Pro bezpečné a správné používání si před použitím tohoto zařízení přečtěte Bezpečnostní informace v příručce "Důležité informace".

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pro bezpečné a správné používání si před použitím tohoto zařízení přečtěte Bezpečnostní informace v příručce "Důležité informace"."

Transkript

1 Pro bezpečné a správné používání si před použitím tohoto zařízení přečtěte Bezpečnostní informace v příručce "Důležité informace". Provozní pokyny

2

3 OBSAH Jak číst tuto příručku...9 Úvod...9 Zakázáno zákonem... 9 Prohlášení o vyloučení odpovědnosti...9 Rozdíly ve funkcích u různých modelů...10 Poznámka pro správce Getting Started (Začínáme) Základní popis zařízení...11 Názvy hlavního příslušenství Informace o typu modelu Funkce vyžadující volitelnou konfiguraci Průvodce součástmi zařízení...13 Vnější část: Pohled zepředu...13 Vnější část: pohled zezadu Ovládací panel...15 Změna jazyka Informace o provozních nástrojích Změna provozních režimů...19 Vícenásobný přístup...20 Přednastavitelná tlačítka...21 Přiřazení nastavení pomocí ovládacího panelu...21 Přiřazení nastavení pomocí aplikace Web Image Monitor...21 Zapínání/Vypínání napájení Zapínání/Vypínání napájení...23 Nastavení data a času...25 Zadávání znaků Připojení k rozhraní...27 Připojování k rozhraní Ethernet...27 Připojení k USB rozhraní Nastavení sítě Konfigurace nastavení IP adresy Sdílení tiskárny na síti...33 Použití nástroje Smart Organizing Monitor Lt

4 Co lze dělat s nástrojem Smart Organizing Monitor Lt Podporované jazyky a operační systémy...35 Instalace nástroje Smart Organizing Monitor Lt Spuštění nástroje Smart Organizing Monitor Lt Odstranění nástroje Smart Organizing Monitor Lt...36 Důležité bezpečnostní pokyny (Evropa)...38 Informace pro uživatele o elektrickém a elektronickém vybavení...38 Ekologická doporučení pro uživatele Poznámky ohledně akumulátoru / symbolu akumulátoru (pouze pro země EU)...39 Životního prostředí Program ENERGY STAR...41 Úspora energie Doplňování papíru Podporovaný papír...45 Specifikace typů papíru...49 Nedoporučené typy papíru Skladování papíru...60 Oblast tisku Vkládání papíru...63 Bezpečnostní opatření pro vkládání papíru...63 Vkládání papíru do zásobníků Vkládání papíru do bočního zásobníku...66 Papír s fixní orientací nebo dvoustranný papír...68 Zadávání typu a formátu papíru a pomocí ovládacího panelu...70 Nastavení typu papíru...70 Nastavení standardního formátu papíru...71 Nastavení vlastního formátu papíru Vkládání originálů O originálech Doporučené formáty originálů Typy originálů, které nejsou podporovány automatickým podavačem dokumentů...73 Oblasti obrazu, které nelze skenovat Vkládání originálů

5 Vložení originálu na expoziční sklo Vkládání originálů do automatického podavače dokumentů Kopírování originálů Obrazovka režimu kopírky Základní operace...78 Zrušení kopírování Zvětšování nebo zmenšování kopií...81 Zadávání zmenšení/zvětšení Kopírování jednostranných originálů pomocí oboustranného nebo kombinovaného kopírování...83 Zadávání kombinovaných a oboustranných kopií Kopírování oboustranných originálů s oboustranným a kombinovaným tiskem...88 Kopírování obou stran ID karty (dokladu) na jednu stranu papíru...90 Kopírování ID karty (dokladu) Ukládání naskenovaných dokumentů Ukládání dokumentů...93 Tisk dokumentů...93 Vymazání dokumentů...94 Zadávání nastavení snímání originálů...95 Nastavení sytosti obrazu...95 Výběr typu dokumentu podle originálu Snímání originálů Displej režimu skeneru Registrace cílů skenování Změna cílů skenování Změna cíle skenování ID karty Mazání cílů skenování Vymazání cíle skenování ID karty Základní operace Skenování ID karet a odeslání Zadávání nastavení snímání originálů Zadání formátu skenování podle formátu originálu Nastavení režimu skenování, sytosti, rozlišení a originálu Skenování z počítače

6 Základní postupy pro skenování TWAIN Používání skeneru TWAIN Skenování TWAIN Základní operace pro skenování WIA Použití skenování SANE Příprava pro Odeslání do složky Příprava na skenování do složky Vytvoření sdílené složky na počítači se systémem Windows / Potvrzení informací o počítači Tisk dokumentů Konfigurace nastavení tiskárny Požadavky na obousměrnou komunikaci Není-li obousměrná komunikace povolena Zobrazení dialogového okna Předvolby tisku Zobrazení dialogového okna Předvolby tisku z nabídky [Start] Zobrazení dialogového okna Předvolby tisku v aplikaci Instalace ovladače a softwaru Software a nástroje obsažené na CD disku Rychlá instalace pro USB Rychlá instalace sítě Odstranění a aktualizace ovladače Základní operace Zrušení (reset) tiskové úlohy Dojde-li k neshodě papíru Pokračovat v tisku na neodpovídající papír Resetování tiskové úlohy Využití různých tiskových funkcí Funkce kvality tisku Funkce tiskového výstupu Konfigurace zařízení pomocí ovládacího panelu Základní operace Přehled nabídek Nastavení funkcí kopírky Nastavení funkcí skeneru

7 Nastavení systému Nastavení správce Tisk Seznamů/Hlášení Tisk konfigurační stránky Typy seznamů/protokolů Síťová nastavení Konfigurace zařízení pomocí aplikace Web Image Monitor Používání aplikace Web Image Monitor Zobrazení hlavní (první) stránky Kontrola informací o systému Stavová karta Karta počitadla Karta Informace o zařízení Konfigurace systémových nastavení Karta Úprava hlas.zvuk.signálu Karta Nast. papíru v zásobníku Karta kopírky Karta Prioritní zásobník Karta Správa toneru Karta rozhraní Karta Zástupce funkce Cíle registrace Konfigurace nastavení sítě Karta stavu sítě Karta Konfigurace IPv Karta Síťová aplikace Karta DNS Karta Automatické ové upozornění Karta SNMP Karta SMTP Karta POP Konfigurace nastavení IPsec Karta Globální nastavení IPsec

8 Karta Seznam zásad IPsec Tisk seznamů/hlášení Konfigurace nastavení správce Záložka Správce Karta Resetovat nastavení Karta Zálohovat nastavení Karta Obnovit nastavení Karta Nastavení data/času Karta Režim úspory energie Údržba zařízení Instalace zařízení Kam zařízení umístit Výměna tiskové kazety Zacházení s tonerem Skladování toneru Použitý toner Vyjímání toneru Vkládání toneru Upozornění ohledně čištění zařízení Čištění expozičního skla, krytu expozičního skla a automatického podavače dokumentů Čištění expozičního skla Čištění krytu expozičního skla Čištění ADF Zabezpečení Základní funkce zabezpečení Provozní prostředí a poznámky Provozní prostředí Pro správce Pro uživatele Odstraňování problémů Odstraňování uvízlého papíru Běžné problémy Problémy s podáváním papíru

9 Problémy s kvalitou tisku Kontrola stavu zařízení Kontrola nastavení ovladače tiskárny Problémy s tiskárnou Když nelze správně tisknout Když nelze tisknout čistě Když není papír řádně podáván Když se nedaří vytisknout testovací stránku Problémy s kopírkou Když nelze udělat čisté kopie Když nelze udělat kopie tak, jak chcete Problémy se skenerem Když nelze při odesílání naskenovaného souboru procházet síť Když skenování neproběhne, jak jste očekávali Chybové a stavové zprávy na displeji Dodatek Funkce a nastavení sítě dostupné v prostředí IPv Dostupné funkce Přenos pomocí IPsec Šifrování a ověřování pomocí IPsec Bezpečnostní asociace Postup konfigurace nastavení výměny šifrovacích klíčů Zadání nastavení pro výměnu šifrovacího klíče Zadávání nastavení IPsec na počítači Aktivace a deaktivace IPsec pomocí ovládacího panelu Upozornění ohledně toneru Přesun zařízení Stěhování zařízení v rámci jednoho podlaží Spotřební materiál Tisková kazeta Specifikace zařízení Specifikace obecných funkcí Specifikace funkce tiskárny

10 Specifikace funkce kopírky Specifikace funkce skeneru Specifikace příslušenství Jednotka zásobníku papíru Ochranné známky REJSTŘÍK

11 Jak číst tuto příručku Úvod Tato příručka obsahuje podrobné instrukce a poznámky pro obsluhu a používání tohoto zařízení. Pro vaši bezpečnost a využití všech výhod zařízení si před jeho použitím tuto příručku pozorně přečtěte. Uschovejte příručku na dostupném místě pro další použití. Zakázáno zákonem Nekopírujte ani netiskněte žádné materiály, u kterých je reprodukování zakázáno zákonem. Místní zákony zpravidla zakazují kopírování nebo tisk následujících materiálů: Bankovky, kolky, dluhopisy, listinné akcie, bankovní směnky, šeky, pasy a osobní doklady. Výše uvedený seznam slouží pouze jako příklad a není úplný. Za úplnost a přesnost seznamu neneseme žádnou odpovědnost. Pokud máte jakékoli dotazy ohledně legálnosti kopírování či tisku určitých materiálů, obraťte se na svého právního poradce. Prohlášení o vyloučení odpovědnosti Obsah tohoto návodu se může měnit bez předchozího upozornění. V maximálním rozsahu dle příslušných právních předpisů výrobce neodpovídá za škody vyplývající z poruch tohoto zařízení, ztráty uložených dat nebo použití či nepoužití tohoto produktu a provozních příruček k němu. Vždy se ujistěte se, že data uložená v tomto zařízení máte zálohována nebo zkopírována. Dokumenty nebo data mohou být vymazány kvůli chybám při ovládání nebo poruchám zařízení. Výrobce není v žádném případě zodpovědný za jakékoliv dokumenty vytvořené vámi pomocí tohoto zařízení ani za žádné výsledky z vámi zpracovaných dat. K zajištění dobré kvality výstupu doporučuje dodavatel používat výhradně originální tonery. Dodavatel není odpovědný za žádné škody nebo náklady vzniklé v důsledku používání jiných než jím dodávaných originálních součástí pro kancelářské produkty. Některé ilustrace v této příručce se mohou od zařízení mírně lišit. V této příručce jsou použity dvě měrné soustavy. Některé ilustrace nebo vysvětlení v tomto manuálu se od vašeho produktu mohou lišit v důsledku vylepšení nebo změn produktu. 9

12 Rozdíly ve funkcích u různých modelů Hlavní rozdíly ve funkcích mezi různými modely jsou tyto: (Evropa a Asie) Typ 1 Typ 2 Typ 3 ADF Ne Ne Ano Duplex Ne Ano Ano (Latinská Amerika) Typ 1 Typ 2 ADF Ne Ano Duplex Ne Ano Poznámka pro správce Heslo Některé konfigurace tohoto zařízení mohou být chráněny heslem, aby se zabránilo provedení změn neoprávněnými osobami. Důrazně doporučujeme vytvořit si neprodleně vlastní heslo. Níže jsou uvedeny operace, které mohou být chráněné heslem: Konfigurace nabídek [Nastavení sítě] a [Nástroje správce] pomocí ovládacího panelu Přístup k těmto nabídkám je ve výchozím nastavení bez hesla. Nastavení / vytvoření hesla lze provést v nabídce [Nástroje správce]. Konfigurace nabídek [Systémová nast.], [Cíl skenování], [Nastavení sítě], [Nastavení IPsec] a [Nástroje správce] pomocí aplikace Web Image Monitor Přístup k zařízení prostřednictvím aplikace Web Image Monitor je ve výchozím nastavení bez hesla. Nastavení / vytvoření hesla lze provést v nabídce [Nastavení správce]. Podrobnosti ohledně vytvoření hesel viz Str. 155 "Nastavení správce" nebo Str. 188 "Konfigurace nastavení správce". 10

13 1. Getting Started (Začínáme) Základní popis zařízení Názvy hlavního příslušenství Hlavní příslušenství tohoto zařízení je v této příručce uváděno následovně: Paper Feed Unit PB2020 Jednotka zásobníku papíru DDST Unit Type M16 Jednotka DDST Informace o typu modelu V této části je popsáno, jak identifikovat region, do kterého váš model patří. Na zařízení je štítek v místě zobrazeném na ilustraci. Tento štítek obsahuje údaje, které identifikují region, do kterého vaše zařízení patří. Zkontrolujte tyto údaje. DJC010 Následující informace jsou specifické pro daný region. Přečtěte si informace pod symbolem, který odpovídá regionu vašeho zařízení. (Evropa a Asie) Pokud štítek obsahuje následující označení, je vaše zařízení model pro region A: CODE XXXX -27, V (Latinská Amerika) Pokud štítek obsahuje následující označení, je vaše zařízení model pro region B: CODE XXXX V 11

14 1. Getting Started (Začínáme) Rozměry v této příručce jsou uváděny ve dvou měrných soustavách: metrické a palcové. Pokud máte model pro Region A, platí pro něj metrické jednotky. Pokud máte model pro Region B, platí pro něj palcové jednotky. Pokud je vaše zařízení model pro region A a na štítku je uvedeno "CODE XXXX -27", viz též " (Evropa)" also. Funkce vyžadující volitelnou konfiguraci Funkce Příslušenství Funkce skeneru Web Image Monitor Funkce využívající síť (Tisk dokumentů prostřednictvím sítě atd.) Kopírování oboustranných originálů s oboustranným a kombinovaným tiskem Jednotka DDST ADF 12

15 Průvodce součástmi zařízení Průvodce součástmi zařízení Tato část uvádí názvy různých částí na přední a zadní straně zařízení a stručně popisuje jejich funkce. Vnější část: Pohled zepředu DJC Kryt ADF Otevřete tento kryt k vyjmutí originálů uvízlých v ADF 2. Výstupní zásobník k ADF Originály nasnímané pomocí ADF vystupují zde. 3. Ovládací panel Obsahuje displej a tlačítka k ovládání zařízení. 4. Vnitřní výstupní zásobník Vytištěný papír je doručen do tohoto zásobníku. Pojme 250 listů normálního papíru. 5. Přední kryt Otevřete jej při výměně toneru. 6. Zásobník 1 Do tohoto zásobníku se vejde až 250 listů běžného papíru. 13

16 1. Getting Started (Začínáme) 7. Zásobník 2 (volitelný) Do tohoto zásobníku se vejde až 500 listů běžného papíru. 8. Expoziční sklo Sem pokládejte originály jeden po druhém. 9. Kryt expozičního skla Zvedněte tento kryt při pokládání originálů na expoziční sklo. 10. Pravý kryt Když dojde k uvíznutí papíru, otevřete tento kryt. Chcete-li otevřít tento kryt, nejprve otevřete boční zásobník. 11. Boční zásobník Zde vkládejte papír po jednotlivých listech. Na boční zásobník můžete nasadit kryt a chránit jej tak před prachem. Podrobnosti viz Str. 66 "Vkládání papíru do bočního zásobníku". 12. Pravý kryt zásobníku 2 Když dojde k uvíznutí papíru, otevřete tento kryt. Při výstupu papíru formátu do vnitřního zásobníku jej odebírejte z levé strany zařízení. Buďte opatrní, abyste papír nepoškodili o vzpěru na boku vnitřního výstupního zásobníku. Vnější část: pohled zezadu DJC Port Ethernet Pro připojení zařízení do počítačové sítě. Můžete jej použít po nainstalování jednotky DDST. 14

17 Průvodce součástmi zařízení 2. Port USB Pro připojení zařízení k počítači pomocí USB kabelu. 3. Napájecí zásuvka Pro připojení napájecího kabelu zařízení. 4. Hlavní spínač napájení Pro zapnutí nebo vypnutí napájení. Ovládací panel DJC Přednastavitelná tlačítka K těmto tlačítkům lze přiřadit často používané funkce, aby je pak bylo možné vyvolat jediným stisknutím. Podrobnosti viz Str. 21 "Přednastavitelná tlačítka". 2. Tlačítko [Duplex/Kombinace] Slouží pro nastavení oboustranného kopírování nebo kombinací. U některých zařízení lze nastavit pouze kombinace. 3. Tlačítko [Kop.karty ID] Stisknutím aktivujete funkci kopírování ID karty (průkazu). 4. Tlačítko [Skener] Pro přepnutí do režimu skeneru. Když je zařízení v režimu skeneru, zůstává tlačítko podsvícené. 5. Tlačítko [Kopírka] Pro přepnutí do režimu kopírky. Když je zařízení v režimu kopírky, zůstává tlačítko podsvícené. 6. Displej Zobrazuje aktuální stav zařízení a zprávy. 7. Rolovací tlačítka (šipky) Slouží pro pohyb kurzoru v požadovaném směru. Stisknutím [ ] nebo [ ], když je zařízení v pohotovostním režimu, zobrazíte nabídku pro konfiguraci nastavení stávajícího provozního režimu zařízení (kopírka nebo skener). Stiskem [ ] nebo [ ] můžete procházet obrazovku a vybírat položky v nabídce. 15

18 1. Getting Started (Začínáme) 8. Tlačítko [Vymazat/Stop] Když zařízení zpracovává úlohu: Stisknutím úlohu zrušíte. Při konfiguraci zařízení: Stisknutím zrušení stávajícího nastavení a přejdete zpět do pohotovostního režimu. V pohotovostním režimu: Stisknutím zrušíte dočasné nastavení, např. sytost nebo rozlišení obrazu. 9. Tlačítko [Úspora energie] Stisknutím přepnete zařízení z/do režimu úspory energie 1 nebo 2. Viz Str. 155 "Nastavení správce". 10. Tlačítko [Uživatelské nástroje] Stisknutím přejdete do nabídky pro konfiguraci systémových nastavení zařízení. 11. Tlačítko [Start] Stisknutím spustíte kopírování nebo skenování. 12. Číselná tlačítka Slouží k zadávání čísel při volbě nastavení, např. počtu kopií, nebo k zadávání písmen při volbě jmen. 13. Tlačítko [OK] Slouží pro potvrzení provedených nastavení nebo pro vstup do další úrovně nabídky. 14. Tlačítko [Escape] Slouží ke zrušení poslední prováděné operace nebo pro návrat na předchozí úroveň nabídky. 15. Tlačítka volby Tato tlačítka se používají podle odpovídající položky na dolním řádku displeje, kterou chcete zvolit. 16. Indikátor výstrahy Bliká žlutě, když bude zařízení brzy vyžadovat údržbu (např. výměnu spotřebního materiálu), nebo svítí červeně, když se vyskytne chyba zařízení. Pokud se zobrazí upozornění, zkontrolujte zprávy na obrazovce. Podrobnosti ohledně zpráv na obrazovce viz Str. 220 "Chybové a stavové zprávy na displeji". 17. Indikátor vstupu dat Bliká, když zařízení přijímá tiskové úlohy z počítače. Když je zařízení v režimu úspory energie, podsvícení displeje se vypne. Když zařízení zpracovává úlohu, nemůžete zobrazit nabídku pro konfiguraci zařízení. Stav zařízení můžete ověřit pomocí kontroly zpráv na displeji. Uvidíte-li zprávy typu "Tisk...", "Kopírování..." nebo "Zpracovávání...", počkejte, dokud stávající úloha neskončí. Změna jazyka Můžete změnit jazyk použitý na displeji. Jako výchozí jazyk je nastavena angličtina. 16

19 Průvodce součástmi zařízení 1. Stiskněte tlačítko [Uživatelské nástroje]. DJC Zvolte [Nástroje správce] pomocí tlačítka [ ] nebo [ ], a pak stiskněte tlačítko [OK]. 3. Vyberte pol. [Jazyk] pomocí tlačítek [ ] nebo [ ], a pak stiskněte tlačítko [OK]. 4. Zvolte požadovaný jazyk pomocí tlačítek [ ] nebo [ ] a pak stiskněte tlačítko [OK]. 5. Stiskněte tlačítko [Uživatelské nástroje]. 17

20 1. Getting Started (Začínáme) Informace o provozních nástrojích Tato část popisuje provozní nástroje tohoto zařízení. Ovládací panel Ovládací panel obsahuje displej a tlačítka pro ovládání zařízení. Pomocí ovládacího panelu můžete měnit rozličná nastavení zařízení. Podrobnosti ohledně používání ovládacího panelu viz Str. 139 "Konfigurace zařízení pomocí ovládacího panelu". Web Image Monitor Kontrolovat stav zařízení nebo konfigurovat jeho nastavení můžete prostřednictvím aplikace Web Image Monitor. Podrobnosti ohledně používání aplikace Web Image Monitor viz Str. 163 "Konfigurace zařízení pomocí aplikace Web Image Monitor". 18

21 Změna provozních režimů Změna provozních režimů Stisknutím příslušných tlačítek můžete přepínat mezi režimy kopírky a skeneru. Stisknutím tlačítka [Kopírka] nebo [Skener] se přepnete do příslušného režimu. Podle toho, který režim je aktivován, svítí příslušné tlačítko. DJC034 Priorita funkce Ve výchozím nastavení se zařízení přepne do režimu kopírky ihned po zapnutí, příp. pokud při zobrazené úvodní obrazovce jiného režimu uplyne doba nastavená v pol. [Časovač aut. resetu syst.]. Režim, do kterého se zařízení přepne, můžete změnit v pol. [Priorita funkce] v nabídce [Nástroje správce]. Heslo pro přístup do nabídky [Nástroje správce] lze zadat v pol. [Zámek nástr.správce]. Podrobnosti ohledně položek [Časovač aut. resetu syst.] a [Priorita funkce] viz Str. 155 "Nastavení správce". 19

22 1. Getting Started (Začínáme) Vícenásobný přístup Toto zařízení může s použitím různých funkcí provádět více úloh současně. Provádění více úloh současně se nazývá Vícenásobný přístup. Skener a tiskárna mohou pracovat současně. Pokoušíte-li se použít funkce, které nelze zvolit současně, ozve se pípnutí nebo se na obrazovce počítače objeví chybová zpráva. V tomto případě zopakujte požadovanou operaci až po dokončení stávající úlohy. 20

23 Přednastavitelná tlačítka Přednastavitelná tlačítka Často používaná nastavení můžete po přiřazení k přednastavitelným tlačítkům vyvolávat jedním stisknutím. Můžete nakonfigurovat nastavení pro následujících sedm funkcí: Tisk ze složky A3 na A4 A4 na A3 Diazo kopie Kopie poukazu Skenování ID karty Adr. sken. Přiřazení nastavení pomocí ovládacího panelu 1. Stiskněte tlačítko [Uživatelské nástroje]. 2. Stisknutím tlačítka [ ] a [ ] vyberte [Nástroje správce], a stiskněte tlačítko [OK]. 3. Je-li požadováno zadání hesla, proveďte zadání pomocí číselných tlačítek a poté stiskněte tlačítko [OK]. 4. Stisknutím tlačítka [ ] a [ ] vyberte [Zástupce funkce] a poté stiskněte tlačítko [OK]. 5. Stisknutím tlačítka [ ] a [ ] vyberte funkci, kterou chcete použít, a poté stiskněte tlačítko [OK]. 6. Stisknutím tlačítka [Uživatelské nástroje] se vrátíte na úvodní displej. Heslo pro přístup do nabídky [Nástroje správce] lze zadat v pol. [Zámek nástr.správce]. Přiřazení nastavení pomocí aplikace Web Image Monitor 1. Otevřete webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte adresa zařízení nebo název hostitele)/. 2. Klikněte na [Nastavení systému]. 3. Klikněte na kartu [Zástupce funkce]. 4. Zadejte funkci, kterou chcete nakonfigurovat ze [Zástupce funkce]. 5. Zadejte heslo správce. 6. Klikněte na [OK]. 21

24 1. Getting Started (Začínáme) 7. Zavřete webový prohlížeč. Podrobnosti ohledně [Správce] viz Str. 188 "Konfigurace nastavení správce". 22

25 Zapínání/Vypínání napájení Zapínání/Vypínání napájení Zapínání/Vypínání napájení Nevypínejte hlavní spínač bezprostředně po zapnutí zařízení. Mohlo by dojít k poškození pevného disku nebo paměti. Hlavní spínač se nachází na levé straně zařízení. Po delší době nečinnosti přejde zařízení automaticky do úsporného režimu 1 nebo úsporného režimu 2. Podrobnosti viz Str. 155 "Nastavení správce". Zapnutí hlavního spínače 1. Dbejte na to, aby napájecí šňůra byla řádně zasunuta v elektrické zásuvce. 2. Stiskněte hlavní spínač napájení. DJC014 Vypnutí hlavního spínače Při odpojování zástrčky ze zásuvky vždy tahejte za zástrčku, nikoliv za kabel. Taháním za kabel jej můžete poškodit. Použití poškozených napájecích kabelů by mohlo mít za následek požár nebo úraz elektrickým proudem. Během provozu zařízení nevypínejte napájení. 23

26 1. Getting Started (Začínáme) 1. Stiskněte hlavní spínač napájení. Napájení se automaticky vypne, když vypnete zařízení. Pokud obrazovka na ovládacím panelu nezmizí, obraťte se na servisního technika. 24

27 Nastavení data a času Nastavení data a času 1. Stiskněte tlačítko [Uživatelské nástroje]. DJC Stisknutím tlačítka [ ] a [ ] vyberte [Nástroje správce], a stiskněte tlačítko [OK]. 3. Je-li požadováno zadání hesla, proveďte zadání pomocí číselných tlačítek a poté stiskněte tlačítko [OK]. 4. Pro výběr [Nastavení data/času] stiskněte tlačítko [ ] nebo [ ] a poté stiskněte tlačítko [OK]. 5. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberete [Nastavení data] a pak stiskněte tlačítko [OK]. 6. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte požadovaný formát data a pak stiskněte tlačítko [OK]. Formát zobrazení data a času viz Str. 155 "Nastavení správce". 7. Pomocí číselných tlačítek zadejte aktuální datum a poté stiskněte tlačítko [OK]. Stisknutí tlačítka [ ] nebo [ ] umožní pohyb mezi poli. 8. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] zvolte [Nastavit čas] a pak stiskněte tlačítko [OK]. 9. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte požadovaný formát času a pak stiskněte tlačítko [OK]. 10. Pomocí číselných tlačítek zadejte aktuální čas a poté stiskněte tlačítko [OK]. Pokud jste zvolili [12hod. formát], stiskněte tlačítko [ ] nebo [ ], abyste zvolili [Dop.] nebo [Odp.]. Stisknutí tlačítka [ ] nebo [ ] umožní pohyb mezi poli. 11. Stisknutím tlačítka [Uživatelské nástroje] se vrátíte na úvodní displej. K použití této funkce je třeba nainstalovat jednotku DDST. Heslo pro přístup do nabídky [Nástroje správce] lze zadat v pol. [Zámek nástr.správce]. Ohledně nastavení pol. [Zámek nástr.správce] viz Str. 155 "Nastavení správce". 25

28 1. Getting Started (Začínáme) Zadávání znaků Pro zadávání znaků použijte tlačítka následovně: Zadávání číslic Stiskněte příslušné číselné tlačítko Smazání znaku Stiskněte [ ]. Znaky, jež můžete zadávat, závisí na nastavení, které konfigurujete. Pokud je číslo, které jste zadali, příliš dlouhé nebo příliš krátké pro dané nastavení, nebude přijato. Stisknete-li tlačítko [OK], zařízení zvýší nebo sníží počet na minimální nebo maximální hodnotu pro dané nastavení. 26

29 Připojení k rozhraní Připojení k rozhraní Připojování k rozhraní Ethernet Ujistěte se, že je vypnutý hlavní spínač zařízení. Viz Str. 23 "Zapínání/Vypínání napájení". Karta síťového rozhraní podporuje připojení 10BASE-T nebo 100BASE-TX. 1. Vypněte hlavní spínač. 2. Připojte kabel síťového rozhraní k portu 10BASE-T/100BASE-TX. DJC Připojte druhý konec kabelu rozhraní sítě Ethernet k síťovému propojovacímu zařízení (rozbočovač apod.). 4. Zapněte hlavní spínač. 1 2 DJC Indikátor (zelený) Je-li v činnosti 10BASE-T nebo 100BASE-TX, svítí kontrolka LED zeleně. Když zařízení není připojeno k síti, vypne se. 2. Indikátor (oranžový) Při přenosu nebo příjmu dat svítí kontrolka LED oranžově. Když neprobíhá přenos nebo příjem dat, vypne se. Připojení k USB rozhraní Toto zařízení lze připojit přímo k hostitelskému počítači pomocí USB kabelu. 27

30 1. Getting Started (Začínáme) Postupujte podle níže uvedeného postupu a připojte zařízení k hostitelskému počítači pomocí USB kabelu. 1. Připojte kabel rozhraní USB 2.0 k portu USB. DJC Druhý konec kabelu připojte k USB portu hostitelského počítače. Nyní je zařízení připojeno k počítači. 28

31 Nastavení sítě Nastavení sítě V této části je popsána konfigurace požadovaných nastavení pro použití zařízení v síti. V této příručce se termín "IP adresa" týká prostředí IPv4 i IPv6. Přečtěte si pokyny týkající se toho prostředí, které používáte. Konfigurace nastavení IP adresy Postup při konfiguraci nastavení sítě se liší v závislosti na tom, zda jsou IP adresy přiřazeny automaticky sítí (DHCP) nebo jsou zadávány ručně. Heslo pro přístup k nabídce [Nastavení sítě] lze nastavit v položce [Zámek nást.správce]. Vyžaduje-li vaše síťové prostředí specifickou přenosovou rychlost, která není automaticky detekována, zadejte ji v položce [Nastavit rychlost ethernetu] v [Nastavení sítě]. Nejprve proveďte nastavení IP adresy, až potom nainstalujte ovladač. Podrobnosti ohledně instalace ovladače viz Str. 126 "Instalace ovladače a softwaru". Podrobnosti ohledně tisku konfigurační stránky viz Str. 159 "Tisk Seznamů/Hlášení". Nastavení zařízení pro automatické získáníní adresy IPv4 K tomu, aby zařízení dostalo adresu IPv4 automaticky, je v síti nezbytný server DHCP. 1. Stiskněte tlačítko [Uživatelské nástroje]. DJC Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte [Nastavení sítě] a poté stiskněte tlačítko [OK]. 3. Je-li požadováno zadání hesla, proveďte zadání pomocí číselných tlačítek a poté stiskněte tlačítko [OK]. 4. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte [Konfigurace IPv4] a poté stiskněte tlačítko [OK]. 29

32 1. Getting Started (Začínáme) 5. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte [DHCP] a poté stiskněte tlačítko [OK]. 6. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte [Aktivní] a poté stiskněte tlačítko [OK]. 7. Stisknutím tlačítka [Uživatelské nástroje] se vrátíte na úvodní displej. 8. Pokud potřebujete zařízení restartovat, vypněte napájení a opět je zapněte. 9. Vytiskněte konfigurační stránku pro kontrolu nastavení. Nastavení adresy IPv4 se objeví pod TCP/IP na konfigurační stránce. Přidělení adresy IPv4 zařízení ručně Adresu IPv4 přidělenou zařízení nesmí používat žádné jiné zařízení v téže síti. 1. Stiskněte tlačítko [Uživatelské nástroje]. DJC Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte [Nastavení sítě] a poté stiskněte tlačítko [OK]. 3. Je-li požadováno zadání hesla, proveďte zadání pomocí číselných tlačítek a poté stiskněte tlačítko [OK]. 4. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte [Konfigurace IPv4] a poté stiskněte tlačítko [OK]. 5. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte [DHCP] a poté stiskněte tlačítko [OK]. 6. Tlačítkem [ ] nebo [ ] zvolte [Neaktivní] a poté stiskněte tlačítko [OK]. 7. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte položku [IP adresa] a poté stiskněte tlačítko [OK]. Zobrazí se stávající adresa IPv4. 8. Zadejte adresu IPv4 zařízení pomocí číselných tlačítek a stiskněte tlačítko [OK]. Stisknutí tlačítka [ ] a [ ] umožní pohyb mezi poli. 9. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte položku [Maska podsítě] a poté stiskněte tlačítko [OK]. Zobrazí se stávající maska podsítě. 30

33 Nastavení sítě 10. Zadejte masku podsítě pomocí číselných tlačítek a poté stiskněte tlačítko [OK]. Stisknutí tlačítka [ ] a [ ] umožní pohyb mezi poli. 11. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte položku [Adresa brány] a poté stiskněte tlačítko [OK]. Zobrazí se stávající adresa brány. 12. Pomocí číselných tlačítek zadejte adresu brány a poté stiskněte tlačítko [OK]. Stisknutí tlačítka [ ] a [ ] umožní pohyb mezi poli. 13. Stisknutím tlačítka [Uživatelské nástroje] se vrátíte na úvodní displej. 14. Pokud potřebujete zařízení restartovat, vypněte napájení a opět je zapněte. 15. Vytiskněte konfigurační stránku pro kontrolu nastavení. Nastavení adresy IPv4 se objeví pod TCP/IP na konfigurační stránce. Pokud je aktivní [DHCP], nepoužívá se manuálně konfigurované nastavení adresy IPv4. Nastavení zařízení na automatické přijetí adresy IPv6 K tomu, aby zařízení získalo adresu IPv6 automaticky, je v síti nezbytný server DHCP. 1. Stiskněte tlačítko [Uživatelské nástroje]. DJC Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte [Nastavení sítě] a poté stiskněte tlačítko [OK]. 3. Je-li požadováno zadání hesla, proveďte zadání pomocí číselných tlačítek a poté stiskněte tlačítko [OK]. 4. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte položku [Konfigurace IPv6] a poté stiskněte tlačítko [OK]. 5. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte položku [IPv6] a poté stiskněte tlačítko [OK]. 6. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte [Aktivní] a poté stiskněte tlačítko [OK]. 31

34 1. Getting Started (Začínáme) 7. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte [DHCP] a poté stiskněte tlačítko [OK]. 8. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte [Aktivní] a poté stiskněte tlačítko [OK]. 9. Stisknutím tlačítka [Uživatelské nástroje] se vrátíte na úvodní displej. 10. Je-li požadováno zařízení restartovat, vypněte napájení a opět je zapněte. 11. Vytiskněte konfigurační stránku pro kontrolu nastavení. Nastavení adresy IPv6 se objeví v položce Konfigurace IPv6 na konfigurační stránce. Přidělení adresy IPv6 zařízení ručně Adresu IPv6 přidělenou zařízení nesmí používat žádné jiné zařízení v téže síti. 1. Stiskněte tlačítko [Uživatelské nástroje]. DJC Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte [Nastavení sítě] a poté stiskněte tlačítko [OK]. 3. Je-li požadováno zadání hesla, proveďte zadání pomocí číselných tlačítek a poté stiskněte tlačítko [OK]. 4. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte položku [Konfigurace IPv6] a poté stiskněte tlačítko [OK]. 5. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte položku [IPv6] a poté stiskněte tlačítko [OK]. 6. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte [Aktivní] a poté stiskněte tlačítko [OK]. 7. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte [DHCP] a poté stiskněte tlačítko [OK]. 8. Tlačítkem [ ] nebo [ ] zvolte [Neaktivní] a poté stiskněte tlačítko [OK]. 9. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte položku [Manuální konf. adresy] a poté stiskněte tlačítko [OK]. 10. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte položku [Manuální konf. adresy] a poté stiskněte tlačítko [OK]. 11. Zadejte adresu IPv6 zařízení pomocí číselných tlačítek a stiskněte tlačítko [OK]. 32

35 Nastavení sítě 12. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte položku [Délka předčíslí] a poté stiskněte tlačítko [OK]. 13. Zadejte pomocí číselných tlačítek předčíslí a poté stiskněte tlačítko [OK]. 14. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte položku [Adresa brány] a poté stiskněte tlačítko [OK]. 15. Pomocí číselných tlačítek zadejte adresu brány a poté stiskněte tlačítko [OK]. 16. Stisknutím tlačítka [Uživatelské nástroje] se vrátíte na úvodní displej. 17. Je-li požadováno zařízení restartovat, vypněte napájení a opět je zapněte. 18. Vytiskněte konfigurační stránku pro kontrolu nastavení. Nastavení adresy IPv6 se objeví v položce Konfigurace IPv6 na konfigurační stránce. Sdílení tiskárny na síti Tato část popisuje konfiguraci tohoto zařízení jako síťové tiskárny Windows. Nastavením síťové tiskárny lze povolit klientům sítě použití zařízení. Pokud chcete měnit vlastnosti tiskárny, potřebujete oprávnění přístupu ke správě tiskáren. Prihlaste se pomocí účtu ze skupiny typu Správce. Následující postup je platný pro Windows 7. V rámci jiných operačních systémů se může postup mírně lišit. 1. V nabídce [Start] klikněte na položku [Zařízení a tiskárny]. Pokud používáte počítač s operačním systémem Windows 8/8.1 nebo Windows Server 2012/2012 R2, klikněte na [Hledat] na nabídce Charms Bar (šém) a poté na [Ovládací panely]. Jakmile se zobrazí okno [Ovládací panely], klikněte na [Zobrazit zařízení a tiskárny]. 2. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu tiskárny, kterou chcete použít, a poté klikněte na položku [Vlastnosti tiskárny]. Zobrazí se dialogové okno předvoleb tisku. 3. Na kartě [Sdílení] klikněte na [Sdílet tuto tiskárnu]. Pro sdílení této tiskárny s uživateli s různými verzemi Windows pokračujte tímto postupem. Pokud jste během instalace ovladače tiskárny nainstalovali alternativní ovladač pomocí volby [Sdílet tuto tiskárnu], přejděte ke kroku Klikněte na položku [Další ovladače...]. 5. Zvolte verzi Windows, se kterou chcete tiskárnu sdílet, a klikněte na [OK]. 6. Klikněte na [Procházet], zvolte soubor ovladače a poté klikněte na [Otevřít]. 7. Klikněte na [OK]. 33

36 1. Getting Started (Začínáme) 8. Na kartě [Upřesnit] klikněte na tlačítko [Výchozí vlastnosti...]. Zadejte výchozí hodnoty pro ovladač tiskárny, které budou použity na klientských počítačích, a klikněte na [OK]. 9. Klikněte na [Použít]. 10. Klikněte na [OK]. 34

37 Použití nástroje Smart Organizing Monitor Lt Použití nástroje Smart Organizing Monitor Lt Smart Organizing Monitor Lt je užitečný nástroj umožňující kontrolovat stav zařízení pomocí počítače. Zobrazí-li se na obrazovce SC kód, restartujte zařízení. Není-li SC kód zobrazen, kontaktujte prodejce nebo servis. Co lze dělat s nástrojem Smart Organizing Monitor Lt Kontrola stavu zařízení. Můžete zkontrolovat stav zařízení, např. množství zbývajícího toneru, nastavení jednotlivých zásobníků apod. Odeslání chybové zprávy nebo upozornění, pokud dojde k chybě zařízení Dojde-li k chybě zařízení, a je spuštěna aplikace Smart Organizing Monitor Lt, zobrazí se na obrazovce počítače okno se zprávou. Toto okno obsahuje informace o aktuální chybě. Zpráva se na obrazovce zobrazí několik sekund po výskytu chyby. Podporované jazyky a operační systémy Podporovány jsou následující jazyky: Angličtina, francouzština, španělština, čeština, maďarština, polština, ruština, brazilská portugalština, turečtina, zjednodušená čínština Podporovány jsou následující operační systémy: Windows Vista/7/8 a Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012 Instalace nástroje Smart Organizing Monitor Lt Aplikaci Smart Organizing Monitor Lt lze stáhnout z našich webových stránek. Následující postup je vysvětlen pomocí Windows 7. Pro instalaci aplikace Smart Organizing Monitor Lt musíte mít práva správce. Přihlaste se jako člen skupiny Správci (Administrators). 1. Ukončete všechny aplikace. (Nezavírejte tuto příručku.) 2. Rozbalte soubor stažený z našich webových stránek, a poté dvojklikněte na soubor setup.exe. 35

38 1. Getting Started (Začínáme) 3. Vyberte jazyk rozhraní a klikněte na [Další>]. 4. Klikněte na tlačítko [Další >]. 5. Přečtěte si pozorně licenční smlouvu k softwaru. Pokud souhlasíte, klikněte na [Ano]. 6. Zadejte složku pro instalaci aplikace Smart Organizing Monitor Lt a klikněte na [Další>]. 7. Zvolte složku programu a klikněte na [Další>]. 8. Vyberte ovladač tiskárny. Pokud pro instalaci ovladače tiskárny zadáte USB port, vyberte toto zařízení z rozbalovací nabídky [Vyberte ovladač tiskárny:]. Pokud zadáte pro instalaci ovladače tiskárny standardní port TCP/IP, nejprve klikněte na [Připojit tiskárnu], vyberte zařízení ze seznamu, který se zobrazí na obrazovce, a klikněte na [OK]. Pokud zadáváte IP adresu manuálně, vyberte [Standard TCP/IP port] v rozbalovací nabídce [Vybrat ovladač tiskárny:], a potom zadejte IP adresu tohoto zařízení do pol. [IP adresa:]. 9. Klikněte na [OK]. Spustí se instalace. 10. Klikněte na [Dokončit]. Spuštění nástroje Smart Organizing Monitor Lt Po spuštění aplikace Smart Organizing Monitor Lt můžete kontrolovat stav zařízení pomocí počítače. Dojde-li k chybě zařízení, a je přitom spuštěna aplikace Smart Organizing Monitor Lt, zobrazí se na obrazovce počítače okno s informacemi o této chybě. Klikněte na [Start] a potom na [Smart Organizing Monitor Lt] a [Smart Organizing Lt Status] v pol. [All Programs] (Všechny programy). Po otevření okna aplikace Smart Organizing Monitor Lt se v pravém dolním rohu obrazovky zobrazí ikona. Kliknete-li na tlačítko [Minimalizovat], když je spuštěn nástroj Smart Organizing Monitor Lt, bude okno Smart Organizing Monitor Lt minimalizováno. Pokud chcete okno znovu otevřít, klikněte na ikonu aplikace. Odstranění nástroje Smart Organizing Monitor Lt 1. Ukončete [Smart Organizing Monitor Lt]. 2. Klikněte na [Start] a potom klikněte na volbu [Smart Organizing Monitor Lt] a [Smart Organizing Monitor Lt for (typ modelu) Unistall] z nabídky [All Programs] (Všechny programy). 36

39 Použití nástroje Smart Organizing Monitor Lt 3. Odinstalujte aplikaci Smart Organizing Monitor Lt podle instrukcí na obrazovce. 37

40 1. Getting Started (Začínáme) Důležité bezpečnostní pokyny (Evropa) Informace pro uživatele o elektrickém a elektronickém vybavení Uživatelé v zemích, kde je symbol zobrazený v této části uveden ve vnitrostátním právu o shromažďování a zpracování elektronického odpadu Naše produkty obsahují vysoce kvalitní součástky a jsou určeny pro snadnou recyklaci. Naše produkty a obaly jsou označeny níže uvedeným symbolem. Symbol označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován jako komunální odpad. Likvidace musí být prováděna samostatně prostřednictvím příslušných dostupných sběrných a vratných systémů. Dodržením těchto pokynů zajistíte, že tento výrobek bude zlikvidován správným způsobem a pomůžete snížit potenciální negativní dopady na životní prostředí a lidské zdraví, které by při nesprávném nakládání mohly vzniknout. Recyklace výrobků pomáhá chránit přírodní zdroje a životní prostředí. Podrobnější informace o sběrném a recyklačním systému pro tento produkt získáte v místě zakoupení, u vašeho prodejce nebo u obchodního a servisního zástupce. Ostatní uživatelé Pokud chcete tento produkt zlikvidovat, kontaktujte prosím místní úřady, obchod, kde jste tento produkt zakoupili, místního prodejce nebo obchodního a servisního zástupce. Ekologická doporučení pro uživatele Uživatelé v EU, Švýcarsku a Norsku Životnost spotřebního materiálu Tyto informace naleznete v uživatelské příručce nebo na balení spotřebního materiálu. 38

41 Důležité bezpečnostní pokyny (Evropa) Recyklovaný papír Zařízení může používat recyklovaný papír, který je vyroben v souladu s evropskou normou EN 12281:2002 nebo DIN U produktů s využitím technologie tisku EP může zařízení tisknout na papír gramáže 64 g/m 2, který obsahuje méně surovin a představuje významné omezení spotřeby zdrojů. Oboustranný tisk (pokud je k dispozici) Oboustranný tisk umožňuje využití obou stran listu papíru. Tím se šetří papír a snižuje velikost tištěných dokumentů tak, aby bylo použito méně listů. Doporučujeme, aby byla tato funkce povolena při každém tisku. Vratný program pro tonerové a inkoustové kazety Tonerové a inkoustové kazety pro recyklaci budou přijímány od uživatelů bez poplatku v souladu s místními předpisy. Podrobnosti o vratném programu naleznete na webové stránce níže nebo se obraťte na servisního technika. https://www.ricoh-return.com/ Účinné využití elektrické energie Množství elektrické energie, které zařízení spotřebuje, závisí na jeho specifikacích i na způsobu jeho použití. Zařízení je navrženo tak, aby umožnilo snížit náklady na elektrickou energii přepnutím do režimu připravenosti po vytištění poslední stránky. V případě potřeby lze okamžitě v tomto režimu znovu tisknout. Nejsou-li vyžadovány další výtisky a uplyne-li určitá doba, přepne se zařízení do režimu úspory energie. V těchto režimech má zařízení nižší příkon (W). Pokud zařízení bude opět tisknout, potřebuje o něco delší čas pro návrat z režimu úspory energie než z režimu připravenosti. Pro maximální úsporu energie doporučujeme, aby bylo použito výchozí nastavení pro správu napájení. Produkty, které splňují požadavky programu Energy Star, jsou vždy energeticky výhodné. Poznámky ohledně akumulátoru / symbolu akumulátoru (pouze pro země EU) V souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech (Článek 20 - Informace pro konečné uživatele - Příloha II) je výše uvedený symbol vytištěn na bateriích a akumulátorech. 39

42 1. Getting Started (Začínáme) Tento symbol znamená, že v Evropské unii je nutné použité baterie a akumulátory likvidovat odděleně od domácího odpadu. V EU existují systémy tříděného odpadu nejen pro použité elektrické a elektronické výrobky, ale i pro baterie a akumulátory. Likvidujte je podle pravidel a zákonů místních sběrných středisek. Ohledně výměny baterie se obraťte na servisního zástupce. 40

43 Životního prostředí Životního prostředí Program ENERGY STAR Požadavky programu ENERGY STAR pro zobrazovací zařízení Tato společnost je účastníkem programu ENERGY STAR. Toto zařízení splňuje požadavky směrnic stanovených v programu ENERGY STAR. Program ENERGY STAR pro zobrazovací zařízení podporuje používání energeticky úsporných počítačů a dalších kancelářských zařízení. Tento program podporuje vývoj a rozšiřování produktů s funkcemi pro úsporu energie. Jedná se o otevřený program, jehož se mohou výrobci dobrovolně účastnit. Program je zaměřen na počítače, monitory, tiskárny, faxové přístroje, kopírky, skenery a multifunkční zařízení. Kritéria a loga programu Energy Star mají mezinárodní platnost. Úspora energie Toto zařízení je vybaveno následujícími režimy úspory energie: Režim úspory energie 1 a Režim úspory energie 2. Je-li zařízení určitou dobu nepoužívané, automaticky vstoupí do režimu úspory energie. Zařízení přejde z úsporného režimu do provozního stavu po stisknutí tlačítka [Spořič energie]. Režim úspory energie 1 Zařízení přejde do režimu úspory energie 1, jestliže bylo nečinné po dobu 30 sekund. Obnovení z režimu úspory energie 1 trvá kratší dobu než ze stavu s vypnutým napájením nebo z režimu úspory energie 2, ale spotřeba energie je vyšší. Režim úspory energie 2 Zařízení přejde do režimu úspory energie 2 po uplynutí doby zadané pro toto nastavení. Zařízení spotřebovává v režimu úspory energie 2 méně energie než v režimu úspory energie 1, ale obnovení do provozního stavu trvá déle. 41

44 1. Getting Started (Začínáme) Specifikace (Evropa a Asie) Typ 1 Typ 2, 3 Režim úspory energie 1 Příkon *1 49 W 49 W Výchozí čas 30 sek. 30 sek. Doba zotavení *1 Max. 10 sek. Max. 10 sek. Režim úspory energie 2 Příkon *1 3,4 W 3,4 W Výchozí čas 1 min. 1 min. Doba zotavení *1 Max. 30 sek. Max. 30 sek. Funkce oboustranného tisku *2 Standardní *1 Čas zotavení a příkon se liší podle podmínek a prostředí, kde se zařízení nachází. *2 Vyhovuje specifikacím ENERGY STAR pro úspory energie. Produkt plně odpovídá požadavkům, pokud je dodán (nebo používán) s duplexem a funkce oboustranného tisku je v možnostech tisku povolena. (Latinská Amerika) Typ 1 Typ 2 Režim úspory energie 1 Příkon *1 48 W 48 W Výchozí čas 30 sek. 30 sek. Doba zotavení *1 Max. 10 sek. Max. 10 sek. Režim úspory energie 2 Příkon *1 2,9 W 2,9 W Výchozí čas 1 min. 1 min. Doba zotavení *1 Max. 30 sek. Max. 30 sek. Funkce oboustranného tisku *2 Standardní *1 Čas zotavení a příkon se liší podle podmínek a prostředí, kde se zařízení nachází. *2 Vyhovuje specifikacím ENERGY STAR pro úspory energie. Produkt plně odpovídá požadavkům, pokud je dodán (nebo používán) s duplexem a funkce oboustranného tisku je v možnostech tisku povolena. Podrobnosti o režimech úspory energie viz Str. 155 "Nastavení správce". 42

45 Životního prostředí Je-li zařízení v režimu úspory energie nepřetržitě 24 hodin, vrátí se automaticky do normálnímu stavu a provede samoúdržbu. 43

46 44 1. Getting Started (Začínáme)

47 2. Doplňování papíru Podporovaný papír Zásobník 1 Typ Formát Gramáž Kapacita Tenký papír A g/m Normální papír 1 A4 (14-28 lb) (80 g/m 2, 20 lb) Normální papír 2 B4 JIS Středně silný papír B5 JIS Recyklovaný papír A5 Barevný papír Potištěný papír 8,5 14 Předtištěný papír 8,5 13,4 Předděrovaný papír 8,5 11 Hlavičkový papír 8,25 14 Bankovní papír 8 10,5 Karton 5,5 8,5 Speciální papír 7,25 10, ,5 13 8, K 16K

48 2. Doplňování papíru Zásobník 2 a 3 (vol.) Typ Formát Gramáž Kapacita Normální papír 1 A g/m Normální papír 2 A4 (16-28 lb) (80 g/m 2, 20 lb) Středně silný papír B4 JIS Recyklovaný papír B5 JIS Barevný papír A5 Potištěný papír B6 JIS Předtištěný papír Předděrovaný papír 8,5 14 Hlavičkový papír 8,5 13,4 Bankovní papír 8,5 11 Karton 8,25 14 Speciální papír 8 10,5 5,5 8,5 7,25 10, ,5 13 8, K 16K

49 Podporovaný papír Typ Formát Gramáž Kapacita Normální papír 1 Uživatelský formát: g/m Normální papír 2 Šířka mm, (16-28 lb) (80 g/m 2, 20 lb) Středně silný papír délka mm Recyklovaný papír (šířka 3,86-11,69"; Barevný papír délka 6,38-17,00") Potištěný papír Předtištěný papír Předděrovaný papír Hlavičkový papír Bankovní papír Karton Speciální papír 47

50 2. Doplňování papíru Boční zásobník Typ Formát Gramáž Kapacita Tenký papír A g/m Normální papír 1 A4 (14-58 lb) (80 g/m 2, 20 lb) Normální papír 2 B4 JIS Středně silný papír B5 JIS Silný papír 1 A5 Silný papír 2 A6 Recyklovaný papír B6 JIS Barevný papír Potištěný papír 8,5 14 Předtištěný papír 8,5 13,4 Předděrovaný papír 8,5 11 Hlavičkový papír 8,25 14 Bankovní papír 8 10,5 Karton 5,5 8,5 Speciální papír 7,25 10,5 Štítkový papír 8 10 OHP fólie 8 13 Obálka 8,5 13 8, ,125 9,5 3,875 7,5 Obálka C5 Obálka C6 Obálka DL 8K 16K

51 Podporovaný papír Typ Formát Gramáž Kapacita Tenký papír Uživatelský formát: g/m Normální papír 1 Šířka mm; (14-58 lb) (80 g/m 2, 20 lb) Normální papír 2 délka mm Středně silný papír (šířka 3,55-12,00"; Silný papír 1 délka 5,83-23,62") Silný papír 2 Recyklovaný papír Barevný papír Potištěný papír Předtištěný papír Předděrovaný papír Hlavičkový papír Bankovní papír Karton Speciální papír Štítkový papír OHP fólie Obálka Specifikace typů papíru Následující tabulky popisují typy papíru, které můžete v zařízení použít. V závislosti na typu papíru může stabilizace toneru trvat déle. Před manipulací s potištěnými listy papíru se přesvědčte, že jsou zcela zaschlé. Může dojít k rozmazání tisku. Tisková kvalita je zaručena pouze při použití doporučeného papíru. Další informace o doporučených typech papíru vám poskytne obchodní nebo servisní zástupce. Středně silný papír Položka Popis Gramáž papíru g/m 2 (22-28 lb) 49

52 2. Doplňování papíru Položka Podporovaný zásobník papíru Podporovaný formát při oboustranném tisku Lze použít v kterémkoliv zásobníku. Popis A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, 11 17, 8,5 14, 8,5 13,4, 8,5 11, 8,25 14, 8 10,5, 8,5 13, 8,25 13, 7,25 10,5, 8 10, 5,5 8,5, 11 15, 11 14, 10 15, 10 14, 8K, 16K Silný papír 1 Položka Gramáž papíru Podporovaný zásobník papíru Podporovaný formát při oboustranném tisku Popis g/m 2 (29-44 lb) Boční zásobník Žádný Silný papír 2 Položka Gramáž papíru Podporovaný zásobník papíru Podporovaný formát při oboustranném tisku Popis g/m 2 (44-58 lb) Boční zásobník Žádný Tenký papír Položka Gramáž papíru Podporovaný zásobník papíru g/m 2 (14-16 lb) Zásobník 1 a boční zásobník Popis 50

53 Podporovaný papír Položka Podporovaný formát při oboustranném tisku Popis A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, 11 17, 8,5 14, 8,5 13,4, 8,5 11, 8,25 14, 8 10,5, 8 13, 8,5 13, 8,25 13, 7,25 10,5, 8 10, 5,5 8,5, 11 15, 11 14, 10 15, 10 14, 8K, 16K Normální papír 1 Položka Gramáž papíru Podporovaný zásobník papíru Podporovaný formát při oboustranném tisku g/m 2 (16-20 lb) Lze použít v kterémkoliv zásobníku. Popis A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, 11 17, 8,5 14, 8,5 13,4, 8,5 11, 8,25 14, 8 10,5, 8 13, 8,5 13, 8,25 13, 7,25 10,5, 8 10, 5,5 8,5, 11 15, 11 14, 10 15, 10 14, 8K, 16K Normální papír 2 Položka Gramáž papíru Podporovaný zásobník papíru Podporovaný formát při oboustranném tisku g/m 2 (20-22 lb) Lze použít v kterémkoliv zásobníku. Popis A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, 11 17, 8,5 14, 8,5 13,4, 8,5 11, 8,25 14, 8 10,5, 8 13, 8,5 13, 8,25 13, 7,25 10,5, 8 10, 5,5 8,5, 11 15, 11 14, 10 15, 10 14, 8K, 16K Recyklovaný papír Položka Gramáž papíru g/m 2 (20-22 lb) Popis 51

54 2. Doplňování papíru Položka Podporovaný zásobník papíru Podporovaný formát při oboustranném tisku Poznámky Lze použít v kterémkoliv zásobníku. Popis A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, 11 17, 8,5 14, 8,5 13,4, 8,5 11, 8,25 14, 8 10,5, 8 13, 8,5 13, 8,25 13, 7,25 10,5, 8 10, 5,5 8,5, 11 15, 11 14, 10 15, 10 14, 8K, 16K Je-li tloušťka papíru mimo určený rozsah, vyberte [Tenký papír], [Normální papír 1], [Středně silný papír], [Silný papír 1] nebo [Silný papír 2]. Barevný papír Položka Gramáž papíru Podporovaný zásobník papíru Podporovaný formát při oboustranném tisku Poznámky g/m 2 (20-22 lb) Lze použít v kterémkoliv zásobníku. Popis A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, 11 17, 8,5 14, 8,5 13,4, 8,5 11, 8,25 14, 8 10,5, 8 13, 8,5 13, 8,25 13, 7,25 10,5, 8 10, 5,5 8,5, 11 15, 11 14, 10 15, 10 14, 8K, 16K Je-li tloušťka papíru mimo určený rozsah, vyberte [Tenký papír], [Normální papír 1], [Středně silný papír], [Silný papír 1] nebo [Silný papír 2]. Speciální papír Položka Gramáž papíru Podporovaný zásobník papíru g/m 2 (20-22 lb) Lze použít v kterémkoliv zásobníku. Popis 52

55 Podporovaný papír Položka Podporovaný formát při oboustranném tisku Poznámky Popis A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, 11 17, 8,5 14, 8,5 13,4, 8,5 11, 8,25 14, 8 10,5, 8 13, 8,5 13, 8,25 13, 7,25 10,5, 8 10, 5,5 8,5, 11 15, 11 14, 10 15, 10 14, 8K, 16K Je-li tloušťka papíru mimo určený rozsah, vyberte [Tenký papír], [Normální papír 1], [Středně silný papír], [Silný papír 1] nebo [Silný papír 2]. Potištěný papír Položka Gramáž papíru Podporovaný zásobník papíru Podporovaný formát při oboustranném tisku Poznámky g/m 2 (20-22 lb) Lze použít v kterémkoliv zásobníku. Popis A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, 11 17, 8,5 14, 8,5 13,4, 8,5 11, 8,25 14, 8 10,5, 8 13, 8,5 13, 8,25 13, 7,25 10,5, 8 10, 5,5 8,5, 11 15, 11 14, 10 15, 10 14, 8K, 16K Je-li tloušťka papíru mimo určený rozsah, vyberte [Tenký papír], [Normální papír 1], [Středně silný papír], [Silný papír 1] nebo [Silný papír 2]. OHP fólie Položka Podporovaný zásobník papíru Podporovaný formát při oboustranném tisku Boční zásobník Žádný Popis Předtištěný papír Položka Gramáž papíru g/m 2 (20-22 lb) Popis 53

56 2. Doplňování papíru Položka Podporovaný zásobník papíru Podporovaný formát při oboustranném tisku Poznámky Lze použít v kterémkoliv zásobníku. Popis A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, 11 17, 8,5 14, 8,5 13,4, 8,5 11, 8,25 14, 8 10,5, 8 13, 8,5 13, 8,25 13, 7,25 10,5, 8 10, 5,5 8,5, 11 15, 11 14, 10 15,10 14, 8K, 16K Je-li tloušťka papíru mimo určený rozsah, vyberte [Tenký papír], [Normální papír 1], [Středně silný papír], [Silný papír 1] nebo [Silný papír 2]. Předděrovaný papír Položka Gramáž papíru Podporovaný zásobník papíru Podporovaný formát při oboustranném tisku Poznámky g/m 2 (20-22 lb) Lze použít v kterémkoliv zásobníku. Popis A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, 11 17, 8,5 14, 8,5 13,4, 8,5 11, 8,25 14, 8 10,5, 8 13, 8,5 13, 8,25 13, 7,25 10,5, 8 10, 5,5 8,5, 11 15, 11 14, 10 15, 10 14, 8K, 16K Je-li tloušťka papíru mimo určený rozsah, vyberte [Tenký papír], [Normální papír 1], [Středně silný papír], [Silný papír 1] nebo [Silný papír 2]. Hlavičkový papír Položka Gramáž papíru Podporovaný zásobník papíru g/m 2 (20-22 lb) Lze použít v kterémkoliv zásobníku. Popis 54

57 Podporovaný papír Položka Podporovaný formát při oboustranném tisku Poznámky Popis A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, 11 17, 8,5 14, 8,5 13,4, 8,5 11, 8,25 14, 8 10,5, 8 13, 8,5 13, 8,25 13, 7,25 10,5, 8 10, 5,5 8,5, 11 15, 11 14, 10 15, 10 14, 8K, 16K Na papír, jehož tloušťka přesahuje určený rozsah, není možné tisknout. Bankovní papír Položka Gramáž papíru Podporovaný zásobník papíru Podporovaný formát při oboustranném tisku Poznámky g/m 2 (20-22 lb) Lze použít v kterémkoliv zásobníku. Popis A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, 11 17, 8,5 14, 8,5 13,4, 8,5 11, 8,25 14, 8 10,5, 8 13, 8,5 13, 8,25 13, 7,25 10,5, 8 10, 5,5 8,5, 11 15, 11 14, 10 15, 10 14, 8K, 16K Je-li tloušťka papíru mimo určený rozsah, vyberte [Tenký papír], [Normální papír 1], [Středně silný papír], [Silný papír 1] nebo [Silný papír 2]. Karton Položka Popis Gramáž papíru Podporovaný zásobník papíru Podporovaný formát při oboustranném tisku Poznámky g/m 2 (20-22 lb) Lze použít v kterémkoliv zásobníku. A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, 11 17, 8,5 14, 8,5 13,4, 8,5 11, 8,25 14, 8 10,5, 8,5 13, 8,25 13, 7,25 10,5, 8 10, 5,5 8,5, 11 15, 11 14, 10 15, 10 14, 8K, 16K Je-li tloušťka papíru mimo určený rozsah, vyberte [Tenký papír], [Normální papír 1], [Středně silný papír], [Silný papír 1] nebo [Silný papír 2]. 55

58 2. Doplňování papíru Papír se samolepicími štítky Položka Popis Gramáž papíru Podporovaný zásobník papíru Podporovaný formát při oboustranném tisku Poznámky g/m 2 (29-42 lb) Boční zásobník Žádný Nepoužívejte listy se samolepícími štítky, u nichž je nekryté lepidlo. Lepidlo může ulpět na vnitřních částech stroje a způsobit potíže s podáním papíru, špatnou kvalitu tisku nebo předčasné zestárnutí jednotky fotoválce tiskové kazety. Obálka Položka Gramáž papíru Podporovaný zásobník papíru Podporovaný formát při oboustranném tisku Popis g/m 2 (22-28 lb) Boční zásobník Žádný Poznámky Nepoužívejte samolepící obálky. Mohou způsobit nefunkčnost stroje. Papír lze vložit pouze po dolní ze dvou značek na zásobníku. Pokud jsou vytištěné obálky špatně ohnuté, vložte obálky opačným směrem. Při tisku s ovladačem tiskárny zaškrtněte políčko Otočit o 180. Podrobnosti o změně orientace papíru najdete v nápovědě k ovladači tiskárny. Vlivy okolí mohou snížit kvalitu tisku jak na doporučených, tak na nedoporučených obálkách. Jsou-li obálky vážněji zprohýbané z tisku, narovnejte je tak, že je ohnete na opačnou stranu. Obálky jsou někdy z tisku zvrásněné podél dlouhé strany a na nepotištěných stranách jsou stopy toneru. Také vytištěný obraz může být rozmazaný. Při tisku velkých, jednolitých černých ploch může dojít následkem překrývání obálek k stírání toneru. Chcete-li správně zadat délku obálky, jejíž zavírání se otvírá podél krátké strany, započítejte při měření otevřené zavírání. 56

59 Podporovaný papír CER112 Před vložením od tiskárny obálky rozdělte, aby nebyly slepené, a srovnejte jejich hrany. DAC573 Při oddělování jednotlivých obálek se ujistěte, že zavírání obálek nejsou slepená. Pokud jsou slepená, oddělte je. Při oddělování jednotlivých obálek se ujistěte, že zavírání obálek nejsou slepená. Pokud jsou slepená, oddělte je. Před vložením obálek je srovnejte tak, aby nebyly zprohýbané více, než je naznačeno níže. 5 mm (0,2 palců) 0 mm (0 palců) DAC574 Jsou-li obálky zprohýbané více, prsty je srovnejte, jak je naznačeno níže. 57

60 2. Doplňování papíru DAC575 58

61 Nedoporučené typy papíru Nedoporučené typy papíru Nepoužívejte následující typy papíru: Papír do inkoustových tiskáren Zkroucený, složený nebo jinak deformovaný papír Pomačkaný nebo pokroucený papír Potrhaný papír Zmačkaný papír Vlhký papír Špinavý nebo poškozený papír Papír natolik suchý, že produkuje statickou elektřinu Potištěný papír, kromě předtištěného hlavičkového papíru (k problémům může docházet při použití papíru potisknutého v jiné než laserové tiskárně, např. na černobílé nebo barevné kopírce, na inkoustové tiskárně apod.) Speciální papír, např. termální nebo uhlový papír Papír s vyšší nebo nižší gramáži, než je povolený limit Papír s okénky, otvory, perforacemi, výřezy nebo prolisy Papír se štítky s obnaženou lepicí vrstvou Papír se svorkami nebo sponkami Při vkládání papíru dejte pozor, abyste se nedotýkali povrchu papíru I když je papír vhodný pro zařízení, nesprávně skladovaný papír může způsobit uvíznutí, snížení kvality tisku nebo poruchu zařízení 59

62 2. Doplňování papíru Skladování papíru Papír skladujte vhodným způsobem. Nesprávně skladovaný papír může působit zhoršenou kvalitu tisku, uvíznutí při podávání nebo i poruchu zařízení. Při skladování papíru: Papír neskladujte na vlhkých místech. Papír neskladujte na přímém slunci. Papír nepokládejte na hranu (např. okraj stolu). Veškerý doposud nepoužitý papír skladujte v původním balení (krabici). 60

63 Oblast tisku Oblast tisku Následující obrázek ukazuje oblast papíru, kterou zařízení může potisknout. Papír DJC Oblast tisku 2. Směr podávání 3. Přibl. 3 mm (0,11") 4. Přibl. 5 mm (0,19") 5. Přibl. 2 mm (0,07") Obálka DJC Oblast tisku 2. Směr podávání 3. Přibližně 10 mm (0,39") 61

64 2. Doplňování papíru Tisk bez okrajů není podporován. Velikost tiskové oblasti je závislá na formátu papíru, jazyku tiskárny a nastavení ovladače tiskárny. Pro vyšší kvalitu tisku na obálky doporučujeme nastavit pravý, levý, horní a dolní okraj pro tisk alespoň na 15 mm (0,59"). 62

65 Vkládání papíru Vkládání papíru Bezpečnostní opatření pro vkládání papíru Při vkládání papíru dávejte pozor, abyste si neporanili prsty. Nedoplňujte papír přes limitní značku. Před vložením do zásobníku papír prolistujte, aby nedocházelo k současnému podávání více listů. Jestliže papír vkládáte do zásobníku, když v něm zbývá pouze několik listů, může dojít k podání několika listů zároveň. Vyjměte všechen zbývající papír, přidejte jej k novým listům papíru a poté před vložením do zásobníku celý stoh prolistujte. Pokroucený nebo jinak zdeformovaný papír před vložením narovnejte. Podrobnosti ohledně formátů a typů papíru viz Str. 45 "Podporovaný papír". Občas můžete slyšet šustění v důsledku pohybu papíru v zařízení. Tento hluk neznamená poruchu. Pokud uvízne papír s gramáží vyšší než 157 g/m 2 (42 lb), otočte papír v zásobníku nebo snižte počet vložených listů. Pokud je zaváděno více listů fólií OHP nebo štítkových papírů najednou, nebo pokud nejsou zaváděny, zkuste zavádět listy po jednom. Pokud tisknete na papír, který je silný, tenký nebo malý, může se zvlnit a nemusí se ve vnitřním výst. zásobníku správně poskládat. Abyste se tomu vyhnuli, odebírejte jednotlivé list ihned po jejich výstupu do vnitřního výst. zásobníku. Pokud použijete silně zvlněný papír, nemusí se správně podávat nebo může dojít k jeho uvíznutí. Před vložením papíru narovnejte nebo snižte počet listů, které vkládáte. Pokud jsou hrany výtisků znečištěné, otřete měkkým suchým hadříkem nečistoty z žebrování vodítek papíru. 63

66 2. Doplňování papíru DJC062 Pokud má papír roztřepené okraje (např. po oříznutí), může se povrch na čelní hraně papíru odlepit (odloupnout). Pokud k tomu dojde, otočte papír nebo změňte směr, kterým je podáván. Vkládání papíru do zásobníků Jednotlivé zásobníky papíru se doplňují stejným způsobem. V následující ukázce je papír vkládán do zásobníku 1. Budete-li zásobník papíru zasouvat zpět na místo příliš velkou silou, boční vymezovače mohou uvolnit z nastavené polohy. Zkontrolujte, že jsou okraje papíru na pravé straně srovnané. Při vkládání malého počtu listů dávejte pozor, abyste příliš nestlačili boční vodítka k sobě. Svírají-li boční vodítka papír příliš silně, mohou se zmačkat jeho okraje nebo může dojít i k nesprávnému podávání. Po vložení papíru do zásobníku zadejte pomocí ovládacího panelu typ a formát papíru, zabráníte tak příp. problémům při tisku. Toto zařízení nerozpozná formát papíru automaticky. 1. Ujistěte se, že zásobník papíru není používán a opatrně jej vytahujte ven, dokud se nezastaví. DJC022 64

67 Vkládání papíru 2. Stiskněte uvolňovací páčku bočních vymezovačů a posuňte je směrem ven. DJC Uchopte (zmáčkněte) uvolňovací páčku zadního vymezovače a posuňte jej směrem ven. DJC Srovnejte papír a umístěte jej tiskovou stranou nahoru. Nedoplňujte papír přes limitní značku. DJC025 65

68 2. Doplňování papíru 5. Opatrně zarovnejte koncový vymezovač s vloženým papírem. DJC Opatrně zatlačte zásobník papíru až nadoraz. Vkládání papíru do bočního zásobníku Boční zásobník použijte k tisku na OHP fólie, silný papír, obálky a kopírovací papír, který nelze vložit do standardních zásobníků. Papír delší než 433 mm se může pomačkat, nemusí být správně podán a může dojít k jeho uvíznutí. Nepoužívejte samolepící obálky. Mohou způsobit nefunkčnost stroje. Před vložením se ujistěte, že obálky neobsahují žádný vzduch. Současně vkládejte jen jeden typ a formát obálek. Před vkládáním obálek vyrovnejte jejich přední hrany (hrany, které vstupují do zařízení) tak, že je v příčném směru uhladíte tužkou nebo pravítkem. Některé druhy obálek mohou způsobit uvíznutí, zvrásnění nebo nízkou kvalitu tisku. Kvalita tisku na obálky nemusí být všude stejná, pokud jednotlivé části obálky mají různou tloušťku. Nejprve vytiskněte jednu nebo dvě obálky pro kontrolu kvality tisku. V horkém nebo vlhkém tiskovém prostředí mohou obálky vystupovat pomačkané nebo nekvalitně potištěné. Po vložení papíru do zásobníku zadejte pomocí ovládacího panelu typ a formát papíru, zabráníte tak příp. problémům při tisku. Toto zařízení nerozpozná formát papíru automaticky. 66

69 Vkládání papíru 1. Otevřete boční zásobník. 2. Papír vkládejte lícem dolů a upravte vodítka podle jeho formátu. DJC027 Vložte papír tak, aby se vodítka lehce dotýkala okrajů papíru. 1 DJC Vodítka papíru Na boční zásobník můžete nasadit kryt a chránit jej tak před prachem. Podrobnosti ohledně krytu získáte od prodejního nebo servisního zástupce. DJC029 Pokud by vodítka papíru nebyla zarovnána s kopírovacím papírem, obrazy by mohly být šikmé nebo by mohly vznikat problémy s podáváním papíru. 67

70 2. Doplňování papíru Vkládejte jen tolik papírů, kolik lze přidržet mezi vodítky papíru bočního zásobníku. Přeplňování bočního zásobníku může způsobit problémy s podáváním papíru a šikmé obrazy. Vytáhněte nástavec ven jako oporu pro papír formátu většího než A4, resp. 8,5 11". Papír s fixní orientací nebo dvoustranný papír Může se stát, že papír s pevnou orientací (shora dolů) nebo oboustranný papír (např. hlavičkový, předděrovaný nebo předtištěný) se v závislosti na umístění originálu nepotiskne správně. Nastavení pro Nástroje uživatele Vyberte [Hlavičkový papír], [Předtištěný papír] nebo [Děrovaný papír] v [Nastavení zásobníku papíru] v nabídce [Systémová nastavení], a potom vložte originál a papír dle ilustrace. Při tisku pomocí funkce Tiskárna je orientace umístění stejná. Orientace originálu a orientace papíru Význam ikon je následující: Ikona Význam Umístěte nebo vložte naskenovaný nebo vytištěný papír lícem nahoru. Umístěte nebo vložte naskenovaný nebo vytištěný papír lícem dolů. Orientace originálu Orientace originálu Expoziční sklo ADF Čitelná orientace 68

71 Vkládání papíru Orientace originálu Expoziční sklo ADF Nečitelná orientace Oboustranný Orientace papíru Při vkládání originálů do podavače a kopírování na papír s pevnou orientací z bočního zásobníku je nutné zadat formát papíru. Strana kopírování Oboustranný Zásobníky papíru Boční zásobník Nedostupné 69

72 2. Doplňování papíru Zadávání typu a formátu papíru a pomocí ovládacího panelu Tato kapitola vysvětluje zadávání formátu a typu papíru pomocí ovládacího panelu. Typ a formát papíru lze také nastavit pomocí ovladače tiskárny. Podrobnosti viz nápověda tiskárny. Při tisku z bočního zásobníku, zásobníku 1, 2 nebo 3 můžete použít buď nastavení ovladače tiskárny nebo nastavení ovládacího panelu v položce [Priorita boč. zásobníku] nebo [Zvolený zásobník] v nastavení papíru zásobníku. Podrobnosti ohledně pol. [Priorita boč. zásobníku] a [Zvolený zásobník] viz Str. 149 "Nastavení systému". Je-li povoleno [Aut.pokračování] v nastavení systému, tisk se dočasně zastaví, pokud zařízení zjistí chybu typu/formátu papíru. Po provedení nastavení na ovládacím panelu se tisk po přibližně deseti sekundách automaticky obnoví. Nicméně, pokud nesouhlasí formát papíru zadaný pomocí ovládacího panelu s formátem papíru vloženým do zásobníku nebo formátem zvoleným tiskovou úlohou, může dojít k uvíznutí papíru. Podrobnosti ohledně funkce [Aut.pokračování] viz Str. 149 "Nastavení systému". Nastavení typu papíru Tato kapitola vysvětluje, jak se zadává typ papíru. 1. Stiskněte tlačítko [Uživatelské nástroje]. 2. Zvolte položku [Systémová nastavení]. DJC Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] zvolte [Nastavení zásobníku papíru] a stiskněte tlačítko [OK]. 4. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte nastavení typu papíru pro požadovaný zásobník a poté stiskněte tlačítko [OK]. 70

73 Zadávání typu a formátu papíru a pomocí ovládacího panelu 5. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte požadovaný typ papíru a poté stiskněte tlačítko [OK]. 6. Stisknutím tlačítka [Uživatelské nástroje] se vrátíte na úvodní displej. Nastavení standardního formátu papíru Tato kapitola vysvětluje, jak zadat standardní formát papíru. 1. Stiskněte tlačítko [Uživatelské nástroje]. 2. Zvolte položku [Systémová nastavení]. DJC Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] zvolte [Nastavení zásobníku papíru] a stiskněte tlačítko [OK]. 4. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte nastavení formátu papíru pro požadovaný zásobník a poté stiskněte tlačítko [OK]. 5. Stisknutím tlačítek [ ], [ ], [ ] nebo [ ] zvolte požadovaný formát papíru a pak stiskněte tlačítko [OK]. 6. Stisknutím tlačítka [Uživatelské nástroje] se vrátíte na úvodní displej. Nastavení vlastního formátu papíru Tato kapitola vysvětluje, jak zadat uživatelský formát papíru. Když provádíte tisk, dbejte, aby formát papíru zadaný v ovladači tiskárny souhlasil s formátem papíru specifikovaným na ovládacím panelu. Jestliže formát papíru nesouhlasí, na displeji se objeví zpráva. Ohledně přeskočení chyby a tisku pomocí neodpovídajícího papíru viz Str. 136 "Dojde-li k neshodě papíru". Papír uživatelského formátu nelze vkládat do zásobníku 1. 71

74 2. Doplňování papíru 1. Stiskněte tlačítko [Uživatelské nástroje]. 2. Zvolte položku [Systémová nastavení]. DJC Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] zvolte [Nastavení zásobníku papíru] a stiskněte tlačítko [OK]. 4. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte nastavení formátu papíru pro požadovaný zásobník a poté stiskněte tlačítko [OK]. 5. Stisknutím tlačítek [ ], [ ], [ ] nebo [ ] vyberte [Uživ. formát] a pak stiskněte [OK]. 6. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte [mm] nebo [palce] a poté stiskněte [OK]. 7. Pomocí číselných tlačítek zadejte šířku a poté stiskněte [OK]. K zadání desetinné čárky stiskněte tlačítko [ ]. 8. Pomocí číselných tlačítek zadejte délku a poté stiskněte [OK]. K zadání desetinné čárky stiskněte tlačítko [ ]. 9. Stisknutím tlačítka [Uživatelské nástroje] se vrátíte na úvodní displej. 72

75 3. Vkládání originálů O originálech Tato kapitola popisuje typy originálů, které lze umístit, a části originálů, které jsou v naskenované kopii oříznuté. Doporučené formáty originálů Tato kapitola popisuje doporučené formáty originálu. Expoziční sklo Max. šířka 297 mm (11,69"); max. délka 432 mm (17,00") ADF Formát papíru: Max šířka 297 mm (11,69"); max. délka 600 mm (23,62") Gramáž papíru: g/m 2 (13,8-34 lb) Na expoziční sklo je možné pokládat pouze jeden list originálu. Do podavače ADF lze najednou umístit až 50 listů (pokud se použije papír s gramáží 80 g/m 2, 20 lb). Typy originálů, které nejsou podporovány automatickým podavačem dokumentů Při vložení následujících typů originálů do ADF může dojít k jejich poškození nebo uvíznutí, nebo se na výtiscích mohou objevit šedé či černé čáry: Originály větší nebo silnější, než jsou doporučené Sešité nebo spojené originály Děrované nebo potrhané originály Zkroucené, složené nebo jinak deformované originály Slepované originály Originály s jakýmkoli typem povrchové úpravy, např. termální faxový papír, ilustrační křídový papír, hliníková fólie, průklepový papír nebo vodivý papír Originály s děrovanými linkami Originály se štítky, s kartotéčními záložkami a jinými přečnívajícími částmi Přilnavé originály, např. pauzovací papír 73

76 3. Vkládání originálů Tenké, velmi ohebné originály Silné originály, např. pohlednice Vázané originály, např. knihy Průsvitné originály, např. OHP fólie nebo pauzovací papír Originály vlhké od toneru nebo korekční barvy Oblasti obrazu, které nelze skenovat I když umístíte originály do ADF nebo na expoziční sklo správně, může se stát, že několik milimetrů na všech čtyřech stranách originálu bude oříznutých. DAC579 V režimu kopírky V režimu skeneru Nahoře 3 ± 2 mm (0,11 ± 0,07") 0 mm (0") Vpravo 2,5 ± 1,5 mm (0,09 ± 0,05") 0 mm (0") Vlevo 2 ± 1,5 mm (0,07 ± 0,05") 0 mm (0") Dole 5 ± 2 mm (0,19 ± 0,07") 0 mm (0") 74

77 Vkládání originálů Vkládání originálů V této části je popsáno vkládání originálů na expoziční sklo a do ADF. Originály nevkládejte, dokud opravný lak a toner zcela nezaschnou. V opačném případě by na expozičním skle mohly zůstat stopy, které se objeví na kopiích. Pokud vložíte originál jak do ADF, tak na expoziční sklo, má originál v ADF přednost. Vložení originálu na expoziční sklo Při kopírování na barevný papír v režimech Text, Pouk. nebo Daizo umísti originál správně. V opačném případě nemusí být pozadí odstraněno. 1. Zvedněte ADF nebo kryt expozičního skla. 2. Originál umístěte lícem dolů na expoziční sklo. Originál zarovnejte do levého zadního rohu. 3. Sklopte automatický podavač dokumentů ADF nebo kryt expozičního skla. DJC019 Když používáte silné, složené nebo svázané originály, u nichž nelze ADF zcela stlačit, přidržte ADF rukama. Vkládání originálů do automatického podavače dokumentů Když použijete ADF, můžete naskenovat několik stran naráz. Nevkládejte do ADF originály různých formátů současně. Pokroucené originály před umístěním do ADF srovnejte. 75

78 3. Vkládání originálů Před vložením do ADF originály prolistujte, aby nedocházelo k současnému podávání více originálů. Ujistěte se, že originály nejsou vloženy nakřivo. Zatlačte na přední vodítko ADF v místě prohlubně a posuňte ho k okraji originálu(ů). DJC Zarovnané originály vložte do ADF lícem nahoru. Poslední stránka musí být dole. DJC Nastavte vodítka podle velikosti originálu. DJC021 76

79 4. Kopírování originálů Obrazovka režimu kopírky Tato kapitola podává informace o displeji, když je zařízení v režimu kopírky. Když zapnete zařízení, objeví se zpravidla obrazovka kopírky. Zobrazí-li se na displeji obrazovka skeneru, stiskněte tlačítko [Kopírka] na ovládacím panelu pro přepnutí na obrazovku kopírky. DJC036 Displej v pohotovostním režimu Připraven 1 A4 [100] Smíš. Sytost Měřítko Kvl.obr. 4 CS DJC Aktuální stav nebo zprávy Zobrazuje aktuální stav nebo zprávy. 2. Aktuální nastavení Zobrazuje aktuální zásobník, reprodukční poměr a nastavení snímání. 3. Položky pro výběr Zde se zobrazují funkce, které můžete použít po stisknutí příslušných tlačítek. 4. Počet kopií Zobrazuje nastavený počet kopií. Počet kopií můžete pomocí číselných tlačítek změnit. Režim při spuštění lze specifikovat v nastavení [Priorita funkce] v [Nástr. správce]. Podrobnosti viz Str. 155 "Nastavení správce". 77

80 4. Kopírování originálů Základní operace Nejdřív musíte zadat formát a orientaci papíru. Podrobnosti ohledně nastavení standardních formátů papíru viz Str. 71 "Nastavení standardního formátu papíru". Podrobnosti ohledně uživatelských formátů papíru viz Str. 71 "Nastavení vlastního formátu papíru". Pokud vložíte originál jak do ADF, tak na expoziční sklo, má originál v ADF přednost. 1. Stiskněte tlačítko [Kopírka]. DJC Originál položte na expoziční sklo nebo do automatického podavače dokumentů (ADF). Ohledně umístění originálu viz Str. 75 "Vkládání originálů". V případě potřeby proveďte konfiguraci rozšířeného nastavení pro kopírování. 3. Vyberte zásobník papíru pomocí [ ] nebo [ ]. 4. K pořízení více kopií zadejte pomocí číselných tlačítek požadovaný počet kopií. 5. Stiskněte tlačítko [Start]. DJC037 Nastavení poměru zvětšení/zmenšení pokud formát originál není shodný s formátem papíru. Podrobnosti viz Str. 81 "Zvětšování nebo zmenšování kopií". 78

81 Základní operace Maximální počet kopií je 99. Zásobník papíru pro stávající úlohu můžete změnit stisknutím tlačítek [ ] nebo [ ]. Můžete automaticky změnit zásobník papíru podle formátu papíru (A4 nebo Letter). Můžete zvolit zásobník papíru pro tisk kopií v položce [Zvol papír] v nastavení kopírování. Pokud zde nastavíte automatické přepínání mezi zásobníkem 1, 2, 3 a bočním zásobníkem v závislosti na formátu papíru, můžete také nastavit zásobník, který zařízení použije jako první, a to v položce [Priorita zás.papíru] v nastavení papíru zásobníku. Ohledně položky [Zvol papír] viz Str. 142 "Nastavení funkcí kopírky". Ohledně položky [Priorita zás.papíru] viz Str. 149 "Nastavení systému". Když pořizujete vícenásobné kopie vícestranného dokumentu, můžete zvolit, zda budou či nebudou kopie tříděny po sadách v nastavení [Třídění]. [Třídění] nelze použít u bočního zásobníku. Podrobnosti ohledně [Třídění] viz Str. 142 "Nastavení funkcí kopírky". Dojde-li k uvíznutí papíru, zastaví se tisk, jakmile se vytiskne stávající stránka. Po odstranění uvíznutého papíru se tisk automaticky restartuje od uvíznuté stránky. Dojde-li k zaseknutí snímání v ADF, kopírování se okamžitě zruší. V tomto případě zkopírujte originály znovu počínaje od uvízlé stránky. Zrušení kopírování Probíhá-li snímání originálu Při tisku Je-li kopírování zrušeno, když zařízení snímá originál, kopírování se zruší okamžitě a nic se nevytiskne. Pokud je originál umístěn v ADF, skenování se okamžitě zruší a originály jsou vysunuty. Je-li kopírování zrušeno při tisku, postup se zruší po dokončení právě tisknuté stránky. Při rušení kopírování se řiďte níže uvedeným postupem. 1. Stiskněte tlačítko [Kopírka]. DJC036 79

82 4. Kopírování originálů 2. Stiskněte tlačítko [Clear/Stop] (Vymazat/Stop). DJC038 80

83 Zvětšování nebo zmenšování kopií Zvětšování nebo zmenšování kopií Poměr změny měřítka lze nastavit dvojím způsobem: pomocí předem nastavených poměrů nebo ručním zadáním uživatelského poměru. Přenastavené poměry DAC578 (Evropa a Asie) 50%, 71%, 82%, 93%, 122%, 141%, 200% (Latinská Amerika) 50%, 65%, 78%, 93%, 121%, 129%, 155% Uživatelský poměr CES %, krok 1 % Zadávání zmenšení/zvětšení Je-li poměr zvětšení chybný, může dojít k oříznutí obrazu nebo ke vzniku prázdných míst. 81

84 4. Kopírování originálů 1. Stiskněte tlačítko [Kopírka]. 2. Stiskněte tlačítko [Měřítko]. DJC Stiskněte [Zmenšení], [Zvětšení] nebo [Zoom]. Chcete-li použít [Zmenšení] nebo [Zvětšení], nastavte požadovaný poměr tlačítky [ ] nebo [ ]. Pro [Zoom] zadejte požadovaný poměr pomocí číselných tlačítek. 4. Stiskněte tlačítko [OK]. Výchozí nastavení [Zmenšení/Zvětšení] můžete u zařízení změnit tak, aby vždy zhotovovalo kopie ve požadovaném poměru. Podrobnosti viz Str. 142 "Nastavení funkcí kopírky". Dočasné nastavení úloh se vymaže v následujících případech: Když zařízení neobdrží žádný vstup po dobu specifikovanou v pol. [Časovač aut. resetu systému] při zobrazení počátečního displeje. Podrobnosti viz Str. 155 "Nastavení správce". Když je při zobrazení počátečního displeje stisknuto tlačítko [Vymazat/Stop]. Když je změněn (přepnut) režim zařízení. Když je vypnuto napájení. Když se změní výchozí stav zařízení pro stejné nastavení. 82

85 Kopírování jednostranných originálů pomocí oboustranného nebo kombinovaného kopírování Kopírování jednostranných originálů pomocí oboustranného nebo kombinovaného kopírování Tato část vysvětluje, jak kombinovat a tisknout více stránek (dvě nebo čtyři stránky) na jednu stranu nebo na obě strany papíru. Chcete-li použít oboustranné kopírování, je třeba nastavit formát papíru pro tisk kopií na A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, 11 17, 8,5 14, 8,5 13,4, 8,5 11, 8,25 14, 8 10,5, 8 13, 8,5 13, 8,25 13, 7,25 10,5, 8 10, 5,5 8,5, 11 15, 11 14, 10 15, 10 14, 8K, 16K. Papír pro oboustranné kopírování může být vložen do zásobníků 1, 2 nebo 3, ale nikoliv do bočního zásobníku. Pro oboustranný tisk může být použit papír gramáže g/m 2. Typy papíru, které se dají použít pro oboustranné kopírování jsou běžný, středně silný, recyklovaný, barevný, speciální, tištěný, hlavičkový, vázaný, kartový, předtištěný a předděrovaný. Existují následující režimy kopírování. Režim kopírování zvolte podle originálu a podle toho, jak si přejete, aby vypadaly výsledné kopie. Kombinované kopírování na jednu stranu V tomto režimu se originál o dvou nebo čtyřech stranách kombinuje a tiskne na jednu stranu listu. Komb.1s. (2orig.) Originál Kopie Na šířku Na výšku CS CMF250 83

86 4. Kopírování originálů Komb.1s. (4orig.) Originál Kopie Zleva doprava Na šířku Na výšku Zleva doprava CS DJC055 Kombinované kopírování na obě strany V tomto režimu se vícestránkový originál kombinuje a tiskne na obě strany listu. Komb.2s. (2orig.) Originál Kopie Horní -> Horní Horní -> Dolní Na výšku Horní -> Horní Horní -> Dolní CMF254 Komb.2s. (4orig.) 84

87 Kopírování jednostranných originálů pomocí oboustranného nebo kombinovaného kopírování Originál Kopie Zleva doprava, Horní/Horní 6 5 Zleva doprava, Horní/Dolní 8 7 Na výšku CS DJC056 Originál Kopie Zleva doprava, Horní/Horní 6 5 Zleva doprava, Horní/Dolní 8 7 Na šířku CS DJC057 1s->2s(bez k.) V tomto režimu se jednostranné originály kopírují na přední i zadní stranu listu (bez provedení kombinace). 85

88 4. Kopírování originálů Zadávání kombinovaných a oboustranných kopií 1. Stiskněte tlačítko [Duplex/Kombinace]. 2. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte požadovaný režim kopírování a poté stiskněte tlačítko [OK]. 3. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte orientaci papíru a pořadí stránek, a potom stiskněte tlačítko [[OK]]. 4. Stiskněte tlačítko [Escape]. Na displeji se zobrazí zvolený režim kopírování. Výchozí nastavení [Duplex/Kombinace] můžete u zařízení změnit tak, aby vždy zhotovovalo kopie v režimu kombinace. Podrobnosti viz Str. 142 "Nastavení funkcí kopírky". Nastavení kombinovaného a oboustranného kopírování automaticky deaktivuje nastavení [Kop.karty ID]. Dočasné nastavení úloh se vymaže v následujících případech: Když zařízení neobdrží žádný vstup po dobu specifikovanou v pol. [Časovač aut. resetu syst.] při zobrazení počátečního displeje. Podrobnosti viz Str. 155 "Nastavení správce". Když je při zobrazení počátečního displeje stisknuto tlačítko [Vymazat/Stop]. Když je změněn (přepnut) režim zařízení. Když je vypnuto napájení. 86

89 Kopírování jednostranných originálů pomocí oboustranného nebo kombinovaného kopírování Když se změní výchozí stav zařízení pro stejné nastavení. 87

90 4. Kopírování originálů Kopírování oboustranných originálů s oboustranným a kombinovaným tiskem Tento oddíl popisuje, jak vytvořit oboustranné kopie oboustranných originálů, nebo zkopírovat dvě strany originálu na jeden list, nebo zkopírovat čtyři strany originálu na jeden list s dvěma stranami na stránku. DAC602 DAC603 DAC603 Tato funkce je dostupná pouze tehdy, když je originál vložen do ADF, ne když je na expozičním skle. Ujistěte se, že na přední i na zadní stranu všech výstupních listů bude vytištěn stejný počet stránek. V opačném případě bude úloha resetována. K dispozici je následujících šest typů ručního oboustranného kopírování. 2S->1S(bez komb.) Zkopíruje jeden oboustranný originál na dva listy papíru (jednostranný tisk). 2S->1S komb. (2Orig) Zkopíruje jeden oboustranný originál na jednu stranu listu. 2S->1S komb. (4Orig) Zkopíruje dva oboustranné originály na jednu stranu listu. 88

91 Kopírování oboustranných originálů s oboustranným a kombinovaným tiskem 2S->2S(bez komb.) Vytvoří oboustranné kopie oboustranných originálů. 2S->2S komb. (2Orig) Zkopíruje obě strany jednoho oboustranného listu originálu na jednu stranu listu a další dvě strany druhého oboustranného originálu na druhou stranu listu. 2S->2S komb. (4Orig) Zkopíruje čtyři oboustranné originály na jeden list se čtyřmi stránkami na každé straně. 1. Stiskněte tlačítko [Duplex/Kombinace]. 2. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte požadovaný režim kopírování a poté stiskněte tlačítko [OK]. 3. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte orientaci papíru a pořadí stránek, a potom stiskněte tlačítko [[OK]]. 4. Stiskněte tlačítko [Escape]. 5. Všechny oboustranné originály umístěte do ADF jejich přední stranou vzhůru. 6. Vyberte zásobník papíru pomocí [ ] nebo [ ]. 7. Stiskněte tlačítko [Start]. Po vložení originálů musíte stisknout tlačítko [Start] dříve, než uplyne interval nastavený v pol. [Časovač aut. resetu syst.]. V opačném případě bude úloha zrušena. Podrobnosti viz Str. 155 "Nastavení správce". Pokud dojde během skenování originálů k zaplnění paměti, úloha se zruší. 89

92 4. Kopírování originálů Kopírování obou stran ID karty (dokladu) na jednu stranu papíru Tato část popisuje, jak zkopírovat přední a zadní stranu ID karty (průkazu) nebo jiného malého dokumentu na jednu stranu listu papíru. Tato funkce je dostupná pouze tehdy, když je originál vložen na expoziční sklo, nikoli do ADF. Při použití této funkce musí být formát papíru pro tisk kopií nastaven na A4, A5, A6, Letter nebo Half Letter. Vytištěný formát papíru Naskenovaný formát papíru A4 A5 A6 Letter Half Letter A5 ( mm) A6 ( mm) A7 ( mm) Half Letter ( mm) Quarter Letter ( mm) Přední Přední Zadní Zadní CS CES165 90

93 Kopírování obou stran ID karty (dokladu) na jednu stranu papíru Kopírování ID karty (dokladu) 1. Stiskněte tlačítko [ID Card Copy] (Kopie ID karty). DJC Originál umístěte lícem dolů na expoziční sklo. Originál zarovnejte do levého zadního rohu. 3. Stiskněte tlačítko [Start]. DJC030 Na displeji se objeví zpráva požadující, abyste originál položili zadní stranou dolů na expoziční sklo. 4. Umístěte originál zadní stranou dolů a horním okrajem směrem k zadní části zařízení na expoziční sklo, a pak stiskněte opět tlačítko [Start]. Po vložení originálů stiskněte tlačítko [Start] dříve, něž uplyne interval nastavený v pol. [Časovač aut. resetu syst.]. V opačném případě bude úloha zrušena. Podrobnosti viz Str. 155 "Nastavení správce". Bez ohledu na to, jak je u zařízení nastaven poměr zmenšení nebo zvětšení, bude kopie karty ID vždy zhotovena ve velikosti 100 %. Dočasné nastavení úloh se vymaže v následujících případech: Když zařízení neobdrží žádný vstup po dobu specifikovanou v pol. [Časovač aut. resetu syst.] při zobrazení počátečního displeje. Podrobnosti viz Str. 155 "Nastavení správce". 91

94 4. Kopírování originálů Když je při zobrazení počátečního displeje stisknuto tlačítko [Vymazat/Stop]. Když je změněn (přepnut) režim zařízení. Když je vypnuto napájení. Když se změní výchozí stav zařízení pro stejné nastavení. 92

95 Ukládání naskenovaných dokumentů Ukládání naskenovaných dokumentů Naskenované dokumenty mohou být v zařízení uloženy. V zařízení lze uložit max. 3 dokumenty. Uložené dokumenty lze vyvolat a vytisknout pomocí funkčního tlačítka jediným stisknutím. Tato funkce se nazývá Tisk ze složky. Pro použití funkce Tisk ze složky můžete nastavit heslo. Podrobnosti viz Str. 155 "Nastavení správce". Ukládání dokumentů Počet stran, které lze uložit do jednoho souboru, je následující: Originály větší než A4 nebo 8,5 11": 1 strana Originály menší než A4 nebo 8,5 11": 2 strany 1. Stisknutím [ ] nebo [ ] na obrazovce v režimu skeneru vstupte do nastavení kopírování a potom stiskněte [Tisk ze složky]. 2. Zvolte [Ulož.]. 3. Vyberte "Prázdný" dokument pomocí [ ] nebo [ ]. 4. Stiskněte tlačítko [OK]. 5. Stiskněte tlačítko [Start]. 6. Zadejte název. 7. Stiskněte tlačítko [OK]. Tisk dokumentů 1. Stisknutím [ ] nebo [ ] na obrazovce v režimu skeneru vstupte do nastavení kopírování a potom stiskněte [Tisk ze složky]. 2. Vyberte [Tisknout]. 3. Vyberte dokument k tisku pomocí [ ] nebo [ ]. 4. Stiskněte tlačítko [OK]. 5. Stiskněte tlačítko [Start]. 93

96 4. Kopírování originálů Vymazání dokumentů 1. Stisknutím [ ] nebo [ ] na obrazovce v režimu skeneru vstupte do nastavení kopírování a potom stiskněte [Tisk ze složky]. 2. Zvolte položku [Smaz.]. 3. Vyberte dokument k odstranění pomocí [ ] nebo [ ]. 4. Stiskněte tlačítko [OK]. 5. Stiskněte [Ano]. 94

97 Zadávání nastavení snímání originálů Zadávání nastavení snímání originálů Tato část popisuje, jak zadat sytost a kvalitu obrazu skenování pro stávající úlohu. Nastavení sytosti obrazu Existuje pět úrovní sytosti obrazu. Čím vyšší sytost obrazu, tím tmavší je výstup. 1. Stiskněte tlačítko [Kopírka]. 2. Stiskněte položku [Sytost]. DJC Stisknutím [ ] nebo [ ] vyberte požadovanou úroveň sytosti a poté stiskněte [OK]. Výchozí nastavení pol. [Sytost] můžete změnit, tak aby byly kopie zhotovovány s konkrétní úrovní sytosti. Podrobnosti viz Str. 142 "Nastavení funkcí kopírky". Dočasné nastavení úloh se vymaže v následujících případech: Když zařízení neobdrží žádný vstup po dobu specifikovanou v pol. [Časovač aut. resetu systému] při zobrazení počátečního displeje. Podrobnosti viz Str. 155 "Nastavení správce". Když je při zobrazení počátečního displeje stisknuto tlačítko [Vymazat/Stop]. Když je změněn (přepnut) režim zařízení. Když je vypnuto napájení. Když se změní výchozí stav zařízení pro stejné nastavení. Výběr typu dokumentu podle originálu Existuje pět typů dokumentů: Smíšený Tento režim zvolte, když originál obsahuje jak text, tak fotografie nebo obrázky. 95

98 4. Kopírování originálů Text Foto Poukaz Diazo Tento typ vyberte, když originál obsahuje pouze text a žádné fotografie nebo obrázky. Tento typ vyberte, když originál obsahuje pouze fotografie nebo obrázky. Tento režim používejte u následujících typů originálu: Fotografie Stránky, na nichž převažují fotografie nebo obrázky (např. stránky časopisů). Vyberte tento typ pro skenování dokumentu s nastavením vhodným pro účtenky / faktury. Vyberte pro vytvoření modrotisku (diazotypie). Zadávání typu originálu 1. Stiskněte tlačítko [Kopírka]. 2. Stiskněte [Kvl.obr.]. DJC Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte požadovaný typ dokumentu a poté stiskněte tlačítko [OK]. Výchozí stav nastavení pro [Typ originálu] můžete u zařízení změnit tak, aby primárně zhotovovalo výstupy pro konkrétní typ dokumentu. Podrobnosti viz Str. 142 "Nastavení funkcí kopírky". Dočasné nastavení úloh se vymaže v následujících případech: Když zařízení neobdrží žádný vstup po dobu specifikovanou v pol. [Časovač aut. resetu systému] při zobrazení počátečního displeje. Podrobnosti viz Str. 155 "Nastavení správce". Když je při zobrazení počátečního displeje stisknuto tlačítko [Vymazat/Stop]. Když je změněn (přepnut) režim zařízení. 96

99 Zadávání nastavení snímání originálů Když je vypnuto napájení. Když se změní výchozí stav zařízení pro stejné nastavení. 97

100 98 4. Kopírování originálů

101 5. Snímání originálů Displej režimu skeneru Tato kapitola podává informace o displeji v režimu skeneru. Když zapnete zařízení, objeví se zpravidla výchozí displej kopírky. Je-li zobrazen displej kopírky, stiskněte tlačítko [Skener], abyste přešli na displej skeneru. DJC040 Displej v pohotovostním režimu 1 2 Připraven Zadat cíl 3 ID sken. Adr. CS DJC Aktuální stav nebo zprávy Zobrazuje aktuální stav nebo zprávy. 2. Aktuální nastavení Zobrazuje aktuální nastavení skenování. 3. Položky pro výběr Zde se zobrazují funkce, které můžete použít po stisknutí příslušných tlačítek. Výchozí režim zařízení při zapnutém napájení lze specifikovat v pol. [Priorita funkce] v [Nástr. správce]. Ohledně nastavení pol. [Priorita funkce] viz Str. 155 "Nastavení správce". 99

102 5. Snímání originálů Registrace cílů skenování Tato část vysvětluje, jak zaregistrovat cíle skenování do Adresáře. Abyste mohli posílat naskenované soubory na ovou adresu (Skenování do u) nebo do sdílené složky počítače připojeného k síti (Skenování do složky), musíte nejdříve do Adresáře zaregistrovat příslušné cíle (příjemce) pomocí aplikace Web Image Monitor. Data v Adresáři mohou být poškozena nebo se mohou ztratit. Výrobce neodpovídá za žádné škody způsobené takovou ztrátou dat. Ve vlastním zájmu dbejte na pravidelné zálohování dat v Adresáři. V závislosti na síťovém prostředí může Skenování do složky vyžadovat zadání uživatelského jména a hesla do informací o cíli. V takových případech po registraci cílů zkontrolujte, zda jsou uživatelské jméno a heslo správně zadány odesláním testovacích dokumentů těmto cílům (příjemcům). Podrobnosti ohledně odesílání skenovaných dokumentů na registrovanou adresu viz Str. 109 "Základní operace". Adresář může obsahovat až 100 záznamů. 1. Spusťte webový prohlížeč a zadáním IP adresy se přihlaste k zařízení. 2. Klikněte na [Cíl skenování] nebo [Cíl skenování ID karty]. 3. Ze seznamu [Typ cíle] vyberte [ ová adresa] nebo [Složka]. 4. Zaregistrujte požadované informace. Informace, které musíte zaregistrovat, se liší v závislosti na typu cíle. Podrobnosti viz tabulky níže. 5. V případě potřeby zadejte heslo správce. 6. Klikněte na [Použít]. 7. Zavřete webový prohlížeč. 100

103 Registrace cílů skenování Nastavení pro skenování do u Položka Nastavení Popis ID Vyžad. Vyberte při nastavení cíle skenování. Název Vyžad. Název / jméno cíle. Zde uvedený název bude při výběru cíle skenování zobrazen na obrazovce. Může obsahovat až 16 znaků. ová adresa cíle Vyžad. ová adresa cíle. Může obsahovat až 64 znaků. ová adresa pro oznámení Volit. ová adresa, na kterou je po přenosu zasláno oznámení. Může obsahovat až 64 znaků. Předmět Vyžad. Předmět u. Může obsahovat až 64 znaků. Jméno odesilatele Formát souboru (Barevně/ Stupně šedi) Formát souboru (Černobíle) Režim snímání Volit. Vyžad. Vyžad. Vyžad. Jméno odesílatele u. Zde uvedené jméno se zobrazí v položce "Odesílatel" nebo podobném poli příjemcovy ové aplikace. Může obsahovat až 32 znaků. Formát souboru skenovaného dokumentu při barevném skenování. Lze zvolit PDF nebo JPEG. PDF podporuje více stránek v dokumentu, kdežto JPEG ne. Formát souboru skenovaného dokumentu při černobílém skenování. Lze zvolit PDF nebo TIFF. Oba formáty podporují více stránek v dokumentu. Vyberte režim skenování Barva, Odstíny šedé nebo Černobíle. 101

104 5. Snímání originálů Položka Nastavení Popis Originál Vyžad. Zadejte orientaci pro skenování originálu. Formát skenování Rozlišení Sytost Vyžad. Vyžad. Vyžad. Vyberte formát skenování pro originál z A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, A5, B6 JIS, 11 17, 8 1 / 2 11, 8 1 / 2 13, 8 1 / 2 14, 8 1 / / 5, 5 1 / / 2, 16K, 8K. Pokud zvolíte uživatelský formát, vyberte [mm] nebo [pal.] a poté zadejte šířku a délku. Zvolte rozlišení snímání , , , nebo dpi. Zadejte sytost obrazu kliknutím na pravé nebo levé tlačítko (šipky). Volbou těchto tlačítek můžete snížit nebo zvýšit sytost obrazu v 5 krocích. Nastavení pro Skenování do složky Položka Nastavení Popis ID Vyžad. Vyberte při nastavení cíle skenování. Název Vyžad. Název / jméno cíle. Zde uvedený název bude při výběru cíle skenování zobrazen na obrazovce. Může obsahovat až 16 znaků. 102

105 Registrace cílů skenování Položka Nastavení Popis Servisní název Doména Přihlašovací uživatelské jméno Přihlašovací heslo Adresář ová adresa pro oznámení Formát souboru (Barevně/ Stupně šedi) Formát souboru (Černobíle) Režim snímání Vyžad. Volit. Volit. Volit. Volit. Volit. Vyžad. Vyžad. Vyžad. Cesta do adresáře, kam budou uloženy naskenované soubory. Sestává z IP adresy nebo názvu cílového počítače (může obsahovat až 64 znaků) a názvu sdílené složky (může obsahovat až 32 znaků). Pokud je cílový počítač členem domény Aktivního adresáře, uveďte název domény. Může obsahovat až 15 znaků. Uživatelské jméno pro přihlášení k cílovému počítači. Může obsahovat až 32 znaků. Heslo pro přihlášení k cílovému počítači. Může obsahovat až 32 znaků. Adresář v rámci sdílené složky pro ukládání naskenovaných souborů. Může obsahovat až 64 znaků. ová adresa, na kterou je po přenosu zasláno oznámení. Může obsahovat až 64 znaků. Formát souboru skenovaného dokumentu při barevném skenování. Lze zvolit PDF nebo JPEG. PDF podporuje více stránek v dokumentu, kdežto JPEG ne. Formát souboru skenovaného dokumentu při černobílém skenování. Lze zvolit PDF nebo TIFF. Oba formáty podporují více stránek v dokumentu. Vyberte režim skenování Barva, Odstíny šedé nebo Černobíle. Originál Vyžad. Zadejte orientaci pro skenování originálu. Formát skenování Rozlišení Vyžad. Vyžad. Vyberte formát skenování pro originál z A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, A5, B6 JIS, 11 17, 8 1 / 2 11, 8 1 / 2 13, 8 1 / 2 14, 8 1 / / 5, 5 1 / / 2, 16K, 8K. Pokud zvolíte uživatelský formát, vyberte [mm] nebo [pal.] a poté zadejte šířku a délku. Zvolte rozlišení snímání , , , nebo dpi. 103

106 5. Snímání originálů Položka Nastavení Popis Sytost Vyžad. Zadejte sytost obrazu kliknutím na pravé nebo levé tlačítko (šipky). Volbou těchto tlačítek můžete snížit nebo zvýšit sytost obrazu v 5 krocích. Nastavení skenování ID karty ( ová adresa) Položka Nastavení Popis Název Vyžad. Název / jméno cíle. Zde uvedený název bude při výběru cíle skenování zobrazen na obrazovce. Může obsahovat až 16 znaků. ová adresa cíle Vyžad. ová adresa cíle. Může obsahovat až 64 znaků. ová adresa pro oznámení Volit. ová adresa, na kterou je po přenosu zasláno oznámení. Může obsahovat až 64 znaků. Předmět Vyžad. Předmět u. Může obsahovat až 64 znaků. Jméno odesilatele Formát souboru (Barevně/ Stupně šedi) Volit. Vyžad. Jméno odesílatele u. Zde uvedené jméno se zobrazí v položce "Odesílatel" nebo podobném poli příjemcovy ové aplikace. Může obsahovat až 32 znaků. Formát souboru skenovaného dokumentu při barevném skenování. Lze zvolit PDF nebo JPEG. PDF podporuje více stránek v dokumentu, kdežto JPEG ne. 104

107 Registrace cílů skenování Položka Nastavení Popis Formát souboru (Černobíle) Režim snímání Formát karty (dokladu) Rozlišení Sytost Vyžad. Vyžad. Vyžad. Vyžad. Vyžad. Formát souboru skenovaného dokumentu při černobílém skenování. Lze zvolit PDF nebo TIFF. Oba formáty podporují více stránek v dokumentu. Vyberte režim skenování Barva, Odstíny šedé nebo Černobíle. Vyberte [mm] nebo [pal.] a potom zadejte šířku a délku. Zvolte rozlišení snímání , , , nebo dpi. Zadejte sytost obrazu kliknutím na pravé nebo levé tlačítko (šipky). Volbou těchto tlačítek můžete snížit nebo zvýšit sytost obrazu v 5 krocích. Nastavení skenování ID karty (Složka) Položka Nastavení Popis Název Vyžad. Název / jméno cíle. Zde uvedený název bude při výběru cíle skenování zobrazen na obrazovce. Může obsahovat až 16 znaků. 105

108 5. Snímání originálů Položka Nastavení Popis Servisní název Doména Přihlašovací uživatelské jméno Přihlašovací heslo Adresář ová adresa pro oznámení Formát souboru (Barevně/ Stupně šedi) Formát souboru (Černobíle) Režim snímání Formát karty (dokladu) Rozlišení Sytost Vyžad. Volit. Volit. Volit. Volit. Volit. Vyžad. Vyžad. Vyžad. Vyžad. Vyžad. Vyžad. Cesta do adresáře, kam budou uloženy naskenované soubory. Sestává z IP adresy nebo názvu cílového počítače (může obsahovat až 64 znaků) a názvu sdílené složky (může obsahovat až 32 znaků). Pokud je cílový počítač členem domény Aktivního adresáře, uveďte název domény. Může obsahovat až 15 znaků. Uživatelské jméno pro přihlášení k cílovému počítači. Může obsahovat až 32 znaků. Heslo pro přihlášení k cílovému počítači. Může obsahovat až 32 znaků. Adresář v rámci sdílené složky pro ukládání naskenovaných souborů. Může obsahovat až 64 znaků. ová adresa, na kterou je po přenosu zasláno oznámení. Může obsahovat až 64 znaků. Formát souboru skenovaného dokumentu při barevném skenování. Lze zvolit PDF nebo JPEG. PDF podporuje více stránek v dokumentu, kdežto JPEG ne. Formát souboru skenovaného dokumentu při černobílém skenování. Lze zvolit PDF nebo TIFF. Oba formáty podporují více stránek v dokumentu. Vyberte režim skenování Barva, Odstíny šedé nebo Černobíle. Vyberte [mm] nebo [pal.] a potom zadejte šířku a délku. Zvolte rozlišení snímání , , , nebo dpi. Zadejte sytost obrazu kliknutím na pravé nebo levé tlačítko (šipky). Volbou těchto tlačítek můžete snížit nebo zvýšit sytost obrazu v 5 krocích. 106

109 Registrace cílů skenování Pro posílání souborů em musí být správně nakonfigurováno nastavení SMTP a DNS. Podrobnosti ohledně nastavení SMTP a DNS viz Str. 178 "Karta DNS" a Str. 181 "Karta SMTP". Používáte-li funkci skenování do u, zvolte časové pásmo podle své zeměpisné polohy, abyste odeslali se správným datem a časem přenosu. Podrobnosti ohledně nastavení časového pásma viz Str. 181 "Karta SMTP". V síti, která používá DNS server, uveďte název počítače v položce [Servisní název] a název domény, ke které počítač patří, v položce [Doména]. V tomto případě také nakonfigurujte související nastavení DNS pomocí aplikace Web Image Monitor. Cíl pro skenování do složky musí pracovat na jednom z následujících operačních systémů: Windows Vista/7/8/8.1, Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2. Cíle skenování nemohou být zaregistrovány prostřednictvím ovládacího panelu. Změna cílů skenování 1. Spusťte webový prohlížeč a zadáním IP adresy se přihlaste k zařízení. 2. Klikněte na [Cíl skenování]. 3. Zvolte položku, kterou chcete změnit, a poté klikněte na [Změnit]. 4. Podle potřeby změňte nastavení. 5. V případě potřeby zadejte heslo správce. 6. Klikněte na [Použít]. 7. Zavřete webový prohlížeč. Změna cíle skenování ID karty 1. Spusťte webový prohlížeč a zadáním IP adresy se přihlaste k zařízení. 2. Klikněte na [Cíl skenování ID karty]. 3. Podle potřeby změňte nastavení. 4. V případě potřeby zadejte heslo správce. 5. Klikněte na [Použít]. 6. Zavřete webový prohlížeč. Mazání cílů skenování 1. Spusťte webový prohlížeč a zadáním IP adresy se přihlaste k zařízení. 107

110 5. Snímání originálů 2. Klikněte na [Cíl skenování]. 3. Zvolte zadání, které chcete vymazat, a poté klikněte na [Smazat]. 4. Potvrďte, že zadání, které jste zvolili, je to, co chcete vymazat. 5. V případě potřeby zadejte heslo správce. 6. Klikněte na [Použít]. 7. Zavřete webový prohlížeč. Vymazání cíle skenování ID karty 1. Spusťte webový prohlížeč a zadáním IP adresy se přihlaste k zařízení. 2. Klikněte na [Cíl skenování ID karty]. 3. Click [Smazat]. 4. Zavřete webový prohlížeč. 108

111 Základní operace Základní operace Skenování pomocí ovládacího panelu vám umožní odeslat naskenované soubory em (skenování do u) nebo do sdílené složky počítače v síti (skenování do složky). Funkce Skenování do u nebo Skenování do složky jsou k dispozici pouze prostřednictvím síťového připojení. Pokud vložíte originál jak do ADF, tak na expoziční sklo, má originál v ADF přednost. Když chcete používat funkci Skenování do u nebo Skenování do složky, musíte nejprve registrovat cíle do Adresáře pomocí aplikace Web Image Monitor. Podrobnosti viz Str. 100 "Registrace cílů skenování". 1. Originál položte na expoziční sklo nebo do automatického podavače dokumentů (ADF). Ohledně umístění originálu viz Str. 75 "Vkládání originálů". 2. Stiskněte tlačítko [Skener]. 3. Stiskněte tlačítko [Adr.]. DJC040 Nebo můžete použít funkční tlačítko, pokud je v nabídce nastavení správce pro toto tlačítko nastaven [Zástupce funkce] na [Adr. sken.]. Stiskněte tlačítko pro přepnutí do nabídky volby cíle skenování. Podrobnosti ohledně [Zástupce funkce] viz Str. 155 "Nastavení správce". 4. Zvolte [Hledat podle názvu] nebo [Hledat podle ID] a potom stiskněte [OK]. 5. Stisknutím [ ] nebo [ ] se posouvejte adresářem a poté stiskněte [OK]. 6. Požadovaný cíl vyhledejte stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] (procházení Adresáře) a poté stiskněte tlačítko [OK]. Když zadáte cíl skenování, nastavení zařízení se automaticky změní podle informací zaregistrovaných k tomuto cíli v Adresáři. V případě potřeby můžete změnit nastavení skenování pomocí ovládacího panelu. Ohledně nastavení skenování viz Str. 113 "Zadávání nastavení snímání originálů". 109

112 5. Snímání originálů 7. Stiskněte tlačítko [Start]. DJC037 V závislosti na nastavení zařízení uvidíte při skenování z expozičního skla následující displej. Snímat další originál? Ano Ne Uvidíte-li toto zobrazení, pokračujte k dalšímu kroku. 8. Pokud máte ke skenování více originálů, umístěte další originál na expoziční sklo, a poté stiskněte [Ano]. Dokud nejsou naskenovány všechny originály, opakujte tento postup. 9. Po naskenování všech originálů stiskněte tlačítko [Ne], abyste zahájili odesílání naskenovaného souboru. Ke zrušení skenování stiskněte tlačítko [Scanner] (Skener) a poté tlačítko [Clear/Stop] (Vymazat/ Stop). Naskenované soubory budou odstraněny. Je-li v nastavení skeneru aktivováno nastavení [Neomezené snímání], můžete pokládat originály na expoziční sklo opakovaně při jednom skenovacím postupu. Podrobnosti o volbě [Neomezené snímání] viz Str. 147 "Nastavení funkcí skeneru". Je-li v nastavení skeneru [Typ souboru] nastaven na [Více stran], můžete naskenovat více stran a vytvořit jediný soubor PDF nebo TIFF obsahující všechny strany. Pokud je však formát souboru JPEG, vytvoří se z každé naskenované stránky jeden soubor. Podrobnosti viz Str. 147 "Nastavení funkcí skeneru". 110

113 Skenování ID karet a odeslání Skenování ID karet a odeslání Tato kapitola vysvětluje, jak naskenovat obě dvě strany ID karty (osobního dokladu) a přenést naskenovaný obraz na ovou adresu nebo do složky. Tato funkce je dostupná pouze tehdy, když je originál vložen na expoziční sklo, nikoli do ADF. Používáte-li funkci skenování ID karty, je třeba nejprve zadat cíl skenování v adresáři prostřednictvím aplikace Web Image Monitor. Podrobnosti viz Str. 100 "Registrace cílů skenování". 1. Stiskněte tlačítko [Skener]. DJC Umístěte originál přední stranou dolů a na horní část expozičního skla směrem k zadní straně zařízení. Podrobnosti ohledně umístění originálu viz Str. 90 "Kopírování obou stran ID karty (dokladu) na jednu stranu papíru". 3. Stiskněte položku [Skenování ID] (skenování dokladu). 4. Stiskněte tlačítko [Start]. DJC

114 5. Snímání originálů Ke zrušení skenování stiskněte tlačítko [Scanner] (Skener) a poté tlačítko [Clear/Stop] (Vymazat/ Stop). Naskenované soubory budou odstraněny. 112

115 Zadávání nastavení snímání originálů Zadávání nastavení snímání originálů Tato kapitola vysvětluje, jak zadat formát skenování, sytost obrazu a rozlišení u stávající úlohy. Když je zadán cíl skenování Když zadáte cíl skenování, nastavení zařízení se automaticky změní podle informací zaregistrovaných k tomuto cíli v Adresáři. V případě potřeby můžete změnit nastavení skenování pro aktuální úlohu pomocí ovládacího panelu. Dokud se zařízení nevrátí do pohotovostního režimu, podrží si přednastavené snímání pro aktuální cíl. Změna přednastavení snímání pro aktuální cíl nezmění informace registrované v Adresáři. Zadáte-li posledně použitý cíl, přednastavené snímání nabude opět účinnosti, i když jste pro předchozí úlohu změnili nastavení. Zadání formátu skenování podle formátu originálu Tato kapitola vysvětluje, jak zadat formát skenování podle formátu originálu. 1. Stiskněte tlačítko [Skener]. DJC Stiskněte tlačítko [Adr.]. 3. Zvolte [Hledat podle názvu] nebo [Hledat podle ID]. 4. Vyberte adresu, na kterou chcete odeslat skenovaný dokument. 5. Stiskněte [Nastavení]. 6. Stiskněte [Formát]. 7. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] zvolte formát originálu a poté stiskněte tlačítko [OK]. Pokud jste zvolili cokoli jiného než [Uživatelský formát], nemusíte provádět zbývající kroky. 8. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte [mm] nebo [palce] a poté stiskněte [OK]. 113

116 5. Snímání originálů 9. Pomocí číselných tlačítek zadejte šířku a poté stiskněte [OK]. K zadání desetinné čárky stiskněte tlačítko [ ]. 10. Pomocí číselných tlačítek zadejte délku a poté stiskněte [OK]. K zadání desetinné čárky stiskněte tlačítko [ ]. Výchozí nastavení [Formátu snímání] můžete změnit tak, aby zařízení vždy skenovalo originály s konkrétním formátem snímání. Podrobnosti viz Str. 147 "Nastavení funkcí skeneru". Dočasné nastavení úloh se vymaže v následujících případech: Když zařízení neobdrží žádný vstup po dobu specifikovanou v pol. [Časovač aut. resetu systému] při zobrazení počátečního displeje. Podrobnosti viz Str. 155 "Nastavení správce". Když je při zobrazení počátečního displeje stisknuto tlačítko [Vymazat/Stop]. Když je změněn (přepnut) režim zařízení. Když je vypnuto napájení. Když se změní výchozí stav zařízení pro dané nastavení. Nastavení režimu skenování, sytosti, rozlišení a originálu Tato kapitola vysvětluje, jak nastavit režim skenování, sytost, rozlišení a originál. Existuje pět úrovní sytosti obrazu. Čím vyšší úroveň sytosti, tím tmavší je snímaný obraz. 1. Stiskněte tlačítko [Skener]. DJC Stiskněte tlačítko [Adr.]. 3. Zvolte [Hledat podle názvu] nebo [Hledat podle ID]. 4. Vyberte adresu, na kterou chcete odeslat skenovaný dokument. 5. Stiskněte [Nastavení]. 6. Stiskněte [Režim]. 7. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte nastavení, a potom stiskněte tlačítko [OK]. 114

117 Zadávání nastavení snímání originálů 8. Zvolte nastavení a potom stiskněte tlačítko [OK]. Výchozí nastavení zařízení můžete změnit. Podrobnosti viz Str. 147 "Nastavení funkcí skeneru". Dočasné nastavení úloh se vymaže v následujících případech: Když zařízení neobdrží žádný vstup po dobu specifikovanou v pol. [Časovač aut. resetu systému] při zobrazení počátečního displeje. Podrobnosti viz Str. 155 "Nastavení správce". Když je při zobrazení počátečního displeje stisknuto tlačítko [Vymazat/Stop]. Když je změněn (přepnut) režim zařízení. Když je vypnuto napájení. Když se změní výchozí stav zařízení pro stejné nastavení. 115

118 5. Snímání originálů Skenování z počítače Skenování z počítače připojeného přes síť nebo USB (skenování TWAIN, skenování WIA a skenování SANE) vám umožňuje obsluhovat zařízení z počítače a skenovat originály přímo do počítače. Když je do automatického podavače dokumentů umístěno více originálů a provádí se skenování jedné stránky, první stránka se naskenuje, ale podávání druhé stránky ze zastaví v půlce. Podávání druhé strany přes automatický podavač dokumentů trvá přibližně minutu. Pokud během této doby chcete provést jinou operaci, otevřete kryt automatického podavače dokumentů a vyjměte stránky, které se přes ADF stále ještě podávají. Základní postupy pro skenování TWAIN Tato část popisuje základní postup pro skenování TWAIN. Skenování TWAIN je možné, pokud je ve vašem počítači aplikace kompatibilní s TWAIN. Používání skeneru TWAIN V této části je popsána příprava a postup, které jsou nezbytné pro použití skeneru TWAIN. Abyste mohli používat skener TWAIN, musíte nainstalovat ovladač TWAIN, který naleznete na přiloženém CD. Chcete-li používat TWAIN skener, je nutné nainstalovat aplikaci kompatibilní s TWAIN. Abyste mohli používat zařízení jako TWAIN skener, nejdříve musíte: Nainstalovat ovladač TWAIN. Nainstalovat aplikaci kompatibilní s TWAIN. Skenování TWAIN Skenování TWAIN je možné, pokud je ve vašem počítači aplikace kompatibilní s TWAIN. 1. Originál položte na expoziční sklo nebo do automatického podavače dokumentů (ADF). 2. Pomocí aplikace kompatibilní s TWAIN otevřete dialogové okno vlastností pro toto zařízení. 3. Nakonfigurujte nastavení snímání podle potřeby a poté klikněte na [Sejmout]. 116

119 Skenování z počítače Nastavení, která můžete nakonfigurovat v dialogovém okně TWAIN CS DJC Skener: Vyberte skener, který chcete použít. Skener, který vyberete, se stává výchozím skenerem. Kliknutím na [Obnovit] zjistíte všechny dostupné skenery připojené přes USB nebo síť. 2. Originál: Zvolte pol. [Reflexní] ke snímání z expozičního skla nebo [Autom. podavač dokumentů] ke snímání z ADF. 3. Typ originálu Podle originálu si zvolte nastavení ze seznamu níže uvedených voleb nebo zvolte [Uživatelský...] a nakonfigurujte si vlastní nastavení snímání. "Režim", "Rozlišení" a "Formát" ve volbě "Konfigurace skenování" se změní podle nastavení Typu originálu, který jste zde zvolili. Při použití expozičního skla: [Úprava textu (OCR)] [Faxování, správa, kopírování] [Černobílá fotografie] [Barevný dokument - rychlý] [Barevný dokument - lepší kvalita] [Uživatelský...] Při použití ADF: [Dokument z ADF-rychleji] [Dokument z ADF-lépe] [ADF - šedý] 117

120 5. Snímání originálů 4. Režim: [Uživatelský...] Vyberte barevný, stupně šedi nebo černobílý. 5. Rozlišení: Vyberte rozlišení ze seznamu. Volíte-li [Definov. uživatelem], zadejte hodnotu rozlišení přímo do pole editace. Vezměte na vědomí, že se zvýšením rozlišení se také zvyšuje velikost souboru a doba snímání. Volitelná rozlišení se liší v závislosti na tom, kam je vložen originál. Při použití expozičního skla: 75, 100, 150, 200, 300, 600 dpi, Definov. uživatelem Při použití ADF: 6. Velikost: 75, 100, 150, 200, 300, 600 dpi Vyberte formát snímání. Pokud zadáte [Definov. uživatelem], zadejte formát snímání přímo do pole editace. Formát snímání můžete také změnit v náhledu pomocí myši. Jako jednotku můžete zvolit [cm], [palce] nebo [pixely]. Volitelná rozlišení se liší v závislosti na tom, kam je vložen originál. Podrobnosti viz nápověda TWAIN. 7. Úloha sn.: (při používání expozičního skla) Zobrazuje až 10 dříve použitých oblastí skenování. K odstranění úlohy snímání vyberte číslo úlohy a poté klikněte na [Vyjmout]. Pokud chcete, aby skener automaticky zjistil formát vašeho originálu, zvolte [Autoořez]. Přesahují-li snímaná data kapacitu paměti, objeví se chybové hlášení a skenování je zrušeno. Dojde-li k tomu, zadejte nižší rozlišení a snímejte originál znovu. Základní operace pro skenování WIA 1. Originál položte na expoziční sklo nebo do automatického podavače dokumentů (ADF). 2. V nabídce [Start] na vašem počítači klikněte na položku [Zařízení a tiskárny]. 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu modelu tiskárny, který chcete použít, a potom kliknutím na tlačítko [Spustit skenování] otevřete dialogové okno pro nastavení skenování. 4. V dialogovém okně nakonfigurujte nastavení snímání podle potřeby a poté klikněte na [Snímání]. 5. Klikněte na [Import]. Použití skenování SANE Tento ovladač vám umožňuje skenovat obrázky a upravovat je pomocí softwaru kompatibilního s technologií SANE. 118

121 Příprava pro Odeslání do složky Příprava pro Odeslání do složky Tato kapitola vysvětluje přípravný postup pro použití funkce Odeslání do složky. CKW Zkontrolujte nastavení cílového počítače. Zkontrolujte nastavení názvu a IP adresy cílového počítače. 2. Vytvořte sdílenou složku na cílovém počítači. Vytvořte složku pro ukládání skenovaných dat na cílovém počítači a poznamenejte si název této sdílené složky. 3. Zkontrolujte síťová nastavení zařízení v pol. [Nastavení sítě]. Zkontrolujte nastavení používané sítě. Je-li zařízení již připojeno do sítě a připraveno k tisku, přeskočte tento krok. 4. Zaregistruje cílovou sdílenou složku počítače do adresáře. Zaregistrujte sdílenou složku na cílovém počítači do adresáře. Po dokončení kroků 1 až 4 bude zařízení připraveno ke skenování dokumentů do sdílené složky na počítači. 119

122 5. Snímání originálů Příprava na skenování do složky Pokud chcete odeslat naskenované soubory do složky pomocí funkce skenování, musíte nejprve provést následující kroky: Vytvoření sdílené složky na počítači se systémem Windows/Potvrzení informací o počítači Sdílenou složku můžete vytvořit na počítači s OS Windows Vista nebo novějším a Windows Server 2003 nebo novějším. Soubory mohou být odesílány prostřednictvím protokolu SMB (139/TCP, 137/UDP) nebo CIFS (445/TCP). Soubory mohou být odesílány prostřednictvím protokolu SMB (139/TCP, 137/UDP) v NetBIOS pouze přes prostředí TCP/IP. Soubory nelze v prostředí NetBEUI posílat přes SMB. Vytvoření sdílené složky na počítači se systémem Windows / Potvrzení informací o počítači Následující postup vysvětluje způsob vytvoření sdílené složky na počítači se systémem Windows a způsob potvrzení informací o počítači. V těchto příkladech je operačním systémem Windows 7 Ultimate a počítač je členem síťové domény. Zapište si potvrzené informace. Krok 1: Potvrzení uživatelského jména a názvu počítače Potvrďte uživatelské jméno a název počítače, do kterého budete posílat naskenované dokumenty. 1. V nabídce [Start] ukažte na položku [Všechny programy], potom na položku [Příslušenství] a potom klikněte na položku [Příkazový řádek]. 2. Zadejte příkaz ipconfig/all a stiskněte tlačítko [Enter]. 3. Potvrďte název počítače. Název počítače je zobrazen v položce [Název hostitele]. Můžete nastavit také adresy IPv4. Adresa zobrazená v poli [IPv4 adresa] je IPv4 adresa počítače. 4. Dále zadejte příkaz "set user" a potom stiskněte tlačítko [Enter]. (Mezi slova "set" a "user" určitě zadejte mezeru.) 5. Potvrďte uživatelské jméno. Uživatelské jméno se zobrazí v položce [USERNAME]. 120

123 Příprava na skenování do složky Je možné, že v závislosti na operačním systému nebo nastavení zabezpečení bude možné zadat uživatelské jméno, které nemá přidělené heslo. Nicméně pro větší zabezpečení doporučujeme, abyste si vybrali uživatelské jméno, které má heslo. Krok 2: Vytvoření sdílené složky v počítači se systémem Microsoft Windows Vytvořte sdílenou cílovou složku ve Windows a povolte sdílení. V následujícím postupu je jako příklad použito počítače se systémem Windows 7 Ultimate v rámci domény. Abyste mohli vytvořit sdílenou složku, musíte se přihlásit jako člen skupiny Správci. Pokud v kroku 6 necháte vybránu možnost "Každý", vytvořená sdílená složka bude přístupná všem uživatelům. Jedná se o riziko zabezpečení, a proto vám doporučujeme, abyste přístupová práva dali jen zadaným uživatelům. Pomocí následujícího postupu odstraňte možnost "Každý" a zadejte přístupová práva uživatelů. 1. Vytvořte složku, jako byste vytvářeli normální složku, na libovolném místě v počítači. 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na složku a klikněte na [Vlastnosti]. 3. Na kartě [Sdílení] zvolte [Rozšířené možnosti sdílení...]. 4. Označte pole [Sdílet tuto složku]. 5. Klikněte na položku [Povolení]. 6. Na seznamu [Název skupiny nebo jméno uživatele:] zvolte Všichni a klikněte na [Odebrat]. 7. Klikněte na [Přidat...]. 8. V okně [Vybrat uživatele a skupiny] klikněte na [Upřesnit...]. 9. Specifikujte jeden nebo více typů objektů, zvolte umístění a klikněte na [Najít]. 10. Ze seznamu výsledků zvolte skupiny a uživatele, kterým chcete udělit přístup, a klikněte na [OK]. 11. V okně [Vybrat uživatele a skupiny] klikněte na [OK]. 12. Na seznamu [Názvy skupin a uživatelská jména:] zvolte skupinu nebo uživatele a ve sloupci [Povolit] seznamu oprávnění zaškrtněte buď políčko [Úplné řízení] nebo [Změnit]. Nakonfigurujte přístupová oprávnění pro jednotlivé skupiny a uživatele. 13. Klikněte na [OK]. 121

124 5. Snímání originálů Krok 3: Určení přístupových oprávnění pro vytvořenou sdílenou složku Chcete-li pro vytvořenou složku nastavit přístupová oprávnění a umožnit tak ostatním uživatelům nebo skupinám přístup ke složce, proveďte následující nastavení složky: 1. Klikněte pravým tlačítkem na složku vytvořenou v kroku 2 a vyberte [Vlastnosti]. 2. Na kartě [Zabezpečení] klikněte na [Upravit...]. 3. Klikněte na [Přidat...]. 4. V okně [Vybrat uživatele a skupiny] klikněte na [Upřesnit...]. 5. Specifikujte jeden nebo více typů objektů, zvolte umístění a klikněte na [Najít]. 6. Ze seznamu výsledků zvolte skupiny a uživatele, kterým chcete udělit přístup, a klikněte na [OK]. 7. V okně [Vybrat uživatele a skupiny] klikněte na [OK]. 8. Na seznamu [Názvy skupin a uživatelská jména:] zvolte skupinu nebo uživatele a ve sloupci [Povolit] seznamu oprávnění zaškrtněte buď políčko [Úplné řízení] nebo [Změnit]. 9. Klikněte na [OK]. Pokud sdílenou složku na tomto počítači vytváříte poprvé, musíte povolit funkci sdílení souborů. Podrobnosti najdete v nápovědě systému Windows. K zaregistrování cílové složky počítače do adresáře zařízení potřebujete znát IP adresu nebo název počítače a uživatelské jméno a heslo uživatele, který má práva přístupu do sdílené složky. 122

125 6. Tisk dokumentů Konfigurace nastavení tiskárny Když obousměrná komunikace pracuje správně, dostává váš počítač informace o nastavení možností (příslušenství), formátu papíru a směru podávání papíru ze zařízení automaticky. Obousměrná komunikace také umožňuje monitorovat stav zařízení. Požadavky na obousměrnou komunikaci Pro podporu obousměrné komunikace musí být splněny následující podmínky: Spojení přes síť Musí být použit standardní port TCP/IP. Kromě výše uvedeného musí být splněna jedna z následujících podmínek: Při připojení s USB Používá se protokol TCP/IP nebo IPP. (Při používání protokolu IPP musí název portu IPP zahrnovat IP adresu.) Zařízení musí být připojeno k USB portu počítače pomocí kabelu USB. Počítač musí podporovat obousměrnou komunikaci. Na kartě [Porty] s ovladačem tiskárny musí být zaškrtnuto políčko [Povolit obousměrnou komunikaci] a políčko [Umožnit fondy tiskáren] nesmí být zaškrtnuto. Není-li obousměrná komunikace povolena Následující oddíl obsahuje popis ručního nastavení voleb a formátu papíru jednotlivých zásobníků pomocí počítače. Pro změnu vlastností tiskárny je vyžadováno oprávnění ke správě tiskáren. Přihlaste se jako člen skupiny Správci (Administrators). 1. Otevřete okno tiskárny. Windows Server 2003: V menu [Start] zvolte [Tiskárny a faxy]. Windows Vista, Windows Server 2008: V menu [Start], zvolte [Ovládací panely], poté klikněte na [Zařízení a tiskárny] v kategorii [Hardware a zvuk]. 123

126 6. Tisk dokumentů Windows 7, Windows Server 2008 R2: V nabídce [Start] zvolte položku [Zařízení a tiskárny]. Windows 8/8.1, Windows Server 2012/2012 R2: Na pracovní ploše najeďte ukazatelem myši do pravého spodního rohu, klikněte na [Nastavení], [Ovládací panely] a potom na [Zobrazit zařízení a tiskárny]. 2. Otevřete dialogové okno vlastností tiskárny. Windows Vista, Windows Server 2003/2008: Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu zařízení a poté klikněte na položku [Vlastnosti]. Windows 7/8/8.1, Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2 Pravým tlačítkem klikněte na ikonu zařízení a potom klikněte na [Vlastnosti tiskárny]. 3. Klikněte na kartu [Příslušenství]. 4. Vyberte volby nainstalované z oblasti [Možnosti] a poté proveďte potřebná nastavení. 5. Klikněte na záložku [Nast.formátu pap.]. 6. V poli [Vstupní zásobník:] vyberte, které zásobníky chcete použít, a poté v poli [Formát papíru:] vyberte formát papíru, který chcete vložit do jednotlivých zásobníků. Kliknutím na tlačítko [Aktualizovat] dokončíte nastavení pro každý zásobník. 7. Klikněte na [Použít]. 8. Klikněte na [OK] pro uzavření okna s vlastnostmi tiskárny. 124

127 Zobrazení dialogového okna Předvolby tisku Zobrazení dialogového okna Předvolby tisku Zobrazení dialogového okna Předvolby tisku z nabídky [Start] Tato kapitola vysvětluje, jak se otevírá dialogové okno [Předvolby tisku] v okně [Zařízení a tiskárny]. Když je ovladač tiskárny distribuován z tiskového serveru, hodnoty nastavení specifikované serverem se zobrazují jako výchozí pro [Výchozí možnosti tisku...]. Nelze zadat různá nastavení tisku pro každého uživatele. Nastavení zadaná v tomto dialogovém okně se používají jako výchozí. 1. V nabídce [Start] klikněte na položku [Zařízení a tiskárny]. 2. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu tiskárny, kterou chcete použít. 3. Klikněte na [Předvolby tisku]. Zobrazení dialogového okna Předvolby tisku v aplikaci Můžete vytvořit nastavení tiskárny pro konkrétní aplikaci. Chcete-li vytvořit nastavení tiskárny pro konkrétní aplikaci, otevřete z aplikace dialogové okno [Předvolby tisku]. Nastavení zobrazená v dialogovém okně [Předvolby tisku] otevřeném z okna [Zařízení a tiskárny], se budou používat jako výchozí v dialogovém okně [Předvolby tisku] při otevření v aplikaci. Při tisku z aplikace upravte nastavení dle požadavků. Zobrazené obrazovky se mohou lišit podle dané aplikace. Následující příklad popisuje tisk dokumentů z aplikace WordPad v systému Windows Klikněte na tlačítko nabídky aplikace WordPad, nacházející se v levém horním rohu okna, a poté klikněte na [Tisk]. 2. V seznamu [Zvolit tiskárnu] zvolte tiskárnu, kterou chcete použít. 3. Klikněte na [Předvolby]. Postup pro otevření dialogového okna [Předvolby tisku] se liší v závislosti na aplikaci. Podrobnosti viz nápověda k ovladači tiskárny nebo příručky dodávané s aplikací. 125

128 6. Tisk dokumentů Instalace ovladače a softwaru Software a nástroje obsažené na CD disku V této části jsou uvedeny informace o CD disku dodávaném s tímto zařízením, který obsahuje software a obslužné programy. Nejnovější informace vztahující se k danému operačnímu systému naleznete v souboru Readme. txt, který se nalézá v kořenové složce CD disku. Nejnovější informace ohledně služby Windows terminal, Citrix Presentation serveru a aplikace Citrix Xen naleznete na webových stránkách výrobce. Ovladače tiskárny Tisk vyžaduje nainstalování ovladače tiskárny vhodného pro váš operační systém. Na CD disku jsou následující ovladače. Operační systém *1 GDI Windows Vista *2 Windows 7 *3 Windows 8 *4 Windows 8.1 *5 Windows Server 2003 *6 Windows Server 2008 *7 Windows Server 2012 *8 Windows Server 2012 R2 *9 OK OK OK OK OK OK OK OK *1 Operační systém Windows podporuje obě verze (32 i 64bitovou) *2 Microsoft Windows Vista Ultimate/Microsoft Windows Vista Enterprise/Microsoft Windows Vista Business/ Microsoft Windows Vista Home Premium/Microsoft Windows Vista Home Basic *3 Microsoft Windows 7 Home Premium/Microsoft Windows 7 Home Basic/Microsoft Windows 7 Professional/Microsoft Windows 7 Ultimate/Microsoft Windows 7 Enterprise *4 Microsoft Windows 8/Microsoft Windows 8 Pro/Microsoft Windows 8 Enterprise *5 Microsoft Windows 8,1/Microsoft Windows 8,1 Pro/Microsoft Windows 8,1 Enterprise 126

129 Instalace ovladače a softwaru *6 Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition/Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition/ Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition/Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition *7 Microsoft Windows Server 2008 Standard/Microsoft Windows Server 2008 Enterprise/Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard/Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise *8 Microsoft Windows Server 2012 Foundation/Microsoft Windows Server 2012 Essentials/Microsoft Windows Server 2012 Standard *9 Microsoft Windows Server 2012 R2 Foundation/Microsoft Windows Server 2012 R2 Essentials/Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard Podporované jazyky Ve zvoleném jazyce je dostupné rozhraní instalace ovladače. Síťový ovladač TWAIN Tento ovladač je nutný, aby bylo možné originály skenovat pomocí skeneru. Chcete-li zařízení používat jako síťový skener TWAIN, musí být ovladač nainstalován. Cesta k souboru Ovladač je v následující složce na CD disku: \DRIVERS\TWAIN Požadavky na systém Operační systém *1 Windows Vista/7/8/8.1 Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2 *1 Skener TWAIN funguje v rámci 64bitového operačního systému, ovšem není kompatibilní s 64bitovými aplikacemi. Používejte jej jen v 32bitových aplikacích. Rozlišení obrazovky pixelů, 256 barev a výše Podporované jazyky Ve zvoleném jazyce je dostupné rozhraní instalace ovladače. Rychlá instalace pro USB Ovladače tiskárny lze snadno nainstalovat z CD disku dodávaného s tímto zařízením. Je-li provedena Rychlá instalace USB dojde také k nainstalování ovladače TWAIN pro USB. Pro instalaci ovladačů je vyžadováno oprávnění ke správě tiskáren. Přihlaste se jako člen skupiny Správci (Administrators). 127

130 6. Tisk dokumentů Nezapínejte zařízení, dokud si nepřečtete, jak to udělat. Nepřipojujte kabel tiskárny k počítači, dokud k tomu nebudete vyzváni. 1. Ukončete všechny aplikace. (Nezavírejte tuto příručku.) 2. Vložte dodaný disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Zobrazí-li se dialog [Přehrát automaticky], klikněte na možnost [Spustit SETUP.EXE]. 3. Zvolte jazyk, který bude použit při instalaci, a klikněte na [OK]. Podrobnosti ohledně podporovaných jazyků v ovladačích tiskárny viz Str. 126 "Ovladače tiskárny". 4. Klikněte na [Rychlá instalace USB]. 5. V dialogovém okně [Licenční smlouva] se zobrazí licenční smlouva k softwaru. Po přečtení této smlouvy klikněte na [Se smlouvou souhlasím.] a poté klikněte na [Další]. 6. Klikněte na [Přesto nainstalovat tento software ovladače]. 7. Zvolte metodu instalace ovladače tiskárny a pak klikněte na [Další]. 8. Vyberte model zařízení, který chcete použít a poté klikněte na [Další]. 9. Zkontrolujte, že je zařízení vypnuto a není připojeno k počítači, a pak klikněte na tlačítko [Další]. Počkejte chvíli, dokud neskončí kopírování souborů. 10. Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB a potom zapněte zařízení. Spustí se automatické zjištění. Chcete-li zrušit automatické zjišťování, klikněte na tlačítko [Zastavit automatické zjištění]. 11. Pokud chcete používat zařízení jako výchozí tiskárnu, v potvrzovacím dialogovém okně vyberte možnost [Ano]. 12. Klikněte na [Dokončit]. Je-li vyžadováno restartování počítače, restartujte jej podle následujících instrukcí, které se zobrazí. 13. V prvním okně instalačního programu klikněte na [Konec] a vyjměte CD disk. Rychlá instalace sítě Ovladače tiskárny lze snadno nainstalovat z CD disku dodávaného s tímto zařízením. Síťový ovladač TWAIN se nainstaluje i tehdy, když je provedena Rychlá instalace sítě. Pokud se na obrazovce nabídky zobrazí [Rychlá instalace sítě] nebo [Síťový ovladač TWAIN] a jednotka DDST není nainstalována, nevybírejte [Rychlá instalace sítě] nebo [Síťový ovladač TWAIN]. 128

131 Instalace ovladače a softwaru Pro instalaci ovladačů je vyžadováno oprávnění ke správě tiskáren. Přihlaste se jako člen skupiny Správci (Administrators). 1. Ukončete všechny aplikace. (Nezavírejte tuto příručku.) 2. Vložte dodaný disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Zobrazí-li se dialog [Přehrát automaticky], klikněte na možnost [Spustit SETUP.EXE]. 3. Zvolte jazyk, který bude použit při instalaci, a klikněte na [OK]. Podrobnosti ohledně podporovaných jazyků v ovladačích tiskárny viz Str. 126 "Ovladače tiskárny". 4. Klikněte na [Rychlá instalace sítě]. 5. V dialogovém okně [Licenční smlouva] se zobrazí licenční smlouva k softwaru. Po přečtení této smlouvy klikněte na [Se smlouvou souhlasím.] a poté klikněte na [Další]. 6. Zvolte metodu instalace ovladače tiskárny a pak klikněte na [Další]. 7. Zvolte metodu přidání ovladače tiskárny a pak klikněte na [Další]. Ujistěte se, že je zvolena volba [Hledat tiskárny automaticky]. Můžete vybrat ostatní položky. 8. Ujistěte se, že je zařízení zapnuto a připojeno k síti a klikněte na tlačítko [Další]. 9. Vyberte tiskárnu a poté klikněte na [Další]. 10. Proveďte příslušná nastavení tiskárny a poté klikněte na [Pokračovat]. 11. Klikněte na [Přesto nainstalovat tento software ovladače]. 12. Klikněte na [Dokončit]. Je-li vyžadováno restartování počítače, restartujte jej podle následujících instrukcí, které se zobrazí. 13. V prvním okně instalačního programu klikněte na [Konec] a vyjměte CD disk. Odstranění a aktualizace ovladače K odstranění nebo aktualizaci používaného ovladače je třeba oprávnění správce. Přihlaste se jako člen skupiny Správci (Administrators). Pokud aktualizujete ovladač, zvolte takový ovladač, který je kompatibilní s tiskárnou a typem ovladače, který používáte nyní. Pokud zvolíte ovladač, který není buďto kompatibilní s tiskárnou, nebo s typem současného ovladače, může dojít k chybě. 129

132 6. Tisk dokumentů Pokud se objeví dialogové okno [Ovládání uživatelského účtu], klikněte na [Ano] nebo [Pokračovat]. Pokud se objeví dialogové okno [Zabezpečení systému Windows], klikněte na [Přesto nainstalovat tento software ovladače]. Aktualizace ovladače tiskárny. Nejnovější verzi ovladače si můžete stáhnout z webu výrobce. Stáhněte si nejnovější ovladač a postupujte podle následujícího postupu. 1. Otevřete okno tiskárny. Windows Server 2003: V menu [Start] zvolte [Tiskárny a faxy]. Windows Vista, Windows Server 2008: V menu [Start], zvolte [Ovládací panely], poté klikněte na [Zařízení a tiskárny] v kategorii [Hardware a zvuk]. Windows 7, Windows Server 2008 R2: V nabídce [Start] zvolte položku [Zařízení a tiskárny]. Windows 8/8.1, Windows Server 2012/2012 R2: Na pracovní ploše najeďte ukazatelem myši do pravého spodního rohu, klikněte na [Nastavení], [Ovládací panely] a potom na [Zobrazit zařízení a tiskárny]. 2. Otevřete dialogové okno vlastností tiskárny. Windows Vista, Windows Server 2003/2008: Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu zařízení a poté klikněte na položku [Vlastnosti]. Windows 7/8/8.1, Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2: Pravým tlačítkem klikněte na ikonu zařízení a potom klikněte na [Vlastnosti tiskárny]. 3. Klikněte na kartu [Pokročilá]. 4. Klikněte na [Nový ovladač...], a pak klikněte na položku [Další]. 5. Klikněte na položku [Z diskety...]. 6. Klikněte na položku [Procházet...] a potom vyberte umístění ovladače. 7. Klikněte na [OK]. 8. Zvolte model zařízení a klikněte na [Další]. Spustí se aktualizace ovladače. 9. Klikněte na [Dokončit]. 10. Klikněte na [OK] pro uzavření okna s vlastnostmi tiskárny. 130

133 Instalace ovladače a softwaru 11. Restartujte počítač. Aktualizace ovladače tiskárny. Nejnovější verzi ovladače si můžete stáhnout z webu výrobce. Nejprve odstraňte starou verzi ovladače, až poté nainstalujte novou. Podrobnosti ohledně odstraňování ovladače viz Str. 133 "Odstranění ovladače TWAIN". Odstranění ovladače tiskárny Windows Server 2003/2003 R2 1. V menu [Start] klikněte na [Tiskárny a faxy]. 2. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu zařízení, které chcete odstranit, a poté klikněte na [Odstranit]. 3. Klikněte na [Vlastnosti serveru] v menu [Soubor]. 4. Klikněte na záložku [Ovladače]. 5. Zvolte ovladač, který chcete odstranit a klikněte na tlačítko [Odstranit]. 6. Klikněte na [Ano]. 7. Klikněte na [Zavřít] pro uzavření okna s vlastnostmi tiskového serveru. Windows Vista, Windows Server V menu [Start], zvolte [Ovládací panely], poté klikněte na [Zařízení a tiskárny] v kategorii [Hardware a zvuk]. 2. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu zařízení, které chcete odstranit, a poté klikněte na [Odstranit]. 3. V nabídce [Soubor] najeďte myší na položku [Spustit jako správce] a pak klikněte na položku [Vlastnosti serveru...]. 4. Klikněte na záložku [Ovladače]. 5. Zvolte ovladač, který chcete odstranit, a klikněte na [Odstranit...]. 6. Zvolte [Odstranit ovladač a soubor ovladače.] a poté klikněte na [OK]. 7. Klikněte na [Ano]. 8. Klikněte na [Odstranit]. 9. Klikněte na [OK]. 10. Klikněte na [Zavřít] pro uzavření okna s vlastnostmi tiskového serveru. 131

134 6. Tisk dokumentů Windows 7, Windows Server 2008 R2 1. V nabídce [Start] klikněte na položku [Zařízení a tiskárny]. 2. Pravým tlačítkem klikněte na ikonu zařízení, které chcete odstranit, a poté klikněte na [Odstranit zařízení]. 3. Klikněte na [Ano]. 4. Klikněte na ikonu kteréhokoli zařízení a poté klikněte na [Vlastnosti tiskového serveru]. 5. Klikněte na záložku [Ovladače]. 6. Klikněte na tlačítko [Změnit nastavení ovladače], pokud je zobrazeno. 7. Zvolte ovladač, který chcete odstranit, a klikněte na [Odstranit...]. 8. Zvolte [Odstranit ovladač a soubor ovladače.] a poté klikněte na [OK]. 9. Klikněte na [Ano]. 10. Klikněte na [Odstranit]. 11. Klikněte na [OK]. 12. Klikněte na [Zavřít] pro uzavření okna s vlastnostmi tiskového serveru. Windows 8/8.1, Windows Server 2012/2012 R2: 1. Na pracovní ploše najeďte myší do pravého spodního rohu a klikněte na [Nastavení]. 2. Klikněte na [Ovládací panely]. 3. Klikněte na položku [Zobrazit zařízení a tiskárny]. 4. Pravým tlačítkem klikněte na ikonu zařízení, které chcete odstranit, a poté klikněte na [Odstranit zařízení]. 5. Klikněte na [Ano]. 6. Klikněte na ikonu kteréhokoli zařízení a poté klikněte na [Vlastnosti tiskového serveru]. 7. Klikněte na záložku [Ovladače]. 8. Klikněte na tlačítko [Změnit nastavení ovladače], pokud je zobrazeno. 9. Zvolte ovladač, který chcete odstranit, a klikněte na [Odstranit...]. 10. Zvolte [Odstranit ovladač a soubor ovladače.] a poté klikněte na [OK]. 11. Klikněte na [Ano]. 12. Klikněte na [Odstranit]. 13. Klikněte na [OK]. 14. Klikněte na [Zavřít] pro uzavření okna s vlastnostmi tiskového serveru. 132

135 Instalace ovladače a softwaru Odstranění ovladače TWAIN 1. Spusťte odinstalátor. Windows Server 2003/2003 R2: V nabídce [Start] klikněte na [Ovládací panely] a pak klikněte na [Přidat nebo odebrat programy]. Windows Vista/7, Windows Server 2008 R2: V nabídce [Start] klikněte na [Ovládací panely] a pak klikněte na [Odinstalovat program]. Windows Server 2008: V nabídce [Start] klikněte na [Ovládací panely] a pak klikněte na [Programy a funkce]. Windows 8/8.1, Windows Server 2012/2012 R2: 1. Na pracovní ploše najeďte myší do pravého spodního rohu a klikněte na [Vyhledat]. 2. Na obrazovce [Aplikace] klikněte na [Výchozí programy]. 3. Klikněte na [Programy a funkce]. 2. Odstraňte ovladač TWAIN. Windows Server 2003/2003 R2: 1. Vyberte [(typ modelu) LAN] nebo [(typ modelu) USB]. 2. Klikněte ma [Změnit/Odebrat]. Windows Vista/7, Windows Server 2008/2008 R2: 1. Vyberte [(typ modelu) LAN] nebo [(typ modelu) USB]. 2. Klikněte na [Odinstalovat]. Windows 8/8.1, Windows Server 2012/2012 R2: 1. Vyberte [(typ modelu) LAN] nebo [(typ modelu) USB]. 2. Klikněte na [Odinstalovat]. 3. Klikněte na [OK]. 3. Ukončete odinstalátor. 133

136 6. Tisk dokumentů Základní operace Tento oddíl vysvětluje základní postup tisku. 1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny] v aplikaci pro daný dokument. Pro podrobnosti o každé položce nastavení klikněte na [Nápověda]. Můžete také kliknout na informační ikony pro zobrazení informací o konfiguraci. 2. Nakonfigurujte nastavení tisku podle potřeby a poté klikněte na [OK]. Nyní se dialogové okno vlastností tiskárny uzavře. 3. Klikněte na [OK]. Dojde-li k uvíznutí papíru, zastaví se tisk, jakmile se vytiskne stávající stránka. Po odstranění uvíznutého papíru se tisk automaticky restartuje od uvíznuté stránky. Podrobnosti ohledně odstranění uvízlého papíru viz Str. 205 "Odstraňování uvízlého papíru". Zrušení (reset) tiskové úlohy V závislosti na stavu úlohy můžete tiskové úlohy zrušit buď pomocí ovládacího panelu zařízení nebo pomocí počítače. Zrušení tiskové úlohy ještě před zahájením tisku 1. Dvakrát klikněte na ikonu tiskárny na hlavním panelu (liště úloh) svého počítače. 2. Vyberte tiskovou úlohu, kterou chcete zrušit, a poté v nabídce [Dokument] klikněte na [Storno]. 134

Pro bezpečné a správné používání si před použitím tohoto zařízení přečtěte Bezpečnostní informace v příručce "Důležité informace".

Pro bezpečné a správné používání si před použitím tohoto zařízení přečtěte Bezpečnostní informace v příručce Důležité informace. Pro bezpečné a správné používání si před použitím tohoto zařízení přečtěte Bezpečnostní informace v příručce "Důležité informace". Provozní pokyny OBSAH Jak číst tuto příručku...9 Úvod...9 Zakázáno zákonem...

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Provozní pokyny Uživatelská příručka

Provozní pokyny Uživatelská příručka Pro bezpečné a správné použití si před použitím tohoto zařízení přečtěte "Bezpečnostní informace". Provozní pokyny Uživatelská příručka OBSAH Jak číst tuto příručku...4 Úvod...4 Zakázáno zákonem... 4

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Web Image Monitor. Doplňování papíru a toneru

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Web Image Monitor. Doplňování papíru a toneru Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Dodatek Informace, které nejsou v této

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Příručka rychlého nastavení připojení sítě

Příručka rychlého nastavení připojení sítě Xerox WorkCentre M118/M118i Příručka rychlého nastavení připojení sítě 701P42718 V této příručce naleznete následující pokyny: Procházení obrazovek na displeji na straně 2 Nastavení sítě pomocí DHCP na

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Pro bezpečné a správné používání si před použitím zařízení přečtěte bezpečnostní pokyny v "Referenční příručce pro kopírování".

Pro bezpečné a správné používání si před použitím zařízení přečtěte bezpečnostní pokyny v Referenční příručce pro kopírování. Pro bezpečné a správné používání si před použitím zařízení přečtěte bezpečnostní pokyny v "Referenční příručce pro kopírování". Průvodce sítí Úvod Tato příručka obsahuje podrobné pokyny k provozu a poznámky

Více

Provozní pokyny Referenční příručka pro tisk/skenování

Provozní pokyny Referenční příručka pro tisk/skenování Provozní pokyny Referenční příručka pro tisk/skenování Pro bezpečné a správné používání si před použitím zařízení přečtěte bezpečnostní pokyny v "Referenční příručce pro kopírování". Úvod Tato příručka

Více

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko "Start".

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko Start. AR-56E/50E Online Manuál Start Klepněte na tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje funkce digitálního multifunkčního systému AR-56E/50E v roli tiskárny. Informace o následujících tématech naleznete

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Uživatelská příručka. Snadné hledání. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Web Image Monitor

Uživatelská příručka. Snadné hledání. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Web Image Monitor Uživatelská příručka Snadné hledání Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Informace, které nejsou v této příručce,

Více

Příručka rychlého nastavení sítě

Příručka rychlého nastavení sítě Příručka rychlého nastavení sítě WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti spojené

Více

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. 3 5 Uvolnění přístupových dvířek k inkoustu Nabídky 7

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Tiskárna HP LaserJet P2050 Series Specifikace papíru a tiskových médií

Tiskárna HP LaserJet P2050 Series Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2050 Series Specifikace papíru a tiskových médií Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8)

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Protokol Webových služeb umožňuje uživatelům operačního systému Windows Vista (SP2

Více

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Tato příručka

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

Tiskárna HP Color LaserJet CP1510 Series Průvodce papírem a tiskovými médii

Tiskárna HP Color LaserJet CP1510 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Tiskárna HP Color LaserJet CP1510 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ 1. Skener 2. USB kabel x 2 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM 6. Kalibrační list 7. Čistící hadřík 8. Ochranný modul 1 INSTALACE A NASTAVENÍ

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Rychlý průvodce instalací Registrační kartu Jsou dva

Více

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Ovládací panel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Ovládací panel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce.? Nabídky GHI PRS ABC JKL

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Русский Suomi Norsk Dansk Polski Magyar Svenska Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Poznámky

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Prùvodce obecnîmi nastaveními

Prùvodce obecnîmi nastaveními Provozní pokyny Prùvodce obecnîmi nastaveními 1 2 3 4 5 6 Pøipojení zaøízení Systémová nastavení Nastavení kopírky Nastavení tiskárny Nastavení rozhraní Ostatní nástroje uôivatele Neô zaènete zaøízení

Více

Pro bezpečné a správné použití si před použitím tohoto zařízení přečtěte Bezpečnostní informace. Provozní pokyny

Pro bezpečné a správné použití si před použitím tohoto zařízení přečtěte Bezpečnostní informace. Provozní pokyny Pro bezpečné a správné použití si před použitím tohoto zařízení přečtěte Bezpečnostní informace. Provozní pokyny OBSAH Jak číst tuto příručku...7 Úvod...7 Zakázáno zákonem... 7 Prohlášení o vyloučení

Více

NPS-520 Multifunkční tiskový server

NPS-520 Multifunkční tiskový server Multifunkční tiskový server Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Listopad 2006 Obsah Úvodní informace... 1 1 Hardwarová instalace... 2 1.1 LED kontrolky... 2 2 Utilita ZyXEL... 3 2.1 Instalace (prostředí

Více

Bezdrátový router AC1750 Smart

Bezdrátový router AC1750 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na učebnách Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na učebnách Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na učebnách Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.0 Únor 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah A. Windows XP... 2 B. Windows Vista... 10 Stránka 1 z 19

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Getting Started (Začínáme) Kopírování. Tisk. Skenování. Dokumentový server.

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Getting Started (Začínáme) Kopírování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Getting Started (Začínáme) Kopírování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Informace,

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

HP Color LaserJet CP2020 Series Příručka pro papír a tisková média

HP Color LaserJet CP2020 Series Příručka pro papír a tisková média HP Color LaserJet CP2020 Series Příručka pro papír a tisková média Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ 1. Skener 2. USB kabel 3. Síťový adaptér 4. Skener Uživatelská příručka 5. Stručný průvodce 6. Instalační CD-ROM 7. Kalibrační list 8. Informační nálepka 9. Posuvný

Více

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16 Str. 1/16 Obsah 1. Instalace tiskárny štítků... 2 Instalace tiskárny s rozhraním USB:... 2 Instalace tiskárny se síťovým rozhraním:... 4 2. Přímý tisk na tiskárnu... 9 3. Dump mode... 10 Pro tiskárnu Zebra

Více

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M375 M475

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M375 M475 LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP Stručná referenční příručka M375 M475 Použití nástroje HP Smart Install pro připojení k počítači, kabelové síti nebo bezdrátové síti Instalační soubory

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Číslo modelu Řada SP 212/SP 213 Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5 Jak stroj používat Přehledný návod 1/5 PODPORA Potřebuji poradit s ovládáním stroje Jak systém používat panel Zobrazení Přepínač režimu Nápovědy zvětšeného zobrazení Přihlášení/odhlášení Přerušení kopírovací

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Provozní pokyny Uôivatelská pøíruèka

Provozní pokyny Uôivatelská pøíruèka Pro bezpeèné a správné pouôití si pøed pouôitím tohoto zaøízení pøeètìte "Bezpeènostní informace". Provozní pokyny Uôivatelská pøíruèka OBSAH 1. Průvodce zařízením Jak číst tuto příručku...5 Úvod...5

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP Stručná referenční příručka Tisk na speciální papír, štítky nebo fólie v systému Windows 1. V nabídce Soubor v softwarovém programu klikněte na položku Tisk.

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Stručný přehled. Powerline 1200. Model PL1200

Stručný přehled. Powerline 1200. Model PL1200 Stručný přehled Powerline 1200 Model PL1200 Obsah balení V některých regionech je k produktu přiložen také disk Resource CD. 2 Začínáme Adaptéry Powerline představují alternativní způsob, jak rozšířit

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.5 Březen 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah Obsah... 1 Windows XP... 2 Windows

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Instalace. Powerline 500 Model XAVB5221

Instalace. Powerline 500 Model XAVB5221 Instalace Powerline 500 Model XAVB5221 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. 2 Začínáme Se síťovými řešeními Powerline získáte alternativu k bezdrátovým sítím nebo

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Příručka rychlého nastavení snímání do e-mailu

Příručka rychlého nastavení snímání do e-mailu Xerox WorkCentre M118i Příručka rychlého nastavení snímání do e-mailu 701P42710 Tato příručka představuje pohotovou referenci k nastavení funkce snímání do e-mailu na přístroji. Naleznete v ní tyto postupy:

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI 1. Skener 2. USB kabel 3. Napájecí kabel 4. Síťový adaptér 5. Uživatelská příručka 6. Instalační CD-ROM 1 INSTALACE A NASTAVENÍ SKENERU Krok 1. Odemknutí skeneru

Více

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BEG200 Aplikace BeeWi SmartPad: Děkujeme vám za zakoupení BEG200 Smart Gateway od BEEWI. Přečtěte si prosím následující pokyny, kde se dozvíte, jak

Více

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM OBSAH O SOFTWARE PŘED INSTALACÍ INSTALACE SOFTWARU PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana..................... 1 3

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér Poslední aktualizace: 1. března 006 1 Podporované přijímače JVC Tento adaptér podporuje následující přijímače JVC* 1 : Přijímače

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Aktualizace software tabletů GoClever TAB A73 / A101 / A103 (pomocí aplikace LiveSuit 1.05)

Aktualizace software tabletů GoClever TAB A73 / A101 / A103 (pomocí aplikace LiveSuit 1.05) Aktualizace software tabletů GoClever TAB A73 / A101 / A103 (pomocí aplikace LiveSuit 1.05) Než začnete aktualizovat, ujistěte se, že je zařízení úplně nabité. Nezapomeňte zálohovat před započetím aktualizace

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation 3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE 2008 Sony Corporation Kontrola požadovaných položek NAS-SC55PKE je soubor přístrojů, který se skládá

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy VoIPCOM. Telefon:

Více

Kamera. Síťová kamera Dome. Stručný návod k obsluze--čeština

Kamera. Síťová kamera Dome. Stručný návod k obsluze--čeština Kamera Síťová kamera Dome Stručný návod k obsluze--čeština Tento stručný návod platí pro: DS-2CD42F-(I), DS-2CD424F-(I), DS-2CD432F-(I), DS-2CD42FWD-(I), DS-2CD432FWD-(I), ids-2cd624fwd-i/b UD.6L020B305A0EU

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

Průvodce obecnými nastaveními

Průvodce obecnými nastaveními Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ 1 2 Obsah 1 Instalování software 4 Instalace Network Fax Drivers 2 Odesílání faxu 5 Odesílání ze stroje Síťové odesílání Základní odesílací funkce Základní

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze A CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více