Jilemnické proměny: Ubytovna na Javorku (1989/2009).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jilemnické proměny: Ubytovna na Javorku (1989/2009)."

Transkript

1 XXXIII. ROČNÍK LEDEN Kč

2 Jilemnické proměny: Ubytovna na Javorku (1989/2009). pepo 2

3 Už je to tady! Už je to tady jsme provolávali v posledních dvou týdnech listopadu roku Rok 1989 přinesl velmi důležité změny pro celou společnost, které se dotkly nás všech. Paralelou se dostávám k právě uplynulému roku 2009 a nadcházejícímu roku Rok 2009 už je v tuto chvíli za námi. Byl rokem výzev a proměn. Rokem, kdy jsme byli ze všech stran bombardováni následky krize, kdy jsme se snažili o zmírnění jejích dopadů na nás a naše okolí. Pochopitelně si při jeho hodnocení ostatně pravděpodobně jako každým rokem v tuto dobu můžeme přiznat, že se nám určité věci podařily a určité věci nedopadly úplně podle očekávání. V Jilemnici se podařilo zrealizovat celou řadu menších i větších projektů a jedním z těch výrazně viditelných se stala regenerace a revitalizace Masarykova náměstí a zámecké zdi ve Valdštejnské ulici včetně parkování tamtéž v celkové hodnotě přes 24 mil. Kč. Tento projekt se uskutečnil i díky dotaci, kterou se nám podařilo získat z Regionálního operačního programu. Vlastní podíl finančních prostředků činil 2,5 mil. Kč, tedy téměř symbolickou částku s přihlédnutím k tomu, co vše se v dané věci podařilo. Dalším úspěšným projektem, byť méně viditelným, je rekonstrukce čp. 1 v areálu zámku v hodnotě bezmála 41 mil. Kč, v rámci níž probíhaly především rekonstrukční práce v interiéru. V tomto roce je v plánu vnitřní úpravy dokončit a objekt vybavit nábytkem a dalším inventářem. Vzhledem k tomu, že zde mimo jiné dojde k rozšíření prostor muzea, bude možné výsledek obdivovat na vlastní oči. Domnívám se, že areál zámku si tuto investici zaslouží a že výsledek přispěje ke zvelebení centra našeho města. V letošním roce 2010 započneme s novými akcemi opravíme bazénovou vanu (zhruba za 20 mil. Kč), začneme budovat chodník v ulici Čsl. legií. Návštěvníci bazénu budou muset strpět určitá omezení při provozu bazénu, po určitou dobu nebude přístupný, ale výsledek bude určitě stát za to. I začátek stavby chodníku Čsl. legií bude znamenat určitá omezení, ale výsledkem bude zvýšení bezpečnosti zranitelných účastníků silničního provozu nás chodců, a celý stavební záměr bude probíhat také s maximálním ohledem na jedinečnou památnou jilmovou alej, která tuto komunikaci pod vlakovým nádražím lemuje. Výčet akcí zde nekončí. V naší Masarykově městské nemocnici také díky evropským dotacím dochází k proměnám. Část nemocnice se zatepluje, masivně se obnovují a doplňují přístrojové technologie, zlepšuje se parkovací systém. Během krátké doby tak bude v nemocnici proinvestováno 77 mil. Kč. Pochválit je nutno i výsledky dalších aktivit a projektů. Uskutečnil se festival česko-polského filmu (i v letošním roce bude pokračovat), díky němuž se ve Společenském domě Jilm objevuje nová multimediální technika. V mateřských školách se naše děti mohou těšit z nových herních prvků na dětských hřištích. Na základní škole v Komenského ul. se částečně opravila fasáda a vyměnila okna. Probíhala a i v letošním roce bude probíhat akce Čistá Jizera. Dopracováváme však i další projekty zateplení budov škol, regenera- 3

4 Čp. 1 z průběhu rekonstrukčních prací. ci a revitalizaci městské zeleně, dojde k obnově chodníku k nemocnici, výstavbě nové okružní křižovatky U Labutě. Připravujeme se na výročí 660 let města od první písemné zmínky, a to ve spolupráci s polským partnerem městem Karpacz, které také slaví významné výročí. Připravujeme i preventivní akce týkající se dětí a mládeže, nově projekt zaměřený na naši starší generaci. I přes výše nastíněné je nutné zmínit, že ne všechno jde hladce. Potýkáme se s dopady krize, Městu Jilemnice poklesly významně příjmy z daní (o celou šestinu), avšak snažíme se, aby pokles daňových příjmů neznamenal omezení akcí města a připravovaných projektů. Loňský rok nám přinesl bohužel i jednu přírodní katastrofu. V červenci se přehnala přes naše město větrná smršť, Foto P. Pohůnková jež napáchala značné škody. Škody byly jak na nemovitém majetku, tak i na vzrostlé zeleni. Nemovitý majetek se daří průběžně opravovat, škody na zeleni se budou odstraňovat mnohem delší dobu, přičemž asi nejvíce utrpěl zámecký park. Už je to opět tady. Volební rok, dvojnásobné volby. Málem jsme měli mimořádně dvojnásobné volby i v roce 2009, nestalo se tak. O to více si v tomto ohledu užijeme roku Na jaře důležité volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Dalšími, neméně důležitými volbami, budou podzimní volby do zastupitelstev měst a obcí. Oboje volby budou velmi důležitými pro nás všechny. Není nám určitě lhostejné, co se kolem nás děje, proto se voleb musíme zúčastnit. Přeji Vám 4

5 šťastnou ruku při té pravé a správné volbě Vašich kandidátů. Závěrem si dovolím do nacházejícího roku 2010 popřát nám všem štěstí a zdraví, pohodu a klid, úspěch a mnoho šťastných chvil i lásky. Ať je rok 2010 pro nás rokem dobrým. Mgr. Vladimír Richter, starosta města Zdravé město: O pohybových aktivitách Vážení čtenáři, do nového roku přicházíme s novým seriálem. V loňském roce jsme Vás v každém čísle seznamovali s různými nemocemi, na rok následující pro Vás máme připraven seriál o pohybových aktivitách v prvním čísle se díky panu MUDr. Koldovskému podíváme na pohyb ze široka. Pohyb jako lék Za let, které uplynuly od doby vzniku homo sapiens, došlo jen k relativně malým změnám, které modifikovaly základní životní funkce člověka. Samozřejmě došlo k obrovskému rozvoji mozkové kůry, ale systém neuroendokrinních regulací je v podstatě stejný, jako když se člověk postavil na nohy. Co je ale diametrálně odlišné, jsou životní podmínky. Tehdy před mnoha tisíci lety trávil člověk, lovec a sběrač, několik hodin denně v pohybu, aby si zabezpečil dostatečný příjem energie na přežití. Dnes je tomu naopak nedostatek pohybu a nadbytek energetického příjmu vede ke zdravotním poruchám, které po čase vyúsťují do řady onemocnění, která nazýváme civilizačními. Název civilizační nemoci však nevystihuje podstatu věci, neboť za zhoršení zdravotního stavu nemůže technický pokrok spojený s civilizací, ale lidé, kteří výhod civilizace nesprávně využívají. Mezi nemoci, jejichž vznik souvisí se špatným životním stylem, počítáme především ischemickou chorobu srdeční (angina pectoris, infarkt), vysoký krevní tlak, mozkové příhody, cukrovku, obezitu, některá nádorová onemocnění, onemocnění dýchacího systému, pohybového systému včetně řídnutí kostí. Lze tedy říci, že hlavní příčinou nedobrého zdravotního stavu populace na začátku třetího tisíciletí nejsou nedostatky zdravotní péče ani neřešené ekologické problémy, hlavní příčinou je náš životní styl a především nedostatek pohybu. Naopak bylo opakovaně prokázáno, že pravidelné cvičení a přirozená pohybová aktivita jsou spolu s přiměřeným příjmem energie nejlepším, nejbezpečnějším a nejlevnějším preventivním (a často i léčebným) prostředkem proti většině tzv. civilizačních onemocnění. Jestliže člověk středního věku začne být tělesně aktivní, průměrně prodlouží svůj život o 2 roky. Daleko důležitější je ale fakt, že zlepšením a zachováním kvality života může změnou svého životního stylu posunout své biologické hodiny o let dozadu. Samozřejmě existují určitá úskalí ve zvýšení pohybové aktivity. To, co je pro jednoho vhodné, druhému nestačí a třetímu může dokonce škodit. Proto je předpis pohybové aktivity stejně důležitý jako předpis léku, a to i u osob zdravých nebo relativně zdravých. U nemocných to pak platí dvojnásobně. Spektrum 5

6 pohybových aktivit je velmi široké. Patří sem činnosti energeticky nenáročné i sportovní výkony s vysokou intenzitou zatížení. Na tomto místě je nutné podotknout, že již dávno neplatí okřídlené rčení sportem ku zdraví, především sportem v jeho vrcholové podobě. Ten přenecháme profesionálům a budeme se věnovat pohybové aktivitě a sportu, který vede ke zlepšení kvality života a prodloužení jeho délky. Takové cvičení by mělo mít vytrvalostní charakter, mělo by zatěžovat co nejvíc hlavních svalových skupin a být tak intenzivní, aby z hlediska vlivu na regulační systémy nahradilo několikahodinovou tělesnou aktivitu. Mělo by se skládat minimálně ze tří částí rozcvičení, hlavní části a zklidnění. Úvodní a závěrečná část mají svůj samostatný význam, je vhodné se v nich věnovat partiím pohybového systému, které v důsledku snížené pohybové aktivity ztratily část své funkční kapacity, například svalům oslabeným nebo zkráceným. Hlavní část by měla být zaměřena na rozvoj některé z pohybových schopností, pohyblivosti, síly, vytrvalosti, rychlosti a obratnosti, které se u mnoha druhů cvičení kombinují. Teprve závěrem se dostávám k tomu, proč čtenáře zatěžuji tolika obecnými údaji a fakty. Jilemnice je městečkem, které díky své bohaté historii, památkám, kulturnímu životu a známým osobnostem přesahuje rámec regionu. Jednoznačně ho také přesahuje na poli sportovním osobnostmi a jejich výsledky, ale také prostředím a možnostmi provozovat širokou škálu sportů a pohybových aktivit. Na dosah, relativně levně a ve zdravém prostředí. Byl bych rád, aby si čtenář uvědomil to, co já si uvědomuji už dávno a co je jedním z důvodů, proč v Jilemnici rád žiji. Možnosti k pohybu a sportování máme téměř ideální, záleží jen a jen na každém z nás. V jilemnickém zpravodaji bude nyní vycházet seriál o sportu ve městě, o nejdůležitějších odvětvích, provozovaných v Jilemnici, a já se pokusím na každý z nich podívat očima své profese tělovýchovného lékaře. MUDr. Martin Koldovský Z usnesení zastupitelstva a rady města Níže citovaná usnesení byla schválena jednomyslně, není-li uvedeno jinak. ZM schvaluje pravidla pro rozpočtové provizorium na měsíce leden březen 2010: Čerpání běžných výdajů v období 1 3/2010 do výše 23 % schváleného rozpočtu r Čerpání účelových prostředků, které jsou kryty státními dotacemi v souladu s poskytováním těchto dotací (dotace na výkon státní správy, sociální dávky, účelové dotace pro příspěvkové organizace apod.). Čerpání investičních prostředků na akci: Expozice muzea v památkově chráněném objektu čp. 1 Jilemnice Regenerace Masarykova náměstí Projekt Čistá Jizera ZM schvaluje pravidla Grantového programu města Jilemnice dle předloženého návrhu. 6

7 ZM schvaluje vyhlášku města Jilemnice č. 6/2009, kterou se mění vyhláška města Jilemnice č. 8/2006 o místních poplatcích ve znění vyhlášky č. 1/2007 a 2/2008. pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 1 (Hanza) ZM schvaluje vyhlášku města Jilemnice č. 7/2009 o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje. pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 1 (Deml) RM podporuje alternativní formu protidrogové politiky v rámci mikroregionu Jilemnicko, a to formou preventivních projektů a opatření (projekty pro MŠ a ZŠ realizované odborem sociálních věcí a po linii krizového řízení). RM schvaluje realizaci marketingového průzkumu v oblasti cestovního ruchu v rámci bakalářských nebo diplomových prací studentů vysokých škol. RM pověřuje místostarostku města, aby se spádovými obcemi projednala záměr zřízení Informačního centra mládeže v Jilemnici a možnost finanční podpory ze strany obcí. RM schvaluje pracovní skupinu pro vyhodnocování žádostí o příspěvek z Grantového programu města Jilemnice, jejíž funkční období bude trvat 1 rok ve složení: Josef Bažant, Jana Čechová, Alena Prchlíková, Jaroslav Hornig, Václav Korbelář, Jan Luštinec, Dagmar Ouhrabková, Jiří Paulů, Lubomír Šnajdr. RM schvaluje vítěze výběrového řízení na výrobu, montáž a dodávku interiérového vybavení čp. 1: Vladimír Pajurek, Roztoky u Jilemnice 263. RM schvaluje vítěze výběrového řízení na interiérové osvětlení výstavních prostor čp. 1: HMS-Elektro, s. r. o., Dvůr Králové, Vorlech 256. Čp. 1 z průběhu rekonstrukčních prací. Foto P. Pohůnková 7

8 RM schvaluje uzavření budoucí nájemní smlouvy se Správou Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, Vrchlabí, na nebytové prostory v budově na stpč. 61 (areál bývalého pivovaru) takto: v 1. NP 1.05 přísálí 51,1 m², 1.02 výstavní sál Krkonošské muzeum 246 m², ve 2. NP 2.02 výstavní sál 241,6 m², 2.09 sklad 49,9 m², ve 3. NP 3.01 depozitář 235,5 m². Celkem se jedná o 824,1 m². Cena nájmu je stanovena dohodou ve výši Kč/ročně. Smlouva nájemní bude uzavřena do RM bere na vědomí termíny schůzí rady města v 1. pololetí 2010: , 3. 2., , , 7. 4., , , 9. 6., (nestanoví- -li ze závažných důvodů starosta města jinak). pf Nové vyhlášky Vyhláška o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje Zastupitelstvo města Jilemnice v prosinci také schválilo novou vyhlášku o stanovení míst, na kterých mohou být v Jilemnici provozovány výherní hrací přístroje. K jejímu vydání přispěl slib ministerstva financí, že v obcích, které budou mít provoz výherních hracích přístrojů regulován vyhláškou, bude povolovat provozování jiných výherních technických zařízení (např. videoloterijních terminálů) pouze po předchozím souhlasu obce. V Jilemnici byl vyhláškou povolen provoz výherních hracích přístrojů pouze na těchto adresách: Geologa Pošepného 281, Valdštejnská 217, Ke Stadionu 83, Kavánova 143, Hrabačov 879, Hrabačov 849, Roztocká 608 a Husova 17. Změna vyhlášky o místních poplatcích V prosinci schválilo zastupitelstvo města Jilemnice novelu vyhlášky o místních poplatcích. Žádné změny nenastaly v placení poplatku za odpady. I v roce 2010 bude platit každý občan s trvalým pobytem v Jilemnici i majitel objektu sloužícího individuální rekreaci místní poplatek ve výši 500 Kč, splatný do 30. dubna alespoň za jedno pololetí. Stejně tak nenastala žádná změna u místního poplatku ze psů, kde i nadále jsou cenově zvýhodněni psi, kteří jsou očipovaní. Držitelé nově očipovaných psů musí předložit doklad o čipování a zaplatit poplatek nejdéle do 31. března. V důsledku změny zákona o místních poplatcích došlo ke změně u poplatku z ubytovací kapacity, kde již od nebudou od poplatku osvobozeny ubytovací kapacity v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které toto zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření, tzv. podnikových ubytoven. Zároveň se poplatek zvyšuje z dosavadních 3 Kč za každé využité lůžko a den na 5 Kč. V. Štajnerová, Městský úřad Jilemnice 8

9 Stanovení ceny vodného a stočného Stanovení ceny vodného a stočného na rok 2010 na území měst a obcí sdružených ve Vodohospodářském sdružení Turnov. Úprava ceny byla schválena na jednání Rady sdružení dne , a to jako výstup z přibližně tříměsíčního opakovaného projednávání. Je stanovena pro města Turnov, Semily, Lomnice nad Popelkou, Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou, Rovensko pod Troskami a obce Přepeře, Ohrazenice, Kacanovy, Olešnice, Vyskeř, Troskovice, Rakousy, Malá Skála, Líšný, Loučky, Tatobity, Ktová, Žernov, Benešov u Semil, Chuchelna a Benecko. 1. Nárůst ceny Základní nárůst ceny je schválen o 8,94 % u vodného a o 9,96 % u stočného. Nárůst u celkové ceny vodného a stočného je 9,38 %. Sazba DPH nezůstala díky legislativní úpravě státu shodná a navyšuje se meziročně o 1 %. Tím státní rozpočet dosáhne větších rozpočtových příjmů i z této oblasti. 2. Celková cena (/m 3 ) Vodné je stanoveno na 35,60 Kč (bez DPH) a stočné na hodnotu 27,83 Kč (bez DPH). Celková součtová cena vodného a stočného činí 63,43 Kč (bez DPH). Nárůst celkové ceny představuje 5,44 Kč, a to z 57,99 Kč v roce Po započítání DPH (10 %) je vodné stanoveno na hodnotu 39,16 Kč a stočné na hodnotu 30,61 Kč. Tedy v součtu činí cena s DPH celkem 69,77 Kč. Nárůst celkové ceny představuje 6,56 Kč, a to z 63,21 Kč v roce Zdůvodnění úpravy cen Vlastník vodohospodářské infrastruktury VHS Turnov požadoval při letošním jednání větší navýšení nájemného, aby mohl v příštích letech naplnit státem stanovené závazné požadavky na obnovu svého majetku a splnil přísné evropské normy, k jejichž plnění se Česká republika zavázala při vstupu do EU. VHS Turnov tedy potřebuje navýšit zejména prostředky na přípravu a financování rozvojových investičních projektů, na něž je možnost získat značné finanční prostředky z fondů Evropské unie. Nejde jen o probíhající akci Čistá Jizera, ale také o připravovaný rozsáhlý rozvoj vodohospodářské infrastruktury na Benecku, Malé Skále, v Rovensku pod Troskami, Přepeřích, Ohrazenicích, v Jilemnici, Semilech a na území dalších členů sdružení. Provozovatel majetku Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. nepožadoval pro rok 2010 významné nárůsty nákladových položek. Významnější úpravy byly způsobeny pouze investiční aktivitou VHS Turnov. Šlo například o nárůst elektrické energie pro chod čerpadel v nových tlakových kanalizacích a o potřebu vytvoření vyšší rezervy na řešení provozních technologických vazeb u vodovodů, které musíme realizovat v souběhu s akcí Čistá Jizera. Pozitivem celého projednání je skutečnost, že na základě dohody s provozovatelem bude plánovaná výše jeho oprávněného zisku ponechána na shodné úrovni jako v minulém roce. Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov 9

10 Záchrana stavu pokračuje V září 2008 jsme ve zpravodaji informovali o tom, že město Jilemnice získalo historický stuhařský stav Ludorf, a také o tom, jaké kroky podniklo k jeho záchraně a k jeho znovuzprovoznění. Nyní, po více než roce, si s velkým potěšením dovoluji na tomto místě všechny seznámit s tím, že záchrana stuhařského stavu pokračuje a vidina funkčního stavu umístěného v čistém teplém suchém prostředí, stavu obklopeného potřebnými dalšími stroji a přístroji je stále hmotnější a nabírá čím dále jasnější podobu. 22. října 2009 se totiž podařilo bez vážnějších komplikací přestěhovat stuhařský stav z jeho provizorního útočiště v OSP do rekonstruované budovy čp. 1. Ráda bych tímto chtěla poděkovat týmu zaměstnanců Stavební společnosti Hostinné, který nám vyšel vstříc a umožnil přestěhování stavu do 2. NP čp. 1 ještě v době probíhající stavby. Prostor, kam byl stav stěhován, byl perfektně (stavebně) připravený, byť se jednalo o část velkého sálu, kde ještě stavební práce probíhaly v plném proudu (štukování, kladení dlažby, úpravy konstrukce stropu ad.). Stěhování zajistila s veškerou profesionalitou stejně jako na podzim 2008 specializovaná stěhovací firma MM SePro, s. r. o. z Jablonce nad Nisou. Další osudy stuhařského stavu budou souviset s tím, zda a jak se podaří stav zprovoznit, a dále také s tím, jaké nutné doplňkové vybavení se podaří ke stavu získat. Jako první úspěch v tomto směru můžeme bezpochyby označit získání Stěhování stavu. Foto P. Pohůnková 10

11 útkového soukacího stroje, který městu Jilemnice jako sponzorský dar díky pomoci pana Jiřího Krupičky darovala firma Lemfeld a syn z Mikulášovic u Vilémova. Předání tohoto stroje a jeho převoz do Jilemnice proběhly 12. listopadu 2009 díky panu Jiřímu Krupičkovi a panu Janu Füri. Velmi si vážíme vstřícnosti majitelů firmy Lemfeld a syn. Nabídli nám dokonce i další pomoc v průběhu uvádění stavu do provozu, jsou ochotní též k případnému následnému předávání zkušeností. Kontakty s firmou Lemfeld a syn, které se podařilo navázat panu Jiřímu Krupičkovi, tak nepochybně napomohou zdárnému naplnění záměru zprovoznění historického stuhařského stavu. O dalším postupu zprovozňování historického stavu Ludorf vás budeme opět informovat. Budete-li mít jakoukoliv konstruktivní připomínku, návrh, nápad, kontakt, informaci o možnosti získání vybavení potřebného ke stuhařskému stavu, historickou fotografii, či věcnou vzpomínku ap., budeme rádi, když se s námi o ni podělíte. K dispozici jsme Vám buď pro písemné připomínky na adrese Městského úřadu v Jilemnici nebo na ové adrese zaměstnanců odboru rozvoje a místního hospodářství (např. na telefonních linkách nebo též osobně. Děkujeme za Vaši podporu. PePo Nemocnice žije stavebními úpravami Stavební projekty spolufinancované fondy EU Masarykova městská nemocnice (MMN) od roku 2006 vyvíjí značné úsilí o získání dotací z fondů EU. Zásadní význam při získávání finančních prostředků z vybraných dotačních titulů má podpora zřizovatele, v čele se svým starostou, panem Mgr. Vladimírem Richterem. Významnou naději jevily od počátku dva fondy, a to Operační program Životní prostředí (OP ŽP), spravovaný Státním fondem životního prostředí (SFŽP), kde je řídicím orgánem Ministerstvo životního prostředí (MŽP), a Regionální operační program NUTS II Severovýchod, kde je řídicím orgánem Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). MMN byla úspěšná v obou těchto programech. V současné době návštěvníci nemocnice jistě zaznamenali čilý stavební ruch. V určitých fázích stavby dochází i k omezení parkovací kapacity v MMN, ke znečištění vozovky, chodníků apod., za což se nemocnice občanům omlouvá. Dočasná omezení však jistě vyváží výsledný efekt, který nám všem přinese realizace dvou, na sebe navazujících projektů: 1. Projekt Snížení tepelných ztrát dětského pavilonu a budovy HTS MMN v Jilemnici. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Fondem soudržnosti. Díky získaným finančním prostředkům jsou zateplovány obvodové stěny dětského pavilonu a hospodářsko-technické budovy, měněny otvorové výplně (okna, dveře) a zateplovány stropy pod střechou. Z vlastních prostředků MMN byly provedeny další související úpravy. Bohužel se nedostalo v potřebné míře na úpravu interiérů. Život je však umění možného a MMN si váží pokrytí alespoň 11

12 části nákladů z prostředků EU. Reali zací tohoto projektu dojde ke snížení emisí CO 2 o cca 60,66 t/rok a k úspoře energie cca 923,5 GJ/rok. Předpokládané úspory za nejbližších 5 let byly nemocnici z dotace odečteny. Celková částka dotace EU tak byla snížena. Další snížení původní výše dotace bylo zapříčiněno interpretací veřejné podpory. Projekt bude dokončen do Celkové uznatelné náklady činí: Kč, z toho dotace EU: Kč (60 %), příspěvek příjemce podpory MMN: Kč (40 %). Celkové náklady MMN na projekt zateplení však budou mnohem vyšší, neboť kromě jiného bylo nutné vyměnit střešní krytinu. 2. Projekt Nemocnice bez bariér. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Jedná se o soubor stavebních úprav, které umožní a usnadní invalidním, imobilním občanům, ale také rodičům s malými dětmi, pohyb v prostorách MMN. Jejím obsahem jsou: demolice staré, nevyužívané části budovy HTS, a to prádelny a kuchyně, na jejímž místě je budováno parkoviště pro invalidní občany a obslužný objekt, zahrnující sociální zařízení pro invalidní občany a půjčovnu invalidních vozíků, instalace manipulační plošiny mezi parkovištěm pro invalidy a poliklinikou, instalace dvou výtahů, po jednom v budově nové polikliniky a dětského pavilonu, vybudování spojovacího krčku mezi dětským pavilonem a hlavní budovou, instalace kamerového systému, který umožní sledovat příjezd invalidních osob a případné přivolání pomoci. Kamerový systém bude vyhodnocován na recepci. Projekt bude dokončen do , finalizace realizační fáze stavebních prací, je plánována na srpen Celkové způsobilé výdaje projektu činí: ,57 Kč, z toho dotace EU: ,80 Kč (92,5 %), příspěvek příjemce podpory MMN: ,77 Kč (7,5 %). Realizací stavební části projektů byla pověřena firma vzešlá z výběrového řízení, společnost BAK stavební společnost, a. s., projektantem je ing. Jiří Paulů. Finanční pokrytí akce je zajištěno bankovním úvěrem, úroky z úvěru jsou hrazeny z finančních prostředků nemocnice. Poděkování patří všem zaměstnancům MMN, zejména pak personálu dětského a novorozeneckého oddělní, oddělení nukleární medicíny a zaměstnancům hospodářsko-technické správy, kteří trpělivě snáší strasti spojené s probíhající stavbou. Nebýt jejich aktivity při úklidových a dalších souvisejících pracích, nemocnice by musela na dlouhou dobu přerušit provoz rekonstruovaných budov. To by, zejména u dětského pavilonu a ONM, mělo značný negativní dopad na poskytovanou péči i rozpočet MMN. Nemocnice a fondy EU v souvislostech, aneb štěstí přeje připraveným Jilemnická nemocnice prošla od roku 1992 do roku 2005 rozsáhlou rekonstrukcí a dostavbou v celkovém nákladu cca 400 mil. stavebních investic a cca 200 mil. přístrojových investic a vybavení. Zhruba polovinu těchto nákladů hradila nemocnice ze svých zdrojů či ještě 12

13 Čilý stavební ruch v areálu nemocnice. Archiv MMN dnes splácí úvěry. Již od roku 2005 bylo zřejmé, že nemocnice nebude zařazena do žádné finanční podpory či dotace ze strany ministerstva zdravotnictví. Ze zkušeností bylo dále zřejmé, že žádnou finanční podporu či dotaci neobdrží ani od Krajského úřadu Libereckého kraje. Byť je tento příjemcem daní pro zdravotnictví na celém území kraje, soustřeďuje se pouze na své dvě nemocnice. Stejně tak je pochopitelné, že zřizovatel nemocnice, město Jilemnice, který má významně nižší rozpočet než jím zřizovaná nemocnice, nemůže zásadním způsobem přispět na dokončení rekonstrukce a nezbytnou obnovu přístrojových technologií. MMN nemůže rovněž počítat s žádným případným oddlužením, jako se tomu opakovaně stalo v případě státních, okresních či posléze krajských nemocnic. MMN vnímala jistou naději na pomoc alespoň při tvorbě Národního rozvojového plánu ČR na roky NRP ČR doporučil podpořit v oblasti zdravotnictví regiony Severovýchod a Jihovýchod. Vedení nemocnice proto zahájilo s Ministerstvem zdravotnictví ČR, jako garantem projektů, jednání. Záhy bylo jasné, že MZ ČR má zcela odlišné plány od potřeb nemocnice. Ačkoli MZ každoročně dotuje ze státního rozpočtu svá zařízení v řádech miliard korun, rozhodlo se využít zdrojů EU pro posílení finančních toků do svých zařízení a do tzv. vybraných center prostřednictvím Integrovaného operačního programu. 13

14 Dětský pavilon po zateplení obvodových stěn. Nemocnici nezbylo nic jiného, než se orientovat na Regionální operační program a Operační program životní prostředí. Již koncem roku 2006 měla jilemnická nemocnice připraveny dva rozsáhlé investiční záměry. První obsahoval dokončení rekonstrukce nemocnice včetně obnovy lesoparku, vybudování oplocení, parkovacích ploch a podobně. Druhý projekt obsahoval etapovitou obměnu přístrojových technologií, a to v souladu s evropskou legislativou a především se zákonem 123/2000 Sb. v platném znění. V polovině března 2007 byly projekty schváleny a doporučeny zřizovatelem nemocnice, krajským úřadem a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, co by dominantním plátcem zdravotní péče v nemocnici. Archiv MMN A pak už nastalo jen čekání na výzvy. Po jejich zveřejnění bylo zahájeno přizpůsobování obou základních velkých investičních záměrů požadavkům výzev a náročné zpracování žádostí o dotaci. Při zpracování projektových žádostí bylo využito komunálního plánu sociálních služeb města a nově vznikajícího strategického plánu města Jilemnice na léta Jak vše dopadlo, budete moci posoudit sami již v příštím roce. V současné době realizované i připravované projekty v MMN mají za cíl udržet úroveň zdravotní péče v regionu, pracovní příležitosti a v neposlední řadě zachovat atraktivitu Jilemnice, jako vyhledávaného turistického centra. HOP 14

15 Společenská rubrika Sňatky listopad 2009 Jan Vaněk, Studenec a Veronika Kováčiková, Holčíkovce, Slovenská republika Martin Jirák, Železný Brod a Monika Frátriková, Těrchová, Slovenská republika Lubomír Spanilý, Mříčná a Thi Hue Luu, Nghe An, Vietnam Rudolf Waldman, Chodov a Jana Ženišková, Víchová nad Jizerou Pavel Doucha a Monika Řeháčková, oba Zachrašťany Novomanželům přejeme hodně štěstí na společné cestě životem. Zlatá svatba Dne 5. prosince 2009 oslavili v obřadní síni Městského úřadu v Jilemnici Zlatou svatbu manželé Miroslav a Anna Hanušovi z Dolních Štěpanic čp. 36. Manželům ze srdce gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších společných let. Vítání občánků Dne 13. listopadu 2009 jsme v obřadní síni jilemnické radnice přivítali nové občánky našeho města. Jsou to: Alexandr Ott, nar Anna Sabriel Gottsteinová, nar Matyáš Pacholík, nar Eliška Kynčlová, nar Matěj Vašák, nar Adéla Petříková, nar Vendula Mařasová, nar Tereza Ducháčková, nar Kristýna Tužová, nar Dětem i jejich rodičům přejeme hodně zdraví, radosti a spokojenosti. Úmrtí Francis Švejdová (*1949), čp Drahoslava Krumlová (*1931), čp. 996 Pozůstalým rodinám projevujeme upřímnou soustrast. Za SPOZ Alena Mládková Poděkování Mateřská škola v Hrabačově děkuje firmě Elektros Martinice za odvoz kompostu a úpravu pískoviště pro děti na zahradě školy. Práce provedli bezplatně, a proto jim patří dík za ochotu a provedenou práci. Tímto přejeme zaměstnancům firmy vše nejlepší do nového roku a hodně úspěchů jak v pracovním, tak v osobním životě. Vedení mateřské školy Vánoční setkání s důchodci Dne 3. prosince 2009 se ve Společenském domě Jilm již tradičně konalo Vánoční setkání s důchodci. Krásnou vánoční atmosféru v sále navodilo vystoupení žáků ZŠ Jana Harracha pod vedením paní učitelky Šimůnkové a s pomocí paní učitelky Hrachové a Zelenkové žáci vytvořili originální výzdobu stolů a vánoční přáníčka. Stoly 15

16 zdobily i výrobky paní Hlubůčkové, která zhotovila také dárečky pro účinkující děti. O občerstvení se postarala restaurace pana Vondráčka a k tanci a poslechu hrála dechovka Jilemničanka. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na uskutečnění akce podíleli. Za SPOZ Alena Mládková Oceňování žáků škol města Jilemnice Letos jsme si připomněli 20. výročí sametové revoluce. Při této příležitosti proběhlo dne 17. listopadu 2009 ve Společenském domě Jilm oceňování žáků škol města Jilemnice. Na úvod vystoupilo volné ochotnické umělecké sdružení Montalban pod vedením Mgr. Jiřího Aubrise. Slavnostním večerem provázel Tomáš Hájek. Oceňovaným žákům přišli svými písničkami poblahopřát Radka Bucharová a Ondřej Paska, čímž dopřáli pěkný zážitek i divákům. Energii s sebou přinesli členové Paul Dance, kteří zatančili ve dvou vstupech. Večer zpříjemnilo i hudební vystoupení pana Horáčka a ZUŠ Jilemnice. Navrženým studentům byly za jejich úspěchy nebo činy předány pamětní listy. V následujících kategoriích byli oceněni tito studenti. Kategorie Kultura : Marek Čermák 1. místo v krajské výtvarné a literární soutěži Veselá zvířata (navrhovatel ZŠ a MŠ Jilemnice); Pavlína Smolařová, Jolana Junková 3. místo v republikové soutěži Kopidlnské poupě soutěž v aranžování květin a poznávání rostlin (navrhovatel ZŠ a MŠ Jilemnice) Kategorie Mimořádný studijní ús pěch : Veronika Frková 1. místo v okresním kole, 2. místo v krajském kole Olympiády z českého jazyka a účast v republikovém kole s umístěním na 11. místě (navrhovatel ZŠ J. Harracha) Kategorie Sport : Družstvo Emma Pokorná, Pavel Farský, Pavlína Šturmová, Zdenda Nosek, Markéta Půlpánová, Matěj Rychtera, Dominika Hanušová, David Bláha 2. místo v celostátním kole sportovní soutěže Kinderiáda (navrhovatel ZŠ Komenského); Tereza Votočková atletický čtyřboj 1. místo okresní kolo a krajské kolo Sportovních her mládeže (navrhovatel ZŠ a MŠ Jilemnice); Veronika Vítková mistrovství světa juniorek 1. místo ve štafetě a 2. místo ve stíhacím závodě, mistrovství světa dospělých 5. místo ve vytrvalostním závodě, 10. místo ve stíhacím závodě, 18. místo ve sprintu (navrhovatel Gymnázium a SOŠ Jilemnice); Magda Rezlerová reprezentantka ČR v biatlonu, v roce 2002 dvojnásobná juniorská mistryně Evropy (navrhovatel Gymnázium a SOŠ Jilemnice); Jaroslav Soukup reprezentant ČR v biatlonu (navrhovatel Gymnázium a SOŠ Jilemnice); Roman Koudelka reprezentant ČR ve skoku na lyžích (navrhovatel Gymnázium a SOŠ Jilemnice); Čestmír Kožíšek skokan na lyžích 5. místo na mistrovství světa juniorů na Štrbském plese, 5. místo a 8. místo v kontinentálním poháru v Zakopaném a Engelbergu (navrhovatel Gymnázium a SOŠ Jilemnice) Kategorie Mimořádný čin : David Novotný záchránil dům před požárem, tím i lidské životy (navrhovatel ZŠ J. Harracha) Oceněným studentům gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů. Alena Mládková 16

17 Mateřské centrum Rodinka V roce 2010 vstupuje Mateřské centrum Rodinka do sedmého roku své činnosti. Již od počátku spolurozhodují maminky a jejich děti o tom, jakým aktivitám se zde chtějí věnovat. Postupně se tak vyvinulo několik okruhů činností. Nejmenší děti v bezpečné blízkosti maminky poznávají velký svět. Starší děti se podle nálady a chuti hravou formou připravují na vstup do mateřské školy, učí se spolupracovat a přátelsky vycházet se svými vrstevníky. Maminky mohou navštěvovat přednášky a jazykové kurzy a také si zacvičit samy anebo společně s dětmi. Záměrem Rodinky je nejen zpestření života maminek a dětí, ale i vzájemné poznávání celých rodin na nejrůznějších akcích. Jedním z tradičních a stále oblíbenějších setkání je adventní putování Pojďme spolu za světlem. Naposledy se tak koncem minulého roku i přes nepřízeň počasí sešlo nemálo dětí, maminek, a co je důležité, i tatínků! Bylo krásné vidět, jak se děti umí podělit o perníková srdíčka, rozdávaná na úvod. Dokonce i tatínci se osmělili a nabízeli polovinu srdíčka svým něžným polovičkám. Na konci putování pouze svíčkami osvětlenou krajinou si každá rodina zapálila své vlastní světýlko. Přejeme všem domovům podobnou láskyplnou atmosféru po celý letošní rok a těšíme se na další setkávání nejen v prostorách mateřského centra. lc Foto G. Pohořalá 17

18

19

20 Krátké zprávy a oznámení Krkonošské muzeum Výstavy: Zámek: Česká krajka 19. a 20. století ze sbírek Muzea krajky ve Vamberku. Něžná krása světoznámé krajky jistě potěší každého návštěvníka. V nové podobě představujeme také rekonstruované zámecké schodiště, uvedené do původní podoby z dob poslední úpravy zámku v roce Otevřeno denně od 8 do 12 a od 13 do 16 h mimo pondělí. Ve výstavní síni v čp. 1 bude probíhat výstava Sladké pokušení, kde se návštěvníci mimo jiné budou moci seznámit se špičkovými výrobky studentů a pedagogů ze Střední školy gastronomie a služeb v Nové Pace. (Dílo Zahrada pohody a klidu studentky Jany Kalenské obdržela zlatou medaili na výstavě Gastro Hradec 2009.) Pozor, tato výstava na rozdíl od ostatních expozic v hlavní budově bude otevřena vždy pouze od úterý do pátku. Přejeme všem návštěvníkům muzea šťastný nový rok 2010 a těšíme se na nová setkání. Celé Česko čte dětem. Foto P. Jebavý Zápis do prvních tříd základních škol pro školní rok 2010/2011 Zápis do prvních tříd obou jilemnických základních škol se koná v pátek od 14 hod do 18 hodin v 1. patře školní budovy Eurest. Klub Betanie Malcolm Haslett v Jilemnici Dr. Malcolm Haslett je dlouholetým redaktorem BBC. Na začátku své redaktorské dráhy byl pověřen zpravodajstvím o citlivém problému severoirského konfliktu. Jako absolvent rusistiky na univerzitě v Cambridge se později stal analytikem BBC pro oblast východní Evropy a vztahy mezi Východem a Západem. V posledních letech se pak soustřeďoval např. na ožehavé otázky politické situace v Rusku, nebo válečné národnostní konflikty v oblasti Kavkazu. M. Haslett o konfliktních situacích pouze nereferuje, ale příležitostně se také osobně nasazuje za jejich řešení, v České republice se například aktivně zapojil do projektu, který se zabýval řešením problémů s integrací menšin. S uvedenou problematikou souvisí i téma přednášky, se kterou dr. Haslett vystoupí v rámci programů klubu Betanie v Jilemnici: Imigrace nebezpečí nebo šance? Vliv přistěhovalectví na evropskou společnost. Klubový večer s touto přednáškou (v českém jazyce) a následnou besedou s Malcolmem Haslettem se bude konat v sobotu 9. ledna 2010 od 19 hodin, a to výjimečně v zasedacím sále jilemnické radnice. Před rokem dr. Haslett ze zdravotních důvodů do Jilemnice nemohl dora- 20

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí (dále jen smlouva)

Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí (dále jen smlouva) Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí (dále jen smlouva) I. Preambule Tato smlouva byla sepsána na základě rozhodnutí všech zastupitelstev členských obcí z důvodu změny termínu vystoupení člena

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

ČISTÁ JIZERA II město Lomnice n. Pop

ČISTÁ JIZERA II město Lomnice n. Pop VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV Antonína Dvořáka 287 511 01 Turnov ČISTÁ JIZERA II město Lomnice n. Pop Tisková zpráva VHS Turnov 2011 Na investiční akci se podílely: Investor Vodohospodářské sdružení

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Občanské sdružení. Naše škola

Občanské sdružení. Naše škola Občanské sdružení Naše škola Výroční zpráva 2007 Kontakt: Adresa: Občanské sdružení Naše škola Marie Dolanské 19 746 01 Opava-Vlaštovičky e-mail: nase.skola@seznam.cz http://www.sweb.cz/nase.skola OBSAH:

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 08. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 21.04.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Základní škola Vidlatá Seč 1. Charakteristika školy Základní škola Vidlatá Seč Příspěvková organizace Zřizovatel: Obecní úřad Vidlatá Seč Ředitelka školy: Mgr.Věra Rejsová E-mail:

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Zpráva za oblast školství, kultury a sportu. Pro jednání ZM 18. 2. 2013 www.kostelecno.cz

Zpráva za oblast školství, kultury a sportu. Pro jednání ZM 18. 2. 2013 www.kostelecno.cz Zpráva za oblast školství, kultury a sportu Pro jednání ZM 18. 2. 2013 www.kostelecno.cz Školy a školská zařízení zřizovaná městem Mateřské školy zřizuje město dvě. Nedostatek míst v mateřských školách

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2010 Strana 2 (celkem

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice Leden 2010 ŽIVOT U NÁS Vážení obyvatelé, právě se Vám dostává do ruky výtisk nultého vydání zpravodaje Život u nás Mé přání je, aby tento zpravodaj vycházel pravidelně

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Ročník: 2015 www.ou-zdar.cz info@ou-zdar.cz Číslo: 4

Ročník: 2015 www.ou-zdar.cz info@ou-zdar.cz Číslo: 4 ŽĎÁRSKÉ L I S T Y oficiální zpravodaj Obce Žďár vydávaný zastupitelstvem obce Ročník: 2015 www.ou-zdar.cz info@ou-zdar.cz Číslo: 4 Vážení spoluobčané, právě se Vám dostalo do rukou poslední číslo obecního

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

občanské sdružení na cestě

občanské sdružení na cestě občanské sdružení na cestě 1 úvodník občanské sdružení na cestě Vážení členové, spolupracovníci, přátelé a donátoři Občanského sdružení NA CESTĚ, rok 2012 nezačal po finanční stránce vůbec růžově, ba naopak.

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici

Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici Stav objektu v roce 1995 Příklad rekonstrukce a oživení památky starého

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2014 Motto: Učíme se pro život Obsah : Výstava v knihovně......1 Má nejoblíbenější květina...2 Beseda v knihovně........3

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 7.10.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 7.10.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 7.10.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 8 zastupitelů Omluveni : p.mňuk Ověřovatelé zápisu : p.václav

Více

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU Nevyužívané, nerekonstruované 3.NP v objektu na Masarykově nám. 45 v Novém Jičíně Riziko částečně chátrající kulturní památky na

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČO 00278742, DIČ CZ00278742 Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y DPFO - závislá činnost 4191900,00 DPFO - SVČ -(sdílená i teritoriální) 810900,00 DPFO - kapitálové

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání: Z á p i s z 4. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 5. 2013 od 14,00 hodin RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové, zasedací místnost

Více

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu:

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu: BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vánoční speciál rok 2014 Z obsahu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Úvodní slovo Informace k budově obce v Sedlecku Akce v roce 2015 Oslavy 900. výročí obce Bušovice Advent v Bušovicích Vítání

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více