Jilemnické proměny: Ubytovna na Javorku (1989/2009).

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jilemnické proměny: Ubytovna na Javorku (1989/2009)."

Transkript

1 XXXIII. ROČNÍK LEDEN Kč

2 Jilemnické proměny: Ubytovna na Javorku (1989/2009). pepo 2

3 Už je to tady! Už je to tady jsme provolávali v posledních dvou týdnech listopadu roku Rok 1989 přinesl velmi důležité změny pro celou společnost, které se dotkly nás všech. Paralelou se dostávám k právě uplynulému roku 2009 a nadcházejícímu roku Rok 2009 už je v tuto chvíli za námi. Byl rokem výzev a proměn. Rokem, kdy jsme byli ze všech stran bombardováni následky krize, kdy jsme se snažili o zmírnění jejích dopadů na nás a naše okolí. Pochopitelně si při jeho hodnocení ostatně pravděpodobně jako každým rokem v tuto dobu můžeme přiznat, že se nám určité věci podařily a určité věci nedopadly úplně podle očekávání. V Jilemnici se podařilo zrealizovat celou řadu menších i větších projektů a jedním z těch výrazně viditelných se stala regenerace a revitalizace Masarykova náměstí a zámecké zdi ve Valdštejnské ulici včetně parkování tamtéž v celkové hodnotě přes 24 mil. Kč. Tento projekt se uskutečnil i díky dotaci, kterou se nám podařilo získat z Regionálního operačního programu. Vlastní podíl finančních prostředků činil 2,5 mil. Kč, tedy téměř symbolickou částku s přihlédnutím k tomu, co vše se v dané věci podařilo. Dalším úspěšným projektem, byť méně viditelným, je rekonstrukce čp. 1 v areálu zámku v hodnotě bezmála 41 mil. Kč, v rámci níž probíhaly především rekonstrukční práce v interiéru. V tomto roce je v plánu vnitřní úpravy dokončit a objekt vybavit nábytkem a dalším inventářem. Vzhledem k tomu, že zde mimo jiné dojde k rozšíření prostor muzea, bude možné výsledek obdivovat na vlastní oči. Domnívám se, že areál zámku si tuto investici zaslouží a že výsledek přispěje ke zvelebení centra našeho města. V letošním roce 2010 započneme s novými akcemi opravíme bazénovou vanu (zhruba za 20 mil. Kč), začneme budovat chodník v ulici Čsl. legií. Návštěvníci bazénu budou muset strpět určitá omezení při provozu bazénu, po určitou dobu nebude přístupný, ale výsledek bude určitě stát za to. I začátek stavby chodníku Čsl. legií bude znamenat určitá omezení, ale výsledkem bude zvýšení bezpečnosti zranitelných účastníků silničního provozu nás chodců, a celý stavební záměr bude probíhat také s maximálním ohledem na jedinečnou památnou jilmovou alej, která tuto komunikaci pod vlakovým nádražím lemuje. Výčet akcí zde nekončí. V naší Masarykově městské nemocnici také díky evropským dotacím dochází k proměnám. Část nemocnice se zatepluje, masivně se obnovují a doplňují přístrojové technologie, zlepšuje se parkovací systém. Během krátké doby tak bude v nemocnici proinvestováno 77 mil. Kč. Pochválit je nutno i výsledky dalších aktivit a projektů. Uskutečnil se festival česko-polského filmu (i v letošním roce bude pokračovat), díky němuž se ve Společenském domě Jilm objevuje nová multimediální technika. V mateřských školách se naše děti mohou těšit z nových herních prvků na dětských hřištích. Na základní škole v Komenského ul. se částečně opravila fasáda a vyměnila okna. Probíhala a i v letošním roce bude probíhat akce Čistá Jizera. Dopracováváme však i další projekty zateplení budov škol, regenera- 3

4 Čp. 1 z průběhu rekonstrukčních prací. ci a revitalizaci městské zeleně, dojde k obnově chodníku k nemocnici, výstavbě nové okružní křižovatky U Labutě. Připravujeme se na výročí 660 let města od první písemné zmínky, a to ve spolupráci s polským partnerem městem Karpacz, které také slaví významné výročí. Připravujeme i preventivní akce týkající se dětí a mládeže, nově projekt zaměřený na naši starší generaci. I přes výše nastíněné je nutné zmínit, že ne všechno jde hladce. Potýkáme se s dopady krize, Městu Jilemnice poklesly významně příjmy z daní (o celou šestinu), avšak snažíme se, aby pokles daňových příjmů neznamenal omezení akcí města a připravovaných projektů. Loňský rok nám přinesl bohužel i jednu přírodní katastrofu. V červenci se přehnala přes naše město větrná smršť, Foto P. Pohůnková jež napáchala značné škody. Škody byly jak na nemovitém majetku, tak i na vzrostlé zeleni. Nemovitý majetek se daří průběžně opravovat, škody na zeleni se budou odstraňovat mnohem delší dobu, přičemž asi nejvíce utrpěl zámecký park. Už je to opět tady. Volební rok, dvojnásobné volby. Málem jsme měli mimořádně dvojnásobné volby i v roce 2009, nestalo se tak. O to více si v tomto ohledu užijeme roku Na jaře důležité volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Dalšími, neméně důležitými volbami, budou podzimní volby do zastupitelstev měst a obcí. Oboje volby budou velmi důležitými pro nás všechny. Není nám určitě lhostejné, co se kolem nás děje, proto se voleb musíme zúčastnit. Přeji Vám 4

5 šťastnou ruku při té pravé a správné volbě Vašich kandidátů. Závěrem si dovolím do nacházejícího roku 2010 popřát nám všem štěstí a zdraví, pohodu a klid, úspěch a mnoho šťastných chvil i lásky. Ať je rok 2010 pro nás rokem dobrým. Mgr. Vladimír Richter, starosta města Zdravé město: O pohybových aktivitách Vážení čtenáři, do nového roku přicházíme s novým seriálem. V loňském roce jsme Vás v každém čísle seznamovali s různými nemocemi, na rok následující pro Vás máme připraven seriál o pohybových aktivitách v prvním čísle se díky panu MUDr. Koldovskému podíváme na pohyb ze široka. Pohyb jako lék Za let, které uplynuly od doby vzniku homo sapiens, došlo jen k relativně malým změnám, které modifikovaly základní životní funkce člověka. Samozřejmě došlo k obrovskému rozvoji mozkové kůry, ale systém neuroendokrinních regulací je v podstatě stejný, jako když se člověk postavil na nohy. Co je ale diametrálně odlišné, jsou životní podmínky. Tehdy před mnoha tisíci lety trávil člověk, lovec a sběrač, několik hodin denně v pohybu, aby si zabezpečil dostatečný příjem energie na přežití. Dnes je tomu naopak nedostatek pohybu a nadbytek energetického příjmu vede ke zdravotním poruchám, které po čase vyúsťují do řady onemocnění, která nazýváme civilizačními. Název civilizační nemoci však nevystihuje podstatu věci, neboť za zhoršení zdravotního stavu nemůže technický pokrok spojený s civilizací, ale lidé, kteří výhod civilizace nesprávně využívají. Mezi nemoci, jejichž vznik souvisí se špatným životním stylem, počítáme především ischemickou chorobu srdeční (angina pectoris, infarkt), vysoký krevní tlak, mozkové příhody, cukrovku, obezitu, některá nádorová onemocnění, onemocnění dýchacího systému, pohybového systému včetně řídnutí kostí. Lze tedy říci, že hlavní příčinou nedobrého zdravotního stavu populace na začátku třetího tisíciletí nejsou nedostatky zdravotní péče ani neřešené ekologické problémy, hlavní příčinou je náš životní styl a především nedostatek pohybu. Naopak bylo opakovaně prokázáno, že pravidelné cvičení a přirozená pohybová aktivita jsou spolu s přiměřeným příjmem energie nejlepším, nejbezpečnějším a nejlevnějším preventivním (a často i léčebným) prostředkem proti většině tzv. civilizačních onemocnění. Jestliže člověk středního věku začne být tělesně aktivní, průměrně prodlouží svůj život o 2 roky. Daleko důležitější je ale fakt, že zlepšením a zachováním kvality života může změnou svého životního stylu posunout své biologické hodiny o let dozadu. Samozřejmě existují určitá úskalí ve zvýšení pohybové aktivity. To, co je pro jednoho vhodné, druhému nestačí a třetímu může dokonce škodit. Proto je předpis pohybové aktivity stejně důležitý jako předpis léku, a to i u osob zdravých nebo relativně zdravých. U nemocných to pak platí dvojnásobně. Spektrum 5

6 pohybových aktivit je velmi široké. Patří sem činnosti energeticky nenáročné i sportovní výkony s vysokou intenzitou zatížení. Na tomto místě je nutné podotknout, že již dávno neplatí okřídlené rčení sportem ku zdraví, především sportem v jeho vrcholové podobě. Ten přenecháme profesionálům a budeme se věnovat pohybové aktivitě a sportu, který vede ke zlepšení kvality života a prodloužení jeho délky. Takové cvičení by mělo mít vytrvalostní charakter, mělo by zatěžovat co nejvíc hlavních svalových skupin a být tak intenzivní, aby z hlediska vlivu na regulační systémy nahradilo několikahodinovou tělesnou aktivitu. Mělo by se skládat minimálně ze tří částí rozcvičení, hlavní části a zklidnění. Úvodní a závěrečná část mají svůj samostatný význam, je vhodné se v nich věnovat partiím pohybového systému, které v důsledku snížené pohybové aktivity ztratily část své funkční kapacity, například svalům oslabeným nebo zkráceným. Hlavní část by měla být zaměřena na rozvoj některé z pohybových schopností, pohyblivosti, síly, vytrvalosti, rychlosti a obratnosti, které se u mnoha druhů cvičení kombinují. Teprve závěrem se dostávám k tomu, proč čtenáře zatěžuji tolika obecnými údaji a fakty. Jilemnice je městečkem, které díky své bohaté historii, památkám, kulturnímu životu a známým osobnostem přesahuje rámec regionu. Jednoznačně ho také přesahuje na poli sportovním osobnostmi a jejich výsledky, ale také prostředím a možnostmi provozovat širokou škálu sportů a pohybových aktivit. Na dosah, relativně levně a ve zdravém prostředí. Byl bych rád, aby si čtenář uvědomil to, co já si uvědomuji už dávno a co je jedním z důvodů, proč v Jilemnici rád žiji. Možnosti k pohybu a sportování máme téměř ideální, záleží jen a jen na každém z nás. V jilemnickém zpravodaji bude nyní vycházet seriál o sportu ve městě, o nejdůležitějších odvětvích, provozovaných v Jilemnici, a já se pokusím na každý z nich podívat očima své profese tělovýchovného lékaře. MUDr. Martin Koldovský Z usnesení zastupitelstva a rady města Níže citovaná usnesení byla schválena jednomyslně, není-li uvedeno jinak. ZM schvaluje pravidla pro rozpočtové provizorium na měsíce leden březen 2010: Čerpání běžných výdajů v období 1 3/2010 do výše 23 % schváleného rozpočtu r Čerpání účelových prostředků, které jsou kryty státními dotacemi v souladu s poskytováním těchto dotací (dotace na výkon státní správy, sociální dávky, účelové dotace pro příspěvkové organizace apod.). Čerpání investičních prostředků na akci: Expozice muzea v památkově chráněném objektu čp. 1 Jilemnice Regenerace Masarykova náměstí Projekt Čistá Jizera ZM schvaluje pravidla Grantového programu města Jilemnice dle předloženého návrhu. 6

7 ZM schvaluje vyhlášku města Jilemnice č. 6/2009, kterou se mění vyhláška města Jilemnice č. 8/2006 o místních poplatcích ve znění vyhlášky č. 1/2007 a 2/2008. pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 1 (Hanza) ZM schvaluje vyhlášku města Jilemnice č. 7/2009 o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje. pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 1 (Deml) RM podporuje alternativní formu protidrogové politiky v rámci mikroregionu Jilemnicko, a to formou preventivních projektů a opatření (projekty pro MŠ a ZŠ realizované odborem sociálních věcí a po linii krizového řízení). RM schvaluje realizaci marketingového průzkumu v oblasti cestovního ruchu v rámci bakalářských nebo diplomových prací studentů vysokých škol. RM pověřuje místostarostku města, aby se spádovými obcemi projednala záměr zřízení Informačního centra mládeže v Jilemnici a možnost finanční podpory ze strany obcí. RM schvaluje pracovní skupinu pro vyhodnocování žádostí o příspěvek z Grantového programu města Jilemnice, jejíž funkční období bude trvat 1 rok ve složení: Josef Bažant, Jana Čechová, Alena Prchlíková, Jaroslav Hornig, Václav Korbelář, Jan Luštinec, Dagmar Ouhrabková, Jiří Paulů, Lubomír Šnajdr. RM schvaluje vítěze výběrového řízení na výrobu, montáž a dodávku interiérového vybavení čp. 1: Vladimír Pajurek, Roztoky u Jilemnice 263. RM schvaluje vítěze výběrového řízení na interiérové osvětlení výstavních prostor čp. 1: HMS-Elektro, s. r. o., Dvůr Králové, Vorlech 256. Čp. 1 z průběhu rekonstrukčních prací. Foto P. Pohůnková 7

8 RM schvaluje uzavření budoucí nájemní smlouvy se Správou Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, Vrchlabí, na nebytové prostory v budově na stpč. 61 (areál bývalého pivovaru) takto: v 1. NP 1.05 přísálí 51,1 m², 1.02 výstavní sál Krkonošské muzeum 246 m², ve 2. NP 2.02 výstavní sál 241,6 m², 2.09 sklad 49,9 m², ve 3. NP 3.01 depozitář 235,5 m². Celkem se jedná o 824,1 m². Cena nájmu je stanovena dohodou ve výši Kč/ročně. Smlouva nájemní bude uzavřena do RM bere na vědomí termíny schůzí rady města v 1. pololetí 2010: , 3. 2., , , 7. 4., , , 9. 6., (nestanoví- -li ze závažných důvodů starosta města jinak). pf Nové vyhlášky Vyhláška o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje Zastupitelstvo města Jilemnice v prosinci také schválilo novou vyhlášku o stanovení míst, na kterých mohou být v Jilemnici provozovány výherní hrací přístroje. K jejímu vydání přispěl slib ministerstva financí, že v obcích, které budou mít provoz výherních hracích přístrojů regulován vyhláškou, bude povolovat provozování jiných výherních technických zařízení (např. videoloterijních terminálů) pouze po předchozím souhlasu obce. V Jilemnici byl vyhláškou povolen provoz výherních hracích přístrojů pouze na těchto adresách: Geologa Pošepného 281, Valdštejnská 217, Ke Stadionu 83, Kavánova 143, Hrabačov 879, Hrabačov 849, Roztocká 608 a Husova 17. Změna vyhlášky o místních poplatcích V prosinci schválilo zastupitelstvo města Jilemnice novelu vyhlášky o místních poplatcích. Žádné změny nenastaly v placení poplatku za odpady. I v roce 2010 bude platit každý občan s trvalým pobytem v Jilemnici i majitel objektu sloužícího individuální rekreaci místní poplatek ve výši 500 Kč, splatný do 30. dubna alespoň za jedno pololetí. Stejně tak nenastala žádná změna u místního poplatku ze psů, kde i nadále jsou cenově zvýhodněni psi, kteří jsou očipovaní. Držitelé nově očipovaných psů musí předložit doklad o čipování a zaplatit poplatek nejdéle do 31. března. V důsledku změny zákona o místních poplatcích došlo ke změně u poplatku z ubytovací kapacity, kde již od nebudou od poplatku osvobozeny ubytovací kapacity v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které toto zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření, tzv. podnikových ubytoven. Zároveň se poplatek zvyšuje z dosavadních 3 Kč za každé využité lůžko a den na 5 Kč. V. Štajnerová, Městský úřad Jilemnice 8

9 Stanovení ceny vodného a stočného Stanovení ceny vodného a stočného na rok 2010 na území měst a obcí sdružených ve Vodohospodářském sdružení Turnov. Úprava ceny byla schválena na jednání Rady sdružení dne , a to jako výstup z přibližně tříměsíčního opakovaného projednávání. Je stanovena pro města Turnov, Semily, Lomnice nad Popelkou, Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou, Rovensko pod Troskami a obce Přepeře, Ohrazenice, Kacanovy, Olešnice, Vyskeř, Troskovice, Rakousy, Malá Skála, Líšný, Loučky, Tatobity, Ktová, Žernov, Benešov u Semil, Chuchelna a Benecko. 1. Nárůst ceny Základní nárůst ceny je schválen o 8,94 % u vodného a o 9,96 % u stočného. Nárůst u celkové ceny vodného a stočného je 9,38 %. Sazba DPH nezůstala díky legislativní úpravě státu shodná a navyšuje se meziročně o 1 %. Tím státní rozpočet dosáhne větších rozpočtových příjmů i z této oblasti. 2. Celková cena (/m 3 ) Vodné je stanoveno na 35,60 Kč (bez DPH) a stočné na hodnotu 27,83 Kč (bez DPH). Celková součtová cena vodného a stočného činí 63,43 Kč (bez DPH). Nárůst celkové ceny představuje 5,44 Kč, a to z 57,99 Kč v roce Po započítání DPH (10 %) je vodné stanoveno na hodnotu 39,16 Kč a stočné na hodnotu 30,61 Kč. Tedy v součtu činí cena s DPH celkem 69,77 Kč. Nárůst celkové ceny představuje 6,56 Kč, a to z 63,21 Kč v roce Zdůvodnění úpravy cen Vlastník vodohospodářské infrastruktury VHS Turnov požadoval při letošním jednání větší navýšení nájemného, aby mohl v příštích letech naplnit státem stanovené závazné požadavky na obnovu svého majetku a splnil přísné evropské normy, k jejichž plnění se Česká republika zavázala při vstupu do EU. VHS Turnov tedy potřebuje navýšit zejména prostředky na přípravu a financování rozvojových investičních projektů, na něž je možnost získat značné finanční prostředky z fondů Evropské unie. Nejde jen o probíhající akci Čistá Jizera, ale také o připravovaný rozsáhlý rozvoj vodohospodářské infrastruktury na Benecku, Malé Skále, v Rovensku pod Troskami, Přepeřích, Ohrazenicích, v Jilemnici, Semilech a na území dalších členů sdružení. Provozovatel majetku Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. nepožadoval pro rok 2010 významné nárůsty nákladových položek. Významnější úpravy byly způsobeny pouze investiční aktivitou VHS Turnov. Šlo například o nárůst elektrické energie pro chod čerpadel v nových tlakových kanalizacích a o potřebu vytvoření vyšší rezervy na řešení provozních technologických vazeb u vodovodů, které musíme realizovat v souběhu s akcí Čistá Jizera. Pozitivem celého projednání je skutečnost, že na základě dohody s provozovatelem bude plánovaná výše jeho oprávněného zisku ponechána na shodné úrovni jako v minulém roce. Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov 9

10 Záchrana stavu pokračuje V září 2008 jsme ve zpravodaji informovali o tom, že město Jilemnice získalo historický stuhařský stav Ludorf, a také o tom, jaké kroky podniklo k jeho záchraně a k jeho znovuzprovoznění. Nyní, po více než roce, si s velkým potěšením dovoluji na tomto místě všechny seznámit s tím, že záchrana stuhařského stavu pokračuje a vidina funkčního stavu umístěného v čistém teplém suchém prostředí, stavu obklopeného potřebnými dalšími stroji a přístroji je stále hmotnější a nabírá čím dále jasnější podobu. 22. října 2009 se totiž podařilo bez vážnějších komplikací přestěhovat stuhařský stav z jeho provizorního útočiště v OSP do rekonstruované budovy čp. 1. Ráda bych tímto chtěla poděkovat týmu zaměstnanců Stavební společnosti Hostinné, který nám vyšel vstříc a umožnil přestěhování stavu do 2. NP čp. 1 ještě v době probíhající stavby. Prostor, kam byl stav stěhován, byl perfektně (stavebně) připravený, byť se jednalo o část velkého sálu, kde ještě stavební práce probíhaly v plném proudu (štukování, kladení dlažby, úpravy konstrukce stropu ad.). Stěhování zajistila s veškerou profesionalitou stejně jako na podzim 2008 specializovaná stěhovací firma MM SePro, s. r. o. z Jablonce nad Nisou. Další osudy stuhařského stavu budou souviset s tím, zda a jak se podaří stav zprovoznit, a dále také s tím, jaké nutné doplňkové vybavení se podaří ke stavu získat. Jako první úspěch v tomto směru můžeme bezpochyby označit získání Stěhování stavu. Foto P. Pohůnková 10

11 útkového soukacího stroje, který městu Jilemnice jako sponzorský dar díky pomoci pana Jiřího Krupičky darovala firma Lemfeld a syn z Mikulášovic u Vilémova. Předání tohoto stroje a jeho převoz do Jilemnice proběhly 12. listopadu 2009 díky panu Jiřímu Krupičkovi a panu Janu Füri. Velmi si vážíme vstřícnosti majitelů firmy Lemfeld a syn. Nabídli nám dokonce i další pomoc v průběhu uvádění stavu do provozu, jsou ochotní též k případnému následnému předávání zkušeností. Kontakty s firmou Lemfeld a syn, které se podařilo navázat panu Jiřímu Krupičkovi, tak nepochybně napomohou zdárnému naplnění záměru zprovoznění historického stuhařského stavu. O dalším postupu zprovozňování historického stavu Ludorf vás budeme opět informovat. Budete-li mít jakoukoliv konstruktivní připomínku, návrh, nápad, kontakt, informaci o možnosti získání vybavení potřebného ke stuhařskému stavu, historickou fotografii, či věcnou vzpomínku ap., budeme rádi, když se s námi o ni podělíte. K dispozici jsme Vám buď pro písemné připomínky na adrese Městského úřadu v Jilemnici nebo na ové adrese zaměstnanců odboru rozvoje a místního hospodářství (např. na telefonních linkách nebo též osobně. Děkujeme za Vaši podporu. PePo Nemocnice žije stavebními úpravami Stavební projekty spolufinancované fondy EU Masarykova městská nemocnice (MMN) od roku 2006 vyvíjí značné úsilí o získání dotací z fondů EU. Zásadní význam při získávání finančních prostředků z vybraných dotačních titulů má podpora zřizovatele, v čele se svým starostou, panem Mgr. Vladimírem Richterem. Významnou naději jevily od počátku dva fondy, a to Operační program Životní prostředí (OP ŽP), spravovaný Státním fondem životního prostředí (SFŽP), kde je řídicím orgánem Ministerstvo životního prostředí (MŽP), a Regionální operační program NUTS II Severovýchod, kde je řídicím orgánem Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). MMN byla úspěšná v obou těchto programech. V současné době návštěvníci nemocnice jistě zaznamenali čilý stavební ruch. V určitých fázích stavby dochází i k omezení parkovací kapacity v MMN, ke znečištění vozovky, chodníků apod., za což se nemocnice občanům omlouvá. Dočasná omezení však jistě vyváží výsledný efekt, který nám všem přinese realizace dvou, na sebe navazujících projektů: 1. Projekt Snížení tepelných ztrát dětského pavilonu a budovy HTS MMN v Jilemnici. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Fondem soudržnosti. Díky získaným finančním prostředkům jsou zateplovány obvodové stěny dětského pavilonu a hospodářsko-technické budovy, měněny otvorové výplně (okna, dveře) a zateplovány stropy pod střechou. Z vlastních prostředků MMN byly provedeny další související úpravy. Bohužel se nedostalo v potřebné míře na úpravu interiérů. Život je však umění možného a MMN si váží pokrytí alespoň 11

12 části nákladů z prostředků EU. Reali zací tohoto projektu dojde ke snížení emisí CO 2 o cca 60,66 t/rok a k úspoře energie cca 923,5 GJ/rok. Předpokládané úspory za nejbližších 5 let byly nemocnici z dotace odečteny. Celková částka dotace EU tak byla snížena. Další snížení původní výše dotace bylo zapříčiněno interpretací veřejné podpory. Projekt bude dokončen do Celkové uznatelné náklady činí: Kč, z toho dotace EU: Kč (60 %), příspěvek příjemce podpory MMN: Kč (40 %). Celkové náklady MMN na projekt zateplení však budou mnohem vyšší, neboť kromě jiného bylo nutné vyměnit střešní krytinu. 2. Projekt Nemocnice bez bariér. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Jedná se o soubor stavebních úprav, které umožní a usnadní invalidním, imobilním občanům, ale také rodičům s malými dětmi, pohyb v prostorách MMN. Jejím obsahem jsou: demolice staré, nevyužívané části budovy HTS, a to prádelny a kuchyně, na jejímž místě je budováno parkoviště pro invalidní občany a obslužný objekt, zahrnující sociální zařízení pro invalidní občany a půjčovnu invalidních vozíků, instalace manipulační plošiny mezi parkovištěm pro invalidy a poliklinikou, instalace dvou výtahů, po jednom v budově nové polikliniky a dětského pavilonu, vybudování spojovacího krčku mezi dětským pavilonem a hlavní budovou, instalace kamerového systému, který umožní sledovat příjezd invalidních osob a případné přivolání pomoci. Kamerový systém bude vyhodnocován na recepci. Projekt bude dokončen do , finalizace realizační fáze stavebních prací, je plánována na srpen Celkové způsobilé výdaje projektu činí: ,57 Kč, z toho dotace EU: ,80 Kč (92,5 %), příspěvek příjemce podpory MMN: ,77 Kč (7,5 %). Realizací stavební části projektů byla pověřena firma vzešlá z výběrového řízení, společnost BAK stavební společnost, a. s., projektantem je ing. Jiří Paulů. Finanční pokrytí akce je zajištěno bankovním úvěrem, úroky z úvěru jsou hrazeny z finančních prostředků nemocnice. Poděkování patří všem zaměstnancům MMN, zejména pak personálu dětského a novorozeneckého oddělní, oddělení nukleární medicíny a zaměstnancům hospodářsko-technické správy, kteří trpělivě snáší strasti spojené s probíhající stavbou. Nebýt jejich aktivity při úklidových a dalších souvisejících pracích, nemocnice by musela na dlouhou dobu přerušit provoz rekonstruovaných budov. To by, zejména u dětského pavilonu a ONM, mělo značný negativní dopad na poskytovanou péči i rozpočet MMN. Nemocnice a fondy EU v souvislostech, aneb štěstí přeje připraveným Jilemnická nemocnice prošla od roku 1992 do roku 2005 rozsáhlou rekonstrukcí a dostavbou v celkovém nákladu cca 400 mil. stavebních investic a cca 200 mil. přístrojových investic a vybavení. Zhruba polovinu těchto nákladů hradila nemocnice ze svých zdrojů či ještě 12

13 Čilý stavební ruch v areálu nemocnice. Archiv MMN dnes splácí úvěry. Již od roku 2005 bylo zřejmé, že nemocnice nebude zařazena do žádné finanční podpory či dotace ze strany ministerstva zdravotnictví. Ze zkušeností bylo dále zřejmé, že žádnou finanční podporu či dotaci neobdrží ani od Krajského úřadu Libereckého kraje. Byť je tento příjemcem daní pro zdravotnictví na celém území kraje, soustřeďuje se pouze na své dvě nemocnice. Stejně tak je pochopitelné, že zřizovatel nemocnice, město Jilemnice, který má významně nižší rozpočet než jím zřizovaná nemocnice, nemůže zásadním způsobem přispět na dokončení rekonstrukce a nezbytnou obnovu přístrojových technologií. MMN nemůže rovněž počítat s žádným případným oddlužením, jako se tomu opakovaně stalo v případě státních, okresních či posléze krajských nemocnic. MMN vnímala jistou naději na pomoc alespoň při tvorbě Národního rozvojového plánu ČR na roky NRP ČR doporučil podpořit v oblasti zdravotnictví regiony Severovýchod a Jihovýchod. Vedení nemocnice proto zahájilo s Ministerstvem zdravotnictví ČR, jako garantem projektů, jednání. Záhy bylo jasné, že MZ ČR má zcela odlišné plány od potřeb nemocnice. Ačkoli MZ každoročně dotuje ze státního rozpočtu svá zařízení v řádech miliard korun, rozhodlo se využít zdrojů EU pro posílení finančních toků do svých zařízení a do tzv. vybraných center prostřednictvím Integrovaného operačního programu. 13

14 Dětský pavilon po zateplení obvodových stěn. Nemocnici nezbylo nic jiného, než se orientovat na Regionální operační program a Operační program životní prostředí. Již koncem roku 2006 měla jilemnická nemocnice připraveny dva rozsáhlé investiční záměry. První obsahoval dokončení rekonstrukce nemocnice včetně obnovy lesoparku, vybudování oplocení, parkovacích ploch a podobně. Druhý projekt obsahoval etapovitou obměnu přístrojových technologií, a to v souladu s evropskou legislativou a především se zákonem 123/2000 Sb. v platném znění. V polovině března 2007 byly projekty schváleny a doporučeny zřizovatelem nemocnice, krajským úřadem a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, co by dominantním plátcem zdravotní péče v nemocnici. Archiv MMN A pak už nastalo jen čekání na výzvy. Po jejich zveřejnění bylo zahájeno přizpůsobování obou základních velkých investičních záměrů požadavkům výzev a náročné zpracování žádostí o dotaci. Při zpracování projektových žádostí bylo využito komunálního plánu sociálních služeb města a nově vznikajícího strategického plánu města Jilemnice na léta Jak vše dopadlo, budete moci posoudit sami již v příštím roce. V současné době realizované i připravované projekty v MMN mají za cíl udržet úroveň zdravotní péče v regionu, pracovní příležitosti a v neposlední řadě zachovat atraktivitu Jilemnice, jako vyhledávaného turistického centra. HOP 14

15 Společenská rubrika Sňatky listopad 2009 Jan Vaněk, Studenec a Veronika Kováčiková, Holčíkovce, Slovenská republika Martin Jirák, Železný Brod a Monika Frátriková, Těrchová, Slovenská republika Lubomír Spanilý, Mříčná a Thi Hue Luu, Nghe An, Vietnam Rudolf Waldman, Chodov a Jana Ženišková, Víchová nad Jizerou Pavel Doucha a Monika Řeháčková, oba Zachrašťany Novomanželům přejeme hodně štěstí na společné cestě životem. Zlatá svatba Dne 5. prosince 2009 oslavili v obřadní síni Městského úřadu v Jilemnici Zlatou svatbu manželé Miroslav a Anna Hanušovi z Dolních Štěpanic čp. 36. Manželům ze srdce gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších společných let. Vítání občánků Dne 13. listopadu 2009 jsme v obřadní síni jilemnické radnice přivítali nové občánky našeho města. Jsou to: Alexandr Ott, nar Anna Sabriel Gottsteinová, nar Matyáš Pacholík, nar Eliška Kynčlová, nar Matěj Vašák, nar Adéla Petříková, nar Vendula Mařasová, nar Tereza Ducháčková, nar Kristýna Tužová, nar Dětem i jejich rodičům přejeme hodně zdraví, radosti a spokojenosti. Úmrtí Francis Švejdová (*1949), čp Drahoslava Krumlová (*1931), čp. 996 Pozůstalým rodinám projevujeme upřímnou soustrast. Za SPOZ Alena Mládková Poděkování Mateřská škola v Hrabačově děkuje firmě Elektros Martinice za odvoz kompostu a úpravu pískoviště pro děti na zahradě školy. Práce provedli bezplatně, a proto jim patří dík za ochotu a provedenou práci. Tímto přejeme zaměstnancům firmy vše nejlepší do nového roku a hodně úspěchů jak v pracovním, tak v osobním životě. Vedení mateřské školy Vánoční setkání s důchodci Dne 3. prosince 2009 se ve Společenském domě Jilm již tradičně konalo Vánoční setkání s důchodci. Krásnou vánoční atmosféru v sále navodilo vystoupení žáků ZŠ Jana Harracha pod vedením paní učitelky Šimůnkové a s pomocí paní učitelky Hrachové a Zelenkové žáci vytvořili originální výzdobu stolů a vánoční přáníčka. Stoly 15

16 zdobily i výrobky paní Hlubůčkové, která zhotovila také dárečky pro účinkující děti. O občerstvení se postarala restaurace pana Vondráčka a k tanci a poslechu hrála dechovka Jilemničanka. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na uskutečnění akce podíleli. Za SPOZ Alena Mládková Oceňování žáků škol města Jilemnice Letos jsme si připomněli 20. výročí sametové revoluce. Při této příležitosti proběhlo dne 17. listopadu 2009 ve Společenském domě Jilm oceňování žáků škol města Jilemnice. Na úvod vystoupilo volné ochotnické umělecké sdružení Montalban pod vedením Mgr. Jiřího Aubrise. Slavnostním večerem provázel Tomáš Hájek. Oceňovaným žákům přišli svými písničkami poblahopřát Radka Bucharová a Ondřej Paska, čímž dopřáli pěkný zážitek i divákům. Energii s sebou přinesli členové Paul Dance, kteří zatančili ve dvou vstupech. Večer zpříjemnilo i hudební vystoupení pana Horáčka a ZUŠ Jilemnice. Navrženým studentům byly za jejich úspěchy nebo činy předány pamětní listy. V následujících kategoriích byli oceněni tito studenti. Kategorie Kultura : Marek Čermák 1. místo v krajské výtvarné a literární soutěži Veselá zvířata (navrhovatel ZŠ a MŠ Jilemnice); Pavlína Smolařová, Jolana Junková 3. místo v republikové soutěži Kopidlnské poupě soutěž v aranžování květin a poznávání rostlin (navrhovatel ZŠ a MŠ Jilemnice) Kategorie Mimořádný studijní ús pěch : Veronika Frková 1. místo v okresním kole, 2. místo v krajském kole Olympiády z českého jazyka a účast v republikovém kole s umístěním na 11. místě (navrhovatel ZŠ J. Harracha) Kategorie Sport : Družstvo Emma Pokorná, Pavel Farský, Pavlína Šturmová, Zdenda Nosek, Markéta Půlpánová, Matěj Rychtera, Dominika Hanušová, David Bláha 2. místo v celostátním kole sportovní soutěže Kinderiáda (navrhovatel ZŠ Komenského); Tereza Votočková atletický čtyřboj 1. místo okresní kolo a krajské kolo Sportovních her mládeže (navrhovatel ZŠ a MŠ Jilemnice); Veronika Vítková mistrovství světa juniorek 1. místo ve štafetě a 2. místo ve stíhacím závodě, mistrovství světa dospělých 5. místo ve vytrvalostním závodě, 10. místo ve stíhacím závodě, 18. místo ve sprintu (navrhovatel Gymnázium a SOŠ Jilemnice); Magda Rezlerová reprezentantka ČR v biatlonu, v roce 2002 dvojnásobná juniorská mistryně Evropy (navrhovatel Gymnázium a SOŠ Jilemnice); Jaroslav Soukup reprezentant ČR v biatlonu (navrhovatel Gymnázium a SOŠ Jilemnice); Roman Koudelka reprezentant ČR ve skoku na lyžích (navrhovatel Gymnázium a SOŠ Jilemnice); Čestmír Kožíšek skokan na lyžích 5. místo na mistrovství světa juniorů na Štrbském plese, 5. místo a 8. místo v kontinentálním poháru v Zakopaném a Engelbergu (navrhovatel Gymnázium a SOŠ Jilemnice) Kategorie Mimořádný čin : David Novotný záchránil dům před požárem, tím i lidské životy (navrhovatel ZŠ J. Harracha) Oceněným studentům gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů. Alena Mládková 16

17 Mateřské centrum Rodinka V roce 2010 vstupuje Mateřské centrum Rodinka do sedmého roku své činnosti. Již od počátku spolurozhodují maminky a jejich děti o tom, jakým aktivitám se zde chtějí věnovat. Postupně se tak vyvinulo několik okruhů činností. Nejmenší děti v bezpečné blízkosti maminky poznávají velký svět. Starší děti se podle nálady a chuti hravou formou připravují na vstup do mateřské školy, učí se spolupracovat a přátelsky vycházet se svými vrstevníky. Maminky mohou navštěvovat přednášky a jazykové kurzy a také si zacvičit samy anebo společně s dětmi. Záměrem Rodinky je nejen zpestření života maminek a dětí, ale i vzájemné poznávání celých rodin na nejrůznějších akcích. Jedním z tradičních a stále oblíbenějších setkání je adventní putování Pojďme spolu za světlem. Naposledy se tak koncem minulého roku i přes nepřízeň počasí sešlo nemálo dětí, maminek, a co je důležité, i tatínků! Bylo krásné vidět, jak se děti umí podělit o perníková srdíčka, rozdávaná na úvod. Dokonce i tatínci se osmělili a nabízeli polovinu srdíčka svým něžným polovičkám. Na konci putování pouze svíčkami osvětlenou krajinou si každá rodina zapálila své vlastní světýlko. Přejeme všem domovům podobnou láskyplnou atmosféru po celý letošní rok a těšíme se na další setkávání nejen v prostorách mateřského centra. lc Foto G. Pohořalá 17

18

19

20 Krátké zprávy a oznámení Krkonošské muzeum Výstavy: Zámek: Česká krajka 19. a 20. století ze sbírek Muzea krajky ve Vamberku. Něžná krása světoznámé krajky jistě potěší každého návštěvníka. V nové podobě představujeme také rekonstruované zámecké schodiště, uvedené do původní podoby z dob poslední úpravy zámku v roce Otevřeno denně od 8 do 12 a od 13 do 16 h mimo pondělí. Ve výstavní síni v čp. 1 bude probíhat výstava Sladké pokušení, kde se návštěvníci mimo jiné budou moci seznámit se špičkovými výrobky studentů a pedagogů ze Střední školy gastronomie a služeb v Nové Pace. (Dílo Zahrada pohody a klidu studentky Jany Kalenské obdržela zlatou medaili na výstavě Gastro Hradec 2009.) Pozor, tato výstava na rozdíl od ostatních expozic v hlavní budově bude otevřena vždy pouze od úterý do pátku. Přejeme všem návštěvníkům muzea šťastný nový rok 2010 a těšíme se na nová setkání. Celé Česko čte dětem. Foto P. Jebavý Zápis do prvních tříd základních škol pro školní rok 2010/2011 Zápis do prvních tříd obou jilemnických základních škol se koná v pátek od 14 hod do 18 hodin v 1. patře školní budovy Eurest. Klub Betanie Malcolm Haslett v Jilemnici Dr. Malcolm Haslett je dlouholetým redaktorem BBC. Na začátku své redaktorské dráhy byl pověřen zpravodajstvím o citlivém problému severoirského konfliktu. Jako absolvent rusistiky na univerzitě v Cambridge se později stal analytikem BBC pro oblast východní Evropy a vztahy mezi Východem a Západem. V posledních letech se pak soustřeďoval např. na ožehavé otázky politické situace v Rusku, nebo válečné národnostní konflikty v oblasti Kavkazu. M. Haslett o konfliktních situacích pouze nereferuje, ale příležitostně se také osobně nasazuje za jejich řešení, v České republice se například aktivně zapojil do projektu, který se zabýval řešením problémů s integrací menšin. S uvedenou problematikou souvisí i téma přednášky, se kterou dr. Haslett vystoupí v rámci programů klubu Betanie v Jilemnici: Imigrace nebezpečí nebo šance? Vliv přistěhovalectví na evropskou společnost. Klubový večer s touto přednáškou (v českém jazyce) a následnou besedou s Malcolmem Haslettem se bude konat v sobotu 9. ledna 2010 od 19 hodin, a to výjimečně v zasedacím sále jilemnické radnice. Před rokem dr. Haslett ze zdravotních důvodů do Jilemnice nemohl dora- 20

XXXIV. ROČNÍK PROSINEC 2011 11 Kč

XXXIV. ROČNÍK PROSINEC 2011 11 Kč XXXIV. ROČNÍK PROSINEC 2011 11 Kč Vánoce Český národ má podobný počet svátečních dní v roce jako jiné evropské národy, ale s jejich slavením si často neví rady. 28. říjen nenápadně proměňujeme v dušičky,

Více

XXXVII. ROČNÍK LISTOPAD 2014 11 Kč

XXXVII. ROČNÍK LISTOPAD 2014 11 Kč XXXVII. ROČNÍK LISTOPAD 2014 11 Kč Evropský týden mobility. Foto K. Jiroušová 2 Z usnesení zastupitelstva a rady města Níže citovaná usnesení byla schválena jednomyslně, není-li uvedeno jinak. ZM schvaluje

Více

XXXIII. ROČNÍK ZÁŘÍ 2010 11 Kč

XXXIII. ROČNÍK ZÁŘÍ 2010 11 Kč XXXIII. ROČNÍK ZÁŘÍ 2010 11 Kč 1 Jilemnické proměny: Budova nynější základní školy dříve a nyní (2008). pepo 2 Krakonošovy letní podvečery opět bez hranic Třetí červencový týden na jilemnickém náměstí

Více

XXXVI. ROČNÍK KVĚTEN 2013 11 Kč. 35 let

XXXVI. ROČNÍK KVĚTEN 2013 11 Kč. 35 let XXXVI. ROČNÍK KVĚTEN 2013 11 Kč 35 let Předání pamětního listu ministrem K. Jankovským starostovi V. Richterovi. Archiv MÚ 2 Jilemnice slaví jedinečný úspěch! Jilemnice získala titul Historické město roku

Více

Jilemnické proměny: Dům čp. 89 (1961 / 2008).

Jilemnické proměny: Dům čp. 89 (1961 / 2008). XXXII. ROČNÍK ČERVEN 2009 10 Kč 1 Jilemnické proměny: Dům čp. 89 (1961 / 2008). pepo 2 Výročí pardubicko-liberecké dráhy 1. května uplynulo 150 let od zahájení úplného provozu na důležité železniční spojnici,

Více

XXXVI. ROČNÍK ÚNOR 2013 11 Kč

XXXVI. ROČNÍK ÚNOR 2013 11 Kč XXXVI. ROČNÍK ÚNOR 2013 11 Kč Přiďte pobejt! Dovolte, abych jménem města Jilemnice přivítal účastníky XIII. zimního srazu turistů. Jilemnice, kolébka lyžování v Čechách, má tu čest spolupodílet se na významné

Více

XXXVIII. ROČNÍK LEDEN 2015 11 Kč

XXXVIII. ROČNÍK LEDEN 2015 11 Kč XXXVIII. ROČNÍK LEDEN 2015 11 Kč Vážení spoluobčané! Připili jsme si na úspěšný rok a mnozí z nás si dali i novoroční předsevzetí. I my jednáme obdobně, ovšem s tím rozdílem, že naše předsevzetí přesahují

Více

XXXIV. ROČNÍK DUBEN 2011 11 Kč

XXXIV. ROČNÍK DUBEN 2011 11 Kč XXXIV. ROČNÍK DUBEN 2011 11 Kč Jilemnické proměny: Valdštejnská ulice. pefi 2 Co se stalo o Velikonocích? ženy vyšly a utíkaly od hrobu, protože na ně padla hrůza a úžas. A nikomu nic neřekly, neboť se

Více

XXXVII. ROČNÍK ÚNOR 2014 11 Kč

XXXVII. ROČNÍK ÚNOR 2014 11 Kč XXXVII. ROČNÍK ÚNOR 2014 11 Kč Zdravé město Jilemnice seriál Vážení čtenáři, v dnešním díle seriálu o významných jilemnických osobnostech nám J. Luštinec přiblíží fotografa Zdenko Fejfara. Zdenko Feyfar

Více

XXXV. ROČNÍK ČERVEN 2012 11 Kč

XXXV. ROČNÍK ČERVEN 2012 11 Kč XXXV. ROČNÍK ČERVEN 2012 11 Kč Výsledky anketních šetření V první polovině května jste měli možnost zúčastnit se dvou zajímavých anket. Tou tradiční, kterou pro Vás připravujeme vždy v květnu, byla anketa

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

Číslo: 2 ročník: 39 9. února 2015 cena: 10 Kč. Rokenrol tančí děti z Klubu akrobatického rokenrolu KOLB Dance Praha

Číslo: 2 ročník: 39 9. února 2015 cena: 10 Kč. Rokenrol tančí děti z Klubu akrobatického rokenrolu KOLB Dance Praha Číslo: 2 ročník: 39 9. února 2015 cena: 10 Kč Rokenrol tančí děti z Klubu akrobatického rokenrolu KOLB Dance Praha Tak se tančilo na jedenadvacátém Plesu města I letos uspořádala Základní škola Husovo

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

XXXVI. ROČNÍK LISTOPAD 2013 11 Kč

XXXVI. ROČNÍK LISTOPAD 2013 11 Kč XXXVI. ROČNÍK LISTOPAD 2013 11 Kč Evropský týden mobility v Jilemnici Na začátku mi dovolte připomenout, co jistě všichni už víte. Evropský týden mobility je kampaň pro občany měst a obcí, která má za

Více

Krkonošské muzeum v roce 2012

Krkonošské muzeum v roce 2012 XXXVI. ROČNÍK DUBEN 2013 11 Kč Krkonošské muzeum v roce 2012 Minulý rok byl opět nabit událostmi a muzeum prošlo řadou dalších významných proměn. Navštívilo ho celkem 21 846 osob, což proti předchozímu

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Osobnost roku 2012. Ze společnosti 80. výročí basketu. Ze společnosti Ashia Grzesik v Českém Brodě

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Osobnost roku 2012. Ze společnosti 80. výročí basketu. Ze společnosti Ashia Grzesik v Českém Brodě Ročník 52. / leden 2013 / ZDARMA www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Osobnost roku 2012 Ze společnosti 80. výročí basketu Ze společnosti Ashia Grzesik v Českém Brodě Z historie Bývalý kapucínský

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic Prosinec 2009 èíslo IV. zpravodaj obèanù Boleradic Když v Římě svatořečili Anežku českou, radovali se poutníci s trikolórami v klopě: naše Anežka je svatá, teď už to brzo praskne. Tam nahoře zatím probíhá

Více

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem Vychází 31. ledna 2006 Ročník XII. Číslo 1 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem V sobotu 21. ledna 2006 odpoledne na zimním stadionu v Hradci Králové

Více

XXXVI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2013 11 Kč

XXXVI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2013 11 Kč XXXVI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2013 11 Kč Stav před (snímek nahoře) a po (dole) rekonstrukci sgrafitové výzdoby. Foto I. Havlíčková 2 O sgrafitové výzdobě na čp. 288 Záchrana posledních střípků původní sgrafitové

Více

Školní akademie potěšila nejen rodiče

Školní akademie potěšila nejen rodiče červen 2015 cena 10 Kč Školní akademie potěšila nejen rodiče Na závěr školního roku se v místní základní škole uskutečnila Školní akademie, která se v prostorách tělocvičny koná každé dva roky. Té letošní

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE Slovo starosty Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem touto cestou poděkoval za důvěru, kterou jste mi projevili

Více

Informační měsíčník občanů Semilska. Kyselo v Semilech

Informační měsíčník občanů Semilska. Kyselo v Semilech Ročník xx. Číslo 1 Leden 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Semilské noviny slaví své dvacetiny Kdo by si pomyslel, že Semilské noviny již tak brzo oslaví dvě desetiletí od doby, kdy prvně přinesly

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

Sloupek starostky. Z usnesení rady města

Sloupek starostky. Z usnesení rady města XXIX. ROČNÍK ÚNOR 2006 10 Kč Sloupek starostky Začátek nového roku 2006 je úspěšně za námi a před námi jsou měsíce velmi náročné všestranné činnosti. Přesto bych se ráda vrátila krátce k těm několika dnům

Více

MaPG zve na výstavu věnovanou režisérce Věře Šimkové - Plívové

MaPG zve na výstavu věnovanou režisérce Věře Šimkové - Plívové Ročník xx. Číslo 3 Březen 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Poděkování Dagmar Havlové Starosta města obdržel v závěru měsíce ledna dopis paní Dagmar Havlové, v němž bývalá první dáma vyjádřila své

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

XLVIII. ročník. Květen - červen 2015 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE VYSOKÉM NAD JIZEROU

XLVIII. ročník. Květen - červen 2015 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE VYSOKÉM NAD JIZEROU XLVIII. ročník Květen - červen 2015 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE VYSOKÉM NAD JIZEROU ZV Úvodní slovo Milí čtenáři, květen utekl jako voda a tak právě držíte v rukou další díl Větrníku. Jak jste možná zaznamenali

Více

Setkání parohatých měst bylo příjemné

Setkání parohatých měst bylo příjemné Ročník XII. číslo 6 (152) Středa 30. června 2004 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PRÁZDNINOVÉ ČÍSLO VYJDE V ÚTERÝ 31.SRPNA Uzávěrka: 20. srpna V rámci galavečera při květnovém setkání Parohatá

Více

Vánoční strom na Riegrově náměstí se rozzáří na první adventní neděli

Vánoční strom na Riegrově náměstí se rozzáří na první adventní neděli Ročník XXI. Číslo 12 Prosinec 2013 Informační měsíčník občanů Semilska Vánoční strom na Riegrově náměstí se rozzáří na první adventní neděli První adventní neděle 1. prosince bude v Semilech po roce opět

Více

Smiřic, Rodova a Holohlav. číslo 1 červen 2015

Smiřic, Rodova a Holohlav. číslo 1 červen 2015 Smiřic, Rodova a Holohlav číslo 1 červen 2015 Pan Přemek Andrýs je znám svými webovými stránkami (www.smirice.eu), které doplňuje fotografiemi. Své snímky pořizuje z nezvyklých míst z věže kostela, z vysoké

Více