ROZVOJOVKA 1. Rozvojové cíle tisíciletí 14 let poté. Bolívie Filipíny Indie Bělorusko Zambie Rwanda. 2 téma Splnil svět Rozvojové cíle tisíciletí?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZVOJOVKA 1. Rozvojové cíle tisíciletí 14 let poté. Bolívie Filipíny Indie Bělorusko Zambie Rwanda. 2 téma Splnil svět Rozvojové cíle tisíciletí?"

Transkript

1 Rozhovor: Miléniové vesnice jako důkaz 2 téma Splnil svět Rozvojové cíle tisíciletí? 3-6 diskuse Genderová rovnost v nedohlednu ROZVOJOVKA 1 Rozvojové cíle tisíciletí 14 let poté Bolívie Filipíny Indie Bělorusko Zambie Rwanda

2 K A L E I D O S K O P K 1 foto editorial: archiv Terezy Hronové foto titulní strana: Karel Vrána E d i t o r i a l Tereza Hronová Mediální koordinátorka Rozvojovky, Člověk v tísni Největší slib světa, tz v. Roz vojové cíle tisíciletí či Millenium Develop ment Goals (MDGs), v roce 2000 vrhl do středu pozornosti ty nejchudší lidi světa. Poprvé v historii lidstva se 191 členských států OSN dohodlo, že budou globální problémy řešit spolu, systematicky a měřitelně. Vybraly osm oblastí (najdete je na zadní straně), na něž se po dobu patnácti let budou zaměřovat. Svět se díky této úmluvě začal soustředit na potírání hladu, rovnoprávný přístup ke vzdělání, zdraví matek i dětí, boj s nemocemi nebo ochranu životního prostředí. Zkratka MDGs se stala součástí hantýrky rozvojov ých pracovníků i úředníků z Evropské unie. Stala se zaklínadlem, které používá vyspělý i rozvojový svět. Generální tajemník OSN Pan Ki-mun nedávno řekl, že je to nejúspěšnější nástroj v boji s chudobou v historii lidstva. Ovšem i výtek k MDGs bylo vždy dostatek. Zleva i zprava, ze Severu i z Jihu. Něk ter ý m se cí le zdály př í liš eu ropocent rické. Jiný m zjed nodušené nebo špatně zvolené. Například otázky míru a bezpečnosti v současném světě zmítaném konf likty tolik důležité v konceptu MDGs chybí. Nejčastější připomínkou ovšem bývá, že se naše cíle nesoustředí na udržitelný rozvoj. A to by měly změnit ty nové, Udržitelné roz vojové cíle (SDGs), které budou platit po roce V současnosti se o nich živě debatuje, tak uvidíme, jak budou v závěru vypadat. Teď je ovšem čas na hodnocení úspěchů a v ýzev v otázce boje s chudobou, tak, jak ho vymezilo OSN před necelými patnácti lety. Doporučujeme komplexní článek Petra Lebedy z Glopolisu, ale i příspěvek Tomáše Nídra o tom, jak se rwandská vláda snaží bý t feminističtější než Skandinávie. Přeji za celý tým Rozvojovky inspirativní čtení. Bolívie uzákonila dětskou práci od 10 let Bolivijský parlament schválil kontroverzní zákon, který v některých případech umožňuje dětem legálně pracovat už od věku 10 let. Platí to, pokud děti pracují pro vlastní zisk. Na účet někoho dalšího mohou pracovat od 12 let. Až dosud bylo v zemi legální pracovat od 14 let, podle lidskoprávních organizací to však bylo v řadě případů porušováno. Už před přijetím nové normy pracovalo v této desetimilionové andské zemi 28 procent dětí mezi pěti a 17 lety věku. Mnohdy přitom vykonávají fyzicky náročnou práci, například v dolech nebo v zemědělství, třeba na plantážích s cukrovou třtinou. Bolívie je přitom členskou zemí Mezinárodní organizace práce (ILO), jejíž úmluva zakazuje práci dětí do 14 let věku. Někteří pracují z nutnosti, Zákon, který vůbec poprvé v historii zavádí na Filipínách, kde má silný vliv katolická církev, plánované rodičovství či přístup k antikoncepčním prostředkům, podepsal v prosinci 2012 prezident Benigno Aquino. Záhy však byla jeho platnost pozastavena Nejv yšším soudem k v ů li množst ví peticí nejrůznějších ( především náboženských) organizací, jež napadaly jeho ústavnost. Nyní navíc zcela vyloučit dětskou práci znamená znemožnit jim získat sociální vědomí, podpořil zákon prezident Morales, který pochází z chudých poměrů indiánů kmene Aymara a sám pracoval již ve velmi mladém věku. Obhájci zákona zdůrazňují, že u dětí mladších 14 let bude nutné žádat o povolení, jehož udělení bude záviset i na finanční situaci rodiny dítěte. Norma rovněž obsahuje větu znemožňující dětem pracovat, pokud by to bylo na úkor jejich školní docházky. Otázkou ovšem je, zda se státu podaří dodržování pravidel kontrolovat. Dětská práce totiž prohlubuje chudobu, takže by zákon mohl mít opačný efekt, než jaký zákonodárci plánovali. Zdroj: Echo24.cz Filipínci opět získají přístup k antikoncepci ROZVOJOVKA 1/2014 však bude v plném rozsahu obnoven, soud totiž konstatoval, že není v rozporu s platnou ústavou. Tento výsledek je jasným potvrzením oddělení církve a státu a ukazuje, že vláda má právo rozhodovat v sekulární oblasti o životě oby vatel a socio-ekonomickém vývoji země, uvedl po zveřejnění verdiktu jeden z autorů legislativy Edcel Lagman. Zdroj: Zdravotnictví+medicína Vydavatel: Člověk v tísni, o. p. s., Šafaříkova 24, Praha 2 Telefon: Autoři: Tereza Hronová, Michala Traplová Design: Pavel Lukšan, elements ds ( Sazba: Zoran Bonuš Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Zajímá Vás více?

3 Jak zatočit s chudobou ukazují africké vesnice Experiment ve čtrnácti afrických oblastech má dokázat, že extrémní chudobu lze definitivně porazit. Miléniové cíle do roku 2015 určitě splníme, tvrdí Dr. Belay Ejigu Begashaw, ředitel MDG Centra pro východní a jižní Afriku, které projekt miléniových vesnic vede v osmi lokalitách. R O Z H O V O R R 2 Na miléniové vesnice přispěly mezinárodní organizace, vlády, obchodní společnosti i celebrity. Čím se tak liší od jiných projektů rozvojové spolupráce? V první řadě věříme v integrovaný rozvojový přístup. Pracujeme s venkovskými komunitami, které zoufale čekají, až se dostanou z absolutní chudoby. Chybí jim úplně všechno přístup k zdravotní péči, pitné vodě, jídlu, vzdělání pro jejich děti. Nemůžeme jim říct, že tento rok vyřešíme vzdělání, příští rok zdraví, potom elektřinu. Potřebují všechny tyto věci dnes a najednou. Druhým důležitým bodem projektu je, že v boji s chudobou používáme vědu, IT technologie a různé vynálezy. A do třetice, vždycky začínáme tak, že zapojíme komunitu. Najímáme si místní, vyškolíme je, a tak se neobáváme, co bude po skončení projektu. Zůstanou a budou pokračovat v práci. Hodně projektů selhalo, protože se snažily vyřešit africké problémy západním způsobem, který v dané kultuře nikdy nemohl fungovat... Například rovnost pohlaví má jiný význam v Evropě, jinou roli mají ženy v některé z afrických zemí. Cizinec ji ale často nepochopí. Jak to řešíte? Není potřeba znovu vymýšlet kolo. Některé věci, co se osvědčily jinde, si můžete vypůjčit. Poznatky, nápady, vědecké vstupy to všechno je důležité. Když ale přijde na jejich implementaci, musíte pochopit kontext. Kdo má v komunitě nebo domácnosti rozhodovací pravomoc, kdy zapojit celou rodinu a kdy se soustředit jen na ženy, muže nebo mládež. Základní věci ví teoreticky každý, ale musíte počítat s místními, kteří jim rozumějí. A co je důležitější, budou pokračovat i ve vaší nepřítomnosti. Například o používání antikoncepce si pohovoříte se ženou, protože jí se týká. Vysvětlíte jí, jak to pomůže ekonomii rodiny. Když ale přijde na rozhodnutí, je to rozhodnutí rodiny. Proto si s ní promluvíte v přítomnosti manžela. Dosáhnout změny je někdy velice jednoduché a levné, například distribuce sítí proti hmyzu snižuje výskyt malárie, oddělené toalety ve škole podporují docházku děvčat atd. Čeho jste podobnými řešeními dosáhli? Levné technologie s velkým dosahem vyhledáváme proto, že jsou lehce replikovatelné. Například ve vesnici Sauri v Keni byla míra výskytu malárie v roku 2005 (pozn. začátek projektu) u téměř poloviny populace. V roce 2010 se počet nemocných díky moskytiérám zredukoval na desetinu, a to i navzdory povodním a kalamitám. Je to jeden z případů, který převzala i vláda a rozšířila ho do dalších míst v zemi. Život podpořených komunit se zlepšil po mnoha stránkách. Lákají přistěhovalce? Jakmile lidé zjistí, že lepší servis je v sousedství, určitě přijdou. Každý z nás by to tak udělal. Když je třeba někdo nemocný, půjde tam do nemocnice a pak se zase vrátí, protože doma má svůj pozemek a rodinu. Jak je to jen možné, snažíme se je pojmout. Třeba v Ugandě nás vláda požádala, abychom zaškolili i doktory nebo učitele v sousedství. Je to ale nekonečný proces, příliv lidí bude i tam. Projekt končí příští rok. Stihnete splnit MDGs? Co jsou miléniové vesnice? praktický model v boji s extrémní chudobu ve světě 14 různorodých oblastí v 10 afrických zemích, dohromady lidí vymyslel je americký ekonom Jeffrey Sachs, poradce generálního tajemníka OSN přes 20 dalších zemí se inspirovalo a implementuje podobné programy projekt oficiálně končí 2015 naplněním MDGs více na Máme ještě 18 měsíců, ale podle analýz vývoje určitě. Budou pak vesnice samostatné? Splnění MDGs je dosáhnutím jisté krátkodobé úrovně, reálný rozvoj přichází potom. Vesnice budou v rozvoji pokračovat samostatně, vládní a mezinárodní podpora jim ale zůstane. Změní se také agenda bude se soustřeďovat na obchod a zlepšování služeb. Máme různé strategie odchodu, pracujeme se všemi vládami a vesnicemi. Některé země si chtějí lokace ponechat jako centra kvality a zapojit se i do agendy po roku Někde se dnes lidé mohou na vzdělání a zdravotní péči podílet, protože mají dobrý příjem. Co se týká jiných oblastí, jako zemědělství, v rámci družstev si půjčují peníze a investují. V Ugandě, Etiopii nebo Nigérii zase přemýšlejí o rozšíření projektu po celé zemi. Důležitým cílem projektu je i vytvoření nástrojů, díky kterým budou zkušenosti z miléniových vesnic aplikovatelné kdekoliv. Bude to ale možné i bez obrovské finanční podpory, jakou má váš projekt? Ve skutečnosti ne. Samy rozvojové země by na splnění miléniových cílů neměly dost vysoké národní rozpočty. Mezinárodní komunita se ale při vytváření MDGs dohodla, že se na rozvoji bude podílet procenty ze svého HDP. My jsme na 50 až 60tisících lidí v každé zapojené zemi jasně dokázali, že absolutní chudobu je možné zvrátit. autorka rozhovoru: Zuzana Límová Natalia Mroz

4 T É M A 14 let poté T 3 text: Petr Lebeda Glopolis Alžběta Jungrová Změnily Rozvojové cíle svět? Od září se začne odpočítávat poslední rok, který zbývá k naplnění Rozvojových cílů tisíciletí. Co světu přinesly? A co je nahradí po roce 2015? Je třeba uznat pokrok, kterého jsme dosáhli. Lidstvo je generaci od vymýcení chudoby. Není to však důvod k oslavě, ale k další práci, shrnul předseda Výboru OECD pro rozvoj (DAC) Erik Solheim hodnocení Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs). Odborníci se vesměs shodují, že nejsou ani fenomenálním úspěchem, ani žádným propadákem. Existují čísla a statistiky, které efekty MDGs dokazují. Jsou tu ale i ty, které měřit nejde. První rozvojové cíle OSN zmobilizovaly veřejnou a politickou pozornost, lidské a finanční zdroje ve prospěch boje proti chudobě, a to jak u vlád a mezinárodních organizací, tak u neziskových organizací a dokonce i v podnikatelském sektoru. Ti nejchudší se poprvé v dějinách díky nim dostali do centra agendy pro globální rozvoj a mezinárodní politiky vůbec. Nelze ovšem tvrdit, že MDGs jsou klíčovým faktorem toho, že se za posledních dvacet let asi 620 milionů lidí vymanilo z chudoby. Bez nich by se ale jistě nepodařilo tak rychle zachránit a zlepšit tolik životů v těch nejzapadlejších koutech světa. Od roku 2000 byl dosažen značný pokrok na mnoha frontách. Řady dílčích cílů se podařilo dosáhnout už před termínem, jiné budou splněny do roku 2015, a to jak na globální úrovni, tak v jednotlivých zemích, včetně zemí nejchudších. Sporné úspěchy Podíl lidí žijících pod 1,25 dolaru na den se mezi lety 2000 a 2010 snížil ze 47 % na 22 %. Snížení počtu hladovějících na polovinu je na dosah. Mimo školu už se pohybuje pouze 57 milionů dětí ze 102 milionů v roce Ačkoliv to nepředstavuje plánované tříčtvrtinové snížení, dětská úmrtnost za poslední dvě dekády poklesla o 41 %, mateřská dokonce o 47 %. Takřka 10 milionů lidí dostává anti-retrovirální péči a mezi rokem 2005 a 2011 se o 25 % snížil podíl úmrtí v důsledku HIV/ AIDS. Programy proti tuberkulóze zachránily kolem 20 milionů životů. Více než 1,9 miliardy nejchudších lidí získalo přístup k záchodům a sanitárním zařízením. Úkol zlepšit globální přístup k vodě již byl splněn. Nicméně výsledky MDGs jsou nedostatečné, velmi nerovnoměrné, nejisté a některé rozvojové problémy zcela pominuly. Takřka žádných cílů se nepodařilo dosáhnout u vyloučených skupin a ve venkovských oblastech. Statistiky často vykazují větší rozdílnosti uvnitř zemí než mezi nimi. Přestože se podařilo zlepšit životní podmínky pro 200 milionů lidí žijících ve slumech, novou výzvu představují města. Dnes v nich žije už přes 3,5 miliardy lidí, tedy globální většina, a další asi miliarda přibude během příštích dvaceti let. Specifickým a naléhavým problémem jsou oblasti sužované konfliktem, přírodní katastrofou či dlouhodobou nestabilitou. Pět nejúspěšnějších zemí v omezení absolutní chudoby pochází ze subsaharské Afriky Benin, Zambie, Gambie, Etiopie a Mali. Navzdory ekonomickému růstu a poklesu relativní chudoby za poslední dekádu v tomto regionu stále přibývá chudých. Vnější šoky, jako jsou výkyvy počasí nebo války, mohou dosažený pokrok rychle smazat podobně jako třeba v Sýrii. To platí i mimo Afriku. Velká část lidí, která se vymanila z kategorie označované jako absolutní chudoba, není automaticky součástí střední třídy. Nacházejí se spíše v jakémsi stádiu mezi a jejich pozice je stále velmi nejistá. Dalším paradoxem je, že tři čtvrtiny chudých dnes nežijí v nejchudších zemích, nýbrž v zemích se středním příjmem jako Čína a Indie. Ty zároveň patří mezi největší úspěchy MDGs. Dokonce tak masivní úspěchy, že bez nich by globální statistiky vypadaly mnohem hůře.

5 Pokrok? Ne pro lidi na okraji Co konkrétně se v rámci MDGs nepodařilo? Jeden z osmi lidí na světě stále zůstává postižen chronickou podvýživou. V mnoha rozvojových zemích se stále upírá právo na základní vzdělání dívkám, ale také etnickým a sexuálním menšinám, hendikepovaným lidem a dalším vyloučeným skupinám. Silně pokulhává kvalita vzdělávání. Upozaděné či přímo utlačované skupiny, mezi něž patří také děti, staří lidé, uprchlíci či původní obyvatelé, vyvstávají jako problém takřka v každém dílčím rozvojovém problému. Ženy a dívky navíc dále čelí násilí, dostávají horší práci a nemohou ovlivňovat veřejná rozhodnutí, která se týkají jejich životů. Do závěrečných dokumentů OSN se stěží dostávají zmínky o nutnosti pečovat o sexuální a reprodukční zdraví dívek a žen, natož o sexuálních právech jako takových. Přitom každoročně se kromě jiného po celém světě objevuje 2,5 milionu nových případů nakažení HIV/AIDS. Největší deficit MDGs ale představuje hygiena. Přes dvě a půl miliardy lidí stále nemá přístup k základním hygienickým zařízením a miliarda nepoužívá jakýkoliv záchod, což je příčinou řady závažných nemocí. Dále chřadne životní prostředí. Emise CO 2 jsou dnes navzdory mezinárodním klimatickým jednáním o 46 % vyšší než v roce 1990, přitom cílem EU doposud bylo do roku 2020 snížení o 20 až 30 % oproti roku Rapidně se ztrácí lesy, ubývá úrodná půda, zanikají zdroje pitné vody a postupují pouště. Specifickým cílem je tzv. globální partnerství pro rozvoj poslední z MDGs a jediný směřovaný na bohaté země. Ty své sliby finanční pomoc, obchodní výhody, oddlužení a přenos znalostí také nesplnily. Dlouhodobý cíl věnovat 0,7 % hrubého národního důchodu na rozvojovou pomoc se stále nedaří naplnit. Naopak v posledních dvou letech se toto procento ještě snížilo. Na trhy bohatých zemí se sice díky zvýhodněnému přístupu dostává stále více zboží z nejchudších zemí, ale řada obchodních výhod či náprava dlouholetých nerovností, zejména ukončení vývozních subvencí v zemědělství, vázne. U 35 z 39 nejvíce zadlužených zemí sice došlo k základnímu oddlužení, ale subsaharské a malé ostrovní státy zejména v Karibiku z kritické situace nevybředly. Nedaří se zajistit přístup k základním lékům a k informačním technologiím. Vyhlídky po roce 2015 K tomu je však třeba ještě přidat kritiku, která MDGs provází od počátku. Přiklání se silně k sociálnímu pilíři udržitelného rozvoje na úkor toho environmentálního a ekonomického. Kladou mnohem větší důraz na rozvojovou pomoc oproti širším podmínkám (a politice) rozvoje, včetně klíčových mezinárodních jednání a reforem. MDGs navíc nejsou příliš relevantní pro země se středním příjmem. Z toho pak plyne i výčet témat, která v MDGs chybí úplně produktivní zaměstnání, bezpečnost, dobré vládnutí, změny klimatu, migrace či problémy lidí s různými formami postižení. Důraz na sociální rozvoj navíc maskoval varovný nárůst nerovností, které se pak staly velkým globálním tématem po finanční krizi v letech Nový rozvojový rámec by proto měl na tyto nedostatky reagovat. Mezinárodní rozvojová komunita o nich pečlivě diskutuje. Staré (a čím dál více zastaralé) příkopy, které bránily ambicióznější, ucelenější dohodě již na přelomu tisíciletí, však existují dál: bohaté vs. chudé země, liberální vs. konzervativní proudy, občanská společnost vs. soukromý sektor, dílčí agendy vs. globální zájem. K tomu se ale přidávají globální ekonomické, politické, demografické, environmentální a další trendy jako například rychlý úbytek přírodních zdrojů či rostoucí váha zemí BRIICS. Nejnovější návrh Cílů pro udržitelný rozvoj (Sustainable Development Goals), jak by se MDGs měly přejmenovat, se snaží řadu z těchto nových přístupů podchytit. Dohadování ovšem zdaleka není u konce. Například dodržování lidských práv je zmíněno pouze v jediném cíli, který se týká vzdělávání. Některé cíle jako sexuální zdraví pro dívky a ženy či fundamentální svobody se tam dostaly jen přes velký odpor zejména islámských zemí, ale i BRIICS. Cíl ke klimatickým změnám zatím rezignuje na konkrétní, kvantifikovatelné závazky. Ekonomické cíle nerespektují ekologické limity. Je tedy otázka, jak bude finální verze vypadat. T É M A 14 let poté T 4

6 T É M A 14 let poté T 5 text: Dagmar Milerová Prášková Tereza Hronová Chudých i hladových ubylo, ale Některým zemím se prvního Rozvojového cíle podařilo dosáhnout, pro jiné není snížit extrémní chudobu a hlad o polovinu v jejich silách. Počet lidí žijících s méně než 1,25 dolaru na den, počet podvyživených dětí ve věku do pěti let a populace žijící pod hranicí minimálního energetického příjmu. Podle těchto ukazatelů OSN pravidelně měří své úspěchy a výzvy v prvním Rozvojovém cíli. V tom si předsevzala snížit extrémní hlad a chudobu ve světě o 50 %. V poslední zprávě uvádí, že v roce 1990 žila skoro celá polovina populace rozvojových zemí v chudobě. O dvacet let později se počet chudých lidí snížil na 22 %. Dnes nejhorší situaci zaznamenává subsaharská Afrika a jihovýchodní Asie. V absolutním počtu nejvíc chudých žije v Indii, Číně a Nigérii, tedy nejlidnatějších státech zmíněných regionů. Vysokou míru extrémní chudoby ale vykazují také malé státy (Bangladéš) a země zasažené nestabilitou nebo konfliktem (Demokratická republika Kongo, oba Súdány). Mezinárodní společenství zatím zachovává mírný optimismus a říká, že naplnit cíl snížení hladu a odstranění chudoby je možné, ale je třeba okamžitě jednat. Je ovšem otázkou, zda se dá dohnat ve zbývajícím čase to, co se dosud nepodařilo v novém tisíciletí. Podle Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) už více než 60 států dosáhlo nebo do konce roku 2015 dosáhne stanovených příček. To se týká především zemí Latinské Ameriky (např. Brazílie, Argentina a Chile) a východní a jihovýchodní Asie (např. Vietnam a Indonésie). V 16 zemích naopak k pokroku nedošlo, případně se situace ještě zhoršila. Devět těchto zemí se nachází v Africe (Botswana, Zambie, Madagaskar, Tanzanie, Uganda, Burundi, Burkina Faso, Pobřeží Slonoviny a Guinea Bissau), dlouhodobé problémy pak vykazuje také Guatemala, Kostarika, Paraguay, Irák nebo Uzbekistán. Ovšem je třeba poukázat na to, že v méně rozvinutých zemích neexistují přesné statistiky, a tak se můžou různé instituce ve výsledcích rozcházet. Nesmíme ani zapomenout na to, že i konkrétní čísla a procenta se musejí zasadit do určitého kontextu. Dokládá to příklad právě subsaharské Afriky. S tím, jak roste její populace, se udávané procento podvýživy snižuje, ale ve skutečnosti pomalu narůstá reálný počet podvyživených Afričanů. V roce 1990 trpělo podle statistik FAO podvýživou přes 173 milionů tedy 32,7 %, v letech 2011 až 13 už to bylo necelých 223 milionů, což ale představovalo jen 24,8 % subsaharské populace. Politické kroky mimo Rozvojový cíl č. 1 představuje naplnění nejzákladnějších lidských potřeb. Hlad jdoucí ruku v ruce s chudobou totiž neznamená jen to, že na světě 1,2 miliardy lidí žije v extrémní chudobě, každý osmý člověk chodí spát s prázdným žaludkem a každé čtvrté dítě je chronicky podvyživené. Znamená to také obrovské ekonomické a sociální ztráty. Lidé oslabení hladem nemohou pracovat, jsou náchylnější k nejrůznějším nemocem, podvyživené matky nemohou svým dětem poskytnout vše potřebné pro zdravý vývoj. To vede v extrémních případech k zastavení růstu a takové děti jsou pak na celý život omezeny fyzicky i intelektuálně, protože výživa v prvních tisíci dnech od početí je klíčovým faktorem v životě každého. Příčin, proč státy prohrávají boj s chudobou a hladem je několik. Nejčastěji jsou zasaženi drobní producenti potravin, protože zemědělství bylo dlouhodobě považováno za okrajový sektor, kterému se nedostávalo patřičné pozornosti. Je to ale i neschopnost zajistit rovný přístup ke zdrojům a základním službám nebo záchranné sociální sítě ohrožené populaci. Vlády ale také často přijímají špatná politická rozhodnutí, která mají opačný účinek, než který byl deklarován. Dobře to ilustruje třeba příklad mnohých investičních projektů, které místo podpory lokální produkce potravin vedou k tzv. záborům půdy. Zpochybňována je také efektivita rozvojových projektů vyspělých států, které svoje kroky nekoordinují s ostatními. Štafeta pro SDGs Vyhlášení Rozvojových cílů bylo jistě krokem správným směrem, ale bylo by naivní si myslet, že se jedná o samospásný projekt. I kdyby však prvního cíle dosáhly všechny země, což je nepravděpodobné, stále bude na světě mnoho lidí živořit v nepředstavitelných podmínkách. Odborníci se ale shodují na tom, že hlad a chudoba musejí zůstat i nadále prioritou v nových udržitelných cílech po roce 2015, protože představují základní a zásadní překážku rozvoje každé společnosti. A to nejen v nejchudším světě.

7 Ladakh: Moderní vzdělávání s ohledem na kulturu Indický Ladakh patří k chudým, ale zároveň prudce se rozvíjejícím oblastem. Kvalitní vzdělávání respektující místní kulturu zde není samozřejmostí. I proto sem jezdí dobrovolníci Hnutí Brontosaurus. S ohledem na trvale udržitelný rozvoj a environmentální v ýchovu tu podporují méně rozvinuté regiony. Pomáhají budovat nové prostory školy v Mulbekhu, tak aby děti v místě svého bydliště mohly absolvovat vzdělání, které bude moderní a umožní jim orientaci ve světě a zároveň podpoří jejich vztah k místu a udržení ladackých tradic. Stavba je kombinací moderního ekologického stavitelství a tradičních postupů s využitím lokálních materiálů. T É M A 14 let poté T 6 Méně chemikálií v běloruských hračkách Děti a těhotné ženy jsou skupiny nejvíce ohrožené ftaláty, těžkými kovy a jinými nebezpečnými látkami. Ani plod, ani vyvíjející se organizmus dítěte se totiž neumí bránit vlivům těchto chemikálií, které jsou obsaženy v řadě běloruských výrobků. Tyto nebezpečné látky mohou ovlivnit zdravotní stav dítěte na celý jeho život. Matky a děti se navíc nemohou účinně bránit, protože nemají dostatek informací a slabá legislativa jim také situaci nijak neulehčuje. Aby dokázaly Klimatické konference nanečisto poznat nebezpečné výrobky a najít ekologičtější varianty, spustila česká organizace Arnika ve spolupráci s běloruskou nevládní organizací CES rozsáhlou informační a vzdělávací kampaň. Její součástí je například testování výrobků pro děti a veřejná poradna. Díky této podpoře se mezi běloruskými matkami a pracovníky mateřských center zvyšuje povědomí o rizicích spojených s ftaláty nebo těžkými kovy. Přestože je zmírňování změn klimatu klíčovou součástí politiky EU a tedy i ČR, je u nás více než ve většině jiných zemí kontroverzním a zpochybňovaným tématem. Pro veřejnost není snadné zorientovat se v informacích a v postojích veřejné správy, utvořit si podložený vlastní občanský postoj. Společný projekt Střediska ekologické výchovy SE- VER a britského a polského partnera umožnil žákům a studentům zažít na vlastní kůži, jak probíhá mezinárodní vyjednávání na pravidelných konferencích o klimatu. Poprvé se studentské klimatické konference v ČR uskutečnily v roce 2012 na 5 místech, od té doby nabízí SEVER jejich pořádání školám, obcím a městům. Účastníci se při nich vžijí do role a pozic jednotlivých států, v přípravné fázi získají s pomocí odborných lektorů a srozumitelnou formou zpracovaných podrobných podkladů faktické informace, poté si na konferenci vyzkouší pozice EU i několika rozvojových i rozvinutých zemí. Organizace se v programu Škola pro udržitelný život zaměřuje i na rozvoj českých obcí. Žáci zlepšují veřejná prostranství, zaměřují se na odpady, vodu, podporu místní produkce. Díky škole se ve Vrchlabí více prodávají fairtrade výrobky nebo vzniklo několik projektů přispívajících k snížení produkce skleníkových plynů. V současné době je v programu zapojeno přes 100 škol. archiv organizací

8 D I S K U S E D V Africe ubývá nakažených HIV, v Evropě naopak Do českých hospiců chodí za umírajícími jejich děti, v afrických je to často naopak 7 rodiče chodí umývat, krmit a otáčet své nemohoucí děti nakažené virem HIV. text: Markéta Tauerová Kutilová Markéta Tauerová Kutilová Nikdy by mě nenapadlo, že mám AIDS. Dozvěděla jsem se to náhodou, když jsem musela na operaci s nohou, říká Kabana z africké Zambie, kde je podle neoficiálních odhadů nakažena až čtvrtina populace. Na virus HIV v její krvi přišli lékaři v hospicu Mother of Mercy, kam žena přišla před třemi lety s infekcí v levé noze. Při té příležitosti ji lékaři otestovali a výsledek byl nemilosrdný pozitivní. Přesto, že měla jen jednu nohu, musela jít domů pečovat o své čtyři děti. Nedávno se ale do hospicu vrátila znova. Měla jen 34 kilogramů a tuberkulózu, která je nejčastější příčinou úmrtí nemocných AIDS. Můj manžel už zemřel a já jsem onemocněla taky. O děti se stará matka mého muže, já to nedokážu. Nevím, jestli jsou také pozitivní, nedala jsem je testovat, říká mladá vdova a poslušně si od sestry bere hromádku sv ých antiretrovirálních léků (ART). Ty jsou ve většině států poskytovány zdarma a nyní je v rozvojových zemích užívá kolem 10 milionů nemocných. To je pouze jedna třetina z těch, kteří by je potřebovali. Nemocných je mnoho, avšak boj s AIDS je drahý. Jen v roce 2007 stál 10 miliard dolarů. Peněz by však podle Světové zdravotnické organizace bylo potřeba dvakrát tolik, stejně tak zdravotníků, kteří se o nemocné starají. Pokud lidé ART léky užívají tak jak mají a co nejdříve po nakažení virem HIV, mohou prodloužit nemocným život až o dvacet let. Podmínkou jejich působení je však pravidelná a vyvážená strava. A to je u mnoha Afričanů, zvyklých mít jedno jídlo denně, velký problém. Pokud nemá pacient tři pořádná jídla denně, mají léky minimální nebo žádný účinek, říká zdravotník Fred, který v zambijském hospicu pracuje. Vytrénovali jsme 70 pracovníků, co dělají domácí péči o pacienty v okolních vesnicích, vysvětluje řešení problému sestra Marie Domalewska. Lůžka v hospicu tak slouží většinou pro ty, kteří jsou již v posledním stádiu nemoci. Rusko, Estonsko, Ukrajina Na světě žije přes 35 milionů lidí infikovaných virem HIV. Nejvíce z nich žije v rozvojových zemích, zejména v oblasti subsaharské a střední Afriky. Právě zde ale došlo za posledních patnáct let k masivnímu poklesu nově infikovaných a to až o 50 %. Je to i díky zapojení tamních vlád do osvětových kampaní. Nejen v Zambii probíhá osvěta na ulicích, ve školách, v médiích, časté jsou billboardové kampaně. Přesto byl v roce 2012 počet nově infikovaných jen v zemích subsaharské Afriky 1,6 milionu. Kampaně totiž příliš neoslovují mladé lidi do 24 let. Mezi nimi se počet nově nakažených vůbec nesnižuje. Zjistili jsme, že kolem 65 % mladých v zemích subsaharské Afriky má velmi malé nebo žádné znalosti o AIDS. Pouze 40 % z nich používá kondom, píše se ve zprávě OSN. Šestým rozvojovým cílem přitom je, aby do roku 2015 kondom používalo 95 % mladých. Dalším z cílů, které v roce 2000 odsouhlasilo všech 191 států světa včetně Vatikánu, bylo zastavit a zvrátit šíření HIV/AIDS. To se splnit nepodařilo. V Africe se situace zlepšila, ale počet lidí, kteří žijí s AIDS, se dramaticky zvyšuje ve východní Evropě a v zemích bývalého Sovětského svazu. Před 20 lety v oblastech žilo lidí nakažených virem HIV, nyní je to kolem 1,5 milionu. Nejvíce jich je v Rusku, Estonsku a na Ukrajině. Stále však platí, že nejvyšší procento infikovaných je v okolí velkých silnic, kudy jezdí denně stovky kamionů a lidí, kteří cestují za prací a obchodem. V takových oblastech je také velká koncentrace prostitutek. O AIDS samozřejmě víme, ale mnoho mužů nechce používat kondom. A já potřebuji alespoň sedm zákazníků denně. Za jeden sex se platí kolem tří dolarů, říká Angela, která se svým tělem živí v ugandské Kampale. Sama pochází z vesnice na severu země, kde se o její dvě děti stará babička. Ta si myslí, že pracuju jako uklízečka, svěřuje se. Obrovským problémem jsou pak děti, kterým oba nebo jeden z rodičů na AIDS zemřeli. Těch je nyní na světě přes 18 milionů. Jen v Zambii přišlo o matku či otce v důsledku HIV/AIDS asi 800 tisíc dětí. Mnoho z nich se od nich také nakazilo a to i přesto, že lékaři už umí zabránit přenosu viru z matky na dítě. Jedním z nich je tříletý Zambijec Mag Peere. Přišel sem v osmi měsících, spolu se svou matkou. V té době už byl jeho otec po smrti zemřel na AIDS. Krátce na to odešla i jeho matka. A malý Mag už zůstal v hospicu. Měl tuberkulózu. Vyléčili jsme ho ale jen částečně, protože se sem dostal pozdě. Nyní je na antiretrovirálních lécích a to mu hodně pomáhá. Přesto se dožije maximálně 22 let, říká sociální pracovník Charles v hospicu ve městě Kabwe ve středu Zambie. Denně umírá na světě kvůli HIV v průměru 600 dětí. OSN si kromě HIV/AIDS posvítilo také na malárii. I boj s touto nemocí se dařil jen částečně. V roce 2012 onemocnělo malárií 207 milionů lidí, což je o 40 % méně než před rokem Jenže 627 tisíc lidí nepřežilo, přičemž 80 % z nich byly dětí mladší pěti let. Nejvíce případů bylo v DR Kongo a Nigérii. Dnes v malarických oblastech stále žije přes tři miliardy lidí. S nemocí je těžké se vypořádat kvůli špatným zdravotnickým systémům, ale i kvůli zvyšující se rezistenci parazitů, kteří nemoc skrz komáry přenášejí. I po roce 2015 tedy bude omezení závažných nemocí v zemích globálního Jihu velkou výzvou.

9 Feminističtější než Skandinávie D I S K U S E D Rwanda udává tradičně machistickému kontinentu trend v tom, jak zlepšit postavení upozaďované polovičky obyvatelstva. Rwanda není země s největším počtem žen v parlamentu, ale země, která v něm má nejméně mužů, zlobil se čtenář v internetové diskuzi pod jedním z článků v rwandském deníku New Times, který informoval o tom, že po volbách loni v září má středoafrický stát v lavicích zákonodárců 64,5 procenta dam. Jak vidno, mnoha pánům se pozice jejich vlasti jako světového premianta na poli genderové rovnoprávnostivůbec nezamlouvá. Ale co mohou dělat, když tuto půlku národa do popředí protlačuje všemocná hlava republiky prezident Paul Kagame. Švédsko, které je dle počtu poslankyň světově druhé, má podle organizace Quota Project v parlamentu pouze 45,8 % žen, tedy o 18,7 % méně než Rwanda. Diktátor feminista Autokrat si v pozici feministy libuje. Podle kritiků tohoto asketického tyrana jen proto, že počet poslankyň je snadno zlepšitelný ukazatel. Jeden z těch, podle kterých mezinárodní organizace posuzují progres země, na který je prezident očividně pyšný. Obyčejným Rwanďankám nadstandardní počet političek nijak nepomůže. Vždyť jednou z prvních věcí, kterou jimi ovládaný parlament schválil, bylo omezení mateřské dovolené. Jsou to jenom Kagameho loutky, říká jeden rozvojový pracovník, který nechce být jmenován. Jenže to se dá říci i o zákonodárcích v kalhotách. Pro Rwanďany je prezident něco jako zvolený absolutistický král a roli parlamentu příliš nechápou. Například Marie Aimée Umugeniová, předsedkyně Womens Centre v kigalské čtvrti Nyamirambo, nad osekáním mateřské, která je beztak ve Rwandě spíše imaginárním pojmem, bezelstně krčí rameny: Asi jim lidé z vlády řekli, že je to potřeba zkrátit. Prosazování žen do vyšších funkcí vidím jako pozitivum. Je jasné, že teď nemají žádnou moc, ale Kagame nebude panovat věčně. Občané však už budou na političky na vysokých postech na rozdíl od sousedních zemí zvyklí, říká oxfordská studentka Claire Smithová, která o postavení obyvatelek východoafrických států píše diplomovou práci. Třetinu postů mají dámy i v kabinetu. Nejviditelnější je ministryně zahraničí Louise Mushikiwabová, která opakuje, že nejsou jen Kagameho nazdobenou výlohou pro svět. Zdůrazňuje, že za poslední dvě desetiletí dosáhly ženy i takových postů jako předsedkyně ústavního soudu, ombudsmanka, policejní prezidentka. Nic extrémně neobvyklého není hejtmanka nebo šéfka věznice. Převaha 7:3 Když se v roce 1994 Kagamemu s jeho armádou podařilo zastavit genocidu, kterou mačetami páchali většinoví Hutuové na menšinových Tutsiích, byla republika skoro bez mužů. Buď byli obětmi masakrů, anebo jako pachatelé po prohrané válce utekli za hranice před pomstou. Ženy převažovaly v poměru 7:3. takže jejich větší role ve společnosti byla nutností. Pustily se i do činností, které po staletí byly vyhrazeny pouze jejich manželům: například stavění střech nebo třeba bubnování. Kagame od počátku s genderovou otázkou pracoval. Zrušil například archaické pravidlo, které ženám zakazovalo vlastnit půdu a zrovnoprávnil je při dědickém řízení. Do trestního zákoníku se dostal pojem domácího násilí vysoký trest hrozí i svědkovi, který by tento skutek nenahlásil. Zvýšila se dostupnost antikoncepce. Důležitou změnu si Rwanďanky protlačily samy. Zločiny z dob genocidy byly podle své závažnosti rozděleny do čtyř kategorií. Znásilnění, které se proti Tutsijkám používalo jako zbraň, zůstávalo v té nejméně závažné skupině na úrovni rabování. Za to viníkům hrozily jen veřejně prospěšné práce. Ženské organizace dlouhou dobu naléhaly na změnu, až nakonec bylo sexuální násilí přesunuto mezi nejhorší skutky. Symbolická změna přišla také v Kigali, kde na jedné kruhové křižovatce stála socha ženy, která má na hlavě nádobu s vodou a dítětem s šátkem na zádech. Feministkám se to zdálo příliš stereotypizující a tak dosáhly jejího nahrazení skulpturou matky, která vede svoje dítě za ruku a na hlavě už ji nic netíží. Poslední změna obyčejné venkovance, která každodenně chodí se džbánem na hlavě pro vodu, přijde nejvíce úsměvná. Pokud se o ní vůbec dozví. Vesničanky totiž dál pokračují ve svém životě, tak jak ho po staletí vedly jejich matky a babičky. Jsou těmi, které nenápadně zůstávají v pozadí a před muži mluví tichým hlasem. Ani v těch nejtvrdších diktaturách, ke kterým současná Rwanda rozhodně patří, nejde změny prosadit tak, aby je společnost okamžitě vzala za své. Díky Kagameho sociálnímu inženýrství, které opakovaně využívá jako své propagandistické zbraně při jednáních s dárcovskými zeměmi ze západu, se to však časem může povést. 8 text: Tomáš Nídr Tereza Hronová

10 A N K E T A A 9 Mohl svět udělat víc pro splnění Rozvojových cílů tisíciletí? Zuzana Hlavičková Ředitelka odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV ČR Rozvojové cíle tisíciletí jsou ojedinělým globálním konceptem, který i přes to, že nejspíš nebude zcela naplněn, je třeba považovat za úspěch. O splnění cílů se v posledních 14 letech snažily miliony lidí a pokrok v mnoha zemích díky MDGs skutečně nastal. O problémech rozvojového světa se konečně začalo široce diskutovat a nejen politici, ale i laická veřejnost zaměřili tolik potřebnou pozornost také tímto směrem, na mobilizaci peněz a energie. Naopak neúspěchem je to, že pozitivní změny jsou rozloženy nerovnoměrně mezi regiony, mezi země, ale i uvnitř jednotlivých států. Největší chudoba stále zůstává v subsaharské Africe a obecně jsou na tom hůř lidé žijící mimo města. Neúspěchem je i to, že cíle, které nebudou splněny, se týkají hlavně matek a dětí, i že zhoršování životního prostředí se nepodařilo zastavit. Rozvoj chudých oblastí mohl určitě být větší, kdyby do MDGs byl zahrnut i důraz na vládu práva, na důstojnost lidí, na dodržování lidských práv, na zajištění práce pro všechny, na inkluzivní ekonomický růst. Mezi novými cíli udržitelného rozvoje se tato témata musí objevit. Pak vzroste naděje, že se podaří dosáhnout rozvoje, který bude udržitelný i v těch nejvíce zapomenutých koutech světa. Při hledání odpovědi na otázku, zdali svět mohl udělat víc pro naplnění MDGs, se dá konstatovat, že ano. To, co se podařilo někdy lépe či hůře, nám ale ukázalo cestu, kterou bychom se v současné debatě o rozvojové agendě po roce 2015 měli společně vydat. Pavel Přibyl ředitel Českého fóra pro rozvojovou spolupráci (FoRS) Svět určitě mohl udělat víc. Avšak jde o tento svět se všemi jeho úskalími. Hodnotím proto pozitivně už tu skutečnost, že se u záležitostí, jež vyžadují shodu napříč státy v rámci OSN, daří dosáhnout alespoň velké části toho, co bylo v plánech. To se jinak daří spíše výjimečně. Existuje samozřejmě řada opatření, která by situaci mohla zlepšit výrazněji. A k některým z nich není ani potřeba shoda v rámci OSN, ale spíše důslednější rozhodování bohatého Severu. Jsou to zpravidla země OECD. Ty například určují sektorové politiky multilaterálních rozvojových institucí, jako je Světová banka. A tyto politiky, resp. jejich praktické naplňování, nejsou často s cíli odstraňování chudoby v souladu. Podobně lze zmínit problematiku daňových úniků, které omezují výši prostředků, jež by jinak v řadě zemí globálního Jihu mohly být ke zlepšení situace k dispozici. Kapitola sama o sobě je pak subvencované zemědělství EU, které výrazně snižuje konkurenceschopnost producentů z rozvojového světa na světových trzích. Zkrátka je v konzistentnosti přístupu ke zmírňování chudoby co dohánět. Je třeba usilovat o to, aby chystané SDGs představovaly po roce 2015 v tomto ohledu skutečně kvalitativní posun. Michal Broža vedoucí Informačního centra OSN v Praze Peněz na rozvojovou pomoc je teď sice rekordní dostatek, ale nesměřují tam, kam by primárně měly, tedy do nejchudších zemí. Rozvojové investice musí být zaměřovány strategicky a měly by sledovat multiplikační efekt. Další důležitou věcí je nedostatek vyškoleného zdravotnického personálu. V nejchudších venkovských oblastech chybí asi milion zdravotníků. V neposlední řadě je potřebné zaměřit se na problematiku měřitelnosti a vyhodnocování účinnosti rozvojové pomoci. Statistické systémy jednak trpí nejednotností, v mnoha zemích jsou zastaralé nebo nedostatečné. Některých z MDGs už bylo dosaženo (snižování chudoby, zlepšování přístupu k pitné vodě a zlepšování života v chudinských slumech, vyrovnání poměru dívek a chlapců ve školách). Splnění se blíží i cíle na potírání malárie, tuberkulózy a HIV/AIDS a snižování hladu. Pozitivní, i když ne dostatečný, je vývoj v oblasti zpřístupňování technologií nebo účasti žen na politickém rozhodování. Co se týče obchodu, 80 % dovozů z rozvojových zemí nepodléhá v rozvinutých státech daňové zátěži a obchodní tarify jsou na historicky nejnižší úrovni. Zadluženost rozvojových států se drží na úrovni 3 % příjmů z vývozu. Jiné cíle jsou v nedohlednu. 2,5 miliardy lidí stále nemá přístup k sanitaci, více než miliarda místo záchodů využívá otevřený prostor. Dostatečné pozornosti se nedostává třeba problematice zdraví rodiček a matek. 300 tisíc žen zemřelo v roce 2013 kvůli těhotenství nebo při porodu. archiv autorů Zajímají vás témata z rozvojového světa? Sledujte portál a facebookový profil Rozvojovka-Člověk v tísni. Najdete zde zajímavosti i aktuality. Můžete se také zapojit do diskuse a vyjádřit svoje názory. Pokud chcete pravidelně dostávat časopis Rozvojovka poštou, napište si o něj na

11 Plní Česko závazky vůči MDGs? Z A J Í M AV O S T I Z MDGs jsou úkoly, které si mezinárodní společenství samo dalo. Mělo časový rámec a indikátory, podle kterých by mohlo hodnotit boj s chudobou a rozvoj obecně. Otázkou však zůstává, jak tento progres vizualizovat na mapě? Center for Global Development sestavilo index postupu v plnění MDGs, který hodnotí jak stav plnění jednotlivých cílů, tak i souhrn všech sedmi cílů, pro jednotlivé země. Data ještě nejsou finální, jsou totiž vztažena k roku V celkovém hodnocení plnění MDGs si nejlépe vedou země Ekvádor, Egypt a Honduras, které splnily téměř všechny cíle. Nejhorší hodnocení naopak získalo Pobřeží slonoviny a DR Kongo, kterým se zatím nedaří plnit ani jeden cíl. Cíl 8 vytvořit globální partnerství pro rozvoj je důležitý především pro monitorování závazků rozvinutých zemí vůči zemím rozvojovým. Představuje globální snahu zavázat, alespoň morálně, rozvinuté země, aby jednaly odpovědně za hranicemi svých národních států. Avšak jedním z problémů monitorování naplňování cíle 8 je nedostatečné stanovení indikátorů. Z důvodu nesnadného měření byl vyvinut nový indikátor Index podpory rozvoje (The Commitment to Development Index, CDI). Podle indexu je hodnoceno 27 členských zemí komise DAC organizace OECD, včetně ČR. V celkovém pořadí v CDI v roce 2013 Česká republika zaujímala 24. místo (stejně jako Slovensko). Nejlepší výsledky má v oblasti životního prostředí, a to díky vysokým daním na benzín a klesajícímu růstu emisí skleníkových plynů na jednotku HDP. Má také nadprůměrné výsledky v technologiích, kde jsou podstatné dotace na výzkum a vývoj. Celkové skóre naší země však sráží nepříliš rozsáhlý program zahraniční pomoci, bariéry kladené migrantům a studentům z rozvojových zemí, překážky obchodu, omezená podpora mírových a humanitárních misí a nízká účast v iniciativách za transparentnost těžebního průmyslu. Zdroje: text: Jiří Pánek doktorand na Katedře rozvojových studií, Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a redaktor magazínu GISportal.cz Byznys pro společnost Artyčoky pro další generace General Mills oznámil nový čtyřletý program ve spolupráci se svým dodavatelem AgroMantaro a mezinárodní humanitární organizací CARE. Firma chce investovat více než milion dolarů ve prospěch malých pěstitelů artyčoků v Peru. Program by jim měl zajistit vyšší výnosy a zlepšit ziskovost při zachování udržitelnosti produkce. Téměř stovka malopěstitelů získá vzdělání, přístup k mikropůjčkám, za které si mohou pořídit sazenice a osivo, mentoring při zakládání družstev a informace o finančním plánování. Podle velikosti polí se může ziskovost pro jednu farmářskou rodinu zvýšit až o 36 procent. Navíc pěstování artyčoku pomáhá udržovat místní ekonomiku a umožňuje farmářům přejít z jiných plodin, které nejsou již ekonomicky zajímavé, jako jsou brambory či obilí. Zejména region středních And má ideální klima pro pěstování artyčoků té nejlepší kvality a rostlina plodí po tři roky a poté se musí pole obnovovat. Právě na to neměli místní farmáři často prostředky a vzhledem k povaze svého podnikání neměli přístup k běžným úvěrům. Právě proto jsou mikropůjčky klíčové pro jejich dlouhodobé fungování. Zdroj: CSR fórum Oprava vrtů, cesta k pitné vodě Společnost ALS Czech Republic provozuje moderní analytické laboratoře. Provádí analýzy v oblasti životního prostředí, potravin, léčiv a olejů. Naše společnost se rozhodla začít angažovat v sociálně prospěšných aktivitách. Naším cílem je podporovat především takové projekty, které jsou ideově blízké naší filosofii a našemu podnikání. Proto jsme využili příležitost Světového dne vody a zaměstnaneckou sbírkou podpořili projekt organizace Člověk v tísni k zajištění vodních zdrojů v Etiopii, říká Petra Krupičková ze společnosti ALS Czech Republic. Firma poté vybranou částku zdvojnásobila. Spolu se svými zaměstnanci podpořila projekty zaměřené na vodu v etiopské Alabě, kde se skrývá až 300 metrů pod povrchem. Člověk v tísni tu dlouhodobě pomáhá lidem k přístupu k nezávadné vodě. Ve spolupráci s místními úřady opravuje poškozené vrty a zlepšuje stávající systém správy vodních zdrojů, který často selhává. Podle statistik 800 milionů obyvatel planety nemá k této životadárné tekutině přístup. Ročně zemřou 2,2 miliony lidí na průjmová onemocnění způsobená špinavou vodou. Zdroj: Člověk v tísni Za lepší podmínky v Bangladéši Společnost H&M se rozhodla investovat do rozvoje pracovních dovedností zaměstnanců v oděvním průmyslu v Bangladéši. V dubnu 2013 se v hlavním městě Dháce zřítil komplex Rana Plaza a tragédie si vyžádala přes 1000 obětí a 2000 zraněných. Textilní továrny, které tam sídlily, vyráběly oblečení pro řadu známých evropských značek. Švédská oděvní společnost hraje v bangladéšské ekonomice velmi podstatnou roli. Program H&M by měl do roku 2016 přinést užitek 5 tisícům lidí. Chce proto pracovat na zlepšování podmínek pracovníků, včetně podpory žen v místních regionech. Tyto aktivity probíhají v rámci platformy Business Call to Action, která prostřednictvím inovativních byznys modelů zapojuje firmy do plnění Rozvojových cílů tisíciletí. H&M chce vybudovat školící středisko, kde bude možné zvyšovat svoji pracovní kvalifikaci a dovednosti, za účelem zvýšení produktivity a dlouhodobé zaměstnatelnosti místních pracovníků. Pokud se tento program osvědčí, H&M na jeho základě vytvoří přenosný model vzdělávání, široce uplatnitelný v textilním průmyslu. Zdroj: CSR fórum

12

Ostrava, 11. února 2010. Seminář pro učitele geografie

Ostrava, 11. února 2010. Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Seminář pro učitele geografie Globální a rozvojové vzdělávání informuje o problémech dlouhodobé chudoby a životech lidí v rozvinutých a v rozvojových zemích. směřuje k přijetí zodpovědnosti

Více

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis. Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010 Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.org 1 Chudoba ve světě ¼ populace v rozvojových zemích žije

Více

Potraviny v širších souvislostech

Potraviny v širších souvislostech Potraviny v širších souvislostech Ostrava, 6.11. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext V roce 2009 trpěla hladem více než miliarda

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Světová ekonomika Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo 1. Globální aspekty světového hospodářství Obyvatelstvo 1.1 Světová populace, demografické charakteristiky 1.1.1 Demografie Je vědní disciplína, která se zabývá obyvatelstvem, zejména jeho vývojem a složením.

Více

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

Důsledky nedostatku pitné vody

Důsledky nedostatku pitné vody Důsledky nedostatku pitné vody Není možné žít bez pitné vody. Když člověk nemá pravidelný přísunu pitné vody dochází k postupné dehydrataci, jejímž prvním příznakem je pocit žízně je tedy logické, že dehydratovaný

Více

Problémy chudoby. VY_32_INOVACE_Z.2.06 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia

Problémy chudoby. VY_32_INOVACE_Z.2.06 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci O společnosti Člověk v tísni Společnost Člověk v tísni vznikla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat

Více

Širší souvislosti konzumace lokálních potravin. Kopřivnice, 17. 5. 2012. Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org

Širší souvislosti konzumace lokálních potravin. Kopřivnice, 17. 5. 2012. Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org Širší souvislosti konzumace lokálních potravin Kopřivnice, 17. 5. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext Počet lidí trpících podvýživou

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

Zajistili regulaci financí včetně daňových rájů tím, že budete prosazovat automatickou výměnu informací mezi všemi daňovými úřady.

Zajistili regulaci financí včetně daňových rájů tím, že budete prosazovat automatickou výměnu informací mezi všemi daňovými úřady. Vážený pan Mirek Topolánek Předseda vlády Úřad vlády ČR Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 17. března 2009, Praha Věc: Jarní summit EU a dubnové zasedání skupiny G20 Vážený pane premiére, jak patrně

Více

Zasedání OSN: Je možné změnit svět?

Zasedání OSN: Je možné změnit svět? Zasedání OSN: Je možné změnit svět? Cíle aktivity: - Seznámit se s Rozvojovými cíli tisíciletí - Rozvíjet dovednosti vyhledávat a zpracovávat informace z různých zdrojů. - Simulovat jednání OSN Cílová

Více

ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014

ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014 ZPRÁVA O POMOCI V ETIOPII ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014 ekvtisni.cz strana 1 / 5 Voda nad zlato Více než 700 milionů obyvatel planety nemá přístup k nezávadné pitné vodě. Téměř polovina

Více

Znáte organizaci ADRA?

Znáte organizaci ADRA? Znáte organizaci ADRA? Nevládní organizace ADRA mezinárodní humanitární organizace pomoc lidem v nouzi založena v USA před více než 50 lety 125 poboček po celém světě v ČR působí už více jak 20 let poskytuje

Více

Hospodářská a sociální rada OSN. 22. listopadu 2014 ECOSOC

Hospodářská a sociální rada OSN. 22. listopadu 2014 ECOSOC Hospodářská a sociální rada OSN 22. listopadu 2014 ECOSOC Co nás dnes čeká Ekonomické okénko Abigal Všeobecná deklarace MDGs Co nás dnes čeká Představení bodu agendy boj proti HIV/AIDS, malárii a dalším

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AFRIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 2. Hospodářsky nevýznamnější státy bohaté, vyspělé, rychle se rozvíjející podle celkového hrubého domácího produktu (mil. US dolarů) 2008 podle Světové banky (WB)

Více

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Vratislav Němeček, Marek Malý Souhrn V roce 2012 bylo zachyceno 212 nových případů HIV infekce u občanů ČR a cizinců s dlouhodobým pobytem (rezidentů), což je dosud nejvyšší

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Závazek, spolupráce a kompromis

Závazek, spolupráce a kompromis Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Závazek, spolupráce a kompromis Aneb jak vznikla úmluva o právech osob se zdravotním postižením Camille Latimier Praha, 17.3.2012

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

GLOBALIZACE. 1.vlna globalizace: druhá polovina 19.st. význam průmyslové revoluce a koloniální expanze 2.vlna globalizace: konec 70 let 20.st.

GLOBALIZACE. 1.vlna globalizace: druhá polovina 19.st. význam průmyslové revoluce a koloniální expanze 2.vlna globalizace: konec 70 let 20.st. GLOBALIZACE Globální - celosvětový Globalizace propojení (propojení) světa v jednu velkou společnost Dochází k odstraňování překážek v mezinárodním pohybu: 1)lidí 2)zboží 3)peněz 4)myšlenek 5)informací

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O VYUŽITÍ FINANČNÍHO DARU NADAČNÍHO FONDU VEOLIA

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O VYUŽITÍ FINANČNÍHO DARU NADAČNÍHO FONDU VEOLIA ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O VYUŽITÍ FINANČNÍHO DARU NADAČNÍHO FONDU VEOLIA DODÁVKA PITNÉ VODY PRO ETIOPII REKONSTRUKCE VRTU VE VESNICI HANSHA, OKRES ALABA page 1 / 6 1. ÚVOD Popis situace Přístup k nezávadným zdrojům

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Na počátku března 2011 zasáhlo Japonsko jedno z nejsilnějších zemětřesení, jaké kdy bylo zaznamenáno. Následná

Více

Úspěchy a neúspěchy Lisabonské strategie a jejich odraz v prioritách, cílech a opatřeních současné strategie Evropa 2020

Úspěchy a neúspěchy Lisabonské strategie a jejich odraz v prioritách, cílech a opatřeních současné strategie Evropa 2020 Úspěchy a neúspěchy Lisabonské strategie a jejich odraz v prioritách, cílech a opatřeních současné strategie Evropa 2020 PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a.

Více

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE Tisková konference MPO 5. 3. 2013 1 IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE 2012 2020 Naplnění poptávky českých exportérů Zaměření exportní

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Příprava na krize: Humanitární mapování a sdílení informací. Projekt EUROSHA European Open Source Humanitarian Aid Volunteers

Příprava na krize: Humanitární mapování a sdílení informací. Projekt EUROSHA European Open Source Humanitarian Aid Volunteers Příprava na krize: Humanitární mapování a sdílení informací Projekt EUROSHA European Open Source Humanitarian Aid Volunteers Proč jsou mapy důležité pro humanitární pomoc? Proč se sbírají humanitární data?

Více

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Cíl a předpokládaný výstup Cílem příspěvku je analyzovat dlouhodobou migraci cizinců

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

Vysoká cena základních práv

Vysoká cena základních práv POTRAVINOVÁ BEZPEČNOST Vysoká cena základních práv Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008 Odkazy (nejnovější dostupné údaje) Lepší situace Nad průměrem Pod průměrem Horší situace Nedostatečné

Více

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE)

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) MEZINÁRODNÍ FEDERACE PREZENTACE 8.0. Cíl prezentace Přiblížit strukturu a poslání Mezinárodní

Více

TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA

TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA EU a její severoameričtí partneři, Spojené státy americké a Kanada, vyznávají společné hodnoty demokracie, lidských práv a hospodářské a politické svobody a rovněž

Více

Kulatý stůl ke zvyšování propojení aktivit českých podnikatelských a nevládních subjektů se zahraniční rozvojovou spoluprací ČR

Kulatý stůl ke zvyšování propojení aktivit českých podnikatelských a nevládních subjektů se zahraniční rozvojovou spoluprací ČR Kulatý stůl ke zvyšování propojení aktivit českých podnikatelských a nevládních subjektů se zahraniční rozvojovou spoluprací ČR 21. 7. 2014, 14:30 hod Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, Andrea

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Globální problémy-růst lidské populace

Globální problémy-růst lidské populace I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 16 Globální problémy-růst lidské

Více

Věstník OECD o rozvoji Spolupráce při rozvoji Zpráva 2006 Úsilí a politika členů Výboru pro rozvojovou pomoc Ročník 8, číslo 1

Věstník OECD o rozvoji Spolupráce při rozvoji Zpráva 2006 Úsilí a politika členů Výboru pro rozvojovou pomoc Ročník 8, číslo 1 OECD Journal on Development Development Co-operation 2006 Report Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Vol. 8 Issue 1 Summary in Czech Věstník OECD o rozvoji Spolupráce

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Globální problémy světa IV. ročník HLADOMOR V AFRICE. Denisa Toboříková 4. A

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Globální problémy světa IV. ročník HLADOMOR V AFRICE. Denisa Toboříková 4. A Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Globální problémy světa IV. ročník HLADOMOR V AFRICE Denisa Toboříková 4. A 22. 10. 2014 1 Hladomor v Africe 1) Obecná charakteristika pojmu hladomor a) Základní

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2.4.2008 KOM(2008) 161 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2007 na odměny úředníků,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.12.2006 KOM(2006) 800 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2006 na odměny úředníků a smluvních

Více

Přehled aktivit členů a pozorovatelů FoRS v rámci EYD 2015

Přehled aktivit členů a pozorovatelů FoRS v rámci EYD 2015 Zpracovaný k 24. 6. 2015 Aktivity členů FoRS vztažené k Evropskému roku rozvoje 2015 a přípravě nové rozvojové agendy, která bude v roce 2015 schválena, jsou široce rozkročeny co do témat, metod práce,

Více

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006 OBYVATELSTVO G. Petříková, 2006 Vývoj počtu obyvatel 1830 1930 1960 1975 1987 1999 1 miliarda 2 miliardy 3 miliardy 4 miliardy 5 miliard 6 miliard za 100 let za 30 let za 15 let za 12 let za 12 let Prostudujte

Více

14. 15. 16. 17. 18. 19.

14. 15. 16. 17. 18. 19. ČÁST I. - PREAMBULE 1. Uznáváme, že zlepšit lidská sídla, jejichž kvalita značně ovlivňuje každodenní život i celkovou pohodu a spokojenost našich národů, je naprosto nutné. Cítíme, že existuje velká příležitost

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

Efektivní strategie podpory zdraví. Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví

Efektivní strategie podpory zdraví. Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví Efektivní strategie podpory zdraví Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví

Více

13. 5. 2011, Brno Připravila: Vendula Jičínská NIKAZAM

13. 5. 2011, Brno Připravila: Vendula Jičínská NIKAZAM 13. 5. 2011, Brno Připravila: Vendula Jičínská NIKAZAM Posílení konkurenceschopnosti absolventů MENDELU v oblasti rozvojové spolupráce a managementu přírodních zdrojů v zemích třetího světa 13. 5. 2011,

Více

Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze

Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze Humanitární pomoc na křižovatce, to je téma 1. Humanitárního kongresu, který pořádají největší české neziskové organizace už v sobotu

Více

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

STRATEGICKÉ DOKUMENTY STRATEGICKÉ DOKUMENTY Koncepce Hygienické služby a prevence Zákon č. 258/2000 Sb. jeho novela Zdraví 21 Zdraví 2020 MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, na které je možné se hlásit. Můžete se stát pořádající školou. V takovém případě se spojte s lektorem zvoleného kurzu a dohodněte si s ním termín jeho pořádání.

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Základní teoretická východiska

Základní teoretická východiska Rozvoj venkova Základní teoretická východiska Roztříštěná politika vůči rozvoji venkova (oddělení zemědělské a regionální politiky) Dříve základna pro zemědělský sektor Dříve vysoká zaměstnanost v zemědělství

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, které je možné si přes uvedený kontakt objednat pro vaši školu. Obsah i časový rozsah kurzů je možné na základě dohody přizpůsobit. Kromě pořádání kurzu na

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 3 1. Návaznost na významné strategie a

Více

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

Smlouva o dvouleté spolupráci

Smlouva o dvouleté spolupráci Smlouva o dvouleté spolupráci mezi Ministerstvem České republiky a Regionálním úřadem pro Evropu Světové zdravotnické organizace 2004/2005 Podepsali: Za Ministerstvo Podpis Jméno Datum Funkce: Ministr

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. EKOLOGIE PRO UČITELE

Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. EKOLOGIE PRO UČITELE Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. EKOLOGIE PRO UČITELE 2012 3. STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE Žáby a poušť Arizonská poušť, žáby r. Scaphiopus celý rok sucho žáby zahrabané v půdě jarní období liják vytvoří

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner V Itálii střadatelé vkládající peníze pouze na spořicí účty 1 přišli o 50% za 35 let díky inflaci. Italského investora ochránila investice do zahraničních akcií v cizích měnách. Autor: Ing. Tomáš Tyl 11.

Více

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Zdraví - definice Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhá nepřítomnost nemoci či slabosti ( WHO 7. 4. 1948) Vymezuje

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8.

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Mgr. Tomáš Hradský Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8.20 Vzdělávací

Více

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR Hana Janatová, SZÚ DETERMINE Spolufinancován: DG SANCO, Program pro veřejné zdraví 2003-2008 Trvání: červen 2006 květen 2010 Nositel grantu:

Více

Praha: 2. Místní akční plán STÁŘÍ A PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Praha: 2. Místní akční plán STÁŘÍ A PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Dokument: Návrh Místního akčního plánu 20. listopadu 2010 Originál: Česky Praha: 2. Místní akční plán STÁŘÍ A PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ACTIVE A.G.E. Urbact II Tematická síť - 1 - Obsah Obsah... 2 1. Úvod...

Více

VY_32_INOVACE_Z.1.10 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla

VY_32_INOVACE_Z.1.10 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Pavel Jeníček VŠCHT Praha Ústav technologie vody a prostředí Paradoxy čistírenských kalů I Kaly obsahují řadu polutantů, které mohou

Více

Etika pomoci. Člověk v tísni, o. p. s.

Etika pomoci. Člověk v tísni, o. p. s. Etika pomoci Člověk v tísni, o. p. s. Cílem společnosti Člověk v tísni je: spolupodílet se na vytvoření tolerantní aotevřené společnosti, ve které jsou kulturní, etnické, rasové a jiné odlišnosti zdrojem

Více

Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu

Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu Kyrgyzstán je země bývalého Svazu sovětských socialistických republik. Po jeho rozpadu v roce 1991 získal Kyrgyzstán nezávislost a v témže roce

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRACOVNÍ PŘEKLAD POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ pro Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus Schváleno 7. dubna 2006 1. Úvod 1.1. Věcné prohlášení Rovnost příležitostí je v popředí

Více

OECD-FAO Agricultural Outlook 2009. Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009. Stručný výhled. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

OECD-FAO Agricultural Outlook 2009. Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009. Stručný výhled. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce OECD-FAO Agricultural Outlook 2009 Summary in Czech Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009 Přehled v českém jazyce Stručný výhled Makroekonomická situace, z níž tento střednědobý výhled vychází, na základě

Více

Víte, která pomoc je nejvíce potřeba?

Víte, která pomoc je nejvíce potřeba? Víte, která pomoc je nejvíce potřeba? Přidejte se do Klubu přátel Člověka v tísni. Díky členům Klubu pravidelným dárcům můžeme třeba při zemětřesení nebo povodních pomáhat okamžitě. A rychlost často zachraňuje

Více

Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů. MUDr.

Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů. MUDr. Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů MUDr. Milan Kubek Experiment prosazovaný silou Zdravotnictví funguje proč tedy ten

Více

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 Příloha č. 2 VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 OBECNÉ DOKUMENTY Zdraví 2020 evropský rámec pro politiky pro zdraví a prosperitu (SZO,

Více

hlediska rozvoje společnosti

hlediska rozvoje společnosti Světový populační vývoj I.1 Početn etní růst a vývoj základnz kladních populačních charakteristik. Demografické zákonitosti. RNDr. Jiřina ina Kocourková Ph.D. Světový populační vývoj z hlediska rozvoje

Více

VŠE O OSN HISTORIE, STRUKTURA, FINANCOVÁNÍ

VŠE O OSN HISTORIE, STRUKTURA, FINANCOVÁNÍ VŠE O OSN HISTORIE, STRUKTURA, FINANCOVÁNÍ OSN nebyla založena proto, aby dovedla lidstvo do nebe, ale aby ho zachránila před peklem. Dag Hammarskjöld, 2. generální tajemník OSN (1953 1961) www.un.org

Více

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. 1. V rámci své mediální politiky a s ohledem na průřezový charakter politiky rovných příležitostí žen a mužů zdůrazňovat tento

Více

otevřenému evropskému partnerství a využijte komunitu odhodlanou zlepšovat pohodu a důstojnost starších lidí, kteří potřebují péči a pomoc.

otevřenému evropskému partnerství a využijte komunitu odhodlanou zlepšovat pohodu a důstojnost starších lidí, kteří potřebují péči a pomoc. Připojte se k našemu otevřenému evropskému partnerství a využijte komunitu odhodlanou zlepšovat pohodu a důstojnost starších lidí, kteří potřebují péči a pomoc. Můžeme společně udělat mnoho i tím, že začneme

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

Jak Česko pomáhá řešit globální rozvojové problémy?

Jak Česko pomáhá řešit globální rozvojové problémy? Jak Česko pomáhá řešit globální rozvojové problémy? Michal Kaplan Česká rozvojová agentura Setkání s Diplomatickou akademií MZV Praha, 18. listopadu 2014 Obsah dnešní přednášky 1. Chudoba a nerovnost ve

Více

5.10.20125.10.2012. Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

5.10.20125.10.2012. Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ 5.10.20125.10.2012 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více