ROZVOJOVKA 1. Rozvojové cíle tisíciletí 14 let poté. Bolívie Filipíny Indie Bělorusko Zambie Rwanda. 2 téma Splnil svět Rozvojové cíle tisíciletí?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZVOJOVKA 1. Rozvojové cíle tisíciletí 14 let poté. Bolívie Filipíny Indie Bělorusko Zambie Rwanda. 2 téma Splnil svět Rozvojové cíle tisíciletí?"

Transkript

1 Rozhovor: Miléniové vesnice jako důkaz 2 téma Splnil svět Rozvojové cíle tisíciletí? 3-6 diskuse Genderová rovnost v nedohlednu ROZVOJOVKA 1 Rozvojové cíle tisíciletí 14 let poté Bolívie Filipíny Indie Bělorusko Zambie Rwanda

2 K A L E I D O S K O P K 1 foto editorial: archiv Terezy Hronové foto titulní strana: Karel Vrána E d i t o r i a l Tereza Hronová Mediální koordinátorka Rozvojovky, Člověk v tísni Největší slib světa, tz v. Roz vojové cíle tisíciletí či Millenium Develop ment Goals (MDGs), v roce 2000 vrhl do středu pozornosti ty nejchudší lidi světa. Poprvé v historii lidstva se 191 členských států OSN dohodlo, že budou globální problémy řešit spolu, systematicky a měřitelně. Vybraly osm oblastí (najdete je na zadní straně), na něž se po dobu patnácti let budou zaměřovat. Svět se díky této úmluvě začal soustředit na potírání hladu, rovnoprávný přístup ke vzdělání, zdraví matek i dětí, boj s nemocemi nebo ochranu životního prostředí. Zkratka MDGs se stala součástí hantýrky rozvojov ých pracovníků i úředníků z Evropské unie. Stala se zaklínadlem, které používá vyspělý i rozvojový svět. Generální tajemník OSN Pan Ki-mun nedávno řekl, že je to nejúspěšnější nástroj v boji s chudobou v historii lidstva. Ovšem i výtek k MDGs bylo vždy dostatek. Zleva i zprava, ze Severu i z Jihu. Něk ter ý m se cí le zdály př í liš eu ropocent rické. Jiný m zjed nodušené nebo špatně zvolené. Například otázky míru a bezpečnosti v současném světě zmítaném konf likty tolik důležité v konceptu MDGs chybí. Nejčastější připomínkou ovšem bývá, že se naše cíle nesoustředí na udržitelný rozvoj. A to by měly změnit ty nové, Udržitelné roz vojové cíle (SDGs), které budou platit po roce V současnosti se o nich živě debatuje, tak uvidíme, jak budou v závěru vypadat. Teď je ovšem čas na hodnocení úspěchů a v ýzev v otázce boje s chudobou, tak, jak ho vymezilo OSN před necelými patnácti lety. Doporučujeme komplexní článek Petra Lebedy z Glopolisu, ale i příspěvek Tomáše Nídra o tom, jak se rwandská vláda snaží bý t feminističtější než Skandinávie. Přeji za celý tým Rozvojovky inspirativní čtení. Bolívie uzákonila dětskou práci od 10 let Bolivijský parlament schválil kontroverzní zákon, který v některých případech umožňuje dětem legálně pracovat už od věku 10 let. Platí to, pokud děti pracují pro vlastní zisk. Na účet někoho dalšího mohou pracovat od 12 let. Až dosud bylo v zemi legální pracovat od 14 let, podle lidskoprávních organizací to však bylo v řadě případů porušováno. Už před přijetím nové normy pracovalo v této desetimilionové andské zemi 28 procent dětí mezi pěti a 17 lety věku. Mnohdy přitom vykonávají fyzicky náročnou práci, například v dolech nebo v zemědělství, třeba na plantážích s cukrovou třtinou. Bolívie je přitom členskou zemí Mezinárodní organizace práce (ILO), jejíž úmluva zakazuje práci dětí do 14 let věku. Někteří pracují z nutnosti, Zákon, který vůbec poprvé v historii zavádí na Filipínách, kde má silný vliv katolická církev, plánované rodičovství či přístup k antikoncepčním prostředkům, podepsal v prosinci 2012 prezident Benigno Aquino. Záhy však byla jeho platnost pozastavena Nejv yšším soudem k v ů li množst ví peticí nejrůznějších ( především náboženských) organizací, jež napadaly jeho ústavnost. Nyní navíc zcela vyloučit dětskou práci znamená znemožnit jim získat sociální vědomí, podpořil zákon prezident Morales, který pochází z chudých poměrů indiánů kmene Aymara a sám pracoval již ve velmi mladém věku. Obhájci zákona zdůrazňují, že u dětí mladších 14 let bude nutné žádat o povolení, jehož udělení bude záviset i na finanční situaci rodiny dítěte. Norma rovněž obsahuje větu znemožňující dětem pracovat, pokud by to bylo na úkor jejich školní docházky. Otázkou ovšem je, zda se státu podaří dodržování pravidel kontrolovat. Dětská práce totiž prohlubuje chudobu, takže by zákon mohl mít opačný efekt, než jaký zákonodárci plánovali. Zdroj: Echo24.cz Filipínci opět získají přístup k antikoncepci ROZVOJOVKA 1/2014 však bude v plném rozsahu obnoven, soud totiž konstatoval, že není v rozporu s platnou ústavou. Tento výsledek je jasným potvrzením oddělení církve a státu a ukazuje, že vláda má právo rozhodovat v sekulární oblasti o životě oby vatel a socio-ekonomickém vývoji země, uvedl po zveřejnění verdiktu jeden z autorů legislativy Edcel Lagman. Zdroj: Zdravotnictví+medicína Vydavatel: Člověk v tísni, o. p. s., Šafaříkova 24, Praha 2 Telefon: Autoři: Tereza Hronová, Michala Traplová Design: Pavel Lukšan, elements ds (www.elementsgroup.cz) Sazba: Zoran Bonuš Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Zajímá Vás více?

3 Jak zatočit s chudobou ukazují africké vesnice Experiment ve čtrnácti afrických oblastech má dokázat, že extrémní chudobu lze definitivně porazit. Miléniové cíle do roku 2015 určitě splníme, tvrdí Dr. Belay Ejigu Begashaw, ředitel MDG Centra pro východní a jižní Afriku, které projekt miléniových vesnic vede v osmi lokalitách. R O Z H O V O R R 2 Na miléniové vesnice přispěly mezinárodní organizace, vlády, obchodní společnosti i celebrity. Čím se tak liší od jiných projektů rozvojové spolupráce? V první řadě věříme v integrovaný rozvojový přístup. Pracujeme s venkovskými komunitami, které zoufale čekají, až se dostanou z absolutní chudoby. Chybí jim úplně všechno přístup k zdravotní péči, pitné vodě, jídlu, vzdělání pro jejich děti. Nemůžeme jim říct, že tento rok vyřešíme vzdělání, příští rok zdraví, potom elektřinu. Potřebují všechny tyto věci dnes a najednou. Druhým důležitým bodem projektu je, že v boji s chudobou používáme vědu, IT technologie a různé vynálezy. A do třetice, vždycky začínáme tak, že zapojíme komunitu. Najímáme si místní, vyškolíme je, a tak se neobáváme, co bude po skončení projektu. Zůstanou a budou pokračovat v práci. Hodně projektů selhalo, protože se snažily vyřešit africké problémy západním způsobem, který v dané kultuře nikdy nemohl fungovat... Například rovnost pohlaví má jiný význam v Evropě, jinou roli mají ženy v některé z afrických zemí. Cizinec ji ale často nepochopí. Jak to řešíte? Není potřeba znovu vymýšlet kolo. Některé věci, co se osvědčily jinde, si můžete vypůjčit. Poznatky, nápady, vědecké vstupy to všechno je důležité. Když ale přijde na jejich implementaci, musíte pochopit kontext. Kdo má v komunitě nebo domácnosti rozhodovací pravomoc, kdy zapojit celou rodinu a kdy se soustředit jen na ženy, muže nebo mládež. Základní věci ví teoreticky každý, ale musíte počítat s místními, kteří jim rozumějí. A co je důležitější, budou pokračovat i ve vaší nepřítomnosti. Například o používání antikoncepce si pohovoříte se ženou, protože jí se týká. Vysvětlíte jí, jak to pomůže ekonomii rodiny. Když ale přijde na rozhodnutí, je to rozhodnutí rodiny. Proto si s ní promluvíte v přítomnosti manžela. Dosáhnout změny je někdy velice jednoduché a levné, například distribuce sítí proti hmyzu snižuje výskyt malárie, oddělené toalety ve škole podporují docházku děvčat atd. Čeho jste podobnými řešeními dosáhli? Levné technologie s velkým dosahem vyhledáváme proto, že jsou lehce replikovatelné. Například ve vesnici Sauri v Keni byla míra výskytu malárie v roku 2005 (pozn. začátek projektu) u téměř poloviny populace. V roce 2010 se počet nemocných díky moskytiérám zredukoval na desetinu, a to i navzdory povodním a kalamitám. Je to jeden z případů, který převzala i vláda a rozšířila ho do dalších míst v zemi. Život podpořených komunit se zlepšil po mnoha stránkách. Lákají přistěhovalce? Jakmile lidé zjistí, že lepší servis je v sousedství, určitě přijdou. Každý z nás by to tak udělal. Když je třeba někdo nemocný, půjde tam do nemocnice a pak se zase vrátí, protože doma má svůj pozemek a rodinu. Jak je to jen možné, snažíme se je pojmout. Třeba v Ugandě nás vláda požádala, abychom zaškolili i doktory nebo učitele v sousedství. Je to ale nekonečný proces, příliv lidí bude i tam. Projekt končí příští rok. Stihnete splnit MDGs? Co jsou miléniové vesnice? praktický model v boji s extrémní chudobu ve světě 14 různorodých oblastí v 10 afrických zemích, dohromady lidí vymyslel je americký ekonom Jeffrey Sachs, poradce generálního tajemníka OSN přes 20 dalších zemí se inspirovalo a implementuje podobné programy projekt oficiálně končí 2015 naplněním MDGs více na Máme ještě 18 měsíců, ale podle analýz vývoje určitě. Budou pak vesnice samostatné? Splnění MDGs je dosáhnutím jisté krátkodobé úrovně, reálný rozvoj přichází potom. Vesnice budou v rozvoji pokračovat samostatně, vládní a mezinárodní podpora jim ale zůstane. Změní se také agenda bude se soustřeďovat na obchod a zlepšování služeb. Máme různé strategie odchodu, pracujeme se všemi vládami a vesnicemi. Některé země si chtějí lokace ponechat jako centra kvality a zapojit se i do agendy po roku Někde se dnes lidé mohou na vzdělání a zdravotní péči podílet, protože mají dobrý příjem. Co se týká jiných oblastí, jako zemědělství, v rámci družstev si půjčují peníze a investují. V Ugandě, Etiopii nebo Nigérii zase přemýšlejí o rozšíření projektu po celé zemi. Důležitým cílem projektu je i vytvoření nástrojů, díky kterým budou zkušenosti z miléniových vesnic aplikovatelné kdekoliv. Bude to ale možné i bez obrovské finanční podpory, jakou má váš projekt? Ve skutečnosti ne. Samy rozvojové země by na splnění miléniových cílů neměly dost vysoké národní rozpočty. Mezinárodní komunita se ale při vytváření MDGs dohodla, že se na rozvoji bude podílet procenty ze svého HDP. My jsme na 50 až 60tisících lidí v každé zapojené zemi jasně dokázali, že absolutní chudobu je možné zvrátit. autorka rozhovoru: Zuzana Límová Natalia Mroz

4 T É M A 14 let poté T 3 text: Petr Lebeda Glopolis Alžběta Jungrová Změnily Rozvojové cíle svět? Od září se začne odpočítávat poslední rok, který zbývá k naplnění Rozvojových cílů tisíciletí. Co světu přinesly? A co je nahradí po roce 2015? Je třeba uznat pokrok, kterého jsme dosáhli. Lidstvo je generaci od vymýcení chudoby. Není to však důvod k oslavě, ale k další práci, shrnul předseda Výboru OECD pro rozvoj (DAC) Erik Solheim hodnocení Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs). Odborníci se vesměs shodují, že nejsou ani fenomenálním úspěchem, ani žádným propadákem. Existují čísla a statistiky, které efekty MDGs dokazují. Jsou tu ale i ty, které měřit nejde. První rozvojové cíle OSN zmobilizovaly veřejnou a politickou pozornost, lidské a finanční zdroje ve prospěch boje proti chudobě, a to jak u vlád a mezinárodních organizací, tak u neziskových organizací a dokonce i v podnikatelském sektoru. Ti nejchudší se poprvé v dějinách díky nim dostali do centra agendy pro globální rozvoj a mezinárodní politiky vůbec. Nelze ovšem tvrdit, že MDGs jsou klíčovým faktorem toho, že se za posledních dvacet let asi 620 milionů lidí vymanilo z chudoby. Bez nich by se ale jistě nepodařilo tak rychle zachránit a zlepšit tolik životů v těch nejzapadlejších koutech světa. Od roku 2000 byl dosažen značný pokrok na mnoha frontách. Řady dílčích cílů se podařilo dosáhnout už před termínem, jiné budou splněny do roku 2015, a to jak na globální úrovni, tak v jednotlivých zemích, včetně zemí nejchudších. Sporné úspěchy Podíl lidí žijících pod 1,25 dolaru na den se mezi lety 2000 a 2010 snížil ze 47 % na 22 %. Snížení počtu hladovějících na polovinu je na dosah. Mimo školu už se pohybuje pouze 57 milionů dětí ze 102 milionů v roce Ačkoliv to nepředstavuje plánované tříčtvrtinové snížení, dětská úmrtnost za poslední dvě dekády poklesla o 41 %, mateřská dokonce o 47 %. Takřka 10 milionů lidí dostává anti-retrovirální péči a mezi rokem 2005 a 2011 se o 25 % snížil podíl úmrtí v důsledku HIV/ AIDS. Programy proti tuberkulóze zachránily kolem 20 milionů životů. Více než 1,9 miliardy nejchudších lidí získalo přístup k záchodům a sanitárním zařízením. Úkol zlepšit globální přístup k vodě již byl splněn. Nicméně výsledky MDGs jsou nedostatečné, velmi nerovnoměrné, nejisté a některé rozvojové problémy zcela pominuly. Takřka žádných cílů se nepodařilo dosáhnout u vyloučených skupin a ve venkovských oblastech. Statistiky často vykazují větší rozdílnosti uvnitř zemí než mezi nimi. Přestože se podařilo zlepšit životní podmínky pro 200 milionů lidí žijících ve slumech, novou výzvu představují města. Dnes v nich žije už přes 3,5 miliardy lidí, tedy globální většina, a další asi miliarda přibude během příštích dvaceti let. Specifickým a naléhavým problémem jsou oblasti sužované konfliktem, přírodní katastrofou či dlouhodobou nestabilitou. Pět nejúspěšnějších zemí v omezení absolutní chudoby pochází ze subsaharské Afriky Benin, Zambie, Gambie, Etiopie a Mali. Navzdory ekonomickému růstu a poklesu relativní chudoby za poslední dekádu v tomto regionu stále přibývá chudých. Vnější šoky, jako jsou výkyvy počasí nebo války, mohou dosažený pokrok rychle smazat podobně jako třeba v Sýrii. To platí i mimo Afriku. Velká část lidí, která se vymanila z kategorie označované jako absolutní chudoba, není automaticky součástí střední třídy. Nacházejí se spíše v jakémsi stádiu mezi a jejich pozice je stále velmi nejistá. Dalším paradoxem je, že tři čtvrtiny chudých dnes nežijí v nejchudších zemích, nýbrž v zemích se středním příjmem jako Čína a Indie. Ty zároveň patří mezi největší úspěchy MDGs. Dokonce tak masivní úspěchy, že bez nich by globální statistiky vypadaly mnohem hůře.

5 Pokrok? Ne pro lidi na okraji Co konkrétně se v rámci MDGs nepodařilo? Jeden z osmi lidí na světě stále zůstává postižen chronickou podvýživou. V mnoha rozvojových zemích se stále upírá právo na základní vzdělání dívkám, ale také etnickým a sexuálním menšinám, hendikepovaným lidem a dalším vyloučeným skupinám. Silně pokulhává kvalita vzdělávání. Upozaděné či přímo utlačované skupiny, mezi něž patří také děti, staří lidé, uprchlíci či původní obyvatelé, vyvstávají jako problém takřka v každém dílčím rozvojovém problému. Ženy a dívky navíc dále čelí násilí, dostávají horší práci a nemohou ovlivňovat veřejná rozhodnutí, která se týkají jejich životů. Do závěrečných dokumentů OSN se stěží dostávají zmínky o nutnosti pečovat o sexuální a reprodukční zdraví dívek a žen, natož o sexuálních právech jako takových. Přitom každoročně se kromě jiného po celém světě objevuje 2,5 milionu nových případů nakažení HIV/AIDS. Největší deficit MDGs ale představuje hygiena. Přes dvě a půl miliardy lidí stále nemá přístup k základním hygienickým zařízením a miliarda nepoužívá jakýkoliv záchod, což je příčinou řady závažných nemocí. Dále chřadne životní prostředí. Emise CO 2 jsou dnes navzdory mezinárodním klimatickým jednáním o 46 % vyšší než v roce 1990, přitom cílem EU doposud bylo do roku 2020 snížení o 20 až 30 % oproti roku Rapidně se ztrácí lesy, ubývá úrodná půda, zanikají zdroje pitné vody a postupují pouště. Specifickým cílem je tzv. globální partnerství pro rozvoj poslední z MDGs a jediný směřovaný na bohaté země. Ty své sliby finanční pomoc, obchodní výhody, oddlužení a přenos znalostí také nesplnily. Dlouhodobý cíl věnovat 0,7 % hrubého národního důchodu na rozvojovou pomoc se stále nedaří naplnit. Naopak v posledních dvou letech se toto procento ještě snížilo. Na trhy bohatých zemí se sice díky zvýhodněnému přístupu dostává stále více zboží z nejchudších zemí, ale řada obchodních výhod či náprava dlouholetých nerovností, zejména ukončení vývozních subvencí v zemědělství, vázne. U 35 z 39 nejvíce zadlužených zemí sice došlo k základnímu oddlužení, ale subsaharské a malé ostrovní státy zejména v Karibiku z kritické situace nevybředly. Nedaří se zajistit přístup k základním lékům a k informačním technologiím. Vyhlídky po roce 2015 K tomu je však třeba ještě přidat kritiku, která MDGs provází od počátku. Přiklání se silně k sociálnímu pilíři udržitelného rozvoje na úkor toho environmentálního a ekonomického. Kladou mnohem větší důraz na rozvojovou pomoc oproti širším podmínkám (a politice) rozvoje, včetně klíčových mezinárodních jednání a reforem. MDGs navíc nejsou příliš relevantní pro země se středním příjmem. Z toho pak plyne i výčet témat, která v MDGs chybí úplně produktivní zaměstnání, bezpečnost, dobré vládnutí, změny klimatu, migrace či problémy lidí s různými formami postižení. Důraz na sociální rozvoj navíc maskoval varovný nárůst nerovností, které se pak staly velkým globálním tématem po finanční krizi v letech Nový rozvojový rámec by proto měl na tyto nedostatky reagovat. Mezinárodní rozvojová komunita o nich pečlivě diskutuje. Staré (a čím dál více zastaralé) příkopy, které bránily ambicióznější, ucelenější dohodě již na přelomu tisíciletí, však existují dál: bohaté vs. chudé země, liberální vs. konzervativní proudy, občanská společnost vs. soukromý sektor, dílčí agendy vs. globální zájem. K tomu se ale přidávají globální ekonomické, politické, demografické, environmentální a další trendy jako například rychlý úbytek přírodních zdrojů či rostoucí váha zemí BRIICS. Nejnovější návrh Cílů pro udržitelný rozvoj (Sustainable Development Goals), jak by se MDGs měly přejmenovat, se snaží řadu z těchto nových přístupů podchytit. Dohadování ovšem zdaleka není u konce. Například dodržování lidských práv je zmíněno pouze v jediném cíli, který se týká vzdělávání. Některé cíle jako sexuální zdraví pro dívky a ženy či fundamentální svobody se tam dostaly jen přes velký odpor zejména islámských zemí, ale i BRIICS. Cíl ke klimatickým změnám zatím rezignuje na konkrétní, kvantifikovatelné závazky. Ekonomické cíle nerespektují ekologické limity. Je tedy otázka, jak bude finální verze vypadat. T É M A 14 let poté T 4

6 T É M A 14 let poté T 5 text: Dagmar Milerová Prášková Tereza Hronová Chudých i hladových ubylo, ale Některým zemím se prvního Rozvojového cíle podařilo dosáhnout, pro jiné není snížit extrémní chudobu a hlad o polovinu v jejich silách. Počet lidí žijících s méně než 1,25 dolaru na den, počet podvyživených dětí ve věku do pěti let a populace žijící pod hranicí minimálního energetického příjmu. Podle těchto ukazatelů OSN pravidelně měří své úspěchy a výzvy v prvním Rozvojovém cíli. V tom si předsevzala snížit extrémní hlad a chudobu ve světě o 50 %. V poslední zprávě uvádí, že v roce 1990 žila skoro celá polovina populace rozvojových zemí v chudobě. O dvacet let později se počet chudých lidí snížil na 22 %. Dnes nejhorší situaci zaznamenává subsaharská Afrika a jihovýchodní Asie. V absolutním počtu nejvíc chudých žije v Indii, Číně a Nigérii, tedy nejlidnatějších státech zmíněných regionů. Vysokou míru extrémní chudoby ale vykazují také malé státy (Bangladéš) a země zasažené nestabilitou nebo konfliktem (Demokratická republika Kongo, oba Súdány). Mezinárodní společenství zatím zachovává mírný optimismus a říká, že naplnit cíl snížení hladu a odstranění chudoby je možné, ale je třeba okamžitě jednat. Je ovšem otázkou, zda se dá dohnat ve zbývajícím čase to, co se dosud nepodařilo v novém tisíciletí. Podle Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) už více než 60 států dosáhlo nebo do konce roku 2015 dosáhne stanovených příček. To se týká především zemí Latinské Ameriky (např. Brazílie, Argentina a Chile) a východní a jihovýchodní Asie (např. Vietnam a Indonésie). V 16 zemích naopak k pokroku nedošlo, případně se situace ještě zhoršila. Devět těchto zemí se nachází v Africe (Botswana, Zambie, Madagaskar, Tanzanie, Uganda, Burundi, Burkina Faso, Pobřeží Slonoviny a Guinea Bissau), dlouhodobé problémy pak vykazuje také Guatemala, Kostarika, Paraguay, Irák nebo Uzbekistán. Ovšem je třeba poukázat na to, že v méně rozvinutých zemích neexistují přesné statistiky, a tak se můžou různé instituce ve výsledcích rozcházet. Nesmíme ani zapomenout na to, že i konkrétní čísla a procenta se musejí zasadit do určitého kontextu. Dokládá to příklad právě subsaharské Afriky. S tím, jak roste její populace, se udávané procento podvýživy snižuje, ale ve skutečnosti pomalu narůstá reálný počet podvyživených Afričanů. V roce 1990 trpělo podle statistik FAO podvýživou přes 173 milionů tedy 32,7 %, v letech 2011 až 13 už to bylo necelých 223 milionů, což ale představovalo jen 24,8 % subsaharské populace. Politické kroky mimo Rozvojový cíl č. 1 představuje naplnění nejzákladnějších lidských potřeb. Hlad jdoucí ruku v ruce s chudobou totiž neznamená jen to, že na světě 1,2 miliardy lidí žije v extrémní chudobě, každý osmý člověk chodí spát s prázdným žaludkem a každé čtvrté dítě je chronicky podvyživené. Znamená to také obrovské ekonomické a sociální ztráty. Lidé oslabení hladem nemohou pracovat, jsou náchylnější k nejrůznějším nemocem, podvyživené matky nemohou svým dětem poskytnout vše potřebné pro zdravý vývoj. To vede v extrémních případech k zastavení růstu a takové děti jsou pak na celý život omezeny fyzicky i intelektuálně, protože výživa v prvních tisíci dnech od početí je klíčovým faktorem v životě každého. Příčin, proč státy prohrávají boj s chudobou a hladem je několik. Nejčastěji jsou zasaženi drobní producenti potravin, protože zemědělství bylo dlouhodobě považováno za okrajový sektor, kterému se nedostávalo patřičné pozornosti. Je to ale i neschopnost zajistit rovný přístup ke zdrojům a základním službám nebo záchranné sociální sítě ohrožené populaci. Vlády ale také často přijímají špatná politická rozhodnutí, která mají opačný účinek, než který byl deklarován. Dobře to ilustruje třeba příklad mnohých investičních projektů, které místo podpory lokální produkce potravin vedou k tzv. záborům půdy. Zpochybňována je také efektivita rozvojových projektů vyspělých států, které svoje kroky nekoordinují s ostatními. Štafeta pro SDGs Vyhlášení Rozvojových cílů bylo jistě krokem správným směrem, ale bylo by naivní si myslet, že se jedná o samospásný projekt. I kdyby však prvního cíle dosáhly všechny země, což je nepravděpodobné, stále bude na světě mnoho lidí živořit v nepředstavitelných podmínkách. Odborníci se ale shodují na tom, že hlad a chudoba musejí zůstat i nadále prioritou v nových udržitelných cílech po roce 2015, protože představují základní a zásadní překážku rozvoje každé společnosti. A to nejen v nejchudším světě.

7 Ladakh: Moderní vzdělávání s ohledem na kulturu Indický Ladakh patří k chudým, ale zároveň prudce se rozvíjejícím oblastem. Kvalitní vzdělávání respektující místní kulturu zde není samozřejmostí. I proto sem jezdí dobrovolníci Hnutí Brontosaurus. S ohledem na trvale udržitelný rozvoj a environmentální v ýchovu tu podporují méně rozvinuté regiony. Pomáhají budovat nové prostory školy v Mulbekhu, tak aby děti v místě svého bydliště mohly absolvovat vzdělání, které bude moderní a umožní jim orientaci ve světě a zároveň podpoří jejich vztah k místu a udržení ladackých tradic. Stavba je kombinací moderního ekologického stavitelství a tradičních postupů s využitím lokálních materiálů. T É M A 14 let poté T 6 Méně chemikálií v běloruských hračkách Děti a těhotné ženy jsou skupiny nejvíce ohrožené ftaláty, těžkými kovy a jinými nebezpečnými látkami. Ani plod, ani vyvíjející se organizmus dítěte se totiž neumí bránit vlivům těchto chemikálií, které jsou obsaženy v řadě běloruských výrobků. Tyto nebezpečné látky mohou ovlivnit zdravotní stav dítěte na celý jeho život. Matky a děti se navíc nemohou účinně bránit, protože nemají dostatek informací a slabá legislativa jim také situaci nijak neulehčuje. Aby dokázaly Klimatické konference nanečisto poznat nebezpečné výrobky a najít ekologičtější varianty, spustila česká organizace Arnika ve spolupráci s běloruskou nevládní organizací CES rozsáhlou informační a vzdělávací kampaň. Její součástí je například testování výrobků pro děti a veřejná poradna. Díky této podpoře se mezi běloruskými matkami a pracovníky mateřských center zvyšuje povědomí o rizicích spojených s ftaláty nebo těžkými kovy. Přestože je zmírňování změn klimatu klíčovou součástí politiky EU a tedy i ČR, je u nás více než ve většině jiných zemí kontroverzním a zpochybňovaným tématem. Pro veřejnost není snadné zorientovat se v informacích a v postojích veřejné správy, utvořit si podložený vlastní občanský postoj. Společný projekt Střediska ekologické výchovy SE- VER a britského a polského partnera umožnil žákům a studentům zažít na vlastní kůži, jak probíhá mezinárodní vyjednávání na pravidelných konferencích o klimatu. Poprvé se studentské klimatické konference v ČR uskutečnily v roce 2012 na 5 místech, od té doby nabízí SEVER jejich pořádání školám, obcím a městům. Účastníci se při nich vžijí do role a pozic jednotlivých států, v přípravné fázi získají s pomocí odborných lektorů a srozumitelnou formou zpracovaných podrobných podkladů faktické informace, poté si na konferenci vyzkouší pozice EU i několika rozvojových i rozvinutých zemí. Organizace se v programu Škola pro udržitelný život zaměřuje i na rozvoj českých obcí. Žáci zlepšují veřejná prostranství, zaměřují se na odpady, vodu, podporu místní produkce. Díky škole se ve Vrchlabí více prodávají fairtrade výrobky nebo vzniklo několik projektů přispívajících k snížení produkce skleníkových plynů. V současné době je v programu zapojeno přes 100 škol. archiv organizací

8 D I S K U S E D V Africe ubývá nakažených HIV, v Evropě naopak Do českých hospiců chodí za umírajícími jejich děti, v afrických je to často naopak 7 rodiče chodí umývat, krmit a otáčet své nemohoucí děti nakažené virem HIV. text: Markéta Tauerová Kutilová Markéta Tauerová Kutilová Nikdy by mě nenapadlo, že mám AIDS. Dozvěděla jsem se to náhodou, když jsem musela na operaci s nohou, říká Kabana z africké Zambie, kde je podle neoficiálních odhadů nakažena až čtvrtina populace. Na virus HIV v její krvi přišli lékaři v hospicu Mother of Mercy, kam žena přišla před třemi lety s infekcí v levé noze. Při té příležitosti ji lékaři otestovali a výsledek byl nemilosrdný pozitivní. Přesto, že měla jen jednu nohu, musela jít domů pečovat o své čtyři děti. Nedávno se ale do hospicu vrátila znova. Měla jen 34 kilogramů a tuberkulózu, která je nejčastější příčinou úmrtí nemocných AIDS. Můj manžel už zemřel a já jsem onemocněla taky. O děti se stará matka mého muže, já to nedokážu. Nevím, jestli jsou také pozitivní, nedala jsem je testovat, říká mladá vdova a poslušně si od sestry bere hromádku sv ých antiretrovirálních léků (ART). Ty jsou ve většině států poskytovány zdarma a nyní je v rozvojových zemích užívá kolem 10 milionů nemocných. To je pouze jedna třetina z těch, kteří by je potřebovali. Nemocných je mnoho, avšak boj s AIDS je drahý. Jen v roce 2007 stál 10 miliard dolarů. Peněz by však podle Světové zdravotnické organizace bylo potřeba dvakrát tolik, stejně tak zdravotníků, kteří se o nemocné starají. Pokud lidé ART léky užívají tak jak mají a co nejdříve po nakažení virem HIV, mohou prodloužit nemocným život až o dvacet let. Podmínkou jejich působení je však pravidelná a vyvážená strava. A to je u mnoha Afričanů, zvyklých mít jedno jídlo denně, velký problém. Pokud nemá pacient tři pořádná jídla denně, mají léky minimální nebo žádný účinek, říká zdravotník Fred, který v zambijském hospicu pracuje. Vytrénovali jsme 70 pracovníků, co dělají domácí péči o pacienty v okolních vesnicích, vysvětluje řešení problému sestra Marie Domalewska. Lůžka v hospicu tak slouží většinou pro ty, kteří jsou již v posledním stádiu nemoci. Rusko, Estonsko, Ukrajina Na světě žije přes 35 milionů lidí infikovaných virem HIV. Nejvíce z nich žije v rozvojových zemích, zejména v oblasti subsaharské a střední Afriky. Právě zde ale došlo za posledních patnáct let k masivnímu poklesu nově infikovaných a to až o 50 %. Je to i díky zapojení tamních vlád do osvětových kampaní. Nejen v Zambii probíhá osvěta na ulicích, ve školách, v médiích, časté jsou billboardové kampaně. Přesto byl v roce 2012 počet nově infikovaných jen v zemích subsaharské Afriky 1,6 milionu. Kampaně totiž příliš neoslovují mladé lidi do 24 let. Mezi nimi se počet nově nakažených vůbec nesnižuje. Zjistili jsme, že kolem 65 % mladých v zemích subsaharské Afriky má velmi malé nebo žádné znalosti o AIDS. Pouze 40 % z nich používá kondom, píše se ve zprávě OSN. Šestým rozvojovým cílem přitom je, aby do roku 2015 kondom používalo 95 % mladých. Dalším z cílů, které v roce 2000 odsouhlasilo všech 191 států světa včetně Vatikánu, bylo zastavit a zvrátit šíření HIV/AIDS. To se splnit nepodařilo. V Africe se situace zlepšila, ale počet lidí, kteří žijí s AIDS, se dramaticky zvyšuje ve východní Evropě a v zemích bývalého Sovětského svazu. Před 20 lety v oblastech žilo lidí nakažených virem HIV, nyní je to kolem 1,5 milionu. Nejvíce jich je v Rusku, Estonsku a na Ukrajině. Stále však platí, že nejvyšší procento infikovaných je v okolí velkých silnic, kudy jezdí denně stovky kamionů a lidí, kteří cestují za prací a obchodem. V takových oblastech je také velká koncentrace prostitutek. O AIDS samozřejmě víme, ale mnoho mužů nechce používat kondom. A já potřebuji alespoň sedm zákazníků denně. Za jeden sex se platí kolem tří dolarů, říká Angela, která se svým tělem živí v ugandské Kampale. Sama pochází z vesnice na severu země, kde se o její dvě děti stará babička. Ta si myslí, že pracuju jako uklízečka, svěřuje se. Obrovským problémem jsou pak děti, kterým oba nebo jeden z rodičů na AIDS zemřeli. Těch je nyní na světě přes 18 milionů. Jen v Zambii přišlo o matku či otce v důsledku HIV/AIDS asi 800 tisíc dětí. Mnoho z nich se od nich také nakazilo a to i přesto, že lékaři už umí zabránit přenosu viru z matky na dítě. Jedním z nich je tříletý Zambijec Mag Peere. Přišel sem v osmi měsících, spolu se svou matkou. V té době už byl jeho otec po smrti zemřel na AIDS. Krátce na to odešla i jeho matka. A malý Mag už zůstal v hospicu. Měl tuberkulózu. Vyléčili jsme ho ale jen částečně, protože se sem dostal pozdě. Nyní je na antiretrovirálních lécích a to mu hodně pomáhá. Přesto se dožije maximálně 22 let, říká sociální pracovník Charles v hospicu ve městě Kabwe ve středu Zambie. Denně umírá na světě kvůli HIV v průměru 600 dětí. OSN si kromě HIV/AIDS posvítilo také na malárii. I boj s touto nemocí se dařil jen částečně. V roce 2012 onemocnělo malárií 207 milionů lidí, což je o 40 % méně než před rokem Jenže 627 tisíc lidí nepřežilo, přičemž 80 % z nich byly dětí mladší pěti let. Nejvíce případů bylo v DR Kongo a Nigérii. Dnes v malarických oblastech stále žije přes tři miliardy lidí. S nemocí je těžké se vypořádat kvůli špatným zdravotnickým systémům, ale i kvůli zvyšující se rezistenci parazitů, kteří nemoc skrz komáry přenášejí. I po roce 2015 tedy bude omezení závažných nemocí v zemích globálního Jihu velkou výzvou.

9 Feminističtější než Skandinávie D I S K U S E D Rwanda udává tradičně machistickému kontinentu trend v tom, jak zlepšit postavení upozaďované polovičky obyvatelstva. Rwanda není země s největším počtem žen v parlamentu, ale země, která v něm má nejméně mužů, zlobil se čtenář v internetové diskuzi pod jedním z článků v rwandském deníku New Times, který informoval o tom, že po volbách loni v září má středoafrický stát v lavicích zákonodárců 64,5 procenta dam. Jak vidno, mnoha pánům se pozice jejich vlasti jako světového premianta na poli genderové rovnoprávnostivůbec nezamlouvá. Ale co mohou dělat, když tuto půlku národa do popředí protlačuje všemocná hlava republiky prezident Paul Kagame. Švédsko, které je dle počtu poslankyň světově druhé, má podle organizace Quota Project v parlamentu pouze 45,8 % žen, tedy o 18,7 % méně než Rwanda. Diktátor feminista Autokrat si v pozici feministy libuje. Podle kritiků tohoto asketického tyrana jen proto, že počet poslankyň je snadno zlepšitelný ukazatel. Jeden z těch, podle kterých mezinárodní organizace posuzují progres země, na který je prezident očividně pyšný. Obyčejným Rwanďankám nadstandardní počet političek nijak nepomůže. Vždyť jednou z prvních věcí, kterou jimi ovládaný parlament schválil, bylo omezení mateřské dovolené. Jsou to jenom Kagameho loutky, říká jeden rozvojový pracovník, který nechce být jmenován. Jenže to se dá říci i o zákonodárcích v kalhotách. Pro Rwanďany je prezident něco jako zvolený absolutistický král a roli parlamentu příliš nechápou. Například Marie Aimée Umugeniová, předsedkyně Womens Centre v kigalské čtvrti Nyamirambo, nad osekáním mateřské, která je beztak ve Rwandě spíše imaginárním pojmem, bezelstně krčí rameny: Asi jim lidé z vlády řekli, že je to potřeba zkrátit. Prosazování žen do vyšších funkcí vidím jako pozitivum. Je jasné, že teď nemají žádnou moc, ale Kagame nebude panovat věčně. Občané však už budou na političky na vysokých postech na rozdíl od sousedních zemí zvyklí, říká oxfordská studentka Claire Smithová, která o postavení obyvatelek východoafrických států píše diplomovou práci. Třetinu postů mají dámy i v kabinetu. Nejviditelnější je ministryně zahraničí Louise Mushikiwabová, která opakuje, že nejsou jen Kagameho nazdobenou výlohou pro svět. Zdůrazňuje, že za poslední dvě desetiletí dosáhly ženy i takových postů jako předsedkyně ústavního soudu, ombudsmanka, policejní prezidentka. Nic extrémně neobvyklého není hejtmanka nebo šéfka věznice. Převaha 7:3 Když se v roce 1994 Kagamemu s jeho armádou podařilo zastavit genocidu, kterou mačetami páchali většinoví Hutuové na menšinových Tutsiích, byla republika skoro bez mužů. Buď byli obětmi masakrů, anebo jako pachatelé po prohrané válce utekli za hranice před pomstou. Ženy převažovaly v poměru 7:3. takže jejich větší role ve společnosti byla nutností. Pustily se i do činností, které po staletí byly vyhrazeny pouze jejich manželům: například stavění střech nebo třeba bubnování. Kagame od počátku s genderovou otázkou pracoval. Zrušil například archaické pravidlo, které ženám zakazovalo vlastnit půdu a zrovnoprávnil je při dědickém řízení. Do trestního zákoníku se dostal pojem domácího násilí vysoký trest hrozí i svědkovi, který by tento skutek nenahlásil. Zvýšila se dostupnost antikoncepce. Důležitou změnu si Rwanďanky protlačily samy. Zločiny z dob genocidy byly podle své závažnosti rozděleny do čtyř kategorií. Znásilnění, které se proti Tutsijkám používalo jako zbraň, zůstávalo v té nejméně závažné skupině na úrovni rabování. Za to viníkům hrozily jen veřejně prospěšné práce. Ženské organizace dlouhou dobu naléhaly na změnu, až nakonec bylo sexuální násilí přesunuto mezi nejhorší skutky. Symbolická změna přišla také v Kigali, kde na jedné kruhové křižovatce stála socha ženy, která má na hlavě nádobu s vodou a dítětem s šátkem na zádech. Feministkám se to zdálo příliš stereotypizující a tak dosáhly jejího nahrazení skulpturou matky, která vede svoje dítě za ruku a na hlavě už ji nic netíží. Poslední změna obyčejné venkovance, která každodenně chodí se džbánem na hlavě pro vodu, přijde nejvíce úsměvná. Pokud se o ní vůbec dozví. Vesničanky totiž dál pokračují ve svém životě, tak jak ho po staletí vedly jejich matky a babičky. Jsou těmi, které nenápadně zůstávají v pozadí a před muži mluví tichým hlasem. Ani v těch nejtvrdších diktaturách, ke kterým současná Rwanda rozhodně patří, nejde změny prosadit tak, aby je společnost okamžitě vzala za své. Díky Kagameho sociálnímu inženýrství, které opakovaně využívá jako své propagandistické zbraně při jednáních s dárcovskými zeměmi ze západu, se to však časem může povést. 8 text: Tomáš Nídr Tereza Hronová

10 A N K E T A A 9 Mohl svět udělat víc pro splnění Rozvojových cílů tisíciletí? Zuzana Hlavičková Ředitelka odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV ČR Rozvojové cíle tisíciletí jsou ojedinělým globálním konceptem, který i přes to, že nejspíš nebude zcela naplněn, je třeba považovat za úspěch. O splnění cílů se v posledních 14 letech snažily miliony lidí a pokrok v mnoha zemích díky MDGs skutečně nastal. O problémech rozvojového světa se konečně začalo široce diskutovat a nejen politici, ale i laická veřejnost zaměřili tolik potřebnou pozornost také tímto směrem, na mobilizaci peněz a energie. Naopak neúspěchem je to, že pozitivní změny jsou rozloženy nerovnoměrně mezi regiony, mezi země, ale i uvnitř jednotlivých států. Největší chudoba stále zůstává v subsaharské Africe a obecně jsou na tom hůř lidé žijící mimo města. Neúspěchem je i to, že cíle, které nebudou splněny, se týkají hlavně matek a dětí, i že zhoršování životního prostředí se nepodařilo zastavit. Rozvoj chudých oblastí mohl určitě být větší, kdyby do MDGs byl zahrnut i důraz na vládu práva, na důstojnost lidí, na dodržování lidských práv, na zajištění práce pro všechny, na inkluzivní ekonomický růst. Mezi novými cíli udržitelného rozvoje se tato témata musí objevit. Pak vzroste naděje, že se podaří dosáhnout rozvoje, který bude udržitelný i v těch nejvíce zapomenutých koutech světa. Při hledání odpovědi na otázku, zdali svět mohl udělat víc pro naplnění MDGs, se dá konstatovat, že ano. To, co se podařilo někdy lépe či hůře, nám ale ukázalo cestu, kterou bychom se v současné debatě o rozvojové agendě po roce 2015 měli společně vydat. Pavel Přibyl ředitel Českého fóra pro rozvojovou spolupráci (FoRS) Svět určitě mohl udělat víc. Avšak jde o tento svět se všemi jeho úskalími. Hodnotím proto pozitivně už tu skutečnost, že se u záležitostí, jež vyžadují shodu napříč státy v rámci OSN, daří dosáhnout alespoň velké části toho, co bylo v plánech. To se jinak daří spíše výjimečně. Existuje samozřejmě řada opatření, která by situaci mohla zlepšit výrazněji. A k některým z nich není ani potřeba shoda v rámci OSN, ale spíše důslednější rozhodování bohatého Severu. Jsou to zpravidla země OECD. Ty například určují sektorové politiky multilaterálních rozvojových institucí, jako je Světová banka. A tyto politiky, resp. jejich praktické naplňování, nejsou často s cíli odstraňování chudoby v souladu. Podobně lze zmínit problematiku daňových úniků, které omezují výši prostředků, jež by jinak v řadě zemí globálního Jihu mohly být ke zlepšení situace k dispozici. Kapitola sama o sobě je pak subvencované zemědělství EU, které výrazně snižuje konkurenceschopnost producentů z rozvojového světa na světových trzích. Zkrátka je v konzistentnosti přístupu ke zmírňování chudoby co dohánět. Je třeba usilovat o to, aby chystané SDGs představovaly po roce 2015 v tomto ohledu skutečně kvalitativní posun. Michal Broža vedoucí Informačního centra OSN v Praze Peněz na rozvojovou pomoc je teď sice rekordní dostatek, ale nesměřují tam, kam by primárně měly, tedy do nejchudších zemí. Rozvojové investice musí být zaměřovány strategicky a měly by sledovat multiplikační efekt. Další důležitou věcí je nedostatek vyškoleného zdravotnického personálu. V nejchudších venkovských oblastech chybí asi milion zdravotníků. V neposlední řadě je potřebné zaměřit se na problematiku měřitelnosti a vyhodnocování účinnosti rozvojové pomoci. Statistické systémy jednak trpí nejednotností, v mnoha zemích jsou zastaralé nebo nedostatečné. Některých z MDGs už bylo dosaženo (snižování chudoby, zlepšování přístupu k pitné vodě a zlepšování života v chudinských slumech, vyrovnání poměru dívek a chlapců ve školách). Splnění se blíží i cíle na potírání malárie, tuberkulózy a HIV/AIDS a snižování hladu. Pozitivní, i když ne dostatečný, je vývoj v oblasti zpřístupňování technologií nebo účasti žen na politickém rozhodování. Co se týče obchodu, 80 % dovozů z rozvojových zemí nepodléhá v rozvinutých státech daňové zátěži a obchodní tarify jsou na historicky nejnižší úrovni. Zadluženost rozvojových států se drží na úrovni 3 % příjmů z vývozu. Jiné cíle jsou v nedohlednu. 2,5 miliardy lidí stále nemá přístup k sanitaci, více než miliarda místo záchodů využívá otevřený prostor. Dostatečné pozornosti se nedostává třeba problematice zdraví rodiček a matek. 300 tisíc žen zemřelo v roce 2013 kvůli těhotenství nebo při porodu. archiv autorů Zajímají vás témata z rozvojového světa? Sledujte portál a facebookový profil Rozvojovka-Člověk v tísni. Najdete zde zajímavosti i aktuality. Můžete se také zapojit do diskuse a vyjádřit svoje názory. Pokud chcete pravidelně dostávat časopis Rozvojovka poštou, napište si o něj na

11 Plní Česko závazky vůči MDGs? Z A J Í M AV O S T I Z MDGs jsou úkoly, které si mezinárodní společenství samo dalo. Mělo časový rámec a indikátory, podle kterých by mohlo hodnotit boj s chudobou a rozvoj obecně. Otázkou však zůstává, jak tento progres vizualizovat na mapě? Center for Global Development sestavilo index postupu v plnění MDGs, který hodnotí jak stav plnění jednotlivých cílů, tak i souhrn všech sedmi cílů, pro jednotlivé země. Data ještě nejsou finální, jsou totiž vztažena k roku V celkovém hodnocení plnění MDGs si nejlépe vedou země Ekvádor, Egypt a Honduras, které splnily téměř všechny cíle. Nejhorší hodnocení naopak získalo Pobřeží slonoviny a DR Kongo, kterým se zatím nedaří plnit ani jeden cíl. Cíl 8 vytvořit globální partnerství pro rozvoj je důležitý především pro monitorování závazků rozvinutých zemí vůči zemím rozvojovým. Představuje globální snahu zavázat, alespoň morálně, rozvinuté země, aby jednaly odpovědně za hranicemi svých národních států. Avšak jedním z problémů monitorování naplňování cíle 8 je nedostatečné stanovení indikátorů. Z důvodu nesnadného měření byl vyvinut nový indikátor Index podpory rozvoje (The Commitment to Development Index, CDI). Podle indexu je hodnoceno 27 členských zemí komise DAC organizace OECD, včetně ČR. V celkovém pořadí v CDI v roce 2013 Česká republika zaujímala 24. místo (stejně jako Slovensko). Nejlepší výsledky má v oblasti životního prostředí, a to díky vysokým daním na benzín a klesajícímu růstu emisí skleníkových plynů na jednotku HDP. Má také nadprůměrné výsledky v technologiích, kde jsou podstatné dotace na výzkum a vývoj. Celkové skóre naší země však sráží nepříliš rozsáhlý program zahraniční pomoci, bariéry kladené migrantům a studentům z rozvojových zemí, překážky obchodu, omezená podpora mírových a humanitárních misí a nízká účast v iniciativách za transparentnost těžebního průmyslu. Zdroje: 10 text: Jiří Pánek doktorand na Katedře rozvojových studií, Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a redaktor magazínu GISportal.cz Byznys pro společnost Artyčoky pro další generace General Mills oznámil nový čtyřletý program ve spolupráci se svým dodavatelem AgroMantaro a mezinárodní humanitární organizací CARE. Firma chce investovat více než milion dolarů ve prospěch malých pěstitelů artyčoků v Peru. Program by jim měl zajistit vyšší výnosy a zlepšit ziskovost při zachování udržitelnosti produkce. Téměř stovka malopěstitelů získá vzdělání, přístup k mikropůjčkám, za které si mohou pořídit sazenice a osivo, mentoring při zakládání družstev a informace o finančním plánování. Podle velikosti polí se může ziskovost pro jednu farmářskou rodinu zvýšit až o 36 procent. Navíc pěstování artyčoku pomáhá udržovat místní ekonomiku a umožňuje farmářům přejít z jiných plodin, které nejsou již ekonomicky zajímavé, jako jsou brambory či obilí. Zejména region středních And má ideální klima pro pěstování artyčoků té nejlepší kvality a rostlina plodí po tři roky a poté se musí pole obnovovat. Právě na to neměli místní farmáři často prostředky a vzhledem k povaze svého podnikání neměli přístup k běžným úvěrům. Právě proto jsou mikropůjčky klíčové pro jejich dlouhodobé fungování. Zdroj: CSR fórum Oprava vrtů, cesta k pitné vodě Společnost ALS Czech Republic provozuje moderní analytické laboratoře. Provádí analýzy v oblasti životního prostředí, potravin, léčiv a olejů. Naše společnost se rozhodla začít angažovat v sociálně prospěšných aktivitách. Naším cílem je podporovat především takové projekty, které jsou ideově blízké naší filosofii a našemu podnikání. Proto jsme využili příležitost Světového dne vody a zaměstnaneckou sbírkou podpořili projekt organizace Člověk v tísni k zajištění vodních zdrojů v Etiopii, říká Petra Krupičková ze společnosti ALS Czech Republic. Firma poté vybranou částku zdvojnásobila. Spolu se svými zaměstnanci podpořila projekty zaměřené na vodu v etiopské Alabě, kde se skrývá až 300 metrů pod povrchem. Člověk v tísni tu dlouhodobě pomáhá lidem k přístupu k nezávadné vodě. Ve spolupráci s místními úřady opravuje poškozené vrty a zlepšuje stávající systém správy vodních zdrojů, který často selhává. Podle statistik 800 milionů obyvatel planety nemá k této životadárné tekutině přístup. Ročně zemřou 2,2 miliony lidí na průjmová onemocnění způsobená špinavou vodou. Zdroj: Člověk v tísni Za lepší podmínky v Bangladéši Společnost H&M se rozhodla investovat do rozvoje pracovních dovedností zaměstnanců v oděvním průmyslu v Bangladéši. V dubnu 2013 se v hlavním městě Dháce zřítil komplex Rana Plaza a tragédie si vyžádala přes 1000 obětí a 2000 zraněných. Textilní továrny, které tam sídlily, vyráběly oblečení pro řadu známých evropských značek. Švédská oděvní společnost hraje v bangladéšské ekonomice velmi podstatnou roli. Program H&M by měl do roku 2016 přinést užitek 5 tisícům lidí. Chce proto pracovat na zlepšování podmínek pracovníků, včetně podpory žen v místních regionech. Tyto aktivity probíhají v rámci platformy Business Call to Action, která prostřednictvím inovativních byznys modelů zapojuje firmy do plnění Rozvojových cílů tisíciletí. H&M chce vybudovat školící středisko, kde bude možné zvyšovat svoji pracovní kvalifikaci a dovednosti, za účelem zvýšení produktivity a dlouhodobé zaměstnatelnosti místních pracovníků. Pokud se tento program osvědčí, H&M na jeho základě vytvoří přenosný model vzdělávání, široce uplatnitelný v textilním průmyslu. Zdroj: CSR fórum

12

Cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů. Výzkum názorů české populace

Cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů. Výzkum názorů české populace Cíle udržitelného rozvoje 2015 2030 Organizace spojených národů Výzkum názorů české populace Duben 2016 1 Zdroj obrázku: http://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/cile-udrzitelneho-rozvoje-sdgs-2015-2030/. 2

Více

Udržitelná města a obce pro rozvoj Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

Udržitelná města a obce pro rozvoj Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce Udržitelná města a obce pro rozvoj Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce Co je humanitární pomoc? Definice humanitární pomoci Souhrn činností, jejichž cílem je zamezit ztrátám na životech a újmě na

Více

Důsledky nedostatku pitné vody

Důsledky nedostatku pitné vody Důsledky nedostatku pitné vody Není možné žít bez pitné vody. Když člověk nemá pravidelný přísunu pitné vody dochází k postupné dehydrataci, jejímž prvním příznakem je pocit žízně je tedy logické, že dehydratovaný

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis III. ročník DĚTSKÁ PRÁCE V ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH. referát. Jméno a příjmení: Anna Homutová

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis III. ročník DĚTSKÁ PRÁCE V ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH. referát. Jméno a příjmení: Anna Homutová Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Zeměpis III. ročník DĚTSKÁ PRÁCE V ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH referát Jméno a příjmení: Anna Homutová Třída: 3. A Datum: 18. 4. 2017 Dětská práce v rozvojových zemích 1.

Více

Evropský rok rozvoje /EYD2015/

Evropský rok rozvoje /EYD2015/ Prezentace projektu Evropský rok rozvoje /EYD2015/ 1. Kampaň Česko proti chudobě Od roku 2005 tvoří hlavní agendu kampaně Česko proti chudobě osm Rozvojových cílů tisíciletí. Těchto osm cílů, které byly

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Problém HIV/AIDS v Etiopii

Problém HIV/AIDS v Etiopii Českomoravská psychologická společnost Problém HIV/AIDS v Etiopii Mgr. Daniel Messele 29. dubna 2009 Akademie věd Praha Etiopie a sousední státy, velká etiopská města Umístění: východní Afrika Sousední

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Obyvatelstvo České republiky se v průběhu roku rozrostlo o 15,6 tisíce osob. Přibylo dětí a zejména seniorů. Stárnutí populace České republiky se znovu projevilo

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Udržitelné rozvojové cíle a EU

Udržitelné rozvojové cíle a EU Evropský hospodářský a sociální výbor Udržitelné rozvojové cíle a EU Kulatý stůl o infrastruktuře a industrializaci v rámci Evropského roku rozvoje 2015 dne 16. 3. 2015, Praha Ivan Voleš Udržitelné cíle

Více

ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014

ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014 ZPRÁVA O POMOCI V ETIOPII ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014 ekvtisni.cz strana 1 / 5 Voda nad zlato Více než 700 milionů obyvatel planety nemá přístup k nezávadné pitné vodě. Téměř polovina

Více

Závazek, spolupráce a kompromis

Závazek, spolupráce a kompromis Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Závazek, spolupráce a kompromis Aneb jak vznikla úmluva o právech osob se zdravotním postižením Camille Latimier Praha, 17.3.2012

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

Přirozený pohyb obyvatelstva. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz

Přirozený pohyb obyvatelstva. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Přirozený pohyb obyvatelstva Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Měření demografických jevů počty událostí (absolutní údaje) hrubé míry * specifické / diferenční míry pro různá pohlaví,

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Počet obyvatel České republiky se v průběhu roku 214, po úbytku v předchozím roce, opět zvýšil. Ve věkovém složení přibylo dětí a zejména seniorů. Populace dále

Více

HLAD VE SVĚTĚ BLAHOBYTU

HLAD VE SVĚTĚ BLAHOBYTU Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Globální problémy světa III. ročník HLAD VE SVĚTĚ BLAHOBYTU Petra Dukátová 3.B 5.10.2015 Hlad ve světě blahobytu 1. Úvod Hlad a zároveň chudoba se stali jedním z

Více

Nové programovací období co nás čeká

Nové programovací období co nás čeká Vědecko-výzkumný ústav Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. Nové programovací období co nás čeká doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. lubor.hruska@accendo.cz Nový přístup EU k období 2014 2020 preferovány integrované

Více

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Zdraví - definice Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhá nepřítomnost nemoci či slabosti ( WHO 7. 4. 1948) Vymezuje

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Potraviny v širších souvislostech

Potraviny v širších souvislostech Potraviny v širších souvislostech Ostrava, 6.11. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext V roce 2009 trpěla hladem více než miliarda

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra statistiky TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Demografický vývoj v České republice v návaznosti na evropské a celosvětové trendy Jméno autora:

Více

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis. Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010 Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.org 1 Chudoba ve světě ¼ populace v rozvojových zemích žije

Více

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo 1. Globální aspekty světového hospodářství Obyvatelstvo 1.1 Světová populace, demografické charakteristiky 1.1.1 Demografie Je vědní disciplína, která se zabývá obyvatelstvem, zejména jeho vývojem a složením.

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu V průběhu roku 213 pokračoval v České republice proces stárnutí populace. Zvýšil se průměrný věk obyvatel (na 41,5 let) i počet a podíl osob ve věku 65 a více

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/37. Pozměňovací návrh

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/37. Pozměňovací návrh 27.4.2015 B8-0360/37 37 Expo 2015 v Miláně: Potrava pro planetu, energie pro život Bod odůvodnění A A. vzhledem k tomu, že tématem výstavy Expo 2015 v Miláně je Potrava pro planetu, energie pro život a

Více

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 2017

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 2017 III. Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 2017 Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 2017 (dále jen Národní program HIV/AIDS

Více

Ostrava, 11. února 2010. Seminář pro učitele geografie

Ostrava, 11. února 2010. Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Seminář pro učitele geografie Globální a rozvojové vzdělávání informuje o problémech dlouhodobé chudoby a životech lidí v rozvinutých a v rozvojových zemích. směřuje k přijetí zodpovědnosti

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

AIDWATCH2015 ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY VE SVĚTLE NOVÝCH CÍLŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

AIDWATCH2015 ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY VE SVĚTLE NOVÝCH CÍLŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE AIDWATCH2015 ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY VE SVĚTLE NOVÝCH CÍLŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE Pohled FoRS Českého fóra pro rozvojovou spolupráci na zahraniční rozvojovou spolupráci ČR za rok

Více

Projekt LLABS : Celoživotní učení pro trvale udržitelný rozvoj 13-Pp-GRU-128

Projekt LLABS : Celoživotní učení pro trvale udržitelný rozvoj 13-Pp-GRU-128 Projekt LLABS : Celoživotní učení pro trvale udržitelný rozvoj 13-Pp-GRU-128 Aplikace EU legislativy a opatření pro ochranu prostředí a environmentální vzdělávání v České republice Ochrana životního prostředí

Více

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Cíl a předpokládaný výstup Cílem příspěvku je analyzovat dlouhodobou migraci cizinců

Více

Téma balíčku ICN na rok PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková

Téma balíčku ICN na rok PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková Téma balíčku ICN na rok 2013 PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková Název PŘEKLENUTÍ ROZDÍLŮ: Rozvojové cíle tisíciletí 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Obsah Shrnutí Kapitola 1: Porozumění RCT Kapitola2: RCT týkající

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

Strategie prevence HIV/AIDS a STDs. Manager Národního programu HIV/AIDS v ČR Ústí nad Labem 8. října 2010

Strategie prevence HIV/AIDS a STDs. Manager Národního programu HIV/AIDS v ČR Ústí nad Labem 8. října 2010 Strategie prevence HIV/AIDS a STDs Manager Národního programu HIV/AIDS v ČR Ústí nad Labem 8. října 2010 Epidemie v ČR Česká republika patří mezí státy s relativně nízkou prevalencí HIV infekce K 31.12.2009

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.3.2014 COM(2014) 140 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje Rady v prvním čtení k přijetí

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více

DEKLARACE PŘEDSEDNICKÉHO TRIA: ROVNOST ŽEN A MUŽŮ. Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi muži a ženami 14. listopadu 2008 Lille

DEKLARACE PŘEDSEDNICKÉHO TRIA: ROVNOST ŽEN A MUŽŮ. Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi muži a ženami 14. listopadu 2008 Lille DEKLARACE PŘEDSEDNICKÉHO TRIA: ROVNOST ŽEN A MUŽŮ Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi muži a ženami 14. listopadu 2008 Lille 1 Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi

Více

Taška byla ručně vyrobena z jutového pytle, ve kterém byla naší pražírně přivezena zelená káva.

Taška byla ručně vyrobena z jutového pytle, ve kterém byla naší pražírně přivezena zelená káva. Taška byla ručně vyrobena z jutového pytle, ve kterém byla naší pražírně přivezena zelená káva. Veškerý zisk (tj. cena náklady na výrobu) z prodeje tašek a zástěr jde na podporu projektu Waterfall nadace

Více

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty,

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 5 Potratovost Počet potratů se dlouhodobě snižuje a tento trend pokračoval i v roce. Registrovaných 7 potratů bylo 35,8 tisíce, čímž bylo opět překonáno historické minimum. Počet umělých přerušení těhotenství

Více

Znáte organizaci ADRA?

Znáte organizaci ADRA? Znáte organizaci ADRA? Nevládní organizace ADRA mezinárodní humanitární organizace pomoc lidem v nouzi založena v USA před více než 50 lety 125 poboček po celém světě v ČR působí už více jak 20 let poskytuje

Více

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob P7_TA(2011)0390 Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2011 o postoji a závazku EU před summitem

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. ov602 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření MEMO/06/372 V Bruselu dne 12. října 2006 Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření Řešení problému stárnutí v EU několik číselných údajů Otázka stárnutí obyvatelstva se netýká pouze

Více

Představení kampaně ČESKO PROTI CHUDOBĚ. Workshop Summit skupiny G-8 v Gleneagles 6.-8.7. Co přinese pro Evropu a ČR?

Představení kampaně ČESKO PROTI CHUDOBĚ. Workshop Summit skupiny G-8 v Gleneagles 6.-8.7. Co přinese pro Evropu a ČR? Představení kampaně ČESKO PROTI CHUDOBĚ Workshop Summit skupiny G-8 v Gleneagles 6.-8.7. Co přinese pro Evropu a ČR? Informační středisko OSN, Praha, 28. června 2005 1. O co v kampani jde 2. Kdo je součástí

Více

Sustainable Development Goals nová výzva k hodnocení místní udržitelnosti

Sustainable Development Goals nová výzva k hodnocení místní udržitelnosti Sustainable Development Goals nová výzva k hodnocení místní udržitelnosti PaedDr. Tomáš Hák, PhD. Centrum pro otázky životního prostředí Univerzita Karlova INDIKÁTORY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE A KVALITA ŽIVOTA

Více

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs): FAKTA

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs): FAKTA Cíle udržitelného rozvoje (SDGs): FAKTA 22.9.2015 Sedmnáct Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) představuje program rozvoje na následujících 15 let (2015 2030) a navazuje na úspěšnou agendu Rozvojových cílů

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají

Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají Marian Jurečka ministr zemědělství 3. 10. 2017 Strategie MZe s výhledem do roku 2030 Konkurenceschopnost a udržitelnost českého

Více

K příležitosti Mezinárodního dne vody, který letos připadl na 22. března, se několik tříd ZŠ Lupáčova v průběhu druhého pololetí zapojilo do projektu

K příležitosti Mezinárodního dne vody, který letos připadl na 22. března, se několik tříd ZŠ Lupáčova v průběhu druhého pololetí zapojilo do projektu K příležitosti Mezinárodního dne vody, který letos připadl na 22. března, se několik tříd ZŠ Lupáčova v průběhu druhého pololetí zapojilo do projektu Mýdlo = hrdina dětí. Projekt uspořádal UNICEF s podporou

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě. Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010

KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě. Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010 KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě T Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010 Chudoba ve světě Klimatické změny a chudoba Jedna z největších výzev 21. století

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA TEZE DIPLOMOVÉ PRÁCE: VÝVOJ PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC VE VIETNAMU V LETECH 1988 2000 Autor: Vedoucí diplomové práce: Katedra řízení Praha

Více

Globální rizika. Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech

Globální rizika. Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech Globální rizika Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech Global Risk Report ročenka analyzující globální rizika vydává Světové ekonomické fórum

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Výživová politika v evropském regionu WHO. Zuzana Derflerová Brázdová Masarykova univerzita

Výživová politika v evropském regionu WHO. Zuzana Derflerová Brázdová Masarykova univerzita Výživová politika v evropském regionu WHO Zuzana Derflerová Brázdová Masarykova univerzita Tři pilíře výživové politiky podle WHO Bezpečnost potravin prevence kontaminace chemické a biologické Výživová

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v roce 2014

Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v roce 2014 Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v roce 2014 Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) je důležitou součástí zahraniční politiky České republiky, která přispívá k odstraňování chudoby v kontextu

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O VYUŽITÍ FINANČNÍHO DARU NADAČNÍHO FONDU VEOLIA

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O VYUŽITÍ FINANČNÍHO DARU NADAČNÍHO FONDU VEOLIA ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O VYUŽITÍ FINANČNÍHO DARU NADAČNÍHO FONDU VEOLIA DODÁVKA PITNÉ VODY PRO ETIOPII REKONSTRUKCE VRTU VE VESNICI HANSHA, OKRES ALABA page 1 / 6 1. ÚVOD Popis situace Přístup k nezávadným zdrojům

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Litoměřice, 16. března 2016 www.zdravamesta.cz/js2016 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozvoj 21. 4. 2010 2009/2217(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 Charles Goerens (PE439.073v01-00) k nové strategii v Afghánistánu (2009/2217(INI)) AM\813767.doc PE441.045v01-00

Více

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA5209 Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Czech Republic FLASH 269 Chtěl/a bych vám položit několik otázek ohledně vztahů mezi různými generacemi, ze

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15.

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Návrh Evropské komise 2016 Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. června 2016 Proč evropský semestr a doporučení EU?

Více

Etika pomoci. Člověk v tísni, o. p. s.

Etika pomoci. Člověk v tísni, o. p. s. Etika pomoci Člověk v tísni, o. p. s. Cílem společnosti Člověk v tísni je: spolupodílet se na vytvoření tolerantní aotevřené společnosti, ve které jsou kulturní, etnické, rasové a jiné odlišnosti zdrojem

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AFRIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 2. Hospodářsky nevýznamnější státy bohaté, vyspělé, rychle se rozvíjející podle celkového hrubého domácího produktu (mil. US dolarů) 2008 podle Světové banky (WB)

Více

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. května 2008 (20.05) (OR. en) 9251/08 PROBA 18 DEVGEN 65 AGRI 126 WTO 87 COAFR 141 RELEX 298 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro komodity Datum: 14. května

Více

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC EU a rovnost žen a mužů ve sportu Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC 1. Rovnost žen a mužů v EU Rovnost žen a mužů je: základním právem a hodnotou EU součástí zakládajících smluv Evropských

Více

Zasedání OSN: Je možné změnit svět?

Zasedání OSN: Je možné změnit svět? Zasedání OSN: Je možné změnit svět? Cíle aktivity: - Seznámit se s Rozvojovými cíli tisíciletí - Rozvíjet dovednosti vyhledávat a zpracovávat informace z různých zdrojů. - Simulovat jednání OSN Cílová

Více

SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY KYBERŠIKANA. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: únor 2014

SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY KYBERŠIKANA. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: únor 2014 SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY KYBERŠIKANA Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: únor 2014 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_1.ZSV.15 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851 Vytvořeno: únor 2014 Ročník: 2. ročník

Více

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková Balíček ICN Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní zátěže sester Kapitola 5: Důležitost pracovního

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

3 Rozvodovost. Tab. 3.1 Rozvody podle návrhu a pořadí,

3 Rozvodovost. Tab. 3.1 Rozvody podle návrhu a pořadí, 3 Rozvodovost Statistika zpracovaná na základě údajů obdržených od Ministerstva spravedlnosti ČR udává 26,1 tisíce rozvedených manželství v roce 2015, nejméně od roku 2000. Téměř třetina rozvodů byla iniciována

Více

Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven?

Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Strategický cíl 3. Prosperita

Strategický cíl 3. Prosperita Prosperující město 3.1 Služby města pro podnikání a investice zajišťující příliv investic a podporu podnikatelských aktivit 3.2 Pracovní příležitosti bez bariér cílem zlepšit možnosti účasti na trhu práce

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

vedoucími zaměstnanci a zaměstnankyněmi MV dle předmětu činnosti útvarů, policejním prezidentem a generálním ředitelem HZS ČR

vedoucími zaměstnanci a zaměstnankyněmi MV dle předmětu činnosti útvarů, policejním prezidentem a generálním ředitelem HZS ČR PRIORITY A POSTUPY MINISTERSTVA VNITRA PŘI PROSAZOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO ŽENY A MUŽE NA ROK 2016 (Akční plán k resortní strategii podpory rovnosti žen a mužů na rok 2016) 1. Vyhodnocení plnění za

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI

POLITIKA SOUDRŽNOSTI JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva

1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva 196 1965 197 198 199 2 25 21 196 1965 197 198 199 2 25 21 Počet obyvatel (stav k 31.12., v tis.) Počet cizinců (stav k 31.12. v tis.) Podíl z celkového obyvatelstva 1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/1. Pozměňovací návrh. Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas za skupinu S&D

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/1. Pozměňovací návrh. Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas za skupinu S&D 27.4.2015 B8-0360/1 1 Bod odůvodnění C a (nový) Ca. vzhledem k tomu, že téma milánského Expa 2015, které je zaměřeno především na potraviny, zahrnuje rovněž rybolov, jenž stejně jako zemědělství s problematikou

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

Problémy chudoby. VY_32_INOVACE_Z.2.06 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia

Problémy chudoby. VY_32_INOVACE_Z.2.06 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Příprava na krize: Humanitární mapování a sdílení informací. Projekt EUROSHA European Open Source Humanitarian Aid Volunteers

Příprava na krize: Humanitární mapování a sdílení informací. Projekt EUROSHA European Open Source Humanitarian Aid Volunteers Příprava na krize: Humanitární mapování a sdílení informací Projekt EUROSHA European Open Source Humanitarian Aid Volunteers Proč jsou mapy důležité pro humanitární pomoc? Proč se sbírají humanitární data?

Více

Kulatý stůl transfer technologií v projektech zahraniční rozvojové spolupráce

Kulatý stůl transfer technologií v projektech zahraniční rozvojové spolupráce FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Kulatý stůl transfer technologií v projektech zahraniční rozvojové spolupráce Daniel Svoboda člen SR FoRS Development Worldwide, spolek svoboda@dww.cz 1 FoRS

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/2226(INI)

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/2226(INI) Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro mezinárodní obchod 2016/2226(INI) 20.9.2016 NÁVRH ZPRÁVY obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více