Vážení hosté, XII. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL VOJENSKÝCH HUDEB KROMĚŘÍŽ th International Military Band Festival Kroměříž 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení hosté, XII. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL VOJENSKÝCH HUDEB KROMĚŘÍŽ 2005 12th International Military Band Festival Kroměříž 2005"

Transkript

1 XII. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL VOJENSKÝCH HUDEB KROMĚŘÍŽ th International Military Band Festival Kroměříž až 4. září 2005 from 2nd to 4th September, 2005 pořádaný organized by ředitelstvím výcviku a doktrín Vyškov Armády České republiky Training and Doctrine Directorate Vyškov of the Czech Armed Forces Městem Kroměříž Town of Kroměříž pod záštitou ministra obrany České republiky under the Aegis of the Minister of Defense of the Czech Republic Vážení hosté, co nejsrdečněji Vás všechny vítám v městě Kroměříži u příležitosti konání XII. ročníku mezinárodního festivalu vojenských hudeb - Kroměříž Město Kroměříž se svými téměř obyvateli je po staletí nazýváno Hanáckými Athénami jako centrum vzdělanosti a kulturnosti regionu Haná. Dnes po dvanácté se v Kroměříži setkávají reprezentanti vojenských kapel sedmi zemí, aby se utkali v rytířském hudebním klání s cílem dosažení co nejlepšího výsledku, ale i vzájemného obohacení o poznání života v našem městě i v České republice v současné době. Pevně věřím, že toto přátelské mezinárodní setkání ještě více přispěje k prohloubení vzájemné spolupráce nejen mezi hudebníky těchto zemí, ale i všemi lidmi dobré vůle. Přeji Vám všem silný hudební zážitek, dosažení co nejlepších osobních výsledků a příjemný pobyt v našem městě. Ing. Petr Dvořáček starosta města Kroměříže Vážení přátelé, Festivalový výbor The Festival Board Předseda President Ing. Ignác Balogh, Vyškov Místopředseda Vice-president Ing. Jiří Jachan, Kroměříž Členové Members Mgr. Vlastimil Dvořák, Kroměříž Lubomír Fila, Kroměříž Ing. Milan Kotek, Vyškov Mgr. Jozef Matúš, Vyškov Mgr. Petr Pálka, Kroměříž Richard Rataj, Praha Buďte srdečně vítáni na XII. ročníku mezinárodního festivalu vojenských hudeb - Kroměříž Dovolte mi, abych Vás přivítal na přehlídce tuzemských i zahraničních vojenských hudeb právě v roce, kdy naše armáda vstoupila do fáze plné profesionalizace. Je to nejen pro armádu významný historický mezník. Zároveň mi dovolte vyslovit přání, aby letošní festival přispěl nejen k dobré reprezentaci Armády České republiky na veřejnosti, ale formou veselé, vážné, řízné nebo pomalejší hudby ukázal současnou profesionální úroveň evropských vojenských hudeb. Jsem hluboce přesvědčen, že vzájemná konfrontace zúčastněných hudeb přispěje k prohloubení vzájemného poznání a k vysoké úrovni tohoto ročníku mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Přeji nám všem krásné zážitky z tónů v nádherném městě Kroměříži, bez kterého bychom jen stěží tento festival uskutečnili. Ať nám ladí tóny, přeje počasí a všem účastníkům hodně zdaru. plukovník Ing. Ignác Balogh ředitel festivalu program_armada_2005.indd 2-3 8/26/05 7:55:38 AM

2 XII. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL VOJENSKÝCH HUDEB KROMĚŘÍŽ th INTERNATIONAL MILITARY BAND FESTIVAL KROMĚŘÍŽ 2005 Program Programme Pátek 2. září 2005 Friday, 2nd September, 2005 Velké náměstí Great Square 19:00 POCHODEM VCHOD Hvězdicový pochod zahraničních vojenských hudeb ulicemi města Parade of the foreign Military Bands in the streets of the town 20:00 HUDBY SE PŘEDSTAVUJÍ Představení účastníků festivalu Presentation of the Participants Vystoupení jednotlivých vojenských hudeb Military Bands Performance 21:00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU Opening Ceremony 21:15 OHŇOSTROJ Fireworks Sobota 3. září 2005 Saturday, 3 rd September, :00-12:00 Velké náměstí Great Square VYSTOUPENÍ VOJENSKÝCH HUDEB Military Bands Performance 14:00-18:00 Podzámecká zahrada Chateau Garden PROMENÁDNÍ KONCERTY ZAHRANIČNÍCH HUDEB Promenade concerts of foreign military music ensembles 19:00 Velké náměstí Great Square KONCERT POSÁDKOVÉ HUDBY HRADEC KRÁLOVÉ Concert by the garrison music band from Hradec Králové VYSTOUPENÍ MAŽORETEK Parade march of Majorettes 20:00 KONCERT ÚSTŘEDNÍ HUDBY AČR S HOSTEM BOHUŠEM MATUŠEM Concert of the ACR Central Band with the guest star Bohuš MATUŠ Neděle 4. září 2005 Sunday, 4th September, :30 Velké náměstí Great Square SLAVNOSTNÍ DEFILÉ Vystoupení účastníků festivalu Military Bands Performance SPOLEČNÝ MONSTRKONCERT Common Magnificent Concert program_armada_2005.indd 4-5 8/26/05 7:55:42 AM

3 HUDBA MECHANIZOVANÉ BRIGÁDY AOSTA ITÁLIE Hudba mechanizované brigády AOSTA byla založena v roce 1977 v Mesině, pod názvem Útvarová hudba a byla složena z jednoho poddůstojníka kapelníka, jednoho uvaděče a 27 hudebníků. V roce 1988 přijala název Kapela Brigády AOSTA a byla přemístěna k Oddílu velení a spojení AOSTA. V současné době má přibližně 40 členů složených z dobrovolníků ve stálé službě (vojáků z povolání), dobrovolníků v roční službě (vojenská presenční služba) a dobrovolníků v záloze, kteří se střídají po měsíčních cyklech, čímž je zajištěno alternování jednotlivých hudebníků při vystoupeních. Jeden poddůstojník zastává funkci kapelníka. Hudební těleso spadá do podřízenosti 2. velitelství operačních sil a je využíváno nejen výhradně pro vojenské akce, ale i při velkých národních a mezinárodních akcích. Za poslední období byla hudba zvána do zahraničí, konkrétně do České republiky (Praha v roce 1999, SRN, Maďarska a v poslední době do Belgie (v roce 2002). Sklidila vždy velký úspěch a uznání jak od publika, tak i od významných vojenských a civilních představitelů. Repertoár hudby je velmi široký a nezaměřuje se pouze na vojenskou hudbu, ale také na populární, operní, symfonickou a duchovní hudbu. Současným kapelníkem je vrchní strážmistr (marescialo = maršál) Fedele DE CARO. BAND OF THE BRIGADE AOSTA ITALY The Band of the Mechanised Brigade AOSTA was founded in 1977 in Messina, named as regimental band and then comprised one non-commissioned officer - bandmaster, one announcer and 27 musicians. In 1988, the band adopted the name Band of Brigade AOSTA and was incorporated to the AOSTA Command and Signals Group. In the present, the band has about 40 members, including volunteers on active duty (career servicemen), volunteers on 12-month service (conscription) and volunteering reservists, who rotate on monthly basis to make sure individual musicians can alternate for concerts. A non-commissioned officer acts in capacity of bandmaster. The ensemble is subordinate to the 2nd Operations Forces Headquarters and performs not only during military functions, but also in major national and international events. The band was recently invited to play in other countries, in particular to the Czech Republic (Prague in 1999), Germany, Hungary and most recently in Belgium (in 2002). The band always scores a great success and is highly appreciated by both the audience, and high-ranking military and civil officials. The repertoire is very broad and not limited to military music only, Band AOSTA also plays pop, opera, symphonic and spiritual music. Current bandmaster of Band AOSTA is Marescialo Fedele DE CARO. program_armada_2005.indd 6-7 8/26/05 7:55:44 AM

4 VOJENSKÁ HUDBA V TRENČÍNE - SLOVENSKO Vznik tohoto tělesa se datuje k , krátce po vzniku velitelství Východního vojenského okruhu ČSSR. Ve státním archívu v Trenčíně jsou uloženy dokumenty o tom, že vojenská hudba v Trenčíne existovala již Jejím kapelníkem byl Karl Kaspar RICHTER. Uvedená fakta, dokumenty a dochované hudební skladby dokazují, že tato kapela má stodvacetiletou tradici. V druhém desetiletí 20. století byl kapelníkem vojenské hudby 17. pěšího pluku Antonín Motal. V letech v ní sloužil významný hudební skladatel dechové hudby světového významu Karol Pádivý ( ), který vytváří v životě vojenské hudby Trenčín osobitou kapitolu. Podstatná část jeho života (od r až do smrti) je spojena s Trenčínem a trenčínským regionem. Ve své skladatelské činnosti v převážně vycházel z typického trenčínského folklóru. Jeho skladby jsou protkané slovenskou melodikou, aranžované s průbojnou nápaditostí. Dodnes tvoří kmenový základ repertoáru vojenské hudby Trenčín. Vojenská hudba Trenčín se kromě účinkování pro armádu podílí na propagaci ozbrojených sil pro širokou občanskou veřejnost formou promenádních koncertů, výchovných koncertů pro mládež a různych vystoupení v komorním obsazení vojenského dechového orchestru. Od roku vzniku samostatného Slovenska - se Vojenská hudba Trenčín s úspěchem zúčastnila zahraničních festivalů dechových hudeb v Polsku, Maďarsku, Německu, Francii a dvakrát v České republice. THE MILITARY BAND IN TRENČÍN - SLOVAKIA The Military Band in Trenčín has a long-standing tradition. The State Archives in Trenčín keeps documents that corroborate that a military band in Trenčín existed already at 14 April Based on the above facts, documents and preserved musical compositions, the Military Band in Trenčín has tradition of more than 120 years. Prominent composer of brass music, Karol Pádivý ( ), served as a musician with the military band of the 17th Infantry Regiment in Trenčín from 1928 till This renowned musical composer created an original chapter in the life of the Military Band, as major part of his life (from 1929 till 1965) is connected with Trenčín and the Trenčín region. His compositions are full of Slovak melodiousness, instrumented with penetrating resourcefulness and still represent the core repertoire of the Military Band Trenčín. Apart from playing for the Armed Forces, the Military Band Trenčín also represents the Armed Forces for general public in the form of promenade concerts, education concerts for young people as well as various other performances as a brass chamber orchestra. Since 1993 origination of independent Slovakia the Military Brand Trenčín also successfully participated in brass band festivals in Poland, Hungary, Germany, France and two times in the Czech Republic. program_armada_2005.indd 8-9 8/26/05 7:55:52 AM

5 VOJENSKÁ HUDBA BURGENLAND - RAKOUSKO Vojenská kapela Vojenského velitelství Burgenland vznikla v roce 1957, a od té doby jí náleží čestný úkol pokračovat v tradici slavné 76-ky. Vždyť přece v 76 byli činní slavní kapelníci Carl Michael Zieher a Anton Rosenkranz. Hudba Vojenského velitelství Burgenland však zároveň pochází z města Josepha Haydna, hlavního města spolkové země Burgenland. Freistadt Eisenstand leží zhruba 50 km jižně od spolkového hlavního města Vídně, v blízkosti jezera Nuesiedler See, a je obklopeno četnými vinicemi. Prvním hudebním vedoucím Vojenské hudby Burgenland byl jmenován tehdejší kapelník hudby četnictva prof. Josef Kotay. Kotay, který se v celém Burgenlandu těšil pověsti skvělého kapelníka a skladatele, mohl po krátké době prezentovat vynikající hudební těleso. Vojenský kapelník Josef Kotay vojenskou hudbu vedl až do roku Po něm na tři roky následoval prof. Hans Schadenbauer. V červnu 1978 převzal Vojenskou hudbu Vojenského velitelství Burgenland vojenský kapelník profesor plukovník Rudolf Schrumpf a důsledně pokračoval v tradici Vojenské hudby Burgenland. 1. dubna 2003 vedení Vojenské hudby Burgenland převzal vojenský kapelník major Hans Miertl. Do jeho funkčního období spadají již dvě zahraniční cesty. V roce 2003 prezentovala Vojenská hudba Burgenland divácký program v městské hale v Bayreuthu (Německo). V roce 2004 Vojenská hudba Burgenland hostovala v Budapešti u příležitosti oslav vstupu Maďarska do Evropské unie. Další důležitou událostí v průběhu roku Vojenské hudby Burgenland jsou Haydnovy výlety. Při nich jsou divákům různými orchestry, na originálních místech, jako např. v Haydnově zahradním domku, Haydnově domě, v zámku Esterhazy nebo v Bergkirche, prezentována hudební díla Jospha Haydna. BURGENLAND MILITARY BAND - AUSTRIA Military Band of Military Command Burgenland was formed in 1957, and since then they have fulfilled the honorary function to continue the tradition of the famous 76. It was the 76, which was led by renowned bandmasters Carl Michael Zieher and Anton Rosenkranz. At the same time, the Burgenland Military Band comes from the city of Joseph Haydn, the capital of Burgenland. Freistadt Eisenstadt is located approximately 50 km south from the capital of Vienna, nearby Neusiedler See, and is surrounded by numerous wine yards. The first musical leader of the Burgenland Military Band was appointed the then bandmaster of gendarmerie band, professor Josef Kotay. Kotay, who enjoyed the reputation of an excellent bandmaster and composer throughout Burgenland, could soon present an outstanding musical ensemble. Bandmaster Josef Kotay led the military band until Professor Hans Schadenbauer then became the bandmaster for three years. In June 1978, Burgenland military bandmaster professor Colonel Rudolf Schrumpf took over the Band of Military Command Burgenland and consistently pursued its best traditions. Military bandmaster Major Hans Miertl took over the lead of Burgenland Military Band on April 1st, His tenure has included two trips abroad. The Burgenland Military Band performed a program in city hall in Bayreuth (Germany) in In 2004, the Burgenland Military Band gave a guest performance in Budapest on the occasion of ceremonies to celebrate Hungary s accession to the European Union. Another important event in the Burgenland Military Band s yearly schedule are Haydn trips. During the event various orchestras play pieces of Joseph Haydn to audiences in original locations such as Haydn garden house, Haydn house, in Esterhazy Castle or Bergkirche. program_armada_2005.indd /26/05 7:55:57 AM

6 HUDBA VOJENSKÉHO OKRUHU III - NĚMECKO Hudba vojenského okruhu III, od 1. října 2001 podřízená Velitelství vojenského okruhu III v Erfurtu, vznikla při sjednocení Německa 1. dubna 1991 v Erfurtu jako hudba vojenského okruhu VII a 13. tankové divize s označením Armádní hudba července 1994 byla Vojenská hudba přejmenována na Armádní hudbu 13. Změnou velení v říjnu 2001 se z Armádní hudby 13 stala Hudba vojenského okruhu III Erfurt. Jako dechový symfonický orchestr je vojenská hudba tvořena vojáky z povolání i vojáky základní služby. Úkoly vojenské hudby jsou velmi rozsáhlé. Hudba se podílí na zabezpečování hudební produkce při všech typech služebních vojenských, pietních a slavnostních aktů, od slavnostních slibů (přísah), až po velké čepobití. Samostatnou a jedinečnou kapitolu života orchestru pak tvoří její koncertní činnost. Svým vystupováním na mnoha dobročinných koncertech a akcích komuny se Hudba vojenského okruhu III považuje za spojovací článek mezi vojskem a civilním obyvatelstvem. Hudba vojenského okruhu III se mnohokrát představila i v zahraničí. Postupně účinkovala v Belgii, Francii nebo Rakousku, v roce 1999 hostovala na mezinárodních festivalech v Kanadě, Anglii a ve Švýcarsku a v roce 2002 vystoupila při příležitosti festivalu Germany Day v USA. WEHRBEREICHSMUSIKKORPS III - GERMANY The Wehrbereichsmusikkorps III, placed under the Wehrbereichskommando III in Erfurt since October 1st 2002, became famous as the Musikkorps of the Wehrbereichskommando VII and the 13. Panzergrenadierdivision. In the course of the German reunion on April 1st 1991 was named Heeresmusikkorps 70. On July 1st the Musikkorps got the name Heeresmusikkorps 13. As the symphonic wind orchestra the Musikkorps is mostly formed of time- and occupation soldiers. Soldiers who are in military service for 9 months ( Grundwehrdienstleistende ) are integrated in the orchestra after auditioning. The tasks of the Musikkorps are very multilateral. The music surrounding of solemn promises, military ceremonies and performance of the Großen Zapfenstreich (- Grand Tattoo) belong to the music work. The little brass band an the Combo care for entertainment and dance music. At many charities the Wehrbereichsmusikkorps III is the connection between army and civilian population. The year 1996 was the year of the superlative. On May 30th 1996 after two years of the band construction was given a new rehearsal building. Because of its fashioning and equipment it is one of the most modern band buildings in Germany. We doesn t represent the Bundeswehr only in Germany - also abroad, i.e. France, UK, Belgium, Canada and where ever our army needs us. The assistance on international music events like the participation on the NATO music festival in Kaiserslautern in 1997 belongs to the activities of the Erfurter Musikkorps, too we have been part of very successful international military festivals in Canada, England and Switzerland. program_armada_2005.indd /26/05 7:56:12 AM

7 ÚSTŘEDNÍ HUDBA POZEMNÍHO VOJSKA - FRANCIE Ústřední hudba pozemního vojska byla založena v Rochefort v roce 1945 v podobě žesťového orchestru. Dirigováním tohoto hudebního tělesa byl pověřen poručík Avignon. Začátkem roku 1946 se orchestr usazuje spolu se 3. praporem koloniální pěchoty v kasárnách LIMOGES ve Versailles. Nábor členů v témže roku probíhá mezi vojáky praporu. První oficiální vystoupení se koná v Paříži 14. července Koncem roku 1947 se počet členů orchestru zvyšuje. Už jako hudební těleso se orchestr usazuje v kasárnách CLIGNANCOURT, které jsou sídlem štábu 1. koloniální polobrigády. Nové podmínky práce poskytované mladým členům a rovněž blízkost pařížské Státní hudební konzervatoře napomáhají od té doby při výběru kvalitních hudebníků. V roce 1952 dostává oficiální název ústřední hudba koloniálních vojsk. V roce 1958 je soubor přejmenován na Ústřední hudbu námořní pěchoty. V roce 1978 je tato věhlasná hudba zapsána na seznam sedmi největších armádních hudebních formací. Od roku 1997 vystupuje pod názvem Ústřední hudba pozemního vojska. Stéphane FOUGEROUX se narodil v La Rochelle. Hudbu studuje na konzervatoři v rodném městě a následně na Státní oblastní konzervatoři v Bordeaux, kde získává několik ocenění ve třídách pozounu, žesťového souboru, hudebního orchestru a instrumentálního hraní. Jeho eklektická činnost ho poté přivádí ke studiu harmonie, kontrapunktu a instrumentace s Desiré Dondoynem a dále k řízení orchestru na konzervatoři v Besanconu s Ferdinandem Caurem. V roce 1991 je jmenován druhým dirigentem vojenské hudby a pracuje pro oblastní hudbu 57. pěšího pluku v Bordeaux, poté se ujímá vedení hudby 35. pěšího pluku v Belfortu. Jako laureát konkursu na dirigenta vojenské hudby je v roce 1995 jmenován studijním vedoucím na vojenské konzervatoři armádní hudby ve Versailles. V roce 1995 jej oslovuje armádní kapelník J. Michel Sordin, aby mu asistoval v čele Ústřední hudby pozemního vojska. MILITARY LAND FORCES BAND - FRANCE Military Land Forces Band was found in 1945 in Rochefort as a brass orchestra. Conducting of this band was in hands of Lieutenant AVIGNON. At the beginning of the year 1946 the orchestra settles down in the Limoges Barracks in Versailles together with the Third Colonial Infantry Battalion. In the same year they join the Maisons-Lafitte camp. The enlistment is done among the battalion soldiers. The first official performance is in Paris on the 14th July By the end of the year 1947 the number of orchestra members is rising. As an ensemble, the orchestra settles down in Clignancourt barracks, that are the seat of the Staff of the 1st Colonial Provincial Brigade. New working conditions for the young members and also the nearness of the Parisian State Musical Conservatory help to choose musicians of a truly high quality. In the year 1952 the official name is the Central Colonial Military Band. In the year 1958 the name is changed again into Central Marine Band. In the year 1978 is this famed band added to the list of seven biggest military bands. Since the year 1997 the band is being known as the Central Land Forces Band. Stéphane FOUGEROUX was born in La Rochelle. He studied music at a conservatory in his hometown and then at the State District Conservatory in Bordeaux, where he received few rewards in trombone classes, brass band, musical orchestra and instrumental playing. His electic activity leads him to a harmony study, counterpoint and instrumentation with Désiré Dondeyne and further to an orchestra conducting at a Conservatory in Besançon with Ferdinand Caure. In the year 1991 he was appointed the second conductor of the Military Band and he started to work for the District Band of the 57th Infantry Regiment in v Bordeaux, later he conducted the 35th Infantry Regiment Band in Belfortu. As an audition laureate for the military band conductor he was appointed a study head at the Military Conservatory of Military Band in Versailles in In the year 1999 the military bandmaster appeals to him to become his assistant in the head of Central Land Forces Band. Chef de Musique des Armées Hors Classe Lieutenant-colonel Jean Michel SORLIN Sous-Chef de Musique Adjudant-Chef Didier DESCAMPS Chef de Musique Militaire Capitaine Stéphane FOUGEROUX Tambour-Major Adjudant-Chef Jean-Philippe ROSSIGNOL program_armada_2005.indd /26/05 7:56:22 AM

8 MEHTER - TURECKO Nejstarší vojenská hudba světa Po staletí doprovázela vojenská hudba Mehter turecké vojsko do bitev, dodávala vojákům důvěru, sílu a odvahu a vyvolávala hrůzu v srdcích jeho nepřátel, ale na druhé straně také v míru svými vystoupeními posilovala a povzbuzovala národní cítění a hrdost. Kapela Mehter, používající turecké lidové nástroje, zejména bubny a zurna (dechový nástroj s pronikavým zvukem), symbolizovala svrchovanost a nezávislost. Kořeny hudby Mehter lze vysledovat až do 8. století, jak ukazuje nejnovější turecký nápis orkhun, který zmiňuje sbory TUD a v 11. století Kagarli Mahmudův Divan- -i lugat-i türk, popisující hudbu, vystupující před chánem podobným způsobem jako Mehter. V pravém slova smyslu byla Mehter založena r. 1299, kdy sultánem Seldžukem uznán Osmana Gazý bejem a poslal mu jako symbol hodnosti a nezávislosti tabl (buben) a chochol. Mehter byla otomanským symbolem až do roku 1826, kdy sultán Mahmud II. zrušil jednotky janičárů a přidruženou Mehter rozpustil. Pokusy o oživení hudby na počátku 19. století měly krátké trvání. V roce 1953 bylo rozhodnuto Mehter oživit jako instituci historického a turistického zájmu, a připojit ji k Vojenskému muzeu v Istanbulu. Dnes - v součinnosti s historickou skupinou janičárů - hudba několikrát v týdnu vystupuje v muzeu, na festivalech a některých oficiálních akcích. Vystoupení Mehter s jejími kostýmy, hudebními nástroji a pronikavou hudbou je symbolem a připomínkou otomanské slávy, velikosti a nádhery. MEHTER - TURKEY For centuries, Mehter marching band accompanied the Ottoman army as they marched into battles, instilling confidence, strength, courage into soldiers and striking horror into the hearts of their enemies, but on the other hand it also performed in peacetime for public to cheer up national pride. The Mehter music, which utilised Turkish folk instruments, principally drums and zurna (the shrill oboe-like instrument), symbolized sovereignty and independence. The roots of Mehter music can be traced as far back as the 8th century. Mehter s establishment in its full sense took place in 1299, when Osman Gazi was recognised as Bey by the Seljuk Sultan who sent him a tabl (kettledrum) and a plume of feathers as a symbol of rank and independence. Mehter stood as a symbol of the Ottoman until 1826, when sultan Mahmoud II. abolished the Janissary company and disbanded the associated Mehter. Attempts to revive the Mehter band in the beginning of 19th century were short-lived. Then in 1953, it was decided to revive Mehter as an institution of historical and touristic interest attached to the Istanbul Military Museum. Today, the band assisted by the historical janissary company performs several times a week at the Museum, festivals and some official ceremonies. With its costumes, musical instruments and powerful stirring music, Mehter s performance is a symbol and reminder of the Ottoman s glory, grandeur and magnificence. program_armada_2005.indd /26/05 7:56:27 AM

9 POSÁDKOVÁ HUDBA HRADEC KRÁLOVÉ Posádková hudba Hradec Králové vznikla z hudby československého letectva, založené v roce Prvním kapelníkem se stal mjr. Josef Velan, absolvent vídeňské školy na violu. Dirigentem byl Ferdinand Škrobák. Základ orchestru tvořili absolventi pražské vojenské hudební školy. V roce 1950 byla hudba přemístěna do posádky Mladá a na jaře 1951 do posádky Hradec Králové. Od r působí převážně ve Východočeském kraji. Občané Hradce Králové ji znají z účinkování při různých oslavách a promenádních koncertech např. v lázeňských léčebnách v Teplicích a Poděbradech. Velmi oblíbené jsou výchovné koncerty pořádané pro základní školy na Hradecku. Pro rozhlasové posluchače orchestr natočil více než 400 skladeb. V minulých letech rozšířil orchestr svoji působnost i směrem do zahraničí. Zúčastnil se koncertních zájezdů do Polské republiky, hudebních slavností v Königsteinu a mezinárodních festivalů vojenských leteckých hudeb v Karlsruhe (SRN). Za úspěšnou a společensky prospěšnou činnost získala Posádková hudba Hradec Králové celou řadu uznání a vyznamenání od vojenských, státních a společenských orgánů. GARRISON BAND OF HRADEC KRÁLOVÉ The Hradec Králové Military Band was formed on the basis of the Czechoslovak Air Force Band, which was founded in Major Josef Velan, graduate of Vienna school in viola, became the first bandmaster and Ferdinand Škrobák was the band conductor. Graduates of the Prague military musical school formed the core of the orchestra. In 1950, the band was moved to Mladá garrison and then to Hradec Králové garrison in The band has performed mostly in the region of Eastern Bohemia since Citizens of Hradec Králové know the band from feasts and promenade concerts, such as those in Teplice and Poděbrady spa resorts. Education concerts for primary schools in the region of Hradec Králové always see a high attendance. The orchestra recorded in excess of 400 pieces for radio listeners. The orchestra recently also started to play abroad, with participation in guest performances in Poland, musical festival in Königstein and International Military Bands Festival in Karlsruhe, Germany. For its successful and beneficial activities, the Garrison Band of Hradec Jrálové received a number of awards and decorations from military, government and community authorities. program_armada_2005.indd /26/05 7:56:33 AM

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana 1.Úvodní strana 1 AMERICAN FESTIVALS AJ 3 Konverzační témata DUM č. 20 septima osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago.

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago. Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: únor 2013 Ročník: 3. až 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová slova: London, Tube, Big Ben, Buckingham Palace, Tower Bridge. Cíl práce a způsob použití:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie Specifikace oboru Co je Anglický to POLYGRAFIE jazyk 1. 1. www.isspolygr.cz 1 Co je to polygrafie Vytvořil: Vytvořila: Jan Pavla Doležal Axmanová DUM číslo: 103 Co je to polygrafie Škola Ročník Název projektu

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY:

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY: ORIGINAL TITLE: S rozhlasem na věčné časy TITLE IN ENGLISH: Radio Eternity AUTHOR: Werner Fritsch PRODUCED BY: Czech Radio Czech Radio Vinohradská 12, 120 99 Prague 2 Czech Republic phone: +420 221 551

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Unit 1 part A - translation practice 1. Jmenuji se Jessica Poole. Mám dvanáct let a žiji v Londýně. My name's Jessica Poole. I'm twelve years old and I live

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVAC ŠVP Fotograf, Kosmetička-vizážistka,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs Klíčová slova: 5. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs Text: The wedding banquet The wedding banquet is a special occasion for each restaurant owner. It should be prepared

Více

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček CRC: SRC: RC: Rectors Meetings Summary 1992-2016 (As of 2 June 2016) Czech Rectors Conference Slovak Rectors Conference Czech and Slovak Higher Education Institutions Rectors Club Date Meeting Place and

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Australská města, pracovní list

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Australská města, pracovní list Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

EURAXESS pomáhá vědcům

EURAXESS pomáhá vědcům Mgr. et Mgr. Hana Hušková EURAXESS pomáhá vědcům Podpora mobility a vzdělávání výzkumných pracovníků Obsah 1. Co je EURAXESS? 2. EURAXESS Jobs 3. EURAXESS Services 4. EURAXESS Rights 5. EURAXESS Links

Více

GREAT BRITAIN. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anglický jazyk Třída 3.A Téma hodiny Druh materiálu

GREAT BRITAIN. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anglický jazyk Třída 3.A Téma hodiny Druh materiálu Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0390 0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_HoP02 Vypracoval(a),

Více

A year in my life VY_32_INOVACE_98. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 6.

A year in my life VY_32_INOVACE_98. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 6. A year in my life VY_32_INOVACE_98 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 6. 1.Find 26 words in a wordsearch and solve a message. A year in my life 1 G E

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana úvodní strana 1 SUŠICE SUŠICE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 15 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL

Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL ENÍ PRVNÍ TENÍ V ANGLI TIN Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan Kdopak by se školy bál Who Would

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Kids Fun Day Summer on the farm

Kids Fun Day Summer on the farm Kids Fun Day Summer on the farm IIK Grand Prix 2013 May 2013 For Grand Prix only Propagační materiály článek v interním ITS Bulletinu Dear Parents and Colleagues, The ITS Kids Fun Day is just around the

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské *1993 Vyučování na naší škole trvá od 8:05 do 15:50. Lessons at our school last from 8:05 a.m. to 3:50 p.m. Vyučovací hodina trvá 45 minut. One lesson lasts 45 minutes. Přestávky trvají od 5-20 minut.

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

211. TAKTICKÁ LETKA BY TÍMTO RÁDA PODĚKOVALA:

211. TAKTICKÁ LETKA BY TÍMTO RÁDA PODĚKOVALA: 2 1 1. t a k t i c k á l e t k a 2009 211. Ta k t i c k á le t k a Předchůdkyně 211. taktické letky, 41. stíhací letka, byla založena 1. ledna 1995 během reorganizace Vzdušných sil Armády České republiky.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee

půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee service on 2nd week of January with 512kbs it was satisfactory

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

The United Kingdom VY_32_INOVACE_99. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 8. 9.roč.

The United Kingdom VY_32_INOVACE_99. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 8. 9.roč. The United Kingdom VY_32_INOVACE_99 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. 9.roč. 1.Find 28 expressions in a word search and solve the hidden message.

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

PITSTOP VY_22_INOVACE_26

PITSTOP VY_22_INOVACE_26 PITSTOP VY_22_INOVACE_26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. PITSTOP 1/ Try to complete the missing words. Then listen and check your ideas. Eight

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh14 Vypracoval(a),

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_268 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

TALIS - zúčastněné země

TALIS - zúčastněné země 2 TALIS - zúčastněné země TALIS 2008: účastnilo se 24 zemí TALIS 2013: účastní se 33 zemí Členské země OECD Rakousko Austrálie Australia Slovensko Belgie Austria Slovinsko Brazílie Belgium (Flanders) Španělsko

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

1. Introduction - That is me. 1. Presentation

1. Introduction - That is me. 1. Presentation 1. Introduction - That is me ZŠ a MŠ Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 15 Cíl hodiny: Vytvořit prezentaci "To jsem já", zopakovat slovesa popisující zájmy a přítomný čas průběhový (Učebnice: Project 2, Introduction

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVAC ŠVP Fotograf, Kosmetička-vizážistka,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_277 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE COMPENDIUM OF TOURISM STATISTICS IN THE CZECH REPUBLIC

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE COMPENDIUM OF TOURISM STATISTICS IN THE CZECH REPUBLIC KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE COMPENDIUM OF TOURISM STATISTICS IN THE CZECH REPUBLIC 1999 OBSAH / SUMMARY: 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE / BAS IC INFORMATION... 3 2. VYBRANÉ EKONOMICKÉ

Více