Vážení hosté, XII. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL VOJENSKÝCH HUDEB KROMĚŘÍŽ th International Military Band Festival Kroměříž 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení hosté, XII. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL VOJENSKÝCH HUDEB KROMĚŘÍŽ 2005 12th International Military Band Festival Kroměříž 2005"

Transkript

1 XII. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL VOJENSKÝCH HUDEB KROMĚŘÍŽ th International Military Band Festival Kroměříž až 4. září 2005 from 2nd to 4th September, 2005 pořádaný organized by ředitelstvím výcviku a doktrín Vyškov Armády České republiky Training and Doctrine Directorate Vyškov of the Czech Armed Forces Městem Kroměříž Town of Kroměříž pod záštitou ministra obrany České republiky under the Aegis of the Minister of Defense of the Czech Republic Vážení hosté, co nejsrdečněji Vás všechny vítám v městě Kroměříži u příležitosti konání XII. ročníku mezinárodního festivalu vojenských hudeb - Kroměříž Město Kroměříž se svými téměř obyvateli je po staletí nazýváno Hanáckými Athénami jako centrum vzdělanosti a kulturnosti regionu Haná. Dnes po dvanácté se v Kroměříži setkávají reprezentanti vojenských kapel sedmi zemí, aby se utkali v rytířském hudebním klání s cílem dosažení co nejlepšího výsledku, ale i vzájemného obohacení o poznání života v našem městě i v České republice v současné době. Pevně věřím, že toto přátelské mezinárodní setkání ještě více přispěje k prohloubení vzájemné spolupráce nejen mezi hudebníky těchto zemí, ale i všemi lidmi dobré vůle. Přeji Vám všem silný hudební zážitek, dosažení co nejlepších osobních výsledků a příjemný pobyt v našem městě. Ing. Petr Dvořáček starosta města Kroměříže Vážení přátelé, Festivalový výbor The Festival Board Předseda President Ing. Ignác Balogh, Vyškov Místopředseda Vice-president Ing. Jiří Jachan, Kroměříž Členové Members Mgr. Vlastimil Dvořák, Kroměříž Lubomír Fila, Kroměříž Ing. Milan Kotek, Vyškov Mgr. Jozef Matúš, Vyškov Mgr. Petr Pálka, Kroměříž Richard Rataj, Praha Buďte srdečně vítáni na XII. ročníku mezinárodního festivalu vojenských hudeb - Kroměříž Dovolte mi, abych Vás přivítal na přehlídce tuzemských i zahraničních vojenských hudeb právě v roce, kdy naše armáda vstoupila do fáze plné profesionalizace. Je to nejen pro armádu významný historický mezník. Zároveň mi dovolte vyslovit přání, aby letošní festival přispěl nejen k dobré reprezentaci Armády České republiky na veřejnosti, ale formou veselé, vážné, řízné nebo pomalejší hudby ukázal současnou profesionální úroveň evropských vojenských hudeb. Jsem hluboce přesvědčen, že vzájemná konfrontace zúčastněných hudeb přispěje k prohloubení vzájemného poznání a k vysoké úrovni tohoto ročníku mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Přeji nám všem krásné zážitky z tónů v nádherném městě Kroměříži, bez kterého bychom jen stěží tento festival uskutečnili. Ať nám ladí tóny, přeje počasí a všem účastníkům hodně zdaru. plukovník Ing. Ignác Balogh ředitel festivalu program_armada_2005.indd 2-3 8/26/05 7:55:38 AM

2 XII. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL VOJENSKÝCH HUDEB KROMĚŘÍŽ th INTERNATIONAL MILITARY BAND FESTIVAL KROMĚŘÍŽ 2005 Program Programme Pátek 2. září 2005 Friday, 2nd September, 2005 Velké náměstí Great Square 19:00 POCHODEM VCHOD Hvězdicový pochod zahraničních vojenských hudeb ulicemi města Parade of the foreign Military Bands in the streets of the town 20:00 HUDBY SE PŘEDSTAVUJÍ Představení účastníků festivalu Presentation of the Participants Vystoupení jednotlivých vojenských hudeb Military Bands Performance 21:00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU Opening Ceremony 21:15 OHŇOSTROJ Fireworks Sobota 3. září 2005 Saturday, 3 rd September, :00-12:00 Velké náměstí Great Square VYSTOUPENÍ VOJENSKÝCH HUDEB Military Bands Performance 14:00-18:00 Podzámecká zahrada Chateau Garden PROMENÁDNÍ KONCERTY ZAHRANIČNÍCH HUDEB Promenade concerts of foreign military music ensembles 19:00 Velké náměstí Great Square KONCERT POSÁDKOVÉ HUDBY HRADEC KRÁLOVÉ Concert by the garrison music band from Hradec Králové VYSTOUPENÍ MAŽORETEK Parade march of Majorettes 20:00 KONCERT ÚSTŘEDNÍ HUDBY AČR S HOSTEM BOHUŠEM MATUŠEM Concert of the ACR Central Band with the guest star Bohuš MATUŠ Neděle 4. září 2005 Sunday, 4th September, :30 Velké náměstí Great Square SLAVNOSTNÍ DEFILÉ Vystoupení účastníků festivalu Military Bands Performance SPOLEČNÝ MONSTRKONCERT Common Magnificent Concert program_armada_2005.indd 4-5 8/26/05 7:55:42 AM

3 HUDBA MECHANIZOVANÉ BRIGÁDY AOSTA ITÁLIE Hudba mechanizované brigády AOSTA byla založena v roce 1977 v Mesině, pod názvem Útvarová hudba a byla složena z jednoho poddůstojníka kapelníka, jednoho uvaděče a 27 hudebníků. V roce 1988 přijala název Kapela Brigády AOSTA a byla přemístěna k Oddílu velení a spojení AOSTA. V současné době má přibližně 40 členů složených z dobrovolníků ve stálé službě (vojáků z povolání), dobrovolníků v roční službě (vojenská presenční služba) a dobrovolníků v záloze, kteří se střídají po měsíčních cyklech, čímž je zajištěno alternování jednotlivých hudebníků při vystoupeních. Jeden poddůstojník zastává funkci kapelníka. Hudební těleso spadá do podřízenosti 2. velitelství operačních sil a je využíváno nejen výhradně pro vojenské akce, ale i při velkých národních a mezinárodních akcích. Za poslední období byla hudba zvána do zahraničí, konkrétně do České republiky (Praha v roce 1999, SRN, Maďarska a v poslední době do Belgie (v roce 2002). Sklidila vždy velký úspěch a uznání jak od publika, tak i od významných vojenských a civilních představitelů. Repertoár hudby je velmi široký a nezaměřuje se pouze na vojenskou hudbu, ale také na populární, operní, symfonickou a duchovní hudbu. Současným kapelníkem je vrchní strážmistr (marescialo = maršál) Fedele DE CARO. BAND OF THE BRIGADE AOSTA ITALY The Band of the Mechanised Brigade AOSTA was founded in 1977 in Messina, named as regimental band and then comprised one non-commissioned officer - bandmaster, one announcer and 27 musicians. In 1988, the band adopted the name Band of Brigade AOSTA and was incorporated to the AOSTA Command and Signals Group. In the present, the band has about 40 members, including volunteers on active duty (career servicemen), volunteers on 12-month service (conscription) and volunteering reservists, who rotate on monthly basis to make sure individual musicians can alternate for concerts. A non-commissioned officer acts in capacity of bandmaster. The ensemble is subordinate to the 2nd Operations Forces Headquarters and performs not only during military functions, but also in major national and international events. The band was recently invited to play in other countries, in particular to the Czech Republic (Prague in 1999), Germany, Hungary and most recently in Belgium (in 2002). The band always scores a great success and is highly appreciated by both the audience, and high-ranking military and civil officials. The repertoire is very broad and not limited to military music only, Band AOSTA also plays pop, opera, symphonic and spiritual music. Current bandmaster of Band AOSTA is Marescialo Fedele DE CARO. program_armada_2005.indd 6-7 8/26/05 7:55:44 AM

4 VOJENSKÁ HUDBA V TRENČÍNE - SLOVENSKO Vznik tohoto tělesa se datuje k , krátce po vzniku velitelství Východního vojenského okruhu ČSSR. Ve státním archívu v Trenčíně jsou uloženy dokumenty o tom, že vojenská hudba v Trenčíne existovala již Jejím kapelníkem byl Karl Kaspar RICHTER. Uvedená fakta, dokumenty a dochované hudební skladby dokazují, že tato kapela má stodvacetiletou tradici. V druhém desetiletí 20. století byl kapelníkem vojenské hudby 17. pěšího pluku Antonín Motal. V letech v ní sloužil významný hudební skladatel dechové hudby světového významu Karol Pádivý ( ), který vytváří v životě vojenské hudby Trenčín osobitou kapitolu. Podstatná část jeho života (od r až do smrti) je spojena s Trenčínem a trenčínským regionem. Ve své skladatelské činnosti v převážně vycházel z typického trenčínského folklóru. Jeho skladby jsou protkané slovenskou melodikou, aranžované s průbojnou nápaditostí. Dodnes tvoří kmenový základ repertoáru vojenské hudby Trenčín. Vojenská hudba Trenčín se kromě účinkování pro armádu podílí na propagaci ozbrojených sil pro širokou občanskou veřejnost formou promenádních koncertů, výchovných koncertů pro mládež a různych vystoupení v komorním obsazení vojenského dechového orchestru. Od roku vzniku samostatného Slovenska - se Vojenská hudba Trenčín s úspěchem zúčastnila zahraničních festivalů dechových hudeb v Polsku, Maďarsku, Německu, Francii a dvakrát v České republice. THE MILITARY BAND IN TRENČÍN - SLOVAKIA The Military Band in Trenčín has a long-standing tradition. The State Archives in Trenčín keeps documents that corroborate that a military band in Trenčín existed already at 14 April Based on the above facts, documents and preserved musical compositions, the Military Band in Trenčín has tradition of more than 120 years. Prominent composer of brass music, Karol Pádivý ( ), served as a musician with the military band of the 17th Infantry Regiment in Trenčín from 1928 till This renowned musical composer created an original chapter in the life of the Military Band, as major part of his life (from 1929 till 1965) is connected with Trenčín and the Trenčín region. His compositions are full of Slovak melodiousness, instrumented with penetrating resourcefulness and still represent the core repertoire of the Military Band Trenčín. Apart from playing for the Armed Forces, the Military Band Trenčín also represents the Armed Forces for general public in the form of promenade concerts, education concerts for young people as well as various other performances as a brass chamber orchestra. Since 1993 origination of independent Slovakia the Military Brand Trenčín also successfully participated in brass band festivals in Poland, Hungary, Germany, France and two times in the Czech Republic. program_armada_2005.indd 8-9 8/26/05 7:55:52 AM

5 VOJENSKÁ HUDBA BURGENLAND - RAKOUSKO Vojenská kapela Vojenského velitelství Burgenland vznikla v roce 1957, a od té doby jí náleží čestný úkol pokračovat v tradici slavné 76-ky. Vždyť přece v 76 byli činní slavní kapelníci Carl Michael Zieher a Anton Rosenkranz. Hudba Vojenského velitelství Burgenland však zároveň pochází z města Josepha Haydna, hlavního města spolkové země Burgenland. Freistadt Eisenstand leží zhruba 50 km jižně od spolkového hlavního města Vídně, v blízkosti jezera Nuesiedler See, a je obklopeno četnými vinicemi. Prvním hudebním vedoucím Vojenské hudby Burgenland byl jmenován tehdejší kapelník hudby četnictva prof. Josef Kotay. Kotay, který se v celém Burgenlandu těšil pověsti skvělého kapelníka a skladatele, mohl po krátké době prezentovat vynikající hudební těleso. Vojenský kapelník Josef Kotay vojenskou hudbu vedl až do roku Po něm na tři roky následoval prof. Hans Schadenbauer. V červnu 1978 převzal Vojenskou hudbu Vojenského velitelství Burgenland vojenský kapelník profesor plukovník Rudolf Schrumpf a důsledně pokračoval v tradici Vojenské hudby Burgenland. 1. dubna 2003 vedení Vojenské hudby Burgenland převzal vojenský kapelník major Hans Miertl. Do jeho funkčního období spadají již dvě zahraniční cesty. V roce 2003 prezentovala Vojenská hudba Burgenland divácký program v městské hale v Bayreuthu (Německo). V roce 2004 Vojenská hudba Burgenland hostovala v Budapešti u příležitosti oslav vstupu Maďarska do Evropské unie. Další důležitou událostí v průběhu roku Vojenské hudby Burgenland jsou Haydnovy výlety. Při nich jsou divákům různými orchestry, na originálních místech, jako např. v Haydnově zahradním domku, Haydnově domě, v zámku Esterhazy nebo v Bergkirche, prezentována hudební díla Jospha Haydna. BURGENLAND MILITARY BAND - AUSTRIA Military Band of Military Command Burgenland was formed in 1957, and since then they have fulfilled the honorary function to continue the tradition of the famous 76. It was the 76, which was led by renowned bandmasters Carl Michael Zieher and Anton Rosenkranz. At the same time, the Burgenland Military Band comes from the city of Joseph Haydn, the capital of Burgenland. Freistadt Eisenstadt is located approximately 50 km south from the capital of Vienna, nearby Neusiedler See, and is surrounded by numerous wine yards. The first musical leader of the Burgenland Military Band was appointed the then bandmaster of gendarmerie band, professor Josef Kotay. Kotay, who enjoyed the reputation of an excellent bandmaster and composer throughout Burgenland, could soon present an outstanding musical ensemble. Bandmaster Josef Kotay led the military band until Professor Hans Schadenbauer then became the bandmaster for three years. In June 1978, Burgenland military bandmaster professor Colonel Rudolf Schrumpf took over the Band of Military Command Burgenland and consistently pursued its best traditions. Military bandmaster Major Hans Miertl took over the lead of Burgenland Military Band on April 1st, His tenure has included two trips abroad. The Burgenland Military Band performed a program in city hall in Bayreuth (Germany) in In 2004, the Burgenland Military Band gave a guest performance in Budapest on the occasion of ceremonies to celebrate Hungary s accession to the European Union. Another important event in the Burgenland Military Band s yearly schedule are Haydn trips. During the event various orchestras play pieces of Joseph Haydn to audiences in original locations such as Haydn garden house, Haydn house, in Esterhazy Castle or Bergkirche. program_armada_2005.indd /26/05 7:55:57 AM

6 HUDBA VOJENSKÉHO OKRUHU III - NĚMECKO Hudba vojenského okruhu III, od 1. října 2001 podřízená Velitelství vojenského okruhu III v Erfurtu, vznikla při sjednocení Německa 1. dubna 1991 v Erfurtu jako hudba vojenského okruhu VII a 13. tankové divize s označením Armádní hudba července 1994 byla Vojenská hudba přejmenována na Armádní hudbu 13. Změnou velení v říjnu 2001 se z Armádní hudby 13 stala Hudba vojenského okruhu III Erfurt. Jako dechový symfonický orchestr je vojenská hudba tvořena vojáky z povolání i vojáky základní služby. Úkoly vojenské hudby jsou velmi rozsáhlé. Hudba se podílí na zabezpečování hudební produkce při všech typech služebních vojenských, pietních a slavnostních aktů, od slavnostních slibů (přísah), až po velké čepobití. Samostatnou a jedinečnou kapitolu života orchestru pak tvoří její koncertní činnost. Svým vystupováním na mnoha dobročinných koncertech a akcích komuny se Hudba vojenského okruhu III považuje za spojovací článek mezi vojskem a civilním obyvatelstvem. Hudba vojenského okruhu III se mnohokrát představila i v zahraničí. Postupně účinkovala v Belgii, Francii nebo Rakousku, v roce 1999 hostovala na mezinárodních festivalech v Kanadě, Anglii a ve Švýcarsku a v roce 2002 vystoupila při příležitosti festivalu Germany Day v USA. WEHRBEREICHSMUSIKKORPS III - GERMANY The Wehrbereichsmusikkorps III, placed under the Wehrbereichskommando III in Erfurt since October 1st 2002, became famous as the Musikkorps of the Wehrbereichskommando VII and the 13. Panzergrenadierdivision. In the course of the German reunion on April 1st 1991 was named Heeresmusikkorps 70. On July 1st the Musikkorps got the name Heeresmusikkorps 13. As the symphonic wind orchestra the Musikkorps is mostly formed of time- and occupation soldiers. Soldiers who are in military service for 9 months ( Grundwehrdienstleistende ) are integrated in the orchestra after auditioning. The tasks of the Musikkorps are very multilateral. The music surrounding of solemn promises, military ceremonies and performance of the Großen Zapfenstreich (- Grand Tattoo) belong to the music work. The little brass band an the Combo care for entertainment and dance music. At many charities the Wehrbereichsmusikkorps III is the connection between army and civilian population. The year 1996 was the year of the superlative. On May 30th 1996 after two years of the band construction was given a new rehearsal building. Because of its fashioning and equipment it is one of the most modern band buildings in Germany. We doesn t represent the Bundeswehr only in Germany - also abroad, i.e. France, UK, Belgium, Canada and where ever our army needs us. The assistance on international music events like the participation on the NATO music festival in Kaiserslautern in 1997 belongs to the activities of the Erfurter Musikkorps, too we have been part of very successful international military festivals in Canada, England and Switzerland. program_armada_2005.indd /26/05 7:56:12 AM

7 ÚSTŘEDNÍ HUDBA POZEMNÍHO VOJSKA - FRANCIE Ústřední hudba pozemního vojska byla založena v Rochefort v roce 1945 v podobě žesťového orchestru. Dirigováním tohoto hudebního tělesa byl pověřen poručík Avignon. Začátkem roku 1946 se orchestr usazuje spolu se 3. praporem koloniální pěchoty v kasárnách LIMOGES ve Versailles. Nábor členů v témže roku probíhá mezi vojáky praporu. První oficiální vystoupení se koná v Paříži 14. července Koncem roku 1947 se počet členů orchestru zvyšuje. Už jako hudební těleso se orchestr usazuje v kasárnách CLIGNANCOURT, které jsou sídlem štábu 1. koloniální polobrigády. Nové podmínky práce poskytované mladým členům a rovněž blízkost pařížské Státní hudební konzervatoře napomáhají od té doby při výběru kvalitních hudebníků. V roce 1952 dostává oficiální název ústřední hudba koloniálních vojsk. V roce 1958 je soubor přejmenován na Ústřední hudbu námořní pěchoty. V roce 1978 je tato věhlasná hudba zapsána na seznam sedmi největších armádních hudebních formací. Od roku 1997 vystupuje pod názvem Ústřední hudba pozemního vojska. Stéphane FOUGEROUX se narodil v La Rochelle. Hudbu studuje na konzervatoři v rodném městě a následně na Státní oblastní konzervatoři v Bordeaux, kde získává několik ocenění ve třídách pozounu, žesťového souboru, hudebního orchestru a instrumentálního hraní. Jeho eklektická činnost ho poté přivádí ke studiu harmonie, kontrapunktu a instrumentace s Desiré Dondoynem a dále k řízení orchestru na konzervatoři v Besanconu s Ferdinandem Caurem. V roce 1991 je jmenován druhým dirigentem vojenské hudby a pracuje pro oblastní hudbu 57. pěšího pluku v Bordeaux, poté se ujímá vedení hudby 35. pěšího pluku v Belfortu. Jako laureát konkursu na dirigenta vojenské hudby je v roce 1995 jmenován studijním vedoucím na vojenské konzervatoři armádní hudby ve Versailles. V roce 1995 jej oslovuje armádní kapelník J. Michel Sordin, aby mu asistoval v čele Ústřední hudby pozemního vojska. MILITARY LAND FORCES BAND - FRANCE Military Land Forces Band was found in 1945 in Rochefort as a brass orchestra. Conducting of this band was in hands of Lieutenant AVIGNON. At the beginning of the year 1946 the orchestra settles down in the Limoges Barracks in Versailles together with the Third Colonial Infantry Battalion. In the same year they join the Maisons-Lafitte camp. The enlistment is done among the battalion soldiers. The first official performance is in Paris on the 14th July By the end of the year 1947 the number of orchestra members is rising. As an ensemble, the orchestra settles down in Clignancourt barracks, that are the seat of the Staff of the 1st Colonial Provincial Brigade. New working conditions for the young members and also the nearness of the Parisian State Musical Conservatory help to choose musicians of a truly high quality. In the year 1952 the official name is the Central Colonial Military Band. In the year 1958 the name is changed again into Central Marine Band. In the year 1978 is this famed band added to the list of seven biggest military bands. Since the year 1997 the band is being known as the Central Land Forces Band. Stéphane FOUGEROUX was born in La Rochelle. He studied music at a conservatory in his hometown and then at the State District Conservatory in Bordeaux, where he received few rewards in trombone classes, brass band, musical orchestra and instrumental playing. His electic activity leads him to a harmony study, counterpoint and instrumentation with Désiré Dondeyne and further to an orchestra conducting at a Conservatory in Besançon with Ferdinand Caure. In the year 1991 he was appointed the second conductor of the Military Band and he started to work for the District Band of the 57th Infantry Regiment in v Bordeaux, later he conducted the 35th Infantry Regiment Band in Belfortu. As an audition laureate for the military band conductor he was appointed a study head at the Military Conservatory of Military Band in Versailles in In the year 1999 the military bandmaster appeals to him to become his assistant in the head of Central Land Forces Band. Chef de Musique des Armées Hors Classe Lieutenant-colonel Jean Michel SORLIN Sous-Chef de Musique Adjudant-Chef Didier DESCAMPS Chef de Musique Militaire Capitaine Stéphane FOUGEROUX Tambour-Major Adjudant-Chef Jean-Philippe ROSSIGNOL program_armada_2005.indd /26/05 7:56:22 AM

8 MEHTER - TURECKO Nejstarší vojenská hudba světa Po staletí doprovázela vojenská hudba Mehter turecké vojsko do bitev, dodávala vojákům důvěru, sílu a odvahu a vyvolávala hrůzu v srdcích jeho nepřátel, ale na druhé straně také v míru svými vystoupeními posilovala a povzbuzovala národní cítění a hrdost. Kapela Mehter, používající turecké lidové nástroje, zejména bubny a zurna (dechový nástroj s pronikavým zvukem), symbolizovala svrchovanost a nezávislost. Kořeny hudby Mehter lze vysledovat až do 8. století, jak ukazuje nejnovější turecký nápis orkhun, který zmiňuje sbory TUD a v 11. století Kagarli Mahmudův Divan- -i lugat-i türk, popisující hudbu, vystupující před chánem podobným způsobem jako Mehter. V pravém slova smyslu byla Mehter založena r. 1299, kdy sultánem Seldžukem uznán Osmana Gazý bejem a poslal mu jako symbol hodnosti a nezávislosti tabl (buben) a chochol. Mehter byla otomanským symbolem až do roku 1826, kdy sultán Mahmud II. zrušil jednotky janičárů a přidruženou Mehter rozpustil. Pokusy o oživení hudby na počátku 19. století měly krátké trvání. V roce 1953 bylo rozhodnuto Mehter oživit jako instituci historického a turistického zájmu, a připojit ji k Vojenskému muzeu v Istanbulu. Dnes - v součinnosti s historickou skupinou janičárů - hudba několikrát v týdnu vystupuje v muzeu, na festivalech a některých oficiálních akcích. Vystoupení Mehter s jejími kostýmy, hudebními nástroji a pronikavou hudbou je symbolem a připomínkou otomanské slávy, velikosti a nádhery. MEHTER - TURKEY For centuries, Mehter marching band accompanied the Ottoman army as they marched into battles, instilling confidence, strength, courage into soldiers and striking horror into the hearts of their enemies, but on the other hand it also performed in peacetime for public to cheer up national pride. The Mehter music, which utilised Turkish folk instruments, principally drums and zurna (the shrill oboe-like instrument), symbolized sovereignty and independence. The roots of Mehter music can be traced as far back as the 8th century. Mehter s establishment in its full sense took place in 1299, when Osman Gazi was recognised as Bey by the Seljuk Sultan who sent him a tabl (kettledrum) and a plume of feathers as a symbol of rank and independence. Mehter stood as a symbol of the Ottoman until 1826, when sultan Mahmoud II. abolished the Janissary company and disbanded the associated Mehter. Attempts to revive the Mehter band in the beginning of 19th century were short-lived. Then in 1953, it was decided to revive Mehter as an institution of historical and touristic interest attached to the Istanbul Military Museum. Today, the band assisted by the historical janissary company performs several times a week at the Museum, festivals and some official ceremonies. With its costumes, musical instruments and powerful stirring music, Mehter s performance is a symbol and reminder of the Ottoman s glory, grandeur and magnificence. program_armada_2005.indd /26/05 7:56:27 AM

9 POSÁDKOVÁ HUDBA HRADEC KRÁLOVÉ Posádková hudba Hradec Králové vznikla z hudby československého letectva, založené v roce Prvním kapelníkem se stal mjr. Josef Velan, absolvent vídeňské školy na violu. Dirigentem byl Ferdinand Škrobák. Základ orchestru tvořili absolventi pražské vojenské hudební školy. V roce 1950 byla hudba přemístěna do posádky Mladá a na jaře 1951 do posádky Hradec Králové. Od r působí převážně ve Východočeském kraji. Občané Hradce Králové ji znají z účinkování při různých oslavách a promenádních koncertech např. v lázeňských léčebnách v Teplicích a Poděbradech. Velmi oblíbené jsou výchovné koncerty pořádané pro základní školy na Hradecku. Pro rozhlasové posluchače orchestr natočil více než 400 skladeb. V minulých letech rozšířil orchestr svoji působnost i směrem do zahraničí. Zúčastnil se koncertních zájezdů do Polské republiky, hudebních slavností v Königsteinu a mezinárodních festivalů vojenských leteckých hudeb v Karlsruhe (SRN). Za úspěšnou a společensky prospěšnou činnost získala Posádková hudba Hradec Králové celou řadu uznání a vyznamenání od vojenských, státních a společenských orgánů. GARRISON BAND OF HRADEC KRÁLOVÉ The Hradec Králové Military Band was formed on the basis of the Czechoslovak Air Force Band, which was founded in Major Josef Velan, graduate of Vienna school in viola, became the first bandmaster and Ferdinand Škrobák was the band conductor. Graduates of the Prague military musical school formed the core of the orchestra. In 1950, the band was moved to Mladá garrison and then to Hradec Králové garrison in The band has performed mostly in the region of Eastern Bohemia since Citizens of Hradec Králové know the band from feasts and promenade concerts, such as those in Teplice and Poděbrady spa resorts. Education concerts for primary schools in the region of Hradec Králové always see a high attendance. The orchestra recorded in excess of 400 pieces for radio listeners. The orchestra recently also started to play abroad, with participation in guest performances in Poland, musical festival in Königstein and International Military Bands Festival in Karlsruhe, Germany. For its successful and beneficial activities, the Garrison Band of Hradec Jrálové received a number of awards and decorations from military, government and community authorities. program_armada_2005.indd /26/05 7:56:33 AM

45. 45 th. výročí založení. vojenského útvaru. Anniversary of Foundation. of the Military Unit. No. 6165

45. 45 th. výročí založení. vojenského útvaru. Anniversary of Foundation. of the Military Unit. No. 6165 45. výročí založení vojenského útvaru 6165 45 th Anniversary of Foundation of the Military Unit No. 6165 Ministry of Defence of the Czech Republic AVIS Prague, June 2007 ISBN 978-80-7278-402-8 OBSAH Posádkové

Více

Leoše Janáčka. Leoš Janáček

Leoše Janáčka. Leoš Janáček Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka Faculty of Music of Janáček Academy of Music and Performing Arts Brno in partnership with Leoš Janáček Foundation

Více

Leoše Janáčka. Leoš Janáček

Leoše Janáčka. Leoš Janáček Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka Faculty of Music of Janáček Academy of Music and Performing Arts Brno in partnership with Leoš Janáček Foundation

Více

Festival Guide Průvodce festivalem

Festival Guide Průvodce festivalem LET US FULFIL YOUR SUMMER NIGHTS AGAIN from 22nd June to 16th July 2006 Festival Guide Průvodce festivalem NECHTE NÁS OPĚT NAPLNIT VAŠE LETNÍ NOCI Vážení a milí návštěvníci, vítám Vás na prahu druhého

Více

87. KONCERTNÍ SEZONA 2013 2014

87. KONCERTNÍ SEZONA 2013 2014 87. KONCERTNÍ SEZONA 2013 2014 Smetanova síň Obecního domu Slavnostní mimořádný koncert Prague Radio Symphony Orchestra 87 th concert season 2013 2014 Smetana Hall of the Municipal House Special ceremonial

Více

GRATIAS AGIT MMXIV CENA MINISTRA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

GRATIAS AGIT MMXIV CENA MINISTRA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY GRATIAS AGIT MMXIV GRATIAS AGIT MMXIV CENA MINISTRA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY SEZNAM LAUREÁTŮ LIST OF LAUREATES Karel ASTER Filipíny/The Philippines/USA Serge BAUDO Francie/France Edward J. DELLIN

Více

Leoše Janáčka. 15. ročník. klavír piano. Mezinárodní soutěže. International Competition

Leoše Janáčka. 15. ročník. klavír piano. Mezinárodní soutěže. International Competition Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění, Brno ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka, Brno The Faculty of Music of the Janáček Academy of Music and Performing Arts, Brno in partnership with the

Více

46. LIPTÁLSKÉ SLAVNOSTI 2015

46. LIPTÁLSKÉ SLAVNOSTI 2015 ZLÍNSKÝ KRAJ, OBECNÍ ÚŘAD LIPTÁL A FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ LIPTA LIPTÁL POŘÁDAJÍ Mezinárodní folklorní festival INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL 46. LIPTÁLSKÉ SLAVNOSTI 2015 ve dnech 18. - 24. 8. 2015 Záštitu

Více

Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka

Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka Faculty of Music of Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno in partnership with Leoš Janáček

Více

23 23 th 23 5. 25. 9. 2014

23 23 th 23 5. 25. 9. 2014 23 23 th 23 5. 25. 9. 2014 Český výbor Czech Committee Japonský výbor Japanese Committee Předseda Chairman Tomáš Čistecký Prezidentka President Shuku Iwasaki Členové Members Shihoko Finda Norbert Heller

Více

THEATRE FACULTY DIVADELNÍ FAKULTA OF THE JANÁCEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO JANÁCKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMENÍ V BRNE

THEATRE FACULTY DIVADELNÍ FAKULTA OF THE JANÁCEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO JANÁCKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMENÍ V BRNE THEATRE FACULTY OF THE JANÁCEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO THEATRE FACULTY DIVADELNÍ FAKULTA DIVADELNÍ FAKULTA JANÁCKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMENÍ V BRNE TheaTre faculty of the JanáCek

Více

PRAHA PRAGUE 2006. 50x

PRAHA PRAGUE 2006. 50x 1 PRAHA PRAGUE 2006 kulturní culture 50x událost events T H E A T R E Ú V O D 2 Kromě péče o dříve vytvořené kulturní hodnoty hlavní město Praha vynakládá nemalé úsilí o naši současnost, živou kulturu.

Více

Vážení posluchači, vážení návštěvníci.

Vážení posluchači, vážení návštěvníci. Vážení posluchači, vážení návštěvníci. Je mi ctí, že Vás již po čtrnácté mohu přivítat na mezinárodním hudebním festivalu České doteky hudby, který je členem Asociace hudebních festivalů ČR. Festival se

Více

L IST OF GRATIAS AGIT A WARD LAUREATES 2009

L IST OF GRATIAS AGIT A WARD LAUREATES 2009 2009 Laureáti Ceny GRATIAS AGIT S EZNAM LAUREÁTŮ CENY GRATIAS AGIT 2009 L IST OF GRATIAS AGIT A WARD LAUREATES 2009 SOŇA ČECHOVÁ (in memoriam) / SLOVENSKO SOŇA ČECHOVÁ (in memoriam) / SLOVAKIA NIKOLAJ

Více

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2010 SETKÁNÍ XX XXI XXII XXIII XXIV 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2014 THE INTERNATIONAL FESTIVAL

Více

15. ročník mezinárodního hudebního festivalu. MLADÁ PRAHA 15. th international music festival YOUNG PRAGUE 23. 31. 8. 2006

15. ročník mezinárodního hudebního festivalu. MLADÁ PRAHA 15. th international music festival YOUNG PRAGUE 23. 31. 8. 2006 15. ročník mezinárodního hudebního festivalu MLADÁ PRAHA 15. th international music festival YOUNG PRAGUE 23. 31. 8. 2006 15. ročník mezinárodního hudebního festivalu MLADÁ PRAHA 15. th international music

Více

23. Ústí nad Orlicí. Koncertní sál Základní umělecké školy Jaroslava Kociana. Česká republika

23. Ústí nad Orlicí. Koncertní sál Základní umělecké školy Jaroslava Kociana. Česká republika 23. Koncertní sál Základní umělecké školy Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí Česká republika 16. 18. dubna 2015 MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ vítá účastníky 23. ročníku Heranovy violoncellové soutěže Nadační fond

Více

CATALOGUE 46. MEZINÁRODNÍ TELEVIZNÍ FESTIVAL. 46 th INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL 13. 17. ČERVNA 2009 PRAHA PALÁC ŽOFÍN

CATALOGUE 46. MEZINÁRODNÍ TELEVIZNÍ FESTIVAL. 46 th INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL 13. 17. ČERVNA 2009 PRAHA PALÁC ŽOFÍN 46. MEZINÁRODNÍ TELEVIZNÍ FESTIVAL 13. 17. ČERVNA 2009 PRAHA PALÁC ŽOFÍN 46 th INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL JUNE 13 17, 2009 PRAGUE ZOFIN PALACE CATALOGUE Záštitu převzali Under the patronage of Pavel

Více

INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL GOLDEN PRAGUE

INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL GOLDEN PRAGUE 44 th INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL GOLDEN PRAGUE CATALOGUE Záštitu převzali Under the patronage of Pavel Bém, primátor Hlavního města Prahy Pavel Bém, Mayor of the City of Prague Václav Jehlička,

Více

46. ročník mezinárodní rozhlasové soutěže mladých hudebníků. 46 th International Radio Competition for Young Musicians

46. ročník mezinárodní rozhlasové soutěže mladých hudebníků. 46 th International Radio Competition for Young Musicians 46. ročník mezinárodní rozhlasové soutěže mladých hudebníků 46 th International Radio Competition for Young Musicians Člen Evropské unie hudebních soutěží pro mládež (EMCY) Member of the European Union

Více

ZVOLTE SI NEJSNADNĚJŠÍ CESTU K INTERNETU V TELEVIZI. NA VŠEM ZÁLEŽÍ.

ZVOLTE SI NEJSNADNĚJŠÍ CESTU K INTERNETU V TELEVIZI. NA VŠEM ZÁLEŽÍ. ZVOLTE SI NEJSNADNĚJŠÍ CESTU K INTERNETU V TELEVIZI. VIERA CAST rozšiřuje možnosti televizoru o nejpopulárnější internetové služby. Díky jednoduchému a přehlednému ovládání můžete kdykoliv vstoupit do

Více

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT 2010 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ CZECH RED CROSS ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MANDATORY INFORMATION OBSAH CONTENTS Název Český červený kříž Právní

Více

July 10-29. Festival Guide

July 10-29. Festival Guide July 10-29 2007 Festival Guide Postavení hudby je podivuhodné a záhadné. Tváří-li se poezie, sochařství a malířství stále ještě jako zobrazovatelky lidského života, představuje hudba jen jeho podobenství.

Více

L IST OF GRATIAS AGIT A WARD LAUREATES 2010

L IST OF GRATIAS AGIT A WARD LAUREATES 2010 S EZNAM LAUREÁTŮ CENY GRATIAS AGIT 2010 L IST OF GRATIAS AGIT A WARD LAUREATES 2010 NATAŠA AL RÁDÍ CIMBÁLOVÁ / IRÁK ALFRED BADER / USA NATAŠA AL RÁDÍ CIMBÁLOVÁ / IRAQ ALFRED BADER / USA GIOVANNI KARDINÁL

Více

Gymnázium a Hudební škola

Gymnázium a Hudební škola III. ročník Mezinárodní houslové soutěže PhDr. Josefa Micky pořádá Tanja Classical Music Agency ve spolupráci s Gymnáziem a Hudební školou hlavního města Prahy The 3rd Annual International Josef Micka

Více

Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014

Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014 Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014 Obsah Content Poslání Nadace..................................................5 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Dagmar

Více

JUNE - DECEMBER 2014 ČERVEN - PROSINEC 2014 MAGAZINE. www.janhotels.cz

JUNE - DECEMBER 2014 ČERVEN - PROSINEC 2014 MAGAZINE. www.janhotels.cz JUNE - DECEMBER 2014 ČERVEN - PROSINEC 2014 MAGAZINE ČESKÝ KRUMLOV PRAGUE ČESKÝ KRUMLOV www.janhotels.cz Dear friends of Jan Hotels, Vážení přátelé sítě hotelů Jan Hotels, With great pride I address all

Více

Praha 2011 Prague 2011 60x

Praha 2011 Prague 2011 60x Praha 2011 Prague 2011 60x Kultura Culture Turismus Tourism Magistrát hlavního města Prahy Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu 2012 Úvod Mimo péče o dříve vytvořené kulturní hodnoty vynakládá

Více

JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2015. Björk. Na festivalu Colours představí nové album This year s Colours will showcase Björk s new album

JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2015. Björk. Na festivalu Colours představí nové album This year s Colours will showcase Björk s new album JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2015 OSTRAVA Metropolitan Magazine Björk Na festivalu Colours představí nové album This year s Colours will showcase Björk s new album strana/page 18 editorial editorial Obsah Contents

Více

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU 2006 Obsah Content Obsah I. Programme II. Technology III. Non-programmin g Activities IV. Czec h Radio Communication V. Ratings and Audience VI. Economi c and Commercia l Activities

Více