Univerzita Palackého v Olomouci. Pedagogická fakulta. Katedra hudební výchovy. Helena Zíková. 3. ročník prezenční studium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Palackého v Olomouci. Pedagogická fakulta. Katedra hudební výchovy. Helena Zíková. 3. ročník prezenční studium"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy Helena Zíková 3. ročník prezenční studium Obor: Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání a Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy ROCK JAKO HUDEBNÍ SMĚR A JEHO PREZENTACE V OLOMOUCKÉM KRAJI Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: MgA. Jana Hladíková Olomouc 2010

2 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně a veškeré podklady, z nichž jsem čerpala, jsou uvedeny v seznamu literatury. V Olomouci dne Helena Zíková

3 Děkuji MgA. Janě Hladíkové za vstřícné a svědomité vedení, poskytování odborných konzultací a udílení cenných rad v průběhu psaní mé bakalářské práce.

4 Obsah 1 Úvod Stručná charakteristika K historii rocku Vývoj v česku Vybraná rocková odvětví Hard rock Heavy metal Speed metal Power metal Trash metal Black metal Death metal Festivaly Masters Of Rock DŽEMFEST Revival festival Mořice Oakfest Olomouc Rockový mlýn Vrchoslavice BOŽKOV FEST Kojetín Rocková Olomouc Kapely... 31

5 7.1 Overdrive Dying Passion Styl: rock-crossover Krápník Venefica Omicron O5&Radeček Chernobyl Generation Calibos Hazydecay Závěr Seznam použité literatury Seznam příloh Přílohy Anotace

6 1 Úvod Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala téma, ve kterém jsem chtěla zmapovat rockové hudební dění v Olomouckém kraji. Rockovou hudbou žiji, kam až má paměť sahá. Ráda navštěvuji rockové koncerty, chodím na rockové zábavy a v létě navštívím ne jeden rockový festival. Proto jsem si vybrala pro práci právě tento žánr. Součástí práce je stručná charakteristika stylu, kterému se v práci věnuji a pár slov k vývoji rocku u nás i ve světě. V jedné z kapitol se věnuji rockovým festivalům. V této práci jsem podrobněji popisovala jen ty, které znám nebo mě svým profilem zaujaly. V této kapitole se také zmiňuji o festivalu Masters Of Rock. Místo konání, Vizovice, nespadá do Olomouckého kraje, ovšem pro rockové fanoušky je snad nejvýznamnější událostí. Já jsem jeho pravidelným návštěvníkem, tudíž jsem pokládala za vhodné, ho ve své práci představit. Další z kapitol věnuji rockovým kapelám. Taktéž jsem se zabývala pouze těmi, které znám nebo mi přišly zajímavé, podrobnější přehled zařazuji do příloh. Informace jsem čerpala převážně z internetových stránek hudebních časopisů, hudebních portálů a internetových stránek věnující se konkrétním kapelám a festivalům. 6

7 2 Stručná charakteristika Rock je označení pro hudební směr, jehož kořeny sahají do poloviny 50. let minulého století. Původně se nechal inspirovat směsicí prvků rhytm&blues a country&western. Charakteristická je jednoduchá výrazná melodika, která byla odvozována z blues. Rytmika byla jasná a srozumitelná, kladoucí důraz na sudou dobu. Pro rock je typické elektrické zesílení zvuku kytar, zpěvu, bicích i dalších jiných nástrojů. Rock výrazně ovlivnil moderní populární hudbu hlavně rytmikou a frázováním melodie. Naopak rock využívá mnoho prvků typických pro další proudy moderní populární hudby. Jejich syntézou vzniká např. country rock, folk rock, jazz rock, classical rock a jiné směry. Matzner, Poledňák, Wasserberger a kolektiv uvádějí typické projevy rocku, které jsou v jednotlivých odnožích zastoupeny různou měrou. Patří k nim typický zvukový ideál (s důrazem na zvukovou charakteristiku elektricky zesílených a elektronických nástrojů), orientace na psychofyzické působení, vyplývající z afroamer. rytmických principů (drive), smysl pro stylovou jednotu vytvářející psychologicky působivou atmosféru (feeling), z toho všeho vyplývající jednota interpreta s posluchačem, navozující zvláštní vnímatelské postoje (involvement), nebo usilování o zvýšený stupeň sebevyjádření a seberealizace, typický pro projevy s větší měrou uměl. aspirací a kontrastující s vysloveně užitkovým zaměřením masově produkované moderní populární hudby. 1 1 MATZNER, A., POLEDŇÁK, I., WASSERBERGER, I. a kol. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby (část věcná), 2. doplněné vydání. Praha: Editio Supraphon, s

8 3 K historii rocku Průkopníkem inklinace moderní populární hudby k černošskému rhytm&blues byl Bill Haley se svou nahrávkou Rock Around The Clock, v podstatě šlo o adaptovanou verzi černošské nahrávky. Další známou ikonou je Elvis Presley, který si získal své publikum jak svými písněmi, tak svým specifickým vystupováním a oblékáním. První výrazný úspěch zaznamenal roku 1956 s písní Heartbreak Hotel. Ve své době se stal idolem mladé generace. Ovšem v této době je znám tento hudební styl jako rockand-roll, zkráceně rock n roll. Označení rock zdomácnělo až ve druhé polovině 60. let a neustále si podmaňoval stále mladší posluchače. Publikum bylo mnohdy značně neukázněné, provádělo výtržnosti, demolovalo sál. Někteří se projevovali provokativním tancem. Kolem 1960 určuje rock a jeho adaptace převládající charakter moderní populární hudby. Pomáhají k tomu i módní vlny nových tanců, zejména twistu (1959, Hank Ballard and the Midnighters). Adaptace původních rockových prvků a jejich rozpouštění v hlavním proudu moderní populární hudby dosahuje takového stadia, že (zejména v Evropě) mizí načas i tehdejší termín rock-and-roll z užívání pro soudobý typ hudby, která bývá označována prostě jako pop. První pol. 60. let přináší jednak některé nové podněty regionálního původu (např. surfing sound kalifornské skupiny Beach Boys od 1962), jednak vzrůstající zájem o rhytm&blues (jako o jeden z pramenů rocku) ve Velké Británii. Ten vyvrcholí světovým nástupem anglických skupin (Beatles 1964, Rolling Stones, Animals aj.), proniknuvších i na americký trh. Pro tuto etapu vývoje proniká označení beat, resp. big beat, které však zdomácní jen v Anglii a na evropském kontinentu. 2 V druhé polovině 60. let se dostává do popředí činnost černošských i bělošských bluesových skupin, např. Paul Butterfield nebo John Mayall. Také v této době se začíná rock sdružovat s jinými hudebními styly, vzniká jazz rock, folk rock, raga rock a jiné. Také nelze z této doby nezmínit rozrůstající se možnosti studiové práce se zvukovými záznamy v celé řadě vznikajících studií. Opomenout nesmíme také 2 MATZNER, A., POLEDŇÁK, I., WASSERBERGER, I. a kol. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby (část věcná), 2. doplněné vydání. Praha: Editio Supraphon, s

9 význam živého vystupování pro mladé posluchače tohoto hudebního stylu, s tím souvisí rozvoj grafiky nebo světelných efektů. Od přelomu 60. a 70. let se rock rozvíjí do dalších nejrůznějších příbuzných stylů, jako je punk rock, hard rock, art rock, heavy metal, power metal, speed metal, trash metal, doom metal, ghotic metal, black metal, death metal, grind core a mnohé další. O některých podrobněji v příslušné kapitole. 9

10 4 Vývoj v česku Poúnorové československé státní hranice byly sice vůči Západu takřka neprodyšně uzavřeny, vstupu rozhlasových vln AFN Munich (vysílač americké armády v západním Německu) a Radia Luxemburg však zabránit nestačily. A tak hlavně právě prostřednictvím těchto rozhlasových stanic začaly k nám ve druhé polovině padesátých let pronikat zvěsti o nové hudbě s tvrdě útočným rytmem, nezvyklým nástrojovým témbrem a s hrdelním, provokativně odvázaným zpěvem neškoleného mužského hlasu. Pubertální a adolescentní mládež se s touto hudbou i u nás rychle ztotožnila. Prvotní rock n roll pro ni představoval jednak rozbíjení šablony, do níž mezitím již zabředla swingová hudba a její dobové snaživé texty, v širším smyslu však i signál jasného generačního odlišení, ba nesouhlasu se světem dospělých a s pasivním jejich podřizováním se totalitnímu tlaku. Pokusy o vlastní nápodobu takto vzrušivé hudby spojovali při tom mladí lidé s tancem, rovněž co možná nejodvážnějším a hudebně i vizuálně tedy zvlášť nápadným. 3 Hlavními zprostředkovateli rockové hudby v Česku byly po světových vzorech, jako Elvis Presley nebo Bill Haley, už od roku 1958 hlavně amatérské kapely složené z vysokoškoláků, hráli na kytaru a snažili se zpívat anglicky. Seskupení nesla názvy Samuels Band, FAPS orchestra, Crazy Boys, EP HiFi, Hell s Devils nebo kapela Komety, později v zastoupení i s R. Hladíkem a V. Mišíkem. Později v 60. letech nastolila výrazný průlom kapela Sputnici, která se snažila zavést do písní české texty a začala skládat vlastní písně. Jako hlavní autorská dvojice se představili Eduard Krečmar a Tomislav Vašíček. Za nástroji se vystřídali mimo jiné i Petr Janda, Jan Obermayer a Jiří Stivín. České texty se velmi osvědčily a tak vznikaly další kapely, Juventus s K. Černochem, Karkulka zpívající na texty Z. Rytíře či Synkopy 61 z Brna. Před první polovinou 60. let vzniklo na dvě stě bigbeatových kapel hrajících na různě vyspělé úrovni. Snad nejvyzrálejší rock té doby hrály kapely Mefisto a Olympic. Kapela Mefisto dostala ihned stálé angažmá 3 OPEKAR, A. in KOTEK, J. Dějiny české populární hudby a zpěvu ( ). 1. vyd. Praha: Akademia, nakladatelství AV ČR, s

11 v Divadle Rokoko a tam také jeho pověst postupně končí. Olympic nejdříve spolupracoval s divadlem Semafor, pak se vydal po vlastní dráze. Dlouhodobou sestavu tvořili v 60. letech Petr Janda, Pavel Chrastina, Ladislav Klein, Miroslav Berka a František Ringo Čech, později vystřídaný Janem A. Pacákem. Za dobu existence kapely se na jednotlivých postech vystřídalo mnoho hudebníků a s řadou hudebníků Olympic také spolupracoval. Dále slovy J. Kotka: Tvrdší britský sound ovlivnil např. skupiny Matadors (R. Hladík, J. Obermayer, zpěváci K. Krahovec, V. Mišík, V. Sodoma) a Flamengo (P. Fořt, Petr Novák a opět K. Krahovec a V. Sodoma). K autentičtějším vlivům černošského rhytm&blues se hlásili Framus Five (M. Prokop), olomoučtí Bluesmeni a ostravské Flamingo (M. Rottrová, H. Zagorová, P. Němec, R. Kovalčík). Vnější, psychedelicky působící scénické efekty a poetiku hippies se s rockem pokoušela spojovat kapela The Primitives Group; odtud i její senzaci vzbuzující happeningové produkce s využíváním prvků hororu, hry světel - S nesnadným vztahem českých textů a rockové rytmiky, melodiky a frázování se kromě Olympicu začaly postupně vyrovnávat též skupiny Rebels (S. Čech, J. Korn, J. Plíva), obnovený soubor George&Beatovens (Petr Novák), Apollo Beat (J. a P. Spálený), Cardinals, později Shut Up (F. R. Čech, J. Helekal, J. Korn, V. Sodoma). Z mimopražských kapel zvláště přerovská Synkopa (J. Wykrent, Pavel Novák), brněnské skupiny Vulkán a Atlantis (sourozenci Ulrychovi) aj. Od konce šedesátých let se počaly objevovat též pokusy o umělecky a posluchačsky náročný koncertní rock. V tomto směru dominovala zejména skupina Blue Effect Modrý efekt (s kytaristou R. Hladíkem), vzniká na rozhraní let Domácí rock si vyžádal i stálé domácí kluby. Nesly názvy Karkulka, Olympik a Music f-klub. S klubem Olympik úzce spolupracovala dvojice satiriků a písničkářů Miloslav Šimek a Jiří Grossmann. Mimo jiné měli také podíl na přípravě prvního československého beatového festivalu, konajícího se roku 1967, kterého se v pražské Lucerně účastnily nejvýznamnější soubory celé republiky. 4 KOTEK, J. Dějiny české populární hudby a zpěvu ( ). 1. vyd. Praha: Akademia, nakladatelství AV ČR, s

12 Další v pořadí druhý festival se konal o rok později. Jeho reprezentativní úroveň se sice zvýšila účastí významných zahraničních skupin, festivalovou atmosféru ovšem již poznamenávala nejistota dalšího politického a kulturního vývoje po srpnu Oprávněnost této nejistoty vskutku také zanedlouho potvrdily četné příkazy a zákazy, nemalou měrou omezující i rockovou a vůbec populární hudbu. Naštěstí nikoli natrvalo, jak ukázalo další směřování našeho rocku, a to i v následujícím neblahém období okupační tzv. normalizace 5 Na současné české hudební scéně se pohybuje nemalé množství starších či mladších významných rockových kapel. Jsou to kapely Arakain, Doga, Torr, Wohnout, Lucie, Wanastovi vjecy, Citron, Tři sestry, Divokej Bill, Katapult a celá řada dalších. 5 KOTEK, J. Dějiny české populární hudby a zpěvu ( ). 1. vyd. Praha: Akademia, nakladatelství AV ČR, s

13 5 Vybraná rocková odvětví Rock za dobu své existence vyhnal velké množství různých odnoží a odvětví. Vesměs všechny vycházejí z hard rocku a heavy metalu. V následující kapitole některé z nich blíže vysvětlím. Poznatky vycházejí z publikací J. Vlček: Rockové směry a styly, I. Christe: Heavy metal, A. Matzner: Encyklopedie jazzu a moderni populární hudby. 5.1 Hard rock Angl. doslova tvrdý rock. Rock, ve kterém převládá rytmická stránka nad melodickou. Termín hard rock se začal používat pro odlišení ortodoxních rockových skupin v období, kdy do rocku začal pronikat folkový vliv s větším těžištěm v melodice a vokální složce. 6 Základem jsou výrazné, melodické, jednotvárné kytarové riffy. Prvními vyznavači tohoto stylu byly britské kapely Who a Yardbirds. V písních zdůrazňovali agresivní rytmickou složku a rozsáhlá kytarová sóla. Kapely hojně používaly zesilovačů a zkresleného zvuku kytar. Dalšími hard rockovými kapelami jsou Uriah Heep nebo Deep Purple. Kapely rády využívaly klávesové nástroje a vícehlasý zpěv jim nebyl cizí. Koncem 60. let našla americká kritika pro velmi výrazné hardrockové kapely označení heavy metal. 5.2 Heavy metal Angl. těžký kov. Termín začala používat koncem 60. let americká kritika pro zvláště výrazné hardrockové nahrávky a skupiny. Jeho původcem je americký novelista William Burroughs, který jej použil v odlišném abstraktním kontextu ve spojení heavy metal kids. V 70. letech se stal heavy metal jedním z trvalých rockových trendů a zasáhl prakticky celý svět termín hard rock tehdy ustoupil do pozadí. 7 6 MATZNER, A., POLEDŇÁK, I., WASSERBERGER, I. a kol. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby (část věcná), 2. doplněné vydání. Praha: Editio Supraphon, s MATZNER, A., POLEDŇÁK, I., WASSERBERGER, I. a kol. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby (část věcná), 2. doplněné vydání. Praha: Editio Supraphon, s

14 Typickým znakem je hlučný rytmický základ a hra na kytaru se zkresleným zvukem, využívání elektronických doplňků se stává samozřejmostí. Typické pro tento styl jsou tří až čtyřčlenné kapely s obsazením kytar, bicích nástrojů a zpěvu, oproti druhé odnoži hard rocku využívá klávesové nástroje jen velmi zřídka. Kapely mnohdy používají ve svých skladbách akustické kytary, aby docílily kontrastního efektu, který bývá pro posluchače mnohdy příjemně překvapivý. Typickými náměty textů byly hrůzy každodenního života, násilí, sex, mystika, ale také náměty z historie, literatury nebo fantastické texty. Ve skladbách nesmí v žádném případě chybět rozsáhlejší kytarová sóla. Vyznavači heavy metalu byly např. kapely Black Sabbath, Led Zeppelin, Kiss, Judas Priest, Iron Maiden a další. V polovině osmdesátých let se heavy metal stává základem pro vznik řady odnoží, např. speed metal, power metal, black metal, trash metal a další. 5.3 Speed metal Angl. rychlý metal. Tento styl je další z odnoží heavy metalu, která se zrodila v druhé polovině sedmdesátých let minulého století. Speed metal vznikl syntézou rychlé, agresivní punkové hudby s heavy metalem. Typické zastoupení představují kytary, bicí a vysoký mužský zpěv. Struktura skladeb se nijak neliší od heavymetalových, vše se ovšem odehrává v rychlejším tempu. Speedmetalové prvky se začaly objevovat v některých písních kapel, které patří mezi heavymetalové, ale první speedmetalová kapela jako taková je zřejmě německá kapela Helloween, po ní následovalo mnoho dalších. Po odchodu jednoho z členů Helloween vzniká nová formace Gamma Ray. Dalšími jsou kapely Blind Guardian, Sonata Artica. České kapely, které se hlásí k tomuto stylu jsou např. Symphonity, Power 5, Salamandra a mnoho dalších. 5.4 Power metal Angl. silný metal. Power metal je další odnoží heavy metalu s prvky speed metalu a trash metalu. Tyto styly se velmi často kříží a překrývají. Proto se zde objeví podobný výčet kapel jako u speed metalu. Power metal se snaží nastínit epickou atmosféru s fantastickými, případně válečnými texty. Celkovou atmosféru dokreslují v různé míře zastoupené klávesové nástroje. Mnohdy tento styl dosahuje až 14

15 symfonického charakteru. Proto není překvapením, že nejedna kapela vyznávající tento styl spolupracuje s filharmonií. Power metal se rozčlenil na americký, evropský, epický a symfonický. Jde o příbuzné styly, v nichž jsou power metalové prvky jednotlivě zastoupeny různou měrou. Mezi kapely hrající odnože power metalu patří Nightwish, Rhapsody, Manowar, Blind Guardian, Kamelot a další. 5.5 Trash metal Dalším odvětvím heavy metalu je trash metal. V jistém smyslu navazuje na speed metal a power metal, přidává punkové a hardcorové prvky. Zahlcuje skladby výrazným agresivním zvukem kytar a zpěvu. Skladby jsou hrané v rychlém tempu se složitějšími, rytmicky sekanými kytarovými riffy. Bubeníci s oblibou používají dvojšlapky pro zdůraznění rychlého tempa skladby. Průkopníky tohoto stylu se staly kapely Metallica, Slayer, Anthrax a Megadeth. Z české scény mohu jmenovat kapely Arakain a Debustrol. 5.6 Black metal Angl. černý metal. Black metal je jedním z nejtvrdších odnoží metalu. Black metal čerpá svou inspiraci převážně v satanismu. Na začátku své existence byl přijat poněkud odmítavě, nový styl šokoval média, tím si získal svou pozornost tisku a dostával se do povědomí posluchačům. Své příznivce si našel záhy. Typický je zkreslený zvuk kytar a specifický zpěv, hrdelní skřehot zvaný growling, nebo vysoký vřískot zvaný screaming. Hojně se využívá klávesových nástrojů k vytváření temné atmosféry. Na rozdíl od speed metalu nebo power metalu je tento styl skoupý na kytarová sóla. Průkopníkem tohoto směru byla kapela Venom, v závěsu za ní vznikaly kapely Bathory, Cradle Of Filth, Dimmu Borgir a z českých zástupců kapely Root a Törr. Black metal má největší zastoupení v severských zemích, v Norsku a Švédsku. 5.7 Death metal Angl. smrtelný metal. Death metal je další z nejtvrdších odnoží metalu. Vyznačuje se extrémně rychlým tempem, komplikovanou kytarovou hrou a hrou na bicí, která také nepatří mezi nejjednodušší. Kytaristé hrají na podladěné kytary. 15

16 Náměty k textům jsou z oblasti satanismu, brutality a pocity beznaděje. Zpěváci také používají techniky zpěvu, jako growling (angl. bručící, rachotící) a screaming (ang. křičící, ječící). Jak již názvy napovídají, growling je technika, kdy zpěvák užívá hlubokého hrdelního zpěvu, připomínajícího bručení či chrapot. Při screamingu využívá interpret vysoké hlasové polohy připomínající křik. Kapely věnující se death metalu: Canibal Corpse, Napalm Death, Morbid Angel a jiné. Syntézou death metalu s různými jinými styly a prvky vznikl technický death metal, grind core, death/doom, deathtrash, melodický death metal a mnoho dalších. Trey Azagthot, kytarista Morbid Angel, k death metalu: Lidi se domnívají, že death metal je jenom o zvuku, myslí si, že když máš zvuk kytary dost heavy a deformovaný a řveš jak šílenec, vzejde z toho death metal. Death metal je ale prostě feeling není to jen zvuk. Rozhodující je, jak na tebe rytmus útočí a jak se mění. Míchám některé fajn extrémy chaos, šílenství, hejno piraň, co na tebe vyskočí z repráků a při poslechu tě okoušou. To svým hraním sleduju 8 8 CHRISTE, I. Ďáblův hlas-heavy metal: kompletní historie pro znalce. 1. vyd. v českém jazyce. Přel. R. Fenclová. Praha: BB art, s

17 6 Festivaly Nedílnou součástí rockové hudební scény jsou nepochybně festivaly. Rok od roku se rozrůstají, v současnosti mají rockoví fandové nepřeberné množství možností. Mohou navštěvovat menší jednodenní festivaly s programem zastoupeným tuzemskými kapelami známějšími i méně známými. Pořádají se i vícedenní festivaly světovějších rozměrů. Největší hudební záležitostí rockového dění v České republice se stal festival Masters Of Rock. Ač se nekoná na území Olomouckého kraje, chtěla bych ho v této kapitole aspoň okrajově představit. Také Olomoucký kraj je bohatý na pořádání festivalů. Není v mých silách obsáhnout je všechny. Některé z nich blíže představím. Kompletní dostupný seznam uvádím v příloze. 6.1 Masters Of Rock Festival Masters Of Rock má ve Vizovicích již osmiletou tradici. Průvodce festivalem Masters Of Rock 2007 ho uvádí jako největší východoevropskou přehlídku tvrdého rocku. Festival bývá tradičně pořádán v první půli července, každoročně ho navštíví okolo návštěvníků z nejrůznějších koutů světa. Na své si zde mohou přijít milovníci nejrůznějších rockových a metalových stylů a odvětví. Od líbivého folk rocku, přes symfonický metal a speed metal až po tvrdý black metal a mnoho dalších stylů. V zastoupení je převážně zahraniční scéna, ale i ta česká zde má dostatečný prostor. Pragokoncert pořádá festival od roku 2003 ve Vizovicích v areálu likérky Rudolf Jelínek. Původně byl zaveden jako dvoudenní akce. Rok na to organizátoři festival rozšířili o jeden den a o dva roky později fanoušci jezdí na čtyřdenní festival. 17

18 Taktéž se od roku 2006 rozšířilo hlediště, o rok později přibylo vedlejší pódium pro prezentaci začínajících kapel. Pořadatelé rovněž zajišťují ubytování pro mezinárodní publikum v okolních kempech a hotelech. Festival Masters Of Rock má pro své nadšené fanoušky od roku 2005 i svou zimní jednodenní verzi v podobě Winter Masters Of Rock konající se ve Zlíně ve sportovní hale Novesta, který je jakýmsi zahájením očekávání letního festivalu. Tradičně se v den jeho konání zahajuje předprodej vstupenek a pořadatelé oznámí hlavní hvězdy vizovického festivalu, jejichž kompletní seznam postupně doplňují. Pro nastínění představy o účinkujících kapelách uvádím program slibovaný na letošní ročník a programy ročníků, kterých jsem se měla tu čest také zúčastnit. Masters Of Rock 2005 Dark Gamballe Checkpoint Kurtizány z 25. avenue Lenka Dusilová Jaksi Taksi Skarface Vypsaná Fixa Shaark Die Happy Chinaski Brouci Holyhell Rage Edguy Nightwish Subway to Sally Silent Stream Of Godless Elegy Lord Bishop KJU: Uniklubi 18 Rhapsody MANOWAR Desmod Interitus Insania

19 NVÚ Tleskač Divokej Bill Doctor PP Plexis Tři Sestry SPS Ratos de Porao Sweet Southpaw Wohnout Hammerfall Waltari Masters Of Rock 2006 Egotrip (CZ) Kreator (Ger), Fleret (CZ) Svatý Pluk (CZ) Silent Stream Of Godless Elegy (CZ) Wave (CZ) Flood (CZ) Cobalto (Brazil) Harmful (Ger) Wohnout (CZ) Horkýže Slíže (SK) Tamoto (Ger) 19

20 The Gathering (Nl) Leaves Eyes Škwor (CZ) Whitesnake (UK) (Ger,Aut,Nor), Mňága a Žďorp (CZ) Masterplan (Ger) Pangea (CZ) Bed Sores (CZ) N.V.Ú. (CZ) Jaksi Taksi (CZ) KJU: (Ger) Dark Gamballe (CZ) Mike Terrana (USA) Charon (Fin) Crucified Barbara (Swe) Evergrey (Swe) Gamma Ray (Ger) Helloween (Ger) Rage (Ger,Blr,USA) HazyDecay (CZ) E!E (CZ) Doctor PP (CZ) Tleskač (CZ) End Of Green (Ger) Metal Church (USA) Riverside (Pol) Korpiklaani (Fin) Tři Sestry Edguy (Ger) Apocalyptica (Fin) + Marta Jandová Within Temptation (Nl) Masters Of Rock 2007 Six Degrees Of Separation (CZ) 2 WINGS (CZ) Fleret + Jarmilka (CZ) Hevein (FIN) Týr (FAR) Die Happy (GER) Rage + Orchestra(GER+BLR) Vypsaná fixa (CZ) 20 Finntroll (FIN) Free Fall (CZ) Fourth Face (CZ) Törr (CZ) SPS (CZ)

21 Alkehol (CZ) Rising Dreams (CHOR) Memoria (CZ) The Tommys (GB) Black Majesty (AUST) Virgin Snatch (Pol) Tleskač (CZ) SSOGE (CZ) Cocotte Minute (CZ) Norther (FIN) Sham 69 (GB) Rasta (BLR) Anna K (CZ) Uriah Heep (GB) Motörhead (GB) After Forever (NL) Dirty Game (CZ) Interitus (CZ) Post-it (CZ) Debustrol (CZ) Epica (NL) Thunder (GB) Stratovarius (FIN) Children of Bodom (FIN) Extremo (GER) X-Core (CZ) Lety mimo (CZ) Visions of Atlantis (USA/AT) Sabaton (SWE) Axxis (GER) Divokej Bill (CZ) Pink Cream 69 (GER) Hammerfall (SWE) Sepultura (BRAZ) Masters Of Rock 2009 Bethrayer (CZ) In Extremo (Ger) Callejon (Ger) Nil (Cz) Rage (Ger) Blowsight (Swe) Fleret (CZ) Nightwish (Fin) Keep Of Kalessin (Nor) Vypsaná Fixa (CZ) Shaman (Brasil) + Orchestra (Turkey) 21 Kreyson (CZ)

22 Death Angel (USA) Kataklysm (Can) Korpiklaani (Fin) Dragonforce (UK) Edguy (Ger) Deathstars (Swe) Gate Crasher (CZ) Už jsme doma (CZ) hrají FPB Kissin Dynamite (Ger) Mňága a Žďorp Legion Of The Damned (Nl) The Sorrow (Aut) Axxis (Ger) Crucified Barbara (Swe) Evergrey (Swe) Stratovarius (Fin) Tiamat (Swe) Innocens (CZ) Interitus (CZ) Audrey Horne (Nor) Eluveitie (Swi) Tleskač (CZ) Schandmaul (Ger) Heaven Shall Burn (Ger) Die Happy (Ger) Voivod (Can) Arch Enemy (Swe) Europe (Swe) Masters Of Rock 2010 MANOWAR (USA) GAMMA RAY (Ger) EPICA (Nl) ACCEPT (Ger) LORDI (Fin) AXEL RUDI PELL (Ger) TARJA (Fin) + Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín (CZ) QUEENSRŸCHE (USA) UNISONIC (Ger) SABATON (Swe) ANNIHILATOR (Can) DORO (Ger) BEHEMOTH (Pol) PRIMAL FEAR (Ger) DESTRUCTION (Ger) LACRIMOSA (Ger/Swi) 22

23 DELAIN (Nl) GRAND MAGUS (Swe) MILOŠ DODO MIKE TERRANA (USA) COMMUNIC (Nor) BLOODBOUND (Swe) HOLYHELL (USA) CALLEJON (Ger) METALFORCE (Ger) KIMAERA (Lba) RHEMORHA (Rus) TUBLATANKA (SK) HORKÝŽE SLÍŽE (SK) ARAKAIN (CZ) DOGA (CZ) SALAMANDRA (CZ) VISACÍ ZÁMEK (CZ) ŠKWOR (CZ) DOLEŽAL and BAND (CZ) LEGENDY SE VRACÍ (CZ) CITRON (CZ) GAIA MESIAH (CZ) HARLEJ (CZ) EUTHANASIA (CZ) FINAL FICTION (CZ) Já festival Masters Of Rock navštěvuji pravidelně od roku 2005 s výjimkou jedné vynechávky. Musím říci, že je viditelné, jak se festival rok od roku zlepšuje. Jak po stránce organizační, připravenosti prostředí, možnosti hygieny, tak po stránce obsazenosti kapel. Každý večer je na poslech něco lákavého. Potěšilo mě zavedení vedlejšího podia, kde si mají posluchači možnost poslechnout i začínající kapely, je to příjemné, když na hlavním pódiu právě nehraje nic, co by nějak zvlášť přitahovalo mou pozornost. Pozitivně hodnotím i stále se rozrůstající možnosti tzv. relaxační zóny. Na festival se každoročně velmi ráda vracím. 23

24 6.2 DŽEMFEST Džemfest je šumperský multižánrový festival, dnes již s desetiletou tradicí. Akce budí každoročně veliký zájem široké veřejnosti. Historicky první ročník, uváděný jako nultý, proběhl v roce 2000 v domě kultury v Šumperku pod názvem Stoletý happening. Hlavními hvězdami večera byly kapely Mňága&Žďorp, Radium.nfo, O5&Radeček, Sioux, DJ s Espi, Fax. Pořadatelé se rozhodli festival uvádět od roku 2001 pod názvem Jamfest vždy na podzim. Festivalové dění bylo rozděleno na čtyři scény hlavní, taneční, filmovou a dechovou. I tento ročník byl hudebně velmi lákavý, vystoupily kapely Laura a její tygři, Vltava, Pearl Jam Revival, Junior Big Band, DJ Mouse a další. V následujících dvou ročnících se na scéně vystřídala spousta zajímavých hostů: Daniel Nekonečný a kapela Šum Svistu, Švihadlo, O5&Radeček, Psychonaut, Optimik, Maya, Hraczki, Sioux, DJ Dano z USA. Na filmové scéně byl uveden titul Major Zeman: Rukojmí z Bella Vista. Roku 2004 byl uveden jubilejní pátý ročník tohoto velmi oblíbeného festivalu. Pořadatelé považovali za nutné odlišit tento unikátní festival od ostatních Jamfestů a Jamů, ale nechtěli název měnit nějak zásadně, proto přistoupili k pouhému počeštění názvu a rodí se Džemfest. Další změnou je rozšíření o předfestival Džemkap probíhající přibližně měsíc před Džemfestem. Do Džemkapu se mají možnost přihlásit začínající kapely ze Šumperska. Na závěrečném souboji kapel vybere porota dva vítěze, kteří mají možnost vystoupit na hlavní scéně Džemfestu. Dosud nejúspěšnější ročník festivalu proběhl v roce Z předprodejních pultů zmizelo na 1500 vstupenek a ještě mnoho zájemců přišlo zkrátka. Hlavní scénu 24

25 poctily návštěvou kapely Wohnout, Clou, UDG, Optimik, Feedback a Elektrick Mann. Taneční scénu měli na starosti DJ Daneone, DJ Subsist a DJ Gregor. Na filmové scéně mohli účastníci zhlédnout snímek Doblba. V roce 2006 připravili pořadatelé další příjemnou změnu. Festival je prodloužen na tři dny. Probíhá na původním místě v Domě kultury a nově i v šumperském kině Oko. I tento ročník je beznadějně vyprodán návštěvníků mohlo zhlédnout vystoupení kapel Alfa Gospel Praises, Dead Popes Company, Ambrozie, Dying Passion, Nell (PL), Gang-ala-Basta, o5&radeček, Mig 21, Priessnitz, Definitivní Ententýk. Na filmové scéně byl uveden nový film Věry Chytilové Hezké chvilky bez záruky. V G-klubu, na druhé filmové scéně, proběhlo promítání BEST OF MOFFOM - ozvěny Mezinárodního filmového festivalu Music on film, film on music. Následující tři ročníky rovněž slibovaly neméně zajímavý program. Na pódiu se vystřídala celá řada účinkujících. Kapely Wohnout, Laura a její tygři, Psí vojáci, One Night Band, Josef IX. & Ultrablue, Dvacet facek, Flash The Readies, Rufus, Trip To Dover (GB/NL), Second Hand Husband, MIG 21, Skyline 21, Omicron, Genius Mess Poets, Blackerfeed, XINDL-X, Marek Ztracený se skupinou, O5&Radeček, Traband, Medvěd 009. Také bylo možno se účastnit bohatého doprovodného programu na vedlejších scénách. Věřím, že i letošní ročník Džemfestu své příznivce nezklame. 25

26 6.3 Revival festival Mořice Revival 9 festival Mořice se letos koná již 10. rokem v Mořici na Hané v areálu Sokolovny. Jde o přehlídku rockových kapel hrající hudbu známých světových i tuzemských interpretů z různých koutů naší vlasti. Od roku 2001 byl festival uváděn v měsíci květnu jako jednodenní. Setkal se s velikým ohlasem a každoročně ho začalo navštěvovat okolo 1000 fanoušků. Od roku 2007 byl festival rozšířen o jeden den navíc. Účastníci mají možnost využít místa pro stanování v areálu Motokempu na koupališti. Na své si zde přijdou zejména příznivci světové scény, kteří nemají možnost zavítat na mezinárodní festivaly nebo koncerty. Za deset let existence festivalu se na scéně vystřídalo nepřeberné množství kapel. Pro jejich početnost uvádím jen některé. Nirvana -Dobromilice, Metallica - Prostějov, Uriah Heep - "THE MADMEN" Miloše Morávka Brno, Deep Purple Zlín, Led Zeppelin - AMAHAI - Prostějov, ZZ TOP Brno, The Beatles Zábřeh na Moravě, Iron Maiden - Frýdek Místek, Pink Floyd Brno, AC/DC Brno, Tři sestry Praha, Beatles - Postřelmov, Ozzy Obourne Praha, AC/DC Praha, Queen Krnov, Team Rožnov p. Radhoštěm, Jethro Tull - Přerov, Accept Zlín, Ozzy Osbourne Praha, Nightwish - Frýdek-Místek, Judast Priest Praha, Rolling Stones Brno, Motorhead Přerov, Guns N Roses - Přerov, Systém Of A Down - Přerov, Lucie Olomouc, Iron Maiden Olomouc Taktéž letošní ročník slibuje neméně zajímavou podívanou, program sice ještě není kompletní, ale fanoušci se mají už teď na co těšit. Na Revival festivalu Mořice 2010 vystoupí: Jimi Hendrix / Cream, Deep Purple Zlín, Judas Priest Praha, AC/DC Olomouc, Kabát Waťák Vsetín, Guns N' Roses, Metallica - Moravská 9 angl. revival = obnovený 26

VY_32_INOVACE_06 Rocková hudba_39

VY_32_INOVACE_06 Rocková hudba_39 VY_32_INOVACE_06 Rocková hudba_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

ROCKOVÁ HUDBA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: devátý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

ROCKOVÁ HUDBA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: devátý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. OVÁ HUDBA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

Již tradičně bude v průběhu sobotního odpoledne předáno ocenění Association For Main Scene Of Country Music za životní přínos country hudbě.

Již tradičně bude v průběhu sobotního odpoledne předáno ocenění Association For Main Scene Of Country Music za životní přínos country hudbě. Ve dnech 3. a 4. srpna 2007 se na Bystřičce přehradě (okres Vsetín) koná 9. ročník country festivalu STARÝ DOBRÝ WESTERN. Pořadatelem je občanské sdružení Country kapela Gympleři Vsetín. Jedná se o jeden

Více

80. léta v české populární hudbě

80. léta v české populární hudbě 80. léta v české populární hudbě Pop, disco Michal David, Kroky Františka Janečka Situace ve společnosti: stále přetrvává období normalizace, 2 proudy hudbě oficiální (nemají problémy s komunistickým režimem,

Více

FJC. Folk, jazz a country

FJC. Folk, jazz a country FJC Folk, jazz a country 2016-2017 Předplatné folk, jazz a country: Základní informace Všechny potřebné informace pro zakoupení předplatného obdržíte v předprodeji vstupenek MěKS v přízemí městského domu

Více

Vy_32_INOVACE_04 Swingová hudba _ 39

Vy_32_INOVACE_04 Swingová hudba _ 39 Vy_32_INOVACE_04 Swingová hudba _ 39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

HUDBA V USA 50. LET 20. STOLETÍ

HUDBA V USA 50. LET 20. STOLETÍ HUDBA V USA 50. LET 20. STOLETÍ Anotace Prezentace seznámí žáky se vývojem hudby ve USA v 50. letech 20. století. Během prezentace naváží na znalosti z jiných předmětů a zopakují znalosti z předchozích

Více

Obsah. Přílohy. 1. Koncertní sezóna 2006 2. Koncertní sezóna 2007 4. Členové The Boom & Orchestra

Obsah. Přílohy. 1. Koncertní sezóna 2006 2. Koncertní sezóna 2007 4. Členové The Boom & Orchestra ÚČASTNÍK FESTIVALU INTERNATIONAL BEATLEWEEK 2006, 2007 V LIVERPOOLU PREZENTACE SOUBORU Obsah I. Úvodní informace II. The Boom Band & Orchestra III. Vybrané akce Letní benefiční koncert 2007 International

Více

KABÁT. Žánry Hard rock Pop rock Thrash metal Rock'n'roll Hospodský rock

KABÁT. Žánry Hard rock Pop rock Thrash metal Rock'n'roll Hospodský rock - 1 - Kabát je česká rocková kapela ze severočeských Teplic, existuje již od roku 1983. Za svou 22-letou kariéru skupina prodala přes 1 000 000 kopií svých alb. Roku 2003 získávají svého prvního Zlatého

Více

O FESTIVALU NA STARÉM DOBRÉM WESTERNU V MINULOSTI VYSTOUPILI:

O FESTIVALU NA STARÉM DOBRÉM WESTERNU V MINULOSTI VYSTOUPILI: O FESTIVALU Ve dnech 1. a 2. srpna 2014 se uskuteční na Bystřičce - přehradě u Vsetína 16. ročník country festivalu STARÝ DOBRÝ WESTERN. Pořadatelem je Country kapela Gympleři Vsetín z.s. Během uplynulých

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Apráles 2013. 23. dubna 2013. Námořnická Unie, o. s. Studentský klub Bamboo

Apráles 2013. 23. dubna 2013. Námořnická Unie, o. s. Studentský klub Bamboo Apráles 2013 23. dubna 2013 Námořnická Unie, o. s. Studentský klub Bamboo 1 Úvodem Apráles slaví pátý jubilejní ročník! Největší open-air festival studentských kapel UTB ve Zlíně se bude konat 23. dubna

Více

Pondělí 17.06.2013 Moderátoři Týdne sportu: Jan Čenský, Míra Konvalina, Petr Jančařík

Pondělí 17.06.2013 Moderátoři Týdne sportu: Jan Čenský, Míra Konvalina, Petr Jančařík Pořadatel Dramaturgie a režie Týdne sportu 2013 Lubomír Vašina Pondělí 17.06.2013 Moderátoři Týdne sportu: Jan Čenský, Míra Konvalina, Petr Jančařík 09:00 10:30 Běh do Vrchu Sjezdovka Peklák Hana Brusenbauchová

Více

Prezentace seznámí žáky s dalším vývojem hudby, tentokrát v 60. letech minulého století. Během prezentace se žáci dozví nové informace slavných

Prezentace seznámí žáky s dalším vývojem hudby, tentokrát v 60. letech minulého století. Během prezentace se žáci dozví nové informace slavných Anotace Prezentace seznámí žáky s dalším vývojem hudby, tentokrát v 60. letech minulého století. Během prezentace se žáci dozví nové informace slavných osobnostech rockové hudby, o jejich životě a písních,

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Když zní krásný hlas, dobře se to poslouchá, Od klasiky k romantické zasněnosti, Hra a její pravidla, Globální pan Nonart, Pan

Více

Skupina Le Pneumatiq byla založena na začátku roku 2006 a dnes ji můžeme považovat za jednu z nejenergičtějších elektronických živých kapel v České republice. Le Pneumatiq tvoří zakladatel a producent

Více

Petra Vlčková je mladá začínající

Petra Vlčková je mladá začínající Dialog s akordeonem Petra Vlčková & Petr Přibyl Petra Vlčková je mladá začínající akordeonistka. Úspěšně absolvovala Západočeskou univerzitu v Plzni, kde vystudovala hru na akordeon společně s učitelstvím

Více

Rockový slunovrat sobota 17. června 2006

Rockový slunovrat sobota 17. června 2006 Votchi Lety Mimo Tell Mama Los Reyes del K.O. SAN 2 Murphy Band The Blue Effect Rockový slunovrat sobota 17. června 2006 Lesní divadlo v Řevnicích 2. ročník mezinárodního hudebního festivalu Od nových

Více

Šlágr TV v Habrech datum začátku akce 02.08.2014 čas začátku akce 17:00 h.

Šlágr TV v Habrech datum začátku akce 02.08.2014 čas začátku akce 17:00 h. Šotek v muzeu Chotěboř datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 26.10.2014 místo konání: Městské muzeum - zámek stručný popis akce: Hravá výstava pro celou rodinu + nové stálé expozice Jindřich

Více

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz Janáčkovo trio 2009 Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír www.janacektrio.cz Děkujeme Allianz pojišťovně, a.s., že nás v roce 2009 opět podpořila LEDEN - ÚNOR Na začátku

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Hudební nauka

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Hudební nauka Hudební výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: - Etnický

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Hudební formy a skladebné postupy Žák: vnímá a postihuje rozdíly mezi tvořením tónu u operního zpěváka a zpěváka rockové a jazzové hudby zrapuje krátký text v týmu zpracujíe projekt na

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Rytmus, metrum, tempo, počátky hudebních dějin v Čechách, hudební renesance, baroko, klasicismus, romantismus, moderna, vývoj

Více

KVĚTEN 2013. MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO Mlýnská 152, tel.: 549 410 082, sekretariat@kulturatisnov.cz, www.mekstisnov.cz

KVĚTEN 2013. MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO Mlýnská 152, tel.: 549 410 082, sekretariat@kulturatisnov.cz, www.mekstisnov.cz KVĚTEN 2013 MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO Mlýnská 152, tel.: 549 410 082, sekretariat@kulturatisnov.cz, www.mekstisnov.cz Recorder4mation - Všechny barvy zobcové flétny "Od Byrda k Mautemu" 9. května v 18:30,

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

OBLEČKY PRO MINI ROCKERY

OBLEČKY PRO MINI ROCKERY OBLEČKY PRO MINI ROCKERY WORN TO BE WILD Potomstvo rockuje a Metal-Kids má pro něto správné vybavení: více než 2000 super triček, kombinéz, bund, čepic nejlepší kvality pro hardrocková mimina a malé třepače

Více

Dům kultury Uherský Brod

Dům kultury Uherský Brod Dům kultury Uherský Brod Program na : září 2015 čt 3.9. KALEIDOSKOP JANA REJŽKA Poslechový klubový pořad předního českého kritika a publicisty. Představí hudbu, kterou v běžném rozhlasovém vysílání neuslyšíte.

Více

Pořadové číslo projektu

Pořadové číslo projektu Šablona č.: III/2 Datum vytvoření: 25.10.2012 Pro ročník: IX. Nově a lépe s počítači Vzdělávací obor - předmět: Hudební výchova Klíčová slova: hudba, Beatles, McCartney Název souboru: UK_STE_9_HV_9R_BEATLES

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP Identifikátor materiálu EU: ICT 3-28 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT= Předmět/Téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová

Více

Od začátku letošního roku tak řady LE PNEUMATIQ doplnil MC TURNER, který je v Čechách znám jako jeden z nejlepších drum`n`bassových MC`s!

Od začátku letošního roku tak řady LE PNEUMATIQ doplnil MC TURNER, který je v Čechách znám jako jeden z nejlepších drum`n`bassových MC`s! Skupina LE PNEUMATIQ je považována za jednu z nejvíc zábavných a energických elektronických kapel v České republice - do roku 2013 však vstupuje se zásadní změnou, která by měla přinést ještě větší oživení

Více

ÚNOR - BŘEZEN. Předprodejová místa pro koncerty a divadla: TIC Tišnov (Brněnská 475), pokladna kina (Brněnská 152), muzeum (Jungmannova 80).

ÚNOR - BŘEZEN. Předprodejová místa pro koncerty a divadla: TIC Tišnov (Brněnská 475), pokladna kina (Brněnská 152), muzeum (Jungmannova 80). Mlýnská 152, 666 01 Tišnov tel.: 549 410 082 sekretariat@kulturatisnov.cz, www.mekstisnov.cz GPS: 49 20'51.948"N, 16 25'15.168"E ÚNOR - BŘEZEN Předprodejová místa pro koncerty a divadla: TIC Tišnov (Brněnská

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí školní rok 2012/2013 1. Základní údaje Název školy: Základní umělecká škola Jablonné nad Orlicí Sídlo: Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384, PSČ 561 64 Kontakty:

Více

Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole

Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400 Materiál DUM (digitální

Více

VY_32_INOVACE_10 Muzikál-rocková opera_39

VY_32_INOVACE_10 Muzikál-rocková opera_39 VY_32_INOVACE_10 Muzikál-rocková opera_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Původ hudby, hudba pravěku, starověku, středověku, renesance, baroka, klasicismu, romantismu, vážná hudba 20. století, vývoj

Více

Akce v Jestřebích horách červen 2010

Akce v Jestřebích horách červen 2010 Akce v Jestřebích horách červen 2010 datum/čas: 1.6.2010 15.30 místo: ZŠ Úpice-Lány, sborovna název: Jednání Školské rady ZŠ Úpice-Lány popis: Řádná schůzka Školské rady ZŠ Úpice-Lány. kontakt: ZŠ Úpice-Lány,

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Hra akordů a doprovodů Improvizace Hra v kapele

Hra akordů a doprovodů Improvizace Hra v kapele Hra akordů a doprovodů Improvizace Hra v kapele První část metodiky - Hra akordů a doprovodů - je zaměřena na nácvik zjednodušených i úplných hmatů základních kytarových akordů a na nácvik základních kytarových

Více

ic@jesenicko.eu www.jesenik.org ATIC Lázeňské informační centrum - Prieesnitzovy léčebné lázně

ic@jesenicko.eu www.jesenik.org ATIC Lázeňské informační centrum - Prieesnitzovy léčebné lázně Město ATIC Název Adresa PSČ Telefon E-mail, www Bělá pod Pradědem Obecní knihovna a Informační centrumdomašov 4 790 85 584 452 834 mic@bela.cz www.bela.cz Bludov MIS - Kulturní dům Bludov Tř. A. Kašpara

Více

Vznik kapely AC/DC. Členové kapely. Současní členové:

Vznik kapely AC/DC. Členové kapely. Současní členové: Martin Daněk 11. 1. 2011 Vznik kapely AC/DC AC/DC je australská hard rocková skupina, kterou v roce 1973 v Sydney založili bratři Angus a Malcolm Youngovi. Kapela je spolu s Led Zeppelin, Deep Purple nebo

Více

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 5. 7. června 2015, Jihlava Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Společnost pro FSU, o. s., Jihlava. I. CHARAKTERISTIKA

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách - zpívá dle svých dispozic intonačně jistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit vokální projev druhého - reprodukuje

Více

akce 2015 Program akcí města www.chomutov-mesto.cz www.echomutov.cz

akce 2015 Program akcí města www.chomutov-mesto.cz www.echomutov.cz akce 2015 Program akcí města ChomutovA www.chomutov-mesto.cz www.echomutov.cz leden únor březen duben LEDEN 3.1. 17.00 TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT HAPPY SMILE Rytířský sál radnice, happy-smile.wz.cz 4.1. 11.00

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Golden Tour Pardubice 2014

Golden Tour Pardubice 2014 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého druhu ve střední

Více

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu

Více

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h.

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h. Festival fantazie 2014 datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 06.07.2014 místo konání: KD Junior, sokolovna, kino, hotel Fantazie stručný popis akce: sci-fi, vesmír, technika, horor, záhady,

Více

SLOŽENÍ KAPELY Admit One s Guilt: Michal KOLOMÝ *1984 baskytara, zpěv. Petr LEVÝ *1984 kytara, zpěv. Tomáš SÍBEK *1983 bicí AUTORSKÁ SKLADBA: KONTAKT:

SLOŽENÍ KAPELY Admit One s Guilt: Michal KOLOMÝ *1984 baskytara, zpěv. Petr LEVÝ *1984 kytara, zpěv. Tomáš SÍBEK *1983 bicí AUTORSKÁ SKLADBA: KONTAKT: Kapela z pražského Chodova říká o své hudbě, že je to žánrová fůze mezi punkem, nu-metalem a hard corem. Shrnutím toho vyplyne, že se jedná o crossover, říká frontmen skupiny Petr. Admint One s Guilt vznikli

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Školní časopis ZŠ jazyků 3.vydání, I. ročník, vydáno23.6.2009 Deváťáci, pozor na výběr povolání!

Školní časopis ZŠ jazyků 3.vydání, I. ročník, vydáno23.6.2009 Deváťáci, pozor na výběr povolání! Školní časopis ZŠ jazyků 3.vydání, I. ročník, vydáno23.6.2009 Deváťáci, pozor na výběr povolání! 1/11 Slovo úvodem Konečně vychází třetí a poslední vydání školního časopisu pro tento školní rok. Během

Více

IMAGINE 2015 mezinárodní soutěž. Odbor obchodu

IMAGINE 2015 mezinárodní soutěž. Odbor obchodu IMAGINE 2015 mezinárodní soutěž Odbor obchodu 29.9.2014 IMAGINE IMAGINE je mezinárodní hudební soutěž pro mládež ve věku 13-20 let Hudební skupiny (až osm členů) nebo jednotlivci předvádí svou vlastní

Více

XIV. ročník festivalu Masters of Rock 14. 17. července 2016 Vizovice, areál likérky R. Jelínek

XIV. ročník festivalu Masters of Rock 14. 17. července 2016 Vizovice, areál likérky R. Jelínek XIV. ročník festivalu Masters of Rock 14. 17. července 2016 Vizovice, areál likérky R. Jelínek Tisková konference agentury Pragokoncert Bohemia, a.s., Zlín - 26. 2. 2016 Hvězdami nejnabitější ročník festivalu

Více

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ Doplň názvy not. Napiš půlové noty. e 1 c 1 g 1 h 1 d 1 a 1 c 2 f 1 Zařaď hudební nástroje (smyčcové, dechové plechové-žesťové, dechové dřevěné, bicí). TYMPÁNY POZOUN KONTRABAS

Více

Vánoční hvězdy v Karlíně

Vánoční hvězdy v Karlíně Nabídka spolupráce 2014 Minulý rok se konal koncert Vánoční Hvězdy v Karlíně v Hudebním Divadle Karlín, na kterém vystoupily hvězdy jako J. Ledecký, L. Machálková, P. Vítek, J. Zelenková, R. Schwab, M.

Více

VY_32_INOVACE_04_ Komorní orchestry_38

VY_32_INOVACE_04_ Komorní orchestry_38 VY_32_INOVACE_04_ Komorní orchestry_38 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

www.kocourkova.net MICHAELA KOCOURKOVÁ

www.kocourkova.net MICHAELA KOCOURKOVÁ MICHAELA KOCOURKOVÁ umělecká agentura koncerty umělecká zastoupení eventy EXKLUZIVNÍ ZASTOUPENÍ Daniel Hůlka První typ koncertu Daniel Hůlka a Martin Rada (klavír, varhany) - výběr klasické, moderní a

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

18.03.1924 Dorůžka Lubomír, muzikolog, publicista, překladatel, 85. výročí

18.03.1924 Dorůžka Lubomír, muzikolog, publicista, překladatel, 85. výročí VÝROČÍ 2009 Z OBLASTI ČESKÉ POPULÁRNÍ HUDBY LEDEN 03.01.1949 Žantovský Michael, textař, 60. výročí 07.01.1944 Kahovcová Vlasta, zpěvačka, 65. výročí 22.01.1929 Moravus Ivo, klavírista, skladatel, 80. výročí

Více

Loňský ročník Festivalu španělské kultury IBERICA 2005, který proběhl v srpnu 2005, se setkal s všestranným úspěchem. Festivalu se zúčastnilo téměř 2

Loňský ročník Festivalu španělské kultury IBERICA 2005, který proběhl v srpnu 2005, se setkal s všestranným úspěchem. Festivalu se zúčastnilo téměř 2 Festival španělské kultury IBERICA 2006 30. 8. 2. 9. 2006 Loňský ročník Festivalu španělské kultury IBERICA 2005, který proběhl v srpnu 2005, se setkal s všestranným úspěchem. Festivalu se zúčastnilo téměř

Více

LE PNEUMATIQ - NEW WORLD ORDER (2014) LE PNEUMATIQ - SEVEN SISTERS (B.M.S. company 2012)

LE PNEUMATIQ - NEW WORLD ORDER (2014) LE PNEUMATIQ - SEVEN SISTERS (B.M.S. company 2012) LE PNEUMATIQ vešli do povědomí českého publika jako skupina, která předvádí naživo především drum`n`bass, ale pravidelně zabrousí i do breakbeatu, dubstepu a ostatních žánrů elektronické taneční hudby.

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

CELOSTÁTNÍ PRESTIŽNÍ PĚVECKÁ SOUTĚŽ PRO ZAČÍNAJÍCÍ ZPĚVÁKY S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ VII. ROČNÍK. www.cesko-zpiva.cz

CELOSTÁTNÍ PRESTIŽNÍ PĚVECKÁ SOUTĚŽ PRO ZAČÍNAJÍCÍ ZPĚVÁKY S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ VII. ROČNÍK. www.cesko-zpiva.cz CELOSTÁTNÍ PRESTIŽNÍ PĚVECKÁ SOUTĚŽ PRO ZAČÍNAJÍCÍ ZPĚVÁKY S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ Č E S K O Z P Í V Á 2013 VII. ROČNÍK www.cesko-zpiva.cz O P R O J E K T U P Ě V E C K Á S O U T Ě Ž Č E S K O Z P Í V Á ČESKO

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8. Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák při pěveckých aktivitách - uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu

Více

Změny v regionální železniční dopravě v Olomouckém kraji od 14. 12. 2014

Změny v regionální železniční dopravě v Olomouckém kraji od 14. 12. 2014 Změny v regionální železniční dopravě v Olomouckém kraji od 14. 12. 2014 Trať 017 Česká Třebová Dzbel - nová objednávka vlaků Dzbel Moravská Třebová v rozsahu 4 páry denně v pracovní dny a 2 páry denně

Více

VIP BOXY. Co na vás ve vašem boxu čeká? VIP box PLATINUM. VIP box GOLD. VIP box SILVER

VIP BOXY. Co na vás ve vašem boxu čeká? VIP box PLATINUM. VIP box GOLD. VIP box SILVER VIP BOXY Chcete si užít fotbal či koncerty na té nejvyšší úrovni? Chcete ohromit obchodní partnery a kdykoliv mít k dispozici výjimečný prostor s fascinující živou kulisou? Chcete být přímo u toho, a přesto

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

SRDEČNÉ PODĚKOVÁNÍ. Ke shlédnutí reportáž z 15. ročníku festivalu od TV BESKYD. K přečtení reportáž z 15. ročníku z Valašského deníku ze dne 5.8.2015.

SRDEČNÉ PODĚKOVÁNÍ. Ke shlédnutí reportáž z 15. ročníku festivalu od TV BESKYD. K přečtení reportáž z 15. ročníku z Valašského deníku ze dne 5.8.2015. SRDEČNÉ PODĚKOVÁNÍ Dovolte nám, Vám co nejsrdečněji poděkovat za Vaši podporu při organizaci 15. ročníku country festivalu STARÝ DOBRÝ WESTERN. Patnáctý ročník provázelo nadmíru slunečné až tropické počasí,

Více

Studijní zaměření Hra na mandolínu

Studijní zaměření Hra na mandolínu Studijní zaměření Hra na mandolínu Mandolína je melodický, drnkací nástroj. Má zdvojené struny, které odpovídají strunám houslí, proto je možno vedle původních skladeb pro mandolínu čerpat také z houslové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Zlín-Malenovice Sídlo: tř.

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

www.cesko-zpiva.cz VI. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ PRESTIŽNÍ PĚVECKÁ SOUTĚŽ PRO ZAČÍNAJÍCÍ ZPĚVÁKY S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

www.cesko-zpiva.cz VI. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ PRESTIŽNÍ PĚVECKÁ SOUTĚŽ PRO ZAČÍNAJÍCÍ ZPĚVÁKY S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ O P R O J E K T U PĚVECKÁ S O U TĚŽ Č E S K O Z P Í V Á ČESKO ZPÍVÁ 2012 - VI. ročník moderně pojaté pěvecké soutěže pro začínající zpěváky - děti a mládež ve věku 9-26 let. Již počtvrté s MEZINÁRODNÍ

Více

VY_32_INOVACE_03 Blues_39

VY_32_INOVACE_03 Blues_39 VY_32_INOVACE_03 Blues_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Filmová a produkční společnost Bio Illusion nachystala pro jaro opravdovou rockovou lahůdku. Uvádí do kin

Filmová a produkční společnost Bio Illusion nachystala pro jaro opravdovou rockovou lahůdku. Uvádí do kin Filmová a produkční společnost Bio Illusion nachystala pro jaro opravdovou rockovou lahůdku. Uvádí do kin Nekonečný rockový mejdan První dokument o legendární kapele, jejíž hity zná celý svět!!! Rocková

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 09/09 Pražský filmový orchestr Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

za školní rok 2007/2008

za školní rok 2007/2008 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2007/2008 V Praze dne: 15.10.2008 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

TÉMA: Dějiny hudby. (anglická populární huda) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 4. 2. 2012 VY_32_Inovace/4_240

TÉMA: Dějiny hudby. (anglická populární huda) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 4. 2. 2012 VY_32_Inovace/4_240 TÉMA: Dějiny hudby (anglická populární huda) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 4. 2. 2012 VY_32_Inovace/4_240 1 Anotace: Interaktivní výukový materiál prezentace seznamuje žáky s dějinami populární hudby

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Jiří Neumann - DJ. Foto: Michaela Neumannová. Jiří Neumann, foto: Michaela Neumannová 17.02.2012 11:04 Michaela Lejsková

Jiří Neumann - DJ. Foto: Michaela Neumannová. Jiří Neumann, foto: Michaela Neumannová 17.02.2012 11:04 Michaela Lejsková Jiří Neumann - DJ Jiří Neumann, foto: Michaela Neumannová 17.02.2012 11:04 Michaela Lejsková "Rozhodně nejsem příznivec starých pořádků, ale mám pocit, že před revolucí byla atmosféra na diskotékách a

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE. Meno mosso, z.s. U Chmelnice 770/8, Praha 4 Modřany, 143 00 IČO 03768791 zapsáno dne 3. 2. 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE. Meno mosso, z.s. U Chmelnice 770/8, Praha 4 Modřany, 143 00 IČO 03768791 zapsáno dne 3. 2. 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE Meno mosso, z.s. U Chmelnice 770/8, Praha 4 Modřany, 143 00 IČO 03768791 zapsáno dne 3. 2. 2015 OBSAH Naše činnost Studio taneční a pohybové výchovy Výuka hudby Předpokládaný

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Prezentace hudebního festivalu. Staňte se partnery největšího jihočeského festivalu

Prezentace hudebního festivalu. Staňte se partnery největšího jihočeského festivalu Prezentace hudebního festivalu Staňte se partnery největšího jihočeského festivalu Hlavní hvězdy, které vystoupily v minulosti na našem festivalu: Česko-slovenská scéna: Chinaski, Olympic, Divoke Bill,

Více

LOOK BELLA 2010 Luxury event & Big fashion show

LOOK BELLA 2010 Luxury event & Big fashion show LOOK BELLA 2010 Luxury event & Big fashion show Soutěž plná krásných mladých dívek a mužů Na akcích vystupují populární osobnosti Finále soutěže se koná v luxusních prostorách hotelu v Praze Jedinečná

Více

www.kocourkova.net MICHAELA KOCOURKOVÁ

www.kocourkova.net MICHAELA KOCOURKOVÁ MICHAELA KOCOURKOVÁ umělecká agentura koncerty umělecká zastoupení eventy EXKLUZIVNÍ ZASTOUPENÍ Daniel Hůlka První typ koncertu Daniel Hůlka a Martin Rada (klavír, varhany) - výběr klasické, moderní a

Více

Buskers fest 2013 festival pouličního umění

Buskers fest 2013 festival pouličního umění Buskers fest 2013 festival pouličního umění České Budějovice 27. 28. 6. 2013 Busking je označení pro jakékoli pouliční vystupování ať už hudební, divadelní či třeba artistické. Vystupující člověk se nazývá

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

1. PROGRAMOVÉ SCHÉMA STANICE VLTAVA

1. PROGRAMOVÉ SCHÉMA STANICE VLTAVA 1. PROGRAMOVÉ SCHÉMA STANICE VLTAVA 2. MĚSÍČNÍ VYSÍLACÍ PLÁN STANICE VLTAVA Květen 2011 Programový plán RJPH na měsíc K V Ě T E N 2011 [2. 5. 2011-29. 5. 2011] PONDĚLÍ 2., 9., 16., 23. 5. 02.00-03.00

Více

Malé granty. Konečné pořadí žádostí o granty v projektu

Malé granty. Konečné pořadí žádostí o granty v projektu Konečné pořadí žádostí o granty v projektu Malé granty Výběrová komise konstatovala, že všichni žadatelé splnili podmínky grantového řízení a tudíž všichni uspěli. Celkem se přihlásilo 14 žadatelů a ti

Více