Univerzita Palackého v Olomouci. Pedagogická fakulta. Katedra hudební výchovy. Helena Zíková. 3. ročník prezenční studium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Palackého v Olomouci. Pedagogická fakulta. Katedra hudební výchovy. Helena Zíková. 3. ročník prezenční studium"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy Helena Zíková 3. ročník prezenční studium Obor: Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání a Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy ROCK JAKO HUDEBNÍ SMĚR A JEHO PREZENTACE V OLOMOUCKÉM KRAJI Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: MgA. Jana Hladíková Olomouc 2010

2 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně a veškeré podklady, z nichž jsem čerpala, jsou uvedeny v seznamu literatury. V Olomouci dne Helena Zíková

3 Děkuji MgA. Janě Hladíkové za vstřícné a svědomité vedení, poskytování odborných konzultací a udílení cenných rad v průběhu psaní mé bakalářské práce.

4 Obsah 1 Úvod Stručná charakteristika K historii rocku Vývoj v česku Vybraná rocková odvětví Hard rock Heavy metal Speed metal Power metal Trash metal Black metal Death metal Festivaly Masters Of Rock DŽEMFEST Revival festival Mořice Oakfest Olomouc Rockový mlýn Vrchoslavice BOŽKOV FEST Kojetín Rocková Olomouc Kapely... 31

5 7.1 Overdrive Dying Passion Styl: rock-crossover Krápník Venefica Omicron O5&Radeček Chernobyl Generation Calibos Hazydecay Závěr Seznam použité literatury Seznam příloh Přílohy Anotace

6 1 Úvod Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala téma, ve kterém jsem chtěla zmapovat rockové hudební dění v Olomouckém kraji. Rockovou hudbou žiji, kam až má paměť sahá. Ráda navštěvuji rockové koncerty, chodím na rockové zábavy a v létě navštívím ne jeden rockový festival. Proto jsem si vybrala pro práci právě tento žánr. Součástí práce je stručná charakteristika stylu, kterému se v práci věnuji a pár slov k vývoji rocku u nás i ve světě. V jedné z kapitol se věnuji rockovým festivalům. V této práci jsem podrobněji popisovala jen ty, které znám nebo mě svým profilem zaujaly. V této kapitole se také zmiňuji o festivalu Masters Of Rock. Místo konání, Vizovice, nespadá do Olomouckého kraje, ovšem pro rockové fanoušky je snad nejvýznamnější událostí. Já jsem jeho pravidelným návštěvníkem, tudíž jsem pokládala za vhodné, ho ve své práci představit. Další z kapitol věnuji rockovým kapelám. Taktéž jsem se zabývala pouze těmi, které znám nebo mi přišly zajímavé, podrobnější přehled zařazuji do příloh. Informace jsem čerpala převážně z internetových stránek hudebních časopisů, hudebních portálů a internetových stránek věnující se konkrétním kapelám a festivalům. 6

7 2 Stručná charakteristika Rock je označení pro hudební směr, jehož kořeny sahají do poloviny 50. let minulého století. Původně se nechal inspirovat směsicí prvků rhytm&blues a country&western. Charakteristická je jednoduchá výrazná melodika, která byla odvozována z blues. Rytmika byla jasná a srozumitelná, kladoucí důraz na sudou dobu. Pro rock je typické elektrické zesílení zvuku kytar, zpěvu, bicích i dalších jiných nástrojů. Rock výrazně ovlivnil moderní populární hudbu hlavně rytmikou a frázováním melodie. Naopak rock využívá mnoho prvků typických pro další proudy moderní populární hudby. Jejich syntézou vzniká např. country rock, folk rock, jazz rock, classical rock a jiné směry. Matzner, Poledňák, Wasserberger a kolektiv uvádějí typické projevy rocku, které jsou v jednotlivých odnožích zastoupeny různou měrou. Patří k nim typický zvukový ideál (s důrazem na zvukovou charakteristiku elektricky zesílených a elektronických nástrojů), orientace na psychofyzické působení, vyplývající z afroamer. rytmických principů (drive), smysl pro stylovou jednotu vytvářející psychologicky působivou atmosféru (feeling), z toho všeho vyplývající jednota interpreta s posluchačem, navozující zvláštní vnímatelské postoje (involvement), nebo usilování o zvýšený stupeň sebevyjádření a seberealizace, typický pro projevy s větší měrou uměl. aspirací a kontrastující s vysloveně užitkovým zaměřením masově produkované moderní populární hudby. 1 1 MATZNER, A., POLEDŇÁK, I., WASSERBERGER, I. a kol. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby (část věcná), 2. doplněné vydání. Praha: Editio Supraphon, s

8 3 K historii rocku Průkopníkem inklinace moderní populární hudby k černošskému rhytm&blues byl Bill Haley se svou nahrávkou Rock Around The Clock, v podstatě šlo o adaptovanou verzi černošské nahrávky. Další známou ikonou je Elvis Presley, který si získal své publikum jak svými písněmi, tak svým specifickým vystupováním a oblékáním. První výrazný úspěch zaznamenal roku 1956 s písní Heartbreak Hotel. Ve své době se stal idolem mladé generace. Ovšem v této době je znám tento hudební styl jako rockand-roll, zkráceně rock n roll. Označení rock zdomácnělo až ve druhé polovině 60. let a neustále si podmaňoval stále mladší posluchače. Publikum bylo mnohdy značně neukázněné, provádělo výtržnosti, demolovalo sál. Někteří se projevovali provokativním tancem. Kolem 1960 určuje rock a jeho adaptace převládající charakter moderní populární hudby. Pomáhají k tomu i módní vlny nových tanců, zejména twistu (1959, Hank Ballard and the Midnighters). Adaptace původních rockových prvků a jejich rozpouštění v hlavním proudu moderní populární hudby dosahuje takového stadia, že (zejména v Evropě) mizí načas i tehdejší termín rock-and-roll z užívání pro soudobý typ hudby, která bývá označována prostě jako pop. První pol. 60. let přináší jednak některé nové podněty regionálního původu (např. surfing sound kalifornské skupiny Beach Boys od 1962), jednak vzrůstající zájem o rhytm&blues (jako o jeden z pramenů rocku) ve Velké Británii. Ten vyvrcholí světovým nástupem anglických skupin (Beatles 1964, Rolling Stones, Animals aj.), proniknuvších i na americký trh. Pro tuto etapu vývoje proniká označení beat, resp. big beat, které však zdomácní jen v Anglii a na evropském kontinentu. 2 V druhé polovině 60. let se dostává do popředí činnost černošských i bělošských bluesových skupin, např. Paul Butterfield nebo John Mayall. Také v této době se začíná rock sdružovat s jinými hudebními styly, vzniká jazz rock, folk rock, raga rock a jiné. Také nelze z této doby nezmínit rozrůstající se možnosti studiové práce se zvukovými záznamy v celé řadě vznikajících studií. Opomenout nesmíme také 2 MATZNER, A., POLEDŇÁK, I., WASSERBERGER, I. a kol. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby (část věcná), 2. doplněné vydání. Praha: Editio Supraphon, s

9 význam živého vystupování pro mladé posluchače tohoto hudebního stylu, s tím souvisí rozvoj grafiky nebo světelných efektů. Od přelomu 60. a 70. let se rock rozvíjí do dalších nejrůznějších příbuzných stylů, jako je punk rock, hard rock, art rock, heavy metal, power metal, speed metal, trash metal, doom metal, ghotic metal, black metal, death metal, grind core a mnohé další. O některých podrobněji v příslušné kapitole. 9

10 4 Vývoj v česku Poúnorové československé státní hranice byly sice vůči Západu takřka neprodyšně uzavřeny, vstupu rozhlasových vln AFN Munich (vysílač americké armády v západním Německu) a Radia Luxemburg však zabránit nestačily. A tak hlavně právě prostřednictvím těchto rozhlasových stanic začaly k nám ve druhé polovině padesátých let pronikat zvěsti o nové hudbě s tvrdě útočným rytmem, nezvyklým nástrojovým témbrem a s hrdelním, provokativně odvázaným zpěvem neškoleného mužského hlasu. Pubertální a adolescentní mládež se s touto hudbou i u nás rychle ztotožnila. Prvotní rock n roll pro ni představoval jednak rozbíjení šablony, do níž mezitím již zabředla swingová hudba a její dobové snaživé texty, v širším smyslu však i signál jasného generačního odlišení, ba nesouhlasu se světem dospělých a s pasivním jejich podřizováním se totalitnímu tlaku. Pokusy o vlastní nápodobu takto vzrušivé hudby spojovali při tom mladí lidé s tancem, rovněž co možná nejodvážnějším a hudebně i vizuálně tedy zvlášť nápadným. 3 Hlavními zprostředkovateli rockové hudby v Česku byly po světových vzorech, jako Elvis Presley nebo Bill Haley, už od roku 1958 hlavně amatérské kapely složené z vysokoškoláků, hráli na kytaru a snažili se zpívat anglicky. Seskupení nesla názvy Samuels Band, FAPS orchestra, Crazy Boys, EP HiFi, Hell s Devils nebo kapela Komety, později v zastoupení i s R. Hladíkem a V. Mišíkem. Později v 60. letech nastolila výrazný průlom kapela Sputnici, která se snažila zavést do písní české texty a začala skládat vlastní písně. Jako hlavní autorská dvojice se představili Eduard Krečmar a Tomislav Vašíček. Za nástroji se vystřídali mimo jiné i Petr Janda, Jan Obermayer a Jiří Stivín. České texty se velmi osvědčily a tak vznikaly další kapely, Juventus s K. Černochem, Karkulka zpívající na texty Z. Rytíře či Synkopy 61 z Brna. Před první polovinou 60. let vzniklo na dvě stě bigbeatových kapel hrajících na různě vyspělé úrovni. Snad nejvyzrálejší rock té doby hrály kapely Mefisto a Olympic. Kapela Mefisto dostala ihned stálé angažmá 3 OPEKAR, A. in KOTEK, J. Dějiny české populární hudby a zpěvu ( ). 1. vyd. Praha: Akademia, nakladatelství AV ČR, s

11 v Divadle Rokoko a tam také jeho pověst postupně končí. Olympic nejdříve spolupracoval s divadlem Semafor, pak se vydal po vlastní dráze. Dlouhodobou sestavu tvořili v 60. letech Petr Janda, Pavel Chrastina, Ladislav Klein, Miroslav Berka a František Ringo Čech, později vystřídaný Janem A. Pacákem. Za dobu existence kapely se na jednotlivých postech vystřídalo mnoho hudebníků a s řadou hudebníků Olympic také spolupracoval. Dále slovy J. Kotka: Tvrdší britský sound ovlivnil např. skupiny Matadors (R. Hladík, J. Obermayer, zpěváci K. Krahovec, V. Mišík, V. Sodoma) a Flamengo (P. Fořt, Petr Novák a opět K. Krahovec a V. Sodoma). K autentičtějším vlivům černošského rhytm&blues se hlásili Framus Five (M. Prokop), olomoučtí Bluesmeni a ostravské Flamingo (M. Rottrová, H. Zagorová, P. Němec, R. Kovalčík). Vnější, psychedelicky působící scénické efekty a poetiku hippies se s rockem pokoušela spojovat kapela The Primitives Group; odtud i její senzaci vzbuzující happeningové produkce s využíváním prvků hororu, hry světel - S nesnadným vztahem českých textů a rockové rytmiky, melodiky a frázování se kromě Olympicu začaly postupně vyrovnávat též skupiny Rebels (S. Čech, J. Korn, J. Plíva), obnovený soubor George&Beatovens (Petr Novák), Apollo Beat (J. a P. Spálený), Cardinals, později Shut Up (F. R. Čech, J. Helekal, J. Korn, V. Sodoma). Z mimopražských kapel zvláště přerovská Synkopa (J. Wykrent, Pavel Novák), brněnské skupiny Vulkán a Atlantis (sourozenci Ulrychovi) aj. Od konce šedesátých let se počaly objevovat též pokusy o umělecky a posluchačsky náročný koncertní rock. V tomto směru dominovala zejména skupina Blue Effect Modrý efekt (s kytaristou R. Hladíkem), vzniká na rozhraní let Domácí rock si vyžádal i stálé domácí kluby. Nesly názvy Karkulka, Olympik a Music f-klub. S klubem Olympik úzce spolupracovala dvojice satiriků a písničkářů Miloslav Šimek a Jiří Grossmann. Mimo jiné měli také podíl na přípravě prvního československého beatového festivalu, konajícího se roku 1967, kterého se v pražské Lucerně účastnily nejvýznamnější soubory celé republiky. 4 KOTEK, J. Dějiny české populární hudby a zpěvu ( ). 1. vyd. Praha: Akademia, nakladatelství AV ČR, s

12 Další v pořadí druhý festival se konal o rok později. Jeho reprezentativní úroveň se sice zvýšila účastí významných zahraničních skupin, festivalovou atmosféru ovšem již poznamenávala nejistota dalšího politického a kulturního vývoje po srpnu Oprávněnost této nejistoty vskutku také zanedlouho potvrdily četné příkazy a zákazy, nemalou měrou omezující i rockovou a vůbec populární hudbu. Naštěstí nikoli natrvalo, jak ukázalo další směřování našeho rocku, a to i v následujícím neblahém období okupační tzv. normalizace 5 Na současné české hudební scéně se pohybuje nemalé množství starších či mladších významných rockových kapel. Jsou to kapely Arakain, Doga, Torr, Wohnout, Lucie, Wanastovi vjecy, Citron, Tři sestry, Divokej Bill, Katapult a celá řada dalších. 5 KOTEK, J. Dějiny české populární hudby a zpěvu ( ). 1. vyd. Praha: Akademia, nakladatelství AV ČR, s

13 5 Vybraná rocková odvětví Rock za dobu své existence vyhnal velké množství různých odnoží a odvětví. Vesměs všechny vycházejí z hard rocku a heavy metalu. V následující kapitole některé z nich blíže vysvětlím. Poznatky vycházejí z publikací J. Vlček: Rockové směry a styly, I. Christe: Heavy metal, A. Matzner: Encyklopedie jazzu a moderni populární hudby. 5.1 Hard rock Angl. doslova tvrdý rock. Rock, ve kterém převládá rytmická stránka nad melodickou. Termín hard rock se začal používat pro odlišení ortodoxních rockových skupin v období, kdy do rocku začal pronikat folkový vliv s větším těžištěm v melodice a vokální složce. 6 Základem jsou výrazné, melodické, jednotvárné kytarové riffy. Prvními vyznavači tohoto stylu byly britské kapely Who a Yardbirds. V písních zdůrazňovali agresivní rytmickou složku a rozsáhlá kytarová sóla. Kapely hojně používaly zesilovačů a zkresleného zvuku kytar. Dalšími hard rockovými kapelami jsou Uriah Heep nebo Deep Purple. Kapely rády využívaly klávesové nástroje a vícehlasý zpěv jim nebyl cizí. Koncem 60. let našla americká kritika pro velmi výrazné hardrockové kapely označení heavy metal. 5.2 Heavy metal Angl. těžký kov. Termín začala používat koncem 60. let americká kritika pro zvláště výrazné hardrockové nahrávky a skupiny. Jeho původcem je americký novelista William Burroughs, který jej použil v odlišném abstraktním kontextu ve spojení heavy metal kids. V 70. letech se stal heavy metal jedním z trvalých rockových trendů a zasáhl prakticky celý svět termín hard rock tehdy ustoupil do pozadí. 7 6 MATZNER, A., POLEDŇÁK, I., WASSERBERGER, I. a kol. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby (část věcná), 2. doplněné vydání. Praha: Editio Supraphon, s MATZNER, A., POLEDŇÁK, I., WASSERBERGER, I. a kol. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby (část věcná), 2. doplněné vydání. Praha: Editio Supraphon, s

14 Typickým znakem je hlučný rytmický základ a hra na kytaru se zkresleným zvukem, využívání elektronických doplňků se stává samozřejmostí. Typické pro tento styl jsou tří až čtyřčlenné kapely s obsazením kytar, bicích nástrojů a zpěvu, oproti druhé odnoži hard rocku využívá klávesové nástroje jen velmi zřídka. Kapely mnohdy používají ve svých skladbách akustické kytary, aby docílily kontrastního efektu, který bývá pro posluchače mnohdy příjemně překvapivý. Typickými náměty textů byly hrůzy každodenního života, násilí, sex, mystika, ale také náměty z historie, literatury nebo fantastické texty. Ve skladbách nesmí v žádném případě chybět rozsáhlejší kytarová sóla. Vyznavači heavy metalu byly např. kapely Black Sabbath, Led Zeppelin, Kiss, Judas Priest, Iron Maiden a další. V polovině osmdesátých let se heavy metal stává základem pro vznik řady odnoží, např. speed metal, power metal, black metal, trash metal a další. 5.3 Speed metal Angl. rychlý metal. Tento styl je další z odnoží heavy metalu, která se zrodila v druhé polovině sedmdesátých let minulého století. Speed metal vznikl syntézou rychlé, agresivní punkové hudby s heavy metalem. Typické zastoupení představují kytary, bicí a vysoký mužský zpěv. Struktura skladeb se nijak neliší od heavymetalových, vše se ovšem odehrává v rychlejším tempu. Speedmetalové prvky se začaly objevovat v některých písních kapel, které patří mezi heavymetalové, ale první speedmetalová kapela jako taková je zřejmě německá kapela Helloween, po ní následovalo mnoho dalších. Po odchodu jednoho z členů Helloween vzniká nová formace Gamma Ray. Dalšími jsou kapely Blind Guardian, Sonata Artica. České kapely, které se hlásí k tomuto stylu jsou např. Symphonity, Power 5, Salamandra a mnoho dalších. 5.4 Power metal Angl. silný metal. Power metal je další odnoží heavy metalu s prvky speed metalu a trash metalu. Tyto styly se velmi často kříží a překrývají. Proto se zde objeví podobný výčet kapel jako u speed metalu. Power metal se snaží nastínit epickou atmosféru s fantastickými, případně válečnými texty. Celkovou atmosféru dokreslují v různé míře zastoupené klávesové nástroje. Mnohdy tento styl dosahuje až 14

15 symfonického charakteru. Proto není překvapením, že nejedna kapela vyznávající tento styl spolupracuje s filharmonií. Power metal se rozčlenil na americký, evropský, epický a symfonický. Jde o příbuzné styly, v nichž jsou power metalové prvky jednotlivě zastoupeny různou měrou. Mezi kapely hrající odnože power metalu patří Nightwish, Rhapsody, Manowar, Blind Guardian, Kamelot a další. 5.5 Trash metal Dalším odvětvím heavy metalu je trash metal. V jistém smyslu navazuje na speed metal a power metal, přidává punkové a hardcorové prvky. Zahlcuje skladby výrazným agresivním zvukem kytar a zpěvu. Skladby jsou hrané v rychlém tempu se složitějšími, rytmicky sekanými kytarovými riffy. Bubeníci s oblibou používají dvojšlapky pro zdůraznění rychlého tempa skladby. Průkopníky tohoto stylu se staly kapely Metallica, Slayer, Anthrax a Megadeth. Z české scény mohu jmenovat kapely Arakain a Debustrol. 5.6 Black metal Angl. černý metal. Black metal je jedním z nejtvrdších odnoží metalu. Black metal čerpá svou inspiraci převážně v satanismu. Na začátku své existence byl přijat poněkud odmítavě, nový styl šokoval média, tím si získal svou pozornost tisku a dostával se do povědomí posluchačům. Své příznivce si našel záhy. Typický je zkreslený zvuk kytar a specifický zpěv, hrdelní skřehot zvaný growling, nebo vysoký vřískot zvaný screaming. Hojně se využívá klávesových nástrojů k vytváření temné atmosféry. Na rozdíl od speed metalu nebo power metalu je tento styl skoupý na kytarová sóla. Průkopníkem tohoto směru byla kapela Venom, v závěsu za ní vznikaly kapely Bathory, Cradle Of Filth, Dimmu Borgir a z českých zástupců kapely Root a Törr. Black metal má největší zastoupení v severských zemích, v Norsku a Švédsku. 5.7 Death metal Angl. smrtelný metal. Death metal je další z nejtvrdších odnoží metalu. Vyznačuje se extrémně rychlým tempem, komplikovanou kytarovou hrou a hrou na bicí, která také nepatří mezi nejjednodušší. Kytaristé hrají na podladěné kytary. 15

16 Náměty k textům jsou z oblasti satanismu, brutality a pocity beznaděje. Zpěváci také používají techniky zpěvu, jako growling (angl. bručící, rachotící) a screaming (ang. křičící, ječící). Jak již názvy napovídají, growling je technika, kdy zpěvák užívá hlubokého hrdelního zpěvu, připomínajícího bručení či chrapot. Při screamingu využívá interpret vysoké hlasové polohy připomínající křik. Kapely věnující se death metalu: Canibal Corpse, Napalm Death, Morbid Angel a jiné. Syntézou death metalu s různými jinými styly a prvky vznikl technický death metal, grind core, death/doom, deathtrash, melodický death metal a mnoho dalších. Trey Azagthot, kytarista Morbid Angel, k death metalu: Lidi se domnívají, že death metal je jenom o zvuku, myslí si, že když máš zvuk kytary dost heavy a deformovaný a řveš jak šílenec, vzejde z toho death metal. Death metal je ale prostě feeling není to jen zvuk. Rozhodující je, jak na tebe rytmus útočí a jak se mění. Míchám některé fajn extrémy chaos, šílenství, hejno piraň, co na tebe vyskočí z repráků a při poslechu tě okoušou. To svým hraním sleduju 8 8 CHRISTE, I. Ďáblův hlas-heavy metal: kompletní historie pro znalce. 1. vyd. v českém jazyce. Přel. R. Fenclová. Praha: BB art, s

17 6 Festivaly Nedílnou součástí rockové hudební scény jsou nepochybně festivaly. Rok od roku se rozrůstají, v současnosti mají rockoví fandové nepřeberné množství možností. Mohou navštěvovat menší jednodenní festivaly s programem zastoupeným tuzemskými kapelami známějšími i méně známými. Pořádají se i vícedenní festivaly světovějších rozměrů. Největší hudební záležitostí rockového dění v České republice se stal festival Masters Of Rock. Ač se nekoná na území Olomouckého kraje, chtěla bych ho v této kapitole aspoň okrajově představit. Také Olomoucký kraj je bohatý na pořádání festivalů. Není v mých silách obsáhnout je všechny. Některé z nich blíže představím. Kompletní dostupný seznam uvádím v příloze. 6.1 Masters Of Rock Festival Masters Of Rock má ve Vizovicích již osmiletou tradici. Průvodce festivalem Masters Of Rock 2007 ho uvádí jako největší východoevropskou přehlídku tvrdého rocku. Festival bývá tradičně pořádán v první půli července, každoročně ho navštíví okolo návštěvníků z nejrůznějších koutů světa. Na své si zde mohou přijít milovníci nejrůznějších rockových a metalových stylů a odvětví. Od líbivého folk rocku, přes symfonický metal a speed metal až po tvrdý black metal a mnoho dalších stylů. V zastoupení je převážně zahraniční scéna, ale i ta česká zde má dostatečný prostor. Pragokoncert pořádá festival od roku 2003 ve Vizovicích v areálu likérky Rudolf Jelínek. Původně byl zaveden jako dvoudenní akce. Rok na to organizátoři festival rozšířili o jeden den a o dva roky později fanoušci jezdí na čtyřdenní festival. 17

18 Taktéž se od roku 2006 rozšířilo hlediště, o rok později přibylo vedlejší pódium pro prezentaci začínajících kapel. Pořadatelé rovněž zajišťují ubytování pro mezinárodní publikum v okolních kempech a hotelech. Festival Masters Of Rock má pro své nadšené fanoušky od roku 2005 i svou zimní jednodenní verzi v podobě Winter Masters Of Rock konající se ve Zlíně ve sportovní hale Novesta, který je jakýmsi zahájením očekávání letního festivalu. Tradičně se v den jeho konání zahajuje předprodej vstupenek a pořadatelé oznámí hlavní hvězdy vizovického festivalu, jejichž kompletní seznam postupně doplňují. Pro nastínění představy o účinkujících kapelách uvádím program slibovaný na letošní ročník a programy ročníků, kterých jsem se měla tu čest také zúčastnit. Masters Of Rock 2005 Dark Gamballe Checkpoint Kurtizány z 25. avenue Lenka Dusilová Jaksi Taksi Skarface Vypsaná Fixa Shaark Die Happy Chinaski Brouci Holyhell Rage Edguy Nightwish Subway to Sally Silent Stream Of Godless Elegy Lord Bishop KJU: Uniklubi 18 Rhapsody MANOWAR Desmod Interitus Insania

19 NVÚ Tleskač Divokej Bill Doctor PP Plexis Tři Sestry SPS Ratos de Porao Sweet Southpaw Wohnout Hammerfall Waltari Masters Of Rock 2006 Egotrip (CZ) Kreator (Ger), Fleret (CZ) Svatý Pluk (CZ) Silent Stream Of Godless Elegy (CZ) Wave (CZ) Flood (CZ) Cobalto (Brazil) Harmful (Ger) Wohnout (CZ) Horkýže Slíže (SK) Tamoto (Ger) 19

20 The Gathering (Nl) Leaves Eyes Škwor (CZ) Whitesnake (UK) (Ger,Aut,Nor), Mňága a Žďorp (CZ) Masterplan (Ger) Pangea (CZ) Bed Sores (CZ) N.V.Ú. (CZ) Jaksi Taksi (CZ) KJU: (Ger) Dark Gamballe (CZ) Mike Terrana (USA) Charon (Fin) Crucified Barbara (Swe) Evergrey (Swe) Gamma Ray (Ger) Helloween (Ger) Rage (Ger,Blr,USA) HazyDecay (CZ) E!E (CZ) Doctor PP (CZ) Tleskač (CZ) End Of Green (Ger) Metal Church (USA) Riverside (Pol) Korpiklaani (Fin) Tři Sestry Edguy (Ger) Apocalyptica (Fin) + Marta Jandová Within Temptation (Nl) Masters Of Rock 2007 Six Degrees Of Separation (CZ) 2 WINGS (CZ) Fleret + Jarmilka (CZ) Hevein (FIN) Týr (FAR) Die Happy (GER) Rage + Orchestra(GER+BLR) Vypsaná fixa (CZ) 20 Finntroll (FIN) Free Fall (CZ) Fourth Face (CZ) Törr (CZ) SPS (CZ)

21 Alkehol (CZ) Rising Dreams (CHOR) Memoria (CZ) The Tommys (GB) Black Majesty (AUST) Virgin Snatch (Pol) Tleskač (CZ) SSOGE (CZ) Cocotte Minute (CZ) Norther (FIN) Sham 69 (GB) Rasta (BLR) Anna K (CZ) Uriah Heep (GB) Motörhead (GB) After Forever (NL) Dirty Game (CZ) Interitus (CZ) Post-it (CZ) Debustrol (CZ) Epica (NL) Thunder (GB) Stratovarius (FIN) Children of Bodom (FIN) Extremo (GER) X-Core (CZ) Lety mimo (CZ) Visions of Atlantis (USA/AT) Sabaton (SWE) Axxis (GER) Divokej Bill (CZ) Pink Cream 69 (GER) Hammerfall (SWE) Sepultura (BRAZ) Masters Of Rock 2009 Bethrayer (CZ) In Extremo (Ger) Callejon (Ger) Nil (Cz) Rage (Ger) Blowsight (Swe) Fleret (CZ) Nightwish (Fin) Keep Of Kalessin (Nor) Vypsaná Fixa (CZ) Shaman (Brasil) + Orchestra (Turkey) 21 Kreyson (CZ)

22 Death Angel (USA) Kataklysm (Can) Korpiklaani (Fin) Dragonforce (UK) Edguy (Ger) Deathstars (Swe) Gate Crasher (CZ) Už jsme doma (CZ) hrají FPB Kissin Dynamite (Ger) Mňága a Žďorp Legion Of The Damned (Nl) The Sorrow (Aut) Axxis (Ger) Crucified Barbara (Swe) Evergrey (Swe) Stratovarius (Fin) Tiamat (Swe) Innocens (CZ) Interitus (CZ) Audrey Horne (Nor) Eluveitie (Swi) Tleskač (CZ) Schandmaul (Ger) Heaven Shall Burn (Ger) Die Happy (Ger) Voivod (Can) Arch Enemy (Swe) Europe (Swe) Masters Of Rock 2010 MANOWAR (USA) GAMMA RAY (Ger) EPICA (Nl) ACCEPT (Ger) LORDI (Fin) AXEL RUDI PELL (Ger) TARJA (Fin) + Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín (CZ) QUEENSRŸCHE (USA) UNISONIC (Ger) SABATON (Swe) ANNIHILATOR (Can) DORO (Ger) BEHEMOTH (Pol) PRIMAL FEAR (Ger) DESTRUCTION (Ger) LACRIMOSA (Ger/Swi) 22

23 DELAIN (Nl) GRAND MAGUS (Swe) MILOŠ DODO MIKE TERRANA (USA) COMMUNIC (Nor) BLOODBOUND (Swe) HOLYHELL (USA) CALLEJON (Ger) METALFORCE (Ger) KIMAERA (Lba) RHEMORHA (Rus) TUBLATANKA (SK) HORKÝŽE SLÍŽE (SK) ARAKAIN (CZ) DOGA (CZ) SALAMANDRA (CZ) VISACÍ ZÁMEK (CZ) ŠKWOR (CZ) DOLEŽAL and BAND (CZ) LEGENDY SE VRACÍ (CZ) CITRON (CZ) GAIA MESIAH (CZ) HARLEJ (CZ) EUTHANASIA (CZ) FINAL FICTION (CZ) Já festival Masters Of Rock navštěvuji pravidelně od roku 2005 s výjimkou jedné vynechávky. Musím říci, že je viditelné, jak se festival rok od roku zlepšuje. Jak po stránce organizační, připravenosti prostředí, možnosti hygieny, tak po stránce obsazenosti kapel. Každý večer je na poslech něco lákavého. Potěšilo mě zavedení vedlejšího podia, kde si mají posluchači možnost poslechnout i začínající kapely, je to příjemné, když na hlavním pódiu právě nehraje nic, co by nějak zvlášť přitahovalo mou pozornost. Pozitivně hodnotím i stále se rozrůstající možnosti tzv. relaxační zóny. Na festival se každoročně velmi ráda vracím. 23

24 6.2 DŽEMFEST Džemfest je šumperský multižánrový festival, dnes již s desetiletou tradicí. Akce budí každoročně veliký zájem široké veřejnosti. Historicky první ročník, uváděný jako nultý, proběhl v roce 2000 v domě kultury v Šumperku pod názvem Stoletý happening. Hlavními hvězdami večera byly kapely Mňága&Žďorp, Radium.nfo, O5&Radeček, Sioux, DJ s Espi, Fax. Pořadatelé se rozhodli festival uvádět od roku 2001 pod názvem Jamfest vždy na podzim. Festivalové dění bylo rozděleno na čtyři scény hlavní, taneční, filmovou a dechovou. I tento ročník byl hudebně velmi lákavý, vystoupily kapely Laura a její tygři, Vltava, Pearl Jam Revival, Junior Big Band, DJ Mouse a další. V následujících dvou ročnících se na scéně vystřídala spousta zajímavých hostů: Daniel Nekonečný a kapela Šum Svistu, Švihadlo, O5&Radeček, Psychonaut, Optimik, Maya, Hraczki, Sioux, DJ Dano z USA. Na filmové scéně byl uveden titul Major Zeman: Rukojmí z Bella Vista. Roku 2004 byl uveden jubilejní pátý ročník tohoto velmi oblíbeného festivalu. Pořadatelé považovali za nutné odlišit tento unikátní festival od ostatních Jamfestů a Jamů, ale nechtěli název měnit nějak zásadně, proto přistoupili k pouhému počeštění názvu a rodí se Džemfest. Další změnou je rozšíření o předfestival Džemkap probíhající přibližně měsíc před Džemfestem. Do Džemkapu se mají možnost přihlásit začínající kapely ze Šumperska. Na závěrečném souboji kapel vybere porota dva vítěze, kteří mají možnost vystoupit na hlavní scéně Džemfestu. Dosud nejúspěšnější ročník festivalu proběhl v roce Z předprodejních pultů zmizelo na 1500 vstupenek a ještě mnoho zájemců přišlo zkrátka. Hlavní scénu 24

25 poctily návštěvou kapely Wohnout, Clou, UDG, Optimik, Feedback a Elektrick Mann. Taneční scénu měli na starosti DJ Daneone, DJ Subsist a DJ Gregor. Na filmové scéně mohli účastníci zhlédnout snímek Doblba. V roce 2006 připravili pořadatelé další příjemnou změnu. Festival je prodloužen na tři dny. Probíhá na původním místě v Domě kultury a nově i v šumperském kině Oko. I tento ročník je beznadějně vyprodán návštěvníků mohlo zhlédnout vystoupení kapel Alfa Gospel Praises, Dead Popes Company, Ambrozie, Dying Passion, Nell (PL), Gang-ala-Basta, o5&radeček, Mig 21, Priessnitz, Definitivní Ententýk. Na filmové scéně byl uveden nový film Věry Chytilové Hezké chvilky bez záruky. V G-klubu, na druhé filmové scéně, proběhlo promítání BEST OF MOFFOM - ozvěny Mezinárodního filmového festivalu Music on film, film on music. Následující tři ročníky rovněž slibovaly neméně zajímavý program. Na pódiu se vystřídala celá řada účinkujících. Kapely Wohnout, Laura a její tygři, Psí vojáci, One Night Band, Josef IX. & Ultrablue, Dvacet facek, Flash The Readies, Rufus, Trip To Dover (GB/NL), Second Hand Husband, MIG 21, Skyline 21, Omicron, Genius Mess Poets, Blackerfeed, XINDL-X, Marek Ztracený se skupinou, O5&Radeček, Traband, Medvěd 009. Také bylo možno se účastnit bohatého doprovodného programu na vedlejších scénách. Věřím, že i letošní ročník Džemfestu své příznivce nezklame. 25

26 6.3 Revival festival Mořice Revival 9 festival Mořice se letos koná již 10. rokem v Mořici na Hané v areálu Sokolovny. Jde o přehlídku rockových kapel hrající hudbu známých světových i tuzemských interpretů z různých koutů naší vlasti. Od roku 2001 byl festival uváděn v měsíci květnu jako jednodenní. Setkal se s velikým ohlasem a každoročně ho začalo navštěvovat okolo 1000 fanoušků. Od roku 2007 byl festival rozšířen o jeden den navíc. Účastníci mají možnost využít místa pro stanování v areálu Motokempu na koupališti. Na své si zde přijdou zejména příznivci světové scény, kteří nemají možnost zavítat na mezinárodní festivaly nebo koncerty. Za deset let existence festivalu se na scéně vystřídalo nepřeberné množství kapel. Pro jejich početnost uvádím jen některé. Nirvana -Dobromilice, Metallica - Prostějov, Uriah Heep - "THE MADMEN" Miloše Morávka Brno, Deep Purple Zlín, Led Zeppelin - AMAHAI - Prostějov, ZZ TOP Brno, The Beatles Zábřeh na Moravě, Iron Maiden - Frýdek Místek, Pink Floyd Brno, AC/DC Brno, Tři sestry Praha, Beatles - Postřelmov, Ozzy Obourne Praha, AC/DC Praha, Queen Krnov, Team Rožnov p. Radhoštěm, Jethro Tull - Přerov, Accept Zlín, Ozzy Osbourne Praha, Nightwish - Frýdek-Místek, Judast Priest Praha, Rolling Stones Brno, Motorhead Přerov, Guns N Roses - Přerov, Systém Of A Down - Přerov, Lucie Olomouc, Iron Maiden Olomouc Taktéž letošní ročník slibuje neméně zajímavou podívanou, program sice ještě není kompletní, ale fanoušci se mají už teď na co těšit. Na Revival festivalu Mořice 2010 vystoupí: Jimi Hendrix / Cream, Deep Purple Zlín, Judas Priest Praha, AC/DC Olomouc, Kabát Waťák Vsetín, Guns N' Roses, Metallica - Moravská 9 angl. revival = obnovený 26

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Rockový slunovrat sobota 17. června 2006

Rockový slunovrat sobota 17. června 2006 Votchi Lety Mimo Tell Mama Los Reyes del K.O. SAN 2 Murphy Band The Blue Effect Rockový slunovrat sobota 17. června 2006 Lesní divadlo v Řevnicích 2. ročník mezinárodního hudebního festivalu Od nových

Více

Skupina Le Pneumatiq byla založena na začátku roku 2006 a dnes ji můžeme považovat za jednu z nejenergičtějších elektronických živých kapel v České republice. Le Pneumatiq tvoří zakladatel a producent

Více

KABÁT. Žánry Hard rock Pop rock Thrash metal Rock'n'roll Hospodský rock

KABÁT. Žánry Hard rock Pop rock Thrash metal Rock'n'roll Hospodský rock - 1 - Kabát je česká rocková kapela ze severočeských Teplic, existuje již od roku 1983. Za svou 22-letou kariéru skupina prodala přes 1 000 000 kopií svých alb. Roku 2003 získávají svého prvního Zlatého

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Když zní krásný hlas, dobře se to poslouchá, Od klasiky k romantické zasněnosti, Hra a její pravidla, Globální pan Nonart, Pan

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

O FESTIVALU NA STARÉM DOBRÉM WESTERNU V MINULOSTI VYSTOUPILI:

O FESTIVALU NA STARÉM DOBRÉM WESTERNU V MINULOSTI VYSTOUPILI: O FESTIVALU Ve dnech 1. a 2. srpna 2014 se uskuteční na Bystřičce - přehradě u Vsetína 16. ročník country festivalu STARÝ DOBRÝ WESTERN. Pořadatelem je Country kapela Gympleři Vsetín z.s. Během uplynulých

Více

LE PNEUMATIQ - NEW WORLD ORDER (2014) LE PNEUMATIQ - SEVEN SISTERS (B.M.S. company 2012)

LE PNEUMATIQ - NEW WORLD ORDER (2014) LE PNEUMATIQ - SEVEN SISTERS (B.M.S. company 2012) LE PNEUMATIQ vešli do povědomí českého publika jako skupina, která předvádí naživo především drum`n`bass, ale pravidelně zabrousí i do breakbeatu, dubstepu a ostatních žánrů elektronické taneční hudby.

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

ic@jesenicko.eu www.jesenik.org ATIC Lázeňské informační centrum - Prieesnitzovy léčebné lázně

ic@jesenicko.eu www.jesenik.org ATIC Lázeňské informační centrum - Prieesnitzovy léčebné lázně Město ATIC Název Adresa PSČ Telefon E-mail, www Bělá pod Pradědem Obecní knihovna a Informační centrumdomašov 4 790 85 584 452 834 mic@bela.cz www.bela.cz Bludov MIS - Kulturní dům Bludov Tř. A. Kašpara

Více

...festival folkové hudby. 8. ročník

...festival folkové hudby. 8. ročník ...festival folkové hudby 8. ročník 2014 Vážení obchodní partneři, v sobotu 30. srpna 2014 se bude konat v Brně-Útěchově pod záštitou starosty městské části PhDr. Zdeňka Drahoše již osmý ročník festivalu

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h.

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h. Festival fantazie 2014 datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 06.07.2014 místo konání: KD Junior, sokolovna, kino, hotel Fantazie stručný popis akce: sci-fi, vesmír, technika, horor, záhady,

Více

N.S.E.F. Production, KD Mlejn a kytary.cz vyhlašují 11. ročník soutěže kapel naživo Skutečná Liga pro nominace k udílení cen MTA 2015

N.S.E.F. Production, KD Mlejn a kytary.cz vyhlašují 11. ročník soutěže kapel naživo Skutečná Liga pro nominace k udílení cen MTA 2015 Agentura N. S. E. F. PRODUCTION vyhlašuje 11. ročník Skutečné ligy, mezinárodní soutěže kapel bez rozdílu žánrů. Jako jediná soutěž v České republice umožní Skutečná liga rozsáhlému počtu kapel zúčastnit

Více

www.kocourkova.net MICHAELA KOCOURKOVÁ

www.kocourkova.net MICHAELA KOCOURKOVÁ MICHAELA KOCOURKOVÁ umělecká agentura koncerty umělecká zastoupení eventy EXKLUZIVNÍ ZASTOUPENÍ Daniel Hůlka První typ koncertu Daniel Hůlka a Martin Rada (klavír, varhany) - výběr klasické, moderní a

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

IMAGINE 2015 mezinárodní soutěž. Odbor obchodu

IMAGINE 2015 mezinárodní soutěž. Odbor obchodu IMAGINE 2015 mezinárodní soutěž Odbor obchodu 29.9.2014 IMAGINE IMAGINE je mezinárodní hudební soutěž pro mládež ve věku 13-20 let Hudební skupiny (až osm členů) nebo jednotlivci předvádí svou vlastní

Více

SUMMER NIGHT LASER ZUMBA SHOW

SUMMER NIGHT LASER ZUMBA SHOW SUMMER NIGHT LASER ZUMBA SHOW Podolí 18. 8.2012 Léto je léto.. zpívá se v jedné známé písni a letní akci jsme nevynechali ani tentokrát. Připravili jsme pro vás SUMMER NIGHT ZUMBA SHOW jednu velkou ZUMBA

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

Copyright 2010 MADE IN CZ production www.madeincz-production.cz

Copyright 2010 MADE IN CZ production www.madeincz-production.cz PRESS PACK uvádí Česká republika 2010 Žánr Délka Druh Zvuk Jazyk Scénář a Režie Asistentni režie Kamera Hudba Zvuk Výkonný producent PR manager Hrají Radka Honza Jarda Vendy Mira Petr Pavlína hudební 103

Více

600 000 vkladových katalogů v předvánoční kampani Festina

600 000 vkladových katalogů v předvánoční kampani Festina 3 2011 prosinec 2011 Vážení obchodní přátelé Přesto že čas je něco, s čím jsme tak těsně spjatí, zdá se jakoby běžel stále rychleji a předvánoční období je tu po roce zpět v plném proudu. Dovolte mi tedy,

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova 1/7 V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova V.7.1.I 1. stupeň V.7.1. I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Žáci se v hudební výchově seznamují prostřednictvím činností

Více

POHÁROVÁ SOUTĚŽ TANEČNÍCH SKUPIN

POHÁROVÁ SOUTĚŽ TANEČNÍCH SKUPIN POHÁROVÁ SOUTĚŽ TANEČNÍCH SKUPIN VYHLAŠOVATEL Pohyb Praha o.s., Pražského 661/40., 152 00 Praha 5 POŘADATEL Hb Dance taneční škola ve spolupráci s Pohyb Praha o.s. SPOLUPOŘADATEL ATVA-vzdělávací centrum,

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Vánoční hvězdy v Karlíně

Vánoční hvězdy v Karlíně Nabídka spolupráce 2014 Minulý rok se konal koncert Vánoční Hvězdy v Karlíně v Hudebním Divadle Karlín, na kterém vystoupily hvězdy jako J. Ledecký, L. Machálková, P. Vítek, J. Zelenková, R. Schwab, M.

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU Slavnostní přijetí VIP hostů a zahraničních delegací plesu předsedou vlády ČR Mirkem Topolánkem, první místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavou Němcovou, generálním

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín Novinky v jízdním řádu vlaků 2014 025 Dolní Lipka Hanušovice - Na základě požadavku Pardubického kraje jsou objednány o víkendu 4 páry vlaků, jeden je veden také v pátek (v Hanušovicích nově příjezd v

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Hodnocení soutěže Miniděti - bez rozdílu disciplíny

Hodnocení soutěže Miniděti - bez rozdílu disciplíny Hodnocení soutěže Miniděti - bez rozdílu disciplíny 1. 15 Čertíci Rytmus 11111/1,0 1 12.3.2013 7:20:13 Hodnocení soutěže Děti - Plesová předtančení 1. 1 SHAKE SEŇORA CrossDance 11111/1,0 1 12.3.2013 7:20:15

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC Tisková zpráva k 16. ročníku mezinárodního, integračního projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC brnobezhranic.cz projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek,

Více

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010 úspěchy žáků ZUŠ HUDEBNÍ OBOR Stříbrné pásmo získala Lucie Vaníčková z klavírní třídy p. uč. Lenky Šoborové Mozart opět v Olomouci 2009 - soutěžní přehlídka (12. 11. 2009) Chrám i tvrz 2010 - krajská soutěž

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT

Více

Malé granty. Konečné pořadí žádostí o granty v projektu

Malé granty. Konečné pořadí žádostí o granty v projektu Konečné pořadí žádostí o granty v projektu Malé granty Výběrová komise konstatovala, že všichni žadatelé splnili podmínky grantového řízení a tudíž všichni uspěli. Celkem se přihlásilo 14 žadatelů a ti

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Voice of Prague s.r.o., Rohanské nábřeží 661/5, Praha 8 Karlín, 186 00

Voice of Prague s.r.o., Rohanské nábřeží 661/5, Praha 8 Karlín, 186 00 Voice of Prague s.r.o., Rohanské nábřeží 661/5, Praha 8 Karlín, 186 00 HRAJEME NEJLEPŠÍ HUDBU V METROPOLI Classic Praha (dříve Classic FM) hraje klasickou a filmovou hudbu, doplněnou pořady s hudbou jazzovou,

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

PROGRAM - HUMOR FEST 2015 PÁTEK 3.7.2015

PROGRAM - HUMOR FEST 2015 PÁTEK 3.7.2015 PROGRAM - HUMOR FEST 2015 PÁTEK 3.7.2015 PROGRAM - HUMOR FEST 2015 PÁTEK 3.7.2015 18:00 ESTER KOČIČKOVÁ 18:00 18:00 18:00 18:00 KUJÓNI 18:50 ALOIS NÁHLOVSKÝ 19:00 19:00 19:00 19:00 19:15 MIROSLAV PALEČEK

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Golden Tour Pardubice 2014

Golden Tour Pardubice 2014 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého druhu ve střední

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - 29.3.2014 - PRAHA

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - 29.3.2014 - PRAHA 703 Tančící pompony Enliven Centre, o.s. CHRT SPECIAL - III. LIGA - FORMACE - MINI - C - 709 Jukebox Enliven Centre, o.s. 524 Tritsch Tratsch Horse TS EMOTION 544 At the ball TS EMOTION 223 ZORRO Enliven

Více

Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace. část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění

Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace. část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění Ceny ACTIVA spol. s.r.o.: NÁZEV Xerografický papír A5 80g, bílá / Xerografický

Více

Tisková zpráva. 3. ročník festivalu OUT OF HOME. www.mimodomov.cz

Tisková zpráva. 3. ročník festivalu OUT OF HOME. www.mimodomov.cz Tisková zpráva 3. ročník festivalu OUT OF HOME www.mimodomov.cz 17 dětských domovů z celé ČR, Iva Bittová a Lisa Moore, Tomáš Klus, 4signs, nezávislé umělecké filmy, dokumenty, klipy a další Praha 26.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: zatancuje a zadiriguje dle svých schopností píseň ve dvoučtvrtečním a tříčtvrtečním taktu správně

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

====== ZAČÁTEK UKÁZKY ======

====== ZAČÁTEK UKÁZKY ====== ====== ZAČÁTEK UKÁZKY ====== Na závěr kapitoly poslední poznámka, která se týká obou variant. Praxí poznáte, že ačkoliv je startovních prémiových kombinací v Omaha pokeru víc než v Texas Hold'em, nedostanete

Více

Spolupráce, reklama, ZÁŽITKY!

Spolupráce, reklama, ZÁŽITKY! Spolupráce, reklama, ZÁŽITKY! Nemáte čas? Přeskočte na poslední stránku! sponzorství kulturních / sportovních akcí a s tím související reklamní plnění dle dohody Jak podpořit naše akce? Finanční příspěvek

Více

IT S ONLY ROCK & POP BUT I LIKE IT. Inzerce

IT S ONLY ROCK & POP BUT I LIKE IT. Inzerce Obsah Obsah One & One Company / Preview...... 3 Rock & Pop / Preview...... 4 Cílová skupina... 5 Graf výzkum čtenosti........... 6 Náklad tisku, prodej, remitenda... 7 Technické specifikace.... 8 Inzertní

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Příloha č. 3 Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje 291 IDSOK také ve vlacích R1402, 1403, 1404, 1405, 1406, Zábřeh na

Více

LOOK BELLA 2010 Luxury event & Big fashion show

LOOK BELLA 2010 Luxury event & Big fashion show LOOK BELLA 2010 Luxury event & Big fashion show Soutěž plná krásných mladých dívek a mužů Na akcích vystupují populární osobnosti Finále soutěže se koná v luxusních prostorách hotelu v Praze Jedinečná

Více

ZŘÍZENÍ TELEVIZNÍHO OKRUHU V PROSTORÁCH ŠKOLY A NÁMĚTY K PRÁCI SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

ZŘÍZENÍ TELEVIZNÍHO OKRUHU V PROSTORÁCH ŠKOLY A NÁMĚTY K PRÁCI SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZŘÍZENÍ TELEVIZNÍHO OKRUHU V PROSTORÁCH ŠKOLY A NÁMĚTY K PRÁCI SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Příklad dobré praxe Mgr. Stanislav Horáček, speciální pedagog ZŠ Libčická, Praha 8 1. Úvod V

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň 5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Příloha č. 3 Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje 271 Prostějov hl. n.-dzbel trať v celé délce ČD 273 Červenka-Prostějov

Více

již 5. ročník regionální soutěže pro studenty a učitele Olomouckého kraje v CAD programech (konstruování ve strojírenství)

již 5. ročník regionální soutěže pro studenty a učitele Olomouckého kraje v CAD programech (konstruování ve strojírenství) 5. ročník regionální soutěže pro studenty a učitele Olomouckého kraje v CAD programech (konstruování ve strojírenství) Dne 2. března 2012 se na Střední průmyslové škole strojnické v Olomouci uskutečnil

Více

37. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU STŘEDNÍCH PEDAGOGICKÝCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PEDAGOGICKÝCH V PRACHATICÍCH 26. 3. 29. 3.

37. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU STŘEDNÍCH PEDAGOGICKÝCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PEDAGOGICKÝCH V PRACHATICÍCH 26. 3. 29. 3. 37. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU STŘEDNÍCH PEDAGOGICKÝCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PEDAGOGICKÝCH V PRACHATICÍCH 26. 3. 29. 3. 2014 Výsledkové listiny KATEGORIE: PĚVECKÉ SBORY 1.místo: DATIO SPgŠ sv,

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. VYBRANÉ AKTIVITY, AKCE VESELÉHO SENIORA 2006-2010 MALOVÁNÍ NA PALMOVCE 28. 10. 2006 Charitativní

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

PONEC. Nabídka akcí v divadle Ponec TANEC PRAHA. Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha

PONEC. Nabídka akcí v divadle Ponec TANEC PRAHA. Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha Nabídka akcí v divadle Ponec Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha Hledáte originální místo pro firemní večírek, vánoční párty nebo setkání s klienty? Uspořádejte netradiční akci v divadle Ponec, kterou

Více

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Obsah. Přílohy. 1. Koncertní sezóna 2006 2. Koncertní sezóna 2007 3. Koncertní sezóna 2008 4. Členové The Boom & Orchestra

Obsah. Přílohy. 1. Koncertní sezóna 2006 2. Koncertní sezóna 2007 3. Koncertní sezóna 2008 4. Členové The Boom & Orchestra ÚČASTNÍK FESTIVALU INTERNATIONAL BEATLEWEEK 2006 V LIVERPOOLU PREZENTACE Koncertní sezóna 2008 Obsah I. Úvodní informace II. The Boom Band & Orchestra III. Vybrané reprezentativní akce Letní benefiční

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_44 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 14.9.2011

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR pořádají Mistrovství ČR SUT plesových předtančení Mistrovství

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015

XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015 XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015 LOOK BELLA 2015 Luxury event & Big fashion show Soutěž plná krásných mladých dívek a mužů Na akcích vystupují populární osobnosti Semifinále soutěže proběhne

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

Sever Golf Tour 2011 2 in 1

Sever Golf Tour 2011 2 in 1 Sever Golf Tour 2011 Vážení golfisté, golfová sezóna začala a tak bychom Vás tímto chtěli pozvat ku účasti na tradičním golfovém turnaji Sever Golf Tour, který se bude konat tuto sobotu na našem hřišti

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Výuka sólového zpěvu

Výuka sólového zpěvu Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace Výuka sólového zpěvu Charakteristika pojetí předmětu sólový zpěv Zpěv je od nepaměti nejpřirozenějším projevem člověka. Zpěvnost národa

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

13 kuponů 1+1 vstupenka zdarma červen prosinec 2013

13 kuponů 1+1 vstupenka zdarma červen prosinec 2013 Divadlo Ponec Divadlo v Dlouhé Galerie hl. m. Prahy MeetFactory Městská divadla pražská Museum Kampa Orchestr Berg Studio Béla Švandovo divadlo na Smíchově Uměleckoprůmyslové museum v Praze vydání pro

Více

III. Současný AUTOR HUDBY ZUŠ DIPLOM - OCENĚNÍ KAT. DISCIPL. NÁZEV SKLADBY CHOREOGRAF

III. Současný AUTOR HUDBY ZUŠ DIPLOM - OCENĚNÍ KAT. DISCIPL. NÁZEV SKLADBY CHOREOGRAF KAT. Dětské KOMÁŘI I. taneční hry Zora Breczková nefolklór. II. Dětské CO DOBRÉHO DO BŘICHA lidové tan.hry Marcela Látalová a tance lidová-komáři se ženili Zdeněk Král-Pšt úprava lidových písní Květa Hurťáková

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Global Travel Agency. Sport & kultura v O2 areně Praha 2015 SKYBOXY

Global Travel Agency. Sport & kultura v O2 areně Praha 2015 SKYBOXY Global Travel Agency Sport & kultura v O2 areně Praha 2015 SKYBOXY Global Travel Agency dovolená & zážitky Součástí Global Travel Agency s.r.o. jsou obchodní značky Smart Travel Agency a Smart Holidays.

Více

MČR mládeže v šachu 2014: dvě zlata, dvě stříbra a jeden bronz pro Jižní Moravu

MČR mládeže v šachu 2014: dvě zlata, dvě stříbra a jeden bronz pro Jižní Moravu MČR mládeže v šachu 2014: dvě zlata, dvě stříbra a jeden bronz pro Jižní Moravu V minulém týdnu se odehrálo Mistrovství České republiky v praktickém šachu mládeže a juniorů, které skončilo v sobotu 15.3.2014.

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Jednání zahájeno v 15:15 hod. Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu

Více

Exkurze do Českého rozhlasu Brno

Exkurze do Českého rozhlasu Brno Exkurze do Českého rozhlasu Brno Datum konání: 15. 11. 2013 Místo konání: Český rozhlas Brno Počet účastníků: 16 Zpracovali: Tomáš Pokorný, Adéla Nevěčná V rámci předmětu Odborná přednáška a exkurze jsme

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více