INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL"

Transkript

1 49 PRAGUE ŽOFÍN PALACE PRAGUE ŽOFÍN PALACE INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL OCTOBER 13 17, 2012 OCTOBER 13 17, 2012 CATALOGUE CATALOGUE

2 ÚVODNÍ SLOVA INTRODUCTORY WORDS Záštitu převzali Under the patronage of Miroslava Němcová, předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová, President of the Chamber of Deputies Bohuslav Svoboda, primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda, Mayor of the City of Prague Svět hudby a tance Vám doslova na dosah ruky opět přinese v rámci Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha Česká televize. Ještě jako Československá televize ho organizovala a po všech stránkách podporovala nepřetržitě už od roku Jeho jedinečnost v mezinárodním srovnání tkví v úzkém zaměření na televizní filmy a pořady s hudební nebo taneční tematikou. Dalším velkým přínosem festivalu je každoroční možnost setkání producentů, tvůrců a veřejnosti, ze kterého v minulosti vzešel nejeden podnět, který vyústil až k realizaci nového projektu. Pražský Žofín se také po dobu jeho konání stává jediným místem na světě, kde je v jeden moment soustředěno to nejlepší z hudební a taneční tvorby napříč hudebními žánry. O mimořádnosti festivalu svědčí i osobní účast mnoha významných světových režisérů, choreografů a dalších hostů, kteří přijeli prezentovat výsledky své tvorby. Ani letošní ročník nezůstane bez své hvězdy bude jí první sólistka Anglického národního baletu v Londýně a bezesporu naše nejlepší primabalerína Daria Klimentová, která se svým přirozeným šarmem uvede projekci dokumentu Agony and Ecstasy mapujícího její uměleckou dráhu. V souvislosti se zvyšující se potřebou všeobecné reflexe organizuje Česká televize společně s EBU v rámci festivalu Zlatá Praha již druhý ročník pracovních seminářů na aktuální společenská témata. Letošní setkání s názvem Nová média a právní prostředí v digitální éře se bude věnovat problematice práva v nových médiích, rozvoji internetu a s tím spojené problematice pirátství a vymáhání autorského práva. Věřím, že letošní ročník festivalu Zlatá Praha naváže na svou dlouhou a bohatou tradici a připraví půdu i pro ty budoucí. Organizátorům přeji mnoho nadšených návštěvníků a návštěvníkům přeji mnoho výjimečných uměleckých zážitků. Na shledanou 13. října na Žofíně. Petr Dvořák, Generální ředitel České televize The world of music and dance will once again be brought to us by Czech Television, at the International Television Festival Golden Prague. The TV broadcaster, formerly Czechoslovakian Television, has organised and supported the festival since Its uniqueness as in international festival lies in its special focus on TV films and programmes about music and dance. It is particularly beneficial in offering a yearly meeting place for producers, filmmakers and the public, the latter being the stimuli from which many ideas have historically led to new projects. For a few days the Žofín palace becomes the central place in the world where the best music and dance programmes and films are celebrated. The personal participation of many major world directors, choreographers and other guests, coming to present their work, is proof of the exceptional reputation of the festival. As ever, this year will not be without its star - the principal soloist of the English National Ballet and without doubt our most celebrated prima ballerina, Daria Klimentová, will, with her effervescent charm, introduce the screening of Agony and Ecstasy, a documentary exploring her artistic career. In connection with the increasing need for worldwide discourse, Czech Television together with EBU will be running, for the second year at the Golden Prague Festival, a series of workshops on current social issues. This year the title of the debate is New Media and Rights Management in the Digital Era and it will be devoted to the issue of rights in new media, the development of the internet and the associated problems of piracy and the enforcement of copyrights. I believe that this year s Golden Prague Festival will build on its long and rich tradition and pave the way for the future. To the organisers I wish you many enthusiastic visitors and to the visitors I wish many exceptional artistic experiences. See you on the 13 th October at Žofín. Petr Dvořák General Director of Czech Television 2 GOLDEN PRAGUE 2012 GOLDEN PRAGUE

3 ÚVODNÍ SLOVA INTRODUCTORY WORDS Vážení přátelé, Dear Friends, vítám Vás opět po roce na 49. Mezinárodním televizním festivalu Zlatá Praha, který tradičně organizuje a pořádá Česká televize. Věřím, že Vám letošní ročník ačkoliv svou číslicí 49 není nikterak výročním opět nabídne více než to, co od něj pravidelně očekáváte. Ať už to jsou nejlepší světové televizní hudební a taneční pořady a filmy všech žánrů v prestižní mezinárodní soutěži (s možností jejich zhlédnutí v oblíbené videotéce), či bohatý doprovodný program s workshopy, koncerty, prezentacemi televizních společností a setkáními s renomovanými světovými tvůrci a jejich tvorbou. Pro profesionály budou určitě důležité i výsledky rokování na zasedání organizací EBU a IMZ. Věřím, že opět v několika dnech všichni získáme velký přehled o nejnovějších světových hudebních a tanečních filmech, že se dozvíme o tom, jak dnes zobrazují hudbu a tanec v různých místech zeměkoule a jaké přitom vznikají obsahové a formální trendy. Těším se, že opět společně vytvoříme specifickou a nezaměnitelnou zlatopražskou tvůrčí atmosféru s prostorem pro nové informace, podněty a kontakty a především pro nové projekty budoucí mezinárodní spolupráce. Letošní číslice festivalu 49 se na první pohled nezdá být ničím zajímavá. A přesto jedno důležité výročí v sobě letošní ročník skrývá. Již podvacáté je totiž MTF Zlatá Praha věnován výhradně hudebním a tanečním filmům a pořadům. Již po dvacáté se stává zcela specifickým a ojedinělým místem pro všechny tvůrce a příznivce tohoto žánru na obrazovce. Již dvacet let tak festival píše svou novodobou a jasně vyprofilovanou úspěšnou historii. A já doufám a věřím, že i v dalších dvaceti letech bude mít stále co nabídnout svým zahraničním i domácím účastníkům. I welcome you again after a year to the 49th International Television Festival Golden Prague, traditionally organised by Czech Television. I believe that this year although the number 49 is by no means an anniversary will again offer more than what you may expect. The world s best music and dance television programmes and films of all genres will compete in the prestigious international competition (all of which will be viewable in the video library), alongside a programme of workshops, concerts, presentations of television companies and meetings with world renowned creators and their works. For those in the industry, the outcomes of the EBU and IMZ conferences will be of great importance. I believe that as usual, in the space of a few days, we will be given a comprehensive overview of the latest music and dance films from across the globe, learn how music and dance is nowadays depicted in various parts of the world and how, in this process, various content and formal trends are developing. I look forward to the unique and special Golden Prague atmosphere that we always manage to create, a space in which to share new information, ideas and contacts and plan new projects for future international co-operation. This year s festival number 49 doesn t seem at first glance too interesting. Yet it marks an important anniversary. For twenty years the ITF Golden Prague has entirely devoted itself to music and dance films and programmes. For the twentieth time it will be the place, unique and unparalleled, for creators and fans of this television genre. For twenty years the festival has been writing its modern, clearly profiled and successful history. I hope and believe that in the next twenty years it will still have a lot to offer its foreign and local participants. Festival Zlatá Praha je neobyčejným mezinárodním hudebním setkáním, které si bezmála půlstoletí dokázalo udržet renomé jedné z nejprestižnějších evropských uměleckých akcí. Zlato v názvu festivalu odkazuje nejen k nejznámějšímu přívlastku metropole České republiky, ale představuje i značku toho nejlepšího, co televizní společnosti z celého světa dokážou v rámci televizní hudební a taneční tvorby představit. Tradice festivalu tvůrce zavazuje. Proto každoročně v Praze vidíme náročnou přehlídku. Ukazuje vývoj televizní tvorby v oblastech, které nikde na světě (kromě specializovaných TV kanálů) netvoří dominantní programovou část. Tím více však vyniká zaujetí tvůrců a interpretů soutěžních snímků. Vědí, že jejich talent vtělený do díla je zaměřen na velmi náročné a vzdělané diváky. Nepodceňují je, naopak jsou jim partnery. Protože se tyto dvě skupiny tvůrci i diváci myšlenkově potkávají, vzniká oboustranně silné pouto, které každý další ročník soutěže posiluje. Je mým přáním, aby toto spojení trvalo a sílilo, aby přinášelo klid i vzruch, tradici i vizi. V každém případě však vysokou laťku. Miroslava Němcová, předsedkyně Poslanecké sněmovny Golden Prague Festival is an extraordinary international musical gathering that has maintained for nearly half a century its reputation as one of the most prestigious European art events. Gold in the festival s title refers not only to the Czech Republic s capital city, but also to the fact that the festival presents the very best of what broadcasters from all over the world have produced in the field of television music and dance programmes. The renowned name of the festival inspires dedication. Every year we are presented with a challenging series of programmes that illustrate the development of television production in a field that nowhere in the world (except on specialised TV channels) form a dominant part of television programming. The commitment of the competition entries creators is thus brought to the fore at the festival. They know that their artistic input is aimed at a highly educated and discerning audience. They do not belittle their viewers; on the contrary they consider them their partners. As these two groups, the creators and the audience, intellectually meet, a strong bond is forged and strengthened yearly. It is my wish that this relationship grows and develops, to bring both peace and excitement, tradition and vision. In any case, to set the bar as high as possible. Miroslava Němcová, Chair of the Chamber of Deputies Přeji Vám krásně prožité festivalové dny na Zlaté Praze. Vítězslav Sýkora, ředitel MTF Zlatá Praha I wish you a glorious few festival days at the ITF Golden Prague Vítězslav Sýkora, Director of ITF Golden Prague 4 GOLDEN PRAGUE 2012 GOLDEN PRAGUE

4 ÚVODNÍ SLOVA INTRODUCTORY WORDS Vážení festivaloví hosté, milí diváci, Dear Esteemed Festival Guests and Viewers, zlato nepředstavuje jen okázalý symbol bohatství, prestiže a vlivu, je také prvkem zahaleným pohádkovostí a jistou dávkou magie. Sama Praha by mohla o zlatě vyprávět mnohé příběhy, a nejen to. Do zlatého hávu se pravidelně zahaluje každý rok na podzim. Pohled na Vltavu, její mosty a ostrovy, přelité zapadajícím podzimním sluncem, nemohou člověka omrzet. Na jednom z těchto ostrovů na Žofíně se rok co rok odehrává festival, který přívlastek zlatá přijal přímo do svého názvu. Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha již bezmála půlstoletí obohacuje podzimní kulturní a společenský život v metropoli. S historií sahající až do roku 1964 nepatří jen mezi nejstarší, ale také mezi nejprestižnější festivaly svého druhu. Postupem let se Zlatá Praha vyprofilovala jako přehlídka hudebních a tanečních pořadů, což je oblast, která naší metropoli bezesporu sluší. Přeji Vám všem, televizním tvůrcům a návštěvníkům festivalu, abyste se nechali inspirovat nejen televizními a filmovými díly, které během pěti festivalových dnů zhlédnete, ale také krásou a magičností našeho hlavního města. Vaší pozornosti jistě neunikne, že Zlatá Praha nekončí na břehu Žofína, ale je také všude kolem. Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., primátor hlavního města Prahy Gold is not only a spectacular symbol of wealth, prestige and influence, it also belongs to the world of fairy-tales and magic. Prague alone could tell its fair share of stories, not all of them myths, about gold. Every autumn, Prague envelops itself in a golden robe and one can t grow weary of the view of the Vltava River, its bridges and islands, lit up by the setting autumn sun. One of these islands, Žofín, is annually host to the festival which has named itself after our golden city. For nearly half a century the International Television Festival Golden Prague has enriched the cultural and social life of our metropolis. Dating back to 1964, it is not only one of the oldest but also the most prestigious festivals of its kind. Over the years, the Golden Prague has established itself as a showcase of music and dance programmes, a genre that certainly suits our capital city. I wish you all TV professionals and visitors alike inspiration from the television and film works that you watch during the five day festival, and the beauty and magic of our capital. You certainly won t miss the fact that Golden Prague does not end at the Žofín s banks, but that it is all around you. Bohuslav Svoboda, Mayor of Prague Pro naši skupinu expertů EBU pro tanec a hudbu je velkým potěšením, že se její každoroční plenární zasedání opět uskuteční na půdě festivalu Zlatá Praha. Společně s televizním festivalem a IMZ (Mezinárodním hudebním a mediálním centrem) budeme pracovat na tom, abychom udrželi svět hudby a tance v televizi živý, pulzující a progresivní. Setkání ve zlatavém pražském podzimu jsou každý rok důležitou událostí pro vysílatele, tvůrce pořadů a celou uměleckou komunitu. V loňském roce jsem v naší společné práci pocítil nový závan naděje a kreativity. V letošním roce, z mého britského osobního pohledu, neobyčejně vzrostla bohatá škála uměleckých projektů po celé Velké Británii. Napomohly tomu dvě velké události: jubileum královny Alžběty II. a tzv. Kulturní olympiáda, která provází letošní Olympijské hry. Umění a hudba stojí v samém středu olympijských slavností a prokazují tak, že kultura, stejně jako sport, definuje naši společnost a lidské hodnoty. Doufejme, že naše podzimní setkání pomůže udržet tohoto ducha živého i v hudebních a tanečních pořadech, které pro obrazovky vytvoříme v roce příštím. Peter Maniura, Předseda skupiny hudebních expertů EBU Ředitel oddělení hudby a představení, televize BBC This year the EBU Music and Dance Experts Group is happy to be returning to the Golden Prague for its annual Plenary Session and to be working with the Festival and the IMZ to keep the world of music and dance on television alive, vibrant, and forward looking. These happy gatherings in the golden Prague autumn are an important annual event for broadcasters, programme makers, and the artistic community. Last year I felt a new sense of hope and creativity in our work together. This year, from a personal and British perspective, the Queen s Jubilee and the Cultural Olympiad have seen an extraordinary range and richness of artistic projects throughout the UK. The arts and music have been centre stage as part of our Olympic celebrations, proving that culture, as much as sport, defines our societies and our human values. Let s hope that our meetings this autumn will keep that spirit alive in the music and dance we create for screens big and small in the year ahead. Peter Maniura, Chair of the EBU Music Experts Group Head of TV Classical Music & Performance, BBC Television 6 GOLDEN PRAGUE 2012 GOLDEN PRAGUE

5 ÚVODNÍ SLOVA INTRODUCTORY WORDS Vážení přátelé a kolegové, v době, kdy jsem psal tyto řádky, byla Česká republika vyřazena z fotbalového šampionátu Euro 2012 její mezinárodní televizní festival Zlatá Praha je ale naštěstí každoročně světovou jedničkou. Má své stálé místo mezi televizními festivaly, které se zabývají klasickou hudbou, a jeho projekce a speciální zasedání lákají do Prahy odborníky z celého světa. Pro Mezinárodní hudební a mediální centrum (IMZ) je velkým potěšením, že může být s televizním festivalem opět spojeno a že dostalo možnost spolu s kolegy z Evropské vysílací unie (EBU) uspořádat workshop na aktuální téma, které nás všechny v době, kdy postupujeme dál do digitální éry, opravdu zajímá. V letošním roce představí Zlatá Praha v rámci doprovodného programu také kulturní televizi Arte, několik velkých umělců včetně mého oblíbeného choreografa Rolanda Petita a ve speciálních projekcích uvede i práci některých členů naší organizace IMZ. Jsem velmi rád, že televizní festival Zlatá Praha pořádá dokonce i akce pro děti. Jinými slovy, letošek bude zcela jistě pro Zlatou Prahu dalším dobrým rokem. Těším se na vás! Dear Friends and Colleagues, When I was writing this the Czech Republic had just been knocked out of the Euro 2012 football competition but fortunately it is a regular world-beater with its Golden Prague International Television Festival. It holds pride of place among festivals concerned with classical music television and attracts professionals worldwide to its screenings and special sessions. Once again the IMZ is delighted to be associated with it, and to join colleagues from the EBU in a workshop on a topic of up-to-the-minute interest for us all as we tiptoe further into the digital era. It also focuses on Arte, has a number of tributes to great artists including a personal favourite of mine, Roland Petit, showcases the work of some of our IMZ members in special screenings, and I m delighted to see that it even has a workshop for children. In other words, this year looks certain to be another good year for the Golden Prague. I look forward to joining you there! Chris Hunt, President, IMZ Chris Hunt, Prezident IMZ 8 GOLDEN PRAGUE 2012 GOLDEN PRAGUE

6 POROTA JURY FESTIVALOVÝ TÝM FESTIVAL TEAM POROTA JURY Předseda/Chairman Arild Erikstad Norsko/Norway Členové v abecedním pořadí/members in alphabetical order Vítězslav Sýkora ředitel/director Johana Mücková tajemnice a tisková mluvčí/secretary General and Spokesperson Andrea Savane manažerka/manager Sheena Macdonald Kanada/Canada Gabriela Froňková-Dousková koordinátorka/coordinator Heidi Pruuli Estonsko/Estonia Vladimír Strakoš Česká republika/czech Republic Karolína Šatalíková ekonomka/financial Manager Leona Hájková vedoucí produkce/executive Production Manager Robert Uxa produkce/production Manager Zdena Nováková produkce/production Manager FESTIVALOVÝ TÝM FESTIVAL TEAM Martin Traxl Rakousko/Austria Lukáš Jungbauer mediální servis/media Manager Samuel Goldscheider jazyková korektura/sub-editor Hana Kletečková jazyková korektura/sub-editor Zora Kolářová design/designer Vladimír Soukenka architekt/architect Silvester Čermák, Karel Vrátil audiovizuální technika/audio-video Jiří Hrázský, Tomáš Kouba počítačová síť/computer Network Jiří Švanda Spojové služby/communications Services 10 GOLDEN PRAGUE 2012 GOLDEN PRAGUE

7 PROGRAM FESTIVALU Sobota 13. října Prolog festivalu Den České televize Palác Žofín a okolí Michal Nesvadba zábavná dětská show moderátora pořadu Kouzelná školka Dětský hudební sbor Coro Piccolo písničky z pohádek první blok Kouzelnická show Tomáše Koutského kouzla, čáry, magie Divadlo Pohádka radost, hravost, písničky a fantazie v divadelních pohádkách Dětský hudební sbor Coro Piccolo písničky z pohádek druhý blok Jaroslav Uhlíř a hodina zpěvu přijďte si opět zazpívat známé a dnes již zlidovělé písničky s jejich stále mladým autorem Divadlo Pohádka radost, hravost, písničky a fantazie v divadelních pohádkách Taneční show Autogramiáda moderátora Pavla Anděla a herců nového seriálu ENTENTÝKY a kapely Chinaski Chinaski koncert skvělé kapely, která nazpívala hudbu k seriálu ENTENTÝKY DOPROVODNÝ PROGRAM prezentace časopisu České televize Kouzelná školka (uvádí dramaturgyně Markéta Vaněčková a ilustrátorka Lucie Dvořáková) Promítání Večerníčků Maskoti ČT (večerníčkové postavy Maxipes Fík, Křemílek a Vochomůrka, Bob a Bobek, Večerníček) prezentace večerníčků ČT Nafukovací balonky s logem ČT Soutěže o ceny Malování perníčků Malování na obličej PC hra TÝYÓ Malířská školička Vstup je během celého dne volný Změna programu vyhrazena! Akce se koná za každého počasí v prostorách krytého přístřeší. FESTIVAL PROGRAMME Saturday, October Prologue to the Festival Czech Television Day Žofín Palace and surroundings Michal Nesvadba An entertaining show for children presented by Michal Nesvadba from the children s TV programme Kouzelná školka Children s music choir Coro Piccolo Songs from fairy tales part Magic show by Tomáš Koutský Spells and magic Theatre Pohádka Joy, play, songs and fantasy in theatre fairy tales Children s music choir Coro Piccolo Songs from fairy tales part A singing lesson from Jaroslav Uhlíř Come and sing the famous and already legendary songs of Jaroslav Uhlíř, accompanied by their ever youthful composer Theatre Pohádka Joy, play, songs and fantasy in theatre fairy tales Dance show Autograph Session with presenter Pavel Anděl, actors of the new series ENTENTÝKY and Chinaski band Chinaski A concert given by our outstanding band whose music is used in the ENTENTÝKY TV programme Supplementary Programme Presentation of the Czech Television magazine Kouzelná školka (presented by editor Markéta Vaněčková and illustrator Lucie Dvořáková) Screenings of Večerníček cartoons (Classic evening children s animated program) Večerníček mascots: Křemílek and Vochomůrka, Bob and Bobek, Maxipes Fík Activities for children: painting, lessons in gingerbread decoration, games with Czech TV prizes Baloons with the Czech TV logo PC game TÝYÓ Face painting, drawing workshops Admission free of charge Please be aware that the programme is subject to change without prior notice! In case of poor weather all events will be held indoors. PROGRAM FESTIVALU FESTIVAL PROGRAMME Registrace a informace Foyer, Žofín Slavnostní zahajovací koncert přenos ČT Velký sál, Žofín špičkové české komorní soubory od klasiky přes folklór až po jazzrock Zuzana Lapčíková zpěv a cimbál Kateřina Englichová harfa Kvarteto Apollon Smetanovo trio Zuzana Lapčíková kvintet Barocco sempre giovane Zuzana Šimáková, Radka Příhodová, Viktor Konvalinka, Adam Zvonař sólisté baletu Národního divadla v Praze uvádí: Jitka Novotná Welcome Drink Zahradní stan, (vstup pouze s pozvánkou) Žofín Registration and Information Foyer, Žofín Opening Gala Concert broadcast on ČT Great Hall, A selection of tha best Czech chamber ensembles will take us on a musical journey Žofín through classical, folk and even jazz-rock music Zuzana Lapčíková vocals and dulcimer Kateřina Englichová harp Apollon Quartet Smetana Trio Zuzana Lapčíková Quintet Barocco sempre giovane Zuzana Šimáková, Radka Příhodová, Viktor Konvalinka, Adam Zvonař soloists of the National Theatre Ballet Prague Presenter: Jitka Novotná Welcome Drink Garden Pavilion, (by invitation only) Žofín 12 GOLDEN PRAGUE 2012 GOLDEN PRAGUE

8 Neděle 14. října Videotéka Velký sál, Žofín osobní projekce všech soutěžních i nesoutěžních pořadů dle Vašeho výběru Registrace a informace Foyer, Žofín Golden Prague Premieres I. Malý sál, Žofín nejnovější premiéry světových hudebních filmů Sunday, October Video Library Great Hall, Žofín Watch any of the competition and non-competition programmes of your choice Registration and Information Foyer, Žofín Golden Prague Premieres I Small Hall, Žofín The latest world premieres of music films Plochá krabice muzikál, SVT, Švédsko speciální projekce muzikálu o slavné švédské nábytkářské firmě uvádí: Gunilla Jensen Golden Prague Premieres II. Malý sál, Žofín nejnovější premiéry světových hudebních filmů C(h)œurs, EuroArts, Německo speciální projekce tanečně vokálního projektu Alaina Platela uvádí: Bernd Hellthaler Pocta Daria Klimentová Malý sál, Žofín reflexe tvorby české taneční hvězdy za její osobní účasti včetně české premiéry filmu Agony and Ecstasy strhujícího pohledu na Anglický národní balet a Dariu Klimentovou při přípravě Labutího jezera Flat Pack The Musical, SVT, Sweden Special screening of the musical inspired by the famous Swedish furniture company Introduced by: Gunilla Jensen Golden Prague Premieres II Small Hall, Žofín The latest world premieres of music films C(h)œurs, EuroArts, Special screening of Alain Platel s vocal-dance project Introduced by: Bernd Hellthaler Tribute to Daria Klimentová Small Hall, Žofín Joined by the star herself, this evening will explore the work of the Czech dancer, including the Czech premiere of the film Agony and Ecstasy a thrilling view of the English National Ballet and Daria Klimentová during the preparation of Swan Lake PROGRAM FESTIVALU FESTIVAL PROGRAMME 14 GOLDEN PRAGUE 2012 GOLDEN PRAGUE

9 Pondělí 15. října Videotéka Velký sál, Žofín osobní projekce všech soutěžních i nesoutěžních pořadů dle Vašeho výběru Registrace a Informace Foyer, Žofín Zasedání výboru IMZ Malý sál, Žofín (uzavřené jednání) Monday, October Video Library Great Hall, Žofín Watch any of the competition and non-competition programmes of your choice Registration and Information Foyer, Žofín IMZ Board Meeting Small Hall, Žofín (closed session) Festivalové zpívánky Malý sál, Žofín dětské písničky nejen z pořadů České televize a malování obrázků o ceny vede: Zora Jandová Zasedání výboru EBU Rytířský sál, Žofín (uzavřené jednání) Songs for children Small Hall, Žofín Children s songs from the Czech Television programmes and painting contests Introduced by: Zora Jandová EBU Bureau Meeting Knight s Hall, Žofín (closed session) Zaostřeno na TV ARTE Malý sál, Žofín Dvě dekády evropského kulturního kanálu uvádí: Wolfgang Bergmann, ARTE Německo, Emelie de Jong, ARTE Francie Pocta Boris Eifman Malý sál, Žofín ruská choreografická legenda osobně představuje vrcholy své tvorby Focus on TV ARTE Small Hall, Žofín Twenty years of the European cultural channel Introduced by: Wolfgang Bergmann, ARTE, Emelie de Jong, ARTE France Tribute to Boris Eifman Small Hall, Žofín The legendary Russian choreographer presents his finest creations PROGRAM FESTIVALU FESTIVAL PROGRAMME 16 GOLDEN PRAGUE 2012 GOLDEN PRAGUE

10 Úterý 16. října Videotéka Velký sál, Žofín osobní projekce všech soutěžních i nesoutěžních pořadů dle Vašeho výběru Registrace a informace Foyer, Žofín Nová média a právní prostředí v digitální éře Malý sál, Žofín Společný Workshop IMZ a EBU výzvy a příležitosti v sociálních médiích pro vysílatele a soukromý sektor Tuesday, October Video Library Great Hall, Žofín Watch any of the competition and non-competition programmes of your choice Registration and Information Foyer, Žofín Rights Management in the Digital Era Small Hall, Žofín Workshop IMZ and EBU Challenges and opportunities in social media for broadcasters and/or the private sector Networking Lunch Zahradní stan, kontakty, poznání, diskuse Žofín neformální setkání zahraničních účastníků festivalu nejen s vedením ČT (pouze na pozvánky) Plenární zasedání hudebních a tanečních expertů EBU Rytířský sál, (uzavřené jednání) Žofín Networking Lunch Garden Pavilion, Contacts, invitations, discussions Žofín An informal meeting for the foreign festival participants not only with the Czech Television management (by invitation only) Plenary meeting of EBU music and dance experts Knight s Hall, (closed session) Žofín Pocta Roland Petit Malý sál, Žofín francouzská choreografická hvězda ve filmových ukázkách a vzpomínkách spolupracovníků uvádí: Reiner Moritz a Denis Morlière Tribute to Roland Petit Small Hall, Žofín An exploration of the French choreographic star through the memories of his colleagues and extracts from his films Introduced by: Reiner Moritz and Denis Morlière PROGRAM FESTIVALU FESTIVAL PROGRAMME 18 GOLDEN PRAGUE 2012 GOLDEN PRAGUE

11 Středa 17. října Videotéka Rytířský sál, Žofín osobní projekce všech soutěžních i nesoutěžních pořadů dle Vašeho výběru Registrace a informace Foyer, Žofín Plenární zasedání hudebních a tanečních expertů EBU Malý sál, Žofín (uzavřené jednání) Wednesday, October Video Library Knight s Hall, Žofín Watch any of the competition and non-competition programmes of your choice Registration and Information Foyer, Žofín Plenary meeting of EBU music and dance experts Small Hall, Žofín (closed session) Tisková konference s promítáním vítězného snímku Malý sál, Žofín Slavnostní předávání cen přenos ČT Velký sál, Žofín dirigent Marko Ivanovič a všichni účinkující Vás provedou hudbou bez žánrových hranic Talichova komorní filharmonie Dan Bárta zpěv Petr Malásek klavír Jitka Hosprová viola František Kop Quartet BraAgas uvádí: Jitka Novotná Závěrečná recepce Zahradní stan, Žofín (vstup pouze s pozvánkou) Press conference with a screening of the Festival s Grand Prize winning programme Small Hall, Žofín Official Awards Ceremony broadcast on ČT Great Hall, Žofín Conductor Marko Ivanovič and all the performers will take you on a boundless musical journey Talich Philharmonia Prague Dan Bárta vocals Petr Malásek piano Jitka Hosprová viola František Kop Quartet BraAgas Presenter: Jitka Novotná Farewell Reception Garden Pavilion, (by invitation only) Žofín PROGRAM FESTIVALU FESTIVAL PROGRAMME 20 GOLDEN PRAGUE 2012 GOLDEN PRAGUE

12 Den České televize Sobota , Praha, palác Žofín a okolí, HLAVNÍ PROGRAM Michal Nesvadba dětská zábavná show Dětský hudební sbor Coro Piccolo písně z pohádek Tomáš Koutský kouzla, čáry, magie Divadelní pohádky radost, hravost, písničky a fantazie v divadelních pohádkách Dětský hudební sbor Coro Piccolo písně z pohádek Jaroslav Uhlíř (Hodina zpěvu) zpívání u klavíru Divadelní pohádky radost, hravost, písničky a fantazie v divadelních pohádkách Taneční show vystoupení tanečního páru Autogramiáda kapely Chinaski a představení herců nového seriálu ENTENTÝKY Koncert kapely Chinaski DOPROVODNÝ PROGRAM atrakce pro děti malování, hry, soutěže o ceny jak vzniká časopis Kouzelná školka (diskuse, hry, soutěže) projekce Večerníčků maskoti České televize (Večerníček, Křemílek a Vochomůrka, Maxipes Fík, Bob a Bobek) malování na obličej malování perníčků PC hra TÝYÓ Prologem 49. mezinárodního festivalu Zlatá Praha bude v sobotu 13. října Den České televize věnovaný tanci a hudbě, se kterou se návštěvníci budou moci seznámit doslova ze všech stran. Od do bude probíhat v prostorách Paláce Žofín bohatý program doplněný řadou doprovodných akcí. Celým dnem nás bude provázet moderátor pořadu České televize Záhady Toma Wizarda Jan Adámek. V Malém sále Paláce Žofín odstartuje v svou dětskou zábavnou show Michal Nesvadba, zazpívat písničky z pohádek nám přijde dětský hudební sbor Coro Piccolo a nebudou chybět ani divadelní pohádky. Se svou magií nás přijde pobavit i překvapit kouzelník Tomáš Koutský a v Hodině zpěvu si nás vyzkouší hudební skladatel Jaroslav Uhlíř. V prostorách Paláce Žofín bude po celý den připravena pro děti řada atrakcí, her a soutěží. Chybět nebudou ani Křemílek s Vochomůrkou, Maxipes Fík, Večerníček či Bob a Bobek. Odpočinek v nabitém dni najdou návštěvníci Žofína v projekč ním koutku, kde bude po celý den probíhat promítání oblíbených Večerníčků. Vstup je během celého dne volný Změna programu vyhrazena! Akce se koná za každého počasí v prostorách krytého přístřeší. CZECH TELEVISION DAY Saturday, October 13, Prague, Žofín Palace and surroudings, MAIN PROGRAMME Michal Nesvadba An entertaining show for children Children s music choir Coro Piccolo Songs from fairy tales Tomáš Koutský Spells and magic Theatre Pohádka Joy, play, songs and fantasy in theatre fairy tales Children s music choir Coro Piccolo Songs from fairy tales 13:45 A singing lesson from Jaroslav Uhlíř Singing by the piano Theatre Pohádka Joy, play, songs and fantasy in theatre fairy tales Dance Show Dance performance Autograph Session with the Chinaski band and actors of the new series ENTENTÝKY Live concert: Chinaski band SUPPLEMENTARY PROGRAMME Activities for children: paintings, games, prize contests How the magazine Kouzelná školka came into being (discussions, games, competitions) Screenings of Večerníček cartoons Czech TV mascots (Večerníček, Křemílek and Vochomůrka, Maxipes Fík, Bob and Bobek) Facepainting Gingerbread decoration PC game TÝYÓ Serving as a prologue to the 49th Golden Prague International Television Festival on Saturday 13 th October, Czech Television day will again be devoted to dance and music, which visitors will be able to experience in all its varieties. Between and the Žofín Palace and its surrounding area will be host to a rich programme of shows and activities. The whole day will be hosted by Jan Adámek, the presenter of Wizard Tom s Mysteries, one of Czech Television s most popular children s shows. In the Small Hall at the Žofín Palace we will begin at with an entertaining show for children by Michal Nesvadba, songs from children s fairy tales will then be sung by the children s music choir Coro Piccolo, and we ll even be treated to some theatre fairy tales. Magician Tomáš Koutský will come to entertain and surprise us with his magic tricks and composer Jaroslav Uhlíř will test us during his Singing Hour. Many games and competitions for children will be taking place throughout the day at Žofín. Křemílek with Vochomurka, Maxipes Fik, Večerníček and Bob and Bobek have all promised to join us. Anyone needing a rest during this busy day can head to the projection corner, where you can watch some of our favourite Večerníček stories all day long. Admission free of charge Please be aware that the programme is subject to change without prior notice! In case of poor weather all events will be held indoors. 22 GOLDEN PRAGUE 2012 GOLDEN PRAGUE

13 OČIMA DARII KLIMENTOVÉ Fotografie světové taneční hvězdy Dariiným koníčkem je už po mnoho let fotografování. Její fotografie byly publikovány v různých evropských novinách, knihách a časopisech (The Independent, Balletto 2000 Magazine, Dance Europe, Dancing Times, Glamour Magazine). Byla finalistkou prestižní soutěže Channel 4 Y2K a své dílo vystavovala v londýnské Photographers Gallery, v Royal Albert Hall, Národním divadle a v několika pražských galeriích, v Českých centrech v New Yorku, Varšavě a Berlíně. Mnoho tanečních organizací včetně Anglického národního baletu často používá její fotografie pro propagaci, po mnoho let připravovala Daria oficiální kalendář Anglického národního baletu. Fotografovala také katalog Moi Dance Wear. Po celou dobu trvání festivalu Zlatá Praha bude na Žofíně probíhat výstava jejích fotografií. THROUGH THE EYES OF DARIA KLIMENTOVÁ Photography by the world dancing star Daria has always been interested in photography. Her pictures have been published throughout Europe: in The Independent newspaper, Balletto 2000, Glamour Magazine, Dance Europe, the Dancing Times as well as in several books. She was a finalist in the prestigious Channel 4 Y2K Competition and has exhibited at the Photographers Gallery in London, the Royal Albert Hall, the National Theatre and several other galleries in Prague and at the Czech Centres in New York, Warsaw and Berlin. Many Dance organisations including English National Ballet frequently use her pictures for promotion and for many years Daria published the official English National Ballet Calendar herself. She has also photographed the Wear Moi Dance Wear catalogue. There will be an exhibition of her work at the Žofín Palace during the Golden Prague Festival. 24 GOLDEN PRAGUE 2012 GOLDEN PRAGUE

14 ZAOSTŘENO NA ARTE, dvě dekády evropského kulturního kanálu FOCUS ON ARTE, two decades of the European culture channel ARTE (Association Relative à la Télévision Européenne) je francouzsko-německý televizní kanál, který ve svém vysílání prezentuje širokou rozmanitost evropské kultury. Jeho cílem je vytvářet a produkovat televizní programy, které mají v širším slova smyslu kulturní a mezinárodní charakter a přispívají k posílení porozumění a spolupráce mezi evropskými národy. Na základě dohody mezi Francií a Německem je ARTE v obou zemích financováno z koncesionářských poplatků. Kanál je dále rozdělen mezi evropské zájmové hospodářské sdružení ARTE GEIE se sídlem ve Štrasburku a dvě členské společností ARTE Deutschland a ARTE France coby redakční a výrobní centra. Tyto dvě společnosti dodávají 80 % programového obsahu v rovnocenném poměru, zbytek zajišťuje ARTE GEIE a evropští partneři této televizní stanice. Struktura ARTE Deutschland se sídlem v Baden-Badenu odráží decentralizovanou organizaci vysílání ve Spolkové republice Německo. Jejími akcionáři jsou společnosti ARD a ZDF, které jsou rovným dílem zodpovědné za plánování návrhů a jejich realizaci. Samotné ARTE Deutschland se převážně zabývá koordinací, smlouvami a komunikací ohledně programu tohoto kanálu v Německu. ARTE přináší svým divákům pořady věnované divadlu, tanci a všem hudebním žánrům od nejprestižnějších operních představení po ty nejlepší letní rockové festivaly, zákulisní rozhovory s hvězdami, velké množství moderní hudby, stejně tak jako širokou škálu hudby klasické. Pořad Pop Culture se věnuje populární hudbě a kultuře, Tracks sleduje nové trendy v experimentální avantgardní hudbě. Maestro zve diváky na koncerty zavedených umělců a mladých talentů, kteří s velkou virtuozitou a emocemi interpretují klasickou a moderní hudbu. Několikrát ročně přeruší ARTE své obvyklé programování a vysílá živě velké hudební, operní a divadelní události nebo festivaly klasické hudby z Bayreuthu, Salcburku, Aix-en-Provence a Nantes. Milovníci múzických umění se mohou spolehnout, že ARTE uvádí ta nejlepší živá vysílání i záznamy velkých klasiků i méně známých děl. Kromě toho je stále více a více hudebních pořadů (přímých přenosů i záznamů) distribuováno na webových platformách jako je ARTE Live Web a ARTE Creative. O tomto úspěšném dvojjazyčném projektu budou hovořit vedoucí pracovníci z francouzské i německé strany, vysvětlí fungování ARTE a především budou prezentovat to nejlepší z hudební a taneční tvorby. uvádí: Emelie de Jong a Wofgang Bergmann Malý sál Žofín, pondělí 15. října v ARTE (Association Relative à la Télévision Européenne) is a French-German culture TV channel that showcases Europe s rich cultural diversity. Its purpose is to conceive and produce television programmes which, in a broad sense, are cultural and international in character and conducive to promoting understanding and cooperation between European nations. Based on an agreement between France and, ARTE is financed through the television license fee in both countries. The channel is subdivided into the European economic interest grouping ARTE GEIE, based in Strasbourg and the two member companies ARTE Deutschland and ARTE France, acting as editorial and program production centers. These two companies provide 80% of ARTE s programming in equal proportion, the remainder being provided by ARTE GEIE and the channel s European partners. The structure of ARTE Deutschland, based in Baden-Baden, mirrors the decentralized organisation of German federal broadcasting. Its shareholders are ARD and ZDF, which are responsible for programming proposals and their realisation in equal parts. ARTE Deutschland itself is predominantly concerned with coordination, contract settlements and program-related communication in. With theatre, dance and every kind of music from the most prestigious opera halls to the summer s best rock festivals as well as behind the scenes interviews with the stars ARTE offers a large contingent of modern music as well as a huge variety of classical music programs. On the time slot Pop Culture, for example, ARTE is dedicated to popular music and culture, whilst Tracks follows the latest trends in experimental avant-garde music. Maestro invites viewers to concerts of established artists and young prodigies performing classical and modern music, with virtuosity and high emotion. Several times a year, ARTE interrupts its usual programming to broadcast live musical, operatic and theatre events as well as classical music festivals from Bayreuth, Salzburg, Aix-en Provence and Nantes. Performing arts fans can count on ARTE for the best in live and pre-recorded broadcasts of great classics and lesser known works. Additionally more and more music-programmes are distributed live or recorded on web platforms such as ARTE Live Web and ARTE Creative. Both French and German senior executives will talk about this successful bilingual project, explain how ARTE works and most importantly will present the best of its music and dance productions. Introduced by: Emelie de Jong and Wofgang Bergmann Small Hall Žofín, Monday, October 15 at GOLDEN PRAGUE 2012 GOLDEN PRAGUE

15 Golden Prague Premieres Nejnovější premiéry světových hudebních filmů The latest world premieres of music films PLOCHÁ KRABICE MUZIKÁL Muzikálová nábytkářská sága o švédském zázraku Ingvaru Kampradovi, zakladateli společnosti IKEA. Partituru složil Erik Gedeon, který také toto představení v Městském divadle Malmö ve Švédsku dirigoval. Scénárista Klas Abrahamsson s nadhledem říká: Již bylo napsáno mnoho písní o lásce, ale velmi málo o vývoji produktů. V muzikálu účinkuje sedm zpívajících herců a dva hudebníci. Titulní roli ztvárnil herec a zpěvák Anders Ekborg, známý z muzikálů Šachy a Kristina z Duvemåly. Muzikál Plochá krabice měl svou premiéru v Hamburku, kde se stále hraje, na podzim 2012 bude uveden i v Londýně. FLAT PACK THE MUSICAL C(H)ŒURS C(H)ŒURS A Musical Theatre by Alain Platel. For years, the tension between the group and the individual has been the central theme in Platel s performances. In C(H)ŒURS, so far his biggest project, he examines together with his dancers and the Teatro Real choir how dangerously beautiful a group can be. What is the relation between the progressive 19th-century nationalism of Verdi and Wagner and the increasing current tendency of nations to cut themselves off? Platel questions the emotions originated by the assemblage of individuals and groups, he reflects about the dynamic of collective movements and about the public and the individual dimensions. Platel creates an opera with magnificent choral scenes featuring more than 80 singers, dancers and musicians. uvádí: Gunilla Jensen Malý sál Žofín, neděle 14. října 2012 v A musical Furniture Saga about The Wonder of Sweden Ingvar Kamprad, the founder of IKEA. The score is composed by Erik Gedeon, who also directed this performance from Malmö Stadsteater in Sweden. Script-writer Klas Abrahamsson says: Many songs about love are written, but very few about product development. Seven singing actors and two musicians take part in the show. The title role is played by actor/singer Anders Ekborg, known from Chess and Kristina from Duvemåla. Flat Pack the musical opened in Hamburg where it is still played and opens in London in autumn Introduced by: Gunilla Jensen Small Hall Zofin, Sunday, October 14 at Oslavovaný a uznávaný tanečně vokální projekt světoznámého belgického choreografa Alaina Platela. Po celá léta je ústředním tématem Platelových představení vztah mezi jedincem a společností. C(H)ŒURS je dosud největším projektem tohoto choreografa, v němž se opět zabývá tímto tématem. Spolu se svými tanečníky a sboristy vytvořil pro španělské divadlo Real ze sborů Verdiho a Wagnera strhující, vizuálně podmanivou podívanou. Platel zkoumá emoce, které vznikají při davovém shromáždění, reflektuje dynamiku kolektivních hnutí a zaobírá se dimenzí, ve které se pohybuje jedinec a společnost. Do nádherných sborových scén se zapojilo více než 80 zpěváků, tanečníků a hudebníků. uvádí: Bernd Hellthaler Malý sál Žofín, neděle 14. října 2012 v Introduced by: Bernd Hellthaler Small Hall Zofin, Sunday, October 14 at EuroArts Music International GmbH Sveriges Television, SVT Malmö Stadsteater Erik Gedeon Bengt Svensson, Irene Wiklund EuroArts Music & Teatro Real Madrid in co-production with 3sat & TVE, Spain Andreas Morell Nyika Jancsó Sweden 108'55" 100' 28 GOLDEN PRAGUE 2012 GOLDEN PRAGUE

16 POCTA DARIA KLIMENTOVÁ Reflexe tvorby české taneční hvězdy za její osobní účasti včetně české premiéry filmu Agony and Ecstasy strhujícího pohledu na Anglický národní balet a Dariu Klimentovou při přípravě Labutího jezera Daria Klimentová se narodila v Praze. Když jí bylo pět let, začala se věnovat gymnastice a coby budoucí olympijský talent byla svěřena do péče špičkových trenérů. V deseti letech pak zahájila svá studia na pražské Hudební a taneční konzervatoři. Její učitelé v ní i zde okamžitě rozpoznali velký talent a potenciál. Během školních let se zúčastnila mnoha mezinárodních baletních soutěží včetně Prix de Lausanne (vyhrála ocenění pařížské Taneční nadace) a Mezinárodní baletní soutěže v Pretorii (získala zlatou medaili). Po osmi letech Daria konzervatoř absolvovala s vyznamenáním a okamžitě jí byla nabídnuta sólová smlouva v baletním souboru Národního divadla v Praze, kde působila tři roky. V roce 1991 (jen dva roky po pádu komunismu v Československu) přišla nabídka angažmá v souboru Capab/Kruik Ballet v Kapském Městě v Jihoafrické republice. Dnes se se svým tanečním partnerem Vadimem Muntagirovem do Jižní Afriky pravidelně vrací. Naposledy ve zdejším divadle hostovali v dubnu 2012 v představení Giselle. Po jedné sezóně v Kapském Městě jí nabídla angažmá tehdejší umělecká ředitelka souboru Scottish Ballet Galina Samsova. Daria nabídku přijala a ve skotském Glasgow tančila po další tři roky. Pak přišlo pozvání připojit se k souboru tehdejšího uměleckého ředitele Anglického národního baletu Dereka Deana. Zde Daria působí dodnes. Ve svém repertoáru má všechny důležité role klasických baletů a díla mnoha současných choreografů. Daria je velmi žádaná jako hostující umělkyně, během své kariéry vystupuje prakticky po celém světě. Jen v letošním roce už tančila na Tchaj-wanu, v Jižní Africe, USA, Vietnamu, Itálii, České republice, Japonsku, Hong Kongu, Austrálii nebo Šanghaji. Giselle v pražské Státní opeře byla na jaře tohoto roku zaznamenána a následně pak vysílána na televizních obrazovkách. Česká televize také o životě této slavné tanečnice připravuje další časosběrný dokument. V roce 2011 odvysílalo BBC sérii tří dokumentárních filmů s názvem Agony and Ecstasy (Utrpení a extáze). Ve dvou epizodách dokumentu, který mapuje rok Anglického národního baletu, se představila Daria se svým partnerem Vadimem Muntagirovem. Jedna z nich se zaměřila na přípravy slavného Labutího jezera v Royal Albert Hall v Londýně, druhá divákům přiblížila poněkud chaotickou přípravu role Sugar Plum v novém Louskáčkovi Wayna Eaglinga v londýnském Coliseum Theatre. Malý sál Žofín, neděle 14. října ve TRIBUTE TO DARIA KLIMENTOVÁ Reflection of the Czech dance star that will be with us in person, including Czech premiére of film Agony and Ecstasy thrilling view of the English National Ballet and Daria Klimentová during the preparation of Swan Lake Daria Klimentová was born in Prague and at five years old she begun gymnastics. Spotted as a future Olympic talent, she was soon placed under the guidance of the country s top trainers. At the age of ten she entered the Prague State Conservatoire of Music and Dance where once again her teachers picked her out as a great natural talent and placed her in a programme designed for future principal dancers. She entered numerous international ballet competitions including Prix de Lausanne (winner of the Prize of the Paris Dance Foundation ) and the International Ballet Competition in Pretoria (winner of the Gold Medal). After eight years Daria graduated with honours and was immediately offered a soloist contract with the National Theatre Ballet Company in Prague where she danced for three years. In 1991 (just two years after the fall of Communism in Czechoslovakia) she was invited to join the Capab/Kruik Ballet, based in Cape Town, South Africa. She regularly returns to Cape Town with her present partner, Vadim Muntagirov, to guest-star, most recently in April 2012 as Giselle. After one year in Cape town in 1992 she was invited to join The Scottish Ballet by the then Artistic Director, Galina Samsova, where she stayed for 3 years before being invited to join English National Ballet by the then Artistic Director, Derek Deane. Her repertoire encapsulates all the major classical ballet roles and works by many contemporary choreographers. Daria has performed all over the world and is in great demand as a Guest Artist. This year alone has seen her travel to Taiwan, South Africa, USA, Vietnam, Italy, the Czech Republic, Japan, Hong Kong, Australia and Shanghai. Her performance of Giselle in Prague has been filmed this year and broadcast on television. Czech Television has also made several documentaries on Daria s life, following her across the globe. In 2011 the BBC, having followed English National Ballet for a year, broadcast a series of three documentaries entitled Agony and Ecstasy. These featured Daria and Vadim Muntagirov in two of the episodes. One dealt with the preparations for the famous in the round Swan Lake at the Royal Albert Hall in London and the other showed the chaotic creation of the Sugar Plum role in Wayne Eagling s new Nutcracker at the Coliseum Theatre, London. Small Hall Zofin, Sunday, October 14 at GOLDEN PRAGUE 2012 GOLDEN PRAGUE

17 POCTA BORIS EIFMAN Ruská choreografická legenda osobně představuje vrcholy své tvorby Boris Eifman je jedním z mála, možná dokonce jediným ruským choreografem, který pokračuje ve své aktivní tvůrčí práci již několik desetiletí. Snad žádný z jeho současníků se nemůže pochlubit takovými úspěchy jako on. Na svém kontě má více než čtyřicet představení a je laureátem mnoha prestižních divadelních ocenění. Boris Eifman se narodil na Sibiři. Vystudoval choreografické oddělení leningradské (později petrohradské) konzervatoře. V roce 1977 založil soubor Leningradský nový balet (dnešní Eifmanův petrohradský balet), jediné soukromé divadlo v Rusku, které rozvíjí umění moderní choreografie. Podařilo se mu vytvořit originální styl, který, ač založen na klasické škole, do sebe vstřebal novodobé umění. Zároveň také vychoval tým spřízněných duši, pro něž neexistují žádné neřešitelné úkoly. Současný repertoár souboru zahrnuje světově uznávaná díla, jako je například Requiem, Čajkovskij, Já, Don Quijote, Karamazovi, Červená Giselle, Můj Jeruzalém, Ruský Hamlet, Don Juan aneb Molièrovy vášně, Kdo je kdo, Musagete, Anna Karenina, Racek, Oněgin a nejnovější z nich, Rodin. Boris Eifman je choreograf-filozof. Zabývá se problémy moderního světa, tajemstvím kreativity a kouzla géniů, které se pokouší poodhalit ve svém výkladu osudů Čajkovského, Specivcevy, Molièra nebo Rodina. Experimentuje s temnou sférou, jakou je lidská psychika (Idiot, Vrazi, Já, Don Quijote, Ruský Hamlet a Anna Karenina) a vytváří na scéně obrazy jednotlivých stádií psychoanalýzy. Snaží se zobrazit extrémní stavy lidské mysli a na šílenství hlavních hrdinů nepohlíží jako na nemoc, ale jako na schopnost pronikat do jiných světů. Za pomoci fantazie svých postav choreograf neklade žádné hranice vlastní představivosti a prohlubuje otázky duchovního a filozofického života člověka, které ho zajímají nejvíce. Eifmanova touha zavést diváky do nevyčerpatelné studnice světa lidských vášní, vytvořit živé duchovní spojení s publikem, ohromit jej brilancí a dynamikou plastického tanečního jazyka to vše předurčuje soubor k úspěchu, který již po celá desetiletí doprovází jeho představení na předních světových scénách. Malý sál Žofín, pondělí 15. října ve TRIBUTE TO BORIS EIFMAN Russian choreographic legend himself presents the best of his work Boris Eifman is one of the few, if not the only Russian choreographer, who has led an active career for a number of decades. His achievements are arguably unparalleled; he has more than forty pieces to his name and has been the laureate of many prestigious awards in theatre. Eifman was born in Siberia and studied at the Department of Choreography in the Leningrad (St. Petersburg) Conservatoire. In 1977 he founded the Leningrad New Ballet (today called the Saint Petersburg Eifman Ballet) whose mission was to develop the art of modern choreography and was at the time one of the only privately managed theatres in Russia. Eifman s new company did not only create an original style, which absorbed the achievements of modern art whilst basing itself on the classical school, but also formed a close-knit team of artists for whom no unsolvable task existed. The current Company s repertoire includes a number of internationally acclaimed pieces, such as Requiem, Tchaikovsky, I, Don Quixote, The Karamazovs, Red Giselle, My Jerusalem, Russian Hamlet, Don Juan, or Moliere Passions, WHO is WHO, Musagete, Anna Karenina, The Seagull, Onegin and the most recent Rodin. Eifman is both a choreographer and philosopher. His work explores the problems of the modern world, the secrets of creativity and the magic of genius, the latter two revealing themselves in his interpretations of figures such as Tchaikovsky, Spesivtseva, Moliere and Rodin. He experiments with dark and fearful topics such as the human psyche ( Idiot, Murderers, I, Don Quixote, Russian Hamlet and Anna Karenina ) and often portrays the various stages of psychoanalysis. He strives to show extreme states of the human mind, regarding his heroes` madness not as an illness but as a gift enabling them to penetrate into other worlds. Eifman pulls apart the limits of his own imagination with the help of his heroes` fantasies, deepening his most important spiritual and philosophical questions regarding human life. Boris Eifman s desire to draw his spectators into the inexhaustible world of human passion, to establish live spiritual connections with his audience and to stun them with the brilliance and dynamic three-dimensional language of ballet, has for decades determined the success of the Company s performances on the leading stages of the world. Small Hall Žofín, Monday, October 15 at GOLDEN PRAGUE 2012 GOLDEN PRAGUE

18 POCTA ROLAND PETIT Francouzská choreografická hvězda in memoriam ve vzpomínkách spolupracovníků a ve filmových ukázkách Denis Morlière a Reiner Moritz na letošním festivalu Zlatá Praha představí výběr těch nejvýznamnějších děl choreografa Rolanda Petita z rozsáhlého archivu francouzské produkční společnosti Telmondis. Roland Petit je jeden z nejúspěšnějších choreografů narativních baletů 20. století. Absolvoval taneční školu při Pařížské opeře a brzy se proslavil coby choreograf. Je například autorem baletů Mladý muž a smrt, Carmen nebo Le Rendez-Vous, pokud bychom měli zmínit jen několik z nich. To, že několik let žil a pracoval v Hollywoodu, nebo že vlastnil a provozoval divadlo Casino de Paris, kde pro svou partnerku, tanečnici Zizi Jeanmaire pořádal oslnivá představení, vzbudilo v jeho okolí hodně závisti a vytvořilo o něm jakýsi obraz povrchnosti. Po krátkém období, kdy působil jako ředitel baletu Pařížské opery, strávil Roland Petit další část svého uměleckého života šéfováním souboru Ballet National de Marseille, který sám založil. Dál přitom vytvářel choreografie pro baletní soubory po celém světě, včetně baletu Pařížské opery. Denis Morlière a Reiner Moritz přinesou nový pohled na mimořádnou kariéru Rolanda Petita. Potvrdí, že byl jedním z největších choreografů naší doby, který měl opravdu mimořádný cit pro možnosti tanečníků a velkou schopnost bavit své publikum. uvádí: Denis Morlière a Reiner Moritz Malý sál Žofín, úterý 16. října ve TRIBUTE TO ROLAND PETIT French choreographic star in screenings of extracts from his films and memories of his colleagues The life of the late French choreographer, Roland Petit, will be explored by Denis Morlière and Reiner Moritz, through memories documented by his former colleagues and the vast collection of visual recordings owned by the production company Telmondis. Roland Petit is arguably one of the most successful story-telling choreographers of the twentieth century. Trained at the Ballet School of the Paris Opera he soon made a name for himself with ballets like Le jeune homme et la mort, Carmen and Le rendez-vous, to name but a few. Petit lived and worked in Hollywood for a number of years and later owned and operated the Casino de Paris venue, where he put on glamorous shows for his partner Zizi Jeanmaire. Such career ventures, however, aroused a great deal of jealousy amongst his peers and did not help his artistic reputation. Following this he was for a short time the director of the Paris Opera Ballet and then spent the latter part of his life with his company Le Ballet National de Marseille, whilst choreographing for companies all around the world. Denis Morlière and Reiner Moritz will shed new light on Roland Petit s extraordinary career and illustrate why he was one of the greatest choreographers of our time, with a wonderful understanding of his dancers and a knack for entertaining his audiences. Introduced by: Denis Morlière a Reiner Moritz Small Hall Žofín, Tuesday, October 16 at GOLDEN PRAGUE 2012 GOLDEN PRAGUE

19 NOVÁ MÉDIA A právní PROSTŘEDÍ v digitální éře WORKSHOP IMZ A EBU Čelíme významným změnám v mediálním prostředí. Konvergence v užití médií se stále zvyšuje a zákazník čím dál tím méně dělá rozdíly mezi tiskem, rozhlasem, televizí, mobilními zařízeními, počítačem, sociálními médii, atd. Právní rámec je daleko za stávající realitou a producentům a tvůrcům začínají opravdu těžké časy při udržení diváků. Zejména v oblasti kultury (vážná hudba, tanec, atd.) je čím dál obtížnější oslovit diváky prostřednictvím všech dostupných komunikačních kanálů. Prvořadým úkolem pro zachování kulturních pořadů v povědomí veřejnosti proto bude spolupráce mezi veřejnoprávním a soukromým sektorem. Na tomto společném workshopu EBU (Evropská vysílací unie) a IMZ (Mezinárodní hudební a mediální centrum) se bude projednávat právní rámec pro veřejnoprávní a soukromé producenty/vysílatele a budou se hledat modely spolupráce, které by oběma stranám přinesly zvýšení celkového počtu diváků kulturních pořadů. Malý sál Žofín, úterý 16. října v Rights management in the digital era IMZ and EBU Workshop We are facing significant changes in the media landscape. The convergence in the use of media is increasing day by day and the customer differentiates less and less between print, radio, TV, mobile devices, computer, social media etc. The legal framework is far behind the existing reality and producers and content providers are having a hard time finding their audiences and creating revenue streams. Especially in the field of culture (classical music, dance etc.) it becomes more and more difficult to address ones audiences through all of the available communication channels. Therefore the cooperation between the public & private sectors will be paramount in keeping cultural programmes in the public eye. This EBU (European Broadcasting Union) and IMZ (International Music and Media Centre) workshop will discuss the legal framework for public and private producers/broadcasters and will try to find models of cooperation that will serve both fields and will ultimately increase audience numbers of cultural programmes. Small Hall, Tuesday, October 16 at GOLDEN PRAGUE 2012 GOLDEN PRAGUE

20 INFORMACE O POŘADECH PROGRAMME DETAILS SOUTĚŽNÍ SEKCE COMPETITION SECTION FRANKOVO LÉTO ATTIS (ATYS) Příběh jednoho chlapce a koncertu Franka Zappy v Palermu dne 14. července 1982 jediného, který kdy měl v zemi svých předků. Koncert plný výtržností neskončil dobře, mezi diváky a policisty létalo kamení a stadionem se vznášela oblaka slzného plynu (událost pak Zappa sarkasticky připomněl na obalu svého alba The Man From Utopia, 1983). Hrdina našeho příběhu prožívá tyto momenty a zároveň prochází rokem, který byl nejen pro Itálii, ale i pro celý svět velmi mimořádný, intenzivní a zároveň tragický. Attis, dílo, které se Ludvíku XIV. líbilo natolik, že vešlo ve známost jako Králova opera, zkomponoval na královském dvoře Jean-Baptiste Lully. Dílo má velký dramatický náboj: je vůbec první operou, jejíž děj se točí kolem lásky, a také první francouzskou tragédií, jejíž hlavní postava zemře přímo na jevišti. Zkombinováním tance a expresivního zpěvu se Jeanu-Baptistovi Lullymu a autorovi libreta Philippu Quinaultovi podařilo vdechnout do konvenčních divadelních her cit a poezii. 1982: FRANK S SUMMER ATYS Číslo pořadu/číslo kategorie/rok výroby No. of programme/no. of category/year of Production Přihlašovatel/Competitor (Entrant) Koproducent(i)/Co-producer(s) Země přihlašovatele/competitor s country Režie/Director Kamera/Camera Za správnost všech údajů o pořadu i za technickou kvalitu dodaných videomateriálů odpovídá přihlašovatel. All data on the programmes and the technical quality of the videotapes are the sole responsibility of the competitor / entrant. Redakční uzávěrka katalogu The story of a boy and of Frank Zappa s concert in Palermo on the 14th July 1982, the only one he ever held in his homeland. The concert ended brutally, with rocks hailing down and tear gas being launched amidst the police and spectators (the event was ironically called The Man From Utopia on the front sleeve of his 1983 album). The hero of this story travels through those moments and that very particular, intense and tragic year for Italy and for the whole world. Rai Radiotelevisione Italiana SpA Abra&cadabra srl Salvo Cuccia Clarissa Cappellani Atys, once so dear to Louis XIV that it became known as the the King s opera, was composed by Lully at the court. With its unprecedented dramatic intensity, Atys also happens to be the first ever opera to have featured a plot that revolved around love, and the first French tragedy to have killed off its lead character on stage. Combining dance and expressive singing, Quinault and Lully breathed feeling and poetry into a conventional theatre play. François Roussillon et Associés François Roussillon et Associés, Opéra Comique, Mezzo François Roussillon multicam SOUTĚŽNÍ SEKCE COMPETITION SECTION Stopáž/Duration Last entries for this Catalogue on August 31, 2012 Italy 30' France 195' 38 GOLDEN PRAGUE 2012 GOLDEN PRAGUE

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY:

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY: ORIGINAL TITLE: S rozhlasem na věčné časy TITLE IN ENGLISH: Radio Eternity AUTHOR: Werner Fritsch PRODUCED BY: Czech Radio Czech Radio Vinohradská 12, 120 99 Prague 2 Czech Republic phone: +420 221 551

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Kids Fun Day Summer on the farm

Kids Fun Day Summer on the farm Kids Fun Day Summer on the farm IIK Grand Prix 2013 May 2013 For Grand Prix only Propagační materiály článek v interním ITS Bulletinu Dear Parents and Colleagues, The ITS Kids Fun Day is just around the

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning FILM REVIEW Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Kristina Volná Škola: Gymnázium Sušice Předmět:

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Unit 1 part A - translation practice 1. Jmenuji se Jessica Poole. Mám dvanáct let a žiji v Londýně. My name's Jessica Poole. I'm twelve years old and I live

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago.

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago. Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: únor 2013 Ročník: 3. až 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová slova: London, Tube, Big Ben, Buckingham Palace, Tower Bridge. Cíl práce a způsob použití:

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Sport, sportování a hry

Sport, sportování a hry Sport, sportování a hry Konverzace z angličtiny autorka: Mgr. Nikola Němcová Základní škola a Mateřská škola Kameničky Další možnosti studia - nepovinné předměty CZ.1.07/1.1.28/02.0034 Předpokládaný čas:

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie Specifikace oboru Co je Anglický to POLYGRAFIE jazyk 1. 1. www.isspolygr.cz 1 Co je to polygrafie Vytvořil: Vytvořila: Jan Pavla Doležal Axmanová DUM číslo: 103 Co je to polygrafie Škola Ročník Název projektu

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

www.czenglish.net/czenglish-1/tri/ Czenglish 1 (201-300)

www.czenglish.net/czenglish-1/tri/ Czenglish 1 (201-300) 1 201 Where's your school bag? Kde je tvoje aktovka? 202 Is she married? Je vdaná? 203 Are you tired? Jste unavení? 204 Aren't you tired? Nejsi unavený? 205 This dog is big but that dog is small. Tento

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_22_INOVACE_AJOP40764ČER Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

PITSTOP VY_22_INOVACE_26

PITSTOP VY_22_INOVACE_26 PITSTOP VY_22_INOVACE_26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. PITSTOP 1/ Try to complete the missing words. Then listen and check your ideas. Eight

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana 1.Úvodní strana 1 AMERICAN FESTIVALS AJ 3 Konverzační témata DUM č. 20 septima osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_325_AJ_05 Mgr. Pavla Matýsková Anglický

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér scénografie MEZE Diplomová práce Autor práce: BcA. Lucie Sedláková Vedoucí práce: Mgr. Jan Štěpánek Oponent práce: doc. Mgr. Jana Preková

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

Magický konec roku ve stylu The Mark. Magical Year-End by The Mark

Magický konec roku ve stylu The Mark. Magical Year-End by The Mark Magický konec roku ve stylu The Mark Magical Year-End by The Mark Praha na sebe během Vánoc, díky svým pohádkovým scenériím za mrazivých zimních dnů, bere ještě magičtější podobu než jindy. Na letošní

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Hudba a hudební nástroje, knihy a čtení, filmy a chození do kina, divadla

Hudba a hudební nástroje, knihy a čtení, filmy a chození do kina, divadla Hudba a hudební nástroje, knihy a čtení, filmy a chození do kina, divadla Konverzace z angličtiny autorka: Mgr. Nikola Němcová Základní škola a Mateřská škola Kameničky Další možnosti studia - nepovinné

Více

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Unit 3, part A - translation practice 1. Kde jsi byla minulý týden? Byla jsem na svatbě mé sestřenice. Byla to legrace. Where were you last week? I was at

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

42.MEZINÁRODNÍ TELEVIZNÍ FESTIVAL ZLATÁ PRAHA. 7. 11. května 2005 PROGRAM

42.MEZINÁRODNÍ TELEVIZNÍ FESTIVAL ZLATÁ PRAHA. 7. 11. května 2005 PROGRAM 42.MEZINÁRODNÍ TELEVIZNÍ FESTIVAL ZLATÁ PRAHA 7. 11. května 2005 PROGRAM SOBOTA 7. KVĚTNA DEN ZLATÉ PRAHY NA ŽOFÍNĚ hudební vystoupení v zahradní restauraci, volně přístupná veřejnosti (s přímými vstupy

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. four father sister add tailor badge watch brother

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské *1993 Vyučování na naší škole trvá od 8:05 do 15:50. Lessons at our school last from 8:05 a.m. to 3:50 p.m. Vyučovací hodina trvá 45 minut. One lesson lasts 45 minutes. Přestávky trvají od 5-20 minut.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

central european From Thin 2 Bold

central european From Thin 2 Bold BLENDER CE central european 62/5 Heavy/Thin Nik Thoenen, a member of the Vienna-based design collective RE-P.ORG is the author of the Blender, released under in 2003. Over the years, the designer has developed

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

GREAT BRITAIN. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anglický jazyk Třída 3.A Téma hodiny Druh materiálu

GREAT BRITAIN. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anglický jazyk Třída 3.A Téma hodiny Druh materiálu Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0390 0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_HoP02 Vypracoval(a),

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA Ilustrační zadání 2008 Základní úroveň obtížnosti AJZCZMZ08PS ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti POSLECH Testový sešit obsahuje 23 úloh. Na řešení úloh a zaznamenání odpovědí

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více