Lubomír Dorůžka, 2011 Josef Škvorecký, 2011 Editor Michal Přibáň, Alena Přibáňová, 2011 Copyright Books and Cards, 2011 ISBN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lubomír Dorůžka, 2011 Josef Škvorecký, 2011 Editor Michal Přibáň, Alena Přibáňová, 2011 Copyright Books and Cards, 2011 ISBN 978-80-87939-27-7"

Transkript

1

2 Lubomír Dorůžka, 2011 Josef Škvorecký, 2011 Editor Michal Přibáň, Alena Přibáňová, 2011 Copyright Books and Cards, 2011 ISBN Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

3 Úvodní poznámka Druhý díl naší korespondence s Josefem Škvoreckým vy ža du je malé vysvětlení úvodem. Roku 1969 odjížděl Škvorecký za oceán legálně a nebylo důvodu vzájemné dopisy nějak tajit nebo šifrovat. Mohli jsme si tedy psát například o našich spo leč ných projektech, které Československý rozhlas stále ještě vy sí lal. Protože však přesto bylo jasné, že dopisy budou procházet cenzurou, omezovali jsme se na věcná sdělení a zprávy, které by dozorce nad ideovou čistotou neprovokovaly. Když se platnost výjezdní doložky manželů Škvoreckých blížila ke konci, požádal Josef podle platných předpisů o její prodloužení. Na svou žádost nikdy nedostal odpověď a téměř přes noc tak získal statut emigranta, navíc s velmi pravděpodobnými vztahy k ideologic ky nežádoucí činnosti. Pro korespondenční styk mezi Prahou a To rontem, které se stalo jeho trvalým sídlem, už bylo nutné hledat jiné cesty. Jednu z nich Škvorecký našel v sérii postupně se měnících fiktivních adres. Jejich nositeli byly často skutečné osoby: kolegyně z Torontské univerzity Kathryn B. Feuer, kterou Josef přetvořil v blíže neurčenou mladší zájemkyni o český jazz, černošský laborant v jakési americké nemocnici Ed Johnson, nebo Sue Nowa, dívka z rodiny českého původu, která však už sama už česky neuměla (ve skutečnosti šlo o Škvoreckého neteř Zuzanu Novotnou). Tato korespondence byla z obou stran vedena anglicky, ale musela se opět omezovat jen na ideově nezávazná sdělení. Z mé strany sloužila především k oznámení mých přechodných zahranič ních adres (většinou poste restante) a dat, kdy si dopis, který na pří sluš nou poštu dojde, budu moci vyzvednout. Vyjížděl jsem totiž na tehdejší dobu dosti často do zahraničí: jako redaktor Melodie na festivaly, jako pracovník zahraničního oddělen í Supraphonu na obchodní cesty a prostřednictvím Čedoku nebo na osobní pozvání s manželkou na dovolenou. Z těchto cest jsem Škvo rec kému odesílal značně obsáhlé dopisy. Často obsahova ly i zmín ky o okolnostech, za kterých vznikaly: na letištích, na nádražích nebo v noci v hotelových pokojích. Na poště nebo přímo v hotelu jsem si vyzvedával Škvoreckého podobně obsáhlé dopisy nebo balíčky s kniha mi nakladatelství Sixty-Eight Publishers. Knihy jsem většinou přivezl domů: byly to paperbacky a já jsem si s sebou bral obaly běžných anglických paperbackových detektivek, do kterých jsem pak knížky od Škvoreckých převlékal. Spoléhal jsem na to, že při běžné kontrole občana vracejícího se ze služební cesty se celníci na naší hranici nebudou obtěžovat listováním v detektivce, psané 5

4 podle údajů na obalu anglicky nebo německy. Až na vzácné výjimky jsem se však neodvažoval převážet přes hranice Škvoreckého dopisy. Dopis v češtině s obsahem ideově na výsost závadným už mohl naši kontro lu zajímat daleko víc. Škvorecký si mé dopisy celkem soustavně archivoval a po roce 1989 mi tedy mohl poslat celkem ucelený soubor. Všechny mé dopisy byly ovšem psány ručně, občas doslova na koleně, a po úrazu mé pravé ruky roku 1981 pro mě nezvyklou levačkou, což na vybledlých kopiích mně i editorům místy ztěžovalo jejich přesné rozluštění. Od vlastních dopisů, které mi zasílal většinou na adresy poste restante, si však Škvorecký kopie nedělal. A protože jsem se, jak už bylo řečeno, většinou neodvažoval převézt je přes hranici, může tento soubor vyvolávat mylný dojem, že korespondence probíhala převážně jen jednosměrně. A snad ještě jedno vysvětlení: můj syn Petr jako aktivní sportovec mohl se svou malou lodí, taženou v závěsu za autem, přejíždět v létě do Jugoslávie. Sportovní jachta nabízela daleko více možností k úkrytu nejen knížek, ale i dopisů, takže některé zde uveřejněné dopisy se k nám dostaly jen jeho zásluhou. Je však třeba ještě poslední vysvětlivka a snad i omluva. V knihách a článcích, určených k domácímu publikování, jsem tehdy pečlivě vážil slova i formulace: nejen s ohledem na to, co může bez postihu projít tiskem, ale i s obezřetností v hodnocení událostí a zejména osob, o nichž jsem psal. Necenzurované dopisy blízkému příteli byly ovšem ojedinělou příležitostí, kdy jsem si taková omezení klást nemusil. Okolnosti většiny událostí, o nichž jsem psal, tehdy nebylo možné ověřit a za nejčastější zdroj bylo možno označit jen tehdy rozšířenou zkratku JPP jedna paní povídala. Nemohl jsem se ovšem ani pokoušet psát objektivní historii. Mým cílem bylo přiblížit Škvoreckému atmosféru, v níž se tehdy pohybovali naši společní přátelé a kolegové. V expresivním hodnocení jsem si tedy neukládal žádné zábrany. Při dnešní přípravě dopisů k tisku jsem se několikrát rozhodl vypustit adjektiva a formulace, které mi připadaly snad i žalovatelné, i když jsem o jejich oprávněnosti i dnes přesvědčen. Přesto v knize zbylo leccos, co se zakládá na neověřených zdrojích, a já se proto omlouvám těm, kteří se snad mohou cítit postiženi. Mým tehdejším i dnešním úmyslem bylo co nejsrozumitelněji zachytit atmosféru, v jaké jsme tehdy žili. Takže teď už jen přeji dobré (netroufám si říct příjemné) počtení a snad i drobný podnět k zamyšlení. Lubomír Dorůžka 6

5 Prolog

6 1 J. Š. Lubomíru Dorůžkovi b. m. [Luhačovice (?)], Milý P. L., posílám text na dvě Lenošky. 1 Na osmou je téměř úplný, stačí, když jej zreviduješ, na devátou, prosím Tě, doplň asi dvě chybějící pasáže. Požádal jsem Kafku 2, aby v archivu objevil píseň Dnes se tančí jen charleston nevíš, kdo to složil, aby se to dalo najít? Mám dojem, že nějaký dost významný a vážný skladatel. Nenajde-li se, dal bych tam Babičko, nauč mě charleston. 3 Pro oba případy jsem napsal textové variace. Bude nutné, abychom ještě před odjezdem na dovolenou natočili také říjnovou, tj. desátou Lenošku. Budu totiž až do prvních říjnových dnů v cizině (v Jugoslávii). Mohl bys proto, prosím Tě, napsat, až se vrátíš, text téhle desáté Lenošky? Přimlouval bych se, aby to bylo o dvou písních, a to Dinah a Miss Otis Regrets. Určitě máme k dispozici Dinah s raným Ellingtonem a v rozhlasovém archivu je Dinah s Boswell Sisters. Třetí snad budeš mít Ty, nebo se snadno opatří. Pokud jde o Miss Otis: je určitě k dispozici Mills Brothers a Ella Fitzgerald (mám dojem, že to je na klubové desce, ne?). Třetí je, mám velice silný dojem, na desce s Jimmie Luncefordem, kterou však momentálně nemám doma, má ji Kafka. Až Ti ji vrátí požádal jsem ho, aby desky dal zase Tobě přesvědč se o tom. Ale jistě by se našla ještě jiná nahrávka, i kdyby můj dojem byl mylný. Desky, které Ti Kafka musí vrátit, jsou tyto: 1) The Andrews Sisters 2) Jimmie Lunceford and his orchestra 3) The King of the Hi-De-Ho (Cab Calloway) přehraj si Black Rhythm a zkontroluj text 4) Hraje a zpívá Louis Armstrong 1 Od ledna 1968 připravovali J. Š. a L. D. pro Československý rozhlas půlhodinové pořady swingové hudby nazvané Šest (od března 1969 Sedm) na lenošce. Název odkazoval k souběžnému pořadu manželů Miroslavy a Jiřího Černých Dvanáct na houpačce, který se věnoval soudobé populární hudbě. Lenoška byla vysílána měsíčně, s pravděpodobnou přestávkou od srpna do října Josef Škvorecký na pořadu autorsky spolupracoval ještě v roce 1970; v srpnu téhož roku byl do programu Čs. rozhlasu zařazen naposledy. 2 Mlhoš Kafka ( ), hudební skladatel a rozhlasový redaktor. 3 Píseň Ludvíka Podéště a Ladislava Binovského zpívala Edita Štaubertová (a po ní mnohé jiné). 9

7 5) Clouds of Joy (Andy Kirk) přehraj si, prosím Tě, Lose Ankles, jestli tam opravdu jsou housle a tuba a zkontroluj text 6) Český jazz (v obálce jsem nechal jen jednu desku, druhou mám doma). Mimoto Kafka tvrdí, že desku Ellington In a Mellow Tone Ti vrátil. Není-li to pravda, vymáhej to na něm. Přijdu tedy, dá-li Pán Bůh, v 10:00 na Vinohrady do armádního studia. Srdečně Tvůj Errol P. S.: Přikládám antologii do Tvé sbírky. P. P. S.: Dinah a Miss Otis mají také tu výhodu, že jedna je o lásce nešťastné, druhá o relativně šťastné (až na to shake with fright because my Dinah might change her mind about me ) 2 L. D. Josefu Škvoreckému b. m. [Praha], Milovaný, díky za písmo, podle něhož jsem prošel desky, které mám doma. U sebe tedy mám: Ellington: Daybreak Express; Early Mills Brothers; Jimmy Rushing: Blues I Love to Sing; obálku na Boswell Sisters. Chybí tedy: Andrews Sisters; Andy Kirk and his Clouds of Joy; Calloway: King of the Hi-De-Ho; Jimmy Lunceford ; Armstrong: malá deska české vydání; Český jazz (jedna deska s obalem). Tohle odpovídá seznamu, který jsi psal , že má Kafka. V tém že dopise jsi psal, že přijdeš do armádního studia. Mám poněkud neurčitou představu, že Kafka do armádního studia tehdy tyto desky skutečně donesl a že sis je bral s sebou ovšem ručit za to nemohu. Kafka není v těchto svátečních dnech ke stižení, takže mu zavolám mezi svátky. Horší je to s deskou Duke In a Mellow Tone. Tu jsem urgoval u Kaf ky soustavně už v létě; on tvrdil dosti zoufale, že ji nemá. Bude tedy nutno urgovat znovu fakt ovšem je, že jsme ji marně sháněli už od léta. Já mám jet od 18. do 24. ledna na MIDEM; jelikož se patrně budu stavovat ještě někde po cestě, je k tomu nutno přidat nějaký den před a po, takže mnoho času nezbývá. Nicméně bychom měli natočit co 10

8 nejvíc, neb Ti palce budu velice držet. 4 Mimochodem: mohl bych si na tyto dny opět tradičně půjčit Tvůj smoking? Je to sice už potřetí, a tedy pro ostudu, ale mně se vážně nějak nechce pořizovat si smoking kvůli jednomu MIDEM ročně. 5 Pokud jde o náměty, doporučuji: 1) V dubnu bude Ellingtonovi sedmdesát, myslím, že bychom na duben měli udělat tedy výhradně Duka. Chtělo by to nějaký hezký textový nápad na průvodní slovo, aby to nebylo takové obyčejné vzpomínání. 2) Mohla by se udělat šlechta v jazzu: King of Jazz Whiteman (mám), Count Basie, Duke Ellington, Earl Hines, Lady Day takže chybí ještě dvě, což by mohl být třeba King Oliver, případně civilní Mr Acker Bilk. Uvaž, napadnou-li Tě nějaké dodatky. 3) Pokud jde o tutéž skladbu v podání různých bandů, mám tyto možnosti: St. Louis Blues: Mildred Bailey, Bessie Smith, Louis Armstrong. Rocking Chair: Mildred Bailey, Mills Brothers, Louis Armstrong. Docela hezký pořad by byl dokumentovaná historie: mám s jakousi harlemskou kapelou nahrávku Lindbergh Hop, dále s Noblem nebo Whitemanem Big Butter and Egg Man (k čemuž se váže jakási racketeerská historka, a možná, že by se takových písniček našlo povícero, i když si zrovna na žádnou další nemohu vzpomenout). Pokud vím, lednový pořad je vcelku stočen; mohli bychom tedy klid ně takových čtyři, pět pořadů za leden připravit a napovídat. Mož ná, kdybychom měli osnovu a čas ve studiu, že bychom to za pomo ci nějakých poznámek mohli sjet i rovnou bez přesného vypisování textu. Nevím, jak jsi doma nebo na chatě, a k tomu mě momentálně nějak zlobí vůz zavolej, jak se Ti to bude hodit. Myslím, že by na to stačilo sejít se na jedno odpoledne (nebo dopoledne, podle libosti), udělat si osnovu a poznámky a potom si rovnou vyžádat frekvenci. Desky se mohou stočit nezávisle na tom. Mimochodem, taky bych Ti rád dal nějaké ty Fitzgeraldy. 6 4 Držení palců se pravděpodobně týká plánované, leč dosud nepotvrzené cesty manželů Škvoreckých do Kanady, z níž se vyvinul dlouhodobý pobyt v exilu. 5 Pravidelných veletrhů hudebních a gramofonových nakladatelství MI DEM, které se konaly v Cannes od roku 1967 vždy obvykle koncem ledna, se L. D. účastnil každoročně, ať již jako vedoucí redaktor Melodie či později jako zaměstnanec Supraphonu. 6 Francis Scott Fitzgerald: Něžná je noc (Praha, Odeon 1968, přel. L. D.). 11

9 Mimoto Ti mám vyřídit, že by se s Tebou moc rád sešel Karel Kozel. 7 Což tímto činím. Takže zatím příslušné doložky do Nového roku. Zavolej! Zdraví [L.] P. S.: Další tip na pořad: malý světový zeměpis. Song of India (pokud se někde sežene nahrávka s Casa Loma), Sheik of Araby, Chinatown nebo On a Slow Boat to China, From the Land of the Sky Blue Waters, In a Little Spanish Town, I Love Paris, Chicago, Copenhagen Blues, An Evening in Caroline (Boswellky), April in Portugal (Jonah Jones). 7 Karel Kozel ( ), autor písňových textů, zvláště ke skladbám Kamila Běhounka (mj. Sám s děvčetem v dešti). 12

10 Z Věčných časů do Nového světa

11 3 L. D. Josefu Škvoreckému b. m. d. [Praha, počátkem března 1969] Milovaný, díky za pozoruhodnou pohlednici z Toronta doufám, že jste mezitím oba hrdě zdolali Hong Kong a dohonili zanedbané, navštívivše pozoruhodnou stavbu se sympatickým jménem Casa Loma. U nás si prozatím nepotrpíme na tak exotické záležitosti, jako je Hong Kong. Postačí nám docela obyčejná chřipka, kteroužto jsem já absolvoval asi před čtrnácti dny, Aša před týdnem a Petr zatím úspěšně leží. 8 Je jí po Praze docela požehnaně, i když to zase není žádná gigantická epidemie. Jinak máme pochopitelně plné ruce i ostatní končetiny práce s barákem. Je pondělí odpoledne a já se tam asi za půl hodiny vypravím v blahé naději, že řemeslníci právě dodělají ústřední topení, takže se bude moct slavnostně zkušebně zatopit. A pak už budou následovat jen takové drobné maličkosti, jako zase omítnout všechny ty díry, co tam topenáři nadělali, odizolovat trubky, uklidit, vymalovat, dodělat prahy atd. atd., takže kdyby všechno dobře šlo, mohli bychom se třeba tak někdy koncem dubna stěhovat. K tomu jsou pochopitelně neustále stejné zmatky se zaměstnáním. Áčko, neboli Aktuality Melodie, 9 neboli docela obyčejná drbna vychází, kupuje to mladá generace dvacetiletých mecenášů, neboť nikdo jiný na to stejně není; nikdo nemá zatím představu, kolik se toho sku teč ně prodá, protože PNS může vracet remitendu taky třeba až za půl roku, ceny polygrafických prací zase stouply, takže Melodie bu de stát už 5 Kčs, přičemž dobře nevím, kdo ji bude kupovat, ale pod nik tvrdí, že to ani tolik nevadí. Jinak v redakci Titzl a Klos 10 skuteč ně dost úspěšně zvládnou normální provozní práci, takže mám 8 Blažena Dorůžková (*1921), přezdívaná Aša, manželka L. Dorůžky (sňatek 1948). Petr Dorůžka (*1949), hudební publicista a překladatel, syn L. D. 9 Čtrnáctideník Aktuality Melodie, pokus redakce Melodie o operativnější doplněk k tradičnímu měsíčníku, vycházel pouze v letech Lubomír Dorůžka byl vedoucím redaktorem Melodie do počátku roku Stanislav Titzl ( ), redaktor a v letech vedoucí redaktor Melodie; Čestmír Klos (*1943) působil v redakci měsíčníku rovněž do roku 1983, kdy byla redakce z politických důvodů rozprášena. 15

12 čas spíš stáčet desky v rozhlase, lítat po svazových sjezdech a komisích, dohadovat se o festivalu 11 a obíhat řemeslníky (to hlavně!). Pokud jde o náš slavný skladatelský Svaz, odbyl si v těchto dnech mimořádný sjezd, 12 na němž se zfederalizoval, přijal nové stanovy a zvolil nové orgány, jakož i staronového předsedu Věroslava Neumanna 13 téměř jednohlasně s výjimkou jednoho hlasovacího lístku, který obsahoval jméno Ferda Mravenec. Jelikož o dotyčném soudruhovi není známo, že by byl členem Svazu, nebylo bohužel možno k tomuto konstruktivnímu návrhu přihlédnout. Ve výborech sekce ale zmizeli opravdu téměř všichni funkcionáři, kteří měli bohatou dvacetiletou praxi, a to tak, že většina jich vyklidila pole předem a ten zbytek vzal za své při volbách. Předsedou hudebně vědecké sekce je Ivan Poledňák, kterému bylo dokonce nabízeno místo generálního tajemníka celého svazu, což on po zralé úvaze odmítl. 14 Jazzový festival se úspěšně připravuje, i když zatím nikdo nemá potuchy, kdo by tu mohl splnit funkci hlavní atrakce. Obecná jednota panuje v názoru, že by to mělo být opravdu jméno, a podobná jednota vládne, i pokud jde o přesvědčení, že nikdo neví, jak sem takové jméno za naše finanční prostředky dostat. Celková situace úspěšně pokračuje podle okřídleného hesla jednou jsi dole, jednou nahoře, s tím, že v poslední době panuje spíše jakýsi klid bez přílišných panik. Aby řeč nestála, promluví čas od času pan Vilém Nový, jehož vzápětí na to Pavel Kohout oficiálně zažaluje, 15 zatímco týdeníky i deníky svádějí urputné boje o zákon o podniku. Mohly by koneckonců dělat daleko horší věci. Z opravdu významných zpráv sluší zaznamenat, že ve Zlatém slavíkovi zvítězil Gott před Matuškou a Neckářem a Kubišová před Pilarovou a Vondráčkovou, přičemž na televizní slavičí show se dostavil osobně Dubček i Galuška, 16 takže osudy naší pop music jsou v dobrých rukou. Já jsem 11 Mezinárodní jazzový festival se konal v Praze každoročně od roku L. D. byl jeho šéfdramaturg, od roku 1968 ředitel a v roce 1972 tajemník. 12 Mimořádný sjezd Svazu československých skladatelů se konal ; odtud se odvíjí odhad datace tohoto dopisu. 13 Věroslav Neumann ( ), hudební skladatel a organizační pracovník. 14 Ivan Poledňák ( ), muzikolog a hudební publicista. 15 Vilém Nový ( ), komunistický politik a novinář, vystupoval na podporu sovětské intervence do ČSSR. Pavel Kohout (*1928), dramatik a prozaik, v šedesátých letech se jako literát silně angažoval v reformním procesu, po roce 1969 mu byla znemožněna jakákoli publicita. 16 Alexander Dubček ( ), slovenský politik, vůdčí osobnost reformního procesu uvnitř KSČ v roce Miroslav Galuška ( ), novinář a diplomat, v letech ministr kultury. 16

13 dr. Dolanské ko nečně odevzdal rukopis Tváře moderního jazzu, 17 zatímco syn píše dlouhatánské úvahy o filozofii underground music, které se občas čtou jako plamenné manifesty E. F. Buriana z let dvacátých. Naštěstí se mu přitom podařilo zvládnout i veškerá úskalí zkoušek na fakultě po prvním semestru. Na léto se chystá na povinnou praxi patrně ke gramofonové firmě SABA v NSR a doufá, že si tam vydělá dost na malou cestu stopem po Evropě pochopitelně že včetně toužebně vyhlížené Anglie. Já jedu příští týden do Vídně na přípravnou schůzku Evropské jazzové federace, 18 z níž se pomalu vyvíjí docela slušný evropský cambus podle všech pravidel, potom v druhé polovině března na jakýsi Jazz Workshop do Hamburku, v dubnu na jakýsi jazzový seminář do Grazu a v květnu možná na stipko British Councilu asi na dva týdny do Londýna. Takže Titzl a Klos by opravdu radši měli v redakci dělat docela solidně. Nevím, jestli jsem Ti už psal, že v Torontu působí matematický genius a čelný vědecky založený kritik jazz a pop music další dospívající generace, pan Miloslav Nosál, byv tam vyslán naší Akademií věd, aby tam, pokud vím, počítal velryby pro jakýsi matematickovědecký výzkum. Je tam nějak od září, ale podle dopisů soudě, už na něho přichází obvyklá zahraniční deprese. Jestliže nezapomenu, přičiním Ti dole jeho adresu, abys věděl, kde se nalézá. Koupil prý si pár dní po svém příjezdu jakýsi ohromný bourák, speciální hi-fi stereo zařízení, vybavil si profesionální nahrávací studio, načež zjistil, že už nadešel čas, aby se mu mohlo stýskat po rodném výzkumáku v Praze. 19 Hodiny pádí a já abych pádil za pány instalatéry topenáři. Náš topenář náš pán. Takže zatím příjemné to Ronto. S příslušnými provoláními [L.] 17 Tvář moderního jazzu (Praha, Supraphon 1970), publikaci navazující na Tvář jazzu (1964), připravili L. D. a J. Š. jako editoři i překladatelé k vydání, jméno J. Škvoreckého však nakonec v knize nesmělo být uvedeno. Věra Dolanská (*1926), redaktorka Supraphonu, v roce 1970 musela z redakce odejít, zůstala však zaměstnána v témže podniku. 18 Evropská (později Mezinárodní) jazzová federace byla ustavena v květnu 1967 na své první valné hromadě. L. D. v ní aktivně působil, v letech byl i jejím předsedou. 19 Miloslav Nosál nicméně zůstal v exilu a působí jako profesor matematiky na University of Calgary. 17

14 4 J. Š. Lubomíru Dorůžkovi Toronto (Kanada), Milý P. L. srdečně Ti děkuju za dopis. Člověka potěší, že aspoň nějaké budování, zdá se, je korunováno téměř naprostým (až na tu stoupačku) úspěchem. Já se odsud příští týden stěhuju do Ithaca (poznamenej si adresu). A tak mě napadá: v sobotu jsem tu byl na opravdu prvotřídním koncertě tria Dave Brubecka plus Gerry Mulligan s To rontskou filharmonií. 20 Hráli jednak Brubeckovu kantátu a v druhé půl ce prostě hráli sami. Ten Mulligan je opravdu fantastický hráč, hra je na baryton jako na housle, úplně effortlessly, žádné naběhlé ží ly na krku a brontosauří řvaní, má skvělé nápady, a Brubec (hezčí tvar, ne?) mimochodem vypadá jako dvojník Otomara Krejči 21 je ta ky zcela fenomenální. Měli malého připrcatělého basistu jménem Jack Six, taky skvělý, taky na to hraje jak na housle, a přes názory pa na LeRoi Jonese 22 černého drummera Allana Dawsona. Gerry má nádhernou zlatou hřívu na hlavě, velice dlouhovlasou, vypadá ja ko hodně zidealizovaný Jesenin a asi tak na osmadvacet. A tak mě tedy napadlo: píšeš o obavách, jestli seženete nějaká esa na festival. Nemohl bych já odsud napsat nějaké sentimentální psaní Brubeck plus Mulliganovi? Třeba by to pomohlo. Předpokládám, že slabí jste jenom ve valutách, v korunách že by nebyl problém zaplatit jim královsky, nabídnout pobyt v lázních a tak. Jestli teda myslíš, že by to stálo za pokus, napiš mi a samozřejmě nezapomeň uvést přesné datum festivalu. Taky bych v New Yorku mohl něco domluvit s Hammondem 23 (ale to bych potřeboval telefon, ne nutně, předpokládám, že úřaduje pořád v Columbia). Pro potěšení přikládám výstřižek. Doufám, že náš pořad v rozhla se úspěšně dál těší srdce naší generace. Čet jsi Prima sezónu v Pla 20 David Warren Brubeck (*1920), americký jazzový klavírista. Gerry Mulligan ( ), americký jazzový barytonsaxofonista a skladatel. 21 Otomar Krejča ( ), divadelní režisér. 22 LeRoi Jones (*1934), americký černošský básník a prozaik. V jazzu viděl černošský rasový manifest, který běloši jen rozmělňují. Rasově smíšeným souborům proto nefandil. 23 John Hammond ( ), americký producent a hudební kritik. 18

15 meni? 24 Hrozně bych v tom chtěl pokračovat. Napiš mi, jestlis to čet a jestli Ti to něco řeklo. Zdravím Ašu, syna, Titzla, Boška a všechny, včetně té mrchy Pilarové, jestli ji někde uvidíš, já ji tady miluju, píšu pro ni scénáře, zahrnuju ji dary a gratuluju dokonce i k sňatku, a vona nikdy ani řádek. 25 Srdečně Tvůj Errol (od dubna: c/o Dept. of Russian Literature, Goldwin Smith Hall, Cornell University, Ithaca, N. Y., 14850, U. S. A.) 5 J. Š. Lubomíru Dorůžkovi Berkeley (USA), Milý P. L. děkuji Ti za dopis, v pořádku došel. Jak vidíš, jsme už v Kalifornii, ta letecká doprava je strašná, přeletíš celý ten ohromný kontinent za pár hodin, včetně hor Skalistých, a nic z toho, kde jsou ty časy dostavníků, to si člověk užil a něco viděl. Po prvním ohledání se zdá, že zdejší univerzita bude po stránce životní pestrosti ještě bohatší než celkem chladně severský Cornell. Je tu nádherné počasí, které prý se vůbec nemění po celý rok: jakési teplé, permanentní jaro, po oholených trávníčcích poskakují červení a modří ptáčci (redbirds and bluebirds), psů plno jako v Cornel lu, lidi o hodně svlečenější, holky v ultramini nebo ve všelijakých vla jících róbách, teď jsou tu strašně v módě bílí brahmíni (ale skutečně brahmíni, ne jako Boston Brahmins z přednášek pana profesora Vančury 26 ). A všechno mi tu připomíná našich dvacet let, svaz mládeže a ty mnohé divné, u nás jaksi pozapomenuté věci. Hned první den jsme kráčeli středem campusu, takovým perským trhem na ideologii, 24 Škvorecký, Josef: Vzpomínka na Prima sezónu. Plamen 11, 1969, č. 2, únor, s Jde o první povídku budoucí knihy Prima sezóna (Toronto, Sixty-Eight Publishers 1975), na kterou J. Š. mimochodem uzavřel již v roce 1969 smlouvu s nakladatelstvím Československý spisovatel. Povídka byla ještě roku 1969 publikována též v prvním vydání výboru ze Škvoreckého próz Hořkej svět (ed. V. Justl, Praha, Odeon). 25 Pavel Bošek ( ), spisovatel a herec. Eva Pilarová (*1931), zpěvačka, mj. vytvořila jednu z hlavních rolí ve filmu Zločin v šantánu (1968, sc. J. Š., r. Jiří Menzel). 26 Zdeněk Vančura ( ), profesor americké literatury na FF UK v době studia J. Š. i L. D. 19

revue5o plus plus VĚRA JOUROVÁ Nová žena v politice Daniel Strož ,,Firma nanečisto David Prachař Karlovarsko Básník, kritik i politik

revue5o plus plus VĚRA JOUROVÁ Nová žena v politice Daniel Strož ,,Firma nanečisto David Prachař Karlovarsko Básník, kritik i politik revue5o plus 50+ 50+ 7-8/2013 ročník IX. 39 Kč, předplatné 35 Kč MAGAZÍN PRO AKTIVNÍ SENIORY Daniel Strož Básník, kritik i politik,,firma nanečisto Nový typ vzdělávání 50+ David Prachař Dědictví umění

Více

HUDEBNÍ ROZHLEDY 09. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. vladimir fedosejev šedesát let supraphonu mariinské divadlo v sankt petěrburgu

HUDEBNÍ ROZHLEDY 09. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. vladimir fedosejev šedesát let supraphonu mariinské divadlo v sankt petěrburgu HUDEBNÍ ROZHLEDY 09 2006 ročník 59 cena 40 Kč vladimir fedosejev šedesát let supraphonu mariinské divadlo v sankt petěrburgu Sobota 16. září 2006 15.00 Prof. Dr. Peter-Horst Neumann: Rückert a Mahler odpoledne

Více

Ostravská NEJ 2014. Tereza Vilišová. www.ostravainfo.cz

Ostravská NEJ 2014. Tereza Vilišová. www.ostravainfo.cz ROČENKA 2014 ROČNÍK IV rozhovory Ostravská NEJ 2014 Tereza Vilišová Redakce OKNO změna je život Staré přísloví praví, že v životě máme jednu jedinou jistotu. Dříve nebo později přijde změna. Ostrava těchto

Více

autor in magazín OSA nejen pro autory

autor in magazín OSA nejen pro autory autor in magazín OSA nejen pro autory 2015 1 Aneta Langerová Lena Yellow V + W 110 let Partnerství OSA 2014 Zrušení daně Kolik stojí hudba? Vzpomínka na Petra Hapku Klavír Daniel Wiesner, Karel Růžička,

Více

VLNĚNÍ 2004. Magazín Radia Proglas

VLNĚNÍ 2004. Magazín Radia Proglas VLNĚNÍ 2004 Magazín Radia Proglas Obálka: kresba Jan Bárta, foto Martin Šmídek. OBSAH Slovo šéfredaktorky...3 Historie a vývoj...4 Co u nás můžete slyšet...6 Barvínek...10 Obsah pořadů...11 a 14 Programové

Více

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více

FENOMÉN Transformace. Dvacáté osmé číslo sešitu 27 / 2014

FENOMÉN Transformace. Dvacáté osmé číslo sešitu 27 / 2014 FENOMÉN Transformace Dvacáté osmé číslo sešitu 27 / 2014 1 Blanka Říhová.... 3... imunoložka AV ČR Richard Falbr...... 21... poslanec Evropského parlamentu, odborář Jiří Pehe... 37... politolog NY University

Více

Ostravská NEJ 2013. www.ostravainfo.cz

Ostravská NEJ 2013. www.ostravainfo.cz Ostravská NEJ 2013 ROČENKA 2013 ROČNÍK III rozhovory Martin Chodúr zlata holušová eduard ovčáček Hana puchová igor orozovič 1 www.railreklam.cz Pořádáte kulturní, společenské a charitativní akce? Divadelní

Více

jaro 2013 magazín OSA nejen pro autory

jaro 2013 magazín OSA nejen pro autory magazín OSA nejen pro autory jaro 2013 Spoluohlašování děl v Infosa Složení nové dozorní rady Pořizování zvukových záznamů z veřejných produkcí Vadim Petrov Cyklus koncertů Krása dneška Kytara pokračování

Více

LISTY. číslo. ročník XIV, duben 2009. » konkurzy na BJ 2009» Ivo Drbohlav» Amy Gallatin» Petr Kůs» IBMA BG Fan Fest» Krüger Brothers a Monogram

LISTY. číslo. ročník XIV, duben 2009. » konkurzy na BJ 2009» Ivo Drbohlav» Amy Gallatin» Petr Kůs» IBMA BG Fan Fest» Krüger Brothers a Monogram LISTY ročník XIV, duben 2009» konkurzy na BJ 2009» Ivo Drbohlav» Amy Gallatin» Petr Kůs» IBMA BG Fan Fest» Krüger Brothers a Monogram číslo 2 Bluegrassová asociace Bluegrassová asociace Co je Bluegrasová

Více

Aleš Veselý, autor Brány nenávratna, při slavnostním odhalení své monumentální sochy 9. března na nádraží Bubny

Aleš Veselý, autor Brány nenávratna, při slavnostním odhalení své monumentální sochy 9. března na nádraží Bubny 74 ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ březen 2015 Aleš Veselý, autor Brány nenávratna, při slavnostním odhalení své monumentální sochy 9. března na nádraží Bubny (více na str. 4) Foto: Matěj Stránský strana

Více

SOKOL SYDNEY LIMITED ČLEN SVĚTOVÉHO SVAZU SOKOLSTVA 16 Grattan Crescent, Frenchs Forest, NSW 2086

SOKOL SYDNEY LIMITED ČLEN SVĚTOVÉHO SVAZU SOKOLSTVA 16 Grattan Crescent, Frenchs Forest, NSW 2086 SOKOL SYDNEY LIMITED ČLEN SVĚTOVÉHO SVAZU SOKOLSTVA 16 Grattan Crescent, Frenchs Forest, NSW 2086 ACN 000 378 736 www.sokolsydney.com Číslo 6 Number 6 Ročník LXI Volume LXI Listopad / prosinec November

Více

salesiánský Maskův memoriál pošesté Kdyby žil Don Bosco v současnosti, jistě by měl televizní stanici, říká P. Leoš Ryška, SDB

salesiánský Maskův memoriál pošesté Kdyby žil Don Bosco v současnosti, jistě by měl televizní stanici, říká P. Leoš Ryška, SDB salesiánský - salesiáni dona 1 2006 áni dona boska - - - sa - - s Bono o Bonovi Desatero ukázněnosti Jak vedeme naše děti k víře a boska - -sales Maskův memoriál pošesté Kdyby žil Don Bosco v současnosti,

Více

Kino Jiskra a jeho mladý underground

Kino Jiskra a jeho mladý underground Kino Jiskra a jeho mladý underground Středoškolská dějepisná soutěž EUSTORY Pamětní místa na komunistický režim Adresa: Srbínská 8, Praha 10, 100 00 Škola: Gymnázium Voděradská, Praha 10 Ročník: sexta

Více

CENTRUM ELPIDA LINKA SENIORŮ ČASOPIS VITAL OLD S COOL V OSTRÉM SVĚTLE. Nejčtenější výroční zpráva 2013 leden prosinec 2013

CENTRUM ELPIDA LINKA SENIORŮ ČASOPIS VITAL OLD S COOL V OSTRÉM SVĚTLE. Nejčtenější výroční zpráva 2013 leden prosinec 2013 CENTRUM ELPIDA LINKA SENIORŮ ČASOPIS VITAL OLD S COOL V OSTRÉM SVĚTLE Nejčtenější výroční zpráva 213 leden prosinec 213 zdarma ročník XI. Koktejl dne pro seniory Elpida Long Life drink SLOŽENÍ: 45 minut

Více

Rada města Přelouče. Inzerce. Inzerce

Rada města Přelouče. Inzerce. Inzerce ! Zprávy z radnice Rada města Přelouče Inzerce 87. schůze rady města, konaná 29. 3. 2010, měla na svém programu mimo jiné schválení návrhu zadávacích podmínek a jmenování výběrové komise rekonstrukce ul.

Více

Derniéra Večerních rozmluv s hosty UP

Derniéra Večerních rozmluv s hosty UP NOVINOVÁ ZÁSILKA PLACENO PŘEVODEM 706008 Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál l UP Žurnál UP

Více

Jiří Bartoška Festivalový pan prezident

Jiří Bartoška Festivalový pan prezident 6 / 2013 / ročník 4 / zdarma pro vas rekl amní magazín česk ých drah ČD Restaurant Novinky v jídelních vozech MFF Karlovy Vary Soutěž o vstupenky Jiří Bartoška Festivalový pan prezident Na start své cyklotrasy

Více

FITES PARTY 5. července 2010. ROČNÍK 09 ČÍSLO 4/2010 SRPEN/ZÁŘÍ Synchron. Zpravodaj Českého filmového a televizního svazu FITES. (i na druhé straně)

FITES PARTY 5. července 2010. ROČNÍK 09 ČÍSLO 4/2010 SRPEN/ZÁŘÍ Synchron. Zpravodaj Českého filmového a televizního svazu FITES. (i na druhé straně) ROČNÍK 09 ČÍSLO 4/2010 SRPEN/ZÁŘÍ Synchron Zpravodaj Českého filmového a televizního svazu FITES Uvnitř: 61. Čtvrtletník Fitesu (Bojkot dokumentárních pořadů v České televizi) Čechy krásné, Čechy mé Nové

Více

5775-33 OBSAH TIRÁŽ: Židovské listy vydává spolek MAGEN jako neprodejnou

5775-33 OBSAH TIRÁŽ: Židovské listy vydává spolek MAGEN jako neprodejnou Vy dá vá spolek MAGEN Ř íjen 2014 TIRÁŽ: OBSAH SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 3 9 ŽIVOT KOLEM OBCÍ 9 12 Rabínská odcházení a střídání Miluji rabína, ale... sex až po svatbě! Jedna děravá rodinná historie UDÁLOSTI

Více

PROLOG aneb O country mnoha tváří

PROLOG aneb O country mnoha tváří PROLOG aneb O country mnoha tváří Otevíráte knihu, o níž se nedá jednoznačně říci, že je pouhými memoáry autora. Není ani ryzí hudební antologií, kronikou, leporelem, nebo jen zpěvníkem jejích nejznámějších

Více

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU 2010 Úspěchy časopisu 3x VÍDEŇ Vánoční Vídeň pohledem redaktorek

Více

Spíše osobní... Jako závdavek k blížícímu se 80. výročí Březinova dědice a jednoho ze dvou vykonavatelů básníkovy závěti Matěje Lukšů (1868 1931)

Spíše osobní... Jako závdavek k blížícímu se 80. výročí Březinova dědice a jednoho ze dvou vykonavatelů básníkovy závěti Matěje Lukšů (1868 1931) Spíše osobní... Jako závdavek k blížícímu se 80. výročí Březinova dědice a jednoho ze dvou vykonavatelů básníkovy závěti Matěje Lukšů (1868 1931) Petr Holman Je více než jisté, že v životě Otokara Březiny

Více

ŠVAT ADAR. Kč 20, 5772 ÚNOR 2012 ROČNÍK 74 VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU

ŠVAT ADAR. Kč 20, 5772 ÚNOR 2012 ROČNÍK 74 VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU Kč 20, 5772 ÚNOR 2012 ROČNÍK 74 ŠVAT ADAR VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU Synagoga v Litomyšli, pohlednice z roku 1910. K článku na str. 11. 2 VĚSTNÍK 2/2012 ŽIDÉ A

Více

Magazín České Unie Karikaturistů * XII. ročník (Zprávy ČUK č. 601/605)

Magazín České Unie Karikaturistů * XII. ročník (Zprávy ČUK č. 601/605) Předsedou ČUK bude Srna / GAG končí! 13. 11. 2014 púvodník / e-gag: Končíme! * ČUK / Pozvánka a program Valné hromady * KdoKdyKde(a)Co / Výstavy: Slíva, Ševčík, Plotěná, Morávek, Starý, Hlavatý, Frýba,

Více

České moře. Až všechno ztichlo. Trochu jako modlitba. Epitaf

České moře. Až všechno ztichlo. Trochu jako modlitba. Epitaf České moře České moře, dárek od Shakespeara, pohádkový omyl, který potěší, cosi jako láska, naděje a víra, moře pro neplavce, moře pro pěší, moře bez vody a bez příboje, nekonečné moře všeho, co bys chtěl,

Více

Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích

Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích červenec 2013 číslo 5 ISSN 1804-3283 editorial Milé čtenářky, milí čtenáři, vzhledem

Více

Listopadové vzpomínání

Listopadové vzpomínání Listopadové vzpomínání Milan Šmíd listopad 2012 Předehra V lednu roku 1989 jsem byl na služební cestě v Pekingu, kde čínský film a čínská televize pořádaly pro partnery z Československa výběrovku dokumentárních

Více

Fórum/I/2013 www.epika.cz 1

Fórum/I/2013 www.epika.cz 1 Fórum/I/2013 www.epika.cz 1 2 http://spisovateléjih.blog.cz Fórum/I/2013 editorial editorial Vážení a milí čtenáři! Otevíráte první letošní číslo Fóra v době, kdy je budoucnost většiny českých kulturních

Více

ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ

ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ 66 ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ říjen 2013 Beáta Žieziová (11 let), Základní škola U stadionu, Litoměřice: Pomoc hledej i u zvířátek Práce získala Cenu Erika Poláka ve výtvarné soutěži Památníku Terezín.

Více