Lubomír Dorůžka, 2011 Josef Škvorecký, 2011 Editor Michal Přibáň, Alena Přibáňová, 2011 Copyright Books and Cards, 2011 ISBN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lubomír Dorůžka, 2011 Josef Škvorecký, 2011 Editor Michal Přibáň, Alena Přibáňová, 2011 Copyright Books and Cards, 2011 ISBN 978-80-87939-27-7"

Transkript

1

2 Lubomír Dorůžka, 2011 Josef Škvorecký, 2011 Editor Michal Přibáň, Alena Přibáňová, 2011 Copyright Books and Cards, 2011 ISBN Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

3 Úvodní poznámka Druhý díl naší korespondence s Josefem Škvoreckým vy ža du je malé vysvětlení úvodem. Roku 1969 odjížděl Škvorecký za oceán legálně a nebylo důvodu vzájemné dopisy nějak tajit nebo šifrovat. Mohli jsme si tedy psát například o našich spo leč ných projektech, které Československý rozhlas stále ještě vy sí lal. Protože však přesto bylo jasné, že dopisy budou procházet cenzurou, omezovali jsme se na věcná sdělení a zprávy, které by dozorce nad ideovou čistotou neprovokovaly. Když se platnost výjezdní doložky manželů Škvoreckých blížila ke konci, požádal Josef podle platných předpisů o její prodloužení. Na svou žádost nikdy nedostal odpověď a téměř přes noc tak získal statut emigranta, navíc s velmi pravděpodobnými vztahy k ideologic ky nežádoucí činnosti. Pro korespondenční styk mezi Prahou a To rontem, které se stalo jeho trvalým sídlem, už bylo nutné hledat jiné cesty. Jednu z nich Škvorecký našel v sérii postupně se měnících fiktivních adres. Jejich nositeli byly často skutečné osoby: kolegyně z Torontské univerzity Kathryn B. Feuer, kterou Josef přetvořil v blíže neurčenou mladší zájemkyni o český jazz, černošský laborant v jakési americké nemocnici Ed Johnson, nebo Sue Nowa, dívka z rodiny českého původu, která však už sama už česky neuměla (ve skutečnosti šlo o Škvoreckého neteř Zuzanu Novotnou). Tato korespondence byla z obou stran vedena anglicky, ale musela se opět omezovat jen na ideově nezávazná sdělení. Z mé strany sloužila především k oznámení mých přechodných zahranič ních adres (většinou poste restante) a dat, kdy si dopis, který na pří sluš nou poštu dojde, budu moci vyzvednout. Vyjížděl jsem totiž na tehdejší dobu dosti často do zahraničí: jako redaktor Melodie na festivaly, jako pracovník zahraničního oddělen í Supraphonu na obchodní cesty a prostřednictvím Čedoku nebo na osobní pozvání s manželkou na dovolenou. Z těchto cest jsem Škvo rec kému odesílal značně obsáhlé dopisy. Často obsahova ly i zmín ky o okolnostech, za kterých vznikaly: na letištích, na nádražích nebo v noci v hotelových pokojích. Na poště nebo přímo v hotelu jsem si vyzvedával Škvoreckého podobně obsáhlé dopisy nebo balíčky s kniha mi nakladatelství Sixty-Eight Publishers. Knihy jsem většinou přivezl domů: byly to paperbacky a já jsem si s sebou bral obaly běžných anglických paperbackových detektivek, do kterých jsem pak knížky od Škvoreckých převlékal. Spoléhal jsem na to, že při běžné kontrole občana vracejícího se ze služební cesty se celníci na naší hranici nebudou obtěžovat listováním v detektivce, psané 5

4 podle údajů na obalu anglicky nebo německy. Až na vzácné výjimky jsem se však neodvažoval převážet přes hranice Škvoreckého dopisy. Dopis v češtině s obsahem ideově na výsost závadným už mohl naši kontro lu zajímat daleko víc. Škvorecký si mé dopisy celkem soustavně archivoval a po roce 1989 mi tedy mohl poslat celkem ucelený soubor. Všechny mé dopisy byly ovšem psány ručně, občas doslova na koleně, a po úrazu mé pravé ruky roku 1981 pro mě nezvyklou levačkou, což na vybledlých kopiích mně i editorům místy ztěžovalo jejich přesné rozluštění. Od vlastních dopisů, které mi zasílal většinou na adresy poste restante, si však Škvorecký kopie nedělal. A protože jsem se, jak už bylo řečeno, většinou neodvažoval převézt je přes hranici, může tento soubor vyvolávat mylný dojem, že korespondence probíhala převážně jen jednosměrně. A snad ještě jedno vysvětlení: můj syn Petr jako aktivní sportovec mohl se svou malou lodí, taženou v závěsu za autem, přejíždět v létě do Jugoslávie. Sportovní jachta nabízela daleko více možností k úkrytu nejen knížek, ale i dopisů, takže některé zde uveřejněné dopisy se k nám dostaly jen jeho zásluhou. Je však třeba ještě poslední vysvětlivka a snad i omluva. V knihách a článcích, určených k domácímu publikování, jsem tehdy pečlivě vážil slova i formulace: nejen s ohledem na to, co může bez postihu projít tiskem, ale i s obezřetností v hodnocení událostí a zejména osob, o nichž jsem psal. Necenzurované dopisy blízkému příteli byly ovšem ojedinělou příležitostí, kdy jsem si taková omezení klást nemusil. Okolnosti většiny událostí, o nichž jsem psal, tehdy nebylo možné ověřit a za nejčastější zdroj bylo možno označit jen tehdy rozšířenou zkratku JPP jedna paní povídala. Nemohl jsem se ovšem ani pokoušet psát objektivní historii. Mým cílem bylo přiblížit Škvoreckému atmosféru, v níž se tehdy pohybovali naši společní přátelé a kolegové. V expresivním hodnocení jsem si tedy neukládal žádné zábrany. Při dnešní přípravě dopisů k tisku jsem se několikrát rozhodl vypustit adjektiva a formulace, které mi připadaly snad i žalovatelné, i když jsem o jejich oprávněnosti i dnes přesvědčen. Přesto v knize zbylo leccos, co se zakládá na neověřených zdrojích, a já se proto omlouvám těm, kteří se snad mohou cítit postiženi. Mým tehdejším i dnešním úmyslem bylo co nejsrozumitelněji zachytit atmosféru, v jaké jsme tehdy žili. Takže teď už jen přeji dobré (netroufám si říct příjemné) počtení a snad i drobný podnět k zamyšlení. Lubomír Dorůžka 6

5 Prolog

6 1 J. Š. Lubomíru Dorůžkovi b. m. [Luhačovice (?)], Milý P. L., posílám text na dvě Lenošky. 1 Na osmou je téměř úplný, stačí, když jej zreviduješ, na devátou, prosím Tě, doplň asi dvě chybějící pasáže. Požádal jsem Kafku 2, aby v archivu objevil píseň Dnes se tančí jen charleston nevíš, kdo to složil, aby se to dalo najít? Mám dojem, že nějaký dost významný a vážný skladatel. Nenajde-li se, dal bych tam Babičko, nauč mě charleston. 3 Pro oba případy jsem napsal textové variace. Bude nutné, abychom ještě před odjezdem na dovolenou natočili také říjnovou, tj. desátou Lenošku. Budu totiž až do prvních říjnových dnů v cizině (v Jugoslávii). Mohl bys proto, prosím Tě, napsat, až se vrátíš, text téhle desáté Lenošky? Přimlouval bych se, aby to bylo o dvou písních, a to Dinah a Miss Otis Regrets. Určitě máme k dispozici Dinah s raným Ellingtonem a v rozhlasovém archivu je Dinah s Boswell Sisters. Třetí snad budeš mít Ty, nebo se snadno opatří. Pokud jde o Miss Otis: je určitě k dispozici Mills Brothers a Ella Fitzgerald (mám dojem, že to je na klubové desce, ne?). Třetí je, mám velice silný dojem, na desce s Jimmie Luncefordem, kterou však momentálně nemám doma, má ji Kafka. Až Ti ji vrátí požádal jsem ho, aby desky dal zase Tobě přesvědč se o tom. Ale jistě by se našla ještě jiná nahrávka, i kdyby můj dojem byl mylný. Desky, které Ti Kafka musí vrátit, jsou tyto: 1) The Andrews Sisters 2) Jimmie Lunceford and his orchestra 3) The King of the Hi-De-Ho (Cab Calloway) přehraj si Black Rhythm a zkontroluj text 4) Hraje a zpívá Louis Armstrong 1 Od ledna 1968 připravovali J. Š. a L. D. pro Československý rozhlas půlhodinové pořady swingové hudby nazvané Šest (od března 1969 Sedm) na lenošce. Název odkazoval k souběžnému pořadu manželů Miroslavy a Jiřího Černých Dvanáct na houpačce, který se věnoval soudobé populární hudbě. Lenoška byla vysílána měsíčně, s pravděpodobnou přestávkou od srpna do října Josef Škvorecký na pořadu autorsky spolupracoval ještě v roce 1970; v srpnu téhož roku byl do programu Čs. rozhlasu zařazen naposledy. 2 Mlhoš Kafka ( ), hudební skladatel a rozhlasový redaktor. 3 Píseň Ludvíka Podéště a Ladislava Binovského zpívala Edita Štaubertová (a po ní mnohé jiné). 9

7 5) Clouds of Joy (Andy Kirk) přehraj si, prosím Tě, Lose Ankles, jestli tam opravdu jsou housle a tuba a zkontroluj text 6) Český jazz (v obálce jsem nechal jen jednu desku, druhou mám doma). Mimoto Kafka tvrdí, že desku Ellington In a Mellow Tone Ti vrátil. Není-li to pravda, vymáhej to na něm. Přijdu tedy, dá-li Pán Bůh, v 10:00 na Vinohrady do armádního studia. Srdečně Tvůj Errol P. S.: Přikládám antologii do Tvé sbírky. P. P. S.: Dinah a Miss Otis mají také tu výhodu, že jedna je o lásce nešťastné, druhá o relativně šťastné (až na to shake with fright because my Dinah might change her mind about me ) 2 L. D. Josefu Škvoreckému b. m. [Praha], Milovaný, díky za písmo, podle něhož jsem prošel desky, které mám doma. U sebe tedy mám: Ellington: Daybreak Express; Early Mills Brothers; Jimmy Rushing: Blues I Love to Sing; obálku na Boswell Sisters. Chybí tedy: Andrews Sisters; Andy Kirk and his Clouds of Joy; Calloway: King of the Hi-De-Ho; Jimmy Lunceford ; Armstrong: malá deska české vydání; Český jazz (jedna deska s obalem). Tohle odpovídá seznamu, který jsi psal , že má Kafka. V tém že dopise jsi psal, že přijdeš do armádního studia. Mám poněkud neurčitou představu, že Kafka do armádního studia tehdy tyto desky skutečně donesl a že sis je bral s sebou ovšem ručit za to nemohu. Kafka není v těchto svátečních dnech ke stižení, takže mu zavolám mezi svátky. Horší je to s deskou Duke In a Mellow Tone. Tu jsem urgoval u Kaf ky soustavně už v létě; on tvrdil dosti zoufale, že ji nemá. Bude tedy nutno urgovat znovu fakt ovšem je, že jsme ji marně sháněli už od léta. Já mám jet od 18. do 24. ledna na MIDEM; jelikož se patrně budu stavovat ještě někde po cestě, je k tomu nutno přidat nějaký den před a po, takže mnoho času nezbývá. Nicméně bychom měli natočit co 10

8 nejvíc, neb Ti palce budu velice držet. 4 Mimochodem: mohl bych si na tyto dny opět tradičně půjčit Tvůj smoking? Je to sice už potřetí, a tedy pro ostudu, ale mně se vážně nějak nechce pořizovat si smoking kvůli jednomu MIDEM ročně. 5 Pokud jde o náměty, doporučuji: 1) V dubnu bude Ellingtonovi sedmdesát, myslím, že bychom na duben měli udělat tedy výhradně Duka. Chtělo by to nějaký hezký textový nápad na průvodní slovo, aby to nebylo takové obyčejné vzpomínání. 2) Mohla by se udělat šlechta v jazzu: King of Jazz Whiteman (mám), Count Basie, Duke Ellington, Earl Hines, Lady Day takže chybí ještě dvě, což by mohl být třeba King Oliver, případně civilní Mr Acker Bilk. Uvaž, napadnou-li Tě nějaké dodatky. 3) Pokud jde o tutéž skladbu v podání různých bandů, mám tyto možnosti: St. Louis Blues: Mildred Bailey, Bessie Smith, Louis Armstrong. Rocking Chair: Mildred Bailey, Mills Brothers, Louis Armstrong. Docela hezký pořad by byl dokumentovaná historie: mám s jakousi harlemskou kapelou nahrávku Lindbergh Hop, dále s Noblem nebo Whitemanem Big Butter and Egg Man (k čemuž se váže jakási racketeerská historka, a možná, že by se takových písniček našlo povícero, i když si zrovna na žádnou další nemohu vzpomenout). Pokud vím, lednový pořad je vcelku stočen; mohli bychom tedy klid ně takových čtyři, pět pořadů za leden připravit a napovídat. Mož ná, kdybychom měli osnovu a čas ve studiu, že bychom to za pomo ci nějakých poznámek mohli sjet i rovnou bez přesného vypisování textu. Nevím, jak jsi doma nebo na chatě, a k tomu mě momentálně nějak zlobí vůz zavolej, jak se Ti to bude hodit. Myslím, že by na to stačilo sejít se na jedno odpoledne (nebo dopoledne, podle libosti), udělat si osnovu a poznámky a potom si rovnou vyžádat frekvenci. Desky se mohou stočit nezávisle na tom. Mimochodem, taky bych Ti rád dal nějaké ty Fitzgeraldy. 6 4 Držení palců se pravděpodobně týká plánované, leč dosud nepotvrzené cesty manželů Škvoreckých do Kanady, z níž se vyvinul dlouhodobý pobyt v exilu. 5 Pravidelných veletrhů hudebních a gramofonových nakladatelství MI DEM, které se konaly v Cannes od roku 1967 vždy obvykle koncem ledna, se L. D. účastnil každoročně, ať již jako vedoucí redaktor Melodie či později jako zaměstnanec Supraphonu. 6 Francis Scott Fitzgerald: Něžná je noc (Praha, Odeon 1968, přel. L. D.). 11

9 Mimoto Ti mám vyřídit, že by se s Tebou moc rád sešel Karel Kozel. 7 Což tímto činím. Takže zatím příslušné doložky do Nového roku. Zavolej! Zdraví [L.] P. S.: Další tip na pořad: malý světový zeměpis. Song of India (pokud se někde sežene nahrávka s Casa Loma), Sheik of Araby, Chinatown nebo On a Slow Boat to China, From the Land of the Sky Blue Waters, In a Little Spanish Town, I Love Paris, Chicago, Copenhagen Blues, An Evening in Caroline (Boswellky), April in Portugal (Jonah Jones). 7 Karel Kozel ( ), autor písňových textů, zvláště ke skladbám Kamila Běhounka (mj. Sám s děvčetem v dešti). 12

10 Z Věčných časů do Nového světa

11 3 L. D. Josefu Škvoreckému b. m. d. [Praha, počátkem března 1969] Milovaný, díky za pozoruhodnou pohlednici z Toronta doufám, že jste mezitím oba hrdě zdolali Hong Kong a dohonili zanedbané, navštívivše pozoruhodnou stavbu se sympatickým jménem Casa Loma. U nás si prozatím nepotrpíme na tak exotické záležitosti, jako je Hong Kong. Postačí nám docela obyčejná chřipka, kteroužto jsem já absolvoval asi před čtrnácti dny, Aša před týdnem a Petr zatím úspěšně leží. 8 Je jí po Praze docela požehnaně, i když to zase není žádná gigantická epidemie. Jinak máme pochopitelně plné ruce i ostatní končetiny práce s barákem. Je pondělí odpoledne a já se tam asi za půl hodiny vypravím v blahé naději, že řemeslníci právě dodělají ústřední topení, takže se bude moct slavnostně zkušebně zatopit. A pak už budou následovat jen takové drobné maličkosti, jako zase omítnout všechny ty díry, co tam topenáři nadělali, odizolovat trubky, uklidit, vymalovat, dodělat prahy atd. atd., takže kdyby všechno dobře šlo, mohli bychom se třeba tak někdy koncem dubna stěhovat. K tomu jsou pochopitelně neustále stejné zmatky se zaměstnáním. Áčko, neboli Aktuality Melodie, 9 neboli docela obyčejná drbna vychází, kupuje to mladá generace dvacetiletých mecenášů, neboť nikdo jiný na to stejně není; nikdo nemá zatím představu, kolik se toho sku teč ně prodá, protože PNS může vracet remitendu taky třeba až za půl roku, ceny polygrafických prací zase stouply, takže Melodie bu de stát už 5 Kčs, přičemž dobře nevím, kdo ji bude kupovat, ale pod nik tvrdí, že to ani tolik nevadí. Jinak v redakci Titzl a Klos 10 skuteč ně dost úspěšně zvládnou normální provozní práci, takže mám 8 Blažena Dorůžková (*1921), přezdívaná Aša, manželka L. Dorůžky (sňatek 1948). Petr Dorůžka (*1949), hudební publicista a překladatel, syn L. D. 9 Čtrnáctideník Aktuality Melodie, pokus redakce Melodie o operativnější doplněk k tradičnímu měsíčníku, vycházel pouze v letech Lubomír Dorůžka byl vedoucím redaktorem Melodie do počátku roku Stanislav Titzl ( ), redaktor a v letech vedoucí redaktor Melodie; Čestmír Klos (*1943) působil v redakci měsíčníku rovněž do roku 1983, kdy byla redakce z politických důvodů rozprášena. 15

12 čas spíš stáčet desky v rozhlase, lítat po svazových sjezdech a komisích, dohadovat se o festivalu 11 a obíhat řemeslníky (to hlavně!). Pokud jde o náš slavný skladatelský Svaz, odbyl si v těchto dnech mimořádný sjezd, 12 na němž se zfederalizoval, přijal nové stanovy a zvolil nové orgány, jakož i staronového předsedu Věroslava Neumanna 13 téměř jednohlasně s výjimkou jednoho hlasovacího lístku, který obsahoval jméno Ferda Mravenec. Jelikož o dotyčném soudruhovi není známo, že by byl členem Svazu, nebylo bohužel možno k tomuto konstruktivnímu návrhu přihlédnout. Ve výborech sekce ale zmizeli opravdu téměř všichni funkcionáři, kteří měli bohatou dvacetiletou praxi, a to tak, že většina jich vyklidila pole předem a ten zbytek vzal za své při volbách. Předsedou hudebně vědecké sekce je Ivan Poledňák, kterému bylo dokonce nabízeno místo generálního tajemníka celého svazu, což on po zralé úvaze odmítl. 14 Jazzový festival se úspěšně připravuje, i když zatím nikdo nemá potuchy, kdo by tu mohl splnit funkci hlavní atrakce. Obecná jednota panuje v názoru, že by to mělo být opravdu jméno, a podobná jednota vládne, i pokud jde o přesvědčení, že nikdo neví, jak sem takové jméno za naše finanční prostředky dostat. Celková situace úspěšně pokračuje podle okřídleného hesla jednou jsi dole, jednou nahoře, s tím, že v poslední době panuje spíše jakýsi klid bez přílišných panik. Aby řeč nestála, promluví čas od času pan Vilém Nový, jehož vzápětí na to Pavel Kohout oficiálně zažaluje, 15 zatímco týdeníky i deníky svádějí urputné boje o zákon o podniku. Mohly by koneckonců dělat daleko horší věci. Z opravdu významných zpráv sluší zaznamenat, že ve Zlatém slavíkovi zvítězil Gott před Matuškou a Neckářem a Kubišová před Pilarovou a Vondráčkovou, přičemž na televizní slavičí show se dostavil osobně Dubček i Galuška, 16 takže osudy naší pop music jsou v dobrých rukou. Já jsem 11 Mezinárodní jazzový festival se konal v Praze každoročně od roku L. D. byl jeho šéfdramaturg, od roku 1968 ředitel a v roce 1972 tajemník. 12 Mimořádný sjezd Svazu československých skladatelů se konal ; odtud se odvíjí odhad datace tohoto dopisu. 13 Věroslav Neumann ( ), hudební skladatel a organizační pracovník. 14 Ivan Poledňák ( ), muzikolog a hudební publicista. 15 Vilém Nový ( ), komunistický politik a novinář, vystupoval na podporu sovětské intervence do ČSSR. Pavel Kohout (*1928), dramatik a prozaik, v šedesátých letech se jako literát silně angažoval v reformním procesu, po roce 1969 mu byla znemožněna jakákoli publicita. 16 Alexander Dubček ( ), slovenský politik, vůdčí osobnost reformního procesu uvnitř KSČ v roce Miroslav Galuška ( ), novinář a diplomat, v letech ministr kultury. 16

13 dr. Dolanské ko nečně odevzdal rukopis Tváře moderního jazzu, 17 zatímco syn píše dlouhatánské úvahy o filozofii underground music, které se občas čtou jako plamenné manifesty E. F. Buriana z let dvacátých. Naštěstí se mu přitom podařilo zvládnout i veškerá úskalí zkoušek na fakultě po prvním semestru. Na léto se chystá na povinnou praxi patrně ke gramofonové firmě SABA v NSR a doufá, že si tam vydělá dost na malou cestu stopem po Evropě pochopitelně že včetně toužebně vyhlížené Anglie. Já jedu příští týden do Vídně na přípravnou schůzku Evropské jazzové federace, 18 z níž se pomalu vyvíjí docela slušný evropský cambus podle všech pravidel, potom v druhé polovině března na jakýsi Jazz Workshop do Hamburku, v dubnu na jakýsi jazzový seminář do Grazu a v květnu možná na stipko British Councilu asi na dva týdny do Londýna. Takže Titzl a Klos by opravdu radši měli v redakci dělat docela solidně. Nevím, jestli jsem Ti už psal, že v Torontu působí matematický genius a čelný vědecky založený kritik jazz a pop music další dospívající generace, pan Miloslav Nosál, byv tam vyslán naší Akademií věd, aby tam, pokud vím, počítal velryby pro jakýsi matematickovědecký výzkum. Je tam nějak od září, ale podle dopisů soudě, už na něho přichází obvyklá zahraniční deprese. Jestliže nezapomenu, přičiním Ti dole jeho adresu, abys věděl, kde se nalézá. Koupil prý si pár dní po svém příjezdu jakýsi ohromný bourák, speciální hi-fi stereo zařízení, vybavil si profesionální nahrávací studio, načež zjistil, že už nadešel čas, aby se mu mohlo stýskat po rodném výzkumáku v Praze. 19 Hodiny pádí a já abych pádil za pány instalatéry topenáři. Náš topenář náš pán. Takže zatím příjemné to Ronto. S příslušnými provoláními [L.] 17 Tvář moderního jazzu (Praha, Supraphon 1970), publikaci navazující na Tvář jazzu (1964), připravili L. D. a J. Š. jako editoři i překladatelé k vydání, jméno J. Škvoreckého však nakonec v knize nesmělo být uvedeno. Věra Dolanská (*1926), redaktorka Supraphonu, v roce 1970 musela z redakce odejít, zůstala však zaměstnána v témže podniku. 18 Evropská (později Mezinárodní) jazzová federace byla ustavena v květnu 1967 na své první valné hromadě. L. D. v ní aktivně působil, v letech byl i jejím předsedou. 19 Miloslav Nosál nicméně zůstal v exilu a působí jako profesor matematiky na University of Calgary. 17

14 4 J. Š. Lubomíru Dorůžkovi Toronto (Kanada), Milý P. L. srdečně Ti děkuju za dopis. Člověka potěší, že aspoň nějaké budování, zdá se, je korunováno téměř naprostým (až na tu stoupačku) úspěchem. Já se odsud příští týden stěhuju do Ithaca (poznamenej si adresu). A tak mě napadá: v sobotu jsem tu byl na opravdu prvotřídním koncertě tria Dave Brubecka plus Gerry Mulligan s To rontskou filharmonií. 20 Hráli jednak Brubeckovu kantátu a v druhé půl ce prostě hráli sami. Ten Mulligan je opravdu fantastický hráč, hra je na baryton jako na housle, úplně effortlessly, žádné naběhlé ží ly na krku a brontosauří řvaní, má skvělé nápady, a Brubec (hezčí tvar, ne?) mimochodem vypadá jako dvojník Otomara Krejči 21 je ta ky zcela fenomenální. Měli malého připrcatělého basistu jménem Jack Six, taky skvělý, taky na to hraje jak na housle, a přes názory pa na LeRoi Jonese 22 černého drummera Allana Dawsona. Gerry má nádhernou zlatou hřívu na hlavě, velice dlouhovlasou, vypadá ja ko hodně zidealizovaný Jesenin a asi tak na osmadvacet. A tak mě tedy napadlo: píšeš o obavách, jestli seženete nějaká esa na festival. Nemohl bych já odsud napsat nějaké sentimentální psaní Brubeck plus Mulliganovi? Třeba by to pomohlo. Předpokládám, že slabí jste jenom ve valutách, v korunách že by nebyl problém zaplatit jim královsky, nabídnout pobyt v lázních a tak. Jestli teda myslíš, že by to stálo za pokus, napiš mi a samozřejmě nezapomeň uvést přesné datum festivalu. Taky bych v New Yorku mohl něco domluvit s Hammondem 23 (ale to bych potřeboval telefon, ne nutně, předpokládám, že úřaduje pořád v Columbia). Pro potěšení přikládám výstřižek. Doufám, že náš pořad v rozhla se úspěšně dál těší srdce naší generace. Čet jsi Prima sezónu v Pla 20 David Warren Brubeck (*1920), americký jazzový klavírista. Gerry Mulligan ( ), americký jazzový barytonsaxofonista a skladatel. 21 Otomar Krejča ( ), divadelní režisér. 22 LeRoi Jones (*1934), americký černošský básník a prozaik. V jazzu viděl černošský rasový manifest, který běloši jen rozmělňují. Rasově smíšeným souborům proto nefandil. 23 John Hammond ( ), americký producent a hudební kritik. 18

15 meni? 24 Hrozně bych v tom chtěl pokračovat. Napiš mi, jestlis to čet a jestli Ti to něco řeklo. Zdravím Ašu, syna, Titzla, Boška a všechny, včetně té mrchy Pilarové, jestli ji někde uvidíš, já ji tady miluju, píšu pro ni scénáře, zahrnuju ji dary a gratuluju dokonce i k sňatku, a vona nikdy ani řádek. 25 Srdečně Tvůj Errol (od dubna: c/o Dept. of Russian Literature, Goldwin Smith Hall, Cornell University, Ithaca, N. Y., 14850, U. S. A.) 5 J. Š. Lubomíru Dorůžkovi Berkeley (USA), Milý P. L. děkuji Ti za dopis, v pořádku došel. Jak vidíš, jsme už v Kalifornii, ta letecká doprava je strašná, přeletíš celý ten ohromný kontinent za pár hodin, včetně hor Skalistých, a nic z toho, kde jsou ty časy dostavníků, to si člověk užil a něco viděl. Po prvním ohledání se zdá, že zdejší univerzita bude po stránce životní pestrosti ještě bohatší než celkem chladně severský Cornell. Je tu nádherné počasí, které prý se vůbec nemění po celý rok: jakési teplé, permanentní jaro, po oholených trávníčcích poskakují červení a modří ptáčci (redbirds and bluebirds), psů plno jako v Cornel lu, lidi o hodně svlečenější, holky v ultramini nebo ve všelijakých vla jících róbách, teď jsou tu strašně v módě bílí brahmíni (ale skutečně brahmíni, ne jako Boston Brahmins z přednášek pana profesora Vančury 26 ). A všechno mi tu připomíná našich dvacet let, svaz mládeže a ty mnohé divné, u nás jaksi pozapomenuté věci. Hned první den jsme kráčeli středem campusu, takovým perským trhem na ideologii, 24 Škvorecký, Josef: Vzpomínka na Prima sezónu. Plamen 11, 1969, č. 2, únor, s Jde o první povídku budoucí knihy Prima sezóna (Toronto, Sixty-Eight Publishers 1975), na kterou J. Š. mimochodem uzavřel již v roce 1969 smlouvu s nakladatelstvím Československý spisovatel. Povídka byla ještě roku 1969 publikována též v prvním vydání výboru ze Škvoreckého próz Hořkej svět (ed. V. Justl, Praha, Odeon). 25 Pavel Bošek ( ), spisovatel a herec. Eva Pilarová (*1931), zpěvačka, mj. vytvořila jednu z hlavních rolí ve filmu Zločin v šantánu (1968, sc. J. Š., r. Jiří Menzel). 26 Zdeněk Vančura ( ), profesor americké literatury na FF UK v době studia J. Š. i L. D. 19

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

ČERVEN 2015 FILMOVÉ TIPY

ČERVEN 2015 FILMOVÉ TIPY ! ČERVEN 2015 FILMOVÉ TIPY !! ZMATEK 68 ROZUM A VÍRA Snímek pojednává o obrodných společenských procesech, které se v Československu rozpoutaly během tzv. Pražského jara a také popisuje srpnovou intervenci

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

18.03.1924 Dorůžka Lubomír, muzikolog, publicista, překladatel, 85. výročí

18.03.1924 Dorůžka Lubomír, muzikolog, publicista, překladatel, 85. výročí VÝROČÍ 2009 Z OBLASTI ČESKÉ POPULÁRNÍ HUDBY LEDEN 03.01.1949 Žantovský Michael, textař, 60. výročí 07.01.1944 Kahovcová Vlasta, zpěvačka, 65. výročí 22.01.1929 Moravus Ivo, klavírista, skladatel, 80. výročí

Více

ROCE 1945. dusan.pavlu@vsfs.cz

ROCE 1945. dusan.pavlu@vsfs.cz ČESKÝ PERIODICKÝ TISK A LEGISLATIVA PO ROCE 1945 doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. VÝCHODISKA NOVÝCH POMĚRŮ PO ROCE 1945 Úvahy exilových reprezentací o nových poměrech po osvobození KOŠICKÝ

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Patronus 15/05. Školní hřiště od Veni

Patronus 15/05. Školní hřiště od Veni Patronus 15/05 Školní hřiště od Veni Rozhovor s profesorem Severusem Snapem (Ředitel klubového Zmijozelu) 1) Jak moc jste si podobní s knižním Snapeem? Jaký na něj vůbec máte svůj názor? S knižním Severusem

Více

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA NA ÚROVNI A1 PODLE SERR PRO TRVALÝ POBYT V ČR (MODELOVÁ VERZE) 1 ČÁST I: Čtení s porozuměním Úloha 1: Čtěte a pracujte s texty. Řešte úlohy 1-7. Je to pravda (ano), nebo není to

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

j. courtney sullivanová

j. courtney sullivanová j. courtney sullivanová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Zásnuby j. courtney sullivanová j. courtney sullivanová brno 2014 J. Courtney Sullivan The Engagements Copyright 2013 by

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4460_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

RSC Rock Solid Club solid rock pevná skála

RSC Rock Solid Club solid rock pevná skála 1 Čau děcka, já jsem Janka a jsem členem RSC klubu a chci vás s ním trochu seznámit. Zkratka RSC znamená Rock Solid Club a solid rock znamená v angličtině pevná skála. Každé úterý se scházíme u vás na

Více

Vy_32_INOVACE_04 Swingová hudba _ 39

Vy_32_INOVACE_04 Swingová hudba _ 39 Vy_32_INOVACE_04 Swingová hudba _ 39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Celkem žáků -8 *Dívky 6 *Chlapci -2 *Seznam : Jana, Radek, Reneta, Nikola, Květa, Emil, Petra, Kristina *Paní učitelka Anna * * * *Renata je dobrá kámoška. *Má ráda pracovní

Více

Přílohy. Příloha č. 1 dotazník. Dobrý den,

Přílohy. Příloha č. 1 dotazník. Dobrý den, Přílohy Příloha č. 1 dotazník Dobrý den, jmenuji se Radka Mikulová a jsem studentkou posledního ročníku Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor český jazyk a hudební výchova. Ráda bych vás

Více

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno.

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Draculaura Dcera Drákuly Beznadějná romantička VĚK 1599 let. Nemůžu se dočkat, až mi bude sladkých 1600. ZABIJÁCKÝ STYL Ráda

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 274/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 254 ze dne 09.04.2014 Návrhy na pojmenování ulic a náměstí ve vztahu k událostem 17. listopadu 1989 v lokalitě Nákladového nádraží

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Nadcházející oběd na Americkém velvyslanectví

Nadcházející oběd na Americkém velvyslanectví Nadcházející oběd na Americkém velvyslanectví K mému překvapení mi Michael March ve foyer hotelu Josef oznámil, že v den, kdy budu předčítat poezii, se bude na Americkém velvyslanectví konat na mou počest

Více

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu.

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu. Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Vážení a milí čtenáři, říjen 2012 9. ročník, č. 10 teplé

Více

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava 3.5.2007-9.5.2007 Jazykové okénko... Jazykové okénko Tak a zatímco já jsem vás vítal u obrazovek, tak mě tady sledovala, čekala, až domluvím, paní Eva Jandová, vedoucí Katedry českého jazyka z Ostravské

Více

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA:

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA: Miroslav Adamec, ARAS: A poprosím pana doktora Srstku, aby nám vysvětlil, jak je nebezpečný nechráněný styk námětu s Českou televizí. (Smích.) Jsme malinko v časovém skluzu. Pane doktore, dobrý den. Než

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_5360_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Z P R A V O D A J prosinec 2014

Z P R A V O D A J prosinec 2014 Z P R A V O D A J prosinec 2014 Slovo předsedy Zdravím Vás všechny, členy i nečleny. Zase rok uběhl a já přemýšlím, co napsat. V posledním čísle jsem myslel, že již píšu naposledy, ale není tomu tak. Napíšu

Více

THERE IS/ARE EXERCISES

THERE IS/ARE EXERCISES THERE IS/ARE EXERCISES E1) POPIŠTE NÁSLEDUJÍCÍ OBRÁZEK 15 VĚTAMI S POUŽITÍM VAZBY THERE IS/ARE: E2) DO NÁSLEDUJÍCÍCH VĚT DOPLŇTE VAZBU THERE IS/ARE: 1. fourteen students in our class. 2. a fly in my soup!

Více

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20.

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20. Hudební dění v Polné a okolí 349 XIX. Co se nevešlo do škatulek Není bez zajímavosti, že se někteří z polenských rodáků prosadili v populární hudbě v zahraničí. Touto první je: Alena Jacob Narodila se

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Moje známka v pololetí 2011/2012 (letošní školní rok) na vysvědčení: (napiš číslo 1 až 5)

Moje známka v pololetí 2011/2012 (letošní školní rok) na vysvědčení: (napiš číslo 1 až 5) Přílohy Příloha č.1 - Dotazník Ahoj kluci a holky, prosím o vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník má šest stránek. U otázek zaškrtni vždy jen jednu variantu, pokud není uvedeno jinak. Dotazník je

Více

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano?

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Dělám to teď dobře. Velice ráda Vás vidím! Já také, drahá, já také. Jste tak hezká! A toto je moje tchýně. Och, ano? Celá rodina je tady, dobrá! Dobrá, zpět k vaší poezii.

Více

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska.

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska. Byla to láska Kytička milostné poezie Obsah: Když jsem byla hodně malá Pomalu vrůstám do tebe Kdybych to dovedl Byla to láska Magdaléna Štěpán Křivánek GRANO SALIS NETWORK 2004 www.granosalis.cz Když jsem

Více

Časopis Svorka. Třídění odpadu. Škola jede!

Časopis Svorka. Třídění odpadu. Škola jede! Časopis Svorka Škola jede! Ahoj, vítám Vás u prvního vydání časopisu Svorka! Věřte, že tento časopis si zamilujete a vždy tu bude pro Vás. Jakmile dočtete jedno vydání budete dychtit po dalším. Takže,

Více

MĚSÍČNÍK NÁRODNÍHO DIVADLA V BRNĚ ROČNÍK VI. LISTOPAD 2005 CENA 10 KČ

MĚSÍČNÍK NÁRODNÍHO DIVADLA V BRNĚ ROČNÍK VI. LISTOPAD 2005 CENA 10 KČ MĚSÍČNÍK NÁRODNÍHO DIVADLA V BRNĚ ROČNÍK VI. LISTOPAD 2005 CENA 10 KČ aplaus 12 Reduta úvodní projekt Druhá část úvodního projektu Když jsem do projektu v červnu vstupoval, věděl jsem, že ho bude režírovat

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

Československá novinářská cena

Československá novinářská cena ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Československá novinářská cena (zřízena zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění č. 171/1964 Sb. ze dne 26. srpna 1964) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky

Více

Osobní Dopis. Dopis - Adresa

Osobní Dopis. Dopis - Adresa - Adresa Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standardní anglický formát adresy: název příjemce název společnosti, číslo název ulice, název města + regionu/státu + PSČ Mr. N. Summerbee 335

Více

"Marcela," představila se nejistě a téměř kajícně.

Marcela, představila se nejistě a téměř kajícně. "Marcela," představila se nejistě a téměř kajícně. "Ivan Toman," zareagoval stereotypně jako po každém zazvonění telefonu, a teprve poté si uvědomil, kdo volá. "To jsi ty, Marcelo?" nechtěl věřit tomu,

Více

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 SLOVO ÚVODEM Je tady průběh dalšího týdne a s ním přichází i náš bulvár. Opět jsme si pro Vás připravili drby z našich Vávrovických hasičských řad a nově i slibovaný

Více

Maledivy. Thajsko Itálie. Francie. Rakousko Slovensko Francie. Mauricius. Thajsko Francie Česká rep. Réunion

Maledivy. Thajsko Itálie. Francie. Rakousko Slovensko Francie. Mauricius. Thajsko Francie Česká rep. Réunion Maledivy Francie Thajsko Itálie Mauricius Rakousko Slovensko Francie Thajsko Francie Česká rep. Réunion 2012 Vážení a milí přátelé!. Je tu zase konec roku a já pravidelně, na poslední chvíli, jak jinak,

Více

INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010

INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010 INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010 Přátelé a kamarádi! Druhé číslo hudebně-mládežních novin je tu! Dočtete se, jak proběhl náš hlavní festival Mladá Smetanova Litomyšl a co vás čeká na podzimním

Více

ISBN 978-80-257-1023-4

ISBN 978-80-257-1023-4 Z anglického originálu The Counselor. A Screenplay, vydaného nakladatelstvím Vintage Books v New Yorku roku 2013, přeložil Petr Fantys. Ilustrace na přebalu Jozef Gertli Danglár. Přebal a grafická úprava

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Miroslav Rovenský a jeho přátelé si vás dovolují pozvat na BENEFIČNÍ SENÁTOUR 2011 27. února 2011-17.00 28. února 2011-18.30 4. březen 2011-17.00 5. března 2011-17.00 12. března 2011-17.00 KLADNO, Kostel

Více

FJC. Folk, jazz a country

FJC. Folk, jazz a country FJC Folk, jazz a country 2016-2017 Předplatné folk, jazz a country: Základní informace Všechny potřebné informace pro zakoupení předplatného obdržíte v předprodeji vstupenek MěKS v přízemí městského domu

Více

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_05

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_05 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_05 Název materiálu: Dopisy osobní x úřední Tematická oblast: Český jazyk 1. ročník Anotace: Porovnání osobního dopisu s dopisem úředním se zřetelem k

Více

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2240. Prezentace rodinných výměn Brno Šlapanice 17.9.2011

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2240. Prezentace rodinných výměn Brno Šlapanice 17.9.2011 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2240 Prezentace rodinných výměn Brno Šlapanice 17.9.2011 DISTRICT 2240 RI, 2010 Představení Ing. Šárka Zabadalová, MBA Člen Rotary klubu Kroměříž Od 7/2010 koordinátor rodinných

Více

Anotace Prezentace seznámí žáky se vznikem jazzové a moderní populární hudby ve Spojených státech amerických V úvodu si žáci zopakují znalosti z hodin dějepisu, eventuálně učivo z nižších ročníků. V průběhu

Více

VY_32_INOVACE_170_LV.5

VY_32_INOVACE_170_LV.5 VY_32_INOVACE_170_LV.5 Anotace: Žáci se prakticky seznámí s jednoduchým scénářem, po rozdání rolí zkusí čtecí zkoušku, případně se naučí role zpaměti a zahrají divadlo pro mladší spolužáky či rodiče. 1.

Více

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H T-W Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H el e na Tom a nová-weisová Spisovatelka, herečka a rozhlasová redaktorka Helena Tomanová-Weisová své mládí prožila v dnes už zaniklém světě česko-

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0111. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0111. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

Archivy Texty Rozhovory Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla

Archivy Texty Rozhovory Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla Archivy Texty Rozhovory Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla rozhovor pro Festival spisovatelů Praha Erika Zlamalová: 20. ročník

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, Praha 6, Veleslavínská 32. Veleslavínská 32, 162 00 Praha 6 - Veleslavín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, Praha 6, Veleslavínská 32. Veleslavínská 32, 162 00 Praha 6 - Veleslavín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, Praha 6, Veleslavínská 32 Veleslavínská 32, 162 00 Praha 6 - Veleslavín Identifikátor školy: 600

Více

Slovesa. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Slovesa. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Slovesa MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_25_01 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2006

V Ř E S K O V Á K listopad 2006 V Ř E S K O V Á K listopad 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsem se s vámi loučil výzvou, aby jste šli k volbám a zvolili si své zástupce. Jsem rád, že jste tak učinili a volební účastí

Více

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče r. 2015 - Zdravotnický personál dělá vše pro to, aby pacient opět dostal chuť do života podle stávajících možností. - Dodržování doby návštěv. Ve 14 hod.

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 11. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh na zkrácení zákonné

Více

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017 Bylo to super! Skvělá lektorka, skvělé aktivity. Doporučuji. Velmi se mi líbily obě etické dílny. Přidala bych tam ještě nějaké hry. Paní Dana byla velmi sympatická a legrační. Nejvíce mě zaujaly Předsudky.

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městská divadla pražská Datum vytvoření 27. 4. 2013 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Historie Městských divadel pražských Způsob využití Rozšíření základního

Více

Patronus 1/06. Pobertovi od Namy ze Zmijozelu

Patronus 1/06. Pobertovi od Namy ze Zmijozelu Patronus 1/06 Pobertovi od Namy ze Zmijozelu Rozhovor Cho Chang Vánoce jsou za dveřmi,nalaďme tedy vánoční vlnu... Co máš na vánocích nejraději? 1.Na vánocích mám nejraději tu vánoční náladu,klid a pohodu

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

CESTA NA KONEC SVĚTA aneb pouť do Santiaga de Compostela. Václav Klein

CESTA NA KONEC SVĚTA aneb pouť do Santiaga de Compostela. Václav Klein CESTA NA KONEC SVĚTA aneb pouť do Santiaga de Compostela Václav Klein Text a fotografie 2015 Václav Klein Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-7536-012-0

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

DIGESTIV. První, co mě upoutalo, je 30% sleva z nápojů. To už tam rovnou můžete napsat, že se potápíte!

DIGESTIV. První, co mě upoutalo, je 30% sleva z nápojů. To už tam rovnou můžete napsat, že se potápíte! 8 DIGESTIV První, co mě upoutalo, je 30% sleva z nápojů. To už tam rovnou můžete napsat, že se potápíte! Nad objemným jídelním lístkem: To vypadá jako babiččino album. Nad šálkem espressa: To kafe vypadalo

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK.

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK. TÝDENÍK PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008 Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík 2 Já nevím, co pořád chtějí. Jestli je

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Datum: 11. září 2015 Č.j.: MV-128346-3/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pro státní službu

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Literatura 20. století

Literatura 20. století Literatura 20. století celková charakteristika z hlediska historie a literárního vývoje Tvorbu spisovatelů ovlivnily: 1) 1. světová válka (1914 1918) 2) 2. světová válka (1939 1945) 3) studená válka 2.

Více

Čekám svůj den. 1. Pěší pták (M. David / P. Vrba) 2. Můžeš lhát ( P. Krejča / P. Vrba) 3. Můra (P. Janda / P. Vrba)

Čekám svůj den. 1. Pěší pták (M. David / P. Vrba) 2. Můžeš lhát ( P. Krejča / P. Vrba) 3. Můra (P. Janda / P. Vrba) Čekám svůj den 1. Pěší pták (M. David / P. Vrba) 2. Můžeš lhát ( P. Krejča / P. Vrba) 3. Můra (P. Janda / P. Vrba) 4. Čekám svůj den (P. Krejča / P. Vrba) 5. Nic víc (P. Janda / P. Vrba) 6. Na háku (M.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 2 5 3 7 8 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i

Více

Můj deníček. Garant: Jana Kurandová. Členové expertní skupiny:

Můj deníček. Garant: Jana Kurandová. Členové expertní skupiny: Můj deníček Garant: Jana Kurandová Členové expertní skupiny: O.Procházka 6.B J.Ješuta 6.B J.Kožmínová 7.A A.Zajíčková 7.A M.-T. Wild 7.A N.Molinková 7.A A.Němcová 8.B O.Miňovský 8.B J.Mašek 8.B M.Zámečný

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13 Gymnázium Nymburk Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK Karolína Rejmanová 1PB 2O13 1 OBSAH 1. ÚVOD 2. JAK TO VŠECHNO ZAČALO 3. PRVNÍ ROK BYL TĚŽKÝ 4. DOSTAVILY SE VÝSLEDKY 5. ZALOŽENÍ NOVÉHO KLUBU

Více

Především musíš být bezúhonný(á), mít 18 let, a potřebnou licenci instruktora lyžování / snowboardingu.

Především musíš být bezúhonný(á), mít 18 let, a potřebnou licenci instruktora lyžování / snowboardingu. Nejčastější otázky a odpovědi k akreditovanému kurzu a lš (25.10.2011 - ) Řada z Vás má spoustu otázek, které se často opakují. Na tomto místě si můžete přečíst odpovědi, které Vám jistě trošku pomohou

Více

Číslo pokoje. Jméno. Příjezd. Odjezd

Číslo pokoje. Jméno. Příjezd. Odjezd Číslo pokoje Jméno Příjezd Odjezd Vážení hosté, dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji uvítal ve Spa Resortu Sanssouci. Naším přáním je, abyste si nejkouzelnější dobu roku strávenou u nás užili co nejlépe.

Více

ZÁPIS ZE 7. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 23. 9. 2014 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210

ZÁPIS ZE 7. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 23. 9. 2014 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 ZÁPIS ZE 7. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 23. 9. 2014 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 Ověřovatelé: Mgr. Jiří Šolc Ing. Jiří Rutkovský K bodu č. 1 Zahájení Paní primátorka zahájila 7. mimořádnou

Více

1954 Alena Činčerová, režisérka, scenáristka a producentka. Stanislava. Gita. Vyhlazení obce Lidice. Bruno. Antonie. Antonín

1954 Alena Činčerová, režisérka, scenáristka a producentka. Stanislava. Gita. Vyhlazení obce Lidice. Bruno. Antonie. Antonín Klavírista a skladatel Petr Malásek je, jak sám říká, s Českou televizí propojen takřka pupeční šňůrou: Oba moji rodiče krom toho, že se v televizi seznámili, patřili k jejím zakládajícím zaměstnancům.

Více

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová,

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Hanka Šinkorová co už to umí, mohou sami do časopisu přispívat.

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Zajímá tě pohled na projekt Talnet z pohledu účastníka? Neváhej a přečti si rozhovor s Robertem Jonathanem Šimonem, věrným účastníkem Talnetu!

Zajímá tě pohled na projekt Talnet z pohledu účastníka? Neváhej a přečti si rozhovor s Robertem Jonathanem Šimonem, věrným účastníkem Talnetu! Zajímá tě pohled na projekt Talnet z pohledu účastníka? Neváhej a přečti si rozhovor s Robertem Jonathanem Šimonem, věrným účastníkem Talnetu! Robert Jonathan Šimon je studentem 1. ročníku Fakulty elektrotechnické

Více

VÝROČNÍ CENY AKADEMIE POPULÁRNÍ HUDBY CENY ANDĚL. Statut Cen Anděl STATUT 26. ROČNÍKU VÝROČNÍCH CEN AKADEMIE POPULÁRNÍ HUDBY CEN ANDĚL

VÝROČNÍ CENY AKADEMIE POPULÁRNÍ HUDBY CENY ANDĚL. Statut Cen Anděl STATUT 26. ROČNÍKU VÝROČNÍCH CEN AKADEMIE POPULÁRNÍ HUDBY CEN ANDĚL VÝROČNÍ CENY AKADEMIE POPULÁRNÍ HUDBY CENY ANDĚL Statut Cen Anděl STATUT 26. ROČNÍKU VÝROČNÍCH CEN AKADEMIE POPULÁRNÍ HUDBY CEN ANDĚL (dále jen STATUT) Článek I. Organizátor slavnostního udílení Cen Anděl

Více

1 Přílohy. 1.1 Příloha číslo 1- Dotazník

1 Přílohy. 1.1 Příloha číslo 1- Dotazník ; 1 Přílohy 1.1 Příloha číslo 1- Dotazník 2 Předběžný dotazník k zavedení kroužku dramatické výchovy na ZŠ Pernink Dobrý den rodiče, ahoj děti, tento dotazník slouží jako předběžný průzkum Vašeho názoru

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí.

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. Jenom proto, že je hezky, každý čeká, že budete venku a skotačitˮ nebo tak něco. A když venku netrávíte každou vteřinu, hned

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více