Čeští entomofágové a jejich motivace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čeští entomofágové a jejich motivace"

Transkript

1 Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Katedra environmentálních studií Bakalářská práce Čeští entomofágové a jejich motivace Czech Entomophagists and their Motivations Agnieszka Buchtová Vedoucí práce: Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D. Brno 2015

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala samostatně a s použitím pramenů a literatury uvedených v bibliografii. V Brně, dne 16. května

3 Poděkování Děkuji doktoru Ulčákovi za pomoc a trpělivost během vedení mé práce. Děkuji docentce Borkovcové, Erice Prokešové, Petru Ocknechtovi, Milanu Václavíkovi a Davidu Švejnohovi za ochotu podělit se o informace a příběhy. Všem respondentům děkuji za čas a otevřenost. Zvláštní dík věnuji rodině Buchtů, Putzlacherů, Sabelů a Matuštíků za jejich neutuchající podporu. 2

4 Anotace Práce se zabývá fenoménem entomofágie, neboli konzumace hmyzu, v České republice a zbytku Evropy. V první části stručně popisuje nejnovější vývoj entomofágie. Zabývá se Evropou po roce 2010 a Českou republikou po roce Vyjmenovává a popsuje hlavní české průkopníky a šiřitele entomofágie. Za použití polostrukturovaného rozhovoru autorka zkoumá a definuje motivace Čechů, kteří hmyz jedli opakovaně, což z nich činí výjimečný výzkumný vzorek. Motivace dále porovnává s motivacemi mimoevropských entomofágů. Práce zjišťuje, že téměř všichni respondenti si cení dobré chuti hmyzu, někteří ji uvádějí jako hlavní motivaci, proč hmyz jedí. Dalšími důvody jsou zpestření jídelníčku, exotický vzhled hmyzu, obsah bílkovin a dalších prospěšných látek, zábava a environmentálně udržitelné chování. Klíčová slova Entomofágie, jedlý hmyz, Česká republika, Borkovcová, Ocknecht 3

5 Annotation This thesis is devoted to describe the phenomenon of entomophagy in the Czech Republic and the rest of Europe. In the first part, the latest development of the situation of entomophagy is briefly described. It deals with Europe after 2010 and the Czech Republic after The main Czech pioneers and promotors of entomophagy are subsequently named and described. Using semi-structured interview the author examines motivations of Czech people who have been eating insects repeatedly. Their motivations are compared to those of other enthomophagists living outside of Europe. The author discovers that almost all respondents value the good taste of insects and some of them even mention the taste as the main reason for eating them. Other reasons are diversification of their diet, the exotic look of insects, the content of proteins and other healthy nutrients, good fun, eccentric behaviour and environmentally friendly behaviour. Key words Entomophagy, edible insects, Czech Republic, Borkovcova, Ocknecht Rozsah hlavního textu práce je slov. 4

6 Kopie zadání práce 5

7 Obsah Čestné prohlášení... 1 Anotace... 3 Kopie zadání práce... 5 Obsah.... Úvod... 8 Teoretická část O entomofágii Co je entomofágie Příčiny entomofágie a její rozšíření ve světě Nutriční potenciál hmyzu Environmentální perspektiva Potravina budoucnosti Entomofágie v Evropě Evropská unie, FAO a Wageningen Univerzity Legislativa Potraviny s hmyzem Entomofágie v ČR Historie českého trendu entomofágie Akademický zájem Česká legislativa a entomofágie Šiřitelé entomofágie Marie Borkovcová Petr Ocknecht Vladimír Fišer Martina Bednářová Milan Václavík David Švejnoha Erika Prokešová Jan Pařízek Jan Frkal Metodika Cíle bakalářské práce: Redukce reality

8 Konceptualizace Operacionalizace Zvolená metoda Výzkumné otázky Výzkumné techniky Praktická část Čeští entomofágové Agnieszka B. (autorka) Barbora V Daniel N David N Jiří L Libor K Marek L Martin Z Petr K Radek F Svatopluk Z Soňa H Tabulka Diskuse Primární motivace Sekundární motivace Závěr Seznam tabulek, grafů, obrázků Jmenný index Bibliografie

9 Úvod Entomofágie je mnoha vědci považována za budoucnost lidstva. S narůstající populací a omezenými zdroji na planetě je stále náročnější produkovat dostatek živočišných bílkovin k nasycení většiny obyvatel, proto se na proteiny bohatý hmyz nabízí jako vhodná součást všední stravy a environmentálně příznivá alternativa k masu. V západní kultuře je oproti zbytku světa konzumace hmyzu dosud většinově považována za excentrickou, i když v posledních letech se o entomofágii a jejích pozitivech stále více mluví. Vědci předpokládají, že hmyzí potrava brzy zažije boom a začne se jíst i ve vyspělých západních zemích. Nechuť místních obyvatel k exotické a neevropské potravině by entomofágie mohla překonat buď ve formě hmyzí moučky jako doplňku stravy, nebo by mohlo dojít k módní vlně, na níž by hmyzí kuchyně připlula na Západ a uchytila se tu stejně jako například suši nebo krevety. (Dicke, 2010) V současnosti se v Evropě hmyz již dva roky legálně konzumuje v Belgii a v Nizozemsku, ale pravým průkopníkem v propagaci a výzkumu entomofágie na evropské scéně byla už od roku 2001 brněnská Mendelova univerzita. Díky několikaleté popularizaci konzumace hmyzu v České republice se dá předpokládat, že zde nalezneme lidi, kteří mají s pravidelnou konzumací hmyzu zkušenost. Nabízí se zde tedy neopakovatelná příležitost zaznamenat moderní dějiny konzumace hmyzu v České republice a zkoumat první vlnu českých entomofágů. Kdo jsou? Sdružují se? Proč hmyz jedí? A je jejich přístup k hmyzu motivován environmentálními myšlenkami? Cíle bakalářské práce: Popsat reálná i virtuální místa sdružující české entomofágy, poznat šiřitele entomofágie a akce, které pořádají Vyhledat vhodné respondenty, kontaktovat je a získat od nich potřebná data 8

10 Zhodnotit výsledky, odpovědět na výzkumné otázky, prezentovat škálu typů českých entomofágů a jejich motivací Výzkumné otázky Žijí v České republice entomofágové, neboli lidé, kteří hmyz zařadili na svůj všední jídelníček? Za jakých okolností se respondenti poprvé s konzumací hmyzu setkali? Jaká je motivace respondentů k opakované konzumaci hmyzu? Existuje u respondentů spojitost mezi konzumací hmyzu a environmentální uvědomělostí? 9

11 Teoretická část O entomofágii Tato část práce informuje o entomofágii jako trendu, který začátkem 21. století začal ožívat zprvu v České republice a až po několika letech se začal šířit zbytkem Evropy. Popisuje nejnovější vývoj v legislativě a popularizaci entomofágie. Co je entomofágie Entomofágie (anglicky entomophagy) je konzumace hmyzu, zejména lidmi. Člověk, který hmyz konzumuje je nazýván entomofág (entomophagist). (Oxford, 2010) Entomofág může být šíře definován jako živočich, který konzumuje hmyz; patří sem ptáci, savci, obojživelníci i některé druhy hmyzu samotného. (MAREČEK, 1997 cit. dle Škrabalová 2009, s. 7) V Pravidlech českého pravopisu se pojem ještě nevyskytuje, zatímco v praxi jsou používány pojmy entomofagie a entomofágie. Přikláním se k používání pojmu entomofágie a entomofág na základě pravidel pro překlad medicínských názvů. (Vedral, 2011) K entomofágii se dnes často řadí i konzumace dalších členovců, a to pavouků a štírů, i přesto, že nespadají do třídy hmyz (Insecta). Příčiny entomofágie a její rozšíření ve světě Hmyz konzumovali pravděpodobně už předchůdci člověka a i dnešní příbuzní primáti hmyz řadí na svůj jídelníček Durst, 2010). S výjimkou Evropy a Severní Ameriky lidé dodnes běžně a pravidelně konzumují hmyz na všech kontinentech; např. v zemích jako Thajsko, Mexiko, 10

12 Japonsko, Zimbabwe či Kongo. Počet entomofágů se odhaduje na více jak 2 miliardy lidí, kteří pravidelně řadí na jídelníček zástupce některého z více než známých druhů jedlého hmyzu. Většina hmyzu se získává sběrem v přírodě, zbylá část se chová. (Huis, 2013, s. XIII) Důvodem konzumace hmyzu jsou především jeho gastronomické kvality. Nabízejí se i další výhody, jako možnost obohacení jídelníčku kvalitními bílkovinami nebo nepracný sběr a levná cena v porovnání s bílým či červeným masem, hlavní motivací je ale dobrá chuť hmyzu. (Durst, 2010, s. 3) Entomofágii se věnují původní přírodní národy Afriky, Asie, Austrálie, Jižní a Střední Ameriky, setkáváme se s ní ale i u tamních zemědělců, venkovanů a obyvatel měst. Konzumace hmyzu může být sezónním trendem (např. spojeným s migrací sarančat), nebo celoroční záležitostí. (Huis, 2013) Místy slouží jako potravina během období hladu, ale v mnoha oblastech je hmyz součástí každodenního jídelníčku a má v lokální kuchyni své nenahraditelné místo. Napříč střední a jižní Afrikou, zejména v Zimbabwe a Botswaně, slouží sběr mopanového červa, larvy motýla Gonimbrasia belina, k získání tradičního pokrmu i jako zdroj obživy. (Stack, 2003; Obopile, 2013) Thajsko je nejznámější zemí jihovýchodní Asie, kde se tepelně upravený hmyz prodává přímo na ulici a tvoří každodenní součást jídelníčku místních obyvatel. V Mexiku se hmyz také už léta drží na tradičním jídelníčku většiny obyvatel po boku červeného i bílého masa. Je k dostání v mexických restauracích, supermarketech a speciálních obchodech, konzumuje se v domácnostech. Jde o tradiční potravinu, u níž Mexičané oceňují primárně její gastronomické kvality. Nejoblíbenější jsou různé druhy kobylek, červi maguey a mravenci escamoles. (Ramos-Elorduy, 2006) V Číně, zejména na jihovýchodě země, konzumace hmyzu sahá do dávné minulosti. Dnes již není tak rozšířená jako dříve, navzdory moderní době však nachází své stálé využití v tradiční čínské medicíně, při které se k léčbě používají desítky hmyzích druhů. (Zimian, 1997; Chen 2009; Huis, 2013) Pro náš výzkum je zajímavý také další, zcela moderní důvod propagace hmyzu v Číně. Klade se v něm důraz na zdraví prospěšné složení, dobrou chuť a hlavně čistý přírodní původ. Hmyz je označován za poklad z hor stravu bez pesticidů a přídavných látek. (Chen, 2009, s ) Právě silné znečištění životního prostředí a používání umělých hnojiv, pesticidů a herbicidů v čínském zemědělství vede tamní lidi k touze po zdravých a čistých potravinách. (Chan, 2014) 11

13 Hmyz prorazil i do vysoké gastronomie. Ve formě luxusní delikatesy pro vyšší třídy se servíruje například v drahých japonských restauracích. (Borkovcová, 2009) Další příklad přináší Ekvádor, kde můžeme sledovat dnes častý trend, kdy v zemi hmyz konzumují už pouze domorodí obyvatele žijící víceméně tradičním způsobem. Ekvádorci ovšem začali hmyz využívat inovativním způsobem a s vidinou přivýdělku prodávají smažené larvy zvědavým a senzacechtivým turistům ve městech. Entomofágie se zde tedy stává jakousi zážitkovou gastronomickou zkušeností pro turisty. (Robayo, 2014) Když tedy shrneme důvody konzumace hmyzu ve světě, budou to chuť (gastronomie, tradiční kuchyně), zpestření, nutriční pozitiva, lékařství, dostupná potravina v období hladu (famine food), zdravá potravina, zdroj obživy a atrakce. Nutriční potenciál hmyzu Nutriční složení hmyzu nelze paušalizovat. Každý druh hmyzu má v různých vývojových stadiích a také v závislosti na tom, čím byl vykrmován, jiné nutriční složení. Některé hmyzí druhy se dají považovat za vynikající zdravé jídlo. Strávník si může z pestré škály vybírat, jakým látkám chce momentálně v potravě dávat přednost. (Chen, 2009, s. 300; Rumpold, 2013; Borkovcová, 2009, Borkovcová, 2015) Hmyz je potravou bohatou na bílkoviny; jejich obsah se obecně pohybuje mezi 20-80%. Z toho vyplývá, že některé druhy hmyzu mají vyšší obsah bílkovin než rostlinná potrava, vejce, a dokonce i červené a drůbeží maso. Splňuje požadavky lidského organismu na aminokyseliny, zejména esenciální aminokyseliny a tuky s vysokou nutriční hodnotou. Obsah sacharidů je nízký (1-10%). Hmyz obsahuje i další složky prospěšné pro lidské zdraví; na příklad antibakteriální bílkoviny a peptidy, enzymy a hormony. Z vitamínů v některých druzích najdeme karoten a vitamíny A, B1, B2, B6, D, E, K a C. Je bohatý na stopové prvky jako měď, železo, hořčík, mangan, fosfor, selen a zinek, stejně jako na riboflavin, kyselinu pantothenovou, vitamín H a v některých případech i kyselinu listovou a fytosteroly. (tamtéž) Další prospěšnou složkou je chitin, z něhož se skládá 5-15% hmyzího těla; tvoří totiž pevný obal, skořápku, kostru hmyzích jedinců v každém vývojovém stádiu. (tamtéž) Lidskému 12

14 trávení prospívá jako vláknina, ale zároveň pro člověka představuje riziko v případě, že je na chitin alergický. Kvůli podobnosti v alergenech se nedoporučuje konzumovat hmyz lidem alergickým na korýše. (Huis, 2013, s. VIII) Výzkumy zabývající se alergeny v hmyzu nadále pokračují. Látkou způsobující alergie by mohla být také bílkovina tropomyosin. O tuto problematiku se zajímají v brněnském Ústavu klinické imunologie a alergologie MUDr. Sáva Pešák a MUDr. Jiří Havlásek. Zatím schraňují kontakty na pacienty s reakcemi na hmyz. Takovýchto pacientů je málo, za tři roky měli do činění jen s pěti či šesti reakcemi na hmyz v podobě kožního podráždění nebo menších dechových potíží. Zatím nezaznamenali nikoho, kdo by na hmyz reagoval šokovým stavem. Environmentální perspektiva V oblastech, kde se hmyz pro konzumaci získává sběrem v přírodě, vzniká při rostoucí lidské vážné riziko pro ekosystémy životní prostředí. Jestliže se má lidstvo do roku 2050 rozrůst o další dvě miliardy lidí, je třeba v oblastech postižených úbytkem jedlých druhů hmyzu tento zdroj potravy chránit, propagovat mezi obyvateli semi-kultivaci 1 hmyzu a v rámci toho jim navrhnout, jak by mohli hmyz jednoduše chovat pro potřeby domácnosti na průmyslové úrovni (Vantomme, 2014; Huis, 2013, s. VI; Ramos-Elorduy, 2006) Je nezbytné, aby se vytvořila legislativa, která bude chránit hmyz, jeho přirozené prostředí, ale také tradiční způsob jeho zpracování a tradiční stravování místních obyvatel. (Halloran, 2015) Pro rozvinuté země sběr hmyzu ani dovoz sbíraného hmyzu nepřipadá v úvahu, proto je třeba se zaměřit na jeho chov. Podle výzkumů je hmyz ideálním a udržitelným zdrojem živočišných bílkovin. (Huis, 2013) Procento bílkovin se pohybuje mezi 15 až 85 v závislosti na druhu, vývojovém stadiu a typu krmiva (například cvrčci krmení otrubami mají dvojnásobné množství bílkovin jako cvrčci krmení kukuřicí). (Ademolu, 2010) Nutriční hodnoty jsou srovnatelné s masem hospodářských zvířat, nebo vyšší. (Tabassum-Abbasi, 2015) 1 Semi-kultivace je úprava habitatu druhu, díky níž se docílí vyššího výnosu (nebo kvality) při sběru, aniž by byl druh vytržen z přirozeného prostředí. (Huis, 2013) 13

15 Chovaný hmyz a jeho hnůj produkuje méně (v některých případech až stonásobně méně) skleníkových plynů a amoniaku než konvenční hospodářská zvířata. Výzkum by měl být ale pro porovnání proveden i na intenzivních velkochovech. (Oonincx, 2010) Předpokládá se, že hmyz má také menší spotřebu vody než hospodářská zvířata. Jeho celkový potenciál přispívat globálnímu oteplování (GPW) je tedy nižší než u produkce hovězího masa, drůbeže, vepřového masa i mléka. (Huis, 2013) V době, kdy produkce živočišných bílkovin je jedním z hlavních původců znečištění a změn klimatu a poptávka po mase a dalších živočišných produktech stále narůstá, je na čase, abychom se obrátili na hmyz jako na alternativní zdroj bílkovin a dalších prospěšných látek. Hmyz je navzdory předsudkům hygienický a méně náchylný k nemocem. Jeho energetická návratnost je vyšší než u hospodářských zvířat, protože není teplokrevný, tudíž nespotřebovává potravu navíc, aby si udržel tělesnou teplotu. Ve výsledku jsou cvrčci v přeměně potravy na maso dvojnásobně efektivnější než kuřata, čtyřikrát efektivnější než prasata a dvanáctkrát efektivnější než dobytek. (Huis, 2013; Tabassum-Abbasi, 2015) V porovnání s hospodářskými zvířaty je na produkci rostlinného krmiva pro získání kilogramu bílkoviny z potemníka moučného třeba několikanásobně méně půdy. Ke všemu lze hmyz zkrmovat nejrůznějšími organickými zbytky, takže tyto hodnoty budou s dalšími výzkumy klesat. Hmyz rychleji roste, rychleji se množí, jeho chov zabere méně místa. Vědcům se ke zkoumání skýtají tisíce druhů a zabere roky, než objevíme všechny další prospěšné látky. (Huis, 2013; Tabassum-Abbasi, 2015) Navíc mají podle předpovědí do roku 2025 stoupnout ceny masa o 18-26%, takže se konzumace hmyzu může do budoucnosti jevit i jako levnější alternativa. (Deroy, 2015) Dosahování hmyzího wellfare závisí opět na chovaném druhu a jeho vývojovém stadiu, zejména pokud jde o velikost prostorů, ve kterých je hmyz chován; například sarančata a potemníci mouční chovaní v zajetí jsou společenští a shlukují se. Dostatek potravy a vody zabraňuje kanibalismu. Bylo dokázáno, že hmyz reaguje na bolestivé podněty, zatím se však nezjistilo, zda má kognitivní schopnost vyjadřovat bolest spojenou s vyšší nervovou soustavou, nebo zda se jedná jen o reflexy a jedinci bolest necítí. Pro usmrcení se proto preferuje hluboké zmrazení. (Huis, 2013) 14

16 Akt konzumace hmyzu namísto masa má nižší ekologickou stopu a dá se tedy považovat za udržitelné chování. Potravina budoucnosti Zájem o entomofágii jako potravinu pro vyspělé země začala v Evropě jako první projevovat Organizace pro výživu a zemědělství FAO. Jedná se o specializovanou agenturu OSN, která se snaží zajistit dostatek vody a potravy obyvatelům rozvojových zemí a přivést je skrze trvale udržitelné hospodaření k potravinové soběstačnosti. FAO se zabývá problematikou úbytku jedlého hmyzu v Africe, klade si otázky, jak uživíme svět v budoucnu, a odpověď nachází v udržitelném stravování, tedy stravování s nízkými environmentálními dopady, které přispívá k potravinové a výživové bezpečnosti, respektuje biodiverzitu a ekosystémy, je kulturně přijatelné, ekonomicky spravedlivé a cenově dostupné, nutričně vhodné, bezpečné a zdravé. (FAO, 2010). V roce 2009 nachází v rozšíření konzumace hmyzu a možné řešení problematiky hladu a podvýživy a začíná toto téma propagovat a medializovat. Pro své vysoké a pestré nutriční hodnoty a environmentálně nenáročný chov je hmyz potravinou s velkým potenciálem stát se významným zdrojem živočišných bílkovin pro člověka i pro hospodářská zvířata. Dá se využít v boji s ekologickou krizí, hladomorem a obezitou. (Huis, 2014; Mlček, 2014; Bednářová, 2010, s. 681) Konzumovat se může v celku, v podobě hmyzí moučky a do budoucna lze předpokládat, že se konkrétní prospěšné látky z hmyzu budou extrahovat a přidávat do jiných potravin. Některé složky hmyzu mohou najít uplatnění i v průmyslu. (Borkovcová, 2015) Druhy hmyzu živící se obilnou stravou (zejména potemník moučný) tvoří enzymy, kterými štěpí lepek. Právě skrze tyto enzymy má hmyz pravděpodobně do budoucna potenciál léčit celiakii. (Borkovcová, 2015) 15

17 Entomofágie v Evropě V západní kultuře je obecně entomofágie odmítána a považována za nechutnou. (Rozin and Fallon, 1987 cit. dle Huis, 2013, s. 35) Přesto se lze na území Evropy včetně České republiky dopátrat historických výjimek na regionální úrovni, které potvrzují, že se hmyz konzumoval a místy stále konzumuje i zde. Například v Chorvatsku a na Sardinii se využívají k výrobě tradičního sýra larvy sýrohlodky drobné, v Anglii se prodává energetický nápoj z mravenců Ant Natural Stimulation a také se tam využívají larvy druhu sršeň mandarínská, v Německu využívají mravenčí vajíčka a ve Francii zase včelí larvy. V Dánsku se konzumují housenky bource morušového a sarančata. (Borkovcová, 2009; Škrabalová, 2009) Hmyzí pochutiny dovážené ze zahraničí (zejména z Thajska) lze zakoupit ve specializovaných prodejnách nebo přes internetové obchody, které je prezentují jako exotickou zajímavost. Také lze upravený hmyz nabýt (v plechovkách, vakuovaném balení nebo v sušené podobě) většinou na asijských či afrických tržnicích, protože někteří přistěhovalci jsou věrní své tradiční kuchyni a hmyzu se nechtějí vzdát. Výše zmíněné stopy entomofágie jsou ale výjimečné a ve většinové evropské populaci jedlý hmyz vyvolává negativní konotace. (Tan, 2015) Evropská unie, FAO a Wageningen Univerzity První impulz, který Evropská unie ve věci entomofágie dostala, přišel přibližně v roce 2009 z Mendelovy univerzity, která se tímto tématem v té době zabývala jako jediná v Evropě. Šlo o oficiální dotaz na Evropskou komisi, zda hmyz na území unie povolí a zda se v některých členských státech hmyz konzumuje. Přestože odpověď byla záporná, zájem, který EU o entomofágii projevila, inicioval v některých státech počátky výzkumu. (Borkovcová, 2015) Dalším impulzem bylo FAO, které už léta publikuje dokumenty, zabývající se udržitelným stravováním a potenciálem jedlého hmyzu stát se potravinou třetího tisíciletí. Evropská unie si v reakci na to nechala udělat propočty, jejichž výsledky odhalily, že v blízké budoucnosti by se nedostatek potravin mohl projevit i v Evropské unii (Borkovcová, 2015) Evropská unie proto 16

18 začala investovat do výzkumu hmyzu více než 4 miliony euro ročně (Schultz, 2012). Evropská komise byla pověřena vytvářením legislativy a začala spolupracovat s FAO a Wageningen University v Nizozemí, jejíž výzkumné centrum se ve věci jedlého hmyzu stalo díky dotacím evropským lídrem. Wageningen University and Research Centre (zkráceně WUR) zaměstnává vědce, kteří díky osobním zkušenostem ze zahraničních cest poznali potenciál entomofágie a skrze konexe v Evropské komisi a FAO zapojili univerzitu do úzké spolupráce se jmenovanými institucemi. Podporováni dotacemi vybudovali komplex chovných hal a laboratoří, kde provádějí výzkum složení a využití hmyzu, také se zkoumají evropské konzumenty a hledají způsoby, jak hmyz začlenit do evropského jídelníčku. Během tří let se jim podařilo ve výzkumu entomofágie předběhnout ostatní univerzity. (Borkovcová, 2015) Výzkum vedou profesoři Arnold van Huis a Marcel Dicke, kteří entomofágii mediálně proslavili skrze účast na konferenci TED (Dicke, 2010), jsou také autory kuchařky The Insect Cookbook. Profesor van Huis je poradcem FAO v celé řadě projektů týkajících se propagace entomofágie. Je hlavním autorem zlomové knihy Edible Insects: Future Prospects for Food and Feed Security vydané FAO v roce (Leaders, 2015) V květnu 2014 uspořádala univerzita za podpory FAO první mezinárodní konferenci s tématem jedlém hmyzu Insects to Feed the World. Sešli se tam vědci, zástupci potravinářského průmyslu, chovatelé hmyzu a zástupci neziskových organizací, aby diskutovali o tom, jak udržitelně produkovat živočišné bílkoviny. V roce 2015 wageningenská univerzita jako navázání na konferenci také vydala první výtisk časopisu Journal of Insects as Food and Feed. (Vantomme, 2014) Dnes už je výzkum v Evropě rozšířený a kromě Nizozemí a České republiky probíhá také v Belgii, Dánsku, Finsku, Francii, Irsku, Itálii, Německu, Nizozemí, Norsku, Polsku, Portugalsku, Řecku, Slovinsku, Švédsku a Velké Británii. (Insects, 2015) Univerzity a laboratoře na výzkumu spolupracují. Například Kodaňská univerzita s norskou laboratoří pracují na výjimečném tématu, a to jak dobýt chuťové buňky Evropanů a z entomofágie udělat gastronomii i v západním světě. (Major, 2013) 17

19 Legislativa V posledních pěti letech díky výzkumu a popularizaci v Evropě roste zájem o podnikání v oblasti entomofágie. U investorů roste zájem kromě výroby potravin pro člověka i o využití chovného hmyzu do krmiva pro ryby (lososy a pstruhy), drůbež a prasata. (Huis, 2013, s. VIII) Firmy ale naráží na evropskou legislativu, která je ve věci hmyzu nejasná. Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/1997 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin jsou od roku 1997 regulovány potraviny, které se před květnem roku 1997 nekonzumovaly ve významném množství na území Evropské unie. (European, 1997; Euractiv, 2014) V letech byl proveden mezi členskými státy průzkum, v jehož výsledku nebyla prokázána adekvátní historie konzumace hmyzu. (Eadible, 2014) Na základě nařízení je proto nelegální hmyz chovat a prodávat jako potravinu. Povoleno je ale potraviny z hmyzu dovážet (například z Thajska) a prodávat. Po legislativní stránce otázka hmyzu jako potraviny není tedy zcela vyřešená a skýtá některým firmám možnost pohybovat se na hranici legálního podnikání. (Benítez, 2013) V některých členských státech se nařízení obchází a podnikatelé se pohybují v šedé legální zóně (Británie, Francie, Španělsko), v jiných, jako třeba v Lucembursku, je entomofágie nepovolená a čeká se na novelu Nařízení o nových potravinách. (Eadible, 2014; Leaders, 2015; Malet, 2015; Davide, 2014) Jediným dvěma státům se Nařízení o nových potravinách povedlo legálně obejít; jsou to Belgie a Nizozemí, které si na jedlý hmyz vytvořily vlastní legislativu a za podmínky dodržování řady pravidel přijaly jako novou potravinu deset druhů hmyzu. (Garric, 2013) Jde o druhy: cvrček domácí (Acheta domestika), cvrček krátkokřídlý (Gryllodes sigillatus), saranče stěhovavá (Locusta migratoria migratorioides), potemník moučný (Tenebrio molitor), potemník stájový (Alphitobius diaperinus), potemník brazilský (Zophobas atratus morio), zavíječ voskový (Galleria mellonella), bourec morušový (Bombyx mori), saranče všežravé (Schistocerca americana gregaria) a zavíječ malý (Achroia grisella.) (Placing, 2014) Pro velký zájem o jedlý hmyz má Evropská komise vybrané druhy zařadit do připravované novely Nařízení o nových potravinách. Přehled informací o chemických, mikrobiologických a environmentálních rizikách by měl do července Evropské komisi dodat Evropský úřad 18

20 pro bezpečnost potravin (EFSCA). Docentka Marie Borkovcová s doktorkou Martinou Bednářovou jsou členkami skupiny shromažďující podklady pro členy Evropské komise, kteří připravují legislativu o jedlém hmyzu pro celou EU. Stínovým zpravodajem pro ČR k nařízení o nových potravinách je europoslanec Pavel Poc. Potraviny s hmyzem Nizozemí a Belgie nyní mají možnost zkoumat to, jak společnost na jedlý hmyz reaguje. Cílem je, aby se hmyz z exotické a senzační potraviny etabloval jako respektovaná přísada a pravidelná součást jídelníčku. (Summary, s. VIII) Je ale více způsobů, jakými mohou firmy na konzumenty působit. Je možné vynášet gastronomická pozitiva hmyzu, apelovat na environmentální uvědomělost spotřebitelů nebo ho propagovat jako zdravou potravinu. V obou zemích se v současnosti pro velké řetězce vyrábějí z lokálně chovaného hmyzu potraviny těchto značek: Green Bugs je mrkvová nebo rajčatová sendvičová pomazánka s 4-6% obsahem larev potemníků moučných a prodává se v belgických řetězcích Delhaize (v České republice bývalá Delvita). Kousky hmyzu nejsou v pomazánce vůbec vidět. Na etiketě ale najdeme velký nápis Green Bugs, písmeno e má navíc dokreslené nožičky a tykadla. Jelikož pomazánky ani potemníci nemají zelenou barvu, můžeme usuzovat, že green v názvu má evokovat environmentální pozitiva. Delhaize se tímto krokem chce zařadit mezi pionýry v entomofágii a podpořit firemní strategii hledání udržitelných nutričních alternativ. Cena za 125g skleničku je 3,45 euro. (Hope, 2014) Damhert Insecta je belgická firma dodávající opět do belgické Delhaize a do nizozemského řetězce Jumbo. Produkuje burgery, nugety a řízky v podobě polotovarů, které namísto masa obsahují 14% podíl larev potemníka stájového chovaného v Nizozemí. Larvy se usmrtí hlubokým zmražením a rozdrtí na pastu. Zbytek složení tvoří voda, pšeničný lepek, slunečnicový olej, zelenina a bílek. Hmyz není v potravině viditelný g balení stojí kolem šesti eur. Na obalu se nachází nápisy go green, high protein a eco foodstep, které očividně apelují na environmentální uvědomělost spotřebitele a zdůrazňují vysoký obsah bílkovin. Damhert chce v budoucnu zpracovávat hmyz chovaný v Belgii a chystá se 19

21 uvést na trh potraviny s cvrčky, sarančaty a potemníkem moučným. V roce 2015 získali cenu Inn'Award za novinku roku. (Insecta, 2012; Insect, 2014) Entomofood Conbuggie je belgická firma dodávající hmyzí polotovary do řetězce Carrefour, který se rozhodl udělat další krok a hmyz v potravinách ani na etiketě neskrývat, aby zákazníci mohli poznat jeho opravdovou barvu a chuť. V karbanátcích Buggie Balls je potemník stájový drobně pomletý, aby nebyl vidět, protože podle Carrefouru mají karbanátky posloužit k překvapení spolustolovníků odhalením jejich složení. V Buggie Burgers už jsou potemníci částečně vidět. Po těchto dvou etapách může zákazník přejít na Buggie Crisps, což jsou pečené larvy zavíječe voskového dochucené solí nebo paprikou. (Boelen, 2014) Na všech obalech je snímek jídla po finální úpravě a pravdivý snímek larev hmyzu, ze kterých je potravina vyrobená. V pravém rohu je obrázek usměvavé matky s dcerou, který má pravděpodobně o potravině vypovídat, že je zdravá a vhodná pro děti. Logo výrobce je v zelených barvách a produkt nese značku vyrobeno v Belgii. Delhaize i Carrefour zmíněné potraviny prodávají v sekci s drůbežím masem vedle exotických mas jako je třeba pštros nebo klokan. (Insect, 2014) Oba výrobci chtějí expandovat do nizozemských supermarketů a v budoucnu také do dalších zemí Evropské unie. (Supermarkety, 2014) Entomofágie v ČR Historie českého trendu entomofágie Jelikož na území České republiky nebyly nalezeny žádné fosilní pozůstatky konzumace hmyzu, je pravděpodobně nejstarším dokladem entomofágie na území České republiky kuchařka z roku 1920, kde je uveden recept na polévku z chroustů. Hmyz se tedy na našem území jedl, většinou však šlo o chudší vrstvy obyvatelstva, pro které byly podobné recepty určeny. (Škrabalová, 2009) Dnes se s větší konzumací hmyzu lze v České republice setkat převážně u vietnamské 20

22 komunity. Na tržnicích prodávají larvy bource morušového, které do ČR dovážejí pod názvem mořské okurky. Cena je přibližně 140 Kč za kilogram. (Ocknecht, 2015) První kniha věnovaná konzumaci hmyzu vyšla jako překlad z angličtiny v roce 1998, nese název Hmyz na talíři a její autorkou je Julietta Ramos-Elorduy, doktorka na Mexické národní autonomní univerzitě, která zkoumá a popularizuje konzumaci hmyzu v Mexiku. Recepty v kuchařské knize jsou exotické a pracují většinou se středoamerickými přísadami, což ji činí pro Čechy spíše nepraktickou. Přesto tato kniha mnohé inspirovala, sloužila prvním českým entomofágům jako vodítko a dodnes je citovaná (stejně jako další práce Elorduyové) v českých textech o entomofágii. Hmyz na talíři inspiroval studenta ze Zlína Jana Frkala k tomu, aby se v letech entomofágii věnoval. Zorganizoval několik ochutnávek, vytvořil první české webové stránky Entomofagie (Frkal, 2001) a mediálně se zviditelnil. Dodnes jsou jeho stránky (i když už roky neaktualizované) na prvním místě mezi výsledky vyhledávání slova entomofágie. Téměř současně se v České republice rozvinul i akademický zájem o entomofágii. Průkopníkem nauky o hmyzu jako lidské potravě na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně byl entomolog profesor Dalibor Povolný. Na jeho praktické ukázky konzumace hmyzu během přednášek navázala docentka Marie Borkovcová z Ústavu zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství. V roce 2002 uspořádala první veřejnou přednášku na téma Tvá strava je tvůj lék, jejíž součástí byla ochutnávka hmyzu pro posluchače. Pro veliký úspěch se přednášky o entomofágii opakovaly v následujících letech a studenti na ně zvali své příbuzné a známé. Přednáška v roce 2005 na téma Entomofágie aneb kuchař v říši hmyzu byla živě vysílána na internetu. Paralelně s přednáškami začal na Mendelově univerzitě probíhat výzkum nutričního složení hmyzu běžně chovaného v České republice a udělal z ní první evropskou univerzitu, která se hmyzem jakožto potravinou začala zabývat. (Borkovcová, 2015). Kolem docentky Borkovcové se utvořil tým, s jehož pomocí mohla entomofágii začít ve velkém propagovat. Připojil se k ní kuchař Petr Ocknecht, technickou a všestrannou podporu zajišťoval inženýr Vladimír Fišer a na akademickém poli se k Borkovcové připojila její dcera, doktorka Martina Bednářová. S přednáškami doplněnými ochutnávkou začali jezdit po celé republice. Bavilo je být průkopníky a sledovat reakce lidí. Zpočátku byly přednášky 21

MÝTY O MLÉCE KRÁTKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU

MÝTY O MLÉCE KRÁTKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU MÝTY O MLÉCE KRÁTKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU Češi patří ve srovnání s obyvateli ostatních zemí se svou průměrnou spotřebou 51,5 litru mléka na hlavu/rok (podle průzkumu z roku 2006) mezi průměrné konzumenty

Více

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Základní charakteristika gastronomie, gastro turistika, vaření a zdravá výživa patří

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami

Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami Tom Václavík Základní data Světový trh sbiopotravinami 2008 Celková spotřeba: přibližně 37 mld. EUR Meziroční nárůst: +-10 % (2007/2008) Největší trhy:

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem

Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem 1. Při přípravě obědů ve školní jídelně bych uvítal(a) posun ve výběru surovin z dnešního pohledu k výživově vhodnějším: ANO - NE 2. Jsem

Více

FOOD PRO TY, KDO CHTĚJÍ LÉPE JÍST

FOOD PRO TY, KDO CHTĚJÍ LÉPE JÍST FOOD PRO TY, KDO CHTĚJÍ LÉPE JÍST Program FOOD Program na podporu kvalitního a vyváženého stravování www.edenred.cz Pavel Kusý Marketing & Strategic Propositions Director 1 základní informace SPOLEČNOST

Více

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? MUDr. Olga Sehnalová, MBA 15. května 2013, Praha poslankyně Evropského parlamentu Evropský parlament a skandál

Více

Český spotřebitel považuje udržitelné produkty za drahé a chybí mu informace

Český spotřebitel považuje udržitelné produkty za drahé a chybí mu informace Tisková zpráva Praha, 20. března 2013 Společnost Henkel mapuje míru šetrného chování spotřebitelů k životnímu prostředí Český spotřebitel považuje udržitelné produkty za drahé a chybí mu informace Češi

Více

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Průzkum Značky kvality z pohledu potravinářských společností, realizovaný odborným periodikem Marketing Journal, zjišťoval

Více

Revoluce ve školním stravování Školní stravování jako nástroj trvalé udržitelnosti

Revoluce ve školním stravování Školní stravování jako nástroj trvalé udržitelnosti Revoluce ve školním stravování Školní stravování jako nástroj trvalé udržitelnosti Tom Václavík Projekt realizován za podpory dárcovského fondu Nadace Veronica Společně pro Brno Globální ekologická krize

Více

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS.

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS. Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR Lucie Grossová, DiS. Charakteristika soli Chlorid sodný (NaCl), běžně označován jako kuchyňská či jedlá sůl, je chemická sloučenina chlóru

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_07 Název materiálu: Zpracování zeleniny II Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Zelenina

Více

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Mgr. Alena Marková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Mgr. Alena Marková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Klíčová slova Střední odborná škola Luhačovice

Více

PLASTOVÉ OBALY CHRÁNÍ POTRAVINY

PLASTOVÉ OBALY CHRÁNÍ POTRAVINY PLASTOVÉ OBALY CHRÁNÍ POTRAVINY Ing. František Vörös, Sdružení EPS ČR, Kralupy nad Vltavou (www.epscr.cz ) Součástí výstavy Interpack 2011 v květnu v Düsseldorfu byl i kongres Save Food, kde pod záštitou

Více

DIETAMÍNOVÁ ŠKOŁA NEZDRAVÉ OBČERSTVENÍ. DIETETIK Mgr. ing. Agnieszka Podgórska

DIETAMÍNOVÁ ŠKOŁA NEZDRAVÉ OBČERSTVENÍ. DIETETIK Mgr. ing. Agnieszka Podgórska DIETAMÍNOVÁ ŠKOŁA NEZDRAVÉ OBČERSTVENÍ DIETETIK Mgr. ing. Agnieszka Podgórska NUTELLA: 1 lžička nutelly (15 g ) obsahuje 1 lžičku cukru 1 lžička nutelly obsahuje 5g tuku ¼ nutelly obsahuje karcinogení

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Výživa odpovídající potřebám organismu co do kvality i kvantity Primární prevence řady chorob Vychází z vědeckých poznatků

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Potraviny v širších souvislostech

Potraviny v širších souvislostech Potraviny v širších souvislostech Ostrava, 6.11. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext V roce 2009 trpěla hladem více než miliarda

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie?

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie? alergie Potravinové alergie Co to je potravinová alergie? O potravinové alergii hovoříme při neadekvátní reakci organismu na konzumaci stravy, která obsahovala netolerovanou potravinu, popřípadě její určitou

Více

Titus Eliáš Šéfkuchař restaurací Na Kopci, Na Konci, Bistro Santinka v Praze

Titus Eliáš Šéfkuchař restaurací Na Kopci, Na Konci, Bistro Santinka v Praze Titus Eliáš Šéfkuchař restaurací Na Kopci, Na Konci, Bistro Santinka v Praze V restauracích Na Kopci a Na Konci vaří kosmopilitní mezinárodní kuchyni postavenou na kvalitních surovinách s důrazem na poctivou

Více

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny?

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupujete potraviny? Zamyslete se, co je vašimi hlavními kritérii při nákupu potravin cena složení výživové údaje přítomnost éček chuť vzhled

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE Radim Boháček NHÚ AV ČR SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie DIETA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2118 (Dieta) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum 4. 4.

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Anketa pro zjištění spokojenosti a přání klientů ze dne 5.1.2014

Anketa pro zjištění spokojenosti a přání klientů ze dne 5.1.2014 Anketa pro zjištění spokojenosti a přání klientů ze dne 5.1.2014 Cíle: zjistit přání klientů kvůli studeným/teplým večeřím zjistit, po jakých jídlech touží prostor pro další podněty Metoda: Osobní rozhovor

Více

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak?

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? První otázka Proč jsme se rozhodli realizovat projekt Matematika s chutí? Důvod první: Motivace a vztah k matematice Od roku 2003 (PISA věnovaná především matematice)

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

OECD-FAO Agricultural Outlook 2009. Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009. Stručný výhled. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

OECD-FAO Agricultural Outlook 2009. Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009. Stručný výhled. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce OECD-FAO Agricultural Outlook 2009 Summary in Czech Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009 Přehled v českém jazyce Stručný výhled Makroekonomická situace, z níž tento střednědobý výhled vychází, na základě

Více

Bodové hodnocení pestrosti pokrmů ve školním stravování

Bodové hodnocení pestrosti pokrmů ve školním stravování Bodové hodnocení pestrosti pokrmů ve školním stravování Odbor hygieny dětí a mladistvých Krajská hygienická stanice Libereckého kraje MUDr. Jana Pilnáčková Mgr. Monika Němcová Základní požadavky správné

Více

S JÍDLEM SI ne HRAJEM

S JÍDLEM SI ne HRAJEM Kulinářská soutěž žáků prvního a druhého stupně ZŠ Litoměřice S JÍDLEM SI ne HRAJEM 21. října 2014 Téma soutěže: Zelenina na talíři Soutěž připravilo Zdravé město Litoměřice ve spolupráci s lektorkou Radkou

Více

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak.

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Řada Tesco Healthy Living nabízí širokou škálu výrobků pro podporu zdravého životního stylu. V nabídce najdete různé

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 Role knihoven v konceptu ehealth Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 ehealth Informační ekonomie ecommerce ehealth Telemedicína Telehealth Zdravotní informace ehealth ehealth Informační technologie Telekomun.

Více

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU HYGIENICKÁ SLUŽBA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PROJEKT ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA TEORETICKÁ VÝCHOVA A PRAKTICKÁ APLIKACE KE SPRÁVNÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU,

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz Vyhláška č. 289/2007 Sb. o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký

Více

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH MOŽNOSTI ÚPRAVY DIETNÍHO REŽIMU HEMODIALYZOVANÝCH PACIENTŮ PŘI HOSPITALIZACI Mengerová O. 1, Duchková M. 1, Hanzlíková P. 1, Teplan V. 2 ÚOP 1, KN TC 2 ; IKEM Praha DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH Musí

Více

MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Častým terčem mýtů je mléko a mléčné výrobky, přesto že mléko

Více

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR Abstrakt Z analýzy dlouhodobého vývoje nutričního hodnocení vyplývá, že k nejvýraznějším změnám došlo v prvních porevolučních letech, v dalším období byly změny podstatně mírnější. Tento vývoj úzce koresponduje

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Moderní přístupy k výživě dětí

Moderní přístupy k výživě dětí Moderní přístupy k výživě dětí Výuka VŠCHT Kužela, L. Moderní přístupy v oblasti výživy Převažující pojetí výživy doposud V popředí obava z hladovění Proto pohled spíše z kvantitativního hlediska Je stále

Více

Otazníky kolem řepkového oleje

Otazníky kolem řepkového oleje Otazníky kolem řepkového oleje Řepkový olej představuje nutričně velmi hodnotnou potravinu, a přesto není jeho význam českými spotřebiteli dostatečně doceňován, což vyplývá z výzkumného šetření společnosti

Více

1.03 Důkaz tuků ve stravě. Projekt Trojlístek

1.03 Důkaz tuků ve stravě. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.03 Důkaz tuků ve stravě. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Pracovní sešit pro žáky základních škol. Jídlověda

Pracovní sešit pro žáky základních škol. Jídlověda Pracovní sešit pro žáky základních škol Jídlověda Obsah 1. Výživová pyramida 3 2. Polysacharidy 6 3. Zelenina a ovoce 8 4. Bílkoviny 11 5. Tuky 13 6. Přirozená a umělá strava 14 7. Proč zdravě jíst 17

Více

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s.

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Systém hodnocení potravina je hodnocena ve třech kategoriích, které spolu úzce souvisí: označování bezpečnost složení potravin V každé kategorii získá

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ

TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ Vegetariánský způsob stravování patří k nejstarším a nejrozšířenějším z alternativních způsobů stravování. Jedná se o bezmasou stravu. Myšlenka bezmasé stravy sahá hluboko do historie,

Více

Stáž v komunitní výživě Seminární práce

Stáž v komunitní výživě Seminární práce Stáž v komunitní výživě Seminární práce Univerzita Karlova v Praze. lékařská fakulta Specializace ve zdravotnictví Mgr. Martina Kollerová ročník:. BNT 0/0 . Popis zařízení ZŠ Táborská Příspěvková organizace

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE Pavel Suchánek Jaké jsou výkonnostní požadavky na sportovce? Rychlost, ryclost na větš Akcelerace, výbušnost Síla, vytrvalost Dlouhodobá vysoká

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2013 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška

Více

Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015

Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015 www.pwc.com/hospitality Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015 Obsah 1 2 3 4 Jaký byl rok 2013? Výhled pro 2014 a 2015 Trendy Výhled ekonomiky, cestovního ruchu a kapacit 2 Jaký byl rok 2013?

Více

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Falšování potravin MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Mendelova univerzita, 31.10.2013 Obsah přednášky úvod, historie co považujeme za falšování specifika falšování potravin nejčastější způsoby falšování u jednotlivých

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

KATALOG VÝROBKŮ. ... s radostí vyrábíme pro vás

KATALOG VÝROBKŮ. ... s radostí vyrábíme pro vás ZNAČKA VYSOKÉ KVALITY KATALOG VÝROBKŮ... s radostí vyrábíme pro vás ZNAČKA VYSOKÉ KVALITY Představení chráněné dílny PZP Merlin PZP Merlin s r.o. byla založena v roce 1991 a od svého počátku se zaměřuje

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Jídelní lístek s vyznačením alergenů v jednotlivých pokrmech

Jídelní lístek s vyznačením alergenů v jednotlivých pokrmech Jídelní lístek s vyznačením alergenů v jednotlivých pokrmech (Směrnice ES 2000/13 do 13. 12. 2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21 ČR - Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových

Více

Včela se představuje

Včela se představuje Včelaření ve městě www.stastnevcely.cz Včela se představuje Na světě jsou dvě největší záhady života, člověk a včely. Starší jsou včely. Wilhelm Bölsche (1861-1939) - společenský hmyz - až 60 000 členů

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 2610 2012 Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013 Podle zákona č 89/1995 Sb,

Více

EURES. EURopean. Employment Services

EURES. EURopean. Employment Services EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní

Více

Monitoring nabídky potravin ve školách

Monitoring nabídky potravin ve školách Monitoring nabídky potravin ve školách MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. MUDr. Zdenka Trestrová Ministerstvo zdravotnictví MUDr. Jana Pilnáčková KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberce Předpoklady úkolu HH

Více

Diverzifikace činností zemědělských podniků. Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2.

Diverzifikace činností zemědělských podniků. Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2. Diverzifikace činností zemědělských podniků Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2. 2014 Diverzifikace V obecné rovině: rozrůzňování, zvyšování

Více

Obsah. Charakteristika Typy chleba Kvašení Testy

Obsah. Charakteristika Typy chleba Kvašení Testy Obsah Charakteristika Typy chleba Kvašení Testy Charakteristika Chléb patří k základním potravinám připravovaným pečením, pařením, nebo smažením těsta sestávajícího minimálně z mouky a vody. Ve většině

Více

Larvy a švábi. místo vepřového? moje Česko

Larvy a švábi. místo vepřového? moje Česko moje Česko ČR Text a foto: Michael Fokt Larvy a švábi místo vepřového? Knedlo vepřo zelo poslední dobou trochu vychází z módy. Místo tradičních prasat či kuřat si na český stůl čím dál častěji nacházejí

Více

Význam polynenasycených mastných kyselin během těhotenství a při kojení, jejich zdroje a přívod

Význam polynenasycených mastných kyselin během těhotenství a při kojení, jejich zdroje a přívod Význam polynenasycených mastných kyselin během těhotenství a při kojení, jejich zdroje a přívod Martina Nevrlá FNUSA Vedoucí práce: prof. MUDr. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. I. Úvod Metabolismus PNMK,

Více

PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE

PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE Jméno:. Datum:. (6. 9. ročník) ekofarma, intenzivní velkochov Třída: Při dnešní hodině se podíváme na moderní trend v zemědělství, který se pokouší o návrat k tradicím

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

Více rozmanitosti, více vitality

Více rozmanitosti, více vitality Více rozmanitosti, více vitality Happy life, den za dnem. Pro mého psa vybírám a kupuji jen to nejlepší. Obsahuje výborné drůbeží a jehněčí maso a k tomu denní porci ovoce a zeleniny. To se přece líbí

Více

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz Složka sady Autor Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Tematický okruh Téma VY_52_INOVACE_Pr.8.14 Michaela Gleichová Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Biologie člověka Zdravá výživa Ročník 8.

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život SRPEN 2014 Mastné kyseliny omega-3 a omega-6 Esenciální mastné kyseliny naše tělo neumí produkovat v dostatečném množství. Podporují růst, zrak a správnou funkci mozku. & omega 3 omega 6 Mastné kyseliny

Více

Název: Jím, tedy jsem

Název: Jím, tedy jsem Název: Jím, tedy jsem Výukové materiály Téma: Potraviny rostlinného původu Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Výživa a zdraví Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 2. 5. třída Doba

Více

Dne 22. 4. 2015 se otevřely dveře již III. ročníku happeningu v rámci oslavy Dnu země ve Velkých Pavlovicích.

Dne 22. 4. 2015 se otevřely dveře již III. ročníku happeningu v rámci oslavy Dnu země ve Velkých Pavlovicích. Tisková zpráva DEN ZEMĚ 22. 4. 2015 Město Velké Pavlovice je účastníkem projektu, jehož cílem je popularizovat vědu a vzdělávání v oblasti bioenergetiky, podpořeného v rámci OPVK, s názvem Propagace a

Více