Jánošíkův dukát představil slovenský folklor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jánošíkův dukát představil slovenský folklor"

Transkript

1 Ozvěny L. Nezdařila Reminiscenci k výročí básníka připravilo VMP Čtěte na straně 3 Kostelem znělo baroko Neobyčejný koncert v rámci VIII. hudebního ateliéru Čtěte na straně 9! Dana Zátopková na oslavách 50. výročí založení fotbalového klubu! Kdo vyhrál putovní Štít Radhoště?! Projekty na podporu turistického ruchu! Mladí tenisté bojovali na celostátním turnaji! Počasí přeje opravám a rekonstrukcím Čtěte na straně 5-8 ČTRNÁCTIDENÍK ČÍSLO 16 ROČNÍK XVII 16. SRPNA 2007 CENA 6 Kč Jánošíkův dukát představil slovenský folklor Jánošíkův dukát se stává tradicí, borů s celkem 800 účinkujícími, ropě a světu tradice kulturních vždyť dnes zahajujeme už devátý mezi nimi hosté ze Slovenska, hodnot obou našich národů. ročník, uvedl v pátek v podvečer Maďarska, Polska a Srbska. Chci poděkovat vedení města v komorním amfiteátru Během slavnostního zahájení v Rožnova pod Radhoštěm, Folklorní Dřevěného městečka folk- obřadní síni Městského úřadu lornímu sdružení České repub- festival Jánošíkův dukát místostarosta řekl starosta Rožnova pod Radliky, Obci Slováků v České re- města Rožnova pod hoštěm JUDr. Jaroslav Kubín: publice, že letos už po deváté Radhoštěm pan Alois Vychodil. Žijeme spolu, spolupracujeme, uspořádali tento seriál. A těším Je dobře, že některé tradice zůstávají scházíme se. Naše vzájemné se, že s mnohými z vás se tady trvale živé. Lidová píseň a vztahy jsou velmi dobré také setkám i v dalších letech, aby- tance patřily od nepaměti k životu proto, že kultura a folklor prochází chom umocnili česko-slovenské našich předků a obohacují náš život přes naši hranici, že je pro- vztahy a převedli je do reálného i v dnešní moderní době. Takovéto vozujeme a prostřednictvím mlá- života spolupráce. festivaly povyšují folklor na deže rozšiřujeme. To vše i díky Předseda folklorního sdružení významný prostředek vzájemného všem účastníkům tohoto příjemného ČR Zdeněk Pšenica: Rožnov je poznání lidových tradic. setkání u nás v Rožnově. jediné místo v ČR, které hostí tři Hlavními organizátory 9. ročníku Záštitu nad folklorním festiva- členské festivaly folklorního sdru- Mezinárodního festivalu lem Jánošíkův dukát jsem přežení. Chci moc poděkovat staro- slovenského folkloru v České republice vzal velmi rád, uvedl hejtman stovi města panu Jaroslavu Kubí- JÁNOŠÍKOV DUKÁT Zlínského kraje Libor Lukáš. novi za pomoc a spolupráci nejen 2007 byla Obec Slovákov v Protože kultura českého a slovenského na tomto Jánošíkově dukátu, ale České republice, Folklorní sdružení národa má obrovské na všech ostatních festivalech. Po- Púčik z Brna, Folklorní tradice. Je to zásluha všech, kteří děkování patří i jeho kolegům. sdružení České republiky a Valašské se starají o pokračování těchto Zlínský kraj pořádá 14 členských muzeum v přírodě v Rož- tradic, abychom to, co jsme zdě- festivalů, 6 z nich hejtman Libor nově pod Radhoštěm. Záštitu dili po předcích, dokázali uchovat Lukáš osobně zaštiťuje a také je nad festivalem převzali ministr pro budoucnost, aby si naše navštěvuje. A také jim pomáhá. kultury ČR Václav Jehlička, minister mládež osvojila všechno, co sou- Za to mu moc děkuji. Další velké kultúry SR Marek Maďavisí s lidovou moudrostí, aby- poděkování patří Obci Slováků a rič a hejtman Zlínského kraje chom toho jak z české, tak ze slovenské Peteru Liptákovi za těch devět let Olympionička Dana Zátopková, bratři Svojanovští a starosta města Rožnova p. R. JUDr. Jaroslav Kubín. Libor Lukáš. Na festivalu se strany využili pro naši bu- existence festivalu Jánošíkův du- Foto: R. Sobotka představilo 25 folklorních soudoucnost, ale také ukázali Evkát. (Pokračování na straně 2) Daniel Drápala odchází z muzea Bude učit na Masarykově univerzitě v Brně K odešel z Valašského muzea v přírodě Mgr. Daniel Drápala, Ph.D. Jeho působení ve VMP je spojeno s celou řadou muzejních pořadů, výstav, vyhlašování Nositelů tradice lidových řemesel, také však s edicí Rožnovských malých tisků atd. Anenská pouť byla v podstatě posledním pořadem, na jehož přípravě se podílel. Pracoval jste ve Valašském muzeu v přírodě více než osm let, ale v podstatě jste spolupracoval s muzeem od svých studentských let. Co vám tato spolupráce dala? Poprvé mne osud zavál do Valašského muzea v přírodě ještě jako studenta rožnovského gymnázia. 1. července 1993 jsem začínal jako průvodce v Mlýnské dolině. Přesně o šest let později jsem nastoupil již na plný úvazek jako etnograf. A mezi tím bylo několik krásných let strávených ve třech muzejních areálech. Byla to opravdová škola života, setkávání se zajímavými lidmi i nevšedními situacemi. Poznal jsem zároveň muzeum z různých stránek a snažil se pochopit jeho specifika. V dalších letech mi toto poznání mnohé usnadnilo. Nakolik rozdílné bylo působení jako průvodce a posléze coby odborného pracovníka a v čem lze najít styčné plochy? Již během studia a průvodcovské činnosti jsem pochopil potřebu srozumitelného předávání informací, které odborníci v archivech či v terénu shromáždí. Navíc v 80. a 90. letech vykazovala průvodcovská služba ve Valašském muzeu v přírodě vysokou profesionální úroveň. Muzeum v přírodě je přitom vhodnou institucí, jak vědecké poznatky účinně a přitom nevulgárně popularizovat. Z tohoto hlediska je zvláště přínosná spolupráce se školami. (Pokračování na straně 3) Daniel Drápala na Anenské pouti. Foto: S. Newbound 18. SRPNOVÝ DEN VALAŠSKÉMU FOLKROCKOVÁNÍ ZASVĚCEN

2 STRANA 2 ZPRAVODAJSTVÍ SPEKTRUM ROŽNOVSKA 16 /2007 (Pokračování ze strany 1) Za Obec Slováků v ČR promluvil Peter Lipták: V jedné krásné moravské písni se zpívá Na těch panských lukách našel jsem já dukát. Když jsme před devíti roky přišli do Rožnova, nechodili jsme po panských lukách hledat dukáty, ale šli rovnou na radnici a do muzea a tam jsme hledali dobré lidi. A ty dobré lidi jsme tam skutečně našli. Proto Jánošíkův dukát už devět roků existuje. Významným způsobem festival podporuje Ministerstvo kultury České republiky a také Slovenská republika. Věřím, že v takovéto pohodě a shodě se i za rok setkáme na desátém jubilejním ročníku a opět nám bude spolu dobře." Nové recyklační centrum slouží od letošního června občanům z Rožnova pod Radhoštěm a okolí. Jedná se vlastně o sběrnu papíru, plastu a elektrospotřebičů, která se nachází v areálu bývalé lakovny autoservisu Fryško. Inženýra Jana Pance, který centrum provozuje, jsme se zeptali: Jaký odpad do vašeho centra lidé vozí? U papíru to jsou zejména kartony, noviny, časopisy a knížky. Mají-li toho občané více, je lepší, když to přivezou k nám, protože kontejnery ve městě pak nejsou tolik přeplněny. Papír nevykupujeme, jeho hodnota je dnes minimální. Jen ho lisujeme a připravujeme k odvozu pro další recyklaci. Stále větší pozornost věnujete odběru elektrospotřebičů. Nebojíte Jánošíkův dukát 2007 Ředitel festivalu Vlastimil Pavlištík: Také chci poděkovat Obci Slováků a městu Rožnovu, že jsme tady u dobrých lidí našli zázemí, kteří nám pomohou Jánošíkův dukát dále rozšiřovat, aby těch dukátů bylo dost pro každého, kdo na tento festival do Rožnova přijde. Už nyní vás všechny zvu na desátý jubilejní ročník potěšit se krásnými zážitky. K významným hostům festivalu patřila česká atletka, oštěpařka, olympijská vítězka z roku 1952, mistryně Evropy z roku 1954 a 1958 a držitelka stříbrné medaile z OH 1960 paní Dana Zátopková. Také čeští veslaři bratři Oldřich a Pavel Svojanovští, Tajemství makovice poodhaleno Úderem desáté hodiny dopoledne v pátek vyjmul Miroslav Minář, pracovník památkového klempířství Kroměříž tři tubusy z makovice, která byla chvíli předtím spolu s křížem sejmuta z nejvyššího bodu kopule věže kostela Všech svatých v Rožnově pod Radhoštěm. Kromě dvou měděných hermeticky uzavřených tubusů to bylo také kožené pouzdro, dokumenty do něj v srpnu 1876 zašil František Hlucháň, obuvník z Horní ulice. Dokumenty po více jak sto letech z pouzder vyjmul a přítomným představil správce rožnovské farnosti P. Jiří Polášek. Jsou to záznamy z radnice, dobové tiskoviny, mince, valašský zpěvníček, fotografie, pohlednice, seznam lázeňských hostů a další. Odkrytí 131 let starých dokumentů byl na farské zahradě přítomen také starosta JUDr. Jaroslav Kubín. Při opětovné instalaci makovice na vrchol kopule věže kostela do ní spolu s farním úřadem rovněž vložíme soudobé dokumenty. Je to součást historie, řekl. Podrobnější informace přineseme v pokračování seriálu Poselství dalším generacím, který pravidelně přinášíme v každém vydání čtrnáctideníku Spektrum Rožnovska. -sb- mistři Evropy 1969, držitelé stříbrných medailí z OH 1972, 1976 a z MS 1971, bronzové medaile z MS Starosta města JUDr. Jaroslav Kubín předal olympioničce Daně Zátopkové kytici. Vítáme vás spolu s bratry Svojanovskými jako vzácné hosty. Dana má velice ráda folklor, zbožňuje cimbálovky, takže je tady na pravém místě, uvedl Pavel Svojanovský. A olympionička Dana Zátopková dodala: Já tady nejsem cizí, vyrostla jsem v Uherském Hradišti u cimbálovky, takže mám ráda folklor a jsem šťastná, že se těchto slavností mohu účastnit. Když elektrospotřebič v domácnosti vypoví službu Kartony, noviny a další sběrový papír se lisují a připravují k odvozu do papíren. Foto: L. Miarková se, že kapacita haly nebude dostačující? To v žádném případě, místa máme dost. Když se hala začíná plnit, smluvní partneři na zavolání přijedou a jednotlivé druhy odpadu postupně odvážejí. Chtěl bych vyzvat spoluobčany, aby staré televizory, monitory PC, ledničky, pračky, vysavače a další elektrovýrobky, které již nejsou funkční a doma zbytečně překážejí, přiváželi do našeho centra. Jsme tu denně od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin, v sobotu od 8 do hodin. Je však důležité, aby elektrovýrobky před odevzdáním do našeho recyklačního centra nerozmontovávali. Stává se, že kutilové vyjmou starý motor nebo jinou součástku, která by se jim ještě mohla hodit. V tom případě torzo televize, lednice a dalších výrobků musíme zařadit mezi nebezpečný odpad a za Farní charita získá nový vůz V rámci projektu Sociální automobil získá koncem Farní charita Rožnov pod Radhoštěm do užívání zcela nový vůz Renault Kangoo. Projekt je realizován poděbradskou agenturou Kompakt již od roku 1999 a za tuto dobu se podařilo získat pro poskytovatele z celé republiky téměř 140 užitkových vozů. Prioritní myšlenkou projektu je napomáhat sociálním zařízením, která poskytují handicapovaným spoluobčanům speciální péči a pomoc a snaží se je integrovat do společnosti. Pak už následovalo foklorem rozezvučené a roztančené Masarykovo náměstí, živá pozvánka na festivalové programy, průvod folklorních souborů do komorního amfiteátru v Dřevěném městečku, kde festival Jánošíkův dukát pokračoval prakticky non stop až do nedělního odpoledne, kdy jej pořadem Z rodného kraja uzavřelo vystoupení všech folklorních souborů a sólistů, kteří se festivalu Jánošíkův dukát 2007 účastnili. Ti, kteří se krásou folklorní klenotnice nepotěšili letos, mají příležitost za rok při desátém jubilejním ročníku, který - jak slibují pořadatelé - bude ještě pestřejší a zajímavější. -sb- jeho likvidaci se platí nemalé finanční prostředky z městské pokladny. L. Miarková Farní charita získá vůz, tak jak je u tohoto projektu běžné, zcela zdarma. Prostředky na zakoupení vozu obstarávají sponzoři, kteří mohou na oplátku prezentovat své jméno na karoserii takového vozidla. V Rožnově si tuto reklamní plochu zajistilo přes 30 firem, čímž cenu vozidla zaplatili. Slavnostní předávání nového přírůstku do vozového parku Farní charity Rožnov pod Radhoštěm se uskuteční ve středu 22.. L. Martinek Zloději okrádají cizince V noci 7. odcizil zatím neznámý pachatel v areálu kempu v Rožnově p. R. ze stanu pánskou kabelku, ze které si odnesl věci a finance v hodnotě korun. Ke krádeži došlo v noční době od hod., kdy 24letý cizinec ve stanu spokojeně spal. Zloděj rozepnul neuzamčený zip od předsíně stanu, vnikl dovnitř, kde rozepnul zip od ložnice stanu a sebral pánskou kabelku. Tu vynesl před stan, kde ji prohledal a odcizil korun a dva digitální fotoaparáty celkem za korun. Odcizením tedy vznikla majiteli škoda za korun. Po pachateli krádeže a porušování domovní svobody policie pátrá. V případě dopadení a prokázání viny mu hrozí až dvouleté vězení. Není to jediný případ okradeného cizince v uvedeném kempu. Stejným způsobem byla okradena cizinka 16. července a o týden později 44letý cizinec. Ženě odcizil zloděj během doby, kdy spala, ze stanu ledvinku s doklady, platební kartou, korunami a 250 euro. Ženě vznikla škoda za korun. O věci za více než korun přišel o pár dnů později stejným způsobem 44letý cizinec. Zloděj ho okradl o ledvinku s mobilním telefonem, hodinkami, korunami, 500 euro, doklady a platebními kartami. L. Javorková, PČR Informace UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí upozorňuje občany, že dle 6 odst.4) zákona č.254/2001 Sb., o vodách ZAKAZUJE obecné nakládání s povrchovými vodami v důsledku nízkých stavů vody v tocích. Obecné nakládání s povrchovými vodami je zakázáno s okamžitou platností až do odvolání. Jedná se o jakékoliv odběry vody z vodních toků k zalévání zahrádek, hřišť, napouštění bazénů apod. Odbor životního prostředí MěÚ Rožnov Placená inzerce P. Jiří Polášek a starosta JUDr. Jaroslav Kubín nad historickými dokumenty. Foto: R. Sobotka Krádež peněz na benzince Od předminulého víkendu šetří rožnovští policisté krádež peněz na čerpací stanici ÖMV v Rožnově p. R. Ke krádeži mělo dojít v noci na 3.. Dle personálu čerpací stanice odcizil neznámý pachatel z papírového sáčku, ve kterém bylo korun částku korun. Papírový sáček s financemi byl umístěný pod pokladnou samoobslužné prodejny. Podle dosavadního šetření vše nasvědčuje tomu, že peníze odcizil někdo z personálu. Případ je však ještě stále v šetření a policie shromažďuje veškeré důkazy, které pachatele usvědčí. Za krádež hrozí pachateli v případě prokázání viny až dvouleté vězení. L. Javorková, PČR

3 SPEKTRUM ROŽNOVSKA 16 /2007 TÉMA STRANA 3 Muzeum veřejnosti Daniel Drápala odchází z Valašského muzea (Pokračování ze strany 1) Vašim novým působištěm se stala Masarykova univerzita v Brně, Ústav evropské etnologie. Jaké jste si předsevzal cíle pro práci pedagoga a jaké pro výzkumnickou práci etnografa? Univerzitní pracoviště nabízí jedinečnou možnost spolupracovat s nastupující generací, podílet se na jejím formování, ale také nechat se inspirovat jejich neotřelými pohledy na věci, které nám mohou už poněkud splývat. Pochopitelně budu pokračovat ve výzkumných aktivitách, které jsem už dříve - většinou nezávisle Pulčín - jeden z nejkrásnějších koutů v naší republice Níže otištěné vyjádření již bylo zveřejněno v novinách Jalovec, ale vzhledem k tomu, že dopis paní Hložánkové byl otištěn také ve Spektru Rožnovska, musím zareagovat i zde. Od doby mé první reakce se změnilo to, že jsem od paní Hložánkové dostal doporučený dopis (tentokrát psaný úhledným rukopisem, nikoliv počítačem), ve kterém mi vyčítá, že jsem jejího dopisu zneužil proti panu Billovi. Ale já jsem ho nezneužil. Pouze jsem sdělil svůj názor, který je na svém působení v muzeu rozvíjel. Kromě již probíhajících grantů bych se chtěl např. opět vrátit k tématu portášů a završit dnes již deset let trvající výzkum na toto téma knihou. Poznal jste řadu muzeí v přírodě, jak v tomto srovnání hodnotíte právě Valašské muzeum v přírodě? Myslím si, že naše muzeum opravdu patří mezi přední muzea v přírodě ve střední Evropě. Předchozí generace zde zanechaly velký kus odvedené práce a je na dnešních pracovnících, aby tento vklad nebyl promarněn, ale naopak zhodnocen. Neobyčejnému zájmu veřejnosti se v neděli 29. července 2007 těšil komponovaný pořad Valašského muzea v přírodě Ozvěny Valašského Slavína, uspořádaný v prostorách budovy Sušáku k 85. výročí narození rožnovského básníka Ladislava Nezdařila. Fenomén básníka znásobila recitovaná a zpívaná poezie Ladislava Nezdařila ze sbírky Horní chlapci v podání Tomáše Kočka a jeho orchestru. Kulturní odpoledne završila doprovodná výstava ilustrací výtvarníků Luďka Majera, Kornelie Němečkové, Karly Palátové a Hany Schneiderové, kteří jednotlivá vydání této básnické sbírky svými kresbami doprovodili. PhDr. Ladislav Nezdařil ( , Rožnov p. R., Tylovice Praha), básník a literární teoretik, profesor jazykové školy na UK v Praze, je spoluautor německé antologie české lyriky (Pánbůh mi dluží jednu holku) a autor rozměrné studie Česká poezie v německých překladech. V literární soutěži, vyhlášené v roce 1967 městem Rožnovem p. R. při příležitosti oslav 700 let Rožnova, obsadil básnickou sbírkou Horní chlapci, napsanou ve valašském nářečí, suverénně první místo. Nezdařilova poezie je v poetické tvorbě zcela něčím novým. Neupíná se ke starým artefaktům, ale využitím jadrného tónu lidové mluvy promlouvá k současnosti a spojuje tak děje dávno minulé se současností. Právě toto pojetí gradoval zhudebněním Nezdařilových veršů hudebník Tomáš Kočko (nar , Frýdek). Jako poezie Ladislava Nezdařila v básnické sbírce Horní chlapci nebyla a zřejmě ani nebude překonána, protože takto brilantně v libozvučném valašském nářečí dosud nikdo nepsal, a zřejmě už ani psát nebude, tak i hudební verze Tomáše Kočka je něčím výjimečným. Tylovický básník Ladislav Nezdařil i osm let po smrti vlastně stále žije a žít bude i nadále ve svých verších i jejich zhudebněním Tomášem Kočkem. Sbírka poezie Horní chlapci odlišný od názoru prezentovaného v dopisu paní Hložánkové. A já jsem musel reagovat, protože autor (ať už je to kdokoliv) tohoto dopisu srovnává zásluhy a dokonalost pana Billa na straně jedné a moji neschopnost na straně druhé. Ale to mě tak nebolí. Spíš je mi líto toho, že do této nechutné kauzy byla osoba paní Hložánkové zatažena. Původně jsem si myslel, že se k osobě bývalého rožnovského radního Rudolfa Billa nebudu Sklouznout ke komerci, povrchnosti nebo dokonce k falešnému způsobu prezentace je velmi snadné. Každý z muzejníků by měl mít na paměti, že Valašské muzeum v přírodě je především muzeem lidového stavitelství a všech projevů, které tvořily život našich předků. Preferování jen některých oblastí by bylo zásadní chybou. Muzeum se navíc do budoucna bude muset potýkat se stále větší konkurencí jiných forem vzdělávání, relaxace i zábavy, proto mne např. mrzí, že původně progresivní projekt Ladislav Nezdařil - Ladin - básník s velkým B Vernisáže výstavy se na Pulčíně účastnila také PhDr. Zuzana Malcová, ředitelka odboru regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury ČR. Foto: R. Sobotka vyjadřovat. Ale dopis paní Libuše Hložánkové zveřejněný nejprve v novinách Jalovec a následně ve Spektru Rožnovska nemohu ponechat bez povšimnutí. Především proto, že si paní Hložánkové, učitelky ve výslužbě opravdu vážím. Dokonce jsem měl tu čest předat jí ocenění Města Rožnova, které je udělováno osobnostem, jež pro město udělaly příkladný kus práce. Jenom si nedovedu představit, jak tato milá a dodnes velmi tzv. živého domu řešeného v rámci Norských grantů byl druhotně upraven do méně originální podoby. Lze po tolika letech Valašské muzeum v přírodě vykořenit ze svého nitra a srdce? Stěží. Během svého působení v muzeu jsem se setkal s mnoha lidmi, kteří mne po stránce odborné i lidské dokázali nesmírně obohatit. Pochopil jsem, že úspěchy muzea jsou postaveny především na lidech, jejich nadšení a zapálení pro věc. Tito lidé, je-li jim dán prostor, dokáží pro muzeum také mnohé obětovat. Jen vyšla už ve čtvrtém vydání. První dvě ilustroval akademický malíř Luděk Majer, další Kornelie Němečková a prozatím vydání poslední Karla Palátová. Pod dojmem zhudebněných básní se o jejich výtvarný obraz pokusila také mladá výtvarnice Hanna Schneiderová (narozená v Berlíně). Ilustrace zmíněných výtvarníků tvoří samostatnou výstavu ve velkém výstavním sále Sušáku (výstava potrvá až do 31. října 2007). Každého z nich Nezdařilovy verše oslovily poněkud jinak, přece nejpříhodněji je svými kresbami zcela v duchu Nezdařilovy poezie i Valašska ztvárnil D. Drahotová - Nezdařilová a T. Kočko s částí orchestru. Foto: L. Vičarová akademický malíř Luděk Majer. Chtěl jsem tyto ilustrace udělat jiným způsobem, než jak Neobyčejný půvab má nejvýše položená valašská obec Pulčín (675 m n. m.), vzdálená od nejbližší železniční zastávky Lidečko 5 km. První písemná zmínka o dnes již zaniklém hradu Pulčín pochází z roku 1426, o obci z roku V jediné místnosti někdejší školy (dnes Galerii Infocentra Pulčín) se ještě před 60 lety tísnilo v jednotřídce na 74 dětí (v obci v roce 1980 připojené k Francově Lhotě dnes žije asi 60 obyvatel), ale v současnosti dojíždí autobusem do školy nejbližší vesnice jen 5 dětí. Společným počinem Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Českého svazu ochránců přírody Valašské Meziříčí, Sboru dobrovolných hasičů v Pulčíně a obce Francova Lhota je výstava Valachovo zaměstnání, expozice unikátních snímků ze sbírek Valašského muzea v přírodě o rozmanitosti tradiční rukodělné výroby na Valašsku. Autorem výstavy je odborný pracovník Valašského muzea v přírodě Mgr. Daniel Drápala, Ph.D. Proč tato výstava až na konci světa? Právě že na konci světa. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm navštíví desetitisíce lidí, ale je zapotřebí vyjít vstříc i lidem v terénu a přiblížit jim, co máme v našich sbírkových fondech. Výstava prostřednictvím fotografií přibližuje to, jak naši předkové získávali obživu především ze surovin a materiálů, které byly k dosažení, ať už to bylo dřevo, vlna, len, případně proutí. Právě ti jsou i na fotografiích zachyceni: šindeláři, papučáři, výrobci březových metel, košíkáři. I dnes někteří řemeslníci z nich čerpají a na tyto tradice navazují. Na výstavě jsou prostřednictvím fotografií rovněž představení Nositelé tradice lidových řemesel, kteří pocházejí nebo působí na Valašsku. Nejnovější z nich je čilá paní, zasedne ve svých 91 letech k počítači, napíše dopis na obranu pana Billa a em jej zašle redakci Jalovce. Spíš mne napadá, že za ni ten dopis musel někdo poslat. A možná taky napsat, a dokonce ještě i naformulovat. Styl dopisu, pod kterým je uvedeno jméno paní Libuše Hložánkové, mi totiž nějak nesedí se stylem jejího vyjadřování. Tento dopis vyvolává v čtenáři pocit, že nebýt rodiny Billovy, nebyl by Rožnov tím, čím je. díky výbornému týmu lidí se podařilo např. jen v letech 2004 až 2006 Etnografickému útvaru získat pro Valašské muzeum v přírodě více než 5 milionu korun v podobě nejrůznějších grantů a dotací. Pokud se týká budoucnosti - jsem svým srdcem a duší pravověrný Rožnovan, proto bych si přál, aby Rožnované, stejně jako naši předkové před sto lety, přijali muzeum opět za své. Aby odcizení, k němuž v posledních letech došlo, vymizelo. A ještě ve splnění jednoho snu věřím. Sourozenci Jaroňkové udělali pro Rožnov i muzeum paní Blanka Mikolajková, která v září v Uherském Hradišti převezme dekret Nositele tradice lidových řemesel pro oblast tkaní na krosience. Zajímavá výstava potrvá až do 30. září Obec Pulčín si letos připomíná 80. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů. Na této velké slávě byla představena nová hasičská stříkačka a sjelo se 120 hasičských sborů. V obci už osmým rokem působí občanské sdružení Vesničko má milovaná. Anastázie Žídková a Ludmila Vráželová jsou v čele zdejšího kulturního dění. Jejich péčí je v Pulčíně dokončovaná přestavba někdejší hasičské zbrojnice na kapli, v srpnu to byl už druhý jarmark (loni na něj přijelo na 500 lidí!), pořádají slet čarodějek dobrodějek ze širokého okolí, výstavy, svatodušní pouť pod Já jsem rodiče pana Billa neznal. Ale z toho, co jsem se doslechl, usuzuji, že to byli slušní a poctiví lidé. Problém je v tom, že slušnost a poctivost v nás není geneticky zakódována. Poctivost a slušnost v sobě musí každý člověk pěstovat po celý život. A ze života také víme, že jablko občas padne poněkud dále od stromu. V historii Rožnova bylo určitě víc rodin a osobností, které pro město udělaly hodně dobrého. Rozdíl je v tom, že toho jejich mnoho, proto se domnívám, že nastal ten správný čas na to, aby se dočkali vlastní expozice. Díky Norským grantům bude v blízké budoucnosti vyklizen objekt tzv. Jaroňkovy galerie na Čechově ulici. A to je dle mého názoru nejideálnější místo k přiblížení života, práce a odkazu sourozenecké trojice Jaroňků. Muzeum by tak mohlo konečně splatit nejen morální dluh vůči nim, ale i dosud nerealizovaný závazek z jejich vlastní závěti. Myslím, že by to popularizaci Jaroňků napomohlo jistě více, než nákladné sousoší v městském parku. -sb- se dělají obvykle. Vyjádřit jimi vztah k Valašsku i mentalitu Ladislava Nezdařila, uvedl malíř. Impozantní bylo vystoupení Tomáše Kočka (kytara, zpěv), a jeho orchestru. Jednotlivé hudební pasáže podkreslovala a zvýrazňovala na housle, violu a zpěvem Liduška Černá, na flétny hrála a také zpívala Helenka Macháčková, na kontrabas dodával skladbám patřičnou hloubku a také zpíval Kamil Nedvěd Tománek, na cimbálek hrál Petr F. Hladík. Mnohé, zvláště dynamicky pojaté skladby doslova strhly zcela zaplněný sál. Verše Ladislava Nezdařila jsou pro mě přemostěním moderní doby a starých časů, protože v sobě spojují to dávné a zároveň moderní, řekl Tomáš Kočko. Někdo napsal, že Nezdařilovy verše nejsou archaickým vzpomínáním na dávné časy, ale spojením moderní poezie a dialektu. Úvod k doprovodné výstavě výtvarných děl pronesl dr. Karel Bogár. Každý z výtvarníků vnesl nový pohled, využil ilustrací k tomu, aby vyjádřil nadčasovost Nezdařilova díla, řekl mimo jiné. Nezdařilova, ostatně jako každá velká poezie, je touhou po kráse, po lásce, svobodě, sociální spravedlnosti, po míru a domovu. Znovu nám při čtení připomíná, že pod hmotnou stránkou, která je dnes tak preferována, vyzvedávána, samospasitelně předkládána, je stránka duchovní. A toto duchovní bohatství, duchovní podstata, nemůže být zakotveno v nějaké globalizační neurčitosti, kosmologické vzezřelosti, ale je zakotveno v řádu reálného života, ve stole, v chlebě na něm, v krajině, v zrození, v matčině jazyku a ještě ve spoustě zcela obyčejných věcí, které ve chvatu, kdy spějeme někam a nevíme kam, pomíjíme. V rámci kulturního pořadu byl rovněž promítnut videozáznam Ladislava Nezdařila při četbě svých veršů. Ty v libozvučném valašském nářečí stále rezonují na obou březích říčky Hážovky i jinde, také v hudbě Tomáše Kočka. -sb- Pulčínskými skalami (oblíbené místo trampů a turistů), upravují tři studánky, v obecním sadu vysadily osmadvacet nových ovocných stromů a s pomocí ochránců přírody rozvěsily 30 ptačích budek. Do budoucna chtějí na vrcholu kopce Obecnice, který se vypíná nad Pulčínem a odkud je neobyčejný rozhled na krásné panorama okolních hor, postavit rozhlednu. Jsme jen taková malá dědinka a pořád se tady něco děje, řekla paní Anastázie Žídková. Pulčínské skály obdivoval už Svatopluk Čech. Podnes je toto tiché údolí vyhledávaným místem turistů, jak o tom ostatně svědčí zápis do vrcholové knihy na nejvyšším bodě Pulčínských skal: Zdravíme jeden z nejkrásnějších koutů v naší republice. -sb- Kdo se to dívá do zpětného zrcátka??? současní potomci nezneužívají ve svůj prospěch. Neupírám bývalému radnímu panu Billovi, že se v minulosti účastnil rozhodování o dobrých věcech. Ale v okamžiku, kdy rozhodování o věcech veřejných kdokoliv obrací ve vlastní prospěch, musí jít všechny zásluhy stranou. Po přečtení dopisu paní Hložánkové mě napadla otázka: kam až je schopen člověk zajít, aby sobě nebo někomu jinému zajistil glorifikaci? Václav Mikušek

4 STRANA 4 PUBLICISTIKA SPEKTRUM ROŽNOVSKA 16 /2007 Anna Hatlapatková - pracovnice přímé obslužné péče Ani během poslední rekonstrukce život v rožnovském Domově seniorů neustal. I tak se chvilka na setkání se sestřičkou Aničkou Hatlapatkovou našla teprve, když skončil oběd. Během učení jsem jako servírka pracovala na Vsetíně ve Vsacanu a v Besedním domě, po vyučení v Rožnově na Koruně. Pak také v Tesle a v Loaně. Po mateřské v rožnovském domově důchodců, nejprve jako uklízečka, pak jsem si na doporučení tehdejšího vedoucího Ing. Jakšíka udělala ve Vsetíně sanitářský kurs. Posledních šest let jsem pracovník přímé obslužné péče, představila se Anna Hatlapatková. Každá práce něco člověku dá. Při profesi servírky jsem se naučila pracovat pro lidi. V Loaně jsem se naučila zašívat dírky, v Tesle jsem zase podchytila zručnost. Tady v Domově seniorů, když jsem nastoupila jako pracovník přímé obslužné péče, už jsem vlastně všechny klienty znala, věděla jsem, jaké má kdo zájmy a co ho baví. Mám ráda když jsou lidé čistí, nakrmení a celkově v pořádku. Není to jednoduchá služba. Na 38 seniorů na podlaží (většina ležících) jsou dopoledne 4 sestry, odpoledne 2 a v noci 1. Ráno snídaně, dopoledne svačinka, pak oběd, svačina, večeře, druhá večeře pro diabetiky. Nádobí připravit k odvozu na umývání. K tomu převlékání, česání, koupání, starost o lůžko. Prádlo sbírat. A ještě dokumentace. Původně jsem dělala s klienty ergoterapii. Vyšívalo se, pletlo, schopnější malovali. Každý se bavil tím, co trošku uměl. Také jsme zpívali, vyprávěla jsem vtipy, něco zajímavého jim přečetla z novin, nebo přednesla nějakou básničku. Dvakrát týdně jsme cvičili. Hodina, hodina a půl utekla jako nic. Klienti se vždycky těšili. Nebylo to jenom vyšívání a malování, ale také účast na besedách a dalších akcích, kam jste vozíčkáře obětavě svážela. Jednou jsem zavezla paní Mikulenkovou na Valašský Slavín. Znala všechny, kteří tam odpočívají. U hrobu rožnovského lékaře Jaroslava Masaříka se rozvykládala: Tož vítaj, ogare, nevěřila bych, že ťa tady ještě někdy potkám, tož ťa zdravím. Jako s živým. Byl to pro ni velký zážitek, opravdu byla šťastná. Skutečně by člověk nevěřil, jak lidi upoutané na vozík i to málo potěší. Je dobrý pocit, když se něco takového podaří. Bez určitého vztahu ke starým lidem by tuto práci asi nešlo dělat. Cestou do práce jsem nad tím uvažovala. Malá děcka se dají do školky, také se tam nejdou jen najíst a vyspat. A staří lidé to samé, nepotřebují jen nakrmit a lehnout. Ale povykládat si, projet se, získat další podněty. Hlavně aby se s nimi pracovalo. Je pravda, mají televizi... Dřív jsem si ani neuvědomila, že by ergoterapie a občasné výlety byly pro ně tak důležité. Až teď. Chodí za mnou, ptají se, kdy zase budeme cvičit. Já nevím, odpovídám, snad až skončí rekonstrukce. A říkám si: tu práci nemusím dělat já, ale alespoň někdo. Jakými koníčky se bavíte, když přijdete domů? Doma toho moc nestihnu. Mám syna školáka, děda už je ležící, musím se o ně postarat, navařit, uklidit. V půl jedenácté večer jsem zralá na padnutí do postele. A když se někdy dostanu na kulturní akci, jako třeba na pořad o Ladislavu Nezdařilovi do Sušáku, tak to je pro mne svátek. -sb- Rožnov - nultý bod pro Davida Smythe Česky mu říkají Dejv, ale v křestním listu má napsáno David Smythe a pochází z Anglie. Pět let žil ve Španělsku. Také pracoval v obchodní branži mezi Afrikou, Evropou, Bahrajnem, Saudskou Arábií. V Londýně provozoval diskotéky. Učil angličtinu. Ovládá celou řadu profesí a řemesel, sám pokládá podlahy, obkládá stěny, ovládá malování bytu. Restaurace AMIGOS naproti nádraží (dříve Tramtárie) je první, kterou nemusel postavit vlastníma rukama. Je také výborný kuchař a jeho (nekuřácká!) restaurace nabízí speciality mexické kuchyně, spojené s bohatým výběrem prvotřídních míchaných nápojů. Už deset měsíců žije a bydlí na Prostřední Bečvě v domku, který si upravil vlastníma rukama. Poznal jste celý svět, co vás přivedlo právě sem? Posledních pět let jsem podnikal ve Španělsku, ale Španělé jsou velmi hrdí a nemají Angličany až tak v lásce. Takže jsem přijel do České republiky na dovolenou. Odpočívat jsem ještě nezačal, prozatím na to nezbyl čas, a už jsem tady zůstal. I když jsou česká děvčata na prvním místě, nemohu nevzpomenout také na plzeňské pivo i velmi dobré pivo Radegast. Nelze nezmínit také velmi příjemné a přívětivé lidi ze severní Moravy, kteří jsou oproti těm pražským, kteří se zajímají hlavně o peníze a práci, jemnější a hodnější. Stejný názor na věc má i můj sedmnáctiletý syn Jack, mimo jiné vášnivý skejťák a snouborďák, který navštěvuje anglickou školu v Ostravě. S mladým personálem restaurace se Dejv domlouvá zásadně anglicky, a tak se všichni kromě vzorné péče o hosta zároveň pilně procvičují v angličtině. On sám nezůstává v procvičování češtiny pozadu. Robert N. (Nosek), profesí zpěvák a model (nar. 30. března 1978) pochází z Rožnova pod Radhoštěm. V r ukončil maturitou Střední odborné učiliště elektrotechnické v Rožnově pod Radhoštěm, obor mechanik-elektronik a v r absolvoval VOŠ při Obchodní akademii ve Valašském Meziříčí, obor Zpracování ekonomických a vědeckotechnických informací s výpočetní technikou, ukončeno absolutoriem a ziskem titulu DiS pracoval jako elektrotechnik u firmy Ronas a. s., Rožnov pod Radhoštěm, v roce 1998 pobýval měsíc na pracovní stáži v Anglii, v letech asistent správce sítě a správa firemního systému IT, TCT a. s., Rožnov pod Radhoštěm. Na podzim 2003 vystupoval na Pravé české pouti Radia Čas. Televizní diváci jej mohli vidět v Dobrotách Petra Novotného, na TV Prima v pořadu Prima jízda a jeho klip k písni Všechno bude jiný vysílá velmi často hudební TV Óčko. V anketě popularity zpěváků Český slavík skončil 23. K největším úspěchům patří Zlaté DVD za DVD Góóól dej (2007). Jeho nejnovější album je The Besf of Robert N. vydané v roce Počátkem 2007 se octl na skok doma v Rožnově pod Radhoštěm a v kalupu, který neustále má, se podařilo Spektru Je velmi těžké naučit se česky, ale snažím se a lidé mi pomáhají, říká a uvádí výrazy, které už ovládá. Je mezi nimi také věta: Česká republika se mi moc líbí! Jednou z mnoha profesí je vaše výborné kuchařské umění, kde jste se naučil vařit? David Smythe při rozhovoru s redaktorem SR. Foto: L. Vičarová Robert N. se domů vrací rád Robert N. Foto: Archiv SR Anna Hatlapatková. Foto: R. Sobotka Pracoval jsem pro čínskou kuchyni, v indické, anglické a mexické restauraci a v každé jsem se něco naučil. Co jste se naučil v české kuchyni? Knedlík a guláš, odpoví česky a dává palec a ukazovák do Rožnovska položit mu několik (ne)vtíravých otázek. Bylo obtížné dostat se do nebe pop muziky? Myslím, že tak vysoko ještě rozhodně nejsem. Sice někdy spolupracuji a potkávám se s hvězdami a stálicemi českého showbyznysu, ale já sám se pohybuji spíše při zemi. Ale i tak to není nic jednoduchého. Byl to dlouhodobější proces, kde záleží hlavně hodně na náhodách a na tom, koho potkáte, kdo vám může a chce nějak pomoci a někam vás posune. Spolupracujete s řadou zpěváků a kapel, s kým nejraději? Je pravda, že jsem se setkal s mnoha osobnostmi showbyznysu ať už pracovně nebo jen někde na párty, ale pořád se to všechno řídí stejnými pravidly jako u každého jiného člověka. Prostě jste rád s tím, s kým je vám dobře, s kým je sranda a kdo vás něčím zaujal. Takže se nedá přesně říct, koho bych měl nejraději, takových lidí, co mám rád, je víc, ale když to vezmu třeba z poslední doby tak Davide Mattioli, se kterým jsme dělali mou nejnovější písničku Aqua e sale a při mé zpívané italštině jsme si užili hodně srandy. Davide je pohodový člověk, a to mi sedí. Kterou písničku - nebo cokoliv jiného - považujete za svůj největší úspěch? Moje měřítko úspěchu se odvíjí od trochu jiných hodnot, než jaké jsou na první pohled vidět. Pro mě je větší úspěch udělat někomu kroužku na znamení nejvyššího hodnocení. To je nejoblíbenější z české kuchyně. Dejv tvrdí, že se mu u nás podniká velmi dobře. Snažím se mít dobré ceny, pestrou nabídku exotických a zahraničních originálních jídel a nápojů. Sortimentem, přípravou jídel a nápojů je to taková mexická restaurace. Podobnou mají v Ostravě, ale je velmi drahá. Zatímco našinec, pokud mu to okolnosti dovolí, vycestuje kamkoliv do světa, Dejv chce zůstat v Rožnově natrvalo. Češi vyjíždějí prakticky do celého světa, ale většinou se vracejí. V Anglii jsem potkal mnoho českých dívek, které pracují například v restauracích. Na otázku, jestli v Anglii zůstanou, odpověděly, že chtějí vydělat něco peněz a vrátit se. Česká republika je atraktivní země a jakmile přejde na Euro, bude sem přicházet stále více cizinců. A pokud jde o Rožnov - velmi se mi líbí! Tady se cítím být doma. Z reproduktorů zněla mexická hudba, mexické jídlo dráždilo chuťové buňky. Směrovky, které před restaurací ukazují vzdálenosti do všech možných koutů světa, dávají pocit, že právě toto místo je jakýsi nultý bod - někdy se mu také říká domov. -sb- radost nebo nějak pomoci, než třeba se objevit v některém z televizních pořadů. Za největší úspěch pro každého považuji asi to, když se podaří najít smysl života - důvod pro co nebo pro koho žít. Ale jinak u mých písniček mám nejlepší pocit právě z té poslední Aqua e sale. Je položená spíše v rockové než popové poloze, a to se mi líbí víc. Je pro vás Rožnov stále určitou základnou jistoty? Rožnov je pro mě pořád na prvním místě. Je to stále můj domov a tím snad i zůstane. Využívám každé příležitosti, abych mohl přijet, pobýt doma, s kamarády a užít si to. Tomu se nemůže nic vyrovnat. Vzpomenete si někdy na Bedřicha Čubu? Samozřejmě. Béďa byl součástí mých hudebních začátků a podílel se na mých písničkách. A hlavně to byl fajn člověk, který měl hudbu opravdu rád. Další plány, cíle? To nevím a nějak to ani neřeším. Co přijde, přijde. Hlavní je, aby to člověka bavilo a něčím naplňovalo, ať už je to cokoli. Můj nejbližší plán je najít fajn holku :-). Jo a ještě zajít s klukama v Rožnově na fotbal :-). -sb- Interview u hodin Na lešení musí mít v té výšce jistotu všichni, kdo na rekonstrukci báně pracují. V těchto dnech už je věž kostela opletená spletitým lešením až k nejvyššímu bodu po křížek a pomalu mizí stará plechová krytina, ale v čase pořizování tohoto interview řešili mistři lešenáři technicky náročnou konstrukci lešení z východní strany nad střechou kostela, pak kolem báně a výš. Zvláště tam muselo být lešení samonosné, což je sám o sobě dost náročný technický problém. Od poloviny července nastoupila na budování lešení jiná firma, to bylo na postupu práce hned znát. Naše firma se jmenuje Tatrn a jsme z Ostravy, řekl parťák Jarek Lexa. Lešenáři jsou pro výškové práce vyškoleni, znají základy horolezecké techniky a práci s lany. Manipulace se žabkami, dřevěnými plošinami, ale především s lešenářskou trubkou 6 m dlouhou o váze kolem 23 kg zůstává na jejich pažích, zvláště při jejím vertikálním usazování do spojky, kde se pak utažením zajistí. Je to obtížnější než v posilovně. V červencových vedrech to bylo ve výšce náročné, říká Jarek Lexa a dodává: Plechový Lešenáři při práci. lem ze spodní části báně jsme museli odsekat, abychom mohli do zdi zakotvit nosné stojky. Výš jsme museli s konstrukcí uskakovat, aby se montéři dostali až k báni, lucerně a makovici a kříži - po jejich odstranění pak zase během opětovné montáži. V té výšce je lešení provázané vzpěrami. S nějakými problémy jsme se nesetkali. Strach ne, to je zvyk, často děláme kostely, složité práce. Akorát za deště nemůžeme dělat, to by klouzalo. Denně dojíždíme z Ostravy. Začínáme s prací kolem osmé, končíme na věži v šest v sedm večer. Domů do Ostravy se dostáváme kolem desáté večer. Hlavní parťák lešenářů Jan Gašparík pochází, tak jako šéf firmy pan Tatrn, ze Slovenska. Já jsem totiž jeho soused z Povážské Bystrice, přesněji z Milochova. Na Moravu jsme šli za prací, teď už se to rozbíhá i na Slovensku, vysvětluje a dodává; Všimli jsme si, že když v minulosti stavěli kolem báně lešení, tak měli přímo přes kopuli utvořené Foto: R. Sobotka otvory a lešení ukotvili do vnitřní konstrukce báně. Kdežto my, když jsme se dostali nad báň a kolem lucerny do užších profilů, museli jsme lešení vyztužit vzpěrami, aby plechári mohli přecházet z vrchu od křížku až po spodek báně, protože všechno musí nejprve demontovat a pak znovu kompletně postavit. A to je při stavbě lešení opravdu náročné. Také jeho jsem se zeptal, jak je to se strachem ve výšce padesáti metrů a při okolním prostoru odděleném jen lešenářskou trubkou. Strach mít nesmíme. No, může vyprávět, kdo chce, co chce, že se nebojí, každý se trochu bojí. Ale děláme tak, abychom strach neměli. To znamená, že děláme pevné podlážky, lešení vyztužíme vzpěrami, rozmýšlíme, jak ho upevnit, aby měli jistotu i ti, kteří na něm budou pracovat při rekonstrukci báně. Nejhezčí na té práci jsou rozhledy na město a okolí, takový pohled z té výšky už se později nenaskytne. Všechno si nafotím, sejmu na kameru, podívám se někdy později, kde jsem dělal a co jsem dělal. Jedna důležitá práce na rekonstrukci báně skončila, začíná další. -sb- Okénko do historie Farář Antonín Staněk, rodák z Valašského Meziříčí, nastoupil na rožnovskou faru roku Roku 1808 založil kroniku Inventarium der Pfarrei Rožnau. Zasloužil se také o umístění mechanických hodin na chrámovou věž, podnes je připomínají dva původní ciferníky. Tyto hodiny sloužily až do roku 1945, tedy 140 let. U nového hodinového stroje provedla v průběhu následujících desetiletí převod mechanického posunu na elektrické minutové impulsy z časovače firma Věžní hodiny z Vyškova. Za více než půl století se mechanický hodinový stroj značně opotřeboval. Rekonstrukce hodin se ujal Ivan Kopecký z Počítků u Žďáru nad Sázavou, který se specializuje na opravy a rekonstrukce starožitných hodin. V září roku 2004 byly hodiny demontovány a v listopadu opět instalovány.

Legendu českého swingu a popu ! KULTURA

Legendu českého swingu a popu ! KULTURA ČTRNÁCTIDENÍK ČÍSLO 17 ROČNÍK XXII 30. SRPNA 2012 CENA 10 Kč PŘEDPLATITELÉ 9 Kč!!!! Na handbiku objel za měsíc sám celou republiku strana 2 Dožínky na kolibě Pod Horů se konaly již poosmé strana 5 Lullymore

Více

Chantal Poullain Rozhovor se slavnou herečkou. Čtěte na straně 4

Chantal Poullain Rozhovor se slavnou herečkou. Čtěte na straně 4 7. ročník Běhu Emila Zátopka Do Rožnova opět dorazil populární závod Čtěte na straně 2 Chantal Poullain Rozhovor se slavnou herečkou Čtěte na straně 4!!!! Mezinárodní šachový festival ve Valašské Bystřici

Více

Sjezdaři nezklamali Mladí sjezdaři se na závodech na Pradědu neztratili. Čtěte na straně 12. Valašské muzeum v přírodě od května v plném provozu

Sjezdaři nezklamali Mladí sjezdaři se na závodech na Pradědu neztratili. Čtěte na straně 12. Valašské muzeum v přírodě od května v plném provozu Jak jsme na tom s hřišti? Teplé počasí vyhání z brlohů i poslední dětské spáče Čtěte na straně 3 Sjezdaři nezklamali Mladí sjezdaři se na závodech na Pradědu neztratili Čtěte na straně 12! Marie Rottrová

Více

Základní kámen pomníku Čeňka Kramoliše

Základní kámen pomníku Čeňka Kramoliše Běh Emila Zátopka 18. září se uskutečnil 2. ročník Memoriálu olympijského vítěze Emila Zátopka čtěte na straně 3 Osobnost regionu Člověk má dělat dobro - to je krédo Vítězslava Koukala, který oslavil významné

Více

Krajané z Texasu na Valašsko nezapomínají

Krajané z Texasu na Valašsko nezapomínají Galerie osobností VMP Představujeme jednu z nejvýznačnějších osobností Valašského muzea PhDr. Jiřího Langera Čtěte na straně 4 Anenská pouť V neděli 24. 7. nás čeká jubilejní Anenská pouť a znovuotevření

Více

Jan Bicek bojuje s rakovinou už devět let. Kvůli nádoru na kosti mu lékaři

Jan Bicek bojuje s rakovinou už devět let. Kvůli nádoru na kosti mu lékaři ČTRNÁCTIDENÍK ČÍSLO 12 ROČNÍK XXII 14. ČERVNA 2012 CENA 10 Kč PŘEDPLATITELÉ 9 Kč!!!! Město chce postavit nový sběrný dvůr strana 2 Zuberské gymnastky mistryněmi České republiky strana 7 Cesta plná napětí

Více

Romská píseň 16. ročník folklorního festivalu. Čtěte na straně 2

Romská píseň 16. ročník folklorního festivalu. Čtěte na straně 2 Kauza SVAS Soud s majiteli bytů Čtěte na straně 2 Romská píseň 16. ročník folklorního festivalu Čtěte na straně 2!!!! Sbírka na pořízení nového požárního vozu je u konce Valašský trdelník pochází z Vidče

Více

Arcibiskup Graubner požehnal nové varhany

Arcibiskup Graubner požehnal nové varhany Z běhu Terryho Foxe Tradiční společenskosportovní akce ve fotografiích Čtěte na straně 3 Prázdniny za dveřmi Aneb jak se umí děti radovat z blížících se volných dnů Čtěte na straně 9! Přívalové deště zaplavily

Více

Akční plán je součást strategického rozvoje města a slouží k určení konkrétních projektů, které se s vysokou mírou pravděpodobnosti

Akční plán je součást strategického rozvoje města a slouží k určení konkrétních projektů, které se s vysokou mírou pravděpodobnosti ČTRNÁCTIDENÍK ČÍSLO 18 ROČNÍK XXII 13. ZÁŘÍ 2012 CENA 10 Kč PŘEDPLATITELÉ 9 Kč!!!! Rožnov opět hostí Olympiádu dětí a mládeže a Běh rodným krajem Emila Zátopka strana 2 Hudba a písně roztančily výletiště

Více

Retroples 2010 16. ročník oblíbeného plesu. Čtěte na straně 4

Retroples 2010 16. ročník oblíbeného plesu. Čtěte na straně 4 Krytý bazén patří městu Posun ve vedlejších sporech s IPR Čtěte na straně 2 Retroples 2010 16. ročník oblíbeného plesu Čtěte na straně 4!!!! Karnevalová sezona v plném proudu František Segrado a Jiří Křižan

Více

Třicet studentů architektury z celé České republiky se sjelo na workshop s názvem Letní škola architektury do Rožnova pod Radhoštěm.

Třicet studentů architektury z celé České republiky se sjelo na workshop s názvem Letní škola architektury do Rožnova pod Radhoštěm. ČTRNÁCTIDENÍK ČÍSLO 19 ROČNÍK XXII 27. ZÁŘÍ 2012 CENA 10 Kč PŘEDPLATITELÉ 9 Kč!!!! Rožnovka slaví 120 let strana 4 Senioři navštívili lázně Piešťany strana 5 Pozvánka na charitativní koncert strana 7 Do

Více

Lenka Filipová v Rožnově Rozhovor s kytaristkou a zpěvačkou. Čtěte na straně 4

Lenka Filipová v Rožnově Rozhovor s kytaristkou a zpěvačkou. Čtěte na straně 4 Aktualizace SEK Zástupci města a okolí protestovali v Praze Čtěte na straně 2 Lenka Filipová v Rožnově Rozhovor s kytaristkou a zpěvačkou Čtěte na straně 4 Koncert Lucie Redlové a skupiny Garde Dalibor

Více

Pustevny ovládla ledová krása, přestože jinde tál sníh

Pustevny ovládla ledová krása, přestože jinde tál sníh ČTRNÁCTIDENÍK ČÍSLO 2 ROČNÍK XXIV 23. LEDNA 2014 CENA 10 Kč PŘEDPLATITELÉ 9 Kč Mám bujnou fantazii a žiji tak v hodně pestrém světě, říká malíř Petr Hajdyla strana 2 Tři králové vybrali na Rožnovsku přes

Více

Na Bučiskách vyroste sportoviště. Zřejmě to bude skatepark

Na Bučiskách vyroste sportoviště. Zřejmě to bude skatepark Váša na Harcovně Alternativní umělec performoval v Rožnově Čtěte na straně 4 Medailová SŠIEŘ Žáci školy úspěšní v mezinárodní soutěži Čtěte na straně 9!!!! Jubilejní desátý ročník Bečvanského Skřivánka

Více

Rožnovské tenistky úspěšné Skvělé tažení Porubské a Sigmundové Čtěte na straně 12

Rožnovské tenistky úspěšné Skvělé tažení Porubské a Sigmundové Čtěte na straně 12 Chaos představil Okénko Nové představení oblíbeného divadla Čtěte na straně 4 Rožnovské tenistky úspěšné Skvělé tažení Porubské a Sigmundové Čtěte na straně 12!!!! Výstava obrazů Jaroslavy Hýžové Děti

Více

R. Lukavský v kostele. Herecká legenda Radovan Lukavský navštívil Rožnov s představením Jihoamerické rytmy Čtěte na straně 9

R. Lukavský v kostele. Herecká legenda Radovan Lukavský navštívil Rožnov s představením Jihoamerické rytmy Čtěte na straně 9 Jarmark se povedl Tradičnímu rožnovskému hodovému jarmarku počasí přálo a Rožnováci se skvěle bavili Čtěte na straně 2 R. Lukavský v kostele Herecká legenda Radovan Lukavský navštívil Rožnov s představením

Více

Víceúčelové kulturní centrum ano, shodli se občané

Víceúčelové kulturní centrum ano, shodli se občané Senátoři v Rožnově Vzácnou návštěvu uvítal v minulých dnech starosta Čtěte na straně 2 Prohlášení místostarostů Jak vnímají kritiku na své osoby místostarostové? Čtěte na straně 3!!!! Úspěšné setkání Mercedesů

Více

Vítězný Strnadel Rožnov má dalšího nadějného motokáristu. Čtěte na straně 12

Vítězný Strnadel Rožnov má dalšího nadějného motokáristu. Čtěte na straně 12 Změny v zastupitelstvu Novým zastupitelem se stal Martin Houška Čtěte na straně 2 Vítězný Strnadel Rožnov má dalšího nadějného motokáristu Čtěte na straně 12!!!! Mistrovství světa v bobbingu na Pustevnách

Více

ČTRNÁCTIDENÍK ČÍSLO 21 ROČNÍK XXI 27. ŘÍJNA 2011 CENA 10 Kč PŘEDPLATITELÉ 9 Kč

ČTRNÁCTIDENÍK ČÍSLO 21 ROČNÍK XXI 27. ŘÍJNA 2011 CENA 10 Kč PŘEDPLATITELÉ 9 Kč ČTRNÁCTIDENÍK ČÍSLO 21 ROČNÍK XXI 27. ŘÍJNA 2011 CENA 10 Kč PŘEDPLATITELÉ 9 Kč!!!! Domov Kamarád získal nový sociální automobil strana 2 Nově vysvěcený kněz sloužil první mši v rodné obci strana 6 Milý

Více

Podzimní putování s broučky Rožnov už po čtrnácté pořádá oblíbenou akci Čtěte na straně 4

Podzimní putování s broučky Rožnov už po čtrnácté pořádá oblíbenou akci Čtěte na straně 4 Výstavba altánu pokračuje Slavnostní otevření proběhne 19. září Čtěte na straně 2 Podzimní putování s broučky Rožnov už po čtrnácté pořádá oblíbenou akci Čtěte na straně 4!!!! Akademie třetího věku odstartuje

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MIKROREGIONU ROŽNOVSKO I ČÍSLO 6 I ROČNÍK XXIV I 20. BŘEZNA 2014 SLOVO STAROSTKY

ČTRNÁCTIDENÍK MIKROREGIONU ROŽNOVSKO I ČÍSLO 6 I ROČNÍK XXIV I 20. BŘEZNA 2014 SLOVO STAROSTKY ČTRNÁCTIDENÍK MIKROREGIONU ROŽNOVSKO I ČÍSLO 6 I ROČNÍK XXIV I 20. BŘEZNA 2014 Jurkovičova rozhledna se otevře veřejnosti 15. dubna a sezona potrvá do 15. října. Loni ji navštívilo třicet tisíc lidí, což

Více

Náměstek hejtmana Ondruš vystřídá Koukala v čele skanzenu

Náměstek hejtmana Ondruš vystřídá Koukala v čele skanzenu Zastávka v ceně vily už slouží Čtěte na straně 9 NEZÁVISLÉ NOVINY ROČNÍK II / ČÍSLO 9 ZDARMA Náměstek hejtmana Ondruš vystřídá Koukala v čele skanzenu O trafiku prý určitě nejde Historicky pátým ředitelem

Více

Co je s naším fotbalem? Hráčům 1. Valašského FC se vůbec nedaří, prohrávají muži i mládežníci Čtěte na straně 12. Proběhlo havarijně-taktické cvičení

Co je s naším fotbalem? Hráčům 1. Valašského FC se vůbec nedaří, prohrávají muži i mládežníci Čtěte na straně 12. Proběhlo havarijně-taktické cvičení Letní vandrování Ná závěr léta vás zveme k návštěvě těch nejkrásnějších míst v Beskydech čtěte na straně 3 Co je s naším fotbalem? Hráčům 1. Valašského FC se vůbec nedaří, prohrávají muži i mládežníci

Více

Dobré zprávy pro majitele rožnovských bytů

Dobré zprávy pro majitele rožnovských bytů ČTRNÁCTIDENÍK ČÍSLO 12 ROČNÍK XXI 9. ČERVNA 2011 CENA 10 Kč PŘEDPLATITELÉ 9 Kč!!!! Fenomenální sólistka Martina Janková v Rožnově pod Radhoštěm - strana 3 Valašský soubor písní a tanců a jeho bohaté aktivity,

Více

Ulici Palackého čeká oprava, kostky zůstanou

Ulici Palackého čeká oprava, kostky zůstanou MŠ Koryčanské Paseky zaniká Čtěte na straně 3 NEZÁVISLÉ NOVINY ROČNÍK III / ČÍSLO 7 ZDARMA Ulici Palackého čeká oprava, kostky zůstanou Dobrá zpráva nejen pro řidiče, kteří často projíždí po nerovném povrchu

Více

Město má na rekonstrukci školních kuchyní tři roky

Město má na rekonstrukci školních kuchyní tři roky Jeden svět 2008 Festival dokumentárních filmů v kině Panorama Čtěte na straně 2 Rožnovanům zahrál Varga Geniální hudebník exceloval na Spoláku Čtěte na straně 9!!!! Muay thai - večer thajského boxu Noc

Více

památkách. Nezapomnělo se samozřejmě na jízdní řády hromadné dopravy, databázi informačních center a další pro turisty prospěšné

památkách. Nezapomnělo se samozřejmě na jízdní řády hromadné dopravy, databázi informačních center a další pro turisty prospěšné Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Staré Hamry Baška Malenovice, Janovice Lhotka, Metylovice Bílá, Čeladná Pstruží Pržno, Kunčice p. O. Ostravice Zpravodaj pro 13 obcí str. 2 str. 3 str. 4 str.

Více

rádiem Kiss nebo Helax. Připravuje se i rozšíření nabídky občerstvení o hotová lehká letní

rádiem Kiss nebo Helax. Připravuje se i rozšíření nabídky občerstvení o hotová lehká letní Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Frýdlant n. O., Staré Hamry Lhotka Baška Pržno Pržno, Metylovice Malenovice Malenovice, Kunčice p. O. Pstruží Ostravice Čeladná Janovice Bílá Zpravodaj pro 13

Více

ČTRNÁCTIDENÍK ČÍSLO 17 ROČNÍK XXI 1. ZÁŘÍ 2011 CENA 10 Kč PŘEDPLATITELÉ 9 Kč. Nové byty v centru obce. Výtvarné sympozium v kolibě Pod Horů

ČTRNÁCTIDENÍK ČÍSLO 17 ROČNÍK XXI 1. ZÁŘÍ 2011 CENA 10 Kč PŘEDPLATITELÉ 9 Kč. Nové byty v centru obce. Výtvarné sympozium v kolibě Pod Horů ČTRNÁCTIDENÍK ČÍSLO 17 ROČNÍK XXI 1. ZÁŘÍ 2011 CENA 10 Kč PŘEDPLATITELÉ 9 Kč!!!! Valašské muzeum hostilo mezinárodní konferenci strana 2 Valašský orienťák přilákal sto padesát bikerů strana 6 S jakými

Více

Úspěšný lov rožnovských policistů. ČTRNÁCTIDENÍK ČÍSLO 4 ROČNÍK XXIII 21. ÚNORA 2013 CENA 10 Kč PŘEDPLATITELÉ 9 Kč

Úspěšný lov rožnovských policistů. ČTRNÁCTIDENÍK ČÍSLO 4 ROČNÍK XXIII 21. ÚNORA 2013 CENA 10 Kč PŘEDPLATITELÉ 9 Kč ČTRNÁCTIDENÍK ČÍSLO 4 ROČNÍK XXIII 21. ÚNORA 2013 CENA 10 Kč PŘEDPLATITELÉ 9 Kč!!!! Rožnov ocenil nejlepší sportovce uplynulého roku strana 2 Sachova studánka patřila snowboardistům strana 6 Divadlo klauniky

Více