Městská část Praha - Zbraslav

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městská část Praha - Zbraslav"

Transkript

1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné jednání rady městské části, konané dne v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F. Toušek T. Verner, P. Synek A. Háněl, F. Toušek M. Spáčilová Schválený program: 1 (1) Zahájení, kontrola zápisu 2 (2) Okružní křižovatka Ke Krňovu x K Radotínu 3 (3) Sejmutý záměr pronájem části pozemku parc.č. 837/1 o výměře 35m² v k.ú. Zbraslav 4 (4) Žádost o souhlas s přístavbou RD, ul. Výzkumníků 253, k.ú. Zbraslav 5 (5) Žádost o vyjádření k PD pro odstranění stavby a PD pro stavbu nového RD, U Hudební školy, č. parc. 173/1, 173, 173/2 6 (6) RD Žitavského 503, přístavba prosklené terasy 7 (8) Připojení Mateřské školy Eliška, Elišky Přemyslovny 592, Praha 5 Zbraslav na pult Městské policie. 8 (9) Oznámení konání sportovní akce a žádost o souhlas s využitím pozemků parc.č. 2866/2, 2868/1 a 2868/10 vše v k.ú. Zbraslav 9 (10) Pronájem obřadní síně 10 (11) Souhlas s převzetím sponzorského daru ZUŠ 11 (12) Různé K jednotlivým bodům programu: 1. Zahájení, kontrola zápisu 2. Okružní křižovatka Ke Krňovu x K Radotínu Rada Městské části Praha-Zbraslav projednávala materiál ve věci změny křižovatky ulic na okružní křižovatku. Součástí nově budované okružní křižovatky bude i rekonstrukce povrchu části komunikace Ke Krňovu. Stavební komise neměla k projektové dokumentaci žádné námitky. Rada schválila PD pro vydání územního rozhodnutí ke stavbě. 1

2 Usnesení č. R I. s c h v a l u j e PD pro vydání územního rozhodnutí ke stavbě "Okružní křižovatka Ke Krňovu x K Radotínu" 3. Sejmutý záměr pronájem části pozemku parc.č. 837/1 o výměře 35m² v k.ú. Zbraslav Na vyvěšený záměr pronájmu části pozemku parc. č. 837/1 předem určenému zájemci se přihlásila paní Horáková. Rada Městské části Praha-Zbraslav souhlasila s pronájmem na dobu 5 let. Usnesení č. R s pronájmem části pozemku parc. č. 837/1 o výměře 35 m² v k. ú. Zbraslav za cenu 7 Kč/m²/rok předem určenému zájemci paní Kateřině Horákové na dobu určitou, a to 5 let starostovi podepsat smlouvu. Termín: Žádost o souhlas s přístavbou RD, ul. Výzkumníků 253, k.ú. Zbraslav Rada Městské části Praha-Zbraslav schválila projektovou dokumentaci přístavby rodinného domu. Navržená přístavba bude podsklepená a zastřešená pultovou střechou. Usnesení č. R

3 I. s c h v a l u j e PD přístavby rodinného domu v ul. Výzkumníků 253, k. ú. Zbraslav 5. Žádost o vyjádření k PD pro odstranění stavby a PD pro stavbu nového RD, U Hudební školy, č. parc. 173/1, 173, 173/2 Rada Městské části Praha-Zbraslav schválila projektovou dokumentaci na odstranění stávající stavby v ul. U Hudební školy, a projektovou dokumentaci na stavbu nového rodinného domu. Novostavbou bude dům obdelníkového tvaru s přístavbou navrženou pouze na výšku přízemí. Obě části objektu budou zastřešeny sedlovou střechou. Usnesení č. R I. s c h v a l u j e PD na odstranění stávající stavby a PD na stavbu nového RD v ul. U Hudební školy, č. parc. 173/1, /2, k. ú. Zbraslav 6. RD Žitavského 503, přístavba prosklené terasy Rada Městské části Praha-Zbraslav neschválila projektovou dokumentaci na přístavbu prosklené nástavby. Usnesení č. R

4 I. n e s c h v a l u j e PD na přístavbu prosklené nástavby 7. Připojení Mateřské školy Eliška, Elišky Přemyslovny 592, Praha 5 Zbraslav na pult Městské policie. Z důvodu kvalitnějšího zabezpečení vnitřních prostor bude MŠ Eliška vybavena elektronickým zabezpečovacím systémem a napojena na poplachový monitorovací systém hl. m. Prahy. Rada Městské části Praha-Zbraslav souhlasila s připojením MŠ Eliška na pult Městské policie. Usnesení č. R s připojením Mateřské školy Eliška, objekt Elišky Přemyslovny 592, Praha- Zbraslav, na pult Městské policie KS informovat MŠ. 8. Oznámení konání sportovní akce a žádost o souhlas s využitím pozemků parc.č. 2866/2, 2868/1 a 2868/10 vše v k.ú. Zbraslav Předkladatel: Ivana Kohoutová, Pavel Synek Společnost Tryskomyš plánuje uspořádat Zbraslavský MTB marathon TREK v okolí vysílače Cukrák. Akce je plánována na Závod se bude konat pod záštitou MČ Praha-Zbraslav. Na tuto akci byl přidělen grant. Rada Městské části Praha-Zbraslav souhlasila s bezúplatným využitím pozemků za účelem zřízení zázemí závodu. Usnesení č. R I. b e r e n a v ě d o m í 4

5 oznámení o konání sportovní akce Zbraslavský MTB marathon TREK "Cukroušův Mazec" dne , která se koná pod záštitou MČ Praha-Zbraslav s o u h l a s í s bezúplatným využitím pozemků parc. č. 2866/2, 2868/1 a 2868/10 vše v k. ú. Zbraslav pro o.s. KT Tryskomyš dne za účelem zřízení zázemí závodu Zbraslavský MTB marathon TREK "Cukroušův Mazec" s tím, že pozemky budou organizátory akce po jejím ukončení uklizeny I KS informovat žadatele. 9. Pronájem obřadní síně Předkladatel: Aleš Háněl Rada Městské části Praha-Zbraslav souhlasila s pronájmem obřadní síně Městského domu Rodinnému a komunitnímu centru Paleček. Ve dnech a se v obřadní síni bude konat seminář zvyšující finanční gramotnost obyvatelstva. Usnesení č. R s pronájmem obřadní síně Městského domu ve dnech a od 18:00 do 21:00 Rodinnému a komunitnímu centru Paleček s t a n o v u j e cenu pronájmu takto: pronájem 250 Kč/h, příprava a uklizení sálu 200 Kč/h I OKV informovat o rozhodnutí žadatele a zajistit realizaci pronájmu. 5

6 10. Souhlas s převzetím sponzorského daru ZUŠ Předkladatel: Aleš Háněl Rada Městské části Praha-Zbraslav souhlasila s převzetím sponzorského daru pro ZUŠ v hodnotě Kč. Dar bude řádně zaúčtován do majetku školy. Usnesení č. R s převzetím sponzorského daru pro ZUŠ Opata Konráda v hodnotě Kč od společnosti LAKA CZ, s. r. o., Praha 10 KS provést administrativní kroky. Termín: Různé Filip Toušek Ing. Aleš Háněl, MBA starosta MČ Praha - Zbraslav 6

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné jednání rady městské části, konané dne 20. 3. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 3. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 16. 4. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 19. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 6. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 4. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 29. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 7. 2014 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 41. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 3. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 46. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 12. 2014 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 11. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Verner Vogl,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 5. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 30. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 9. 2009 v 10:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 2. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Nedoma, Vejvodová,

Více

Zápis jednání. Čakovice. Usn RM BJ Nájemní smlouva - Myjavská 626, Praha 9 - 6,0,0/6 7.

Zápis jednání. Čakovice. Usn RM BJ Nájemní smlouva - Myjavská 626, Praha 9 - 6,0,0/6 7. Zápis jednání Rada městské části 56. jednání Přítomni : starostka Alena Samková (částečně) zástupce starostky ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Jiří Horáček, Karel Kubíček, Rudolf Vecka tajemnice

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 28. 11. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S.

Více

Zápis z 77. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 2. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis z 77. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 2. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis z 77. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 2. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluveni: Viz Prezenční listina pan Aleš Benda, pan Jan Vorlíček

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 24 konané dne 8. 8. 2011 USN RM 277/2011 298/2011

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 24 konané dne 8. 8. 2011 USN RM 277/2011 298/2011 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 24 konané dne 8. 8. 2011 277/2011 298/2011 Přítomni: zástupci starosty Ing. Jiří Vintiška, Mgr. Jana Kopecká Ing. Michal Motyčka, Ilona Bervicová tajemnice

Více

Zápis ze 40. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 6. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis ze 40. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 6. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis ze 40. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 6. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Mgr. Marcela Pröllerová, Jan Vorlíček

Více

Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 10. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 10. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 10. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Jednání s p. Weiyongem Zongem I. vzala na vědomí 1. informace vlastníka

Více

Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluveni: Viz Prezenční listina Ing. Eliška Machačová, pan Aleš

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 84. konané dne 11. 1. 2010 USN RM 26/2010 40/2010

Zápis jednání. jednání č. RMČ 84. konané dne 11. 1. 2010 USN RM 26/2010 40/2010 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 84 konané dne 11. 1. 2010 26/2010 40/2010 Přítomni : starostka Alena Samková ( mimo body 5, 6, 8) zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof (od bodu 6),

Více

Zápis z 10. zasedání RMČ, které se konalo dne 16. 3. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 10. zasedání RMČ, které se konalo dne 16. 3. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 10. zasedání RMČ, které se konalo dne 16. 3. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Omluvena: Ing. Eliška Machačová Ověřovatelé zápisu: Aleš

Více