MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM"

Transkript

1 Zastupitelstvo a rada - ADW 1. (89) 2. (90) MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 26. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty Vodovod od bytovek pod tratí k bramborárně, k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce Jiří Prouza Analýza rizik vlivu staré ekologické zátěže na vodní zdroje Města Červený Kostelec Jiří Prouza 3. (91) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace 4. (92) Ukončené investiční akce r (93) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace 6. (94) Červený Kostelec - Stolín - Mstětín, splašková kanalizace 7. (95) Intenzifikace ČOV 8. (75) Návrh rozpočtu (96) Hospodaření MKS (97) Rozpočtové opatření č (98) Rozpočtové opatření č (99) Rozpočtové opatření č (100) Rozpočtové opatření č. 53 Jiří Prouza Jiří Prouza Jiří Prouza Jiří Prouza Jiří Prouza Věra Udatná Petrák Věra Udatná Věra Udatná Věra Udatná Věra Udatná Věra Udatná Kateřina Macková 14. (101) Rozpočtové opatření č. 54 Věra Udatná Kateřina Macková file:///c /Users/Mackovak/Documents/z%E1pisy/2015/RM26_2015v/0PDFindex.html[ :49:11]

2 Zastupitelstvo a rada - ADW 15. (102) Rozpočtové opatření č (103) Rozpočtové opatření č. 56 Věra Udatná Kateřina Macková Věra Udatná Kateřina Macková 17. (76) Výjimka z vyhlášky města č. 7/ páteční diskotéky v Café baru v Červeném Kostelci - měsíc prosinec 2015 Irena Petirová 18. (77) Výjimka z vyhlášky města č. 7/ taneční zábava v restauraci U Hobla dne Irena Petirová 19. (78) Výjimka z vyhlášky města č. 7/ taneční zábava v restauraci U Hobla dne Irena Petirová 20. (79) Informace z jednání školské komise ze dne (80) Výsledek dotazníkové akce v MŠ v Červeném Kostelci 22. (74) Žádost Červené Hory o finanční příspěvek na MŠ 23. (100) Aktualizace přílohy č.1 ke ZL MKS - nemovitosti ve výpůjčce 24. (104) Smlouva o smlouvě budoucí o výpůjčce pozemků a staveb Irena Petirová Irena Petirová Irena Petirová Irena Petirová Luboš Křivda 25. (101) Přijetí daru pozemků st.p.č. 1039, st.p.č. 1066, budova na pozemku st.p.č. 2156, st.p.č. 790, st.p.č. 512/2, p.č. 889/39 a p.č. 971/48 v k.ú. Červený Kostelec Luboš Křivda 26. (102) Smlouva o výpůjčce mobilní haly 27. (103) Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu Komenského 26, Červený Kostelec 28. (104) Dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu prostoru sportovní haly Luboš Křivda Luboš Křivda Luboš Křivda 29. (105) Technické zhodnocení plynové kotelny Luboš Křivda file:///c /Users/Mackovak/Documents/z%E1pisy/2015/RM26_2015v/0PDFindex.html[ :49:11]

3 Zastupitelstvo a rada - ADW 30. (106) Žádost o umístění 2 ks klaprámů 31. (172) Prodej části pozemku p.č v k.ú. Horní Kostelec 32. (107) Revokace usnesení č. Z-2015/4/18 ze dne (108) Koupě pozemku p.č. 98/2 v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce 34. (109) Informace z jednání osadního výboru Bohdašín 35. (81) Informace z jednání komise životního prostředí ze dne (82) Informace z jednání komise architektury, urbanismu a rozvoje města 37. (84) Žádost o dotaci města pro MŠ Studánka u sv. Jakuba na rok (85) Smlouva o dílo "Jednotný vizuální styl města ČK" 39. (110) Akční plán města pro období (152) Hospodaření voda s.r.o. za říjen (21) Dodatek č. 13 ke smlouvě s Vodou Č. Kostelec Luboš Křivda Luboš Křivda Luboš Křivda Luboš Křivda Kateřina Macková Petrák Kateřina Macková Petrák Kateřina Macková Petrák Kateřina Macková Petrák Kateřina Macková Kateřina Macková Petrák Kateřina Macková Petrák 42. (111) Žádost MKS o vytvoření 1 pracovního místa veřejně prospěšných prací Petrák Kateřina Macková 43. (112) Žádost o vyřazení majetku na MKS Petrák Kateřina Macková 44. (113) Předběžný rozpočet na 1. ples města Červený Kostelec Petrák file:///c /Users/Mackovak/Documents/z%E1pisy/2015/RM26_2015v/0PDFindex.html[ :49:11]

4 Zastupitelstvo a rada - ADW 45. (114) Ceník pronájmu a služeb MKS 46. (115) Žádost o příspěvek na opravy na sportovištích TJ Červený Kostelec 47. (86) SMART BOARD (87) Výpůjčka TJ SOKOL Olešnice 49. (105) Smlouva o dílo - lesní hospodářský plán Kateřina Macková Petrák Kateřina Macková Petrák Kateřina Macková Jaroslav Kordina Emil Košut Kateřina Macková Emil Košut Kateřina Macková 50. (88) Zřízení místa zpětného odběru použitých elektrozařízení ve sběrném dvoře odpadů Kateřina Macková Jiří Prokop 51. (116) Diskuse Kateřina Macková file:///c /Users/Mackovak/Documents/z%E1pisy/2015/RM26_2015v/0PDFindex.html[ :49:11]

5 č. R-2015/26/1 Vodovod od bytovek pod tratí k bramborárně, k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce I. s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě (Čj. S /2015 OŘ HKR) mezi Městem Červený Kostelec a Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 Nové Město (IČ: ) týkající se umístění části veřejného vodovodního řadu na pozemcích p.č. 1441/1 a p.č v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce, s kterými má právo hospodařit dle LV č.13 budoucí povinný ze služebnosti inženýrské sítě. II. p o v ě ř u j e starostu města Ing. a Petráka k podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě (Čj. S /2015 OŘ HKR) se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 Nové Město (IČ: ) týkající se umístění části veřejného vodovodního řadu na pozemcích p.č. 1441/1 a p.č v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce, s kterými má právo hospodařit dle LV č.13 budoucí povinný ze služebnosti inženýrské sítě. místo

6 č. R-2015/26/2 Analýza rizik vlivu staré ekologické zátěže na vodní zdroje Města Červený Kostelec I. s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne týkající se změny realizovaných prací a s tím související vznik méněprací o částku ,45 Kč vč. DPH v rámci akce "Analýza rizik vlivu staré ekologické zátěže na vodní zdroje města Červený Kostelec" a to mezi Městem Červený Kostelec a zhotovitelem akce firmou SANGEO, v.o.s., Píšťovy 820, Chrudim (IČ: ). II. p o v ě ř u j e starostu města Ing.a Petráka podepsáním Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne týkající se změny realizovaných prací a s tím související vznik méněprací o částku ,45 Kč vč. DPH v rámci akce "Analýza rizik vlivu staré ekologické zátěže na vodní zdroje města Červený Kostelec" se zhotovitelem akce firmou SANGEO, v.o.s., Píšťovy 820, Chrudim (IČ: ). místo

7 č. R-2015/26/3 Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace b e r e n a v ě d o m í prodej kanalizačních přípojek v k.ú. Bohdašín nad Olešnicí, vybudovaných v rámci stavby "Červený Kostelec, Bohdašín splašková kanalizace", do vlastnictví majitelů připojených nemovitostí na hlavní kanalizační řad za cenu schválenou usnesením ZM č. Z-2014/1/1 ze dne , tj. - přípojky na veřejných pozemcích uhradí město 100% - přípojky na soukromých pozemcích uhradí 50% město a 50% vlastník připojené nemovitosti s tím, že: a) část vedená po soukromých pozemcích přechází na Stranu kupující úplným zaplacením kupní ceny b) část vedená po veřejných pozemcích přechází na Vlastníka nemovitosti dne a předkládá ZM k projednání. místo

8 č. R-2015/26/4 Ukončené investiční akce r b e r e n a v ě d o m í informaci o ukončených investičních akcích r místo

9 č. R-2015/26/5 Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace b e r e n a v ě d o m í informaci o investiční akci "Červený Kostelec Bohdašín, splašková kanalizace". místo

10 č. R-2015/26/6 Červený Kostelec - Stolín - Mstětín, splašková kanalizace b e r e n a v ě d o m í informaci o investiční akci "Červený Kostelec Stolín Mstětín, splašková kanalizace". místo

11 č. R-2015/26/7 Intenzifikace ČOV b e r e n a v ě d o m í informaci o investiční akci "Intenzifikace ČOV". místo

12 č. R-2015/26/8 Návrh rozpočtu 2016 b e r e n a v ě d o m í návrh rozpočtu města na rok 2016 a předkládá ZM k projednání. místo

13 č. R-2015/26/9 Hospodaření MKS 2015 b e r e n a v ě d o m í odhad hospodaření MKS k místo

14 č. R-2015/26/10 Rozpočtové opatření č. 50 s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 50. místo

15 č. R-2015/26/11 Rozpočtové opatření č. 51 s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 51. místo

16 č. R-2015/26/12 Rozpočtové opatření č. 52 s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 52. místo

17 č. R-2015/26/13 Rozpočtové opatření č. 53 s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 53 místo

18 č. R-2015/26/14 Rozpočtové opatření č. 54 b e r e n a v ě d o m í rozpočtové opatření č. 54 místo

19 č. R-2015/26/15 Rozpočtové opatření č. 55 s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 55 místo

20 č. R-2015/26/16 Rozpočtové opatření č. 56 b e r e n a v ě d o m í rozpočtové opatření č. 56 místo

21 č. R-2015/26/17 Výjimka z vyhlášky města č. 7/ páteční diskotéky v Café baru v Červeném Kostelci - měsíc prosinec 2015 s c h v a l u j e výjimku z vyhlášky města č. 7/2005 pro pořádání akce - páteční diskotéky v Café baru v Červeném Kostelci - měsíc prosinec žádá o povolení do 2 hodin místo

22 č. R-2015/26/18 Výjimka z vyhlášky města č. 7/ taneční zábava v restauraci U Hobla dne s c h v a l u j e výjimku z vyhlášky města č. 7/2005 pro pořádání akce - taneční zábava v restauraci U Hobla dne povolení do hodin místo

23 č. R-2015/26/19 Výjimka z vyhlášky města č. 7/ taneční zábava v restauraci U Hobla dne s c h v a l u j e výjimku z vyhlášky města č. 7/2005 pro pořádání akce - taneční zábava v restauraci U Hobla dne povolení do hodin místo

24 č. R-2015/26/20 Informace z jednání školské komise ze dne b e r e n a v ě d o m í informaci z jednání školské komise ze dne místo

25 č. R-2015/26/21 Výsledek dotazníkové akce v MŠ v Červeném Kostelci I. b e r e n a v ě d o m í výsledek dotazníkové akce pro rodiče dětí v mateřských školách v Červeném Kostelci. II. u k l á d á vedoucí správního odboru předat výsledky šetření ředitelkám MŠ v Červeném Kostelci. místo

26 č. R-2015/26/22 Žádost Červené Hory o finanční příspěvek na MŠ s c h v a l u j e mimořádný finanční příspěvek neinvestičních nákladů za kapacitní výpomoc za rok 2015 na provoz Mateřské školy v Červené Hoře za děti z Červeného Kostelce ve výši ,- Kč. místo

27 č. R-2015/26/23 Aktualizace přílohy č.1 ke ZL MKS - nemovitosti ve výpůjčce d o p o r u č u j e aktualizovat Přílohu č. 1 zřizovací listiny č.j /2015 p.o. Městské kulturní středisko Červený Kostelec, o navýšení pořizovací ceny kina Luník o technické zhodnocení budovy a předkládá ji ZM k projednání. místo

28 č. R-2015/26/24 Smlouva o smlouvě budoucí o výpůjčce pozemků a staveb s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o výpůjčce pozemků st.p.č jehož součástí je stavba, st.p.č jehož součástí je stavba, budova na pozemku st.p.č. 2156, st.p.č. 790 jehož součástí je stavba, st.p.č. 512/2 jehož součástí je stavba, p.č. 889/39 a p.č. 971/48 v k.ú. Červený Kostelec pro TJ Červený Kostelec, z.s., Palackého 1234, Červený Kostelec. místo

29 č. R-2015/26/25 Přijetí daru pozemků st.p.č. 1039, st.p.č. 1066, budova na pozemku st.p.č. 2156, st.p.č. 790, st.p.č. 512/2, p.č. 889/39 a p.č. 971/48 v k.ú. Červený Kostelec d o p o r u č u j e přijetí daru pozemků do majetku města st.p.č jehož součástí je stavba, st.p.č jehož součástí je stavba, budova na pozemku st.p.č. 2156, st.p.č. 790 jehož součástí je stavba, st.p.č. 512/2 jehož součástí je stavba, p.č. 889/39 a p.č. 971/48 v k.ú. Červený Kostelec od TJ Červený Kostelec, z.s., Palackého 1234, Červený Kostelec a předkládá ZM k projednání. místo

30 č. R-2015/26/26 Smlouva o výpůjčce mobilní haly s c h v a l u j e uzavření smlouvy o výpůjčce mobilní haly (hangáru) se sportovním klubem PEK, z.s., Stolín 77, Červený Kostelec. místo

31 č. R-2015/26/27 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu Komenského 26, Červený Kostelec s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě s panem Tato část textu nemohla být zveřejněna.. místo

32 č. R-2015/26/28 Dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu prostoru sportovní haly s c h v a l u j e uzavření dodatku č.1 ke smlouvě s Tato část textu nemohla být zveřejněna.. místo

33 č. R-2015/26/29 Technické zhodnocení plynové kotelny I. s c h v a l u j e přehled provedených technických zhodnocení plynové kotelny Větrník v letošním roce a návrh technických zhodnocení na rok 2016, který v souladu s platnou nájemní smlouvou předložil nájemce firma ERDING a.s., Kosmákova 28, Brno. V roce 2016 schvaluje vypracování projektové dokumentace na výměnu systému měření a regulace v domovních předávacích stanicích. II. u k l á d á majetkovému odboru objednat zpracování projektové dokumentace na výměnu systému měření a regulace v domovních předávacích stanicích podle předložené cenové nabídky firmy ERDING a.s., Kosmákova 28, Brno. místo

34 č. R-2015/26/30 Žádost o umístění 2 ks klaprámů z a m í t á žádost firmy SM SALIX s.r.o., Manž. Burdychových 325, Červený Kostelec o umístění 2 ks klaprámů na budově zdravotního střediska. místo

35 č. R-2015/26/31 Prodej části pozemku p.č v k.ú. Horní Kostelec d o p o r u č u j e prodej části pozemku p.č (ostatní plocha) o výměře cca 400 m 2 v k.ú. Horní Kostelec pro Tato část textu nemohla být zveřejněna. za cenu 100,- Kč/m 2 a předkládá ZM k projednání. místo

36 č. R-2015/26/32 Revokace usnesení č. Z-2015/4/18 ze dne d o p o r u č u j e revokaci usnesení č. Z-2015/4/18 ze dne a předkládá ZM k projednání. místo

37 č. R-2015/26/33 Koupě pozemku p.č. 98/2 v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce d o p o r u č u j e koupi pozemku p.č. 98/2 (trvalý travní porost) o výměře 289 m 2 v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce od Tato část textu nemohla být zveřejněna. za cenu 200,-Kč/m 2 s tím, že veškeré náklady na převod nemovitosti uhradí strana kupující a předkládá ZM k projednání. místo

38 č. R-2015/26/34 Informace z jednání osadního výboru Bohdašín b e r e n a v ě d o m í informace z jednání osadního výboru Bohdašín konané dne místo

39 č. R-2015/26/35 Informace z jednání komise životního prostředí ze dne b e r e n a v ě d o m í informaci z jednání komise životního prostředí ze dne místo

40 č. R-2015/26/36 Informace z jednání komise architektury, urbanismu a rozvoje města b e r e n a v ě d o m í informace z jednání komise architektury, urbanismu a rozvoje města konané dne místo

41 č. R-2015/26/37 Žádost o dotaci města pro MŠ Studánka u sv. Jakuba na rok 2016 z a m í t á žádost MŠ Studánka u sv. Jakuba, Manželů Burdychových 245, Červený Kostelec o dotaci města pro MŠ Studánka u sv. Jakuba na rok místo

42 č. R-2015/26/38 Smlouva o dílo "Jednotný vizuální styl města ČK" s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o dílo "Jednotný vizuální styl města ČK" se zhotovitelem Matoušem Mědílkem, Čechova 20, Praha 7, DIČ: CZ místo

43 č. R-2015/26/39 Akční plán města pro období b e r e n a v ě d o m í návrh Akčního plánu města Červený Kostelec pro období a předkládá ZM k projednání. místo

44 č. R-2015/26/40 Hospodaření voda s.r.o. za říjen 2015 b e r e n a v ě d o m í informaci o hospodaření VODA Č. Kostelec s.r.o. za říjen místo

45 č. R-2015/26/41 Dodatek č. 13 ke smlouvě s Vodou Č. Kostelec s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 13 ke smlouvě o nájmu a provozování vodovodního, kanalizačního řadu pro veřejnou potřebu a čistírny odpadních vod ze dne mezi městem Červený Kostelec a Vodou Červený Kostelec s.r.o. místo

46 č. R-2015/26/42 Žádost MKS o vytvoření 1 pracovního místa veřejně prospěšných prací s o u h l a s í s vytvořením 1 pracovního místa veřejně prospěšných prací v profesích: výlepář - údržbář - pomocné práce na MKS, Žižkova 365, Červený Kostelec. místo

47 č. R-2015/26/43 Žádost o vyřazení majetku na MKS o d k l á d á žádost ředitele MKS Červený Kostelec o vyřazení majetku na Městském kulturním středisku, Červený Kostelec. místo

48 č. R-2015/26/44 Předběžný rozpočet na 1. ples města Červený Kostelec b e r e n a v ě d o m í předběžný rozpočet na 1. ples města Červený Kostelec. místo

49 č. R-2015/26/45 Ceník pronájmu a služeb MKS s c h v a l u j e ceník pronájmu a služeb MKS. místo

50 č. R-2015/26/46 Žádost o příspěvek na opravy na sportovištích TJ Červený Kostelec s c h v a l u j e žádost o příspěvek na opravy na sportovištích od TJ Červený Kostelec. místo

51 č. R-2015/26/47 SMART BOARD 3 s c h v a l u j e formou poptávky tří dodavatelů vybrat a zajistit dodávku SMART BOARDu do zasedací místnosti na staré radnici. místo

52 č. R-2015/26/48 Výpůjčka TJ SOKOL Olešnice s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o výpůjčce s TJ SOKOL Olešnice na část pozemku p.č.st. 263 k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce o výměře 15 m 2 na umístění kontejnerů pro třídění odpadů. místo

53 č. R-2015/26/49 Smlouva o dílo - lesní hospodářský plán s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o dílo na zpracování lesního hospodářského plánu na období od do s firmou Lesprojekt Hradec Králové s.r.o., IČ se sídlem Veverkova 1335, Hradec Králové. místo

54 č. R-2015/26/50 Zřízení místa zpětného odběru použitých elektrozařízení ve sběrném dvoře odpadů I. b e r e n a v ě d o m í zřízení místa zpětného odběru použitých elektrozařízení ve sběrném dvoře odpadů v Červeném Kostelci. II. s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 1 smlouvy ze dne o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností ASEKOL a.s., IČ , Praha. III. s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 1 smlouvy ze dne o výpůjčce a používání klecových kontejnerů pro skladování elektrozařízení se společností ASEKOL a.s., IČ , Praha. IV. s c h v a l u j e uzavření smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností ELEKTROWIN a.s., IČ , Praha, týkající se místa zpětného odběru elektrozařízení ve sběrném dvoře odpadů v Červeném Kostelci. V. b e r e n a v ě d o m í specifikaci sběrného místa kolektivního systému zpětného odběru elektrozařízení společnosti EKOLAMP s.r.o., IČ , Praha, které je sběrný dvůr odpadů v Červeném Kostelci. místo

55 č. R-2015/26/51 Diskuse b e r e n a v ě d o m í připomínky členů RM. místo

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 25. řádné jednání Rady města, konané dne 18.11.2015 kancelář starosty 1. (82) Zázemí tenis, fotbal 2. (83) Veřejné prostranství mezi školami v

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 28. řádné jednání Rady města, konané dne 8.12.2014 kancelář starosty 1. (43) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace 2. (44) Snížení

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 24. řádné jednání Rady města, konané dne 4.11.2015 kancelář starosty 1. (157) Žádost KB o podpis dodatku k úvěru na zateplení paneláků 2. (158)

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 10. řádné jednání Rady města, konané dne 13.4.2015 kancelář starosty 1. (1) Snížení energetické náročnosti objektu zdravotního střediska 2. (2)

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 6. řádné jednání Rady města, konané dne 4.3.2015 kancelář starosty 1. (37) Červený Kostelec - Stolín - Mstětín, splašková kanalizace 2. (38) Žádost

Více

20. řádné jednání Rady města, konané dne 23.10.2013

20. řádné jednání Rady města, konané dne 23.10.2013 Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 20. řádné jednání Rady města, konané dne 23.10.2013 kancelář starosty 1. (32) Žádost Divadelního souboru NA TAHU 2. (43) Oprava komunikace v Olešnici u Červeného Kostelce

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 1. řádné jednání Rady města, konané dne 7.1.2015 Kancelář starosty 1. (69) Návrh na vyřazení nedokončených investic města Červený Kostelec Jiří

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 3. řádné jednání Rady města, konané dne 8.2.2012 kancelář starosty 1. (10) Městský kamerový a dohlížecí systém Červený Kostelec 2. (1) Červený

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 28.5.2014 kancelář starosty 1. (1) Zakladatelské listiny Voda Červený Kostelec s.r.o. 2. (2) Volba dozorčí

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 6. řádné jednání Rady města, konané dne 5.3.2014 kancelář starosty 1. (1) Kanalizace vč. komunikace v Pazderně 2. (2) Správní budova místního

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 3. řádné jednání Rady města, konané dne 28.1.2015 kancelář starosty 1. (10) Snížení energetické náročnosti zdravotního střediska Jiří Prouza 2.

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 13.6.2012 kancelář starosty 1. (10) Zásobování vodou města Červený Kostelec Jiří Prouza 2. (2) Červený Kostelec - Olešnice,

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 19. řádné jednání Rady města, konané dne 1.9.2014 kancelář starosty 1. (27) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace Jiří Prouza 2. (28)

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013 kancelář starosty 1. (46) Veřejné prostranství mezi školami, k.ú.červený Kostelec Jiří Prouza 2. (47) Optický kabel

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 27.5.2015 kancelář starosty 1. (93) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace 2. (100) Červený

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 27. řádné jednání Rady města, konané dne 16.12.2015 kancelář starosty 1. (126) Žádost MKS o proúčtování záloh z r. 2014 2. (127) Odpisový plán

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 19. řádné jednání Rady města, konané dne 12.9.2012. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 19. řádné jednání Rady města, konané dne 12.9.2012. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 19. řádné jednání Rady města, konané dne 12.9.2012 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - Olešnice, propojení vodovodu Jiří Prouza 2. (2) Červený Kostelec - Olešnice,

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 2. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 2. jednání Červený Kostelec Usnesení z 2. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 20.1.2016 R-2016/02/1-2. Červený Kostelec 20.1.2016 Zázemí pro tenisové kurty v Červeném Kostelci uzavření Dohody o poskytnutí

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 12. řádné jednání Rady města, konané dne 16.5.2011 kancelář starosty 1. (1) Revitalizace parku A.B.Svojsíka Jiří Prouza 2. (2) Hospodaření 1.-4.2011 Věra Šimková 3. (3) Hospodaření

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 12. řádné jednání Rady města, konané dne 13.5.2015 kancelář starosty 1. (10) Kanalizace v ul. V Zahradách 2. (1) Žádost ředitele ZŠ V. Hejny o

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 4. řádné jednání Rady města, konané dne 16.2.2015 kancelář starosty 1. (100) Červený Kostelec Stolín Mstětín, splašková kanalizace 2. (101) Červený

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 16. řádné jednání Rady města, konané dne 15.7.2015 kancelář starosty 1. (76) Intenzifikace ČOV 2. (77) Červený Kostelec - Stolín, splašková kanalizace

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 15. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 15. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 15. řádné jednání Rady města, konané dne 31.7.2013 kancelář starosty 1. (10) I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská + 17. listopadu (chodníky + inženýrské sítě) Jiří

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 15. řádné jednání Rady města, konané dne 25.6.2014 kancelář starosty 1. (1) Optický kabel mezi MěÚ - Stará radnice - Městská policie, Červený

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 24. řádné jednání Rady města, konané dne 23.11.2011 kancelář starosty 1. (1) Zabezpečení svahu ulice Budovatelská, k.ú. Lhota za Č. Kostelcem Jiří Prouza [ Přijaté usnesení

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 5. řádné jednání Rady města, konané dne 22.2.2012 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - Olešnice, splašková kanalizace 2. (2) Kanalizační

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 9. řádné jednání Rady města, konané dne 29.4.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 9. řádné jednání Rady města, konané dne 29.4.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 9. řádné jednání Rady města, konané dne 29.4.2013 kancelář starosty 1. (1) Technická infrastruktura pro 7 RD Větrník, Červený Kostelec Jiří Prouza 2. (2) Červený Kostelec,

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 17. řádné jednání Rady města, konané dne 30.7.2014 kancelář starosty 1. (49) Červený Kostelec - Stolín - Mstětín, splašková kanalizace Jiří Prouza

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 26.1.2011 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace - domovní přípojky 2. (2) Hospodaření 1.-12.2010

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 18. řádné jednání Rady města, konané dne 29.8.2012. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 18. řádné jednání Rady města, konané dne 29.8.2012. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 18. řádné jednání Rady města, konané dne 29.8.2012 kancelář starosty 1. (10) Stavební úpravy č.p. 26, Komenského, Červený Kostelec 2. (1) Oprava lesních pěšin v lesoparku

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 18. řádné jednání Rady města, konané dne 12.8.2015 kancelář starosty 1. (19) Chodník Brodský - Hospoda U Prouzů 2. (20) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 22. řádné jednání Rady města, konané dne 5.10.2015 kancelář starosty 1. (36) Žádost navýšení kapacity ŠD při ZŠ V. Hejny Červený Kostelec 2. (59)

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM . (1) 2. (2) Komise pro otevírání obálek a vyhodnocení firem na dodávku stavby "Opěrná zeď v ulici Strmá, Horní Kostelec" Jiří Prouza 3. (3) MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 1. řádné jednání Rady města,

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 19. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 19. jednání Červený Kostelec Usnesení z 19. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 31.8.2016 R-2016/19/1-19. Červený Kostelec 31.8.2016 Kontrola plnění úkolu z jednání RM kontrolu plnění úkolů z jednání RM.

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW 1. (46) MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 11. řádné jednání Rady města, konané dne 28.4.2014 kancelář starosty Smlouva na zajištění dotace na opravu městského majetku poškozeného

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 17.9.2014 kancelář starosty 1. (24) Snížení energetické náročnosti zdravotního střediska 2. (25) Rekonstrukce

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 24. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 24. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 24. řádné jednání Rady města, konané dne 2.12.2013 kancelář starosty 1. (45) Technická infrastruktura pro 7 RD Větrník Jiří Prouza 2. (46) I/14 Červený Kostelec, OŽK

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 8. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 8. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 8. řádné jednání Rady města, konané dne 17.4.2013 kancelář starosty 1. (37) Sportovní hala v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (15) Tepelné úspory v Grafoklubu Červený

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 19. řádné jednání Rady města, konané dne 26.8.2015 kancelář strosty 1. (61) Výjimka z vyhlášky města č. 7/2005 - dětský den s večerním posezením

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 26. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 26. jednání Červený Kostelec Usnesení z 26. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 19.12.2016 R-2016/26/1-26. Červený Kostelec 19.12.2016 Červený Kostelec - Bohdašín, Náměrky splašková kanalizace uzavření

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 9. řádné jednání Rady města, konané dne 6.4.2011 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - Olešnice, splašková kanalizace 2. (2) Kanalizační přípojky - Červený Kostelec

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 10. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 10. jednání Červený Kostelec Usnesení z 10. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 10.5.2017 R-2017/10/1-10. Červený Kostelec 10.5.2017 Žádost o projednání možnosti zasíťování pozemku parc. č. 178/1 v kat.

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 10. řádné jednání Rady města, konané dne 20.4.2011 kancelář starosty 1. (1) Rekonstrukce vodovodu v ul.bratří Čapků, k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem 2. (10) Revitalizace

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 10. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 10. jednání Červený Kostelec Usnesení z 10. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 4.5.2016 R-2016/10/1-10. Červený Kostelec 4.5.2016 Červený Kostelec, rekonstrukce 4 mostů uzavření Smlouvy o právu provést

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 6. řádné jednání Rady města, konané dne 20.3.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 6. řádné jednání Rady města, konané dne 20.3.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 6. řádné jednání Rady města, konané dne 20.3.2013 kancelář starosty 1. (1) Optický kabel od ul. Komenského na SMK, Červený Kostelec Jiří Prouza 2. (2) Plánovací smlouva

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 7. řádné jednání Rady města, konané dne 19.3.2014 kancelář starosty 1. (10) I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská a ul. 17. listopadu - chodníky

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

U s n e s e n í z 27. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15,00hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 27. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15,00hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 27. jednání rady města dne 2.4.2012 v 15,00hod. v zasedací místnosti městského úřadu UR/27/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 27. jednání rady města Bod programu 1. UR/27/2/2012

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW 1. (10) 2. (11) MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 8. řádné jednání Rady města, konané dne 2.4.2014 kancelář starosty Analýza rizik vlivu staré ekologické zátěže na vodní zdroje

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 10. řádné jednání Rady města, konané dne 15.5.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 10. řádné jednání Rady města, konané dne 15.5.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 10. řádné jednání Rady města, konané dne 15.5.2013 kancelář starosty 1. (1) Tepelné úspory v Grafoklubu Červený Kostelec Jiří Prouza 2. (2) Úvěr na kanalizační přípojky

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 25. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 25. jednání Červený Kostelec Usnesení z 25. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 28.11.2016 R-2016/25/1-25. Červený Kostelec 28.11.2016 Červený Kostelec - Stolín, splašková kanalizace změnu vč. přílohy k

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 1. řádné jednání Rady města, konané dne 11.1.2012 kancelář starosty 1. (1) Rozpočtové opatření č. 87 2. (2) Rozpočtové opatření č. 88 3. (3) Rozpočtové opatření č. 89 4.

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 15. řádné jednání Rady města, konané dne 24.6.2015 kancelář starosty 1. (55) Rozpočtové opatření č. 6 2. (56) Rozpočtové opatření č. 7 3. (17)

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 6. řádné jednání Rady města, konané dne 9.3.2011 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - Olešnice, splašková kanalizace Jiří Prouza 2. (2) Rekonstrukce vodovodu v ulici

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 22. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 22. jednání Červený Kostelec Usnesení z 22. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 19.10.2016 R-2016/22/1-22. Červený Kostelec 19.10.2016 Červený Kostelec - Stolín - Mstětín, splašková kanalizace uzavření

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 4. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 4. jednání Červený Kostelec Usnesení z 4. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 17.2.2016 R-2016/04/1-4. Červený Kostelec 17.2.2016 Informace o průběhu příprav a realizací investičních akcí průběh příprav

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 24.10.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

L I B E R E C. MFRB přijetí daru pozemků a staveb v k.ú. Horní Hanychov a následný prodej vodovodního a kanalizačního řadu SVS a.s.

L I B E R E C. MFRB přijetí daru pozemků a staveb v k.ú. Horní Hanychov a následný prodej vodovodního a kanalizačního řadu SVS a.s. S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 05. 2015 Bod pořadu jednání: MFRB přijetí daru pozemků a staveb v k.ú. Horní Hanychov a následný prodej vodovodního

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 12. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 12. jednání Červený Kostelec Usnesení z 12. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 1.6.2016 R-2016/12/1-12. Červený Kostelec 1.6.2016 Zázemí pro tenisové kurty v Červeném Kostelci 1. vyloučení všech uchazečů

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 7. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 7. jednání Červený Kostelec Usnesení z 7. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 23.3.2016 R-2016/07/1-7. Červený Kostelec 23.3.2016 Kupní smlouva k poskytnutí části digitální technické mapy města uzavření

Více

Usnesení. z 18. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Usnesení. z 18. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 25.01.2012 Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 515/12 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu pana Miroslava

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

Zápis č. 38/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne

Zápis č. 38/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne Zápis č. 38/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 14.12. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Kahoun, MVDr. Jan Černý, Miroslav Zámostný, Tomáš Král, Ing. Jiří Čvančara Omluven: - Hosté: Ing. Havelková

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

RADA MĚSTA KORYČANY. Výpis usnesení ze 40. zasedání dne 12. dubna 2016

RADA MĚSTA KORYČANY. Výpis usnesení ze 40. zasedání dne 12. dubna 2016 R M 1/ 40 / 16 s c h v a l u j e Program zasedání Rady města Koryčany. Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 1 p. 2. R M 2/ 40 / 16 u k l á d á starostce města prověřit možnost ukončení nájmu pozemků

Více

Město Červený Kostelec Rada města Červený Kostelec Souhrn 19. řádné jednání Rady města, konané dne 8. 9. 2010 v 16:00 hod.

Město Červený Kostelec Rada města Červený Kostelec Souhrn 19. řádné jednání Rady města, konané dne 8. 9. 2010 v 16:00 hod. Město Červený Kostelec Souhrn 19. řádné jednání Rady města, konané dne 8. 9. 2010 v 16:00 hod. koncelář starosty R-2010/19/1 Rekonstrukce ulice Přemyslova informaci o investiční akci,,rekonstrukce ulice

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne 12.09.2013 Usnesení č. 01/06/2013 Zastupitelstvo

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

U S N E S E N Í z 26. schůze Rady města Letovice konané

U S N E S E N Í z 26. schůze Rady města Letovice konané U S N E S E N Í z 26. schůze Rady města Letovice konané 27. 10. 2015 2015-RM-26-1 Rada města bere na vědomí stav prováděných oprav na opěrné zdi komunikace k Zámku Letovice. 2015-RM-26-2 Rada města doporučuje

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.12.2006 32/2006 3. ZM V schvaluje rozpočet Města Dvůr Králové nad Labem na rok

Více

ul. 5. května schodiště zastávka

ul. 5. května schodiště zastávka A. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti umístění železniční zastávky jako práva věcného spočívající v právu zřídit a provozovat železniční zastávku včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v

Více

Město Kravaře. usn. čís / /2013. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís / /2013. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 20. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 17. 4. 2013 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 20. 143/2013 20. 149/2013 Ing. Andreas

Více

Usnesení. ze 7. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Usnesení. ze 7. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 27.4.2011 Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 197/11 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu pana Vladimíra

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 25. schůze rady města, kte rá se kon ala dne 14.12.2016 573/25/RM/2016 Souhlas s použitím znaku města I. Rada města souhlasí s použitím znaku města Vrchlabí

Více

(Viz usnesení RM č. 731 ze )

(Viz usnesení RM č. 731 ze ) č. 122 Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků stpč. 2835 o výměře 258 m 2, stpč. 2705 o výměře 168 m 2 a stpč. 2546 o výměře 165 m 2, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, za cenu

Více

U s n e s e n í z 34. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu

U s n e s e n í z 34. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu U s n e s e n í z 34. jednání rady města dne 27.6.2012 v 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu UR/34/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 34. jednání rady města Bod programu 1.

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 14. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 13.6.2016 366/14/RM/2016 Prodej pozemku - záměr (Š. A.) I. Rada města navrhuje zastupitelstvu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 6. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 10.12.2015 malý sál Divadla J. K. Tyla Červený Kostelec 1. (183) Kontrola plnění úkolů z jednání

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 16.01.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 23.01.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu JUDr. Ondřej Veselý

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 20. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 20. jednání Červený Kostelec Usnesení z 20. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 12.9.2016 R-2016/20/1-20. Červený Kostelec 12.9.2016 Informace o průběhu příprav a realizací investičních akcí informace o

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 31. 8. 2016 Přítomni dle

Více

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne . VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne 10. 10. 2016 Usnesení č. 913/16 RM uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmech bytů zvláštního určení, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31.

Více

Město Červený Kostelec Rada města Červený Kostelec Souhrn 15. řádné jednání Rady města, konané dne 7. 7. 2010 v 16:00 hod.

Město Červený Kostelec Rada města Červený Kostelec Souhrn 15. řádné jednání Rady města, konané dne 7. 7. 2010 v 16:00 hod. Město Červený Kostelec Souhrn 15. řádné jednání Rady města, konané dne 7. 7. 2010 v 16:00 hod. kancelář starosty R-2010/15/1 Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace uzavření Smlouvy o budoucí

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne 5. 11. 2012 Usnesení č. 368/12 RM pořízení územní studie na výstavbu průmyslové zóny v Brtnici. Usnesení č. 369/12 RM starostovi Stanislavu Jirků

Více

172. U S N E S E N Í ze dne 12. října 2010

172. U S N E S E N Í ze dne 12. října 2010 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 172. U S N E S E N Í ze dne 12. října 2010 3394/2010 RM s c h v a l u j e Kupní smlouvu č. 11/10 mezi městem, Sychrova 16, 562 24, IČ 279 676 a firmou ART DECOR

Více

Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje:

Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje: Usnesení z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 29. 10. 2009 Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje: Ad 1) Program jednání a jeho rozšíření o následující body: 13.1. Smlouva o poskytnutí

Více

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Výpis Usnesení č. 2-2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Libeř konaného

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne 29. 6. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV 2242 /2015 Počet listů dokumentu: 6 Usnesení RM č. 352/2015 Rada města Jablonné

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne Přítomno: 6 členů zastupitelstva, omluven 1, 1 host Určení zapisovatele: Lucie Svatošová Určení ověřovatelů zápisu: Radek Bareš, Kateřina Procházková 1. zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení ze

Více

58. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

58. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 58. schůze Rady města Rychvald, dne 19. 09. 2016 Kontrola usnesení 58/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání komise RM 58/2. Rada města b e r

Více

Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více