Kalendář akcí na říjen /st/ 15:00. Přehled bohoslužeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kalendář akcí na říjen 3. 10. /st/ 15:00. Přehled bohoslužeb"

Transkript

1 Kalendář akcí na říjen /st/ 15:00 19:30 prohlídka paláce Kinských - sraz před palácem /Simona Pišlová/ setkání studentů vysokých škol /čt/ 8:45 18:30 setkání farníků při čaji Rozhovory o životě z víry /Jozef Nagy/ /pá/ 19:00 příležitost ke svátosti smíření pro studenty středních a vysokých škol /po/ 18:00 přednáška z cyklu Životopis křesťanství KAP /Míla Muller/ /st/ 19:30 setkání studentů středních škol /čt/ 17:30 farní výbor /so/ 13:50 prohlídka Břevnovského kláštera - sraz před klášterem /čt/ 18:30 18:30 Rozhovory o životě z víry /Jozef Nagy/ redakční rada Vinice /út/ 19:00 ekonomická rada /st/ 19:30 pastorační rada /so/ 9:00 obnova pro seniory Radosti stáří - 12: /ne/ 16:00 loutkové divadlo /P. Pavel Kuneš/ Řádná dovolená P. Stanislawa: Přehled bohoslužeb Neděle 8:30 hod. kostel sv. Václava 10:30 hod. kostel sv. Václava /pro rodiny s dětmi/ 19:00 hod. kostel sv. Mikuláše /P. Pavel Kuneš/ Úterý 18:00 hod. kostel sv. Mikuláše Středa 18:00 hod. kostel sv. Václava /nejen pro mládež/ Čtvrtek 8:00 hod. kostel sv. Mikuláše Pátek 18:00 hod. kostel sv. Václava Sobota 8:00 hod. kostel sv. Mikuláše Vydává farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha-Vršovice. Fara: tel Náklady na vytištění jednoho exempláře jsou cca 15,- Kč. Lze na ně přispět do kasičky u tisku. Vydání dalšího čísla Vinice je plánováno na neděli Příspěvky je třeba dodat do Kontakt: případně osobně nebo vinný box v kostele sv. Václava vzadu Šéfredaktor: Miloslav Müller ml. (MiM), Praha 10, Pod Sychrovem 28, tel , Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 28. září Léta Páně 2007 má své pojmenování tentokrát dvojnásob trefně, neboť její říjnové číslo vychází na svátek jednoho z patronů naší farnosti. Tento český kníže žil v období počátků českého státu, které je zároveň i obdobím počátku písemnictví na našem území. Omezený rozsah pramenů o životě světce a jejich charakter tak stále znovu svádějí k různým spekulacím. Lze se vůbec dopátrat skutečného Václavova životního příběhu? V souvislosti se státním svátkem 28. září jsem zaznamenal hlasy, že Den české státnosti by měl být spojen spíše s mladším Václavovým bratrem Boleslavem I., který má být považován za pravého zakladatele českého státu. Čistě technicky vzato na tom něco je. Boleslav totiž české knížectví centralizoval, když zlikvidoval 10 ŘÍJEN další knížata na území Čech, jakým snad byl i Radslav Zlický, kterého vidíme v pravé části velké vitráže v našem presbytáři. Boleslav dále vytvořil systém státní správy, několikanásobně rozšířil vojsko apod. tedy budoval stát. Nenechme se však zmást. Státnost je přeci něco jiného než úřady a armáda. Jde především o vtisknutí silné ideje, na níž stát i společnost stojí (viz výrok T.G.Masaryka, že státy se udržují těmi idejemi, na nichž vznikly). A v této věci je Václavova pečeť nezpochybnitelná: usiloval o to, aby jeho (a naše) země byla nejen pokřtěna, ale i pokřesťanštěna. Přijetí Krista jako Spasitele, to je idea, na níž naše země stojí. Stojí? Nedívejme se škarohlídsky kolem, užitečnější je pohled na naše vlastní nohy. MiM

2 OHLÉDNUTÍ za uplynulým měsícem nebo i dál Zprávy o uplynulých událostech v naší farnosti shromažďuje Markéta Řečinská. Neváhejte a vzpomínejte! Zasedání ekonomické rady farnosti Dne se sešla ke svému jednání doplněná ekonomická rada farnosti ve složení Stanislaw Góra - farář, Hana Rechnerová, Jana Jeništová, Martin Bouček, Jiří Rechner, Jiřina Haaszová a Eva Hrubá (host). Z programu jednání: J. Rechner seznámil ER se situací ve financování oprav v kostele svatého Václava. Dále byla projednána finanční situace farnosti a stanoveny kroky vedoucí k úsporám výdajů. (Údaje o stavu hospodaření naší farnosti uvedeme v některém z příštích čísel Vinice pozn. red.) Byly přijaty i návrhy pro zajištění pravidelných příjmů farnosti. P. Stanislaw informoval ER o úpravách fary, s ohledem na finanční situaci farnosti použil vlastní prostředky na nákup materiálu, práce zdarma a s láskou provedli farníci z minulých působišť P. Stanislawa Dobříše, Stodůlek i z Polska. Vřelé díky za jejich obětavou a nezištnou pomoc. Jiřina Haaszová místopředseda ER Zasedání pastorační rady farnosti Na zasedání byli nejprve zvoleni místopředseda PR (L. Jeništa) a tajemník (Z. Váchová). PR poté probrala pravidelné akce konané ve farnosti. P. Stanislaw má každé pondělí volný den pokud záležitost počká do druhého dne, je žádoucí se tak zařídit. P. Pavel Kuneš má ve farnosti 3 aktivity (eucharistie v neděli v 19:00, náboženství pro dospělé ve středu v 18:00 a loutkové divadlo poslední neděli v měsíci od 16:00). PR souhlasí, že v případě nepřítomnosti P. Stanislawa není nutno ve všední den shánět kněze na zástup a místo mše sv. proběhne bohoslužba slova s podáváním sv. přijímání. P. Stanislaw plánuje pozvat kněze bývalé farníky P. Kotase a P. Semelu mladšího. Jednou do roka by se měl konat den nemocných, a to nejspíše někdy před Velikonocemi. Adventní obnova proběhne od 16:00 (hodinová přednáška K. Lachmanové, po ní svátost smíření, pozváni i cizí kněží). Rozsáhlejší postní obnova bude mít formu deseti setkání vždy v úterý večer ( až ). J. Nagy navrhnul na čtvrtky večer společné rozhovory nad Písmem. Po druhé nedělní mši sv. se tak jako dosud bude podávat káva a čaj. Zpovědní místnost dostane nové dveře a výstavní panely budou přesunuty na druhou stranu kostela, aby nedocházelo k rušení zpovídajících se. Zmíněna byla problematika mříží u kostela sv. Václava v současnosti nebude řešena, je třeba se zabývat naléhavějšími úkoly. Simona Pišlová hledá námět na další výstavu v kostele sv. Václava. P. Stanislaw má dovolenou Příští setkání PR se koná od 19:30 opět na faře. Zuzana Váchová - tajemnice PR Týdenní program Pondělí 17:00 19:30 řezbářský kroužek /Václav Novák/ BOH 18:00 19:30 (2.m) přednáška z cyklu Životopis křesťanství /Míla Müller/ KAP Úterý 16:00 17:30 Barevný kroužek /Simona Pišlová/ KLU 18:00 20:00 dramatický kroužek dospělých /Dana Vacková/ KLU 17:00 18:00 Biblická hodina /Jozef Nagy/ 19:00 modlitební setkání /Václav Novák/ KAP 19:00 21:00 cvičení pro radost BOH Středa 9:00 11:00 setkání maminek s miminky a předškoláky /Zdena Čiháková/ 15:00 návštěvy galerií /Simona Pišlová/ různé 15:00 16:45 možnost setkání s knězem 16:00 Euroskaut /Lukáš Alexa/ BOH 16:45 18:00 otevřena farní kancelář 18:00 náboženství pro dospělé / P. Pavel Kuneš/ 18:45 úklid kostela sv. Václava VAC 18:45 setkání mladých VAC 19:00 pěvecký sbor /Olga Polanská/ KAP 19:30 (1.m) setkání VŠ mládeže 19:30 (2.m) setkání SŠ mládeže Čtvrtek 8:45 (1.m) setkání farníků při čaji 8:45 Mariina legie /Marie Pokorná/ 16:00 16:45 náboženství pro mladší děti /Jarka Nagyová/ 16:45 17:30 náboženství pro starší děti /Hana Rechnerová/ 17:30 dramatický kroužek pro děti /Dana Vacková/ 18:30 Rozhovory /Jozef Nagy/ 19:00 zkouška Kapela Missa 20:00 21:00 tichá adorace před Eucharistií /Jiří Vyšohlíd/ MIK Sobota 10:00 12:00 modelářský kroužek /Petr Hříbek/ BOH 14:00 (jednou měsíčně) procházky Prahou různé Neděle 9:30 10:30 prodej knih /Alena Králová/ VAC 9:30 10:30 farní knihovna /Jana Stibůrková/ VAC 16:00 (posl.m) loutkové divadlo /P. Pavel Kuneš/ 1.m = první v měsíci posl.m = poslední v měsíci BOH Bohdalec fara KAP kaple kostela sv. Václava KLU klubovna kostela sv. Václava MIK kostel sv. Mikuláše VAC kostel sv. Václava

3 POZVÁNÍ k akcím v naší farnosti i mimo ni Nábor nových členů do divadelního kroužku se týká dětí i dospělých! Kroužek dětí se schází ve čtvrtek od 17:30 na faře, dospělí pak v rámci Tvořivých setkání v úterý od 18:00 v klubovně kostela sv. Václava. Dana Vacková Požehnání pamětní desky F. Noska Tento významný katolický činitel meziválečné doby se nyní dočkal desky, umístěné na domě v Peckově ulici č. 3 v Praze 8 Karlíně, kde Nosek žil a zemřel. Na desce je nápis: V tomto domě žil v létech JUDr. František Nosek, františkánský terciář, křesťanský politik, národohospodář. V sobotu 6. října 2007 v 15 hodin bude za F. Noska obětována mše svatá v kostele sv. Cyrila a Metoděje na Karlínském náměstí. Hlavním celebrantem bude otec Antonín Klaret Dabrowski OFM. Všechny srdečně zve Národní rada Sekulárního františkánského řádu (dříve III. řád sv. Františka). Po mši sv., tj. asi v 16h, odejdeme k pamětní desce (asi 200 m) a otec Antonín ji požehná. Na závěr vás zveme ke kratšímu posezení a rozhovoru na karlínskou faru v Křižíkově ulici. Miloslav Müller st. VÝHLED na následující měsíc nebo i trochu dál Informace o chystaných akcích v naší farnosti shromažďuje Eva Hrubá, která vypomáhá ve farní kanceláři. Zprávy tohoto druhu nám proto prosím předávejte jejím prostřednictvím, případně na ovou adresu Vinice. Pro příští čísla Vinice je zapotřebí: snížit náklady na tisk zakoupením kvalitní tiskárny, která bude využívána i pro další potřeby farnosti: rozhodnete-li se přispět, předejte dar P. Stanislawovi nebo ve farní kanceláři paní Evě Hrubé posílit redakční radu: hlaste se šéfredaktorovi, práce je dost :)) postarat se o zkompletování a sešití výtisků OSOBNÍ zprávy o lidech z našeho středu Ověřené informace o významných jubileích či podstatných momentech v životě farníků shromažďuje Alena Králová. Dobrovolné přiznání se dotyčných osob i bonzování na ostatní je vítáno! Gratulace panu Maršíkovi (93 let) Milý pane Maršíku! Svátek Václava i narozenin více než devadesátých... Čas nezastavíš, ten se žene dál a dál. Ale každý den má hodně krás, / vůni květů, svit slunce i jen najít si pro někoho čas. Přát i v den sváteční člověku blízkému, / člověku láskyplnému člověku obdivuhodnému. Dnes sbírám své vzpomínky / jak drahocenné kamínky. Když začnu tvořit mozaiku svého života, / tu na mne zazáří veliká Boží dobrota. Já vidím i vím, jaké divy v mém žití / Pán Bůh činil i činí. Kolik mi toho jenom dal /více než by si člověk přál. Ať na cestu mi dále svítí / do časů dalších jíti! To Vám náš oblíbený a všemi ctěný příteli Václave do dalších let všichni přejeme. J. Nováková Rozhovor s P. Pavlem Kunešem MiM: Pavle, odešel jsi do důchodu jak vypadá v Tvém pojetí? Pavel: Někdy si připadám skutečně jako důchodce, tedy člověk, který nemá vůbec žádný čas, poněvadž mám neustále něco před sebou. Všelijací lidé mě navštěvují, leckdo něco chce. MiM: Lidé se na Tebe obracejí... (Připomínám Tvůj telefon ) Jsi dál nějak vázán službou v Církvi nebo jsi kněz na volné noze? Pavel: Byl jsem jmenován výpomocným duchovním. Takže zastupuji kněze, kde je potřeba. Nevím, zda mi uvěříš, ale zatím jsem nenašel čas pro žádné své koníčky. MiM: Které Tvé současné aktivity Ti nejvíce dělají radost? Pavel: Obecně řečeno, dělám s radostí skoro úplně všechno. Těší mě rozhovory s pacienty v nemocnici v Měšicích, besedy s důchodci, vyučování na Arcibiskupském gymnáziu, mešní setkávání v neděli večer atd. MiM: Proč jsi se vlastně rozhodl do důchodu odejít? Pavel: Důvodů jsem měl více. Začal jsem uvažovat o odchodu před několika lety. Tehdy někteří členové naší farní rady usoudili, že způsobuji úpadek vršovické farnosti. Podle jedněch jsem nebyl dost duchovní, podle druhých mně chyběly manažerské schopnosti. V jiných kostelích lidé přibývali, zatímco u nás ubývali. Řekl jsem tedy, aby to se mnou vydrželi do sedmdesáti. Vím, že to nebyla ta správná reakce, ale jak už nějaké slovo vyslovíš, začne žít svým vlastním životem jako skutečné a potom už se všechno jenom vrší dál. V zásadě jsem však přesvědčen o tom, že vedoucí místa mají obsazovat lidé, kteří jsou mladí a schopní. Sami vidíte, co všechno se tu změnilo za dva měsíce, např. na faře, k čemuž já bych

4 se byl nikdy neodhodlal. Další z důvodů je krásně vyjádřen v jednom z posledních KT v Perspektivách (KT č. 34, pozn. red.), kde je na úvodní straně celostránkový rozklad o dvou druzích kněží, korintských a pavlovských. Autor toho článku cituje vídeňského teologa Zulehnera, který to odborně a velmi krásně rozkládá. (Korintští kněží by byli důvěryhodní členové farnosti, jejichž skupina by společně vykonávala dobrovolnou kněžskou službu ve své farnosti pozn. red.) Velice se mi to líbilo, protože to je to, co si myslím už dvacet let, neustále se tím zaměstnávám a mluvil jsem o tom vícekrát na kněžské radě i s biskupy. MiM: Dobře, ale jak to souvisí s Tebou? Pavel: Článek v Perspektivách jsem uvedl kvůli řešení nedostatku kněží. U nás se tzv. řeší obnovou farností, která žel s sebou nese jejich likvidaci, ale jsou zjevně i jiné možnosti. Jak říká můj přítel, když si s přístrojem nevíš rady, tak v nouzi nejvyšší si přečti návod. Zulehner ve své knize připomíná návod, který máme v Bibli. Rád bych podpořil tento názor, protože se mi zdá, že naše situace je mnohem bližší prvním křesťanům než těm, kteří žili ve století šestnáctém. MiM: Byl bych rád, abys měl touto formou příležitost našemu farnímu společenství něco sdělit aby Tvůj důchod nebyl náhlým umlknutím, protože takové ticho nebývá příjemné... Pavel: Byl jsem tu déle než moji předchůdci s výjimkou Jiřího Hájka, který tu byl sedmnáct let. Zažil jsem tu mnoho krásných chvil, na které nezapomenu. Ranní mše u sv. Mikuláše a rozhovory při nich zůstanou jistě i v paměti účastníků. Mládež se svou starostí o děti i o provoz kostela.nechtěj po mě, abych všechno vyjmenoval. Proto se nemohu a nechci k nikomu otočit zády. Ale tady najednou vzniká problém. Přišel nový kněz, P. Stanislaw, s jinými přednostmi a představami a mohlo by působit těžkosti, kdybychom byli spolu srovnáváni a posuzováni. Vždyť víte, jak tomu bylo v Korintě. Nejsnadnější pro život farnosti bývá, když se minulý farář docela ztratí. Postavení nás obou je tedy trochu obtížné a čas ukáže, jak a zda to oba zvládneme. V žádném případě nechci narušovat Stanislawovo úsilí. Mám-li ještě něco dodat, pak je to poděkování Zdeně Lomové. Blíží se také k sedmdesátce a denně chodila na faře mockrát nahoru dolů, aby nakrmila bezdomovce, vyhledávala v matrikách doklady pro žadatele, vyplňovala formuláře pro opravy a starala se o včasné zaplacení všech položek, kontrolovala řemeslníky, dbala, aby záchody na faře voněly čistotou a měsíčně dávala skoro třetinu svého důchodu do farní pokladny. Kdo ji znáte, víte, že toho dělala ještě mnohokrát víc. MiM: Řekl bys nám něco o svém dudáctví? Mnozí z nás si všimli Tvé fotografie v KT, kterak v ornátě a

5 KOUTEK aneb Vinička pro viňátka i neviňátka O tuto sekci se stará Simona Pišlová. Sebeztřeštěnější nápady na rozšíření náplně určitě realizuje! Pár vtipů pro dobrou náladu (nebo i k zamyšlení? :)) Ptá se kudlanka nábožná jetele: "Jeteli, proč se nemodlíš?" "Nechci být spasen. Jde misionář po poušti a najednou se před ním zjeví lev. Misionář se začne modlit: "Pane bože, dej tomu lvovi křesťanské city." A ten lev se postaví na zadní, sepne ruce a říká: "Děkuji ti Hospodine za jídlo, které teď přijmu." Včera jsem se stal Svědkem Jehovovým. Ne kvůli té víře, ale aby mi přestali otravovat u dveří. "Pane Bože, co je to pro tebe tisíc let?" "Chvilička." "A Pane Bože, co je to pro tebe tisíc dolarů?" "Penízek." "Pane, prosím tě, dej mi penízek." "Jistě, počkej chviličku." s dudami na ramenou kráčíš v průvodu na Svatém Vavřinečku. Pavel: K dudám mám blízko od dětství, líbily se mi vzhledem i zvukem. Možná i proto, že dědeček pocházel z Chodska. Dudy provázejí lidstvo velmi dlouho, nejstarší zachované dudy pocházejí z Abrahamova rodiště a jsou staré 5300 let. Ty moje jsou staré pět let a učil jsem se na ně podle učebnice. Moje hraní tomu odpovídá. Za tu dobu jsem se už seznámil s některými dudáky. Letos poprvé jsem byl v neděli na slavné chodské pouti u sv. Vavřinečka. Moji spolucelebranti mě tam přemluvili, abych zahrál u oltáře Ha ty svatyj Vavřinečku. Ostatní už víte. MiM: Zpívání koled na Vánoce a při Tříkrálové sbírce v Tvém doprovodu bylo nezapomenutelné. Můžeme se těšit i letos? Pavel: U sv. Mikuláše jsem každoročně hrával aspoň Narodil se Kristus Pán a při sbírce s dětmi také. Bude-li třeba, půjdu podpořit Charitu opět. MiM: Pavle, moc děkuji. PROSTOR pro sdílení myšlenek, zážitků apod. Světec v tomto měsíci: Sv. Kryšpín a Kryšpián, bratři mučedníci Mrtvým modlám se klanět nebudeme, jsme křesťané a přišli jsme sem, abychom vedli lid ke Kristu. Tak odpověděli, když byli nuceni císařským náměstkem k zapření Krista a k obětování modlám. Kdo byli tito muži? Byli to rodní bratři a pocházeli z urozené římské rodiny, v níž se narodili ve 3. století. Společně se svatým biskupem Dionýsem se odebrali do Francie, aby zde hlásali Krista. Usadili se v Soissons v severní Francii, kde si zřídili obuvnickou dílnu. Při své práci mluvili se zákazníky o Bohu a Kristu, a svými slovy, ale hlavně skutky si získali lásku a úctu obyvatel, z nichž se mnozí obrátili ke křesťanství. Bratři totiž pracovali pilně, chudým lidem šili obuv zdarma. Ale ne všichni měli kadeřávky jak se bratrům někdy říkalo, v oblibě (latinské crispus znamená kadeřavý). Zejména místní obuvníci nebyli takovou konkurencí právě nadšeni.

6 Když vypuklo pronásledování křesťanů, byli oba bratři udáni, zatčeni, a jak bylo zmíněno výše, nuceni k odpadu od víry. Po jejich odpovědi místodržící soptil vzteky a dal oba krutě mučit. Byli nataženi na skřipec, ze zad jim stahovali pruhy kůže, v kotli byli vařeni, ale vše jako zázrakem přežili. Podle legendy místodržící spáchal sebevraždu a oba stateční bratři byli setnuti mečem. Jejich památku si připomínáme 25 října. Bývají znázorněni v občanském oděvu, obvykle s ševcovským náčiním, někdy mají jako atribut mučitelské nástroje: meč, mlýnský kámen, kotel s olejem, nůž, hranici... Jsou patrony především ševců, ale též sedlářů, koželuhů, rukavičkářů. Svatí bratři získali pro víru mnoho lidí, nejen slovy, ale zejména skutky. I my jsme posláni hlásat Krista. Slovy i skutky po vzoru svatých bratří Kryšpína a Kryšpiána. Alena Králová M. Parodi: Najdi v sobě sílu radosti Milí čtenáři Vinice, v poslední době mě zaujala tato kniha italského autora Marina Parodiho. V lecčems ovlivnila cestu mého duchovního rozvoje, proto vám informaci o ní zde předkládám. Možná si někdy kladete otázku, proč když jste hluboce věřící křesťané nejste vlastně stále naplněni radostí. Možná, že právě nyní máte v srdci pocity akutní či chronické zádumčivosti, sklíčenosti, frustrace nebo hluboké deprese. Autor sice doporučuje naši víru, která nám nedodává radostný náboj, podrobit důkladnému kritickému zkoumání, ale zároveň s velmi chápajícím přístupem bere v úvahu všechny možné životní rány, jež nás radosti mohly zbavit. Těžká nemoc, zdravotní postižení, smrt někoho blízkého včetně smrti vlastního dítěte, ztráta zaměstnání či jiné životní perspektivy to vše jsou tak závažné skutečnosti s mnohdy nezměnitelným koncem, že je pochopitelný hluboký smutek, zoufalství a bolest. Parodi nás svým textem bere kolem ramen a s pochopením říká: Ano, rozumím tomu, ale přesto je třeba v sobě najít sílu radosti. Každý to navíc musí dokázat sám, i když dobře vyzbrojen vírou v křesťanskou zvěst, opřen o výroky a činy Ježíše Krista a také o vědomí, že Bůh nás stvořil silnější, než je jakákoli událost, která nás může potkat. Autor s námi ovšem jen tak v textu nad různými situacemi nefilozofuje. Předkládá nám velmi přehledně koncipovanou cestu k životu v radosti. Kromě toho je publikace obohacena četnými výroky západních i východních myslitelů, duchovních, filozofů, psychologů, lékařů, a dále zde najdeme také mnoho autentických příkladů z životní praxe. Jednotlivé kameny naší cesty k radosti reprezentují již názvy jednotlivých kapitol: Vůle, Víra, Modlitba, Vytrvalost, Odpuštění, Procitnutí, Svoboda, Vděčnost, Slovo a Čin. Pavla Králová Národní knihovna ČR v loňském roce koupila v pařížské dražbě neznámý zlomek latinského překladu Dalimilovy kroniky. Fragment obsahuje mj. řadu obrázků, které věrně ilustrují život našeho patrona sv. Václava, jak ho uchovala lidová tradice. Malby na pergamenu se dochovaly v podivuhodné svěžesti. Nahoře: sv. Václav a jeho sluha přinášejí vdovám dřevo z lesa. Dole: sv. Václav se v noci modlí, za ním krvavé stopy; sv. Václav učí své sluhy; jeden ze sluhů ho bičuje; sv. Václav zouvá boty svému sluhovi Podivenovi. (v.s.)

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL (Otázky pro vizitovaného a vizitátora v litoměřické diecézi) Schváleno Kněžskou radou litoměřické

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XXI. Září 2015 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zdravím vás na začátku nového školního roku, tedy i nové farní sezony. Je tady

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Tabulka pořadí předností liturgických dnů

Tabulka pořadí předností liturgických dnů Tabulka pořadí předností liturgických dnů ze Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 59-61 I. Slavnosti Velikonoční triduum. Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Březen 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v únoru byli ohlášeni kandidáti na křest o letošních Velikonocích. Měli přijít

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI SOBĚSLAV, CHOUSTNÍK, BUDISLAV, JANOV, DÍRNÁ, NEDVĚDICE, TUČAPY PŘEHLED AKCÍ V ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOBĚ 2016 Adventní hymnus Rorate coeli Rosu dejte nebesa shůry a jako déšť vydejte

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Ročník XXII. Září 2016

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Ročník XXII. Září 2016 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XXII. Září 2016 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, tak zase začíná nová pastorační sezona, nebo chcete-li nový školní rok. Novinkou

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník XV. Prosinec 2009 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněţenky, jsme v době adventní, čekáme na příchod Spasitele. Pokaţdé po proměňování

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_01_Svatý Václav Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13 Nová generace Úvod Na českých školách studuje 1.800.000 studentů. Kolik z nich slyšelo evangelium? Nová generace je studentská křesťanská organizace zaměřená na studenty a jejich

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Jiří Kuře Král (* 1934)

Jiří Kuře Král (* 1934) Jiří Kuře Král (* 1934) vypracovali: Josef Crkal, Hana Landová Žofie Nováková Radka Staňková Tomáš Taybner Základní škola Mladá Boleslav, Komenského náměstí 91 pedagogické vedení: PhDr. Adam Krupička,

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská knihovna

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 7. května 2011 Společná píseň

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více