Kalendář akcí na říjen /st/ 15:00. Přehled bohoslužeb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kalendář akcí na říjen 3. 10. /st/ 15:00. Přehled bohoslužeb"

Transkript

1 Kalendář akcí na říjen /st/ 15:00 19:30 prohlídka paláce Kinských - sraz před palácem /Simona Pišlová/ setkání studentů vysokých škol /čt/ 8:45 18:30 setkání farníků při čaji Rozhovory o životě z víry /Jozef Nagy/ /pá/ 19:00 příležitost ke svátosti smíření pro studenty středních a vysokých škol /po/ 18:00 přednáška z cyklu Životopis křesťanství KAP /Míla Muller/ /st/ 19:30 setkání studentů středních škol /čt/ 17:30 farní výbor /so/ 13:50 prohlídka Břevnovského kláštera - sraz před klášterem /čt/ 18:30 18:30 Rozhovory o životě z víry /Jozef Nagy/ redakční rada Vinice /út/ 19:00 ekonomická rada /st/ 19:30 pastorační rada /so/ 9:00 obnova pro seniory Radosti stáří - 12: /ne/ 16:00 loutkové divadlo /P. Pavel Kuneš/ Řádná dovolená P. Stanislawa: Přehled bohoslužeb Neděle 8:30 hod. kostel sv. Václava 10:30 hod. kostel sv. Václava /pro rodiny s dětmi/ 19:00 hod. kostel sv. Mikuláše /P. Pavel Kuneš/ Úterý 18:00 hod. kostel sv. Mikuláše Středa 18:00 hod. kostel sv. Václava /nejen pro mládež/ Čtvrtek 8:00 hod. kostel sv. Mikuláše Pátek 18:00 hod. kostel sv. Václava Sobota 8:00 hod. kostel sv. Mikuláše Vydává farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha-Vršovice. Fara: tel Náklady na vytištění jednoho exempláře jsou cca 15,- Kč. Lze na ně přispět do kasičky u tisku. Vydání dalšího čísla Vinice je plánováno na neděli Příspěvky je třeba dodat do Kontakt: případně osobně nebo vinný box v kostele sv. Václava vzadu Šéfredaktor: Miloslav Müller ml. (MiM), Praha 10, Pod Sychrovem 28, tel , Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 28. září Léta Páně 2007 má své pojmenování tentokrát dvojnásob trefně, neboť její říjnové číslo vychází na svátek jednoho z patronů naší farnosti. Tento český kníže žil v období počátků českého státu, které je zároveň i obdobím počátku písemnictví na našem území. Omezený rozsah pramenů o životě světce a jejich charakter tak stále znovu svádějí k různým spekulacím. Lze se vůbec dopátrat skutečného Václavova životního příběhu? V souvislosti se státním svátkem 28. září jsem zaznamenal hlasy, že Den české státnosti by měl být spojen spíše s mladším Václavovým bratrem Boleslavem I., který má být považován za pravého zakladatele českého státu. Čistě technicky vzato na tom něco je. Boleslav totiž české knížectví centralizoval, když zlikvidoval 10 ŘÍJEN další knížata na území Čech, jakým snad byl i Radslav Zlický, kterého vidíme v pravé části velké vitráže v našem presbytáři. Boleslav dále vytvořil systém státní správy, několikanásobně rozšířil vojsko apod. tedy budoval stát. Nenechme se však zmást. Státnost je přeci něco jiného než úřady a armáda. Jde především o vtisknutí silné ideje, na níž stát i společnost stojí (viz výrok T.G.Masaryka, že státy se udržují těmi idejemi, na nichž vznikly). A v této věci je Václavova pečeť nezpochybnitelná: usiloval o to, aby jeho (a naše) země byla nejen pokřtěna, ale i pokřesťanštěna. Přijetí Krista jako Spasitele, to je idea, na níž naše země stojí. Stojí? Nedívejme se škarohlídsky kolem, užitečnější je pohled na naše vlastní nohy. MiM

2 OHLÉDNUTÍ za uplynulým měsícem nebo i dál Zprávy o uplynulých událostech v naší farnosti shromažďuje Markéta Řečinská. Neváhejte a vzpomínejte! Zasedání ekonomické rady farnosti Dne se sešla ke svému jednání doplněná ekonomická rada farnosti ve složení Stanislaw Góra - farář, Hana Rechnerová, Jana Jeništová, Martin Bouček, Jiří Rechner, Jiřina Haaszová a Eva Hrubá (host). Z programu jednání: J. Rechner seznámil ER se situací ve financování oprav v kostele svatého Václava. Dále byla projednána finanční situace farnosti a stanoveny kroky vedoucí k úsporám výdajů. (Údaje o stavu hospodaření naší farnosti uvedeme v některém z příštích čísel Vinice pozn. red.) Byly přijaty i návrhy pro zajištění pravidelných příjmů farnosti. P. Stanislaw informoval ER o úpravách fary, s ohledem na finanční situaci farnosti použil vlastní prostředky na nákup materiálu, práce zdarma a s láskou provedli farníci z minulých působišť P. Stanislawa Dobříše, Stodůlek i z Polska. Vřelé díky za jejich obětavou a nezištnou pomoc. Jiřina Haaszová místopředseda ER Zasedání pastorační rady farnosti Na zasedání byli nejprve zvoleni místopředseda PR (L. Jeništa) a tajemník (Z. Váchová). PR poté probrala pravidelné akce konané ve farnosti. P. Stanislaw má každé pondělí volný den pokud záležitost počká do druhého dne, je žádoucí se tak zařídit. P. Pavel Kuneš má ve farnosti 3 aktivity (eucharistie v neděli v 19:00, náboženství pro dospělé ve středu v 18:00 a loutkové divadlo poslední neděli v měsíci od 16:00). PR souhlasí, že v případě nepřítomnosti P. Stanislawa není nutno ve všední den shánět kněze na zástup a místo mše sv. proběhne bohoslužba slova s podáváním sv. přijímání. P. Stanislaw plánuje pozvat kněze bývalé farníky P. Kotase a P. Semelu mladšího. Jednou do roka by se měl konat den nemocných, a to nejspíše někdy před Velikonocemi. Adventní obnova proběhne od 16:00 (hodinová přednáška K. Lachmanové, po ní svátost smíření, pozváni i cizí kněží). Rozsáhlejší postní obnova bude mít formu deseti setkání vždy v úterý večer ( až ). J. Nagy navrhnul na čtvrtky večer společné rozhovory nad Písmem. Po druhé nedělní mši sv. se tak jako dosud bude podávat káva a čaj. Zpovědní místnost dostane nové dveře a výstavní panely budou přesunuty na druhou stranu kostela, aby nedocházelo k rušení zpovídajících se. Zmíněna byla problematika mříží u kostela sv. Václava v současnosti nebude řešena, je třeba se zabývat naléhavějšími úkoly. Simona Pišlová hledá námět na další výstavu v kostele sv. Václava. P. Stanislaw má dovolenou Příští setkání PR se koná od 19:30 opět na faře. Zuzana Váchová - tajemnice PR Týdenní program Pondělí 17:00 19:30 řezbářský kroužek /Václav Novák/ BOH 18:00 19:30 (2.m) přednáška z cyklu Životopis křesťanství /Míla Müller/ KAP Úterý 16:00 17:30 Barevný kroužek /Simona Pišlová/ KLU 18:00 20:00 dramatický kroužek dospělých /Dana Vacková/ KLU 17:00 18:00 Biblická hodina /Jozef Nagy/ 19:00 modlitební setkání /Václav Novák/ KAP 19:00 21:00 cvičení pro radost BOH Středa 9:00 11:00 setkání maminek s miminky a předškoláky /Zdena Čiháková/ 15:00 návštěvy galerií /Simona Pišlová/ různé 15:00 16:45 možnost setkání s knězem 16:00 Euroskaut /Lukáš Alexa/ BOH 16:45 18:00 otevřena farní kancelář 18:00 náboženství pro dospělé / P. Pavel Kuneš/ 18:45 úklid kostela sv. Václava VAC 18:45 setkání mladých VAC 19:00 pěvecký sbor /Olga Polanská/ KAP 19:30 (1.m) setkání VŠ mládeže 19:30 (2.m) setkání SŠ mládeže Čtvrtek 8:45 (1.m) setkání farníků při čaji 8:45 Mariina legie /Marie Pokorná/ 16:00 16:45 náboženství pro mladší děti /Jarka Nagyová/ 16:45 17:30 náboženství pro starší děti /Hana Rechnerová/ 17:30 dramatický kroužek pro děti /Dana Vacková/ 18:30 Rozhovory /Jozef Nagy/ 19:00 zkouška Kapela Missa 20:00 21:00 tichá adorace před Eucharistií /Jiří Vyšohlíd/ MIK Sobota 10:00 12:00 modelářský kroužek /Petr Hříbek/ BOH 14:00 (jednou měsíčně) procházky Prahou různé Neděle 9:30 10:30 prodej knih /Alena Králová/ VAC 9:30 10:30 farní knihovna /Jana Stibůrková/ VAC 16:00 (posl.m) loutkové divadlo /P. Pavel Kuneš/ 1.m = první v měsíci posl.m = poslední v měsíci BOH Bohdalec fara KAP kaple kostela sv. Václava KLU klubovna kostela sv. Václava MIK kostel sv. Mikuláše VAC kostel sv. Václava

3 POZVÁNÍ k akcím v naší farnosti i mimo ni Nábor nových členů do divadelního kroužku se týká dětí i dospělých! Kroužek dětí se schází ve čtvrtek od 17:30 na faře, dospělí pak v rámci Tvořivých setkání v úterý od 18:00 v klubovně kostela sv. Václava. Dana Vacková Požehnání pamětní desky F. Noska Tento významný katolický činitel meziválečné doby se nyní dočkal desky, umístěné na domě v Peckově ulici č. 3 v Praze 8 Karlíně, kde Nosek žil a zemřel. Na desce je nápis: V tomto domě žil v létech JUDr. František Nosek, františkánský terciář, křesťanský politik, národohospodář. V sobotu 6. října 2007 v 15 hodin bude za F. Noska obětována mše svatá v kostele sv. Cyrila a Metoděje na Karlínském náměstí. Hlavním celebrantem bude otec Antonín Klaret Dabrowski OFM. Všechny srdečně zve Národní rada Sekulárního františkánského řádu (dříve III. řád sv. Františka). Po mši sv., tj. asi v 16h, odejdeme k pamětní desce (asi 200 m) a otec Antonín ji požehná. Na závěr vás zveme ke kratšímu posezení a rozhovoru na karlínskou faru v Křižíkově ulici. Miloslav Müller st. VÝHLED na následující měsíc nebo i trochu dál Informace o chystaných akcích v naší farnosti shromažďuje Eva Hrubá, která vypomáhá ve farní kanceláři. Zprávy tohoto druhu nám proto prosím předávejte jejím prostřednictvím, případně na ovou adresu Vinice. Pro příští čísla Vinice je zapotřebí: snížit náklady na tisk zakoupením kvalitní tiskárny, která bude využívána i pro další potřeby farnosti: rozhodnete-li se přispět, předejte dar P. Stanislawovi nebo ve farní kanceláři paní Evě Hrubé posílit redakční radu: hlaste se šéfredaktorovi, práce je dost :)) postarat se o zkompletování a sešití výtisků OSOBNÍ zprávy o lidech z našeho středu Ověřené informace o významných jubileích či podstatných momentech v životě farníků shromažďuje Alena Králová. Dobrovolné přiznání se dotyčných osob i bonzování na ostatní je vítáno! Gratulace panu Maršíkovi (93 let) Milý pane Maršíku! Svátek Václava i narozenin více než devadesátých... Čas nezastavíš, ten se žene dál a dál. Ale každý den má hodně krás, / vůni květů, svit slunce i jen najít si pro někoho čas. Přát i v den sváteční člověku blízkému, / člověku láskyplnému člověku obdivuhodnému. Dnes sbírám své vzpomínky / jak drahocenné kamínky. Když začnu tvořit mozaiku svého života, / tu na mne zazáří veliká Boží dobrota. Já vidím i vím, jaké divy v mém žití / Pán Bůh činil i činí. Kolik mi toho jenom dal /více než by si člověk přál. Ať na cestu mi dále svítí / do časů dalších jíti! To Vám náš oblíbený a všemi ctěný příteli Václave do dalších let všichni přejeme. J. Nováková Rozhovor s P. Pavlem Kunešem MiM: Pavle, odešel jsi do důchodu jak vypadá v Tvém pojetí? Pavel: Někdy si připadám skutečně jako důchodce, tedy člověk, který nemá vůbec žádný čas, poněvadž mám neustále něco před sebou. Všelijací lidé mě navštěvují, leckdo něco chce. MiM: Lidé se na Tebe obracejí... (Připomínám Tvůj telefon ) Jsi dál nějak vázán službou v Církvi nebo jsi kněz na volné noze? Pavel: Byl jsem jmenován výpomocným duchovním. Takže zastupuji kněze, kde je potřeba. Nevím, zda mi uvěříš, ale zatím jsem nenašel čas pro žádné své koníčky. MiM: Které Tvé současné aktivity Ti nejvíce dělají radost? Pavel: Obecně řečeno, dělám s radostí skoro úplně všechno. Těší mě rozhovory s pacienty v nemocnici v Měšicích, besedy s důchodci, vyučování na Arcibiskupském gymnáziu, mešní setkávání v neděli večer atd. MiM: Proč jsi se vlastně rozhodl do důchodu odejít? Pavel: Důvodů jsem měl více. Začal jsem uvažovat o odchodu před několika lety. Tehdy někteří členové naší farní rady usoudili, že způsobuji úpadek vršovické farnosti. Podle jedněch jsem nebyl dost duchovní, podle druhých mně chyběly manažerské schopnosti. V jiných kostelích lidé přibývali, zatímco u nás ubývali. Řekl jsem tedy, aby to se mnou vydrželi do sedmdesáti. Vím, že to nebyla ta správná reakce, ale jak už nějaké slovo vyslovíš, začne žít svým vlastním životem jako skutečné a potom už se všechno jenom vrší dál. V zásadě jsem však přesvědčen o tom, že vedoucí místa mají obsazovat lidé, kteří jsou mladí a schopní. Sami vidíte, co všechno se tu změnilo za dva měsíce, např. na faře, k čemuž já bych

4 se byl nikdy neodhodlal. Další z důvodů je krásně vyjádřen v jednom z posledních KT v Perspektivách (KT č. 34, pozn. red.), kde je na úvodní straně celostránkový rozklad o dvou druzích kněží, korintských a pavlovských. Autor toho článku cituje vídeňského teologa Zulehnera, který to odborně a velmi krásně rozkládá. (Korintští kněží by byli důvěryhodní členové farnosti, jejichž skupina by společně vykonávala dobrovolnou kněžskou službu ve své farnosti pozn. red.) Velice se mi to líbilo, protože to je to, co si myslím už dvacet let, neustále se tím zaměstnávám a mluvil jsem o tom vícekrát na kněžské radě i s biskupy. MiM: Dobře, ale jak to souvisí s Tebou? Pavel: Článek v Perspektivách jsem uvedl kvůli řešení nedostatku kněží. U nás se tzv. řeší obnovou farností, která žel s sebou nese jejich likvidaci, ale jsou zjevně i jiné možnosti. Jak říká můj přítel, když si s přístrojem nevíš rady, tak v nouzi nejvyšší si přečti návod. Zulehner ve své knize připomíná návod, který máme v Bibli. Rád bych podpořil tento názor, protože se mi zdá, že naše situace je mnohem bližší prvním křesťanům než těm, kteří žili ve století šestnáctém. MiM: Byl bych rád, abys měl touto formou příležitost našemu farnímu společenství něco sdělit aby Tvůj důchod nebyl náhlým umlknutím, protože takové ticho nebývá příjemné... Pavel: Byl jsem tu déle než moji předchůdci s výjimkou Jiřího Hájka, který tu byl sedmnáct let. Zažil jsem tu mnoho krásných chvil, na které nezapomenu. Ranní mše u sv. Mikuláše a rozhovory při nich zůstanou jistě i v paměti účastníků. Mládež se svou starostí o děti i o provoz kostela.nechtěj po mě, abych všechno vyjmenoval. Proto se nemohu a nechci k nikomu otočit zády. Ale tady najednou vzniká problém. Přišel nový kněz, P. Stanislaw, s jinými přednostmi a představami a mohlo by působit těžkosti, kdybychom byli spolu srovnáváni a posuzováni. Vždyť víte, jak tomu bylo v Korintě. Nejsnadnější pro život farnosti bývá, když se minulý farář docela ztratí. Postavení nás obou je tedy trochu obtížné a čas ukáže, jak a zda to oba zvládneme. V žádném případě nechci narušovat Stanislawovo úsilí. Mám-li ještě něco dodat, pak je to poděkování Zdeně Lomové. Blíží se také k sedmdesátce a denně chodila na faře mockrát nahoru dolů, aby nakrmila bezdomovce, vyhledávala v matrikách doklady pro žadatele, vyplňovala formuláře pro opravy a starala se o včasné zaplacení všech položek, kontrolovala řemeslníky, dbala, aby záchody na faře voněly čistotou a měsíčně dávala skoro třetinu svého důchodu do farní pokladny. Kdo ji znáte, víte, že toho dělala ještě mnohokrát víc. MiM: Řekl bys nám něco o svém dudáctví? Mnozí z nás si všimli Tvé fotografie v KT, kterak v ornátě a

5 KOUTEK aneb Vinička pro viňátka i neviňátka O tuto sekci se stará Simona Pišlová. Sebeztřeštěnější nápady na rozšíření náplně určitě realizuje! Pár vtipů pro dobrou náladu (nebo i k zamyšlení? :)) Ptá se kudlanka nábožná jetele: "Jeteli, proč se nemodlíš?" "Nechci být spasen. Jde misionář po poušti a najednou se před ním zjeví lev. Misionář se začne modlit: "Pane bože, dej tomu lvovi křesťanské city." A ten lev se postaví na zadní, sepne ruce a říká: "Děkuji ti Hospodine za jídlo, které teď přijmu." Včera jsem se stal Svědkem Jehovovým. Ne kvůli té víře, ale aby mi přestali otravovat u dveří. "Pane Bože, co je to pro tebe tisíc let?" "Chvilička." "A Pane Bože, co je to pro tebe tisíc dolarů?" "Penízek." "Pane, prosím tě, dej mi penízek." "Jistě, počkej chviličku." s dudami na ramenou kráčíš v průvodu na Svatém Vavřinečku. Pavel: K dudám mám blízko od dětství, líbily se mi vzhledem i zvukem. Možná i proto, že dědeček pocházel z Chodska. Dudy provázejí lidstvo velmi dlouho, nejstarší zachované dudy pocházejí z Abrahamova rodiště a jsou staré 5300 let. Ty moje jsou staré pět let a učil jsem se na ně podle učebnice. Moje hraní tomu odpovídá. Za tu dobu jsem se už seznámil s některými dudáky. Letos poprvé jsem byl v neděli na slavné chodské pouti u sv. Vavřinečka. Moji spolucelebranti mě tam přemluvili, abych zahrál u oltáře Ha ty svatyj Vavřinečku. Ostatní už víte. MiM: Zpívání koled na Vánoce a při Tříkrálové sbírce v Tvém doprovodu bylo nezapomenutelné. Můžeme se těšit i letos? Pavel: U sv. Mikuláše jsem každoročně hrával aspoň Narodil se Kristus Pán a při sbírce s dětmi také. Bude-li třeba, půjdu podpořit Charitu opět. MiM: Pavle, moc děkuji. PROSTOR pro sdílení myšlenek, zážitků apod. Světec v tomto měsíci: Sv. Kryšpín a Kryšpián, bratři mučedníci Mrtvým modlám se klanět nebudeme, jsme křesťané a přišli jsme sem, abychom vedli lid ke Kristu. Tak odpověděli, když byli nuceni císařským náměstkem k zapření Krista a k obětování modlám. Kdo byli tito muži? Byli to rodní bratři a pocházeli z urozené římské rodiny, v níž se narodili ve 3. století. Společně se svatým biskupem Dionýsem se odebrali do Francie, aby zde hlásali Krista. Usadili se v Soissons v severní Francii, kde si zřídili obuvnickou dílnu. Při své práci mluvili se zákazníky o Bohu a Kristu, a svými slovy, ale hlavně skutky si získali lásku a úctu obyvatel, z nichž se mnozí obrátili ke křesťanství. Bratři totiž pracovali pilně, chudým lidem šili obuv zdarma. Ale ne všichni měli kadeřávky jak se bratrům někdy říkalo, v oblibě (latinské crispus znamená kadeřavý). Zejména místní obuvníci nebyli takovou konkurencí právě nadšeni.

6 Když vypuklo pronásledování křesťanů, byli oba bratři udáni, zatčeni, a jak bylo zmíněno výše, nuceni k odpadu od víry. Po jejich odpovědi místodržící soptil vzteky a dal oba krutě mučit. Byli nataženi na skřipec, ze zad jim stahovali pruhy kůže, v kotli byli vařeni, ale vše jako zázrakem přežili. Podle legendy místodržící spáchal sebevraždu a oba stateční bratři byli setnuti mečem. Jejich památku si připomínáme 25 října. Bývají znázorněni v občanském oděvu, obvykle s ševcovským náčiním, někdy mají jako atribut mučitelské nástroje: meč, mlýnský kámen, kotel s olejem, nůž, hranici... Jsou patrony především ševců, ale též sedlářů, koželuhů, rukavičkářů. Svatí bratři získali pro víru mnoho lidí, nejen slovy, ale zejména skutky. I my jsme posláni hlásat Krista. Slovy i skutky po vzoru svatých bratří Kryšpína a Kryšpiána. Alena Králová M. Parodi: Najdi v sobě sílu radosti Milí čtenáři Vinice, v poslední době mě zaujala tato kniha italského autora Marina Parodiho. V lecčems ovlivnila cestu mého duchovního rozvoje, proto vám informaci o ní zde předkládám. Možná si někdy kladete otázku, proč když jste hluboce věřící křesťané nejste vlastně stále naplněni radostí. Možná, že právě nyní máte v srdci pocity akutní či chronické zádumčivosti, sklíčenosti, frustrace nebo hluboké deprese. Autor sice doporučuje naši víru, která nám nedodává radostný náboj, podrobit důkladnému kritickému zkoumání, ale zároveň s velmi chápajícím přístupem bere v úvahu všechny možné životní rány, jež nás radosti mohly zbavit. Těžká nemoc, zdravotní postižení, smrt někoho blízkého včetně smrti vlastního dítěte, ztráta zaměstnání či jiné životní perspektivy to vše jsou tak závažné skutečnosti s mnohdy nezměnitelným koncem, že je pochopitelný hluboký smutek, zoufalství a bolest. Parodi nás svým textem bere kolem ramen a s pochopením říká: Ano, rozumím tomu, ale přesto je třeba v sobě najít sílu radosti. Každý to navíc musí dokázat sám, i když dobře vyzbrojen vírou v křesťanskou zvěst, opřen o výroky a činy Ježíše Krista a také o vědomí, že Bůh nás stvořil silnější, než je jakákoli událost, která nás může potkat. Autor s námi ovšem jen tak v textu nad různými situacemi nefilozofuje. Předkládá nám velmi přehledně koncipovanou cestu k životu v radosti. Kromě toho je publikace obohacena četnými výroky západních i východních myslitelů, duchovních, filozofů, psychologů, lékařů, a dále zde najdeme také mnoho autentických příkladů z životní praxe. Jednotlivé kameny naší cesty k radosti reprezentují již názvy jednotlivých kapitol: Vůle, Víra, Modlitba, Vytrvalost, Odpuštění, Procitnutí, Svoboda, Vděčnost, Slovo a Čin. Pavla Králová Národní knihovna ČR v loňském roce koupila v pařížské dražbě neznámý zlomek latinského překladu Dalimilovy kroniky. Fragment obsahuje mj. řadu obrázků, které věrně ilustrují život našeho patrona sv. Václava, jak ho uchovala lidová tradice. Malby na pergamenu se dochovaly v podivuhodné svěžesti. Nahoře: sv. Václav a jeho sluha přinášejí vdovám dřevo z lesa. Dole: sv. Václav se v noci modlí, za ním krvavé stopy; sv. Václav učí své sluhy; jeden ze sluhů ho bičuje; sv. Václav zouvá boty svému sluhovi Podivenovi. (v.s.)

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 4 Ročník XV. Duben 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie Slovo kněze Legenda Aurea na Narození Panny Marie Na jedné faře žil ve vší počestnosti kněz, který neznal žádnou jinou mši než cti Panny Marie, a tu horlivě sloužil. Udali ho u biskupa a ten si ho spěšně

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011 c) účastí na národní pouti ve Staré Boleslavi (O: Hanka Stehlíková), d) rozvíjením partnerství s farností Kralovice v plzeňské diecézi spojeným s duchovní a materiální podporou bratří a sester jako projevem

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci,

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci, M Ě S Í Č N Í K ZPRAVODAJ FARNOSTI ŘÍČANY D U B E N 2 0 1 4 Drazí farníci, v druhé polovině měsíce dubna nás čekají velké slavnosti. Vrchol liturgického slavení, tedy posvátné Triduum, slavnost Zmrtvýchvstání

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Zpravodaj. Listopad 03/2014

Zpravodaj. Listopad 03/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Listopad 03/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Vzpomínka na všechny věrné zemřelé roku 2014 Milí farníci, Letošní Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014 OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014 Vánoce jsou po Velikonocích druhým nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Předchází jim čtyřtýdenní doba adventu naplněná radostným očekáváním narození Spasitele.

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015 ÚVODNÍK Milí čtenáři a čtenářky Děníčku. Velikým tématem pro naši přípravu na Velikonoce je otázka, zda dokážeme druhé přivádět ke

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Září 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, prázdniny přinesly určitě každému spoustu zážitků. Tři mladí lidé z naší farnosti

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč Organizace: REMEDIUM Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna Celkové náklady: 141 100 Kč DOTACE: 20 000 Kč Cílem projektu je potěšit dětské i dospělé publikum divadelní hrou, ale i vnášet

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015 Důležité informace: Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 MENS SANA, o.p.s. realizuje projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Pracovat je normální

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

F A I N. prosinec 2014. Farní informace. Jak plyne vánoční čas aneb o vánočních svátcích

F A I N. prosinec 2014. Farní informace. Jak plyne vánoční čas aneb o vánočních svátcích Farní informace F A I N prosinec 2014 Pro farnosti: Brankovice, Hvězdlice a Chvalkovice u Bučovic Možná bylo nebe plné hvězd, když se tři mudrci z Východu rozhodli vyjít za tou, která byla znamením Krále

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Vánoční dopis 2013 Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Goliáš oloupen Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lk 2,11) Ve čtvrté sloce známé vánoční písně Narodil

Více

přijmi pečeť daru Ducha svatého.

přijmi pečeť daru Ducha svatého. Christel Holl Úvodní setkání kandidátů k biřmování metodický postup přijmi pečeť daru Ducha svatého. z liturgie biřmování MYŠLENKY K TÉMATU Návrh úvodního setkání chce pomoci v situaci, kdy se k biřmování

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

Z D I V A VELIKONOCE 2013

Z D I V A VELIKONOCE 2013 1 Z D I V A VELIKONOCE 2013 Slavnost Božího milosrdenství Na první neděli po Velikonocích připadá svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. dne 30. dubna 2000,

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 19. Rozvoj

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Evangelium všem dětem ČR

Evangelium všem dětem ČR www.timdvadva.cz Naše děti tak rychle rostou... Co pro to udělat, aby se dostaly do nebe? Evangelium všem dětem ČR Kdyţ jsem před dvaceti lety zaslechla Boţí povolání do služby ke spolupráci na tom, aby

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv 1. Opakování 2. Nový zákon obecná charakteristika 3. Evangelia 4. Epištoly 5. Zjevení Janovo 6. Použitá literatura a zdroje Co již víme o Bibli? základní

Více