Kalendář akcí na říjen /st/ 15:00. Přehled bohoslužeb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kalendář akcí na říjen 3. 10. /st/ 15:00. Přehled bohoslužeb"

Transkript

1 Kalendář akcí na říjen /st/ 15:00 19:30 prohlídka paláce Kinských - sraz před palácem /Simona Pišlová/ setkání studentů vysokých škol /čt/ 8:45 18:30 setkání farníků při čaji Rozhovory o životě z víry /Jozef Nagy/ /pá/ 19:00 příležitost ke svátosti smíření pro studenty středních a vysokých škol /po/ 18:00 přednáška z cyklu Životopis křesťanství KAP /Míla Muller/ /st/ 19:30 setkání studentů středních škol /čt/ 17:30 farní výbor /so/ 13:50 prohlídka Břevnovského kláštera - sraz před klášterem /čt/ 18:30 18:30 Rozhovory o životě z víry /Jozef Nagy/ redakční rada Vinice /út/ 19:00 ekonomická rada /st/ 19:30 pastorační rada /so/ 9:00 obnova pro seniory Radosti stáří - 12: /ne/ 16:00 loutkové divadlo /P. Pavel Kuneš/ Řádná dovolená P. Stanislawa: Přehled bohoslužeb Neděle 8:30 hod. kostel sv. Václava 10:30 hod. kostel sv. Václava /pro rodiny s dětmi/ 19:00 hod. kostel sv. Mikuláše /P. Pavel Kuneš/ Úterý 18:00 hod. kostel sv. Mikuláše Středa 18:00 hod. kostel sv. Václava /nejen pro mládež/ Čtvrtek 8:00 hod. kostel sv. Mikuláše Pátek 18:00 hod. kostel sv. Václava Sobota 8:00 hod. kostel sv. Mikuláše Vydává farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha-Vršovice. Fara: tel Náklady na vytištění jednoho exempláře jsou cca 15,- Kč. Lze na ně přispět do kasičky u tisku. Vydání dalšího čísla Vinice je plánováno na neděli Příspěvky je třeba dodat do Kontakt: případně osobně nebo vinný box v kostele sv. Václava vzadu Šéfredaktor: Miloslav Müller ml. (MiM), Praha 10, Pod Sychrovem 28, tel , Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 28. září Léta Páně 2007 má své pojmenování tentokrát dvojnásob trefně, neboť její říjnové číslo vychází na svátek jednoho z patronů naší farnosti. Tento český kníže žil v období počátků českého státu, které je zároveň i obdobím počátku písemnictví na našem území. Omezený rozsah pramenů o životě světce a jejich charakter tak stále znovu svádějí k různým spekulacím. Lze se vůbec dopátrat skutečného Václavova životního příběhu? V souvislosti se státním svátkem 28. září jsem zaznamenal hlasy, že Den české státnosti by měl být spojen spíše s mladším Václavovým bratrem Boleslavem I., který má být považován za pravého zakladatele českého státu. Čistě technicky vzato na tom něco je. Boleslav totiž české knížectví centralizoval, když zlikvidoval 10 ŘÍJEN další knížata na území Čech, jakým snad byl i Radslav Zlický, kterého vidíme v pravé části velké vitráže v našem presbytáři. Boleslav dále vytvořil systém státní správy, několikanásobně rozšířil vojsko apod. tedy budoval stát. Nenechme se však zmást. Státnost je přeci něco jiného než úřady a armáda. Jde především o vtisknutí silné ideje, na níž stát i společnost stojí (viz výrok T.G.Masaryka, že státy se udržují těmi idejemi, na nichž vznikly). A v této věci je Václavova pečeť nezpochybnitelná: usiloval o to, aby jeho (a naše) země byla nejen pokřtěna, ale i pokřesťanštěna. Přijetí Krista jako Spasitele, to je idea, na níž naše země stojí. Stojí? Nedívejme se škarohlídsky kolem, užitečnější je pohled na naše vlastní nohy. MiM

2 OHLÉDNUTÍ za uplynulým měsícem nebo i dál Zprávy o uplynulých událostech v naší farnosti shromažďuje Markéta Řečinská. Neváhejte a vzpomínejte! Zasedání ekonomické rady farnosti Dne se sešla ke svému jednání doplněná ekonomická rada farnosti ve složení Stanislaw Góra - farář, Hana Rechnerová, Jana Jeništová, Martin Bouček, Jiří Rechner, Jiřina Haaszová a Eva Hrubá (host). Z programu jednání: J. Rechner seznámil ER se situací ve financování oprav v kostele svatého Václava. Dále byla projednána finanční situace farnosti a stanoveny kroky vedoucí k úsporám výdajů. (Údaje o stavu hospodaření naší farnosti uvedeme v některém z příštích čísel Vinice pozn. red.) Byly přijaty i návrhy pro zajištění pravidelných příjmů farnosti. P. Stanislaw informoval ER o úpravách fary, s ohledem na finanční situaci farnosti použil vlastní prostředky na nákup materiálu, práce zdarma a s láskou provedli farníci z minulých působišť P. Stanislawa Dobříše, Stodůlek i z Polska. Vřelé díky za jejich obětavou a nezištnou pomoc. Jiřina Haaszová místopředseda ER Zasedání pastorační rady farnosti Na zasedání byli nejprve zvoleni místopředseda PR (L. Jeništa) a tajemník (Z. Váchová). PR poté probrala pravidelné akce konané ve farnosti. P. Stanislaw má každé pondělí volný den pokud záležitost počká do druhého dne, je žádoucí se tak zařídit. P. Pavel Kuneš má ve farnosti 3 aktivity (eucharistie v neděli v 19:00, náboženství pro dospělé ve středu v 18:00 a loutkové divadlo poslední neděli v měsíci od 16:00). PR souhlasí, že v případě nepřítomnosti P. Stanislawa není nutno ve všední den shánět kněze na zástup a místo mše sv. proběhne bohoslužba slova s podáváním sv. přijímání. P. Stanislaw plánuje pozvat kněze bývalé farníky P. Kotase a P. Semelu mladšího. Jednou do roka by se měl konat den nemocných, a to nejspíše někdy před Velikonocemi. Adventní obnova proběhne od 16:00 (hodinová přednáška K. Lachmanové, po ní svátost smíření, pozváni i cizí kněží). Rozsáhlejší postní obnova bude mít formu deseti setkání vždy v úterý večer ( až ). J. Nagy navrhnul na čtvrtky večer společné rozhovory nad Písmem. Po druhé nedělní mši sv. se tak jako dosud bude podávat káva a čaj. Zpovědní místnost dostane nové dveře a výstavní panely budou přesunuty na druhou stranu kostela, aby nedocházelo k rušení zpovídajících se. Zmíněna byla problematika mříží u kostela sv. Václava v současnosti nebude řešena, je třeba se zabývat naléhavějšími úkoly. Simona Pišlová hledá námět na další výstavu v kostele sv. Václava. P. Stanislaw má dovolenou Příští setkání PR se koná od 19:30 opět na faře. Zuzana Váchová - tajemnice PR Týdenní program Pondělí 17:00 19:30 řezbářský kroužek /Václav Novák/ BOH 18:00 19:30 (2.m) přednáška z cyklu Životopis křesťanství /Míla Müller/ KAP Úterý 16:00 17:30 Barevný kroužek /Simona Pišlová/ KLU 18:00 20:00 dramatický kroužek dospělých /Dana Vacková/ KLU 17:00 18:00 Biblická hodina /Jozef Nagy/ 19:00 modlitební setkání /Václav Novák/ KAP 19:00 21:00 cvičení pro radost BOH Středa 9:00 11:00 setkání maminek s miminky a předškoláky /Zdena Čiháková/ 15:00 návštěvy galerií /Simona Pišlová/ různé 15:00 16:45 možnost setkání s knězem 16:00 Euroskaut /Lukáš Alexa/ BOH 16:45 18:00 otevřena farní kancelář 18:00 náboženství pro dospělé / P. Pavel Kuneš/ 18:45 úklid kostela sv. Václava VAC 18:45 setkání mladých VAC 19:00 pěvecký sbor /Olga Polanská/ KAP 19:30 (1.m) setkání VŠ mládeže 19:30 (2.m) setkání SŠ mládeže Čtvrtek 8:45 (1.m) setkání farníků při čaji 8:45 Mariina legie /Marie Pokorná/ 16:00 16:45 náboženství pro mladší děti /Jarka Nagyová/ 16:45 17:30 náboženství pro starší děti /Hana Rechnerová/ 17:30 dramatický kroužek pro děti /Dana Vacková/ 18:30 Rozhovory /Jozef Nagy/ 19:00 zkouška Kapela Missa 20:00 21:00 tichá adorace před Eucharistií /Jiří Vyšohlíd/ MIK Sobota 10:00 12:00 modelářský kroužek /Petr Hříbek/ BOH 14:00 (jednou měsíčně) procházky Prahou různé Neděle 9:30 10:30 prodej knih /Alena Králová/ VAC 9:30 10:30 farní knihovna /Jana Stibůrková/ VAC 16:00 (posl.m) loutkové divadlo /P. Pavel Kuneš/ 1.m = první v měsíci posl.m = poslední v měsíci BOH Bohdalec fara KAP kaple kostela sv. Václava KLU klubovna kostela sv. Václava MIK kostel sv. Mikuláše VAC kostel sv. Václava

3 POZVÁNÍ k akcím v naší farnosti i mimo ni Nábor nových členů do divadelního kroužku se týká dětí i dospělých! Kroužek dětí se schází ve čtvrtek od 17:30 na faře, dospělí pak v rámci Tvořivých setkání v úterý od 18:00 v klubovně kostela sv. Václava. Dana Vacková Požehnání pamětní desky F. Noska Tento významný katolický činitel meziválečné doby se nyní dočkal desky, umístěné na domě v Peckově ulici č. 3 v Praze 8 Karlíně, kde Nosek žil a zemřel. Na desce je nápis: V tomto domě žil v létech JUDr. František Nosek, františkánský terciář, křesťanský politik, národohospodář. V sobotu 6. října 2007 v 15 hodin bude za F. Noska obětována mše svatá v kostele sv. Cyrila a Metoděje na Karlínském náměstí. Hlavním celebrantem bude otec Antonín Klaret Dabrowski OFM. Všechny srdečně zve Národní rada Sekulárního františkánského řádu (dříve III. řád sv. Františka). Po mši sv., tj. asi v 16h, odejdeme k pamětní desce (asi 200 m) a otec Antonín ji požehná. Na závěr vás zveme ke kratšímu posezení a rozhovoru na karlínskou faru v Křižíkově ulici. Miloslav Müller st. VÝHLED na následující měsíc nebo i trochu dál Informace o chystaných akcích v naší farnosti shromažďuje Eva Hrubá, která vypomáhá ve farní kanceláři. Zprávy tohoto druhu nám proto prosím předávejte jejím prostřednictvím, případně na ovou adresu Vinice. Pro příští čísla Vinice je zapotřebí: snížit náklady na tisk zakoupením kvalitní tiskárny, která bude využívána i pro další potřeby farnosti: rozhodnete-li se přispět, předejte dar P. Stanislawovi nebo ve farní kanceláři paní Evě Hrubé posílit redakční radu: hlaste se šéfredaktorovi, práce je dost :)) postarat se o zkompletování a sešití výtisků OSOBNÍ zprávy o lidech z našeho středu Ověřené informace o významných jubileích či podstatných momentech v životě farníků shromažďuje Alena Králová. Dobrovolné přiznání se dotyčných osob i bonzování na ostatní je vítáno! Gratulace panu Maršíkovi (93 let) Milý pane Maršíku! Svátek Václava i narozenin více než devadesátých... Čas nezastavíš, ten se žene dál a dál. Ale každý den má hodně krás, / vůni květů, svit slunce i jen najít si pro někoho čas. Přát i v den sváteční člověku blízkému, / člověku láskyplnému člověku obdivuhodnému. Dnes sbírám své vzpomínky / jak drahocenné kamínky. Když začnu tvořit mozaiku svého života, / tu na mne zazáří veliká Boží dobrota. Já vidím i vím, jaké divy v mém žití / Pán Bůh činil i činí. Kolik mi toho jenom dal /více než by si člověk přál. Ať na cestu mi dále svítí / do časů dalších jíti! To Vám náš oblíbený a všemi ctěný příteli Václave do dalších let všichni přejeme. J. Nováková Rozhovor s P. Pavlem Kunešem MiM: Pavle, odešel jsi do důchodu jak vypadá v Tvém pojetí? Pavel: Někdy si připadám skutečně jako důchodce, tedy člověk, který nemá vůbec žádný čas, poněvadž mám neustále něco před sebou. Všelijací lidé mě navštěvují, leckdo něco chce. MiM: Lidé se na Tebe obracejí... (Připomínám Tvůj telefon ) Jsi dál nějak vázán službou v Církvi nebo jsi kněz na volné noze? Pavel: Byl jsem jmenován výpomocným duchovním. Takže zastupuji kněze, kde je potřeba. Nevím, zda mi uvěříš, ale zatím jsem nenašel čas pro žádné své koníčky. MiM: Které Tvé současné aktivity Ti nejvíce dělají radost? Pavel: Obecně řečeno, dělám s radostí skoro úplně všechno. Těší mě rozhovory s pacienty v nemocnici v Měšicích, besedy s důchodci, vyučování na Arcibiskupském gymnáziu, mešní setkávání v neděli večer atd. MiM: Proč jsi se vlastně rozhodl do důchodu odejít? Pavel: Důvodů jsem měl více. Začal jsem uvažovat o odchodu před několika lety. Tehdy někteří členové naší farní rady usoudili, že způsobuji úpadek vršovické farnosti. Podle jedněch jsem nebyl dost duchovní, podle druhých mně chyběly manažerské schopnosti. V jiných kostelích lidé přibývali, zatímco u nás ubývali. Řekl jsem tedy, aby to se mnou vydrželi do sedmdesáti. Vím, že to nebyla ta správná reakce, ale jak už nějaké slovo vyslovíš, začne žít svým vlastním životem jako skutečné a potom už se všechno jenom vrší dál. V zásadě jsem však přesvědčen o tom, že vedoucí místa mají obsazovat lidé, kteří jsou mladí a schopní. Sami vidíte, co všechno se tu změnilo za dva měsíce, např. na faře, k čemuž já bych

4 se byl nikdy neodhodlal. Další z důvodů je krásně vyjádřen v jednom z posledních KT v Perspektivách (KT č. 34, pozn. red.), kde je na úvodní straně celostránkový rozklad o dvou druzích kněží, korintských a pavlovských. Autor toho článku cituje vídeňského teologa Zulehnera, který to odborně a velmi krásně rozkládá. (Korintští kněží by byli důvěryhodní členové farnosti, jejichž skupina by společně vykonávala dobrovolnou kněžskou službu ve své farnosti pozn. red.) Velice se mi to líbilo, protože to je to, co si myslím už dvacet let, neustále se tím zaměstnávám a mluvil jsem o tom vícekrát na kněžské radě i s biskupy. MiM: Dobře, ale jak to souvisí s Tebou? Pavel: Článek v Perspektivách jsem uvedl kvůli řešení nedostatku kněží. U nás se tzv. řeší obnovou farností, která žel s sebou nese jejich likvidaci, ale jsou zjevně i jiné možnosti. Jak říká můj přítel, když si s přístrojem nevíš rady, tak v nouzi nejvyšší si přečti návod. Zulehner ve své knize připomíná návod, který máme v Bibli. Rád bych podpořil tento názor, protože se mi zdá, že naše situace je mnohem bližší prvním křesťanům než těm, kteří žili ve století šestnáctém. MiM: Byl bych rád, abys měl touto formou příležitost našemu farnímu společenství něco sdělit aby Tvůj důchod nebyl náhlým umlknutím, protože takové ticho nebývá příjemné... Pavel: Byl jsem tu déle než moji předchůdci s výjimkou Jiřího Hájka, který tu byl sedmnáct let. Zažil jsem tu mnoho krásných chvil, na které nezapomenu. Ranní mše u sv. Mikuláše a rozhovory při nich zůstanou jistě i v paměti účastníků. Mládež se svou starostí o děti i o provoz kostela.nechtěj po mě, abych všechno vyjmenoval. Proto se nemohu a nechci k nikomu otočit zády. Ale tady najednou vzniká problém. Přišel nový kněz, P. Stanislaw, s jinými přednostmi a představami a mohlo by působit těžkosti, kdybychom byli spolu srovnáváni a posuzováni. Vždyť víte, jak tomu bylo v Korintě. Nejsnadnější pro život farnosti bývá, když se minulý farář docela ztratí. Postavení nás obou je tedy trochu obtížné a čas ukáže, jak a zda to oba zvládneme. V žádném případě nechci narušovat Stanislawovo úsilí. Mám-li ještě něco dodat, pak je to poděkování Zdeně Lomové. Blíží se také k sedmdesátce a denně chodila na faře mockrát nahoru dolů, aby nakrmila bezdomovce, vyhledávala v matrikách doklady pro žadatele, vyplňovala formuláře pro opravy a starala se o včasné zaplacení všech položek, kontrolovala řemeslníky, dbala, aby záchody na faře voněly čistotou a měsíčně dávala skoro třetinu svého důchodu do farní pokladny. Kdo ji znáte, víte, že toho dělala ještě mnohokrát víc. MiM: Řekl bys nám něco o svém dudáctví? Mnozí z nás si všimli Tvé fotografie v KT, kterak v ornátě a

5 KOUTEK aneb Vinička pro viňátka i neviňátka O tuto sekci se stará Simona Pišlová. Sebeztřeštěnější nápady na rozšíření náplně určitě realizuje! Pár vtipů pro dobrou náladu (nebo i k zamyšlení? :)) Ptá se kudlanka nábožná jetele: "Jeteli, proč se nemodlíš?" "Nechci být spasen. Jde misionář po poušti a najednou se před ním zjeví lev. Misionář se začne modlit: "Pane bože, dej tomu lvovi křesťanské city." A ten lev se postaví na zadní, sepne ruce a říká: "Děkuji ti Hospodine za jídlo, které teď přijmu." Včera jsem se stal Svědkem Jehovovým. Ne kvůli té víře, ale aby mi přestali otravovat u dveří. "Pane Bože, co je to pro tebe tisíc let?" "Chvilička." "A Pane Bože, co je to pro tebe tisíc dolarů?" "Penízek." "Pane, prosím tě, dej mi penízek." "Jistě, počkej chviličku." s dudami na ramenou kráčíš v průvodu na Svatém Vavřinečku. Pavel: K dudám mám blízko od dětství, líbily se mi vzhledem i zvukem. Možná i proto, že dědeček pocházel z Chodska. Dudy provázejí lidstvo velmi dlouho, nejstarší zachované dudy pocházejí z Abrahamova rodiště a jsou staré 5300 let. Ty moje jsou staré pět let a učil jsem se na ně podle učebnice. Moje hraní tomu odpovídá. Za tu dobu jsem se už seznámil s některými dudáky. Letos poprvé jsem byl v neděli na slavné chodské pouti u sv. Vavřinečka. Moji spolucelebranti mě tam přemluvili, abych zahrál u oltáře Ha ty svatyj Vavřinečku. Ostatní už víte. MiM: Zpívání koled na Vánoce a při Tříkrálové sbírce v Tvém doprovodu bylo nezapomenutelné. Můžeme se těšit i letos? Pavel: U sv. Mikuláše jsem každoročně hrával aspoň Narodil se Kristus Pán a při sbírce s dětmi také. Bude-li třeba, půjdu podpořit Charitu opět. MiM: Pavle, moc děkuji. PROSTOR pro sdílení myšlenek, zážitků apod. Světec v tomto měsíci: Sv. Kryšpín a Kryšpián, bratři mučedníci Mrtvým modlám se klanět nebudeme, jsme křesťané a přišli jsme sem, abychom vedli lid ke Kristu. Tak odpověděli, když byli nuceni císařským náměstkem k zapření Krista a k obětování modlám. Kdo byli tito muži? Byli to rodní bratři a pocházeli z urozené římské rodiny, v níž se narodili ve 3. století. Společně se svatým biskupem Dionýsem se odebrali do Francie, aby zde hlásali Krista. Usadili se v Soissons v severní Francii, kde si zřídili obuvnickou dílnu. Při své práci mluvili se zákazníky o Bohu a Kristu, a svými slovy, ale hlavně skutky si získali lásku a úctu obyvatel, z nichž se mnozí obrátili ke křesťanství. Bratři totiž pracovali pilně, chudým lidem šili obuv zdarma. Ale ne všichni měli kadeřávky jak se bratrům někdy říkalo, v oblibě (latinské crispus znamená kadeřavý). Zejména místní obuvníci nebyli takovou konkurencí právě nadšeni.

6 Když vypuklo pronásledování křesťanů, byli oba bratři udáni, zatčeni, a jak bylo zmíněno výše, nuceni k odpadu od víry. Po jejich odpovědi místodržící soptil vzteky a dal oba krutě mučit. Byli nataženi na skřipec, ze zad jim stahovali pruhy kůže, v kotli byli vařeni, ale vše jako zázrakem přežili. Podle legendy místodržící spáchal sebevraždu a oba stateční bratři byli setnuti mečem. Jejich památku si připomínáme 25 října. Bývají znázorněni v občanském oděvu, obvykle s ševcovským náčiním, někdy mají jako atribut mučitelské nástroje: meč, mlýnský kámen, kotel s olejem, nůž, hranici... Jsou patrony především ševců, ale též sedlářů, koželuhů, rukavičkářů. Svatí bratři získali pro víru mnoho lidí, nejen slovy, ale zejména skutky. I my jsme posláni hlásat Krista. Slovy i skutky po vzoru svatých bratří Kryšpína a Kryšpiána. Alena Králová M. Parodi: Najdi v sobě sílu radosti Milí čtenáři Vinice, v poslední době mě zaujala tato kniha italského autora Marina Parodiho. V lecčems ovlivnila cestu mého duchovního rozvoje, proto vám informaci o ní zde předkládám. Možná si někdy kladete otázku, proč když jste hluboce věřící křesťané nejste vlastně stále naplněni radostí. Možná, že právě nyní máte v srdci pocity akutní či chronické zádumčivosti, sklíčenosti, frustrace nebo hluboké deprese. Autor sice doporučuje naši víru, která nám nedodává radostný náboj, podrobit důkladnému kritickému zkoumání, ale zároveň s velmi chápajícím přístupem bere v úvahu všechny možné životní rány, jež nás radosti mohly zbavit. Těžká nemoc, zdravotní postižení, smrt někoho blízkého včetně smrti vlastního dítěte, ztráta zaměstnání či jiné životní perspektivy to vše jsou tak závažné skutečnosti s mnohdy nezměnitelným koncem, že je pochopitelný hluboký smutek, zoufalství a bolest. Parodi nás svým textem bere kolem ramen a s pochopením říká: Ano, rozumím tomu, ale přesto je třeba v sobě najít sílu radosti. Každý to navíc musí dokázat sám, i když dobře vyzbrojen vírou v křesťanskou zvěst, opřen o výroky a činy Ježíše Krista a také o vědomí, že Bůh nás stvořil silnější, než je jakákoli událost, která nás může potkat. Autor s námi ovšem jen tak v textu nad různými situacemi nefilozofuje. Předkládá nám velmi přehledně koncipovanou cestu k životu v radosti. Kromě toho je publikace obohacena četnými výroky západních i východních myslitelů, duchovních, filozofů, psychologů, lékařů, a dále zde najdeme také mnoho autentických příkladů z životní praxe. Jednotlivé kameny naší cesty k radosti reprezentují již názvy jednotlivých kapitol: Vůle, Víra, Modlitba, Vytrvalost, Odpuštění, Procitnutí, Svoboda, Vděčnost, Slovo a Čin. Pavla Králová Národní knihovna ČR v loňském roce koupila v pařížské dražbě neznámý zlomek latinského překladu Dalimilovy kroniky. Fragment obsahuje mj. řadu obrázků, které věrně ilustrují život našeho patrona sv. Václava, jak ho uchovala lidová tradice. Malby na pergamenu se dochovaly v podivuhodné svěžesti. Nahoře: sv. Václav a jeho sluha přinášejí vdovám dřevo z lesa. Dole: sv. Václav se v noci modlí, za ním krvavé stopy; sv. Václav učí své sluhy; jeden ze sluhů ho bičuje; sv. Václav zouvá boty svému sluhovi Podivenovi. (v.s.)

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XXI. Září 2015 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zdravím vás na začátku nového školního roku, tedy i nové farní sezony. Je tady

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Březen 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v únoru byli ohlášeni kandidáti na křest o letošních Velikonocích. Měli přijít

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník XV. Prosinec 2009 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněţenky, jsme v době adventní, čekáme na příchod Spasitele. Pokaţdé po proměňování

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 7. května 2011 Společná píseň

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

19. 12. 2015 41/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

19. 12. 2015 41/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 19. 12. 2015 41/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 19. prosince 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Dvořák Jaroslav Společná

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 17. března 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Haluzová Helena 10.30 10.45 Přestávka

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

05/2012 Účastníci programu Pět P

05/2012 Účastníci programu Pět P Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 05/2012 Účastníci programu Pět P 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Podpořili nás..........3 Pět P - nový program DC ADRA.....4

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

PROGRAM MENS SANA o. s. prosinec 2012

PROGRAM MENS SANA o. s. prosinec 2012 PROGRAM MENS SANA o. s. prosinec 2012 I nadále se můžete hlásit na kognitivní rehabilitaci, nově i na skupinovou kognitivní rehabilitaci. Lze po domluvě i v jiných než uvedených termínech. Bližší info

Více

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice Leden 2010 ŽIVOT U NÁS Vážení obyvatelé, právě se Vám dostává do ruky výtisk nultého vydání zpravodaje Život u nás Mé přání je, aby tento zpravodaj vycházel pravidelně

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život Státní svátky ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č.DUMu: VY_32_INOVACE_01_06 Tématický celek: Země, kraje, města Autor: PaedDr. Helena

Více

PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz

PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz Zde prosím nalepte Vaši fotografii. PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz Prosíme o čitelné vyplnění formuláře Důležité: Přijetí na školu

Více

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti. PROGRAM PRO DĚTI ČTVRTEK, 3. května Divadlo J. K. Tyla 9:00 10:00 Animo TV Oblíbené večerníčky 1 (české znění) Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: doplňovačka svaté celebrity životopis bl. Chiary Luce Badano mše svatá část III. Bohoslužba slova II. blíží se podzim výroba draka omalovánka soutěžní hádanky, vtípky, pozvánka

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

V Á N E K. Vánoce v srdci

V Á N E K. Vánoce v srdci Ročník 10, číslo 12, 30.11.2014 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Vánoce v srdci Blíží se Vánoce a já pořád nemohu zaslechnout rolničky, o kterých se tak často vypráví dětem. Slyším jen těžké kroky

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2012

Střešovický. evangelík. na říjen 2012 Střešovický evangelík na říjen 2012 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Půst 1/3 9. 10. 2012

Půst 1/3 9. 10. 2012 Půst 1/3 9. 10. 2012 Matouš 6:16 nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se totiž tváří ztrápeně, aby lidem ukázali, že se postí. Matouš 6:16-18 Když se postíte, nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se

Více