Jařiny Číslo 14 Datum vydání: EXPLORER nová, vysoce výnosná odrůda krmného ječmene (více na straně 9)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jařiny 2013. Číslo 14 Datum vydání: 23. 11. 2012. EXPLORER nová, vysoce výnosná odrůda krmného ječmene (více na straně 9)"

Transkript

1 Číslo 14 Datum vydání: Jařiny 2013 EXPLORER nová, vysoce výnosná odrůda krmného ječmene (více na straně 9) Přijměte pozvání na IX. Velký polní den ve Všestarech u Hradce Králové, ve středu 19. června 2013 Vážení zemědělci, pomalu vstupujeme do nové sezóny 2013 a již nyní přemýšlíte o osevních plochách a rozhodujete se, které jarní plodiny budete pěstovat. Vaše úvahy a rozhodnutí jsou jistě ovlivněny i výsledkem roku Tento rok byl pro některé z vás velice ekonomicky úspěšný. Někteří z vás přišli o značnou část úrody z důvodů dlouhodobého sucha a dosažené výnosy byly velkým zklamáním. Sucho nepostihlo jen Moravu, ale i další oblasti Evropy a světa. Kvůli extrémnímu suchu a katastrofální neúrodě v USA dosáhly ceny komodit závratných hodnot. Je otázkou, zda se ceny udrží i v příštím roce po nové sklizni. Především vysoce rentabilní kukuřice na zrno může v příštím roce cenově propadnout, ale to se může týkat i dalších plodin jako je řepka nebo pšenice. Doufáme, že v roce 2013 nezapomenete na tradiční plodinu České republiky a to sladovnický ječmen. V České republice a Evropě je o tuto komoditu stále velký zájem a cenový výhled pro příští rok je příznivý. V našem Souffl Infu zaměřeném na jařiny pro sezonu 2013 vám přinášíme opět celou řadu praktických výsledků a doporučení pro lepší rentabilitu a kvalitní sklizeň ječmene jarního. I naše pokusnická a výzkumná činnost byla ovlivněna průběhem počasí roku 2012 a to především na Moravě. Nicméně je dobré brát v potaz i tyto výsledky a citlivě přistupovat například k aplikaci morforegulátorů. Zároveň vám přinášíme informace o novinkách v odrůdové skladbě. Nově jsme zařadili odrůdu ječmene jarního EXPLORER. Jedná se o vysoce výnosnou krmnou odrůdu s výbornými agrotechnickými vlastnostmi. Novinkou mezi odrůdami pšenice jarní je KWS CHAMSIN (čti šamsin ) s pekařskou jakostí (A). Tato odrůda vyniká především velmi vysokým výnosem a velice dobrou kvalitou. KWS CHAMSIN dosahuje velmi vysoké objemové hmotnosti a čísla poklesu. O těchto novinkách ale i dalších odrůdách se dozvíte právě v tomto čísle Souffl Info. Nabídka osiv a odrůd společnosti SOUFFLET AGRO je opravdu veliká. Neváhejte kontaktovat náš obchodní tým pro více informací, které naleznete i v katalogu jaro Náš obchodní a technický tým je vám plně k dispozici a těšíme se v roce 2013 na další spolupráci. Ing. Jan Šťastný, Ph.D. Manažer zahraničního obchodu a marketingu SOUFFLET AGRO a.s. SOUFFLET AGRO a.s., Průmyslová 2170/12, Prostějov Telefon: (+420) , fax: (+420) souffl et-agro.cz,

2 Charakteristika pokusných lokalit a metodika pokusů Také v letošním roce jsme založili celou řadu pokusů na našich obvyklých lokalitách (tab. 1) a se získanými výsledky se můžete seznámit v následujících tabulkách a grafech. Tab. 1 Vybrané pokusné lokality 2012 Pokusná lokalita Výrobní oblast Nadmořská výška [m] Průměrná roční teplota [ C] Průměrný roční úhrn srážek [mm] Předplodina Datum setí Srážky [% normálu] březen duben květen červen Všestary (Hradec Králové) ŘVO 280 8,6 580 ječmen 20. března Smržice (Prostějov) ŘVO 224 8,5 577 pšenice oz. 22. března Branišovice (Brno-venkov) KVO 194 9,2 464 kukuřice 15. března Litovice (Praha-západ) ŘVO 380 8,4 478 pšenice 18. března Průběh počasí byl výrazně odlišný v české a moravské části republiky. Zatímco pokusné lokality na Moravě trpěly výrazným deficitem srážek (graf 1), tak v Čechách by se dal průběh počasí hodnotit jako optimální pro vývoj porostů (graf 2). Výše popsané faktory ovlivnily i vlastní výnosovou úroveň jednotlivých lokalit. Graf 1 Průběh teplot a srážek, Smržice 2012 Graf 2 Průběh teplot a srážek, Všestary 2012 Úprava osiva a moření Úprava osiva a moření je základ úspěšného pěstování. Brání rozvoji chorob přenosných osivem a tlumí počáteční rozvoj listových skvrnitostí. Z výsledků pokusů je patrný pozitivní vliv na nárůst kořenového systému ječmene a tím i následnou tvorbu silných odnoží zvláště v problémových ročnících v době vzcházení. Výsledkem této stimulace byl jak nárůst výnosu, tak lepší výkupní parametry. Investice do kvalitního certifikovaného osiva je zárukou vysoké biologické hodnoty a odrůdové čistoty. Pro výrobu homogenně rozluštěného sladu jsou vyžadovány velké partie s velikostně vyrovnaným zrnem, rychle a jednotně klíčící a odrůdově čisté. Proto je certifikované osivo vhodné odrůdy prvním předpokladem pro plné využití výnosového potenciálu, zajišťuje stabilitu a zpracovatelnost vypěstované suroviny. I to nejlepší moření je ale jen jedním z faktorů úspěšného založení porostů. Stejně důležitá je kvalitní příprava půdy (provzdušnění, promíchání minerálních hnojiv do půdy, vyrovnaná hloubka setí na 2 3 cm, správný výsevek 3,5 4 MKS, atd.). kontrola KINTO DUO KINTO DUO + M-SUNAGREEN Po úspěšném testování stimulačního přípravku M-SUNAGREEN v minulých letech, vám pro nadcházející sezónu budeme dodávat osivo jarního ječmene ošetřené kombinací KINTO DUO + M-SUNAGREEN již v základní ceně. Tab. 2 Vliv ošetření osiva na výnos sladovnického ječmene, PRESTIGE, Všestary 2012 Varianta Výnos průměr N látky Škrob Podíl zrna při velikostním třídění na sítech > 2,8 mm 2,8 2,5 mm 2,5 2,2 mm < 2,2 mm Kontrola, nemořeno 100,0 11,6 64,2 76,0 14,7 7,2 2,1 Mořeno KINTO DUO 2 l/t 113,2 11,5 64,5 82,3 12,3 3,9 1,5 Mořeno KINTO DUO 2 l/t + M-SUNAGREEN v 8 l mořicí jíchy 114,3 11,4 64,5 82,5 12,4 3,8 1,

3 Herbicidní ošetření Bez herbicidního ošetření není možné splnit výkupní parametry pro sladovnický ječmen. Správná strategie herbicidního ošetření záleží na termínu výsevu a zaplevelení. Tabulka 3 shrnuje nejčastější varianty řešení. Tab. 3 Varianty řešení herbicidního ošetření Varianta Ideální strategie herbicidního ošetření Časné setí, následně dlouhá chladná perioda Setí v optimálním termínu Setí v optimálním termínu, silné zaplevelení ovsem hluchým Pozdní setí BBCH sulfonylmočovina v DAM 390, BBCH 23 Axial nebo Puma, BBCH 29 MUSTANG FORTE BBCH 23 MUSTANG FORTE, BBCH 29 Axial nebo Puma BBCH Axial nebo Puma, BBCH MUSTANG FORTE Sulfonylmočovina + Axial nebo Puma, následně oprava zbytku plevelů Obr. 1 Viditelné projevy fytotoxicity se projeví při nedodržení odstupu aplikace graminicidu od předchozího použití kontaktního herbicidu. Herbicidní pokus VIII. Velkého polního dne představil kompletní možnosti ošetření jařin. V plevelném spektru převažoval heřmánkovec, řepka, merlíky a oves hluchý. Na široké spektrum plevelů včetně přerostlých je rozhodující rychlý nástup účinnosti, což splňuje zejména MUSTANG FORTE 0,8 l/ha. Kombinace sulfonylmočovin (SEKATOR OD, ARRAT, LINTUR) vyžadují časnější termín aplikace, mají však delší reziduální působení. BIPLAY SX, GRANSTAR, TRIMMER se kombinují s osvědčeným STARANE 250 EC. Opravy proti pcháči provádíme až po obnovení růstu jeho listových růžic pomocí přípravků na bázi MCPA. Fungicidy v přesných polních pokusech SOUFFLET AGRO Také v letošním roce jsme v pokusech porovnávali některé připravované či registrované novinky, např. DELARO (175 g prothioconazole, 150 g trifloxystrobin), ZANTARA (50 g bixafen, 166 g tebukonazol), SEGURIS (90 g epoxiconazole, 125 g isopyrazam), MAGNELLO (100 g difenoconazole, 250 g tebuconazole) nebo OSIRIS (37,5 g/l epoxiconazol, 27,5 g/l metconazol) s již zavedenými fungicidy. Lokalita Všestary Ročník 2012 byl charakteristický nízkou teplotou půdy a střední vlhkostí při setí. Počátek vegetace byl teplejší a mírně suchý (duben a květen: 89 a 65 % normálu srážek, +1,4 a -0,1 C od normálu). Charakteristický byl velmi slabý tlak padlí travního a silný tlak rynchosporiové skvrnitosti. Závěr vegetace byl opět bohatší na srážky, což akcelerovalo výskyt listových chorob a komplikovalo sklizňově práce. Kontrolní varianty bez fungicidního ošetření ztratily listovou plochu kvůli komplexu rynchosporiové a hnědé skvrnitosti a rzi ječné. U variant ošetřených triazoly účinnost kolísala, přičemž byla viditelně horší, než účinnost strobilurinů s triazoly. Vyšší účinnost proti listovým skvrnitostem byla u strobilurinových fungicidů, čemuž odpovídal i vyšší přepad zrna a nižší obsah N látek v zrnu u takto ošetřených variant. Při opožděné aplikaci ječmen dobře výnosově reagoval na vyšší dávku fungicidu. Tab. 4 Vliv fungicidního ošetření na výnos sladovnického ječmene, odrůda Mlo PRESTIGE, Všestary aplikace (BBCH 32) 2. aplikace (BBCH 42) Výnos Napadení hnědou skvrnitostí prap. list -1-2 N látky Škrob Přepad průměr kontrol průměr kontrol 100,0 3, ,0 65,6 93,1 OPERA TOP 1,5 l + CORBEL 0,5 l 115, ,0 65,6 97,5 CAPALO 1,2 l CARAMBA 1,2 l 110, ,1 65,4 97,4 OPERA TOP 1,2 l + CORBEL 0,4 l CARAMBA 1,2 l 112, ,2 64,4 97,3 HUTTON 0,8 l HUTTON 0,8 l 110, ,1 63,4 97,5 HUTTON 0,8 l DELARO 1 l 114, ,2 65,4 97,6 HUTTON 0,8 l ZANTARA 1,2 l 114, ,3 65,8 98,2 ARCHER TURBO 0,8 l AMISTAR OPTI 1,6 l 112, ,3 63,5 97,8 + ARTEA PLUS 0,5 l AMISTAR XTRA 0,8 l 110, ,7 64,8 97,8 AMISTAR XTRA 0,75 l ARTEA PLUS 0,5 l 111, ,2 64,6 96,7 APEL 1 l PARAGAN 0,5 l 108, ,0 65,3 97,3 IMPULSE SUPER 0,5 l + SPARTAN 0,1 l TENDENCY 25 0,5 l + SPARTAN 0,1 l 106, ,0 63,9 96,8 AKORD 1,6 l + ATONIC PRO 0,2 l ACANTO 0,4 l + HORIZON 250EC 0,5 l 107,2 6 7,5 6 12,6 62,4 97,8 ROMBUS TRIO 0,6 l ROMBUS TRIO 0,6 l 108, ,0 66,2 96,

4 Lokalita Litovice V sušších regionech je rozhodující včasné ošetření herbicidy a velmi citlivé dávkování morforegulátorů. Od toho se odvíjí i včasné nasazení fungicidní ochrany preventivně na zdravou listovou plochu. Moderní fungicidy mají velmi dobré systémové vlastnosti účinných látek a jen zdravá listová plocha umožňuje jejich transport do nově rostoucích pletiv. To je základem vysoké účinnosti a plného využití fungicidů. Včasná aplikace má lepší výnosový efekt než aplikace až na napadenou listovou plochu, kde již aplikujeme část fungicidu na mrtvou tkáň. Dochází k redukci odnoží a nejsou plně chráněny nově přirůstající pletiva a naše investice má i menší vliv na výnos a kvalitu zrna. Morforegulátory v kombinacích s triazolovými fungicidy je nutno aplikovat v redukovaných dávkách zvláště při teplém a slunečném počasí. Naproti tomu u velmi dobrých strobilurinových fungicidů následně dávky morforegulátorů zvýšíme. Z výsledků je patrné, že zrno z neošetřené varianty nesplňovalo výkupní parametry sladovnického ječmene kvůli vyššímu obsahu N látek a sladařsky nevyužitelných příměsí. Naproti tomu v ročníku 2010, kdy setí probíhalo později, začátek vegetace byl chladný, větrný a pravidelně deštivý, bylo vhodné aplikaci fungicidů provést až na počátku obnovení teplého počasí, použít vyšší dávku vody a chránit nově přirostlou listovou plochu. Přírůstky výnosu na odrůdě PRESTIGE byly průměrně 13 % po ošetření triazoly a 17 % po ošetření kombinací triazolů se strobiluriny s velmi dobrým vlivem na přepad. Přepad z některých méně účinných triazolových fungicidů a paralelně i obsah N látek byl na hranici výkupních parametrů pro sladovnický ječmen. U odrůdy MALZ byl přírůstek po ošetřeni 12 %, respektive 14,1 % s dobrým vlivem na přepad. Tab. 5 Výsledky fungicidního pokusu, Litovice 2012 Odrůda Aplikace Výnos Přepad 2,5 2,2 mm Propad N látky Škrob Poléhání Fusaria Zelená zrna PRESTIGE kontrola bez fungicidní ochrany 100,0 88,0 9,0 3,0 13,6 63,0 0 1,0 0,4 PRESTIGE Průměr ošetřeno BBCH 32 (triazol), 112,9 95,7 3,6 0,7 11,7 62, BBCH 41 (triazol) PRESTIGE Průměr ošetřeno BBCH ,1 97,4 2,2 0,5 11,3 64, ,2 (strobilurin + triazol), BBCH 41 (triazol) MALZ kontrola bez fungicidní ochrany 100,0 95,9 3,0 1,1 12,5 63,8 35 0,5 0,5 MALZ Průměr ošetřeno BBCH 32 (triazol), 112,2 97,9 1,6 0,6 12,2 62, ,1 BBCH 41 (triazol) MALZ Průměr ošetřeno BBCH 32 (strobilurin + triazol), BBCH 41 (triazol) 114,1 98,5 1,2 0,4 12,1 63,0 50 0,1 0,2 Lokalita Smržice I přes suchý průběh počátku vegetace se od fáze 1. kolénka ječmene začaly objevovat první příznaky hnědé skvrnitosti. Ta se na neošetřené kontrole pozvolna šířila i do horních listových pater. Na fungicidně ošetřených variantách došlo k výraznému zpomalení či zastavení infekce dle počtu aplikací a typu použitých přípravků (tab. 6). Vyšší účinnost jsme pozorovali u strobilurinových přípravků. Podobně jako v předchozích letech bylo vyššího výnosu dosaženo při časném použití kombinace azol + strobilurin a poté čistý azol, než pokud bylo pořadí přípravků opačné. A opět se potvrdilo, že základem účinné fungicidní ochrany je včasné nasazení fungicidů. Pozdní aplikace s cílem zachránit již silně napadenou listovou plochu se míjí účinkem. Velmi dobrá byla účinnost u ostře sledovaných nových přípravků a zejména HUTTON potvrdil svou kvalitu a navázal na velmi dobré výsledky z loňska. V případě strobilurinových přípravků své kvality potvrdily jak AMISTAR XTRA tak i OPERA TOP. Hodnota přepadu u všech variant výrazně překonávala neošetřenou kontrolu a obecně vyšší byla při dvojím ošetření. Obsah N-látek napříč celým pokusem byl výrazně ovlivněn silným přísuškem během vegetace. Tab. 6 Vliv fungicidního ošetření na výnos sladovnického ječmene, odrůda PRESTIGE, Smržice aplikace (BBCH 32) 2. aplikace (BBCH 42) Výnos N látky Přepad Propad kontrola kontrola 100,0 13,5 90,0 2,1 BUMPER 0,5 l + LEANDER 0,4 l + 103,2 13,2 93,5 0,3 VELOCITY 0,25 l OPERA TOP 1,5 l + CORBEL 0,5 l 107,0 13,3 96,9 0,2 TANGO SUPER 1 l 108,2 13,5 94,8 0,5 CAPALO 1,4 l 105,7 13,5 95,2 0,5 AMISTAR XTRA 0,75 l 108,1 13,3 95,7 0,5 ARCHER TURBO 1 l 105,0 13,1 94,2 0,5 HUTTON 0,8 l HUTTON 0,8 l 116,7 13,5 94,2 0,5 HUTTON 0,8 l DELARO 1 l 110,3 12,9 94,5 0,4 HUTTON 0,8 l ZANTARA 1,2 l 107,8 13,0 95,6 0,3 BUMPER 0,5 l + LEANDER 0,4 l ZAMIR 1 l + VELOCITY 0,25 l 109,2 12,9 96,8 0,2 + VELOCITY 0,25 l CAPALO 1,2 l CARAMBA 1,2 l 112,3 13,2 94,4 0,5 OPERA TOP 1,2 l + CORBEL 0,4 l CARAMBA 1,2 l 113,4 13,0 95,2 0,3 AMISTAR XTRA 0,75 l ARTEA PLUS 0,5 l 113,1 13,1 95,7 0,3 ARCHER TURBO 0,8 l AMISTAR OPTI 1,6 l + ARTEA 0,4 l 108,0 13,2 96,3 0,3 CAPITAN 0,8 l PLINKER 1,4 l 109,6 13,1 96,5 0,4 + STACCATO 0,3 0,5 l ACANTO 0,5 l + CAPITAN 0,5 l CHARISMA 0,75 1 l 115,5 13,0 94,7 0,3 ATLAS 0,1 l + ALLEGRO PLUS 0,6 l LYNX 0,8 l 107,7 13,2 96,6 0,2 ALLEGRO PLUS 0,8 l LYNX 0,8 l 112,1 13,2 95,5 0,5 OPERA TOP 1,2 l + CORBEL 0,4 l OSIRIS 2 l 113,5 12,9 96,7 0,3 CAPALO 1,2 l OSIRIS 2 l 115,7 13,2 95,9 0,3 CAPALO 1,2 l PROSARO 0,75 l 116,8 13,5 95,7 0,2 AKORD 1,6 l + ATONIC PRO 0,2 l AKORD 1,6 l + SAMPI 0,5 l 108,3 13,1 96,4 0,

5 Tab. 7 Vliv fungicidního ošetření na výnos sladovnického ječmene, odrůda náchylná na padlí travní SEBASTIAN, Všestary 2012 Tab. 8 Procentuální výnos ječmene jarního sladovnického v závislosti na fungicidním ošetření a předplodině, PRESTIGE, Všestary aplikace (BBCH 31) 2. aplikace (BBCH 41) Výnos průměr Aplikace Obilní předplodina Zlepšující předplodina 100,0 CAPALO 1,2 l CARAMBA 1,2 l 103,1 OPERA TOP 1,2 l CARAMBA 1,2 l 114,4 + CORBEL 0,4 l TANGO SUPER 1 l CARAMBA 1,2 l 106,5 CORBEL 0,5 l OPERA TOP 1,5 l 112,4 HUTTON 0,8 l PROSARO 250EC 0,75 l 115,6 HUTTON 0,8 l HUTTON 0,8 l 113,0 ARCHER TURBO 0,8 l AMISTAR OPTI 1,6 l 111,3 ARTEA PLUS 0,4l ARCHER TURBO 1 l 101,8 AMISTAR XTRA 0,75 l 104,0 AMISTAR XTRA 0,75 l ARTEA PLUS 0,5 l 112,4 IMPULSE SUPER 0,5 l + SPARTAN 0,1 l CAPITAN 25EW 0,6 l + TALIUS 0,1 l CERELUX PLUS 0,8 l + ATONIK 0,2 l TENDENCY 25 0,5 l + SPARTAN 0,1 l PLINKER 1,4 l + STACCATO 0,3 l 102,0 114,0 AKORD 1,6 l 112,3 APEL 1 l + ATLAS 0,15 l PARAGAN 0,5 l 108,6 ATLAS 0,2 l ALLEGRO PLUS 0,8 l 115,1 Strobilurin + triazol BBCH ,9 113,0 zvýšená dávka Strobilurin + triazol BBCH ,6 112,6 základní dávka Strobilurin + triazol BBCH 32, 111,7 115,0 triazol BBCH 39 Strobilurin + triazol BBCH 39, 113,6 114,0 triazol BBCH 32 Triazoly BBCH 32 a ,4 109,3 Triazoly BBCH ,2 105,2 Triazol + morfolin BBCH ,8 102,6 Dobrý fungicid + Agrovital +2,2 +1,2 Dobrý fungicid + listová hnojiva +3,2 +2,6 Obr. 2 Ochrana proti škůdcům pyretroidy je levná a kombinovatelná s fungicidním ošetřením. Kohoutci i saví škůdci se podílejí na snižování přepadu a zvyšování zaplísnění, a proto si jejich výskyt v porostu zaslouží náležitou pozornost. Závěrečné zhodnocení a doporučení Z pokusů vyplývá, že správné fungicidní ošetření patří k základním pěstitelským zásadám a jeho volbu je nutno uzpůsobit dle pěstované odrůdy, stavu porostu a průběhu počasí. Dostatečná fungicidní ochrana proti houbovým chorobám prokazatelně zvyšuje přepad zrna sladovnického ječmene (nad 2,5 mm), což je jeden ze základních parametrů určující možnost výkupu a efektivitu následného zpracování ve sladovnách. Systém jednoho ošetření je velmi rizikový, musí být použita vyšší dávka vody, přídavek smáčedla či zvýšená dávka dobrého fungicidu. Při jedné aplikaci fungicidů přichází ochrana většinou pozdě na probíhající příznaky napadení rostlin chorobou a nejsou dostatečně chráněny nově přirůstající části rostlin, což způsobuje nestabilní přepad a problémy s výskytem plísní v zrnu. Dobrých výsledků je dosahováno při dvojí aplikaci fungicidů (vhodná je i dělená aplikace fungicidů), kdy je stabilně dosahován vyšší přepad, vyšší obsah škrobu a snížený propad. Pro odrůdy odolné vůči padlí travnímu (BOJOS, PRESTIGE, XANADU) by mělo první ošetření přijít ve fázi BBCH a druhé ve fázi BBCH 39 41, což zajistí zdravou listovou plochu a projeví se výrazným výnosovým nárůstem a zvýšeným přepadem i obsahem škrobu v zrně. U odrůd náchylných na padlí (SEBASTIAN, MALZ, KANGOO, EXPLORER) je vhodný TM herbicidu s fungicidem ATLAS, TALIUS, CORBEL, LEANDER již v průběhu odnožování nebo tuto aplikaci provést na odplevelený porost na konci odnožování (využitelný i HUTTON, ARCHER TURBO, BUMPER + LEANDER) spolu s listovým hnojivem. Další aplikaci provádějte v BBCH širokospektrálním fungicidem s dobrou účinností na padlí. Pro všechny odrůdy pak platí nutnost speciálního ošetření proti klasovým fusariím při vlhkém průběhu počasí během kvetení pro udržení zdravého klasu a zrna. Vhodné jsou přípravky s účinnou látkou tebuconazole (např. HORIZON) v plné nebo redukované dávce

6 Listová hnojiva, stimulátory a smáčedla v přesných polních pokusech Pokusy se stimulátory patří již tradičně do sledované části Velkého polního dne ve Všestarech. Časná aplikace REXANu pomáhá zlepšit strukturu porostu při nerovnoměrném vzcházení. Na počátku odnožování působí částečně jako inhibitor vývoje přebytečných odnoží. SUNAGREEN při deštivém průběhu počasí nebo při počínajícím přísušku podpoří v T2 a T3 vyrovnání a udržení silnějších odnoží, což vede k udržení počtu klasů oproti kontrole. V suchých ročnících pro použití těchto přípravků v hustě zasetých porostech nad 4 MKS. Kombinovatelnost s morforegulátory je omezená. Nepatří do porostů stresovaných, trpících vláhovým, či jiným deficitem, dokud účinky těchto stresů trvají. V části věnované listovým hnojivům byla testována listová hnojiva řady LISTER, která je výhodné zařazovat na základě ARR. Výběr je z několika mikroprvků (Zn, Cu, Mn) chelátově vázaných, které je možno kombinovat bez ovlivnění dalších pesticidů v postřikové jíše a v letošním roce dosáhly velmi dobrých výsledků. Stabilně velmi dobrých výsledků ve výnosu a zejména kvality dosahují listová hnojiva řady CAMPOFORT, kde časná aplikace FORTESTIM GAMA vytvoří dobré podmínky pro konec odnožování a začátek sloupkování, kde se tvoří i hlavní výnosotvorné prvky, které lze podpořit na základě ARR i dalšími listovými hnojivy. Vysokých výnosů v letošním roce dosáhla varianta ošetřená ENVIFYT SUPER. V tomto termínu je rovněž využitelný CAMPOFORT FORTE, který měl v minulých letech velmi dobré výsledky zejména na kvalitu zrna. I v letošním roce byl testován vliv vybraných pomocných látek na výnos a kvalitu sladovnického ječmene. Stabilně výborných výsledků bylo dosaženo s přípravkem AGROVITAL, který v určitých podmínkách pomůže zvýšit účinnost fungicidu. Aplikaci doporučujeme při časnějších aplikacích na začátku infekčního tlaku při proměnlivém či deštivém počasí. Graf 3 Vliv TM AGROVITAL + fungicid na výnos sladovnického ječmene, odrůda PRESTIGE, Všestary a Smržice 2012 Tab. 9 Vliv vybraných stimulátorů na výnos a kvalitu sladovnického ječmene, odrůda PRESTIGE, Smržice 2012 T1 BBCH 23 Výnos N látky Přepad nad 2,5 mm Pod 2,2 mm kontrola 100,0 13,2 91,7 2,0 Fertiactyl Starter 1 l 102,3 13,3 93,4 2,1 Fortestim Gama 7 l 103,2 13,2 94,5 1,6 Lignohumát Max 0,4 l 102,5 13,2 93,2 2,2 Envifyt Super 4 l 103,4 12,9 93,6 1,4 Atonik Pro 0,2 l 103,3 13,3 96,3 0,5 Použití stimulátorů růstu v průběhu odnožování podpoří lepší zakořenění porostu a pomůže ječmenu dobře odnožit. Takto vedený porost následně výrazně lépe odolává případným stresům během vegetace. K nejlépe hodnoceným v letošním roce patřily stimulátory uvedené v tab. 9. Kromě pozitivního vlivu na výnos se projevily i nárůstem podílu předního zrna. I v tomto pokusu byl obsah N-látek napříč výrazně ovlivněn silným přísuškem během vegetace. Závěrečné zhodnocení a doporučení Problematice využívání stimulátorů a listových hnojiv věnuje naše firma poměrně velkou pozornost, protože výkyvy počasí během vegetace v posledních letech způsobují velké problémy s vedením porostů a je obtížné na ně správně reagovat. Výkyvy počasí během vegetace v posledních letech způsobují problémy s vedením porostů a je obtížné na ně správně reagovat. Základní prevencí před vlivem nepříznivých podmínek (nestandardního průběhu počasí) je kvalitní základní zpracování půdy a správné hnojení statkovými a minerálními hnojivy. Dostatečná základní dávka dusíku a do půdy zapravená P a K hnojiva jsou základem kvality porostu a vysokého výnosového potenciálu, dostatečné hustoty porostu jako prevence následného zmlazování a výskytu zelených zrn. Hnojení P hnojivy nabývá na důležitosti vlivem dlouhodobého deficitního hnojení tímto makroprvkem a klesajícím ph půdy. V zemích západní Evropy v posledních 20 letech drží stále vysokou spotřebu P hnojiv či jejich spotřebu zvyšují a výnosy sladovnického ječmene pak mají rostoucí tendenci. Výsledky pokusů ze Všestar dokladují, že nehnojená varianta po obilní předplodině nesplňovala parametry pro výkup sladovnického ječmene (nízký přepad, vyšší obsah zelených zrn). Jen dostatečná úroveň hnojení porostu dává předpoklad využití dalších vstupů (mikroprvků, stimulátorů, morforegulátorů). Na základě víceletých výsledků lze doporučit aplikaci listových hnojiv s mikroprvky ve fázi plného odnožování při dostatečné pokryvnosti listové plochy porostu ječmene. Další použití se přizpůsobuje výsledkům listových analýz nebo využívejte služeb poradenské služby SOUFFLET AGRO. Význam těchto aplikací narůstá zvláště při stresových podmínkách a kromě navýšení výnosu dochází i k nezanedbatelnému nárůstu podílu předního zrna. Účinnost fungicidů můžete zlepšit přídavkem smáčedla či polymerů (AGROVITAL) do postřikové jíchy a jejich použití konzultujte s poradenskou službou SOUFFLET AGRO. REXAN pomáhá zlepšit strukturu porostu při nerovnoměrném vzcházení (hrudovitá půdní struktura) u porostů bez stimulačního moření M-SUNAGREEN. M-SUNAGREEN při deštivém průběhu počasí nebo při počínajícím přísušku podpoří v T2 a T3 vyrovnání a udržení silnějších odnoží, což vede k udržení počtu klasů oproti kontrole. Tato aplikace je využitelná zejména v porostech stimulačně mořených, kde je předpoklad vyšší tvorby odnoží. Pro všechny stimulátory platí, že nepatří do porostů stresovaných, trpících vláhovým či jiným deficitem, dokud účinky těchto stresů trvají. LISTER listová jednosložková hnojiva Zn, Cu, Mn (v chelátové vazbě) je možno u ječmenů kombinovat s některými ošetřeními na začátku vegetace (do poloviny sloupkování). Stále je nutné se vyhnout několikanásobným kombinacím typu morfegulátor + fungicid + herbicid + listové hnojivo + stimulátor + smáčedlo, protože jednotlivé komponenty obsahují různá smáčedla a účinné látky následně často ovlivňují protichůdné biochemické reakce, což nevede k pozitivnímu efektu

7 Hnojiva Tab. 10 Výsledky pokusu hnojení, odrůda BOJOS, Všestary 2012, dohnojeno LAV na shodnou úroveň N hnojení, obilní předplodina Aplikace před setím Aplikace BBCH Listová hnojiva Celkem N [kg/ha] Výnos HTS [g] Počet odnoží NL Přepad > 2,5 mm Zelená zrna Polehnutí Nehnojená kontrola 0 53,7 44,0 0,8 9,8 86,0 1,5 0 LAV 27% LAV 27% ,0 48,2 2,5 11,2 92,5 0,1 25 Eurofertil Plus NP 35 LAV 27% ,8 52,0 2,9 10,8 94,6 0,1 5 LAV 27% LAV 27% Fertiactyl Starter 2 l ,9 48,1 2,5 11,0 93,1 0,1 30 BBCH 21 LAV 27% LAV 27% Fertileader Vital 2 l ,5 48,3 2,3 11,4 92,5 0,1 30 BBCH 39 Sulfammo 30 Mesactyl NPRO LAV 27% Fertileader Vital 2 l BBCH ,9 49,8 2,6 11,2 94,5 0,1 30 Výsledky v tabulce dokládají nezbytnost správného minerálního hnojení jarního sladovnického ječmene dostatečnou dávkou N, P a S v minerálních hnojivech. Dostatečná základní dávka dusíku rozhoduje o hustotě porostu. Je zárukou vysokého výnosového potenciálu a vyplnění volného prostoru jako prevenci následného zmlazování a výskytu zelených zrn v merkantilu. Hnojení P hnojivy nabývá na důležitosti vlivem dlouhodobého deficitního hnojení tímto makroprvkem a klesajícím ph půdy. Význam listových hnojiv dokládají data účinnosti Fertiactyl Starter 2 l/ha a Fertileader Vital 2 l/ha, kdy dodávkou lehce přijatelného dusíku, mikroprvků v kombinaci se stimulační složkou dochází k nárůstu výnosu a udržení přepadu. Aplikaci mikroprvků ve Fertileader Vital provádíme optimálně ve fázi odnožování až začátkem sloupkování při dostatečné pokryvnosti listové plochy. Pozdější aplikace mohou vést ke zvýšenému obsahu N v zrnu. Nehnojená varianta minerálními hnojivy nesplňovala základní parametry pro výkup sladovnického ječmene (nízký přepad, vyšší obsah zelených zrn). Morforegulátory v přesných polních pokusech SOUFFLET AGRO Tab. 11 Vliv aplikace morforegulátorů na výnos a kvalitu sladovnického ječmene, BOJOS, Všestary aplikace BBCH aplikace BBCH 41 Výnos průměr Výška rostlin [cm] Poléhání BBCH 75 Poléhání BBCH 85 Nedovymetání klasu [cm] N-látky Škrob Přepad 2,5 2,2 mm Propad kontrola bez ošetření fungicidem 94, ,2 12,1 65,2 93,0 6,1 0,9 kontrola ošetřená fungicidy průměr 100, ,8 66,2 97,6 1,9 0,6 CERONE 480SL 0,5 l 102, ,9 66,2 96,3 2,6 1,1 CERONE 480SL 0,75 l 99, ,4 66,1 95,9 3,1 1,0 CERONE 480SL 0,5 l 100, ,8 68,8 97,3 2,0 0,7 CERONE 480SL0,75 l 99, ,8 65,9 97,1 2,2 0,7 CERONE 480SL 0,3 l (BBCH 33) CERONE 480SL 0,45 l (BBCH 39 41) 101, ,8 65,8 95,5 3,1 1,4 TERPAL C 1,5 l (BBCH 39) 102, ,0 66,1 97,9 1,7 0,4 Terpal C 1,25 l (BBCH 33) CERONE 480SL 0,5 l 105, ,2 67,9 95,3 3,6 1,1 (BBCH 39 41) MODDUS ME 0,2 l (BBCH 33) CERONE 480SL 0,5 l (BBCH 39 41) 104, ,6 67,1 96,6 2,5 0,9 MODDUS ME 0,4 l 103, ,4 66,6 97,5 1,9 0,6 MODDUS ME 0,2 l MODDUS ME 0,2 l 101, ,2 66,1 96,6 2,3 1,1 (BBCH 31) MODDUS ME 0,2 l 104, ,7 65,3 93,0 4,8 2,2 + CERONE 480SL 0,3 l CERONE 480SL 0,5 l 98, ,3 62,6 96,1 2,5 1,4 + MODDUS ME 0,2 l MEDAX 0,6 l 102, ,1 65,1 96,4 2,5 1,1 + SÍRAN AMONNÝ 0,6 kg MEDAX 0,6 l + SÍRAN AMONNÝ 0,6 kg 104, ,2 65,1 96,9 2,2 0,

8 Pokus ve Smržicích byl výrazně ovlivněn průběhem počasí v době sloupkování. Aplikace regulátorů ve fázi druhého kolénka proběhla za ideálních podmínek a u přehoustlého porostu se dal očekávat problém s poléháním. Avšak následná třítýdenní kombinace sucha a velmi teplého počasí s vysokou sluneční radiací způsobila výraznou ztrátu odnoží a z přehoustlého porostu se stal porost více než tragický. Následovala deštivá perioda v červnu a porost zmladil. Nejvyšší výnos byl na neošetřené kontrole a u ošetřených variant byla výnosová deprese včetně propadu v podílu předního zrna a navýšeni N-látek. Potvrdilo se tedy základní pravidlo pro aplikaci regulátorů, a to že nemají být používány při očekávaném stresu. Bohužel toto se letos nedalo předpokládat. Závěrečné zhodnocení a doporučení Obr. 3 Pozor na aplikace regulátorů za stresových podmínek, hrozí ztráta odnoží a případné zmlazení porostu po vyšších srážkách. Správné použití morforegulátorů má pozitivní vliv na snížení polehnutí, výnos a kvalitu zrna, snadnost sklizně, ale při nesprávném použití může dojít i ke snížení výnosu i kvality. Z hlediska obecného doporučení je nutno stavět regulaci růstu jarního sladovnického ječmene při optimálních klimatických podmínkách na dvojím ošetření, a to ve fázi 2. kolénka a ve fázi praporcového listu až naduřování listové pochvy. Dávkování morforegulátoru vždy citlivě uzpůsobte aktuálnímu průběhu počasí, pěstované odrůdě, hustotě porostu, fytotoxickému působení předchozích aplikací, kombinaci s dalšími přípravky obsahující smáčedlo, kombinaci s triazolovými fungicidy a množství aplikované vody. Při vlhkém průběhu počasí, které vede k bujnému růstu a odnožování ječmene, volte vyšší dávky morforegulátoru. Riziko fytotoxicity vzniká při vysokých teplotách nad 28 C, při silném slunečním záření, kombinaci s dalšími přípravky obsahující smáčedla či kombinaci s triazolovými fungicidy. V těchto případech je vhodné aplikaci posunout do večerních hodin zvláště u odrůd, které mají menší tvorbu odnoží (Prestige, Bojos). Vyšší dávky můžete volit u odrůd Malz, Xanadu, Tocada a na vododržných půdách i u Kangoo. Při slunečném a suchém průběhu počasí v návaznosti na trvání přísušku v předpovědi počasí morforegulátory neaplikujte nebo jejich dávku silně redukujte. Pro první termín aplikace T2 je doporučován TERPAL v dávce 0,75 1,5 l nebo MODDUS 0,3 l. Přípravek MODDUS má pozvolnější účinek na zkrácení stébla. Lze ho použít ve fázi kolénka, což většinou nestačí a při druhém termínu aplikace je nutné dokončit zkrácení stébla (háčku) přípravkem CERONE. Každopádně se nelze spoléhat jen na jedno ošetření, které neřeší zkrácení posledního internodia, které vede k lámavosti stébla pod klasem a podstatným výnosovým ztrátám. Pokud je v této fázi předpověď suchého a slunečného počasí, ošetřujte porosty fungicidně a aplikaci morforegulátory posuňte do pozdější růstové fáze. Při normálním průběhu počasí můžete zjemnit možné negativní účinky přídavkem močoviny do postřikové jíchy. Pro druhý termín aplikace má dobré výsledky CERONE 480SL 0,2 0,6 l nebo TERPAL C 0,7 1,2 l, ale konkrétní dávka se musí uzpůsobit aktuálnímu průběhu počasí a stavu porostu. Aplikace zabraňuje lámavosti stébla pod klasem (riziko ztrát na liště sklízecí mlátičky) a kontaktu klasů se zemí (riziko porůstání). Každopádně se nelze spoléhat jen na jedno ošetření (ve fázi 2. kolénka), které neřeší zkrácení posledního internodia. Další, často zmiňovanou otázkou, je použití tankmixů MODDUS + CERONE. Ty jsou velmi razantní, jsou využitelné jen při vlhkém průběhu počasí při aplikaci i po ní. Je nutno snížit dávku obou přípravků na MODDUS 0,2 l + CERONE 0,3 l a lze je doporučit jen při splnění podmínek pro polehnutí porostu, tedy v hustém porostu + dobré podmínky pro růst ječmene + očekávaná vyšší mineralizce N v půdě. Kombinaci MODDUS + CERONE lze doporučit pouze pro první termín aplikace (do fáze 2. kolénka). Pro zkrácení posledního internodia ( háčku ) není kvůli razanci tato kombinace vhodná a je lépe využít citlivého dávkování CERONE nebo TERPALu dle stavu porostu. Ječmen jarní odrůdové pokusy Tabulky 12 a 13 zobrazují výnosy preferovaných odrůd jarního ječmene na jednotlivých pokusných lokalitách. Letošní ideální průběh počasí svědčil především odrůdám BOJOS a SEBASTIAN. Z víceletých výsledků vyplývá vyšší výnosový potenciál mladších odrůd v porovnání se staršími odrůdami PRESTIGE a MALZ. V případě odrůdy MALZ je ale tento hendikep kompenzován příplatkem 100 Kč/t při výkupu. Novinkou je krmná odrůda ječmene EXPLORER, která nahrazuje velmi výnosnou odrůdu TOCADA a jak ukazují výsledky ze všech lokalit i ona vyniká kromě velmi vysokého výnosu i svou plasticitou k různým výrobním oblastem. Její výnosové kvality podtrhuje i velmi dobrý zdravotní stav. Tab. 12 Přehled výnosu preferovaných odrůd jarního ječmene v roce 2012 (ošetřená varianta) Tab. 13 Dlouhodobý procentuální výnos preferovaných odrůd jarního ječmene k průměru všech testovaných odrůd (ošetřená varianta, průměr tří lokalit Všestary, Branišovice, Smržice) Smržice Všestary Branišovice Průměr Průměr Malz Prestige Bojos Kangoo Sebastian Xanadu Tocada Explorer * * krmná odrůda jarního ječmene Malz Prestige Bojos Kangoo Sebastian Xanadu Tocada * Explorer * * krmná odrůda jarního ječmene

9 Explorer Krmná odrůda Středně raná odrůda, středního až nižšího vzrůstu s dobrou odolností k poléhání. Během registračního řízení patřila mezi nejvýnosnější odrůdy v sortimentu ječmenů. Zrno velmi velké, výnos předního zrna vysoký až velmi vysoký. Dobrá odolnost vůči všem významným chorobám ječmene. Díky své plasticitě je vhodná do všech výrobních oblastí. Přednosti: Velmi vysoký výnos. Pěst. rizika: Nemá gen Mlo. Udržovatel: Secobra Recherches, F Registrace: ČR 2012 Tab. 14 Průměrné hodnoty významných hospodářských vlastností v roce 2012, zdroj: ÚKZÚZ Odrůda Padlí travní Rez ječná Hnědá skvrnitost ječmene Rhynchosp. skvrnitost Fuzariózy klasu Nespecifické skvrnitosti ječmene Poléhání Lámavost stébla Délka rostlin Počet produkt. stébel Začátek metání Doba do zralosti cm ks/m 2 dny dny Explorer 7,6 7,8 5,8 5,8 6,7 7,6 7,3 7, Tocada 7,2 7,4 5,5 6,1 7,9 7,7 6,8 7, Sebastian 7,0 7,3 5,8 6,6 7,4 7,4 6,8 7, Pšenice jarní Námi zastupované odrůdy pšenice jarní patří mezi nejpěstovanější u nás a vynikají jak svou kvalitou, tak i výnosem. Právě proto jsou zařazeny i do Seznamu doporučovaných odrůd. Novinkou v našem sortimentu pro jaro 2013 je vysoce výnosná áčková pšenice KWS CHAMSIN (čti šamsin ). Do budoucna nahradí odrůdu AMARETTO oproti které je ranější, výnosnější a překonává ji i ve zdravotním stavu. Výnosový potenciál této novinky potvrzují jak naše firemní pokusy ze Všestar a Litovic, tak i nezávislé výsledky např. z pokusné stanice v Humpolci (tab. 17). Tab. 15 Výnosy jarní pšenice a jarního tritikale, Litovice 2012 Odrůda Výnos N látky Lepek Zeleny Škrob W Obj. hm. Vánek (E) 7,6 13,3 28, , KWS Scirocco (E) 7,5 14,2 30, , KWS Chamsin (A) 7,5 14,3 31, , Amaretto (A) 8,2 13,5 29, , Trappe (B) 8,9 14,0 29, , Tritikale jarní Logo 8,4 68,2 Tab. 16 Výnosy jarní pšenice a jarního tritikale, Všestary 2012 Odrůda Výnos N látky Lepek Zeleny Škrob W Obj. hm. Vánek (E) 6,3 13,1 29, , KWS Scirocco (E) 6,3 13,1 30, , KWS Chamsin (A) 7,0 13,9 32, , Amaretto (A) 7,8 12,5 30, , Trappe (B) 8,2 13,5 29, , Tritikale jarní Logo 8,1 67,2 Tab. 17 Výnosy a HTZ jarní pšenice, pokusná stanice Humpolec 2012 Odrůda Výnos [t/ha] ošetřeno Výnos ošetřeno HTZ [g] ošetřeno Trappe (B) 7,60 118,6 39,90 KWS Chamsin (A) 6,93 108,1 44,10 Amaretto (A) 6,89 107,5 43,69 Hamlet 6,76 105,5 46,09 Tercie 6,68 104,2 39,70 Vánek (E) 6,65 103,7 48,10 Dafne 6,51 101,6 41,92 Granny 6,50 101,4 44,19 KWS Scirocco (E) 6,46 100,8 48,85 Sensas 6,42 100,2 43,48 Seance 6,40 99,8 40,00 Arabeska 6,40 99,8 41,17 Septima 6,38 99,5 37,25 Izzy 6,27 97,8 41,14 Epos 6,27 97,8 34,83 Astrid 6,26 97,7 38,18 SW Kadrilj 5,77 90,0 44,05 IS Jarisa 5,61 87,5 40,96 IS Durapex 5,09 79,4 42,06 Průměr 19 odrůd 6,41 100,0 42,

10 KWS Chamsin (A) Charakteristika: Ranost: poloraná Rostliny: středně vysoké Zrno: velké HTZ: vysoká Udržovatel: KWS LOCHOW GmbH, D Registrace: ČR 2012 Přednosti: Vysoký výnos zrna především v ošetřené variantě Vysoké číslo poklesu Vysoká hodnota objemové hmotnosti Střední až vysoký obsah N-látek Velmi dobrá odolnost k fuzariozám klasu Celkově vyrovnaný dobrý zdravotní stav Kvalitní pekařská jakost (A) Poloraná odrůda vynikající velmi vysokým výnosem v ošetřené i neošetřené variantě. Odrůda dosahuje velmi vysoké objemové hmotnosti (809 g/l). Velmi vysoká je i hodnota čísla poklesu (328 s). Rostliny středně vysoké, středně až méně odnožující. Velké a kvalitní zrno. Velmi dobrá odolnost k fuzariozám klasu. Doporučení: Odrůda s pekařskou kvalitou vhodná do všech oblastí pěstování Doporučený termín setí v první polovině agrotechnického termínu Vysoký výnosový potenciál se uplatní při ošetření porostů I nadále zůstávají v naší nabídce obě éčkové odrůdy KWS SCIROCCO a VÁNEK, které po letošních zaorávkách ozimů mnohé z vás přesvědčily o svých přednostech jak po výnosové tak i kvalitativní stránce. KWS SCIROCCO (E) (čti široko ) odrůda s registrací v ČR v roce Navazuje na velmi úspěšnou odrůdu pšenice jarní VÁNEK. KWS SCIROCCO je raná až poloraná odrůda s vysokým výnosem v kombinaci s elitní pekařskou jakostí. Rostliny jsou středně vysoké, středně až silně odnožující. Klas středně velký, výnos je tvořen počtem odnoží v kombinaci s velmi vysokou HTZ (až 49,5 g) se střední odolností proti poléhání. Vysokých výnosů dosahuje v ošetřených i neošetřených variantách a má stabilní elitní pekařskou jakost. Stále velice oblíbený je VÁNEK (E) odrůda, která si udržuje již po řadu let stabilní kvalitu a nadprůměrný výnos a i proto je právem zařazena jako kontrolní odrůda v registračních pokusech ÚKZÚZ. K jejím dalším přednostem patří i dobrý zdravotní stav s velmi dobrou odolností k poléhání a také velice vysoká HTZ, která zajišťuje jak vysoký výnos, tak i vysokou objemovou hmotnost a obsah N látek. Doporučená agrotechnika pěstování jarní pšenice KWS SCIROCCO (E), VÁNEK (E), KWS CHAMSIN (A), AMARETTO (A) a TRAPPE (B) Předplodiny Příprava půdy Termín setí Hnojení Herbicidní ošetření Regulace růstu Fungicidní ošetření Všechny naše odrůdy snášejí i pěstování po obilné předplodině, přesto pro plné využití potravinářské jakosti doporučujeme zvolit zlepšující předplodinu Přípravu k setí proveďte obvyklým způsobem. Případnou likvidaci výdrolu obilní předplodiny doporučujeme řešit aplikací glyfosátu. Cílem dobré přípravy by mělo být uspořit co nejvíce půdní vláhy pro rovnoměrné a rychlé vzejití pšenice. Velmi raný výsev většinou zaručuje vysoký výnos. Není třeba čekat, až půda úplně vyzraje. Vhodné období výsevu je do poloviny března. U dubnových výsevů musíte počítat se snížením výnosů, protože pozdní slabé odnože jsou zpravidla neproduktivní. Odrůdy jarní pšenice jsou méně odnoživé (zejména VÁNEK), je proto potřeba počítat s vyššími výsevky. Výsevek doporučujeme 4 MKS/ha při setí do poloviny března, 4,5 MKS při setí do konce března a 5 MKS/ha pro setí v dubnu. V základním hnojení aplikujte P a K hnojiva dle výsledků AZP. Hnojení dusíkem doporučujeme v rozmezí kg N/ha kg č.ž./ha dle lokality a předplodiny. Základní dávku (1/2) aplikujte před setím (NP hnojiva, LAV), produkční dávku (1/4) nejpozději na začátku sloupkování (nejlépe v DAM 390). a třetí kvalitativní dávku (1/4) na začátku metání (nejlépe v LAV). Je vhodné provést ve fázi 3. listu až konce odnožování. Na pozemcích s výskytem pcháče řešte jeho výskyt opravnou aplikací pomocí MCPA Pro zvýšení počtu odnoží a jejich vyrovnanosti je vhodné aplikovat do poloviny odnožování přípravky na bázi CCC v dávce 0,5-0,7 l/ha. V intenzivních podmínkách je pak vhodné i použití céček v dávce 1,0 1,5 l/ha ve fázi pro zpevnění stébla zejména u odrůd KWS SCIROCCO a TRAPPE. Systém jednoho fungicidního ošetření bývá většinou dostačující. Při ošetření je nutné respektovat odrůdovou citlivost k jednotlivým chorobám. Pro VÁNEK platí, že je více napadána padlím travním a pro fungicidní ošetření doporučujeme fungicid obsahující morfolin a jeho aplikaci provést ke konci sloupkování. U odrůdy KWS SCIROCCO a AMARETTO je třeba se soustředit především na rez pšeničnou a braničnatku a ochranu uskutečnit na počátku metání

11 Představení odrůd ovsa setého U ovsa setého nabízíme pro jaro 2013 novou odrůdu MAX s registrací v České republice. MAX je raná odrůda žlutozrnného, pluchatého ovsa s velmi vysokým výnosovým potenciálem zrna. Vyniká též výnosem obilek díky kombinaci vysokého výnosu zrna a velmi malé pluchatosti (23 %), která je nejnižší současném SDO. Výborná je i kvalita zrna, vyniká zejména vysokou objemovou hmotností. Je určen především pro pěstování v obilnářské, bramborářské a pícninářské výrobní oblasti. Velmi dobře reaguje na dobrou předplodinu. Rostliny jsou nízké, dobře odnožující s dobrou odolností vůči poléhání. Slunečnice Doporučená agrotechnika pěstování ovsa setého MAX Předplodiny Příprava půdy Termín setí Hnojení Herbicidní ošetření Regulace růstu Fungicidní a insekticidní ošetření Tab. 18 Výsledky odrůdových pokusů slunečnice SOUFFLET AGRO 2012 Není náročný na předplodinu, ale velmi dobře reaguje na zlepšující předplodinu. Přípravu k setí proveďte obvyklým způsobem. Co nejdříve na jaře, hned jak to půdní podmínky dovolí. Výsevek doporučujeme 4 4,5 MKS/ ha v obilnářské výrobní oblasti a 4,5 5 MKS/ha v bramborářské výrobní oblasti. Horní hranice výsevku platí pro pozdní setí či horší půdní podmínky. V základním hnojení aplikujte P a K hnojiva dle AZP. Hnojení dusíkem doporučujeme v rozmezí kg č.ž./ha dle lokality a předplodiny. Nižší dávky aplikujte jednorázově před setím či nejpozději do začátku odnožování, vyšší dávky rozdělte do dvou aplikací: 2/3 před setím a 1/3 na začátku odnožování. Herbicidní ošetření je vhodné provést ve fázi 3. listu až konce odnožování. Na pozemcích s výskytem pcháče řešte jeho výskyt opravnou aplikací pomocí MCPA. Na dobrých půdách a po dobré předplodině je vhodné ošetřit oves pro zpevnění stébla 2,5 3l CCC. Fungicid není nutný, použití je na zvážení při silném tlaku chorob. U časných výsevů kontrolujte výskyt bzunky ječné a kohoutků a dle tlaku ošetřete insekticidem. Hybrid Typ hybridu Výnos Všestary (HK) Výnos Ledčice (ME) Hybrid Typ hybridu Výnos Všestary (HK) Výnos Ledčice (ME) NK NEOMA klasický Clearfield 122,3 111,4 ES TECTONIC klasický Clearfield 103,2 110,5 CSF 9305 klasický Clearfield 77,4 105,0 LG klasický Clearfield 89,8 99,9 LG klasický Clearfield 91,1 109,5 Mas 92.IR klasický Clearfield 96,2 107,3 Mas 85.OL HO 98,7 108,3 Mas 83.R klasický 117,7 115,2 DURBAN klasický 119,0 107,7 NK BRIO klasický 117,6 100,3 NK OKTAVA klasický 88,5 97,8 TRISTAN klasický 124,5 95,4 ES BIBA klasický 90,8 109,2 ES NOVAMIS klasický 84,7 96,1 ES UNIC klasický 99,9 95,3 ES ETHIC klasický 106,7 102,7 LG klasický 110,7 96,2 LG klasický 109,7 97,0 Kukuřice Tab. 19 Výsledky hybridů kukuřice, Všestary 2012 Hybrid FAO s/z Vlhkost Výnos 14% [t/ha] HTS 14% [g] Hybrid FAO s/z Vlhkost Výnos 14% [t/ha] HTS 14% [g] Mas 15.P 190z 25,6 13,21 365,9 Mas 18.T 230s 35,1 12,30 312,5 Lakti CS 230s 30,7 13,15 306,9 Mas 25.T 230z 28,7 13,51 328,6 Rebecca 230s/240z 27,9 13,54 309,0 Mas 20.F 240s/250z 31,8 13,56 292,9 Maibi CS 250s/250z 32,2 12,35 321,9 SY Novatop ,6 13,19 286,4 Lavena 250s/260z 30,6 13,79 341,1 Mas 24.A 260s/270z 31,3 13,89 340,3 Amelior 260s/270z 31,9 13,19 302,6 LG ,1 12,99 272,7 LG ,9 12,09 324,4 Dynamite 270s 29,9 13,24 313,7 Bonpi CS 270s 30,9 13,38 304,5 DKC ,4 12,32 282,0 DKC ,1 14,38 297,2 SY Nickela ,3 14,35 307,6 NK Olympic ,6 13,76 283,5 SY Oldina ,9 14,15 277,0 LG ,7 14,12 295,4 Crispi 280s/290z 30,1 14,26 329,7 Mas 32.F 280z 30,1 15,40 320,3 Mas 31.R 300z 30,0 14,86 297,4 Cultura 300s/310z 33,6 13,96 324,8 Crazi YG 310s/320z 31,4 14,71 308,6 Coradi CS 300s 33,6 13,81 329,5 Jokardi CS 320z 35,6 14,87 282,8 Mas 35.K 350z 38,8 11,72 277,9 Mas 34.C 340s/340z 33,7 13,41 320,2 DKC ,1 12,89 254,8 DKC ,8 12,97 312,9 DKC ,4 13,00 287,2 Mas 37.V 350s/360z 36,3 13,87 353,2 Mas 44.A 380s/380z 37,3 12,09 317,3 DKC ,2 13,26 287,1 P ,8 13,54 284,9 P ,0 14,69 318,0 P ,2 15,09 357,7 P ,6 14,89 302,8 PR 38S79 32,7 13,80 296,

12 Kukuřice V naší nabídce značek SELEKTA a MAÏSADOUR naleznete ucelený sortiment hybridů kukuřice s FAO 190 až 380, které zajistí vysoký výnos zrna i kvalitní siláže jak pro skot, tak i pro bioplynové stanice. Jejich společným znakem je vysoká výkonnost, odolnost chorobám, výrazná stres tolerance a plasticita k půdním i klimatickým podmínkám. U hybridů určeným pro využití na suché zrno oceníte kromě jejich výnosu i nízkou sklizňovou vlhkost, která zajišťuje pozitivní ekonomiku produkce. Od silážních hybridů můžete očekávat maximální výnos suché hmoty s velmi dobrou stravitelností vlákniny a vysokým obsahem energie. Výborný zdravotní stav hybridů až do sklizně je předpokladem pro kvalitní a zdravou siláž. Nabízíme i hybridy se širokým využitím, které jsou vhodné jak pro produkci zrna, tak i na siláž a energetické využití. NOVINKY 2013 Pro jaro 2013 jsme připravili pětici zajímavých novinek, které doplňují již zaběhlé a osvědčené hybridy. Na zrno: Jokari CS (FAO 320z) s typem zrna tvrdý až mezityp, jehož předností je výrazná odolnost suchu, kterou potvrdil i v letošním roce a Mas 35.K (FAO 350z), u něhož je špičkový výnos zrna v KVO a ŘVO podpořen schopností rychlého snížení vlhkosti zrna před sklizní. Na siláž: Mas 18.T (FAO 230s), Dynamite (FAO 270s) a Coradi CS (FAO 300s), které spojuje vynikající výnos kvalitní suché hmoty za všech podmínek, díky výraznému stay greenu si udržují dlouhé sklizňové okno při optimální sušině. Vzhledem k vysoké produktivnosti hmoty z hektaru, doporučujeme tyto materiály i pro využití do bioplynových stanic. V současné době můžete využít předprodejní akci na osiva kukuřice, která potrvá do a ušetřit tak značnou část z finančních prostředků. kukuřice 2013 Kukuřice MAÏSADOUR Akce! Předprodej kukuřice do Dynamite Silážní novinka s explozivní silou a bombastickým výkonem Typ hybridu: dvouliniový Typ zrna: tvrdý až mezityp FAO: 270 siláž Využití: siláž, bioplyn Registrace: ČR 2012 Přednosti: Raný silážní hybrid mohutného vzrůstu, s bohatým olistěním a explozivní tvorbou zelené hmoty Produkuje kvalitní a nutričně velmi bohatou silážní hmotu s vysokým obsahem škrobu a stravitelné vlákniny Dosahuje velmi vysokého výnosu suché hmoty ve všech půdně--klimatických podmínkách Vysoký výnosový potenciál potvrdil i v registračních pokusech ÚKZÚZ Působivý vzrůst rostlin s erektivním postavením listů a dlouhými palicemi Počáteční vývoj rostlin je intenzivní Dobře odolává chladu v jarním období, je vhodný i pro časný výsev Vyznačuje se dobrým zdravotním stavem a tolerancí k občasným přísuškům během vegetace DYNAMITE Hodnocení silážních hybridů, ÚKZÚZ Mas 15.P Laricio Mas 18.T Mas 25.T Rebecca Mas 20.F Lavena Amelior Mas 24.A 190 z 200 s/220 z 230 s 230 z 230 s/240 z 240 s/250 z 250 s/260 z 260 s/270 z 260 s/270 z Dynamite Crispi Mas 32.F Cultura Mas 31.R Mas 34.C Mas 35.K Mas 37.V Mas 44.A 270 s 280 s/290 z 280 z 300 s/310 z 300 z 340 s/340 z 350 z 350 s/360 z 380 s/380 z Kukuřice SELEKTA Lakti CS 230 s Bonpi CS 270 s Coradi CS Jokari CS 300 s 320 z Technicko-poradenská služba Čechy (kancelář Litovice) Jiří Šilha Mobil: Severní Morava (kancelář Prostějov) Jiří Cejtchaml Mobil: Jižní Morava (kancelář Prostějov) Martina Poláková Mobil: SOUFFLET AGRO a.s., Průmyslová 2170/12, Prostějov Telefon: (+420) , fax: (+420) souffl et-agro.cz,

NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015. ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách

NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015. ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015 ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015 ječmen jarní...3 pšenice jarní...6 oves setý...9 tritikale

Více

reporter N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u

reporter N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u 9 / 2008 N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u Obsah Diagnostika a výnosnost odrůd řepky ozimé v roce 2007/08... 1 Nepodceňujte výdrol obilnin a pýr v založených

Více

www.syngenta.cz 7-8 / 10 červenec/srpen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: VČASNÉ OŠETŘENÍ Základ pro nejvyšší výnos

www.syngenta.cz 7-8 / 10 červenec/srpen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: VČASNÉ OŠETŘENÍ Základ pro nejvyšší výnos www.syngenta.cz 7-8 / 10 červenec/srpen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: VČASNÉ OŠETŘENÍ Základ pro nejvyšší výnos ÚVODNÍK Ozimá řepka zůstává královnou našich polí Ing. Juraj Petrina Syngenta

Více

Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer. Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI

Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer. Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výrovy 2007 Metodika vznikla za finanční

Více

Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství

Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství Dagmar JANOVSKÁ, Jana KALINOVÁ a Anna MICHALOVÁ Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Zemědělská fakulta Jihočeské

Více

Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem. Avatar, DK Exquisite, Inspiration, Marathon, Mentor, Mercedes, Oriolus, Pulsar, Rohan, Sherpa, Troy, Visby

Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem. Avatar, DK Exquisite, Inspiration, Marathon, Mentor, Mercedes, Oriolus, Pulsar, Rohan, Sherpa, Troy, Visby OBSAH Řepka ozimá Liniové odrůdy Hybridní odrůdy Ječmen ozimý Dvouřadé odrůdy Šestiřadé odrůdy Pšenice ozimá Odrůdy s elitní jakostí E Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem Avatar, DK Exquisite, Inspiration,

Více

Nepotravinářské využití zemědělské půdy

Nepotravinářské využití zemědělské půdy Nepotravinářské využití zemědělské půdy V současné době se začíná celosvětově usilovně hledat náhrada za fosilní energetické zdroje, jejichž zásoby se v posledních letech rychle snižují. Nezbývá nic jiného,

Více

Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD.

Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD. Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD. Kategorizace zemědělského území se provádí za účelem poskytování dotací a podpor, pro daňové účely, pro účely zemědělské statistiky,

Více

Aktuální stav mykotoxinové kontaminace potravin a produktů rostlinného původu v Evropě v letech 2003-2004 a komparace hygienckých limitů

Aktuální stav mykotoxinové kontaminace potravin a produktů rostlinného původu v Evropě v letech 2003-2004 a komparace hygienckých limitů Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Aktuální stav mykotoxinové

Více

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY Ukázka praktických opatření z Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 2020. OBSAH Úvodní slovo ministra 4 I. Úvod 5

Více

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT Ing. Alice Picková Ing. Jindřich Špička č. 92 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky

Více

Akční plán. na období 2012 2020

Akční plán. na období 2012 2020 Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 2020 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 www.eagri.cz, info@mze.cz Praha 2012 ISBN 978-80-7434-074-1 Tisk: MS Polygrafie, Mladoboleslavská

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova?

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova? SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy červen 2011 Jak zelená je vaše budova? Zelené budovy developerům peníze vydělávají a uživatelům šetří str. 12 Hledání nových trhů jako

Více

- 1 - Zemědělské systémy I. zkouška

- 1 - Zemědělské systémy I. zkouška Zemědělské systémy I. zkouška Živočišná výroba 1. Druh a plemeno zvířat 2. Genové rezervy zvířat 3. Šlechtění zvířat 4. Plodnost 5. Domestikace a fylogenie 6. Etologie a welfare 7. Plemena 8. Současný

Více

JAKÝM VLASTNOSTEM ROSTLIN BY SE MĚLA VĚNOVAT POZORNOST V SOUČASNÝCH MĚNÍCÍCH SE KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH?

JAKÝM VLASTNOSTEM ROSTLIN BY SE MĚLA VĚNOVAT POZORNOST V SOUČASNÝCH MĚNÍCÍCH SE KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH? JAKÝM VLASTNOSTEM ROSTLIN BY SE MĚLA VĚNOVAT POZORNOST V SOUČASNÝCH MĚNÍCÍCH SE KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH? 1 F.Hnilička, 2 L.Bláha, 3 L.Dotlačil 1 Česká zemědělská univerzita v Praze, FAPPZ, Kamýcká 129,

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Pěstování ovocných stromů a keřů

Pěstování ovocných stromů a keřů Pěstování ovocných stromů a keřů Vzdělávací texty Radim Lokoč, Miroslav Přasličák, Ondřej Dovala, Stanislav Kubesa 2013 www.hlucinsko.eu/ovoce Vzdělávací texty vychází v rámci projektu Ovocnářské vzdělávání

Více

ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Autorský kolektiv tvořili odborníci Českého svazu včelařů, o. s., a Výzkumného ústavu včelařského, s. r. o., pod vedením RNDr. Václava Švamberka. 1. Úvod

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. O PRŮVODCI... 3 1.2. ZMĚNY V OBLASTI KONTROL PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2015... 5 1.3. ZDROJE

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. O Průvodci 1.2. Změny v oblasti kontrol podmíněnosti pro rok 2015 1.3. Zdroje informací 1.4.

Více

13.1. Výsadbyschopný sadební materiál obecné požadavky

13.1. Výsadbyschopný sadební materiál obecné požadavky Sadební materiál lesních d SADEBNÍ MATERIÁL LESNÍCH DŘEVIN FOREST TREE PLANTING STOCK V. NÁROVEC, A. SEK, J. LEUGNER, J. NÁROVCOVÁ, J. MARTINCOVÁ 13.1. Výsadbyschopný sadební materiál obecné požadavky

Více

PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN JAKO OBNOVITELNÉHO ZDROJE ENERGIE CULTIVATION AND UTILIZATION OF ENERGY CROPS AS RENEWABLE ENERGY SOURCE

PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN JAKO OBNOVITELNÉHO ZDROJE ENERGIE CULTIVATION AND UTILIZATION OF ENERGY CROPS AS RENEWABLE ENERGY SOURCE PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN JAKO OBNOVITELNÉHO ZDROJE ENERGIE CULTIVATION AND UTILIZATION OF ENERGY CROPS AS RENEWABLE ENERGY SOURCE Z. Strašil Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Abstract

Více

Ekologické zemědělství a rozvoj venkova

Ekologické zemědělství a rozvoj venkova Ekologické zemědělství a rozvoj venkova Obsah Úvod.................................................. 1 Důsledky průmyslového zemědělství.......................... 2 Co je ekologické zemědělství................................

Více

Metodika 5/09. Zvýšení podílu energie v objemných krmivech ekologických farem pěstováním vhodných travních a jetelovinotravních směsí

Metodika 5/09. Zvýšení podílu energie v objemných krmivech ekologických farem pěstováním vhodných travních a jetelovinotravních směsí Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. Troubsko Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko Metodika 5/09 Zvýšení podílu energie v objemných krmivech ekologických farem pěstováním vhodných travních a

Více