PRO PŘÍZNIVCE DB SCHENKER PODZIM/ZIMA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRO PŘÍZNIVCE DB SCHENKER PODZIM/ZIMA"

Transkript

1 PRO PŘÍZNIVCE DB SCHENKER PODZIM/ZIMA 2014 Chceme být pro zákazníky první volbou Kvalitní autokosmetika na zimu i léto Nové sklady v Mladé Boleslavi a Novém Jičíně Jizerská 50: Postavte se na start legendy!

2 Úvodník Obsah Rozhovor Případová studie Podporujeme a pomáháme 04 Chceme být pro zákazníky první volbou 10 Kvalitní autokosmetika na zimu i léto 13 Z controllingu na mistrovství světa 05 Zelená logistika v režii DB Schenker Podporujeme a pomáháme 14 Máme rádi Křivoklátsko Také na příští rok jsme pro naše zákazníky připravili řadu novinek, zlepšení a inovací. Zavádíme nové služby v oblasti logistických skladových operací, investujeme dále do zkvalitňování služeb, bezpečnosti a ekologie. O nových možnostech železničních a speciálních nadrozměrných přeprav se také dočtete uvnitř zpravodaje. Případová studie 11 Happich - deset let spolupráce v automotive Dvě zajímavé případové studie o našich zákaznících, DF Partner a Happich, Vám 06 Po železnici mezi Evropou a Čínou DB Schenker ve světě 12 Nadrozměrný kotel cestoval po moři, Podporujeme a pomáháme 14 Humanitární logistika přinášíme uprostřed časopisu, stejně tak jako praktický přehled logistických služeb s přidanou hodnotou. 06 Nové skladové kapacity v Mladé Boleslavi a Novém Jičíně po zemi i vzduchem Vážení čtenáři, Snažíme se také aktivně přistupovat ke společenskému dění kolem nás, podporujeme vítám Vás na stránkách dalšího vydání našeho sportovní akce, humanitární organizace časopisu Zpravodaj, ve kterém se Vám snažíme a zapojujeme se do ochrany životního prostředí. přinášet novinky a informace z rychle se Že se dá skloubit zaměstnání a vrcholový sport, měnícího světa mezinárodního obchodu, dokazuje příklad našeho kolegy a kapitána logistiky a přeprav. florbalové reprezentace Jana Jelínka. DB Schenker ve světě Rok 2014 přinesl celou řadu změn na trhu a nových výzev v ekonomice. Průmysl v České republice se v posledním roce zase probouzí k životu a množství vyrobeného zboží, přepravených zásilek i nově postavených logistických parků stále přibývá. O tom, jak k tomu přistupujeme u nás v DB Schenker, se dozvíte v tomto čísle. Otevřeli jsme nová logistická centra v Ostravě, Mladé Boleslavi a Novém Jičíně. Zrychlujeme kamionovou přepravu zásilek do sousedních evropských zemí. Zavedli jsme novou železniční linku Závěrem bych Vám chtěl poděkovat za přízeň, kterou jste nám letos věnovali. Přeji pěkné vánoční svátky a pevné zdraví v příštím roce. Tomáš Holomoucký 07 Nadrozměrný náklad si vyžaduje zvláštní přípravu Přehled logistických služeb s přidanou hodnotou 12 Nové logistické centrum pro automotive v Číně Podporujeme a pomáháme 13 Jizerská 50: Postavte se na start legendy! Vydavatel SCHENKER spol. s r. o. K Vypichu Nučice Tel.: Fax: do Číny. Jednatel společnosti Vaše názory a připomínky: tel.: Redakční rada: Tomáš Holomoucký, Stanislava Svatoňová, Martin Bacílek, Růžena Pileková 2

3 Rozhovor Chceme být pro zákazníky první volbou Trh s logistickými službami patří k nejrychleji se vyvíjejícím odvětvím. Nutí tak logistické firmy přizpůsobovat se požadavkům zákazníků a vyhledávat stále nová řešení. Jaké změny na poli logistiky přinesl letošní rok a jaké panují trendy? Nejen na to jsme se zeptali Tomáše Holomouckého, jednatele DB Schenker v České republice. Jaké novinky přinesl pro vaši společnost letošní rok? Nejvýznamnější kroky v mezinárodní perspektivě podnikl DB Schenker v oblasti přepravy mezi Dálným východem a Evropou, což souvisí se stále se zvyšující poptávkou po železničních přepravách z a také do Číny. Společnost se zaměřila na optimalizaci řešení těchto přeprav a v září bylo spuštěno nové železniční spojení z Hamburku do průmyslového centra Zhengzou v provincii Henan. Díky tomu můžeme klientům nabídnout rychlejší servis pravidelná železniční linka je v průměru o 20 dní rychlejší než námořní doprava. Cesta trvá přibližně 17 dnů, měří km a vede přes Polsko, Bělorusko, Rusko a Kazachstán. Jaký vývoj pozorujete u českého průmyslu? Podle statistických údajů se průmysl v České republice v posledním roce zase probouzí k životu a počet vyrobeného zboží, přepravených zásilek i nově postavených logistických parků stále přibývá. Především na průmyslově silných místech je obrovský zájem o skladovou logistiku. Zakázky ale rostou i z toho důvodu, že výrobci se z opatrnosti obávají jakýchkoliv větších investic do vlastního logistického řetězce. A pokud je to jen trochu možné, preferují v oblasti přepravy zboží outsourcing. Čím dál častěji tak svěřují tuto oblast spedičním a logistickým specialistům. Jaké jsou novinky na poli logistiky v České republice? V letošním roce se nám podařilo otevřít tři nová logistická centra na jaře to byl nový logistický terminál v Ostravě o rozloze m 2, který se těší velkému zájmu zákazníků, a již brzy budeme otevírat třetí halu. Dobré dopravní napojení Ostravy na Brno a Katowice zvyšuje zájem společností o tuto lokalitu. Vedle toho se díky novým možnostem skladovat nebezpečné materiály (např. hořlaviny) zaměřujeme i na zákazníky z chemického průmyslu. A nyní na konci roku otevíráme další dva logistické sklady v Novém Jičíně a Mladé Boleslavi, které rozšíří nabídku našich logistických služeb v těchto regionech. Jak byste popsal výhledy vaší společnosti na rok 2015? Abychom si udrželi spokojenost našich zákazníků, chystáme celou řadu inovací. Jedním z připravovaných projektů je partnerství s obalovými firmami, protože zájem zákazníků o tento segment stoupá. Naše společnost nikdy nebude expertem na balení, ale spolupráce s osvědčenými dodavateli zajistí zákazníkům správné zabalení produktů. Chceme také dále rozšiřovat nabídku našich služeb přidané hodnoty. Plánujeme se více zaměřit na oblast e-commerce. Také budeme dále investovat do nových skladů, které otevřeme i v místech, kde zatím nepůsobíme. Zaměříme se na zvyšování kvalitní spediční a logistické spolupráce se zákazníky v oblasti bezpečnosti, kvality a ekologie. Chceme být pro naše zákazníky první volbou. Zároveň se neustále snažíme investovat do profesního rozvoje našich zaměstnanců. Na závěr bych chtěl dodat, že jsem rád, že letošní rok byl opět rekordní, podařilo se nám překročit hranici 4,5 mld. Kč obratu. A tajně doufám, že příští rok se nám podaří další růst v úrovni 10 % obratu. Zelená logistika v režii DB Schenker Pro velké přepravní společnosti je ochrana životního prostředí, zodpovědný přístup a dlouhodobé usilování o udržitelný rozvoj podnikání zásadním tématem. Naše společnost v oblasti zelené logistiky klade důraz na ekologickou železniční přepravu, zvyšování energetické účinnosti skladů, zavádění moderních technologií, zapojení zaměstnanců v projektech ochrany životního prostředí, a také odpovědnou spolupráci s obchodními partnery a zákazníky. Že DB Schenker považuje udržitelný rozvoj podnikání za svou dlouhodobou prioritu, bylo formulováno v Programu na ochranu klimatu 2020, který stanovuje cíl snížit emise CO 2 z přepravní činnosti o 20 % do roku Jednou z priorit v oblasti ekologie je i snižování hluku. Přeprava po železnici může ušetřit až 15 % nákladů Jeden ze záměrů DB Schenker je provozovat trvale udržitelnou logistiku pomocí orientace na železniční a kombinovanou dopravu. Ta je navíc při správné optimalizaci nákladově výhodnější: železniční přeprava může oproti kamionové ušetřit v závislosti na okolnostech až 15 % nákladů. Obecně platí, že čím delší je přepravní vzdálenost a čím větší je objem přepravovaného zboží, tím výhodnější je využít možností železnice. Ve Švédsku jezdí auta na bioplyn Existuje celá řada dalších opatření, která pomáhají vytyčené cíle plnit. DB Schenker například ve Švédsku využívá vozidla, která jezdí na bioplyn. Rakouská pobočka ve Vídni zase používá nákladní vozidla na zemní plyn. A ve Finsku se společnost postupně snaží přesunout maximum přeprav těžkých nákladů ze silnic na koleje. Snaha snížit energetickou náročnost a zmenšit zátěž životního prostředí se projevuje i ve výstavbě poboček a terminálů. Jedním z nejnovějších zelených logistických uzlů je centrum v německém Oldenburgu, které využívá geotermální energii. Systém přitom spotřebovává na svůj provoz čtyřikrát méně energie, než kolik produkuje. Stejným směrem šla i výstavba nové české centrály a skladového terminálu v Rudné u Prahy, která splňuje nadstandardní ekologické požadavky. V plánu je také čerpací stanice na CNG pro postupný přechod některých rozvozových vozů na zemní plyn. V současnosti probíhá testování prvního automobilu pro rozvoz zásilek v Praze a Středočeském kraji. I zákazníci mohou přispět ke snížení emisí Do problematiky šetrného přístupu k životnímu prostředí se DB Schenker snaží zapojit i své zákazníky. Již dnes do výběrových řízeních zapojuje ohleduplnost k životnímu prostředí a aktivní environmentální politiku. Pro klienty společnost vytvořila novou měrnou jednotku ECO 2 PHANT, která odráží spotřebované emise CO 2 během přeprav. Jeden ECO 2 PHANT má stejně jako dospělý slon 5 tun, jen s tím rozdílem, že jde o tuny CO 2. Další užitečný nástroj je EcoTransIT, který umožňuje plánovat přepravy s ohledem na jejich očekávaný dopad na životní prostředí. Po zadání trasy a zvolení způsobu přepravy vypočte online aplikace ekonomické a ekologické dopady přepravy. Do celkové ekologické koncepce společnosti patří také kamiony s nižší emisní třídou, pravidelná školení řidičů s důrazem na ekologickou jízdu, přísné bezpečnostní předpisy v logistických skladech, využívání solární energie, certifikace procesů nebo elektrické a plynové vozíky ve skladech. Za 4 roky 6 t elektroodpadu Ekologie není lhostejná ani zaměstnancům DB Schenker v České republice, kteří se úspěšně zapojili do projektu Zelená firma, v jehož rámci sbírají firemní i domácí elektroodpad a baterie. Od poloviny roku 2010 takto společnost sesbírala 6 tun starých elektrospotřebičů. Na všech pobočkách také dlouhodobě funguje proces recyklace odpadu, třídí se papír, karton, sklo a plasty. U příležitosti oslav 20 let DB Schenker v České republice společnost vysadila 800 stromů, za každého svého zaměstnance jeden strom, do české přírody. Zkušenosti společnosti DB Schenker potvrzují, že aktivní přístup a zavedení konkrétních kroků, které trvale snižují ekologickou stopu podnikání má význam. Vedle toho se firmě podařilo získat celou řadu globálních zákazníků, kteří si udržitelný rozvoj vybrali také za svou základní podnikatelskou filozofii. 4 5

4 Po železnici mezi Evropou a Čínou Logistická společnost DB Schenker vypravila na začátku září první kontejnerový vlak na lince z Hamburku do Zhengzou v provincii Henan. Tato událost navazuje na provozování železničního spojení v opačném směru, které je funguje od srpna Naše dlouholeté zkušenosti s přepravou kontejnerů po železnici mezi Evropou a Asií jsou předností pro naše zákazníky. Pohyb zboží mezi Čínou a zbytkem světa se stále navyšuje, a to pro nás představuje velký potenciál. Nyní sledujeme i vyšší poptávku po železničních Nové skladové kapacity v Mladé Boleslavi a Novém Jičíně DB Schenker uvádí do provozu dvě nová logistická centra v Mladé Boleslavi a Novém Jičíně, čímž rozšíří nabídku logistických služeb pro zákazníky z těchto lokalit. Na podzim letošního roku otevřel DB Schenker nové logistické centrum v Kosmonosích u Mladé Bolelavi. Sklad se nachází v logistickém areálu D+D Park Kosmonosy v těsné blízkosti rychlostní komunikace R10. Svou polohou je nejnovější logistické centrum DB Schenker předurčeno pro zákazníky z oblasti automotive, kterým bude nabízet služby v oblasti skladování, manipulace přepravách do Číny, uvádí Tomáš Holomoucký, jednatel společnosti. Cesta do Zhengzou, které je jedním z důležitých průmyslových center a dopravních uzlů v Číně, trvá přibližně 17 dnů. Trasa měří km a vede přes Polsko, Bělorusko, Rusko a Kazachstán. Mezi lety 2012 a 2014 bylo takto přepraveno celkem standardních 20 kontejnerů. Výhodou železnice je, že doprava do této oblasti je v průměru o 20 dní rychlejší než námořní doprava a 3x levnější než letecká přeprava. Faktor úspory času hraje důležitou roli při optimalizaci nákladů, které jsou vázány v zásobách u našich zákazníků. Průběh odbavení a nakládky je a služeb přidané hodnoty. Logistický park se nachází 500 m od vjezdu do výrobního závodu Škody Auto v Mladé Boleslavi. Společnost DB Schenker nyní využívá 6500 m 2 moderní skladové plochy nejvyššího standardu a počítá s dalším výrazným růstem v této lokalitě. Dalším novým bodem na logistické mapě DB Schenker je sklad o rozloze 4900 m 2 CTParku Nový Jičín. Skladová hala s 10,5 m vnitřní výškou disponuje 4 rampami a jednou vjezdovou rampou do skladu. Samozřejmostí moderního skladu s nejvyšší klasifikací A je pro zákazníka stejný jako při námořních přepravách a jsou vyžadovány identické dokumenty. V tuto chvíli společnost nabízí přepravu celých kontejnerů i kusových zásilek z Číny a kontejnerů ve směru do Číny. Pro zákazníky je však důležité pracovat s alternativami a záložními řešeními. Novinkou je využití kombinované přepravy po moři do řeckého přístavu Pireus a dále po kolejích do ČR. Toto spojení představuje alternativu k tradiční cestě přes severomořské přístavy a postupně nabývá na atraktivitě a významu. temperovaná hala, bezprašný prostor a bezpečnostní kamerový systém. Nový terminál nabídne celou paletu profesionálních logistických služeb, zejména pro zákazníky ze severní a střední Moravy. Plánovaný počet paletových míst je Stěhování ze dvou současných skladů v Šenově a Novém Jičíně bude dokončeno v prosinci Nadrozměrný náklad si vyžaduje zvláštní přípravu Přepravy strojírenských a průmyslových celků vyžadují důkladnou přípravu a splnění celé řady specifických požadavků zvolení vhodného způsobu přepravy, bezpečnostní zajištění při transportu, legislativní omezení, speciální techniku pro překládku a přepravu těžkých a nadrozměrných nákladů. Transport velkých strojů Na prvním místě je posouzení rozměrů přepravovaného zboží. Velkou roli vždy hraje trasa přepravy dopravní okolnosti, uzavírky či opravy. Obecně bychom mohli říct, že šířka zboží by neměla překračovat šest metrů, výška 410 centimetrů a hmotnost 100 tun. Nejedná se ale o předpis nebo omezení. Kombinací přeprav můžeme dodat i rozměrnější zboží, např. náklad naložit již v Lovosicích či v Mělníku na říční loď a poslat jej do přístavů v Německu. V silniční dopravě se často používají tzv. hlubinové návěsy, které mají ložnou plochu umístěnou pod horní úrovní kol soupravy, docílí se tak možnosti přepravit zboží o výšce až zmíněných 410 cm. V případě vyššího nákladu lze někdy použít tzv. rámové podvozky, kde je náklad v podstatě zavěšen v přepravním rámu. Jedná se však spíše o výjimečné situace, neboť této speciální techniky je všeobecně na trhu málo, čemuž pak odpovídá i vysoká cena za pronájem. Strojírenské celky na železnici Přeprava nadrozměrných nákladů po železnici není v současnosti příliš častá. Jedinou výjimkou bývá přeprava strojírenských celků do zemí bývalého SSSR, kde je specifikem nezbytná překládka na úzkorozchodnou kolejnici. Železniční doprava je oproti té silniční mnohem více limitována tzv. průjezdním profilem, jinými slovy jsou omezeny maximální rozměry přepravovaného zboží a železniční techniky. Průjezdní profil je definován tunely, nástupišti či nosností mostů. Pro nadrozměrné přepravy se používají jak klasické plošinové vozy, tak speciální technika víceosé vozy, nízkopodlažní a hlubinové vozy. Hlubinové vozy ale mají vysoké pořizovací náklady a zpravidla jsou vlastněny jen specializovanými firmami. Nároky na čistotu Speciální nároky na čistotu jsou vyžadovány především v případě komponentů pro energetický průmysl. Při přepravě např. turbín či generátorů je žádoucí, aby zboží nebylo během přepravy nijak znečištěno nebo aby nenavlhlo. Je nutné, aby byly jednotlivé nákladové kusy pro tyto účely řádně zabaleny s ohledem na druh přepravy. Balení si většinou výrobci tohoto zboží zařizují sami. V případě potřeby dokážeme i tento specifický servis zákazníkům zajistit. Bezpečnostní hlediska Zvýšené nároky provázejí balení a fixaci nákladu. Každé zboží musí být řádně připevněno k vozidlu. Používají se klasické prostředky, ale i speciální pásy, popruhy a řetězy, někdy plachta. Za řádné upevnění nákladu zodpovídá řidič tahače. Pokud je zboží přepravováno i po moři, tak se většinou zabalí do tzv. námořního obalu, což je dřevěné pouzdro zhotovené na míru. Náklad se před vložením do obalu ještě ovine speciální hliníkovou fólií, která se zatavuje. Do námořního obalu se také mohou přidávat různá vysoušedla, aby se netvořila vnitřní vlhkost. Zabalení zásilky si většinou zajišťuje sám výrobce a tento proces někdy probíhá až v přístavu, aby nedošlo k navýšení rozměrů přepravy. Povolení od ministerstva Zboží se přepravuje speciálními tahači s ohledem na rozměry a hmotnost. Pro průjezd nákladu je třeba získat povolení od ministerstva dopravy či lokálních správních institucí pro nadrozměrnou přepravu. Pokud správní úřady rozhodnou, je k nákladu přidělen policejní doprovod, který zajišťuje bezpečný průjezd tahače. Důkladná příprava je nutná Podle rozměru nákladu musíme zvolit správnou trasu a znát kritická místa, například zúžení, tunely, nosnost mostů, uzavírky. Trasu dopředu projíždíme a případná problematická místa přeměřujeme. Dále se postaráme o manipulaci v místě nakládky a vykládky. Pokud si klient přeje, zajišťujeme i doplňkové služby, jako je pojištění zásilky, proclení či zabalení do speciálních obalů, aby nedošlo k poškození nákladu. 6 7

5 Přehled logistických služeb s přidanou hodnotou DB Schenker logistická řešení na míru pro celý dodavatelský řetězec Skladování a distribuce V rámci této služby nabízíme zákazníkům zajištění kompletního řešení skladování a distribuce zboží včetně přeprav. Naše řešení zahrnují celý proces od počáteční konzultace a plánování až po provozní realizaci. ZNALOST PROCESU ZNALOST SÍTĚ LOGISTIKA NÁKUPU ŘÍZENÍ DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE DISTRIBUCE Systém s více sklady Příjem a zpracování objednávek Přepravy FTL / LTL Řízení informací Řízení skladu Zpracování objednávek Přepravy FTL / LTL Systém pravidelných svozů Řízení efektivnosti Balíková služba Vaší snahou je získat vhodného dodavatele, který vám nabídne optimální řešení skladování a distribuce zboží a zajistí tak co nejvyšší produktivitu a zároveň ekologičnost celého procesu. poradenství a plánování skladování přizpůsobené typu zboží služby přidané hodnoty řízení skladu a skladových zásob příjem a zpracování objednávek distribuce řízení oběhu vratných obalů ZNALOST INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ZNALOST TRHU Celní odbavení Organizace přepravy Koncepty LLP a 4PL Řízení nákladů Řízení koncových procesů Reporting / KPI Sledování zásilek Řízení toku vratných obalů Organizace přeprav Dodavatelský řetězec Tato služba zahrnuje plánování a zajištění pohybu zboží a informací v průběhu dodavatelského řetězce. DB Schenker poskytuje zákaznická řešení celého logistického řetězce z jednoho zdroje ať už se jedná o zásobování, řízení skladu, výrobní logistiku, distribuci nebo související služby přidané hodnoty, a to buď jednotlivě nebo v kombinovaných balíčcích. Nabízíme zajištění celého procesu od počáteční konzultace a plánování až po provozní implementaci. Logistická analýza a řešení Logistická analýza a řešení nabízí spojení analýzy, plánování a řízení toku materiálů a informací s cílem určit oblasti pro zlepšení a navrhnout optimální řešení, které by splňovalo požadavky zákazníka z dlouhodobého hlediska. Zvyšující se tlak na efektivitu a spolehlivost dodavatelského řetězce vyžaduje komplexní řešení, které by zajistilo optimalizaci celého procesu pohybu zboží a informací a umožnilo tak dosáhnout zvýšení kvality při současném snížení nákladů. poradenství a plánování převzetí odpovědnosti za celý proces řízení toku zboží a informací nastavení dopravních a skladových sítí vytvoření sítě distribučních skladů řízení toku vratných obalů přehledné nastavení IT systémů Vaší snahou je získat vhodného partnera, který důkladně zná váš obor, má rozsáhlé zkušenosti s projektováním v dané oblasti a je schopen navrhnout účinné logistické řešení vycházející z podrobné analýzy vašich logistických procesů a požadavků. plánování a řízení analýza logistické sítě definování slabých míst a oblastí pro zlepšení návrh řešení podpora při rozhodování Výrobní logistika Výrobní logistika zajišťuje kompletní řešení logistických služeb v oblasti výrobních procesů. Tyto služby jsou plně přizpůsobeny výrobním operacím a zahrnují celý proces od počáteční konzultace a plánování až po provozní realizaci souběžnou s výrobními operacemi. Se zkracujícím se životním cyklem produktu a rychle se měnícími požadavky trhu jsou kladeny stále větší nároky na kvalitu a pružnost dodavatelského řetězce. výrobní logistiky musí nabídnout nákladově efektivní a zároveň mimořádně spolehlivá řešení, která by předcházela případným výpadkům výroby. implementace systémů JIT/JIS, VMI a KANBAN plánování procesů podle potřeb zákazníka a individuální technická řešení služby přidané hodnoty řízení skladu a skladových zásob IT integrace PPS, MMS nebo ERP systému Reklamní a propagační logistika Službami reklamní a propagační logistiky vám DB Schenker pomáhá při organizaci kompletního řetězce zpracování vašich reklamních materiálů. Zvláštní důraz klademe zejména na služby s přidanou hodnotou - ať už se jedná o přidávání reklamních materiálů ke zboží, doplňování záručních listů podle specifických požadavků jednotlivých zemí nebo přibalování marketingových materiálů pro prodejní kampaně. Hledáte partnera pro logistiku, který vám dokáže pomoci s marketingovými aktivitami a může vám poskytnout cenově výhodné a flexibilní řešení podle vašich potřeb. poradenství a plánování řízení dodavatelských toků dodání zdrojů a materiálu podle potřeb zákazníka řízení skladu a skladových zásob příjem a zpracování objednávek služby s přidanou hodnotou skladování přizpůsobené typu zboží

6 Případová studie Případová studie Společnost DF Partner se specializuje na vývoj, výrobu a distribuci autochemie, autokosmetiky a autopříslušenství. Její obchodní značka SHERON je jedničkou na maloobchodním trhu v ČR a SR. Původně malý rodinný podnik založený v roce 1990 v Zádveřicích dnes provozuje nový moderní výrobní a skladovací areál o rozloze m 2 v Neubuzi nedaleko Slušovic. Společnost se svými 156 zaměstnanci dosáhla v loňském roce objemu výroby cca 35 miliónů litrů výrobků. Obchodní portfolio společnosti zahrnuje i další produkty významných českých a světových značek např. motorové oleje Castrol a Mogul, autožárovky Osram a Neolux, osvěžovače vzduchu Ambi Pur Car, autokosmetiku Sonax, autodoplňky All Ride a další. Cílem společnosti je, aby nabídka produktů plně uspokojila potřeby motoristů. Kvalitní autokosmetika na zimu i léto Dopřáváte vašemu autu značkovou autokosmetiku SHERON? DB Schenker se stal logistickým partnerem společnosti DF Partner. Od srpna 2014 zajišťuje distribuci zboží koncovým zákazníkům v Čechách a na Slovensku. Typickým příjemcem zboží jsou nejen čerpací stanice, ale i autoservisy nebo distribuční centra velkých obchodních řetězců. Společnost DF Partner poskytuje prodejní servis pro více než 2000 zákazníků. V průběhu kalendářního roku dodává svým zákazníkům průměrně kusů výrobků denně a v sezónních špičkách je to až výrobků. Mezi hlavní odběratele patří sítě čerpacích stanic a supermarketů, pro které je produkováno velké množství privátních značek. DB Schenker poskytuje klientovi vedle samotné přepravy v rámci své rozsáhlé distribuční sítě v ČR a SR i další doprovodné služby jako výběr doběrečného, správu paletových kont, management dodacích listů nebo vybalení a zabalení zásilek. Poptávka klienta se vyznačuje značnou sezónností, kdy se dopravní kapacita nárazově zvedá až čtyřnásobně oproti běžnému distribučnímu dni. Nové logistické partnerství O zahájení spolupráce jsme si povídali s Martinem Záhořákem, ředitelem logistiky DF Partner. Impulsem pro výběr nového logistického partnera byla potřeba zvýšit rozsah, kvalitu a hlavně spolehlivost poskytovaných logistických služeb. Hledali jsme partnera, který je ve svém oboru skutečným profesionálem, jak po stránce nabízeného logistického řešení, které musí splňovat přísná Martin Záhořák, ředitel logistiky DF Partner a Tomáš Coufal, obchodní manager DB Schenker kritéria KPI na více než 99,5%, tak po stránce flexibility a akceschopnosti přizpůsobit se DF Partner i v oblasti elektronické výměny dat. Zákazníci DF Partner očekávají vysokou kvalitu poskytovaných logistických služeb, které kromě garantovaného doručení zásilek do 24 hodin od objednání obsahují i servis podrobné přejímky zboží u zákazníka. Samozřejmostí je reprezentativní a slušné chování řidičů. Od září 2013 jsme zahájili spolupráci s DB Schenker na území Slovenska, kde se nám podařilo dosáhnout kvality doručování v průměru 99,8% KPI, což nás vedlo k úvahám o rozšíření spolupráce i pro území Čech. Do výběrového řízení pro distribuci na území Čech zaslalo své nabídky 15 dodavatelů logistických služeb, ze kterých jsme po důkladném posouzení úrovně nabízených služeb vybrali vítěze DB Schenker. Spolupráci jsme zahájili v srpnu 2014 a od samotného začátku musím vyzdvihnout profesionální přístup zákaznického centra v Děčíně, které je připraveno okamžitě řešit požadavky DF Partner a na případné provozní problémy reaguje promptně aktivním hledáním řešení. DB Schenker získal v rámci výběrového řízení plusové body především z důvodu prozákaznicky orientovaného přístupu. Na naše nadstandardní požadavky jsme nikdy nedostali odpověď to nejde, ale naopak po analýze požadavku došlo k nastavení optimálního řešení. V neposlední řadě musím zmínit flexibilitu DB Schenker a rychlost v aplikaci IT řešení, které obsahovaly nutnost nastavení EDI komunikace v propojení s WMS systémem DF Partner. Datová komunikace je v dnešní době klíčová a u mnohých poskytovatelů logistických služeb právě onen kámen úrazu, jelikož požadované úpravy trvají mnohdy týdny, ne-li měsíce. Věřím, že současný trend rostoucí kvality poskytované logistické služby DB Schenker na území Čech a Slovenska bude pokračovat a DF Partner tímto získá v dlouhodobém horizontu perspektivního logistického partnera, který nám umožní orientovat naše kapacity především na výrobu kvalitní autochemie a autokosmetiky. Vedení společnosti Happich GmbH manažer logistiky Udo Fichtenau je na snímku druhý zprava. Dveře, střešní okna, obložení, rolety, zámky, kování a mnoho dalších automobilových komponentů pro osobní automobily, městské a dálkové autobusy, železniční vagony, tramvaje, metro, obytné vozy, vysokozdvižné vozíky, zemědělské a stavební stroje. Happich je jedním z předních evropských výrobců a prodejců. Jeho výrobní závody můžeme najít například v Německu, Itálii, Velké Británii, Španělsku, Turecku, Indii nebo Číně. Happich deset let spolupráce Již desátým rokem trvá úspěšná spolupráce mezi světovým vývozcem automobilových dílů německou firmou Happich GmbH a DB Schenker, jako dodavatele logistických řešení v Boru u Tachova. V červnu 2014 byla podepsána smlouva o poskytování služeb na dalších pět let. Když se společnost Happich rozhodla v roce 2005 vstoupit se svými výrobky na český trh, bylo naším úkolem navrhnout a realizovat kompletní logistické řešení od vyzvednutí zboží u dodavatele až po jeho doručení konečnému příjemci. Cílem bylo stěhování distribučního centra z Německa do Boru u Tachova. Pro zákazníka realizujeme mimo jiné činnosti jako je skladování 6 metrů dlouhého zboží ve speciálních stromečkových regálech, balení zboží do dlouhých dřevěných obalů, nebo kompletace zákaznických sad pro klienty v automotive. Spolupráce mezi oběma společnostmi se neustále rozšiřuje a DB Schenker postupně obohatil svoji nabídku o další služby, v tomto roce přibyla i logistika vráceného zboží. Společně jsme přečkali i dobu nejistoty, když v létě 2009 procházela společnost Happich velikou krizí a v červenci vyhlásila insolvenci. Obě společnosti začaly vzniklou situaci okamžitě řešit, jednalo se zejména o pohledávky u insolvenčního správce. Snížily se objemy zboží i přeprav a celá situace se promítla do pracovního režimu logistického centra včetně snížení počtu zaměstnanců. Nakonec jsme toto období zvládli, a protože jsme našeho partnera podpořili v obtížném období, posílilo to nakonec naše obchodní vztahy. V současné době dodává do skladu v Boru zboží zhruba 200 dodavatelů z celého světa. Zboží je kromě Německa importováno např. z Číny, Turecka a Tchajwanu. Export tvoří více než 60 % objemu zpracovaného zboží. Ze skladu se měsíčně odesílá kolem zásilek, které směřují do více než 60 zemí celého světa ke koncovým příjemcům. Dopravu zajišťuje DB Schenker prostřednictvím své mezinárodní přepravní sítě, kde využívá nejen pozemních, ale i leteckých a námořních přeprav. V Evropě se jedná zejména o exporty do Německa, Polska, Francie, Španělska, Nizozemska a dalších zemí EU. Mimo Evropu jsou zásilky zasílány např. do Kanady, USA, JAR, Keni, Singapuru, Íránu, Japonska a na Tchajwan. Komplexnost služeb je zajištěna také celním odbavením zásilek v exportu i v importu. Již na počátku logistického projektu získal DB Schenker pro logistický sklad v Boru status schváleného odesilatele a schváleného příjemce. Toto oprávnění umožnuje realizovat celní služby pro dovoz a vývoz co nejrychleji a nejjednodušeji. V Boru není výjimkou vystavování dokladů EUR1, dokladů A.T.R. pro příjemce v Turecku, nebo zpracování dokladů carnet apod. Jednou z celních specialit je vystavování tranzitního celního dokladu T2L pro zboží určené do států, jako je např. Monako, Kypr, nebo Malta., které DB Schenker zákazníkovi poskytuje, se nezaměřují jen na skladové hospodářství a celní odbavení, ale již od začátku projektu zajišťujeme kompletní plánování a nákup veškerého obalového materiálu včetně speciálních certifikovaných dřevěných beden na dlouhé zboží. Veškeré toky zboží zpracovává systém SAP, na který jsme se zákazníkem napojeni on-line. O hladký průběh operací se stará tým 20 zaměstnanců. Pro Happich GmbH jako celosvětově působící společnost je ústředním faktorem úspěchu přesně fungující a plynulá logistika. Nejnovější informační technologie, osvědčené dodávky JIS a existence centrálního skladu nám umožňují mít v rámci několika málo dnů připraveny všechny katalogizované standardní díly i v malém množství k expedici do celého světa. Důvodem prodloužení smlouvy do roku 2019 je absolutní spokojenost nás i našich zákazníků, a proto nadále preferujeme profesionální realizaci logistiky od DB Schenker, uvedl Udo Fichtenau, manažer logistiky Happich. V červnu 2014 byla podepsána smlouva o poskytování služeb na dalších pět let. Stali jsme se centrálním evropským skladem, což je velmi důležitá skutečnost. Uvědomujeme si, že společnost Happich patří mezi naše nejdůležitější zákazníky a má natolik specifickou logistiku a požadavky, že je potřeba naše obchodní vztahy neustále rozvíjet a zkvalitňovat služby, které poskytujeme, uvedl Tomáš Holomoucký, jednatel DB Schenker

7 DB Schenker ve světě Podporujeme a pomáháme Nadrozměrný kotel cestoval po moři, po zemi i vzduchem DB Schenker úspěšně přepravil obrovský kotel o hmotnosti 141 tun z Berlína do kanadského Edmontonu. Pro přepravu neobvyklé zásilky jsme využili největší nákladní letadlo na světě, loď pro nadrozměrné říční plavby i speciální nákladní vozidlo určené pro extrémně těžké náklady. Nové logistické centrum pro automotive v Číně DB Schenker plánuje postavit v Číně nové logistické centrum zaměřené na automobilový průmysl. Ve spolupráci s čínským partnerem vytvořil DB Schenker společný podnik na logistické služby (joint venture) v Šen-jangu na severovýchodě Číny. Společnost chce do projektu investovat více než 20 milionů eur. Vnovém logistickém centru o rozloze 45 tisíc m 2 bude probíhat distribuce náhradních dílů a součástek pro místní podniky vyrábějící automobily. Projekt je ve fázi schvalování ze strany čínských státních orgánů. Začátek výstavby je plánovaný na rok Tento společný podnik je dalším významným krokem na cestě Cesta šestnáct metrů dlouhého nákladu začala v přístavu společnosti Borsig, která válec vyráběla. Zde došlo k jeho nalodění pomocí mobilního jeřábu o nosnosti tun a následné přepravě do přístavu ve městě Aken na řece Labi. Tady DB Schenker přeložil kotel jeřábem na speciální nákladní vozidlo pro extrémně těžké náklady, které bylo tvořeno jedním tažným a jedním tlačným vozidlem. Takto byl unikátní náklad převezen na letiště Leipzig/Halle. Do třetice proběhla překládka kotle do šestimotorového letounu Antonov AN 225, největšího nákladního letadla na světě. Společnost Karpeles Flight Services, která se k upevnění naší vedoucí pozice na trhu kontraktační logistiky v Číně, řekl Dr. Thomas C. Lieb, předseda představenstva DB Schenker AG. Součástí naší strategie je mít zastoupení ve všech rostoucích čínských regionech a nabízet našim zákazníkům po celém světě logistické služby co nejvyšší kvality, specializuje na podobné přepravy, se postarala o bezchybné přeložení nadstandardního nákladu. Válec do letadla naložila díky speciální rampě a řetězovému kladkostroji. Z Německa byl pak stroj převezen přes Island do Kanady, odkud válec putoval do továrny zabývající se výrobou hnojiv, která se nachází nedaleko Edmontonu. Kotel bude v továrně využíván pro chlazení plynu z C na potřebných 500 C, díky čemuž vzniká vysokotlaká pára. Specialisté DB Schenker z Německa a Kanady připravovali detaily tohoto projektu tři měsíce. Jeho realizace proběhla letos v červnu. dodal Dr. Thomas C. Lieb. Šen-jang (Shenyang) je jedním z největších center automobilového průmyslu v Číně a je tak v popředí zájmu zahraničních i místních investorů. Společnost DB Schenker zde působí již od roku 2003 a nabízí celé spektrum spedičních a logistických služeb. Jizerská 50: Postavte se na start legendy! Padesát kilometrů na běžkách? Pro někoho neuvěřitelná porce na celý den, pro jiného záležitost na kousek dopoledne. Ale i o tom je ČEZ Jizerská 50, legendární závod v běžeckém lyžování, který se v Bedřichově v Jizerských horách pojede po osmačtyřicáté už ledna A společnost DB Schenker bude u toho, až na trasu vyrazí na běžců, jako logistický partner Ta masovost závodu mě dojímá. Tolik lidí se jeden den sjede na jedno místo s jednou myšlenkou zvítězit, doběhnout, přežít. To je krásné a inspirativní. Ty chvíle sounáležitosti a fyzického orámování přírodou, to jsou zážitky, které se do vás nenávratně vpisují, říká o Jizerské 50 herec a architekt David Vávra, její pravidelný účastník. Na startu stál poprvé ve dvaceti letech. 50 kilometrů na běžkách je opravdu slušná porce. Na druhou stranu: závodníci mají na její absolvování limit 7,5 hodiny. A tak ten, kdo se nechce hnát do cíle jako o život, si může krásy zasněžených Jizerských hor vychutnat formou krásného výletu. Navíc na něj mohou účastníci vyrazit bez batůžku s občerstvením všechno na ně totiž čeká na trati. Zajistit Jizerskou 50, která je největším závodem ve střední Evropě a řadí se mezi pětici nejslavnějších laufů na světě, ovšem není jen tak. Proto se organizátoři dlouhodobě spoléhají na služby naší společnosti, která zajišťuje transport veškerého potřebného materiálu přímo do horské vísky v srdci Jizerských hor. V DB Schenker máme silného a spolehlivého partnera, o kterého se můžeme v přípravách závodu i při jeho realizaci naprosto opřít. Máme záruku, že vše dostaneme včas a na správné místo, chválí spolupráci Tomáš Leixner, tiskový mluvčí závodu. Z controllingu na mistrovství světa Dlouholetý reprezentant, kapitán národního týmu a odchovanec florbalových Vítkovic. To je obránce Jan Jelínek, který po skončení studií na VŠ zamířil do týmu Billy Boy Mladá Boleslav a stal se také zaměstnancem centrály DB Schenker v Rudné u Prahy. Jak už to v menších sportech bývá, i výjimeční sportovci mají kromě tréninků, turnajů a zápasů také standardní zaměstnání. Jan Jelínek je nejen bronzovým medailistou z Mistrovství světa 2010, ale také úřadujícím Mistrem ČR Má za sebou také roční angažmá ve finském Tampere. Na podzim zahájil po přestupu novou sezónu v týmu Mladé Boleslavi, kam přestoupil kvůli přestěhování do Prahy. V DB Schenker se Jan zabývá finančními uzávěrkami v rámci oddělení controllingu. Jedna z nejvýraznějších osobností české florbalové scény se stala také patronem soutěže ve florbalu v rámci projektu Sportovní liga ZŠ, která má na 180 akcích a závodech propagovat sport mezi dětmi na základních školách. Obránce Jan Jelínek byl nominován do výběru české reprezentace pro mistrovství světa, které se uskuteční ve švédském Göteborgu od 5. do 14. prosince. Čeká ho tak třetí účast na světovém šampionátu a fandit českým barvám bude tentokrát i řada nových kolegů z DB Schenker

8 Podporujeme a pomáháme Delivering solutions. Máme rádi Křivoklátsko Společnost DB Schenker rozvíjí své aktivity v rámci své společenské odpovědnosti a začlenila do nich nové ekologické dny Green Days. V tomto roce jsme tak navázali spolupráci s Chráněnou krajinnou oblastí Křivoklátsko, se kterou jsme se domluvili na pravidelném zapojení našich zaměstnanců do údržby místních naučných stezek. Začátkem října se v blízkosti hradu Křivoklát konala dobrovolnická akce zaměstnanců z centrály v Rudné u Prahy včetně členů nejvyššího vedení společnosti. Opravy naučné stezky Paraplíčko s nádhernými výhledy na hrad a údolí řeky Berounky se zúčastnilo dvacet pět zaměstnanců, kteří pomocí krumpáčů a lopat opravili 300 metrů povrchu stezky. Všichni účastníci prokázali nadšení, elán a zájem o dobrou Humanitární logistika Můžeme být hrdí na to, že podle slov koordinátorů z humanitárních organizací, které působí v České republice, je DB Schenker jedna z mála logistických společností, která se aktivně zabývá humanitární logistikou. Cílem těchto projektů je co nejefektivněji koordinovat příjem dováženého materiálu a zásob v době humanitárních krizí, přírodních katastrof nebo do dlouhodobě zaostalých zemí světa. V posledních letech se takto naše společnost podílí na několika projektech ročně. Aktuálně jsme bezplatně zajistili pro projekt Bez mámy přepravu kontejneru s humanitární pomocí do sirotčince v Tanzanii. Dalším příkladem byla nedávná spolupráce s českou neziskovou organizací Fidcon, která již šest let působí na dlouhodobé rozvojové misi Praga-Haiti zaměřené na výstavbu studní. Od roku 2010, kdy se projekt specializuje na budování studní, se podařilo vyslat do Karibiku 7 vrtařských věc. V podobných ekologických akcích v rámci DB Schenker Green Days budeme na jaře 2015 dále pokračovat. misí a postavit více než tři desítky studní pro zhruba obyvatel Haiti. Jsme rádi, že jsme mohli tentokrát pomoci s přepravou 20 kontejneru plného náhradních dílů pro auta a vrtací stroje, ocelových trubek, zařízení dílny a dalšího potřebného materiálu i humanitární pomoci. Nabízíme skladovou logistiku v Brně a Mladé Boleslavi PARAMETRY strategická poloha D1, D2, letiště Brno R10 plocha skladové haly m m 2 počet paletových míst vnitřní výška skladu 10,5 m 10,5 m počet ramp importní a distribuční služby železniční vlečka regálový systém skladování na volné ploše regulovaná teplota o C bezprašný povrch moderní manipulační technika skladový IT systém Tris 12 hydraulických 2 nájezdové 6 hydraulických 2 nájezdové provozní doba dle potřeb zákazníka dle potřeb zákazníka kamerový systém ostraha 24 hodin kancelářské zázemí k pronájmu 150 m m 2 KONTAKT BRNO SLATINA Jaromír Burger tel.: MLADÁ BOLESLAV František Habr tel.:

9 BOR U TACHOVA CTPark Bor 19/3a Bor u Tachova Tel.: Fax: BRNO Tuřanka Brno Slatina Tel.: Fax: BRNO Oddělení výstav a veletrhů Výstaviště Brno Tel.: , 837 Fax: ČESKÉ BUDĚJOVICE Budějovická 430, Homole České Budějovice Tel.: Fax: DĚČÍN LIBEREC MLADÁ BOLESLAV PRAHA BOR U TACHOVA STRANČICE PARDUBICE PLZEŇ HUMPOLEC ČESKÉ BUDĚJOVICE DĚČÍN Loubská 704/ Děčín 1 Tel.: Fax: , HUMPOLEC Lnářská Humpolec Tel.: Fax: LIBEREC Průmyslová Liberec Tel.: Fax: MLADÁ BOLESLAV D+D Park Kosmonosy, hala DC4 Průmyslová Kosmonosy Tel.: Fax: NOVÝ JIČÍN Suvorovova Nový Jičín Tel.: Fax: NOVÝ JIČÍN Logistické centrum Hřbitovní 2203/ Nový Jičín Tel.: OSTRAVA Ostrava Business Park Lihovarská 679/ Ostrava Kunčičky Tel.: Fax: PARDUBICE Logistické centrum Zelená louka Pardubice Semtín Tel: Fax: Delivering solutions. Pobočky v České republice OSTRAVA NOVÝ JIČÍN BRNO Sídlo společnosti PRAHA Business Park Rudná K Vypichu Nučice Tel.: Fax: PLZEŇ Domažlická 1249/180b Plzeň Skvrňany Tel.: Fax: PRAHA Odd. železničních přeprav Jankovcova 2c Praha 7 Tel.: , 168 Fax: STRANČICE hala C PointPark Prague D1 Kunice Strančice Tel.: PRAHA Oddělení výstav a veletrhů 5. května 65 Kongresové centrum Praha Praha 4 Tel.: Fax: STRANČICE hala A PointPark Prague D1 Všechromy Strančice Tel.: Fax: ŠENOV U N. JIČÍNA Dukelská Šenov u Nového Jičína Tel.: Fax:

Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč

Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč STĚHOVÁNÍ ALBOS MOVERS Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč Způsob oslovení zákazníka - bezplatná inspekce/prohlídka stěhované zásilky - seznámení s požadavky klienta - informování klienta

Více

Náš zákazník Henkel. Centrální uzel pro složité přepravní úkoly

Náš zákazník Henkel. Centrální uzel pro složité přepravní úkoly Náš zákazník Henkel Centrální uzel pro složité přepravní úkoly Shrnutí Přeprava zboží z různých míst v Evropě zákazníkům v Bulharsku, Rumunsku, Srbsku nebo Chorvatsku po nejjednodušší trase, v různých

Více

ČSAD Uherské Hradiště a.s.

ČSAD Uherské Hradiště a.s. ČSAD Uherské Hradiště a.s. Váš spolehlivý dopravce firemní prezentace ZÁKLADNÍ INFORMACE česká dopravní firma s 60-letou historií v r. 1993 transformována na akciovou společnost roční obrat 21 mil EUR

Více

ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE - 2014

ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE - 2014 ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE - 2014 www.csaduh.cz Obsah 1. Holding ČSAD Uherské Hradiště 2. Základní údaje ČSAD Uherské Hradiště a.s. 3. Hlavní aktivity divize nákladní dopravy 3.1 Celovozové

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

vstříc novým zítřkům!

vstříc novým zítřkům! Z minulosti od první až po čtvrtou generaci: stále než 100 letou tradicí od převozu nákladů rodinná společnost, s více koňskými povozy až k 4600 přepravním jednotkám od původního konceptu k evropskému

Více

Náš zákazník Daikin. Distribuce snadno

Náš zákazník Daikin. Distribuce snadno Náš zákazník Daikin Distribuce snadno 20 000 zásilek, 15 zemí, jeden globální logistický partner Jak můžeme doručit 20 000 zásilek za rok zákazníkům v 15 různých zemích? Před tímto náročným úkolem stála

Více

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA

Více

Náš zákazník Hilti. Jediný dodavatel pro speciální, na míru šité služby

Náš zákazník Hilti. Jediný dodavatel pro speciální, na míru šité služby Náš zákazník Hilti Jediný dodavatel pro speciální, na míru šité služby Dodávka speciálního zboží v krátkých dodacích termínech Výchozí bod: dva sklady v Rakousku a Německu. Cíl: tisíce zákazníků v Rakousku,

Více

E V O L U C E V P Ř E P R A V Ě

E V O L U C E V P Ř E P R A V Ě T R A N S P O R T & L O G I S T I C S T R A N S P O R T & L O G I S T I C S T R A N S P O R T & L O G I S T I C S Sídlo společnosti: M. A. B. Group, s.r.o. Tovární 861 686 02 Staré Město tel.: +420 572

Více

Optimalizujeme přepravu zboží po celém světě

Optimalizujeme přepravu zboží po celém světě Optimalizujeme přepravu zboží po celém světě COKOLIV, ODKUDKOLIV A KAMKOLIV Po moři či vzduchem. Malé i nadrozměrné. LETECKÁ PŘEPRAVA KURÝRNÍ SLUŽBY KUSOVÉ NÁMOŘNÍ PŘEPRAVY - LCL NADMĚRNÁ A SPECIÁLNÍ DOPRAVA

Více

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická 1. povinná zkouška - Ekonomika 1. Trh, jeho struktura a zákonitosti 2. Právní úprava evidence

Více

Náš zákazník 3M. Maximální úspora místa a udržitelný rozvoj

Náš zákazník 3M. Maximální úspora místa a udržitelný rozvoj Náš zákazník 3M Maximální úspora místa a udržitelný rozvoj Stručný přehled Rozsáhlá síť zákazníků, která pokrývá celou Evropu. Zásilky různých velikostí, které se odesílají každý den. Nestohovatelné palety,

Více

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Logsys, spol. s r.o. Průmyslové aplikace Distribuční centra Letiště MANIPULACE

Více

Historie...4 Současnost...5. Jeřáby Základní informace...8 Technické parametry...9 Ukázky z akcí...11

Historie...4 Současnost...5. Jeřáby Základní informace...8 Technické parametry...9 Ukázky z akcí...11 Katalog 2013 Obsah O společnosti Historie...4 Současnost...5 Jeřáby Základní informace...8 Technické parametry...9 Ukázky z akcí...11 Těžká a nadrozměrná přeprava Základní informace...13 Technické parametry...14

Více

Náš zákazník Jaguar Land Rover. Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás

Náš zákazník Jaguar Land Rover. Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás Náš zákazník Jaguar Land Rover Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás Outsourcing reklamy. Pro obchodní a marketingová oddělení je v dnešní době stále více důležité udržet náklady na minimu.

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

Námořní a železniční doprava z Číny Důležité aspekty při realizaci importních přeprav

Námořní a železniční doprava z Číny Důležité aspekty při realizaci importních přeprav Námořní a železniční doprava z Číny Důležité aspekty při realizaci importních přeprav Jaroslav Vychytil, Head of Seafreight Import Department 13.11. 2014 Kühne + Nagel Globální Logistická síť Celosvětová

Více

PKP CARGO spojuje své síly s AWT

PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO připraveno expandovat do Evropy 1 2 3 4 Druhý dopravce v EU Licence na dopravu v devíti zemích EU Komplexní logistické služby v rámci skupiny PKP CARGO Dobrá

Více

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

Více

Náš zákazník Tesco. Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW

Náš zákazník Tesco. Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW Náš zákazník Tesco Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW Skladování, doprava a správa vybavení prodejen Všechny Tesco obchodní jednotky potřebují, mimo samotné vlastní

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Potenciál rozvoje nákladní železniční dopravy v konkurenčním prostředí Development potential of freight railway transport in a competitive environment Ing. Milan

Více

Prezentace firmy. na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008

Prezentace firmy. na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008 Prezentace firmy na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. 242 444 560-8 Fax 242 444 924 www.bohemiakombi.cz

Více

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru Pražská energetika a EnBW Komplexní energetická řešení šitá na míru Kdo jsme? Akcionářská struktura společnosti PRE Pražská energetika Holding, a.s. - 57,87 % Fyzické a právnické osoby - 0,87 % Spolupráce

Více

Průvodce službami. Žijete rychlostí? Vyberte si DPD.

Průvodce službami. Žijete rychlostí? Vyberte si DPD. Průvodce službami Žijete rychlostí? Vyberte si DPD. O společnosti DPD Víte, že DPD vzniklo v roce 1976 denně doručí přes 1,6 milionu zásilek přepravuje zásilky až do 1.000 kg vaše zásilky přepraví rychle

Více

SWOT analýza dopravní infrastruktury MSK. Zahraniční projekty VLC. Materiálové toky Doplňkový průzkum

SWOT analýza dopravní infrastruktury MSK. Zahraniční projekty VLC. Materiálové toky Doplňkový průzkum SWOT analýza dopravní infrastruktury MSK Zahraniční projekty VLC Materiálové toky Doplňkový průzkum Co je Veřejné logistické centrum? Veřejné logistické centrum (VLC) je definováno jako ohraničený prostor,

Více

Joppa Logistics PREZENTACE SPOLEČNOSTI

Joppa Logistics PREZENTACE SPOLEČNOSTI PREZENTACE SPOLEČNOSTI SLOVO ŘEDITELE Vážení obchodní partneři, je mi ctí Vás seznámit se společností Joppa Logistics, dopravně spediční společností s tradicí od roku 2000. Naším cílem je poskytovat služby

Více

Intermodální přepravy silnice-železnice

Intermodální přepravy silnice-železnice Intermodální přepravy silnice-železnice = moderní alternativa kamionových přeprav Bratislava, 28.2.2012 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. +420 242 444 560 Fax +420 242 444 924

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

Nový globální hráč na elektrotechnickém trhu

Nový globální hráč na elektrotechnickém trhu Nový globální hráč na elektrotechnickém trhu Foto NOARK Electric USA Chicago NOARK Electric Europe Praha NOARK Electric Šanghaj Společnost NOARK Electric je světová firma s globálním působením zabývající

Více

Mezi hlavní aktivity firmy patří

Mezi hlavní aktivity firmy patří ocelové spojení s Evropu Společnost CARGONET s.r.o. byla založena v roce 1998 s hlavním cílem poskytovat kvalitní dopravní služby. Za necelých 10 let se podařilo takovou firnu vybudovat. V současnosti

Více

Majitel eshopu ušetřil za skladování a logistiku desítky tisíc korun. Díky eskládku!

Majitel eshopu ušetřil za skladování a logistiku desítky tisíc korun. Díky eskládku! Majitel eshopu ušetřil za skladování a logistiku desítky tisíc korun. Díky eskládku! Až 20 zásilek denně expeduje mimo sezónu pan Pilný z Berouna. Je majitelem internetového obchodu, který je na trhu dva

Více

Náš zákazník Mondelez Czech Republic s.r.o. Vše v jednom naše řešení podle Vašeho scénáře

Náš zákazník Mondelez Czech Republic s.r.o. Vše v jednom naše řešení podle Vašeho scénáře Náš zákazník Mondelez Czech Republic s.r.o Vše v jednom naše řešení podle Vašeho scénáře Introductory summary: Mondelez Czech Republic s.r.o. disponuje i v oblasti POS a marketingových materiálů velmi

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Chceme Vám být prospěšní tam, kde nás skutečně potřebujete.

Chceme Vám být prospěšní tam, kde nás skutečně potřebujete. Chceme Vám být prospěšní tam, kde nás skutečně potřebujete. Bezpečnost Vašeho zboží? -> U nás priorita č. 1. Vozidla včas na nakládce? -> U nás vždy. Přišlo Vám zboží dříve, než jste očekávali? -> My Vám

Více

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 Obsah Prohlášení o přijetí a dodržování principů RC 3 Úvod 4 Životní prostředí

Více

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ Co přinese Evropský rok dobrovolnictví? Zastoupení Evropské komise v ČR, Praha, 15. 2. 2011 PROFIL Jeden z klíčových hráčů na trhu dopravy a logistiky ve střední

Více

PST Ostrava. Copyright PST Ostrava, a.s. All Rights Reserved

PST Ostrava. Copyright PST Ostrava, a.s. All Rights Reserved PST Ostrava Copyright PST Ostrava, a.s. All Rights Reserved Aktualizace 29.2.2008 PST Ostrava profil 1991 Založení PST Ostrava současným majitelem 2000 Získání Certifikátu ISO 9002/2001 na poskytování

Více

Moderní dopravní služby

Moderní dopravní služby Veřejná doprava budou jasně nastavena nová pravidla podílu státu a krajů na financování regionální autobusové a především železniční dopravy (dosavadní vládou posvěcený model platí pro roky 2010-2019),

Více

LUKOIL POSKYTUJÍ MOBILITU MILIO- NŮM LIDÍ NA CELÉM SVĚTĚ A DENNĚ SE SPOLEHLIVĚ OSVĚDČUJÍ VE VŠECH OBLASTECH SVÉHO POUŽITÍ.

LUKOIL POSKYTUJÍ MOBILITU MILIO- NŮM LIDÍ NA CELÉM SVĚTĚ A DENNĚ SE SPOLEHLIVĚ OSVĚDČUJÍ VE VŠECH OBLASTECH SVÉHO POUŽITÍ. LUKOIL LUBRICANTS MAZIVA LUKOIL POSKYTUJÍ MOBILITU MILIO- NŮM LIDÍ NA CELÉM SVĚTĚ A DENNĚ SE SPOLEHLIVĚ OSVĚDČUJÍ VE VŠECH OBLASTECH SVÉHO POUŽITÍ. Pravidelné laboratorní kontroly a kompetentní vývojové

Více

Ředitelství vodních cest ČR

Ředitelství vodních cest ČR Ředitelství vodních cest ČR Priority a plánované investiční projekty do roku 2015 (2020) Ing. Jan Skalický pověřen řízením ŘVC ČR Co chceme? Chceme vrátit vodu tam, kam patří a to jak jejím významem, tak

Více

... technika v souladu s přírodou

... technika v souladu s přírodou ... technika v souladu s přírodou filozofie Všechny oblasti podnikání společnosti TEDOM spojuje společná filozofie - efektivní a ekologické využití energetických palivových zdrojů. Tuto filozofii naplňujeme

Více

Metodika city. City Logistika = cesta pro zkvalitnění života ve městech. logistiky Projekt VaV MD ČR

Metodika city. City Logistika = cesta pro zkvalitnění života ve městech. logistiky Projekt VaV MD ČR Metodika city City Logistika = cesta pro zkvalitnění života ve městech logistiky Projekt VaV MD ČR Projekt výzkumu a vývoje MD ČR č. CG 732-108-720 Řešitelé: PBA International Prague, spol. s r.o. Ing.

Více

Nabídka komplexních logistických služeb společnosti CELogis a.s.

Nabídka komplexních logistických služeb společnosti CELogis a.s. Nabídka komplexních logistických služeb společnosti CELogis a.s. Představení společnosti CELogis a.s. Rychlost, kvalita a přesnost je pro nás samozřejmostí! Firma CELogis byla založena v roce 1999 jako

Více

KOMPLETNÍ OUTSOURCING LOGISTICKÝCH SLUŽEB

KOMPLETNÍ OUTSOURCING LOGISTICKÝCH SLUŽEB Ing. Jan Polter, MBA Obchodní a marketingový ředitel DACHSER Czech Republic a.s. Lenka Táborská, MBA Group Supply Chain Manager GCE, s.r.o. OSNOVA 1.Představení GCE 2.Představení DACHSER 3.Základní logistická

Více

Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte

Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte hned! LFS Vaše softwarové řešení pro optimalizaci řízení skladu, které zároveň snižuje celkové náklady na logistiku 100% zaměřeno na řízení skladu

Více

Námořní doprava z Vietnamu Důležité aspekty při realizaci importních přeprav. Jaroslav Vychytil, Head of Seafreight Import Department 25.11.

Námořní doprava z Vietnamu Důležité aspekty při realizaci importních přeprav. Jaroslav Vychytil, Head of Seafreight Import Department 25.11. Námořní doprava z Vietnamu Důležité aspekty při realizaci importních přeprav Jaroslav Vychytil, Head of Seafreight Import Department 25.11. 2014 Kühne + Nagel Globální Logistická síť Celosvětová síť přes

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Převod zboží ze silniční přepravy na železnici

Převod zboží ze silniční přepravy na železnici Převod zboží ze silniční přepravy na železnici Květen 2008 Ing. Vladimír Fišer, Bohemiakombi Kdo je Bohemiakombi? Operátor kombinované dopravy silnice - železnice Propojuje a slaďuje zájmy silničních dopravců

Více

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými

Více

SMC Váš partner pro automatizaci

SMC Váš partner pro automatizaci SMC Váš partner pro automatizaci SMC celosvětový lídr v automatizaci S 32% podílem na globálním trhu jsme předními světovými odborníky v oboru pneumatiky. Jsme silným partnerem pro průmysl a vytváříme

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti období 2004-2006 - Sektor dopravy - PŘEHLEDNÝ POPIS PROJEKTU Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR I Projekt

Více

Zemní plyn - CNG a LNG - v nákladní dopravě

Zemní plyn - CNG a LNG - v nákladní dopravě Název přednášky Společnost Funkce, mail, případně další vhodné informace Zemní plyn - CNG a LNG - v nákladní dopravě E.ON Energie, a.s. Jiří Šimek, Michal Slabý Konference SpeedCHAIN, 4-5.11. 2015, Praha

Více

PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 11: DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY, MANIPULAČNÍ PROSTŘEDKY, SKLADOVACÍ TECHNIKA Institute

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

MODULOVÁ ŘEŠENÍ PRO MALOOBCHOD. www.touax.cz

MODULOVÁ ŘEŠENÍ PRO MALOOBCHOD. www.touax.cz MODULOVÁ ŘEŠENÍ PRO MALOOBCHOD www.touax.cz CHCETE ZÍSKAT NOVÉ ZÁKAZNÍKY RYCHLE A S NIŽŠÍMI NÁKLADY? OTEVŘETE SI RETAILOVÝ OBCHOD POSTAVENÝ MODULOVOU TECHNOLOGIÍ Víte, že v oblasti retailu (obchodu a stravování)

Více

Intermodální přepravy silnice-železnice

Intermodální přepravy silnice-železnice Intermodální přepravy silnice-železnice = moderní alternativa kamionových přeprav Kal_obr_BEZ_tisk2.jpg Lovosice, 25.2.2013 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. +420 242 444 560 Fax

Více

DOPRAVA SPEDICE LOGISTIKA MEDIADATA 2012

DOPRAVA SPEDICE LOGISTIKA MEDIADATA 2012 DOPRAVA SPEDICE LOGISTIKA MEDIADATA 2012 www.dnoviny.cz Dopravní noviny jsou odborné periodikum pro vnitrostátní a mezinárodní dopravu, spedici a logistiku. Jednotlivé strany jsou periodicky věnovány následujícím

Více

Dodavatelský logistický řetězec a globální standardy GS1 Tomáš Martoch

Dodavatelský logistický řetězec a globální standardy GS1 Tomáš Martoch Dodavatelský logistický řetězec a globální standardy GS1 Tomáš Martoch Senior Business Development Manager GS1 Czech Republic AGENDA Klíčové potřeby sektoru transport a logistika (T&L) Přínosy využívání

Více

Transforwarding a.s. je česká společnost, která působí na českém zasílatelském a logistickém trhu od roku 1991.

Transforwarding a.s. je česká společnost, která působí na českém zasílatelském a logistickém trhu od roku 1991. Transforwarding a.s. je česká společnost, která působí na českém zasílatelském a logistickém trhu od roku 1991. Základní činnosti naší společnosti tvoří: mezinárodní i vnitrostátní silniční přeprava námořní,

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ. WORKsmart -Eco. Pečujte o životní prostředí i svůj zisk. Let s drive business. www.tomtom.

23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ. WORKsmart -Eco. Pečujte o životní prostředí i svůj zisk. Let s drive business. www.tomtom. 23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ WORKsmart -Eco Pečujte o životní prostředí i svůj zisk www.tomtom.com/business Let s drive business Obsah 2 Jak ekologické je vaše podnikání? 3 Optimalizace využití vozidel

Více

Případová studie Distribuční sklad DLC Napajedla a.s.

Případová studie Distribuční sklad DLC Napajedla a.s. Vítězné řešení soutěže IT PROJEKT ROKU 2006 Případová studie Distribuční sklad Tibor Szekeres 14.3.2013 Kongres Samoška, Košice U&SLUNO a.s., SADOVÁ 28, 702 00 OSTRAVA, ČESKÁ REPUBLIKA TEL.: +420 596 101

Více

Kühne + Nagel Česká republika Efektivní doprava mezi Indií a Českou republikou

Kühne + Nagel Česká republika Efektivní doprava mezi Indií a Českou republikou Kühne + Nagel Česká republika Efektivní doprava mezi Indií a Českou republikou Jan Drabina, Business Development Manager 9. 12. 2015 09/12/15 Kühne + Nagel globální logistická síť: Celosvětová síť více

Více

- Referát na konferenci CZECH RAILDAYS -

- Referát na konferenci CZECH RAILDAYS - - Referát na konferenci CZECH RAILDAYS - Návrh kvalitního systému regionální železniční dopravy v MS kraji Úvod, význam železnice pro Moravskoslezský kraj. Stručné představení Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského

Více

TOGETHER FOR BETTER PLANET

TOGETHER FOR BETTER PLANET TOGETHER FOR BETTER PLANET Mezinárodní a vnitrofiremní logistika v praxi Jana Martinková Miroslav Ležák Definice logistiky K realizaci každé obchodní operace se používají prostředky hmotné i nehmotné povahy,

Více

Rozvoj logistických center a akcelerace jejich potenciálu s podporou ICT

Rozvoj logistických center a akcelerace jejich potenciálu s podporou ICT Rozvoj logistických center a akcelerace jejich potenciálu s podporou ICT Odborná konference LOGISTIKA Bratislava, Hotel Gate One, 28. 2. 2012 Ing. Mgr. David Krásenský konzultant pro strategii OLTIS Group

Více

ContiEuroService. ContiTireManagement ContiBreakdownService

ContiEuroService. ContiTireManagement ContiBreakdownService ContiEuroService ContiTireManagement ContiBreakdownService ContiEuroService Komplexní služba Nákladní pneumatiky Continental jsou konstruovány pro vaši maximální hospodárnost. Ovšem nejsou to jenom pneumatiky,

Více

Náš tým je vám vždy k dispozici bez ohledu na to zda jste malá či velká firma.

Náš tým je vám vždy k dispozici bez ohledu na to zda jste malá či velká firma. United Arab Emirates Turkey United Kingdom Ukraine Austria Belgium Bulgaria Croatia Czech Republic Denmark Switzerland Estonia Sweden Finland Spain France Slovenia Slovakia Russia Russia Germany Romania

Více

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu Případová studie SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu www.microsoft.cz/pripadovestudie Přehled Země: Česká republika

Více

Odborný seminář pro silniční dopravce Let s combine it!

Odborný seminář pro silniční dopravce Let s combine it! Odborný seminář pro silniční dopravce Let s combine it! Nový trend KD je službou pro silniční dopravce Lovosice, 31.března 2010 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. +420 242 444 560

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Our Technology Your Success www.aarongroup.cz

Our Technology Your Success www.aarongroup.cz Our Technology Your Success www.aarongroup.cz Společně s klienty tvoříme budoucnost AARON GROUP je česká společnost zaměřená na dodávky komplexních řešení v oblasti e-commerce. Již více než 15 let jsme

Více

Sika Industry Inventing the Future

Sika Industry Inventing the Future Sika Industry Inventing the Future Segmenty trhu pro potřeby našich zákazníků: automobilový průmysl automotive Aftermarket transportation spotřebiče & komponenty nástroje & kompozity Vyvíjíme řešení pro:

Více

Náš zákazník Mall. Nejlepší logistický poskytovatel pro koncové zákazníky

Náš zákazník Mall. Nejlepší logistický poskytovatel pro koncové zákazníky Náš zákazník Mall Nejlepší logistický poskytovatel pro koncové zákazníky Flexibilní logistické řešení B2C Ve velkém internetovém obchodě zákazníci najdou vše, co potřebují ke svému každodennímu životu.

Více

Logistika v údržbě. Logistika - definice

Logistika v údržbě. Logistika - definice Logistika v údržbě Řízení zásob náhradních dílů a toků materiálu Logistika - definice Logistika představuje integraci materiálového a informačního toku jedná se o integrující vědu (Filkenstein 1988) Logistika

Více

Průvodce službami. Máte-li zájem o další informace, obraťte se na náš Zákaznický servis na čísle 841 700 700

Průvodce službami. Máte-li zájem o další informace, obraťte se na náš Zákaznický servis na čísle 841 700 700 Průvodce službami Máte-li zájem o další informace, obraťte se na náš Zákaznický servis na čísle 841 700 700 Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. Modletice 135 251 01 Říčany, Praha - východ, info@dpd.cz

Více

Smart & Lean. Inteligentní logistika

Smart & Lean. Inteligentní logistika Smart & Lean Inteligentní logistika Smart & Lean Zvyšte spolehlivost Zredukujte skladové zásoby Snižte své procesní náklady Přehled třech inteligentních logistických systémů Přehled výkonů logistických

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP 3 / 1. SOUVISLOSTI 6 / 2. EKO-DESIGN (ErP) 7 / 3. ENERGETICKÉ ŠTÍTKY 12 / 4. SVĚT SE MĚNÍ, ARISTON JE S VÁMI 1 KONTEXT PROČ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY A ErP? Potýkání se s klimatickými

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory

Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory MANN+HUMMEL filtry: spolehlivé a hospodárné Při výrobě stlačeného vzduchu velmi úzce spolupracují odlučovače oleje, které odstraňují olej ze vzduchu, se vzduchovými a

Více

Hamé s.r.o. logistika v praxi. Lektor: Ing. Martin Štrupl, logistic and distribution director 5. 5. 2011, FLKŘ

Hamé s.r.o. logistika v praxi. Lektor: Ing. Martin Štrupl, logistic and distribution director 5. 5. 2011, FLKŘ Hamé s.r.o. logistika v praxi Lektor: Ing. Martin Štrupl, logistic and distribution director 5. 5. 2011, FLKŘ Centrální distribuční sklad Hamé a.s. Centrální distribuční sklad Staré Město u Uherského Hradiště

Více

Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012

Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012 Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012 20. září 2012 od 13 hodin Velké kolegium Ministerstva dopravy ČR Mediální partneři: Důvody vyhlášení soutěže VOLNÁ CESTA 2012 Ocenit a propagovat kvalitní projekty,

Více

Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Strojírenství

Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Strojírenství Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Strojírenství z Vývojové a konstrukční práce z Palety, rámy, transportní vozíky zocelové konstrukce z Automatické, robotické zařízení zúdržby

Více

CRAMO - VYBAVENÍ STAVENIŠTĚ OBYTNÉ, KANCELÁŘSKÉ, SANITÁRNÍ A SKLADOVÉ BUŇKY

CRAMO - VYBAVENÍ STAVENIŠTĚ OBYTNÉ, KANCELÁŘSKÉ, SANITÁRNÍ A SKLADOVÉ BUŇKY CRAMO - VYBAVENÍ STAVENIŠTĚ OBYTNÉ, KANCELÁŘSKÉ, SANITÁRNÍ A SKLADOVÉ BUŇKY Pro vybavení staveniště vám může společnost Cramo poskytnout efektivní dodávky technických zařízení v průběhu kompletního stavebního

Více

Smart packaging. Perfect solutions.

Smart packaging. Perfect solutions. Smart packaging. Perfect solutions. THIMM THE HIGHPACK GROUP Mezinárodně působící skupina THIMM je Vaším inovačním a systémovým partnerem pro všechny procesy obalového managementu. Pod zastřešující značkou

Více

DHL EXPRESS 10:30. Se službou DHL EXPRESS 10:30 udáváte tempo Vašemu podnikání.

DHL EXPRESS 10:30. Se službou DHL EXPRESS 10:30 udáváte tempo Vašemu podnikání. Import Export Domestic DHL EXPRESS 10:30 Rychlé a spolehlivé doručení dokumentů i zboží ze stolu na stůl do 10.30 hodin následujícího pracovního dne do obchodních center v USA, s automatickým oznámením

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

MODULOVÁ ŘEŠENÍ PRO MALOOBCHOD

MODULOVÁ ŘEŠENÍ PRO MALOOBCHOD MODULOVÁ ŘEŠENÍ PRO MALOOBCHOD www.touax.cz VAŠE POTŘEBY......NAŠE MODULOVÁ ŘEŠENÍ CHCETE ZÍSKAT NOVÉ ZÁKAZNÍKY RYCHLE A S NIŽŠÍMI NÁKLADY? OTEVŘETE SI RETAILOVÝ OBCHOD POSTAVENÝ MODULOVOU TECHNOLOGIÍ

Více

Martin Boháč ČD Cargo, a. s. Specialista podpory prodeje Martin.Bohac@cdcargo.cz

Martin Boháč ČD Cargo, a. s. Specialista podpory prodeje Martin.Bohac@cdcargo.cz Soudobé trendy v nákladní železniční dopravě a teritoriální expanze. Martin Boháč ČD Cargo, a. s. Specialista podpory prodeje Martin.Bohac@cdcargo.cz Železniční doprava ekologická doprava celosvětově produkuje

Více

REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ J I H L A V A C E N Í K Y 2 0 1 3

REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ J I H L A V A C E N Í K Y 2 0 1 3 REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ C E N Í K Y 2 0 1 3 2 REKLAMA V MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVĚ V JIHLAVĚ JIHLAVA Statutární město Jihlava má 53 000 obyvatel a rozkládá se na 58 km 2. V městské hromadné dopravě je

Více

Různé definice logistiky

Různé definice logistiky LOGISTIKA Různé definice logistiky Logistika je strategické řízení celého dodavatelského řetězce. O logistických procesech mluvíme tehdy, když mezi zhotovením a použitím výrobků vzniká prostorový nebo

Více

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 BEZPEČNOST ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM JE PRO RWE ABSOLUTNÍ PRIORITOU NÁKUP SKLADOVÁNÍ DISTRIBUCE > Dodávky

Více

LOGISTICKÉ ŘEŠENÍ PRO VÝROBCE ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ

LOGISTICKÉ ŘEŠENÍ PRO VÝROBCE ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ Jiří Hubka International Freight Manager Raben Logistcs Czech s.r.o. Tomáš Svoboda Logistics Manager CZ/SK STOCK Plzeň-Božkov s.r.o. AGENDA 1. Raben a Stock v číslech 6. Picking a VAS 2. Historie spolupráce

Více