PRO PŘÍZNIVCE DB SCHENKER PODZIM/ZIMA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRO PŘÍZNIVCE DB SCHENKER PODZIM/ZIMA"

Transkript

1 PRO PŘÍZNIVCE DB SCHENKER PODZIM/ZIMA 2014 Chceme být pro zákazníky první volbou Kvalitní autokosmetika na zimu i léto Nové sklady v Mladé Boleslavi a Novém Jičíně Jizerská 50: Postavte se na start legendy!

2 Úvodník Obsah Rozhovor Případová studie Podporujeme a pomáháme 04 Chceme být pro zákazníky první volbou 10 Kvalitní autokosmetika na zimu i léto 13 Z controllingu na mistrovství světa 05 Zelená logistika v režii DB Schenker Podporujeme a pomáháme 14 Máme rádi Křivoklátsko Také na příští rok jsme pro naše zákazníky připravili řadu novinek, zlepšení a inovací. Zavádíme nové služby v oblasti logistických skladových operací, investujeme dále do zkvalitňování služeb, bezpečnosti a ekologie. O nových možnostech železničních a speciálních nadrozměrných přeprav se také dočtete uvnitř zpravodaje. Případová studie 11 Happich - deset let spolupráce v automotive Dvě zajímavé případové studie o našich zákaznících, DF Partner a Happich, Vám 06 Po železnici mezi Evropou a Čínou DB Schenker ve světě 12 Nadrozměrný kotel cestoval po moři, Podporujeme a pomáháme 14 Humanitární logistika přinášíme uprostřed časopisu, stejně tak jako praktický přehled logistických služeb s přidanou hodnotou. 06 Nové skladové kapacity v Mladé Boleslavi a Novém Jičíně po zemi i vzduchem Vážení čtenáři, Snažíme se také aktivně přistupovat ke společenskému dění kolem nás, podporujeme vítám Vás na stránkách dalšího vydání našeho sportovní akce, humanitární organizace časopisu Zpravodaj, ve kterém se Vám snažíme a zapojujeme se do ochrany životního prostředí. přinášet novinky a informace z rychle se Že se dá skloubit zaměstnání a vrcholový sport, měnícího světa mezinárodního obchodu, dokazuje příklad našeho kolegy a kapitána logistiky a přeprav. florbalové reprezentace Jana Jelínka. DB Schenker ve světě Rok 2014 přinesl celou řadu změn na trhu a nových výzev v ekonomice. Průmysl v České republice se v posledním roce zase probouzí k životu a množství vyrobeného zboží, přepravených zásilek i nově postavených logistických parků stále přibývá. O tom, jak k tomu přistupujeme u nás v DB Schenker, se dozvíte v tomto čísle. Otevřeli jsme nová logistická centra v Ostravě, Mladé Boleslavi a Novém Jičíně. Zrychlujeme kamionovou přepravu zásilek do sousedních evropských zemí. Zavedli jsme novou železniční linku Závěrem bych Vám chtěl poděkovat za přízeň, kterou jste nám letos věnovali. Přeji pěkné vánoční svátky a pevné zdraví v příštím roce. Tomáš Holomoucký 07 Nadrozměrný náklad si vyžaduje zvláštní přípravu Přehled logistických služeb s přidanou hodnotou 12 Nové logistické centrum pro automotive v Číně Podporujeme a pomáháme 13 Jizerská 50: Postavte se na start legendy! Vydavatel SCHENKER spol. s r. o. K Vypichu Nučice Tel.: Fax: do Číny. Jednatel společnosti Vaše názory a připomínky: tel.: Redakční rada: Tomáš Holomoucký, Stanislava Svatoňová, Martin Bacílek, Růžena Pileková 2

3 Rozhovor Chceme být pro zákazníky první volbou Trh s logistickými službami patří k nejrychleji se vyvíjejícím odvětvím. Nutí tak logistické firmy přizpůsobovat se požadavkům zákazníků a vyhledávat stále nová řešení. Jaké změny na poli logistiky přinesl letošní rok a jaké panují trendy? Nejen na to jsme se zeptali Tomáše Holomouckého, jednatele DB Schenker v České republice. Jaké novinky přinesl pro vaši společnost letošní rok? Nejvýznamnější kroky v mezinárodní perspektivě podnikl DB Schenker v oblasti přepravy mezi Dálným východem a Evropou, což souvisí se stále se zvyšující poptávkou po železničních přepravách z a také do Číny. Společnost se zaměřila na optimalizaci řešení těchto přeprav a v září bylo spuštěno nové železniční spojení z Hamburku do průmyslového centra Zhengzou v provincii Henan. Díky tomu můžeme klientům nabídnout rychlejší servis pravidelná železniční linka je v průměru o 20 dní rychlejší než námořní doprava. Cesta trvá přibližně 17 dnů, měří km a vede přes Polsko, Bělorusko, Rusko a Kazachstán. Jaký vývoj pozorujete u českého průmyslu? Podle statistických údajů se průmysl v České republice v posledním roce zase probouzí k životu a počet vyrobeného zboží, přepravených zásilek i nově postavených logistických parků stále přibývá. Především na průmyslově silných místech je obrovský zájem o skladovou logistiku. Zakázky ale rostou i z toho důvodu, že výrobci se z opatrnosti obávají jakýchkoliv větších investic do vlastního logistického řetězce. A pokud je to jen trochu možné, preferují v oblasti přepravy zboží outsourcing. Čím dál častěji tak svěřují tuto oblast spedičním a logistickým specialistům. Jaké jsou novinky na poli logistiky v České republice? V letošním roce se nám podařilo otevřít tři nová logistická centra na jaře to byl nový logistický terminál v Ostravě o rozloze m 2, který se těší velkému zájmu zákazníků, a již brzy budeme otevírat třetí halu. Dobré dopravní napojení Ostravy na Brno a Katowice zvyšuje zájem společností o tuto lokalitu. Vedle toho se díky novým možnostem skladovat nebezpečné materiály (např. hořlaviny) zaměřujeme i na zákazníky z chemického průmyslu. A nyní na konci roku otevíráme další dva logistické sklady v Novém Jičíně a Mladé Boleslavi, které rozšíří nabídku našich logistických služeb v těchto regionech. Jak byste popsal výhledy vaší společnosti na rok 2015? Abychom si udrželi spokojenost našich zákazníků, chystáme celou řadu inovací. Jedním z připravovaných projektů je partnerství s obalovými firmami, protože zájem zákazníků o tento segment stoupá. Naše společnost nikdy nebude expertem na balení, ale spolupráce s osvědčenými dodavateli zajistí zákazníkům správné zabalení produktů. Chceme také dále rozšiřovat nabídku našich služeb přidané hodnoty. Plánujeme se více zaměřit na oblast e-commerce. Také budeme dále investovat do nových skladů, které otevřeme i v místech, kde zatím nepůsobíme. Zaměříme se na zvyšování kvalitní spediční a logistické spolupráce se zákazníky v oblasti bezpečnosti, kvality a ekologie. Chceme být pro naše zákazníky první volbou. Zároveň se neustále snažíme investovat do profesního rozvoje našich zaměstnanců. Na závěr bych chtěl dodat, že jsem rád, že letošní rok byl opět rekordní, podařilo se nám překročit hranici 4,5 mld. Kč obratu. A tajně doufám, že příští rok se nám podaří další růst v úrovni 10 % obratu. Zelená logistika v režii DB Schenker Pro velké přepravní společnosti je ochrana životního prostředí, zodpovědný přístup a dlouhodobé usilování o udržitelný rozvoj podnikání zásadním tématem. Naše společnost v oblasti zelené logistiky klade důraz na ekologickou železniční přepravu, zvyšování energetické účinnosti skladů, zavádění moderních technologií, zapojení zaměstnanců v projektech ochrany životního prostředí, a také odpovědnou spolupráci s obchodními partnery a zákazníky. Že DB Schenker považuje udržitelný rozvoj podnikání za svou dlouhodobou prioritu, bylo formulováno v Programu na ochranu klimatu 2020, který stanovuje cíl snížit emise CO 2 z přepravní činnosti o 20 % do roku Jednou z priorit v oblasti ekologie je i snižování hluku. Přeprava po železnici může ušetřit až 15 % nákladů Jeden ze záměrů DB Schenker je provozovat trvale udržitelnou logistiku pomocí orientace na železniční a kombinovanou dopravu. Ta je navíc při správné optimalizaci nákladově výhodnější: železniční přeprava může oproti kamionové ušetřit v závislosti na okolnostech až 15 % nákladů. Obecně platí, že čím delší je přepravní vzdálenost a čím větší je objem přepravovaného zboží, tím výhodnější je využít možností železnice. Ve Švédsku jezdí auta na bioplyn Existuje celá řada dalších opatření, která pomáhají vytyčené cíle plnit. DB Schenker například ve Švédsku využívá vozidla, která jezdí na bioplyn. Rakouská pobočka ve Vídni zase používá nákladní vozidla na zemní plyn. A ve Finsku se společnost postupně snaží přesunout maximum přeprav těžkých nákladů ze silnic na koleje. Snaha snížit energetickou náročnost a zmenšit zátěž životního prostředí se projevuje i ve výstavbě poboček a terminálů. Jedním z nejnovějších zelených logistických uzlů je centrum v německém Oldenburgu, které využívá geotermální energii. Systém přitom spotřebovává na svůj provoz čtyřikrát méně energie, než kolik produkuje. Stejným směrem šla i výstavba nové české centrály a skladového terminálu v Rudné u Prahy, která splňuje nadstandardní ekologické požadavky. V plánu je také čerpací stanice na CNG pro postupný přechod některých rozvozových vozů na zemní plyn. V současnosti probíhá testování prvního automobilu pro rozvoz zásilek v Praze a Středočeském kraji. I zákazníci mohou přispět ke snížení emisí Do problematiky šetrného přístupu k životnímu prostředí se DB Schenker snaží zapojit i své zákazníky. Již dnes do výběrových řízeních zapojuje ohleduplnost k životnímu prostředí a aktivní environmentální politiku. Pro klienty společnost vytvořila novou měrnou jednotku ECO 2 PHANT, která odráží spotřebované emise CO 2 během přeprav. Jeden ECO 2 PHANT má stejně jako dospělý slon 5 tun, jen s tím rozdílem, že jde o tuny CO 2. Další užitečný nástroj je EcoTransIT, který umožňuje plánovat přepravy s ohledem na jejich očekávaný dopad na životní prostředí. Po zadání trasy a zvolení způsobu přepravy vypočte online aplikace ekonomické a ekologické dopady přepravy. Do celkové ekologické koncepce společnosti patří také kamiony s nižší emisní třídou, pravidelná školení řidičů s důrazem na ekologickou jízdu, přísné bezpečnostní předpisy v logistických skladech, využívání solární energie, certifikace procesů nebo elektrické a plynové vozíky ve skladech. Za 4 roky 6 t elektroodpadu Ekologie není lhostejná ani zaměstnancům DB Schenker v České republice, kteří se úspěšně zapojili do projektu Zelená firma, v jehož rámci sbírají firemní i domácí elektroodpad a baterie. Od poloviny roku 2010 takto společnost sesbírala 6 tun starých elektrospotřebičů. Na všech pobočkách také dlouhodobě funguje proces recyklace odpadu, třídí se papír, karton, sklo a plasty. U příležitosti oslav 20 let DB Schenker v České republice společnost vysadila 800 stromů, za každého svého zaměstnance jeden strom, do české přírody. Zkušenosti společnosti DB Schenker potvrzují, že aktivní přístup a zavedení konkrétních kroků, které trvale snižují ekologickou stopu podnikání má význam. Vedle toho se firmě podařilo získat celou řadu globálních zákazníků, kteří si udržitelný rozvoj vybrali také za svou základní podnikatelskou filozofii. 4 5

4 Po železnici mezi Evropou a Čínou Logistická společnost DB Schenker vypravila na začátku září první kontejnerový vlak na lince z Hamburku do Zhengzou v provincii Henan. Tato událost navazuje na provozování železničního spojení v opačném směru, které je funguje od srpna Naše dlouholeté zkušenosti s přepravou kontejnerů po železnici mezi Evropou a Asií jsou předností pro naše zákazníky. Pohyb zboží mezi Čínou a zbytkem světa se stále navyšuje, a to pro nás představuje velký potenciál. Nyní sledujeme i vyšší poptávku po železničních Nové skladové kapacity v Mladé Boleslavi a Novém Jičíně DB Schenker uvádí do provozu dvě nová logistická centra v Mladé Boleslavi a Novém Jičíně, čímž rozšíří nabídku logistických služeb pro zákazníky z těchto lokalit. Na podzim letošního roku otevřel DB Schenker nové logistické centrum v Kosmonosích u Mladé Bolelavi. Sklad se nachází v logistickém areálu D+D Park Kosmonosy v těsné blízkosti rychlostní komunikace R10. Svou polohou je nejnovější logistické centrum DB Schenker předurčeno pro zákazníky z oblasti automotive, kterým bude nabízet služby v oblasti skladování, manipulace přepravách do Číny, uvádí Tomáš Holomoucký, jednatel společnosti. Cesta do Zhengzou, které je jedním z důležitých průmyslových center a dopravních uzlů v Číně, trvá přibližně 17 dnů. Trasa měří km a vede přes Polsko, Bělorusko, Rusko a Kazachstán. Mezi lety 2012 a 2014 bylo takto přepraveno celkem standardních 20 kontejnerů. Výhodou železnice je, že doprava do této oblasti je v průměru o 20 dní rychlejší než námořní doprava a 3x levnější než letecká přeprava. Faktor úspory času hraje důležitou roli při optimalizaci nákladů, které jsou vázány v zásobách u našich zákazníků. Průběh odbavení a nakládky je a služeb přidané hodnoty. Logistický park se nachází 500 m od vjezdu do výrobního závodu Škody Auto v Mladé Boleslavi. Společnost DB Schenker nyní využívá 6500 m 2 moderní skladové plochy nejvyššího standardu a počítá s dalším výrazným růstem v této lokalitě. Dalším novým bodem na logistické mapě DB Schenker je sklad o rozloze 4900 m 2 CTParku Nový Jičín. Skladová hala s 10,5 m vnitřní výškou disponuje 4 rampami a jednou vjezdovou rampou do skladu. Samozřejmostí moderního skladu s nejvyšší klasifikací A je pro zákazníka stejný jako při námořních přepravách a jsou vyžadovány identické dokumenty. V tuto chvíli společnost nabízí přepravu celých kontejnerů i kusových zásilek z Číny a kontejnerů ve směru do Číny. Pro zákazníky je však důležité pracovat s alternativami a záložními řešeními. Novinkou je využití kombinované přepravy po moři do řeckého přístavu Pireus a dále po kolejích do ČR. Toto spojení představuje alternativu k tradiční cestě přes severomořské přístavy a postupně nabývá na atraktivitě a významu. temperovaná hala, bezprašný prostor a bezpečnostní kamerový systém. Nový terminál nabídne celou paletu profesionálních logistických služeb, zejména pro zákazníky ze severní a střední Moravy. Plánovaný počet paletových míst je Stěhování ze dvou současných skladů v Šenově a Novém Jičíně bude dokončeno v prosinci Nadrozměrný náklad si vyžaduje zvláštní přípravu Přepravy strojírenských a průmyslových celků vyžadují důkladnou přípravu a splnění celé řady specifických požadavků zvolení vhodného způsobu přepravy, bezpečnostní zajištění při transportu, legislativní omezení, speciální techniku pro překládku a přepravu těžkých a nadrozměrných nákladů. Transport velkých strojů Na prvním místě je posouzení rozměrů přepravovaného zboží. Velkou roli vždy hraje trasa přepravy dopravní okolnosti, uzavírky či opravy. Obecně bychom mohli říct, že šířka zboží by neměla překračovat šest metrů, výška 410 centimetrů a hmotnost 100 tun. Nejedná se ale o předpis nebo omezení. Kombinací přeprav můžeme dodat i rozměrnější zboží, např. náklad naložit již v Lovosicích či v Mělníku na říční loď a poslat jej do přístavů v Německu. V silniční dopravě se často používají tzv. hlubinové návěsy, které mají ložnou plochu umístěnou pod horní úrovní kol soupravy, docílí se tak možnosti přepravit zboží o výšce až zmíněných 410 cm. V případě vyššího nákladu lze někdy použít tzv. rámové podvozky, kde je náklad v podstatě zavěšen v přepravním rámu. Jedná se však spíše o výjimečné situace, neboť této speciální techniky je všeobecně na trhu málo, čemuž pak odpovídá i vysoká cena za pronájem. Strojírenské celky na železnici Přeprava nadrozměrných nákladů po železnici není v současnosti příliš častá. Jedinou výjimkou bývá přeprava strojírenských celků do zemí bývalého SSSR, kde je specifikem nezbytná překládka na úzkorozchodnou kolejnici. Železniční doprava je oproti té silniční mnohem více limitována tzv. průjezdním profilem, jinými slovy jsou omezeny maximální rozměry přepravovaného zboží a železniční techniky. Průjezdní profil je definován tunely, nástupišti či nosností mostů. Pro nadrozměrné přepravy se používají jak klasické plošinové vozy, tak speciální technika víceosé vozy, nízkopodlažní a hlubinové vozy. Hlubinové vozy ale mají vysoké pořizovací náklady a zpravidla jsou vlastněny jen specializovanými firmami. Nároky na čistotu Speciální nároky na čistotu jsou vyžadovány především v případě komponentů pro energetický průmysl. Při přepravě např. turbín či generátorů je žádoucí, aby zboží nebylo během přepravy nijak znečištěno nebo aby nenavlhlo. Je nutné, aby byly jednotlivé nákladové kusy pro tyto účely řádně zabaleny s ohledem na druh přepravy. Balení si většinou výrobci tohoto zboží zařizují sami. V případě potřeby dokážeme i tento specifický servis zákazníkům zajistit. Bezpečnostní hlediska Zvýšené nároky provázejí balení a fixaci nákladu. Každé zboží musí být řádně připevněno k vozidlu. Používají se klasické prostředky, ale i speciální pásy, popruhy a řetězy, někdy plachta. Za řádné upevnění nákladu zodpovídá řidič tahače. Pokud je zboží přepravováno i po moři, tak se většinou zabalí do tzv. námořního obalu, což je dřevěné pouzdro zhotovené na míru. Náklad se před vložením do obalu ještě ovine speciální hliníkovou fólií, která se zatavuje. Do námořního obalu se také mohou přidávat různá vysoušedla, aby se netvořila vnitřní vlhkost. Zabalení zásilky si většinou zajišťuje sám výrobce a tento proces někdy probíhá až v přístavu, aby nedošlo k navýšení rozměrů přepravy. Povolení od ministerstva Zboží se přepravuje speciálními tahači s ohledem na rozměry a hmotnost. Pro průjezd nákladu je třeba získat povolení od ministerstva dopravy či lokálních správních institucí pro nadrozměrnou přepravu. Pokud správní úřady rozhodnou, je k nákladu přidělen policejní doprovod, který zajišťuje bezpečný průjezd tahače. Důkladná příprava je nutná Podle rozměru nákladu musíme zvolit správnou trasu a znát kritická místa, například zúžení, tunely, nosnost mostů, uzavírky. Trasu dopředu projíždíme a případná problematická místa přeměřujeme. Dále se postaráme o manipulaci v místě nakládky a vykládky. Pokud si klient přeje, zajišťujeme i doplňkové služby, jako je pojištění zásilky, proclení či zabalení do speciálních obalů, aby nedošlo k poškození nákladu. 6 7

5 Přehled logistických služeb s přidanou hodnotou DB Schenker logistická řešení na míru pro celý dodavatelský řetězec Skladování a distribuce V rámci této služby nabízíme zákazníkům zajištění kompletního řešení skladování a distribuce zboží včetně přeprav. Naše řešení zahrnují celý proces od počáteční konzultace a plánování až po provozní realizaci. ZNALOST PROCESU ZNALOST SÍTĚ LOGISTIKA NÁKUPU ŘÍZENÍ DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE DISTRIBUCE Systém s více sklady Příjem a zpracování objednávek Přepravy FTL / LTL Řízení informací Řízení skladu Zpracování objednávek Přepravy FTL / LTL Systém pravidelných svozů Řízení efektivnosti Balíková služba Vaší snahou je získat vhodného dodavatele, který vám nabídne optimální řešení skladování a distribuce zboží a zajistí tak co nejvyšší produktivitu a zároveň ekologičnost celého procesu. poradenství a plánování skladování přizpůsobené typu zboží služby přidané hodnoty řízení skladu a skladových zásob příjem a zpracování objednávek distribuce řízení oběhu vratných obalů ZNALOST INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ZNALOST TRHU Celní odbavení Organizace přepravy Koncepty LLP a 4PL Řízení nákladů Řízení koncových procesů Reporting / KPI Sledování zásilek Řízení toku vratných obalů Organizace přeprav Dodavatelský řetězec Tato služba zahrnuje plánování a zajištění pohybu zboží a informací v průběhu dodavatelského řetězce. DB Schenker poskytuje zákaznická řešení celého logistického řetězce z jednoho zdroje ať už se jedná o zásobování, řízení skladu, výrobní logistiku, distribuci nebo související služby přidané hodnoty, a to buď jednotlivě nebo v kombinovaných balíčcích. Nabízíme zajištění celého procesu od počáteční konzultace a plánování až po provozní implementaci. Logistická analýza a řešení Logistická analýza a řešení nabízí spojení analýzy, plánování a řízení toku materiálů a informací s cílem určit oblasti pro zlepšení a navrhnout optimální řešení, které by splňovalo požadavky zákazníka z dlouhodobého hlediska. Zvyšující se tlak na efektivitu a spolehlivost dodavatelského řetězce vyžaduje komplexní řešení, které by zajistilo optimalizaci celého procesu pohybu zboží a informací a umožnilo tak dosáhnout zvýšení kvality při současném snížení nákladů. poradenství a plánování převzetí odpovědnosti za celý proces řízení toku zboží a informací nastavení dopravních a skladových sítí vytvoření sítě distribučních skladů řízení toku vratných obalů přehledné nastavení IT systémů Vaší snahou je získat vhodného partnera, který důkladně zná váš obor, má rozsáhlé zkušenosti s projektováním v dané oblasti a je schopen navrhnout účinné logistické řešení vycházející z podrobné analýzy vašich logistických procesů a požadavků. plánování a řízení analýza logistické sítě definování slabých míst a oblastí pro zlepšení návrh řešení podpora při rozhodování Výrobní logistika Výrobní logistika zajišťuje kompletní řešení logistických služeb v oblasti výrobních procesů. Tyto služby jsou plně přizpůsobeny výrobním operacím a zahrnují celý proces od počáteční konzultace a plánování až po provozní realizaci souběžnou s výrobními operacemi. Se zkracujícím se životním cyklem produktu a rychle se měnícími požadavky trhu jsou kladeny stále větší nároky na kvalitu a pružnost dodavatelského řetězce. výrobní logistiky musí nabídnout nákladově efektivní a zároveň mimořádně spolehlivá řešení, která by předcházela případným výpadkům výroby. implementace systémů JIT/JIS, VMI a KANBAN plánování procesů podle potřeb zákazníka a individuální technická řešení služby přidané hodnoty řízení skladu a skladových zásob IT integrace PPS, MMS nebo ERP systému Reklamní a propagační logistika Službami reklamní a propagační logistiky vám DB Schenker pomáhá při organizaci kompletního řetězce zpracování vašich reklamních materiálů. Zvláštní důraz klademe zejména na služby s přidanou hodnotou - ať už se jedná o přidávání reklamních materiálů ke zboží, doplňování záručních listů podle specifických požadavků jednotlivých zemí nebo přibalování marketingových materiálů pro prodejní kampaně. Hledáte partnera pro logistiku, který vám dokáže pomoci s marketingovými aktivitami a může vám poskytnout cenově výhodné a flexibilní řešení podle vašich potřeb. poradenství a plánování řízení dodavatelských toků dodání zdrojů a materiálu podle potřeb zákazníka řízení skladu a skladových zásob příjem a zpracování objednávek služby s přidanou hodnotou skladování přizpůsobené typu zboží

6 Případová studie Případová studie Společnost DF Partner se specializuje na vývoj, výrobu a distribuci autochemie, autokosmetiky a autopříslušenství. Její obchodní značka SHERON je jedničkou na maloobchodním trhu v ČR a SR. Původně malý rodinný podnik založený v roce 1990 v Zádveřicích dnes provozuje nový moderní výrobní a skladovací areál o rozloze m 2 v Neubuzi nedaleko Slušovic. Společnost se svými 156 zaměstnanci dosáhla v loňském roce objemu výroby cca 35 miliónů litrů výrobků. Obchodní portfolio společnosti zahrnuje i další produkty významných českých a světových značek např. motorové oleje Castrol a Mogul, autožárovky Osram a Neolux, osvěžovače vzduchu Ambi Pur Car, autokosmetiku Sonax, autodoplňky All Ride a další. Cílem společnosti je, aby nabídka produktů plně uspokojila potřeby motoristů. Kvalitní autokosmetika na zimu i léto Dopřáváte vašemu autu značkovou autokosmetiku SHERON? DB Schenker se stal logistickým partnerem společnosti DF Partner. Od srpna 2014 zajišťuje distribuci zboží koncovým zákazníkům v Čechách a na Slovensku. Typickým příjemcem zboží jsou nejen čerpací stanice, ale i autoservisy nebo distribuční centra velkých obchodních řetězců. Společnost DF Partner poskytuje prodejní servis pro více než 2000 zákazníků. V průběhu kalendářního roku dodává svým zákazníkům průměrně kusů výrobků denně a v sezónních špičkách je to až výrobků. Mezi hlavní odběratele patří sítě čerpacích stanic a supermarketů, pro které je produkováno velké množství privátních značek. DB Schenker poskytuje klientovi vedle samotné přepravy v rámci své rozsáhlé distribuční sítě v ČR a SR i další doprovodné služby jako výběr doběrečného, správu paletových kont, management dodacích listů nebo vybalení a zabalení zásilek. Poptávka klienta se vyznačuje značnou sezónností, kdy se dopravní kapacita nárazově zvedá až čtyřnásobně oproti běžnému distribučnímu dni. Nové logistické partnerství O zahájení spolupráce jsme si povídali s Martinem Záhořákem, ředitelem logistiky DF Partner. Impulsem pro výběr nového logistického partnera byla potřeba zvýšit rozsah, kvalitu a hlavně spolehlivost poskytovaných logistických služeb. Hledali jsme partnera, který je ve svém oboru skutečným profesionálem, jak po stránce nabízeného logistického řešení, které musí splňovat přísná Martin Záhořák, ředitel logistiky DF Partner a Tomáš Coufal, obchodní manager DB Schenker kritéria KPI na více než 99,5%, tak po stránce flexibility a akceschopnosti přizpůsobit se DF Partner i v oblasti elektronické výměny dat. Zákazníci DF Partner očekávají vysokou kvalitu poskytovaných logistických služeb, které kromě garantovaného doručení zásilek do 24 hodin od objednání obsahují i servis podrobné přejímky zboží u zákazníka. Samozřejmostí je reprezentativní a slušné chování řidičů. Od září 2013 jsme zahájili spolupráci s DB Schenker na území Slovenska, kde se nám podařilo dosáhnout kvality doručování v průměru 99,8% KPI, což nás vedlo k úvahám o rozšíření spolupráce i pro území Čech. Do výběrového řízení pro distribuci na území Čech zaslalo své nabídky 15 dodavatelů logistických služeb, ze kterých jsme po důkladném posouzení úrovně nabízených služeb vybrali vítěze DB Schenker. Spolupráci jsme zahájili v srpnu 2014 a od samotného začátku musím vyzdvihnout profesionální přístup zákaznického centra v Děčíně, které je připraveno okamžitě řešit požadavky DF Partner a na případné provozní problémy reaguje promptně aktivním hledáním řešení. DB Schenker získal v rámci výběrového řízení plusové body především z důvodu prozákaznicky orientovaného přístupu. Na naše nadstandardní požadavky jsme nikdy nedostali odpověď to nejde, ale naopak po analýze požadavku došlo k nastavení optimálního řešení. V neposlední řadě musím zmínit flexibilitu DB Schenker a rychlost v aplikaci IT řešení, které obsahovaly nutnost nastavení EDI komunikace v propojení s WMS systémem DF Partner. Datová komunikace je v dnešní době klíčová a u mnohých poskytovatelů logistických služeb právě onen kámen úrazu, jelikož požadované úpravy trvají mnohdy týdny, ne-li měsíce. Věřím, že současný trend rostoucí kvality poskytované logistické služby DB Schenker na území Čech a Slovenska bude pokračovat a DF Partner tímto získá v dlouhodobém horizontu perspektivního logistického partnera, který nám umožní orientovat naše kapacity především na výrobu kvalitní autochemie a autokosmetiky. Vedení společnosti Happich GmbH manažer logistiky Udo Fichtenau je na snímku druhý zprava. Dveře, střešní okna, obložení, rolety, zámky, kování a mnoho dalších automobilových komponentů pro osobní automobily, městské a dálkové autobusy, železniční vagony, tramvaje, metro, obytné vozy, vysokozdvižné vozíky, zemědělské a stavební stroje. Happich je jedním z předních evropských výrobců a prodejců. Jeho výrobní závody můžeme najít například v Německu, Itálii, Velké Británii, Španělsku, Turecku, Indii nebo Číně. Happich deset let spolupráce Již desátým rokem trvá úspěšná spolupráce mezi světovým vývozcem automobilových dílů německou firmou Happich GmbH a DB Schenker, jako dodavatele logistických řešení v Boru u Tachova. V červnu 2014 byla podepsána smlouva o poskytování služeb na dalších pět let. Když se společnost Happich rozhodla v roce 2005 vstoupit se svými výrobky na český trh, bylo naším úkolem navrhnout a realizovat kompletní logistické řešení od vyzvednutí zboží u dodavatele až po jeho doručení konečnému příjemci. Cílem bylo stěhování distribučního centra z Německa do Boru u Tachova. Pro zákazníka realizujeme mimo jiné činnosti jako je skladování 6 metrů dlouhého zboží ve speciálních stromečkových regálech, balení zboží do dlouhých dřevěných obalů, nebo kompletace zákaznických sad pro klienty v automotive. Spolupráce mezi oběma společnostmi se neustále rozšiřuje a DB Schenker postupně obohatil svoji nabídku o další služby, v tomto roce přibyla i logistika vráceného zboží. Společně jsme přečkali i dobu nejistoty, když v létě 2009 procházela společnost Happich velikou krizí a v červenci vyhlásila insolvenci. Obě společnosti začaly vzniklou situaci okamžitě řešit, jednalo se zejména o pohledávky u insolvenčního správce. Snížily se objemy zboží i přeprav a celá situace se promítla do pracovního režimu logistického centra včetně snížení počtu zaměstnanců. Nakonec jsme toto období zvládli, a protože jsme našeho partnera podpořili v obtížném období, posílilo to nakonec naše obchodní vztahy. V současné době dodává do skladu v Boru zboží zhruba 200 dodavatelů z celého světa. Zboží je kromě Německa importováno např. z Číny, Turecka a Tchajwanu. Export tvoří více než 60 % objemu zpracovaného zboží. Ze skladu se měsíčně odesílá kolem zásilek, které směřují do více než 60 zemí celého světa ke koncovým příjemcům. Dopravu zajišťuje DB Schenker prostřednictvím své mezinárodní přepravní sítě, kde využívá nejen pozemních, ale i leteckých a námořních přeprav. V Evropě se jedná zejména o exporty do Německa, Polska, Francie, Španělska, Nizozemska a dalších zemí EU. Mimo Evropu jsou zásilky zasílány např. do Kanady, USA, JAR, Keni, Singapuru, Íránu, Japonska a na Tchajwan. Komplexnost služeb je zajištěna také celním odbavením zásilek v exportu i v importu. Již na počátku logistického projektu získal DB Schenker pro logistický sklad v Boru status schváleného odesilatele a schváleného příjemce. Toto oprávnění umožnuje realizovat celní služby pro dovoz a vývoz co nejrychleji a nejjednodušeji. V Boru není výjimkou vystavování dokladů EUR1, dokladů A.T.R. pro příjemce v Turecku, nebo zpracování dokladů carnet apod. Jednou z celních specialit je vystavování tranzitního celního dokladu T2L pro zboží určené do států, jako je např. Monako, Kypr, nebo Malta., které DB Schenker zákazníkovi poskytuje, se nezaměřují jen na skladové hospodářství a celní odbavení, ale již od začátku projektu zajišťujeme kompletní plánování a nákup veškerého obalového materiálu včetně speciálních certifikovaných dřevěných beden na dlouhé zboží. Veškeré toky zboží zpracovává systém SAP, na který jsme se zákazníkem napojeni on-line. O hladký průběh operací se stará tým 20 zaměstnanců. Pro Happich GmbH jako celosvětově působící společnost je ústředním faktorem úspěchu přesně fungující a plynulá logistika. Nejnovější informační technologie, osvědčené dodávky JIS a existence centrálního skladu nám umožňují mít v rámci několika málo dnů připraveny všechny katalogizované standardní díly i v malém množství k expedici do celého světa. Důvodem prodloužení smlouvy do roku 2019 je absolutní spokojenost nás i našich zákazníků, a proto nadále preferujeme profesionální realizaci logistiky od DB Schenker, uvedl Udo Fichtenau, manažer logistiky Happich. V červnu 2014 byla podepsána smlouva o poskytování služeb na dalších pět let. Stali jsme se centrálním evropským skladem, což je velmi důležitá skutečnost. Uvědomujeme si, že společnost Happich patří mezi naše nejdůležitější zákazníky a má natolik specifickou logistiku a požadavky, že je potřeba naše obchodní vztahy neustále rozvíjet a zkvalitňovat služby, které poskytujeme, uvedl Tomáš Holomoucký, jednatel DB Schenker

7 DB Schenker ve světě Podporujeme a pomáháme Nadrozměrný kotel cestoval po moři, po zemi i vzduchem DB Schenker úspěšně přepravil obrovský kotel o hmotnosti 141 tun z Berlína do kanadského Edmontonu. Pro přepravu neobvyklé zásilky jsme využili největší nákladní letadlo na světě, loď pro nadrozměrné říční plavby i speciální nákladní vozidlo určené pro extrémně těžké náklady. Nové logistické centrum pro automotive v Číně DB Schenker plánuje postavit v Číně nové logistické centrum zaměřené na automobilový průmysl. Ve spolupráci s čínským partnerem vytvořil DB Schenker společný podnik na logistické služby (joint venture) v Šen-jangu na severovýchodě Číny. Společnost chce do projektu investovat více než 20 milionů eur. Vnovém logistickém centru o rozloze 45 tisíc m 2 bude probíhat distribuce náhradních dílů a součástek pro místní podniky vyrábějící automobily. Projekt je ve fázi schvalování ze strany čínských státních orgánů. Začátek výstavby je plánovaný na rok Tento společný podnik je dalším významným krokem na cestě Cesta šestnáct metrů dlouhého nákladu začala v přístavu společnosti Borsig, která válec vyráběla. Zde došlo k jeho nalodění pomocí mobilního jeřábu o nosnosti tun a následné přepravě do přístavu ve městě Aken na řece Labi. Tady DB Schenker přeložil kotel jeřábem na speciální nákladní vozidlo pro extrémně těžké náklady, které bylo tvořeno jedním tažným a jedním tlačným vozidlem. Takto byl unikátní náklad převezen na letiště Leipzig/Halle. Do třetice proběhla překládka kotle do šestimotorového letounu Antonov AN 225, největšího nákladního letadla na světě. Společnost Karpeles Flight Services, která se k upevnění naší vedoucí pozice na trhu kontraktační logistiky v Číně, řekl Dr. Thomas C. Lieb, předseda představenstva DB Schenker AG. Součástí naší strategie je mít zastoupení ve všech rostoucích čínských regionech a nabízet našim zákazníkům po celém světě logistické služby co nejvyšší kvality, specializuje na podobné přepravy, se postarala o bezchybné přeložení nadstandardního nákladu. Válec do letadla naložila díky speciální rampě a řetězovému kladkostroji. Z Německa byl pak stroj převezen přes Island do Kanady, odkud válec putoval do továrny zabývající se výrobou hnojiv, která se nachází nedaleko Edmontonu. Kotel bude v továrně využíván pro chlazení plynu z C na potřebných 500 C, díky čemuž vzniká vysokotlaká pára. Specialisté DB Schenker z Německa a Kanady připravovali detaily tohoto projektu tři měsíce. Jeho realizace proběhla letos v červnu. dodal Dr. Thomas C. Lieb. Šen-jang (Shenyang) je jedním z největších center automobilového průmyslu v Číně a je tak v popředí zájmu zahraničních i místních investorů. Společnost DB Schenker zde působí již od roku 2003 a nabízí celé spektrum spedičních a logistických služeb. Jizerská 50: Postavte se na start legendy! Padesát kilometrů na běžkách? Pro někoho neuvěřitelná porce na celý den, pro jiného záležitost na kousek dopoledne. Ale i o tom je ČEZ Jizerská 50, legendární závod v běžeckém lyžování, který se v Bedřichově v Jizerských horách pojede po osmačtyřicáté už ledna A společnost DB Schenker bude u toho, až na trasu vyrazí na běžců, jako logistický partner Ta masovost závodu mě dojímá. Tolik lidí se jeden den sjede na jedno místo s jednou myšlenkou zvítězit, doběhnout, přežít. To je krásné a inspirativní. Ty chvíle sounáležitosti a fyzického orámování přírodou, to jsou zážitky, které se do vás nenávratně vpisují, říká o Jizerské 50 herec a architekt David Vávra, její pravidelný účastník. Na startu stál poprvé ve dvaceti letech. 50 kilometrů na běžkách je opravdu slušná porce. Na druhou stranu: závodníci mají na její absolvování limit 7,5 hodiny. A tak ten, kdo se nechce hnát do cíle jako o život, si může krásy zasněžených Jizerských hor vychutnat formou krásného výletu. Navíc na něj mohou účastníci vyrazit bez batůžku s občerstvením všechno na ně totiž čeká na trati. Zajistit Jizerskou 50, která je největším závodem ve střední Evropě a řadí se mezi pětici nejslavnějších laufů na světě, ovšem není jen tak. Proto se organizátoři dlouhodobě spoléhají na služby naší společnosti, která zajišťuje transport veškerého potřebného materiálu přímo do horské vísky v srdci Jizerských hor. V DB Schenker máme silného a spolehlivého partnera, o kterého se můžeme v přípravách závodu i při jeho realizaci naprosto opřít. Máme záruku, že vše dostaneme včas a na správné místo, chválí spolupráci Tomáš Leixner, tiskový mluvčí závodu. Z controllingu na mistrovství světa Dlouholetý reprezentant, kapitán národního týmu a odchovanec florbalových Vítkovic. To je obránce Jan Jelínek, který po skončení studií na VŠ zamířil do týmu Billy Boy Mladá Boleslav a stal se také zaměstnancem centrály DB Schenker v Rudné u Prahy. Jak už to v menších sportech bývá, i výjimeční sportovci mají kromě tréninků, turnajů a zápasů také standardní zaměstnání. Jan Jelínek je nejen bronzovým medailistou z Mistrovství světa 2010, ale také úřadujícím Mistrem ČR Má za sebou také roční angažmá ve finském Tampere. Na podzim zahájil po přestupu novou sezónu v týmu Mladé Boleslavi, kam přestoupil kvůli přestěhování do Prahy. V DB Schenker se Jan zabývá finančními uzávěrkami v rámci oddělení controllingu. Jedna z nejvýraznějších osobností české florbalové scény se stala také patronem soutěže ve florbalu v rámci projektu Sportovní liga ZŠ, která má na 180 akcích a závodech propagovat sport mezi dětmi na základních školách. Obránce Jan Jelínek byl nominován do výběru české reprezentace pro mistrovství světa, které se uskuteční ve švédském Göteborgu od 5. do 14. prosince. Čeká ho tak třetí účast na světovém šampionátu a fandit českým barvám bude tentokrát i řada nových kolegů z DB Schenker

8 Podporujeme a pomáháme Delivering solutions. Máme rádi Křivoklátsko Společnost DB Schenker rozvíjí své aktivity v rámci své společenské odpovědnosti a začlenila do nich nové ekologické dny Green Days. V tomto roce jsme tak navázali spolupráci s Chráněnou krajinnou oblastí Křivoklátsko, se kterou jsme se domluvili na pravidelném zapojení našich zaměstnanců do údržby místních naučných stezek. Začátkem října se v blízkosti hradu Křivoklát konala dobrovolnická akce zaměstnanců z centrály v Rudné u Prahy včetně členů nejvyššího vedení společnosti. Opravy naučné stezky Paraplíčko s nádhernými výhledy na hrad a údolí řeky Berounky se zúčastnilo dvacet pět zaměstnanců, kteří pomocí krumpáčů a lopat opravili 300 metrů povrchu stezky. Všichni účastníci prokázali nadšení, elán a zájem o dobrou Humanitární logistika Můžeme být hrdí na to, že podle slov koordinátorů z humanitárních organizací, které působí v České republice, je DB Schenker jedna z mála logistických společností, která se aktivně zabývá humanitární logistikou. Cílem těchto projektů je co nejefektivněji koordinovat příjem dováženého materiálu a zásob v době humanitárních krizí, přírodních katastrof nebo do dlouhodobě zaostalých zemí světa. V posledních letech se takto naše společnost podílí na několika projektech ročně. Aktuálně jsme bezplatně zajistili pro projekt Bez mámy přepravu kontejneru s humanitární pomocí do sirotčince v Tanzanii. Dalším příkladem byla nedávná spolupráce s českou neziskovou organizací Fidcon, která již šest let působí na dlouhodobé rozvojové misi Praga-Haiti zaměřené na výstavbu studní. Od roku 2010, kdy se projekt specializuje na budování studní, se podařilo vyslat do Karibiku 7 vrtařských věc. V podobných ekologických akcích v rámci DB Schenker Green Days budeme na jaře 2015 dále pokračovat. misí a postavit více než tři desítky studní pro zhruba obyvatel Haiti. Jsme rádi, že jsme mohli tentokrát pomoci s přepravou 20 kontejneru plného náhradních dílů pro auta a vrtací stroje, ocelových trubek, zařízení dílny a dalšího potřebného materiálu i humanitární pomoci. Nabízíme skladovou logistiku v Brně a Mladé Boleslavi PARAMETRY strategická poloha D1, D2, letiště Brno R10 plocha skladové haly m m 2 počet paletových míst vnitřní výška skladu 10,5 m 10,5 m počet ramp importní a distribuční služby železniční vlečka regálový systém skladování na volné ploše regulovaná teplota o C bezprašný povrch moderní manipulační technika skladový IT systém Tris 12 hydraulických 2 nájezdové 6 hydraulických 2 nájezdové provozní doba dle potřeb zákazníka dle potřeb zákazníka kamerový systém ostraha 24 hodin kancelářské zázemí k pronájmu 150 m m 2 KONTAKT BRNO SLATINA Jaromír Burger tel.: MLADÁ BOLESLAV František Habr tel.:

9 BOR U TACHOVA CTPark Bor 19/3a Bor u Tachova Tel.: Fax: BRNO Tuřanka Brno Slatina Tel.: Fax: BRNO Oddělení výstav a veletrhů Výstaviště Brno Tel.: , 837 Fax: ČESKÉ BUDĚJOVICE Budějovická 430, Homole České Budějovice Tel.: Fax: DĚČÍN LIBEREC MLADÁ BOLESLAV PRAHA BOR U TACHOVA STRANČICE PARDUBICE PLZEŇ HUMPOLEC ČESKÉ BUDĚJOVICE DĚČÍN Loubská 704/ Děčín 1 Tel.: Fax: , HUMPOLEC Lnářská Humpolec Tel.: Fax: LIBEREC Průmyslová Liberec Tel.: Fax: MLADÁ BOLESLAV D+D Park Kosmonosy, hala DC4 Průmyslová Kosmonosy Tel.: Fax: NOVÝ JIČÍN Suvorovova Nový Jičín Tel.: Fax: NOVÝ JIČÍN Logistické centrum Hřbitovní 2203/ Nový Jičín Tel.: OSTRAVA Ostrava Business Park Lihovarská 679/ Ostrava Kunčičky Tel.: Fax: PARDUBICE Logistické centrum Zelená louka Pardubice Semtín Tel: Fax: Delivering solutions. Pobočky v České republice OSTRAVA NOVÝ JIČÍN BRNO Sídlo společnosti PRAHA Business Park Rudná K Vypichu Nučice Tel.: Fax: PLZEŇ Domažlická 1249/180b Plzeň Skvrňany Tel.: Fax: PRAHA Odd. železničních přeprav Jankovcova 2c Praha 7 Tel.: , 168 Fax: STRANČICE hala C PointPark Prague D1 Kunice Strančice Tel.: PRAHA Oddělení výstav a veletrhů 5. května 65 Kongresové centrum Praha Praha 4 Tel.: Fax: STRANČICE hala A PointPark Prague D1 Všechromy Strančice Tel.: Fax: ŠENOV U N. JIČÍNA Dukelská Šenov u Nového Jičína Tel.: Fax:

Festival Smetanova Litomyšl. Logistika od začátku až do konce. Terminál budoucnosti ve Finsku. I jachty, lodě a čluny se prodávají v Česku

Festival Smetanova Litomyšl. Logistika od začátku až do konce. Terminál budoucnosti ve Finsku. I jachty, lodě a čluny se prodávají v Česku PRO PŘÍZNIVCE DB SCHENKER JARO/LÉTO 2015 Festival Smetanova Litomyšl Logistika od začátku až do konce Terminál budoucnosti ve Finsku I jachty, lodě a čluny se prodávají v Česku Vyrazili jsme na turné se

Více

Aktuální téma: 46 lokomotiv na cestě do Ameriky str. 19

Aktuální téma: 46 lokomotiv na cestě do Ameriky str. 19 Delivering solutions. PRO PŘÍZNIVCE DB SCHENKER podzim 2011 Aktuální téma: 46 lokomotiv na cestě do Ameriky str. 19 Výběr zaměstnanců je otázkou dobrého odhadu jejich potenciálu 4 5 Ze Švédska do ČR za

Více

Zlatý klenot uprostřed lesů. Přeprava komponentů pro nový hotel v Davosu. Asii s námi máte na dosah ruky. 5 tipů pro bezpečnost v logistickém řetězci

Zlatý klenot uprostřed lesů. Přeprava komponentů pro nový hotel v Davosu. Asii s námi máte na dosah ruky. 5 tipů pro bezpečnost v logistickém řetězci Zlatý klenot uprostřed lesů Přeprava komponentů pro nový hotel v Davosu Asii s námi máte na dosah ruky 5 tipů pro bezpečnost v logistickém řetězci Rekordní přeprava do Ruska Úvodník Obsah Rozhovor 04 V

Více

Rok 2012 plný událostí v námořních přepravách str. 12

Rok 2012 plný událostí v námořních přepravách str. 12 Delivering solutions. PRO PŘÍZNIVCE DB SCHENKER podzim / zima 2012 Rok 2012 plný událostí v námořních přepravách str. 12 Úspěšný rok 2012 přinesl řadu novinek 4 Míří vaše obchodní aktivity na Východ? 6

Více

Aktuální téma: Evropské distribuční centrum ESAB str. 6-7

Aktuální téma: Evropské distribuční centrum ESAB str. 6-7 Delivering solutions. PRO PŘÍZNIVCE DB SCHENKER podzim - zima 2010 Aktuální téma: Evropské distribuční centrum ESAB str. 6-7 Rozhovor o nových trendech na trhu a službách pro zákazníky 4-5 Námořní přeprava

Více

Aktuální téma: Co je nového v celním řízení str. 4. PRO PŘÍZNIVCE SPOLEČNOSTI DB SCHENKER léto 2009. Balíková služba v ČR 5

Aktuální téma: Co je nového v celním řízení str. 4. PRO PŘÍZNIVCE SPOLEČNOSTI DB SCHENKER léto 2009. Balíková služba v ČR 5 Delivering solutions. PRO PŘÍZNIVCE SPOLEČNOSTI DB SCHENKER léto 2009 Aktuální téma: Co je nového v celním řízení str. 4 Balíková služba v ČR 5 Kombinace kamionu a železnice 6 7 Nové webové stránky 10

Více

Rozhovor s Nikolou Sudovou na str. 14 15. zima 2006. Dodavatelský řetězec roku 2020. 15 let v životě SCHENKER. 12 Rapid a jeho bratříček.

Rozhovor s Nikolou Sudovou na str. 14 15. zima 2006. Dodavatelský řetězec roku 2020. 15 let v životě SCHENKER. 12 Rapid a jeho bratříček. zima 2006 Rozhovor s Nikolou Sudovou na str. 14 15 Dodavatelský řetězec roku 2020 2 15 let v životě SCHENKER 12 Rapid a jeho bratříček 5 Mýtné v ČR 16 Kostičky do celé Evropy 6 7 MS motocyklů MOTO GP 19

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF STUDIE LOGISTICKÝCH SLUŽEB PRO KONKURENČNÍ VÝHODU THE STUDY OF LOGISTIC

Více

Aktuální téma: Další vývoj v celním řízení str. 4. PRO PŘÍZNIVCE DB SCHENKER podzim 2009. GPS kontejnery v námořní přepravě 5

Aktuální téma: Další vývoj v celním řízení str. 4. PRO PŘÍZNIVCE DB SCHENKER podzim 2009. GPS kontejnery v námořní přepravě 5 Delivering solutions. PRO PŘÍZNIVCE DB SCHENKER podzim 2009 Aktuální téma: Další vývoj v celním řízení str. 4 GPS kontejnery v námořní přepravě 5 Sledování zásilek v pozemní přepravě 6 Studenti spolu s

Více

Na obalu záleží! Inteligentní logistika pro automotiv Logistika pro E-shop: Mistr světa sází na Geis

Na obalu záleží! Inteligentní logistika pro automotiv Logistika pro E-shop: Mistr světa sází na Geis Noviny pro zákazníky a zaměstnance říjen 2010 www.geis-group.com Inteligentní logistika pro automotiv Logistika pro E-shop: Mistr světa sází na Geis Na obalu záleží! 2 editorial Milé čtenářky, milí čtenáři,

Více

NOVINY PRO ZÁKAZNÍKY A ZAMĚSTNANCE ČERVENEC 2010 WWW.GEIS-GROUP.COM

NOVINY PRO ZÁKAZNÍKY A ZAMĚSTNANCE ČERVENEC 2010 WWW.GEIS-GROUP.COM NOVINY PRO ZÁKAZNÍKY A ZAMĚSTNANCE ČERVENEC 2010 WWW.GEIS-GROUP.COM Husqvarna: Nový logistický projekt Síť SVE: Vytrvale na východ Solární logistika: Zůstane slunečno Foto: Fotolia / heli42 2 EDITORIAL

Více

ČEZINFO. Obnovitelné zdroje energie jsou naše budoucnost... říká ředitel marketingu společnosti ETA Zdeněk Hašek

ČEZINFO. Obnovitelné zdroje energie jsou naše budoucnost... říká ředitel marketingu společnosti ETA Zdeněk Hašek ČEZINFO odborný energetický magazín skupiny ČEZ ČÍSLO 12 srpen 2009 Obnovitelné zdroje energie jsou naše budoucnost... říká ředitel marketingu společnosti ETA Zdeněk Hašek FutureMotion konkretizuje budoucnost

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Návrh distribuční logistiky vybrané společnosti

Vysoká škola logistiky o.p.s. Návrh distribuční logistiky vybrané společnosti Vysoká škola logistiky o.p.s. Návrh distribuční logistiky vybrané společnosti (Bakalářská práce) Přerov 2012 Petr Kobliha Čestné prohlášení Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní a vypracoval

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera. Poskytovatelé logistických služeb na úrovni 4PL Vlastimír Havlíček.

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera. Poskytovatelé logistických služeb na úrovni 4PL Vlastimír Havlíček. Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Poskytovatelé logistických služeb na úrovni 4PL Vlastimír Havlíček Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré

Více

1l11. CASE STUDY Argo logistické centrum. 6 SKVĚLÝCH NABÍDEK SAS Čelní vozíky Toyota Tonero s velkorysou podporou

1l11. CASE STUDY Argo logistické centrum. 6 SKVĚLÝCH NABÍDEK SAS Čelní vozíky Toyota Tonero s velkorysou podporou MAGAZÍN O LOGISTICE, SKLADOVÁNÍ A MANIPULAČNÍ TECHNICE 1l11 ROČNÍK VI. l ÚNOR 2011 NOVÝ BT RADIOSHUTTLE Nejrychlejší na trhu REGÁLOVÉ PROFILY EAB OMEGA Typy regálů a jejich výhody CASE STUDY Argo logistické

Více

Obchod není jen o ceně, ale i kvalitě

Obchod není jen o ceně, ale i kvalitě Úspěšný audit Str. 2 Radonové lázně Jáchymov Str. 5 Ř í j e n 2 0 1 1 I n t e r n í m a g a z í n p ro z a m ě s t n a n c e Č D C a rg o, a. s. Aktuality Provoz Zajímavosti Relax Zahájen výdej licencí

Více

ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007

ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007 ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007 představení ČEZ Logistika Zelená energie I & C Energo turistické stezky ČEZ 2 obsah 2 Minianketa MINIANKETA: MYSLÍTE SI, ŽE BY SE ČESKÁ REPUBLIKA

Více

Hyundai Nošovice - šance pro ČD Cargo Nákladní doprava v Jihomoravském kraji. Správné nakládání a zajištění zboží. Pokračování seriálu:

Hyundai Nošovice - šance pro ČD Cargo Nákladní doprava v Jihomoravském kraji. Správné nakládání a zajištění zboží. Pokračování seriálu: Čtvrtletník společnosti ČD Cargo, a. s. Ročník 2009 / Červen / Číslo 2 Hyundai Nošovice - šance pro ČD Cargo Nákladní doprava v Jihomoravském kraji Pokračování seriálu: Správné nakládání a zajištění zboží

Více

jízdy všech vlaků, patří pokračující

jízdy všech vlaků, patří pokračující 02 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Podnikatelský plán schválen Podnikatelský plán ČD Cargo na letošní rok byl schválen na jednání Dozorčí rady společnosti dne 24. ledna 2014. O tři

Více

Cesta k zisku neznamená zdražování služeb Nákladní doprava ve Středočeském kraji Zajímavé využití tratí

Cesta k zisku neznamená zdražování služeb Nákladní doprava ve Středočeském kraji Zajímavé využití tratí Čtvrtletník společnosti ČD Cargo, a. s. Ročník 2010 / Říjen / Číslo 3 Cesta k zisku neznamená zdražování služeb Nákladní doprava ve Středočeském kraji Zajímavé využití tratí Projekt ČD Cargo ZSSK Cargo

Více

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania 4 3 Studenti Plynule a elegantně MOTOR JIKOV poznávají na vysokou trávu podpořil praxi Rallye ČK 2012 6 3/2012 16. ROČNÍK NOVINY SKUPINY MOTOR JIKOV GROUP ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení 09 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Obchodní rok 2015 Slunné dny pomalu střídají dny zamračené a deštivé, na stromech se objevují první žluté listy. Ať se nám to líbí nebo ne, je tu

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Efektivní využití přepravní trasy u společnosti Pavel Pospíšil. Bc.

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Efektivní využití přepravní trasy u společnosti Pavel Pospíšil. Bc. Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Efektivní využití přepravní trasy u společnosti Pavel Pospíšil Bc. Veronika Boudová Diplomová práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

Obsah 1. O nás 2. Úvodní slovo 5. Přepravované komodity 6. Organizace přeprav 10. Systémové vlaky 12. Příklady přeprav ČD Cargo 14

Obsah 1. O nás 2. Úvodní slovo 5. Přepravované komodity 6. Organizace přeprav 10. Systémové vlaky 12. Příklady přeprav ČD Cargo 14 Profil ČD Cargo Obsah Obsah 1 O nás 2 Úvodní slovo 5 Přepravované komodity 6 Organizace přeprav 10 Systémové vlaky 12 Příklady přeprav ČD Cargo 14 Kombinovaná doprava 18 Terminál Lovosice 20 Doplňkové

Více

Marketingový mix společnosti DHL Marketing Mix of DHL

Marketingový mix společnosti DHL Marketing Mix of DHL MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav managementu a marketingu Ondřej Kastner Marketingový mix společnosti DHL Marketing Mix of DHL Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Mgr. Renáta Pavlíčková, MBA Olomouc

Více

Turecko obchodní partner ČR

Turecko obchodní partner ČR Partner přílohy II/III Vážení čtenáři deníku E15, dovolte mi, abych vás pozdravil a nabídl vám přílohu věnovanou Turecku a jeho vzájemným vztahům s Českou republikou. Od počátku našich diplomatických kontaktů

Více

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 05 20 15 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 04 Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 13 PRÁCE A ŽIVOT V ČESKU očima zaměstnanců ze zahraničí

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Aplikace city logistiky na město Brno Radek Přikryl Bakalářská práce 2012 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Aplikace city logistiky

Více

Výroční zpráva společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.

Výroční zpráva společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. Kon t ak t y Vybrané finanční ukazatele (v mil. Kč) 2008 2007 2006 Prodej strojů 3 167 3 504 3 120 Most Liberec Náhradní díly a servis 778 730 650 Pronájem a ostatní 478 431 415 Sokolov PRAHA Lipová 72

Více