Převratná hypotéka od 2,09% p.a.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Převratná hypotéka od 2,09% p.a."

Transkript

1 Číslo 17/2013 vydáno dne Zastupitelé řešili rušení smluv, Wanemi i dopravní situaci Na pět hodin se nakonec protáhlo zasedání zastupitelů, kteří se sešli v kině Retro ve středu 18. září. Debata se nesla kolem návrhu na výpověď smluv o poskytnutí dotací na pokrytí ztráty uzavřených městem se Zábřežskou kulturní a EKO servisem. Jak uvedl starosta František John, jedná se o opatření vyvolané změnou legislativy, společnosti o prostředky určené k zajištění potřeb obyvatel města nepřijdou, uzavřeny budou smlouvy nové. Jestliže u společností vlastněných městem zastupitelé zrušení smluv bez větších problémů zvládli, v případě podobného návrhu na výpověď smlouvy o poskytnutí dotace na podporu sociální služby s Internou se rozvinula dlouhá diskuze. Ta nakonec skončila kompromisem, podle kterého se na svém příštím zasedání zastupitelé budou už zabývat nejen rušením smlouvy, ale zároveň i schvalováním smlouvy nové. K rozsáhleji komentovaným bodům programu patřila mj. informace o osmé rozpočtové změně a schvalování deváté změny rozpočtu. Značná část patřila již tradičně projednávání materiálů předkládaných majetkoprávním oddělením, tedy především prodejům a směnám pozemků Ṗoměrně rozsáhle komentovali zastupitelé za přihlížení kamery České televize také bod, v němž se zabývali dopisem advokátní kanceláře zastupující společnost Wanemi. Ta město vyzvala k úhradě dlužné pohledávky přibližně 34 milionů korun. Požadavek zastupitelé nakonec vzali na vědomí. Poté, co zastupitelstvo schválilo jména přísedících okresního soudu, došlo i na různé, které přineslo pestrou paletu názorů a návrhů, mj. zabývajících se dopravou ve městě. Diskuze se zaměřila například na situaci s parkováním kolem nádraží Českých drah, možnost změny přednosti na křížení obchvatu Billy a Havlíčkovy či zrušení přechodu v Koutech. Inzertní nabídka politickým stranám V souvislosti s blížícími se volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 25. a 26. října nabízí zpravodaj inzerci kandidujícím politickým stranám ve vydáních Radniční čekají rozsáhlé výkopové práce Od 25. září se na Radniční ulici rozeběhne rekonstrukce vodovodu a kanalizace, kterou bude pro Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. provádět firma VK AQUA OLOMOUC, spol. s r. o. Do 16. prosince by měl být zrekonstruován vodovodní a kanalizační řad. Finální povrch komunikace se ovšem bude pokládat až v jarních měsících Bezpečnost chodců v Koutech se zvýší Zrušení nebezpečných přechodů v Koutech (na Sokolské ulici) v poslední době rozvířilo hladinu veřejného mínění, projednávalo jej i zastupitelstvo města. Na základě podnětů občanů nesouhlasících s tímto krokem zde proběhlo ve čtvrtek 12. září místní šetřením za účasti zástupců města, Policie ČR, správce komunikace i samotných občanů. Cílem bylo zajištění větší bezpečnosti chodců v souladu s platnou legislativou. V uvedené lokalitě se předpokládá vybudování kruhového objezdu, který by byl z hlediska bezpečnosti chodců optimální. Jeho realizace je však možná nejdříve po ukončení rekonstrukce kanalizace. Bylo ale nutné najít řešení během co nejrychleji. Po delší diskusi došlo k dohodě 9. a 23. října. Uzavírka objednávek inzerce je 2. a 16. října, bližší informace Iva Kovářová, tel: , mobil: , příštího roku, jakmile to stav počasí dovolí. Do té doby bude povrch ošetřen provizorně. Konečná úprava komunikace bude mít podobu žulových kostek, podobná rekonstrukce čeká i komunikace pro pěší. Radniční ulice by tak měla vzhledem navazovat na přiléhající část Komenského ulice, která se snaží zachovat historický ráz centra města. o upravení dopravní situace v Koutech pomocí svislého i vodorovného značení tak, aby se vytvořil prostor pro bezpečnější pohyb chodců. Úpravy proběhnou už v říjnu. Podobná situace v ukvapené změně dopravního značení bez projednání s občany, která se udála v Koutech, by se neměla příště opakovat. Bude kladen větší důraz na práci komisí rady, zejména na jejich komunikaci s občany. Na podzim a v zimě proběhnou setkání vedení města s občany jednotlivých částí města i místních části. Zde budou prezentovány záměry města a monitorovány názory a potřeby občanů, které musí být z naší strany brány v úvahu, podotkl 1. místostarosta Karel Crhonek. Vichřice ani déšť jarmark nepřekazily Takovou nepřízeň počasí jako v sobotu 14. září Zábřežský kulturní jarmark ještě nezažil. Místo loňského slunce letos v noci bouřila vichřice, ráno skrápěl vydatný liják. A přesto si jarmark nenechaly ujít stovky návštěvníků. Neodradila je slota ani fakt, že část stánkařů kvůli dešti odjela. Bohatý kulturní program totiž přesto proběhl. Už podruhé se na jarmarku objevila ekoscéna na náměstí Osvobození. Kromě propagace třídění odpadu a seznámení veřejnosti s náplní práce firmy zde společnost EKO servis představila i možnosti, které nabízí zábřežský plavecký areál. Šanci vyzkoušet si aquazorbing v desetimetrovém bazénu neodolaly nejen děti, na vstup do koulí vznášejících se na hladině čekalo v dešti nemálo odvážlivců (na snímku). Omezeny byly aktivity pro děti na deštěm zmáčených atrakcích, na hlavním pódiu ale probíhal program téměř podle plánu. Dopoledne vystoupila folk-rocková kapela A.M.Úlet a poté countryová sestava Slza. Podvečerní a večerní program patřil rockové kapele Herrgott, folk-rockovému Hromosvodu a závěr AC/DC Revival. Od rána se hudba střídala s řadou tanečních vystoupení, mezi nimiž nechyběly ukázky společenského tance v podání taneční školy Crusado a především celá řada mažoretkových formací. Mezi nimi přitahovaly největší pozornost zábřežské čerstvé mistryně a vicemistryně světa. Návštěvníci měli možnost sledovat i ukázky historického šermu skupiny Vanir či zapojit se do gastro soutěže připravené společností Design foods. Pestrý program nakonec přilákal stovky diváků. Ti měli možnost se zde nejen pobavit, ale i ochutnat něco z nabízeného občerstvení, řada z nich vydržela před pódiem až do půlnočního závěru. Radnice vypsala několik konkurzů Hned několik personálních výběrových řízení připravuje v následujících týdnech zábřežská radnice. Od ledna příštího roku přijme město dva až tři nové strážníky městské policie. Podmínkou pro přijetí je zvládnutí psychotestů a splnění fyzických testů a pohovor před komisí. Na dobu určitou (zástup za mateřskou dovolenou) pak město hledá referenta odboru školství, kultury a tělovýchovy. Rychlost řidičů na dvou místech pohlídají radary V průběhu září se také v Zábřeze objeví panely informující projíždějící řidiče o rychlosti, s níž projíždějí městem. Radary spojené s informačními tabulemi se objeví nejprve na Jiráskově a Postřelmovské ulici, tedy v lokalitách, kde mají řidiči často Pro organizační složku Městská sociální zařízení přijme vedoucí (vedoucího), a to opět na dobu určitou. Podrobnosti o vypsaných personálních výběrových řízeních naleznou zájemci na webu města v sekci nabídková řízení volná místa. Bližší informace podá personalistka Bc. Ilona Vařeková, DiS. na tel: či prostřednictvím u muzabreh.cz. tendenci nedodržovat předepsanou rychlost. Zde by měly být radary umístěny přibližně rok. Po tuto dobu se budou údaje vyhodnocovat a poté se vytipují další lokality, v nichž by bylo vhodné tyto informační radary umístit. Převratná hypotéka od 2,09% p.a.

2 strana 2 ZPRAVODAJSTVÍ 17/2013 KRÁTCE Z RADY Rada města se na svém 63. zasedání v úterý 3. září usnesla mimo jiné na následujících materiálech: Schválila udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídách mateřské školy MŠ Zahradní, MŠ Severáček, ZŠ a MŠ R. Pavlů a MŠ Pohádka a ve třídách základní školy pro třídy 4. A, 6. A, 6. B, 8.A a 8. C ZŠ Školská. Schválila zveřejnění záměru oznámení o rozšíření účelu nájmu pozemku uzavřené se společností EKO servis o skladování vytříděných surovin určených k expedici a umístění kontejnerů pro sběrný dvůr. Odsouhlasila zveřejnění záměru prodloužení doby nájmu do na užívání nemovitostí se Sportovními kluby. Odsouhlasila opravu volného městského bytu 3+1 v bytovém domě Československé armády 7 a bytů 2+1 a 3+1 v bytovém domě Kosmonautů 1. Schválila nájemné za jedno místo pro uložení uren v kolumbáriu na městském hřbitově v u ve výši 400 Kč ročně a rovněž odsouhlasila znění vzorové smlouvy o nájmu místa pro uložení uren v kolumbáriu. Schválila předloženou studii BMX a MTB park lom Rudolfov týkající se vybudování BMX dráhy, pump track, dirt line a pověřila odbor rozvoje a územního plánování zajistit územní rozhodnutí na tuto dokumentaci. Uzavírá se projekt INTEGRA-CE, podporované zaměstnávání v okrese Projekt určený pro šumperský region INTEGRA-CE, hrazený z prostředků Evropské unie a ministerstva práce a sociálních věcí, vstoupil do své závěrečné fáze. Mladí nezaměstnaní dostali možnost se do něj zapojit prostřednictvím Úřadu práce Šumperk. Realizátor projektu, nezisková organizace RES-SEF, o. s., fungovala v programu na podporu zaměstnanosti v roli prostředníka. Do projektu se během dvou let zapojilo více než 64 účastníků, z nich byla řada ze a a okolí. Jednalo se o mladé lidi ve věku od 18 do 26 let, kteří jsou znevýhodněni na trhu práce. Většina z nich absolvovala stáže u různých zaměstnavatelů, kteří jim tak umožnili získat potřebnou praxi. Zmíněnému projektu vyšlo vstříc dvaadvacet společensky odpovědných firem, institucí i OSVČ z okresu Šumperk, v u se jednalo například o firmy Truhlářství Martin Polách, M.K.R. Plus, Lesní hotel Růžové údolí, Annu Guntovou či Ladislava Vepřka. Účastníci zařazení do projektu nejdříve absolvovali teoretickou část, následovala praktická zkušenost na různých pozicích ve zmíněných podnicích. Odborný personál střediska INTEGRA se od října 2011 do konce září 2013 věnoval účastníkům s péčí a zásadním způsobem přispěl k naplnění cíle projektu vytvoření dvou desítek nových pracovních míst. Městská policie tísňové volání: 156 mobil na hlídku: Dny evropského dědictví obohatily o repliky erbů Rovněž na začátku letošního září měli příznivci historie a a okolí možnost využít Dnů evropského dědictví (EHD) umožňujících návštěvu památek jindy veřejnosti nepřístupných. Slavností zahájení starostou města Františkem Johnem proběhlo v pátek 6. září stejně jako loni u zábřežského zámku. Ve sklepích představily řezbářky Anna Kolčavová a Anežka Konečná unikátní přehlídku erbů šlechtických rodů, které panství vlastnily. Kolorované dřevořezby opatřené základními Objednat květinovou výzdobu ke svátku zesnulých (věnce, kytice) je opět možno osobně v kanceláři správy hřbitova každý čtvrtek od 9 do 10 hodin nebo telefonicky na tel: či na u: cz. Výzdoba k svátku zesnulých informacemi o jednotlivých rodech přilákaly řadu zájemců stejně jako vystoupení pěveckého sboru Carmen (na snímku), návštěvníkům se poté zpřístupnila i další část zámeckých sklepů. V sobotu a neděli pak otevřelo své brány dvanáct památek v Zábřeze a okolí kromě zábřežského hradu a zámku také muzeum v Domě Pod Podloubím, kostely sv. Bartoloměje, sv. Barbory i kostel Církve československé husitské, kašna na Masarykově náměstí či Šubrtova kaple, nemilská tvrz a postřelmovská hrobka Bukůvků. Novinkou se stalo zapojení železničního skanzenu u Lupěného, na skaličském zámku v sobotu proběhla vernisáž (blíže v samostatném článku). Samostatná výstava ve farním muzeu přiblížila letos jubilující morový sloup. Nabídka tedy byla opět velmi bohatá, a není proto divu, že si mimořádnou příležitost opět nenechaly ujít stovky zájemců. Objednané zboží bude dopraveno v dohodnutém termínu na hřbitov, popřípadě uloženo na určený hrob. V uvedeném čase lze v kanceláři správy hřbitova rovněž objednat drobné práce, úpravy, údržbu, opravy hrobů, hrobové doplňky. Představujeme zábřežské firmy: ZJP, s. r. o. Firma ZJP, s. r. o. se zabývá velkoobchodní a maloobchodní činností od roku 1999 jako distributor a prodejce nářadí a nástrojů na upínání pro obráběcí stroje. Společnost je autorizovaným distributorem firmy BISON-BIAL S.A., jednoho z největších světových výrobců v produkci sklíčidel na obráběcí stroje. Po několika letech v pronajatých prostorech se majitelé společnosti, manželé Zdeňka a Josef Janků, rozhodli přemístit ji do nově vybudovaného sídla na ulici Olomoucká. To dopomohlo k rozvoji firmy, k podstatnému rozšíření provozu a hlavně k vybudování kvalitní železářské prodejny, která v u citelně chyběla. V současné době pracuje ve společnosti 14 zaměstnanců. Oba manželé jsou firmě oddaní a přistupují stejně zodpovědně jak k velkým odběratelům, tak i k místním zákazníkům. Jaké výrobky vaše firma nabízí? Zaměřujeme se především na upínací techniku pro frézovací stroje, soustružnické stroje a nářadí svěráky, sklíčidla na soustruhy, držáky nástrojů (upínání materiálů či nástrojů), dále nabízíme spojovací materiál, hutní materiál a ruční nářadí. Upínací techniku dovážíme převážně ze Švýcarska, Německa, Španělska, Itálie, Švédska. Největším dodavatelem je ovšem firma BISON BIAL S.A. Všechny dodávané výrobky odpovídají evropským technickým normám nebo je převyšují a mají příslušné certifikáty a atesty. Daří se nám také vyvážet do několika evropských zemí. Kolik máte druhů zboží? Naše firma má dnes v evidenci celkem skladových položek, toto číslo stále narůstá podle potřeb zákazníků. V čem spočívá váš úspěch, na čem si vaše firma zakládá? Zakládáme si na slušnosti, věrohodnosti, spolehlivosti, ochotě, k práci přistupujeme přímo a poctivě. Velice pečlivě vybíráme nové zaměstnance, vážíme si našich spolupracovníků, kteří jsou firmě oddaní a jejich kvalitní a obětavé každodenní práce. Velmi nás těší situace, kdy někomu doslova vytrhneme trn z paty. Stalo se nám například, že slovenská společnost předávala v Maďarsku obráběcí centrum a chyběl jim jeden upínač. V nočních hodinách jsme upínač zavezli technikům až na Slovensko, ti se poté vrátili zpět do Maďarska, kde ho rychle nainstalovali a ráno už stroj předávali. Co je podle vás klíčové pro to, aby se z člověka stal podnikatel? Jednoznačně odvaha, chuť do práce, řídit se Masarykovým heslem nebát se a nekrást. Máme rádi své zákazníky, respektujeme konkurenty. V naší firmě nešetříme, v naší firmě hospodaříme. Vždy nabízíme kvalitní službu za poctivou cenu, službu strojařům, řemeslníkům a kutilům. Jak časově zvládnout podnikání a jeho skloubení s osobním životem? Práce nás naplňuje a baví. Na jiné koníčky již však mnoho času a energie nezbývá. Je však důležité čas od času se trošku odreagovat a vypnout telefony. Jaké Vaše služby mohou využívat občané Zábřežska? Naše prodejna na Olomoucké ulici (naproti Slovnaftu) nabízí široký sortiment v oblasti ručního nářadí, spojovacího a hutního materiálu s dovozem přímo k zákazníkovi. A je zde také hojně využívaná půjčovna nářadí. Z ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE Kromě téměř stovky přestupků řešili v srpnu strážníci městské policie následující případy: Poměrně dlouho vydrželo alkoholové opojení muži, kterého zadržela hlídka o půl šesté ráno 3. srpna. Ten na náměstí Osvobození lomcoval dopravním značením a při tom hlasitě a sprostě nadával. Po příjezdu hlídky se snažil po anglicku ztratit, byl však dostižen a vyzván k prokázání totožnosti. Protože ale odmítl, byl převezen na oddělení Policie ČR. Zmatené, přes vysílačku přijaté, hlášení z Dolního Bušínova o výskytu neznámého hada přimělo vyrazit do terénu hlídku městské policie. Strážníci po příjezdu na místo plaza, který se pohyboval v garáži jedné z chat, spolu s hasiči odchytili. Veterinář ale potvrdil, že se jedná o užovku, ta byla následně vypuštěna zpět do volné přírody. Občané volící na Masarykově škole zamíří k urnám do DPS Ve dnech 25. a 26. října se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Volby na území města a budou probíhat v patnácti volebních okrscích ve stejných prostorách jako dosud. Pouze v případě voličů trvale hlášených na ulicích Kozinova, náměstí Osvobození, Nerudova, Svobodov, Školská a Žerotínov upozorňuje městský úřad na změnu: Volební místnost doposud umístěná v budově Masarykovy školy se z důvodu rekonstrukce tohoto objektu přesune do prostor jídelny Domu s pečovatelskou službou Nerudova 7,. Voliči, kteří si chtějí vyřídit voličský průkaz, mohou tak učinit už nyní, a to na evidenci obyvatelstva MěÚ na Masarykově náměstí 6. Žádost lze podat osobně s ověřením voličovy totožnosti na místě. Při podání žádosti písemně musí být žadatelův podpis ověřen. Další možností je zaslání žádosti prostřednictvím elektronické pošty, v tomto případě musí být žádost podepsána uznávaným elektronickým podpisem, nebo prostřednictvím datové schrány. Voličské průkazy se začnou rozesílat, případně vydávat, od 10. října. Posledním dnem lhůty pro podání písemné či elektronické žádosti je 18. říjen. Pro osobní podání žádosti o voličský průkaz je konec lhůty stanoven na 23. říjen. Voliči, kteří se nebudou moci v den voleb ze závažných důvodů, zejména zdravotních, dostavit do volební místnosti, mohou požádat volební komisi o možnost hlasování ve svém domově (tj. jsou zde hlášeni k trvalému pobytu). Se svou žádostí se mohou již nyní obracet na Bc. Daniela Gryce, tel: nebo , v den voleb pak na příslušnou okrskovou volební komisi. Vzhledem ke zkráceným lhůtám obdrží voliči hlasovací lístky do svých schránek nejpozději jeden den před dnem konání voleb, tj. do 24. října. V případě, že je tam nenaleznou, mohou si je vyzvednout v den voleb přímo ve volební místnosti. Upozornění pro členy okrskových volebních komisí (OkVK): první zasedání OkVK se uskuteční ve velkém sále kulturního domu (Zábřežská kulturní, s.r.o.) v pondělí 14. října od 15 hodin. Bližší informace k volbám na cz, popřípadě u Bc. Daniela Gryce, tel:

3 17/2013 INZERCE strana 3 Staňte se naším zákazníkem a získejte zajímavé BONUSY! slevy na: pohonné hmoty - mytí vozidla - 5% náhradní díly - 10% servisní práce NORD OIL s.r.o. Čerpací stanice Automatická mycí linka Christ se spodním mytím 2 velkoplošná stání pro vysokotlaké ruční mytí - mytí do -20 C Vysavač Přivítáme Vás v pěkném moderním komplexu s možností občerstvení. Těšíme se na Vaši návštěvu!!! NORD OIL s.r.o. - tel.: Autoservis AUTO KELLY DANĚ ÚČETNICTVÍ BEZ VAŠICH STAROSTÍ Co všechno pro Vás můžeme udělat? možnost odložení podání daňového přiznání až o 3 měsíce kompletní vedení podvojného účetnictví vedení daňové evidence (jednoduché účetnictví) zpracování všech typů daňových přiznání pro podnikatele, obchodní společnosti i občany zpracování účetní závěrky přípravu účetních sestav a výkazů mzdové účetnictví zpracování mezd (přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojištění, roční vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, podklady pro odvody z mezd, vedení mzdových dokladů, zpracování ELDP, vyhotovení pracovních smluv, přihlášky a odhlášky u ČSSZ a ZP) daňové a účetní poradenství (optimalizace daňového základu) zastoupíme Vás v komunikaci s úřady zpracování finanční analýzy k získání finančních prostředků zpracování a odeslání statistických výkazů Přenecháte nám Vaše starosti s vedením účetnictví a daněmi. Disponujeme zkušeným týmem odborníků, nabízíme služby daňových poradců, využíváme špičkový software! Neváhejte kontaktovat naši společnost: Merkurius, a.s., pobočka Mohelnice, Třebovská 47, PSČ , tel: , mob: , Kontaktní osoba: Ing. Jitka Sekaninová daňový poradce evid.číslo 4666, veškeré servisní práce, včetně výměny autoskel, montáž TZ, příprava a provedení STK+emise, klimatizace, dezinfekce, geometrie objednejte si u nás nd za stejné ceny jako na internetu AUTO KELLY - tel.: , Postřelmovská 33, , Město Masarykovo náměstí 510/6, Tel: , Fax: , IČ: vypisuje VOLNÉ NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ (dále jen VNŘ) na pronájem parkovacího stání pro osobní automobil v budově čp. 2082, k. ú. na Moravě, Nerudova 7 v Zábřeze za podmínek: - min. nájemné ve výši 600 Kč + DPH/měs. s valorizací, - doba neurčitá s jednoměsíční výpovědní lhůtou, - jistota ve výši Kč. Uzávěrka VNŘ: ve hod. více informací najdete na BIBLICKÉ PŘEDNÁŠKY Cílem přednášek je povzbudit zájem o víru v Ježíše podle učení Nového zákona a podpořit ji v těch, kdo už věří. každou středu od 25. září do 16. října, vždy od do Hotel AMCO, Masarykovo nám. 3, Salónek, 1. patro, Jsme křesťané, kteří si berou vzor z původního křesťanství. Nezastupujeme žádnou náboženskou organizaci. Vstup volný tel.č Každý je vítán D. Jíchová Ch. Robertová Máte-li otázku, nebo vám nevyhovuje čas, můžete zavolat či napsat . DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE FIT LADY v sobotu od 9 do 18 h. ZDARMA MŮŽETE VYZKOUŠET: - kruhový trénink a TRX cvičení - Vibraplate 10 min. na vibrační plošině - omlazovací kůru v Kolagenáriu - vlasovou diagnostiku Dozvíte se o: - Fyzioterapeutické metodě TEJPOVÁNÍ - masáži KRYOLIPOLÝZE hubnutí zmrazením tuk. buněk Od 14 do 17 h. nabídneme NUTRIČNÍ PORADENSTVÍ s M. Volkovou. Po celou dobu akce bude probíhat ochutnávka zdravého menu od GURMAN DIET BOX Růženy Brázdové. Přijdte ' ochutnat jedinou krabičkovou dietu vařenou přímo v u.

4 INZERCE strana 4 17/2013 Nově otevřená Restaurace u Rytíře Na Hejtmance 5, denní menu víkendové domácí kuchyně menu prostor pro pořádání svateb a oslav provozní doba 9:00-22:00 hodin Tel.: v Šumperku Vás zve k ZÁPISU do jazykových kurzů na šk. rok 2013/2014 ve dnech , každé PO a ČT v době od 10:00 13:00 a od 14:00 17:30. Více na nebo na kontaktech: a firemní vzdělávání kurzy pro veřejnost překlady inzerce zahradnictví Albrech - doplní se v pondělí (vypálené na DVD)

5 17/2013 KULTURA strana 5 V kostele sv. Barbory opět zahraje Václav Hudeček Po velmi úspěšném červnovém koncertu se do kostela sv. Barbory vrací světoznámý houslový virtuóz Václav Hudeček. Vystoupí zde v rámci koncertního cyklu Bravo ve středu 2. října od 18 hodin, tentokrát mimo jiné v doprovodu olomouckého komorního orchestru Camerata Moravia pod vedením Víta Mužíka. Koncert slibuje jedinečný hudební zážitek, který navíc umocní výborná akustika sakrálního prostoru oblíbené Barborky, uvedl za pořadatele Zdeněk David ze Zábřežské kulturní. Houslista Václav Hudeček vystupoval po celém světě na nejprestižnějších podiích a s nejlepšími světovými orchestry. Na zábřežském koncertu jej doprovodí Camerata Moravia, jeden z nejvýznamnějších komorních orchestrů u nás složený z předních hudebníků Moravské filharmonie, sólistka Janáčkovy opery Národního divadla Brno, mezzosopranistka Jana Wallingerová a uznávaný cembalista Martin Hroch. V programu zazní skladby čelných představitelů evropské hudby období baroka a raného klasicismu G. F. Händela, A. Vivaldiho, F. Bendy a dalších autorů. Druhý koncert sezony Bravo, ze kterého bude pořizovat záznam televize Noe, se koná za podpory Olomouckého kraje a pod záštitou starosty města Františka Johna. Václavovský podzim letos připomene i patnáct let ochotníků Jak je již tradicí i letošní, už dvanáctý, ročník Václavovského kulturního podzimu odstartuje v závěru září. Divadelní soubor Václav festival akcí opět zahájí Svatováclavskou mší svatou v sobotu 28. září ve zdejší kapli. Program bude od 16 hodin pokračovat sousedským posezením v kulturním domě, na které ve 20 hodin naváže první vystoupení profesionální scény ve Václavově. S komedií Záměna aneb Kde jsi včera byl a s kým? se zde představí divadlo Semtamfór Slavičín. Svatováclavské oslavy budou pokračovat také v neděli od 14 hodin Posezením s Václavem a první část letos akcemi nabitého Václavského kulturního podzimu uzavře v 15 hodin pohádka Čert to nemá nikdy snadné v podání Nezávislého divadla ze Starého Města. Václavovský kulturní podzim pokračuje dalšími akcemi v listopadu a prosinci, informace o nich přinesou následující čísla zpravodaje. Výstava na Skaličce: nejen sochy, ale i urny Další z neobvyklých výstav otevřeli v sobotu 7. září v zámku na Skaličce. Vernisáž uskutečněná v rámci Dnů evropského dědictví představila výstavu Jiným okem sochaře Martina Chmelaře. Neobvyklé jsou především vystavované objekty kromě soch zde totiž až do 20. října mohou návštěvníci zhlédnout rovněž urny. Obojí objekty spojuje Chmelařova snaha zaznamenat okamžik. Sochy, některé ovlivněné kubismem, zachycují pohyb, balancování I urny, spojené spíše s představou konce a nehybnosti, se stávají otiskem okamžiku a vzpomínky. Chmelař nenabízí provokaci. Jeho urny s názvy jako Slza, Polibek či Čára života, které jsou bezpochyby plnohodnotnými uměleckými díly, citlivě reagují na smrt. Většinou zachycením částí lidského těla rtů, dlaní, prstů. A nabízejí ve své podstatě optimistické poselství o tom, že člověk žije i nadále ve svých blízkých. Barborkou zněly smyčce Wihanova kvarteta Ve velkém stylu zahájil další sezónu cyklus Bravo věnovaný interpretaci vážné hudby. Ve čtvrtek 5. září uvedl dramaturg cyklu Martin Hroch Wihanovo kvarteto smyčcový soubor známý po celém světě. Kvarteto, které už téměř třicet let tvoří původní členové Leoš Čepický, Jan Schulmeister, Jiří Žigmund a Aleš Kaspřík, získalo věhlas v Evropě, USA, na Dálném východě i v Austrálii jak za interpretaci českého repertoáru, tak i mnoha nejpřednějších děl období klasicismu, ale i romantismu a děl moderních. Tomu také odpovídala skladba děl uvedených v Zábřeze. Jako první zazněl sv. Barborou jeden ze smyčcových kvartetů Josepha Haydna, následoval Filmové večery bude uvádět Miroslav Macek Filmový klub kina Retro vstupuje do nové sezóny s cyklem Filmy, které měnily tvář kinematografie. Členy klubu i nepravidelné návštěvníky čeká celkem šest projekcí. Setkávat se budeme v úterní večery, a to dvakrát v měsíci. Nově si budou moci diváci vyslechnout i svižné odborné úvody Miroslava Macka, který se po téměř čtvrtstoletí vrací k filmovému klubu, a závěry budou patřit spontánním debatám, zve do filmáče vedoucí kina Věra Smrčková. Sezónu zahájí 8. října Hluboký spánek, film plný léček, dějových obratů a překvapení, hlavně však hereckých výkonů Lauren Baccalové a Humphreyho Bogarta. Vrcholné dílo filmu noir s jiskřícími dialogy hlavních hrdinů, kteří se v reálném životě vzali půl roku po natočení filmu. Druhým říjnovým titulem je film Harold a Maude slavného režiséra Hala Ashbyho s nezapomenutelným hereckým výkonem Ruth Gordonové. Snímek z roku 1971 o mládí, stárnutí, sexu, smrti a štěstí neustále stoupá v amerických žebříčcích nejlepších filmů všech dob. Novou divadelní sezónu zahájí v kulturním domě ve čtvrtek 3. října komedií nizozemského autora Franka Houtappelse Na mělčině v podání herců pražského Divadla Kalich. K zajímavostem divácky vděčné inscenace patří její herecké obsazení, režisér Jakub Nvota vybral k Ivě Janžurové v hlavní roli její dceru Sabinu Remundovou (výrazová podobnost je okouzlující), Barboru Munzarovou a k nim skvěle padnoucího Miroslava Vladyku. Na mělčině je originální hořká komedie nabízející portrét čtyř osamělců, kteří dělají všechno pro to, aby se zbavili Září v kině Retro už druhým rokem patřilo maďarské zpěvačce. Jestliže se zde před rokem představila jazzová princezna Veronica Harcsa, tentokrát Iva Janžurová na mělčině kvartet z pera Mozarta. Třetí kvartet s označením Americký vytvořil Antonín Dvořák. Vysokou kvalitu interpretace skladeb dokázali ocenit i zábřežští diváci, kteří vystoupení ohodnotili dlouhotrvajícím potleskem, na který Wihanovo kvarteto zareagovalo i neplánovanými přídavky. Listopad bude patřit filmům Sedm samurajů a Farma zvířat. Sedm samurajů, velkofilm režiséra Akira Kurosawy, zřejmě patří k nejvíce napodobovaným snímkům všech dob, připomenout stačí kupříkladu western Sedm statečných. Farma zvířat je prvním anglickým celovečerním filmem podle slavného podobenství George Orwella o nenápadném vzniku totalitních systémů, jehož poselství ač byl dopsán už v roce 1944 je stále aktuální. V prosinci Retro nabídne film Cesta na měsíc Podivuhodná cesta, v němž budeme moci obdivovat jak zrestaurovanou kopii nejslavnějšího Mélièsova filmu z roku 1902, tak výpravný dokument o jeho restaurování, a snímek Psycho režiséra Alfreda Hitchcocka, na který se určitě po úvodních slovech budete dívat zcela jinýma očima, zve na prosincové tituly Miroslav Macek. Zajímavostí pro diváky, kteří navštíví projekce filmového klubu, může být také skutečnost, že kino bude většinu uváděných snímků poprvé od loňské digitalizace promítat z klasického 35 mm filmového pásu, doplnila Smrčková. strachu, že jednou skončí jako vorvaň uvíznutý na mělčině. Postava Ingrid se ocitá po smrti manžela v nečekaném prozření, že se v zaujatém plnění povinností manželky a matky minula se svou touhou po smysluplném naplnění života. Chce před takovou prohrou zastavit své dcery a taková snaha samozřejmě přinese řadu komediálních situací, charakterizovala svou roli herečka Iva Janžurová. Posledních několik málo volných vstupenek na divadelní představení s Ivou Janžurovou a dalšími hereckými osobnostmi nabízí infocentrum ve vestibulu kulturního domu. Retro uvedlo další z maďarských jazzových princezen sem přijela další vynikající soulová (ale taky funková a jazzová) zpěvačka Erika Kertesz. Atraktivní interpretku doprovázel holandský kytarista David Reschofsky, se kterým tato rodačka z Pecse navázala spolupráci po svém přestěhování do Amsterodamu. Obdobně jako další maďarské zpěvačky získávající na evropských pódiích uznalé renomé (Linda Kovacs, Veronika Harcsa, Júlia Károsi) i Erika Kertesz zpívá anglicky. Při svém vystoupení dokonale využívá možností, které jí skýtá moderní technika. Kromě hudebního doprovodu si tak sama sobě dokázala vytvořit druhý hlas, pozadí atd. Její vystoupení je ale založeno především na vynikajícím hlasovém projevu, oceňovaném uznalým potleskem diváků. KRÁTCE Kaťák provoní bramboráky V neděli 29. září není nutné vařit, stačí vzít své nejbližší a přijít do Katolického domu, vzkazuje Spolek Metoděj. Na tento den totiž připravuje tradiční akci nazvanou Svatováclavský bramborák a kromě chuťovky, podle které je akce nazvána, bude už od 10 hodin nabízet i bohaté menu. Chybět nebude bílý i červený burčák, pivní speciály ze Svatováclavského pivovaru, bohatá tombola a příjemné melodie v podání dvojice Vašek a Pepa. Pořadatelé pamatují i na nejmenší, pro které bude k dispozici skákací hrad. Svatováclavský bramborák je navíc startem multižánrového cyklu akcí nazvaného Zábřežské podzimní slavnosti konaného za podpory města a Olomouckého kraje. Cimbál a vínečko K dobrému vínečku zahraje v pátek 4. října ve vestibulu kulturního domu oblíbená Zábřežská cimbálová muzika. Ta se představí spolu se zpěvačkou Evou Grúzovou. Pro návštěvníky je připravena nejenom pořádná porce lidové muziky, ale také ochutnávka letošního burčáku. Vstupenky jsou slosovatelné, pro výherce jsou připraveny permanentky zajišťující volný vstup na všechna představení zábřežské části listopadové přehlídky divadelních souborů O Václava. Carmen a Trubači v přímém televizním přenosu Smíšený pěvecký sbor Carmen bude spoluúčinkovat na celostátních jubilejních dvacátých Svatohubertských slavnostech, které se uskuteční v sobotu 5. října na zámku Karlova Koruna a v jeho okolí v Chlumci nad Cidlinou. Slavnosti zahájí mše na nádvoří zámku, která bude vysílána v přímém televizním přenosu na ČT 2 od hod. Při této mši bude sborem Carmen pod taktovkou Karola Ozorovského a Trubači, které vede Jana Adámková, provedena Svatohubertská mše B-dur současného skladatele duchovní hudby Františka Macka (původem z nedalekého Hrabišína). Sbor Carmen vystoupí dále v odpoledním programu v prostorách zámku se samostatným koncertem. Výstava hospodářského zvířectva Zábřežská organizace Českého svazu chovatelů pořádá ve svém areálu v Ráječku prodejní výstavu drobného hospodářského zvířectva. Tradiční akce se uskuteční v sobotu 5. října od 14 do 18 hodin a v neděli 6. října v době od 8 do 16 hodin. Kromě možnosti prohlídky a nákupu králíků, holubů, drůbeže a dalších chovných zvířat bude pro návštěvníky připraveno i kolo štěstí a bohaté občerstvení. Děti mají na akci vstup zdarma, dospělí zaplatí dvacetikorunu. Patnáct let Mateřského centra v Zábřeze Hnízdo, Mateřské a rodinné centrum zve na oslavu patnácti let své existence spojené s otevíráním nové klubovny. Začátek oslav proběhne v neděli 6. října v 15 hodin mší v kostele sv. Bartoloměje. V bude následovat slavnostní otevření nové klubovny Hnízda na Masarykově náměstí (pod morovým sloupem). Nebude chybět slavnostní přípitek a narozeninový dort. Pro děti je nachystán skákací hrad, trampolína, lanové aktivity a spousta dalších her, pro rozvážné a starší pak například pétanque. Nesportovcům a milovníkům kultury Hnízdo nabízí v hodin vernisáž fotovýstavy na téma Naši se milujou.

6 strana 6 INFORMACE 17/2013 KULTURNÍ, SPOLEČENSKÝ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ NA OBDOBÍ Čtvrtek 26. září Apoštolská církev Pátek 27. září MKD Sobota 28. září DS Václav Václavov Hospůdka U Pěničků Skalička Neděle 29. září DS Václav Václavov 2x ZACHRÁNĚNÉ DÍTĚ Přednáška Thomase a Caroliny Graumannových doplněná fotografiemi a dokumentárním filmem Winton trail. Křesťanské centrum (pěší zóna u Billy), 18:00 BABÍ LÉTO S CHARITOU Hudebně pohodové odpoledne. Skákací hrad a hrátky pro děti. Občerstvení zajištěno. Prostranství před kulturním domem, 15:00, vstupné dobrovolné ŠMOULOVÉ 2 3D Animovaný/komedie/rodinný/dobrodružný, přístupný, dabing, USA 2013, 105 min. Kino Retro, 17:30, 130 Kč ELYSIUM Sci-fi/akční/thriller/drama, přístupno od 12 let, titulky USA 2013, 109 min. Kino Retro, 20:00, 100 Kč GOOD BYE LÉTO Při nejnovějších tanečních peckách řekneme končícímu létu naplno Good Bye. Katolický dům, 20:00, 50 Kč MEGA DISCO PARTY DJ ROSI ELEMENTS OF SOUND LASER SHOW Akce nabušená současnou taneční muzikou, ale i návrat do dob minulých. Obří laserová show. Velký sál KLUBu, 21:00 3:00, 50 Kč SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ 10:00 mše svatá v kapli sv. Václava, 16:00 sousedské posezení v KD, 20:00 uvedení komedie Záměna. Kulturní dům Václavov NEJVYŠŠÍ NABÍDKA Drama/romantický, přístupný, titulky, Itálie 2013, 124 min. Kino Retro, 17:30, 110 Kč HODOVÁ ZÁBAVA & VINOBRANÍ Hraje Pepa a Vašek. Tradiční burčák a mnoho dalšího občerstvení. Hospoda U Pěničků, Skalička, 19:30 SVATOVÁCLAVSKÝ BRAMBORÁK Přátelské posezení s hudbou, tancem a bohatou nabídkou bramborových specialit. Burčák, tombola. Katolický dům, 10:00 SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ 14:00 posezení s Václavem, 15:00 pohádka Čert to nemá nikdy snadné. Kulturní dům Václavov Kino Retro, 17:30, 110 Kč OČISTA Thriller/horor/sci-fi, přístupno od 15 let, titulky, USA/Francie 2013, 85 min. Kino Retro, 20:00, 100 Kč Pondělí 30. září POZICE DÍTĚTE Drama, přístupno od 15 let, titulky, Rumunsko 2013, 112 min. Kino Retro, 20:00, 90 Kč Úterý 1. října BIOVÝROBKY Povídání o bioproduktech. Více informací na Hnízdo, Masarykovo nám. 7 (bývalá šicí dílna), 9:30 Středa 2. října Kino Retro, 17:30, 110 Kč Donna Jíchová Čtvrtek 3. října Spirála VÁCLAV HUDEČEK/CAMERATA MORAVIA Unikátní projekt světoznámého houslového virtuóza Václava Hudečka, kterého doprovodí olomoucký komorní orchestr Moravské filharmonie. Spoluúčinkují: Jana Wallingerová mezzosoprán a Martin Hroch cembalo. Kostel sv. Barbory, 18:00, 150 a180 Kč, na slevovou kartu Bravo 120 a 150 Kč BIBLICKÉ PŘEDNÁŠKY Cyklus přednášek v termínech , a Kontakt: , Hotel Amco, Masarykovo nám. 3, salónek 1. patro, 18:30 19:30, vstup volný MORTAL INSTRUMENTS: MĚSTO Z KOSTÍ Akční/dobrodružný/drama/fantasy/mysteriózní/romantický, přístupný, titulky, Kanada 2013, 130 min. Kino Retro, 20:00, 100 Kč PODZIMNÍ KRAJINOU OKOLO ZÁBŘEHU Vedoucí Stanislav Jašek. ATB Valová, 9:00 VÁCLAV HEJNÁK MALBA Vernisáž. Výstava potrvá do Minigalerie: SŠSPaS. Galerie Tunklův dvorec, 17:00 VÝTVARNÉ TVOŘENÍ PRO RODINY S DĚTMI S JARMILOU BRABLECOVOU Kontakt: Spirála, 28. října 3, 17:00 NA MĚLČINĚ Poněkud nahořklá komedie v podání pražského Divadla Kalich se skvělým hereckým obsazením: Iva Janžurová, Barbora Munzarová, Sabina Remundová a Miroslav Vladyka. Velký sál KLUBu, 19:00, 280 a 320 Kč Pátek 4. října OGGY A ŠKODÍCI Animovaný/komedie, přístupný, dabing, Francie 2013, 80 min. Kino Retro, 17:30, 90 Kč Dne 12. října 2013 vzpomeneme e e nedožité 70. narozeniny pana Jana Holinky ze a. Vzpomeňte s námi. Manželka s rodinou Sobota 5. října Neděle 6. října CIMBÁL A VÍNEČKO Moravské lidové písničky v podání svérázné Zábřežské cimbálové muziky se zpěvačkou Evou Grúzovou. Dobré vínečko, burčák, dobrá muzika i dobrá nálada jsou samozřejmostí. Slosovatelné vstupenky. Foyer KLUBu, 19:00, 50 Kč VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÉHO ZVÍŘECTVA Prodejní výstava drobného hospodářského zvířectva. Kolo štěstí a bohaté občerstvení. Areál chovatelů v Ráječku, 14:00 18:00, 20 Kč/děti vstup zdarma OGGY A ŠKODÍCI Animovaný/komedie, přístupný, dabing, Francie 2013, 80 min. Kino Retro, 17:30, 90 Kč RIVALOVÉ Životopisný/sportovní/drama/akční, přístupno od 12 let, titulky, USA/Německo/Velká Británie 2013, 123 min. Kino Retro, 20:00, 120 Kč VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÉHO ZVÍŘECTVA Prodejní výstava drobného hospodářského zvířectva. Kolo štěstí a bohaté občerstvení. Areál chovatelů v Ráječku, 8:00 16:00, 20 Kč/děti vstup zdarma SLAVNOSTNÍ OTEVÍRÁNÍ NOVÝCH PROSTOR HNÍZDA A OSLAVA 15. NAROZENIN MATEŘSKÉHO A RODINNÉHO CENTRA Bohatý program pro malé i velké. Bližší informace na plakátech. Hnízdo, Masarykovo nám. 7 (bývalá šicí dílna), 15:00 SK SULKO ZÁBŘEH FC HLUČÍN Městský stadion, 15:30 ŠMOULOVÉ 2 3D Animovaný/komedie/rodinný/dobrodružný, přístupný, dabing, USA 2013, 105 min. Kino Retro, 17:30, 130 Kč Úterý 8. října KOMUNIKACE V RODINĚ, SOUROZENCI BEZ RIVALITY Přednáší Marta Rýznarová. Hnízdo, Masarykovo nám. 7 (bývalá šicí dílna), 9:30 HLUBOKÝ SPÁNEK FILMOVÉ VEČERY Snímek z cyklu Filmy, které měnily tvář kinematografie uvede Miroslav Macek. Film-noir/mysteriózní/ krimi/thriller, přístupno od 12 let, titulky, USA 1946, 114 min. Kino Retro, 20:00, 60 Kč Středa 9. října DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PEČEME S CHARITOU Přednáška nejen pro pečující, prodej koláčků na podporu léčby nemocného Lukáše Bílého, prezentace středisek. Charitní dům, Žižkova 15; stánek na parkovišti u kostela sv. Bartoloměje; Domovinka, Leštinská 16, 8:00 16:00 ŠMOULOVÉ 2 Animovaný/komedie/rodinný/dobrodružný, přístupný, dabing, USA 2013, 105 min. Kino Retro, 17:30, 80 Kč MILLEROVI NA TRIPU Komedie/krimi, přístupno od 15 let, titulky, USA 2013, 111 min. Kino Retro, 20:00, 90 Kč Čtvrtek 10. října MATERIÁLNÍ SBÍRKA PODZIM 2013 Tradiční sbírka šatstva, obuvi, lůžkovin, domácích potřeb a elektrospotřebičů. Sbírka proběhne od 10. do 12. října. Objekt bývalého skladu ČD, , 9:00 17:00; , 9:00 12:00 MOMENTKY Z CEST Beseda s paní Jitkou Václavíkovou o cestách po Číně. Pořádáno pro členy Klubu důchodců. Klub důchodců, Nerudova 7, 14:00 Pátek 11. října LETADLA 3D Animovaný/dobrodružný/komedie/rodinný, přístupno od 12 let, dabing, USA 2013, 92 min. Kino Retro, 17:30, 130 Kč PUNK FLOID / VOLANT BURANI Z NEW JERSEY / ŽÁDNEJ STRES / TRUBADOORS Minifestival punkových a ska-punkových kapel. Velký sál KLUBu, open 19:00, start 20:00, předprodej 120 Kč, v den akce 170 Kč KAMEŇÁK 4 Komedie, přístupno od 15 let, české znění, Česko 2013, 88 min. Sobota 12. října SOBOTA PRO ŽENY Aerobic na trampolínách s Věrou Formánkovou a další moderní cvičební aktivity pro ženy bez rozdílu věku, které chtějí vypadat a cítit se dobře. Přihlášky osobně, telefonicky nebo em na kontaktech , , (Dagmar Ziková) do středy 9. října. Malý sál KLUBu, 9:00 10:30 KAMEŇÁK 4 Komedie, přístupno od 15 let, české znění, Česko 2013, 88 min. Kino Retro, 17:30, 110 Kč KAMEŇÁK 4 Komedie, přístupno od 15 let, české znění, Česko 2013, 88 min. ZÁBŘEH - informační zpravodaj města, čtrnáctideník. Adresa redakce: Zábřežská kulturní, s. r. o., ČSA 1, , Vydavatel: Město, Masarykovo nám. 6, , IČ: Registrováno u Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo Odpovědný redaktor: Mgr. Milan Kratochvíl, tel.: , Příjem inzerce: Iva Kovářová, tel.: , mobil: , U textů označených -pr- se jedná o placenou reklamu. Grafické zpracování a tisk: Trifox, s. r. o., Třebízského 12, Šumperk. Náklad kusů. Neprodejné. Termín uzávěrky příštího čísla je 2. října Český svaz chovatelů Český svaz chovatelů SK SULKO Klub důchodců města

Krasohled začíná školní rok v novém působišti. Číslo 18/2013 vydáno dne 9. 10. 2013. Informace z města

Krasohled začíná školní rok v novém působišti. Číslo 18/2013 vydáno dne 9. 10. 2013. Informace z města Číslo 18/2013 vydáno dne 9. 10. 2013 Přechod na nadjezdu v Ráječku je bezpečnější V těchto dnech probíhají dokončovací práce rekonstrukce přechodu pro chodce na železničním nadjezdu na Olomoucké ulici.

Více

S nástupem září znovu ožily školy i školky

S nástupem září znovu ožily školy i školky Číslo 16/2013 vydáno dne 11. 9. 2013 Město vyčlenilo parkování pro klienty RegioJetu Od pondělí 2. září je před budovou vlakového nádraží vyčleněno pětadvacet parkovacích míst pro zákazníky společnosti

Více

Welzlův kvadriatlon letos ozdobily vynikající časy

Welzlův kvadriatlon letos ozdobily vynikající časy Číslo 15/2013 vydáno dne 21. 8. 2013 Přestavba křižovatky Bezručovy a Dvorské se rozbíhá Do konce září by měly trvat práce na křižovatce Bezručovy a Dvorské ulice. Ty se rozbíhají tento týden poté, co

Více

Pomáhající koláče pekli na devatenácti místech. Číslo 19/2013 vydáno dne 23. 10. 2013. Na Ceny města lze nominovat do konce října

Pomáhající koláče pekli na devatenácti místech. Číslo 19/2013 vydáno dne 23. 10. 2013. Na Ceny města lze nominovat do konce října Číslo 19/2013 vydáno dne 23. 10. 2013 Nejvyšší soud zamítl dovolání města ve věci Wanemi Ve prospěch společnosti Wanemi CZ rozhodl v úterý 8. října brněnský Nejvyšší soud. Pokračuje tak spor o pozemky

Více

Na hody se žehnalo znaku a praporu

Na hody se žehnalo znaku a praporu Číslo 16/2014 vydáno dne 10. 9. 2014 Město sbírá podpisy pod petici k řešení problematiky veřejného pořádku Svaz měst a obcí České republiky, který zastupuje zájmy měst a obcí a jehož členem je i Zábřeh,

Více

Náměstí, školy i kulturák patřily Mikulášovi a čertům

Náměstí, školy i kulturák patřily Mikulášovi a čertům Číslo 24/2014 vydáno dne 17. 12. 2014 Největší část rozpočtu jde na kanalizaci Se schodkem 172 milionů korun bude v příštím roce hospodařit Zábřeh. Předpokládané výdaje jsou především v důsledku finančně

Více

Opravy Bezručovy ulice se protáhnou až do jara

Opravy Bezručovy ulice se protáhnou až do jara Číslo 21/2013 vydáno dne 20. 11. 2013 Město si podruhé vzalo úvěry na sto milionů Už druhý stomilionový úvěr na spolufinancování kanalizace odsouhlasili zastupitelé na svém zasedání ve středu 6. listopadu.

Více

Náměstím se nesly maorské a peruánské rytmy. Změny počasí napáchaly škody i v Zábřeze. Číslo 15/2015 vydáno dne 26. 8. 2015.

Náměstím se nesly maorské a peruánské rytmy. Změny počasí napáchaly škody i v Zábřeze. Číslo 15/2015 vydáno dne 26. 8. 2015. Číslo 15/2015 vydáno dne 26. 8. 2015 Změny počasí napáchaly škody i v Zábřeze Prázdninové výkyvy počasí dělaly problémy nejen hasičům vyjíždějícím častěji než kdy jindy v suchých dnech k řadě požárů. Dlouhotrvající

Více

Centrum města zaplnily stovky Hanáků

Centrum města zaplnily stovky Hanáků Číslo 19/2014 vydáno dne 8. 10. 2014 Na oslavy přijela i delegace z Handlové Poslední zářijový víkend byl v Zábřehu ve znamení vyvrcholení oslav 760. výročí založení města. Při této příležitosti přijali

Více

Zájmy města budou v kraji hájit dva zástupci. Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012. Dny otevřených dveří představily škálu sociální služeb

Zájmy města budou v kraji hájit dva zástupci. Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012. Dny otevřených dveří představily škálu sociální služeb Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012 Také v Zábřeze zvítězila ČSSD následovaná KSČM Výsledky voleb v Olomouckém kraji se nijak neliší od většinového trendu v celé republice. Se ziskem 26,70 procenta platných

Více

Přijďte se informovat na výhodnou nabídku sloučení vašich půjček do jedné výhodné PRESTO půjčky. Snížíme vám

Přijďte se informovat na výhodnou nabídku sloučení vašich půjček do jedné výhodné PRESTO půjčky. Snížíme vám Číslo 14/2012 vydáno dne 25. 7. 2012 Zastupitelé schválili dohodu s družstvem Po letech sporů a vyjednávání si mohou obyvatelé bývalých kasáren i zastupitelé oddechnout. Ve středu 27. června totiž zastupitelé

Více

Poslanci jednali se starostou i podnikateli. Informace z města. Číslo 13/2013 vydáno dne 26. 6. 2013

Poslanci jednali se starostou i podnikateli. Informace z města. Číslo 13/2013 vydáno dne 26. 6. 2013 Číslo 13/2013 vydáno dne 26. 6. 2013 Krasohled se stěhuje do ZŠ Boženy Němcové Dům dětí a mládeže Krasohled se přestěhuje do jednoho z pavilonů Základní školy Boženy Němcové. Na třetí pokus tak ve středu

Více

O umístění domu dětí stále není rozhodnuto

O umístění domu dětí stále není rozhodnuto Číslo 11/2013 vydáno dne 29. 5. 2013 O umístění domu dětí stále není rozhodnuto Přestože se blíží konec školního roku, zábřežský dům dětí a mládeže Krasohled stále ještě neví, v jakých prostorách bude

Více

Den mikroregionu letos přivítaly Štíty

Den mikroregionu letos přivítaly Štíty Číslo 12/2011 vydáno dne 15. 6. 2011 Hádky kolem právní kanceláře uťali až radní Ani napodruhé nevybrali zastupitelé advokátní kancelář, která má městu zpracovat posouzení jeho situace v kauze investičního

Více

Poplatek za komunální odpad se nezvýšil

Poplatek za komunální odpad se nezvýšil Číslo 10/2013 vydáno dne 15. 5. 2013 Poplatek za komunální odpad se nezvýšil Počátkem května obdržely domácnosti ve městě složenky k platbě poplatku za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání

Více

Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek. Děti vynesly Moranu k Sázavě a přivolávaly jaro

Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek. Děti vynesly Moranu k Sázavě a přivolávaly jaro Číslo 6/2015 vydáno dne 25. 3. 2015 Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek Na svém zasedání ve středu 4. března schválili zastupitelé první rozpočtovou změnu roku 2015 spolu s rozpočtovým výhledem

Více

Areál zámku na Skaličce rozezněla kladiva kovářů

Areál zámku na Skaličce rozezněla kladiva kovářů Číslo 10/2014 vydáno dne 21. 5. 2014 Zábřežští hasiči mají novou zbrojnici Středa 7. května se stala významným milníkem zábřežské jednotky sboru dobrovolných hasičů. Po měsících oprav byla slavnostně otevřena

Více

Den Země tentokrát patřil Slunci

Den Země tentokrát patřil Slunci Číslo 9/2014 vydáno dne 7. 5. 2014 Město podpoří budování nových kanalizačních přípojek Podporu realizace kanalizačních přípojek v návaznosti na rekonstrukci kanalizace odsouhlasili ve středu 30. dubna

Více

Zastupitelé schválili referendum!

Zastupitelé schválili referendum! Číslo 24/2007 vydáno dne 19. 12. 2007 Zastupitelé schválili referendum! Tříhodinový maratón plný emocí předcházel hlasování zastupitelů o konání referenda k záměru společnosti Wanemi zbudovat v průmyslové

Více

Hasiči převzali novou cisternu a hned s ní i hasili. Na změnu stanoviska ministra zareagoval starosta otevřeným dopisem

Hasiči převzali novou cisternu a hned s ní i hasili. Na změnu stanoviska ministra zareagoval starosta otevřeným dopisem Číslo 13/2015 vydáno dne 1. 7. 2015 Na změnu stanoviska ministra zareagoval starosta otevřeným dopisem Díky legislativním změnám měl být od května letošního roku nutnou podmínkou pro vyplácení příspěvku

Více

Souboj o nejlepší sportovce města nabídl obrovskou konkurenci

Souboj o nejlepší sportovce města nabídl obrovskou konkurenci Číslo 2/2013 vydáno dne 23. 1. 2013 Lidé v referendu odmítli prodej pozemků WANEMI CZ Dát hlas svému prezidentskému kandidátovi i vyjádřit postoj k prodeji městských pozemků společnosti WANEMI CZ měli

Více

Zábřeh vstoupí do spolku na likvidaci odpadů

Zábřeh vstoupí do spolku na likvidaci odpadů Číslo 9/2015 vydáno dne 6. 5. 2015 Zábřeh vstoupí do spolku na likvidaci odpadů V rámci pokračování rekonstrukce kanalizace v centru města se připravuje úplná uzavírka pro veškerou motorovou dopravu v

Více

dostavba obchvatu Rájce

dostavba obchvatu Rájce Číslo 20/2007 vydáno dne 24.10. 2007 Cestu na Mohelnici komplikuje dostavba obchvatu Rájce Až do konce května příštího roku se musí připravit na dopravní komplikace řidiči v úseku Zábřeh Rájec. Důvodem

Více

Výtěžek humanitární sbírky zaplnil tři vagóny

Výtěžek humanitární sbírky zaplnil tři vagóny Číslo 8/2012 vydáno dne 18. 4. 2012 Kino Retro čeká digitalizace a 3D Na svém březnovém zasedání zastupitelé uvolněním 1,8 milionu korun podpořili digitalizaci kina Retro. Celkové náklady na projekt se

Více

Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady. Krásné staré stroje přilákaly davy diváků. Kulturní dům připravuje vzdělávání pro seniory

Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady. Krásné staré stroje přilákaly davy diváků. Kulturní dům připravuje vzdělávání pro seniory Číslo 11/2015 vydáno dne 3. 6. 2015 Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady Od neděle 17. května šetří Policie ČR útok vandalů na stromy ve Wolkerových sadech. Neznámý pachatel či pachatelé zde zřejmě v

Více

Pracovní skupiny ke strategii Zábřeha zvou veřejnost. Další plocha pro bytovou výstavbu se otvírá při ulici Na Křtaltě. Také město se vyjádřilo k EIA

Pracovní skupiny ke strategii Zábřeha zvou veřejnost. Další plocha pro bytovou výstavbu se otvírá při ulici Na Křtaltě. Také město se vyjádřilo k EIA Číslo 01/2008 vydáno dne 9. 1. 2008 Další plocha pro bytovou výstavbu se otvírá při ulici Na Křtaltě Zcela novou plochu pro bytovou výstavbu uvolnili svým usnesením zábřežští zastupitelé. Ti na svém zasedání

Více

Ulicí otřásl výbuch plynu

Ulicí otřásl výbuch plynu Číslo 04/2006 vydáno dne 22. 2. 2006 Ulicí otřásl výbuch plynu Od 1. února 2006 je otevřena nová VETERINÁRNÍ AMBULANCE U SVATÉ BARBORY pro psy, kočky, hlodavce, fretky, králíky, plazy a exotické ptactvo

Více

Zahrádkářské osady zatím nekončí

Zahrádkářské osady zatím nekončí Číslo 8/2011 vydáno dne 20. 4. 2011 Zahrádkářské osady zatím nekončí Téměř na hodinu se na 7. zasedání zastupitelstva protáhl prodej pozemků v zahrádkářské osadě Vápeníky I. Důvod? Řešení přístupové cesty

Více

Programové prohlášení rady stanovuje priority pro celé volební období. Noční pochod přilákal na šest stovek účastníků

Programové prohlášení rady stanovuje priority pro celé volební období. Noční pochod přilákal na šest stovek účastníků Číslo 7/2015 vydáno dne 8. 4. 2015 Programové prohlášení rady stanovuje priority pro celé volební období Radnice zpracovává novou Strategii rozvoje města Zábřeh na období 2015 2020. V současné době je

Více

S námi ušetříte, tel. 800 201 203. společnosti v existujícím průmyslovém areálu v Otrokovicích

S námi ušetříte, tel. 800 201 203. společnosti v existujícím průmyslovém areálu v Otrokovicích Měsíčník obyvatel města Otrokovice 21. září 2012 číslo 9 - ročník 22 zdarma - neprodejné Volební obvody pro krajské a senátní volby strana 8 a 9 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Ve městě roste nová tovární

Více