NOVINY PRO OBČ ANY A CHALUPÁŘ E DOLNÍHO PODLUŽÍ, JIŘ ETÍNA POD JEDLOVOU A HORNÍHO PODLUŽÍ KVĚTEN 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINY PRO OBČ ANY A CHALUPÁŘ E DOLNÍHO PODLUŽÍ, JIŘ ETÍNA POD JEDLOVOU A HORNÍHO PODLUŽÍ KVĚTEN 2012"

Transkript

1 Ú S T E C K Ý K R A J Dolní Podluží Jiřetín pod Jedlovou Horní Podluží PERMONÍK Založen 1993 NOVINY PRO OBČ ANY A CHALUPÁŘ E DOLNÍHO PODLUŽÍ, JIŘ ETÍNA POD JEDLOVOU A HORNÍHO PODLUŽÍ Číslo 230 ročník XX KVĚTEN 2012 Cena dotovaná 4 Kč OZNÁMENÍ Ordinace MUDr. L. Martinkové bude ve dnech UZA- VŘENA. Zastupující lékařka pro akutní stavy MUDr. Marie Mašková ve své ordinaci ve Varnsdorfu, Edisonova ul., tel. do ordinace OÚ JIŘETÍN P/J SVOZ tříděného odpadu OČKOVÁNÍ PSŮ A KOČEK Povinné očkování psů a koček proti vzteklině proběhne u obecního úřadu v Jiřetíně pod Jedlovou dne od do hod. Cena: vzteklina 150 Kč 10 kombinace včetně vztekliny 320 Kč Očkování je dle zákona č. 215/1992 Sb. povinné a nesplnění této povinnosti bude posuzováno jako přestupek dle zákona č. 200/1990 Sb. OÚ DOLNÍ PODLUŽÍ VYZÝVÁME OBČANY, kteří dosud neuhradili místní poplatky: 1) Poplatek za svoz a odstraňování komunálního odpadu za 1. pololetí r splatnost dne ) Poplatek ze psa za r splatnost dne , aby tak učinili co nejdříve. Jinak bude dle OZV poplatek zvýšen na dvojnásobek dlužné částky. Dále vyzýváme k úhradě poplatku za pronájem pozemku za rok 2012, který byl splatný ke dni Foto Pavla Petružálková POZVÁNKA Tolštejnské slavnosti 25. a 26. května 2012 hrad Tolštejn Pátek od 17 h pořady pro děti, v 19 h fríský kůň, ve h odchází světluškový pochod na hrad Sobota od h stezka loupežníka Vildy, divadlo, rytíři, dravci, bratři Křížovi, Leona Černá, Marie Blahynková, stánky, pivovar Kocour a další. Soutěž o nejhezčí historický kostým (cena krbová kamna). Doprovodný program v chalupě u sv. Jana (pá+so). Více na plakátech a INFO PRO OBČANY Do konce června roku 2008 byl biograf provozován jako příspěvková organizace obce Dolní Podluží. Náklady na jeho provoz činily v té době zhruba půl milionu korun ročně. Nebylo zasedání zastupitelstva, kdy by se pan Mensa kriticky nepustil do provozu biografu a tím i mé osoby, přestože jako bývalý zastupitel mi na začátku své zastupitelské éry sliboval podporu kultury v obci. Proto jsem se rozhodl vzít si biograf od července roku 2008 do pronájmu za podmínek financování objektu pro jeho udržení a částečnou úhradu ztrát z provozování této činnosti ze strany obce. Zastupitelstvo tuto nájemní smlouvu odsouhlasilo. Nejde o žádné mé obohacování na úkor obce, mám svou vlastní prosperující firmu, jde o pomoc při provozování historického majetku obce, který je také mým koníčkem, a zachování služeb občanům. Od té doby je v rozpočtu obce vyčleněna částka Kč na U příležitosti 400. výročí vysvěcení kostela Nejsvětější Trojice v Jiřetíně pod Jedlovou se koná SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ neděle 3. června 2012 v hod. Koncelebruje Mons. Jan Baxant biskup litoměřický V rámci oslav se v kostele uskuteční koncert sobota 2. června 2012 v hod. Vystoupí Komorní orchestr Šluknovska Zpěv Helena Krausová Zazní skladby J. I. Linka, P. J. Vejvanovského, A. Filse, K. Stamitze, A. Dvořáka, A. Groha, C. Francka a dalších Biograf v Dolním Podluží podruhé Vážení spoluobčané, dovoluji si zveřejnit v Permoníku svůj názor na článek pana Mensy z minulého čísla, který uvádí neúplné, zavádějící a také i některé nepravdivé informace o činnosti biografu tuto činnost, která nezohledňuje inflaci a růst cen. Čerpána je však v průměru z 85%. Ostatní zvýšené náklady na provoz biografu jdou k mé tíži (finanční i pracovní) jako nájemce (vyšší náklady na energie, půjčovné, přeprava filmů, drobné opravy objektu a údržba zařízení). Dovoluji si ocitovat několik paragrafů Zákona o obcích, který jako dlouholetý člen zastupitelstva obce ctím a snažím se obci pomoci nejen svou vykonanou prací, ale i finančními prostředky. 35 (2) Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v 84, 85 a 102, s výjimkou vydávání nařízení obce. Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku 38 (1) Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Obec vede evidenci svého majetku.[14] DIGITALIZACE V současné době jsou většinou jen 2 filmové kopie, a to pouze u některých titulů, pro celé Čechy. Odehrát film po 3 4 měsících od premiéry logicky znamená mít nižší návštěvnost. Netřeba se potom divit, že se potencionální návštěvníci přesouvají do kin, která uvedou film dříve. Digitalizací je možno odehrát film v den celostátní premiéry nebo o pár dnů později. Proto jsem se rozhodl pro digitalizaci biografu, nechal jsem si zaslat nabídky a požádal jsem o dotaci. Jako jediné vesnické kino v 5. poslední vlně jsem státní dotaci z Ministerstva kulpokračování na druhé straně

2 2 PERMONÍK Květen 2012 tury obdržel. Jako soukromá osoba nemusím vypisovat nákladná výběrová řízení a vybírat z nejvhodnější nabídky, které jsou bohužel u nás vždy předražené a liší se pouze v desítkách tisíc korun. O dodávce mohu licitovat a smlouvat. Ano, dospěl jsem svým jednáním k nejvýhodnější cenové nabídce za dvourozměrnou (klasický film) špičkovou technologii od firmy Sony (musím uvést, že je opticky 4 krát lepší než instalovaná technologie ve Varnsdorfu a Rumburku) za korun proti běžným korun. Nicméně poskytnutá dotace od státu a můj možný finanční vklad nestačí na krytí celé částky. Proto jsem požádal obec Dolní Podluží včetně obcí okolních a sponzorů o sdružení zbývajících finančních prostředků. 3D technologie bude zrealizována následně z mých prostředků v případě sdružení finančních prostředků na dvourozměrnou projekci. Vše ostatní nutné pro digitalizaci (zvukový řetězec) již máme několik let ze sdružených obecních a mých financí v provozu. Ostatní kina, která ho nemají, si ještě budou muset připlatit k digitalizaci Kč za zvuk. Digitalizace našeho biografu je v současnosti nejmenším finančním zlem pro zachování objektu s jeho současným provozem. Jeho uzavření a udržování v polomrtvém stavu by bylo pro obec do budoucna jen větší finanční i pracovní zátěží než zachování stávajícího provozu. Zatím jsem ani neviděl frontu žadatelů před naším obecním úřadem na jeho pronájem a provozování nebo koupi, a asi ani neuvidím. Ano, udělejme z biografu multifunkční centrum pro naše občany. Ne však na základě megalomanských projektů, na jehož provoz nebudou peníze. Dejme hlavy dohromady a udělejme to, co bychom si přáli s rozumnými finančními náklady na rekonstrukci i následný provoz pro větší využití objektu a spokojenost návštěvníků. I to bude stát hodně času, práce a úsilí. Biograf je poslední obecní budova v regionu našich tří obcí, se kterou lze pro tento účel počítat. ČINNOST Biograf se zajímá především o promítání filmů pro širokou veřejnost a absurditou by bylo, kdyby se sledovalo jeho využití podle návštěvy místních a přespolních obyvatel. Jinde jsou rádi i za návštěvníky z okolních obcí. Kinokavárna její pravidelný provoz by byl prodělkem vzhledem k množství hostinských provozů v okolí. Je využívána především na různé společenské akce, které využívají především občané Jiřetína, Horního Podluží, Rumburku a Varnsdorfu. S kvalitou poskytnutých služeb a zázemím je vždy spokojenost. Ten, kdo do místního kina nechodí, ani si nepřečte program biografu a jeho provoz pouze kritizuje, nemůže vědět, že Filmový klub v Podluží existuje (a to již od roku 2000). V loňském roce pod svou hlavičkou uvedl 6 představení umělecky a historicky hodnotných světových i českých filmů včetně jedné české filmové předpremiéry vždy s nadprůměrnou návštěvností. Vaše případné ohlasy a dotazy k článku můžete poslat na nebo zavolat na telefon Děkuji za Váš čas na přečtení mého příspěvku. Ing. Karel Vojta Reakce na článek Biograf v Podluží podruhé Reguji tímto článkem na vyjádření pana Ing. K. Vojty. Pokud si pozorně můj názor přečetl, zcela pominul mé uznání k jeho práci pro naše kino a o nějakém obohacování jeho osoby na úkor obce v mém článku nepadlo ani slovo. To, že by mé informace byly nepravdivé,zavádějící a neúplné, o tom bych s panem Vojtou mohl vést sáhodlouhou diskusi. Snad jedině v tom jsem se zmýlil, když jsem uvedl, že zde není Klub filmového diváka. Za to se hluboce omlouvám. Jinak si za svým názorem stojím. Tvrzení pana Vojty, že já jsem mu slíbil podporu kultury v obci je nepravdivé. Vzhledem k okolnostem, které vyvstaly po mém zvolení místostarostou obce, se mnou pan Vojta skoro nekomunikoval. Pisatel článku uvádí, že doposud nezaznamenal zájem o koupi kina či jeho provozování. Zde je nutné poddotknout, že ze strany obce nebyla podánna nabídka ostatním subjektům na provozování či koupi objektu s podmínkou provozu kina. A sám pan Vojta na posledním zasedání ne- oficiální nabídku na odkoupení objektu odmítl. Tvrzení, že údržba budovy po uzavření kina by byla ještě větší finanční zátěží, je bez ekonomické analýzy opravdu jen trvrzením. Já sem se snažil ve svém původním článku upozornit na skutečnost, že se jedná o velké peníze, a to jsem měl na mysli pouze část digitalizace. Nehovořil jsem o ostatních nutných nákladech na opravu budovy, její zateplení, výměnu nevyhovujících oken a rozvodů vody a pod. I kdyby k digitalizaci došlo, nikdo nepředložil Kino a tělocvična v Dolním Podluží V posledním a předminulém čísle Permoníku byla nastolena dvě témata k diskusi. Provozování kina a výstavba tělocvičny u školy v Dolním Podluží. Jelikož se to týká také naší obce, pokusím se vyjádřit svůj pohled na věc. V úvodu musím říci, že pokud by byly spravedlivě přerozdělovány daně na města a obce, tak bychom dnes nemuseli v tomto duchu oba problémy řešit. Ale na kdyby se nemůžeme spoléhat. Věci je třeba řešit dle daných skutečností. A u kina je skutečnost taková, že samotný provoz byl, je a vždy bude ztrátový. S tím se musíme smířit. Pokud se s tím nesmíříme, máme možnost budovu kina prodat. V případě úspěšného prodeje si obec může finančně přilepšit a zároveň se zbaví starostí. Obci ale do budoucna hrozí, že z budovy časem vznikne ruina, která bude hyzdit obec stejně tak, jako bývalá školka u nádraží v Dolním Podluží. Byla to nádherná budova, a co z ní je dnes. To není kritika. Bohužel se někdy i dobře míněný záměr nepovede. Podobné nebezpečí hrozí i u kina, protože jeho využití pro komerční či jiné aktivity je omezené. Další možností je přestavba objektu na víceúčelové zařízení. Je to ale finančně velice náročné. S tím vyvstává otázka Jak moc se zvýší jeho využití. A to využití už není pouze na starostovi, ale na aktivitách lidí a různých spolků. Musíme si proto položit otázku, jestli rekonstrukce na víceúčelové zařízení osloví a přiměje naše občany k většímu kulturnímu a společenskému životu. To je vždy sázka do loterie. K efektivnějšímu využití kina mohlo dojít již před časem, kdy se v objektu kina velice dobře rozjížděl provoz kavárny. Nevím, proč kavárna skončila, ale tam se dle mého názoru promarnila obrovská příležitost, která se už asi nebude opakovat. Osobně si proto myslím, že kino bude v nejbližších letech sloužit pouze na promítání a občas na nějaká menší kulturní vystoupení. Je to dle mého názoru v dané situaci nejpřijatelnější řešení. Zbavit se kina jen proto, že na něj obec doplácí, není příliš rozumné. To bychom museli zrušit hasiče, sportovce, knihovny, koupaliště apod. Pak bychom v těch našich vesnicích neměli opravdu nic. Podporu kina v rámci digitalizace vyjádřilo i naše zastupitelstvo, které schválilo příspěvek 200 tis. Kč (100 tis. Kč v letošním roce a 100 tis. Kč v roce 2013). Co se týče výstavby tělocvičny u školy, tam je situace ještě složitější. Nabízejí se dvě varianty. Buď výstavba klasické školní tělocvičny o rozměrech volejbalového hřiště, nebo sportovní haly o rozměrech dvou tenisových kurtů. U obou variant musíme mít na stole investiční náklady a odhadované náklady na provoz zařízení. To je první nezbytný krok. Náklady na provoz se ekonomickou analýzu hospodaření po přestavbě a ujištění, že na provoz kina bude mít obec finance i v následujících letech. Kino se tak může stát ekonomickou zátěží pro budoucí zastupitele, neboť se velmi nahlas uvažuje o změně v systému financování obcí a měst. Jsem přesvědčen, že v naší obci jsou jiné priority, kterým by bylo záhodno věnovat svou pozornost. Na jednu z nich jsem upozornil ve svém původním článku. Pavel Mensa samozřejmě budou odvíjet od toho, jak bude tělocvična často využívaná a jaké další služby bude poskytovat (občerstvení apod.). Tělocvična by měla sloužit pro potřeby školy, sportovní oddíly a rekreační sport. V jaké míře to musí odhadnout všechny tři obce ve spolupráci s vedením školy, která by měla sdělit, zda je tento projekt pro ně prioritou. To bude důležité pro další rozhodování. Kromě finanční stránky je tady ale ještě jeden důležitý aspekt. A to je dobrá spolupráce všech obcí na společných projektech. To je mnohdy důležitější než finanční stránka. Po zkušenostech, které doposud mám z některých společných projektů, mám ale obavy, že se obtížně budeme domlouvat na jednotlivých krocích. Už nyní skřípe spolupráce při opravě kostela v Dolním Podluží. Nechci vyjmenovávat vše, co jsme pro kostel udělali a za jakých podmínek. Jen podotýkám, že to nebylo jednoduché. Když jsme ale potřebovali

3 Květen 2012 Další kolo certifikace značky Českosaské Švýcarsko regionální produkt Dovolujeme si Vás oficiálně informovat o výzvě k podání žádostí o získání certifikace pro Váš výrobek (výrobky) v podobě značky Českosaské Švýcarsko regionální produkt. České Švýcarsko o.p.s. se stalo v roce 2010 koordinátorem regionální značky Českosaské Švýcarsko regionální produkt, na které spolupracuje spolu s Asociací regionálních značek, MAS Šluknovsko a Saskou nadací pro ochranu přírody a životního prostředí. Do dnešního dne bylo certifikováno 19 regionálních producentů s velmi pestrou škálou výrobků (více na cz/regionalni-vyrobky/). Cílem značky je najít a zviditelnit vysoce kvalitní produkty našeho regionu. Pokud se chcete zúčastnit čtvrtého kola certifikace, je potřeba vyplněnou žádost doručit na adresu o.p.s. České Švýcarsko nejpozději do 15. května 2012 (v písemné nebo elektronické verzi). Zasedání Certifikační komise, která posuzuje udělení značky jednotlivým výrobcům, proběhne začátkem června Věříme, že značka Českosaské Švýcarsko regionální produkt přispěje k propagaci a podpoře kvalitní práce regionálních výrobců a současně i rozvoji našeho regionu. Petr Heinrich, MAS Šluknovsko Kino a tělocvična v Dolním Podluží dokončení půjčit k nahlédnutí banální smlouvu o půjčce mezi Dolním Podlužím a Občanských sdružením (Sdružení na záchranu kostela), abychom nemuseli nic nového vymýšlet, narazili jsme na úřadě v Dolním Podluží na absolutní neochotu. Zřejmě tam panovala obava, aby si náhodou Horňák nepomohl tím, že by ušetřil Kč za vypracování podobné smlouvy. Dle našich právníků přitom o nic nešlo, protože se jednalo o obyčejnou veřejnou smlouvu. I přes tento neomluvitelný úlet naši zastupitelé nadále budou podporovat opravu kostela i digitalizaci kina. Jsem přesvědčen, že podobní nadšenci a tahouni, jako je pan Bezchleba, ing. Vojta a vedoucí různých spolků si naši podporu zaslouží. Bez nich to zkrátka nejde. Obec může vybudovat různá sportovní či kulturní zařízení, ale pokud se nenajdou k jejich vedení správní lidé, tak je vše k ničemu. Karel Kopecký, starosta Jednotlivé domácnosti hospodaří různě, snad i proto se pohledy jednotlivých občanů a zastupitelů mohou lišit. Při rozhodováních zvažujeme, co potřebujeme, jak co využijeme, po čem toužíme, kam směřujeme, co jsme ochotni a schopni oželet a v jakém časovém horizontu. Rozhodování je mnohem těžší, pokud se nám nedostává finančních prostředků. Pak buď s realizací záměru posečkáme, až se finanční situace zlepší, nebo se zadlužíme, pokud jsme usoudili, že budeme následně schopni dostát svým závazkům. Nepochybně je dobře, že vzrůstá poptávka na zvyšování kvality života jednotlivce i společnosti. Jenže zatím to stále vypadá, že je preferováno materiálno před duchovnem, majetek před city. Starší generace vzpomínají na časy, kdy si byli všichni nějak blíž, radovali se společně, dokázali si různě vypomoci, poradit si... Nevadilo, že se koupala celá rodina jedenkrát týdně a všichni členové domácnosti se postupně vykoupali ve stejné vodě, do školy a práce se chodilo i několik kilometrů pěšky, měli jen jedny boty...cítili se dobře, i když třeba už odpoledne nebyl k dostání chleba, na základní potřeby se stály fronty, mandarinky byly spíše jen o adventním čase a mnohdy jen na příděl... Mnohým dětem připadá, že jejich prarodiče snad zažili středověk. V materiální stránce jsme zaznamenali velký vzestup, ale co naše duševno? Nikdo na nikoho nemá čas, pospícháme tam či onam, ženeme se kamsi a za čímsi a podstatné nám uniká. Kam zmizel úsměv, pocit radosti, štěstí, sounáležitosti, spokojenosti...? Proč by mělo v tomto případě platit něco za něco a nemohli bychom mít obojí současně? Že by majetek tolik svazoval a zavazoval? Pachtíme se proto, abychom se měli líp, nebo máme jen zkreslené představy? Naši zastupitelé nás vyzývají, abychom se vyjádřili k tomu či onomu, aby se zbytečně nebudovalo něco, co později bude jen na obtíž. Jsme tu doma, a doma se máme cítit ze všech míst světa nejlépe a nejbezpečněji. Tak proč neříci, co chceme a co jsme ochotni pro to udělat? Sdělení pana Mensy, že naše obec bude letos hospodařit se schodkovým rozpočtem, a přesto pomýšlí na záchranu kina, jehož návštěvnost je již několik let mizivá, a opět na popud výzvy pana starosty Zosera se uvažuje o výstavbě tělocvičny pro základní školu, kterou navštěvuje kolem 200 dětí tedy cca dětí v jednom ročníku, nepochybně vyburcovalo nejednoho čtenáře k zamyšlení. (Jde snad o protimluv? Nemyslí nebo myslí naši zastupitelé v dnešní době PERMONÍK 3 A co začít z jiného konce? na příští generaci? Budeme jim v budoucnu lát či blahořečit?) Jenže kolik čtenářů se skutečně ozvalo? Uvidíme v tomto či příštím čísle Permoníku. Bude ale jen a jen naše škoda, pokud Permoník zůstane jen u tradičního počtu přispěvatelů. Vždyť nejde o slohové cvičení, ale o vyslovení názoru. A pouze diskuse může vést ke spolupráci a pokroku. Určitě není vhodné dopustit chátrání další budovy v obci ve všech třech obcích je dosud takových bohužel několik. Má se skutečně pomýšlet na nové stavby, když nemáme prostředky a síly na údržbu či dokonce zvelebení stávajícího? K čemu jsou dotace na stavbu či zařízení, když chybějí prostředky na údržbu a provoz? Nabídka by měla jít ruku v ruce s poptávkou. Nikdo odjinud nám kvalitně nemůže poradit, jak naše zařízení využít, když nezná naše požadavky a zvyklosti. Což takhle začít z jiného konce? Zaměstnat kohosi akčního, kdo by pro všechny 3 obce vymýšlel různé společné akce turistické, společenské, sportovní..., nadneseně s cílem, že každý den se můžeme z něčeho a s někým radovat. Akce by se třeba střídavě pořádaly za tu a příště za druhou obec, aby nevznikl snad pocit, že některá obec je více protěžována, když pracovník je placen všemi obcemi. Jsem přesvědčena, že mnoho báječných nápadů čím a jak zaujmout dříme v hlavách mnohých našich spoluobčanů, jen nemají sílu či čas je realizovat. Třeba by takovýto styčný důstojník pomohl s jejich realizací. Domnívám se, že víc než cokoli jiného potřebujeme pro něco nadchnout, zvednout z křesla od TV či PC. Třeba by se časem vytvořila různá sdružení, spolky nadšených spoluobčanů, kteří by pak dokázali říci, co potřebují a chtějí. A dost možná pak přijde poznání, že by se budova kina, která leží pomyslně mezi všemi obcemi, mohla stát jakýmsi kulturním a společenským centrem našich tří obcí s dopravní obslužností v těsném sousedství. Co se týče tělesné výchovy žáků naší školy, postrádám vyjádření či přímo konkrétní požadavek pedagogů a žáků školy. Možná ale preferují jiné činnosti. Ať bude stavba podpořena či nikoli, nějaký čas potrvá, než budou moci nových prostor školáci využít. Bohužel stoupá počet lidí s vadným držením těla, vadnými pohybovými stereotypy. Nyní apeluji na nás všechny naučme se považovat za samozřejmost každý den se protáhnout, zacvičit si, dbát na správné držení těla. K tomuto účelu je naše malá tělocvična při průměrném počtu žáků na třídu dostačující. Děti by se také měly naučit, že lze volit sportovní aktivity v závislosti na ročním období a počasí. Už nyní může škola využít sportoviště v Dolním Podluží, Jiřetíně pod Jedlovou, omezeně pro počasí i koupaliště, lyžařského areálu na Jedlové, v Horním Podluží, objevit kouzlo běhu po lesních cestách, běžkování... Lze využít i bazénu v Rumburku a Varnsdorfu, sportovní haly v Krásné Lípě, Varnsdorfu, Rumburku. Lze např. přispět (klidně v celé výši) z obecních rozpočtů dětem na cestu i vstupné šetříme tak a ještě rozšíříme dětem obzor. Posílení dozoru k pedagogovi by mohlo být např. zabezpečeno pracovníkem zaměstnaným obcemi pro pořádání společenských akcí. O něco náročnější by asi byla úprava rozvrhu hodin, protože by si vyžádaly přesuny na a ze sportoviště další vyučovací hodinu. To jsou jen drobné nápady. Dosud nám ale nikdo nesdělil, byť se jedná jen o znovu nastolený záměr, jakou měrou by nově vybudované zařízení bylo školou využíváno? Jak velkou částkou zatížíme každoroční obecní rozpočty provozem takového zařízení? Stojí za to zhoršovat obecní rozpočty stavbou a provozem dalšího sport. zařízení, když v okolí jich je několik, jsou závislá ve velké míře na sponzorování obcí a zdaleka nejsou využívána tolik, jak si tvůrci projektů představovali? Jak velký zájem mládeže je o mimoškolní sportovní aktivity v naší obci? Na závěr chci jen připomenout, že naše populace stárne. Jaké vyžití nabízíme seniorům dnes a co je plánováno do let příštích? Byť naše možnosti jsou na první pohled skromné, máme možná víc, než si myslíme. MUDr. Lenka Martinková Děti z Podlužánku při hře Cesta za zajíčkem, foto M. Zoserová

4 4 Společné jednání zastupitelů II Na přelomu měsíce března a dubna se po více jak dvou letech sešla opět naše zastupitelstva z Horního Podluží, Dolního Podluží a Jiřetína již podruhé, aby spolu jednala o problémech, které by bylo možné řešit společně. V roce 2009 se u nás z celkového počtu 25 zastupitelů sešlo 19, nyní zásluhou členů z Horního Podluží ( nebyli usnesení schopni ) nás bylo 16. Malý autobus objednaný Dolním Podlužím nás nejprve odvezl do Krásné Lípy, kde jsme si prohlédli sportovní halu, na jejíž ploše lze hrát tenis (dva kurty) nebo odbíjenou, malou kopanou, Poté jsme navštívili nedaleko stojící bývalé kino, které po rekonstrukci slouží nejenom původnímu účelu, ale pořádají se zde další kulturní akce jako plesy, různé oslavy, setkávají se zde členové různých spolků. Takovéhoto širokého využití objektu bylo dosaženo po celkové rekonstrukci, při které 2/3 původního šikmého hlediště bylo přebudováno na dvě mimoúrovňové rovné plochy. Tím byl vytvořen prostor nejenom pro diváky kina, ale i rovné plochy pro umístění stolů a taneční parket. Rekonstrukce dle názoru mnohých velmi zdařilá a prostorově možná i v zařízení současného kina v Dolním Podluží. Po této prohlídce jsme odjeli do Chřibské, kde nás přivítal pan starosta J. Machač s místostarostou J. Nepovímem. Zde jsme si na náměstí v I. patře objektu obecní restaurace prohlédli taktéž zrekonstruovaný kinosál na víceúčelový sál. Po provedené prohlídce jsme PERMONÍK Květen 2012 v prostorách sálu déle jak hodinu diskutovali na téma, co se společným kinem a co s nevyhovující tělocvičnou v naší taktéž společné Základní škole v Dolním Podluží. Distributoři filmů v letošním roce končí s půjčováním jednotlivých titulů na 35 mm celuloidovém svitku. Z tohoto důvodu je nutné zhruba za 2 mil. Kč zakoupit nové promítací zařízení. Díky aktivitě letitého mecenáše zmíněného kina Karla Vojty se podařilo získat obci dotaci na nákup digitálního promítacího zařízení. Zmíněný mecenáš k této dotaci přidal ještě své peníze a peníze sponzorů. Když k tomu přičetl schválený vklad obce Dolní Podluží, scházelo 400 tis. Kč. Na společném jednání jsme se dohodli, že bez ohledu na počet obyvatel (H. Podluží 770, Jiřetín 620) požádáme naše zastupitelstva v každé ze zbývajících obcí o příspěvek ve výši 200 tis. Kč. Tak se také stalo a naše zastupitelstvo den poté, co stejnou částku příspěvku odsouhlasilo zastupitelstvo v Horním Podluží, tuto částku schválilo též. Schválilo ji jako dar obci s tím, že požaduje v letošním roce realizaci i druhého kroku. Tím je zajištění zpracování minimálně studie rekonstrukce celého objektu, na které by mělo navázat územní rozhodnutí a poté stavební povolení, které by mělo být vydáno nejpozději v průběhu roku 2013 tak, aby obec mohla na rekonstrukci objektu požádat o dotaci. V případě, že budou uvedené kroky splněny, bude výše zmíněná částka sousední obci darována. Doufám, že uvedené společné problémy se podařilo opět oživit a že na společném jednání dohodnuté kroky budou plněny tak, abychom se dočkali nejenom moderní promítací techniky, ale v budoucnu i sálu, kam se na obecní ples nebo jiné podobné akce vejde alespoň 150 občanů. Sál o takovéto kapacitě měla ještě nedávno každá z našich obcí, ale to bývalo. V souvislosti se sportovní halou tělocvičnou bylo domluveno pokračování v zajišťování údajů o provozních nákladech takového společného zařízení tak, abychom v letošním roce byli schopni rozhodnout o velikosti stavby a jejím technickém vybavení. Text a foto Josef Zoser, starosta Jiřetína pod Jedlovou Promarněná příležitost Stejně jako pan Mensa otevřel v minulém čísle Permoníku diskusi k problematice kina v Dolním Podluží, tak i já bych rád znal názory našich občanů k otázce provozování koupaliště u Slávie v Horním Podluží. Není tajemstvím, že toto koupaliště léta provozuje a udržuje na základě nájemní smlouvy obec. Přestože je to pro nás starost navíc, byl jsem přesvědčen o tom, že je v zájmu obce ho udržovat a vylepšovat. Činí tak naprostá většina obcí a měst, protože je to ztrátová záležitost, ale pro lidi potřebná. Je to podobné jako mít na starost divadlo nebo kino. Vaše minulá zastupitelstva souhlasila s provozováním koupaliště. V akčním plánu obce se dokonce odsouhlasila rekonstrukce a modernizace celého areálu. Byla proto zpracována projektová dokumentace na výstavbu nových moderních sociálních zařízení. Podařilo se získat dotaci ve výši 600 tisíc Kč, přičemž celkové náklady by činily cca 750 tisíc Kč. Po volbách se ale začaly s příchodem nových zastupitelů měnit názory a postoje k tomuto projektu, a tak celá snaha skončila v šuplíku. Museli jsme se zříci 600 tis. Kč z dotačního titulu, oželet 80 tis. Kč za přípravu projektu a vzdát se možnosti, která se už nemusí opakovat. Bylo to pro mne skličující a útrpné, protože sehnat dotaci na podobné projekty není opravdu jednoduché. Zatímco jiné obce natahují k podobným příležitostem ruce, my se jich dobrovolně vzdáváme. Některým zastupitelům, odvolávajícím se na naše občany, vadilo, že se sociálky budují na soukromém pozemku. Druhým důvodem bylo to, že majitel areálu nechtěl přistoupit na zřízení věcného břemene, které by zajistilo nevypovězení smlouvy po dobu pěti let, čímž bychom se vyhnuli riziku vrácení dotace v případě předčasného vypovězení smlouvy. V tomto bodě s nimi musím souhlasit. Pokud obec někde investuje statisíce, tak musí mít jistotu, že výhledově nebude tato investice znehodnocena. Nevěřím však, že by našim občanům tolik vadilo, že by se sociální zařízení mělo stavět na soukromém pozemku, protože by jistě přivítali kulturnější zařízení, které by sloužilo i jim. Navíc obec čerpá v zimním období z koupaliště vodu na zasněžování sjezdovek. Bez této možnosti mohou nastat při provozu lyžařského areálu komplikace. Z mého pohledu by tedy mělo být v zájmu nás všech i nadále se o takto krásný areál starat a provozovat jej. Plánoval jsem opravit oplocení a zajištění ještě čistší vody. Zdroj je již vytipován. To byly, ale podotýkám mé představy a názory. Bohužel čím dál tím víc zjišťuji, že v těchto představách zůstávám osamocen. Nedaří se mi zastupitele přesvědčit o celkovém přínosu provozování koupaliště. Jsem z toho již značně otráven a unaven. Proto bude ukončena nájemní smlouva na pronájem koupaliště. Obec by jej měla využívat jen na čerpání vody pro zasněžování lyžařského areálu. Za jakých podmínek bude ještě předmětem jednání mezi obcí a majitelem panem Rostislavem Vondrou. Mrzí mne, že to takto dopadlo, protože jsem na záchranu tohoto areálu obětoval opravdu mnoho času a energie. Nedá se však nic dělat, život jde dál. Snad se mými vizemi bude zabývat majitel areálu a snad bude koupaliště v budoucnu ještě atraktivnější a více navštěvované. To si opravdu přeji už jenom z úcty k těm, kteří ho před cca 80 lety vybudovali. Karel Kopecký, starosta

5 Květen 2012 PERMONÍK 5 Vážení občané, málo kdo z Vás ví, že jsem místopředsedou Spolku pro obnovu venkova Ústeckého kraje. Snažíme se bojovat za lepší a kvalitnější život na venkově. Mohl bych uvést, co všechno pro to děláme, ale myslím si, že postačí, když zveřejním dopis našeho předsedy Eduarda Kavaly. Je dostatečně vypovídající. Karel Kopecký, starosta Horního Podluží Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Přihlaste své potravinářské výrobky do III. ročníku soutěže Regionální potravina Ústeckého kraje! Soutěž probíhá každoročně v jednotlivých krajích ČR. V Ústeckém kraji ji letos organizuje Místní akční skupina Šluknovsko ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR, Státním zemědělským intervenčním fondem a Okresní agrární komorou v Mostě. Cílem této soutěže je podpořit malé a střední potravinářské provozy a nejlepším potravinářským výrobkům, které budou splňovat požadované parametry, udělit značku Regionální potravina Ústeckého kraje. Výrobci potravin, kteří patří do skupiny malých nebo středních podniků a jejich výrobek je zcela vyroben na území Ústeckého kraje a je nejméně ze 70% vyroben z tuzemských surovin, mohou své výrobky přihlašovat do soutěže Regionální potravina Ústeckého kraje. Termín příjmu žádostí je do 15. června Přihlášku do soutěže pro jednotlivé výrobky mohou výrobci potravin zasílat na adresu MAS Šluknovsko, ul. Boženy Němcové 476, Varnsdorf v zalepené obálce s označením Regionální potravina Ústeckého kraje. Přihlášku je možné doručit také osobně na uvedenou adresu nebo zaslat elektronicky na Při všech způsobech doručení je důležité dodržet termín příjmu žádostí, tj Metodiku a přihlášku s přílohami najdete na webových stránkách www. mas-sluknovsko.cz a Hodnotitelská komise bude zasedat na výstavišti v průběhu Zahrady Čech v Litoměřicích 28. června Přihlášené výrobky je nutné dodat dne od 9:00 do 15:00 hodin a výrobky s krátkou dobou spotřeby dne v době od 7:30 do 8:30 hodin na adresu: Krajská agentura pro zemědělství a venkov, Velká Krajská 44/1, Litoměřice. Věříme, že tato soutěž podpoří zájem českých spotřebitelů o kvalitní regionální potraviny a přispěje ke zvýšení prodeje těchto potravin. Za organizátory soutěže Ing. Eva Hamplová, předsedkyně MAS Šluknovsko Kateřina Kudlová, MAS Šluknovsko

6 6 PERMONÍK Květen 2012 MATEŘSKÁ ŠKOLA PODLUŽÁNEK DOLNÍ PODLUŽÍ Akce projektu Společná budoucnost 3 Vítání jara Kamarády z neugersdorfské partnerské školky jsme pozvali na Vítání jara. Společně jsme si zazpívali, zatančili a hráli hry na jména. Naučili jsme se německou písničku o jaru Kuck-kuck, vyrobili si krásné jarní kšilty a pohráli si na zahradě. Z projektu byla hrazena doprava dětí a občerstvení. Velikonoční tradice v Hartau I tento rok jsme se vydali s dětmi do Hartau, abychom poznali tradici Velikonoc německých, polských a českých dětí. Každý národ předvedl svou tradici. Naše děti vybavené pomláskou, barvenými vejci a perníčky, polské děti s tradiční zdobenou větvičkou posvěcenou v kostele a německé děti se svou cestou za stálým mládím. Každý si nabral vodu z potoka a musel bez mluvení dojít k jeho konci. Tam proběhly soutěže (nesení vajíčka na lžíci, kutálení vajíčka do dálky, hledání odměny od zajíčka...). Po dobrém obědě se děti mohly svést na koňském spřežení a zazpívat si německé písničky s kamarády. Akce projektu Společná budoucnost 3 Cesta za zajíčkem 30 dětí z naší partnerské mateřské školy jsme pozvali na naši Cestu za zajíčkem plnou úkolů. Zazpívali jsme si společně písničky, zopakovali si názvy stromů, zvířat a jarních rostlin v obou jazycích, zahráli si hru Zajíček ve své jamce, nesli vajíčko na lžíci... Na závěr naší cesty nás čekalo sladké překvapení od zajíčka pro každého. Poté jsme si ve školce po výborné svačince hráli, vyráběli zdobené vajíčko, zdobili perníčky a malovali zajíčky z překližky. Německé děti u nás zůstaly až do odpoledne, a tak jsme si po dobrém obědě společně odpočinuli u německé pohádky. Z projektu byly hrazeny obědy pro německé děti, doprava a občerstvení. Vyhlášení soutěže o nejkrásnější Velikonoční výzdobu Vyhlásili jsme pro děti soutěž o to, kdo přinese nejhezčí velikonoční výzdobu. Nebyla žádná omezení, a tak se nám školka rozzářila krásnými věnečky, květináčky a hnízdy. Děti pomáhaly maminkám s vyráběním a zasloužily si tak diplom a dáreček. Děkujeme všem rodičům, kteří si našli na společné vyrábění čas. Divadlo Já jsem muzikant Paní Čemusová nás naučila prostřednictvím jednoduché pohádky poznávat hudební nástroje a jejich interpretační možnosti. Děti si opět společně zatančili a zazpívali. Zahájení plavecké výuky V rumburském plaveckém bazénu jsme s dětmi zahájili plaveckou výuku. Rozhodli jsme se, že na plavecký výcvik budou dojíždět všechny děti z naší mateřské školy. První den si děti mohly pohrát a zaskotačit s různými pomůckami a hračkami. Zkoušely se potápět a skákat do vody. Paní lektorka sledovala, jestli se některé děti nebojí, a byla překvapena, že ani ti nejmenší nemají vůbec strach. Těšíme se na další hodinu, kdy se budeme učit bublat do vody. Akce projektu Společná budoucnost 3 - Hrací den Neugersdorf Vydali jsme se s dětmi do naší partnerské mateřské školy na hrací den. Rozhodli jsme se zůstat až do odpoledne. Protože v naší školce nemáme tělocvičnu, připravili si pro nás paní učitelky cvičení a různé opičí dráhy. Některé děti se mezitím střídaly u stolečku experimentů, kde si vyzkoušely pokusy s vodou nalévaly vodu baňkami, vlévaly pipetou barvu a pozorovaly, co se stane. Vyzkoušely si také, které předměty plavou a které se potápí, a naučily se kouzlo přinutit kancelářskou sponku, aby plavala. Další dvě děti se střídaly v dílně, kde vrtaly, zatloukaly hřebíky a řezaly pilou itong. Celou tuto dobu byly děti pouze s německou paní učitelkou, které musely porozumět. Když jsme docvičili, tak jsme si pohráli ve třídách a na zahradě, naobědvali se a vyrazili na Bismarkovu věž. Průvodkyně nám o věži pověděla základní informace a nechala nás vystoupit nahoru na ochoz. Dětem se den plný zážitků moc líbil a už se zase těší na své německé kamarády. Divadlo 4 živly Pro veliký úspěch a u příležitosti Dne Země jsme se rozhodli opět shlédnout divadelní představení o čtyřech živlech. Děti si zopakovaly, jak chránit přírodu, dbát na pořádek a klid v lese a starat se o čisté ovzduší. Podívali jsme se na pokus s ohněm a vzduchem a zazpívali si mnoho známých písní. S divadlem jsme se rozloučili písničkou Chválím tě, Země má. Zápis do MŠ V naší mateřské škole již proběhl zápis do mateřské školy. Přišlo více dětí, než máme volných míst. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dětí se rodiče dozví na vývěsce dne Každé dítě tu bude uvedeno pod svým registračním číslem, které obdrželo v den zápisu, a rodiče se tak dozví, zda bylo či nebylo přijato. Tato vývěska bude umístěna na dveřích MŠ, na obecním úřadě a na našich internetových stránkách. Těšíme se v září na nové kamarády. Text a foto Monika Zoserová Půjčky z fondu rozvoje bydlení JIŘETÍN p/j Zastupitelstvo Obce Jiřetín pod Jedlovou ve smyslu Opatření č. 1/2010 vyhlašuje výběrové řízení k poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení pro rok Půjčka je určena majitelům soukromých domů na území obce Jiřetín pod Jedlovou ke zlepšení úrovně bydlení. Zapůjčená částka může dosáhnout maximálně 50 % hodnoty celkových nákladů na stavební práce nebo pořízení nemovitosti. Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat. Maximální výše úvěru pro jednoho žadatele činí Kč (tj. vlastníka, spoluvlastníka, vždy na jeden bytový nebo rodinný dům nebo na jeden byt). Z Fondu se poskytují tyto druhy pů jček: p.č. Název, účel půjčky Splatnost Úrok Horní hranice 01 Obnova střechy (krytina, dřevěné a plechové konstrukce) 4 roky 4% ,-/dům 02 Oprava fasády včetně klempířských prvků 4 roky 4% ,-/dům 03 Výměna oken 3 roky 4% ,-/byt 04 Zateplení obvodového pláště (minimálně 50 % plochy obvodových zdí) 3 roky 4% ,-/dům 05 Střešní nástavba, půdní vestavba bytů nebo vestavba bytů do nebytových prostor 4 roky 4% ,-/byt 06 Instalace tepelného čerpadla, zřízení plynového nebo elektrického nebo jinak 3 roky 4% ,-/dům ekologického (štěpky, peleta) vytápění ve stávajícím domě nebo při nové výstavbě k trvalému bydlení 07 Instalace nového oplocení pozemku patřícímu k objektu využívanému k trvalému 2 roky 4% ,-/dům bydlení 08 Nákup obecního domu 4 roky 4% ,-/dům Žádost o úvěr musí vždy obsahovat následující údaje: a) jméno žadatele b) adresu bydliště c) přesné označení budovy nebo stavby adresa, č. popisné, č. parcely doklad o vlastnictví domu či stavby vyjádření památkářů u objektů, které se nachází v památkové zóně stavební povolení nebo jiný doklad o povolení stavebních úprav vydaný Stavebním úřadem ve Varnsdorfu, pokud to vyžaduje stavební zákon d) předběžnou dohodu s dodavatelem akce s určením předběžné ceny, v případě provedení svépomocí odhad nákladů e) přesný popis účelu, na který je půjčka požadována, a požadovaná částka f) doklad o pojištění nemovitosti g) doklad o schopnosti žadatele splácet poskytnutou půjčku (potvrzení o příjmech) h) stanovení záruky za poskytovanou půjčku (ručitel, zástavní smlouva, dohoda o uznání dluhu) Žádosti se přijímají pouze na formulářích obecního úřadu. Termín podání žádosti je pouze do

7 Květen 2012 PERMONÍK 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLNÍ PODLUŽÍ Březen a duben v ZŠ Dolní Podluží Ohlédněme se ještě za krásným jarním měsícem březnem. Na I. stupni proběhla pěvecká soutěž Skřivánek a na II. stupni se odehrál projektový den Člověk a zdraví. Skřivánek Ve středu 14. března 2012 se konala pěvecká soutěž Skřivánek. Většinou se jí účastní pouze žáci I. stupně, tentokrát se ale do soutěže zapojily i dvě žákyně z II. stupně. Celkem soutěžilo ve zpěvu písní 20 žáků. Slyšeli jsme písničky lidové i umělé, někteří překvapili i písněmi velmi dlouhými a náročnými. Všichni soutěžící dostali za odvahu sladkou odměnu, nejlepší z nich si odnesli větší cenu. Byli to: Lukáš Zoser, Anička Ryšavá a David Mann z 1. třídy, druháci Terezka Hlaváčiková, Pepa Thieme a Karolínka Hroníková, ze 3. třídy Verunka Hroníková, Marcelka Hamplová ze 4. třídy a páťák Matěj Čapek. Velmi pěkně zpívaly a cenu si odnesly také žákyně II. stupně Bára Mannová a Nikola Burešová. Projektový den Člověk a zdraví Dne proběhl na II. stupni ZŠ Dolní Podluží další projektový den Člověk a zdraví. Skupiny žáků měly možnost pracovat a získat nové informace na pěti stanovištích. Na stanovišti Zdravá výživa si žáci připravili ovocné a zeleninové saláty, na stanovišti Lidské tělo - I. pomoc se seznámili s ošetřením zlomeniny, popáleniny, poraněného oka, hrudníku a viděli jak postupovat v případě bezvědomí. Zde odborně pomáhali též žáci 9. třídy. Stanoviště Sportem ku zdraví umožnilo žákům zasportovat si ve sportovním areálu Dolní Podluží, na stanovištích Zdravá výživa a Osobní bezpečí měli také možnost získat body za vědomosti již nabyté. V okruhu zdravé výživy pracovali žáci na interaktivní tabuli a ve vědomostním závěrečném testu se nejlépe umístily dívky M. Chalupová, M. Koubová, K. Krupková, M. Matyásková. Na stanovišti Osobní bezpečí si žáci procvičili a vyzkoušeli dopravní testy, ve kterých se nejlépe umístil Lukáš Kudla. Den byl příjemný a umožnil výuku i trochu jinak. Velikonoční odpoledne V úterý 3. dubna se konalo již tradiční Velikonoční odpoledne. Program začal v jarně nazdobené tělocvičně vystoupením žáků ze zájmových kroužků. O výzdobu se postarali žáci II. stupně se svými učitelkami. Diváci si poslechli písně malých flétnistů, vystoupily dvě skupiny kytaristů a děti z hudebně pohybového kroužku. Po vystoupení byli všichni návštěvníci zváni na dílničky. Nesmělo chybět tradiční pletení pomlázek ani zdobení voňavých perníčků. Děti se mohly zabavit malováním sádrových odlitků a dospělí si vyzkoušeli zdobení vajec vyvrtáváním dírek. K zakoupení byly nazdobené perníky s velikonoční tematikou či nejrůznější jarní dekorace. Mnozí měli zájem o tombolu, kterou uspořádala paní Markéta Čapková. Výtěžek z tomboly věnovala žákům školy na výtvarné pomůcky, za což jí patří velký dík. Paní Čapková s přáteli také všechny návštěvníky zvala na voňavé občerstvení, nabízela jidáše, mazance, domácí chléb aj. Děkuji všem, kteří si udělali čas a přišli se podívat a velikonočně naladit. Výlet turistického kroužku Turistický kroužek zavítal v sobotu 14. dubna na zámek do Benešova nad Ploučnicí. Kromě dobré nálady nás ten den provázelo i krásné slunečné počasí. Po klidné cestě vlakem jsme navštívili Dolní benešovský zámek, kde jsme vyslechli velmi pěkné vyprávění paní průvodkyně. Zámek byl ještě velikonočně vyzdoben. Děti si zakoupily upomínkové předměty a pak jsme se vydali na prohlídku náměstí. Sladkou tečkou výletu byla návštěva cukrárny s velmi dobrou zmrzlinou a výbornými zákusky. Potěšilo nás, že paní prodavačky pochválily děti za pěkné a slušné chování. I. Neumannová, M. Hobzová Foto: učitelé ZŠ Více fotografií na Volby do školské rady Stávající školské radě skončilo volební období. Všem patří poděkování za práci a čas, který věnovali škole a problémům, které bylo potřeba řešit. Školská rada pracovala ve složení: Lenka Koutná, Pavla Petružálková, Ivana Neumannová, Kamil Nováček, Mgr. Jiří Ulrich. Ve dnech 16. a 17. dubna 2012 se konaly volby členů pro volební období Za skupinu zákonných zástupců nejvíce hlasů získaly paní Pavla Petružálková a Petra Frančová. Za skupinu pedagogů byli zvoleni paní Ivana Neumannová a Mgr. Jiří Ulrich. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, těmi jsou paní Marie Pásková a Ing. David Nejedlý. Všem nově zvoleným členům gratuluji. Mgr. M. Hobzová, předsedkyně ŠR Podlužský rej čarodějnic DOLNÍ PODLUŽÍ V sobotu 28. dubna jsme navzdory tradici, kdy se čarodějnice pálí poslední dubnový den, u nás v Dolním Podluží jsme svou čarodějnici upálili. Tak jsme se definitivně rozloučili se zimou a přivítali jaro, které jak se zdá, se opravdu vydařilo. Byl krásný slunečný a velmi teplý den, který přímo vybízel k posezení a veselým hrám a soutěžím našich dětí. Zábava se konala již pošesté, opět na hřišti,,u Barešů. Účast byla jako vždy veliká. Sešlo se na padesát dětí všech věkových kategorií a k naší spokojenosti jsme mohli konstatovat, že obliba námi připravovaných akcí se stala již vítanou tradicí v naší obci. Byly připraveny soutěže pro malé i velké a každý, kdo se jich zúčastnil, dostal sladkou odměnu za svůj výkon. Děti se snažily a střelba, kuželky, kopaná na branku, hod do koše, přenášení balónků a jiné hry je velice bavily. Na závěr se většina dětí snažila svou představu čarodějnice namalovat. A že se jim to povedlo. Všechny jsme podarovali za jejich výkon. Poté následovalo zapálení hranice. Čarodějnice byla obětována s přáním, aby si zimu a špatné počasí vzala s sebou. Když se plameny zmírnily, děti se vrhly na opékání buřtů. Se zapadajícím sluníčkem se ti malí postupně odebírali spokojeně domů a zábava pokračovala. Po setmění jsme příjemný večer zakončili ohňostrojem. Na závěr jsme se i s přítomnými rodiči shodli na tom, že se tato akce opravdu vydařila. Děti nás odměnily svými spokojenými úsměvy a my jsme byly rádi, že se naše představy a přání úspěchu celého zábavného odpoledne splnily. Věnovali jsme na jeho přípravu mnoho času a sil, kterých však nikterak nelitujeme. Jak jsem již několikrát ve svých článcích podotknul, spokojenost našich dětí je pro nás tou největší odměnou. Chtěl bych jako vždy poděkovat všem, kteří se na celé akci podíleli jak přípravou, tak finančně, či nás obdarovali. Celá parta lidí kolem Osadního výboru Dolní Podluží, děvčata z Českého červeného kříže Dolní Podluží, které byly spolupořadatelky a velice nám pomohly. Řeznictví Vohnout a Žítek, které věnovalo 100 buřtů, paní Červinková a ostatní ženy za skvělé koláče, p.macháček za dřevo na hranici, firma S am za zapůjčení WC, Obecní úřad Dolní Podluží za zapůjčení stolů a stanu i za finanční pomoc, Jožinovi od Pomníku za občerstvení a všem ostatním, kteří nám pomohli. Všem moc děkujeme! Pavel Mensa, Osadní výbor D. P. Mgr. Jana Krupková, Český červený kříž D. P.

8 8 PERMONÍK Květen 2012 Nedožité devadesátiny včelařské legendy z Jiřetína pod Jedlovou Ladislav JANOŠEK se narodil v moravské Kelči jako třetí syn válečného invalidy. Z rodného domečku měl přímo před očima výrazný beskydský vrchol, bájný Radhošť. Když otočil pohled k jihozápadu, zde se tyčí jedno z nejvýznamnějších poutních míst Moravy, horská kupa Svatý Hostýn s poutním chrámem Panny Marie Svatohostýnské, kam směřují každoročně velké poutě, např. myslivecká, včelařská, muklovská a jiné. V Kelči navštěvoval obecnou školu. Mimo jiné ho učil náboženství mladý katecheta, pozdější kardinál a primas český Mons. František Tomášek. Zde se také poprvé setkal se svou celoživotní zálibou včelařením, když pomáhal u včel panu řídícímu Vojtěchu Jasnému st. (za druhé světové války umučen v koncentračním táboře). Byl otcem známého filmového režiséra Vojtěcha Jasného ml., autora filmu Všichni dobří rodáci. Film čerpá z poválečných let, z období kolektivizace. Děj i hlavní postavy jsou autentické. Když se film promítal v televizi, vzpomínám, jak tatínek o jednotlivých osobách vyprávěl. Své včelařství později rozvíjel v učení u ševcovského mistra a včelaře na valašském Vsetínu. Když Československou republiku obsadila německá vojska a byl nastolen Protektorát Böhmen und Mähren, byl tatínek coby ročník 1922 totálně nasazen na nucené práce do říše. Vyprávěl, že do Jiřetína se dostal shodou okolností. Když vlak s mladými muži zastavil v Ústí nad Labem, ozvala se z amplionu výzva Achtung, achtung, hier ist Ausik. Vystoupí x zedníků, x zámečníků,... a také x obuvníků. Otec si uvědomil, že Ústí nad Labem bylo součástí Československa a usoudil, že by zde mohlo být i několik Čechů. To se ostatně potvrdilo, kdy po několika místech ve Varnsdorfu byl přidělen k ševcovskému mistru panu Zakouřilovi v Jiřetíně. Od té doby, to je od roku 1942 až do své smrti v roce 2008 byl Jiřetíňákem v pravém slova smyslu. Z jeho vyprávění mi zůstalo několik útržků vzpomínek, že v Jiřetíně byl nacionální přístup k němu coby Čechu velmi rozmanitý. Jedna část mladíků mu dávala jasně najevo svou árijskou nadřazenost, kdy ho například napadali, či se snažili ho vykázat z restaurace se slovy Raus du Böhmische Hunt! Naopak se našla skupina mladíků, kteří se s ním sblížili a samozřejmě se ho zastali. Osobně vzpomínám na jistého Waltera Zirnsteina, který často jezdil do Jiřetína na dovolenou z tehdejší NDR. Někdy trávil dovolenou u nás. V letech 1967 až 1969 se u nás zastavili i jiní z těchto mladíků, kteří žili v NSR. Vzpomínám, že to byli velmi srdeční a příjemní lidé. Navíc si v roce 1943 tatínek namluvil v Jiřetíně naši maminku. Zlomovým okamžikem rodičů byla žádost o sňatek. Museli absolvovat velmi ponižující prošetřování rasového původu na varnsdorfském gestapu. Z té doby nám zůstala památka, a to opisy rodných listů našich předků do třetího kolene. Nicméně svatba nebyla povolena a nejstarší syn se narodil v dubnu 1945 ještě za války. Samozřejmě, že to již byla labutí píseň Velkoněmecké říše. Rodiče se v květnu vzali. Pro zajímavost byla to první poválečná svatba v Jiřetíně. Byla tak brzy po válce, že se jí zúčastnili matčiny nevlastní sourozenci, kteří poté odešli do Německa, a široká rodina její matky jiřetínských Kotěrů. Naopak tatínka mrzelo, že se svatby neúčastnili jeho rodiče a sourozenci, kteří se v tak nejisté době těsně po válce pochopitelně báli cestovat z Moravy přes celé Čechy do poválečných Sudet. Jako jeden z mála Čechů byl otec okamžitě vtržen do velmi bouřlivé doby, kdy československá vláda přebírala moc nejen v Protektorátu, ale i v Sudetech. Vzpomínal, že převzetí moci i následný odsun proběhly v Jiřetíně na tu dobu poměrně klidně. Kromě nějakého rabování (například muzea v budově dnešní radnice) bez větších excesů. V té době mu byla udělena dvouplaketa Pražského povstání, kterou obdrželi někteří účastníci Pražského povstání a ti, co se zasloužili o řádné převzetí moci v Sudetech. Po válce byl tatínek národním správcem pobočky firmy Baťa v Jiřetíně. Firmu v roce 1948 převzalo družstvo JAS a později Obnova, u kterých pracoval coby vedoucí pobočky. Z této doby si ho někteří občané jistě pamatují. Po zrušení pobočky Obnovy, odkoupil zařízení původní dílny firmy Baťa. Dnes toto zařízení můžete vidět v jiřetínském muzeu. V šedesátých letech pracoval jako vedoucí skladník státních rezerv (síry) v bývalé šroubárně (dnes Eurogreen). Někteří mí vrstevníci a dnešní šedesátníci byli členy včelařského kroužku při základní devítileté škole, který tatínek vedl. Byl rovněž aktivním členem Českého svazu včelařů. Za tuto činnost byl častokrát oceněn plaketami, odznaky a diplomy. Dodnes slýchám jen kladná hodnocení tatínka od včelařské veřejnosti. Naposled byl oceněn plaketou a di- plomem Českého včelařského svazu u příležitosti 85. narozenin. Velmi si cenil toho, že když byl v Jiřetíně na návštěvě prezident Václav Havel v roce 1999, přijal od tatínka osobně dárek co jiného, než sklenici medu. Jako včelařská legenda měl tu smůlu, že jeho synové, které ke včelaření vedl, jsou silnými alergiky na včelí jed. Nicméně jedna stopa, i když s velmi malou aktivitou, tu zůstala. Jako jediný z široké jiřetínské větvě Janošků včelaří v Dolním Podluží jeho synovec Jaroslav. Úslovím Včelí med půl lékarny doma hned chci, jako dříve tatínek, doporučit lidem nákup medu od místních včelařů. V současné době se promítá v České televizi (ČT1) seriál Zdivočelá země. Musím konstatovat, že mé vzpomínky plus vyprávění tatínka, dávají autorovi panu Stránskému za pravdu. V každé době tu byly a jsou jak Maděrové, tak Hejlové či Šimáčkové. Naštěstí dnes, když žijeme v demokracii, nemusíme se bát o rodinu či dokonce o život. Máme právo i povinnost ukázat prstem na Hejla. Život je krátký! Usilujme, ať je naplněn a naše děti mají na co navázat. Těch pár let člověku přidělených, není třeba prohýřit či vzájemně proválčit, ale užít ve prospěch nové generace a přitom nezapomenout na minulost. Je mi líto, že z hesla pana prezidenta Havla Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí se stává pouhá fráze. Jako on neztrácím naději ani já, věřím nastupující mladé generaci, že si demokracii vyloží v její pravé podobě a nedovolí nějakým Hejlům či korupčníkům, aby ji znehodnotili či dokonce zničili. Za tichou vzpomínku na tatínka děkují bratři Janoškové. M. V. Janošek Loretánská noc Pátek 18. května od 19 do 22 h AREÁL RUMBURSKÉ LORETY Pro rodiče s dětmi je připravena řada hudebních vystoupení rumburských dětských pěveckých sborů, odehraje se benefiční koncert pražského souboru Ritornello pro klavichord z rumburského muzea a proběhne opožděná vernisáž výstavy fotografií Zaostřeno na Jizerky. Pro děti jsou připraveny tvořivé výtvarné dílny a čtení pohádek a pověstí. Zajištěn je prodej regionální literatury a občerstvení. Netradiční zpřístupnění barokní památky pořádá Římskokatolická farnost děkanství Rumburk a město Rumburk v rámci celorepublikového Festivalu muzejních nocí Akci podpořilo Město Rumburk a JVB Rumburk. Vstupné je 15 Kč. Více podrobností k programu Loretánské noci 2012 v Rumburku na Farmářské trhy konají se 12. května ve Starých Křečanech v rámci Hvězdicové jízdy od 13 hod. Počítá se s účastí asi osob. Zájemci o prostor k prodeji či zapůjčení stánku volejte Petr Heinrich nebo Termíny dalších letošních trhů jsou předběžně plánovány na 26. května. 23. června, 28. července, 25. srpna, 22. září, 27. října, 24. listopadu

9 Květen 2012 PERMONÍK 9 PŘIŠLO PO UZÁVĚRCE: Dobrá zpráva pro příznivce biografu v Dolním Podluží. Již zanedlouho začne biograf opět promítat, a to z digitálního formátu ve 2D i 3D projekci na novém přístroji od firmy Sony, který divákům nabídne nejvyšší kvalitu obrazu i zvuku proti ostatním kinům v okolí. Sledujte pozorně vývěsky a internet. Těšíme se na vaši návštěvu! Realizace tohoto projektu se uskutečnila díky pochopení a finanční účasti obcí Dolní Podluží, Jiřetín pod Jedlovou a Horní Podluží, dotaci z Ministerstva kultury ČR a sponzorských příspěvků (Ondřej Vyhnálek, Bohumil Bláha, Jiří Kraus a firem Ing. Karel Vojta, Hass a Eurogreen). Nezbývá nám, než poděkovat všem, kteří tento projekt podpořili. www. dolnipodluzi.cz Nová vyhlídka u vodní nádrže Chřibská TIP NA VÝLET Státní podnik Povodí Ohře, závod Terezín, se rozhodl zpřístupnit veřejnosti vodní nádrž v Chřibské formou vyhlídky na levém břehu hráze. Přístupová trasa bude označena od komunikace vedoucí k vodnímu dílu. Na trase budou umístěny informační tabule s mapami přístupové trasy a se zásadami chování v blízkosti vodní nádrže s pitnou vodou. Dále se upozorňuje, že v případě výrazného negativního ovlivnění provozu na vodním díle, při značném poškození majetku a znečišťování okolí (nejen ochranných pásem) bude trasa s vyhlídkou uzavřena. Okolí vodního díla včetně vyhlídky bude monitorováno kamerovým systémem se záznamem. Termín otevření vyhlídky je 1. června Vyhlídka bude zpřístupněna veřejnosti v letní turistické sezoně od do vždy od 8 do 19 hodin. vyhlídka přístupová trasa MĚSTSKÉ DIVADLO VARNSDORF Tel., zázn Tel Út v h KAŽDÝ DEN ŠŤASTNÝ DEN! Skup. C i volně Komedie nabízí svéráznou léčbu manželské nudy. Experiment s bigamií přináší řadu překvapivých a absurdních situací, které vyplazují jazyk na konvenční morálku, vytoužené štěstí však nepřinášejí. Spíš zvětšují zmatek a vedou ke krachu. Naštěstí nekončí jako tragédie, ale jako fraška, která se vysmívá kýčovitým představám o lásce. Autorem hry je Jann Tätte. Uvádí Divadlo A. Dvořáka Příbram. Hrají Bára Hrzánová, Libor Jeník, Helena Lapčíková, Zbigniew Kalina. Vstupné: 200, 190, 170 Kč. St v 9.30 h a ve h JEŽIBABY A ŽENICHOVÉ Skup. F, E i volně Dvě neposedné ježibabky Rozára a Bumbára by túze chtěly ženicha! Namísto hlídání malého brášky Ježourka zkoušejí kouzelná zaklínadla, kterými by si toho pravého přičarovaly. Ještě že je na blízku máma Košťalinda, která je pokaždé vytáhne z bryndy, pěkně je vyplatí a nakonec i poradí. Kdopak bude tím pravým ženichem? Možná, že i některý z diváků! Uvádí Divadlo MALÉhRY Brno. Vstupné: 45 Kč. Čt v h VEPŘO, KNEDLO, ZELO... Skup. A i volně VEPŘO, KNE- DLO, ZELO aneb Tři sestry a Pepan Komedie z kravína o touze uniknout z malého moravského venkova, symbolizovaného vepřovou se zelím, do velkého světa. Ola zklamaná životem, Irča plná nadějí, mírně opožděná Maruška a podivín Pepan vám odkryjí své touhy, radosti i strasti na pozadí bučících krav. Hru Daniely Zbytovské uvádí divadlo MALÉhRY Brno. Hrají: Daniela Zbytovská, Barbora Seidlová, Nikola Zbytovská, Josef Polášek j.h., J. Barin Tichý. Vstupné: 200, 190, 170 Kč. Čt v h VEČER STAROSTY na téma: Město a spolupráce s Úřadem práce St v h VERNISÁŽ SLUNÍČKO Zahájení výstavy obrázků dětí z MŠ Varnsdorf (převzato z Domeček Na Kopečku v Rumburku Evangelický kostel, Krásnolipská ul. Rumburk Kulturní program na KVĚTEN v 19 h Vítr ve vlasech Dva ojedinělí hudebníci na pódiu našeho kostelíka: plzeňská alternativní písničkářka Šošana a kytarista Pavel Pavlíček s tvorbou ryze autorskou. Vstupné 50 Kč v 19 h Dokument Závod ke dnu Promítání dokumentu režiséra Víta Janečka, který natočil aktuální snímek zevrubně zkoumající práci jako fenomén. Nezaměstnaní dělníci i sociolog Jan Keller přemítají o alternativní společnosti v 19 h Posezení s komínáři Komínář není kominík, i když je často ještě více ušpiněný. Podívejte se s námi na svět z výšky a s nadhledem. Posezení s vyprávěním a projekcí neobvyklých pohledů do našeho kraje s nejaktivnějšími komínáři v naší republice, přinejmenším v nejsevernějším výběžku v 19 h Vanuatu V srdci Tichomoří, kde znějí tam- -tamy, oživají sopky a mladí muži skládají zkoušku z dospělosti skokem z bambusové věže na liánách, kde moře je plné barevných ryb, černí domorodci s širokými úsměvy a navíc všude voní kokos a výborná káva... To vše je Vanuatu! Fotky s vyprávěním zážitků Marka, Kláry a Emekeho EMK v 19 h Koncert Jany Vébrové Písničkářka s expresivním hlasem a širokou harmonikou. Vystoupení jsou většinou velmi intenzivní a zanechávají v posluchačovi hlubokou stopu. Přijďte se zaposlouchat do jejího hlasu, který je v některých polohách něžný a v jiných tak drásavý, že Vám týden nebude scházet na zádech drbání. Vstupné 50 Kč. Změny v programu vyhrazeny Vstupné na akce 40 Kč (studenti a senioři 20 Kč) OTEVŘENO st ( h) k posezení u kávy, čaje a jiných lahodných nápojů, rozjímání s vodními dýmkami, Rumburk, Krásnolipská ul. Na Kopečku,vedle Evangelického kostelíku

10 10 PERMONÍK Květen 2012 Z HISTORIE Historický vývoj Podlužska Za spolek DOMOVINA připravuje O. Liška 10. pokračování Po tomto, pro Jana z Wartenberka prohraném boji, mělo město Žitava na čas klid a Tolštejn začal se žitavskými vyjednávat. V září roku 1428 táhl znovu husitský voj okolo Tolštejna do Lužice, veden hejtmanem Karlovcem. Pod jeho velením byl opět na čele jízdy Jan z Wartenberka. Okolí města Löbau zpustošeno a město obleženo. Husitská vojska se však okamžitě stáhla, jakmile se blížila vojska žitavských. Jan z Wartenberka při ústupu vedl své jezdce na Chrastavu, kde však 16. listopadu utrpěl velikou porážku. Jan z Wartenberka se svým synem Ralsko, sídlícím na Ralsku u Mimoně, se zúčastnili jako vojevůdci husitského tažení na Lužici v r Města Löbau,Bischofswerda, Pulsnitz, Königsbrück, Wittigenau a Marienstern byly rozlícenými husitskými vojsky vypáleny a vydrancovány. Město Kamenc bylo téhož roku v říjnu dobyto a téměř veškeré obyvatelstvo pobito. Také město Žitava nebylo ušetřeno. Tak například majitelů přišlo o své domy. Pro města bylo velice obtížné opatřit peníze na zesílení obrany, obstarání zbraní a mít řádně ozbrojené vojsko v trvalé pohotovosti. Roku 1429 stálo na hradbách a obranných věží města Zhořelec 271 děl, obrovské množství kamenných a olověných kulí, samostřílů, šípů, kopí a pancířů. Na hradbách byly také připraveny kotle s vařící vodou. V této době sestávala výzbroj pro pěšího z kopí, kosy, cepu, pistole, samostřílu. Jízdní byli muži s plnou zbrojí, to je železnou helmicí, plechovými rukavicemi, pancíře, kopí,samostřílu, meče. Jim po boku stáli pěší zbrojnoši panoši. Těžká děla byla na počátku odmítána, neboť v té době znalost účinku střelného prachu a zacházení s ním byla velice mizivá. Často se stávalo, že dělo bylo přeládováno prachem a již po několika výstřelech se roztrhla hlaveň. Pušky a střelný prach byly v Horní Lužici zavedeny teprve r Děla se ládovala kamennými a pušky olověnými koulemi. Husité používali při zdolávání opevněných měst, tvrzí a hradů také vrhací stroje a vrhače kamenů. Veliké samostříly byly namontovány na pojízdný podstavec a měly také zařízení na natahování tetivy. Těmito dalekonosnými zbraněmi mohly být vrhány na města také hořící šípy. Husité prý také vrhali na města chcíplé krysy a jiné zdechliny, aby do města zanesly mor, nebo jiné zhoubné nemoci. Zde se dá možná již hovořit o začátcích biologického vedení boje. Největší samostříly měly dostřel až 400 metrů. Kamenné koule měly v průměru 20 až 60 cm a každá koule měla značku svého tvůrce kameníka. V takové armádě bylo potřeba mnoho koní, neboť podle pravidel táhlo vůz s municí 12 koní a kanóny táhlo 6 koní. Jak jsem se již zmínil, tak pro hornolužická města bylo největším problémem obstarávání peněz pro udržování svých vosk v bojové pohotovosti. pokračování příště Podstávkové domy ~ 13 ~ Z německého originálu přeložil Miroslav Kabeláč Jeden z kronikářů města Neusalza poznamenává, že v roce 1714 byl postaven první kamenný obytný dům. Od roku 1670 bylo zde již kolem devadesáti obytných domů a dá se předpokládat, že všechny byly s podstávkou. Stará vyobrazení ukazují typické domy s podstávkami, dělené na tři zóny, napříč otevřené, ale také městské štítové domy, kde štíty jsou zhotoveny způsobem typickým pro podstávkové stavby. Také první domy v Ochranově / něm.herrnhut/ od roku 1727 byly podstávkové / osadou Neusalza je myšleno exulantské sídlo tvořící část dnešního města Neusalza Spremberg./ /1/ / Že tyto domy hrály popřípadě ještě mohou hrát významnou roli v tváři města, je ještě dnes viditelné v několika případech: např. ve městě Liberec se několik těchto domů zachovalo ve Větrné ulici. Srovnání s příklady z Schirgiswalde nebo Hirschfelde dají možnost odhalit kouzlo, jímž působí náměstí, jež bylo na všech stranách tak zastavěno. V Liberci stojí bezprostředně vedle novostavby kulturního paláce jako jediný zachovaný podstávkový dům pozůstávající z řady takových stavení, jenž dokazuje, že také ve městech byly ojediněle stojící podstávkové domy. Všem těm, kteří chtějí poznat tento dům z vlastního pohledu a v co nejkratší době, budiž nabídnuta jako malý program cesta do čtyř míst vzdálených od sebe přibližně 25 km: Dittelsdorf /u Hirschfelde/ nabízí na SERIÁL několika místech relativně malé osady ještě velmi dobrý přehled staveb se spojeným patrem, zároveň vedle nich můžeme vidět i domy s patrem odděleným. Obercunnersdorf /částečně také Niedercunnersdorf/ v okrese Löbau představuje mimořádně hustou zástavbu podstávkových domů v přibližné délce dvou kilometrů. Jde převážně o domy, jež nechali postavit a užívali tkalci. Na několika místech jsou domy na sebe tak natlačené, že člověku se zdá, že jde o uzavřenou zástavbu. Kromě toho jsou nápadné v místě ještě příkladné břidlicové obklady, někdy sahající až k zemi, ačkoli nejde právě o ty nejkrásnější. Jako třetí obec s bohatou podstávkovou výstavbou je Waltersdorf v Žitavském pohoří, především jde o horní část obce. Zde se můžeme setkat vedle zvláště nápadného souladu zástavby s okolní krajinou také s nápadně krásnými domy, nebo detaily, zvláště s dveřními ostěními. Nádherná podstávková stavení můžeme najít podél říčky v Großschönau, především v blízkosti Damaškového muzea. Tady snadno najdeme i domy faktorské. Ale doporučili bychom i návštěvu muzea v Sohlandě nebo v jezdeckém domě v Neusalza - Sprembergu, jež nám poskytne potřebné poznatky, pokud jde o tuto stavební technologii. To se týká ovšem i skansenu v Lehde, rolnického muzea v Landwüstu nebo Dlaskova statku v Dolánkách u Turnova, podobně také vesnické rychty v Kravařích s vynikající muzejní ukázkou podstávkového stavebního způsobu. pokračování příště MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÍČEK HORNÍ PODLUŽÍ Paní Čemusová si přijela s dětmi zazpívat o zvířátkách a opět si s sebou přivezla krásné kulisy. Děti nezahálely a do zpěvu si i zatančily. Naše Kamarádka Terezka přivezla do školky všem ukázat své domácí mazlíčky morče Ferdu a zakrslou králičí slečnu Terezku. Zvířátka se všem líbila a snad i Terezce a Ferdovi se líbilo u nás. Poslední pátek v měsíci dubnu se naše školka proměnila na školku čarodějnickou. Čarodějnice a čarodějové, kteří dovršili věku nejméně 100 let si přinesli recepty na lektvary s kouzelnými účinky. Někteří potřebné ingredience přinesli do školky. Nechyběly žížaly, netopýří křidýlka, bylinky trhané za úplňku, hadí ocásky a jiné důležité přísady do lektvarů. V čarodějnické školce se nikdo nenudil, prolézalo se pavučinou, létalo se na koštěti, odchytávali se jedovatí hadi do sítí, vařil se kouzelný lektvar pro dobrou náladu a všichni si opekli buřtíka na ohni. Nakonec skončila v ohni naše mrzutá pět set let stará čarodějnice. Pochvala patří všem, kteří pomáhali dětem vymýšlet recepty na lektvary a těm, kteří se s chutí zapojili do našeho čarodějnického dění. Učitelky Pavla a Soňa

11 Květen 2012 PERMONÍK 11 XVI. Cena Tolštejnského panství I. ročník MEMORIÁLU Milana Krupky Již po šestnácté se konal tradiční závod na Jedlovou (součást SAUCONY Českého poháru v běhu do vrchu). Letos poprvé se smutným podtitulem Memoriál Milana Krupky. Jeho památku jsme uctili na startu minutou ticha a po doběhu se naposled rozloučili. Ve 12 kategoriích se zúčastnilo 104 běžců. Nejstaršímu účastníkovi (František Bém AC Slovan Liberec) bylo úctyhodných 84 let! Na 6ti kilometrové trati s převýšením 334 metrů dosáhli nejlepšího umístění sportovci z týmu IS- CAREX Česká Třebová. V celkovém pořadí žen zvítězila Jana Pechková (TJ Maratonstav Úpice, ženy A ) v čase 31:28, 2. místo získala juniorka Michaela Stránská (ISCAREX Česká Třebová) v čase 32:20 a 3. místo náleží Anně Krátké (Hvězda SKP Pardubice, ženy B ) v čase 33:39. Mužskou kategorii znovu ovládl Michal Horáček (ISCAREX Č. T., muži A ) v čase 25:39, 2. místo obsadil Petr Nechvíl (AC Choceň, muži A ) v čase 26:30 a pro 3. místo si doběhl Martin Vacek (ISCAREX Č. T., muži B ) v čase 26:42. V neděli někteří nadšenci ještě pokračovali změřit své síly na nedaleký Studenec, kde na ně v rámci Ceny města Chřibská čekala trasa o délce 6,1 km s převýšením 397 m. V celkovém součtu časů obou běhů zvítězila v ženách Jana Pechková, v mužích pak Michal Horáček. Poděkování patří sponzorům: Pivovar KOCOUR Varnsdorf s.r.o. SATES s.r.o. EUROGREEN CZ s.r.o. (Rudolf Synek) OÚ Jiřetín pod Jedlovou IC Jiřetín pod Jedlovou IC Varnsdorf CZECH PAN s.r.o., Petr Halas ANTÉNY Josef Les (Třemošná) KOVOVÝROBA Jiří Kraus (Dolní Podluží) ŘEZ- NICTVÍ/UZENÁŘSTVÍ Miroslav Vohnout (Varnsdorf) Město RUM- BURK RESTAURACE/HOTEL JEDLOVÁ HORA Jakub Krejčí SPORTOVNÍ AREÁL JEDLOVÁ. Zvláštní poděkování si zaslouží rovněž Ateliér STEJSKAL a TR DE- SIGN Radek Tesař. Nesmírně si vážíme pocty, kterou všichni přítomní svojí účastí Milanu Krupkovi projevili. Obdiv patří zejména neběžcům, kteří se odvážili poprvé zařadit mezi profesionály a propotili své triko jen proto, aby se symbolicky rozloučili se svým kamarádem, známým, kolegou, spoluhráčem Nevýslovně děkujeme za podporu a iniciativu při realizaci I. ročníku MEMORI- ÁLU a pevně doufáme, že se příští rok sejdeme opět v hojném počtu. Jana Krupková s dětmi Jiřetín pod Jedlovou, Děčínská ul. 120 Program na květnové odpolední neděle: Dáreček pro maminku Tvarování s technikou Fimo Ručně šité kožené sandále Modelování s keramickou hlínou Otevřeno v květnu So Ne h nebo na objednávku V galerii nově vystavují své práce žáci ZŠ z Dolního Podluží. Do konce června probíhá soutěž, kdy autor obrázku s nejvíce hlasy vyhraje permanentku na nedělní odpoledne na celé prázdniny. m.cz tel. e INFORMACE POHOTOVOST zubního lékaře MUDr. Křemen Adolf, tel Jílové, Teplická MUDr. Křemenová Alena, tel Děčín 9, Sokolská MUDr. Pojtingerová Hana, tel Děčín IV-Podmokly, Divišova 140/ MUDr. Sudová Olga, tel Děčín I, Fügnerova 600/ MUDr. Křemen Adolf, tel Jílové, Teplická MUDr. Hladík Pavel, tel Děčín VI-Letná, Weberova 1537/ MUDr. Jůdová Jana, tel Děčín II-Nové Město, Riegerova 773/72 Velikonoční turnaj v Sámošce Dne se konal 1. velikonoční turnaj ve stolním tenise v Horním Podluží v bývalé sámošce. Turnaje se zúčastnili tito hráči: Skupina A s názvem PROFI 1. Andrle, 2. Dudka, 3. Středa, 4. Kotera Skupina B s názvem AMATÉŘI 1. Rejzl, 2. Sova, 3. Šedivý, 4. Šantrůček, 5. Rais, 6. Drátovník, 7. Burian ml., 8. Burian st., 9. Hanykýř K., 10. Hanykýř R. Celkovým vítězem se stal Andrle z Chřibské. Děkujeme OÚ Horní Podluží za přispění financí na zakoupení 13 cen a všem zúčastněným za účast. Václav Friš

12 12 PERMONÍK Květen 2012 INZERCE Kadeřnictví Pedikúra Masáže Děčínská 105 Jiřetín pod Jedlovou Tel jazykovka pohodově AJ, NJ, RJ s námi seriozně a efektivně. Příjemné prostředí a profesionální přístup vyučujících. NABÍZÍME: Výuku všeobecného i obchodního jazyka Individuální i skupinová výuka Výuka a doučování dětí i dospělých Připravu na maturitní či přijímací zkoušky Více informací na Kontaktujte nás na nebo na tel. čísle Firma MENSA VÁŠ TRADIČNÍ DODAVATEL SLUŽEB člen sdružení pracovníků DDD a evropské konfederace CEPA Deratizace, dezinsekce, dezinfekce Veškeré úklidové práce Čištění textilních vertikálních žaluzíí Strojní mytí a leštění lina a dlažby Čištění koberců Prodej čistících textilií Vedení evidence odpadů v prog. EVI 8 Pavel Mensa, Dolní Podluží 175 Tel/Fax: , Ještě jedno ohlédnutí Bylo slunečné sobotní odpoledne, 14. dubna Stoupali jsme s dalšími členy našeho Spolku k vrcholu hory Jedlová. Každou chvilku kolem nás proběhl závodník. Někteří docela zadýchaní zdolávali poslední desítky metrů do cíle. Běžel se totiž každoroční závod v běhu na vrchol Jedlové. Tentokrát ale přece jiný. Hlavní organizátor poprvé chyběl. A přece jsme se za ním na Jedlovou vydali. Mělo to být současně rozloučení s velkým sportovcem, dobrým kamarádem a milým člověkem Milanem Krupkou. Ten, bohužel, svou cílovou životní pásku protrhl nedávno a dokončil tak svůj věčný závod s časem (řečeno slovy Milanovy dcery Jany). Po skončení běhu a vyhlášení výsledků jsme přešli k rozhledně, kde byla na zídce vystavena fotografie Milanovy usměvavé tváře a vedle barevný obraz (foto) Milana v italských Alpách při účasti na významném závodě před několika lety. Kolem se hromadily květiny a planoucí svíčky, věnce od spolupracovníků i sportovců. Přicházeli další lidé. Milanova rodina zvládla akci perfektně. Nejen převzala organizační povinnosti závodu, ale také si připravila hezké povídání, které neformálně a bez patosu přečetl syn David. Také básnička od kamaráda působila pěkně a odlehčení přinesla i veselá příhoda ze života Milana se sportovci. Milan miloval Lužické hory, měl bezpočet krásných fotografií z přírody, ale nejvíc ze všeho miloval horu Jedlovou. Ta ho stále přitahovala magickou silou. Vytvořil i krásný model jedlovské rozhledny ze špejlí, který nyní budí zasloužený obdiv v hotelové restauraci. Milan si se vším uměl poradit; snad i to sluníčko a modrou oblohu nám na tento den seshora zajistil. Další den, neděle, byla totiž uplakaná od rána do večera. J. Princová s rodinou Placená INZERCE v Permoníku: Řádková do 5 řádků (sl. 45 mm) 50 Kč, každý další řádek 10 Kč Plošná 10 Kč/cm 2 Ceny jsou bez 20% dph za opakovanou inzerci se slevy neposkytují Fotbalové mužstvo TJ Slovan Jiřetín před vítězným mistrovským utkáním okresního přeboru (II. třídy) s Huntířovem (4:3). Horní řada zleva Hozák Patrik, Novák Miroslav, Materna Dominik, Kříž Jan, Prokop František, Zoser Josef ml., Král Jarda, Fádlik Patrik, Bužík Tibor. Spodní řada Bláha Aleš, Hlaváček Jakub, Materna Martin, Břeň David, Bachar Štefan, Školoud Lukáš, Kremina Josef Foto Josef Zoser UZÁVĚRKA příštího čísla je v úterý a vyjde ve středu PERMONÍK měsíčník pro občany a chalupáře Jiřetína pod Jedlovou, Dolního Podluží a Horního Pod lu ží vydávají OÚ Jiřetín p. J., tel , , OÚ Dolní Podlu ží, tel , OÚ Horní Podluží, tel , reg. OÚ Děčín č. 24/93 inzerci přijímá p. Kapráliková (OÚ Jiřetín p/j), tel příspěvky čte ná řů, jejichž obsah nemusí být totožný s názory a stanovisky redakce, při jí ma jí OÚ grafická úprava a sazba Jiří Stejskal, tel , ristejskal.cz tisk SOŠmgp Rumburk náklad 1050 ks vychází první (příp. druhou) středu v měsíci

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku:

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku: Obec Horní Vltavice Obecně závazná vyhlášky č. 3/OO o fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany Zastupitelstvo města Slatiňany vydává dne 6. 4. 2005 v souladu s 84 odst.

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Obecně závazná vyhláška města Hustopeče KTEROU SE MĚNÍ A DOPLŇUJE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁšKA MĚSTA HUSTOPEČE č.6/1999 ZE DNE 29.4.1999 O ZŘÍZENÍ ÚČELOVÉHO PENĚŽNÍHO

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Obec Rokytno Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Zastupitelstvo obce vydává dne 17.2.2010 v souladu s 84, odst. 2 písm.

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 16. 10. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO 1. Základní informace o organizaci 2. Historie a členové 3. Cíle 4. Přehled činností roku 2014 4.1. Jednání Rady 4.2. Přehled realizovaných

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

V Y H L Á Š K A č. 1/2000

V Y H L Á Š K A č. 1/2000 V Y H L Á Š K A č. 1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu na území obce ZÁBOŘÍ. Obecní zastupitelstvo obce Záboří schválilo dne 2.června 2000 na základě

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Strana č. 1/5 Z á p i s č. 1 / 2015 z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného 14. 1. 2015 v 19.00 hodin na Obecním úřadu v Jezdovicích Přítomni členové

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 17. 09. 2007 usnesením č. 131/2007 usneslo vydat dle

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště)

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 3/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz RODINNÉ CENTRUM OSLAVILO

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV:

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: Z Á S A D Y tvorby a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Hořice Číslo dokumentu: VS/42 Vydání č.: 1 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 23. 6. 2014 Platnost

Více

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.8/2009 ze dne 14.12.2009

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.8/2009 ze dne 14.12.2009 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č.8/2009 ze dne 14.12.2009 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L. Mozdík, V. Otřísal, H. Fidranská Nepřítomni:

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Rozsvícení vánočního stromku. Brigáda- Podzimní úklid Horní Hbity

Rozsvícení vánočního stromku. Brigáda- Podzimní úklid Horní Hbity 4/2013 Vážení a milí čtenáři, vítám Vás u dalšího čísla našeho Zpravodaje, které uzavírá již jeho třetí kompletní ročník. Předvánoční období plné shonu máme již téměř za sebou a čekají nás svátky, které

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA MĚSTO OSTROV O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A č. 5/1996, O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA Město Ostrov dle 16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní

Více

Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010

Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010 Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Hodslavice závěrečného účtu obce za rok. 2010 1) Plnění příjmů

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Z á p i s. ze schůze Představenstva MAS Šluknovsko, konané dne 6. 3. 2013

Z á p i s. ze schůze Představenstva MAS Šluknovsko, konané dne 6. 3. 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s ze schůze Představenstva MAS Šluknovsko, konané dne 6. 3. 2013 Přítomni: dle prezenční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000

OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000 OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Loukov a m. č. Libosváry Obecní zastupitelstvo v Loukově schválilo na svém jednání

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více