Podrobné informace pro studenty k předmětu. Psychosociální adaptace dětí cizinců II.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podrobné informace pro studenty k předmětu. Psychosociální adaptace dětí cizinců II."

Transkript

1 Podrobné informace pro studenty k předmětu Psychosociální adaptace dětí cizinců II. 5 bloků po 4 vyučovacích hodinách, celkem 20 hodin výuky v čase 14:00-18: Blok 1 samostudium, téma bloku je Rasismus a Privilegium bílých. Seminární práce č. 1a podklady ke samostudiu: 1/Přečtěte si článek Imríšková, R. (2014): Dva soudobé koncepty rasismu ve Spojených atátech amerických: Lassez-faires rasismus a koncept privilegia bílých. Historická sociologie 2014 (1), s /Prostudujte si materiál Koncept privilegia bílých (USA) v praktických příkladech (převzato, přeloženo a upraveno L. Hubertovou z 9hu9, datum stažení ). 3/ Prostudujte si kapitolu z Wikipedie White Privilege (http://en.wikipedia.org/wiki/white_privilege, datum přístupu ) 3/ Zpracujte esej, jejímž cílem je zamyslet se, zda v české společnosti jak lze aplikovat koncept rasismu White Privilege na Ćeskou republiku. V jakých konkrétních situacích jste byli jeho svědky? Existuje rasismus na českých školách? Jaké stereotypy a předsudky existují v naší společnosti vůči dětem, které jsou jiného etnického nebo rasového původu (dokumentujte na konkrétních příkladech). Jak rasismus může stěžovat adaptaci dětí migrantů do českého prostředí?

2 Blok 2 1/Rekapitulace práce na úkolech-seminární práci č. 1-diskuse studentů a vyučujícího k seminární práci 2/ Promítání dokumentu o dějinách rasismu v USA, diskuze k možné implementaci na naše prostředí, diskuze k aktuálním událostem ve Fergusonu, Missouri, USA (zastřelení neozbrojeného černošského mladíka bílým policistou v srpnu 2014 a následnou vlnou občanských nepokojů). 3/Zadání úkolu č. 2-tvorba Portfolia. Cílem portfolia je shromáždit co nejvíce informací o komunitě, která sdružuje občany etnické menšiny žijící v ČR. Studenti mají za úkol pokusit se proniknout do dané komunity tzv.,,vnořit se do života komunity, tj. pokusit se zúčastnit různých formálních i neformálních akcí spojených se životem v dané komunitě (plesy, setkání, vystoupení folklorních souborů, oslav nového roku, výukového dne v národnostní škole, atp. atp.). Modelem pro toto portfolio je portfolio, které zpracováváno na Kansas State university studenty v předmětu ulticultural Aspects of Academic Advising, vedených Dr. Doris Carroll.

3 Blok 3 1/ Přednáška Kláry Horáčkové z občanského sdružení Meta ops. Na téma,,začleňování dětí cizinců do českých škol (http://www.meta-ops.cz/kdojsme?utm_medium=cpc&utm_source=adwords&utm_campaign=meta). 2/ Přednáška afghánské studentky Nilab Nwazi na téma:,,vzdělávacím systém v Aghanistánu,,,Dívky a možnost školní docházky Afghanistánu, 3/ Závěrečná diskuze s přednášejícími, 4/ Práce s kazuistikami žáků s odlišným mateřským jazykem poskytnutými Meta ops Blok 4 Komentovaná prohlídka SAPY ve spolupráci s o.s. Lačhe Čave (http://www.lache-chave.cz/). Program prohlídky: 1/Historie a současnost tržnice SAPA 2/Předsudky spojené se životem vietnamské komunity v SAPA 3/Základní kulturní rozdíly mezi českou a vietnamskou kulturou 4/ Systém vzdělávání, postoje vietnamských rodičů ke vzdělávání dětí 5/ Prohlídka SAPA včetně buddhistické modlitebny 6/ Závěrečná diskuze

4 Blok 5 Prezentace studentských portfolií z komunit menšin, které žijí v ČR: Portfolio č. 1 Krajanské sdružení Číňanů žijících v Praze Portfolio č. 2 Exkurz do albánské kultury Portfolio č. 3 Reflexe ze setkání s ukrajinskou komunitou Portfolio č. 4 Ukrajinská komunita Portfolio č. 5 Vnoření se do ukrajinské komunity

5 Příloha: Zadání samostatných prací pro studenty: Psychosociální adaptace dětí-cizinců II. Zimní semestr Blok Téma: Rasismus.(Rasismus, Stereotypy a předsudky. Redukce předsudků. Koncept rasismu ve Spojených státech-privilegium bílých (White Privilege).) Úvodem situace, která se odehrála před několika lety na české základní škole. Do třídy nastoupl chlapec- míšenec. Po několika dnech se ptal paní družinářky, co to znamená nižší rasa. Když se paní družinářka dotazovala, odkud to zná, chlapec odpověděl, že mu tak říká jeden spolužák. Družinářka se okamžitě obrátila na třídní učitelku. Ta celou situaci okomentovala:,, A co s tím mám dělat? Stejně to bude slyšet celý život. Tak ať si na to pomalu zvyká". Tento blok bude založen na samostudiu. Dostanete 2 úkoly. Prosím prostudujte pečlivě doporučené materiály. Průcha, Jan (2007): Interkulturní psychologie. Kapitola 3. 4 Rasy, rasismus. 3.5 Stereotypy a předsudky Vznik a vývoj etnických a rasových předsudků. Imríšková, Romana (2014):Dva soudobé koncepty rasismu ve Spojených státech amerických: Laissez-faire rasismus a koncept privilegia bílých. Historická sociologie. S Zde věnujte pozornost hlavně stránkám Doplňující materiál: Koncept privilegia bílých (USA) v praktických příkladech (Pracovní materiál). White Privilege. Wikipedia.

6 Úkol č. 1: Výstupem Vašeho studia bude esej o rozsahu 3 normostrany, ve které se zamyslíte nad tím, jak lze americký koncept rasismu "Privilegium bílých" aplikovat v našich kulturních podmínkách. V eseji zpracujete níže formulované úkoly: 1/Jak se "Privilegium bílých" uplatňuje u Vás osobně? Na čem to poznáte? Jaké zkušenosti z Vašeho života Vám to dokládají? 2/Na čem vnímáte ve svém nejbližším okolí uplatňování "Privilegia bílých" (sousedé, spolužáci, rodiče, příbuzní, učitelé atd.)? 3/Na čem to vnímáte obecně v české společnosti? Doložte zprávou např. z novin, z internetových zpravodajských portálů, že se "Privilegium bílých" v naší společnosti uplatňuje. 4/Zamyslete se, v čem bude uplatnění konceptu " Privilegium bílých" v české společnosti jiné a proč. Pokud si myslíte, že se tento koncept v naší společnosti neuplatňuje, zdůvodněte svůj názor (doložte na sobě, svém okolí, české společnosti, doložte zprávou z novin či internetových zpravodajských portálů). Poznámka: Jedná se o skrytou formu rasismu, nikoliv veřejnou. Tato forma rasismu je uplatňována nevědomě, aniž bychom si vlastní rasismus připouštěli. Velmi ocením Vaši sebereflexi-tj. zamyšlení nad sebou, jak vnímáte svoji rasovou příslušnost. Právo číst práci mám jen já, ostatním studentům nebudou práce přístupné. Práci si přineste vytištěnou na další setkání, budeme o konceptu Privilegium bílých diskutovat. Práci odevzdejte do odevzdávárny do

7 Úkol č. 2 Vyhledejte do příštího setkání organizaci nebo skupinu, která sdružuje členy nějaké národnostní, etnické skupiny, případně v Čechách propaguje určitou národnostní či etnickou skupinu. Zjistěte si, jaké aktivity skupina organizuje pro členy a pro veřejnost. Vaším úkolem v rámci semestru bude proniknout co nejvíce do kultury dané skupiny. Výstupem tohoto vnoření se do života komunity bude Portfolio na téma Národnostní a etnické komunity v ČR-vnoření se do kultury. Obsah portfolia: 1. Úvodní strana, věnovaná vybrané komunitě. Zde student formuluje, o jakou komunitu se jedná, jak danou komunitu kontaktoval, kolik má přibližně členů, jak se propaguje. 2. Hlavní část- informace o kultuře, která komunitu spojuje-jazyk, tradice, náboženství, školní vzdělávací systém specifika výchovy dětí. Problémy členů komunity vázané na život v České republice-kulturní náraz, jazyková bariéra, předsudky, ekonomické potíže-.popis konkrétních situací. 3. Popis aktivit komunity, v čem může svoje členy podpořit (akce, setkávání, k poradenství, vzájemná ekonomická podpora atp.) 4. Shrnutí 5. Zdroje

8 Literatura ke kurzu: Igoa, Cristina (1995): The Inner World of the Immigrant Child. Lawrnce Erlbaum Associates, publishers. Mahwah, New Yersey. Imríšková, Romana (2014):Dva soudobé koncepty rasismu ve Spojených státech amerických: Laissez-faire rasismus a koncept privilegia bílých. Historická sociologie. S Zde věnujte pozornost hlavně stránkám Kol. autorů (2014): Vzdělávání a začleňování žáků cizinců s odlišným mateřským jazykem. Systémová doporučení. Meta, o.p.s.-společnost por příležitosti mladých migrantů. Kol. autorů (2013): Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců-praha, metropole všem. Integační centrum Praha, o.p.s. Průcha, Jan (2007): Interkulturní psychologie. Portál. Praha..

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

MIGRACE II. STRANA 1 METODIKA PRO UČITELE. Klíčová slova kulturní šok, kulturní specifika cizinců, integrace

MIGRACE II. STRANA 1 METODIKA PRO UČITELE. Klíčová slova kulturní šok, kulturní specifika cizinců, integrace STRANA 1 Klíčová slova kulturní šok, kulturní specifika cizinců, integrace Cíle kur zu Podpora integrace dětí cizinců do českého školního prostředí. V rámci kurzu jde především o předávání zkušeností pedagogických

Více

Integrace imigrantů do vzdělávacího systému: (tento příspěvek vznik za podpory Evropského integračního fondu EIF 2008-17)

Integrace imigrantů do vzdělávacího systému: (tento příspěvek vznik za podpory Evropského integračního fondu EIF 2008-17) Integrace imigrantů do vzdělávacího systému: (tento příspěvek vznik za podpory Evropského integračního fondu EIF 2008-17) V poslední dekádě dvacátého století se Česká republika setkala s do té doby neznámým

Více

Cílová skupina Typy aktivit Zdroj fi n a n c o v á n í. aktivit. integrační. 14. 6. 2007 až 14. 6. 2008. Každý kurz proběhne 1 v trvání 3 dnů.

Cílová skupina Typy aktivit Zdroj fi n a n c o v á n í. aktivit. integrační. 14. 6. 2007 až 14. 6. 2008. Každý kurz proběhne 1 v trvání 3 dnů. Organizace Projekt Kontakt Místo realizace Partneři projektu Typ Převažující Cílová skupina Typy Zdroj projekty a Berkat Pontes Mosty Berkatu www.berkat.cz, Rakovice sociální podnikání v Afghánistánu a

Více

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4.

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4. INFORMACE O PLNĚNÍ USNESENÍ VLÁDY TÝKAJÍCÍCH SE INTEGRACE ROMSKÉ MENŠINY A AKTIVNÍHO POSTUPU STÁTNÍ SPRÁVY PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ OPATŘENÍ PŘIJATÝCH SOUVISEJÍCÍMI USNESENÍMI VLÁDY KE DNI 31. PROSINCE 2012 II.

Více

Metodika Stopy. totality

Metodika Stopy. totality Metodika Stopy totality Metodika Stopy totality Obsah: ÚVOD Několik vět k reflexi projektu Stopy totality PROJEKTOVÁ ČÁST Projekt Stopy totality a projektové vyučování Vzdělávací cíl projektu Obsah projektu

Více

Příloha č. 5 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015

Příloha č. 5 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015 Příloha č. 5 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015 Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2015 Program č. 1 - Kulturní, společenská a osvětová činnost související

Více

Interkulturní seminář

Interkulturní seminář Interkulturní seminář METODIKA Hana Krejsová Tereza Rejšková ÚVOD STEREOTÝPEK V NÁS PROGRAM INTERKULTURNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ Metodika projektu Stereotýpek

Více

ÚVODNÍ SLOVO 5 RASISMUS JE PĚKNÁ NUDA 7 OTEVŘENÝ MULTIKULTURNÍ KLUB ICM 11 MULTIKULTURNÍ KOMUNITNÍ CENTRUM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 15 KŘÍŽEM KRÁŽEM

ÚVODNÍ SLOVO 5 RASISMUS JE PĚKNÁ NUDA 7 OTEVŘENÝ MULTIKULTURNÍ KLUB ICM 11 MULTIKULTURNÍ KOMUNITNÍ CENTRUM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 15 KŘÍŽEM KRÁŽEM ÚVODNÍ SLOVO 5 RASISMUS JE PĚKNÁ NUDA 7 OTEVŘENÝ MULTIKULTURNÍ KLUB ICM 11 MULTIKULTURNÍ KOMUNITNÍ CENTRUM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 15 KŘÍŽEM KRÁŽEM KULTUROU 19 JAK SE ŽIJE 23 NEJDŘÍV NAJDU SEBE, POTOM POZNÁM

Více

Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ

Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ Disertační práce Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ Doktorský studijní program : Architektura a urbanismus Studijní obor : Urbanismus a územní plánování Fakulta architektury ČVUT Praha Ústav prostorového

Více

2.1..Školská reforma, multikulturní výchova a její realizace

2.1..Školská reforma, multikulturní výchova a její realizace 2.1..Školská reforma, multikulturní výchova a její realizace Jak si jistě z nedávné doby my učitelé pamatujeme, a jak se také můžeme dočíst v mnoha rozborech a odůvodněních současné školské reformy, do

Více

Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách

Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách Tento materiál vznikl v rámci projektu Poradenské a informační centrum pro vzdělávání mladých migrantů podpořeného z Evropského sociálního fondu, státního

Více

Integrace žáků cizinců do systému vzdělávání České republiky

Integrace žáků cizinců do systému vzdělávání České republiky Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Bakalářská práce Integrace žáků cizinců do systému vzdělávání České republiky Vypracoval: Milan Mojžíš,

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

VÝZKUMNÁ STUDIE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI

VÝZKUMNÁ STUDIE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI VÝZKUMNÁ STUDIE Individuální šetření potřeb v cílové skupině realizováno v rámci projektu VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI Zpracovalo: Sdružení pro vzdělávání komunit, o.s. březen 2010 Materiál

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM Doporučení dle priorit školy a projektu CPIV ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk říjen-listopad 2011 1 1. Východiska pro stanovení priorit ZŠ Bedřicha Hrozného je

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 III.

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 III. Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 III. Obsah Str. 1. Úvod... 4 2. Mezinárodní závazky... 5 2.1. Evropská charta regionálních či menšinových jazyků... 5 2.2. Rámcová úmluva

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Lenka Dudková, Kristýna Tillová a kol. Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o. p. s.

Více

než začneme s multikulturní výchovou OD SKUPINOVÝCH KONCEPTŮ K OSOBNOSTNÍMU PŘÍSTUPU

než začneme s multikulturní výchovou OD SKUPINOVÝCH KONCEPTŮ K OSOBNOSTNÍMU PŘÍSTUPU než začneme s multikulturní výchovou OD SKUPINOVÝCH KONCEPTŮ K OSOBNOSTNÍMU PŘÍSTUPU 1 NEŽ ZAČNEME S MULTIKULTURNÍ VÝCHOVOU OD SKUPINOVÝCH KONCEPTŮ K OSOBNOSTNÍMU PŘÍSTUPU Editor: Iva Janská Obsahová

Více

Integrační workshop v Karlových Varech, 30.10.2014

Integrační workshop v Karlových Varech, 30.10.2014 M U L T I K U L T U R N Í C E N T R U M P R A H A, z. s. Multikulturní centrum Praha, Náplavní 1, 120 00 Praha 2 Telefon.: 296 325 345, Fax: 296 325 348 e-mail: infocentrum@mkc.cz, www.mkc.cz Integrační

Více

Multikulturní výchova

Multikulturní výchova Doporučené očekávané výstupy Multikulturní výchova v gymnáziích METODICKÁ PODPORA Multikulturní výchova Multikulturní výchova Multikulturní výchova Multikulturní výchova Multikulturní výchova Multikulturní

Více

Ú V O D E M E D I T O R I A L. Vážení čtenáři,

Ú V O D E M E D I T O R I A L. Vážení čtenáři, Ú V O D E M Před více jak třiceti lety napsal německý sociolog Georg Picht knihu Die deutsche Bildungskatastrophe, v níž zhodnotil význam vzdělávacích aktivit a svůj rozbor, s ohledem na vysokoškolské

Více

Praktická příručka multikulturní výchovy pro 2. stupeň základní školy

Praktická příručka multikulturní výchovy pro 2. stupeň základní školy CZ.1.07/1.2.17/02.0035 Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími

Více

ÚVOD... 6 I. PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY... 7

ÚVOD... 6 I. PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY... 7 O B S A H V Ý R O Č N Í Z P R Á V Y OBSAH ÚVOD... 6 I. PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY... 7 I.1 VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY HL. M. PRAHY... 8 I.1.1 Vzdělanostní struktura,

Více

Seminární práce k vybranému etickému tématu v rozsahu 34 str. A4

Seminární práce k vybranému etickému tématu v rozsahu 34 str. A4 Křesťanská etika II. Studijní obor: Mgr. Helena Wernischová za týden/celkem: 14 zkouška Požadavky na docházku v % Testy v průběhu semestru počet, Závěrečný test z probírané látky 50% úspěšnost Semestrální

Více

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Lenka DUDKOVÁ GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH

Více

O čem je multikulturní výchova? Mgr. Jiří Kocourek

O čem je multikulturní výchova? Mgr. Jiří Kocourek O čem je multikulturní výchova? Mgr. Jiří Kocourek Následující text vychází ze zkušeností lektorů interkulturní výchovy, z realizované analýzy rámcově vzdělávacích programů, z tvorby webových stránek www.czechkid.cz,

Více

PhDr. Kristýna Titěrová, META, o. s., Praha. Víte si rady s problematikou začleňování žáků-cizinců

PhDr. Kristýna Titěrová, META, o. s., Praha. Víte si rady s problematikou začleňování žáků-cizinců Pedagogický management C 1.1 Začleňování žáků-cizinců do českých škol PhDr. Kristýna Titěrová, META, o. s., Praha???? Víte si rady s problematikou začleňování žáků-cizinců do českých škol? Jak byste měli

Více