Nové perspektivy pro jihovýchodní oblast

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové perspektivy pro jihovýchodní oblast"

Transkript

1 Nové perspektivy pro jihovýchodní oblast Harald Hotz 1, ředitel Network Acces, ÖBB-Infrastruktur Betrieb AG Je dobře známo, že železniční sektor v jihovýchodní Evropě se po rozpadu bývalé Jugoslávie musel vypořádat s řadou složitých problémů. Čelit jim a přijmout je musely nejenom státní orgány a železnice v regionu, ale také jejich protějšky v sousedních zemích je musely pozorně sledovat a požaduje se od nich, aby se podílely na postupu těchto změn. Proto společnost ÖBB-Infrastruktur Betrieb AG, jako součást skupiny ÖBB, hraje aktivní roli v jihovýchodním evropském regionu. V celé Evropě se dobře fungující železniční koridory stávají stále důležitějšími pro manažery železniční infrastruktury, stejně jako pro železniční podniky. Jinými slovy: železniční koridory budou podstatné a životně důležité pro železniční provoz. ARGE Corridor X Jedním z nejdůležitějších přínosů společnosti ÖBB-Infrastruktur Betrieb AG v evropském jihovýchodním regionu je provozování ARGE Corridor X, který představuje aktivní a propracované provázané partnerství deseti železnic na panevropském koridoru X. Počátky Naše železniční partnerství, ARGE Corridor X, bylo založeno v roce 2001 na základě Memoranda o porozumění s cílem budoucí spolupráce železničních společností střední a jihovýchodní Evropy. Jde o rakouské občanskoprávní partnerství (Ges. b. R.) se sídlem ve Vídni. Základy pro založení ARGE připravila rozhodnutí přijatá na druhé panevropské konferenci na Krétě (březen 1994) a na třetí panevropské konferenci v Helsinkách (červen 1997). Naše poslání Všichni naši členové mají jedinou vizi, a proto směřujeme všechny naše síly ke zvýšení přitažlivosti a kvality dopravních cest, které spojují obyvatelstvo ze střední Evropy a jihovýchodní Evropy a z asijského kontinentu (až do zemí Středního a Dálného východu, jako je Indie nebo Čína). Naším posláním je spojit a posílit naše regiony pomocí selektivního marketingu a výzkumných projektů a zajistit tak, aby se obyvatelstvo a zboží v Evropě, která jako celek stále více sílí, mohlo přepravovat bezpečně, hospodárně a rychle na místa určení. 1 Harald Hotz zahájil svou kariéru u Rakouských spolkových drah v roce 1979, kde zastával řadu pozic včetně vedoucího řízení vlakové cesty. V letech 1998 až 2003 byl předsedou pracovní skupiny manažerů kapacity Vlakové fórum Evropy (FTE). Pan Hotz je také předsedou skupiny jízdního řádu Rail Net Europe a od roku 2005 je vedoucím odboru přístupu na síť a oprávněným zástupcem společnosti ÖBB-Infrastruktur Betrieb AG. Pan Hotz je v současné době předsedou řídícího výboru ARGE koridoru X a také členem správní rady Rail Net Europe.

2 Organizace Nejvyšší rozhodovací orgán našeho partnerství je valné shromáždění. V současné době se skládá z deseti našich členů. Během kalendářního roku se svolává nejméně jedno, ale obvykle dvě zasedání. V tomto bodě bychom rádi zdůraznili, že ARGE Corridor X stále usiluje o spolupráci s partnery se stejným cílem, nejenom mimo skupinu manažerů železniční infrastruktury nebo železničních podniků, ale také s dalšími společnostmi na železničním dopravním trhu. Pokud toto čtete a cítíte se být osloveni naším návrhem, neváhejte prosím a kontaktujte nás - z tohoto důvodu bychom rádi jednotlivě představili naše orgány a zástupce. Členy předsednictva ARGE Corridor X jsou pan Alfred Zimmermann, předseda představenstva společnosti ÖBB-Infrastruktur Bau AG a pan Marijan Klarič, místopředseda představenstva Chorvatských železnic HŽ. Výkonným orgánem ARGE Corridor X je řídící výbor. Jeho členové jsou odpovědni za reprezentování partnerství ve vztahu k veřejnosti. Současný řídící výbor vede pan Harald Hotz, který tuto pozici převzal v červenci Dalšími členy jsou pan Leon Orthaber ze Slovinských železnic (SŽ) a pan Mirko Martinko z Chorvatských železnic (HŽ). Jejich hlavním úkolem je co nejpřijatelnějším způsobem zohledňovat požadavky trhu. Z tohoto důvodu zahájil počátkem roku 2006 ARGE Corridor X osm tržních projektů. Tržní projekty Hlavním cílem tržních projektů je přivést na koridor X více provozu. Členové ARGE museli jmenovat po jednom zaměstnanci do každého jednotlivého projektového týmu. Tržní projekty se zaměřují na: analýzy současného stavu identifikace možností trhu realizace nabídek služeb vysoké kvality pro zákazníky stanovení priorit investic do infrastruktury Pro zajištění realizace našich stanovených tržních projektů jsme ustanovili taktickou skupinu, kterou vede pan Thomas Wimroither ze společnosti ÖBB-Infrastruktur Betrieb AG. Naším ctižádostivým cílem je zkrátit dobu přepravy mezi Tureckem a Rakouskem na 48 hodin. Tržní projekt 1: Zkrácení doby jízdy v jízdních řádech V porovnání s běžně dostupnými vlakovými cestami jsou mezi Salcburkem a Halkali v Turecku možná zkrácení doby jízdy až o šest hodin. Další zkrácení času budou možná po zavedení následujících opatření: urychlení průběhu celního odbavení na hranicích zajištění a využívání výkonných trakčních jednotek odstranění infrastrukturních problémů (například na jednokolejných tratích) zvýšené využití předávání vozů na čestné slovo zkrácení zastávek na trase (zejména z provozních důvodů)

3 optimalizace sledování vlaků a stanovení trasy vyšší priorita pro mezinárodní cesty Naším ctižádostivým cílem je zkrátit dobu přepravy mezi Tureckem a Rakouskem na 48 hodin (z přibližně 65 hodin v současné době). Pro osobní dopravu na trase Německo - Rakousko - Slovinsko - Chorvatsko se realizace zkrácení jízdní doby od zahájení platnosti jízdního řádu v roce 2008 plánuje jako součást celkové koncepce. Panevropský koridor X (červená nepřerušovaná čára) Tržní projekt 2: Produktový katalog koridoru X Tento projekt je zaměřený na nové, respektive lepší produkty vzniklé harmonizací stávajících národních produktů a také vytvářením nových produktů. Naším úkolem je vytvořit produktový katalog pro celý koridor, který by byl součástí zprávy o koridoru a který by našim zákazníkům poskytl jasný přehled o našich produktech. Tržní projekt 3: Zpráva o síti na koridoru X V souladu s tržním projektem 2 poskytneme přitažlivý popis s jednotnou strukturou obchodních, technických a administrativních podmínek na sítích kolem panevropského koridoru X tak, aby usnadnil mezinárodní přístup a vedl k přínosu pro naše zákazníky. Tržní projekt 4: Zhodnocení a využití tržních potenciálů Společně s našimi zákazníky zlepšujeme znalosti o trhu, abychom mohli předpovídat přepravní toky v jihovýchodní Evropě a efektivněji využívat tržní potenciál. Výsledky budou mít vliv na rozvoj produktu a opatření na zlepšení kapacity. Tržní projekt 5: Zhodnocení dostupné kapacity infrastruktury Po zhodnocení dostupné kapacity infrastruktury a aktuálního počtu vlaků v jednotlivých sekcích ukazuje grafická prezentace (tzv. profil kapacity) nedostatek zbývající kapacity a

4 bude základem pro rozhodnutí o investicích do infrastruktury v souladu s požadavky dopravního trhu. Tržní projekt 6: Koordinace infrastrukturních investic Na základě tržního projektu 5 se musí definovat vhodné infrastrukturní projekty a stanovit priority založené na daných kritériích pro účely hodnocení. Výsledky budou sděleny příslušným organizacím a orgánům. Tržní projekt 7: Zkrácení zastávek v pohraničních stanicích Na rozdíl od tržního projektu 1 usiluje tento projekt o možná omezení neproduktivní doby, která nemohou uskutečnit sami členové (tj. železnice), ale s podporou a dobrou vůlí ministerstev a úřadů, např. v oblasti financí, cel a daní, bezpečnosti hranic, zemědělství a veterinární medicíny. Pro tento účel je nezbytný cílený dialog s příslušnými orgány. Tržní projekt 8: Zavedení provozu s jednou zastávkou Pro zajištění co nejlepších služeb našim zákazníkům existuje silná potřeba ustanovit provoz s jednou zastávkou v souladu s principem jedna strana k zákazníkovi s cílem snížit časové ztráty zákazníka na přípravu a manipulaci na minimum. Dobře proškolení zaměstnanci budou připraveni čelit požadavkům našich zákazníků na co nejvyšší možné úrovni. Výzkumné projekty ARGE Corridor X je již řadu let součástí různých výzkumných projektů. Výzkumné projekty se zaměřují na zlepšování technologických a organizačních postupů železničního systému v budoucnosti, které budou mít dopad také na jihovýchodní Evropu. V současné době probíhají projekty Infraclear, Catiemon a Integrail, všechny jsou spolufinancovány Evropskou komisí.

5 Tabulka 1 Projekt Cíle Úkoly Infraclear Catiemon Integrail (1) Digitalizace podmínek železniční infrastruktury a světlosti (2) Rozvoj řídícího systému infrastruktury a světlosti podle potřeb trhu Optimalizace informačního rozhraní vedení - pantograf Optimalizace průběhu práce a zpracování informací v železničním světě pro zvládnutí zvýšeného objemu železničního provozu, předpovídaného do roku 2020 při současném zachování bezpečnostních norem a zvýšení ekonomické efektivnosti. Rozvoj inspekce na celém koridoru a systému údržby infrastruktury a světlosti (1) Rozvoj nástrojů pro získávání informací v reálném čase (přenos dat mezi manažery infrastruktury a jejich zákazníky) (2) Rozvoj nástrojů pro obchodní využití (např. evidence) Definování a zlepšení kvality a zpracování informací, zejména v oblastech údržby infrastruktury, vozového parku, nákladního a osobního provozu. Nová dálnice ro-la na koridoru X První spojení typu ro-la mezi Welsem (Rakousko) a Halkali (Turecko) zahajuje 16. září Členové ARGE Corridor X jsou si vědomi životní důležitosti tohoto nového a slibného spojení mezi střední Evropou a oblastí Bosporu. Členové ARGE Corridor X (z jihu na sever) Řecko: Hellenic Railways (OSE) Makedonie: Makedonski Železnici (MŽ) Bulharsko: National Railway Infrastructure Company (NRIC) Srbsko: Železnice Srbije (ŽS) Chorvatsko: Hrvatske Željeznice (HŽ) Slovinsko: Holding Slovenske železnice (SŽ) Rakousko: ÖBB-Infrastruktur Betrieb AG Rakousko: Graz - Köflacher Bahn und Busbetrieb GmbH (GKB) Rakousko/Maďarsko: Raab - Oedenburg - Ebenfurter Eisenbahn AG (ROeEE/GySEV) Německo: Deutsche Bahn (DE)

6 Slovinské železnice (SŽ) Slovinské železnice obdržely 1. června 2006 první elektrickou vícesystémovou lokomotivu ze skupiny Euro Sprinter firmy Siemens. Do května 2007 bude dodáno dalších 19 strojů a celková hodnota nově nakoupených lokomotiv je přibližně 77,8 miliónů eur. Slovinské železnice financují nákup těchto lokomotiv pomocí půjčky Eurofima (Evropská společnost pro financování železničního vozového parku). Tyto lokomotivy jsou čtyřnápravové, vícesystémové a váží 87 tun. Budou moci jezdit na tratích s různými elektrickými systémy - se stejnosměrným napájením 3 kv, stejně jako se střídavým napájením 15 kv nebo 25 kv. Dosahují rychlosti až 200 km/h, mají výkon 6 MW a maximální trakční síla je 300 kn. Při brždění se energie vrací do železniční sítě, takže tyto lokomotivy jsou bezpochyby mnohem lepší než předcházející, pokud jde o energetickou účinnost. Nové lokomotivy budou označeny štítkem SZ541. Kromě Slovinska budou tyto nové lokomotivy moci jezdit na železničních sítích Německa, Rakouska, Chorvatska, Itálie a Maďarska. Skupina ÖBB Nová vícesystémová lokomotiva Taurus umožní společnosti ÖBB-Traktion GmbH poprvé provozovat přepravu na železničních sítích se stejnosměrným napájením v celé Evropě - bez nutnosti výměny lokomotivy na hranicích. Pro začátek se nová lokomotiva bude používat v provozu s Itálií a Slovinskem. Oblast provozuschopnosti stroje zahrnuje asi 1,5 miliónů čtverečních kilometrů, oblast 17krát větší než Rakousko. Na koridoru X by se stroj mohl používat jak v osobní, tak nákladní dopravě od Německa přes Rakousko do Makedonie, resp. do Bulharska. Tato univerzální lokomotiva byla navržena na základě zkušeností získaných s jednosystémovou lokomotivou 1016 a dvousystémovou lokomotivou 1116, stejně jako s posledním vývojem elektroniky pohonů. Technické údaje Schopna provozu na železničních tratích s napětím 15 kv/16,7 Hz 25 kv/50 Hz a na železničních tratích se stejnosměrným napájením a napětím 3 kv Vybavena čtyřmi pantografy Úsporné využití energetických zdrojů díky rekuperaci energie založené na nejnovější technologii Čistá váha 87 tun Výkon kolem HP (6 400 kw) Maximální rychlost 230 km/h Maximální zátěž tun V období mezi březnem 2006 a prosincem 2007 bude společnosti ÖBB-Traktion GmbH dodáno a uvedeno do provozu 50 lokomotiv. Oprávněné centrum ÖBB TAURUS - Technische Services GmbH v Linci odpovídá za nasazení a údržbu těchto vysoce výkonných lokomotiv. Závěr Všechny naše aktivity jsou v souladu s cíli Evropské komise a jsou koordinovány s dalšími důležitými institucemi v evropském železničním sektoru, kromě jiných se Společností evropských železnic (CER) nebo Rail Net Europe (RNE). Tento harmonizovaný postup a

7 vývoj ukazuje, že železnice v jihovýchodní Evropě jsou na povzbudivé a slibné cestě s cílem hrát v budoucí Evropě mnohem důležitější úlohu. Nakonec bychom vás rádi pozvali k návštěvě našich webových stránek poskytující podrobné informace o koridoru X a o ARGE, stejně jako možnost nás kontaktovat. Doufáme, že získáte přesvědčivý dojem o našem partnerství a o našem poslání. Jak už bylo zmíněno dříve, jsme připraveni a přejeme si pracovat společně s novými partnery, kteří se zajímají o dosažení stejných nebo podobných cílů jako my. Pan Harald Hotz byl jedním z řečníků na konferenci Řešení železniční sítě 2006, která se konala v únoru v chorvatském Záhřebu - organizovanou časopisem European Railway Review. Jeho příspěvek pojednával o účelu ARGE Corridor X a také o významu a důležitosti rozvoje koridoru X pro železniční infrastrukturu na jihovýchodě Evropy. Pro více informací o této prezentaci nebo o této konferenci všeobecně kontaktujte prosím pověřeného redaktora Craiga Waterse na adrese Originál: New perspectives for the South Eastern Region Zdroj: European Railway Review, č. 5/2006, s Překlad: Jiří Stádník Korektura: ODIS

Železnice základ dopravního potenciálu v Kazachstánu

Železnice základ dopravního potenciálu v Kazachstánu Železnice základ dopravního potenciálu v Kazachstánu Erlan Atamkulov, ředitel Kazachstan Temir Zholy (KTZ) (Kazachstánské železnice) Doprava v Kazachstánu, která je jedním z ekonomických odvětví přispívajících

Více

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY V ČESKÉ REPUBLICE šance pro bezpečnější a efektivnější dopravu

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY V ČESKÉ REPUBLICE šance pro bezpečnější a efektivnější dopravu INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY V ČESKÉ REPUBLICE šance pro bezpečnější a efektivnější dopravu OBSAH ÚVOD»5 CO JE TO ITS A DOPRAVNÍ TELEMATIKA?»6 PROČ PODPOROVAT ITS»7 ITS ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU»8» PRÁVNÍ

Více

Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1

Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1 Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1 K použití tohoto materiálu Cílem projektu PORTAL je zrychlení průniku výsledků výzkumu EU do oblasti lokální a regionální dopravy prostřednictvím vytvoření nových

Více

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR CS 2014 č. 11 Zvláštní zpráva Ustavení Evropské služby pro vnější činnost EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Lucemburk LUCEMBURSKO Tel. +352 4398-1 E-mail: eca-info@eca.europa.eu

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

Zdraví ve všech politikách

Zdraví ve všech politikách Zdraví ve všech politikách Zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu DOPRAVA, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A ZDRAVÍ 1 Titul: Zdraví ve všech politikách - zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu doprava, územní

Více

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 červenec 2011 Seznam nejpoužívanějších zkratek ERÚ MPO OTE ČEPS PXE EEX SEI ÚOHS APG CEER ENTSO ERGEG PDS PZP SAIDI SAIFI CAIDI

Více

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002 Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 CCI Nr. 2007CB163PO002 Červenec 2007 OBSAH 1 ÚVOD...1 1.1 Územní spolupráce...1 1.2 Programové území...2 1.3 Příprava

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace Předmluva Praha 2000 Zdraví se týká nás všech.

Více

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ František Hronek 1. ÚVOD Cílem této studie je podat informace o aktuálním stavu a trendech hodnocení (evaluace) v zahraničí. Podrobněji je uvedena problematika

Více

Doprava a využití území 1

Doprava a využití území 1 Doprava a využití území 1 K použití tohoto materiálu Cílem projektu PORTAL je zrychlení průniku výsledků výzkumu EU do oblasti lokální a regionální dopravy prostřednictvím vytvoření nových kurzů a učebních

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie)

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy III. Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) ZPRACOVANÁ KE DNI 26. 11. 2014 se zapracovanými

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU

STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU Odbor bezpečnostní politiky III STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU od r. 2013 PRAHA 2013 1 STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU od r. 2013 OPATŘENÍ, ZAMĚŘENÁ NA MINIMALIZACI

Více

Evropská cesta BOZP Základy, fungování a současné výzvy. Odborová příručka

Evropská cesta BOZP Základy, fungování a současné výzvy. Odborová příručka Evropská cesta BOZP Základy, fungování a současné výzvy Odborová příručka HESA Oddělení pro zdraví a bezpečnost Evropského odborového institutu pro výzkum, vzdělávání a BOZP (ETUI-REHS) má za cíl podporovat

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013 Datum publikování: 27. března 2014 Obsah Profil skupiny Unipetrol... 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 7 Dopis akcionářům od předsedy představenstva

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 10 final 2015/0009 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013

Více

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Obsah Úvod proč vznikla tato zpráva?... 1 Shrnutí... 3 Cíle a metodika... 7 1. Proč něco měnit... 11 1.1 Výsledky... 11 1.1.1

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech: Podrobná specifikace prioritní oblasti Konkurenční schopnost české ekonomiky klesá, konkurence na trzích, kde naše služby či produkty soutěží, roste.

Více

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU, Úřad vlády ČR červenec 2007 V první polovině roku 2009 bude Česká republika předsedat

Více

Odloučení infrastruktury a provozu lze uskutečnit s pomocí státu

Odloučení infrastruktury a provozu lze uskutečnit s pomocí státu Odloučení infrastruktury a provozu lze uskutečnit s pomocí státu V letošním roce se provozní divize Švédských státních drah (SJ) staly nezávislými společnostmi a zahájily tak další etapu restrukturalizace

Více

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Komunikační dokument ČSSD Předkládá: PaedDr. Alena Gajdůšková a zpracovatelský tým Praha, únor 2012 2 OBSAH ÚVOD... 4 RÁMCOVÁ POZICE ČSSD K OBLASTI

Více