Konkurenční boj, nebo náhoda? Tak už máme zase zastupitelstvo. XXXIV. ROČNÍK POCHODU OKOLÍM JARNÍHO HŘENSKA. Zasedání zastupitelstva s podivným koncem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konkurenční boj, nebo náhoda? Tak už máme zase zastupitelstvo. XXXIV. ROČNÍK POCHODU OKOLÍM JARNÍHO HŘENSKA. Zasedání zastupitelstva s podivným koncem"

Transkript

1 DUBEN 2012 Tak už máme zase zastupitelstvo. Nyní chci především děkovat, říká místostarosta obce JUDr. Zdeněk Pánek. XXXIV. ROČNÍK POCHODU OKOLÍM JARNÍHO HŘENSKA Zasedání zastupitelstva s podivným koncem Konkurenční boj, SOUTĚSKY nebo náhoda? VÝNĚNA MOSTU

2 Dobrý den, Již několik dní přemýšlím, jaké záležitosti a informace by Vás nejvíce zajímaly, ale je jich tolik, že jsem nucen vybrat z nich pouze ty, které jsou dle mého názoru nejdůležitější. Nejprve bych chtěl poděkovat všem, kteří nás ve volbách podpořili a znovu Vás ujistit, že se budeme snažit pracovat ke spokojenosti nás všech. Většina nejdůležitějších záležitostí se projednávala na posledním zasedání Obecního zastupitelstva. Věřím, že se těchto zasedání budete v co možná největším počtu zúčastňovat a vznášet své připomínky a dotazy. Tak budete nejlépe a nejpodrobněji informováni o veškerém dění v obci a svými připomínkami budete sami toto dění ovlivňovat. Svými příspěvky do našich novin je možné poukazovat na to, co se Vám líbí, nebo nelíbí a co byste chtěli, nebo nechtěli. Naše noviny budou nyní vycházet pravidelně vždy kaţdý první pátek v měsíci. Jelikož jsme Vám to slibili, budu Vás vždy informovat o finanční situaci naší obce. Chtěl bych, aby tyto informace byly zcela jasné a srozumitelné a proto budu vždy finanční částky uvádět v hrubých rysech. Jestliže bude kdokoliv z Vás požadovat detailnější a podrobné informace, jsou Vám pracovníci Obecního úřadu, nebo Vámi zvolení zastupitelé, včetně starosty k dispozici. 1./ ke dni zvolení nového zastupitelstva, měla naše obec, včetně oddělení hospodářské činnosti v hotovosti a v bankách k dispozici celkem cca Kč. 2./ očekávané příjmy obce do otevření Soutěsek byly celkem cca Kč / daně, janovští hasiči, plnění pojistného, místní poplatky/. 3./ naše obec musí doplatit úvěr, který činí včetně úroků cca Kč /tuto půjčku si musela obec vzít v r.2009, kdy byly obci navráceny Soutěsky, bylo potřeba nakoupit lodě a celkově zprovoznit Soutěsky. Tento úvěr bude obec splácet ještě 4 roky. 4./ obec byla nucena vzít si další úvěr ve výši Kč. Tato částka byla potřeba na: a./ Kč splátka úvěru za III.+IV. měsíc b./ Kč náklady na zprovoznění Soutěsek na sezonu 2012 / elektřina, mzdy, servis lodí, veškeré opravy, včetně cest a galerií/. c./ Kč podíl obce na dotaci, ve výši 10% z celkové částky na dvě nové lávky /,,U emigranta a do Soutěsek/. d./ Kč základní potřeby obce /elektřina, voda, mzdy, veřejné osvětlení, odpadové hospodářství, pohonné hmoty/. Závěrem : naše obec má nyní dluh cca Kč. a Soutěsky máme zhruba připraveny na letošní sezonu. Důvodem tak špatné ekonomické situace, byly vysoké náklady na opravy po povodních a dále pak 10% podíl na veškerých dotacích, který obec musela zaplatit ze svého. Všichni jsme si vědomi skutečnosti, že volby se musely opakovat a kdo to způsobil. Výsledek voleb je prakticky stejný, avšak důsledkem opakování voleb jsou následující fakta : Obec Hřensko měla již připravené tři dohody na čerpání dotací s Německou spolkovou republikou: 1./ dotace na cca Kč /

3 rekonstrukce restaurace a expozice v Soutěskách/. 2./ dotace na cca Kč / protipovodňové zábrany do obce a Soutěsek/. 3./ dotace na cca Kč /vybavení a loď pro náš hasičský sbor/. V důsledku opakování voleb jsme všichni nenávratně přišli o možnost čerpat dotace v celkové výši cca Kč a tím i o další finanční prostředky z tohoto plynoucí. Neméně důležitá je skutečnost, že jelikož při opakovaných volbách nebyl již sebemenší důvod podat žalobu na volby, kterou by soud přijal, podala pí.stárková alespoň trestní oznámení na neznámého pachatele na průběh voleb. Dále jsme obdrželi žádost od kriminální policie, abychom vzhledem k vyšetřování, předložili téměř veškeré doklady, které na obci máme a to dokonce již od roku Opět je to samozřejmě na základě udání, nebo oznámení. Zatím můžeme všichni pouze tipovat, kdo za tím stojí. Ohromnou škodu pro nás všechny ale vidím v tom, že všichni, kteří by měli pracovat na zlepšení situace v obci a na problémech, které před námi stojí, se budou nejméně 3 měsíce intenzivně zabývat přípravou těchto podkladů. Musíme tomu věnovat veškerý svůj čas a na záležitosti nejdůležitější pro naší obec žádný nezbude. Mám osobní pocit, že někdo chce naší obec totálně zlikvidovat, zcela vytlačit turisty a pak ji postupně celou pod cenou skoupit, včetně všech soukromých objektů.všichni bychom se měli zamyslet nad tím, kdo nám všem škodí a proč a dávat to jasně najevo. Kdybych Vám měl nyní ještě sdělit na čem všem intenzivně pracujeme a čím vším se zabýváme, abychom obec pozvedli a všem se nám zde líbilo, bylo by to na celou knihu. Jsou to stovky problémů a každý z nich si vyžaduje veliké množství času, včetně dlouhých debat a konzultací s právníky. Nejvíce nám dalo zabrat zprovoznění a otevření Soutěsek, které mimo jiné ohrozil pád velkého stromu, který ve velké míře poškodil přístaviště, potřeba v termínu dohotovit most do Soutěsek, /zde bych chtěl poděkovat provádějící stavební firmě, která před stanoveným termínem dohotovila vše, včetně zajištění helikoptéry/, jednotné oblečení pro převozníky atd. Dále např. : intenzivní snaha o odstranění skalních masivů na silnici do SRN, aktualizace webových stránek, reklama celé oblasti, informační systém, veřejné obecní WC, parkování, návrat turistů, zkulturnění prodeje ve stáncích, projektová dokumentace na parkoviště na Mezní louce, různé směrnice a vyhlášky, činnost výborů a komisí, územní plán, odstranění zbytků a dodělávky po povodních, silnice na Mezné, hřiště na Mezné, škola, osobní i písemný styk různými institucemi, které by naše potíže pomohly řešit, povodňový plán, hranice pozemků atd. atd. K tomu se přidává množství různých nezbytných a mnohdy povinných jednání a samozřejmě práce na běžném chodu obce, které není také málo. Takovýchto problémů je nepřeberné množství. Zcela jistě jsem na některé z nich momentálně zapomněl a ani je vzhledem k nedostatku místa v novinách, nemohu všechny uvést. Nelze vše zvládnout ihned a je možné, že vyřešení některých záležitostí bude trvat dlouhou dobu. Je nutné řešit vše od základu a postupně podle důležitosti. Je to běh na dlouhou trať. Snažíme se. Výbory, komise, redakční rada, hasiči a pracovníci úřadu intenzivně pracují. Všem, kterých se to týká upřímě děkuji za jejich práci a velice rádi bychom přivítali každého, kdo by chtěl pomoci a poradit, nebo pracovat s námi. Nakonec něco pro odlehčení. Zkuste uhodnout co bych řekl člověku, který by tvrdil, že na obci se nic nedělá. Všem obyvatelům naší obce přeji do nastávající sezony vše nejlepší, hodně zdraví, krásné počasí, mnoho úspechů, podnikatelům pak slušné obraty a věřím, že se nám podaří naší obec opět postavit na nohy. Jan Havel

4 Tak už máme zase zastupitelstvo. Tak je to tady. 16.února 2012, den kdy po opakovaných volbách ve zdecimovaném Hřensku bude probíhat ustanovující zasedání nového zastupitelstva obce. Den, kdy už víme, že si nikdo nepodal žalobu na neplatnost voleb, pouze oznámení na Policii ČR, na neznámého pachatele který měl mařit volby. K této aktivitě se nakonec přihlásila paní Stárková z ODS. Zasedání se konalo v hotelu Hawel a dorazili na něj také zástupci magistrátu města Děčín v čele s tajemníkem panem ing. Zajíčkem, aby předali kandidátům po složení slibu osvědčení o zvolení zastupitelem. Zasedání zahájil dosluhující starosta pan Josef Černý a vyzval zapisovatelku volební komise paní Antonovou, aby přečetla nám všem dobře známé výsledky voleb. Dále požádal pana JUDr. Pánka, aby přečetl slib který, musí každý zastupitel potvrdit slovem slibuji a převzít proti podpisu od zástupce magistrátu osvědčení o zvolení. JUDr. Pánek se postavil a vyzval kandidáty včetně všech přítomných, ať povstanou a počal číst slib zastupitele. Nutno podotknout že pan doktor se tohoto úkolu zhostil s grácií jemu vlastní. Po přečtení slibu zastupitele každý kandidát řekl nahlas slibuji a obdržel od ing. Zajíčka osvědčení o zvolení zastupitelem, jehož přijetí potvrdil svým podpisem. Po tomto aktu následovala volba starosty, místostarosty a předsedů finančního a kontrolního výboru. Na způsobu volby se nové zastupitelstvo shodlo jednohlasně, že volba bude veřejná formou aklamace. Volba starosty se neobešla bez dozvuků předvolebních nálad. Vzhledem k situaci v obci jsem přesvědčen, že jediný možný kandidát na starostu je pan Havel a proto dávám návrh na pana Havla, řekl zastupitel Bc. Mareš a většina zastupitelů s ním souhlasila. Dosavadní starosta Černý se zeptal, zda pan Havel tuto funkci přijímá. Pan Havel odpověděl v případě že budu zvolen tak ano, protože jsem to slíbil voličům. Pouze zastupitel Frömmel navrhl na místo starosty pana Mareše, prý protože dostal nejvíc hlasů. Většinou hlasů byl zvolen starostou obce Hřensko pan Jan Havel. Jediný kdo hlasoval proti byl pan Frömmel. Při volbě místostarosty se vše opakovalo, včetně protinávrhu pana Frömmela, který navrhl na tento post pana Černého. Na post místostarosty byl navržen pan JUDr. Pánek a také byl většinově zvolen. Předsedou finančního výboru byl zvolen pan Bc. Robert Mareš a předsedou kontrolního výboru pan RNDr. Lubomír Paroha. Celý průběh tohoto zasedání provázela napjatá atmosféra, která, po zvolení starosty a místostarosty začala mizet. Po skončení zasedání probíhala volná zábava, kterou hned na počátku opustili zastánci opozice. jk

5 Nyní chci především děkovat, říká místostarosta obce JUDr. Zdeněk Pánek. Předně bych chtěl poděkovat těm občanům Hřenska, kteří v opakovaných volbách do obecního zastupitelstva v únoru t. r. naší kandidátce s lídrem Janem Havlem dali svůj hlas a přispěli tak k tomu, že kontinuita vedení obce bude zachována. Nechci se již zmiňovat o slovních a písemných atacích vůči mé osobě bezprostředně před těmito volbami, ale chci jen zdůraznit, že mi je líto těch, kteří takto jednali. Je nanejvýš škoda, že časová prodleva od voleb v říjnu předloňského roku do těchto nových voleb vyvolala zrušení připravovaných projektů ve prospěch obce řádově za několik milionů korun, neboť jejich realizace byla podmíněna příslušným usnesením zastupitelstva, které však v rozhodné době neexistovalo. V důsledku toho dílem několika jedinců se obec v této době nemohla pozitivně rozvíjet. Je logické, že tato časová prodleva rovněž negativně ovlivnila přípravu na zahájení provozu Soutěsek k velikonočnímu datumu. Z tohoto místa směřuje můj velký dík vedoucímu hospodářské činnosti Robertu Drnovcovi, jenž zmobilizoval naše zaměstnance natolik, že lze říci provoz v Soutěskách je připraven. Dokladem toho je pozitivní ohlas návštěvníků, kteří i přes nepřízeň počasí si našli do našeho regionu cestu. Bylo by chybou a nedůstojné nepoděkovat rovněž bratrům Antonínu a Josefu Podaným, kteří právě potud vykonali ohromný, chlapský kus práce a lze konstatovat, že bez jejich fyzické aktivity by Soutěsky nebyly tak kvalitně připraveny. Nepochybně všichni občané Hřenska vnímají velmi dobré zajištění každodenního úklidu v obci přičiněným Aloise Kužely a jsem osobně rád, že právě on na této pozici pro obec pracuje. A nyní na závěr. S potěšením mohu konstatovat, že nadcházející sezónu v obci je třeba považovat za přelomovou. Již dne 6. dubna 2012 poprvé naši převozníci a pracovníci pokladen na své posty nastoupili jednotně a slušivě oblečeni a navíc pak jednotlivé díly jejich komplexního oblečení je opatřeno novým logem, mající vztah právě k našim Soutěskám. Věřím, že jak Vám, tak i budoucím návštěvníkům Soutěsek se nové oblečení bude líbit a proto Vás chci vyzvat přijďte se na naše reprezentanty obce podívat. Když jsem v úvodu tohoto příspěvku uvedl, že - chci děkovat - tak v neposlední řadě též společnosti HUDYsport a.s., konkrétně Jindřichu Hudečkovi, jenž pro obec převozníkům zajistil kvalitní obuv za atraktivní cenu a Josefu Královi za zprovoznění elektronických pokladen. JUDr. Zdeněk Pánek

6 XXXIV. ROČNÍK OKOLÍM JARNÍHO HŘENSKA Očekávaně pěkné počasí přivedlo neočekávaný počet příznivců turistických pochodů a pohybu v přírodě ale i přátel, kteří se zde setkávají. Na startu 34. ročníku pochodu Okolím jarního Hřenska, který 3.března 2012 tradičně pořádal Sbor dobrovolných hasičů se sešel rekordní počet účastníků. Kromě 25 členného štábu pořadatelů se na startu registrovalo 210 startujících. Tak jako ve všech předchozích ročnících, vedla i letos část trasy cestami, kudy pochod před tím nikdy nevedl. Studené ale slunečné dopoledne samo lákalo k fotografickému uchování krásných výhledů na skalní masivy z prostorů pod Kobylkou, Mlýnské cesty, silnice z Mezné na Mezní Louku a nebo z Gabrielininy stezky. Kromě dvou průchozích kontrol čekala na pochodníky i tradiční TAJ- NÁ KONTROLA. Tajná proto, že na mapce pochodu jako jediná není vyznačena a tudíž nikdo neví, kde se v lese objeví skupinka hasičů kteří přes zásahové oděvy mají navlečené bílé zástěry a místo čerpadel obsluhují polní kuchyni. Tajné je i to, jakou polévku v lese ráno uvaří. A věřte, že pro více jak 200 člennou armádu turistů ji museli uvařit hodně. No a to že vše klapalo jak mělo, potvrdili nejen hasičští kolegové z 8 sborů, ale i zápisy v knize přání a stížností od ostatních účastníků. St. Křížek

7 Finanční a kontrolní výbor ustaveny Spolu s novým zastupitelstvem zahájily svou činnost i finanční a kontrolní výbor. Ustavení těchto výborů je povinné pro každou obec. Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce, dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. Výbory budou fungovat v následujícím složení: Sloţení finančního výboru Bc. Robert Mareš, předseda výboru Bc. Olga Vonková, místopředsedkyně výboru Paní Emilie Vrzalová, členka výboru Sloţení kontrolního výboru RNDr. Lubomír Paroha, předseda výboru Pan Stanislav Křížek, místopředseda výboru Paní Kateřina Horáková, členka výboru Oba výbory se poprvé sešly v pondělí 26. března. Vzhledem k nutnosti dohnat prodlevu způsobenou zrušením voleb z roku 2010 se budou scházet v dvoutýdenním intervalu a budou spolu úzce spolupracovat. Vedle výše uvedených úkolů daných zákonem o obcích by se oba výbory chtěly zaměřit na zefektivnění hospodaření obce, především na nalezení úspor ve výdajích. Naléhavost tohoto úkolu dokládá i skutečnost, že obec si musela vzít úvěr na rozjezd turistické sezóny. O výsledcích činnosti obou výborů Vás budeme průběžně informovat. Robert Mareš a Lubomír Paroha

8 Zasedání zastupitelstva s podivným koncem! První zasedání nového zastupitelstva se konalo 26.března v hotelu Hawel. Zasedání zahájil starosta pan Havel, kde ještě jednou poděkoval občanům za podporu při volbách. Po překonání formalit na počátku zasedání jako je určení zapisovatele a ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva obce, omluvil starosta Havel nepřítomné členy zkonstatoval, že je zastupitelstvo usnášeníschopné a přistoupil k projednávání jednotlivých bodů programu. Jako nejhlavnější a první úkol považuji dokončení rekonstrukce mostu do Soutěsek před velikonocemi a celkové zprovoznění Soutěsek. Druhý důležitý bod je zbavit se kamenů ze silnice do Německa. Pochopitelně je mnoho a mnoho věcí, které je potřeba udělat ale tyto dva body o kterých jsem mluvil, považuji za nejdůležitější, řekl starosta pan Havel. V souvislosti s tím vyzval starosta vedoucího hospodářské činnosti pana Drnovce, ať seznámí zastupitele jak vypadá příprava na zahájení provozu v Soutěskách. Pan Drnovec řekl, že Divoká soutěska je již připravena a že probíhají dokončovací práce v Edmundově soutěsce. Seznámil zastupitele s problémy které jsou ještě potřeba vyřešit a zkonstatoval, že na velikonoční svátky budou připraveni. Starosta dále vyzval pana Křížka který je pověřen zastupiteli dozorem nad průběhem prací rekonstrukce mostu do Soutěsek, aby je seznámil se situací a zda bude dodržen termín otevření mostu před velikonočními svátky. Pan Křížek řekl, že se na mostu pracuje každý den do večera i v sobotu a v neděli. Pokud nenastane mimořádná událost, tak na Velikonoce jezdíme, řekl doslova Křížek. Starosta oběma poděkoval a seznamoval občany s dalšími problémy a nedostatky které je potřeba nutně vyřešit. Člověku z toho šla hlava kolem co vše je potřeba řešit a udělat. Dále starosta všechny seznámil s finančním stavem obce, kdy ze všeho vyplynul nynější celkový dluh obce včetně zahájení provozu v Soutěskách, který je ,-Kč. Starosta také zmínil příspěvky důchodcům, kde ale jasně zaznělo, že toto lze, až bude obec minimálně na nule, bez dluhů. Věřím, že k tomu dojde, řekl pan Havel. Celé jednání probíhalo konstruktivně a bez konfliktu až do doby než se o slovo přihlásila paní Stárková. Pan Havel ji oznámil, že ke konci zasedání bude možná diskuse. Po projednání zbývajících bodů, otevřel starosta Jan Havel diskusi zastupitelů s občany. Přihlásila se paní Stárková, která řekla, že navazuje na řeč o podání oznámení na maření voleb, kdy toto podala ještě před volbami samotnými. Prý dostala doporučení od právníků v souvislosti se ztrátou, kterou obec utrpěla díky opakovaným volbám. Dále obhajovala svůj komentář v televizi což jsem moc nepochopil. Po zasedání jsem zjistil, že nejsem jediný kdo to nepochopil, protože se mi jeden místní občan ptal, jestli vím o čem cituji ta Stárková mluvila. Paní Stárková vyzvala zastupitele, kteří byli ve zrušeném zastupitelstvu, ať vrátí plat za těch několik měsíců a tím obci pomohou dostat se z dluhu ,-Kč. Celá řeč paní Stárkové byla podivně nesouvislá a jediné co jsem nezaregistroval, byla nabídka, že chce obci pomoct z problémů do kterých se díky žalobě ze strany ODS obec dostala. jk

9 A kdopak se snaţí obci pomoct tady, uhodnete? jk

10 Konkurenční boj, nebo náhoda? Dostala se ke mně informace že podnikateli Radkovi Dvořákovi, který pro naši obec poslední dvě sezóny zajišťoval zimní údržbu komunikací někdo, vypustil olej z převodové skříně a tím mu způsobil škodu převyšující ,-Kč. Navštívil jsem ho a položil mu několik otázek. Slyšel jsem Radku co Tě postihlo a chtěl bych o tom informovat naše čtenáře, protoţe se to stalo v naší obci v prostoru u hasičárny kde jsi měl zaparkovaný traktor, kterým jsi prováděl zimní údrţbu. Co se vlastně stalo? Stalo se to, že mi nějaká dobrá duše vypustila olej z převodovky a ta se při cestě pro kartáčovací stroj na úklid silnice zadřela. Olej mi musel vypustit někdo, kdo se v traktorech vyzná a ví, že je potřeba vyšroubovat dva šrouby aby vytekl všechen olej, a také ví, že olej v převodovce není hlídán kontrolkou jako třeba olej v motoru říká Radek Dvořák. Také se ke mně doneslo, ţe se šrouby našly pohozené kousek od místa, kde byl zaparkovaný traktor. Jaká škoda Ti vznikla a jak budeš postupovat? Škoda je okolo ,- Kč, protože musím převodovku vyměnit. V první chvíli jsem celou věc oznámil Policii ČR, ale posléze jsem své oznámení zrušil, protože na 90% vím, kdo to udělal a také vím, že se mu moc nevede a to je větší trest než soudní postih a náhrada škody. Šrouby z mé převodovky se opravdu našly nedaleko místa, kde byl traktor zaparkován a v místě kde stál, byly skvrny od vsáklého oleje, ale co nadělám. Myslím si, že ho znáte všichni a cítím, jak se sám vylučuje ze společenství normálních občanů, říká Radek a dodává, asi si myslí dle svých zkušeností, že mám za úklid měsíčně desetitisíce, skutečnost je ale jiná. V působení mé firmy je zimní údržba pro obec pouze doplňkovou činností, kde hraje roli i můj vztah k obci. Vždyť jsem zde působil a bydlel několik let, proto si cenu za provedenou práci účtuji v minimální hladině. Mrzí mne, že se trochu zkomplikovala situace se zametením posypového materiálu po zimě, čímž obec také trochu ušetří. Po opravě se to dožene, dodává Radek Dvořák se svým klasickým úsměvem ve tváři. Co k tomu dodat, Způsobit někomu úmyslně škodu může pouze zakomplexovaný nešťastník, který se na sebe snaží trapně upozornit, nebo konkurent kterému se nedaří. Kde je asi pravda? jk MÍSTO PRO VAŠÍ REKLAMU NEBO INZERCI

11 Na dolní přístaviště v Soutěskách spadl strom. Těsně před zahájením provozu v Soutěskách, spadl na dolní přístaviště Edmundovy soutěsky vzrostlý strom, který na přístavním můstku způsobil škodu ve výši několika set tisíc korun. Strom při pádu poškodil zábradlí, část plochy u pokladny přístaviště a narušil opěrnou zeď včetně pilířů nesoucích vlastní přístaviště. Obci nastaly další potíže, protože musí celou situaci urgentně vyřešit. jk

12

13 SOUTĚSKY VÝMĚNA MOSTU

14 Velikonoce na Mezné! Foto: Josef Král Tak jako kaţdý rok, obcházelo Meznou hodovací komando, sloţené z místních obyvatel a chalupářů. Zastihl jsem je při odchodu z hotelu Hubert kde asi zajali majitelku paní Zárubovou. I přes chladné počasí byli všichni vesele naladěni. jk Váţení čtenáři, Vyuţijte nabídky pana starosty Havla, který chce, aby se naše noviny staly prostředníkem mezi vámi a starostou, zastupitelstvem nebo Obecním úřadem. Sdělte všem své náměty, připomínky nebo to co se vám nelíbí. rr

15 Všem jubilantům za měsíce únor, březen a duben se omlouváme za nezveřejnění jmenovitého seznamu a přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Redakční rada Měsíčník obecního úřadu Hřensko reg.číslo MK ČZ E vydán dne Redakční rada rr : redaktor Josef Král jk, Kateřina Horáková kh, Vlasta Hrušková vh, Věra Zárubová vz, Robert Mareš rm Kontakt: Tel

16 C o s e š u š k á Šuškalo se, ţe oprava mostu do Soutěsek nebude dokončena do velikonoc a obec přijde o nemalé peníze. Při prvním seznámení se situací to vypadalo, ţe se šušká pravda. Firma, která akci prováděla se tohoto úkolu zhostila na jedničku s hvězdičkou, navzdory tomu ţe v průběhu prací na novém mostu po něm přejel nejmenovaný občan Hřenska s traktůrkem a vlekem pro malou centrálu. Někdo si prostě váží jenom svojí práce, protože je jeho. Šušká se, ţe není moţné, aby po takových bitvách o blaho obce, nastal najednou klid. Prý jestli to není klid před další jistě připravovanou bouří. Co na to říct, nyní se těžko odstraňují nedozírné následky zmíněné bitvy a bouřkám budeme čelit, až přijdou. Šušká se, ţe zastupitelé obce Hřensko musejí mít plat jako členové vlády, kdyţ by vrácené platy za několik měsíců zachránili podle paní Stárkové obecní pokladnu. Tak už je mi jasné proč byl tak enormní zájem o místa v zastupitelstvu. Šušká se ţe ke kiosku na mezimostí který vlastní pan Dařbujan by se hodily loďky JUDr. Kozákové. Ţe uţ spolu o tom jednali u kulatého stolu. Prý se ale nedohodli kdo a kam to dá. Šušká se ţe jestli Stárková takhle působila v zastupitelstvu Děčína, tak dostala za odměnu Hřensko jako prémii. A co my ve Hřensku? Jenom nevím, kam půjde paní Stárková odsud.

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1. S krahujcem ve školce

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1. S krahujcem ve školce MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1 S krahujcem ve školce ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY...2 ZÁPIS ZE ZASTUPITESTVA...3 ZPRÁVY ZASTUPITELŮ... 17 ŽIVOTNÍ JUBILEA... 26 BILANČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ POLICIE

Více

OBEC TOPOLNÁ PRVNÍCH 30 DNÍ. obecní noviny ročník 5 číslo 5 vychází 20. prosince 2002

OBEC TOPOLNÁ PRVNÍCH 30 DNÍ. obecní noviny ročník 5 číslo 5 vychází 20. prosince 2002 obecní noviny ročník 5 číslo 5 vychází 20. prosince 2002 VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ! Protože se blíží závěr občanského roku, nastal čas hodnocení, a to nejen uplynulého roku 2002, ale i let předcházejících. Proto

Více

Janovské listy. Ustavující zasedání zastupitelstva obce Janová 9. listopadu 2010 VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB 2010 V JANOVÉ

Janovské listy. Ustavující zasedání zastupitelstva obce Janová 9. listopadu 2010 VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB 2010 V JANOVÉ Janovské listy čtvrtletník Obecního úřadu Janová 4/2010 Vážení spoluobčané, nezadržitelně se blíží konec roku a s ním i nejkrásnější období Vánoce. Pro každého známý pocit a jasná představa krásných chvil

Více

PROSINEC 2011 MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! SDRUŽENÍ PRO LETOHRADSKO INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL

PROSINEC 2011 MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! SDRUŽENÍ PRO LETOHRADSKO INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL Společnost OEZ otevřela 2.3.2011 novou výrobní halu, čímž vzniklo 180 nových pracovních míst... Řemeslnická sobota v Letohradě

Více

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty POLEMIKA x NÁZORY x POLEMIKA x NÁZORY Polemiky a kritiky aneb bouře ve sklenici vody Byl jsem pověřen, či spíše sám jsem se nabídl, že budu sledovat obecní návštěvní knihu a odpovídat na dotazy. Rozhodně

Více

2009 DUBEN. Z obsahu: www.otevreneuvaly.cz. Zeleň viděná očima odborníka str. 17

2009 DUBEN. Z obsahu: www.otevreneuvaly.cz. Zeleň viděná očima odborníka str. 17 2009 DUBEN Z obsahu: Projekt Hostín schválen v plném rozsahu vydělají na tom Úvaly? str. 2 Rozhovor s Ivanem Černým str. 3 Strukturální fondy EU a Úvaly str. 8 Projekt ozelenění Slovan str. 10 Místo, kde

Více

Zápis ze zastupitelstva obce Koclířov č.7/2008 konaného dne 27.11. 2008 v 17.00 hod. v sále KD

Zápis ze zastupitelstva obce Koclířov č.7/2008 konaného dne 27.11. 2008 v 17.00 hod. v sále KD Zápis ze zastupitelstva obce Koclířov č.7/2008 konaného dne 27.11. 2008 v 17.00 hod. v sále KD Zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce p.b.kysílko. Přítomno je 15 členů zastupitelstva,

Více

Informační měsíčník občanů Semilska

Informační měsíčník občanů Semilska Ročník XIII. číslo 11 (169) Středa 30. listopadu 2005 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V PÁTEK 30. PROSINCE Upozornění: Vzhledem k vánočním svátkům je uzávěrka čísla už

Více

Z á p i s ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 20. srpna 2012

Z á p i s ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 20. srpna 2012 Z á p i s ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 20. srpna 2012 P ř í t o m n i : MUDr. Vojtěch Adam, Milan Buček, Pavel Fajks, Mgr. Jana Heřmanová přišla 16.05, Mgr. Tomáš

Více

ZÁPIS Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 5. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 5. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 5. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vážené kolegyně, vážení kolegové, vítám vás na dnešním

Více

číslo 202 únor 2007 8,- Kč pokračování na páté straně

číslo 202 únor 2007 8,- Kč pokračování na páté straně 8,- Kč číslo 202 únor 2007 Od večera 18. ledna do rána 19. se Českým Meránem proháněla větrná smrš, která po sobě zanechala dílo zkázy. Více na straně 8 Starosti starostů Jak jsem slíbila, opět se vracíme

Více

ÚVODNÍK. Eva Rudová OBVODNÍ VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ STRANY SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ V PRAZE 8. Uvnitř tohoto vydání:

ÚVODNÍK. Eva Rudová OBVODNÍ VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ STRANY SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ V PRAZE 8. Uvnitř tohoto vydání: OBVODNÍ VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ STRANY SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ V PRAZE 8 V y d á v á O V V Č S S D P r a h a 8, Z e n k l o v a 2 7, P r a h a 8, p r o i n t e r n í p o t ř e b u č l e n ů o b v o d n í o r

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 17. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 18.11.2013 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Mgr. Jakub

Více

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 19. března 2009 Zapsala: Ing. J. Kopečková Obsahový rejstřík: Str. 2-3 Úvod, projednávání Programu, ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva

Více

měsíčník Roztok a Žalova 1/2014

měsíčník Roztok a Žalova 1/2014 1/2014 Rozpočet na rok 2014 byl řádně schválen (str. 8) Mýty a fakta o projektu v Nádražní ulici (str. 12) Když skauti tančí (str. 15) Iva Bittová zpívala v roztockém zámečku (str. 16) Masopust v Roztokách

Více

ZÁPIS Z 1. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210

ZÁPIS Z 1. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 ZÁPIS Z 1. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 Ověřovatelé: Ing. Bohuslav Kabátek Bc. Jiří Šolc Program Paní primátorka přivítala přítomné na první řádné schůzi rady města,

Více

Stenozápis z 29. zasedání Zastupitelstva hl.m.prahy ze dne 23. 6. 2005

Stenozápis z 29. zasedání Zastupitelstva hl.m.prahy ze dne 23. 6. 2005 1 Stenozápis z 29. zasedání Zastupitelstva hl.m.prahy ze dne 23. 6. 2005 Vážení zastupitelé hl. m. Prahy, vážené paní starostky a páni starostové, hosté, dovolte, abych vás přivítal a zahájil 29. zasedání

Více

Zápis č. 3/2014 JEDNÁNÍ

Zápis č. 3/2014 JEDNÁNÍ Zápis č. 3/2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí dne 8. 12. 2014 v sálu SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomni: 19 Alt, Bartoš, Drahorád, Forchová,

Více

Omlouvám se, neposlouchala jsem. Tedy s touto změnou, kterou pan starosta avizoval.

Omlouvám se, neposlouchala jsem. Tedy s touto změnou, kterou pan starosta avizoval. 5. zasedání ZMČ Praha 5 22. 3. 2007 Dámy a pánové, zahajuji 5. zasedání ZMČ Praha 5. Na dnešním zasedání je přítomno 37 zastupitelů a zastupitelek. Na dnešním jednání jsou omluveni pan Reml, pan Fott,

Více

STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003

STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003 STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003 Vážené členky a členové ZHMP, vážení hosté, zahajuji 8. zasedání ZHMP, na kterém vás všechny srdečně vítám. Zasedání bylo řádně svoláno a byli na něj

Více

Zpravodaj města Chropyně 5/2015

Zpravodaj města Chropyně 5/2015 Zpravodaj města Chropyně 5/2015 Rozkvetlo nám náměstí 22. dubna nám rozkvetlo náměstí Svobody. Ne, není to novinářská kachna, na oslavu Dne země nám opravdu rozkvetl park na náměstí. Díky zručným babičkám

Více

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 16. dubna 2014 ã. 2 /2014. Startujeme do léta

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 16. dubna 2014 ã. 2 /2014. Startujeme do léta MORAVâAN Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 16. dubna 2014 ã. 2 /2014 Startujeme do léta Počasí si s námi hraje, ráno máme zimík, přes den bývá teplíčko, zblbne naše

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 12/2005 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník III.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 12/2005 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník III. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 12/2005 ročník III. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Technické služby hodnotí rok 2005 strana 5 O Z Knihy přání a

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 1. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 1. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 1. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Dámy a pánové, já vás vítám na prvním zasedání zastupitelstva

Více

4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007

4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007 4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007 Dámy a pánové, zahajuji 4. jednání ZMČ. Pokud jde o zápis ze 3. zasedání, podle informací byl schválen bez připomínek. Budeme hlasovat o schválení zápisu z minulého

Více

časopis s Ostravaky o Ostravě I / 2012

časopis s Ostravaky o Ostravě I / 2012 časopis s Ostravaky o Ostravě I / 2012 editoriál Milí čtenáři, po bezmála roční prodlevě se Vám do rukou dostává další číslo našeho časopisu. Určitě se ptáte, co onu roční prodlevu způsobilo a jak bude

Více

Barňák. ROČNÍK XVIII MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích. (Redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků čtenářů)

Barňák. ROČNÍK XVIII MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích. (Redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků čtenářů) Barňák Září 2010 STRAŠICKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK XVIII MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích Redakce: Mgr. Tomáš Makaj; Eva Lexová Internetová verze: Místní knihovna (Redakce neodpovídá za obsahovou

Více

Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

číslo 198 říjen 2006 STAROSTI STAROSTŮ

číslo 198 říjen 2006 STAROSTI STAROSTŮ 8,- Kč Nastal podzim, děti už dávno sedí ve školních lavicích a příroda začíná dostávat zlatavý kabát. Dnes na dlouhou dobu naposledy vyjíždím za starostmi starostů. V říjnu komunální volby někde možná

Více

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle:

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle: fiíjen 2006 10 Komunální volby 20. 21. 10. 2006 Vážení čtenáři HRÁDECKA, říjnové vydání je posledním před komunálními volbami, které se uskuteční 20. 21. října 2006. V tomto čísle proto najdete nejenom

Více