Konkurenční boj, nebo náhoda? Tak už máme zase zastupitelstvo. XXXIV. ROČNÍK POCHODU OKOLÍM JARNÍHO HŘENSKA. Zasedání zastupitelstva s podivným koncem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konkurenční boj, nebo náhoda? Tak už máme zase zastupitelstvo. XXXIV. ROČNÍK POCHODU OKOLÍM JARNÍHO HŘENSKA. Zasedání zastupitelstva s podivným koncem"

Transkript

1 DUBEN 2012 Tak už máme zase zastupitelstvo. Nyní chci především děkovat, říká místostarosta obce JUDr. Zdeněk Pánek. XXXIV. ROČNÍK POCHODU OKOLÍM JARNÍHO HŘENSKA Zasedání zastupitelstva s podivným koncem Konkurenční boj, SOUTĚSKY nebo náhoda? VÝNĚNA MOSTU

2 Dobrý den, Již několik dní přemýšlím, jaké záležitosti a informace by Vás nejvíce zajímaly, ale je jich tolik, že jsem nucen vybrat z nich pouze ty, které jsou dle mého názoru nejdůležitější. Nejprve bych chtěl poděkovat všem, kteří nás ve volbách podpořili a znovu Vás ujistit, že se budeme snažit pracovat ke spokojenosti nás všech. Většina nejdůležitějších záležitostí se projednávala na posledním zasedání Obecního zastupitelstva. Věřím, že se těchto zasedání budete v co možná největším počtu zúčastňovat a vznášet své připomínky a dotazy. Tak budete nejlépe a nejpodrobněji informováni o veškerém dění v obci a svými připomínkami budete sami toto dění ovlivňovat. Svými příspěvky do našich novin je možné poukazovat na to, co se Vám líbí, nebo nelíbí a co byste chtěli, nebo nechtěli. Naše noviny budou nyní vycházet pravidelně vždy kaţdý první pátek v měsíci. Jelikož jsme Vám to slibili, budu Vás vždy informovat o finanční situaci naší obce. Chtěl bych, aby tyto informace byly zcela jasné a srozumitelné a proto budu vždy finanční částky uvádět v hrubých rysech. Jestliže bude kdokoliv z Vás požadovat detailnější a podrobné informace, jsou Vám pracovníci Obecního úřadu, nebo Vámi zvolení zastupitelé, včetně starosty k dispozici. 1./ ke dni zvolení nového zastupitelstva, měla naše obec, včetně oddělení hospodářské činnosti v hotovosti a v bankách k dispozici celkem cca Kč. 2./ očekávané příjmy obce do otevření Soutěsek byly celkem cca Kč / daně, janovští hasiči, plnění pojistného, místní poplatky/. 3./ naše obec musí doplatit úvěr, který činí včetně úroků cca Kč /tuto půjčku si musela obec vzít v r.2009, kdy byly obci navráceny Soutěsky, bylo potřeba nakoupit lodě a celkově zprovoznit Soutěsky. Tento úvěr bude obec splácet ještě 4 roky. 4./ obec byla nucena vzít si další úvěr ve výši Kč. Tato částka byla potřeba na: a./ Kč splátka úvěru za III.+IV. měsíc b./ Kč náklady na zprovoznění Soutěsek na sezonu 2012 / elektřina, mzdy, servis lodí, veškeré opravy, včetně cest a galerií/. c./ Kč podíl obce na dotaci, ve výši 10% z celkové částky na dvě nové lávky /,,U emigranta a do Soutěsek/. d./ Kč základní potřeby obce /elektřina, voda, mzdy, veřejné osvětlení, odpadové hospodářství, pohonné hmoty/. Závěrem : naše obec má nyní dluh cca Kč. a Soutěsky máme zhruba připraveny na letošní sezonu. Důvodem tak špatné ekonomické situace, byly vysoké náklady na opravy po povodních a dále pak 10% podíl na veškerých dotacích, který obec musela zaplatit ze svého. Všichni jsme si vědomi skutečnosti, že volby se musely opakovat a kdo to způsobil. Výsledek voleb je prakticky stejný, avšak důsledkem opakování voleb jsou následující fakta : Obec Hřensko měla již připravené tři dohody na čerpání dotací s Německou spolkovou republikou: 1./ dotace na cca Kč /

3 rekonstrukce restaurace a expozice v Soutěskách/. 2./ dotace na cca Kč / protipovodňové zábrany do obce a Soutěsek/. 3./ dotace na cca Kč /vybavení a loď pro náš hasičský sbor/. V důsledku opakování voleb jsme všichni nenávratně přišli o možnost čerpat dotace v celkové výši cca Kč a tím i o další finanční prostředky z tohoto plynoucí. Neméně důležitá je skutečnost, že jelikož při opakovaných volbách nebyl již sebemenší důvod podat žalobu na volby, kterou by soud přijal, podala pí.stárková alespoň trestní oznámení na neznámého pachatele na průběh voleb. Dále jsme obdrželi žádost od kriminální policie, abychom vzhledem k vyšetřování, předložili téměř veškeré doklady, které na obci máme a to dokonce již od roku Opět je to samozřejmě na základě udání, nebo oznámení. Zatím můžeme všichni pouze tipovat, kdo za tím stojí. Ohromnou škodu pro nás všechny ale vidím v tom, že všichni, kteří by měli pracovat na zlepšení situace v obci a na problémech, které před námi stojí, se budou nejméně 3 měsíce intenzivně zabývat přípravou těchto podkladů. Musíme tomu věnovat veškerý svůj čas a na záležitosti nejdůležitější pro naší obec žádný nezbude. Mám osobní pocit, že někdo chce naší obec totálně zlikvidovat, zcela vytlačit turisty a pak ji postupně celou pod cenou skoupit, včetně všech soukromých objektů.všichni bychom se měli zamyslet nad tím, kdo nám všem škodí a proč a dávat to jasně najevo. Kdybych Vám měl nyní ještě sdělit na čem všem intenzivně pracujeme a čím vším se zabýváme, abychom obec pozvedli a všem se nám zde líbilo, bylo by to na celou knihu. Jsou to stovky problémů a každý z nich si vyžaduje veliké množství času, včetně dlouhých debat a konzultací s právníky. Nejvíce nám dalo zabrat zprovoznění a otevření Soutěsek, které mimo jiné ohrozil pád velkého stromu, který ve velké míře poškodil přístaviště, potřeba v termínu dohotovit most do Soutěsek, /zde bych chtěl poděkovat provádějící stavební firmě, která před stanoveným termínem dohotovila vše, včetně zajištění helikoptéry/, jednotné oblečení pro převozníky atd. Dále např. : intenzivní snaha o odstranění skalních masivů na silnici do SRN, aktualizace webových stránek, reklama celé oblasti, informační systém, veřejné obecní WC, parkování, návrat turistů, zkulturnění prodeje ve stáncích, projektová dokumentace na parkoviště na Mezní louce, různé směrnice a vyhlášky, činnost výborů a komisí, územní plán, odstranění zbytků a dodělávky po povodních, silnice na Mezné, hřiště na Mezné, škola, osobní i písemný styk různými institucemi, které by naše potíže pomohly řešit, povodňový plán, hranice pozemků atd. atd. K tomu se přidává množství různých nezbytných a mnohdy povinných jednání a samozřejmě práce na běžném chodu obce, které není také málo. Takovýchto problémů je nepřeberné množství. Zcela jistě jsem na některé z nich momentálně zapomněl a ani je vzhledem k nedostatku místa v novinách, nemohu všechny uvést. Nelze vše zvládnout ihned a je možné, že vyřešení některých záležitostí bude trvat dlouhou dobu. Je nutné řešit vše od základu a postupně podle důležitosti. Je to běh na dlouhou trať. Snažíme se. Výbory, komise, redakční rada, hasiči a pracovníci úřadu intenzivně pracují. Všem, kterých se to týká upřímě děkuji za jejich práci a velice rádi bychom přivítali každého, kdo by chtěl pomoci a poradit, nebo pracovat s námi. Nakonec něco pro odlehčení. Zkuste uhodnout co bych řekl člověku, který by tvrdil, že na obci se nic nedělá. Všem obyvatelům naší obce přeji do nastávající sezony vše nejlepší, hodně zdraví, krásné počasí, mnoho úspechů, podnikatelům pak slušné obraty a věřím, že se nám podaří naší obec opět postavit na nohy. Jan Havel

4 Tak už máme zase zastupitelstvo. Tak je to tady. 16.února 2012, den kdy po opakovaných volbách ve zdecimovaném Hřensku bude probíhat ustanovující zasedání nového zastupitelstva obce. Den, kdy už víme, že si nikdo nepodal žalobu na neplatnost voleb, pouze oznámení na Policii ČR, na neznámého pachatele který měl mařit volby. K této aktivitě se nakonec přihlásila paní Stárková z ODS. Zasedání se konalo v hotelu Hawel a dorazili na něj také zástupci magistrátu města Děčín v čele s tajemníkem panem ing. Zajíčkem, aby předali kandidátům po složení slibu osvědčení o zvolení zastupitelem. Zasedání zahájil dosluhující starosta pan Josef Černý a vyzval zapisovatelku volební komise paní Antonovou, aby přečetla nám všem dobře známé výsledky voleb. Dále požádal pana JUDr. Pánka, aby přečetl slib který, musí každý zastupitel potvrdit slovem slibuji a převzít proti podpisu od zástupce magistrátu osvědčení o zvolení. JUDr. Pánek se postavil a vyzval kandidáty včetně všech přítomných, ať povstanou a počal číst slib zastupitele. Nutno podotknout že pan doktor se tohoto úkolu zhostil s grácií jemu vlastní. Po přečtení slibu zastupitele každý kandidát řekl nahlas slibuji a obdržel od ing. Zajíčka osvědčení o zvolení zastupitelem, jehož přijetí potvrdil svým podpisem. Po tomto aktu následovala volba starosty, místostarosty a předsedů finančního a kontrolního výboru. Na způsobu volby se nové zastupitelstvo shodlo jednohlasně, že volba bude veřejná formou aklamace. Volba starosty se neobešla bez dozvuků předvolebních nálad. Vzhledem k situaci v obci jsem přesvědčen, že jediný možný kandidát na starostu je pan Havel a proto dávám návrh na pana Havla, řekl zastupitel Bc. Mareš a většina zastupitelů s ním souhlasila. Dosavadní starosta Černý se zeptal, zda pan Havel tuto funkci přijímá. Pan Havel odpověděl v případě že budu zvolen tak ano, protože jsem to slíbil voličům. Pouze zastupitel Frömmel navrhl na místo starosty pana Mareše, prý protože dostal nejvíc hlasů. Většinou hlasů byl zvolen starostou obce Hřensko pan Jan Havel. Jediný kdo hlasoval proti byl pan Frömmel. Při volbě místostarosty se vše opakovalo, včetně protinávrhu pana Frömmela, který navrhl na tento post pana Černého. Na post místostarosty byl navržen pan JUDr. Pánek a také byl většinově zvolen. Předsedou finančního výboru byl zvolen pan Bc. Robert Mareš a předsedou kontrolního výboru pan RNDr. Lubomír Paroha. Celý průběh tohoto zasedání provázela napjatá atmosféra, která, po zvolení starosty a místostarosty začala mizet. Po skončení zasedání probíhala volná zábava, kterou hned na počátku opustili zastánci opozice. jk

5 Nyní chci především děkovat, říká místostarosta obce JUDr. Zdeněk Pánek. Předně bych chtěl poděkovat těm občanům Hřenska, kteří v opakovaných volbách do obecního zastupitelstva v únoru t. r. naší kandidátce s lídrem Janem Havlem dali svůj hlas a přispěli tak k tomu, že kontinuita vedení obce bude zachována. Nechci se již zmiňovat o slovních a písemných atacích vůči mé osobě bezprostředně před těmito volbami, ale chci jen zdůraznit, že mi je líto těch, kteří takto jednali. Je nanejvýš škoda, že časová prodleva od voleb v říjnu předloňského roku do těchto nových voleb vyvolala zrušení připravovaných projektů ve prospěch obce řádově za několik milionů korun, neboť jejich realizace byla podmíněna příslušným usnesením zastupitelstva, které však v rozhodné době neexistovalo. V důsledku toho dílem několika jedinců se obec v této době nemohla pozitivně rozvíjet. Je logické, že tato časová prodleva rovněž negativně ovlivnila přípravu na zahájení provozu Soutěsek k velikonočnímu datumu. Z tohoto místa směřuje můj velký dík vedoucímu hospodářské činnosti Robertu Drnovcovi, jenž zmobilizoval naše zaměstnance natolik, že lze říci provoz v Soutěskách je připraven. Dokladem toho je pozitivní ohlas návštěvníků, kteří i přes nepřízeň počasí si našli do našeho regionu cestu. Bylo by chybou a nedůstojné nepoděkovat rovněž bratrům Antonínu a Josefu Podaným, kteří právě potud vykonali ohromný, chlapský kus práce a lze konstatovat, že bez jejich fyzické aktivity by Soutěsky nebyly tak kvalitně připraveny. Nepochybně všichni občané Hřenska vnímají velmi dobré zajištění každodenního úklidu v obci přičiněným Aloise Kužely a jsem osobně rád, že právě on na této pozici pro obec pracuje. A nyní na závěr. S potěšením mohu konstatovat, že nadcházející sezónu v obci je třeba považovat za přelomovou. Již dne 6. dubna 2012 poprvé naši převozníci a pracovníci pokladen na své posty nastoupili jednotně a slušivě oblečeni a navíc pak jednotlivé díly jejich komplexního oblečení je opatřeno novým logem, mající vztah právě k našim Soutěskám. Věřím, že jak Vám, tak i budoucím návštěvníkům Soutěsek se nové oblečení bude líbit a proto Vás chci vyzvat přijďte se na naše reprezentanty obce podívat. Když jsem v úvodu tohoto příspěvku uvedl, že - chci děkovat - tak v neposlední řadě též společnosti HUDYsport a.s., konkrétně Jindřichu Hudečkovi, jenž pro obec převozníkům zajistil kvalitní obuv za atraktivní cenu a Josefu Královi za zprovoznění elektronických pokladen. JUDr. Zdeněk Pánek

6 XXXIV. ROČNÍK OKOLÍM JARNÍHO HŘENSKA Očekávaně pěkné počasí přivedlo neočekávaný počet příznivců turistických pochodů a pohybu v přírodě ale i přátel, kteří se zde setkávají. Na startu 34. ročníku pochodu Okolím jarního Hřenska, který 3.března 2012 tradičně pořádal Sbor dobrovolných hasičů se sešel rekordní počet účastníků. Kromě 25 členného štábu pořadatelů se na startu registrovalo 210 startujících. Tak jako ve všech předchozích ročnících, vedla i letos část trasy cestami, kudy pochod před tím nikdy nevedl. Studené ale slunečné dopoledne samo lákalo k fotografickému uchování krásných výhledů na skalní masivy z prostorů pod Kobylkou, Mlýnské cesty, silnice z Mezné na Mezní Louku a nebo z Gabrielininy stezky. Kromě dvou průchozích kontrol čekala na pochodníky i tradiční TAJ- NÁ KONTROLA. Tajná proto, že na mapce pochodu jako jediná není vyznačena a tudíž nikdo neví, kde se v lese objeví skupinka hasičů kteří přes zásahové oděvy mají navlečené bílé zástěry a místo čerpadel obsluhují polní kuchyni. Tajné je i to, jakou polévku v lese ráno uvaří. A věřte, že pro více jak 200 člennou armádu turistů ji museli uvařit hodně. No a to že vše klapalo jak mělo, potvrdili nejen hasičští kolegové z 8 sborů, ale i zápisy v knize přání a stížností od ostatních účastníků. St. Křížek

7 Finanční a kontrolní výbor ustaveny Spolu s novým zastupitelstvem zahájily svou činnost i finanční a kontrolní výbor. Ustavení těchto výborů je povinné pro každou obec. Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce, dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. Výbory budou fungovat v následujícím složení: Sloţení finančního výboru Bc. Robert Mareš, předseda výboru Bc. Olga Vonková, místopředsedkyně výboru Paní Emilie Vrzalová, členka výboru Sloţení kontrolního výboru RNDr. Lubomír Paroha, předseda výboru Pan Stanislav Křížek, místopředseda výboru Paní Kateřina Horáková, členka výboru Oba výbory se poprvé sešly v pondělí 26. března. Vzhledem k nutnosti dohnat prodlevu způsobenou zrušením voleb z roku 2010 se budou scházet v dvoutýdenním intervalu a budou spolu úzce spolupracovat. Vedle výše uvedených úkolů daných zákonem o obcích by se oba výbory chtěly zaměřit na zefektivnění hospodaření obce, především na nalezení úspor ve výdajích. Naléhavost tohoto úkolu dokládá i skutečnost, že obec si musela vzít úvěr na rozjezd turistické sezóny. O výsledcích činnosti obou výborů Vás budeme průběžně informovat. Robert Mareš a Lubomír Paroha

8 Zasedání zastupitelstva s podivným koncem! První zasedání nového zastupitelstva se konalo 26.března v hotelu Hawel. Zasedání zahájil starosta pan Havel, kde ještě jednou poděkoval občanům za podporu při volbách. Po překonání formalit na počátku zasedání jako je určení zapisovatele a ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva obce, omluvil starosta Havel nepřítomné členy zkonstatoval, že je zastupitelstvo usnášeníschopné a přistoupil k projednávání jednotlivých bodů programu. Jako nejhlavnější a první úkol považuji dokončení rekonstrukce mostu do Soutěsek před velikonocemi a celkové zprovoznění Soutěsek. Druhý důležitý bod je zbavit se kamenů ze silnice do Německa. Pochopitelně je mnoho a mnoho věcí, které je potřeba udělat ale tyto dva body o kterých jsem mluvil, považuji za nejdůležitější, řekl starosta pan Havel. V souvislosti s tím vyzval starosta vedoucího hospodářské činnosti pana Drnovce, ať seznámí zastupitele jak vypadá příprava na zahájení provozu v Soutěskách. Pan Drnovec řekl, že Divoká soutěska je již připravena a že probíhají dokončovací práce v Edmundově soutěsce. Seznámil zastupitele s problémy které jsou ještě potřeba vyřešit a zkonstatoval, že na velikonoční svátky budou připraveni. Starosta dále vyzval pana Křížka který je pověřen zastupiteli dozorem nad průběhem prací rekonstrukce mostu do Soutěsek, aby je seznámil se situací a zda bude dodržen termín otevření mostu před velikonočními svátky. Pan Křížek řekl, že se na mostu pracuje každý den do večera i v sobotu a v neděli. Pokud nenastane mimořádná událost, tak na Velikonoce jezdíme, řekl doslova Křížek. Starosta oběma poděkoval a seznamoval občany s dalšími problémy a nedostatky které je potřeba nutně vyřešit. Člověku z toho šla hlava kolem co vše je potřeba řešit a udělat. Dále starosta všechny seznámil s finančním stavem obce, kdy ze všeho vyplynul nynější celkový dluh obce včetně zahájení provozu v Soutěskách, který je ,-Kč. Starosta také zmínil příspěvky důchodcům, kde ale jasně zaznělo, že toto lze, až bude obec minimálně na nule, bez dluhů. Věřím, že k tomu dojde, řekl pan Havel. Celé jednání probíhalo konstruktivně a bez konfliktu až do doby než se o slovo přihlásila paní Stárková. Pan Havel ji oznámil, že ke konci zasedání bude možná diskuse. Po projednání zbývajících bodů, otevřel starosta Jan Havel diskusi zastupitelů s občany. Přihlásila se paní Stárková, která řekla, že navazuje na řeč o podání oznámení na maření voleb, kdy toto podala ještě před volbami samotnými. Prý dostala doporučení od právníků v souvislosti se ztrátou, kterou obec utrpěla díky opakovaným volbám. Dále obhajovala svůj komentář v televizi což jsem moc nepochopil. Po zasedání jsem zjistil, že nejsem jediný kdo to nepochopil, protože se mi jeden místní občan ptal, jestli vím o čem cituji ta Stárková mluvila. Paní Stárková vyzvala zastupitele, kteří byli ve zrušeném zastupitelstvu, ať vrátí plat za těch několik měsíců a tím obci pomohou dostat se z dluhu ,-Kč. Celá řeč paní Stárkové byla podivně nesouvislá a jediné co jsem nezaregistroval, byla nabídka, že chce obci pomoct z problémů do kterých se díky žalobě ze strany ODS obec dostala. jk

9 A kdopak se snaţí obci pomoct tady, uhodnete? jk

10 Konkurenční boj, nebo náhoda? Dostala se ke mně informace že podnikateli Radkovi Dvořákovi, který pro naši obec poslední dvě sezóny zajišťoval zimní údržbu komunikací někdo, vypustil olej z převodové skříně a tím mu způsobil škodu převyšující ,-Kč. Navštívil jsem ho a položil mu několik otázek. Slyšel jsem Radku co Tě postihlo a chtěl bych o tom informovat naše čtenáře, protoţe se to stalo v naší obci v prostoru u hasičárny kde jsi měl zaparkovaný traktor, kterým jsi prováděl zimní údrţbu. Co se vlastně stalo? Stalo se to, že mi nějaká dobrá duše vypustila olej z převodovky a ta se při cestě pro kartáčovací stroj na úklid silnice zadřela. Olej mi musel vypustit někdo, kdo se v traktorech vyzná a ví, že je potřeba vyšroubovat dva šrouby aby vytekl všechen olej, a také ví, že olej v převodovce není hlídán kontrolkou jako třeba olej v motoru říká Radek Dvořák. Také se ke mně doneslo, ţe se šrouby našly pohozené kousek od místa, kde byl zaparkovaný traktor. Jaká škoda Ti vznikla a jak budeš postupovat? Škoda je okolo ,- Kč, protože musím převodovku vyměnit. V první chvíli jsem celou věc oznámil Policii ČR, ale posléze jsem své oznámení zrušil, protože na 90% vím, kdo to udělal a také vím, že se mu moc nevede a to je větší trest než soudní postih a náhrada škody. Šrouby z mé převodovky se opravdu našly nedaleko místa, kde byl traktor zaparkován a v místě kde stál, byly skvrny od vsáklého oleje, ale co nadělám. Myslím si, že ho znáte všichni a cítím, jak se sám vylučuje ze společenství normálních občanů, říká Radek a dodává, asi si myslí dle svých zkušeností, že mám za úklid měsíčně desetitisíce, skutečnost je ale jiná. V působení mé firmy je zimní údržba pro obec pouze doplňkovou činností, kde hraje roli i můj vztah k obci. Vždyť jsem zde působil a bydlel několik let, proto si cenu za provedenou práci účtuji v minimální hladině. Mrzí mne, že se trochu zkomplikovala situace se zametením posypového materiálu po zimě, čímž obec také trochu ušetří. Po opravě se to dožene, dodává Radek Dvořák se svým klasickým úsměvem ve tváři. Co k tomu dodat, Způsobit někomu úmyslně škodu může pouze zakomplexovaný nešťastník, který se na sebe snaží trapně upozornit, nebo konkurent kterému se nedaří. Kde je asi pravda? jk MÍSTO PRO VAŠÍ REKLAMU NEBO INZERCI

11 Na dolní přístaviště v Soutěskách spadl strom. Těsně před zahájením provozu v Soutěskách, spadl na dolní přístaviště Edmundovy soutěsky vzrostlý strom, který na přístavním můstku způsobil škodu ve výši několika set tisíc korun. Strom při pádu poškodil zábradlí, část plochy u pokladny přístaviště a narušil opěrnou zeď včetně pilířů nesoucích vlastní přístaviště. Obci nastaly další potíže, protože musí celou situaci urgentně vyřešit. jk

12

13 SOUTĚSKY VÝMĚNA MOSTU

14 Velikonoce na Mezné! Foto: Josef Král Tak jako kaţdý rok, obcházelo Meznou hodovací komando, sloţené z místních obyvatel a chalupářů. Zastihl jsem je při odchodu z hotelu Hubert kde asi zajali majitelku paní Zárubovou. I přes chladné počasí byli všichni vesele naladěni. jk Váţení čtenáři, Vyuţijte nabídky pana starosty Havla, který chce, aby se naše noviny staly prostředníkem mezi vámi a starostou, zastupitelstvem nebo Obecním úřadem. Sdělte všem své náměty, připomínky nebo to co se vám nelíbí. rr

15 Všem jubilantům za měsíce únor, březen a duben se omlouváme za nezveřejnění jmenovitého seznamu a přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Redakční rada Měsíčník obecního úřadu Hřensko reg.číslo MK ČZ E vydán dne Redakční rada rr : redaktor Josef Král jk, Kateřina Horáková kh, Vlasta Hrušková vh, Věra Zárubová vz, Robert Mareš rm Kontakt: Tel

16 C o s e š u š k á Šuškalo se, ţe oprava mostu do Soutěsek nebude dokončena do velikonoc a obec přijde o nemalé peníze. Při prvním seznámení se situací to vypadalo, ţe se šušká pravda. Firma, která akci prováděla se tohoto úkolu zhostila na jedničku s hvězdičkou, navzdory tomu ţe v průběhu prací na novém mostu po něm přejel nejmenovaný občan Hřenska s traktůrkem a vlekem pro malou centrálu. Někdo si prostě váží jenom svojí práce, protože je jeho. Šušká se, ţe není moţné, aby po takových bitvách o blaho obce, nastal najednou klid. Prý jestli to není klid před další jistě připravovanou bouří. Co na to říct, nyní se těžko odstraňují nedozírné následky zmíněné bitvy a bouřkám budeme čelit, až přijdou. Šušká se, ţe zastupitelé obce Hřensko musejí mít plat jako členové vlády, kdyţ by vrácené platy za několik měsíců zachránili podle paní Stárkové obecní pokladnu. Tak už je mi jasné proč byl tak enormní zájem o místa v zastupitelstvu. Šušká se ţe ke kiosku na mezimostí který vlastní pan Dařbujan by se hodily loďky JUDr. Kozákové. Ţe uţ spolu o tom jednali u kulatého stolu. Prý se ale nedohodli kdo a kam to dá. Šušká se ţe jestli Stárková takhle působila v zastupitelstvu Děčína, tak dostala za odměnu Hřensko jako prémii. A co my ve Hřensku? Jenom nevím, kam půjde paní Stárková odsud.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Obec Dlouhá Stráň Zastupitelstvo obce Dlouhá Stráň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitel tva Zasedání Zastupitelstva

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zasedání Zastupitelstva města Zábřeh bylo zahájeno v 16:07 hodin ve velkém sále Kulturního domu dosavadním starostou města RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D..

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Mgr. Jan Dobeš, Mgr. Eva Krafková, Král Petr, Kudrna Josef, Ing.

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Ing. František Vašák, Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková,

Více

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu Přítomni: Ing. Kamila Badurová Ing. Karel Dobrovolný Jana Formandlová

Více

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L. Mozdík, V. Otřísal, H. Fidranská Nepřítomni:

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin.

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Obec Mouřínov Zastupitelstvo obce Mouřínov Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ ZÁPIS Č. 14 z mimořádného veřejného plenárního zasedání konaného dne 25. května 2009 Místo zasedání: víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00135/07 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 3/2007

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ Zápis z Komise Rady Plzeňského kraje pro otevřený kraj

PLZEŇSKÝ KRAJ Zápis z Komise Rady Plzeňského kraje pro otevřený kraj Číslo zasedání 11 Datum konání 13. 11 2014 Místo konání KÚPK, Škroupova 18, zasedací místnost č.dv. 213 Zapisovatel Renata Flimelová Přítomni Milena Stárková, Jan Honomichl, Jan Šašek, Ctibor Fojtíček,

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ O b e c N í t k o v i c e Nítkovice 89, 768 13 Litenčice, tel/fax 573 374 057, email obec@nitkovice.cz, IČO 00544591 Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Radim Špringl, Luboš Šmiraus, Dana Kozáková Hosté: viz. prezenční listina

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 10.11.2010 Program: 1. Zahájení 2. Složení slibu zvolených členů zastupitelstva obce 3. Volba

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 2 ze dne 3.2.2012 v Novém Kramolíně v 16:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 2 ze dne 3.2.2012 v Novém Kramolíně v 16:00 hodin Zápis ze zasedání ZO č. 2 ze dne 3.2.2012 v Novém Kramolíně v 16:00 hodin Přítomni: V. F., J. B., J. B., P. S., P. B., P. Ch., M. M., P. H.-K. Nepřítomni: Omluveni: J. P. Zastupitelstvo bylo usnášeníschopně

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 8 Datum 22.11.2007 Zápis: Veřejné zasedání ZO Přezletice ze dne 22.11.2007 Program: (po změně) 1. Diskuze s občany k výstavbě VaK 2. Žádost p.bohmové 3. Dostavba

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s.

Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. Základní údaje Obchodní jméno: Severomoravská plynárenská, a. s. Sídlo: Plynární 2748/6, PSČ 702 72, Ostrava Moravská

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Jaroslav Čermák, Petr Hrdý, Pavlína

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011 * * * Přítomni členové ZO: P. Blabla, A. Škuta, X. Starobová, E. Grygarová, Bc. I. Stříž, Mgr. E. Bartečková, M. Gongolová.

Více

Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 6.listopadu 2007.

Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 6.listopadu 2007. 1 Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 6.listopadu 2007. Starosta (předsedající) Martin Hájek zahájil 4. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Veřejné zasedání zastupitelstva obce (dále jen ZO)

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 11. 5. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Přítomni: MVDr. V. Danielová, Akad. Arch., Ing. A. Bezpalcová, R. Hofman, Ing.

Více

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Přítomni: Jan Křivka, Miluše Telecká,, Ing. Boris Fukátko, Ing. Jan Meloun, Petr Kment, MVDr. Svatopluk Rozsypal, Libor

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice U S N E S E N Í číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání : 1) B e r e n a v ě d o m í : a) Informaci

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Přítomni: Bursa Radek Dudková Eva Durda Jiří Bc. Choutka Václav Mališová Jana Ing. Veverková Jitka Omluveni: Novák Vilém Zapisovatelkou

Více

Z á p i s. o členské schůzi. DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci

Z á p i s. o členské schůzi. DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci Z á p i s o členské schůzi DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci konané dne 7. června 2013 1 Z á p i s o členské schůzi DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci konané dne 7. 6. 2013 v Nymburce v malém sále Obecního

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková, Vlastimil

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz. Z á p i s č.

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz. Z á p i s č. OBEC VLČEVES Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251 www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz Z á p i s č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Vlčeves konané dne 30. října

Více

5) Návrh na poskytnutí finančního příspěvku panu Petru Ambrůzovi Víceměřice.

5) Návrh na poskytnutí finančního příspěvku panu Petru Ambrůzovi Víceměřice. Zasedání obecního zastupitelstva č.j. 1/2010 dne 29.1.2010 PROGRAM 1) Zahájení a přivítání přítomných členů obecního zastupitelstva, určení zapisovatele a ověřovatelů. 2) Návrh na schválení a doplnění

Více

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 25. 2. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.40 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

Z Á P I S P R O G R A M

Z Á P I S P R O G R A M Z Á P I S z 7. zasedání Zastupitelstva obce v Čučicích dne 10. září 2007 v 18:00 hod. na Radnici obce Čučice Přítomní : Peter POLLÁK, Martin JACKO, Libuše PRUDÍKOVÁ, Luboš MEDŘÍK, Zoja HANÁKOVÁ, Milan

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany termín: místo: přítomni: 26. 2. 2015 17.00 hodin Obecní úřad Bukovany dle prezenční listiny Program jednání: 1. Zahájení a uvítání správce obce

Více

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D.

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D. Z Á P I S ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 12. prosince 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Lenka Alinčová 8 členů Zastupitelstva MČ dle presenční listiny Ing. Potluka

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Výsledek hlasování pro 9 proti 0 zdržel se hlasování 0

Výsledek hlasování pro 9 proti 0 zdržel se hlasování 0 Zápis č. 1/2013 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 11. března 2013 od 17:30 hodin ve velké zasedací místnosti MÚ Tišnov Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Čj: Prv7/14 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Přeckov, č. 7

Čj: Prv7/14 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Přeckov, č. 7 Čj: Prv7/14 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Přeckov, č. 7 Místo konání: Budova obecního úřadu Zahájení zasedání dne 15. 11. 2013 v 19 hod. Počet přítomných členů : Bc. Josef Náhlík, Josef Náhlík,

Více

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, Místo konání: úřad městyse Medlov Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Grégrová Občané: konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zahájení zasedání

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00534/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Mgr. Věra S, Petra H K Nepřítomni omluveni: Pavel Ch

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, Ing. L. Mohsová, V. Otřísal, L. Bareš, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M.

Více

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015 Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015 Zasedání zahájila v 18. 00 hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti a konstatovala, že zastupitelstvo

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko Zápis o ustavující členské schůzi zájmového sdružení právnických osob podle ustanovení 20 f a následujících ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších platných předpisů,

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

Zápis z jednání valné hromad společnosti SEKO Koclířov s.r.o. dne 5.2.2014

Zápis z jednání valné hromad společnosti SEKO Koclířov s.r.o. dne 5.2.2014 Zápis z jednání valné hromad společnosti SEKO Koclířov s.r.o. dne 5.2.2014 Přítomni: Jednatelé : Martin Hofman Jaromír Lenoch Ing. Stanislav Telec Za ALTENERIE Develop : Martin Valter Zástupci obce Koclířov

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Rudoltice

Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Rudoltice Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Rudoltice konaného dne 2. února 2015 Jednání školské rady bylo zahájeno v 16.30 hod. Přítomní členové: Martin Janů Romana Málková Mgr. Jana Hejkrlíková Marcela

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Zápis z 10. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům čp. 684, Praha 9 Letňany konané dne 18.ledna 2010

Zápis z 10. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům čp. 684, Praha 9 Letňany konané dne 18.ledna 2010 Zápis z 10. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům čp. 684, Praha 9 Letňany konané dne 18.ledna 2010 1. Definice pojmů Tento text pracuje v zájmu stručnosti a přehlednosti s následujícími pojmy:

Více

Zápis z 13. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19. 12. 2011

Zápis z 13. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19. 12. 2011 Zápis z 13. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19. 12. 2011 Zasedání se zúčastnilo dle prezenční listiny 7 členů zastupitelstva. Paní Jana Mališová a paní Eva Karpíšková se dostavily později. Zasedání

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012 Místo konání: zasedací místnost v budově radnice, nám. Míru č.p. 111, Tišnov Přítomni: Jan Schneider Radovan Klusák

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 6/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 6/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 6/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 22.9.2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 6 členů

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 3.12.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

Z á p i s z mimořádného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 16.6.2008 ve 20,00 hodin.

Z á p i s z mimořádného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 16.6.2008 ve 20,00 hodin. Z á p i s z mimořádného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 16.6.2008 ve 20,00 hodin. Přítomni: Ivana Vlková, Josef Lácha, Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová, Josef Novák, Stanislav

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Petr Hrdý (příchod

Více

Veřejné zasedání č. 16

Veřejné zasedání č. 16 Veřejné zasedání č. 16 Dne 7.12.2005 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 5 z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Chudenice schvaluje následující program zasedání:

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Chudenice schvaluje následující program zasedání: Městys Chudenice Zastupitelstvo městyse Chudenice Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 17.12.2014, od 19:00 hodin v zasedací místnosti ÚM Přítomní zastupitelé: Mgr. Marcel

Více

Z á p i s z veřejného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. května 2010

Z á p i s z veřejného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. května 2010 Z á p i s z veřejného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. května 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Stanislav Kahuda, Josef Lácha Omluven: Vlasta Tišlerová,

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 30. 3. 2011 v 17:00 hod. Přítomni: M. Douša; Bc. F. Gaspar; Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová; Ing. A. Háněl;

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S. Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Z Á P I S. Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Z Á P I S z jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem v Chrudimi, Novoměstská 626, PSČ: 537 28, IČ: 48171590 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

ZÁPIS. Návrh na ověřovatele zápisu: Štěpán K., Pintýř M.,

ZÁPIS. Návrh na ověřovatele zápisu: Štěpán K., Pintýř M., ZÁPIS o průběhu 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 18. 03. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Zápis z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov, konaného dne 25.6.2015, od 19:00 hodin v hospůdce U Holinků

Zápis z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov, konaného dne 25.6.2015, od 19:00 hodin v hospůdce U Holinků Zápis z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov, konaného dne 25.6.2015, od 19:00 hodin v hospůdce U Holinků Přítomni: D.Holková, R.Juliš, J.Dufková, I. Svobodová Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 3/2012 Přítomni: Jitka Leflerová, Miroslav Oplt, Petr Sejkora, Miroslava

Více

Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod.

Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod. Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod. 1 / 1 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 1 Oficiální poděkování minulému vedení MČ Suché

Více