Konkurenční boj, nebo náhoda? Tak už máme zase zastupitelstvo. XXXIV. ROČNÍK POCHODU OKOLÍM JARNÍHO HŘENSKA. Zasedání zastupitelstva s podivným koncem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konkurenční boj, nebo náhoda? Tak už máme zase zastupitelstvo. XXXIV. ROČNÍK POCHODU OKOLÍM JARNÍHO HŘENSKA. Zasedání zastupitelstva s podivným koncem"

Transkript

1 DUBEN 2012 Tak už máme zase zastupitelstvo. Nyní chci především děkovat, říká místostarosta obce JUDr. Zdeněk Pánek. XXXIV. ROČNÍK POCHODU OKOLÍM JARNÍHO HŘENSKA Zasedání zastupitelstva s podivným koncem Konkurenční boj, SOUTĚSKY nebo náhoda? VÝNĚNA MOSTU

2 Dobrý den, Již několik dní přemýšlím, jaké záležitosti a informace by Vás nejvíce zajímaly, ale je jich tolik, že jsem nucen vybrat z nich pouze ty, které jsou dle mého názoru nejdůležitější. Nejprve bych chtěl poděkovat všem, kteří nás ve volbách podpořili a znovu Vás ujistit, že se budeme snažit pracovat ke spokojenosti nás všech. Většina nejdůležitějších záležitostí se projednávala na posledním zasedání Obecního zastupitelstva. Věřím, že se těchto zasedání budete v co možná největším počtu zúčastňovat a vznášet své připomínky a dotazy. Tak budete nejlépe a nejpodrobněji informováni o veškerém dění v obci a svými připomínkami budete sami toto dění ovlivňovat. Svými příspěvky do našich novin je možné poukazovat na to, co se Vám líbí, nebo nelíbí a co byste chtěli, nebo nechtěli. Naše noviny budou nyní vycházet pravidelně vždy kaţdý první pátek v měsíci. Jelikož jsme Vám to slibili, budu Vás vždy informovat o finanční situaci naší obce. Chtěl bych, aby tyto informace byly zcela jasné a srozumitelné a proto budu vždy finanční částky uvádět v hrubých rysech. Jestliže bude kdokoliv z Vás požadovat detailnější a podrobné informace, jsou Vám pracovníci Obecního úřadu, nebo Vámi zvolení zastupitelé, včetně starosty k dispozici. 1./ ke dni zvolení nového zastupitelstva, měla naše obec, včetně oddělení hospodářské činnosti v hotovosti a v bankách k dispozici celkem cca Kč. 2./ očekávané příjmy obce do otevření Soutěsek byly celkem cca Kč / daně, janovští hasiči, plnění pojistného, místní poplatky/. 3./ naše obec musí doplatit úvěr, který činí včetně úroků cca Kč /tuto půjčku si musela obec vzít v r.2009, kdy byly obci navráceny Soutěsky, bylo potřeba nakoupit lodě a celkově zprovoznit Soutěsky. Tento úvěr bude obec splácet ještě 4 roky. 4./ obec byla nucena vzít si další úvěr ve výši Kč. Tato částka byla potřeba na: a./ Kč splátka úvěru za III.+IV. měsíc b./ Kč náklady na zprovoznění Soutěsek na sezonu 2012 / elektřina, mzdy, servis lodí, veškeré opravy, včetně cest a galerií/. c./ Kč podíl obce na dotaci, ve výši 10% z celkové částky na dvě nové lávky /,,U emigranta a do Soutěsek/. d./ Kč základní potřeby obce /elektřina, voda, mzdy, veřejné osvětlení, odpadové hospodářství, pohonné hmoty/. Závěrem : naše obec má nyní dluh cca Kč. a Soutěsky máme zhruba připraveny na letošní sezonu. Důvodem tak špatné ekonomické situace, byly vysoké náklady na opravy po povodních a dále pak 10% podíl na veškerých dotacích, který obec musela zaplatit ze svého. Všichni jsme si vědomi skutečnosti, že volby se musely opakovat a kdo to způsobil. Výsledek voleb je prakticky stejný, avšak důsledkem opakování voleb jsou následující fakta : Obec Hřensko měla již připravené tři dohody na čerpání dotací s Německou spolkovou republikou: 1./ dotace na cca Kč /

3 rekonstrukce restaurace a expozice v Soutěskách/. 2./ dotace na cca Kč / protipovodňové zábrany do obce a Soutěsek/. 3./ dotace na cca Kč /vybavení a loď pro náš hasičský sbor/. V důsledku opakování voleb jsme všichni nenávratně přišli o možnost čerpat dotace v celkové výši cca Kč a tím i o další finanční prostředky z tohoto plynoucí. Neméně důležitá je skutečnost, že jelikož při opakovaných volbách nebyl již sebemenší důvod podat žalobu na volby, kterou by soud přijal, podala pí.stárková alespoň trestní oznámení na neznámého pachatele na průběh voleb. Dále jsme obdrželi žádost od kriminální policie, abychom vzhledem k vyšetřování, předložili téměř veškeré doklady, které na obci máme a to dokonce již od roku Opět je to samozřejmě na základě udání, nebo oznámení. Zatím můžeme všichni pouze tipovat, kdo za tím stojí. Ohromnou škodu pro nás všechny ale vidím v tom, že všichni, kteří by měli pracovat na zlepšení situace v obci a na problémech, které před námi stojí, se budou nejméně 3 měsíce intenzivně zabývat přípravou těchto podkladů. Musíme tomu věnovat veškerý svůj čas a na záležitosti nejdůležitější pro naší obec žádný nezbude. Mám osobní pocit, že někdo chce naší obec totálně zlikvidovat, zcela vytlačit turisty a pak ji postupně celou pod cenou skoupit, včetně všech soukromých objektů.všichni bychom se měli zamyslet nad tím, kdo nám všem škodí a proč a dávat to jasně najevo. Kdybych Vám měl nyní ještě sdělit na čem všem intenzivně pracujeme a čím vším se zabýváme, abychom obec pozvedli a všem se nám zde líbilo, bylo by to na celou knihu. Jsou to stovky problémů a každý z nich si vyžaduje veliké množství času, včetně dlouhých debat a konzultací s právníky. Nejvíce nám dalo zabrat zprovoznění a otevření Soutěsek, které mimo jiné ohrozil pád velkého stromu, který ve velké míře poškodil přístaviště, potřeba v termínu dohotovit most do Soutěsek, /zde bych chtěl poděkovat provádějící stavební firmě, která před stanoveným termínem dohotovila vše, včetně zajištění helikoptéry/, jednotné oblečení pro převozníky atd. Dále např. : intenzivní snaha o odstranění skalních masivů na silnici do SRN, aktualizace webových stránek, reklama celé oblasti, informační systém, veřejné obecní WC, parkování, návrat turistů, zkulturnění prodeje ve stáncích, projektová dokumentace na parkoviště na Mezní louce, různé směrnice a vyhlášky, činnost výborů a komisí, územní plán, odstranění zbytků a dodělávky po povodních, silnice na Mezné, hřiště na Mezné, škola, osobní i písemný styk různými institucemi, které by naše potíže pomohly řešit, povodňový plán, hranice pozemků atd. atd. K tomu se přidává množství různých nezbytných a mnohdy povinných jednání a samozřejmě práce na běžném chodu obce, které není také málo. Takovýchto problémů je nepřeberné množství. Zcela jistě jsem na některé z nich momentálně zapomněl a ani je vzhledem k nedostatku místa v novinách, nemohu všechny uvést. Nelze vše zvládnout ihned a je možné, že vyřešení některých záležitostí bude trvat dlouhou dobu. Je nutné řešit vše od základu a postupně podle důležitosti. Je to běh na dlouhou trať. Snažíme se. Výbory, komise, redakční rada, hasiči a pracovníci úřadu intenzivně pracují. Všem, kterých se to týká upřímě děkuji za jejich práci a velice rádi bychom přivítali každého, kdo by chtěl pomoci a poradit, nebo pracovat s námi. Nakonec něco pro odlehčení. Zkuste uhodnout co bych řekl člověku, který by tvrdil, že na obci se nic nedělá. Všem obyvatelům naší obce přeji do nastávající sezony vše nejlepší, hodně zdraví, krásné počasí, mnoho úspechů, podnikatelům pak slušné obraty a věřím, že se nám podaří naší obec opět postavit na nohy. Jan Havel

4 Tak už máme zase zastupitelstvo. Tak je to tady. 16.února 2012, den kdy po opakovaných volbách ve zdecimovaném Hřensku bude probíhat ustanovující zasedání nového zastupitelstva obce. Den, kdy už víme, že si nikdo nepodal žalobu na neplatnost voleb, pouze oznámení na Policii ČR, na neznámého pachatele který měl mařit volby. K této aktivitě se nakonec přihlásila paní Stárková z ODS. Zasedání se konalo v hotelu Hawel a dorazili na něj také zástupci magistrátu města Děčín v čele s tajemníkem panem ing. Zajíčkem, aby předali kandidátům po složení slibu osvědčení o zvolení zastupitelem. Zasedání zahájil dosluhující starosta pan Josef Černý a vyzval zapisovatelku volební komise paní Antonovou, aby přečetla nám všem dobře známé výsledky voleb. Dále požádal pana JUDr. Pánka, aby přečetl slib který, musí každý zastupitel potvrdit slovem slibuji a převzít proti podpisu od zástupce magistrátu osvědčení o zvolení. JUDr. Pánek se postavil a vyzval kandidáty včetně všech přítomných, ať povstanou a počal číst slib zastupitele. Nutno podotknout že pan doktor se tohoto úkolu zhostil s grácií jemu vlastní. Po přečtení slibu zastupitele každý kandidát řekl nahlas slibuji a obdržel od ing. Zajíčka osvědčení o zvolení zastupitelem, jehož přijetí potvrdil svým podpisem. Po tomto aktu následovala volba starosty, místostarosty a předsedů finančního a kontrolního výboru. Na způsobu volby se nové zastupitelstvo shodlo jednohlasně, že volba bude veřejná formou aklamace. Volba starosty se neobešla bez dozvuků předvolebních nálad. Vzhledem k situaci v obci jsem přesvědčen, že jediný možný kandidát na starostu je pan Havel a proto dávám návrh na pana Havla, řekl zastupitel Bc. Mareš a většina zastupitelů s ním souhlasila. Dosavadní starosta Černý se zeptal, zda pan Havel tuto funkci přijímá. Pan Havel odpověděl v případě že budu zvolen tak ano, protože jsem to slíbil voličům. Pouze zastupitel Frömmel navrhl na místo starosty pana Mareše, prý protože dostal nejvíc hlasů. Většinou hlasů byl zvolen starostou obce Hřensko pan Jan Havel. Jediný kdo hlasoval proti byl pan Frömmel. Při volbě místostarosty se vše opakovalo, včetně protinávrhu pana Frömmela, který navrhl na tento post pana Černého. Na post místostarosty byl navržen pan JUDr. Pánek a také byl většinově zvolen. Předsedou finančního výboru byl zvolen pan Bc. Robert Mareš a předsedou kontrolního výboru pan RNDr. Lubomír Paroha. Celý průběh tohoto zasedání provázela napjatá atmosféra, která, po zvolení starosty a místostarosty začala mizet. Po skončení zasedání probíhala volná zábava, kterou hned na počátku opustili zastánci opozice. jk

5 Nyní chci především děkovat, říká místostarosta obce JUDr. Zdeněk Pánek. Předně bych chtěl poděkovat těm občanům Hřenska, kteří v opakovaných volbách do obecního zastupitelstva v únoru t. r. naší kandidátce s lídrem Janem Havlem dali svůj hlas a přispěli tak k tomu, že kontinuita vedení obce bude zachována. Nechci se již zmiňovat o slovních a písemných atacích vůči mé osobě bezprostředně před těmito volbami, ale chci jen zdůraznit, že mi je líto těch, kteří takto jednali. Je nanejvýš škoda, že časová prodleva od voleb v říjnu předloňského roku do těchto nových voleb vyvolala zrušení připravovaných projektů ve prospěch obce řádově za několik milionů korun, neboť jejich realizace byla podmíněna příslušným usnesením zastupitelstva, které však v rozhodné době neexistovalo. V důsledku toho dílem několika jedinců se obec v této době nemohla pozitivně rozvíjet. Je logické, že tato časová prodleva rovněž negativně ovlivnila přípravu na zahájení provozu Soutěsek k velikonočnímu datumu. Z tohoto místa směřuje můj velký dík vedoucímu hospodářské činnosti Robertu Drnovcovi, jenž zmobilizoval naše zaměstnance natolik, že lze říci provoz v Soutěskách je připraven. Dokladem toho je pozitivní ohlas návštěvníků, kteří i přes nepřízeň počasí si našli do našeho regionu cestu. Bylo by chybou a nedůstojné nepoděkovat rovněž bratrům Antonínu a Josefu Podaným, kteří právě potud vykonali ohromný, chlapský kus práce a lze konstatovat, že bez jejich fyzické aktivity by Soutěsky nebyly tak kvalitně připraveny. Nepochybně všichni občané Hřenska vnímají velmi dobré zajištění každodenního úklidu v obci přičiněným Aloise Kužely a jsem osobně rád, že právě on na této pozici pro obec pracuje. A nyní na závěr. S potěšením mohu konstatovat, že nadcházející sezónu v obci je třeba považovat za přelomovou. Již dne 6. dubna 2012 poprvé naši převozníci a pracovníci pokladen na své posty nastoupili jednotně a slušivě oblečeni a navíc pak jednotlivé díly jejich komplexního oblečení je opatřeno novým logem, mající vztah právě k našim Soutěskám. Věřím, že jak Vám, tak i budoucím návštěvníkům Soutěsek se nové oblečení bude líbit a proto Vás chci vyzvat přijďte se na naše reprezentanty obce podívat. Když jsem v úvodu tohoto příspěvku uvedl, že - chci děkovat - tak v neposlední řadě též společnosti HUDYsport a.s., konkrétně Jindřichu Hudečkovi, jenž pro obec převozníkům zajistil kvalitní obuv za atraktivní cenu a Josefu Královi za zprovoznění elektronických pokladen. JUDr. Zdeněk Pánek

6 XXXIV. ROČNÍK OKOLÍM JARNÍHO HŘENSKA Očekávaně pěkné počasí přivedlo neočekávaný počet příznivců turistických pochodů a pohybu v přírodě ale i přátel, kteří se zde setkávají. Na startu 34. ročníku pochodu Okolím jarního Hřenska, který 3.března 2012 tradičně pořádal Sbor dobrovolných hasičů se sešel rekordní počet účastníků. Kromě 25 členného štábu pořadatelů se na startu registrovalo 210 startujících. Tak jako ve všech předchozích ročnících, vedla i letos část trasy cestami, kudy pochod před tím nikdy nevedl. Studené ale slunečné dopoledne samo lákalo k fotografickému uchování krásných výhledů na skalní masivy z prostorů pod Kobylkou, Mlýnské cesty, silnice z Mezné na Mezní Louku a nebo z Gabrielininy stezky. Kromě dvou průchozích kontrol čekala na pochodníky i tradiční TAJ- NÁ KONTROLA. Tajná proto, že na mapce pochodu jako jediná není vyznačena a tudíž nikdo neví, kde se v lese objeví skupinka hasičů kteří přes zásahové oděvy mají navlečené bílé zástěry a místo čerpadel obsluhují polní kuchyni. Tajné je i to, jakou polévku v lese ráno uvaří. A věřte, že pro více jak 200 člennou armádu turistů ji museli uvařit hodně. No a to že vše klapalo jak mělo, potvrdili nejen hasičští kolegové z 8 sborů, ale i zápisy v knize přání a stížností od ostatních účastníků. St. Křížek

7 Finanční a kontrolní výbor ustaveny Spolu s novým zastupitelstvem zahájily svou činnost i finanční a kontrolní výbor. Ustavení těchto výborů je povinné pro každou obec. Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce, dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. Výbory budou fungovat v následujícím složení: Sloţení finančního výboru Bc. Robert Mareš, předseda výboru Bc. Olga Vonková, místopředsedkyně výboru Paní Emilie Vrzalová, členka výboru Sloţení kontrolního výboru RNDr. Lubomír Paroha, předseda výboru Pan Stanislav Křížek, místopředseda výboru Paní Kateřina Horáková, členka výboru Oba výbory se poprvé sešly v pondělí 26. března. Vzhledem k nutnosti dohnat prodlevu způsobenou zrušením voleb z roku 2010 se budou scházet v dvoutýdenním intervalu a budou spolu úzce spolupracovat. Vedle výše uvedených úkolů daných zákonem o obcích by se oba výbory chtěly zaměřit na zefektivnění hospodaření obce, především na nalezení úspor ve výdajích. Naléhavost tohoto úkolu dokládá i skutečnost, že obec si musela vzít úvěr na rozjezd turistické sezóny. O výsledcích činnosti obou výborů Vás budeme průběžně informovat. Robert Mareš a Lubomír Paroha

8 Zasedání zastupitelstva s podivným koncem! První zasedání nového zastupitelstva se konalo 26.března v hotelu Hawel. Zasedání zahájil starosta pan Havel, kde ještě jednou poděkoval občanům za podporu při volbách. Po překonání formalit na počátku zasedání jako je určení zapisovatele a ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva obce, omluvil starosta Havel nepřítomné členy zkonstatoval, že je zastupitelstvo usnášeníschopné a přistoupil k projednávání jednotlivých bodů programu. Jako nejhlavnější a první úkol považuji dokončení rekonstrukce mostu do Soutěsek před velikonocemi a celkové zprovoznění Soutěsek. Druhý důležitý bod je zbavit se kamenů ze silnice do Německa. Pochopitelně je mnoho a mnoho věcí, které je potřeba udělat ale tyto dva body o kterých jsem mluvil, považuji za nejdůležitější, řekl starosta pan Havel. V souvislosti s tím vyzval starosta vedoucího hospodářské činnosti pana Drnovce, ať seznámí zastupitele jak vypadá příprava na zahájení provozu v Soutěskách. Pan Drnovec řekl, že Divoká soutěska je již připravena a že probíhají dokončovací práce v Edmundově soutěsce. Seznámil zastupitele s problémy které jsou ještě potřeba vyřešit a zkonstatoval, že na velikonoční svátky budou připraveni. Starosta dále vyzval pana Křížka který je pověřen zastupiteli dozorem nad průběhem prací rekonstrukce mostu do Soutěsek, aby je seznámil se situací a zda bude dodržen termín otevření mostu před velikonočními svátky. Pan Křížek řekl, že se na mostu pracuje každý den do večera i v sobotu a v neděli. Pokud nenastane mimořádná událost, tak na Velikonoce jezdíme, řekl doslova Křížek. Starosta oběma poděkoval a seznamoval občany s dalšími problémy a nedostatky které je potřeba nutně vyřešit. Člověku z toho šla hlava kolem co vše je potřeba řešit a udělat. Dále starosta všechny seznámil s finančním stavem obce, kdy ze všeho vyplynul nynější celkový dluh obce včetně zahájení provozu v Soutěskách, který je ,-Kč. Starosta také zmínil příspěvky důchodcům, kde ale jasně zaznělo, že toto lze, až bude obec minimálně na nule, bez dluhů. Věřím, že k tomu dojde, řekl pan Havel. Celé jednání probíhalo konstruktivně a bez konfliktu až do doby než se o slovo přihlásila paní Stárková. Pan Havel ji oznámil, že ke konci zasedání bude možná diskuse. Po projednání zbývajících bodů, otevřel starosta Jan Havel diskusi zastupitelů s občany. Přihlásila se paní Stárková, která řekla, že navazuje na řeč o podání oznámení na maření voleb, kdy toto podala ještě před volbami samotnými. Prý dostala doporučení od právníků v souvislosti se ztrátou, kterou obec utrpěla díky opakovaným volbám. Dále obhajovala svůj komentář v televizi což jsem moc nepochopil. Po zasedání jsem zjistil, že nejsem jediný kdo to nepochopil, protože se mi jeden místní občan ptal, jestli vím o čem cituji ta Stárková mluvila. Paní Stárková vyzvala zastupitele, kteří byli ve zrušeném zastupitelstvu, ať vrátí plat za těch několik měsíců a tím obci pomohou dostat se z dluhu ,-Kč. Celá řeč paní Stárkové byla podivně nesouvislá a jediné co jsem nezaregistroval, byla nabídka, že chce obci pomoct z problémů do kterých se díky žalobě ze strany ODS obec dostala. jk

9 A kdopak se snaţí obci pomoct tady, uhodnete? jk

10 Konkurenční boj, nebo náhoda? Dostala se ke mně informace že podnikateli Radkovi Dvořákovi, který pro naši obec poslední dvě sezóny zajišťoval zimní údržbu komunikací někdo, vypustil olej z převodové skříně a tím mu způsobil škodu převyšující ,-Kč. Navštívil jsem ho a položil mu několik otázek. Slyšel jsem Radku co Tě postihlo a chtěl bych o tom informovat naše čtenáře, protoţe se to stalo v naší obci v prostoru u hasičárny kde jsi měl zaparkovaný traktor, kterým jsi prováděl zimní údrţbu. Co se vlastně stalo? Stalo se to, že mi nějaká dobrá duše vypustila olej z převodovky a ta se při cestě pro kartáčovací stroj na úklid silnice zadřela. Olej mi musel vypustit někdo, kdo se v traktorech vyzná a ví, že je potřeba vyšroubovat dva šrouby aby vytekl všechen olej, a také ví, že olej v převodovce není hlídán kontrolkou jako třeba olej v motoru říká Radek Dvořák. Také se ke mně doneslo, ţe se šrouby našly pohozené kousek od místa, kde byl zaparkovaný traktor. Jaká škoda Ti vznikla a jak budeš postupovat? Škoda je okolo ,- Kč, protože musím převodovku vyměnit. V první chvíli jsem celou věc oznámil Policii ČR, ale posléze jsem své oznámení zrušil, protože na 90% vím, kdo to udělal a také vím, že se mu moc nevede a to je větší trest než soudní postih a náhrada škody. Šrouby z mé převodovky se opravdu našly nedaleko místa, kde byl traktor zaparkován a v místě kde stál, byly skvrny od vsáklého oleje, ale co nadělám. Myslím si, že ho znáte všichni a cítím, jak se sám vylučuje ze společenství normálních občanů, říká Radek a dodává, asi si myslí dle svých zkušeností, že mám za úklid měsíčně desetitisíce, skutečnost je ale jiná. V působení mé firmy je zimní údržba pro obec pouze doplňkovou činností, kde hraje roli i můj vztah k obci. Vždyť jsem zde působil a bydlel několik let, proto si cenu za provedenou práci účtuji v minimální hladině. Mrzí mne, že se trochu zkomplikovala situace se zametením posypového materiálu po zimě, čímž obec také trochu ušetří. Po opravě se to dožene, dodává Radek Dvořák se svým klasickým úsměvem ve tváři. Co k tomu dodat, Způsobit někomu úmyslně škodu může pouze zakomplexovaný nešťastník, který se na sebe snaží trapně upozornit, nebo konkurent kterému se nedaří. Kde je asi pravda? jk MÍSTO PRO VAŠÍ REKLAMU NEBO INZERCI

11 Na dolní přístaviště v Soutěskách spadl strom. Těsně před zahájením provozu v Soutěskách, spadl na dolní přístaviště Edmundovy soutěsky vzrostlý strom, který na přístavním můstku způsobil škodu ve výši několika set tisíc korun. Strom při pádu poškodil zábradlí, část plochy u pokladny přístaviště a narušil opěrnou zeď včetně pilířů nesoucích vlastní přístaviště. Obci nastaly další potíže, protože musí celou situaci urgentně vyřešit. jk

12

13 SOUTĚSKY VÝMĚNA MOSTU

14 Velikonoce na Mezné! Foto: Josef Král Tak jako kaţdý rok, obcházelo Meznou hodovací komando, sloţené z místních obyvatel a chalupářů. Zastihl jsem je při odchodu z hotelu Hubert kde asi zajali majitelku paní Zárubovou. I přes chladné počasí byli všichni vesele naladěni. jk Váţení čtenáři, Vyuţijte nabídky pana starosty Havla, který chce, aby se naše noviny staly prostředníkem mezi vámi a starostou, zastupitelstvem nebo Obecním úřadem. Sdělte všem své náměty, připomínky nebo to co se vám nelíbí. rr

15 Všem jubilantům za měsíce únor, březen a duben se omlouváme za nezveřejnění jmenovitého seznamu a přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Redakční rada Měsíčník obecního úřadu Hřensko reg.číslo MK ČZ E vydán dne Redakční rada rr : redaktor Josef Král jk, Kateřina Horáková kh, Vlasta Hrušková vh, Věra Zárubová vz, Robert Mareš rm Kontakt: Tel

16 C o s e š u š k á Šuškalo se, ţe oprava mostu do Soutěsek nebude dokončena do velikonoc a obec přijde o nemalé peníze. Při prvním seznámení se situací to vypadalo, ţe se šušká pravda. Firma, která akci prováděla se tohoto úkolu zhostila na jedničku s hvězdičkou, navzdory tomu ţe v průběhu prací na novém mostu po něm přejel nejmenovaný občan Hřenska s traktůrkem a vlekem pro malou centrálu. Někdo si prostě váží jenom svojí práce, protože je jeho. Šušká se, ţe není moţné, aby po takových bitvách o blaho obce, nastal najednou klid. Prý jestli to není klid před další jistě připravovanou bouří. Co na to říct, nyní se těžko odstraňují nedozírné následky zmíněné bitvy a bouřkám budeme čelit, až přijdou. Šušká se, ţe zastupitelé obce Hřensko musejí mít plat jako členové vlády, kdyţ by vrácené platy za několik měsíců zachránili podle paní Stárkové obecní pokladnu. Tak už je mi jasné proč byl tak enormní zájem o místa v zastupitelstvu. Šušká se ţe ke kiosku na mezimostí který vlastní pan Dařbujan by se hodily loďky JUDr. Kozákové. Ţe uţ spolu o tom jednali u kulatého stolu. Prý se ale nedohodli kdo a kam to dá. Šušká se ţe jestli Stárková takhle působila v zastupitelstvu Děčína, tak dostala za odměnu Hřensko jako prémii. A co my ve Hřensku? Jenom nevím, kam půjde paní Stárková odsud.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne v zasedací místnosti OÚ v Tučapech

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne v zasedací místnosti OÚ v Tučapech Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne 7.11.2014 v zasedací místnosti OÚ v Tučapech Účast : Petr Elis, Mgr. Zdeněk Gajdoš, Alfréd Kadavý, PhDr. Jiřina Rozsypalová, Radek Zelinka Hodina

Více

Obec Horní Maršov. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 4/2014, konaného dne v jídelně ZŠ a MŠ Horní Maršov

Obec Horní Maršov. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 4/2014, konaného dne v jídelně ZŠ a MŠ Horní Maršov Obec Horní Maršov Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 4/2014, konaného dne 10. 11. 2014 v jídelně ZŠ a MŠ Horní Maršov Jednání zahájil: Ing. Pavel Mrázek Přítomno: 15 členů zastupitelstva:

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 1. ustavujícího zasedání obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 1. ustavujícího zasedání obce Studená konaného dne 9.11.2010 v 19:00 Obsah: 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 3 2) Volba volebního výboru a návrhové komise... 3 3) Schválení programu...

Více

Z Á P I S. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne od hodin na Městském úřadu Sedlice

Z Á P I S. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne od hodin na Městském úřadu Sedlice Z Á P I S z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne 5.11.2014 od 18.00 hodin na Městském úřadu Sedlice Přítomni: Baloušek Zdeněk, Bláha Jiří, Bláhová Jana Bc., Brožovský Jindřich

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne na Obecním úřadě ve Třebovli. Zahájení zasedání zastupitelstva

Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne na Obecním úřadě ve Třebovli. Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis L.B. 14.12.2016 24.12.2016 Strana 1(celkem8) Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne 14.12.2016 na Obecním úřadě ve Třebovli Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice, konaného dne , od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice, konaného dne 3.11. 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice (dále jen zastupitelstvo)

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin. Bod 1 - Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice (dále

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne č.j.: ST - 0833/2014/Sed Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne 06. 11. 2014 Místo konání: Kinosál Beseda Strmilov Začátek: 19.00 hod. Zasedání řídil: dosavadní starosta

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne 14.11.2010 Program: 1. Zahájení 2. Slib členů zastupitelstva obce. 3. Schválení programu 4. Volba volební a návrhové

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vílanec Číslo: 1 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Vílanec Číslo: 1 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Vílanec Číslo: 1 Datum: 05.11.2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vílanec, konaného dne 5.11.2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY Den konání: 10. 11. 2010 Místo konání: Hotel Classic Lány Jednání probíhalo od - do: 18.00 18.55 hodin Členů zastupitelstva obce: 11 Z toho:

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Ing. František Vašák, Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková,

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Obec Újezd u Plánice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Újezd u Plánice, konaného dne 2.12.2016, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Újezd u Plánice

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MĚSTSKÁ ČÁST Malé Hoštice ZÁPIS z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva městské části Malé Hoštice dne 6. 11. 2014 v Malých Hošticích Přítomni členové zastupitelstva: Mgr. Pavel

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 07.11.2014 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Ing. Petr Urbanec Návrhová komise pan Aleš Šklář PRO: 15 Mgr. Radek Nitka PRO: 15

Více

Výsledky hlasování : Pro 9x, Proti -0, Zdržel se - ( Hlasování č. 2) Usnesení č.2 bylo schváleno

Výsledky hlasování : Pro 9x, Proti -0, Zdržel se - ( Hlasování č. 2) Usnesení č.2 bylo schváleno Zápis z ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Dublovice, konaného dne 04. 11. 2014 od 19.00 hodin v obřadní místnosti dublovické radnice. Přítomni: Josef Hájek, Ing. Vladislav Brejška,

Více

Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Šípy, konaného dne 21. listopadu 2014 v pohostinství v Šípech

Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Šípy, konaného dne 21. listopadu 2014 v pohostinství v Šípech Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Šípy, konaného dne 21. listopadu 2014 v pohostinství v Šípech Přítomni : Slabý Josef, Novotný Petr, Kounovský Martin, Fišer Zdeněk, Ouřada Petr, Rusňák

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velenice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velenice, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Velenice Zastupitelstvo obce Velenice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velenice, konaného dne 7. 11. 2014, od 18:00 hodin. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITLSTVA Zasedání Zastupitelstva

Více

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu Z Á P I S z 1. ustavujícího jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III, které se konalo dne 24. listopadu 2014 od 17:00 hod ve velkém sále Kulturního domu Dubna. Přítomni: František Brendl,

Více

Obec Vítězná. Pan Műhl přivítal přítomné občany a nově zvolené zastupitele a zahájil ustavující zasedání nově zvoleného obecního zastupitelstva.

Obec Vítězná. Pan Műhl přivítal přítomné občany a nově zvolené zastupitele a zahájil ustavující zasedání nově zvoleného obecního zastupitelstva. Zápis z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vítězná konaného v zasedací místnosti OÚ Vítězná v souladu s 91 Zákona č.128/2000 Sb.o obcích v platném znění dne 10.11.2010 Pan Műhl přivítal přítomné

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Velehrad bylo zahájeno v 19,00

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice Autor: administrator , Téma: Zápisy ze zasedání, Vydáno dne: 15. 11. 2010 konaného dne 10. listopadu 2010 od 19,00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

Navržený program: 1. Určení ověřovatelů zápisu ( 95 odst. 1 zákona o obcích) 2. Schválení programu 3. Volba starosty a místostarosty a) určení počtu

Navržený program: 1. Určení ověřovatelů zápisu ( 95 odst. 1 zákona o obcích) 2. Schválení programu 3. Volba starosty a místostarosty a) určení počtu Navržený program: 1. Určení ověřovatelů zápisu ( 95 odst. 1 zákona o obcích) 2. Schválení programu 3. Volba starosty a místostarosty a) určení počtu místostarostů b) určení, které funkce budou členové

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 - 1 - č.j. 6/2010 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.11.2010 18:00 hodin Ukončení jednání: 12.11.2010 18:45 hodin

Více

Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Březí Zastupitelstvo obce Březí Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne 5.11.2014, od 18:00 hodin. 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S. P r o g r a m :

Z Á P I S. P r o g r a m : V Brně dne 05.11.2014 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům výborů ZMČ Předsedům komisí RMČ Tajemníkovi ÚMČMB Vedoucím odborů ÚMČMB Organizačnímu odboru MMB Z Á P I S z I. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v hod. v zelené budově úřadu městyse.

Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v hod. v zelené budově úřadu městyse. 1 Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v 18.00 hod. v zelené budově úřadu městyse. Přítomni: Omluveni: Jaroslav Eva Košut Marek Jan Sládek

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 3. 11. 2014 Zahájení: 19:05 hodin na OÚ Tisem, Tisem 36 Přítomni: Bohuslav Čermoch, Milan Albrecht, Jana Starostová DiS, Zdeněk Hlaváček,

Více

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Více

Zápis č. 1/11/ 2014 z ustanovujícího zasedání Z. O. Vevčice konaného dne od 19. hodiny.

Zápis č. 1/11/ 2014 z ustanovujícího zasedání Z. O. Vevčice konaného dne od 19. hodiny. Zápis č. 1/11/ 2014 z ustanovujícího zasedání Z. O. Vevčice konaného dne 7. 11. 2014 od 19. hodiny. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Vevčice bylo zahájeno v 19. hodin dosavadním

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne od hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne od hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 5.11.2014 od 19.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 19.00 Přítomni: Ing. Dubský, p. Jurkeník, p.tvrdý, p.jandovská, p. Wachtl,

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Mgr. Jan Dobeš, Mgr. Eva Krafková, Král Petr, Kudrna Josef, Ing.

Více

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konané dne v hod. v Kulturním domě ve Švábenicích.

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konané dne v hod. v Kulturním domě ve Švábenicích. Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konané dne 3.11.2006 v 18.00 hod. v Kulturním domě ve Švábenicích. Nejstarší člen zastupitelstva obce pan Pištělka Libor přivítal všechny přítomné na ustavujícím

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, Louny

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, Louny Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne 3.11. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, 440 01 Louny Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

bod 2) Složení slibu zastupitelstva Předsedající v souladu s 69 odst.2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva

bod 2) Složení slibu zastupitelstva Předsedající v souladu s 69 odst.2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva Zápis z ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí, konaného dne 7.11.2014 od 19 hodin v zasedací síni města Rabí čp.57. Ustavující veřejné zasedání zastupitelstva města Rabí bylo zahájeno

Více

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska, které se konalo ve středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin ve velkém sále Domu kultury v Milevsku. Přítomni: Mgr. Petr Barda, p. Ladislav

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Dosavadní starosta Václav Šefčík (dále jako předsedající ) zahájil

Více

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 8.2.2012 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 15 členů zastupitelstva, omluveni:

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sobčice

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sobčice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sobčice konaného dne 6.11.2014 od 18,30 hodin v zasedací místnosti OÚ Sobčice - Zasedání bylo řádně svoláno - Počet zúčastněných zastupitelů obce: 7 -

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od 16:00 hodin v sále MěKS Vimperk

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od 16:00 hodin v sále MěKS Vimperk Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 06.11.2014 od 16:00 hodin v sále MěKS Vimperk Přítomni: Stanislav Hlava, Mgr. Josef Bejček, Mgr. Pavel Dvořák, Luboš Drenčeni, Zdeněk

Více

Předsedající navrhl jako navrhovatele usnesení p. Ladislava Ludvíka Návrh usnesení : ZO Sadov schvaluje navrhovatele usnesení p. Ladislava Ludvíka.

Předsedající navrhl jako navrhovatele usnesení p. Ladislava Ludvíka Návrh usnesení : ZO Sadov schvaluje navrhovatele usnesení p. Ladislava Ludvíka. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 5.11.2014, od 17:00 hodin v KD Sadov Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu Přítomni: Ing. Kamila Badurová Ing. Karel Dobrovolný Jana Formandlová

Více

I) Složení slibu zastupitelů

I) Složení slibu zastupitelů Z á p i s ustavující zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 04.11.2014 od 17.00 hodin ve společenském sále Záložna Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva města Benátky

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 4/2009 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 4.10. 2009 v 16.00 hod. Myslivecká klubovna Korolupy Přítomni

Více

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. - 1 - Obec Mezno Zastupitelstvo obce Mezno Č. 14 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Mezno, konaného dne 06. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne , od 18:00 hodin. Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 5.11.2014, od 18:00 hodin. Přítomno je 11 zvolených členů zastupitelstva Členové zastupitelstva obce byli s termínem a programem

Více

Obec Nedvězí. Zastupitelstvo obce Nedvězí

Obec Nedvězí. Zastupitelstvo obce Nedvězí Obec Nedvězí Zastupitelstvo obce Nedvězí Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nedvězí, konaného dne 4.11.2014 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Zahájení zasedání zastupitelstva obce Zasedání

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Prasklice, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Prasklice, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Prasklice Zastupitelstvo obce Prasklice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Prasklice, konaného dne 8.11.2010, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Obec Kamenná Lhota, Kamenná Lhota 52. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kamenná Lhota, konaného dne

Obec Kamenná Lhota, Kamenná Lhota 52. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kamenná Lhota, konaného dne .., Obec Kamenná Lhota, 582 92 Kamenná Lhota 52 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kamenná Lhota, konaného dne 06.11.2014 Přítomni: členové nově zvoleného zastupitelstva Vladimír Med Josef

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 3/2014 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány.

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 3/2014 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány. O b e c K r u m v í ř, Krumvíř č. 184, PSČ 69173 Zápis ze schůze Zastupitelstva obce konané dne 4.11.2014 č. 4/2014 Předsedající starosta Obce Krumvíř Jaroslav Komosný zahájil 4. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin. Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 11. 2014 od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis. o průběhu I.ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne

Zápis. o průběhu I.ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne Zápis o průběhu I.ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne 15.11.2010 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání zasedání: Budova UMČ Brno-Chrlice,Chrlické nám.4,

Více

Z Á P I S. Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice: (listiny přítomných členů ZO a hostů - přílohy zápisu).

Z Á P I S. Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice: (listiny přítomných členů ZO a hostů - přílohy zápisu). Z Á P I S o průběhu ustavujícího (prvního) veřejného zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 6. listopadu 2014 v pohostinství Nová Husarůvka Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

1. ustavující zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konané dne 11. 11. 2010 (volby dne 15. a 16. října 2010)

1. ustavující zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konané dne 11. 11. 2010 (volby dne 15. a 16. října 2010) 1. ustavující zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konané dne 11. 11. 2010 (volby dne 15. a 16. října 2010) Program: Úvod určení zapisovatelky 1. Složení slibu členů zastupitelstva 2. Volba ověřovatelů

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oslavička, konaného dne , ve 20:00 hodin, v kanceláři Obecního úřadu.

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oslavička, konaného dne , ve 20:00 hodin, v kanceláři Obecního úřadu. Obec Oslavička Zastupitelstvo obce Oslavička ZÁPIS z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oslavička, konaného dne 12.11.2010, ve 20:00 hodin, v kanceláři Obecního úřadu. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Smiřice

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Smiřice Z Á P I S z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Smiřice konaného dne 03.11.2014 od 18:00 h. v pravém přísálí Kulturního střediska Dvorana, s. r. o. ve Smiřicích Přítomno: 14 členů zastupitelstva

Více

Město HORNÍ SLAVKOV Z Á P I S

Město HORNÍ SLAVKOV Z Á P I S Město HORNÍ SLAVKOV Z Á P I S z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města v Horním Slavkově, konaného dne 05. listopadu 2014 od 17.00 hodin v sále Městského kulturního střediska v Horním Slavkově Přítomni:

Více

OBECNÍ ÚŘAD JAROV. ZÁPIS z ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva obecního úřadu Jarov, které se uskutečnilo dne od hod.

OBECNÍ ÚŘAD JAROV. ZÁPIS z ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva obecního úřadu Jarov, které se uskutečnilo dne od hod. 1 OBECNÍ ÚŘAD JAROV ZÁPIS z ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva obecního úřadu Jarov, které se uskutečnilo dne 7. 11. 2014 od 20 00 hod.. Přítomno: 7 členů zastupitelstva obce (viz prezenční

Více

Z Á P I S. z 1. ustavujícího veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice. dne 1. listopadu 2006

Z Á P I S. z 1. ustavujícího veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice. dne 1. listopadu 2006 Z Á P I S z 1. ustavujícího veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 1. listopadu 2006 Program: 1) Zahájení 2) Zhodnocení uplynulého období 3) Volba mandátní komise pro ověření platnosti

Více

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov Starosta obce zahájil 3. zasedání ZO Bezkov v 16.00 hodin a přivítal všechny přítomné. Bod č.

Více

9 členů (dle přiložené prezenční listiny) 6 hostů (dle přiložené prezenční listiny)

9 členů (dle přiložené prezenční listiny) 6 hostů (dle přiložené prezenční listiny) Zápis z I. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice, konaného dne 1. listopadu 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rokytnici se zahájením v 15.00 hodin Přítomno: 9 členů (dle přiložené

Více

Zápis. Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 3. listopadu 2014, od 17,00 hodin

Zápis. Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 3. listopadu 2014, od 17,00 hodin Zápis Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 3. listopadu 2014, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ, konaného dne , od hodin v restauraci Česká hospoda

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ, konaného dne , od hodin v restauraci Česká hospoda ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ, konaného dne 6. 11. 2014, od 19.00 hodin v restauraci Česká hospoda Přítomni: Vnislav Konvalinka, Karel Čech, Vojtěch Musil, Miroslav Stříbrný,

Více

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, Znojmo, tel.,fax: , mobil

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, Znojmo, tel.,fax: , mobil Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, 669 2 Znojmo, tel.,fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz, www.daniz.cz Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Hnanice č

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 10.11.2014 Místo konání: OÚ Čakov Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Tomáš Jabůrek, Bc. Jan Dušák, Michal Ivana, Ing.

Více

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25. 1. 2016 Zasedání zahájila v 18. hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti. Konstatovala, že počet zastupitelů

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Obec Dlouhá Stráň Zastupitelstvo obce Dlouhá Stráň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitel tva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014

Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014 Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014 Přítomni: p. Vladislav Beran, p. Zbyněk Blaheta, p. Ladislav Bohuslav, JUDr. Antonín Bórik, pí. Lenka Boudová,

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici ZÁPIS z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: 7.11.2014 od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici Zasedání zastupitelstva obce Březnice bylo zahájeno v 18:01 hod., dne: 7.11.2014

Více

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L. Mozdík, V. Otřísal, H. Fidranská Nepřítomni:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne 12. 12. 2012 Přítomni: Na začátku jednání 12 členů zastupitelstva, omluveni Bc. Jiří Hora a Ladislav Racek. Zasedání zahájil předsedající starosta Mgr.

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS OBEC TEPLICE NAD BEČVOU Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou ZÁPIS z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 11. listopadu 2010 v 18.00 hod. v sále Hasičské

Více

Zápis. 2. Složení slibu členů zastupitelstva

Zápis. 2. Složení slibu členů zastupitelstva - 1-1.zasedání zastupitelstva města - 1 - Zápis z 1.ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Tachova, které se konalo dne 8. listopadu 2010 od 18:00 hodin v kinosále areálu Mže v Tachově, Hornické ulici

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.1 ze dne 3.11.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.1 ze dne 3.11.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.1 ze dne 3.11.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce 14 občanů P r o g r a m : 1)

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice, konaného dne od 19:00 hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice, konaného dne od 19:00 hodin Obec Drahotěšice Zastupitelstvo obce Drahotěšice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice, konaného dne 10.11.2010 od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 22. z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 22. z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 22 z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis č. 1. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou, konaného dne ve školní jídelně ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou

Zápis č. 1. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou, konaného dne ve školní jídelně ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou, konaného dne 8.11.2014 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou Program jednání: 1. Zahájení 2. Volba starosty 3. Volba

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis 5/15 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lhota, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis 5/15 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lhota, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Lhota obce Lhota Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis 5/15 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lhota, konaného dne 9.4 2015, od 18:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Lhota (dále též

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12.

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12. ZÁPIS Z ČLENSKÉ SHŮZE ho družstva, se sídlem 523/7, Praha 8,, konané dne 10.12.2012 v KD Krakov Tato členská schůze byla svolána jako řádná, členové byli o jejím konání a navrženém programu informováni

Více

ZÁPIS č. 08/2014 z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 08/2014 z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 08/2014 z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 3.11. 2014 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Hana Braunová, Hana Kailová, Ivan Ouřadník, Mgr. Jan Škeřík, Bc. Daniel

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 5. 11. 2014 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při

Více

Obec Sukorady - Zastupitelstvo obce Sukorady. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sukorady, konaného dne , od 18:00 hodin.

Obec Sukorady - Zastupitelstvo obce Sukorady. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sukorady, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Sukorady - Zastupitelstvo obce Sukorady Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sukorady, konaného dne 29.10.2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Věžná konaného 5.11. 2014

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Věžná konaného 5.11. 2014 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Věžná konaného 5.11. 2014 Přítomni: Jana Vrbková, Jiří Veselý, Jiří Kroupa, Markéta Kaštylová, Tereza Doleželová, Petr Dvořák, Petr Pokorný, Josef Vrbka,

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Číslo jednací.: 347 / 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kyselka, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin v zasedací

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pucov, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pucov, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Pucov Zastupitelstvo obce Pucov Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pucov, konaného dne 1. 11. 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pucov

Více

Obec Petráveč. mob: , Č.j.: Datum:

Obec Petráveč. mob: ,    Č.j.: Datum: Obec Petráveč Petráveč 40, 594 01 Velké Meziříčí, Ič: 00842559 mob: 603 838 161, email: obec@petravec.cz, http://www.petravec.cz Č.j.: Datum: 5.11.2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne , od 15:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne , od 15:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 10.11. 2014, od 15:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo

Více