Konkurenční boj, nebo náhoda? Tak už máme zase zastupitelstvo. XXXIV. ROČNÍK POCHODU OKOLÍM JARNÍHO HŘENSKA. Zasedání zastupitelstva s podivným koncem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konkurenční boj, nebo náhoda? Tak už máme zase zastupitelstvo. XXXIV. ROČNÍK POCHODU OKOLÍM JARNÍHO HŘENSKA. Zasedání zastupitelstva s podivným koncem"

Transkript

1 DUBEN 2012 Tak už máme zase zastupitelstvo. Nyní chci především děkovat, říká místostarosta obce JUDr. Zdeněk Pánek. XXXIV. ROČNÍK POCHODU OKOLÍM JARNÍHO HŘENSKA Zasedání zastupitelstva s podivným koncem Konkurenční boj, SOUTĚSKY nebo náhoda? VÝNĚNA MOSTU

2 Dobrý den, Již několik dní přemýšlím, jaké záležitosti a informace by Vás nejvíce zajímaly, ale je jich tolik, že jsem nucen vybrat z nich pouze ty, které jsou dle mého názoru nejdůležitější. Nejprve bych chtěl poděkovat všem, kteří nás ve volbách podpořili a znovu Vás ujistit, že se budeme snažit pracovat ke spokojenosti nás všech. Většina nejdůležitějších záležitostí se projednávala na posledním zasedání Obecního zastupitelstva. Věřím, že se těchto zasedání budete v co možná největším počtu zúčastňovat a vznášet své připomínky a dotazy. Tak budete nejlépe a nejpodrobněji informováni o veškerém dění v obci a svými připomínkami budete sami toto dění ovlivňovat. Svými příspěvky do našich novin je možné poukazovat na to, co se Vám líbí, nebo nelíbí a co byste chtěli, nebo nechtěli. Naše noviny budou nyní vycházet pravidelně vždy kaţdý první pátek v měsíci. Jelikož jsme Vám to slibili, budu Vás vždy informovat o finanční situaci naší obce. Chtěl bych, aby tyto informace byly zcela jasné a srozumitelné a proto budu vždy finanční částky uvádět v hrubých rysech. Jestliže bude kdokoliv z Vás požadovat detailnější a podrobné informace, jsou Vám pracovníci Obecního úřadu, nebo Vámi zvolení zastupitelé, včetně starosty k dispozici. 1./ ke dni zvolení nového zastupitelstva, měla naše obec, včetně oddělení hospodářské činnosti v hotovosti a v bankách k dispozici celkem cca Kč. 2./ očekávané příjmy obce do otevření Soutěsek byly celkem cca Kč / daně, janovští hasiči, plnění pojistného, místní poplatky/. 3./ naše obec musí doplatit úvěr, který činí včetně úroků cca Kč /tuto půjčku si musela obec vzít v r.2009, kdy byly obci navráceny Soutěsky, bylo potřeba nakoupit lodě a celkově zprovoznit Soutěsky. Tento úvěr bude obec splácet ještě 4 roky. 4./ obec byla nucena vzít si další úvěr ve výši Kč. Tato částka byla potřeba na: a./ Kč splátka úvěru za III.+IV. měsíc b./ Kč náklady na zprovoznění Soutěsek na sezonu 2012 / elektřina, mzdy, servis lodí, veškeré opravy, včetně cest a galerií/. c./ Kč podíl obce na dotaci, ve výši 10% z celkové částky na dvě nové lávky /,,U emigranta a do Soutěsek/. d./ Kč základní potřeby obce /elektřina, voda, mzdy, veřejné osvětlení, odpadové hospodářství, pohonné hmoty/. Závěrem : naše obec má nyní dluh cca Kč. a Soutěsky máme zhruba připraveny na letošní sezonu. Důvodem tak špatné ekonomické situace, byly vysoké náklady na opravy po povodních a dále pak 10% podíl na veškerých dotacích, který obec musela zaplatit ze svého. Všichni jsme si vědomi skutečnosti, že volby se musely opakovat a kdo to způsobil. Výsledek voleb je prakticky stejný, avšak důsledkem opakování voleb jsou následující fakta : Obec Hřensko měla již připravené tři dohody na čerpání dotací s Německou spolkovou republikou: 1./ dotace na cca Kč /

3 rekonstrukce restaurace a expozice v Soutěskách/. 2./ dotace na cca Kč / protipovodňové zábrany do obce a Soutěsek/. 3./ dotace na cca Kč /vybavení a loď pro náš hasičský sbor/. V důsledku opakování voleb jsme všichni nenávratně přišli o možnost čerpat dotace v celkové výši cca Kč a tím i o další finanční prostředky z tohoto plynoucí. Neméně důležitá je skutečnost, že jelikož při opakovaných volbách nebyl již sebemenší důvod podat žalobu na volby, kterou by soud přijal, podala pí.stárková alespoň trestní oznámení na neznámého pachatele na průběh voleb. Dále jsme obdrželi žádost od kriminální policie, abychom vzhledem k vyšetřování, předložili téměř veškeré doklady, které na obci máme a to dokonce již od roku Opět je to samozřejmě na základě udání, nebo oznámení. Zatím můžeme všichni pouze tipovat, kdo za tím stojí. Ohromnou škodu pro nás všechny ale vidím v tom, že všichni, kteří by měli pracovat na zlepšení situace v obci a na problémech, které před námi stojí, se budou nejméně 3 měsíce intenzivně zabývat přípravou těchto podkladů. Musíme tomu věnovat veškerý svůj čas a na záležitosti nejdůležitější pro naší obec žádný nezbude. Mám osobní pocit, že někdo chce naší obec totálně zlikvidovat, zcela vytlačit turisty a pak ji postupně celou pod cenou skoupit, včetně všech soukromých objektů.všichni bychom se měli zamyslet nad tím, kdo nám všem škodí a proč a dávat to jasně najevo. Kdybych Vám měl nyní ještě sdělit na čem všem intenzivně pracujeme a čím vším se zabýváme, abychom obec pozvedli a všem se nám zde líbilo, bylo by to na celou knihu. Jsou to stovky problémů a každý z nich si vyžaduje veliké množství času, včetně dlouhých debat a konzultací s právníky. Nejvíce nám dalo zabrat zprovoznění a otevření Soutěsek, které mimo jiné ohrozil pád velkého stromu, který ve velké míře poškodil přístaviště, potřeba v termínu dohotovit most do Soutěsek, /zde bych chtěl poděkovat provádějící stavební firmě, která před stanoveným termínem dohotovila vše, včetně zajištění helikoptéry/, jednotné oblečení pro převozníky atd. Dále např. : intenzivní snaha o odstranění skalních masivů na silnici do SRN, aktualizace webových stránek, reklama celé oblasti, informační systém, veřejné obecní WC, parkování, návrat turistů, zkulturnění prodeje ve stáncích, projektová dokumentace na parkoviště na Mezní louce, různé směrnice a vyhlášky, činnost výborů a komisí, územní plán, odstranění zbytků a dodělávky po povodních, silnice na Mezné, hřiště na Mezné, škola, osobní i písemný styk různými institucemi, které by naše potíže pomohly řešit, povodňový plán, hranice pozemků atd. atd. K tomu se přidává množství různých nezbytných a mnohdy povinných jednání a samozřejmě práce na běžném chodu obce, které není také málo. Takovýchto problémů je nepřeberné množství. Zcela jistě jsem na některé z nich momentálně zapomněl a ani je vzhledem k nedostatku místa v novinách, nemohu všechny uvést. Nelze vše zvládnout ihned a je možné, že vyřešení některých záležitostí bude trvat dlouhou dobu. Je nutné řešit vše od základu a postupně podle důležitosti. Je to běh na dlouhou trať. Snažíme se. Výbory, komise, redakční rada, hasiči a pracovníci úřadu intenzivně pracují. Všem, kterých se to týká upřímě děkuji za jejich práci a velice rádi bychom přivítali každého, kdo by chtěl pomoci a poradit, nebo pracovat s námi. Nakonec něco pro odlehčení. Zkuste uhodnout co bych řekl člověku, který by tvrdil, že na obci se nic nedělá. Všem obyvatelům naší obce přeji do nastávající sezony vše nejlepší, hodně zdraví, krásné počasí, mnoho úspechů, podnikatelům pak slušné obraty a věřím, že se nám podaří naší obec opět postavit na nohy. Jan Havel

4 Tak už máme zase zastupitelstvo. Tak je to tady. 16.února 2012, den kdy po opakovaných volbách ve zdecimovaném Hřensku bude probíhat ustanovující zasedání nového zastupitelstva obce. Den, kdy už víme, že si nikdo nepodal žalobu na neplatnost voleb, pouze oznámení na Policii ČR, na neznámého pachatele který měl mařit volby. K této aktivitě se nakonec přihlásila paní Stárková z ODS. Zasedání se konalo v hotelu Hawel a dorazili na něj také zástupci magistrátu města Děčín v čele s tajemníkem panem ing. Zajíčkem, aby předali kandidátům po složení slibu osvědčení o zvolení zastupitelem. Zasedání zahájil dosluhující starosta pan Josef Černý a vyzval zapisovatelku volební komise paní Antonovou, aby přečetla nám všem dobře známé výsledky voleb. Dále požádal pana JUDr. Pánka, aby přečetl slib který, musí každý zastupitel potvrdit slovem slibuji a převzít proti podpisu od zástupce magistrátu osvědčení o zvolení. JUDr. Pánek se postavil a vyzval kandidáty včetně všech přítomných, ať povstanou a počal číst slib zastupitele. Nutno podotknout že pan doktor se tohoto úkolu zhostil s grácií jemu vlastní. Po přečtení slibu zastupitele každý kandidát řekl nahlas slibuji a obdržel od ing. Zajíčka osvědčení o zvolení zastupitelem, jehož přijetí potvrdil svým podpisem. Po tomto aktu následovala volba starosty, místostarosty a předsedů finančního a kontrolního výboru. Na způsobu volby se nové zastupitelstvo shodlo jednohlasně, že volba bude veřejná formou aklamace. Volba starosty se neobešla bez dozvuků předvolebních nálad. Vzhledem k situaci v obci jsem přesvědčen, že jediný možný kandidát na starostu je pan Havel a proto dávám návrh na pana Havla, řekl zastupitel Bc. Mareš a většina zastupitelů s ním souhlasila. Dosavadní starosta Černý se zeptal, zda pan Havel tuto funkci přijímá. Pan Havel odpověděl v případě že budu zvolen tak ano, protože jsem to slíbil voličům. Pouze zastupitel Frömmel navrhl na místo starosty pana Mareše, prý protože dostal nejvíc hlasů. Většinou hlasů byl zvolen starostou obce Hřensko pan Jan Havel. Jediný kdo hlasoval proti byl pan Frömmel. Při volbě místostarosty se vše opakovalo, včetně protinávrhu pana Frömmela, který navrhl na tento post pana Černého. Na post místostarosty byl navržen pan JUDr. Pánek a také byl většinově zvolen. Předsedou finančního výboru byl zvolen pan Bc. Robert Mareš a předsedou kontrolního výboru pan RNDr. Lubomír Paroha. Celý průběh tohoto zasedání provázela napjatá atmosféra, která, po zvolení starosty a místostarosty začala mizet. Po skončení zasedání probíhala volná zábava, kterou hned na počátku opustili zastánci opozice. jk

5 Nyní chci především děkovat, říká místostarosta obce JUDr. Zdeněk Pánek. Předně bych chtěl poděkovat těm občanům Hřenska, kteří v opakovaných volbách do obecního zastupitelstva v únoru t. r. naší kandidátce s lídrem Janem Havlem dali svůj hlas a přispěli tak k tomu, že kontinuita vedení obce bude zachována. Nechci se již zmiňovat o slovních a písemných atacích vůči mé osobě bezprostředně před těmito volbami, ale chci jen zdůraznit, že mi je líto těch, kteří takto jednali. Je nanejvýš škoda, že časová prodleva od voleb v říjnu předloňského roku do těchto nových voleb vyvolala zrušení připravovaných projektů ve prospěch obce řádově za několik milionů korun, neboť jejich realizace byla podmíněna příslušným usnesením zastupitelstva, které však v rozhodné době neexistovalo. V důsledku toho dílem několika jedinců se obec v této době nemohla pozitivně rozvíjet. Je logické, že tato časová prodleva rovněž negativně ovlivnila přípravu na zahájení provozu Soutěsek k velikonočnímu datumu. Z tohoto místa směřuje můj velký dík vedoucímu hospodářské činnosti Robertu Drnovcovi, jenž zmobilizoval naše zaměstnance natolik, že lze říci provoz v Soutěskách je připraven. Dokladem toho je pozitivní ohlas návštěvníků, kteří i přes nepřízeň počasí si našli do našeho regionu cestu. Bylo by chybou a nedůstojné nepoděkovat rovněž bratrům Antonínu a Josefu Podaným, kteří právě potud vykonali ohromný, chlapský kus práce a lze konstatovat, že bez jejich fyzické aktivity by Soutěsky nebyly tak kvalitně připraveny. Nepochybně všichni občané Hřenska vnímají velmi dobré zajištění každodenního úklidu v obci přičiněným Aloise Kužely a jsem osobně rád, že právě on na této pozici pro obec pracuje. A nyní na závěr. S potěšením mohu konstatovat, že nadcházející sezónu v obci je třeba považovat za přelomovou. Již dne 6. dubna 2012 poprvé naši převozníci a pracovníci pokladen na své posty nastoupili jednotně a slušivě oblečeni a navíc pak jednotlivé díly jejich komplexního oblečení je opatřeno novým logem, mající vztah právě k našim Soutěskám. Věřím, že jak Vám, tak i budoucím návštěvníkům Soutěsek se nové oblečení bude líbit a proto Vás chci vyzvat přijďte se na naše reprezentanty obce podívat. Když jsem v úvodu tohoto příspěvku uvedl, že - chci děkovat - tak v neposlední řadě též společnosti HUDYsport a.s., konkrétně Jindřichu Hudečkovi, jenž pro obec převozníkům zajistil kvalitní obuv za atraktivní cenu a Josefu Královi za zprovoznění elektronických pokladen. JUDr. Zdeněk Pánek

6 XXXIV. ROČNÍK OKOLÍM JARNÍHO HŘENSKA Očekávaně pěkné počasí přivedlo neočekávaný počet příznivců turistických pochodů a pohybu v přírodě ale i přátel, kteří se zde setkávají. Na startu 34. ročníku pochodu Okolím jarního Hřenska, který 3.března 2012 tradičně pořádal Sbor dobrovolných hasičů se sešel rekordní počet účastníků. Kromě 25 členného štábu pořadatelů se na startu registrovalo 210 startujících. Tak jako ve všech předchozích ročnících, vedla i letos část trasy cestami, kudy pochod před tím nikdy nevedl. Studené ale slunečné dopoledne samo lákalo k fotografickému uchování krásných výhledů na skalní masivy z prostorů pod Kobylkou, Mlýnské cesty, silnice z Mezné na Mezní Louku a nebo z Gabrielininy stezky. Kromě dvou průchozích kontrol čekala na pochodníky i tradiční TAJ- NÁ KONTROLA. Tajná proto, že na mapce pochodu jako jediná není vyznačena a tudíž nikdo neví, kde se v lese objeví skupinka hasičů kteří přes zásahové oděvy mají navlečené bílé zástěry a místo čerpadel obsluhují polní kuchyni. Tajné je i to, jakou polévku v lese ráno uvaří. A věřte, že pro více jak 200 člennou armádu turistů ji museli uvařit hodně. No a to že vše klapalo jak mělo, potvrdili nejen hasičští kolegové z 8 sborů, ale i zápisy v knize přání a stížností od ostatních účastníků. St. Křížek

7 Finanční a kontrolní výbor ustaveny Spolu s novým zastupitelstvem zahájily svou činnost i finanční a kontrolní výbor. Ustavení těchto výborů je povinné pro každou obec. Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce, dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. Výbory budou fungovat v následujícím složení: Sloţení finančního výboru Bc. Robert Mareš, předseda výboru Bc. Olga Vonková, místopředsedkyně výboru Paní Emilie Vrzalová, členka výboru Sloţení kontrolního výboru RNDr. Lubomír Paroha, předseda výboru Pan Stanislav Křížek, místopředseda výboru Paní Kateřina Horáková, členka výboru Oba výbory se poprvé sešly v pondělí 26. března. Vzhledem k nutnosti dohnat prodlevu způsobenou zrušením voleb z roku 2010 se budou scházet v dvoutýdenním intervalu a budou spolu úzce spolupracovat. Vedle výše uvedených úkolů daných zákonem o obcích by se oba výbory chtěly zaměřit na zefektivnění hospodaření obce, především na nalezení úspor ve výdajích. Naléhavost tohoto úkolu dokládá i skutečnost, že obec si musela vzít úvěr na rozjezd turistické sezóny. O výsledcích činnosti obou výborů Vás budeme průběžně informovat. Robert Mareš a Lubomír Paroha

8 Zasedání zastupitelstva s podivným koncem! První zasedání nového zastupitelstva se konalo 26.března v hotelu Hawel. Zasedání zahájil starosta pan Havel, kde ještě jednou poděkoval občanům za podporu při volbách. Po překonání formalit na počátku zasedání jako je určení zapisovatele a ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva obce, omluvil starosta Havel nepřítomné členy zkonstatoval, že je zastupitelstvo usnášeníschopné a přistoupil k projednávání jednotlivých bodů programu. Jako nejhlavnější a první úkol považuji dokončení rekonstrukce mostu do Soutěsek před velikonocemi a celkové zprovoznění Soutěsek. Druhý důležitý bod je zbavit se kamenů ze silnice do Německa. Pochopitelně je mnoho a mnoho věcí, které je potřeba udělat ale tyto dva body o kterých jsem mluvil, považuji za nejdůležitější, řekl starosta pan Havel. V souvislosti s tím vyzval starosta vedoucího hospodářské činnosti pana Drnovce, ať seznámí zastupitele jak vypadá příprava na zahájení provozu v Soutěskách. Pan Drnovec řekl, že Divoká soutěska je již připravena a že probíhají dokončovací práce v Edmundově soutěsce. Seznámil zastupitele s problémy které jsou ještě potřeba vyřešit a zkonstatoval, že na velikonoční svátky budou připraveni. Starosta dále vyzval pana Křížka který je pověřen zastupiteli dozorem nad průběhem prací rekonstrukce mostu do Soutěsek, aby je seznámil se situací a zda bude dodržen termín otevření mostu před velikonočními svátky. Pan Křížek řekl, že se na mostu pracuje každý den do večera i v sobotu a v neděli. Pokud nenastane mimořádná událost, tak na Velikonoce jezdíme, řekl doslova Křížek. Starosta oběma poděkoval a seznamoval občany s dalšími problémy a nedostatky které je potřeba nutně vyřešit. Člověku z toho šla hlava kolem co vše je potřeba řešit a udělat. Dále starosta všechny seznámil s finančním stavem obce, kdy ze všeho vyplynul nynější celkový dluh obce včetně zahájení provozu v Soutěskách, který je ,-Kč. Starosta také zmínil příspěvky důchodcům, kde ale jasně zaznělo, že toto lze, až bude obec minimálně na nule, bez dluhů. Věřím, že k tomu dojde, řekl pan Havel. Celé jednání probíhalo konstruktivně a bez konfliktu až do doby než se o slovo přihlásila paní Stárková. Pan Havel ji oznámil, že ke konci zasedání bude možná diskuse. Po projednání zbývajících bodů, otevřel starosta Jan Havel diskusi zastupitelů s občany. Přihlásila se paní Stárková, která řekla, že navazuje na řeč o podání oznámení na maření voleb, kdy toto podala ještě před volbami samotnými. Prý dostala doporučení od právníků v souvislosti se ztrátou, kterou obec utrpěla díky opakovaným volbám. Dále obhajovala svůj komentář v televizi což jsem moc nepochopil. Po zasedání jsem zjistil, že nejsem jediný kdo to nepochopil, protože se mi jeden místní občan ptal, jestli vím o čem cituji ta Stárková mluvila. Paní Stárková vyzvala zastupitele, kteří byli ve zrušeném zastupitelstvu, ať vrátí plat za těch několik měsíců a tím obci pomohou dostat se z dluhu ,-Kč. Celá řeč paní Stárkové byla podivně nesouvislá a jediné co jsem nezaregistroval, byla nabídka, že chce obci pomoct z problémů do kterých se díky žalobě ze strany ODS obec dostala. jk

9 A kdopak se snaţí obci pomoct tady, uhodnete? jk

10 Konkurenční boj, nebo náhoda? Dostala se ke mně informace že podnikateli Radkovi Dvořákovi, který pro naši obec poslední dvě sezóny zajišťoval zimní údržbu komunikací někdo, vypustil olej z převodové skříně a tím mu způsobil škodu převyšující ,-Kč. Navštívil jsem ho a položil mu několik otázek. Slyšel jsem Radku co Tě postihlo a chtěl bych o tom informovat naše čtenáře, protoţe se to stalo v naší obci v prostoru u hasičárny kde jsi měl zaparkovaný traktor, kterým jsi prováděl zimní údrţbu. Co se vlastně stalo? Stalo se to, že mi nějaká dobrá duše vypustila olej z převodovky a ta se při cestě pro kartáčovací stroj na úklid silnice zadřela. Olej mi musel vypustit někdo, kdo se v traktorech vyzná a ví, že je potřeba vyšroubovat dva šrouby aby vytekl všechen olej, a také ví, že olej v převodovce není hlídán kontrolkou jako třeba olej v motoru říká Radek Dvořák. Také se ke mně doneslo, ţe se šrouby našly pohozené kousek od místa, kde byl zaparkovaný traktor. Jaká škoda Ti vznikla a jak budeš postupovat? Škoda je okolo ,- Kč, protože musím převodovku vyměnit. V první chvíli jsem celou věc oznámil Policii ČR, ale posléze jsem své oznámení zrušil, protože na 90% vím, kdo to udělal a také vím, že se mu moc nevede a to je větší trest než soudní postih a náhrada škody. Šrouby z mé převodovky se opravdu našly nedaleko místa, kde byl traktor zaparkován a v místě kde stál, byly skvrny od vsáklého oleje, ale co nadělám. Myslím si, že ho znáte všichni a cítím, jak se sám vylučuje ze společenství normálních občanů, říká Radek a dodává, asi si myslí dle svých zkušeností, že mám za úklid měsíčně desetitisíce, skutečnost je ale jiná. V působení mé firmy je zimní údržba pro obec pouze doplňkovou činností, kde hraje roli i můj vztah k obci. Vždyť jsem zde působil a bydlel několik let, proto si cenu za provedenou práci účtuji v minimální hladině. Mrzí mne, že se trochu zkomplikovala situace se zametením posypového materiálu po zimě, čímž obec také trochu ušetří. Po opravě se to dožene, dodává Radek Dvořák se svým klasickým úsměvem ve tváři. Co k tomu dodat, Způsobit někomu úmyslně škodu může pouze zakomplexovaný nešťastník, který se na sebe snaží trapně upozornit, nebo konkurent kterému se nedaří. Kde je asi pravda? jk MÍSTO PRO VAŠÍ REKLAMU NEBO INZERCI

11 Na dolní přístaviště v Soutěskách spadl strom. Těsně před zahájením provozu v Soutěskách, spadl na dolní přístaviště Edmundovy soutěsky vzrostlý strom, který na přístavním můstku způsobil škodu ve výši několika set tisíc korun. Strom při pádu poškodil zábradlí, část plochy u pokladny přístaviště a narušil opěrnou zeď včetně pilířů nesoucích vlastní přístaviště. Obci nastaly další potíže, protože musí celou situaci urgentně vyřešit. jk

12

13 SOUTĚSKY VÝMĚNA MOSTU

14 Velikonoce na Mezné! Foto: Josef Král Tak jako kaţdý rok, obcházelo Meznou hodovací komando, sloţené z místních obyvatel a chalupářů. Zastihl jsem je při odchodu z hotelu Hubert kde asi zajali majitelku paní Zárubovou. I přes chladné počasí byli všichni vesele naladěni. jk Váţení čtenáři, Vyuţijte nabídky pana starosty Havla, který chce, aby se naše noviny staly prostředníkem mezi vámi a starostou, zastupitelstvem nebo Obecním úřadem. Sdělte všem své náměty, připomínky nebo to co se vám nelíbí. rr

15 Všem jubilantům za měsíce únor, březen a duben se omlouváme za nezveřejnění jmenovitého seznamu a přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Redakční rada Měsíčník obecního úřadu Hřensko reg.číslo MK ČZ E vydán dne Redakční rada rr : redaktor Josef Král jk, Kateřina Horáková kh, Vlasta Hrušková vh, Věra Zárubová vz, Robert Mareš rm Kontakt: Tel

16 C o s e š u š k á Šuškalo se, ţe oprava mostu do Soutěsek nebude dokončena do velikonoc a obec přijde o nemalé peníze. Při prvním seznámení se situací to vypadalo, ţe se šušká pravda. Firma, která akci prováděla se tohoto úkolu zhostila na jedničku s hvězdičkou, navzdory tomu ţe v průběhu prací na novém mostu po něm přejel nejmenovaný občan Hřenska s traktůrkem a vlekem pro malou centrálu. Někdo si prostě váží jenom svojí práce, protože je jeho. Šušká se, ţe není moţné, aby po takových bitvách o blaho obce, nastal najednou klid. Prý jestli to není klid před další jistě připravovanou bouří. Co na to říct, nyní se těžko odstraňují nedozírné následky zmíněné bitvy a bouřkám budeme čelit, až přijdou. Šušká se, ţe zastupitelé obce Hřensko musejí mít plat jako členové vlády, kdyţ by vrácené platy za několik měsíců zachránili podle paní Stárkové obecní pokladnu. Tak už je mi jasné proč byl tak enormní zájem o místa v zastupitelstvu. Šušká se ţe ke kiosku na mezimostí který vlastní pan Dařbujan by se hodily loďky JUDr. Kozákové. Ţe uţ spolu o tom jednali u kulatého stolu. Prý se ale nedohodli kdo a kam to dá. Šušká se ţe jestli Stárková takhle působila v zastupitelstvu Děčína, tak dostala za odměnu Hřensko jako prémii. A co my ve Hřensku? Jenom nevím, kam půjde paní Stárková odsud.

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Ing. František Vašák, Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková,

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 4/2009 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 4.10. 2009 v 16.00 hod. Myslivecká klubovna Korolupy Přítomni

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 - 1 - č.j. 6/2010 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.11.2010 18:00 hodin Ukončení jednání: 12.11.2010 18:45 hodin

Více

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov Starosta obce zahájil 3. zasedání ZO Bezkov v 16.00 hodin a přivítal všechny přítomné. Bod č.

Více

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 3/2014 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány.

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 3/2014 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány. O b e c K r u m v í ř, Krumvíř č. 184, PSČ 69173 Zápis ze schůze Zastupitelstva obce konané dne 4.11.2014 č. 4/2014 Předsedající starosta Obce Krumvíř Jaroslav Komosný zahájil 4. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Dosavadní starosta Václav Šefčík (dále jako předsedající ) zahájil

Více

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu Přítomni: Ing. Kamila Badurová Ing. Karel Dobrovolný Jana Formandlová

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

1. ustavující zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konané dne 11. 11. 2010 (volby dne 15. a 16. října 2010)

1. ustavující zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konané dne 11. 11. 2010 (volby dne 15. a 16. října 2010) 1. ustavující zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konané dne 11. 11. 2010 (volby dne 15. a 16. října 2010) Program: Úvod určení zapisovatelky 1. Složení slibu členů zastupitelstva 2. Volba ověřovatelů

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

Z Á P I S č. 22. z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 22. z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 22 z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Mgr. Jan Dobeš, Mgr. Eva Krafková, Král Petr, Kudrna Josef, Ing.

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014

Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014 Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014 Přítomni: p. Vladislav Beran, p. Zbyněk Blaheta, p. Ladislav Bohuslav, JUDr. Antonín Bórik, pí. Lenka Boudová,

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Číslo jednací.: 347 / 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kyselka, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin v zasedací

Více

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L. Mozdík, V. Otřísal, H. Fidranská Nepřítomni:

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Věžná konaného 5.11. 2014

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Věžná konaného 5.11. 2014 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Věžná konaného 5.11. 2014 Přítomni: Jana Vrbková, Jiří Veselý, Jiří Kroupa, Markéta Kaštylová, Tereza Doleželová, Petr Dvořák, Petr Pokorný, Josef Vrbka,

Více

Z Á P I S Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 6. 11. 2014 PROGRAM JEDNÁNÍ

Z Á P I S Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 6. 11. 2014 PROGRAM JEDNÁNÍ Z Á P I S Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 6. 11. 2014 Přítomní : Pavel NOVOTNÝ, Ing. Luboš SALABA, Ing. Martin Rosenbaum, Lubomír LEŽOVIČ, Petr FORMAN, Michal KRAUSE,

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12.

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12. ZÁPIS Z ČLENSKÉ SHŮZE ho družstva, se sídlem 523/7, Praha 8,, konané dne 10.12.2012 v KD Krakov Tato členská schůze byla svolána jako řádná, členové byli o jejím konání a navrženém programu informováni

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.1 ze dne 3.11.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.1 ze dne 3.11.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.1 ze dne 3.11.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce 14 občanů P r o g r a m : 1)

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Obec Dlouhá Stráň Zastupitelstvo obce Dlouhá Stráň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitel tva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 6.listopadu 2007.

Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 6.listopadu 2007. 1 Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 6.listopadu 2007. Starosta (předsedající) Martin Hájek zahájil 4. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 1/2012 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 25.1.2012 v 16.00 hod. Zasedací místnost obecního úřadu

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Přítomni: Hrušková Věra, Kašparová Anna, Radosta Jan, David František, ing. Havelda Martin, ing. David František,

Více

Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk

Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk konané dne 14.12.2014 od 17.30 v Nepomuku, U Zeleného stromu (Haškův salonek) Přítomni: Karel Baroch (do 18.05), Jana Barochová (do 18.38), Pavel Kroupa,

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 které se konalo dne 24. června 2014 od 18 hodin v kinosále ZŠ Bronzová č.p. 2027, 155 00 Praha 5. Bod 1) programu Prezence členů a kontrola

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 12. 4. 2010

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 12. 4. 2010 Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 12. 4. 2010 Přítomni: Bursa Radek Dudková Eva Durda Jiří Bc. Choutka Václav Mališová Jana Ing. Veverková Jitka Host: Ing. Jaroslava Syrovátková,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Městyse Liteň konaného dne 20.11.2014, od 19:00 hod.

Zápis z ustavujícího zasedání Městyse Liteň konaného dne 20.11.2014, od 19:00 hod. Zápis z ustavujícího zasedání Městyse Liteň konaného dne 20.11.2014, od 19:00 hod. Program : 1) Úvod 2) Složení slibu zastupitelstva městyse 3) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 4) Schválení programu

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 11. 5. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Přítomni: Bursa Radek Dudková Eva Durda Jiří Bc. Choutka Václav Mališová Jana Ing. Veverková Jitka Omluveni: Novák Vilém Zapisovatelkou

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 15. 12. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 15. 12. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 15. 12. 2014 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00135/07 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 3/2007

Více

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu 1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Jiří Špindler, Martin Roušal, Iva Šmatláková, Miroslav Horák, Jaroslav

Více

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D.

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D. Z Á P I S ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 12. prosince 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Lenka Alinčová 8 členů Zastupitelstva MČ dle presenční listiny Ing. Potluka

Více

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zasedání Zastupitelstva města Zábřeh bylo zahájeno v 16:07 hodin ve velkém sále Kulturního domu dosavadním starostou města RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D..

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Strana č. 1/6 Z á p i s č. 1 / 2014 z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného 17. 12. 2014 v 19.00 hodin na Obecním úřadu v Jezdovicích Přítomni

Více

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45 Z á z n a m ze 13. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného v pátek dne 30. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 30. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 5.11.2001.

K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 30. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 5.11.2001. Příloha USNESENÍ z 30. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 5.11.2001. POŘAD JEDNÁNÍ: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Povodňový plán města

Více

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 25. 2. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.40 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

Zápis z ustavující členské schůze Bytového družstva Horácké nám. 4 a 5

Zápis z ustavující členské schůze Bytového družstva Horácké nám. 4 a 5 Zápis z ustavující členské schůze Bytového družstva Horácké nám. 4 a 5 Datum, hodina a místo konání: 03.09.2009 17,00 hod. v jídelně ZŠ, Horácké nám. P r o g r a m 1. Zahájení Jana Pochylá Přečetla program

Více

Předsedající následně předložil návrh programu zasedání:

Předsedající následně předložil návrh programu zasedání: Z Á P I S 18. zasedání Zastupitelstva obce Rybí konaného dne 22. 1. 2014 Přítomno : 13 (omluvili se: Martin Pospěch, David Bajer) Občanů : 7 Místo konání : sál pohostinství Beseda Čas zahájení : 18:06

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, Ing. L. Mohsová, V. Otřísal, L. Bareš, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M.

Více

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MAS HRUBÝ JESENÍK Místo konání: Bruntál Datum konání: 4. 12. 2014 V prvním bloku se konala Valná hromada MAS Hrubý Jeseník společně s VH MAS Nízký Jeseník, po schválení a podpisu

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 16.12.2014 v 19. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 16.12.2014 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 16.12.2014 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Štěpánka Bejčková, Petr Holeček, Robert Korsa, František Čečil, Luboš

Více

Obecní úřad Veliká Ves

Obecní úřad Veliká Ves Obecní úřad Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2011 Datum konání: 9. 11. 2011 od 18.30 hodin Přítomni: p.krčil, p.čuchal, p.hanykýř, p.pokorná, p.kučerová Omluveni: p.vorlová a

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany termín: místo: přítomni: 26. 2. 2015 17.00 hodin Obecní úřad Bukovany dle prezenční listiny Program jednání: 1. Zahájení a uvítání správce obce

Více

Pozvánka. na 8. schůzi shromáždění Společenství vlastníků Žárovická 1642

Pozvánka. na 8. schůzi shromáždění Společenství vlastníků Žárovická 1642 Společenství vlastníků Žárovická 1642 Žárovická 1642, 190 16 Praha Újezd nad Lesy IČ 28 97 66 22, mailto:svjarovicka1642@volny.cz Pozvánka na 8. schůzi shromáždění Společenství vlastníků Žárovická 1642

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Hroznatín

Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Hroznatín Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Hroznatín Obec Hroznatín Obecní úřad Hroznatín I N F O R M A C E o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Hroznatín Obecní úřad

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 51. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 9. října 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : Omluveni : viz presenční listina

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek Společenství vlastníků dům Vondroušova 1154 1160, Praha 6 Se sídlem Praha 6, Vondroušova 1158/5, IČ: 24755222, zapsané v rejstříku společenství

Více

Z Á P I S. z 3. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 18.12.2014 ve Stožci

Z Á P I S. z 3. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 18.12.2014 ve Stožci Z Á P I S z 3. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 18.12.2014 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 11.12.2014. Jednání

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 konaného dne 24. 3. 2015 ve 14. ZŠ, Zábělská 25, Plzeň ÚČAST: Členové společenství vlastníků jednotek pro

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, MVDr. Jiří Humlíček, Mojmír

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015 Přítomni: 6 členů zastupitelstva ze 7: Čestmír Šlajs- starosta, Ing. Jaroslav Vitoň - místostarosta, Ing. Josef Pešava, Ing.

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 3.11.2014

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 3.11.2014 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 3.11.2014 Začátek : 18,00 hodin Přítomno : viz. prezenční listina v příloze Omluven: Program: 1. Zahájení 2. Určení zapisovatele a

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne 14. 4. 2015 od 18.00 hod.

Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne 14. 4. 2015 od 18.00 hod. Obec Svojšice Zastupitelstvo obce Svojšice Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne 14. 4. 2015 od 18.00 hod. Přítomni: starosta p. Šmejkal, členové: p. Frýda, p. Havlina,

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod.

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. 1 / 2 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 2 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 2 Kontrola

Více

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing.

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing. Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 20. prosince 2010 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Alinčová Lenka 9 členů zastupitelstva MČ dle presenční listiny 2 (MUDr. Mandík

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ ZÁPIS Č. 14 z mimořádného veřejného plenárního zasedání konaného dne 25. května 2009 Místo zasedání: víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40

Více

Výsledek hlasování pro 9 proti 0 zdržel se hlasování 0

Výsledek hlasování pro 9 proti 0 zdržel se hlasování 0 Zápis č. 1/2013 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 11. března 2013 od 17:30 hodin ve velké zasedací místnosti MÚ Tišnov Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00534/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Mgr. Věra S, Petra H K Nepřítomni omluveni: Pavel Ch

Více