Anotace. V práci se zabývám problematikou technologie Passbook, jejími možnostmi a výhodami.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anotace. V práci se zabývám problematikou technologie Passbook, jejími možnostmi a výhodami."

Transkript

1

2 Anotace V práci se zabývám problematikou technologie Passbook, jejími možnostmi a výhodami. Dále tvorbou systému, jehož hlavním úkolem je zjednodušení využívání této technologie a poskytnutí efektivních nástrojů pro jeho používání. V návrhu jsou rozebrány jednotlivé části systému, datový model a výběr použitých technologií. V závěru dokumentu jsou uvedeny ukázky použití v praxi a způsoby možné monetizace projektu.

3 Děkuji panu doc. RNDr. Michalu Krupkovi, Ph.D. za odborné vedení bakalářské práce a mnoho cenných rad a podnětů.

4 Obsah 1. Úvod 1 2. Co je to Passbook Aplikace Passbook a její zaměření Současné nevýhody Typy položek, jejich rozložení a možnosti Příklady využití v praxi Starbucks Aerolinky Podpora Passbooku na ios a ostatních zařízeních Aplikace ios Apple Passbook Alternativa aplikace pro android OS Serverová aplikace pro tvorbu a správu položek Passbooku Životní cyklus položek v aplikaci Passbook a z něj vycházející požadavky na server Generování položek Aktualizace položek, šablon, registrace/rušení notifikací zařízení Mazání položek Interakce s nativními ios aplikacemi Jaké služby server poskytuje Administrace a grafický editor šablon API (Application Programming Interface) Webová služba pro aktualizaci položek Distribuce pomocí APNS (Apple Push Notification Service) Volba a popis použitých technologií a možné alternativy NodeJS MySQL nginx MongoDB APNS AngularJS Postup při generování položek Passbooku Struktura archivu Kontrolní mechanismy Struktura systému API PassbookGenerator PassbookWebService APNS Service

5 3.6. Popis datového modelu a návrhu databáze Interní databáze Externí databáze Podpora automatické aktualizace položek Používání serverové aplikace z pohledu vývojáře Administrační rozhraní API rozhraní (projektová vrtsva) Zabezpečení komunikace Ukázky použití v praxi Rezervace pro Hotel.cz Specifikace Rozhraní pro PassbookWebService Rozhraní pro APNSService API (projektová vrstva) Způsoby monetizace a další možnosti rozšíření serveru Monetizace Poplatky za službu Využití při tvorbě projektů Závěr 33 Reference 34 A. Obsah přiloženého CD 35

6 Seznam obrázků 1. Ikona aplikace Passbook Typy položek (zleva palubní vstupenka, kupón, vstupenka, členská karta) Layout jízdenky Layout kupónu Layout vstupenky Layout členské karty Layout obecné karty Starbucks členská karta Elektronické letenky Formát URL webové služby Schéma modelu interní databáze Schéma modelu externí databáze Rezervace Hotel.cz v aplikaci Passbook

7 Seznam tabulek 1. Možné použití obrázků podle typu položky Ceník business/enterprice plánu služby Passkit.com

8

9 Obrázek 1. Ikona aplikace Passbook

10

11 obrázek (footer). Čárové kódy nejsou podporovány kvůli menší efektivitě při dekódování snímku z kamery a problémům při snímání laserem z lesklých povrchů (displej). U barevného schématu přední strany lze měnit barvu pozadí, popředí a textů. Lze také do pozadí umístit obrázek (background), ale je potřeba mít na vědomí, že je na tento obrázek aplikován efekt pro rozmazání, takže se nedoporučuje pro obsahování textů a jiných detailů nesoucích informace. Rozmazání je aplikováno za účelem umožnění použití menší kvality a velikosti obrázku (díky rozostření se špatná kvalita neprojeví), čímž se zmenšení i celková velikost položky. Pro podrobnější a rozsáhlejší informace lze použít zadní strana položky, která obsahuje pole hodnotových položek pro pozadí (back fields), nastavení pro notifikace na základě lokace a data, nastavení automatické aktualizace a zobrazení jedné z přidružených aplikací. Přidružené aplikace specifikujeme přímo v položce jako seznam AppStore ID aplikací, první shodná a nainstalovaná aplikace se nabídne k otevření nebo se nabídne ke stažení první aplikace uvedená v tomto seznamu. Způsob, jakým jsou položky definovány je dost striktní a má značná omezení, na druhou stranu díky jednoduchosti formátu mají položky i s obrázky velikost řádově v jednotkách kilobajtů. Dalším důvodem, proč společnost Apple volila tento způsob, je snaha o dodržení jednotného formátu položek. Tím, že se při tvorbě stanoví přesné rozložení prvků, je zajištěna stejnorodost položek a uživatel bude vystavován známému prostředí. Typ položky Použitelné obrázky Palubní vstupenka logo, icon, footer viz obr.

12 Palubní vstupenka (boarding pass) Obrázek 3. Layout jízdenky

13 Vstupenka (event ticket) Obrázek 5. Layout vstupenky

14 Obecná (generic) Obrázek 7. Layout obecné karty

15

16 struktuře položek je ale možnost využití i na jiných platformách a není tedy překvapením, že mobilní zařízení s android OS již tuto technologii jsou také schopné do omezené míry podporovat. Konkrétně se jedná o aplikace PassWallet a Passbook for Android, které jsou obě k dispozici zdarma ke stažení na Google Play. Tyto aplikace nicméně slouží pouze jako čtečky archivů *.pkpass a s pokročilejší funkcionalitou se v nejbližší době nedá počítat. Z hlediska vývojáře to tedy znamená: nemožnost používat automatickou aktualizaci pomocí notifikací neexistuje podpora ze strany aplikací třetích stran (není zaveden princip stažení položky v aplikaci a uložení) nelze ověřovat platnost certifikátů v případě jejich vypršení nebo vystavení jinou autoritou než přímo společností Apple

17

18 Tento postup je použit například v aplikaci Hotel.cz, kde je po vytvoření rezervace nabídnuta možnost uložení položky. Aplikace provede dotaz na konkrétní URL, stáhne vygenerovanou položku, zobrazí ji k náhledu uživateli a nabídne její uložení. K dispozici jsou knihovny, které zajišťují zobrazení náhledu a validaci položky, začlenění této funkcionality je tedy velice pohodlné a jednoduché. Interakce s aplikací lze provádět i opačným směrem, z položky lze směrovat do přidružených aplikací. Pomocí definování seznamu Appstore ID konkrétních aplikací (atribut associatedstoreidentifiers) je možné propojit položku s jednou či více existujících aplikacemi, na zadní straně se to projeví zobrazením boxu s nabídkou otevření jedné aplikace. Aplikace jsou hledány dle Appstore ID dle uvedeného pořadí v položce a v případě, že ani jedna z nich není nainstalována, nabídne se první uvedená aplikace ke stažení. Tato možnost je obzvlášť výhodná při distibuci pomocí e mailu nebo přímého sdílení za účelem nabídnutí aplikace potencionálním uživatelům.

19

20 početně náročné procedury vytěžující CPU. V momentě, kdy se nám podaří vlákno zablokovat dlouho trvajícím výpočtem, ostatní události musí čekat na jeho dokončení, čímž se se může zablokovat celá služba. Nicméně pro tyto účely už jsou pro novější verzi NodeJS k dispozici knihovny, které nám umožní přesunout náročné procedury do separátních vláken. NodeJS je zkompilováno z V8 JavaScipt engine od firmy Google, knihovny libuv a jádra, které je primárně psáno v jazyce JavaScript. Tento jazyk se používá i pro psaní samotných programů. Díky tomu mohou být serverová i klientská část psány ve stejném prostředí. Pro rozložení zátěže mezi více procesorů lze využít tzv. svazků (clusterů). Každý svazek je určený pro jednu instanci aplikace (tzv. worker) a požadavky se mezi ně rovnoměrně rozdělují pomocí sdíleného TCP připojení. Vzhledem k tomu, že každý worker je pomocí příkazu fork vytvořen jako samostatný proces, je možné dynamicky měnit jejich počet pro ideální vytížení celého systému. Tohoto lze dosáhnout i vícenásobným spuštěním instance aplikace na odlišných portech a přesměrování požadavků pomocí tzv. LoadBalanceru. Nicméně tato varianta není tolik flexibilní. Kód je možné sdružovat do modulů, které lze v případě potřeby začlenit. Pro správu modulů je použit balíčkovací systém npm (Node Packaged Modules), který je součástí instalace NodeJS. Obsahuje databázi modulů a umožňuje jejich snadnou instalaci včetně správy závislostí.

21 nástroj Apache, který díky své robustnosti a dlouhé existenci stále kraluje na poli web a proxy serverů. Je k nalezení na většině webhostingovych služeb, ale v případě dedikovaných nebo virtuálních serverů, což je i náš případ, už se od něj často ustupuje a to hlavně z důvodu velkých nároků na virtuální paměť a složitost nastavení.

22 APNS

23 Deep Linking Termín označující určování aktuální pozice uživatele na webu. Statické stránky jsou určeny pomocí absolutního URL. Zde můžeme využít prolinkování i s výhodami dynamicky načítané aplikace.

24 pass.json Soubor s JSON objektem nesoucím informace o samotném obsahu položky. signature Signatura souboru manifest.json ve standardu PKCS#7. strip.png Obrázek zobrazený na přední straně pod hlavními poli. thumbnail.png Dodatečný obrázek zobrazený na přední straně položky, například u členské karty může být použit jako fotografie držitele karty. Povinnými jsou kontrolní soubory manifest.json a signature a datový soubor pass.json, jehož popis struktury odpovídá schématu entity Pass v externí databázi (viz kapitola

25

26 dotazů slouží modul PassbookWebService, který zajišťuje správnou komunikaci a odpovídá na jednotlivé dotazy. Komunikace probíhá přes zabezpečený HTTPS protokol, proto k provozu budeme potřebovat zakoupit SSL certifikát na konkrétní subdoménu nebo doménu. S vlastnoručně vygenerovaným a podepsaným certifikátem zde bohužel neobstojíme, aplikace s ním odmítá komunikovat. Tento protokol lze obejít a používat standartní HTTP pouze za testovacími účely na zařízeních, která jsou registrována ve vývojářském programu od firmy Apple. Jedná se o servisní protokol v REST stylu používaném pro komunikaci se serverem ohledně změn položek a stažení jejich nejnovější verze. Koncový uzel uzel začiná vždy URL webové služby, určeným v archivu položky, následován číslem verze protokolu. Například požadavek pro nejnovější verzi položky typu com.apple.pass.example a sériového čísla ABC123 by vypadalo následovně:

27 databázové knihovny až po samostatně běžící servery. Potřebujeme, aby projekt měl tyto vlastnosti: možnost škálovatelnosti při nárůstu zátěže uživatelská oprávnění a zabezpečení snadné práce s daty (ukládání, vyhledávání podle atributů apod.) Z těchto důvodů byl jakýkoliv způsob vlastního ukládání do souborů zavrhnut. Databázové knihovny jako například SQLite jsou silné nástroje poskytující velkou flexibilitu při práci s daty. Nicméně při práci ve větších zátěžích už se jejich výkonnost může projevit, proto se doporučují spíše do aplikací koncových zařízení, kde by instalace databázového serveru byla zbytečností. Naopak v našem případě, kdy celá aplikace poběží na serveru, není důvod této možnosti nevyužít. Při návrhu databáze byl kladen důraz na flexibilitu a případné možnosti rozložení databáze. Na jednu stranu je jednodušší mít všechna data v jednom úložišti, kde můžeme v plném rozsahu využít možností transakcí a zároveň definováním vazeb pomocí cizích klíčů není potřeba vytvářet speciální logiku pro údržbu konzistence dat. Na stranu druhou potřebujeme výkonnost i při velkých objemech dat, kde musíme s počty řádků v tabulkách počítat minimálně v řádech stovek tisíc. Samozřejmě takové objemy v dnešní době není problém, při správném nastavení serveru, návrhu struktury databáze a indexů, zvládat. Z vlastní zkušenosti jsem se ale setkal se značnými problémy a komplikacemi v případech, kdy potřebujeme mít možnost rychle vyhledat záznamy, ale zároveň je ve velkém množství vytvářet. Pokud by se v systému začalo generovat velké množství nových záznamů, což představuje jak zápis pro uložení do databáze, tak čtení pro jejich výsledné generování, mohou vznikat velké prodlevy v odpovědích ze strany serveru, což je nežádoucí. Z tohoto důvodu bylo potřeba přistupovat k problematice poněkud komplexněji a zvážit možnosti rozdělení ukládaných dat podle jejich typu. Systém se skládá ze dvou druhů databází. Jedna databáze nese informace o klientech, týmech a projektech, jejich údajích a přístupových tokenech. Nazvěme ji interní databází. Tato existuje pouze v jedné instanci a je přístupná pouze interně pro systém. Druhý typ databáze nese informace o položkách, šablonách a registrovaných zařízeních. Nazvěme ji externí databází. Tato databáze může existovat ve více instancích a každý projekt může běžet pouze pod jednou z nich. Naopak jedna instance smí pojmout více projektů. Tímto způsobem je možné flexibilně rozdělit hlavní zátěž celého systému, kterou představují generované položky a k nim registrovaná zařízení. Šablony položek se zde ukládají převážně pro jednoduchost zpracování a kvůli shodné datové struktuře. Hlavní výhodou při rozložení zátěže je možnost umíštění instance na jiný server, ke kterému se poté bude systém připojovat. V případě velkého klienta může být pro jeho projekt(y) vytvořen zvlášť server, který ponese zátěž a nebude tím ovlivňovat výkonnosti jiných projektů.

28 Obrázek 11. Schéma modelu interní databáze

29 Certificate Entita certifikátu v níž je uložen certifikát používaný ke generování položek. passtypeidentifier Povinný. Identifikátor vydaný firmou Apple. Musí korespondovat s hodnotou uvedenou ve vygenerovaném certifikátu. password Volitelný. Heslo použité při generování certifikátu. DataConnection Entita datového připojení k externí databázi. uri Povinný. URI běžící instance databáze. options Volitelný. Nastavení připojení. WebServiceLog Entita WebService logu. Slouží pro ukládání logovacího bodu z modulu PassbookWebService (viz kapitola

30 label Volitelný. Text nadpisu pole. textalignment Volitelný. Zarovnání pole. Dostupné hodnoty PKTextAlignmentLeft, PKTextAlignmentCenter, PKTextAlignmentRight, PKTextAlignment- Natural. value Volitelný. Text pole. datestyle Volitelný. Formát textu při zobrazení data. Dostupné hodnoty PKDateStyleNone, PKDateStyleShort, PKDateStyleMedium, PKDateStyle- Long, PKDateStyleFull. timestyle Volitelný. Formát textu při zobrazení času. Dostupné hodnoty jsou stejné jako u atributu datestyle isrelative Volitelný. Zobrazení data/času jako relativní nebo absolutní údaj. currencycode Volitelný. Kód měny dle ISO numberstyle Volitelný. Formát textu při zobrazení čísla. Dostupné hodnoty PKNumberStyleDecimal, PKNumberStylePercent, PKNumberStyleScientific, PK- NumberStyleSpellOut. PassTemplate Schéma šablony položky. identifier Povinný. Identifikátor šablony používaný při generování. project id Povinný. Číselné ID projektu, pod který šablona spadá. name Povinný. Název šablony. images Slovník binárně uložených obrázků. Klíče tohoto slovníku jsou background, footer, icon, logo, strip, thumbnail a jejich alternativa pro retina displej s koncovkou 2x. backgroundcolor Volitelný. Barva pozadí. foregroundcolor Volitelný. Barva popředí. labelcolor Volitelný. Barva textových polí. description Povinný. Souhrnný popis obsahu položky používaný při využívání ios technologií pro usnadnění pro nevidomé. logotext Volitelný. Text loga položky. suppressstripshine Volitelný. Potlačení efektu stínu u obrázku lišty. formatversion Volitelný. Verze formátu položky. Momentálně musí být hodnota 1. organizationname Volitelný. Zobrazované jméno společnosti. associatedstoreidentifiers Volitelný. Seznam číselných Appstore ID aplikací, na které položka může odkazovat. V případě, že ani jedna z uvedených aplikací není nainstalována, dojde k otevření AppStore s detailem aplikace. 23

31 barcode Volitelný. Objekt nesoucí informace o skenovatelném kódu ve spodní části položky. alttext format message messageencoding locations Volitelný. Seznam objektů typu Location. Reprezentují relevantní lokace položky. Doporučený počet je maximálně 10. type Volitelný. Typ položky. relevantdate Volitelný. Datum, ke kterému se položka vztahuje. passdata Volitelný. Data položky. headerfields primaryfields secondaryfields auxiliaryfields backfields transittype lastupdated Volitelný. Datum poslední změny. Pass Schéma položky. Obsahuje obdobné informace jako šablona. odstraněn atribut project id, name a identifier template ObjectID přiřazené šablony updatepriority Číselná priorita sloužící pro určení, v jakém pořadí se mají položky aktualizovat. values Objekt nesoucí položkové hodnoty používané k přeložení pass.json při generování. numberofregistereddevices - Číselný atribut určující počet registrovaných zařízení k dané položce. Device Schéma zařízení. libraryidentifier Unikátní identifikátor zařízení (každá webová služba má odlišný). passes - Pole ID registrovaných položek Passbooku. Během tvorby návrhu vznikl u předchozí verze drobný nedostatek, na kterém si lze ukázat odlišnost v přístupu k návrhu MongoDB. Relace položka zařízení byla 24

32 ukládána v položkách samotných jako seznam, což v případě, kdy položku máme instalovanou na tisících zařízeních, může vytvořit díky velkému seznamu zařízení dokument větší než je maximální možná velikost (16 MB). Navíc sami tvůrci MongoDB doporučují udržování co nejmenší velikosti dokumentů v kolekcích. Větší dokumenty znamenají pomalejší práci s nimi, a tím i celkově pomalejší běh databáze. V tomto ohledu bylo lepší upravit model tak, aby entita zařízení obsahovala seznam nainstalovaných položek. Maximální počet položek na jednom zařízení bude pravděpodobně menší než počet zařízení registrovaných pod danou položkou. Zároveň byl přidán atribut numberofregistereddevices za účelem evidování počtu zařízení (můžeme využívat například pro účely promazávání nepoužívaných položek; tento atribut udržuje aktuální logika aplikace).

33 Jednotlivá připojení mají svou kapacitu a v případech velkého množství notifikací může dojít k přetížení. Toto je potřeba řešit vytvořením dalších připojení a odesíláním notifikací paralelně. Z těchto důvodů bylo nakonec vybráno napojení na již existující službu. Jediné, co je v tomto případě potřeba vyřešit, je způsob přenášení informací o nových zařízení a odesílání zpráv.

34

35 Tento princip vytváření položek i přes jeho jednoduchost, prošel dvěma fázemi a obě dvě se principiálně velmi lišily. Zpočátku bylo generování pro jednoduchost řešeno přímo v aplikaci. Ta si sama shromáždila potřebná data a nesla s sebou projektový token, který se následně použil pro vygenerování položky.

36 Toto řešení sice má své nevýhody, ale jedná se spíše o drobnosti. Stahování potřebných dat představuje pouze dva HTTP dotazy (stažení informací o rezervaci a o hotelu). Problémy mohou nastat maximálně při výpadku dotazované služby. Zřízení hostingu v dnešní době není časově ani finančně nijak náročné a vzhledem k jednoduchosti skriptu by stačila i bezplatná varianta.

37 POST webserviceurl/app/apptoken/devices Registrace zařízení pro zasílání push notifikací. Tělo požadavku obsahuje JSON objekt v následujícím formátu. { token:"push token zařízení získaný z PassbookWebService", id:"interní identifikátor zařízení" }

38 Ani jedna z variant se mi ale osobně nezamlouvá a volil bych spíše přímou platbu za nabízenou službu v kombinaci s využíváním pro usnadnění realizace větších projektů, které se postarají o generování zisku.

39 3. U uživatelů s vlastním datovým úložištěm bychom se zbytečně připravovali o zisk. Využití plánu v tomto případě ničemu nevadí. Verze zdarma zajistí prostor pro nově příchozí klienty a poskytne rezervu těm menším. Naopak při překročení limitů můžeme počítat s konkrétní měsíční/roční částkou.

40

41

42

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz Obsah DS Archiv... 2 Nastavení připojení k internetu... 2 Nastavení aplikace... 3 Nastavení databáze... 4 Nastavení datové schránky... 4 Příjem zpráv z datové schránky... 6 Odeslání zprávy... 7 Ověření

Více

Vývoj SW pro mobilní zařízení s ios. Petr Hruška, Skymia s.r.o. Teorie a praxe IP telefonie, 6.12.2012

Vývoj SW pro mobilní zařízení s ios. Petr Hruška, Skymia s.r.o. Teorie a praxe IP telefonie, 6.12.2012 Vývoj SW pro mobilní zařízení s ios Petr Hruška, Skymia s.r.o. Teorie a praxe IP telefonie, 6.12.2012 Perspektiva 3 roky zkušeností s vývojem aplikací pro ios 1 rok vývoj pro Android desítky aplikací Obsah

Více

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části)

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části) PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA 1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské

Více

Úvod do Web Services

Úvod do Web Services Úvod do Web Services Základy webových služeb a jejich implementace na platformě OS/2 Jarda Kačer jarda@kacer.biz Český Warpstock 2008 Brno, 20.-21.9.2008 Co je to webová služba? Část business logiky přístupná

Více

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 KAPITOLA 1 Nové rysy Windows 8 a 8.1 15 Nové uživatelské rozhraní 15 Rychlý náběh po zapnutí 16 Informace v prvním sledu 16 Nové prezentační

Více

Tato zpráva informuje o implementaci LMS (Learning Management Systém) Moodle konkrétně Moodle 2.3.1.

Tato zpráva informuje o implementaci LMS (Learning Management Systém) Moodle konkrétně Moodle 2.3.1. Implementační zpráva Informace o implementaci LMS Moodle Realizováno v rámci projektu OP VK: Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti kombinovaného studia, reg.

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

Load Balancer. RNDr. Václav Petříček. Lukáš Hlůže Václav Nidrle Přemysl Volf Stanislav Živný

Load Balancer. RNDr. Václav Petříček. Lukáš Hlůže Václav Nidrle Přemysl Volf Stanislav Živný Load Balancer RNDr. Václav Petříček Lukáš Hlůže Václav Nidrle Přemysl Volf Stanislav Živný 1.4.2005 Co je Load Balancer Nástroj pro zvýšení výkonnosti serverů Virtuální server skrývající farmu skutečných

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Experimentální systém pro WEB IR

Experimentální systém pro WEB IR Experimentální systém pro WEB IR Jiří Vraný Školitel: Doc. RNDr. Pavel Satrapa PhD. Problematika disertační práce velmi stručný úvod WEB IR information retrieval from WWW, vyhledávání na webu Vzhledem

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

INTERAKTIVNÍ PUBLIKACE pro smartphony a tablety

INTERAKTIVNÍ PUBLIKACE pro smartphony a tablety INTERAKTIVNÍ PUBLIKACE pro smartphony a tablety PŘEDSTAVENÍ PUBLIKACE Naše aplikace a interaktivní digitální publikace pro smartphony a tablety, jsou určeny jako marketingová podpora prodeje firem, které

Více

Popis služby MiniNET.cz. Výhody našeho řešení. Zadávání zakázky a průběh. Balíčky služeb

Popis služby MiniNET.cz. Výhody našeho řešení. Zadávání zakázky a průběh. Balíčky služeb Popis služby MiniNET.cz Služba MiniNET cz zpřístupní velmi efektně a profesionálně všechny důležité informace o Vás a Vaší činnosti v celosvětové síti Internet pomocí vlastní webové prezentace. Jestliže

Více

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Webové rozhraní pro datové úložiště Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Úvod Cílem práce bylo reimplementovat stávající webové rozhraní datového úložiště MU. Obsah prezentace Úložiště nasazené

Více

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE 2011 Technická univerzita v Liberci Ing. Přemysl Svoboda ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE V Liberci dne 16. 12. 2011 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Funkce zařízení... 3 Režim sběru dat s jejich

Více

OKsmart a správa karet v systému OKbase

OKsmart a správa karet v systému OKbase OKsmart a správa karet v systému OKbase Od personalizace a sledování životního cyklu karet až k bezkontaktní autentizaci a elektronickému podpisu Spojujeme software, technologie a služby Martin Primas

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

Návod k instalaci a použití modulu

Návod k instalaci a použití modulu Návod k instalaci a použití modulu Vytvořil: Obsah Návod k instalaci a použití modulu... - 1 - Podpora... - 3 - Důležité informace... - 3 - Návod k instalaci a použití modulu... - 4-1. Zřízení podnikatelského

Více

*.obecniknihovna.cz. InfoDays, 6.listopad 2014. Jiří Zelenka, jiri.zelenka@0touch.cz, tel: 777 789 926

*.obecniknihovna.cz. InfoDays, 6.listopad 2014. Jiří Zelenka, jiri.zelenka@0touch.cz, tel: 777 789 926 *.obecniknihovna.cz InfoDays, 6.listopad 2014 Jiří Zelenka, jiri.zelenka@0touch.cz, tel: 777 789 926 Agenda Agenda Anterix s.r.o. a *.obecniknihovna.cz Technické požadavky a nároky na instalaci Požadavky

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Internetové služby isenzor

Internetové služby isenzor Internetové služby isenzor Aktuální snímek z webové kamery nebo aktuální teplota umístěná na vašich stránkách představují překvapivě účinný a neotřelý způsob, jak na vaše stránky přilákat nové a zejména

Více

Setkání FlexiBee vývojářů. Jak jsme psali eshop

Setkání FlexiBee vývojářů. Jak jsme psali eshop Setkání FlexiBee vývojářů Jak jsme psali eshop Ing. Tomáš Hruška, Aleš Woska Červen 2012 ARIT s.r.o. - na trhu již od roku 1996 Tým profesionálů, které práce baví ARIT - silný partner pro FlexiBee distributor

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Návod k instalaci a použití modulu

Návod k instalaci a použití modulu Návod k instalaci a použití modulu Vytvořil: Obsah Návod k instalaci a použití modulu... - 1 - Podpora... - 2 - Důležité informace... - 3 - Návod k instalaci a použití modulu... - 3-1. Zřízení podnikatelského

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 20 Název materiálu: Android vs ios Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět:

Více

PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS

PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS ÚČINNÝ OD 1. ÚNORA 2015 OBSAH Technické požadavky 01 Bezpečnostní prvky 01 Povinnost zřízení a vedení účtu 01 Dostupnost 01 Limity aktivních

Více

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta VirtualBox desktopová virtualizace Zdeněk Merta 15.3.2009 VirtualBox dektopová virtualizace Stránka 2 ze 14 VirtualBox Multiplatformní virtualizační nástroj. Částečně založen na virtualizačním nástroji

Více

Aplikace vytěžování dat

Aplikace vytěžování dat Aplikace vytěžování dat Funkcionalita aplikace Tato sekce popisuje stavájící funkcionalitu aplikace. Stav projektu Aplikace je v současnosti ve fázi prototypu, který lze v relativně krátkém čase 2 měsíců

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů.

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Trendy a móda EMBARCADERO TECHNOLOGIES Popularita a prodej mobilních zařízení roste Skoro každý má

Více

Telekomunikační koncová zařízení

Telekomunikační koncová zařízení Telekomunikační koncová zařízení Projekt č.: 1 Datum: 6. 11. 2013 Název: Vypracoval: Bc. Lukáš Rygol login: ryg0007 1. Úvod Vnitřní struktura systému ios ios je mobilní operační systém vyvinutý firmou

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI Vypracoval Bc. Petr Suchý Dne: 20.1.2009 Obsah Úvod...

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu.

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu. Bannerový systém ProEshop od verze 1.13 umožňuje zobrazování bannerů na popředí e-shopu. Bannerový systém je přístupný v administraci e-shopu v nabídce Vzhled, texty Bannerový systém v případě, že aktivní

Více

Představení Kerio Control

Představení Kerio Control Představení Kerio Control UTM - Bezpečnostní řešení bez složitostí Prezentující Pavel Trnka Agenda O společnosti Kerio Kerio Control Přehled jednotlivých vlastností Možnosti nasazení Licenční model O společnosti

Více

Obsah. Úvod 11 O autorovi 11 Koncept knihy 11 Zpětná vazba od čtenářů 12 Zdrojové kódy ke knize 12 Errata 12 ČÁST I VÝVOJ MOBILNÍ APLIKACE

Obsah. Úvod 11 O autorovi 11 Koncept knihy 11 Zpětná vazba od čtenářů 12 Zdrojové kódy ke knize 12 Errata 12 ČÁST I VÝVOJ MOBILNÍ APLIKACE Úvod 11 O autorovi 11 Koncept knihy 11 Zpětná vazba od čtenářů 12 Zdrojové kódy ke knize 12 Errata 12 ČÁST I VÝVOJ MOBILNÍ APLIKACE KAPITOLA 1 Vývojové prostředí a výběr frameworku 15 PhoneGap 15 jquery

Více

Internet Information Services (IIS) 6.0

Internet Information Services (IIS) 6.0 Internet Information Services (IIS) 6.0 V operačním systému Windows Server 2003 je obsažena i služba IIS v 6.0. Služba IIS poskytuje jak www server tak i některé další služby (FTP, NNTP,...). Jedná se

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

mobile device management. Martin Hnízdil Michal Vávra

mobile device management. Martin Hnízdil Michal Vávra . Martin Hnízdil Michal Vávra MDM jako součást produktů rodiny AuditPro. AuditPro TOP nástroj pro efektivní ITAM v rámci EMEA regionu Expresní instalace, výsledky během 10 minut, intuitivní ovládání Instalovaná

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ Příloha č. 1 Systém webových stránek města Česká Lípa I. Vymezení předmětu VZ 1. Vytvoření grafického návrhu stránek Součástí realizace veřejné zakázky bude vytvoření grafického návrhu vizuálního vzhledu

Více

Případová studie: Adresářové řešení pro webhosting pomocí ApacheDS. Lukáš Jelínek

Případová studie: Adresářové řešení pro webhosting pomocí ApacheDS. Lukáš Jelínek Případová studie: Adresářové řešení pro webhosting pomocí ApacheDS Lukáš Jelínek AIKEN Webhosting primárně pro provoz zakázkových projektů klasická platforma Linux+Apache+PHP+MySQL (LAMP) + databáze SQLite

Více

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Datové schránky. manuál

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Datové schránky. manuál Add-on modul Microsoft Dynamics NAV Datové schránky manuál 2010 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím

Více

Otevřená platforma VMS systému od firmy AxxonSoft

Otevřená platforma VMS systému od firmy AxxonSoft w w w. a x x o n n e x t. c o m Vy z k o u š e j t e N E X T NEXT úroveň výkonnosti, str. 2 NEXT úroveň spolehlivosti, str. 3 NEXT úroveň použitelnosti, str. 7 NEXT úroveň funkčnosti, str. 9 NEXT úroveň

Více

Platební systém XPAY [www.xpay.cz]

Platební systém XPAY [www.xpay.cz] Platební systém XPAY [www.xpay.cz] popis platebních metod Bankovní převod a Poštovní poukázka v ČR a SR a průběhu platby verze 19 / 29.2.2012 1 Obsah 1 Přehled platebních metod 3 1.1 Bankovní převod v

Více

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Používat AiFoto pro správu fotografií

Více

Poskytněte zákazníkům přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot...

Poskytněte zákazníkům přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot... Poskytněte zákazníkům přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot... V současné době si většina z nás již nedovede představit svět bez Internetu. Nejen v práci, ale i na cestách, dovolené, v lázních

Více

www.infopanels.eu Instalace demoverze

www.infopanels.eu Instalace demoverze www.infopanels.eu Instalace demoverze SOLUTIONS Instalace demoverze Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.infopanels.eu www.elvac.eu Obchod: +420 597 407 511 solutions@infopanels.eu +420 597 407 511

Více

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Zadavatel požaduje dodávku 16 kusů serverů a 4kusů síťových datových úložišť. Servery se požadují bez dodání operačního systému. Specifikace minimálních

Více

Karel Bittner bittner@humusoft.com. HUMUSOFT s.r.o. HUMUSOFT s.r.o.

Karel Bittner bittner@humusoft.com. HUMUSOFT s.r.o. HUMUSOFT s.r.o. Karel Bittner bittner@humusoft.com COMSOL Multiphysics Co je COMSOL Multiphysics? - sw určený k simulaci fyzikálních modelů, na něž působí jeden nebo několik fyzikálních vlivů - sw úlohy řeší metodou konečných

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

GIS v montérkách. Dalkia implementuje ArcGIS for Smartphone. Mgr. Ivana Niedobová Ing. Stanislav Šplíchal 21/11/2013

GIS v montérkách. Dalkia implementuje ArcGIS for Smartphone. Mgr. Ivana Niedobová Ing. Stanislav Šplíchal 21/11/2013 GIS v montérkách Dalkia implementuje ArcGIS for Smartphone 21/11/2013 ) Mgr. Ivana Niedobová Ing. Stanislav Šplíchal Dalkia kdo jsme Dalkia ve světě : 8,9 miliard obrat za rok 2012 Působnost ve 35 zemích

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

Projekt podnikové mobility

Projekt podnikové mobility Projekt podnikové mobility Cortado Corporate Server Jedno řešení pro firemní mobilitu IGNUM Telekomunikace s.r.o. Cortado Corporate Server Bezkonkurenční all-in-one řešení zahrnuje mobilní zařízení a správu

Více

D R U P A L V O J T Ě C H K U S Ý @ W O J T H A www.vojtechkusy.cz

D R U P A L V O J T Ě C H K U S Ý @ W O J T H A www.vojtechkusy.cz DRUPAL VOJTĚCH KUSÝ @WOJTHA www.vojtechkusy.cz KDO JSEM D R U P A L V Ý V O J Á Ř / E V A N G E L I Z Á T O R & P H D. S T U D E N T postgraduální studium na ČVUT FSV Katedra inženýrské informatiky Obor

Více

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření 502M012.N00 11/11/2011 www.dobry-foto.cz www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní

Více

MobileIron Demo. DATUM VYTVOŘENÍ: 8. srpna 2014. AUTOR: Daniel Vodrážka

MobileIron Demo. DATUM VYTVOŘENÍ: 8. srpna 2014. AUTOR: Daniel Vodrážka DATUM VYTVOŘENÍ: 8. srpna 2014 AUTOR: Daniel Vodrážka Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Co budete potřebovat... 3 Důležité upozornění... 3 Možnosti testování... 3 MobileIron Admin konzole... 4 Registrace ios

Více

Obsah. O autorech 9 Earle Castledine 9 Myles Eftos 9 Max Wheeler 9 Odborný korektor 10. Předmluva 11 Komu je kniha určena 12 Co se v knize dočtete 12

Obsah. O autorech 9 Earle Castledine 9 Myles Eftos 9 Max Wheeler 9 Odborný korektor 10. Předmluva 11 Komu je kniha určena 12 Co se v knize dočtete 12 O autorech 9 Earle Castledine 9 Myles Eftos 9 Max Wheeler 9 Odborný korektor 10 Předmluva 11 Komu je kniha určena 12 Co se v knize dočtete 12 Poděkování 15 Earle Castledine 15 Myles Eftos 15 Max Wheeler

Více

Užitečné odkazy: http://en.wikipedia.org/wiki/list_of_http_status_codes

Užitečné odkazy: http://en.wikipedia.org/wiki/list_of_http_status_codes Užitečné odkazy: http://en.wikipedia.org/wiki/list_of_http_status_codes Metoda PUT protokolu HTTP slouží k dotazu na možnou komunikaci se serverem na konkrétní URL analýze způsobu připojení zjištění typu

Více

Příručka pro editaci kontaktů na eagri

Příručka pro editaci kontaktů na eagri Obsah Úvod... 1 Uživatel a subjekt... 1 Kontakty... 1 Validace hodnoty kontaktu... 2 GPS souřadnice... 3 Certifikát... 3 Datová schránka... 4 Adresy... 4 Změna PSČ v primární adrese a speciální PSČ...

Více

Nabídka internetového obchodu

Nabídka internetového obchodu Nabídka internetového obchodu Odběratel Dodavatel Martin Daneš Martin Hůlek Tel.: 775 974321 E-mail: hulek.martin@gmail.com 1 Popis Řešení internetového obchodu nabízí beztabulkové řešení layoutu. Budete

Více

IntraDoc. Řešení pro státní správu a samosprávu. http://www.inflex.cz

IntraDoc. Řešení pro státní správu a samosprávu. http://www.inflex.cz Motivace IntraDoc Řešení pro státní správu a samosprávu http://www.inflex.cz Naším cílem je nabídnout pracovníkům úřadu efektivní a do detailu propracovanou podporu procesů a správu dokumentů spojených

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Elektronická spisová služba GalateA PilsCom, s.r.o.

Elektronická spisová služba GalateA PilsCom, s.r.o. Elektronická spisová služba GalateA PilsCom, s.r.o. Obsah prezentace: 1) GalateA el. spisová služba 2) Příjem příchozích písemností 3) Zpracování příchozích písemností 4) Zpracování odchozích písemností

Více

PTEJTE SE KNIHOVNY NESTOJÍ! aneb

PTEJTE SE KNIHOVNY NESTOJÍ! aneb PTEJTE SE KNIHOVNY NESTOJÍ! aneb C E S T A K M O D E R N Í V I R T U Á L N Í R E F E R E N Č N Í S L U Ž B Ě Elektronické služby knihoven III, KKFB, Zlín 12. 5. 2015 13. 5. 2015 CO NYNÍ NABÍZÍ PTEJTE SE

Více

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů Model Mainframe Centralizované řešení Cena za strojový čas Klientská zařízení nedisponují výkonem Vysoké pořizovací náklady na hardware Bez softwarových licencí software na míru Model Klient Server Přetrvává

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

NIBE ENERGY SYSTEMS Komunikace s TČ pomocí modulu SMS 40 a NIBE Mobile App

NIBE ENERGY SYSTEMS Komunikace s TČ pomocí modulu SMS 40 a NIBE Mobile App Komunikace s TČ pomocí modulu SMS 40 a NIBE SMS 40 a Komunikační jednotka NIBE SMS 40 příslušenství SMS 40 umožňuje řídit a monitorovat na dálku Vaše tepelné čerpadlo v tepelném čerpadle lze nadefinovat

Více

České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická Úvodní studie semestrálního projektu z X36SIN

České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická Úvodní studie semestrálního projektu z X36SIN České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická Softwárové inženýrství (X36SIN) - Katedra počítačů Semestrální projekt I. ÚVODNÍ STUDIE Realizační tým: Petr Vízner (mailto:viznep1@fel.cvut.cz) -

Více

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Internet celosvětová síť spojení jednotlivých síťí pomocí uzlů (síť

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS 03.220.01;35.240.60 Inteligentní dopravní systémy (ITS) Rozšíření specifikací mapové

Více

SYLABUS IT V. Jiří Kubica. Ostrava 2011

SYLABUS IT V. Jiří Kubica. Ostrava 2011 P MODULU SYLABUS IT V DÍLČÍ ČÁST PROGRAMOVÁNÍ BUSINESS APLIKACÍ PODNIKU Bronislav Heryán Jiří Kubica Ostrava 20 : Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Sylabus modulu IT v podniku Programování business

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

pouˇzití USB nebo SPI

pouˇzití USB nebo SPI Připojení modulů IQRF k platformě Android za pouˇzití USB nebo SPI Bc. Josef Jebavý, http://xeres.cz 25. srpna 2015 Obsah 1 Operační systém Android 2 2 Moˇznosti řešení 2 2.1 USB........................................

Více

Přenos mezi zkušební organizací a notebooky zkušebních orgánů příslušné

Přenos mezi zkušební organizací a notebooky zkušebních orgánů příslušné 1 1 Sdílení dat mezi zkušebními organizacemi a ANB je umožněno exportem a importem dat. Implementovány jsou následující typy přenosu dat mezi organizacemi (obr. 1). Systém přenosu mezi jednotlivými organizacemi

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě projekt GML Brno Docens DUM č. 11 v sadě 36. Inf-12 Počítačové sítě Autor: Lukáš Rýdlo Datum: 06.05.2014 Ročník: 3AV, 3AF Anotace DUMu: WWW, HTML, HTTP, HTTPS, webhosting Materiály jsou určeny pro bezplatné

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o.

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o. Popis produktu IDFU Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2 Obsah Produkt IDFU...3 K čemu slouží...3 Historie IDFU...3 IDFU dnes...3 Generování odpovědí...4 Pozice produktu...5 Hlavní přínosy...5

Více

Správa verzí souborů na cvičení

Správa verzí souborů na cvičení Správa verzí souborů na cvičení Úvod do problematiky, metodické pokyny Karel Šimerda Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky 1. února 2010 Karel Šimerda (KST, FEI) IOOP/INPSW 1. února

Více

MARIE PACS S PACSem hezky od podlahy když se data sypou!

MARIE PACS S PACSem hezky od podlahy když se data sypou! MARIE PACS S PACSem hezky od podlahy když se data sypou! Telemedicína, Brno, 3. března 2014 RNDr. Milan Pilný MARIE PACS Je to systém pro práci s obrazovými DICOM daty v medicíně. Je klasifikován jako

Více

FIO API PLUS. Verze 1.1.1

FIO API PLUS. Verze 1.1.1 FIO API PLUS Verze 1.1.1 www.fio.cz Verze 29. 5. 2015 OBSAH: 1 FUNKČNÍ POPIS... 2 2 INSTALACE APLIKACE... 2 3 ZÍSKÁNÍ TOKENU... 2 4 PŘIDÁNÍ ÚČTU / TOKENU DO APLIKACE... 3 5 STAŽENÍ DAT... 3 Periodické

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu StatSoft Typy souborů ve STATISTICA Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu STATISTICA, ukáže Vám jejich možnosti a tím Vám dovolí využívat program efektivněji. Jistě jste již

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

Vybraná zajímavá Lotus Notes řešení použitelná i ve vašich aplikacích. David Marko TCL DigiTrade - 29.5.2014

Vybraná zajímavá Lotus Notes řešení použitelná i ve vašich aplikacích. David Marko TCL DigiTrade - 29.5.2014 Vybraná zajímavá Lotus Notes řešení použitelná i ve vašich aplikacích David Marko TCL DigiTrade - 29.5.2014 Xpages a napojení na SQL data Přístup na SQL tabulky a nebo uložené procedury (stored procedures

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více