Návod k instalaci programu pro automatickou komunikaci protokoly AS2 a FTP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k instalaci programu pro automatickou komunikaci protokoly AS2 a FTP"

Transkript

1 Data synchronization, Electronic Data Interchange, Inventory Management ver.: AS2 Connector V Návod k instalaci programu pro automatickou komunikaci protokoly AS2 a FTP Úvod AS protokoly... 2 Funkční omezení programu, poskytovaného zdarma... 2 Konfigurace programu na dálku... 3 Instalace programu... 3 Podmínky instalace:... 3 Podmínky na Internetu... 3 HW požadavky... 4 Postup instalace:... 4 Konfigurace nainstalovaného programu... 5 Spínač dálkového ovládání programu z Internetu Možnosti nastavení AS2 Connector Web Serveru jako služby Windows... 7 Ovládací konzola programu AS2 connector... 9 Zadání a změna hesla:... 9 Nabídka ABOUT Nabídka PROFILE - Nastavení Vaší AS2 stanice Záložka PROFILE-ADVANCED Nabídka PARTNERS Provoz a údržba Certifikáty Archívy Mazání starých souborů Údaje odesílané po instalaci LOGICENTRU Otestování komunikace: Logicentrum,s.r.o., Vinohrady 210, Rebešovice, pošta Rajhrad, Czech republic, European Union

2 Úvod. Program pro komunikaci s datovým skladem Logicentra EDI AS2 connector je moderním nástrojem, využívajícím Internet k výměně šifrovaných a elektronicky podepsaných souborů. Program byl certifikován ve světovém měřítku pro bezpečný elektronický obchod a EDI komunikaci, protože zajišťuje autorství a původnost elektronickým podpisem, utajení a nepopiratelnost doručení zasíláním elektronicky podepsaných doručenek po každém přeneseném souboru. Popis vlastností nejnovější verze najdete na AS protokoly Zkratka AS znamená Applicability Statement a pořadové číslo (1,2,3) za ní označuje vývojové verze. Program se automaticky přepne do té vývojové verze, jakou se hlásí protější komunikující stanice, takže uživatel se o to nemusí starat. Zatím nejrozšířenější verzí je AS2 s využitím internetového protokolu jinak používaného pro zobrazování WWW stránek. Z praktického hlediska to má ten důsledek, že téměř všechny firewally umožňují protokolu volný průchod bez složitého nastavování a také snadnou kontrolu průchodnosti komunikační cesty. Jednoduše, pokud je z Internetu na Vašem počítači viditelná nějaká WWW stránka, má Váš počítač volný průchod i k doručování souborů protokolem AS2. Funkční omezení programu, poskytovaného zdarma Jistě vítanou výhodou pro Vás je, že licenční poplatky za využívání tak dobrého komunikačního programu za Vás platí Logicentrum a Vy ho od výrobce získáte pro komunikaci s námi ZDARMA. Za radostí, kterou Vám udělá tento dárek zdarma je ovšem malinký háček. Verze zdarma má omezenou funkčnost a má Vás jen nalákat ke koupi placené verze. Placené verze umožňují přímou AS2 komunikaci s více partnery bez datového skladu Logicentra mezi nimi, provoz v AS2 režimu i za firewallem (bez vlastní veřejné IP adresy), spouštět dávkové soubory a skripty před komunikační událostí i po ní a tak propojit komunikaci plně automaticky s Vaším informačním systémem a dále provoz nejen z vestavěného WWW serveru, ale i z IIS serveru Windows. To je významné při potřebě vysokokapacitních přenosů. Verze programu zdarma má svůj vlastní vestavěný WWW server, takže běží i na běžném stolním PC, avšak přenosová kapacita tohoto WWW serveru je mnohem menší, než kapacita přenosu přes vícevláknový IIS server na operačních systémech Windows 2003 nebo 2008 server. 2

3 Pro Vaše potřeby do cca 1000 přenosů souborů denně verze programu zdarma bohatě stačí. Verze zdarma musí mít povolen z Internetu přímý přístup. To znamená, že počítače, na nichž je free verze instalována, musí mít pro právně nezpochybnitelnou komunikaci protokolem AS2 svou veřejnou IP adresu! To je taková adresa, kterou můžete zavolat z Internetu příkazem PING Jestliže máte firemní síť chráněnou firewallem, musíte přes něj k počítači s tímto programem povolit průchod z Internetu. Naštěstí je to u AS2 komunikace jednoduché. Program využívá přenos po standardně na portu TCP 8081 a jen se serverem Logicentra. Proto lze i pro počítač za firewallem tento port otevřít oběma směry jen pro tuto IP adresu a udržet vysokou bezpečnost. Konfigurace programu na dálku Program EDI AS2 connector má vlastní WWW rozhraní pro dálkové ovládání a konfiguraci. I když je konfigurace jednoduchá a dále dobře popsaná, je tu možnost Vám s nastavením a odladěním programu ze strany Logicentra snadno pomoci vzdáleným přístupem.. Jednoduše skončíte tím, že Logicentru zprovozníte WWW rozhraní na Vašem počítači. Tento návod Vám tak možná přinese spíše zábavu, než starost. Instalace programu. Podmínky instalace: Podmínky na Internetu 1) Veřejná IP adresa počítače, na kterém bude program instalován. V případě záměru použít program s neveřejnou IP adresou, např. v síti za firewallem, je nutné dokoupit od výrobce placenou verzi na Ta není vůbec zdarma. V roce 2012 ji zde bylo možné dostat od 499 USD pro 1 vzdáleného obchodního partnera. 2) Přístup protokolu pro zobrazování WWW stránek dále port 8081 (nebo jiný, který zvolíte po instalaci) 3

4 HW požadavky Nevyžaduje speciálně vyčleněný HW, aplikace je nenáročná na systémové prostředky a může být provozována na osobním počítači s dalšími aplikacemi. Operační systémy Microsoft Windows (XP, Vista,Windows 7 nebo novější včetně Win2003 server a Windows 2008 server), MAC OS X, Cross- Platform Unix/Linux/Java Setup U instalací pro operační systémy od firmy Microsoft je velice důležitou podmínkou instalace téměř nejmladší verze.net Framework. To slůvko v uvozovkách uvádíme proto, že vývojáři AS2 connectoru jsou vždy pozadu za vývojáři.net Framework, takže pokud použijete nejnovější verzi.net Framework, nemusí si s AS2 connectorem rozumět tak dobře, jako ta starší. Program ASP.NET FRAMEWORK si stáhnete z Windows update jako nepovinnou položku. Postup instalace: Stáhněte si instalační program na Radost z programu zdarma Vám může zkalit zvědavost výrobce programu budete muset vyplnit stránku, kde se snaží od uživatelů získat alespoň ovou adresu k rozesílání nabídek placené verze. Nejnovější verze se při instalaci může drobně lišit ve srovnání s tímto návodem, protože výrobce je ve vývoji dosti aktivní. Návod je psán pro verzi 3.0 [build 4498]. Program je stejný pro komunikaci s jedním Partnerem i pro komunikaci s více Partnery. Více funkcí placené verze programu se zpřístupní až po zadání licenčního čísla některé z placených verzí. Můžete tedy přejít z nynější verze zdarma na placenou verzi bez obav ze změn v konfiguraci. Jednoduše spustíte instalaci znovu a zadáte jiné licenční číslo. Spusťte instalační program zdarma poklepáním myší na název staženého souboru. 4

5 Ihned po spuštění Vás program požádá o Vše jméno a k evidenci, na kolika jedinečných počítačích je používán. Pak Vás požádá o souhlas s licencí a zadání Vašeho hesla Administrátora Odsouhlasíte licenční smlouvu a následující obrazovce můžete zvolit instalační adresář. Program nabízí standardní instalaci do PROGRAM FILES, ale dobře si rozmyslete, jestli to tak necháte. Vlastní komunikační program je sice malinký a do uvedeného adresáře programů logicky patří, ovšem když mu to dovolíte, vytvoří si tam i podadresář pro frontu došlých a odeslaných souborů. Archívy odeslaných a došlých souborů už za pár dní objem vlastního programu přerostou a po roce Vám v Program files (kde to obvykle nikdo nečeká a nečistí staré soubory) mohou narůst gigabyte dat obchodních transakcí. Jakmile jste si zvolili umístění programu, stiskněte NEXT Následují dvě nepodstatné obrazovky pro výběr součástí k instalaci (z jediné možnosti) a nastavení názvu programu v seznamu programů na Vašem počítači. Odklikněte u obou obrazovek NEXT. Objeví se obrazovka k nastavení hesla administrátora pro dálkový přístup. V prvním řádku zvolte heslo - nejméně 8 znaků, kombinace velkých a malých písmen, číslic a jiných symbolů z klávesnice. Ve druhém řádku to zopakujte. Další obrazovky už instalaci dokončí. Ponechte zatrženou možnost po dokončení instalace program hned spustit. Konfigurace nainstalovaného programu Poslední aktuální verzi návodu ke konfiguraci v angličtině najdete na Ve verzi , ke které je psán tento návod a v operačních systémech Windows se program AS2 connector po instalaci nachází nabídce START, v přehledu všech programů ve skupině RSS Bus Apps. 5

6 Když ho spustíte poprvé, zobrazí Vám WWW prohlížeč požadavek na zadání licenčního klíče: Pro kvalitní EDI komunikaci s Logicentrem Vám postačí Free single partner licence, takže doporučujeme stisknout tlačítko USE FREE LICENCE Volbou jakékoliv licence spustíte skript, který identifikuje Váš počítač a doručí jeho identifikaci výrobci programu. Výrobce si tak vytváří přehled o instalaci všech licencí a u licencí zdarma Vám bude periodicky nabízet placenou licenci a informace o jejich výhodách. Pokud program spustíte podruhé a následně, objeví se už přímo požadavek na zadání hesla a po něm výchozí obrazovka programu pro práci. Spínač dálkového ovládání programu z Internetu. Již jsme se zmínili o tom, že program lze ovládat přes vestavěný WWW server odkudkoliv z Internetu. Tato možnost ale pochopitelně musí být pod Vaší kontrolou. Dálkový přístup bude vlastně potřeba jen pro první nastavení a testování ze strany Logicentra a pak může sloužit jen Vám v době, kdy potřebujete. A tak musí být možné zveřejnění úvodní stránky ovládací konzoly pro zadání hesla vypnout. 6

7 Po instalaci programu se spínač WWW serveru skryje do miniaturní modré ikonky na spodní lištu obrazovky. Odtud můžeme ovládací WWW konzolu otevřít volbami, ukrytými pod pravým tlačítkem myši: Možnosti nastavení AS2 Connector Web Serveru jako služby Windows V nabídce, zobrazené nad modrou ikonkou po stisknutí pravého tlačítka myši, najdeme k ovládání WEB serveru tyto možnosti: Start application otevře ovládací obrazovku na tomto počítači Start server - zveřejní přístupovou obrazovku na Internetu Stop server - stáhne zveřejněnou WWW stránku k dálkovému ovládání Server options - umožní nastavit port ke zveřejnění WWW stránky a zápis protokolu o přihlašování k ní. Help - kompletní nápověda 7

8 Server options - Nastavení WWW serveru Access log je místo pro zadání cesty k souboru, který bude podrobně zaznamenávat kdo, kdy a odkud se dálkově k ovládací konzole přihlásil. Nechejte zatrženo ENABLE PLAIN TEXT Plain text port Port, kterým má k nastavené cestě program EDI AS2 connector přistupovat. V případě, že na Vašem počítači už běží na nabídnutém portu 8181 nějaké WWW aplikace, zvolte zde port s jiným číslem, než jsou používané. Enable SSL spínač šifrování komunikačního kanálu certifikátem. U verze zdarma nemáte možnost využívat. Vaše soubory proto budou kvalitně šifrovány na úrovni dat. Zapnutím šifrování komunikační cesty by bylo znemožněno nepovolanou osobou vůbec Vaše šifrované soubory najít na Internetu. Run as Windows service spínač sepnutí programu jako služby Windows na pozadí. U verze programu zdarma nemáte možnost používat a tak by se program vypnul při každém odhlášení uživatele, pod kterým byl spuštěn. To by pochopitelně pro použití v nepřetržité EDI komunikaci na daném počítači vadilo a tak zde hned uvádíme, jak toto omezení obejít. Pokud tedy chcete zajistit na stolním PC plně automatickou funkci AS2 connectoru, tak: 1. Nainstalujte WWW prohlížeč Mozila Firefox a nastavte ho jako výchozí. Internet Explorer má někdy svá nastavení zabezpečení a oprávnění pro jednotlivé uživatele v konfliktu s ASP.NET (známé je to u verze ) a přenosy AS2 protokolu po http: pak blokuje. 8

9 2. Vytvořte v programu Plánovač úloh (Ovládací panely, Nástroje pro správu) úlohu s těmito parametry: Spouští aplikaci " "C:\Program Files (x86)\rssbus\rssbus Apps\www\bin\RSSBus.AppServer.exe" --app as2connector " (změňte dle vaší instalace) Parametry: Spustit při startu, pod účtem systémového administrátora, navíc má zaškrtnuto highest privileges a konfigurace pro Win 7 a Win2008 R2. Opakování při chybě každých 5 minut. Ovládací konzola programu AS2 connector Zadání a změna hesla: Ponechejte přihlašovací jméno admin Zadejte svoje heslo, zvolené při instalaci programu. Objeví se Vám úvodní obrazovka: Vpravo nahoře za Welcome admin kliknutím na šipku otevřete možnost heslo změnit a také se z aplikace odhlásit. Kliknutím myši na ikonku obrazovky a nadpis AS2 connector se Vám otevřou volby nastavení. Obrazovka má jen dvě nabídky k zadání dat: PARTNERS tady se nastavují údaje všech spojených partnerů a jsou tu archívy. U verze licence programu zdarma zde nastavíte adresu a certifikát Logicentra. PROFILE Tady nastavíte Název, certifikát a jiné údaje Vaší komunikační stanice Nabídky HELP je nápověda a ABOUT je stránka, umožňující upgrade licence na plně funkční placenou verzi. Tam nic nastavovat nebudete. 9

10 Nabídka ABOUT Pod položkou menu ABOUT najdete informace o Vaší licenci a její správě. Pro případ, že v budoucnu budete potřebovat chytré funkce programu, nebo AS2 komunikaci s více místy, z této stránky si můžete licenci koupit. Nové licenční číslo Vám pak přijde em. Následně právě kliknutím na odkaz UPGRADE YOUR LI- CENNCE otevřete předchozí obrazovku pro zadání kódu licence a nový kód zadáte. Všechna nastavení a archívy programu pak zůstanou zachovány! Nabídka PROFILE - Nastavení Vaší AS2 stanice Organization Name vyplňte názvem vaší společnosti nebo komunikačního místa. Ten název program nepoužívá v přenášených dokladech, slouží jen k zobrazení v přehledu partnerů a také se použije i pro vytvoření adresáře s archívem odeslaných a přijatých souborů. Proto v názvu raději nepoužívejte diakritická znaménka a slova oddělujte podtržítky jak uvádí příklad 10

11 níže. Možnost zadat není povinná, používá se jen k odesílání kopií doručenek odeslaných souborů. Když ho zadáte a jste u veliké firmy s mnoha EDI zásilkami, doručenky Vám zavalí Vaši ovou schránku. Takže doporučujeme jen pro zkušební provoz. Jsme u odstavce PERSONAL CERTIFICATE. Certifikát (tajný šifrovací klíč) je nezbytný pro elektronický podpis originálních souborů, odesílaných z této AS2 stanice. Program využívá standardní certifikáty X.509 a metodu tzv. asymetrické kryptografie. To je velký vynález, který řeší dříve těžký problém jak vzdáleným partnerům doručovat nové šifrovací klíče, aniž by je cestou po internetu někdo mohl zjistit. Popis řešení přesahuje rámec tohoto návodu, ale v kostce spočívá v tom, že se zvláštním matematickým způsobem se vytvoří dlouhý řetěz náhodných znaků a čísel (certifikát), ten se opět zvláštním způsobem rozdělí na dvě části tajný a veřejný klíč. A ty poznají, že patří k sobě. Tajným klíčem se elektronicky podepisuje, což vytvoří nový soubor (elektronický otisk), s jehož pomocí se pozná jakákoliv změna v přenášeném souboru. 11

12 Veřejným klíčem se šifruje a musí to být veřejný klíč vzdáleného partnera, kterému posíláme soubor. Až ho dostane, jeho program AS2 pozná podle veřejného klíče tajný klíč, který k němu patří a použije ho k rozšifrování. Tajný klíč tedy nesmíte dát nikomu a naopak Váš veřejný klíč můžete klidně zveřejnit všem svým partnerům, kteří Vám mají posílat zašifrované zásilky. Váš certifikát elektronického podpisu X.509 Vám může prodat nějaká státem uznávaná organizace (říká se jí Certifikační autorita a najdete jich několik na Internetu). Takový certifikát ve formátu PEM nebo CER by jste pak mohli importovat do programu tlačítkem IMPORT CERTIFICATE. Pro naše interní potřeby ale program umí vyrobit certifikát, jeho tajný a veřejný klíč sám - stiskem tlačítka CREATE CERTIFICATE. Příklad vyplnění máte vlevo- pochopitelně ho vyplňte Vašimi údaji. Když po vyplnění stisknete i tlačítko CREATE CERTIFI- CATE dole, program uloží tajný i veřejný klíč do instalačního adresáře, např: c:\program Files (x86)\rssbus\rssbus Apps\data\as2connector\profiles\ Současně Vám do okénka pro zadání cesty k novému certifikátu vyplní jeho název. Certifikát test.pfx který je v programu vyplněn jako ukázka po instalaci, pochopitelně tajný není a tak vám ho program ani nedovolí použít pro komunikaci. Z adresáře s certifikáte raději demonstrační tajný klíč test.pfx a k němu patřící veřejný klíč test.cer vymažte Po vytvoření (nebo importu) platného certifikátu X.509 se obrazovka programu změní: 12

13 Název a cestu k tajnému klíči Vám program hned zapíše do políčka pro PRIVATE CERTIFICATE. Veřejný klíč program připraví k publikaci. Vy ho povolíte publikovat na WWW stránce v dolní části, v odstavci PUBLIC PROFILE SETTINGS, zatržením Allow my partners to view my public profile at Public RST Jak vidíme, program preventivně nenechá publikaci veřejného klíče na uživateli, aby omylem nemohl rozeslat svým partnerům tajný klíč se stejným jménem, ale příponou PFX. Současně zde najdete nápovědu, jak asi bude vypadat veřejná URL adresa, kterou by jste měli Logicentru poslat, aby si Váš aktuální veřejný klíč mohlo kdykoliv z této WWW stránky stáhnout. Přesnou adresu musíte vytvořit z Vašich údajů připojení k Internetu a hlavně vyzkoušet, jestli je při pohledu z Internetu funkční. Povolením publikace veřejného klíče se na vestavěném WWW serveru objeví vedle WWW stránky Ovládací konzoly druhá WWW stránka s veřejnými údaji a veřejným klíčem vaší AS2 stanice, jejíž využití si ukážeme hned v následující kapitole. 13

14 Záložka PROFILE-ADVANCED V bezplatné verzi programu jde vyplnit jen část OTHER SETTINGS: V políčku Public domain najdete předepsanou veřejnou IP adresu, na kterou by Logicentrum mělo posílat soubory pro Vás. Je to údaj převzatý ze síťové karty Vašeho počítače, takže to nemusí být skutečná veřejná adresa, ale vnitřní adresa Vaší počítačové sítě. V takovém případě je veřejná adresa přidělena na firewallu nebo routeru Vaší společnosti a namapování na Váš počítač musí provést Váš administrátor sítě. Adresa z políčka PUBLIC DOMAIN se zveřejňuje automaticky na WWW stránce s veřejným klíčem certifikátu. Ovšem v případě, kdy to automatické odečtení nesouhlasí s mapováním na Vaši veřejnou IP adresu, musíte Logicentru poslat tu správnou IP adresu em. V políčku PublicProfileBanner můžete vyplnit to, co chcete zveřejnit současně s veřejným klíčem certifikátu. Smysl tu má zveřejnit alespoň skutečný název společnosti a kontakt na administrátora AS2 stanice, např.: AS2 stanice společnosti HOBIT,a.s., Topolová ulice 25, Střední Korytňany, Česká republika. Platnost našeho veřejného klíče končí Kontakt na administrátora tel: Nabídka PARTNERS. Na záložce PARTNER je od výrobce programu pro ukázku uveden jediný Test AS2 Partner. Ve verzi programu zdarma máte právo komunikace jen s jediným partnerem. Ten testovací je zamčený pro editaci a tak ho můžete jen kliknutím na něj zvýraznit a dalším kliknutím na křížek v pravém rohu jeho názvu vymazat. 14

15 Následně klikněte na (+) ADD PARTNER. Vyplňte toto: Aktuální certifikát Logicentra si stáhněte z Ano, to je právě případ použití té druhá publikovaná WWW stránky s veřejným klíčem. Náš veřejný klíč si uložte někam na počítač a hned ho zase z obrazovky PARTNERS stiskem tlačítka IMPORT CERTIFICATE vložte do políček ENCRYPTION CERTIFICATE a VERIFICATION CERTIFICATE (Stejný klíč do obou polí). jak vidíte z obrázku - import platného certifikátu se oznámí zobrazením jeho obsahu v zelené barvě. V dolní části formuláře Partnera vyplňte údaje k ovládání automatického vyvolání komunikační události. 15

16 Zatržením Enable automation nastavíte program do režimu, kdy uložení nějakého souboru do adresáře OUTGOING vyvolá komunikační událost a odeslání souboru. V datovém poli Retry interval se nastavuje prodleva mezi komunikačními událostmi pro vyzvednutí souborů, čekajících na Vás v Logicentru. Maximum attemps je nastavení maximálního počtu pokusů o spojení k vyzvednutí zásilek, pokud by se vyskytly komunikační problémy. Typicky přerušení spojení internetem, nebo také vypnutí volaného počítače. Stiskněte nahoře SAVE CHANGES. To je z nastavení Vašeho programu zase vše. V placené verzi programu lze opět nastavit více možností na záložce ADVANCED. Provoz a údržba Certifikáty. Certifikáty platí jen rok a pak se musí vygenerovat nový. A protože ho generujete Vy nebo si ho koupíte u státem uznávané Certifikační autority, musíte každý rok Logicentru poslat přesný čas, od kdy vyměníte certifikáty a související nový veřejný klíč (nebo odkaz na Vaši veřejnou WWW stránku s ním). Zveřejnění veřejného klíče a kontaktu na administrátora AS2 stanice je sice velkým ulehčením výměny klíčů a údržby, ale ani tak není možné při stovkách AS2 stanic, napojených na Logicentrum rychle identifikovat ze strany Logicentra prošlý certifikát. Následky jsou jasné jednoho dne náhle přestanou přicházet objednávky a zastaví se Vám přítok peněz za tržby, protože Vaše faktury nerozšifrujeme a tudíž nedostaneme. Evidujte si proto prosím platnost Vašeho certifikátu a včas, nejpozději týden před uplynutím jeho platnosti, informujte Logicentrum o jeho inovaci. Opačně, pokud skončí platnost certifikátu Logicentra, rozešle Vám Logicentrum informaci, aby jste si stáhli z a instalovali jeho nový certifikát. Varování o konci platnosti certifikátu. Výše uvedené starosti s hlídáním platnosti certifikátu nemají majitelé placené verze programu. Těm je určeno v nabídce PROFILE, ADVANCED, zatrhovací políčko Notify me..(připomeň mi 30 dní před vypršením platnosti certifikátu, abych ho obnovil(a).) Archívy V instalačním adresáři programu se všechny odeslané a přijaté soubory ukládají do adresáře DATA. Po prvních přenosech se uvnitř vytváří hieaerchická struktura podadresářů nazvaných podle názvů ASS2 stanic partnerů. Ve verzi programu zdarma tam najdete jen jedinou stanici LogicentrumEdiport. A v ní podadresáře Incoming (pro právě doručené soubory) a Outgoing (pro právě odesílané). Ty jsou nejdůležitější, protože v automatickém režimu budete do OUTGOING ukládat soubory k odeslání a z INCOMING si budete zase vyzvedávat došlé soubory. Po importu do Vašeho informačního systému je nejlepší je mazat. Všechny přijaté i odeslané soubory se totiž nezávisle ukládají do dále ukládají do 16

17 dalších podadresářů archívů společně s podrobnými LOG soubory o časech doručení a zabezpečení. Pohled na obsah adresářů INCOMMING a OUTGOING je pochopitelně možný i z ovládací konzoly, volby PARTNERS : Záložka INCOMING Incoming Tab obsahuje tabulku informací o doručených souborech pomocí AS2 Connectoru. Doručené soubory jsou řazeny podle obchodních partnerů. Vyhledané soubory z tabulky lze hned odkazem najít podadresáři data umístěném v instalačním adresáři. Záložka Outgoing Outgoing Tab obsahuje informace o odeslaných souborech, které byly úspěšně odeslány obchodním partnerům, čekají na doručenku a již potvrzené doručenkou. Informace o statusu každé zásilky je dostupná přímo u souboru na seznamu. Odeslané soubory jsou řazeny podle obchodních partnerů. Všimněte si tlačítka CREATE TEST FILES (Vytvoř testovací soubory), které použijeme dále v kapitole testování komunikace. Mazání starých souborů Seznamy doručených a odeslaných souborů tvoří program monitorováním fyzických adresářů archívů Outgoing a Incoming. Když odtamtud soubory vymažete, vymažou se i seznamy v ovládací konzoli. Můžete to udělat jednotlivě tlačítkem DELETE i hromadně i v rámci uvedených záložek. Doporučujeme staré soubory mazat pravidelně, protože počet EDI zásilek zpravidla ročně roste geometrickou řadou. Obrovské seznamy se pak pomalu načítají do ovládací konzoly a program se pak administrátorovi špatně používá. Údaje odesílané po instalaci LOGICENTRU 1. Pokud jste zvládli sami instalaci i konfiguraci. Logicentrum potřebuje k nastavení komunikace s Vaší stanici stejné údaje, které jste zadávali Vy na obrazovce PARTNERS, tj. : Název Vaší AS2 stanice, který jste si zvolili na kartě PROFILE 17

18 Internetovou adresu Vaší stanice a administrační konzoly Vaši URL adresu pro příjem zásilek a URL adresu s veřejným klíčem certifikátu. Pokud jste nastavili vše podle návodu mohla by fungovat komunikace už hned po nastavení v Logicentru 2. Pokud jste zvládli jen instalaci, ale komunikace se nedaří. Stačí doplnit předešlé údaje o heslo k Vaší ovládací konzoli. Pokud nám IP adresu Vaší WWW stránky s veřejným klíčem a Vašimi údaji neposkytnete, pak prosím sbalte svůj veřejný klíč certifikátu do souboru archivu ZIP,RAR nebo ARJ, přiložte jako přílohu u. Předmět u nazvěte AS2 konfigurace a do textu u nám napište údaje podle bodu 1. odešlete na ovou adresu Teprve tehdy bude mít Logicentrum možnost nastavit Vaši stanici u sebe. Otestování komunikace: Nejprve proveďte poslední kontrolu všech kroků konfigurace: Vaše stanice je po instalaci a vyplnění karty PROFILE nastavena na URL adresu a název Vaší společnosti, a máte vygenerován (nebo jste si nechali vystavit u CA) tajný a veřejný klíč certifikátu elektronického podpisu. Cestu k soukromému klíči na Vašem počítači (s příponou PFX,.nebo PKCS12,.P12) jste si nastavili, Logicentru jste poslali odpovídající veřejný klíč, svou veřejnou IP adresu i s číslem portu a oni Vám potvrdili, že si Vaše údaje u sebe také nastavili. Na kartě Partner by jste měli mít podle popisu výše nastaveno volání stanice LogicentrumEdiport. Měli by jste tedy mít nastaveno kdo s kým má komunikovat na obou stranách. Zvolte záložku OUTGOING (Odesílání). Zvolte partnera LogicentrumEdiport a stiskněte tlačítko CREATE TEST FILES. Tím vygenerujete soupravu 4 testovacích souborů, které se hned uloží do adresáře k odeslání. Ve výchozí konfiguraci máte nastaveno automatické odesílání v okamžiku objevení souborů v adresáři, takže když tak po 30 sekundách by jste čekající soubory už měli vidět v seznamu odeslaných. Odeslání lze vyvolat bez čekání i manuálně kliknutím na SEND u každého souboru (ale to nebudete mít otestováno, jestli odesílání funguje automaticky). Soubory lze také poslat ručně před uplynutím čekací doby mezi automatickým odesíláním stiskem tlačítka SEND Stejný test Vám připraví k odeslání Logicentrum, takže by Vám zase 4 soubory měly přijít do INCOMING. Pokud test neproběhne dobře, je něco nastaveno špatně a musíte se domluvit s Logicentrem. DN: c=cz, cn=logicentrum,s.r.o., st=vinohrady 210, l=rebesovice, ou=edi server, serialnumber=ica Datum: :36:14 +02'00' 18

1 1 Pˇ ríruˇ cka administrátora Kerio Technologies 1 1

1 1 Pˇ ríruˇ cka administrátora Kerio Technologies 1 1 1 1 Příručka administrátora Kerio Technologies 1 1 2 2 C 2001-2003 Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Datum vydání: 13. 6. 2003 Aktuální verze produktu: Kerio MailServer 5.6.3. Změny vyhrazeny.

Více

Pˇ ríruˇ cka administrátora Kerio Technologies

Pˇ ríruˇ cka administrátora Kerio Technologies Příručka administrátora Kerio Technologies C 2001-2004 Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Datum vydání: 10. 12. 2004 Tento manuál popisuje produkt: Kerio MailServer ve verzi 6.0.5. Změny vyhrazeny.

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio Connect ve verzi 7.4. Změny vyhrazeny. Aktuální verzi

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka administrátora Kerio Technologies 2011 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio Connect ve verzi 7.2. Změny vyhrazeny. Aktuální verzi

Více

Pˇ ríruˇ cka administrátora Kerio Technologies

Pˇ ríruˇ cka administrátora Kerio Technologies Příručka administrátora Kerio Technologies C 2001-2004 Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Datum vydání: 7. 9. 2004 Tento manuál popisuje produkt : Kerio MailServer ve verzi 6.0.2. Změny vyhrazeny.

Více

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 1) Práce s příručkou...5 2) Popis aplikace...5 3) Doporučená konfigurace...5 a) Intranetový / internetový server...6 b) Stanice sítě...6 4) Licenční podmínky...6 Kapitola

Více

Uživatelská příručka. podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money. Instalace, registrace a aktualizace systému

Uživatelská příručka. podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money. Instalace, registrace a aktualizace systému Uživatelská příručka podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money Instalace, registrace a aktualizace systému Technická podpora systému Základní technická podpora je k dispozici zdarma všem

Více

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti účetnictví pro živnostníky a malé společnosti Vítejte v Money S3 Vítáme vás v dokumentaci k ekonomickému systému Money S3. Tato příručka je první z řady manuálů, které vás budou při práci s programem doprovázet.

Více

Groupware Server 6. Příručka administrátora

Groupware Server 6. Příručka administrátora Groupware Server 6 Příručka administrátora Obsah Prostředí administrátorského programu... 6 Administrace... 7 Řízení... 8 Probíhající spojení... 8 Správa fronty... 9 Statistika spojení... 9 Proxy pro služby...

Více

Copyright c KOUKAAM a.s. 2011

Copyright c KOUKAAM a.s. 2011 IPCorder Uživatelský Manuál 1.4 Copyright c KOUKAAM a.s. 2011 OBSAH Obsah 1 O IPCorderu 3 1.1 Popis systému.............................................. 3 1.2 Systémové požadavky..........................................

Více

Kerio MailServer 6. Kerio Technologies

Kerio MailServer 6. Kerio Technologies Kerio MailServer 6 Příručka administrátora Kerio Technologies Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio MailServer ve verzi 6.7 aktualizované vydání. Změny vyhrazeny.

Více

Konfigurace a provoz verze 4.1

Konfigurace a provoz verze 4.1 Konfigurace a provoz verze 4.1 Cílem tohoto dokumentu je stručnou a přehlednou formou Vás seznámit s postupem instalace a konfigurace nové verze Mail602 Messaging Serveru včetně zprovoznění různých druhů

Více

1. LEKCE: Základní seznámení s PC, Windows a prohlížeči, tipy a triky. 2. LEKCE: Vyhledávání na Internetu, stahování dat a e-mailová komunikace

1. LEKCE: Základní seznámení s PC, Windows a prohlížeči, tipy a triky. 2. LEKCE: Vyhledávání na Internetu, stahování dat a e-mailová komunikace 1 2 Obsah 1. LEKCE: Základní seznámení s PC, Windows a prohlížeči, tipy a triky 2. LEKCE: Vyhledávání na Internetu, stahování dat a e-mailová komunikace 3. LEKCE: Nakupujeme bezpečně na Internetu 4. LEKCE:

Více

Popis programu. Můj PVS. verze pro import z ESO9. ONZ, ELDP09, ELDP, PRIHL Přiznání k DPH

Popis programu. Můj PVS. verze pro import z ESO9. ONZ, ELDP09, ELDP, PRIHL Přiznání k DPH Popis programu Můj PVS verze pro import z ESO9 ONZ, ELDP09, ELDP, PRIHL Přiznání k DPH Pro komunikaci s podatelnami: PVS Portál veřejné správy VREP Veřejné rozhraní pro e-podání Tvorba Evidenčních listů

Více

Manuál k systému InChange i. Manuál k systému InChange

Manuál k systému InChange i. Manuál k systému InChange i Manuál k systému InChange ii Obsah 1 Přihlášení do systému 1 1.1 Přihlášení....................................................... 1 1.2 Problémy s přihlášením................................................

Více

Instalujeme Money S3. Instalace, registrace a aktualizace pro verzi 12.000 a vyšší. www.money.cz

Instalujeme Money S3. Instalace, registrace a aktualizace pro verzi 12.000 a vyšší. www.money.cz Instalujeme Money S3 Instalace, registrace a aktualizace pro verzi 12.000 a vyšší www.money.cz Vítejte v Money S3 Vítáme vás v dokumentaci k ekonomickému systému Money S3. Tato příručka je první z řady

Více

Manuál programu SendMails

Manuál programu SendMails Strana I Manuál programu SendMails Part I O programu SendMails 1 1 Instalace... 2 2 Registrace... 2 3 Kontakt... 3 Part II Práce s programem 3 1 Způsob... zasílání zpráv 5 Přes SMTP server... 5 Kde získat

Více

Uživatelský manuál. Kerio Technologies

Uživatelský manuál. Kerio Technologies Uživatelský manuál Kerio Technologies C 1997-2004 Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Datum vydání: 25. srpna 2004 Tento manuál popisuje produkt Kerio Personal Firewall ve verzi 4.1.0. Změny vyhrazeny.

Více

MS Outlook konektor do datové schránky

MS Outlook konektor do datové schránky AutoCont CZ a.s. MS Outlook konektor do datové schránky Návod k použití 29. 1. 2010 Verze 2.0 (doplněné informace a změny v manuálu jsou zvýrazněny žlutě) 1 ÚVOD O doplňku: Doplněk MS Outlook konektor

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.4.0. Změny

Více

Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda, popsány nové funkce aplikace přidané v aktuální verzi

Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda, popsány nové funkce aplikace přidané v aktuální verzi 1. Informace o dokumentu Název: Nápověda AreaGuard Neo Soubor: Napoveda_AGNeo.pdf 1.1. Revize nápovědy Verze Změny Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda,

Více

Uživatelský manuál v1.0.7.8

Uživatelský manuál v1.0.7.8 Uživatelský manuál v1.0.7.8 Obsah O programu Rapget.RS...3 Základní přehled vlastností programu...3 Výhody programu...4 Instalace...6 Kde se dá program stáhnout...6 Jakou edici programu stáhnout Free nebo

Více

1 Operační systém. 1.1 Operační systém MS DOS. Operační systém MS DOS

1 Operační systém. 1.1 Operační systém MS DOS. Operační systém MS DOS Operační systém MS DOS 1 Operační systém Operační systém je speciální software (programové vybavení), který umožňuje uživateli efektivní využití všech technických a programových prostředků počítače. Umožňuje

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Obsah 1. Co je to Themio/Loginet?... 3 2. Nároky na systém... 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu Themio/Loginet?...

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2011 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

listopad 03 MONET+, a.s. Zlín v.2.0.2

listopad 03 MONET+, a.s. Zlín v.2.0.2 CryptoPlus Správce karty UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA listopad 03 MONET+, a.s. Zlín v.2.0.2 Obsah 1. Úvod... 4 2. CryptoPlus jak začít... 5 2.1 HW a SW předpoklady... 5 Požadavky na HW... 5 Požadavky na SW...

Více

AVG 8.5 Anti-Virus. Uživatelský manuál. Verze dokumentace 85.3 (6.3.2009)

AVG 8.5 Anti-Virus. Uživatelský manuál. Verze dokumentace 85.3 (6.3.2009) AVG 8.5 Anti-Virus Uživatelský manuál Verze dokumentace 85.3 (6.3.2009) Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem jejich registrovaných

Více

TRIFID 2014 STANDARD

TRIFID 2014 STANDARD TRIFID 2014 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2014 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze: 1.5

PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze: 1.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze: 1.5 Ministerstvo financí České republiky Historie dokumentu Verze Datum Provedená změna Provedl Platnost od 0.98 06.06. 2008 První verze dokumentu RNDr. Miroslav Šedivý, TO2 1.0

Více

logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr...

logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr... Obsah Úvod... 5 Důležitá upozornění... 6 1. O IPCorderu... 7 1.1. Popis systému... 7 1.2. Systémové požadavky... 8 1.3. První spuštění... 9 Nalezení IPCorderu... 9 Příprava úložiště... 10 Průvodce nastavením...

Více