Hraniční přechod opět uzavřen pro kamiony

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hraniční přechod opět uzavřen pro kamiony"

Transkript

1 2006 listopad Hraniční přechod opět uzavřen pro kamiony Úderem první minuty desátého dne měsíce listopadu se na celý jeden měsíc pro nákladní automobily uzavřel hraniční přechod v Harrachově. Důvodem je probíhající rekonstrukce sesunuté části vozovky mezinárodní silnice I/10 na Novém Světě. Díky tomuto byl úsek opravované komunikace zcela uzavřen a objížďka vede po místní komunikaci v prostoru mezi mateřskou školkou a základní školou. I s ohledem na technický stav této komunikace a s přihlédnutím k lokalitě obou školských zařízení byl proto vydán zákaz kamionové dopravy přes harrachovský hraniční přechod. V této souvislosti žádáme všechny řidiče, aby při průjezdu touto objížďkou dodržovali zde stanovenou maximální třicetikilometrovou rychlost.

2 Prvním mužem města se stal Tomáš Ploc Harrachov má po osmi letech svého nového starostu. Tím se stal po ustanovujícím zasedání Zastupitelstva města (1. listopadu 2006 v zasedací a obřadní síni Města) dosavadní místostarosta Tomáš Ploc z ODS. V tajné volbě mu svůj hlas dalo čtrnáct z celkových patnácti zastupitelů. Ještě před samotnou volbou pětičlenné městské rady oznámil odstupující starosta Václav Cajthaml změny v obsazení nového zastupitelstva, dva původně zvolení zastupitelé odstoupili František Střelec byl nahrazen Oldřichem Jakubcem a Pavel Ploc postoupil své místo v zastupitelstvu, poté co jeho další náhradníci (Karel Dolejší a Petr Šimůnek) nabídnutý mandát též nepřijali, Jiřímu Rázlovi. Po tomto všichni přítomní zastupitelé složili slavnostní slib. Tomáš Ploc hned po oznámení výsledků volby starosty města ve své první starostenské řeči poděkoval svému předchůdci Václavu Cajthamlovi za to, jaký obrovský kus práce, především v otázce úplného oddlužení města, za osm let v této funkci vykonal. Hned poté zastupitelé opět jednokolovou tajnou volbou zvolili dva nové místostarosty, a to Jiřího Krejčího (ODS) a Přemka Vodseďálka (SNK-ED). K těmto třem jmenovaným zvolili posléze zbylé dva členy městské rady, kterými se stali Otakar Jiroutek (ODS) a Oldřich Jakubec (SOS). Ustavujícímu zasedaní zastupitelů po celou dobu jeho trvání přihlížela velice slušná návštěva sedících i místy stojících občanů města Harrachova. Příští zasedání Zastupitelstva města by se mělo uskutečnit třináctého prosince Starosta města: Místostarosta města: Místostarosta města: Člen rady města: Člen rady města: Tomáš Ploc (ODS) Jiří Krejčí (ODS) Přemek Vodseďálek (SNK-ED) Otakar Jiroutek (ODS) Oldřich Jakubec (SOS) Členové Zastupitelstva města: Miloslav Rýdl (ODS), František Novák (ODS), Václav Cajhaml (SNK-ED), Miroslav Lelek (SNK-ED), Josef Slavík (SNK-ED), Jindra Krajčovičová (SOS), Eva Zbrojová (DRS), Václav Tondr (DRS), Jaroslava Vacková (SZ), Jiří Rázl (ČSSD) ms Má cesta je otevřená ke všem zastupitelům, říká nový starosta Tomáš Ploc Pane starosto, s jakými plány usedáte do křesla prvního muže města? Hned v úvodu je třeba říci, že díky předchozímu vedení radnice se Harrachov na počátku nového volebního období může těšit ze skutečně dobré výchozí pozice silného ekonomického subjektu. To nám dává solidní vyhlídky k perspektivám rozvoje města. Potřeby Harrachova jako horského střediska lze rozdělit do dvou kategorií. Tou první jsou, řekněme, klasické komunální záležitosti, jež obecně řeší kterákoliv jiná obec. To je například stav a údržba komunikací, likvidace odpadů, péče o zeleň, zimní údržba atd. Druhou velmi podstatnou věcí je to, že Harrachov je významné rekreační středisko, jež patří mezi turisty k nejvyhledávanějším v Krkonoších a převážná část jeho obyvatel je živa z příjmů v cestovním ruchu. Svět kolem nás nestojí a téměř všude se snaží jít nahoru, proto ani naše horské středisko nesmí usínat na vavřínech a stále by se mělo snažit držet na špičce českých rekreačních středisek. Proto bude moji snahou v tomto volebním období započít (a nejlépe dokonat) v rozšíření nezbytné infrastruktury pro tuto oblast. Tedy zasadit se o vznik sportovně-relaxačního centra, realizace víceúčelového stadionu, marketu, lanovkového propojení s Rokytnicí, zde se skýtá velká naděje přes Janovu skálu, dobudování sportovišť ve městě Konečně nejen k tomuto jsme se předsevzali v našem volebním programu. V neposlední řádě nesmíme opomenout ani to, že Harrachov bývá vysoko ceněným pořadatelem sportovních akcí, Harrachovský zpravodaj 2006/11 2

3 jako je Světový pohár a Mistrovství světa. Zde pro zajímavost bych rád uvedl, že na nedávné konferenci FIS byly loňské harrachovské prosincové závody Světového poháru ve skoku na lyžích vyhodnoceny jako druhý nejsledovanější televizní přenos v rámci průběhu skokanského SP, a to hned po Turné čtyř můstků. Činilo to 42 milionů televizních diváků. To je nenahraditelná propagace našeho města. V minulém období jste zastával post místostarosty se specializací na finanční a rozpočtovou oblast města. Budete v této gesci jako starosta pokračovat? To že jsem se stal starostou, změnilo mnohé. Mým prvořadým úkolem bude se obklopit šikovnými lidmi, na které se můžu plně spolehnout a jež jsou ve svém oboru profesionálové. Mám představu, že každý z nich za ten svůj obor bude patřičně zodpovědný. Moje úloha pak by měla být v kontrole a prověřování toho, zda se vše ubírá odpovídajícím směrem. Má specializace, proto nebude v žádném případě oborově omezena. Současné složení zastupitelstva města je o jeden politický subjekt pestřejší než to předchozí. Jak hodláte se všemi zúčastněnými spolupracovat a nechystá se tvorba nějakého programového dokumentu pro toto období? Nynější seskupení v zastupitelstvu lze rozdělit na tři takové bloky. Tím prvním je ODS, druhým SNK-ED a třetím, řekněme, koalice čtyř zbylých polických subjektů, jež byla vytvořena ještě před samotnými volbami. Povolební jednání se pak uskutečnila právě mezi těmito třemi bloky. Jsem přesvědčen, že v jednání o složení rady jsme dospěli k řešení, které nikoho nevyzvedlo a ani nepoškodilo. Jak již jsem říkal na ustanovujícím zastupitelstvu, chci mít otevřenu cestu ke všem zastupitelům a mám představu, že se budou všichni snažit spolupracovat, tedy že ne automaticky se bude nějaká skupina stahovat do opozice, jak to známe z vysoké politiky. Samozřejmě nejsem naivní, abych měl představy o tom, že všechna hlasovaní dopadnou 15:0. To by ostatně nebylo asi ani v pořádku. Co se týče tvorby nějakého plánu, zde musím poznamenat, že před malým časem byla předchozím vedením radnice podepsána dohoda o spolupráci s firmou REMA INVEST, která již v současné době zahájila pro naše město tvorbu plánu strategického a ekonomického rozvoje. Ten nám určitě hodně napoví. Samozřejmě o spoustě potřeb města již nyní víme, například o potřebné výstavbě marketu, ale právě v takovém plánu se mohou objevit i věci, kolem kterých, obrazně řečeno, chodíme, ale neuvědomujeme si, že by nám mohly více posloužit. V každém případě máme představy kam se má rozvoj Harrachova správně ubírat. Velkým tématem dění v Harrachově jsou diskuse o (ne)výstavbě apartmánových (bytových) domů v našem středisku. Co hodláte činit v této problematice? Moje představa je taková, že v tomto bychom měli více spojit síly s ostatními významnými krkonošskými středisky, protože to není problém jenom Harrachova. Vím, jak složitě jsme se s tímto fenoménem potýkali v minulém funkčním období a ze zkušenosti vím, že po verdiktu na sobě čtyř nezávislých expertních rozborů, bychom se nemohli ubírat cestou, jež navrhuje Sdružení udržitelného rozvoje. To by bylo nezákonné jednání s velkými riziky pro naše město. Je třeba hledat cesty, jak toto omezit, regulovat, ale vše zákonnou cestou. Další výzvou tohoto snažení musí být to, abychom i z těchto bytů, jež převážně slouží k rekreaci, získali nějaký konkrétní poplatek do pokladny města. Zde se budeme snažit najít cestu k našim zákonodárcům a vyvíjet na ně přiměřený tlak. S tímto vším souvisí i potřeba zefektivnit přerozdělování daní. To současné, postavené na počtu obyvatel města, je pro Harrachov, jakožto prosperující horské středisko, značně nevýhodné. Bylo by dobré se opět vrátit k systému, že to co se kde vydělá má se v určitém poměru zase dostavit zpět. Opět je to téma k jednání s našimi poslanci či senátory. MS PODĚKOVÁNÍ Vážení spoluobčané, na ustavujícím zasedání zastupitelstva jsem byl v tajné volbě jednohlasně zvolen do křesla starosty města. Tomu všemu předcházelo, díky vašim preferenčním hlasům, první místo v čele vítězné kandidátky ODS. Přiznám se, že jsem s tímto svým vítězstvím rozhodně nepočítal. Členem zastupitelstva města jsem byl po dvě volební období, v tom předchozím pak dokonce ve funkci prvního místostarosty. Celkem tedy dvanáct let. Netajil jsem se tím, že bych si rád načas od komunální politiky odpočinul a proto jsem osobně vzal za vděk až devátým místem na kandidátce občanských demokratů. Vaše rozhodnutí v mých plánech však učinilo zcela opak a byl bych zcela jistě nezodpovědným člověkem, pokud bych na tuto vaši podporu patřičně nereagoval. Výsledky voleb (pět kandidátů ODS mezi prvními šesti) nás zcela jasně zavazovaly tuto situaci zodpovědně řešit. Proto jsem se po krátkém váhání rozhodl ucházet o místo starosty Harrachova. Vstupujeme do nového funkčního období samosprávy města. Na rozdíl od toho předešlého se již v tento čas nemusíme zabývat otázkou, jak vyřešit nahromaděné finanční závazky, vzniklých v průběhu devadesátých let minulého století. Za to, že město je nyní ekonomicky stabilním subjektem, patří velký dík mému předchůdci Václavu Cajthamlovi, jenž v tomto vykonal neocenitelné. Moji snahou bude i nadále činit z našeho města atraktivní a významné rekreační a sportovní středisko, které musí být zároveň klidným a bezpečným domovem všech jeho obyvatel. Moc bych si přál, aby se v tomto duchu odvíjela i práce celého městského zastupitelstva. Budu velmi rád, když každý zastupitel přiloží ruku k dílu a bude nápomocen při správě chodu města. Obrazně řečeno jako jeden tým, který táhne za stejný konec provazu. Jedině tak může Harrachov i nadále vzkvétat a měnit svoji tvář k lepšímu. Stejně jako můj předchůdce, i já se budu snažit o konkrétních výsledcích, nejen, své práce informovat vás občany na stránkách Harrachovského zpravodaje. Ještě jednou vám touto cestou děkuji za vaši jasnou podporu mé osoby ve volebním klání. Budu se snažit vás nezklamat. Tomáš Ploc starosta Vážení spoluobčané, děkujeme za projevenou důvěru v komunálních volbách. Díky Vám ODS dosáhla v našem městě historického vítězství a vynikajícího výsledku členů zastupitelstva (podle počtů hlasů je mezi prvními šesti pět zastupitelů za ODS). Této důvěry si velmi vážíme a uděláme maximum pro to, abychom Vás nezklamali. Kandidáti ODS Harrachovský zpravodaj 2006/11 3

4 Představitelé sedmi obcí ze čtyř evropských států jednali v Harrachově Harrachov hostil ve dnech devátého až jedenáctého listopadu 2006 pracovní setkání zástupců evropských obcí zapojených do projektu Eurokomunale. Ten aktuálně sdružuje samosprávy z Česka, Německa, Polska, Itálie a Dánska. Setkání započalo ve čtvrtek přivítáním starostou města Harrachova Tomášem Plocem. Hlavní část jednání proběhla v pátek v zasedací a obřadní síni města. Sobotní dopoledne před odjezdem do svých domovů si účastníci Eurokomunale ještě prohlédli areál skokanských můstků. z hornolužického Reichenbachu (květen 2005) opět měla proběhnout prezentace zúčastněných obcí v podobě trhu řemesel, umění a gastronomie. To vše spojené s kulturním či sportovním vystoupením jednotlivých spolků ze členských obcí Eurokomunale. Zpestřením pro účastníky harrachovského jednání byla návštěva tamní sklárny a minipivovaru (a to hned po obědě v hotelu Rýdl) a sobotní prohlídka areálu skokanských můstků. Při páteční slavnostní večeři v restauraci Blue Café pak byli přítomni i zástupci Sklářské Poreby, jež je přesně pět let partnerským městem Harrachova. V Harrachově byli přítomni zástupci těchto obcí: Reichenbach a Seckach (oba Německo), Gazzada Scianno (Itálie), Karpacz (Polsko), Harrachov a dvě obce z Českolipska: Okrouhlá a Jestřebí. Omluveni byli zástupci dánského Hammelu. Eurokomunale - Návštěva pivovaru. Harrachovské setkání bylo koncipováno jako pracovní a bylo v tomto roce druhým v rámci aktivit sdružení Eurokomunale. To první se uskutečnilo na jaře v jihoněmeckém Seckachu, kde představitelé obcí absolvovali i mimo jiné prezentaci likvidace komunálních odpadů a spolupráci s bankovním sektorem. Na harrachovském setkání se naopak z řad hostitelů prezentovala přítomným politika a úspěchy v cestovním ruchu regionu. Z prezentace náměstka hejtmana Antonína Schäfera se účastníci setkání dozvěděli o aktivitách a činnosti Libereckého kraje na poli cestovního ruchu a v následné diskuzi se, například zajímali o spolupráci podnikatelů z regionu v této oblasti, zaujal je i projekt turistických slev Benefit program. Následnou prezentaci o činnosti a úspěších Sdružení obcí Libereckého kraje pro přítomné připravil jeho ředitel Jaroslav Hanzlíček. Aktivity Svazku měst a obcí Krkonoše představil jeho místopředseda Václav Cajthaml. Závěrem pak byl promítnut krátký propagační film o mikroregionu Tanvaldsko. Tématem jednání Eurokomunale byla i příprava na další, tentokráte velké setkání zástupců zapojených obcí. To by se mělo uskutečnit ve druhé polovině měsíce května příštího roku ( ) v severoitalské obci Gazzada Scianno. Tam by po vzoru Eurokomunale - Z prezentace v zasedací síni města. Eurokomunale - Společné foto před večeří. Všichni hosté setkání Eurokomunale odjížděli z Harrachova plni dojmů a spokojenosti z dobře připravené akce. V roli hostitele naše horské středisko rozhodně opět nezklamalo. Hostiteli za samosprávu města byli starosta města Tomáš Ploc, jeho předchůdce a současný zastupitel Václav Cajthaml a člen ZM Miloslav Rýdl. MS Publikace Krakonošův ráj je na světě Světlo světa spatřila v první polovině měsíce listopadu nová prezentační publikace města Harrachova, jež se honosí názvem Harrachov Krakonošův ráj. Tento mnohostranný propagační materiál obsahuje bezpočet barevných fotografií o možnostech využití trávení dovolené a volného času v našem horském středisku. Celkově bude vydána v nákladu patnácti tisíc kusů. Její aktualizovaný dotisk se uskuteční v první polovině příštího roku. K dispozici možného odběru je v provozovnách TIC Harrachov. Vydavatel publikace je město Harrachov, které nejen za tímto účelem získalo finanční dotaci z prostředků Evropské unie SROP, a to v rámci projektu Marketing cestovního ruchu města Harrachova. ms Harrachovský zpravodaj 2006/11 4

5 Vyhodnocení soutěže o nejlepší fotografii z Krkonoš Krkonoše svazek měst a obcí a OREA HOTEL ARNIKA ve Špindlerově Mlýně vyhlásili v červenci 2006 soutěž o nejlepší nejhezčí fotografii z Krkonoš s podtituly Veselé zážitky a postřehy!, Krajina a lidé, za kulturou a sportem, v horách a podhůří! Ceny do soutěže věnovali: OREA HOTEL ARNIKA Špindlerův Mlýn, sportovní a vzdělávací agentura Yellow Point, Sdružení pro krkonošské produkty a Krkonoše svazek měst a obcí. DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE Porota, ve složení Radek Drahný fotograf, Jan Lukš ředitel OREA HOTELU ARNIKA, Bořek Šic zástupce ředitele OREA HOTELU ARNIKA, Klára Kroupová a Martin Soukup ze Svazku měst a obcí Krkonoše, vybírala v říjnu 2006 z množství fotografií zaslaných do soutěže výherní snímky v obou kategoriích. Nejlepší snímky jsou oceněny těmito zajímavými a hodnotnými cenami. Hlavní cena: Zimní víkendový pobyt pro 2 osoby v OREA HOTE- LU ARNIKA ve Špindlerově Mlýně a výlet na sněžném skútru od sportovní a vzdělávací agentury Yellow Point, 2. cena - Tradiční výrobky z Krkonoš od Sdružení pro krkonošské produkty, 3. cena Fotografická publikace Krkonoš V kategorii klasické fotografie zvítězily tyto snímky: 1. místo Hlavní cena: Fotografie s názvem Vznik jednoho dne III. od Zdeňka Halíře z Mladé Boleslavi 2. cena: Fotografie s názvem Zvědavá ulička v Jilemnici od Pavly Mendřické z Jilemnice 3. cena: Fotografie s názvem Na Karkonoszkim szlaku Labska od Bianky Kajdanowiczové z Poznaně Zvláštní ocenění za zachycení života v horách získává ještě fotografie s názvem Podzimní práce v podhůří Krkonoš od Pavly Mendřické z Jilemnice V kategorii digitální fotografie zvítězily tyto snímky: Hlavní cena: Fotografie s názvem Žacléřsko od René Schrolla ze Žacléře 2. cena: Fotografie s názvem Zimní zahrádky v Jablonci nad Jizerou od Martina Fidrhele z Jablonce nad Jizerou 3. cena: Fotografie s názvem Vrchlabský zámek - peklo od Terezy Hanušové z Vrchlabí Zvláštní ocenění za nejoriginálnější fotografii soutěže získává ještě fotografie s názvem Smile od Kateřiny Kandlové z Vrchlabí Zvláštní ocenění získává také nejvzdálenější účastník soutěže s fotografií Sněžných jam, pan Zhiyi Cai ze Shanghaie z Číny 2. místo Vybrané fotografie přihlášené do soutěže budou vystaveny v OREA HOTELU ARNIKA ve Špindlerově Mlýně v termínu od do Vybrané fotografie budou opublikovány v letním vydání Krkonošské sezóny a na dalších místech prostřednictví Krkonoše svazku měst a obcí. Kontakt: Klára Kroupová, Krkonoše svazek měst a obcí, tel , Linda Zelenková, OREA HOTEL ARNIKA, tel , 3. místo Harrachovský zpravodaj 2006/11 5

6 ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ Geografický informační systém, další ocenění pro Liberecký kraj informuje Ministerský předseda Svobodného státu Sasko v Libereckém kraji Na první oficiální návštěvu zavítal první listopadový den do Libereckého kraje ministerský předsedseda Svobodného státu Sasko Georg Milbradt. Spolu s ministerským předsedou přicestoval do kraje také Henry Hasenpflug, prezident Vládního kraje Dresden. Důvodem návštěvy, na kterou oba významné saské představitele pozval hejtman kraje Petr Skokan, byla spolupráce mezi oběma regiony. Na základě smluvního ujednání spolupracuje Liberecký kraj s Vládním krajem Dresden od dubna letošního roku připomíná hejtman Petr Skokan a zároveň dodává, avšak naše partnedrství, vyplývající z bezprostředního sousedství obou regionů, trvá mnohem déle. Spolu s ministerským předsedou se pak shodli, že tato česko-neměcká spolupráce bude vždycky sehrávat velmi významnou roli, kterou umocnila sjednocená Evropa. Není bez zajímavosti, že v rámci spolupráce s Vládním prezidiem Dresden už nyní probíhají v Německu např. jazykové kurzy češtiny, které v současné době navštěvuje 30 úředníků. Již před nedávnem bylo rovněž dohodnuto, že se bude spolupracovat na projektech, jako je Jizerská magistrála a Nová Hřebenovka. Vznikají také pracovní skupiny v oblasti - veřejná doprava a její financování, či dopravní obslužnost. V oblasti životního prostředí si oba kraje budou vyměňovat informace a zkušenosti např. na téma přeshraniční ochrana vod. Spolupráce se nabízí i v dalších oblastech, a to: krizové řízení, čerpání z fondů EU či zajištění služeb pro seniory. Němečtí hosté si v rámci včerejší návštěvy také prohlédli saskou firmu Trumpf působící v liberecké Průmyslové zóně Jih. Harrachovský zpravodaj 2006/11 6 V Kongresovém centru Praha se ve dnech 1. a 2. listopadu 2006 uskutečnila již 15. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v České republice, kterou pořádal výhradní distributor produktů těchto firem společnost ARCDATA PRAHA s.r.o. Akce se účastnilo přes 600 odborníků a uživatelů geografických informačních systémů. Součástí této v oblasti GIS největší a nejvýznamnější konference u nás byla doprovodná výstava prací ze všech oblastí, kde jsou geografické informační systémy využívány (státní a veřejná správa, komerční firmy, správci sítí, energetici...). Významně byly zastoupeny také všechny vysoké školy, kde se GIS vyučuje. Celkově bylo přihlášeno 43 soutěžních prací, všechny na vysoké odborné a technické úrovni. Resort rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky Libereckého kraje se zúčastnil s prací správkyně GIS pro životní prostředí Ing. Ireny Koškové Protipovodňová opatření v Libereckém kraji. Poster, vedle podrobné mapy zaměřené na prvky protipovodňové ochrany, představuje výsledky Koncepce ochrany před povodněni v Libereckém kraji, popsal práci svého resortu náměstek hejtmana Radim Zika. Kompozice byla doplněna fotografiemi z letošní srpnové povodně na Jizeře a Smědé. Samostatná část je na posteru věnovaná devadesátému výročí od protržení přehrady na Bílé Desné. Poster z Libereckého kraje získal nejvyšší ocenění veřejnosti. Jedná se již o třetí první místo v řadě, které resort v této soutěži získal. Předchozí byly za práce Soustava Natura v Libereckém kraji (rok 2004) a Větrné elektrárny a Mapový server životního prostředí (rok 2005).

7 Novinky ve službách Českých drah v Libereckém kraji od Dne 10. prosince 2006 vstoupí v platnost nové jízdní řády veřejné železniční dopravy, provozované akciovou společností České dráhy. Pro pravidelné i náhodné zákazníky jistě přijde vhod několik informací Osobní doprava bude v novém jízdním řádu provozována přibližně ve stejném rozsahu, jako v jízdním řádu 2005/2006. Jízdní řád přináší množství změn a novinek, cestujícím doporučujeme před cestou se informovat na spojení. Bližší informace o osobní přepravě lze získat na na této adrese jsou mj. k dispozici i tabulky jízdních řádů jednotlivých tratí. Dále lze informace získat na informační lince , příp. v osobních pokladnách železničních stanic. Změny v jízdním řádu v regionální dopravě Jízdní řád vlaků regionální dopravy reaguje na změny v dálkové dopravě. Na území Libereckého kraje nedochází k zásadním změnám v celkovém rozsahu regionální dopravy. Rozsah dle jednotlivých tratí byl optimalizován dle požadavků objednavatele, tedy Libereckého kraje. Kritériem byly zejména ekonomické ukazatele (obsazenost spojů) a souběhy s autobusovou dopravou. Prioritou zůstává zajištění dopravy v období přepravních špiček, tedy zajištění dopravy do zaměstnání a do škol. Tratě Liberec Tanvald Harrachov (036), Tanvald Železný Brod (035), Smržovka Josefův Důl (034) Na těchto tratích zůstává zachována základní kostra taktového jízdního řádu podobně jako v minulosti. Z důvodu zajištění přípojů v Liberci a v Tanvaldě se celý systém posouvá o několik minut dříve, v některých případech se mění kalendářní omezení jízdy. Novinkou na této trati bude nasazení souprav moderních vozů řady 843 na většinu osobních vlaků. Pozornost je věnována i dopravě směr Tanvaldský Špičák a Josefův Důl. V zimní sezóně budou vedeny tři páry přímých vlaků z Liberce přes Jablonec n. N., Smržovku a Tanvaldský Špičák do Josefova Dolu a zpět. Navíc byla s provozovatelem vleků dojednána pro měsíce leden a březen sleva z ceny permanentky na Tanvaldském Špičáku pro ty lyžaře, kteří přijedou vlakem Českých drah. Tratě Chlumec nad Cidlinou Stará Paka Trutnov (040), Martinice v Krkonoších Rokytnice nad Jizerou (042) Systém osobních a spěšných vlaků na trati 040 prošel zásadními změnami s cílem zajistit většině cestujících výhodnější a rychlejší spojení. Spěšné vlaky jsou vedeny ve dvouhodinovém intervalu s výhodnými přípoji ve všech přípojných stanicích tratě. Osobní vlaky na území Libereckého kraje jsou vedeny ve dvouhodinovém intervalu v relaci Jaroměř Stará Paka Martinice v Krkonoších Jilemnice ( - Jablonec nad Jizerou). Systém osobních vlaků na trati 042 nedoznal zásadních změn. Ve dvouhodinovém intervalu vždy jako přípoje od spěšných vlaků z tratě 040 jsou vedeny osobní vlaky Martinice v Krkonoších Jilemnice Jablonec nad Jizerou, kde Liberecký kraj přislíbil zajistit navázné autobusové spoje do centra Rokytnice nad Jizerou. Osobní vlaky z Jaroměře tento systém zahušťují na hodinový zpravidla v úseku Martinice v K. Jilemnice, ve špičkách v celém úseku až do a z Jablonce nad Jizerou. V úseku Jablonec nad Jizerou Rokytnice nad Jizerou bude v provozu pouze jeden pár vlaků v pracovní dny a jeden pár o víkendech, jinak je dopravní obslužnost zajištěna autobusovou dopravou. Ing. Jaroslav Jirman, ČESKÉ DRÁHY, A.S. GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ODBOR OSOBNÍ DOPRAVY A PŘEPRAVY Krajské centrum Liberec zástupce ředitele Odboru osobní dopravy a přepravy pro Liberecký kraj Autorizovaný dealer a servis Škoda a Volkswagen v Jablonci nad Nisou a v České Lípě si Vás dovoluje pozvat na předváděcí jízdy vozů Škoda, a to i v úpravě 4 4. Předváděcí jízdy budou probíhat při příležitosti Světového poháru ve skoku na lyžích ve dnech 9. a 10. prosince 2006 v prostorách běžeckého stadionu Harrachov. Zájemci, kteří se k předváděcí jízdě přihlásí na (uveďte prosím své jméno a pak buď svůj mail nebo svůj mobilní telefon) do , obdrží malý dárek. SAN Plus k nám to máte z Harrachova nejblíž! SAN Plus Tel. : Palackého 94 Fax : Jablonec nad Nisou Harrachovský zpravodaj 2006/11 7

8 Hasičský výlet k polským sousedům Ve sváteční sobotu 28. října 2006 využila skupinka harrachovských hasičů příznivého podzimního počasí a vydala se svým hasičským vozem AVIA směrem k polským hranicím za účelem tradičního výletu. Po zcela bezproblémovém přejezdu státní hranice (zde patří dík službě konajícím pohraničníkům) naším prvním cílem byl vodopád Kamienczika, jenž svoji výškou (27 metrů) je největším v polské části Sudet. Jeho návštěvu vřele doporučujeme všem čtenářům Harrachovského zpravodaje. Druhou zastávkou našeho putování se stala partnerská Sklářská Poreba. Zde jsme nejprve vyhledali příjemné venkovní posezení a dali si chutný oběd. Přesně v jednu hodinu odpolední nás již očekávali kolegové z tamní dobrovolné Stráže Požárné, kteří krátce před naší návštěvou absolvovali výjezd ke spadaným stromům na komunikaci. Spolu s nimi jsme pohovořili o možné spolupráci na následující období. Po tomto skutečně přátelském setkání jsme se odebrali naším vozem zpět k hranicím. Účastníky výletu byli: Michal Bartoš, Roman Polívka, David a Tomáš Jeníkové, Veronika Šilerová, Jaroslav a Petr Lukešovi, Martin Soukup. ms Maruška účastnice literární soutěže, a malá Everline Určitě sem tam potkáváte v Harrachově malou holku na invalidním vozíku. Jezdívá většinou se svým kamarádem a asistenčním psem, zlatým retrívrem Samem. Ta holka je Maruška a už není tak malá, i když že sedí, to tak stále vypadá. Je jí dvaadvacet a přes svůj velký handicap je to pracovitý a určitě obdivuhodný harrachovský človíček. Hasičské zásahy na počátku listopadu Velmi větrné počasí a vydatné dešťové srážky na počátku měsíce listopadu byly příčinou pádu několika stromů na harrachovské komunikace. S jejich likvidací si bleskově poradili harrachovští dobrovolní hasiči. První výjezd se uskutečnil v neděli pátého listopadu ve večerních hodinách, kdy byl naší jednotce starostou města Tomášem Plocem nahlášen pád dvou stromů (první na komunikaci u Střední školy lesnické a druhý v korytě toku Milmice u Hábova mostu). V obou případech došlo k rychlému odstranění těchto spadlých porostů. Při zásahu u Hábova mostu byli našim hasičům k dispozici i pracovníci firmy Brex, jež provádí rekonstrukci silnice I/10 po srpnové povodni. Po tomto zásahu navíc jednotka provedla kontrolu stavu vodních toků v Harrachově. O den později v podvečerních hodinách byl nahlášen obvodním oddělením policie spadlý strom na komunikaci I/14 pod křižovatkou na Mýtě. Zde díky vydatným dešťům došlo k sesunutí jednoho celého smrku včetně kořenů z přilehlé skalní stěny. Tímto byla částečně omezena průjezdnost uvedené komunikace. Díky práci hasičů již za dvacet minut po příjezdu k zásahu byla komunikace opět zcela průjezdná. ms Maruška nejen že studuje s vyznamenáním na obchodně právní akademii už čtvrtý rok, taky hodně cestuje a píše články do různých novin a je stálou dopisovatelkou školního časopisu, jednoho moravského týdeníku a občasníku Můžeš. Někdy se taky účastní literárních soutěží pro postižené. Poslední takovou soutěž s názvem Společný svět 2006 vyhlašovalo pražské sdružení Okamžik. Maruška do soutěže posílala pětistránkový text o svém životě na vozíku, s názvem Cestopisné povídání o zemích, lidech a toleranci. Byla hodně napnutá a zvědavá, jak bude úspěšná - vždyť hodnotící komise byla složená ze členů Obce spisovatelů. To už byla pro ni dost veliká výzva! Když Marušce přišla pozvánka na vyhlašování výsledků soutěže do Divadla U Valšů v Praze a následoval telefonát, aby určitě přijela, že se umístila do třetího místa, radost byla veliká a vzrušení obrovské. Tady jsou její pocity: No, to fakt byla pecka! Přijely jsme s mamkou do zmíněného divadla, hned se nás ujali pořadatelé a vedli do první řady. Sál se brzy zaplnil a začalo to. Jako slavnostní úvod na pódiu hrál slepý pán na klarinet. Bylo to úchvatné a dojemné zároveň. Doprovázela ho na španělskou kytaru mladá paní, jak jsme se později dověděly, jeho žena. A on, ač úplně slepý, je koncertní umělec a profesor na konzervatoři. Už to byl nádherný zážitek! A pak přišlo vlastní vyhlašování výsledků literární soutěže. Byly dvě kategorie poezie a próza. Vlastně tři, protože jedna malá byla společná pro děti. Na pódiu moderátorka slavnostně vyhlašovala nejprve dětskou soutěž a dvě profesionální herečky četly s nádherným přednesem práce, které se umístily na třetím, druhém a prvním místě. Po dětských vítězných pracech přišla poezie a až nakonec moje kategorie - próza. Pořád jsme čekaly až zazní z pódia to námi očekávané jméno - Marie Harcubová - když telefonovali, že? a pořád nic. Až najednou.. no, nebudu to Harrachovský zpravodaj 2006/11 8

9 napínat četli mě jako poslední. Obsadila jsem totiž první místo. Když jedna z hereček - s krásným přednesem, tak nějak umělecky četla ten můj vítězný text, byl to boží zážitek. A nejen mamce, ale všem kolem, se koulely po tvářích slzy dojetí. I mě se tak nějak.. stahoval krk.. a brada klepala. No, a pak mi všichni přáli a dostala jsem cenu a spoustu dárků a nádhernou kytici a bylo to prostě úžasný! Tak toto přednedávnem prožívala Maruška. Takže Maruško ještě jednou hodně gratulací! PS: A ještě jedna Maruščina (zatím) poslední velká akce která určitě stojí za povšimnutí. Protože ví, že sama asi nebude mít děti, rozhodla se k adopci. K adopci na dálku. Její dcerka se jmenuje Everline a její bydliště je v Nairobi, stát Keňa v Africe. Maruška si ji vybrala na internetu, aby ji EVELINKA podporovala v životě a pomohla na cestě ke vzdělání. Hezký nápad, ne? Marušku to přijde na 15 Kč denně a říká: No, kdybych kouřila, stálo by to víc. Nekouřím, takže vlastně ušetřím - zdraví i peníze. A hlavně jsem spokojená a šťastná, že moje malá Everline už nebude negramotná...! Pomáhám někomu, kdo je na tom - i když chodí - ještě hůř než já. A chtěla bych tím hlavně poděkovat za štěstí, že mám kolem sebe tolik skvělých lidí, kteří pomáhají zase mě... Pro ostatní, kdo by chtěli také takto pomoci přikládáme kontakt: (lh) Poznámka redakce HZ: celý Maruščin vítězný příspěvek je zveřejněn v aktualitách webových stránek Historické okénko Harrachovská lyžařská jubilea Při příležitosti pořádání Světového poháru ve skoku na lyžích prosince 2006 níže nahlédneme do historie lyžování v Harrachově. Rádi bychom vás seznámili s významnými událostmi, a to nejen ze světových pohárů, ale celého harrachovského lyžování, které se udály v letech (pro letošní rok jubilejních) končících šestkou a jedničkou února jsou u hotelu Krakonoš odstartovány štafetové závody, podle historických pramenů první ve střední Evropě března byly přijaty úvodní stanovy Lyžařského turistického Bucharova klubu v lednu se uskutečnily první závody na nově postaveném můstku na Čerťáku Teufelsbergschanze. Zvítězil Kurt Endler z Vosecké boudy. 20.listopadu se po válce znovuzakládá LTBK. Předsedou byl zvolen Josef Kraus. Jako patronátní klub byl ustaven ČSK Himalaja Mladá Boleslav Pohár Kongresového můstku vyhrál F.Wende, skočil nový rekord 46 metrů byl postaven na Ptačinci nový můstek, takzvaný Svazový podle projektu Karla Jarolímka. Nejdelší skoky s zde pohybovaly okolo 70 metrů na Zimní olympiádě v Garmisch Partenkirchenu reprezentují Harrachov Hans Lahr, Josef Kahl a Franz Kraus ve skoku a severské kombinaci. Hans Lahr obsazuje v severské kombinaci 8. místo. Na Čerťáku pořádá německý Wintersportverein Mistrovství HDW při letech na lyžích v Planici vytvořil druhého března Hans Lahr světový rekord 111 metrů. Stal se tak prvním harrachovákem (dále Dalibor Motejlek 142 metrů v roce 1964 a Pavel Ploc 181 metrů v roce 1983), který se zapsal do listiny světových rekordmanů ustavující schůze LTBK, předsedou zvolen Jan Hendrych První ročník Poháru harrachovských skláren. Ve skoku zvítězil Josef Císař, v severské kombinaci František Šimůnek, Pohár kongresového můstku vyhrál Štolba v Poháru harrachovských skláren vítězí ve skoku Antonín Lenemayer a ve štafetách Sokol státní lesy Harrachov Druhého září dán na Čerťáku do provozu první můstek s umělou hmotou v republice. Zahajovací závody vyhrál Z. Remza. Pohár harrachovských skláren získal ve skoku rovněž Zdeněk Remza, ve štafetách UDA Praha. Třetí ročník Mezinárodních závodů se uskutečnil na můstku na Čerťáku a běžeckých tratích se Harrachovský zpravodaj 2006/11 9 startem u kina. V běhu na 5 i 10 km zvítězila Finka Hohtari, mezi muži byl na 15 i 30 kilometrů nejlepší její krajan Simonen. Ve skoku zvítězil Salmenranta a v severské kombinaci V. Lahr. Na olympijských hrách v Cortina dampezzo reprezentovali Harrachov Vlastimil Melich, Emil Okuliar, Josef Nüsser, Mojmír Stuchlík a Evžen Čermák. V tomto roce se též v Harrachově uskutečnilo Mistrovství republiky. V běhu na 15 km zvítězil E.Okuliar, 30 km J. Prokeš, 5 km E. Lauermanová, 10 km M. Weishäutelová, skok D. Jebavý a severská kombinace V. Melich Pohár harrachovských skláren získává ve skoku Josef Nüsser a ve štafetách Dukla Liberec. V březnových Mezinárodních závodech zvítězili: 5 km Finka Eteläpää, 10 km její krajanka J. Nieminen, 15 km R. Čillík, 30 km Z. Gabriel, skok D. Jebavý, severská kombinace V. Melich V Poháru harrachovských skláren vítězí ve skoku Josef Kraus a ve štafetách RH Semily. Na MS v Oslo reprezentují Dalibor Motejlek ve skoku a Jiří Rázl v kombinaci. Mistry Československa se v Harrachově stali: v běhu R. Čillík a K. Štefl, M Jiráňová a E. Paulusová, ve skoku J. Raška a v kombinaci J. Kraus. Mezinárodní závody vyhrál ve skoku Jiří Raška a v severské kombinaci Josef Kutheil Pohár harrachovských skláren získává ve skoku Dalibor Motejlek a v kombinaci Tomáš Kučera Pohár harrachovských skláren vyhrál Břetislav Novák. Na ZOH v Innsbrucku reprezentuje Harrachov František Zeman Harrachov je poprvé pořadatelem Světového poháru ve skoku na lyžích. Na novém můstku P 90 (K120) zvítězil Nor Ruud před Rakušany Koglerem a Neuperem. Pohár harrachovských skláren získal Ivo Felix. Mistrovské tituly získali v Harrachově v běhu F. Chládek, F. Šimon a M. Bečvář, K. Jeriová a B. Paulů, ve skoku na P70 J. Samek, P90 J. Parma a v kombinaci J. Klimko Pohár harrachovských skláren vyhrál Pavel Ploc. Na můstku K120 se opět uskutečnil Světový pohár. Zvítězil M. Nykänen před E.Vettorim a J.Parmou. Mistrovský titul získal na velkém můstku na Čerťáku Pavel Ploc V Poháru harrachovských skláren zvítězil Milan Kučera. Milan Kučera se stal v Rait im Vinklu trojnásobným mistrem světa juniorů (v severské kombinaci a ve družstvech v severské kombinaci i ve skoku), společně s ním získali zlato ve družstvu skokanů David Jiroutek a Roman Lukeš. Na Mistrovství světa ve Val di Fiemme reprezentovali Harrachov skokan Pavel Ploc a běžec Václav Korunka.

Pod Čerťákem se točily kolotoče

Pod Čerťákem se točily kolotoče 2006 červenec Pod Čerťákem se točily kolotoče Ve sváteční dny prvního červencového víkendu bylo na travnaté ploše běžeckého areálu, rozkládajícího se mezi dolní stanicí lanové dráhy a hotelem Skicentrum,

Více

VOLEBNÍ PROPAGACE UVNITŘ VYDÁNÍ

VOLEBNÍ PROPAGACE UVNITŘ VYDÁNÍ 2009 září VOLEBNÍ PROPAGACE UVNITŘ VYDÁNÍ Třináct statečných V červencovém vydání HZ jsme otiskli na titulní straně obrázek s končícími deváťáky, zatímco ti již v tento čas se pomaličku prokousávají povinnostmi

Více

Ferda mravenec. Pálení čarodějnic. Náhradní termín představení. 21. 6. 2008 od 14.00hodin Harrachovské kino. 2008 květen

Ferda mravenec. Pálení čarodějnic. Náhradní termín představení. 21. 6. 2008 od 14.00hodin Harrachovské kino. 2008 květen 2008 květen Náhradní termín představení Ferda mravenec 21. 6. 2008 od 14.00hodin Harrachovské kino Pálení čarodějnic Čarodějnické řádění (30. 4.) v Harrachově vyvrcholilo tradičním táborákem pořádaným

Více

Spotřebovanou vodu ze Souše vyčistí rekonstruovaná ČOV. říjen / listopad

Spotřebovanou vodu ze Souše vyčistí rekonstruovaná ČOV. říjen / listopad 2010 říjen / listopad Světový pohár ve skocích na lyžích 10. - 12. 12. 2010 světový pohár v letech na lyžích 7. - 9. 1. 2011 Spotřebovanou vodu ze Souše vyčistí rekonstruovaná ČOV Po více než roční práci

Více

Sněhový hrad v Harrachově opět stojí!! 2011 únor

Sněhový hrad v Harrachově opět stojí!! 2011 únor 2011 únor Sněhový hrad v Harrachově opět stojí!! Povětrnostní podmínky zimního období v Harrachově přály a tak téměř nic nebránilo stavbě sněhového hradu, který opět dominuje prostoru kolem závodních lyžařských

Více

Foto: D. Hloušek. Začala zimní sezona

Foto: D. Hloušek. Začala zimní sezona leden 2013 cena 10 Kč Začala zimní sezona U dolní stanice lanové dráhy v Harrachově čekalo v sobotu 15. prosince na lyžaře oficiální Zahájení lyžařské sezony. K vidění byly předváděcí akce firem Dynastar

Více

K soutěži z minulého čísla

K soutěži z minulého čísla 2009 květen Harrachov z ptačí perspektivy Výjimečný pohled na Krkonoše si mohou v Harrachově od soboty užít i turisté, kterým se nechce vystoupat na nějaký kopec nebo rozhlednu. Stačí jen usednout do speciální

Více

Školní akademie potěšila nejen rodiče

Školní akademie potěšila nejen rodiče červen 2015 cena 10 Kč Školní akademie potěšila nejen rodiče Na závěr školního roku se v místní základní škole uskutečnila Školní akademie, která se v prostorách tělocvičny koná každé dva roky. Té letošní

Více

SOUTĚŽ. Soutěž pro Vás Znáte svoje město??? 2009 březen. Výsledky soutěže z minulého vydání

SOUTĚŽ. Soutěž pro Vás Znáte svoje město??? 2009 březen. Výsledky soutěže z minulého vydání 2009 březen SOUTĚŽ Soutěž pro Vás Znáte svoje město??? Milí čtenáři, i v tomto čísle HZ jsme připravili pro vás minisoutěž na téma Znáte svoje město??? Pokud víte, kde přesně se nachází chalupa zachycená

Více

Kraj zrušil harrachovskou střední školu

Kraj zrušil harrachovskou střední školu červenec srpen 2011 cena 10 Kč Vážení čtenáři, stejně jako minulý rok i letos jsme se nakonec rozhodli koncipovat prázdninové vydání Harrachovského zpravodaje jako spojené dvouměsíční číslo pro měsíce

Více

Sníh přinesl radost i starost

Sníh přinesl radost i starost březen 2012 cena 10 Kč Sníh přinesl radost i starost Zatímco lednové a únorové přívaly sněhu uvítali především návštěvníci horského střediska a děti z Hrarachova, správci komunikací podobnou radost nesdíleli.

Více

Čarodějnický týden zakončil průvod v maskách

Čarodějnický týden zakončil průvod v maskách květen 2012 cena 10 Kč Foto: archiv školky Čarodějnický týden zakončil průvod v maskách Mateřská škola Kamínek připravuje pro děti během roku mnoho zajímavých akcí a jednou z nich je i Čarodějnický týden,

Více

prosinec 2013 cena 10 Kč Harrachovský vánoční strom

prosinec 2013 cena 10 Kč Harrachovský vánoční strom prosinec 2013 cena 10 Kč Harrachovský vánoční strom Rok uplynul jako voda a naše malá skupinka, která chystá rozsvícení vánočního stromku děkuje všem, kteří přišli, aby se podělili o krásnou atmosféru,

Více

Sbohem roku 2009 PF 2010

Sbohem roku 2009 PF 2010 2009 prosinec Sbohem roku 2009 PF 2010 Starý rok 2009 se v těchto dnech pomalu s námi všemi loučí. Zbývá ještě naplnění kouzelné adventního času a příchodu Vánoc se Silvestrem. A pak hurá. Je tu nový rok

Více

Noví prvňáčci. 2007 září. Seznam nově přidělených telefonních čísel Městského úřadu Harrachov přímé linky.

Noví prvňáčci. 2007 září. Seznam nově přidělených telefonních čísel Městského úřadu Harrachov přímé linky. 2007 září Noví prvňáčci Šestnáct žáků nastoupilo třetího září 2007 do první třídy harrachovské základní školy. Vykročilo tak na jistě dlouhou životní vzdělávací etapu. Touto cestou jim přejeme úspěšné

Více

www.mesto-desna.cz Úspěch desenské školy

www.mesto-desna.cz Úspěch desenské školy www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Březen 2014 RYBY Tereza 20. 2. 20. 3. Bachtíková Filosofií Ryb je nechci být milionářem, chci jen žít jako jeden z nich. V srdcích Ryb není

Více

Školní akademie rodiče nadchla

Školní akademie rodiče nadchla červen 2013 cena 10 Kč Školní akademie rodiče nadchla V úterý 28. 5. odpoledne zaplnili tělocvičnu ZŠ Harrachov rodiče a prarodiče, představitelé města v čele se starostkou Evou Zbrojovou. Všichni se přišli

Více

Na vozíku podél kamenů

Na vozíku podél kamenů červenec 2015 cena 10 Kč Na vozíku podél kamenů Harrachov bez bariér je již tradiční akcí, která se pořádá vždy před začátkem hlavní turistické sezóny. Letošní ročník byl už šestým v pořadí, kdy došlo

Více

www.tanvald.cz Tanvald by mohl mít dopravní terminál Městský úřad Tanvald bude 31. 12. uzavřen. Otevírací doba IC Tanvald 31. 12. od 9 do 12 hod.

www.tanvald.cz Tanvald by mohl mít dopravní terminál Městský úřad Tanvald bude 31. 12. uzavřen. Otevírací doba IC Tanvald 31. 12. od 9 do 12 hod. www.tanvald.cz 12 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám za vedení města popřál pokojné a radostné prožití vánočních svátků v kruhu svých nejbližších. Petr Polák, starosta 6. 12. a 13. 12. 2010 Trhy

Více

XXXVII. ROČNÍK LISTOPAD 2014 11 Kč

XXXVII. ROČNÍK LISTOPAD 2014 11 Kč XXXVII. ROČNÍK LISTOPAD 2014 11 Kč Evropský týden mobility. Foto K. Jiroušová 2 Z usnesení zastupitelstva a rady města Níže citovaná usnesení byla schválena jednomyslně, není-li uvedeno jinak. ZM schvaluje

Více

Čarodějnice a čarodějové z MŠ Kamínek

Čarodějnice a čarodějové z MŠ Kamínek květen 2015 cena 10 Kč Čarodějnice a čarodějové z MŠ Kamínek Malé čarodějnice a čarodějové prolétli městem a přiletěli navštívit i městský úřad. Děti zazpívaly a rozdaly přihlížejícím dárečky. Paní starostka

Více

Nově opravená lávka podél Kamenice

Nově opravená lávka podél Kamenice www.tanvald.cz Slavnost u pomníku Slavnostní shromáždění u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného Československého státu v roce 1918. 10 Shromáždění proběhne 27. 10. u pomníku T.G.M. na Šumburku

Více

První soukromá zastávka už v provozu

První soukromá zastávka už v provozu ČÍSLO 1 10. LEDEN 2014 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz První soukromá zastávka už v provozu V minulém čísle v polovině prosince jsme tlumočili zprávu železničního dopravce,

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz LUHAČOVICKÉ NOVINY Říjen 2014 ročník XXI. Prezident ochutnal luhačovickou gastronomii Programové prohlášení zastupitelstva Kandidáti do komunálních voleb www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web O z n

Více

Novoroční bilancování Petra Poláka

Novoroční bilancování Petra Poláka www.tanvald.cz Krátké zprávy ze zastupitelstva města Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2009 ve výši 105 293 000 korun. Město Tanvald, díky svému vedení, také v roce 2008 hospodařilo bez dluhů a s přebytkem.

Více

XXXVI. ROČNÍK KVĚTEN 2013 11 Kč. 35 let

XXXVI. ROČNÍK KVĚTEN 2013 11 Kč. 35 let XXXVI. ROČNÍK KVĚTEN 2013 11 Kč 35 let Předání pamětního listu ministrem K. Jankovským starostovi V. Richterovi. Archiv MÚ 2 Jilemnice slaví jedinečný úspěch! Jilemnice získala titul Historické město roku

Více

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty POLEMIKA x NÁZORY x POLEMIKA x NÁZORY Polemiky a kritiky aneb bouře ve sklenici vody Byl jsem pověřen, či spíše sám jsem se nabídl, že budu sledovat obecní návštěvní knihu a odpovídat na dotazy. Rozhodně

Více

Po zimě přišlo jaro v Tanvaldě i hudební, a to tentokrát na den přesně

Po zimě přišlo jaro v Tanvaldě i hudební, a to tentokrát na den přesně www.tanvald.cz Pozvánka na zastupitelstvo Schůze zastupitelů města Tanvaldu se uskuteční ve středu 22. dubna od 16 hodin ve velké zasedací místnosti radnice. Pravidelné prodejní trhy na centrálním parkovišti

Více

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice)

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) MIMOŇSK 319 ČERVEN 2014 Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) Z obsahu Hospodaření města (komentář k rozpočtu)

Více

Soutěž o nejkrásnější zahradu

Soutěž o nejkrásnější zahradu ČÍSLO 14 10. ČERVENEC 2015 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz Jen díky rychlé pomoci nezačaly prázdniny tragicky První den prázdnin s pořádnou porcí sluníčka se rozhodla řada

Více