Hraniční přechod opět uzavřen pro kamiony

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hraniční přechod opět uzavřen pro kamiony"

Transkript

1 2006 listopad Hraniční přechod opět uzavřen pro kamiony Úderem první minuty desátého dne měsíce listopadu se na celý jeden měsíc pro nákladní automobily uzavřel hraniční přechod v Harrachově. Důvodem je probíhající rekonstrukce sesunuté části vozovky mezinárodní silnice I/10 na Novém Světě. Díky tomuto byl úsek opravované komunikace zcela uzavřen a objížďka vede po místní komunikaci v prostoru mezi mateřskou školkou a základní školou. I s ohledem na technický stav této komunikace a s přihlédnutím k lokalitě obou školských zařízení byl proto vydán zákaz kamionové dopravy přes harrachovský hraniční přechod. V této souvislosti žádáme všechny řidiče, aby při průjezdu touto objížďkou dodržovali zde stanovenou maximální třicetikilometrovou rychlost.

2 Prvním mužem města se stal Tomáš Ploc Harrachov má po osmi letech svého nového starostu. Tím se stal po ustanovujícím zasedání Zastupitelstva města (1. listopadu 2006 v zasedací a obřadní síni Města) dosavadní místostarosta Tomáš Ploc z ODS. V tajné volbě mu svůj hlas dalo čtrnáct z celkových patnácti zastupitelů. Ještě před samotnou volbou pětičlenné městské rady oznámil odstupující starosta Václav Cajthaml změny v obsazení nového zastupitelstva, dva původně zvolení zastupitelé odstoupili František Střelec byl nahrazen Oldřichem Jakubcem a Pavel Ploc postoupil své místo v zastupitelstvu, poté co jeho další náhradníci (Karel Dolejší a Petr Šimůnek) nabídnutý mandát též nepřijali, Jiřímu Rázlovi. Po tomto všichni přítomní zastupitelé složili slavnostní slib. Tomáš Ploc hned po oznámení výsledků volby starosty města ve své první starostenské řeči poděkoval svému předchůdci Václavu Cajthamlovi za to, jaký obrovský kus práce, především v otázce úplného oddlužení města, za osm let v této funkci vykonal. Hned poté zastupitelé opět jednokolovou tajnou volbou zvolili dva nové místostarosty, a to Jiřího Krejčího (ODS) a Přemka Vodseďálka (SNK-ED). K těmto třem jmenovaným zvolili posléze zbylé dva členy městské rady, kterými se stali Otakar Jiroutek (ODS) a Oldřich Jakubec (SOS). Ustavujícímu zasedaní zastupitelů po celou dobu jeho trvání přihlížela velice slušná návštěva sedících i místy stojících občanů města Harrachova. Příští zasedání Zastupitelstva města by se mělo uskutečnit třináctého prosince Starosta města: Místostarosta města: Místostarosta města: Člen rady města: Člen rady města: Tomáš Ploc (ODS) Jiří Krejčí (ODS) Přemek Vodseďálek (SNK-ED) Otakar Jiroutek (ODS) Oldřich Jakubec (SOS) Členové Zastupitelstva města: Miloslav Rýdl (ODS), František Novák (ODS), Václav Cajhaml (SNK-ED), Miroslav Lelek (SNK-ED), Josef Slavík (SNK-ED), Jindra Krajčovičová (SOS), Eva Zbrojová (DRS), Václav Tondr (DRS), Jaroslava Vacková (SZ), Jiří Rázl (ČSSD) ms Má cesta je otevřená ke všem zastupitelům, říká nový starosta Tomáš Ploc Pane starosto, s jakými plány usedáte do křesla prvního muže města? Hned v úvodu je třeba říci, že díky předchozímu vedení radnice se Harrachov na počátku nového volebního období může těšit ze skutečně dobré výchozí pozice silného ekonomického subjektu. To nám dává solidní vyhlídky k perspektivám rozvoje města. Potřeby Harrachova jako horského střediska lze rozdělit do dvou kategorií. Tou první jsou, řekněme, klasické komunální záležitosti, jež obecně řeší kterákoliv jiná obec. To je například stav a údržba komunikací, likvidace odpadů, péče o zeleň, zimní údržba atd. Druhou velmi podstatnou věcí je to, že Harrachov je významné rekreační středisko, jež patří mezi turisty k nejvyhledávanějším v Krkonoších a převážná část jeho obyvatel je živa z příjmů v cestovním ruchu. Svět kolem nás nestojí a téměř všude se snaží jít nahoru, proto ani naše horské středisko nesmí usínat na vavřínech a stále by se mělo snažit držet na špičce českých rekreačních středisek. Proto bude moji snahou v tomto volebním období započít (a nejlépe dokonat) v rozšíření nezbytné infrastruktury pro tuto oblast. Tedy zasadit se o vznik sportovně-relaxačního centra, realizace víceúčelového stadionu, marketu, lanovkového propojení s Rokytnicí, zde se skýtá velká naděje přes Janovu skálu, dobudování sportovišť ve městě Konečně nejen k tomuto jsme se předsevzali v našem volebním programu. V neposlední řádě nesmíme opomenout ani to, že Harrachov bývá vysoko ceněným pořadatelem sportovních akcí, Harrachovský zpravodaj 2006/11 2

3 jako je Světový pohár a Mistrovství světa. Zde pro zajímavost bych rád uvedl, že na nedávné konferenci FIS byly loňské harrachovské prosincové závody Světového poháru ve skoku na lyžích vyhodnoceny jako druhý nejsledovanější televizní přenos v rámci průběhu skokanského SP, a to hned po Turné čtyř můstků. Činilo to 42 milionů televizních diváků. To je nenahraditelná propagace našeho města. V minulém období jste zastával post místostarosty se specializací na finanční a rozpočtovou oblast města. Budete v této gesci jako starosta pokračovat? To že jsem se stal starostou, změnilo mnohé. Mým prvořadým úkolem bude se obklopit šikovnými lidmi, na které se můžu plně spolehnout a jež jsou ve svém oboru profesionálové. Mám představu, že každý z nich za ten svůj obor bude patřičně zodpovědný. Moje úloha pak by měla být v kontrole a prověřování toho, zda se vše ubírá odpovídajícím směrem. Má specializace, proto nebude v žádném případě oborově omezena. Současné složení zastupitelstva města je o jeden politický subjekt pestřejší než to předchozí. Jak hodláte se všemi zúčastněnými spolupracovat a nechystá se tvorba nějakého programového dokumentu pro toto období? Nynější seskupení v zastupitelstvu lze rozdělit na tři takové bloky. Tím prvním je ODS, druhým SNK-ED a třetím, řekněme, koalice čtyř zbylých polických subjektů, jež byla vytvořena ještě před samotnými volbami. Povolební jednání se pak uskutečnila právě mezi těmito třemi bloky. Jsem přesvědčen, že v jednání o složení rady jsme dospěli k řešení, které nikoho nevyzvedlo a ani nepoškodilo. Jak již jsem říkal na ustanovujícím zastupitelstvu, chci mít otevřenu cestu ke všem zastupitelům a mám představu, že se budou všichni snažit spolupracovat, tedy že ne automaticky se bude nějaká skupina stahovat do opozice, jak to známe z vysoké politiky. Samozřejmě nejsem naivní, abych měl představy o tom, že všechna hlasovaní dopadnou 15:0. To by ostatně nebylo asi ani v pořádku. Co se týče tvorby nějakého plánu, zde musím poznamenat, že před malým časem byla předchozím vedením radnice podepsána dohoda o spolupráci s firmou REMA INVEST, která již v současné době zahájila pro naše město tvorbu plánu strategického a ekonomického rozvoje. Ten nám určitě hodně napoví. Samozřejmě o spoustě potřeb města již nyní víme, například o potřebné výstavbě marketu, ale právě v takovém plánu se mohou objevit i věci, kolem kterých, obrazně řečeno, chodíme, ale neuvědomujeme si, že by nám mohly více posloužit. V každém případě máme představy kam se má rozvoj Harrachova správně ubírat. Velkým tématem dění v Harrachově jsou diskuse o (ne)výstavbě apartmánových (bytových) domů v našem středisku. Co hodláte činit v této problematice? Moje představa je taková, že v tomto bychom měli více spojit síly s ostatními významnými krkonošskými středisky, protože to není problém jenom Harrachova. Vím, jak složitě jsme se s tímto fenoménem potýkali v minulém funkčním období a ze zkušenosti vím, že po verdiktu na sobě čtyř nezávislých expertních rozborů, bychom se nemohli ubírat cestou, jež navrhuje Sdružení udržitelného rozvoje. To by bylo nezákonné jednání s velkými riziky pro naše město. Je třeba hledat cesty, jak toto omezit, regulovat, ale vše zákonnou cestou. Další výzvou tohoto snažení musí být to, abychom i z těchto bytů, jež převážně slouží k rekreaci, získali nějaký konkrétní poplatek do pokladny města. Zde se budeme snažit najít cestu k našim zákonodárcům a vyvíjet na ně přiměřený tlak. S tímto vším souvisí i potřeba zefektivnit přerozdělování daní. To současné, postavené na počtu obyvatel města, je pro Harrachov, jakožto prosperující horské středisko, značně nevýhodné. Bylo by dobré se opět vrátit k systému, že to co se kde vydělá má se v určitém poměru zase dostavit zpět. Opět je to téma k jednání s našimi poslanci či senátory. MS PODĚKOVÁNÍ Vážení spoluobčané, na ustavujícím zasedání zastupitelstva jsem byl v tajné volbě jednohlasně zvolen do křesla starosty města. Tomu všemu předcházelo, díky vašim preferenčním hlasům, první místo v čele vítězné kandidátky ODS. Přiznám se, že jsem s tímto svým vítězstvím rozhodně nepočítal. Členem zastupitelstva města jsem byl po dvě volební období, v tom předchozím pak dokonce ve funkci prvního místostarosty. Celkem tedy dvanáct let. Netajil jsem se tím, že bych si rád načas od komunální politiky odpočinul a proto jsem osobně vzal za vděk až devátým místem na kandidátce občanských demokratů. Vaše rozhodnutí v mých plánech však učinilo zcela opak a byl bych zcela jistě nezodpovědným člověkem, pokud bych na tuto vaši podporu patřičně nereagoval. Výsledky voleb (pět kandidátů ODS mezi prvními šesti) nás zcela jasně zavazovaly tuto situaci zodpovědně řešit. Proto jsem se po krátkém váhání rozhodl ucházet o místo starosty Harrachova. Vstupujeme do nového funkčního období samosprávy města. Na rozdíl od toho předešlého se již v tento čas nemusíme zabývat otázkou, jak vyřešit nahromaděné finanční závazky, vzniklých v průběhu devadesátých let minulého století. Za to, že město je nyní ekonomicky stabilním subjektem, patří velký dík mému předchůdci Václavu Cajthamlovi, jenž v tomto vykonal neocenitelné. Moji snahou bude i nadále činit z našeho města atraktivní a významné rekreační a sportovní středisko, které musí být zároveň klidným a bezpečným domovem všech jeho obyvatel. Moc bych si přál, aby se v tomto duchu odvíjela i práce celého městského zastupitelstva. Budu velmi rád, když každý zastupitel přiloží ruku k dílu a bude nápomocen při správě chodu města. Obrazně řečeno jako jeden tým, který táhne za stejný konec provazu. Jedině tak může Harrachov i nadále vzkvétat a měnit svoji tvář k lepšímu. Stejně jako můj předchůdce, i já se budu snažit o konkrétních výsledcích, nejen, své práce informovat vás občany na stránkách Harrachovského zpravodaje. Ještě jednou vám touto cestou děkuji za vaši jasnou podporu mé osoby ve volebním klání. Budu se snažit vás nezklamat. Tomáš Ploc starosta Vážení spoluobčané, děkujeme za projevenou důvěru v komunálních volbách. Díky Vám ODS dosáhla v našem městě historického vítězství a vynikajícího výsledku členů zastupitelstva (podle počtů hlasů je mezi prvními šesti pět zastupitelů za ODS). Této důvěry si velmi vážíme a uděláme maximum pro to, abychom Vás nezklamali. Kandidáti ODS Harrachovský zpravodaj 2006/11 3

4 Představitelé sedmi obcí ze čtyř evropských států jednali v Harrachově Harrachov hostil ve dnech devátého až jedenáctého listopadu 2006 pracovní setkání zástupců evropských obcí zapojených do projektu Eurokomunale. Ten aktuálně sdružuje samosprávy z Česka, Německa, Polska, Itálie a Dánska. Setkání započalo ve čtvrtek přivítáním starostou města Harrachova Tomášem Plocem. Hlavní část jednání proběhla v pátek v zasedací a obřadní síni města. Sobotní dopoledne před odjezdem do svých domovů si účastníci Eurokomunale ještě prohlédli areál skokanských můstků. z hornolužického Reichenbachu (květen 2005) opět měla proběhnout prezentace zúčastněných obcí v podobě trhu řemesel, umění a gastronomie. To vše spojené s kulturním či sportovním vystoupením jednotlivých spolků ze členských obcí Eurokomunale. Zpestřením pro účastníky harrachovského jednání byla návštěva tamní sklárny a minipivovaru (a to hned po obědě v hotelu Rýdl) a sobotní prohlídka areálu skokanských můstků. Při páteční slavnostní večeři v restauraci Blue Café pak byli přítomni i zástupci Sklářské Poreby, jež je přesně pět let partnerským městem Harrachova. V Harrachově byli přítomni zástupci těchto obcí: Reichenbach a Seckach (oba Německo), Gazzada Scianno (Itálie), Karpacz (Polsko), Harrachov a dvě obce z Českolipska: Okrouhlá a Jestřebí. Omluveni byli zástupci dánského Hammelu. Eurokomunale - Návštěva pivovaru. Harrachovské setkání bylo koncipováno jako pracovní a bylo v tomto roce druhým v rámci aktivit sdružení Eurokomunale. To první se uskutečnilo na jaře v jihoněmeckém Seckachu, kde představitelé obcí absolvovali i mimo jiné prezentaci likvidace komunálních odpadů a spolupráci s bankovním sektorem. Na harrachovském setkání se naopak z řad hostitelů prezentovala přítomným politika a úspěchy v cestovním ruchu regionu. Z prezentace náměstka hejtmana Antonína Schäfera se účastníci setkání dozvěděli o aktivitách a činnosti Libereckého kraje na poli cestovního ruchu a v následné diskuzi se, například zajímali o spolupráci podnikatelů z regionu v této oblasti, zaujal je i projekt turistických slev Benefit program. Následnou prezentaci o činnosti a úspěších Sdružení obcí Libereckého kraje pro přítomné připravil jeho ředitel Jaroslav Hanzlíček. Aktivity Svazku měst a obcí Krkonoše představil jeho místopředseda Václav Cajthaml. Závěrem pak byl promítnut krátký propagační film o mikroregionu Tanvaldsko. Tématem jednání Eurokomunale byla i příprava na další, tentokráte velké setkání zástupců zapojených obcí. To by se mělo uskutečnit ve druhé polovině měsíce května příštího roku ( ) v severoitalské obci Gazzada Scianno. Tam by po vzoru Eurokomunale - Z prezentace v zasedací síni města. Eurokomunale - Společné foto před večeří. Všichni hosté setkání Eurokomunale odjížděli z Harrachova plni dojmů a spokojenosti z dobře připravené akce. V roli hostitele naše horské středisko rozhodně opět nezklamalo. Hostiteli za samosprávu města byli starosta města Tomáš Ploc, jeho předchůdce a současný zastupitel Václav Cajthaml a člen ZM Miloslav Rýdl. MS Publikace Krakonošův ráj je na světě Světlo světa spatřila v první polovině měsíce listopadu nová prezentační publikace města Harrachova, jež se honosí názvem Harrachov Krakonošův ráj. Tento mnohostranný propagační materiál obsahuje bezpočet barevných fotografií o možnostech využití trávení dovolené a volného času v našem horském středisku. Celkově bude vydána v nákladu patnácti tisíc kusů. Její aktualizovaný dotisk se uskuteční v první polovině příštího roku. K dispozici možného odběru je v provozovnách TIC Harrachov. Vydavatel publikace je město Harrachov, které nejen za tímto účelem získalo finanční dotaci z prostředků Evropské unie SROP, a to v rámci projektu Marketing cestovního ruchu města Harrachova. ms Harrachovský zpravodaj 2006/11 4

5 Vyhodnocení soutěže o nejlepší fotografii z Krkonoš Krkonoše svazek měst a obcí a OREA HOTEL ARNIKA ve Špindlerově Mlýně vyhlásili v červenci 2006 soutěž o nejlepší nejhezčí fotografii z Krkonoš s podtituly Veselé zážitky a postřehy!, Krajina a lidé, za kulturou a sportem, v horách a podhůří! Ceny do soutěže věnovali: OREA HOTEL ARNIKA Špindlerův Mlýn, sportovní a vzdělávací agentura Yellow Point, Sdružení pro krkonošské produkty a Krkonoše svazek měst a obcí. DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE Porota, ve složení Radek Drahný fotograf, Jan Lukš ředitel OREA HOTELU ARNIKA, Bořek Šic zástupce ředitele OREA HOTELU ARNIKA, Klára Kroupová a Martin Soukup ze Svazku měst a obcí Krkonoše, vybírala v říjnu 2006 z množství fotografií zaslaných do soutěže výherní snímky v obou kategoriích. Nejlepší snímky jsou oceněny těmito zajímavými a hodnotnými cenami. Hlavní cena: Zimní víkendový pobyt pro 2 osoby v OREA HOTE- LU ARNIKA ve Špindlerově Mlýně a výlet na sněžném skútru od sportovní a vzdělávací agentury Yellow Point, 2. cena - Tradiční výrobky z Krkonoš od Sdružení pro krkonošské produkty, 3. cena Fotografická publikace Krkonoš V kategorii klasické fotografie zvítězily tyto snímky: 1. místo Hlavní cena: Fotografie s názvem Vznik jednoho dne III. od Zdeňka Halíře z Mladé Boleslavi 2. cena: Fotografie s názvem Zvědavá ulička v Jilemnici od Pavly Mendřické z Jilemnice 3. cena: Fotografie s názvem Na Karkonoszkim szlaku Labska od Bianky Kajdanowiczové z Poznaně Zvláštní ocenění za zachycení života v horách získává ještě fotografie s názvem Podzimní práce v podhůří Krkonoš od Pavly Mendřické z Jilemnice V kategorii digitální fotografie zvítězily tyto snímky: Hlavní cena: Fotografie s názvem Žacléřsko od René Schrolla ze Žacléře 2. cena: Fotografie s názvem Zimní zahrádky v Jablonci nad Jizerou od Martina Fidrhele z Jablonce nad Jizerou 3. cena: Fotografie s názvem Vrchlabský zámek - peklo od Terezy Hanušové z Vrchlabí Zvláštní ocenění za nejoriginálnější fotografii soutěže získává ještě fotografie s názvem Smile od Kateřiny Kandlové z Vrchlabí Zvláštní ocenění získává také nejvzdálenější účastník soutěže s fotografií Sněžných jam, pan Zhiyi Cai ze Shanghaie z Číny 2. místo Vybrané fotografie přihlášené do soutěže budou vystaveny v OREA HOTELU ARNIKA ve Špindlerově Mlýně v termínu od do Vybrané fotografie budou opublikovány v letním vydání Krkonošské sezóny a na dalších místech prostřednictví Krkonoše svazku měst a obcí. Kontakt: Klára Kroupová, Krkonoše svazek měst a obcí, tel , Linda Zelenková, OREA HOTEL ARNIKA, tel , 3. místo Harrachovský zpravodaj 2006/11 5

6 ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ Geografický informační systém, další ocenění pro Liberecký kraj informuje Ministerský předseda Svobodného státu Sasko v Libereckém kraji Na první oficiální návštěvu zavítal první listopadový den do Libereckého kraje ministerský předsedseda Svobodného státu Sasko Georg Milbradt. Spolu s ministerským předsedou přicestoval do kraje také Henry Hasenpflug, prezident Vládního kraje Dresden. Důvodem návštěvy, na kterou oba významné saské představitele pozval hejtman kraje Petr Skokan, byla spolupráce mezi oběma regiony. Na základě smluvního ujednání spolupracuje Liberecký kraj s Vládním krajem Dresden od dubna letošního roku připomíná hejtman Petr Skokan a zároveň dodává, avšak naše partnedrství, vyplývající z bezprostředního sousedství obou regionů, trvá mnohem déle. Spolu s ministerským předsedou se pak shodli, že tato česko-neměcká spolupráce bude vždycky sehrávat velmi významnou roli, kterou umocnila sjednocená Evropa. Není bez zajímavosti, že v rámci spolupráce s Vládním prezidiem Dresden už nyní probíhají v Německu např. jazykové kurzy češtiny, které v současné době navštěvuje 30 úředníků. Již před nedávnem bylo rovněž dohodnuto, že se bude spolupracovat na projektech, jako je Jizerská magistrála a Nová Hřebenovka. Vznikají také pracovní skupiny v oblasti - veřejná doprava a její financování, či dopravní obslužnost. V oblasti životního prostředí si oba kraje budou vyměňovat informace a zkušenosti např. na téma přeshraniční ochrana vod. Spolupráce se nabízí i v dalších oblastech, a to: krizové řízení, čerpání z fondů EU či zajištění služeb pro seniory. Němečtí hosté si v rámci včerejší návštěvy také prohlédli saskou firmu Trumpf působící v liberecké Průmyslové zóně Jih. Harrachovský zpravodaj 2006/11 6 V Kongresovém centru Praha se ve dnech 1. a 2. listopadu 2006 uskutečnila již 15. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v České republice, kterou pořádal výhradní distributor produktů těchto firem společnost ARCDATA PRAHA s.r.o. Akce se účastnilo přes 600 odborníků a uživatelů geografických informačních systémů. Součástí této v oblasti GIS největší a nejvýznamnější konference u nás byla doprovodná výstava prací ze všech oblastí, kde jsou geografické informační systémy využívány (státní a veřejná správa, komerční firmy, správci sítí, energetici...). Významně byly zastoupeny také všechny vysoké školy, kde se GIS vyučuje. Celkově bylo přihlášeno 43 soutěžních prací, všechny na vysoké odborné a technické úrovni. Resort rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky Libereckého kraje se zúčastnil s prací správkyně GIS pro životní prostředí Ing. Ireny Koškové Protipovodňová opatření v Libereckém kraji. Poster, vedle podrobné mapy zaměřené na prvky protipovodňové ochrany, představuje výsledky Koncepce ochrany před povodněni v Libereckém kraji, popsal práci svého resortu náměstek hejtmana Radim Zika. Kompozice byla doplněna fotografiemi z letošní srpnové povodně na Jizeře a Smědé. Samostatná část je na posteru věnovaná devadesátému výročí od protržení přehrady na Bílé Desné. Poster z Libereckého kraje získal nejvyšší ocenění veřejnosti. Jedná se již o třetí první místo v řadě, které resort v této soutěži získal. Předchozí byly za práce Soustava Natura v Libereckém kraji (rok 2004) a Větrné elektrárny a Mapový server životního prostředí (rok 2005).

7 Novinky ve službách Českých drah v Libereckém kraji od Dne 10. prosince 2006 vstoupí v platnost nové jízdní řády veřejné železniční dopravy, provozované akciovou společností České dráhy. Pro pravidelné i náhodné zákazníky jistě přijde vhod několik informací Osobní doprava bude v novém jízdním řádu provozována přibližně ve stejném rozsahu, jako v jízdním řádu 2005/2006. Jízdní řád přináší množství změn a novinek, cestujícím doporučujeme před cestou se informovat na spojení. Bližší informace o osobní přepravě lze získat na na této adrese jsou mj. k dispozici i tabulky jízdních řádů jednotlivých tratí. Dále lze informace získat na informační lince , příp. v osobních pokladnách železničních stanic. Změny v jízdním řádu v regionální dopravě Jízdní řád vlaků regionální dopravy reaguje na změny v dálkové dopravě. Na území Libereckého kraje nedochází k zásadním změnám v celkovém rozsahu regionální dopravy. Rozsah dle jednotlivých tratí byl optimalizován dle požadavků objednavatele, tedy Libereckého kraje. Kritériem byly zejména ekonomické ukazatele (obsazenost spojů) a souběhy s autobusovou dopravou. Prioritou zůstává zajištění dopravy v období přepravních špiček, tedy zajištění dopravy do zaměstnání a do škol. Tratě Liberec Tanvald Harrachov (036), Tanvald Železný Brod (035), Smržovka Josefův Důl (034) Na těchto tratích zůstává zachována základní kostra taktového jízdního řádu podobně jako v minulosti. Z důvodu zajištění přípojů v Liberci a v Tanvaldě se celý systém posouvá o několik minut dříve, v některých případech se mění kalendářní omezení jízdy. Novinkou na této trati bude nasazení souprav moderních vozů řady 843 na většinu osobních vlaků. Pozornost je věnována i dopravě směr Tanvaldský Špičák a Josefův Důl. V zimní sezóně budou vedeny tři páry přímých vlaků z Liberce přes Jablonec n. N., Smržovku a Tanvaldský Špičák do Josefova Dolu a zpět. Navíc byla s provozovatelem vleků dojednána pro měsíce leden a březen sleva z ceny permanentky na Tanvaldském Špičáku pro ty lyžaře, kteří přijedou vlakem Českých drah. Tratě Chlumec nad Cidlinou Stará Paka Trutnov (040), Martinice v Krkonoších Rokytnice nad Jizerou (042) Systém osobních a spěšných vlaků na trati 040 prošel zásadními změnami s cílem zajistit většině cestujících výhodnější a rychlejší spojení. Spěšné vlaky jsou vedeny ve dvouhodinovém intervalu s výhodnými přípoji ve všech přípojných stanicích tratě. Osobní vlaky na území Libereckého kraje jsou vedeny ve dvouhodinovém intervalu v relaci Jaroměř Stará Paka Martinice v Krkonoších Jilemnice ( - Jablonec nad Jizerou). Systém osobních vlaků na trati 042 nedoznal zásadních změn. Ve dvouhodinovém intervalu vždy jako přípoje od spěšných vlaků z tratě 040 jsou vedeny osobní vlaky Martinice v Krkonoších Jilemnice Jablonec nad Jizerou, kde Liberecký kraj přislíbil zajistit navázné autobusové spoje do centra Rokytnice nad Jizerou. Osobní vlaky z Jaroměře tento systém zahušťují na hodinový zpravidla v úseku Martinice v K. Jilemnice, ve špičkách v celém úseku až do a z Jablonce nad Jizerou. V úseku Jablonec nad Jizerou Rokytnice nad Jizerou bude v provozu pouze jeden pár vlaků v pracovní dny a jeden pár o víkendech, jinak je dopravní obslužnost zajištěna autobusovou dopravou. Ing. Jaroslav Jirman, ČESKÉ DRÁHY, A.S. GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ODBOR OSOBNÍ DOPRAVY A PŘEPRAVY Krajské centrum Liberec zástupce ředitele Odboru osobní dopravy a přepravy pro Liberecký kraj Autorizovaný dealer a servis Škoda a Volkswagen v Jablonci nad Nisou a v České Lípě si Vás dovoluje pozvat na předváděcí jízdy vozů Škoda, a to i v úpravě 4 4. Předváděcí jízdy budou probíhat při příležitosti Světového poháru ve skoku na lyžích ve dnech 9. a 10. prosince 2006 v prostorách běžeckého stadionu Harrachov. Zájemci, kteří se k předváděcí jízdě přihlásí na (uveďte prosím své jméno a pak buď svůj mail nebo svůj mobilní telefon) do , obdrží malý dárek. SAN Plus k nám to máte z Harrachova nejblíž! SAN Plus Tel. : Palackého 94 Fax : Jablonec nad Nisou Harrachovský zpravodaj 2006/11 7

8 Hasičský výlet k polským sousedům Ve sváteční sobotu 28. října 2006 využila skupinka harrachovských hasičů příznivého podzimního počasí a vydala se svým hasičským vozem AVIA směrem k polským hranicím za účelem tradičního výletu. Po zcela bezproblémovém přejezdu státní hranice (zde patří dík službě konajícím pohraničníkům) naším prvním cílem byl vodopád Kamienczika, jenž svoji výškou (27 metrů) je největším v polské části Sudet. Jeho návštěvu vřele doporučujeme všem čtenářům Harrachovského zpravodaje. Druhou zastávkou našeho putování se stala partnerská Sklářská Poreba. Zde jsme nejprve vyhledali příjemné venkovní posezení a dali si chutný oběd. Přesně v jednu hodinu odpolední nás již očekávali kolegové z tamní dobrovolné Stráže Požárné, kteří krátce před naší návštěvou absolvovali výjezd ke spadaným stromům na komunikaci. Spolu s nimi jsme pohovořili o možné spolupráci na následující období. Po tomto skutečně přátelském setkání jsme se odebrali naším vozem zpět k hranicím. Účastníky výletu byli: Michal Bartoš, Roman Polívka, David a Tomáš Jeníkové, Veronika Šilerová, Jaroslav a Petr Lukešovi, Martin Soukup. ms Maruška účastnice literární soutěže, a malá Everline Určitě sem tam potkáváte v Harrachově malou holku na invalidním vozíku. Jezdívá většinou se svým kamarádem a asistenčním psem, zlatým retrívrem Samem. Ta holka je Maruška a už není tak malá, i když že sedí, to tak stále vypadá. Je jí dvaadvacet a přes svůj velký handicap je to pracovitý a určitě obdivuhodný harrachovský človíček. Hasičské zásahy na počátku listopadu Velmi větrné počasí a vydatné dešťové srážky na počátku měsíce listopadu byly příčinou pádu několika stromů na harrachovské komunikace. S jejich likvidací si bleskově poradili harrachovští dobrovolní hasiči. První výjezd se uskutečnil v neděli pátého listopadu ve večerních hodinách, kdy byl naší jednotce starostou města Tomášem Plocem nahlášen pád dvou stromů (první na komunikaci u Střední školy lesnické a druhý v korytě toku Milmice u Hábova mostu). V obou případech došlo k rychlému odstranění těchto spadlých porostů. Při zásahu u Hábova mostu byli našim hasičům k dispozici i pracovníci firmy Brex, jež provádí rekonstrukci silnice I/10 po srpnové povodni. Po tomto zásahu navíc jednotka provedla kontrolu stavu vodních toků v Harrachově. O den později v podvečerních hodinách byl nahlášen obvodním oddělením policie spadlý strom na komunikaci I/14 pod křižovatkou na Mýtě. Zde díky vydatným dešťům došlo k sesunutí jednoho celého smrku včetně kořenů z přilehlé skalní stěny. Tímto byla částečně omezena průjezdnost uvedené komunikace. Díky práci hasičů již za dvacet minut po příjezdu k zásahu byla komunikace opět zcela průjezdná. ms Maruška nejen že studuje s vyznamenáním na obchodně právní akademii už čtvrtý rok, taky hodně cestuje a píše články do různých novin a je stálou dopisovatelkou školního časopisu, jednoho moravského týdeníku a občasníku Můžeš. Někdy se taky účastní literárních soutěží pro postižené. Poslední takovou soutěž s názvem Společný svět 2006 vyhlašovalo pražské sdružení Okamžik. Maruška do soutěže posílala pětistránkový text o svém životě na vozíku, s názvem Cestopisné povídání o zemích, lidech a toleranci. Byla hodně napnutá a zvědavá, jak bude úspěšná - vždyť hodnotící komise byla složená ze členů Obce spisovatelů. To už byla pro ni dost veliká výzva! Když Marušce přišla pozvánka na vyhlašování výsledků soutěže do Divadla U Valšů v Praze a následoval telefonát, aby určitě přijela, že se umístila do třetího místa, radost byla veliká a vzrušení obrovské. Tady jsou její pocity: No, to fakt byla pecka! Přijely jsme s mamkou do zmíněného divadla, hned se nás ujali pořadatelé a vedli do první řady. Sál se brzy zaplnil a začalo to. Jako slavnostní úvod na pódiu hrál slepý pán na klarinet. Bylo to úchvatné a dojemné zároveň. Doprovázela ho na španělskou kytaru mladá paní, jak jsme se později dověděly, jeho žena. A on, ač úplně slepý, je koncertní umělec a profesor na konzervatoři. Už to byl nádherný zážitek! A pak přišlo vlastní vyhlašování výsledků literární soutěže. Byly dvě kategorie poezie a próza. Vlastně tři, protože jedna malá byla společná pro děti. Na pódiu moderátorka slavnostně vyhlašovala nejprve dětskou soutěž a dvě profesionální herečky četly s nádherným přednesem práce, které se umístily na třetím, druhém a prvním místě. Po dětských vítězných pracech přišla poezie a až nakonec moje kategorie - próza. Pořád jsme čekaly až zazní z pódia to námi očekávané jméno - Marie Harcubová - když telefonovali, že? a pořád nic. Až najednou.. no, nebudu to Harrachovský zpravodaj 2006/11 8

9 napínat četli mě jako poslední. Obsadila jsem totiž první místo. Když jedna z hereček - s krásným přednesem, tak nějak umělecky četla ten můj vítězný text, byl to boží zážitek. A nejen mamce, ale všem kolem, se koulely po tvářích slzy dojetí. I mě se tak nějak.. stahoval krk.. a brada klepala. No, a pak mi všichni přáli a dostala jsem cenu a spoustu dárků a nádhernou kytici a bylo to prostě úžasný! Tak toto přednedávnem prožívala Maruška. Takže Maruško ještě jednou hodně gratulací! PS: A ještě jedna Maruščina (zatím) poslední velká akce která určitě stojí za povšimnutí. Protože ví, že sama asi nebude mít děti, rozhodla se k adopci. K adopci na dálku. Její dcerka se jmenuje Everline a její bydliště je v Nairobi, stát Keňa v Africe. Maruška si ji vybrala na internetu, aby ji EVELINKA podporovala v životě a pomohla na cestě ke vzdělání. Hezký nápad, ne? Marušku to přijde na 15 Kč denně a říká: No, kdybych kouřila, stálo by to víc. Nekouřím, takže vlastně ušetřím - zdraví i peníze. A hlavně jsem spokojená a šťastná, že moje malá Everline už nebude negramotná...! Pomáhám někomu, kdo je na tom - i když chodí - ještě hůř než já. A chtěla bych tím hlavně poděkovat za štěstí, že mám kolem sebe tolik skvělých lidí, kteří pomáhají zase mě... Pro ostatní, kdo by chtěli také takto pomoci přikládáme kontakt: (lh) Poznámka redakce HZ: celý Maruščin vítězný příspěvek je zveřejněn v aktualitách webových stránek Historické okénko Harrachovská lyžařská jubilea Při příležitosti pořádání Světového poháru ve skoku na lyžích prosince 2006 níže nahlédneme do historie lyžování v Harrachově. Rádi bychom vás seznámili s významnými událostmi, a to nejen ze světových pohárů, ale celého harrachovského lyžování, které se udály v letech (pro letošní rok jubilejních) končících šestkou a jedničkou února jsou u hotelu Krakonoš odstartovány štafetové závody, podle historických pramenů první ve střední Evropě března byly přijaty úvodní stanovy Lyžařského turistického Bucharova klubu v lednu se uskutečnily první závody na nově postaveném můstku na Čerťáku Teufelsbergschanze. Zvítězil Kurt Endler z Vosecké boudy. 20.listopadu se po válce znovuzakládá LTBK. Předsedou byl zvolen Josef Kraus. Jako patronátní klub byl ustaven ČSK Himalaja Mladá Boleslav Pohár Kongresového můstku vyhrál F.Wende, skočil nový rekord 46 metrů byl postaven na Ptačinci nový můstek, takzvaný Svazový podle projektu Karla Jarolímka. Nejdelší skoky s zde pohybovaly okolo 70 metrů na Zimní olympiádě v Garmisch Partenkirchenu reprezentují Harrachov Hans Lahr, Josef Kahl a Franz Kraus ve skoku a severské kombinaci. Hans Lahr obsazuje v severské kombinaci 8. místo. Na Čerťáku pořádá německý Wintersportverein Mistrovství HDW při letech na lyžích v Planici vytvořil druhého března Hans Lahr světový rekord 111 metrů. Stal se tak prvním harrachovákem (dále Dalibor Motejlek 142 metrů v roce 1964 a Pavel Ploc 181 metrů v roce 1983), který se zapsal do listiny světových rekordmanů ustavující schůze LTBK, předsedou zvolen Jan Hendrych První ročník Poháru harrachovských skláren. Ve skoku zvítězil Josef Císař, v severské kombinaci František Šimůnek, Pohár kongresového můstku vyhrál Štolba v Poháru harrachovských skláren vítězí ve skoku Antonín Lenemayer a ve štafetách Sokol státní lesy Harrachov Druhého září dán na Čerťáku do provozu první můstek s umělou hmotou v republice. Zahajovací závody vyhrál Z. Remza. Pohár harrachovských skláren získal ve skoku rovněž Zdeněk Remza, ve štafetách UDA Praha. Třetí ročník Mezinárodních závodů se uskutečnil na můstku na Čerťáku a běžeckých tratích se Harrachovský zpravodaj 2006/11 9 startem u kina. V běhu na 5 i 10 km zvítězila Finka Hohtari, mezi muži byl na 15 i 30 kilometrů nejlepší její krajan Simonen. Ve skoku zvítězil Salmenranta a v severské kombinaci V. Lahr. Na olympijských hrách v Cortina dampezzo reprezentovali Harrachov Vlastimil Melich, Emil Okuliar, Josef Nüsser, Mojmír Stuchlík a Evžen Čermák. V tomto roce se též v Harrachově uskutečnilo Mistrovství republiky. V běhu na 15 km zvítězil E.Okuliar, 30 km J. Prokeš, 5 km E. Lauermanová, 10 km M. Weishäutelová, skok D. Jebavý a severská kombinace V. Melich Pohár harrachovských skláren získává ve skoku Josef Nüsser a ve štafetách Dukla Liberec. V březnových Mezinárodních závodech zvítězili: 5 km Finka Eteläpää, 10 km její krajanka J. Nieminen, 15 km R. Čillík, 30 km Z. Gabriel, skok D. Jebavý, severská kombinace V. Melich V Poháru harrachovských skláren vítězí ve skoku Josef Kraus a ve štafetách RH Semily. Na MS v Oslo reprezentují Dalibor Motejlek ve skoku a Jiří Rázl v kombinaci. Mistry Československa se v Harrachově stali: v běhu R. Čillík a K. Štefl, M Jiráňová a E. Paulusová, ve skoku J. Raška a v kombinaci J. Kraus. Mezinárodní závody vyhrál ve skoku Jiří Raška a v severské kombinaci Josef Kutheil Pohár harrachovských skláren získává ve skoku Dalibor Motejlek a v kombinaci Tomáš Kučera Pohár harrachovských skláren vyhrál Břetislav Novák. Na ZOH v Innsbrucku reprezentuje Harrachov František Zeman Harrachov je poprvé pořadatelem Světového poháru ve skoku na lyžích. Na novém můstku P 90 (K120) zvítězil Nor Ruud před Rakušany Koglerem a Neuperem. Pohár harrachovských skláren získal Ivo Felix. Mistrovské tituly získali v Harrachově v běhu F. Chládek, F. Šimon a M. Bečvář, K. Jeriová a B. Paulů, ve skoku na P70 J. Samek, P90 J. Parma a v kombinaci J. Klimko Pohár harrachovských skláren vyhrál Pavel Ploc. Na můstku K120 se opět uskutečnil Světový pohár. Zvítězil M. Nykänen před E.Vettorim a J.Parmou. Mistrovský titul získal na velkém můstku na Čerťáku Pavel Ploc V Poháru harrachovských skláren zvítězil Milan Kučera. Milan Kučera se stal v Rait im Vinklu trojnásobným mistrem světa juniorů (v severské kombinaci a ve družstvech v severské kombinaci i ve skoku), společně s ním získali zlato ve družstvu skokanů David Jiroutek a Roman Lukeš. Na Mistrovství světa ve Val di Fiemme reprezentovali Harrachov skokan Pavel Ploc a běžec Václav Korunka.

10 Na harrachovském mamutu se uskutečnil března Světový pohár v letech na lyžích. Zvítězil A.Goldberger před CH. Duffnerem a J. Sakalou. Jan Balcar skočil český rekord 203 metrů, Jakub Jiroutek jako první Harrachovák skočil přes 200 metrů 201 a Andreas Goldberger poprvé v historii překonal výkonem 204 metrů dvoustovku v oficiálním závodě. Pohár harrachovských skláren vyhrál Milan Kučera. V prosinci se na K120 uskutečnily další dva závody Světového poháru ve skoku. Zvítězil K. Funaki a P. Peterka., K. Funaki vytvořil nový rekord můstku 141,5 metru. Tituly mistrů republiky získali v Harrachově kombiňáci M. Kučera a F. Máka, v dlouhých tratích na 50 resp. 20 km V. Fousek a K. Hanušová. V létě u příležitosti schůze KOP bylo otevřeno lyžařské muzeum v Harrachově V lednu se uskutečnily dva závody SP v letech na lyžích. Po oba dny byl před obrovskou návštěvou polských fanoušků nejlepší Adam Malysz. R.Jussilainen vytvořil výkonem 212,5 metrů nový rekord mamutího můstku. Na Mistrovství světa ve finském Lahti reprezentovali Harrachov skokan Jakub Hlava a kombiňáci Milan Kučera a Vladimír Šmíd. Při Mistrovství ČR v Harrachově zvítězili: ve skoku M.Doležal, v severské kombinaci M. Kučera. Letním mistrem se stala ve skoku dvojice Sakala-Fízek ledna se uskutečnily dva závody SP v severské kombinaci. V sobotu Gundersen, v neděli sprint. Po oba dny zvítězil H. Manninen z Finska. Na ZOH v Turíně reprezentovali Harrachov běžec Dušan Kožíšek, kombiňáci Tomáš Slavík a Aleš Vodseďálek a skokani Lukáš Hlava a Ondra Vaculík. Miroslav Dvořák získal na MS juniorů dvě bronzové medaile. Mistry republiky se v Harrachově stali: v severské kombinaci M. Dvořák, letními mistry pak ve skoku R. Koudelka skoku dvojic M. Doležal - B. Sedlák a v severské kombinaci T. Slavík. St. Slavík Start a cíl u kostela Nový největší můstek Svazu lyžařů v Harrachově v Krkonoších - na Ptačinci, dílo Jarolímkovo. Pohled na Můstek v Harrachově Gustle Berauer a Hans Lahr Zprávy ze Střední školy lesnické v Harrachově Střední škola lesnická Harrachov Počátkem října navštívila školu anglická delegace z Walesu, ve které byli zástupci vzdělávacích institucí a univerzity v Bangoru. Po prohlídce školy jsme navštívili s anglickými přáteli sklárnu. Po té pokračovala jednání o budoucí spolupráci, která by spočívala ve výměně žáků a pedagogů v odborných a jazykových stážích. Hospodářská komora Libereckého kraje vyhlásila soutěž INOVACE 2006, do které se škola zapojila v kategorii zahraniční spolupráce v Euroregionu Nisa. Předložili jsme projekt spolupráce s polskou firmou Citroen ve Walbrzychu, ve kterém studenti naší školy absolvují třítýdenní odborné praxe. Tento projekt postoupil k mezinárodní komisi do Drážďan, která vyhodnotí nejlepší projekty. V listopadu také probíhají ve všech středních školách dny otevřených dveří spojené s náborem žáků do prvních ročníků. Zveme všechny, kteří si chtějí prohlídnout naší školu. Přiďte pobejt. (ps) Harrachovský zpravodaj 2006/11 10

11 Úspěchy mladých biatlonistů V minulém vydání Harrachovského zpravodaje vás Jan Zapadlo informoval o úspěších svých mladých harrachovských svěřenců. Dodatečně v tomto čísle uveřejňujeme fotografii našich úspěšných biatlonistů spolu s jejich trenérem, jež měla být součástí onoho příspěvku. Fotografie do redakce dorazila hluboko po uzávěrce říjnového čísla. Nyní již harrachovští biatlonisté, stejně jako ostatní lyžaři, čekají na optimální příděl sněhové pokrývky od pana Krakonoše. Harrachovské lyžařské areály hlásí připravenost na zimní sezonu Pro zimní sezónu 2006/2007 je připravena jedna velká a zásadní změna. Byla uzavřená smlouva mezi provozovateli vleků a lanovek v Harrachově, Rokytnici nad Jiz., Pasekách nad Jiz., Rejdicích a Příchovicích o společné jízdence uznávané ve výše jmenovaných oblastech. Prakticky to znamená, že zakoupí-li si klient vícedenní nebo bodovou jízdenku v Harrachově, (nebo i jinde) může s ní lyžovat v rámci celého Skiregionu.cz. (viz říjnový HZ) Pro jednodenní a bodové platí totéž v oblasti Harrachova pro areály Čertova hora, Zákoutí a Amálka Provozovaná přepravní zařízení a sjezdové tratě: A. Ski areál Čertova hora provozovatel Sportovní areál Harrachov a.s. 1. Lanová dráha Rýžoviště - Čertova hora (přepravní kapacita 2150 osob/hodinu) moderní čtyřsedačková lanovka s nástupním pojízdným kobercem 2. Lanová dráha Harrachov - Čertova hora (přepravní kapacita 1800 osob/hodinu) zcela nově přestavěná čtyřsedačková lanovka na místo původní dvousedačky, snadno přístupná lanovka u mamutího můstku 3. Lanová dráha Můstky (přepravní kapacita cca 270 osob/ hodinu) - využívaná pro obsluhu velkých skokanských můstků pro trénink a závody skokanů. Podle zájmu pro snowboard, kde jsou použity plochy hlediště, dopadu a dojezdu mamutího můstku K185. (závody jsou 1 za tři roky). 3. Lyžařský vlek Doppellmayr, 400 m dlouhý s osvětlením pro noční lyžování (přepravní kapacita 450 osob/hodinu) Sjezdové tratě : Červená I. Čertova hora - Rýžoviště, délka 1230 m, převýšení 300m, plocha 7,04 ha. Červená II. Čertova hora - Harrachov, délka 1800 m, převýšení 355 m, plocha 9,6 ha Modrá Čertova hora - Rýžoviště, délka 2020 m, převýšení 300m plocha 7,82 ha Modrá Bubny, délka 320 m, plocha je započítána v Modré Modrá u lyž. vleku Doppelmayr, délka 400 m, plocha 1,43 ha Černá Čertova hora - Rýžoviště, délka 1050, převýšení 300m plocha 2,76 ha Boardcroos (kolem K185), délka 970m, plocha 1,8 ha Modrá - pro začátečníky, Červená - pro středně pokročilé a dobré, Černá - pro dobré lyžaře Pro snowboardery přístup na všechny sjezdové tratě Zasněžování technickým sněhem všechna plochy jsou zasněžované technickým sněhem Provozní doba: 8:00 hod až 16:00 hod, osvětlený vlek podle zájmu až do 20:00 hod. B. Ski areál Zákoutí provozovatel Miloš Balabán B+B Čtyři lyžařské vleky o celkové kapacitě 650 osob/hodinu a celkové délce 470 m. Sjezdové tratě : Červená, délka 216 m, plocha 1,2 ha vhodné pro pokročilý výcvik Modrá I, délka 128 m, plocha 0,5 ha Modrá II, délka 106 m, plocha 0,4 ha obě modré jsou vhodné pro základní výcvik a dětské lyžařské školičky. Zasněžování technickým sněhem jsou všechny sjezdovky Provozní doba 9:00 16:00, večerní lyžování každou středu do 21:00 hod C. Ski areál Amálka provozovatel JPK Sport Jiří Kotaška Lyžařský vlek 370 m dlouhý s osvětlením pro noční lyžování (přepravní kapacita 700 osob/hodinu) Sjezdová trať Modrá, délka 35 m, plocha 1,63 ha vhodné pro pokročilý výcvik a rodinné lyžování Provozní doba 8:30 17:00, večerní lyžování 18:00 21:00 hodin Ceny jízdného: viz. Ceník Skiregion.cz pro sezónu 2006/2007 (letáčky k dispozici například v TIC, nebo na Všechny areály jsou vybaveny odbavovacím systém jízdenek SKIDATA. Slevy jízdného: 15% pro všechny druhy jízdného podle pravidel Harrachovského bonus clubu, pro seniory nad 70 let a pro školní kurzy hromadně zakoupené od 15ti osob. Běžecké tratě 2x7,5 km denně upravované standardní tratě označené pro turistické využití. Lyžařská běžecká magistrála cca 110 km upravovaných a značených cest s běžeckou stopou v okolí Harrachova a přístupů na hřebeny Krkonoš. Krkonošská lyžařská cesta, propojení krkonošských center přes hřebeny Krkonoš a propojení směrem na Paseky nad Jizerou. Harrachovský zpravodaj 2006/11 11

12 Informovanost o sněhových podmínkách - Panorama kamera programu ČT2, každý den živý přenos + přenos obrazu na Internet systému Holidayinfo, Infohory a Teletext České televize Internet: ; Letošní příprava na novou sezónu byla hlavně ve znamení přípravy a organizace Skiregionu. Z investic bylo pokračováno v rozšiřování rozvodů pro výrobu technického sněhu. Nyní jsou všechny sjezdovky 100% pokryty rozvody vody, tlakového vzduchu a elektrické energie, umožňující podle klimatických podmínek výrobu technického sněhu. Jako podmiňující investici pro další rozšiřování rozvodů po obou stranách sjezdovky byla realizována přestavba hlavní transformátorové stanice s přípravou vysokonapěťových kobek tak, aby další rozvody mohly být budované na vysokonapěťové úrovni s výstavbou nových trafostanic podle potřeby kdekoliv na trase. V podzimních měsících je realizován nákup nových nízkotlakých a vysokotlakých tyčových sněžných děl. Pro zvýšení komfortu a zkrácení čekacích dob při nákupu jízdenek byl u údolní stanice lanové dráhy Delta vybudován nový objekt pokladen, obsahující rovněž kompletní sociální zařízení pro návštěvníky a místnosti služebny Horské služby. V letních měsících byly všechny sjezdovky ošetřeny horskou sekačkou, tzn. všechny lyžařsky využívané plochy byly 2x posečeny včetně běžeckých tratí a provedena rekonstrukce velké části sněhových zábran, aby sníh nebyl vynášen lyžaři a větrem mimo sjezdovky. Pro pravidelnou úpravu sjezdovek a skokanských můstku jsou používány sněžné pásový stroj Kässbohrer PB 300W s navijákem. V praxi to znamená, že lze sjezdové tratě upravovat průběžně frézováním bez ohledu na kvalitu sněhu, což stroje bez navijáku neumožňují. Nezanedbatelnou výhodou těchto strojů je skutečnost, že umožňují hrnutí sněhu směrem nahoru a tím jeho navrácení do míst lyžaři shrnutých směrem dolů. Rovněž dopadové plochy skokanských můstků jsou upravovány strojně. Údržba stop standardních běžeckých tratí a lyžařských běžeckých terénů je v denním režimu údržby a k dispozici na jejich úpravu jsou dva stroje. Znamená to, že tratě budou tak jako sjezdovky denně upraveny. Pro milovníky běžek je provozováno propojení s Čertovy hory směrem na Paseky nad Jizerou s možností využití běžeckých terénů v okolí rozhledny Štěpánky. Všechny udržované cesty lyžařských magistrál v okolí Harrachova jsou pro snazší orientaci nově označeny pomocí mapových materiálu. Ve spolupráci s KRNAP a ostatními Skiareály bude i nadále provozována Krkonošská lyžařská cesta, propojující udržovanými cestami celé Krkonoše. Její provozování se osvědčilo i pro ochranu přírody. Krkonošská lyžařská cesta je označena, v nástupních místech jsou k dispozici velké panoramatické mapy a propagační matriál. Spolupráce při údržbě běžeckých stop se Sportovním klubem policie v Harrachově se osvědčila a bude v ní pokračováno i nadále s možností využití jejich standardních běžeckých tratí pro veřejnost. V letošní zimní sezóně nás čekají ve spolupráci s TJ Jiskra - SKI klub Harrachov uspořádání Světového poháru ve skoku na lyžích na můstku HS 142 začátkem prosince a Světový pohár v severské kombinaci, který bude koncem ledna. Dále řada soutěží podle soutěžního řádu Svazu lyžařů. SA Harrachov Harrachovský zpravodaj vydává Město Harrachov. Připravuje a řídí redakční rada. Příspěvky, či inzerci zasílejte na adresu redaktora Martina Soukupa tel.: ) nebo zanechávejte v podatelně Městského úřadu. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla je Evidenční číslo MK ČR E Sazba a tisk SURA s.r.o. FIS SVĚTOVÝ POHÁR VE SKOKU NA LYŽÍCH FIS WORLD CUP SKI JUMPING Skokanský areál na Čerťáku v Harrachově přivítá opět nejlepší světové skokany na jednom ze závodů světového poháru (další závody se konají ve Finsku, Norsku, Německu... viz. Můžeme se těšit na loňského vítěze celkového světového poháru Jakuba Jandu, vítěze některých SP v min. letech - miláčka polských fanoušků - Adama Malysze a jiné borce z Finska, Švýcarska, USA, Japonska a dalších států.z nových českých mladých nadějí uvidíme také harrachovského odchovance Antonína Hájka (2 3. na letních SP v Japonsku) a lomnického závodníka Romana Koudelku (vítěz letního MČR 06). Přejme si, aby i letos místo na stupních vítězů patřilo českému reprezentantovi a proto neváhejte, přijeďte povzbudit VSTUPENKY Permanentka 400,-Kč kvalifikace 100,-Kč závod 300,-Kč závod 300,-Kč Děti do 150 cm výšky - zdarma HARRACHOVÁCI POZOR!! Každý občan Harrachova si může v předprodeji po předložení občanského průkazu zakoupit vstupenku na jednotlivý závodní den za zvýhodněnou cenu Kč 100,- (pouze na TJ Jiskra u paní Beldové). VSTUPENKY bude možné bez problému zakoupit v den závodu u výběrčích před vstupem k můstkům!! (jsou bez umístění v areálu). Větší množství lze písemně objednat v TJ Jiskra Harrachov pouze permanentky a po úhradě faktury budou zaslány poštou. Množstevní sleva je 5% při koupi 40 a více ks permanentek, poštovné a balné je od 50,-Kč. Libovolný počet permanetek můžete předem osobně zakoupit přímo v kanceláři TJ, případně písemně rezervovat a do 11 hod. v den závodu zde vyzvednout. Rezervovat lze i jednodenní vstupenky. PŘEDPRODEJ - od zač. listopadu do KONTAKTY fax: Harrachovský zpravodaj 2006/11 12

13 Nové knihy a DVD v Městské knihovně Detektivní romány: Kačírková E. Dívka v zrcadle; Konrath J. Bloody Mary. Romány pro ženy: Coleová K. Cena za rozkoš; Chamberlainová D. Půlnoční zátoka;váňová M. S tváří beránka; Calmanová S. Deník špatné matky. Román válečný: Kessler L. Ocelová Klepeta. Romány historické: Babická H. Jeden okamžik v čase; Medailon krále Slunce. Romány společenské: Mornstein V. Gorazdův limit; Prudičová I. Jen pár obyčejných týdnů; Rudiš J. Grandhotel; Urban M. Santiniho jazyk. Romány napínavé: Cussler C. Polární přesun; Vineová B. Osudný zvrat; Jackson L.- Nezvaný host; Maugenest T. Záhadný rukopis; Collins J. Milenci mstitelé. Román humorný: Edwards I. Hotel Babylon. Historická romance: Medeiros T. Ztracená duše. Fantasy: McIntosh N. Nákaza zla. Fejetony: Křesťan R. Tandem aneb po dvou ve dvou; Nepil F. Hledání radosti. Skutečný příběh: Kueglerová S. Dítě džungle. Cestopis: Budinský L. Svět na dosah. Knihy populárně naučné: Melvin J. - ismy. Jak chápat architekturu; Greiner K. Pokojové rostliny jak je neznáte. Romány pro dívky: Oomen F. Jak přežít tuhle třídu?; Flegelová S. Ostrov zamilovaných. Knihy pro děti: Lenk F. Spiknutí proti Hannibalovi; Crummenert R. Pirátská nauka;hollerová R. Co víme o rytířích. Pro začínající čtenáře: Braunová P. Kuba nechce číst; Šmalc P. Šmalcova abeceda. DVD: Jak se krotí krokodýli (rodinný); Fimfárum 2 (pohádky); Mach a Šebestová na cestách (animovaný); Žofka ředitelkou ZOO (animovaný); Šifra mistra Leonarda (thriller). Tel.: , POZVÁNKA na veřejnou diskuzi s pracovníky státního podniku Povodí Labe Hradec Králové o plánovaných územních rezervách pro účely výstavby přehradních vodních nádrží, která se bude konat v pátek 24. listopadu 2006 od hod v Kulturním domě v Rokytnici nad Jizerou. POZVÁNKA k adventnímu rozjímání Stejně jako v letech předcházejících se i o letošní první adventní neděli dne 3. prosince rozzáří světýlka Vánočního stromu u harrachovské radnice. Předvánoční atmosféru si můžete užít od 16-ti hodin, kdy se představí nejprve naši nejmenší zpěváčci z mateřské školky Kamínek, následovat bude vystoupení školního sboru Andílků z Čerťáku a nepřijdete ani o slavnostní projev nového starosty Města. Každé světýlko navíc, třeba v podobě lampionu, či prskavky, je vřele vítané. Těšíme se na shledanou ADVENT Dále přijměte pozvání do velké tělocvičny ZŠ, kde ve středu 13. prosince proběhne od 16-ti hodin Vánoční koncert. Přijďte pobejt a nezapomeňte, prosím, na přezůvky. Těší se na vás nejen děti naší základní školy, ale i mrňousci z mateřské školičky. (sd) Společenská kronika Informace o zveřejňování jubilantů V této rubrice jsou zveřejňováni ti jubilanti, kteří v letošním roce oslaví kulaté nebo půlkulaté výročí svého narození, a to počínaje šedesátkou a více. U osob nad osmdesát let pak zveřejňujeme každý rok. Ti z Vás, kteří si nepřejete, aby Vaše maličkost byla ve společenské kronice zmíněna, sdělte, prosím, svůj požadavek redaktorovi Martinu Soukupovi na telefonní číslo Vacek Jan Svobodová Gerlinda Hnyková Anna Hanč Jaroslav Novotný Josef Marek Václav Mattern Horst Úmrtí Puskarčík Anton Paulů Jaroslav Blahopřejeme Vzpomínáme. 70 let 81 let 83 let 81 let 90 let 65 let 65 let Harrachovský zpravodaj 2006/11 13

14 SŠL HARRACHOV POŘÁDÁ DNY OTEVŘENÝCHDVEŘÍ Dne 1. prosince 2006 od 13 hodin. Dne 2. prosince 2006 od 9 hodin. Dne 12. ledna 2007 od 13 hodin. Dne 13. ledna 2007 od 9 hodin. INFORMACE O UČEBNÍCH A STUDIJNÍCH OBORECH, PROHLÍDKA AREÁLU ŠKOLY * MÍSTO - SOUL HARRACHOV Tel.: PERLIČKA Z HARRACHOVA Městské KINO Jablonec nad Jizerou PROGRAM NA LISTOPAD/PROSINEC 2006 sobota v h., neděle v h. KRÁSKA V NESNÁZÍCH Česká širokoúhlá tragikomedie (110 min.) Jana Hřebejka a Petra Jarchovského o sexu, penězích a dobrém člověku. Vstupné 70,- Kč, přístupný (15). středa v h. ROZCHOD Americká rodinná komedie (107 min.). Rozejděte se v pokoji. V hl. rolích Vince Vaughn a Jennifer Aniston. Vstupné 55,- Kč, přístupný (12). sobota v h., neděle v h. LET ČÍSLO 93 Americké širokoúhlé drama (107 min.). 11.září Teroristé unesli čtyři letadla. Tři zasáhla svůj cíl. Tohle je příběh čtvrtého z nich. Vstupné 55,- Kč, přístupný (15). středa v h. CANDY Australské romantické drama (108 min.). Velká láska plná drog.vstupné 65,- Kč., přístupný (15). sobota v h., neděle v h. AUTA Americký širokoúhlý rodinný animovaný film v českém znění (116 min.). Láska prochází pedálem. Vstupné 55,- Kč, přístupný. středa v h. V TOM DOMĚ STRAŠÍ Americká širokoúhlá animovaná rodinná komedie v českém znění (91 min.). Zaklepejte s námi na dveře záhadného domu. Vstupné 65,- Kč, přístupný. sobota v h. neděle v h. MRAVENČÍ POLEPŠOVNA Americký rodinný animovaný film v českém znění (89 min.). Gigantická bitva miniaturních rozměrů. Vstupné 60,- Kč, přístupný. středa v h. DŮM U JEZERA Americký širokoúhlý romantický film (99 min.). Můžete být spojeni s někým, koho jste nikdy nepotkali? Vstupné 65,- Kč, přístupný (12). Ve vstupném je započítán příplatek 1,- Kč, určený ve prospěch Státního fondu pro rozvoj české kinematografie. Filmy značené symboly (12, 15, 16, ) jsou mládeži přístupné, pro děti do 12, 15, 16 let jsou však nevhodné. Změna programu a výše vstupného vyhrazena. Telefon: , , Tuto dvacetikilogramovou dýni vypěstoval na své zahrádce v Harrachově pan Wolf Slavík. Velikou radost má i vnučka Andrejka. Program KINA též na adresách: Harrachovský zpravodaj 2006/11 14

15 inzerce Nábor pracovníků, pozice: recepční, kuchař, číšník, barman, cukrář, masér, kosmetička, cvičitel/ka, údržbář, pokojská OREA Vital Hotel Sklář**** je jedním z největších krkonošských hotelů, zaměřený na zdravý životní styl a vitalitu. Jsme součástí největšího českého hotelového řetězce OREA HOTELS s více jak 30 hotely po celé ČR. Pro nově rekonstruovaný čtyřhvězdičkový OREA Vital Hotel Sklář v Harrachově hledáme pracovníky pro následující pozice: POZICE: RECEPČNÍ (5 ) Požadujeme: praxi ve tří či čtyřhvězdičkovém hotelu min. 1 rok velmi dobrou znalost NJ, konverzační znalost AJ úplné SŠ vzdělání znalost práce s PC (Word, Excel, Outlook, Internet) POZICE: ČÍŠNÍK, BARMAN (ČÍŠNÍK 6, BARMAN 3 ) Požadujeme: praxi v oboru min. 1 rok dobrou znalost NJ, konverzační znalost AJ úplné SŠ vzdělání hotelového směru (preferujeme) POZICE: KUCHAŘ,CUKRÁŘ (4+1 ) Požadujeme: praxi v oboru min. 1 rok znalost NJ a AJ výhodou vyučení v oboru POZICE: KOSMETIČKA 2, MASÉR/KA 2 Požadujeme: praxi v oboru min. 1 rok znalost NJ a AJ výhodou vyučení v oboru (osvědčení, certifikát) POZICE: OBSLUHA SAUNY, BAZÉNU, FITNESS Pozice: pracovník údržby požadujeme vyučení v oboru elektro nebo zámečník U VŠECH POZIC DÁLE POŽADUJEME: - časovou flexibilitu - trestní bezúhonnost - samostatnost a zodpovědnost - kreativitu - schopnost pracovat v týmu NABÍZÍME: - zázemí největšího českého hotelového řetězce - zaměstnanecké ubytování a stravování - pěkné pracovní prostředí - mladý a přátelský kolektiv - možnost dalšího profesního vzdělávání NÁSTUP OD INFORMACE: Bližší informace podá personální oddělení, paní Petra Šablaturová, na tel.: , mobil nebo na u POZICE: PRACOVNÍK WELLNESS CENTRA + CVIČITEL/KA JÓGY kalanetiky, relaxační cvičení. Harrachovský zpravodaj 2006/11 15

16 inzerce Hledám spolehlivou pracovnici k úklidu apartmánu v bytovém domě Mumlavské zátiší 372. Kontakt: , Prodám byt 3+1, balkon, sklep, vlastní parkoviště po celkové rekonstrukci v atraktivní lokalitě Harrachov do osobního vlastnictví. Informace po 17hod. Prodám plynová kamna Pohody, dvě bomby. Tel Pronajmu byt 3+1 v Kořenově (včetně služeb + možnost garáže), cena Kč 5.500,-. Tel: Hledám byt v Harrachově do pronájmu 1+1, nebo 2+1. kontakt: Jirka Novotný 732/ Veronika Javorská 731/ Hledám byt 2+1, minimálně na jeden rok. Tel Hledám pronájem menšího bytu v Harrachově Tel.: Nabízím k pronájmu tři lukrativní místa v centru Harrachova za účelem provozování lyžařské školy. Tel: Čermák. Přijmeme servírku číšníka se znalostí německého jazyka s příjemným vystupováním. Penzion 7. Tel: Hledám spolehlivého člověka na úklid sněhu v Harrachově-Nový Svět. Tel Dětská lyžařská škola B+B Harrachov hledá pro zimní sezonu instruktory lyžování, (jaz. znal. výhodou) a přijme pracovníka do recepce lyž. školy (Aj-Nj), spoj. s přípravou drobného občerstvení, ubytování zajištěno. Těšíme se na vás Tel.: Nabízíme smrkové větve na přikrytí hrobů nebo záhonů před sněhem. Zdarma za odvoz od Pensionu FREMR, Harrachov 478 (před pekárnou) Možno i větší množství. Informace: nebo Harrachovský zpravodaj 2006/11 16

ODBOR OSOBNÍ DOPRAVY A PŘEPRAVY Krajské centrum Liberec

ODBOR OSOBNÍ DOPRAVY A PŘEPRAVY Krajské centrum Liberec České dráhy, a.s. - Generální ředitelství ODBOR OSOBNÍ DOPRAVY A PŘEPRAVY Krajské centrum Liberec Zpracovatel : Ing. Pavel Jaško, tel. 972 365 045 Dne 10. prosince 2006 vstoupí v platnost nové jízdní řády

Více

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Pořádá: SK Hasiči Praha a GŘ HZS ČR + HZS hl.m. Prahy + Snowhill a.s. + ČHSF Open přebor HZS

Více

Průvodce "Průvodce Harrachov"

Průvodce Průvodce Harrachov Mumlavský vodopád Vodopád 50 46'13.44"N 15 27'19.98"E Když pojedete okolo Harrachova, nenechte si ujít návštěvu Mumlavského vodopádu, ke kterému dojdete podél řeky Mumlavy, jak jinak. Na tohle překrásné

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA V Liberci 25. 4.2008

TISKOVÁ ZPRÁVA V Liberci 25. 4.2008 TISKOVÁ ZPRÁVA V Liberci 25. 4.2008 Logo 10. EYOWF 2011 putuje k odsouhlasení k Evropskému olympijskému výboru Náměstek hejtmana Petr Doležal dnes předal ceny vítězkám soutěže o návrh loga 10. Evropského

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

NABÍDKA pro společnost Synthesia, a.s. SKIAREÁLY - Snowhill a.s.

NABÍDKA pro společnost Synthesia, a.s. SKIAREÁLY - Snowhill a.s. NABÍDKA pro OSŽ Mladá Boleslav SKIAREÁLY Snowhill a.s. - 2011/2012 NABÍDKA pro společnost Synthesia, a.s. 2011/2012 SKIAREÁLY - Snowhill a.s. Snowhill a.s. leden 2012 Nabídka vybraných produktů: V rámci

Více

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu 24. - 25. 1. 2016 Skiareál Herlíkovice Pořádá: SK Hasiči Praha a GŘ HZS ČR + HZS hl.m. Prahy + Snowhill a.s. + ČHSF OPEN PŘEBOR HZS ČR a MISTROVSTVÍ

Více

1 ROZKAZ vedoucí oddělení vzdělávání ze dne 12. ledna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 v běhu na lyžích

1 ROZKAZ vedoucí oddělení vzdělávání ze dne 12. ledna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 v běhu na lyžích 1 ROZKAZ vedoucí oddělení vzdělávání ze dne 12. ledna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 v běhu na lyžích Podle čl. 9 písm. a) pokynu policejního prezidenta č. 27/2014, k organizaci a

Více

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNY GIS LIBEREC 2008 Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve dnech 12. 14. listopadu se v ní uskutečnily Dny geografických informačních systémů

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Program OH v Soči - pátek 7. února 2014. Program OH v Soči - sobota 8. února 2014

Program OH v Soči - pátek 7. února 2014. Program OH v Soči - sobota 8. února 2014 Object 1 Program OH v Soči - pátek 7. února 2014 17:00 Slavnostní zahajovací ceremoniál na olympijském stadionu Fisht čas je již přepočítaný na středoevropský (SEČ), tento den neprobíhají žádné sportovní

Více

SKISERVIS PLOC, NABÍDKA LETNÍCH PROGRAMŮ 2011

SKISERVIS PLOC, NABÍDKA LETNÍCH PROGRAMŮ 2011 Skiservis Ploc spol.s r.o. SKISERVIS PLOC, NABÍDKA LETNÍCH PROGRAMŮ 2011 CYKLISTIKA, VYSOKOHORSKÁ CYKLISTIKA Nabízíme vybrané trasy dle náročnosti pro všechny věkové skupiny Výlet s instruktorem do okolí

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

13 - Projekt výstavby lanových parků MonkeyPark Špindlerův Mlýn MonkeyPark 21. června 2006 nejdelší lanový park v Krkonoších. MonkeyPark, MonkeyPark

13 - Projekt výstavby lanových parků MonkeyPark Špindlerův Mlýn MonkeyPark 21. června 2006 nejdelší lanový park v Krkonoších. MonkeyPark, MonkeyPark 13 - Projekt výstavby lanových parků MonkeyPark Špindlerův Mlýn Společnost První bobová s.r.o. se vždy cítila průkopníkem nových trendů v oblasti volnočasových aktivit. Až po výstavbě bobové dráhy Špindlerův

Více

Manuál pro uživatele akce Harrachov za polovinu HappyWeekend

Manuál pro uživatele akce Harrachov za polovinu HappyWeekend Manuál pro uživatele akce za polovinu HappyWeekend Zakoupení návštěvnického poukazu na akci za polovinu HappyWeekend opravňuje uživatele využít vyznačené služby se slevami. Platí přitom: 1) Návštěvnický

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Akční plán Strategie rozvoje Euroregionu Nisa: část B česká strana ERN. V rámci projektu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa. číslo: Strategie/CZ/6

Akční plán Strategie rozvoje Euroregionu Nisa: část B česká strana ERN. V rámci projektu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa. číslo: Strategie/CZ/6 Akční plán Strategie rozvoje Euroregionu Nisa: část B česká strana ERN V rámci projektu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa číslo: Strategie/CZ/6 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/6

Více

Změny jízdních řádů ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. od 13. prosince 2009

Změny jízdních řádů ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. od 13. prosince 2009 Změny jízdních řádů ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. od 13. prosince 2009 Neděle 13. prosince 2009 je termínem celostátní změny jízdních řádů. K tomuto datu dochází i ke změnám v jízdních řádech linek ČSAD

Více

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz konference, školení, relaxační pobyty Relax hotel Monínec*** leží na Javorové skále 70 km na jih od Prahy na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje nedaleko města Sedlec-Prčice. Je nejvyšším bodem v

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Výsledky motivačního šetření ZIMA 1999

Výsledky motivačního šetření ZIMA 1999 Výsledky motivačního šetření ZIMA 1999 OBSAH: str. 1. Cíl a metodika výzkumu...2 2. Analýza pobytu návštěvníka...2 2.1. Důvod návštěvy... 2-3 2.2. Počet zahraničních návštěvníků...4 2.3... Průměrná doba

Více

Produkt LIPNO BEZ BARIÉR je nabízen jako komplex zahrnující širokou nabídku:

Produkt LIPNO BEZ BARIÉR je nabízen jako komplex zahrnující širokou nabídku: LIPNO BEZ BARIÉR Lipno bez bariér je jediný produkt svého druhu obsahující komplexní nabídku s celoročním využitím nejen pro handicapované, a to díky svým synergickým efektům. Přednosti: vše na jednom

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT

VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT 2009 Vážení partneři automobilového týmu Palmimotorsport, Dovolte, abychom Vás seznámil s výsledky jezdců týmu PALMIMOTORSPORT v jeho automobilové a sportovní

Více

Fond malých projektů a Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa

Fond malých projektů a Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa Fond malých projektů a Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 Cíl 3 Ing. Lucie Havlová Bc. Petra Bulířová Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro

Více

Občanské sdružení MTB Team Rychnov nad KnEžnou Cyklistický team STALAK DeVOSS Rychnov nad KnEžnou. Hodnocení sezóny 2014. www.stalak-devoss.

Občanské sdružení MTB Team Rychnov nad KnEžnou Cyklistický team STALAK DeVOSS Rychnov nad KnEžnou. Hodnocení sezóny 2014. www.stalak-devoss. Občanské sdružení MTB Team Rychnov nad KnEžnou Cyklistický team STALAK DeVOSS Rychnov nad KnEžnou Hodnocení sezóny 2014 www.stalak-devoss.cz Občanské sdružení MTB Team Rychnov nad Kněžnou Tým STALAK DeVOSS

Více

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova bylo zahájeno v Základní škole Harrachov dne 29.01.2014 v 17:04 hodin a ukončeno

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ)

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) DOPRAVA DO/Z BEDŘICHOVA KONCEPT DOPRAVY V RELACI JABLONEC N.NIS. BEDŘICHOV Na základě charakteristik produkce a atrakce je třeba posuzovat

Více

Nad letošním ročníkem veletrhu převzali záštitu ministryně pro místní rozvoj ČR Ing.Karla Šlechtová a hejtman Libereckého kraje, Martin Půta.

Nad letošním ročníkem veletrhu převzali záštitu ministryně pro místní rozvoj ČR Ing.Karla Šlechtová a hejtman Libereckého kraje, Martin Půta. Vážení vystavovatelé, jsme rádi, že jsme Vás i v letošním roce mohli přivítat na 15. ročníku veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2015, který se uskutečnil ve dnech 19. 21. března v Eurocentru v Jablonci

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

KLADSKÉHO POMEZÍ. Letní vydání novin Kladské pomezí je na informačních centrech

KLADSKÉHO POMEZÍ. Letní vydání novin Kladské pomezí je na informačních centrech Bulletin vychází 30. června 2013 číslo 2/2013 KLADSKÉHO POMEZÍ Letní vydání novin Kladské pomezí je na informačních centrech Začátkem měsíce května bylo rozdistribuováno letní vydání novin Kladské pomezí.

Více

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: Rozpočtové opatření č. 5 Rozpočtové

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Rozhledny. Číslo. Předmět. Vlastivěda

Rozhledny. Číslo. Předmět. Vlastivěda Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Rozhledny Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Bc. Helena Jurašková Číslo

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

Turistický portál kraje Vysočina www.region-vysocina.cz a jeho další rozvoj

Turistický portál kraje Vysočina www.region-vysocina.cz a jeho další rozvoj Turistický portál kraje Vysočina www.region-vysocina.cz a jeho další rozvoj Historie spuštění turistického portálu únor 2004 portál je neustále aktualizován a rozšiřován novými informacemi např. tipy na

Více

II. závod Letního seriálu Mistrovství ČR žáků a žaček a RKZ ve skoku na lyžích v Desné v Jizerských horách

II. závod Letního seriálu Mistrovství ČR žáků a žaček a RKZ ve skoku na lyžích v Desné v Jizerských horách II. závod Letního seriálu Mistrovství ČR žáků a žaček a RKZ ve skoku na lyžích v Desné v Jizerských horách Skokanský areál JKL Desná v Jiz.h. nájezdy můstků K 60 a K 40 m Lyžařský oddíl JKL Desná uspořádal

Více

2.Volba návrhové a mandátové komise, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

2.Volba návrhové a mandátové komise, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu Zápis z jednání 11. valné hromady Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou o.s. konaného dne 29. 11. 2013 od 17:00 hod. v malé zasedací místnosti Základní školy v Dolní Rokytnici nad

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko modelový region pro turistiku v EU o Spolupráce dvou klíčových aktérů: Turistického

Více

České hory jako cíl zimní dovolené. Ing. Markéta Vogelová _

České hory jako cíl zimní dovolené. Ing. Markéta Vogelová _ České hory jako cíl zimní dovolené Ing. Markéta Vogelová _ Výsledky analýzy horských středisek Zdroj: Analýza KPMG Shrnutí monitoringu návštěvnosti Typický turista v českých horských střediscích Turista

Více

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle U nás je taky hezky Soutěž Vesnice roku Že je v Radimovicích hezky, to víme, proto tu také bydlíme. Ale od června je už také hezká chodba v budově obecního úřadu a místní knihovna. Stěny chodby zdobí nové

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Dolomity - Val di Fiemme - hotel ***superior Los Andes, wellness v ceně / č.2075

Dolomity - Val di Fiemme - hotel ***superior Los Andes, wellness v ceně / č.2075 CK TURISTA Dolomity - Val di Fiemme - hotel ***superior Los Andes, wellness v ceně / č.2075 5,6,7,8 - denní zájezd Val di Fiemme je jedno z nejpopulárnějších lyžařských středisek z celé Itálie, nabízí

Více

KRKONOŠSKÝ VERTICAL 2015 31.01. 2015 3. závod Českého poháru ve skialpinismu 2015

KRKONOŠSKÝ VERTICAL 2015 31.01. 2015 3. závod Českého poháru ve skialpinismu 2015 KRKONOŠSKÝ VERTICAL 2015 31.01. 2015 3. závod Českého poháru ve skialpinismu 2015 1, Organizátor: Ski alp club Špindlerův Mlýn ve spolupráci s Horskou službou Krkonoše. 2, Účast: Závodu se mohou zúčastnit

Více

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov Starosta obce zahájil 3. zasedání ZO Bezkov v 16.00 hodin a přivítal všechny přítomné. Bod č.

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SE SDRUŽENÍM

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SE SDRUŽENÍM PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SE SDRUŽENÍM KRKONOŠE REGIONCARD ojedinělý projekt zaměřený na marketing celého regionu včetně polské strany cílem je přilákat nové klienty a navýšit počet dní

Více

v oblasti cestovního ruchu v kraji Vysočina - turistický portál www.region-vysocina.cz

v oblasti cestovního ruchu v kraji Vysočina - turistický portál www.region-vysocina.cz Využití IT v oblasti cestovního ruchu v kraji Vysočina - turistický portál www.region-vysocina.cz Turistický portál kraje Vysočina www.region-vysocina.cz 2 Funkce:! nabídka, propagace, prezentace! neomezený

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na druhé Mistrovství České republiky v závodu na HORSKÝCH KOLECH Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců Integra Chroustovice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 OBSAH: I. Základní charakteristika II. Realizované aktivity a) Projekty z evropských fondů b) Ostatní granty a dotace c) Prezentace pro veřejnost d) Spolupráce se subjekty cestovního

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Běh na Velký Javorník 26. ročník

Běh na Velký Javorník 26. ročník Pořadatel: 26. ročník Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 603 352 025, 556 835 685, ve spolupráci s T. J. Frenštát p. R. o. s., Martinská

Více

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD "Plavy,,žel.st."

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD Plavy,,žel.st. Stávka v dopravě Upozorňujeme cestující, že z důvodu stávky vyhlášené dopravními odborovými organizacemi na čtvrtek 16. 6. 2011 od 00.00 do 24.00 hodin pravděpodobně dojde k úplnému zastavení dopravy.

Více

Koaliční dohoda a návrh programového prohlášení na období 2010 2014

Koaliční dohoda a návrh programového prohlášení na období 2010 2014 Koaliční dohoda a návrh programového prohlášení na období 2010 2014 Dne 8.12.2010, několik málo hodin před schůzí ustavujícího zastupitelstva, uzavřeli zástupci Sdružení pro město Domažlice, České strany

Více

ZIMNÍ NABÍDKA JIZERSKÉ HORY

ZIMNÍ NABÍDKA JIZERSKÉ HORY ČESKÁ REPUBLIKA JIZERSKÉ HORY Jizerské hory jsou nejsevernějším pohořím v České republice. Část pohoří se nachází v Polsku. Toto pohoří bylo nazváno podle řeky Jizery, která pramení na úpatí své nejvyšší

Více

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Dolomity - Val di Fiemme - hotel **** Bellavista, wellness v ceně / č.2074

Dolomity - Val di Fiemme - hotel **** Bellavista, wellness v ceně / č.2074 CK TURISTA Dolomity - Val di Fiemme - hotel **** Bellavista, wellness v ceně / č.2074 5,6,7,8 - denní zájezd Val di Fiemme je jedno z nejpopulárnějších lyžařských středisek z celé Itálie, nabízí skvělé

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Jak se žije v naší škole. ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu

Jak se žije v naší škole. ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu Jak se žije v naší škole ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu O naší škole V současnosti má naše škola přes 500 žáků na 2. stupeň dochází více než 220 dětí Odkud jsou naši žáci? Lysá nad Labem, Litol,

Více

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís.

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. 22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. Bod pořadu jednání: 16. Věc: Rozpočtové opatření č. 286/12 úprava kapitoly 914 04 Důvod předložení: Zpracoval: Zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových

Více

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE DOPRAVNÍHO PODNIKU PRAHA PRO ROK 2015

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE DOPRAVNÍHO PODNIKU PRAHA PRO ROK 2015 NABÍDKA UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE DOPRAVNÍHO PODNIKU PRAHA PRO ROK 2015 POZNÁMKA: Pro uplatnění příslušné slevy předloží zaměstnanec DPP služební průkaz a Průkaz člena dané odborové organizace

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Geopark Ralsko, Rada národních geoparků a Česká geologická služba Vás zvou na 2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Konference národních geoparků se koná

Více

BADMINTON Club Kladno

BADMINTON Club Kladno BADMINTON Club Kladno Badminton Club Kladno byl založen v roce 1969. Z jeho řad vyšli hráči a hráčky, kteří v průběhu jeho osmatřicetiletého působení získali řadu domácích i zahraničních mistrovských titulů.

Více

Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017

Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017 Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017 I. Hlavní cíle: A. Všeobecné- dlouhodobé zajistit pro všechny členy sportovní a společenské a odborné vyžití odpovídající jejich předpokladům (platí pro

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

HARRACHOV TIPY NA VÝLETY

HARRACHOV TIPY NA VÝLETY HARRACHOV TIPY NA VÝLETY Möglichkeiten für interesante Ausflüge Interesting places to see Propozycje wycieczek Tips voor uitstapjes TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ ZÁMEK FRÝDLANT ZOO LIBEREC

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

VAL DI ISARCO KRONPLATZ NEJLEVNĚJŠÍ LYŽAŘSKÉ BUSOVÉ ZÁJEZDY - PENZIONY NATZ - PESTROST LYŽOVÁNÍ

VAL DI ISARCO KRONPLATZ NEJLEVNĚJŠÍ LYŽAŘSKÉ BUSOVÉ ZÁJEZDY - PENZIONY NATZ - PESTROST LYŽOVÁNÍ VAL DI ISARCO KRONPLATZ NEJLEVNĚJŠÍ LYŽAŘSKÉ BUSOVÉ ZÁJEZDY - PENZIONY NATZ - PESTROST LYŽOVÁNÍ 5,6,7 - denní zájezd ZÁLOHA pouze 1.000 Kč/os. při objednání zájezdu do 16.11.2015!!! Val di Isarco Kronplatz

Více

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu KRKONOŠE 2020 Karkonosze Projekt všestranného rozvoje regionu Krkonoše včera a dnes Krkonoše jsou nejznámějším českým pohořím. Díky atraktivní přírodě a dobrým klimatickým podmínkám lákají dlouhodobě tisíce

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Z á p i s. p. Birke, Ing. Táborský, Ing. Uchytil. Neomluveni:

Z á p i s. p. Birke, Ing. Táborský, Ing. Uchytil. Neomluveni: Z á p i s z 9. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 8. 10. 2013 od 9 00 hod. v zasedací místnosti v budově SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, Hradec

Více

Zápis z 19. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 8. září 2008 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Zápis z 19. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 8. září 2008 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Zápis z 19. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 8. září 2008 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Omluven: Zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice úřadu Petr Kadavý

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 20.04.2008 Účast: počet členů: 12 v čase: 14,40 hod 13 v čase: 14,50 hod 14 v čase: 15,00 hod Kvórum (15% všech

Více

Z Á P I S z osmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 16. října 2013 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.

Z Á P I S z osmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 16. října 2013 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Z Á P I S z osmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 16. října 2013 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 9 občanů: 0 Ověřovatelé: Ing. Krčmářová Zdeňka

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

ZIMA NA HORÁCH 2011/2012

ZIMA NA HORÁCH 2011/2012 Benecko / Krkonoše Hotel Star*** Hotel leží v srdci Krkonoš, přímo ve středu lyžařského a turistického střediska Benecko, na jižně orientované straně vrchu Žalý (1036 m.n.m.) v těsné blízkosti lyžařských

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Krušnohorská bílá stopa, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Krušnohorská bílá stopa, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Krušnohorská bílá stopa, o.s. - 1 - Vážení a milí přátelé, tak jako v předchozím roce zajišťovalo občanské sdružení Krušnohorská bílá stopa pro návštěvníky a turisty kvalitní zázemí

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

komunikuje s institucemi a organizacemi

komunikuje s institucemi a organizacemi Mgr. Jan Matouš, provozovatel sekretariátu Asociace turistických informačních center ČR Asociace turistických informačních center ČR (zal. v r. 1994) 1) Zastupuje informační centra sdružená v asociaci,

Více

4. Psi se mohou pohybovat po KaH o.p.s. pouze na vodítku. Jejich vstup do prostoru skokanských můstků je zakázán! -1-

4. Psi se mohou pohybovat po KaH o.p.s. pouze na vodítku. Jejich vstup do prostoru skokanských můstků je zakázán! -1- Název a sídlo společnosti Provozní řád 1. Název společnosti: Klasický areál, Harrachov o.p.s. (dále jen KaH o.p.s. ). KaH o.p.s. je založena v souladu se zněním Zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Klub dětských knihoven Libereckého kraje Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Závěrečné zhodnocení projektu Eva Kordová 2014 Závěrečné zhodnocení 9. ročníku projektu Kde končí svět na podporu výchovy ke

Více