Hraniční přechod opět uzavřen pro kamiony

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hraniční přechod opět uzavřen pro kamiony"

Transkript

1 2006 listopad Hraniční přechod opět uzavřen pro kamiony Úderem první minuty desátého dne měsíce listopadu se na celý jeden měsíc pro nákladní automobily uzavřel hraniční přechod v Harrachově. Důvodem je probíhající rekonstrukce sesunuté části vozovky mezinárodní silnice I/10 na Novém Světě. Díky tomuto byl úsek opravované komunikace zcela uzavřen a objížďka vede po místní komunikaci v prostoru mezi mateřskou školkou a základní školou. I s ohledem na technický stav této komunikace a s přihlédnutím k lokalitě obou školských zařízení byl proto vydán zákaz kamionové dopravy přes harrachovský hraniční přechod. V této souvislosti žádáme všechny řidiče, aby při průjezdu touto objížďkou dodržovali zde stanovenou maximální třicetikilometrovou rychlost.

2 Prvním mužem města se stal Tomáš Ploc Harrachov má po osmi letech svého nového starostu. Tím se stal po ustanovujícím zasedání Zastupitelstva města (1. listopadu 2006 v zasedací a obřadní síni Města) dosavadní místostarosta Tomáš Ploc z ODS. V tajné volbě mu svůj hlas dalo čtrnáct z celkových patnácti zastupitelů. Ještě před samotnou volbou pětičlenné městské rady oznámil odstupující starosta Václav Cajthaml změny v obsazení nového zastupitelstva, dva původně zvolení zastupitelé odstoupili František Střelec byl nahrazen Oldřichem Jakubcem a Pavel Ploc postoupil své místo v zastupitelstvu, poté co jeho další náhradníci (Karel Dolejší a Petr Šimůnek) nabídnutý mandát též nepřijali, Jiřímu Rázlovi. Po tomto všichni přítomní zastupitelé složili slavnostní slib. Tomáš Ploc hned po oznámení výsledků volby starosty města ve své první starostenské řeči poděkoval svému předchůdci Václavu Cajthamlovi za to, jaký obrovský kus práce, především v otázce úplného oddlužení města, za osm let v této funkci vykonal. Hned poté zastupitelé opět jednokolovou tajnou volbou zvolili dva nové místostarosty, a to Jiřího Krejčího (ODS) a Přemka Vodseďálka (SNK-ED). K těmto třem jmenovaným zvolili posléze zbylé dva členy městské rady, kterými se stali Otakar Jiroutek (ODS) a Oldřich Jakubec (SOS). Ustavujícímu zasedaní zastupitelů po celou dobu jeho trvání přihlížela velice slušná návštěva sedících i místy stojících občanů města Harrachova. Příští zasedání Zastupitelstva města by se mělo uskutečnit třináctého prosince Starosta města: Místostarosta města: Místostarosta města: Člen rady města: Člen rady města: Tomáš Ploc (ODS) Jiří Krejčí (ODS) Přemek Vodseďálek (SNK-ED) Otakar Jiroutek (ODS) Oldřich Jakubec (SOS) Členové Zastupitelstva města: Miloslav Rýdl (ODS), František Novák (ODS), Václav Cajhaml (SNK-ED), Miroslav Lelek (SNK-ED), Josef Slavík (SNK-ED), Jindra Krajčovičová (SOS), Eva Zbrojová (DRS), Václav Tondr (DRS), Jaroslava Vacková (SZ), Jiří Rázl (ČSSD) ms Má cesta je otevřená ke všem zastupitelům, říká nový starosta Tomáš Ploc Pane starosto, s jakými plány usedáte do křesla prvního muže města? Hned v úvodu je třeba říci, že díky předchozímu vedení radnice se Harrachov na počátku nového volebního období může těšit ze skutečně dobré výchozí pozice silného ekonomického subjektu. To nám dává solidní vyhlídky k perspektivám rozvoje města. Potřeby Harrachova jako horského střediska lze rozdělit do dvou kategorií. Tou první jsou, řekněme, klasické komunální záležitosti, jež obecně řeší kterákoliv jiná obec. To je například stav a údržba komunikací, likvidace odpadů, péče o zeleň, zimní údržba atd. Druhou velmi podstatnou věcí je to, že Harrachov je významné rekreační středisko, jež patří mezi turisty k nejvyhledávanějším v Krkonoších a převážná část jeho obyvatel je živa z příjmů v cestovním ruchu. Svět kolem nás nestojí a téměř všude se snaží jít nahoru, proto ani naše horské středisko nesmí usínat na vavřínech a stále by se mělo snažit držet na špičce českých rekreačních středisek. Proto bude moji snahou v tomto volebním období započít (a nejlépe dokonat) v rozšíření nezbytné infrastruktury pro tuto oblast. Tedy zasadit se o vznik sportovně-relaxačního centra, realizace víceúčelového stadionu, marketu, lanovkového propojení s Rokytnicí, zde se skýtá velká naděje přes Janovu skálu, dobudování sportovišť ve městě Konečně nejen k tomuto jsme se předsevzali v našem volebním programu. V neposlední řádě nesmíme opomenout ani to, že Harrachov bývá vysoko ceněným pořadatelem sportovních akcí, Harrachovský zpravodaj 2006/11 2

3 jako je Světový pohár a Mistrovství světa. Zde pro zajímavost bych rád uvedl, že na nedávné konferenci FIS byly loňské harrachovské prosincové závody Světového poháru ve skoku na lyžích vyhodnoceny jako druhý nejsledovanější televizní přenos v rámci průběhu skokanského SP, a to hned po Turné čtyř můstků. Činilo to 42 milionů televizních diváků. To je nenahraditelná propagace našeho města. V minulém období jste zastával post místostarosty se specializací na finanční a rozpočtovou oblast města. Budete v této gesci jako starosta pokračovat? To že jsem se stal starostou, změnilo mnohé. Mým prvořadým úkolem bude se obklopit šikovnými lidmi, na které se můžu plně spolehnout a jež jsou ve svém oboru profesionálové. Mám představu, že každý z nich za ten svůj obor bude patřičně zodpovědný. Moje úloha pak by měla být v kontrole a prověřování toho, zda se vše ubírá odpovídajícím směrem. Má specializace, proto nebude v žádném případě oborově omezena. Současné složení zastupitelstva města je o jeden politický subjekt pestřejší než to předchozí. Jak hodláte se všemi zúčastněnými spolupracovat a nechystá se tvorba nějakého programového dokumentu pro toto období? Nynější seskupení v zastupitelstvu lze rozdělit na tři takové bloky. Tím prvním je ODS, druhým SNK-ED a třetím, řekněme, koalice čtyř zbylých polických subjektů, jež byla vytvořena ještě před samotnými volbami. Povolební jednání se pak uskutečnila právě mezi těmito třemi bloky. Jsem přesvědčen, že v jednání o složení rady jsme dospěli k řešení, které nikoho nevyzvedlo a ani nepoškodilo. Jak již jsem říkal na ustanovujícím zastupitelstvu, chci mít otevřenu cestu ke všem zastupitelům a mám představu, že se budou všichni snažit spolupracovat, tedy že ne automaticky se bude nějaká skupina stahovat do opozice, jak to známe z vysoké politiky. Samozřejmě nejsem naivní, abych měl představy o tom, že všechna hlasovaní dopadnou 15:0. To by ostatně nebylo asi ani v pořádku. Co se týče tvorby nějakého plánu, zde musím poznamenat, že před malým časem byla předchozím vedením radnice podepsána dohoda o spolupráci s firmou REMA INVEST, která již v současné době zahájila pro naše město tvorbu plánu strategického a ekonomického rozvoje. Ten nám určitě hodně napoví. Samozřejmě o spoustě potřeb města již nyní víme, například o potřebné výstavbě marketu, ale právě v takovém plánu se mohou objevit i věci, kolem kterých, obrazně řečeno, chodíme, ale neuvědomujeme si, že by nám mohly více posloužit. V každém případě máme představy kam se má rozvoj Harrachova správně ubírat. Velkým tématem dění v Harrachově jsou diskuse o (ne)výstavbě apartmánových (bytových) domů v našem středisku. Co hodláte činit v této problematice? Moje představa je taková, že v tomto bychom měli více spojit síly s ostatními významnými krkonošskými středisky, protože to není problém jenom Harrachova. Vím, jak složitě jsme se s tímto fenoménem potýkali v minulém funkčním období a ze zkušenosti vím, že po verdiktu na sobě čtyř nezávislých expertních rozborů, bychom se nemohli ubírat cestou, jež navrhuje Sdružení udržitelného rozvoje. To by bylo nezákonné jednání s velkými riziky pro naše město. Je třeba hledat cesty, jak toto omezit, regulovat, ale vše zákonnou cestou. Další výzvou tohoto snažení musí být to, abychom i z těchto bytů, jež převážně slouží k rekreaci, získali nějaký konkrétní poplatek do pokladny města. Zde se budeme snažit najít cestu k našim zákonodárcům a vyvíjet na ně přiměřený tlak. S tímto vším souvisí i potřeba zefektivnit přerozdělování daní. To současné, postavené na počtu obyvatel města, je pro Harrachov, jakožto prosperující horské středisko, značně nevýhodné. Bylo by dobré se opět vrátit k systému, že to co se kde vydělá má se v určitém poměru zase dostavit zpět. Opět je to téma k jednání s našimi poslanci či senátory. MS PODĚKOVÁNÍ Vážení spoluobčané, na ustavujícím zasedání zastupitelstva jsem byl v tajné volbě jednohlasně zvolen do křesla starosty města. Tomu všemu předcházelo, díky vašim preferenčním hlasům, první místo v čele vítězné kandidátky ODS. Přiznám se, že jsem s tímto svým vítězstvím rozhodně nepočítal. Členem zastupitelstva města jsem byl po dvě volební období, v tom předchozím pak dokonce ve funkci prvního místostarosty. Celkem tedy dvanáct let. Netajil jsem se tím, že bych si rád načas od komunální politiky odpočinul a proto jsem osobně vzal za vděk až devátým místem na kandidátce občanských demokratů. Vaše rozhodnutí v mých plánech však učinilo zcela opak a byl bych zcela jistě nezodpovědným člověkem, pokud bych na tuto vaši podporu patřičně nereagoval. Výsledky voleb (pět kandidátů ODS mezi prvními šesti) nás zcela jasně zavazovaly tuto situaci zodpovědně řešit. Proto jsem se po krátkém váhání rozhodl ucházet o místo starosty Harrachova. Vstupujeme do nového funkčního období samosprávy města. Na rozdíl od toho předešlého se již v tento čas nemusíme zabývat otázkou, jak vyřešit nahromaděné finanční závazky, vzniklých v průběhu devadesátých let minulého století. Za to, že město je nyní ekonomicky stabilním subjektem, patří velký dík mému předchůdci Václavu Cajthamlovi, jenž v tomto vykonal neocenitelné. Moji snahou bude i nadále činit z našeho města atraktivní a významné rekreační a sportovní středisko, které musí být zároveň klidným a bezpečným domovem všech jeho obyvatel. Moc bych si přál, aby se v tomto duchu odvíjela i práce celého městského zastupitelstva. Budu velmi rád, když každý zastupitel přiloží ruku k dílu a bude nápomocen při správě chodu města. Obrazně řečeno jako jeden tým, který táhne za stejný konec provazu. Jedině tak může Harrachov i nadále vzkvétat a měnit svoji tvář k lepšímu. Stejně jako můj předchůdce, i já se budu snažit o konkrétních výsledcích, nejen, své práce informovat vás občany na stránkách Harrachovského zpravodaje. Ještě jednou vám touto cestou děkuji za vaši jasnou podporu mé osoby ve volebním klání. Budu se snažit vás nezklamat. Tomáš Ploc starosta Vážení spoluobčané, děkujeme za projevenou důvěru v komunálních volbách. Díky Vám ODS dosáhla v našem městě historického vítězství a vynikajícího výsledku členů zastupitelstva (podle počtů hlasů je mezi prvními šesti pět zastupitelů za ODS). Této důvěry si velmi vážíme a uděláme maximum pro to, abychom Vás nezklamali. Kandidáti ODS Harrachovský zpravodaj 2006/11 3

4 Představitelé sedmi obcí ze čtyř evropských států jednali v Harrachově Harrachov hostil ve dnech devátého až jedenáctého listopadu 2006 pracovní setkání zástupců evropských obcí zapojených do projektu Eurokomunale. Ten aktuálně sdružuje samosprávy z Česka, Německa, Polska, Itálie a Dánska. Setkání započalo ve čtvrtek přivítáním starostou města Harrachova Tomášem Plocem. Hlavní část jednání proběhla v pátek v zasedací a obřadní síni města. Sobotní dopoledne před odjezdem do svých domovů si účastníci Eurokomunale ještě prohlédli areál skokanských můstků. z hornolužického Reichenbachu (květen 2005) opět měla proběhnout prezentace zúčastněných obcí v podobě trhu řemesel, umění a gastronomie. To vše spojené s kulturním či sportovním vystoupením jednotlivých spolků ze členských obcí Eurokomunale. Zpestřením pro účastníky harrachovského jednání byla návštěva tamní sklárny a minipivovaru (a to hned po obědě v hotelu Rýdl) a sobotní prohlídka areálu skokanských můstků. Při páteční slavnostní večeři v restauraci Blue Café pak byli přítomni i zástupci Sklářské Poreby, jež je přesně pět let partnerským městem Harrachova. V Harrachově byli přítomni zástupci těchto obcí: Reichenbach a Seckach (oba Německo), Gazzada Scianno (Itálie), Karpacz (Polsko), Harrachov a dvě obce z Českolipska: Okrouhlá a Jestřebí. Omluveni byli zástupci dánského Hammelu. Eurokomunale - Návštěva pivovaru. Harrachovské setkání bylo koncipováno jako pracovní a bylo v tomto roce druhým v rámci aktivit sdružení Eurokomunale. To první se uskutečnilo na jaře v jihoněmeckém Seckachu, kde představitelé obcí absolvovali i mimo jiné prezentaci likvidace komunálních odpadů a spolupráci s bankovním sektorem. Na harrachovském setkání se naopak z řad hostitelů prezentovala přítomným politika a úspěchy v cestovním ruchu regionu. Z prezentace náměstka hejtmana Antonína Schäfera se účastníci setkání dozvěděli o aktivitách a činnosti Libereckého kraje na poli cestovního ruchu a v následné diskuzi se, například zajímali o spolupráci podnikatelů z regionu v této oblasti, zaujal je i projekt turistických slev Benefit program. Následnou prezentaci o činnosti a úspěších Sdružení obcí Libereckého kraje pro přítomné připravil jeho ředitel Jaroslav Hanzlíček. Aktivity Svazku měst a obcí Krkonoše představil jeho místopředseda Václav Cajthaml. Závěrem pak byl promítnut krátký propagační film o mikroregionu Tanvaldsko. Tématem jednání Eurokomunale byla i příprava na další, tentokráte velké setkání zástupců zapojených obcí. To by se mělo uskutečnit ve druhé polovině měsíce května příštího roku ( ) v severoitalské obci Gazzada Scianno. Tam by po vzoru Eurokomunale - Z prezentace v zasedací síni města. Eurokomunale - Společné foto před večeří. Všichni hosté setkání Eurokomunale odjížděli z Harrachova plni dojmů a spokojenosti z dobře připravené akce. V roli hostitele naše horské středisko rozhodně opět nezklamalo. Hostiteli za samosprávu města byli starosta města Tomáš Ploc, jeho předchůdce a současný zastupitel Václav Cajthaml a člen ZM Miloslav Rýdl. MS Publikace Krakonošův ráj je na světě Světlo světa spatřila v první polovině měsíce listopadu nová prezentační publikace města Harrachova, jež se honosí názvem Harrachov Krakonošův ráj. Tento mnohostranný propagační materiál obsahuje bezpočet barevných fotografií o možnostech využití trávení dovolené a volného času v našem horském středisku. Celkově bude vydána v nákladu patnácti tisíc kusů. Její aktualizovaný dotisk se uskuteční v první polovině příštího roku. K dispozici možného odběru je v provozovnách TIC Harrachov. Vydavatel publikace je město Harrachov, které nejen za tímto účelem získalo finanční dotaci z prostředků Evropské unie SROP, a to v rámci projektu Marketing cestovního ruchu města Harrachova. ms Harrachovský zpravodaj 2006/11 4

5 Vyhodnocení soutěže o nejlepší fotografii z Krkonoš Krkonoše svazek měst a obcí a OREA HOTEL ARNIKA ve Špindlerově Mlýně vyhlásili v červenci 2006 soutěž o nejlepší nejhezčí fotografii z Krkonoš s podtituly Veselé zážitky a postřehy!, Krajina a lidé, za kulturou a sportem, v horách a podhůří! Ceny do soutěže věnovali: OREA HOTEL ARNIKA Špindlerův Mlýn, sportovní a vzdělávací agentura Yellow Point, Sdružení pro krkonošské produkty a Krkonoše svazek měst a obcí. DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE Porota, ve složení Radek Drahný fotograf, Jan Lukš ředitel OREA HOTELU ARNIKA, Bořek Šic zástupce ředitele OREA HOTELU ARNIKA, Klára Kroupová a Martin Soukup ze Svazku měst a obcí Krkonoše, vybírala v říjnu 2006 z množství fotografií zaslaných do soutěže výherní snímky v obou kategoriích. Nejlepší snímky jsou oceněny těmito zajímavými a hodnotnými cenami. Hlavní cena: Zimní víkendový pobyt pro 2 osoby v OREA HOTE- LU ARNIKA ve Špindlerově Mlýně a výlet na sněžném skútru od sportovní a vzdělávací agentury Yellow Point, 2. cena - Tradiční výrobky z Krkonoš od Sdružení pro krkonošské produkty, 3. cena Fotografická publikace Krkonoš V kategorii klasické fotografie zvítězily tyto snímky: 1. místo Hlavní cena: Fotografie s názvem Vznik jednoho dne III. od Zdeňka Halíře z Mladé Boleslavi 2. cena: Fotografie s názvem Zvědavá ulička v Jilemnici od Pavly Mendřické z Jilemnice 3. cena: Fotografie s názvem Na Karkonoszkim szlaku Labska od Bianky Kajdanowiczové z Poznaně Zvláštní ocenění za zachycení života v horách získává ještě fotografie s názvem Podzimní práce v podhůří Krkonoš od Pavly Mendřické z Jilemnice V kategorii digitální fotografie zvítězily tyto snímky: Hlavní cena: Fotografie s názvem Žacléřsko od René Schrolla ze Žacléře 2. cena: Fotografie s názvem Zimní zahrádky v Jablonci nad Jizerou od Martina Fidrhele z Jablonce nad Jizerou 3. cena: Fotografie s názvem Vrchlabský zámek - peklo od Terezy Hanušové z Vrchlabí Zvláštní ocenění za nejoriginálnější fotografii soutěže získává ještě fotografie s názvem Smile od Kateřiny Kandlové z Vrchlabí Zvláštní ocenění získává také nejvzdálenější účastník soutěže s fotografií Sněžných jam, pan Zhiyi Cai ze Shanghaie z Číny 2. místo Vybrané fotografie přihlášené do soutěže budou vystaveny v OREA HOTELU ARNIKA ve Špindlerově Mlýně v termínu od do Vybrané fotografie budou opublikovány v letním vydání Krkonošské sezóny a na dalších místech prostřednictví Krkonoše svazku měst a obcí. Kontakt: Klára Kroupová, Krkonoše svazek měst a obcí, tel , Linda Zelenková, OREA HOTEL ARNIKA, tel , 3. místo Harrachovský zpravodaj 2006/11 5

6 ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ Geografický informační systém, další ocenění pro Liberecký kraj informuje Ministerský předseda Svobodného státu Sasko v Libereckém kraji Na první oficiální návštěvu zavítal první listopadový den do Libereckého kraje ministerský předsedseda Svobodného státu Sasko Georg Milbradt. Spolu s ministerským předsedou přicestoval do kraje také Henry Hasenpflug, prezident Vládního kraje Dresden. Důvodem návštěvy, na kterou oba významné saské představitele pozval hejtman kraje Petr Skokan, byla spolupráce mezi oběma regiony. Na základě smluvního ujednání spolupracuje Liberecký kraj s Vládním krajem Dresden od dubna letošního roku připomíná hejtman Petr Skokan a zároveň dodává, avšak naše partnedrství, vyplývající z bezprostředního sousedství obou regionů, trvá mnohem déle. Spolu s ministerským předsedou se pak shodli, že tato česko-neměcká spolupráce bude vždycky sehrávat velmi významnou roli, kterou umocnila sjednocená Evropa. Není bez zajímavosti, že v rámci spolupráce s Vládním prezidiem Dresden už nyní probíhají v Německu např. jazykové kurzy češtiny, které v současné době navštěvuje 30 úředníků. Již před nedávnem bylo rovněž dohodnuto, že se bude spolupracovat na projektech, jako je Jizerská magistrála a Nová Hřebenovka. Vznikají také pracovní skupiny v oblasti - veřejná doprava a její financování, či dopravní obslužnost. V oblasti životního prostředí si oba kraje budou vyměňovat informace a zkušenosti např. na téma přeshraniční ochrana vod. Spolupráce se nabízí i v dalších oblastech, a to: krizové řízení, čerpání z fondů EU či zajištění služeb pro seniory. Němečtí hosté si v rámci včerejší návštěvy také prohlédli saskou firmu Trumpf působící v liberecké Průmyslové zóně Jih. Harrachovský zpravodaj 2006/11 6 V Kongresovém centru Praha se ve dnech 1. a 2. listopadu 2006 uskutečnila již 15. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v České republice, kterou pořádal výhradní distributor produktů těchto firem společnost ARCDATA PRAHA s.r.o. Akce se účastnilo přes 600 odborníků a uživatelů geografických informačních systémů. Součástí této v oblasti GIS největší a nejvýznamnější konference u nás byla doprovodná výstava prací ze všech oblastí, kde jsou geografické informační systémy využívány (státní a veřejná správa, komerční firmy, správci sítí, energetici...). Významně byly zastoupeny také všechny vysoké školy, kde se GIS vyučuje. Celkově bylo přihlášeno 43 soutěžních prací, všechny na vysoké odborné a technické úrovni. Resort rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky Libereckého kraje se zúčastnil s prací správkyně GIS pro životní prostředí Ing. Ireny Koškové Protipovodňová opatření v Libereckém kraji. Poster, vedle podrobné mapy zaměřené na prvky protipovodňové ochrany, představuje výsledky Koncepce ochrany před povodněni v Libereckém kraji, popsal práci svého resortu náměstek hejtmana Radim Zika. Kompozice byla doplněna fotografiemi z letošní srpnové povodně na Jizeře a Smědé. Samostatná část je na posteru věnovaná devadesátému výročí od protržení přehrady na Bílé Desné. Poster z Libereckého kraje získal nejvyšší ocenění veřejnosti. Jedná se již o třetí první místo v řadě, které resort v této soutěži získal. Předchozí byly za práce Soustava Natura v Libereckém kraji (rok 2004) a Větrné elektrárny a Mapový server životního prostředí (rok 2005).

7 Novinky ve službách Českých drah v Libereckém kraji od Dne 10. prosince 2006 vstoupí v platnost nové jízdní řády veřejné železniční dopravy, provozované akciovou společností České dráhy. Pro pravidelné i náhodné zákazníky jistě přijde vhod několik informací Osobní doprava bude v novém jízdním řádu provozována přibližně ve stejném rozsahu, jako v jízdním řádu 2005/2006. Jízdní řád přináší množství změn a novinek, cestujícím doporučujeme před cestou se informovat na spojení. Bližší informace o osobní přepravě lze získat na na této adrese jsou mj. k dispozici i tabulky jízdních řádů jednotlivých tratí. Dále lze informace získat na informační lince , příp. v osobních pokladnách železničních stanic. Změny v jízdním řádu v regionální dopravě Jízdní řád vlaků regionální dopravy reaguje na změny v dálkové dopravě. Na území Libereckého kraje nedochází k zásadním změnám v celkovém rozsahu regionální dopravy. Rozsah dle jednotlivých tratí byl optimalizován dle požadavků objednavatele, tedy Libereckého kraje. Kritériem byly zejména ekonomické ukazatele (obsazenost spojů) a souběhy s autobusovou dopravou. Prioritou zůstává zajištění dopravy v období přepravních špiček, tedy zajištění dopravy do zaměstnání a do škol. Tratě Liberec Tanvald Harrachov (036), Tanvald Železný Brod (035), Smržovka Josefův Důl (034) Na těchto tratích zůstává zachována základní kostra taktového jízdního řádu podobně jako v minulosti. Z důvodu zajištění přípojů v Liberci a v Tanvaldě se celý systém posouvá o několik minut dříve, v některých případech se mění kalendářní omezení jízdy. Novinkou na této trati bude nasazení souprav moderních vozů řady 843 na většinu osobních vlaků. Pozornost je věnována i dopravě směr Tanvaldský Špičák a Josefův Důl. V zimní sezóně budou vedeny tři páry přímých vlaků z Liberce přes Jablonec n. N., Smržovku a Tanvaldský Špičák do Josefova Dolu a zpět. Navíc byla s provozovatelem vleků dojednána pro měsíce leden a březen sleva z ceny permanentky na Tanvaldském Špičáku pro ty lyžaře, kteří přijedou vlakem Českých drah. Tratě Chlumec nad Cidlinou Stará Paka Trutnov (040), Martinice v Krkonoších Rokytnice nad Jizerou (042) Systém osobních a spěšných vlaků na trati 040 prošel zásadními změnami s cílem zajistit většině cestujících výhodnější a rychlejší spojení. Spěšné vlaky jsou vedeny ve dvouhodinovém intervalu s výhodnými přípoji ve všech přípojných stanicích tratě. Osobní vlaky na území Libereckého kraje jsou vedeny ve dvouhodinovém intervalu v relaci Jaroměř Stará Paka Martinice v Krkonoších Jilemnice ( - Jablonec nad Jizerou). Systém osobních vlaků na trati 042 nedoznal zásadních změn. Ve dvouhodinovém intervalu vždy jako přípoje od spěšných vlaků z tratě 040 jsou vedeny osobní vlaky Martinice v Krkonoších Jilemnice Jablonec nad Jizerou, kde Liberecký kraj přislíbil zajistit navázné autobusové spoje do centra Rokytnice nad Jizerou. Osobní vlaky z Jaroměře tento systém zahušťují na hodinový zpravidla v úseku Martinice v K. Jilemnice, ve špičkách v celém úseku až do a z Jablonce nad Jizerou. V úseku Jablonec nad Jizerou Rokytnice nad Jizerou bude v provozu pouze jeden pár vlaků v pracovní dny a jeden pár o víkendech, jinak je dopravní obslužnost zajištěna autobusovou dopravou. Ing. Jaroslav Jirman, ČESKÉ DRÁHY, A.S. GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ODBOR OSOBNÍ DOPRAVY A PŘEPRAVY Krajské centrum Liberec zástupce ředitele Odboru osobní dopravy a přepravy pro Liberecký kraj Autorizovaný dealer a servis Škoda a Volkswagen v Jablonci nad Nisou a v České Lípě si Vás dovoluje pozvat na předváděcí jízdy vozů Škoda, a to i v úpravě 4 4. Předváděcí jízdy budou probíhat při příležitosti Světového poháru ve skoku na lyžích ve dnech 9. a 10. prosince 2006 v prostorách běžeckého stadionu Harrachov. Zájemci, kteří se k předváděcí jízdě přihlásí na (uveďte prosím své jméno a pak buď svůj mail nebo svůj mobilní telefon) do , obdrží malý dárek. SAN Plus k nám to máte z Harrachova nejblíž! SAN Plus Tel. : Palackého 94 Fax : Jablonec nad Nisou Harrachovský zpravodaj 2006/11 7

8 Hasičský výlet k polským sousedům Ve sváteční sobotu 28. října 2006 využila skupinka harrachovských hasičů příznivého podzimního počasí a vydala se svým hasičským vozem AVIA směrem k polským hranicím za účelem tradičního výletu. Po zcela bezproblémovém přejezdu státní hranice (zde patří dík službě konajícím pohraničníkům) naším prvním cílem byl vodopád Kamienczika, jenž svoji výškou (27 metrů) je největším v polské části Sudet. Jeho návštěvu vřele doporučujeme všem čtenářům Harrachovského zpravodaje. Druhou zastávkou našeho putování se stala partnerská Sklářská Poreba. Zde jsme nejprve vyhledali příjemné venkovní posezení a dali si chutný oběd. Přesně v jednu hodinu odpolední nás již očekávali kolegové z tamní dobrovolné Stráže Požárné, kteří krátce před naší návštěvou absolvovali výjezd ke spadaným stromům na komunikaci. Spolu s nimi jsme pohovořili o možné spolupráci na následující období. Po tomto skutečně přátelském setkání jsme se odebrali naším vozem zpět k hranicím. Účastníky výletu byli: Michal Bartoš, Roman Polívka, David a Tomáš Jeníkové, Veronika Šilerová, Jaroslav a Petr Lukešovi, Martin Soukup. ms Maruška účastnice literární soutěže, a malá Everline Určitě sem tam potkáváte v Harrachově malou holku na invalidním vozíku. Jezdívá většinou se svým kamarádem a asistenčním psem, zlatým retrívrem Samem. Ta holka je Maruška a už není tak malá, i když že sedí, to tak stále vypadá. Je jí dvaadvacet a přes svůj velký handicap je to pracovitý a určitě obdivuhodný harrachovský človíček. Hasičské zásahy na počátku listopadu Velmi větrné počasí a vydatné dešťové srážky na počátku měsíce listopadu byly příčinou pádu několika stromů na harrachovské komunikace. S jejich likvidací si bleskově poradili harrachovští dobrovolní hasiči. První výjezd se uskutečnil v neděli pátého listopadu ve večerních hodinách, kdy byl naší jednotce starostou města Tomášem Plocem nahlášen pád dvou stromů (první na komunikaci u Střední školy lesnické a druhý v korytě toku Milmice u Hábova mostu). V obou případech došlo k rychlému odstranění těchto spadlých porostů. Při zásahu u Hábova mostu byli našim hasičům k dispozici i pracovníci firmy Brex, jež provádí rekonstrukci silnice I/10 po srpnové povodni. Po tomto zásahu navíc jednotka provedla kontrolu stavu vodních toků v Harrachově. O den později v podvečerních hodinách byl nahlášen obvodním oddělením policie spadlý strom na komunikaci I/14 pod křižovatkou na Mýtě. Zde díky vydatným dešťům došlo k sesunutí jednoho celého smrku včetně kořenů z přilehlé skalní stěny. Tímto byla částečně omezena průjezdnost uvedené komunikace. Díky práci hasičů již za dvacet minut po příjezdu k zásahu byla komunikace opět zcela průjezdná. ms Maruška nejen že studuje s vyznamenáním na obchodně právní akademii už čtvrtý rok, taky hodně cestuje a píše články do různých novin a je stálou dopisovatelkou školního časopisu, jednoho moravského týdeníku a občasníku Můžeš. Někdy se taky účastní literárních soutěží pro postižené. Poslední takovou soutěž s názvem Společný svět 2006 vyhlašovalo pražské sdružení Okamžik. Maruška do soutěže posílala pětistránkový text o svém životě na vozíku, s názvem Cestopisné povídání o zemích, lidech a toleranci. Byla hodně napnutá a zvědavá, jak bude úspěšná - vždyť hodnotící komise byla složená ze členů Obce spisovatelů. To už byla pro ni dost veliká výzva! Když Marušce přišla pozvánka na vyhlašování výsledků soutěže do Divadla U Valšů v Praze a následoval telefonát, aby určitě přijela, že se umístila do třetího místa, radost byla veliká a vzrušení obrovské. Tady jsou její pocity: No, to fakt byla pecka! Přijely jsme s mamkou do zmíněného divadla, hned se nás ujali pořadatelé a vedli do první řady. Sál se brzy zaplnil a začalo to. Jako slavnostní úvod na pódiu hrál slepý pán na klarinet. Bylo to úchvatné a dojemné zároveň. Doprovázela ho na španělskou kytaru mladá paní, jak jsme se později dověděly, jeho žena. A on, ač úplně slepý, je koncertní umělec a profesor na konzervatoři. Už to byl nádherný zážitek! A pak přišlo vlastní vyhlašování výsledků literární soutěže. Byly dvě kategorie poezie a próza. Vlastně tři, protože jedna malá byla společná pro děti. Na pódiu moderátorka slavnostně vyhlašovala nejprve dětskou soutěž a dvě profesionální herečky četly s nádherným přednesem práce, které se umístily na třetím, druhém a prvním místě. Po dětských vítězných pracech přišla poezie a až nakonec moje kategorie - próza. Pořád jsme čekaly až zazní z pódia to námi očekávané jméno - Marie Harcubová - když telefonovali, že? a pořád nic. Až najednou.. no, nebudu to Harrachovský zpravodaj 2006/11 8

9 napínat četli mě jako poslední. Obsadila jsem totiž první místo. Když jedna z hereček - s krásným přednesem, tak nějak umělecky četla ten můj vítězný text, byl to boží zážitek. A nejen mamce, ale všem kolem, se koulely po tvářích slzy dojetí. I mě se tak nějak.. stahoval krk.. a brada klepala. No, a pak mi všichni přáli a dostala jsem cenu a spoustu dárků a nádhernou kytici a bylo to prostě úžasný! Tak toto přednedávnem prožívala Maruška. Takže Maruško ještě jednou hodně gratulací! PS: A ještě jedna Maruščina (zatím) poslední velká akce která určitě stojí za povšimnutí. Protože ví, že sama asi nebude mít děti, rozhodla se k adopci. K adopci na dálku. Její dcerka se jmenuje Everline a její bydliště je v Nairobi, stát Keňa v Africe. Maruška si ji vybrala na internetu, aby ji EVELINKA podporovala v životě a pomohla na cestě ke vzdělání. Hezký nápad, ne? Marušku to přijde na 15 Kč denně a říká: No, kdybych kouřila, stálo by to víc. Nekouřím, takže vlastně ušetřím - zdraví i peníze. A hlavně jsem spokojená a šťastná, že moje malá Everline už nebude negramotná...! Pomáhám někomu, kdo je na tom - i když chodí - ještě hůř než já. A chtěla bych tím hlavně poděkovat za štěstí, že mám kolem sebe tolik skvělých lidí, kteří pomáhají zase mě... Pro ostatní, kdo by chtěli také takto pomoci přikládáme kontakt: (lh) Poznámka redakce HZ: celý Maruščin vítězný příspěvek je zveřejněn v aktualitách webových stránek Historické okénko Harrachovská lyžařská jubilea Při příležitosti pořádání Světového poháru ve skoku na lyžích prosince 2006 níže nahlédneme do historie lyžování v Harrachově. Rádi bychom vás seznámili s významnými událostmi, a to nejen ze světových pohárů, ale celého harrachovského lyžování, které se udály v letech (pro letošní rok jubilejních) končících šestkou a jedničkou února jsou u hotelu Krakonoš odstartovány štafetové závody, podle historických pramenů první ve střední Evropě března byly přijaty úvodní stanovy Lyžařského turistického Bucharova klubu v lednu se uskutečnily první závody na nově postaveném můstku na Čerťáku Teufelsbergschanze. Zvítězil Kurt Endler z Vosecké boudy. 20.listopadu se po válce znovuzakládá LTBK. Předsedou byl zvolen Josef Kraus. Jako patronátní klub byl ustaven ČSK Himalaja Mladá Boleslav Pohár Kongresového můstku vyhrál F.Wende, skočil nový rekord 46 metrů byl postaven na Ptačinci nový můstek, takzvaný Svazový podle projektu Karla Jarolímka. Nejdelší skoky s zde pohybovaly okolo 70 metrů na Zimní olympiádě v Garmisch Partenkirchenu reprezentují Harrachov Hans Lahr, Josef Kahl a Franz Kraus ve skoku a severské kombinaci. Hans Lahr obsazuje v severské kombinaci 8. místo. Na Čerťáku pořádá německý Wintersportverein Mistrovství HDW při letech na lyžích v Planici vytvořil druhého března Hans Lahr světový rekord 111 metrů. Stal se tak prvním harrachovákem (dále Dalibor Motejlek 142 metrů v roce 1964 a Pavel Ploc 181 metrů v roce 1983), který se zapsal do listiny světových rekordmanů ustavující schůze LTBK, předsedou zvolen Jan Hendrych První ročník Poháru harrachovských skláren. Ve skoku zvítězil Josef Císař, v severské kombinaci František Šimůnek, Pohár kongresového můstku vyhrál Štolba v Poháru harrachovských skláren vítězí ve skoku Antonín Lenemayer a ve štafetách Sokol státní lesy Harrachov Druhého září dán na Čerťáku do provozu první můstek s umělou hmotou v republice. Zahajovací závody vyhrál Z. Remza. Pohár harrachovských skláren získal ve skoku rovněž Zdeněk Remza, ve štafetách UDA Praha. Třetí ročník Mezinárodních závodů se uskutečnil na můstku na Čerťáku a běžeckých tratích se Harrachovský zpravodaj 2006/11 9 startem u kina. V běhu na 5 i 10 km zvítězila Finka Hohtari, mezi muži byl na 15 i 30 kilometrů nejlepší její krajan Simonen. Ve skoku zvítězil Salmenranta a v severské kombinaci V. Lahr. Na olympijských hrách v Cortina dampezzo reprezentovali Harrachov Vlastimil Melich, Emil Okuliar, Josef Nüsser, Mojmír Stuchlík a Evžen Čermák. V tomto roce se též v Harrachově uskutečnilo Mistrovství republiky. V běhu na 15 km zvítězil E.Okuliar, 30 km J. Prokeš, 5 km E. Lauermanová, 10 km M. Weishäutelová, skok D. Jebavý a severská kombinace V. Melich Pohár harrachovských skláren získává ve skoku Josef Nüsser a ve štafetách Dukla Liberec. V březnových Mezinárodních závodech zvítězili: 5 km Finka Eteläpää, 10 km její krajanka J. Nieminen, 15 km R. Čillík, 30 km Z. Gabriel, skok D. Jebavý, severská kombinace V. Melich V Poháru harrachovských skláren vítězí ve skoku Josef Kraus a ve štafetách RH Semily. Na MS v Oslo reprezentují Dalibor Motejlek ve skoku a Jiří Rázl v kombinaci. Mistry Československa se v Harrachově stali: v běhu R. Čillík a K. Štefl, M Jiráňová a E. Paulusová, ve skoku J. Raška a v kombinaci J. Kraus. Mezinárodní závody vyhrál ve skoku Jiří Raška a v severské kombinaci Josef Kutheil Pohár harrachovských skláren získává ve skoku Dalibor Motejlek a v kombinaci Tomáš Kučera Pohár harrachovských skláren vyhrál Břetislav Novák. Na ZOH v Innsbrucku reprezentuje Harrachov František Zeman Harrachov je poprvé pořadatelem Světového poháru ve skoku na lyžích. Na novém můstku P 90 (K120) zvítězil Nor Ruud před Rakušany Koglerem a Neuperem. Pohár harrachovských skláren získal Ivo Felix. Mistrovské tituly získali v Harrachově v běhu F. Chládek, F. Šimon a M. Bečvář, K. Jeriová a B. Paulů, ve skoku na P70 J. Samek, P90 J. Parma a v kombinaci J. Klimko Pohár harrachovských skláren vyhrál Pavel Ploc. Na můstku K120 se opět uskutečnil Světový pohár. Zvítězil M. Nykänen před E.Vettorim a J.Parmou. Mistrovský titul získal na velkém můstku na Čerťáku Pavel Ploc V Poháru harrachovských skláren zvítězil Milan Kučera. Milan Kučera se stal v Rait im Vinklu trojnásobným mistrem světa juniorů (v severské kombinaci a ve družstvech v severské kombinaci i ve skoku), společně s ním získali zlato ve družstvu skokanů David Jiroutek a Roman Lukeš. Na Mistrovství světa ve Val di Fiemme reprezentovali Harrachov skokan Pavel Ploc a běžec Václav Korunka.

10 Na harrachovském mamutu se uskutečnil března Světový pohár v letech na lyžích. Zvítězil A.Goldberger před CH. Duffnerem a J. Sakalou. Jan Balcar skočil český rekord 203 metrů, Jakub Jiroutek jako první Harrachovák skočil přes 200 metrů 201 a Andreas Goldberger poprvé v historii překonal výkonem 204 metrů dvoustovku v oficiálním závodě. Pohár harrachovských skláren vyhrál Milan Kučera. V prosinci se na K120 uskutečnily další dva závody Světového poháru ve skoku. Zvítězil K. Funaki a P. Peterka., K. Funaki vytvořil nový rekord můstku 141,5 metru. Tituly mistrů republiky získali v Harrachově kombiňáci M. Kučera a F. Máka, v dlouhých tratích na 50 resp. 20 km V. Fousek a K. Hanušová. V létě u příležitosti schůze KOP bylo otevřeno lyžařské muzeum v Harrachově V lednu se uskutečnily dva závody SP v letech na lyžích. Po oba dny byl před obrovskou návštěvou polských fanoušků nejlepší Adam Malysz. R.Jussilainen vytvořil výkonem 212,5 metrů nový rekord mamutího můstku. Na Mistrovství světa ve finském Lahti reprezentovali Harrachov skokan Jakub Hlava a kombiňáci Milan Kučera a Vladimír Šmíd. Při Mistrovství ČR v Harrachově zvítězili: ve skoku M.Doležal, v severské kombinaci M. Kučera. Letním mistrem se stala ve skoku dvojice Sakala-Fízek ledna se uskutečnily dva závody SP v severské kombinaci. V sobotu Gundersen, v neděli sprint. Po oba dny zvítězil H. Manninen z Finska. Na ZOH v Turíně reprezentovali Harrachov běžec Dušan Kožíšek, kombiňáci Tomáš Slavík a Aleš Vodseďálek a skokani Lukáš Hlava a Ondra Vaculík. Miroslav Dvořák získal na MS juniorů dvě bronzové medaile. Mistry republiky se v Harrachově stali: v severské kombinaci M. Dvořák, letními mistry pak ve skoku R. Koudelka skoku dvojic M. Doležal - B. Sedlák a v severské kombinaci T. Slavík. St. Slavík Start a cíl u kostela Nový největší můstek Svazu lyžařů v Harrachově v Krkonoších - na Ptačinci, dílo Jarolímkovo. Pohled na Můstek v Harrachově Gustle Berauer a Hans Lahr Zprávy ze Střední školy lesnické v Harrachově Střední škola lesnická Harrachov Počátkem října navštívila školu anglická delegace z Walesu, ve které byli zástupci vzdělávacích institucí a univerzity v Bangoru. Po prohlídce školy jsme navštívili s anglickými přáteli sklárnu. Po té pokračovala jednání o budoucí spolupráci, která by spočívala ve výměně žáků a pedagogů v odborných a jazykových stážích. Hospodářská komora Libereckého kraje vyhlásila soutěž INOVACE 2006, do které se škola zapojila v kategorii zahraniční spolupráce v Euroregionu Nisa. Předložili jsme projekt spolupráce s polskou firmou Citroen ve Walbrzychu, ve kterém studenti naší školy absolvují třítýdenní odborné praxe. Tento projekt postoupil k mezinárodní komisi do Drážďan, která vyhodnotí nejlepší projekty. V listopadu také probíhají ve všech středních školách dny otevřených dveří spojené s náborem žáků do prvních ročníků. Zveme všechny, kteří si chtějí prohlídnout naší školu. Přiďte pobejt. (ps) Harrachovský zpravodaj 2006/11 10

11 Úspěchy mladých biatlonistů V minulém vydání Harrachovského zpravodaje vás Jan Zapadlo informoval o úspěších svých mladých harrachovských svěřenců. Dodatečně v tomto čísle uveřejňujeme fotografii našich úspěšných biatlonistů spolu s jejich trenérem, jež měla být součástí onoho příspěvku. Fotografie do redakce dorazila hluboko po uzávěrce říjnového čísla. Nyní již harrachovští biatlonisté, stejně jako ostatní lyžaři, čekají na optimální příděl sněhové pokrývky od pana Krakonoše. Harrachovské lyžařské areály hlásí připravenost na zimní sezonu Pro zimní sezónu 2006/2007 je připravena jedna velká a zásadní změna. Byla uzavřená smlouva mezi provozovateli vleků a lanovek v Harrachově, Rokytnici nad Jiz., Pasekách nad Jiz., Rejdicích a Příchovicích o společné jízdence uznávané ve výše jmenovaných oblastech. Prakticky to znamená, že zakoupí-li si klient vícedenní nebo bodovou jízdenku v Harrachově, (nebo i jinde) může s ní lyžovat v rámci celého Skiregionu.cz. (viz říjnový HZ) Pro jednodenní a bodové platí totéž v oblasti Harrachova pro areály Čertova hora, Zákoutí a Amálka Provozovaná přepravní zařízení a sjezdové tratě: A. Ski areál Čertova hora provozovatel Sportovní areál Harrachov a.s. 1. Lanová dráha Rýžoviště - Čertova hora (přepravní kapacita 2150 osob/hodinu) moderní čtyřsedačková lanovka s nástupním pojízdným kobercem 2. Lanová dráha Harrachov - Čertova hora (přepravní kapacita 1800 osob/hodinu) zcela nově přestavěná čtyřsedačková lanovka na místo původní dvousedačky, snadno přístupná lanovka u mamutího můstku 3. Lanová dráha Můstky (přepravní kapacita cca 270 osob/ hodinu) - využívaná pro obsluhu velkých skokanských můstků pro trénink a závody skokanů. Podle zájmu pro snowboard, kde jsou použity plochy hlediště, dopadu a dojezdu mamutího můstku K185. (závody jsou 1 za tři roky). 3. Lyžařský vlek Doppellmayr, 400 m dlouhý s osvětlením pro noční lyžování (přepravní kapacita 450 osob/hodinu) Sjezdové tratě : Červená I. Čertova hora - Rýžoviště, délka 1230 m, převýšení 300m, plocha 7,04 ha. Červená II. Čertova hora - Harrachov, délka 1800 m, převýšení 355 m, plocha 9,6 ha Modrá Čertova hora - Rýžoviště, délka 2020 m, převýšení 300m plocha 7,82 ha Modrá Bubny, délka 320 m, plocha je započítána v Modré Modrá u lyž. vleku Doppelmayr, délka 400 m, plocha 1,43 ha Černá Čertova hora - Rýžoviště, délka 1050, převýšení 300m plocha 2,76 ha Boardcroos (kolem K185), délka 970m, plocha 1,8 ha Modrá - pro začátečníky, Červená - pro středně pokročilé a dobré, Černá - pro dobré lyžaře Pro snowboardery přístup na všechny sjezdové tratě Zasněžování technickým sněhem všechna plochy jsou zasněžované technickým sněhem Provozní doba: 8:00 hod až 16:00 hod, osvětlený vlek podle zájmu až do 20:00 hod. B. Ski areál Zákoutí provozovatel Miloš Balabán B+B Čtyři lyžařské vleky o celkové kapacitě 650 osob/hodinu a celkové délce 470 m. Sjezdové tratě : Červená, délka 216 m, plocha 1,2 ha vhodné pro pokročilý výcvik Modrá I, délka 128 m, plocha 0,5 ha Modrá II, délka 106 m, plocha 0,4 ha obě modré jsou vhodné pro základní výcvik a dětské lyžařské školičky. Zasněžování technickým sněhem jsou všechny sjezdovky Provozní doba 9:00 16:00, večerní lyžování každou středu do 21:00 hod C. Ski areál Amálka provozovatel JPK Sport Jiří Kotaška Lyžařský vlek 370 m dlouhý s osvětlením pro noční lyžování (přepravní kapacita 700 osob/hodinu) Sjezdová trať Modrá, délka 35 m, plocha 1,63 ha vhodné pro pokročilý výcvik a rodinné lyžování Provozní doba 8:30 17:00, večerní lyžování 18:00 21:00 hodin Ceny jízdného: viz. Ceník Skiregion.cz pro sezónu 2006/2007 (letáčky k dispozici například v TIC, nebo na Všechny areály jsou vybaveny odbavovacím systém jízdenek SKIDATA. Slevy jízdného: 15% pro všechny druhy jízdného podle pravidel Harrachovského bonus clubu, pro seniory nad 70 let a pro školní kurzy hromadně zakoupené od 15ti osob. Běžecké tratě 2x7,5 km denně upravované standardní tratě označené pro turistické využití. Lyžařská běžecká magistrála cca 110 km upravovaných a značených cest s běžeckou stopou v okolí Harrachova a přístupů na hřebeny Krkonoš. Krkonošská lyžařská cesta, propojení krkonošských center přes hřebeny Krkonoš a propojení směrem na Paseky nad Jizerou. Harrachovský zpravodaj 2006/11 11

12 Informovanost o sněhových podmínkách - Panorama kamera programu ČT2, každý den živý přenos + přenos obrazu na Internet systému Holidayinfo, Infohory a Teletext České televize Internet: ; Letošní příprava na novou sezónu byla hlavně ve znamení přípravy a organizace Skiregionu. Z investic bylo pokračováno v rozšiřování rozvodů pro výrobu technického sněhu. Nyní jsou všechny sjezdovky 100% pokryty rozvody vody, tlakového vzduchu a elektrické energie, umožňující podle klimatických podmínek výrobu technického sněhu. Jako podmiňující investici pro další rozšiřování rozvodů po obou stranách sjezdovky byla realizována přestavba hlavní transformátorové stanice s přípravou vysokonapěťových kobek tak, aby další rozvody mohly být budované na vysokonapěťové úrovni s výstavbou nových trafostanic podle potřeby kdekoliv na trase. V podzimních měsících je realizován nákup nových nízkotlakých a vysokotlakých tyčových sněžných děl. Pro zvýšení komfortu a zkrácení čekacích dob při nákupu jízdenek byl u údolní stanice lanové dráhy Delta vybudován nový objekt pokladen, obsahující rovněž kompletní sociální zařízení pro návštěvníky a místnosti služebny Horské služby. V letních měsících byly všechny sjezdovky ošetřeny horskou sekačkou, tzn. všechny lyžařsky využívané plochy byly 2x posečeny včetně běžeckých tratí a provedena rekonstrukce velké části sněhových zábran, aby sníh nebyl vynášen lyžaři a větrem mimo sjezdovky. Pro pravidelnou úpravu sjezdovek a skokanských můstku jsou používány sněžné pásový stroj Kässbohrer PB 300W s navijákem. V praxi to znamená, že lze sjezdové tratě upravovat průběžně frézováním bez ohledu na kvalitu sněhu, což stroje bez navijáku neumožňují. Nezanedbatelnou výhodou těchto strojů je skutečnost, že umožňují hrnutí sněhu směrem nahoru a tím jeho navrácení do míst lyžaři shrnutých směrem dolů. Rovněž dopadové plochy skokanských můstků jsou upravovány strojně. Údržba stop standardních běžeckých tratí a lyžařských běžeckých terénů je v denním režimu údržby a k dispozici na jejich úpravu jsou dva stroje. Znamená to, že tratě budou tak jako sjezdovky denně upraveny. Pro milovníky běžek je provozováno propojení s Čertovy hory směrem na Paseky nad Jizerou s možností využití běžeckých terénů v okolí rozhledny Štěpánky. Všechny udržované cesty lyžařských magistrál v okolí Harrachova jsou pro snazší orientaci nově označeny pomocí mapových materiálu. Ve spolupráci s KRNAP a ostatními Skiareály bude i nadále provozována Krkonošská lyžařská cesta, propojující udržovanými cestami celé Krkonoše. Její provozování se osvědčilo i pro ochranu přírody. Krkonošská lyžařská cesta je označena, v nástupních místech jsou k dispozici velké panoramatické mapy a propagační matriál. Spolupráce při údržbě běžeckých stop se Sportovním klubem policie v Harrachově se osvědčila a bude v ní pokračováno i nadále s možností využití jejich standardních běžeckých tratí pro veřejnost. V letošní zimní sezóně nás čekají ve spolupráci s TJ Jiskra - SKI klub Harrachov uspořádání Světového poháru ve skoku na lyžích na můstku HS 142 začátkem prosince a Světový pohár v severské kombinaci, který bude koncem ledna. Dále řada soutěží podle soutěžního řádu Svazu lyžařů. SA Harrachov Harrachovský zpravodaj vydává Město Harrachov. Připravuje a řídí redakční rada. Příspěvky, či inzerci zasílejte na adresu redaktora Martina Soukupa tel.: ) nebo zanechávejte v podatelně Městského úřadu. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla je Evidenční číslo MK ČR E Sazba a tisk SURA s.r.o. FIS SVĚTOVÝ POHÁR VE SKOKU NA LYŽÍCH FIS WORLD CUP SKI JUMPING Skokanský areál na Čerťáku v Harrachově přivítá opět nejlepší světové skokany na jednom ze závodů světového poháru (další závody se konají ve Finsku, Norsku, Německu... viz. Můžeme se těšit na loňského vítěze celkového světového poháru Jakuba Jandu, vítěze některých SP v min. letech - miláčka polských fanoušků - Adama Malysze a jiné borce z Finska, Švýcarska, USA, Japonska a dalších států.z nových českých mladých nadějí uvidíme také harrachovského odchovance Antonína Hájka (2 3. na letních SP v Japonsku) a lomnického závodníka Romana Koudelku (vítěz letního MČR 06). Přejme si, aby i letos místo na stupních vítězů patřilo českému reprezentantovi a proto neváhejte, přijeďte povzbudit VSTUPENKY Permanentka 400,-Kč kvalifikace 100,-Kč závod 300,-Kč závod 300,-Kč Děti do 150 cm výšky - zdarma HARRACHOVÁCI POZOR!! Každý občan Harrachova si může v předprodeji po předložení občanského průkazu zakoupit vstupenku na jednotlivý závodní den za zvýhodněnou cenu Kč 100,- (pouze na TJ Jiskra u paní Beldové). VSTUPENKY bude možné bez problému zakoupit v den závodu u výběrčích před vstupem k můstkům!! (jsou bez umístění v areálu). Větší množství lze písemně objednat v TJ Jiskra Harrachov pouze permanentky a po úhradě faktury budou zaslány poštou. Množstevní sleva je 5% při koupi 40 a více ks permanentek, poštovné a balné je od 50,-Kč. Libovolný počet permanetek můžete předem osobně zakoupit přímo v kanceláři TJ, případně písemně rezervovat a do 11 hod. v den závodu zde vyzvednout. Rezervovat lze i jednodenní vstupenky. PŘEDPRODEJ - od zač. listopadu do KONTAKTY fax: Harrachovský zpravodaj 2006/11 12

13 Nové knihy a DVD v Městské knihovně Detektivní romány: Kačírková E. Dívka v zrcadle; Konrath J. Bloody Mary. Romány pro ženy: Coleová K. Cena za rozkoš; Chamberlainová D. Půlnoční zátoka;váňová M. S tváří beránka; Calmanová S. Deník špatné matky. Román válečný: Kessler L. Ocelová Klepeta. Romány historické: Babická H. Jeden okamžik v čase; Medailon krále Slunce. Romány společenské: Mornstein V. Gorazdův limit; Prudičová I. Jen pár obyčejných týdnů; Rudiš J. Grandhotel; Urban M. Santiniho jazyk. Romány napínavé: Cussler C. Polární přesun; Vineová B. Osudný zvrat; Jackson L.- Nezvaný host; Maugenest T. Záhadný rukopis; Collins J. Milenci mstitelé. Román humorný: Edwards I. Hotel Babylon. Historická romance: Medeiros T. Ztracená duše. Fantasy: McIntosh N. Nákaza zla. Fejetony: Křesťan R. Tandem aneb po dvou ve dvou; Nepil F. Hledání radosti. Skutečný příběh: Kueglerová S. Dítě džungle. Cestopis: Budinský L. Svět na dosah. Knihy populárně naučné: Melvin J. - ismy. Jak chápat architekturu; Greiner K. Pokojové rostliny jak je neznáte. Romány pro dívky: Oomen F. Jak přežít tuhle třídu?; Flegelová S. Ostrov zamilovaných. Knihy pro děti: Lenk F. Spiknutí proti Hannibalovi; Crummenert R. Pirátská nauka;hollerová R. Co víme o rytířích. Pro začínající čtenáře: Braunová P. Kuba nechce číst; Šmalc P. Šmalcova abeceda. DVD: Jak se krotí krokodýli (rodinný); Fimfárum 2 (pohádky); Mach a Šebestová na cestách (animovaný); Žofka ředitelkou ZOO (animovaný); Šifra mistra Leonarda (thriller). Tel.: , POZVÁNKA na veřejnou diskuzi s pracovníky státního podniku Povodí Labe Hradec Králové o plánovaných územních rezervách pro účely výstavby přehradních vodních nádrží, která se bude konat v pátek 24. listopadu 2006 od hod v Kulturním domě v Rokytnici nad Jizerou. POZVÁNKA k adventnímu rozjímání Stejně jako v letech předcházejících se i o letošní první adventní neděli dne 3. prosince rozzáří světýlka Vánočního stromu u harrachovské radnice. Předvánoční atmosféru si můžete užít od 16-ti hodin, kdy se představí nejprve naši nejmenší zpěváčci z mateřské školky Kamínek, následovat bude vystoupení školního sboru Andílků z Čerťáku a nepřijdete ani o slavnostní projev nového starosty Města. Každé světýlko navíc, třeba v podobě lampionu, či prskavky, je vřele vítané. Těšíme se na shledanou ADVENT Dále přijměte pozvání do velké tělocvičny ZŠ, kde ve středu 13. prosince proběhne od 16-ti hodin Vánoční koncert. Přijďte pobejt a nezapomeňte, prosím, na přezůvky. Těší se na vás nejen děti naší základní školy, ale i mrňousci z mateřské školičky. (sd) Společenská kronika Informace o zveřejňování jubilantů V této rubrice jsou zveřejňováni ti jubilanti, kteří v letošním roce oslaví kulaté nebo půlkulaté výročí svého narození, a to počínaje šedesátkou a více. U osob nad osmdesát let pak zveřejňujeme každý rok. Ti z Vás, kteří si nepřejete, aby Vaše maličkost byla ve společenské kronice zmíněna, sdělte, prosím, svůj požadavek redaktorovi Martinu Soukupovi na telefonní číslo Vacek Jan Svobodová Gerlinda Hnyková Anna Hanč Jaroslav Novotný Josef Marek Václav Mattern Horst Úmrtí Puskarčík Anton Paulů Jaroslav Blahopřejeme Vzpomínáme. 70 let 81 let 83 let 81 let 90 let 65 let 65 let Harrachovský zpravodaj 2006/11 13

14 SŠL HARRACHOV POŘÁDÁ DNY OTEVŘENÝCHDVEŘÍ Dne 1. prosince 2006 od 13 hodin. Dne 2. prosince 2006 od 9 hodin. Dne 12. ledna 2007 od 13 hodin. Dne 13. ledna 2007 od 9 hodin. INFORMACE O UČEBNÍCH A STUDIJNÍCH OBORECH, PROHLÍDKA AREÁLU ŠKOLY * MÍSTO - SOUL HARRACHOV Tel.: PERLIČKA Z HARRACHOVA Městské KINO Jablonec nad Jizerou PROGRAM NA LISTOPAD/PROSINEC 2006 sobota v h., neděle v h. KRÁSKA V NESNÁZÍCH Česká širokoúhlá tragikomedie (110 min.) Jana Hřebejka a Petra Jarchovského o sexu, penězích a dobrém člověku. Vstupné 70,- Kč, přístupný (15). středa v h. ROZCHOD Americká rodinná komedie (107 min.). Rozejděte se v pokoji. V hl. rolích Vince Vaughn a Jennifer Aniston. Vstupné 55,- Kč, přístupný (12). sobota v h., neděle v h. LET ČÍSLO 93 Americké širokoúhlé drama (107 min.). 11.září Teroristé unesli čtyři letadla. Tři zasáhla svůj cíl. Tohle je příběh čtvrtého z nich. Vstupné 55,- Kč, přístupný (15). středa v h. CANDY Australské romantické drama (108 min.). Velká láska plná drog.vstupné 65,- Kč., přístupný (15). sobota v h., neděle v h. AUTA Americký širokoúhlý rodinný animovaný film v českém znění (116 min.). Láska prochází pedálem. Vstupné 55,- Kč, přístupný. středa v h. V TOM DOMĚ STRAŠÍ Americká širokoúhlá animovaná rodinná komedie v českém znění (91 min.). Zaklepejte s námi na dveře záhadného domu. Vstupné 65,- Kč, přístupný. sobota v h. neděle v h. MRAVENČÍ POLEPŠOVNA Americký rodinný animovaný film v českém znění (89 min.). Gigantická bitva miniaturních rozměrů. Vstupné 60,- Kč, přístupný. středa v h. DŮM U JEZERA Americký širokoúhlý romantický film (99 min.). Můžete být spojeni s někým, koho jste nikdy nepotkali? Vstupné 65,- Kč, přístupný (12). Ve vstupném je započítán příplatek 1,- Kč, určený ve prospěch Státního fondu pro rozvoj české kinematografie. Filmy značené symboly (12, 15, 16, ) jsou mládeži přístupné, pro děti do 12, 15, 16 let jsou však nevhodné. Změna programu a výše vstupného vyhrazena. Telefon: , , Tuto dvacetikilogramovou dýni vypěstoval na své zahrádce v Harrachově pan Wolf Slavík. Velikou radost má i vnučka Andrejka. Program KINA též na adresách: Harrachovský zpravodaj 2006/11 14

15 inzerce Nábor pracovníků, pozice: recepční, kuchař, číšník, barman, cukrář, masér, kosmetička, cvičitel/ka, údržbář, pokojská OREA Vital Hotel Sklář**** je jedním z největších krkonošských hotelů, zaměřený na zdravý životní styl a vitalitu. Jsme součástí největšího českého hotelového řetězce OREA HOTELS s více jak 30 hotely po celé ČR. Pro nově rekonstruovaný čtyřhvězdičkový OREA Vital Hotel Sklář v Harrachově hledáme pracovníky pro následující pozice: POZICE: RECEPČNÍ (5 ) Požadujeme: praxi ve tří či čtyřhvězdičkovém hotelu min. 1 rok velmi dobrou znalost NJ, konverzační znalost AJ úplné SŠ vzdělání znalost práce s PC (Word, Excel, Outlook, Internet) POZICE: ČÍŠNÍK, BARMAN (ČÍŠNÍK 6, BARMAN 3 ) Požadujeme: praxi v oboru min. 1 rok dobrou znalost NJ, konverzační znalost AJ úplné SŠ vzdělání hotelového směru (preferujeme) POZICE: KUCHAŘ,CUKRÁŘ (4+1 ) Požadujeme: praxi v oboru min. 1 rok znalost NJ a AJ výhodou vyučení v oboru POZICE: KOSMETIČKA 2, MASÉR/KA 2 Požadujeme: praxi v oboru min. 1 rok znalost NJ a AJ výhodou vyučení v oboru (osvědčení, certifikát) POZICE: OBSLUHA SAUNY, BAZÉNU, FITNESS Pozice: pracovník údržby požadujeme vyučení v oboru elektro nebo zámečník U VŠECH POZIC DÁLE POŽADUJEME: - časovou flexibilitu - trestní bezúhonnost - samostatnost a zodpovědnost - kreativitu - schopnost pracovat v týmu NABÍZÍME: - zázemí největšího českého hotelového řetězce - zaměstnanecké ubytování a stravování - pěkné pracovní prostředí - mladý a přátelský kolektiv - možnost dalšího profesního vzdělávání NÁSTUP OD INFORMACE: Bližší informace podá personální oddělení, paní Petra Šablaturová, na tel.: , mobil nebo na u POZICE: PRACOVNÍK WELLNESS CENTRA + CVIČITEL/KA JÓGY kalanetiky, relaxační cvičení. Harrachovský zpravodaj 2006/11 15

16 inzerce Hledám spolehlivou pracovnici k úklidu apartmánu v bytovém domě Mumlavské zátiší 372. Kontakt: , Prodám byt 3+1, balkon, sklep, vlastní parkoviště po celkové rekonstrukci v atraktivní lokalitě Harrachov do osobního vlastnictví. Informace po 17hod. Prodám plynová kamna Pohody, dvě bomby. Tel Pronajmu byt 3+1 v Kořenově (včetně služeb + možnost garáže), cena Kč 5.500,-. Tel: Hledám byt v Harrachově do pronájmu 1+1, nebo 2+1. kontakt: Jirka Novotný 732/ Veronika Javorská 731/ Hledám byt 2+1, minimálně na jeden rok. Tel Hledám pronájem menšího bytu v Harrachově Tel.: Nabízím k pronájmu tři lukrativní místa v centru Harrachova za účelem provozování lyžařské školy. Tel: Čermák. Přijmeme servírku číšníka se znalostí německého jazyka s příjemným vystupováním. Penzion 7. Tel: Hledám spolehlivého člověka na úklid sněhu v Harrachově-Nový Svět. Tel Dětská lyžařská škola B+B Harrachov hledá pro zimní sezonu instruktory lyžování, (jaz. znal. výhodou) a přijme pracovníka do recepce lyž. školy (Aj-Nj), spoj. s přípravou drobného občerstvení, ubytování zajištěno. Těšíme se na vás Tel.: Nabízíme smrkové větve na přikrytí hrobů nebo záhonů před sněhem. Zdarma za odvoz od Pensionu FREMR, Harrachov 478 (před pekárnou) Možno i větší množství. Informace: nebo Harrachovský zpravodaj 2006/11 16

ODBOR OSOBNÍ DOPRAVY A PŘEPRAVY Krajské centrum Liberec

ODBOR OSOBNÍ DOPRAVY A PŘEPRAVY Krajské centrum Liberec České dráhy, a.s. - Generální ředitelství ODBOR OSOBNÍ DOPRAVY A PŘEPRAVY Krajské centrum Liberec Zpracovatel : Ing. Pavel Jaško, tel. 972 365 045 Dne 10. prosince 2006 vstoupí v platnost nové jízdní řády

Více

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Pořádá: SK Hasiči Praha a GŘ HZS ČR + HZS hl.m. Prahy + Snowhill a.s. + ČHSF Open přebor HZS

Více

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz konference, školení, relaxační pobyty Relax hotel Monínec*** leží na Javorové skále 70 km na jih od Prahy na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje nedaleko města Sedlec-Prčice. Je nejvyšším bodem v

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

USNESENÍ z 29. schůze Rady města Harrachov

USNESENÍ z 29. schůze Rady města Harrachov Usnesení z 29. schůze Rady města Harrachov konané dne 15. 06. 2015 Přítomni: Ing. Jaroslav Čech, Ladislav Kyncl, Ing. Stanislav Slavík, Václav Tondr, Eva Zbrojová Omluveni: - Zapsala: Lenka Stehlíková

Více

4. Psi se mohou pohybovat po KaH o.p.s. pouze na vodítku. Jejich vstup do prostoru skokanských můstků je zakázán! -1-

4. Psi se mohou pohybovat po KaH o.p.s. pouze na vodítku. Jejich vstup do prostoru skokanských můstků je zakázán! -1- Název a sídlo společnosti Provozní řád 1. Název společnosti: Klasický areál, Harrachov o.p.s. (dále jen KaH o.p.s. ). KaH o.p.s. je založena v souladu se zněním Zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných

Více

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova bylo zahájeno v Základní škole Harrachov dne 29.01.2014 v 17:04 hodin a ukončeno

Více

ZIMA NA HORÁCH 2011/2012

ZIMA NA HORÁCH 2011/2012 Benecko / Krkonoše Hotel Star*** Hotel leží v srdci Krkonoš, přímo ve středu lyžařského a turistického střediska Benecko, na jižně orientované straně vrchu Žalý (1036 m.n.m.) v těsné blízkosti lyžařských

Více

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD "Plavy,,žel.st."

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD Plavy,,žel.st. Stávka v dopravě Upozorňujeme cestující, že z důvodu stávky vyhlášené dopravními odborovými organizacemi na čtvrtek 16. 6. 2011 od 00.00 do 24.00 hodin pravděpodobně dojde k úplnému zastavení dopravy.

Více

BRNO ITU Triathlon European Cup

BRNO ITU Triathlon European Cup BRNO ITU Triathlon European Cup Statut: EKOL SUPERPRESTIGE 2009 BRNO ITU Triathlon European Cup - Evropský pohár v triatlonu New Balance Mistrovství ČR v triatlonu 2009 Místo: Brno, Česká republika Areál

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

13 - Projekt výstavby lanových parků MonkeyPark Špindlerův Mlýn MonkeyPark 21. června 2006 nejdelší lanový park v Krkonoších. MonkeyPark, MonkeyPark

13 - Projekt výstavby lanových parků MonkeyPark Špindlerův Mlýn MonkeyPark 21. června 2006 nejdelší lanový park v Krkonoších. MonkeyPark, MonkeyPark 13 - Projekt výstavby lanových parků MonkeyPark Špindlerův Mlýn Společnost První bobová s.r.o. se vždy cítila průkopníkem nových trendů v oblasti volnočasových aktivit. Až po výstavbě bobové dráhy Špindlerův

Více

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti.

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti. PŘIJĎTE K NÁM, NAUČÍME VÁS LYŽOVAT!!! Víkendová výuka lyžování nebo snowboardingu Milé děti, vážení rodiče, připravili jsme program pro školáky ve věku 6 15 let na 7 zimních sobot nebo prázdninových dní.

Více

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNY GIS LIBEREC 2008 Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve dnech 12. 14. listopadu se v ní uskutečnily Dny geografických informačních systémů

Více

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ)

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) DOPRAVA DO/Z BEDŘICHOVA KONCEPT DOPRAVY V RELACI JABLONEC N.NIS. BEDŘICHOV Na základě charakteristik produkce a atrakce je třeba posuzovat

Více

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Proč navštívit plavební kanál a jeho okolí? Přehrada Fláje Dřevěný kostel v Českém Jiřetíně

Více

Statutární město Liberec

Statutární město Liberec 1 of 6 13/09/2011 00:47 Statutární město Liberec Město a samospráva Magistrát a radnice Praktické informace Turista Média Kontakty Domovská stránka OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC.

Více

Rozhledny. Číslo. Předmět. Vlastivěda

Rozhledny. Číslo. Předmět. Vlastivěda Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Rozhledny Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Bc. Helena Jurašková Číslo

Více

Z á p i s. p. Birke, Ing. Táborský, Ing. Uchytil. Neomluveni:

Z á p i s. p. Birke, Ing. Táborský, Ing. Uchytil. Neomluveni: Z á p i s z 9. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 8. 10. 2013 od 9 00 hod. v zasedací místnosti v budově SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, Hradec

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SE SDRUŽENÍM

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SE SDRUŽENÍM PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SE SDRUŽENÍM KRKONOŠE REGIONCARD ojedinělý projekt zaměřený na marketing celého regionu včetně polské strany cílem je přilákat nové klienty a navýšit počet dní

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce OREA Wellness Hotel Horizont *** & OREA Hotel Špičák*** Železná Ruda - Špičák Lokalita OREA Wellness Hotel Horizont *** a OREA Hotel Špičák *** se nacházejí na jižním svahu

Více

NABÍDKA PRO ŠKOLY 2014/15

NABÍDKA PRO ŠKOLY 2014/15 NABÍDKA PRO ŠKOLY 2014/15 SkiResort ČERNÁ HORA PEC, tj. 37,8 km sjezdovek na 1 skipas Černá hora (Janské Lázně), Pec p. Sněžkou, Černý Důl, Velká Úpa, Svoboda n. Úpou Východní Krkonoše, Česká republika

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

www.sachy-slavia-lbc.cz

www.sachy-slavia-lbc.cz TJ Slavia Liberec a Šachový svaz České republiky pořádají pod záštitou náměstka hejtmana pro Liberecký kraj pana Josefa Jadrného 3.10.2015 Pohár ČR v rapid šachu čtyřčlenných družstev 4.10.2015 Mistrovství

Více

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky.

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky Vás zve na XII. Český zimní sraz turistů do Velkých Karlovic ve dnech 10. 13. 2. 2011 ZPRAVODAJ č.1 Vážení příznivci

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: Rozpočtové opatření č. 5 Rozpočtové

Více

KUBA Varadero. Zpravodaj 5/2009. Tryp Peninsula Varadero, all inclusive. hotel. Vážení členové Alexandria bonus klubu,

KUBA Varadero. Zpravodaj 5/2009. Tryp Peninsula Varadero, all inclusive. hotel. Vážení členové Alexandria bonus klubu, Vážení členové Alexandria bonus klubu, čas běží a další rok je pomalu za námi. Rádi bychom Vám proto poděkovali za důvěru, kterou jste nám v letošním roce věnovali. Díky Vám můžeme být s letošním rokem

Více

Dolomity - Val di Fiemme - hotel *** Olimpionico, wellness / č.6082

Dolomity - Val di Fiemme - hotel *** Olimpionico, wellness / č.6082 CK TURISTA Dolomity - Val di Fiemme - hotel *** Olimpionico, wellness / č.6082 5 - denní zájezd Val di Fiemme je jedno z nejpopulárnějších lyžařských středisek z celé Itálie, nabízí skvělé lyžování v Dolomitech.

Více

Skiareál Lipno regionální zimní centrum. Tento projekt Skiareál Lipno regionální zimní centrum je spolufinancován Evropskou unií

Skiareál Lipno regionální zimní centrum. Tento projekt Skiareál Lipno regionální zimní centrum je spolufinancován Evropskou unií Skiareál Lipno regionální zimní centrum Tento projekt Skiareál Lipno regionální zimní centrum je spolufinancován Evropskou unií Skiareál Lipno regionální zimní centrum Název projektu: Skiareál Lipno regionální

Více

JAGUAR ENTHUSIASTS CLUB

JAGUAR ENTHUSIASTS CLUB Akce Pořadatel JAGUAR ENTHUSIASTS CLUB ČESKÁ A SLOVENSKÁ REPUBLIKA Účastníci členové a příznivci JEC (bez ohledu na typ a ročník vozu) Cíl: propagace klubu v rámci 50. výročí představení vozu JAGUAR E-TYPE

Více

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO 2015 Náklad max. 20 000 ks Nulová remitenda jdeme na dračku Nově distribuce v PNS Informace o předplatném na www.czech-tim.cz

Více

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Geopark Ralsko, Rada národních geoparků a Česká geologická služba Vás zvou na 2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Konference národních geoparků se koná

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Kategorizace železničních tratí na území Libereckého kraje

Kategorizace železničních tratí na území Libereckého kraje KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Kategorizace železničních tratí na území Libereckého kraje KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 oravi 8 ročník a M Mezinárodní soutěž historických autoomobilů years R allye Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 Vážení přátelé historických automobilů, pořadatelé z Veteran Car Clubu Ostrava

Více

2. ročník Konference Národních geoparků

2. ročník Konference Národních geoparků Geopark Ralsko, Rada národních geoparků a Česká geologická služba se záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, ministryně pro místní rozvoj Věry Jourové, ministra zemědělství Mariana Jurečky, ministra

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Závod horských kol na Velký Javorník 23. ročník

Závod horských kol na Velký Javorník 23. ročník Závod horských kol na Velký Javorník 23. ročník Pořadatel: Datum závodu: 13. září 2014. Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 602 775

Více

Nové železniční spojení Praha Liberec s ohledem na mezinárodní dopravu

Nové železniční spojení Praha Liberec s ohledem na mezinárodní dopravu Nové železniční spojení Praha Liberec s ohledem na mezinárodní dopravu Projekt Železniční síť České republiky a Evropy Martin Farbiak Michal Tvrdík V úvodní časti projektu jsme se zaměřili na zmonitorování

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis ze zasedání. Krajského parlamentu dětí a mládeže Ústeckého kraje. dne 17. 4. - 19. 4. 2014, DDM Ústí nad Labem

Zápis ze zasedání. Krajského parlamentu dětí a mládeže Ústeckého kraje. dne 17. 4. - 19. 4. 2014, DDM Ústí nad Labem Přítomní delegáti: Zápis ze zasedání Krajský parlament dětí a mládeže Ústeckého kraje Krajského parlamentu dětí a mládeže Ústeckého kraje dne 17. 4. - 19. 4. 2014, DDM Ústí nad Labem Martin Votroubek Filip

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU s ADAMEM 2011 Mezinárodní atletické závody pro žáky 1.- 5.třídy základních škol - z polskiej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, w Jaworze a ze ZŠ z okrsku Turnovsko T U R N O V, Městský

Více

Klára Kochová, Norbert Rybář PedF UK, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, 4. Ročník Didaktika matematiky s praxí I. Téma: Jedeme na hory (slovní úlohy)

Klára Kochová, Norbert Rybář PedF UK, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, 4. Ročník Didaktika matematiky s praxí I. Téma: Jedeme na hory (slovní úlohy) Téma: Jedeme na hory (slovní úlohy) 1/ Představení 2/ Seznámení s průběhem hodiny: Otázka Kdo jezdí rád na hory? Kam jezdíte? Kdo umí lyžovat? V lednu se chystáme na hory. Nejdřív si musíme všichni pořídit

Více

1 ) KARNEVALOVÝ SJEZD Z KNĚŽICKÉHO VRCHU

1 ) KARNEVALOVÝ SJEZD Z KNĚŽICKÉHO VRCHU 1 ) KARNEVALOVÝ SJEZD Z KNĚŽICKÉHO VRCHU Termín akce: 1. března 2015 Místo konání: Kněžický vrch, Vrchlabí Více informací: http://ddmvrchlabi.cz Lyžařská škola Vrchlabí a DDM Pelíšek ve spolupráci se Skiareálem

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko modelový region pro turistiku v EU o Spolupráce dvou klíčových aktérů: Turistického

Více

KLADSKÉHO POMEZÍ. Bulletin. Místo pro náš příběh

KLADSKÉHO POMEZÍ. Bulletin. Místo pro náš příběh Bulletin vychází 6. ledna 2014 číslo 4/2013 KLADSKÉHO POMEZÍ Místo pro náš příběh Poslední čtvrtletí roku proběhlo ve znamení příprav a plánů na další období. Mimo realizaci dvou velkých projektů Toulavý

Více

Běh na Velký Javorník 27. ročník

Běh na Velký Javorník 27. ročník Pořadatel: Běh na Velký Javorník 27. ročník Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 603 352 025, 556 835 685, ve spolupráci s T. J. Frenštát

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 24. dubnu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka Liberec Konferenční nabídka Kategorie Mezinárodní čtyřhvězdičkový hotel s konferenčními prostory pro 400 osob, člen skupiny Choice Hotels International. Poloha hotelu Liberec 1, v klidné parkové části

Více

Závod horských kol na Velký Javorník 24. ročník

Závod horských kol na Velký Javorník 24. ročník Závod horských kol na Velký Javorník 24. ročník Pořadatel: Datum závodu: 12. září 2015. Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 602 775

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

soká účinnost bezstarostné prostřed

soká účinnost bezstarostné prostřed sitour MediaKit Na hory k Va bezstarostné prostřed soká účinnost Sitour Worldwide založen v rakouském Innsbrucku roku 1964 hlavní dodavatel informačních technologií do ski areálů dceřinné společnosti v

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

HARRACHOV TIPY NA VÝLETY

HARRACHOV TIPY NA VÝLETY HARRACHOV TIPY NA VÝLETY Möglichkeiten für interesante Ausflüge Interesting places to see Propozycje wycieczek Tips voor uitstapjes TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ ZÁMEK FRÝDLANT ZOO LIBEREC

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Systém m strategického plánov nování VIZE ------------------ Cíle Opatření Aktivity ------------ Strategie rozvoje Libereckého kraje Program rozvoje Libereckého

Více

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY POZNAMENEJTE SI! DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 21. 23. 4. 2015 HRADEC KRÁLOVÉ Kongresové výstavní a společenské centrum ALDIS www.dnytepen.cz www.tscr.cz www.exponex.cz Pořadatel: Teplárenské sdružení

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Z Á P I S z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Přítomno : 5 zastupitelů, dle prezenční listiny, Omluven : Tomáš Rulec, Alena Rejhová - zastupitelé Dále přítomno: 6 občanů,

Více

Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461

Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461 CK TURISTA Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461 4,5,7 - denní zájezd Děti skipas zdarma Rodinné lyžování v Alpách se službami all inclusive (bez alkoholických

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory. III. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ

Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory. III. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ 127. Základní kynologická organizace Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory Klubu výcviku malých plemen ČR Staffordshire Bull Terier Clubu CZ Beagle Clubu ČR Vás srdečně zve na III. ročník Celostátní

Více

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením Nabídka na využití prostor zříceniny hradu Dívčí Kámen platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014 Určeno veškerým kulturním vystoupením Foto: Petr Znachoř Nabízíme možnost prezentace uměleckých aktivit v netradičním

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Jaro Léto Podzim Zima

Jaro Léto Podzim Zima číslo 2/2011 MODRÁK Informační občasník pro členy lyžařského oddílu a příznivce Modrého dolu Lyžařská školka a škola únor - březen 2012 V MODRÉM DOLE Lyžařky a lyžaři, s postupujícím podzimem vrcholí i

Více

Sportovní akademie Špindlerův Mlýn je organizace, zaměřená na sportovní výchovu dětí a mládeže. Cílem Sportovní akademie je spojení kvalitního

Sportovní akademie Špindlerův Mlýn je organizace, zaměřená na sportovní výchovu dětí a mládeže. Cílem Sportovní akademie je spojení kvalitního Sportovní akademie Špindlerův Mlýn je organizace, zaměřená na sportovní výchovu dětí a mládeže. Cílem Sportovní akademie je spojení kvalitního vzdělání s přípravou budoucích vrcholových závodníků. vytváříme

Více

Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky )

Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky ) Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky ) Cílem soutěže Vesnice roku 2010 v Programu obnovy venkova (dále jen soutěž ) je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého

Více

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Řeka Jizera Největší pravostranný přítok Labe (cca 165 km). Propojuje státní hranice s Polskem, turistické regiony Jizerské hory, Krkonoše, Český ráj, Střední Čechy (Polabí)

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na druhé Mistrovství České republiky v závodu na HORSKÝCH KOLECH Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců Integra Chroustovice

Více

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace.

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace. Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Rozhledny Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Bc. Helena Jurašková Číslo

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

Český svaz orientačních sportů SK Žabovřesky Brno oddíl orientačního běhu. Brno Kohoutovice, 22. května 2010 Babice u Rosic, 23.

Český svaz orientačních sportů SK Žabovřesky Brno oddíl orientačního běhu. Brno Kohoutovice, 22. května 2010 Babice u Rosic, 23. Český svaz orientačních sportů SK Žabovřesky Brno oddíl orientačního běhu R O Z P I S hummel sprint cup 3. závodu žebříčku A 6. závodu Jihomoravské ligy závodu systému Ranking HSH s koeficientem 1,06 závodu

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

HARRACHOV TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

HARRACHOV TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ HARRACHOV ZAJÍMAVÁ MÍSTA V HARRACHOVĚ INTERESSANTE MÖGLICHKEITEN IN HARRACHOV HARRACHOV INTERESTING PLACES CIEKAWE MIEJSCA W HARRACHOVIE INTERESSANTE PLAATSEN IN HARRACHOV TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Vlakem na konferenci

Vlakem na konferenci Vlakem na konferenci Clarion Congress Hotel http://www.clarioncongresshotelolomouc.com Dotazník aneb jedete v tom s námi! Vážené kolegyně, vážení kolegové, Český institut interních auditorů Vás zve na

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko - 6/2011

Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko - 6/2011 Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko - 6/2011 Přítomni: viz prezenční listina 8. 9. 2011 od 9:00 ve Velkém Grunově KD 1. Předseda Jiří Hauzer zahájil členskou schůzi, seznámil s programem schůze

Více