informace pro uživatele software ESRI a Leica Geosystems

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "informace pro uživatele software ESRI a Leica Geosystems"

Transkript

1 informace pro uživatele 3 San Diego software ESRI a Leica Geosystems

2

3 o b s a h úvod Po létě se otevírají školy 2 téma Geografický přístup způsob porozumění světu kolem nás Rozhovor s Deanem Angelidesem, manažerem mezinárodního obchodu ESRI 3 Celopodnikový GIS pro evropskou energetiku 5 Využití software Leica Geosystems v armádě 10 Mobilní souprava geografického zabezpečení Geografické služby Armády České republiky 13 GIS bez hranic (pokračování) 15 software Co je nového v servisních balíčcích pro ArcGIS 9.2? 17 Srovnání webové mapové aplikace ArcGIS Server 9.2 s prohlížeči ArcIMS 21 ArcIMS a bezpečnost. Část pátá poslední 24 tipy a triky Propojení tabulek Excel na ArcReader, publikování map 28 ESRI Mapping Center: nová stránka ESRI zaměřená na tvorbu map v prostředí ArcGIS 30 ISKN Studio a ISKN View pro ArcGIS GIS ve světě zaměřeno na energetiku Georgia Power: udržení aktuálních dat, minimalizace výskytu poruch 31 ScottishPower si zvolila pro mobilní GIS systém ESRI 32 zprávy a jak bylo v San Diegu? Reportáž z 27. mezinárodní konference uživatelů ESRI 33 ARCDATA PRAHA získala od ESRI cenu Global Award for Total Sales 35 Jack Dangermond byl oceněn Mezinárodní kartografickou asociací (ICA) 35 Tým Siemens a ESRI vybrán pro realizaci projektu NATO 35 Stáhněte si ArcGIS Explorer a prozkoumejte svět listopad 2007 Den GIS 36 Připravujeme nové webové stránky 38 Burza práce v oblasti GIS ESRI a Leica Geosystems 38 ARCDATA PRAHA otevřela nové školicí středisko 39

4 Po létě se otevírají školy Na chodbě firmy se shromaž ují větráky. To je pro mě neklamná známka toho, že léto je pomalu za námi a že přichází podzim. Na jaře, s prvním horkým dnem, se v naší firmě větráky přesouvají ze suterénního skladu do 4. patra, s postupným úbytkem venkovních teplot se větráky stěhují do sklepa. Přijde mi poněkud absurdní, že dříve mi přicházející podzim signalizovali v přírodě houfující se ptáci, dnes je to asi dvacet větráků připravených na chodbě ke stěhování. Letošní léto se mi zdálo teplejší než ta předcházející. Zda tomu tak skutečně bylo, nebo se mi to jen zdálo, je mi jedno. A tak či onak, mně se zdálo teplé až příliš. Vždy jsem odmítal kancelář vybavenou klimatizací, letos jsem litoval, že se vzduch v kanceláři snaží zpříjemnit jen hlučný větrák. Stejně se mu to nedařilo. Nejen teploty byly letos vysoké, horko mi bylo i z množství práce, které bylo nutno v době školních prázdnin zvládnout. Připadal jsem si s kolegy tak trochu jako školník, který s posledním červnovým dnem uzavře školu a začne připravovat školní lavice na další školní rok. Má na to dva měsíce, aby odpočaté děti přišly do čistých tříd. Někde stačí vymalovat, jinde se musí provést důkladnější rekonstrukce, na kterou se škola připravuje delší dobu a během léta ji musí zrealizovat. Bohužel jsem si nemohl dovolit ve firmě dva měsíce prázdnin a soustředit se jen na přípravu firmy na podzimní období. Již zhruba rok sledujeme s potěšením rostoucí zájem o školení technologie ESRI. Jako by uživatelé vyslyšeli mé nabádání, že dobrá znalost softwarového produktu je důležitým předpokladem k úspěchu. Po zhodnocení počtu účastníků na školeních v roce 2006, po vyhodnocení Vámi vyplněných dotazníků a také četných rozhovorech na konferenci uživatelů jsme se rozhodli zmodernizovat školicí místnosti. Přišel leden a s ním i množství přihlášek ke školení. Situaci jsme nejprve řešili přestavěním malé zasedací místnosti na provizorní druhou školicí místnost. Bylo ale brzy zřejmé, že toto řešení nemůže mít dlouhého trvání, zejména v horkých dnech mi bylo školených i školitele až líto. Začali jsme se připravovat na rekonstrukci školení. S majitelem domu, ve kterém máme kanceláře, jsme se dohodli na pronájmu dalších místností v 1. patře budovy, projednali jsme smlouvy, navrhli dispozici prostoru, jehož rekonstrukce byla zahájena ještě před létem. Místnosti včetně moderní klimatizace byly připraveny k vybavení technikou v polovině července, začali jsme vybírat nábytek, projekční techniku, automat na kávu, kolega spolu s rodinnými příslušníky začal tahat dráty počítačové sítě, navrhl se a instaloval zabezpečovací systém, objednali jsme magnetické karty, které účastníkům umožňují přístup do školicích místností v průběhu kurzu, propojili jsme počítače do firemní počítačové sítě, přijali jsme novou učitelku a moji kolegové provedli ještě stovky dalších drobných úkonů, včetně malování ve 4. patře, výměny koberců a tak podobně, kterých si možná ani nevšimnete, ale které musely být učiněny proto, aby se dílo podařilo. A tak první školní den sedělo 12 účastníků školení v novém školicím středisku. Po týdenním bezproblémovém zkušebním provozu jsme dne 10. září za účasti pana Logana Hardisona, zástupce Jacka Dangermonda, slavnostně školicí středisko otevřeli. Spolu s poděkováním všem, kteří se o vynikající výsledek zasloužili, nezbývá než si jen přát, aby se Vám v nových prostorech líbilo a abyste zde načerpali množství cenných znalostí, které Vám pomohou ve Vaší důležité práci s geografickými informačními systémy firmy ESRI. Petr Seidl 2 ÚVODEM

5 Geografický přístup způsob porozumění světu kolem nás Rozhovor s Deanem Angelidesem, manažerem mezinárodního obchodu ESRI. Ráda bych Vás představila čtenářům časopisu ArcRevue. Jaká je Vaše úloha ve společnosti ESRI? Jsem manažerem mezinárodního obchodu. Mám zodpovědnost za vedení týmu velmi schopných lidí, kteří pracují s celosvětovou sítí mezinárodních distributorů technologie ESRI. Náš tým se stará o to, aby komunita uživatelů po celém světě úspěšně používala GIS a zpětně pak dávala tak dobrý smysl naší další práci. Jak dlouho pracujete v ESRI? Co jste dělal před nástupem do ESRI? Ve společnosti ESRI pracuji od května roku Předtím jsem pracoval na dvou různých místech. Nejprve to bylo 10 let v lesnictví pro největší společnost zabývající se správou soukromých pozemků v Kalifornii. Na konci 70. let jsme měli velmi málo informačních zdrojů pro správu velkých zalesněných ploch. Začali jsme používat mapovací program a poté jsme na začátku 80. let implementovali GIS pro správu majetku a podporu rozhodovacích procesů. V té době jsem doopravdy neocenil, že jsme byli průkopníky ve využití GIS. Byl jsem jen nadšený z toho, jak jsme pomocí GIS zlepšili náš obchod i životní prostředí. Využití GIS dalo mně i mým profesním kolegům novou vizi a vhled. Te, o něco starší, to mohu přirovnat k získání nových brýlí na čtení, vše je náhle ostřejší a lépe pochopitelné. Moje druhá práce byla na pozici víceprezidenta ve společnosti poskytující služby GIS, jež byla jedním z prvních obchodních partnerů ESRI ve Spojených státech. V roce 1988 jsem byl spoluzakladetelem této společnosti. V průběhu 17 let, kdy jsem zde pracoval, jsme pomohli mnoha organizacím implementovat technologii ESRI a využít možností a výhod GIS. Pracovali jsme v oblasti přírodních zdrojů, zemědělství, utilit, dopravy, zdravotnictví a veřejné správy. Během své práce s těmito organizacemi jsem se naučil novému přístupu ke správě a rozhodování s využitím GIS. Dnes je pro mě těžké představit si, jak spravovat majetek a evidovat procesy bez využití geografického informačního systému. Svoji novou funkci v mezinárodní divizi ESRI jsem přijal vcelku nedávno. Je však fascinující zážitek sledovat, jak je možné s využitím GIS a geografického přístupu pomoci milionům lidí velmi důvtipnými a dobře zváženými způsoby. V Praze na 16. konferenci GIS ESRI budete přednášet o tzv. geografickém přístupu. O co se přesně jedná? Geografický přístup spočívá ve využití geografické vědy (podporované geografickým informačním systémem) jako rámce pro porozumění našemu světu. Získané geografické znalosti pak slouží jako informační zdroje k řešení problémů a řízení lidského chování. Geografie, věda o světě, pomáhá porozumět fenoménům, které se objevují a nastávají na různých místech naší planety, a také vztahům mezi nimi. Toto porozumění nám umožňuje lépe si uvědomovat souvislosti a také to, jak naše konání a celkové chování ovlivňuje planetu. V dnešní době posiluje GIS sílu geografie mimo jiné tím, že poskytuje digitální nástroje, které abstrahují a organizují geoprostorová data, modelují geografické procesy a vizualizují tato data a modely pomocí pokročilých počítačových technik. GIS nám pomáhá aplikovat geografické znalosti na řadu problémů, sahajících od zefektivnění práce organizací až po podporu rozhodování o umístění zařízení, které vyžadují zvážit mnoho geografických faktorů. Například pokud vybíráte trasu pro novou dálnici, je možné využít GIS a geografický přístup pro vyhodnocení fyzických a společenských faktorů, které mohou řídit její podobu a návrh: životní prostředí, stávající využití území, terén a sociální vlivy, stejně jako inženýrské práce a nákladové faktory. Vyhodnocení všech těchto faktorů může být velmi složité, zvláště když je nutné nalézt pro všechny přijatelný kompromis. Zejména zde, v oblasti podpory rozhodování na nejvyšší úrovni, je hodnota geografického přístupu a GIS zvláš zřejmá. Jaké jsou klíčové faktory, které nám pomohou využít geografický přístup? V první řadě jsou to technologie. Počítače se stávají rychlejšími a levnějšími (vzhledem k tzv. Moorovu zákonu [Moore s Law] o rychlosti pokroku zvyšováním počtu tranzistorů), zvyšuje se šířka sí ových pásem, rozšiřuje se využití mobilních technologií (zejména ve spojení s GPS) a rozšiřuje se i využití webových služeb, které začínají být chápány jako příští generace platforem informačních systémů. Opomíjet nelze ani zvyšující se důraz TÉMA 3

6 na podporu interoperability a standardů, a to nejen v oblasti GIS, ale v IT obecně. Exponenciálně roste i množství kvalitních geoprostorových dat z mnoha různých zdrojů. Geografická snímání a měření jsou poháněna jak novými technologiemi (více satelitních a letadlových senzorů a fotografických zařízení, LIDAR, GPS a další digitální měřicí přístroje), tak rozšiřující se podporou a možnostmi využití těchto technologií. Měření a snímky poskytují proto odborníkům GIS přesnější a úplnější data pro práci. Dále je zde rostoucí povědomí o GIS. Stále více lidí chápe nejen jeho sílu, ale i význam začlenění dat GIS do pracovních postupů svých organizací. Částečně je to způsobeno webovými stránkami s mapovými službami, částečně dobrou prací naší uživatelské komunity. Možnosti softwaru GIS se stále rozšiřují a rostou. Nejdůležitějším trendem je zde rozšiřování aplikací serverového GIS. Posun této technologie (rozvoj logiky na straně serveru) totiž poskytuje platformu pro rychlejší a snazší integraci GIS funkcionality v rámci tradičních informačních systémů. Odborníci v oblasti GIS jsou pověřeni tvorbou a údržbou infrastruktury GIS (databází, aplikací a propojených pracovních postupů). Mnohem více než v ostatních profesích pěstují tito odborníci kulturu sdílení a spolupráce. Nepochybně to hraje velkou roli v naplňování této vize a je to i důvod, proč je uživatelská konference tak důležitá. Jakým způsobem pomáhá ArcGIS aplikovat a využít geografický přístup? ArcGIS 9.2 nabízí nové pracovní postupy pro tvorbu, poskytování a využití geografických informací. Uživatel ArcGIS Desktop nyní může vytvářet data, mapy a modely a tyto objekty pak snadno publikovat jako služby GIS. Tyto služby lze následně využívat řadou klientských technologií webovým prohlížečem, aplikací ArcGIS Explorer, mobilními klienty a desktopovými produkty ESRI. Společnost ESRI dále začlenila do produktu ArcGIS Server silnou podporu průmyslových standardů a s tím související možnost snadno využít i další klientské technologie (např. CAD, Google Earth, MS Virtual Earth atd.). Koncept webových služeb je důležitý proto, že odborníci GIS mohou využívat své stávající geografické znalosti pro tvorbu a poskytování geografického obsahu (map, glóbů, modelů geoprocesingu, vyhledávačů a funkcí pro správu dat). Nové klientské aplikace, které pracují s ArcGIS Serverem, poskytují paralelní přístup široké řadě uživatelů včetně mobilních pracovníků, analytiků, manažerů, vedoucích pracovníků a veřejnosti, kteří tak mají možnost využít geografický obsah pro lepší porozumění situaci a k efektivnímu rozhodování. Jakým způsobem, vedle základní technologie ArcGIS, podporuje ESRI uživatele v geografickém přístupu? Kromě toho, že vyvíjí profesionální software pro GIS, který patří ke světové špičce, existuje několik dalších aktivit, kterými ESRI podporuje uživatele, aby byli ve své práci úspěšní. S využitím základní technologie ArcGIS jako platformy vytváří ESRI také speciální oborová řešení pro: geologistiku (ArcLogistic Route), geobusiness (Business Analyst), tvorbu map a databází (PLTS), vojenské analýzy a kartografii (MOLE/Military Analyst), řízení a správu úkolů GIS (JTX). Našim uživatelům pomáhá globální sí obchodních partnerů ESRI, kteří nabízejí řešení a služby pro doplnění a rozšíření naší základní technologie. Máme přes dva tisíce partnerů specializovaných na různé oblasti: od konzultace a systémové integrace po vývoj softwarových produktů začleněných nebo pracujících s produkty ESRI. Mezi partnery ESRI patří řada významných poskytovatelů IT a konzultantů, kteří nabízejí platformy nebo součinné technologie. Najdeme mezi nimi IBM, SAP, Microsoft, SAS, HP či Trimble. ESRI dále nabízí webové služby GIS. Tato unikátní platforma zahrnuje více než 100 geoslužeb (ArcWeb Services) vyvinutých pro snadnou tvorbu webových řešení obsahujících základní mapy, počasí, dopravu a demografii. V současné době tyto služby využívají stovky organizací. Novým on-line produktem, navrženým speciálně pro desktopové a serverové produkty ArcGIS, je tzv. ArcGIS Online. ArcGIS Online poskytuje geografická data a základní funkcionalitu přístupnou klientům ArcGIS včetně aplikace ArcGIS Explorer. Společnost ESRI poskytuje profesionální služby již více než 38 let. Dále nabízí i specializovanou projektovou podporu a zvláštní programy, např. Rent-a-Tech a ESRI Enterprise Advantage Program, které otevírají další cesty, jak získat technické zdroje pro úspěšný návrh a implementaci konkrétních projektů a systémů GIS. Co plánujete uskutečnit během své návštěvy České republiky? Do Prahy se velmi těším, a to v první řadě proto, že se cítím být velmi poctěn tím, že mám na konferenci pronést hlavní řeč. Je pro mě vzrušující navštívit jedno z nejkrásnějších měst světa. Přestože to bude moje první návštěva Prahy a České republiky, jsem přesvědčen, že Praha patří mezi nejhezčí města vůbec. Uživatelská komunita v ČR je důležitá pro ESRI i společnost ARCDATA PRAHA a já sám plánuji osobně se setkat s mnoha uživateli. Vím, že Petr Seidl a jeho schopný tým spolupracovníků připravují výtečnou konferenci, která poskytne fórum pro sdílení informací a samozřejmě i pro zábavu. Těším se na setkání s vámi v Praze! Děkuji za rozhovor. Ptala se Ing. Jitka Jiravová, ARCDATA PRAHA, s.r.o. 4 TÉMA

7 Chrystelle Ourzik Celopodnikový GIS pro evropskou energetiku Na současném evropském trhu s energiemi, kde nejsou vzácné akvizice či slučování a kde je kladen stále větší důraz na ochranu životního prostředí, jsou energetické společnosti pod trvalým tlakem. Potřebují nejen zabezpečit dodávky a plnit regulační nařízení, ale vzhledem k rostoucí konkurenci i neustále zlepšovat své služby a zároveň modernizovat a automatizovat základní pracovní procesy. Mezi tyto procesy patří například procesy připojování nových zákazníků, měření služeb zákazníkům a jejich účtování, obnovy dodávek energie v případě výpadků, údržba majetku, nákupy materiálu a další. Pro efektivní řízení pracovních procesů používají energetické společnosti řadu počítačových systémů. Často jsou využívány systémy řízení spotřeby energie (EMS), telefonní centra (tzv. Call centra ), zákaznické informační systémy (CIS), systémy pro správu majetku, systémy SCADA pro kontrolu a sběr dat, systémy řízení výpadků (OMS), systémy pro plánování a řízení lidských zdrojů, geografické informační systémy (GIS), systémy řízení pracovních procesů, účetní a kontrolní systémy (FI/CO) a systémy řízení zatížení (LMS). Každý z těchto systémů poskytuje specializované funkce a aplikace pro plnění konkrétní role v organizaci. Množství různých systémů s sebou však přináší úskalí. Jednotlivé systémy obvykle nepocházejí od jednoho dodavatele, používají různé slovníky, nejsou vzájemně kompatibilní a mohou pracovat na zcela odlišných počítačových platformách. Využití aplikace Enterprise Resource Planning (ERP) zahrnující mnoho funkcí výše uvedených systémů v jednotné a vzájemně propojené sadě sice snižuje nutnost vzájemné integrace různorodých systémů, ale energetické společnosti potřebují víc. Aby mohly pracovat efektivně, potřebují k datům přistupovat v šíři celé organizace. Umístění jednotlivých zařízení v prostoru je klíčovou vlastností obchodních i pracovních procesů v energetice, a proto se technologie GIS a geografické informace dostaly do popředí strategických zájmů distribučních společností po celém světě. Firma ESRI nabízí technologickou platformu GIS pro celou organizaci ve formě základních softwarových produktů. Zároveň spolupracuje s mnoha partnery, kteří se zabývají vývojem specializovaných aplikací pro energetiku, jež pomáhají modernizovat a automatizovat pracovní procesy v této oblasti. Co ale znamená celopodnikový GIS? A jak může pomoci energetické společnosti? Celopodnikový GIS je systém, který se soustře uje na komplexní obchodní požadavky v rámci celé organizace, není tedy zaměřen na jednotlivé sekce či oddělení a jejich dílčí cíle. Protože dokáže integrovat informace z různých zdrojů, poskytuje celopodnikový GIS sjednocený operační obraz organizace (Common Operational Picture COP) všem jejím pracovníkům. Jednou z nejužívanějších aplikací GIS v energetice je dokumentace sítě, kterou implementovaly energetické společnosti po celém světě. Aplikace pro správu sítí jsou převážně desktopové a prostřednictvím mnoha funkcí umožňují tato data editovat a spravovat. Základní databáze o geografických sítích energetické Obr. 1. Celopodnikový GIS ArcGIS Server integruje informace společnosti jsou v současné době součástí mnoha podnikových procesů, přesto se však v tomto případě nejedná o celopodnikový GIS, a to ani v případě, že je využíván mnoha uživateli současně. TÉMA 5

8 V posledních letech se stáváme stále častěji svědky toho, že energetické společnosti přecházejí z nezávislých a samostatných GIS na integrovanější systémy, které sdílejí zdroje i aplikace. Je to důsledek toho, že si uvědomují důležitost vzájemné spolupráce jednotlivých sekcí, a toho, že oddělené fungování samostatných systémů již nepřináší žádoucí výsledky. Vidí hodnotu integrace GIS s ostatními informačními systémy organizace a také výhody začlenění GIS do pracovních procesů a linek. Kromě toho dnes evropské energetické společnosti přehodnocují své strategie GIS a přiklánějí se k webové architektuře orientované na služby (SOA), která přináší výhody spočívající v možnosti opakovaně využívat dostupné informační služby, ale také interoperabilitu, škálovatelnost, flexibilitu a nízké provozní náklady. Pro snadnou integraci webových služeb GIS do architektury orientované na služby lze využít ArcGIS Server, nejmodernější technologii společnosti ESRI. ArcGIS Server nabízí otevřené řešení schopné spolupracovat s mnoha systémy, které lze propojit a integrovat s jakoukoli stávající aplikací. Podporuje standardy definované konsorciem OGC, organizacemi ISO a W3C. Vývoj aplikací může probíhat v několika různých aplikačních prostředích (API). podléhá pravidelné kontrole, je třeba jej udržovat a v případě nutnosti i opravovat. Dále vlastní informační infrastrukturu pro evidenci aktiv a také budovy a zařízení, které využívají kapitálové i lidské zdroje. Energetické společnosti by měly být schopny veškerý tento majetek efektivně spravovat a dívat se na něj v širším kontextu celé organizace. Zároveň by měly umět využít dostupné nástroje a zdroje tak, aby dosáhly maximální návratnosti investic do majetku. GIS mapuje fyzické umístění rozvodných sítí a souvisejícího zařízení ve všech stavech, do kterých se zařízení dostává od návrhu nasazení přes zprovoznění, sledování aktuálního stavu, až po odstavení zařízení z provozu. Využití GIS pro sledování stavu a rozmístění majetku je velmi populární prakticky po celém světě. GIS se však využívá i k analýzám a tvorbě zpráv např. o údržbě transformátorů a ventilových zařízení. Reporty o zastarávající infrastruktuře vedou k plánování údržbových prací. Sledovat je možné i pokrytí zastaralými analogovými měřidly a odhady nákladů na postupné zavádění automatických měřidel. Databázi obsahující sí ové prvky a jejich atributy (a již jsou uloženy v geodatabázi, nebo pocházejí z jiného integrovaného systému) lze použít v jakékoli formě či tvaru k vytváření map, které budou srozumitelně zobrazovat výsledky analýz prostorových i atributových prvků. Prognózy poptávky po energii Pracovníci oddělení plánování a optimalizace rozvodné sítě mohou pomocí nástroje ModelBuilder vytvářet modely a skripty pro vyhledávání oblastí s vysokým tempem růstu počtu obyvatel a nízkou zastavěností ke stanovení prognóz, ve kterých oblastech je možné v budoucnu předpokládat výrazný nárůst poptávky po energii. GIS tak pomáhá stanovit předpokládaný počet obytných domů, které budou postaveny na volné půdě, a odhadnout tak budoucí poptávku po energii v dané lokalitě. Obr. 2. Webové služby GIS a architektura orientovaná na služby (SOA) Celopodnikový GIS je klíčem ke zefektivnění rozhodovacích procesů, postupnému snižování nákladů a zlepšení služeb zákazníkům. Energetickým společnostem pomáhá zachovat si konkurenceschopnost a dosahovat lepších výsledků a již jsou měřeny hodnotou akcií, růstem obratu, ziskovostí nebo spokojeností zákazníků. V následujících odstavcích najdete příklady využití GIS firmy ESRI v distribučních společnostech. GIS zde slouží k analýze zavedených podnikových vzorců a k následnému zlepšení pracovních procesů. Podílí se tak na celkovém růstu a prosperitě společnosti v rámci globální tržní ekonomiky. Správa majetku podniku Správa majetku vyžaduje pozornost celé organizace. Všechny distribuční společnosti bez ohledu na komoditu, kterou dodávají, disponují kromě generátorů, transformátorů a vybavení pro distribuci komodity také řadou dalšího majetku. Do jejich vlastnictví patří zásahové vozy, nákladní vozy a další movitý majetek, který Obr. 3. Analýza a prognóza poptávky po energii modrý polygon Finance Finanční ředitelé potřebují chápat význam správy majetku. Jen tak mohou efektivně sledovat a řídit veškeré finanční operace, 6 TÉMA

9 tj. například generovaný obrat, strukturu nákladů nebo návratnost investic. Tito lidé také musejí provádět podložená rozhodnutí o rozdělení finančních zdrojů mezi několik investičních možností. Investiční rozhodnutí, která povedou k optimalizaci výkonů podniku jako celku a nejen pouze jednotlivých provozů, mohou vznikat pouze po důkladném zvážení mnoha faktorů. V úvahu je nutné vzít výdaje na údržbu v minulém období, předpokládané náklady, aktuální hodnotu aktiv a další. GIS tedy umožňuje vedoucím pracovníkům získávat informace, které potřebují k těmto rozhodnutím a účinnému řízení společnosti, v komplexní a srozumitelné formě. kdy mohou padající stromy či větve způsobit přerušení dodávky elektřiny. V této oblasti pomáhá GIS definovat program údržby vegetace v blízkosti vedení a také vytváření scénářů, které by mohly nastat, nebudou-li určité stromy pokáceny. Užitečné jsou i mapy hořlavé vegetace při základnách sloupů elektrického vedení často o ně jeví zájem i hasičské sbory. Ke kontrolám vegetace kolem elektrického vedení využívají energetické společnosti zpravidla služeb soukromých firem. Tyto organizace pak definují sloupy a přenosové struktury, kolem kterých je nutné vytvořit ochranná protipožární pásma a stanovit potřebu pravidelných kontrol vegetace. Všechny potřebné informace lze spravovat v prostředí GIS. Obr. 4. Zpráva o inventáři majetku vytvořená v aplikaci ArcGIS Desktop Inspekce a údržba Jednotlivé součásti distribučních sítí musí být pravidelně kontrolovány a udržovány. U jednotlivých typů zařízení platí různé inspekční cykly. Při provádění kontrol a preventivních či údržbových zásahů potřebují mít pracovníci v terénu přímý přístup k datům o zařízeních. Díky mobilním řešením ESRI (ArcPad, ArcGIS Engine a nově i ArcGIS Server Mobile ADF) mohou inspektoři v terénu sledovat evidovanou pozici a informace o zařízení a tato data zároveň editovat podle aktuálního stavu. Provedenými editacemi je možné okamžitě aktualizovat centrální databázi. Časově náročným úkolem bývá i plánování rozvrhů inspekcí a navrhování optimálních tras, které absolvují terénní pracovníci mezi jednotlivými zařízeními. K lepšímu řízení inspekčních výjezdů a snížení nákladů na tyto výjezdy je možné využít velmi sofistikovaný algoritmus, který bere v úvahu zastávky, kapacitu vozů, servisní dobu a např. délku pracovní doby. Správa vegetace Energetické společnosti se starají mj. o vegetaci kolem vedení. Udržují ochranná pásma vedení, aby zabránili kontaktu větví s vedením vysokého napětí a možným úrazům, které by mohly vzniknout, pokud by například na stromy šplhal člověk či pracoval v jejich blízkosti. Odstraňování větví dále snižuje možnost, že se dostanou do kontaktu s vedením vysokého napětí a způsobí tak požár. Cílem údržby vegetace je tedy snížení rizika požárů a ochrana obyvatel v okolí vedení. Dalším důvodem údržby a případného kácení stromů v bezprostředním okolí vedení je minimalizace výpadků, které mohou nastat například během bouří, Obr. 5. Oblasti určené k různým typům údržby, znázorněným pomocí barevných kódů v okolí přenosových soustav Veřejné osvětlení (zprávy o výpadcích) V mnoha případech vlastní energetické společnosti část dálničního a městského veřejného osvětlení. Pokud energetická společnost implementuje webovou aplikaci pro hlášení výpadků, dává občanům možnost okamžitě po zjištění nefunkční lampy předložit prostřednictvím internetového prohlížeče stručnou zprávu o výpadku. Tím se zrychluje zásah a obnovení funkce veřejného osvětlení. Péče o zákazníky Kdo se těší večer domů, když si nemůže dát sprchu a musí se spokojit se studenou večeří při svíčkách? Pokud se vám to stává pravidelně, budete nejspíš neš astná obě výpadků vody, plynu a elektřiny. A pokud si necháte v práci mobilní telefon, pak doufejte, že při vašem návratu domů bude fungovat alespoň pevná linka, abyste se dovolali do zákaznického centra distribuční společnosti a mohli si stěžovat. V tzv. Call centru pomáhá GIS zobrazovat nejen polohu zákazníka, ale také vyhledat technika nacházejícího se poblíž místa výpadku, aby bylo možné obnovit dodávky energie, vody nebo plynu co nejdříve. V dnešní době jsou lidé mobilnější více než kdykoli předtím. Proto také stoupá četnost požadavků na připojování a odpojování zdrojů. Odpovědí na tyto požadavky jsou například webové aplikace energetických společností, které zákazníkům umožňují snadno si určité služby vyžádat nebo vznést dotaz. Webové TÉMA 7

10 služby GIS, které jsou propojené s dalšími informačními systémy (např. řízení výpadků, hlášení poruch po telefonu, ERP, ), se využívají v aplikacích Call center, kde pomáhají operátorům zrychlit komunikaci se zákazníky a poskytovat jim přesné a aktuální informace. kontextu se stávají strategie spojené s obnovitelnými zdroji energie pro energetické společnosti klíčové při vytváření konkurenční výhody, a to z několika důvodů: cena energie není regulována a rychle roste, vzrůstá riziko přerušení dodávek paliv a v odvětví energetiky nastávají konsolidace, které mohou výrazně a velmi rychle ovlivnit situaci na trhu. Energetické společnosti pracují v součinnosti s vládními výzkumnými středisky na definování potenciálních obnovitelných zdrojů dostupných v jednotlivých zemích a konkrétních oblastech. GIS je využíván k mapování, modelování, analýze a sdílení informací mezi zainteresovanými pracovišti. Výměna informací a spolupráce probíhá prostřednictvím interaktivních map dostupných pomocí internetu. Obr. 6. Integrace ArcGIS Server a SAP v Call centru plynárenské společnosti Výměna plynového potrubí Plynárenské společnosti se zavazují ke spolehlivému poskytování dodávek plynu. Aby tomuto závazku dostály, musejí mimo jiné zajiš ovat v určitých časových rozmezích výměny kilometrů plynového potrubí za potrubí nové, odolnější vůči korozi a pohybům půdy. Výměna je nutná u potrubí vedoucích v ulicích i u jednotlivých přípojek k domům. S využitím GIS je možné definovat priority v procesu výměny plynového potrubí např. podle věku potrubí a historie úniků plynu. Výsledkem této analýzy může být tabulka, ze které bude zřejmé, který úsek potrubí je třeba vyměnit nejdříve. GIS může sloužit i k záznamu hranic pozemků před zahájením nové výstavby potrubí. Realizace projektů nové výstavby trvá určitou dobu a s pomocí GIS je možné určit optimální čas jednotlivých prací s ohledem na hustotu dopravy, typ ulice, počasí nebo druh půdy. Informace potřebné pro tyto i další analýzy dokáže GIS integrovat a komplexně vyhodnocovat. Obnovitelné zdroje Investice v oblasti evropské energetiky jsou stále častěji ovlivňovány otázkami životního prostředí. Na základě národních strategií zaměřených na produkci čistší energie, které vycházejí z nařízení Evropské unie a Kjótského protokolu, rozšiřují energetické společnosti nabídku o energii z obnovitelných zdrojů rychleji, než kdy dříve. V posledních deseti letech byl nejrychleji rostoucím zdrojem obnovitelné energie vítr. V poslední době však stoupá využití dalších zdrojů čisté energie, např. biomasy, využití energie z vody, slunečního záření či oceánů. Budování sítě alternativních zdrojů obnovitelné energie však nevychází pouze z nutnosti plnění cílů Evropské unie. V širším Obr. 7. Komunikace s investory prostřednictvím webu: větrné parky a předpoklad jejich energetické kapacity Energetické společnosti a telekomunikace Během posledních deseti let si energetické společnosti na celém světě stále více uvědomují potenciál výnosů, které jim mohou Obr. 8. Mapa FTTH energetické společnosti přinést telekomunikační služby. Roste počet energetických společností, které vstupují na trh telekomunikací a využívají 8 TÉMA

11 např. optické kabely vedené při elektrických rozvodech. Aby mohly využít potenciál, který toto odvětví přináší, je důležité, aby měly energetické společnosti zpracovanou a řádně podloženou strategii pro vstup na tento trh. Klíčovou roli při tvorbě této strategie hraje GIS, který se v tomto případě využívá pro geografický marketing, analýzy konkurence, mapování nedostatečně pokrytých území, ekonomického vývoje, mapy FTTH, Častým případem je i pronájem sloupů energetické společnosti telekomunikačním společnostem, které je využívají pro instalaci svých přenosových zařízení. K provádění průzkumu možností využití sloupů k těmto účelům slouží mobilní aplikace GIS. Desktopový GIS se pak používá k mapování konkrétních přídavných zařízení na konstrukcích sloupů. Závěr Z výše uvedených příkladů je zřejmé, že energetické společnosti dnes využívají GIS mnoha různými způsoby. Existuje však řada dalších situací, ve kterých pomáhá celopodnikový GIS modernizovat a automatizovat energetickým společnostem jejich pracovní procesy: automatické čtení měřidel, plánování rozvoje obchodu, dodržování norem, analýzy zákazníků, výkresy a návrhy, správa dokumentace, připravenost na nouzové situace, správa energie, obchod s energií, integrace s ERP, řešení otázek životního prostředí, hydraulické modelování, vnitřní provozy, správa pozemků, detekce úniků, marketing, řešení výpadků, integrita potrubí, sledování znečištění, dálkový průzkum Země, tvorba schémat, výběr polohy, zabezpečení systémů, sledování vozidel, integrace řízení pracovních procesů, daně a další... Celopodnikový GIS je v Evropě stále rozšířenější a neustále stoupá počet organizací, které ho využívají. Důvodem ale není jen tvorba a publikace map, jak tomu bylo donedávna, ale zejména možnost predikce trendů a využití analýz pro podporu rozhodovacích procesů. S pomocí GIS můžete najít slabé stránky infrastruktury vaší organizace dříve, než dojde ke katastrofě. Celopodnikový GIS (nejen) v energetické společnosti však nejlépe plní svou funkci, je-li integrován do celkové infrastruktury informačních technologií organizace. Potom umožňuje vizualizovat data zákaznických, finančních a personálních systémů, stejně jako systémů řízení pracovních procesů či SCADA, a to ve formě inteligentních map. Vyspělá technologie GIS firmy ESRI je vhodná pro využití v energetických společnostech. Při slučování a akvizicích v oblasti energetiky hledají energetické společnosti možnosti integrace informačních systémů, aniž by bylo nutné vyřadit stávající technologie z provozu a nové znovu implementovat. Vhodným řešením je ArcGIS Server, který umožňuje integraci se staršími systémy a zároveň sdílení dat a služeb GIS v rámci celé organizace (prostřednictvím LAN) i mimo ni (prostřednictvím internetu). ArcGIS Server tak umožňuje zrychlit a zefektivnit komunikaci mezi jednotlivými pracovníky. K rozšíření ArcGIS Serveru a vytváření uživatelských aplikací a webových služeb GIS je možné využít vývojářské platformy.net a J2EE. Chrystelle Ourzik, poradkyně pro obchodní rozvoj energetických společností, ESRI Europe. Kontakt: Chrystelle Ourzik pracuje pro ESRI od roku 2002 na pozici projektové manažerky pro oblast distribučních společností (energetiky, plynárenství a vodárenství). Má za sebou práci na mnoha mezinárodních projektech v Evropě, na Středním východě, v severní Africe a v USA. V roce 1995 získala titul M. S. v oboru dálkového průzkumu Země na University College of London. S technologií GIS firmy ESRI pracuje více než 10 let. V současné době pracuje v ESRI Europe a je zodpovědná za obchodní rozvoj distribučních a energetických společností v regionech EMEA (Evropa, Střední východ a Afrika). TÉMA 9

12 Dirk Voets Využití software Leica Geosystems v armádě Jedna z posledních mírových misí se odehrává v Dárfúru, Súdán. Pod záštitou Spojených Národů a NATO poslala koalice 13 zemí své jednotky do Dárfúru, aby pomohly stabilizovat oblast. Nigérie je se svými 2700 muži jedním z hlavních účastníků. A tak do Súdánu vyslala svou mobilní mapovací jednotku, pracující především na software Leica Geosystems, aby analyzovala a mapovala region Dárfúru (plocha 61krát větší než plocha České republiky). Proč software Leica? To je jednoduché. Protože neexistují žádné použitelné mapy této oblasti. Přinejlepším lze získat ruské mapy v měřítku 1 : z roku 1979 nebo americké vojenské mapy JOG 1 : Ani jeden z těchto datových zdrojů však není dostačujícím podkladem pro vojenské operace, protože jsou příliš staré a nespolehlivé. Jediná vhodná data, která lze v tomto případě využít, jsou aktuální satelitní snímky. Ale pouze snímky nejsou všechno. S jejich využitím je spjata spousta práce, jako je georeferencování, vyrovnání barev, ortorektifikace, generování digitálních modelů terénu ze stereo párů apod. Po zakoupení musí snímky projít poměrně značným zpracováním, bez něhož by byly jen extrémně drahé a zbytečné A to je čas, kdy nastupuje software Leica. Než mohou být vyhodnoceny všechny analýzy GIS, musí snímky projít pečlivým zpracováním. Bez toho by totiž provedení analýz GIS nebylo možné. Platí to v podstatě pro všechny klienty, ale obzvláš pro armádní organizace, které potřebují být připraveny rozmístit se do všech končin světa. Není to jen nigerijská armáda, která využívá software Leica Geosystems. Ten je mezi ozbrojenými silami celého světa velmi rozšířen. Nakonec většina z nich řeší obdobné situace. Přesné a aktuální snímky jsou potřeba nejen pro akci v Dárfúru, pro tsunami postižené pláže jihovýchodní Asie nebo pro oblastní týmy zabývající se rekonstrukcí Afghánistánu. Nejen při zahraničních misích, ale také ve své zemi využívá armáda snímky. Zrovna jako během povodní 2002 v České republice. Během několika hodin nebo pokud možno i minut byly satelitní a letecké snímky přeměněny na informace důležité pro rozhodování o dalším postupu. I toto je součástí odpovědnosti armádních sil ke své zemi. Počátek: odkud se snímky berou? Abychom mohli snímky používat, je nejprve třeba, abychom je dostali do systému. Pár pozemních stanic po Evropě používá produkty ERDAS Imagine a Imagine Developer Toolkit jako software, který zpracovává snímky ze satelitu, provádí atmosférické a radiometrické úpravy, odstraňuje chyby distorze senzoru a přetváří je na data, která mohou být dále zpracovávána v běžném prostředí. Imagine Developer Toolkit je používán např. v Německu a brzy bude také v Turecku. Tyto úpravy bývají většinou provedeny přímo poskytovatelem dat z jednotlivých satelitů a snímky pak dostanete na DVD nebo externím pevném disku, předzpracované a připravené k dalšímu použití. To ale neznamená, že data už mohou být plně využita koncovými uživateli. Před použitím musí ještě proběhnout mnoho úprav (předzpracování), než budou použitelná. Data jsou totiž obvykle dodávána georeferencovaná (v geografických souřadnicích), ale ne ortorektifikovaná (ortogonálně překreslená do souřadnicového systému). Veškeré chyby odvozené od výškových nerovností jsou tak v datech stále a mohou způsobovat polohové odchylky třeba i 150 až 200 m. A pro mnoho aplikací je odchylka 150 m nepřípustná. Tyto odchylky mohou být odstraněny za použití modelu terénu, k čemuž je nezbytný proces ortorektifikace. Další možností použití snímků je automatické generování modelů terénu ze dvou překrývajících se snímků. Např. Nizozemská armáda využívá technologie Leica Geosystems ke generování přesných 3D modelů terénu pro ty oblasti v Afghánistánu, kde se nacházejí jejich vojáci. Využívají je k vyhodnocení možnosti nepřátelských útoků, pomáhají jim útoky plánovat, ale slouží i mnohem mírumilovnějším činnostem. Mohou určit možnosti zaplavení území (afghánská pouš je velmi suchá, ale jakmile zaprší na tvrdou suchou zem, poměrně často vzniknou záplavy), a tak pomoci lidem najít bezpečnější místa k životu. Vojenský štáb EU používá ERDAS Imagine ke stejným účelům při své misi v Kongu. Během procesu ortorektifikace je zdrojový snímek upraven za použití přesného modelu terénu. Výsledný snímek je geometricky přesný a použitelný v prostředí GIS. Realita je často ale taková, že snímky na sobě 100% nesedí. Může to být o málo, běžně o 2 3 pixely. Není to velký rozdíl, ale pro mnoho aplikací je to stále příliš. Například když někdo chce provést detekci změn porovnáním dvou snímků z různých let, je naprosto nezbytné, aby seděl každý pixel. Jinak by totiž byla nalezena všude změna, což by asi nebylo to pravé. Každý pixel musí souhlasit, jinak změnu nenajdete. Produkt IMAGINE AutoSync je používán k automatickému vyhledávání stovek vázacích bodů a dokáže automaticky spojit dva snímky tak, že sedí perfektně. Jak již bylo zmíněno, další logický krok je porovnání snímků z různých časových období a vytvoření mapy zobrazující, co zmizelo, co je nového a co zůstalo stejné. ERDAS Imagine má nástroj pro detekci změn, ale existuje také specializovaný nástroj DeltaCue, který nalezne všechny změny na základě znalostí o družicovém 10 TÉMA

13 senzoru. Tak lze lépe změnám přisuzovat vlastnosti a je možné definovat pouze výběry změn dle určitých atributů (pouze změny ve vegetaci, pouze lidské stavby atd.). US Army Corps of Engineers použila DeltaCue po katastrofě hurikánu Katrina v Luisianě k lokalizaci postižených oblastí a k analýzám hloubky vody (škod s tím spojených). Fotogrammetrie jako zdroj Letecká fotografie je velmi užitečným zdrojem informací, ačkoli v armádě není tak často využívána. Měřítko většiny leteckých snímků (1 : : ) je pro vojenské operace většinou příliš podrobné. I tak jsou ale letecké snímky a fotogrammetrie v armádě využívány, např. při mírových operacích. Udržování vojenských zařízení a cvičiš je podobné jako řízení středně velkého města. Souvisí to s udržováním podzemních rozvodů, budov, katastrálních záležitostí, ale i takových objektů, jako je zeleň či parkovací povolení. To vše vyžaduje velmi přesné mapy, které jsou často získávány pomocí leteckých snímků. Například US Navy je zpracovává v prostředí Leica Photogrammetry Suite a vytváří tak přesné mozaiky svých přístavů a jiných zařízení v USA i v zahraničí. Další problém je, že vstupní data nejsou vždy v té projekci nebo souřadnicovém systému, ve kterém chcete provádět své analýzy. To je samozřejmě problém každé organizace, ale u armády je to problém trochu větší. Česká armáda hraje významnou roli v akcích NATO v Kosovu (KFOR). Jedním z problémů, který museli a stále musí řešit, je, že zúčastněné strany používají různé souřadnicové systémy, různá zobrazení a různé referenční elipsoidy. Aby bylo možné všechny tyto informace využít a udržet nezávislost na souřadnicovém systému některé z bojujících stran, je nezbytné převést velké množství rastrových dat na souřadnicový systém WGS-84 za použití správných transformačních pravidel. K tomu je využita technika dávkového zpracování v ERDAS Imagine. Tento proces je do určité míry obstaráván švédskými a francouzskými geospecialisty, ale značný podíl na tom mají také Češi. Analýza všech dostupných snímků Již jsem uvedl detekci změn jako platnou analýzu v rastrovém prostředí. Ale takových je daleko více. Při použití modelu terénu může být analýz provedena celá řada, např. stanovení polohy vojenského tábora při předpokladu, že je tábor třeba naplánovat tak, aby byl blízko vody, ne v bažinách, ne snadno napadnutelný, lehce dostupný atp. Další častá analýza je stanovení průchodnosti terénu, což je v podstatě analýza sítí na rastrové bázi, kde se hledají nejsnadnější nebo nejrychlejší trasy terénem. Při analýzách pro ostřelovače je potřeba zjistit, kde mohou být útoky očekávány nebo odkud mohou být vedeny. Při nevojenských, ale velmi důležitých misích do oblastí přírodních katastrof jsou analýzy užitečné k nalezení svahů náchylných k sesuvům, stanovení míst vhodných pro přistání vrtulníků, výpočtu hydrologických parametrů povodí pro předpově povodní, prognózu oblačnosti či k analýze etnických menšin a oblastí potenciálních konfliktů. Ve vojenském prostředí lze provádět tak velké množství analýz, až to bere dech. Většina těchto výpočtů je založena především na rastrech, k čemuž je velmi vhodným nástrojem právě ERDAS Imagine a nový produkt ER Mapper (Earth Resource Mapping Ltd byl firmou Leica Geosystems Geospatial Imaging zakoupen ke dni ). Tyto nástroje jsou využívány ve většině vojenských organizací po celém světě. Velmi intuitivní nástroje pro modelování pomáhají vojákům definovat geografické procesy, spouštět modely na reálných datech, vytvářet prognózy a analyzovat změny. Jako další praktický příklad analýzy GIS ve vojenství mohu uvést NATO, které již nějaký čas užívá ERDAS Imagine a družicové snímky ke stanovení množství zaniklé vegetace v bosenských horách. Jde vlastně o měření objemu nelegálního kácení, nezanedbatelného příjmu bosenských zločineckých TÉMA 11

14 organizací. Znalost objemu, rozsahu a lokality nelegálního kácení lesů pomáhá NATO zacílit zločinecké organizace v oblasti. Sdílení dat Když jsou data připravená a všechny analýzy provedeny, zbývá ještě stále dost práce předtím, než jsou data předána koncovým uživatelům. Snímky a skenované mapy mohou být exportovány k využití i v jiných systémech. Např. nizozemské letecké síly využívají ERDAS Imagine Mezinárodní spolupráce geografů v jednotce KFOR, Kosovo k exportu satelitních snímků do formátu CIB a skenovaných map do formátu CADRG. Tyto standardní vojenské formáty jsou jediné formáty podporované stíhačkami série F-16. Exportem rastrů do tohoto formátu je pak mohou na palubě využít. Další častý export je do formátu ECW. To je formát Leica Geosystems s velkou kompresí dat s poměrem až 50 : 1 (takže výsledný soubor je 50x menší než původní), aniž by byl znatelný rozdíl v kvalitě. NATO používá tento formát např. k naplnění přístrojů GPS snímky jednotlivým vojákům v poli. Běžné mobilní telefony, kde funguje Windows Mobile Edition, mohou s využitím této komprese uložit až 100 GB vstupních snímků. A to stále s volně prodejným vybavením, což by bez použití tohoto formátu pravděpodobně nebylo možné. Dalším způsobem, jak šířit velké množství dat v rámci nebo i mezi organizacemi, je využití webových služeb. V rámci jedné organizace lze ke sdílení dat často použít řešení založené na prostém sdílení souborů, struktura vojenských organizací je pro toto dostatečně dobře uzpůsobená. Ale pokud mají být data sdílena i s ostatními členy spojenectví, je nutné využít webových služeb. Je ale těžké říci, kdo bude zítra spojencem. Může to být organizace NATO. Ale také to může být Mezinárodní trestní soud, Amnesty International nebo Lékaři bez hranic (Médecins Sans Frontieres) nebo jakákoli jiná nevládní organizace. Ty bývají stále častěji spojenci vojenských organizací při boji s katastrofami všech druhů a distribuci humanitární pomoci. Tyto organizace nemohou splňovat vojenské standardy pro výměnu informací, ale poskytnutí části jejich informací vojákům a poskytnutí části vojenských informací jim je pro všechny zúčastněné strany klíčové. Webové služby jsou v dnešních bitvách jediným reálným řešením takové výměny informací mezi novými spojenci. Produkty poskytující snímky s využitím běžných standardů (např. WMS) tyto výměny umožňují. Firma Leica Geosystems nabízí řešení v produktu Image Web Server, který v rámci svých organizací používají NATO ACT a armáda Nového Zélandu. Blízká budoucnost Blízká budoucnost přinese vojenské komunitě mnoho. Webové služby se posunou na další úroveň. Dnes se webové služby zaměřují na předzpracované datové soubory, budoucí webové služby budou k datům mnohem shovívavější. Jako koncový uživatel se budete moci dotázat serveru na určitý datový soubor a webové služby prohledají sí, aby odpověděly na váš požadavek. Výsledkem může být vyhledání souboru, který splňuje vaše kritéria, anebo nalezne již existující webovou službu u partnerské organizace. Nebo nalezne data, která neexistují v rámci dané organizace, ale sdělí, kde by se dala zakoupit (může mít dokonce taková práva, že bude automaticky nakupovat data hledaných parametrů). Využitím technologie peer to peer je možné se o sdílení dat automaticky domlouvat s partnerskými počítači na Simulované vizualizace jsou nezbytné v průběhu cvičení a při briefingu. (Copyright Evans & Sutherland) síti (nemusí to být nutně servery, ale i stolní počítače). Zde samozřejmě budou nutná přísná bezpečnostní opatření, která budou zajiš ovat omezení, zamezení či povolení různých aktivit v organizaci nebo její části. Budou vytvářeny záznamy všech aktivit, které budou moci nejen sledovat pohyby, ale i vést rozpočty a účtovat platby dle poskytnutých služeb. To umožní mnohem účinnější a rychlejší sdílení dat se spojenci a partnery, které dnes ještě neznáme. Zásah tak bude mnohem efektivnější bez ohledu na to, zda půjde o válku nebo o přírodní katastrofu. Vzájemně spolupracující webové služby ještě neexistují. Ale v blízké budoucnosti budou. Shrnutí Vojenství a Leica Geosystems jdou ruku v ruce již velmi dlouhou dobu. Software Leica Geosystems je z mnoha důvodů používán ve vojenských organizacích po celém světě. Zejména proto, že vojenské organizace jsou závislé na dobrém zpracování snímků. Dirk Voets, Leica Geosystems Geospatial Imaging. Kontakt: 12 TÉMA

15 Pavel Udvorka Mobilní souprava geografického zabezpečení Geografické služby Armády ČR Komplexní poskytování hodnověrných a aktuálních geografických dat, informací a podkladů je nezbytným předpokladem pro rozhodovací a plánovací činnost štábů a velitelů. Jedním ze zdrojů těchto informací jsou rovněž mobilní prostředky schopné plnit úkoly v polních podmínkách nezávisle na stacionárních zařízeních. Proto se požadavek na mobilitu stal nutností dalšího rozvoje pracoviš Geografické služby Armády ČR (GeoSl AČR). Důvodem bylo to, že mobilní prostředky geodetické a geografické podpory využívané GeoSl byly již na konci 20. století zastaralé a pro plnění zadaných úkolů nedostačující. GeoSl AČR postrádala tyto moderní mobilní pracoviště geodetické a geografické podpory a zásadním způsobem limitovala použití sil a prostředků při plnění úkolů obrany státu a krizového řízení v celém rozsahu působností AČR. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o modernizaci, resp. pořízení nových mobilních prostředků, které se staly jedním z hlavních úkolů služby na počátku nového století. Tato snaha byla završena zavedením první mobilní soupravy geografického zabezpečení u Velitelství společných sil v roce Mobilní souprava geografického zabezpečení SOUMOP (O), jejímž dodavatelem je VOP-026 Šternberk, s.p., divize VTÚPV Vyškov, je určena k informačnímu zabezpečení vojsk vojenskogeografickými podklady nezbytnými k vyhodnocení zájmového prostoru. Jejím úkolem je získávat, skladovat a poskytovat veškerá dostupná vojenskogeografická data, informace a podklady o válčišti v analogové a digitální podobě jak pro velitele a štáb, tak pro jednotlivé druhy vojsk. Souprava SOUMOP je složena ze čtyř modulů, jejichž základním konstrukčním prvkem je kontejner ISO-1C, který je přepravitelný a manipulovatelný prostředky zavedenými do používání v AČR. Konkrétně se jedná o boční překladač kontejnerů KLAUS na podvozku TATRA. V kontejnerech je kromě speciální zástavby zabudována základní technologie, která se skládá z filtračního a ventilačního zařízení, klimatizační jednotky, nezávislého naftového topení a elektrické instalace. Moduly MOSIN a MOZIN slouží zároveň jako zdroje elektrické energie pro celou soupravu SOUMOP a jsou vybaveny elektrocentrálami (se vznětovým spalovacím motorem) o výkonu 16 kw. Součástí soupravy je rovněž propojovací stanový dílec, pomocí kterého tvoří souprava kompaktní celek a vzniklý prostor je možné využít pro práci nebo prezentace výsledků. Souprava SOUMOP je také vybavena prostředky k zabezpečení vhodného pracovního prostředí a činnosti obsluhy při dodržení podmínek ochrany zdraví při práci dle daných zákonných norem. Každý z modulů je vybaven prostorem pro uložení osobní výstroje, nádobami na pitnou vodu, prostředky osobní hygieny, prostředky na úklid a prostředky k přípravě a uchování potravin. Při realizaci celého projektu docházelo postupně k upřesňování zadání a celá souprava byla doplněna o pátý kontejner (celoocelový nezateplený kontejner ISO-1C, který plní funkci skladovacího a zásobovacího kontejneru. K modulu MOSIN pak přináleží lehký terénní automobil Land Rover. Soupravu SOUMOP tvoří čtyři moduly, ve kterých je zabudo- TÉMA 13

16 vána geodetická, výpočetní a reprografická technika: MOGAN modul geografických analýz, MOZIN modul zásobování informacemi, MOSIN modul sběru informací, MOREP modul reprografického zabezpečení. Obsluhu soupravy SOUMOP tvoří osm osob. Modul MOGAN MOGAN je určen k provádění geografických analýz ze získaných geografických dat, z informací a podkladů o válčišti a jiných zájmových prostorech. Výsledky analýz lze distribuovat v digitální nebo analogové formě v různých datových formátech. Modul je hlavním a řídícím kontejnerem celé soupravy SOUMOP. Základní technické a technologické vybavení modulu tvoří: automobil Land Rover. Základní technické a technologické vybavení modulu tvoří: stolní počítač (ArcGIS), polní počítač, totální stanice, přijímač GPS pro GIS, digitální fotoaparát a videokamera. Modul MOREP MOREP je určen k reprografickému zpracování geografických informací, dat a podkladů o válčišti či jiném zájmovém prostoru. Pracoviště umožňuje tvorbu digitálních tiskových předloh, reprografické kopírování a jednoduché knihařské práce, jako jsou např. laminace, řezání, šití drátem a kroužková vazba. Základní technické a technologické vybavení modulu tvoří: PC pro analýzu terénu (ArcGIS, Spatial Analyst, 3D Analyst), PC pro zpracování snímkových podkladů (ERDAS Imagine), stolní počítač (ArcGIS), polní počítač, plotr, laserová tiskárna A3. Modul MOZIN MOZIN je určen k zásobování štábů a vojsk geografickými informacemi a podklady o válčišti či jiném zájmovém prostoru, a to jak v analogové, tak digitální formě. Základní technické a technologické vybavení tvoří: stolní počítač, polní počítač, multifunkční zařízení (velkoformátový skener, plotr a kopírka). Modul MOSIN MOSIN je určen ke sběru dat ve prospěch modulu analýz terénu pro následné komplexní geografické zpracování zájmového prostoru. Umožňuje shromaž ování, třídění a vyhodnocování podkladů pro zabezpečení geografických prací a doplňování bází dat. K měřickým pracím a sběru dat v terénu slouží lehký terénní stolní počítač (grafický software), skener a laserová tiskárna A3, zařízení pro kroužkovou vazbu, drátošicí stolní stroj, stohová ruční řezačka, skartovací stroj, laminovací zařízení, elektrografický maloformátový kopírovací stroj. Nové mobilní prostředky, které svými parametry splňují současné požadavky strategické koncepce NATO a koncepce výstavby ozbrojených sil ČR, jsou určeny ke geodetické a geografické podpoře vojenských i nevojenských operací nebo k zabezpečení úkolů plněných v zahraničních misích. Jejich důležitou charakteristikou je plná kompatibilita s technickým a technologickým vybavením dalších složek GeoSl AČR, což je důležité z hlediska výměny a zpracování dat a zabezpečení procesu přípravy odborného personálu. Major Ing. Pavel Udvorka, Ph.D., VÚ 3739 Olomouc. Kontakt: 14 TÉMA

17 Milan Kollinger GIS bez hranic (pokračování) V minulém čísle ArcRevue jste si mohli přečíst základní informace o projektu Informační systém o území Plzeňského kraje a Bavorska. V tomto čísle navazujeme s přiblížením technického řešení tohoto zajímavého projektu, kterým byla pověřena společnost T-MAPY. Vstupní data a základní cíle Jako řešitelé jsme na vstupu obdrželi přes 100 vrstev dat ZABAGED za Plzeňský kraj a 2 x 45 vrstev dat ATKIS za bavorské vládní kraje Horní Falcko a Dolní Bavorsko. V aplikaci ArcMap se bez správné interpretace souřadnicových systémů tato geodata od sebe zobrazila s hypotetickou odchylkou km. Dále je zřejmé, že pokud jsme se již dopátrali nějaké vizualizace těchto sad, byla společná kartografická prezentace ve vhodném měřítku rovněž problematická. Pilotní oblastí za tematická data byla zvolena ochrana přírody, kde jsme bavorská data získali ze systému FIS-Natur a česká z databáze Příroda Plzeňského kraje. Situace zde byla o to složitější, že data nejenom geometricky nenavazovala na sebe, ale především nectila ani hranice ATKIS či ZABAGED. Zde je hlavní kámen úrazu, nebo v případě, že hranice tematických dat nedoléhá k hranici referenčních dat, je v některých případech obtížné odhalit příčinu nesouladu dat se státní hranicí. Tou může být jednak způsob generalizace dat, která jsou vztažena k jinému referenčnímu měřítku (např. 1 : ), ale také úmyslně rozdílný průběh od průběhu státní hranice (!). různá referenční měřítka datových sad (ZABAGED 1 : , ATKIS 1 : ), rozdílná topologická pojetí propojených objektů (bod, linie, polygon), jiná pojetí polygonových objektů (v ZABAGED se doplňují, v ATKIS se překrývají). Geometrická návaznost Řešení problému geometrické návaznosti se skládalo ze tří hlavních fází: 1) automatizované, 2) opravy hrubých chyb a 3) dosažení přesné návaznosti odstraněním překryvů a mezer. Nejprve bylo nutné identifikovat interpretaci souřadnicového systému dat ATKIS v ArcGIS. Tím byl systém Deutsche Hauptdreiecksnetz Gauss Krüger Zone 4 (DHDN GK4). Po převodu do společného systému (S-JTSK) se data přiblížila na 60 m. Volbou vhodných transformačních parametrů pro danou zájmovou oblast jsme se dostali dokonce na průměrnou odlehlost dat 3 m. Základními cíli technického řešení bylo tedy zobrazit data z obou stran hranice tak, aby: na sebe v ideálním případě vzájemně přesně navazovala (tzv. geometrická návaznost), se zobrazovala jednotným způsobem (tzv. vizuální návaznost). Atributová návaznost Při hlubší analýze jsme dospěli k tomu, že primárním úkolem k dosažení obou cílů je sjednotit datové modely ZABAGED a ATKIS. Teprve poté je možné se snažit o to, aby přeshraniční vodní tok navazoval na ekvivalent na druhé straně hranice (a ne např. na lesní cestu) a aby byl po celé délce vizualizován linií shodné modré barvy, typu i tlouš ky. Zvolena byla metoda Master Slave, kdy jsme se po zdolání jazykové bariéry snažili k objektům z jednoho modelu (Master) přiřadit ekvivalentní objekty z druhého modelu (Slave). Získali jsme tedy jednak průnik modelů (propojené objekty např. lyžařský můstek) a zároveň doplňky v obou sadách (specifické objekty typicky zemědělský podnik v ZABAGED a golfové hřiště v ATKIS). Master modelem jsme zvolili ZABAGED, Slave modelem ATKIS, obdobně jsme postupovali i u tematických dat ochrany přírody. Příčinami problémů byla především: Obr. 1. Hranice ZABAGED (oranžová) a ATKIS (červená) u Rozvadova (odchylka až 50 m) To je již velmi uspokojivý výsledek, nicméně na zkoumané hranici se stále našlo mnoho problematických míst, kde lokální odchylka dat byla mnohem větší a dosahovala až 50 m (např. v místech dálnice u Rozvadova). Jako dopustnou odchylku dat jsme zvolili trojnásobek průměrné odlehlosti a odchylky překračující tuto hodnotu jsme označili jako hrubé chyby, kde je třeba hranici opravit manuálně. Při opravě jsme používali přeshraniční ortofoto s rozlišením 20 cm na pixel. Takto TÉMA 15

18 problematických míst bylo na 205 km zkoumané hranici identifikováno 81. Chyby v návaznosti přeshraničních linií (vodní toky, komunikace) dosahovaly nižších hodnot. Vzhledem k tomu, že naším cílem nebyla manuální oprava všech vrstev ve vzájemných souvislostech, tyto chyby jsme manuálně neopravovali. V tomto momentu jsme se dostali do situace, kdy průměrná odlehlost hranic ZABAGED a ATKIS dosahovala hodnoty pod 3 m a jejich maximální odchylka byla pod 9 m. To je pro data středního měřítka již velmi kvalitní výsledek. Ovšem vzhledem k topologickým pravidlům v GIS pro nás bylo výzvou eliminovat veškeré sebemenší překryvy a mezery mezi daty, navíc se současným vyřešením přesné návaznosti přeshraničních linií. S touto fází jsme se obrátili na Západočeskou univerzitu v Plzni. Oddělení geomatiky na Fakultě aplikovaných věd mělo totiž již bohaté zkušenosti s nereziduální Thin Plate Spline (TPS) transformací z oblasti tvorby souvislého zobrazení u ostrovních katastrálních map. Výsledná hranice a TPS transformace Než jsme se dostali k vysněnému GIS bez hranic, museli jsme rozhodnout, jak se vypořádat s tím, že máme průběh státní hranice ze ZABAGED i ATKIS, kde navíc ani jeden přesně neodpovídal průběhu hranice na ortofotu. Navržené řešení spočívalo ve vytvoření vlastního průběhu státní hranice (tzv. výsledné hranice) následujícím způsobem. Výsledná hranice byla zvektorizována z ortofota v místech, kde tuto hranici bylo možné na ortofotu bezpečně identifikovat. Pokud části hranice ze ZABAGED či ATKIS evidentně korespondovaly s domnělým průběhem z ortofota, pak byly tyto části hranice převzaty do výsledné hranice. Kde na ortofotu hranici možné identifikovat nebylo a zároveň jsme měli pochybnosti o průběhu hranice v obou datových sadách, byl do výsledné hranice převzat průměrný bod z hranic ZABAGED a ATKIS. Dalším krokem bylo transformovat hranici ZABAGED a ATKIS (s na ně navazujícími daty) na společnou výslednou hranici. Identickými body, které vstupovaly do transformace, nebyly všechny lomové body hranic, ale pouze ostré lomy hranice nebo místa, kde jsme potřebovali zaručit návaznost přeshraničních linií. Dalšími body, které vstupovaly do transformace, byly body tlumící bodové mřížky s nulovými odchylkami. Tato mřížka pak měla za úkol snižovat účinky transformace směrem do vnitrozemí. Ze zdrojové a cílové soustavy identických bodů jsme poté vypočítali transformační koeficienty. Ty byly využity pro vlastní transformaci jednotlivých vrstev ZABAGED a ATKIS. Algoritmus, použitý při transformaci, byl navržen podle habilitační práce Doc. Ing. Václava Čady, CSc. Robustní metody tvorby a vedení digitálních katastrálních map v lokalitách sáhových map. Transformací dat pouze v určitém příhraničním pásu jsme zajistili dostatečné rozložení deformací do prostoru a nebylo tedy ani nutné transformovat celé zájmové území. Po vyřešení problémů s podrobným průběhem příhraničních polygonů jsme docílili eliminaci veškerých mezer či překryvů mezi daty ZABAGED a ATKIS. Vzniklé softwarové nástroje TPS transformace a Generátor bodové mřížky byly realizovány jako add-in moduly do aplikace ArcMap. Vizuální návaznost Na základě atributové návaznosti byl v aplikaci ArcMap sestaven mapový projekt a byly vytvořeny všechny potřebné symboly pro bodové, liniové i polygonové vrstvy. Za účelem vizualizace bodových symbolů vznikl speciální font. Vizualizace byla řešena v širokém spektru měřítek. Obr. 2. Účinky TPS transformace v příhraničním pásu (modře transformované vodní toky ze ZABAGED, oranžově z ATKIS) Závěr Obr. 3. Vzniklý modul TPS transformace pro aplikaci ArcMap Přes řadu těžko předvídatelných problémů se úspěšně podařilo realizovat zajímavé řešení návaznosti geodat středního měřítka, které má jistě potenciál i do budoucna. Další podrobnosti lze nalézt v textu studie Informační systém o území v Plzeňském kraji a v Bavorsku, který je dostupný na webových stránkách projektu spolu s webovou mapovou aplikací obsahující výslednou podobu projektu. Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií. Ing. Milan Kollinger, T-MAPY spol. s r.o. Kontakt: 16 TÉMA

19 Jitka Jiravová, Matěj Nevěřil Co je nového v servisních balíčcích pro ArcGIS 9.2? Do současné doby vydala společnost ESRI 3 servisní balíčky (Service Pack) pro ArcGIS 9.2. V tomto článku najdete stručný přehled vybraných novinek, které tyto balíčky přináší. Nejsou zde popsány kvalitativní vylepšení a odstranění chyb. Odkaz na úplný seznam odstraněných chyb v jednotlivých balíčcích najdete na stránkách ESRI na místě, kde je konkrétní Service Pack (SP) ke stažení. Servisní balíčky firmy ESRI jsou kumulativní, tj. poslední z nich, SP 3 pro ArcGIS 9.2, obsahuje všechny změny a vylepšení předchozích dvou balíčků. Jinými slovy, pokud jste si dosud nenainstalovali předchozí servisní balíčky, není nutné je instalovat dodatečně před instalací posledního vydaného balíčku. Podpora 64bitových procesorů Od vydání 3. servisního balíčku je ArcGIS 9.2 certifikován pro běh na 64bitových procesorech Intel a AMD, tedy např. Xeon64 a AMD 64. Procesor Intel Itanium podporován není. Podporovány jsou 64bitové operační systémy Windows: Windows XP 64-bit a Windows 2003 Server 64-bit. ArcGIS je spuštěn jako 32bitová aplikace na 64bitové platformě Windows a může tedy využít lepší výkon 64bitového prostředí. Stávající License Manager a příslušný hardwarový klíč, který používáte s Concurrent licencemi ArcView, ArcEditor nebo ArcInfo, nefunguje na 64bitových strojích s operačním systémem Windows XP Professional 64-bit. Problém řeší nové ovladače Sentinel a záplata pro License Manager, která je k dispozici na adrese techarticles.articleshow&d= toto okno otevřeli a poté aktivovali jiný datový rámec v mapovém dokumentu, bylo okno Viewer automaticky zavřeno. V SP 2 bylo okno prohlížeče vylepšeno tak, že dokáže zobrazovat i neaktivní datové rámce. Takže pokud aktivujete jiný datový rámec a zároveň máte otevřené okno Viewer, zůstává toto na obrazovce a umožňuje vám pracovat s oběma rámci zobrazenými vedle sebe najednou. Obr. 1. V tomto případě je okno prohlížeče využito pro porovnání dvou datových rámců zobrazujících různými daty stejnou oblast. Poznámka o podpoře operačního systému Windows Vista Součástí SP 3 není podpora operačního systému Windows Vista. V současné době probíhá certifikace pro ArcGIS Desktop a ArcGIS Engine, a to jak pro 32bitový, tak pro 64bitový systém Vista. Nejnovější informace o stavu certifikace najdete na adrese techarticles.articleshow&d= ArcGIS Desktop Zobrazení více datových rámců najednou Servisní balíček 2 pro ArcGIS 9.2 přináší možnost pracovat s více datovými rámci umístěnými vedle sebe v jednom mapovém dokumentu. Pokud před touto změnou obsahoval váš dokument více než jeden datový rámec, bylo jediným způsobem, jak pracovat s více datovými rámci současně, přepnout se do zobrazení výkresu (Layout view) a zobrazit rámce na mapové stránce, nebo otevřít současně dva nebo více mapových dokumentů. V ArcGIS 9.2 přibylo okno Viewer (Prohlížeč), které umožňuje pracovat s jedním datovým rámcem ve více měřítkách. Pokud jste Pracujete-li v okně prohlížeče s neaktivním datovým rámcem, můžete snadno nastavit, aby byla zobrazena stejná oblast, která je aktuálně zobrazena v aktivním datovém rámci v hlavním okně aplikace ArcMap. Uděláte to tak, že jednoduše aktualizujete oblast zobrazenou v aktivním datovém rámci tak, aby byla sjednocena s oblastí zobrazenou v prohlížecím okně. Funkce obsažené v menu prohlížecího okna umožňují přibližovat, oddalovat nebo posunovat mapu jak v prohlížeči, tak v hlavním okně aplikace ArcMap, takže oba rámce mohou neustále zobrazovat stejnou plochu (viz obr. 2). Obr. 2. Nové příkazy (přidány ve 2. servisním balíčku pro ArcGIS 9.2) Nové příkazy v SP 2 SOFTWARE 17

20 V prohlížecím okně je při zobrazení neaktivního datového rámce několik omezení pro práci s daty. Můžete provádět navigaci v mapě, dotazy a výběry, ale není možné editovat grafiku nebo prvky. Pokud je v prohlížecím okně zobrazen aktivní datový rámec, nejsou zde žádná omezení v prováděných operacích. Možnost pracovat s více datovými rámci vedle sebe je vhodné např. pro analýzy, Obr. 3. V tomto příkladu byly poskládány na plochu 4 okna prohlížečů tak, že lze porovnat 4 různá data popisující ulice ve stejné oblasti. Každé okno zobrazuje obsah jednoho datového rámce v mapovém dokumentu. porovnávání historických změn, vyhodnocení dat a další situace, kde potřebujete vidět vedle sebe různé datové sady pro stejné území. Dosud bylo možné jen mít všechna data v jednom datovém rámci nebo pracovat s několika mapovými dokumenty najednou. Tip: pro práci s více datovými rámci najednou možná využijete tyto klávesové zkratky: Ctrl-Tab přepíná mezi datovými rámci, aktivuje každý, na který přepne. Alt-kliknutí na název datového rámce v tabulce obsahu ho aktivuje. Sdílení oblíbených míst definovaných v dialogu My Places (Moje místa) v aplikacích ArcMap, ArcGlobe a ArcReader V dialogovém okně vyvolaném příkazem Moje místa (My Places), které najdete v menu Nástroje (Tools), je nyní možnost uložit podmnožinu vašich oblíbených míst do samostatného souboru. V SP 2 pro ArcGIS 9.2 bylo tlačítko Uložit (Save) modifikováno jsou zde nyní dvě možnosti uložení: uložit bu aktuálně vybraná místa, nebo všechna místa seznamu (viz obr. 4). Soubor s uloženou podmnožinou oblíbených míst je pak možné sdílet s ostatními i přesouvat mezi jednotlivými stroji. Obr. 4 Nové v SP 2 18 SOFTWARE

Geografické informační systémy GIS

Geografické informační systémy GIS Geografické informační systémy GIS Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY Mgr. Aleš RUDA Teorie, základnz kladní principy Organizovaný, počíta tačově založený systém m hardwaru, softwaru a geografických informací vyvinutý ke vstupu, správě,, analytickému

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací.

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací. Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS je tvořena datovým obsahem, službami a softwarovými produkty, které spolu vzájemně komunikují. Je určena každému, kdo chce snadno a rychle sdělit informaci

Více

GIS MĚSTA BRNA. 16. listopadu 2011. Dana Glosová, Magistrát města Brna

GIS MĚSTA BRNA. 16. listopadu 2011. Dana Glosová, Magistrát města Brna GIS MĚSTA BRNA 16. listopadu 2011 Dana Glosová, Magistrát města Brna Pracoviště GIS OMI MMB součást Odboru městské informatiky sídlo Kounicova 67 odbory orientované na území města Brna Odbor technických

Více

T-Cars Fleet Management

T-Cars Fleet Management Elektronická správa vozového parku Provozovatel: Obsah 1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 2 1.1 Základní údaje...2 1.2 Charakteristika...3 2. SPECIFIKACE NABÍZENÝCH SLUŽEB... 3 2.1 Specifikace systému správy

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

GIS jako důležitá součást BI. Jan Broulík, Petr Panec ARCDATA PRAHA, s.r.o.

GIS jako důležitá součást BI. Jan Broulík, Petr Panec ARCDATA PRAHA, s.r.o. GIS jako důležitá součást BI Jan Broulík, Petr Panec ARCDATA PRAHA, s.r.o. ARCDATA PRAHA, s.r.o. THE GEOGRAPHIC ADVANTAGE Motto Sladit operační taktiku s organizační strategií Strategie bez taktiky je

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II.

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Dodávka základního SW pro projekt DMVS PK Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II. Zadávací dokumentace výběrového řízení: "Dodávka základního SW pro

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

Space-timeInsight. 3. dubna 2014. Martin Tauer, ČEPS Libor Sluka, Unicorn Systems

Space-timeInsight. 3. dubna 2014. Martin Tauer, ČEPS Libor Sluka, Unicorn Systems Space-timeInsight 3. dubna 2014 Martin Tauer, ČEPS Libor Sluka, Unicorn Systems Obsah Klíčové výzvy v energetice Problémy k řešení v ČEPS Způsob řešení Přínosy pro ČEPS Budoucí rozvoj Shrnutí Copyright

Více

Nasazení mobilního GIS

Nasazení mobilního GIS Nasazení mobilního GIS Dalkia implementuje ArcGIS for smartphone 28/05/2014 ) Mgr. Ivana Niedobová Ing. Stanislav Šplíchal Dalkia kdo jsme Dalkia ve světě: 8,4 miliard obrat za rok 2013 Působnost ve 27

Více

ArcGIS Server 10. Řešení pro sdílení geodat

ArcGIS Server 10. Řešení pro sdílení geodat ArcGIS Server 10 Řešení pro sdílení geodat ArcGIS Server 10 ArcGIS Server je komplexní nástroj, který představuje platformu pro poskytování služeb GIS umožňujících pořizování, správu a analýzu prostorových

Více

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti:

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti: ArcGIS for Server ArcGIS for Server ArcGIS for Server je komplexní nástroj, který představuje platformu pro poskytování GIS služeb umožňujících pořizování, správu a analýzu prostorových dat a jejich vizualizaci.

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Definice, budování a život GIS Kapitola 1: Vztahy strana 2 Data, informace, IS, GIS Kapitola 1: Vztahy strana 3 Rozhodnutí Znalosti Znalostní systémy. Informace

Více

DIGITÁLNÍ MAPY. Přednáška z předmětu KMA/TKA. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni

DIGITÁLNÍ MAPY. Přednáška z předmětu KMA/TKA. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni DIGITÁLNÍ MAPY Přednáška z předmětu KMA/TKA Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni 16.12.2008 Konec 20. století je charakterizován jako období informatiky. Mapa, jako výsledek geodetických měření

Více

GIS Ostrava 2012 - Současné výzvy geoinformatiky

GIS Ostrava 2012 - Současné výzvy geoinformatiky INTERGRAPH FIREMNÍ PREZENTACE Jan, STANKOVIČ (Senior Business Consultant) Abstrakt INTERGRAPH CS s.r.o., Prosecká 859, 19000, Praha, Česká Republika Jan.Stankovic@intergraph.com Cílem příspěvku bude průřezově

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

13. konference uživatelů geografických informačních systémů ESRI a Leica Geosystems v České republice PROGRAM

13. konference uživatelů geografických informačních systémů ESRI a Leica Geosystems v České republice PROGRAM 13. konference uživatelů geografických informačních systémů ESRI a Leica Geosystems v České republice PROGRAM 4. 5. listopadu 2004 Kongresové centrum Praha čtvrtek 4.11. J I Ž N Í S Á L 10.00 Úvodní informace

Více

GIS v montérkách. Dalkia implementuje ArcGIS for Smartphone. Mgr. Ivana Niedobová Ing. Stanislav Šplíchal 21/11/2013

GIS v montérkách. Dalkia implementuje ArcGIS for Smartphone. Mgr. Ivana Niedobová Ing. Stanislav Šplíchal 21/11/2013 GIS v montérkách Dalkia implementuje ArcGIS for Smartphone 21/11/2013 ) Mgr. Ivana Niedobová Ing. Stanislav Šplíchal Dalkia kdo jsme Dalkia ve světě : 8,9 miliard obrat za rok 2012 Působnost ve 35 zemích

Více

GIS a nemapové služby

GIS a nemapové služby GIS a nemapové služby Radek Kuttelwascher ARCDATA PRAHA, s.r.o. GIS služby lze využít t z různých r klientů PopFly.NET Java Virtual Earth Yahoo Pipes JavaScript SAP Google Maps Flex/Flash Microsoft Silverlight

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů.

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Trendy a móda EMBARCADERO TECHNOLOGIES Popularita a prodej mobilních zařízení roste Skoro každý má

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Technologický pasport Masarykovy univerzity

Technologický pasport Masarykovy univerzity Technologický pasport Masarykovy univerzity Mgr. Petr Kroutil Masarykova univerzita Ústav výpočetní techniky Agenda Stavební pasport MU Motivace technologického pasportu Co je to technologický pasport?

Více

Bezpečně Vás provedeme světem GIS. Možnosti a přínosy využití GIS při zpracování dat

Bezpečně Vás provedeme světem GIS. Možnosti a přínosy využití GIS při zpracování dat Bezpečně Vás provedeme světem GIS Možnosti a přínosy využití GIS při zpracování dat Bezpečně Vás provedeme světem GIS Obsah prezentace Představení společnosti Jaké výhody přináší zobrazení firemních dat

Více

Grafický informační systém Hasičského záchranného sboru České republiky

Grafický informační systém Hasičského záchranného sboru České republiky Bc. Jaromír Bok, DiS., Grafický informační systém Hasičského záchranného sboru České republiky (2014-2015_B_05) Bc. Jaromír Bok, DiS. Grafický informační systém Hasičského záchranného sboru České republiky

Více

Aplikace na čipových kartách

Aplikace na čipových kartách Aplikace na čipových kartách Systémy dodávané pro veřejnou a státní zprávu ISSS 2007 Hradec Králové, 2. dubna 2007 Jiří Hrdina ISCRD Informační systém centrálního registru dopravců (ISCRD) Aplikace na

Více

Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011

Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011 Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011 Cíle doktorandské práce Seminář 10. 11. 2010 Najít, implementovat, ověřit a do praxe

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR INFORMATIKY ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY. Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS)

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR INFORMATIKY ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY. Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS) ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS) GIS v Praze Mapy, plány a informace Internet Mapový portál hl. m. Prahy, Sdílení geodat, Integrovaný IS Správa dat DMP, ISKN,

Více

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh - Spolupráce při stanovování dlouhodobé strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh se zaměřením na produktový management - Analýza současné pozice ŠKODA

Více

Microsoft Windows Server System

Microsoft Windows Server System Microsoft Windows Server System ČRa spouští jako první telekomunikační operátor v České republice služby pro malé a střední firmy, které požadují kancelářské aplikace, e-mail, sdílený kalendář a kontakty

Více

Zavedení e-learningu

Zavedení e-learningu Zavedení e-learningu Česká pojišťovna snižuje díky e-learningu náklady na školení svých pracovníků Přehled Země: Česká republika Odvětví: Bankovnictví a finance Profil zákazníka Česká pojišťovna a.s. je

Více

ArcGIS Desktop 10. Nástroje pro správu, editaci a analýzu prostorových dat

ArcGIS Desktop 10. Nástroje pro správu, editaci a analýzu prostorových dat ArcGIS Desktop 10 Nástroje pro správu, editaci a analýzu prostorových dat ArcGIS Desktop 10 Software ArcGIS Desktop 10 nabízí širokou paletu nástrojů pro všechny, kdo pracují s informacemi se vztahem k

Více

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček Sdílení a poskytování dat KN Jiří Poláček Přehled služeb Datové služby Výměnný formát (SPI, SGI) Skenované katastrální mapy Aplikace a webové služby Dálkový přístup do KN (včetně webových služeb) Nahlížení

Více

T-MAPY spol. s r.o. Dáváme informacím prostor

T-MAPY spol. s r.o. Dáváme informacím prostor T-MAPY spol. s r.o. Dáváme informacím prostor 16. 11. 2011 = světový den GIS V tento den specialisté na geografické informační systémy (GIS) představují tyto technologie široké veřejnosti Letos v ČR zapojeno

Více

Datový sklad KGI/APGPS. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci

Datový sklad KGI/APGPS. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Datový sklad KGI/APGPS RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Environmentální vzdělávání rozvíjející uplatnění v praxi

Více

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal Geoportál ČÚZK -data a služby resortu na internetu Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 1 Obsah prezentace Úvod důvody pro geoportálové řešení, historie Základní funkce a vstupní rozhraní Geoportálu Popis aplikací

Více

Produkty třídy BYZNYS

Produkty třídy BYZNYS Produkty třídy BYZNYS - jistota, spolehlivost a dynamika ve Vašich datech Jiří Rákosník, obchodní ředitel ing. Vlastimil Fousek, vedoucí analytického a vývojového oddělení Produkty třídy BYZNYS informační

Více

WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL

WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL Synchronní měření Podpora pro Smart Grids AIS spol. s r.o. Brno WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL Profil společnosti AIS spol. s r.o.: Společnost AIS byla založena v roce 1990. Zaměstnanci společnosti

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

Publikování map na webu - WMS

Publikování map na webu - WMS Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Publikování map na webu - WMS Autor: Ondřej Dohnal, Martina Černohorská Editor: Filip Dvořáček Praha, duben 2010 Katedra mapování a kartografie

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

MAPOVÉ PRODUKTY A SLUŽBY GEOPORTÁLU ČÚZK, CO NABÍZEJÍ STÁTNÍ SPRÁVĚ A SAMOSPRÁVĚ

MAPOVÉ PRODUKTY A SLUŽBY GEOPORTÁLU ČÚZK, CO NABÍZEJÍ STÁTNÍ SPRÁVĚ A SAMOSPRÁVĚ MAPOVÉ PRODUKTY A SLUŽBY GEOPORTÁLU ČÚZK, CO NABÍZEJÍ STÁTNÍ SPRÁVĚ A SAMOSPRÁVĚ Ing. Danuše Svobodová, Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 1 Obsah prezentace Geportál ČÚZK stručný přehled možností, jež

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

ROZVOJ SLUŽEB GEOPORTÁLU ČÚZK

ROZVOJ SLUŽEB GEOPORTÁLU ČÚZK Zeměměřický úřad ROZVOJ SLUŽEB GEOPORTÁLU ČÚZK Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 9. dubna 2013, Hradec Králové http://geoportal.cuzk.cz ČÚZK - jaké geografické informace poskytuje Informace z katastru

Více

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Microsoft.NET AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Přehled Země: Velká Británie Odvětví: Informační technologie Profil zákazníka Pantek Ltd.

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 únor 2010 - leden 2012 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen na prohloubení

Více

Digitalizace mapových sbírek a archivů (4.11.2011)

Digitalizace mapových sbírek a archivů (4.11.2011) Digitalizace mapových sbírek a archivů (4.11.2011) Struktura a obsah mapové sbírky zahraničních topografických map při katedře mapování a kartografie ČVUT autoři Prof.ing. Bohuslav Veverka, DrSc. ČVUT

Více

Zdroj: http://geoportal.cuzk.cz/dokumenty/technicka_zprava_dmr_4g_15012012.pdf

Zdroj: http://geoportal.cuzk.cz/dokumenty/technicka_zprava_dmr_4g_15012012.pdf Zpracování digitálního modelu terénu Zdrojová data Pro účely vytvoření digitálního modelu terénu byla použita data z Digitálního modelu reliéfu 4. Generace DMR 4G, který je jedním z realizačních výstupů

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č.1 výzvy Technická dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Obsah Technická dokumentace... 1 Předmět zadání k podání cenové nabídky:... 3 Dodávka a služby budou zahrnovat:... 3 Specifikace

Více

Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra

Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra Geografická data nekomerční nebo volně dostupná komerční státní správa privátní sféra všeobecná specializovaná pokrývají celé území

Více

Ludvík Klema / Karel Malík Projekty ve veřejné správě Trnitá cesta od myšlenky k realizaci aneb pražský strážník 21. století

Ludvík Klema / Karel Malík Projekty ve veřejné správě Trnitá cesta od myšlenky k realizaci aneb pražský strážník 21. století Ludvík Klema / Karel Malík Projekty ve veřejné správě Trnitá cesta od myšlenky k realizaci aneb pražský strážník 21. století CORTIS Consulting s.r.o. Trnitá cesta od myšlenky k realizaci aneb pražský strážník

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Využití letecké fotogrammetrie pro sledování historického vývoje krajiny

Využití letecké fotogrammetrie pro sledování historického vývoje krajiny Využití letecké fotogrammetrie pro sledování historického vývoje krajiny Jitka Elznicová Katedra informatiky a geoinformatiky Fakulta životního prostředí Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem Letecké

Více

Moderní správa VO a inteligentní VO

Moderní správa VO a inteligentní VO Moderní správa VO a inteligentní VO Budoucnost již dnes? Hynek Bartík Někteří prodejci slibují úspory i 80% Vypínač spoří 100% 2 Minimalizace celkových nákladů co? Co chceme od veřejného osvětlení? Investiční

Více

Společnost ATLAS, spol. s r.o. byla založena roku 1990 za účelem vývoje vlastního grafického software pro oblast inženýrských prací.

Společnost ATLAS, spol. s r.o. byla založena roku 1990 za účelem vývoje vlastního grafického software pro oblast inženýrských prací. Společnost ATLAS, spol. s r.o. byla založena roku 1990 za účelem vývoje vlastního grafického software pro oblast inženýrských prací. Během dosavadní činnosti společnost navázala dlouhodobou spolupráci

Více

GIS V ZEMĚDĚLSTVÍ. GIS, Antonín Hlosta HLO042

GIS V ZEMĚDĚLSTVÍ. GIS, Antonín Hlosta HLO042 GIS V ZEMĚDĚLSTVÍ GIS, Antonín Hlosta HLO042 OSNOVA Idea metody historie Precizní zemědělství Odhady zemědělské produkce Vstupní zdroje Význam Technologie Aplikace GIS V ZEMĚDĚLSTVÍ Jedná se o využití

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Návod k prezentačnímu mapovému portálu Obsah: 1. Úvod... 3 2. Obecná část mapového portálu...

Více

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT SPRÁVA DOKUMENTŮ V MODERNÍM PODNIKOVÉM PROSTŘEDÍ Zpracování dokumentů prochází v dnešním firemním světě významnými změnami. Firmy jsou nuceny řešit řadu problémů, které s sebou

Více

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Ing. František Mejta Ing. Milan Moravec mejta@egu.cz moravec@egu.cz www.egu.cz Obsah 1. K problémům

Více

K A M E R O V É S Y S T É M Y

K A M E R O V É S Y S T É M Y KAMEROVÉ SYSTÉMY V segmentu kamerových systémů jsme v roce 2012 udělali výrazný krok vpřed. Díky akvizici společnosti KH servis s více než 20 lety zkušeností jsme zkvalitnili služby a rozšířili své možnosti.

Více

Fyzická bezpečnost, organizační opatření. RNDr. Igor Čermák, CSc.

Fyzická bezpečnost, organizační opatření. RNDr. Igor Čermák, CSc. Fyzická bezpečnost, organizační opatření RNDr. Igor Čermák, CSc. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Igor Čermák, 2011 Informační bezpečnost,

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

7. Geografické informační systémy.

7. Geografické informační systémy. 7. Geografické informační systémy. 154GEY2 Geodézie 2 7.1 Definice 7.2 Komponenty GIS 7.3 Možnosti GIS 7.4 Datové modely GIS 7.5 Přístup k prostorovým datům 7.6 Topologie 7.7 Vektorové datové modely 7.8

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Výzva č. 19 IOP Služby TCK. Ing. Tomáš Kuba Plzeňský kraj

Výzva č. 19 IOP Služby TCK. Ing. Tomáš Kuba Plzeňský kraj Výzva č. 19 IOP Služby TCK Ing. Tomáš Kuba Plzeňský kraj Na počátku byl seznam Detailní popis tématu Zadal kraj DO konce roku 2014 musí všechny zdrav. zařízení a lékárny být schopny pracovat s el. recepty.

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty

5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty 5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty Zvýšení efektivity výroby díky datům a informacím v souvislosti s: organizačními změnami motivací výrobního týmu (operátorů, mistrů, ) Snížení objemu

Více

ESRI v národním kroji

ESRI v národním kroji ESRI v národním kroji Ing. Michal Bílý Mgr. Filip Jung Ing. Mgr. Kateřina Meduňová SOFTWAROVÉ ŘEŠENÍ PRO PROCESY ZŘIZOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN A JEHO PROVÁZÁNÍ S GIS Zákazník: Pražská plynárenská a.s. Ing.

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU ČEZ Distribuce, a.s. HSI, spol. s r.o. Zbyněk Businský Miroslav Kaňka ZÁKAZNÍK A DODAVATEL ČEZ DISTRIBUCE, A.S. ČEZ distribuční síť Od r. 2012 implementován GEOPORTÁL (1. ETAPA),

Více

Co nás čeká. stále náročnější zákazník občan složitější a rozsáhlejší mimořádné události svět rozmanitých digitálních technologií

Co nás čeká. stále náročnější zákazník občan složitější a rozsáhlejší mimořádné události svět rozmanitých digitálních technologií Co nás čeká stále náročnější zákazník občan složitější a rozsáhlejší mimořádné události svět rozmanitých digitálních technologií Co nás limituje na vteřinách záleží auta rychleji jezdit nebudou postižení

Více

CA Business Service Insight

CA Business Service Insight SPECIFIKACE PRODUKTU: CA Business Service Insight CA Business Service Insight agility made possible Díky produktu CA Business Service Insight budete vědět, které služby jsou v rámci vaší společnosti využívány,

Více

Geografické Informační Systémy

Geografické Informační Systémy Geografické Informační Systémy GIS v dopravě Bednář David 2009-04-09 Vysoká škola Báňská, Technická univerzita Ostrava Agenda: - Použití GIS v dopravě (obecněji) - Zajímavé oblasti využití - plánování

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální povodňový plán

Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální povodňový plán Příloha č. 3 Zadávací dokumentace: Technické požadavky na zpracování digitálního povodňového plánu v rámci veřejné zakázky: Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální

Více

Implementace komplexního technickoprovozního informačního systému FaMa+ ve Všeobecné fakultní nemocnici Praha

Implementace komplexního technickoprovozního informačního systému FaMa+ ve Všeobecné fakultní nemocnici Praha Implementace komplexního technickoprovozního informačního systému FaMa+ ve Všeobecné fakultní nemocnici Praha Ing. Zbyněk Chotěborský Ekonomický náměstek Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Základní údaje

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Případová studie O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita Aplikace O2 Univerzita jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Aplikace O2 Univerzita Vzdělávání je pro naši firmu jedním ze základních pilířů, bez

Více

ského metra 20. 05. 2012

ského metra 20. 05. 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 2012 20. 05. 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro,

Více

Elektronická kniha jízd

Elektronická kniha jízd Elektronická kniha jízd ÚVOD Elektronická kniha jízd Vám pomocí systému GPS (Global position system) umožní jednoduše sledovat pohyb všech Vašich vozidel a zároveň zpracovat a vytvořit elektronickou knihu

Více

UKB. Smart Campus MU. Masarykova univerzita. RNDr. Petr Glos Mgr. Adam Kučera. Správa Univerzitního kampusu Bohunice Oddělení facility managementu

UKB. Smart Campus MU. Masarykova univerzita. RNDr. Petr Glos Mgr. Adam Kučera. Správa Univerzitního kampusu Bohunice Oddělení facility managementu UKB Smart Campus MU RNDr. Petr Glos Mgr. Adam Kučera Masarykova univerzita Správa Univerzitního kampusu Bohunice Oddělení facility managementu Agenda Inteligence budov Stavební pasport Technologický pasport

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

Software pro analýzu energetických dat W1000

Software pro analýzu energetických dat W1000 Software pro analýzu energetických dat W1000 Data pro snadný život vašich zákazníků Manage energy better Mít správné informace ve správný čas je základem úspěchu každého snažení, tedy i řízení spotřeby

Více

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Pro jednoduchou centralizovanou správu tiskáren a multifunkčních systémů ŘÍZENÍ PROVOZU SNADNÁ METODA PRO SPRÁVU VAŠICH TISKÁREN A MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Udržet

Více