informace pro uživatele software ESRI a Leica Geosystems

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "informace pro uživatele software ESRI a Leica Geosystems"

Transkript

1 informace pro uživatele 3 San Diego software ESRI a Leica Geosystems

2

3 o b s a h úvod Po létě se otevírají školy 2 téma Geografický přístup způsob porozumění světu kolem nás Rozhovor s Deanem Angelidesem, manažerem mezinárodního obchodu ESRI 3 Celopodnikový GIS pro evropskou energetiku 5 Využití software Leica Geosystems v armádě 10 Mobilní souprava geografického zabezpečení Geografické služby Armády České republiky 13 GIS bez hranic (pokračování) 15 software Co je nového v servisních balíčcích pro ArcGIS 9.2? 17 Srovnání webové mapové aplikace ArcGIS Server 9.2 s prohlížeči ArcIMS 21 ArcIMS a bezpečnost. Část pátá poslední 24 tipy a triky Propojení tabulek Excel na ArcReader, publikování map 28 ESRI Mapping Center: nová stránka ESRI zaměřená na tvorbu map v prostředí ArcGIS 30 ISKN Studio a ISKN View pro ArcGIS GIS ve světě zaměřeno na energetiku Georgia Power: udržení aktuálních dat, minimalizace výskytu poruch 31 ScottishPower si zvolila pro mobilní GIS systém ESRI 32 zprávy a jak bylo v San Diegu? Reportáž z 27. mezinárodní konference uživatelů ESRI 33 ARCDATA PRAHA získala od ESRI cenu Global Award for Total Sales 35 Jack Dangermond byl oceněn Mezinárodní kartografickou asociací (ICA) 35 Tým Siemens a ESRI vybrán pro realizaci projektu NATO 35 Stáhněte si ArcGIS Explorer a prozkoumejte svět listopad 2007 Den GIS 36 Připravujeme nové webové stránky 38 Burza práce v oblasti GIS ESRI a Leica Geosystems 38 ARCDATA PRAHA otevřela nové školicí středisko 39

4 Po létě se otevírají školy Na chodbě firmy se shromaž ují větráky. To je pro mě neklamná známka toho, že léto je pomalu za námi a že přichází podzim. Na jaře, s prvním horkým dnem, se v naší firmě větráky přesouvají ze suterénního skladu do 4. patra, s postupným úbytkem venkovních teplot se větráky stěhují do sklepa. Přijde mi poněkud absurdní, že dříve mi přicházející podzim signalizovali v přírodě houfující se ptáci, dnes je to asi dvacet větráků připravených na chodbě ke stěhování. Letošní léto se mi zdálo teplejší než ta předcházející. Zda tomu tak skutečně bylo, nebo se mi to jen zdálo, je mi jedno. A tak či onak, mně se zdálo teplé až příliš. Vždy jsem odmítal kancelář vybavenou klimatizací, letos jsem litoval, že se vzduch v kanceláři snaží zpříjemnit jen hlučný větrák. Stejně se mu to nedařilo. Nejen teploty byly letos vysoké, horko mi bylo i z množství práce, které bylo nutno v době školních prázdnin zvládnout. Připadal jsem si s kolegy tak trochu jako školník, který s posledním červnovým dnem uzavře školu a začne připravovat školní lavice na další školní rok. Má na to dva měsíce, aby odpočaté děti přišly do čistých tříd. Někde stačí vymalovat, jinde se musí provést důkladnější rekonstrukce, na kterou se škola připravuje delší dobu a během léta ji musí zrealizovat. Bohužel jsem si nemohl dovolit ve firmě dva měsíce prázdnin a soustředit se jen na přípravu firmy na podzimní období. Již zhruba rok sledujeme s potěšením rostoucí zájem o školení technologie ESRI. Jako by uživatelé vyslyšeli mé nabádání, že dobrá znalost softwarového produktu je důležitým předpokladem k úspěchu. Po zhodnocení počtu účastníků na školeních v roce 2006, po vyhodnocení Vámi vyplněných dotazníků a také četných rozhovorech na konferenci uživatelů jsme se rozhodli zmodernizovat školicí místnosti. Přišel leden a s ním i množství přihlášek ke školení. Situaci jsme nejprve řešili přestavěním malé zasedací místnosti na provizorní druhou školicí místnost. Bylo ale brzy zřejmé, že toto řešení nemůže mít dlouhého trvání, zejména v horkých dnech mi bylo školených i školitele až líto. Začali jsme se připravovat na rekonstrukci školení. S majitelem domu, ve kterém máme kanceláře, jsme se dohodli na pronájmu dalších místností v 1. patře budovy, projednali jsme smlouvy, navrhli dispozici prostoru, jehož rekonstrukce byla zahájena ještě před létem. Místnosti včetně moderní klimatizace byly připraveny k vybavení technikou v polovině července, začali jsme vybírat nábytek, projekční techniku, automat na kávu, kolega spolu s rodinnými příslušníky začal tahat dráty počítačové sítě, navrhl se a instaloval zabezpečovací systém, objednali jsme magnetické karty, které účastníkům umožňují přístup do školicích místností v průběhu kurzu, propojili jsme počítače do firemní počítačové sítě, přijali jsme novou učitelku a moji kolegové provedli ještě stovky dalších drobných úkonů, včetně malování ve 4. patře, výměny koberců a tak podobně, kterých si možná ani nevšimnete, ale které musely být učiněny proto, aby se dílo podařilo. A tak první školní den sedělo 12 účastníků školení v novém školicím středisku. Po týdenním bezproblémovém zkušebním provozu jsme dne 10. září za účasti pana Logana Hardisona, zástupce Jacka Dangermonda, slavnostně školicí středisko otevřeli. Spolu s poděkováním všem, kteří se o vynikající výsledek zasloužili, nezbývá než si jen přát, aby se Vám v nových prostorech líbilo a abyste zde načerpali množství cenných znalostí, které Vám pomohou ve Vaší důležité práci s geografickými informačními systémy firmy ESRI. Petr Seidl 2 ÚVODEM

5 Geografický přístup způsob porozumění světu kolem nás Rozhovor s Deanem Angelidesem, manažerem mezinárodního obchodu ESRI. Ráda bych Vás představila čtenářům časopisu ArcRevue. Jaká je Vaše úloha ve společnosti ESRI? Jsem manažerem mezinárodního obchodu. Mám zodpovědnost za vedení týmu velmi schopných lidí, kteří pracují s celosvětovou sítí mezinárodních distributorů technologie ESRI. Náš tým se stará o to, aby komunita uživatelů po celém světě úspěšně používala GIS a zpětně pak dávala tak dobrý smysl naší další práci. Jak dlouho pracujete v ESRI? Co jste dělal před nástupem do ESRI? Ve společnosti ESRI pracuji od května roku Předtím jsem pracoval na dvou různých místech. Nejprve to bylo 10 let v lesnictví pro největší společnost zabývající se správou soukromých pozemků v Kalifornii. Na konci 70. let jsme měli velmi málo informačních zdrojů pro správu velkých zalesněných ploch. Začali jsme používat mapovací program a poté jsme na začátku 80. let implementovali GIS pro správu majetku a podporu rozhodovacích procesů. V té době jsem doopravdy neocenil, že jsme byli průkopníky ve využití GIS. Byl jsem jen nadšený z toho, jak jsme pomocí GIS zlepšili náš obchod i životní prostředí. Využití GIS dalo mně i mým profesním kolegům novou vizi a vhled. Te, o něco starší, to mohu přirovnat k získání nových brýlí na čtení, vše je náhle ostřejší a lépe pochopitelné. Moje druhá práce byla na pozici víceprezidenta ve společnosti poskytující služby GIS, jež byla jedním z prvních obchodních partnerů ESRI ve Spojených státech. V roce 1988 jsem byl spoluzakladetelem této společnosti. V průběhu 17 let, kdy jsem zde pracoval, jsme pomohli mnoha organizacím implementovat technologii ESRI a využít možností a výhod GIS. Pracovali jsme v oblasti přírodních zdrojů, zemědělství, utilit, dopravy, zdravotnictví a veřejné správy. Během své práce s těmito organizacemi jsem se naučil novému přístupu ke správě a rozhodování s využitím GIS. Dnes je pro mě těžké představit si, jak spravovat majetek a evidovat procesy bez využití geografického informačního systému. Svoji novou funkci v mezinárodní divizi ESRI jsem přijal vcelku nedávno. Je však fascinující zážitek sledovat, jak je možné s využitím GIS a geografického přístupu pomoci milionům lidí velmi důvtipnými a dobře zváženými způsoby. V Praze na 16. konferenci GIS ESRI budete přednášet o tzv. geografickém přístupu. O co se přesně jedná? Geografický přístup spočívá ve využití geografické vědy (podporované geografickým informačním systémem) jako rámce pro porozumění našemu světu. Získané geografické znalosti pak slouží jako informační zdroje k řešení problémů a řízení lidského chování. Geografie, věda o světě, pomáhá porozumět fenoménům, které se objevují a nastávají na různých místech naší planety, a také vztahům mezi nimi. Toto porozumění nám umožňuje lépe si uvědomovat souvislosti a také to, jak naše konání a celkové chování ovlivňuje planetu. V dnešní době posiluje GIS sílu geografie mimo jiné tím, že poskytuje digitální nástroje, které abstrahují a organizují geoprostorová data, modelují geografické procesy a vizualizují tato data a modely pomocí pokročilých počítačových technik. GIS nám pomáhá aplikovat geografické znalosti na řadu problémů, sahajících od zefektivnění práce organizací až po podporu rozhodování o umístění zařízení, které vyžadují zvážit mnoho geografických faktorů. Například pokud vybíráte trasu pro novou dálnici, je možné využít GIS a geografický přístup pro vyhodnocení fyzických a společenských faktorů, které mohou řídit její podobu a návrh: životní prostředí, stávající využití území, terén a sociální vlivy, stejně jako inženýrské práce a nákladové faktory. Vyhodnocení všech těchto faktorů může být velmi složité, zvláště když je nutné nalézt pro všechny přijatelný kompromis. Zejména zde, v oblasti podpory rozhodování na nejvyšší úrovni, je hodnota geografického přístupu a GIS zvláš zřejmá. Jaké jsou klíčové faktory, které nám pomohou využít geografický přístup? V první řadě jsou to technologie. Počítače se stávají rychlejšími a levnějšími (vzhledem k tzv. Moorovu zákonu [Moore s Law] o rychlosti pokroku zvyšováním počtu tranzistorů), zvyšuje se šířka sí ových pásem, rozšiřuje se využití mobilních technologií (zejména ve spojení s GPS) a rozšiřuje se i využití webových služeb, které začínají být chápány jako příští generace platforem informačních systémů. Opomíjet nelze ani zvyšující se důraz TÉMA 3

6 na podporu interoperability a standardů, a to nejen v oblasti GIS, ale v IT obecně. Exponenciálně roste i množství kvalitních geoprostorových dat z mnoha různých zdrojů. Geografická snímání a měření jsou poháněna jak novými technologiemi (více satelitních a letadlových senzorů a fotografických zařízení, LIDAR, GPS a další digitální měřicí přístroje), tak rozšiřující se podporou a možnostmi využití těchto technologií. Měření a snímky poskytují proto odborníkům GIS přesnější a úplnější data pro práci. Dále je zde rostoucí povědomí o GIS. Stále více lidí chápe nejen jeho sílu, ale i význam začlenění dat GIS do pracovních postupů svých organizací. Částečně je to způsobeno webovými stránkami s mapovými službami, částečně dobrou prací naší uživatelské komunity. Možnosti softwaru GIS se stále rozšiřují a rostou. Nejdůležitějším trendem je zde rozšiřování aplikací serverového GIS. Posun této technologie (rozvoj logiky na straně serveru) totiž poskytuje platformu pro rychlejší a snazší integraci GIS funkcionality v rámci tradičních informačních systémů. Odborníci v oblasti GIS jsou pověřeni tvorbou a údržbou infrastruktury GIS (databází, aplikací a propojených pracovních postupů). Mnohem více než v ostatních profesích pěstují tito odborníci kulturu sdílení a spolupráce. Nepochybně to hraje velkou roli v naplňování této vize a je to i důvod, proč je uživatelská konference tak důležitá. Jakým způsobem pomáhá ArcGIS aplikovat a využít geografický přístup? ArcGIS 9.2 nabízí nové pracovní postupy pro tvorbu, poskytování a využití geografických informací. Uživatel ArcGIS Desktop nyní může vytvářet data, mapy a modely a tyto objekty pak snadno publikovat jako služby GIS. Tyto služby lze následně využívat řadou klientských technologií webovým prohlížečem, aplikací ArcGIS Explorer, mobilními klienty a desktopovými produkty ESRI. Společnost ESRI dále začlenila do produktu ArcGIS Server silnou podporu průmyslových standardů a s tím související možnost snadno využít i další klientské technologie (např. CAD, Google Earth, MS Virtual Earth atd.). Koncept webových služeb je důležitý proto, že odborníci GIS mohou využívat své stávající geografické znalosti pro tvorbu a poskytování geografického obsahu (map, glóbů, modelů geoprocesingu, vyhledávačů a funkcí pro správu dat). Nové klientské aplikace, které pracují s ArcGIS Serverem, poskytují paralelní přístup široké řadě uživatelů včetně mobilních pracovníků, analytiků, manažerů, vedoucích pracovníků a veřejnosti, kteří tak mají možnost využít geografický obsah pro lepší porozumění situaci a k efektivnímu rozhodování. Jakým způsobem, vedle základní technologie ArcGIS, podporuje ESRI uživatele v geografickém přístupu? Kromě toho, že vyvíjí profesionální software pro GIS, který patří ke světové špičce, existuje několik dalších aktivit, kterými ESRI podporuje uživatele, aby byli ve své práci úspěšní. S využitím základní technologie ArcGIS jako platformy vytváří ESRI také speciální oborová řešení pro: geologistiku (ArcLogistic Route), geobusiness (Business Analyst), tvorbu map a databází (PLTS), vojenské analýzy a kartografii (MOLE/Military Analyst), řízení a správu úkolů GIS (JTX). Našim uživatelům pomáhá globální sí obchodních partnerů ESRI, kteří nabízejí řešení a služby pro doplnění a rozšíření naší základní technologie. Máme přes dva tisíce partnerů specializovaných na různé oblasti: od konzultace a systémové integrace po vývoj softwarových produktů začleněných nebo pracujících s produkty ESRI. Mezi partnery ESRI patří řada významných poskytovatelů IT a konzultantů, kteří nabízejí platformy nebo součinné technologie. Najdeme mezi nimi IBM, SAP, Microsoft, SAS, HP či Trimble. ESRI dále nabízí webové služby GIS. Tato unikátní platforma zahrnuje více než 100 geoslužeb (ArcWeb Services) vyvinutých pro snadnou tvorbu webových řešení obsahujících základní mapy, počasí, dopravu a demografii. V současné době tyto služby využívají stovky organizací. Novým on-line produktem, navrženým speciálně pro desktopové a serverové produkty ArcGIS, je tzv. ArcGIS Online. ArcGIS Online poskytuje geografická data a základní funkcionalitu přístupnou klientům ArcGIS včetně aplikace ArcGIS Explorer. Společnost ESRI poskytuje profesionální služby již více než 38 let. Dále nabízí i specializovanou projektovou podporu a zvláštní programy, např. Rent-a-Tech a ESRI Enterprise Advantage Program, které otevírají další cesty, jak získat technické zdroje pro úspěšný návrh a implementaci konkrétních projektů a systémů GIS. Co plánujete uskutečnit během své návštěvy České republiky? Do Prahy se velmi těším, a to v první řadě proto, že se cítím být velmi poctěn tím, že mám na konferenci pronést hlavní řeč. Je pro mě vzrušující navštívit jedno z nejkrásnějších měst světa. Přestože to bude moje první návštěva Prahy a České republiky, jsem přesvědčen, že Praha patří mezi nejhezčí města vůbec. Uživatelská komunita v ČR je důležitá pro ESRI i společnost ARCDATA PRAHA a já sám plánuji osobně se setkat s mnoha uživateli. Vím, že Petr Seidl a jeho schopný tým spolupracovníků připravují výtečnou konferenci, která poskytne fórum pro sdílení informací a samozřejmě i pro zábavu. Těším se na setkání s vámi v Praze! Děkuji za rozhovor. Ptala se Ing. Jitka Jiravová, ARCDATA PRAHA, s.r.o. 4 TÉMA

7 Chrystelle Ourzik Celopodnikový GIS pro evropskou energetiku Na současném evropském trhu s energiemi, kde nejsou vzácné akvizice či slučování a kde je kladen stále větší důraz na ochranu životního prostředí, jsou energetické společnosti pod trvalým tlakem. Potřebují nejen zabezpečit dodávky a plnit regulační nařízení, ale vzhledem k rostoucí konkurenci i neustále zlepšovat své služby a zároveň modernizovat a automatizovat základní pracovní procesy. Mezi tyto procesy patří například procesy připojování nových zákazníků, měření služeb zákazníkům a jejich účtování, obnovy dodávek energie v případě výpadků, údržba majetku, nákupy materiálu a další. Pro efektivní řízení pracovních procesů používají energetické společnosti řadu počítačových systémů. Často jsou využívány systémy řízení spotřeby energie (EMS), telefonní centra (tzv. Call centra ), zákaznické informační systémy (CIS), systémy pro správu majetku, systémy SCADA pro kontrolu a sběr dat, systémy řízení výpadků (OMS), systémy pro plánování a řízení lidských zdrojů, geografické informační systémy (GIS), systémy řízení pracovních procesů, účetní a kontrolní systémy (FI/CO) a systémy řízení zatížení (LMS). Každý z těchto systémů poskytuje specializované funkce a aplikace pro plnění konkrétní role v organizaci. Množství různých systémů s sebou však přináší úskalí. Jednotlivé systémy obvykle nepocházejí od jednoho dodavatele, používají různé slovníky, nejsou vzájemně kompatibilní a mohou pracovat na zcela odlišných počítačových platformách. Využití aplikace Enterprise Resource Planning (ERP) zahrnující mnoho funkcí výše uvedených systémů v jednotné a vzájemně propojené sadě sice snižuje nutnost vzájemné integrace různorodých systémů, ale energetické společnosti potřebují víc. Aby mohly pracovat efektivně, potřebují k datům přistupovat v šíři celé organizace. Umístění jednotlivých zařízení v prostoru je klíčovou vlastností obchodních i pracovních procesů v energetice, a proto se technologie GIS a geografické informace dostaly do popředí strategických zájmů distribučních společností po celém světě. Firma ESRI nabízí technologickou platformu GIS pro celou organizaci ve formě základních softwarových produktů. Zároveň spolupracuje s mnoha partnery, kteří se zabývají vývojem specializovaných aplikací pro energetiku, jež pomáhají modernizovat a automatizovat pracovní procesy v této oblasti. Co ale znamená celopodnikový GIS? A jak může pomoci energetické společnosti? Celopodnikový GIS je systém, který se soustře uje na komplexní obchodní požadavky v rámci celé organizace, není tedy zaměřen na jednotlivé sekce či oddělení a jejich dílčí cíle. Protože dokáže integrovat informace z různých zdrojů, poskytuje celopodnikový GIS sjednocený operační obraz organizace (Common Operational Picture COP) všem jejím pracovníkům. Jednou z nejužívanějších aplikací GIS v energetice je dokumentace sítě, kterou implementovaly energetické společnosti po celém světě. Aplikace pro správu sítí jsou převážně desktopové a prostřednictvím mnoha funkcí umožňují tato data editovat a spravovat. Základní databáze o geografických sítích energetické Obr. 1. Celopodnikový GIS ArcGIS Server integruje informace společnosti jsou v současné době součástí mnoha podnikových procesů, přesto se však v tomto případě nejedná o celopodnikový GIS, a to ani v případě, že je využíván mnoha uživateli současně. TÉMA 5

8 V posledních letech se stáváme stále častěji svědky toho, že energetické společnosti přecházejí z nezávislých a samostatných GIS na integrovanější systémy, které sdílejí zdroje i aplikace. Je to důsledek toho, že si uvědomují důležitost vzájemné spolupráce jednotlivých sekcí, a toho, že oddělené fungování samostatných systémů již nepřináší žádoucí výsledky. Vidí hodnotu integrace GIS s ostatními informačními systémy organizace a také výhody začlenění GIS do pracovních procesů a linek. Kromě toho dnes evropské energetické společnosti přehodnocují své strategie GIS a přiklánějí se k webové architektuře orientované na služby (SOA), která přináší výhody spočívající v možnosti opakovaně využívat dostupné informační služby, ale také interoperabilitu, škálovatelnost, flexibilitu a nízké provozní náklady. Pro snadnou integraci webových služeb GIS do architektury orientované na služby lze využít ArcGIS Server, nejmodernější technologii společnosti ESRI. ArcGIS Server nabízí otevřené řešení schopné spolupracovat s mnoha systémy, které lze propojit a integrovat s jakoukoli stávající aplikací. Podporuje standardy definované konsorciem OGC, organizacemi ISO a W3C. Vývoj aplikací může probíhat v několika různých aplikačních prostředích (API). podléhá pravidelné kontrole, je třeba jej udržovat a v případě nutnosti i opravovat. Dále vlastní informační infrastrukturu pro evidenci aktiv a také budovy a zařízení, které využívají kapitálové i lidské zdroje. Energetické společnosti by měly být schopny veškerý tento majetek efektivně spravovat a dívat se na něj v širším kontextu celé organizace. Zároveň by měly umět využít dostupné nástroje a zdroje tak, aby dosáhly maximální návratnosti investic do majetku. GIS mapuje fyzické umístění rozvodných sítí a souvisejícího zařízení ve všech stavech, do kterých se zařízení dostává od návrhu nasazení přes zprovoznění, sledování aktuálního stavu, až po odstavení zařízení z provozu. Využití GIS pro sledování stavu a rozmístění majetku je velmi populární prakticky po celém světě. GIS se však využívá i k analýzám a tvorbě zpráv např. o údržbě transformátorů a ventilových zařízení. Reporty o zastarávající infrastruktuře vedou k plánování údržbových prací. Sledovat je možné i pokrytí zastaralými analogovými měřidly a odhady nákladů na postupné zavádění automatických měřidel. Databázi obsahující sí ové prvky a jejich atributy (a již jsou uloženy v geodatabázi, nebo pocházejí z jiného integrovaného systému) lze použít v jakékoli formě či tvaru k vytváření map, které budou srozumitelně zobrazovat výsledky analýz prostorových i atributových prvků. Prognózy poptávky po energii Pracovníci oddělení plánování a optimalizace rozvodné sítě mohou pomocí nástroje ModelBuilder vytvářet modely a skripty pro vyhledávání oblastí s vysokým tempem růstu počtu obyvatel a nízkou zastavěností ke stanovení prognóz, ve kterých oblastech je možné v budoucnu předpokládat výrazný nárůst poptávky po energii. GIS tak pomáhá stanovit předpokládaný počet obytných domů, které budou postaveny na volné půdě, a odhadnout tak budoucí poptávku po energii v dané lokalitě. Obr. 2. Webové služby GIS a architektura orientovaná na služby (SOA) Celopodnikový GIS je klíčem ke zefektivnění rozhodovacích procesů, postupnému snižování nákladů a zlepšení služeb zákazníkům. Energetickým společnostem pomáhá zachovat si konkurenceschopnost a dosahovat lepších výsledků a již jsou měřeny hodnotou akcií, růstem obratu, ziskovostí nebo spokojeností zákazníků. V následujících odstavcích najdete příklady využití GIS firmy ESRI v distribučních společnostech. GIS zde slouží k analýze zavedených podnikových vzorců a k následnému zlepšení pracovních procesů. Podílí se tak na celkovém růstu a prosperitě společnosti v rámci globální tržní ekonomiky. Správa majetku podniku Správa majetku vyžaduje pozornost celé organizace. Všechny distribuční společnosti bez ohledu na komoditu, kterou dodávají, disponují kromě generátorů, transformátorů a vybavení pro distribuci komodity také řadou dalšího majetku. Do jejich vlastnictví patří zásahové vozy, nákladní vozy a další movitý majetek, který Obr. 3. Analýza a prognóza poptávky po energii modrý polygon Finance Finanční ředitelé potřebují chápat význam správy majetku. Jen tak mohou efektivně sledovat a řídit veškeré finanční operace, 6 TÉMA

9 tj. například generovaný obrat, strukturu nákladů nebo návratnost investic. Tito lidé také musejí provádět podložená rozhodnutí o rozdělení finančních zdrojů mezi několik investičních možností. Investiční rozhodnutí, která povedou k optimalizaci výkonů podniku jako celku a nejen pouze jednotlivých provozů, mohou vznikat pouze po důkladném zvážení mnoha faktorů. V úvahu je nutné vzít výdaje na údržbu v minulém období, předpokládané náklady, aktuální hodnotu aktiv a další. GIS tedy umožňuje vedoucím pracovníkům získávat informace, které potřebují k těmto rozhodnutím a účinnému řízení společnosti, v komplexní a srozumitelné formě. kdy mohou padající stromy či větve způsobit přerušení dodávky elektřiny. V této oblasti pomáhá GIS definovat program údržby vegetace v blízkosti vedení a také vytváření scénářů, které by mohly nastat, nebudou-li určité stromy pokáceny. Užitečné jsou i mapy hořlavé vegetace při základnách sloupů elektrického vedení často o ně jeví zájem i hasičské sbory. Ke kontrolám vegetace kolem elektrického vedení využívají energetické společnosti zpravidla služeb soukromých firem. Tyto organizace pak definují sloupy a přenosové struktury, kolem kterých je nutné vytvořit ochranná protipožární pásma a stanovit potřebu pravidelných kontrol vegetace. Všechny potřebné informace lze spravovat v prostředí GIS. Obr. 4. Zpráva o inventáři majetku vytvořená v aplikaci ArcGIS Desktop Inspekce a údržba Jednotlivé součásti distribučních sítí musí být pravidelně kontrolovány a udržovány. U jednotlivých typů zařízení platí různé inspekční cykly. Při provádění kontrol a preventivních či údržbových zásahů potřebují mít pracovníci v terénu přímý přístup k datům o zařízeních. Díky mobilním řešením ESRI (ArcPad, ArcGIS Engine a nově i ArcGIS Server Mobile ADF) mohou inspektoři v terénu sledovat evidovanou pozici a informace o zařízení a tato data zároveň editovat podle aktuálního stavu. Provedenými editacemi je možné okamžitě aktualizovat centrální databázi. Časově náročným úkolem bývá i plánování rozvrhů inspekcí a navrhování optimálních tras, které absolvují terénní pracovníci mezi jednotlivými zařízeními. K lepšímu řízení inspekčních výjezdů a snížení nákladů na tyto výjezdy je možné využít velmi sofistikovaný algoritmus, který bere v úvahu zastávky, kapacitu vozů, servisní dobu a např. délku pracovní doby. Správa vegetace Energetické společnosti se starají mj. o vegetaci kolem vedení. Udržují ochranná pásma vedení, aby zabránili kontaktu větví s vedením vysokého napětí a možným úrazům, které by mohly vzniknout, pokud by například na stromy šplhal člověk či pracoval v jejich blízkosti. Odstraňování větví dále snižuje možnost, že se dostanou do kontaktu s vedením vysokého napětí a způsobí tak požár. Cílem údržby vegetace je tedy snížení rizika požárů a ochrana obyvatel v okolí vedení. Dalším důvodem údržby a případného kácení stromů v bezprostředním okolí vedení je minimalizace výpadků, které mohou nastat například během bouří, Obr. 5. Oblasti určené k různým typům údržby, znázorněným pomocí barevných kódů v okolí přenosových soustav Veřejné osvětlení (zprávy o výpadcích) V mnoha případech vlastní energetické společnosti část dálničního a městského veřejného osvětlení. Pokud energetická společnost implementuje webovou aplikaci pro hlášení výpadků, dává občanům možnost okamžitě po zjištění nefunkční lampy předložit prostřednictvím internetového prohlížeče stručnou zprávu o výpadku. Tím se zrychluje zásah a obnovení funkce veřejného osvětlení. Péče o zákazníky Kdo se těší večer domů, když si nemůže dát sprchu a musí se spokojit se studenou večeří při svíčkách? Pokud se vám to stává pravidelně, budete nejspíš neš astná obě výpadků vody, plynu a elektřiny. A pokud si necháte v práci mobilní telefon, pak doufejte, že při vašem návratu domů bude fungovat alespoň pevná linka, abyste se dovolali do zákaznického centra distribuční společnosti a mohli si stěžovat. V tzv. Call centru pomáhá GIS zobrazovat nejen polohu zákazníka, ale také vyhledat technika nacházejícího se poblíž místa výpadku, aby bylo možné obnovit dodávky energie, vody nebo plynu co nejdříve. V dnešní době jsou lidé mobilnější více než kdykoli předtím. Proto také stoupá četnost požadavků na připojování a odpojování zdrojů. Odpovědí na tyto požadavky jsou například webové aplikace energetických společností, které zákazníkům umožňují snadno si určité služby vyžádat nebo vznést dotaz. Webové TÉMA 7

10 služby GIS, které jsou propojené s dalšími informačními systémy (např. řízení výpadků, hlášení poruch po telefonu, ERP, ), se využívají v aplikacích Call center, kde pomáhají operátorům zrychlit komunikaci se zákazníky a poskytovat jim přesné a aktuální informace. kontextu se stávají strategie spojené s obnovitelnými zdroji energie pro energetické společnosti klíčové při vytváření konkurenční výhody, a to z několika důvodů: cena energie není regulována a rychle roste, vzrůstá riziko přerušení dodávek paliv a v odvětví energetiky nastávají konsolidace, které mohou výrazně a velmi rychle ovlivnit situaci na trhu. Energetické společnosti pracují v součinnosti s vládními výzkumnými středisky na definování potenciálních obnovitelných zdrojů dostupných v jednotlivých zemích a konkrétních oblastech. GIS je využíván k mapování, modelování, analýze a sdílení informací mezi zainteresovanými pracovišti. Výměna informací a spolupráce probíhá prostřednictvím interaktivních map dostupných pomocí internetu. Obr. 6. Integrace ArcGIS Server a SAP v Call centru plynárenské společnosti Výměna plynového potrubí Plynárenské společnosti se zavazují ke spolehlivému poskytování dodávek plynu. Aby tomuto závazku dostály, musejí mimo jiné zajiš ovat v určitých časových rozmezích výměny kilometrů plynového potrubí za potrubí nové, odolnější vůči korozi a pohybům půdy. Výměna je nutná u potrubí vedoucích v ulicích i u jednotlivých přípojek k domům. S využitím GIS je možné definovat priority v procesu výměny plynového potrubí např. podle věku potrubí a historie úniků plynu. Výsledkem této analýzy může být tabulka, ze které bude zřejmé, který úsek potrubí je třeba vyměnit nejdříve. GIS může sloužit i k záznamu hranic pozemků před zahájením nové výstavby potrubí. Realizace projektů nové výstavby trvá určitou dobu a s pomocí GIS je možné určit optimální čas jednotlivých prací s ohledem na hustotu dopravy, typ ulice, počasí nebo druh půdy. Informace potřebné pro tyto i další analýzy dokáže GIS integrovat a komplexně vyhodnocovat. Obnovitelné zdroje Investice v oblasti evropské energetiky jsou stále častěji ovlivňovány otázkami životního prostředí. Na základě národních strategií zaměřených na produkci čistší energie, které vycházejí z nařízení Evropské unie a Kjótského protokolu, rozšiřují energetické společnosti nabídku o energii z obnovitelných zdrojů rychleji, než kdy dříve. V posledních deseti letech byl nejrychleji rostoucím zdrojem obnovitelné energie vítr. V poslední době však stoupá využití dalších zdrojů čisté energie, např. biomasy, využití energie z vody, slunečního záření či oceánů. Budování sítě alternativních zdrojů obnovitelné energie však nevychází pouze z nutnosti plnění cílů Evropské unie. V širším Obr. 7. Komunikace s investory prostřednictvím webu: větrné parky a předpoklad jejich energetické kapacity Energetické společnosti a telekomunikace Během posledních deseti let si energetické společnosti na celém světě stále více uvědomují potenciál výnosů, které jim mohou Obr. 8. Mapa FTTH energetické společnosti přinést telekomunikační služby. Roste počet energetických společností, které vstupují na trh telekomunikací a využívají 8 TÉMA

ArcGIS Online. informace pro uživatele software Esri

ArcGIS Online. informace pro uživatele software Esri ArcGIS Online informace pro uživatele software Esri 3 20 11 AKČNÍ NABÍDKA Speciální balíčky 100% kompatibilita Osvědčené řešení Sběr a vizualizace GIS dat Spojení významných hráčů GIS LEHKÉ ŘEŠENÍ Trimble

Více

16. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR

16. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR 16. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR 4 20 07 o b s a h úvod Den v Liberci 2 téma 16. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR 3 Ukázka vítězných posterů 6 Abstrakty přednášek uživatelů na

Více

informace pro uživatele software ESRI INSPIRE Ohlédnutí za Dnem GIS

informace pro uživatele software ESRI INSPIRE Ohlédnutí za Dnem GIS informace pro uživatele software ESRI INSPIRE Ohlédnutí za Dnem GIS 1 20 08 o b s a h úvod INSPIRE 2 téma INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe Evropská infrastruktura prostorových

Více

ARCDATA PRAHA, s.r.o., 2007 Hybernská 24, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 190 511, fax: +420 224 190 567 e-mail: office@arcdata.cz,

ARCDATA PRAHA, s.r.o., 2007 Hybernská 24, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 190 511, fax: +420 224 190 567 e-mail: office@arcdata.cz, ARCDATA PRAHA, s.r.o., 2007 Hybernská 24, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 190 511, fax: +420 224 190 567 e-mail: office@arcdata.cz, http://www.arcdata.cz Tato publikace neprošla jazykovou ani odbornou korekturou.

Více

ú v o d Petr Seidl 2 ArcIMS - a co dál? 3 Rozhovor s Berniem Szukalskim, ESRI

ú v o d Petr Seidl 2 ArcIMS - a co dál? 3 Rozhovor s Berniem Szukalskim, ESRI o b s a h ú v o d Petr Seidl 2 t é m a ArcIMS - a co dál? 3 Rozhovor s Berniem Szukalskim, ESRI Nasazení ArcIMS na Magistrátu města Ostravy 5 Ing. Zdeněk Procner, Magistrát města Ostravy Co je architektura

Více

informace pro uživatele software Esri

informace pro uživatele software Esri informace pro uživatele software Esri Business Intelligence a GIS Sdílení geodat 2 20 11 GIS pro město Námi dodávané aplikace zajišťují vše potřebné pro účelné využití geografických dat v důležitých agendách

Více

Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 1. ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 1. ARCDATA PRAHA, s.r.o. Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 1 ARCDATA PRAHA, s.r.o. Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 2 Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 3 Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 4

Více

informace pro uživatele software ESRI a Leica Geosystems GIS a veřejná správa

informace pro uživatele software ESRI a Leica Geosystems GIS a veřejná správa informace pro uživatele software ESRI a Leica Geosystems GIS a veřejná správa 20 204 o b s a h ú v o d Ing. Petr Seidl, CSc 2 1 t é m a Geo-portál budování národní infrastruktury prostorových dat 3 Ing.

Více

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI Digitální mapa veřejné správy informace pro uživatele software ESRI 1 20 10 Zveme vás na 19. konferenci GIS ESRI v ČR, která se bude konat ve dnech 3. a 4. listopadu 2010 v Kongresovém centru Praha. Přednášky

Více

komixí noviny 2008/2009

komixí noviny 2008/2009 komixí noviny 2008/2009 Vážení čtenáři, KOMIX v roce 2008 vstupuje do sedmnáctého roku svého působení na trhu. Za tu dobu se několikrát změnila vnitřní organizace, výrazně se změnila struktura obratu klesl

Více

Komix Fórum. «Technologické novinky» «Případové studie» Kdybych měl posledních pět dolarů, tak tři z nich věnuji na reklamu. Henry Ford, 1863 1947

Komix Fórum. «Technologické novinky» «Případové studie» Kdybych měl posledních pět dolarů, tak tři z nich věnuji na reklamu. Henry Ford, 1863 1947 2014 Komix Fórum «Technologické novinky» «Případové studie» 1 / Úvodník ředitele společnosti 2 / HP Vertica jako příklad produktu na rozhraní věků? 4 / ADVANTA project portfolio management jako sociální

Více

White Paper SAP inovace

White Paper SAP inovace White Paper SAP inovace Vysoce výkonné produkty pro efektivní a flexibilní řízení firmy. HANA TM in-memory technologie podniková mobilita cloud computing. Obsah 1. Úvod 5 2. SAP v kontextu práce s daty

Více

THINK! Cloud computing od IBM. Data ani systémy už nemusí být ve firemní serverovně, mohou se skrývat v oblacích

THINK! Cloud computing od IBM. Data ani systémy už nemusí být ve firemní serverovně, mohou se skrývat v oblacích THINK! KLIENTSKÝ MAGAZÍN IBM ČESKÁ REPUBLIKA 2/2010 VYŠKOV BUDUJE TECHNOLOGICKÉ ZÁZEMÍ PRO 41 OBCÍ Virtualizace pomáhá spravovat agendy desítek obcí NA CESTĚ ZA LEPŠÍ ZDRAVOTNÍ PÉČÍ ehealth aneb elektronické

Více

2/2014. Mobilní GIS v Dalkii Česká republika GIS, chytré telefony a off-line editace Registr rizikových úložných míst Prostorová statistika

2/2014. Mobilní GIS v Dalkii Česká republika GIS, chytré telefony a off-line editace Registr rizikových úložných míst Prostorová statistika 2/2014 Časopis pro uživatele software Esri a ENVI Mobilní GIS v Dalkii Česká republika GIS, chytré telefony a off-line editace Registr rizikových úložných míst Prostorová statistika Konference GIS Esri

Více

Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu

Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu 2010 Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu 01 02 03 04 ČÁST PRVNÍ Vysvětluje důležitost broadbandu pro samosprávu a objasňuje, proč je v této oblasti vhodná její aktivní účast... 6 ČÁST

Více

Podnikové informační systémy

Podnikové informační systémy Z OBSAHU: Léčebné lázně Bohdaneč Nový informační systém nám umožnil další rozvoj I po více než sto letech do Bohdanče ročně přijíždějí stovky klientů s nemocemi pohybového aparátu a se zvýšenou citlivostí

Více

Smart Mapping Co jsou to Big Data? Integrace času a prostoru Analytická nadstavba Urban Planner

Smart Mapping Co jsou to Big Data? Integrace času a prostoru Analytická nadstavba Urban Planner 2/2015 Časopis pro uživatele softwaru Esri a ENVI Smart Mapping Co jsou to Big Data? Integrace času a prostoru Analytická nadstavba Urban Planner Konference GIS Esri v ČR 4. a 5. listopadu 2015 Nejvyšší

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bakalářská práce 2011 Zuzana Šislerová Zadávací list Prohlášení Prohlašuji, že bakalářskou

Více

esada komplexní řešení IS pro energetiku

esada komplexní řešení IS pro energetiku CI01_61_eSADA_CI_SABLONA 5/12/14 10:19 AM Stránka 61 esada komplexní řešení IS pro energetiku Ř ízení procesů v energetické výrobě si v dnešní době nelze představit bez informačních technologií. A nejedná

Více

COMPUTING POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ KRITICKÉ HODNOCENÍ TRHU

COMPUTING POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ KRITICKÉ HODNOCENÍ TRHU Vychází 19. března 2009, ročník XV, cena ČR: 79 Kč, SR: 4,32 3 2010 CLOUD VEŘEJNÝ, PRIVÁTNÍ, NEBO HYBRIDNÍ CLOUD? COMPUTING KERIO CONNECT POVEDENÝ MAIL SERVER POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE

Více

The Blue Rose. KAŽDOU FIRMU str. 4 NAJDEME NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO. ČIPY USNADNÍ PRÁCI V NEMOCNICÍCH str. 30

The Blue Rose. KAŽDOU FIRMU str. 4 NAJDEME NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO. ČIPY USNADNÍ PRÁCI V NEMOCNICÍCH str. 30 The Blue Rose IBM âr ãerven 2006 ibm.com/cz/bluerose NAJDEME NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU FIRMU str. 4 > téma > software > hardware > services & consulting E-MAIL NA SEZNAMU, ANEB JAK SE ZE DVOU TERABYTŮ

Více

Siemens řízený z německého Erlangenu, ve kterém se sešli specialisté na návrh. a správu budov a jejich provozních systémů,

Siemens řízený z německého Erlangenu, ve kterém se sešli specialisté na návrh. a správu budov a jejich provozních systémů, 25 S objemem zpracovávaných dat roste spotřeba energie NOLOGIE Napadlo vás někdy, kolik energie je potřeba k tomu, abychom si přečetli svůj ranní e-mail, ergetika prošli oblíbené 28 29webové stránky, spustili

Více

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA 2010 CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA JAK MŮŽE EVROPSKÁ UNIE OVLIVNIT INTEGROVANÝ A INTELIGENTNÍ RŮST MĚSTSKÝCH OBLASTÍ Tento informační dokument připravil Svaz měst

Více

STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA - CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA - CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA - CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Rozvoj informační společnosti je úlohou nejen vlády a státu. Bez partnerství vlády, veřejné správy, měst, obcí, občanů, podnikatelské veřejnosti,

Více

Srovnávací analýza systému SprinxCRM a vybraných konkurenčních produktů

Srovnávací analýza systému SprinxCRM a vybraných konkurenčních produktů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Lucie Perná Srovnávací analýza systému SprinxCRM a vybraných konkurenčních produktů Bakalářská

Více

Blue Rose. The IBM SE NA SVÉ PARTNERY MÒÎE SPOLEHNOUT. řešení str. 10 PRAŽSKÉ LETIŠTĚ HLÍDÁ NEJMODERNĚJŠÍ KAMEROVÝ SYSTÉM

Blue Rose. The IBM SE NA SVÉ PARTNERY MÒÎE SPOLEHNOUT. řešení str. 10 PRAŽSKÉ LETIŠTĚ HLÍDÁ NEJMODERNĚJŠÍ KAMEROVÝ SYSTÉM IBM âr leden 2007 The Blue Rose ibm.com/cz/bluerose IBM SE NA SVÉ PARTNERY MÒÎE SPOLEHNOUT řešení str. 10 PRAŽSKÉ LETIŠTĚ HLÍDÁ NEJMODERNĚJŠÍ KAMEROVÝ SYSTÉM software str. 16 FIRMY ZAČÍNAJÍ VYUŽÍVAT VÝHOD

Více

THINK! BUDOUCNOST PODNIKÁNÍ MÁ ZELENOU BARVU. udržitelnost jako klíčový faktor na cestě k úspěchu SOFTWARE. NANO- TECHNOLOGIE IT v zemi trpaslíků

THINK! BUDOUCNOST PODNIKÁNÍ MÁ ZELENOU BARVU. udržitelnost jako klíčový faktor na cestě k úspěchu SOFTWARE. NANO- TECHNOLOGIE IT v zemi trpaslíků THINK! KLIENTSKÝ MAGAZÍN IBM ČESKÁ REPUBLIKA 3/2008 SOFTWARE HENDRERCILIT Cognos dodá správné informace NANO- TECHNOLOGIE IT v zemi trpaslíků SOLUTIONS Aby zahradníci nezůstali na holičkách BUDOUCNOST

Více

Budování marketingového informačního systému ve spojení s firemním intranetem. Milan Brázda

Budování marketingového informačního systému ve spojení s firemním intranetem. Milan Brázda Budování marketingového informačního systému ve spojení s firemním intranetem Milan Brázda Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Práce se zabývá analýzou současného marketingového informačního systému ve spojení

Více

The Blue Rose. INFORMAČNÍ SYSTÉM str. 4 SOA VÁM POMŮŽE SLOŽIT IDEÁLNÍ. TAKE BACK CONTROL NEBOLI S NÁMI TO ZVLÁDNETE str. 32

The Blue Rose. INFORMAČNÍ SYSTÉM str. 4 SOA VÁM POMŮŽE SLOŽIT IDEÁLNÍ. TAKE BACK CONTROL NEBOLI S NÁMI TO ZVLÁDNETE str. 32 The Blue Rose IBM ČR říjen 2006 ibm.com/cz/bluerose SOA VÁM POMŮŽE SLOŽIT IDEÁLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM str. 4 > téma > řešení > software > mixer INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE SMRŠŤUJÍ ZEMĚKOULI str. 6 ZMĚNA INFORMAČNÍHO

Více

Business Intelligence

Business Intelligence ZVLÁŠTNÍ NEPRODEJNÁ PŘÍLOHA LISTOPAD 2013 Business Intelligence a datová analytika In-memory značně urychlí analytické procesy Vizualizace zpřístupňuje důležité informace pro každého Prediktivní analytika

Více