Průvodce technologií Caché

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce technologií Caché"

Transkript

1 Průvodce technologií Caché

2 Obsah Úvod 1 Kapitola 1 Modelování dat relační, nebo objektový přístup 4 Relační technologie 5 Objektová technologie a objektové databáze 6 Objektový, nebo relační přístup 6 Objektový datový model a objektové programování v systému Caché přehled 6 Nejdůležitější objektové pojmy 8 Proč zvolit objekty pro datový model? 8 Objektové uložení dat... plus relační přístup 9 Nikoli pouze SQL 9 Kapitola 2 Server vícerozměrných dat Caché 10 Integrovaný přístup k databázi 10 Vícerozměrný datový model 11 Přístup pomocí SQL 14 Objekty Caché 16 Transakční indexování bitovými mapami 18 Vyhledávání podle slov 19 Technologie InterSystems iknow 20 Protokol ECP pro distribuované systémy 22 Odolnost proti výpadkům a vysoká dostupnost 25 Bezpečnostní model 27 Kapitola 3 Aplikační server Caché 30 Virtuální stroj Caché a skriptovací jazyky 30 Jazyk Caché ObjectScript 32 Jazyk Basic 38 Jazyk MVBasic 40 Jazyk C++ 40 Java 40 Technologie Caché extreme pro Javu 41 Caché a.net 42 Caché a XML 43 Caché a webové služby 44 Caché a MultiValue 46 Migrace aplikací na Caché 47 Kapitola 4 Rychlé vytváření bohatých webových aplikací pomocí technologie InterSystems Zen 48 Technologie CSP 48 Architektura tříd webových stránek 49 Zen a tvorba webových stránek s využitím komponent 49

3 Úvod Počítačový svět vstoupil do postrelační doby Před třiceti lety byly relační databáze přivítány jako převratná a skvělá novinka. Namísto nepřístupných prehistorických databází, z nichž každá měla své jedinečné schéma dat, budou data uložena v tabulkovém formátu a přístupná každému, kdo ovládá jazyk SQL. Relační databáze byly velmi úspěšné a jazyk SQL se stal obecným standardem pro přístup do databáze. Ale jako všechny starší technologie mají i relační databáze své meze, které snižují jejich dnešní využitelnost zejména tam, kde jde o výkon, rozšiřitelnost, snadnost používání a přizpůsobení současným vývojářským technikám a postupům. Využití počítačových aplikací a jejich složitost prudce roste, přičemž současné systémy mají stále větší provozní nároky, přesahující možnosti relační technologie. Mnohé klíčové aplikace, které kladou vysoké nároky na výkon a rozšiřitelnost, nikdy nemohly přejít na relační databáze a v současné době i jednoduché aplikace narážejí na omezení tradiční relační technologie. Zavlečený nesoulad mezi relačními databázemi a současnými vývojovými technikami se stal vážným problémem, který stále více komplikuje vývoj a zvyšuje riziko selhání. Jednoduchost tabulkových struktur sice vyhovuje elegantnímu dotazovacímu jazyku (SQL), avšak rozložit datové struktury popisující reálný svět do tak zjednodušujících řádků a sloupců je obtížné. Výsledkem je ohromné množství tabulek, jejichž vztahy se obtížně pamatují a používají. Řádky a sloupce jsou jednoduché, ale všudypřítomné nutné programování zbývajících vnějších spojení, uložených procedur a triggerů již jednoduché není. Moderní aplikace jsou obvykle vytvářeny pomocí objektové technologie, která nabízí rychlejší a intuitivnější způsob popisu informací a jejich použití. Vývoj je rychlejší a spolehlivost roste. Objekty však nejsou kompatibilní s relačními databázemi. Výhody objektové technologie se ztrácejí, když se výsledné databázové objekty musejí vměstnat do dvourozměrného relačního modelu. Současné aplikace transakčního zpracování kladou požadavky, které přesahují možnosti relační technologie. Musejí obsáhnout velké sítě, obsloužit tisíce klientů a přitom zajistit nejvyšší výkon, kompatibilitu s webem a jednoduchý provoz při nízkých nákladech. A musejí být vyvinuty rychle! 1

4 Pokročilá databázová technologie pro průlomové aplikace Caché je mimořádně výkonná databázová technologie nové generace. Jako postrelační databáze kombinuje objektovou databázi, vysoce výkonný jazyk SQL a rychlý přístup k vícerozměrným datům. A všemi těmito způsoby lze přistupovat k týmž datům současně. Data jsou popsána pouze jednou v jediném integrovaném slovníku dat a jsou okamžitě dostupná prostřednictvím všech přístupových metod. Systém Caché poskytuje takovou úroveň výkonu, rozšiřitelnosti, rychlého programování a snadného použití, která je relační technologií nedosažitelná. Caché je ale mnohem více než samotná databázová technologie. Je to zároveň aplikační server s progresivními možnostmi objektového programování, schopností snadné integrace se širokou paletou technologií a mimořádně výkonným běhovým prostředím s jedinečnou technologií vyrovnávacích pamětí. Systém Caché má několik vestavěných skriptovacích jazyků: Caché ObjectScript výkonný a snadno zvládnutelný objektově orientovaný programovací jazyk, Caché Basic nadstavbu běžně používaného programovacího jazyka Basic, jež obsahuje rozšíření pro efektivní přístup k datům a objektovou technologii, a Caché MVBasic variantu jazyka Basic používaná v aplikacích MultiValue (někdy také označovaných jako Pick aplikace). Další jazyky, jako např. Java, C# a C++, jsou podporovány pomocí přímých volání a jiných rozhraní, která zahrnují ODBC, JDBC,.NET a objektové rozhraní Caché, pomocí něhož lze přistupovat k databázi Caché a jejím funkcím jako k vlastnostem a metodám. Caché překonává tradiční databáze také tím, že zahrnuje bohaté prostředí pro vývoj propracovaných webových aplikací využívajících jako klienta prohlížeč. Technologie InterSystems Zen umožňuje rychlý vývoj a běh bohatých, vysoce interaktivních webových stránek. Tisíce uživatelů webu mohou současně přistupovat k databázovým aplikacím, pomocí i poměrně levného hardwaru. U aplikací, které nevyužívají jako klienta prohlížeč, je uživatelské rozhraní většinou naprogramováno s využitím některé z oblíbených technologií pro vývoj uživatelského rozhraní, např. Java,.NET, C# nebo C++. Nejlepších výsledků (nejrychlejší programování, nejvyšší výkon a nejsnazší údržba) bývá dosaženo, je-li všechno ostatní naprogramováno v jazycích systému Caché. Caché nicméně poskytuje také mimořádně vysokou úroveň propojitelnosti s ostatními technologiemi a podporuje všechny běžně používané vývojové nástroje. K dispozici je tedy široká paleta vývojových metod. 2

5 3

6 Kapitola 1 Modelování dat relační, nebo objektový přístup V úvodních fázích návrhu nové aplikace musejí vývojáři rozhodnout, jaké pojetí modelování dat zvolí. Většinou se rozhodování redukovalo na volbu mezi tradičním modelováním dat pomocí relačních tabulek a novějším pojetím modelování pomocí objektů. Práce se složitými daty vedla mnoho vývojářů k přesvědčení, že modelování pomocí objektů je efektivnější. Převod existujícího datového modelu je samozřejmě prvním krokem při přenášení existující aplikace do Caché. K dispozici jsou snadné způsoby načtení datových modelů z různých relačních nebo objektových reprezentací, jejichž výsledkem je standardní de inice dat Caché. Po migraci dat do Caché je možné k nim přistupovat souběžně jako k objektům, relačním tabulkám či vícerozměrným polím. Caché podporuje relační (SQL) i objektový přístup k datům, protože každý z nich má své opodstatnění. Kdy použít které pojetí a proč současní vývojáři dávají všeobecně přednost modelování dat pomocí objektů, pomůže objasnit to, jak a kdy tato pojetí vznikla. 4

7 Relační technologie V průkopnických dobách se informace zpracovávaly na sálových počítačích (mainframe) a k datům mohli ve většině případů přistupovat pouze odborníci v oblasti informačních technologií. Databáze byly vytvářeny na koleně a získávání dat vyžadovalo dokonalou znalost příslušné databáze a jejího uspořádání. Pokud uživatel potřeboval nějakou sestavu, musel zadat její vytvoření přetíženým programátorům. Požadovaná sestava pak obvykle stejně nebyla hotová včas, a nemohla tak ovlivnit přijímaná rozhodnutí. I když byla relační technologie původně vyvinuta v 70. letech 20. století na sálových počítačích, zůstávala většinou výzkumným projektem. Změna nastala v 80. letech, kdy se začala objevovat i na minipočítačích. S příchodem osobních počítačů vstoupil svět do epochy softwaru podle hesla vše pro uživatele se snadno použitelnými generátory sestav, které byly založeny na SQL (dotazovací jazyk zavedený v rámci relační technologie). Uživatelé mohli vytvářet vlastní databázové sestavy a jednorázové dotazy. Použití relačních databází zaznamenalo široký rozmach. SQL představuje konzistentní jazyk k zadávání dotazů nad rozmanitými daty. Umožňuje nahlížet na data ve velmi jednoduchém standardizovaném formátu tvořeném dvourozměrnými tabulkami s řádky a sloupci. I když tento jednoduchý datový model umožňuje sestrojení elegantního dotazovacího jazyka, má na druhé straně i značné nevýhody. Skutečná složitost vazeb mezi reálnými daty prostě neodpovídá řádkům a sloupcům. Data jsou tudíž často rozdělena do více tabulek, které je i v případě jednoduchých úloh nutno spojovat. To vede ke dvěma problémům: a) spojování více tabulek (často se složitými vnějšími spojeními) značně komplikuje zápis dotazu; b) při zpracování složitých dat v relačních databázích může docházet k neúměrnému nárůstu režie. Jazyk SQL se stal standardem pro nástroje na vytváření sestav a pro interoperabilitu databází. I když jazyk SQL vznikl pro potřeby relačních databází, je důležité si uvědomit, že se nemusí omezovat pouze na ně. Systém Caché podporuje standardní SQL jako jazyk pro vytváření dotazů a aktualizací, přičemž používá mnohonásobně výkonnější vícerozměrnou databázovou technologii. Je také rozšířen tak, aby zahrnoval možnosti objektů. 5

8 Kapitola 1 Objektová technologie a objektové databáze Objektové programování a objektové databáze jsou praktickým výsledkem simulace složité činnosti mozku. Bylo zjištěno, že mozek je schopen ukládat velmi složité a různorodé typy dat, a přesto s tak zdánlivě rozdílnými informacemi pracovat jednotným způsobem. Aby se tato činnost dala napodobit, bylo potřeba implementovat do programů velmi složité chování a přitom tuto složitost skrýt. Tím se podpořila jednodušší, obecnější a pochopitelnější logika s adaptabilními a znovupoužitelnými funkcemi. Dnes mají tyto vlastnosti všechny špičkové aplikace a technologie. Umožňují vývojářům pracovat přirozeným způsobem, který je podobnější lidskému myšlení, což je jejich nespornou výhodou. Objektový, nebo relační přístup V objektové technologii je složitost dat obsažena v objektu a přístup k datům je realizován prostřednictvím jednoduchého konzistentního rozhraní. Relační technologie sice rovněž používá jednoduché konzistentní rozhraní, ale protože nijak neřeší složitost skutečných dat (data jsou rozmístěna v řadě tabulek), je za řešení problémů se složitostí dat vždy odpovědný uživatel nebo programátor. Protože modelování složitých dat je u objektů jednoduché, je nejvýhodnější programovat složité aplikace pomocí objektů. Objektový přístup je nejvhodnější i při vkládání dat do databáze a jejich aktualizaci (tj. při transakčním zpracování). Caché doplňuje objektový přístup dotazovacím jazykem SQL s objektovými rozšířeními. SQL je výkonným jazykem pro vyhledávání v databázích a je široce používán nástroji na vytváření sestav. Uvědomujeme si, že jazyk SQL je nejvhodnější pro zadávání dotazů a vytváření sestav, ale že se nehodí pro transakční zpracování (pro ně je těžkopádný a často i neefektivní). Rozšíření jazyka SQL systému Caché o objekty eliminují většinu těžkopádné syntaxe příkazu join a tím dále usnadňují použití jazyka SQL. Objektový datový model a objektové programování v systému Caché přehled Objektový model Caché je založen na standardu ODMG (Object Database Management Group) a podporuje mnoho pokročilých funkcí včetně vícenásobné dědičnosti. Objektová technologie se pokouší napodobovat způsob, jakým lidé opravdu přemýšlejí o informacích a jejich použití. Na rozdíl od relačních tabulek spojují objekty dohromady data i kód. Objekt Faktura např. obsahuje data (číslo faktury a celkovou částku) a kód (Tisk()). 6

9 Na objekt lze nahlížet jako na balíček, který obsahuje zároveň hodnoty dat tohoto objektu (vlastnosti) a kopii veškerého příslušného kódu (metody). Komunikace mezi metodami objektů je zajišťována předáváním zpráv. Objekty téže třídy mohou sdílet společné kopie kódu, a tím snižovat nároky na paměť (bylo by nereálné mít např. pro všechny objekty typu Faktura vlastní kopii kódu). V systému Caché také volání metod obvykle vede k volání vhodné funkce spíše než k předání zprávy, čímž se snižuje nutná režie. Tyto implementační techniky však zůstávají programátorům skryté. Je vždy správné uvažovat o objektech, které si předávají zprávy. Jaký je rozdíl mezi objektem a třídou? Třída je de iniční struktura a kód dodaný programátorem. Obsahuje jednak popis povahy dat a způsob jejich uložení, jednak i veškerý kód, ale neobsahuje žádná data. Objekt je konkrétní instance třídy. Objektem třídy Faktura je např. faktura č Objektová technologie podporuje přirozený pohled na data tím, že vlastnosti neomezuje na jednoduché počítačově orientované datové typy. Objekty mohou obsahovat jiné objekty nebo odkazy na jiné objekty, což usnadňuje vytváření užitečných a smysluplných datových modelů. Uvádíme jednoduchý příklad objektu Zákazník: Jméno: Data jsou uložena pomocí datového typu Jméno. Rodné číslo: Datový typ může být jednoduchý, např. celé číslo, nebo složitější, de inovaný programátorem, např. devítimístné či desetimístné číslo ve tvaru: NNN-NNN- NNNN. Adresa: Tento příklad ukazuje, jak mohou být do objektu vloženy další objekty. Adresa je zde vloženým objektem, který obsahuje vlastnosti Ulice a Město. Kontaktní osoba: KontaktníOsoba je vlastnost, která spojuje objekt Zákazníka s objektem Kontaktní osoby ve vazbě N:1 (mnoho Zákazníků na jednu Kontaktní osobu). Na rozdíl od vloženého objektu má související objekt v databázi svůj vlastní identi ikátor a je uložen samostatně pod tímto identi ikátorem. Identi ikátor umožňuje přímý přístup k objektu Kontaktní osoby bez přístupu k objektu Zákazníka. Při přístupu k vloženému objektu nebo k souvisejícímu objektu je syntaxe v Caché stejná (např. Zákazník. Adresa.Město a Zákazník. KontaktníOsoba.Jméno používají stejnou syntaxi oddělování položek tečkou). Faktury: Zákazník má kolekci Faktur, z nichž každá je komplexní objekt uložený samostatně s vlastním identi ikátorem v rámci databáze. V tomto příkladu je mezi Zákazníky a Fakturami vazba 1:N (jeden Zákazník s mnoha Fakturami) s využitím vazby nadřazenosti a podřazenosti (Faktura nemůže existovat bez Zákazníka, ale Zákazník může existovat bez Faktur). Lze také vytvořit kolekci vložených objektů. 7

10 Kapitola 1 Nejdůležitější objektové pojmy Výhody systému Caché Systém Caché je plně objektově orientovaný a vývojářům, kteří vytvářejí vysoce výkonné aplikace pro zpracování transakcí, poskytuje veškeré výhody objektové technologie. Intuitivní modelování dat Objektová technologie umožňuje vývojářům uvažovat o informacích (dokonce i mimořádně komplexních) a používat je jednoduchým a realistickým způsobem, což urychluje proces vývoje aplikací. Rychlý vývoj aplikací Objektové pojetí zapouzdření, dědičnosti a polymor ismu dovoluje opakované používání tříd, změnu jejich účelu a jejich sdílení mezi aplikacemi. Vývojářům je tak umožněno přenášet výsledky své práce do mnoha dalších projektů. Dědičnost je schopnost odvodit jednu třídu objektů z jiných tříd. Nová třída (podtřída) obsahuje kromě všech vlastností a metod, které jsou pro ni jedinečné, také všechny vlastnosti a metody příslušných nadtříd. Objekty podtřídy by měly být ke své nadtřídě ve vztahu je určitý. Např. pes je určitý savec, proto má smysl, že podtřída Pes zdědí všechny vlastnosti a metody třídy Savec a navíc má další vlastnosti, např. ČísloPsíZnámky. Podtřída může také přepsat zděděnou de inici (např. metoda Tisk() u podtřídy třídy Faktura může být odlišná od metody Tisk() třídy Faktura). Dědičnost podporuje opakované využívání kódu a usnadňuje zavedení důležitých zlepšení. Vícenásobná dědičnost znamená, že podtřída může být odvozena z několika nadtříd. Např. pes je určitý savec a zároveň je určité domácí zvíře, takže třída Pes dědí atributy jak třídy Savec, tak třídy Domácí zvíře. Zapouzdření znamená, že na objekty lze pohlížet jako na černou skřínku. Veřejné vlastnosti a metody jsou přístupné v metodách jakékoliv třídy, zatímco soukromé vlastnosti a metody jsou dostupné pouze v metodách téže třídy. Aplikace tak nepotřebuje znát vnitřní fungování objektu, pracuje pouze s veřejnými vlastnostmi a metodami. Výhodou zapouzdření je, že programátoři mohou zdokonalovat vnitřní fungování třídy, aniž by ovlivnili zbývající části aplikace. Polymor ismus umožňuje metodám použitým v různých třídách sdílet společné rozhraní dokonce i tehdy, když je vlastní implementace odlišná. Předpokládejme např., že všechny třídy Dopis, Adresní štítek a Identi ikační štítek obsahují metodu s názvem Tisk. Aplikace nepotřebuje vědět, k jakému typu objektu přistupuje, v daném objektu pouze zavolá metodu Tisk. Proč zvolit objekty pro datový model? U nových databázových aplikací dává většina vývojářů přednost objektové technologii, protože vývoj složitých aplikací je mnohem rychlejší a pozdější úpravy jsou mnohem jednodušší. Objektová technologie poskytuje řadu výhod: Objekty podporují bohatší datové struktury, které mnohem přirozeněji popisují skutečná data. Programování je jednodušší. Je snazší sledovat, co právě děláte a s čím právě pracujete. 8

11 Přizpůsobené verze tříd mohou snadno nahradit standardní třídy, čímž usnadňují úpravy aplikací. Pojetí objektu jako černé skříňky se zapouzdřenými prostředky umožňuje programátorům zdokonalovat vnitřní fungování objektu, aniž by přitom ovlivňovali ostatní části aplikace. Díky objektům lze jednoduchým způsobem propojovat různé technologie a různé aplikace. Objektová technologie je přirozená pro tvorbu gra ického uživatelského rozhraní (GUI). S objektovou technologií se pracuje v mnoha nových nástrojích. Objekty lze využít pro oddělení uživatelského rozhraní od zbytku aplikace. Pokud bude třeba přijmout novou technologii uživatelského rozhraní (snad nějakou ještě neznámou technologii budoucnosti), bude možné použít většinu kódu znovu. Objektové uložení dat... Přestože je již v současné době mnoho aplikací napsáno pomocí objektových programovacích jazyků, často se pokoušejí vměstnat objektová data do plochých relačních tabulek. Tím se závažně oslabují výhody objektové technologie. Caché používá vícerozměrnou datovou strukturu, která přirozeně ukládá bohatá objektová data. Výsledkem je rychlejší přístup k datům a rychlejší programování.... plus relační přístup Mnoho nástrojů (např. generátory sestav) stále používá pro přístup k datům jazyk SQL, a nikoli objektovou technologii. Jedinečnou vlastností systému Caché je, že kdykoli je de inována třída databázových objektů, Caché automaticky zabezpečuje úplný přístup k těmto datům prostřednictvím jazyka SQL. Nástroje, které používají jazyk SQL, mohou okamžitě pracovat s daty systému Caché bez jakýchkoli dalších prostředků, a dokonce i ony mohou využívat vysokou výkonnost serveru vícerozměrných dat Caché. Platí to i naopak. Pokud je z relační databáze importována de inice DDL, Caché automaticky vygeneruje objektový popis dat, což umožňuje okamžitý přístup jak k objektům, tak i prostřednictvím jazyka SQL. Uni ikovaná datová architektura Caché udržuje obě přístupové cesty synchronizované. Upravuje se jen jeden popis dat. Nikoli pouze SQL Caché též umožňuje přímý přístup k vícerozměrným datovým strukturám a pokud je třeba, může být použita jako NoSQL nebo nikoli pouze SQL databáze. 9

12 Kapitola 2 Server vícerozměrných dat Caché Vysoce výkonná databáze Caché používá vícerozměrný datový stroj, který umožňuje efektivní a kompaktní ukládání dat v bohatých datových strukturách. Objekty a SQL jsou implementovány zadáním uni ikovaného slovníku dat, který de inuje třídy a tabulky a poskytuje mapování na vícerozměrné struktury. Toto mapování může být generováno automaticky. Caché též umožňuje přímý přístup k vícerozměrným datům. Vícerozměrný přístup Integrovaný přístup k databázi Caché poskytuje programátorům volnost při ukládání dat a přístupu k nim prostřednictvím objektů, jazyka SQL nebo přímého přístupu k vícerozměrným strukturám. Všechna data v databázi Caché jsou ukládána ve vícerozměrných polích Caché bez ohledu na metodu přístupu. Jakmile jsou data uložena, lze současně používat všechny tři metody přístupu k těmtýž datům při úplném souběžném zpracování. Jedinečnou funkcí Caché je uni ikovaná datová architektura. Kdykoli je de inována třída datových objektů, Caché automaticky vygeneruje relační popis těchto dat, umožňující použití jazyka SQL. Obdobně, je-li do slovníku dat importován popis de inice DDL relační databáze, Caché automaticky vygeneruje relační i objektový popis dat, který umožní okamžitý objektový přístup. Protože Caché tyto popisy vzájemně uzpůsobuje, stačí upravovat pouze jednu datovou de inici. Programátor může upravovat a zobrazovat slovník jak z objektového tak z relačního hlediska. Výhody systému Caché Flexibilita: Ke stejným datům lze současně přistupovat kterýmkoli z režimů přístupu (objektovým, vícerozměrným i pomocí SQL). Tato lexibilita poskytuje programátorům volnost uvažovat o datech způsobem, který pokládají za nejrozumnější, a použít přístupovou metodu, která nejlépe odpovídá potřebám programu. Méně práce: Pomocí jediné de inice popisuje uni ikovaná datová architektura Caché automaticky data současně jako objekty i tabulky. Vývoj a údržba aplikací je mnohem snazší, protože nejsou nutné žádné transformace kódu. Využití stávajících postupů a aplikací: Programátoři mohou využívat zavedené postupy z relačního prostředí a možnosti objektů postupně zavádět do existujících aplikací při jejich dalším vývoji. NoSQL: Svým přímým přístupem k datům podporuje Caché paradigma NoSQL. 10

13 Caché mapuje uložení objektů a tabulek ve vícerozměrných strukturách automaticky. Mapování však může být i přímo řízeno programátorem. Vícerozměrný datový model Jádro databáze Caché představuje mimořádně efektivní stroj vícerozměrných dat. Zabudované skriptovací jazyky systému Caché podporují přímý přístup k vícerozměrným strukturám a poskytují nejvyšší výkon a nejširší možnosti ukládání. Mnoho aplikací je implementováno výhradně s přímým použitím tohoto databázového stroje. Tento režim (Direct Global Access) se používá zvláště tehdy, jedná-li se o neobvyklé nebo velmi specializované struktury a není k nim nutný objektový přístup nebo přístup pomocí jazyka SQL, nebo je-li požadován nejvyšší možný výkon. Pro stroj vícerozměrných dat neexistuje žádný slovník dat, a tedy žádné de inice dat. Bohatá struktura vícerozměrných dat Vícerozměrná pole systému Caché se nazývají globály. Data do globálu mohou být ukládána s libovolným počtem indexů. Indexy navíc nemají de inován typ, a mohou tedy obsahovat data libovolného typu. Jeden index může být celé číslo, např. 34, zatímco dalším indexem je smysluplný název, např. PoložkaŘádku. To platí dokonce i na téže úrovni indexu. Aplikace pro inventuru stavu zásob poskytuje např. informace o druhu, velikosti, barvě a vzoru a může mít následující strukturu: ^Zasoba(polozka,velikost,barva,vzor) = mnozstvi Příklad dat: ^Zasoba( cvičební úbor,4, modrá, květinový ) = 3 Díky přístupu přes datový uzel v této struktuře je velmi jednoduché určit, zda je na skladě cvičební úbor velikosti 4 s květinovým vzorem. Požaduje-li zákazník cvičební úbor velikosti 4 a není si jist barvou či vzorem, je velmi jednoduché zobrazit jejich úplný seznam tak, že cyklicky projdeme všechna data, která jsou uložena v uzlech: ^Zasoba( cvičební úbor,4). Všechny datové uzly v uvedeném příkladu byly stejné povahy (uchovávaly množství) a všechny byly uloženy na stejné úrovni indexování (čtyři indexy) s podobnými indexy (třetí index byl vždy text vyjadřující barvu). Ale nemusí tomu tak být. Datové uzly mohou mít odlišný jak počet, tak typ indexů a mohou obsahovat rozdílné typy dat. Níže je uveden příklad složitějšího globálu s daty faktury, obsahující různé typy dat uložené na různých úrovních indexování: ^Faktura(č. faktury, Zákazník ) = Informace o zákazníkovi ^Faktura(č. faktury, Datum ) = Datum faktury ^Faktura(č. faktury, Položky ) = Počet položek faktury 11

14 Kapitola 2 ^Faktura(č. faktury, Položky,1, Číslo ) = objednací číslo první položky ^Faktura(č. faktury, Položky,1, Množství ) = množství první položky ^Faktura(č. faktury, Položky,1, Cena ) = cena první položky ^Faktura(č. faktury, Položky,2, Číslo ) = objednací číslo druhé položky atd. Více datových prvků v uzlu Do datového uzlu se často ukládá pouze jeden datový prvek, jako např. datum nebo množství. Někdy je výhodné ukládat více datových prvků společně jako jeden samostatný datový uzel. To je vhodné u sady souvisejících údajů, které se často zpracovávají společně. Snížením počtu přístupů do databáze se může zlepšit výkon. Ve výše uvedené faktuře např. každá položka obsahuje objednací číslo zboží, množství a cenu uložené zvlášť v samostatných uzlech. Tyto údaje ale mohou být také uloženy jako seznam prvků v jednom uzlu: ^Faktura(č. faktury, PoložkyŘádku,číslo položky). Pro vytvoření tohoto seznamu nabízí Caché funkci nazvanou $list(). Tato funkce skládá více datových prvků do délkou určovaného binárního řetězce a následně je zase vyjímá zachovávajíc jejich datové typy. Tyto prvky mohou zase obsahovat vnořené prvky atd. Logické zamykání podporuje vysoký souběh Pro vysokou propustnost systémů s tisíci uživateli je rozhodující omezení počtu kon liktů soupeřících procesů. K největším kon liktům dochází mezi transakcemi, které přistupují ke stejným datům. Procesy Caché nezamykají během aktualizace dat celé stránky. Naproti tomu transakce vyžadují časté čtení nebo aktualizaci malých množství dat, a proto stačí zamykání dat na logické úrovni. Možné kon likty v databázi jsou dále snižovány pomocí atomizovaných operací sčítání a odčítání, které nevyžadují zamykání. (Tyto operace se používají především u čítačů, které přiřazují identi ikační čísla, a pro modi ikaci statistických čítačů.) V Caché probíhají jednotlivé transakce rychleji a současně může být zpracováváno více transakcí. Proměnlivá délka dat v řídkých polích Protože data v systému Caché mohou mít proměnnou délku a jsou ukládána v řídkých polích, vyžaduje Caché k jejich uložení často méně než polovinu prostoru ve srovnání s relačními databázemi. Vedle snížení nároků na diskový prostor zvyšuje výkon i komprimované uložení dat, protože jednou vstupní nebo výstupní operací lze přečíst nebo zapsat více dat. Data mohou být mnohem efektivněji ukládána do vyrovnávací paměti. Nejsou třeba deklarace ani de inice Data ani indexy vícerozměrných polí Caché nemají v podstatě žádný typ. Nejsou třeba žádné deklarace, de inice či alokace. Data globálu vznikají jednoduše v okamžiku svého vložení. 12

15 Názvové prostory Data a kód jsou v systému Caché ukládány v diskových souborech s názvem CACHE.DAT (v jednom adresáři může být pouze jeden). Každý takový soubor obsahuje určité množství globálů (vícerozměrných polí). Název globálu musí být v daném souboru jedinečný, ale může se opakovat v jiných souborech. Tyto soubory lze volně považovat za databáze. Místo určení příslušného databázového souboru používají procesy Caché při přístupu k datům názvový prostor. Je to logická mapa názvů, ve které jsou mapovány názvy vícerozměrných polí globálů a kódu do databází. Pokud je databáze přesunuta z jedné diskové jednotky na jinou nebo na jiný počítač, je třeba upravit pouze mapu názvového prostoru. Vlastní aplikace se nezmění. Všechna data pro názvový prostor (namespace), kromě některých systémových informací, jsou obvykle uložena v jedné databázi. Názvový prostor však poskytuje pružnou strukturu, která umožňuje libovolné mapování. Není neobvyklé, že názvový prostor mapuje obsah stovek databází včetně databází umístěných na jiných počítačích. Výhody systému Caché Výkon: Náhrada labyrintu těžkopádných dvourozměrných tabulek efektivním vícerozměrným datovým modelem a technikou ukládání řídkých dat snižuje při přístupu k datům a při jejich aktualizaci nároky na vstupní a výstupní diskové operace. Snížení nároků na vstupní a výstupní operace znamená, že aplikace budou rychlejší. Rozšiřitelnost: Transakční vícerozměrný datový model dovoluje aplikacím Caché, aby je používaly tisíce klientů, aniž by došlo ke snížení rychlosti zpracování. Přístup k datům uloženým ve vícerozměrném modelu není ovlivněn velikostí či složitostí databáze jako u relačních modelů. Přístup k datům nevyžaduje složitá spojování či přeskakování z tabulky do tabulky. Při aktualizaci dat využívá Caché logické zamykání místo zamykání fyzických stránek. Společně s propracovaným systémem vyrovnávacích pamětí napříč sítěmi to významně přispívá k výkonu při souběžném zpracování. Rychlý vývoj: Vývoj nových aplikací probíhá v Caché mnohem rychleji, protože datové struktury umožňují přirozené a snadno pochopitelné ukládání složitých dat. Nejsou třeba rozsáhlé ani komplikované deklarace a de inice. Přímý přístup ke globálům je velmi jednoduchý. Umožňuje stejnou syntaxi jako při přístupu k polím. Cenově výhodné: Aplikace vytvořené pomocí systému Caché potřebují znatelně méně hardwaru než přibližně stejně velké relační aplikace, a navíc se obejdou bez správce databáze. Správa a provoz systému jsou jednoduché. 13

16 Kapitola 2 Přístup pomocí SQL SQL je dotazovacím jazykem databáze Caché. Podporuje v plném rozsahu možnosti relační databáze včetně jazyka DDL, transakcí, referenční integrity, triggerů, uložených procedur a dalších funkcí. Systém Caché podporuje přístup prostřednictvím rozhraní ODBC a JDBC (pomocí ovladače založeného čistě na jazyku Java). Součástí objektových metod a všeobecně kódu napsaného v jazyce Caché ObjectScript mohou být vložené příkazy a dotazy jazyka SQL. SQL přistupuje k datům, na která pohlížíme jako na tabulky s řádky a sloupci. Protože databáze Caché ukládá data v efektivních, vícerozměrných strukturách, aplikace používající SQL dosahují ve spojení s databází Caché lepšího výkonu, než mají tradiční relační databáze. Kromě standardní syntaxe jazyka SQL podporuje systém Caché také mnohá rozšíření běžně používaná v jiných databázích. Řada aplikací používajících jazyk SQL tak není třeba pro práci v systému Caché upravovat. To platí zejména o aplikacích vytvořených pomocí nástrojů nezávislých na databázi. Uložené procedury speci ické pro daného dodavatele však budou vyžadovat určitou práci. Společnost InterSystems má překladače, které s touto prací pomohou. Jazyk Caché SQL zahrnuje objektově orientovaná vylepšení, která zjednodušují jeho kód a umožňují intuitivnější čtení i zápis příkazů. Tradiční jazyk SQL SELECT ZK.Jmeno, TR.Popis, OB.Castka, PO.DatumSplatnosti, PO.CisloFaktury FROM Objednavky OB, Polozky PO, Produkty PR, Zakaznici ZK, Trh TR WHERE PO.IDPolozky *= OB.Polozka AND PR.IDProduktu *= OB.Produkt AND ZK.IDZakaznika *= OB.Zakaznik AND TR.IDTrhu *= ZK.Trh AND PR.Popis = Kladivo Jazyk SQL s objektovými doplňky SELECT Zakaznik->Jmeno, Zakaznik->Trh->Popis, Castka Polozka->DatumSplatnosti, Polozka->CisloFaktury FROM Objednavky WHERE Produkt->Popis = Kladivo 14

17 Výhody systému Caché Rychlejší SQL: Relační aplikace mohou při použití jazyka Caché SQL a efektivní postrelační databáze Caché dosáhnout významně vyššího výkonu. Rychlejší vývoj: Dotazy jazyka SQL je možné v systému Caché zapisovat intuitivněji a pomocí menšího počtu řádků kódu. Kompatibilita se stávajícími aplikacemi a generátory sestav: Relačním aplikacím a generátorům sestav umožňují rychlý přístup do Caché nativní ovladače ODBC a JDBC. Relační branou Caché lze přistupovat pomocí SQL z aplikací systému Caché do jiných (relačních) databází. Přístup k relačním databázím pomocí Relační brány Caché Relační brána Caché umožňuje odeslat dotaz SQL vytvořený v Caché ke zpracování v jiné (relační) databázi. Jejím prostřednictvím může Caché načítat a aktualizovat data uložená ve většině používaných relačních databázích. Relační brána Alternativně mohou třídy databáze Caché pomocí této brány transparentně používat relační databáze. Aplikace budou ale rychlejší a rozšiřitelnější, když budou pracovat s postrelační databází Caché. 15

18 Kapitola 2 Objekty Caché Objektový model Caché je založen na standardu ODMG. Caché používá celou řadu konceptů objektového programování, včetně zapouzdření, vkládání objektů, vícenásobné dědičnosti, polymor ismu a kolekcí. Integrované skriptovací jazyky systému Caché pracují přímo s těmito objekty a systém Caché vystavuje třídy Caché jako třídy Java,.NET a C++. Pouhým klepnutím na tlačítko v nástroji Studio lze pro třídy systému Caché aktivovat automatickou podporu jazyka XML a protokolu SOAP. Objekty Caché jsou tak snadno použitelné všemi běžně používanými objektovými technologiemi. Existuje několik možností, jak mohou programy mimo aplikační server Caché přistupovat k třídám Caché: 1. Libovolná třída Caché může být vystavena jako třída nativního jazyka. Když program v Javě, C++, C# nebo v jiném jazyku přistupuje k objektu Caché, volá šablonu třídy v použitém jazyku. Tato šablona třídy (která je automaticky generována systémem Caché) komunikuje s aplikačním serverem Caché při vyvolávání metod na serveru Caché a při čtení nebo modi ikaci vlastností. Stav objektů Caché je udržován na aplikačním serveru Caché. Pro urychlení zpracování a omezení předávání zpráv udržuje Caché kopii dat objektu ve vyrovnávací paměti klienta a využívá aktualizace dalšími zprávami, pokud je to možné. 2. Pro databázové třídy je možné použít technologii Caché extreme, kdy šablona třídy v nativním jazyku přistupuje přímo do databáze a obchází přitom aplikační server. Stav objektu není uchováván na aplikačním serveru, jeho vlastnosti jsou udržovány jen v paměti klienta. Tento způsob přináší výrazně vyšší výkon, ale nižší funkčnost, jelikož metody třídy instance na straně serveru (tj. metody, které potřebují přístup k vlastnostem v paměti) nelze vyvolat. Caché extreme je k dispozici pro jazyky C++ a Java. 3. Technologie InterSystems Jalapeño dovoluje vývojářům v jazyce Java vytvořit nejprve databázové třídy v Javě, stejně jako jakoukoli jinou třídu POJO (klasický javovský objekt) v jimi používaném vývojovém prostředí, a pak nechat systém Caché automaticky vygenerovat schéma databáze a příslušnou třídu Caché. Tímto postupem se třída v Javě nezmění a aplikace může nadále přistupovat k jejím vlastnostem a metodám. Caché poskytuje knihovnu tříd ( ObjectManager ) spolu s aplikačním rozhraním (API), které se používá pro ukládání a získávání databázových objektů a zadávání dotazů. U každého z těchto tří přístupů se objekty jeví uživatelskému programu jako lokální. Caché obsluhuje veškerou komunikaci transparentně, uvnitř jednoho procesu nebo prostřednictvím TCP. 16

19 Generátory metod Systém Caché zahrnuje celou řadu jedinečných pokročilých objektových technologií. Jednou z nich jsou generátory metod. Generátor metod je metoda, která se spustí během kompilace a vygeneruje kód, který může být spuštěn při vykonávání programu. Generátor metod má přístup k de inicím tříd včetně de inic vlastností, metod a parametrů, aby mohl vygenerovat metodu, která je přizpůsobena třídě. Generátory metod jsou zvláště výkonné v kombinaci s vícenásobným děděním. Funkčnost může být de inována ve vícenásobně děděné třídě a sama se příslušné podtřídě přizpůsobí. Výhody systému Caché Systém Caché je plně objektově orientovaný a vývojářům, kteří vytvářejí vysoce výkonné aplikace pro zpracování transakcí, poskytuje veškeré výhody objektové technologie. Rychlý vývoj aplikací: Objektová technologie je mocným nástrojem zvyšujícím produktivitu programování. I v případě mimořádně komplexních objektů mohou vývojáři objekty používat a uvažovat o nich jednoduchým způsobem odpovídajícím skutečnosti, což urychluje vývoj aplikací. Vlastní modularita a interoperabilita objektů zjednodušuje údržbu aplikací a umožňuje programátorům přenést výsledky své práce do dalších projektů. Přirozený vývoj aplikací: Ve vývojovém prostředí se databázové objekty jeví jako přirozené objekty použitého programovacího jazyka. Není potřeba psát zdlouhavě kód pro rozklad objektů do řádků a sloupců a jejich opětovné sestavování. 17

20 Kapitola 2 Transakční indexování bitovými mapami Výhody systému Caché Extrémně rychlé dotazy: Uživatelé mohou pomocí technik transakčních bitových map docílit neuvěřitelně rychlého vyhledávání v rozsáhlých databázích (ve zlomku sekundy lze prohledat často i miliony záznamů) v systému, který je primárně používán pro transakční zpracování. Aktualizace transakční rychlostí : Bitové mapy v Caché se aktualizují tak rychle jako tradiční indexy, takže se hodí pro aplikace transakčního zpracování. Analýza dat v reálném čase: Transakční indexování bitovými mapami systému Caché umožňuje analýzu dat na aktuálních datech v reálném čase. Analýza na produkčním serveru: Není třeba další jednoúčelový počítač určený pro úlohy datového skladu a podpory rozhodování. Není ani nutno přenášet data k dennímu zpracování na jiný výkonem odpovídající systém nebo jinak za tímto účelem databázi spravovat. Rozšiřitelnost: Rychlost transakčních bitových map zvyšuje schopnost vytváření systémů, které pracují s mimořádnými objemy dat, jež je nutno prohledávat.. Systém Caché poskytuje jedinečné transakční indexování bitovými mapami, které může výrazně zvýšit rychlost zpracování složitých dotazů, takže rychlé složité dotazy typické pro datové sklady lze zpracovávat pro živá (aktuální) data. Výkon databáze rozhodujícím způsobem závisí na tom, zda existují indexy založené na těch vlastnostech, které jsou při vyhledávání v databázi často používány. Většina databází používá indexy, které pro každou možnou hodnotu sloupce nebo vlastnosti udržují seznam identi ikátorů řádků (objektů) pro řádky či objekty, které mají tuto hodnotu. Bitmapový index je jiný typ indexu. Bitmapové indexy obsahují samostatnou mapu pro každou možnou hodnotu sloupce či objektu, s jedním bitem pro každý uložený řádek nebo objekt. Bit s hodnotou 1 znamená, že příslušný řádek či objekt má pro tento sloupec či vlastnost danou hodnotu. Výhodou indexování bitovými mapami je, že složité dotazy je možné zpracovávat pomocí booleovských operací (AND, OR) nad indexy. Výsledkem je efektivní určení výskytů (řádků) odpovídajících podmínkám dotazu bez nutnosti prohledávání celé databáze. Indexování bitovými mapami může u složitých dotazů, které prohledávají velké objemy dat, často zkrátit dobu odezvy až více než stokrát. U bitových map se tradičně projevují dva problémy: Za prvé může být aktualizace v relačních databázích velmi pomalá, za druhé mohou obsadit příliš mnoho paměti. Proto se s relačními databázemi zřídka používají v aplikacích transakčního zpracování. K odstranění těchto dvou problémů systém Caché využívá struktury vícerozměrných dat pro transakční bitové mapy. Tyto bitové mapy se aktualizují často rychleji než tradiční indexy a používají výkonné kompresní techniky, které radikálně snižují nároky na prostor. Caché také podporuje so istikované techniky bitových řezů (bit-slicing). Výsledkem jsou zvláště rychlé bitové mapy, pomocí kterých lze ve zlomku sekundy prohledat často i miliony záznamů v online databázích s transakčním zpracováním. Aplikace typu business intelligence a aplikace datových skladů tak mohou pracovat s živými daty. Systém Caché nabízí jak tradiční indexy, tak i transakční bitmapové indexy. Podporuje také vícesloupcové indexy. Např. pomocí indexu podle polí Kraj a ModelAuta je možno rychle identi ikovat každého, kdo vlastní auto určitého typu, které je registrováno v určitém kraji. 18

InterSystems Corporation. World Headquarters One Memorial Drive Cambridge, MA 02142-1356 Tel: +1.617.621.0600 Fax: +1.617.494.1631. InterSystems.

InterSystems Corporation. World Headquarters One Memorial Drive Cambridge, MA 02142-1356 Tel: +1.617.621.0600 Fax: +1.617.494.1631. InterSystems. pisma zlom 80990.qxd:Caché Tech Guide 05 4.6.2008 14:53 Stránka 1 InterSystems Corporation World Headquarters One Memorial Drive Cambridge, MA 02142-1356 Tel: +1.617.621.0600 Fax: +1.617.494.1631 InterSystems.com

Více

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA DISTRIBUOVANÉ OBJEKTOVÉ SYSTÉMY CORBA. Katedra informatiky

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA DISTRIBUOVANÉ OBJEKTOVÉ SYSTÉMY CORBA. Katedra informatiky UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA DISTRIBUOVANÉ OBJEKTOVÉ SYSTÉMY CORBA Katedra informatiky Vedoucí bakalářské práce : Autor bakalářské práce : Studijní obor : Mgr. Jiří Fišer

Více

POUŽITÍ CASE PRO ŘÍZENÍ ARCHITEKTURY SOA

POUŽITÍ CASE PRO ŘÍZENÍ ARCHITEKTURY SOA POUŽITÍ CASE PRO ŘÍZENÍ ARCHITEKTURY SOA SEMESTRÁLNÍ PRÁCE K PŘEDMĚTU 4IT450 - CASE ZS 2009/2010 Vedoucí týmu: Petr David (xdavp08@vse.cz) Členové: Tomáš Šolar (xsolt02@vse.cz) Martin Špírek (xspim10@vse.cz)

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Studijní opory k přednáškám a cvičení z předmětu. Databázové systémy

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Studijní opory k přednáškám a cvičení z předmětu. Databázové systémy Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Studijní opory k přednáškám a cvičení z předmětu Databázové systémy Ing. Lukáš OTTE, Ph.D. Ostrava 2012 Anotace Cílem předkládaných studijních

Více

Univerzální OPC server. Control Web jako výkonný podnikový WWW server. Systému Control Web se otevřel svět sběrnice EIB. Novinky, zlepšení, rozšíření

Univerzální OPC server. Control Web jako výkonný podnikový WWW server. Systému Control Web se otevřel svět sběrnice EIB. Novinky, zlepšení, rozšíření průmyslová počítačová technika... jednotky vstupů a výstupů software pro řízení průmyslových procesů... MES... SQL USB... EIB... TCP/IP... HTTP... DHTML Dlouho připravovaný systém Control Web 5 je již

Více

- 1 - Tento materiál vznikl překladem originálu Microsoft SharePoint 2010 Evaluation Guide Beta version firmy Microsoft ve firmě EMRIS, spol. s r.o.

- 1 - Tento materiál vznikl překladem originálu Microsoft SharePoint 2010 Evaluation Guide Beta version firmy Microsoft ve firmě EMRIS, spol. s r.o. - 1 - Obsah ÚVOD... - 4 - SHAREPOINT 2010... - 5 - SHAREPOINT FOUNDATION... - 5 - WEBY... - 8 - Uživatelské rozhraní... - 8 - Snadné úpravy webu... - 8 - Vícejazyčné uživatelské rozhraní (MUI)... - 9 -

Více

Návrh webového systému řízení malé společnosti

Návrh webového systému řízení malé společnosti České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Diplomová práce Návrh webového systému řízení malé společnosti Vladimír Macek Vedoucí práce: RNDr. Štěpán Kvapilík Studijní program: Elektrotechnika

Více

Informační systém pro řízení projektu vývoje software

Informační systém pro řízení projektu vývoje software ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA KYBERNETIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Informační systém pro řízení projektu vývoje software Praha, 2002 Jan Breznay Prohlášení Prohlašuji, že

Více

Ing. Michal Máčel, CSc. ředitel společnosti

Ing. Michal Máčel, CSc. ředitel společnosti Vážení obchodní partneři, dostává se Vám do rukou další číslo našeho firemního magazínu, který vydáváme u příležitosti veletrhu INVEX '99. Jeho cílem je nabídnout pestrou mozaiku odborných a informačních

Více

Metodika návrhu multidimenzionální databáze v prostředí zemědělského podniku

Metodika návrhu multidimenzionální databáze v prostředí zemědělského podniku ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Metodika návrhu multidimenzionální databáze v prostředí zemědělského podniku disertační práce Autor: Školitel: Ing. Jan Tyrychtr doc. Ing.

Více

Příručka k upgradu systému Windows NT Server 4.0

Příručka k upgradu systému Windows NT Server 4.0 Přechod ze systému Windows NT 4.0 Server na systém Windows Server 2003 Microsoft Corporation Publikováno: červenec 2003 Shrnutí Tato příručka by měla zákazníkům usnadnit přechod z prostředí systému Microsoft

Více

2. Teorie databázových systémů

2. Teorie databázových systémů - 1-1. Úvod Zpracování dat můžeme definovat jako obsažné a účelné sestavení dat provedené strojem ze zadaných údajů. Cílem je nejen ušetřit lidskou práci a čas, ale zejména zabránit možným chybám. Výsledkem

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE. Cloud computing řešení IT podpory pro malé a střední společnosti

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE. Cloud computing řešení IT podpory pro malé a střední společnosti MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Cloud computing řešení IT podpory pro malé a střední společnosti Kotlík Martin Brno 2010 Prohlášení Prohlašuji, že tato diplomová práce je mým

Více

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět.

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět. 1.1. Úlohy zpracování dat 1. ZPRACOVÁNÍ DAT Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny 1.1. Úlohy zpracování dat Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat problém evidence a zpracování velkého množství

Více

ú v o d Petr Seidl 2 ArcIMS - a co dál? 3 Rozhovor s Berniem Szukalskim, ESRI

ú v o d Petr Seidl 2 ArcIMS - a co dál? 3 Rozhovor s Berniem Szukalskim, ESRI o b s a h ú v o d Petr Seidl 2 t é m a ArcIMS - a co dál? 3 Rozhovor s Berniem Szukalskim, ESRI Nasazení ArcIMS na Magistrátu města Ostravy 5 Ing. Zdeněk Procner, Magistrát města Ostravy Co je architektura

Více

Obsah Předmluva...3 1. Úvod...5 2. Databázový systém Oracle8i...8 3. Příprava dat...15 4. Možnosti prezentace a správy dat na Internetu...

Obsah Předmluva...3 1. Úvod...5 2. Databázový systém Oracle8i...8 3. Příprava dat...15 4. Možnosti prezentace a správy dat na Internetu... Obsah Předmluva...3 1. Úvod...5 1.1 Databáze...5 1.2 Vývoj databázových systémů...6 1.3 Společnost Oracle...7 2. Databázový systém Oracle8i...8 2.1 Úvodní popis...8 2.1.1 Objektově relační přístup...8

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Univerzitní informační systém Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. Milan Šorm Brno 2002 Chtěl bych

Více

Co s tunami informací?

Co s tunami informací? Co nás čeká? 13. června letošního roku jsme rozhodli, že vstoupíme do EU. Řada z nás s přesvědčením, že z EU přiletí nějaký ten pečený holub, jiní proto, že ANO považovali za jedinou možnost a NE za krok

Více

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Obsah... 2 Přehled... 2 Více kontroly... 2 Lepší ochrana... 2 Větší flexibilita... 6 Virtualizace...

Více

Úvod. Boj se zavlečeným impedančním nesouladem na úrovni databáze

Úvod. Boj se zavlečeným impedančním nesouladem na úrovni databáze Boj se zavlečeným impedančním nesouladem na úrovni databáze ABSTRACT: Impedanční nesoulad může být zmírněn správnou volbou databázové technologie. Článek vysvětluje, co to impedanční nesoulad je a uvádí

Více

Návrhy webových internetových aplikací

Návrhy webových internetových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Návrhy webových internetových aplikací Bakalářská práce Autor: Jiří Nachtigall Informační technologie,

Více

Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ Czech Open System Users Group www.europen.cz. 36. konference.

Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ Czech Open System Users Group www.europen.cz. 36. konference. Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ Czech Open System Users Group www.europen.cz 36. konference Sborník příspěvků Hotel Maxičky Děčín 16. 19. května 2010 Programový výbor Vladimír

Více

Další doporučená literatura

Další doporučená literatura Informační systémy a technologie Ivana Rábová Ústav informatiky Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Další doporučená literatura Rábová I.: IS/IT (úvodní kurz), nyní e-learningová podpora v UIS Rábová

Více

Grafické rozhraní pro návrh workflow

Grafické rozhraní pro návrh workflow Grafické rozhraní pro návrh workflow Graphic interface for workflow concept Bc. Lukáš Soukup Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Cílem diplomové práce je vytvořit grafické rozhraní pro návrh workflow. Zmapování

Více

Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě

Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě Katedra informačních technologií, VŠE Praha Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě Semestrální práce, ZS 2008/09 Igor Hendrych, Ondřej Horák, Jaroslav Kalina, Roman Kvasňa, Jan Mareš, Ondřej Veselý

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více

Spolupráce na vyšší úrovni

Spolupráce na vyšší úrovni Spolupráce na vyšší úrovni E-maily a týmová spolupráce Sdílení a schvalování dokumentů Správa znalostí, aktivit a informací v týmu Instant messaging a videokonference Integrovaný editor textů, tabulek

Více

Příručka vývojáře pro přechod na platformu Microsoft.NET

Příručka vývojáře pro přechod na platformu Microsoft.NET obalka.qxd 1.10.2004 13:28 Page 2 Příručka vývojáře pro přechod na platformu Microsoft.NET http://msdn.microsoft.com/net/upgrading Přecházíme na platformu Microsoft.NET Microsoft Corporation POZNÁMKA PRO

Více