Průvodce technologií Caché

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce technologií Caché"

Transkript

1 Průvodce technologií Caché

2 Obsah Úvod 1 Kapitola 1 Modelování dat relační, nebo objektový přístup 4 Relační technologie 5 Objektová technologie a objektové databáze 6 Objektový, nebo relační přístup 6 Objektový datový model a objektové programování v systému Caché přehled 6 Nejdůležitější objektové pojmy 8 Proč zvolit objekty pro datový model? 8 Objektové uložení dat... plus relační přístup 9 Nikoli pouze SQL 9 Kapitola 2 Server vícerozměrných dat Caché 10 Integrovaný přístup k databázi 10 Vícerozměrný datový model 11 Přístup pomocí SQL 14 Objekty Caché 16 Transakční indexování bitovými mapami 18 Vyhledávání podle slov 19 Technologie InterSystems iknow 20 Protokol ECP pro distribuované systémy 22 Odolnost proti výpadkům a vysoká dostupnost 25 Bezpečnostní model 27 Kapitola 3 Aplikační server Caché 30 Virtuální stroj Caché a skriptovací jazyky 30 Jazyk Caché ObjectScript 32 Jazyk Basic 38 Jazyk MVBasic 40 Jazyk C++ 40 Java 40 Technologie Caché extreme pro Javu 41 Caché a.net 42 Caché a XML 43 Caché a webové služby 44 Caché a MultiValue 46 Migrace aplikací na Caché 47 Kapitola 4 Rychlé vytváření bohatých webových aplikací pomocí technologie InterSystems Zen 48 Technologie CSP 48 Architektura tříd webových stránek 49 Zen a tvorba webových stránek s využitím komponent 49

3 Úvod Počítačový svět vstoupil do postrelační doby Před třiceti lety byly relační databáze přivítány jako převratná a skvělá novinka. Namísto nepřístupných prehistorických databází, z nichž každá měla své jedinečné schéma dat, budou data uložena v tabulkovém formátu a přístupná každému, kdo ovládá jazyk SQL. Relační databáze byly velmi úspěšné a jazyk SQL se stal obecným standardem pro přístup do databáze. Ale jako všechny starší technologie mají i relační databáze své meze, které snižují jejich dnešní využitelnost zejména tam, kde jde o výkon, rozšiřitelnost, snadnost používání a přizpůsobení současným vývojářským technikám a postupům. Využití počítačových aplikací a jejich složitost prudce roste, přičemž současné systémy mají stále větší provozní nároky, přesahující možnosti relační technologie. Mnohé klíčové aplikace, které kladou vysoké nároky na výkon a rozšiřitelnost, nikdy nemohly přejít na relační databáze a v současné době i jednoduché aplikace narážejí na omezení tradiční relační technologie. Zavlečený nesoulad mezi relačními databázemi a současnými vývojovými technikami se stal vážným problémem, který stále více komplikuje vývoj a zvyšuje riziko selhání. Jednoduchost tabulkových struktur sice vyhovuje elegantnímu dotazovacímu jazyku (SQL), avšak rozložit datové struktury popisující reálný svět do tak zjednodušujících řádků a sloupců je obtížné. Výsledkem je ohromné množství tabulek, jejichž vztahy se obtížně pamatují a používají. Řádky a sloupce jsou jednoduché, ale všudypřítomné nutné programování zbývajících vnějších spojení, uložených procedur a triggerů již jednoduché není. Moderní aplikace jsou obvykle vytvářeny pomocí objektové technologie, která nabízí rychlejší a intuitivnější způsob popisu informací a jejich použití. Vývoj je rychlejší a spolehlivost roste. Objekty však nejsou kompatibilní s relačními databázemi. Výhody objektové technologie se ztrácejí, když se výsledné databázové objekty musejí vměstnat do dvourozměrného relačního modelu. Současné aplikace transakčního zpracování kladou požadavky, které přesahují možnosti relační technologie. Musejí obsáhnout velké sítě, obsloužit tisíce klientů a přitom zajistit nejvyšší výkon, kompatibilitu s webem a jednoduchý provoz při nízkých nákladech. A musejí být vyvinuty rychle! 1

4 Pokročilá databázová technologie pro průlomové aplikace Caché je mimořádně výkonná databázová technologie nové generace. Jako postrelační databáze kombinuje objektovou databázi, vysoce výkonný jazyk SQL a rychlý přístup k vícerozměrným datům. A všemi těmito způsoby lze přistupovat k týmž datům současně. Data jsou popsána pouze jednou v jediném integrovaném slovníku dat a jsou okamžitě dostupná prostřednictvím všech přístupových metod. Systém Caché poskytuje takovou úroveň výkonu, rozšiřitelnosti, rychlého programování a snadného použití, která je relační technologií nedosažitelná. Caché je ale mnohem více než samotná databázová technologie. Je to zároveň aplikační server s progresivními možnostmi objektového programování, schopností snadné integrace se širokou paletou technologií a mimořádně výkonným běhovým prostředím s jedinečnou technologií vyrovnávacích pamětí. Systém Caché má několik vestavěných skriptovacích jazyků: Caché ObjectScript výkonný a snadno zvládnutelný objektově orientovaný programovací jazyk, Caché Basic nadstavbu běžně používaného programovacího jazyka Basic, jež obsahuje rozšíření pro efektivní přístup k datům a objektovou technologii, a Caché MVBasic variantu jazyka Basic používaná v aplikacích MultiValue (někdy také označovaných jako Pick aplikace). Další jazyky, jako např. Java, C# a C++, jsou podporovány pomocí přímých volání a jiných rozhraní, která zahrnují ODBC, JDBC,.NET a objektové rozhraní Caché, pomocí něhož lze přistupovat k databázi Caché a jejím funkcím jako k vlastnostem a metodám. Caché překonává tradiční databáze také tím, že zahrnuje bohaté prostředí pro vývoj propracovaných webových aplikací využívajících jako klienta prohlížeč. Technologie InterSystems Zen umožňuje rychlý vývoj a běh bohatých, vysoce interaktivních webových stránek. Tisíce uživatelů webu mohou současně přistupovat k databázovým aplikacím, pomocí i poměrně levného hardwaru. U aplikací, které nevyužívají jako klienta prohlížeč, je uživatelské rozhraní většinou naprogramováno s využitím některé z oblíbených technologií pro vývoj uživatelského rozhraní, např. Java,.NET, C# nebo C++. Nejlepších výsledků (nejrychlejší programování, nejvyšší výkon a nejsnazší údržba) bývá dosaženo, je-li všechno ostatní naprogramováno v jazycích systému Caché. Caché nicméně poskytuje také mimořádně vysokou úroveň propojitelnosti s ostatními technologiemi a podporuje všechny běžně používané vývojové nástroje. K dispozici je tedy široká paleta vývojových metod. 2

5 3

6 Kapitola 1 Modelování dat relační, nebo objektový přístup V úvodních fázích návrhu nové aplikace musejí vývojáři rozhodnout, jaké pojetí modelování dat zvolí. Většinou se rozhodování redukovalo na volbu mezi tradičním modelováním dat pomocí relačních tabulek a novějším pojetím modelování pomocí objektů. Práce se složitými daty vedla mnoho vývojářů k přesvědčení, že modelování pomocí objektů je efektivnější. Převod existujícího datového modelu je samozřejmě prvním krokem při přenášení existující aplikace do Caché. K dispozici jsou snadné způsoby načtení datových modelů z různých relačních nebo objektových reprezentací, jejichž výsledkem je standardní de inice dat Caché. Po migraci dat do Caché je možné k nim přistupovat souběžně jako k objektům, relačním tabulkám či vícerozměrným polím. Caché podporuje relační (SQL) i objektový přístup k datům, protože každý z nich má své opodstatnění. Kdy použít které pojetí a proč současní vývojáři dávají všeobecně přednost modelování dat pomocí objektů, pomůže objasnit to, jak a kdy tato pojetí vznikla. 4

7 Relační technologie V průkopnických dobách se informace zpracovávaly na sálových počítačích (mainframe) a k datům mohli ve většině případů přistupovat pouze odborníci v oblasti informačních technologií. Databáze byly vytvářeny na koleně a získávání dat vyžadovalo dokonalou znalost příslušné databáze a jejího uspořádání. Pokud uživatel potřeboval nějakou sestavu, musel zadat její vytvoření přetíženým programátorům. Požadovaná sestava pak obvykle stejně nebyla hotová včas, a nemohla tak ovlivnit přijímaná rozhodnutí. I když byla relační technologie původně vyvinuta v 70. letech 20. století na sálových počítačích, zůstávala většinou výzkumným projektem. Změna nastala v 80. letech, kdy se začala objevovat i na minipočítačích. S příchodem osobních počítačů vstoupil svět do epochy softwaru podle hesla vše pro uživatele se snadno použitelnými generátory sestav, které byly založeny na SQL (dotazovací jazyk zavedený v rámci relační technologie). Uživatelé mohli vytvářet vlastní databázové sestavy a jednorázové dotazy. Použití relačních databází zaznamenalo široký rozmach. SQL představuje konzistentní jazyk k zadávání dotazů nad rozmanitými daty. Umožňuje nahlížet na data ve velmi jednoduchém standardizovaném formátu tvořeném dvourozměrnými tabulkami s řádky a sloupci. I když tento jednoduchý datový model umožňuje sestrojení elegantního dotazovacího jazyka, má na druhé straně i značné nevýhody. Skutečná složitost vazeb mezi reálnými daty prostě neodpovídá řádkům a sloupcům. Data jsou tudíž často rozdělena do více tabulek, které je i v případě jednoduchých úloh nutno spojovat. To vede ke dvěma problémům: a) spojování více tabulek (často se složitými vnějšími spojeními) značně komplikuje zápis dotazu; b) při zpracování složitých dat v relačních databázích může docházet k neúměrnému nárůstu režie. Jazyk SQL se stal standardem pro nástroje na vytváření sestav a pro interoperabilitu databází. I když jazyk SQL vznikl pro potřeby relačních databází, je důležité si uvědomit, že se nemusí omezovat pouze na ně. Systém Caché podporuje standardní SQL jako jazyk pro vytváření dotazů a aktualizací, přičemž používá mnohonásobně výkonnější vícerozměrnou databázovou technologii. Je také rozšířen tak, aby zahrnoval možnosti objektů. 5

8 Kapitola 1 Objektová technologie a objektové databáze Objektové programování a objektové databáze jsou praktickým výsledkem simulace složité činnosti mozku. Bylo zjištěno, že mozek je schopen ukládat velmi složité a různorodé typy dat, a přesto s tak zdánlivě rozdílnými informacemi pracovat jednotným způsobem. Aby se tato činnost dala napodobit, bylo potřeba implementovat do programů velmi složité chování a přitom tuto složitost skrýt. Tím se podpořila jednodušší, obecnější a pochopitelnější logika s adaptabilními a znovupoužitelnými funkcemi. Dnes mají tyto vlastnosti všechny špičkové aplikace a technologie. Umožňují vývojářům pracovat přirozeným způsobem, který je podobnější lidskému myšlení, což je jejich nespornou výhodou. Objektový, nebo relační přístup V objektové technologii je složitost dat obsažena v objektu a přístup k datům je realizován prostřednictvím jednoduchého konzistentního rozhraní. Relační technologie sice rovněž používá jednoduché konzistentní rozhraní, ale protože nijak neřeší složitost skutečných dat (data jsou rozmístěna v řadě tabulek), je za řešení problémů se složitostí dat vždy odpovědný uživatel nebo programátor. Protože modelování složitých dat je u objektů jednoduché, je nejvýhodnější programovat složité aplikace pomocí objektů. Objektový přístup je nejvhodnější i při vkládání dat do databáze a jejich aktualizaci (tj. při transakčním zpracování). Caché doplňuje objektový přístup dotazovacím jazykem SQL s objektovými rozšířeními. SQL je výkonným jazykem pro vyhledávání v databázích a je široce používán nástroji na vytváření sestav. Uvědomujeme si, že jazyk SQL je nejvhodnější pro zadávání dotazů a vytváření sestav, ale že se nehodí pro transakční zpracování (pro ně je těžkopádný a často i neefektivní). Rozšíření jazyka SQL systému Caché o objekty eliminují většinu těžkopádné syntaxe příkazu join a tím dále usnadňují použití jazyka SQL. Objektový datový model a objektové programování v systému Caché přehled Objektový model Caché je založen na standardu ODMG (Object Database Management Group) a podporuje mnoho pokročilých funkcí včetně vícenásobné dědičnosti. Objektová technologie se pokouší napodobovat způsob, jakým lidé opravdu přemýšlejí o informacích a jejich použití. Na rozdíl od relačních tabulek spojují objekty dohromady data i kód. Objekt Faktura např. obsahuje data (číslo faktury a celkovou částku) a kód (Tisk()). 6

9 Na objekt lze nahlížet jako na balíček, který obsahuje zároveň hodnoty dat tohoto objektu (vlastnosti) a kopii veškerého příslušného kódu (metody). Komunikace mezi metodami objektů je zajišťována předáváním zpráv. Objekty téže třídy mohou sdílet společné kopie kódu, a tím snižovat nároky na paměť (bylo by nereálné mít např. pro všechny objekty typu Faktura vlastní kopii kódu). V systému Caché také volání metod obvykle vede k volání vhodné funkce spíše než k předání zprávy, čímž se snižuje nutná režie. Tyto implementační techniky však zůstávají programátorům skryté. Je vždy správné uvažovat o objektech, které si předávají zprávy. Jaký je rozdíl mezi objektem a třídou? Třída je de iniční struktura a kód dodaný programátorem. Obsahuje jednak popis povahy dat a způsob jejich uložení, jednak i veškerý kód, ale neobsahuje žádná data. Objekt je konkrétní instance třídy. Objektem třídy Faktura je např. faktura č Objektová technologie podporuje přirozený pohled na data tím, že vlastnosti neomezuje na jednoduché počítačově orientované datové typy. Objekty mohou obsahovat jiné objekty nebo odkazy na jiné objekty, což usnadňuje vytváření užitečných a smysluplných datových modelů. Uvádíme jednoduchý příklad objektu Zákazník: Jméno: Data jsou uložena pomocí datového typu Jméno. Rodné číslo: Datový typ může být jednoduchý, např. celé číslo, nebo složitější, de inovaný programátorem, např. devítimístné či desetimístné číslo ve tvaru: NNN-NNN- NNNN. Adresa: Tento příklad ukazuje, jak mohou být do objektu vloženy další objekty. Adresa je zde vloženým objektem, který obsahuje vlastnosti Ulice a Město. Kontaktní osoba: KontaktníOsoba je vlastnost, která spojuje objekt Zákazníka s objektem Kontaktní osoby ve vazbě N:1 (mnoho Zákazníků na jednu Kontaktní osobu). Na rozdíl od vloženého objektu má související objekt v databázi svůj vlastní identi ikátor a je uložen samostatně pod tímto identi ikátorem. Identi ikátor umožňuje přímý přístup k objektu Kontaktní osoby bez přístupu k objektu Zákazníka. Při přístupu k vloženému objektu nebo k souvisejícímu objektu je syntaxe v Caché stejná (např. Zákazník. Adresa.Město a Zákazník. KontaktníOsoba.Jméno používají stejnou syntaxi oddělování položek tečkou). Faktury: Zákazník má kolekci Faktur, z nichž každá je komplexní objekt uložený samostatně s vlastním identi ikátorem v rámci databáze. V tomto příkladu je mezi Zákazníky a Fakturami vazba 1:N (jeden Zákazník s mnoha Fakturami) s využitím vazby nadřazenosti a podřazenosti (Faktura nemůže existovat bez Zákazníka, ale Zákazník může existovat bez Faktur). Lze také vytvořit kolekci vložených objektů. 7

10 Kapitola 1 Nejdůležitější objektové pojmy Výhody systému Caché Systém Caché je plně objektově orientovaný a vývojářům, kteří vytvářejí vysoce výkonné aplikace pro zpracování transakcí, poskytuje veškeré výhody objektové technologie. Intuitivní modelování dat Objektová technologie umožňuje vývojářům uvažovat o informacích (dokonce i mimořádně komplexních) a používat je jednoduchým a realistickým způsobem, což urychluje proces vývoje aplikací. Rychlý vývoj aplikací Objektové pojetí zapouzdření, dědičnosti a polymor ismu dovoluje opakované používání tříd, změnu jejich účelu a jejich sdílení mezi aplikacemi. Vývojářům je tak umožněno přenášet výsledky své práce do mnoha dalších projektů. Dědičnost je schopnost odvodit jednu třídu objektů z jiných tříd. Nová třída (podtřída) obsahuje kromě všech vlastností a metod, které jsou pro ni jedinečné, také všechny vlastnosti a metody příslušných nadtříd. Objekty podtřídy by měly být ke své nadtřídě ve vztahu je určitý. Např. pes je určitý savec, proto má smysl, že podtřída Pes zdědí všechny vlastnosti a metody třídy Savec a navíc má další vlastnosti, např. ČísloPsíZnámky. Podtřída může také přepsat zděděnou de inici (např. metoda Tisk() u podtřídy třídy Faktura může být odlišná od metody Tisk() třídy Faktura). Dědičnost podporuje opakované využívání kódu a usnadňuje zavedení důležitých zlepšení. Vícenásobná dědičnost znamená, že podtřída může být odvozena z několika nadtříd. Např. pes je určitý savec a zároveň je určité domácí zvíře, takže třída Pes dědí atributy jak třídy Savec, tak třídy Domácí zvíře. Zapouzdření znamená, že na objekty lze pohlížet jako na černou skřínku. Veřejné vlastnosti a metody jsou přístupné v metodách jakékoliv třídy, zatímco soukromé vlastnosti a metody jsou dostupné pouze v metodách téže třídy. Aplikace tak nepotřebuje znát vnitřní fungování objektu, pracuje pouze s veřejnými vlastnostmi a metodami. Výhodou zapouzdření je, že programátoři mohou zdokonalovat vnitřní fungování třídy, aniž by ovlivnili zbývající části aplikace. Polymor ismus umožňuje metodám použitým v různých třídách sdílet společné rozhraní dokonce i tehdy, když je vlastní implementace odlišná. Předpokládejme např., že všechny třídy Dopis, Adresní štítek a Identi ikační štítek obsahují metodu s názvem Tisk. Aplikace nepotřebuje vědět, k jakému typu objektu přistupuje, v daném objektu pouze zavolá metodu Tisk. Proč zvolit objekty pro datový model? U nových databázových aplikací dává většina vývojářů přednost objektové technologii, protože vývoj složitých aplikací je mnohem rychlejší a pozdější úpravy jsou mnohem jednodušší. Objektová technologie poskytuje řadu výhod: Objekty podporují bohatší datové struktury, které mnohem přirozeněji popisují skutečná data. Programování je jednodušší. Je snazší sledovat, co právě děláte a s čím právě pracujete. 8

11 Přizpůsobené verze tříd mohou snadno nahradit standardní třídy, čímž usnadňují úpravy aplikací. Pojetí objektu jako černé skříňky se zapouzdřenými prostředky umožňuje programátorům zdokonalovat vnitřní fungování objektu, aniž by přitom ovlivňovali ostatní části aplikace. Díky objektům lze jednoduchým způsobem propojovat různé technologie a různé aplikace. Objektová technologie je přirozená pro tvorbu gra ického uživatelského rozhraní (GUI). S objektovou technologií se pracuje v mnoha nových nástrojích. Objekty lze využít pro oddělení uživatelského rozhraní od zbytku aplikace. Pokud bude třeba přijmout novou technologii uživatelského rozhraní (snad nějakou ještě neznámou technologii budoucnosti), bude možné použít většinu kódu znovu. Objektové uložení dat... Přestože je již v současné době mnoho aplikací napsáno pomocí objektových programovacích jazyků, často se pokoušejí vměstnat objektová data do plochých relačních tabulek. Tím se závažně oslabují výhody objektové technologie. Caché používá vícerozměrnou datovou strukturu, která přirozeně ukládá bohatá objektová data. Výsledkem je rychlejší přístup k datům a rychlejší programování.... plus relační přístup Mnoho nástrojů (např. generátory sestav) stále používá pro přístup k datům jazyk SQL, a nikoli objektovou technologii. Jedinečnou vlastností systému Caché je, že kdykoli je de inována třída databázových objektů, Caché automaticky zabezpečuje úplný přístup k těmto datům prostřednictvím jazyka SQL. Nástroje, které používají jazyk SQL, mohou okamžitě pracovat s daty systému Caché bez jakýchkoli dalších prostředků, a dokonce i ony mohou využívat vysokou výkonnost serveru vícerozměrných dat Caché. Platí to i naopak. Pokud je z relační databáze importována de inice DDL, Caché automaticky vygeneruje objektový popis dat, což umožňuje okamžitý přístup jak k objektům, tak i prostřednictvím jazyka SQL. Uni ikovaná datová architektura Caché udržuje obě přístupové cesty synchronizované. Upravuje se jen jeden popis dat. Nikoli pouze SQL Caché též umožňuje přímý přístup k vícerozměrným datovým strukturám a pokud je třeba, může být použita jako NoSQL nebo nikoli pouze SQL databáze. 9

12 Kapitola 2 Server vícerozměrných dat Caché Vysoce výkonná databáze Caché používá vícerozměrný datový stroj, který umožňuje efektivní a kompaktní ukládání dat v bohatých datových strukturách. Objekty a SQL jsou implementovány zadáním uni ikovaného slovníku dat, který de inuje třídy a tabulky a poskytuje mapování na vícerozměrné struktury. Toto mapování může být generováno automaticky. Caché též umožňuje přímý přístup k vícerozměrným datům. Vícerozměrný přístup Integrovaný přístup k databázi Caché poskytuje programátorům volnost při ukládání dat a přístupu k nim prostřednictvím objektů, jazyka SQL nebo přímého přístupu k vícerozměrným strukturám. Všechna data v databázi Caché jsou ukládána ve vícerozměrných polích Caché bez ohledu na metodu přístupu. Jakmile jsou data uložena, lze současně používat všechny tři metody přístupu k těmtýž datům při úplném souběžném zpracování. Jedinečnou funkcí Caché je uni ikovaná datová architektura. Kdykoli je de inována třída datových objektů, Caché automaticky vygeneruje relační popis těchto dat, umožňující použití jazyka SQL. Obdobně, je-li do slovníku dat importován popis de inice DDL relační databáze, Caché automaticky vygeneruje relační i objektový popis dat, který umožní okamžitý objektový přístup. Protože Caché tyto popisy vzájemně uzpůsobuje, stačí upravovat pouze jednu datovou de inici. Programátor může upravovat a zobrazovat slovník jak z objektového tak z relačního hlediska. Výhody systému Caché Flexibilita: Ke stejným datům lze současně přistupovat kterýmkoli z režimů přístupu (objektovým, vícerozměrným i pomocí SQL). Tato lexibilita poskytuje programátorům volnost uvažovat o datech způsobem, který pokládají za nejrozumnější, a použít přístupovou metodu, která nejlépe odpovídá potřebám programu. Méně práce: Pomocí jediné de inice popisuje uni ikovaná datová architektura Caché automaticky data současně jako objekty i tabulky. Vývoj a údržba aplikací je mnohem snazší, protože nejsou nutné žádné transformace kódu. Využití stávajících postupů a aplikací: Programátoři mohou využívat zavedené postupy z relačního prostředí a možnosti objektů postupně zavádět do existujících aplikací při jejich dalším vývoji. NoSQL: Svým přímým přístupem k datům podporuje Caché paradigma NoSQL. 10

13 Caché mapuje uložení objektů a tabulek ve vícerozměrných strukturách automaticky. Mapování však může být i přímo řízeno programátorem. Vícerozměrný datový model Jádro databáze Caché představuje mimořádně efektivní stroj vícerozměrných dat. Zabudované skriptovací jazyky systému Caché podporují přímý přístup k vícerozměrným strukturám a poskytují nejvyšší výkon a nejširší možnosti ukládání. Mnoho aplikací je implementováno výhradně s přímým použitím tohoto databázového stroje. Tento režim (Direct Global Access) se používá zvláště tehdy, jedná-li se o neobvyklé nebo velmi specializované struktury a není k nim nutný objektový přístup nebo přístup pomocí jazyka SQL, nebo je-li požadován nejvyšší možný výkon. Pro stroj vícerozměrných dat neexistuje žádný slovník dat, a tedy žádné de inice dat. Bohatá struktura vícerozměrných dat Vícerozměrná pole systému Caché se nazývají globály. Data do globálu mohou být ukládána s libovolným počtem indexů. Indexy navíc nemají de inován typ, a mohou tedy obsahovat data libovolného typu. Jeden index může být celé číslo, např. 34, zatímco dalším indexem je smysluplný název, např. PoložkaŘádku. To platí dokonce i na téže úrovni indexu. Aplikace pro inventuru stavu zásob poskytuje např. informace o druhu, velikosti, barvě a vzoru a může mít následující strukturu: ^Zasoba(polozka,velikost,barva,vzor) = mnozstvi Příklad dat: ^Zasoba( cvičební úbor,4, modrá, květinový ) = 3 Díky přístupu přes datový uzel v této struktuře je velmi jednoduché určit, zda je na skladě cvičební úbor velikosti 4 s květinovým vzorem. Požaduje-li zákazník cvičební úbor velikosti 4 a není si jist barvou či vzorem, je velmi jednoduché zobrazit jejich úplný seznam tak, že cyklicky projdeme všechna data, která jsou uložena v uzlech: ^Zasoba( cvičební úbor,4). Všechny datové uzly v uvedeném příkladu byly stejné povahy (uchovávaly množství) a všechny byly uloženy na stejné úrovni indexování (čtyři indexy) s podobnými indexy (třetí index byl vždy text vyjadřující barvu). Ale nemusí tomu tak být. Datové uzly mohou mít odlišný jak počet, tak typ indexů a mohou obsahovat rozdílné typy dat. Níže je uveden příklad složitějšího globálu s daty faktury, obsahující různé typy dat uložené na různých úrovních indexování: ^Faktura(č. faktury, Zákazník ) = Informace o zákazníkovi ^Faktura(č. faktury, Datum ) = Datum faktury ^Faktura(č. faktury, Položky ) = Počet položek faktury 11

14 Kapitola 2 ^Faktura(č. faktury, Položky,1, Číslo ) = objednací číslo první položky ^Faktura(č. faktury, Položky,1, Množství ) = množství první položky ^Faktura(č. faktury, Položky,1, Cena ) = cena první položky ^Faktura(č. faktury, Položky,2, Číslo ) = objednací číslo druhé položky atd. Více datových prvků v uzlu Do datového uzlu se často ukládá pouze jeden datový prvek, jako např. datum nebo množství. Někdy je výhodné ukládat více datových prvků společně jako jeden samostatný datový uzel. To je vhodné u sady souvisejících údajů, které se často zpracovávají společně. Snížením počtu přístupů do databáze se může zlepšit výkon. Ve výše uvedené faktuře např. každá položka obsahuje objednací číslo zboží, množství a cenu uložené zvlášť v samostatných uzlech. Tyto údaje ale mohou být také uloženy jako seznam prvků v jednom uzlu: ^Faktura(č. faktury, PoložkyŘádku,číslo položky). Pro vytvoření tohoto seznamu nabízí Caché funkci nazvanou $list(). Tato funkce skládá více datových prvků do délkou určovaného binárního řetězce a následně je zase vyjímá zachovávajíc jejich datové typy. Tyto prvky mohou zase obsahovat vnořené prvky atd. Logické zamykání podporuje vysoký souběh Pro vysokou propustnost systémů s tisíci uživateli je rozhodující omezení počtu kon liktů soupeřících procesů. K největším kon liktům dochází mezi transakcemi, které přistupují ke stejným datům. Procesy Caché nezamykají během aktualizace dat celé stránky. Naproti tomu transakce vyžadují časté čtení nebo aktualizaci malých množství dat, a proto stačí zamykání dat na logické úrovni. Možné kon likty v databázi jsou dále snižovány pomocí atomizovaných operací sčítání a odčítání, které nevyžadují zamykání. (Tyto operace se používají především u čítačů, které přiřazují identi ikační čísla, a pro modi ikaci statistických čítačů.) V Caché probíhají jednotlivé transakce rychleji a současně může být zpracováváno více transakcí. Proměnlivá délka dat v řídkých polích Protože data v systému Caché mohou mít proměnnou délku a jsou ukládána v řídkých polích, vyžaduje Caché k jejich uložení často méně než polovinu prostoru ve srovnání s relačními databázemi. Vedle snížení nároků na diskový prostor zvyšuje výkon i komprimované uložení dat, protože jednou vstupní nebo výstupní operací lze přečíst nebo zapsat více dat. Data mohou být mnohem efektivněji ukládána do vyrovnávací paměti. Nejsou třeba deklarace ani de inice Data ani indexy vícerozměrných polí Caché nemají v podstatě žádný typ. Nejsou třeba žádné deklarace, de inice či alokace. Data globálu vznikají jednoduše v okamžiku svého vložení. 12

15 Názvové prostory Data a kód jsou v systému Caché ukládány v diskových souborech s názvem CACHE.DAT (v jednom adresáři může být pouze jeden). Každý takový soubor obsahuje určité množství globálů (vícerozměrných polí). Název globálu musí být v daném souboru jedinečný, ale může se opakovat v jiných souborech. Tyto soubory lze volně považovat za databáze. Místo určení příslušného databázového souboru používají procesy Caché při přístupu k datům názvový prostor. Je to logická mapa názvů, ve které jsou mapovány názvy vícerozměrných polí globálů a kódu do databází. Pokud je databáze přesunuta z jedné diskové jednotky na jinou nebo na jiný počítač, je třeba upravit pouze mapu názvového prostoru. Vlastní aplikace se nezmění. Všechna data pro názvový prostor (namespace), kromě některých systémových informací, jsou obvykle uložena v jedné databázi. Názvový prostor však poskytuje pružnou strukturu, která umožňuje libovolné mapování. Není neobvyklé, že názvový prostor mapuje obsah stovek databází včetně databází umístěných na jiných počítačích. Výhody systému Caché Výkon: Náhrada labyrintu těžkopádných dvourozměrných tabulek efektivním vícerozměrným datovým modelem a technikou ukládání řídkých dat snižuje při přístupu k datům a při jejich aktualizaci nároky na vstupní a výstupní diskové operace. Snížení nároků na vstupní a výstupní operace znamená, že aplikace budou rychlejší. Rozšiřitelnost: Transakční vícerozměrný datový model dovoluje aplikacím Caché, aby je používaly tisíce klientů, aniž by došlo ke snížení rychlosti zpracování. Přístup k datům uloženým ve vícerozměrném modelu není ovlivněn velikostí či složitostí databáze jako u relačních modelů. Přístup k datům nevyžaduje složitá spojování či přeskakování z tabulky do tabulky. Při aktualizaci dat využívá Caché logické zamykání místo zamykání fyzických stránek. Společně s propracovaným systémem vyrovnávacích pamětí napříč sítěmi to významně přispívá k výkonu při souběžném zpracování. Rychlý vývoj: Vývoj nových aplikací probíhá v Caché mnohem rychleji, protože datové struktury umožňují přirozené a snadno pochopitelné ukládání složitých dat. Nejsou třeba rozsáhlé ani komplikované deklarace a de inice. Přímý přístup ke globálům je velmi jednoduchý. Umožňuje stejnou syntaxi jako při přístupu k polím. Cenově výhodné: Aplikace vytvořené pomocí systému Caché potřebují znatelně méně hardwaru než přibližně stejně velké relační aplikace, a navíc se obejdou bez správce databáze. Správa a provoz systému jsou jednoduché. 13

16 Kapitola 2 Přístup pomocí SQL SQL je dotazovacím jazykem databáze Caché. Podporuje v plném rozsahu možnosti relační databáze včetně jazyka DDL, transakcí, referenční integrity, triggerů, uložených procedur a dalších funkcí. Systém Caché podporuje přístup prostřednictvím rozhraní ODBC a JDBC (pomocí ovladače založeného čistě na jazyku Java). Součástí objektových metod a všeobecně kódu napsaného v jazyce Caché ObjectScript mohou být vložené příkazy a dotazy jazyka SQL. SQL přistupuje k datům, na která pohlížíme jako na tabulky s řádky a sloupci. Protože databáze Caché ukládá data v efektivních, vícerozměrných strukturách, aplikace používající SQL dosahují ve spojení s databází Caché lepšího výkonu, než mají tradiční relační databáze. Kromě standardní syntaxe jazyka SQL podporuje systém Caché také mnohá rozšíření běžně používaná v jiných databázích. Řada aplikací používajících jazyk SQL tak není třeba pro práci v systému Caché upravovat. To platí zejména o aplikacích vytvořených pomocí nástrojů nezávislých na databázi. Uložené procedury speci ické pro daného dodavatele však budou vyžadovat určitou práci. Společnost InterSystems má překladače, které s touto prací pomohou. Jazyk Caché SQL zahrnuje objektově orientovaná vylepšení, která zjednodušují jeho kód a umožňují intuitivnější čtení i zápis příkazů. Tradiční jazyk SQL SELECT ZK.Jmeno, TR.Popis, OB.Castka, PO.DatumSplatnosti, PO.CisloFaktury FROM Objednavky OB, Polozky PO, Produkty PR, Zakaznici ZK, Trh TR WHERE PO.IDPolozky *= OB.Polozka AND PR.IDProduktu *= OB.Produkt AND ZK.IDZakaznika *= OB.Zakaznik AND TR.IDTrhu *= ZK.Trh AND PR.Popis = Kladivo Jazyk SQL s objektovými doplňky SELECT Zakaznik->Jmeno, Zakaznik->Trh->Popis, Castka Polozka->DatumSplatnosti, Polozka->CisloFaktury FROM Objednavky WHERE Produkt->Popis = Kladivo 14

17 Výhody systému Caché Rychlejší SQL: Relační aplikace mohou při použití jazyka Caché SQL a efektivní postrelační databáze Caché dosáhnout významně vyššího výkonu. Rychlejší vývoj: Dotazy jazyka SQL je možné v systému Caché zapisovat intuitivněji a pomocí menšího počtu řádků kódu. Kompatibilita se stávajícími aplikacemi a generátory sestav: Relačním aplikacím a generátorům sestav umožňují rychlý přístup do Caché nativní ovladače ODBC a JDBC. Relační branou Caché lze přistupovat pomocí SQL z aplikací systému Caché do jiných (relačních) databází. Přístup k relačním databázím pomocí Relační brány Caché Relační brána Caché umožňuje odeslat dotaz SQL vytvořený v Caché ke zpracování v jiné (relační) databázi. Jejím prostřednictvím může Caché načítat a aktualizovat data uložená ve většině používaných relačních databázích. Relační brána Alternativně mohou třídy databáze Caché pomocí této brány transparentně používat relační databáze. Aplikace budou ale rychlejší a rozšiřitelnější, když budou pracovat s postrelační databází Caché. 15

18 Kapitola 2 Objekty Caché Objektový model Caché je založen na standardu ODMG. Caché používá celou řadu konceptů objektového programování, včetně zapouzdření, vkládání objektů, vícenásobné dědičnosti, polymor ismu a kolekcí. Integrované skriptovací jazyky systému Caché pracují přímo s těmito objekty a systém Caché vystavuje třídy Caché jako třídy Java,.NET a C++. Pouhým klepnutím na tlačítko v nástroji Studio lze pro třídy systému Caché aktivovat automatickou podporu jazyka XML a protokolu SOAP. Objekty Caché jsou tak snadno použitelné všemi běžně používanými objektovými technologiemi. Existuje několik možností, jak mohou programy mimo aplikační server Caché přistupovat k třídám Caché: 1. Libovolná třída Caché může být vystavena jako třída nativního jazyka. Když program v Javě, C++, C# nebo v jiném jazyku přistupuje k objektu Caché, volá šablonu třídy v použitém jazyku. Tato šablona třídy (která je automaticky generována systémem Caché) komunikuje s aplikačním serverem Caché při vyvolávání metod na serveru Caché a při čtení nebo modi ikaci vlastností. Stav objektů Caché je udržován na aplikačním serveru Caché. Pro urychlení zpracování a omezení předávání zpráv udržuje Caché kopii dat objektu ve vyrovnávací paměti klienta a využívá aktualizace dalšími zprávami, pokud je to možné. 2. Pro databázové třídy je možné použít technologii Caché extreme, kdy šablona třídy v nativním jazyku přistupuje přímo do databáze a obchází přitom aplikační server. Stav objektu není uchováván na aplikačním serveru, jeho vlastnosti jsou udržovány jen v paměti klienta. Tento způsob přináší výrazně vyšší výkon, ale nižší funkčnost, jelikož metody třídy instance na straně serveru (tj. metody, které potřebují přístup k vlastnostem v paměti) nelze vyvolat. Caché extreme je k dispozici pro jazyky C++ a Java. 3. Technologie InterSystems Jalapeño dovoluje vývojářům v jazyce Java vytvořit nejprve databázové třídy v Javě, stejně jako jakoukoli jinou třídu POJO (klasický javovský objekt) v jimi používaném vývojovém prostředí, a pak nechat systém Caché automaticky vygenerovat schéma databáze a příslušnou třídu Caché. Tímto postupem se třída v Javě nezmění a aplikace může nadále přistupovat k jejím vlastnostem a metodám. Caché poskytuje knihovnu tříd ( ObjectManager ) spolu s aplikačním rozhraním (API), které se používá pro ukládání a získávání databázových objektů a zadávání dotazů. U každého z těchto tří přístupů se objekty jeví uživatelskému programu jako lokální. Caché obsluhuje veškerou komunikaci transparentně, uvnitř jednoho procesu nebo prostřednictvím TCP. 16

19 Generátory metod Systém Caché zahrnuje celou řadu jedinečných pokročilých objektových technologií. Jednou z nich jsou generátory metod. Generátor metod je metoda, která se spustí během kompilace a vygeneruje kód, který může být spuštěn při vykonávání programu. Generátor metod má přístup k de inicím tříd včetně de inic vlastností, metod a parametrů, aby mohl vygenerovat metodu, která je přizpůsobena třídě. Generátory metod jsou zvláště výkonné v kombinaci s vícenásobným děděním. Funkčnost může být de inována ve vícenásobně děděné třídě a sama se příslušné podtřídě přizpůsobí. Výhody systému Caché Systém Caché je plně objektově orientovaný a vývojářům, kteří vytvářejí vysoce výkonné aplikace pro zpracování transakcí, poskytuje veškeré výhody objektové technologie. Rychlý vývoj aplikací: Objektová technologie je mocným nástrojem zvyšujícím produktivitu programování. I v případě mimořádně komplexních objektů mohou vývojáři objekty používat a uvažovat o nich jednoduchým způsobem odpovídajícím skutečnosti, což urychluje vývoj aplikací. Vlastní modularita a interoperabilita objektů zjednodušuje údržbu aplikací a umožňuje programátorům přenést výsledky své práce do dalších projektů. Přirozený vývoj aplikací: Ve vývojovém prostředí se databázové objekty jeví jako přirozené objekty použitého programovacího jazyka. Není potřeba psát zdlouhavě kód pro rozklad objektů do řádků a sloupců a jejich opětovné sestavování. 17

20 Kapitola 2 Transakční indexování bitovými mapami Výhody systému Caché Extrémně rychlé dotazy: Uživatelé mohou pomocí technik transakčních bitových map docílit neuvěřitelně rychlého vyhledávání v rozsáhlých databázích (ve zlomku sekundy lze prohledat často i miliony záznamů) v systému, který je primárně používán pro transakční zpracování. Aktualizace transakční rychlostí : Bitové mapy v Caché se aktualizují tak rychle jako tradiční indexy, takže se hodí pro aplikace transakčního zpracování. Analýza dat v reálném čase: Transakční indexování bitovými mapami systému Caché umožňuje analýzu dat na aktuálních datech v reálném čase. Analýza na produkčním serveru: Není třeba další jednoúčelový počítač určený pro úlohy datového skladu a podpory rozhodování. Není ani nutno přenášet data k dennímu zpracování na jiný výkonem odpovídající systém nebo jinak za tímto účelem databázi spravovat. Rozšiřitelnost: Rychlost transakčních bitových map zvyšuje schopnost vytváření systémů, které pracují s mimořádnými objemy dat, jež je nutno prohledávat.. Systém Caché poskytuje jedinečné transakční indexování bitovými mapami, které může výrazně zvýšit rychlost zpracování složitých dotazů, takže rychlé složité dotazy typické pro datové sklady lze zpracovávat pro živá (aktuální) data. Výkon databáze rozhodujícím způsobem závisí na tom, zda existují indexy založené na těch vlastnostech, které jsou při vyhledávání v databázi často používány. Většina databází používá indexy, které pro každou možnou hodnotu sloupce nebo vlastnosti udržují seznam identi ikátorů řádků (objektů) pro řádky či objekty, které mají tuto hodnotu. Bitmapový index je jiný typ indexu. Bitmapové indexy obsahují samostatnou mapu pro každou možnou hodnotu sloupce či objektu, s jedním bitem pro každý uložený řádek nebo objekt. Bit s hodnotou 1 znamená, že příslušný řádek či objekt má pro tento sloupec či vlastnost danou hodnotu. Výhodou indexování bitovými mapami je, že složité dotazy je možné zpracovávat pomocí booleovských operací (AND, OR) nad indexy. Výsledkem je efektivní určení výskytů (řádků) odpovídajících podmínkám dotazu bez nutnosti prohledávání celé databáze. Indexování bitovými mapami může u složitých dotazů, které prohledávají velké objemy dat, často zkrátit dobu odezvy až více než stokrát. U bitových map se tradičně projevují dva problémy: Za prvé může být aktualizace v relačních databázích velmi pomalá, za druhé mohou obsadit příliš mnoho paměti. Proto se s relačními databázemi zřídka používají v aplikacích transakčního zpracování. K odstranění těchto dvou problémů systém Caché využívá struktury vícerozměrných dat pro transakční bitové mapy. Tyto bitové mapy se aktualizují často rychleji než tradiční indexy a používají výkonné kompresní techniky, které radikálně snižují nároky na prostor. Caché také podporuje so istikované techniky bitových řezů (bit-slicing). Výsledkem jsou zvláště rychlé bitové mapy, pomocí kterých lze ve zlomku sekundy prohledat často i miliony záznamů v online databázích s transakčním zpracováním. Aplikace typu business intelligence a aplikace datových skladů tak mohou pracovat s živými daty. Systém Caché nabízí jak tradiční indexy, tak i transakční bitmapové indexy. Podporuje také vícesloupcové indexy. Např. pomocí indexu podle polí Kraj a ModelAuta je možno rychle identi ikovat každého, kdo vlastní auto určitého typu, které je registrováno v určitém kraji. 18

InterSystems Corporation. World Headquarters One Memorial Drive Cambridge, MA 02142-1356 Tel: +1.617.621.0600 Fax: +1.617.494.1631. InterSystems.

InterSystems Corporation. World Headquarters One Memorial Drive Cambridge, MA 02142-1356 Tel: +1.617.621.0600 Fax: +1.617.494.1631. InterSystems. pisma zlom 80990.qxd:Caché Tech Guide 05 4.6.2008 14:53 Stránka 1 InterSystems Corporation World Headquarters One Memorial Drive Cambridge, MA 02142-1356 Tel: +1.617.621.0600 Fax: +1.617.494.1631 InterSystems.com

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Úvod. Boj se zavlečeným impedančním nesouladem na úrovni databáze

Úvod. Boj se zavlečeným impedančním nesouladem na úrovni databáze Boj se zavlečeným impedančním nesouladem na úrovni databáze ABSTRACT: Impedanční nesoulad může být zmírněn správnou volbou databázové technologie. Článek vysvětluje, co to impedanční nesoulad je a uvádí

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Nové jazykové brány do Caché. Daniel Kutáč

Nové jazykové brány do Caché. Daniel Kutáč Nové jazykové brány do Caché Daniel Kutáč O čem budeme mluvit.net T/SQL Perl Python MultiValue Basic Téma.NET provider .NET Provider Co lze již dnes Factory / VisM ODBC.NET Web Services Factory a VisM

Více

Disková pole (RAID) 1

Disková pole (RAID) 1 Disková pole (RAID) 1 Architektury RAID Základní myšlenka: snaha o zpracování dat paralelně. Pozice diskové paměti v klasickém personálním počítači vyhovuje pro aplikace s jedním uživatelem. Řešení: data

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

8.2 Používání a tvorba databází

8.2 Používání a tvorba databází 8.2 Používání a tvorba databází Slide 1 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází Slide 2 Databáze ~ Evidence lidí peněz věcí... výběry, výpisy, početní úkony Slide 3 Pojmy tabulka, pole, záznam

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda 1. Lze vždy z tzv. instanční třídy vytvořit objekt? 2. Co je nejčastější příčinou vzniku chyb? A. Specifikace B. Testování C. Návrh D. Analýza E. Kódování 3. Je defenzivní programování technikou skrývání

Více

Použití databází na Webu

Použití databází na Webu 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2010/11/18 11:33:52 $ Obsah Co nás čeká... 3 Architektura webových databázových aplikací... 4 K čemu se používají databázové

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

1. Databázové systémy (MP leden 2010)

1. Databázové systémy (MP leden 2010) 1. Databázové systémy (MP leden 2010) Fyzickáimplementace zadáníaněkterářešení 1 1.Zkolikaajakýchčástíseskládáčasprovstupněvýstupníoperaci? Ze tří částí: Seektime ječas,nežsehlavadiskudostanenadsprávnou

Více

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Databázové systémy Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Vývoj databázových systémů Ukládání dat Aktualizace dat Vyhledávání dat Třídění dat Výpočty a agregace 60.-70. léta Program Komunikace Výpočty

Více

O Apache Derby detailněji. Hynek Mlnařík

O Apache Derby detailněji. Hynek Mlnařík O Apache Derby detailněji Hynek Mlnařík Agenda Historie Vlastnosti Architektura Budoucnost Historie 1997 Cloudscape Inc. - JBMS 1999 Informix Software, Inc. odkoupila Cloudscape, Inc. 2001 IBM odkoupila

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

předměty: ukončení: Zápočet + Zkouška / 5kb např. jméno, název, destinace, město např. student Jan Novák, narozen 18.5.1974

předměty: ukončení: Zápočet + Zkouška / 5kb např. jméno, název, destinace, město např. student Jan Novák, narozen 18.5.1974 základní informace Databázové systémy Úvodní přednáška předměty: KI/DSY (B1801 Informatika - dvouoborová) KI/P502 (B1802 Aplikovaná informatika) ukončení: Zápočet + Zkouška / 5kb ki.ujep.cz termínovník,

Více

Portfolio úložišť WD pro datová centra Kapacitní úložiště prošlo vývojem

Portfolio úložišť WD pro datová centra Kapacitní úložiště prošlo vývojem Kapacitní úložiště, které posune váš výkon k inovacím. WD a logo WD jsou registrované ochranné známky společnosti Western Digital Technologies, Inc. v USA a dalších zemích; WD Ae, WD Re+, WD Re, WD Se,

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ Michal Brožek, Dominik Svěch, Jaroslav Štefaník MEDIUM SOFT a.s., Cihelní 14, 702 00 Ostrava, ČR Abstrakt Neustále rostoucí význam sběru dat, možnost

Více

IntraVUE 2.0.3 Co je nového

IntraVUE 2.0.3 Co je nového IntraVUE 2.0.3 Co je nového Michal Tauchman Pantek (CS) s.r.o. Červen 2008 Strana 2/8 Úvod IntraVUE je diagnostický a podpůrný softwarový nástroj pro řešení komunikačních problémů, vizualizaci a dokumentaci

Více

Vlákno (anglicky: thread) v informatice označuje vlákno výpočtu neboli samostatný výpočetní tok, tedy posloupnost po sobě jdoucích operací.

Vlákno (anglicky: thread) v informatice označuje vlákno výpočtu neboli samostatný výpočetní tok, tedy posloupnost po sobě jdoucích operací. Trochu teorie Vlákno (anglicky: thread) v informatice označuje vlákno výpočtu neboli samostatný výpočetní tok, tedy posloupnost po sobě jdoucích operací. Každá spuštěná aplikace má alespoň jeden proces

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Konvergence vývoje aplikací a jejich integrování

Konvergence vývoje aplikací a jejich integrování Konvergence vývoje aplikací a jejich integrování Andreas Dieckow Principal Product Manager, Strategic Planning InterSystems Corporation Inovace v podání InterSystems Technologie pro aplikační platformu

Více

Extrémně silné zabezpečení mobilního přístupu do sítě.

Extrémně silné zabezpečení mobilního přístupu do sítě. Extrémně silné zabezpečení mobilního přístupu do sítě. ESET Secure Authentication (ESA) poskytuje silné ověření oprávnění přístupu do firemní sítě a k jejímu obsahu. Jedná se o mobilní řešení, které používá

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ 1) PROGRAM, ZDROJOVÝ KÓD, PŘEKLAD PROGRAMU 3 2) HISTORIE TVORBY PROGRAMŮ 3 3) SYNTAXE A SÉMANTIKA 3 4) SPECIFIKACE

Více

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý Uživatelský manuál Aplikace GraphViewer Vytvořil: Viktor Dlouhý Obsah 1. Obecně... 3 2. Co aplikace umí... 3 3. Struktura aplikace... 4 4. Mobilní verze aplikace... 5 5. Vytvoření projektu... 6 6. Části

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů.

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Trendy a móda EMBARCADERO TECHNOLOGIES Popularita a prodej mobilních zařízení roste Skoro každý má

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl: Cílem předmětu je získat přehled o možnostech a principech databázového zpracování, získat v tomto směru znalosti potřebné pro informačního manažera. Databázové systémy, databázové

Více

Databáze pro evidenci výrobků

Databáze pro evidenci výrobků Databáze pro evidenci výrobků Databáze ve formátu Microsoft Access je součástí systému, který řídí automatizovanou výrobní linku. Tabulka tblcharge obsahuje data o výrobcích a je plněna automaticky řídicím

Více

REALITY FMS PRO KOHO JE IS REALITY URČEN

REALITY FMS PRO KOHO JE IS REALITY URČEN REALITY FMS FACILITY MANAGEMENT SOLUTION PRO KOHO JE IS REALITY URČEN Informační systém Reality je samostatná aplikace, která k ekonomickým systémům přidává nástroje pro efektivní správu komerčních realit,

Více

Architektura rodiny operačních systémů Windows NT Mgr. Josef Horálek

Architektura rodiny operačních systémů Windows NT Mgr. Josef Horálek Architektura rodiny operačních systémů Windows NT Mgr. Josef Horálek = Velmi malé jádro = implementuje jen vybrané základní mechanismy: = virtuální paměť; = plánování vláken; = obsluha výjimek; = zasílání

Více

OPS Paralelní systémy, seznam pojmů, klasifikace

OPS Paralelní systémy, seznam pojmů, klasifikace Moorův zákon (polovina 60. let) : Výpočetní výkon a počet tranzistorů na jeden CPU chip integrovaného obvodu mikroprocesoru se každý jeden až dva roky zdvojnásobí; cena se zmenší na polovinu. Paralelismus

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Ukládání a vyhledávání XML dat

Ukládání a vyhledávání XML dat XML teorie a praxe značkovacích jazyků (4IZ238) Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2014/12/04 19:41:24 $ Obsah Ukládání XML dokumentů... 3 Ukládání XML do souborů... 4 Nativní XML databáze... 5 Ukládání

Více

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette Kapitola 1 PHP framework Nette 1.1 Úvod Zkratka PHP (z anglického PHP: Hypertext Preprocessor) označuje populární skriptovací jazyk primárně navržený pro vývoj webových aplikací. Jeho oblíbenost vyplývá

Více

Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části:

Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části: Aplikace Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části: prezentační vrstva vstup dat, zobrazení výsledků, uživatelské rozhraní, logika uživatelského rozhraní aplikační vrstva

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ M. Sysel, I. Pomykacz Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín, Česká republika

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

PRŮBĚHOVÝ TEST Z PŘEDNÁŠEK

PRŮBĚHOVÝ TEST Z PŘEDNÁŠEK PRŮBĚHOVÝ TEST Z PŘEDNÁŠEK listopad 2009 souhrn v1 Červené dobře (nejspíš), modré možná Oracle Internet Directory OID: Databáze nemůže z OID přebírat seznam uživatelů *Databáze může získat z OID seznam

Více

Moderní systémy pro získávání znalostí z informací a dat

Moderní systémy pro získávání znalostí z informací a dat Moderní systémy pro získávání znalostí z informací a dat Jan Žižka IBA Institut biostatistiky a analýz PřF & LF, Masarykova universita Kamenice 126/3, 625 00 Brno Email: zizka@iba.muni.cz Bioinformatika:

Více

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ 1. Algoritmus a jeho vlastnosti algoritmus a jeho vlastnosti, formy zápisu algoritmu ověřování správnosti

Více

Load Balancer. RNDr. Václav Petříček. Lukáš Hlůže Václav Nidrle Přemysl Volf Stanislav Živný

Load Balancer. RNDr. Václav Petříček. Lukáš Hlůže Václav Nidrle Přemysl Volf Stanislav Živný Load Balancer RNDr. Václav Petříček Lukáš Hlůže Václav Nidrle Přemysl Volf Stanislav Živný 1.4.2005 Co je Load Balancer Nástroj pro zvýšení výkonnosti serverů Virtuální server skrývající farmu skutečných

Více

Databáze II. 1. přednáška. Helena Palovská palovska@vse.cz

Databáze II. 1. přednáška. Helena Palovská palovska@vse.cz Databáze II 1. přednáška Helena Palovská palovska@vse.cz Program přednášky Úvod Třívrstvá architektura a O-R mapování Zabezpečení dat Role a přístupová práva Úvod Co je databáze Mnoho dat Organizovaných

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Windows Server 2003 Active Directory

Windows Server 2003 Active Directory Windows Server 2003 Active Directory Active Directory ukládá informace o počítačích, uživatelích a ostatních objektech v síti. Zpřístupňuje tyto zdroje uživatelům. Poskytuje komplexní informace o organizaci,

Více

Klíčem je mobilní smartphone

Klíčem je mobilní smartphone Klíčem je mobilní smartphone AirKey Uzamykací systém pro flexibilní použití Tak dynamický jako potřeby zákazníků Systém AirKey je další inovací v nabídce společnosti EVVA. Tento elektronický uzamykací

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Technologie Sharepoint

Technologie Sharepoint Jan Salajka 25. 3. 2010 ČVUT FEL Technologie Sharepoint Letem světem Sharepoint - Co to je??? Je to technologie Slouží především k řízené tvorbě a správě informací ve webovém prostředí Slouží jako podklad

Více

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace INFORMACE O PRODUKTU: CA AppLogic CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace agility made possible CA AppLogic je platforma na klíč založená na technologii cloud computing, která pomáhá podnikům

Více

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra Symantec pcanywhere 12.0 Špičkové řešení vzdáleného ovládání pro odbornou pomoc a řešení problémů Co je Symantec pcanywhere 12.0? Symantec pcanywhere, přední světové řešení vzdáleného ovládání*, pomáhá

Více

Moje Cisco Nejčastější dotazy

Moje Cisco Nejčastější dotazy 1. Co je Moje Cisco? Moje Cisco umožňuje mobilní, přizpůsobitelné zobrazení vašich oblíbených informací na webu Cisco.com. 2. Jak otevřít stránku Moje Cisco? Moje Cisco lze otevřít dvěma způsoby: Rozbalovací

Více

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC THOMSON SCIENTIFIC EndNote Web Stručné informace Web je webový nástroj navržený tak, aby poskytoval studentům a výzkumníkům pomoc při psaní výzkumných prací. Databáze ISI Web of Knowledge a nástroje EndNote

Více

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word Díky doplňku Cite While You Write pro nástroj EndNote Web máte možnost reference a formátované citace či bibliografie při psaní vaší práce v aplikaci

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ Barbora Tesařová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni pochopit podstatu koncepce databází, navrhnout relační databázi s využitím pokročilých metod, navrhovat a

Více

Sísyfos Systém evidence činností

Sísyfos Systém evidence činností Sísyfos Systém evidence Sísyfos : Evidence pracovních Systém Sísyfos je firemní aplikace zaměřená na sledování pracovních úkonů jednotlivých zaměstnanců firmy. Umožňuje sledovat pracovní činnosti na různých

Více

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Časový rozsah: 2 dny (9:00-16:00) Cena: 3300 Kč + DPH Úvod do relačních databází. Funkce databázových objektů Microsoft Access. Návrh tabulek, definice základních

Více

Databáze Bc. Veronika Tomsová

Databáze Bc. Veronika Tomsová Databáze Bc. Veronika Tomsová Databázové schéma Mapování konceptuálního modelu do (relačního) databázového schématu. 2/21 Fyzické ik schéma databáze Určuje č jakým způsobem ů jsou data v databázi ukládána

Více

S databázemi se v běžném životě setkáváme velmi často. Uvádíme běžné použití databází velkého rozsahu:

S databázemi se v běžném životě setkáváme velmi často. Uvádíme běžné použití databází velkého rozsahu: Úvod do databází Základní pojmy Databáze je množina záznamů, kterou shromažďujeme za nějakým konkrétním účelem. Databáze používáme zejména pro ukládání obsáhlých informací. Databázové systémy jsou k dispozici

Více

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Pro jednoduchou centralizovanou správu tiskáren a multifunkčních systémů ŘÍZENÍ PROVOZU SNADNÁ METODA PRO SPRÁVU VAŠICH TISKÁREN A MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Udržet

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

1 Strukturované programování

1 Strukturované programování Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 1 Cíl Seznámení s principy strukturovaného programování, s blokovou strukturou programů,

Více

Software pro analýzu energetických dat W1000

Software pro analýzu energetických dat W1000 Software pro analýzu energetických dat W1000 Data pro snadný život vašich zákazníků Manage energy better Mít správné informace ve správný čas je základem úspěchu každého snažení, tedy i řízení spotřeby

Více

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML ROZHRANÍ ESA XML Ing. Richard Vondráček SCIA CZ, s. r. o., Thákurova 3, 160 00 Praha 6 www.scia.cz 1 OTEVŘENÝ FORMÁT Jednou z mnoha užitečných vlastností programu ESA PT je podpora otevřeného rozhraní

Více

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH VEŘEJNOSTI I ZAMĚSTNANCŮ O zákazníkovi Státní rostlinolékařská správa (SRS) je úředním orgánem rostlinolékařské péče České republiky. Činnost Státní rostlinolékařské

Více

Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution

Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution Uživatelský manuál propojení na ES Pohoda Verze 1.0 Web Revolution s.r.o. 2010 Internetový obchod ES Pohoda Uživatelský manuál na propojení na ES Pohoda Přehled

Více

BM Software, Databáze Docházky 3000 na NAS serveru (pro MySQL) Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi. Úvodní informace:

BM Software, Databáze Docházky 3000 na NAS serveru (pro MySQL) Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi. Úvodní informace: BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů Tel: 519 430 765, Mobil: 608 447 546 e-mail: bmsoft@seznam.cz web: http://www.dochazka.eu

Více

ELO ECM Suite 9 Just Better Business

ELO ECM Suite 9 Just Better Business ELO ECM Suite 9 - Ve zkratce ELO ECM Suite 9 Just Better Business ELO Enterprise Content Management www.elo.com ELO ECM Suite 9 - Ve zkratce ELO ECM Suite 9 Just Better Business Z inteligentní správy informací

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

Databáze v MS ACCESS

Databáze v MS ACCESS 1 z 14 19.1.2014 18:43 Databáze v MS ACCESS Úvod do databází, návrh databáze, formuláře, dotazy, relace 1. Pojem databáze Informací se data a vztahy mezi nimi stávají vhodnou interpretací pro uživatele,

Více

Úvod do Web Services

Úvod do Web Services Úvod do Web Services Základy webových služeb a jejich implementace na platformě OS/2 Jarda Kačer jarda@kacer.biz Český Warpstock 2008 Brno, 20.-21.9.2008 Co je to webová služba? Část business logiky přístupná

Více

UAI/612 - Cloudová Řešení. Technologie

UAI/612 - Cloudová Řešení. Technologie UAI/612 - Cloudová Řešení Technologie Rekapitulace Multitenance Bezestavovost Škálovatelnost Cachování Bezpečnost Způsoby nasazení Datová úložiště SQL databáze NoSQL databáze Cloudová datová úložiště (API)

Více

4IT218 Databáze. 4IT218 Databáze

4IT218 Databáze. 4IT218 Databáze 4IT218 Databáze Osmá přednáška Dušan Chlapek (katedra informačních technologií, VŠE Praha) 4IT218 Databáze Osmá přednáška Normalizace dat - dokončení Transakce v databázovém zpracování Program přednášek

Více

Marketingová komunikace. 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph)

Marketingová komunikace. 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph) Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph) 3. soustředění Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz http://vavra.webzdarma.cz/home/index.htm Zdroje Studijní materiály Heleny Palovské

Více

Klíčem je mobilní telefon

Klíčem je mobilní telefon Klíčem je mobilní telefon AirKey Uzamykací systém pro flexibilní použití Tak dynamický jako potřeby zákazníků Systém AirKey je další inovací v nabídce společnosti EVVA. Tento elektronický uzamykací systém,

Více

Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového

Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového Ivan Picek Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware InTouch je oblíbený software pro vizualizaci, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů kategorie

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access složitější konverze dat Ing. Kotásek Jaroslav

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access složitější konverze dat Ing. Kotásek Jaroslav Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access složitější

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Novinky IPAC 3.0. Libor Nesvadba Karel Pavelka

Novinky IPAC 3.0. Libor Nesvadba Karel Pavelka Novinky IPAC 3.0 Libor Nesvadba Karel Pavelka Webové technologie Držíme laťku na vysoké úrovni Validní, sémantický, strukturovaný, přístupný, znovupoužitelný a jednoduchý XHTML kód. Komprimované JavaScripty

Více

10. Datové sklady (Data Warehouses) Datový sklad

10. Datové sklady (Data Warehouses) Datový sklad 10. Datové sklady (Data Warehouses) Datový sklad komplexní data uložená ve struktuře, která umožňuje efektivní analýzu a dotazování data čerpána z primárních informačních systémů a dalších zdrojů OLAP

Více

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jedním z řešení bezpečného vzdáleného přístupu mobilních uživatelů k firemnímu informačnímu systému je použití technologie

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

ABBYY Automatizované zpracování dokumentů

ABBYY Automatizované zpracování dokumentů ABBYY Automatizované zpracování dokumentů tradiční řešení OCR versus Cloud Jiří Dvořák ECM konzultant Světový leader v produktech pro zpracování dokumentů Individulání uživatelé Malé a střední společnosti

Více

TC-502L TC-60xL. Tenký klient

TC-502L TC-60xL. Tenký klient TC-502L TC-60xL Tenký klient Popis přístroje Tenký klient TC-502L s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. TC-604 navíc

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

Microsoft Word základní

Microsoft Word základní Časový rozsah: 2 dny (8:30-14:00) Cena: 2400 Kč + DPH Microsoft Word základní Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a

Více

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT SPRÁVA DOKUMENTŮ V MODERNÍM PODNIKOVÉM PROSTŘEDÍ Zpracování dokumentů prochází v dnešním firemním světě významnými změnami. Firmy jsou nuceny řešit řadu problémů, které s sebou

Více

Semestrální práce 2 znakový strom

Semestrální práce 2 znakový strom Semestrální práce 2 znakový strom Ondřej Petržilka Datový model BlockFileRecord Bázová abstraktní třída pro záznam ukládaný do blokového souboru RhymeRecord Konkrétní třída záznamu ukládaného do blokového

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

MARIE PACS S PACSem hezky od podlahy když se data sypou!

MARIE PACS S PACSem hezky od podlahy když se data sypou! MARIE PACS S PACSem hezky od podlahy když se data sypou! Telemedicína, Brno, 3. března 2014 RNDr. Milan Pilný MARIE PACS Je to systém pro práci s obrazovými DICOM daty v medicíně. Je klasifikován jako

Více

Program Sharpdesk Sharpdesk řešení pro správu dokumentů

Program Sharpdesk Sharpdesk řešení pro správu dokumentů Program Sharpdesk Sharpdesk řešení pro správu dokumentů Práce s firemními informacemi Správa firemních dokumentů Jak zaznamenávat, organizovat a sdílet Vaše informace Sharpdesk je jedním z nejoblíbenějších

Více

Základy databází. O autorech 17 PRVNÍ ČÁST. KAPITOLA 1 Začínáme 19

Základy databází. O autorech 17 PRVNÍ ČÁST. KAPITOLA 1 Začínáme 19 3 Obsah Novinky v tomto vydání 10 Význam základních principů 11 Výuka principů nezávisle na databázových produktech 12 Klíčové pojmy, kontrolní otázky, cvičení, případové studie a projekty 12 Software,

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě ESET Secure Authentication (ESA) poskytuje silné ověření oprávnění přístupu do firemní sítě a k jejímu obsahu. Jedná se o mobilní řešení, které používá dvoufaktorové

Více