POUŽITÉ ZKRATKY A SYMBOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POUŽITÉ ZKRATKY A SYMBOLY"

Transkript

1

2 Český institut interních auditorů, o. s. Karlovo náměstí 3, Praha 2 POUŽITÉ ZKRATKY A SYMBOLY nová akce/seminář ČIIA Český institut interních auditorů, o. s. výhodný balíček IT (více strana 6) IA interní audit výhodný balíček Komunikačních dovedností (více strana 6)

3 Vážené dámy, vážení pánové, když jsem se zúčastnil jednoho z mnoha setkávání interních auditorů, tak jsem svůj příspěvek zakončil citátem K. H. Borovského: Kdo si myslí, že se učí, ten je vlasti chlouba, kdo si myslí, že dost umí, začíná být trouba. a nyní tímto citátem zahajuji Vaše listování novým Katalogem akcí ČIIA pro 1. pololetí roku Nebudu se dlouze rozepisovat, co nabízíme, neb to si sami jistě prostudujete, ale rád bych Vás upozornil na staronovou akci. Nabízíme Vám nový model Nového komplexního vzdělávání. Jedná se o efektivnější formu tohoto dlouhodobého vzdělávání interního auditora a to úrovně interní auditor junior, interní auditor senior a manažera interního auditu. Čeho si určitě také všimněte, jsou nabízené výhodné balíčky, které jsme zaměřili na konkrétní oblasti, a také věnujte pozornost přípravným kurzům ke zkouškám CIA, které je již možné absolvovat. Neodpustím si trochu statistiky v rámci krátkodobých seminářů je v naší nabídce 38 % nových, které jsme připravili a to hlavně na základě zpětné vazby od Vás. Závěrem bych Vám popřál příjemný a hlavně přínosný čas strávený na našich akcích. Za kancelář ČIIA Ing. Daniel Häusler 1

4 XXX,- / XXX,- KALENDÁRIUM I. POLOLETÍ 2009 kód datum název semináře lektor strana EDITORIAL 1 KALENDÁRIUM 3 5 VÝHODNÝ BALÍČEK V OBLASTI IT 6 VÝHODNÝ BALÍČEK V OBLASTI KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI INTERNÍHO AUDITORA 6 PŘEHLED SEMINÁŘŮ A KURZŮ 7 45 NOVÉ KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 46 NOVÉ KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ I. BĚH INTERNÍ AUDITOR JUNIOR 48 KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ III. BĚH INTERNÍ AUDITOR SENIOR 49 CERTIFIKACE CERTIFIKAČNÍ PROGRAM CIA 50 CERTIFIKACE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠKÁM CIA 51 CERTIFIKACE KONTINUÁLNÍ ROZVOJ (CPE) 52 VEŘEJNÁ SPRÁVA ZÁKLADNÍ KURZ 53 VEŘEJNÁ SPRÁVA ATESTAČNÍ KURZ FINANČNÍ AUDIT 54 VEŘEJNÁ SPRÁVA ATESTAČNÍ KURZ STRUKTURÁLNÍ FONDY EU 55 ISO INTERNÍ AUDITOR SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ 56 ÚČETNICTVÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY 57 FÓRUM PRO INTERNÍ AUDITORY 57 SMLUVNÍ PODMÍNKY A ORGANIZAČNÍ POKYNY 58 STAŇTE SE ČLENEM ČIIA 59 PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘE A KURZY 60 NAKLADATELSTVÍ ČIIA 61 NABÍDKA PRONÁJMU MÍSTNOSTÍ ČIIA 64 LEDEN /1 st Audit funkčnosti a účinnosti řídícího systému instituce Ing. Kopec /1 čt Řízení rizik ve veřejné správě Ing. Heidlerová /1 po Jak na hodnocení monitoringu řízení a kontroly podle Guidance COSO Ing. Svoboda /1 út Přezkoumávání finančních a majetkových operací v roce 2009 Ing. Pýchová /1 čt SF EU v České republice Jiří Valenta /1 čt MS EXCEL 2003 pro auditory a kontrolory hands-on školení RNDr. Číž 9 ÚNOR /2 po Vliv novely č.253/2008 Sb., o některých opatření proti legalizaci Ing. Kolman /2 út Nastavení řídících a kontrolních systémů podle COSO-ERM a jejich audit Ing. Prokůpková /2 st Jak rozumně pracovat s interními směrnicemi RNDr. Weinberger, a normami Vl. Krůta, Dip. Mgmt /2 st Začínáme s auditem IT Ing. Grešl /2 čt Prevence a identifikace podvodu-fraud risk management Ing. Heidlerová /2 po Osm lekcí ze základů IA lektoři ČIIA /2 st Audit výkonnosti Ing. Hotra /2 čt Výcvik efektivní komunikace a argumentace pro IA Ing. Chmelík /2 po Jak psát úspěšnou auditorskou zprávu/reporting RNDr. Číž /2 út Provedení auditu-demonstrace algoritmů, postupů auditní akce Ing. Kopec /2 st Auditujeme oblast pracovně právních vztahů a odměňování v subjektech VS Mgr. Bláha /2 čt Řízení procesů,kvality a spokojenosti zákazníků pro zlepšování organizace Vl. Krůta, Dip. Mgmt /2 po Umění komunikace v praxi PhDr. Kopecká /2 út Praktické využití MS VISIO pro interní auditory Mgr. Burian /2 út Audity financování, rozpočetnictví, nákladovosti a efektivnosti Ing. Dvořáček /2 čt Jak na přípravu, vedení a záznam auditorských interview Ing. Svoboda / 2 pá Externí audit, zpráva auditora, výrok Ing. Šaradinová 16 BŘEZEN /3 po Role interního auditu v projektech IT Ing. Pospíšil /3 út Finanční analýza a řízení finančních rizik pro IA Ing. Heidlerová /3 st Asertivita jako praktická obrana proti manipulaci PhDr. Šulc /3 pá Daňová evidence Ing. Šaradinová /3 pá Operační riziko v Basel II Ing. Urban /3 po Základy práce s MS Access hands-on školení RNDr. Číž

5 KALENDÁRIUM I. POLOLETÍ 2009 KALENDÁRIUM I. POLOLETÍ 2009 kód datum název semináře lektor strana kód datum název semináře lektor strana /3 út Co by měl vědět auditor o státních kontrolních orgánech Ing. Pýchová /3 st Analýza procesů jako podklad pro vytvoření a aktualizaci VKS v orgánech VS Mgr. Bláha /3 st Řízení procesů v oblasti poskytování IT služeb a co obnáší metodika ITIL Vl. Krůta, Dip. Mgmt /3 čt Prezentace výsledků auditu Ing. Kopec /3 pá Instituce evropské unie a jejich fungování Ing. Káňová /3 po Trénink pro hodnocení rizik ve veřejné správě Ing. Vincenec /3 Účetnictví pro začátečníky Ing. Stehlíková /3 út Jak na řízení rizika compliance při administraci čerpání prostředků ze SF Ing. Svoboda /3 st Komunikační dovednosti jako součást znalostí IA Mgr. Bláha /3 čt Využití finančního účetnictví a výkaznictví v auditorské činnosti Ing. Prokůpková /3 pá Analýza rizik Ing. Kovalíková /3 po Elektronická data pod lupou aneb co najdeme na první pohled Ing. Dudová /3 Požadavky ISO 9001:2000 Interní auditor Veronika Jeřábková /3 út Personální audit v pomínkách veřejné správy Ing. Chmelík /3 čt Využití statistiky v auditní praxi Mgr. Orság /3 pá Daňová evidence Ing. Šaradinová /3 po Zlepšení kvality ve veřejné správě-ochutnejte Six Sigmu Ing. Plevová / 3 út Kontrolní vazby v účetnictví Ing. Stehlíková 25 DUBEN /4 čt Řízení procesů, kvality a spokojenosti zákazníků pro zlepšování organizace Vl. Krůta, Dip. Mgmt /4 po Řešení interních konfliktů PhDr. Šulc /4 st Audit zabezpečení prostředí MS Windows od A do Z RNDr. Číž /4 čt Jak budovat postavení auditu v organizaci Ing. Dvořáček /4 pá Daňová evidence Ing. Šaradinová /4 út Nastavení řídících a kontrolních systémů podle COSO-ERM a jejich audit Ing. Prokůpková /4 st MS PROJECT a jeho využití Mgr. Burian /4 po Přístupy k hodnocení kvality interního auditu na základě praktických zkušeností Ing. Svoboda /4 út Podvodné schémy v nákupu porozumění, detekce a prevence podvodů Ing. Lalka /4 st Ucelený přístup k auditu hospodaření orgánu veřejné správy s majetkem Mgr. Bláha /4 čt Forenzní audit v praxi Ing. Kopec /4 pá Audity smluv Mgr. Pivoňka /4 po Audit IS/IT I. pro interní auditory, kteří nejsou specialisty IT Ing. Bukovský /4 st Vyšetřování podvodů v praxi Ing. Vácha, Ing. Kubík /4 čt Evaluace a měření výkonnosti Ing. Hotra /4 čt Daňová evidence Ing. Šaradinová 32 KVĚTEN /5 po Řízení rizik posuňte se o stupeň výš Ing. Plevová /5 út Fenomén korupce Ing. Kolman /5 st Škodlivý SW (Viry, červi, trojčtí koně..) z pohledu interního auditora RNDr. Číž /5 čt Nastavení vnitřního kontrolního systému Ing. Chmelík /5 po Audit veřejných zakázek s využitím výpočetní techniky Ing. Nather /5 út Znalosti a dovednosti interního auditora Ing. Kopec /5 st Analýza rizik a praktický příklad provedení auditu veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb. Mgr. Bláha /5 čt SF EU v České republice Jiří Valenta /5 pá Integrované řízení rizik od A do Z Doc. Ing. Dudorkin /5 čt Jak zjišťovat přínosy interního auditu Ing. Dvořáček /5 čt Jak řídit audit informačních technologií RNDr. Číž /5 pá Řízení rizik Ing. Špaček /5 po Jak na evaulaci procesů finančního řízení organizace Ing. Svoboda /5 út Využití finančního účetnictví a výkaznictví v auditorské činnosti Ing. Prokůpková /5 st Kontrolní vazby v účetnictví Ing. Stehlíková /5 st Řízení procesů v oblasti poskytování IT služeb a co obnáší metodika ITIL Vl. Krůta, Dip. Mgmt /5 čt Audit systému veřejnosprávní kontroly Ing. Pýchová /5 pá Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu JUDr. Rezková 40 ČERVEN /6 po Osm lekcí ze základů IA lektoři ČIIA /6 út Provedení auditu pokladní služby,hotovostních operací Mgr. Bláha /6 st Bezpečnostní politika IT Ing. Grešl /6 st Prověřování vnitřního kontrolního systému Ing. Chmelík /6 čt Aspekty havarijního plánování v IT Ing. Pospíšil /6 pá Audit pohledávek, závazků a exekucí v subjektech VS Mgr. Bláha /6 út AuditIS/IT II. Pro auditory, kteří nejsou specialisty v oblasti IT Ing. Bukovský /6 čt Vrcholový manager a interní audit Ing. Kopec /6 čt Řízení rizik v oblasti IT a interní audit RNDr. Číž /6 po Jaké jsou požadavky na řízení interního auditu na základě dobré praxe Ing. Svoboda /6 út Rizikově založený audit Ing. Heidlerová /6 st Procesní řízení PhDr. Šulc

6 VÝHODNÝ BALÍČEK V OBLASTI IT AUDIT FUNKČNOSTI A ÚČINNOSTI ŘÍDICÍHO SYSTÉMU INSTITUCE ŘÍZENÍ RIZIK VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ č. semináře Název Přednášející Termín Strana 9110 Začínáme s auditem IT Ing. Petr Grešl str Role interního auditu v projektech IT Ing. Jan Pospíšil str Audit IS / IT pro interní auditory, kteří nejsou specialisty IT Ing. Jan Bukovský str Jak řídit audit IT RNDr. Luboš Číž str. 37 Člen ČIIA ,- (s DPH ,-) Nečlen ,- (s DPH ,-) Zvýhodněná cena za balíček VÝHODNÝ BALÍČEK V OBLASTI KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI INTERNÍHO AUDITORA č. semináře Název Přednášející Termín Strana 9114 Výcvik efektivní komunikace Ing. Jan Chmelík str. 12 a argumkentace pro IA 9119 Umění komunikace v praxi PhDr. Tamara Kopecká str Asetivita jako praktická obrana PhDr. Petr Šulc str. 18 proti manipulaci 9138 Komunikační dovednosti Mgr. Pavel Bláha str. 22 Člen ČIIA ,- (s DPH ,-) Nečlen ,- (s DPH ,-) Zvýhodněná cena za balíček 21. LEDNA 2009 Ing. Josef Kopec a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky a jimi zřizované organizace. Posouzení funkce řídicího systému z hlediska prostředí, vztahů, organizace a struktury. Zabezpečování plnění záměrů, cílů, programů a projektů instituce. Kriteria a ukazatele pro správný styl managerského vedení, tvorby vztahů, zvládání rizik, toky informací, žádoucí komunikace, efektivnosti kontroly a monitoringu. Posouzení managerského stylu, složek, mechanizmů a nástrojů řídicí praxe Řídicí systém instituce, model výkonného řízení COSO Funkcionální a procesní modely řízení Složky, nástroje a techniky řídí praxe managera Algoritmy rozhodování a jeho podpora Managerské styly a jejich aplikace Kriteria efektivnosti výkonného managera Projekt zadání auditu řídicího systému (a kontroly) Případová studie, příklady auditu řídicího a kontrolního systému 22. LEDNA 2008 Ing. Sylvie Heidlerová, Business Continuity s.r.o. Pracovníci následujících pozic ve veřejné správě: vedoucím odděleni interniho auditu a členům auditniho výboru interním auditorům a pracovníkům odd. vnitřni kontroly risk manažerům koordinátorům řízení rizik finančním ředitelům a pracovníkům oddělení financí a účetnictví Celkovým cílem semináře je seznámit účastníky s praktickou aplikací závazných pravidel a doporučení vyplývajících z Pokynu č. 6 CHJ MF k jednotnému uplatňování závazných pravidel a doporučení pro systém řízení rizik v orgánech veřejné správy. Dílčím cílem je poskytnout praktické zkušenosti a nástroje, které demonstrují aplikaci rizikového přístupu v procesu řízení organizace veřejné správy. Účastníci se v semináři naučí, jak postupovat při identifikaci a analýze rizik z externích a interních zdrojů a jakým způsobem vytvářet strategie, které snižují dopady rizik. Základní principy řízení rizik Funkce koordinátora řízení rizik dle CHJ 6 Analýza rizika: a) Identifikace a hodnocení rizika b) Řízení rizika Informování o riziku Rizikové faktory a mapa rizik Rizikové scénáře Výběr nejvhodnější reakce na rizika Úloha managementu při řízení rizik ve veřejné zprávě vyplývající ze Zákona 320/2001 Sb. a Vyhlášky č. 416/2004 Sb. Případové studie: Rizikové faktory Identifikace, analýza a řízení rizik ve vaší organizaci b) Systematický proces řízení rizik 2 700,- (s DPH 3 213,-) 6 7

7 JAK NA HODNOCENÍ MONITORINGU ŘÍZENÍ A KONTROLY DLE GUIDANCE COSO PŘEZKOUMÁVÁNÍ FINANČNÍCH A MAJETKOVÝCH OPERACÍ V ROCE 2009 STRUKTURÁLNÍ FONDY EU V ČSKÉ REPUBLICE SYSTÉM A IMPLEMENTACE MS EXCEL 2003 PRO AUDITORY A KONTROLORY hands-on školení VLIV NOVELY ZÁKONA Č. 253/2008 SB., O NĚKTERÝCH OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI NA VŘKS SPOLEČNOSTÍ A ČINNOST IA 26. LEDNA 2009 Ing. Rodan Svoboda, CIA, Eurodan s.r.o. Seminář obsahově navazuje na seznámení s doporučenou standardizací ŘKS v podniku a reaguje na vydání COSO Guidance on Monitoring Internal Control Systems. Formou různých přístupů poskytne praktický návod k hodnocení nastavení manažerského monitoringu, vymezení zásad, odpovědností a postupů. V souladu s trendy a best practice bude dále zaměřena pozornost na úroveň tohoto prvku řídicího a kontrolního systému v detailnějším členění s využitím posouzení úrovně vyzrálosti řízení a kontroly. Jako součást možných přístupů bude zmíněna i problematika continuous monitoringu / auditingu. Požadavky COSO na oblast monitoringu Hodnocení souladu monitoringu s požadavky standardů a legislativy Hodnocení efektivnosti monitoringu na úrovni organizace (posouzení vyzrálosti) Problematika continuous monitoringu 27. LEDNA 2009 Ing. Miroslava Pýchová Určen pro interní auditory a kontrolní pracovníky orgánů veřejné správy a dalších organizací. Předat zkušenosti z dlouholetého výkonu kontrolní činnosti u státních orgánů, územních samosprávných celků a příjemců dotací. Tradiční seminář konaný v ČIIA vždy počátkem roku, průběžně aktualizován Přehled právních předpisů o finančním hospodaření a nakládání s majetkem orgánů veřejné správy, zdůrazněny poslední změny Aktuální informace o nových a novelizovaných právních předpisech využitelných při kontrole a interním auditu Účetní a operativní evidence majetku, evidence stanovená zvláštními právními předpisy Jak využít zákon o účetnictví, účtovou osnovu a rozpočtovou skladbu při kontrole Písemnosti, doklady a výkazy ke kontrole nebo internímu auditu přednáška 29. LEDNA 2009 Jiří Valenta M.A. a vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, kteří chtějí získat komplexní náhled do problematiky strukturálních fondů EU. Objasnit fungování strukturálních fondů v ČR a představit jejich legislativní rámec. Proniknout do vlastních procesů žádání a schvalování dotace včetně praktických rad pro realizaci a kontrolu projektu. Regionální politika EU a legislativní rámec strukturálních fondů EU Systém strukturálních fondů EU v ČR Instituce implementující strukturální fondy a jejich kompetence Proces žádání o dotaci a proces hodnocení a schvalování žádostí Realizace dotovaného projektu náležitosti a rizika Audit dotovaných projektů přednáška 29. LEDNA 2009 RNDr. Luboš Číž, CISA, CISM Auditory a pracovníky vnitřní kontroly, kteří chtějí využít pokročilé možnosti Excelu pro analýzu většího množství dat a prezentaci výsledků: Předpokladem pro úspěšné zvládnutí semináře je rutinní znalost základů práce s Excelem. Seznámení s možnostmi datové analýzy pomocí MS EXCEL a praktické procvičení získaných znalostí na příkladech z auditorské praxe. Import dat z různých formátů do excelu Číštění a homogenizace dat Principy použití vzorců Třídění a řazení dat, přehled nad velkým množstvím dat Možnosti Analýzy v Excelu EXCEL a prezentace dat Formuláře a dotazníčky v EXCELu (audit self assesment) EXCEL a followup Možnosti využití EXCELU v průběhu auditu Látka každé kapitoly bude probrána na cvičných příkladech a samostatných cvičeních. Veškeré cvičné příklady i s řešením si mohou účastníci kurzu odnést pro další procvičování na svém USB flash disku (Doporučujeme si jej vzít s sebou) :00 přednáška, Workshop, praktické cvičení 2. ÚNORA 2009 Ing. Pavel Kolman a pověřené pracovníky povinných osob, tak jak jsou definovány v 2 zákona č.253/2008 Sb. (tj. z. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů..), a na něž se vztahuje povinnost každoročního proškolování. Seznámení účastníků semináře s novelizovanými předpisy EU a v té souvislosti i se zásadní novelou zákona 253/2008 Sb., a navazujícími právními předpisy, týkající se problematiky legalizace výnosů z trestné činnosti, a dopadů do činnosti IA. Výkladová část programu Novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních... základní výčet změn Pojmy a metody legalizace výnosů z trestné činnosti (praní špinavých peněz AML) Postavení a působnost finančně analytického útvaru (FAU) MFČR Povinnosti povinných osob auditorů, systémy vnitřních zásad Rizika zapojení povinné osoby do procesu legalizace výnosů z trestné činnosti a jejich řízení Mezinárodní standardy a informace o novelách směrnic ES č. 2005/60 a 2006/70 ES a jejich implementace do právních předpisů ČR Dodržování zákonem stanovených pravidel příklady Znaky neobvyklých a podezřelých obchodů příklady Podezřelé obchody a podvodná jednání v podmínkách ČR příklady z praxe a případy šetřené policií ČR Diskuze a dotazy přednáška 2 350,- (s DPH 2 797,-) 2 850,- (s DPH 3 392,-) 2 490,- (s DPH 2 963,-) 2 990,- (s DPH 3 558,-) 3 900,- (s DPH 4 641,-) 8 9

8 NASTAVENÍ ŘÍDÍCÍCH A KONTROLNÍCH SYSTÉMŮ PODLE COSO-ERM A JEJICH AUDIT JAK ROZUMNĚ PRACOVAT S INTERNÍMI SMĚRNICEMI A NORMAMI ZAČÍNÁME S AUDITEM IT PREVENCE A IDENTIFIKACE PODVODU FRAUD RISK MANAGEMENT OSM LEKCÍ ZE ZÁKLADŮ INTERNÍHO AUDITU 3. ÚNORA 2009 Ing. Danuše Prokůpková auditor KAČR 0712 a další vedoucí pracovníky výdělečných i nevýdělečných organizací z oblasti veřejné správy a samosprávy (organizační složky státu, územní samosprávné celky, a jimi zřízené či založené organizace). Objasnit úlohu řídících a kontrolních systémů a jejich audit podle nejnovějších principů a metod (COSO-ERM). Přístup k integrovaným řídícím a kontrolním systémům podle COSO-ERM význam Komponenty COSO-ERM obsah a působení Role managementu a interních auditorů v integrovaném systému COSO-ERM Vybrané metody řídící kontroly, aplikace Metody a nástroje pro monitoring VKS Přirozené a kontrolní riziko Auditorské a zjišťovací riziko Významnost, výběry vzorků Testy spolehlivosti a testy věcné správnosti v příkladech 4. ÚNORA 2009 Vladimír Krůta, Dip Mgmt KRUTOL Consulting RNDr. Jiří Weinberger TIMING Praha Seminář je vhodný pro pracovníky, kteří mají na starosti kvalitu podnikových směrnic a také pro každého, kdo se podnikovými směrnicemi musí řídit. Seminář je především určen pro majitele firem a vrcholový management, což jsou subjekty, které mají zájem na tom, aby interní směrnice dobře podporovaly zájem firmy. Zkvalitnění firemní kultury pomocí zlepšení její vnitřní legislativy. Předat podněty a věcné argumenty proč je to důležité. Ukázat přínosy efektivnější práce v této oblasti. Inspirovat na příkladech. Typické přínosy a typické úskalí interních směrnic (norem) Význam stručného a jednoznačného vyjadřování v textu směrnic Generální úklid ve firmě má v mnoha případech začít právě v jejích směrnicích Směrnice jakožto možný průsečík střetu zájmů Směrnice a procesně řízená organizace Směrnice jakožto dobré východisko pro všeobecně pospěšný firemní konsensus Aktualizace směrnic. Příklady ÚNORA 2009 dvoudenní seminář Ing. Petr Grešl V rámci semináře se účastníci naučí jak začít ve své organizaci s auditem IT. Účastníci se seznámí se základními standardy a nástroji, které mohou použít při identifikaci rizik a existujících procesů v rámci IT. Seznámí se s použitím standardu COBIT jako základního nástroje IT auditora a se standardy GTAG (Global Technology Audit Guidelines). Seznámení se s metodologií COBIT Identifikace procesů IT Identifikace rizik a řídících a kontrolních mechanismů Identifikace klíčových faktorů úspěchu Identifikace ukazatelů výkonu Auditní metodologie dle GTAG Využití GTAG v praxi, řízená diskuze nad problémy a jejich řešením 5. ÚNORA 2009 Ing. Sylvie Heidlerová, Business Continuity s.r.o. vedoucím odděleni interniho auditu a členům auditniho výboru interním auditorům a pracovníkům odd. vnitřni kontroly risk manažerům koordinátorům řízení rizik compliance manažerům vedoucím oddělení, kteří se mohou ve své práci s podvody setkat Boj proti podvodům je neustálým zápasem a společnosti musejí být stále ve střehu. Přes rostoucí úspěšnost v odhalování podvodů a větší účinnost řízení rizik, vždy budou existovat jednotlivci a skupiny, kteří mají motiv a schopnost si zdůvodnit spáchání podvodu a podaří se jim najít příležitost k jeho provedení. I když není možné hospodářské kriminalitě zcela zabránit, je nutné, aby společnosti neustále zaváděly, testovaly a aktualizovaly kontrolní mechanismy a zvyšovaly loajalitu zaměstnanců a aby vytvářely prostředí neakceptující podvodné jednání. Poskytnout účastníkům dostatečné znalosti o podvodech, aby: znali nejčastější typy a způsoby podvodu identifikovali indikátory o tom, že mohl být podvod spáchán dokázali rozpoznat příležitost, na jejichž základě by mohl být podvod proveden naučili se používat efektivní nástroje a techniky pro snižování rizika podvodu seznámili se s doporučeními pro úspěšnou implementaci řízení rizik podvodů Představení problematiky podvodů Podvod riziko činnosti organizace Prostředí vhodné k podvodům - podmínky a situace, jejichž existence umožňuje vznik podvodů. Indikátory podvodu Obvyklé formy podvodu Charakteristika lidí, kteří páchají podvody profil podvodníka Test rezistence organizace proti riziku podvodů Náklady na podvody Kontrolní postupy určené k zamezení nebo objevení podvodů Hlavní faktory úspěšného snižování rizika podvodů proaktivní přístup Rozdíly v charakteristikách společností s vysokým a nízkým potenciálem k podvodu Shlédnutí a následná diskuse k video tréningovému programu Fraud and the Tone at the Top ÚNORA 2009 dvoudenní seminář lektoři ČIIA Začínající interní auditory Interní audit je budován v organizacích na podporu zlepšování systémů řízení především cestou opatření pro zvládání podnikatelských rizik. Co to interní audit vlastně je, jaký posun v jeho pojetí v posledních letech nastal, jakou přidanou hodnotu audit poskytuje, o jaké celosvětově uznávané standardy se opírá a co auditorům přinášejí, co audit poskytuje svým vnitřním zákazníkům, jaké typy auditů lze při řízení využít, jak audit probíhá od analýzy rizik přes plánování, přípravu a realizaci auditu až ke zpracování závěrečné zprávy včetně návrhu nápravných opatření to jsou otázky, na které v průběhu semináře odpoví zkušení lektoři ČIIA. 1.lekce: Moderní pojetí IA co je a čemu slouží IA; kdo je zákazníkem IA vztah na orgány společnosti a na výkonné vedení; profese IA znalosti a dovednosti auditorů lekce: Přínos zavedení funkce IA, přidaná hodnota IA; řízení rizik a IA orientace na zvládání rizik ve společnosti; rozdíl mezi auditem a kontrolou 5700,- (6783,- s DPH) 6900,- (8211,- s DPH) 2 700,- (s DPH 3 213,-) 10 11

9 AUDIT VÝKONNOSTI VÝCVIK EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE A ARGUMENTACE PRO INTERNÍ AUDITORY JAK PSÁT ÚSPĚŠNOU AUDITORSKOU ZPRÁVU/ REPORTING PROVEDENÍ AUDITU demonstrace algoritmů, postupů auditní akce AUDITUJEME OBLAST PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ A ODMĚŇOVÁNÍ V SUBJEKTECH VEŘEJNÉ SFÉRY DLE ZP (zákon č. 262/2006 Sb., NV č. 564/2006 Sb., NV č. 469/ 2002 Sb.,...) 2. lekce: Rámec pro profesionální praxi IA jeho pojetí a význam; Etický kodex spolehlivý výkon IA; Standardy pro profesionální praxi IA struktura a obsah 3. lekce: Řízení útvaru IA organizační začlenění, statut IA; výkon auditu s profesionální péčí prohlášení o dodržování Standardů; hodnocení práce IA interní a externí prověrky kvality 4. lekce: Zákaznický přístup k auditu změna profilu interního auditora; předmět auditu prvky vnitřního kontrolního systému; typy auditů zaměření na cíle auditů 5. lekce: Produkty IA zaměření na podporu managementu; měnící se role IA rostoucí požadavky na auditory; tým auditorů pravidla pro jeho sestavení 6. lekce: Proces IA fáze auditování; plánování auditu na bázi analýzy rizik; program IA zpracování projektu auditu 7. lekce: Realizace auditu interview, testy; vedení pracovní dokumentace tvorba auditních závěrů; auditní zprávy a jejich projednání; nápravná opatření a jejich sledování 11. ÚNORA 2009 Ing. Stanislav Hotra a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky a jimi zřizované organizace. Objasnit audit výkonnosti (AV) a jeho provádění v souladu s uznávanými standardy, jeho smysl a předpoklady pro implementaci. Definice a vymezení AV (definice AV; audit VFM; znaky AV). Souvislosti AV (vliv řízení na AV; vnitřní kontrola, IA a AV; měření výkonnosti, evaluace a AV). Proces AV. Jednotlivé fáze a kroky a zásady pro jejich realizaci. Přístupy k AV (výsledkově orientovaný; problémově orientovaný; procesní přístup; systémový přístup; případová studie). Metody používané při AV. Zavádění AV ve veřejném sektoru. Příklady přednáška 12. ÚNORA 2009 Ing. Jan Chmelík příp. pracovníci kontroly kteří chtějí posílit klíčové měkké dovednosti pro své profese, komunikaci a argumentaci. Formou výkladu, doplněného příklady a diskusí objasnit základní principy efektivní argumentace a komunikace. Formou vybraných metod sociálně-psychologického výcviku posílit tyto klíčové dovednosti. Komunikace a argumentace v profesi interního auditora a kontrolora Efektivní komunikace a její překážky Efektivní argumentace a její nácvik Argumentační cvičení 16. ÚNORA 2009 RNDR. Luboš Číž, CISA, CISM a pracovníky kontrolních odborů veřejné správy, kteří chtějí zlepšit své dovednosti v písemné komunikaci. Seznámit účastníky s principy psaní úspěšných auditorských zpráv a reportů. Úvod Jak se pozná dobrý auditor (Roz)poznáte dobrou auditorskou zprávu? Zásady pro psaní zprávy * Plánování * Pochop svou roli * Poznej své čtenáře * Organizace a prezentace zjištění * Vizualizace * Prostor pro reakci auditovaných * Ověření kvality * Snadnost čtení (user-friendly report) Forma a obsah přátelé či soupeři Elektronické a papírové verze zprávy Šablony cesta do nebe či pekla? Prezentace ano či ne Praktické cvičení Ukázky různých forem auditních zpráv 17. ÚNORA 2009 Ing. Josef Kopec Pro všechny výkonné interní auditory hledající zdokonalení svých metod a postupů dle nejlepší praxe auditních týmů. V rámci modelové studie z praxe je vysvětlena metodologie práce interního auditora v jeho každodenní práci a je ukázáno, jak dosáhnout žádoucích znalostí a dovedností pro kvalitní výkonnost auditora i vedoucího týmu auditorů. Příklady dobré praxe auditorů z EU. Algoritmus práce auditora při realizaci auditu, práce v týmu Deskripce a porozumění auditovanému systému, tématu Příprava auditora na akci, plány a program auditu Techniky šetření (dotazníky, interview, testy, analýzy, důkazy,...) Vyjednávání, opatření k nápravě, zdokonalení systémů Záznamy auditora, auditorský spis, informace a komunikace Auditorské zprávy Prezentace výsledků auditu 18. ÚNORA 2009 Mgr. Pavel Bláha a další pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace. Objasnit audit pracovně právních vztahů a odměňování v subjektech veřejné sféry Odborná příprava interního auditora na provedení auditu pracovně právních vztahů a odměňování v orgánech veřejné správy včetně ÚSC Zmapování procesů v organizaci, identifikace procesních rizik a jejich eliminace ve vnitřním kontrolním systému Komplexní pohled na danou problematiku Praktický příklad s využitím materiálů z praxe 4 400,- (s DPH 5 236,-) 5 400,- (s DPH 6 426,-) 2 350,- (s DPH 2 797,-) 2 850,- (s DPH 3 392,-) 3 900,- (s DPH 4 641,-) 2 700,- (s DPH 3 213,-) 12 13

10 ŘÍZENÍ PROCESŮ, KVALITY A SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ PRO ZLEPŠOVÁNÍ ORGANIZACE UMĚNÍ KOMUNIKACE V PRAXI PRAKTICKÉ VYUŽITÍ MS VISIO PRO INTERNÍ AUDITORY AUDITY FINANCOVÁNÍ, ROZPOČETNICTVÍ, NÁKLADOVOSTI A EFEKTIVNOSTI 19. ÚNORA 2009 Vladimír Krůta, Dip Mgmt (KRUTOL Consulting) Manažerům, odborníkům a interním auditorům, kteří řídí organizace nebo se na řízení podílejí a kterých se týka řízení procesů, kvality či spokojenosti zákazníků. Seminář je určen také těm, kteří mají zájem se zdokonalovat či inspirovat v této problematice. Podíváme se na oblast procesů, systémového řízení, kvality, spokojenosti, ale i nespokojenosti zákazníků, vymezíme pojmy a definice. Zjistíme, zda je pojem kvalita vnímán všemi stejně a jestli je užitečný systémový přístup. Objasníme, jaké jsou výhody, ale i proč je někdy málo přínosná certifikace ISO (9000). Porozumíme, proč stížnost je dar. Co si představíte pod pojmem kvalita? Je kvalita vnímána všemi stejně? Co znamená řízení a správa procesů? Proč může být přínosná či nepřínosná certifikace ISO 9000? Jaké jsou nevýhody certifikace a jak jim čelit? Jak se zkoumá, měří a vyhodnocuje spokojenost zákazníků? Lze ze stížností vytěžit podněty pro zlepšování? Součástí semináře je diskuse nad danými tématy 23. ÚNORA 2009 PhDr. Tamara Kopecká i pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, pro všechny, kteří chtějí zdokonalit a zúročit své předpoklady úspěšně jednat. Cílem semináře je naučit se rozpoznávat důležité signály komunikace, rozšířit dosavadní znalosti a praktickým cvičením posílit své schopnosti úspěšně jednat. Skutečnost, že úspěch v zaměstnání je pouze z 15 % podmíněn odbornými znalostmi a 85 % uměním jednat s lidmi stojí více než za zamyšlení... Různé úrovně komunikace a komunikační styly Faktory, které zásadně ovlivňují komunikaci, komunikace a stres Principy úspěšného vyjednávání, doporučení pro efektivní komunikaci Sociální vnímání a nejčastější chyby při posuzování osob Mluva těla jako prostředek komunikace Vnitropodniková komunikace, motivační systémy, strategie chování Druhy jednání, jak předcházet manipulacím, principy asertivity Předpoklady pro úspěšná jednání Jak číst druhé 24. ÚNORA 2009 Mgr. Antonín Burian a všechny, kteří potřebují vytvářet vývojové diagramy, schémata procesů, plány projektů a organizační diagramy rychle, efektivně a pokud to bude možné s minimem námahy. Naučit účastníky základům práce s MS VISIO, a zároveň jím ukázat možnosti programu, tak aby byli v budoucnu schopni své znalosti snadno rozšiřovat. Popis a nastavení pracovního prostředí Práce s obrazci a spojnicemi, jejich nastavení a formátování Práce šablonami a knihovnami obrazců Práce s vrstvami Přiřazování dat k obrazcům a jejich možný export do Excelu Vytváření organizačních diagramů ze souborů MS Excel Vkládání hotových výkresů do dalších aplikací MS Office 24. ÚNORA 2009 Ing. František Dvořáček a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace, státní a veřejná správa, akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným. Vysvětlit systém provádění finančních auditů ve státní a veřejné správě a v podnikatelských organizacích. Pomoci k řešení problémů finančních auditů. Každý audit se v menší či větší míře zabývá finančním hospodařením. Audity financí jsou nejčastějšími audity Jak připravovat a jak provádět finanční audity, aby se nestal závažným a neřešitelným problémem pro oddělení auditu Jak plánovat finanční audity, jak auditovat plánování, rozpočtování Je vhodné a je vůbec možné auditovat účetnictví? Je vhodné v auditu posuzovat i způsob provádění účetních operací, jak to provádět. Jak podrobně zpracovávat plán auditů ve finanční oblasti Je nezbytné, aby v každém auditu byly i analýzy dopadů do finančního hospodaření. Jak provádět takové analýzy Jak provádět audity evidenčního systému, jak audity úplnosti dokladů Je nutné aby auditor byl odborníkem ve financování? Jak provádět audity ve finanční oblasti, není-li auditor ekonomickým specialistou Jak auditovat výsledky hospodaření, není-li auditor ekonomem? Jak postupovat v auditech rozpočtování Audity provádění rozpočtových změn Audity úspor nákladů, analýzy nákladovosti Audity efektivnosti vynaložených nákladů. Jak vymezovat hranice auditů ve financování Audity výběrových řízení Konkrétní návody na jednotlivé audity Jak v auditu hodnotit rozdíly proti plánu, jak hodnotit změny plánů Auditovat mzdovou oblast? Do jaké hloubky? Auditovat hmotnou zainteresovanost? Jak vyhledávat podmínky a jak hodnotit, zda je dosažen soulad mezi zainteresovaností a dosahovanými výsledky Jak hodnotit rutinné vykonávání různých činností ve finanční oblasti? 3 900,- (s DPH 4 641,-) 14 15

11 JAK NA PŘÍPRAVU, VEDENÍ A ZÁZNAM AUDITORSKÝCH INTERVIEW EXTERNÍ AUDIT, ZPRÁVA AUDITORA, VÝROK ROLE INTERNÍHO AUDITU V PROJEKTECH IT FINANČNÍ ANALÝZA A ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK PRO INTERNÍ AUDITORY Rizika a důsledky špatné práce pracovníků ve finanční oblasti jaké jsou příznaky této činnosti, jak tyto případy popsat, jaká přijmout nápravná opatření? Jaké jsou zvláštnosti nápravných opatření u auditů ve finanční oblasti? Jak formulovat nápravná opatření, jak je projednávat? přednáška 25. ÚNORA 2009 Ing. Rodan Svoboda, CIA, Eurodan s.r.o. Seminář obsahově navazuje na seznámení s nástroji a technikami pro interní audit, resp. na základy komunikačních dovedností. Pozornost zaměří na přípravu dotazníků pro identifikaci procesních rizik a hodnocení k nim vztažených řídicích a kontrolních mechanismů. Na základě zkušeností z auditorské praxe věnuje lektor pozornost vedení auditorských interview, osvědčeným přístupům a častým chybám. S využitím vytvořených šablon budou mít účastníci možnost se seznámit s přístupem k záznamu výsledku interview pro formulaci zjištění a dokumentaci postupu auditu v auditním spisu. Auditorské interview v rámci auditního procesu Příprava auditních dotazníků Vedení auditorského interview Záznam z auditorského interview, formulace zjištění 27. ÚNORA 2009 Ing. Ivana Śaradinová Seznámit posluchače s tím, co je to externí audit, jaký může být výrok auditora, kdy je audit pro organizaci povinný. Externí audit Role a vztahy Auditotské služby Povinnost auditu Výrok auditora Platné směrnice a pokyny přednáška 2. BŘEZNA 2009 Ing. Jan Pospíšil, ČS, a.s. a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace. Seznámit účastníky kurzu s rolí interního auditu v IT projektech firem. Na základě zkušeností s projektovým řízením a s projekty IT v bankovním sektoru analyzovat fáze projektů, metody analýz a možnou roli interního auditu při jejich realizaci se zaměřením na slabá místa, zlepšení kvality a s příklady kritických faktorů ovlivňujících úspěšnost projektů. Quality Assurance projektů. Úloha a role interního auditu v projektu IT Nezávislost, objektivita auditora v projektu Řízení a koordinace projektů Fáze projektů, výstupy, závislosti Plánování projektů Realizace, monitoring a vyhodnocení projektů Kritické faktory projektů IT Kategorizace systémů IT z hlediska závažnosti a systematického rozdělení Auditor v projektu versus audit projektu Účast auditora v nadnárodních projektech přednáška 3. BŘEZNA 2009 Ing. Sylvie Heidlerová, Business Continuity s.r.o. vedoucí oddělení interniho auditu a členům auditního výboru interní auditory a pracovníky odd. vnitřni kontroly risk manažery koordinátory řízení rizik finanční ředitele a pracovníky oddělení financí a účetnictví Naučit a procvičit postupy finanční analýzy včetně jejího využití k posouzení celkové výkonnosti firmy, zhodnocení její finanční pozice, ověření si finančního zdraví odběratele nebo dodavatele. Seznámit účastníky s indikátory finančních rizik (riziko likvidity, kreditní riziko, tržní riziko měnové, úrokové, komoditní, akciové). Informace, které nám finanční analýza může poskytnout Finanční poměry výhody a omezení Poměry zadlužení Poměry likvidity Poměry efektivnosti Poměry ziskovosti Aplikace finanční analýzy Pracovní kapitál a cash flow Identifikace finančních rizik Hodnocené finančních rizik Činnost interního auditu v této oblasti 2 190,- (2606,- s DPH) 2 690,- (3201,- s DPH) 2 190,- (s DPH 2 606,-) 2 690,- (s DPH 3 201,-) 2 500,- (s DPH 2 975,-) 2 700,- (s DPH 3 213,-) 16 17

12 ASERTIVITA JAKO PRAKTICKÁ OBRANA PROTI MANIPULACI DAŇOVÁ EVIDENCE OPERAČNÍ RIZIKO V BASEL II ZÁKLADY PRÁCE S MS ACCESS hands-on školení CO BY MĚL VĚDĚT AUDITOR O STÁTNÍCH KONTROLNÍCH ORGÁNECH (Opakování úspěšného semináře) ANALÝZA PROCESŮ JAKO PODKLAD PRO VYTVOŘENÍ A AKTUALIZACI VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU V ORGÁNECH VEŘEJNÉ SPRÁVY BŘEZNA 2009 dvoudenní seminář PhDr. Petr Šulc Určeno všem, pro něž je komunikace hlavním pracovním nástrojem a bývají vystaveni manipulaci Umožnit účastníkům se typologicky identifikovat a uvědomit si své přednosti. Projít s účastníky procesem zvládání složitějších komunikačních situací. Seznámit účastníky s konkrétními asertivními technikami. Prakticky si vyzkoušet vybrané situace s následnou zpětnou vazbou. Zásady efektivní komunikace Problémy a zlozvyky při komunikaci Náročné situace v komunikaci Osobnostní styly Typy a projevy manipulativních osob Manipulace versus asertivita Emoční inteligence jako mocný nástroj asertivního jednání Typy asertivity a její základní pravidla Asertivní práva a asertivní techniky Praktický nácvik demanipulativních technik 6. BŘEZNA 2009 Seminář je rozdělen do čtyř pětihodinových bloků na sebe navazujících Ing. Ivana Šaradinová Naučit začínající podnikatele vést peněžní deník a seznámit se s platnými předpisy a zákony Definice pojmů v daňové evidenci, založení živnosti Evidence příjmů a výdajů v průběhu roku Souvislý účetní příklad Daňové přiznání fyzických osob : přednáška DALŠÍ TERMÍNY JSOU: 27. března dubna dubna BŘEZNA 2009 Ing. Václav Urban, QAD, ČNB Nová výzva pro IA ve finančnictví Potřeby regulace OR a IT Změny podle BASEL II Pojetí operačního a IT rizika Standardy a normy První krok - Opatření ČNB 2/2004 Prováděcí předpisy BASEL II v ČR Postupy pro audit OR v BASEL II Poznatky z provedených auditů a kontrol Závěr přednáška 9. BŘEZNA 2009 RNDr. Luboš Číž, CISA, CISM Pro všechny uživatele PC, jimž se zdá Excel již příliš těsní a chtěli by s daty pracovat v pokročilejším databázovém nástroji. Získat celkový přehled o možnostech nástroje MS Access. Naučit se vytvářet databáze, dotazy a reporty v prostředí MS Access Principy relačních databází Základní prvky MS Access Vytvoření, otevření a zavření DB Vytvoření datových tabulek Modifikace datových tabulek Dotazy základní dovednosti Formuláře Reporty Látka každé kapitoly bude probrána na cvičných příkladech a samostatných cvičeních. Veškeré cvičné příklady i s řešením si mohou účastníci kurzu odnést pro další procvičování na svém USB flash disku (Doporučujeme si jej vzít s sebou). 10. BŘEZNA 2009 Ing. Miroslava Pýchová a vedoucí zaměstnance. Prakticky zaměřený seminář, přináší interním auditorům poznatky pro usnadnění jejich konzultační funkce vůči vedoucím zaměstnancům v průběhu a po skončení kontrol prováděných orgány veřejné správy a pro případ spolupráce s externí kontrolou. Oprávnění orgánů veřejné správy ke kontrole Povinnost státních orgánů oznamovat podezření na trestný čin Postup kontrolních orgánů, odlišnosti úpravy státní kontroly, NKÚ, správce daně Práva a povinnosti kontrolovaných dle správního řádu a zákona o státní kontrole Nesouhlas s výsledkem kontroly. Nesouhlas s rozhodnutím orgánu veřejné správy Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně přednáška 11. BŘEZNA 2009 Mgr. Pavel Bláha Interní auditoři a další vedoucí a výkonní pracovníci podílející se na tvorbě, aktualizaci a funkčnosti vnitřního kontrolního systému. Určení základních procesů v činnosti OVS, vyhodnocení jejich rizikovosti a praktické kroky k vytvoření vnitřního kontrolního systému. Předpoklady a dobrá praxe v oblasti procesního řízení Přístup k identifikaci a analýze rizik v procesech orgánů veřejné správy Zjištění úlohy a zaměření vnitřního kontrolního systému v organizaci Způsoby nastavení VKS Významné transakce a kontrolní postupy Úroveň informačních systémů. Praktický příklad na konkrétním procesu přednáška 4 900,- (s DPH 5 831,-) 5 900,- (s DPH 7 021,-) 2 190,- (s DPH 2 606,-) 2 690,- (s DPH 3 201,-) 1 990,- (s DPH 2 368,-) 2 490,- (s DPH 2 963,-) 3 900,- (s DPH 4 641,-) 2 350,- (s DPH 2 797,-) 2 850,- (s DPH 3 392,-) 2 490,- (s DPH 2 963,-) 2 990,- (s DPH 3 558,-) 18 19

13 ŘÍZENÍ PROCESŮ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ IT SLUŽEB A CO OBNÁŠÍ METODIKA ITIL? PREZENTACE VÝSLEDKŮ AUDITU STYLIZACE a sestavení přesvědčivé zprávy IA INSTITUCE EVROPSKÉ UNIE A JEJICH FUNGOVÁNÍ TRÉNINK PRO HODNOCENÍ RIZIK VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ ÚČETNICTVÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY 11. BŘEZNA 2009 Vladimír Krůta, Dip Mgmt (KRUTOL Consulting) Odborníkům i interním auditorům, které zajímá seznámit se s procesním řízením v oblasti dodávek IT služeb za pomoci IT Infrastructure Library, což může být mj. předpokladem pro certifikaci ISO Objasnit, že dochází k odlišnému pohledu na oddělení IT, které se staví do pozice nezávislého poskytovatele IT služeb Zorientujeme se jak a proč se vyjasňuje očekávání mezi IT a uživatelem (zákazníkem) Seminář seznámí účastníky s principy globální metodiky ITIL, která se může certifikovat / auditovat dle normy ISO Procesní řízení v IT službách Co znamená IT Service Management Přehled IT Infrastructure Library (ITIL ) obsah, přehled a využití filozofie, přínosy knihovna procesů, funkcí, rolí, atd. rozdíly mezi verzemi 2 a 3 výhody a nevýhody Význam různosti kvality při poskytování IT služeb : 12. BŘEZNA 2009 Ing. Josef Kopec a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace. Předložit a vysvětlit různé možnosti stylizace účinných auditorských zpráv pro auditované a pro vrcholový management. Formulace zjištění, závěrů a shrnutí. Příprava prezentace zprávy. Psaný text jako forma komunikace. Osvědčené algoritmy tvorby a stylizace auditorských zpráv k dosažení žádoucí kvality přesvědčivost, stručnost, srozumitelnost, konstruktivnost Auditorský spis základ kreativní tvorby přesvědčivé zprávy Volby sestavy, obsahu zprávy Zpracování shrnutí a závěrů auditu pro zprávu Algoritmus konstruktivní, akční formulace zjištění, nálezů auditu Styl formy zjištění - volného textu, tabulky nebo odrážek Zpráva z auditu pro vrcholový management (stručnost stylu minutové znalosti ) Příprava a vlastní prezentace výsledků auditu na bázi vytvořených zpráv Styl komunikace auditorů s managery 13. BŘEZNA 2009 Ing. Andrea Káňová, CIA, CGAP, Deloitte a další pracovníky v organizacích nejen veřejné správy, kteří se chtějí dozvědět více o fungování Evropské unie. Objasnit fungování Evropské unie a roli jejích jednotlivých institucí. Vysvětlit, jak se vytvářejí jednotlivé právní akty Evropských společenství a jakým způsobem ovlivňují členské státy EU. Základní smlouvy Evropských společenství Instituce EU a jejich rozhodovací kompetence Tři základní pilíře EU Role EU a role členských zemí rozdělení pravomocí Prameny práva a druhy právních aktů Vztah komunitárního práva k právním řádům členských států přednáška 16. BŘEZNA 2009 Ing. Josef Vincenec, specialisty v agendě čerpání prostředků z fondů EU a další vedoucí zaměstnance v organizacích veřejné správy: organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace. Doplnit znalosti z legislativy a metodiky o možnost praktického tréninku. Na konkrétních příkladech z osobního života i z činností v úřadech provést identifikaci, analýzu a hodnocení pro další řízení rizik. Postupy pro řízení rizik v oblasti čerpání prostředků z fondů EU. Stručný úvod do problematiky řízení rizik Představení základních nástrojů a možných postupů Vysvětlení podstaty rizika a jeho zvládání na příkladech z osobního života moderované individuální cvičení Hodnocení rizik v činnosti úřadu workshop s využitím námětů a potřeb posluchačů Identifikace a řízení rizik v procesech spojených s čerpáním prostředků z fondů ČR i EU Společné vypracování vzorového vnitřního předpisu pro hodnocení a řízení rizik v úřadu, s možností aplikace dle požadavků posluchačů Diskuze, výměna zkušeností, zpracování konkrétních příkladů na přání posluchačů 16. 2O. BŘEZNA 2009 pětidenní seminář Ing. Jana Stehlíková Pro podnikatele a zaměstnance, kteří potřebují ke své práci znalost účetnictví nebo znalost jeho určité oblasti. Pochopení principu účetnictví, schopnost orientace v základních zákonných normách souvisejících s účetnictvím, schopnost účtování běžných účetních případů, schopnost sestavení a interpretace výkazů. Seminář je rozdělen do bloků, které na sebe navazují a provedou posluchače na konkrétních příkladech účetnictvím podnikatele od otevření po zavření účetního období. 1. den rozvaha, druhy účtů, podvojný souvztažný zápis, účtová osnova, demonstrace zachycení období v předepsané evidenci z konkrétního zadání, pochopení podstaty účtování na rozvahových a výsledkových účtech. 2. den DPH, daňové doklady, účtování zásob (tuzemsko, EU, dovoz, vývoz). 3. den majetek (pořízení, vyřazení, výpočet a účtování odpisů, vazba na výkazy) ,- (s DPH 2 963,-) 2 990,- (s DPH 3 558,-) 2 700,- (s DPH 3 213,-) 20 21

14 JAK NA ŘÍZENÍ RIZIKA COMPLIANCE PŘI ADMINISTRACI ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI JAKO SOUČÁST ZNALOSTÍ INTERNÍHO AUDITORA VYUŽITÍ FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ V AUDITORSKÉ ČINNOSTI ANALÝZA RIZIK ELEKTRONICKÁ DATA POD LUPOU ANEB CO NAJDEME NA PRVNÍ POHLED 4. den zúčtovací vztahy (výpočet mzdy, účtování mzdových nákladů, časové rozlišení). 5. den sestavení závěrky ze zadání, orientace v daňovém přiznání pro právnickou a fyzickou osobu, princip stanovení základu daně, zaúčtování daňové povinnosti. 17. BŘEZNA 2009 Ing. Rodan Svoboda, CIA, Eurodan s.r.o. Seminář je zaměřen na vymezení rizika vyplývajícího z nesouladu s předpisy a požadavky vztahujícími se na oblast čerpání grantů. Seznámí účastníky se strategií a realizací compliance v organizaci vycházející z principů nejlepší praxe. Pro interní auditory to bude současně návod, jak přistupovat ke zpracování programu compliance auditu v této oblasti. Hrozba rizika v oblasti compliance s požadavky na administraci grantů Strategie a realizace compliance v organizaci Využívání Compliance Grid Program auditu compliance 18. BŘEZNA 2009 Mgr. Pavel Bláha a další (vedoucí) pracovníky Ozřejmit důležitost komunikace pro praxi interního auditora a ukázat, které oblasti může IA ve své práci využít a kterým stránkám komunikačního procesu by měl věnovat pozornost. Prvky efektivní komunikace v praxi interního auditu Asertivita a osobní prosazení se interního auditora Vnímání signálů verbální a neverbální komunikace, jejich správná interpretace a využití v praxi interního auditora Příprava na jednání a jeho analýza Jednání a vyjednávání z pozice IA Příprava prezentace IA a její praktické provedení ze strany účastníků kursu 19. BŘEZNA 2009 Ing. Danuše Prokůpková auditor KAČR 0712 a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace. Objasnit postupy analýzy dat a výstupů z účetnictví jako nástroje pro řídící a kontrolní činnosti, výkazové a mezivýkazové kontrolní vazby. Informační systémy a jejich dělení Finanční účetnictví, funkce, principy a metody Obsah základních účetních a finančních výkazů Integrace rozpočtové skladby do účetnictví Základní účetní postupy Vnitřní výkazové vazby, mezivýkazové vazby, kontrolní okruhy Analýza výstupů případová studie 20. BŘEZNA 2009 Ing. Alena Kovalíková, CIA a vedoucí pracovníky působící v podnicích a v organizacích veřejné správy. Poskytnout přehled základních pojmů z oblasti finančních, právních a jiných rizik, analýzy rizik, seznamu rizik a mapy rizik. Uvedení praktických zkušeností s analýzou rizik a s využitím jejich výsledků při sestavení plánu interního auditu. Základní pojmy Příprava analýzy rizik, postupy, legislativa Zpracování seznamu rizik, skupiny rizik Analýza rizik vedoucími pracovníky Rozpoznání a vyhledání rizik vedoucími zaměstnanci, ohodnocení rizik Vypracování analýzy rizik interním auditorem Využití výsledků analýzy při sestavení plánu interního auditu přednáška 23. BŘEZNA 2009 Ing. Lenka Dudová, J + Consult spol. s r.o. SW IDEA byl v prvé řadě vyvinut pro interní a externí auditory; pro manažery, analytiky. Seznámit účastníky s možnostmi analytického softwaru IDEA, který slouží ke kontrole jakýchkoliv elektronických dat. Předvedení práce se sw IDEA, ukázky různých příkladů. Import různých formátů dat Práce s tiskovou sestavou Základní formální kontroly Nadstandardní kontroly, analytické práce Výstupy 6 700,- (s DPH 7 973,-) 9 500,- (s DPH ,-) 2 700,- (s DPH 3 213,-) 2 350,- (s DPH 2 797,-) 2 850,- (s DPH 3 392,-) 3 900,- (s DPH 4 641,-) 22 23

15 POŽADAVKY ISO 9001:2000 INTERNÍ AUDITOR PERSONÁLNÍ AUDIT V PODMÍNKÁCH VEŘEJNÉ SPRÁVY VYUŽITÍ STATISTIKY V AUDITNÍ PRAXI DAŇOVÁ EVIDENCE ZLEPŠENÍ KVALITY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ OCHUTNEJTE SIX SIGMU! KONTROLNÍ VAZBY V ÚČETNICTVÍ BŘEZNA 2009 třídenní seminář Veronika Jeřábková, FORWARD Line a. s., odborný konzultant Je určen všem pracovníkům, kteří se podílejí na zabezpečování kvality v rámci řízení společnosti. Zvláštní význam má pro pracovníky, kteří jsou nebo budou pověřeni prováděním interních či externích auditů systému jakosti nebo se podílejí na zavedení systému managementu jakosti dle ISO 9001:2000. Účast na odborném kurzu interních auditorů je základem nejen pro pochopení celkové problematiky zavádění systémů jakosti, ale především základem kvalitně prováděných interních auditů, které prokazují vhodnost a úspěšnost nastaveného systému jakosti. Základní pojmy Základní požadavky normy ISO 9001:2000 procesy Norma pro auditování dle ISO cíle auditu, příprava auditu, stanovení programu, požadavky na auditora, průběh auditu, kvalifikace auditorů Ověření test Vyhodnocení testu závěr osvědčení Absolventi získají kvalifikaci interního auditora pro systém managementu jakosti 25. BŘEZNA 2009 Ing. Jan Chmelík a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace. Seznámit účastníky se základními pojmy v oblasti personálního auditu a formou případových studií vyzkoušet základní metody personálního auditu v podmínkách veřejné správy. Personální audit a možnosti jeho využití u organizací veřejné správy Základní legislativa upravující oblast Audit lidských zdrojů, audit personálních procesů, organizační audit Metody, výstupy, omezení Audit jednotlivých oblastí: výběr pracovníků, motivace a odměňování, řízení pracovního výkonu Externí personální audit x interní personální audit Případové studie zaměřené na použití personálního auditu 26. BŘEZNA 2009 Mgr. Orság František, CIA, kteří se podílejí na přípravě programu auditu a na zpracování závěrečných zpráv z auditu. Ukázat možnosti využití statistiky v auditu a napomoci interním auditorům v používání statistických metod při přípravě postupů pro auditní šetření a zpracováními auditorských zpráv. Statistický přístup k auditním šetřením Možnosti, které poskytuje statistika auditorům při zpracovávání údajů Rizika auditora při auditních šetřeních z pohledu statistiky Metody výběru vzorků pro auditní šetření Metody pracování výsledků získaných ze vzorků Možnosti interpretace výsledků získaných ze statistických šetření Praktické ukázky 27. BŘEZNA 2009 Seminář je rozdělen do čtyř pětihodinových bloků na sebe navazujících Ing. Ivana Šaradinová Naučit začínající podnikatele vést peněžní deník a seznámit se s platnými předpisy a zákony Definice pojmů v daňové evidenci, založení živnosti Evidence příjmů a výdajů v průběhu roku Souvislý účetní příklad Daňové přiznání fyzických osob : přednáška DALŠÍ TERMÍNY JSOU: 10. dubna dubna BŘEZNA 2009 Ing. Petra Plevová Všechny pracovníky, kteří jsou odpovědni a mají zájem na zvyšování kvality v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace. Seznámit účastníky s filosofií a základními principy metody Six Sigma a s možnostmi jejího využití ve veřejné správě. Procvičení na praktickém příkladu. Zvyšování kvality trend i ve veřejné správě Proces Six Sigma co od něj můžeme čekat? Kroky k jakosti Six Sigma Týmová práce Postup zavádění Praktický příklad Diskuse V průběhu semináře budou účastníci seznámeni s případovou studií a procvičí si nabyté znalosti na praktickém příkladu. 09:00 16:00 přednáška 31. BŘEZNA 2009 ing. Jana Stehlíková Začínající účetní Ověření správnosti vedení účetnictví, orientace v příslušných právních normách Základní zákonné normy a vedení účetnictví Druhy dokladů,jejich náležitosti, opravy Účtové třídy vazba na daňové zákony, pokyny, vyhlášky vazba na vnitropodnikové směrnice analytická evidence operace k uzavření období Příklady z praxe 09:00 16:00 přednáška 6 900,- (s DPH 8 211,-) 7 900,- (s DPH 9 401,-) 2 700,- (s DPH 3 213,-) 2 190,- (s DPH 2 606,-) 2 690,- (s DPH 3 201,-) 24 25

16 ŘÍZENÍ PROCESŮ, KVALITY A SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ PRO ZLEPŠOVÁNÍ ORGANIZACE ŘEŠENÍ INTERNÍCH KONFLIKTŮ AUDIT ZABEZPEČENÍ PROSTŘEDÍ MS WINDOWS OD A DO Z JAK BUDOVAT POSTAVENÍ AUDITU V ORGANIZACI DAŇOVÁ EVIDENCE 2. DUBNA 2009 Vladimír Krůta, Dip Mgmt (KRUTOL Consulting) Manažerům, odborníkům a interním auditorům, kteří řídí organizace nebo se na řízení podílejí a kterých se týka řízení procesů, kvality či spokojenosti zákazníků. Seminář je určen také těm, kteří mají zájem se zdokonalovat či inspirovat v této problematice. Podíváme se na oblast procesů, systémového řízení, kvality, spokojenosti, ale i nespokojenosti zákazníků, vymezíme pojmy a definice. Zjistíme, zda je pojem kvalita vnímán všemi stejně a jestli je užitečný systémový přístup. Objasníme, jaké jsou výhody, ale i proč je někdy málo přínosná certifikace ISO (9000). Porozumíme, proč stížnost je dar. Co si představíte pod pojmem kvalita? Je kvalita vnímána všemi stejně? Co znamená řízení a správa procesů? Proč může být přínosná či nepřínosná certifikace ISO 9000? Jaké jsou nevýhody certifikace a jak jim čelit? Jak se zkoumá, měří a vyhodnocuje spokojenost zákazníků? Lze ze stížností vytěžit podněty pro zlepšování? Součástí semináře je diskuse nad danými tématy DUBNA 2009 dvoudenní seminář PhDr. Petr Šulc Určeno všem, pro něž je komunikace hlavním pracovním nástrojem a bývají vystaveni manipulaci. Umožnit účastníkům se typologicky identifikovat a uvědomit si své přednosti. Projít s účastníky typologii konfliktů a jejich příčin. Představit účastníkům konkrétní komunikační strategie pro zvládání konfliktů. Prakticky si vyzkoušet vybrané situace s následnou zpětnou vazbou. Zásady efektivní komunikace Náročné situace v komunikaci Osobnostní typologie z hlediska řešení konfliktů Typy konfliktů a hlavní příčiny jejich vzniku Práce s emocemi při konfliktních situacích Strategie řešení konfliktů Praktický nácvik řešení konfliktů 8. DUBNA 2009 RNDr. Luboš Číž, CISA, CISM Interní auditor/it auditor Seznámit účastníky s možnostmi při auditu v prostředí MS WINDOWS. Základní pojmy stanice, server, doména, forest Bezpečnost stanice Bezpečnost sreverů Aktualizace operačního systému Systémové prostředí serveru Bezpečnostní parametry systému Uživatelé systému Souborový systém Zabezpečení dalších objektů Síťová nastavení Zabezpečení provozovaných aplikací Prostředky pro síťový monitoring MS MS Security analyzer Event viewer systémový monitor zdrojů Praktické cvičení jak máme nastaveny security policy? 9. DUBNA 2009 Ing. František Dvořáček a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace, státní a veřejná správa, akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným. Pomoci při budování vážnosti a postavení oddělení auditu v organizacích veřejné a státní správy, v akciových společnostech v společnostech s ručením omezeným. Co je předpokladem úspěšného auditora Požadavky managementu na auditora Jaké vzdělání a jaké znalosti by měl mít auditor Jak by měl auditor jednat s top managementem Jak jednat se středním managementem Jak zahájit jednání Co nepoužívat v jednání Jak přiznat kritiku Jak nutit vrcholové vedení, aby se zabývalo auditem Jak plánovat IA, jak zjišťovat potřeby úřadu Jak zahrnout požadavky úřadu do plánu auditů Jak formulovat audit, aby jej management vzal jako základ pro řízení Jak zvýraznit informace interního auditu Image interního auditora Vystupování auditora v jeho každodenní činnosti Prosazování názorů, nálezů a nápravných opatření Prosazování vážnosti nálezů auditora Kdy a jak seznamovat okolí o své činnosti Prezentace výsledků na poradách úzkého vedení Podrobná prezentace na poradách širokého vedení Jak formulovat běžné nálezy IA Jak prezentovat závažné závady v řízení Jak se vyrovnávat i se špatným hodnocením auditu, jak reagovat Umět přijmout kritiku, jak reagovat na oprávněnou, jak na neoprávněnou kritiku Jak argumentovat v jednání, jak využívat a nezneužít emoce Proč nevyužívat chyby jiných pro svůj prospěch Kdy jednat stručně, kdy naopak referovat obšírně Jaké nejčastější chyby se objevují v auditech Jak řešit chyby v auditech přednáška 10. DUBNA 2009 Seminář je rozdělen do čtyř pětihodinových bloků na sebe navazujících Ing. Ivana Šaradinová Naučit začínající podnikatele vést peněžní deník a seznámit se s platnými předpisy a zákony Definice pojmů v daňové evidenci, založení živnosti Evidence příjmů a výdajů v průběhu roku Souvislý účetní příklad Daňové přiznání fyzických osob : přednáška DALŠÍ TERMÍN JE: 30. dubna ,- (s DPH 5 831,-) 5 900,- (s DPH 7 021,-) 3 900,- (s DPH 4 641,-) 2 190,- (s DPH 2 606,-) 2 690,- (s DPH 3 201,-) 2 190,- (s DPH 2 606,-) 2 690,- (s DPH 3 201,-) 26 27

17 NASTAVENÍ ŘÍDÍCÍCH A KONTROLNÍCH SYSTÉMŮ PODLE COSO-ERM A JEJICH AUDIT MS PROJECT A JEHO VYUŽITÍ PŘÍSTUPY K HODNOCENÍ KVALITY INTERNÍHO AUDITU NA ZÁKLADĚ PRAKTICKÝCH ZKUŠENOSTÍ PODVODNÉ SCHÉMY V NÁKUPE POROZUMENIE, DETEKCIA A PREVENCIA PODVODOV 14. DUBNA 2009 Ing. Danuše Prokůpková auditor KAČR 0712 a další vedoucí pracovníky výdělečných i nevýdělečných organizací z oblasti veřejné správy a samosprávy (organizační složky státu, územní samosprávné celky, a jimi zřízené či založené organizace). Objasnit úlohu řídících a kontrolních systémů a jejich audit podle nejnovějších principů a metod (COSO- -ERM). Přístup k integrovaným řídícím a kontrolním systémům podle COSO-ERM- význam Komponenty COSO- ERM obsah a působení Role managementu a interních auditorů v integrovaném systému COSO-ERM, Vybrané metody řídící kontroly, aplikace Metody a nástroje pro monitoring VKS Přirozené a kontrolní riziko Auditorské a zjišťovací riziko Významnost, výběry vzorků Testy spolehlivosti a testy věcné správnosti v příkladech 15. DUBNA 2009 Mgr. Antonín Burian Vedoucí a pracovníky účastnící se projektů. Představit MS Project jako nástroj k řízení projektů, vyhodnocování průběhu plnění, využívání zdrojů, plánování termínů apod. Ukázat jak rychle analyzovat náklady a celkovou časovou náročnost projektu a dále jak reagovat na změny jednotlivých úkolů v návaznosti na projekt atd. Úvod do teorie řízení projektu (základní pojmy, názvosloví) Základy ovládání programu, seznámení s Ganttovým diagramem, nastavení základních projektových informací a editace úkolů Definice vazeb úkolů, předstih zpoždění Řízení projektových zdrojů, vytvoření seznamu zdrojů a přiřazení zdrojů úkolům, rozvrstvení zdrojů. Práce s kalendáři, definování pracovního a nepracovního času Správa pracovního zatížení zdrojů, řešení přetížení zdrojů Plánování omezení úkolu, sledování pokroku projektu, analýza nákladů Získávání potřebných informací tříděním a filtrováním Formátování a tisk vlastních pohledů a reportů Práce s více projekty 20. DUBNA 2009 Ing. Rodan Svoboda, CIA, Eurodan s.r.o. V průběhu semináře dojde k seznámení s možnými přístupy k hodnocení kvality interního auditu. Pozornost bude věnována jak hodnocení souladu se standardy IA, tak hodnocení efektivnosti a přidávání hodnoty pro zákazníky IA. Na základě provedených externích hodnocení budou analyzovány nejčastější nedostatky a doporučeny přístupy k jejich odstranění. Závěrem bude věnována pozornost přípravě na externí hodnocení, výběru a komunikaci s hodnotitelem. Program zabezpečení kvality a jeho implementace v útvaru IA Hodnocení kvality útvaru IA, jeho cíle, předmět, rozsah a průběh Interní prověrka kvality IA, příprava a provedení metodou CSA QAR IA Externí prověrka kvality IA 21. DUBNA 2009 Ing. Ján Lalka, CFE, Surveilligence, s.r.o. Interní audítori, forenzný špecialisti, vyšetrovatelia podvodov. Objasniť jednotlivé druhy podvodných schém pri nákupe, predstaviť nástroje a postupy na ich detekciu a prevenciu. Úvod do odhaľovania a vyšetrovania podvodov v nákupe Základné informácie o podvodoch Rozpoznanie podvodného správania Príčiny vzniku podvodov Základy postupov vyšetrovania Terminológia Skúsenosti zo skutočných prípadov Štátna správa Obchodné spoločnosti Charakteristika a rozdelenie podvodov Charakteristika jednotlivých druhov nákupných podvodov Korupčné schémy Vynucovanie protislužby Stret záujmov Nezákonné obdarovanie Popis podvodných schém Popis páchateľov podvodov Metódy nezákonných platieb Stali ste sa obeťou podvodu? Ako postupovať pri podozrení z existencie podvodu v organizácii Príznaky výskytu Popis jednotlivých príznakov, ktoré umožňujú odhaliť výskyt podvodu v organizácii Rozdelenie príznakov podľa charakteru podvodnej schémy, páchateľa, zamestnancov, dodávateľov, platcov alebo príjemcov Postupy detekcie a odhaľovania podvodov Testovanie portfólia finančných transakcií Druhy potrebných dát, údajov a informácií Techniky analýzy dát Výber najúčinnejších testov Vyhodnotenie výsledkov testovania Preverovanie pozadia firiem a kľúčových osôb Základy vyhľadávania a analýzy hospodárskych informácií Zhromažďovanie a preverovanie informácií o subjekte (registračné informácie, vlastníci, manažment, majetok, obchodné podiely, trh, financie, zadĺženosť, právne spory, reputácia atď.) Najvhodnejšie informačné zdroje a ich poskytovatelia Identifikácia neohlásených vzťahov medzi vlastníkmi, dodávateľmi a tretími stranami Zhromaždenie dostatočných informácií Vyhľadanie prepojení Softvérová podpora Preverenie relevantnej dokumentácie v procesoch nákupu a výberu dodávateľov Rozhovory z kľúčovými osobami v organizácii Využitie tipov Audit dodávateľov Ďalšie postupy Keď všetko nejde tak ako má Rizikové oblasti v priebehu vyšetrovania Na čo si dať pri vyšetrovaní pozor Prevencia vzniku podvodov v organizácii Analýza rizík v nákupe organizácie Návrh a implementácia smerníc Zavedenie kontrolných postupov a procesov Preventívne analýzy a testovanie dát Vzdelávanie zamestnancov Výkazníctvo Ďalšie postupy Štatistiky podvodov v nákupe Prezentácia výskytu podvodov, finančných škôd spôsobených podvodnými aktivitami, spôsobov ich detekcie a profilu páchateľov 4 100,- (s DPH 4 879,-) 3 900,- (s DPH 4 284,-) 28 29

18 UCELENÝ PŘÍSTUP K AUDITU HOSPODAŘENÍ ORGÁNU VEŘEJNÉ SPRÁVY S MAJETKEM FORENZNÍ AUDIT V PRAXI AUDITY SMLUV AUDIT IS / IT PRO INTERNÍ AUDITORY, KTEŘÍ NEJSOU SPECIALISTY IT 22. DUBNA 2009 Mgr. Pavel Bláha a další pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace. Návod k provedení auditu hospodaření orgánu veřejné správy s majetkem od jeho pořízení až po vyřazení, včetně souvisejících účetních operací (organizační složky státu, ÚSC, PO). Analýza rizik v oblasti hospodaření s majetkem jako podklad pro tvorbu vnitřního kontrolního systému. Zmapování procesů od požadavku na pořízení majetku, přes skutečné pořízení, úhradu, zaúčtování, nakládání s majetkem, inventarizace až po jeho vyřazení různými formami Identifikace rizik při nakládání s majetkem v subjektech veřejné správy a jejich eliminace prostřednictvím vnitřního kontrolního systému Konkrétní vzor přístupu auditora k jednotlivým fázím včetně dotazníku Rizika prověřovaná IA při jednotlivých druzích IA (audity shody, souladu, výkonu, finanční) Rizikově orientovaný audit majetku Praktický příklad seminární metoda 23. DUBNA 2009 Ing. Josef Kopec a další vedoucí pracovníky v orgánech a organizacích veřejné zprávy a veřejných financí i pro auditory z podnikatelského sektoru. Diskuse vysoce aktuální a citlivé tématiky ovlivňující vnímání image a ratingu institucí, zejména z hlediska posuzování bonity a serióznosti příjemců grantů z EU, či účastníků společných akcí. Korupční prostředí a charakteristika jeho rizik Role řízení a kontroly v prevenci podvodů Řešení podvodů v auditorské praxi Předmět a cíle forenzního auditu Provedení a průběh forenzního auditu Styl auditorského šetření při forenzním auditu Informatika o výsledcích forenzního auditu Komunikace a prezentace výsledků :00 přednáška 24. DUBNA 2009 Mgr. Tomáš Pivoňka, CIA, Ernst & Young Audit & Advisory, s.r.o., člen koncernu Uzavírá vaše společnost smlouvy s vyznanými finančními objemy či právními riziky? Umíte odpovědět na otázky, zda vaše společnost efektivně řídí portfolio uzavřených smluv? Jaké potenciální úspory skrývají tyto smlouvy? Mohou vystavit vaši společnost významným rizikům? Díky důsledné revizi smluv můžete vaší společnosti pomoci lépe kontrolovat rizika a ušetřit významnou část nákladů. Výsledky auditu mohou být základem pro posílení pozice při dalším vyjednávání se strategickými dodavateli nebo jinými smluvními partnery. Hodnocení rizik významných smluv a dohod Posouzení dodržování smluvních podmínek (např. slevy, podmínky dodání, provize a odměny) Hodnocení nastavení procesů a kontrolních mechanismů při řízení portfolia smluv Dentifikace potenciálních úspor přednáška DUBNA 2009 dvoudenní seminář Ing. Jan Bukovský, Česká exportní banka Objasnit proč auditovat útvar IS/IT Úvodní otázky Proč auditovat útvar IS / IT? Outsourcing auditu, penetrační test, bezpečnostní management, nebo interní audit? Jaké typy prověrek přicházejí v úvahu? Penetrační testy Je vhodná přímá spolupráce s odborníky útvaru IS / IT? Využití výsledků jiných prověrek Bezpečnostní politiky a havarijní plány Cíle a postupy pro tvorbu bezpečnostních politik v organizaci Jaké normy lze využít při tvorbě bezpečnostních politik Doporučení dle BS 7799 Využití COBIT Plán kontinuity a havarijní plán Fyzická bezpečnost Zabezpečení výpočetních sálů a routerů Zabezpečení proti připojení cizích síťových karet Personální bezpečnost a sociální hacking Prověrka zabezpečení počítače Zabezpečení počítače na fyzické úrovni BIOS, bootování, šifrování Viry, spyware a další havěť Politiky (USER POLICY) a co zejména by neměly povolit Základní pojmy ze sítí Princip a význam počítačové sítě Pasivní a aktivní prvky sítí Protokoly MAC adresa a IP adresa Topologie sítě LAN a WAN Použití příkazů z příkazové řádky (PING, IPCONFIG, TRACERT, NET...) Procvičení problematiky na příkladech Prověrka přístupových oprávnění Potřebné úvodní informace (domény, servery, seznam zaměstnanců, používané aplikace) Lokální a globální uživatelé a skupiny Jak získat seznam přístupů a skupin Použití příkazů z příkazové řádky Výběr uživatelů / skupin z MS WINDOWS Přístupová oprávnění k aplikacím Kdo práva povoluje a proč Politika přístupových oprávnění v organizaci (omezení časů, komplexita apod.) Pravděpodobné chyby, které budeme zejména vyhledávat Jednoduchá prověrka zabezpečení sítě Potřebné úvodní informace (seznam počítačů, serverů, popř. aktivních prvků) Ověření přístupných zdrojů na síti Jak vést interview o topologii sítě K čemu slouží demilitarizovaná zóna Co jsou to otevřené porty Údaje o Vaší síti ve veřejně dostupných zdrojích Snaha nalézt otevřené porty z prostředí Internetu a zevnitř sítě Na jaké prvky sítě vidíme, použití příkazů z příkazové řádky K čemu slouží service packy a patche Možnost nasazení security scanneru Nastavení elektronické pošty a WWW serveru Prověrka aktivních prvků Některé slabiny často zneužívané hackery Pravděpodobné chyby, které budeme zejména vyhledávat Prověrka řízení a organizace útvaru IS / IT Opakované činnosti ve správě IS / IT (zálohování, antiviry) Helpdesk a vyřizování požadavků uživatelů Formalizace činnosti, záznamy směn, manuály aj. Projekty v IS / IT Skladové hospodářství v IS / IT Předběžná, průběžná a následná kontrola v útvaru IS / IT Pravděpodobné chyby, které budeme zejména vyhledávat Prověrka správy licencí Druhy dokladů týkajících se počtu licencí Je nutný plný softwarový audit pro ověření licenční politiky v organizaci? Jak zjistit počet skutečně nainstalovaných licencí Pravděpodobné chyby, které budeme zejména vyhledávat Další možnosti interního auditu v oblasti IS / IT 2 700,- (s DPH 3 213,-) 2290,- (s DPH 2 725,-) 2 790,- (s DPH 3 320,-) 5 700,- (s DPH 6 783,-) 6 900,- (s DPH 8 211,-) 30 31

19 VYŠETŘOVÁNÍ PODVODŮ V PRAXI EVALUACE A MĚŘENÍ VÝKONNOSTI DAŇOVÁ EVIDENCE ŘÍZENÍ RIZIK POSUŇTE SE O STUPEŇ VÝŠ! FENOMÉN KORUPCE V ČR 29. DUBNA 2009 Ing. Pavel Vácha, CIA, T-Mobile Ing. Petr Kubík, CIA, T-Mobile Určeno pro interní auditory a ostatní pracovníky, kteří se chtějí dozvědět více o vyšetřování podvodů v praxi a o možnostech řešení takových situací. Demonstrovat na praktických příkladech jak lze postupovat v průběhu vyšetřování podvodu, jakou techniku zvolit a jak pracovat se získanými poznatky. Dvě případové studie popisující skutečné vyšetřování podvodů, které budou účastnici řešit a navrhovat další postup na základě získaných informací Jak správně zdokumentovat podvod Jak řešit podvod s pachatelem (dohoda o náhradě škody, předání policii, atd.), výhody a nevýhody jednotlivých možností Naše zkušenosti s vyšetřováním podvodů 30. DUBNA 2009 Ing. Stanislav Hotra, kontrolory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky a jimi zřizované organizace. Objasnit hlavní zásady evaluace (hodnocení) a měření výkonnosti ve veřejné správě. Definice, cíle a hlavní otázky evaluace. Návaznost evaluace na 45 odst. 2 a 53 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb. a 25 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. Přístupy k evaluaci v zahraničí (Impact Assessment; Erfolgskontrolle) Proces evaluace a uplatňované zásady Metodologické problémy evaluace. Standardy evaluace (zaměřené na etiku a metodický postup) Měření výkonnosti a jeho ukazatele Využití měření výkonnosti (ukazatelů výkonnosti) ve veřejné správě. Zásady pro účinné měření výkonnosti přednáška 30. DUBNA 2009 Seminář je rozdělen do čtyř pětihodinových bloků na sebe navazujících Ing. Ivana Šaradinová Naučit začínající podnikatele vést peněžní deník a seznámit se s platnými předpisy a zákony Definice pojmů v daňové evidenci, založení živnosti Evidence příjmů a výdajů v průběhu roku Souvislý účetní příklad Daňové přiznání fyzických osob : přednáška 4. KVĚTNA 2009 Ing. Petra Plevová a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace. Účastníkům budou prezentovány praktické zkušenosti s nastavením a implementací komplexního systému rizik včetně jeho provázání s řízením procesů a s řízením kvality. Řízení rizik jako významná součást VŘKS Co je cílem procesu řízení rizik Příprava bez čeho to nepůjde Proces řízení rizik pravidla hry Hodnocení rizik nejen podle četnosti a významu! Umíme definovat chybu? Katalog rizik a co dál? Provázání rizik na procesy a systémy řízení kvality Praktické postřehy se zaváděním systému do praxe Diskuse V průběhu semináře budou účastníci seznámeni s případovou studii. 09:00 16:00 přednáška 5. KVĚTNA 2009 Ing. Pavel Kolman a pracovníky úředníky organizačních složek státu, státních příspěvkových organizací, státních podniků, územních a samosprávních celků, organizačních složek a právnických osob založených, nebo zřízených územními samosprávními celky, pokud vykonávají veřejnou správu. Seznámení účastníků semináře s problematikou korupce, jejími formami a příčinami výskytu. S negativními dopady korupce na společnost, s možnostmi a způsoby boje proti ní, s využíváním preventivních a represivních protikorupčních nástrojů ve speciálních oblastech státní a veřejné správy. Výkladová část programu Souvislosti vzniku korupce Základní hlediska vzniku korupce Prokorupční faktory Vymezení pojmů Korupce - Úplatkářství- Znaky korupce 3 korupční subjekty Vývojové procesy a typy korupce Náhodná Systémová Negativní dopady korupce Ekonomické dopady Sociálně politické Právní Příklady výskytu korupce v rámci správních činností a její indikátory Protikorupční politika Obecné předpoklady úspěšné protikorupční politiky Protikorupční nástroje Protikorupční legislativa II. Příklady z praxe a případy šetřené policií ČR III. Diskuse a dotazy 09:00 16:00 přednáška 2 700,- (s DPH 3 213,-) 2 190,- (s DPH 2 606,-) 2 690,- (s DPH 3 201,-) 2 190,- (s DPH 2 606,-) 2 690,- (s DPH 3 201,-) 2 700,- (s DPH 3 231,-) 32 33

20 ŠKODLIVÝ SW (VIRY, ČERVI, TROJŠTÍ KONĚ...) Z POHLEDU INERTNÍHO AUDITORA NASTAVENÍ VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU AUDIT VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY PRAKTICKÉ PROCVIČOVÁNÍ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI INTERNÍHO AUDITORA ANALÝZA RIZIK A PRAKTICKÝ PŘÍKLAD PROVEDENÍ AUDITU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK dle zákona č. 137/2006 Sb. STRUKTURÁLNÍ FONDY EU V ČESKÉ REPUBLICE SYSTÉM A IMPLEMENTACE 6. KVĚTNA KVĚTNA KVĚTNA KVĚTNA KVĚTNA KVĚTNA 2009 RNDr. Luboš Číž, CISA, CISM Pro auditory a pracovníky vnitřní kontroly, kteří chtějí získat znalosti o tom, zda je jejich firma dostatečně chráněna proti působení škodlivého SW všeho druhu. Seznámení s druhy malware a hrozeb technického social engineeringu, (Viry, červi, trojské koně, spyware, adware, rootkity, backdoory,, dialery, hoaxy, SPAM, SPIM, SPIT, Phishing, Pharming, Bluejacking, Cyberstalking, Cyberbullying a možné způsoby obrany. Začalo to nevinně... Nic se nemůže stát, mám antivir! Morfologie malware Social engineeringu speciální kategorie nebezpečí Obrana Anti... a jeho správné nasazení Budování a udržování povědomí o hrozbách Identifikace napadení Eskalace protiopatření Opatření ke zmírnění škod Posuzování účinnosti protiopatření Úzká místa a virové mosty Audit ochrany společnosti proti malware 09 16:00 přednáška Ing. Jan Chmelík Vedoucí organizací veřejné správy a vedoucí pracovníky zodpovědné za nastavení vnitřního kontrolního systému dle zákona 320/2001 Sb. Objasnit základní mechanismy vnitřního kontrolního systému a možnosti jejich nastavení v různých organizacích veřejné správy. Vnitřní kontrolní systém základní pojmy, legislativní úprava Mechanismy vnitřního kontrolního systému a jejich nastavení Nastavení kompetencí Řídící kontrola Řízení rizik, kritéria 3E, interní audit Nejčastější chyby při nastavování vnitřního kontrolního systému Nastavení vnitřního kontrolního systémů v různých organizacích příklady a diskuze přednáška Ing. Petr Nather CIA, Ministerstvo financí v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace. Je předpokládána základní uživatelská znalost práce s Excelem. Za použití běžných softwarových nástrojů, která má každý auditor ve svém počítači, připravit a provést audit veřejných zakázek. Posluchači budou moci většinu operací provádět přímo během semináře na počítačích školitele. V rámci vložného bude i CD, které bude obsahovat originální SW pomůcky pro vlastní použití. Příprava auditu stanovení rozsahu auditu výchozí zdroje (kde sehnat informace) Provádění auditu analýza účetních dat výběr vzorku operací tvorba interaktivního checklistu pro daný typ veřejné zakázky pomocí aplikace VZ Tools jak obhájit auditní zjištění a návrh účinných doporučení Ing. Josef Kopec a další vedoucí pracovníky v orgánech a organizacích veřejné zprávy a veřejných financí i pro auditory z podnikatelského sektoru. Získat souhrn znalostí a dovedností potřebný pro kvalitní profesní výkon auditora. Přednášené informace vychází z osvědčené, avšak sporadicky publikované praxe auditorů špičkových institucí a dává možnost nahlédnout do zákulisí formování pozice IA Vybrané pojmy Standardů, pokročilý výklad aplikací Nepsané role a nejlepší praxe vyspělých týmů auditorů Profesionální chování auditora, styl šetření a myšlení auditora Informace v IA, vytváření informačních výstupů IA, podpora managementu, ujištění, poradenství, konzultace Prezentace produktů IA zákazníkům Emoční inteligence - komunikace, zvládání konfliktů, emocí a stresu Profesionální charakteristiky auditora Osobní vlastnosti a psychické schopnosti auditora Mgr. Pavel Bláha a další pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace. Analyzovat rizika vyskytující se v procesu realizace veřejných zakázek a jejich ošetření ve vnitřním kontrolním systému organizace. Praktické procvičování provedení auditu veřejných zakázek s využitím reálných podkladů. Analyzovat rizika procesu zadání a realizace veřejné zakázky Podklad k vytváření a efektivitě vnitřního kontrolního systému při realizaci veřejných zakázek Analýza rizik jakou součást provedení auditu veřejných zakázek rizikově orientovaný audit VZ Lze využít i vlastní podklady účastníků kursu ke konkrétním zakázkám posouzení Praktické cvičení s využitím reálných podkladů zadání veřejných zakázek Jiří Valenta M.A. a vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, kteří chtějí získat komplexní náhled do problematiky strukturálních fondů EU. Objasnit fungování strukturálních fondů v ČR a představit jejich legislativní rámec. Proniknout do vlastních procesů žádání a schvalování dotace včetně praktických rad pro realizaci a kontrolu projektu. Regionální politika EU a legislativní rámec strukturálních fondů EU Systém strukturálních fondů EU v ČR Instituce implementující strukturální fondy a jejich kompetence Proces žádání o dotaci a proces hodnocení a schvalování žádostí Realizace dotovaného projektu náležitosti a rizika Audit dotovaných projektů přednáška 3 900,- (s DPH 4 641,-) 2 490,- (s DPH 2 963,-) 2 990,- (s DPH 3 558,-) 3 900,- (s DPH 4 641,-) 2 700,- (s DPH 3 213,-) 2 490,- (s DPH 2 963,-) 2 990,- (s DPH 3 558,-) 34 35

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Trlicova 64 721 164 495 Trlicova 64 2 721 164 495 Zavádíte některou z metod řízení kvality, procesní řízení, potýkáte se strategickým plánováním? Potřebujete

Více

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit Vnitřní kontrolní systém a jeho audit 7. SETKÁNÍ AUDITORŮ PRŮMYSLU 11. 5. 2012 Vlastimil Červený, CIA, CISA Agenda Požadavky na VŘKS dle metodik a standardů Definice VŘKS dle rámce COSO Role interního

Více

Poznatky z kontrolní činnosti NKÚ k fungování vnitřních kontrolních systémů. Mgr. Štefan Kabátek, odbor I Praha, 11. dubna 2012

Poznatky z kontrolní činnosti NKÚ k fungování vnitřních kontrolních systémů. Mgr. Štefan Kabátek, odbor I Praha, 11. dubna 2012 Poznatky z kontrolní činnosti NKÚ k fungování vnitřních kontrolních systémů Mgr. Štefan Kabátek, odbor I Praha, 11. dubna 2012 Obsah I) Přístup k posuzování a kontrole vnitřního kontrolního systému (VKS)

Více

Anotace - Audit finančních institucí

Anotace - Audit finančních institucí Anotace - Audit finančních institucí Předmět audit finančních institucí spočívá ve výkladu pojetí,vzniku a definice auditu.dále je zaměřen na právní úpravu auditu, odpovědnost auditora, chování auditora,

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMIKA PRO MANAŽERY Ekonomické informace tvoří společný jazyk podnikání - úspěchy i prohry se měří pomocí finančních

Více

JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA. Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015

JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA. Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015 JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015 Proč chci sledovat kvalitu IA? Legislativní rámec a Mezinárodní standardy pro profesní praxi IA (IIA, poslední novela leden 2013) konkrétní

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Přínosy spolupráce interního a externího auditu

Přínosy spolupráce interního a externího auditu Přínosy spolupráce interního a externího auditu Konference ČIA 14. 5. 2015 Libuše Müllerová KA ČR 2014 1 Přínosy spolupráce interního a externího auditu Obsah: Srovnání interního a externího auditu ISA

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA PŘEDMĚT: EKONOMIKA Základní ekonomické pojmy, ekonomické systémy společnosti, zákony trhu Podnikání jednotlivce, živnostenský zákon Obchodní korporace osobní společnosti Oběžný majetek Náklady, výnosy,

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO ROK 2013 A STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO OBDOBÍ 2013-2015 VERZE 1.0 PLATNOST A ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2013 Počet stran: Č. j.: RRSZ 1069/2013 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Interní

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. VIII. SETKÁNÍ STAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE 28. ÚNORA 2013 ÚSTÍ NAD LABEM PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 CO MŮŽEME NABÍDNOUT OBCÍM * zpracování daňových přiznání

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu AUDIT FINANČNÍCH INSTITUCÍ

Metodické listy pro kombinované studium předmětu AUDIT FINANČNÍCH INSTITUCÍ Metodický list č.1 Název tematického celku : Podstata auditu a jeho cíle, právní úprava auditu - vznik auditorské profese - definice auditu - funkce auditu - služby poskytované auditory - nutnost právní

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE 14. ZÁŘÍ 2013 - LIBEREC PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 * auditorská činnost (tři auditoři), daňové poradenství (3

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Vnitřní kontrolní systém v orgánu veřejné správy

Vnitřní kontrolní systém v orgánu veřejné správy Vnitřní kontrolní systém v orgánu veřejné správy Praha, 22. září 2011 Daniel Reisiegel Vnitřní kontrolní systém Strašák vedoucích zaměstnanců OVS X nezbytná součást finančního řízení Ing. Daniel Reisiegel,

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 V tomto kurzu se naučíte, jak proměnit své podnikatelské vize a plány ve skutečnost a přitom eliminovat špatné kroky a chyby. Zjistíte, jak sestavit svůj podnikatelský

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje. Pěva Čouková

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje. Pěva Čouková Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje Pěva Čouková 11. prosince 2014 ZASTUPITELSTVU OBCE JE VYHRAZENO: Podle 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 1) Schvalování závěrečného

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Interní audit v Jihočeském kraji. Helena Plosová

Interní audit v Jihočeském kraji. Helena Plosová Interní audit v Jihočeském kraji Helena Plosová Historie 2002 - zřízení oddělení interního auditu + jmenování vedoucí oddělení 2003 personální posílení IA + 1 2005 personální posílení IA + 1 2006 spojení

Více

Auditorské služby. Committed to your success

Auditorské služby. Committed to your success Auditorské služby Committed to your success Auditorské služby Expertní znalosti, individuální přístup a dlouhodobá péče jsou klíčem k nezávislému a profesionálnímu ověření vašich ekonomických informací.

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

KAPITOLA 1 Manažer vedoucí pracovník... 1005 KAPITOLA 2 Vedení zaměstnanců... 1032

KAPITOLA 1 Manažer vedoucí pracovník... 1005 KAPITOLA 2 Vedení zaměstnanců... 1032 Obsah ČÁST I DÍL 1 Ředitel školy Manažer Manažer vedoucí pracovník..................................... 1005 Vedení zaměstnanců............................................. 1032 DÍL 2 Povinnosti a odpovědnost

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA CHOMUTOV NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ *** PODZIM ZIMA 2010 *** VZDĚLÁVACÍ AGENTURA GEN

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA CHOMUTOV NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ *** PODZIM ZIMA 2010 *** VZDĚLÁVACÍ AGENTURA GEN ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA Marta Semančíková, Písečná 5024, 430 05 CHOMUTOV AGENTURA GEN IČO: 48298816 VZDĚLÁVACÍ AGENTURA GEN CHOMUTOV Kurz: Termín: Organizace:.. Jméno a příjmení:. Adresa:. PSČ:.. NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Continuous Assurance. cesta vpřed? Mgr. Miloslav Kvapil. ředitel společnosti

Continuous Assurance. cesta vpřed? Mgr. Miloslav Kvapil. ředitel společnosti Continuous Assurance cesta vpřed? Mgr. Miloslav Kvapil ředitel společnosti Brno, 23. 4. 2015 Představení společnosti DYNATECH V oblasti veřejné správy úspěšně působíme již 18 let Specializace: komplexní

Více

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Prvky protikorupčních strategií ve veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Forenzní služby KPMG 5. září 2013 Cíle přednášky Představit vám sebe a KPMG Představit téma protikorupčních strategií Přiblížit

Více

Přehled úkolů Operačního plánu 2010 pro inovaci programů a certifikaci

Přehled úkolů Operačního plánu 2010 pro inovaci programů a certifikaci PŘÍLOHA 1 Přehled úkolů Operačního plánu 2010 pro inovaci programů a certifikaci A. Inovace programů stávajících forem vzdělávání veřejných auditorů 1 Přehled programů a ne ně navazujících úkolů 1. VEŘEJNÝ

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2007 č. 561 k vytvoření účetnictví státu Vláda I. schvaluje 1. vytvoření účetnictví státu s účinností od 1. ledna 2010, 2. Základní

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Vymezení předmětu zakázky

Vymezení předmětu zakázky Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek Vymezení předmětu zakázky k zakázce s názvem Vzdělávání zaměstnanců členů Svazu zpracovatelského průmyslu Název projektu: Rozvojem lidských zdrojů zpracovatelského průmyslu

Více

STRUČNĚ O VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLE

STRUČNĚ O VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLE STRUČNĚ O VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLE AUDIT DANĚ, spol. s r.o., V jakém zákoně lze nalézt veřejnosprávní kontrolu? Veřejnosprávní kontrola je popsána v části druhé zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

Více

Hodnocení řídícího a kontrolního systému interním auditem

Hodnocení řídícího a kontrolního systému interním auditem Hodnocení řídícího a kontrolního systému interním auditem setkání interních auditorů z finanční oblasti Praha, ČIIA, 6.10.2011 Ing. Bohuslav Poduška, CIA Úvod řídicí a kontrolní systém (ŘKS) - o co jde

Více

Kybernetická bezpečnost resortu MV

Kybernetická bezpečnost resortu MV Kybernetická bezpečnost resortu MV Ing. Miroslav Tůma Ph. D. odbor kybernetické bezpečnosti a koordinace ICT miroslav.tuma@mvcr.cz Agenda 1. Pokyn MV - ustanovení Výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti

Více

Novinky v projektovém řízení

Novinky v projektovém řízení Novinky v projektovém řízení Jiří Krátký Struktura prezentace - O Společnosti pro projektové řízení - Trendy v projektovém řízení - Nejčastější chyby v projektech - Certifikace projektových manažerů -

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Léto 2014 Interní audit vymezení IA a outsourcing, benchmarking Ing. Petr Mach 1. Vymezení interního auditu, vztah k EA 2. Interní audit a outsourcing 3. Interní audit a benchmarking 2 Cíle auditu: Externí

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje Martina Smetanová 27. listopadu 2014 KA ČR - úvod je samosprávnou profesní organizací má své volené orgány, které mají možnost zřizovat orgány pomocné.

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Osnovy prezenčního studia předmětu Anotace: Problematika jakosti je ve veřejných službách klíčovou záležitostí Posluchači se seznámí se základními principy řízení jakosti, přístupem k budování systémů

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Otevřená data jako nástroj finančního řízení a kontroly PhDr. Tomáš Vyhnánek

Otevřená data jako nástroj finančního řízení a kontroly PhDr. Tomáš Vyhnánek Otevřená data jako nástroj finančního řízení a kontroly PhDr. Tomáš Vyhnánek Ředitel odboru Centrální harmonizační jednotka Ministerstvo financí ČR Obsah 1. Informace o projektech a agendách CHJ 2. Otevřená

Více

Evaluace na rozcestí trendy a praxe. Evaluace vs. interní audit. Lukáš Kačena Ernst & Young

Evaluace na rozcestí trendy a praxe. Evaluace vs. interní audit. Lukáš Kačena Ernst & Young Evaluace na rozcestí trendy a praxe Evaluace vs. interní audit Lukáš Kačena Ernst & Young Cílem příspěvku je: představit cíle a nástroje interního auditu porovnat cíle a nástroje evaluace a interního auditu

Více

Název projektu: ŠKOLENÍ DZD DRAŽICE

Název projektu: ŠKOLENÍ DZD DRAŽICE Projekt je spolufinancován z EU, Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Název operačního programu: Název globálního grantu: Název oblasti

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520 Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2014 pro Obec Tuřany se sídlem Tuřany čp. 10 273 79 Tuřany IČO: 00234222 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou

Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou Fórum užívateľov prenosovej sústavy, Košice 27. a 28.3.2003 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu klienta. Žádná jeho část nesmí být zveřejněna, citována

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě

Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě Národní kvalifikační program vzdělávání a certifikace interního auditu ve veřejné správě Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě Platnost Od 1. 1. 2014 ČIIA I. ÚVOD

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Základní škola Laškov,okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE O ZABEZPEČENÍ

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU )

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Mgr. Stanislav Klika, VO 4701 Harmonizace IA, MFČR Ing. Dana Ratajská, Harmonizace Interního auditu Praha 17. 2. 2015 OMEZENÍ NADBYTEČNÝCH KONTROL

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Základní škola Laškov,okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE O ZABEZPEČENÍ

Více

JAROSLAV NENADÁL / DARJA ~OSKIEVIČOVÁ RUŽENA PETRÍKOVÁ / JIRÍ PLURA JOSEF TOŠENOVSKÝ MODERNI MANAGEMENT JAKOSTI MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2008

JAROSLAV NENADÁL / DARJA ~OSKIEVIČOVÁ RUŽENA PETRÍKOVÁ / JIRÍ PLURA JOSEF TOŠENOVSKÝ MODERNI MANAGEMENT JAKOSTI MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2008 1 JAROSLAV NENADÁL / DARJA ~OSKIEVIČOVÁ RUŽENA PETRÍKOVÁ / JIRÍ PLURA JOSEF TOŠENOVSKÝ, MODERNI MANAGEMENT JAKOSTI.. P MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2008 ...---- Obsah. Úvod 11 1 Proč práve jakost aneb Pochopení

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Kontrola a audit ve veřejné správě

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Kontrola a audit ve veřejné správě Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Kontrola a audit ve veřejné správě Název tématického celku: Historie, principy, zásady Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku je

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D.

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Přednáška 6 B104KRM Krizový management Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Téma KRIZOVÁ KOMUNIKACE Krizová komunikace -shrnutí Významnost veřejného mínění Riziko ztráty dobré pověsti má vysokou pravděpodobnost

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová

Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová Audit (z lat. auditus, slyšení) znamená úřední přezkoumání a zhodnocení dokumentů, zejména účtů, nezávislou osobou. Účelem je zjistit, zda doklady podávají platné a spolehlivé

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vážené kolegyně, vážení kolegové, druhé číslo časopisu Interní auditor z roku 2014 bylo zaměřeno na téma Interní audit v legislativní bouři a já mám pocit, že v té bouři stále jsme. Nicméně pocit je to

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec Účetní uzávěrka str. 1 Obec ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní závěrku upravuje zákon o účetnictví v 18 a definuje ji jako nedílný celek, který je tvořen 5 účetními výkazy rozvahou, výkazem zisku a ztráty (tj. výsledovkou),

Více

Účetnictví v organizační složce. doc. Ing. Jaroslava Roubíčková,CSc.

Účetnictví v organizační složce. doc. Ing. Jaroslava Roubíčková,CSc. Účetnictví v organizační složce doc. Ing. Jaroslava Roubíčková,CSc. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze 1 Obsah prezentace Cíl Organizační složka pojem Organizační

Více

Otevřená data jako nástroj

Otevřená data jako nástroj Otevřená data jako nástroj Aplikace principu 3E ve finančním řízení a kontrole PhDr. Tomáš Vyhnánek Ředitel odboru Centrální harmonizační jednotka Obsah Otevřená data a finanční řízení a kontrola Ukázka

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

k Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice dne 5.12.2013 Směrnice č. 2/2013 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.

k Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice dne 5.12.2013 Směrnice č. 2/2013 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Příloha č. 4 k Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice dne 5.12.2013 Směrnice č. 2/2013 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Obsah směrnice: I. Oddíl: Úvodní ustanovení

Více

Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů

Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů Zasedání komise lesnické ekonomiky OLH ČAZV 29. 4. 30. 4. 2014 Rožnov pod Radhoštěm Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů Ing. Petra Hlaváčková, Ph.D. Ústav lesnické a dřevařské

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

7. Setkání interních auditorů z oblasti průmyslu, obchodu a služeb 11. 5. 2012

7. Setkání interních auditorů z oblasti průmyslu, obchodu a služeb 11. 5. 2012 7. Setkání interních auditorů z oblasti průmyslu, obchodu a služeb 11. 5. 2012 7. Setkání interních auditorů z oblasti průmyslu s podporou společnosti Deloitte Czech Republic strana 2 Panelisté Ing. Petr

Více