POUŽITÉ ZKRATKY A SYMBOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POUŽITÉ ZKRATKY A SYMBOLY"

Transkript

1

2 Český institut interních auditorů, o. s. Karlovo náměstí 3, Praha 2 POUŽITÉ ZKRATKY A SYMBOLY nová akce/seminář ČIIA Český institut interních auditorů, o. s. výhodný balíček IT (více strana 6) IA interní audit výhodný balíček Komunikačních dovedností (více strana 6)

3 Vážené dámy, vážení pánové, když jsem se zúčastnil jednoho z mnoha setkávání interních auditorů, tak jsem svůj příspěvek zakončil citátem K. H. Borovského: Kdo si myslí, že se učí, ten je vlasti chlouba, kdo si myslí, že dost umí, začíná být trouba. a nyní tímto citátem zahajuji Vaše listování novým Katalogem akcí ČIIA pro 1. pololetí roku Nebudu se dlouze rozepisovat, co nabízíme, neb to si sami jistě prostudujete, ale rád bych Vás upozornil na staronovou akci. Nabízíme Vám nový model Nového komplexního vzdělávání. Jedná se o efektivnější formu tohoto dlouhodobého vzdělávání interního auditora a to úrovně interní auditor junior, interní auditor senior a manažera interního auditu. Čeho si určitě také všimněte, jsou nabízené výhodné balíčky, které jsme zaměřili na konkrétní oblasti, a také věnujte pozornost přípravným kurzům ke zkouškám CIA, které je již možné absolvovat. Neodpustím si trochu statistiky v rámci krátkodobých seminářů je v naší nabídce 38 % nových, které jsme připravili a to hlavně na základě zpětné vazby od Vás. Závěrem bych Vám popřál příjemný a hlavně přínosný čas strávený na našich akcích. Za kancelář ČIIA Ing. Daniel Häusler 1

4 XXX,- / XXX,- KALENDÁRIUM I. POLOLETÍ 2009 kód datum název semináře lektor strana EDITORIAL 1 KALENDÁRIUM 3 5 VÝHODNÝ BALÍČEK V OBLASTI IT 6 VÝHODNÝ BALÍČEK V OBLASTI KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI INTERNÍHO AUDITORA 6 PŘEHLED SEMINÁŘŮ A KURZŮ 7 45 NOVÉ KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 46 NOVÉ KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ I. BĚH INTERNÍ AUDITOR JUNIOR 48 KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ III. BĚH INTERNÍ AUDITOR SENIOR 49 CERTIFIKACE CERTIFIKAČNÍ PROGRAM CIA 50 CERTIFIKACE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠKÁM CIA 51 CERTIFIKACE KONTINUÁLNÍ ROZVOJ (CPE) 52 VEŘEJNÁ SPRÁVA ZÁKLADNÍ KURZ 53 VEŘEJNÁ SPRÁVA ATESTAČNÍ KURZ FINANČNÍ AUDIT 54 VEŘEJNÁ SPRÁVA ATESTAČNÍ KURZ STRUKTURÁLNÍ FONDY EU 55 ISO INTERNÍ AUDITOR SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ 56 ÚČETNICTVÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY 57 FÓRUM PRO INTERNÍ AUDITORY 57 SMLUVNÍ PODMÍNKY A ORGANIZAČNÍ POKYNY 58 STAŇTE SE ČLENEM ČIIA 59 PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘE A KURZY 60 NAKLADATELSTVÍ ČIIA 61 NABÍDKA PRONÁJMU MÍSTNOSTÍ ČIIA 64 LEDEN /1 st Audit funkčnosti a účinnosti řídícího systému instituce Ing. Kopec /1 čt Řízení rizik ve veřejné správě Ing. Heidlerová /1 po Jak na hodnocení monitoringu řízení a kontroly podle Guidance COSO Ing. Svoboda /1 út Přezkoumávání finančních a majetkových operací v roce 2009 Ing. Pýchová /1 čt SF EU v České republice Jiří Valenta /1 čt MS EXCEL 2003 pro auditory a kontrolory hands-on školení RNDr. Číž 9 ÚNOR /2 po Vliv novely č.253/2008 Sb., o některých opatření proti legalizaci Ing. Kolman /2 út Nastavení řídících a kontrolních systémů podle COSO-ERM a jejich audit Ing. Prokůpková /2 st Jak rozumně pracovat s interními směrnicemi RNDr. Weinberger, a normami Vl. Krůta, Dip. Mgmt /2 st Začínáme s auditem IT Ing. Grešl /2 čt Prevence a identifikace podvodu-fraud risk management Ing. Heidlerová /2 po Osm lekcí ze základů IA lektoři ČIIA /2 st Audit výkonnosti Ing. Hotra /2 čt Výcvik efektivní komunikace a argumentace pro IA Ing. Chmelík /2 po Jak psát úspěšnou auditorskou zprávu/reporting RNDr. Číž /2 út Provedení auditu-demonstrace algoritmů, postupů auditní akce Ing. Kopec /2 st Auditujeme oblast pracovně právních vztahů a odměňování v subjektech VS Mgr. Bláha /2 čt Řízení procesů,kvality a spokojenosti zákazníků pro zlepšování organizace Vl. Krůta, Dip. Mgmt /2 po Umění komunikace v praxi PhDr. Kopecká /2 út Praktické využití MS VISIO pro interní auditory Mgr. Burian /2 út Audity financování, rozpočetnictví, nákladovosti a efektivnosti Ing. Dvořáček /2 čt Jak na přípravu, vedení a záznam auditorských interview Ing. Svoboda / 2 pá Externí audit, zpráva auditora, výrok Ing. Šaradinová 16 BŘEZEN /3 po Role interního auditu v projektech IT Ing. Pospíšil /3 út Finanční analýza a řízení finančních rizik pro IA Ing. Heidlerová /3 st Asertivita jako praktická obrana proti manipulaci PhDr. Šulc /3 pá Daňová evidence Ing. Šaradinová /3 pá Operační riziko v Basel II Ing. Urban /3 po Základy práce s MS Access hands-on školení RNDr. Číž

5 KALENDÁRIUM I. POLOLETÍ 2009 KALENDÁRIUM I. POLOLETÍ 2009 kód datum název semináře lektor strana kód datum název semináře lektor strana /3 út Co by měl vědět auditor o státních kontrolních orgánech Ing. Pýchová /3 st Analýza procesů jako podklad pro vytvoření a aktualizaci VKS v orgánech VS Mgr. Bláha /3 st Řízení procesů v oblasti poskytování IT služeb a co obnáší metodika ITIL Vl. Krůta, Dip. Mgmt /3 čt Prezentace výsledků auditu Ing. Kopec /3 pá Instituce evropské unie a jejich fungování Ing. Káňová /3 po Trénink pro hodnocení rizik ve veřejné správě Ing. Vincenec /3 Účetnictví pro začátečníky Ing. Stehlíková /3 út Jak na řízení rizika compliance při administraci čerpání prostředků ze SF Ing. Svoboda /3 st Komunikační dovednosti jako součást znalostí IA Mgr. Bláha /3 čt Využití finančního účetnictví a výkaznictví v auditorské činnosti Ing. Prokůpková /3 pá Analýza rizik Ing. Kovalíková /3 po Elektronická data pod lupou aneb co najdeme na první pohled Ing. Dudová /3 Požadavky ISO 9001:2000 Interní auditor Veronika Jeřábková /3 út Personální audit v pomínkách veřejné správy Ing. Chmelík /3 čt Využití statistiky v auditní praxi Mgr. Orság /3 pá Daňová evidence Ing. Šaradinová /3 po Zlepšení kvality ve veřejné správě-ochutnejte Six Sigmu Ing. Plevová / 3 út Kontrolní vazby v účetnictví Ing. Stehlíková 25 DUBEN /4 čt Řízení procesů, kvality a spokojenosti zákazníků pro zlepšování organizace Vl. Krůta, Dip. Mgmt /4 po Řešení interních konfliktů PhDr. Šulc /4 st Audit zabezpečení prostředí MS Windows od A do Z RNDr. Číž /4 čt Jak budovat postavení auditu v organizaci Ing. Dvořáček /4 pá Daňová evidence Ing. Šaradinová /4 út Nastavení řídících a kontrolních systémů podle COSO-ERM a jejich audit Ing. Prokůpková /4 st MS PROJECT a jeho využití Mgr. Burian /4 po Přístupy k hodnocení kvality interního auditu na základě praktických zkušeností Ing. Svoboda /4 út Podvodné schémy v nákupu porozumění, detekce a prevence podvodů Ing. Lalka /4 st Ucelený přístup k auditu hospodaření orgánu veřejné správy s majetkem Mgr. Bláha /4 čt Forenzní audit v praxi Ing. Kopec /4 pá Audity smluv Mgr. Pivoňka /4 po Audit IS/IT I. pro interní auditory, kteří nejsou specialisty IT Ing. Bukovský /4 st Vyšetřování podvodů v praxi Ing. Vácha, Ing. Kubík /4 čt Evaluace a měření výkonnosti Ing. Hotra /4 čt Daňová evidence Ing. Šaradinová 32 KVĚTEN /5 po Řízení rizik posuňte se o stupeň výš Ing. Plevová /5 út Fenomén korupce Ing. Kolman /5 st Škodlivý SW (Viry, červi, trojčtí koně..) z pohledu interního auditora RNDr. Číž /5 čt Nastavení vnitřního kontrolního systému Ing. Chmelík /5 po Audit veřejných zakázek s využitím výpočetní techniky Ing. Nather /5 út Znalosti a dovednosti interního auditora Ing. Kopec /5 st Analýza rizik a praktický příklad provedení auditu veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb. Mgr. Bláha /5 čt SF EU v České republice Jiří Valenta /5 pá Integrované řízení rizik od A do Z Doc. Ing. Dudorkin /5 čt Jak zjišťovat přínosy interního auditu Ing. Dvořáček /5 čt Jak řídit audit informačních technologií RNDr. Číž /5 pá Řízení rizik Ing. Špaček /5 po Jak na evaulaci procesů finančního řízení organizace Ing. Svoboda /5 út Využití finančního účetnictví a výkaznictví v auditorské činnosti Ing. Prokůpková /5 st Kontrolní vazby v účetnictví Ing. Stehlíková /5 st Řízení procesů v oblasti poskytování IT služeb a co obnáší metodika ITIL Vl. Krůta, Dip. Mgmt /5 čt Audit systému veřejnosprávní kontroly Ing. Pýchová /5 pá Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu JUDr. Rezková 40 ČERVEN /6 po Osm lekcí ze základů IA lektoři ČIIA /6 út Provedení auditu pokladní služby,hotovostních operací Mgr. Bláha /6 st Bezpečnostní politika IT Ing. Grešl /6 st Prověřování vnitřního kontrolního systému Ing. Chmelík /6 čt Aspekty havarijního plánování v IT Ing. Pospíšil /6 pá Audit pohledávek, závazků a exekucí v subjektech VS Mgr. Bláha /6 út AuditIS/IT II. Pro auditory, kteří nejsou specialisty v oblasti IT Ing. Bukovský /6 čt Vrcholový manager a interní audit Ing. Kopec /6 čt Řízení rizik v oblasti IT a interní audit RNDr. Číž /6 po Jaké jsou požadavky na řízení interního auditu na základě dobré praxe Ing. Svoboda /6 út Rizikově založený audit Ing. Heidlerová /6 st Procesní řízení PhDr. Šulc

6 VÝHODNÝ BALÍČEK V OBLASTI IT AUDIT FUNKČNOSTI A ÚČINNOSTI ŘÍDICÍHO SYSTÉMU INSTITUCE ŘÍZENÍ RIZIK VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ č. semináře Název Přednášející Termín Strana 9110 Začínáme s auditem IT Ing. Petr Grešl str Role interního auditu v projektech IT Ing. Jan Pospíšil str Audit IS / IT pro interní auditory, kteří nejsou specialisty IT Ing. Jan Bukovský str Jak řídit audit IT RNDr. Luboš Číž str. 37 Člen ČIIA ,- (s DPH ,-) Nečlen ,- (s DPH ,-) Zvýhodněná cena za balíček VÝHODNÝ BALÍČEK V OBLASTI KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI INTERNÍHO AUDITORA č. semináře Název Přednášející Termín Strana 9114 Výcvik efektivní komunikace Ing. Jan Chmelík str. 12 a argumkentace pro IA 9119 Umění komunikace v praxi PhDr. Tamara Kopecká str Asetivita jako praktická obrana PhDr. Petr Šulc str. 18 proti manipulaci 9138 Komunikační dovednosti Mgr. Pavel Bláha str. 22 Člen ČIIA ,- (s DPH ,-) Nečlen ,- (s DPH ,-) Zvýhodněná cena za balíček 21. LEDNA 2009 Ing. Josef Kopec a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky a jimi zřizované organizace. Posouzení funkce řídicího systému z hlediska prostředí, vztahů, organizace a struktury. Zabezpečování plnění záměrů, cílů, programů a projektů instituce. Kriteria a ukazatele pro správný styl managerského vedení, tvorby vztahů, zvládání rizik, toky informací, žádoucí komunikace, efektivnosti kontroly a monitoringu. Posouzení managerského stylu, složek, mechanizmů a nástrojů řídicí praxe Řídicí systém instituce, model výkonného řízení COSO Funkcionální a procesní modely řízení Složky, nástroje a techniky řídí praxe managera Algoritmy rozhodování a jeho podpora Managerské styly a jejich aplikace Kriteria efektivnosti výkonného managera Projekt zadání auditu řídicího systému (a kontroly) Případová studie, příklady auditu řídicího a kontrolního systému 22. LEDNA 2008 Ing. Sylvie Heidlerová, Business Continuity s.r.o. Pracovníci následujících pozic ve veřejné správě: vedoucím odděleni interniho auditu a členům auditniho výboru interním auditorům a pracovníkům odd. vnitřni kontroly risk manažerům koordinátorům řízení rizik finančním ředitelům a pracovníkům oddělení financí a účetnictví Celkovým cílem semináře je seznámit účastníky s praktickou aplikací závazných pravidel a doporučení vyplývajících z Pokynu č. 6 CHJ MF k jednotnému uplatňování závazných pravidel a doporučení pro systém řízení rizik v orgánech veřejné správy. Dílčím cílem je poskytnout praktické zkušenosti a nástroje, které demonstrují aplikaci rizikového přístupu v procesu řízení organizace veřejné správy. Účastníci se v semináři naučí, jak postupovat při identifikaci a analýze rizik z externích a interních zdrojů a jakým způsobem vytvářet strategie, které snižují dopady rizik. Základní principy řízení rizik Funkce koordinátora řízení rizik dle CHJ 6 Analýza rizika: a) Identifikace a hodnocení rizika b) Řízení rizika Informování o riziku Rizikové faktory a mapa rizik Rizikové scénáře Výběr nejvhodnější reakce na rizika Úloha managementu při řízení rizik ve veřejné zprávě vyplývající ze Zákona 320/2001 Sb. a Vyhlášky č. 416/2004 Sb. Případové studie: Rizikové faktory Identifikace, analýza a řízení rizik ve vaší organizaci b) Systematický proces řízení rizik 2 700,- (s DPH 3 213,-) 6 7

7 JAK NA HODNOCENÍ MONITORINGU ŘÍZENÍ A KONTROLY DLE GUIDANCE COSO PŘEZKOUMÁVÁNÍ FINANČNÍCH A MAJETKOVÝCH OPERACÍ V ROCE 2009 STRUKTURÁLNÍ FONDY EU V ČSKÉ REPUBLICE SYSTÉM A IMPLEMENTACE MS EXCEL 2003 PRO AUDITORY A KONTROLORY hands-on školení VLIV NOVELY ZÁKONA Č. 253/2008 SB., O NĚKTERÝCH OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI NA VŘKS SPOLEČNOSTÍ A ČINNOST IA 26. LEDNA 2009 Ing. Rodan Svoboda, CIA, Eurodan s.r.o. Seminář obsahově navazuje na seznámení s doporučenou standardizací ŘKS v podniku a reaguje na vydání COSO Guidance on Monitoring Internal Control Systems. Formou různých přístupů poskytne praktický návod k hodnocení nastavení manažerského monitoringu, vymezení zásad, odpovědností a postupů. V souladu s trendy a best practice bude dále zaměřena pozornost na úroveň tohoto prvku řídicího a kontrolního systému v detailnějším členění s využitím posouzení úrovně vyzrálosti řízení a kontroly. Jako součást možných přístupů bude zmíněna i problematika continuous monitoringu / auditingu. Požadavky COSO na oblast monitoringu Hodnocení souladu monitoringu s požadavky standardů a legislativy Hodnocení efektivnosti monitoringu na úrovni organizace (posouzení vyzrálosti) Problematika continuous monitoringu 27. LEDNA 2009 Ing. Miroslava Pýchová Určen pro interní auditory a kontrolní pracovníky orgánů veřejné správy a dalších organizací. Předat zkušenosti z dlouholetého výkonu kontrolní činnosti u státních orgánů, územních samosprávných celků a příjemců dotací. Tradiční seminář konaný v ČIIA vždy počátkem roku, průběžně aktualizován Přehled právních předpisů o finančním hospodaření a nakládání s majetkem orgánů veřejné správy, zdůrazněny poslední změny Aktuální informace o nových a novelizovaných právních předpisech využitelných při kontrole a interním auditu Účetní a operativní evidence majetku, evidence stanovená zvláštními právními předpisy Jak využít zákon o účetnictví, účtovou osnovu a rozpočtovou skladbu při kontrole Písemnosti, doklady a výkazy ke kontrole nebo internímu auditu přednáška 29. LEDNA 2009 Jiří Valenta M.A. a vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, kteří chtějí získat komplexní náhled do problematiky strukturálních fondů EU. Objasnit fungování strukturálních fondů v ČR a představit jejich legislativní rámec. Proniknout do vlastních procesů žádání a schvalování dotace včetně praktických rad pro realizaci a kontrolu projektu. Regionální politika EU a legislativní rámec strukturálních fondů EU Systém strukturálních fondů EU v ČR Instituce implementující strukturální fondy a jejich kompetence Proces žádání o dotaci a proces hodnocení a schvalování žádostí Realizace dotovaného projektu náležitosti a rizika Audit dotovaných projektů přednáška 29. LEDNA 2009 RNDr. Luboš Číž, CISA, CISM Auditory a pracovníky vnitřní kontroly, kteří chtějí využít pokročilé možnosti Excelu pro analýzu většího množství dat a prezentaci výsledků: Předpokladem pro úspěšné zvládnutí semináře je rutinní znalost základů práce s Excelem. Seznámení s možnostmi datové analýzy pomocí MS EXCEL a praktické procvičení získaných znalostí na příkladech z auditorské praxe. Import dat z různých formátů do excelu Číštění a homogenizace dat Principy použití vzorců Třídění a řazení dat, přehled nad velkým množstvím dat Možnosti Analýzy v Excelu EXCEL a prezentace dat Formuláře a dotazníčky v EXCELu (audit self assesment) EXCEL a followup Možnosti využití EXCELU v průběhu auditu Látka každé kapitoly bude probrána na cvičných příkladech a samostatných cvičeních. Veškeré cvičné příklady i s řešením si mohou účastníci kurzu odnést pro další procvičování na svém USB flash disku (Doporučujeme si jej vzít s sebou) :00 přednáška, Workshop, praktické cvičení 2. ÚNORA 2009 Ing. Pavel Kolman a pověřené pracovníky povinných osob, tak jak jsou definovány v 2 zákona č.253/2008 Sb. (tj. z. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů..), a na něž se vztahuje povinnost každoročního proškolování. Seznámení účastníků semináře s novelizovanými předpisy EU a v té souvislosti i se zásadní novelou zákona 253/2008 Sb., a navazujícími právními předpisy, týkající se problematiky legalizace výnosů z trestné činnosti, a dopadů do činnosti IA. Výkladová část programu Novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních... základní výčet změn Pojmy a metody legalizace výnosů z trestné činnosti (praní špinavých peněz AML) Postavení a působnost finančně analytického útvaru (FAU) MFČR Povinnosti povinných osob auditorů, systémy vnitřních zásad Rizika zapojení povinné osoby do procesu legalizace výnosů z trestné činnosti a jejich řízení Mezinárodní standardy a informace o novelách směrnic ES č. 2005/60 a 2006/70 ES a jejich implementace do právních předpisů ČR Dodržování zákonem stanovených pravidel příklady Znaky neobvyklých a podezřelých obchodů příklady Podezřelé obchody a podvodná jednání v podmínkách ČR příklady z praxe a případy šetřené policií ČR Diskuze a dotazy přednáška 2 350,- (s DPH 2 797,-) 2 850,- (s DPH 3 392,-) 2 490,- (s DPH 2 963,-) 2 990,- (s DPH 3 558,-) 3 900,- (s DPH 4 641,-) 8 9

8 NASTAVENÍ ŘÍDÍCÍCH A KONTROLNÍCH SYSTÉMŮ PODLE COSO-ERM A JEJICH AUDIT JAK ROZUMNĚ PRACOVAT S INTERNÍMI SMĚRNICEMI A NORMAMI ZAČÍNÁME S AUDITEM IT PREVENCE A IDENTIFIKACE PODVODU FRAUD RISK MANAGEMENT OSM LEKCÍ ZE ZÁKLADŮ INTERNÍHO AUDITU 3. ÚNORA 2009 Ing. Danuše Prokůpková auditor KAČR 0712 a další vedoucí pracovníky výdělečných i nevýdělečných organizací z oblasti veřejné správy a samosprávy (organizační složky státu, územní samosprávné celky, a jimi zřízené či založené organizace). Objasnit úlohu řídících a kontrolních systémů a jejich audit podle nejnovějších principů a metod (COSO-ERM). Přístup k integrovaným řídícím a kontrolním systémům podle COSO-ERM význam Komponenty COSO-ERM obsah a působení Role managementu a interních auditorů v integrovaném systému COSO-ERM Vybrané metody řídící kontroly, aplikace Metody a nástroje pro monitoring VKS Přirozené a kontrolní riziko Auditorské a zjišťovací riziko Významnost, výběry vzorků Testy spolehlivosti a testy věcné správnosti v příkladech 4. ÚNORA 2009 Vladimír Krůta, Dip Mgmt KRUTOL Consulting RNDr. Jiří Weinberger TIMING Praha Seminář je vhodný pro pracovníky, kteří mají na starosti kvalitu podnikových směrnic a také pro každého, kdo se podnikovými směrnicemi musí řídit. Seminář je především určen pro majitele firem a vrcholový management, což jsou subjekty, které mají zájem na tom, aby interní směrnice dobře podporovaly zájem firmy. Zkvalitnění firemní kultury pomocí zlepšení její vnitřní legislativy. Předat podněty a věcné argumenty proč je to důležité. Ukázat přínosy efektivnější práce v této oblasti. Inspirovat na příkladech. Typické přínosy a typické úskalí interních směrnic (norem) Význam stručného a jednoznačného vyjadřování v textu směrnic Generální úklid ve firmě má v mnoha případech začít právě v jejích směrnicích Směrnice jakožto možný průsečík střetu zájmů Směrnice a procesně řízená organizace Směrnice jakožto dobré východisko pro všeobecně pospěšný firemní konsensus Aktualizace směrnic. Příklady ÚNORA 2009 dvoudenní seminář Ing. Petr Grešl V rámci semináře se účastníci naučí jak začít ve své organizaci s auditem IT. Účastníci se seznámí se základními standardy a nástroji, které mohou použít při identifikaci rizik a existujících procesů v rámci IT. Seznámí se s použitím standardu COBIT jako základního nástroje IT auditora a se standardy GTAG (Global Technology Audit Guidelines). Seznámení se s metodologií COBIT Identifikace procesů IT Identifikace rizik a řídících a kontrolních mechanismů Identifikace klíčových faktorů úspěchu Identifikace ukazatelů výkonu Auditní metodologie dle GTAG Využití GTAG v praxi, řízená diskuze nad problémy a jejich řešením 5. ÚNORA 2009 Ing. Sylvie Heidlerová, Business Continuity s.r.o. vedoucím odděleni interniho auditu a členům auditniho výboru interním auditorům a pracovníkům odd. vnitřni kontroly risk manažerům koordinátorům řízení rizik compliance manažerům vedoucím oddělení, kteří se mohou ve své práci s podvody setkat Boj proti podvodům je neustálým zápasem a společnosti musejí být stále ve střehu. Přes rostoucí úspěšnost v odhalování podvodů a větší účinnost řízení rizik, vždy budou existovat jednotlivci a skupiny, kteří mají motiv a schopnost si zdůvodnit spáchání podvodu a podaří se jim najít příležitost k jeho provedení. I když není možné hospodářské kriminalitě zcela zabránit, je nutné, aby společnosti neustále zaváděly, testovaly a aktualizovaly kontrolní mechanismy a zvyšovaly loajalitu zaměstnanců a aby vytvářely prostředí neakceptující podvodné jednání. Poskytnout účastníkům dostatečné znalosti o podvodech, aby: znali nejčastější typy a způsoby podvodu identifikovali indikátory o tom, že mohl být podvod spáchán dokázali rozpoznat příležitost, na jejichž základě by mohl být podvod proveden naučili se používat efektivní nástroje a techniky pro snižování rizika podvodu seznámili se s doporučeními pro úspěšnou implementaci řízení rizik podvodů Představení problematiky podvodů Podvod riziko činnosti organizace Prostředí vhodné k podvodům - podmínky a situace, jejichž existence umožňuje vznik podvodů. Indikátory podvodu Obvyklé formy podvodu Charakteristika lidí, kteří páchají podvody profil podvodníka Test rezistence organizace proti riziku podvodů Náklady na podvody Kontrolní postupy určené k zamezení nebo objevení podvodů Hlavní faktory úspěšného snižování rizika podvodů proaktivní přístup Rozdíly v charakteristikách společností s vysokým a nízkým potenciálem k podvodu Shlédnutí a následná diskuse k video tréningovému programu Fraud and the Tone at the Top ÚNORA 2009 dvoudenní seminář lektoři ČIIA Začínající interní auditory Interní audit je budován v organizacích na podporu zlepšování systémů řízení především cestou opatření pro zvládání podnikatelských rizik. Co to interní audit vlastně je, jaký posun v jeho pojetí v posledních letech nastal, jakou přidanou hodnotu audit poskytuje, o jaké celosvětově uznávané standardy se opírá a co auditorům přinášejí, co audit poskytuje svým vnitřním zákazníkům, jaké typy auditů lze při řízení využít, jak audit probíhá od analýzy rizik přes plánování, přípravu a realizaci auditu až ke zpracování závěrečné zprávy včetně návrhu nápravných opatření to jsou otázky, na které v průběhu semináře odpoví zkušení lektoři ČIIA. 1.lekce: Moderní pojetí IA co je a čemu slouží IA; kdo je zákazníkem IA vztah na orgány společnosti a na výkonné vedení; profese IA znalosti a dovednosti auditorů lekce: Přínos zavedení funkce IA, přidaná hodnota IA; řízení rizik a IA orientace na zvládání rizik ve společnosti; rozdíl mezi auditem a kontrolou 5700,- (6783,- s DPH) 6900,- (8211,- s DPH) 2 700,- (s DPH 3 213,-) 10 11

9 AUDIT VÝKONNOSTI VÝCVIK EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE A ARGUMENTACE PRO INTERNÍ AUDITORY JAK PSÁT ÚSPĚŠNOU AUDITORSKOU ZPRÁVU/ REPORTING PROVEDENÍ AUDITU demonstrace algoritmů, postupů auditní akce AUDITUJEME OBLAST PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ A ODMĚŇOVÁNÍ V SUBJEKTECH VEŘEJNÉ SFÉRY DLE ZP (zákon č. 262/2006 Sb., NV č. 564/2006 Sb., NV č. 469/ 2002 Sb.,...) 2. lekce: Rámec pro profesionální praxi IA jeho pojetí a význam; Etický kodex spolehlivý výkon IA; Standardy pro profesionální praxi IA struktura a obsah 3. lekce: Řízení útvaru IA organizační začlenění, statut IA; výkon auditu s profesionální péčí prohlášení o dodržování Standardů; hodnocení práce IA interní a externí prověrky kvality 4. lekce: Zákaznický přístup k auditu změna profilu interního auditora; předmět auditu prvky vnitřního kontrolního systému; typy auditů zaměření na cíle auditů 5. lekce: Produkty IA zaměření na podporu managementu; měnící se role IA rostoucí požadavky na auditory; tým auditorů pravidla pro jeho sestavení 6. lekce: Proces IA fáze auditování; plánování auditu na bázi analýzy rizik; program IA zpracování projektu auditu 7. lekce: Realizace auditu interview, testy; vedení pracovní dokumentace tvorba auditních závěrů; auditní zprávy a jejich projednání; nápravná opatření a jejich sledování 11. ÚNORA 2009 Ing. Stanislav Hotra a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky a jimi zřizované organizace. Objasnit audit výkonnosti (AV) a jeho provádění v souladu s uznávanými standardy, jeho smysl a předpoklady pro implementaci. Definice a vymezení AV (definice AV; audit VFM; znaky AV). Souvislosti AV (vliv řízení na AV; vnitřní kontrola, IA a AV; měření výkonnosti, evaluace a AV). Proces AV. Jednotlivé fáze a kroky a zásady pro jejich realizaci. Přístupy k AV (výsledkově orientovaný; problémově orientovaný; procesní přístup; systémový přístup; případová studie). Metody používané při AV. Zavádění AV ve veřejném sektoru. Příklady přednáška 12. ÚNORA 2009 Ing. Jan Chmelík příp. pracovníci kontroly kteří chtějí posílit klíčové měkké dovednosti pro své profese, komunikaci a argumentaci. Formou výkladu, doplněného příklady a diskusí objasnit základní principy efektivní argumentace a komunikace. Formou vybraných metod sociálně-psychologického výcviku posílit tyto klíčové dovednosti. Komunikace a argumentace v profesi interního auditora a kontrolora Efektivní komunikace a její překážky Efektivní argumentace a její nácvik Argumentační cvičení 16. ÚNORA 2009 RNDR. Luboš Číž, CISA, CISM a pracovníky kontrolních odborů veřejné správy, kteří chtějí zlepšit své dovednosti v písemné komunikaci. Seznámit účastníky s principy psaní úspěšných auditorských zpráv a reportů. Úvod Jak se pozná dobrý auditor (Roz)poznáte dobrou auditorskou zprávu? Zásady pro psaní zprávy * Plánování * Pochop svou roli * Poznej své čtenáře * Organizace a prezentace zjištění * Vizualizace * Prostor pro reakci auditovaných * Ověření kvality * Snadnost čtení (user-friendly report) Forma a obsah přátelé či soupeři Elektronické a papírové verze zprávy Šablony cesta do nebe či pekla? Prezentace ano či ne Praktické cvičení Ukázky různých forem auditních zpráv 17. ÚNORA 2009 Ing. Josef Kopec Pro všechny výkonné interní auditory hledající zdokonalení svých metod a postupů dle nejlepší praxe auditních týmů. V rámci modelové studie z praxe je vysvětlena metodologie práce interního auditora v jeho každodenní práci a je ukázáno, jak dosáhnout žádoucích znalostí a dovedností pro kvalitní výkonnost auditora i vedoucího týmu auditorů. Příklady dobré praxe auditorů z EU. Algoritmus práce auditora při realizaci auditu, práce v týmu Deskripce a porozumění auditovanému systému, tématu Příprava auditora na akci, plány a program auditu Techniky šetření (dotazníky, interview, testy, analýzy, důkazy,...) Vyjednávání, opatření k nápravě, zdokonalení systémů Záznamy auditora, auditorský spis, informace a komunikace Auditorské zprávy Prezentace výsledků auditu 18. ÚNORA 2009 Mgr. Pavel Bláha a další pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace. Objasnit audit pracovně právních vztahů a odměňování v subjektech veřejné sféry Odborná příprava interního auditora na provedení auditu pracovně právních vztahů a odměňování v orgánech veřejné správy včetně ÚSC Zmapování procesů v organizaci, identifikace procesních rizik a jejich eliminace ve vnitřním kontrolním systému Komplexní pohled na danou problematiku Praktický příklad s využitím materiálů z praxe 4 400,- (s DPH 5 236,-) 5 400,- (s DPH 6 426,-) 2 350,- (s DPH 2 797,-) 2 850,- (s DPH 3 392,-) 3 900,- (s DPH 4 641,-) 2 700,- (s DPH 3 213,-) 12 13

10 ŘÍZENÍ PROCESŮ, KVALITY A SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ PRO ZLEPŠOVÁNÍ ORGANIZACE UMĚNÍ KOMUNIKACE V PRAXI PRAKTICKÉ VYUŽITÍ MS VISIO PRO INTERNÍ AUDITORY AUDITY FINANCOVÁNÍ, ROZPOČETNICTVÍ, NÁKLADOVOSTI A EFEKTIVNOSTI 19. ÚNORA 2009 Vladimír Krůta, Dip Mgmt (KRUTOL Consulting) Manažerům, odborníkům a interním auditorům, kteří řídí organizace nebo se na řízení podílejí a kterých se týka řízení procesů, kvality či spokojenosti zákazníků. Seminář je určen také těm, kteří mají zájem se zdokonalovat či inspirovat v této problematice. Podíváme se na oblast procesů, systémového řízení, kvality, spokojenosti, ale i nespokojenosti zákazníků, vymezíme pojmy a definice. Zjistíme, zda je pojem kvalita vnímán všemi stejně a jestli je užitečný systémový přístup. Objasníme, jaké jsou výhody, ale i proč je někdy málo přínosná certifikace ISO (9000). Porozumíme, proč stížnost je dar. Co si představíte pod pojmem kvalita? Je kvalita vnímána všemi stejně? Co znamená řízení a správa procesů? Proč může být přínosná či nepřínosná certifikace ISO 9000? Jaké jsou nevýhody certifikace a jak jim čelit? Jak se zkoumá, měří a vyhodnocuje spokojenost zákazníků? Lze ze stížností vytěžit podněty pro zlepšování? Součástí semináře je diskuse nad danými tématy 23. ÚNORA 2009 PhDr. Tamara Kopecká i pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, pro všechny, kteří chtějí zdokonalit a zúročit své předpoklady úspěšně jednat. Cílem semináře je naučit se rozpoznávat důležité signály komunikace, rozšířit dosavadní znalosti a praktickým cvičením posílit své schopnosti úspěšně jednat. Skutečnost, že úspěch v zaměstnání je pouze z 15 % podmíněn odbornými znalostmi a 85 % uměním jednat s lidmi stojí více než za zamyšlení... Různé úrovně komunikace a komunikační styly Faktory, které zásadně ovlivňují komunikaci, komunikace a stres Principy úspěšného vyjednávání, doporučení pro efektivní komunikaci Sociální vnímání a nejčastější chyby při posuzování osob Mluva těla jako prostředek komunikace Vnitropodniková komunikace, motivační systémy, strategie chování Druhy jednání, jak předcházet manipulacím, principy asertivity Předpoklady pro úspěšná jednání Jak číst druhé 24. ÚNORA 2009 Mgr. Antonín Burian a všechny, kteří potřebují vytvářet vývojové diagramy, schémata procesů, plány projektů a organizační diagramy rychle, efektivně a pokud to bude možné s minimem námahy. Naučit účastníky základům práce s MS VISIO, a zároveň jím ukázat možnosti programu, tak aby byli v budoucnu schopni své znalosti snadno rozšiřovat. Popis a nastavení pracovního prostředí Práce s obrazci a spojnicemi, jejich nastavení a formátování Práce šablonami a knihovnami obrazců Práce s vrstvami Přiřazování dat k obrazcům a jejich možný export do Excelu Vytváření organizačních diagramů ze souborů MS Excel Vkládání hotových výkresů do dalších aplikací MS Office 24. ÚNORA 2009 Ing. František Dvořáček a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace, státní a veřejná správa, akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným. Vysvětlit systém provádění finančních auditů ve státní a veřejné správě a v podnikatelských organizacích. Pomoci k řešení problémů finančních auditů. Každý audit se v menší či větší míře zabývá finančním hospodařením. Audity financí jsou nejčastějšími audity Jak připravovat a jak provádět finanční audity, aby se nestal závažným a neřešitelným problémem pro oddělení auditu Jak plánovat finanční audity, jak auditovat plánování, rozpočtování Je vhodné a je vůbec možné auditovat účetnictví? Je vhodné v auditu posuzovat i způsob provádění účetních operací, jak to provádět. Jak podrobně zpracovávat plán auditů ve finanční oblasti Je nezbytné, aby v každém auditu byly i analýzy dopadů do finančního hospodaření. Jak provádět takové analýzy Jak provádět audity evidenčního systému, jak audity úplnosti dokladů Je nutné aby auditor byl odborníkem ve financování? Jak provádět audity ve finanční oblasti, není-li auditor ekonomickým specialistou Jak auditovat výsledky hospodaření, není-li auditor ekonomem? Jak postupovat v auditech rozpočtování Audity provádění rozpočtových změn Audity úspor nákladů, analýzy nákladovosti Audity efektivnosti vynaložených nákladů. Jak vymezovat hranice auditů ve financování Audity výběrových řízení Konkrétní návody na jednotlivé audity Jak v auditu hodnotit rozdíly proti plánu, jak hodnotit změny plánů Auditovat mzdovou oblast? Do jaké hloubky? Auditovat hmotnou zainteresovanost? Jak vyhledávat podmínky a jak hodnotit, zda je dosažen soulad mezi zainteresovaností a dosahovanými výsledky Jak hodnotit rutinné vykonávání různých činností ve finanční oblasti? 3 900,- (s DPH 4 641,-) 14 15

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Ekonomické a finanční vzdělávání

Ekonomické a finanční vzdělávání V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Ekonomické a finanční vzdělávání kurzy a semináře květen srpen 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ

Více

OBSAH Průvodce leden červen 2007

OBSAH Průvodce leden červen 2007 1 2 OBSAH Průvodce leden červen 2007 JAKOST ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 MANAŽER JAKOSTI (EOQ) REKVALIFIKAČNÍ KURZ -----------------------------------------------------------4

Více

OBSAH Průvodce leden červen 2015

OBSAH Průvodce leden červen 2015 OBSAH Průvodce leden červen 2015 KVALITA MANAŽER KVALITY... 6 TECHNIK A KONTROLOR KVALITY... 6 PRACOVNÍ PRÁVO... 7 VEDOUCÍ PROVOZU MISTR / MISTROVÁ REKVALIFIKAČNÍ KURZ... 8 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, PROJEKTOVÝ

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

OBSAH Průvodce září prosinec 2011

OBSAH Průvodce září prosinec 2011 2 OBSAH Průvodce září prosinec 2011 KVALITA 5 MANAŽER KVALITY (EOQ) 5 ZDOKONALOVACÍ KURZ PRO TECHNIKY A KONTROLORY KVALITY 5 ŠKOLENÍ MISTRŮ 6 PŘÍPRAVA AUDITORŮ QMS (EOQ) 7 ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE AUDITORŮ

Více

Daně a účetnictví. kurzy a semináře září prosinec 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Daně a účetnictví. kurzy a semináře září prosinec 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně a účetnictví kurzy a semináře září prosinec 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Dámy a pánové,

Více

leden červen 2009 3 manažerské a obchodní znalosti a dovednosti, osobní růst KURZY SEMINÁŘE WORKSHOPY VÝCVIKY

leden červen 2009 3 manažerské a obchodní znalosti a dovednosti, osobní růst KURZY SEMINÁŘE WORKSHOPY VÝCVIKY leden červen 2009 KURZY SEMINÁŘE WORKSHOPY VÝCVIKY 3 manažerské a obchodní znalosti a dovednosti, osobní růst Mediální partner Založena v roce 1990. Držitel certifikátu ISO 9001:2000. Akreditace MŠMT.

Více

Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9

Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9 Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha V Tůních 15, 120 00 Praha 2, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@svaz-ucetnich.cz, e-mail: vzdelavani@svaz-ucetnich.cz,

Více

D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9

D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9 D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha V Tůních 15, 120 00 Praha 2, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@svaz-ucetnich.cz, e-mail: vzdelavani@svaz-ucetnich.cz,

Více

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE obsah TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA 11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 12. 5. 2015 UPLATŇOVÁNÍ DPH SE

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Antonín Karásek Interní audit ve společnosti služeb Diplomová práce 2014 Interní audit ve společnosti služeb Diplomová práce Bc. Antonín Karásek Vysoká

Více

DNV Akademie Naše zkušenosti pro Váš růst

DNV Akademie Naše zkušenosti pro Váš růst DNV Akademie Naše zkušenosti pro Váš růst KATALOG KURZŮ 2014 Vítejte v DNV GL Akademii DNV GL Akademie Vám prostřednictvím široké nabídky kurzů pomáhá získat nové zkušenosti, poučit se z chyb jiných a

Více

VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA

VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA katalog VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA září 2009 leden 2010 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha Hybernská 24, 110 00 Praha 1, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@isu-praha.cz, e-mail:

Více

PRE-AUDITNÍ ZPRÁVA SYSTÉMU ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH

PRE-AUDITNÍ ZPRÁVA SYSTÉMU ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH PRE-AUDITNÍ ZPRÁVA SYSTÉMU ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH KRAJEM VYSOČINA Kód Auditu/Pre-auditu: Vysočina 2013 Auditovaný útvar/organizace: Auditorský tým: Krajský úřad Kraje Vysočina Mgr. Michal

Více

Ekonomické a fi nanční vzdělávání

Ekonomické a fi nanční vzdělávání V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Ekonomické a fi nanční vzdělávání KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH EKONOMICKÉ A FINANČNÍ

Více

VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ BRNO

VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ BRNO katalog VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ BRNO září 2009 leden 2010 kontakty institut svazu účetních BRnO s.r.o. Šumavská 15, 602 00 Brno, telefon: 541 592 384, fax: 541 592 384 Bankovní spojení: ČSOB Brno, číslo účtu:

Více

Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í. Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.

Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í. Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox. V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Vážení a milí klienti, dostáváte od nás nabídku

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ BŘEZEN - DUBEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE,

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, předkládáme Vám náš nový katalog otevřených odborných vzdělávacích aktivit na 1. pololetí roku 2014, včetně nabídky

Více

Reforma účetnictví státu

Reforma účetnictví státu INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Reforma účetnictví státu září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj

Více

INTERNÍ AUDIT A STRUKTURÁLNÍ FONDY EU ROZHOVORY S ŘEDITELI ODBORŮ MFČR, HANOU ONDRUŠKOVOU A JANEM GREGOREM NÁRODNÍ KONFERENCE ČIIA

INTERNÍ AUDIT A STRUKTURÁLNÍ FONDY EU ROZHOVORY S ŘEDITELI ODBORŮ MFČR, HANOU ONDRUŠKOVOU A JANEM GREGOREM NÁRODNÍ KONFERENCE ČIIA 4/ 08 Ročník 12, číslo 4 (50), čtvrtletník Českého institutu interních auditorů interní auditor INTERNÍ AUDIT A STRUKTURÁLNÍ FONDY EU ROZHOVORY S ŘEDITELI ODBORŮ MFČR, HANOU ONDRUŠKOVOU A JANEM GREGOREM

Více

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol.

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol. Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Stanislav Michek a kol. Národní ústav odborného vzdělávání Červenec 2006 Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Zpracoval:

Více

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Nabídka vzdělávacích programů pro rok 2013 APSS ČR je akreditovanou vzdělávací institucí u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod číslem jednacím 2010/213-I dle zákona

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Katalog PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH únor 2012 červenec 2012 5981 - ICU-Katalog 2012.indd 1 30.1.2012 11:03:00 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00

Více

Odborné semináře a kurzy

Odborné semináře a kurzy Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST SAFER, SMARTER, GREENER TITULEK NAPŘÍKLAD TŘÍŘÁDKOVÝ Xxxxxxxxxxxxx Perex Pro bližší informace nás kontaktujte: DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o. Thákurova 531/4 160 00 Praha 6 tel.: +420

Více

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Aktuální nabídka vzdělávacích programů APSS ČR je vzdělávací institucí akreditovanou u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod číslem jednacím 2010/213-I dle zákona č. 108/2006

Více

ŘÍZENÍ RIZIK ROZHOVOR S REKTOREM VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ, KARLEM RAISEM POZVÁNKA NA NÁRODNÍ KONFERENCI ČIIA V TERMÍNU 11.

ŘÍZENÍ RIZIK ROZHOVOR S REKTOREM VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ, KARLEM RAISEM POZVÁNKA NA NÁRODNÍ KONFERENCI ČIIA V TERMÍNU 11. 3/ 08 Ročník 12, číslo 3 (49), čtvrtletník Českého institutu interních auditorů interní auditor ŘÍZENÍ RIZIK ROZHOVOR S REKTOREM VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ, KARLEM RAISEM POZVÁNKA NA NÁRODNÍ KONFERENCI

Více

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme?

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme? Kdo jsme? Zabýváme se poradenskou a školicí činností v oblasti systémů řízení kvality, environmentálních systémů řízení, systémů orientovaných na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti potravin,

Více