INFORMACE. o činnosti BESIP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE. o činnosti BESIP"

Transkript

1 INFORMACE o činnosti BESIP 2012

2 BESIP v roce 2012 oslavil 45. výročí svého vzniku. Jedná se o známou značku, jež bývá tradičně spojena s preventivními programy a aktivitami zaměřenými na všechny skupiny účastníků silničního provozu. Pojďme se ve stručnosti seznámit s některými z nich. Navrácení loga BESIP V polovině roku 2012 začal BESIP opět (po rok a půl dlouhé odmlce) používat své tradiční logo. Po dohodě s jeho původním autorem doc. Karlem Míškem byl uskutečněn jeho redesign. Rovněž tak byl zpracován příslušný grafický manuál, návazně pak návrh grafického a designového zpracování nového webového portálu BESIP. Národní strategie bezpečnosti silničního provozu Samostatné oddělení BESIP je pověřeno pravidelným vyhodnocováním plnění úkolů daných aktuální Národní strategií bezpečnosti silničního provozu Každoročně je během prvních tří měsíců proveden sběr příslušných dat a jejich relevantní vyhodnocení, tak aby mohla být Vláda ČR informována o průběhu plnění úkolů daných Strategií. Více info na webu 2/8

3 Údaje týkající se dopravní nehodovosti v ČR, jednotlivých regionech a Evropské unii Samostatné oddělení BESIP ve spolupráci s CDV, v.v.i., Brno zajišťuje sběr a distribuci statistických dat souvisejících s nehodovostí v ČR do mezinárodního systému IRTAD. Nadto jsou relevantní data průběžně zpracovávána a poznatky s komentářem umisťovány na webový portál BESIP. Více info na Dlouhodobými základními třemi programovými liniemi sam. odd. BESIP jsou: dopravní výchova informace umisťované na webovém portálu BESIP určené jak odborníkům v dopravě, tak široké veřejnosti dopravně bezpečnostní kampaně a aktivity 3/8

4 Dopravní výchova je považována za klíčový prvek v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Nejen že je zaměřena na předávání potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností dětem a mládeži, ale rovněž tak od samého prvopočátku má významný potenciál při budování tzv. hodnotového systému. Kvalitně pojatá dopravní výchova zásadně ovlivňuje postoje budoucích řidičů k problematice bezpečnosti siln. provozu, nadto formuje postoje nastupující generace v oblasti sociálních vztahů. Pozornost je zaměřena na děti předškolního věku, žáky 1. a 2. stupně základních škol a středoškoláky. Současné pojetí dopravní výchovy by mělo být zárukou, že je cíleně a systematicky pracováno s dětmi a mladými lidmi až do věku let. 1. a 2. stupeň ZŠ, nové učební pomůcky Bylo zahájeno zpracovávání nového uchopení dopravní výchovy na základních školách, jedná se o koncept, který pojímá přípravu žáků 1. a 2. stupně ZŠ jako ucelený, navzájem provázaný systém. Paralelně byly zahájeny práce na přípravě potřebných metodik i konkrétních výukových materiálů, přičemž tvorba podkladů pro přípravu žáků 1. stupně ZŠ byla úspěšně ukončena k 10. prosinci roku Je třeba doplnit, že zatímco v letošním školním roce projde systematickou přípravou cca 70 % žáků základních škol, od září příštího roku bude dopravní výuka povinná, což zajistí 100% zásah cílové skupiny. Z uvedeného důvodu bude během prvního pololetí roku 2013 dopracována koncepce přípravy žáků 2. stupně ZŠ, rovněž tak bude zpracován materiál sloužící k provedení akreditace učitelů podílejících se na dopravní výchově žáků základních škol. V každém případě byly letos základním školám poskytnuty učební pomůcky, jež významně zefektivní dopravní výuku - mapy Bezpečnou cestou, dopravně vzdělávací výukové stojany, multimediální vzdělávací program pro interaktivní tabule a konečně interaktivní testy k dopravní výchově žáků ZŠ. 4/8

5 Dopravní soutěž mladých cyklistů V prvním pololetí se v rámci celé ČR uskutečnila Dopravní soutěž mladých cyklistů, vítězný tým ZŠ v Častalovicích v září reprezentoval ČR na evropské soutěži konané v Polsku, umístil se na 1. místě. The Action a Dozvuky Středoškolákům je určen multimediální pořad, který míří především na jejich emoce. V listopadu se v Českých Budějovicích uskutečnila 3 představení známého pořadu The Action. Nově je určen studentům a žákům středních škol program s názvem Dozvuky, jedná se o řízenou diskusi s mladými lidmi, kdy je poukazováno především na dlouhodobé socioekonomické následky závažných dopravních nehod. V listopadu a prosinci se v pěti městech uskutečnilo 10 sezení s cca 250 studenty středních škol. Systém dopravní výchovy je pojat jako modulární, témata probraná v nižších typech škol a jejich ročnících nebudou pasivně opakována, ale naopak účelově rozvíjena. V úvahu je brána i budoucí provázanost se vzdělávacími programy zaměřenými na přípravu nových řidičů i řidičů-profesionálů. Bude tak dosaženo potřebné atraktivity pro žáky a studenty škol, současně pak bude program v maximálně možné míře efektivní. Pozornost je věnována i pedagogům podílejícím se na dopravní výchově. Nejen že budou mít k dispozici potřebné podpůrné materiály, ale současně pak bude představen příslušný kvalifikační vzdělávací program ukončený získáním akreditace k vedení výuky a výcviku v oblasti dopravní výchovy. Více info na 5/8

6 Webové stránky BESIP prošly zásadní změnou. Na začátku prosince 2012 byly nahrazeny koncepčně novým webovým portálem, na němž široká veřejnost i odborníci na bezpečnost silničního provozu najdou nejširší možné spektrum informací v textové či obrazové podobě, rovněž tak bude obsahovat velké množství spotů a animací. Zcela nové je pojetí domovské stránky, změnou prošlo i grafické zpracování. Jednou ze změn je i možnost stahovat a využívat vybrané umístěné aplikace za pomoci chytrých telefonů. Webový portál je v současné době doplňován aktivitami v oblasti komunikace na sociálních sítích (Facebook, Youtube, Google+), jedná se o levný, přitom však mocný komunikační nástroj. google+ 6/8

7 Dopravně bezpečnostní kampaně a outdoorové aktivity byly zaměřeny na aktuální problémy bezpečnosti silniční dopravy. Věnovaly se širokému spektru témat, jako jsou např. alkohol, léky a drogy v dopravě, viditelnost účastníků silničního provozu, zimní provoz a výbava vozidel, bezpečná a defenzivní jízda, moderní asistenční systémy ve vozidlech, aktivní a pasivní bezpečnosti vozidel, moderní systémy pohonu motorových vozidel, socioekonomické následky vážných dopravních nehod, cyklisté, bezpečnost mladých lidí v silniční dopravě. Na jaře roku 2012 Besip participoval na pořadu Autoškola národa, zúčastnil se konference ETSC konané na MD (věnované problematice alkolocků ve vozidlech). BESIP participoval na programu nadace Partnerství s názvem Cesty městy, rovněž tak na aktuálně probíhající soutěži školáků zaměřené na jejich viditelnost v dopravě. Pozornost zaslouží pořad s názvem Besipky. Jedná se o 18 edukativních televizních spotů vysílaných ČT, každý o délce cca 2 minut. Zaměřují se na problematiku bezpečnosti motocyklistů, viditelnost, zásady bezpečné jízdy v zimním období, alkohol, drogy a léky v silniční dopravě. Kampaň v aktualizované a zmodernizované podobě navazuje na předchozí sérii realizovanou v letech 2001 až 2011 ve spolupráci s Českou televizí. Přehled dílů ke shlédnutí na youtube kanálu BESIP. Je třeba dodat, že pořad dozná pokračování i v roce Zvláštní pozornost si zaslouží letošní celosvětový Den vzpomínek na oběti dopravních nehod, který připadl na neděli 18. listopadu. Především nehody spojené s těžkým či dokonce smrtelným zraněním vždy zasáhnou nejen jejich přímé účastníky a jejich blízké, ale také svědky, záchranáře, novináře a ostatní, kteří se na místě nehody pohybují. Kromě dlouhodobých dopadů v rovině sociální se pojí s nemalými ekonomickými náklady. Finanční ztráta v důsledku usmrcení jedné osoby je vyčíslena na cca 17,7 milionu korun, což každoročně přináší nezanedbatelné zatížení státního rozpočtu ve výši přesahující částku 7/8

8 50 miliard korun. Počty usmrcených se v posledních letech daří snižovat, přesto však za uplynulý rok evidujeme 773 obětí (k nim je třeba připočítat 3092 těžce zraněných, z nichž si nemalá část ponese do dalšího života následky v podobě závažného poškození zdraví). Regionální aktivity Nemalá pozornost je věnována konkrétním aktivitám konaným v jednotlivých regionech ČR. Zde sehrávají důležitou úlohu tzv. krajští koordinátoři BESIP, jejichž pozornost je zaměřena především na organizování dopravní výchovy předškolní a školní mládeže, besedy, semináře a další akce určené široké veřejnosti, akce pro řidiče, kurzy bezpečné jízdy, akce a soutěže pro děti, obecně pak na prezentaci a komunikaci dopravně bezpečnostní problematiky v jednotlivých krajích a obcích. Úzce spolupracují s místními a regionálními samosprávami a PČR. V prvním pololetí tohoto roku se zúčastnili více než akcí, během letních prázdnin asistovali na zhruba 40 akcích konaných na dětských táborech. Činnost v jednotlivých regionech výrazně zefektivňuje BESIP Team. Jedná se o mobilní výstavní systém, který provází specializovaný, proškolený, profesionální, informovaný, zkušený a aktivní tým osob určený k přímé komunikaci s veřejností k aktuálním i dlouhodobým tématům na úseku prevence k bezpečnosti silničního provozu (např. alkohol, drogy, viditelnost, chodci, cyklisté, motocyklisté, nepřiměřená rychlost apod). Technické zázemí týmu je postupně dobudováváno. Závěrem je třeba dodat, že BESIP při plánování a realizaci svého programu využívá spolupráce s respektovanými subjekty jako např. se Svazem dovozců automobilů, jednotlivými importéry automobilů a motocyklů, 3M Česko atp. Za klíčové jsou rovněž považovány dobré vztahy s představiteli hromadných sdělovacích prostředků. 8/8

PLÁN ČINNOSTI SAMOSTATNÉHO ODDĚLENÍ BESIP

PLÁN ČINNOSTI SAMOSTATNÉHO ODDĚLENÍ BESIP PLÁN ČINNOSTI SAMOSTATNÉHO ODDĚLENÍ BESIP 2013 Plánovaná činnost samostatného oddělení BESIP MDČR na rok 2013 Samostatné oddělení BESIP MDČR v letošním roce svou činností systémově naváže na aktivity realizované

Více

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 Úvod Ministerstvo dopravy v roce 2004 kladlo důraz na tvorbu legislativy, rozvoj preventivního působení na chování účastníků

Více

Nahradit logo předchozím logem BESIP

Nahradit logo předchozím logem BESIP Nahradit logo předchozím logem BESIP NÁRODNÍ STRATEGIE bezpečnosti silničního provozu Informace o plnění v roce 2011 Obsah OBSAH... 2 SEZNAM ZKRATEK... 6 ÚVOD... 8 A SNÍŽENÍ POČTU NEHOD A JEJICH NÁSLEDKŮ

Více

návrh ROČNÍ PLÁN ČINNOSTÍ BESIP Libereckého kraje 2010

návrh ROČNÍ PLÁN ČINNOSTÍ BESIP Libereckého kraje 2010 návrh ROČNÍ PLÁN ČINNOSTÍ BESIP Libereckého kraje 2010 Polák Jan, Ing. pracovníci odboru dopravy KULK Verze 1 (ze dne 20.10.2009) OBSAH Úvod.... 3 Metodologie ročního plánu. 4 ČÁST 1. LIDSKÝ ČINITEL Nehody

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE. bezpečnosti silničního provozu

NÁRODNÍ STRATEGIE. bezpečnosti silničního provozu NÁRODNÍ STRATEGIE bezpečnosti silničního provozu Informace o plnění v roce 2009 Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu v roce 2009 2 Obsah OBSAH... 3 SEZNAM ZKRATEK... 5 ÚVOD...

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 OBSAH ÚVOD...4 ANALYTICKÁ ČÁST...6 1 ANALÝZA VÝVOJE NEHODOVOSTI V ČR...8 1.1 Celkový vývoj nehodovosti... 8 1.2 Plnění Národní strategie na národní

Více

SENZOR UŽITÍ ČESKÉ NÁRODNÍ OBSERVATOŘE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA

SENZOR UŽITÍ ČESKÉ NÁRODNÍ OBSERVATOŘE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA SENZOR UŽITÍ ČESKÉ NÁRODNÍ OBSERVATOŘE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA Číslo projektu: 1F54L/093/050 Zadavatel: Ministerstvo dopravy Styčný pracovník: Ing. Jindřich Frič Datum: listopad

Více

Metodický postup vyhodnocení plnění opatření uvedených v NÁRODNÍ STRATEGII BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU 2011 2020

Metodický postup vyhodnocení plnění opatření uvedených v NÁRODNÍ STRATEGII BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU 2011 2020 Metodický postup vyhodnocení plnění opatření uvedených v NÁRODNÍ STRATEGII BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU 2011 2020 Východisko USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze d 10. srpna 2011 č. 599 o Národní strategii

Více

V Praze dne 2007 Výtisk: PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 2017

V Praze dne 2007 Výtisk: PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 2017 Ministerstvo zdravotnictví ČR Č.j.:8019/2006 Vl. č.j. 1182/2007 V Praze dne 2007 Výtisk: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 2017 Důvod předložení: Materiál je

Více

Návrh věcného záměru zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Návrh věcného záměru zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel Návrh věcného záměru zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel Obsah návrhu A. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 1. Důvod předložení a cíle 1.1 Název

Více

Koncepce BESIP v Libereckém kraji

Koncepce BESIP v Libereckém kraji Koncepce BESIP v Libereckém kraji Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje Schváleno: Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 18.11.2003 usnesením č. 366/03/ZK Původní zpracování: říjen

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

STRATEGIE PRO PRÁCI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY VE VZTAHU K MENŠINÁM

STRATEGIE PRO PRÁCI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY VE VZTAHU K MENŠINÁM ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY STRATEGIE PRO PRÁCI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY VE VZTAHU K MENŠINÁM (PRO OBDOBÍ LET 2008 2012) PRAHA 2008 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY U S N E S E N Í VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9.

Více

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE Úvod Česká republika ratifikovala Evropskou chartu regionálních či menšinových

Více

21 PILÍŘŮ PRO CYKLISTICKOU INFRASTRUKTURU UPLATNĚNÁ METODIKA

21 PILÍŘŮ PRO CYKLISTICKOU INFRASTRUKTURU UPLATNĚNÁ METODIKA OBSAH: ÚVOD 5 1 ZAPOJENÍ VĚŘEJNOSTI 7 2 CYKLISTIKA V ŠIRŠÍM KONTEXTU 8 A CYKLISTIKA A UDRŽITELNÝ ROZVOJ 8 B CYKLISTIKA A MOBILITA 9 C CYKLISTIKA A KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP VE STRATEGICKÉM PLÁNOVÁNÍ 10 D CYKLISTIKA

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Unikátní kód žádosti: 3FfØvPØØØ2 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Plnění resortních Plánů integrační politiky v roce 2005 VI. Příloha č. 1 PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Ministerstvo

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2007 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

III. Konference o bezpečnosti silničního provozu ve městech a krajích České republiky

III. Konference o bezpečnosti silničního provozu ve městech a krajích České republiky III. Konference o bezpečnosti silničního provozu ve městech a krajích České republiky Doprava.indd 1 16.12.2008 13:57:48 Cevro_Chlap_A5_landscape_def_krivky.indd 1 16.12.2008 11:15:28 Prestižní profesní

Více

Informace o plnění v roce 200

Informace o plnění v roce 200 Informace o plnění v roce 200 Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2006 Obsah Seznam zkratek... 5 Úvod... 7 A. Snížení počtu nehod a jejich následků způsobených nepřiměřenou

Více

Aktuální programová nabídka NIDV ke stažení na: www.nidv.cz/cs/titulka/docs/pn/132/132.pdf

Aktuální programová nabídka NIDV ke stažení na: www.nidv.cz/cs/titulka/docs/pn/132/132.pdf Bulletin Národního institutu pro další vzdělávání Elektronický zpravodaj NIDV 2013 ročník II. číslo 2 VÁŠ PARTNER V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ VE VŠECH KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY Aktuální programová nabídka NIDV ke

Více

...MŠMT, č.j. 12295/2005-20 DOKONČENÍ Z MINULÉHO ČÍSLA. 13. Poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních (Gesce IPPP, odbor 24)

...MŠMT, č.j. 12295/2005-20 DOKONČENÍ Z MINULÉHO ČÍSLA. 13. Poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních (Gesce IPPP, odbor 24) ...MŠMT, č.j. 12295/2005-20 SOUBOR PEDAGOGICKO-ORGANIZAČNÍCH INFORMACÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLY, KONZERVATOŘE, VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, JAZYKOVÉ ŠKOLY S PRÁVEM

Více

Vývoj a srovnání dopravní nehodovosti v ČR a SR a její analýza V uplynulých 21 letech (od rozdělení ČSFR do konce roku 2013)

Vývoj a srovnání dopravní nehodovosti v ČR a SR a její analýza V uplynulých 21 letech (od rozdělení ČSFR do konce roku 2013) Vývoj a srovnání dopravní nehodovosti v ČR a SR a její analýza V uplynulých 21 letech (od rozdělení ČSFR do konce roku 2013) Dokument mapuje vývoj dopravní nehodovosti, resp. její následky. Poukazuje jak

Více

Oko NOKu 5/2014. Bulletin Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci. Fondy EU investice do vaší budoucnosti

Oko NOKu 5/2014. Bulletin Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci. Fondy EU investice do vaší budoucnosti Oko NOKu 5/2014 Bulletin Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci Fondy EU investice do vaší budoucnosti www.strukturalni-fondy.cz 02 Projekt z titulní strany Milí čtenáři, Obsah

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR

NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR OBSAH Slovo ministra dopravy 3 Usnesení vlády České republiky 4 Úvod 5 1. Popis současného stavu profil ČR 6 2. SWOT analýza 24 3. Priority a cíle 26 Priorita

Více

Vývoj a srovnání dopravní nehodovosti v ČR a SR a její analýza. V uplynulých 21 letech (od rozdělení ČSFR do konce roku 2013)

Vývoj a srovnání dopravní nehodovosti v ČR a SR a její analýza. V uplynulých 21 letech (od rozdělení ČSFR do konce roku 2013) Vývoj a srovnání dopravní nehodovosti v ČR a SR a její analýza V uplynulých 21 letech (od rozdělení ČSFR do konce roku 2013) Dokument mapuje vývoj dopravní nehodovosti, resp. její následky. Poukazuje jak

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více