organizační pokyny Smluvní podmínky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "organizační pokyny Smluvní podmínky"

Transkript

1 září prosinec 2015

2 organizační pokyny Začátek všech akcí je v 9.00 hodin, registrace začíná půl hodiny před začátkem akce. u celodenních seminářů je v době od do hodin plánována přestávka na oběd. Adresa konání seminářů: Český institut interních auditorů karlovo náměstí 3, praha 2, 1. patro Přihlášky lze podávat on-line na em nebo poštou. přijetí přihlášek potvrzujeme pouze na vyžádání em. JAnA ŠIndelářová tel.: , mobil: , magda BArnAtová tel.: , mobil: , Smluvní podmínky Přihláška je určena jen pro jednu akci. Přihlášku je možné posílat on-line (přes WWW stránky ČIIA), em na adresu kanceláře institutu nebo v listinné podobě na adresu institutu. Údaje v přihlášce musí být úplné a musí obsahovat údaje k vystavení daňového dokladu. ČIIA potvrzuje přijetí přihlášky pouze na vyžádání a pouze elektronickou poštou. pozvánku na seminář nezasíláme. Účastník obdrží písemné vyrozumění pouze v případě změn, zrušení semináře, nebo pokud bude kapacita učebny již naplněna účastníky, kteří doručili přihlášku dříve. V ceně semináře jsou zahrnuty studijní materiály a drobné občerstvení, které je účastníkům poskytnuto během dne. Obědy a ubytování nezajišťujeme. Výukové aktivity a semináře uvedené v katalogu odpovídají požadavkům CPE. Pro případ prodlení s úhradou objednaných služeb je ČIIA, oprávněn účtovat sankční úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně. Za den splnění závazku je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet ČIIA. přihlášku je nutno doručit nejpozději 5 dní před zahájením akce. veškeré změny a případná storno objednávek jsou přijímány pouze písemně nebo em (s žádostí o potvrzení) na níže uvedené adresy. Zrušení semináře oznamujeme písemně cca 4 dny před konáním akce. ČIIA si vyhrazuje právo vzdělávací akce zrušit. ČIIA si vyhrazuje právo změnit smluvní podmínky v případě specifických podmínek kurzů. Tyto změny budou vždy uvedeny u nabídky konkrétního vzdělávací akce.

3 Vážené kolegyně, vážení kolegové, vzdělávání je nikdy nekončící proces ať z pohledu toho, kdo se vzdělává, tak z pohledu toho, kdo vzdělává. Každá ze stran hledá nové a nové výzvy a je vždy pozitivní, pokud se obě strany najdou, vyhoví si a výsledkem je oboustranná spokojenost. O to se v Českém institutu interních auditorů snažíme a snad se nám to daří. Pojďme se podívat na katalog akcí pro 2. pololetí 2015 a na co bych Vás rád upozornil a kde bychom se mohli pozitivně vzájemně najít. Konkrétně jsou to tři pojmy kybernetická bezpečnost, základní kurz pro veřejnou správu a compliance. V rámci tématu IT naleznete nové semináře pro nyní velmi důležitou a aktuální problematiku kybernetické bezpečnosti. Navazujeme tím na semináře, které jsme již realizovali, ale nabídku jsme trochu rozšířili. Noví interní auditoři ve veřejné správě budou mít příležitost se zúčastnit aktualizované podoby základního kurzu, který již poběží svůj 64. běh a mohou se tak zařadit po bok 1475 absolventů základního kurzu. Aktualizovaný základní kurz nyní více odpovídá potřebám interního auditu ve veřejné správě a byl připraven ve spolupráci s kolegy z Ministerstva financí. Mně osobně se hodně líbí nový dlouhodobý vzdělávací kurz Akademie Corporate Compliance, který nabízí témata jak pro interního auditora, tak pro compliance manažera. Určitě stojí za pozornost jak jeho obsah, tak složení lektorského týmu ze zkušených expertů na oblast compliance. Z kanceláře ČIIA Vám přejeme krásné a pohodové léto a těším se na případné setkání na mezinárodní konferenci o interním auditu v listopadu v Praze. Ing. Daniel Häusler Ředitel kanceláře ČIIA STORNO POPLATKY Lhůta pro výpočet storno poplatků se začíná počítat dnem předcházejícím dni konání akce, den doručení se započítává do lhůty. Pro výpočet lhůt se použijí pracovní dny. Za den doručení storno oznámení se považuje den převzetí elektronické zprávy (potvrzení o přečtení) nebo den převzetí listinné podoby storno oznámení. 0 % nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce; 50 % 4 3 pracovní dny před zahájením akce 70 % 2 1 pracovní dny před zahájením akce 100 % méně než 1 den před zahájením akce PLATBY Platba se provádí na základě faktury, která bude zaslána po skončení semináře. Splatnost faktur je 14 dní od data vystavení. Doručena přihláška je závazná. Odesláním přihlášky vyjadřuje účastník souhlas s uvedenými smluvními podmínkami a organizačními pokyny. SLEVY ČIIA, poskytuje tyto slevy na semináře: při účasti jednotlivce na 5 seminářích v jednom kalendářním roce poskytujeme na pátý seminář 50% slevu, při účasti více účastníků z jedné organizace na jedné krátkodobé vzdělávací akci je poskytována sleva: od 3 účastníků včetně sleva 5 %, od 5 účastníků včetně sleva 15 %, od 10 účastníků včetně sleva 20 % 1

4 Smluvní podmínky Organizační pokyny 2. strana obálky 2. strana obálky Editorial 1 Použité zkratky 2 Kalendárium + členění dle oblastí 3 10 Jednotlivé kurzy Akademie Risk Managementu Akademie Corporate Compliance Certifikační program CIA Odborná certifikace interních auditorů ve veřejné správě 73 Přehled kurzů pro veřejnou správu dle úrovně 74 Základní kurz Atestační kurzy Přehled lektorů Staňte se členem 90 Členský příspěvek BENEFIT 91 Fórum pro interní auditory 91 Pronájem prostor 92 Nakladatelství ČIIA, prodej publikací Kontakty 96 POUŽITÉ ZKRATKY 2

5 KALENDÁRIUM 2. POLOLETÍ 2015 ZÁŘÍ /9 út Jak účinně formulovat auditní zprávy Mgr. Orság /9 po Podvodná jednání a forenzní šetření na příkladech v praxi auditora ICT Ing. Hinner út-st Osm lekcí ze základů IA Ing. Báčová, Ing. Svoboda /9 st Personální audit zajištěný prostřednictvím interního auditu Ing. Chmelík /9 st-čt Jak psát auditní zprávu a jak ji prezentovat Ing. Kánský, Ing. Ondrušková /9 čt Praktická realizace auditu vnitřních předpisů V. Jeřábková /9 čt Audit opatření přijatých na základě zákona o kybernetické bezpečnosti Ing. Barva, Ing. Grešl /9 pá Audit systému evidence a odpisování majetku v OSS a ÚSC B. Petrlíková /9 pá Řízení rizik teorie, metodiky Ing. Kruliš /9 po Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti Ing. Komárková /9 út Technická novela zákona o VZ Ing. Ajmová, Mgr. Adámková /9 st Strategie procesních auditů Mgr. Barnat /9 čt Vybraná rozhodovací praxe v oblasti veřejných zakázek Mgr. Bláha /9 pá Postup a benchmarky ČNB při kontrolách zaměřených na oblast řízení úvěrových rizik v bankách Mgr. Vojtek /9 út Validace sebehodnocení kvality IA Ing. Svoboda /9 út-st Případová studie řízení rizik Ing. Ščotka 18 ŘÍJEN /10 čt Umění říct ne aneb jak se naučit vhodně si vymezit hranice Ing. Ondrušková /10 čt Změny v legislativě Zákon o kybernetické bezpečnosti Ing. Bukovský /10 pá Nastavení VKS na PO Mgr. Hájek /10 pá SW podpora řízení rizik Ing. Mynářová /10 pá Účetnictví, rozpočetnictví a evidence majetku Ing. Horáková /10 po 3E v praxi PhDr. Vyhnánek /10 po Audit vnitřní komunikace Doc. Urban /10 út Compliance očima manažera Mgr. Vančo /10 út Compliance očima compliance officera JUDr. Heneberk /10 út-st Jak číst účetní výkazy Ing. Prokůpková 23 3

6 KALENDÁRIUM 2. POLOLETÍ /10 čt Compliance z pohledu trestněprávní odpovědnosti firem v praxi Ing. Kolafová /10 pá Audit přístupových práv do IT systémů I. Gricinko /10 pá Implementace integrovaného řízení rizik JUDr. Jeleň /10 po Využití Six Sigma nástrojů IA Ing. Maňas /10 po Leadership a kvalita interního auditu, koordinace ujišťovatelů UIA Ing. Středa /10 po-ut Jak psát auditní zprávu a jak ji prezentovat Ing. Kánský, Ing. Ondrušková /10 út Jak správně pracovat s interní dokumentací Vl. Krůta /10 út Základy detekce a vyšetřování finanční kriminality Ing. Jakš, Ing. Lalka /10 út Člověk největší bezpečnostní riziko Mgr. Kučera /10 st Měkké dovednosti neverbální komunikace Ing. Ondrušková /10 čt Strategické řízení firmy Ing. Tyll /10 čt Hospodárnost, účelnost, efektivita, rizika procesní řízení v praxi Ing. Vincenec /10 pá Strategie řízení a komunikace odboru IA Ing. Poduška /10 pá Zjišťovací fáze interního auditu a kontroly hospodaření Ing. Pýchová /10 po Audit přístupových oprávnění Ing. Barva, Ing. Grešl /10 po Audit personálních rizik Doc. Urban /10 út Compliance očima interního auditora Ing. Svoboda, Ing. Grešl /10 út Finanční řízení ÚSC auditorský pohled Mgr. Kranecová /10 út Trestné činy v oblasti nesrovnalostí Ing. Uhrinová /10 st Compliance očima regulátora finančního trhu Ing. Mazánková /10 st Třikrát o kontrolních systémech podle COSO Rámec pro řízení a kontrolu v organizaci Ing. Svoboda /10 čt Praktická realizace auditu spisové služby V. Jeřábková /10 čt Jak zvýšit vlastní jistotu a profesionalitu při prezentacích Mgr. Šedivý /10 pá Audit outsourcingu audit významně rizikové oblasti Ing. Špaček /10 pá Audity ISO 9001 Ing. Stanková /10 pá Principy odměňování dle CRD IV požadavky na interní audit J. Medřický /10 po Korupce, její projevy a postih JUDr. Horník, RNDr. Žufanová /10 út Vedení auditních zakázek Mgr. Barnat /10 čt Jak nevyhořet seminář o burn out syndromu PhDr. Vajner 37 4

7 KALENDÁRIUM 2. POLOLETÍ /10 pá Synergie interního auditu a řízení rizik Ing. Jirásek /10 pá Rozpočtová skladba pro začátečníky B. Petrlíková 38 LISTOPAD /11 po Interní audit souladu s normou ISO 9001 V Jeřábková /11 po Personální a organizační audit Doc. Urban /11 út Účetní manipulace a jejich včasná detekce a prevence Ing. Pospíšil /11 st Audit připravenosti na selhání ICT organizace Ing. Barva, Ing. Grešl /11 čt Jak provést finanční audit v oblasti majetku Mgr. Bláha /11 pá Výbory pro audit Ing. Špaček /11 pá Implementace auditorských doporučení od A do Z Ing. Kánský /11 po EMIR European Markets Infrastrukture Regulation K.R. Komendáková, DiS /11 út Metodika výkonu řídící kontroly Mgr. Hájek /11 st-čt Nový Občanský zákoník druhý rok života Mgr. Hart, Ing. Ščotka /11 pá Audit systému řízení kontinuity činností Ing. Špaček /11 pá Jak se připravit na externí hodnocení kvality IA Ing. Káňová /11 st Kdy může považovat auditor své důkazy za dostatečné Mgr. Orság /11 st Třikrát o kontrolních systémech podle COSO Kontrola rizik v organizaci Ing. Svoboda /11 čt Prověření vnitřního řídícího a kontrolního systému Ing. Chmelík /11 čt Elektronizace výkonu řídící kontroly Ing. Jaroš /11 čt-pá Audit účetní závěrky vybraných organizací Ing. Prokůpková /11 pá Zákon o kybernetické bezpečnosti Mgr. Malý, Ing. Konečný /11 po Účetní výkazy a daňové souvislosti Ing. Rázková /11 po Cíle řízení rizik. Rámec risk managementu Doc. Dudorkin /11 út Vnitřní a vnější prostředí risk managementu Ing. Ščotka /11 út Identifikace a klasifikace rizik Doc. Dudorkin /11 st Risk Management jako součást strategického řízení společnosti Ing. Havlický /11 čt Principy vnitřní kontroly a řízení Ing. Chmelík /11 čt Veřejné zakázky malého rozsahu Ing. Ajmová, Mgr. Adámková /11 st-čt Workshop audit v oblasti nákupu Mgr. Barnat, Ing. Chlapcová /11 pá Průzkumy spokojenosti a motivace zaměstnanců Doc. Urban /11 pá Řízení operačních rizik vč. rizik IS/IT dohled a regulace Ing. Fleischmann 51 5

8 KALENDÁRIUM 2. POLOLETÍ /11 po Argumentace a přesvědčování Ing. Ondrušková /11 po Proces interního auditu s případovými studiemi (cestovné, majetek) L. Jiráňová /11 po Audit IT bezpečnosti na doméně a sítích Ing. Bukovský 52 PROSINEC /12 út-čt Základy účetnictví Ing. Prokůpková /12 st Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu Ing. Pýchová /12 pá Audit vymáhání pohledávek Ing. Patrný /12 pá Jak psát auditní zprávu Ing. Adámková /12 po Komplexní řízení rizik od A do Z Doc. Dudorkin /12 po Ujišťovací role IA v oblasti risk managementu Ing. Ščotka /12 po Poradenská role IA v oblasti risk managementu Ing. Šenfeld /12 út Schvalování výdajů PO Ing. Sikora /12 út Audit řízení lidských zdrojů Doc. Urban /12 st Efektivní vedení porad Mgr. Šedivý /12 st-čt Příklady řízení rizik a IA v praxi Ing. Ščotka čt Interní audit kvalitní služba Mgr. Barnat /12 pá Audit systému zadávání VZ Ing. Špaček /12 pá Audit ve výrobě Ing. Stanková /12 po Základní zásady nového zákona o zadávání VZ Mgr. Bláha /12 po Třikrát o kontrolních systémech podle COSO Vnitřní kontrola v organizaci Ing. Svoboda /12 út Vyjednávání v kostce PhDr. Vajner /12 út Norma ISO s případovou studií (Projekty a granty) L. Jiráňová /12 st Audit integrovaného systému řízení informačních a komunikačních technologií Ing. Štěrba /12 st Vnitřní předpisy V. Jeřábková /12 st Audit ochrany informačního systému Ing. Hinner /12 čt Audit hospodaření s hotovostí a ceninami B. Petrlíková /12 čt Zvládání emocí a emoční inteligence v praxi Ing. Ondrušková /12 čt Metodika ITIL Vl. Krůta /12 pá Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti Ing. Komárková 65 6

9 ČLENĚNÍ DLE OBLASTÍ 2. POLOLETÍ 2015 FINANČNÍ INSTITUTCE /9 po Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti Ing. Komárková /9 pá Postup a benchmarky ČNB při kontrolách zaměřených na oblast řízení úvěrových rizik v bankách Mgr. Vojtek /10 st Compliance očima regulátora finančního trhu Ing. Mazánková /10 pá Principy odměňování dle CRD IV požadavky na interní audit J. Medřický /11 po EMIR European Markets Infrastrukture Regulation K.R. Komendáková, DiS /11 pá Řízení operačních rizik vč. rizik IS/IT dohled a regulace Ing. Fleischmann /12 pá Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti Ing. Komárková 65 INTERNÍ AUDIT /9 út Jak účinně formulovat auditní zprávy Mgr. Orság út-st Osm lekcí ze základů IA Ing. Báčová, Ing. Svoboda /9 st Personální audit zajištěný prostřednictvím interního auditu Ing. Chmelík /9 st-čt Jak psát auditní zprávu a jak ji prezentovat Ing. Kánský Ing. Ondrušková /9 čt Praktická realizace auditu vnitřních předpisů V. Jeřábková /9 čt Audit opatření přijatých na základě zákona o kybernetické bezpečnosti Ing. Barva, Ing. Grešl /9 pá Audit systému evidence a odpisování majetku v OSS a ÚSC B. Petrlíková /9 st Strategie procesních auditů Mgr. Barnat /9 út Validace sebehodnocení kvality IA Ing. Svoboda /10 po Audit vnitřní komunikace Doc. Urban /10 pá Audit přístupových práv do IT systémů I. Gricinko /10 po Využití Six Sigma nástrojů IA Ing. Maňas /10 po Leadership a kvalita interního auditu, koordinace ujišťovatelů UIA Ing. Středa /10 pá Strategie řízení a komunikace odboru IA Ing. Poduška /10 pá Zjišťovací fáze interního auditu a kontroly hospodaření Ing. Pýchová /10 po Audit přístupových oprávnění Ing. Barva, Ing. Grešl /10 po Audit personálních rizik Doc. Urban /10 út Compliance očima interního auditora Ing. Svoboda, Ing. Grešl /10 út Finanční řízení ÚSC auditorský pohled Mgr. Kranecová /10 čt Praktická realizace auditu spisové služby V. Jeřábková /10 pá Audit outsourcingu audit významně rizikové oblasti Ing. Špaček /10 út Vedení auditních zakázek Mgr. Barnat /10 pá Synergie interního auditu a řízení rizik Ing. Jirásek /11 po Personální a organizační audit Doc. Urban /11 st Audit připravenosti na selhání ICT organizace Ing. Barva, Ing. Grešl /11 čt Jak provést finanční audit v oblasti majetku Mgr. Bláha /11 pá Výbory pro audit Ing. Špaček /11 pá Implementace auditorských doporučení od A do Z Ing. Kánský /11 pá Audit systému řízení kontinuity činností Ing. Špaček /11 pá Jak se připravit na externí hodnocení kvality IA Ing. Káňová /11 st Kdy může považovat auditor své důkazy za dostatečné Mgr. Orság /11 čt-pá Audit účetní závěrky vybraných organizací Ing. Prokůpková /11 st-čt Workshop audit v oblasti nákupu Mgr. Barnat, Ing. Chlapcová /11 po Proces interního auditu s případovými studiemi (cestovné, majetek) L. Jiráňová 52 7

10 ČLENĚNÍ DLE OBLASTÍ 2. POLOLETÍ /11 po Audit IT bezpečnosti na doméně a sítích Ing. Bukovský /12 pá Audit vymáhání pohledávek Ing. Patrný /12 pá Jak psát auditní zprávu Ing. Adámková /12 po Ujišťovací role IA v oblasti risk managementu Ing. Ščotka /12 po Poradenská role IA v oblasti risk managementu Ing. Šenfeld /12 út Audit řízení lidských zdrojů Doc. Urban /12 st-čt Příklady řízení rizik a IA v praxi Ing. Ščotka čt Interní audit kvalitní služba Mgr. Barnat /12 pá Audit systému zadávání VZ Ing. Špaček /12 pá Audit ve výrobě Ing. Stanková /12 st Audit integrovaného systému řízení informačních a komunikačních technologií Ing. Štěrba /12 st Audit ochrany informačního systému Ing. Hinner /12 čt Audit hospodaření s hotovostí a ceninami B. Petrlíková 64 IT /9 po Podvodná jednání a forenzní šetření na příkladech v praxi auditora ICT Ing. Hinner /9 čt Audit opatření přijatých na základě zákona o kybernetické bezpečnosti Ing. Barva, Ing. Grešl /10 čt Změny v legislativě Zákon o kybernetické bezpečnosti Ing. Bukovský /10 pá Audit přístupových práv do IT systémů I. Gricinko /10 út Člověk největší bezpečnostní riziko Mgr. Kučera /10 po Audit přístupových oprávnění Ing. Barva, Ing. Grešl /11 st Audit připravenosti na selhání ICT organizace Ing. Barva, Ing. Grešl /11 pá Zákon o kybernetické bezpečnosti Mgr. Malý, Ing. Konečný /11 pá Řízení operačních rizik vč. rizik IS/IT dohled a regulace Ing. Fleischmann /11 po Audit IT bezpečnosti na doméně a sítích Ing. Bukovský /12 st Audit integrovaného systému řízení informačních a komunikačních technologií Ing. Štěrba /12 st Audit ochrany informačního systému Ing. Hinner /12 čt Metodika ITIL Vl. Krůta 65 KOMUNIKACE /9 st-čt Jak psát auditní zprávu a jak ji prezentovat Ing. Kánský Ing. Ondrušková /10 čt Umění říct ne aneb jak se naučit vhodně si vymezit hranice Ing. Ondrušková /10 po-út Jak psát auditní zprávu a jak ji prezentovat Ing. Kánský, Ing. Ondrušková /10 st Měkké dovednosti neverbální komunikace Ing. Ondrušková /10 čt Jak zvýšit vlastní jistotu a profesionalitu při prezentacích Mgr. Šedivý /10 čt Jak nevyhořet seminář o burn out syndromu PhDr. Vajner /11 po Argumentace a přesvědčování Ing. Ondrušková /12 st Efektivní vedení porad Mgr. Šedivý /12 út Vyjednávání v kostce PhDr. Vajner /12 čt Zvládání emocí a emoční inteligence v praxi Ing. Ondrušková 64 KONTROLA /10 pá Zjišťovací fáze interního auditu a kontroly hospodaření Ing. Pýchová /10 st Třikrát o kontrolních systémech podle COSO Rámec pro řízení a kontrolu v organizaci Ing. Svoboda /11 út Metodika výkonu řídící kontroly Mgr. Hájek 42 8

11 ČLENĚNÍ DLE OBLASTÍ 2. POLOLETÍ /11 st Třikrát o kontrolních systémech podle COSO Kontrola rizik v organizaci Ing. Svoboda /11 čt Elektronizace výkonu řídící kontroly Ing. Jaroš /12 st Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu Ing. Pýchová /12 po Třikrát o kontrolních systémech podle COSO Vnitřní kontrola v organizaci Ing. Svoboda 60 PODVODY /9 po Podvodná jednání a forenzní šetření na příkladech v praxi auditora ICT Ing. Hinner /10 út Základy detekce a vyšetřování finanční kriminality Ing. Jakš, Ing. Lalka /10 út Trestné činy v oblasti nesrovnalostí Ing. Uhrinová /10 po Korupce, její projevy a postih JUDr. Horník, RNDr. Žufanová /11 út Účetní manipulace a jejich včasná detekce a prevence Ing. Pospíšil 39 ŘÍZENÍ RIZIK /9 pá Řízení rizik teorie, metodiky Ing. Kruliš /9 út-st Případová studie řízení rizik Ing. Ščotka /10 pá SW podpora řízení rizik Ing. Mynářová /10 pá Implementace integrovaného řízení rizik JUDr. Jeleň /10 pá Synergie interního auditu a řízení rizik Ing. Jirásek /11 po Cíle řízení rizik. Rámec risk managementu Doc. Dudorkin /11 út Vnitřní a vnější prostředí risk managementu Ing. Ščotka /11 út Identifikace a klasifikace rizik Doc. Dudorkin /11 st Risk Management jako součást strategického řízení společnosti Ing. Havlický /12 po Komplexní řízení rizik od A do Z Doc. Dudorkin /12 po Ujišťovací role IA v oblasti risk managementu Ing. Ščotka /12 po Poradenská role IA v oblasti risk managementu Ing. Šenfeld /12 st-čt Příklady řízení rizik a IA v praxi Ing. Ščotka 58 ÚČETNICTVÍ /10 pá Účetnictví, rozpočetnictví a evidence majetku Ing. Horáková /10 út-st Jak číst účetní výkazy Ing. Prokůpková /10 pá Rozpočtová skladba pro začátečníky B. Petrlíková /11 út Účetní manipulace a jejich včasná detekce a prevence Ing. Pospíšil /11 čt-pá Audit účetní závěrky vybraných organizací Ing. Prokůpková /11 po Účetní výkazy a daňové souvislosti Ing. Rázková /12 út-čt Základy účetnictví Ing. Prokůpková 53 VEŘEJNÁ SPRÁVA /9 pá Audit systému evidence a odpisování majetku v OSS a ÚSC B. Petrlíková /9 út Technická novela zákona o VZ Ing. Ajmová, Mgr. Adámková /9 čt Vybraná rozhodovací praxe v oblasti veřejných zakázek Mgr. Bláha /10 pá Nastavení VKS na PO Mgr. Hájek /10 pá Účetnictví, rozpočetnictví a evidence majetku Ing. Horáková /10 pá Zjišťovací fáze interního auditu a kontroly hospodaření Ing. Pýchová /10 út Finanční řízení ÚSC auditorský pohled Mgr. Kranecová /10 po Korupce, její projevy a postih JUDr. Horník, RNDr. Žufanová 37 9

12 ČLENĚNÍ DLE OBLASTÍ 2. POLOLETÍ /10 pá Rozpočtová skladba pro začátečníky B. Petrlíková /11 út Metodika výkonu řídící kontroly Mgr. Hájek /11 čt Elektronizace výkonu řídící kontroly Ing. Jaroš /11 čt-pá Audit účetní závěrky vybraných organizací Ing. Prokůpková /11 čt Veřejné zakázky malého rozsahu Ing. Ajmová, Mgr. Adámková /12 út Schvalování výdajů PO Ing. Sikora /12 po Základní zásady nového zákona o zadávání VZ Mgr. Bláha 60 VŘKS /10 pá Nastavení VKS na PO Mgr. Hájek /10 út Jak správně pracovat s interní dokumentací Vl. Krůta /10 st Třikrát o kontrolních systémech podle COSO Rámec pro řízení a kontrolu v organizaci Ing. Svoboda /11 st Třikrát o kontrolních systémech podle COSO Kontrola rizik v organizaci Ing. Svoboda /11 čt Prověření vnitřního řídícího a kontrolního systému Ing. Chmelík /11 čt Principy vnitřní kontroly a řízení Ing. Chmelík /12 po Třikrát o kontrolních systémech podle COSO Vnitřní kontrola v organizaci Ing. Svoboda /12 st Vnitřní předpisy V. Jeřábková 62 ISO /10 pá Audity ISO 9001 Ing. Stanková /11 po Interní audit souladu s normou ISO 9001 V Jeřábková /12 út Norma ISO s případovou studií (Projekty a granty) L. Jiráňová 61 COMPLIANCE /10 út Compliance očima manažera Mgr. Vančo /10 út Compliance očima compliance officera JUDr. Heneberk /10 čt Compliance z pohledu trestněprávní odpovědnosti firem v praxi Ing. Kolafová /10 út Compliance očima interního auditora Ing. Svoboda, Ing. Grešl /10 st Compliance očima regulátora finančního trhu Ing. Mazánková 34 OSTATNÍ /9 út Technická novela zákona o VZ Ing. Ajmová, Mgr. Adámková /9 čt Vybraná rozhodovací praxe v oblasti veřejných zakázek Mgr. Bláha /10 po 3E v praxi PhDr. Vyhnánek /10 út Jak správně pracovat s interní dokumentací Vl. Krůta /10 čt Strategické řízení firmy Ing. Tyll /10 čt Hospodárnost, účelnost, efektivita, rizika procesní řízení v praxi Ing. Vincenec /11 st-čt Nový Občanský zákoník druhý rok života Mgr. Hart, Ing. Ščotka /11 čt Veřejné zakázky malého rozsahu Ing. Ajmová, Mgr. Adámková /11 pá Průzkumy spokojenosti a motivace zaměstnanců Doc. Urban /12 po Základní zásady nového zákona o zadávání VZ Mgr. Bláha /12 st Vnitřní předpisy V. Jeřábková 62 10

13 15500 JAK ÚČINNĚ FORMULOVAT AUDITNÍ ZPRÁVY 8. ZÁŘÍ 2015 Mgr. František Orság, CIA Auditory a vedoucí útvarů, kteří se podílejí na zpracovávání auditorských zpráv. Vyzbrojit auditory znalostmi a dovednostmi pro správné formulace auditních zjištěn, doporučení a opatření v auditních zprávách. I. Požadavky na formulaci vyplývající ze Standardů IIA II. Best practice III. Zjištění Příklady formulací Příklady chyb Spoluúčast uchazečů na formulaci zjištění na konkrétních datech IV. Doporučení Příklady formulací Spoluúčast uchazečů na formulaci V. Opatření Příklady formulací Spoluúčast uchazečů na formulaci VI. Shrnutí PODVODNÁ JEDNÁNÍ A FORENZNÍ ŠETŘENÍ NA PŘÍKLADECH V PRAXI AUDITORA ICT 14. ZÁŘÍ 2015 Ing. Jiří Hinner Ph.D. ČEZ Interní auditory a další pracovníky zabývající se bezpečnosti informací ve svých společnostech. Objasnit činnosti a osvojit si metodiku interního auditu při řešení počítačové kriminality a úlohu interního auditu v přípravě, realizaci a provádění forenzních šetření událostí s účastí výpočetní techniky. Podělit se o praktické zkušenosti z realizovaných šetření. Počítačová (informační) kriminalita mýtus nebo realita? Stav v ČR, Studie IDC, FBI Úmluva o počítačové kriminalitě komise Rady Evropy Sociální inženýring na příkladech Identifikace podvodného jednání Reakce na incident umíme správně reagovat? Metodologie reakce na incident Forenzní šetření pátrací postupy, počítačové šetření, práce s důkazy, zajištění důkazů, vyhledání, vytváření důkazních souborů. Případové studie jak na forenzní šetření vybrané bezpečnostní incidenty v ICT a jejich šetření, vybrané příklady šetření podvodných jednání s využitím ICT (s DPH 2 904)» (s DPH 2 904) 11

14 15502 OSM LEKCÍ ZE ZÁKLADŮ INTERNÍHO AUDITU PERSONÁLNÍ AUDIT ZAJIŠTĚNÝ PROSTŘEDNICTVÍM INTERNÍHO AUDITU ZÁŘÍ 2015 Dvoudenní seminář Ing. Jana Báčová, CIA Ing. Rodan Svoboda, CIA, CISA, CRMA, Eurodan Začínající interní auditory. Interní audit je budován v organizacích na podporu zlepšování systémů řízení především cestou opatření pro zvládání podnikatelských rizik. Co to interní audit vlastně je, jaký posun v jeho pojetí v posledních letech nastal, jakou přidanou hodnotu audit poskytuje, o jaké celosvětově uznávané standardy se opírá a co auditorům přinášejí, co audit poskytuje svým vnitřním zákazníkům, jaké typy auditů lze při řízení využít, jak audit probíhá od analýzy rizik přes plánování, přípravu a realizaci auditu až ke zpracování závěrečné zprávy včetně návrhu nápravných opatření to jsou otázky, na které v průběhu semináře odpoví zkušení lektoři ČIIA. 1. Lekce: Rámec pro profesní praxi IA jeho pojetí a význam pro praxi IA; Definice IA co je IA a na co se v moderním pojetí zaměřuje; Etický kodex IA zásady pro spolehlivý výkon IA a jejich naplňování. 2. Lekce: Role, odpovědnosti a způsob zajišťování IA v organizaci dle Standardů řady 1000 or-» ganizační začlenění, řízení činnosti IA, Statut IA; Výkon auditu s profesní péčí dle Standardů řady 2000 požadavky na proces auditu. 3. Lekce: Řídicí a kontrolní systém co by IA měl znát o corporate governance, řídicí a kontrolní systém v organizaci. 4. Lekce: IA a řízení rizik co by interní auditor měl znát o rizicích, způsob řízení rizik v organizaci, auditování na bázi rizika. 5. Lekce: Produkty IA zaměření na podporu managementu, co vše poskytuje interní auditor; Typy auditních zakázek hodnocení souladu a výkonnosti na úrovni systému a operací. 6. Lekce: Plánování IA východiska pro plánování na střednědobé a roční úrovni, plánování na bázi analýzy rizik, hodnocení plnění plánu. 7. Lekce: Realizace IA proces auditu podle jednotlivých fází, přípravné, realizační a monitorovací; Hodnocení a testování vedení interview, strukturovaná práce s informacemi. 8. Lekce: Dokumentace, reporting a monitoring vedení auditní dokumentace, obsah, forma a práce s auditním spisem; Auditní zprávy a jejich projednání požadavky na reporting, struktura závěrečné zprávy, komunikace návrhu zprávy, prezentace závěrů ve vedení, roční zpráva (s DPH 4 235) (s DPH 4 840) 16. ZÁŘÍ 2015 Ing. Jan Chmelík Česká spořitelna Interní auditory a další pracovníky, kteří si chtějí rozšířit znalosti v oblasti personální audit či plánují realizaci personálního auditu ve vlastní organizaci. Seznámit účastníky se základními pojmy a nástroji v oblasti personálního auditu a dát návod na jeho provedení. Personální audit a možnosti jeho využití Audit lidských zdrojů, audit personálních procesů, organizační audit Metody, výstupy, omezení Audit vybraných personálních procesů: výběr pracovníků, motivace a odměňování, řízení pracovního výkonu Externí personální audit x interní personální audit Příklady zaměřené na použití personálního auditu (s DPH 2 904) 12

OBSAH Průvodce leden červen 2007

OBSAH Průvodce leden červen 2007 1 2 OBSAH Průvodce leden červen 2007 JAKOST ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 MANAŽER JAKOSTI (EOQ) REKVALIFIKAČNÍ KURZ -----------------------------------------------------------4

Více

Ekonomické a finanční vzdělávání

Ekonomické a finanční vzdělávání V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Ekonomické a finanční vzdělávání kurzy a semináře květen srpen 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ

Více

Reforma účetnictví státu

Reforma účetnictví státu INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Reforma účetnictví státu září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ BŘEZEN - DUBEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 OSTRAVA OLOMOUC KVĚTEN ČERVEN 2013 Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 BRNO Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ KVĚTEN - ČERVEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: + PRÁZDNINOVÉ SEMINÁŘE pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Katalog PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH únor 2012 červenec 2012 5981 - ICU-Katalog 2012.indd 1 30.1.2012 11:03:00 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00

Více

Daně a účetnictví. kurzy a semináře září prosinec 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Daně a účetnictví. kurzy a semináře září prosinec 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně a účetnictví kurzy a semináře září prosinec 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Dámy a pánové,

Více

OBSAH Průvodce září prosinec 2011

OBSAH Průvodce září prosinec 2011 2 OBSAH Průvodce září prosinec 2011 KVALITA 5 MANAŽER KVALITY (EOQ) 5 ZDOKONALOVACÍ KURZ PRO TECHNIKY A KONTROLORY KVALITY 5 ŠKOLENÍ MISTRŮ 6 PŘÍPRAVA AUDITORŮ QMS (EOQ) 7 ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE AUDITORŮ

Více

ŘÍZENÍ RIZIK ROZHOVOR S REKTOREM VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ, KARLEM RAISEM POZVÁNKA NA NÁRODNÍ KONFERENCI ČIIA V TERMÍNU 11.

ŘÍZENÍ RIZIK ROZHOVOR S REKTOREM VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ, KARLEM RAISEM POZVÁNKA NA NÁRODNÍ KONFERENCI ČIIA V TERMÍNU 11. 3/ 08 Ročník 12, číslo 3 (49), čtvrtletník Českého institutu interních auditorů interní auditor ŘÍZENÍ RIZIK ROZHOVOR S REKTOREM VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ, KARLEM RAISEM POZVÁNKA NA NÁRODNÍ KONFERENCI

Více

OSTRAVA OLOMOUC KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ. www.tsmvyskov.cz, www.tsmkurzy.cz, www.adultseducation.eu LISTOPAD - PROSINEC 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013

OSTRAVA OLOMOUC KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ. www.tsmvyskov.cz, www.tsmkurzy.cz, www.adultseducation.eu LISTOPAD - PROSINEC 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ LISTOPAD - PROSINEC 2015 OSTRAVA OLOMOUC KVĚTEN ČERVEN 2013 TSM, spol. s r. o. Dukelská 117/12, 682 01 Vyškov tel.: 517 333 699, 517 330 543, 517 330 544; fax:

Více

DNV Akademie Naše zkušenosti pro Váš růst

DNV Akademie Naše zkušenosti pro Váš růst DNV Akademie Naše zkušenosti pro Váš růst KATALOG KURZŮ 2014 Vítejte v DNV GL Akademii DNV GL Akademie Vám prostřednictvím široké nabídky kurzů pomáhá získat nové zkušenosti, poučit se z chyb jiných a

Více

PRE-AUDITNÍ ZPRÁVA SYSTÉMU ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH

PRE-AUDITNÍ ZPRÁVA SYSTÉMU ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH PRE-AUDITNÍ ZPRÁVA SYSTÉMU ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH KRAJEM VYSOČINA Kód Auditu/Pre-auditu: Vysočina 2013 Auditovaný útvar/organizace: Auditorský tým: Krajský úřad Kraje Vysočina Mgr. Michal

Více

Katalog vzdělávání podzim 2015

Katalog vzdělávání podzim 2015 Katalog vzdělávání podzim 2015 Finance & Controlling CERTIFIKOVANÉ CYKLY SEMINÁŘE A TRÉNINKY WEBINÁŘE E-LEARNING KONFERENCE INTERNÍ ŠKOLENÍ 1 Obsah 1 O nás str. 3 Slovo úvodem Slavíme 20 let dárky pro

Více

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1.1 Identifikace zadavatele Název: Daikin Industries Czech Republic, s.r.o. Sídlo: U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Registrace: Krajský soud Plzeň, spisová značka C15190

Více

BANKOVNÍ 03 DOHLED 20 2003

BANKOVNÍ 03 DOHLED 20 2003 2003 BANKOVNÍ DOHLED 2003 BANKOVNÍ DOHLED 2003 OBSAH PŘEDMLUVA 1 A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE 2003 3 1. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V OBLASTI BANKOVNÍHO SEKTORU V ROCE 2003 3 2. VÝKON BANKOVNÍHO DOHLEDU 9 2.1 DOHLED

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

OBSAH Průvodce leden červen 2015

OBSAH Průvodce leden červen 2015 OBSAH Průvodce leden červen 2015 KVALITA MANAŽER KVALITY... 6 TECHNIK A KONTROLOR KVALITY... 6 PRACOVNÍ PRÁVO... 7 VEDOUCÍ PROVOZU MISTR / MISTROVÁ REKVALIFIKAČNÍ KURZ... 8 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, PROJEKTOVÝ

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

INTERNÍ AUDITOR ROČNÍK 14, ČÍSLO 2 2010 (56) ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ

INTERNÍ AUDITOR ROČNÍK 14, ČÍSLO 2 2010 (56) ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ 2 2010 INTERNÍ AUDITOR ROČNÍK 14, ČÍSLO 2 2010 (56) ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ INTERNÍ AUDIT A CONTROLLING ROZHOVOR S ING. MARTINEM PECINOU, MBA, MINISTREM VNITRA OHLEDNUTÍ ZA NÁRODNÍ

Více

Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í. Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.

Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í. Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox. V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Vážení a milí klienti, dostáváte od nás nabídku

Více

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah AUDITOR 10/2011 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Informace ze schůzky se zástupci MF ČR (Martina Smetanová)... 3 Evidenční záznam KPV za rok 2011 (Monika Kryštůfková)...

Více

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme?

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme? Kdo jsme? Zabýváme se poradenskou a školicí činností v oblasti systémů řízení kvality, environmentálních systémů řízení, systémů orientovaných na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti potravin,

Více

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 2015 katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 VZDĚLÁVÁNÍ Jsme poradenské, informační a vzdělávací centrum. Dynamicky

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

PŘÍLOHA Č. 2 OVĚŘENÍ STAVU INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI Řízení bezpečnosti ICT Centra pro regionální rozvoj ČR Ověření stavu informační bezpečnosti Obsah 1 Úvod...5 1.1 Hlavní očekávání zadavatele...5 1.2 Klíčová

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST SAFER, SMARTER, GREENER TITULEK NAPŘÍKLAD TŘÍŘÁDKOVÝ Xxxxxxxxxxxxx Perex Pro bližší informace nás kontaktujte: DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o. Thákurova 531/4 160 00 Praha 6 tel.: +420

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE,

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, předkládáme Vám náš nový katalog otevřených odborných vzdělávacích aktivit na 1. pololetí roku 2014, včetně nabídky

Více