organizační pokyny Smluvní podmínky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "organizační pokyny Smluvní podmínky"

Transkript

1 září prosinec 2015

2 organizační pokyny Začátek všech akcí je v 9.00 hodin, registrace začíná půl hodiny před začátkem akce. u celodenních seminářů je v době od do hodin plánována přestávka na oběd. Adresa konání seminářů: Český institut interních auditorů karlovo náměstí 3, praha 2, 1. patro Přihlášky lze podávat on-line na em nebo poštou. přijetí přihlášek potvrzujeme pouze na vyžádání em. JAnA ŠIndelářová tel.: , mobil: , magda BArnAtová tel.: , mobil: , Smluvní podmínky Přihláška je určena jen pro jednu akci. Přihlášku je možné posílat on-line (přes WWW stránky ČIIA), em na adresu kanceláře institutu nebo v listinné podobě na adresu institutu. Údaje v přihlášce musí být úplné a musí obsahovat údaje k vystavení daňového dokladu. ČIIA potvrzuje přijetí přihlášky pouze na vyžádání a pouze elektronickou poštou. pozvánku na seminář nezasíláme. Účastník obdrží písemné vyrozumění pouze v případě změn, zrušení semináře, nebo pokud bude kapacita učebny již naplněna účastníky, kteří doručili přihlášku dříve. V ceně semináře jsou zahrnuty studijní materiály a drobné občerstvení, které je účastníkům poskytnuto během dne. Obědy a ubytování nezajišťujeme. Výukové aktivity a semináře uvedené v katalogu odpovídají požadavkům CPE. Pro případ prodlení s úhradou objednaných služeb je ČIIA, oprávněn účtovat sankční úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně. Za den splnění závazku je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet ČIIA. přihlášku je nutno doručit nejpozději 5 dní před zahájením akce. veškeré změny a případná storno objednávek jsou přijímány pouze písemně nebo em (s žádostí o potvrzení) na níže uvedené adresy. Zrušení semináře oznamujeme písemně cca 4 dny před konáním akce. ČIIA si vyhrazuje právo vzdělávací akce zrušit. ČIIA si vyhrazuje právo změnit smluvní podmínky v případě specifických podmínek kurzů. Tyto změny budou vždy uvedeny u nabídky konkrétního vzdělávací akce.

3 Vážené kolegyně, vážení kolegové, vzdělávání je nikdy nekončící proces ať z pohledu toho, kdo se vzdělává, tak z pohledu toho, kdo vzdělává. Každá ze stran hledá nové a nové výzvy a je vždy pozitivní, pokud se obě strany najdou, vyhoví si a výsledkem je oboustranná spokojenost. O to se v Českém institutu interních auditorů snažíme a snad se nám to daří. Pojďme se podívat na katalog akcí pro 2. pololetí 2015 a na co bych Vás rád upozornil a kde bychom se mohli pozitivně vzájemně najít. Konkrétně jsou to tři pojmy kybernetická bezpečnost, základní kurz pro veřejnou správu a compliance. V rámci tématu IT naleznete nové semináře pro nyní velmi důležitou a aktuální problematiku kybernetické bezpečnosti. Navazujeme tím na semináře, které jsme již realizovali, ale nabídku jsme trochu rozšířili. Noví interní auditoři ve veřejné správě budou mít příležitost se zúčastnit aktualizované podoby základního kurzu, který již poběží svůj 64. běh a mohou se tak zařadit po bok 1475 absolventů základního kurzu. Aktualizovaný základní kurz nyní více odpovídá potřebám interního auditu ve veřejné správě a byl připraven ve spolupráci s kolegy z Ministerstva financí. Mně osobně se hodně líbí nový dlouhodobý vzdělávací kurz Akademie Corporate Compliance, který nabízí témata jak pro interního auditora, tak pro compliance manažera. Určitě stojí za pozornost jak jeho obsah, tak složení lektorského týmu ze zkušených expertů na oblast compliance. Z kanceláře ČIIA Vám přejeme krásné a pohodové léto a těším se na případné setkání na mezinárodní konferenci o interním auditu v listopadu v Praze. Ing. Daniel Häusler Ředitel kanceláře ČIIA STORNO POPLATKY Lhůta pro výpočet storno poplatků se začíná počítat dnem předcházejícím dni konání akce, den doručení se započítává do lhůty. Pro výpočet lhůt se použijí pracovní dny. Za den doručení storno oznámení se považuje den převzetí elektronické zprávy (potvrzení o přečtení) nebo den převzetí listinné podoby storno oznámení. 0 % nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce; 50 % 4 3 pracovní dny před zahájením akce 70 % 2 1 pracovní dny před zahájením akce 100 % méně než 1 den před zahájením akce PLATBY Platba se provádí na základě faktury, která bude zaslána po skončení semináře. Splatnost faktur je 14 dní od data vystavení. Doručena přihláška je závazná. Odesláním přihlášky vyjadřuje účastník souhlas s uvedenými smluvními podmínkami a organizačními pokyny. SLEVY ČIIA, poskytuje tyto slevy na semináře: při účasti jednotlivce na 5 seminářích v jednom kalendářním roce poskytujeme na pátý seminář 50% slevu, při účasti více účastníků z jedné organizace na jedné krátkodobé vzdělávací akci je poskytována sleva: od 3 účastníků včetně sleva 5 %, od 5 účastníků včetně sleva 15 %, od 10 účastníků včetně sleva 20 % 1

4 Smluvní podmínky Organizační pokyny 2. strana obálky 2. strana obálky Editorial 1 Použité zkratky 2 Kalendárium + členění dle oblastí 3 10 Jednotlivé kurzy Akademie Risk Managementu Akademie Corporate Compliance Certifikační program CIA Odborná certifikace interních auditorů ve veřejné správě 73 Přehled kurzů pro veřejnou správu dle úrovně 74 Základní kurz Atestační kurzy Přehled lektorů Staňte se členem 90 Členský příspěvek BENEFIT 91 Fórum pro interní auditory 91 Pronájem prostor 92 Nakladatelství ČIIA, prodej publikací Kontakty 96 POUŽITÉ ZKRATKY 2

5 KALENDÁRIUM 2. POLOLETÍ 2015 ZÁŘÍ /9 út Jak účinně formulovat auditní zprávy Mgr. Orság /9 po Podvodná jednání a forenzní šetření na příkladech v praxi auditora ICT Ing. Hinner út-st Osm lekcí ze základů IA Ing. Báčová, Ing. Svoboda /9 st Personální audit zajištěný prostřednictvím interního auditu Ing. Chmelík /9 st-čt Jak psát auditní zprávu a jak ji prezentovat Ing. Kánský, Ing. Ondrušková /9 čt Praktická realizace auditu vnitřních předpisů V. Jeřábková /9 čt Audit opatření přijatých na základě zákona o kybernetické bezpečnosti Ing. Barva, Ing. Grešl /9 pá Audit systému evidence a odpisování majetku v OSS a ÚSC B. Petrlíková /9 pá Řízení rizik teorie, metodiky Ing. Kruliš /9 po Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti Ing. Komárková /9 út Technická novela zákona o VZ Ing. Ajmová, Mgr. Adámková /9 st Strategie procesních auditů Mgr. Barnat /9 čt Vybraná rozhodovací praxe v oblasti veřejných zakázek Mgr. Bláha /9 pá Postup a benchmarky ČNB při kontrolách zaměřených na oblast řízení úvěrových rizik v bankách Mgr. Vojtek /9 út Validace sebehodnocení kvality IA Ing. Svoboda /9 út-st Případová studie řízení rizik Ing. Ščotka 18 ŘÍJEN /10 čt Umění říct ne aneb jak se naučit vhodně si vymezit hranice Ing. Ondrušková /10 čt Změny v legislativě Zákon o kybernetické bezpečnosti Ing. Bukovský /10 pá Nastavení VKS na PO Mgr. Hájek /10 pá SW podpora řízení rizik Ing. Mynářová /10 pá Účetnictví, rozpočetnictví a evidence majetku Ing. Horáková /10 po 3E v praxi PhDr. Vyhnánek /10 po Audit vnitřní komunikace Doc. Urban /10 út Compliance očima manažera Mgr. Vančo /10 út Compliance očima compliance officera JUDr. Heneberk /10 út-st Jak číst účetní výkazy Ing. Prokůpková 23 3

6 KALENDÁRIUM 2. POLOLETÍ /10 čt Compliance z pohledu trestněprávní odpovědnosti firem v praxi Ing. Kolafová /10 pá Audit přístupových práv do IT systémů I. Gricinko /10 pá Implementace integrovaného řízení rizik JUDr. Jeleň /10 po Využití Six Sigma nástrojů IA Ing. Maňas /10 po Leadership a kvalita interního auditu, koordinace ujišťovatelů UIA Ing. Středa /10 po-ut Jak psát auditní zprávu a jak ji prezentovat Ing. Kánský, Ing. Ondrušková /10 út Jak správně pracovat s interní dokumentací Vl. Krůta /10 út Základy detekce a vyšetřování finanční kriminality Ing. Jakš, Ing. Lalka /10 út Člověk největší bezpečnostní riziko Mgr. Kučera /10 st Měkké dovednosti neverbální komunikace Ing. Ondrušková /10 čt Strategické řízení firmy Ing. Tyll /10 čt Hospodárnost, účelnost, efektivita, rizika procesní řízení v praxi Ing. Vincenec /10 pá Strategie řízení a komunikace odboru IA Ing. Poduška /10 pá Zjišťovací fáze interního auditu a kontroly hospodaření Ing. Pýchová /10 po Audit přístupových oprávnění Ing. Barva, Ing. Grešl /10 po Audit personálních rizik Doc. Urban /10 út Compliance očima interního auditora Ing. Svoboda, Ing. Grešl /10 út Finanční řízení ÚSC auditorský pohled Mgr. Kranecová /10 út Trestné činy v oblasti nesrovnalostí Ing. Uhrinová /10 st Compliance očima regulátora finančního trhu Ing. Mazánková /10 st Třikrát o kontrolních systémech podle COSO Rámec pro řízení a kontrolu v organizaci Ing. Svoboda /10 čt Praktická realizace auditu spisové služby V. Jeřábková /10 čt Jak zvýšit vlastní jistotu a profesionalitu při prezentacích Mgr. Šedivý /10 pá Audit outsourcingu audit významně rizikové oblasti Ing. Špaček /10 pá Audity ISO 9001 Ing. Stanková /10 pá Principy odměňování dle CRD IV požadavky na interní audit J. Medřický /10 po Korupce, její projevy a postih JUDr. Horník, RNDr. Žufanová /10 út Vedení auditních zakázek Mgr. Barnat /10 čt Jak nevyhořet seminář o burn out syndromu PhDr. Vajner 37 4

7 KALENDÁRIUM 2. POLOLETÍ /10 pá Synergie interního auditu a řízení rizik Ing. Jirásek /10 pá Rozpočtová skladba pro začátečníky B. Petrlíková 38 LISTOPAD /11 po Interní audit souladu s normou ISO 9001 V Jeřábková /11 po Personální a organizační audit Doc. Urban /11 út Účetní manipulace a jejich včasná detekce a prevence Ing. Pospíšil /11 st Audit připravenosti na selhání ICT organizace Ing. Barva, Ing. Grešl /11 čt Jak provést finanční audit v oblasti majetku Mgr. Bláha /11 pá Výbory pro audit Ing. Špaček /11 pá Implementace auditorských doporučení od A do Z Ing. Kánský /11 po EMIR European Markets Infrastrukture Regulation K.R. Komendáková, DiS /11 út Metodika výkonu řídící kontroly Mgr. Hájek /11 st-čt Nový Občanský zákoník druhý rok života Mgr. Hart, Ing. Ščotka /11 pá Audit systému řízení kontinuity činností Ing. Špaček /11 pá Jak se připravit na externí hodnocení kvality IA Ing. Káňová /11 st Kdy může považovat auditor své důkazy za dostatečné Mgr. Orság /11 st Třikrát o kontrolních systémech podle COSO Kontrola rizik v organizaci Ing. Svoboda /11 čt Prověření vnitřního řídícího a kontrolního systému Ing. Chmelík /11 čt Elektronizace výkonu řídící kontroly Ing. Jaroš /11 čt-pá Audit účetní závěrky vybraných organizací Ing. Prokůpková /11 pá Zákon o kybernetické bezpečnosti Mgr. Malý, Ing. Konečný /11 po Účetní výkazy a daňové souvislosti Ing. Rázková /11 po Cíle řízení rizik. Rámec risk managementu Doc. Dudorkin /11 út Vnitřní a vnější prostředí risk managementu Ing. Ščotka /11 út Identifikace a klasifikace rizik Doc. Dudorkin /11 st Risk Management jako součást strategického řízení společnosti Ing. Havlický /11 čt Principy vnitřní kontroly a řízení Ing. Chmelík /11 čt Veřejné zakázky malého rozsahu Ing. Ajmová, Mgr. Adámková /11 st-čt Workshop audit v oblasti nákupu Mgr. Barnat, Ing. Chlapcová /11 pá Průzkumy spokojenosti a motivace zaměstnanců Doc. Urban /11 pá Řízení operačních rizik vč. rizik IS/IT dohled a regulace Ing. Fleischmann 51 5

8 KALENDÁRIUM 2. POLOLETÍ /11 po Argumentace a přesvědčování Ing. Ondrušková /11 po Proces interního auditu s případovými studiemi (cestovné, majetek) L. Jiráňová /11 po Audit IT bezpečnosti na doméně a sítích Ing. Bukovský 52 PROSINEC /12 út-čt Základy účetnictví Ing. Prokůpková /12 st Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu Ing. Pýchová /12 pá Audit vymáhání pohledávek Ing. Patrný /12 pá Jak psát auditní zprávu Ing. Adámková /12 po Komplexní řízení rizik od A do Z Doc. Dudorkin /12 po Ujišťovací role IA v oblasti risk managementu Ing. Ščotka /12 po Poradenská role IA v oblasti risk managementu Ing. Šenfeld /12 út Schvalování výdajů PO Ing. Sikora /12 út Audit řízení lidských zdrojů Doc. Urban /12 st Efektivní vedení porad Mgr. Šedivý /12 st-čt Příklady řízení rizik a IA v praxi Ing. Ščotka čt Interní audit kvalitní služba Mgr. Barnat /12 pá Audit systému zadávání VZ Ing. Špaček /12 pá Audit ve výrobě Ing. Stanková /12 po Základní zásady nového zákona o zadávání VZ Mgr. Bláha /12 po Třikrát o kontrolních systémech podle COSO Vnitřní kontrola v organizaci Ing. Svoboda /12 út Vyjednávání v kostce PhDr. Vajner /12 út Norma ISO s případovou studií (Projekty a granty) L. Jiráňová /12 st Audit integrovaného systému řízení informačních a komunikačních technologií Ing. Štěrba /12 st Vnitřní předpisy V. Jeřábková /12 st Audit ochrany informačního systému Ing. Hinner /12 čt Audit hospodaření s hotovostí a ceninami B. Petrlíková /12 čt Zvládání emocí a emoční inteligence v praxi Ing. Ondrušková /12 čt Metodika ITIL Vl. Krůta /12 pá Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti Ing. Komárková 65 6

9 ČLENĚNÍ DLE OBLASTÍ 2. POLOLETÍ 2015 FINANČNÍ INSTITUTCE /9 po Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti Ing. Komárková /9 pá Postup a benchmarky ČNB při kontrolách zaměřených na oblast řízení úvěrových rizik v bankách Mgr. Vojtek /10 st Compliance očima regulátora finančního trhu Ing. Mazánková /10 pá Principy odměňování dle CRD IV požadavky na interní audit J. Medřický /11 po EMIR European Markets Infrastrukture Regulation K.R. Komendáková, DiS /11 pá Řízení operačních rizik vč. rizik IS/IT dohled a regulace Ing. Fleischmann /12 pá Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti Ing. Komárková 65 INTERNÍ AUDIT /9 út Jak účinně formulovat auditní zprávy Mgr. Orság út-st Osm lekcí ze základů IA Ing. Báčová, Ing. Svoboda /9 st Personální audit zajištěný prostřednictvím interního auditu Ing. Chmelík /9 st-čt Jak psát auditní zprávu a jak ji prezentovat Ing. Kánský Ing. Ondrušková /9 čt Praktická realizace auditu vnitřních předpisů V. Jeřábková /9 čt Audit opatření přijatých na základě zákona o kybernetické bezpečnosti Ing. Barva, Ing. Grešl /9 pá Audit systému evidence a odpisování majetku v OSS a ÚSC B. Petrlíková /9 st Strategie procesních auditů Mgr. Barnat /9 út Validace sebehodnocení kvality IA Ing. Svoboda /10 po Audit vnitřní komunikace Doc. Urban /10 pá Audit přístupových práv do IT systémů I. Gricinko /10 po Využití Six Sigma nástrojů IA Ing. Maňas /10 po Leadership a kvalita interního auditu, koordinace ujišťovatelů UIA Ing. Středa /10 pá Strategie řízení a komunikace odboru IA Ing. Poduška /10 pá Zjišťovací fáze interního auditu a kontroly hospodaření Ing. Pýchová /10 po Audit přístupových oprávnění Ing. Barva, Ing. Grešl /10 po Audit personálních rizik Doc. Urban /10 út Compliance očima interního auditora Ing. Svoboda, Ing. Grešl /10 út Finanční řízení ÚSC auditorský pohled Mgr. Kranecová /10 čt Praktická realizace auditu spisové služby V. Jeřábková /10 pá Audit outsourcingu audit významně rizikové oblasti Ing. Špaček /10 út Vedení auditních zakázek Mgr. Barnat /10 pá Synergie interního auditu a řízení rizik Ing. Jirásek /11 po Personální a organizační audit Doc. Urban /11 st Audit připravenosti na selhání ICT organizace Ing. Barva, Ing. Grešl /11 čt Jak provést finanční audit v oblasti majetku Mgr. Bláha /11 pá Výbory pro audit Ing. Špaček /11 pá Implementace auditorských doporučení od A do Z Ing. Kánský /11 pá Audit systému řízení kontinuity činností Ing. Špaček /11 pá Jak se připravit na externí hodnocení kvality IA Ing. Káňová /11 st Kdy může považovat auditor své důkazy za dostatečné Mgr. Orság /11 čt-pá Audit účetní závěrky vybraných organizací Ing. Prokůpková /11 st-čt Workshop audit v oblasti nákupu Mgr. Barnat, Ing. Chlapcová /11 po Proces interního auditu s případovými studiemi (cestovné, majetek) L. Jiráňová 52 7

10 ČLENĚNÍ DLE OBLASTÍ 2. POLOLETÍ /11 po Audit IT bezpečnosti na doméně a sítích Ing. Bukovský /12 pá Audit vymáhání pohledávek Ing. Patrný /12 pá Jak psát auditní zprávu Ing. Adámková /12 po Ujišťovací role IA v oblasti risk managementu Ing. Ščotka /12 po Poradenská role IA v oblasti risk managementu Ing. Šenfeld /12 út Audit řízení lidských zdrojů Doc. Urban /12 st-čt Příklady řízení rizik a IA v praxi Ing. Ščotka čt Interní audit kvalitní služba Mgr. Barnat /12 pá Audit systému zadávání VZ Ing. Špaček /12 pá Audit ve výrobě Ing. Stanková /12 st Audit integrovaného systému řízení informačních a komunikačních technologií Ing. Štěrba /12 st Audit ochrany informačního systému Ing. Hinner /12 čt Audit hospodaření s hotovostí a ceninami B. Petrlíková 64 IT /9 po Podvodná jednání a forenzní šetření na příkladech v praxi auditora ICT Ing. Hinner /9 čt Audit opatření přijatých na základě zákona o kybernetické bezpečnosti Ing. Barva, Ing. Grešl /10 čt Změny v legislativě Zákon o kybernetické bezpečnosti Ing. Bukovský /10 pá Audit přístupových práv do IT systémů I. Gricinko /10 út Člověk největší bezpečnostní riziko Mgr. Kučera /10 po Audit přístupových oprávnění Ing. Barva, Ing. Grešl /11 st Audit připravenosti na selhání ICT organizace Ing. Barva, Ing. Grešl /11 pá Zákon o kybernetické bezpečnosti Mgr. Malý, Ing. Konečný /11 pá Řízení operačních rizik vč. rizik IS/IT dohled a regulace Ing. Fleischmann /11 po Audit IT bezpečnosti na doméně a sítích Ing. Bukovský /12 st Audit integrovaného systému řízení informačních a komunikačních technologií Ing. Štěrba /12 st Audit ochrany informačního systému Ing. Hinner /12 čt Metodika ITIL Vl. Krůta 65 KOMUNIKACE /9 st-čt Jak psát auditní zprávu a jak ji prezentovat Ing. Kánský Ing. Ondrušková /10 čt Umění říct ne aneb jak se naučit vhodně si vymezit hranice Ing. Ondrušková /10 po-út Jak psát auditní zprávu a jak ji prezentovat Ing. Kánský, Ing. Ondrušková /10 st Měkké dovednosti neverbální komunikace Ing. Ondrušková /10 čt Jak zvýšit vlastní jistotu a profesionalitu při prezentacích Mgr. Šedivý /10 čt Jak nevyhořet seminář o burn out syndromu PhDr. Vajner /11 po Argumentace a přesvědčování Ing. Ondrušková /12 st Efektivní vedení porad Mgr. Šedivý /12 út Vyjednávání v kostce PhDr. Vajner /12 čt Zvládání emocí a emoční inteligence v praxi Ing. Ondrušková 64 KONTROLA /10 pá Zjišťovací fáze interního auditu a kontroly hospodaření Ing. Pýchová /10 st Třikrát o kontrolních systémech podle COSO Rámec pro řízení a kontrolu v organizaci Ing. Svoboda /11 út Metodika výkonu řídící kontroly Mgr. Hájek 42 8

11 ČLENĚNÍ DLE OBLASTÍ 2. POLOLETÍ /11 st Třikrát o kontrolních systémech podle COSO Kontrola rizik v organizaci Ing. Svoboda /11 čt Elektronizace výkonu řídící kontroly Ing. Jaroš /12 st Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu Ing. Pýchová /12 po Třikrát o kontrolních systémech podle COSO Vnitřní kontrola v organizaci Ing. Svoboda 60 PODVODY /9 po Podvodná jednání a forenzní šetření na příkladech v praxi auditora ICT Ing. Hinner /10 út Základy detekce a vyšetřování finanční kriminality Ing. Jakš, Ing. Lalka /10 út Trestné činy v oblasti nesrovnalostí Ing. Uhrinová /10 po Korupce, její projevy a postih JUDr. Horník, RNDr. Žufanová /11 út Účetní manipulace a jejich včasná detekce a prevence Ing. Pospíšil 39 ŘÍZENÍ RIZIK /9 pá Řízení rizik teorie, metodiky Ing. Kruliš /9 út-st Případová studie řízení rizik Ing. Ščotka /10 pá SW podpora řízení rizik Ing. Mynářová /10 pá Implementace integrovaného řízení rizik JUDr. Jeleň /10 pá Synergie interního auditu a řízení rizik Ing. Jirásek /11 po Cíle řízení rizik. Rámec risk managementu Doc. Dudorkin /11 út Vnitřní a vnější prostředí risk managementu Ing. Ščotka /11 út Identifikace a klasifikace rizik Doc. Dudorkin /11 st Risk Management jako součást strategického řízení společnosti Ing. Havlický /12 po Komplexní řízení rizik od A do Z Doc. Dudorkin /12 po Ujišťovací role IA v oblasti risk managementu Ing. Ščotka /12 po Poradenská role IA v oblasti risk managementu Ing. Šenfeld /12 st-čt Příklady řízení rizik a IA v praxi Ing. Ščotka 58 ÚČETNICTVÍ /10 pá Účetnictví, rozpočetnictví a evidence majetku Ing. Horáková /10 út-st Jak číst účetní výkazy Ing. Prokůpková /10 pá Rozpočtová skladba pro začátečníky B. Petrlíková /11 út Účetní manipulace a jejich včasná detekce a prevence Ing. Pospíšil /11 čt-pá Audit účetní závěrky vybraných organizací Ing. Prokůpková /11 po Účetní výkazy a daňové souvislosti Ing. Rázková /12 út-čt Základy účetnictví Ing. Prokůpková 53 VEŘEJNÁ SPRÁVA /9 pá Audit systému evidence a odpisování majetku v OSS a ÚSC B. Petrlíková /9 út Technická novela zákona o VZ Ing. Ajmová, Mgr. Adámková /9 čt Vybraná rozhodovací praxe v oblasti veřejných zakázek Mgr. Bláha /10 pá Nastavení VKS na PO Mgr. Hájek /10 pá Účetnictví, rozpočetnictví a evidence majetku Ing. Horáková /10 pá Zjišťovací fáze interního auditu a kontroly hospodaření Ing. Pýchová /10 út Finanční řízení ÚSC auditorský pohled Mgr. Kranecová /10 po Korupce, její projevy a postih JUDr. Horník, RNDr. Žufanová 37 9

12 ČLENĚNÍ DLE OBLASTÍ 2. POLOLETÍ /10 pá Rozpočtová skladba pro začátečníky B. Petrlíková /11 út Metodika výkonu řídící kontroly Mgr. Hájek /11 čt Elektronizace výkonu řídící kontroly Ing. Jaroš /11 čt-pá Audit účetní závěrky vybraných organizací Ing. Prokůpková /11 čt Veřejné zakázky malého rozsahu Ing. Ajmová, Mgr. Adámková /12 út Schvalování výdajů PO Ing. Sikora /12 po Základní zásady nového zákona o zadávání VZ Mgr. Bláha 60 VŘKS /10 pá Nastavení VKS na PO Mgr. Hájek /10 út Jak správně pracovat s interní dokumentací Vl. Krůta /10 st Třikrát o kontrolních systémech podle COSO Rámec pro řízení a kontrolu v organizaci Ing. Svoboda /11 st Třikrát o kontrolních systémech podle COSO Kontrola rizik v organizaci Ing. Svoboda /11 čt Prověření vnitřního řídícího a kontrolního systému Ing. Chmelík /11 čt Principy vnitřní kontroly a řízení Ing. Chmelík /12 po Třikrát o kontrolních systémech podle COSO Vnitřní kontrola v organizaci Ing. Svoboda /12 st Vnitřní předpisy V. Jeřábková 62 ISO /10 pá Audity ISO 9001 Ing. Stanková /11 po Interní audit souladu s normou ISO 9001 V Jeřábková /12 út Norma ISO s případovou studií (Projekty a granty) L. Jiráňová 61 COMPLIANCE /10 út Compliance očima manažera Mgr. Vančo /10 út Compliance očima compliance officera JUDr. Heneberk /10 čt Compliance z pohledu trestněprávní odpovědnosti firem v praxi Ing. Kolafová /10 út Compliance očima interního auditora Ing. Svoboda, Ing. Grešl /10 st Compliance očima regulátora finančního trhu Ing. Mazánková 34 OSTATNÍ /9 út Technická novela zákona o VZ Ing. Ajmová, Mgr. Adámková /9 čt Vybraná rozhodovací praxe v oblasti veřejných zakázek Mgr. Bláha /10 po 3E v praxi PhDr. Vyhnánek /10 út Jak správně pracovat s interní dokumentací Vl. Krůta /10 čt Strategické řízení firmy Ing. Tyll /10 čt Hospodárnost, účelnost, efektivita, rizika procesní řízení v praxi Ing. Vincenec /11 st-čt Nový Občanský zákoník druhý rok života Mgr. Hart, Ing. Ščotka /11 čt Veřejné zakázky malého rozsahu Ing. Ajmová, Mgr. Adámková /11 pá Průzkumy spokojenosti a motivace zaměstnanců Doc. Urban /12 po Základní zásady nového zákona o zadávání VZ Mgr. Bláha /12 st Vnitřní předpisy V. Jeřábková 62 10

13 15500 JAK ÚČINNĚ FORMULOVAT AUDITNÍ ZPRÁVY 8. ZÁŘÍ 2015 Mgr. František Orság, CIA Auditory a vedoucí útvarů, kteří se podílejí na zpracovávání auditorských zpráv. Vyzbrojit auditory znalostmi a dovednostmi pro správné formulace auditních zjištěn, doporučení a opatření v auditních zprávách. I. Požadavky na formulaci vyplývající ze Standardů IIA II. Best practice III. Zjištění Příklady formulací Příklady chyb Spoluúčast uchazečů na formulaci zjištění na konkrétních datech IV. Doporučení Příklady formulací Spoluúčast uchazečů na formulaci V. Opatření Příklady formulací Spoluúčast uchazečů na formulaci VI. Shrnutí PODVODNÁ JEDNÁNÍ A FORENZNÍ ŠETŘENÍ NA PŘÍKLADECH V PRAXI AUDITORA ICT 14. ZÁŘÍ 2015 Ing. Jiří Hinner Ph.D. ČEZ Interní auditory a další pracovníky zabývající se bezpečnosti informací ve svých společnostech. Objasnit činnosti a osvojit si metodiku interního auditu při řešení počítačové kriminality a úlohu interního auditu v přípravě, realizaci a provádění forenzních šetření událostí s účastí výpočetní techniky. Podělit se o praktické zkušenosti z realizovaných šetření. Počítačová (informační) kriminalita mýtus nebo realita? Stav v ČR, Studie IDC, FBI Úmluva o počítačové kriminalitě komise Rady Evropy Sociální inženýring na příkladech Identifikace podvodného jednání Reakce na incident umíme správně reagovat? Metodologie reakce na incident Forenzní šetření pátrací postupy, počítačové šetření, práce s důkazy, zajištění důkazů, vyhledání, vytváření důkazních souborů. Případové studie jak na forenzní šetření vybrané bezpečnostní incidenty v ICT a jejich šetření, vybrané příklady šetření podvodných jednání s využitím ICT (s DPH 2 904)» (s DPH 2 904) 11

14 15502 OSM LEKCÍ ZE ZÁKLADŮ INTERNÍHO AUDITU PERSONÁLNÍ AUDIT ZAJIŠTĚNÝ PROSTŘEDNICTVÍM INTERNÍHO AUDITU ZÁŘÍ 2015 Dvoudenní seminář Ing. Jana Báčová, CIA Ing. Rodan Svoboda, CIA, CISA, CRMA, Eurodan Začínající interní auditory. Interní audit je budován v organizacích na podporu zlepšování systémů řízení především cestou opatření pro zvládání podnikatelských rizik. Co to interní audit vlastně je, jaký posun v jeho pojetí v posledních letech nastal, jakou přidanou hodnotu audit poskytuje, o jaké celosvětově uznávané standardy se opírá a co auditorům přinášejí, co audit poskytuje svým vnitřním zákazníkům, jaké typy auditů lze při řízení využít, jak audit probíhá od analýzy rizik přes plánování, přípravu a realizaci auditu až ke zpracování závěrečné zprávy včetně návrhu nápravných opatření to jsou otázky, na které v průběhu semináře odpoví zkušení lektoři ČIIA. 1. Lekce: Rámec pro profesní praxi IA jeho pojetí a význam pro praxi IA; Definice IA co je IA a na co se v moderním pojetí zaměřuje; Etický kodex IA zásady pro spolehlivý výkon IA a jejich naplňování. 2. Lekce: Role, odpovědnosti a způsob zajišťování IA v organizaci dle Standardů řady 1000 or-» ganizační začlenění, řízení činnosti IA, Statut IA; Výkon auditu s profesní péčí dle Standardů řady 2000 požadavky na proces auditu. 3. Lekce: Řídicí a kontrolní systém co by IA měl znát o corporate governance, řídicí a kontrolní systém v organizaci. 4. Lekce: IA a řízení rizik co by interní auditor měl znát o rizicích, způsob řízení rizik v organizaci, auditování na bázi rizika. 5. Lekce: Produkty IA zaměření na podporu managementu, co vše poskytuje interní auditor; Typy auditních zakázek hodnocení souladu a výkonnosti na úrovni systému a operací. 6. Lekce: Plánování IA východiska pro plánování na střednědobé a roční úrovni, plánování na bázi analýzy rizik, hodnocení plnění plánu. 7. Lekce: Realizace IA proces auditu podle jednotlivých fází, přípravné, realizační a monitorovací; Hodnocení a testování vedení interview, strukturovaná práce s informacemi. 8. Lekce: Dokumentace, reporting a monitoring vedení auditní dokumentace, obsah, forma a práce s auditním spisem; Auditní zprávy a jejich projednání požadavky na reporting, struktura závěrečné zprávy, komunikace návrhu zprávy, prezentace závěrů ve vedení, roční zpráva (s DPH 4 235) (s DPH 4 840) 16. ZÁŘÍ 2015 Ing. Jan Chmelík Česká spořitelna Interní auditory a další pracovníky, kteří si chtějí rozšířit znalosti v oblasti personální audit či plánují realizaci personálního auditu ve vlastní organizaci. Seznámit účastníky se základními pojmy a nástroji v oblasti personálního auditu a dát návod na jeho provedení. Personální audit a možnosti jeho využití Audit lidských zdrojů, audit personálních procesů, organizační audit Metody, výstupy, omezení Audit vybraných personálních procesů: výběr pracovníků, motivace a odměňování, řízení pracovního výkonu Externí personální audit x interní personální audit Příklady zaměřené na použití personálního auditu (s DPH 2 904) 12

15 15504 JAK PSÁT AUDITNÍ ZPRÁVU A JAK JI PREZENTOVAT PRAKTICKÁ REALIZACE AUDITU VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ ZÁŘÍ 2015 Dvoudenní seminář Ing. Radek Kánský, CIA Ing. Hana Ondrušková Začátečníci i pokročilí Interní auditory včetně vedoucích pracovníků útvarů interního auditu. Naučit účastníky semináře vytvářet atraktivní a objektivní auditorské zprávy, které uspokojí požadavky zákazníků interního auditu. Zvládnutí náročných komunikačních situací včetně momentů s vypjatými emocemi, obtížného vyjednávání nebo zvládnutí pokusů o nefér jednání a přitom sám nebýt nefér. Zákazníci interního auditu Čtivost a přitažlivost vytvářených textů Formulace auditorských zjištění, rizik a doporučení Podklady k informacím uvedeným v auditorských zprávách Projednávání auditorských zpráv se zákazníky interního auditu a s auditovanými útvary Nastavení metodiky tvorby auditorských zpráv Pojmenování nejnáročnějších situací, se kterými se účastníci kurzu běžně setkávají Probrání těchto příkladů z praxe jak teoreticky tak formou ukázek, jak dané situace řešit Nejčastější řešená témata: zvládání emocí a zachování klidu v nepříjemných momentech jak se nenechat vykolejit a zabránit oblíbené myšlenkové paralýze v okamžiku, kdy potřebujeme rychle zareagovat jak se bránit proti nefér jednání a některým manipulačním taktikám a sám zůstat korektní techniky a metody, jak efektivně vést jednání a získat součinnost 17. ZÁŘÍ 2015 Veronika Jeřábková Interní auditory, příp. pracovníci zabývající se správou vnitřních předpisů, manažery. Praktická příprava na výkon auditu zaměřeného na vnitřní předpisy: Hierarchie vnitřních předpisů Přiměřenost předpisů Aktuálnost z pohledu legislativy Odpovědnosti stanovené ve vnitřních předpisech. Vymezení oblasti vnitřních předpisů Standardní rozsah a hierarchie vnitřních předpisů, legislativní vazby Návazné dokumenty Metody přezkoumání přiměřenosti vnitřních předpisů Proces přezkoumání vnitřních předpisů Realizace auditu Nejčastější nálezy k vnitřním předpisům» (s DPH 4 235) (s DPH 4 840) (s DPH 2 904) 13

16 15506 AUDIT OPATŘENÍ PŘIJATÝCH NA ZÁKLADĚ ZÁKONA O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI AUDIT SYSTÉMU EVIDENCE A ODPISOVÁNÍ MAJETKU V OSS A ÚSC 17. ZÁŘÍ 2015 Ing. Petr Grešl Ing. Igor Barva, CIA, CISA ROGIT Pro středně pokročilé Seminář je určen pro interní auditory s technickým zaměřením a se základní znalostí ICT a souvisejících norem (řada ISO27000). Seznámit se s požadavky zákona č. 181/2014 Sb. (Zákon o kybernetické bezpečnosti) a možnými způsoby ověření naplňování požadavků stanovených tímto zákonem. Seznámení se s obsahem zákona o kybernetické bezpečnosti Kdo podléhá zákonu a z jakých důvodů? Jaká opatření musí naplňovat? Jaké jsou jeho povinnosti ve vztahu k CERT? Jaký zvolit přístup k auditu ustanovení tohoto zákona Transformace požadavků zákona do compliance grid Příklady postupu ověření vybraných bodů 18. ZÁŘÍ 2015 Blažena Petrlíková Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované PO, úředníci z regionálních rad regionů soudržnosti. seznámit pracovníky veřejné správy, kteří odpovídají za evidenci a odpisování majetku a též za interní audit v této oblasti se základními zásadami tvorby odpisového plánu, systému evidence a třídění majetku v návaznosti na účetní záznamy o majetku v účetní jednotce. Výklad vybraných ustanovení zákona o účetnictví, prováděcí vyhlášky k zákonu a Českého účetního standardu č. 708 s důrazem na aktuální změny právních přepisů Zásady a postupy evidence majetku s ohledem na kategorie vymezené vyhláškou 410/2009 Sb., v platném znění, včetně příkladů praktického řešení Formy evidence majetku s ohledem na právní předpisy k účetnictví a inventarizaci Praktické příklady zařazování majetku do kategorií s ohledem na povahu a výši ocenění Přehled rizik v souvislosti s evidencí majetku a jeho odpisováním Nápravná opatření (příklady z praxe) Příklady dokumentace interního auditora v souvislosti auditem evidence majetku a metod tvorby odpisů Postupy při auditu Diskuse a dotazy přednáška (s DPH 2 904)» (s DPH 1 936) 14

17 15508 ŘÍZENÍ RIZIK TEORIE, METODIKY 155xx Identifikace, prevence a zvládání podnikových rizik 18. ZÁŘÍ 2015 Ing. PhDr. Jiří Kruliš DATACONS Znalosti z oblasti teorie rizik, znalost normy ISo9000, ISO Pracovníky v oblasti risk managementu, auditu, controllingu a financí. IT pracovníky pro řízení rizik. Pracovníky zabývající se zvyšováním výkonnosti podniku. Oddělení interního auditu, účetnictví a treasury. Vedoucí pracovníky ze všech oblastí řízení podniku. Teorie základy řízení rizik, vazba na případné normy. Proč má být v každém podniku zaveden SYSTÉM MANAGEMEN- TU RIZIK Co, kdy a jak mají podniky dělat, aby se uměly efektivně vyhýbat hrozbám a nežádoucím událostem Nejčastější chyby podnikových managementů. Důsledky pro podnik, zaměstnance, kvalitu, produktivitu, spolehlivost, bezpečnost. Příklady z praxe Metody a praktické postupy analýz rizik (identifikace kořenových» příčin, klasifikace závažnosti, kauzální analýzy, šetření nehod, monitorování skoronehod atd.) Klíčový význam lidských zdrojů a spolehlivosti lidského činitele leadership, komunikace, vedení týmů, prevence selhání, time management atd. Informační a znalostní rizika Riziko jako příležitost Rizikologické myšlení Projektový a změnový management změny jako zdroje rizik, proaktivní identifikace Kritických faktorů úspěchu Controlling, audity, hodnocení lidí přednáška (s DPH 1 936) AKADEMIE CORPORATE COMPLIANCE NOVINKA STRANY

18 15509 PREVENCE LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU 21. ZÁŘÍ 2015 Ing. Jitka Komárková Česká národní banka Určeno pro AML a compliance pracovníky, interní auditory a zaměstnance bank, družstevních záložen a životních pojišťoven, kteří se podílí na zajištění a plnění AML/CFT povinností. Seznámit účastníky semináře se základními pojmy a povinnostmi, které vyplývají z AML zákona a AML vyhlášky a přispět k jejich efektivnímu porozumění. Na příkladech a případových studiích upozornit na nedostatky, které jsou zjišťovány v rámci výkonu kontrolní činnosti ČNB v oblasti AML/CFT. Úvod do problematiky AML/ CFT, základní pojmy a souvislosti, legislativní požadavky (zákon č. 253/2008 Sb. a vyhláška č. 281/2008 Sb.) a průběh kontroly oblasti AML/CFT prováděné ČNB Jednotlivé oblasti systému AML/ CFT a související povinnosti (identifikace klienta, zjišťování rizikových faktorů a kategorizace klienta, provádění kontroly klienta a monitoringu transakcí, mezinárodní sankce, interní hlášení a hlášení podezřelých obchodů, školení zaměstnanců, zpracování hodnotící zprávy, interní kontrolní činnost, požadavky na SVZ, rekonstruovatelnost procesů atd.) Příklady kontrolních zjištění (z kontrol provedených zejména v bankách a družstevních záložnách) a modelové případové studie Diskuze TECHNICKÁ NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, NOVÝ ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH 22. ZÁŘÍ 2015 Mgr. Markéta Adámková Ing. Markéta Ajmová Ministerstvo pro místní rozvoj Pro pokročilé (předpokládá se znalost problematiky zadávacích řízení) Interní auditory a další pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky a jimi zřizované organizace, veřejnoprávní korporace. Seminář seznámí účastníky s aktuálními změnami v legislativě a s obsahem připravovaného návrhu zákona o veřejných zakázkách. Transpozice nových evropských směrnic Technická novela ZVZ změny a nové povinnosti Nový zákon o veřejných zakázkách obsah návrhu zákona» (s DPH 2 904) (s DPH 2 904) 16

19 15511 STRATEGIE PROCESNÍCH AUDITŮ VYBRANÁ ROZHODOVACÍ PRAXE V OBLASTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK POSTUPY A BENCHMARKY ČNB PŘI KONTROLÁCH ZAMĚŘENÝCH NA OBLAST ŘÍZENÍ ÚVĚROVÝCH RIZIK V BANKÁCH 23. ZÁŘÍ 2015 Mgr. Petr Barnat, MBA ČEZ Interní auditory a další vedoucí pracovníky bez rozdílu druhu společnosti (komerční i veřejný sektor). Nastínit na praktických příkladech možný přístup auditu k nastavení strategie realizace auditů v jednotlivých procesech společnosti / organizace. Vyhodnocení procesní mapy Zhodnocení rizik ve společnosti (organizaci) Plán auditů Plán jednotlivých zakázek definice rozsahu Práce s výsledky Komunikace s managementem Reporting přednáška 24. ZÁŘÍ 2015 Mgr. Pavel Bláha Úřad práce Pro účastníky, kteří znají celý zadávací proces veřejných zakázek Pro účastníky zaměstnance veřejných zadavatelů VZ, kteří se přímo podílejí na zadávání veřejných zakázek a práci komisí veřejných zadavatelů. Pro kontrolory a interní auditory, kteří kontrolují proces výběrových řízení. Seznámit účastníky s vybranou rozhodovací praxí UOHS, Krajského soudu v Brně, Nejvyššího správního soudu v oblasti veřejných zakázek, která pokrývají všechny nejdůležitější fáze zadávacího řízení. Pro kurs jsou vybrány ty případy rozhodovací praxe UOHS, Krajského soudu v Brně, Nejvyššího správního soudu v oblasti veřejných zakázek, které postupně pokrývají všechny nejdůležitější fáze zadávacího řízení. Účastníci obdrží vždy výtisk příslušného rozhodnutí ve věci, který po prostudování bude podrobně rozebrán se závěry pro potřeby veřejného zadavatele 25. ZÁŘÍ 2015 Mgr. Martin Vojtek, Ph.D. Česká národní banka pro všechny úrovně Interní auditory a další pracovníky v oblasti řízení úvěrových rizik v bankách a jiných finančních institucích. Objasnit postupy a benchmarky regulátora při kontrolách zaměřených na oblast řízení úvěrových rizik v bankách. Postupy ČNB při kontrolách úvěrového rizika Oblasti kontrol Benchmarky ČNB v oblasti úvěrového rizika Nejzávažnější a nejčastější zjištění z kontrol přednáška (s DPH 2 057) (s DPH 2 541) (s DPH 2 904) (s DPH 1 936) 17

20 15514 VALIDACE SEBEHODNOCENÍ KVALITY IA EFEKTIVNÍ CESTA K ZAJIŠTĚNÍ SOULADU SE STANDARDEM PŘÍPADOVÁ STUDIE ŘÍZENÍ RIZIK A INTERNÍHO AUDITU GLOBÁLNÍ SPOLEČNOSTI 29. ZÁŘÍ 2015 Ing. Rodan Svoboda, CIA, CISA, CRMA, Eurodan Pro pokročilé auditory Vedoucí interního auditu, senior auditory. Cílem semináře je poskytnout manažerům IA návod, jak efektivně dostát povinnosti pravidelného externího hodnocení kvality IA. Lektor probere s účastníky základní body pravidelného interního sebehodnocení prováděného formou tzv. auditu auditu a navazující externí validace interního sebehodnocení. Pozornost bude věnována především hodnocení souladu se Standardy, bude zmíněno i hodnocení efektivnosti výkonu a přidané hodnoty IA. Lektor využije jak východiska z výstupů Manuálu k jednotnému postupu pro hodnocení kvality auditní činnosti v orgánech VS, tak praktické zkušenosti s externí validací prováděných sebehodnocení. Porovnáním externí validace s externím hodnocením budou předloženy závěry i o výhodnosti, resp. nedostatcích jednotlivých zpětných vazeb pro jejich následní využití v organizaci.» Požadavky standardu 1300 a jejich zapracování do Statutu, manuálu IA a programu pro zabezpečení a zvyšování kvality IA, úprava sebehodnocení kvality IA formou auditu Příprava dotazníků na základě relevantních podkladů, vyplnění dotazníků, identifikace odchylek, dokumentace závěrů, příprava a realizace interview se zákazníky auditu Reporting hodnocení, akční plány přijatých opatření a sledování jejich plnění Externí validace versus externí hodnocení, impuls pro rozvoj IA (s DPH 2 904) ZÁŘÍ 2015 Dvoudenní seminář Ing. Radek Ščotka, MBA Argeus Seminář je určen vedoucí pracovníky, interní auditory, manažery, risk managery a vedoucí pracovníky, kteří řeší rizika a interní audit ve firmách. Nabídneme případovou studii řízení rizik v globální firmě s provázaností na provádění interního auditu. Představíme si analýzy, řešení a řízení rizik na aktuálních příkladech. Cílem je účastníkovi předvést interní audit v praxi a to z různých oblastí a společností. Řízení rizik nadnárodních a tuzemských firem. Příklady z praxe. Strategie řízení rizik a risk apetite na studiích různých institucí. Provázanost risk managementu a interního auditu. Nesprávné nastavení Risk Managementu Případy selhání rizik. Dokumentace interního auditora. Softwary pro řízení rizik a pro provádění interních auditů (s DPH 4 235) (s DPH 4 840) 18

ORgANIZAČNí pokyny. SMluvNí podmínky

ORgANIZAČNí pokyny. SMluvNí podmínky leden červen 2016 ORgANIZAČNí pokyny Začátek všech akcí je v 9.00 hodin, registrace začíná půl hodiny před začátkem akce. u celodenních seminářů je v době od 12.00 do 13.00 hodin plánována přestávka na

Více

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vážené kolegyně, vážení kolegové, druhé číslo časopisu Interní auditor z roku 2014 bylo zaměřeno na téma Interní audit v legislativní bouři a já mám pocit, že v té bouři stále jsme. Nicméně pocit je to

Více

Tento program je veden v angličtině a nabízen ve spolupráci s CIIA (Czech Institute of Internal Auditors) jako plnohodnotná verze CIA kvalifikace.

Tento program je veden v angličtině a nabízen ve spolupráci s CIIA (Czech Institute of Internal Auditors) jako plnohodnotná verze CIA kvalifikace. Tento program je veden v angličtině a nabízen ve spolupráci s CIIA (Czech Institute of Internal Auditors) jako plnohodnotná verze CIA kvalifikace. Certifikovaný interní auditor CIA Co je CIA Proč studovat

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Success is in the Details Úspěch spočívá v detailech

Success is in the Details Úspěch spočívá v detailech září prosinec 2014 organizační pokyny Začátek všech akcí je v 9.00 hodin, registrace začíná půl hodiny před začátkem akce. U celodenních seminářů je v době od 12.00 do 13.00 hodin plánována přestávka na

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Trlicova 64 721 164 495 Trlicova 64 2 721 164 495 Zavádíte některou z metod řízení kvality, procesní řízení, potýkáte se strategickým plánováním? Potřebujete

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO ROK 2013 A STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO OBDOBÍ 2013-2015 VERZE 1.0 PLATNOST A ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2013 Počet stran: Č. j.: RRSZ 1069/2013 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Interní

Více

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová 1 Finanční účetnictví rozpočtové 2009 Verze 9.2.0 interaktivní zápis údajů z podsystémů a ze stavového souboru do souboru účetních položek (pozor

Více

Interní audit v Jihočeském kraji. Helena Plosová

Interní audit v Jihočeském kraji. Helena Plosová Interní audit v Jihočeském kraji Helena Plosová Historie 2002 - zřízení oddělení interního auditu + jmenování vedoucí oddělení 2003 personální posílení IA + 1 2005 personální posílení IA + 1 2006 spojení

Více

workshop hlavní partner mediální partner

workshop hlavní partner mediální partner workshop hlavní partner partner mediální partner Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 24. 25. dubna 2013 organizuje Český institut interních auditorů workshop pro interní auditory s názvem Aktuální

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit Vnitřní kontrolní systém a jeho audit 7. SETKÁNÍ AUDITORŮ PRŮMYSLU 11. 5. 2012 Vlastimil Červený, CIA, CISA Agenda Požadavky na VŘKS dle metodik a standardů Definice VŘKS dle rámce COSO Role interního

Více

JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA. Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015

JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA. Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015 JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015 Proč chci sledovat kvalitu IA? Legislativní rámec a Mezinárodní standardy pro profesní praxi IA (IIA, poslední novela leden 2013) konkrétní

Více

Kybernetická bezpečnost resortu MV

Kybernetická bezpečnost resortu MV Kybernetická bezpečnost resortu MV Ing. Miroslav Tůma Ph. D. odbor kybernetické bezpečnosti a koordinace ICT miroslav.tuma@mvcr.cz Agenda 1. Pokyn MV - ustanovení Výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců členů OSHŽ IDENTIFIKACE ZADAVATELE Název / obchodní firma zadavatele: Odvětvový svaz hutnictví

Více

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Ostrava, 18. březen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Ostrava, 18. březen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Ostrava, 18. březen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler strana 2 strana 3 strana 4 Obsah 1. Český institut interních auditorů 2. Základní činnosti 3. Členství 4. Co dělá ČIIA

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMIKA PRO MANAŽERY Ekonomické informace tvoří společný jazyk podnikání - úspěchy i prohry se měří pomocí finančních

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová

Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová Audit (z lat. auditus, slyšení) znamená úřední přezkoumání a zhodnocení dokumentů, zejména účtů, nezávislou osobou. Účelem je zjistit, zda doklady podávají platné a spolehlivé

Více

TNÍ POKLADNA. tní pokladny (IISSP) Hradec Králové 2. dubna 2012

TNÍ POKLADNA. tní pokladny (IISSP) Hradec Králové 2. dubna 2012 STÁTN TNÍ POKLADNA Integrovaný informační systém m Státn tní pokladny (IISSP) Mgr. Radoslav Bulíř ředitel odboru Rozvoj ICT MF Ministerstvo financí radoslav.bulir@mfcr.cz Page 1 Hradec Králové 2. dubna

Více

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY

VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY Vyjednávání je základní proces nákupu, který rozhoduje krátkodobě i dlouhodobě

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

ZÁKON O ŘÍZENÍ A KONTROLE VEŘEJNÝCH FINANCÍ

ZÁKON O ŘÍZENÍ A KONTROLE VEŘEJNÝCH FINANCÍ Nová etapa v zadávání veřejných zakázek revoluce v roce 2016, aneb taky co nového v elektronizaci přezkumu a auditu ZÁKON O ŘÍZENÍ A KONTROLE VEŘEJNÝCH FINANCÍ Jana Kranecová Ministerstvo financí Harmonogram

Více

NOVÉ PARAGRAFY PRO VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY PRO INTERNÍ AUDIT. 23. 24. dubna 2015

NOVÉ PARAGRAFY PRO VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY PRO INTERNÍ AUDIT. 23. 24. dubna 2015 Č e s k ý i n s t i t u t i n t e r n í c h a u d i t o r ů A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY 23. 24. dubna 2015 Workshop pro veře jnou spr ávu Hlavní partner partner Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech

Více

Č e s k ý i n s t i t u t i n t e r n í c h a u d i t o r ů NOVÉ PARAGRAFY PRO VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY PRO INTERNÍ AUDIT

Č e s k ý i n s t i t u t i n t e r n í c h a u d i t o r ů NOVÉ PARAGRAFY PRO VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY PRO INTERNÍ AUDIT A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY 23. 24. dubna 2015 W o r k s h o p p r o v e ř e j n o u s p r á v u Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 23. 24. dubna 2015, organizuje Český institut interních auditorů

Více

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje Martina Smetanová 27. listopadu 2014 KA ČR - úvod je samosprávnou profesní organizací má své volené orgány, které mají možnost zřizovat orgány pomocné.

Více

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č.9/2012/mrfp Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 1. Základní údaje o zadavateli: Městský rozvojový

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je prosinec 2015.

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je prosinec 2015. Odůvodněěníí veeřřeejjnéé zzakázzky Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Realizací předmětu plnění veřejné zakázky dojde k naplnění potřeb zadavatele spočívajících v zajištění

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje. Pěva Čouková

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje. Pěva Čouková Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje Pěva Čouková 11. prosince 2014 ZASTUPITELSTVU OBCE JE VYHRAZENO: Podle 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 1) Schvalování závěrečného

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520 Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2014 pro Obec Tuřany se sídlem Tuřany čp. 10 273 79 Tuřany IČO: 00234222 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Myslív

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Myslív Ing. Jan Nozar, auditor Na Výhledech 315, 334 52 Merklín číslo oprávnění 1424 o zápisu do seznamu auditorů IČ 497 37 601 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného

Více

Workshop 15. 5. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků

Workshop 15. 5. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků 15. 5. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků Získat teoretické znalosti snižování rizika ve výrobních procesech a systémech. Umět aplikovat získané znalosti při řešení

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Hradec Králové, 20. květen 2015 Miroslav Čtvrtlík, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Hradec Králové, 20. květen 2015 Miroslav Čtvrtlík, Daniel Häusler SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Hradec Králové, 20. květen 2015 Miroslav Čtvrtlík, Daniel Häusler strana 2 strana 3 strana 4 Obsah 1. Český institut interních auditorů 2. Základní činnosti 3. Členství 4. Co

Více

Otevřená data jako nástroj finančního řízení a kontroly PhDr. Tomáš Vyhnánek

Otevřená data jako nástroj finančního řízení a kontroly PhDr. Tomáš Vyhnánek Otevřená data jako nástroj finančního řízení a kontroly PhDr. Tomáš Vyhnánek Ředitel odboru Centrální harmonizační jednotka Ministerstvo financí ČR Obsah 1. Informace o projektech a agendách CHJ 2. Otevřená

Více

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Jihlava, 10. červen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Jihlava, 10. červen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Jihlava, 10. červen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler strana 2 strana 3 strana 4 Obsah 1. Český institut interních auditorů 2. Základní činnosti 3. Členství 4. Co dělá ČIIA

Více

Otevřená data jako nástroj

Otevřená data jako nástroj Otevřená data jako nástroj Aplikace principu 3E ve finančním řízení a kontrole PhDr. Tomáš Vyhnánek Ředitel odboru Centrální harmonizační jednotka Obsah Otevřená data a finanční řízení a kontrola Ukázka

Více

Nabídka kurzů k systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) ČSN ISO/IEC 27001:2014

Nabídka kurzů k systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) ČSN ISO/IEC 27001:2014 23.1.2014 Nabídka kurzů k systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) ČSN ISO/IEC 27001:2014 Kurz k roli manažera podle požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti Verze 201411 Tayllor-Cox Dilia - divadelní,

Více

Bezpečnostní poradenství. www.cstconsulting.cz

Bezpečnostní poradenství. www.cstconsulting.cz Bezpečnostní poradenství KDO JSME? Nezávislí bezpečnostní poradci CST Consulting s.r.o. vzniklo na základě myšlenky přiblížit profesionální nezávislý poradenský servis nejen velkým korporacím, které tradičně

Více

Přehled úkolů Operačního plánu 2010 pro inovaci programů a certifikaci

Přehled úkolů Operačního plánu 2010 pro inovaci programů a certifikaci PŘÍLOHA 1 Přehled úkolů Operačního plánu 2010 pro inovaci programů a certifikaci A. Inovace programů stávajících forem vzdělávání veřejných auditorů 1 Přehled programů a ne ně navazujících úkolů 1. VEŘEJNÝ

Více

Continuous Assurance. cesta vpřed? Mgr. Miloslav Kvapil. ředitel společnosti

Continuous Assurance. cesta vpřed? Mgr. Miloslav Kvapil. ředitel společnosti Continuous Assurance cesta vpřed? Mgr. Miloslav Kvapil ředitel společnosti Brno, 23. 4. 2015 Představení společnosti DYNATECH V oblasti veřejné správy úspěšně působíme již 18 let Specializace: komplexní

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Schválený dne: 3. 12. 2009 Platný od: 3. 12. 2009 Verze: 1.0 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 je platný pro všechny

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. VIII. SETKÁNÍ STAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE 28. ÚNORA 2013 ÚSTÍ NAD LABEM PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 CO MŮŽEME NABÍDNOUT OBCÍM * zpracování daňových přiznání

Více

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Plzeň, 15. prosinec 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Plzeň, 15. prosinec 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Plzeň, 15. prosinec 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler strana 2 strana 3 strana 4 Obsah 1. Český institut interních auditorů 2. Základní činnosti 3. Členství 4. Co dělá ČIIA

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE 14. ZÁŘÍ 2013 - LIBEREC PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 * auditorská činnost (tři auditoři), daňové poradenství (3

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 V tomto kurzu se naučíte, jak proměnit své podnikatelské vize a plány ve skutečnost a přitom eliminovat špatné kroky a chyby. Zjistíte, jak sestavit svůj podnikatelský

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPI1W Čj.: MSK 23979/2015 Sp. zn.: KON/17692/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ V PRAXI Jak efektivně řídit projekty je obsahem připraveného kurzu. Účastníkům nabídne postupy,

Více

Přínosy spolupráce interního a externího auditu

Přínosy spolupráce interního a externího auditu Kulatý stůl 14.5.2015 Mgr. Martina Smetanová Spolupráce z pohledu IA Pomoc v těch oblastech, kde se nedaří IA prosadit změny (týká se např. ÚJ patřících do veřejného sektoru obce) Příklady rizikových oblastí:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. vypisuje ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ na dodávku vzdělávání pro zaměstnance v rámci projektu. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců Název zakázky: Dodávka vzdělávání zaměstnanců Zadavatel:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zadávanou

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Oproti předběžnému oznámení uveřejněnému dne 19. 2. 2014 nedošlo ke změnám.

Oproti předběžnému oznámení uveřejněnému dne 19. 2. 2014 nedošlo ke změnám. 1) účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení: účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Realizací veřejné zakázky dojde k naplnění potřeb zadavatele spočívajících v zajištění

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

CZ.1.04/4.1.00/62.00011

CZ.1.04/4.1.00/62.00011 Informace o projektu Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00011 k 31. prosinci 2014 Stručný popis projektu Projekt byl zaměřen na

Více

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Odborný seminář Možnosti podpory podnikateľského sektora zo štrukturálnych fondov v novom programovom období 2014 2020 9. a 10. června 2015,

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Prvky protikorupčních strategií ve veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Forenzní služby KPMG 5. září 2013 Cíle přednášky Představit vám sebe a KPMG Představit téma protikorupčních strategií Přiblížit

Více

Evaluace na rozcestí trendy a praxe. Evaluace vs. interní audit. Lukáš Kačena Ernst & Young

Evaluace na rozcestí trendy a praxe. Evaluace vs. interní audit. Lukáš Kačena Ernst & Young Evaluace na rozcestí trendy a praxe Evaluace vs. interní audit Lukáš Kačena Ernst & Young Cílem příspěvku je: představit cíle a nástroje interního auditu porovnat cíle a nástroje evaluace a interního auditu

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Město Šumperk Městský úřad Šumperk nám. Míru 1, 787 01 Šumperk Naše čj.: MUSP 37398/2015 Naše sp. zn.: 37398/2015 MJP/LESA *MUSPX01HFY5O* Výzva k podání nabídky Předmět poptávky: Provedení celkového forenzního

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2014 Elektronický podpis - 2.3.2015 KUMSX01GRZ2Q Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Bc. Jana Breuerová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP (Odborně způsobilá osoba v plnění úkolů v prevenci rizik) a na Zkoušku OZO BOZP Termín

Více

Hodnocení řídícího a kontrolního systému interním auditem

Hodnocení řídícího a kontrolního systému interním auditem Hodnocení řídícího a kontrolního systému interním auditem setkání interních auditorů z finanční oblasti Praha, ČIIA, 6.10.2011 Ing. Bohuslav Poduška, CIA Úvod řídicí a kontrolní systém (ŘKS) - o co jde

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Protikorupční politika Jihomoravského kraje

Protikorupční politika Jihomoravského kraje Protikorupční politika Jihomoravského kraje (aktivity Jihomoravského kraje v oblasti boje s korupcí) 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno Mgr. Hana Bočková, Ing. Jarmila Beránková,

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Důvodem pro vyhlášení VZ je potřeba zajistit realizaci manažerských školení

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

Zákon o kybernetické bezpečnosti základní přehled. Luděk Novák ludekn@email.cz, 603 248 295

Zákon o kybernetické bezpečnosti základní přehled. Luděk Novák ludekn@email.cz, 603 248 295 Zákon o kybernetické bezpečnosti základní přehled Luděk Novák ludekn@email.cz, 603 248 295 Obsah Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti Vyhláška č. 316/2014 Sb., vyhláška o kybernetické bezpečnosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vzdělávání zaměstnanců STAFIKO stav, s.r.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01446 Název zakázky: Zvýšení kvalifikace, odbornosti a dovednosti zaměstnanců Výběrové řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více