Dobré příklady nízkonákladových opatření k podpoře udržitelné dopravy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dobré příklady nízkonákladových opatření k podpoře udržitelné dopravy"

Transkript

1 Dobré příklady nízkonákladových opatření k podpoře udržitelné dopravy Hana Brůhová-Foltýnová CDV, v.v.i. Pardubice, 17. září

2 Struktura prezentace Infrastrukturní úpravy (vč. pěších a cyklistických auditů a značení) Omezení IAD Plány mobility Zvyšování povědomí obyvatel a kampaně Využití moderních technologií Příklad postupu realizace malého dopravního řešení Zdroje informací a databáze s dobrými příklady 2

3 Drobné úpravy dopravní infrastruktury Při úpravách komunikací již myslet na všechny uživatele, postupně Doplňovat stávající síť chodníků a cyklistické infrastruktury a zajišťovat jejich návaznost Zajišťovat parkovací místa pro jízdní kola ve veřejném prostoru Zvyšovat bezbariérovost MHD Zpomalovat motorovou dopravu Upravovat veřejná prostranství tak, aby byla přívětivá pro lidi Zapojovat místní obyvatele, školy, obchodníky, skupiny obyvatel se specifickými potřebami pro mobilitu Krakov koncepční přístup k podpoře nemotorové dopravy 3

4 Zklidňování dopravy ve městě Cílem je zpomalit motorovou dopravu a tak zvýšit bezpečnost chodců a cyklistů Psychologické prvky (dopravní značení) Fyzické prvky: Okružní křižovatky, vyvýšené přechody, ostrůvky a zálivy, Norsko, Dánsko, Rakousko (průtahy obcemi) Německo, Nizozemí (Tempo 30); Velká Británie (zóny 20 mph) 4

5 Omezení motorové dopravy Pěší zóny Německo, Nizozemí (Tempo 30) Berlín, Bonn: 70 % uliční sítě Vídeň, Hamburk: 50 % uliční sítě Velká Británie (zóny 20 mph) Zóny s omezenou dopravou Uzavření centra pro motorovou dopravu Čtvrti bez aut (Vídeň, Vanuban - Freiburg) Environmentální zóny Přínosy pro cyklisty: Předvídatelné a jednotné dopravní prostředí Malý rozdíl rychlosti cyklistů a aut Centrum dopravního výzkumu, v.v.i Ministerstvo dopravy ČR: Navrhování zón 30. Technické podmínky č Brno

6 Omezení IAD - parkování Management parkovacích ploch = základní nástroj ovlivňování dopravního chování všechny cesty automobilem končí a začínají parkováním Účinný a levný způsob přesvědčování řidičů zvolit odlišný způsob dopravy Parkovací poplatky zohledňují nabídku prostoru externí náklady dopravy (ztráta času pro ostatní při hledání parkovacích míst) soutěž s dalšími funkcemi veřejného prostoru ve městě a dopravními prostředky vizuální rušení zaparkovanými vozidly ve veřejném prostoru Možnosti využít/zavést parkovací poplatky snižování počtu parkovacích míst optimalizace využití krátkodobého parkování v centru eliminace dlouhodobého parkování v centru Přínosy a trendy: Snahou se převést pravidelnou dopravu (dojíždění) na udržitelné druhy dopravy Zkrátit dobu hledání volného parkovacího místa na krátkodobé parkování 6

7 Pěší audity (I.) Cílem je vytipovat problematická místa pro chodce a navrhnout řešení Přechody pro chodce Zastávky MHD Veřejné budovy (školy, školky, nemocnice, atd.) Chodníky (chybějící / poškozené / špatné parametry) Nezapomenout na potřeby osob s omezenou mobilitou Zapojit místní obyvatele, školy, obchodníky, skupiny obyvatel se specifickými potřebami pro mobilitu 7

8 Pěší audity (II.) Szczecinek audity zastávek MHD, průzkumy mezi obyvateli o jejich požadavcích a kampaň proti vandalismu 90 % respondentů přivítalo iniciativu 85 % respondentů spokojeno s novou podobou zastávek Nárůst používání MHD 8

9 Cyklistické audity Cílem je vytipovat problematická místa pro cyklisty a navrhnout řešení Křižovatky Parkování Napojení cyklostezek Značení Přeprava kol v HD Možnost zapojit místní obyvatele, školy, obchodníky, skupiny obyvatel se specifickými potřebami pro mobilitu ByPad 9

10 Značení pro chodce a cyklisty, informace pro uživatele HD Dobré značení mění přístup obyvatel k těmto dopravním prostředkům, umožňuje lepší orientaci pro místní i návštěvníky obce Přizpůsobit poskytované informace i pro starší občany, děti, hendikepované Frankfurt am Main Mapy s vyznačením přístupných zastávek Paříž Cedule ukazující vzdálenost v minutách 10

11 Plány mobility pro instituce Plány mobility pro firmy, nemocnice, školy, obecní/městské úřady atd. Vychází z analýzy situace, navrhuje konkrétní kroky Pro osobní dopravu snížení počtu, délky a potřeby cest IAD podporuje plánování cest a hledá způsoby, jak podpořit využití VHD, cyklistiky a chůze Pro nákladní dopravu podporuje lepší koordinaci jednotlivých cest snížení negativních dopadů provozu nákladních automobilů na městské prostředí 11

12 Projednávání významných dokumentů Zohlednit požadavky chodců a cyklistů již při projednávání významných strategických dokumentů Územní plán, SUMP, Integrovaný plán rozvoje města Nutnost zapojení veřejnosti a cílových skupin konzultace s pěšími, cyklisty, podnikateli, příslušníky menšin, osobami s omezenou mobilitou atd. Nastavení cílů Vize nula (Vision Zero) Dlouhodobý cíl dopravní politiky dosáhnout nulového počtu mrtvých či zraněných v dopravě vychází z etického principu, že nemůžeme akceptovat, aby byl někdo zabit nebo vážně zraněn v dopravě jako dlouhodobý cíl dopravní politiky přijata v řadě zemí Švédsko (1997 schválena Parlamentem jako cíl do roku 2020) Norsko Švýcarsko a další 12

13 Kodaň Kampaň Cyklistické město Dopad na turismus Důležitý osobní příklad politiků (ministryně financí a žp) 13

14 Kampaň Řidiči zvolni : Tři ročníky celostátní dětské dopravní kampaně Řidiči zvolni, všude žijí děti 14

15 Bezpečné cesty do škol Analýza situace, zapojení dětí / studentů ( jak to vidí, co si přejí ) Vyznačení nejfrekventovanějších cest do školy do map Vytipování nebezpečných / problémových úseků Návrhy řešení od dětí, konzultace s odborníky Realizace řešení ve spolupráci s obcí, Policií ČR, investory, atd. Tréninky pro děti dopravní výchova V ČR podporují CDV Pražské matky Nadace Partnerství 15

16 Kampaň nakupování pěšky / na kole 1. posbírat informace k mobilizaci místních obchodníků 2. začni kampaň s přesvědčenými obchodníky (úspěch může zviklat pochybující) 3. vytvoř místní partnerství postavené na silné spolupráci 4. použij kupony a slevy = dodatečný důvod pro obchodníky se zapojit Aveiro, Portugalsko Využití expertů zvenku Seminář Kampaň pro veřejnost Tvorba mapy Prezentování pozitivních výsledků 16

17 Kampaň do zaměstnání pěšky / na kole Komunikace se zaměstnavateli Možnost soutěže, propagace firem atd. Zaměstnanci přijíždí fit do práce Studie vlivu na zdraví Populární ve světě Kodaň, Berlín AutoMat Soutěž Do práce na kole 2013: 11 měst Brno, Liberec, Jihlava, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem 17

18 Využití moderních technologií Telefonní dopravní horká linka Internetové stránky Cyklistika, chůze, MHD Použití smart phones Navigace cyklistů levné, součást aplikací v telefonech Berlin Integrované mobilní a webové aplikace podporující vyhledávač cesty Funchal 89 % uživatelů spokojeno s úrovní služby 50 % stažení do mobilů mimo Portugalsko (využití pro turisty) Obrázek: Bath 18

19 Možné problémy při podpoře udržitelné dopravy Nedostatečná legislativa Chybí právní rámec zpoplatnění kongescí Chybí homologace nových technologií (vodík, E85, automatické řídící systémy) Nevyužívání nástrojů mobility managementu, auditů Financování projektů, tvorba nového trhu Nedostatečná komunikace s veřejností, informovanost Politická odvaha Společenské klima, ochota změnit chování Partikulární zájmy klíčových aktérů 19

20 Postup pro implementaci Formuluj myšlenku, jaké jsou možné aktivity, které lze podniknout Posbírej informace příklady dobrých řešení Proveď výzkum, rozhovory, atd. k získání základních informací Ujasni si cíl Definuj cílové skupiny Najdi partnery (začni s těmi, kteří jsou již aktivní) Vytvoř plán aktivit Začni kampaň Komunikace s politiky, tlak na politiky na změnu Vyhodnoť výsledky, definuj pozitivní přínosy Zhodnoť, co jsi se naučil, co se dá využít v dalších projektech 20

21 Zdroje informací pro inspiraci - ČR Nadace partnerství Dopravní program soutěž o nejlepší dopravní řešení a databáze dobrých dopravních řešení NSZM Databáze dopravních řešení, příkladů komunikace s veřejností či strategické řízení 21

22 ELTIS Zdroje informací pro inspiraci - zahraniční Portál zaměřený na udržitelnou městskou mobilitu v Evropě Příklady dobré praxe z EU, videa, události, newsletter, komunikační kanál mezi experty EPOMM Platforma pro mobility managmenet tematické měsíčníky - e-update, českou verzi vydává CDV CIVITAS Síť měst a grantový program podporující inovativní nástroje městské mobility 22

23 Zdroje informací pro inspiraci - zahraniční Audity QUEST ByPad Active Access ISEMOA HEAT Model pro výpočet přínosů cyklistické a pěší infrastruktury Pakt starostů a primátorů Snížení emisí CO2 o 20 % do 2020 Newsletter, příklady dobré praxe atd. 23

24 Aktivity WHO Charta o dopravě, životním prostředí a zdraví (červen 1999) Naplňování principů udržitelného rozvoje dopravy Podpora hromadné přepravy osob a aktivní dopravy Snižování emisí Hodnocení projektů z hlediska vlivů na žp Kvantifikace přínosů cyklistiky a chůze ( ) Health Economic Assessment Tool for Cycling (HEAT for cycling and walking) Hodnota zdravotních přínosů v důsledku snížení mortality z důvodu pravidelné fyzické aktivity Model v Excelu, volně ke stáhnutí na stránkách WHO Případová studie Plzeň (Journal of Physical Activity and Health) 24

25 Děkuji za pozornost! Hana Brůhová-Foltýnová 25

NEPOPSANÝ LIST PAPÍRU

NEPOPSANÝ LIST PAPÍRU NEPOPSANÝ LIST PAPÍRU CYKLISTICKÁ AKADEMIE Jde to i jinak. Doporučení pro vypracování strategického plánu rozvoje cyklistické dopravy města Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Asociace měst pro cyklisty

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 III. Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. GLOBÁLNÍ A STRATEGICKÉ CÍLE CYKLOSTRATEGIE... 6 3. PODKLADY, VÝCHODISKA... 9 3.1 CYKLOSTRATEGIE

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 Tento dokument vznikl v rámci projektu Central MeetBike, který je realizován prostřednictvím programu CentralEurope, který

Více

itelné dopravy: možnosti pro obce

itelné dopravy: možnosti pro obce Ekonomické a právn vní nástroje v oblasti udržiteln itelné dopravy: možnosti pro obce Hana Brůhová-Foltýnová a Vojtěch Máca Centrum pro otázky životního prostředí UK v Praze Připraveno pro celostátní konferenci

Více

Zpravodaj. září 2014, číslo 1. Úvodní slovo

Zpravodaj. září 2014, číslo 1. Úvodní slovo Zpravodaj Česká a Slovenská republika září 2014, číslo 1 Úvodní slovo Právě čtete úvodní řádky prvního řádného čísla Zpravodaje nově vznikající sítě měst a obcí a dopravních odborníků CIVINET Česká a Slovenská

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část KONCEPT 10 VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK Ing. Pavel Roháč, Ing. Petr Macejka a kol. UDIMO spol. s r. o. 2014 OBSAH OBSAH... 1 PŘEDMLUVA... 4 1.

Více

Zlepšování infrastruktur pro volnočasovou pohybovou aktivitu v místních podmínkách

Zlepšování infrastruktur pro volnočasovou pohybovou aktivitu v místních podmínkách Navržené Evropské směrnice Zlepšování infrastruktur pro volnočasovou pohybovou aktivitu v místních podmínkách Směrem k sociální spravedlnosti, mezioborové spolupráci a účasti Finální verze, 2011 Tyto směrnice

Více

21 PILÍŘŮ PRO CYKLISTICKOU INFRASTRUKTURU UPLATNĚNÁ METODIKA

21 PILÍŘŮ PRO CYKLISTICKOU INFRASTRUKTURU UPLATNĚNÁ METODIKA OBSAH: ÚVOD 5 1 ZAPOJENÍ VĚŘEJNOSTI 7 2 CYKLISTIKA V ŠIRŠÍM KONTEXTU 8 A CYKLISTIKA A UDRŽITELNÝ ROZVOJ 8 B CYKLISTIKA A MOBILITA 9 C CYKLISTIKA A KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP VE STRATEGICKÉM PLÁNOVÁNÍ 10 D CYKLISTIKA

Více

Udržitelné dopravní plánování v městech ČR. Zbyněk Sperat

Udržitelné dopravní plánování v městech ČR. Zbyněk Sperat Udržitelné dopravní plánování v městech ČR Zbyněk Sperat Plány udržitelné mobility, Praha, 20.9.2013 Obsah vize 25 udržitelná doprava v národních dokumentech projekt QUEST projekty související s udržitelnou

Více

část I. - analytická

část I. - analytická Plán udržitelné městské mobility města Brna část I. - analytická ČÁST B Analýza konkrétních problémů a příležitostí s vazbou na sledované indikátory Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí

Více

MOTIVACE ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE OSTATNÍ CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

MOTIVACE ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE OSTATNÍ CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE MOTIVACE 1 ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC OSTATNÍ 2014 OBJEDNATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NÁMĚSTÍ

Více

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Zpracováno pro: Kontaktní adresa: Kraj Vysočina Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava Zpracovatel: KP projekt s.r.o., Riegrova

Více

Udržitelná a bezpečná doprava - kam pro inspiraci? praktické informace a ukázkové příklady ze Zdravých měst

Udržitelná a bezpečná doprava - kam pro inspiraci? praktické informace a ukázkové příklady ze Zdravých měst Udržitelná a bezpečná doprava - kam pro inspiraci? praktické informace a ukázkové příklady ze Zdravých měst Tato publikace byla vydána k 10. výročí konference Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR

NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR OBSAH Slovo ministra dopravy 3 Usnesení vlády České republiky 4 Úvod 5 1. Popis současného stavu profil ČR 6 2. SWOT analýza 24 3. Priority a cíle 26 Priorita

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TECHNICKÉ PODMÍNKY SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY POD Č.J. 42/2010-120-STSP/1 S ÚČINNOSTÍ OD 15. 1. 2010. OBSAH OBECNÁ ČÁST 1 Klidňování dopravy... 7 1.1

Více

Zelená kniha na cestě k nové kultuře městské mobility

Zelená kniha na cestě k nové kultuře městské mobility Zelená kniha na cestě k nové kultuře městské mobility František Vichta Brno, 20. května 2007 Zelená kniha Úvod Dne 28. září 2007 zveřejnila Evropská komise zelenou knihu, zabývající se otázkami řešení

Více

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA MOBILITA INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA ást I. - strategická EDSTAVÍTE-LI SI VAŠE MSTO ZA DVACET LET, JAK BYSTE CHTLI, ABY VYPADALO? Integrovaný plán mobility Ostrava část I. - strategická Finální verze

Více

Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK

Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK Pracovní návrh Verze 1 Ministerstvo dopravy listopad 2013 OBSAH 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 5 2. Strategie pro příspěvek

Více

Inteligentní řízení dopravy

Inteligentní řízení dopravy AKCNÍ ˆ PLÁN 5 Inteligentní řízení dopravy Zefektivněním řízení dopravy přispět k udržitelnému rozvoji dopravy. Listopad 2012 Obsah 1 Úvod...........................................................................................................................................................................

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

Dopravní politika České republiky

Dopravní politika České republiky III. Dopravní politika České republiky pro léta 2005-2013 Aktualizace 2011 materiál pro připomínkové řízení OBSAH 1. ÚVOD...4 2. VÝCHODISKA...6 3. STRUKTURA PRIORIT A CÍLŮ DOPRAVNÍ POLITIKY...9 3.1 Dosažení

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary

Strategický plán udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary Strategický plán udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary Návrhová část Návrhová část SPURM 1 ZADAVATEL: Statutární město Karlovy Vary Moskevská 21 361 20 Karlovy Vary Odbor strategií a dotací

Více

Autorský tým. Kontakt na zpracovatele: Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3 telefon: +420 221 584 301 telefon: +420 221 584 302 fax: +420 221 584 319

Autorský tým. Kontakt na zpracovatele: Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3 telefon: +420 221 584 301 telefon: +420 221 584 302 fax: +420 221 584 319 Autorský tým PhDr. Mgr. Ivo Říha (Nexia AP) Mgr. Miroslav Špaňhel (Nexia AP) Mgr. Vladimír Vojtěch (Nexia AP) PhDr. Martin Dohnal, PhD. (DHV CR) Bc. Petra Chvatíková (DHV CR) Ing. Jiří Vavřínek (DHV CR)

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

Udržitelná doprava a Plány udržitelné městské mobility. Zbyněk Sperat (prezent. David Bárta)

Udržitelná doprava a Plány udržitelné městské mobility. Zbyněk Sperat (prezent. David Bárta) Udržitelná doprava a Plány udržitelné městské mobility Zbyněk Sperat (prezent. David Bárta) Obsah vymezení pojmu udržitelná doprava evropské a národní souvislosti poznatky z projektu QUEST plány udržitelné

Více

TOWS. S - O Maxi - Maxi Stavět rozvoj na silných stránkách Maximalizace využití příležitostí

TOWS. S - O Maxi - Maxi Stavět rozvoj na silných stránkách Maximalizace využití příležitostí TOWS Matice TOWS je analytický nástroj používaný jako další krok po vytvořené SWOT analýze. Ve své podstatě kombinuje vliv slabých a silných stránek, příležitostí a hrozeb. Při vzájemném průniku témat

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA SWOT analýza Programová část Listopad 2014 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA ÚVOD... 3 Vize a globální cíl Programu rozvoje Kraje Vysočina... 5 Struktura programové

Více