Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 11 M Ě S Í Č N Í K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 11 M Ě S Í Č N Í K"

Transkript

1 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno L I S T O P A D č. 11 M Ě S Í Č N Í K

2 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO... 4 EKONOMICKÉ INFORMACE SSŠ BRNO... 4 NOVÉ ČÍSLO ÚČTU: / VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ... 5 INFORMATIKA... 5 DOBRÉ NÁPADY PRO VÝUKU INFORMATIKY NA 2. STUPNI ZŠ...5 ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ VE VOLNĚ DOSTUPNÝCH PROGRAMECH...5 TVORBA DUM PRO INTERAKTIVNÍ TABULI SMARTBOARD PRO UČITELE 1. STUPNĚ ZŠ...6 TVORBA DIGITÁLNÍCH UČEBNÍCH MATERIÁLŮ II...6 MS EXCEL 2010 ZÁKLADY PRÁCE...7 ICT VE VÝUCE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI...7 MS WORD 2010 PRO POKROČILÉ UŽIVATELE...8 TVORBA DUM PRO INTERAKTIVNÍ TABULI SMARTBOARD PRO UČITELE 2. STUPNĚ ZŠ A SŠ...8 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ HRY NA 1. STUPNI ZŠ...9 TŘÍDNÍ TABLO VYUŽITÍ DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE VE VÝUCE (PORTRÉTNÍ FOTOGRAFIE WORKSHOP)...9 ZÁKLADY PRÁCE S FOTOGRAFIÍ VČETNĚ TERMINOLOGIE A ZÁSAD VYUŽITÍ TABLETŮ VE VÝUCE NA ZŠ A SŠ ÚPRAVA VIDEA VE VOLNĚ DOSTUPNÝCH PROGRAMECH MS EXCEL 2010 PRO POKROČILÉ UŽIVATELE ROZŠÍŘENÉ ZÁKLADY PRÁCE S FOTOGRAFIEMI CIZÍ JAZYK A LITERATURA POHÁDKA NÁS NAUČÍ BLANSKO POHÁDKA NÁS NAUČÍ HODONÍN JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI RECEPTIVNÍ HODONÍN JAK EFEKTIVNĚ ZAPOJIT POČÍTAČ DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ROZVÍJÍME ČTENÁŘSKOU GRAMOTNOST V AJ PRÁCE S TEXTEM A ZVYŠOVÁNÍ POROZUMĚNÍ ANGLIČTINA OD ZAČÁTKU JAK ZAČÍT? MATEŘSKÉ ŠKOLY A 1. STUPEŇ ZŠ JAK SLEDOVAT A HODNOTIT POKROKY DÍTĚTE A EFEKTIVNĚ PLÁNOVAT JEHO DALŠÍ ROZVOJ HODONÍN TVORBA PRACOVNÍCH LISTŮ PRO ŽÁKY SE SPU A NEJEN PRO NĚ HODONÍN AKTIVNÍ UČENÍ V MATEMATICE SLOVNÍ ÚLOHY ŽÁDNÝ PROBLÉM HODONÍN LEVÁK A JEHO SVĚT BÝT LEVÁKEM V MŠ HODONÍN JAK PŘISPÍVÁ ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST K PRAVOPISNÉMU VÝCVIKU? JAK PROPOJIT HODNOCENÍ A PLÁNOVÁNÍ ANEB INDIVIDUALIZACE V PRAXI LITERÁRNÍ A DRAMATICKÁ VÝCHOVA V MŠ II. HODONÍN RELAXAČNÍ TECHNIKY V MŠ PEDAGOGIKA, SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA, DIDAKTIKA, PSYCHOLOGIE MOCNÉ EMOCE LIMITY OSOBNOSTI ZÁSADY PRÁCE S DÍTĚTEM S ADHD (ADD) 2. ČÁST HODONÍN UZNÁNÍ A POCHVALA PRO PEDAGOGY EMOČNÍ INTELIGENCE VE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍM PROCESU MŮŽU ZA TO JÁ, ANEB JAK OBRÁTIT TŘÍDU PROTI SOBĚ HODONÍN PREVENCE VYHOŘENÍ PŘÍRODOVĚDNÉ PŘEDMĚTY GEOGEBRA VE VÝUCE MATEMATIKY ZÁBAVNÉ (DEBRUJÁRSKÉ) POKUSY HODONÍN KŘÍŽEM KRÁŽEM ZEMĚPISEM ANEB INSPIRACE PRO UČITELE HODONÍN HUMANITNÍ PŘEDMĚTY VEŘEJNÝ A SOUKROMÝ ŽIVOT VE STŘEDOVĚKU HODONÍN BURZA NÁPADŮ TENTOKRÁT PRO UČITELE ČESKÉHO JAZYKA HODONÍN TĚLESNÁ VÝCHOVA A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL INSTRUKTOR LYŽOVÁNÍ/SNOWBOARDINGU DOŠKOLOVACÍ KURZ HINTERTUX (RAK.) FLORBAL A METODIKA JEHO VYUČOVÁNÍ NA ŠKOLÁCH ŠKOLSKÝ MANAGEMENT A EKONOMIKA SPRÁVNÍ ŘÁD A JEHO AKTUALIZACE BLANSKO PRÁVNÍ PORADNA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK PLATNÝ OD ROKU

3 3 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ ZA ROK MAJETEK PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE A JEHO INVENTARIZACE VYBRANÉ PRÁVNÍ OTÁZKY V UČITELSKÉM POVOLÁNÍ HODONÍN AKTUALITY V ÚČETNICTVÍ PO ZÁVĚRKA ROKU STÍŽNOSTI ŠETŘENÉ V RÁMCI ČŠI PRAKTICKÉ PŘÍKLADY Z DANĚ Z PŘÍJMŮ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ TVORBA NOVÉHO SPISOVÉHO ŘÁDU A SPISOVÉHO A SKARTAČNÍHO PLÁNU DLE VYHLÁŠKY Č. 259/ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ DÍLNA PRO ŠD: BAREVNÝ PODZIM VÝTVARNÁ DÍLNA: LOUTKY A MASKY CESTOU DRAMATICKÉ VÝCHOVY VÁNOČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA STARÉ A DOBRÉ VÝTVARNÉ TECHNIKY VÝTVARNÁ DÍLNA: VÁNOČNÍ HVĚZDY VÝTVARNÁ DÍLNA: ALBÍČKA SCRAPBOOKING VÝTVARNÁ DÍLNA: DÁREK NA POSLEDNÍ CHVÍLI NABÍDKA SLUŽEB NABÍDKA ŠKOLNÍCH VÝLETŮ A EXKURZÍ PODZIM A ZIMA ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ÚČASTNÍKY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA * * * Vydává Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, Hybešova 15 Určeno: pro vnitřní potřebu škol v územní působnosti JMK Schválil: Mgr. Jan Juřík Redakce a zpracování: PaedDr. Věra Hlavsová, Mgr. Ludmila Jarošová Uzávěrka: vždy 15. den předchozího měsíce Měsíčník neprochází jazykovou úpravou. Rok 2013 Číslo 11 (listopad) - vychází

4 4 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO Doručovací adresa: Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, Hybešova 15, Brno, tel.: , fax: Ředitel: Mgr. Jan Juřík, tel: , Úsek vzdělávání: Vedoucí úseku vzdělávání: PaedDr. Věra Hlavsová, , Úsek informatiky: Vedoucí úseku informatiky: Úsek služeb: Vedoucí úseku služeb: Zpracování mezd a účetnictví: Školní výlety: Volná místa: Prodej učebnic a pomůcek: Mgr. Hana Knapová, , Radovan Mrkva, , Jaroslava Klimešová, , PaedDr. Hana Krojzlová, , Pracoviště Blansko: Pracoviště Hodonín Další kontakty naleznete na adrese v záložce Kontakty. Ekonomické informace SSŠ Brno SSŠ Brno upozorňuje, že od roku 2013 máme nové číslo účtu (viz níže), neplaťte na staré číslo, způsobuje to problémy! je nutné dodržovat data splatnosti faktur datum splatnosti je den připsání částky na náš účet! Nové číslo účtu: /0100

5 5 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ» INFORMATIKA D O B R É N Á PA D Y P R O V Ý U K U I N F O R M AT I K Y N A 2. S T U P N I Z Š Seminář je zaměřen na nové směry ve výuce informatiky na 2. stupni ZŠ, zapojení nových médií, zdrojů informací a metod výuky. Budou zde prezentovány jednotlivé modelové příklady různých obtížností z oblasti textových editorů, zpracování informací, tabulkových kalkulátorů, vektorové i rastrové grafiky, prezentací včetně didaktických pokynů časové dotace, doporučený SW, zdroje. Bude zmíněn i SW vhodný pro výuku s důrazem na volně dostupné zdroje (freeware), budou představeny realizované projekty a zajímavé zdroje informací pro učitele informatiky. Cílem vzdělávací akce je předat zajímavé a nové podněty pro efektivnější výuku informatiky, poskytnout učitelům nové metodické postupy, možnosti a nápady pro výuku. Určeno komu: pedagogickým pracovníkům všech typů škol Číslo akce: 3392 Číslo akreditace: MSMT6235/ Termín konání: pátek , od do hod.. Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 800 Kč 960 Kč Seminář může být hrazen z projektu EU peníze školám! Kontaktní osoba: Ing. Lucie Adamová, tel Uzávěrka přihlášek: obratem Ú P R AVA F O TO G R A F I Í V E V O L N Ě D O S T U P N Ý C H P R O G R A M E C H Přehled volně dostupných programů a online aplikací pro úpravu fotografií. Posouzení kvality fotografie, vyrovnání histogramu. Vyvážení barev, úprava barevnosti, jasu a kontrastu. Vyrovnání horizontu, ořez, změna velikosti. Drobné retuše digitálních fotografií, aplikování efektů. Přidání okraje a rámečku, vytvoření panoramatu. Prezentace fotografií na internetu, CD či DVD. Návrh obalu na CD či DVD, tvorba kalendáře. Cílem této vzdělávací akce je praktické seznámení pedagogických pracovníků s možnostmi volně dostupných aplikací pro úpravu fotografií. Získají základní dovednosti úpravy fotografií, naučí se fotografie prezentovat na internetu, CD či DVD. Určeno komu: učitelé MŠ, 1. a 2. st. ZŠ, SŠ Číslo akce: 3426 Číslo akreditace: MSMT6235/

6 6 Termín konání: pátek a od do hod. (Jedná se o jeden seminář rozdělený do dvou vyučovacích termínů.), učebna 204 Mgr. Josef Mach Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč Kč Seminář může být hrazen z projektu EU peníze školám. Kontakt: Kontaktní osoba: Mgr. Monika Součková, tel Uzávěrka přihlášek: obratem T V O R B A D U M P R O I N T E R A K T I V N Í TA B U L I S M A R T B O A R D P R O U Č I T E L E 1. S T U P N Ě Z Š Jaké jsou možnosti software SMART Notebook 10 pro vytváření efektivních interaktivních digitálních učebních materiálů. Přehled dostupných šablon stránek, grafických prvků a předchystaných aktivit, které jsou součástí software SMART Notebook 10. Ukázky hotových digitálních učebních materiálů vytvořených s využitím dostupných funkcí a zdrojů software SMART Notebook 10. Cílem této inspirativní vzdělávací akce je motivovat a rozvíjet pedagogy 1. stupně k vytváření efektivních interaktivních digitálních učebních materiálů s využitím dostupných funkcí software SMART Notebook 10. Účastníci získají přehled dostupných funkcí software SMART Notebook 10 a inspiraci pro jejich využití při přípravě DUM. Určeno komu: učitelé 1.st ZŠ, koordinátoři ICT Číslo akce: 3365 Číslo akreditace: MSMT6235/ Termín konání: pondělí a , od do hod. Mgr. Josef Mach Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč Kč Kontakt: Seminář může být hrazen z projektu EU peníze školám. Kontaktní osoba: Mgr. Monika Součková, tel Uzávěrka přihlášek: obratem T V O R B A D I G I T Á L N Í C H U Č E B N Í C H M AT E R I Á L Ů I I. Ukázka digitálních učebních materiálů vytvořených v různých prostředích Tvorba pracovních listů pro různé předměty, využití kancelářských programů Tvorba prezentací, využití kancelářských programů Předat učitelům potřebné informace pro tvorbu digitálních učebních materiálů. Absolvováním tohoto semináře učitelé získají přehled o aplikacích vhodných pro tvorbu digitálních učebních materiálů včetně praktických dovedností. Určeno komu: pedagogickým pracovníkům všech typů škol Číslo akce: 3472 Číslo akreditace: 39381/ Termín konání: úterý od 8.00 do hod.

7 7 Místo konání Brno, Hybešova 15. Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 800 Kč 960 Kč Seminář může být hrazen z projektu EU peníze školám. Kontaktní osoba: Ing. Lucie Adamová, tel Uzávěrka přihlášek: obratem M S E X C E L Z Á K L A D Y P R Á C E Popis prostředí aplikace MS Excel, porovnání verzí. Základní operace v aplikaci, úprava buněk, operace s řádky, sloupci, práce s bloky, formátování. Práce s grafy vytvoření grafu, formátování, možnosti. Funkce možnosti a praktické aplikace nejpoužívanějších funkcí. Příprava tisku. Poskytnout učitelům informatiky a ostatním učitelům nové metodické postupy, možnosti a nápady pro výuku práce s počítačem. Určeno komu: pedagogickým pracovníkům všech typů škol Číslo akce: 3442 Číslo akreditace: MSMT27625/ Termín konání: úterý od do hod. úterý od do hod. Kurz je rozdělen do dvou vyučovacích dnů, je nutné se zúčastnit obou termínů.. Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč Kč Seminář může být hrazen z projektu EU peníze školám! Kontaktní osoba: Ing. Lucie Adamová, tel Uzávěrka přihlášek: 31. října 2013 I C T V E V Ý U C E F I N A N Č N Í G R A M O T N O S T I Úvod do problematiky finanční gramotnosti Seznámení se zdroji materiálů pro výuku finanční gramotnosti (standardy finanční gramotnosti MŠMT, materiály NUOV) Tabulkové kalkulátory a možnosti jejich využití ve výuce finanční gramotnosti Jednoduché příklady z oblasti finančního hospodaření domácnosti rozvržení financí v domácnosti, například: přehled plateb na provoz domácnosti (nájem, inkaso, elektřina, teplo, vodné, stočné,..) zpracování v tabulkách, simulace možného vývoje. Porovnávání cen výrobků vyhledávání informací z Internetu, uspořádání do tabulek, graf, práce se získanými daty (max. a min. cena, kolik výrobků mohu koupit, atd.) Praktické výpočty nákladů (náklady na přípravu určitého pokrmu, posouzení cen výrobků pro různá množství stanovení ceny za jednotku apod.) Základní finanční funkce (platba, platba.základ, platba.úrok, budoucí hodnota), využití těchto funkcí praktické příklady. Zdroje materiálů na internetu, didaktické hry, testy a další online materiály se zaměřením na výpočty z oblasti finanční gramotnosti.

8 8 Cílem semináře je seznámit s možnostmi využití tabulkových kalkulátorů při výuce finanční gramotnosti Určeno komu: pedagogickým pracovníkům všech typů škol Číslo akce: 3439 Číslo akreditace: MSMT / Termín konání: čtvrtek od do hod. čtvrtek od do hod. Seminář je rozdělen do dvou vyučovacích dnů, je nutné se zúčastnit obou termínů.. Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč Kč Seminář může být hrazen z projektu EU peníze školám! Kontaktní osoba: Ing. Lucie Adamová, tel Uzávěrka přihlášek: 1. listopadu 2013 M S W O R D P R O P O K R O Č I L É U Ž I VAT E L E Srovnání verzí, licenční podmínky, instalace. Pokročilá editace textu práce se styly, oddíly, sloupce. Vytvoření rozsáhlejšího dokumentu rejstřík, obsah, poznámky pod čarou, odkazy, titulky, vkládání objektů, práce s tabulkami, grafy, rovnicemi. Hromadná korespondence, tisk obálek a štítků. Princip spolupráce uživatelů aplikace MS Word komentáře, sledování změn, společné akce a revize, porovnání dvou dokumentů, zabezpečení ochrana proti změnám. Princip využití a vytvoření maker. Cílem je poskytnout učitelům informatiky a ostatním učitelům nové metodické postupy, možnosti a nápady pro výuku práce s počítačem. Určeno komu: učitelé MŠ, 1. a 2. st. ZŠ, SŠ a G Číslo akce: 3363 Číslo akreditace: MSMT27625/ Termín konání: čtvrtek a od do hod. (Jedná se o jeden seminář rozdělený do dvou vyučovacích termínů.) Mgr. Josef Mach Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč Kč Seminář může být hrazen z projektu EU peníze školám. Kontakt: Kontaktní osoba: Mgr. Monika Součková, tel Uzávěrka přihlášek: 7. listopadu 2013 T V O R B A D U M P R O I N T E R A K T I V N Í TA B U L I S M A R T B O A R D P R O U Č I T E L E 2. S T U P N Ě Z Š A S Š Jaké jsou možnosti software SMART Notebook 10 pro vytváření efektivních interaktivních digitálních učebních materiálů.

9 9 Přehled dostupných šablon stránek, grafických prvků a předchystaných aktivit, které jsou součástí software SMART Notebook 10. Ukázky hotových digitálních učebních materiálů vytvořených s využitím dostupných funkcí a zdrojů software SMART Notebook 10. Cílem této inspirativního vzdělávací akce je motivovat a rozvíjet schopnosti pedagogů 2. stupně ZŠ a SŠ k vytváření efektivních interaktivních digitálních učebních materiálů s využitím dostupných funkcí software SMART Notebook 10. Účastníci získají přehled dostupných funkcí software SMART Notebook 10 a inspiraci pro jejich využití při přípravě DUM. Určeno komu: učitelé 2. st ZŠ, SŠ, koordinátoři ICT Číslo akce: 3366 Číslo akreditace: MSMT6235/ Termín konání: pondělí a od do hod. Mgr. Josef Mach Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč Kč Kontakt: Seminář může být hrazen z projektu EU peníze školám. Kontaktní osoba: Mgr. Monika Součková, tel Uzávěrka přihlášek: 11. listopadu 2013 V Y U Ž I T Í P O Č Í TA Č O V É H RY N A 1. S T U P N I Z Š Úvod do problematiky přehled vhodných počítačových her, uvedení některých nevhodných počítačových her včetně odůvodnění nevhodnosti. Předvedení konkrétních počítačových her včetně metodického postupu využití ve výuce mladších dětí. Didaktické výukové hry. Hra jako součást výukového programu. Online hry s využitím prvků zejména z matematiky, českého jazyka. Osvětové hry a jejich využití ve výuce. Cílem této akce je seznámit pedagogické pracovníky 1. stupně ZŠ aktuálně dostupnými počítačovými hrami, které mohou být využity ve výuce a jsou vhodnými pomůckami při rozvíjení vnímání žáků mladšího školního věku. Určeno komu: pedagogickým pracovníkům 1. stupně ZŠ Číslo akce: 3440 Číslo akreditace: MSMT16831/ Termín konání: úterý od 8:00 do hod. Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 800 Kč 960 Kč Seminář může být hrazen z projektu EU peníze školám! Kontaktní osoba: Ing. Lucie Adamová, tel Uzávěrka přihlášek: 12. listopadu 2013 T Ř Í D N Í TA B L O V Y U Ž I T Í D I G I T Á L N Í F O T O G R A F I E V E V Ý U C E ( P O R T R É T N Í F O TO G R A F I E W O R K S H O P ) Základy portrétní fotografie Práce se světlem v provizorním ateliéru

10 10 Pokročilé a precizní úpravy fotografií. Publikování a tisk snímků (včetně velkých formátů) Praktické využití: fotografování, úprava fotografií, charakteristika focené osoby, motto, tvorba textů k fotografiím, tvorba koláží) Nabízené téma bude prezentováno na konkrétních příkladech a účastníci si budou moci vyzkoušet získané dovednosti v praxi. Účastníci budou v rámci praktické části fotografovat, proto je vhodné přinést si vlastní fotoaparát, případně i externí blesk a stativ. Určeno: pedagogickým pracovníkům všech typů škol Číslo akce: 3386 Číslo akreditace: MSMT-2475/ Termín konání: úterý , od do hod. odborník na fotografii firmy Zoner Cena: zdarma Akce je pořádána v rámci projektu Podpora profesního rozvoje pracovníků škol využitím digitální fotografie při výuce přírodovědných a technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.3.41/ Kontaktní osoba: Ing. Lucie Adamová, tel Uzávěrka přihlášek: 12. listopadu 2013 Z Á K L A D Y P R Á C E S F O T O G R A F I Í V Č E T N Ě T E R M I N O L O G I E A Z Á S A D Úvod porovnání programů na zpracování fotografie a grafických editorů doporučení vhodných programů pro využití při výuce digitální fotografie Organizace a archivace digitálních fotografií ve škole workflow pro ukládání, sdílení a odevzdávání fotografií + efektivní využití metadat Základní úpravy fotografií, přehled a vysvětlení odborných pojmů v digitální fotografii (vznik a skladba barev RGB, CMYK, HSL, jas, kontrast, histogram, expozice, EV, gamma, HDR a mapování tonality, anaglyfy) použití Zoner Photo Studia pro individuální a hromadné úpravy snímků. Určeno komu: pedagogickým pracovníkům všech typů škol Číslo akce: 3445 Číslo akreditace: MSMT27625/ Termín konání: středa od do hod., učebna 201. Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 960 Kč Kč Seminář může být hrazen z projektu EU peníze školám! Kontaktní osoba: Ing. Lucie Adamová, tel Uzávěrka přihlášek: 20. listopadu 2013 V Y U Ž I T Í TA B L E T Ů V E V Ý U C E N A Z Š A S Š Co jsou tablety a jaké jsou jejich možnosti využití ve výuce na ZŠ a SŠ. Základy práce s tablety v prostředí Apple ios a Google Android.

11 11 Přehled dostupných programů pro tablety a ukázky jejich využití žáky přímo ve vyučovací hodině. Využití tabletů v internetovém vzdělávání (e-learningu). Sdílení a synchronizace dokumentů mezi tabletem a stolním počítačem (notebookem). Cílem této vzdělávací akce je seznámit pedagogické pracovníky s možností využití malého přenosného počítače tabletu ve výuce na ZŠ a SŠ. Naučí se základy práce s tablety v prostředí operačních systémů Apple ios a Google Android. Získají přehled dostupných programů pro tablety a ukázky jejich využití žáky přímo ve vyučovací hodině. Seznámí se s možnostmi využití tabletů v internetovém vzdělávání (e-learningu). Závěrem bude probrána problematika sdílení a synchronizace dokumentů mezi tabletem a stolním počítačem (notebookem). Určeno komu: 1. a 2. st. ZŠ, SŠ Číslo akce: 3367 Číslo akreditace: MSMT6235/ Termín konání: čtvrtek a pátek od do hod. (Jedná se o jeden seminář rozdělený do dvou vyučovacích termínů.) Mgr. Josef Mach Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč Kč Seminář může být hrazen z projektu EU peníze školám. Kontakt: Kontaktní osoba: Mgr. Monika Součková, tel Uzávěrka přihlášek 21. listopadu 2013 Ú P R AVA V I D E A V E V O L N Ě D O S T U P N Ý C H P R O G R A M E C H Přehled volně dostupných aplikací pro úpravu videa. Uložení videa do PC, import z VHS kazety. Střih videa, přidání efektů, přidání titulků. Prezentace videa na internetu. Vytvoření nabídky DVD, vypálení DVD. Cílem této vzdělávací akce je praktické seznámení pedagogických pracovníků s možnostmi volně dostupných aplikací pro úpravu videa. Získají základní dovednosti úpravy videa, naučí se video prezentovat na internetu či DVD. Určeno komu: učitelé MŠ, 1. a 2. st. ZŠ, SŠ Číslo akce: 3414 Číslo akreditace: MSMT6235/ Termín konání: pondělí 2. a od do hod. (Jedná se o jeden seminář rozdělený do dvou vyučovacích termínů.), učebna 204 Mgr. Josef Mach Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč Kč Seminář může být hrazen z projektu EU peníze školám. Kontakt: Kontaktní osoba: Mgr. Monika Součková, tel Uzávěrka přihlášek: 25. listopadu 2013

12 12 M S E X C E L P R O P O K R O Č I L É U Ž I VAT E L E Srovnání verzí aplikace MS Excel. Pokročilé operace praktické aplikace funkcí. Vytvoření grafu a práce s grafem. Propojení listů, sešitů, aplikací. Kontingenční tabulka možnosti práce s daty. Princip použití a vytvoření maker. Import, export, tisk. Určeno komu: pedagogickým pracovníkům všech typů škol Číslo akce: 3443 Číslo akreditace: MSMT27625/ Termín konání: úterý od do hod. úterý od do hod. Kurz je rozdělen do dvou vyučovacích dnů, je nutné se zúčastnit obou termínů.. Mgr. Silvie Bečvářová Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč Kč Seminář může být hrazen z projektu EU peníze školám! Kontaktní osoba: Ing. Lucie Adamová, tel Uzávěrka přihlášek: 26. listopadu 2013 R O Z Š Í Ř E N É Z Á K L A D Y P R Á C E S F O TO G R A F I E M I Základní úpravy fotografií, přehled odborných pojmů v digitální fotografii (vznik a skladba barev, vyrovnání bílé, jas, kontrast, histogram, expozice, EV, gamma) použití Zoner Photo Studia pro individuální a hromadné úpravy snímků. Výuka základů fotografování ve škole. Nastavení přístroje, základní režimy fotografování, fotografování mobilem. Kompozice, perspektiva a expozice. Praktické cvičení. Pokročilé úpravy fotografií práce s Editorem (ořezy a výřezy, výběry a lokální úpravy, základní retuše, koláže, vrstva, vkládání textu) a dalšími nástroji pro vytváření obrazu z více snímků (panorámata, 3D fotografie, pohlednice). Jak prezentovat fotografie v počítači promítání, PDF promítání, DVD promítání a jejich využití při výuce a vytváření učebních materiálů. Určeno komu: pedagogickým pracovníkům všech typů škol Číslo akce: 3446 Číslo akreditace: MSMT27625/ Termín konání: středa od do hod., učebna 201 Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 960 Kč Kč Kontaktní osoba: Ing. Lucie Adamová, tel Uzávěrka přihlášek: 4. prosince 2013

13 13» CIZÍ JAZYK A LITERATURA P O H Á D K A N Á S N A U Č Í B L A N S K O Vzdělávací program představí komplexní soubor aktivit na základě pohádek O velké řepě a O Budulínkovi. Každá z těchto pohádek poskytuje ucelený komplex pro práci ve všech předmětech po dobu dvou až čtyř týdnů. Každá z pohádek nabízí textový rámec pro práci ve dvou jazycích (angličtina i čeština), dále v matematice, prvouce, tělesné, výtvarné a pracovní a hudební výchově. Účastníci se naučí pracovat s materiály pro jazykovou práci (rytmus, výslovnost, stavba věty, slovní zásoba, stavba textu), matematické operace více/méně, sčítání, odčítání, násobení i dělení, a to v češtině i angličtině, naučí se tematicky zaměřené pohybové aktivity a rozličné výtvarné techniky, vše na základě textu pohádky. Určeno komu: učitelé MŠ a 1. stupně ZŠ Číslo akce: 3462 Číslo akreditace: MSMT 50056/ Termín konání: ; hod. Místo konání: pobočka Blansko, náměstí Svobody 2 Mgr. Sylvie Doláková Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 700 Kč 860 Kč Přineste si sebou pastelky, nůžky a lepidlo. Kontaktní osoba: Anna Skoupá, tel Uzávěrka přihlášek: obratem P O H Á D K A N Á S N A U Č Í H O D O N Í N Obsah. viz výše Určeno komu: učitelům MŠ a 1. ročníku ZŠ Číslo akce: Číslo akreditace: MSMT-50056/ Termín konání: středa , od do hod. Místo konání: Hodonín, Dobrovolského 4 Lektorka: Mgr. Sylvie Doláková Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 650 Kč 780 Kč Na přihlášce poznačte, zda budete platit přes projekt šablony. Přineste si sebou pastelky, nůžky a lepidlo. K Kontaktní osoba: PaedDr. Hana Krojzlová, Drahomíra Ševčíková, tel Přihlašovat se můžete také prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce. Uzávěrka přihlášek: 20. listopadu 2013

14 14 J A Z Y K O V É D O V E D N O S T I R E C E P T I V N Í H O D O N Í N 1. Teoretický úvod (dělení jazykových dovedností, účinné a ověřené metody, individuální přístup, motivace, hodnocení atd.). 2. Listening: praktické ukázky poslechových cvičení s motivačními úkoly na poslech, využití říkanek a písniček, kreslicí diktát dle poslechu. Reading: rozmanité druhy textů, práce s nimi, motivace žáků na základě individuálních zájmů, dovedností a zkušeností. 3. Management výuky: chyby, vyhodnocení, práce s chybou, diagnostika: hodnocení a monitoring chyb, přesnost a plynulost jazyka jak je hodnotit. zpětná vazba jak ji využít ke zlepšení práce, skupinová práce jak tvořit skupiny, pracovat s nimi, práce ve dvojicích jak tvořit dvojice, výhody, problémy, plánování výuky přípravy, začlenění průřezových témat, evaluace jak má vypadat dobrá evaluace, jak ji využít. 4. Čtení - metody + praktické ukázky, materiály, typy cvičení, čtení s porozuměním. 5. Poslech - metody + praktické ukázky, použití audiomateriálů, film a video ve výuce, písničky a hudba. 6. Zpětná vazba - výměna zkušeností. Určeno komu: učitelům anglického jazyka 1. stupně ZŠ Číslo akce: Číslo akreditace: MSMT-21844/ Termín konání: pondělí , od do hod. Místo konání: Hodonín, Dobrovolského 4 Lektorka: Mgr. Helena Daňková Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 550 Kč 670 Kč Na přihlášce poznačte, zda budete platit přes projekt šablony. pracovníků Brno Hybešova 15, Brno Kontaktní osoba: PaedDr. Hana Krojzlová, Drahomíra Ševčíková, tel Přihlašovat se můžete také prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce. Uzávěrka přihlášek: 4. listopadu 2013 J A K E F E K T I V N Ě Z A P O J I T P O Č Í TA Č D O V Ý U K Y C I Z Í C H J A Z Y K Ů Seminář je zaměřen na možnosti využití ICT ve výuce cizích jazyků. Účastníci se seznámí a naučí pracovat s volně dostupnými programy, které mohou využít při tvorbě interaktivních cvičení, testů či pro zpestření běžné výuky cizích jazyků. Rovněž se seznámí s možnostmi využití aplikací Google a s využitím internetových zdrojů pro svou výuku. TEMATICKÉ OKRUHY semináře (8 vyučovacích hodin): Facilitovaná diskuse účastníků o dosavadním využití ICT ve výuce PPP a její využití ve výuce cizích jazyků Využití programu Hot Potatoes Google aplikace dokumenty, formuláře, weby Využití internetových zdrojů zajímavé webové stránky Seznámit s možnostmi využití ICT ve výuce cizích jazyků obecně Prezentovat metodické materiály a pomůcky a podpořit jejich využívání ve výuce PPP tvorba a využití Hot potatoes tvorba interaktivních cvičení a jejich využití nejen při práci v učebně ICT.

15 15 Využití Google aplikací dokumenty, formuláře, weby, atd. Tvorba pracovních listů a testů Seznámit účastníky s možnostmi využití internetových zdrojů Shrnout vlastní zkušenosti účastníků s využitím ICT ve výuce a nabídnout další možnosti Určeno komu: učitelé 1. a 2. st ZŠ, SŠ a G Číslo akce: 3292 Číslo akreditace: 39432/ Termín konání: středa 13. a od do hod. (Jedná se o jeden seminář rozdělený do dvou vyučovacích termínů.) Mgr. Kateřina Bílá Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč Kč Seminář může být hrazen z projektu EU peníze školám. Kontakt: Kontaktní osoba: Mgr. Monika Součková, tel Uzávěrka přihlášek: 6. listopadu 2013 R O Z V Í J Í M E Č T E N Á Ř S K O U G R A M O T N O S T V A J P R Á C E S T E X T E M A Z V Y Š O V Á N Í P O R O Z U M Ě N Í 1.blok 4 hodiny: Práce s textem: Členění textu, fráze typické pro začátek a konec Využívání autentických textů (songs) Odhadování textu podle názvu, po odstavci, konec příběhu jak to dopadne, podle obrázků a ilustrací, podle postav (loutky, maňásci, masky) 2. blok 4 hodiny: Využití textu: Jak z textu využít vše, co je užitečné technika zápisků a poznámek z textu, shrnutí obsahu, interpretace Dramatizace textu Určeno komu: učitelům 1. i 2. stupně ZŠ a učitelům ŠD Číslo akce: 3455 Číslo akreditace: MSMT 2475/ Termín konání: od 8.00 do hod. Mgr. Sylvie Doláková Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč Kč Seminář může být hrazen z projektu EU peníze školám! Kontaktní osoba: Mgr. Ludmila Jarošová, tel Uzávěrka přihlášek: 25. listopadu 2013 A N G L I Č T I N A O D Z A Č Á T K U J A K Z A Č Í T? Seminář má čtyři samostatné části. V každé z nich se učitelé naučí zohledňovat důležitou oblast výuky cizího jazyka na zcela konkrétní sadě aktivit, motivovaných pohádkou, písničkou, příběhem. V první části budeme pracovat v blocích Puffer train a Have you seen the little ducks? V obou částech najdeme

16 16 základní, postupně rozvíjené a navazované činnosti, které vedou k osvojování jazyka. Kromě toho zde probereme následující oblasti: Organizace ve třídě, režim a jazyk: Naučíme se, jak přistupovat k výuce, jak nenásilně organizovat režim dne, jak dětí učit přesunům v prostoru, jaké instrukce používáme. Nezapomeneme na pochvalu a povzbuzení. Výslovnost: Existuje mnoho způsobů, jak nacvičit a udržovat odlišnou výslovnost a přitom se vyhnout nekonečnému nudnému opakování. Hra s rýmy, výslovnostní tělocvik, jazykolamy, vytleskávací a poskočné hry jsou ro děti přitažlivé a přitom velmi efektivní. Práce s příběhy : Toto je základní a nezbytný přístup při výuce cizího jazyka u této věkové skupiny. Děti získávají jazyk přirozeně, na základě příběhů, které se odvíjejí v jednoduchou, často se opakující zápletku. Děti tak porozumí jazyku bez nutného vysvětlování slovní zásoby a pravidel, pouhou imitací jazyka, zároveň si osvojují komunikativní princip. Práce s loutkou: Loutky jsou skvělým prostředkem k osvojování jazyka; poskytují komunikativní model, který děti rády přijmou a imitují. Přistupují na hru s loutkou ochotně a bez zábran, odpovídají, kladou Určeno komu: učitelům 1. i 2. stupně ZŠ a učitelům ŠD, MŠ, DDM Číslo akce: 3456 Číslo akreditace: MSMT 21844/ Termín konání: od do hod. Mgr. Sylvie Doláková Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 800 Kč 970 Kč Seminář může být hrazen z projektu EU peníze školám! Kontaktní osoba: Mgr. Ludmila Jarošová, tel Uzávěrka přihlášek: 9. ledna 2014» MATEŘSKÉ ŠKOLY A 1. STUPEŇ ZŠ J A K S L E D O VAT A H O D N O T I T P O K R O K Y D Í T Ě T E A E F E K T I V N Ě P L Á N O VAT J E H O D A L Š Í R O Z V O J H O D O N Í N 1. Východiska sledování vzdělávacích pokroků dětí a výsledků vzdělávání. 2. Příklady kriterií a ukazatelů pro sledování a hodnocení vybraných cílových dovedností dítěte. 3. Vedení portfolia dětí. 4. Využití výsledků hodnocení pro další vzdělávání dětí. 5. Diskuse. Účastníci získají nástroj RoK (rozvoj kompetencí) v mateřské škole, který mohou využít pro hodnocení vzdělávacích pokroků jednotlivých dětí a k plánování jejich rozvoje, ale i k plánování třídního vzdělávacího programu. Určeno komu: učitelkám MŠ Číslo akce: Číslo akreditace: MSMT 62351/ Termín konání: pondělí , od 8.00 do hod. Místo konání: Hodonín, Dobrovolského 4 Lektorka: PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 660 Kč

17 17 Kontaktní osoba: Uzávěrka přihlášek: 800 Kč PaedDr. Hana Krojzlová, Drahomíra Ševčíková, tel Přihlašovat se můžete také prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce. obratem T V O R B A P R A C O V N Í C H L I S T Ů P R O Ž Á K Y S E S P U A N E J E N P R O N Ě H O D O N Í N Žáci se specifickými poruchami učení a chování, kteří jsou integrování do běžných tříd, vyžadují individuální přístup učitele i různé speciální pomůcky. Seminář nabízí praktické ukázky a náměty pracovních listů pro vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk) a Člověk a jeho svět (Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda). Témata: Specifické poruchy učení a chování. Metodicko-didaktický základ tvorby pracovních listů. Ukázky vytvořených pracovních listů a praktický nácvik tvorby pracovních listů. Určeno komu: učitelům 1. stupně ZŠ Číslo akce: Číslo akreditace: MSMT-12321/ Termín konání: středa , od do hod. Místo konání: Hodonín, Dobrovolského 4 Lektorka: Mgr. Dana Svobodová Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 610 Kč 740 Kč Na přihlášce poznačte, zda budete platit přes projekt šablony. Kontaktní osoba: PaedDr. Hana Krojzlová, Drahomíra Ševčíková, tel Přihlašovat se můžete také prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce. Uzávěrka přihlášek: obratem A K T I V N Í U Č E N Í V M AT E M AT I C E S L O V N Í Ú L O H Y Ž Á D N Ý P R O B L É M H O D O N Í N Odbourávání formalizmu při řešení slovních úloh, zajímavé úlohy a různé metody jejich řešení. 1. Odbourávání formalizmu při řešení slovních úloh. 2. Klasifikace jednoduchých slovních úloh. 3. Modelování při řešení slovních úloh. 4. Zajímavé a netradiční úlohy a různé metody jejich řešení. 5. Metody: překládání proužku papírů, řetízky, Carrollova tabulka. Určeno komu: učitelům matematiky 1. stupně ZŠ Číslo akce: Číslo akreditace: MSMT-12321/ Termín konání: úterý , od do hod. Místo konání: Hodonín, Dobrovolského 4 Lektorka: Mgr. Vladimíra Čuhajová Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 550 Kč

18 Kč Na přihlášce poznačte, zda budete platit přes projekt šablony. Kontaktní osoba: PaedDr. Hana Krojzlová, Drahomíra Ševčíková, tel Přihlašovat se můžete také prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce. Uzávěrka přihlášek: 5. listopadu 2013 L E V Á K A J E H O S V Ě T B Ý T L E V Á K E M V M Š H O D O N Í N Účastníci získají aktuální informace a přehled o problematice leváctví včetně jeho vývoje, vyzkoušejí metodické postupy pro práci s leváky v mateřské škole, dozví se informace o vhodných i nevhodných psacích nástrojích a pomůckách pro leváky. Témata: 1. Leváctví - dysfunkce nebo varianta; nejnovější poznatky o levácích, pohled do historie a současnosti vnímání leváctví.2. Jak správně vést leváky již v mateřské škole, aby dosahovali výkonů srovnatelných s praváky v oblasti pohybových, výtvarných a hudebních aktivit stejně jako při běžných 3. Metody předběžného určení leváctví, práci s pomůckami pro leváky a zásadami bezpečnosti práce, které se týkají leváků manipulujících s pomůckami pro praváky. 4. Diskuze. Určeno komu: učitelkám MŠ Číslo akce: Číslo akreditace: MSMT-12321/ Termín konání: středa , od 9.00 do hod. Místo konání: Hodonín, Dobrovolského 4 Lektorka: Mgr. Ivo Vodička Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 570 Kč 690 Kč Kontaktní osoba: PaedDr. Hana Krojzlová, Drahomíra Ševčíková, tel Přihlašovat se můžete také prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce. Uzávěrka přihlášek: 6. listopadu 2013 J A K P Ř I S P Í V Á Č T E N Á Ř S K Á G R A M O T N O S T K P R AV O P I S N É M U V Ý C V I K U? Zaměřeno na plánování pravopisného učiva na 1. stupni ZŠ a efektivní metody výuky pravopisu napříč všemi ročníky 1. stupně. Hledání možností využití čtenářských dovedností pro bezchybné psaní. Tematický plán pravopisného učiva na 1. stupni ZŠ. Efektivní metody a postupy při výuce jednotlivých učiv napříč 1. stupněm aneb, co se nám ve výuce osvědčilo? Indikátory kvality a kritéria hodnocení pravopisných cvičení a diktátů. Určeno komu: učitelům 1. stupně ZŠ Číslo akce: 3464 Číslo akreditace: / Termín konání: , od do hod.

19 19 Lektorka: PaedDr. Hana Mühlhauserová Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 550 Kč 670 Kč Seminář může být hrazen z projektu EU peníze školám! Kontaktní osoba: Mgr. Ludmila Jarošová, tel Uzávěrka přihlášek: 11. listopadu 2013 J A K P R O P O J I T H O D N O C E N Í A P L Á N O V Á N Í A N E B I N D I V I D U A L I Z A C E V P R A X I Cyklus hodnocení a plánování východiska (prezentace, pracovní list). Charakteristika účinného plánování. Spontánní a záměrné pozorování a systém poznávání dítěte (trénink). Hodnocení dětí, zpětná vazba, informace efektivní komunikační dovednosti (cvičení reflexe). Individuální přístup, diferencovaná míra podpory a individualizace. Co, jak a proč se mají děti učit vzhledem k RVP PV a s ohledem na individuální možnosti a potřeby dětí třídní integrovaný blok (praktická část). Možná rizika a co se osvědčilo v praxi (diskuse). Určeno komu: učitelkám MŠ Číslo akce: Číslo akreditace: MSMT-12321/ Termín konání: středa , od 8.00 do hod. Místo konání: MŠ Sluníčko, Brno, Strnadova 13 Lektorka: Hana Schenková, ředitelka MŠ Sluníčko Brno Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 510 Kč 620 Kč Kontaktní osoba: PaedDr. Hana Krojzlová, Drahomíra Ševčíková, tel Přihlašovat se můžete také prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce. Uzávěrka přihlášek: 13. listopadu 2013 L I T E R Á R N Í A D R A M AT I C K Á V Ý C H O VA V M Š I I. H O D O N Í N V interaktivním semináři si pedagogové seznámí s metodami, jež se zaměřují na: rozvoj psychologických faktorů (intelektuálních dovedností, vědomostí, schopností a návyků); vytváření samostatných postojů, posouzení a uvažování (např. kartičková metoda); kooperativní činnost, skupinová práce; slovní zásobu a její aktivní užívání apod. Témata: Výběr vhodné literatury pro děti předškolního věku. Teoretický rozbor, motivace dětí. Praktická ukázky 3 4 cvičebních hodin. Řízená diskuze, rozbor hodiny, vhodnost zařazení jednotlivých aktivit mezi řízené činnosti, metodické materiály. Určeno komu: učitelům MŠ a 1. ročníku ZŠ Číslo akce: 55477

20 20 Číslo akreditace: MSMT-50056/ Termín konání: čtvrtek , od do hod. Místo konání: Hodonín, Dobrovolského 4 Lektorka: Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D. Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 550 Kč 670 Kč Kontaktní osoba: PaedDr. Hana Krojzlová, Drahomíra Ševčíková, tel Přihlašovat se můžete také prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce. Uzávěrka přihlášek: 14. listopadu 2013 R E L A X A Č N Í T E C H N I K Y V M Š Účastníci se naučí, jak využít relaxační techniky ve výchovném procesu při zvládání poruch pozornosti, motoriky, emocionality a sebeovládání. Pochopí, že relaxační techniky nejsou terapeutickým nástrojem pouze odborných pracovišť (PPP), ale mohou se stát i důležitým nástrojem pro vychovatele a učitele předškolních dětí v běžných i specializovaných třídách. Účastníci si také osvojí některé techniky tak, aby je mohli aplikovat na děti. Seminář je veden jako prožitkový, část semináře se realizuje formou workshopu. Fyziologické zákonitosti relaxačních cvičení. Typy relaxačních technik. Specifika použití relaxačních technik u předškoláků. Specifika použití relaxačních technik u dětí oslabených, labilních, handicapovaných (astmatici, organici neurastenické děti, děti se syndromem ADHD). Obecné zásady pro realizaci relaxačních technik. Typy relaxačních poloh. Propojení relaxace s poslechem hudby. Nácvik dechových cvičení. Cvičení napětí a uvolnění. Nácvik rytmické relaxace. Modifikace autogenního tréninku pro předškolní děti. Prvky jógových cvičení. Určeno komu: učitelům MŠ Číslo akce: 3281 Číslo akreditace: 28543/ Termín konání: čtvrtek , hod. Mgr. Renata Abrahamová Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 600 Kč 730 Kč Kontaktní osoba: Ivana Suchánková, tel Uzávěrka přihlášek: 21. listopadu 2013

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 11 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 11 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno L I S T O P A D 2 0 1 3 č. 11 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ

Více

MŠ, ZŠ a školská zařízení

MŠ, ZŠ a školská zařízení Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 MŠ, ZŠ a školská zařízení Nabídka vzdělávacích programů DVPP na

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Z Á Ř Í 2 0 1 3. č. 9 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Z Á Ř Í 2 0 1 3. č. 9 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Z Á Ř Í 2 0 1 3 č. 9 M Ě S Í Č N Í K 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO... 4 EKONOMICKÉ INFORMACE SSŠ BRNO...

Více

Nabídka akcí září 2015

Nabídka akcí září 2015 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace pracoviště Znojmo Rudoleckého 25, 669 02 Znojmo Nabídka akcí září 2015 Kontakty: PhDr. Jarmila

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno LISTOPAD 2011. č. 11 MĚSÍČNÍK

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno LISTOPAD 2011. č. 11 MĚSÍČNÍK Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno LISTOPAD 2011 č. 11 MĚSÍČNÍK 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...4 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ...5

Více

Nabídka akcí č. 4 duben 2014

Nabídka akcí č. 4 duben 2014 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno pracoviště Znojmo Rudoleckého 25, 669 02 Znojmo Přihlášky na semináře zasílejte D. Kolštromové, Rudoleckého 25, Znojmo

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Veletrh vzdělávání Hodonín 7. 8. 10. 2015

Veletrh vzdělávání Hodonín 7. 8. 10. 2015 pracoviště HODONÍN, Dobrovolského 4, 695 01 donín, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz Přehled vzdělávacích akcí ČERVEN 1. 6. 2. 6. 4. 6. 23. 6. 25. 6. ZÁŘÍ 23. 9. 23. 9. 24. 9. 30. 9. Bř Práva a povinnosti

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Další vzdělávání pedagogických pracovníků Kontakty: PhDr. Jarmila Smetanová, DVPP: smetanova@sssbrno.cz, tel. číslo 603 228 730 Věra Řepová, soutěže: repova@sssbrno.cz, tel. číslo 606 035 094 Přihlašování na semináře prostřednictvím přihlášky

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Asertivita, zvládání agresivity a soutěživosti, řešení konfliktů

Asertivita, zvládání agresivity a soutěživosti, řešení konfliktů Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno pracoviště Znojmo Rudoleckého 25, 669 02 Znojmo Nabídka akcí č. 5 květen 2014 Pro komunikaci se znojemským pracovištěm

Více

Nabídka akcí č. 3 březen 2014

Nabídka akcí č. 3 březen 2014 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno pracoviště Znojmo Rudoleckého 25, 669 02 Znojmo Přihlášky na semináře zasílejte D. Kolštromové, Rudoleckého 25, Znojmo

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 06 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 06 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Č E R V E N 2 0 1 2 č. 06 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 1 3 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 06 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 06 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Č E R V E N 2 0 1 4 č. 06 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 1 Obsah INFORMATIKA... 3 Úprava fotografií

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Z Á Ř Í 2 0 1 3. č. 9 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Z Á Ř Í 2 0 1 3. č. 9 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Z Á Ř Í 2 0 1 3 č. 9 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení. Specifikace jednotlivých školení

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení. Specifikace jednotlivých školení AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení Specifikace jednotlivých školení 1 2 A1 (KA1) - Google cloud a tablety ve škole (Google) A1(KA1) Od tištěné učebnice

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 1 3 č. 10 M Ě S Í Č N Í K 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO... 4 EKONOMICKÉ INFORMACE SSŠ

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Středisko služeb školám. a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. červen 2015. č. 6 MĚSÍČNÍK

Středisko služeb školám. a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. červen 2015. č. 6 MĚSÍČNÍK Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno červen 2015 č. 6 MĚSÍČNÍK Obsah Cizí jazyky a literatura... 3 Týdenní intenzivní kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Informatika je dán obsahem vzdělávací oblasti Informační a komunikační

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

XVII. VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ Hodonín 2. 3. října 2013. XVII. VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ Břeclav 15. 16. října 2013. Přehled akcí - ŘÍJEN 2013

XVII. VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ Hodonín 2. 3. října 2013. XVII. VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ Břeclav 15. 16. října 2013. Přehled akcí - ŘÍJEN 2013 Přehled akcí - ŘÍJEN 2013 1. 10. 2013 2. 3. 10. 2013 2. 10. 2013 3. 10. 2013 4. 10. 2013 7. 10. 2013 8. 10. 2013 8. 10. 2013 8. 10. 2013 9. 10. 2013 9. 10. 2013 10. 10. 2013 14. 10. 2013 14. 10. 2013 15.

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 1 3 č. 4 M Ě S Í Č N Í K 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO... 4 UPOZORNĚNÍ NA NOVÉ ČÍSLO ÚČTU...

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

reg. č. CZ.1.07/1.1.16/02.0099

reg. č. CZ.1.07/1.1.16/02.0099 reg. č. CZ.1.07/1.1.16/02.0099 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Cíle projektu: je zkvalitnit výuku anglického a německého jazyka na naší škole

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Pořadové číslo: 6. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie

Pořadové číslo: 6. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie Pořadové číslo: 6 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D.

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji

Více

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc.

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc. VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ Mgr. Eva Jiříková, CSc. ICT /INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE/ Soubor prostředků, nástrojů, prostředí a postupů na PC, které využíváme na podporu učení, komunikace

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 12 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 12 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno P R O S I N E C 2 0 1 3 č. 12 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y Obsah Informatika...4 Úprava fotografií

Více

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy:

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy: Nabídka počítačových kurzů Akreditované kurzy: 1. Word... 1 2. Word pokročilí... 1 3. Excel... 1 4. Excel pokročilí... 2 5. PowerPoint... 2 6. Access... 2 7. OpenOffice.org Writer... 2 8. OpenOffice.org

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. nabízí v roce 2013 v rámci udržitelnosti projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ovládá a využívá techniku a základní funkce operačního systému v souladu s pravidly Dodržuje ergonomická pravidla pro práci s počítačem Rozumí fungování počítačových sítí, chápe význam protokolu, zná a

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

pro střední školy prosinec 2015 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

pro střední školy prosinec 2015 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace www.sssbrno.cz www.jmskoly.cz MĚSÍČNÍK pro střední školy prosinec 2015 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00

Více

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01.

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01. TVORBA WEBU A SEZNÁMENÍ - S GOOGLE APPS Obecný cíl a přínos kurzu: Seznámit žáky s alternativními kancelářskými aplikacemi, které jsou dostupné zdarma. Poskytnout základní informace o tvorbě vlastních

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Projektový záměr Obsah projektového záměru: Co je cílem projektu: která témata je potřeba na škole podpořit a proč ve vztahu k ŠVP? Kolik žáků bude mít užitek z toho, že se budou

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 05 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 05 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno K V Ě T E N 2014 č. 05 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y Obsah INFORMATIKA... 3 Aktuální zdroje informací

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 46,email:zsjanovjbc@volny.cz www.zsjanovjbc.com,tel:4330045, mob:736765566 ŠVP ZV Cesta objevů Dodatek č. 3 Č.j.:

Více

Nabídka akcí duben 2015

Nabídka akcí duben 2015 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno pracoviště Znojmo Rudoleckého 25, 669 02 Znojmo Nabídka akcí duben 2015 Kontakty: Dana Kolštromová, DVPP: kolstromova@sssbrno.cz,

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0797 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT 1IKT2 Textové

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 03 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 03 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno B Ř E Z E N 2014 č. 03 M Ě S Í Č N Í K OBSAH OBSAH... 2 Informatika... 4 Geotagování fotografií využití digitální fotografie

Více