Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 11 M Ě S Í Č N Í K

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 11 M Ě S Í Č N Í K"

Transkript

1 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno L I S T O P A D č. 11 M Ě S Í Č N Í K

2 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO... 4 EKONOMICKÉ INFORMACE SSŠ BRNO... 4 NOVÉ ČÍSLO ÚČTU: / VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ... 5 INFORMATIKA... 5 DOBRÉ NÁPADY PRO VÝUKU INFORMATIKY NA 2. STUPNI ZŠ...5 ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ VE VOLNĚ DOSTUPNÝCH PROGRAMECH...5 TVORBA DUM PRO INTERAKTIVNÍ TABULI SMARTBOARD PRO UČITELE 1. STUPNĚ ZŠ...6 TVORBA DIGITÁLNÍCH UČEBNÍCH MATERIÁLŮ II...6 MS EXCEL 2010 ZÁKLADY PRÁCE...7 ICT VE VÝUCE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI...7 MS WORD 2010 PRO POKROČILÉ UŽIVATELE...8 TVORBA DUM PRO INTERAKTIVNÍ TABULI SMARTBOARD PRO UČITELE 2. STUPNĚ ZŠ A SŠ...8 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ HRY NA 1. STUPNI ZŠ...9 TŘÍDNÍ TABLO VYUŽITÍ DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE VE VÝUCE (PORTRÉTNÍ FOTOGRAFIE WORKSHOP)...9 ZÁKLADY PRÁCE S FOTOGRAFIÍ VČETNĚ TERMINOLOGIE A ZÁSAD VYUŽITÍ TABLETŮ VE VÝUCE NA ZŠ A SŠ ÚPRAVA VIDEA VE VOLNĚ DOSTUPNÝCH PROGRAMECH MS EXCEL 2010 PRO POKROČILÉ UŽIVATELE ROZŠÍŘENÉ ZÁKLADY PRÁCE S FOTOGRAFIEMI CIZÍ JAZYK A LITERATURA POHÁDKA NÁS NAUČÍ BLANSKO POHÁDKA NÁS NAUČÍ HODONÍN JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI RECEPTIVNÍ HODONÍN JAK EFEKTIVNĚ ZAPOJIT POČÍTAČ DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ROZVÍJÍME ČTENÁŘSKOU GRAMOTNOST V AJ PRÁCE S TEXTEM A ZVYŠOVÁNÍ POROZUMĚNÍ ANGLIČTINA OD ZAČÁTKU JAK ZAČÍT? MATEŘSKÉ ŠKOLY A 1. STUPEŇ ZŠ JAK SLEDOVAT A HODNOTIT POKROKY DÍTĚTE A EFEKTIVNĚ PLÁNOVAT JEHO DALŠÍ ROZVOJ HODONÍN TVORBA PRACOVNÍCH LISTŮ PRO ŽÁKY SE SPU A NEJEN PRO NĚ HODONÍN AKTIVNÍ UČENÍ V MATEMATICE SLOVNÍ ÚLOHY ŽÁDNÝ PROBLÉM HODONÍN LEVÁK A JEHO SVĚT BÝT LEVÁKEM V MŠ HODONÍN JAK PŘISPÍVÁ ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST K PRAVOPISNÉMU VÝCVIKU? JAK PROPOJIT HODNOCENÍ A PLÁNOVÁNÍ ANEB INDIVIDUALIZACE V PRAXI LITERÁRNÍ A DRAMATICKÁ VÝCHOVA V MŠ II. HODONÍN RELAXAČNÍ TECHNIKY V MŠ PEDAGOGIKA, SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA, DIDAKTIKA, PSYCHOLOGIE MOCNÉ EMOCE LIMITY OSOBNOSTI ZÁSADY PRÁCE S DÍTĚTEM S ADHD (ADD) 2. ČÁST HODONÍN UZNÁNÍ A POCHVALA PRO PEDAGOGY EMOČNÍ INTELIGENCE VE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍM PROCESU MŮŽU ZA TO JÁ, ANEB JAK OBRÁTIT TŘÍDU PROTI SOBĚ HODONÍN PREVENCE VYHOŘENÍ PŘÍRODOVĚDNÉ PŘEDMĚTY GEOGEBRA VE VÝUCE MATEMATIKY ZÁBAVNÉ (DEBRUJÁRSKÉ) POKUSY HODONÍN KŘÍŽEM KRÁŽEM ZEMĚPISEM ANEB INSPIRACE PRO UČITELE HODONÍN HUMANITNÍ PŘEDMĚTY VEŘEJNÝ A SOUKROMÝ ŽIVOT VE STŘEDOVĚKU HODONÍN BURZA NÁPADŮ TENTOKRÁT PRO UČITELE ČESKÉHO JAZYKA HODONÍN TĚLESNÁ VÝCHOVA A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL INSTRUKTOR LYŽOVÁNÍ/SNOWBOARDINGU DOŠKOLOVACÍ KURZ HINTERTUX (RAK.) FLORBAL A METODIKA JEHO VYUČOVÁNÍ NA ŠKOLÁCH ŠKOLSKÝ MANAGEMENT A EKONOMIKA SPRÁVNÍ ŘÁD A JEHO AKTUALIZACE BLANSKO PRÁVNÍ PORADNA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK PLATNÝ OD ROKU

3 3 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ ZA ROK MAJETEK PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE A JEHO INVENTARIZACE VYBRANÉ PRÁVNÍ OTÁZKY V UČITELSKÉM POVOLÁNÍ HODONÍN AKTUALITY V ÚČETNICTVÍ PO ZÁVĚRKA ROKU STÍŽNOSTI ŠETŘENÉ V RÁMCI ČŠI PRAKTICKÉ PŘÍKLADY Z DANĚ Z PŘÍJMŮ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ TVORBA NOVÉHO SPISOVÉHO ŘÁDU A SPISOVÉHO A SKARTAČNÍHO PLÁNU DLE VYHLÁŠKY Č. 259/ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ DÍLNA PRO ŠD: BAREVNÝ PODZIM VÝTVARNÁ DÍLNA: LOUTKY A MASKY CESTOU DRAMATICKÉ VÝCHOVY VÁNOČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA STARÉ A DOBRÉ VÝTVARNÉ TECHNIKY VÝTVARNÁ DÍLNA: VÁNOČNÍ HVĚZDY VÝTVARNÁ DÍLNA: ALBÍČKA SCRAPBOOKING VÝTVARNÁ DÍLNA: DÁREK NA POSLEDNÍ CHVÍLI NABÍDKA SLUŽEB NABÍDKA ŠKOLNÍCH VÝLETŮ A EXKURZÍ PODZIM A ZIMA ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ÚČASTNÍKY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA * * * Vydává Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, Hybešova 15 Určeno: pro vnitřní potřebu škol v územní působnosti JMK Schválil: Mgr. Jan Juřík Redakce a zpracování: PaedDr. Věra Hlavsová, Mgr. Ludmila Jarošová Uzávěrka: vždy 15. den předchozího měsíce Měsíčník neprochází jazykovou úpravou. Rok 2013 Číslo 11 (listopad) - vychází

4 4 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO Doručovací adresa: Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, Hybešova 15, Brno, tel.: , fax: Ředitel: Mgr. Jan Juřík, tel: , Úsek vzdělávání: Vedoucí úseku vzdělávání: PaedDr. Věra Hlavsová, , Úsek informatiky: Vedoucí úseku informatiky: Úsek služeb: Vedoucí úseku služeb: Zpracování mezd a účetnictví: Školní výlety: Volná místa: Prodej učebnic a pomůcek: Mgr. Hana Knapová, , Radovan Mrkva, , Jaroslava Klimešová, , PaedDr. Hana Krojzlová, , Pracoviště Blansko: Pracoviště Hodonín Další kontakty naleznete na adrese v záložce Kontakty. Ekonomické informace SSŠ Brno SSŠ Brno upozorňuje, že od roku 2013 máme nové číslo účtu (viz níže), neplaťte na staré číslo, způsobuje to problémy! je nutné dodržovat data splatnosti faktur datum splatnosti je den připsání částky na náš účet! Nové číslo účtu: /0100

5 5 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ» INFORMATIKA D O B R É N Á PA D Y P R O V Ý U K U I N F O R M AT I K Y N A 2. S T U P N I Z Š Seminář je zaměřen na nové směry ve výuce informatiky na 2. stupni ZŠ, zapojení nových médií, zdrojů informací a metod výuky. Budou zde prezentovány jednotlivé modelové příklady různých obtížností z oblasti textových editorů, zpracování informací, tabulkových kalkulátorů, vektorové i rastrové grafiky, prezentací včetně didaktických pokynů časové dotace, doporučený SW, zdroje. Bude zmíněn i SW vhodný pro výuku s důrazem na volně dostupné zdroje (freeware), budou představeny realizované projekty a zajímavé zdroje informací pro učitele informatiky. Cílem vzdělávací akce je předat zajímavé a nové podněty pro efektivnější výuku informatiky, poskytnout učitelům nové metodické postupy, možnosti a nápady pro výuku. Určeno komu: pedagogickým pracovníkům všech typů škol Číslo akce: 3392 Číslo akreditace: MSMT6235/ Termín konání: pátek , od do hod.. Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 800 Kč 960 Kč Seminář může být hrazen z projektu EU peníze školám! Kontaktní osoba: Ing. Lucie Adamová, tel Uzávěrka přihlášek: obratem Ú P R AVA F O TO G R A F I Í V E V O L N Ě D O S T U P N Ý C H P R O G R A M E C H Přehled volně dostupných programů a online aplikací pro úpravu fotografií. Posouzení kvality fotografie, vyrovnání histogramu. Vyvážení barev, úprava barevnosti, jasu a kontrastu. Vyrovnání horizontu, ořez, změna velikosti. Drobné retuše digitálních fotografií, aplikování efektů. Přidání okraje a rámečku, vytvoření panoramatu. Prezentace fotografií na internetu, CD či DVD. Návrh obalu na CD či DVD, tvorba kalendáře. Cílem této vzdělávací akce je praktické seznámení pedagogických pracovníků s možnostmi volně dostupných aplikací pro úpravu fotografií. Získají základní dovednosti úpravy fotografií, naučí se fotografie prezentovat na internetu, CD či DVD. Určeno komu: učitelé MŠ, 1. a 2. st. ZŠ, SŠ Číslo akce: 3426 Číslo akreditace: MSMT6235/

6 6 Termín konání: pátek a od do hod. (Jedná se o jeden seminář rozdělený do dvou vyučovacích termínů.), učebna 204 Mgr. Josef Mach Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč Kč Seminář může být hrazen z projektu EU peníze školám. Kontakt: Kontaktní osoba: Mgr. Monika Součková, tel Uzávěrka přihlášek: obratem T V O R B A D U M P R O I N T E R A K T I V N Í TA B U L I S M A R T B O A R D P R O U Č I T E L E 1. S T U P N Ě Z Š Jaké jsou možnosti software SMART Notebook 10 pro vytváření efektivních interaktivních digitálních učebních materiálů. Přehled dostupných šablon stránek, grafických prvků a předchystaných aktivit, které jsou součástí software SMART Notebook 10. Ukázky hotových digitálních učebních materiálů vytvořených s využitím dostupných funkcí a zdrojů software SMART Notebook 10. Cílem této inspirativní vzdělávací akce je motivovat a rozvíjet pedagogy 1. stupně k vytváření efektivních interaktivních digitálních učebních materiálů s využitím dostupných funkcí software SMART Notebook 10. Účastníci získají přehled dostupných funkcí software SMART Notebook 10 a inspiraci pro jejich využití při přípravě DUM. Určeno komu: učitelé 1.st ZŠ, koordinátoři ICT Číslo akce: 3365 Číslo akreditace: MSMT6235/ Termín konání: pondělí a , od do hod. Mgr. Josef Mach Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč Kč Kontakt: Seminář může být hrazen z projektu EU peníze školám. Kontaktní osoba: Mgr. Monika Součková, tel Uzávěrka přihlášek: obratem T V O R B A D I G I T Á L N Í C H U Č E B N Í C H M AT E R I Á L Ů I I. Ukázka digitálních učebních materiálů vytvořených v různých prostředích Tvorba pracovních listů pro různé předměty, využití kancelářských programů Tvorba prezentací, využití kancelářských programů Předat učitelům potřebné informace pro tvorbu digitálních učebních materiálů. Absolvováním tohoto semináře učitelé získají přehled o aplikacích vhodných pro tvorbu digitálních učebních materiálů včetně praktických dovedností. Určeno komu: pedagogickým pracovníkům všech typů škol Číslo akce: 3472 Číslo akreditace: 39381/ Termín konání: úterý od 8.00 do hod.

7 7 Místo konání Brno, Hybešova 15. Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 800 Kč 960 Kč Seminář může být hrazen z projektu EU peníze školám. Kontaktní osoba: Ing. Lucie Adamová, tel Uzávěrka přihlášek: obratem M S E X C E L Z Á K L A D Y P R Á C E Popis prostředí aplikace MS Excel, porovnání verzí. Základní operace v aplikaci, úprava buněk, operace s řádky, sloupci, práce s bloky, formátování. Práce s grafy vytvoření grafu, formátování, možnosti. Funkce možnosti a praktické aplikace nejpoužívanějších funkcí. Příprava tisku. Poskytnout učitelům informatiky a ostatním učitelům nové metodické postupy, možnosti a nápady pro výuku práce s počítačem. Určeno komu: pedagogickým pracovníkům všech typů škol Číslo akce: 3442 Číslo akreditace: MSMT27625/ Termín konání: úterý od do hod. úterý od do hod. Kurz je rozdělen do dvou vyučovacích dnů, je nutné se zúčastnit obou termínů.. Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč Kč Seminář může být hrazen z projektu EU peníze školám! Kontaktní osoba: Ing. Lucie Adamová, tel Uzávěrka přihlášek: 31. října 2013 I C T V E V Ý U C E F I N A N Č N Í G R A M O T N O S T I Úvod do problematiky finanční gramotnosti Seznámení se zdroji materiálů pro výuku finanční gramotnosti (standardy finanční gramotnosti MŠMT, materiály NUOV) Tabulkové kalkulátory a možnosti jejich využití ve výuce finanční gramotnosti Jednoduché příklady z oblasti finančního hospodaření domácnosti rozvržení financí v domácnosti, například: přehled plateb na provoz domácnosti (nájem, inkaso, elektřina, teplo, vodné, stočné,..) zpracování v tabulkách, simulace možného vývoje. Porovnávání cen výrobků vyhledávání informací z Internetu, uspořádání do tabulek, graf, práce se získanými daty (max. a min. cena, kolik výrobků mohu koupit, atd.) Praktické výpočty nákladů (náklady na přípravu určitého pokrmu, posouzení cen výrobků pro různá množství stanovení ceny za jednotku apod.) Základní finanční funkce (platba, platba.základ, platba.úrok, budoucí hodnota), využití těchto funkcí praktické příklady. Zdroje materiálů na internetu, didaktické hry, testy a další online materiály se zaměřením na výpočty z oblasti finanční gramotnosti.

8 8 Cílem semináře je seznámit s možnostmi využití tabulkových kalkulátorů při výuce finanční gramotnosti Určeno komu: pedagogickým pracovníkům všech typů škol Číslo akce: 3439 Číslo akreditace: MSMT / Termín konání: čtvrtek od do hod. čtvrtek od do hod. Seminář je rozdělen do dvou vyučovacích dnů, je nutné se zúčastnit obou termínů.. Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč Kč Seminář může být hrazen z projektu EU peníze školám! Kontaktní osoba: Ing. Lucie Adamová, tel Uzávěrka přihlášek: 1. listopadu 2013 M S W O R D P R O P O K R O Č I L É U Ž I VAT E L E Srovnání verzí, licenční podmínky, instalace. Pokročilá editace textu práce se styly, oddíly, sloupce. Vytvoření rozsáhlejšího dokumentu rejstřík, obsah, poznámky pod čarou, odkazy, titulky, vkládání objektů, práce s tabulkami, grafy, rovnicemi. Hromadná korespondence, tisk obálek a štítků. Princip spolupráce uživatelů aplikace MS Word komentáře, sledování změn, společné akce a revize, porovnání dvou dokumentů, zabezpečení ochrana proti změnám. Princip využití a vytvoření maker. Cílem je poskytnout učitelům informatiky a ostatním učitelům nové metodické postupy, možnosti a nápady pro výuku práce s počítačem. Určeno komu: učitelé MŠ, 1. a 2. st. ZŠ, SŠ a G Číslo akce: 3363 Číslo akreditace: MSMT27625/ Termín konání: čtvrtek a od do hod. (Jedná se o jeden seminář rozdělený do dvou vyučovacích termínů.) Mgr. Josef Mach Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč Kč Seminář může být hrazen z projektu EU peníze školám. Kontakt: Kontaktní osoba: Mgr. Monika Součková, tel Uzávěrka přihlášek: 7. listopadu 2013 T V O R B A D U M P R O I N T E R A K T I V N Í TA B U L I S M A R T B O A R D P R O U Č I T E L E 2. S T U P N Ě Z Š A S Š Jaké jsou možnosti software SMART Notebook 10 pro vytváření efektivních interaktivních digitálních učebních materiálů.

9 9 Přehled dostupných šablon stránek, grafických prvků a předchystaných aktivit, které jsou součástí software SMART Notebook 10. Ukázky hotových digitálních učebních materiálů vytvořených s využitím dostupných funkcí a zdrojů software SMART Notebook 10. Cílem této inspirativního vzdělávací akce je motivovat a rozvíjet schopnosti pedagogů 2. stupně ZŠ a SŠ k vytváření efektivních interaktivních digitálních učebních materiálů s využitím dostupných funkcí software SMART Notebook 10. Účastníci získají přehled dostupných funkcí software SMART Notebook 10 a inspiraci pro jejich využití při přípravě DUM. Určeno komu: učitelé 2. st ZŠ, SŠ, koordinátoři ICT Číslo akce: 3366 Číslo akreditace: MSMT6235/ Termín konání: pondělí a od do hod. Mgr. Josef Mach Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč Kč Kontakt: Seminář může být hrazen z projektu EU peníze školám. Kontaktní osoba: Mgr. Monika Součková, tel Uzávěrka přihlášek: 11. listopadu 2013 V Y U Ž I T Í P O Č Í TA Č O V É H RY N A 1. S T U P N I Z Š Úvod do problematiky přehled vhodných počítačových her, uvedení některých nevhodných počítačových her včetně odůvodnění nevhodnosti. Předvedení konkrétních počítačových her včetně metodického postupu využití ve výuce mladších dětí. Didaktické výukové hry. Hra jako součást výukového programu. Online hry s využitím prvků zejména z matematiky, českého jazyka. Osvětové hry a jejich využití ve výuce. Cílem této akce je seznámit pedagogické pracovníky 1. stupně ZŠ aktuálně dostupnými počítačovými hrami, které mohou být využity ve výuce a jsou vhodnými pomůckami při rozvíjení vnímání žáků mladšího školního věku. Určeno komu: pedagogickým pracovníkům 1. stupně ZŠ Číslo akce: 3440 Číslo akreditace: MSMT16831/ Termín konání: úterý od 8:00 do hod. Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 800 Kč 960 Kč Seminář může být hrazen z projektu EU peníze školám! Kontaktní osoba: Ing. Lucie Adamová, tel Uzávěrka přihlášek: 12. listopadu 2013 T Ř Í D N Í TA B L O V Y U Ž I T Í D I G I T Á L N Í F O T O G R A F I E V E V Ý U C E ( P O R T R É T N Í F O TO G R A F I E W O R K S H O P ) Základy portrétní fotografie Práce se světlem v provizorním ateliéru

10 10 Pokročilé a precizní úpravy fotografií. Publikování a tisk snímků (včetně velkých formátů) Praktické využití: fotografování, úprava fotografií, charakteristika focené osoby, motto, tvorba textů k fotografiím, tvorba koláží) Nabízené téma bude prezentováno na konkrétních příkladech a účastníci si budou moci vyzkoušet získané dovednosti v praxi. Účastníci budou v rámci praktické části fotografovat, proto je vhodné přinést si vlastní fotoaparát, případně i externí blesk a stativ. Určeno: pedagogickým pracovníkům všech typů škol Číslo akce: 3386 Číslo akreditace: MSMT-2475/ Termín konání: úterý , od do hod. odborník na fotografii firmy Zoner Cena: zdarma Akce je pořádána v rámci projektu Podpora profesního rozvoje pracovníků škol využitím digitální fotografie při výuce přírodovědných a technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.3.41/ Kontaktní osoba: Ing. Lucie Adamová, tel Uzávěrka přihlášek: 12. listopadu 2013 Z Á K L A D Y P R Á C E S F O T O G R A F I Í V Č E T N Ě T E R M I N O L O G I E A Z Á S A D Úvod porovnání programů na zpracování fotografie a grafických editorů doporučení vhodných programů pro využití při výuce digitální fotografie Organizace a archivace digitálních fotografií ve škole workflow pro ukládání, sdílení a odevzdávání fotografií + efektivní využití metadat Základní úpravy fotografií, přehled a vysvětlení odborných pojmů v digitální fotografii (vznik a skladba barev RGB, CMYK, HSL, jas, kontrast, histogram, expozice, EV, gamma, HDR a mapování tonality, anaglyfy) použití Zoner Photo Studia pro individuální a hromadné úpravy snímků. Určeno komu: pedagogickým pracovníkům všech typů škol Číslo akce: 3445 Číslo akreditace: MSMT27625/ Termín konání: středa od do hod., učebna 201. Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 960 Kč Kč Seminář může být hrazen z projektu EU peníze školám! Kontaktní osoba: Ing. Lucie Adamová, tel Uzávěrka přihlášek: 20. listopadu 2013 V Y U Ž I T Í TA B L E T Ů V E V Ý U C E N A Z Š A S Š Co jsou tablety a jaké jsou jejich možnosti využití ve výuce na ZŠ a SŠ. Základy práce s tablety v prostředí Apple ios a Google Android.

11 11 Přehled dostupných programů pro tablety a ukázky jejich využití žáky přímo ve vyučovací hodině. Využití tabletů v internetovém vzdělávání (e-learningu). Sdílení a synchronizace dokumentů mezi tabletem a stolním počítačem (notebookem). Cílem této vzdělávací akce je seznámit pedagogické pracovníky s možností využití malého přenosného počítače tabletu ve výuce na ZŠ a SŠ. Naučí se základy práce s tablety v prostředí operačních systémů Apple ios a Google Android. Získají přehled dostupných programů pro tablety a ukázky jejich využití žáky přímo ve vyučovací hodině. Seznámí se s možnostmi využití tabletů v internetovém vzdělávání (e-learningu). Závěrem bude probrána problematika sdílení a synchronizace dokumentů mezi tabletem a stolním počítačem (notebookem). Určeno komu: 1. a 2. st. ZŠ, SŠ Číslo akce: 3367 Číslo akreditace: MSMT6235/ Termín konání: čtvrtek a pátek od do hod. (Jedná se o jeden seminář rozdělený do dvou vyučovacích termínů.) Mgr. Josef Mach Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč Kč Seminář může být hrazen z projektu EU peníze školám. Kontakt: Kontaktní osoba: Mgr. Monika Součková, tel Uzávěrka přihlášek 21. listopadu 2013 Ú P R AVA V I D E A V E V O L N Ě D O S T U P N Ý C H P R O G R A M E C H Přehled volně dostupných aplikací pro úpravu videa. Uložení videa do PC, import z VHS kazety. Střih videa, přidání efektů, přidání titulků. Prezentace videa na internetu. Vytvoření nabídky DVD, vypálení DVD. Cílem této vzdělávací akce je praktické seznámení pedagogických pracovníků s možnostmi volně dostupných aplikací pro úpravu videa. Získají základní dovednosti úpravy videa, naučí se video prezentovat na internetu či DVD. Určeno komu: učitelé MŠ, 1. a 2. st. ZŠ, SŠ Číslo akce: 3414 Číslo akreditace: MSMT6235/ Termín konání: pondělí 2. a od do hod. (Jedná se o jeden seminář rozdělený do dvou vyučovacích termínů.), učebna 204 Mgr. Josef Mach Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč Kč Seminář může být hrazen z projektu EU peníze školám. Kontakt: Kontaktní osoba: Mgr. Monika Součková, tel Uzávěrka přihlášek: 25. listopadu 2013

12 12 M S E X C E L P R O P O K R O Č I L É U Ž I VAT E L E Srovnání verzí aplikace MS Excel. Pokročilé operace praktické aplikace funkcí. Vytvoření grafu a práce s grafem. Propojení listů, sešitů, aplikací. Kontingenční tabulka možnosti práce s daty. Princip použití a vytvoření maker. Import, export, tisk. Určeno komu: pedagogickým pracovníkům všech typů škol Číslo akce: 3443 Číslo akreditace: MSMT27625/ Termín konání: úterý od do hod. úterý od do hod. Kurz je rozdělen do dvou vyučovacích dnů, je nutné se zúčastnit obou termínů.. Mgr. Silvie Bečvářová Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč Kč Seminář může být hrazen z projektu EU peníze školám! Kontaktní osoba: Ing. Lucie Adamová, tel Uzávěrka přihlášek: 26. listopadu 2013 R O Z Š Í Ř E N É Z Á K L A D Y P R Á C E S F O TO G R A F I E M I Základní úpravy fotografií, přehled odborných pojmů v digitální fotografii (vznik a skladba barev, vyrovnání bílé, jas, kontrast, histogram, expozice, EV, gamma) použití Zoner Photo Studia pro individuální a hromadné úpravy snímků. Výuka základů fotografování ve škole. Nastavení přístroje, základní režimy fotografování, fotografování mobilem. Kompozice, perspektiva a expozice. Praktické cvičení. Pokročilé úpravy fotografií práce s Editorem (ořezy a výřezy, výběry a lokální úpravy, základní retuše, koláže, vrstva, vkládání textu) a dalšími nástroji pro vytváření obrazu z více snímků (panorámata, 3D fotografie, pohlednice). Jak prezentovat fotografie v počítači promítání, PDF promítání, DVD promítání a jejich využití při výuce a vytváření učebních materiálů. Určeno komu: pedagogickým pracovníkům všech typů škol Číslo akce: 3446 Číslo akreditace: MSMT27625/ Termín konání: středa od do hod., učebna 201 Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 960 Kč Kč Kontaktní osoba: Ing. Lucie Adamová, tel Uzávěrka přihlášek: 4. prosince 2013

13 13» CIZÍ JAZYK A LITERATURA P O H Á D K A N Á S N A U Č Í B L A N S K O Vzdělávací program představí komplexní soubor aktivit na základě pohádek O velké řepě a O Budulínkovi. Každá z těchto pohádek poskytuje ucelený komplex pro práci ve všech předmětech po dobu dvou až čtyř týdnů. Každá z pohádek nabízí textový rámec pro práci ve dvou jazycích (angličtina i čeština), dále v matematice, prvouce, tělesné, výtvarné a pracovní a hudební výchově. Účastníci se naučí pracovat s materiály pro jazykovou práci (rytmus, výslovnost, stavba věty, slovní zásoba, stavba textu), matematické operace více/méně, sčítání, odčítání, násobení i dělení, a to v češtině i angličtině, naučí se tematicky zaměřené pohybové aktivity a rozličné výtvarné techniky, vše na základě textu pohádky. Určeno komu: učitelé MŠ a 1. stupně ZŠ Číslo akce: 3462 Číslo akreditace: MSMT 50056/ Termín konání: ; hod. Místo konání: pobočka Blansko, náměstí Svobody 2 Mgr. Sylvie Doláková Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 700 Kč 860 Kč Přineste si sebou pastelky, nůžky a lepidlo. Kontaktní osoba: Anna Skoupá, tel Uzávěrka přihlášek: obratem P O H Á D K A N Á S N A U Č Í H O D O N Í N Obsah. viz výše Určeno komu: učitelům MŠ a 1. ročníku ZŠ Číslo akce: Číslo akreditace: MSMT-50056/ Termín konání: středa , od do hod. Místo konání: Hodonín, Dobrovolského 4 Lektorka: Mgr. Sylvie Doláková Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 650 Kč 780 Kč Na přihlášce poznačte, zda budete platit přes projekt šablony. Přineste si sebou pastelky, nůžky a lepidlo. K Kontaktní osoba: PaedDr. Hana Krojzlová, Drahomíra Ševčíková, tel Přihlašovat se můžete také prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce. Uzávěrka přihlášek: 20. listopadu 2013

14 14 J A Z Y K O V É D O V E D N O S T I R E C E P T I V N Í H O D O N Í N 1. Teoretický úvod (dělení jazykových dovedností, účinné a ověřené metody, individuální přístup, motivace, hodnocení atd.). 2. Listening: praktické ukázky poslechových cvičení s motivačními úkoly na poslech, využití říkanek a písniček, kreslicí diktát dle poslechu. Reading: rozmanité druhy textů, práce s nimi, motivace žáků na základě individuálních zájmů, dovedností a zkušeností. 3. Management výuky: chyby, vyhodnocení, práce s chybou, diagnostika: hodnocení a monitoring chyb, přesnost a plynulost jazyka jak je hodnotit. zpětná vazba jak ji využít ke zlepšení práce, skupinová práce jak tvořit skupiny, pracovat s nimi, práce ve dvojicích jak tvořit dvojice, výhody, problémy, plánování výuky přípravy, začlenění průřezových témat, evaluace jak má vypadat dobrá evaluace, jak ji využít. 4. Čtení - metody + praktické ukázky, materiály, typy cvičení, čtení s porozuměním. 5. Poslech - metody + praktické ukázky, použití audiomateriálů, film a video ve výuce, písničky a hudba. 6. Zpětná vazba - výměna zkušeností. Určeno komu: učitelům anglického jazyka 1. stupně ZŠ Číslo akce: Číslo akreditace: MSMT-21844/ Termín konání: pondělí , od do hod. Místo konání: Hodonín, Dobrovolského 4 Lektorka: Mgr. Helena Daňková Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 550 Kč 670 Kč Na přihlášce poznačte, zda budete platit přes projekt šablony. pracovníků Brno Hybešova 15, Brno Kontaktní osoba: PaedDr. Hana Krojzlová, Drahomíra Ševčíková, tel Přihlašovat se můžete také prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce. Uzávěrka přihlášek: 4. listopadu 2013 J A K E F E K T I V N Ě Z A P O J I T P O Č Í TA Č D O V Ý U K Y C I Z Í C H J A Z Y K Ů Seminář je zaměřen na možnosti využití ICT ve výuce cizích jazyků. Účastníci se seznámí a naučí pracovat s volně dostupnými programy, které mohou využít při tvorbě interaktivních cvičení, testů či pro zpestření běžné výuky cizích jazyků. Rovněž se seznámí s možnostmi využití aplikací Google a s využitím internetových zdrojů pro svou výuku. TEMATICKÉ OKRUHY semináře (8 vyučovacích hodin): Facilitovaná diskuse účastníků o dosavadním využití ICT ve výuce PPP a její využití ve výuce cizích jazyků Využití programu Hot Potatoes Google aplikace dokumenty, formuláře, weby Využití internetových zdrojů zajímavé webové stránky Seznámit s možnostmi využití ICT ve výuce cizích jazyků obecně Prezentovat metodické materiály a pomůcky a podpořit jejich využívání ve výuce PPP tvorba a využití Hot potatoes tvorba interaktivních cvičení a jejich využití nejen při práci v učebně ICT.

15 15 Využití Google aplikací dokumenty, formuláře, weby, atd. Tvorba pracovních listů a testů Seznámit účastníky s možnostmi využití internetových zdrojů Shrnout vlastní zkušenosti účastníků s využitím ICT ve výuce a nabídnout další možnosti Určeno komu: učitelé 1. a 2. st ZŠ, SŠ a G Číslo akce: 3292 Číslo akreditace: 39432/ Termín konání: středa 13. a od do hod. (Jedná se o jeden seminář rozdělený do dvou vyučovacích termínů.) Mgr. Kateřina Bílá Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč Kč Seminář může být hrazen z projektu EU peníze školám. Kontakt: Kontaktní osoba: Mgr. Monika Součková, tel Uzávěrka přihlášek: 6. listopadu 2013 R O Z V Í J Í M E Č T E N Á Ř S K O U G R A M O T N O S T V A J P R Á C E S T E X T E M A Z V Y Š O V Á N Í P O R O Z U M Ě N Í 1.blok 4 hodiny: Práce s textem: Členění textu, fráze typické pro začátek a konec Využívání autentických textů (songs) Odhadování textu podle názvu, po odstavci, konec příběhu jak to dopadne, podle obrázků a ilustrací, podle postav (loutky, maňásci, masky) 2. blok 4 hodiny: Využití textu: Jak z textu využít vše, co je užitečné technika zápisků a poznámek z textu, shrnutí obsahu, interpretace Dramatizace textu Určeno komu: učitelům 1. i 2. stupně ZŠ a učitelům ŠD Číslo akce: 3455 Číslo akreditace: MSMT 2475/ Termín konání: od 8.00 do hod. Mgr. Sylvie Doláková Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč Kč Seminář může být hrazen z projektu EU peníze školám! Kontaktní osoba: Mgr. Ludmila Jarošová, tel Uzávěrka přihlášek: 25. listopadu 2013 A N G L I Č T I N A O D Z A Č Á T K U J A K Z A Č Í T? Seminář má čtyři samostatné části. V každé z nich se učitelé naučí zohledňovat důležitou oblast výuky cizího jazyka na zcela konkrétní sadě aktivit, motivovaných pohádkou, písničkou, příběhem. V první části budeme pracovat v blocích Puffer train a Have you seen the little ducks? V obou částech najdeme

16 16 základní, postupně rozvíjené a navazované činnosti, které vedou k osvojování jazyka. Kromě toho zde probereme následující oblasti: Organizace ve třídě, režim a jazyk: Naučíme se, jak přistupovat k výuce, jak nenásilně organizovat režim dne, jak dětí učit přesunům v prostoru, jaké instrukce používáme. Nezapomeneme na pochvalu a povzbuzení. Výslovnost: Existuje mnoho způsobů, jak nacvičit a udržovat odlišnou výslovnost a přitom se vyhnout nekonečnému nudnému opakování. Hra s rýmy, výslovnostní tělocvik, jazykolamy, vytleskávací a poskočné hry jsou ro děti přitažlivé a přitom velmi efektivní. Práce s příběhy : Toto je základní a nezbytný přístup při výuce cizího jazyka u této věkové skupiny. Děti získávají jazyk přirozeně, na základě příběhů, které se odvíjejí v jednoduchou, často se opakující zápletku. Děti tak porozumí jazyku bez nutného vysvětlování slovní zásoby a pravidel, pouhou imitací jazyka, zároveň si osvojují komunikativní princip. Práce s loutkou: Loutky jsou skvělým prostředkem k osvojování jazyka; poskytují komunikativní model, který děti rády přijmou a imitují. Přistupují na hru s loutkou ochotně a bez zábran, odpovídají, kladou Určeno komu: učitelům 1. i 2. stupně ZŠ a učitelům ŠD, MŠ, DDM Číslo akce: 3456 Číslo akreditace: MSMT 21844/ Termín konání: od do hod. Mgr. Sylvie Doláková Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 800 Kč 970 Kč Seminář může být hrazen z projektu EU peníze školám! Kontaktní osoba: Mgr. Ludmila Jarošová, tel Uzávěrka přihlášek: 9. ledna 2014» MATEŘSKÉ ŠKOLY A 1. STUPEŇ ZŠ J A K S L E D O VAT A H O D N O T I T P O K R O K Y D Í T Ě T E A E F E K T I V N Ě P L Á N O VAT J E H O D A L Š Í R O Z V O J H O D O N Í N 1. Východiska sledování vzdělávacích pokroků dětí a výsledků vzdělávání. 2. Příklady kriterií a ukazatelů pro sledování a hodnocení vybraných cílových dovedností dítěte. 3. Vedení portfolia dětí. 4. Využití výsledků hodnocení pro další vzdělávání dětí. 5. Diskuse. Účastníci získají nástroj RoK (rozvoj kompetencí) v mateřské škole, který mohou využít pro hodnocení vzdělávacích pokroků jednotlivých dětí a k plánování jejich rozvoje, ale i k plánování třídního vzdělávacího programu. Určeno komu: učitelkám MŠ Číslo akce: Číslo akreditace: MSMT 62351/ Termín konání: pondělí , od 8.00 do hod. Místo konání: Hodonín, Dobrovolského 4 Lektorka: PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 660 Kč

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2014. č. 04 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2014. č. 04 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2014 č. 04 M Ě S Í Č N Í K Informatika... 4 Jak efektivně zapojit PC do výuky cizích jazyků... 4 Využití

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 03 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 03 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno B Ř E Z E N 2014 č. 03 M Ě S Í Č N Í K OBSAH OBSAH... 2 Informatika... 4 Geotagování fotografií využití digitální fotografie

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Z Á Ř Í 2 0 1 3. č. 9 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Z Á Ř Í 2 0 1 3. č. 9 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Z Á Ř Í 2 0 1 3 č. 9 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 11 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 11 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno L I S T O P A D 2 0 1 2 č. 11 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno ř í j e n 2014 č. 10 M Ě S Í Č N Í K Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit...

Více

Přehled akcí - březen 2013

Přehled akcí - březen 2013 Přehled akcí - březen 2013 1. 3. 2013 Břeclav - Skládanky z papíru pro malé i velké 4. 3. 2013 4. 3. 2013 Poruchy autistického spektra u dětí raného věku OK Chemické olympiády kat. D 5. 3. 2013 Břeclav

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. z á ř í 2 0 1 4. č. 09 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. z á ř í 2 0 1 4. č. 09 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno z á ř í 2 0 1 4 č. 09 M Ě S Í Č N Í K Obsah Informatika... 4 Studium k výkonu specializovaných činností: koordinace

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno LISTOPAD 2011. č. 11 MĚSÍČNÍK

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno LISTOPAD 2011. č. 11 MĚSÍČNÍK Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno LISTOPAD 2011 č. 11 MĚSÍČNÍK 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...4 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ...5

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 02 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 02 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ú N O R 2 0 1 4 č. 02 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y OBSAH OBSAH... 2 Oznámení... 4 INFORMATIKA... 4

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno ř í j e n 2014 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Angličtina pro

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno duben 2 0 1 5 č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Výuka AJ s podporou ICT...

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2014. č. 04 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2014. č. 04 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2014 č. 04 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y OBSAH Informatika... 3 Jak efektivně zapojit PC

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 1 3 č. 4 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 1 2 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 1 1. č. 04 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 1 1. č. 04 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 1 1 č. 04 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...3

Více

Projekt ZŠ Hodonín, Mírové nám. Kurz AJ pro středně pokročilé

Projekt ZŠ Hodonín, Mírové nám. Kurz AJ pro středně pokročilé Dobrovolského 4, 695 01 donín, tel. 518 353 295, 518 344 569, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz Přehled vzdělávacích akcí ŘÍJEN 1. 10. 1. 10. 2. 10. 2. 10. 3. 10. 4. 10. 6. 10. 6. 10. 7. 10. 8. - 9.

Více

Přehled akcí na měsíc duben 2012

Přehled akcí na měsíc duben 2012 Přehled akcí na měsíc duben 2012 Od 1. 3. 2012 Výstava výtvarných prací studentů SPŠU Hodonín 3. 4. 2012 Břeclav - Modely problémového chování a možnosti jeho řešení 4. 4. 2012 Rozvoj čtenářské gramotnosti

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno p r o s i n e c 2 0 1 4 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y Obsah Cizí jazyky a literatura... 3 Francouzština

Více

září 2015 www.sssbrno.cz www.jmskoly.cz Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

září 2015 www.sssbrno.cz www.jmskoly.cz Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace www.sssbrno.cz www.jmskoly.cz MĚSÍČNÍK září 2015 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno Obsah Cizí jazyky

Více

Přehled akcí BŘEZEN 2014

Přehled akcí BŘEZEN 2014 Přehled akcí BŘEZEN 2014 6 3. 3. 2014 3. 3. 2014 3. 3. 2014 4. 3. 2014 4. 3. 2014 4. 3. 2014 5. 3. 2014 5. 3. 2014 6. 3. 2014 6. 8. 3. 2014 7. 3. 2014 10. 3. 2014 10. 3. 2014 10. 3. 2014 11. 3. 2014 11.

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno LISTOPAD 2011. č. 11 MĚSÍČNÍK PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno LISTOPAD 2011. č. 11 MĚSÍČNÍK PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno LISTOPAD 2011 č. 11 MĚSÍČNÍK PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...4 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 1 0. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 1 0. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 1 0 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...4

Více

Přehled akcí na měsíc květen 2012

Přehled akcí na měsíc květen 2012 Přehled akcí na měsíc květen 2012 Květen červen 2012 Výstava výtvarných prací studentů SPŠU Hodonín 2. 5. 2012 Náměty a projekty ve výtvarné výchově II. - Výtvarné objevy v přírodě 3. 5. 2012 Mluvíme,

Více

Vážení pracovníci škol a školských zařízení, vážené kolegyně a vážení kolegové,

Vážení pracovníci škol a školských zařízení, vážené kolegyně a vážení kolegové, Úvod Vážení pracovníci škol a školských zařízení, vážené kolegyně a vážení kolegové, když jsme se v prvních dnech letošního roku ohlédli za oním magickým dvanáctkovým rokem a zapřemýšleli nad tím, jaká

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 544, e-mail: vzsk@vzsk.cz, http://

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 06 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 06 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Č E R V E N 2 0 1 1 č. 06 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...

Více

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 KVIC, odloučené pracoviště Štefánikova 7/826, 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny regiony

Více

INFORMÁTOR březen 2 0 1 4

INFORMÁTOR březen 2 0 1 4 INFORMÁTOR březen 2 0 1 4 KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 Informátor KVIC březen 2014 OBSAH Společné informace KVIC pro

Více

Přehled akcí na měsíc září 2015

Přehled akcí na měsíc září 2015 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace, 2015 Přehled akcí na měsíc září 2015 Září listopad 2015 31. 8. 2015 1. 9. 2015 1. 9. 2015

Více

Přehled akcí na měsíc srpen - září 2007

Přehled akcí na měsíc srpen - září 2007 1/ 2007-1 - září Přehled akcí na měsíc srpen - září 2007 1. 9. 15. 10. 2007 Galerie na schodech Elektrárna dominanta města a, fotografie Mgr. A. Salajky a Minigalerie Vzpomínka na akademického malíře Vladimíra

Více