Moderní souborové systémy. Ondřej Vondrouš

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moderní souborové systémy. Ondřej Vondrouš"

Transkript

1 Moderní souborové systémy Ondřej Vondrouš

2 Autor: Ondřej Vondrouš Název díla: Moderní souborové systémy Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa: Technická 2, Praha 6 Inovace předmětů a studijních materiálů pro e-learningovou výuku v prezenční a kombinované formě studia Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

3 VYSVĚTLIVKY Definice Zajímavost Poznámka Příklad Shrnutí Výhody Nevýhody

4 ANOTACE Cílem tohoto modulu je seznámit čtenáře nejenom se základním přehledem běžných souborových, ale především ukázat čtenáři možnosti moderních souborových systémů. CÍLE Modul si kladce za cíl ukázat čtenáři pokročilé možnosti ukládání dat v kontextu lokálního diskového prostoru. Budou zde ukázány výhody moderních robustních systému, jakož jsou souborové systémy BTRFS a ZFS. Po přečtení tohoto modulu by čtenář měl mít dostatek znalostí na to, aby dokázal správně vybrat souborový systém tak, aby vyhovoval jeho požadavkům. Čtenář by se měl seznámit s přehledem jak základních souborových systémů tak především i s moderními způsoby ukládání dat. LITERATURA [1] Peter,Norton; Harley, Hahn; Průvodce Unixem; Unis Publishing,1993, 562 ISBN [2] NEMETH,Evi; SNYDER, Garth; HEIN,R.,Trent. LINUX Kompletní příručka administratora. : Computer Press, s. ISBN [3] Data Corruption. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: [4] List of File Systems. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: [5] Comparison of File systems. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z:

5 Obsah 1 Začínáme Motivace Přehled souborových systémů Základní souborové systémy Souborové systémy s podporou žurnálů Pokročilé souborové systémy Shrnutí poznatků Ověření znalostí Pokročilé souborové systémy Úvod Copy on Write Snímky Deduplikace Komprese Zabezpečení dat Koncepty ukládání dat Btrfs - úvod Btrfs základní vlastnosti a limity Btrfs vytvoření souborového systému Btrfs správa souborového systému Btrfs pokročilé funkce ZFS úvod ZFS základní vlastnosti a limity ZFS vytvoření souborového systému ZFS správa souborového systému ZFS pokročilé funkce Porovnání Btrfs a ZSF Shrnutí poznatků Ověření znalostí Souborové systémy závěrečné cvičení Test... 39

6 1 Začínáme 1.1 Motivace Souborových systému je velmi mnoho, existuje jich více než 100. Přemýšleli jste v poslední době nad tím, kde všude jsou uložena vaše data a jak jsou organizována v pamětech různých zařízení? Pokud používáte zařízení, jakož jsou počítače, telefony, tablety, fotoaparáty jako běžný uživatel, asi si nelámete hlavu s tím, jaká technologie je zodpovědná za to, že svoje data máte kdykoliv přístupná. Naštěstí v dnešní době již většina počítačů používá souborové systémy, které používají alespoň základní mechanismy pro zajištění konzistence dat v případě výpadku napájení, nebo havárie systému. Podobně zase v případě telefonů a digitálních fotoaparátů, kde se používají pouze základní souborové systémy, není naštěstí velké riziko výpadku napájení a případná manipulace se soubory je vesměs bezpečná. Zpozornět byste ovšem měli v případě použití různých USB Flash pamětí nebo dalších medií pro transport dat. Zde bývá velmi často výrobcem před instalován nevhodný souborový systém, který je sice kompatibilní s velkou řadou zařízení, ale pro USB Flash disk zcela nevhodný a riziko ztráty dat je značné a to ve většině případů zcela zbytečně. V dalším textu si ukážeme přehled souborových systému a ukážeme si některé jejich vlastnosti. Dále se pak zaměříme především na moderní souborové systémy. I když budeme v textu psát o BRTFS a ZFS jako o souborových systémech, tak tyto systémy dalece překračují hranice souborových systému a nabízejí rozsáhlou funkcionalitu pro komplexní správu datových uložišť. O čem tento modul je. Cílem modulu je ukázat základní přehled souborových systémů a jejich vlastností. Modul je zaměřen na lokální souborové systémy. Velká pozornost je věnována moderním souborovým systémům BRTFS a ZFS. Popis vlastností různých technologií se bude vztahovat především na implementace v operačním systému Linux. O čem tento modul není. Tento modul nepojednává o fyzickém uložení dat. To znamená, že se nevěnuje různým typům pevných disků a jejich připojení do zařízení. Nejsou zde popsány technologie jako Hardwarový a Softwarový RAID (Redundant Array of

7 Independent Disks), či LVM (Logical Volume Management). Nicméně zde bude provedeno srovnání těchto technologií vůči moderním souborovým systémům. Není brán zřetel na případně odlišnou implementaci, funkčnost a výkon na jiných operačních systémech než je OS Linux, či OS Unix. Uvedené seznamy souborových systémů jsou pouze orientační a neposkytují kompletní přehled všech souborových systémů. Uváděny jsou povětšinou ty nejběžnější a nejzajímavější z nich. To samé platí i u výpisu vlastností jednotlivých souborových systémů. 7

8 2 Přehled souborových systémů 2.1 Základní souborové systémy Základní souborové systémy se vyznačují jednoduchou implementací bez důrazu na zabezpečení a konzistenci dat. Systémy jako FAT32 se používají i dnes v celé řadě zařízení díky jednoduché implementaci, licenční politice a velké kompatibilitě mezi zařízeními. Značnou nevýhodou těchto systémů jsou právě mechanismy pro zajištění konsistence dat. I přes zjevné nevýhody těchto souborových systémů jsou oblasti, kde nacházejí své uplatnění. Například v případě videokamer, fotoaparátů, tabletů a telefonů, není velké riziko výpadku napájení. Také nedochází k mnoha současným zápisům na medium. Proto je možné používat i takto jednoduché souborové systémy, aniž by hrozilo velké riziko poškození souborového systému. Přehled základních souborových systémů Souborový systém Maximální velikost Maximální velikost souboru FAT (FAT16) 2G (4GB) 2G (4GB) FAT32 2TB(16TB) 2G(4GB) exfat 127PB 512TB(64ZB) EXT2 32TB 2TB 8

9 2.2 Souborové systémy s podporou žurnálů Použití žurnálů a dalších metadat u těchto souborových systémům řeší problém se základní konzistencí dat. Nemůže tedy nastat situace, kdy by například při výpadku napájení došlo k pouze částečnému přepsání dat. A soubor by zůstal v nekonzistentním stavu. Tyto souborové systémy mají také podporu pro řízení přístupu k datům pomocí systému přístupových práv a podporují celou řadu dalších atributů. Konzistence souboru zde znamená, že na disku je uložena nepoškozená verze souboru. A to buď aktuální verze pokud nedošlo k potížím při zápisu, anebo předchozí verze souboru pokud se nějaké problémy vyskytly. Nedojde ovšem k situaci, kdy by byl soubor s části přepsán novými daty. Pravidlo je jednoduché: Buď všechno, anebo nic! Pozor na fakt, že tyto souborové systémy sice řeší základní konzistenci dat při zápisu na médium, ale existuje ještě možnost poškození dat v průběhu času. V angličtině se tento jev nazývá Silent Data Corruption. K tomuto poškození může dojít například degradací povrchu média, chybou při fyzickém zápisu na disk, působením kosmického záření apod. Zásadní problém je, že toto poškození se nijak neprojeví až do chvíle, kdy se snažíme daný soubor číst a ani potom nemusíme vědět o tom, že data, která čteme, neodpovídají těm, která jsme uložili. Ze statistik také vyplývá, že při zápisu cca 100TB dat vzniká 1 skrytá chyba. Při použití desktopových disků je tato pravděpodobnost dokonce 10krát vyšší. Také pozor na fakt, že tento problém nevyřeší ani diskové pole RAID s podporou redundance. Přehled souborových systémů s podporou žurnálů Souborový systém Maximální velikost Maximální velikost souboru NTFS 16EB 16EB EXT3 32TB 2TB EXT4 1EB 16TB RaiserFS(v3.5) 16TB 2GB RaiserFS(v3.6) 16TB 8TB 9

10 2.3 Pokročilé souborové systémy Tyto souborové systémy již překračují hranici souborových systémů, tak jak je známe. Přidávají podporů pro další technologie a nahrazují systémy, jakož jsou systémy RAID a LVM, systémy pro správu svazků a obsahují spoustu dalších užitečných technologií. Zde můžeme jmenovat například snímky, správu kvót, komprese, kontrola souborového systému na pozadí, Dynamická alokace inodů, apod. a samozřejmě nesmíme zapomenout na to, že definitivně řeší konzistenci dat. Tyto systémy řeší konzistenci dat, mimo jiné i pomocí kontrolních součtů a jsou proto schopny odhalit i skryté poškození dat. Navíc pokud používají technologie pro zabezpečení dat pomocí redundance zrcadlením dat, je souborový systém schopen na základě kontrolních součtů rozhodnout, která kopie dat je nepoškozena a tu následně použít pro automatickou opravu poškozených dat. Souborový systém Pokročilé souborové systémy Maximální velikost BRTFS 16EB 16EB ZFS 16EB 16EB Maximální velikost souboru 10

11 2.4 Shrnutí poznatků Existuje více než 100 různých souborových systémů, a je evidentní, že mezi nimi jsou naprosto zásadní rozdíly. Je to díky tomu, že řada systémů je navržena pro konkrétní využití. Následující seznam zachycuje několik vlastností, pro které jsou souborové systémy optimalizovány. Univerzální použití (tzn. celá řada kompromisů při optimalizaci souborového systému) Optimalizace pro práci s malými soubory (menší než 64KB) Optimalizace pro práci s velkými soubory (desítky až stovky GB) Zabezpečení konzistence Minimalizace nároků na systémové zdroje (CPU, paměť) Optimalizace rychlosti zápisu Optimalizace rychlosti čtení, vyhledávání apod. Jak je možné z předešlého seznamu tušit, je velmi obtížné, ne-li nemožné vytvořit souborový systém, který by dominoval ve všech oblastech. Vždy je to něco za něco. A záleží na konkrétní situaci, kterou vlastnost budeme potřebovat nejvíce a jakou si můžeme dovolit oželet. Při volbě souborového systému je proto třeba dbát především na to pro jaký typ práce byl souborový systém navržen, při nevhodně zvoleném souborovém systému, může dojít nejenom k několikanásobné degradaci výkonu, ale můžeme i neúměrně zvýšit riziko poškození dat. Souborové systémy také obsahují řadu limitujících faktů, mezi ty nejvýraznější z nich patří následující. Maximální velikost svazku (souborového systému) Maximální velikost souboru Maximální počet souborů v souborovém systém Maximální počet souborů v adresáři Podpora atributů a systém oprávnění 11

12 Výběru souborového systému je dobré věnovat adekvátní množství času, pozdější změna souborového systémů je sice možná, ale v řadě případů komplikovaná, nebo velmi těžko proveditelná. Ve většině případů je nutné konverzi provádět OFFLINE, což může být v případě produkčních systémů značná komplikace. Případně je nutné data dočasně uložit někde jinde, což v případě velkých uložišť může působit také značné problémy. 12

13 2.5 Ověření znalostí ŘEŠENÍ 1. Kde se můžete i dnes setkat se souborovým systém FAT32? 2. Jaký souborový systém naleznete na aktuální verzi MS Windows (verze 7)? 3. Jmenujte několik souborových systémů, jež můžete nalézt na platformě Linux. 4. Lze na souborový systém NTFS uložit vetší soubor než 2GB? 5. Stačí k zabezpečení dat redundance a využiti souborového systému s podporou žurnálů? 1. Souborový systém FAT32 se hojně používá u celé řady zařízení, kde je primárním zdrojem energie baterie. Díky tomu nehrozí velké riziko výpadku napájení a poškození dat. Mezi typické zástupce těchto zařízení patří: fotoaparáty, kamery, tablety, telefony, apod. 2. Systém MS Windows používá souborový systém NTFS. 3. Ext2, Ext3, Ext4, ReiserFS, Btrfs, XFS, JFS, HFS+, 4. Ano, na NTFS lze uložit soubor o velikosti až 16EB. 5. Ne, k poškození dat může dojít z celé řady příčit, které nejsou schopné standardní mechanismy postihnout (Silent Data Corruption). Jedna z možností jak lépe zabezpečit data, je k redundanci dat a žurnálům přidat ještě kontrolní součty bloků dat a provádět jejich automatickou kontrolu a opravu viz souborový systém ZFS. 13

14 3 Pokročilé souborové systémy 3.1 Úvod Moderní souborové systémy přinášejí řadu nových vlastností. Řada z nich nyní nahrazuje technologie používané v rámci jiných systémů jakožto RAID a LVM. Mezi důležité vlastnosti patří online změna velikosti svazku a souborového systému, podpora snímků (snapshot), redundance, případně deduplikace dat. Samozřejmě nesmíme zapomenout na konzistenci dat, kontrolní a samo opravné mechanismy. Tyto moderní systémy jsou dnes ve většině případů založené na principu CoW (Copy on Write). 14

15 3.2 Copy on Write Jedná se o technologii, kdy pokud chce více procesů přistupovat k datům, pak je jim předán pouze odkaz na sdílená data. V případě, kdy jeden z procesů potřebuje data modifikovat, je vytvořena kopie modifikované části dat, která od této chvíle patří danému procesu. A co více, stále zde existuje možnost sdílet původní data mezi procesy včetně procesu, který data modifikoval, i když má vlastní kopii modifikovaných dat. Obrázek popisuje způsob jakým je zajištěna konzistence dat u modelu CoW. Pokud je třeba modifikovat data, pak jak si můžete všimnout, nejprve dojde ke kopírování datových bloků, poté se upraví reference na daná data v jednotlivých uzlech a úplně nakonec dojde k vlastní úpravě hlavního uzlu. Jak je na obrázku naznačeno původní data se udržují až do změny hlavního uzlu. Díky tomu je možné zajistit konzistenci dat. Operace, při níž dochází k modifikaci hlavního uzlu, je již atomická. To znamená, že máme buď k dispozici původní data, anebo po modifikaci hlavního uzlu data nová. V obou případech máme data v neporušené a tudíž konzistentní formě. Modifikace dat v režimu CoW 15

16 3.3 Snímky Snímky (Snapshot) umožňují vytvářet kopie svazků v čase, kdy byl snímek vytvořen. Samozřejmě, že v tomto případě nedochází, ke kopírování celého svazku, ale využívá se právě mechanismu CoW. Výhodou snímku je, že zabírá mnohonásobně méně místa než původní souborový systém a to i přes to že obsahuje jeho kompletní kopii. To je způsobeno tím, že velikost snímku závisí pouze na datech, která se od vytvoření snímku změnila. Snímky mají v dnešních systémech velmi široké uplatnění a proto je velice důležitý způsob jak jsou implementovány a jakým způsobem ovlivňují výkon celého diskového systému. Například implementace snímků v Linuxové verzi systému LVM2 není zrovna šťastná, ač se používá také modelu CoW. S přibývajícím počtem snímků dochází k dramatickému poklesu výkonu. V tomto případě dokonce stačí počet snímků v řádu jednotek. Oproti tomu implementace snímkování v ZFS a Btrfs, nedegraduje znatelně výkon systému, a je možné současně uchovávat třeba i stovky snímků souborového systému. Pozor na fakt, že vytváření snímků není zálohování, je to pouze velmi dobrý způsob jak uchovávat více verzí dat. Je důležité si uvědomit, že díky principům CoW snímky sdílejí většinu datových bloků a proto při poškození bloku dojde k poškození i napříč diskovými snímky. 16

17 3.4 Deduplikace Deduplikace dat, je dnes velmi moderní téma. Ať už na poli serverů nebo i domácích počítačů je velkým problémem skutečnost, že postupem času dochází k vytváření kopií více méně stále stejných dat. S tímto problémem se dokáže elegantně vypořádat právě deduplikace dat. Představte si třeba dnešní rozmach virtualizace. Pokud se zaměříte na data, jaká jsou ukládána na uložišti, je celkem evidentní, že pokud máte například virtualizovaných deset serverů, které používají stejný operační systém, tak máte na disku desetkrát stejná data. A právě deduplikace dat, se dokáže s tímto problémem více než elegantně vypořádat. Překážkou není ani to, pokud se soubory od sebe částečně liší. Deduplikace se provádí na základě datových bloků a ne celých souborů. Obrázek ukazuje, jak funguje deduplikace na úrovni jednotlivých datových bloků. Mějme například tři soubory, ve kterých jsou některé datové bloky stejné. Je evidentní, že by bylo možné uložit data chytřeji a to tak, že každý blok bude uložen pouze jednou a soubory ponesou reference na dané bloky. V případě modifikace dat v souboru se jednoduše vytvoří kopie datového bloku (CoW) a reference se změní na nově vytvořený blok. Ostatních souborů se tato změna nijak nedotkne. Deduplikace dat To že deduplikace dat vede k úspoře místa v uložišti je jasné. To kolik místa se uspoří, závisí pouze a jenom na tom, jaká data jsou ukládána. Velké uplatnění nachází při virtualizaci serverů, zálohování a archivaci dat, kde může být úspora místa několikanásobná. 17

18 3.5 Komprese Komprese dat je další osvědčený způsob jak redukovat potřebné místo pro uložení informací. Výhodou moderních souborových systémů je právě podpora online komprese souborů. Což znamená, že uživatel používá uložiště tak jak je zvyklý a ke kompresi dochází zcela automaticky. Komprese souborů neprobíhá bezhlavě u všech souborů, ale například souborový systém Btrfs je schopen otestovat zda má komprese u daného souboru smysl a provádí kompresi pouze u komprimovatelných soborů. Mohlo by se zdát, že komprese zpomalí přístup k uložišti, ale opak je pravdou za předpokladu, že máme k dispozici dostatečný výpočetní výkon. Tím, že procesor dokáže komprimovat a dekomprimovat data rychleji než je dokáže zapisovat uložiště, docílíme efektu, kdy je zápis a čtení rychlejší než v případě nekomprimovaných dat. Nárůst rychlost je zde přímo úměrný kompresnímu poměru souborů. 18

19 3.6 Zabezpečení dat Moderní souborové systémy dokáží nahradit i technologie RAID. V tomto případě se nebavíme o softwarové podobě RAID, ale přímo o implementaci redundance v rámci souborových systémů. Standardní technologie RAID trpí jedním zásadním nedostatkem, a to je absence kontrolních součtů u uložených dat. Může se tak velice snadno stát, že v průběhu času dojde k poškození dat, které bohužel nedokáže technologie RAID vyřešit, protože nelze rozhodnout, která kopie dat je v pořádku a může se snadno stát, že dobrá data jsou přepsána poškozenými. To vše řeší moderní souborové systémy přidáním kontrolních součtů k jednotlivým blokům dat. Pokud jsou navíc data chráněna redundancí, je možné nejenom poznat, že došlo k poškození dat, ale je možné ihned data automaticky opravit. Díky kontrolním součtům je samozřejmě možné ihned rozhodnout, která z kopií dat je v pořádku a touto kopií se následně nahradí poškozená data. 19

20 3.7 Koncepty ukládání dat Pevný disk Starší koncepce jsou založeny buď na alokaci konkrétního diskového prostoru, kdy se souborový systém vytváří přímo na pevném disku, anebo na oddílu pevného disku. V tomto případě samozřejmě není možné v budoucnosti rozšířit úložný prostor. Souborový systém na pevném disku Svazky (Volumes) Svazky jsou vytvářeny například technologiemi RAID a LVM. Souborové systémy jsou pak vytvářeny nad těmito svazky. Práce se svazky je v operačním systému shodná s prací s disky. Souborové systémy na svazcích Samozřejmě je možné na konkrétním disku nebo svazku alokovat prostor pro více souborových systémů. Případně je možné nad sadou disků vytvořit více logických svazků. Co se stane pokud bude chtít rozšířit kapacitu uložište? 20

21 Přídání disku do svazku Přidání disků je velmi jednoduché. Technologie RAID i LVM podporuje přidávání dalších disků, případně i automatické zvětšení svazků, ale záleží především na tom, zda použitý souborový systém podporuje zvětšení kapacity uložiště. Odebrání disku? Zmenšení uložiště? Odebrání disku ze svazku LVM, případně některé implementace polí RAID umožňují zmenšení uložiště a odebrání disku. V tomto případě opět záleží hlavně na tom, zda používaný souborový systém podporuje zmenšení kapacity. V tomto případě více než kdy jindy je potřeba záloha všech dat před tím, než se do zmenšování uložiště pustíte. Slabé místo těchto konceptů je skutečnost, že prostor pro souborové systémy je pevně rozdělen, a pokud je na některém z nich vyčerpán diskový prostor a jiný, je téměř nevyužity, pak je možné re alokovat zdroje pouze off-line přerozdělením diskového prostoru a to jen za předpokladu, že použitý souborový systém takovouto změnu umožňuje. Ještě větší problém způsobí potřeba změnit uspořádání nebo velikost svazku. S tím je sice částečně počítáno při navyšování 21

22 kapacity u technologií RAID a LVM, ale pokud budeme chtít provézt nějaké jiné změny, s největší pravděpodobností to nebude možné, a rozhodně to nebude možné provést on-line. Sdílený prostor (Pool) Souborové systémy ve sdíleném prostoru Tento způsob alokace diskového prostoru přináší velkou řadu výhod. Odpadá problém s realokací prostoru. V dalším textu se zaměříme především na vlastnosti souborového systému ZFS, v případě systému BTRFS, jsou některé vlastnosti teprve ve vývoji. V tomto případě je pojem svazku trošku odlišný. Zásadní výhodou je, že veškerý prostor je sdílený a pokud je potřeba, aby byl nějaký přípojný bod (v dřívějším kontextů možné chápat jakou souborový systém, nebo svazek) menší než celý alokovaný prostor, je zde systém kvót, který toto zabezpečuje. Je evidentní, že pokud je velikost řešena systémem kvót je možné jednoduše velikost měnit a to jak směrem nahoru tak I dolu, vše samozřejmě online. Také je možné pracovat bez kvót a pak všechny přípojné body sdílejí veškerý dostupný prostor. Je jen na uživateli zda vytvoří uvnitř sdíleného prostoru svazek s nastavenou kvótou nebo ne a samozřejmě i později je možné kvótu vytvořit nebo odstranit. Je zajímavé sledovat souborový systém ZFS při práci, speciálně velikost souborového systému, která se mění podle toho, jaká data jsou ukládána a dle toho jaké funkce jsou využívány. 22

23 Přidání disku do sdíleného prostoru Přidání disků je také velmi jednoduché. Jednoduše se přidají do sdíleného souboru a tím dojde okamžitě ke zvětšení kapacity, která je ihned dostupná v celém systému. Nic víc není potřeba Odebrání disku ze sdíleného prostoru Je možné odebrat disk ze sdíleného prostoru? V případě ZFS to je možné pouze u konfigurací, kde je použita disková redundance dat. Při odebírání disku, nesmí dojít k narušení funkčnosti. V případě systému BTRFS je možné odebrat disk z jakékoli konfigurace a jediná podmínka je, že se data musí po odebrání disku na uložiště vejít. 23

24 3.8 Btrfs - úvod V této části se budeme zabývat souborovým systémem Btrfs. Za jeho vývojem stojí firmy Oracle, Red Hat, Fujitsu, Intel, SUSE, STRATO a mnoho dalších. Co je na tomto souborovém systému velmi důležité, je fakt, že jeho vývoj probíhá pod GPL licencí a jedná se o snahu vyvinout souborový systém, který bude podporovat celou řadu funkcí z enterprise oblasti. Je důležité upozornit na fakt, že souborový systém Btrfs je teprve ve vývoji, a i když je ve stádiu kdy je možné ho s jistou ostražitostí provozovat, není doporučován pro produkční nasazení. Při vytváření souborového systému budete varováni následujícím způsobem. WARNING! - Btrfs Btrfs v0.19 IS EXPERIMENTAL WARNING! - see before using V linuxovém jádře se tento souborový systém uchytil od verze jádra Pro použití souborového systému Btrfs je doporučováno používat úplně nejnovější verzi jádra, vzhledem k velkému množství průběžně opravovaných chyb. 24

25 3.9 Btrfs základní vlastnosti a limity Následující tabulka zachycuje základní limity a vlastnosti souborového systému Btrfs. Stejná tabulka vlastností bude použita i pro souborový systém ZFS Vlastnosti souborového systému Btrfs Vlastnost Licence Hodnota GPL Uvedeno 06/2009 Stabilní verze Zatím nevydána Podpora v Linuxu ANO - od jádra verze Způsob alokace prostoru CoW (Copy on Write) Maximální velikost svazku 16 EiB (2^64 B) Maximální velikost souboru Maximální počet souborů Maximální délka jména souboru Systém oprávnění Podpora komprese Podpora kvót Podpora více zařízení RAID Podpora deduplikace Podpora šifrování Podpora redundance na jednom zařízení Zabezpečení konzistence Dynamická alokace Inodů Kontrola konzistence na pozadí Podpora snímků Metoda vytváření snímků Maximální počet snímků Závislost na /etc/fstab 16 EiB 2^ B POSIX ANO ANO ANO NE (ve vývoji) NE (ve vývoji) NE Kontrolní součet crc32c (Data, Metadata) ANO ANO ANO CoW Neomezeno (2^64) ANO 25

26 3.10 Btrfs vytvoření souborového systému Pro vytvoření souborového systému Btrfs slouží nástroj mkfs.btrfs. Následující tabulka zachycuje ty nejdůležitější parametry. Parametr Význam -L Jmenovka svazku Nejdůležitější parametry mkfs.btrfs -m Profil ukládání metadat (raid0, raid1, raid10, dup, single) -d Profil ukládání dat (raid0, raid1, raid10, dup, single) Příklad vytvoření svazku Btrfs s použitím výše uvedených parametrů. Vytvoříme svazek pojmenovaný MyFSName, kde data i metadata budou uložena redundantně metodou zrcadlení (raid1). mkfs.btrfs L MyFSName -m raid1 d raid1 /dev/sdb /dev/sdc Práci s tímto systémem stěžuje fakt, že běžně používané nástroje nepracují se systémem Btrfs zcela korektně. Například nástroj df zcela špatně ukazuje velikost a využití diskového prostoru při použití refundace a sestavení pole raid1. Systém reportuje celkovou kapacitu disků namísto skutečného prostoru pro data. 26

27 3.11 Btrfs správa souborového systému Vytvořením souborového systému je ovšem pouze začátek a až později se projeví silné stránky systému Btrfs. Celkem typická situace nastává, pokud na svazku začíná docházet místa a danou situaci je třeba vyřešit. Se souborovým systémem Btrfs je řešení více než jednoduché. Rozšíření uložiště přidáním dalšího disku. btrfs add device /dev/sdc /dev/sdd /mnt/mybtrfs Tímto jednoduchým příkazem jsme přidali další 2 disky do našeho svazku, který navíc není třeba ani odpojovat, vše proběhne Online a extra kapacita je ihned k dispozici. Vše jen podtrhne skutečnost, že pokud náš systém podporuje HotSwap disky, tak není samozřejmě nutné kvůli přidání dalších disků vypínat systém. To bylo přidání dalších disků do systému a rozšíření kapacity, to v dnešní době zvládne i celá řada jednodušších a mnohem starších souborových systémů. Jak se změní situace, pokud budeme chtít nějaký pevný disk ze systému odebrat? Přeci jenom toto je operace, kterou běžný souborový systém nepodporuje, a pokud ano, pak většinou není možné provádět tuto operaci Online. Zmenšení svazku a odebrání pevného disku ze systému. btrfs delete device /dev/sdb /mnt/mybtrfs Jak vidíte Btrfs si s odebráním disku poradí úplně stejně jednoduše, jako když disk přidáváme, tato operace ovšem bude trvat o mnoho déle, pokud jsou totiž na disku data, tak se musejí nejprve přemístit na ostatní disky a to vše za předpokladu, že pro data je na ostatních discích dostatek místa. V případě souborového systému Btrfs je také možné měnit jeho strukturu a to opět online. Je tedy možné například přidat další disk a aktivovat redundaci raid1 jak pro metadata tak pro data. Konverzi souborového systému provedeme zadáním následujícího příkazu. btrfs balance start -dconvert=raid1 -mconvert=raid1 /mnt/mybtrfs/ Pozor na fakt, že pokud se pro metadata používa formát duplicate nedojde ke konverzi metadat na raid1. Stejně tak, je třeba výsledek každého příkazu ověřit, vzhledem k faktu, že implementace Btrfs stále obsahuje množství chyb, není zaručeno, že příkazy zafungují dle dokumentace. 27

28 3.12 Btrfs pokročilé funkce Komprese souborů Kompresi souborů na svazku Btrfs zapneme jednoduše pomocí příkazu: mount -o subvol=data -o compress /dev/sda /mnt/btrfs/data Od této chvíle jsou nově zapisované soubory komprimovány, vše za předpokladu, že komprese má smysl. Nekomprimují se například již komprimované soubory. Mohlo by se na první pohled zdát, že komprese zpomalí přístup k disku, pokud ovšem máme k dispozici dostatek výpočetního výkonu, je efekt právě opačný a to znatelný nárůst výkonu přístupu k souborům, které je možné dobře komprimovat. Toto platí obecně pro kompresi souborového systému. Snímky Velmi užitečnou vlastností Btrfs je podpora snímků. Snímky umožňují zachytit stav souborového systému v určitém čase. Vytvoření snímku svazku /mnt/btrfs/data. Sdílený prostor Btrfs je připojen v adresáři /mnt/btrfs/. Snímek vytvoříme jednoduše následujícím příkazem. K připojení snímku dojde automaticky. btrfs subvolume snapshot /mnt/btrfs/data /mnt/btrfs/snímek Rollback (Navrácení změn provedených na svazku až do momentu kdy byl proveden snímek svazku) lze provézt odstraněním původního svazku a přejmenováním snímku tohoto svazku, tak aby jméno odpovídalo původnímu svazku. btrfs subvolume delete /mnt/btrfs/data mv /mnt/btrfs/snimek /mnt/btrfs/data 28

29 3.13 ZFS úvod V této části se budeme zabývat souborovým systémem ZFS (Zeta File System). Za jeho vývojem stojí firma Oracle (dříve Sun Microsystems). Sysrém je dostupný pod licencí CDDL (Common Development and Distribution License). Jedná se o vyspělý enterprise souborový systém, který vzniknul v rámci operačního systému Solaris. Souborový systém ZFS není součástí Linuxového jádra. Pro instalaci podpory systému ZFS je třeba použít například projekt ZFS on Linux. Na stránkách projektu je k dispozici vše potřebné pro provozování ZFS na platformě Linux. Jmenovitě je to vlastní instalace souborového systému ZFS a pak také instalace adaptační vrstvy SPL. Pozor také na fakt, že tato verze ZFS se liší od oficiální verze pro operační systém Solaris. 29

30 3.14 ZFS základní vlastnosti a limity Následující tabulka zachycuje základní limity a vlastnosti souborového systému ZFS. Vlastnosti souborového systému ZFS Vlastnost Licence Hodnota CDDL Uvedeno 10/2005 Stabilní verze Podpora v Linuxu Způsob alokace prostoru Ano ANO - Projekt ZFS on Linux CoW (Copy on Write) Maximální velikost svazku 16 EiB (2^64 B) Maximální velikost souboru Maximální počet souborů Maximální délka jména souboru Systém oprávnění Podpora komprese Podpora kvót Podpora více zařízení RAID Podpora deduplikace Podpora šifrování Podpora redundance na jednom zařízení Zabezpečení konzistence Dynamická alokace Inodů Kontrola konzistence na pozadí Podpora snímků Metoda vytváření snímků Maximální počet snímků Závislost na /etc/fstab 16 EiB 2^ B POSIX ANO ANO ANO ANO ANO ANO Kontrolní součet bloků (Fletcher, SHA-2 ) ANO ANO (Automatická) ANO CoW Neomezeno (2^64) NE 30

MODERNÍ SOUBOROVÉ SYSTÉMY - ZFS. Richard Janča

MODERNÍ SOUBOROVÉ SYSTÉMY - ZFS. Richard Janča MODERNÍ SOUBOROVÉ SYSTÉMY - ZFS Richard Janča MODERNÍ SOUBOROVÉ SYSTÉMY - ZFS ZFS- Zettabyte File Systém 128 bitový souborový systém Původně pouze pro Solaris Dnes již CDDL licence FreeBSD Solaris Příprava

Více

Operační systémy 1. Přednáška číslo 11 3. 5. 2010. Souborové systémy

Operační systémy 1. Přednáška číslo 11 3. 5. 2010. Souborové systémy Operační systémy 1 Přednáška číslo 11 3. 5. 2010 Souborové systémy Dělení dle bezpečnosti Souborové systémy s okamžitým zápisem pouze jeden druh operace a další musí čekat. Data se nemohou ztratit, ale

Více

NAS 251 Seznámení s RAID

NAS 251 Seznámení s RAID NAS 251 Seznámení s RAID Nastavení disků s RAID A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Co je RAID a jeho různé nastavení 2. Nastavit nové disky s RAID PŘEDCHOZÍ ZNALOSTI Předchozí

Více

QNAP TS-409 a QNAP TS-409 Pro. Jak použít funkci Online RAID Capacity Expansion a RAID Level Migration

QNAP TS-409 a QNAP TS-409 Pro. Jak použít funkci Online RAID Capacity Expansion a RAID Level Migration QNAP TS-409 a QNAP TS-409 Pro Jak použít funkci Online RAID Capacity Expansion a RAID Level Migration [1] Úskalí současných firem Jedním největších problémů, kterým dnešní firmy čelí je výběr a správné

Více

Souborový systém (File System FS) Souborové systémy. Souborová fragmentace. Disková fragmentace. Organizace dat na pevném disku

Souborový systém (File System FS) Souborové systémy. Souborová fragmentace. Disková fragmentace. Organizace dat na pevném disku Výpočetní technika I Souborové systémy Souborový systém (File System FS) Způsob organizace informací (souborů) ukládaných na bloková zařízení paměťová média (disky, pásky, CD, DVD, BD,...) počítače. Souborový

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Zabezpečení dat a komunikační infrastruktury opakované vyhlášení části B - Tabulka pro rozšíření nad rámec minimálních technických požadavků Typ Popis rozšířeného požadavku Splněno

Více

Operační systémy 1. Přednáška číslo 10 26. 4. 2010. Struktura odkládacích zařízení

Operační systémy 1. Přednáška číslo 10 26. 4. 2010. Struktura odkládacích zařízení Operační systémy 1 Přednáška číslo 10 26. 4. 2010 Struktura odkládacích zařízení Základní pojmy Paměťové médium periferní zařízení nejvyšší důležitosti samotný OS je obvykle uložen na paměťovém zařízení.

Více

MARIE PACS S PACSem hezky od podlahy když se data sypou!

MARIE PACS S PACSem hezky od podlahy když se data sypou! MARIE PACS S PACSem hezky od podlahy když se data sypou! Telemedicína, Brno, 3. března 2014 RNDr. Milan Pilný MARIE PACS Je to systém pro práci s obrazovými DICOM daty v medicíně. Je klasifikován jako

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Linux RAID, LVM. Ondřej Caletka o.caletka@sh.cvut.cz http://shell.sh.cvut.cz/~oskar

Linux RAID, LVM. Ondřej Caletka o.caletka@sh.cvut.cz http://shell.sh.cvut.cz/~oskar Linux RAID, LVM Ondřej Caletka o.caletka@sh.cvut.cz http://shell.sh.cvut.cz/~oskar Osnova Teoretický úvod do problematiky RAID Konfigurace SW RAIDu Představení LVM Konfigurace LVM Co je to RAID Redundant

Více

Operační systémy 2. Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10

Operační systémy 2. Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10 Operační systémy 2 Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10 Základní pojmy Paměťové médium periferní zařízení nejvyšší důležitosti samotný OS je obvykle uložen na paměťovém zařízení. Proto je

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_18 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3 Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader TSM architektura 2012 IBM Corporation Tradiční zálohování a obnova dat ze strany virtuálního stroje

Více

Průzkum před testováním použitelnosti

Průzkum před testováním použitelnosti Průzkum před testováním použitelnosti Tímto dotazníkem se snažíme odhadnout Vaše znalosti a zkušenosti s některými technologiemi, se kterými je možné pracovat v testovaném softwaru. Mělo by nám to především

Více

IT ESS II. 1. Operating Systém Fundamentals

IT ESS II. 1. Operating Systém Fundamentals IT ESS II. 1. Operating Systém Fundamentals Srovnání desktopových OS a NOSs workstation síťové OS (NOSs) jednouživatelské jednoúlohové bez vzdáleného přístupu místní přístup k souborům poskytují a zpřístupňují

Více

Linux RAID, LVM. 27. listopadu 2012. Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uved te autora 3.0 Česko.

Linux RAID, LVM. 27. listopadu 2012. Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uved te autora 3.0 Česko. Linux RAID, LVM Ondřej Caletka 27. listopadu 2012 Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uved te autora 3.0 Česko. Ondřej Caletka (CESNET, z.s.p.o.) Linux RAID, LVM 27. listopadu 2012 1 / 17 Obsah

Více

Souborové systémy Mgr. Josef Horálek

Souborové systémy Mgr. Josef Horálek Souborové systémy Mgr. Josef Horálek Souborové systémy = Prostředky pro práci se souborovými systémy patří mezi nejsilnější stránky linuxového jádra. = Využívají unixový přístup k souborové hierarchii

Více

BM Software, Databáze Docházky 3000 na NAS serveru (pro MySQL) Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi. Úvodní informace:

BM Software, Databáze Docházky 3000 na NAS serveru (pro MySQL) Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi. Úvodní informace: BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů Tel: 519 430 765, Mobil: 608 447 546 e-mail: bmsoft@seznam.cz web: http://www.dochazka.eu

Více

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE VYBUDOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO CENTRA ORP VARNSDORF část I Pořízení technické infrastruktury pro vybavení Technologického

Více

Bloková zařízení v LINUXu. 2013 Jan Vrbata - GOPAS

Bloková zařízení v LINUXu. 2013 Jan Vrbata - GOPAS Bloková zařízení v LINUXu 2013 Jan Vrbata - GOPAS Bloková zařízení v LINUXu IDE a kompatibilní disková zařízení /dev/hdx, kde x je písmenem abecedy a-z Standardní EIDE řadič v PC přiřadí názvy zařízení

Více

Správa počítačové sítě Novell NetWare

Správa počítačové sítě Novell NetWare Souborový systém Správa počítačové sítě Novell NetWare Ing. Daniel Studený Souborový systém Systém souborů (filesystem) způsob, jak organizovat soubory na ukládacích zařízeních systémy souborů používané

Více

Datová úložiště. Zdroj: IBM

Datová úložiště. Zdroj: IBM Datová úložiště Zdroj: IBM Malé ohlédnutí Malé ohlédnutí Malé ohlédnutí (?) Ukládání dat domácí Uložení na pevný disk počítače Použití pro malé objemy Typicky domácí a kancelářské použití Když záloha,

Více

2.2 Acronis True Image 19

2.2 Acronis True Image 19 Obsah Kniha první Acronis True Image 9.0 1. Úvod 15 1.1 Co je Acronis True Image? 15 1.2 Co je nového v aplikaci Acronis True Image 9.0? 15 1.3 Jaký je rozdíl mezi zálohami a diskovými obrazy disků/diskových

Více

2.17 Archivace a komprimace dat

2.17 Archivace a komprimace dat Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více

OPERAČNÍ SYSTÉMY. Operační systém je prostředník mezi hardwarem (technickým vybavením počítače) a určitým programem, který uživatel používá.

OPERAČNÍ SYSTÉMY. Operační systém je prostředník mezi hardwarem (technickým vybavením počítače) a určitým programem, který uživatel používá. Operační systém je prostředník mezi hardwarem (technickým vybavením počítače) a určitým programem, který uživatel používá. Co vše provádí operační systém: Organizuje přístup a využívání zdrojů počítače

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_LIN.1.19 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 19_ Bezpečnost dat zálohování a obnova dat programem dd DUM seznámí žáky s možnostmi zálohování komprimačním programem

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_01_RAR_P1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Popis stávajícího řešení u zadavatele Česká centra (dále jen ČC ) provozují 8 fyzických serverů, připojené k local storage. Servery jsou rozděleny

Více

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Základy informatiky. Operační systémy

Základy informatiky. Operační systémy Základy informatiky Operační systémy Zpracoval: Upraveno: Ing. Pavel Děrgel Daniela Ďuráková Cíle dnešní přednášky Operační systém základní funkce souborové systémy Windows historie, vlastnosti Linux historie

Více

ČÁST III. zadávací dokumentace technické podmínky ČÁST 1 veřejné zakázky

ČÁST III. zadávací dokumentace technické podmínky ČÁST 1 veřejné zakázky ČÁST III. zadávací dokumentace technické podmínky ČÁST 1 veřejné zakázky 1) Virtualizované řešení a) Virtualizační servery (2ks): Konfigurace serveru - Minimálně 2 x šesti jádrový procesor, architektura

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_LIN.1.04 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 04 Zásady běžné instalace OS Linux DUM naučí připravit počítač k instalaci OSL a provede žáka kroky instalace systému

Více

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu příloha č. 1 k PPR-15689-2/ČJ-2013-990656 Část 1 Technická specifikace Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu Předmět Veřejné zakázky: Řešení pro dodání speciálního SW pro

Více

Administrace Unixu a sítí

Administrace Unixu a sítí Administrace Unixu a sítí inet6 adr: fe80::210:a4ff:fee1:9e5d/64 Rozsah:Linka AKTIVOVÁNO VŠESMĚROVÉ_VYSÍLÁNÍ BĚŽÍ MULTICAST MTU:1500 Metrika:1 RX packets:66690 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX

Více

Instalace OS, nastavení systému

Instalace OS, nastavení systému ZVT Instalace OS, nastavení systému SW vybavení PC HW hardware zařízení počítače (+ firmware těchto zařízení, BIOS VGA, ) BIOS basic input output systém poskytuje služby OS, uložen v paměti na MB. (Nastavení

Více

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta VirtualBox desktopová virtualizace Zdeněk Merta 15.3.2009 VirtualBox dektopová virtualizace Stránka 2 ze 14 VirtualBox Multiplatformní virtualizační nástroj. Částečně založen na virtualizačním nástroji

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Téma 12: Správa diskových jednotek a system souborů. Téma 12: Správa diskových jednotek a systémů souborů

Téma 12: Správa diskových jednotek a system souborů. Téma 12: Správa diskových jednotek a systémů souborů Téma 12: Správa diskových jednotek a systémů souborů 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení se podíváte na práci s diskovými jednotkami. Naučíte se používat nástroj správy disků, který se poprvé objevil

Více

Jak spustit provoz v DR lokalitě snadno a rychle

Jak spustit provoz v DR lokalitě snadno a rychle Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat Jak spustit provoz v DR lokalitě snadno a rychle David Gottvald GAPP System Požadavky zákazníků Potřebujeme mít data ve druhé lokalitě pro případ katastrofy.

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Zadavatel požaduje dodávku 16 kusů serverů a 4kusů síťových datových úložišť. Servery se požadují bez dodání operačního systému. Specifikace minimálních

Více

Organizace a zpracování dat I (NDBI007) RNDr. Michal Žemlička, Ph.D.

Organizace a zpracování dat I (NDBI007) RNDr. Michal Žemlička, Ph.D. Úvodní přednáška z Organizace a zpracování dat I (NDBI007) RNDr. Michal Žemlička, Ph.D. Cíl předmětu Obeznámit studenty se základy a specifiky práce se sekundární pamětí. Představit některé specifické

Více

DataDomain pod drobnohledem

DataDomain pod drobnohledem DataDomain pod drobnohledem Lukáš Slabihoudek Petr Rada 1 Agenda Popis deduplikačního procesu Stream Informed Segment Layout Ochrana dat proti poškození DD BOOST Replikace Popis důležitých HW součástí

Více

Principy počítačů a operačních systémů

Principy počítačů a operačních systémů Principy počítačů a operačních systémů Operační systémy Souborové systémy Zimní semestr 2011/2012 Poděkování Při přípravě této prezentace jsem většinu materiálu převzal z prezentace Yaghob, J. Základy

Více

Nejčastější dotazy pro řešení Symantec System Recovery 2011

Nejčastější dotazy pro řešení Symantec System Recovery 2011 Nejčastější dotazy pro řešení Symantec System Recovery 2011 Obnova vašeho systému kdykoli, kamkoli a během několika minut Co je Symantec System Recovery? Symantec System Recovery 2011, dříve známý jako

Více

2.9 Vnitřní paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.9 Vnitřní paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Portfolio úložišť WD pro datová centra Kapacitní úložiště prošlo vývojem

Portfolio úložišť WD pro datová centra Kapacitní úložiště prošlo vývojem Kapacitní úložiště, které posune váš výkon k inovacím. WD a logo WD jsou registrované ochranné známky společnosti Western Digital Technologies, Inc. v USA a dalších zemích; WD Ae, WD Re+, WD Re, WD Se,

Více

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Kdo jsme? Společnost se sídlem v USA Zálohovací software Software pro ochranu proti haváriím Nástroje pro správu disků Nástroje pro

Více

Endura 2.0 Nová generace CCTV IP systémů s Full-HD rozlišením Endura Optimalizace HD

Endura 2.0 Nová generace CCTV IP systémů s Full-HD rozlišením Endura Optimalizace HD Endura 2.0 Nová generace CCTV IP systémů s Full-HD rozlišením Mnoho dodavatelů řeší HD IP kamerový systém nekompletně s použitím produktů třetích stran. IP kamerový systém ENDURA společnosti Schneider

Více

Bezpečn č os o t t dat

Bezpečn č os o t t dat Bezpečnost dat Richard Biječek Samostatný pevný disk RAID (Redundant Array of Independent Disks) SW implementace (Dynamické disky) HW řešení (BIOS, Řadič disků) Externí disková pole iscsi Fiber Channel

Více

DUM č. 10 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 10 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 10 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 04.12.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: jak fungují vnitřní paměti, typy ROM a RAM pamětí,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 12 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_LIN.1.17 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 17_ Bezpečnost dat 2. část TAR - inkrementální zálohování a obnova dat DUM s žáky postupně provede inkrementální zálohu

Více

Ukládání a archivace dat

Ukládání a archivace dat Ukládání a archivace dat vzniklých digitalizací v Digitálním archivu SOA v Třeboni Základní cíle projektu Vytvořit systém, který bude zaštiťovat postupy spojené s digitalizací archivních materiálů vytváření

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Příručka pro správu systému

Příručka pro správu systému Příručka pro správu systému Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Zástupce pro ES Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen Nizozemsko

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Téma 6: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 II

Téma 6: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 II Téma 6: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 II 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení se dozvíte více o nástroji WMI sytému Windows 7 a použití nástrojů na podporu systému. Vyzkoušíte si funkci zálohování,

Více

Základní pojmy informačních technologií

Základní pojmy informačních technologií Základní pojmy informačních technologií Informační technologie (IT): technologie sloužící k práci s daty a informacemi počítače, programy, počítač. sítě Hardware (HW): jednoduše to, na co si můžeme sáhnout.

Více

VÝPOČETNĚ NÁROČNÉ APLIKACE S VYUŽITÍM VIRTUALIZACE PRACOVNÍCH STANIC NA BÁZI INTEGRACE TECHNOLOGIÍ MICROSOFT VDI A SUN RAY

VÝPOČETNĚ NÁROČNÉ APLIKACE S VYUŽITÍM VIRTUALIZACE PRACOVNÍCH STANIC NA BÁZI INTEGRACE TECHNOLOGIÍ MICROSOFT VDI A SUN RAY VÝPOČETNĚ NÁROČNÉ APLIKACE S VYUŽITÍM VIRTUALIZACE PRACOVNÍCH STANIC NA BÁZI INTEGRACE TECHNOLOGIÍ MICROSOFT VDI A SUN RAY Ivo Martiník, David Bochenek VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta

Více

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka.

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. 1 Disky, adresáře (složky) a soubory Disky Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. A:, B: C:, D:, E:, F: až Z: - označení disketových mechanik - ostatní disky

Více

Autor: Bc. Miroslav Světlík. Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace

Autor: Bc. Miroslav Světlík. Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Paměťové karty Autor: Bc. Miroslav Světlík Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Kód: VY_32_INOVACE_ICT_834 1. 11. 2012

Více

Pohled do nitra mikroprocesoru Josef Horálek

Pohled do nitra mikroprocesoru Josef Horálek Pohled do nitra mikroprocesoru Josef Horálek Z čeho vycházíme = Vycházíme z Von Neumannovy architektury = Celý počítač se tak skládá z pěti koncepčních bloků: = Operační paměť = Programový řadič = Aritmeticko-logická

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_02 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Systémové nástroje ve Windows XP výběr nejdůležitějšího

Systémové nástroje ve Windows XP výběr nejdůležitějšího Systémové nástroje ve Windows XP výběr nejdůležitějšího 1 1. Centrum zabezpečení: Start Všechny programy Příslušenství Systémové nástroje Centrum zabezpečení V Centru zabezpečení můžete kontrolovat nastavení

Více

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Osobní počítač Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Charakteristika PC Osobní počítač (personal computer - PC) je nástroj člověka pro zpracovávání informací Vyznačuje se schopností samostatně pracovat

Více

Technické a dodací podmínky

Technické a dodací podmínky Příloha č. 3 - k zadávací dokumentaci Technické a dodací podmínky Podle 44 odst. 3) písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) A) Společné podmínky

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

Středoškolská technika 2015. Encryption Protection System

Středoškolská technika 2015. Encryption Protection System Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Encryption Protection System Jaroslav Vondrák Vyšší odborná a Střední škola Varnsdorf Mariánská 1100, Varnsdorf 1

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Obměna informačních technologií

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Obměna informačních technologií Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Obměna informačních technologií Zadávací dokumentace je zpracována jako podklad pro podání nabídek. Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Paměťová média. Motto dne: Z Berkeley vzešly dvě důležité věci LSD a BSD. Nevěříme, že je to náhoda.

Paměťová média. Motto dne: Z Berkeley vzešly dvě důležité věci LSD a BSD. Nevěříme, že je to náhoda. Paměťová média Motto dne: Z Berkeley vzešly dvě důležité věci LSD a BSD. Nevěříme, že je to náhoda. Základní pojmy Paměťové médium periferní zařízení nejvyšší důležitosti samotný OS je obvykle uložen na

Více

ANO technologie nabízí výměnu HW komponent za chodu.

ANO technologie nabízí výměnu HW komponent za chodu. 1 POPIS ŘEŠENÍ A NABÍZENÉ KOMPONTY Nabízené datové úložiště je řešením pro ukládání velkého množství dat přes protokoly CIFS a NFS. Celé řešení je definované softwarově pomocí produktu IBM Spectrum Scale

Více

Paměti. Paměť je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje

Paměti. Paměť je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje Paměti Paměť je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje Paměti počítače lze rozdělit do tří základních skupin: registry paměťová místa na čipu procesoru jsou používány

Více

Architektura počítačů

Architektura počítačů Architektura počítačů Studijní materiál pro předmět Architektury počítačů Ing. Petr Olivka katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava email: petr.olivka@vsb.cz Ostrava, 2010 1 1 Architektura počítačů Pojem

Více

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 Reporting a Monitoring Ondřej Bláha CEE+R CoP Team / Tivoli Storage Team Leader Září 2010 2010 IBM Corporation TSM 6: Reporting

Více

Karel Johanovský Petr Jelínek. Aneb, co všechno je potřeba

Karel Johanovský Petr Jelínek. Aneb, co všechno je potřeba Karel Johanovský Petr Jelínek SPŠ JIA Rozdělení disku a souborové systémy Aneb, co všechno je potřeba než nainstalujete OS 1 Úvodem Před instalací OS bychom si měli důkladně promyslet rozdělení pevného

Více

Lukáš Valenta +420 724 739 057 lukas.valenta@acronis.cz. Acronis Presentation www.acronis.cz 1

Lukáš Valenta +420 724 739 057 lukas.valenta@acronis.cz. Acronis Presentation www.acronis.cz 1 Lukáš Valenta +420 724 739 057 lukas.valenta@acronis.cz Acronis Presentation www.acronis.cz 1 Physical, Virtual, Cloud (PVC) Fyzické prostředí Windows a Linux operační systémy, servery a pracovní stanice

Více

ZÁKLADNÍ DESKA ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

ZÁKLADNÍ DESKA ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště ZÁKLADNÍ DESKA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Základní deska Autor Mgr. Igor Osoha Datum 13. 10. 2013 Stupeň

Více

Souborové systémy. Architektura disku

Souborové systémy. Architektura disku Souborové systémy Architektura disku Disk je tvořen několika plotnami s jedním nebo dvěma povrchy, na každém povrchu je několik soustředných kružnic (cylindrů) a na každém několik úseků (sektorů). Příklad

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

IPZ laboratoře Struktura pevného disku L305 Cvičení 1 Cvičící:

IPZ laboratoře Struktura pevného disku L305 Cvičení 1 Cvičící: IPZ laboratoře Struktura pevného disku L305 Cvičení 1 2012 Cvičící: Šimek Václav, Mičulka Lukáš, Šimková Marcela, Tříska Vít Obsah cvičení Fyzická struktura pevného disku Geometrie, rozhraní, základní

Více

PostgreSQL na EXT3/4, XFS, BTRFS a ZFS

PostgreSQL na EXT3/4, XFS, BTRFS a ZFS PostgreSQL na EXT3/4, XFS, BTRFS a ZFS OpenAlt 2015, 7-8 listopad, Brno Tomáš Vondra tomas.vondra@2ndquadrant.com http://blog.pgaddict.com ne inženýr souborových systémů databázový inženýr Který souborový

Více

Softwarové balíky & bundles

Softwarové balíky & bundles Softwarové balíky & bundles Balíky & bundles V 6 softwarových balících je obsaženo více než 30 softwarových produktů Rozšíření základního NetApp FAS systému o softwarové nástroje ZDARMA Jednoduché sestavení

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Souborový systém NTFS (New Technology File System) Jan Šváb

Souborový systém NTFS (New Technology File System) Jan Šváb Souborový systém NTFS (New Technology File System) Jan Šváb Historie vyvinut Microsoftem pro Windows NT postupný vývoj Základní struktura oddílu prostor v oddíle rozdělen na clustery nejmenší adresovatelné

Více

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz Operační systém Windows - první operační systém Windows byl představen v roce

Více

IBM Virtualizace. Virtualizace

IBM Virtualizace. Virtualizace IBM Virtualizace Virtualizace 2 Virtualizace Chystáte se virtualizovat? Vybíráte vhodnou platformu? IBM pro Vás připravila virtualizační balíčky, které uspokojí Vaše technické potřeby a umožní Vám soustředit

Více

Nahrávání image flash do jednotek APT81xx, PPC81xx

Nahrávání image flash do jednotek APT81xx, PPC81xx AP0048 APLIKAČNÍ POZNÁMKA Nahrávání image flash do jednotek APT81xx, PPC81xx Abstrakt Postup pro stažení a zpětného nahrání obsahu NAND flash disku integrovaného na CPU modulu jednotek APT81xx a PPC81xx

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí. Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o.

RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí. Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. Red Hat Enterprise Virtualization for Desktops (RHEV-D) Desktop virtualization Vlastnosti efektivní

Více

Kerio IMAP Migration Tool

Kerio IMAP Migration Tool Kerio IMAP Migration Tool 2011 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Verze: 7.2 1 Úvod Tato příručka slouží jako průvodce migrací uživatelských účtů a dat z libovolného IMAP serveru do úložiště

Více

NAS 352 Online RAID Level Migration a Capacity Expansion

NAS 352 Online RAID Level Migration a Capacity Expansion NAS 352 Online RAID Level Migration a Capacity Expansion Rozšíření datového úložiště a změna typu RAID A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Co je RAID migration a capacity

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-217. Komprimace dat

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-217. Komprimace dat Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Možnosti využití Windows Server 2003

Možnosti využití Windows Server 2003 Možnosti využití Windows Server 2003 Seminář z cyklu "Krůček vpřed v uskutečňování standardu služeb ICT" 1 2 3 4 5 6 Konfigurace serveru jako řadiče domény Připojení stanice do domény Vytváření doménových

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Projekt 7006/2014 SDAT - Sběr dat pro potřeby ČNB. Návrh realizace řešení

Projekt 7006/2014 SDAT - Sběr dat pro potřeby ČNB. Návrh realizace řešení Projekt 7006/2014 SDAT - Sběr dat pro potřeby ČNB Návrh realizace řešení Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím České národní banky. Žádná část

Více