Vážení přátelé, příznivci a dárci Nové Trojky!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení přátelé, příznivci a dárci Nové Trojky!"

Transkript

1 Rodié kulturí ctrum Nová Trojk Váží přátlé, přízivci dárci Nové Trojky! Mám příjmý úkol zmíit s o tom, co ám v roc 211 uděllo rdost, co s ám povdlo bo co s v Nové Trojc stlo zjímvého. Jko kždý rok s v ší orgizci objvili lidé, jjichž rgi s přsl i ás osttí, v Nové Trojc dél strvávjící. Stjě tk v bídc přibyly ové progrmy. Mám mysli zjmé odpoldí progrmy pro rodič s dětmi Mlého myslivčk. V rámci projktu Clé Čsko čt dětm jsm v Nové Trojc přivítli ěkolik zjímvých osobostí, př. Michl Viwgh či Ptr Nikl. Skutčě hrdí jsm vlmi dobř zvládutý prví rok plého provozu Prázdiové školičky! Tto projkt lz určitě právm zvt příkldm dobré prx - spoluprác rodiých ctr místí smosprávy. V srpu vštěvovlo Novou Trojku v průměru 26 dětí týdě! Všichi byli spokoji už tď vím, ž i v roc 212 bud Prázdiová školičk prskt v švch. Vlmi mě těší, ž Nová Trojk získává stál víc komuití rozměr. Ní to j ctrum, ktré spřízěému okruhu rodičů bízí zjímvý progrm áplň pro volý čs. Stává s místm, km můžt přijít s problémy, ktrých cstě rodiým životm kždý z ás potkává počítě. J možé s svěřit, cht si pordit od odboríků, ktrých s Novou Trojkou spoluprcuj clá řd, bo vás dokážm směrovt prcoviště, kd s zrov vš těžkosti spcilizují. Zí to jdoduš, l z projktm pordství mdic s skrývá spoust prác úsilí. V roc 211 s ám podřilo strtovt itzivější spolupráci s místím Orgám sociálě práví ochry dítět. Několik dětí z sociálě zvýhoděého prostřdí vštěvovlo bzpltě š kurzy, pokrčovlo trdičí doučováí třšičkou dortu byl v závěru roku Mikuláš s bohtým progrmm dílkou pro zhrub 2 dětí vidových OSPOD Prh 3. Nzůstli jsm l j v bzpčém prostoru Prhy 3, vydávli jsm s odvážě i z jho hric. Spoluprcovli jsm s zylovým domm pro rodiy s dětmi Rybk, km z Nové Trojky odjlo běhm roku ěkolik ákldích utomobilů potřbých věcí. Pro Ndoklubko jsm v rámci projktu Mámy pro mámy vyráběli ozdoby šprky. A stáli jsm u zrodu ové střší orgizc Ui ctr pro rodiu komuitu. T stihl jště podzim uspořádt v spolupráci s Mgistrátm hlvího měst Prhy kofrci Prh rodiá. Nzpomíli jsm i dobrovolíky dobrovolictví vůbc. Podílli jsm s příprvě kc MČ Prh 3 Dobrovolík roku 211, ktré byli z svou čiost ocěi i čtyři ši dobrovolíci. Uspořádli jsm smiář tém Dobrovolictví dobrovolíci v rodiých mtřských ctrch vydli jsm mtodickou příručku pro práci s dobrovolíky v orgizcích prcujících s rodimi. A jště s ám podřil jd husrský kousk š jmldší dobrovolic Kristi Rudišová získl z rok 211 ocěí Křsdlo. Z rok 21 jj obdržl Ig. Ptr Hájk, trojkový dědčk. Nová Trojk tk získl toto ocěí dvkrát po sobě Závěrm bych rád všm, ktří s kolm Nové Trojky motjí, z srdc poděkovl. J díky tomu, ž stál mám ouzi o dšé obětvé lidi, Nová Trojk vzkvétá i v době všmožých krizí, změ rform. A já j doufám, ž tomu tk bud i v příštím roc. Edit Jčková řditlk Nové Trojky

2 Výročí zpráv 211 Rodié kulturí ctrum Nová Trojk ODBORNÍ LEKTOŘI Rodičovských ispircí Bc. Kri Adámková fyziotrputk Ig. Iv Bršová účtí koomická pordkyě Bc. Zuz Gröová koložk Korli Holá, Dis utričí trputk Mgr. Vlst Jirásková lktčí pordkyě, lktork kurzů přdporodí příprvy PhDr. Ptr Klím dětský psycholog, řditl Pdgogicko-psychologické pordy pro Prhu 3 9 Mgr. Ktři Klímková cistrputk Bc. Šárk Kotvlová lktork kurzů Efktiví rodičovství Ig. Miloslv Krmá lktork smiář Dobrovolictví v Nové Trojc Mgr. Kroli Ndělová lktork kurzů péč o děti Mrik Pithrtová lktčí pordkyě MUDr. Ptr Řháčková prktická lékřk Simo Sdilová rgotrputk Zuz Sdílková fyziotrputk MUDr. Vít Vokrouhlík prktický lékř, prktikuj čískou mdicíu Mgr. Alžbět Votvová fyziotrputk D Vrbcová krditová mdiátork Asocic mdiátorů Čské rpubliky PRO RODIČE Rodičovské ispirc bsdy smiář Jk to prktické smiář pordství Prvc chlzí záětů střdouší Kojí jho možosti Prví pomoc při úrzu Prví pomoc b Úrzy dětí jié průšvihy Noší dětí v šátku Já ty výchov dětí v rodiě Jk vztklé dítě I Odměy trsty Jk vztklé dítě II Dlší ltrtiví způsoby výchovy Dětské strchy úzkosti Muži, žy děti b Mtřské otcovské pricipy v výchově Když chc spát b Spí ukládáí dětí Já rodič komuikc v rodiě Jsm v vru I Když s rodič zlobí Jsm v vru II Zlobím s, proč posloucháš Domácí hádky b Jk s pohádt, by to k ěčmu bylo Jk s fktivě pohádt II Tchyě já Zdrvá rodi vývoj dětí zdrví v rodiě Jk to u lékř b Co mohu dělt co mohu dostt Správý vývoj dětí do jdoho roku Vím co jdí b Jk mít tlusté dítě Alrgi z pohldu ltrtiví mdicíy Biopotrviy o či Domácost bz chmi Rlxčí progrmy Rflxí trpi Rlxčí tchiky pro rodič s dětmi Aromtrpi pro mtku dítě Dlší progrmy Dobrovolictví v Nové Trojc smiář Njlpší chův Dě jk ě Sbobr My psi K vybrým progrmům jsm poskytovli službu krátkodobého hlídáí dětí, umožňující rodičům rušou účst vzdělávcích progrmch.

3 Výročí zpráv 211 Rodié kulturí ctrum Nová Trojk PRO RODIČE A DĚTI Mtřské otcovské ctrum Prvidlá cvičí Mimik I, II, III pro rodič s dětmi od 2 do 6, od 6 do 9 od 9 do 12 měsíců Cvičí pro rodič s dětmi 1 1,5 roku Cvičí pro rodič s dětmi 1,5 2 roky Cvičí pro rodič s dětmi 2 3 roky Pilts dopoldí cvičí pro rodič, možá přítomost dětí Kombiové progrmy s říkkmi, cvičím, zpíváím, tvořím svčikou Mrňouskové pro rodič s dětmi od 1 roku Btolátk pro rodič s dětmi od 2 lt Hudbí, výtvré, jzykové progrmy Muzicírováí pro rodič s dětmi spolčé zpíváí hr hudbí ástroj Krmický tliér pro rodič s dětmi spolčé tvoří z krmické hlíy Aglická kovrzc s rodilou mluvčí pro rodič, možá přítomost dětí v hrě Volé hry Dopoldí odpoldí hry 22 hodi týdě v 1. pololtí 19 hodi týdě v 2. pololtí Ndělí hr otvřá v období říj dub Cyklus Clé Čsko čt dětm V R O C E J S M E P R O R O D I Č E S D Ě T M I zjišťovli 26 prvidlých progrmů týdě. Zzmli jsm clkově ávštěv rodi. Aktivity pro rodič s dětmi v Nové Trojc prvidlě vštěvuj přs 33 rodi.

4 Výročí zpráv 211 PRO PŘEDŠKOLÁKY Drmťáčk Flét Krmik I Krmik pro MŠ Krmik s pohybm Klvír od září 211 Mlý myslivčk od září 211 Muziktská příprvk Odpold s dědou Ptrm od září 211 Pái kluci Pohybové hry Pyžámkový včírk Školičk I, II od září 211 Sportoví školičk I, II, III Výrzový tc I Výtvrá díličk PRO ŠKOLÁKY Akordo Chci si zlpšit prospěch Dívčí výtvrá díl Drmťák b Kdopk by s divdl bál Flét Krmik II, III, IV Klvír Kytr Mlí muzikti Odpold s dědou Ptrm do črv 211 Pohybové hry Výrzový tc II, III PRO DOSPĚLÉ Bodystylig Břiší tc do črv 211 Krmik I do črv 211 Krmik II, III Drátkováí do črv 211 Pilts III vhodý pro těhoté Pilts I, II, IV V ROCE 211 proběhlo v prvím pololtí roku 36 kurzů (26 pro děti, 1 pro dospělé), 6 hodi týdě. Kurzy vštěvovlo 242 dětí, z toho 116 dětí pod 6 lt věku, 126 dětí d 6 lt věku 56 dospělých. V druhém pololtí roku proběhlo 34 kurzů (27 pro děti, 7 pro dospělé), clkm 62 hodi týdě. Kurzy vštěvovlo 253 dětí, z toho 153 dětí pod 6 lt věku, 1 dětí d 6 lt věku 49 dospělých. V průběhu roku 211 s ámi spoluprcovlo clkm 31 lktorů. Výsldky prác dětí v kurzch jsou prztováy závěrčém váočím kocrtu hudbích kurzů, vystoupí pohybových kurzů stálé výstvě kurzů krmických. PRO CELOU RODINU Žižkovský rok D otvřých dvří v Nové Trojc kc Chlpi fridly Mlý msopust Jrí slvost kc Chlpi fridly Jrí dobročiá burz oblčí potřb pro děti Vyáší Mory kc Chlpi fridly Črodějic v Zhrdě kc Chlpi fridly Fj d hppig ziskových orgizcí Prhy 3 D mtk v Rjské zhrdě b Pétgu pro clou rodiu kc Chlpi fridly Bmbiriád D dětí Nroziy Nové Trojky kc Chlpi fridly Dobrodružé putováí z trojkovým pokldm kc Chlpi fridly Podzimí dobročiá burz oblčí potřb pro děti Drkiád kc Chlpi fridly Soiré formálí stkáí lidí z komuity Prhy 3 v divdl Poc Mrtiská světýlk kc Chlpi fridly Wllss Dy b Hýčkám si trojkové dobrovolíky dobrovolic Vázáí dvtích věců Mikuláš b Pohádková xkurz pro mlé i vlké Váoc pro trojkové děti kc Chlpi fridly V ROCE 211 Rodié kulturí ctrum Nová Trojk pořádl Nová Trojk v rámci Žižkovského roku clkm 2 jdorázových kcí, z toho 1 kcí bylo doplěo o spciálí progrm pro muž ozčo logm Chlpi fridly. Spoluprcovl při ich mimo jié s dlšími ziskovými orgizcmi Prz 3. s podíllo NA ORGANIZACI JARNÍ A PODZIMNÍ BURZY 84 dobrovolíků pomocíků, ktří odprcovli hodi dobrovolé prác. N burzách jsm zzmli 86 ávštěv rodi. N zjištěí dlších jdorázových kcí odprcovlo 2 dobrovolíků clkm 237 hodi dobrovolické prác zzmli jsm ich clkm 516 ávštěv rodi.

5 Výročí zpráv 211 Rodié kulturí ctrum Nová Trojk PRO PRAHU 3 jště dál Prázdiový progrm přdškolího vzděláváí Cirkus v Nové Trojc projkt rlizový v spolupráci s MČ Prh 3 v době ltích prázdi, kokrétě v měsíci srpu. O prázdiách, kdy mtřské školy Prz 3 fugují v běžém ržimu, zjišťuj přdškolí vzděláváí Nová Trojk spolu s dlšími ctry. V roc 211 vštěvovlo Novou Trojku clý srp průměrě 26 dětí. Chci si zlpšit prospěch projkt doučováí v spolupráci s Pdgogicko-psychologickou pordou pro Prhu 3 odborm sociálích věcí MČ Prhy 3 bízím idividuálí doučováí pro žáky zákldích, přípdě střdích škol. V roc 211 žáky doučovl dobrovolík Ig. Ptr Hájk. Bzpčě j do školy i v roc 211 s Nová Trojk podíll spolu s Pržskými mtkmi dlšími subjkty zlpšováí doprví situc bzpčosti úzmí Prhy 3. Sdoz dy změstci firmy Sdoz s. r. o. věovli v roc 211 jdo odpold dobrovolické práci pro Novou Trojku. Komuití pláováí sociálích služb Prhy 3 Nová Trojk s i v roc 211 ktivě zpojil do čiosti řídící skupiy. Nová Trojk byl tké člm prcoví skupiy Rodič s dětmi (výsldkm jjí čiosti bylo př. dotzíkové štří týkjící s spokojosti rodičů s mtřskými školmi Prz 3) Dobrovolík roku (výsldkm byl slvostí včr, kd byli vyhláši Dobrovolíci roku 211 MČ Prhy 3). OSPOD Prh 3 Nová Trojk spoluprcovl v roc 211 s místím OSPOD. Několik dětí z sociálě zvýhoděého prostřdí vštěvovlo bzpltě kurzy dlší progrmy Nové Trojky účstilo s projktu Chci si zlpšit prospěch. V prosici 211 Nová Trojk připrvil pro 2 dětí vidových OSPOD jjich doprovod Mikuláš s bohtým progrmm zbytou dílkou. Ui ctr pro rodiu komuitu Nová Trojk j zkládjícím člm této střší orgizc podzim s podíll příprvě rlizci kofrc Prh rodiá, ktrou pořádl Ui ctr pro rodiu komuitu v spolupráci s Mgistrátm hlvího měst Prhy. Komis Rdy MHMP pro rodiou politiku Edit Jčková byl v roc 211 člkou Komis Rdy MHMP pro rodiou politiku, ktrá s podíll vziku kocpc rodié politiky v Prz. Síť MC Nová Trojk j člm Sítě MC. Týd rspktu k porodu v květu 211 s Nová Trojk již trdičě připojil k clorpublikové kmpi orgizové Hutím z ktiví mtřství. V rámci této kmpě jsm zřdili tmtické ktivity do progrmů ctr připrvili porodí přílohu čsopisu Brpt výstvu porodích příběhů v ctru. Bmbiriád Nová Trojk s v květu 211 zúčstil Bmbiriády koé Prz 6, kd přispěl k progrmu zázmím pro mmiky díličkmi pro děti. Clé Čsko čt dětm v roc 211 Nová Trojk pokrčovl v tomto clostátím projktu uspořádl v svých prostorách ěkolik utorských čtí (Michl Viwgh, Ptr Nikl, Gbril Filippi, Dil Krolupprová, A Olbrmová dlší). Ndoklubko v rámci projktu Mámy pro mámy jsm vyráběli látkové květiy jko dárky pro mmiky doošých dětí, ktré jsm tkto chtěli podpořit v spolupráci s o. s. Ndoklubko. Sbírk pro Rybku v roc 211 pokrčovl spoluprác Nové Trojky s zylovým domm pro rodiy s dětmi Rybk v jihočském Husici. Š3sil, občská pltform Nová Trojk j člm klíčového orgáu spoluprác občského sktoru Prhy 3, ktrý slouží k výměě zkušostí iformcí, vzájmé podpoř sdílí, diskuzi, vzděláváí tké k vytváří spolčých projktů. V květu 211 s kol dlší FAJN DEN b Odpold ziskovk Prhy 3 (odpold Prukářc s hudbou, divdlm, tvořivými dílmi, progrmm pro děti iformcmi o ziskovém sktoru Prhy 3), ktrý Nová Trojk též spolupořádl. V listopdu 211 s uskutčilo v divdl Poc historicky prví Soiré formálí stkáí lidí z komuity Prhy 3 příč sktory.

6

7 Výročí zpráv 211 Rodié kulturí ctrum Nová Trojk LEKTOŘI Bc. Kri Adámková Pilts, Pilts vhodý i pro těhoté Ig. Iv Bršová Pohybové hry, Sportoví školičk (od září 211) Mgr. Al Brtošová Muziktská příprvk, Mlí muzikti (do črv 211) Kroli Bláhová Krmik s pohybm Ig. Vldimír Črmáková Bodystylig Mgr. Mirk Črá Drmťáčk, Školičk, Cvičí pro rodič s dětmi (do črv 211) Pvl Dydovičová Krmický tliér pro rodič s dětmi Luci Grgrová Krmik (do črv 211) Ig. Ptr Hájk Odpold s dědou Ptrm Bc. Ptr Hlváčková Flét Bc. J Hrdličková Flét Mgr. Vlstimil Jčk Mlý myslivčk (od září 211) Tomáš Joušk Muzicírováí (do črv 211) Mgr. Mrkét Joušková Sportoví školičk (od září 211) Mgr. A Kovdová Krmik (do črv 211) Mgr. Lk Krková Výrzový tc, Školičk (od září 211) Bc. Jol Kurzwilová Dívčí výtvrá díl, Krmik, Drátkováí (do črv 211) Mgr. Mrti Mtušková Krmik (do črv 211), Výtvrá díličk (od září 211) Mgr. Štěpák Nikodymová Výtvrá díličk (do črv 211), Školičk (od září 211) Michl Novotá Krmik (od září 211) Štěpá Pokorý Pái kluci, dobrovolík v kurzu Muziktská příprvk Mlí muzikti (od září 211) Pvl Pospíšilová Mimik (do črv 211) Mgr. Ev Procházková Krmik, Krmický tliér pro rodič s dětmi, Krmický tliér pro dospělé i děti Šimo Prokop Kytr Mgr. Květ Proviská Břiší tc (do črv 211) Klár Rjzková Krmik pro MŠ Zuz Sdílková Pohybové hry, Sportoví školičk (do črv 211), Mimik (od září 211), Cvičí pro rodič s dětmi, Pilts Kristý Stoklsová Muziktská příprvk, Mlí muzikti (od září 211) Mrti Šimáková Drmťák, Drmťáčk (od září 211) Mgr. Alic Šumová Krmik pro dospělé Bc. Hdvik Švcová Drmťák (do črv 211) A Švcová Klvír, Akordo (od září 211) Žt Vítová Klvír (do črv 211) Bc. Josf Vcl Pái kluci (do črv 211) s věují dětm rádi jjich prác j oprvdu těší. Mjí zkušosti s prcí s dětmi, pdgogické i i odboré vzděláí účstí s dlšího vzděláváí formou školí smiářů.

8 Výročí zpráv 211 Rodié kulturí ctrum Nová Trojk DOBROVOLNÍCI NOVÉ TROJKY Dobrovolíci tvoří tým. Jho součástí v roc 211 byli: Zuz Bzděková, Ev Břšťovská, Klár Boumová, Adr Bubíková, Vldimír Črmáková, Adr Dohlová, Iv Doljší, Vroik Drdlová, Pvl Dydovičová, Zuz Gröová, Ptr Hájk, H Hmrková, Vlstimil Jčk, El Jirková, Tomáš Joušk, Ev Kdlčková, Hl Kovářová, Croli Kovtu, Ptr Kupková, Kmil Mtějková, J Pfusrová, Mrik Pithrtová, Lo Poltíová, Kristi Rudišová, J Růžičková, Zuz Sdílková, Trz Suchá, Dit Šmjklová, Kristý Šubrtová, Mrkét Vlsáková, Vít Vokrouhlík, A Zm. Dál ám pomáhjí: Kri Adámková, Václv Črý, Pvl Dykstová, Krl Dohl, Zuz Jžková, D Klplová, Iv Kučrová, Jroslv Kurzwil, Dvid Kupk, Mgdl Kolářová (dřív Dvořáková), Hdvik Mršová, Ktři Odroušková, Pvl Pospíšilová, Ev Procházková, J Růžičk, Ptr Řháčková, Mrti Řháčk dlší. Dobrovolíci vdou progrmy Mrňouskové, Btolátk, Aglická kovrzc s rodilou mluvčí, Odpold s dědou Ptrm, Muzicírováí pro rodič s dětmi, Chci si zlpšit prospěch. Dobrovolíci zjišťují otvřé dopoldí, odpoldí dělí hry. Dobrovolíci pomáhjí při orgizci trdičích kcí v rámci projktu Žižkovský rok (viz smosttá kpitol výročí zprávy). Dobrovolíci pomáhjí s provozm Nové Trojky s péčí o přdzhrádku, prím prádl, úklidm, stěhováím, mlováím, ákupy, propgcí pod. Dobrovolíci píšou do Brpty, čsopisu přátl Rodiého kulturího ctr Nová Trojk. V roc 211 vyšl dvě čísl. Dobrovolíci s stkávjí. V roc 211 proběhlo osm prvidlých dobrovolických stkáí. Dobrovolíci s vzdělávjí. Nová Trojk pro dobrovolíky orgizuj bzplté smiář odboré přdášky. Dobrovolíci rlizují své ápdy běhm pátčích odpoldí. V roc 211 s kolo 14 workshopů smiářů rlizových dobrovolíky pro jjich kolgy. Dobrovolíci propgují dobrovolictví. V rámci Evropského týd dobrovolictví proběhl formálí bsd s ávštěvíky wbová kmpň o dobrovolictví v Nové Trojc. Byl uskutčě clodí itrktiví smiář s workshopm Prác koordiátor dobrovolíků v NNO prcujících s rodimi s dětmi, jhož s zúčstily koordiátorky dobrovolíků růzých orgizcí. Dobrovolíci jsou v kiz. V roc 211 byl vydá příručk Mtodik prác s dobrovolíky v orgizcích prcujících s rodimi s dětmi, ktrou dál distribuujm zájmcům z řd dlších orgizcí i jdotlivců. Vzikl tké Pohádková Trojk, kih pohádk pro trojkové děti. Dobrovolíci jsou ocňovái. Ocěí Dobrovolík roku udělil MČ Prhy 3 Loě Poltíové, Jě Růžičkové Ptř Dvidovi Kupkovým. Ocěí Křsdlo 211 udělilo Národí dobrovolické ctrum Hsti ší jmldší dobrovolici Kristiě Rudišové. Při roziách Nové Trojky získli titul Dobrá víl tito ši dobrovolíci podporovtlé: Vlďk Črmáková, Pvl Dydovičová, Alic Chmrádová, Edit Jčková, Ev Kdlčková, Ptr Kupková, Jiří Mtušk, Šimo Prokop, Kristi Rudišová, IC Zhrd. Dobrovolíci jsou hýčkái kosmtičkmi, kdřicmi, msérkmi, fyziotrputkou pdikérkou běhm listopdového Wllss d. Dobrovolíci vdou své děti k dobrovolé čiosti. Mlé Dobrjdy mlí Dobráci jsou potciálí budoucí dobrovolíci dobrovolic. Nová Trojk má i dobrovolíky v věku lt. Clé rodiy pomáhly běhm víkdů s péčí krmím koz v IC Zhrd. DO AKTIVIT NOVÉ TROJKY s v průběhu roku 211 zpojilo 32 dobrovolíků s dobrovolickou smlouvou prcujících dl podmík krditc dlší dvě dsítky přílžitostých pomocíků. Clkm dobrovolíci odprcovli hodi dobrovolé prác. DOBROVOLNICKÝ PROJEKT v Nové Trojc j od krditová podl prgrfu 6 odst. 2 zák. č 198/22 Sb., o dobrovolické službě. V roc 21 byl krditc prodlouž s pltostí od

9 Výročí zpráv 211 Rodié kulturí ctrum Nová Trojk TÝM NOVÉ TROJKY Přdsdkyě sdruží Ig. Václv Nováková Člové rdy Mgr. Edit Jčková (v rdě od ) Bc. Jol Kurzwilová MgA. Kmil Mtějková (v rdě do ) Ig. Václv Nováková Mrkét Vokrouhlíková Lo Poltíová, diplomová sociálí prcovic Dlší člové sdruží Mgr. Rom Blcrová Mgr. Miroslv Črá Iv Doljší Bc. Zuz Gröová Ig. Ptr Hájk Ig. Miloslv Krmá Ig. Iv Kučrová Mgr. Mrti Mtušková Mgr. Mrti Pojrová MUDr. Ir Rubšová Mgr. Dil Voljíková (do ) Zuz Sdílková Rvizork sdruží Ig. Miloslv Krmá REALIZAČNÍ TÝM Řditlk orgizc Mgr. Edit Jčková bsolvtk Právické fkulty UK, v Nové Trojc od roku 29, mtk dvou dětí Koordiátork Mtřského otcovského ctr dobrovolíků Ig. Miloslv Krmá bsolvtk VŠE, v Nové Trojc od roku 26, mtk dvou dětí Ekoomk Mrkét Vokrouhlíková bsolvtk gymázi, crtifiková účtí ISÚ, v Nové Trojc od roku 23, mtk tří dětí Koordiátork kurzů Rodičovských ispircí Bc. Jol Kurzwilová bsolvtk FF UK, v Nové Trojc od roku 22, mtk dvou dětí Koordiátork trdičích kcí Mgr. Mirk Črá bsolvtk PdF UK, v Nové Trojc od roku 25, mtk tří dětí Koordiátork propgc, PR fudrisigu MgA. Kmil Mtějková bsolvtk AMU, PR mgrk fudrisrk, v Nové Trojc od roku 27, mtk tří dětí (do ) Ig. H Hmrková bsolvtk VŠFS, obor Mrktig mgmt, v Nové Trojc od roku 21, mtk dvou dětí (od ) Wbmstrk fotogrfk Mgr. Rom Blcrová bsolvtk FF UK, v Nové Trojc od roku 23, mtk dvou dětí Asisttk odpoldí koordiátork Mtřského otcovského ctr Hl Kovářová biochmičk, bsolvtk Obchodě podiktlské školy, v Nové Trojc od roku 27, mtk dvou dětí (do ) Jitk Kdlcová bsolvtk SPgŠ, bsolvtk Uivrzity ové doby, mtk dvou dětí bbičk tří voučt (od ) Správ krmické díly Mgr. Mrti Mtušková bsolvtk PdF UK, v Nové Trojc od roku 22, mtk dvou dětí Mgr. Ev Procházková bsolvtk PdF UK, v Nové Trojc od roku 24, mtk čtyř dětí Vdí účtictví Ig. Iv Kučrová bsolvtk ČZU Prh, obor Provoz koomik UK, obor Spciálí pdgogik, v Nové Trojc od roku 28, mtk dvou dětí Zprcováí mzd H Bodláková bsolvtk Střdí pdgogické školy, mtk jdoho dítět Grfičky Hdvik Mršová bsolvtk Výtvré školy Václv Hollr, mtk jdoho dítět (do ) Mgr. H Pokorá bsolvtk Výtvré školy Václv Hollr, Vyšší odboré školy grfické FP ZČU (obor Výtvrá kultur), mtk jdoho dítět (od ) Správ počítčové sítě Mgr. Mrti Řháčk bsolvt Evglické thologické fkulty UK, obor Evglická thologi, otc dvou dětí (od září 21) Suprvizoři MUDr. Frtišk Mtušk psychotrput psychitr, otc dvou dětí (od září 21) PhDr. Zuz Hvrdová, CSc. vdoucí ktdry Řízí suprviz Fkultě ích studií UK, mtk dvou dětí, bbičk sdmi voučt humit- PhDr. J Šikl, Ph D. psychotrput, krditový suprvizor ČIS, otc čtyř dětí

10 Výročí zpráv 211 Rodié kulturí ctrum Nová Trojk FINANČNÍ ČÁST Výkz zisků ztrát o. s. NOVÁ TROJKA k di VÝNOSY Tržby z prodj služb Mtřské otcovské ctrum Kurzy Osttí Tržby z prodé zboží Úroky Jié osttí výosy Přijté příspěvky Dr Městská čst Prh 3 Dr Mgistrát hl. měst Prhy Osttí dry Přijté člské příspěvky Provozí dotc MPSV ČR MŠMT ČR MV ČR Výosy clkm NÁKLADY Spotřb mtriálu Výtvré potřby Vybví prostor Osttí mtriál Spotřb rgi Spotřb ost. skldovtlých dodávk Prodé zboží Oprvy udržováí Nákldy rprztci Osttí služby Lktoři fkturc Nájmé Služby spojů Vzděláváí suprviz Propgc Osttí služby Osobí ákldy Mzdové ákldy Zákoé sociálí pojištěí Osttí dě popltky Jié osttí ákldy Poskytuté člské příspěvky Nákldy clkm Výsldk hospodří Kč 1,53, ,16 661,63 456, ,193 3, , ,99 13, 49,53 1,7 692, , ,95 65, 2,966,19 364, ,9 112,15 133,34 64,77 13, ,644 11,63 512,826 56,1 95,196 45,681 8, , ,736 1,752,555 1,457, ,196 1,62 27,824 1,1 2,868,412 97,67 % 52% 1 22% 15% 25% 19% 2% 23% 16% 6% 2% 1 13% 5% 2% 1% 18% 2% 3% 2% 3% 61% 51% 1 1% 1 Rozvh o. s. NOVÁ TROJKA k di AKTIVA Dlouhodobý mjtk Krátkodobý mjtk Zásoby Pohldávky Odběrtlé Poskytuté provozí zálohy Jié pohldávky Krátkodobý fičí mjtk Pokld Bkoví účty Píz cstě Jiá ktiv Nákldy příštích období Aktiv clkm PASIVA Vlstí zdroj Vlstí jměí Výsldk hospodří Cizí zdroj Rzrvy Dlouhodobé závzky Krátkodobé závzky Dodvtlé Přijté zálohy Dohdé účty psiví Jiá psiv Výdj příštích období Výosy příštích období Psiv clkm Kč % 1 18% 3% 16% 81% 3% 8-2% % 16% 1 9% 1

11 OBSAH Nová Trojk komuití Odborí lktoři rodiých ispircí Pro rodič Pro rodič děti Pro přdškoláky Pro školáky Pro dospělé Pro clou rodiu Pro Prhu 3 jště dál Lktoři Dobrovolíci Nové Trojky Tým Nové Trojky Fičí část

12 k Troj 2 á v o í N ž u dr 3 ké s -R z d s h 1 r P 2 č 16 Ob 433/ , 5 / IČ: : S/1 ov i V. jí č o : s p R s 3 Č í :J MV ov Prh ídlo k u S c B 3 istr /, 7 1 Rg 7 v pco u: 178 rojk 3 T u k á čt ov h Bis m N Pr 759.s., Číslo ú u r, t B 5 3 ČSO í c 19, jk.cz tur, Rod é i l 4 ro v cz ku sio 89 4 ov-t ojk. r J -t 2 5 j ov : 22 Tl. ovtro ww. w i t s o í i ž č u r o d s v á ého r p Z sk k č j o ob r T á v No u tr pirtiv c í ý is ltur č ku bzp u. é, di lský odi Ro í přát lou r bíz o c or pr st pro rojk T á ov mn í 1 1 2

13 PARTNEŘI NOVÉ TROJKY Projkty Nové Trojky podpořili: Městská část Prh 3 Miistrstvo prác sociálích věcí ČR Hlví město Prh Miistrstvo školství, mládž tělovýchovy ČR Miistrstvo vitr ČR Dál ám pomáhjí: AZ srvis Prh, s. r. o.; Bill, spol. s r. o.; Cukrár kvár SMIS; Cukrár Luci; Cukrářská výrob Mrti Brák; Eclips-Prit,. s.; Grrtto Prh s. r. o.; Digitisk s. r. o.; Květiová vzár; Pkár Kbát; Václv Črý Vd br; Vioték Luvr. Spoluprcující orgizc: Byzys pro spolčost portál Clé Čsko čt dětm; Ctrum sociálích služb Prh; Čská rd dětí mládž; Ettyky; Hsti, o. s.; Hutí z ktiví mtřství, o. s.; Itgrčí ctrum Zhrd; Lig otvřých mužů, o. s.; Ndoklubko, o. s.; OSPOD Prh 3; Oživí, o. s; Pčovtlský dům Prh 3; Pdgogicko-psychologická pord pro Prhu 3 9; Pétqu pro vás (občské sdruží); Pržské mtky; Rmdium Prh občské sdruží; Sdoz, s. r. o.; S dětmi v Prz; Spolčost pro rou péči, o. s.; Š3sil; Ui ctr pro rodiu komuitu. Txt: tým Nové Trojky Editor: H Hmrková Použité fotogrfi: Nová Trojk Korktury: Zuz Jžková Ilustrc grfik: H Pokorá Děkujm šmu dobrovolickému týmu, lktorům, týmu odboríků Rodičovských ispircí, šim rodiám, přátlům, přízivcům všm, ktří ám přispěli rdou, pomocí či drm.

Vážení přátelé, příznivci a dárci Nové Trojky!

Vážení přátelé, příznivci a dárci Nové Trojky! Vážení přátelé, příznivci a dárci Nové Trojky! Je až neuvěřitelné, že opět nastal čas, abych ve výroční zprávě zhodnotila uplynulý rok. Ta rychlost, jakou uběhl, svědčí o tom, že jsme se v Nové Trojce

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení Nová Trojka 2013

Zpráva o činnosti občanského sdružení Nová Trojka 2013 Zpráva o činnosti občanského sdružení Nová Trojka 2013 Rodinné a kulturní centrum Nová Trojka nabízí přátelský, bezpečný a inspirativní prostor pro celou rodinu. PARTNEŘI NOVÉ TROJKY Projekty Nové Trojky

Více

PRAHA 1 POŘÁD NĚKDE ČMUCHAJÍ A MILUJÍ NÁS JAKO NIKDO JINÝ UDÁLOSTI V PEKINGU UŽ VĚDÍ, KDE JE PRAHA 1 ROZHOVOR S VĚROU POGREBAČOVOU-BEZRUČOVOU

PRAHA 1 POŘÁD NĚKDE ČMUCHAJÍ A MILUJÍ NÁS JAKO NIKDO JINÝ UDÁLOSTI V PEKINGU UŽ VĚDÍ, KDE JE PRAHA 1 ROZHOVOR S VĚROU POGREBAČOVOU-BEZRUČOVOU MĚSÍČNÍK RAHA UBEN 204 / ROČNÍK XXIII / WWW.RAHA.CZ STR. 26 STR. 6-7 STR. 5 UÁLOSTI V EKINGU UŽ VĚÍ, KE JE RAHA ROZHOVOR S VĚROU OGREBAČOVOU-BEZRUČOVOU TIY NOVÉ TRŽIŠTĚ V JINŘIŠSKÉ ULICI STR. 8-9 OŘÁ NĚKE

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení Nová Trojka 2008

Zpráva o činnosti občanského sdružení Nová Trojka 2008 Zpráva o činnosti občanského sdružení Nová Trojka 2008 obsah editorial 3 pro rodiče 4 odborní lektoři nové trojky 5 pro rodiče s dětmi 6, 7 pro předškoláky 8 pro školáky 8 pro dospělé 9 lektoři nové trojky

Více

zpravodaj Zličína a Sobína

zpravodaj Zličína a Sobína zprvodj Zličín Sobín List zličínských sobínských občnů číslo dubn Doprvní soutěž pro mlé řidič Pální črodějnic n Zličíně Přdnášk v knihovně o poutní cstě kultur kultur; zprávy z rdnic ulturní tipy v okolí

Více

Monty Python John Cleese zve Čechy do Londýna!

Monty Python John Cleese zve Čechy do Londýna! ČESKÝ LYMPIJSKÝ VÝB Bšvská 6, 11 Prh 1 tl: 271 73 622, 271 732 326, 271 734 734 fx: 271 731 318, -mil: if@lympic.cz www.zijmldym.cz, www.fcbk.cm/lympijskytym Mty Pyth Jh Cls zv Čchy d Ldý! Čský glický

Více

KATALOG 2013/14. POLYGLOT: mluvit budou všichni

KATALOG 2013/14. POLYGLOT: mluvit budou všichni KATALOG 2013/14 : mluvit budou všichi v o d ú Váží zákzíci, milí pdgogové studti, přdstvujm vám ktuálí bídku kldtlství školí rok 2013/2014. Pro výuku ěmčiy dětí v věku 5 9 lt zábvou hrvou formou jsm připrvili

Více

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka Život 5 6/2009 5 6/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Znovuotevření prku Jiřího Holík 1. Znovuotevření prku Jiřího Holík... 1 2. Slovo redkce...4 3. Zstupitelstvo

Více

Město Slavičín přijme hasiče pro jednotku SDH

Město Slavičín přijme hasiče pro jednotku SDH BŘEZEN/215 Rčík XXXIX zprvdj peridický tisk územíh smsprávéh celku SLAVIČÍNS KÝ správéh celku Vlšský kumšt pr rdsť j užitek 26. břez 215, d 9. d 16.3 hdi, Sklv Slvičí Vystupí: Flklrí subr Slvičáek MŠ Vlár

Více

KATALOG²2014/15. POLYGLOT: mluvit budou všichni

KATALOG²2014/15. POLYGLOT: mluvit budou všichni KTLOG²2014/15 : luvit budou všichi o d v ú Váží zákzíci, ilí pdgogové studti, přdstvuj vá ktuálí bídku kldtlství školí rok 2014/2015. Pro výuku ěčiy střdích školách vícltých gyáziích vychází ovik prví

Více

měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava ročník XIX leden 2011 zdarma ročník XX leden 2012 17. 2. 2011 Pour Féliciter

měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava ročník XIX leden 2011 zdarma ročník XX leden 2012 17. 2. 2011 Pour Féliciter Slezskoostrvské Slezskoostrvské měsíčník pro obyvtele obvodu Slezská Ostrv ANTOŠOVICE HEŘMANICE HRUŠOV KOBLOV KUNČICE KUNČIČKY MUGLINOV noviny noviny měsíčník pro obyvtele obvodu Slezská Ostrv ročník XIX

Více

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce 3/ POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trsu Modřínovou lejí k prmenům je název nové, počátecké turistické trsy, kterou iniciovl předdkyně počáteckého SPV Ing. Hn Benešová n podnět turisty tělem i duší Oldřich

Více

www.listyjm.cz (pokračování na str. X)

www.listyjm.cz (pokračování na str. X) Otevíráme pro Vás největší prodejnu s nábytkem ve Znojmě! Bezkonkurenční ceny Otvírcí slevy Široký sortiment OTEVÍRÁME JIŽ V ZÁŘÍ www.listyjm.cz září 2010 9 Jižní Morvou z prcí i zábvou Suohrdelská ul.

Více

Ročník 14 Číslo 1 ZDARMA 30. ledna 2013. S novým rokem nový kabát Radničních listů

Ročník 14 Číslo 1 ZDARMA 30. ledna 2013. S novým rokem nový kabát Radničních listů Ročník 14 Číslo 1 ZDARMA 30. ldna 2013 S novým rokm nový kabát Radničních listů Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova j ZPRÁVY Z MĚSTA strany 3-9 Nominac na Cny města Prostějova Nová sazba poplatku

Více

Investice za téměř půl miliardy pomáhá změnit mrtvé město Terezín

Investice za téměř půl miliardy pomáhá změnit mrtvé město Terezín Investice z téměř půl milirdy pomh změnit mrtvé město Terezín TEREZÍN - Relizční fze projektu Terezín oživení historické pmtky je u konce. Projekt, jehož cílem bylo zrekonstruot vybrné historické objekty

Více

INSPIRATIVNÍ, BEZPEČNÝ A PŘÁTELSKÝ PROSTOR PRO CELOU RODINU KURZY VÝTVARNÉ, POHYBOVÉ, HUDEBNÍ BEZ VSTUPNÍHO FILTRU TALENTOVÝCH ZKOUŠEK

INSPIRATIVNÍ, BEZPEČNÝ A PŘÁTELSKÝ PROSTOR PRO CELOU RODINU KURZY VÝTVARNÉ, POHYBOVÉ, HUDEBNÍ BEZ VSTUPNÍHO FILTRU TALENTOVÝCH ZKOUŠEK Za čtyři roky svého působení Nová Trojka zaznamenala 15 000 návštěv dětí a dospělích v mateřském a otcovském centru. Na kurzy Nové Trojky se přihlásilo od jejího vzniku 440 klientů Na tradiční akce pro

Více

cena 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotnická zařízení na Zbraslavi vyčerpávající seznam!

cena 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotnická zařízení na Zbraslavi vyčerpávající seznam! cea 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotická zařízeí a Zbraslavi vyčerpávající sezam! ZBRASLAVSKÉ NOVINY 2/2010 Editorial Vážeí čteáři! Miulý úvodík byl prý vytiště

Více

Příbramská kompostárna otevřena! Dotace na opravu rybníka. Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line.

Příbramská kompostárna otevřena! Dotace na opravu rybníka. Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line. Podmínky s 1.SčV jsou již nstveny Po několik měsících po nesčetných jednáních můžeme zkonsttovt, že podmínky dlší spolupráce měst s vodárenskou společností 1.SčV ohledně provozu městských vodovodů knlizcí

Více

Cesta za povoláním... rok 2015

Cesta za povoláním... rok 2015 Cest z povoláním... rok 0 Dobrá rozhodnutí znmenjí správný výsledek NEPA S.R.O., AUTORIZOVANÝ DISTRIBUTOR SHARP PURKYŇOVA, 00 BRNO, TEL.: +0-0,, FAX: +0-0 NEPA PRAHA, REVOLUČNÍ, HOVORČOVICE, 0 MĚŠICE U

Více

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 2 lčíslo 11 l14. 11. 2008

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 2 lčíslo 11 l14. 11. 2008 NEKONEČNÁ BAJKA Moravskokrumlovské oviy Měsíčík lvydává Město Moravský Krumlov lročík lčíslo 11 l14. 11. 008 Žilo bylo veliké stádo ovcí. Spokojeě se popásalo a chudých pastviách. Na stádo dohlíželi valaši

Více

Vážené dámy, vážení pánové,

Vážené dámy, vážení pánové, 2013 2011 ÚVODNÍ SLOVO Dr. Pvel Doležl ředitel Zlté koruny Vážené dámy, vážení pánové, devátý loni oslvil ročník Zltá soutěže korun opět deset potvrdil, let že letošním Zltá korun ročníkem má tk n českém

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost úor 2010 číslo 2 ročík 10 Problematika pohlavě přeosých ifekcí Vulvovagiitis v dětském a dorostovém věku Nepravidelosti mestruačího cyklu Charakteristika

Více

Martinská světýlka v kině Aero vyrábění před dortovou bitvou. Vánoční zpívání se skupinou Šalimo. Mikuláš s mírným čertem.

Martinská světýlka v kině Aero vyrábění před dortovou bitvou. Vánoční zpívání se skupinou Šalimo. Mikuláš s mírným čertem. Zpráva o činnosti občanského sdružení Nová Trojka 2005 Mrňouskové Vynášení Morany Martinská světýlka v kině Aero vyrábění před dortovou bitvou Vánoční zpívání se skupinou Šalimo Mikuláš s mírným čertem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škol strojní, stvební doprvní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková orgnizce 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY z školní rok 2009/2010 Zprcovl : J. Folkrtová

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku č. 10 Ročník XVII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Vnkovní aquapark zahájil szonu Posldní květnový víknd bylo v městě o zábavu postaráno. Poprvé s otvřly brány

Více

PORTÁL ZVE NA SVĚT KNIHY

PORTÁL ZVE NA SVĚT KNIHY knižn novinky 9 10/2012 37 DOPROVODNÉ PROGRAMY / DOPROVODNÉ PROGRAMY / DOPROVODNÉ PROGRAMY / DOPROVODNÉ PROGRAMY PORTÁL ZVE NA SVĚT KNIHY A DÁLE NA STÁNKU: pátek 18. 5. v 11 hod. KOMIKSOVÁ DÍLNA (PRAVÉ

Více

Lhotecká cyklostezka je otevřena Necelé dva kilometry dlouhá stezka pro cyklisty a bruslaře propojila Pískovou a Kostelní Lhotu. 3

Lhotecká cyklostezka je otevřena Necelé dva kilometry dlouhá stezka pro cyklisty a bruslaře propojila Pískovou a Kostelní Lhotu. 3 6. září 2012 Ročík 21 Číslo 18 Cea 9 Kč Masaryčka slila Základí škola T. G. Masaryka v Poděbradech slí 75. čí od svého založeí. 2 Lhotecká cyklostezka je otevřea Necelé d kilometry dlouhá stezka p cyklisty

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost květe 2010 číslo 5 ročík 10 Traumatická zkušeost u dětí a dospívajících Separačí úzkostá porucha v dětství Duševí emoc: Odkud a kam (z vězeí

Více

Číslo 244/ročník XXI. duben 2014 Proti dobrovolnému daru

Číslo 244/ročník XXI. duben 2014 Proti dobrovolnému daru Číslo 244/ročník XXI. duben 2014 Proti dobrovolnému dru Stworzenie świt dzień trzeci A potem Bóg rzekł: Niechj zbiorą się wody spod nieb w jedno miejsce i niech się ukże powierzchni such! A gdy tk się

Více

Vánoce se kvapem blíží V pátek 29. listopadu rozsvítíme vánoční strom!

Vánoce se kvapem blíží V pátek 29. listopadu rozsvítíme vánoční strom! Ročník 14 Číslo 11 ZDARMA 27. listopadu 2013 Vánoc s kvapm blíží V pátk 29. listopadu rozsvítím vánoční strom! Foto: Archiv MMPv 5 Katalog nmovitostí ralitní kanclář DACHI, s.r.o. Mgr. Mark Novotný řditl

Více