Informační zpravodaj č.21

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.zas-me.cz Informační zpravodaj č.21"

Transkript

1 Česká zahradnická akademie Mělník střední škola a vyšší odborná škola příspěvková organizace (zkratka ČZA Mělník) Informační zpravodaj pro rodič e a žáky stř ední školy č.21 Školní rok

2 Vážení rodiče a žáci, předkládáme Vám aktuální informace o škole pro školní rok Tyto informace Vám pomohou se blíže seznámit s organizací studia a průběhem výchovy a vzdělávání na škole. 1. NÁZEV ŠKOLY A ADRESA ŠKOLY Česká zahradnická akademie Mělník střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace, Na Polabí 411, Mělník (ČZA Mělník) 2. KONTAKTY Ředitel školy Ing. Ivan Roušal ČZA Mělník sekretariát školy Helena Felcmanová mobil Zástupce pro střední školu Ing. Martin Braunšveig Zástupce pro vyšší odbornou školu PhDr. Ladislav Pytloun, Ph.D Výchovný poradce PaedDr. Yveta Mifková Vedoucí praktického vyučování Bc. Blanka Plicková Vedoucí školní jídelny Dana Švarcová Vedoucí domova mládeže Školní metodik prevence Ing. Anna Richterová dívčí DM chlap.DM škola Školní statek Mělník sekretariát Ředitel školního statku Ing. Pavel Válek ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU NA STŘEDNÍ ŠKOLE Prázdniny: podzimní a vánoční pololetní jarní velikonoční hlavní Třídní schůzky: , v kmenových učebnách od hod., kromě třídy 3.U, která třídní schůzky bude mít v učebně dálkového studia v budově B. 2

3 Maturitní zkoušky: Jarní zkušební období 2015 Třída 4.A 4.B Odevzdání přihlášek, včetně potvrzení z PPP Studijní volno PMZ ÚMZ Testy Vydání maturitních vysvědčení Školní informace disk L: /Maturita Vysvětlivky: PPP pedagogicko-psychologická poradna PMZ praktické maturitní zkoušky (profilová část) ÚMZ ústní maturitní zkoušky (společná část ústní a profilová část ústní) Testy blok didaktických testů a písemných prací společné části pozn. platí do případné legislativní změny a bude upraveno podle převzetí přihlášek maturantů (vytvořeno červen 2014) Závěrečná zkouška v učebním oboru: Třída 3.U Výdej ročníkového vysvědčení Písemná zkouška Praktická zkouška Studijní volno Ústní zkouška Vydání vysvědčení o závěrečné zkoušce a výučního listu Prázdninová odborná praxe Třída - termín Třída - termín 1.A A, B B A sk. A U B sk. B U Adaptační kurz 1. ročníků Ukončení školního roku 1. ročníky června ročníky června ročníky června ročníky - 4. června 2015* * podle harmonogramu Cermatu a organizace maturit 3. a 4. ročník dálkaři června

4 4. FORMY STUDIA na ČZA Mělník STŘEDNÍ ŠKOLA STUDIJNÍ OBOR ZAHRADNICTVÍ střední vzdělání s maturitní zkouškou 4leté denní studium ŠVP Okrasné a produkční zahradnictví a ŠVP Obchod a služby v zahradnictví 2leté denní nástavbové studium studium je určeno absolventům učebního oboru Zahradník ŠVP Okrasné a produkční zahradnictví 5leté dálkové studium forma studia při zaměstnání ŠVP Okrasné a produkční zahradnictví UČEBNÍ OBOR ZAHRADNÍK střední vzdělání s výučním listem 3letý učební obor ŠVP Zahradník a ŠVP Krajinář STUDIJNÍ OBOR PŘÍRODOVĚDNÉ LYCEUM střední vzdělání s maturitní zkouškou s předpokladem dalšího studia na vyšší odborné škole a na vysokých školách 4leté denní studium ŠVP Ochrana a tvorba krajiny STUDIJNÍ OBOR VINOHRADNICTVÍ (od ) střední vzdělání s maturitní zkouškou 4leté denní studium ŠVP Vinařská a ovocnářská technologie VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA Vyšší odborné studium - tříleté denní a čtyřleté dálkové studium oboru "Zahradní a krajinná tvorba" ukončené absolutoriem určené pro absolventy středních škol s maturitou; po jeho úspěšném zakončení získá absolvent vyšší odborné vzdělání a obdrží diplom specialisty zahradní a krajinné tvorby Bakalářské studium společný akreditovaný program s ČZU Praha studijní program Zahradnictví, obory Zahradní a krajinářské úpravy a Podnikání v zahradnictví Kurzy - pro uchazeče z praxe, probíhá formou blokových přednášek Komplexní péči o dřeviny - 23.běh začne v únoru 2015 Floristické kurzy Kurzy ochrany rostlin získání odborné způsobilosti pro práci s pesticidy Kurz práce motorovou pilou a křovinořezem Odborné semináře a přednášky 5. Průběh výchovy a vzdělávání Průběh výchovy a vzdělávání školy vychází ze školských právních dokumentů, zejména školského zákona, vyhlášek o středních a vyšších odborných školách a dále ze školního řádu. Žáci jsou se školním řádem seznámeni na začátku každého školního roku a mají jej trvale k dispozici ve třídách. Zdůrazňujeme nutnost minimální absence zmiňované v uvedených dokumentech. Vysoká absence ve škole (skryté záškoláctví tolerované rodiči) je hlavní příčinou neúspěšného studia na škole! 4

5 Všechny významné dokumenty týkající se chodu školy jsou zveřejněny na webových stránkách školy (www.zas-me.cz) v části Žáci, studenti, zaměstnanci, rodiče střední škola Rodiče mají k dispozici aktuální stav výsledků vzdělávání. Výsledky vzdělávání rodiče zjistí na webových stránkách školy v části Žáci, studenti, zaměstnanci, rodiče známky, kde po obdržení hesla zjistí aktuální stav. Na webových stránkách školy zveřejňujeme rozvrh hodin a jeho změny. Školní řád mají rodiče a žáci školy k dispozici ve třídách a na webových stránkách školy, v části Žáci, studenti, zaměstnanci, rodiče střední škola škola. Upozorňujeme rodiče a žáky, že škola neodpovídá za úschovu dopravních prostředků žáků v areálu školy. Jejich používání v areálu školy a školního statku je vymezeno školním řádem. Upozorňujeme rodiče a žáky, že rodiče přebírají odpovědnost za žáky při dojezdu domů. To platí i v případě uvolnění žáka v průběhu vyučování. Žádáme rodiče, aby sledovali své děti i mimo školu. V posledních letech jsou více než dříve ohroženi nebezpečím návykových látek. Jejich případná distribuce nebo požívání může být klasifikováno na základě platných právních předpisů jako hrubý přestupek školního řádu až s možností vyloučení ze školy. PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Škola má zpracovaný tzv. Minimální preventivní program. Součástí tohoto programu je kromě různých akcí zaměřených na prevenci rizikového chování i Krizový plán při řešení šikany. Oba dokumenty najdete na webových stránkách školy v části Žáci, studenti, zaměstnanci, rodiče střední škola. 6. UČITELSKÝ SBOR na střední škole (třídnictví) ve školním roce ( ové adresy učitelů najdete na webových stránkách školy v části Veřejnost kontakty) Mgr.Bažant Zdeněk (4.A) Mgr. Konvalinková Ivana Ing. Roušal Ivan Ing. Braunšveig Martin Ing. Malý Miroslav Mgr. Stiborová Jitka (1.A) Ing. Brejšová Iva (1.B) PaedDr. Mifková Yveta Ing. Svobodová Ludmila (3.DS) Ing. Čermáková Valerie (4.DS) Ing. Nezbeda Martin Ing. Šebestíková Miluše (3.B) Mgr. Černá Eva (4.B) Ing. Plicka Pavel (3.A) Ing. Štamberková Jiřina (3.U) Ing. Fialová Martina Bc. Plicková Blanka Mgr.Štěpánková Romana (2.A) Mgr.Grátová Hana Ing. Groušl Jaromír Ing. Holubová Petra Januška Martin Ing. Pšeničková Radka (2.U) PhDr. Pytloun Ladislav, Ph.D. Rechcígl Roman autoškola Mgr.Tesař Jan (1.U) Na vyšší odborné škole a v odborných kurzech vyučují kromě stálých pedagogů i vysoce odborně kvalifikovaní pedagogové vysokých škol a uznávaní odborníci ze zahradnické praxe. 5

6 7. NEPOVINNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST a/ Zájmové kroužky - pro všechny žáky Vazačský(floristický) placený kroužek (500,- Kč za pololetí), žáci si své výrobky odnáší domů; Komunikace ve francouzštině (2 hodiny týdně po dobu sedmi měsíců, 1000,-Kč za celý školní rok), Kaktusářský, Sportovní, Včelařský kroužky zdarma - pro žáky 4. ročníků Komunikace v anglickém jazyce (2 hodiny týdně po dobu sedmi měsíců, 1000,-Kč za celý školní rok), Komunikace v německé jazyce (2 hodiny týdně po dobu sedmi měsíců, 1000,-Kč za celý školní rok), Aplikovaná matematika (2 hodiny týdně po dobu sedmi měsíců, 1000,-Kč za celý školní rok), Veškeré kroužky probíhají dle zájmu žáků a studentů a podle ekonomických podmínek. b/ Řidičský výcvik 3. ročník povinný předmět motorová vozidla - výcvik k získání řidičského oprávnění skupiny "B", dobrovolně lze získat řidičské oprávnění skupiny T na traktor ve 4. ročníku jako rozšíření ze skupiny B na T. Skupina T je za režijní poplatek. 8. AKCE ŠKOLY Dny otevřených dveří : 24. září, 24. října, 12. listopadu, 3. prosince (s vánoční floristickou výstavou) ledna, 11. února, 4. března, 22. dubna, 13. května (s výstavou studentských projekčních prací) 2015 Kulturní akademie školy: 18. prosince 2014 v MKD Mělník. Kontakty se zahraničními školami: HSW-Wädenswil - Švýcarsko Pruské - Slovensko Zwolle - Nizozemí Budapešť - Maďarsko Fachschule für Gartenbau Langenlois - Rakousko Lycée du Pflixbourg Wintzenheim - Francie Peter-Lenné-Schule Oberstufenzentrum Agrarwirtschaft Berlín SRN Účast na soutěžích: - vazačské soutěže - Děčínská kotva, Flora Olomouc, Polabský motýl Lysá nad Labem - sadovnická soutěž - Lipová ratolest - interní soutěže žáků školy - vánoční vazby - sportovní soutěže volejbal, košíková, malá kopaná, atletika, florbal a další 6

7 9. RŮZNÉ INFORMACE a/ Stravování: Škola zajišťuje celodenní stravování v jídelně domova mládeže na Neuberku a snídaně, svačiny a obědy v jídelně u budovy školy. Cena 1 snídaně a svačiny je 20,-Kč, 1 oběda je 29,-Kč a 1 večeře je 29,- Kč. Platby se hradí zálohově bankovním převodem (trvalým příkazem) na číslo účtu /0600, variabilní symbol každý strávník obdrží při zakoupení čipu. Zálohová cena čipu je 120,- Kč. Po ukončení studia a odevzdání čipu se žákovi vrací 90,- Kč. Žáci 1. ročníku první zářijovou platbu uhradí hotově. Zároveň jim bude přidělen variabilní symbol a zjištěno číslo účtu, na které bude vracen přeplatek jednou ročně v prosinci. b/ Občerstvení: Je denně zajištěno v budově školy provozováním školního kiosku a nápojovými a potravinovými automaty. c/ Ubytování: Dívčí a chlapecký domov mládeže na Neuberku. Poplatek za ubytování závisí na počtu žáků na pokoji (900 až 1000,-Kč/měsíc). Platby se hradí stejným způsobem jako stravné. Někteří žáci bydlí na privátech. d/ Mikroklimatické podmínky ve škole: Vytápění prostor školy a domova mládeže se řídí vyhláškou 410/2005 Sb. e/ V areálu školy je v provozu moderní květinová prodejna a sbírkové skleníky s nadstandardním vybavením. V květinové prodejně lze zakoupit zahradnické produkty ve velkém výběru. f/ Škola se pravidelně zúčastňuje propagačních výstav (např. v Českých Budějovicích, Olomouci, Praze, Lysé nad Labem, Liberci, Mělníku a dalších městech). g/ Veřejné střední školy v ČR neposkytují zdarma sešity a jiné pomůcky, a proto je nutné tyto věci na začátku školního roku zakoupit. Doporučujeme vyčkat pokynů vyučujících jednotlivých předmětů. Učebnice jsou půjčovány za cenu 10 až 50,- Kč / ks za rok. Odborné učebnice (Kv, Ovo, Zel, Sad) žáci některé obdrží zdarma, kupují si je nebo půjčují ve škole. h/ Žáci mají po dobu studia k dispozici zdarma internet a ovou poštu. Využívání výpočetní techniky se řídí samostatným provozním řádem učeben, s nímž budou žáci seznámeni na začátku školního roku. i/ Žáci obdrží studijní průkaz. Ten slouží k zapisování klasifikace (vedou si jej sami), absence ve škole a prokazování studia na střední škole. Rodiče přes žáky obdrží heslo k dálkovému přístupu do programu evidence klasifikace (program Bakaláři). j/ Dle platného školského zákona je zřízena školská rada. Členy jsou: za zřizovatele Jiřina Fialová; za zástupce zletilých žáků a za zákonné zástupce nezletilých žáků Dana Čásárová; za školu Ing. Martin Braunšveig a PaedDr. Yveta Mifková. Školská rada se schází 2x ročně a o její činnosti budou rodiče informování na třídních schůzkách. Ředitelství školy děkuje touto formou všem rodičům a přátelům školy za dobrou spolupráci a pomoc škole. Mělník Ing. Ivan Roušal ředitel školy 7

8 8

9 Žádáme rodiče o zpětné potvrzení převzetí těchto informací během prvních dvou týdnů září Prosíme zde odstřihnout a předat třídnímu učiteli.. Jméno žáka: Třída: a) jsem se seznámil s Informačním zpravodajem ČZA Mělník č. 21 pro školní rok 2014/2015 b) souhlasím s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek v organismu mého syna/dcery, existuje-li důvodné podezření z požití návykové látky a možného ohrožení jeho/jejího zdraví. Dne podpis rodičů nebo zákonných zástupců 9

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ A STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK. Informační zpravodaj. č.17

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ A STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK. Informační zpravodaj. č.17 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ A STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Informační zpravodaj p r o r o d i č e a ž á k y s t ř e d n í š k o l y č.17 Školní rok 2010-2011 Vážení rodiče a žáci, předkládáme Vám

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ A STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ A STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ A STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Vyšší odborné školy zahradnické a Střední zahradnické školy Mělník za školní rok 2011/2012 Výroční

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

Zavádění inovací do výuky specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj registrační číslo: CZ.1.07/3.2.11/03.

Zavádění inovací do výuky specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj registrační číslo: CZ.1.07/3.2.11/03. Zavádění inovací do výuky specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj registrační číslo: CZ.1.07/3.2.11/03.0066 STUDIE Klíčová aktivita 07: Poradenské centrum forem vzdělávání v zahradnictví

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STUDIJNÍ PROGRAM V y š š í o d b o r n é s t u d i u m Z a h r a d n í a k r a j i n n á t v o r b a 2013/2014 Srpen 2013 Vydáno jen pro vnitřní potřebu školy. Studijní

Více

Koncepční záměr rozvoje školy 2014

Koncepční záměr rozvoje školy 2014 Česká zahradnická akademie Mělník střední škola a vyšší odborná škola příspěvková organizace Koncepční záměr rozvoje školy 2014 Ing. Martin Braunšveig pověřený řízením školy Mělník, září 2014 Obsah 1.

Více

Příloha č. 1 Organizační schéma

Příloha č. 1 Organizační schéma Příloha č. 1 Organizační schéma Příloha č. 2 Vedení školy Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 Vedení školy Ředitelka školy: Zástupce ředitelky školy: Zástupce ředitelky školy Vedoucí předseda

Více

Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222. Pražská 1222, 269 01 Rakovník. Výroční zpráva

Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222. Pražská 1222, 269 01 Rakovník. Výroční zpráva Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 Pražská 1222, 269 01 Rakovník Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole Název školy a adresa: Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 Pražská 1222, 269 01 Rakovník. Výroční zpráva

Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 Pražská 1222, 269 01 Rakovník. Výroční zpráva Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 Pražská 1222, 269 01 Rakovník Výroční zpráva Školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název školy a adresa: Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Zprávu předkládá ředitelka školy: Mgr. Martina Kokořová říjen 2013 1 Výroční zpráva o činnosti Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342 za školní rok 2010/2011 Adresa školy: Tavírna 342, 380 01 Český Krumlov Identifikátor

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

Rožmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961 e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz. Výroční zpráva

Rožmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961 e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz. Výroční zpráva Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 Rožmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961 e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné

Více

Výroční zpráva. Výroční. Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun. za školní rok 2013/2014. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Výroční. Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun. za školní rok 2013/2014. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční za školní rok 2013/2014 Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Telefon: +420 465 321 098 Fax: +420 465 321 098 Adresa: Dolní Třešňovec 17 563 22

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E Úřad práce Bruntál Květná 64 792 01 Bruntál Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E o učebních a studijních oborech na středních školách v okrese Bruntál pro školní

Více

SOUBOR pedagogicko-organizačních informací pro ŠSŠ polytechnickou Prostějov

SOUBOR pedagogicko-organizačních informací pro ŠSŠ polytechnickou Prostějov SOUBOR pedagogicko-organizačních informací pro ŠSŠ polytechnickou Prostějov na školní rok 2014/2015 zpracovala: Ing. Jitka Karhanová schválil: Ing. Radomil Poles Obsah 1. Organizace školního roku 2014/2015

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2011 2012 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 Sídlo školy: Jičínská

Více

1. Výroční zpráva o činnosti školy

1. Výroční zpráva o činnosti školy 1. Výroční zpráva o činnosti školy A) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Soukromá střední podnikatelská škola, s.r.o. Kolín od 1. dubna 2006 ODBORNÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ KOLÍN s.r.o. U Křižovatky 262,

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí Sportovní 1135, 271 80 Nové Strašecí Zřizovatel : Středočeský kraj, Praha 5, Zborovská 11 IČO : 14 802 201 IZO : 107 820 536 Kontakty :

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2013 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 Sídlo školy: Jičínská

Více

Obsah. Výroční zprávu za školní rok 2011/2012 schválila Školská rada SZeŠ Lanškroun v říjnu 2012.

Obsah. Výroční zprávu za školní rok 2011/2012 schválila Školská rada SZeŠ Lanškroun v říjnu 2012. Obsah Úvodní slovo ředitele školy... 5 Charakteristika školy... 6 Obory vzdělání... 12 Personální zabezpečení školy... 22 Přijímací řízení... 26 Výsledky vzdělávání... 26 Prevence sociálně patologických

Více

ODBORNÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ KOLÍN s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ODBORNÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ KOLÍN s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ODBORNÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ KOLÍN s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 2014 Mgr. Ludmila Bílá jednatelka s.r.o. Mgr. Jan Chvojka ředitel školy 1. Výroční zpráva o činnosti školy A) ZÁKLADNÍ

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Autor: Ing. Dana Balochová ředitelka 1 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. V Mostě dne

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013.

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013. V Ý R OČNÍ Z P R Á V A Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 HOTELOVÁ ŠKOLA SVĚTLÁ A OBCHODNÍ AKADEMIE U Světlé 36, 594 23 Velké Meziříčí, tel.: 566 522 837 Zřizovatel: Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě

Více

Plán práce na školní rok 2014/2015

Plán práce na školní rok 2014/2015 Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6 Plán práce na školní rok 2014/2015 Mgr. Josef Žáček, ředitel školy Plán práce byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 29. 8. 2014 1.

Více

Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN

Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 534 786 fax 493 535 618 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008-2009 Strana 2 (celkem 26) 1

Více