praha 5 Ponechme stranou všechny bezbožné myšlenky a touhy těla, které člověka vedou do 4/13 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "praha 5 Ponechme stranou všechny bezbožné myšlenky a touhy těla, které člověka vedou do 4/13 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5"

Transkript

1 4/13 praha 5 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 ZAMĚŘENÍ NA SEBE Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. (Ř 8,7 ČEP) Ponechme stranou všechny bezbožné myšlenky a touhy těla, které člověka vedou do reálné či virtuální náruče cizích žen či mužů. Ponechme stranou všechnu tělesnou chamtivost, která lidi vábí mít víc a víc, takže se pak nezastaví ani před loupežným přepadením. Ponechme stranou bezuzdnou touhu po moci a potřebu manipulovat s druhými za účelem potvrzení svého pochybného ega. A ponechme stranou i nemravnou potřebu druhé osočovat, poukazovat na jejich špatnosti a trousit kolem sebe jed ironických poznámek či pomluv. Podívejme se raději na to, jak je někdy bezbožné naše zbožné zaměření na sebe. Všichni hřeší, to je fakt, a po hříchu nejednou přichází kocovina výčitek a babrání se ve vlastním svědomí. Zbožná a citlivá duše, usvědčena sama sebou, se topí a motá v neustálém bědování, na jaké dno to až spadla. Hlavu má plnou svého hříchu, vše si donekonečna promítá a do toho stále volá: Pane, smiluj se! Jenomže úleva ne a ne přijít. Následuje sebeopovržení a už beztak nízké sebevědomí se ještě více zavrtává pod povrch sebeúcty. Zbožná duše propadá sebelítosti a její malomyslnost si stále dokola zoufá a zoufá sama nad sebou. A opět: Pane, smiluj se, jak jsem jen mohla?! Je plná svého selhání, které navzdory lítosti naplňuje její prázdnotu obsahem hořkého sebetrýznění v domnění, že právě toto je pravé pokání Aniž by si všimla, že v tu chvíli v ní pro Krista není místo, tak je zaměřena na sebe a svůj hřích. Všichni mají nějaký svůj mindrák, i ti nejzbožnější ze zbožných. Dlouho nic a pak najednou někdo či něco se ho dotkne, a už se to s člověkem veze. Myslel si, že to má dávno za sebou, že už je po těch letech vyrovnaná křesťanská osobnost se smyslem pro humor a se schopností smát se sám sobě, když tu v okamžení jdou žerty stranou. Zbožná duše, ještě včera nad věcí a s pokojem v srdci, se nyní cítí ve vlastních očích méněcenná a je zacyklená do úvah o marnosti. Odtud je pak už jen kousek k porovnávání se s druhými. Ale protože se jedná o mindrák, nemůže nebohá duše nad druhými vyhrát. Sama se přesvědčivými argumenty ujišťuje o své bezmoci, neschopnosti a její mysl je plná promarněných

2 2 příležitostí a ujetých vlaků, do kterých se už nedá nastoupit. Zoufá si, je přeplněná sama sebou, takže pro Krista v ní v tu chvíli není a ani nemůže být místo. Všichni křesťané milují svého Pána a rádi mu slouží, jenomže kolem dokola jsou lidi, sice církevní a zbožní, ale pořád ještě lidi. Každý má jiný názor, jiné očekávání, a i zbožná duše sama je také jen člověkem. Touží obstát, nebýt odkázaná na reakce druhých, chce být svobodná. Leckdy se jí to i daří, protože přece neslouží pro obdiv, ale všechno dělá k slávě Boží. Jenomže pak stačí málo, opravdu jen málo, a zcela nečekaně se zbožná duše pohrouží sama do sebe, nebo vybuchne zlostí, to podle povahy, protože někdo ji zkritizoval a dotknul se jejího zbožného snažení, které je přece míněno tak upřímně a opravdově. Duch svatý je v mžiku vytlačen do kouta a hlava je plná palčivých slov, která padla na její hlavu a v hlavě zůstala. Spravedlivé rozhořčení a hořkost naplňuje její duši, takže pro Krista, jeho pokoj, radost a lásku k bližním není v tu chvíli žádného místa. Protentokrát skutečně ponechme stranou všechny animální touhy těla, které nás tak snadno pokoušejí k hříchu a pohoršují. Ještě si jich v životě užijeme dost. Buďme nyní opatrní na své bezbožně zbožné zaměření na sebe v celém tom našem křesťanském počínání. A to i v těch chvílích, kdy činíme hluboké pokání, hledáme ztracenou identitu, nebo oddaně sloužíme Pánu. Protože myšlení těla je nepřátelské vůči Bohu v každé podobě a na každém místě. Ale odhlédnout od sebe a upřít pohled na Krista ukřižovaného a vzkříšeného je vždycky tak osvobozující Bronislav Matulík DOROSTOVÁ NOČNÍ HRA V PRAZE V pátek 15. března se sešli dorostenci ze Smíchova a z Berouna, aby spolu strávili čas od pátečního podvečera do sobotního dopoledne. Po společném dorostu, hrách a následné večeři je čekala večerní hra, kterou pro ně připravila mládež. Na začátku je dopisem požádal o pomoc neznámý bratr starší a zároveň jim předal první obálku s šifrou a pravidly soutěže. Pak už si všechny soutěžní týmy musely poradit samy. A že to zvládly na výbornou, o tom svědčí následující dopis. Již delší dobu jsem připravoval svůj plán. Potřeboval jsem ale pomoc, kvůli svému zdravotnímu stavu jsem se o celou záležitost nemohl postarat sám. Pozval jsem si tedy na páteční večer 15. března skupinu mladých lidí, kteří se vydali na nelehkou a nebezpečnou cestu. Přesnou polohu místa, kam jsem ukryl desky s důležitými informacemi, jsem zašifroval. Na různých místech Prahy jsem zanechal zprávy spolu s fotografiemi a jednotlivými díly skládačky. Vyluštěním šifry získali potřebné informace, kam se vydat, aby získali další zprávu. Ke každé zprávě jsem rovněž přiložil fotografii, která napovídala, kde mají další zprávu hledat. A pak mi již nezbývalo než čekat, zda si s tím mí mladí pomocníci poradí. Tlačil nás totiž čas, novinář, který měl informace následující den uveřejnit, mohl na smluveném místě čekat jen do hodin.

3 Vše ale dobře dopadlo. Všechny týmy si dobře poradily s mými šiframi, prošly danou cestou v časovém limitu a dokonce se jim podařilo zdárně projít nebezpečnými územími. Tam na ně totiž čekali nepřátelé a snažili se některé z nich unést, a pak požadovali výkupné formou pomoci s vyluštěním hádanky. Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří mi v mém plánu pomáhali, zvládli jste to skvěle, moji mladí přátelé! Nekalé skutky vlivné skupiny lidí byly odhaleny a náprava již byla zjednána Hra tedy proběhla podle plánu a z ohlasů se dá usuzovat, že se všichni účastníci dobře bavili. Někteří se i poučili v tom, že dodržovat pravidla je dobré. Jeden z týmů, který sice zvládl projít celou trasu hry úspěšně a v rekordním čase, musel být nakonec diskvalifikován pro porušení pravidel. Dojmy z hry jim to ale nezkazilo. Pak už jen zbývalo, aby si každý našel své místo na spaní. Sobotní dopoledne proběhlo v duchu snídaně a potřebného úklidu zpestřeného bitvou s karimatkami. Martina Koutná KRISTOVO VZKŘÍŠENÍ Legenda? Podvod? Omyl? Skutečnost? Velikonoční svátky bývají tradičně časem, kdy se mnohé české kostely naplní více než obvykle, neboť mnozí nevěřící či, řekněme, formální křesťané hledají odpovědi na palčivé otázky týkající se existence Boha a Jeho syna Ježíše Krista. V samém centru těchto otázek leží zázračnost Kristova vzkříšení a dopad této velikonoční události na každého z nás. O tom, že se jedná o otázku stále živou, jsme se mohli přesvědčit v Berouně ve středu 27. března během přednášky a besedy na téma Kristovo vzkříšení: Legenda? Podvod? Omyl? Skutečnost? Pozvání k vedení této přednášky přijal kazatel CB v Černošicích Pavel Paluchník. Naopak vyslechnout si jeho argumenty a diskutovat s ním do místní Městské knihovny dorazilo asi 20 posluchačů. Převážná většina z nich byli lidé bez vazeb na Církev bratrskou, které na přednášku nalákaly plakáty vyvěšené po městě a zprávy otištěné v místních papírových i elektronických médiích, což potvrzuje atraktivnost velikonočního tématu. A Pavel Paluchník na této atraktivnosti rozhodně neubral. V první části setkání nás vtáhl do příběhu Ježíšova života. Jak na úvod vysvětlil, leccos můžeme zkoumat čistě rozumem, pokud však například čteme dobrou knihu, často si najednou uvědomíme, že jsme do ní tak ponoření, že jsme vlastně součástí příběhu. A podobně tomu může být i s příběhem o životě a smrti Ježíše Krista, jak nám Pavel Paluchník i rovnou ukázal. Druhá část setkání byla věnována stopám, které nám mohou pomoci při hledání pravdy o Kristově vzkříšení. Mezi těmito stopami byl například fakt prázdného hrobu, který nikdo v historii věrohodně nevysvětlil. Jako další stopu Pavel Paluchník zmínil skutečnost, že se vzkříšený Ježíš ukázal mnoha lidem, a to i lidem nevýznamným. Nebo i to, že 12. apoštol byl po smrti Jidáše volen s podmínkou, že daný člověk musel osobně znát Ježíše před 3

4 4 jeho smrtí i po vzkříšení. Opomenutý nezůstal ani neobvykle proměněný postoj samotných učedníků Ježíše Krista, kteří, jak píše Bible, se těsně po velikonočních událostech třásli strachy za zamčenými dveřmi, aby naráz získali odvahu, moudrost a sílu kázat evangelium po širém světě. Součástí setkání v Městské knihovně byla i debata účastníků, kterou Pavel Paluchník otevíral po každém dílčím bloku přednášky. Zatímco zpočátku jsme byli my posluchači poněkud ostýchaví, postupně se diskuze natolik rozproudila, až bylo těžké ve stanovený čas setkání ukončit. Troufám si proto učinit závěr, že se velikonoční přednáška Církve bratrské v berounské Městské knihovně vydařila. Kateřina Ostatnická VELIKONOČNÍ ZPÍVÁNÍ Jak jsme ho viděli a slyšeli Na Bílou sobotu jsme byli Armádou spásy pozváni zazpívat v Paláci Akropolis. Byla to mimořádná příležitost, jakou jsme dosud s pěveckým sborem nezažili a asi už nezažijeme. Lze předpokládat, že i stěny velkého koncertního sálu dosud nikdy neslyšely hudbou Johanna S. Bacha a jemu podobných autorů. Před námi tam totiž vystupovala taková esa, jako All Time Low, jeden z největších objevů pop-punkové scény posledních let, Tři sestry, česká punková a rocková legenda, Amanda Palmer, americká zpěvačka, klavíristka a internetová vizionářka, fenomenální Joe Robinson z Austrálie, metalový Aleš Brichta aj. Naštěstí nás na pódiu nepředcházel metal ani punk, ale aplaus sklízeli dechový soubor BERN BEND Armády spásy ze Švýcarska a Shirim Ashirim se svými hebrejskými písněmi. Kdo jste tam nebyli, zde je několik dojmů altistky Zuzany Vršanské:

5 Do paláce Akropolis jsem se hodně těšila, nejvíc mě zajímala výzdoba (Interiér roku František Skála a David Vávra Grand Prix obce architektů, 1996). Překvapilo mě, jak je ve skutečnosti sál malý, a tak jsem se brzo zbavila trémy. K potlačení ostatních strachů mi pomohly i reflektory, díky nimž jsem vůbec neviděla obecenstvo (ale také byl hůře vidět dirigent), nicméně myslím, že se nám s Boží pomocí zpívání povedlo, a také moc děkuji našemu ochotnému vedoucímu zpěvu Tomáši Chráskovi. Co mě ale naprosto uchvátilo, bylo vystoupení již známých Shirim Ashirim. Tomáš Najbrt, Daniel Matulík a především Renata Ulmannová doslova vysílali nadšení a radost velikonoční zvěsti a myslím, že celé obecenstvo jejich veselí sdílelo. Ve sboru CB si koncertů moc vážím, ale vystoupením daleko víc sluší koncertní sál. Švýcarští hudebníci mě překvapili vřelostí v zákulisí, myslím, že Češi jsou daleko více neosobní a trochu odtažití, ale na tom se dá pracovat. Trochu mě mrzelo nešťastné pojetí evangelizace, ale práce v Armádě spásy si vážím a sama mám často problémy se svým zvěstováním Krista. Poslední účinkující Igor Mamojka měl jistě také své posluchače, ve mně ale pořád doznívaly písně Shirim Ashirim, tak jsem možná ani tolik neposlouchala. Koncert na Bílou sobotu byl myslím moc příjemný i vydařený a jsem ráda, že jsme mohli lidem i Pánu Bohu zazpívat. Po koncertě v Paláci Akropolis jsme si na následné středeční zkoušce kladli otázky ohledně smyslu naší účasti a také, jestli bychom chtěli něco podobného zopakovat. Shodli jsme se na tom, že nejsme koncertním sborem (což víme samozřejmě dávno) a že chceme zpívat při bohoslužbách ve sboru či sborech v církvi. Nicméně pozvání nelitujeme, což vyjádřila i další z altistek Sheau-Ling: 5

6 6 Kéž byl Bůh potěšen a přijal naše písně i chvály. Kéž naše písně mohly připomenout obecenstvu, jak dobrý je Bůh, který poslal Ježíše, skrze jehož zmrtvýchvstání máme naději i pro život na zemi. Kéž naše písně potěšily ty opuštěné duše, které potřebovaly být Bohem potěšeny. Kéž mohli být nevěřící přitaženi k dobrotě Boha, který je jak milosrdný, tak i spravedlivý a je zdrojem našich životů. Kéž mohli ti, kteří mají nejrůznější závislosti během poslechu Boží hudby zapomenout na kouření, pití alkoholu či drogy, které jim ničí život. Kéž mohl každý z nás zpěváků a posluchačů zatoužit stát se lepším člověkem skrze Ježíše a k slávě Boží. Bronislav Matulík, Zuzana Vršanská, Sheau-Ling Vokounová & foto Armáda spásy EFEZSKÝM Pásmo biblických hodin od Velikonoc do prázdnin Na čtení knihy Skutků apoštolů budeme navazovat čtením epištoly Efezským, jejímž obsahem je nauka o církvi. Jako ve většině epištol i zde Pavel rozvádí v prvních čtyřech kapitolách teologii církve, aby pak přešel k velmi praktickým radám, co znamená patřit do společenství svatých a jak křesťansky žít. Pásmo biblických hodin bude rozděleno následujícím způsobem: 1. Úvod 1,1-2 + Sk 19,1-20,38 2. Církev požehnaná v Kristu a žijící k slávě Boží 1, Církev obecenství spasených z milosti 2, Církev Boží chrám z židů a pohanů 2, Církev její poslání na světě 3, Církev zápas o jednotu Ducha 4, Církev tělo Kristovo 4, Církev praktické společenství nového života I. 4, Církev praktické společenství nového života II. 5, Církev nevěsta Kristova 5, Církev rodina 6, Církev vyzbrojena k duchovnímu boji 6, Závěr 6, Zj 2,1-7 Opět prosím, abychom přicházeli s pročteným a promyšleným textem, abychom mohli o daném biblickém oddílu hovořit, sdílet se, a tak si vzájemně pomáhat k porozumění a k tomu, jak my dnes chápeme církev, sbor a praktický život v církvi. Bronislav Matulík

7

8 8 HOMILETIKA Kurz pro kázající v našem sboru s Davidem Beňou V soboru od 9.00 se uskuteční na Smíchově v Dřevěném sále kurz pro kázající v našem sboru včetně berounských a pozvání dostali i naši přátelé z Černošic. Čeká nás čtyřhodinová práce s Biblí a také rozhovory o službě kázáním v našem sboru. Kurz povede kazatel a tajemník Studijního odboru David Beňa, čímž navážeme na kurz předešlý. Součástí programu bude samozřejmě i občerstvení. Na oběd se ale vrátíme domů. Zváni jsou všichni, kteří slouží Slovem, ale i zájemci, pro něž je Bible radostí. Bronislav Matulík PANELOVÁ DISKUSE Je česká politika v beznadějné krizi? V březnu se uskutečnila první z panelových diskusí na téma: Je Bůh? Našimi hosty byli prof. Jan Sokol, MUDr. Prokop Remeš a Dr. Viktor Žárský. Přišlo na 90 lidí, většinou z našich sborů Církve bratrské, ale pozvání přijali i někteří hosté, kolegové z práce a známí, kteří se ke křesťanství nehlásí. POZVÁNÍ SENIORŮM Aneb odpoledne pro seniory s pražským seniorem Milí bratři a sestry, Na duben v jsme připravili druhou panelovou diskusi na téma: Je česká politika v beznadějné krizi? Večerem by nás měla provést rozhlasová novinářka Kateřina Horálková Rózsová a pozvání do panelu přijali: MUDr. Marián Hošek, Mons. Tomáš Holub a novinář Martin Fendrych. Modleme se za tuto panelovou diskusi a pozvěme své přátele. K dispozici jsou vytištěné pozvánky, a kdo bude mít zájem, může dostat i pozvánku v elektronické podobě. Bronislav Matulík už nějakou dobu přemýšlím o tom, že by bylo hezké setkávat se víckrát než jen dvakrát ročně. Proto jsme se nechali inspirovat příklady z některých jiných sborů CB, kde už to v nějaké formě funguje, a rozhodli jsme se pro vás připravit prozatím tři jarní setkání jednou měsíčně. Rádi bychom vytvořili prostor k tomu, abyste si mohli přivést své přátele,

9 společně se zúčastnit programu a také se při neformálním rozhovoru občerstvit nějakou malou svačinkou a kávou nebo čajem. První takové setkání bychom rádi uskutečnili ve čtvrtek v hodin a jako hosta jsme pozvali pražského seniora bratra kazatele Bronislava Kaletu. Bratr zavzpomíná na generace rodičů a prarodičů, kteří nasměrovali jeho život ke službě Pánu Bohu, a popovídá nám něco o sobě. Všichni jste srdečně zváni! O VÝCHOVĚ NAŠICH DĚTÍ Oběd s překvapením, přednáška a rodičovské hovory Jana Matulíková Na konec měsíce, , jsme opět připravili neděli s překvapením. Tzn., že si s sebou vezmeme takové jídlo, které nám chutná, nebo o kterém si myslíme, že by mohlo chutnat našim bližním, a přidáme o porci či dvě navíc. Po dopoledním shromáždění se sejdeme u společného stolu a formou švédských stolů se s vděčností Pánu i našim bližním nasytíme. Po společném obědě bude následovat Od hod. další program s překvapením, totiž program pro rodiče o výchově dětí. Pozvání přijala Mgr. Hana Imlaufová z Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny, která pracuje jako speciální pedagog, psychoterapeut a manželský a rodinný poradce. Tématem bude samozřejmě výchova, zejména pak vzdor dětí v různých etapách jejich vývoje, sourozenecké konflikty a jak to jako rodiče zvládnout. Po úvodní přednášce bude následovat diskuse. Proto přijďme všichni, kterých se to týká, vyzbrojeni optimismem, vírou, láskou a nadějí, že s Boží pomocí všechno dobře dopadne s našimi dětmi i s námi samotnými. Bronislav Matulík SBOROVÁ DOVOLENÁ 2013 Počet přihlášených lidí se přiblížil na dosah číslu 130. Případní další zájemci by mohli být ubytování již pouze v bungalovech, které nemají vlastní sociální zařízení. Společná doprava nebude zajišťována. Prosíme tedy všechny ty z vás, kteří mohou někoho vzít do svého auta, aby nahlásili počet volných míst ve svém vozidle někomu z bratří Chrásků, případně si sami našli, koho na sborovku odvezou. A zároveň prosím ty z vás, kteří odvoz potřebujete, abyste tuto potřebu také nahlásili, případně si sami někoho našli. Informace o výši a způsobu placení budou rozdávány od poloviny dubna. Tomáš a Pavel Chráskovi 9

10 přednáška s besedou v pondělí 29. dubna 2013 v Městské knihovně Beroun 17:30 PhDr. Jindřich Kabát, psycholog, vysokoškolský učitel a bývalý ministr kultury ČR, autor knihy Psychologie komunismu. Ve stejno jmenné přednášce se bude zabývat tím, jak komunistická mašinerie ovlivňovala každodenní život obyčejného člověka, jak zasahovala do fungování rodin, školství, zdravotnictví, armády, a jakými prostředky tohoto vlivu dosáhla. Pořádá Církev bratrská v Berouně ve spolupráci s Městskou knihovnou Beroun vstup zdarma

11 INFORMACE ZE STARŠOVSTVA Seminář o kázání proběhne na Smíchově s kazatelem Davidem Beňou v sobotu od 9.00 do hod. Neděle ETS a Young Life bude na Smíchově hostem kazatel Marek Šrámek. Po kázání připomene práci a nabídku ETS a seznámí nás s organizací Young Life. Součástí shromáždění bude sbírka. Rozhovor s Jitkou Schlichtsovou sestra požádala o křest a přijetí do sboru. Na základě jejího vyznání byla přijata do přípravného členství a k přípravě na křest. Převod členství z Bratislavy byl v březnu převeden do našeho sboru bratr Erik Markuš, srdečně ho vítáme. Naše děti, křest a členství v církvi staršovstvo diskutovalo otázky dětské víry, prožití či neprožití obrácení, křtu dětí, formy členství v dětském věku (přípravné, plné), schopnost přijetí odpovědnosti/závazků v dětském věku atd. Konstatovalo, že prvotní odpovědnost mají vždy rodiče, ale nezanedbatelnou část odpovědnosti a vedení k víře má i sbor. Staršovstvo se shodlo, že k dětem je třeba přistupovat individuálně a podporovat je v jejich víře, a to jak ty malé, tak i odrůstající. Kavárna pro seniory počínaje 25. dubnem otevíráme jednou za měsíc tzv. kavárnu pro seniory. Bude to příležitost k setkáním se zajímavými hosty a k rozhovorům. Beroun staršovstvo konstatovalo znepokojení nad mizivou účastí berounských na sborovém dnu a výročním členském shromáždění. Hospodářské věci sboru připravuje se rekonstrukce dvorku, začne v nejbližší době. Panelové diskuse a Kulatý stůl panelová diskuse se líbila, občerstvení bylo příjemné, lidé se u něj zdrželi a povídali. Druhou panelovou diskusi připravíme podobným způsobem. Korespondence staršovstvo obdrželo poděkování od sestry Kateřiny Špírkové, které bylo umožněno do března bydlet ve všedních dnech v hostovském pokoji. Souhlasí s tím, aby v něm přechodně bydlela ještě do konce dubna. Příští jednání v úterý Daniel Pokorný Celosborový den v Berouně 12. května 2013 v 9.30 hod Hotel Na Ostrově

12 12 neděle úterý PRAVIDELNÁ SHROMÁŽDĚNÍ Smíchov 8 45 modlitební chvíle 9 30 shromáždění modlitební chvíle první ne v měsíci mládež Beroun 9 30 shromáždění čtvrtek a biblická hodina dorost pátek dorost biblická hodina Upozornění: V neděli se v Berouně v obvyklém čase sejdeme na Závodí! Vydává: Sbor Církve bratrské v Praze 5, Vrázova 4, ; tel: ; Obsahová stránka: Bronislav Matulík, Jan Kolman, Daniel Pokorný Grafická úprava a technická spolupráce: Adam Wichterle a Ondřej Košťák

KVĚTEN/2014 ORDINÁ CIA DOREA NOC KOSTELŮ HOD BERÁ NKA

KVĚTEN/2014 ORDINÁ CIA DOREA NOC KOSTELŮ HOD BERÁ NKA KOMPAS KVĚTEN/2014 ORDINÁ CIA DOREA NOC KOSTELŮ HOD BERÁ NKA PROGRAM NA KVĚTEN 2014 Obsah / květen 2014 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 15 Smiluj se nad mými dětmi připravuje Daniela Asszonyi Úvodník Eliška

Více

praha 5 9/14 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 O ZÁŽITKU, KTERÝ BYL SETKÁNÍM

praha 5 9/14 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 O ZÁŽITKU, KTERÝ BYL SETKÁNÍM 9/14 praha 5 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 O ZÁŽITKU, KTERÝ BYL SETKÁNÍM nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval

Více

Lidé nesčetněkrát překroutili význam biblických slov, vytrhli je z kontextu, užili ke svému

Lidé nesčetněkrát překroutili význam biblických slov, vytrhli je z kontextu, užili ke svému ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 10/08 SMĚLE HŘEŠ SMĚLE VĚŘ Jsme totiž přesvědčeni, že se člověk stává spravedlivým vírou bez skutků zákona. (Ř 3,28) Lidé nesčetněkrát překroutili význam biblických

Více

ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 10/07

ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 10/07 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 10/07 TAJNOSTI film, který zaujal Když se věci správně pojmenují, je jasné, oč jde. A kde se rozjasní, tam je světlo (Ef 5,13n) Pozoruhodný zážitek skýtá film

Více

praha 5 1/14 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 POUČENÍ DO NOVÉHO ROKU

praha 5 1/14 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 POUČENÍ DO NOVÉHO ROKU 1/14 praha 5 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 POUČENÍ DO NOVÉHO ROKU Ztupí-li se sekera a nenaostří-li se znovu, je nutno víc napnout síly. Užitečná a prospěšná je moudrost. (Kaz 10,10) Je známo,

Více

praha 5 Vyzývavá blond jeptiška s modrýma očima a s široce roztaženýma nohama v kapli 10/11 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

praha 5 Vyzývavá blond jeptiška s modrýma očima a s široce roztaženýma nohama v kapli 10/11 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 10/11 praha 5 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 ŠPERKY NEJSOU HŘÍCH Pamatuj na svého Stvořitele ve dnech svého mládí, než nastanou zlé dny a než se dostaví léta, o kterých řekneš: Nemám v nich

Více

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2 ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2 Milí bratři, milé sestry, opět po roce hodnotíme uplynulé období pomocí výroční zprávy

Více

Zpravodaj. Březen 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kdo chce jít za Mnou?

Zpravodaj. Březen 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kdo chce jít za Mnou? 3 Březen 2015 Zpravodaj farnosti sv. Václava na Smíchově Kdo chce jít za Mnou? Kdo chce jít za Mnou, zapři sám sebe, den co den ber na sebe svůj kříž a následuj Mě (Lk 9, 23). Popeleční středou jsme vstoupili

Více

praha 5 6/12 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 ČLOVĚK

praha 5 6/12 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 ČLOVĚK 6/12 praha 5 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 ČLOVĚK Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš? Jen maličko jsi ho omezil, že není roven Bohu, korunuješ ho slávou a důstojností.

Více

FARNÍ LIST KAPLICKA č.3/10 BŘEZEN 2010

FARNÍ LIST KAPLICKA č.3/10 BŘEZEN 2010 FARNÍ LIST KAPLICKA č.3/10 Měsíčník těchto farností římskokatolické církve: Kaplice Malonty Omlenice Blansko Dolní Dvořiště Rožmitál na Šumavě Rychnov nad Malší Pohorská Ves Pohoří na Šumavě Cetviny P.

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20 3/ 2008 Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20 ÚVODNÍK Probuzení nebo dělníci? Když uviděl zástupy, byl nad nimi hluboce pohnut, protože byli utrápení a sklíčení jako ovce, které nemají

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23 KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY 5 / 2011 SBOROVÝ DOPIS Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23 Ú V O D N Í K Víra, nebo skutky? Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků. Jakub

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Září 2008 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Obsah:! POZOR! Nový rozpis bohoslužeb ve farnosti.... str. 2! Co se dělo: Kdyby byl Bavorov... aneb mladí v jižních Čechách. str. 10! Co se dělo: Tam, kde láska

Více

Mít stejnou službu jako Pán

Mít stejnou službu jako Pán 5 2013 Milí čtenáři našeho zpravodaje, bratři a sestry, přejeme Vám všem požehnaný začátek nového školního roku, ať už jste žáci či studenti pozemských škol nebo jejich absolventi, vždyť všichni jsme učedníky

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23 KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY 6 / 2011 SBOROVÝ DOPIS Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23 Ú V O D N Í K Růst a proměněné životy Když jsem nedávno dostal zadání napsat něco na téma páté hodnoty

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 87 Seslání Ducha svatého 2010 Díky, Z obsahu Rok kněží Volby 2010 Slovo na okraj Zprávy z farnosti

Více

Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014

Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014 Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014 ÚVODNÍ SLOVO OTCE JANA Milí farníci, prožíváme postní období naplněné ztišením,

Více

Vždycky mně znovu překvapí, když čtu nebo slyším vyjádření, že něco je lepšího než

Vždycky mně znovu překvapí, když čtu nebo slyším vyjádření, že něco je lepšího než ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 5/06 CO JE LEPŠÍ NEŽ ŽIVOT Bože, tys Bůh můj! Hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní. Mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi. Proto

Více

OBČASNÍK ČLENŮ A PŘÁTEL SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 1, SOUKENICKÁ 15 ROČNÍK XXII ZÁŘÍ 2012 ČÍSLO 7

OBČASNÍK ČLENŮ A PŘÁTEL SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 1, SOUKENICKÁ 15 ROČNÍK XXII ZÁŘÍ 2012 ČÍSLO 7 72012 OBČASNÍK ČLENŮ A PŘÁTEL SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 1, SOUKENICKÁ 15 ROČNÍK XXII ZÁŘÍ 2012 ČÍSLO 7 OBČASNÍK ČLENŮ A PŘÁTEL SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 1, SOUKENICKÁ 15 ROČNÍK XXII ZÁŘÍ 2012 ČÍSLO

Více

07-08/09 zpravodaj ks hradec králové www.kshk.cz červenec - srpen 2009 782 slova na prázdniny ŽÍZEŇ JE VELIKÁ! ŽIVOT MI UTÍKÁ? Vzduch se tetelil v poledním žáru a rozmazával tak siluetu ženy, která unaveným

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

Zpravodaj. Leden 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král?

Zpravodaj. Leden 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král? 1 Leden 2015 Zpravodaj farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král? Není tato otázka mudrců také hluboce naší otázkou: Kde je ten, který právem zasluhuje, aby byl nazýván Pánem světa a Pánem mého života,

Více

BOJUJ DOBRÝ BOJ VÍRY!

BOJUJ DOBRÝ BOJ VÍRY! CÍRKEV, KTERÁ SPOJUJE LIDI DOHROMADY 06/11 BOJUJ DOBRÝ BOJ VÍRY! Jak už jsem psal ve svém posledním úvodníku (Mozaika 02/11): bez víry to prostě nejde! Apoštol Pavel to věděl, a proto napsal Timoteovi:

Více

sborový list OBČASNÍK SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PARDUBICÍCH 09-10/2007

sborový list OBČASNÍK SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PARDUBICÍCH 09-10/2007 sborový list OBČASNÍK SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PARDUBICÍCH 09-10/2007 2 Úvodník Žák a učitel. Dítě a rodič. Teenager a důchodce. Dva různé světy. Odlišné jazyky, jiné starosti, rozdílná perspektiva, různé

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Květen 2013 Duchovní plodnost Proč je na světě dosti věřících lidí, kteří vynikají zbožností, a přesto se zdají být jaksi nevýrazní, nepůsobiví, neužiteční nebo nezajímaví,

Více

NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011

NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011 NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011 Čtení: Mt 8, 1-13; Ř 12, 16-21; Ž 67, 2 POMOC NEPATRNÝM Král odpoví a řekne jim: Amen, pravím

Více

Časopis Apoštolské církve. 15 let od zalození. 15 let od založení VOŠMT. Ročník 20 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz

Časopis Apoštolské církve. 15 let od zalození. 15 let od založení VOŠMT. Ročník 20 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Časopis Apoštolské církve ŽIVOT V KRISTU 15 let od zalození 15 let od založení VOŠMT Ročník 20 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 1 / 2008 2Úvodník Vejděte těsnou branou; prostorná je brána

Více

CESTA R O Z C E S T Í. Ročník XXII 2/2011

CESTA R O Z C E S T Í. Ročník XXII 2/2011 CESTA ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XXII 2/2011 R O Z C E S T Í Nadchází doba prázdnin a dovolených. Většina z nás se v příštím období vydá na nějakou cestu: za odpočinkem, za duchovním užitkem,

Více