praha 5 Ponechme stranou všechny bezbožné myšlenky a touhy těla, které člověka vedou do 4/13 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "praha 5 Ponechme stranou všechny bezbožné myšlenky a touhy těla, které člověka vedou do 4/13 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5"

Transkript

1 4/13 praha 5 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 ZAMĚŘENÍ NA SEBE Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. (Ř 8,7 ČEP) Ponechme stranou všechny bezbožné myšlenky a touhy těla, které člověka vedou do reálné či virtuální náruče cizích žen či mužů. Ponechme stranou všechnu tělesnou chamtivost, která lidi vábí mít víc a víc, takže se pak nezastaví ani před loupežným přepadením. Ponechme stranou bezuzdnou touhu po moci a potřebu manipulovat s druhými za účelem potvrzení svého pochybného ega. A ponechme stranou i nemravnou potřebu druhé osočovat, poukazovat na jejich špatnosti a trousit kolem sebe jed ironických poznámek či pomluv. Podívejme se raději na to, jak je někdy bezbožné naše zbožné zaměření na sebe. Všichni hřeší, to je fakt, a po hříchu nejednou přichází kocovina výčitek a babrání se ve vlastním svědomí. Zbožná a citlivá duše, usvědčena sama sebou, se topí a motá v neustálém bědování, na jaké dno to až spadla. Hlavu má plnou svého hříchu, vše si donekonečna promítá a do toho stále volá: Pane, smiluj se! Jenomže úleva ne a ne přijít. Následuje sebeopovržení a už beztak nízké sebevědomí se ještě více zavrtává pod povrch sebeúcty. Zbožná duše propadá sebelítosti a její malomyslnost si stále dokola zoufá a zoufá sama nad sebou. A opět: Pane, smiluj se, jak jsem jen mohla?! Je plná svého selhání, které navzdory lítosti naplňuje její prázdnotu obsahem hořkého sebetrýznění v domnění, že právě toto je pravé pokání Aniž by si všimla, že v tu chvíli v ní pro Krista není místo, tak je zaměřena na sebe a svůj hřích. Všichni mají nějaký svůj mindrák, i ti nejzbožnější ze zbožných. Dlouho nic a pak najednou někdo či něco se ho dotkne, a už se to s člověkem veze. Myslel si, že to má dávno za sebou, že už je po těch letech vyrovnaná křesťanská osobnost se smyslem pro humor a se schopností smát se sám sobě, když tu v okamžení jdou žerty stranou. Zbožná duše, ještě včera nad věcí a s pokojem v srdci, se nyní cítí ve vlastních očích méněcenná a je zacyklená do úvah o marnosti. Odtud je pak už jen kousek k porovnávání se s druhými. Ale protože se jedná o mindrák, nemůže nebohá duše nad druhými vyhrát. Sama se přesvědčivými argumenty ujišťuje o své bezmoci, neschopnosti a její mysl je plná promarněných

2 2 příležitostí a ujetých vlaků, do kterých se už nedá nastoupit. Zoufá si, je přeplněná sama sebou, takže pro Krista v ní v tu chvíli není a ani nemůže být místo. Všichni křesťané milují svého Pána a rádi mu slouží, jenomže kolem dokola jsou lidi, sice církevní a zbožní, ale pořád ještě lidi. Každý má jiný názor, jiné očekávání, a i zbožná duše sama je také jen člověkem. Touží obstát, nebýt odkázaná na reakce druhých, chce být svobodná. Leckdy se jí to i daří, protože přece neslouží pro obdiv, ale všechno dělá k slávě Boží. Jenomže pak stačí málo, opravdu jen málo, a zcela nečekaně se zbožná duše pohrouží sama do sebe, nebo vybuchne zlostí, to podle povahy, protože někdo ji zkritizoval a dotknul se jejího zbožného snažení, které je přece míněno tak upřímně a opravdově. Duch svatý je v mžiku vytlačen do kouta a hlava je plná palčivých slov, která padla na její hlavu a v hlavě zůstala. Spravedlivé rozhořčení a hořkost naplňuje její duši, takže pro Krista, jeho pokoj, radost a lásku k bližním není v tu chvíli žádného místa. Protentokrát skutečně ponechme stranou všechny animální touhy těla, které nás tak snadno pokoušejí k hříchu a pohoršují. Ještě si jich v životě užijeme dost. Buďme nyní opatrní na své bezbožně zbožné zaměření na sebe v celém tom našem křesťanském počínání. A to i v těch chvílích, kdy činíme hluboké pokání, hledáme ztracenou identitu, nebo oddaně sloužíme Pánu. Protože myšlení těla je nepřátelské vůči Bohu v každé podobě a na každém místě. Ale odhlédnout od sebe a upřít pohled na Krista ukřižovaného a vzkříšeného je vždycky tak osvobozující Bronislav Matulík DOROSTOVÁ NOČNÍ HRA V PRAZE V pátek 15. března se sešli dorostenci ze Smíchova a z Berouna, aby spolu strávili čas od pátečního podvečera do sobotního dopoledne. Po společném dorostu, hrách a následné večeři je čekala večerní hra, kterou pro ně připravila mládež. Na začátku je dopisem požádal o pomoc neznámý bratr starší a zároveň jim předal první obálku s šifrou a pravidly soutěže. Pak už si všechny soutěžní týmy musely poradit samy. A že to zvládly na výbornou, o tom svědčí následující dopis. Již delší dobu jsem připravoval svůj plán. Potřeboval jsem ale pomoc, kvůli svému zdravotnímu stavu jsem se o celou záležitost nemohl postarat sám. Pozval jsem si tedy na páteční večer 15. března skupinu mladých lidí, kteří se vydali na nelehkou a nebezpečnou cestu. Přesnou polohu místa, kam jsem ukryl desky s důležitými informacemi, jsem zašifroval. Na různých místech Prahy jsem zanechal zprávy spolu s fotografiemi a jednotlivými díly skládačky. Vyluštěním šifry získali potřebné informace, kam se vydat, aby získali další zprávu. Ke každé zprávě jsem rovněž přiložil fotografii, která napovídala, kde mají další zprávu hledat. A pak mi již nezbývalo než čekat, zda si s tím mí mladí pomocníci poradí. Tlačil nás totiž čas, novinář, který měl informace následující den uveřejnit, mohl na smluveném místě čekat jen do hodin.

3 Vše ale dobře dopadlo. Všechny týmy si dobře poradily s mými šiframi, prošly danou cestou v časovém limitu a dokonce se jim podařilo zdárně projít nebezpečnými územími. Tam na ně totiž čekali nepřátelé a snažili se některé z nich unést, a pak požadovali výkupné formou pomoci s vyluštěním hádanky. Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří mi v mém plánu pomáhali, zvládli jste to skvěle, moji mladí přátelé! Nekalé skutky vlivné skupiny lidí byly odhaleny a náprava již byla zjednána Hra tedy proběhla podle plánu a z ohlasů se dá usuzovat, že se všichni účastníci dobře bavili. Někteří se i poučili v tom, že dodržovat pravidla je dobré. Jeden z týmů, který sice zvládl projít celou trasu hry úspěšně a v rekordním čase, musel být nakonec diskvalifikován pro porušení pravidel. Dojmy z hry jim to ale nezkazilo. Pak už jen zbývalo, aby si každý našel své místo na spaní. Sobotní dopoledne proběhlo v duchu snídaně a potřebného úklidu zpestřeného bitvou s karimatkami. Martina Koutná KRISTOVO VZKŘÍŠENÍ Legenda? Podvod? Omyl? Skutečnost? Velikonoční svátky bývají tradičně časem, kdy se mnohé české kostely naplní více než obvykle, neboť mnozí nevěřící či, řekněme, formální křesťané hledají odpovědi na palčivé otázky týkající se existence Boha a Jeho syna Ježíše Krista. V samém centru těchto otázek leží zázračnost Kristova vzkříšení a dopad této velikonoční události na každého z nás. O tom, že se jedná o otázku stále živou, jsme se mohli přesvědčit v Berouně ve středu 27. března během přednášky a besedy na téma Kristovo vzkříšení: Legenda? Podvod? Omyl? Skutečnost? Pozvání k vedení této přednášky přijal kazatel CB v Černošicích Pavel Paluchník. Naopak vyslechnout si jeho argumenty a diskutovat s ním do místní Městské knihovny dorazilo asi 20 posluchačů. Převážná většina z nich byli lidé bez vazeb na Církev bratrskou, které na přednášku nalákaly plakáty vyvěšené po městě a zprávy otištěné v místních papírových i elektronických médiích, což potvrzuje atraktivnost velikonočního tématu. A Pavel Paluchník na této atraktivnosti rozhodně neubral. V první části setkání nás vtáhl do příběhu Ježíšova života. Jak na úvod vysvětlil, leccos můžeme zkoumat čistě rozumem, pokud však například čteme dobrou knihu, často si najednou uvědomíme, že jsme do ní tak ponoření, že jsme vlastně součástí příběhu. A podobně tomu může být i s příběhem o životě a smrti Ježíše Krista, jak nám Pavel Paluchník i rovnou ukázal. Druhá část setkání byla věnována stopám, které nám mohou pomoci při hledání pravdy o Kristově vzkříšení. Mezi těmito stopami byl například fakt prázdného hrobu, který nikdo v historii věrohodně nevysvětlil. Jako další stopu Pavel Paluchník zmínil skutečnost, že se vzkříšený Ježíš ukázal mnoha lidem, a to i lidem nevýznamným. Nebo i to, že 12. apoštol byl po smrti Jidáše volen s podmínkou, že daný člověk musel osobně znát Ježíše před 3

4 4 jeho smrtí i po vzkříšení. Opomenutý nezůstal ani neobvykle proměněný postoj samotných učedníků Ježíše Krista, kteří, jak píše Bible, se těsně po velikonočních událostech třásli strachy za zamčenými dveřmi, aby naráz získali odvahu, moudrost a sílu kázat evangelium po širém světě. Součástí setkání v Městské knihovně byla i debata účastníků, kterou Pavel Paluchník otevíral po každém dílčím bloku přednášky. Zatímco zpočátku jsme byli my posluchači poněkud ostýchaví, postupně se diskuze natolik rozproudila, až bylo těžké ve stanovený čas setkání ukončit. Troufám si proto učinit závěr, že se velikonoční přednáška Církve bratrské v berounské Městské knihovně vydařila. Kateřina Ostatnická VELIKONOČNÍ ZPÍVÁNÍ Jak jsme ho viděli a slyšeli Na Bílou sobotu jsme byli Armádou spásy pozváni zazpívat v Paláci Akropolis. Byla to mimořádná příležitost, jakou jsme dosud s pěveckým sborem nezažili a asi už nezažijeme. Lze předpokládat, že i stěny velkého koncertního sálu dosud nikdy neslyšely hudbou Johanna S. Bacha a jemu podobných autorů. Před námi tam totiž vystupovala taková esa, jako All Time Low, jeden z největších objevů pop-punkové scény posledních let, Tři sestry, česká punková a rocková legenda, Amanda Palmer, americká zpěvačka, klavíristka a internetová vizionářka, fenomenální Joe Robinson z Austrálie, metalový Aleš Brichta aj. Naštěstí nás na pódiu nepředcházel metal ani punk, ale aplaus sklízeli dechový soubor BERN BEND Armády spásy ze Švýcarska a Shirim Ashirim se svými hebrejskými písněmi. Kdo jste tam nebyli, zde je několik dojmů altistky Zuzany Vršanské:

5 Do paláce Akropolis jsem se hodně těšila, nejvíc mě zajímala výzdoba (Interiér roku František Skála a David Vávra Grand Prix obce architektů, 1996). Překvapilo mě, jak je ve skutečnosti sál malý, a tak jsem se brzo zbavila trémy. K potlačení ostatních strachů mi pomohly i reflektory, díky nimž jsem vůbec neviděla obecenstvo (ale také byl hůře vidět dirigent), nicméně myslím, že se nám s Boží pomocí zpívání povedlo, a také moc děkuji našemu ochotnému vedoucímu zpěvu Tomáši Chráskovi. Co mě ale naprosto uchvátilo, bylo vystoupení již známých Shirim Ashirim. Tomáš Najbrt, Daniel Matulík a především Renata Ulmannová doslova vysílali nadšení a radost velikonoční zvěsti a myslím, že celé obecenstvo jejich veselí sdílelo. Ve sboru CB si koncertů moc vážím, ale vystoupením daleko víc sluší koncertní sál. Švýcarští hudebníci mě překvapili vřelostí v zákulisí, myslím, že Češi jsou daleko více neosobní a trochu odtažití, ale na tom se dá pracovat. Trochu mě mrzelo nešťastné pojetí evangelizace, ale práce v Armádě spásy si vážím a sama mám často problémy se svým zvěstováním Krista. Poslední účinkující Igor Mamojka měl jistě také své posluchače, ve mně ale pořád doznívaly písně Shirim Ashirim, tak jsem možná ani tolik neposlouchala. Koncert na Bílou sobotu byl myslím moc příjemný i vydařený a jsem ráda, že jsme mohli lidem i Pánu Bohu zazpívat. Po koncertě v Paláci Akropolis jsme si na následné středeční zkoušce kladli otázky ohledně smyslu naší účasti a také, jestli bychom chtěli něco podobného zopakovat. Shodli jsme se na tom, že nejsme koncertním sborem (což víme samozřejmě dávno) a že chceme zpívat při bohoslužbách ve sboru či sborech v církvi. Nicméně pozvání nelitujeme, což vyjádřila i další z altistek Sheau-Ling: 5

6 6 Kéž byl Bůh potěšen a přijal naše písně i chvály. Kéž naše písně mohly připomenout obecenstvu, jak dobrý je Bůh, který poslal Ježíše, skrze jehož zmrtvýchvstání máme naději i pro život na zemi. Kéž naše písně potěšily ty opuštěné duše, které potřebovaly být Bohem potěšeny. Kéž mohli být nevěřící přitaženi k dobrotě Boha, který je jak milosrdný, tak i spravedlivý a je zdrojem našich životů. Kéž mohli ti, kteří mají nejrůznější závislosti během poslechu Boží hudby zapomenout na kouření, pití alkoholu či drogy, které jim ničí život. Kéž mohl každý z nás zpěváků a posluchačů zatoužit stát se lepším člověkem skrze Ježíše a k slávě Boží. Bronislav Matulík, Zuzana Vršanská, Sheau-Ling Vokounová & foto Armáda spásy EFEZSKÝM Pásmo biblických hodin od Velikonoc do prázdnin Na čtení knihy Skutků apoštolů budeme navazovat čtením epištoly Efezským, jejímž obsahem je nauka o církvi. Jako ve většině epištol i zde Pavel rozvádí v prvních čtyřech kapitolách teologii církve, aby pak přešel k velmi praktickým radám, co znamená patřit do společenství svatých a jak křesťansky žít. Pásmo biblických hodin bude rozděleno následujícím způsobem: 1. Úvod 1,1-2 + Sk 19,1-20,38 2. Církev požehnaná v Kristu a žijící k slávě Boží 1, Církev obecenství spasených z milosti 2, Církev Boží chrám z židů a pohanů 2, Církev její poslání na světě 3, Církev zápas o jednotu Ducha 4, Církev tělo Kristovo 4, Církev praktické společenství nového života I. 4, Církev praktické společenství nového života II. 5, Církev nevěsta Kristova 5, Církev rodina 6, Církev vyzbrojena k duchovnímu boji 6, Závěr 6, Zj 2,1-7 Opět prosím, abychom přicházeli s pročteným a promyšleným textem, abychom mohli o daném biblickém oddílu hovořit, sdílet se, a tak si vzájemně pomáhat k porozumění a k tomu, jak my dnes chápeme církev, sbor a praktický život v církvi. Bronislav Matulík

7

8 8 HOMILETIKA Kurz pro kázající v našem sboru s Davidem Beňou V soboru od 9.00 se uskuteční na Smíchově v Dřevěném sále kurz pro kázající v našem sboru včetně berounských a pozvání dostali i naši přátelé z Černošic. Čeká nás čtyřhodinová práce s Biblí a také rozhovory o službě kázáním v našem sboru. Kurz povede kazatel a tajemník Studijního odboru David Beňa, čímž navážeme na kurz předešlý. Součástí programu bude samozřejmě i občerstvení. Na oběd se ale vrátíme domů. Zváni jsou všichni, kteří slouží Slovem, ale i zájemci, pro něž je Bible radostí. Bronislav Matulík PANELOVÁ DISKUSE Je česká politika v beznadějné krizi? V březnu se uskutečnila první z panelových diskusí na téma: Je Bůh? Našimi hosty byli prof. Jan Sokol, MUDr. Prokop Remeš a Dr. Viktor Žárský. Přišlo na 90 lidí, většinou z našich sborů Církve bratrské, ale pozvání přijali i někteří hosté, kolegové z práce a známí, kteří se ke křesťanství nehlásí. POZVÁNÍ SENIORŮM Aneb odpoledne pro seniory s pražským seniorem Milí bratři a sestry, Na duben v jsme připravili druhou panelovou diskusi na téma: Je česká politika v beznadějné krizi? Večerem by nás měla provést rozhlasová novinářka Kateřina Horálková Rózsová a pozvání do panelu přijali: MUDr. Marián Hošek, Mons. Tomáš Holub a novinář Martin Fendrych. Modleme se za tuto panelovou diskusi a pozvěme své přátele. K dispozici jsou vytištěné pozvánky, a kdo bude mít zájem, může dostat i pozvánku v elektronické podobě. Bronislav Matulík už nějakou dobu přemýšlím o tom, že by bylo hezké setkávat se víckrát než jen dvakrát ročně. Proto jsme se nechali inspirovat příklady z některých jiných sborů CB, kde už to v nějaké formě funguje, a rozhodli jsme se pro vás připravit prozatím tři jarní setkání jednou měsíčně. Rádi bychom vytvořili prostor k tomu, abyste si mohli přivést své přátele,

9 společně se zúčastnit programu a také se při neformálním rozhovoru občerstvit nějakou malou svačinkou a kávou nebo čajem. První takové setkání bychom rádi uskutečnili ve čtvrtek v hodin a jako hosta jsme pozvali pražského seniora bratra kazatele Bronislava Kaletu. Bratr zavzpomíná na generace rodičů a prarodičů, kteří nasměrovali jeho život ke službě Pánu Bohu, a popovídá nám něco o sobě. Všichni jste srdečně zváni! O VÝCHOVĚ NAŠICH DĚTÍ Oběd s překvapením, přednáška a rodičovské hovory Jana Matulíková Na konec měsíce, , jsme opět připravili neděli s překvapením. Tzn., že si s sebou vezmeme takové jídlo, které nám chutná, nebo o kterém si myslíme, že by mohlo chutnat našim bližním, a přidáme o porci či dvě navíc. Po dopoledním shromáždění se sejdeme u společného stolu a formou švédských stolů se s vděčností Pánu i našim bližním nasytíme. Po společném obědě bude následovat Od hod. další program s překvapením, totiž program pro rodiče o výchově dětí. Pozvání přijala Mgr. Hana Imlaufová z Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny, která pracuje jako speciální pedagog, psychoterapeut a manželský a rodinný poradce. Tématem bude samozřejmě výchova, zejména pak vzdor dětí v různých etapách jejich vývoje, sourozenecké konflikty a jak to jako rodiče zvládnout. Po úvodní přednášce bude následovat diskuse. Proto přijďme všichni, kterých se to týká, vyzbrojeni optimismem, vírou, láskou a nadějí, že s Boží pomocí všechno dobře dopadne s našimi dětmi i s námi samotnými. Bronislav Matulík SBOROVÁ DOVOLENÁ 2013 Počet přihlášených lidí se přiblížil na dosah číslu 130. Případní další zájemci by mohli být ubytování již pouze v bungalovech, které nemají vlastní sociální zařízení. Společná doprava nebude zajišťována. Prosíme tedy všechny ty z vás, kteří mohou někoho vzít do svého auta, aby nahlásili počet volných míst ve svém vozidle někomu z bratří Chrásků, případně si sami našli, koho na sborovku odvezou. A zároveň prosím ty z vás, kteří odvoz potřebujete, abyste tuto potřebu také nahlásili, případně si sami někoho našli. Informace o výši a způsobu placení budou rozdávány od poloviny dubna. Tomáš a Pavel Chráskovi 9

10 přednáška s besedou v pondělí 29. dubna 2013 v Městské knihovně Beroun 17:30 PhDr. Jindřich Kabát, psycholog, vysokoškolský učitel a bývalý ministr kultury ČR, autor knihy Psychologie komunismu. Ve stejno jmenné přednášce se bude zabývat tím, jak komunistická mašinerie ovlivňovala každodenní život obyčejného člověka, jak zasahovala do fungování rodin, školství, zdravotnictví, armády, a jakými prostředky tohoto vlivu dosáhla. Pořádá Církev bratrská v Berouně ve spolupráci s Městskou knihovnou Beroun vstup zdarma

11 INFORMACE ZE STARŠOVSTVA Seminář o kázání proběhne na Smíchově s kazatelem Davidem Beňou v sobotu od 9.00 do hod. Neděle ETS a Young Life bude na Smíchově hostem kazatel Marek Šrámek. Po kázání připomene práci a nabídku ETS a seznámí nás s organizací Young Life. Součástí shromáždění bude sbírka. Rozhovor s Jitkou Schlichtsovou sestra požádala o křest a přijetí do sboru. Na základě jejího vyznání byla přijata do přípravného členství a k přípravě na křest. Převod členství z Bratislavy byl v březnu převeden do našeho sboru bratr Erik Markuš, srdečně ho vítáme. Naše děti, křest a členství v církvi staršovstvo diskutovalo otázky dětské víry, prožití či neprožití obrácení, křtu dětí, formy členství v dětském věku (přípravné, plné), schopnost přijetí odpovědnosti/závazků v dětském věku atd. Konstatovalo, že prvotní odpovědnost mají vždy rodiče, ale nezanedbatelnou část odpovědnosti a vedení k víře má i sbor. Staršovstvo se shodlo, že k dětem je třeba přistupovat individuálně a podporovat je v jejich víře, a to jak ty malé, tak i odrůstající. Kavárna pro seniory počínaje 25. dubnem otevíráme jednou za měsíc tzv. kavárnu pro seniory. Bude to příležitost k setkáním se zajímavými hosty a k rozhovorům. Beroun staršovstvo konstatovalo znepokojení nad mizivou účastí berounských na sborovém dnu a výročním členském shromáždění. Hospodářské věci sboru připravuje se rekonstrukce dvorku, začne v nejbližší době. Panelové diskuse a Kulatý stůl panelová diskuse se líbila, občerstvení bylo příjemné, lidé se u něj zdrželi a povídali. Druhou panelovou diskusi připravíme podobným způsobem. Korespondence staršovstvo obdrželo poděkování od sestry Kateřiny Špírkové, které bylo umožněno do března bydlet ve všedních dnech v hostovském pokoji. Souhlasí s tím, aby v něm přechodně bydlela ještě do konce dubna. Příští jednání v úterý Daniel Pokorný Celosborový den v Berouně 12. května 2013 v 9.30 hod Hotel Na Ostrově

12 12 neděle úterý PRAVIDELNÁ SHROMÁŽDĚNÍ Smíchov 8 45 modlitební chvíle 9 30 shromáždění modlitební chvíle první ne v měsíci mládež Beroun 9 30 shromáždění čtvrtek a biblická hodina dorost pátek dorost biblická hodina Upozornění: V neděli se v Berouně v obvyklém čase sejdeme na Závodí! Vydává: Sbor Církve bratrské v Praze 5, Vrázova 4, ; tel: ; Obsahová stránka: Bronislav Matulík, Jan Kolman, Daniel Pokorný Grafická úprava a technická spolupráce: Adam Wichterle a Ondřej Košťák

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes při dopolední i odpolední bohoslužbě poslouží kázáním bratr Michal Balcar. Taktéž příští sobotu kázáním poslouží bratr Michal

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 8.10.2011 40/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 8. října 2011 Společná píseň

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes při dopolední i odpolední bohoslužbě poslouží kázáním bratr Michal Balcar. Příští sobotu kázáním poslouží bratr Jiří Drejnar.

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

25.2.2012 8/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

25.2.2012 8/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 25.2.2012 8/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 25. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 17. března 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Haluzová Helena 10.30 10.45 Přestávka

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s

Více

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně)

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) NEDĚLE SVATODUŠNÍ formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 10 2015 Měsíčník členů a přátel sboru Očekáváte mnoho, a je z toho málo. Co přivezete domů, to rozfoukám. A proč? praví Hospodin zástupů. Protože můj chrám je v troskách a vy se staráte každý jen o svůj

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení PROSINEC 2012 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 12/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P R O G R A M S O B O T N Í B O H O S L U Ž B Y 20. března 2009 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH. Preambule

ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH. Preambule ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH Preambule 1. Bohoslužebná shromáždění 2. Katechetická shromáždění 3. Příležitostná shromáždění 4. Život sboru mimo shromáždění 5. Závěrečná ustanovení Preambule Věříme, že Kristova

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 7. května 2011 Společná píseň

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické Farní sbor Českobratrské církve evangelické Libiš Kazatelská stanice Kostelec nad Labem Díkčinění 2015 Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není, už se

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13 Nová generace Úvod Na českých školách studuje 1.800.000 studentů. Kolik z nich slyšelo evangelium? Nová generace je studentská křesťanská organizace zaměřená na studenty a jejich

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát?

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? PROČ JSME TADY JAKO ČCE? Kontext, ve kterém se pohybujeme Předáváme evangelium Jsme

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení PROSINEC 2012 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2012

Střešovický. evangelík. na říjen 2012 Střešovický evangelík na říjen 2012 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE

Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE 1. Návrhy na změnu Církevního zřízení CZ 23 Do CZ 23 se vkládá nový odst. 6

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU

OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU Můj lide, pro každé mé dítě je zásadní, aby vešlo do období duchovní a fyzické změny. Fyzické smysly člověka musí vejít do harmonie s jeho duchem. Začnete se smyslem zraku.

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Církev adventistů sedmého dne sbor vsetín. sborový zpravodaj

Církev adventistů sedmého dne sbor vsetín. sborový zpravodaj Církev adventistů sedmého dne sbor vsetín sborový zpravodaj říjen» listopad» prosinec 4. čtvrtletí 2014 Zj 3,3 (ČSP) Připomínej si, jak jsi mé slovo přijal a slyšel, zachovávej je a učiň pokání. Neprobudíš-li

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes k nám při dopolední bohoslužbě kázáním poslouží Michal Balcar. Odpoledne promluví Marek Jonczy. Příští sobotu kázáním poslouží

Více

Jičínská vinice. M ě s í č n í k k ř e s ť a n s k é h o s polečenství J i č í n / VE VINICI NAJDETE:

Jičínská vinice. M ě s í č n í k k ř e s ť a n s k é h o s polečenství J i č í n / VE VINICI NAJDETE: Jičínská vinice M ě s í č n í k k ř e s ť a n s k é h o s polečenství J i č í n 0 7-08/ 2 0 1 6 VE VINICI NAJDETE: je někdy moc a někdy málo. K vyřešení krizové situace, například na silnici, máte přinejlepším

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

1. čtení: Ž 100. Píseň: 373 Ó, sešli Ducha svého. Základ kázání: Mk 12, 28-34. Kázání: Milé sestry, milí bratři,

1. čtení: Ž 100. Píseň: 373 Ó, sešli Ducha svého. Základ kázání: Mk 12, 28-34. Kázání: Milé sestry, milí bratři, 1. čtení: Ž 100 1 Píseň: 373 Ó, sešli Ducha svého Základ kázání: Mk 12, 28-34 Kázání: Milé sestry, milí bratři, zrovna zákoník nebyl daleko od království Božího. Zrovna člověk, pro kterého jsou zákony

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

4. zasedání 31. synodu ČCE (18.-21.5.2006) Tisk č. 17 ROZHOVOR O BUDOVÁNÍ SBORU V ČCE

4. zasedání 31. synodu ČCE (18.-21.5.2006) Tisk č. 17 ROZHOVOR O BUDOVÁNÍ SBORU V ČCE TISK č. 17 4. zasedání 31. synodu ČCE (18.-21.5.2006) Tisk č. 17 ROZHOVOR O BUDOVÁNÍ SBORU V ČCE 1. ZADÁNÍ A STATISTICKÝ ÚVOD Usnesení 3. zasedání 31. synodu č. 51 ve věci Budování sboru znělo: Synod se

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více