HARDWARE OSOBNÍHO POČÍTAČE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HARDWARE OSOBNÍHO POČÍTAČE"

Transkript

1 HARDWARE OSOBNÍHO POČÍTA TAČE

2 OBSAH TYPY POČÍTA TAČŮ HARDWARE OSOBNÍHO POČÍTA TAČE ZAPNUTÍ,, VYPNUTÍ,, RESTART PC ZÁSADY PRÁCE S POČÍTA TAČEM 2

3 TYPY POČÍTA TAČŮ

4 TYPY POČÍTA TAČŮ PC IBM KOMPATIBILNÍ POČÍTA TAČE E PS/2 POČÍTA TAČE E APPLE MACKINTOSH WORKSTATIONS SUPERPOČÍTA TAČE SÁLOVÉ POČÍTA TAČE SERVERY DALŠÍ FORMY POČÍTA TAČŮ 4

5 TYPY POČÍTA TAČŮ PC IBM KOMPATIBILNÍ POČÍTA TAČE E STANDARDU IBM JSOU NEJROZŠÍ ŠÍŘENĚJŠÍ NA SVĚTĚ.. JDE O SESTAVU NĚKOLIKA N KOMPONENTŮ. PC IBM KOMPATIBILNÍ JSOU PŘIMĚŘENĚ VÝKONNÉ,, RELATIVNĚ CENOVĚ DOSTUPNÉ A UNIVERZÁLN LNÍ VÝPOČETN ETNÍ STROJE. EXISTUJE PRO NĚN NESMÍRN RNÉ MNOŽSTV STVÍ APLIKAČNÍCH PROGRAMŮ. HISTORICKY SE DĚLÍD NA DOMÁCÍ A OSOBNÍ. 5

6 TYPY POČÍTA TAČŮ PC IBM KOMPATIBILNÍ DOMÁCÍ POČÍTA TAČE BYLY TO 8 A 16 BITOVÉ POČÍTA TAČE SINCLAIR ZX 6

7 TYPY POČÍTA TAČŮ PC IBM KOMPATIBILNÍ DOMÁCÍ POČÍTA TAČE BYLY TO 8 A 16 BITOVÉ POČÍTA TAČE SHARP MZ 7

8 TYPY POČÍTA TAČŮ PC IBM KOMPATIBILNÍ DOMÁCÍ POČÍTA TAČE BYLY TO 8 A 16 BITOVÉ POČÍTA TAČE COMMODORE 64 8

9 TYPY POČÍTA TAČŮ PC IBM KOMPATIBILNÍ DOMÁCÍ POČÍTA TAČE BYLY TO 8 A 16 BITOVÉ POČÍTA TAČE COMMODORE AMIGA 9

10 TYPY POČÍTA TAČŮ PC IBM KOMPATIBILNÍ DOMÁCÍ POČÍTA TAČE BYLY TO 8 A 16 BITOVÉ POČÍTA TAČE IQ

11 TYPY POČÍTA TAČŮ PC IBM KOMPATIBILNÍ DOMÁCÍ POČÍTA TAČE BYLY TO 8 A 16 BITOVÉ POČÍTA TAČE PMD 85 11

12 TYPY POČÍTA TAČŮ PC IBM KOMPATIBILNÍ DOMÁCÍ POČÍTA TAČE BYLY TO 8 A 16 BITOVÉ POČÍTA TAČE ATARI 800 XL 12

13 TYPY POČÍTA TAČŮ PC IBM KOMPATIBILNÍ Označen ení Procesor Paměť PC INTEL kb PC/XT PC/AT INTEL 8088 INTEL 8086 INTEL kb - 1 MB 2 4 MB PC/386 INTEL MB PC/486 INTEL MB PC S PENTIEM INTEL

14 TYPY POČÍTA TAČŮ PC IBM KOMPATIBILNÍ PC MĚL L MIKROPROCESOR INTEL 8088 A VELIKOST OPERAČNÍ PAMĚTI BYLA 64 KB S MOŽNOST NOSTÍ ROZŠÍ ŠÍŘENÍ NA 256 KB. VNĚJŠÍ PAMĚTÍ BYLA JEDNOTKA PRUŽNÉHO DISKU O VELIKOSTI 5,25 S KAPACITOU 180 AŽA 360 KB (POČÍTA TAČ JEŠTĚ NEMĚL L PEVNÝ DISK). JAKO ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA BYL PŘIPOJEN MONITOR NEBO TELEVIZOR. OPERAČNÍM M SYSTÉMEM BYL MS DOS. ( ). 1983). 14

15 TYPY POČÍTA TAČŮ PC IBM KOMPATIBILNÍ PC 15

16 TYPY POČÍTA TAČŮ PC IBM KOMPATIBILNÍ PC/XT (EXTENDED) - 16 BITOVÝ POČÍTA TAČ S MIKROPROCESOREM INTEL 8088, OPERAČNÍ PAMĚŤ SE ZVĚTŠILA NA 640 KB AŽ 1MB, OBJEVIL SE PEVNÝ DISK. (1983) 16

17 TYPY POČÍTA TAČŮ PC IBM KOMPATIBILNÍ PC AT (ADVANCED) - 16 BITOVÝ POČÍTA TAČ S MIKROPROCESOREM INTEL OPERAČNÍ PAMĚŤ BYLA 2-4 MB. KAPACITA DISKET VZROSTLA NA 1,2 MB A PEVNÝ DISK MĚL M L KAPACITU NĚKOLIK N DESÍTEK MB. (SRPEN 1984) 17

18 TYPY POČÍTA TAČŮ PC IBM KOMPATIBILNÍ PC/AT 18

19 TYPY POČÍTA TAČŮ PC IBM KOMPATIBILNÍ PC/ BITOVÝ POČÍTA TAČ S MIKROPROCESOREM INTEL OPERAČNÍ PAMĚŤ 4-8 MB. BYL TO VÝKONNÝ PC, KTERÝ PRO SVÉ PLNÉ VYUŽIT ITÍ VYŽADOVAL DOKONALEJŠÍ PRACOVNÍ PROSTŘED EDÍ - PŘICHÁZÍ GRAFICKÝ OPERAČNÍ SYSTÉM M WINDOWS. 19

20 TYPY POČÍTA TAČŮ PC IBM KOMPATIBILNÍ PC/386 20

21 TYPY POČÍTA TAČŮ PC IBM KOMPATIBILNÍ PC/486 VYUŽÍVÁ MIKROPROCESOR INTEL 80486, OPERAČNÍ PAMĚŤ JE MB, RYCHLOST PRÁCE MIL. OPERACÍ/S. VELKÝ VÝKON HO PŘEDURP EDURČOVAL PRO NÁROČNĚJŠÍ ÚKOLY. 21

22 TYPY POČÍTA TAČŮ PC IBM KOMPATIBILNÍ PC/486 22

23 TYPY POČÍTA TAČŮ PC IBM KOMPATIBILNÍ PC S PENTIEM - 64 BITOVÝ PC S MIKRO- PROCESOREM (PENTIUM) INTEL OPERAČNÍ PAMĚŤ JE PODLE JEDNOTLIVÝCH GENERACÍ MB, DNES I 512 A 1024 MB. RYCHLOST PRÁCE MILIONŮ AŽ PO SOUČASNÝCH 3,6 MILIARDY OPERACÍ/S. 23

24 TYPY POČÍTA TAČŮ PC IBM KOMPATIBILNÍ VE SROVNÁNÍ S PC/486 BYLA PRVNÍ GENERACE PENTIA DVOJNÁSOBN SOBNĚ VÝKONNÁ,, JE VHODNÝ HLAVNĚ PRO GRAFICKÉ PRÁCE, ANIMACI, PROJEKTOVÁNÍ PRO MULTIMEDIÁLN LNÍ VYUŽIT ITÍ. 24

25 TYPY POČÍTA TAČŮ PC IBM KOMPATIBILNÍ PC S PENTIEM 25

26 TYPY POČÍTA TAČŮ PC IBM KOMPATIBILNÍ PROTOŽE E VŠECHNY V POČÍTA TAČE E IBM PC BYLY VYRÁBĚNY ZE SOUČÁSTEK STEK NĚKOLIKA DODAVATELŮ,, NEMĚLA FIRMA IBM VÝHRADNÍ LICENCI NA NIC JINÉHO NEŽ NA PROGRAM OVLÁDAJ DAJÍCÍ TECHNICKÉ DÍLY POČÍTA TAČE E (BIOS). JINÉ FIRMY, NAPŘ. COMPAQ BRZY VYTVOŘILY VLASTNÍ VERZE PROGRAMŮ KOMPATIBILNÍCH S PŮVODNÍM PROGRAMEM BIOS OD IBM. 26

27 TYPY POČÍTA TAČŮ PC IBM KOMPATIBILNÍ TOTO SE STALO ZÁKLADEM Z PRO VÝROBU OBROVSKÉHO MNOŽSTV STVÍ KOMPATI- BILNÍCH POČÍTA TAČŮ VYRÁBĚNÝCH PO CELÉM M SVĚTĚ,, PRO VĚTŠINU V Z NICH BYL TAKÉ POUŽIT OPERAČNÍ SYSTÉM M DOS. 27

28 TYPY POČÍTA TAČŮ PC IBM KOMPATIBILNÍ ŘÍKÁME, ŽE E TYTO POČÍTA TAČE E JSOU Z HLEDISKA TECHNICKÉHO HO KOMPATIBILNÍ (SLUČITELN ITELNÉ) ) S PC IBM. TAK VZNIKL NEOFICIÁLN LNÍ STANDARD POČÍTA TAČŮ IBM A KOMPATIBILNÍCH. KOMPATIBILITU DĚLÍME D NA HARDWAROVOU (TECHNICKOU) A SOFTWAROVOU (PROGRAMOVOU). 28

29 TYPY POČÍTA TAČŮ PS/2 PS/2 - TYP, KTERÝM CHTĚLA IBM V ROCE 1987 NAHRADIT SVOJI ZÁKLADNZ KLADNÍ ŘADU PC/XT/AT. POUŽÍVALI MIKROPROCESORY INTEL 80386, A OPERAČNÍ SYSTÉM OS/2. NEJROZŠÍ ŠÍŘENĚJŠÍ JSOU V USA. 29

30 TYPY POČÍTA TAČŮ PS/2 PS/2 30

31 TYPY POČÍTA TAČŮ APPLE MACKINTOSH PŘEDSTAVUJÍ ALTERNATIVU K POČÍTA TA- ČŮM M IBM. V MNOHA SMĚRECH JSOU KVALITNĚJŠÍ ŠÍ. NEJSOU KOMPATIBILNÍ S IBM POUŽÍ- VAJÍ MIKROPROCESORY MOTOROLA A JINÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY. JSOU ROZŠÍ ŠÍ- ŘENY HLAVNĚ V USA. VE SVÝCH ZAČÁTC TCÍCH CH TO BYLY NEJPRO- DÁVANĚJŠÍ POČÍTA TAČE, DNES UŽU PRO PC NEPŘEDSTAVUJ EDSTAVUJÍ TAK VELKOU KONKU- RENCI. 31

32 TYPY POČÍTA TAČŮ APPLE MACKINTOSH VYUŽÍVAJ VAJÍ SE HLAVNĚ PRO PRÁCI V DTP STUDIÍCH, PRO NÁRON ROČNĚJŠÍ GRAFICKÉ PRÁCE A PRO PRÁCI SE ZVUKEM. MAJÍ PODOBNOU LOGIKU JAKO PC, ALE ÚPLNĚ JINOU KONSTRUKCI A SYSTÉM. MAJÍ VLASTNÍ KVALITNÍ A STABILNÍ OPERAČNÍ SYSTÉM, ALE EXISTUJE PRO NĚN OMEZENÉ MNOŽSTV STVÍ APLIKAČNÍCH PROGRAMŮ. 32

33 TYPY POČÍTA TAČŮ APPLE MACKINTOSH APPLE MACKINTOSH 33

34 TYPY POČÍTA TAČŮ WORKSTATIONS WORKSTATIONS - VYSOCE VÝKONNÉ MIKROPOČÍTA TAČE E NEKOMPATIBILNÍ S IBM. MAJÍ MIKROPROCESOR RISK A OPERAČNÍ SYSTÉM M UNIX. POUŽÍVAJ VAJÍ SE HLAVNĚ PRO POČÍTA TAČO- VOU GRAFIKU, PROJEKTOVÁNÍ,, SAZBU TISKOVIN, SIMULACI FYZIKÁLN LNÍCH A CHEMICKÝCH JEVŮ APOD. 34

35 TYPY POČÍTA TAČŮ WORKSTATIONS WORK STATION 35

36 TYPY POČÍTA TAČŮ SUPERPOČÍTA TAČE KROMĚ OSOBNÍCH POČÍTA TAČŮ PRO BĚŽNÉ UŽIVATELE EXISTUJÍ I POČÍ- TAČE, KTERÉ MAJÍ MNOHONÁSOBN SOBNĚ VĚTŠÍ VÝPOČETN ETNÍ VÝKON (DESETI, STO ČI I TISÍCIN CINÁSOBNĚ) ) A SVÝM VZHLEDEM A ROZMĚRY RY ZNAČNĚ PŘEVYŠUJÍ KLASICKÉ POČÍTA TAČE. PŘIPOMÍNAJÍ OBROVSKÉ LEDNICE A MOHOU ZABRAT AŽA NĚKOLIK MÍSTNOSTÍ NEBO VĚTŠÍV KLIMATIZO- VANÝ SÁL. S JEDNÁ SE O SUPERPOČÍTA TAČE (SUPERCOMPUTERS). 36

37 TYPY POČÍTA TAČŮ SUPERPOČÍTA TAČE TYTO POČÍTA TAČE E OBSAHUJÍ DESÍTKY, STOVKY AŽA TISÍCE KLASICKÝCH PROCESORŮ,, KTERÉ JSOU TECHNICKY SPOJENY DO JEDNOHO CELKU A POSKYTUJÍ TAK OBROVSKÝ VÝKON. SUPERPOČÍTA TAČE E JSOU NEOBYČEJN EJNĚ DRAHÉ A JEJICH VYUŽIT ITÍ MUSÍ BÝT STOPROCENTNÍ. 37

38 TYPY POČÍTA TAČŮ SUPERPOČÍTA TAČE NA ČAS SUPERPOČÍTA TAČE E SE TVOŘÍ POŘADN ADNÍKY A VYUŽÍVÁ JE HLAVNĚ ARMÁDA, METEOROLOGOVÉ PŘI PŘEDPOVĚDÍCH POČAS ASÍ,, MATEMATICI, FYZICI A VĚDCI PŘI P I SIMULOVÁNÍ JINAK NEREALIZOVATELNÝCH POKUSŮ APOD. VYUŽÍVÁ JE I KOMERČNÍ SFÉRA. 38

39 TYPY POČÍTA TAČŮ SUPERPOČÍTA TAČE 39

40 TYPY POČÍTA TAČŮ SÁLOVÉ POČÍTA TAČE ŘÍKÁ SE JIM TAKÉ MAINFRAME.. MAJÍ TAKÉ SVÉ MÍSTO NA POČÍTA TAČOVÉM TRHU. VYRÁBÍ A PRODÁVÁ SE JICH VELKÉ MNOŽSTV STVÍ A POUŽÍVAJ VAJÍ SE V CENTRECH VELKÝCH PODNIKOVÝCH SÍTÍ,, KDE JE POTŘEBNÝ VYSOKÝ VÝKON, SPOLEHLIVOST A OBROVSKÁ DISKOVÁ KAPACITA. TYTO SÁLOVS LOVÉ POČÍTA TAČE E SLOUŽÍ JAKO SERVERY VELKÝCH SÍTÍS NEBO JAKO CENTRA PRO TERMINÁLOVÝ PROVOZ. 40

41 TYPY POČÍTA TAČŮ SÁLOVÉ POČÍTA TAČE 41

42 TYPY POČÍTA TAČŮ SERVERY V POČÍTA TAČOVÝCH SÍTÍCH S SE VYSKYTUJÍ SPECIÁLN LNÍ POČÍTA TAČE, KTERÉ KOORDI- NUJÍ NEBO PŘÍMO P ŘÍDÍ CHOD SÍTĚ. S TĚMTO POČÍTA TAČŮM ŘÍKÁME SERVERY. SERVERY PROGRAMOVĚ SPRAVUJÍ CHOD SÍTĚ S PŘIDĚLUJÍ PRÁVA, UMOŽŇ ŽŇUJÍ ŘÍDIT A REGULOVAT PŘÍSTUP JEDNOTLIVÝCH UŽIVATELU IVATELŮ K DATŮM, HLÍDAJ DAJÍ OPRÁVN VNĚNÍ APOD. 42

43 TYPY POČÍTA TAČŮ SERVERY SERVERY JSOU OBVYKLE VÝKON- NĚJŠÍ NEŽ KLASICKÉ OSOBNÍ POČÍTA TAČE, ALE I Z KLASICKÉHO PC SESTAVENÉHO Z KVALITNÍCH SOUČÁSTEK STEK SE MŮŽM ŮŽE STÁT T SERVER. 43

44 TYPY POČÍTA TAČŮ DALŠÍ FORMY POČÍTA TAČŮ POD POJMEM POČÍTA TAČ SI MŮŽM ŮŽEME PŘEDP ED- STAVIT TAKÉ CELOU ŘADU JEDNOÚČE- LOVÝCH POČÍTA TAČŮ,, ZKONSTRUOVANÝCH PRO JEDEN KONKRÉTN TNÍ ÚČEL. MAJÍ VŠECHNY ZNAKY KLASICKÉHO POČÍTA TAČE, ALE NEJSOU TAK UNIVER- ZÁLNÍ (POČÍTA TAČ ŘÍDÍCÍ PARAMETRY AUTOMOBILU, FUNKCE DIGITÁLN LNÍ VIDEOKAMERY, MODERNÍHO TELEVIZO- RU, AUDIO/VIDEO SESTAVY APOD.). 44

45 TYPY POČÍTA TAČŮ DALŠÍ FORMY POČÍTA TAČŮ URČITOU STÁLE DOKONALEJŠÍ FORMOU MINI JEDNOÚČELOVÝCH ELOVÝCH POČÍTA TAČŮ SE V SOUČASNOSTI STÁVAJ VAJÍ MOBILNÍ TELEFONY. MODERNÍ MOBILNÍ TELEFON MÁM SVŮJ POMĚRN RNĚ INTELIGENTNÍ OPERAČNÍ SYSTÉM, MÁM FUNKCE PLÁNOVA NOVAČE ČASU, STOPEK, ČASOVAČE, DIÁŘE, ZÁZNAMNZ ZNAMNÍ- KU, FOTOAPARÁTU, TU, MP3 PŘEHRP EHRÁVAČE. V POSLEDNÍ DOBĚ SE ROZMÁHÁ MOŽ- NOST ZÁZNAMU Z ZNAMU VIDEA A TELEVIZNÍHO A ROZHLASOVÉHO HO VYSÍLÁNÍ. 45

46 TYPY POČÍTA TAČŮ DALŠÍ FORMY POČÍTA TAČŮ 46

47 HARDWARE OSOBNÍHO POČÍTA TAČE

48 HARDWARE PC - OBSAH ÚVOD ZÁKLADNÍ STRÁNKY PC KONSTRUKČNÍ TYPY PC PŘEHLED HARDWARE PC ZÁKLADNÍ JEDNOTKA PAMĚŤ ĚŤOVÁ MÉDIA MONITOR KLÁVESNICE POLOHOVACÍ ZAŘÍZEN ZENÍ TISKÁRNY DALŠÍ PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZEN ZENÍ PC 48

49 HARDWARE PC ÚVOD OSOBNÍ POČÍTA TAČ JE STROJ NA ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ. VSTUPUJÍ DO NĚJ N J VSTUPNÍ INFORMACE, KTERÉ POČÍTA TAČ ZPRACUJE, UKLÁDÁ A ZNÁZOR ZORŇUJE VE FORMĚ VÝSTUPNÍCH INFORMACÍ. JE TO POČÍTA TAČ,, KTERÝ JE DÍKY D SVÉ CENĚ DOSTUPNÝ JEDNOTLIVÝM OSOBÁM, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ ZPRACOVÁNÍM M INFORMACÍ. 49

50 HARDWARE PC ÚVOD OSOBNÍ POČÍTA TAČ NENÍ V POČÍTA TAČOVÉ TERMINOLOGII PEVNĚ DEFINOVANÝ POJEM. JE TO POČÍTA TAČ,, KTERÝ JE DÍKY D SVÉ CENĚ DOSTUPNÝ JEDNOTLIVÝM OSOBÁM, ZABÝVAJÍCÍM M SE ZPRACOVÁNÍM M INFORMACÍ. 50

51 HARDWARE PC ÚVOD V SOUČASNOSTI MŮŽM ŮŽEME ZA OSOBNÍ POČÍTA TAČ POVAŽOVAT OVAT SESTAVU ZÁKLAD- NÍ JEDNOTKA (SAMOTNÝ POČÍTA TAČ) ) + MONITOR (VÝSTUPNÍ ZAŘÍZEN ZENÍ) ) + KLÁVESNICE (VSTUPNÍ ZAŘÍZEN ZENÍ PRO ZADÁVÁNÍ DAT, PŘÍKAZP KAZŮ,, POKYNŮ) ) + MYŠ (VSTUPNÍ POLOHOVACÍ ZAŘÍZEN ZENÍ NENÍ NEZBYTNÉ,, POUŽÍVÁ SE HLAVNĚ V GRAFICKÝCH OPERAČNÍCH SYSTÉMECH A PROGRAMECH), U KTERÉ VÝROBCE UDÁVÁ KOMPATIBILITU S POČÍTA TAČI I IBM. 51

52 HARDWARE PC ÚVOD VŠECHNY PRVKY JSOU PROPOJENY A TVOŘÍ TZV. POČÍTA TAČOVOU SESTAVU. EXISTUJE CELÁ ŘADA TĚCHTO T POČÍTA TAČŮ,, KTERÉ SE LIŠÍ PROVEDENÍM, VÝKONNOSTÍ I KONFIGURACÍ (SKLADBOU ZÁKLADNZ KLADNÍCH STAVEBNÍCH PRVKŮ POČÍTA TAČE). 52

53 HARDWARE PC ÚVOD 53

54 HARDWARE PC ZÁKLADNÍ STRÁNKY VT HARDWARE (HMOTNÁ STRÁNKA POČÍTA TAČE) SOFTWARE (PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTA TAČE) NETWARE (KOMPONENTY PRO TVORBU SÍTÍ) 54

55 HARDWARE PC ZÁKLADNÍ STRÁNKY VT HARDWARE POČÍTA TAČE E SI MŮŽEME PŘEDSTAVIT P NAPŘ.. JAKO TĚLO T POHÁDKOV DKOVÉHO GOLEMA A SOFTWARE JAKO ŠÉM, KTERÝ GOLEMA OŽIVUJE. HARDWARE A SOFTWARE TVOŘÍ NEODDĚLITELNÝ CELEK A JSOU STEJNĚ DŮLEŽITÉ. 55

56 HARDWARE PC KONSTRUKČNÍ TYPY STOLNÍ PC JE ROZMĚROV ROVĚ NEJVĚTŠÍ A UMÍSŤUJE UJE SE NA STOLNÍ DESCE. UŽIVATEL SI OBJEDNÁVÁ SESTAVU JAKOU POTŘEBUJE. 56

57 HARDWARE PC KONSTRUKČNÍ TYPY STOLNÍ PC PODLE TVARU ZÁKLADNZ KLADNÍ JEDNOTKY ROZEZNÁVÁME: DESK TOP SKŘÍŇ JE ORIENTOVANÁ VODOROVNĚ A NA NÍN STOJÍ MONITOR. VELKÁ SPOTŘEBA MÍSTA M NA STOLE. MINI TOWER SKŘÍŇ JE POSTAVENA NA VÝŠKU, ZABÍRÁ MÁLO MÍSTA. M DNES NEJPRODÁVAN VANĚJŠÍ. TOWER (VĚŽ ĚŽ) SKŘÍŇ JE VĚTŠÍV NEŽ MINITOWER, UMOŽŇ ŽŇUJE PŘIDP IDÁVAT ROZŠI- ŘUJÍCÍ KOMPONENTY. PRO SERVERY SE POUŽÍVAJ VAJÍ SKŘÍNĚ BIGTOWER. 57

58 HARDWARE PC KONSTRUKČNÍ TYPY STOLNÍ PC PODLE TVARU ZÁKLADNZ KLADNÍ JEDNOTKY ROZEZNÁVÁME: BAREBONE ( HOL( HOLÁ KOST ) DNES SE ROZŠIŘUJ UJÍ POČÍTA TAČE E PRO DOMÁCNOST, KTERÉ PŘEHRÁVAJÍ HUDBU BEZ ZAPNUTÍ PC TVOŘÍ JE ZÁKLAD Z POČÍTA TAČE E BEZ PROCESORU, DISKŮ A OPERAČNÍ PAMĚTI. 58

59 HARDWARE PC KONSTRUKČNÍ TYPY STOLNÍ PC 59

60 HARDWARE PC KONSTRUKČNÍ TYPY STOLNÍ PC BAREBONE PC 60

61 HARDWARE PC KONSTRUKČNÍ TYPY NOTEBOOK JE TO MALÝ PŘENOSNÝ P A POMĚRN RNĚ LEHKÝ POČÍTA TAČ O VELIKOSTI KUFŘÍKU. KU. UMÍ VŠE, CO VELKÉ KLASICKÉ STOLNÍ PC A OBSAHUJE TAKÉ VŠECHNY BĚŽB ĚŽNÉ (ZMINIATURIZOVANÉ) ) SOUČÁSTKY. STKY. 61

62 HARDWARE PC KONSTRUKČNÍ TYPY NOTEBOOK ROZDÍL L OD KLASICKÝCH PC TVOŘÍ PRÁVĚ MINIATURIZACE. KLÁVESNICE JE ZMENŠEN ENÁ A MÍSTO M KLASICKÉ MYŠI OBSAHUJE NOTEBOOK DOTYKOVOU PLOCHU (TOUCHPAD), NEBO VESTAVĚNÉ OVLÁDAC DACÍ KOLEČKO (TRACKBALL). ROVNĚŽ MONITOR JE NAHRAZEN VESTAVĚNOU LCD OBRAZOVKOU. 62

63 HARDWARE PC KONSTRUKČNÍ TYPY NOTEBOOK OBROVSKOU VÝHODOU A SMYSLEM NOTEBOOKŮ JE JEJICH MOBILNOST A SKLADNOST. NAPÁJEN JENÍ JE Z BATERIÍ. NEVÝHODOU JE OBTÍŽNÁ ROZŠIŘITELNOST ITELNOST KOMPONENTŮ. DOVNITŘ NOTEBOOKU NENÍ MOŽNÉ BEZ OMEZENÍ PŘIDÁVAT LIBOVOLNÉ KARTY. KVŮLI MINIATURIZACI JSOU NOTEBOOKY DRAŽŠÍ NEŽ KLASICKÁ STOLNÍ PC. 63

64 HARDWARE PC KONSTRUKČNÍ TYPY NOTEBOOK 64

65 HARDWARE PC KONSTRUKČNÍ TYPY KAPESNÍ POČÍTA TAČ KAPESNÍ POČÍTA TAČE (PDA PORTABLE DIGITAL ASSISTANT) JSOU V POSLEDNÍ DOBĚ VELMI POPULÁRN RNÍ.. JEJICH ROZMĚRY RY JSOU CCA 7 X 10 CM A TLOUŠŤKA 1 CM. NEJDE ALE O POČÍTA TAČE V PRAVÉM M SLOVA SMYSLU. OBVYKLE MAJÍ SVŮJ J VLASTNÍ OPERAČNÍ SYSTÉM M A VLASTNÍ APLIKACE A NEJSOU ZDALEKA TAK VÝKONNÉ JAKO STOLNÍ PC. 65

66 HARDWARE PC KONSTRUKČNÍ TYPY KAPESNÍ POČÍTA TAČ V ZÁKLADNÍ PODOBĚ NA NICH MŮŽM ŮŽEME POUŽÍVAT STEJNÉ PROGRAMY JAKO NA STOLNÍM M PC, DOKÁŽÍ KOMUNIKOVAT SE STOLNÍM M PC PŘES P USB PORT NEBO BEZDRÁTOV TOVĚ A PŘEDP EDÁVAT SI VZÁJEMN JEMNĚ DATA. OBVYKLE NEMAJÍ ŽÁDNOU KLÁVESNICI A OVLÁDAJ DAJÍ SE POMOCÍ DOTYKOVÉ OBRAZOVKY. VÝRAZNĚ JE REDUKOVÁNA A OMEZENA GRAFIKA, DISPLEJ A OVLÁDÁNÍ. 66

67 HARDWARE PC KONSTRUKČNÍ TYPY KAPESNÍ POČÍTA TAČ KAPESNÍ POČÍTA TAČ JE TEDY NĚCO N MEZI NOTEBOOKEM A KALKULAČKOU. KOU. JEHO VELKÁ OBLIBA JE ZPŮSOBEN SOBENÁ HLAVNĚ JEHO ROZMĚRY. RY. V KAPESNÍM M POČÍTA TAČI STÁLE MÁME M ME SEBOU POTŘEBN EBNÉ DOKUMENTY, Y, E ZÁPISNZ PISNÍK, ADRESÁŘ APOD. 67

68 HARDWARE PC KONSTRUKČNÍ TYPY KAPESNÍ POČÍTA TAČ 68

69 HARDWARE PC ZÁKLADNÍ JEDNOTKA

70 HARDWARE PC ZÁKLADNÍ JEDNOTKA JE TO ÚSTŘEDNÍ ČÁST PC. TVOŘÍ JÍ SKŘÍŇ RŮZNÝCH ROZMĚRŮ A TVARŮ,, VE KTERÉ JSOU UMÍST STĚNY ROZHODUJÍCÍ SOUČÁSTKY STKY PC. PROBÍHAJ HAJÍ ZDE VŠECHNY V PRACOVNÍ OPERACE. POČÍTA TAČ JE VLASTNĚ STAVEBNICE. CELKOVÉ SLOŽEN ENÍ A KOMBINACE KOMPONENTŮ TVOŘI I TZV. HARDWAROVOU KONFIGURACI POČÍTA TAČE. 70

71 HARDWARE PC ZÁKLADNÍ JEDNOTKA NĚKTERÉ EXTRAVAGANTNÍ POČÍTA TAČE MAJÍ ZÁKLADNÍ JEDNOTKU ZABUDO- VANOU NAPŘ.. V PODSTAVCI MONITORU (APPLE). PŘI I VÝBĚRU SKŘÍNĚ KROMĚ ESTETIC- KÉHO HLEDISKA PAMATUJEME TAKÉ NA FUNKČNOST NOST A MOŽNOST ROZŠÍ ŠÍŘENÍ KONFIGURACE POČÍTA TAČE, DOPLNĚNÍ NOVÝCH PRVKŮ.. DALŠÍ ŠÍM M HLEDISKEM JE I HLUČNOST VENTILÁTORU TORU ZDROJE NAPÁJEN JENÍ. 71

72 HARDWARE PC ZÁKLADNÍ JEDNOTKA 72

73 HARDWARE PC ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ZÁKLADNÍ DESKA (MODUL, MOTHER BOARD) ROZŠIŘUJ UJÍCÍC C MODULY - PORTY DISKETOVÁ MECHANIKA PEVNÝ DISK CD JEDNOTKA, DVD JEDNOTKA VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ ADAPTÉRY - PORTY VIDEOKARTA ZVUKOVÁ KARTA SÍŤOVÁ KARTA TELEVIZNÍ KARTA KARTA PRO STŘIH VIDEA INTERNÍ MODEM NAPÁJEC JECÍ ZDROJ OVLÁDAC DACÍ PRVKY, 73

74 HARDWARE PC ZÁKLADNÍ JEDNOTKA OVLÁDAC DACÍ PRVKY OVLÁDAC DACÍ PRVKY POWER RESET VYHAZOVACÍ TLAČÍTKO TKO DISKETY SÍŤOVÝ VYPÍNA NAČ (NA ZADNÍ STRANĚ) INDIKÁTORY ZAPNUTÍ POČÍTA TAČE PRÁCE S HARDDISKEM PRÁCE S DISKETOU 74

75 HARDWARE PC ZÁKLADNÍ JEDNOTKA OVLÁDAC DACÍ PRVKY 75

76 HARDWARE PC ZÁKLADNÍ JEDNOTKA PORTY A ROZHRANÍ

77 HARDWARE PC PORTY A ROZHRANÍ ZÁKLADNÍ JEDNOTKA JE PROSTŘED ED- NICTVÍM M KABELŮ S KONEKTOROVÝMI ZAKONČEN ENÍMI SPOJENA S DALŠÍ ŠÍMI ZAŘÍZEN ZENÍMI KONFIGURACE. U PC JSOU TYTO KONEKTORY KONSTRUOVÁNY NY TAK, ABY DO NICH NEBYLO MOŽNÉ ZAPOJIT NEPATŘIČNÉ ZAŘÍZEN ZENÍ (U NOVÝCH POČÍTA TAČŮ JE TO I BAREVNĚ OZNAČENO). 77

78 HARDWARE PC PORTY A ROZHRANÍ SPOJOVACÍ KABELY ZAPÍNÁME DO KONEKTORŮ VŽDY JEN PŘI P I VYPNUTÉM ZAŘÍZEN ZENÍ. PODLE POŽADAVK ADAVKŮ UŽIVATELE LZE POČÍTA TAČ PŘIZPŮSOBIT PRO DANOU APLIKACI VÝMĚNOU NEBO PŘIDP IDÁNÍM SPECIÁLN LNÍCH KARET DO VOLNÝCH KONEKTORŮ (POZIC, SLOTŮ), KTERÉ JSOU SOUČÁST STÍ ZÁKLADNÍ DESKY. 78

79 HARDWARE PC PORTY A ROZHRANÍ MEZI POČÍTA TAČEM A LIBOVOLNOU PERIFÉRI RIÍ MUSÍ BÝT NADEFINOVÁNO NO ROZHRANÍ (INTERFACE, PORT). JSOU TO URČIT ITÁ PRAVIDLA VZÁJEMN JEMNÉ KOMUNIKACE ZÁKLADNZ KLADNÍ JEDNOTKY S PERIFÉRIEMI. RIEMI. ROZHRANÍ DEFINUJE, JAKÉ POMOCNÉ SIGNÁLY KROMĚ VLASTNÍCH DAT SE BUDOU POUŽÍVAT A JAKÝ BUDE JEJICH VÝZNAM. FYZICKY JSOU TO ZÁSUVKY Z NEBO ZÁSTRZ STRČKY NA ZADNÍ STRANĚ POČÍTA TAČE E A ELEKTRONIKA PRO JEJICH OBSLUHU. 79

80 HARDWARE PC PORTY A ROZHRANÍ SLOUŽÍ PRO PŘIPOJENP IPOJENÍ VSTUPNÍCH A VÝSTUPNÍCH ZAŘÍZEN ZENÍ K ZÁKLADNZ KLADNÍ JEDNOTCE: SÉRIOVÉ PORTY COM PARALELNÍ PORTY LPT USB PORTY PS/2 KONEKTORY FIREWARE ( ŽHAVÝ( DRÁT ) INFRAČERVENÝ BEZDRÁTOVÝ PORT BLUE TOOTH ( MODRÝ( ZUB ) VSTUPY A VÝSTUPY VIDEO KARTY VSTUPY A VÝSTUPY ZVUKOVÉ KARTY VÝSTUP PRO ZAPOJENÉ SÍŤOVÉHO KABELU 80

81 HARDWARE PC PORTY A ROZHRANÍ SÉRIOVÉ ROZHRANÍ JE POMALEJŠÍ ŠÍ, SIGNÁLY PROCHÁZEJ ZEJÍ ZA SEBOU BIT ZA BITEM. PŘENOS JE STABILNĚJŠÍ NEŽ PARALELNÍ. S TÍMTO T ROZHRANÍM M PRACUJE VÍCE V PERIFERIÍ (NAPŘ.. MYŠ,, MODEM). OZNAČUJEME HO JAKO COM1, COM2. SÉRIOVÝ PORT 81

82 HARDWARE PC PORTY A ROZHRANÍ PARALELNÍ (RYCHLEJŠÍ ŠÍ) ) ROZHRANÍ SLOUŽÍ VĚTŠINOU PRO PŘIPOJENP IPOJENÍ TISKÁREN. DATA PROUDÍ PARALELNĚ,, SOUČASN ASNĚ JE PŘENÁŠENO 8 BITŮ,, TEDY 1 BYTE. OZNAČEN ENÍ PORTU JE LPT. PARALELNÍ PORT 82

83 HARDWARE PC PORTY A ROZHRANÍ USB (UNIVERSAL SERIÁL L BUS) VYSKY- TUJÍ SE U NOVĚJŠÍ ŠÍCH POČÍTA TAČŮ A MŮŽEME NA NĚN ZAPOJIT MNOŽSTV STVÍ ZAŘÍZEN ZENÍ (TISKÁRNA, MODEM, SKENER, DIGITÁLN LNÍ FOTOAPARÁT, T, USB DISK, KAPESNÍ POČÍTA TAČ ATD.). JEHO VÝHODOU JE MNOHONÁSOBN SOBNĚ VYŠŠÍ RYCHLOST PŘENOSU P DAT A MOŽ- NOST POMOCÍ ROZBOČOVA OVAČE E PŘIPOJIT P AŽ 127 PERIFERNÍCH ZAŘÍZEN ZENÍ (ŘEŠENÍ PROBLÉMU S NEDOSTATKEM PORTŮ). K TOMUTO PORTU MŮŽM ŮŽEME PŘIPOJOVAT P PERIFÉRIE RIE I BĚHEM B CHODU POČÍTA TAČE. 83

84 HARDWARE PC PORTY A ROZHRANÍ USB PORT 84

85 HARDWARE PC PORTY A ROZHRANÍ PS/2 KONEKTORY: : FIALOVÝ SLOUŽÍ PRO PŘIPOJENP IPOJENÍ KLÁVESNICE A ZELENÝ PRO PŘIPOJENP IPOJENÍ MYŠI. PS/2 85

86 HARDWARE PC PORTY A ROZHRANÍ FIREWARE ( ŽHAVÝ( DRÁT,, IEEE 1394). UMOŽŇ ŽŇUJE RYCHLÝ PŘENOS. SLOUŽÍ NAPŘ. PRO PŘIPOJENP IPOJENÍ DIGITÁLN LNÍ KAMERY, KDE JE POTŘEBN EBNÉ PŘENÉST RYCHLE VELKÝ OBJEM DAT. 86

87 HARDWARE PC PORTY A ROZHRANÍ INFRAČERVENÝ BEZDRÁTOVÝ PORT POUŽÍVÁ SE U NOTEBOOKŮ,, PAD KAPESNÍCH POČÍTA TAČŮ A TISKÁREN. UMOŽŇ ŽŇUJE POMĚRN RNĚ SLUŠNOU RYCHLOST PŘENOSU P DAT I BEZ POUŽIT ITÍ KABELŮ.. STAČÍ DÁT T ZAŘÍZEN ZENÍ,, MEZI KTERÝMI PŘENP ENÁŠÍME DATA, VEDLE SEBE. 87

88 HARDWARE PC PORTY A ROZHRANÍ BLUE TOOTH ( MODRÝ( ZUB ) BEZDRÁTOV TOVÉ PŘIPOJENÍ ZAŘÍZEN ZENÍ NA MALOU VZDÁLE LE- NOST NAPŘ.. PRO BEZDRÁTOVOU MYŠ, KLÁVESNICI, KOMUNIKACI MEZI PC A KAPESNÍM POČÍTA TAČEM NEBO MOBILNÍM TELEFONEM. 88

89 HARDWARE PC PORTY A ROZHRANÍ VSTUPY A VÝSTUPY GRAFICKÉ KARTY LCD MONITOR TELEVIZOR NEBO VIDEO CRT MONITOR 89

90 HARDWARE PC PORTY A ROZHRANÍ VSTUPY A VÝSTUPY ZVUKOVÉ KARTY 90

91 HARDWARE PC PORTY A ROZHRANÍ VÝSTUP PRO PŘIPOJENP IPOJENÍ SÍŤOVÉHO KABELU 91

92 HARDWARE PC PORTY A ROZHRANÍ PORTY A ROZHRANÍ PC 92

93 HARDWARE PC PORTY A ROZHRANÍ PORTY A ROZHRANÍ PC 93

94 HARDWARE PC ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ZÁKLADNÍ DESKA

95 ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ZÁKLADNÍ DESKA POČÍTA TAČ JE STAVEBNICE MNOHA ELEKTROTECHNICKÝCH SOUČÁSTEK, STEK, KTERÉ MUSÍ MEZI SEBOU KOMUNIKOVAT A BÝT SPRÁVN VNĚ PROPOJENY. ZÁKLADNÍ DESKA TEDY ZAJIŠŤUJE PEVNÉ UCHYCENÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLŮD POČÍTA TAČE, JEJICH NAPÁJEN JENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM A UMOŽŇ ŽŇUJE PŘESUN DAT MEZI VŠEMI V DÍLY D TVOŘÍCÍMI MODERNÍ POČÍTA TAČ. 95

96 ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ZÁKLADNÍ DESKA TATO DESKA (MAINBOARD, MOTHERBOARD) JE SRDCEM POČÍTA TAČE, JSOU V NÍ ZABUDOVÁNY VŠECHNY V ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY STKY A OBVODY, KTERÉ VYKONÁVAJ VAJÍ PRÁCI POČÍTA TAČE. JE TO DESKA ROZMĚRŮ ASI 30 X 30 CM S PLOŠNÝMI SPOJI S MNOŽSTV STVÍM M PATIC, SLOTŮ A KONEKTORŮ ZÁSTRČEK PRO VLOŽEN ENÍ KONKRÉTN TNÍCH PRVKŮ (VIDEOKARTA, PAMĚTI, NAPÁJEN JENÍ, PROCESOR, ATD.). 96

97 ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ZÁKLADNÍ DESKA PŘÍMO NA ZÁKLADNZ KLADNÍ DESCE JE NAPŘ. MIKROPROCESOR (CPU, PROCESOR) OPERAČNÍ PAMĚŤ SBĚRNICE BATERIE CMOS, JINÉ PRVKY POČÍTA TAČOVÉ SESTAVY SE K ZÁKLADNÍ DESCE PŘIPOJUJP IPOJUJÍ POMOCÍ KABELŮ (NAPŘ.. PEVNÝ DISK, DISKETOVÁ MECHANIKA, CD-ROM A DVD JEDNOTKY). 97

98 ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ZÁKLADNÍ DESKA ZÁKLADNÍ DESKA JE ŠROUBY PŘIPEVP IPEV- NĚNA NA KE KONZOLE U JEDNÉ ZE STĚN SKŘÍNĚ ZÁKLADNÍ JEDNOTKY, ABY VE SKŘÍNI BYLO DOST MÍSTA M PRO PŘÍDAVNÉ KARTY VKLÁDAN DANÉ PŘÍMO DO SLOTŮ ZÁKLADNÍ DESKY. 98

99 ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ZÁKLADNÍ DESKA NĚKTERÉ ZÁKLADNÍ DESKY MAJÍ PŘÍMO INTEGROVANOU GRAFICKOU, ZVUKOVOU NEBO SÍŤOVOU S KARTU. ZÁKLADNÍ DESKA JE VE SKŘÍNI UMÍST STĚNA TAK, ABY KONEKTORY UMÍST STĚNÉ NA JEDNÉ JEJÍ STRANĚ VYČNÍVALY VALY ZE ZADNÍHO PANELU ZÁKLADNÍ JEDNOTKY SKŘÍNĚ POČÍTA TAČE. 99

100 ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ZÁKLADNÍ DESKA VÝROBCI ZÁKLADNÍCH DESEK: ABIT, AOPEN, ASUS, BIOSTAR, ECS, FIC, GIGABYTE, MSI, QDI, SOLTEK ATD. ZÁKLADNÍ DESKA 100

101 ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ZÁKLADNÍ DESKA ČÁSTI ZÁKLADNZ KLADNÍ DESKY: SOCKET PRO PROCESOR ZÁSTRČKA, DO KTERÉ SE PROCESOR VKLÁDÁ. PCI SLOTY PRO PŘIPOJENP IPOJENÍ PŘÍDAVNÝCH KARET (ZVUKOVÁ, SÍŤOVÁ,,...) AGP SLOT PRO PŘIPOJENP IPOJENÍ GRAFICKÉ KARTY. 101

102 ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ZÁKLADNÍ DESKA ČÁSTI ZÁKLADNZ KLADNÍ DESKY: CHIPSET ČIPOVÁ SADA INTEGROVANÝ OBVOD, KTERÝ DO JISTÉ MÍRY ŘÍDÍ CHOD ZÁKLADNZ KLADNÍ DESKY. SLOUŽÍ PRO PŘENOS P DAT MEZI JEDNOTLIVÝMI DÍLY D A ŘÍDÍ JEJICH FUNKCE. NA TYPU ČIPOVÉ SADY ZÁVISÍ,, JAKÝ PROCESOR MŮŽM ŮŽEME DO DESKY OSADIT, JAKÉ PAMĚŤ ĚŤOVÉ MODULY DESKA PODPORUJE, JAKOU SÍŤOVOU KARTU APOD. 102

103 ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ZÁKLADNÍ DESKA ČÁSTI ZÁKLADNZ KLADNÍ DESKY: SLOTY PRO PAMĚŤ ĚŤOVÉ MODULY DIMM. VSTUPY / VÝSTUPY Z ŘADIČE. NAPÁJEN JENÍ ZÁKLADNÍ DESKY PŘIPOJENÍ KE ZDROJI NAPÁJEN JENÍ POČÍTA TAČE. ZÁKLADNZ KLADNÍ DESKA POTOM NAPÁJÍ PROUDEM VŠECHNY V KOMPONENTY, KTERÉ JSOU V NÍ INTEGROVÁNY. NY. PCI CHIPSET ŘÍDÍ FUNKCE PCI SBĚRNICE. 103

104 ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ZÁKLADNÍ DESKA ČÁSTI ZÁKLADNZ KLADNÍ DESKY: BIOS (BASIC INPUT / OUTPUT SYSTEM) BIOS JE PROGRAM ULOŽENÝ V OPERAČNÍ PAMĚTI ROM, KTERÝ ZPROSTŘEDKOV EDKOVÁVÁ KOMUNIKACI MEZI HARDWAREM A SOFTWAREM NA NEJNIŽŠÍ ÚROVNI A POSKYTUJE OPERAČNÍMU SYSTÉMU INFORMACE O PARAMETRECH HARDWARE, KTERÉ UCHOVÁVÁ PAMĚŤ CMOS. 104

105 ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ZÁKLADNÍ DESKA ČÁSTI ZÁKLADNZ KLADNÍ DESKY: BATERIE CMOS UDRŽUJE UJE V CHODU DŮLEŽITÉ PROMĚNN NNÉ,, NAPŘ.. DATUM A ČAS I PO VYPNUTÍ POČÍTA TAČE. ROZHRANÍ POČÍTA TAČE PORTY, KONEKTORY PRO PŘIPOJENP IPOJENÍ PERIFÉRI RIÍ. 105

106 ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ZÁKLADNÍ DESKA ZÁKLADNÍ DESKA 106

107 HARDWARE PC ZÁKLADNÍ JEDNOTKA PROCESOR

108 ZÁKLADNÍ JEDNOTKA PROCESOR JE TO ELEKTRONICKÁ SOUČÁSTKA, STKA, KTERÁ JE POVĚŘ ĚŘENA ŘÍZENÍM M PRÁCE CELÉHO POČÍTA TAČOVÉHO SYSTÉMU. VYKONÁVÁ PROGRAMOVÉ PŘÍKAZY. KOORDINUJE PRÁCI JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZEN ZENÍ POČÍTA TAČOVÉ KONFIGURACE A UMOŽŇ ŽŇUJE SPOJENÍ MEZI NIMI. PODSTATNĚ OVLIVŇUJE VÝKONNOST A RYCHLOST POČÍTA TAČE. V POČÍTA TAČÍCH IBM KOMPATIBILNÍCH SE POUŽÍVAJ VAJÍ MIKROPROCESORY FIRMY INTEL. 108

109 ZÁKLADNÍ JEDNOTKA PROCESOR PROCESOR OVLÁDÁ OMEZE- NOU MNOŽINU FUNKCÍ. POMOCÍ MAT. APARÁTU JSOU POTOM SLOŽIT ITÉ OPERACE ROZLO-ŽENY NA JEDNODUŠŠÍ A TY JEŠTĚ NA JEDNODUŠŠÍ ŠŠÍ, AŽ SE DOSTANEME NA ÚROVEŇ,, KTEROU PROCESOR ZVLÁDÁ.. TAKHLE JEDEN SLOŽITÝ ÚKON PROCESOR VYKONÁ POMOCÍ TISÍCŮ ÚKONŮ JEDNODUŠŠÍ ŠŠÍCH. 109

110 ZÁKLADNÍ JEDNOTKA PROCESOR PROCESOR OBSAHUJE MILIONY MIKROSKOPICKÝCH AKTIVNÍCH PRVKŮ, NEJČAST ASTĚJI TRANZISTORŮ.. POMOCÍ JEJICH DŮMYSLND MYSLNÉHO ZAPOJENÍ (ARCHITEKTURY) REALIZUJE SVOJI FUNKCI VYKONÁVÁ INSTRUKCE. V SOUČASNOSTI JE KONSTRUKČNÍM MATERIÁLEM SUPERČISTÝ KŘEMK EMÍK K A BĚŽNÝ PROCESOR OBSAHUJE NA PLOŠE 1 CM 2 DESÍTKY AŽA STOVKY MILIONŮ TRANZISTORŮ. 110

111 ZÁKLADNÍ JEDNOTKA PROCESOR PROCESOR JE UMÍST STĚN N V KERAMICKÉM POUZDŘE E O ROZMĚRECH RECH CCA 5 X 5 CM, KTERÝ MÁM NA SPODNÍ STRANĚ DESÍTKY TENKÝCH POZLACENÝCH NOŽIČEK SPOJOVACÍCH CH VODIČŮ ČŮ,, KTERÉ SE ZASUNUJÍ DO PATICE NA ZÁKLADNZ KLADNÍ DESCE. 111

112 ZÁKLADNÍ JEDNOTKA PROCESOR PROCESOR SE VKLÁDÁ DO ZÁKLADNZ KLADNÍ DESKY DO SPECIÁLN LNÍHO KONEKTORU SOCKETU. KAŽDÁ ZÁKLADNÍ DESKA JE URČENA PRO URČITÝ ROZSAH PROCESORŮ. NENÍ TEDY MOŽNÉ VLOŽIT DO LIBOVOLNÉ ZÁKLADNÍ DESKY LIBOVOLNÝ PROCESOR. 112

113 ZÁKLADNÍ JEDNOTKA PROCESOR 113

114 ZÁKLADNÍ JEDNOTKA PROCESOR PROCESORY PŘI P I PRÁCI VYVÍJEJ JEJÍ MNOŽSTV STVÍ TEPLA. ABY SE PROCESOR NEPŘEH EHŘÍVAL POUŽÍVÁ SE CHLAZENÍ: PASIVNÍ NA PLÁŠ ÁŠTI PROCESORU JE ZVENČÍ PŘIPEVNĚN ŽELEZNÝ ŽEBROVANÝ CHLADIČ, KTERÝ ODVÁDÍ TEPLO DO OKOLÍ SKŘÍNĚ (TOTO CHLAZENÍ NESTAČÍ PRO PENTIA). AKTIVNÍ NA PASIVNÍM M CHLADIČI I JE NAMONTOVANÝ MALÝ VENTILÁTOR. TOR. VZDUCH Z VENTILÁTORU TORU OCHLAZUJE ŽEBRA PASIVNÍHO CHLADIČE. 114

115 ZÁKLADNÍ JEDNOTKA PROCESOR CHLAZENÍ PROCESORU PASIVNÍ CHLADIČ VENTILÁTOR TOR 115

116 ZÁKLADNÍ JEDNOTKA PROCESOR VENTILÁTOR TOR JE KABELEM ZAPOJENÝ DO KONEKTORU NA ZÁKLADNZ KLADNÍ DESCE, KTERÁ SLEDUJE JEHO OTÁČKY I TEPLOTU PROCESORU. V PŘÍPADĚ PŘEHŘÍVÁNÍ PROCESORU PAK VYDÁ SIGNÁL, SNÍŽÍ VÝKON PROCESORU NEBO VYPNE POČÍTA TAČ. 116

117 ZÁKLADNÍ JEDNOTKA PROCESOR PROCESOR JE NEJCHARAKTERISTIČTĚJŠÍ SOUČÁSTKOU STKOU POČÍTA TAČE. POČÍTA TAČE E IBM PC A KOMPATIBILNÍCH POSTUPNĚ POUŽÍVALY PROCESORY INTEL 8088, 8086, 80286, 80386, A NYNÍ PENTIUM. S VYŠŠÍ ŠŠÍM ČÍSLEM ROSTE VÝKONNOST PROCESORU. 117

118 ZÁKLADNÍ JEDNOTKA PROCESOR DNES SE SETKÁVÁME I S JINÝMI PROCESORY, NAPŘ. AMD, CYRIX, TEXAS INSTRUMENTS, IBM, MOTOROLA. VÝKONY KONKURENČNÍCH PROCESORŮ JSOU DNES SROVNATELNÉ,, UŽIVATEL U SI VYBÍRÁ HLAVNĚ PODLE POMĚRU CENA/VÝKON. 118

119 ZÁKLADNÍ JEDNOTKA PROCESOR 119

120 ZÁKLADNÍ JEDNOTKA PROCESOR TAKTOVACÍ KMITOČET (RYCHLOST PRÁCE MIKROPROCESORU V GHz DNES NAPŘ. 2,2; 2,4; 2,8; 3,2; 3,4; 3,6 ATD.) HODNOTA V GHz UDÁVÁ POČET MILIARD OPERACÍ ZA VTEŘINU. ŠÍŘE E DATOVÉ SBĚRNICE (POČET VODIČŮ VE SBĚRNICI POČET NAJEDNOU ZPRACOVÁVANÝCH VANÝCH BITŮ). ŠÍŘE E ADRESOVÉ SBĚRNICE (VELIKOST PAMĚTI, KTEROU JE MIKROPEROCESOR SCHOPEN OBSLOUŽIT). 120

121 ZÁKLADNÍ JEDNOTKA PROCESOR V POČÍTA TAČI I NENÍ JEN JEDEN HLAVNÍ PROCESOR,, TÉMĚŘT KAŽDÁ SOUČÁST ST POČÍTA TAČE E MÁM SVŮJ J VLASTNÍ PROCESOR, KTERÝ PLNÍ JEJÍ FUNKCE. NAPŘ. GRAFICKÝ PROCESOR MÁM VYŠŠÍ VÝKON NEŽ HLAVNÍ PROCESOR POČÍTA TAČE. PROCESORY SE VYRÁBÍ DO DVD A MP3 PŘEHRÁVAČŮ,, KALKULAČEK, DIÁŘŮ ŘŮ, MOBILNÍCH TELEFONŮ. 121

122 ZÁKLADNÍ JEDNOTKA PROCESOR PROCESORY NAJDEME V ŘÍDÍCÍCH CH JEDNOTKÁCH AUTOMOBILOVÝCH MOTORŮ A JEJICH DÍLŮ, D, PROCESORY ŘÍDÍ PRŮMYSLOV MYSLOVÉ PROCESY, NAJDEME JE V DOMÁCÍCH CH SPOTŘEBI EBIČÍCH (LEDNIČKY, SPORÁKY, MIKROVLNNÉ TROUBY, ŠICÍ STROJE, ), V JEDNOTKÁCH TOPENÍ, VĚTRÁNÍ,, ZABEZPEČEN ENÍ. 122

123 ZÁKLADNÍ JEDNOTKA PROCESOR HROMADNÁ VÝROBA ZLEVNILA PROCESORY NA TAKOVOU ÚROVEŇ, ŽE E SE CHYSTÁ VÝROBA INTELIGENTNÍCH ZAŘÍZEN ZENÍ VE VŠECH V OBORECH LIDSKÉ ČINNOSTI. 123

124 ZÁKLADNÍ JEDNOTKA MATEM. KOPROCESOR ELEKTRONICKÝ OBVOD, KTERÝ SLOUŽÍ JAKO DOPLNĚK K HLAVNÍHO HO MIKROPROCESORU PRO URYCHLENÍ MATEMATICKÝCH VÝPOČTŮ (AŽ 100 KRÁT) T). POUŽÍVÁ SE U APLIKACÍ NÁROČNÝCH NA RYCHLOST VÝPOČTŮ - POČÍTA TAČOVÁ GRAFIKA, KALKULAČNÍ PROGRAMY, PROJEKTOVÁNÍ.. JE MOŽNÉ HO INSTALOVAT I DODATEČNĚ. 124

125 HARDWARE PC ZÁKLADNÍ JEDNOTKA SYSTÉMOV MOVÁ SBĚRNICE

126 ZÁKLADNÍ JEDNOTKA SYSTÉMOV MOVÁ SBĚRNICE JE TO TECHNICKÉ ZAŘÍZEN ZENÍ,, KTERÉ SLOUŽÍ PRO VZÁJEMN JEMNÉ PROPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ HARDWARU A PŘENOS INFORMACÍ MEZI NIMI (FYZICKÝMI SPOJI, KONEKTORY, ELEKTRICKÝMI SIGNÁLY A POD.). 126

127 ZÁKLADNÍ JEDNOTKA SYSTÉMOV MOVÁ SBĚRNICE TVOŘÍ JI SVAZEK VODIČŮ ČŮ,, KTERÝMI PROUDÍ INFORMACE, ŘÍDÍCÍ SIGNÁLY NEBO ADRESY MEZI JEDNOTLIVÝMI KOMPONENTY POČÍTA TAČE. SKLÁDÁ SE TEDY Z ADRESOVÉ SBĚRNICE PRO PŘENOS P ADRES, Z DATOVÉ SBĚRNICE PRO PŘENOS P DAT A Z ŘÍDÍCÍ SBĚRNICE PRO PŘENOS P ŘÍDÍCÍCH CH SIGNÁLŮ. 127

128 ZÁKLADNÍ JEDNOTKA SYSTÉMOV MOVÁ SBĚRNICE EXISTUJE 6 ZÁKLADNZ KLADNÍCH STANDARDŮ SBĚRNIC: PC BUS, ISA BUS,, MIKROKANÁL MCA, EISA BUS, VL (VESA LOCAL) BUS A PCI (PERIPHERAL COMPONENT INTERCONNET) BUS. 128

129 ZÁKLADNÍ JEDNOTKA SYSTÉMOV MOVÁ SBĚRNICE SBĚRNICE PŘEDSTAVUJE P DO JISTÉ MÍRY KRITICKÉ MÍSTO POČÍTA TAČE,, PROTOŽE E OD JEJÍ PROPUSTNOSTI ZÁVISZ VISÍ CELKOVÝ VÝKON POČÍTA TAČE. NAPŘ.. DATA NAČTEN TENÁ Z PEVNÉHO DISKU DO OPERAČNÍ PAMĚTI NEBO INFORMACE URČEN ENÉ PRO ZOBRAZENÍ NA MONITORU, PROCHÁZEJ ZEJÍ NA MÍSTO M URČEN ENÍ PRÁVĚ PŘES SBĚRNICI. KDYŽ JE SBĚRNICE POMALÁ,, OMEZUJE V ČINNOSTI VŠECHNA V OSTATNÍ ZAŘÍZEN ZENÍ A NUTÍ JE ČEKAT. 129

130 HARDWARE PC ZÁKLADNÍ JEDNOTKA OPERAČNÍ PAMĚŤ

131 ZÁKLADNÍ JEDNOTKA OPERAČNÍ PAMĚŤ JE TO VNITŘNÍ PAMĚŤ PC, KTEROU TVOŘÍ INTEGROVANÉ OBVODY. SLOUŽÍ PRO ULOŽEN ENÍ OPERAČNÍHO SYSTÉMU PŘI P I PRÁCI POČÍTA TAČE, PRACUJÍ V NÍN PROGRAMY, ZPRACOVÁVAJ VAJÍ SE ZDE DATA. PRÁCE V OP JE RYCHLEJŠÍ NEŽ PRÁCE S VNĚJŠÍ ŠÍMI PAMĚŤMI. MI. JE TO SÍŤ ELEKTRICKÝCH BUNĚK,, KTERÉ JSOU SCHOPNY UDRŽET INFORMACE. 131

132 JEDNOTKY KAPACITY PAMĚTI BIT - JE TO NEJMENŠÍ JEDNOTKA INFORMACE V POČÍTA TAČI, JEDNA BUŇKA PAMĚTI. NÁZEV N POCHÁZÍ Z OZNAČEN ENÍ BINARY DIGIT (DVOJKOVÉČÍSLO). MŮŽM ŮŽE NABÝVAT POUZE DVĚ HODNOTY, NAPŘ. 0/1, ON/OFF, ANO/NE (b). BYTE - TVOŘÍ HO 8 BITŮ A ZAPÍŠ ÍŠE E SE DO NĚJ J 1 ZNAK Z KLÁVESNICE NEBO ČÍSLO V ROZMEZÍ (B). 132

133 ZÁKLADNÍ JEDNOTKA OPERAČNÍ PAMĚŤ JEDNOTKY VELIKOSTI PAMĚTI 8 b 1024 B 1024 kb 1024 MB 1024 GB 1 B 1 kb 1 MB 1 GB 1 TB bytů bytů bytů bytů 133

134 ZÁKLADNÍ JEDNOTKA OPERAČNÍ PAMĚT OPERAČNÍ PAMĚŤ DELÍME NA DVĚ PRACOVNÍ ČÁSTI: ROM (READ ONLY MEMORY) RAM (RANDOM ACCESS MEMORY) 134

135 ZÁKLADNÍ JEDNOTKA OPERAČNÍ PAMĚŤ ROM JE NAPROGRAMOVANÁ PŘÍMO VÝROBCEM POČÍTA TAČE E A S JEJÍM M OBSAHEM NEMŮŽ ŮŽE UŽIVATEL MANIPULOVAT. JSOU V NÍN ULOŽENY ELEMENTÁRN RNÍ PROGRAMY - TESTOVACÍ PROGRAMY, ZAVÁDĚČ OPERAČNÍHO SYSTÉMU A MODUL BIOS. OBSAH PAMĚTI ROM SE NEDÁ BĚŽNĚ MĚNIT A PO VYPNUTÍ POČÍTA TAČE E ZŮSTZ STÁVÁ ZACHOVÁN. 135

136 ZÁKLADNÍ JEDNOTKA OPERAČNÍ PAMĚŤ ROM BIOS JE PROGRAM UMÍST STĚNÝ V PAMĚTI ROM, KTERÝ ZPROSTŘEDKOV EDKOVÁVÁ KOMUNIKACI MEZI HARDWAREM A SOFTWAREM NA ZÁKLADNZ KLADNÍ,, NEJNIŽŠÍ ÚROVNI. 136

137 ZÁKLADNÍ JEDNOTKA OPERAČNÍ PAMĚŤ ROM BIOS JE POTŘEBNÝ PROTO, ŽE E KAŽDÝ POČÍTA TAČ MÁ JINOU HW KONFIGURACI. ABY SI OS ROZUMĚL L S RŮZNĚ NAKONFI- GUROVANÝM HARDWAREM = RŮZNÝM R TYPEM POČÍTA TAČE, ZPROSTŘEDKOV EDKOVÁVÁ MU TYTO INFORMACE PRÁVĚ PROGRAM BIOS. DÍKY D TOMU MŮŽM ŮŽE E NAPŘ.. OS WINDOWS PRACOVAT NA RŮZNR ZNĚ HARDWAROVĚ NAKONFIGUROVANÝCH POČÍTA TAČÍCH. SAMOTNÉ INFORMACE O HW JSOU ULOŽENY V PAMĚTI CMOS. 137

138 ZÁKLADNÍ JEDNOTKA OPERAČNÍ PAMĚŤ RAM JE TO PRACOVNÍ OBLAST OPERAČNÍ PAMĚTI, VE KTERÉ PROCESOR VYKONÁVÁ VŠECHNY FUNKCE A VÝPOČTY A KTERÁ JE VELMI RYCHLÁ A STAČÍ RYCHLOSTI PROCESORU. PO STARTU POČÍTA TAČE E SE DO NÍN ZAVÁDÍ OS A VŠECHNY V ODSTARTOVANÉ UŽIVATELSKÉ PROGRAMY A DATA. PO VYPNUTÍ POČÍTA TAČE E JEJÍ OBSAH MIZÍ. NEJDŮLE LEŽITĚJŠÍM M PARAMETREM JE KAPACITA PAMĚTI A DOBA PŘÍSTUPU P K DATŮM. 138

139 ZÁKLADNÍ JEDNOTKA OPERAČNÍ PAMĚŤ RAM PRVNÍ PC MÍVALY M KAPACITU PAMĚTI 1, 2, 4, 8 MB, POZDĚJI 16 A 32 MB, V SOUČASNOSTI MAJÍ BĚŽNÉ PC KAPACITU OPERAČNÍ PAMĚTI 256, 512 MB A TENTO PARAMETR SE RYCHLE ZVYŠUJE. ČÍM M VÍC V C OPERAČNÍ PAMĚTI RAM POČÍTA TAČ MÁ,, TÍM T M PRUŽNĚJI PRACUJE. KRÁTK TKÁ DOBA PŘÍSTUPU P JE DŮLED LEŽITÁ I Z TOHO HLEDISKA, ABY NEBYL ZDRŽOV OVÁN N RYCHLÝ PROCESOR. 139

1. Úvod do informatiky a výpočetní techniky...3 Oblast použití počítačů...3 První pohled na počítač...4 2. Informace, signál, informatika a výpočetní

1. Úvod do informatiky a výpočetní techniky...3 Oblast použití počítačů...3 První pohled na počítač...4 2. Informace, signál, informatika a výpočetní 1. Úvod do informatiky a výpočetní techniky...3 Oblast použití počítačů...3 První pohled na počítač...4 2. Informace, signál, informatika a výpočetní technika...4 Informace...4 Výpočetní technika...4 Jednotky

Více

Informační a komunikační technologie O1.

Informační a komunikační technologie O1. Informační a komunikační technologie studijní obor O1. 1 Obsah : ÚVOD... 3 1. Obsah a význam předmětu, pravidla provozu odborné učebny... 3 2. Informatika seznámení, historie, oblasti použití počítačů...

Více

Učební texty pro předmět Hardware, 1. roč. 2. díl

Učební texty pro předmět Hardware, 1. roč. 2. díl 1 Mikroprocesor... 4 Vlastnosti mikroprocesorů... 4 Technologie výroby mikroprocesorů... 4 Vnitřní šířka mikroprocesoru... 4 Instrukční sada mikroprocesoru... 5 Sběrnice mikroprocesoru... 5 Zjednodušené

Více

Základy informatiky. Učební text. Roman Danel. VŠB - TU Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut ekonomiky a systémů řízení

Základy informatiky. Učební text. Roman Danel. VŠB - TU Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut ekonomiky a systémů řízení Základy informatiky Učební text Roman Danel VŠB - TU Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut ekonomiky a systémů řízení Tato skripta vznikla za podpory strojní fakulty VŠB. 2012 Obsah 1. Úvod, základní

Více

Kurz: Číslicová technika Paměti

Kurz: Číslicová technika Paměti Kurz: Číslicová technika Paměti Kurz je určen pro předmět Číslicová technika 3. ročník obor 26-52-H/01 Elektromechanik pro zaměření a přístroje. V této části kurzu je učivo vztahující se ke kapitole VI.

Více

Technické vybavení počítačů

Technické vybavení počítačů Technické vybavení počítačů Základní pojmy Počítač stroj na zpracování informací Informace data, která se strojově zpracovávají vše, co nám nebo něčemu podává (popř. předává) zprávu o věcech nebo událostech,

Více

SOFTWARE PC OPERAČNÍ SYSTÉMY APLIKAČNÍ SOFTWARE

SOFTWARE PC OPERAČNÍ SYSTÉMY APLIKAČNÍ SOFTWARE SOFTWARE PC OPERAČNÍ SYSTÉMY APLIKAČNÍ SOFTWARE SOFTWARE PC SOFTWARE ZÁKLADY POČÍTA TAČOVÉ ETIKY PRÁVN VNÍ ASPEKTY UŽÍVÁNÍU SW OPERAČNÍ SYSTÉM OPERAČNÍ SYSTÉM ZÁKLADNÍ POJMY UŽIVATELSKÉ PROGRAMY E-LEARNINGOVÉ

Více

Úvod do informatiky a výpočetní techniky

Úvod do informatiky a výpočetní techniky Úvod do informatiky a výpočetní techniky Závěrečné shrnutí 1. Úvod Od konce 18. století se každých deset let zdvojnásobuje objem informací, které má lidstvo k dispozici. Je čím dál tím důležitější umět

Více

2 Historie výpočetní techniky

2 Historie výpočetní techniky Úvod 1 Úvod Doba, ve které ţijeme, se vyznačuje neobvykle velkým mnoţstvím informací, které kaţdý z nás musí přijímat, zpracovávat a předávat. Vydatným a neodmyslitelným pomocníkem se nám při tom stal

Více

SSOŠ Hranice, s.r.o. Středisko celoživotního vzdělávání

SSOŠ Hranice, s.r.o. Středisko celoživotního vzdělávání 1 Základní pojmy informačních technologií...16 1.1 Základní pojmy z IT...16 1.1.1 Informační technologie...16 1.1.2 Hardware...16 1.1.3 Software...16 1.2 Typy počítačů...17 1.2.1 Střediskový počítač...17

Více

6.1.2009 DESKTOP. typy zdrojů: AT zdroj dodává napětí 5V a 12V napájení desky je 5V dva 6-pólové konektory P8 a P9 zapínání a vypínání je mechanické

6.1.2009 DESKTOP. typy zdrojů: AT zdroj dodává napětí 5V a 12V napájení desky je 5V dva 6-pólové konektory P8 a P9 zapínání a vypínání je mechanické Počítačové cvičení obor VT skříně počítačů case přepisovatelné mechaniky napájecí zdroj power zvuková karta základní deska mainboard zobrazovací soustava mikroprocesory tiskárny a scannery komunikace CPU

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 Datové

Více

VY_32_INOVACE_2A04 NÁVRH PC

VY_32_INOVACE_2A04 NÁVRH PC VY_32_INOVACE_2A04 NÁVRH PC Výzva Váš tým byl osloven místním sdružením KROK, které úspěšně pomáhá s léčbou drogově závislým. Sdružení chce koupit do klubovny nové počítače, tiskárnu a scanner. Připojení

Více

1. ARCHITEKTURA A HISTORIE POČÍTAČŮ

1. ARCHITEKTURA A HISTORIE POČÍTAČŮ 1. ARCHITEKTURA A HISTORIE POČÍTAČŮ Počítačové systémy Architektura počítače znamená jeho myšlenkový návrh, logické rozdělení na části, jejich propojení a stanovení jeho vlastností. V současnosti se používají

Více

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance Obsah: Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance... 3 Přerušení, DMA ve výpočetních systémech, vlastnosti, rozdíly, příklady použití... 5 Aplikační programové vybavení... 7

Více

Sestava PC. Miloš Hrdý

Sestava PC. Miloš Hrdý Sestava PC Miloš Hrdý 19. října 2007 Obsah 1 Základní pojmy 3 2 Konfigurace počítače 5 2.1 Skříň počítače............................. 5 2.2 Základní deska............................ 6 2.3 Procesor................................

Více

1 bit 1 nebo 0 (jenička nebo nula) 8 bitů 1 byte (B) 1024 bytů 1 kilobyte (kb) 1024 kilobytů 1 megabyte (MB) 1024 megabytů 1 gigabyte (GB)

1 bit 1 nebo 0 (jenička nebo nula) 8 bitů 1 byte (B) 1024 bytů 1 kilobyte (kb) 1024 kilobytů 1 megabyte (MB) 1024 megabytů 1 gigabyte (GB) Informatika HW pro 9. ročník OBLASTI POUŽITÍ POČÍTAČŮ Uvedeno v učebnici Informatiky 3 str. 82-83 ZÁKLADNÍ POJMY V INFORMATICE Počítač pracuje s takzvanými byty (čte se bajty). Do jednoho bytu lze uložit

Více

16-ti bitové procesory

16-ti bitové procesory 16-ti bitové procesory Mikroprocesor 8086 jde o universální 16-ti bitový mikroprocesor, který je schopen provádět operace s 16-ti bitovými čísly. S okolím komunikuje po 16-ti bitové datové a 20-ti bitové

Více

Ing. Bohuslav Růžička, CSc. Ing. Lukáš Herout. Studijní zátěž. Počet výukových hodin podle počtu kreditů. Semestr 6 216 48 168 126

Ing. Bohuslav Růžička, CSc. Ing. Lukáš Herout. Studijní zátěž. Počet výukových hodin podle počtu kreditů. Semestr 6 216 48 168 126 Základy informatiky Garant: Autor: Ing. Bohuslav Růžička, CSc. Ing. Lukáš Herout Studijní zátěž Prezenční studium Počet kreditů Počet výukových hodin podle počtu kreditů Počet výukových kontaktních hodin

Více

Technické vybavení počítače

Technické vybavení počítače 1. konzultace Úvod do IT (kombinované studium) Technické vybavení počítače ZÁKLADNÍ JEDNOTKA Architektura počítače PC Popis jednotlivých částí základní jednotky Procesor Paměť Sběrnice Porty Rozšiřující

Více

HARDWARE. Hardware počítače 1

HARDWARE. Hardware počítače 1 Hardware počítače 1 HARDWARE Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Multimediální didaktická pomůcka pro výuku ICT

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Multimediální didaktická pomůcka pro výuku ICT Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Multimediální didaktická pomůcka pro výuku ICT Autor: Studijní obor: Filip Račák Elektrotechnika mechatronické

Více

jen pro potřebu žáků SŠGS 2007-08

jen pro potřebu žáků SŠGS 2007-08 Počítačová sestava Počítačovou sestavou rozumíme souhrn všech hmotných dílů, ze kterých se skládá počítač, a nehmotného vybavení takového počítače. Hmotné díly se nazývají hardware a nehmotné vybavení

Více

Teorie Základy informačních technologií

Teorie Základy informačních technologií Teorie Základy informačních technologií OBSAH 1.OSOBNÍ POČÍTAČE...3 2. HARDWARE POČÍTAČE...4 Disková paměť...4 Diskety...4 CD-ROM...5 Klávesnice...5 ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVA...6 Monitor...6 Tiskárna...6 Scannery...7

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA A EXPERIMENT LIBOR KONÍČEK

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA A EXPERIMENT LIBOR KONÍČEK OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA A EXPERIMENT LIBOR KONÍČEK OSTRAVA 2003 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem Recenzenti: Doc. PhDr. Martin

Více

Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL. informatika pro veřejnou správu 2

Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL. informatika pro veřejnou správu 2 EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL informatika pro veřejnou správu 2 Realizováno v rámci projektu Akademie přeshraničního vzdělávání

Více

Učební texty pro předmět Hardware, 1. roč.

Učební texty pro předmět Hardware, 1. roč. 1 Dopuručená literatura... 3 Matematika... 4 Historie matematiky... 4 Pravěk... 4 Starověk... 4 Středověk... 4 Novověk... 4 Historie počítačů... 6 Elektronické kalkulátory... 7 Kalkulátory dělíme na stolní,

Více

Hardware. Z čeho se skládá počítač POUZE INFORMATIVNÍ

Hardware. Z čeho se skládá počítač POUZE INFORMATIVNÍ Hardware Z čeho se skládá počítač POUZE INFORMATIVNÍ Základní jednotka (někdy také stanice) obsahuje: výstupní zobrazovací zařízení CRT nebo LCD monitor počítačová myš vlastní počítač obsahující všechny

Více

Historie počítačů generací Generace počítačů Generace Rok Konfigurace Rychlost (operací/s) Součástky 3.1/2 0. generace: Konrad Zuse Zuse Z4

Historie počítačů generací Generace počítačů Generace Rok Konfigurace Rychlost (operací/s) Součástky 3.1/2 0. generace: Konrad Zuse Zuse Z4 Historie počítačů Počítače se vývojově rozdělují do tzv. generací, kde každá generace je charakteristická svou konfigurací, rychlostí počítače a základním stavebním prvkem. Generace počítačů (pozor, ne

Více

Datová úložiště pro domácnosti a malé firmy

Datová úložiště pro domácnosti a malé firmy Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Datová úložiště pro domácnosti a malé firmy Bakalářská práce Autor: Pavel Lukeš Informační technologie Vedoucí

Více