Město Rokycany. Září 2010 KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ROKYCANSKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Rokycany. Září 2010 KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ROKYCANSKA"

Transkript

1 Město Rokycany Září 2010 KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ROKYCANSKA

2 ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobčané, Do rukou se Vám dostává nový Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Rokycansku. Město se rozhodlo u příležitosti svého 900. výročí založení plně financovat jeho vydání. Od roku 2008, kdy vyšel první katalog v nákladu 1750 výtisků, se v sociálních službách mnohé změnilo. Je mi potěšením konstatovat, že k lepšímu. Sociální služby se rozšířily. Jen v Rokycanech vznikla tři zcela nová charitní zařízení Domov pro seniory sv. Pavla, Denní stacionář Pohodička pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením a Sociálně terapeutické dílny Pohodička. Nabídku služeb rozšířila i Diakonie Středisko Rokycany, a to zejména zřízením Centra pro podporu rodiny. O těchto i jiných změnách chceme veřejnost prostřednictvím této brožury informovat. Lidé by měli vědět, kam se v případě potřeby mohou obrátit a jaké vůbec mají možnosti využití sociálních služeb. Katalog jsme se snažili vytvořit co nejpřehlednějším způsobem. Proto je u každé služby popsán její smysl tak, jak jej definuje zákon o sociálních službách a jsou zde uvedeny kontakty i cílové skupiny, pro které jsou jednotlivé služby určeny. Podrobnější informace můžete získat buď přímo u jednotlivých poskytovatelů nebo z webových stránek těchto služeb. Obracet se samozřejmě můžete i na pracovníky sociálního a zdravotního odboru Městského úřadu v Rokycanech, kteří vám s výběrem správné služby poradí. Doufám, že katalog se dostane ke všem potřebným lidem a poslouží jako dobrý rádce a průvodce po mapě sociálních služeb na Rokycansku. V Rokycanech Ing. Jan Baloun starosta Města Rokycany

3 Vysvětlivky Pro lepší přehlednost a snadnější orientaci v katalogu označujeme cílové skupiny osob, kterým jsou sociální služby určeny, následujícími symboly: Senioři Osoby se zdravotním postižením Osoby vyžadující speciální péči z důvodu dlouhodobé nemoci Rodiny s dětmi (případně těhotné ženy a matky s dětmi) Osoby ohrožené sociálním vyloučením (bezdomovci, drogově závislí, osoby propuštěné z výkonu testu, atp.) FORMY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB: Pobytové: - tento typ sociálních služeb zahrnuje kromě péče o klienta také ubytování a zajištění stravy. Ambulantní: - klient za sociální službou dochází, je doprovázen nebo je dopravován. Tyto služby neposkytují ubytování. Terénní: - sociální služba je poskytována v přirozeném prostředí klienta, převážně doma nebo na místech klientem určených.

4 Obsah Sociální služby podle zákona o sociálních službách... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje pracoviště Rokycany... 5 Klub Korálky, Onko klub... 6 Svaz neslyšících a nedoslýchavých... 7 Svaz diabetiků územní organizace Rokycany... 7 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR Rokycany... 8 Svaz tělesně postižených ČR Rokycany... 8 Občanská poradna Rokycany... 9 TyfloCentrum, o.p.s Poradna pro ženy a dívky Osobní asistence Pečovatelská služba Denní stacionáře Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domovy pro seniory Domovy se zvláštním režimem Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních Raná péče Azylové domy Krizová pomoc Intervenční centra Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Noclehárny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sociálně terapeutické dílny Terapeutické komunity Terénní programy Příbuzné služby neregistrované podle zákona o sociálních službách Výkon činnosti odboru zdravotního a sociálního MěÚ dle zákona Ošetřovatelská péče Mateřská centra Pedagogicko-psychologická poradna Probační a mediační služba nymní alkoholici Ostatní poradenství Kontakty na odbor sociální a zdravotní MěÚ... 45

5 Sociální služby registrované podle zákona o sociálních službách Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) definuje v ustanoveních jednotlivé druhy sociálních služeb, včetně základních úkonů a činností, které zahrnují: Sociální služby podle tohoto zákona mohou jednotlivá zařízení a organizace poskytovat pouze na základě oprávnění k poskytování zákonem vymezených služeb (registrace). Správním orgánem příslušným k vydání rozhodnutí o registraci je místně příslušný krajský úřad nebo ministerstvo práce a sociálních věcí, je-li zřizovatelem příslušného poskytovatele. Využívá-li klient sociální neregistrovanou sociální službu, nelze na její úhradu využít příspěvek na péči (více viz str. 45). Maximální výši úhrady za sociální služby stanoví vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Bez úhrady jsou poskytovány následující sociální služby ( 72 zákona): Sociální poradenství Raná péče Telefonická krizová pomoc Tlumočnické služby Krizová pomoc ( v případě pobytové formy je ubytování hrazeno) Služby následné péče Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Terénní programy Sociální rehabilitace (v případě pobytové formy je ubytování a zajištěná strava hrazena) Sociální služby v kontaktních centrech Služby sociálně terapeutických dílen ( v případě zajištění stravy je tato hrazena) Sociální služby poskytované v intervenčních centrech 4

6 Odborné sociální poradenství - 37 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí, zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím b) sociálně terapeutické činnosti c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje pracoviště Rokycany Masarykovo nám. 215, Rokycany Telefon služby , Po, Út, St , Ambulantní, terénní osoby se zdravotním postižením senioři Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje, Koterovská 134, Plzeň, tel , web czppk.cz Centrum pro zdravotně postižené zastřešuje svazy a organizace uvedené na straně 6 až 8. 5

7 SOCIÁLNÍ SLUŽBY NEREGISTROVANÉ PODLE ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Klub Korálky Masarykovo nám. 215, Rokycany Telefon služby mobil Po dohodě Ambulantní rodiny s dětmi s mentálním, zrakovým, sluchovým a kombinovaným postižením veřejnost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Karlínské nám. 59/12, Praha Karlín, tel , web: Onko klub Ne Masarykovo nám 215, Rokycany Telefon služby , mobil Po dohodě ambulantní osoby s onkologickým onemocněním rodiny těchto osob veřejnost Ne Onko Klub Rokycany, předsedkyně Anna Šímová, Zeyerova 347, Rokycany, tel , web: onko.rokycansko.cz 6

8 SOCIÁLNÍ SLUŽBY NEREGISTROVANÉ PODLE ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Svaz neslyšících a nedoslýchavých Masarykovo nám. 215, Rokycany Telefon služby Dle dohody Ambulantní osoby se sluchovým postižením jejich rodiny ne Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, a.s. Partyzánská 7, Praha, tel , web: Svaz diabetiků ČR územní organizace Rokycany Masarykovo nám. 215, Rokycany Telefon služby mobil úterý v měsíci od Každé další úterý od Ambulantní osoby s diabetickým onemocněním rodinní příslušníci těchto osob veřejnost Svaz diabetiků ČR, W. Churchilla 1800/2, Praha 8,, tel , web: Ne 7

9 SOCIÁLNÍ SLUŽBY NEREGISTROVANÉ PODLE ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR Masarykovo nám. 215, Rokycany Telefon služby , Po dohodě ambulatní osoby s postižením zraku rodinní příslušníci těchto osob veřejnost Ne Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR), Krakovská 21, Praha 1, tel , web: Svaz tělesně postižených ČR - Rokycany Masarykovo nám 215, Rokycany Telefon služby Po dohodě Ambulantní Osoby s tělesným postižením Rodiny těchto osob Veřejnost Ne Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., Karlínské nám. 59/12, Praha Karlín, tel , web: 8

10 Občanská poradna Rokycany Svazu bojovníků za svobodu 68, Rokycany Telefon služby Po Út St , Ambulantní děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy imigranti a azylanti oběti domácího násilí oběti obchodu s lidmi oběti trestné činnosti osoby bez přístřeší osoby komerčně zneužívané osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách osoby s chronickým onemocněním i duševním osoby se všemi typy zdravotního postižení osoby v krizi osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy pachatelé trestné činnosti rodiny s dětmi senioři etnické menšiny Diakonie ČCE středisko v Rokycanech, Jiráskova 481, Rokycany, tel , web 9

11 TyfloCentrum o. p. s. Tomanova 5, Plzeň Telefon služby Pro neobjednané klienty Čt Pro objednané Po st Pá Ambulantní osoby se zrakovým nebo kombinovaným postižením od 15 let (u sociální rehabilitace od 9 let) rodiny a přátelé těchto osob (dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách TyfloCentrum, obecně prospěšná společnost, Tomanova Plzeň, web: Poskytované služby: Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42) Odborné sociální poradenství ( 37 odst. 3, 4) Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením ( 66) Sociální rehabilitace (výuka na PC se speciálním softwarem pro zrakově postižené) 10

12 Poradna pro ženy a dívky Husovo nám. 2, Plzeň Telefon služby , po st čt Ambulantní ženy a dívky v tísni Občanské sdružení ONŽ pomoc a poradenství pro ženy a dívky, Husovo nám. 2, Plzeň, tel , web: 11

13 Osobní asistence - 39 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. Služba obsahuje zejména tyto základní činnosti: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu b) pomoc při osobní hygieně c) pomoc při zajištění stravy d) pomoc při zajištění chodu domácnosti e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje Pracoviště Rokycany Masarykovo nám. 215, Rokycany Telefon služby , Nepřetržitě Pro nové klienty: po st Terénní osoby se zdravotním postižením Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje, Koterovská 134, Plzeň, tel , web: 12

14 Oblastní charita Rokycany Kozlerova 791, Rokycany Telefon služby Nepřetržitě Terénní děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy osoby s postižením kombinovaným mentálním tělesným sluchovým zdravotním zrakovým Oblastní charita Rokycany, nám. Josefa Urbana 52, Rokycany, tel.: , web: 13

15 Pečovatelská služba - 40 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy d) pomoc při zajištění chodu domácnosti e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Pečovatelská služba Město Radnice Telefon služby Náměstí Kašpara Šternberka 363, Radnice Po pá Terénní senioři Město Radnice, náměstí Kašpara Šternberka 363, Radnice, tel , web: 14

16 Pečovatelská služba Města Rokycany Hradební 13, Střed, Rokycany Telefon služby , Po pá Terénní osoby s chronickým onemocněním s jiným zdrav. postižením s kombinovaným postižením s tělesným postižením rodiny s dítětem/dětmi senioři Město Rokycany, Masarykovo nám. 1, Střed, Rokycany, tel , web: Pečovatelská služba Město Zbiroh Masarykovo nám. 41, Zbiroh Telefon služby Po pá Terénní rodiny s dětmi/dítětem senioři Město Zbiroh, Masarykovo nám. 112, Zbiroh, tel , web: 15

17 Pečovatelská služba obec Holoubkov Holoubkov 86, Holoubkov Telefon služby Po pá Terénní osoby se zdrav. postižením rodiny s dětmi/dítětem senioři Obec Holoubkov, Holoubkov 48, , tel , web: 16

18 Denní stacionáře - 46 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů - V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu c) poskytnutí stravy d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím f) sociálně terapeutické činnosti g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Denní stacionář Pohodička Dělostřelců 1251, Rokycany Telefon služby po pá Ambulantní osoby s komb. postižením osoby s mentálním postižením Oblastní charita Rokycany, nám. Josefa Urbana 52, Rokycany, tel , web: 17

19 Domovy pro osoby se zdravotním postižením - 48 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů - V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) poskytnutí ubytování b) poskytnutí stravy c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím g) sociálně terapeutické činnosti h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace Liblín 1, Kralovice Telefon služby , Nepřetržitě Pobytová osoby s mentálním postižením osoby s tělesným postižením osoby se zdravotním postižením Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace, Liblín 1, Kralovice, tel , web: 18

20 Domov Zvíkovecká kytička Zvíkovec 99, Zbiroh Telefon služby Nepřetržitě Pobytová děti od 3 let věku, mladiství, dospělí, pokud byli přijati v dětském věku s kombinovaným postižením s mentálním postižením Domov Zvíkovecká kytička, Zvíkovec 99, Zbiroh, tel , web: 19

21 Domovy pro seniory - 49 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů - V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) poskytnutí ubytování b) poskytnutí stravy c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím f) sociálně terapeutické činnost g) aktivizační činnosti h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Telefon služby Skořická 314, Mirošov Nepřetržitě Pobytová senioři Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, Skořická 314, Mirošov, tel , web: 20

22 Domov pro seniory sv. Pavla Telefon služby Kozlerova 791, Rokycany Nepřetržitá Pobytová senioři Oblastní charita, nám. Josefa Urbana 52, Rokycany, tel , web: 21

23 Domovy se zvláštním režimem - 50 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů - V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodů těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) poskytnutí ubytování b) poskytnutí stravy c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím f) sociálně terapeutické činnosti g) aktivizační činnosti h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, Mirošov Telefon služby Nepřetržitě Pobytová osoby se stařeckou, atroficko- degenerativní (demencí Alzheimerova typu) nebo ischemicko-vaskulární demencí Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, Skořická 314, Mirošov, tel , web: 22

24 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče - 52 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - Ve zdravotnických zařízeních ústavní péče se poskytují pobytové sociální služby osobám, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou anebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb. Tato služba obsahuje tyto základní činnosti: a) poskytnutí ubytování b) poskytnutí stravy c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím f) sociálně terapeutické činnosti g) aktivizační činnosti h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Rokycanská nemocnice, a.s. Voldušská 750, Rokycany Telefon služby Nepřetržitě 23 Pobytová osoby, které nejsou schopny péče o vlastní osobu vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a tuto nemají po propuštění ze zdravotnického zařízení zabezpečenou Rokycanská nemocnice, a.s., Voldušská 750, Rokycany, tel web: Ne

25 Léčebna TRN Janov U léčebny 500, Mirošov Telefon služby , Nepřetržitě Pobytová osoby, které nejsou schopny péče o vlastní osobu vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a tuto nemají po propuštění ze zdravotnického zařízení zabezpečenou Léčebna tuberkulozních a respiračních nemocí (TRN) Janov, U léčebny 500, Mirošov, tel , web: Ne 24

26 Raná péče - 54zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - Raná péče je terénní, popřípadě doplněná ambulantní formou služby poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jeho vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím c) sociálně terapeutické činnosti d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Středisko rané péče SPRP Plzeň Telefon služby Tomanova 5, Plzeň Po pá Terénní, ambulantní děti do 7 let s kombinovaným postižením se zrakovým postižením rodiny s dítětem/dětmi Středisko rané péče SPRP Plzeň, Tomanova 5, Plzeň, tel.: , web: 25

27 Raná péče Diakonie Stodůlky Vlachova 1502, Praha 5 Telefon služby Po Pá Terénní Rodiny s dětmi do 7 let, z Prahy, Středočeského, Plzeňského a Ústeckého kraje s mentálním postižením, s pohybovým postižením s kombinovaným postižením se závažným vývojovým opožděním Raná péče Diakonie Stodůlky, Vlachova 1502, 155 Praha 5, tel , web: ano 26

28 Azylové domy - 57 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů - Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy b) poskytnutí ubytování c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29, Plzeň Telefon služby , Nepřetržitě ubytování Sociální služby: Po pá Pobytová Matky (i nezletilé) s dětmi a Těhotné ženy, které se ocitly v nepříznivé životní situaci Městská charita Plzeň, Plzenecká 13, Plzeň, tel , web: Poznámka: Azylový dům sv. Zdislavy je od rok 2004 finančně podporován Městem Rokycany 27

29 Krizová pomoc - 60 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů - Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami. Krizové zařízení pro ženy Telefon služby Kozlerova 791, Roycany Nepřetržitě Pobytová oběti trestné činnost osoby v krizi Oblastní charita Rokycany, nám. Josefa Urbana 52, Rokycany, tel , web: 28

30 Intervenční centra - 60a zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů - Na základě vykázání ze společného obydlí nebo zákazu vstupu do něj podle zvláštního právního předpisu je osobě ohrožené násilným chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc nejpozději do 48 hodin od doručení kopie úředního záznamu o vykázání intervenčnímu centru. Pomoc intervenčního centra může být poskytnuta rovněž na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí nebo i bez takového podnětu, a to bezodkladně poté, co se intervenční centrum o ohrožení osoby násilným chováním dozví. Sociální služby v intervenčním centru jsou poskytovány jako služby ambulantní, terénní nebo pobytové. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) sociálně terapeutické činnosti b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Služba poskytovaná pobytovou formou obsahuje vedle uvedených činností tyto základní činnosti: a) poskytnutí ubytování b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy Součástí služby je zajištění spolupráce a vzájemné informovanosti mezi intervenčními centry, poskytovateli jiných sociálních služeb, orgány sociálně-právní ochrany dětí, obcemi) útvary Policie České republiky a obecní policie, jakož i ostatními orgány veřejné správy. Intervenční centrum Plzeňského kraje Telefon služby Cukrovarská 16, Plzeň Po pá , Ambulantní a terénní oběti domácího násilí Diecézní charita Plzeň, sady 5. května 8, Plzeň, tel , web:

31 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - 62 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám anonymně. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím c) sociálně terapeutické činnosti d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Nízkoprahové komunitní centrum Jiráskova 481, Rokycany Telefon služby Po st Čt Ambulantní, terénní děti a mládež ve věku od 11 do 19 let ohrožené společensky nežádoucími jevy osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy etnické menšiny Diakonie ČCE středisko v Rokycanech, Jiráskova 481, Rokycany, tel , web: 30

32 Noclehárny - 63 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu b) poskytnutí přenocování Byt sv. Lukáše Telefon služby Kozlerova 791, Rokycany Po ne Ambulantní Muži bez přístřeší Muži v krizi Oblastní charita Rokycany, nám. Josefa Urbana 52, Rokycany, tel , web: 31

33 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - 65 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobé krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím c) sociálně terapeutické činnosti d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Centrum podpory rodiny Svazu bojovníků za svobodu 68, Rokycany a Prokopova 17, Plzeň Telefon služby , Pobočka Rokycany Po pá: 7:30 18:00 Pobočka Plzeň: Po: 7:00 9:00 16:30 18:00 Út: 7:00 9:00 St: 7:00 9:00 Čt: 7:00 9:00 Pá: 7:00 9:00 16:00 18:00 Po pá Konzultace doporučujeme objednat předem. Terénní, ambulantní rodiny s dítětem, dětmi Diakonie ČCE středisko v Rokycanech, Jiráskova 481, Rokycany, tel , web: 32

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI Údaje o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb jsou platné k 15. 10. 2010 Aktuální informace o sociálních službách jsou dostupné na: http://iregistr.mpsv.cz

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města srpen 2010 0 Vážení občané, právě jste otevřeli druhé vydání Katalogu sociálních služeb a služeb souvisejících na území města Nový Jičín, které je aktualizováno a je reakcí na Zákon č. 108/2006 Sb., o

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v ě obsah I. Vymezení některých pojmů... 6 II. Příspěvek na péči... 7 III. Sociální služby... 9 IV. Přehled poskytovaných sociálních služeb ve městě ě dle cílových

Více

Průvodce. sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015. Společnými silami. o k. u íže. k v y tče

Průvodce. sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015. Společnými silami. o k. u íže. k v y tče Průvodce cíli u íže m k ro o k bl Společnými silami k v y tče né sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015 Úvodní slovo Veřejný závazek, vyplývající ze střednědobých (komunitních)

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2014

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA - MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ, SPORTU A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2014 Druhy sociálních služeb Přehled

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Průvodce sociálními službami

Průvodce sociálními službami Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit Komunitní Plánování Sociálních Služeb Komunitní plánování sociálních služeb v Příboře Domov seniorů v Příboře - podrobnosti na str. 13 Domy

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Základní informace o sociálních službách

Základní informace o sociálních službách Město Rožnov pod Radhoštěm se připojilo k řadě jiných měst, která se rozhodla investovat energii a finanční prostředky do zkvalitnění a zlepšení efektivity sociálních služeb, které na území města budou

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován

Více

Průvodce sociálními službami

Průvodce sociálními službami Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit Komunitní plánování sociálních služeb v Příboře Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

ADRESÁŘ ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE MĚSTĚ BRNĚ

ADRESÁŘ ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE MĚSTĚ BRNĚ ADRESÁŘ ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE MĚSTĚ BRNĚ Magistrát města Brna Dominikánské náměstí 1 601 67 Brno e-mail: info@brno.cz www.brno.cz ADRESÁŘ Organizací působících v sociální oblasti

Více

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 občanům 15 obcí správního obvodu města Kaplice, kteří

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

KATALOG. Stod a Dobřany. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících. na území pověřených obecních úřadů

KATALOG. Stod a Dobřany. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících. na území pověřených obecních úřadů KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů Stod a Dobřany Projekt Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti soc. služeb na území ORP Stod,

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Vsetín, květen 2008 Kolektiv autorů: Bc. Petr Cuha; Ing. Petr Kozel; Mgr. Ondřej Sláma Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2009 Úvodní slovo Sociální služby nejsou o průměrech, sociální

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

Úvodní slovo. PhDr. Jaroslava Králová starostka města Blansko

Úvodní slovo. PhDr. Jaroslava Králová starostka města Blansko Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou Informační průvodce sociálními službami na Blanensku. V přehledu najdete seznam institucí, které v této oblasti působí, a kontakty na poskytovatele

Více