01. Profil společnosti / Systémy společnosti / Základní údaje o společnosti / 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "01. Profil společnosti / 5 02. Systémy společnosti / 7 03. Základní údaje o společnosti / 8"

Transkript

1 Výroční zpráva 2010

2

3 Obsah 01. Profil společnosti / Systémy společnosti / Základní údaje o společnosti / Kontaktní údaje / Ohlédnutí za rokem 2010 / Zpráva představenstva / Zpráva dozorčí rady / Zpráva nezávislého auditora / Účetní závěrka / Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami / 47 Výroční zpráva 2010 / 3

4

5 01. Profil společnosti Z firmy pocházející z kolínského regionu se v průběhu její činnosti stala společnost s celorepublikovou působností a mezinárodními zkušenostmi. Hlavním předmětem její činnosti je generální dodávka stavebních prací. Společnost se zaměřuje na bytovou, občanskou a průmyslovou výstavbu, sanace starých ekologických zátěží a rekultivace, vodohospodářské a dopravní stavby. Skladbě stavebních prací odpovídá i vnitřní struktura společnosti, která má 4 závody a jednu organizační jednotku: - Závod pozemních staveb (do 30. září 2010 Závod Praha a Závod Kolín), - Závod ekologických služeb, - Závod inženýrských staveb, - Závod zahraničních projektů, - Projekty ŠKODA. Výroční zpráva 2010 / 5

6

7 02. Systémy společnosti ŘÍZENÍ JAKOSTI A CERTIFIKACE Systém managementu jakosti v akciové společnosti GEOSAN GROUP plně odpovídá požadavkům mezinárodní normy ISO a je schopen ve všech ohledech vyhovět i požadavkům jiných objednatelů, což se potvrdilo při spolupráci se zkušenými zahraničními partnery. V současné době je QMS certifikován podle normy ČSN EN ISO 9001: Certifikací systému řízení jakosti GEOSAN GROUP a. s. prokazuje, že systém je podle uvedené normy uplatňován, udržován a neustále zlepšován. ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA Od roku 2004 plní GEOSAN GROUP a. s. požadavky normy ČSN EN ISO Tím prokázala svou připravenost na plnění globálních požadavků v oblasti ochrany životního prostředí. Environmentální politika společnosti se opírá zejména o odborné znalosti vedoucích pracovníků a odpovědný přístup všech zaměstnanců. Veškeré stavební aktivity společnosti jsou vedeny tak, aby jejich dopad na životní prostředí byl co nejmenší. Péče o životní prostředí je jednou z priorit GEOSAN GROUP a. s., a také proto se společnost přihlásila k programu EMAS. Od roku 2006 pravidelně každý rok probíhá potvrzování platnosti environmentálního prohlášení a na základě splnění všech podmínek programu EMAS byla akciová společnost GEOSAN GROUP zaregistrována v roce 2006 v národním registru EMAS pod registračním číslem CZ BEZPEČNOST PRÁCE Již v roce 2004 obdržela akciová společnost GEOSAN GROUP certifikát OHSAS , čímž doplnila již dříve získané certifikáty QMS podle normy ISO 9001 a EMS podle normy ISO Při realizaci zakázek jsou sledovány zejména základní podmínky bezpečného provádění prací a prevence nebezpečí a rizik. Výroční zpráva 2010 / 7

8 03. Základní údaje o společnosti Obchodní název / GEOSAN GROUP a. s. Sídlo / U Nemocnice 430, Kolín III Korespondenční adresa / U Průhonu 32, Praha 7 Rok založení / 1991 (původně GEOSAN spol. s r. o.) Datum vzniku a. s. / 3. června 1998 ID datové schránky / amqfguh Identifikační číslo / Daňové identifikační číslo / CZ Bankovní spojení / číslo účtu Česká spořitelna, a. s. / /0800 Raiffeisenbank a. s. / /5500 Komerční banka, a. s. / /0100 Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze dne 3. června 1998, oddíl B, vložka 5392.

9 Představenstvo / do 21. prosince 2010 Luděk Kostka / předseda představenstva Ing. Jiří Fořt / člen představenstva Ing. Jaroslav Dolejší / člen představenstva Představenstvo / od 21. prosince 2010 Luděk Kostka / předseda představenstva Ing. Ján Kráľ / člen představenstva Jiří Šalda / člen představenstva Dozorčí rada / do 21. prosince 2010 Ing. Ján Kráľ / předseda dozorčí rady Ing. Jiří Malina / člen dozorčí rady Ing. Romana Vidnerová / člen dozorčí rady Dozorčí rada / od 21. prosince 2010 Ing. Romana Vidnerová / předseda dozorčí rady Ing. Jiří Malina / člen dozorčí rady Jana Fuxová / člen dozorčí rady Vedení společnosti Luděk Kostka / generální ředitel Ing. Ján Kráľ / finanční ředitel Jiří Šalda / výrobní ředitel Ing. Miloš Valeš / ředitel Závodu ekologických služeb Ing. Martin Rychtařík / ředitel Závodu inženýrských staveb Ing. Jan Pašek / ředitel Závodu zahraničních projektů Ing. Hana Hromková / ředitelka Projektů ŠKODA Pavel Prokůpek / ředitel Závodu pozemních staveb 1. října 2010 došlo ke sloučení stávajících závodů Výrobního úseku, a to Závodu Praha a Závodu Kolín. Takto nově vzniklý závod byl označen Závod pozemních staveb. Ředitelem Závodu pozemních staveb byl jmenován stávající ředitel Závodu Praha, pan Pavel Prokůpek. Výroční zpráva 2010 / 9

10 04. Kontaktní údaje Vedení společnosti Adresa / U Průhonu 32, Praha 7 Telefon / Fax / / Internetová adresa / Závod pozemních staveb Adresa / U Průhonu 32, Praha 7 Telefon / / Závod ekologických staveb Adresa / U Průhonu 32, Praha 7 Telefon / / Závod inženýrských staveb Adresa / U Průhonu 32, Praha 7 Telefon / / Závod zahraničních projektů Adresa / U Průhonu 32, Praha 7 Telefon / / Projekty ŠKODA Adresa / Šafaříkovy sady 3, Plzeň Telefon / /

11 Výroční zpráva 2010 / 11

12 05. Ohlédnutí za rokem 2010 Leden GEOSAN GROUP a. s. předala úspěšně dokončený projekt Central Park Praha o celkovém objemu prostavěnosti ve výši milionů korun českých investorovi CP Praha s. r. o. Tento bytový komplex čítající 550 rezidencí získal v roce 2010 ocenění Grand Prix Architektů v kategorii Novostavba. Závod Kolín slavnostně zahájil realizaci zakázky Objekt F lůžková jednotka operačních oborů pro investora Oblastní nemocnice Kolín, a. s. Celková cena díla byla smlouvou o dílo stanovena na 285 milionů korun českých bez DPH. Únor Závod inženýrských staveb uzavřel realizační smlouvu na akci Příprava rozvojového území VUT při ulici Kolejní, jejímž investorem je VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Celkové tržby jsou stanoveny na 140 milionů korun českých bez DPH. smlouvou o dílo na částku 16,4 milionů korun českých bez DPH. Duben Závod Kolín uzavřel smlouvu o dílo na realizaci zakázky FN Hradec Králové - Fingerlandův ústav patologie a ústav soudního lékařství, jejímž investorem je Fakultní nemocnice Hradec Králové. Celková cena této zakázky je smlouvou o dílo stanovena na 284 milionů korun českých bez DPH. Sdružení Pozďátky (vedoucí účastník SMP CZ, a. s. a účastník sdružení GEOSAN GROUP a. s.) zvítězilo ve veřejné soutěži na zakázku Sanace území ohroženého skládkou nebezpečného odpadu v Pozďátkách. Cílem projektu je úplné odstranění skládky nebezpečného odpadu a následná rekultivace území. Cena celé zakázky je stanovena na 469 milionů korun českých bez DPH. Investorem je DIAMO, státní podnik. Ve Sdružení Velký Metan zahájil Závod ekologických služeb přípravu nové zakázky v rámci revitalizace Moravskoslezského kraje na komplexním řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla. Celkové výkony této zakázky jsou stanoveny na milionů korun českých bez DPH a investorem je MINISTERSTVO FINANCÍ. Březen V rámci Sdružení Sanace sektoru I Závod ekologických služeb uzavřel smlouvu o dílo na realizaci zakázky Sanace starých ekologických zátěží - nedostatečně zlikvidovaných sond po těžbě ropy a zemního plynu v sektoru I CHOPAV Kvartér řeky Moravy, jejímž investorem je MINISTERSTVO FINANCÍ. Cena této zakázky činí částku ve výši 689 milionů korun českých bez DPH. Závod inženýrských staveb realizoval výstavbu D KROMĚŘÍŽ východ ŘÍKOVICE, tato část byla předána investorovi Skanska DS a. s., cena díla 18 milionů korun českých bez DPH. Trasa dálnice D1 v úseku Kroměříž východ Říkovice, řešená v rámci stavby 0135, je součástí budované sítě dálnic a rychlostních silnic České republiky, která tvoří základní dopravní kostru čtyřpruhových komunikací. Vyvedením dopravy ze zastavěného území dojde k zásadnímu zlepšení životního prostředí především ve městech Kroměříž a Hulín a následně i v Přerově. Závod Kolín pro Statutární město Hradec Králové dokončil realizaci zakázky Letní koupaliště v Hradci Králové. Celková cena díla této zakázky činila 353 milionů korun bez DPH. Závod Kolín zahájil realizaci zakázky Rekonstrukce administrativní budovy SPEL Kolín, investor SPEL, a. s. Celková cena tohoto díla byla stanovena

13 Květen Závod Praha podepsal smlouvu o dílo k provedení stavby Rekonstrukce mateřské školy, jejímž investorem je Městská část Praha 19. Celkové výkony na realizaci této zakázky jsou stanoveny na částku 44 milionů korun českých bez DPH. Závod inženýrských staveb zahájil realizaci zakázky Stavba č , komunikace Toužimská, etapa 001- Kbelská, připojení Obytného souboru Kbely, jejímž investorem je Skanska a. s. Cena zakázky byla sjednána na částku ve výši 10 milionů korun českých bez DPH. ProjektyŠKODA zahájily realizaci zakázky Zkapacitnění recyklačního centra v areálu ZKS a. s.. Investorem této zakázky je Západočeské komunální služby a. s. Celkové výkony jsou stanoveny na částku ve výši 11 milionů korun českých bez DPH. Závod inženýrských staveb uzavřel smlouvu o dílo na realizaci zakázky R7 MÚK Vysočany MÚK Droužkovice. Investorem této zakázky je Ředitelství silnic a dálnic ČR. Cena byla smlouvou stanovena na částku ve výši 175 milionů korun českých bez DPH, Silnice je navržena v kategorii R 25,5/100 o celkové délce 9,444 km. Sdružení EUROVIA - GEOSAN MÁJ (vedoucí účastník sdružení EUROVIA CS, a. s. a účastník sdruženít GEOSAN GROUP a. s.) zahájilo realizaci zakázky Regenerace sídliště Máj úsek 03 jih, jejímž investorem je Statutární město České Budějovice. Závod Kolín zahájil realizaci zakázky Rekonstrukce areálu SPEL výrobní objekt, investor SPEL, a. s. Celková cena tohoto díla byla smlouvou o dílo stanovena na částku 29 milionů korun českých bez DPH. Červen Závod Kolín uzavřel smlouvu na realizaci zakázky Vasografie v 1. NP pavilonu chirurgických oborů fakultní nemocnice Hradec Králové. Investorem zakázky je Fakultní nemocnice Hradec Králové. Celkové výkony zakázky byly smlouvou o dílo stanoveny na částku ve výši 39 milionů korun českých. Červenec Závod Kolín dokončil realizaci zakázky Rekonstrukce objektu MŠ Plaňany. Celková cena díla činila částku ve výši 5 milionů korun českých bez DPH. Srpen Závod Kolín úspěšně dokončil a slavnostně předal investorovi, městu Jičín, zrekonstruované koupaliště Kníže v Jičíně. Celková cena díla v souvislosti s realizací této zakázky představovala částku ve výši 197 milionů korun bez DPH. Závod Kolín úspěšně dokončil a rovněž se podílel na znovuotevření zrekonstruovaného kostela sv. Václava v Žabonosech, investor Římskokatolická farnost Pečky. Cena díla představovala částku za stavební práce ve výši 6,5 milionů korun českých bez DPH. Závod ekologických služeb dokončil zakázku Lom Ležáky Most, podzemní těsnící stěna, II. etapa, 3. část. Technickým řešením realizace bylo postupné osazování kombinovaného těsnícího prvku do otevřeného stavebního výkopu s následným a po segmentem prováděným odsypem těsnění. Cena této etapy financovaná MINISTERSTVEM FINANCÍ je 130 milionů korun českých bez DPH. Září Závod Praha dokončil realizaci zakázky LÁVKA EV. Č. CB-004 U VODÁRNY ČESKÉ BUDĚJOVICE, investor Statutární město České Budějovice. Celkové náklady byly stanoveny na částku 17 milionů korun českých bez DPH. Výroční zpráva 2010 / 13

14 Závod inženýrských staveb se podílel na realizaci SOKP 512 D1 Vestec. Tato stavba byla součástí Silničního okruhu kolem Prahy v prostoru mezi dálnicí D1 a obcí Jesenice. Délka stavby byla 8,750 km. Investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR. Závod inženýrských staveb uvedl do provozu stavbu 1/16 Byšice Mělnické Vtelno, ISPROFIN , kterou realizovalo sdružení ČNES + GEOSAN Byšice (vedoucí účastní sdružení ČNES dopravní stavby, a. s. a účastník sdružení GEOSAN GROUP a. s.). Celkové náklady opravy poškozené vozovky silnice I/16 v délce 14,74 km byly smlouvou o dílo a objednatelem Ředitelstvím silnic a dálnic ČR stanoveny na částku 173 milionů korun českých bez DPH. Letos je to již po osmnácté, co se stavební projekty realizované na území České republiky za uplynulý rok (od června roku 2009 do května roku 2010) utkaly o prestižní cenu Stavba roku. V letošním ročníku soutěže bylo přihlášeno 57 staveb, z toho 27 staveb postoupilo do druhého kola soutěže. Na hlavní cenu porota nominovala 15 staveb. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo 30. září Stavba Letní koupaliště Hradec Králové získala titul Stavba roku 2010, a to za vytvoření mnohostranného areálu pro aktivní využití letního volného času s promyšleným funkčním členěním se zřetelem k osazení do krajiny. Říjen Projekty ŠKODA zahájily realizaci zakázky Rozšíření a intenzifikace ČOV Mirošov 3300 EO, jejímž investorem je Obec Dobřív. Celkové náklady na zakázku jsou stanoveny na částku 7 milionů korun českých bez DPH. Závod pozemních staveb zahájil práce na zakázce Rekonstrukce a modernizace objektu SO 04 - pavilon N Oblastní nemocnici Kolín, a. s. nemocnici Středočeského kraje, investor Oblastní nemocnice Kolín, a. s. Celkové výkony na realizaci této zakázky představují částku ve výši 140 milionů korun českých bez DPH. Závod pozemních staveb úspěšně dokončil a slavnostně předal zrekonstruovanou mateřskou školu pro Městskou část Praha Kbely. Závod inženýrských staveb uvedl do provozu stavbu I/38 Nymburk přeložka II. a III. stavba. Investorem byly Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a. s., odštěpný závod 2 mosty a inženýrské konstrukce. Listopad Závod ekologických služeb zahájil realizaci zakázky Lom Ležáky Podzemní těsnící stěna II. etapa, 3. část ochrana před průsaky kontaminovaných vod. Investorem této zakázky je MINISTERSTVO FINANCÍ. Cena díla byla sjednána na částku ve výši 23 milionů korun českých bez DPH. Závod pozemních staveb dokončil realizaci zakázky Dálnice D 47, SSÚD Mankovice, investor STRABAG a. s. Celková cena tohoto díla byla stanovena na částku 119 milionů korun českých bez DPH. Závod pozemních staveb zahájil realizaci zakázky KASKÁDY U BOTIČE I. ETAPA, Praha 10, investor CGM Czech a. s. Cena díla dle smlouvy o dílo je stanovena na částku 180 milionů korun českých bez DPH. Jedná se o 4 bytové domy, s nádhernými terasami orientovanými na jih s výhledem k Botiči a 2 budovy s větším počtem malometrážních bytů a s nebytovými prostory v přízemí. Samozřejmostí jsou garážová stání pod všemi objekty. Prosinec Závod pozemních staveb zahájil zakázku Rekonstrukce Mateřské školy v Krakovanech, investor

15 Obec Krakovany. Celkové náklady této rekonstrukce jsou odhadovány na částku 12 milionů korun českých bez DPH. Závod ekologických služeb dokončil realizaci zakázky Gravitační odvodnění předpolí výsypky Malé Březno na lomu Vršany. Výkony na realizaci činily 41 milionů korun českých bez DPH. Investorem této zakázky bylo MINISTERSTVO FINANCI. Výroční zpráva 2010 / 15

16

17 06. Zpráva představenstva O vývoji činnosti v minulosti, o předpokládaném vývoji činnosti společnosti a o návrhu na rozdělení VH podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku podle 192 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění. a) Úvod Vážení obchodní partneři, dostáváte do rukou výroční zprávu akciové společnosti GEOSAN GROUP, jedné z nejvýznamnějších stavebních společností v České republice. Uplynulý rok byl pro nás po všech stránkách náročnější než léta předcházející. Podařilo se nám však projít jím tak, jak jsme si přáli, tedy úspěšně. Nebylo to jednoduchých dvanáct měsíců. Museli jsme snížit náklady a hledat úspory ve všech oblastech naší činnosti. Krize a finanční situace nás donutila snížit počet zaměstnanců a razantně zeštíhlet. Průměrný evidenční počet zaměstnanců společnosti se v roce 2010 snížil o 18,4%. V závěru roku ve společnosti pracovalo celkem 195 osob v hlavním pracovním poměru. I přes tyto problémy můžeme konstatovat, že naše výsledky nejvýstižněji vyjadřují naše výkony a řadí společnost stále mezi špičku stavebních společností na českém trhu. To dokazují všechny zakázky, které se nám podařilo v tomto roce dokončit. Výroční zpráva 2010 / 17

18 Úspěšně dokončené stavby za uplynulé účetní období Občanské a administrativní stavby - Central Park Praha, investor CP Praha s. r. o. - Letní koupaliště v Hradci Králové, investor Statutární město Hradec Králové - U HAMERSKÉHO RYBNÍKA, investor GEOSAN EPSILON s. r. o., poté GEOSAN DOPRAVNÍ STAVBY a. s. Rekonstrukce - LÁVKA EV. Č. CB-004 U VODÁRNY ČESKÉ BUDĚJOVICE, investor Statutární město České Budějovice - Rekonstrukce objektu MŠ Plaňany, investor Městys Plaňany - Rekonstrukce koupaliště Kníže v Jičíně, investor Město Jičín - Rekonstrukce a zpřístupnění kostela sv. Václava v Žabonosech, investor Římskokatolická farnost Pečky - Rekonstrukce mateřské školy, investor Městská část Praha 19 - Rekonstrukce areálu SPEL výrobní objekt, investor SPEL, a. s. Ekologické stavby - Lom Ležáky Most, podzemní těsnící stěna, II. etapa, 3. část ochrana před průsaky kontaminovaných vod, investor MINISTERSTVO FINANCÍ - Gravitační odvodnění předpolí výsypky Malé Březno, na území spol. Mostecká uhelná a. s., investor MINISTERSTVO FINANCÍ - Sanace a rekultivace staré ekologické zátěže na lokalitě Mydlovary chemická úprava a odkaliště K IV/D, investor DIAMO státní podnik - Lom Ležáky Most, podzemní těsnící stěna III. etapa, investor Palivový kombinát Ústí, státní podnik Dopravní a liniové stavby - Dálnice D 47, SSÚD Mankovice, investor STRABAG a. s. - I/38 Nymburk obchvat připojení průmyslové zóny, investor Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a. s., odštěpný závod 1 Čechy východ - I/38 Nymburk přeložka II. a III. stavba, investor Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a. s., odštěpný závod 2 mosty a inženýrské konstrukce - D KROMĚŘÍŽ východ ŘÍKOVICE, investor Skanska DS a. s. Za zmínku také stojí, že se v roce 2010 zastavil řadu let trvající růst stavební výroby, ubylo vypisovaných soutěží. Stavební aktivity se propadly především v oblasti developerských projektů. Omezení aktivit vzniklo v důsledku snížené poptávky po nových komerčních centrech a mnoho projektů v oblasti bytové a občanské výstavby bylo pozastaveno, jejich příprava odložena nebo zrušena. U všech nových projektů je patrný vyšší konkurenční tlak ve výběrovém řízení, a to především od nadnárodních stavebních společností, které hledají potenciální zakázky. Vše má rub i líc a i přes všechny problémy se nám podařilo získat nové zakázky v objemu téměř 2 miliard korun českých.

19 Významné zakázky získané za uplynulé účetní období Občanské a administrativní stavby - Zkapacitnění recyklačního centra v areálu ZKS a. s., investor Západočeské komunální služby a. s. - VASOGRAFIE V 1. NP PAVILONU CHIRURGICKÝCH OBORŮ FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ, investor Fakultní nemocnice Hradec Králové - Fingerlandův ústav patologie a ústav soudního lékařství, investor Fakultní nemocnice Hradec Králové - Objekt F - lůžková jednotka operačních oborů, investor Oblastní nemocnice Kolín, a. s. Rekonstrukce - Rekonstrukce objektu MŠ Plaňany, investor Městys Plaňany - Rekonstrukce mateřské školy v Krakovanech, investor Obec Krakovany - Regenerace sídliště Máj úsek 03 jih, investor Statutární město České Budějovice - Rekonstrukce mateřské školy, investor Městská část Praha 19 - Rekonstrukce a modernizace objektu SO 04 - pavilon N v Oblastní nemocnici Kolín, a. s. nemocnice Středočeského kraje, investor Oblastní nemocnice Kolín, a. s. - Rekonstrukce administrativní budovy SPEL Kolín, investor SPEL, a. s. Dopravní a liniové stavby - Stavba č , komunikace Toužimská, etapa 001- Kbelská, připojení Obytného souboru Kbely, investor Skanska a. s - Příprava rozvojového území VUT při ulici Kolejní, investor Vysoké učení technické v Brně - R7 MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice, investor Metrostav a. s. Bytové stavby KASKÁDY U BOTIČE I. ETAPA, investor CGM Czech a. s. Vodohospodářské stavby - Rozšíření a intenzifikace ČOV Mirošov 3300 EO, investor Obec Dobřív Ekologické stavby - Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla, investor MINISTERSTVO FINANCÍ - Sanace starých ekologických zátěží - nedostatečně zlikvidovaných sond po těžbě ropy a zemního plynu v sektoru I CHOPAV Kvartér řeky Moravy, investor MINISTERSTVO FINANCÍ - Sanace území ohroženého skládkou nebezpečného odpadu v Pozďátkách, investor DIAMO, státní podnik, zhotovitel Sdružení Pozďátky - Lom Ležáky - Podzemní těsnící stěna II. etapa, 3. část ochrana před průsaky kontaminovaných vod dodatečné stavební práce, investor MINISTERSTVO FINANCÍ Díky těmto nově získaným zakázkám můžeme do příštího období hledět se střízlivým optimismem. Musíme však nadále pozorně vybírat a nepouštět se do nerentabilních projektů. Musíme být velmi obezřetní při uzavírání nových kontraktů s investory, ověřovat si jejich bonitu a podepisovat vyvážené smlouvy, jež nám garantují rovnoprávné postavení. Jsme přesvědčeni, že získané zakázky naplní výrobní program jak v roce 2011, tak i v letech následujících. Plánované získání dalších nových kontraktů poskytuje předpoklady k dalšímu rozvoji i v příštím období a k udržení akciové společnosti GEOSAN GROUP mezi největšími stavebními společnostmi na českém trhu. Výroční zpráva 2010 / 19

20 b) Návrh na rozdělení výsledku hospodaření (VH) Představenstvo navrhuje rozdělit výsledek hospodaření následujícím způsobem: 1. Tvorba rezervního fondu v zákonné výši v částce ,- Kč. 2. Převod zbytku výsledku hospodaření na účet nerozděleného zisku minulých let ve výši ,98 Kč. c) Stav majetku Informace o majetku GEOSAN GROUP a. s. naleznete podrobně popsány v účetní závěrce za rok 2010 a v příloze tvořící součást účetní závěrky. V období mezi okamžikem sestavení účetní závěrky a vyhotovením výroční zprávy došlo k rozpoutání mezinárodního konfliktu v Lybii charakteru blízkého válečnému. Společnost tak ztratila možnost přístupu ke svým zásobám a lze se oprávněně domnívat, že nemusí dojít ani k vymožení všech pohledávek souvisejících s tímto teritoriem. d) Závěr Na závěr bych rád poděkoval našim obchodním a finančním partnerům, kteří nám dali důvěru realizovat jejich představy v podobě jednotlivých zakázek. Děkuji i projektantům a subdodavatelům, kteří se na naplňování těchto představ spolupodílejí. Děkuji také všem zaměstnancům akciové společnosti GEOSAN GROUP za odpovědný přístup k plnění našich úkolů a za spoustu práce, kterou odvedli. Jen díky nim se plány GEOSAN GROUP a. s. stávají skutečností. Ještě jednou Vám děkuji a těším se na spolupráci v roce 2011 a v letech následujících. Praha 13. března 2011 Luděk Kostka předseda představenstva

21 07. Zpráva dozorčí rady Dozorčí rada plnila své úkoly v souladu s Obchodním zákoníkem. Od ledna 2010 do konce roku 2010 se sešla na několika jednáních. Projednávala zejména hospodaření společnosti dle aktuálních čtvrtletních uzávěrek, vzájemné saldo závazků a pohledávek, hodnotila skutečné výsledky v porovnání s finančním plánem, ale také zkoumala některé obchodní aktivity a rozhodnutí představenstva společnosti a požadovala k jednotlivým obchodním aktivitám vysvětlení a návrhy řešení. Účetní závěrka GEOSAN GROUP a. s. za rok 2010 byla samostatně prozkoumána dozorčí radou, která konstatuje, že účetní závěrka ve všech podstatných aspektech řádně dokumentuje aktiva, pasiva, majetek a finanční postavení společnosti ke dni 31. prosince 2010 a že výsledky za dané účetní období jsou v souladu se zákonem o účetnictví. Dozorčí rada nemá připomínky k výroční zprávě za rok 2010 a doporučuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku za rok 2010 a souhlasí s návrhem představenstva společnosti na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2010, tj. tvorbu rezervního fondu v zákonné výši v částce ,- Kč, a s převodem zbytku výsledku hospodaření na účet nerozděleného zisku. Praha 15. března 2011 Ing. Romana Vidnerová předseda dozorčí rady Výroční zpráva 2010 / 21

22 08. Zpráva nezávislého auditora auditoři a daňoví poradci, a. s. akcionářům a představenstvu společnosti GEOSAN GROUP a. s., se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, IČ k účetní závěrce, výroční zprávě a zprávě o vztazích Zpráva o účetní závěrce Na základě provedeného auditu jsme dne 15. února 2011 vydali k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy na stranách dvacet čtyři až čtyřicet šest, zprávu následujícího znění: Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti GEOSAN GROUP a. s., která se skládá z rozvahy k 31. prosinci 2010, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. prosince 2010 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti GEOSAN GROUP a. s. jsou uvedeny v bodě 1. Obecné údaje přílohy této účetní závěrky. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Statutární orgán společnosti GEOSAN GROUP a. s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Odpovědnost auditora Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti GEOSAN GROUP a. s. k 31. prosinci 2010 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. prosince 2010 v souladu s českými účetními předpisy.

23 Zpráva o výroční zprávě Ověřili jsme též soulad výroční zprávy společnosti GEOSAN GROUP a. s. (dále Společnost ) za rok končící 31. prosince 2010 s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě na stranách dvacet čtyři až čtyřicet šest (dále účetní závěrka ). Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán Společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti GEOSAN GROUP a. s. za rok končící 31. prosince 2010 ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. Skutečnosti týkající se události mezi okamžikem sestavení účetní závěrky a vyhotovení výroční zprávy jsou uvedeny ve zprávě představenstva na straně dvacet této výroční zprávy. Zpráva o zprávě o vztazích Dále jsme ověřili věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti GEOSAN GROUP a. s. za rok končící 31. prosince 2010 (dále zpráva o vztazích ), uvedené na stranách čtyřicet sedm až čtyřicet osm této výroční zprávy. Za sestavení této zprávy o vztazích je odpovědný statutární orgán Společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích. Ověření jsme provedli v souladu s AS č. 56 Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje, abychom plánovali a provedli ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích neobsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti. Ověření je omezeno především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto toto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti GEOSAN GROUP a. s. za rok končící 31. prosince 2010 obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti. Hradec Králové 16. března 2011 auditoři a daňoví poradci, a. s. Ing. Kamil Kotrlý, POA oprávnění KA ČR č. 245 Ing. Zdeňka Pechová auditor, oprávnění KA ČR č Výroční zpráva 2010 / 23

24 09. Účetní závěrka Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. prosinci 2010 (v celých tisících Kč) GEOSAN GROUP a. s. / U Nemocnice 430, Kolín III / IČ: Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Běžné účetní období Minulé účetní období A K T I V A č. řád. Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 1. Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill (+/-) Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-) B. III. Dlouhodobý finanční majetek B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořízovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. I. 1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby 038 C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová poledávka 047 C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohladávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek C. IV. 1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 D. I. Časové rozlišení D. I. 1. Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Přijmy příštích období

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky (BILANCE) Stavoprojekt Olomouc ke dni 31.12.2014 a.s. ( v celých tisících

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

01. Představení společností koncernu / 4

01. Představení společností koncernu / 4 Konsolidovaná výroční zpráva 2010 Obsah 01. Představení společností koncernu / 4 GEOSAN GROUP a. s. / 4 GEOSAN DEVELOPMENT a. s. / 6 GEOSAN DEVELOPMENT SK a. s. / 10 GEOSAN SK a. s. / 10 Geosan Construction

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč) Rozvaha podle Přílohy Č. I vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v p ném rozsahu

Více

03. Zpráva představenstva 9 04. Zpráva dozorčí rady 10 05. Zpráva. 13 07. 31 str. Obsah. Základní údaje o společnosti Ohlédnutí za rokem 2012

03. Zpráva představenstva 9 04. Zpráva dozorčí rady 10 05. Zpráva. 13 07. 31 str. Obsah. Základní údaje o společnosti Ohlédnutí za rokem 2012 Výroční zpráva 2012 Obsah Základní údaje 3 01. 4 02. 6 o společnosti Ohlédnutí za rokem 2012 03. Zpráva představenstva 9 04. Zpráva dozorčí rady 10 05. Zpráva nezávislého auditora 11 06. Účetní závěrka

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

výroční zpráva 2011 annual report

výroční zpráva 2011 annual report annual report výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2011 česká verze Obsah Slovo předsedy, údaje o společnosti, orgány a profil společnosti........................................3 Lidské zdroje, obrat a organizační

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav R O Z V A H A ke dni 30.11.2013 Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 Praha 2 DIČ: CZ28161513 A K T I V A Účet Název Stav 021 001 Stavby - Administrativní budova Kolín 21285629.00 021 002 Stavby - garáž

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246 810 246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369 113 691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více