Přednáška 10: Úvod do zpracování textů na počítači

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přednáška 10: Úvod do zpracování textů na počítači"

Transkript

1 .. Úvod do zpracování textů na počítači Ing. Pavel Haluza ústav informatiky PEF MENDELU v Brně

2 Osnova přednášky Typografie a zpracování textů historie zpracování textů software pro zpracování textů Základní pravidla počítačové sazby parametry odstavců a členění textu zvláštní znaky v knižním písmu matematické výrazy a symboly spojování čísel se slovy, psaní zkratek

3 Typografie a zpracování textů Motivace Dokument = forma + obsah Důležitost nabodeníček v českém jazyce Nelze, rika pravdu. Důležitost správného zápisu interpunkce Popravit nelze udělit milost. Důležitost správného zápisu zvláštních znaků Brno-Líšeň Brno Podolí Brno střed Evropy Pravidla usnadňující čtenáři zpracování (přečtení a pochopení) psaného textu Typografie (typos, grafein) obor zabývající se tvorbou tiskovin, způsobem psaní znaků, postupem času i odstavců, stránek a celých dokumentů

4 Typografie a zpracování textů Zdroje Pravidla českého pravopisu v aktuálním vydání (neoficiální zdroj) ČSN : Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem (2007) pravidla pro grafickou úpravu textů zpracovaných textovými editory a procesory ON : Základní pravidla sazby (1974) usměrnění pracovního postupu vedoucího k opticky správnému vzhledu a bezchybnému zhotovení sazby po r zrušena bez náhrady, avšak odbornou veřejností aplikována dodnes

5 Typografie a zpracování textů Zdroje Vyhláška děkana č. 1/2006, o diplomových a bakalářských pracích poslední úprava provedena vyhláškou č. 3/2009 pravidla pro zadávání, zpracování, odevzdání a hodnocení závěrečných prací na PEF v příloze komentovaný výklad platných norem id=33583;download=35802 Pravidla sazby diplomových prací vnitřní směrnice katedry informatiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích edpo/pravidla/pravidla.pdf

6 Typografie a zpracování textů Historie zpracování textů Historie zpracování textů Počátky vytváření textových dokumentů ve starověkých říších (hlína, papyrus), později neefektivní deskotisky Vynález knihtisku Johannes Gensfleisch, zvaný Gutenberg ( ) technologie vytváření tiskových stránek z jednotlivých pohyblivých liter ze speciální slitiny zdokonalení tiskařského lisu a tiskařské barvy Gutenbergova Bible ( ) 42 řádků na stránce, dvousloupcový text, tisk na pergamen nebo papír Kronika trojánská (1468) první česká tištěná kniha V 15. až 18. století vznikají dílny pro vytváření a odlévání tiskového, knižního písma, vznikají a rozvíjejí se typy knižních písem používané dodnes

7 Typografie a zpracování textů Historie zpracování textů Historie zpracování textů Psací stroj vznik v souvislosti s průmyslovou revolucí (19. stol.) jediným cílem usnadnění vytváření rukopisů napodobení knižního písma ve velmi omezené podobě Osobní počítač potřeba pracovat s texty obecného rozsahu nejdříve napodobeniny psacího stroje později s masovým rozšířením vznik aplikací, které nabízejí mnoho dalších služeb Použití počítačů ve zpracování textů lze svým dosahem srovnat s vynálezem knihtisku

8 Typografie a zpracování textů Software pro zpracování textů Software pro zpracování textů Programové editory nejdelší historie velké množství programů práce s neproporcionálním písmem často součást vývojového prostředí programátorů určeny pro zápis zdrojového kódu programovacích jazyků příklady: vim, PSPad Textové editory vývoj z programových editorů služby spojené s úpravou textu (zarovnávání odstavců, různé typy písma) možnost práce i s proporcionálním písmem příklady: Text602, Poznámkový blok, WordPad

9 Typografie a zpracování textů Software pro zpracování textů Software pro zpracování textů Textové procesory editor procesor řada funkcí pro ovládání textu jako celku schopnost změny vzhledu dokumentu širší repertoár možností úprav, tisku, písma apod. příklady: Microsoft Word, OpenOffice.org Writer Systémy pro malou publikační činnost DTP systémy (DeskTop Publishing) programové systémy pro přípravu podkladů pro tisk řada funkcí pro finální úpravu textu široký repertoár knižních písem funkce kopírující proces knižní sazby příklady: Adobe InDesign, Quark X-Press, TEX

10 Typografie a zpracování textů Software pro zpracování textů Vlastnost WYSIWYG What You See Is What You Get Co vidíš (na obrazovce), to dostaneš (na tiskárně) Schopnost příslušného programu neustále zobrazovat takový tvar dokumentu, jaký by byl dosažen v případě tisku na tiskárně (vždy však pouze iluze) Word TEX WYSINWYG What You See Is Never What You Get WYSIMOLWYG What You See Is More Or Less What You Get WYSIAYG What You See Is All You Get WYSIWYM What You See Is What You Mean

11 Typografie a zpracování textů Základní pojmy Typy písma Proporcionální (knižní) znaky mají různou šířku nejlepší čitelnost pro čtenáře Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi feugiat luctus nisl, bibendum imperdiet arcu venenatis vitae. Neproporcionální (strojopisné) všechny znaky mají stejnou šířku navození dojmu textu psaného psacím strojem Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi feugiat luctus nisl, bibendum imperdiet arcu venenatis vitae.

12 Typografie a zpracování textů Základní pojmy Dělení knižních písem Antikvy klasické stínované písmo s patkami (serify) sazba běžných textů, knih, novin a časopisů příklady: Garamond, Palatino, Times, Baskerville Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi feugiat luctus nisl, bibendum imperdiet arcu venenatis vitae. Grotesky bezpatkové písmo, nestínované akcidenční sazba, tisk katalogů, prospektů příklady: Helvetica, Franklin Gothic, Gill, Avant Garde Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi feugiat luctus nisl, bibendum imperdiet arcu venenatis vitae.

13 Typografie a zpracování textů Základní pojmy Dělení knižních písem Egyptienky přechod mezi antikvami a grotesky písma mají patky a nemají stíny nebo naopak příležitostná akcidenční písma na krátké texty příklady: Playbill, Courier, Optima Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi feugiat luctus nisl, bibendum imperdiet arcu venenatis vitae. Ostatní kaligrafická, lomená a zdobná písma jen příležitostné použití Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi feugiat luctus nisl, bibendum imperdiet arcu venenatis vitae.

14 Typografie a zpracování textů Základní pojmy Základní pojmy Verzálka (majuskule) velké písmeno Minuska (minuskule) malé písmeno Font soubor všech znaků jednoho typu písma (verzálky, minusky, kapitálky, číslice, interpunkční značky, matematické symboly, závorky, speciální znaky aj.) Písmová osnova soustava pomyslných linek, v nichž je písmo při sazbě umístěno

15 Typografie a zpracování textů Základní pojmy Typografické jednotky Didôtův evropský bodový systém typografický bod (1 b = 0,376 mm = 1,070 pt = 0,0148 in) cicero (1 cic = 12 b = 4,511 mm) Anglo-americký bodový systém bod (1 pt = 0,351 mm = 0,935 b = 0,0138 in) pica (1 pc = 12 pt = 4,217 mm) palec (1 in = 72 pt = 25,4 mm) Relativní jednotky vždy vztaženy k aktuálnímu stupni písma čtverčík (em) odpovídá šířce písmene M půlčtverčík (en, ex) odpovídá šířce písmene n (x)

16 Typografie a zpracování textů Základní pojmy Stupně písma Nepřesně též velikost písma, udává se v typografických jednotkách Pro dostatečné odlišení stupňů písma v jednom dokumentu musí být mezi jednotlivými stupni rozdíl alespoň 20 % Oblasti využití slovník, telefonní seznam, jízdní řád 5 7 b noviny, knihy malého formátu, časopisy 7 8 b rozsáhlá knižní díla 9 b běžná kniha 10 b knihy pro starší děti b dětské knihy b říkadla pro děti předškolního věku b

17 Typografie a zpracování textů Základní pojmy Řezy písma Modifikace základního tvaru písma duktus poměr tmavé a bílé plochy otisku písma (tmavý, tučný, polotučný, těžký, světlý, lehký řez) Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit sklon vzpřímené (základní písmo), italika (kurzíva), skloněné (oblique) Lorem ipsum dolor sit šíře znaků řezy rozšířené a zúžené Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit modifikace provedení tahů obrysové písmo větších stupňů, zdobné prvky, které doplňují základní tahy

18 Typografie a zpracování textů Základní pojmy Prvky písmových sad Vyrovnání (kerning) redukce světla mezi dvěma po sobě jdoucími znaky VLTAVA VLTAVA Slitek (ligatura) zvláštní dvojice (trojice) písmen, která se díky specifickým tvarům chápe jako jeden grafický celek a má poněkud odlišnou kresbu firma firma ve Wordu nutno vkládat ručně, problémy s dělením slov nepoužívá se ve složených slovech (šéf-intendant, Kauf-interessent)

19 Parametry odstavců a členění textu Způsoby sazby odstavců Zarovnání odstavců na prapor vpravo levý okraj je zarovnán, pravý vlaje na prapor vlevo pravý okraj je zarovnán, levý vlaje na střed řádky symetricky kolem středové svislé osy do bloku oba okraje jsou zarovnány, dělíme slova Oddělování odstavců odstavcová zarážka vodorovná mezera před prvním znakem prvního řádku odstavce (bezprostředně po nadpisu není nutná) odsazení svislá mezera mezi odstavci nikdy nekombinujeme Ideálním výsledkem sazby je tzv. šedý odstavec Řádkování (řádkový proklad) přídavná mezera mezi řádky (optimálně 20 % bodové velikosti písma = násobky 1,2)

20 Parametry odstavců a členění textu Parchanty Části odstavce na nevhodném místě sirotek poslední řádek odstavce (tzv. východový řádek) odsunutý na následující stránce vdova první řádek odstavce zapomenutý na předchozí stránce Možnosti řešení problému pouze tehdy, máme-li k úpravám oprávnění zvětšení nebo zmenšení mezislovních mezer editace textu, použití synonym rozepsání číslovek a zkratek Jednořádkový odstavec se za parchanta nepovažuje

21 Parametry odstavců a členění textu Dělení slov Pouze u odstavců zarovnaných do bloku Podle pravidel českého pravopisu a estetických zásad Počet po sobě jdoucích řádků s dělením slov ideálně tři, maximálně však šest Dělení podle slabik, rozhodující je základ slova, slabičná předpona a přípona Na každém řádku musí zůstat alespoň tři znaky Složená slova dělíme na části složeniny Nežádoucí je dělení, při kterém vznikají vulgarismy ředi-tele, kni-hovna, ser-ver, se-kunda, ná-držka,

22 Parametry odstavců a členění textu Zvýrazňování textu Umístění na samostatný řádek zarovnání k levému okraji, odstavcové zarážce nebo na horizontální střed řádku od okolního textu odděleno odsazením Změna vzhledu písma kurzíva hlavní vyznačovací řez, pro vyznačení v kurzivním textu použijeme obyčejný řez tučné písmo pro vyznačení slov, nebo sousloví, která mají být patrná na první pohled, pro vyznačení v tučném textu použijeme tučnou kurzívu KAPITÁLKY vyznačování jmen osob, názvů děl VERZÁLKY krátké úseky textu, nadpisy (na stroji) prostrkání zvětšení meziznakových mezer není vhodné kombinovat

23 Zvláštní znaky v knižním písmu Zvláštní znaky v knižním písmu Odlišnosti knižního písma od písma strojopisného Zlepšují čitelnost textu jejich grafická stránka usnadňuje čtení a rozpoznávání očima Nesou významovou informaci podporují rychlejší pochopení čteného textu Zlepšují estetickou úroveň dokumentu Word: způsob zápisu znaku v procesoru MS Word

24 Zvláštní znaky v knižním písmu Mezery Obyčejná mezislovní součást každého počítačového písma oddělení slovních celků neexistuje pojem úhoz vždy pouze jedna mezera základní mezislovní mezera pouze při sazbě na prapor nebo ve verších, jinak se chová jako pružná mezera Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi feugiat luctus nisl, bibendum imperdiet arcu venenatis vitae. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi feugiat luctus nisl, bibendum imperdiet arcu venenatis vitae.

25 Zvláštní znaky v knižním písmu Mezery Nezlomitelná tam, kde nesmí dojít ke zlomu řádku za všemi jednoznakovými předložkami a spojkami (a, i, k, o, s, u, v, z) výjimkou je spojka a ve velmi úzké sazbě Zúžená nezlomitelná zápis iniciálů a příjmení části čísel (po trojicích) s výjimkou letopočtů číslo a fyzikální jednotka v zkratce po drobné interpunkci J. K. Tyl kg ing. Novák 20. stol Word: Ctrl + Shift +

26 Zvláštní znaky v knižním písmu Spojovník, pomlčka, minus Spojovník (divis) spojovací znaménko ve složených výrazech znak dostupný na klávesnici, vždy bez mezer vyjde-li na konec řádku (= možná záměna s rozdělovníkem), musí se opakovat na začátku dalším řádku česko-polský slovník okres Brno-venkov Mokrá-Horákov Klára Suková-Rovenská bude-li řešení přenášení rozdělovníku na nový řádek ve Wordu: Vložit Symbol speciální znak pevná pomlčka

27 Zvláštní znaky v knižním písmu Spojovník, pomlčka, minus Pomlčka dva významy oddělovač větných celků a zástupný znak s mezerami odděluje větné celky, uvozuje přímou řeč, naznačuje neúplnou výpověď Dobré pivo nejlépe Plzeň neodmítnu. Nech mě být, ty! Nebylo to úplně špatně, ale bez mezer nahrazuje a, až do, versus, od do, 0 haléřů, na konci řádku musí být nahrazena slovem, které zastupuje C utkání Sparta Slavia Kč 100, Word: Ctrl + -

28 Zvláštní znaky v knižním písmu Spojovník, pomlčka, minus Minus matematický operátor, nelze zaměňovat s pomlčkou velikost a umístění shodné s operátorem + unární bez mezer, binární s mezerami 5 C a b a 2 2ab + b 2 Word: Vložit Objekt Editor rovnic

29 Zvláštní znaky v knižním písmu Uvozovky, apostrofy, závorky Přiléhají bez mezer k začátku a konci výrazu Uzavírají-li celou větu, je interpunkční znaménko uvnitř Uvozovky přímá řeč, doslovné citáty, nespisovné výrazy apod. v českém textu tvar 96 ( slovo ), v anglickém 69 ( word ) symbol " neznačí uvozovku, ale míru v palcích nebo časový údaj ve vteřinách vnitřní uvozovky: nebo, Odpověděla: Tobě se nedá říci,ne.

30 Zvláštní znaky v knižním písmu Uvozovky, apostrofy, závorky Apostrofy alternativa vnitřních uvozovek v mnoha jazycích (např. v anglických textech a jménech) Závorky Peter O Toole St. Paul s Cathedral McDonald s standardně oblé závorky vnitřní závorky hranaté Pro děti jsou vhodné stolní hry (fotbal, kulečník). (Některé hračky si kupují dospělí sami pro sebe.) (Pro úplnost dodávám [a nejsem sám], že je to zlé.)

31 Zvláštní znaky v knižním písmu Větná interpunkce Čárka, tečka, dvojtečka, středník, vykřičník, otazník K předcházejícímu slovu, zkratce, značce nebo číslu se připojují bez mezery Za každé interpunkční znaménko náleží mezera (kromě desetinné čárky a dalších explicitně vyjmenovaných případů) Následuje-li více interpunkčních znamének za sebou, patří mezera až za poslední z nich Tečka za zkratkou na konci věty platí zároveň jako tečka za větou Čalouníme nábytek. Chcete si vybrat? Kontaktujte nás! KAKTUS, spol. s r. o., tel

32 Zvláštní znaky v knižním písmu Tři tečky (výpustek) Nahrazují nevyslovený text (na začátku nebo konci věty), vypuštěný text (nepodstatnou část citátu) nebo interval ve výčtech K textu, k němuž patří, se přisazuje se zúženou nezlomitelnou mezerou, není-li k dispozici, pak bez mezery Pokud označuje neúplný výčet, sází se se základní nezlomitelnou mezerou Za výpustkem se již větná tečka nepíše Word: automatické opravy nebo Ctrl +. Původně jsem si to také myslel, ale Leden, únor, březen,

33 Zvláštní znaky v knižním písmu Procenta, promile, stupně, násobení Procenta, promile a stupně bez mezery přídavné jméno se zúženou mezerou podstatné jméno Násobení 60% vlhkost 5 C úrok 10 % 12 pivo nikdy pomocí písmene x, interpunkční tečky ani hvězdičky! přisazuje se za číslo bez mezery, u jednodušších číslovek se vypisuje slovně Word: Ctrl + Alt + ] 5 5krát pětkrát 2 3

34 Zvláštní znaky v knižním písmu Matematické výrazy a symboly Sazba matematických výrazů pomocí nástrojů k tomu určených (Word: editor rovnic) Identifikátory obecných konstant, proměnných, funkcí a množin kurzívou y = ax + b x 1 A f(x) = f(y) = 6 Standardní identifikátory (e, log, sin) a čísla vzpřímeným řezem ( sin 2 x + cos 2 x f(x)dx e = lim ) n n n Lámání rovnic povoleno za binárním operátorem, který se potom musí opakovat na začátku dalším řádku

35 Spojení čísel se slovy Spojení čísel se slovy Standardní zápis číslovek první desátý dvacátý stý čtyřmi osmi dvanácti dvaceti Kombinace se slovy zásadně bez mezer 10násobek 14denní 5krát Alšova 15a formát A4 Pozor na proměnné místo číslovek i-tý řádek j-tý sloupec n-tá hodnota Všechno ostatní je paskvil!!! 12té století 12-té století 10ti násobek 10-ti násobek 5-krát 5 krát

36 Desetinná čísla Desetinná čísla Desetinná místa se oddělují od jednotek desetinnou čárkou Čísla, která mají více než tři číslice vlevo nebo vpravo od desetinné čárky, se člení do skupin o třech místech oddělených jednou zúženou mezerou Čtyřmístná čísla se mohou psát bez mezery ,8 m obyv. 5,756 7 mm 2000 km

37 Datum a čas Datum a čas Kalendářní datum (strojové) sestupné uspořádání YYYY-MM-DD vzestupné uspořádání DD.MM.YYYY, DD.MM.YY Datum v souvislém textu vzestupné uspořádání měsíc vypisujeme slovem den jednomístně celočíselná podoba s mezerami dd. mm. YYYY Časové údaje sestupné uspořádání hodiny (hod., h., h), minuty (min., min), sekundy (s) časové údaje odděleny dvojtečkou

38 Další speciální znaky Další speciální znaky Et (&) ve významu spojky a, zúžené nezlomitelné mezery Paragraf ( ) v právnických textech, zásadně jen s číslem, od něhož je oddělen zúženou nezlomitelnou mezerou Novák & syn podle 314 odst. 1, pís. b zákona Hvězdička (*) a mečík ( ) symboly pro narození a úmrtí, zapisuje se před letopočet (datum) se zúženou mezerou Tomáš Marný (* 1895, 1946) Měna ($, e aj.) před číselnou hodnotu se zúženou mezerou Číslo (#) v anglických textech pro označení pořadového čísla, zapisuje se před číselnou hodnotu, od čísla se neodděluje e 100 #10

39 Zkratky častých slov Zkratky častých slov Vychází z již uvedených pravidel jen pro připomenutí Za zkratkami, které se tvoří začátkem slova, se píše tečka p. (pan) popř. r. (rok) zvl. (zvláště) Jestliže se slovo zkrátí začátkem a koncem, tečka za zkratku nepatří fa (firma) fy fu fou pí (paní) cca (circa) Uvnitř zkratek více slov náleží za každou tečku (zúžená nezlomitelná) mezera a. s. s. r. o. spol. s r. o. t. r. v. r. Ústí n. Orl.

40 Zkratky častých slov Zkratky častých slov Některé zkratky více slov se píší dohromady (event. je možný i druhý způsob psaní) tj. (to je) atp. čj. č. p. čp. Za iniciálovými zkratkami (utvořenými z velkých počátečních písmen) se tečka nepíše ČR AV ČR PEF MENDELU ČD NATO EU Právní označení uvedené za názvem firmy se odděluje čárkou Slunečnice, a. s. RENA, spol. s r. o., Pelhřimov Akademické a vědecké tituly za jménem se oddělují čárkou Ing. Jan Novák, Ph.D., se nezúčastní

41 Slovo/zkratka viz Slovo/zkratka viz Původní latinský význam zkratka latinského videlicet, resp. videre licet (lze vidět) přeneseně ve významu a to, to jest, zejména, původ ve středověku, zkracování pomocí znaku ȝ zkratka viȝ postupem času psána jako viz Český význam rozkazovací způsob od slovesa vidět zásadně bez tečky, není zkratkou alternativně v. kvůli úspoře místa (slovníky) následuje pád první i čtvrtý viz strana 39 viz stranu 39 viz tab. 5 8 PC v. počítač

Osnova přednášky. Motivace. Zdroje. Přednáška 10: Úvod do zpracování textů na počítači. Typografie a zpracování textů

Osnova přednášky. Motivace. Zdroje. Přednáška 10: Úvod do zpracování textů na počítači. Typografie a zpracování textů Osnova přednášky 2/41 Úvod do zpracování textů na počítači Ing Pavel Haluza ústav informatiky PEF MENDELU v Brně haluza@mendelucz historie zpracování textů software pro zpracování textů parametry odstavců

Více

FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PRÁCE TOMÁŠ LÁZNA ZÁŘÍ 2015 T.LAZNA@GMAIL.COM

FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PRÁCE TOMÁŠ LÁZNA ZÁŘÍ 2015 T.LAZNA@GMAIL.COM FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PRÁCE TOMÁŠ LÁZNA ZÁŘÍ 2015 T.LAZNA@GMAIL.COM PRÁCE SOČ 20 30 stran + přílohy Obvyklá struktura Pravopis Grafická úprava, typografie Vazba typicky kroužková nebo hřbet STRUKTURA ODBORNÉ

Více

Informační zdroje. Pravidla českého pravopisu Česká norma ČSN 01 6910 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory

Informační zdroje. Pravidla českého pravopisu Česká norma ČSN 01 6910 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory Informační zdroje Pravidla českého pravopisu Česká norma ČSN 01 6910 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory http://wes.wyda.cz/pocitace/texty/uprava/obsah.htm http://home.pf.jcu.cz/~edpo/pravidla/obsah.html

Více

Typografické míry. Měrné systémy: 1. evropský, tzv. Didôtův. 2. anglosaský. Základní jednotka je typografický bod.

Typografické míry. Měrné systémy: 1. evropský, tzv. Didôtův. 2. anglosaský. Základní jednotka je typografický bod. Typografické míry Měrné systémy: 1. evropský, tzv. Didôtův 2. anglosaský Základní jednotka je typografický bod. E 1 b = 0.3759 mm cicero 12 b A 1 pt= 0.351 mm pica 12 pt 02 1 Měrné jednotky TEXu: pt pc

Více

Počítačová typografie

Počítačová typografie Počítačová typografie Typografie je nauka o tom, jak má tiskovina vypadat. Proč se o typografii učíme? Každý z nás běžně připravuje nějakou tiskovinu a požadavky na její kvalitu a zpracování jsou všude

Více

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory:

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: Zásady pro vypracování seminární a maturitní práce Úprava písemností zpracovaných textovými editory norma ČSN 01 6910 pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: určuje způsob psaní

Více

Pravidla pro estetickou úpravu textu

Pravidla pro estetickou úpravu textu Pravidla pro estetickou úpravu textu Pro vytváření dobře vypadajících dokumentů existují osvědčené zásady a pravidla pro to, aby naše dokumenty byly nejen technicky, ale i esteticky na výši. Používání

Více

Naprosté základy typografie

Naprosté základy typografie Naprosté základy typografie Typografie Umění práce s textem při jeho sazbě 500letá historie Nástup počítačů zjednodušení náročné práce, jedním z prvních byl TEX Donalda Knutha (1977) Typografická pravidla

Více

Word textový editor. Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem. Karta Domů schránka. písmo. vyjmout. vložit kopírovat.

Word textový editor. Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem. Karta Domů schránka. písmo. vyjmout. vložit kopírovat. Word textový editor Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem Karta Domů schránka vyjmout vložit kopírovat kopírovat formát písmo velikost písma volba písma barva písma tučné podtržené zvýraznění

Více

Programové vybavení. Typografická pravidla I. Mgr. Martin Kolář SOŠ a SOU spojů a informatiky Kolín

Programové vybavení. Typografická pravidla I. Mgr. Martin Kolář SOŠ a SOU spojů a informatiky Kolín Typografická pravidla I 12. 9. 2016 Obsah 1 Typografie Základní informace 2 Základní informace Motto V jednoduchosti je krása! Základní informace Co to je typografie? Typografie je technicko-umělecký směr

Více

STANDARDNÍ APLIKAČNÍ VYBAVENÍ

STANDARDNÍ APLIKAČNÍ VYBAVENÍ Projekt Pospolu Práce s textovým procesorem STANDARDNÍ APLIKAČNÍ VYBAVENÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bohuslava Čežíková. Struktura prezentace textový dokument písmo

Více

T Y P O G R A F I E. Tvorba textových dokumentů

T Y P O G R A F I E. Tvorba textových dokumentů T Y P O G R A F I E Tvorba textových dokumentů Počítačová typografie nauka o tom, jak má tiskovina vypadat typus = znak, grafó = píši současné programové vybavení a možnost kvalitního tisku každý může

Více

Základní typografická pravidla

Základní typografická pravidla Variace 1 Základní typografická pravidla Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Základní typografická

Více

Předmět: Typografie na webu

Předmět: Typografie na webu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Úvod do počítačové typografie

Úvod do počítačové typografie Úvod do počítačové typografie Písma Vybraná pravidla sazby textu Tento text si klade za cíl seznámit čtenáře alespoň se základními pojmy počítačové typografie. Donedávna před příchodem počítačů do této

Více

Účel publikace. Rozhoduje o základní volbě typografické úpravy celého textu. Je ovlivněn:

Účel publikace. Rozhoduje o základní volbě typografické úpravy celého textu. Je ovlivněn: Proč typografie? Dobrý typograf při sazbě dodržuje pravidla, která se tvořila několik staletí. Dodnes mají svůj smysl, neboť usnadňují čtenáři vnímání textu. Tvoříme dokumenty pomocí elektronických nástrojů

Více

Maturitní otázka číslo 23 strana 1 z 5. Typografie

Maturitní otázka číslo 23 strana 1 z 5. Typografie Maturitní otázka číslo 23 strana 1 z 5 Typografie Typografie je vědní obor zabývající se sázením textu, hlavně jeho grafickou stránkou. S příchodem počítačů máme k dispozici různé DTP programy (DeskTop

Více

ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word. Mgr. Petr Jakubec

ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word. Mgr. Petr Jakubec ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word Mgr. Petr Jakubec 1 Nejdůležitější panely: Vložit Konce stránek, Konce oddílů, Čísla stránek, Symboly, Odkazy (Poznámka pod čarou, Titulek,...) Formát Písmo, Odstavce, Odrážky

Více

! Nauka o tom, jak má tiskovina vypadat. ! dobře čitelná. ! snadná orientace v textu. ! estetické působení. ! Klasické umělecké řemeslo

! Nauka o tom, jak má tiskovina vypadat. ! dobře čitelná. ! snadná orientace v textu. ! estetické působení. ! Klasické umělecké řemeslo Počítačová typografie úvod Aplikační software na PC Počítačová typografie původní verze Mgr. Lucie Pelikánová úpravy a rozšíření RNDr. Jan Preclík! Nauka o tom, jak má tiskovina vypadat! dobře čitelná!

Více

Výňatek normalizované úpravy písemností ČSN 01 6910

Výňatek normalizované úpravy písemností ČSN 01 6910 Výňatek normalizované úpravy písemností ČSN 01 6910 I. Členící (interpunkční) znaménka 1. Tečka, čárka, dvojtečka, středník, vykřičník, otazník - Připojují se těsně bez mezery za předcházející slovo, zkratku,

Více

- Byl změněn způsob psaní dat a časových údajů (podle ČSN EN 28601);

- Byl změněn způsob psaní dat a časových údajů (podle ČSN EN 28601); ČESKÁ NORMA ICS 01.140.30 1997 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory ČSN 01 6910 Srpen Guidelines for Typewriting and Text Presentation Règles pour la dactylographie et

Více

2. Základní pravidla hladké sazby. Typografie

2. Základní pravidla hladké sazby. Typografie 2. Základní pravidla www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 7. 9. 2012 Strana: 1/11 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu Typografická pravidla pro psaní dokumentů

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu Typografická pravidla pro psaní dokumentů Název školy Číslo projektu Autor Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing. Martin Baričák Název šablony III/2 Název DUMu 1.2 Základní typografická pravidla I. Tematická oblast

Více

Základní typografická pravidla

Základní typografická pravidla Základní typografická pravidla VY_32_INOVACE_In 6.,7.05 Anotace: V prezentaci si žák upevní základní typografická pravidla. V jejím průběhu si daná pravidla procvičuje na svém žákovském počítači. Vzdělávací

Více

Publikační manuál GJO Litovel

Publikační manuál GJO Litovel Publikační manuál GJO Litovel Jak by měly naše dokumenty vypadat? Nastavení stránky Okraje z každé strany 2,5 cm U vícestránkových dokumentů číslovat strany. Formát číslování 1, zarovnat na střed zápatí.

Více

Tradiční sazba. skládání odlitků, zdroj řady nezvyklých prvků

Tradiční sazba. skládání odlitků, zdroj řady nezvyklých prvků Tradiční sazba skládání odlitků, zdroj řady nezvyklých prvků Typografické měrné soustavy Didotův měrný systém (Francie) bod (dd) = 0,376 mm cicero (cc) = 12 dd = 4,513 mm Monotypový měrný systém (USA)

Více

Základní pravidla typografie

Základní pravidla typografie Základní pravidla typografie Jak zformátovat text na počítači Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým

Více

text, hladká sazba, typografická pravidla

text, hladká sazba, typografická pravidla Hladká sazba typografická pravidla Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0950 VY_32_INOVACE_inf2_txv04 txv04_typografie.pdf Gymnázium Kladno Mgr.

Více

0. minimum o písmu. (Nejenom) typografické minimum. Typografie. Osnova. A o čem to nebude

0. minimum o písmu. (Nejenom) typografické minimum. Typografie. Osnova. A o čem to nebude Typografie (Nejenom) typografické minimum Úvod do rešer eršní a výzkumné činnosti Zdeňka Koupilová, LS 2008/2009 není typologie ani grafologie pět století vývoje velká změna s počítačovou sazbou napsat

Více

PŘEDMĚT: PEK. 2.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: PEK. 2.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: PEK TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU 2.část (opakování ke státní zkoušce) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEPRAVNÍ ÚDAJE nezvýrazňují se proložením, podtržením ani

Více

Členicí interpunkční znaménka

Členicí interpunkční znaménka Členicí (interpunkční) znaménka Členicí interpunkční znaménka tečka. čínská tečka čárka, dvojtečka : středník ; vykřičník! otazník? tři tečky... dvojité tři tečky spojovník - pomlčka dlouhá pomlčka závorky

Více

Základní typografická pravidla

Základní typografická pravidla Základní typografická pravidla RNDr. Tomáš Mikulenka výukový materiál v rámci grantového projektu Beznákladové ICT pro učitele Kroměříž, únor 2012 Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. II. DTP hladká a smíšená sazba

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. II. DTP hladká a smíšená sazba Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): Autor: Markéta Březinová Datum vytvoření: prosinec 2014 Třída (ročník): PG 3. Předmět: Polygrafie v praxi CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie

Více

Letem ke klíčovým kompetencím aneb Pohádkou o Raškovi to nekončí Metodický materiál ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 2009 2011

Letem ke klíčovým kompetencím aneb Pohádkou o Raškovi to nekončí Metodický materiál ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 2009 2011 Letem ke klíčovým kompetencím aneb Pohádkou o Raškovi to nekončí Metodický materiál ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 2009 2011 Zpracování: Mgr. Marek Křištof ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm,

Více

Publikační manuál GJO Litovel

Publikační manuál GJO Litovel Publikační manuál GJO Litovel Jak by měly naše dokumenty vypadat? Nastavení stránky Okraje z každé strany 2,5 cm. (Menu Soubor/Vzhled stránky) U vícestránkových dokumentů číslovat strany. Formát číslování

Více

Typografická pravidla

Typografická pravidla VY_32_INOVACE_In 6.,7.05 Typografická pravidla Anotace: Žák se seznámí s typografickými pravidly. Procvičí využití typografických pravidel v praxi. Pracuje na svém žákovském počítači. Vzdělávací oblast:

Více

Mezery. Formální úprava dokumentů II. Spojovník (divis) Mezery

Mezery. Formální úprava dokumentů II. Spojovník (divis) Mezery Mezery Formální úprava dokumentů II Výpočetní technika a algoritmizace I Ing. Pavel Haluza, Ph.D. ústav informatiky PEF MENDELU v Brně haluza@mendelu.cz Obyčejná mezislovní součást každého počítačového

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 2002 Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem ČSN 01 6910 Listopad Guidelines for Text Presentation and Typewriting Règles pour la présentation

Více

Typografická pravidla - úvod

Typografická pravidla - úvod Typografická pravidla - úvod Základní doporučení: Nejdříve napište celý dokument základním písmem, potom teprve formátujte (písmo, odstavec, stránku). Klávesa ENTER se používá POUZE NA KONCI ODSTAVCE,

Více

Reprodukce textových předloh

Reprodukce textových předloh fialar@kma.zcu.cz Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 Druhy sazby Podle technologie typografická sazba fotosazba počítačová sazba (DTP, DeskTop Publishing) Podle obsahu a účelu hladká (sazba převážně jedním

Více

Microsoft Office. Word typografická a estetická pravidla

Microsoft Office. Word typografická a estetická pravidla Microsoft Office Word typografická a estetická pravidla Karel Dvořák 2011 Typografie Typografie je dobrých pět set let rozvíjená nauka o sazbě a úpravě tiskovin. Již od vynálezu knihtisku se formulovala

Více

Semináře MTI Skripta o psaní akademických prací (anglicky) Norma ČSN ISO 01 6910

Semináře MTI Skripta o psaní akademických prací (anglicky) Norma ČSN ISO 01 6910 Semináře MTI Skripta o psaní akademických prací (anglicky) Norma ČSN ISO 01 6910 Doktorský seminář MTI Jan Koprnický 24. října 2014 Studentská 2 461 17 Liberec 2 tel.: +420 485 353 290 jan.koprnicky@tul.cz

Více

Pomocník aneb Když hlava nepostačí

Pomocník aneb Když hlava nepostačí Pomocník aneb Když hlava nepostačí Obsah I. Interpunkční znaménka... 2 Tečka... 2 Čárka... 2 Dvojtečka... 3 Středník... 3 Uvozovky... 3 Apostrof... 3 Spojovník/pomlčka/dlouhá pomlčka... 3 Tři tečky...

Více

OBSAH ÚVOD... ODSTAVEC PÍSMO...

OBSAH ÚVOD... ODSTAVEC PÍSMO... OBSAH ÚVOD... ODSTAVEC... Z arovnání... Počítačové zarovnání... Členení odstavců... Odstavcová zarážka Odstavcové zarážky v programech Bez odstavcové zarážky Předsazený text Grafická zarážka Další úpravy

Více

Název projektu. Jméno Příjmení. Z á k l a d n í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a B r n o, K ř í d l o v i c k á 3 0 b. Absolventský projekt

Název projektu. Jméno Příjmení. Z á k l a d n í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a B r n o, K ř í d l o v i c k á 3 0 b. Absolventský projekt Z á k l a d n í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a B r n o, K ř í d l o v i c k á 3 0 b Název projektu Absolventský projekt Jméno Příjmení Vedoucí práce: Titul Jméno Příjmení Brno 2010/2011 Prohlášení

Více

Obsah. Obecný popis 4

Obsah. Obecný popis 4 Obsah Obecný popis 4 1 Hladká sazba 5 1.1 Typografické míry................................ 5 1.2 Knižní písmo.................................. 6 1.3 Fonty a jejich vlastnosti............................

Více

7. Pravidla pořadové sazby. Typografie

7. Pravidla pořadové sazby. Typografie 7. Pravidla pořadové sazby www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 23. 10. 2012 Strana: 1/10 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu

Více

Jak správně vytvářet textové dokumenty

Jak správně vytvářet textové dokumenty Mgr. Monika Dvořáková 2005 1. Hladká sazba Jak správně vytvářet textové dokumenty Pravidla hladké sazby Sazba je stránka připravená k vytištění, hladká sazba obsahuje plynulý text. Jiné druhy sazby jsou

Více

Základy počítačového zpracování textu

Základy počítačového zpracování textu Základy počítačového zpracování textu Výukový materiál projektu Gymnázia Kroměříž Beznákladové ICT pro učitele spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Stručná historie zpracování

Více

Textové editory. Ing. Luděk Richter

Textové editory. Ing. Luděk Richter Textové editory Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka MACHÁTOVÁ Název materiálu: Pravidla pro psaní textů Označení materiálu: Datum vytvoření: 10. 10.

Více

Informatika pro ekonomy Typografie

Informatika pro ekonomy Typografie Tabulka znaků pro práci s textem ZNAK ALT+ Popis 0150 pomlčka 0151 dlouhá pomlčka 0132 české uvozovky dole 0147 české uvozovky nahoře, 0044 nebo 0130 české vložené uvozovky dole (používají se u textu,

Více

[1] Typografie. http://petr.olsak.net/bi-typo.html

[1] Typografie. http://petr.olsak.net/bi-typo.html [1] Typografie http://petr.olsak.net/bi-typo.html Co je typografie? [2] Forma informací zaznamenaných pomocí písma zejména v případě tisku a při prezentaci na počítačích. Jiné vymezení: Typografie = grafická

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 5 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Základní pravidla sazby

Základní pravidla sazby Základní pravidla sazby V průběhu staletí se pro práci s textem a jeho úpravou na stránce utvářelo množství pravidel. Celá řada z nich zanikla, ale většina se jich používá dodnes. Není to pouze proto,

Více

POKYNY PRO TYPOGRAFICKOU ÚPRAVU TEXTU

POKYNY PRO TYPOGRAFICKOU ÚPRAVU TEXTU POKYNY PRO TYPOGRAICKOU ÚPRAVU TEXTU Většina typografických pravidel vychází z aktuálních pravidel českého pravopisu, která je nutno dodržovat. Uvozovky. V českých textech je třeba sázet české, tzn. typografické

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Základy redakční práce. Eva Juláková Tel:

Základy redakční práce. Eva Juláková   Tel: Základy redakční práce Eva Juláková E-mail: julakova@kav.cas.cz Tel: 607 565 211 ZÁKLADNÍ POPIS KNIHY desky (obálka) přebal záložka (text) předsádka patitul protititul titul anotační stránka první strana

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem. 1. Bakalářská a diplomová práce se odevzdává ve třech výtiscích v pevné vazbě. Práce musí být svázaná

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Maturitní práce PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Předmět: Např. Český jazyk a literatura Datum a rok odevzdání: xx. x. 2016 Jméno a příjmení: Jan NOVÁK Ročník:

Více

Hladká sazba. First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

Hladká sazba. First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Hladká sazba Sazba obecně: vytváření tiskové předlohy za použití knižního (též proporcionálního) písma; ustálená pravidla definovaná normou; Hladká sazba klasický termín pro sazbu jedním druhem, řezem

Více

Název modulu: OO Writer a Impress

Název modulu: OO Writer a Impress Název modulu: OO Writer a Impress Označení: A1 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na práci s textem a tvorbu prezentace v prostředí otevřeného a svobodného software. Účastník kurzu bude

Více

Základní typografická pravidla

Základní typografická pravidla Základní typografická pravidla 1. část materiál pro 12IPG J. Blažej, 2012 Úvod Typografie se zabývá písmem, jeho vzhledem, uspořádáním a sazbou textu. umělecko-technický obor ne vždy jasná pravidla legislativa

Více

titulky Pravidlo sazby:

titulky Pravidlo sazby: Hladká sazba Hladká sazba je sazba z jednoho druhu, řezu a stupně písma. Sází se na stanovený počet cicer nebo milimetrů. Skládá se z odstavců. První řádka se nazývá zarážková a může být podražena. Poslední

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE ČLENĚNÍ

TECHNICKÁ DOKUMENTACE ČLENĚNÍ TECHNICKÁ ČLENĚNÍ TECHNICKÁ TYP A ARCHIVACE ZPŮSOB POUŽITÍ METODA ZPRACOVÁNÍ ETAPA ZPRACOVÁNÍ PROJEKT KLASICKÝ GRAFICKÉ DOKUMENTY DIGITÁLNÍ TEXTOVÉ DOKUMENTY KLASICKÁ S POČÍTAČOVOU PODPOROU (CAD SYSTÉMY)

Více

TYPOGRAFIE DĚJINY TYPOGRAFIE

TYPOGRAFIE DĚJINY TYPOGRAFIE TYPOGRAFIE Typografie je umělecko-technický obor, který se zabývá tiskovým písmem. Udává pravidla pro zformátování textu na počítači. Z latiny: typus = znak, grafó = psát Slouží k lepší orientaci v textu,

Více

Formální úprava maturitní práce

Formální úprava maturitní práce STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KARVINÁ, příspěvková organizace SPŠ KARVINÁ Formální úprava maturitní práce 2010/11 Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ČLENĚNÍ PRÁCE..... 4 2.1 Úvodní část... 4 2.2 Hlavní část.... 5 2.3 Závěrečná

Více

Adobe InDesign. typografické pojmy

Adobe InDesign. typografické pojmy Lekce 2 typografické pojmy Typografie = nauka o tom, jak má tiskovina vypadat, aby byla dobře čitelná, snadno se v ní orientovalo a aby působila esteticky. Typografie je také klasické umělecké řemeslo,

Více

Gymnázium, Brno, Slovanské nám. 7 WORKBOOK. Student: NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A JAK SE JIM VYHNOUT Uvozovky a palce

Gymnázium, Brno, Slovanské nám. 7 WORKBOOK.  Student: NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A JAK SE JIM VYHNOUT Uvozovky a palce WORKBOOK http://agb.gymnaslo.cz Subject: Student: Computer science.. School year:../ Topic: Typography NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A JAK SE JIM VYHNOUT Uvozovky a palce na klávesnici - znak pro palcovou míru Skutečné

Více

1) Hladká sazba. 2) Dělení slov. 3) Znaménka. 4) Mezislovní mezera a Vyplňování řádků. 5) Řádkový proklad, Stránkový a řádkový rejstřík.

1) Hladká sazba. 2) Dělení slov. 3) Znaménka. 4) Mezislovní mezera a Vyplňování řádků. 5) Řádkový proklad, Stránkový a řádkový rejstřík. Eliška Kolářová Univerzita Tomáše Bati v Uherském Hradišti, Vizuální komunikace 2010 e 1) Hladká sazba 2) Dělení slov 3) Znaménka 4) Mezislovní mezera a Vyplňování řádků 5) Řádkový proklad, Stránkový a

Více

Strana 1 (celkem 10)

Strana 1 (celkem 10) Knihtisk - Johann Gensfleisch zván Guttenberg 15. století. Ofset- polygrafická technologii tisku z plochy (tisknoucí i netisknoucí místa jsou ve stejné výšce a samotný tisk je umožněn díky vzájemné odpudivosti

Více

Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka

Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Téma: úprava textových dokumentů, části textových dokumentů 1) Obsah předmětu technická dokumentace ve 2: ročníku 2) Úprava textových dokumentů zpracovaných textovými

Více

Pravidla počítačové typografie. Úprava dokumentů v textovém editoru

Pravidla počítačové typografie. Úprava dokumentů v textovém editoru Pravidla počítačové typografie Úprava dokumentů v textovém editoru Počítačová typografie Tvorba dokumentů pomocí textových procesorů. Vzhled dokumentu je důležitým prvkem, který podstatně ovlivňuje působení

Více

Úvod Typografie Historie Měrná soustava Osobnosti Pravidla Závěr Literatura Konec. Typografie

Úvod Typografie Historie Měrná soustava Osobnosti Pravidla Závěr Literatura Konec. Typografie Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Typografie Autor: Jakub Havlíček, Joel Šárovec Editor: Lucie Prunarová, Pavel Rys Praha, duben 2012 Katedra mapování a kartografie Fakulta

Více

43. Jak psát vnořené závorky? Jaké jsou tvary uvozovek? Jak psát apostrofy? Jak používat pomlčky, spojovníky a znak

43. Jak psát vnořené závorky? Jaké jsou tvary uvozovek? Jak psát apostrofy? Jak používat pomlčky, spojovníky a znak 1 Otázky 1. Kdo vynalezl knihtisk?... 3 2. Co je to polygrafie?... 3 3. Co je to typografie?... 3 4. Jaké nástroje má typograf k dispozici?... 3 5. Co je to DTP?... 3 6. Jaká jsou klíčová písmena k určování

Více

Učební opora Typografie a zpracování textů v programu Word

Učební opora Typografie a zpracování textů v programu Word Učební opora Typografie a zpracování textů v programu Word Jiří Rybička Zpracování textů počítačem je bezesporu jedna z nejrozšířenějších aplikací zejména na osobních počítačích. Technologie dneška nám

Více

6. Pravidla smíšené sazby. Typografie

6. Pravidla smíšené sazby. Typografie 6. Pravidla smíšené sazby www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 12. 10. 2012 Strana: 1/9 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu

Více

Metodický návrh vzdělávacího programu Adaptační kurz pro zaměstnance vracející se z rodičovské dovolené

Metodický návrh vzdělávacího programu Adaptační kurz pro zaměstnance vracející se z rodičovské dovolené Metodický návrh vzdělávacího programu Adaptační kurz pro zaměstnance vracející se z rodičovské dovolené Cílová skupina: zaměstnanci MěÚ Slaný vracející se z rodičovské Cíl vzdělávacího programu: napomoci

Více

Základní pojmy. sazba: uspořádání textu (a dalších prvků) do stránek typografie: estetická úprava sazby

Základní pojmy. sazba: uspořádání textu (a dalších prvků) do stránek typografie: estetická úprava sazby Literatura Pavel Kočička, Filip Blažek: Praktická typografie Oldřich Hlavsa: Typographia I, II, III František Muzika: Krásné písmo ve vývoji latinky Martin T. Pecina: Knihy a typografie Jiří Rybička: LaTeX

Více

Osnova. Praktická typografie. Typografie. Typografická pravidla sazby. Typografie Zpracování textu DTP Desktop Publishing přednáška ZIT

Osnova. Praktická typografie. Typografie. Typografická pravidla sazby. Typografie Zpracování textu DTP Desktop Publishing přednáška ZIT Osnova Praktická typografie Typografie Zpracování textu DTP Desktop Publishing přednáška ZIT Ing. Viktor Patras KID DFJP UPa Typografie umění obor zahrnující sazbu a knihtisk výtvarné a technické řešení

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Å Ç ÅâÅ. písmo, tok textu, sazba

Å Ç ÅâÅ. písmo, tok textu, sazba y Typografickéf Å Ç ÅâÅ písmo, tok textu, sazba Typografie Typografie: umělecko-technický obor o písmu Typograf: člověk, který navrhuje a vyrábí písma Písmo: soubor znaků používaných při psané komunikaci

Více

Instrukce pro autory vědeckých spisů

Instrukce pro autory vědeckých spisů Instrukce pro autory vědeckých spisů Edice PhD Thesis Edice Habilitační a Inaugurační spisy Tisk vědeckých spisů zajišťuje firma NOVPRESS s. r. o. Z organizačních důvodů se prosím pro všechny informace

Více

TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA

TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA (typus lat. = znak; vzor: grafó lat. = píši) - velké rozšíření počítačů, vývoj software a kvalitního tisku umožňují téměř každému přípravu tiskovin. - řadu drobnějších tiskovin (pozvánky,

Více

Základní typografická pravidla pro psaní profesionálních dokumentů

Základní typografická pravidla pro psaní profesionálních dokumentů Základní typografická pravidla pro psaní profesionálních dokumentů Základní doporučení Nejdříve napište celý dokument základním písmem, potom teprve formátujte (písmo, odstavec, stránku). Klávesa ENTER

Více

Písmo a základy typografie

Písmo a základy typografie Písmo a základy typografie Skripta pro akreditovaný rekvalifikační kurz Pracovník grafického studia Studijní materiál Liberecké školy fotografie facebook.com/lsf.liberec Vypracovala Ing. Eva Rozkovcová

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

ČSN - testík. Ing. Kateřina Tomšíková

ČSN - testík. Ing. Kateřina Tomšíková ČSN - testík Ing. Kateřina Tomšíková 1. a) Na český trůn roku 1576 nastoupil Rudolf II.. b) Na český trůn roku 1576 nastoupil Rudolf II c) Na český trůn roku 1576 nastoupil Rudolf II. 2. a) Prodávají zde

Více

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL16 Vojtěch Filip, 2014

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL16 Vojtěch Filip, 2014 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Microsoft Word jednoduchý dokument Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL16

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

Formální úprava maturitní práce

Formální úprava maturitní práce Formální úprava maturitní práce 2014/15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Členění práce... 4 2.1 Úvodní část... 4 2.2 Textová část... 6 2.3 Závěrečná část... 6 3. Provedení dokumentu... 7 3.1 Formátování textu...

Více

15. Konstrukce písmových znaků. Typografie

15. Konstrukce písmových znaků. Typografie 15. Konstrukce písmových znaků www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 7. 2. 2013 Strana: 1/11 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu

Více

Metodický materiál ke zpracování maturitní a ročníkové práce Brno 2012

Metodický materiál ke zpracování maturitní a ročníkové práce Brno 2012 Metodický materiál ke zpracování maturitní a ročníkové práce Brno 2012 Schváleno ředitelem školy, 30. října 2012 PaedDr. Vladimír Šimíček v. r. Maturitní (ročníková) práce Maturitní (ročníková) práce

Více

sazba textu Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy):

sazba textu Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy): Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Prezentace sazba textu Autor: Markéta Březinová

Více

Řekl: V létě 89 zemřela. d Artagnan

Řekl: V létě 89 zemřela. d Artagnan x Apostrof odsuvník neplést s jednoduchou uvozovkou Používá se pro vynechání části letopočtu: jaro 98. V cizích jazycích: d Artagnan. porovnejte tvar Řekl: V létě 89 zemřela. d Artagnan x Uvozovky Přisazují

Více

Obsah. Obsah... 1 Základy typografie Druhy písma... 2 Neproporcionální písmo... 2 Proporcionální písmo Popis velikosti písma...

Obsah. Obsah... 1 Základy typografie Druhy písma... 2 Neproporcionální písmo... 2 Proporcionální písmo Popis velikosti písma... Obsah Obsah... 1 Základy typografie... 2 Druhy písma... 2 Neproporcionální písmo... 2 Proporcionální písmo... 2 Popis velikosti písma... 2 Základní typografické pojmy... 2 Pravidla sazby textu... 3 Interpunkční

Více