Lingvistický rejstřík systematický

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lingvistický rejstřík systematický"

Transkript

1 Lingvistický rejstřík systematický I. Jazyky I.1. slovanské 347a/b I.1.1. čeština I.1.2. slovenský dialekt 347b, 350b-352b I.1.3. slovenština I v kontrastu k češtině 347b, 350b-352a I.1.4. lužická srbština 61b, 230a, 263a I.1.5. polština 49a, 176a, 207a, 239a, 240a, 259a, 270a, 273b, 281a, 335b-338a, 347b, 350b-351a, 353b-355a I výslovnost nosovek 348b I pravopis 49a, 352b I stylistická vytříbenost 105b, 353a-354a I.1.6. ruština 347b, 348b, 350b I.1.7. ukrajinština I rusínská píseň o vojvodu Štefanovi 352a/b I.1.8. bulharština 350b I.1.9. srbština 347b I charvátština 61b, 78a, 347b, 350b-352b I intonace v charvátštině 348b I charvátská píseň 352a-352b I slovinština gramatika 351b I.2. neslovanské I.2.1. pruština baltská 281b I.2.2. germánské 351a-351b I němčina 241a/b, 348b, 354b I rakouská 351a I bavorská 351a I švábská 351a I saská 351a I braniborská 351a I švýcarská 351a I nizozemština 351a I německé dialekty 104a, 351a/b, 354b-355a I výslovnost 348b-349a I pravopis 16b-17a, 29a, 49b I.2.3. románské I latina I původ, vztah k řečtině 57a I latina neklasická středověká 57b-58b, 209b I latina vs. čeština 204b-206a, 212b-213b

2 I italština 105b, 163b, 247a, 348a-348b I francouzština 348a I.2.4. řečtina I vztah řečtiny k latině I hláskosloví a výslovnost 157b, 259a I kompozita 170b I.2.5. hebrejština 48b, 69a, 96b, 151b, 183a, 190b, 214a, 233b, 248a, 262a I.2.6. aramejština 158a, 227b I.2.7. féničtina 158a I.2.8. arabština 257b II. dialekty obecně 347a-357a, 353b-354a II.1. české (rozdělení) 350a-350b; jednotlivé dialekty viz Jmenný rejstřík II.1.1. západočeské 26b, 196a, 241b, 255a, 259b, 260b, 262a, 268b, 270a, 349b, 350b II.2. moravské 13a, 281b, 347a, 348b-350a; jednotlivé dialekty viz Jmenný rejstřík II.2.1. rozdělení 350a II.2.2. moravské vs. české 13a-13b, 26b, 29b-30a, 52a-52b, 95a, 128a, 151a, 174b, 176a, 177a, 181a, 185a, 186b, 196a, 209a, 230b, 237b, 239b-240a, 245a-245b, 349a-350a, 256b, 257b-258b, 260a-260b, 263a-264a, 265a-267b, 269a-270b, 273b, 281b, 331a-331b, 332b-333a, 339b-340a, 344a, 361a-361b II.2.3. slovácké 13a, 104a, 252b, 266b, 349b-350a II.2.4. hanácké 261b, 266b, 337b, 348b-350a, 361a-361b II.3. prusko-slezské 356b II.4. slezské 13a, 259a, 262a, 347a, 349a, 350a II.5. slovenské 30a, 151a, 176b, 245b, 266a, 277a, 332a, 350a-351b, 352b, 354b II.6. polské (mazovský) 281b, 347b-348b III. Jazykový systém III.1. Gramatika vymezení 63b III.1.1. Fonologie a ortografie česká III.1.2. Výslovnost v češtině (plynulost a variabilita) 258b, 357b, 358b-359b, 361a III.1.3. Fonémy a grafémy III Vokalické 9a, 359b-360a III kvantita 9b-10b, 30b-31a, 35a, 38a, 245b-255b, 259b, 266a, 358a, 359b-361a III a/á 8b-9a, 30b-31a, 245b III e/é 9a, 35a, 255a, 360b-361a III i/í, ij 25a-26b, 38a, 41b-43b III i/í vs. y/ý 9a, 10b, 38a-39a, 46b, 47a-48a, 51a, 254b-255b, 255a-255b, 266b III o/ó 45b III alternace o/ů 267b, 269a III u/ú, ů 49b III y/ý 31b-34b, 38a-49b III alternace e/i, o/ů 267b-268a, 269a III ú vs. uo vs. ů 11b-14a, 29a, 64a, 104a

3 III.1.4. Konsonantické 9a III b 31b III c 31b-32b III III č 32b-33b III d/ď 34a-34b III III f 35a III g/ġ 35a-44a III h 37b III j (j, g, y) 34a, 35b-39a III k 44a III l/ł 44a-45a, 270a, 359b III m 45a III n/ň 45a III p 45b III q 45b III r 45b III ř 33b, 46a III s (s, ſ) 46a-48a III š (š, ſſ, ]) 46b-48a, c > ť (dialekt kolem Ivančic) 266b ď > dz (dialekt kolem Ivančic) 266b III splývání š-s v mazovštině a ukrajinštině 348b III t/ť 34b, 48b-49a III v 49b III protetické v- 359b-360a III w 49b III x 50a III z 32b, 50a-50b III splývání z-ţ v mazovštině 348b III ţ 32b-34a, 48a-50b III.1.5. Diftongické 11a-13a III aj/ej 29b III ie/ě 11b-12a, 14a-19b, 21a-23a, 24a-25a, 26a III ou 64a, 103b-104a, 116a III új 11b, 30a III uo 29a III.2. Pravopis 6a-8b III.2.1. abeceda 8b III.2.2. učebnice III Optátova Ortografie česká 4a III Optátovo a Gzellovo Isagogicon 40b, 330a III.2.3. diakritika 9b-10a, 12b

4 III.2.4. interpunkce 52b-56b III čárka 52b-53a, 55b III tečka 53b, 56b III otazník 54a III dvojtečka 53a, 56b III rozdělovník 54b III závorky 54b III.2.5. spřežky 32b-34a, 38a III.2.6. reduplikace 10b III.2.7. zkratky 8b, 51b-52a IV. Morfologie česká a latinská IV.1. Slovní druhy (záměna) IV.2. Substantiva 63a-76a IV.2.1. rod 243a IV záměna rodů 244b, 247b, 251b IV mužský rod IV flektivní koncovky a předložkové pády 71b-73a, 239b-244a, 261b-262a, 267a, 270a IV ženský rod IV flektivní koncovky 13a-14a, 263a, 265a IV střední rod IV flektivní koncovky 269a IV.2.2. číslo IV záměna čísla 238b, 239b, 244b, 246a, 253b IV pluralis maiestaticus 246a/b IV singulár místo plurálu 239b, 245a IV duál 73a-74a, 107a, 133a, 238b IV.2.3. pády IV záměna pádů 239b-244a, 245a IV pády v češtině IV nominativ 64b-68a IV nominativ-akuzativ 240b IV nominativ místo akuzativu 242b IV nominativ místo instrumentálu 241b IV nominativ místo vokativu 242a IV akuzativ IV akuzativ masc. neživ. 75a IV akuzativ proti genitivu 64b-65b, 190a, 241a-245b IV akuzativ proti instrumentálu sg. f. 13a-14a IV genitiv IV objektový 64b-65b IV předložkový 70a-71a IV adnominální vs. relační adjektivum 68b-69a, 266b IV elativní 71b-73a

5 IV přivlastňovací 71a IV genitiv vlastnosti 69a-70a IV záporový 64b-65a IV genitiv místo nominativu 242a IV vazba tří genitivů 179b IV casus octavus 19b IV vokativ 75b IV vokativ místo nominativu 244a IV dativ IV dativ masc. sg. a du. 73a-74b IV objektový dativ 242a-242b IV dativ místo voc. a abl. 242a-242b IV instrumentál IV činitelský 118a IV elativní 75b-76a IV přísudkový 66a-68a IV instrumentál bezpředložkový vs. předložkový lokál 168a IV místo nominativu 243b-244a IV pády v latině (překládání do češtiny) 199a-199b IV ablativ 19a, 64b, 76a IV ablativ absolutní 131b-136a, IV ablativ instrumentální 197a-198a IV akuzativ (překládání) 74b-76a IV akuzativ s infinitivem 203b-204b IV.3. Zájmena IV.3.1. osobní 76b-78b, 81a-83b, 97b-103a, 118a-119b, 245b IV.3.2. zvratné 76b-83b, 113a-114b, 264a IV.3.3. ukazovací 244b IV.3.4. přivlastňovací 84a-100b, 259a IV.3.5. vztažné 94a, 255b IV.3.6. záporné (nic) 259a IV.3.7. vymezovací (všechen) 259b, 265a, 266b-267a, 285a IV.3.8. tykání 246b IV.3.9. vykání 239a, 246a, 250b IV onikání 246a/b IV onkání 215b-216a IV zájmena latinská (překládání) 103a/b IV hic, haec, hoc 96a-97b IV idem 93a-94b IV ipse 92b-93a IV quidam 93b, 94b IV.4. Číslovky IV.4.1. deklinace tisíc 265b IV.4.2. kongruence 247b

6 IV.4.3. číslovky druhové 242a IV.5. Adjektiva 63a-63b IV.5.1. deklinace adjektiv jmenná a složená, konkurence 263b-265a IV.5.2. neutra plur. 63a-63b IV.5.3. přivlastňovací 332a IV.6. Slovesa IV.6.1. infinitiv 203b-204a, 259b IV.6.2. defektivní 174a-174b IV.6.3. sloveso býti 36a-37b, 58a, 62a, 107b-110a, 111a, 140b, 256a, 265a IV.6.4. participia IV v češtině IV participium minulé 111a-112b IV pasívní participium 128b-129b, 130b, 133b IV substantivizace participií 130a/b IV adjektivizace participií 130a/b IV přechodník 130a/b, 133a/b, 251b-253b IV přechodník přítomný 127a-129b, 252a/b, 254b, 264b, 267a IV přechodník přítomný místo minulého 253b-254a IV přechodník minulý 127a-128a, 131b, 134a-134b, 253b- 254a, 263b-265a IV.6.5. gerundium latinské (překlad) 128a-128b IV.6.6. gerundivum latinské (překlad) 128b IV.6.7. substantivum slovesné 169b, 171a/b IV.6.8. slovesné kategorie IV osoba gramatická IV záměna 248b-250b IV číslo IV duál 104b, 105b-106b, 261b IV čas IV prézens indik. 361a/b, 246b-247a, 261b IV prézens historický 247b-248a IV préteritum 108a-110a IV préteritum dokonavých sloves 110b-112a IV préteritum nedokonavých sloves 110b-112a, 200b IV koncovky 2. os. sg./pl. 262a IV koncovky 3. os. sg. 58a, 62a, 107b-109b, 140b IV imperfektum 104b-105a, 58a, 60-61b, 73b-74a, 178b IV latinské imperfektum (překládání) 200b IV aorist 104b-105a,178a, 193b-194a, 247b-248a, 259a IV plusquamperfektum 110b-111b IV futurum výzvové 248a IV záměna časů 247b, 253b IV frekventativa 111b-112a

7 IV iterativa 111b-112a IV způsob IV imperativ 112b, 113a, 117b, 248b-249b IV deontická modalita 116b-117a, 248b-249b IV kondicionál 143b-144a IV konjunktiv v latině (překládání) 203a-203b IV slovesný rod IV pasívum složené 133b-134a, 201b-203a IV vid 169b, 171a/b IV.7. Adverbia IV.7.1. adverbia času (někdy vs. kdysi) 251a (teprve) 260a/b IV.7.2. adverbia místa (místo vs. směr) 250b IV.7.3. adverbia míry (dobře) 251a IV.7.4. komparativ adverbií 200a-200b IV.7.5. adverbiální sufixy 262b-263a IV.7.6. adverbiální výrazy tázací (co místo proč) 251a IV.7.7. adverbium vs. adjektivum 237b IV.7.8. záměna adverbií 250b-251a IV.8. Předložky IV.8.1. české IV pravopis a vokalizace 151b-152b, 258a IV záměna 236b-237b IV k/ku 258b IV s 149a-151b IV u IV s acc. 241a, 269b IV s gen. 148b IV s loc. 241a IV z 149a-151b IV.8.2. latinské IV ad 148b-150a IV cum 150b IV de 149a IV in 149a-150a IV.9. Spojky IV.9.1. záměna spojek 236a-237b IV.9.2. české IV a 135a-136a, 140a, 212a IV a neb 137a, 332a IV jestli 143a-144a, 215a IV ješto 95b IV kdeţ místo však 251a IV kdyby 257b IV tedy/tehdy 126a/b, 135b, 141a

8 IV.9.3. latinské IV alioqui 138b IV at 136a IV enim/etenim 146a-148b IV ergo 140b-141a IV et 135a-135b IV nisi 145b-146a IV quandoquidem/quoniamquidem 143a IV quia 137a, 138b IV quidem 122a, 141a-142b IV quippe 140a/b IV si 143a-144a IV siquidem 143a IV sive 137a-138a IV ut 124b IV vel 136a-137a IV.10. Částice IV přitakací 122a-122b, 125a IV tázací 124b, 125b IV upozorňovací 120a/b IV záporné 123a-124b IV lat. nonne 124a, 125b IV zesilovací IV ť 34b-35a, 48b-49a, 96a-97a, 114a-115a, 262a, 265a IV ţ 96b-97a, 115a-116a, 262a/b IV.11. Citoslovce IV emotivní 152b-154b IV aj 11a, 29b IV upozorňovací 29b, 120a, 265a IV ej 30a V. Slovotvorba V.1. derivace 355a-357a V.1.1. předpony V arci- 182b V ob- 256a V po- 257b V s- 150b-151b, 256b-257a, 269b V z- 150b-151b, 256b-257a, 269b V slovesné předpony 130b-131a, 150b-151a, 257a V rozdíl mezi češtinou a latinou 213b-214b V.1.2. přípony V telný 332b-333a V vávati 260a V.1.3. odvozování adjektiv

9 V.1.4. posesívní derivace V.1.5. latinismy a grécismy slovotvorné 190a-212b VI. Syntax česká a latinská 63b VI.1. záměna (enallage) 235a-255b VI.2. zápor 123a-125b VI.3. neosobní konstrukce 200b-201b, 203a, 212b-213a VI.4. nevhodné slovesné konstrukce 215b VI.5. genitiv adnominální vs. relační adjektiva 68b-69a VI.6. latinismy a grécismy syntaktické 190a-212b VI.7. věta vedlejší (místo přechodníku) 285a VII. Stylistika a rétorika VII.1. stylotvorné faktory 212b VII.1.1. zření k adresátovi 186b-189b VII.1.2. zření k obsahu sdělení 190b-191a VII.2. zásady dobrého stylu 218a VII.2.1. doporučené výrazy a obraty 271b-274a, VII.3. stylové chyby 216a-217b VII.3.1. nevhodné výrazy a obraty 215a-217b VII.4. synonymie VII.4.1. význam synonym 341a-342b VII.4.2. stylistické příznaky synonym 272a-274a, 341b-342a, 343a/b VII.4.3. synonymní řady 343b-344a VII.4.4. zásady užívání synonym 341a-343b VII.4.5. zastupitelnost synonym 342a VII.5. homonymie 360a-360b VII.6. epitheton 344a-346b VII.7. metafora 219b-225a VII.8. figury menší 256a-271a VII.8.1. aferéze 257b VII.8.2. antiptosis 240a-245 VII.8.3. antistechon 265b-266a VII.8.4. apokopa 263b-264a VII.8.5. epenthesis 258a-260b VII.8.6. metateze 270b-271a VII.8.7. paragoga 262a-263a VII.8.8. prosthesis 256a/b VII.8.9. synkopa 260b-262a VII.9. archaismy VII.9.1. morfologické 263b-264b, VII.9.2. lexikální 106a-107a VII.9.3. biblické 181a-185a VII.9.4. vhodné 179b-181a VII.9.5. nevhodné 175b-179a, 186a-186b

10 VII.10. neologismy lexikální 169b-170b, 172b-174a, 183a, 228a, 260b, 332b-334a, 338b VII.11. dialektismy VII oblastní kontrasty 265b-267a, 269b, 270b, 330b, VII západočeské 259b VII moravské 174b, 237b, 245b, 259b, 265a, 266b, 331b, 332b, 333a, 361a VII Ivančice 266b VII.12. stylistická disimilace 212b, 341a/b VII.13. přirovnání 314b-329a VII.14. podobenství 314b-329a VII.15. přísloví česká 286a-314a VII zásady užívání 285b-286b VII překládání přísloví 285b-286b VII.16. eufonie 343b, 358a-358b VII.17. kakofonie 138a VII.18. eufemismus 221b-222b VII.19. barbarismus v latině 57a VII.20. germanismy 144b, 190a, 215b, 229b-230a, 261a, 332b, 333a, VII.21. latinismy a grécismy VII.22. hebraismy 69a, 151b, 215b, 233b-234a, 248a VII.23. jazyková kritika VII Summovník J. Augusty VII Ţaltář M. Červenky 334a-338b VII díla J. Blahoslava (Nový zákon, Muzika) 103b, 132a, 176a, 202a, 211b, 219a, 252b, 258b, 262a, 264b, 276b VII kancionály (Šamotulský, Ivančický) 274b-276b, 346b VII.24. biblický styl 120b-121b VIII. Slovní zásoba VIII.1. etymologie 355a-357a VIII.2. konkréta vs. abstrakta 238a VIII.3. slova přejatá 225b-234a VIII.3.1. slova přejatá v latině 225b VIII.3.2. slova přejatá v němčině 225b VIII.3.3. osobní jména 262b VIII počešťování přejatých osobních jmen 157a-158b VIII.3.4. aleluja 156b VIII.3.5. amen 156a-156b, 159b-160a VIII.3.6. Christianus 62b, 155b, 157a, 158b, 159b, 201a, 355a VIII.3.7. Jeţíš 155a-155b, 157a-158a VIII.3.8. Mojţíš 155b, 158b, 232a VIII.3.9. terminologické lexikální jednotky VIII astronomické 346a VIII církevní 181a-186a VIII dvorské 227a

11 VIII medicinské 228b VIII profesní řemeslnické 228b, 231b VIII školské 228a, 230b VIII vinařské 228b VIII vojenské 227a IX. Sociolingvistické a pragmalingvistické jevy IX.1. národní jazyk, lingua vernacula, mateřský jazyk 163b-165b IX.1.1. národ 257a/b IX.2. jazyková správnost 167b-219a IX.2.1. úzus jako kritérion jazykové správnosti 175a IX.2.2. purismus 172a IX.2.3. etymologia jako nauka o jazykové správnosti 6a, 59a-59b, 62b-63b IX.3. bilingvismus 164a, 230a-230b, 277a IX.4. argot lupičský 175b IX.5. oslovování 242b IX.5.1. tykání 246b IX.5.2. vykání 239a, 246a, 250b IX.5.3. onikání 246a/b IX.5.4. onkání 215b-216a IX.5.5. opisná oslovení 239a IX.5.6. oslovení 3. osobou 249b IX.5.7. substantivem pán 250a, 345a/b IX.5.8. šlechtické přídomky 247a IX.6. překladatelství IX.6.1. zásady dobrého překladu 218a-219a IX názor Martina Luthera 79b, 218a/b IX.6.2. stylová věrnost 212a/b IX.6.3. shoda a neshoda překládaných konstrukcí 191b-196b, 198b-204a IX.6.4. překlad z latiny 206a-212a, 283b-285a IX.6.5. překlad z řečtiny 144a-145a, 205b-207a, 208a/b, 210b-212a

1 Substantiva. 2 Adjektiva. Obsah. Lekce Obsah Cvičení

1 Substantiva. 2 Adjektiva. Obsah. Lekce Obsah Cvičení Obsah Úvod. Substantiva. Adjektiva. Personalia, posesiva. Demonstrativa. Interogativa, relativa 0. Indefinita, negativa. Numeralia 0. Verba prézentní tvary. Verba préteritum 0. Verba aspekt. Verba futurum.

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.20. Latina

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.20. Latina 4.8.20. Latina A) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Důležitost a význam studia latinského jazyka dokazuje nejen jeho několikasetletá tradice. I v dnešní době má tento doplňující vzdělávací

Více

OBSAH SEZNAM TERMÍNŮ, ZKRTATEK A ZNAČEK POUŽÍVANÝCH V UČEBNICI POSTAVY PŘÍBĚHU 3 LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 8 LEKCE 2 LIDSKÁ KOMUNIKACE 42.

OBSAH SEZNAM TERMÍNŮ, ZKRTATEK A ZNAČEK POUŽÍVANÝCH V UČEBNICI POSTAVY PŘÍBĚHU 3 LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 8 LEKCE 2 LIDSKÁ KOMUNIKACE 42. SEZNAM TERMÍNŮ, ZKRTATEK A ZNAČEK POUŽÍVANÝCH V UČEBNICI VIII POSTAVY PŘÍBĚHU 3 LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 8 MINIDIALOGY 9 SLOVNÍ ZÁSOBA 11 DIALOGY 15 GRAMATIKA 18 A. Přítomný čas 18 Cvičení A 20 B. Budoucí

Více

OBSAH. Předmluva (Libuše Dušková) DÍL I. Rozbor fonologický

OBSAH. Předmluva (Libuše Dušková) DÍL I. Rozbor fonologický OBSAH Předmluva (Libuše Dušková) DÍL I. Rozbor fonologický Úvod Rozdělení jazykového rozboru Poměr fonologie k fonetice. Dějiny bádání Fonémy a varianty Monofonémové hodnocení hláskových komplexů Dvoufonémové

Více

Obsah. Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15

Obsah. Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15 Obsah Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15 VÝSLOVNOST A PRAVOPIS Německá výslovnost 18 Hlavni rozdíly mezi českou a německou výslovnosti 19 Přízvuk 20

Více

4.9.1. Základy latiny II

4.9.1. Základy latiny II 4.9.1. Základy latiny II Základy latiny jsou dvouletý volitelný předmět, jehož hlavním cílem je poskytnout žákům základní orientaci v systému latinské gramatiky v rozsahu středoškolského učiva a připravit

Více

Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník a sexta

Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník a sexta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Tvarosloví Český jazyk (CEJ) Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně (viz poznámky) S jistotou určí slovní druh a pojmenuje jej cizím termínem

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Tvarosloví *) Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Sekunda 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Určuje slovní druhy, své tvrzení vždy

Více

Předmět: Latina. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Předmět: Latina. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk latina V předmětu Latina se realizuje obsah vzdělávacího oboru latinský jazyk RVP GV; současně se realizují tematické okruhy průřezových

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Oddíl E učební osnovy VI.1.B LATINA

Oddíl E učební osnovy VI.1.B LATINA Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl E učební osnovy VI.1.B LATINA Charakteristika předmětu: LATINA ve vyšším stupni osmiletého studia Obsah předmětu Latinský jazyk plní jednak

Více

Český jazyk - Jazyková výchova

Český jazyk - Jazyková výchova Prima Zvuková stránka jazyka Stavba slova a pravopis rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu Jazyk a jeho útvary seznamuje se s jazykovou normou spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

dvouletý volitelný předmět

dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Latina S3A (první rok) dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Seznámení s gramatikou a základní slovní zásobou latinského jazyka, seznámení s jednoduchými texty

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: LATINA Ročník: KVINTA a I. ROČNÍK Tematická oblast Historický úvod do latinského jazyka Co je latina a odkud pochází; jakým prošla vývojem

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Morfologie odborných textů

Morfologie odborných textů Morfologie odborných textů Yvona Řepová Název školy Název a číslo projektu Název modulu Obchodní akademie a Střední odborné učiliště, Veselí nad Moravou Motivace žáků ke studiu technických předmětů OP

Více

Popis morfologických značek poziční systém

Popis morfologických značek poziční systém Popis morfologických značek poziční systém Jan Hajič Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK Morfologická analýza a syntéza Morfologické značky jsou součástí výsledku (výstupem) morfologické analýzy,

Více

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_02_05_NEJ_Ps

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_02_05_NEJ_Ps ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_02_05_NEJ_Ps Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast (předmět) Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0705 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Příspěvky k české morfologii

Příspěvky k české morfologii Příspěvky k české morfologii Miroslav Komárek Obsah 5 Obsah ÚVODEM.! 11 I. SYSTÉM AUTOSÉMANTICKÝCH SLOVNÍCH DRUHŮ V SPISOVNÉ ČEŠTINĚ 13 0. Vstupní poznámka 13 1. Kritéria klasifikace slovních druhů 13

Více

Tvarosloví (morfologie)

Tvarosloví (morfologie) Tvarosloví (morfologie) A k čemu zákaz předjíždění kamionů? Stačí dodržovat vyhlášku a dopravní značení na dálnici mají vyhrazen svůj jízdní pruh a v ostatních nemají co dělat. Fotopast má celkem široký

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Český jazyk 1 (Pravopis) Terasoft Vyjmenovaná slova doplňování i(í) nebo y(ý), chybné odpovědi jsou vypsány s uvedením správného pravopisu před vlastním testem je možné zvolit písmena, po kterých budou

Více

Mluvnice současné češtiny

Mluvnice současné češtiny VáclaV cvrček a kolektiv autorů Mluvnice současné češtiny 1/ Karolinum Jak se PÍše a Jak se MluVÍ Mluvnice současné češtiny 1/ Jak se píše a jak se mluví doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D. a kolektiv autorů

Více

Termíny z ČJ (pozor, obsahuje chyby)

Termíny z ČJ (pozor, obsahuje chyby) Id termín definice 1 fonologie zkoumá zvuky dle jejich schopnosti rozlišit významy (hlásky, přízvuk, tón, intonace) 2 fonetika zkoumá, jak se hlásky / zvuky tvoří 3 samohlásky hlásky vycházející rovnou

Více

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková SLOVESA VY_32_INOVACE_CJ_3_17 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Druhy sloves, slovesné kategorie, slovesné tvary určité

Více

Morfologie. Morfém. Morf. Typy morfů (podle významu, který vyjadřují) Morfologická homonymie. Morfologická synonymie

Morfologie. Morfém. Morf. Typy morfů (podle významu, který vyjadřují) Morfologická homonymie. Morfologická synonymie Morfologie Morfologie (tvarosloví) jazykovědná disciplína, součást gramatiky (spolu se syntaxí) Členění: a) formální morfologie b) funkční (sémantická) morfologie Morfonologie alternace vokalické alternace

Více

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6 Německý jazyk začátečnický V rámci Inovace studijního programu PIS byly u studijního oboru německý jazyk začátečnický (NE2) vymezeny základní aspekty ve výuce tak, aby po ukončení studia byli studenti

Více

LATINA. V rámci gymnaziálního vzdělání přispívá předmět Latina k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí t těmito metodami:

LATINA. V rámci gymnaziálního vzdělání přispívá předmět Latina k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí t těmito metodami: LATINA Název předmětu: Latina Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Latina vychází vychází z RVP G jako Doplňující vzdělávací obor. Lze ho studovat jako povinně volitelný předmět ve 2.

Více

Přední střední zadní Přední střední zadní vysoké i u í ú vysoké střední e o é ó střední nízké a á nízké

Přední střední zadní Přední střední zadní vysoké i u í ú vysoké střední e o é ó střední nízké a á nízké 4) Základy systému českého jazyka 1) FONETIKA a) souhlásky Závěrové Úžinové Polozávěrové Neznělé p, t, ť, k s, š, f, ch, c, č Znělé b, d, ď, g z, ž, v, h, ř Znělé m, n. ň r, l, j b) samohlásky Krátké Dlouhé

Více

SSOS_CJL_5.13. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo a název projektu Číslo a název šablony

SSOS_CJL_5.13. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo a název projektu Číslo a název šablony Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_5.13

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

Jazyk a jazyková komunikace 1. ročník a kvinta

Jazyk a jazyková komunikace 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Český jazyk (CEJ) Jazyk a jazyková komunikace 1. ročník a kvinta 2 hodiny týdně Obecné poučení o jazyku a řeči Odliší pojem jazyk, řeč a mluva Popíše jednu z hypotéz

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Úvod do latinské jmenné flexe 1. deklinace. Úvodní lekce II, lekce 1

Úvod do latinské jmenné flexe 1. deklinace. Úvodní lekce II, lekce 1 Úvod do latinské jmenné flexe 1. deklinace Úvodní lekce II, lekce 1 Latinské názvosloví gramatických kategorií Slovní druhy substantiva podstatná jména Gramatický rod (genus) adjektiva numeralia verba

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Slovní

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

š š š š š š Ž ň ť š š š š š ď š š š ť ť š ď ť ť š ť š š š

š š š š š š Ž ň ť š š š š š ď š š š ť ť š ď ť ť š ť š š š š ť š š š š ť š ť ň š š š ň š š š š š š š š š š Ž ň ť š š š š š ď š š š ť ť š ď ť ť š ť š š š š š š š š š š š š Ď ň ť š ň š ď Ě ď É É ř ď Ě Ň ď Ř Š É Č ť š š ť šš š š ň š š ň š ň ň š š š š ň ň š š š š

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V.

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V. TEMATICKÝ PLÁN Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V. Styblík, SPN 1997 UČIVO - MLUVNICE 1. Opakování látky z

Více

Morfologie. Gramatika gramatické tvary a konstrukce a jejich sémantické funkce - obecný úvod

Morfologie. Gramatika gramatické tvary a konstrukce a jejich sémantické funkce - obecný úvod Morfologie Gramatika gramatické tvary a konstrukce a jejich sémantické funkce - obecný úvod Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Obsah Předmluva autora k českému vydání... 9 Předmluva překladatelů...11 Kapitola 1: Na úvod... 13

Obsah Předmluva autora k českému vydání... 9 Předmluva překladatelů...11 Kapitola 1: Na úvod... 13 Obsah Předmluva autora k českému vydání.................. 9 Předmluva překladatelů.............................11 Kapitola 1: Na úvod............................... 13 1.1 Co je to čínština?......................................14

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Pozná slova vyjmenovaná a slova příbuzná. Aplikuje pravopis, používá přehled. Umí zařadit slova ke vzoru Zná základní pravidlo shody. Určí pád, číslo, rod, vzor u podstatných jmen. Určí osobu, číslo, způsob,

Více

VY_12_INOVACE_26_MLUVNICKE_KATEGORIE_PODSTATNYCH_ JMEN. Předmět: Český jazyk Ročník: 4. Časová dotace: 45 min Datum ověření:

VY_12_INOVACE_26_MLUVNICKE_KATEGORIE_PODSTATNYCH_ JMEN. Předmět: Český jazyk Ročník: 4. Časová dotace: 45 min Datum ověření: Kód materiálu: Název materiálu: VY_12_INOVACE_26_MLUVNICKE_KATEGORIE_PODSTATNYCH_ JMEN Mluvnické kategorie podstatných jmen Předmět: Český jazyk Ročník: 4. Časová dotace: 45 min Datum ověření: 10. 4. 2013

Více

3.4.1. Tabulace učebního plánu

3.4.1. Tabulace učebního plánu 3.4.1. Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : LATINA Ročník: KVINTA a I.ROČNÍK Učebnice: Gason, J., Lambert, A., Invitation au Latin 4e :D Enée à César, Magnard, Paris, 1990 Tématická

Více

Další cizí jazyk Německý jazyk /čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia/

Další cizí jazyk Německý jazyk /čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia/ Další cizí jazyk Německý jazyk /čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia/ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučovací předmět pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková

Více

Předmluva autora k českému vydání 9 Předmluva překladatelů 11 Kapitola 1: Na úvod 13

Předmluva autora k českému vydání 9 Předmluva překladatelů 11 Kapitola 1: Na úvod 13 Obsah Předmluva autora k českému vydání 9 Předmluva překladatelů 11 Kapitola 1: Na úvod 13 1.1 Coje to čínština? 14 1.1.1 Standardní čínština... 15 1.1.2 Šíření standardní čínštiny putonghua v ČLR... 17

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

PODSTATNÁ JMÉNA (SUBSTANTIVA) - PÁD

PODSTATNÁ JMÉNA (SUBSTANTIVA) - PÁD PODSTATNÁ JMÉNA (SUBSTANTIVA) - PÁD Název materiálu: Název sady: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Téma: Jméno autora: VY_32_INOVACE_CJ2r0102 Morfologie pro 2. ročník Jazyk a jazyková komunikace Český

Více

Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR. Dataprojektor, počítač, smartphone, pracovní listy, slovníky. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR. Dataprojektor, počítač, smartphone, pracovní listy, slovníky. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Německý jazyk (NEJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR Tercie 4 hodiny týdně Dataprojektor, počítač, smartphone, pracovní listy, slovníky Úvod do studia

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

NÁZEV TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY KLÍČOVÁ SLOVA

NÁZEV TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY KLÍČOVÁ SLOVA ČÍSLO SADY III/2 AUTOR/KA Radka Zborníková ČJL - Tvarosloví Slovní druhy číselné označení DUM NÁZEV TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY KLÍČOVÁ SLOVA FORMÁT (pdf,, ) 1. Slovní druhy - přehled, opakování učiva

Více

ó ó ó

ó ó ó Ě ó ÚÚ ó ó ó ň ď ú ú ú Ť ú ú ó ó ň ÚÚ ÚÚ ú ó ÚÚ Ú ť ÚÚ Ř ú ú ú Ř ÚÚ ú ď Ě ť ÚÚ ť ú ÚÚ ň ď Ú Ř Ř ú Ú ď ď ď ú ó ó ú ú ú Ě Ú ú Ú ú ú ň ú ú ú Ě ú ú ó ó Ě ú ď ď ň ď ň ó ť ú ú ú ú ň ú ú ú ú ú ň ú ó ť ú ú ť ť

Více

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 - osobní a přivlastňovací zájmena - časování sloves BE a HAVE GOT - určitý a neurčitý člen - množné číslo podst. jmen - přivlastňovací

Více

Všestranný jazykový rozbor (VJR)

Všestranný jazykový rozbor (VJR) Všestranný jazykový rozbor (VJR) VJR by měl tvořit součást téměř každé vyučovací hodiny a můžeme jej zařadit do kterékoli její části. Nejčastěji se používá při opakovaní a vyvozování nového učiva. Pokud

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

Tematické okruhy z českého jazyka k součásti státní závěrečné zkoušky dvouletého navazujícího magisterského studia platné od 1.

Tematické okruhy z českého jazyka k součásti státní závěrečné zkoušky dvouletého navazujícího magisterského studia platné od 1. Tematické okruhy z českého jazyka k součásti státní závěrečné zkoušky dvouletého navazujícího magisterského studia platné od 1. října 2014 A DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA (doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.,

Více

Nové orgány na postupu

Nové orgány na postupu Nové orgány na postupu Pěstování celých orgánů z kmenových buněk je v současnosti oblíbené. Základní postup, který biologové používají, je vesměs podobný. Aby se kmenová buňka změnila ve správný buněčný

Více

název Mýtus Obrazná pojmenování Literární žánry - lyrika

název Mýtus Obrazná pojmenování Literární žánry - lyrika Označení šablony: EU-OPVK-ICT-Č2ST Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 01 27.03. Antické a biblické mýty Mýtus Homér Ilias a Odyssea, E.

Více

Slovníky a morfologická analýza

Slovníky a morfologická analýza Počítačové zpracování přirozeného jazyka Slovníky a morfologická analýza Daniel Zeman http://ufal.mff.cuni.cz/course/popj1/ Slovník Zásobárna informací o slovech Morfologie vzory ohýbání, pravidelné odvozování

Více

Dodatek. Učební osnovy. 5.18 Španělský jazyk GYMNÁZIUM FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Dodatek. Učební osnovy. 5.18 Španělský jazyk GYMNÁZIUM FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dodatek Učební osnovy 5.18 Španělský jazyk 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3./1.

Více

TÉRMINOS GRAMATICALES BÁSICOS

TÉRMINOS GRAMATICALES BÁSICOS TÉRMINOS GRAMATICALES BÁSICOS Por alguna extraña razón la terminología para enseñar el checo como lengua extranjera no es la misma como la que se usa al enseñar el checo como lengua materna. Por lo menos

Více

Deklinace adjektiv a adjektiválií

Deklinace adjektiv a adjektiválií Deklinace adjektiv a adjektiválií Adjektiva se původně (v ide. fázi) skloňovala jako podstatná jména. Baltské a slovanské jazyky však vyvinuly vlastní specifickou deklinaci, jejíž pádové formy byly tvořeny

Více

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Latina Gymnázium Dr.

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Latina Gymnázium Dr. školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

CHCEME SI POROZUMÌT A DOMLUVIT SE

CHCEME SI POROZUMÌT A DOMLUVIT SE MASARYKOVA UNIVERZITA CHCEME SI POROZUMÌT A DOMLUVIT SE MANUÁL 2 (ÈÁST A) PRO VÝUKU ÈEŠTINY ŽADATELÙ O MEZINÁRODNÍ OCHRANU Ivana Rešková Magdalena Pintarová BRNO 2008 Publikace vznikla v rámci projektu

Více

POŽADAVKY vyučující NA ŘÁDNÉ UKONČENÍ = ZKOUŠKU:

POŽADAVKY vyučující NA ŘÁDNÉ UKONČENÍ = ZKOUŠKU: LATINA PRO HISTORIKY (Pedagogická fakulta MU) podzim 2015 Vyučující: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. Kontakt: pmazacov@phil.muni.cz POŽADAVKY vyučující NA ŘÁDNÉ UKONČENÍ = ZKOUŠKU: a) pravidelná povinná docházka

Více

Ú é ú ů é é é ó ň š š é ó é ú É É é é š ú É Č é é Č ňď š é ů š é Č ó ť ú é Ú ů š ó ú ó ý ú é š Á é é š ý Á š ýš é é ó é ú éó ú Ú é é é ú ň ó ó ň ý ů ů

Ú é ú ů é é é ó ň š š é ó é ú É É é é š ú É Č é é Č ňď š é ů š é Č ó ť ú é Ú ů š ó ú ó ý ú é š Á é é š ý Á š ýš é é ó é ú éó ú Ú é é é ú ň ó ó ň ý ů ů Č Ú Č š Ř Á Áš Ř É ý ú ó š ů ů ý ů š ů ó š ý ý Č ý é é é ú ý š é ó š ů é é ú é ú š ú é é ú š ú é ú é ú é ň ú Ú é ú ů é é é ó ň š š é ó é ú É É é é š ú É Č é é Č ňď š é ů š é Č ó ť ú é Ú ů š ó ú ó ý ú é

Více

ň ď ú ú ú ň ú ú ó

ň ď ú ú ú ň ú ú ó É ď ň ď ú ú ú ň ú ú ó ú Ú Ě ú Ú Ý É Ž Ž ú ú Ý ú ú Ž ú ú ó ú ú Ž ň Ú ú ň ť Ý Č Ž ť Č Ý ú Ž Č Š ú ú ó Ý Č Č ň ú Ú Ž Č ó ú ú ú ť ú ú Š Č ú ó ó ň Ů ó Ž ú ó ň ú ú ň ň ň ť ó ó ú ú ó ó ó ó ť ó ó ó É Ř Ě Ň ň ú

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

Cviení PÍZVUK - VÝSLOVNOST - 1. Oznate pízvuk: - - / - 2. Rozdlte íslovky do skupin podle místa pízvuku: - / / - - / - -

Cviení PÍZVUK - VÝSLOVNOST - 1. Oznate pízvuk: - - / - 2. Rozdlte íslovky do skupin podle místa pízvuku: - / / - - / - - Cviení PÍZVUK - 1 Oznate pízvuk: - - / - 2 Rozdlte íslovky do skupin podle místa pízvuku: - / - - - / - - / - - 3 Rozdlte slova do skupin podle místa pízvuku: - / - / - - VÝSLOVNOST - 4 íkejte rychle:,,,,

Více

METODY A CÍLE VÝUKY TVAROSLOVÍ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

METODY A CÍLE VÝUKY TVAROSLOVÍ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY METODY A CÍLE VÝUKY TVAROSLOVÍ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Autor: Iva Landgráfová Studijní obor: Učitelství

Více

Struktura sanskrtu. fonologie: konsonanty způsob/místo retné zubné retroflexní tvrdopatrové měkkopatrové neznělé p t ʈ < ṭ, T>

Struktura sanskrtu. fonologie: konsonanty způsob/místo retné zubné retroflexní tvrdopatrové měkkopatrové neznělé p t ʈ < ṭ, T> Struktura sanskrtu sociolingvistické údaje: liturgický jazyk indického subkontinentu a jeden z 22 oficiálních jazyků Indie statutem v Indii je velmi podobný klasické latině, tj. nejde o nativní jazyk konkrétní

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: jazyková výchova - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: jazyková výchova - ročník: PRIMA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: jazyková výchova - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Podstatná jména: - konkrétní

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

Fachdid. Handouts DaF Stand: 30.08.2008 DaF für die Mittelschule

Fachdid. Handouts DaF Stand: 30.08.2008 DaF für die Mittelschule Linguistik/ Grammatik des Deutschen als Fremdsprache Allg. Syllabus A1 B1+/ A1 B2 (Euroschule) 1. Studienjahr A1: 1. Používání členů v němčině I. člen určitý (1.l.) 2. Osobní zájmena I. tvary nom. sg.,

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

Č ž Šú ň Č Č Š ť ž Š ú ň ň Ž Č Č

Č ž Šú ň Č Č Š ť ž Š ú ň ň Ž Č Č Č ž Šú ň Č Č Š ť ž Š ú ň ň Ž Č Č ť ž ó ó ó ó É Č Ž Č Č Č Ž Ú Ú Ú Ú ú ň Č Ž ž ň ž ú Š ž ž Č Č ú ú ť Č ú Ž ň Ž Ž Č Ž ó ť ť ó Ť ť ú ž ú ú ú ú ú Ř ú ž ň Ř ú ň ž ú ž ž ú ú ú Ť ó ú ž ó ž ž Ř Á ú ž ó ď Ú ť ú

Více

š ů ů ů ů Ýó ů ů ů ť ů š ú ů š ů

š ů ů ů ů Ýó ů ů ů ť ů š ú ů š ů š ů ů ů ů Ýó ů ů ů ť ů š ú ů š ů š š š ů ů ú ů š ů ň š ů š š ú ů ď Č Á Á Á ĚŘ É Č ť ů š ů ů ů ůů ď š š ů ů ď ů ů ů ň š ň š š š š ů š ů ú ň ň š É š ů ů š š ů Ú ď ů š š ů ů ů ň ů š ů ů ů ů ů ů Ž š ů š ů

Více

Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996

Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996 Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996 Recenzovali: Mgr. Vanda Mališová Mgr. Tobias Cramer, PhD. Mgr. Eva Payerl Za kritické připomínky, rady a všestrannou pomoc děkuji Janu

Více

Úvod do latinského deklinačního systému. -ae -ī -is -ūs -ēī

Úvod do latinského deklinačního systému. -ae -ī -is -ūs -ēī I. III. DEKLINACE Úvod do latinského deklinačního systému koncovka genitivu singuláru podle ní se pozná, do které z pěti deklinací dané substantivum patří 1. deklinace 2. deklinace 3. deklinace 4. deklinace

Více

Školní vzdělávací plán: Planet 1

Školní vzdělávací plán: Planet 1 LEKCE 1 LEKCE 2 Klíčové Očekávané výstupy Učivo dané RVP pozdravit sociální a personální - navázat kontakt komunikativní - rozumět krátkému projevu doprovázenému ilustracemi LEKCE 3 k učení - umět vyhledat

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

ú ě ě ě ú ú ě ě š ě ě ě ě ě ě ě ú ě ů ů ů ě ě ů ů ů

ú ě ě ě ú ú ě ě š ě ě ě ě ě ě ě ú ě ů ů ů ě ě ů ů ů ú ě ě ě š ě ě ú ě ě š ů ú ú ě ú š ú Ú ú ú úě ú ú š ů ú ú ú ú ě ú ě š ě ě ů ú ú ě ě ě ů ů ú ú ů ň ů ě ě ě ů ú ě ň ů ú Í ě ě ň ú ň ú Ú ě šť úě ě ú ú ě ě ě ú ú ě ě š ě ě ě ě ě ě ě ú ě ů ů ů ě ě ů ů ů ú ě

Více

OBSAH 1 TVOŘENÍ SLOV SKLÁDÁNÍM Obecný výklad Rozsah čisté kompozice a komplexních postupů u složených

OBSAH 1 TVOŘENÍ SLOV SKLÁDÁNÍM Obecný výklad Rozsah čisté kompozice a komplexních postupů u složených OBSAH Obsah 2 Předmluva 9 1 TVOŘENÍ SLOV SKLÁDÁNÍM 12 1.0 Obecný úvod 12 1.1 Přehled nejdůležitější odborné literatury o tvoření slov skládáním v češtiné 16 2 SLOŽENÁ SUBSTANTIVA 20 2.0 Obecný výklad 20

Více

Slovanské jazyky. 3. Jazyk a získávání informací, slovníky

Slovanské jazyky. 3. Jazyk a získávání informací, slovníky 1. Indoevropské jazyky 1 Na světě je 3000 5000 jazyků 2 Indoevropské jsou zeměpisně nejrozšířenější jazykovou rodinou na světě 3 Zastupují dvě velké kulturní oblasti Indie a Evropy 4 Jazyková rodina: příbuzné

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Český jazyk ve 4. ročníku

Český jazyk ve 4. ročníku Český jazyk ve 4. ročníku září Jazyková Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. učebnice strana 3 7 Procvičuje praktické naslouchání při komunikaci s další osobou. pracovní sešit strana

Více

Sestava gramatiky. 1 Abstraktum, das Abstraktum, abstrakce. 2 Adjektiv, das Přídavné jméno. 3 Adverb, das Příslovce

Sestava gramatiky. 1 Abstraktum, das Abstraktum, abstrakce. 2 Adjektiv, das Přídavné jméno. 3 Adverb, das Příslovce Sestava gramatiky ID Výraz 1 Abstraktum, das Abstraktum, abstrakce 2 Adjektiv, das Přídavné jméno 3 Adverb, das Příslovce 4 Adverbiale Bestimmung, die Příslovečné určení 5 Affix, das Afix (slovotvorný

Více

1. Podstatná jména (substantiva)

1. Podstatná jména (substantiva) 1. Podstatná jména (substantiva) - názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů, činností a vztahů - určujeme mluvnické kategorie: PÁD, ČÍSLO, ROD (životnost) + VZOR Druhy podstatných jmen a/ abstraktní

Více

MORFOLOGIE ČESKÉHO JAZYKA

MORFOLOGIE ČESKÉHO JAZYKA MORFOLOGIE ČESKÉHO JAZYKA doc. Mgr. Patrik Mitter, Ph.D. Studijní opora Katedry bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem strana 1 z 32 Obsah ÚVOD... 3 1 TVAROSLOVÍ SOUČASNÉ

Více

Multidimenzionální analýza češtiny. Pilotní studie

Multidimenzionální analýza češtiny. Pilotní studie Multidimenzionální analýza češtiny. Pilotní studie Adrian Zasina, Anna Řehořková, David Lukeš, Petra Poukarová, Václav Cvrček, Zuzana Komrsková ÚČNK FF UK Teoretický rámecij Východiska Motivace snaha popsat

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

é ž é é ů ž é ů é é é ž ú é é é é é ž ů ů ů éé ž Ó ň ů ž é ů ů ž ů é ž ž é ž Ž ž é ž ž é ů é é é ž é é

é ž é é ů ž é ů é é é ž ú é é é é é ž ů ů ů éé ž Ó ň ů ž é ů ů ž ů é ž ž é ž Ž ž é ž ž é ů é é é ž é é Ú Č ú ú Č Ú Č ž é é ž Ó ň ů ú é é ů é ž é é é ž ž é éé é ž é é ů ž é ů é é é ž ú é é é é é ž ů ů ů éé ž Ó ň ů ž é ů ů ž ů é ž ž é ž Ž ž é ž ž é ů é é é ž é é é é é é é ž é é é ž é é ž é ž ž Ž é Ú é ž é

Více