Obsah. verze dokumentu: 1.0, březen 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. verze dokumentu: 1.0, březen 2011"

Transkript

1

2 Obsah 1. Přihlášení a oprávnění Nastavení oprávnění Role ZŘO (organizace zřizované Plzeňským krajem) Objednání komodity z e-shopu ISCNPK Objednávky Dotaz na komoditu Kontrakty zakázky na komodity Nastavení kontraktu Předání kontraktu CNPK k vyjádření Evidence kontraktu pouze v ISCNPK Administrace v elektronickém nástroji E-ZAK Přenos údajů o kontraktu z ISCNPK do E-ZAKu Administrace zadávacího řízení v E-ZAKu Uzavření kontraktu v ISCNPK Role CNPK Vložení nové komodity do E-shopu Objednávky CNPK Vyřízení dotazu na komoditu Vyjádření ke kontraktu Vytvoření kontraktu s evidencí pouze v ISCNPK Vytvoření kontraktu s administrací v E-ZAKu Přenos údajů o kontraktu z ISCNPK do E-ZAKu Administrace zadávacího řízení v E-ZAKu Uzavření kontraktu v ISCNPK Kontrola nevyřízených úkolů v ISCNPK Statistické přehledy o kontraktech, komoditách a objednávkách z 17

3 1. Přihlášení a oprávnění Uživatelé se do Informačního systému CNPK (dále jen ISCNPK ) přihlašují pomocí přihlašovacího jména a hesla, které jim byly založeny v epuse. Vstup do ISCNPK je na adrese Po úspěšném přihlášení se vpravo nahoře zobrazí jméno uživatele a název organizace, do které patří. Údaje o uživateli a organizaci se přebírají z epusy, v ISCNPK je nelze změnit. Možnosti práce uživatele v systému se řídí jeho příslušností k danému typu organizace a jeho oprávněními v rámci této organizace. Přehled oprávnění pro ISCNPK shrnuje následující tabulka: Zkratka Popis Kategorie uživatelů ADMIN Administrátor společnosti (smí administrovat uživatele) CNPK, ZŘO, PK SUBMIT Zadavatel (smí vkládat nové zakázky) CNPK, ZŘO, PK MANAGE Manažer (je supervizor zakázek) CNPK, ZŘO, PK AUDIT Auditor organizace (auditor v rámci své organizace) CNPK, ZŘO, PK GAUDIT Globální auditor IS (auditor v rámci celého IS CNPK) CNPK, PK CNPK Centrální nákup, příspěvková organizace ZŘO organizace zřizovaná Plzeňským krajem PK Plzeňský kraj Jestliže některé akce vyžadují konkrétní oprávnění, je na to v následujícím textu upozorněno. Informace o oprávněních přidělených uživateli se zobrazí kliknutím na jméno uživatele vpravo nahoře. Při práci v ISCNPK a následně v elektronickém nástroji E-ZAK je nezbytné zohledňovat požadavky stanovené ve Směrnici Rady Plzeňského kraje o zadávání veřejných zakázek (dále jen Směrnice ). 1.1 Nastavení oprávnění oprávnění se nastavují z detailu organizace, kde je uveden seznam uživatelů oprávnění jiným uživatelům může nastavit pouze uživatel s oprávněním ADMIN ADMIN může jiným nastavit/odebrat jen ta oprávnění, která má on sám ADMIN nemůže nastavovat oprávnění sám sobě ADMIN ze ZŘO může nastavit oprávnění pouze uživatelům ze své organizace ADMIN z CNPK může nastavit oprávnění i uživatelům z jiných organizací uživatel, který se do ISCNPK přihlásí jako první za svou organizaci, získává automaticky 3 z 17

4 všechna oprávnění; ostatní později přihlášení uživatelé nemají automaticky žádná oprávnění, musí jim je nastavit ADMIN změny oprávnění v ISCNPK se v intervalu max. 5 minut přenášejí do elektronického nástroje E-ZAK 4 z 17

5 2. Role ZŘO (organizace zřizované Plzeňským krajem) 2.1 Objednání komodity z e-shopu ISCNPK pozn: komoditou se rozumí dodávky(zboží), služby, popř. stavební práce přihlášení do ISCNPK, požadované oprávnění: SUBMIT nebo MANAGE menu vlevo modré tlačítko Chci nakoupit nalezení odpovídající komodity: pomocí zatřídění dle kódů CPV kliknutím na kategorii se daná větev rozbalí a v seznamu komodit se zobrazí jen ty, které mají přiřazen odpovídající CPV kód; filtr se zruší kliknutím na Vše pod nadpisem CPV pomocí filtrů (text z názvu či popisu komodity, dle druhu či stavu komodity připravuje se / k čerpání) objednávat lze jen komodity ve stavu k čerpání komodity v přípravě jsou v seznamu označeny ikonkou zobrazení detailu komodity kliknutím na její název objednání zobrazené komodity: tlačítko Objednat v seznamu komodit nebo na detailu komodity Objednávky vyplnění objednávky: povinné položky jsou označeny hvězdičkou možnosti výběru způsobu objednání komodity nastavuje CNPK dle dohody s dodavatelem interní kód je možno vyplnit vlastní označení/číslo objednávky ISCNPK čísluje objednávky v rámci celého systému tlačítko Pokračovat dole na formuláři objednávky zobrazí náhled pro kontrolu tlačítko Potvrdit na náhledu objednávky ukládá a popř. odesílá objednávku (pokud je e- mailem) potvrzení dodání popř. nedodání komodity dle objednávky: objednávky je nutné uzavírat jejich označením jako dodané, nebo stornované 5 z 17

6 vyhledání odeslané objednávky přes levé menu Objednávky Odeslané a zobrazení jejího detailu (možnost vyhledávání podle interního kódu, možnost řazení seznamu objednávek dle údajů ve sloupcích) zobrazení formuláře dodání tlačítkem Označit jako dodáno na detailu objednávky: povinné položky jsou označeny hvězdičkou, je předvyplněn termín dodání z objednávky, upravit dle skutečnosti uložení formuláře o dodání objednávky tlačítkem Dodáno stornování objednávky tlačítkem Storno (nutno potvrdit ve zobrazeném dialogu) objednávky odesílané em je možné Znovu odeslat tlačítkem z jejich detailu (pokud nejsou ještě uzavřeny, tj. označeny jako dodané nebo stornovány) tlačítko Tisk objednávky na jejím detailu je k dispozici stále, vygeneruje PDF s objednávkou PDF lze uložit, vytisknout možné stavy objednávky: objednáno=odesláno dodáno zrušeno na detailu komodity se zobrazují objednávky organizace této komodity Dotaz na komoditu odesílá se CNPK v případě nenalezení požadované komodity v e-shopu ISCNPK přihlášení do ISCNPK, požadované oprávnění: SUBMIT nebo MANAGE formulář pro odeslání dotazu Nenašli jste odpovídající komoditu? Napište nám: se nachází v e-shopu (tl. Chci nakoupit) na konci stránky pod seznamem komodit vyplnění a odeslání dotazu: povinné položky jsou označeny hvězdičkou komoditu lze specifikovat pomocí CPV kódu tlačítka Vybrat ve stromové struktuře a Vybrat v seznamu komoditu lze specifikovat přiložením souboru (PDF, obrázek aj.) tlačítkem Přidat vytvoříte možnost pro výběr souboru, následně vyberte soubor z počítače opakováním lze přiložit více souborů k dotazu ikona mínusu odebere daný soubor ze seznamu příloh 6 z 17

7 lze natavit datum požadované odpovědi systém kontroluje nejbližší možný termín (nastaveno dle Směrnice) odeslané dotazy organizace lze zobrazit v menu Dotazy na komodity Odeslané vyhledání odpovědi od CNPK na odeslaný dotaz na komoditu: v levém menu Dotazy na komodity Přijaté odpovědi nepřečtené přijaté odpovědi jsou zobrazeny tučně, v závorce za položkou Přijaté odpovědi v menu je jejich počet přijaté odpovědi lze hledat/filtrovat podle textu v předmětu či textu a dále podle data a času doručení od do (začátek dne má čas 00:00, konec dne 23:59) zobrazení detailu odpovědi možné odpovědi: Máme v E-shopu může být uveden i odkaz na komoditu v e-shopu Připravujeme může být uveden i odkaz na komoditu v e-shopu; z detailu takovéto odpovědi je možné Vytvořit kontrakt, vizte následující kapitolu Nemáme ani nepřipravujeme - z detailu takovéto odpovědi je možné Vytvořit kontrakt, vizte následující kapitolu o odpovědi od CNPK je zadavatel informován em 2.2 Kontrakty zakázky na komodity kontrakt vyjadřuje záměr pořídit komoditu nenalezenou v e-shopu a to postupem podle Směrnice přihlášení do ISCNPK, požadované oprávnění: SUBMIT kontrakt lze založit pouze z detailu odpovědi na dotaz a to v případě, že odpověď od CNPK je Připravujeme nebo Nemáme a nepřipravujeme a přihlášený uživatel má oprávnění k vytváření kontraktů (SUBMIT); pak na detailu odpovědi je vpravo nahoře tlačítko Vytvořit kontrakt k takovéto odpovědi lze vytvořit pouze jeden kontrakt; pokud již existuje, je na detailu odpovědi uveden odkaz na tento kontrakt vyhledání odpovědi na dotaz: v levém menu Dotazy na komodity Přijaté odpovědi nepřečtené přijaté odpovědi jsou zobrazeny tučně přijaté odpovědi můžete hledat/filtrovat podle textu v předmětu či textu a dále podle data a času doručení od do 7 z 17

8 kliknutím na tlačítko Vytvořit kontrakt se zobrazí formulář pro nastavení základních parametrů kontraktu Nastavení kontraktu ve formuláři pro editaci kontraktu jsou povinné položky označeny hvězdičkou: název a popis jsou přeneseny z odpovědi na dotaz je nezbytné správně nastavit druh plnění, předpokládanou hodnotu a typ podle předpokládané hodnoty Směrnice pak stanovuje odpovídající postup v ISCNPK požadavek na administraci ze strany CNPK je volitelný jen v případě VZMR (směrnice předpokládá samostatné zadávání ZŘO), v případě podlimitních a nadlimitních VZ je tato volba automaticky povinně nastavena na Ano datum zahájení plnění z kontraktu představuje datum požadovaného či očekávaného zahájení plnění zakázky po vyplnění údajů klikněte na Uložit pokud bude kontrakt předáván CNPK k vyjádření, je potřeba na detailu kontraktu připojit soubory se zadávací, popř. kvalifikační dokumentací povinnost předložení kontraktu CNPK k vyjádření nastává v těchto případech: typ podle předpokládané hodnoty je podlimitní nebo nadlimitní nebo je po CNPK požadována administrace zakázky nebo se jedná o kontrakt, který již byl ze strany CNPK vrácen k dopracování v takovém případě je na detailu kontraktu zobrazeno tlačítko Předat CNPK k vyjádření možné stavy kontraktu: Projednávání záměru kontrakt je připravován, případně je předáván CNPK k vyjádření Zadávání VZ probíhá výběr dodavatele veřejné zakázky, kontrakt může nebo nemusí být exportován do elektronického nástroje E-ZAK (blíže v následující kapitole) Čerpání plnění byla uzavřena smlouva s dodavatelem a probíhá plnění VZ Ukončeno zakázka byla ukončena (smlouva doběhla nebo byla vypovězena) Zrušeno záměr zadat zakázku byl zrušen v pokročilém stádiu projednávání záměru (např. po vyjádření CNPK) nebo bylo zrušeno zadávací řízení na výběr dodavatele Předání kontraktu CNPK k vyjádření dle Směrnice není povinné u VZMR po předání kontraktu CNPK k vyjádření se u kontraktu změní Řešitel na CNPK; zadavatel 8 z 17

9 po tuto dobu nemůže kontrakt editovat, pouze k němu přidat poznámku verze dokumentu: 1.0, březen 2011 kontrakty organizace, které čekají u CNPK na vyjádření, lze zobrazit pomocí menu Kontrakty K vyjádření o vyjádření CNPK ke kontraktu je zadavatel informován em CNPK může kontrakt vrátit jako schválený nebo k dopracování tato informace je uvedena na detailu kontraktu u položky Vyjádření CNPK u vráceného kontraktu je potřeba zkontrolovat poznámky, případné změny v nastavení kontraktu a v zadávací dokumentaci; pro zjištění předchozího stavu nastavení slouží seznam Verze s určením data a subjektu, který změnu provedl; dokumenty mají vlastní verzování jestliže CNPK vrátila kontrakt jako schválený, je možné přistoupit k zadávání VZ vpravo nahoře je zobrazeno tlačítko Zahájit zadávání VZ; v závislosti na nastavení kontraktu je možné nebo přímo povinné využít elektronický nástroj E-ZAK, nebo provést evidenci pouze v rámci IS CNPK (konkrétní postup stanovuje Směrnice) 2.3 Evidence kontraktu pouze v ISCNPK přihlášení do ISCNPK, požadované oprávnění: SUBMIT nebo MANAGE na detailu odpovídajícího kontraktu je vlevo nahoře zobrazeno tlačítko Zahájit zadávání VZ; po kliknutí na něj se zobrazí dotaz, zda uživatel chce pro zadávání VZ použít elektronický nástroj E-ZAK (v některých případech je to dobrovolné); pokud zvolíte Ne, nedojde k vytvoření odpovídajícího zadávacího řízení v elektronickém nástroji E-ZAK a kontrakt bude dále evidován pouze v ISCNPK u následujícího dotazu na změnu stavu na Zadávání VZ zvolte Ano nový stav kontraktu Zadávání VZ odpovídá situaci, kdy zadavatel již realizoval kroky k zahájení výběru dodavatele zakázky, tj. např. odeslal výzvu k podání nabídek možnosti práce s kontraktem v IS CNPK ve stavu Zadávání VZ: evidenční doplnění souborů se zadávací či kvalifikační dokumentací, např. uložení odeslané výzvy přidání poznámky ke kontraktu zrušení kontraktu v případě, že bylo zadávací řízení na výběr dodavatele zrušeno; tlačítko vpravo nahoře Zrušit kontrakt a ve zobrazeném dialogu pro potvrzení je nutné zapsat důvod zrušení přechod do dalšího stavu Čerpání plnění pomocí tlačítka Další stav vpravo nahoře; toto by měl uživatel provést ve chvíli, kdy byla s dodavatelem podepsána smlouva na plnění předmětu zakázky možnosti práce s kontraktem v IS CNPK ve stavu Čerpání plnění: 9 z 17

10 přidání poznámky ke kontraktu verze dokumentu: 1.0, březen 2011 ukončení kontraktu v případě, že nebylo zadáno datum ukončení kontraktu nebo byl smluvní vztah s dodavatelem ukončen dříve; tlačítko vpravo nahoře Ukončit kontrakt a ve zobrazeném dialogu pro potvrzení je nutné zapsat důvod ukončení možnosti práce s kontraktem v IS CNPK ve stavu Ukončeno či Zrušeno: přidání poznámky ke kontraktu 2.4 Administrace v elektronickém nástroji E-ZAK Přenos údajů o kontraktu z ISCNPK do E-ZAKu přihlášení do ISCNPK, požadované oprávnění: SUBMIT nebo MANAGE na detailu odpovídajícího kontraktu je vlevo nahoře zobrazeno tlačítko Zahájit zadávání VZ; po kliknutí na něj se zobrazí informace, zda zadavatel chce nebo že je povinen při zadávání VZ použít elektronický nástroj E-ZAK; zvolte Ano a v následujícím dialogu zadejte své heslo pro přístup do ISCNPK, resp. E-ZAKu (tj. heslo z epusy) a klikněte na Exportovat do Ezaku zobrazí se stránka s volbami způsobu založení zadávacího řízení v E-ZAKu (podrobnosti vizte manuál k elektronickému nástroji E-ZAK) po nastavení odpovídajících možností klikněte na Exportovat do Ezaku tímto se změní stav kontraktu na Zadávání VZ a na detailu kontraktu bude zobrazeno tlačítko Přejít na VZ do E-ZAKu pro přechod do elektronického nástroje E-ZAK možnosti práce s kontraktem v IS CNPK ve stavu Zadávání VZ po vyexportování do E- ZAKu: přidání poznámky ke kontraktu nyní je nutné realizovat zadávání VZ v elektronickém nástroji E-ZAK Administrace zadávacího řízení v E-ZAKu vizte manuál k elektronickému nástroji E-ZAK do elektronického nástroje E-ZAK je možné se přihlásit přímo na adrese https://ezak.cnpk.cz, ale jen pokud byl uživatel již někdy dříve přihlášen v ISCNPK není doporučeno vytvářet zadávací řízení přímo v E-ZAKu, je potřeba nejprve založit kontrakt v ISCNPK a ten následně do E-ZAKu exportovat, vizte předchozí kapitoly jakmile zadávání VZ v E-ZAKu dospěje do fáze Zadáno či Zrušeno, zobrazí se na detailu VZ v E-ZAKu tlačítko export do vzdáleného systému po kliknutí a zadání hesla se provede export informací o VZ zpět do ISCNPK k příslušnému kontraktu a jeho stav se v 10 z 17

11 ISCNPK změní buď na Čerpání plnění nebo Zrušeno, v závislosti na stavu v E-ZAKu Uzavření kontraktu v ISCNPK vyhledání kontraktu přes levé menu Kontrakty Kontrakty organizace - lze vyhledávat podle textu v názvu, druhu, stavu aj. další postup práce s kontraktem od stavu Čerpání plnění je totožný jako v kapitole Evidence kontraktu pouze v ISCNPK 11 z 17

12 3. Role CNPK 3.1 Vložení nové komodity do E-shopu přihlášení do ISCNPK jako CNPK, požadované oprávnění: SUBMIT nebo MANAGE existují 2 možnosti vložení komodity do E-shopu: 1. z detailu kontraktu, který je ve stavu Zadávání VZ nebo Čerpání plnění a jehož zadavatelem je CNPK; takto vložená komodita je pak navázána na odpovídající kontrakt; pokud je kontrakt evidován ve spisové službě, jsou i objednávky CNPK z jeho komodit evidovány do spisové služby 2. přes menu vlevo Komodity Přidat komoditu; takto vložená komodita nebude mít vazbu na žádný kontrakt (stejně tak při vytvoření komodity z Katalogu komodit) formulář pro přidání/editaci komodity: povinné položky jsou označeny hvězdičkou položka Kód je nepovinná, možno využít k vlastnímu číslování/označování komodit v rámci E-shopu ISCNPK položka Jednotka uvádí se množstevní jednotka, např. kus, kanystr 10 litrů, balení 6 lahví 1,5l apod. na Kontaktní dodavatele budou odesílány ové objednávky komoditu je vhodné specifikovat také pomocí jednoho či více CPV kódů; z přiřazených CPV kódů se automaticky vytváří stromová struktura E-shopu dle CPV možné stavy komodity: připravuje se k čerpání staženo údaje komodity lze kdykoli editovat-upravit (kromě stavu staženo) změna stavu komodity např. z připravuje se na k čerpání se provádí přes úpravu komodity možnost připojení poznámky ke komoditě 3.2 Objednávky CNPK komodity lze objednávat z jejich detailu či seznamu: levé menu Komodity Katalog komodit 12 z 17

13 postup objednání komodity vizte kapitolu Objednávky verze dokumentu: 1.0, březen 2011 do spisové služby jsou zakládány pouze objednávky komodit, které jsou přiřazeny ke kontraktu, jež byl při exportu do E-ZAKu registrován do spisové služby; takový kontrakt má na svém detailu uvedenu spisovou značku 3.3 Vyřízení dotazu na komoditu přihlášení do ISCNPK jako CNPK, požadované oprávnění: SUBMIT nebo MANAGE v levém menu Dotazy na komodity Nevyřízené dotazy, alternativně Přijaté dotazy a nastavení filtru Zodpovězený na Ne (tučně jsou zobrazovány uživatelem zatím nepřečtené přijaté dotazy) zobrazení detailu nevyřízeného dotazu odpověď na dotaz pomocí tlačítka Odpovědět: zvolte Odpověď: Máme v E-shopu / Připravujeme / Nemáme ani nepřipravujeme ve vhodných případech vyplňte poznámku jestliže je komodita již v e-shopu (odpověď je Máme v E-shopu / Připravujeme), je možné vložit na ni odkaz pomocí tlačítka Vybrat ze seznamu můžete nastavit také CPV kód(y) dotazované komodity či přiložit souborové Přílohy odeslání odpovědi provedete tlačítkem Odeslat na přijetí nového dotazu jsou uživatelé CNPK upozorňováni em; zadavatel je e- mailem upozorněn na obdržení odpovědi od CNPK 3.4 Vyjádření ke kontraktu přihlášení do ISCNPK jako CNPK, požadované oprávnění: SUBMIT nebo MANAGE v levém menu Kontrakty K vyjádření zobrazení detailu kontraktu k vyřízení (tlačítko Detail napravo od názvu) analýza popisu kontraktu, souborů se zadávací (kvalifikační) dokumentací a případně poznámek ke kontraktu; jestliže se jedná o opakované schvalovací kolečko, lze využít seznam verzí pro zobrazení předchozích nastavení kontraktu nastavení vyjádření ke kontraktu tlačítko Upravit vpravo nahoře: možnost upravit parametry kontraktu nastavené zadavatelem (název, popis, druh, hodnotu, termíny) zkontrolovat nastavení položky Zadávací řízení na výběr dodavatele administruje CNPK Ne / Ano 13 z 17

14 nastavit Vyjádření CNPK schváleno / vráceno k dopracování nastavit Povinnost použít E-ZAK při zadávání VZ Ne / Ano změny Uložit možnost přidání dokumentace či poznámky dole na detailu kontraktu verze dokumentu: 1.0, březen 2011 předání kontraktu s vyjádřením zpět zadavateli tlačítkem Vrátit jako schválené nebo Vrátit k dopracování na přijetí kontraktu k vyjádření jsou uživatelé CNPK upozorňováni em; zadavatel je em upozorněn po obdržení vyjádření od CNPK 3.5 Vytvoření kontraktu s evidencí pouze v ISCNPK přihlášení do ISCNPK jako CNPK, požadované oprávnění: SUBMIT v levém menu Kontrakty Vytvořit kontrakt na stránce pro nastavení parametrů kontraktu zadejte požadované údaje na detailu kontraktu můžete připojit soubory se zadávací, popř. kvalifikační dokumentací a případně doplnit poznámku ke kontraktu na detailu kontraktu je vlevo nahoře zobrazeno tlačítko Zahájit zadávání VZ; po kliknutí na něj se zobrazí dotaz, zda se má pro zadávání VZ použít elektronický nástroj E-ZAK (v některých případech je to dobrovolné); zvolte Ne a u následujícího dotazu na změnu stavu na Zadávání VZ zvolte Ano stav kontraktu Zadávání VZ odpovídá situaci, kdy zadavatel již realizoval kroky k zahájení výběru dodavatele zakázky, tj. odeslal výzvu k podání nabídek či oznámení do ISVZUS možnosti práce s kontraktem v IS CNPK ve stavu Zadávání VZ: doplnění souborů se zadávací či kvalifikační dokumentací, např. uložení odeslané výzvy zadání plánovaných komodit s jejich zařazením do e-shopu (ve stavu připravuje se ) přidání poznámky ke kontraktu zrušení kontraktu v případě, že bylo zadávací řízení na výběr dodavatele zrušeno; tlačítko vpravo nahoře Zrušit kontrakt ve zobrazeném dialogu pro potvrzení je nutné zapsat důvod zrušení přechod do dalšího stavu Čerpání plnění pomocí tlačítka Další stav vpravo nahoře; toto by měl uživatel provést ve chvíli, kdy byla s dodavatelem podepsána smlouva na plnění předmětu zakázky možnosti práce s kontraktem v IS CNPK ve stavu Čerpání plnění: zadání vysoutěžených komodit a jejich zařazení do e-shopu (ve stavu k čerpání ) - pro zařazení objednávek CNPK do spisové služby vizte kapitolu Objednávky CNPK 14 z 17

15 přidání poznámky ke kontraktu verze dokumentu: 1.0, březen 2011 ukončení kontraktu v případě, že nebylo zadáno datum ukončení kontraktu nebo byl smluvní vztah s dodavatelem ukončen dříve; tlačítko vpravo nahoře Ukončit kontrakt ve zobrazeném dialogu pro potvrzení je nutné zapsat důvod ukončení možnosti práce s kontraktem v IS CNPK ve stavu Ukončeno či Zrušeno: přidání poznámky ke kontraktu 3.6 Vytvoření kontraktu s administrací v E-ZAKu Přenos údajů o kontraktu z ISCNPK do E-ZAKu přihlášení do ISCNPK jako CNPK, požadované oprávnění: SUBMIT v levém menu Kontrakty Vytvořit kontrakt na stránce pro nastavení parametrů kontraktu zadejte požadované údaje na detailu kontraktu můžete připojit soubory se zadávací, popř. kvalifikační dokumentací a případně doplnit poznámku ke kontraktu na detailu kontraktu je vlevo nahoře zobrazeno tlačítko Zahájit zadávání VZ; po kliknutí na něj se zobrazí dotaz, zda se má pro zadávání VZ použít elektronický nástroj E-ZAK (v některých případech je to dobrovolné); zvolte Ano a v následujícím dialogu zadejte své heslo pro přístup do ISCNPK, resp. E-ZAKu (tj. heslo z epusy) a klikněte na Exportovat do Ezaku: zobrazí se stránka s volbami způsobu založení zadávacího řízení v E-ZAKu (podrobnosti vizte manuál k elektronickému nástroji E-ZAK) po nastavení odpovídajících možností klikněte na Exportovat do Ezaku tímto se změní stav kontraktu na Zadávání VZ a na detailu kontraktu bude zobrazeno tlačítko Přejít na VZ do E-ZAKu pro přechod do elektronického nástroje E-ZAK možnosti práce s kontraktem v IS CNPK ve stavu Zadávání VZ po vyexportování do E- ZAKu: přidání poznámky ke kontraktu nyní je nutné realizovat zadávání VZ v elektronickém nástroji E-ZAK Administrace zadávacího řízení v E-ZAKu vizte manuál k elektronickému nástroji E-ZAK do elektronického nástroje E-ZAK je možné se přihlásit přímo na adrese https://ezak.cnpk.cz, ale jen pokud byl uživatel již někdy dříve přihlášen v ISCNPK 15 z 17

16 není doporučeno vytvářet zadávací řízení přímo v E-ZAKu, je potřeba nejprve založit kontrakt v ISCNPK a ten následně do E-ZAKu exportovat, vizte předchozí kapitoly; zadávací řízené založené přímo v E-ZAKu se nedostane zpátky do ISCNPK jakmile zadávání VZ v E-ZAKu dospěje do fáze Zadáno či Zrušeno, zobrazí se na detailu VZ v E-ZAKu tlačítko export do vzdáleného systému po kliknutí a zadání hesla se provede export informací o VZ zpět do ISCNPK k příslušnému kontraktu a jeho stav se v ISCNPK změní buď na Čerpání plnění nebo Zrušeno, v závislosti na stavu v E-ZAKu Uzavření kontraktu v ISCNPK vyhledání kontraktu přes levé menu Kontrakty Kontrakty organizace - lze vyhledávat podle textu v názvu, druhu, stavu aj. doplnění data ukončení kontraktu (na detailu kontraktu tlačítko Upravit) další postup práce s kontraktem od stavu Čerpání plnění je totožný jako v kapitole Vytvoření kontraktu s evidencí pouze v ISCNPK 3.7 Kontrola nevyřízených úkolů v ISCNPK přihlášení do ISCNPK jako CNPK, požadované oprávnění: AUDIT a GAUDIT Seznam kontraktů čekajících na vyjádření CNPK: levé menu Kontrakty K vyjádření odpovědné osoby z CNPK musí kontrakty zkontrolovat a vrátit zadavateli jako schválené nebo k dopracování, vizte kapitolu Vyjádření ke kontraktu Seznam nezodpovězených dotazů na komodity: v levém menu Dotazy na komodity Nevyřízené dotazy, alternativně Přijaté dotazy a nastavení filtru Zodpovězený na Ne (tučně jsou zobrazovány uživatelem zatím nepřečtené přijaté dotazy) odpovědné osoby z CNPK musí na dotazy odpovědět, vizte kapitolu Vyřízení dotazu na komoditu Seznam neuzavřených objednávek, které jsou i po 14 dnech stále ve stavu objednáno nebo jsou ve stavu objednáno a týkají se komodity již stažené z e-shopu: v levém menu Objednávky Neuzavřené objednávky je potřeba upozornit objednavatele (mimo systém IS CNPK, např. telefonicky nebo e- mailem kontakt uveden v objednávce), aby objednávku označil jako dodanou nebo stornovanou (případně proč toto ještě nelze učinit) 16 z 17

17 3.8 Statistické přehledy o kontraktech, komoditách a objednávkách levé menu Monitor Seznam kontraktů / Katalog komodit / Seznam objednávek pomocí filtru na začátku stránky lze omezit výpis položek v seznamu zobrazené položky je možné vyexportovat do CSV souboru (lze následně otevřít v MS Excel, OpenOffice aj.) dole pod seznamem položek klikněte na tlačítko Export, čímž se zobrazí seznam atributů, které se mají ke každé položce ze seznamu vyexportovat; zaškrtněte požadované atributy, můžete také změnit jejich pořadí jednoduchým přetažením v tomto pořadí pak budou uspořádány sloupce ve výsledném CSV; nakonec klikněte na tlačítko Export pod tímto seznamem atributů 17 z 17

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek uživatelská příručka pro zadavatele verze dokumentu: 2.0 2010 QCM, s.r.o. Obsah Úvod... 5 Poznámky k dokumentu... 6 Požadavky na provoz

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.3 2010 QCM, s.r.o. Obsah Úvod...3 Požadavky na provoz systému E-ZAK...3 Zabezpečení...4 Přihlášení...4

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.4 2011 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK... 4 Zabezpečení... 4 Přihlášení...

Více

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň uživatelská příručka pro dodavatele, verze 3.0 2014 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK...

Více

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň uživatelská příručka pro dodavatele, verze 3.0 2014 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK...

Více

Spisová služba ICZ Lite, verze 2.3.0 (egon)

Spisová služba ICZ Lite, verze 2.3.0 (egon) Spisová služba ICZ Lite, verze 2.3.0 (egon) 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: elearningový kurz je určen k seznámení s problematikou spisové služby ICZ Lite verze 2.3.0, především však na praktickou práci s aplikací.

Více

Uživatelská příručka pro dodavatele

Uživatelská příručka pro dodavatele Uživatelská příručka pro dodavatele Release 1.5.112 B2B CENTRUM a.s. 7.2014 Obsah Úvod... 3 Obecná pravidla formátování... 3 Pravidla pro formátování písma... 3 Poznámky, Důležité, Varování... 4 Začínáme...

Více

IS Krizkom Uživatelská dokumentace

IS Krizkom Uživatelská dokumentace IS Krizkom Uživatelská dokumentace pro úroveň: OCH ochraňovatel Zpracoval: DATASYS s.r.o. Praha 2014 Obsah Historie dokumentu...2 1. Úvod... 2 1.1 Účel dokumentu...2 1.2 Seznam zkratek...3 1.3 Informační

Více

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků

Více

Administrátorská příručka systému e-spis LITE

Administrátorská příručka systému e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků ICZ a.s. Předáno

Více

Elektronické aukce. ú č a s t n í k. Uživatelský manuál. podpora@qcm.cz www.eaukce.cz

Elektronické aukce. ú č a s t n í k. Uživatelský manuál. podpora@qcm.cz www.eaukce.cz Elektronické aukce ú č a s t n í k Uživatelský manuál 1 Obsah 1 Použité výrazy... 3 2 Registrace a přihlášení do systému... 4 2.1 Registrace organizace... 5 2.2 Přihlášení do systému... 7 3 Editace registrovaných

Více

IS Krizkom Uživatelská dokumentace

IS Krizkom Uživatelská dokumentace IS Krizkom Uživatelská dokumentace pro úroveň: ORP obecní úřad obce s rozšířenou působností Zpracoval: DATASYS s.r.o. Praha 2014 Obsah Historie dokumentu...2 1. Úvod... 3 1.1 Účel dokumentu...3 1.2 Seznam

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO KVALIFIKACE A AUTORIZACE APLIKACE PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO KVALIFIKACE A AUTORIZACE APLIKACE PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO KVALIFIKACE A AUTORIZACE APLIKACE PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY Uživatelská příručka Autor: AQUASOFT spol. s r. o. Verze: 1.15 Ze dne: 11. 8. 2015 Počet stran: 45 HISTORIE DOKUMENTU Verze

Více

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Ministerstvo financí Odbor 17 Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontroly Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Říjen 2007

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

Uživatelská příručka. HelpDesk

Uživatelská příručka. HelpDesk Uživatelská příručka HelpDesk 2 HelpDesk 2014 Obsah 1. Úvod... 4 2. Základní popis aplikace... 5 2.1. Přihlašovací stránka... 5 2.2. Standardní funkce... 5 2.3. Vstupní stránka... 8 2.4. Aplikace pro mobilní

Více

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů Název: NOVÁ APLIKACE ETESTY (ekomunikace) Uživatelská dokumentace pro zkoušející Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy Datum vyhotovení: 29. 12. 2014 Výstup projektu: etesty

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

Software602 FormFlow Server 6. Příručka uživatele

Software602 FormFlow Server 6. Příručka uživatele 6 Příručka uživatele Aktualizováno: 20.1.2015 Obsah 6...1 1. Charakteristika programu...6 1.1. Používané zkratky... 6 1.2.... 6 1.3. Formuláře pro... 6 1.4. Koloběh formulářů... 7 2. Prostředí u...8 2.1.

Více

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Ministerstvo financí Odbor 17 Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontroly Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Prosinec 2012

Více

16 Adresář firem. Popis modulu

16 Adresář firem. Popis modulu 16 Adresář firem Uživatelský modul Adresář firem slouží jako centrální evidence všech firem nebo organizací a zároveň také jako správce kontaktních údajů a ostatních důležitých informací o těchto firmách

Více

Uživatelská příručka epusa. Únor 2011. Brojova 16, 301 00 Plzeň IČO: 25212079, DIČ: CZ25212079, Email: help@epusa.cz

Uživatelská příručka epusa. Únor 2011. Brojova 16, 301 00 Plzeň IČO: 25212079, DIČ: CZ25212079, Email: help@epusa.cz Uživatelská příručka epusa Únor 2011 Brojova 16, 301 00 Plzeň IČO: 25212079, DIČ: CZ25212079, Email: help@epusa.cz 1 NAVIGACE 1.1 NAVIGACE V RÁMCI ÚZEMNÍHO ČLENĚNÍ Základním způsobem pro zobrazení údajů

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Firemní účet 2.1 Můj účet 2.2 Moje rezervace 2.3 Moje stránka 2.4 Veřejný profil firmy 3. Práce s Kalendářem 3.1

Více

Manuál pro poskytovatele vzdělávání

Manuál pro poskytovatele vzdělávání Manuál pro poskytovatele vzdělávání Projekt Modernizace informačního a vzdělávacího portálu školství Zlínského kraje sekce Pedagogičtí pracovníci reg. č. CZ.1.07/1.3.51/01.0013. Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1.

Více

N á v o d. I n s t a t O n l i n e

N á v o d. I n s t a t O n l i n e Generální ředitelství cel N á v o d k obsluze webové aplikace pro podávání výkazů pro Intrastat I n s t a t O n l i n e verze 3.5 duben 2009 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Definice základních termínů... 3 3.

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Jazzman CRM Příručka uživatele

Jazzman CRM Příručka uživatele JAZZMAN CRM Příručka uživatele 1 / 37 JAZZMAN CRM Příručka uživatele 2005-2008 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazzman CRM pro Windows ve verzi 3.0 Příručka popisuje funkčnost programu v

Více

Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4. BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777

Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4. BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4 BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4 BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Copyright 2008

Více