listy TRHOVOSVINENSKÉ Ze lži se obviňovat nenechám!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "listy TRHOVOSVINENSKÉ Ze lži se obviňovat nenechám!"

Transkript

1 TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí Ze lži se obviňovat nenechám! Nemohu nereagovat na článek z titulní strany minulého vydání Trhovosvinenských listů. Autoři, rada města, se v něm pokoušejí tlumočit mé údajné výroky z únorového zasedání zastupitelstva města a osočují mě ze lži. O částkách uvedených v článku jsem sice hovořil, ale rozhodně ne tak, jak byly radními interpretovány. Paradoxem zůstává, že jsem to byl právě já, kdo na únorovém zastupitelstvu apeloval na kompetentní činitele našeho města, aby článek o zadlužení v Trhovosvinenských listech otiskli. Většinu občanů tato informace zajímá. Zároveň by se tím předešlo šíření mýtů. Že mi ale rada města vyjde vstříc v tomto smyslu, to jsem skutečně nečekal. Nemohu si pomoci, ale přístup pana starosty a většiny radních k tomuto tématu mi často připomíná levicové politiky z poslanecké sněmovny, kteří tvrdí: Česká republika sice dluží 1,6 biliónu Kč, ale jsme sedmou nejméně zadluženou zemí v rámci EU, takže se není třeba znepokojovat a můžeme si půjčovat dál (viz chlácholivé tabulky ukazatelů zadluženosti města z minulého vydání). Po přečtení článku v TSL plného nesmyslů o mých údajných výrocích, jsem si pozorně pročetl zápis z inkriminovaného jednání ZM. Ten je dostupný na oficiálních stránkách města. Bohužel i zde jsou některá má slova částečně zkreslena. Vyžádal jsem si tedy ještě i audiozáznam, který je zcela autentický. Tuto možnost mají i občané s trvalým pobytem v Trhových Svinech, popř. občané vlastnící zde nemovitost. Chtěl jsem získat jistotu, zda jsem se náhodou nepřeřekl, nebo zda se má slova skutečně nedají interpretovat tak, jak byla uvedena. Zásadní otázkou pro mě zůstává, proč radní, pokud má slova opravdu pochopili tak - jak prezentují ve svém článku, nereagovali přímo na zastupitelstvu. Rád bych jim smysl svých slov vysvětlil. Nechápu, proč během jednání mlčeli a teprve po měsíci se rozhodli reagovat prostřednictvím TSL? Nevím, zda k tomu došlo díky neochotě většiny radních naslouchat opozici (o vzájemné komunikaci nemluvě), nebo jde o cílenou diskreditaci mé osoby a Svinenského zvonu. Osobně se domnívám, že o kombinaci obojího. Nikdy bych si nedovolil veřejně operovat se smyšlenými údaji. Na jednání ZM jsem ve svém projevu vycházel z tabulek odboru ekonomiky a školství. Zaslal mi je vedoucí odboru, který byl zároveň uvedený jako zpracovatel. Tyto tabulky zde předkládám. Ke kritizované částce 71 miliónů Kč, kterou měl údajně uvádět i Svinenský zvon ve svých letácích, jsem došel prostým součtem původních jistin. Nevztahoval jsem je ale k žádnému konkrétnímu datu. A už rozhodně ne k začátku loňského roku! Považoval jsem za samozřejmé, že všechny tyto úvěry byly získávány postupně, v rozmezí několika let. Takže v době získání nových úvěrů byly jistiny těch starších již poníženy o příslušné splátky. Předpokládal jsem rovněž, že má slova budou i takto pochopena a že je zastupitelům nemusím tímto způsobem sáhodlouze vysvětlovat. Skutečně jsem prohlásil, že město Trhové Sviny dlužilo k téměř 30 miliónů Kč. Pokud bych ale předtím tvrdil, že na začátku roku dosahovala výše dluhu 71 miliónů Kč, muselo by to znamenat, že město během jediného roku splatilo více než listy 40 miliónů Kč. Není to absurdní? Účastnil jsem se schvalování rozpočtu města pro rok Byl schválen jako vyrovnaný o příjmech a výdajích v celkové výši Kč. Na splátky úvěrů bylo vyčleněno Kč. Kde bychom asi vzali zbývajících 33,5 mil. Kč? Dále jsem uvedl, že k dlužné částce z je nutné připočítat nově schválený úvěr na kulturní dům, takže v současné době dlužíme necelých Kč. ( = ). Nikoliv, že se aktuální dlužná částka zvyšuje o 45 miliónů Kč. Autoři v článku také uvádějí, že zástupci Svinenského zvonu zřejmě sečetli aktuální dlužnou částku s takzvanými závazky města. Tedy s hodnotou majetku, na němž je zřízeno zástavní právo, a kterým za poskytnuté úvěry ručíme. Tento majetek jsem pochopitelně také zmínil. Rozhodně jsem ho ale k ničemu nepřipočítával! Pouze jsem upozornil, že k hodnotě zastaveného majetku ,10 Kč - je nyní zapotřebí připočítat nově zastavený kulturní dům. Článek Rady Města mi svou věrohodností nápadně připomíná příslovečné svinenské tamtamy, kdy se na jednom konci města řekne komár a na druhém je z toho během chvíle velbloud. U lidové tvořivosti, kde se projevují takzvané informační šumy je to v celku pochopitelné, ale u rady města mě to přinejmenším zaráží. Nejvíce mě však mrzí, že Ročník XXII AKTUÁLNÍ TÉMA Jízda pro Růži Sezona na hamru začíná Laskavý občan posoudí sám Jízda pro Růži Rádi bychom upozornili občany, že dne proběhne už 11. ročník cykloturistické akce Jízda pro Růži, jejímž patronem je Sdružení Růže. strana 7 Sezona na hamru začíná Filipojakubskou noc na hamru tradičně tráví mnoho rodičů s dětmi, večer pak přijdou dospělí posedět pod májkou. Program začne na hamru 30. dubna v 15 hodin. strana 12 Laskavý občan posoudí sám Odpověď na dopis pana zastupitele Štojdla strana 2-3

2 STRANA 2 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 4/2012 Ze lži se obviňovat nenechám! (pokračování ze str. 1) se pod tento pamflet podepsali i lidé, které jsem vždy považoval za korektní. Zvykl jsem si, že většina radních nedokáže oddělit politiku od běžného života a považuje mne i Svinenský zvon za své osobní nepřátele. Vím, že od těchto radních nemohu očekávat nic dobrého. Na druhou stranu tam sedí i lidé, od kterých bych se takové sprostoty nenadál. Považoval jsem je sice za politické rivaly, se kterými se často neshodneme v názorech, ale zároveň také za slušné a čestné lidi, kterých jsem si vážil. Myslel jsem si, že tento vztah je oboustranný. O tom by demokracie podle mě měla být. Zřejmě jsem se mýlil. Na závěr mi dovolte celý článek zrekapitulovat. Aktuální dlužná částka města Trhové Sviny nevzrostla od konce roku 2011 z 30 miliónů Kč o dalších 45 miliónů Kč za kulturní dům, ale na celkových 45 miliónů Kč, včetně kulturního domu. Částka 71 miliónů Kč byla zmíněna pouze jako informace o součtu všech úvěrů v původní výši, které kdy město Laskavý občan posoudí sám Rada města Trhových Svinů tímto reaguje na výzvu pana Čeňka Štojdla, kterou požaduje omluvu prostřednictvím tohoto plátku. Ať občan sám posoudí, zda-li je omluva na místě, stejně tak z čí úst by měla zaznít. Aby nedocházelo ke spekulacím, co ve skutečnosti pan zastupitel řekl nebo ne, zveřejňujeme doslovný, nijak stylisticky upravený zápis zmíněného audiozáznamu z jednání Zastupitelstva města Trhových Svinů dne V diskuzi p. Štojdl řekl: Já bych tedy měl jeden příspěvek, požádal jsem znova pana inženýra Kunze, který mi tedy ochotně a rychle zaslal vlastně aktuální stav jednak s přehledem zadlužení města plus zástav. Já teda děkuju za tyto informace, pro zajímavost, protože sám sem to v podstatě doteďka nevěděl jako zastupitel, původní výše dluhu tedy byla něco přes sedmdesát jedna milionů, ke konci roku bylo splaceno, tak zbývalo, nebo zbývalo splatit necelých třicet, dvacet devět milionů osm set, plus kulturák, tedy v současné době čtyřicet pět milionů, čtyřicet čtyři milionů osm set tři,-, tak dále ručí se tedy za to majetkem účetní hodnoty bez kulturáku 80 milionů, plus kulturák odhaduju čtyřicet, plus, mínus, tak dále. Jestli, jak říkám, děkuji za tyto informace, ale jestli by nebylo vhodné, protože se to týká především občanů, například toto zveřejnit ve Trhosvinenských listech, já myslím že by občané takovouto informaci dost ocenili, jsou tam si myslím méně podstatné věci. Vyjádření Rady města Trhových Svinů: 1. Oficiální zápis ze ZM TS ze dne nijak nezkresluje vyjádření p. zastupitele Č. Štojdla. 2. Z toho, jak pak zastupitel pracuje s jednotlivými údaji, je zřejmé, že je velmi těžko mu odpovědět, aniž by došlo k obsáhlejšímu vzájemnému vyjasnění základních pojmů. 3. Původní výše dluhu je naprosto zavádějící formulace. Původní odkdy? Od stvoření světa? Až z vysvětlení pana zastupitele v jeho článku je zřejmé, že sečetl původní výši dluhů, které se v současné době splácejí. Jde tedy o součet, který není nijak časově omezen, neříká nic ani o současné zadluženosti města, ale ani nezahrnuje půjčky a úvěry, které město přijalo v nějakém konkrétním období. Pokud by chtěl být pan zastupitel důsledný a uvést sumu, kolik město přijalo prostřednictvím půjček a úvěrů např. od r (tento rok byl vybrán jako nejstarší půjčka ze součtu pana zastupitele) musel by ještě přičíst již zaplacené půjčky viz tabulka 1. Kdykoli se město zavazovalo k dalšímu úvěru, byla důležitá výše aktuálního dluhu, tedy toho, co zatím nebylo splaceno. Pokud se budu jako občan soukromě rozhodovat, jestli si vezmu další půjčku, rozhoduji se podle toho, kolik dlužím v tuto chvíli a podle toho, jak jsem schopen své dluhy splácet. A právě rozdíl mezi původní a zbývající výši dluhu získalo. Rozhodně nebyla vztažena k žádnému konkrétnímu datu. V letácích Svinenského zvonu se tato částka také nikdy neobjevila. Všechny naše letáky jsou vždy podloženy konkrétními informacemi, abychom je mohli v případě potřeby doložit. Oficiální informaci o zadlužení města jsme obdrželi od ekonomického odboru města Jde tedy o naprostý výmysl zacílený na diskreditaci Svinenského zvonu pomocí lží, jak k tomu docházelo v historii již mnohokrát. Kdo svědčí o schopnosti města své dluhy vyrovnávat. 4. K přehledu dlouhodobých závazků: Tabulka.2 Přehled dlouhodobých závazků Kotel na spalování biomasy TH TS Kogenerační jednotka TH TS Půjčka SFŽP na kogenerační jednotku Půjčka občanů na bytový dům Tabulka 1 Přehled některých splacených úvěrů a půjček v min.letech věřitel poskytnuto výše úvěru Splaceno Výstavba ČOV (čističky odpadních vod) SFŽP Výstavba vrtu Lhotka 1.JVS Celkem Jak již bylo v posledním čísle TSL uvedeno, půjčka od ČEVAKU se nesplácí. ČEVAK takto předplatil nájemné městu. Podobně je tomu i s půjčkou občanů na bytový dům. Občané složili zálohu, která byla použita na výstavbu domu č. p. 143 (viz tabulka zástav) a z této částky je jim prováděn zápočet části nájemného. Opět tedy nejde o případ, kdy by město tedy sčítá pomyslná jablka s hruškami? Domnívám se, že ani já, ani Svinenský zvon, to nejsme. Jelikož informace zveřejněné v minulém čísle TSL o mé osobě a Svinenském zvonu se nezakládají na pravdě, požaduji od rady města veřejnou omluvu prostřednictvím tohoto plátku. Doufám, že bude zveřejněna ještě v tomto, nejpozději však v příštím vydání. Čeněk Štojdl (zastupitel za Svinenský zvon) muselo ze svého rozpočtu někam odvádět finance. Tento na první pohled složitý způsob financování byl nutnou podmínkou pro věřitel poskytnuto dotace výše úvěru k KB KB SFŽP nájemníci Octavia úvěr CREDIUM Půjčka ČEVAK předplacené nájemné Úvěr na digitalizaci kina KB ČEVAK KB Celkem obdržení 8 milionové dotace. Z této tabulky je také zřejmé, v jakých případech se město rozhoduje pro přijetí úvěru. Ve většině případů jde o dofinancování získané dotace. V současném systému přidělování dotací nelze při sestavování rozpočtu města odhadnout, zda bude v příštím roce dotace získána, natož pak se získáním dotace počítat několik let dopředu a spořit na její dofinancování. 5. K přehledu majetku města, ke kterému je zřízeno zástavní právo:

3 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 4/2012 STRANA 3 AKTUÁLNĚ Přehled o majetku města, ke kterému je zřízeno zástavní právo stav k Výstavba DPS Zástavní věřitel Okresní úřad ČB, smlouva ze dne , pohledávka Kč závazek nepřevést nemovitost do vlastnictví jiného a užívat byty v souladu se smlouvou do druh zástavy neprodat nemovitost 2 Výstavba bytů v Třebízského ulici Zástavní věřitel Okresní úřad ČB, smlouva ze dne , pohledávka Kč Kč neprodat nemovitost závazek nepřevést nemovitost do vlastnictví jiného a užívat byty v souladu se smlouvou do čp Výstavba 20 bytových jednotek Žižkovo náměstí 143 Zástavní věřitel Ministerstvo pro místní rozvoj, smlouva ze dne , pohledávka Kč neprodat nemovitost závazek nepřevést nemovitost do vlastnictví jiného a zajistit věcně usměrňované nájemné do čp Tepelné hospodářství - kotel na biopaliva Zástavní věřitel Komerční banka a.s., smlouva ze dne , pohledávka Kč ručení za úvěr závazek splacení úvěru Kč do zůstatek k Kč budova MěÚ čp. 40 DPS 5 Kogenerační jednotka pro Tepelné hospodářství T.Sviny Zástavní věřitel Státní fond životního prostředí ČR, smlouva ze dne , pohledávka Kč závazek splacení půjčky Kč do zůstatek k Kč 6 Digitalizace kina Zástavní věřitel Komerční banka a.s., smlouva ze dne , pohledávka Kč a Kč závazek splacení úvěru Kč do zůstatek k Kč ručení za půjčku lesní pozemky ručení za úvěr KD Něchov,Otěvěk Pan Č. Štojdl má pravdu, když ve své tabulce uvádí výši majetku, ke kterému se vztahují závazky. Zapomněl ale dodat, že závazky jsou dvojího druhu neprodat (to se týká nemovitostí, na které byla získána dotace) a uhradit úvěr, půjčku. Za splacení finančních pohledávek tedy město ručí majetkem ve výši ,-Kč. Rozdíl mezi těmito závazky i mezi tabulkou p. Štojdla a následující tabulkou je tedy zřejmý. Rekapitulace: Budovy se zástavou - z toho budovy se zástavou neprodat ,-Kč - z toho budovy se zástavou uhradit úvěr, půjčku ,-Kč Pozemky se zástavou - z toho pozemky se zástavou neprodat ,-Kč - z toho pozemky se zástavou uhradit úvěr, půjčku ,-Kč Celkem - z toho se zástavou neprodat ,-Kč - z toho se zástavou uhradit úvěr, půjčku ,-Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 6. K tvrzení V letácích Svinenského zvonu se tato částka také nikdy neobjevila. I pan zastupitel Č.Štojdl by si měl asi lépe přečíst dokumenty sdružení, k němuž se hlásí. V dobovém letáku Svinenského zvonu o.s., Na Vyhlídce 925, Trhové Sviny, se píše celkem jasně a srozumitelně:... pro tak zadlužené město (asi 70 mil.), jakým jsou Trhové Sviny... Je to tedy v krátké době již podruhé, kdy zastupitel za Svinenský zvon veřejně tvrdí, že jejich sdružení něco nenapsalo (viz tvrzení p. F. Švepeše, že Svinenský zvon nepožadoval zrušení územního plánu města Trhové Sviny) a přitom lze velmi snadno doložit opak. Na jedné věci se ale s panem zastupitelem shodneme: je potřeba občany pravdivě informovat. Rada Města Trhové Sviny - Ing. Radislav Bušek, Mgr. Věra Korčaková, Mgr. František Slípka, Ing. Natálie Bustová, Ing. Karel Kocina, Pavel Randa, Pavel Stodolovský V tomto letáku používá Svinenský zvon údajnou 70-ti miliónovou zadluženost města jako argument proti stavbě přeložky.

4 STRANA 4 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 4/2012 INFORMACE Z RADNICE Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí Omluven: Pavel Stodolovský Hosté: Bc. František Kolář Rada města byla informována o výstavbě chodníku v Bezručově ulici a pověřuje SÚMM jednat se SÚS ČB ve věci rozšíření chodníku. (pro 6) byla seznámena s projektovou dokumentací ve stupni studie proveditelnosti na stavbu přeložky silnice II/156 Otěvěk, Trhové Sviny a s ohledem na hodnocení nové krajské studie a její výsledky doporučuje ZM trvat na dopravním řešení města Trhové Sviny uvedené ve schváleném Územním plánu města Trhové Sviny. (pro 6) souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor na poliklinice fitness v Trhových Svinech a rozhodla, že výpovědní lhůta bude v délce dvou měsíců a ukládá SÚMM vypsat výběrové řízení na další pronájem. (pro 6) souhlasí s návrhem OZV č.3/2012 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí a doporučuje ZM schválit a ukládá předkladateli připravit srovnání měst pro příští městskou radu. (pro 6) nesouhlasí s poskytnutím sponzorského daru. (žádost od Centra pro zdravotně postižené Jihočeského kraje o.s.) - (pro 6) souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 593, ulici Branka v Trhových Svinech na jeden rok, tj. do (pro 6) rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s., s názvem Trhové Sviny, Branka 442, p. Valter úprava NN. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 3922/10 v k.ú. TS. (pro 6) schválila podat žádost o dotaci do Grantového programu Jihočeského kraje na vybavení SDH Trhové Sviny a SDH Rankov a souhlasí s úhradou vlastního podílu žadatele ve výši 30% z celkových nákladů. (pro 6) schválila nabídku firmy Lesprojekt východní Čechy s.r.o., Hradec Králové, která v poptávkovém řízení na zpracování Lesního hospodářského plánu na roky podala nejnižší nabídku ,- Kč včetně DPH. (pro 6) rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na vybavení interiéru KD Trhové Sviny s firmou Jiří Petřík Truhlářství, Týn nad Vltavou. (pro 6) byla informována o nabídce firmy Energy Consulting Service s.r.o.. (pro 6) jmenuje komisi pro výběr nájemce nebytových prostor Restaurace v přístavbě KD v Trhových Svinech ve složení: Mgr. Věra Korčaková, Ing. Karel Kocina, Pavel Randa, František Herbst, Ing. Natálie Bustová, Bc. František Kolář, Ing. Ivana Božáková, člen FV a KV. (pro 6) rozhodla podpořit zřízení nového BabyBoxu na budově Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje v Českých Budějovicích ve výši Kč. (pro 6) souhlasí s bezplatným pronájmem parkoviště u MěÚ v Trhových Svinech za účelem startu Horského maratónu Trhové Sviny Hojná Voda. (pro 6) schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2012 a předkládá ZM na vědomí. Změny v příjmech i výdajích o celkovou částku ,00 Kč. (pro 6) rozhodla přidělit byt na DPS v Trhových Svinech paní Libuši Kunáglové. (pro 6) rozhodla přivést teplovod na hranici pozemku areálu firmy REMONST DEVELOPMENT a.s.. (pro 6) Zápis z 6. jednání rady města, které se konalo v pondělí Rada města byla informována o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti ve srovnatelných městech Jihočeského kraje. souhlasí s podáním žádosti o dotaci na V. ročník ERIMA CUP T.Sviny do Fondu malých projektů Jižní Čechy/Dolní Rakousko/Horní Rakousko. (pro 7) rozhodla z důvodu odstoupení firmy Truhlářství Jiří Petřík z výběrového řízení uzavřít smlouvu o dílo na vybavení interiéru KD Trhové Sviny s firmou Vltavotýnský nábytek s.r.o., Týn nad Vltavou, která skončila ve výběrovém řízení druhá v pořadí. (pro 7) pověřuje investiční oddělení zajištěním prohlášení o shodě výrobku na židle a stoly, které budou dodány do přístavby kulturního domu. (pro 7) rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na dodávku osvětlení přístavby kulturního domu s firmou František Kropík, Audio, České Budějovice za celkovou cenu ,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy. (pro 5, proti 1, zdržel 1) rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na dodávku a montáž textilního vybavení jeviště přístavby kulturního domu firmou Divadelní technika s.r.o., Křenovice za celkovou cenu ,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. (pro 7) rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s. České Budějovice s názvem Rejta K 2162/14 - p.lenz - kabelová přípojka. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 2162/30 a 2161/7 v k.ú. TS. (pro 7) rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s. České Budějovice s názvem Otěvěk, K 8/4, p. Nový úprava NN. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 3/2 v k.ú. Otěvěk. (pro 7) rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s. České Budějovice s názvem Rejta K 2380/20 - pí.čajanová úprava NN. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 3905/11 v k.ú. TS. (pro 7) rozhodla přidělit volný byt v DPS paní Maškové Věře, Nová Včelnice. (pro 7) souhlasí, aby žádost o dotaci do 8. výzvy MAS Sdružení Růže v rámci opatření IV.I.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova, 7. fiche Podmínky pro volný čas na rekonstrukci sociálního zařízení KD Něchov byla podána SDH Něchov a souhlasí s úhradou vlastního podílu. (pro 7) rozhodla pronajmout nebytové prostory ve 2. podlaží budovy č.p. 92 na pozemku parc. č. 204/1 v k.ú. TS o výměře 151,35 m 2, Základní umělecké škole F. Pišingera v Trhových Svinech. Nájemné bylo stanoveno ve výši 362,- Kč/m 2. (pro 7) rozhodla pronajmout nebytové prostory ve 2. podlaží budovy č.p (Atrium) na pozemku parc. č. 203/1 v k.ú. TS o výměře 82,75 m 2, Základní umělecké škole F. Pišingera v Trhových Svinech. Nájemné bylo stanoveno ve výši 362,- Kč/m 2. (pro 7) nesouhlasí s prodejem pozemku parc. č. 2448/8 v k.ú. Trhové Sviny, dle územního plánu města se pozemek nachází v územní rezervě pro severní obchvat. (pro 7) nesouhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 249/1 v k.ú. Trhové Sviny s tím, že se jedná o plochu parku. Rada města ukládá SÚMM jednat s majitelkou pozemku parc. č. 249/2 o případném prodeji části pozemku parc. č. 249/1, který se nachází v oplocené zahradě. (pro 7) souhlasí s prodejem pozemků a doporučuje ZM prodat pozemky parc. č. KN 4037/5 o výměře 189 m 2 a parc. č. KN 4037/8 o výměře 210 m 2 v k.ú. Trhové Sviny manželům Ing. Janu Hajnému a Marcele Hajné za stanovenou cenu ZM v Třebíčku tj. 50,- Kč/m 2. (pro 7) rozhodla projednat variantní řešení dopravy v Trhových Svinech zpracované na základě objednávky Jihočeského kraje firmou IKP Consultinc Engineers s.r.o. na ZM. (pro 7) byla informována o probíhajícím konkurzním řízení na pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy v Trhových Svinech. rozhodla pronajmout restauraci v přístavbě kulturního domu v T. Svinech panu Trnkovi a ukládá SÚMM připravit návrh smlouvy o pronájmu. (pro 7) ukládá SÚMM vypsat výběrové řízení na zpracovatele studie Regenerace panelových sídlišť, která je nutná pro podání žádosti o dotaci z programu MMR. (pro 7) schválila pořízení a instalaci kamerového systému do průchodu domu č.p. 92, Žižkovo náměstí v T. Svinech. (pro 7)

5 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 4/2012 STRANA 5 INFORMACE Z RADNICE Zhodnocení činnosti sběrného dvora za rok 2011 Jak jistě všichni víte, v loňském roce se podařilo rozšířit a částečně zrekonstruovat sběrný dvůr v Trhových Svinech. Chtěla bych zde připomenout, co vše je možné ve sběrném dvoře odložit. Jedná se prakticky o všechny věci, které se pro občana stanou odpadem. Ve sběrném dvoře můžou občané odkládat: papír, plasty, sklo, pet lahve, textil, pneumatiky, objemný odpad, stavební suť, eternit, sádrokarton, dřevo, polystyren atd. Dále je možné zde odkládat nebezpečné odpady, například: oleje, akubaterie, zbytky barev, kyselin, kapalin, znečištěné textilie, různé filtry i rtuť. Sběrný dvůr funguje i jako tzv. místo zpětného odběru. Spolupracuje se třemi společnostmi, které zpětně odebírají různé spotřebiče: ASEKOL televize, videa, rádia, počítače. ELEKTROVIN vrtačky, fritovací hrnce, žehličky, ledničky, mrazáky, pračky elektrická kamna, bojlery. EKOLAMP svítidla, zářivky, úsporné žárovky. Vytříděný odpad ze sběrného dvora i z barevných kontejnerů rozmístěných po městě odváží firma Marius Pedersen. Ta vše váží a výsledky zasílá Sdružení Růže. Mezi obcemi v tomto sdružení existuje dohoda, že budou odevzdávat tříděný odpad společně, protože cena za kg odpadu je vyšší, když se ho odevzdává větší množství. V loňském roce to pro Trhové Sviny znamenalo příjem téměř ,- Kč. tab.1 -odpady Příjmy za odpady 2011 poplatky od občanů platby od firem za vývoz příjmy za tříděný odpadu celkem Výdaje za odpady ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč částku nepokrývají, proto je zisk z tříděného odpadu použit právě na uhrazení těchto nákladů. Na třídění odpadu je důležitý ale nejen zisk z jeho prodeje, ale především to, že tento odpad ubývá z popelnic a tím se šetří za jeho vyvezení. Klesající náklady na vývoz odpadu dané jeho úbytkem (za posledních pět let téměř o 500 t! ) je vidět např. na srovnání s rokem Zatímco v roce 2006 byly výdaje za vyvezení odpadu téměř 4,5 miliónu Kč a město muselo rozdíl dotovat téměř 1,8 miliónu Kč, v loňském roce byly výdaje necelé 4 milióny (viz tabulka), pro město to tedy znamenalo doplatit 670 tisíc Kč. Doufáme, že výsledky za rok 2012 budou ještě lepší, že ještě více občanů pochopí, že třídění má smysl! Vytříděný odpad ve sběrných barevných nádobách a sběrném dvore za rok 2012: Odpad Sběrný dvůr Nádoby Celkem Papír 56,68 t 59,64 t 116,32 t Plast 25,08 t 22,35 t 47,43 t Sklo 28,40 t 33,19 t 61,59 t Na co jsou tyto finanční prostředky použity? Město má s likvidací odpadů nemalé náklady, za minulý rok to byly téměř čtyři miliony. Finanční prostředky vybrané od občanů a podnikatelů za odvoz odpadu celou tuto K vyměření místních poplatků K o m p o s t á r n a Od 3. dubna 2012, každé úterý od 14:30 hodin do 18:00 hodin mohou občané města a přilehlých osad vozit trávu, listí, ovoce, zeleninu a rostlinné zbytky ze zahrádky do provozu městské kompostárny, umístěné v areálu bývalé úpravny vody na Valše (směr Mohuřice). Místo státního svátku a bude kompostárna otevřena výjimečně ve středu a to a v době od 14:30 hodin do 18:00 hodin. vedoucí odboru životního prostředí Bc. Iveta Roulová AKTUÁLNĚ Novou právní úpravou je s účinností od správcům místních poplatků umožněno vyměřit místní poplatky poplatníky včas nebo ve správné výši nezaplacené hromadným předpisným seznamem, nejen tedy doposud užívaným platebním výměrem, který byl doručován individuálně poplatníkovi. Vyměření místních poplatků hromadným předpisným seznamem se bude týkat místního poplatku ze psů a místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (poplatek za odpad). Správcem těchto místních poplatků je Městský úřad Trhové Sviny. Hromadným předpisným seznamem budou vyměřovány poplatky, které poplatníci neuhradili včas nebo ve správné výši, řádně zaplacených poplatků se toto rozhodnutí netýká. Hromadný předpisný seznam je rozhodnutím ve smyslu zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Tímto rozhodnutím je stanoven místní poplatek z moci úřední, rozhodnutí musí být odůvodněno. Splatnost poplatku bude stanovena v náhradní lhůtě 15 dnů ode dne právní moci hromadného předpisného seznamu, odvolání proti rozhodnutí je přípustné. Pro doručování hromadného předpisného seznamu platí zvláštní způsob doručení. Hromadný předpisný seznam bude po dobu nejméně 30 dnů zpřístupněný u správce místního poplatku (v podatelně městského úřadu) k nahlédnutí. Správce poplatku zveřejní veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí po dobu 30 dnů na úřední desce a elektronické desce, ve vyhlášce uvede označení místního poplatku a místo a dobu, kde a kdy lze do hromadného předpisného seznamu nahlédnout. Za den doručení se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění. Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu jsou poplatníkovi zpřístupněny pouze údaje týkající se jemu stanovenému poplatku. Včas nebo ve správné výši nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků mohou být správcem poplatku zvýšeny až na trojnásobek! Mgr. Markéta Procházková

6 STRANA 6 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 4/2012 SPOLEČENSKÁ KRONIKA Foto: J. Jandová Jarní vítání občánků se uskutečnilo na Městském úřadě v Trhových Svinech dne 22. března Místostarostka města Věra Korčaková uvítala do života tyto nové občánky (zleva): Alena Ambrožová, Viktorie Jandová, David Hanuš, Ondřej Holeček, Viktor Slowiena, Adéla Řežábková, Samuel Adamík Vzpomínka na paní Blaženu Schwarzmüllerovou Ve středu 4. dubna odešla navždy ve věku 93 let paní Blažena Schwarzmüllerová, dlouholetá členka a herečka trhovosvinenského ochotnického divadla. Během života ztvárnila na divadle celou řadu rolí. Za všechny uvádíme například roli kněžny v Lucerně, Terezky v Našich furiantech, Kláskové v Lucerně, ženy hajného Štětivce Barbory v operetě Na tý louce zelený nebo ženy bankéře Sommerfelda Krescencie v Podskalákovi. S divadlem spojila celý svůj život a do posledních chvil se zájmem sledovala dění v našem ochotnickém spolku. S úctou a láskou vzpomínají herci a kolegové z ochotnického Divadla Otty Schwarzmüllera v Trhových Svinech. Dne 12. dubna 2012 se v kruhu své rodiny a v péči svých nejbližších dožila vzácného životního jubilea 90 let paní Marie Poesová, Štefanikova ulice, Trhové Sviny Srdečně gratulujeme! Zemřel Mgr. Miroslav Chalupský V pátek 30. března opustil navždy všechny své blízké, kolegy, studenty i přátele Mgr. Miroslav Chalupský. Mnozí si ho jistě pamatují z doby jeho působení na trhovosvinenském gymnáziu, kde vyučoval matematiku a fyziku od konce 60. do poloviny 80. let. Jeho tolerance, slušnost i vynikající pedagogické schopnosti ovlivnily za tu dobu stovky studentů. Výrazně tehdy přispěl ke zvláštní a na svou dobu neobvykle tolerantní atmosféře našeho gymnázia. Po odchodu z Trhových Svinů vyučoval v Gymnáziu Česká ul. v Českých Budějovicích, kde se v roce 1992 stal ředitelem školy. Také v této roli obstál. Na počátku 90. let se podílel na obnovení svinenského gymnázia. Jeho nabíhající ročníky patřily až do roku 1995 právě pod Gymnázium Česká ulice. Mnozí si pamatují i jeho trefné bonmoty. Ten poslední jsem od něj vyslechl jako radu při našem posledním setkání: Slovo ředitel není od slovesa řídit, ale od slovesa ředit. Z vlastní zkušenosti musím dodat, že pokud něco ředil a že toho bylo v různých dobách požehnaně tak vždycky ku prospěchů studentů i kolegů. Nikdy na něj nezapomeneme. Mgr. František Slípka AKTUÁLNĚ Z INFOCENTRA Velikonoční putování se zajíčkem V sobotu pořádalo KIC Trhové Sviny na Buškově hamru Velikonoční putování se zajíčkem. Trasa putování vedla z Buškova hamru, přes vodojem a část naučné stezky zpět na Buškův hamr. Cestou čekalo na děti několik stanovišť, kde musely prokázat nejen své znalosti (řešení hádanek, jazykolamy), ale i fyzickou dovednost (strefování se míčky na cíl). Odměněny byly sladkostmi a drobnými dárky. Ačkoli počasí nebylo příznivé, zúčastnilo se akce více jak 30 dětí. Se zajištěním stanovišť vydatně pomáhali dobrovolníci z řad žáků místního Gymnázia a Základní školy v Trhových Svinech. A tak i jim patří poděkování za hladký průběh akce. šf

7 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 4/2012 STRANA 7 šf není tajná šifra Pod zkratkou šf, kterou nyní budete nacházet pod příspěvky z KIC se skrývá nová pracovnice infocentra. Paní Šárka Floderová se na základě výběrového řízení postavila za pult íčka teprve březnu a již má coby pořadatelka za sebou několik povedených akcí. Redakce TSL (a jistě i řada našich čtenářů) přeje paní Floderové spoustu dalších nápadů, hodně trpělivosti, dobré nálady a především organizační talent. Dětský karneval pořádalo mateřské centrum Človíček Nebojsa o.s. ve spolupráci s KIC Trhové Sviny v restauraci U Čáhů tradiční Dětský karneval. Pro děti byl připraven bohatý program se spoustou dárků. Hojná účast a dobrá nálada všech byla pro organizátory tou nejlepší odměnou. šf Koupím les včetně pozemku, jakoukoliv výměru. Platba v hotovosti. Vstřícné a solidní jednání. Tel.: Navrhnu a zrealizuji vaši okrasnou zahradu u novostavby i rekreační chalupy toto platí o průčelí firem a penzionů moderní design za použití dekorativních kamenů a plastik. kamenosochař Karel Bárta hodinový manžel - údržba, opravy, práce všeho druhu, domy, byty atd., sekání zahrad tel.: Základní organizace Českého svazu včelařů po řádá dne 26. květ na 2012 od 9 00 hod. MEDOBRANÍ v ku lturní m domě v Otě věk. Srdečně zveme všechny přízniv- ce med edu a výro bků z něj. AKTUÁLNĚ Z INFOCENTRA Jízda pro Růži Rádi bychom upozornili občany, že dne proběhne už 11. ročník cykloturistické akce Jízda pro Růži, jejímž patronem je Sdružení Růže. Vysokou oblibu akce dokazuje 1435 zaregistrovaných účastníků všech minulých ročníků. Trasa měří celkem 73 km a povede z Borovan přes Ledenice, Adamovský rybník, Petrovice, Mladošovice, Kramolín, Jílovice (25 km), Petříkov, Štiptoň, Nové Hrady (42 km), Světví, Horní Stropnici (49 km), Svébohy, Střeziměřice, Božejov, Žumberk (56 km), Klažary, Čížkrajice, Boršíkov, Svatou Trojici, Trhové Sviny (65 km), Třebíčko, Dvorec zpět do Borovan. Každý účastník obdrží od pořadatelů (označeni žlutou přilbou) pamětní list, který si bude moci nechat orazítkovat. Místa a časy razítkování pamětních listů jsou v Borovanech v 9: 00 hod před radnicí, v Ledenicích od 9:20 do 9:25 hod.v ulici 5. května na náměstí, v Mladošovicích od 10:00 do 10:05 hod. na návsi u obchodu, v Jílovicích od 10:35 do 10:40 hod. na návsi proti hospodě, v Petříkově od 11:00 do 11:05 hod. na návsi, v Nových Hradech od 11:45 do 12:15 hod. na náměstí v infocentru, v Horní Stropnici od 12:45 do 12:50 hod. na náměstí před obecním úřadem, v Žumberku od 13:15 do 13:35 hod. v hotelu, v Čížkrajicích od 14:00 do 14:05 hod. na návsi u autobusové zastávky, v Trhových Svinech od 14:15 do14:30 hod. v infocentru a v Borovanech od 15:05 před radnicí. Pokud nebudete chtít absolvovat celou trasu, můžete se k jízdě připojit kdekoli na trase, nebo v uvedeném čase přímo ve vaší obci. Vzhledem k různé výkonnosti jednotlivých účastníku, můžete průjezd vaší obcí očekávat 10 minut před až 20 minut po uvedené hodině příjezdu. V případě krajně nepříznivé předpovědi počasí na uvedený termín jízdy by bylo do 12 :00 hod oznámeno ( vyvěšením oznámení v KIC, na vývěskách a internetových stránkách měst a obcí), že se akce ruší. Srdečně zveme všechny milovníky cykloturistiky. šf INZERCE PROJEKT ZACHRAŇ STROM proběhne na Základní škole v Trhových Svinech 16. května Starý papír se bude vybírat: od 7 00 do 8 00 hod. od do hod. mezi prvním a druhým pavilonem školy. PLAVÁNÍ V BOROVANSKÉM BAZÉNU V Borovanech v bazénu se koná vždy v úterý od 17 do 18 hodin odborný plavecký výcvik, který je určen pro děti již od 4 let. Horní věková hranice není omezena, záleží na zdatnosti plaváčka. V kurzu se děti naučí základy splývání a plavání, skákání a pobaví se při nejrůznějších vodních hrách. Kurz vedou trenéři z klubu Plavání České Budějovice Tomáš Vymyslický a Filip Pytel. Naše děti učí plavat dokonce přemožitel lamanšského kanálu, kterým se Filip stal v roce Rodiče mají v době kurzu povolen vstup do bazénu zdarma, takže je možné mít své ratolesti stále pod dohledem. Cena za lekci činí 115,- Kč. Více informací k plavání je možné získat na stránkách nebo na u: Jana Oesterreicher Malíková

8 STRANA 8 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 4/2012 Z HISTORIE Stavební firma bratří Stašků a její úloha při výstavbě opevnění stavebního úseku 182 /3. část/ Celý úsek byl rozdělen dne 1. září 1938 na dvě nestejně velké části. Delší úsek 182 (uváděno i 182a) byl ponechán bratrům Staškovým (č. 1-59) a část 182a Pašinovice (uváděno i 182b) připadl pražské stavební firmě R. V. Svoboda a A. Malý (č ), která měla stavbu své části dokončit také do 15. listopadu. Za každý den prodlevy byla určena sankce 200 Kč. Ač toto vše bylo potvrzeno teprve 30. září, firma začala provádět práce již během tohoto měsíce. Dodejme, že firma Svoboda stavěla i další úseky 131 a 137 na vltavském postavení. Díky podobným zakázkám byla považována vojenskou správou za celkem spolehlivého a solidního partnera. Svoboda měl v týdnu od 4. září ve své části úseku 30 dělníků, v dalším týdnu se počet dělníků ztrojnásobil. Rozdělením úseku se paradoxně značně zjednodušila doprava materiálu. Pro část 182 (Stašek) byl navážen nadále ze stanice Borovany a Ledenice - Zálší. Ostatní materiál byl dodáván z místních zdrojů. Štěrk velké frakce byl dodáván z lomu na Rejtech, malé frakce z Besednic, bezlasý kámen na kamenné rovnaniny z Trhových Svinů. Písek byl dovážen ze Suchdola z náplavu řeky Lužnice. Pro část 182a (Svoboda a Malý) se materiál vykládal v Holkově (železniční stanice). Firma Svoboda použivala písek z Malše, štěrk byl získáván z drcených oblázků z řeky a žulových lomů. Práci v obou úsecích výrazně narušovalo špatné počasí. Koncem srpna Frimmel hlásil, že celý týden jest prudký a vytrvalý déšť. Všechny cesty byly rozbahněny a nešlo je používat. Stropnice se dokonce rozvodnila a musela být přerušena betonáž. Povozníci se dokonce na špatných cestách báli o auta. Po 17. září byla díky povolání dělníků a majitelů povozů na cvičení situace ještě Střelecká odpadová lavice k lafetě vz. 37 s trychtýřem, kterým padaly vystřelené nábojnice do prázdné muniční bedýnky vz. 35 /z výstavy Klubu vojenské historie Süd v Borovanech/. Foto:F.Slípka. horší a nastal totální nedostatek dělníků. U firmy Svoboda to nevypadalo lépe, zde pro změnu byl nedostatek materiálu, způsobený deficitem dělníků u drtičů štěrku. Velitel VSD nařídil, aby si firma sehnala materiál jinde (část byla navezena z Trhových Svinů). Firmě se v těchto podmínkách nemohlo podařit předvést dobrý výkon. Po přerušení prací musel být rozestavěný objekt 83/A-180 dobetonován bratry Staškovými. Při vyúčtování si peníze za počáteční práce na objektu nárokovala firma Svoboda, což byl oprávněný požadavek. Frimmel však požadavek škrtl s tím, že obnos si vyrovnají firmy mezi sebou. Zřejmě se tak stalo, neboť firma Stašek si objekt přidala do nákladů. Podle projektu na výstavbu překážek mělo být v úseku 182 postaveno celkem m protitankových překážek typu C, m trojřadých a m dvojřadých protipěchotních překážek, dále 345 m příkopu PÚV a 215 m protitankového stupně. V délce 122 m se měl dokonce regulovat vodní tok. Celkově se mělo prostavět ,- Kč. Ke stavbě bylo vyzváno 6 firem včetně bratří Stašků. Dne komise vybrala firmu Stašek. Jan Stašek musel nuceně a nerad přistoupit na snížení ceny, a to o celých ,- Kč, přitom poznamenal, že většího snížení nemůže poskytnouti. Po rozdělení úseku měla každá firma budovat překážky ve své části. Celkem mělo být na stavbu dodáno 1780 svitků ostnatého drátu, 222 svitků hladkého drátu č. 42 a 15 svitků hladkého drátu č. 22. Firma Ippen měla rovněž dodat 1660 kusů ocelových rozsocháčů. Řízením prací byl v srpnu pověřen čet. asp. L. Titěra. Stavba překážek začala kolem 10. září. Po 17. září byly překážkami uzavřeny silnice u Veselky a u Branišovic. Pro Staška bylo nutno denně dovézt 2 vagony rozsocháčů. Měl málo dělníků, a bylo mu proto doporučeno najmout alespoň 200 pracovníků. Svoboda jich potřeboval asi 300. Překážky měly být stavěny současně s objekty. Svobodovi mělo být dodáno stejné množství rozsocháčů. Dne 20. září byly všechny rozsocháče smontovány a navezeny. Pomáhali i vojáci II. praporu 1. p. pl. Mistra Jana Husi (II/1). Celou stavbu úseku provázelo několik zajímavých afér, které svědčí o poměrně napjatém vztahu mezi Staškem a VSD 182. Stavbyvedoucí Ondřich údajně nezajistil na stavbu jednoho objektu dostatečné množství materiálu. Stačilo mu pouze oznámení že je ho dost. Tehdy údajně o půlnoci došel materiál na stavbu a betonáž byla ve třech čtvrtinách přerušena. Ondřich prý do rána marně sháněl další dodávku. Který to byl objekt, to se zřejmě dnes již nedozvíme, neboť většina objektů úseku 182 je odstřelena. Literatura uvádí, že než by vznikla mezi vrstvami betonu diletační spára, musel by být beton zavadlý alespoň 2 hodiny. Pokud tomu tak bylo i v tomto případě, pravděpodobně bychom to na objektu poznali. Druhá aféra je spojena s uplácením příslušníka VSD Františka Jerhota. Byly mu nabízeny peníze za to, aby při přebírání stavebních prací na obranných objektech Ruční ventilátor vzor 37. Soupravu tvořil ventilátor s klikou a plechový lapač zplodin nad každou hlavní střílnou /z výstavy Klubu vojenské historie Süd v Borovanech/. Foto: F.Slípka. zavíral oči nad nedostatky a šizením dodávek proti původnímu projektu. Firma bratří Stašků měla dobrou pověst a navíc údajně by mistr Kubiš nic takového nepovolil. Tak to Salákovi popsal Jan Mráz, jeden z vedoucích betonářské party. Věc se dotýkala pěchů k hutnění betonové směsi. Pěchy předepsaného typu, které byly nakoupeny, dodávala armáda. Při přesunu na staveniště jich však bylo několik ztraceno. Kupovat je znovu se zdálo zbytečné a tak se využily pěchy normální. Jerhot jako nejpřísnější z VSD navrhl proto mistrovi zastavení prací. Měl zřejmě i další připomínky, což stavbyvedoucí pobouřilo natolik, že si šli stěžovat Staškovi. Věděli však, že Jerhot má pravdu a u Frimmela by nepochodili a navíc by museli ztracené pěchy opět koupit. Zároveň věděli, že užití normálních pěchů stavbě uškodit nemůže. Rozhodli se problém řešit mezi čtyřma očima a nabídnout Jerhotovi peníze. Nepočítali ovšem s odmítnutím... Pokud by Jerhotovi peníze nabízel skutečně sám Stašek, je možné, že konflikt skutečně vyvolal Ondřich, kterého Stašek na stavbu dosadil a který byl jeho chráněncem. Pokud je to pravda, tak Stašek byl skutečně v zoufalé finanční situaci... Až na tento incident byl mezi vojáky VSD a zaměstnanci firmy soulad. Dokonce spolu

9 te, dám vám na cestu nějaký vdolek. Vezmete i Janovi. I to vám pěkně děkuju a za Jana taky! Bartyzalové si uměli s prací vskutku poradit. Za velmi krátký čas balvany odstranili z cesty tak, že se po ní dalo jet i s potahem. Když byli s cestou hotovi, poručil jim Jirkal, aby lámali kámen na stavbu. Také připravíte několik kamenných futer do stájí a dva větší žleby. Nakonec támhle to koryto, co do něho teče voda, oklepte a vyhlubte. Sotva byla cesta upravená, Kalistovi hoši začali navážet kámen, písek, vápno a vše, co bylo potřebné ke stavbě. Když bylo vše připraveno, přišli Maříci a počalo se stavět. Počasí bylo ten rok pěkné, práce zednická rostla den ze dne. Jakmile byly pilíře a podezdívky hotové, musel jet Jan do Pořešína pro Jirkalova syna. Pak spolu osekali a svázali vazbu a co bylo ze dřeva, připravili. Mezitím Kalistovi přivezli šindel od Petříka ze Soběnova. Vše měl Jirkal dobře promyšleno a stavba rychle rostla. Když začalo obilí zráti, byl již nový Těžákovec pod střechou. Bylo to rozsáhlé stavení. Kalista nejednou prohlásil: Jó, kdybychom neměli starého Jirkala, nebyli bychom to svedli. Ten je šikovný, umí si na práci zajít. Po dobu žní se na stavbě nepracovalo. Jan, když jen trochu mohl, pomáhal u Kalistů. Také jeho šikovnost a síla práci urychlila tak, že byli letos brzo se vším hotovi. Počal se svážet ječmen, žito, oves. Když pak bylo všechno pod střechou, hospodář za vše poděkoval Bohu. Potom měli chvíli odpočinku, byl začátek srpna a na otavy a ostatní bylo ještě dost času. Měli ale jinou starost. Vždyť si přeci slíbili, že po svinenské pouti, která měla být už za deset dnů, budou odbývat svatbu. Plánovali, že na velkou pouť zapřáhnou do žebřiňáku a pojedou něco nakoupit a doplnit Rozárce výbavu. Také bednáře Zachaře pozvou, aby nadělal nádobí. Jirkal, jakmile měl čas, chodil dohlížet na Janovu stavbu. Vždy něco poopravil a doplnil. Měl radost, jak pěkně stavba roste. Říkával: Tenhle Těžákovec předrží věky. Jan měl strýčka velmi rád, byl mu vděčen za všechno. Při poslední návštěvě jej opět žádal o radu, že potřebuje na tu svatbu šaty a boty, jestli prý Jirkal ve Svinech někoho nezná, že tam pojede patnáctého na velkou pouť s Kalistovými. Já tam bývám každý rok, řekl strýc. Tak pojeďte s námi! Jedeme na žebřiňáku, místa je dost! Tak dobře, pojedu s vámi. Jsem tomu rád, že nemusím šlapat pěšky. Ku krejčímu tě zavedu, je to Matěj Šimůnek, ostává na Plošinovci. Ten ti to ušije dobře, já už u něj šiju leta. Boty ti zase udělá starý Česák, ten je na Kozím plácku. Jsme kamarádi, je to mudrc, ten něco zná. Od něj jdu vždy potěšen a pln naděje na lepší 24 ru s potahem. Děti, poslouchejte! Začneme s tím co nejdříve, je květen, abychom měli do žní větší práci za sebou. Svatba se bude odbývat po svinenské pouti, to je po patnáctém srpnu, to ještě dohodneme. Abyste pak snáze hospodařili, dostane Rozárka něco na hotovosti, její oblíbenou krávu, tu dvouletou hřebici, kus lesa, který s tebou sousedí a pod ním louku. O výbavu se pak postará matka. Jste spokojení? Jan i Rozárka srdečně děkovali a oběma líbali ruce za takovou vstřícnost, kterou ani nečekali. Že bych doběhnul pro strýce, když si to pantáta přeje? zeptal se nedočkavý Těžák. Jenom seď, tam skočí pasák. Že Jirkala prosím, aby k nám, co možno, ihned přišel. Starý Jirkal došel domů, unaven ulehl na lavici. Trocha si odpočinu, řekl si pro sebe, tak brzo pro mne žádný nepřijde, Jan je nesmělý. Zda vůbec požádá o Rozárku? To je jistě u Boha. Takové se mu honily hlavou myšlenky, když zvolna usínal. Ledva zavřel oči, otevřely se dveře, do kterých vstoupil pasák se vzkazem od Kalisty: Spíte strýčku? Pantáta vzkazuje, že máte přijít k nám, co možno, hned! Tak dobře, odpověděl starý, vyřiď, že přijdu. Tak přece! Na to jsem zvědav. Vstal a rychle se ustrojil. Dnes to bude zajisté snažší práce. A už si to šine přes náves do Kalistových vrat. U dveří se trochu pozastavil, pak zaklepal a vešel. Přivítala ho panímáma a pozvala jej do seknice, kde byli všichni pohromadě. Pojďte, sedněte mezi nás, potřebujeme vaši radu a pomoc. Abyste věděl, oč jde, tak tady vám představuji nastávající manžele. Právě nyní jsme to dojednali. Proto vás také zveme, neboť na tom máte podíl největší! A tak To mám sám radost, že jste se dohodli. Dej vám Pán Bůh zdraví, štěstí a Boží požehnání. Buďte za to rodičům vděčni! podával své mozolnaté ruce snoubencům. Jirkale, poslouchejte, co jsme ujednali: Svatba bude až po svinenské pouti v srpnu. Než-li se bude naše Rozárka k Janovi stěhovat, byl bych rád, kdyby měli do té doby stavení i stáje větší. Samo sebou i tu kamenitou cestu musíme upravit, abychom tam mohli s potahy. Hoši i já pomůžeme. Co se vazby týče, na tu bych měl dříví doma. Teď vás prosím, jednejte vy. Máte zkušenost, koho potřebujete, přijednejte. U nás bude každý na stravu a já ho za práci zaplatím. Za těchto výhod se najde pomocníků dost, povídá Jirkal. Začali bychom třeba hned příští týden s úpravou cesty. Na ty balvany, které nám budou v cestě, bude starý a mladý Bartyzal. Ty si umí s kamenem poradit. Něco ho nalámali, opracovali a po nápravě do Budějovic dopravili. Já s nimi promluvím, můžeme začít i hned. 21

10 Vidíte, na to bych nepřišel, ty jsou na to jako stvořený. přisvědčil Kalista. Jsi říkal, že na vazbu dříví máš. To je dobře. Já půjdu zítra změřit, o kolik to bude větší. Podle toho pak vazbu svážu. Pomůže mi přitom můj syn, je ženat v Pořešíně. Tuhle Jan k němu dojede, až bude zapotřebí. O šindeli vím, dělal ho celou zimu v Soběnově Petřík. Jene, na zpáteční cestě od syna zajedeš k Petříkovi a šindel nám zamluvíš. Dobře, vyřídím. Zedníky máme také ve vsi, Maříky. Umí dobře pracovat z kamene a hlíny, jde jim to od ruky. Co bude třeba od železa - skoby a další, udělá mistr Pařízek. Řemeslníky bychom tedy měli a s pomocí Boží se do toho dáme. Při tomto rozhovoru poseděli až do soumraku. Když už se Jirkal chystal k odchodu, Kalista jej ještě jednou požádal, aby tedy, jak bylo ujednáno, dle možnosti vše zařídil. Buďte beze starostí, budu se snažit, mámť Jana i Rozárku rád. Chci, aby i oni měli radost a památku na mne. Ten nový Těžákovec musí předržeti věky. I Jan vstal a jal se loučiti. Poděkoval otci i matce za všechno. Ujišťoval, že to co dnes mu slíbili, bude splácet dobrem. Rozárka ho vyprovodila za vesnici, kde se spolu rozloučili a společně poděkovali Bohu, že vše dobře dopadlo. Musím spěchat, řekl po chvíli Jan. Václav bude netrpělivý. Jestli nezačneme s tou prací do středy, tedy bych některý večer sjel k vám. Bylo by mi smutno, Rozárko. A začne-li se, pak času mít nebudeš, tedy se na tebe přijdu podívat já, odpověděla tiše. I na tu práci, jak pokračujete. Budu rád, buď sbohem. Políbil ji na čelo a odešel. Ještě toho večera se o svatbě Rozárky s Janem dozvěděla celá pohorská vesnička. Hovořilo se o ní mezi babkami i mládeží, ale nakonec bylo pomluv přes snoubence málo. Hrdinku Rozárku i Jana měli skoro všichni rádi. Naopak, těšili se, až bude veselka. Jak hoši, tak dívky se uradili, že udělají mladým manželům pěkně zdobenou bránu, jak toho času bývalo zvykem. Babky z celé vesničky se zase těšily, že bude konečně po dlouhém čase muzika v hospodě u Vaňků. Žádná muzika se bez babských klevet neobešla. Mělo se v povědomí, že když má sedlák Kalista jedinou dceru, tak se nechá vidět. Bude jistě veselo. Když Jirkal odcházel od Kalistů, rozhodl se, že ještě zajde k Bartyzalům, kteří měli chaloupku na konci vesničky. Vejda do dvora volá: Dobrý večer, jsi doma, Bartyzale? I je, odpověděla Bartyzalka, vítám vás, jen pojďte dál. Starý se natáhl na lavici. Ráno byl ve Svinech, je trochu sešlý. Vítám, tě, copak mi neseš na samou noc? zeptal se kameník příchozího. 22 Ale, rád bych si s tebou pohovořil. Potřebuju tebe i tvého syna na několik týdnů. Usedli spolu na lavici. Tak řekni, co bys od nás potřeboval. Máme sice práce dost. Máme nalámat kámen na padesát schodů do Budějovic. Budou prý stavět rathaus. Co je to, nevím. Byl u mne kamenický mistr Hepl, tak jsem mu to slíbil. To počká, s námi musíte jít co nejdřív. Tak co vlastně chceš? Jirkal mu vysvětlil, jak se věci mají a s čím by vlastně potřeboval pomoci. Když je tomu tak a u Kalistů budeme na živobytí, tak s námi můžeš počítat. Já Kalistu také potřebuju. Má v lese hodně kamene, také na klestí tam chodím každou zimu. Tak mu nemohu odříct. A kdy byste mohli začít? Myslím, že ve středu ráno. Musíme si připravit klíny a palice. Tak dobře, platí. Tedy nebudu vás déle zdržovat. Ve středu ráno se u mne zastavte, já půjdu s vámi. Podali si ruce a Jirkal spokojeně odešel. Jen mu v hlavě ležel ten rathaus. To se tak časy mění, jen ať ten rathaus postaví, bude to přece jen česká radnice, která bude sloužit lidu českému. To poněmčování v Čechách musí přestat. Doma o tom dnešním dnu uvažoval, jaká změna se stala. Měl radost. Že bude vše takhle brzo, si nepředstavoval. A je to skutkem, vždyť přece při tom jednání byl! Co všechno mu bylo svěřeno! Jen aby mu Bůh pomohl to vše v dobrém zvládnout. Hned ráno si také promluví s Maříkem, jistě také přijdou, když to bude ku stravě. To bylo za těch poválečných časů to nejdůležitější. Hladem trpělo mnoho českého lidu, zhoubné nemoci jej trápily. Rána nemohl dočkat, měl toho hodně na starosti. Hned zašel k Maříkovi a dobře tam pochodil. Na zpáteční cestě ještě zašel ke Kalistovým. Což tak záhy, Jirkale? zeptal se ho v průjezdu hospodář. Jdu od Maříků, tak spěchám, abych vám sdělil, co jsem zařídil. Vy jste teda časný! No, když mám něco na starost, tak chci také správně splnit. Včera večer jsem jednal s Bartyzalovými. Přijdou rádi, když je to ku stravě. Začli by ve středu, to vám ještě povím. Maříci také rádi pomůžou. Příležitostně zajdu ke kováři, k příteli Pařízkovi. Vím, že mě neodmítne a vyhoví nám. Vtom Rozárka běžící ze stáje zahlédla Jirkala. Dobré jitro, strýčku. Co tak brzo? Ale povídám otci, že už s tou prací začneme ve středu, abyste to věděli skrz to vaření. To je dobře, aspoň si vše včas připravíme. Zajdete? Ba ne, půjdu k Janovi, abych to rozměřil. Podle toho si u vás zajistím dřevo na vazbu. Rozloučil se a už se chystal odejít, když zavolala panímáma z kuchyně: Počkej- 23

11 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 4/2012 STRANA 11 chodili na pivo a pojídali chodské koláče (většina důstojníků VSD 182 pocházela od Domažlic, tedy původně od 18. p. pl.). Do Mnichova se podařilo vybetonovat v části 182 (Stašek) 54 z 58 objektů. Linie zde byla převážně jednosledová, obranu zesilovalo několik uzávěrů LO vz. 36 úseku X.a západně od Borovan, za Ostrolovským Újezdem, nad Veselkou a u Střížova. U 24 z 54 objektů byly dokončeny stavební práce, u 30 bylo provedeno zamaskování. Firma Svoboda a Malý postavila celkem 6 z 32 objektů (sedmý dokončila firma Stašek). Část 182 se stavěla z východu od Borovan. Část 182a naopak ze západu směrem od Římova. Pro osm objektů u Pašinovic proběhla pouze navážka materiálu. V části 182a se stihlo postavit pouze 7 objektů (č ). Celkově zde na celém úseku 182 a 182a stálo přibližně 2/3 z plánovaného počtu, tedy 61 pevnůstek. Celkem 12 objektů bylo rozpracovaných. Za mobilizace obsazovali tuto linii vojáci praporu II/1. Zajímavá situace nastala za všeobecné mobilizace, kdy si vojáci obsazující zdejší objekty stavěli boudy proti nepohodě z materiálu povalujícího se na staveništi a v chladnu si prkny topili. Při kontrolách účtů byly tyto ztráty velmi neobvykle uznány za oprávněné. Účty za ztráty při stavbě objektů odevzdala firma Stašek dne a stejný den i účet za ztráty při stavbě překážek. Mjr. Frimmel je odevzdal po překontrolování na velitelství I. sboru. Účet za ztráty při stavbě překážek byl odevzdán dne , za ztráty při stavbě objektů Účet za stavbu objektů byl firmou odevzdán (v konečné podobě pak ). Mjr. Kopecký dokonce zvýšil požadavky firmy o 5000 K. Firma Svoboda zde sice pracovala až od září 1938, ale i tak se jí podařilo účet za stavbu překážek i objektů odevzdat až (resp. neudělala tolik). Výkaz škod, vzniklých při stavbě objektů přerušením prací a obsazením vojskem, je datován , účet za ztráty při stavbě překážek Kontroly všech účtů dokončil mjr. Slezák z velitelství I. sboru MNO ale nikdy neuznalo účty ztrát v plné výši navržené firmou (např. z účtu ztrát na stavbu překážek bylo uznáno místo ,15 K jen 6.903,75 K). Firmě Svoboda nebyly přiznány ztráty za uskladněný materiál a mzdy vyplacené dělníkům za mobilizace a náhrady za ušlý zisk, neboť lze přihlížet jedině k hmotným nezaviněným škodám. V celkovém zúčtování byla na stavbu objektů úseku 182 vyčleněna částka ,50 Kč. Prostavělo se celkem ,68 Kč. Na stavbu překážek byla určena částka ,75 Kč a použilo se celkem ,06 Kč. Za celý úsek bylo celkem prostavěno ,60 K. Za zbytky materiálu po stavbě získala vojenská správa celkem zpět 4.462,45 K. Všechny objekty tohoto úseku byly až na jeden za okupace zničeny (č. 33 na Veselce, ve střední části úseku 182 v okolí O. Újezda zbylo několik po 1. odstřelu, o tom ale někdy příště!). Pro literaturu a další odkazy klikněte na - sekce Trhovosvinensko. Mgr. Petr Kozel Z HISTORIE Ocelové rozsocháče měly zabránit průjezdu tanků. Dobrou představu o jejich využití si lze opět udělat v muzejním areálu čs. opevnění u Slavonic. Tyto české ježky, jak se jim říkalo za druhé světové války, použili Němci například při zabezpečení Atlantického valu. Foto: F.Slípka. Dochovaný objekt vzor 36 X.a/15 u železniční trati v Borovanech. Foto: F.Slípka. První výsadkář přežil válku v Trhových Svinech (ještě jednou k článku z č. 2/2012) Vzhledem k tomu, že pod mým shora uvedeným příspěvkem je uvedeno, že na dané téma vyšel příspěvek již v roce 1995, nabyl jsem dojmu, že záměr uvedení mého příspěvku zůstal nepochopen. Proto ho rád ještě jednou objasním. (Pro správné pochopení mého záměru doporučuji čtenáři vzít k ruce původní článek v TSL č. 2 z tohoto roku, jinak by se má poznámka mohla jevit jako nesmyslná.) S blížícím se 70. výročím atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha v Praze se snaží historikové rozkrýt a objasnit některé dosud neznámé události, a to jak před samotným atentátem, tak i po něm. V souvislosti s probíhajícím pásmem dokumentů pod názvem Heydrich konečné řešení bylo uvedeno, že se Otmar Riedl dožil konce války v Táboře. Můj příspěvek, který jsem napsal pro Českobudějovický deník a následně jsem ho poskytnul i redakci Trhosvinenských listů, byl pouhou reakcí na televizní pořad ze září loňského roku. Tématem tedy nebyl životopis a úkol výsadkáře Riedla, ale sdělení, že válku přežil v jiném místě, než bylo v pořadu uváděno. Zároveň jsem chtěl upozornit na osobu pamětníka pana Ing. Josefa Šálka z Chebu, jehož otec byl v době války i revolučních dnů roku 1945 v Trhových Svinech městským strážníkem, a který se s Otmarem Riedlem nejen znal z Trhových Svinů, ale shodou okolností se s ním setkal také ve svém novém působišti po válce. Když jsem v roce 60. výročí konce války vyzval žijící pamětníky této doby ke zveřejnění jim známých informací o konci války a průběhu osvobozování, přihlásilo se několik lidí. Žádný z nich ale nechtěl své svědectví uvést písemně. Jediný, kdo byl ochoten cokoliv k této záležitosti napsat a uvést rovněž své jméno, byl právě Ing. Josef Šálek. Ten poskytnul příspěvek se svými a otcovými vzpomínkami tehdejší redakci TL. Dopis však ani po urgencích zveřejněný redakční radou nikdy nebyl. Kopii tohoto příspěvku, který je možná dosud uložený v archívu TL, vlastním i já. V souvislosti s osobou Otmara Riedla, ale též v souvislosti s blížícím se byť ne kulatým výročím konce války, považuji za svou povinnost jeho tehdejší příspěvek alespoň částečně zveřejnit. V první části hovoří Ing. Šálek o příchodu SS do Trhových Svinů. Pro naše město to byly vůbec nejhorší a nejdramatičtější okamžiky za celé období války vůbec. Stěžejní momenty toho dne zaznamenal Ing Šálek tak, jak je z vyprávění svého otce městského strážníka - uchoval ve své paměti. Sám jsem byl osobně přítomen jak momentu, kdy přišli SS pro mého otce, tak řady jiných vážných situací toho dne, další jsem slyšel přímo od otce Ing. Šálka. Protože se v dopise Ing. Josefa Šálka líčení některých momentů toho dne sice v nepodstatných detailech, ale přesto - od skutečnosti liší, první část dopisu neuvádím. Svůj dopis Ing. Josef Šálek končí: Otec mi líčil, že bylo až neuvěřitelné, jak se pan Stráský veliteli SS postavil. Řekl, že nebýt jeho, dopadlo by všechno daleko hůř. Když jsem před mnoha lety hodnotil to, co mi otec vyprávěl, uvědomil jsem si, že jsem v životě poznal osobně dva hrdiny. Jedním z nich byl pan Stráský z Trhových Svin, který šel dělat starostu, ač jím nebyl. Tehdy by stačilo jediné svědectví některého z místních Němců, že pan Stráský starostou není, a byl by pravděpodobně okamžitě zastřelen. Pan Stráský byl později některými místními komunisty obviněn z kolaborace. Důvodem bylo pravděpodobně to, že byl továrníkem, a že v roce 1946 díky jeho oblibě v Trhových Svinech vyhrála volby Národně-socialistická strana. Na základě svědectví řady lidí, včetně mého otce, byl u soudu v Českých Budějovicích osvobozen. Zmínil jsem se o dvou hrdinech, které jsem osobně znal. Tím druhým byl pan Riedl, za války vedoucí prodejny Baťa v Trhových Svinech. Pan Riedl byl prvním parašutistou vyslaným z Anglie, který nesl poselství Dr. E.Beneše českému odboji. Zveřejnění tohoto příspěvku považuji za poctivé a správné, a to nejen vzhledem k osobě statečného Otmara Riedla a z úcty k Ing. Josefu Šalkovi, ale rovněž vzhledem k osobě mého otce Ladislava Stráského. František Stráský

12 STRANA 12 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 4/2012 Buškův hamr se probudil ze zimního spánku První akcí budou čarodějnice, v květnu se předvedou jihočeští výtvarníci Zima je již definitivně za námi, Buškův hamr se v novém ročním období probudil ze zimního spánku a opět otevře své brány návštěvníkům. Plný provoz bude oficiálně zahájen 15. května (od tohoto data až do 30. září bude otevřeno od 10 do 17 hodin denně kromě pondělí, prohlídky s výkladem jsou každou hodinu, poslední se uskuteční vždy v 16 hodin). První akcí roku 2012 bude stejně jako vloni a předloni pálení čarodějnic. Pro dárek do nazaretského obchůdku Představte si následující situaci. Přijede k vám návštěva z poměrně vzdáleného (cca 3000 km) zahraničí. Jde o návštěvu poměrně zcestovalou a světaznalou, která nestojí o žádné bloumání po obchodech. Hlavně ne po těch, jenž jsou plné firem a zboží, které je stejné od Aljašky přes Prahu až do Japonska a zase zpátky. Tahle návštěva si chce kromě zážitků odvézt jen pár originálních, pokud možno typicky českých, dárků pro své (parádivé) dcery a (ještě parádivější) vnučky. Filipojakubskou noc na hamru tradičně tráví mnoho rodičů s dětmi, večer pak přijdou dospělí posedět pod májkou. Program začne na hamru 30. dubna v 15 hodin. Čarodějnice v kostýmech budou opět odměněny malou pozorností, nebude chybět ani opékání špekáčků, zdobení hamerské čarodějnice i její následné upálení. Lidé, jejichž koníčkem je rukodělná a výtvarná práce, se na Buškově hamru sejdou zhruba o čtrnáct dní později. Amatérští výtvarníci se neoficiálně sdružují v Jihočeském klubu největšího Půjde-li o dárky přímo jihočeské, bude to skvělé, a když budou z trhovosvinenského regionu, ocitne se návštěva v sedmém nebi. Nesmí to být ale žádné sklo nebo keramika, jelikož návštěva hodlá vše nacpat do kufru, s nímž si budou pohazovat zaměstnanci letiště. Vlastně by to vůbec nemělo být nic těžkého, protože váš host má s bídou 50 kg a ten kufr ještě potáhne z letiště do vlaku. Po bleskovém vyhodnocení situace běžíte s nadějí do obchůdku chráněné dílny Nazaret v Novém městě. Zhruba po třech minutách rozkoukávání se víte, že je vyhráno! Prohlížíte krásná batikovaná trička, ručně malovaná tílka i hedvábné šátky, ručně šité i tkané tašky různých barev, tvarů i velikostí Návštěva je u vytržení z dárků, vy z radosti obdarovaného. Nazaret má můj velký dík a ještě větší obdiv za svou pestrou nabídku. Nečekejte na příjezd vzácné návštěvy a zajděte se podívat. hh českého kreativního prodejního serveru Fler. Scházejí se pravidelně dvakrát do roka, v současné době se jich ke klubu na Fleru připojily zhruba tři stovky. Akce s názvem 8. JIHOČESKÝ FLER SRAZ se poprvé na Buškově hamru uskuteční v sobotu 12. května 2012 od 10 do 17 hodin. Na celý den bude připravena řada ukázek výtvarných technik od předení na kolovrátku přes plstění, pletení z pedigu, vypalování do dřeva, origami, cínování, ukázky šitého šperku a měkkého smaltování, výrobu vinutých perel, floristiku až po zdobení perníčků. Společně s Městem Trhové Sviny také intenzivně připravujeme podobu nové letní sezóny. Věříme, že se nám mnoho našich plánů podaří uskutečnit. Hamr se v poslední době stal vyhlášeným turistickým cílem i místem pro setkávání lidí s nejrůznějšími podobami kultury a společenského dění. My osobně letos na hamru zahajujeme již pátou sezónu a v tomto trendu chceme i nadále pokračovat. Již nyní můžeme našim příznivcům sdělit, že se mají opravdu na co těšit, informovaly provozovatelky Buškova hamru Pavla Majerová a Lenka Kříhová, které také prozradily, že letošní již čtvrtý ročník Kovářských dnů, které se vloni setkaly s mimořádným úspěchem, se uskuteční 18. a 19. srpna Řemeslný jarmark na Buškově hamru a prodejní výstava výrobků jihočeských autorů Sobota :00 17:00 Program: prodejní výstava rukodělných výrobků ukázky řemeslných technik: předení na kolovrátku, plstění, pletení z pedigu, vypalování do dřeva, origami, měkké smaltování, cínování, šitý šperk, výroba vinutých perel, floristika, zdobení perníčků (změna programu vyhrazena) Vstupné: zdarma Pořádá Jihočeský Fler klub (http://www.fler.cz/jihocesky-klub) Text a foto P. Vicková Všechny podstatné a aktuální informace naleznete na webu i na Facebooku. LÉTO S DOMEKEM 2012 Milí pátelé, zima odchází a léto už se jistým krokem blíží, proto Vám zase po roce posíláme nabídku našich tábor. Užijte si PRÁZDNINY s námi! Neváhejte a vyberte si z naší nabídky co nejdíve, nebo nkteré tábory bývají velice rychle obsazené. Kontakt: Domeek, stedisko DM CSH, Branka 588, Trhové Sviny, Monika Valihrachová nebo Web: Divadelní tábor I letos se pipravte na spoustu zábavy! Tentokrát se bude hrát detektivní hra s názvem Potetí bych umít nechtl. Nouze nebude ani o sportovní vyžití a výlet. Místo konání: táboišt Borová Vk: 7 15 let Cena: K Odborný lektor: René Kavanová Vodácký tábor Ahoj plavíci, také už se tšíte na léto, až zase usednete do lodi a pádlem se odpíchnete od íního behu? Místo konání: eka Otava Vk: od 12 let Cena: K Vedoucí: Martin Klabouch Kulda Hudební tábor Milé muzikantky a muzikanti, chcete prožít týden plný hudby, a už s orchestrem nebo rockovou kapelou? Tšíme se na vás! Místo konání: T. Sviny Domeek Vk: od 7 let Cena: K Odborní lektoi: Mgr. Marie Hemanová Jindra erná Kesanský tábor Tentokrát budeme cestovat asem, poslouží nám k tomu kvasar-tenzní pístroj (asostroj). eká nás dobrodružná cesta biblickými píbhy od A-dama po Z-jevení. Místo konání: táboišt Borová Vk: 7 15 let Cena: K Vedoucí: Ing. Daniel Šimon Kesanský tábor Tentokrát budeme cestovat asem, poslouží nám k tomu kvasar-tenzní pístroj (asostroj). eká nás dobrodružná cesta biblickými píbhy od A-dama po Z-jevení. Místo konání: táboišt Borová Vk: 7-15 let Cena: K Vedoucí: Ing. Daniel Šimon Keramický tábor Tšíme se na nadšené keramiky. Letos budete tvoit, toit a nakonec vaše výtvory vypálíme. Nebudou chybt hry a zábava. Místo konání: T. Sviny - Domeek Vk: 8 15 let Cena: K Odborný lektor a vedoucí: Hanka Štarková

13 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 4/2012 STRANA 13 PROGRAM KINA KVĚTNA 2012 DIGITÁLNÍ KINO V TRHOVÝCH SVINECH VZNIKLO ZA FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TRHOVÉ SVINY A STÁTNÍHO FONDU NA PODPORU A ROZVOJ ČESKÉ KINEMATOGRAFIE FILMY OZNAČENÉ LOGEM JSOU UVÁDĚNY V TROJROZMĚRNÉM FORMÁTU Program je neprodejný! ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA Program kina naleznete na internetových stránkách: Rezervace vstupenek: Tel./Fax: Ceny uvedené v programu jsou včetně příplatku 1,- Kč na Fond České kinematografie úterý v hod. BÁJEČNÝ HOTEL MARIGOLD.) Na konci bude vše v pořádku. Takže jestli něco v pořádku není, tak to ještě není konec. Hrají: Bill Nighy, Maggie Smith, Judi Dench, Dev Patel a další čtvrtek v hod pátek v hod VRTĚTI ŽENOU Britská barevná komedie (100 min.) Pravdivý příběh o vzniku vibrátoru Hrají: Maggie Gyllenhaal, Hugh Dancy, Jonathan Pryce a další Mládeži do 15 let nepřístupno sobota v hod neděle v hod. KNOFLÍKOVÁ VÁLKA Francouzský barevný dobrodružný rodinný film v českém znění (100 min.) Zvítězí ta vesnice, která získá více knoflíků Hrají: Laetitia Casta, Guillaume Canet, Kad Merad a další Mládeži přístupno sobota v hod neděle v hod. MŮJ VYSVLEČENEJ DENÍK Česká barevná komedie (102 min) Láska škodí prospívá vám i lidem ve vašem okolí Hrají: Veronika Kubařová, Berenika Kohoutová, Marika Šoposká, Sandra Černodrinská, Ondřej Mataj, Martin Šesták a další Vstupné: 100,- Kč v pondělí KINO NEPROMÍTÁ úterý v hod. MÁME PAPEŽE! Italská barevná komedie (104 min.) Citlivá italská komedie o novém papeži, který se odmítá ujmout své funkce. Hrají: Michel Piccoli, Jerzy Stuhr, Renato Scarpa, Franco Graziosi a další Vstupné: 75,- Kč SÁL KD úterý od hod. Divadlo Sklep Praha BESÍDKA 2012 Každý rok vzniká BESÍDKA nová, naplněná novými nápady, těmi nejlepšími, které jsou vybrány z Vánoční Besídky Divadla Sklep. Hrají: D. Vávra, event T. Hanák, J. Burda, M. Šteindler L. Vychodilová, T. Kučerová, J. Hanáková, F. Váša, L. Andelová, Kapela Divadla Sklep: V. Marinová, D. Noll, J. Podzimek, H. Navarová, R. Fojtíček, V. Vytiska a další Vstupné: 240,- 230,- 210,- Kč pátek v hod pátek v hod. SLAVNOSTNÍ AKADEMIE K SVÁTKU MATEK Besídka dětí MŠ T. Sviny čtvrtek v hod. HUNGER GAMES Americké barevné akční sci-fi (142 min.) Film, na motivy světoznámé trilogie Hunger Games, která se světem šíří jako oheň. Hrají: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth a další pátek v hod. TALISMAN Americké barevné drama (101 min.) Chcete-li zachránit svou matku před jistou smrtí, je třeba vstoupit do paralelního světa známého jako území Talismanu. Hrají: Zac Efron, Taylor Schilling, Joe Chrest, Blythe Danner a další sobota v hod neděle v hod. PIRÁTI Americká barevná animovaná komedie v českém znění (88 min.) Animovaná komedie Piráti ukazuje události, které se přihodí bandě bodrých smolařských pirátů, když křižují sedm moří v dobrodružství hodném barona Prášila. Mládeži přístupno Vstupné: 155,- Kč sobota v hod neděle v hod. AVANGERS Americký barevný akční, dobrodružný film v českém znění (137 min.) Marvel Studios uvádí super hrdinský tým všech dob Avengers. Hrají: Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Jeremy Renner a další Mládeži přístupno Vstupné: 160,- Kč pondělí v hod. PROBUDÍM SE VČERA Repríza Česká barevná komedie (120 min.) O cestě za studentskou láskou do hlubin nedávné minulosti. Hrají: Eva Josefíková, Jiří Mádl, Filip Blažek, Martina Válková, Viktor Preiss, Miroslav Táborský, Ljuba Krbová, Svatopluk Skopal, Tomáš Matonoha, Filip Ciel, Zlata Adamovská a další Mládeži přístupno NÁMĚSTÍ úterý dopoledne PRVOMÁJOVÝ JARMARK pondělí Sraz účastníků před ZŠ Trhové Sviny ve hod. SLAVNOSTNÍ LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD S OHŇOSTROJEM V TRHOVÝCH SVINECH čtvrtek v hod pátek v hod. STREET DANCE 2 Americký barevný taneční, romantický film (85 min.) Street Dance 2 je zpátky Hrají: George Sampson, Sofia Boutella, Falk Hentschel a další Vstupné: 130,- Kč sobota v hod neděle v hod. OKRESNÍ : PŘEBOR Repríza Česká barevná komedie (104 min.) Poslední zápas Pepika Hnátka Hrají: Miroslav Krobot, Ondřej Vetchý, Luděk Sobota, David Novotný, Leoš Noha,Pavel Kikinčuk, Norbert Lichý, Jan Hartl, Jaroslava Pokorná, Jaroslav Plesl, Pavla Beretová a další pondělí v 9 45 hod. a ve hod. MÍČEK FLÍČEK Filmové představení nejen pro děti MŠ a ZŠ (69 min.) Pásmo pohádek pro děti Vstupné: 10,- Kč pondělí v hod. S LEDOVÝM KLIDEM Americký barevný akční thriller (93 min.) Instinkt je jeho největší zbraní Hrají: Bruce Willis, Henry Cavill, Sigourney Weaver a další Vstupné: 80,- Kč čtvrtek v hod. PROJEKT X Americká barevná akční komedie (88 min.) Oslava o které jste jen snili Hrají: Thomas Mann, Oliver Cooper, Jonathan Daniel Brown a další PŘEDPRODEJ Kulturní dům T. Sviny tel Infocentrum Žižkovo nám. T. Sviny tel Informační centrum Borovany tel BUŠKŮV HAMR pondělí Zahájení sezóny na Buškově hamru FILIPOJAKUBSKÁ NOC STAVĚNÍ MÁJKY Odpolední program pro děti od ZDOBENÍ ČARODĚJNICE Posezení u táboráku Klobásy, vuřty a ostatní občerstvení k zakoupení na místě v hod. LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL Česká barevná širokoúhlá komedie režisérky Marie Poledňákové (113 min.) Příběh volného pokračování romantické komedie Líbáš jako Bůh Hrají: Jiří Bartoška, Kamila Magálová, Oldřich Kaiser, Eva Holubová, Nela Boudová, Jiří Langmajer, Roman Vojtek, Martha Issová, Tereza Kostková, Milan Šteindler, Petr Nárožný a další Mládeži přístupno Vstupné: 110,- Kč pondělí v hod. DIKTÁTOR Americká barevná komedie (96 min.) Jmenuje se Aladdin a od smrti Kim Čong Ila je považován za posledního mohykána mezi diktátory. Hrají: Sacha Baron Cohen, Anna Faris, Ben Kingsley a další Mládeži do 15 let nepřístupno čtvrtek v hod. TEMNÉ STÍNY Americká barevná sci-fi thriller režiséra Tima Burtona (96 min.) Každá rodina má své démony Hrají: Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Eva Green a další KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM TRHOVÉ SVINY pořádá VÝLET DO ČESKÉHO KRUMLOVA PROGRAM : PROHLÍDKA GRAFITOVÉHO DOLU návštěva divadelního představení na otáčivém hledišti DECAMERON Cena 800 Kč zahrnuje všechny vstupy a dopravu Můžete si vybrat důl nebo divadlo: Vstupné na Decameron je 550 Kč, do dolu 150 Kč, studenti a důchodci mají vstupné do dolu za 100 Kč, děti 3-15 let za 80 Kč, cena za dopravu včetně parkovného a čekání je 100 Kč. Bližší informace : tel

14 STRANA 14 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 4/2012 SPORT Velikonoční volejbalový turnaj Foto: E. Lejsková Ve čtvrtek se ve školní tělocvičně uskutečnil turnaj v minivolejbalu, kterého se zúčastnili hráči z Borovan, Ledenic a T. Svinů. Věkové rozmezí hráčů bylo velké - od čtvrťáků až po žáky, kteří už v loňském roce opustili naši školu. Dvou- až tříčlenná družstva byla rozdělena na začátečníky (7 družstev) a pokročilé ( 5 družstev) a v půl deváté začaly první zápasy. Začátečníci hráli tzv. časovku (9 minut/ 1 zápas), kdy je doba hry předem přesně daná. Pokročilí hráli na dva sety do 20 bodů. Celkem bylo odehráno 31 zápasů. Krátce po poledni bylo dobojováno, vyhlášeny výsledky a předány ceny. Softbalový tým žáků v Extralize 2012 Vzhledem k tomu, že zimní sezóna 2011/2012 nám končí a naši mladí sportovci během několika měsíců dokázali zase udělat pořádný kus práce, tentokrát si troufáme říci, že větší než kdy předtím, chtěli bychom trochu zrekapitulovat uplynulých pár měsíců. Zimní tréninková příprava se odehrávala, jako každý rok, v tělocvičně ZŠ Trhové Sviny. Navzdory faktu, že v tělocvičně není dostatek prostoru pro samotnou hru, a tudíž nejsou tréninky vždy tolik zábavné jako v létě, se nám podařilo docílit výborné docházky z řad hráčů, ale i množství kvalitních a přínosných tréninků. Dle našeho názoru na tom mají největší zásluhu samotní hráči, kterých je po uplynulé zimě zase o několik více. Nebýt jejich aktivity, jejich času, který této přípravě věnovali, naše úsilí by nemělo žádny smysl. Proto bychom chtěli vzdát hold hlavně jim. Mezi naše nejšikovnější a nejzkušenější hráče patří dvě stálice místního softbalu, a to Petr Heřman a Matěj Pexa. I když už v minulém roce byli naší největší oporou, troufáme si říci, že po letošní zimě jsou na tom ještě o mnoho lépe. Oba dva se naučili za cca 4 měsíce spolehlivě nadhazovat, což je pro náš tým největší přínos, jelikož bez spolehlivého nadhozu se hra ani nerozehraje. Zároveň jsou to také velmi dobří běžci po metách a samozřejmě i pálkaři, a to díky jejich mrštnosti a rychlosti. Ze zkušenějších hráčů pak mohu jmenovat ještě například Daniela Sulaye nebo Kateřinu Bartyzalovou. Katka je díky své síle velmi užitečná v útoku, její silové a dlouhé odpaly nám dokážou získat nejeden bod. To jí krom hraní na první metě nestačí, proto se právě tuto zimu rozhodla, že se zúčastní přípravy zadáků. Během této přípravy udělala skutečně velký pokrok, spolehlivě sekundovala našim dvěma výše zmíněným nadhazovačům. Vzhledem k tomu, že pozice zadáka je ve hře nejzodpovědnější, je na dobré cestě, aby se stala mozkem celého týmu. Daniel si ukousl ještě větší sousto, pustil se do přípravy jak na zadáka, tak na nadhazovače. Přesto se své role zhostil s grácií a nyní dokáže vcelku dobře obstát jako nadhazovač i zadák. Mezi další starší a zkušené hráče patří také Jiří Studnička a Jan Klíma. Oba patří mezi stabilní hráče, Honza se v obraně úspěšně zhostil pozice Výsledky: začátečníci : pokročilí: 1. Borovany 2. T. Sviny - M.Sviták, K. Poppová 3. T. Sviny - Š. Ertlová, T. Pancířová 1. T. Sviny - A. Šimečková, M. Šindelířová, L. Fenclová 2. Ledenice 3. T. Sviny D. Kulhan, O. Macho, P.Tichý N. Hálová zadopolaře a aktuálně pokukuje po postu první mety, což je velmi zodpovědná pozice. Navíc jeho silové pojetí pálení bude aspirovat na první homerun v kariéře jeho samotného i celého družstva. Jirka zřejmě bude nadcházející Kompletní družstvo trhovosvinenských žáků pro Extraligu žáků 2012 sezónu vůdčí postavou v zadním poli a jeho zlepšená pálka, jako jediného z levé strany, přinese pestrost do útočných řad. Poté následuje výčet našich nových či mladších, ale zato nadějných hráčů, mezi něž patří Vít Bešenyi, jenž se zatím specializuje na pozice třetí mety a zadáka. Jeho největší přínos však letos bude hlavně v pálkařských schopnostech. Robert Hanzal navzdory svému věku aktivně a dobře nadhazuje a na trénincích dokáže spolupracovat se staršími. Martin Klíma je jeden z nejtalentovanějších, jeví velký zájem o hru a v budoucnu bychom z něj chtěli vychovat slušného zadáka. Adam Foto: E. Lejsková Petrák zatím spíše sbírá zkušenosti, ale kvůli svému nízkému věku má velký potenciál do budoucna. Jan Průka svým úsměvem a přístupem ke hře vytváří pohodu v celém týmu a Adam Kekrt je naší nejnovější a nejméně zkušenou posilou, která má však dobré sportovní základy, na kterých se dá stavět. Všichni hráči jsou však velkým přínosem a důležitou posilou pro žákovský trhovosvinenský softbal. Celé družstvo žáků od svého začátku dosáhlo velkého pokroku a následující sezóna ukáže, jaké schopnosti jsme si přinesli ze zimní tréninkové sezóny do extraligy žáků. Ta se bude odehrávat podobně jako minulý rok. Šest víkendových turnajů a sedmý finálový, na který se, jak doufáme, také probojujeme. S odrůstajícími hráči máme nyní ještě další ambice, mezi které patří vybudování kadetského týmu, kde by mohli své zkušenosti uplatnit právě oni. Ne zcela vyhovující je také hřiště, které využíváme, proto letos oprašujeme vizi vybudování softbalového hřiště, které by zcela jistě přineslo další popularizaci softbalu v Trhových Svinech, mohly by se tu hrát turnaje s napínavými zápasy, takže by se občané města a hlavně rodiče hráčů mohli přijít podívat na tuto zajímavou hru. Pevně doufáme, že se situace bude vyvíjet stejně dobře jako doposud a že se nám vytyčené cíle nakonec podaří splnit. Realizační tým extraligového družstva žáků

15 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 4/2012 STRANA 15 SPORT Horský maratón - XIV. ročník Za pěkného, ale chladného počasí se na start 14. ročníku Horského maratónu Trhové Sviny Hojná Voda a na zkrácenou trať Benešov nad Černou Hojná Voda postavilo 71 závodníků z Trhových Svinů, blízkého okolí a z celé naší republiky. Ani čerstvě napadlý poprašek sněhu nezabránil vítězi hlavního závodu Janu Havlíčkovi k překonání traťového rekordu. Na zkrácené trati ovládli pole běžců manželé Grabmüllerovi. Z celkového počtu závodníků se na canicrossové trati objevilo celkem třináct psů závodníků, od nejmenších až po statné tahouny. Běh : A-Délka závodu 32 km, 1200 m.př. B-Délka závodu 14km, 600 m.př. Canincross: A-Délka závodu 32 km, 1200 m.př. B-Délka závodu 14km, 600 m.př. Běh : Muži Kategorie A, 32km, 1200 m.př. 1. Jan Havlíček 1979 ASK Slavia Praha 2:20:40 2. Pavel Kutman 1964 Struhařov 2:48:58 3. Martin Brožka 1969 Sportcentrum N.H. 2:49:45 4. Zdeněk Liščinský 1982 Tesla Brno 2:56:02 5. Zdeněk Krátký 1978 Libiš 2:56:41 6. Jindra Králík 1975 Strakonice 2:57:40 7. Petr Bahenský 1971 Sokol Č.B. 2:58:12 8. Jan Pertlíček 1982 Pořešín 2:59:26 9. Radek Teringl 1965 TJ OB Č.B. 3:11: Ivan Šarlinger 1974 SC Maratón Plzeň 3:13: Petr Bašus 1974 OK Sparta Praha 3:14: Luboš Hošek 1961 VJČ 3:22: Tomáš Janík 1968 Spona Teplice 3:22: Ivan Skalický 1966 Hosín 3:30: Petr Valenta 1979 Budyně 3:30: Martin Stárek 1967 Litvínovice 3:32: Rostislav Šimůnek 1968 Trisk Č.B. 3:36: Martin Měkota 1982 LK Ledeč 3:37: Petr Vácha 1988 Mirkovice 3:38: Roman Haňur 1969 BBK Boršov/Vltavou 3:41: Ladislav Gášek 1984 Praha 3:45: Ladislav Kučera 1960 SK Čtyři Dvory Č.B. 3:46: Jan Zeman 1962 Boršovský běžecký k. 3:46: Alois Orgoň 1960 Legend Baik 3:47: Antonín Brothánek 1972 TC Dvořák Č.B. 3:47: Martin Pexa 1974 Cyklo Jiřička 4:00: Milan Čaloud 1969 SK Větřný 4:06: Marek Vávra 1973 Spartak Sedlec 4:07: Matěj Šturma 1979 Řepy DNF 30. Petr Luberda 1965 DVtech.cz Č.B. Běh : Ženy Kategorie A, 32km, 1200 m.př. 1. Kristýna Hájková 1984 Praha 7 3:45:22 2. Ivana Šarlingerová 1978 Horní Bělá 4:07: Petr Šimák 1983 Dolní Stropnice 1:26: Marek Metelec 1972 Hartůnkov 1:26: Petr Neubauer 1974 BBK Boršov/Vltavou 1:30: Michal Boška 1985 Boršov/Vltavou 1:31: Matěj Brožka 1993 Sportcentrum N.H. 1:36: Libor Bumba 1968 Kamenictví Bumba 1:39: Karel Mražík 1959 Kaplice 1:40: Evžen Kroupa 1972 BBK Boršov/Vltavou 1:41: Zdeněk Blabla 1969 SK Č.B. 1:55: Petr Strnad 1950 SK Pěčín 2:08:20 Běh : Ženy Kategorie B, 14km, 600 m.př. 1. Šárka Grabmullerová 1969 BH Triatlon 1:11:25 2. Lucie Špatenková 1980 SK Č.B. 1:17:48 3. Alice Piklová 1973 Suše 1:17:59 4. Jana Gebauerová 1979 SK Žabovřesky Brno 1:24:29 5. Petra Bláhová 1979 Č.B. 1:26:03 6. Marie Kučerová 1992 Svatá Trojice 1:47:44 7. Miloslava Duřtová 1965 Fond Bridge 1:48:09 8. Anna Kučerová 1990 Svatá Trojice 1:51:09 Canicross Kategorie A, 32km, 1200 m.př 1. Jan Burian/Pluto 1971 Spartak Sedlec 2:41:12 2. Lukáš Šmahel/Očum 1978 Strunkovice/Blanicí 3:11:11 3. Vojta Soudek/Čili 1956 SK Technik Č.B. 3:42:56 4. Hanka Lelková/Atos 1982 Č.B. 3:46:12 Canicross, muži Kategorie B, 14km, 600 m.př. 1. Michal Háša/Aron 1981 Belcando 1:08:09 2. Jiří Šrámek/Briko 1973 Sokol Maxičky 1:22:25 3. Michla Pinl/Roky 1968 Rudolfov 1:28:46 4. Jan Jirák/Dominik 1949 Klub čes.hors.psa 1:32:21 5. Rost. Novotný/Burák 1965 Velké Popovice 1:34:06 6. Jaroslav Novák/Rasty 1964 Psí útulek Č.B. 1:46:10 7. Jan Nepraš/Besa 1962 Trhové Sviny 1:57:20 Canicross, ženy Kategorie B, 14km, 600 m.př. 1. Jitka Pilátová/Nastěnka 1992 Borovany 1:52:27 Štafeta 32km, 1200 m.př. 1. Eliška a Alena Soudkovi 1992/1958 SK Technik Č.B. 3:42:24 Martin Brožka Běh : Muži Kategorie B, 14km, 600 m.př. 1. Ivo Grabmuller 1962 BH Triatlon 1:07:04 2. Jan Petrou 1964 Ski Velešín 1:07:16 3. Josef Havlíček 1994 Sokol Č.B. 1:08:10 4: Lukáš Kutman 1993 Struhařov 1:08:39 5. Rostislav Mikšl 1972 Mercury Č.B. 1:10:02 6. Tomáš Varga 1973 Č.B. 1:11:06 7. Jan Plánek 1972 Prachatice 1:18:57 8. Jiří Steinbauer 1973 SK Rejta 1:23:55 9. Zdeněk Blabla 1981 SK Č.B. 1:24:21 Foto: Jiří Salcer

16 STRANA 16 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 4/2012 INZERCE UHELNÉ SKLADY BOROVANY Od sklad provozuje UHLOTERM s.r.o Boršov nad Vltavou Nabízíme Vám uhlí Jarní SLEVY do NEJNIŽŠÍ CENY V TOMTO ROCE hnìdé èerné brikety koks! ROZVOZ UHLÍ ZDARMA!!! SLOŽENÍ UHLÍ AŽ DO SKLEPA!! PRODEJ PÍSKU , Otevírací doba a rozvoz Po - Pá hod. MULCOVACÍ KURA! ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY V ORDINACI MUDR. BUSTY! V pátek od 7 30 do 13 hod., z toho do 11 hodin je ordinace pro volně příchozí, od do hod. pak pro objednané. Odpolední ordinace v pátek již není. Ordinační doba a provozní doba je vyvěšena na: Své náměty, připomínky, informace, které chcete sdělit svým spoluobčanům, zasílejte na Příspěvky, prosím, dodejte buď písemně (na podatelnu MěÚ) nebo v elektronické podobě na výše uvedený v MS Word, fotografie a obrázky ve formátech JPG či PDF. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky jazykově upravit. Příjem inzerce osobně na podatelně Městského úřadu v Trhových Svinech nebo na tel.: Uzávěrka čísla vždy 10. dne v měsíci. Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí Zpravodaj občanů města Trhové Sviny a okolí Vydává Městský úřad Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, Trhové Sviny. IČ: Ev. šč. MKČR E10896 Vychází 12x ročně Předsedkyně redakční rady a redakční úpravy Mgr. Hana Halešová DTP a tisk: FIBOX, s.r.o. Třebíč Náklad 700 ks Cena tohoto výtisku: 5,- Kč

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek Program jednání: 1. Finanční vyrovnání-nebytové prostory Bufet,nám.

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: 1. Přístavba společenského sálu ke KD projednání změnových listů

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 2. 2012

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 2. 2012 Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 2. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: Jan Bělohlav, Ing. Ivana Božáková Program jednání: 1. Změnové listy

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin. 1) Tepelné hospodářství. 2) Rozbor hospodaření k 30.6.2007. 3) Vyúčtování položek výpočtu vodného a stočného

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.11.2009

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.11.2009 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.11.2009 Ověřitelé: M. Žabková, O. Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, 9 přítomných zastupitelů Zápis ze dne 19.10.2009

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Bardová J., Mašek Vl., Lívanec J., Ing. Chochole M., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Calta V., Jelínková

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 1/2006 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 9 členů zastupitelstva,

Více

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4 Obecně závazná vyhláška Obce Koněprusy č. 4 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo obce Koněprusy

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Radim Špringl, Luboš Šmiraus, Dana Kozáková Hosté: viz. prezenční listina

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček účast od 18.10 hodin Dále přítomno: 4 občané, dle prezenční

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ O b e c N í t k o v i c e Nítkovice 89, 768 13 Litenčice, tel/fax 573 374 057, email obec@nitkovice.cz, IČO 00544591 Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Program veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 10.9.2007 od 18.00 hod na OÚ.

Program veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 10.9.2007 od 18.00 hod na OÚ. Program veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 10.9.2007 od 18.00 hod na OÚ. Přítomno: 9 od 18.40 hod přítomen p. Pazderka Řídící zasedání: Ing. Vl. Kožený Návrhová komise: p. Šindelář, p. Mrkvička,

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin 1 Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Král Petr, Rozporka Luboš, Ing. Moučka Petr, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava, Procházková

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. 3/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslav

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Příloha č. 1 Zásad FKSP OŘ Praha 2015 Postup pro poskytování sociálních výpomocí zaměstnancům postiženým živelní událostí Tento postup je vydáván pro urychlení poskytování sociální výpomoci a sociální

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Omluveni: 0 Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost úřadu městyse Strunkovice n.bl., 24.4.2013 v 19:30 hodin Přítomni: Omluveni: Ing.K.Matějka,

Více

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č.

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 11. zasedání konaného dne 25. 3. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

Čj. V...dne... 1: Poplatník : Jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, obecný identifikátor

Čj. V...dne... 1: Poplatník : Jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, obecný identifikátor Obecní (městský) úřad odbor... (popř. bez označení) Vyřizuje :...,č. dveří... Telefon :... linka Čj. V...dne... HROMADNÝ PŘEDPISNÝ SEZNAM na místní poplatek... za rok 20.. Shora uvedený správce místních

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné.

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, David Šašek

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 6/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 6/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 6/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 22.9.2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 6 členů

Více

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková, Vlastimil

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E Přítomni: dle prezenční listiny Ve 20:10 po provedení prezence zahájil předsedající Radek Wenzl shromáždění Společenství vlastníků domu č.p. 472 v Milovicích. Oznámil, že shromáždění bylo shledáno usnášeníschopným,

Více

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové Územní pracoviště v Kostelci nad Orlicí Jiráskova 1497 516 01 Rychnov nad Kněžnou ID datové schránky: 5czn6fn E-mail: podatelna2712@fs.mfcr.cz

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 22. 4. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chyšky N Á V R H P R O G R A M U

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 22. 4. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chyšky N Á V R H P R O G R A M U ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 22. 4. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Ing.

Více

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 6/2013 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Ing. Martina Procházková, Ing. Pavel Jelínek, Mgr. Vladimír Libovický,

Více

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 19 z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice Seznam zkratek RMČ BK RMČ ÚMČ OFVV ÚMČ BO ÚMČ OSV ÚMČ Rada MČ Brno-Černovice

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, kterou se zrušuje vyhláška č. 4/2010 a 4/2009 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

OBECNÍ ÚŘAD VIDOCHOV VEŘEJNÁ SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE SRUBU NA VIDOCHOVSKÉM HŘIŠTI

OBECNÍ ÚŘAD VIDOCHOV VEŘEJNÁ SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE SRUBU NA VIDOCHOVSKÉM HŘIŠTI OBECNÍ ÚŘAD VIDOCHOV VEŘEJNÁ SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA pátek 29. března 2013, v 19:00 hodin VE SRUBU NA VIDOCHOVSKÉM HŘIŠTI PROGRAM : * Zahájení * Poplatek za používání TKR * Prodej pozemků * Pronájem

Více