Výroční zpráva. KONZUM, obchodní družstvo. v Ústí nad Orlicí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. KONZUM, obchodní družstvo. v Ústí nad Orlicí"

Transkript

1 Výroční zpráva KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí 2008

2 O B S A H : VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí 1. Zpráva o majetkové a finanční situaci družstva v roce orgány družstva - maloobchodní obrat - velkoobchodní obrat - potravinářská výroba - pracovníci, mzdy a produktivita - obchodní síť, investice a údržba - hospodářský výsledek a finanční situace družstva - členská základna a členské výhody - představenstvo družstva - kontrolní komise - celkové výsledky hospodaření za rok předpokládaný budoucí vývoj družstva 2. Přílohy v grafech - Maloobchodní obrat v letech Struktura MO v % z celku v letech Průměrný měsíční MO za 1 prodejnu v letech Velkoobchodní obrat včetně obalů v NC v letech Potravinářská výroba v MOC v letech Počet pracovníků v letech Průměrné mzdy v letech Mzdové náklady v letech Osobní náklady na 100 Kč výnosů z obchodní činnosti v letech Měsíční produktivita práce na prodejnách v letech Pořízené investice v letech Prodej investičního majetku v letech Náklady na opravy a údržbu v letech Tržby v letech Procento obchodního rozpětí z tržeb v letech Výnosy z obchodní činnosti a služeb v letech Hospodářský výsledek před zdaněním v letech Materiálové náklady a služby na 100 Kč výnosů z obchodní činnosti v letech Finanční stav aktiva v letech Zásoby v letech Vlastní kapitál (vlastní zdroje financování) v letech Cizí zdroje v letech Celková zadluženost v letech Srovnávací ukazatele v letech Souhrnný přehled o družstvu - Výkaz zisků a ztrát - Rozvaha 4. Výrok auditora k výroční zprávě (bez výhrad) 5. Zpráva o auditu účetní závěrky k Účetní závěrka k Rozvaha - Výkaz zisku a ztráty - Výkaz cash flow - Přehled o změnách vlastního kapitálu - Příloha 2

3 Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 Naše družstvo v roce 2008 oslavilo 110 let svého trvání a pokračovalo v upevňování své silné a stabilní pozice v rámci systému spotřebních družstev České republiky. Ze spotřebních družstev ČR, zabývajících se obchodní činností, naše družstvo podle výše dosaženého maloobchodního obratu obsadilo 2. místo za Jednotou České Budějovice, 1. místo podle dosaženého velkoobchodního obratu a 5. místo podle dosaženého hospodářského výsledku z obchodní činnosti. Svým hospodářským vývojem v uplynulém roce 2008 naše družstvo potvrdilo trend ekonomické efektivnosti, který lze datovat od roku Družstvo každoročně vytvořilo zisk z obchodní činnosti minimálně na úrovni 10 mil. Kč. Tyto velmi dobré hospodářské výsledky jsou současně doprovázeny především zvyšováním výkonnosti a rovněž snižováním celkové zadluženosti. Hospodářský rok 2008 se zařadil mezi pět nejúspěšnějších let v novodobé historii našeho družstva. Odrazem vývoje hospodaření družstva v uplynulých letech je tak celková úroveň hospodaření družstva, kterou lze hodnotit jako velmi dobrou. Dosažené výsledky družstva jsou o to významnější, že jich bylo dosaženo přes stále rostoucí konkurenci ze strany zahraničních obchodních řetězců i některých tuzemských subjektů, jejichž působnost se zaměřuje především do lokalit, ve kterých provozuje družstvo své prodejny. Čelit celkové nepříznivé situaci, panující v našem oboru podnikání, se nám dosud podařilo díky trvalé modernizaci našich prodejen a zvyšování jejich celkové úrovně a vybavenosti. Trvale jsou podnikány k v naší obchodní politice, zaměřené na kvalitu nabízeného zboží, sortiment a rovněž na maximální přizpůsobování podmínek zákazníkům, včetně rozšiřování provozní doby, např. u vybraných městských prodejen a dále rozšiřování poskytovaných služeb. Nízká zadluženost a finanční stabilita umožňuje družstvu pokrýt veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti. Družstvo má vytvořeny dostatečné zdroje pro financování svých provozních a investičních potřeb. Výchozí hospodářská a finanční situace družstva pro rok 2009 i pro budoucí období je dobrá. V rámci hospodaření spotřebních družstev ČR k naše družstvo opět zaujalo jedno z předních míst

4 Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Orgány družstva Shromáždění delegátů družstva dne 19. června 2006 zvolilo na svém jednání představenstvo a kontrolní komisi s funkčním obdobím na 4, a to v následujícím složení: Představenstvo družstva: Václav Suchomel předseda představenstva Ing. Jan Šváb místopředseda představenstva Ing. Eduard Beneš člen představenstva Ing. Miloslav Hlavsa člen představenstva JUDr. Eva Vacková členka představenstva Ing. Zdeněk Šembera člen představenstva Miloslav Moravec - člen představenstva Kontrolní komise: Vlastimil Jirout předseda kontrolní komise Ing. Radomír Taraška místopředseda kontrolní komise Hana Papáčková členka kontrolní komise Ludmila Štanglová členka kontrolní komise Lidmila Vlčková členka kontrolní komise - 2 -

5 Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Maloobchodní obrat Maloobchodní obrat družstva dosáhl v roce 2008 historické úrovně 1 451,62 milionu Kč. Skutečnost roku 2008 byla překročena o více než 9,56 %, což v absolutní částce představuje téměř 127,52 mil. Kč. Vezmeme-li v úvahu, že v rámci naší působnosti v okresech Ústí nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou, Náchod a Svitavy, provozuje svoji činnost 6 zahraničních řetězců, které zde mají celkem 37 obchodních jednotek, z toho 18 diskontních, 13 supermarketů a 6 hypermarketů, jedná se skutečně o velmi dobrý výsledek I v roce 2008 vstoupilo na náš trh dalších šest nových konkurenčních prodejen. Na počátku ledna zahájil svoji činnost Penny Market v České Skalici, ke konci dubna byl otevřen Lidl v Ústí nad Orlicí, na konci června byl zprovozněn šestý hypermarket v naší působnosti, a to Tesco v Ústí nad Orlicí, na konci září zahájil prodej Lidl v Chocni a v polovině prosince přibyly další dva diskonty Penny Market v těsné blízkosti našich prodejen, a to v Králíkách a v Náchodě. Kromě této zahraniční konkurence v rámci naší působnosti podniká společnost Qanto (mimo jiné ve Svitavách, v Letohradě, Lanškrouně, Dolní Čermné, Rychnově na Kněžnou, Chocni, ad.) a Hruška (např. Hronov, Ústí nad Orlicí, České Třebové, ad.). Zejména druhá společnost si stále více pronajímá prodejny od místních soukromníků. Maloobchodní obrat, dosažený v roce 2008 na úrovni dosahující téměř 1,452 mld. Kč, lze za situace, která v rámci našeho oboru podnikání v České republice panuje, považovat za velmi dobrý výsledek. Hlavní a zcela rozhodující podíl na nárůstu MO v roce 2008 měly městské a diskontní prodejny, jejichž MO souhrnně vzrostl o téměř 100 mil. Kč. V ročním měřítku můžeme jednoznačně konstatovat, že v řadě míst jsme získali nové zákazníky a maloobchodní obrat na těchto prodejnách rostl. Vedle nově provozovaných provozoven v Opočně, v podobě diskontu, čerpací stanice a fortelu, a dále fortelu v České Třebové, které svou obchodní činností vytvořily MO ve výši 37,03 mil. Kč a výrazně tak eliminovaly pokles MO některých konkurencí silně zasažených prodejen, největšího nárůstu MO dosáhly naše městské prodejny ve Vamberku, Vysokém Mýtě, Chocni, Letohradě, Žamberku, Jablonném nad Orlicí, Broumově, Hylvátech, Červené Vodě, Ústí nad Orlicí a Doudlebách nad Orlicí. Do této kategorie lze zařadit i prodejny ve větších obcích, jako např. Tatenice a Bystřec. Z diskontních prodejen, částečně vlivem vybudování obslužných úseků, zaznamenaly růst prodejny v Králíkách a v Chocni, bez obslužných úseků vykázaly nárůst diskontní prodejny Letohrad, Kostelec nad Orlicí a Vysoké Mýto. Obrat v roce 2008 výrazně rostl i na některých vesnických prodejnách, jako např. ve Slatině nad Zdobnicí, Horní Sloupnici, Výprachticích, Cerekvici nad Loučnou, Pohoří, Rudolticích Zámečku a v některých dalších obcích. Vlivem rostoucí konkurence je stále těžší maloobchodní obrat udržet, výraznější zvýšení MO lze prakticky realizovat pouze novými kapacitami. Významnou zásluhu na srovnatelném růstu MO měl komplex cílených opatření ve všech oblastech. V oblasti obchodní politiky se jednalo o pokračování a rozšíření kupónových akcí, v rámci nichž bylo prodáno zboží za více než 66 mil. Kč, rozšíření počtu platebních terminálů na 64, jejichž prostřednictvím bylo uhrazeno zboží za 58 mil. Kč, prodloužené provozní doby u vybraných městských prodejen apod. I v roce 2008 byly na našich obratově významných a současně konkurenčně nejvíce ohrožených prodejnách, rozšiřovány již odzkoušené služby, jakými jsou rychlé občerstvení, kopírovací služby, fotografické služby, stáčení sudových vín, prodej zmrzliny, kuchyňského a papírenského zboží, apod. Druhou, neméně důležitou, oblastí bylo pokračování ve zlepšování stavu a vybavení našich prodejen. Maloobchodní obrat nesporně patří mezi rozhodující ukazatele hospodaření družstva, jehož prostřednictvím získáváme výnosy, které jsou zdrojem pro pokrytí veškerých nákladů, včetně osobních, i zdrojem zisku, který je nezbytný pro financování investic a tím pro celkový rozvoj družstva. Našemu družstvu se v roce 2008 znovu podařilo meziročně zvýšit maloobchodní obrat za situace, kdy trvale rostl podíl zahraničních řetězců na MO v ČR. Přesto je naprosto zřejmé, že budoucí - 3 -

6 Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 období bude z pohledu dosahování výše MO velmi složité. K již existující konkurenci přibudou další obchodní jednotky, především diskontní prodejny, v některých případech i v těsné blízkosti našich prodejen, což bude mít vliv na náš obrat. Prostor pro intenzivní zvyšování MO je již velmi malý, proto bude nutné se ještě více zaměřit na kvalitu zboží a služeb, rozšiřování sortimentu včetně služeb a pokračovat v přestavbách, modernizacích a přizpůsobování prodejen zákazníkům. Přehledné údaje o MO a jeho vývoji v letech jsou znázorněny v přílohách č. 1, 2 a 3. Velkoobchodní obrat Za rok 2008 dosáhl velkoobchodní obrat v nákupních cenách včetně obalů konečné výše 979,9 mil. Kč. Meziročně došlo k jeho navýšení o 45,5 mil. Kč, což reprezentuje nárůst o 4,9 %. Především se o více než 38,8 mil. Kč, tj. 5,3 %, zvýšily dodávky do našich prodejen. Také dodávky pro cizí odběratele se o 6,7 mil. Kč zvýšily, z nich dodávky pro Jednotu Zábřeh, jejíž prodejny na okresech Šumperk a Jeseník náš velkoobchod od roku 2001 zásobuje, stouply o 10,4 mil. Kč a 5,6 %. Dodávky vlastním prodejnám představují rozhodující podíl více než 78,8 % celkového obratu. Náš velkoobchod dosahuje trvale nejvyššího obratu v rámci velkoobchodů, provozovaných spotřebními družstvy v České republice. Velkoobchodní sklad v Letohradě dodává prodejnám kromě suchých potravin i chlazené potraviny, nápoje i průmyslové zboží. V části velkoobchodní plochy je provozována krájírna sýrů, která vhodně doplňuje sortiment prodejen A a D, a v poslední době jsou postupně distribuovány i na menší formáty prodejen B a C. Zboží se i nejmenším prodejnám dodává minimálně 2x týdně, středním prodejnám 3 4x a prodejny s vysokým obratem a diskontní prodejny jsou zásobovány až 6x týdně. Důsledně tak uplatňujeme naši zásadu denně čerstvé a tak blízko. Náš velkoobchod dodává prodejnám více než dvě třetiny veškerého zboží, čímž je zvyšována spolehlivost dodávek. Všechny naše prodejny, a od poloviny roku 2004 i prodejny Jednoty Zábřeh, zasílají objednávky elektronicky prostřednictvím přímého spojení počítačů na prodejnách s centrálním počítačem v našem velkoobchodě v Letohradě. Výsledkem je zkrácení času mezi objednávkou a dodávkou zboží, u větších prodejen na méně než 24 hodin, u malých prodejen na méně než 48 hodin. Podíl jednotlivých sortimentních skupin zboží v rámci velkoobchodního obratu je následující: chlazené potraviny 21,4 % suché potraviny 27,5 % nápoje (lahvoviny) 29,4 % průmyslové zboží 21,7 % Veškeré zboží z velkoobchodu rozvážíme našim prodejnám vlastními nákladními automobily Mercedes s izotermickými skříněmi, Jednotě Zábřeh do jejich 2 expedičních skladů expeduje zboží cizí doprava. Přehled o velkoobchodním obratu je graficky znázorněn v příloze č. 4. Potravinářská výroba Výrobní činnost, reprezentovaná v našem družstvu potravinářskou výrobou, dosáhla v roce 2008 výše tis. Kč. Z toho tis. Kč, tj. 85,43 %, bylo určeno pro naše prodejny. Výrobky studené kuchyně jsou jednou z konkurenčních výhod našeho družstva, tvoří velmi vhodný doplňkový sortiment našich prodejen, kterým je možné se výrazně odlišit od okolní konkurence. Naším cílem v budoucím období je jednak rozšíření a obměna sortimentu o kvalitní a žádané produkty tak, aby odpovídal spotřebitelské poptávce, ale zejména to, aby byly naše výrobky k dispozici na všech prodejnách v co nejširší nabídce a po co nejdelší denní dobu. Přehled o výkonech této výroby je patrný z grafu v příloze č. 5. Pracovníci, mzdy a produktivita K v družstvu pracovalo celkem 604 průměrných přepočtených pracovníků, kdy oproti roku 2007 došlo, především v souvislosti s novými kapacitami, k nárůstu o 39 osob. Na prodejnách pracovalo v roce 2008 celkem 451 pracovníků a jejich počet meziročně vzrostl o 36 osob. Přesto měsíční produktivita práce prodejen v - 4 -

7 Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 běžných cenách mírně o 0,89 % stoupla na 2. nejvyšší úroveň v rámci spotřebních družstev, a to 268,25 tis. Kč. V roce 2007 byla v našem družstvu provedena zcela zásadní změna systému odměňování. Podílová mzda u prodejen a VO byla nahrazena časovou hodinovou mzdu s prémií. U zbývajících kategorií byla současně provedena valorizace mezd. Od jsme v rámci určité stabilizace zaměstnanců v důsledku očekávané inflace roku 2008 zvýšili základní mzdy o 5 %. Přímé mzdové náklady vzrostly v roce 2008 meziročně o 11,37 %, náklady osobní o 11,20 %. Z toho je tedy patrné, že v roce 2008 měly osobní náklady předstih před vývojem maloobchodního obratu, který meziročně vzrostl o 9,63 % i tržeb, které stouply o 5,95 %. Tento nesoulad byl částečně eliminován vytvořenou obchodní marží, která se zvýšila o 4,93 % a zvýšenými tržbami za prodej vlastních výrobků a služeb ve výši 3,85 %. Poměr osobních nákladů k výnosům z obchodní činnosti (marži), vzhledem k velmi progresivní změně odměňování v roce 2007 i vzhledem k navýšení mezd v průběhu roku 2008, které přineslo významné zvýšení mezd všech zaměstnanců, meziročně vzrostl o 3,5 % na konečných 62,7 %. U zahraničních společností, působících na českém trhu, osobní náklady obvykle představují méně než 50 % z výnosů z obchodní činnosti. To je dáno zejména odlišným typem prodejen, a tudíž nelze tento ukazatel snadno srovnávat. Přesto je nutné i v budoucnu tento podíl důsledně sledovat a vyhodnocovat. Jeho případné neúměrné zvyšování by mohlo znamenat nezbytné omezení materiálových nákladů, nákladů na údržbu a opravy strojů, zařízení a obchodní sítě, včetně investic, a tím tedy budoucího rozvoje družstva. Průměrná měsíční hrubá mzda v našem družstvu dosáhla za rok 2008 konečné výše Kč (bez stravenek), po připočtení stravenek dosáhl průměrný měsíční příjem našich zaměstnanců Kč. Je zřejmé, že průměrnou měsíční mzdu zaměstnanců celkem, kterou dosahují zaměstnanci spotřebních družstev provozujících obchodní činnost za rok 2008 ve výši Kč, naše družstvo výrazně překračuje. Konkurovat celostátní průměrné měsíční mzdě na přepočtené osoby, která za rok 2008 dosáhla úrovně Kč, ale rozhodně nemůžeme. Příčinou je obecně nižší úroveň mezd v potravinářském maloobchodě, což bez rozdílu platí i pro země Evropské unie. Přesto lze konstatovat, že úroveň našich mezd snese srovnání s průměrnou mzdou dosahovanou v maloobchodě v rámci Pardubického kraje. Družstvo i v roce 2008 poskytovalo zaměstnancům příspěvek na 1 oběd ve výši 40 Kč, což představovalo na 1 pracovníka celoroční náklad ve výši Kč, vyjádřeno ve výši hrubé mzdy na 1 pracovníka se jedná o částku Kč ročně. Pro celkovou výši průměrných mezd v našem družstvu bude zejména v nejbližším období zcela zásadní udržet produktivitu práce na velmi dobré úrovni. Vývoj počtu pracovníků, průměrných mezd, mzdových nákladů a produktivity práce v uplynulém roce je patrný z grafů na přílohách č. 6, 7, 8 a 9. Obchodní síť, investice a údržba K jsme v rámci naší sítě provozovali 103 prodejen, z toho 8 diskontního typu. V roce 2008 došlo ke zvýšení počtu prodejen o dvě. Na jedné straně byly nově postaveny tři provozovny v Opočně, a to diskont, čerpací stanice a fortel, na druhé straně jsme ukončili provoz prodejny v nájmu v Polici nad Metují, která byla vydražena v rámci konkurzního řízení jiným zájemcem, který nabídl cenu vysoko nad námi stanoveným a propočteným limitem. V uplynulém hospodářském roce naše družstvo uhradilo z vlastních prostředků investice v celkové výši 36,42 mil. Kč, avšak celkově bylo zařazeno do investic za 45,29 mil. Kč. Největšími investičními akcemi roku 2008 v kategorii budov, hal a staveb, do kterých bylo směrováno tis. Kč, byla rozestavěná budova nového diskontu v Opočně ve výši tis. Kč, přístavba obslužného úseku diskontní prodejny v Chocni ve výši tis. Kč, rozšíření modulární prodejny ve Slatině nad Zdobnicí ve výši 605 tis. Kč, realizace dvou dřevěných fortelů za částku 639 tis. Kč, vestavba obslužného úseku diskontní prodejny - 5 -

8 Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 v České Třebová ve výši 394 tis. Kč a zateplení dvou shodných prodejen v České Skalici a Broumově celkově za 880 tis. Kč. V této kategorii byla ještě realizována rekonstrukce sociálního zázemí velkoobchodu ve výši 243 tis. Kč, přístavba diskontní prodejny v Ústí nad Orlicí formou buňky ve výši 177 tis. Kč, protipovodňová opatření na výrobně ve výši 145 tis. Kč a úprava vytápění odpadním teplem na prodejně v Červeném Kostelci a některé drobné další. Do strojů, přístrojů a zařízení, zejména pro vybavení prodejen byly investovány prostředky v celkové výši tis. Kč. Obdobně jako v minulých letech byly pořízeny také dopravní prostředky, a to v celkové výši tis. Kč. Z nich nejvyšší investicí byl nákladní automobil Mercedes za cenu tis. Kč. Dále byly zakoupeny 3 Škody Fabie Combi za tis. Kč, Ford Transit Van Base 799 tis. Kč, 2 Škody Fabie krátké za 613 tis. Kč, a vysokozdvižné a nízkozdvižné vozíky souhrnně za 682 tis. Kč. Do pořízení pozemků byla investována částka 131 tis. Kč, inventáře bylo pořízeno za 900 tis. Kč. V neposlední řadě byl do našeho vlastnictví pořízen nehmotný majetek (programy) za úhrnnou částku 676 tis. Kč. V roce 2008 jsme do oblasti údržby a oprav vynaložili 12,96 mil. Kč, z toho na údržbu a opravy budov vlastních 6,36 mil. Kč, z nichž 0,55 mil. Kč bylo čerpáno z vytvořených rezerv. Cílem údržby a oprav našich v prodejen je zlepšení jejich celkového stavu, který by odpovídal jak potřebám a přáním našich zákazníků, tak snesl srovnání s úrovní naší srovnatelné konkurence. Přehled o výdejích na investice a údržbu je zřejmý z grafu v příloze č. 10 a 11. Hospodářský výsledek a finanční situace družstva Zisk z obchodní činnosti před zdaněním tis. Kč Zisk z prodeje majetku před zdaněním tis. Kč Zisk po zdanění celkem tis. Kč U zahraničních společností je zpravidla v oboru maloobchodní činnosti považován za příznivý zisk z obchodní činnosti před zdaněním ve výši 1 % z tržeb (MO + VO cizím, bez DPH). Naše tržby v roce 2008 dosáhly konečné výše tis. Kč, zisk z obchodní činnosti před zdaněním (bez prodejů majetku) výše tis. Kč. Náš podíl za rok 2008 činí 1,0 %, zisk po zdanění dosáhl 0,76 % z tržeb. Přestože jsme v předcházejících letech dosahovali lepších výsledků, vzhledem k nastupující ekonomické krizi v závěru loňského roku se jedná o příznivé hospodářské výsledky, kterých družstvo v roce 2008 dosáhlo. Velmi pozitivní vývoj v roce 2008 měla obchodní marže. Naše družstvo vytvořilo v absolutní výši za rok 2008 obchodní marži na úrovni tis. Kč, což představuje meziroční nárůst o tis. Kč a index 104,93 %. Procento obchodní marže ve vztahu k tržbám skončilo na velmi dobré úrovni 17,50 %. Výsledek hospodaření roku 2008 i roků předcházejících umožnil družstvu pokrýt veškeré výdaje na investice ve výši téměř 36,5 mil. Kč vlastními vytvořenými zdroji. V hospodářském roce 2008 se zlepšila také naše celková finanční situace. Vzhledem k tomu, že naše družstvo trvale vytváří zisk ze své činnosti, vzrostl vlastní kapitál z 329,43 mil. Kč o 12,66 mil. Kč na konečných 342,09 mil. Kč. Naše finanční situace je trvale příznivá, závazky z obchodního vztahu vůči dodavatelům ke konci roku 2008 dosahovaly 90,4 mil. Kč, kontokorentní úvěr na oběžné prostředky byl čerpán na úrovni 3,7 mil. Kč, naproti tomu celkové zásoby v nákupních cenách představovaly částku 127,8 mil. Kč. Ke konci roku 2008 tedy nedocházelo ke krytí dlouhodobých potřeb družstva krátkodobými zdroji. Naše úvěrová závislost je velmi nízká. Kontokorentní úvěr, jako nadstandardní forma financování oběžných prostředků, prakticky náš jediný bankovní zdroj, je využíván pouze ke krytí krátkodobých časových výkyvů mezi příjmy a výdaji, a to maximálně do povoleného rámce 10 mil. Kč. Vedle dobrého hospodářského výsledku, což přispělo ke zvýšení vlastních zdrojů financování, naše družstvo také zvýšilo i některé výkonové - 6 -

9 Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 ukazatele, jako především tvorbu přidané hodnoty a přidanou hodnotu na 1 zaměstnance. Družstvo tak udržuje trvale vyrovnaný finanční stav a rovnováhu mezi zdroji a potřebami. Celkové pozitivní finanční hodnocení situace družstva podporuje i skutečnost, že Komerční banka, a.s., Obchodní centrum v Hradci Králové, nám v závěru roku 2008, na základě provedeného ratingu (celkové zhodnocení družstva), opětovně poskytla kontokorentní úvěr za výhodných obchodních podmínek, a to bez jakéhokoliv zajištění. Po rozvahovém dni nenastaly skutečnosti, které by byly významné pro naplnění účelu výroční zprávy. Družstvo nemá svou organizační složku v zahraničí. V oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztahů naše družstvo nevyvíjí zvláštní aktivity. Hospodářský výsledek a finanční situaci družstva charakterizují grafy v přílohách 12, 13, 14, 15, 16 a 17. Naše družstvo poskytuje všem svým členům podle svých ekonomických možností výhody, které jednoznačně patří mezi jedny z nejvyšších v rámci spotřebních družstev v České republice. Každý člen, který nakupuje na našich prodejnách, může za každých složených 500 Kč členského podílu získat slevu z nákupu ve výši 300 Kč. Člen získává za každý nákup v hodnotě 50 Kč v naší prodejně 1 nákupní známku (tzv. káčko ), kterou si vylepí do své kartičky. Jedna vyplněná kartička představuje slevu na nákup ve výši 50 Kč. Celková možná sleva z nákupu pak činí 2 % - 2,5 %. Dále každý výbor členů, který v roce 2008 distribuoval propagační letáky vydávané naším družstvem, získal z FČF na každého člena 120 Kč, ostatní výbory členů obdržely 60 Kč. Tyto prostředky slouží k pokrytí výdajů spojených s prací se členy. Představenstvo družstva má navíc oprávnění pro aktivní výbory členů schválit poskytnutí dalších prostředků z FČF. Členská základna a členské výhody Stav naší členské základny je již mnoho let velmi stabilní a v posledních 5 letech se počet našich členů pohyboval v rozmezí od do osob. Vzhledem k tomu, že členství v našem družstvu s sebou přináší nesporné výhody, je o vstup do družstva trvalý zájem a postupně dochází k mírnému navyšování počtu členů. Počet členů k osob Počet členů k osob Naši členové složili základní členské podíly za 1 709,5 tis. Kč Dále složili dodatkové podíly za 645,5 tis. Kč Vklady členů celkem 2 355,0 tis. Kč Na slevách z nákupu členové získali tis. Kč Dotace výborům členů z FČF 477 tis. Kč Čerpání FČF (shr. delegátů., ost.čerp.) 72 tis. Kč Další náklady na práci s členy a funkcionáři 328 tis. Kč Prostředky vynaložené na práci s členy tis. Kč Představenstvo družstva Představenstvo družstva KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí, je nejvyšším orgánem družstva a na svých zasedáních rozhoduje o významných majetkových, hospodářských a finančních záležitostech družstva. V roce 2008 se konalo celkem 8 zasedání představenstva, z toho 3 zasedání představenstva byla výjezdní. Rok 2008 byl pro práci představenstva časově náročný, což dosvědčují 3 mimořádná zasedání, na kterých bylo nutné rozhodnout o výjimečných záležitostech družstva, ale byl to především rok, ve kterém si naše družstvo připomínalo 110 let od svého založení. Na svých zasedáních představenstvo projednávalo majetkové záležitosti a rozhodlo zejména o rozšíření prodejny ve Slatině nad Zdobnicí, prodeji pozemků v Boříkovicích, žádosti obce Bystřec o zřízení věcných břemen umožňujících družstvu přístup k vybudované prodejně v Bystřeci a naopak obci Bystřec užívat část suterénních prostor prodejny, na jejichž vybudování se obec finančně podílela, odkupu pozemků ve Srubech a v Letohradě pro budoucí výstavbu skladovací haly velkoobchodu. Dále představenstvo družstva schválilo prodej - 7 -

10 Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 objektu bývalé autodílny v Letohradě Orlici, odprodej provozovny na Taušlově ul., čp. 252 v Letohradě, interně označované č. 194, ve které byla ukončena obchodní činnost, odkup pozemků v Opočně a v České Třebové Na Parníku. Představenstvo na svých zasedáních projednalo řadu dalších majetkových záležitostí, finančních otázek a hospodaření družstva. V měsíci dubnu 2008 představenstvo projednalo a schválilo organizační zajištění oslavy 110. Výročí založení družstva, včetně návrhu na vyznamenání členů a funkcionářů mužstva a přijalo opatření k zajištění shromáždění delegátů. Na tomto shromáždění delegátů v červnu 2008 představenstvo podalo návrh na schválení roční účetní závěrky a rozdělení zisku za rok Na všech zasedáních bylo představenstvo informováno ředitelem družstva o záměrech a výsledcích z jednání představenstva SČMSD, která mají na naše družstvo vliv zejména v ekonomické oblasti a v otázkách reklamy a prezentace spotřebních družstev v rámci celé České republiky. Jednalo se především o realizaci koncepce společného rebrandingu nebo-li označení prodejen spotřebních družstev logem COOP. Na výjezdních zasedáních si představenstvo ověřovalo, jak jsou využívány finanční prostředky investované do prodejen a jaké jsou výsledky hospodaření družstva. Na každém zasedání představenstva byly projednány členské vztahy, tedy přijetí nových členů, výstupy a převody členství. V tomto roce se nebývale zvýšil zájem o členství v našem družstvu. Představenstvo se rovněž podrobně zabývalo poskytováním členských výhod pro rok Na jednotlivých zasedáních představenstva je projednávána zpráva o činnosti kontrolní komise družstva, kterou přednáší předseda kontrolní komise, nebo jím pověřený zástupce. K důležitým úkolům představenstva patřily akce k 110. výroční založení družstva, které byly velice dobře zorganizovány a jednoznačně vyzněly důstojným způsobem. Představenstvo po celý rok sledovalo vývoj maloobchodního i velkoobchodního obratu, plnění podnikatelského plánu a tvorbu hospodářského výsledku a podrobně se seznamovalo s vlivem konkurence na naše družstvo. Ve svých rozhodnutích mělo představenstvo vždy na paměti zejména zlepšení hospodářských výsledků družstva a stabilitu družstva, a to v zájmu maximálního uspokojení potřeb členů a zákazníků družstva. Kontrolní komise Kontrolní komise v počtu pěti členů (z toho dva zaměstnanci) pracuje od začátku současného volebního období, tj. od 20. června Členové kontrolní komise se pravidelně scházejí jedenkrát měsíčně. Zástupce kontrolní komise, předseda, případně jiný pověřený člen, se zúčastňuje jako host jednání představenstva družstva, ze kterého podává informace o celkovém dění v družstvu ostatním členům. Kontrolní komise předkládá své podněty pro zlepšení činnosti družstva prostřednictvím porad vedení. Spolupráci s řídícími pracovníky družstva hodnotí kontrolní komise kladně. Na jednotlivých schůzích se členové komise zabývají především ochranou majetku (kontrolou financování oprav a investic, vznikem a prevencí proti mankům a škodám, kontrolou režijních faktur, ad.). Z pohledu celkového hospodaření hodnotí kontrolní komise rok 2008 jako úspěšný. Celkové výsledky hospodaření za rok 2008 Celkové výsledky hospodaření našeho družstva ukazují na to, že naše družstvo patří i nadále mezi nejúspěšnější družstva v rámci spotřebních družstev ČR a rovněž při hodnocení TOP 50 všech obchodních firem v ČR se umísťuje trvale na předním místě mezi ryze českými společnostmi. Skutečností ovšem je, že český maloobchod v posledním období ovládly neustále expandující zahraniční obchodní společnosti, které silou svého kapitálu obsazují nejlukrativnější obchodní místa. Děje se tak často na úkor českých firem a za pomoci příslušných zastupitelstev. V rámci globalizace, která je tímto podporována, může pak dojít k tomu, že nadnárodní společnosti zboží, včetně potravin, centrálně pořídí mimo území ČR, což může negativně - 8 -

11 Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 působit na české zemědělství, potravinářský i zpracovatelský průmysl a potažmo i celkovou nezaměstnanost, životní prostředí, apod. I za této, pro český maloobchod velmi nepříznivé situace, naše družstvo v roce 2008 dosáhlo velmi dobrých výsledků hospodaření, které potvrzují stabilní postavení našeho družstva v rámci oboru jeho působnosti. Celkový hospodářský výsledek družstva za rok 2008 je na dobré úrovni a vytváří základní předpoklad jeho budoucího rozvoje. V příloze této zprávy jsou uvedeny jednotlivé grafy, které názorně dokumentují vývoj hospodaření našeho družstva v uplynulém roce 2008 v porovnání s předchozími : - družstvo se opakovaně umístilo na 2. místě ve výši dosaženého maloobchodního obratu v rámci spotřebních družstev ČR za Jednotou České Budějovice, - na základě dosaženého velkoobchodního obratu družstvo obsadilo rovněž opakovaně 1. místo, - ve výši tržeb (MO+VO cizím, bez DPH) skončilo družstvo v rámci SD shodně na 2. místě za Českými Budějovicemi, - družstvo vyplatilo třetí nejvyšší průměrnou měsíční mzdu zaměstnanců celkem a pátou nejvyšší průměrnou mzdu zaměstnanců prodejen (bez stravenek) v rámci SD, - v produktivitě práce, vyjádřené průměrnými měsíčními tržbami na 1 zaměstnance prodejny, zaujalo družstvo 2. místo v rámci SD, - družstvo vytvořilo 2. nejvyšší přidanou hodnotu na 1 pracovníka mezi SD provozujícími obchodní činnost, - v roce 2008 jsme opětovně zvýšili vlastní zdroje financování, - trvale máme menší závazky z obchodních vztahů než zásoby (výši závazků trvale kryje výše zásob), - družstvo na pořízení investic vynaložilo 36,42 mil. Kč a umístilo se na 4. místě mezi všemi SD, tyto investice byly kryty pouze svými vlastními vytvořenými finančními zdroji - v neposlední řadě naše družstvo vytvořilo 5. nejvyšší zisk po odpočtu prodejů dlouhodobého majetku a materiálu v rámci spotřebních družstev. Předpokládaný budoucí vývoj družstva Poslední období v oboru naší činnosti je charakterizováno výraznou změnou podnikatelského a konkurenčního prostředí. Zahraniční obchodní řetězce pokračují ve své expanzi a stále více míří i do malých měst a hranice 5 tisíc obyvatel byla již prolomena. V rámci naší působnosti v roce 2009 přibude nová konkurence minimálně v podobě 3 prodejen Lidl, a to v Broumově, Žamberku a v Králíkách, nejsou vyloučeny i nové prodejny Penny Market v, a to v Letohradě a případně ve Vamberku. Kromě těchto vyjmenovaných provozoven existuje samozřejmě možnost rozšíření o další zahraniční, případně tuzemské (Hruška, Qanto), konkurenční prodejny v rámci působnosti našeho družstva. Odolat tomuto tlaku nebude v budoucím období snadné a společně se současnou nepříznivou ekonomickou krizí lze předpokládat, že dojde k poklesu MO družstva. Přesto má naše družstvo určité předpoklady k tomu, aby tuto konkurenci v budoucím období významně eliminovalo. Především se jedná o stabilní, velmi dobrou finanční situaci, dále velké množství konkurenceschopných prodejen, jejichž portfolio tvoří prodejny v malých, středních i ve větších městech, včetně prodejen diskontního typu, družstvo má z velké části stabilní a kvalifikovaný personál a v neposlední řadě uplatňuje v rámci celé sítě velmi dobrou obchodní politiku. Naše družstvo spatřuje možnosti svého budoucího obchodního a ekonomického rozvoje v následujících oblastech. Jednou z nich je extenzivní rozvoj družstva, spočívající v určité expanzi do míst, kde není žádná obchodní síť, nebo je tato nedostatečná, případně je zajišťována soukromými obchodníky. Podle dané situace lze zvolit vhodnou formu prodejny. Ve městech od 3 do 5 tisíc obyvatel realizovat výstavbu menších diskontů s obslužným úsekem. V obcích střední velikosti, s počtem obyvatel od 1 do 2 tisíc, budovat klasické prodejny dle úspěšného projektu, který byl realizován ve formě nové prodejny v Tatenicích. Velice problematická je však již situace u obcí s počtem pod 1 tisíc obyvatel. Zatímco v pásmu nad obyvatel lze ještě prodejny za určitých podmínek provozovat, pod tuto hranici se však již - 9 -

12 Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 jedná zcela jednoznačně o ztrátovou činnost. Určitou skupinou jsou prodejny existující ve vlastnictví obecních úřadů, které si je možné pronajmout. V těchto případech však již bude nutná úzká spolupráce s obcemi a bude nezbytné hledat takovou formu participace na nákladech provozu prodejen, která bude pro obě strany přijatelná. Jako jedním z možných řešení prodejen v obcích pod obyvatel se jeví provoz prodejen s dotací z rozpočtu obcí se dvěma variantami. Jednou z nich je dotační podpora prodejen působících v obecních objektech, druhou je eventuelní možnost výstavby prodejny modulárního typu KOMA na pozemku obce s dotační podporou obce. Problémy efektivnosti platí analogicky i pro naše vlastní prodejny ve velmi malých obcích pod hranicí 500 obyvatel. Tyto prodejny jsou provozně i investičně náročné, růst cen energií a mzdových nákladů je dostává již mimo možnost prosté návratnosti vložených prostředků. Druhou, velmi důležitou, oblastí je obchodní politika družstva. Zde půjde o upevnění a zkvalitnění naší hlavní konkurenční výhody, kterou je prodej pečiva a zboží denní potřeby. Rovněž na rozšiřování a optimalizaci naší sortimentní nabídky, společně se zkvalitňováním obslužných úseků a rozvojem služeb, bude v budoucím období opětovně kladen důraz. Podle ekonomických možností bude nutné pokračovat ve zlepšování stavu našich prodejen, ať se již jedná o vnitřní vybavení, nebo jejich exteriér. Rozvoj družstva je však možný pouze za předpokladu dostatečné tvorby zisku. Vzhledem k probíhající ekonomické krizi bude v letošním roce opět kladen velký důraz na jedné straně na dosahování výnosů, ať již z obchodní činnosti, nebo služeb a na straně druhé na důsledné řízení nákladů. Družstvo se bude co nejvíce zaměřovat na oblast materiálových nákladů, nákladů na energie a služby, protože spotřebovávají téměř 36 % veškerých získaných výnosů. Stejný důraz bude v roce 2009 kladen na oblast osobních nákladů, na jejichž pokrytí je nutné vynaložit více než 53 % výnosů. Nezbytnou reakcí na probíhající nepříznivou situaci, která ve svém důsledku působí na snižování maloobchodního obratu, a tím de facto pokles obchodní marže, bude důraz na produktivitu práce, která by se měla opět dostat do odpovídající relace s vývojem mezd v našem družstvu. Také oblast investic bude v roce 2009 přísně regulována a zaměřena na nezbytné akce, které ve svém důsledku přispějí ke zvýšení ekonomické efektivnosti, ať již zvýšenou tvorbou výnosů, nebo naopak přispějí ke snižování nákladovosti družstva. Současně bude družstvo důsledně realizovat veškerá zákonná nařízení, ať již se jedná o oblast prodeje potravin, ochrany pracovního a životního prostředí, a to v celé své působnosti. Jednoznačně lze očekávat, že rok 2009 bude z pohledu hospodaření velice náročný. Rozhodující bude celkový dopad a délka probíhající krize na hospodaření našeho družstva. Rovněž s přibývající konkurencí i v souvislosti s různými legislativními opatřeními, budou vznikat a bude nutné řešit i některé další, nové problémy a situace. Přesto lze vycházet z toho, že výchozí hospodářská situace družstva je dobrá a tvoří základ pro to, aby naše družstvo bylo i v budoucnu úspěšné a mohlo se vrátit ke své dřívější filosofii, tj. v odpovídajících poměrech dostatečně investovat do zaměstnanců, do údržby a oprav a samozřejmě do investic. Za prioritní v budoucím období lze považovat hledání dalších cest pro zachování a zvyšování ekonomické efektivnosti a stability družstva, při současném udržení optimálního poměru mezi získávanými zdroji a vynakládanými prostředky

13 Maloobchodní obrat v letech , , , ,0 953,1 933,1 MO v běžných cenách MO v cenách roku ,8 991, , , , , , , , , , , , , , , , ,1 v mil. Kč 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0

14 Ostatní 27,8% Struktura MO v % z celku v letech Diskonty 28,6% Ostatní 25,2% 2000 Diskonty 30,9% Ostatní 24,0% 2001 Diskonty 29,8% 2 y y Ostatní 24,1% 2002 Prodejny A 43,6% Diskonty 28,1% Ostatní 24,8% 2003 Prodejny A 43,9% Diskonty 26,6% Ostatní 23,9% 2004 ProdejnyA 46,2% Diskonty 27,1% Ostatní 23,5% ProdejnyA 47,8% 2005 Diskonty 25,8% Ostatní 24,1% ProdejnyA 48,6% Ostatní 24,5% ProdejnyA 49,0% Diskonty 23,4% Diskonty 22,0% ProdejnyA 50,7% 2008 Prodejny A 52,5% Prodejny A 53,5% Ostatní 24,2% Diskonty 22,8% Prodejny A 53,0% Struktura MO podle typů prodejen v letech , , , ,0 953,1 Diskonty Prodejny A Ostatní Celkem 1 053, , , , , , , , ,6 v mil. Kč 800,0 600,0 400,0 272,4 415,6 265,1 325,9 462,0 265,6 339,6 526,9 274,0 333,3 566,9 284,9 325,1 594,2 303,5 331,6 599,3 293,1 311,1 610,2 282,3 290,2 651,2 299,3 290,9 708,7 324,5 330,1 769,6 351,9 200,0 0,0

15 Průměrný měsíční MO na 1 prodejnu v letech Všechny prodejny Bez diskontních prodejen v tis. Kč

16 Velkoobchodní obrat včetně obalů v NC v letech , ,0 900,0 Celkem Do vlastní sítě Pro Jednotu Zábřeh 954,9 954,2 990,5 966,5 924,6 902,2 934,3 979,9 800,0 702,3 731,2 705,8 732,9 773,1 765,9 727,6 704,5 737,5 776,4 700,0 645,3 v mil. Kč 600,0 500,0 556,0 400,0 300,0 200,0 100,0 113,2 209,2 207,5 196,4 190,0 190,5 186,4 196,8 0,0

17 Potravinářská výroba v MOC v letech ,2 Celkem Z toho do vlastních prodejen 14,5 13,1 11,6 15,5 15,2 12,5 12,5 16,3 16,1 15,9 13,5 13,2 13,3 15,0 12,8 14,6 12,5 9,4 v mil. Kč 9 6 7,3 3 0

18 Počet pracovníků v letech ostatních, včetně velkoobchodu z toho pracovníků prodejen *) počet pracovníků *) Od roku 2001 zásobování Jednoty Zábřeh - přírůstek počtu pracovníků VO

19 Průměrné mzdy v letech Mzdy celkem Mzdy prodejen v Kč Mzdové náklady v letech Mzdové náklady celkem Mzdové náklady prodejen 105,5 117,6 v mil. Kč Ostatní 60,6 37,9 22,7 68,1 44,1 24,0 76,2 48,5 27,7 79,2 50,6 28,6 83,2 52,7 30,5 84,0 53,1 30,9 85,5 54,1 31,4 93,4 60,7 32,7 71,4 34,2 81,0 36,5 20 0

20 Osobní náklady na 100 Kč výnosů z obchodní činnosti v letech Všech zaměstnanců družstva Pracovníků prodejen 70,00 60,00 51,59 53,77 54,17 52,65 56,45 54,81 55,52 57,10 59,29 62,73 v Kč 50,00 40,00 30,00 32,30 34,62 34,51 32,63 35,75 34,82 35,20 37,21 40,08 43,24 20,00 10,00 0,00

21 Měsíční produktivita práce na prodejnách v letech ,0 250,0 200,0 Všechny prodejny Bez diskontních prodejen 257,1 256,5 257,3 247,0 231,0 213,7 194,0 206,0 208,0 184,0 271,3 222,0 277,8 270,7 265,9 268,2 231,7 231,3 231,5 237,2 v tis. Kč 150,0 100,0 50,0 0,0

22 Pořízené investice v letech ,0 35,0 30,0 30,3 Celkem Z toho stroje a zařízení, včetně dopravních prostředků 34,4 32,1 29,0 36,4 25,0 25,0 v mil. Kč 20,0 15,0 10,0 7,9 19,6 12,7 19,1 9,0 12,8 14,9 15,9 11,7 7,4 17,2 9,6 13,7 20,2 5,0 0,0 Prodej investičního majetku v letech Prodejní cena 12, ,8 v mil. Kč 8 6 6,6 6,2 6,7 5,1 4 2,0 2 0,4 0,6 1,3 0

23 Náklady na opravy a údržbu v letech Údržba celkem Z toho opravy budov vlastních 20, ,8 18,7 15,5 17,1 16,9 v mil. Kč ,8 7,9 13,2 10,6 13,1 14,3 13,1 9,3 11,8 10,6 13,6 7,4 13,0 6,4 5 0

24 Tržby v letech , , , , , , , , , , , , , , ,0 v mil. Kč 900,0 750,0 600,0 450,0 300,0 150,0 0,0 Procento obchodního rozpětí z tržeb v letech ,18 17,67 17, ,39 16,35 16,61 v % 16 15,81 15,78 15, ,56 14 *) *) - v roce 2001 se započalo se zásobováním prodejen Jednoty Zábřeh (nižší marže)

25 Výnosy z obchodní činnosti a služeb v letech (obchodní marže v mil. Kč a výnosy z výrobní činnosti a služeb, včetně příspěvků dodavatelů na podporu prodeje) Obchodní marže Výroba a služby 252,7 265, ,2 208,6 218,3 218,2 232, ,2 193,0 162,3 160 v mil. Kč ,1 25,9 30,5 41,1 44,1 48,0 46,2 49,2 52,8 54,3 0

26 Hospodářský výsledek před zdaněním v letech ,0 25,0 Hospodářský výsledek před zdaněním celkem Zisk z prodeje majetku Hospodářský výsledek z obchodní činnosti Použitelný zisk po zdanění 28,2 25,5 25,5 23,1 26,3 26,1 24,7 24,7 23,6 20,0 18,7 18,9 17,6 19,2 20,8 20,5 19,8 18,4 19,3 v mil. Kč 15,0 16,2 10,9 15,2 11,6 10,4 15,5 12,3 16,3 15,1 14,1 11,6 10,0 9,6 5,0 5,3 4,9 0,0 3,6 3,2 2,7 2,4 0,2 0,3 1,2 1,0

27 Materiálové náklady a služby na 100 Kč výnosů z obchodní činnosti v letech ,00 Spotřeba materiálu a energie Služby, včetně údržby 26,14 25,00 20,00 22,33 17,17 24,07 17,32 24,66 18,35 21,40 21,88 20,75 21,17 19,95 21,78 24,46 23,04 23,21 21,63 20,78 22,38 19,50 v Kč 15,00 10,00 5,00 0,00

28 v mil. Kč v mil. Kč 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0, ,7 3,7 4,9 4,3 4,1 7,5 6,5 8,4 7,9 9,4 88,9 85,9 91,1 87,4 Zásoby ostatní 101,6 96,7 97,2 92,9 104,8 100,7 99,2 91,7 103,6 97,1 108,4 100,0 Zásoby zboží v NC Zásoby celkem 116,7 108,8 127,8 118,4 Zásoby v letech ,9 74,4 91,1 75,1 101,6 77,2 97,2 101,6 104,8 109,5 99,2 131,9 103,6 133,5 108,4 160,1 116,7 152,1 127,8 148,7 220,7 219,2 216,7 216,2 218,0 213,2 224,9 221,6 230,5 242,9 384,0 385,4 395,5 Celkem Dlouhodobý hmotný majetek Zásoby Ostatní 415,0 432,3 444,3 462,0 490,1 499,3 519,4 Finanční stav - aktiva v letech

29 v mil. Kč Vlastní kapitál (vlastní zdroje financování) v letech ,0 300,0 240,0 180,0 120,0 60,0 Ostaní zdroje (podnik. fondy + zisk) Nedělitelný fond Základní kapitál 287,5 271,7 235,5 253,0 31,3 28,3 196,9 202,4 216,2 29,9 31,0 23,6 19,9 38,4 156,7 166,1 176,1 188,1 206,7 224,0 242,7 258,5 342,5 329,4 309,9 31,0 36,5 34,8 276,2 294,8 17 0,0 16,6 16,4 1,7 16,4 16,4 16,4 16,5 16,6 16,7 16,7 Cizí zdroje v letech ,0 190,0 Ostatní Dodavatelé Spoření zaměstnanců Úvěry a půjčky, včetně členských 193, ,4 177,2 177,3 170,6 172,8 178,6 175,9 168,3 160,0 v mil. Kč 130,0 100,0 70,0 40,0 10,0 79,5 82,3 83,3 91,2 99,6 88,0 96,5 102,6 93,1 90,4 34,9 29,8 30,0 29,4 28,6 28,6 47,6 27,6 37,0 29,4 27,6 28,3 23,8 22,7 19,3 22,9 17,9 13,2 9,8 14,3 Celková zadluženost v letech v % ,09 45,74 41,13 42,58 41,04 37,39 38,40 36,45 33,70 33,87

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Výroční zpráva. KONZUM, obchodní družstvo. v Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva. KONZUM, obchodní družstvo. v Ústí nad Orlicí Výroční zpráva KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí 2010 O B S A H : VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí 1. Zpráva o majetkové a finanční situaci družstva v roce

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 SFINX a.s. U Smaltovny 115/2 České Budějovice PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 Obsah : A. Obecné údaje 1. Účetní jednotka 2. Podíl v obchodních společnostech 3. Zaměstnanci a osobní náklady 4. Statutární

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 k 31.12. 2014 Příloha k závěrce za rok 2014 Sestavené podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Obecné údaje Popis jednotky Obchodní

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Výroční zpráva. KONZUM, obchodní družstvo. v Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva. KONZUM, obchodní družstvo. v Ústí nad Orlicí Výroční zpráva KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí 2011 O B S A H : VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí 1. Zpráva o majetkové a finanční situaci družstva v roce

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce v plném rozsahu ke dni 31.12.2005

Příloha k účetní závěrce v plném rozsahu ke dni 31.12.2005 I. Obecné údaje: Příloha k účetní závěrce v plném rozsahu ke dni 31.12.2005 1.Název účetní jednotky OLID CZECH s.r.o. 2.ídlo Hořická 28, Hradec Králové 3.Právní forma polečnost s ručením omezením 4.IČO

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, 385 01 IČO: 46678387 právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 \ BD PROGRES SVITA VY, družstvo Klíny 2035/85, Brno 615 00 DIČ: CZ29378711 Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 r----... --_--..... FinanČí:í úřad pro Jihomoravš~i kr3j-; Podáno

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Příloha k účetní závěrce za rok 212 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. I. Obecné informace 1. Popis účetní jednotky Název: Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Sídlo: Hornická 327, 261 1 Příbram

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více