CZ.1.07/2.2.00/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CZ.1.07/2.2.00/28.0021"

Transkript

1 , Brno Připravil: Ing. Jiří Leitner Garant předmětu: Ing. Vlastimil Vala CSc. Komunikace Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ za přispění finančních prostředků EU a státního rozpočtu České republiky

2 strana 2 Co se dnes dozvíte Jaké jsou druhy komunikace Praktické ukázky Přehled komunikačních zón, bariér i omylů Aktivní naslouchání Jak dávat zpětnou vazbu Praktické cvičení na závěr

3 strana 3 Základní rozdělení komunikace Komunikace verbální Prostředím jazyka a řeči Komunikace neverbální Prostřednictvím mimiky a gest

4 strana 4 Komunikace proces při němž jsou sdělovány informace Komunikujeme prostřednictvím symbolů: mluvené slovo, písmo, obrázek, gesto, akce, činnost Předávání informací, myšlenek, emocí, postojů, názorů

5 strana 5 Komunikace Schopnost komunikovat a kooperovat jsou dvě z nejčastěji požadovaných klíčových kompetencí na trhu práce. Jsou jmenovitě vyžadovány v cca 40 % všech nabídek pracovních míst. Komunikativnost znamená připravenost a schopnost jedince vědomě a harmonicky komunikovat, tzn. vypovídat o sobě ostatním co nejjasněji a nejsrozumitelněji, vědomě ostatním naslouchat, umět rozlišit podstatné od nepodstatného, být vstřícný k potřebám jiných a úzkostlivě dbát neverbálních signálů

6 strana 6 Komunikace Nejprve se pokus chápat ostatní a pak teprve chtěj být pochopen. (Stephen Covey) Komunikace je proces při kterém chápeme ostatní a naopak se pokoušíme o to, abychom byli ostatními pochopeni.

7 Schopnost komunikovat strana 7

8 strana 8 Verbální komunikace mluvená řeč Paralingvistické znaky Hlasitost Zřetelnost Rychlost Kadence a melodie Rytmus Pauzy

9 strana 9 Jak získáváme informace Slova Tón hlasu Řeč těla 7% 38% 55%

10 strana 10 Komunikace zásady Autenticita (upřímnost, sám za sebe) Schopnost ovládat emoce Chápat jednotlivce Dodržovat závazky Ujasnit požadavky, očekávání Konzistence (stálost) profesionální, osobní Omluvit se upřímně, pokud uděláme chybu

11 strana 11 Komunikační šumy vstupují do procesu sdělování. nežádoucí vlivy zasahující do rozhovoru např. oscilace pozornosti, hluk, zdravotní stav. Pro pochopení komunikační zprávy je nutné: - propojení kontextů - vědět s kým komunikuji a komunikaci tomu přizpůsobit

12 Neverbální komunikace strana 12

13 Neverbální komunikace strana 13

14 strana 14 Neverbální komunikace Tělo nelže! Odhaluje naše pravé záměry Vyjadřuje svět citů a nálad Je to řeč naších pocitů Živá řeč předpokládá i živý obličej!

15 strana 15 Neverbální komunikace Používá prostředků, které nejsou verbální povahy Může verbální komunikaci: nahradit zvýraznit odporovat jí měnit její význam

16 strana 16 Neverbální komunikace mimika a gesta Vnímána pod prahem vědomí Neverbální komunikace má 5 x silnější význam na naše vnímaní řečníka než samotná mluvená řeč. (ignorace) Všechna vnitřní hnutí, pocity, emoce, přání, se projevují prostřednictvím našeho těla.

17 strana 17 Základní druhy neverbální komunikace GESTIKA: výrazné pohyby některých částí těla, nejčastěji rukou, držení hlavy, nohou, které mohou dokreslit verbální sdělení

18 strana 18 Základní druhy neverbální komunikace POSTURIKA držení těla, napětí nebo uvolnění, poloha rukou, nohou, hlavy, směr natočení těla. Signalizuje emoční stav, zaujetí, postoj k partnerovi a ke sdělení

19 strana 19 Základní druhy neverbální komunikace POHLEDY OČÍ - napomáhá k rychlejšímu dekódování sdělení Může mít různý význam, ovlivněno kulturou Nejpohotovější forma neverbální komunikace 80% informací jsou příjmány zrakem

20 strana 20 Základní druhy neverbální komunikace MIMIKA - pohyby svalů v obličeji Sděluje nejintenzivněji emoce, od afektů po nálady Pocity štěstí, neštěstí, překvapení, strachu, radosti, smutku, klidu, rozčilení, zájmu, spokojenosti Horní polovina obličeje - negativní emoce dolní polovina - pozitivní emoce

21 strana 21 Základní druhy neverbální komunikace HAPTIKA- doteky Hmatový kontakt mohou mít různý význam: formální, neformální, přátelský, intimní Důležitý prostředek sdělení blízkosti, vřelosti

22 strana 22 Ruce Ruce řeknou víc než celá kniha Způsoby podání rukou:

23 strana 23 Umíte číst ve tvářích / postojích? Napětí

24 strana 24 Umíte číst ve tvářích / postojích? Bariéra

25 strana 25 Umíte číst ve tvářích / postojích? Nízké sebevědomí

26 strana 26 Umíte číst ve tvářích / postojích? Stříška z prstů

27 strana 27 Umíte číst ve tvářích / postojích? Obava z usvědčení

28 strana 28 Umíte číst ve tvářích / postojích? Ztráta zájmu

29 strana 29 Neverbální komunikace Předstírání zájmu

30 strana 30 Umíte číst ve tvářích / postojích? Nesouhlas

31 strana 31 Umíte číst ve tvářích / postojích? Přemýšlení, rozhodování

32 strana 32 Umíte číst ve tvářích / postojích? Standardní držení rukou

33 strana 33 Umíte číst ve tvářích / postojích? Výraz zloby

34 strana 34 Umíte číst ve tvářích / postojích? Postoj před skupinou neznámých lidí

35 strana 35 Neverbální komunikace Řeč objektů Objekty vzdálené od těla zařízení bytu automobil Objekty blízké tělu vlasy oblečení šperky

36 strana 36

37 strana 37 Komunikační omyly Dorozumíváme se pouze slovy Slova a věty přesně vyjadřují myšlenky Nejdůležitější je to CO říkáme (X JAK to říkáme) Používáme-li stejný jazyk, musíme si porozumět Slyšet

38 strana 38 Komunikační bariéry Dle společenských vrstev Úředník vs. dělník Překonání Bariér Společné jednání místo mluvení Vypracování konkrétních kroků řešení problému Omezit užívání cizích slov a zkratek Zaměřit se na neverbální formy komunikace

39 strana 39 Konverzační pravidla MAXIMUM KVANTITY buď tak informativní, jak je v dané fázi komunikace potřeba, ale ne více MAXIMUM KVALITY říkej jen to, o čem jsi přesvědčen, že je to pravda tj. vyhni se předstírání, buď věrohodný, neuváděj vědomě nepravdivé či zkreslené informace.

40 strana 40 Konverzační pravidla MAXIMUM RELEVANCE formuluj svou repliku vždy tak, aby byla k dané fázi dialogu relevantní (vhodná), mluv k věci. Nesbíháme od tématu, nevracíme se k již řečenému, neděláme narážky na věci, které nesouvisejí s tématem, tím bychom komunikaci zkreslovali a zamlžovali

41 strana 41 Konverzační pravidla MAXIMUM ZPŮSOBU vyjadřuj se jasně a jednoznačně, vyhýbej se dvojznačnostem, nepřehlednostem, neupadej do rozvláčnosti a mnohomluvnosti

42 strana 42 Aktivní naslouchání Komunikace může být úspěšná pouze tehdy, když přijímající dokáže vysílajícímu, že jej akceptuje (pokud ne strach, nevolnost, pozice v zákopu, pocity viny, pocit ohrožení, pocit nepohody)

43 strana 43 Aktivní naslouchání Verze aktivního naslouchání VRÁTNÝ Aha, hm, ano, zajímavé, neříkej, opravdu. Vyprávěj mi o tom, chtěl bych o tom něco slyšet, zajímal by mě tvůj názor, chceš o tom mluvit? Vyprávěj mi celý ten příběh. Vypadá to, že je to pro tebe velmi důležité.

44 strana 44 Aktivní naslouchání Verze aktivního naslouchání PARAFRÁZOVÁNÍ Místo zhodnocení zprávy ještě jednou vlastními slovy formulujeme otázku nebo myšlenku druhého

45 strana 45 Zpětná vazba feed back Nastroj pro: zdokonalení řečníka odstranění nedostatků Princip objektivní zpětné vazby + - +

46 strana 46 Praktické cvičení hádání povolání Úkolem účastníka je vyjádřit určené povolání jen neverbálně, tedy pomocí mimiky a gest Úkolem ostatních je uhádnou povolání

47 strana 47 Závěrem Nauč se z teorie všechno, co můžeš ale tváří v tvář druhému člověku na učebnici zapomeň. (C. G. Jung)

48 Děkuji za pozornost strana 48

KOMUNIKAČNÍ OBRATNOST

KOMUNIKAČNÍ OBRATNOST Hallan s.r.o. www.hallan.cz Vzdělávací program Stravovací úsek pro cestovní ruch je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním

Více

Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY ROZVOJ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ U ŽÁKŮ NA 1. STUPNI ZŠ SE ZAMĚŘENÍM NA NASLOUCHÁNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Lukešová Učitelství pro

Více

VÝZNAM PEDAGOGICKÉ KOMUNIKACE PRO ÚSPĚŠNOST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU

VÝZNAM PEDAGOGICKÉ KOMUNIKACE PRO ÚSPĚŠNOST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární a preprimární pedagogiky Mgr. VENDULA VODÁKOVÁ VÝZNAM PEDAGOGICKÉ KOMUNIKACE PRO ÚSPĚŠNOST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Bakalářská

Více

PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 KOMUNIKACE. Ing.

PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 KOMUNIKACE. Ing. PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 KOMUNIKACE Ing. Renata Kasalová K K KOMUNIKACE Ing. Renata Kasalová PSYCHOLOGIE V PRAXI

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Komunikativní dovednosti

Univerzita Palackého v Olomouci. Komunikativní dovednosti Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků v Olomouckém kraji Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Komunikativní dovednosti Alena Jůvová Olomouc 2013 3 Obsah Úvod 1 Biologické

Více

Komunikace a praktická cvičení

Komunikace a praktická cvičení Komunikace a praktická cvičení Sociální komunikace Sociální komunikace = výměna informací mezi lidmi, sdělování a přijímání informací (spojení lidí prostřednictvím předávání informací). Sociální komunikace

Více

Základy komunikačních dovedností

Základy komunikačních dovedností Základy komunikačních dovedností nejen ústa mluví ing. mgr. hana janiková vzdělávací program v rámci projektu sám pro sebe, sám Za sebe! Získání Základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044

Více

PREZENTAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

PREZENTAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI PREZENTAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI Ivana Bečvářová Veronika Humlerová Prezentační a komunikační dovednosti Ivana Bečvářová Veronika Humlerová Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP Jihočeská

Více

Jednání zprostředkovatele s uchazečem o zaměstnání An Agent s Dealings With Job Seekers

Jednání zprostředkovatele s uchazečem o zaměstnání An Agent s Dealings With Job Seekers MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav společenských věd Erika Směšná Jednání zprostředkovatele s uchazečem o zaměstnání An Agent s Dealings With Job Seekers Bakalářská práce Vedoucí práce: PhDr. Dana Pokorná

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Jiří Mlýnek

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Jiří Mlýnek VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Jiří Mlýnek Neverbální komunikace v hotelnictví Bakalářská práce 2015 Neverbální komunikace v hotelnictví Bakalářská práce Jiří Mlýnek Vysoká škola hotelová

Více

Metodický materiál. část první

Metodický materiál. část první Metodický materiál část první Obsah Obsah Obecně o lidské komunikaci 1. Co se skrývá pod pojmem komunikace... 8 2. Proces komunikace... 8 3. Komunikátor... 9 4. Komunikant... 9 5. Komuniké... 9 6. Komunikační

Více

Projekt Efektivní komunikace cesta k úspěchu

Projekt Efektivní komunikace cesta k úspěchu Projekt Efektivní komunikace cesta k úspěchu Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Efektivní komunikace cesta k úspěchu Modul 2: Komunikace verbální a nonverbální

Více

Vyšší odborná škola,

Vyšší odborná škola, Vyšší odborná škola, střední a základní škola MILLS s. r. o., Čelákovice Komunikace ve veřejné správě s důrazem na využití asertivního jednání Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Jitka Havlíčková Vypracovala:

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU 1 2 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Miloslav Hrubý AUTOR TEXTU: PhDr. Miloslav Hrubý Učební text č. 5 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

Komunikační dovednosti průvodce ve venkovském cestovním ruchu

Komunikační dovednosti průvodce ve venkovském cestovním ruchu Komunikační dovednosti průvodce ve venkovském cestovním ruchu (studijní materiály k akci) TENTO PROJEKT Kulturní dědictví venkova a venkovský cestovní ruch JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO

Více

CZ.1.07/3.2.11/03.0062 2 KOMUNIKACE A PREZENTACE PEDAGOGA JAKO LEKTORA

CZ.1.07/3.2.11/03.0062 2 KOMUNIKACE A PREZENTACE PEDAGOGA JAKO LEKTORA Vytvořeno v rámci projektu číslem a názvem: Pedagog lektorem, CZ.1.07/3.2.11/03.0062 Metodika č. 2 KOMUNIKACE A PREZENTACE PEDAGOGA JAKO LEKTORA Metodická příručka pro lektory dalšího vzdělávání dospělých

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F2 Základy komunikace v projektovém řízení V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Hlavní

Více

Kultura a technika mluveného projevu

Kultura a technika mluveného projevu Kultura a technika mluveného projevu Inovace vzdělávacích programů dle požadavků podnikatelské praxe v rámci procesu stabilizace VOŠE Zlín reg. č. CZ.1.07/2.1.00/32.0038 Kultura a technika mluveného projevu

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií. Prvky úspěšné komunikace mezi učitelem a žáky: analýza videozáznamu tělesné výchovy na 2.

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií. Prvky úspěšné komunikace mezi učitelem a žáky: analýza videozáznamu tělesné výchovy na 2. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra pedagogiky sportu Prvky úspěšné komunikace mezi učitelem a žáky: analýza videozáznamu tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ Diplomová práce Vedoucí diplomové

Více

8. Osobnostní a sociální rozvoj učitele 1/3

8. Osobnostní a sociální rozvoj učitele 1/3 Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ 8. Osobnostní a sociální rozvoj učitele 1/3 Předpoklady úspěchů práce učitele MŠ - balanc mezi odborností, pedagogickým umem a osobnostními vlastnostmi učitele

Více

Psychologické základy lidské komunikace

Psychologické základy lidské komunikace Ostravská univerzita v Ostravě Psychologické základy lidské komunikace učební text Karel Paulík Ostrava 2007 Recenze: Doc. PhDr. Evžen Řehulka CSc., Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Název:

Více

Učí se žáci na zdravotnické škole správně komunikovat s nemocným?

Učí se žáci na zdravotnické škole správně komunikovat s nemocným? Učí se žáci na zdravotnické škole správně komunikovat s nemocným? Pro zdravotnické pracovníky jsou komunikativní dovednosti nezbytnou součástí profesionálního přístupu k pacientovi klientovi. Proto je

Více

Sociální komunikace a její struktura

Sociální komunikace a její struktura INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Zdeňka Kutínová Sociální komunikace a její struktura Metodická příručka Obalky brozura Soc Kom Kutinkova.indd 1 23.6.15 23:20 PhDr. Zdeňka Kutínová Sociální komunikace a

Více

PSYCHOLOGIE 2 Klíčová slova

PSYCHOLOGIE 2 Klíčová slova PSYCHOLOGIE 2 Klíčová slova PhDr. Věra Strnadová, Ph.D. 1. KOMUNIKAČNÍ PROCES Sofistika - je-li někdo označen jako sofistikovaná osoba, pak to znamená, že je to člověk, který je výrazně orientován na formální

Více

Komunikační dovednosti pedagogů. Autorky textu: Mgr. Eliška Dřímalová, Mgr. Jana Kazíková

Komunikační dovednosti pedagogů. Autorky textu: Mgr. Eliška Dřímalová, Mgr. Jana Kazíková Komunikační dovednosti pedagogů Autorky textu: Mgr. Eliška Dřímalová, Mgr. Jana Kazíková Komunikační dovednosti pedagogů Autorky textu: Mgr. Eliška Dřímalová, Mgr. Jana Kazíková Manuál vznikl v rámci projektu

Více

PEDAGOGICKÁ KOMUNIKACE

PEDAGOGICKÁ KOMUNIKACE PEDAGOGICKÁ KOMUNIKACE Pedagogická komunikace je specifickou formou komunikace sociální. Jde při ní o dorozumívání, sdělování určitých významů v sociálním chování v rámci mezilidských vztahů. Sociální

Více

Aktivní naslouchání PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Aktivní naslouchání PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Aktivní naslouchání PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Tento materiál vznikl v rámci projektu financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR s názvem: Kvalita lektorů = efektivnost a kvalita

Více

Personální management

Personální management Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Katedra společenských věd Personální management Studijní opora Markéta Janíková Ostrava 2012 Projekt Firemní kultura jako integrující prvek kurikula společenskovědních

Více