Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/ je financován ze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze"

Transkript

1

2 Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji (). Kurz je akreditován MŠMT na základě rozhodnutí ze dne pod č.j. : MSMT 20889/ Komu je kurz určen: Kurz je určen všem pedagogickým pracovníkům, včetně asistentů pedagoga Obsah kurzu: Obecná pravidla komunikace a základní komunikační techniky (úvodní hra, práce s připravenou modelovou situací) sociokulturní specifika a specifika vyplývající z odlišné historické a vzdělanostní zkušenosti účastníků komunikačního procesu očekávání a interpretace jevů účastníky komunikačního procesu nácvik komunikačních technik, práce ve skupinách komunikace učitel rodič jako pro obě strany příjemný a pro školu i dítě přínosný proces diskuse za využití kazuistik účastníků Lektor: Mgr. Michal Vybíral

3 KOMUNIKAČNÍ PROCES obecná pravidla komunikace Při komunikaci dochází k přenosu informací. Zprostředkování informací, jejich příjem, zpracování, reprodukce informace i reflexe a hodnocení jsou závislé na: - osobě, která informaci podává - posluchači, který ji prověřuje, hodnotí a reaguje - komunikačních kanálech pro předávání a zpětnou vazbu (jak věcných, tak ve vztahové rovině) Složky komunikace: Verbální komunikace komunikace pomocí jazyka a řeči Neverbální komunikace některé její složky jsou vrozené a geneticky dané, většina složek je dána kulturním kontextem, rozdíly mezi kulturami v neverbálních projevech. - nonverbální (mimoslovní) komunikace mimika gesta oční kontakt celkový zjev oblečení vzdálenost mezi lidmi - paraverbální (vokální) komunikace rychlost mluvy artikulace intonace síla hlasu zabarvení hlasu plynulost řeči -

4 Souvislost mezi jazykem a kulturou národa (etnika) - rozvoj etnolingvokultury, lingvokultury studium souvislostí jazyka a kulturou daného společenství, verbální reprezentace myšlení je vždy etnicky a kulturně determinována E.Sapir, B.L.Whorf hypotéza jazykového a kulturního relativismu (20.a 30.léta 20.století) Základem této studie: - diferenciace jazyků ovlivňuje diferenciaci vnímání světa u mluvčích těchto jazyků myšlení lidí, jejich vnímání a chápání okolního světa je určováno charakterem toho jazyka, kterým mluví - rozdíly mezi jazyky se odrážejí i v rozdílné interpretaci světa, včetně vnímání jiných lidí, u mluvčích těchto jazyků - lidé používají různé gramatiky, tudíž mají i různý pohled na svět - různé jazyky tvoří samostatné sociokulturní světy - gramatika a slovní zásoba fungují jako filtr, jehož prostřednictvím vnímáme a interpretujeme svět pokud spolu komunikují příslušníci odlišných kultur, nikdy nemohou dosáhnout absolutního porozumění, protože vnímají a chápou věci okolního světa skrze své jazyky (více či méně odlišně)

5 AKTIVNÍ NASLOUCHÁNÍ Parafrázování dáváme najevo, že nasloucháme a zároveň si ověřujeme, že jsme porozuměli správně. Jestli tomu dobře rozumím., Takže vy byste byl rád, kdybyste. Povzbuzování projevujeme zájem a povzbuzujeme mluvčího k dalšímu hovoru (hlavně řečí těla). Řekněte mi o tom více Zrcadlení pocitu snažíme se porozumět pocitům mluvčího a ověřit si, zda jeho pocitům rozumíme správně. Jste rozzlobený, protože., Je vám líto, že, Vnímám to správně? Objasňování snažíme se získat více informací kladením otevřených otázek. Jak se to stalo? Co jste dělal když? Jak na to reagujete? Shrnutí stručně shrnujeme sdělené informace a pocity. Takže mi chcete říct, že. Ocenění oceňujeme ochotu k jednání. Oceňuji, že jste přišel řešit problém.

6 Pyramida potřeb podle H. A. Maslowa Pro vznik vyšších potřeb je potřeba, aby byly alespoň částečně uspokojeny potřeby ve spodní části pyramidy. Pokud mají rodiče žáků problémy se zajištěním základních životních potřeb pro rodinu (např. bydlení) jen těžko se nám je podaří přesvědčit o důležitosti našeho požadavku na nošení vodovek a pastelek na výtvarnou výchovu.

7 Modelové příklady konfliktních situací hraní rolí a rozbor situací Vychází vždy z aktuálních potřeb účastníků Např.: Rodič přišel do školy a začal křičet na žáka, který údajně uhodil jeho dítě. Žák do školy pravidelně chodí nepřipravený, bez pomůcek a domácích úkolů. Rodiče nezaplatili příspěvek na školní pomůcky. Dítě nechodí do školy a není omluveno.

8 Doporučená literatura: Rodiče nečekaní spojenci praktická příručka, která se věnuje posilování komunikace mezi rodiči a učiteli. Shrnuje význam komunikace školy s rodinou a obsahuje také tipy na zlepšení komunikace v konkrétních situacích. ke stažení na Umění diplomatického jednání, Naumann Frank, nakl. Portál dvacet pravidel, která mohou pomoci každému čtenáři, usilujícímu o zlepšení svých komunikačních dovedností, osvojit si umění diplomatického jednání. Umění úspěšné komunikace, Andreas Basu, Liane Faus, nakl. Grada jak správně naslouchat, řešit konflikty a mluvit s druhými lidmi. Učitel a rodič, Robert Čapek, nakl. Grada spolupráce rodičů a školy. Kniha obsahuje případové studie, vlastní výzkum, analýzy praxe a další praktické a konkrétní informace. Rodiče vítáni, Tomáš Feřtek, nakl. Yinachi publikace nabízí oběma stranám praktické příklady, návody, doporučení a pravidla, která je dobré dodržovat, má-li být komunikace mezi rodiči a školou přiměřeně nekonfliktní. Průcha, J.: Interkulturní komunikace, Jan Průcha, nakl. Grada kniha se zaměřuje na základní fenomény na kulturu, jazyky a jejich vzájemné vztahy.

CZ.1.07/3.2.11/03.0062 2 KOMUNIKACE A PREZENTACE PEDAGOGA JAKO LEKTORA

CZ.1.07/3.2.11/03.0062 2 KOMUNIKACE A PREZENTACE PEDAGOGA JAKO LEKTORA Vytvořeno v rámci projektu číslem a názvem: Pedagog lektorem, CZ.1.07/3.2.11/03.0062 Metodika č. 2 KOMUNIKACE A PREZENTACE PEDAGOGA JAKO LEKTORA Metodická příručka pro lektory dalšího vzdělávání dospělých

Více

VÝZNAM PEDAGOGICKÉ KOMUNIKACE PRO ÚSPĚŠNOST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU

VÝZNAM PEDAGOGICKÉ KOMUNIKACE PRO ÚSPĚŠNOST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární a preprimární pedagogiky Mgr. VENDULA VODÁKOVÁ VÝZNAM PEDAGOGICKÉ KOMUNIKACE PRO ÚSPĚŠNOST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Bakalářská

Více

Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvalit y issa

Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvalit y issa Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvalit y issa Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvality issa Původní Dotisk: kompetentní vydání: učitel 21. století Mezinárodní

Více

VLIV DRAMATICKÉ VÝCHOVY NA SOCIÁLNÍ

VLIV DRAMATICKÉ VÝCHOVY NA SOCIÁLNÍ Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY VLIV DRAMATICKÉ VÝCHOVY NA SOCIÁLNÍ KOMPETENCE SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH Bakalářská práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Radka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DR. FRANTIŠKA LADISLAVA RIEGRA, SEMILY, JIZERSKÁ 564

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DR. FRANTIŠKA LADISLAVA RIEGRA, SEMILY, JIZERSKÁ 564 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DR. FRANTIŠKA LADISLAVA RIEGRA, SEMILY, JIZERSKÁ 564 Dokument vstupuje v platnost dnem 1.9.2014 V Semilech 15.8.2014 razítko: Mgr. Karel

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií. Prvky úspěšné komunikace mezi učitelem a žáky: analýza videozáznamu tělesné výchovy na 2.

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií. Prvky úspěšné komunikace mezi učitelem a žáky: analýza videozáznamu tělesné výchovy na 2. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra pedagogiky sportu Prvky úspěšné komunikace mezi učitelem a žáky: analýza videozáznamu tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ Diplomová práce Vedoucí diplomové

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VĚLÁVACÍHO PROGRAMU aměření školy Školní vzdělávací program vychází z cílů základního vzdělávání formulovaných v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Pedagogičtí

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Výuka anglického jazyka u sluchově postižených studentů Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Lenka Doležalová

Více

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením pravidla komunikace 1 den Cílem kurzu je seznámit frekventanty s jazykovou a

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu PEDAGOGICKÁ FAKULTA.

MASARYKOVA UNIVERZITA. Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu PEDAGOGICKÁ FAKULTA. MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu Bakalářská práce Brno 2008 Autor práce: Romana Charvátová

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Název vzdělávacího programu: Přátelská škola školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost dokumentu: od 6. 9. 2013 ŠVP byl projednán školskou radou dne: 3. 1. 2014

Více

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami RVP ZV Základní vzdělávání "Šikula"

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami RVP ZV Základní vzdělávání Šikula školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami "Šikula" Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Na cestě k sobě i druhým

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Na cestě k sobě i druhým Obsah 1 Identifikační údaje... 3 1.1 Adresa a kontakty... 3 1.2 Vedení školy... 3 1.3 Předkladatel a zřizovatel... 3 1.4 Platnost dokumentu... 3 2 Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost a velikost školy,

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM Doporučení dle priorit školy a projektu CPIV ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk říjen-listopad 2011 1 1. Východiska pro stanovení priorit ZŠ Bedřicha Hrozného je

Více

Sociální komunikace a její struktura

Sociální komunikace a její struktura INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Zdeňka Kutínová Sociální komunikace a její struktura Metodická příručka Obalky brozura Soc Kom Kutinkova.indd 1 23.6.15 23:20 PhDr. Zdeňka Kutínová Sociální komunikace a

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Komunikativní dovednosti

Univerzita Palackého v Olomouci. Komunikativní dovednosti Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků v Olomouckém kraji Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Komunikativní dovednosti Alena Jůvová Olomouc 2013 3 Obsah Úvod 1 Biologické

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 1 1. Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP

Více

www.descart.cz Matematika 990,- Kč RNDr. Dana Smetanová, Ph.D.

www.descart.cz Matematika 990,- Kč RNDr. Dana Smetanová, Ph.D. M 125 www.descart.cz Matematika Proč se nemohou protnout dvě roviny v bodě? Praha, místo konání bude upřesněno na pozvánce, 26. 10. 2015 10:00 15:00 Brno, místo konání bude upřesněno na pozvánce, 9. 11.

Více

ŠKOLA ŽIVOTA A PRO ŽIVOT

ŠKOLA ŽIVOTA A PRO ŽIVOT ŠKOLA ŽIVOTA A PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro čtyřleté vzdělávání zpracovaný podle RVP GV PRAHA 10, OMSKÁ 1300/4 Motto: Musíš se mnoho učit, abys poznal, že málo víš Michael de Montaigne Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti [1] Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motto: Má-li se člověk státi

Více

Psychologie Pro Pedagogy: sociální a Pedagogická Psychologie

Psychologie Pro Pedagogy: sociální a Pedagogická Psychologie Psychologie Pro Pedagogy: sociální a Pedagogická Psychologie PhDr. Jiřina Pávková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání

Více

Program pro poskytování včasné péče dětem ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí v CMŠ Pacov

Program pro poskytování včasné péče dětem ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí v CMŠ Pacov Program pro poskytování včasné péče dětem ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí v CMŠ Pacov Program vznikl na základě projektu Tvorba metodiky na poskytování včasné péče dětem se sociokulturním znevýhodněním

Více

Základy komunikačních dovedností

Základy komunikačních dovedností Základy komunikačních dovedností nejen ústa mluví ing. mgr. hana janiková vzdělávací program v rámci projektu sám pro sebe, sám Za sebe! Získání Základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F2 Základy komunikace v projektovém řízení V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Hlavní

Více

Školní vzdělávací program pro ZŠ Brno, Otevřená 20a ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro ZŠ Brno, Otevřená 20a ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro ZŠ Brno, Otevřená 20a ŠKOLA PRO ŽIVOT 1. Identifikační údaje...4 1.1 Název programu... 4 1.2 Předkladatel školního vzdělávacího programu... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený pro 1. 9. ročník Základní školy Libouchec Datum platnosti od:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/19/2011/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ OBOR VZDĚLÁNÍ PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 OBSAH Úvodní identifikační údaje... 3 1. Profil absolventa... 4 2. Charakteristika školního vzdělávacího programu...

Více

ROZVOJ SLOVNÍ ZÁSOBY DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

ROZVOJ SLOVNÍ ZÁSOBY DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra primární pedagogiky Bc. et Bc. Petra Vidnerová II. ročník navazující kombinované studium Obor: Předškolní pedagogika ROZVOJ SLOVNÍ ZÁSOBY DĚTÍ

Více

Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Františka Formana 268/45, 700 30 Ostrava -Dubina ,,HELLO SCHOOL

Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Františka Formana 268/45, 700 30 Ostrava -Dubina ,,HELLO SCHOOL Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Františka Formana 268/45, 700 30 Ostrava -Dubina,,HELLO SCHOOL Platnost od 1.9.2013 Obsah 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 6 1.1 Úplnost školy... 6 1.2

Více