Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Ivaň Ivaň 73, Pohořelice, Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání POZNÁVÁME SVĚT ANEB DOMA JE DOMA

2 OBSAH I. Identifikační údaje o mateřské škole 3 II. Obecná charakteristika školy 4 III. Podmínky vzdělávání 5 IV. Organizace vzdělávání 8 V. Charakteristika vzdělávacího programu 9 VI. Vzdělávací obsah 10 VII. Evaluační systém 45 VIII. Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy 47 motto: Krůček sem a krůček tam. Do světa se podívám.

3 I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE Název mateřské školy: Základní škola a mateřská škola Adresa školy: Ivaň 73, Pohořelice Telefon: www: zsivan.cz IČO: Zřizovatel: Obecní úřad Ivaň, Ivaň 267, Pohořelice , tel: Ředitel: Mgr. Miloš Pavlů Vedoucí učitelka MŠ: Bc. Martina Klaková Platnost: Název programu: Zpracovala: POZNÁVÁME SVĚT ANEB DOMA JE DOMA Bc. Martina Klaková

4 3. II. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Mateřská škola je součástí Základní školy. Nachází se v malebné vesničce Ivaň poblíž hlavní trasy Brno-Mikulov. Z jedné strany vesnici uzavírá řeka Jihlavka a druhá strana se pyšní rozlehlými vinicemi, ze kterých je jedinečný pohled na pohoří Pálavy. V blízkém okolí se rozléhají lužní lesy, kaštanová alej a známý rybník Vrkoč. Zde každoročně na podzim probíhá výlov rybníku. Všechny tyto krásy přírody významně ovlivňují program školy. Vycházky, pozorování zvířátek, poznávání rozmanitosti přírody. Celý rok nás provází měnící se život vinné révy, která nás obklopuje a stává se součástí našich životů. Ke sportovnímu vyžití slouží zbudované víceúčelové hřiště a dětský koutek s pískovištěm nacházející se v těsné blízkosti školní budovy. Toto hřiště je určené i pro širokou veřejnost. Bohužel tato skutečnost nám pedagogům částečně komplikuje bezpečný pobyt v těchto prostorách. Budova je účelová, jednopodlažní. V prvním podlaží jsou 3 třídy (ZŠ), keramická dílna, ředitelna, sociální zařízení, jedna třída MŠ s oddělením pro výtvarnou činnost, klidovou místnost a zrekonstruovaným sociálním zařízením. V přízemí se nachází školní družina, jídelna s vlastní kuchyní, společné šatny pro ZŠ a MŠ, atypická tělocvična s minimálním vybavením, sociální zařízení a veřejná místní knihovna přístupná všem v určených provozních hodinách. Škola má tři vchody. III. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ věcné podmínky Všechny vnitřní i venkovní prostory a vybavení jsou pro daný počet vyhovující splňují bezpečnostní a hygienické normy v plném rozsahu. Prostorná třída s přilehlou menší místností zaměřena svým vybavením na výtvarnou a pracovní činnost. Druhá menší místnost se využívá ke klidovým činnostem a odpolednímu spánku, kdy si děti sami chystají lehátka a ložní prádlo. Nově zrekonstruované sociální zařízení již vyhovuje hygienickým podmínkám. Prostor hlavní třídy je podle možností členěn do hracích koutků, které jsou vybaveny starším již nevyhovujícím nábytkem. Snahou je toto prostředí dětem vylepšovat. Vybavení hračkami, učebními pomůckami, materiály a doplňky je průběžně doplňováno podle finančních možností. Většina těchto hraček, her a materiálu je umístěna tak, aby děti měli o nich přehled a mohli si je sami podle potřeby brát. Výtvarné práce dětí jsou vystavovány pro rodiče a veřejnost v prostorách šatny, hlavní chodby, ve třídě. Děti se tak svými díly podílí na estetické výzdobě školy. Na budovu školy navazuje školní zahrada, která prošla celkovou rekonstrukcí. Jedna část zahrady je zaměřena převážně pro děti ze základní školy víceúčeloví hřiště. Druhá část je vybavena novými hracími prvky, které jsou určeny převážně pro děti předškolního věku. Toto víceúčelové hřiště a zahrada je k dispozici i veřejnosti po celý den. Záměry: zajistit volně přístupný materiál a pomůcky hl. ve třídě pro pracovní a výtvarnou činnost postupně dle finančních možností modernizovat vybavení třídy - hračky,didaktické pomůcky, pracovní materiál snaha o postupnou výměnu nábytku za modernější a odpovídající potřebám a bezpečnosti dětí

5 4. životospráva Dětem je během dne poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. 3x denně dětem s celodenním provozem, 2x denně s polodenním provozem. Skladba jídelníčku je vhodná, doplňována ovocem a zeleninou. Pitný režim je zabezpečen již od začátku provozu, hrnky si děti po sobě umývají samy. Na svačinu a oběd děti docházejí do jídelny, která je společná se ZŠ. Při jídle respektujeme tempo dětí. Najedené děti odchází s učitelkou do třídy, ostatní v klidu dojídají s druhou učitelkou. Vedeme děti ke kultuře stolování a sebeobsluze. Děti mají zajištěn pravidelný denní rytmus a řád (tříhodinový interval mezi jídly, 1-2 hodinové pobyty venku v případě deště či větru v tělocvičně). Po obědě chodí všechny děti odpočívat. Lehátka opouští průběžně, ovšem půlhodina odpočinku je povinná pro všechny děti. Spáčům je umožněn odpočinek až do samovolného probuzení. Odpolední činnost v teplých měsících se řeší pobytem venku. Za nepříznivého počasí se většinou zabýváme volnou hrou či společnými aktivitami (dobrovolně) ve formě her. Od 15 hodiny si děti rodiče vyzvedávají průběžně. Záměry: uspokojovat rodiče dětí, které vyžadují ze zdravotních důvodů i jiné než bezlepkové diety obohacovat jídelníček prvky zdravé výživy (celozrnné pečivo, větší množství ovoce a zeleniny neomezovat jen na svačinu, ale možnosti přísunu v průběhu dne podle chuti) rozmanitější výběr v pitném režimu v letních měsících postupně nahradit dosavadní vybavení stolování (tácky, talíře, hrníčky) za nové barevné psychosociální podmínky Našim úsilím je, aby se děti cítily v prostředí MŠ dobře, spokojeně, jistě a bezpečně. Snažíme se vyvíjet takové aktivity, které dětem zpříjemňují a zpestřují pobyt ve školce. V měsíci červnu mohou rodiče využít adaptačního projektu a účastnit se aktivit MŠ. Třída svými hracími koutky umožňuje dětem podle svých potřeb nalézt soukromí a vytvořit si pocit zázemí, bezpečí a klidu. Pedagogické pracovnice respektují potřeby dětí, jednají nenásilně a citlivě, jsou rovnocennými partnery. Volnost a osobní svoboda je vyvážena s nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat denní řád a pravidla třídy, které si děti společně vytvářejí. Pedagogické pracovnice se plně věnují dětem a jejich vzdělání. Rodiče mají možnost stát se účastníky vzdělávacího procesu. Režim dne je uzpůsoben tak, aby byla věnována náležitá pozornost předškolákům, individuální příprava na školu. Plánování činností vychází vždy z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí. Záměry: individuální práce s dětmi s projevy rizikového chování prevence nežádoucích jevů zapojení rodičů do vzdělávacího procesu neustále se zamýšlet nad vhodnými způsoby pedagogického vedení, nad formami práce, využívat zpětné vazby při dalším plánování

6 5. organizace Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí a jejich aktuální stav. Podněcujeme děti k vlastní aktivitě a experimentování, umožňujeme jim pracovat svým tempem. Denní činnost vychází z tematických celků s ohledem na vzdělávací potřeby dětí. Pravidelně zařazujeme pohybovou aktivitu bez přesně vymezené doby. Je prostor pro spontánní hry. Děti do řízených činností nejsou vtahovány násilím, jsou podněcovány k vlastní aktivitě a správně motivovány. Poměr mezi spontánní činností a řízenou je vyvážený. Pevný řád - stolování, odpočinek. Záměry: při předávání dětí druhé paní učitelce dbát na návaznosti při slučování třít dbát na plynulost a nenásilnost v příznivém počasí zařazovat pobyt venku v maximálně míře řízení MŠ Škola je řízená ředitelem školy Mgr. Milošem Pavlů. Vedoucí učitelce Bc. Martině Klakové byly vymezeny povinnosti - zodpovědnost za výchovu a vzdělávací oblast, vedení třídní dokumentace, tvorba ŠVP a TVP, povinnosti a úkoly které jsou respektovány. ŠVP pro MŠ byl vytvořen tak, aby vzdělávání dětí plynule navazovalo na ŠVP pro ZŠ naší základní školy, se kterou společně sdílíme budovu, provoz, zaměstnance, denní styk, výpomoc v problémových situacích. Záměry: vnímat týmovou práci jako nezbytnou podmínku pro naplnění cílů RVP PV uvědomovat si, že dítě se bude v mateřské škole cítit dobře, pokud budou fungovat dobré vztahy mezi všemi, kteří se podílejí na jeho vzdělávání zintenzivnit spolupráci se ZŠ zlepšit spolupráci s odborníky poskytujícími pomoc při řešení individuálních výchovných vzdělávacích problémů dětí spolupráce se základní školou Je velmi úzká a přínosná. Děti ze ZŠ navštěvují naši třídu, chodí si za dětmi hrát. Děti z MŠ rádi navštěvují třídu svých starších kamarádů. Vzniká tak pevná vazba. Děti se navzájem znají a pedagogický sbor ze základní školy jim také není cizí. Přechod z mateřské školky do školy je tak plynulý a bezproblémový. Děti se nestresují neznámého. Se základní školou organizujeme společné akce, využíváme společných témat k realizaci výstav, besed a jiných společenských aktivit. V minulosti se nám osvědčil adaptačního projekt Už budu školákem. Záměry: dál pokračovat v oboustranné spolupráci využít všechny pedagogy k společným aktivitám akce školy a spolupráce s rodiči Spolupráce s rodiči je dobrá. Ohlasy na práci školy jsou většinou kladné. Rodiče pravidelně informujeme, co se ve škole děje prostřednictvím nástěnek, sociálních sítí, přímém kontaktu nebo místním rozhlasem. Pro individuální pohovor máme vyčleněnou dobu vždy v odpoledních hodinách po skončení provozu školky 15:55 hodin.

7 6. Organizujeme pravidelné schůzky rodičů, kde mají možnost konzultovat své postřehy týkající se vzdělávání svých dětí. Dvakrát ročně rodiče prostřednictvím dotazníků sdělují své názory na dané téma. Záměry: zlepšení informovanosti rodičů o životě v mateřské škole, otevřenější komunikace, k řešení některých otázek využívat i společných akcí vylepšit společné webové stránky ve všech směrech více využívat profesních dovedností rodičů aktivity nabídnuté školou: Kurz plavání 10 lekcí (září, listopad) Keramický kroužek, pohybový kroužek Spolupráce s logopedkou Spolupráce s místní knihovnou aktivity školy Slavnostní zahájení školního roku za účasti rodičů a veřejnosti na školním dvoře Návštěva divadelních představení v Brně, Hustopečích, Pohořelicích Divadelní představení, výchovné či tematické koncerty v MŠ Podvečer s dráčky Hledání Stodoláčka Bramboriáda Drakiáda Probouzení podzimní královny Mikuláš, čerta a anděla Večerní předvánoční vycházka rodičů a dětí, slavnostní rozsvěcování vánočního stromku Vánoční besídka pro rodiče Vánoční dílničky s rodiči Zimní radovánky Morena loučení se zimou Jarní celodenní výlet do přírody Masopustní veselí v prostorách školy Velikonoční dílnička s rodiči Čarodějnice ve školce a na hřišti Cestou necestou Besídka ke Dni matek Celoškolní výlet Výlety na kole.. Loučení se školním rokem-diskotéka Celoškolní slavnostní ukončení školního roku za účasti veřejnosti Kouzelné středy pravidelná měsíční akce výukové projekty se zapojením rodičů personální a pedagogické zajištění V naši MŠ škole pracují tři učitelky. Dvě nekvalifikované učitelky a jedna učitelka v současné době studuje na Masarykově univerzitě předškolní pedagogiku.

8 7. Pracovní doba je přizpůsobena uspořádání dne. Služby jsou organizovány tak, aby byla vždy zajištěna optimální pedagogická péče a byla zajištěna bezpečnost dětí. Zaměstnanci při své práci jednají podle obecně platných pravidel. Záměry: stále se vzdělávat dodržovat daná pravidla IV. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla pro děti od tří do šesti let. Výjimkou je odklad povinné školní docházky, nebo předčasné přijetí dítěte z důvodu zaměstnání. Děti do MŠ jsou přijímáni po dovršení tří let. Zápis dětí vyhlašuje ředitel školy. Rodiče jsou uvědomění pozvánkou, plakátem na veřejných místech a hlášením místním rozhlasem. Do MŠ jsou děti přijímány na základě platné legislativy a směrnicí ředitelé školy, která nastavuje kritéria pro přijímání dětí (viz. VIII. Kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy). U zápisu rodiče dostanou Přihlášku dítěte do MŠ a Evidenční list. Je jim také nabídnut adaptační projekt Než půjdu do školky. Rodiče společně se svým budoucím školčátkem mají možnost zapojovat se do aktivit školky (výlety, vycházky, ranní činnosti, odpolední pobyt venku). O přijetí dítěte do školy rozhoduje ředitel školy podle 34 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) podle kapacity školy a o svém rozhodnutí písemně informuje zákonného zástupce. Mateřská škola má přijaté děti zapsané do dvou věkově homogenních třít (homogenní smíšená, což znamená, že ji navštěvují děti ve věku od tří do šesti let). Děti jsou děleny do tříd podle věku. V první třídě jsou děti přibližně ve věku od 3-4 let. V druhé třídě jsou děti přibližně ve věku 5-7 let. Tato třída je tzv. předškolní. Vzhledem k využívaným prostorům a náplní dne dochází často k prolínání dětí a ke společným činnostem. (děti jsou děleny do svých tříd podle věku hlavně na ranní kruh, řízenou a částečně řízenou činnost, svačinku, oběd). V jednotlivé třídě bývá kolem 15 dětí. Tento počet vyhovuje a umožňuje učitelkám efektivně pracovat s dětmi v menších skupinkách. Výchovně vzdělávací program mateřské školy je doplňován nadstandardními aktivitami: plavecký výcvik, keramická dílna, pohybový kroužek, besedy v místní knihovně. Provoz MŠ je od 6:45 do 16:00 hodin. metody a formy vzdělávání: V naší mateřské škole se snažíme využívat takových metod vzdělávání, které podporují dětskou zvídavost, lásku k druhému a okolí ve kterém žije. Tyto metody jsou založeny na přímých zážitcích a podněcují v nich radost z učení. preferujeme metody: prožitkového učení vzájemného naslouchání a povzbuzování práce s knihou příkladu pochvaly komunitní a diskusní kruh tvořivé dramatiky

9 8. uvědomování si sama sebe netradičního výtvarného projevu experimentu zkoumání psychomotorického, zdravotního, relaxačního cvičení, základy dětské jógy kooperativní a námětové hry Spontánní hra, řízená aktivita, individuální a relaxační činnost se stává nejčastější formou vzdělávání. Ve vyvážené míře k těmto činnostem užíváme individuálních, skupinových a frontálních činností, do kterých se děti zapojují dle svých zájmů a nálad. nejdůležitější prostředky výchovy: vhodně zvolený program spokojené a bezpečné prostředí plné podnětů dobrovolnost kladný vzor a pedagogický optimismus V. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Školní vzdělávací program je vytvořen v souladu se záměry Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Děti jsou vedeny k volnosti při výběru činnosti a samostatnosti při různých činnostech. Vždy však mohou poprosit o pomoc kamaráda a paní učitelku. Snažíme se u dětí o vzájemnou spolupráci, respekt, umění komunikovat mezi sebou a nalézt kladný vztah ke svému okolí, ve kterém vyrůstá. Děti vedeme k tomu, aby si vážily sami sebe, svých vrstevníků a lidí kolem sebe. Filozofií naší školy je vnímat a chápat dítě jako jedinečnou a neopakovatelnou osobnost, která má již v tomto věku právo být sama sebou a právě jako taková má být akceptována. Přáli bychom si, aby z dětí vyrostli slušní, samostatní lidé, kteří umí pozdravit, poděkovat, omluvit se, pomoci, podívat se zpříma do očí a neutíkat před zodpovědností. Základním cílem našeho programu je rozvíjet samostatnou osobnost dítěte, jeho individualitu, vzdělávací potenciál s pozitivním vztahem k sobě i druhým v souladu s všelidskými hodnotami a cestou přirozené výchovy položit základy pro zdravý a spokojený život. Velkou roli zde hraje komunikace, protože komunikovat znamená vyměňovat si a sdílet informace s ostatními lidmi. Dělit se s nimi o svoje myšlenky, pocity a otázky. Vedeme tedy děti k otevřené komunikaci bez ostychu a zábran s uměním trpělivě naslouchat druhým. Dítě se učí žít ve skupině kamarádů, respektovat jeden druhého i s jeho názory, ale umět říct také svůj vlastní názor. Jde především o partnerskou komunikaci, v níž je rozhodující přijetí, náklonnost a důvěra ke každému dítěti. Chceme, aby pro dítě vznikl dostatečný prostor k uplatnění mnohostranné aktivity, aby mělo bohatou příležitost se projevovat, aby mělo možnost spolurozhodovat, být zodpovědné za své činy, souhlasit i oponovat. Při své pedagogické práci využíváme všech vhodných metod, jako je prožitkové učení, kooperativní učení hrou a činností, situační učení, spontánní sociální učení. Využíváme Komunitní kruh, kde se snažíme vytvářet podnětné prostředí, připravujeme děti vhodnou motivací. Formou nevázané hry se snažíme, aby řízené činnosti probíhaly v malých skupinách (individuálně). Ve vzdělávacích aktivitách chceme vše provázat tak, aby vzdělání zasáhlo celou osobnost dítěte.

10 9. Učitelka se tak stává partnerem, pozorovatelem, poradcem, terapeutem. Učí děti mít aktivní zájem objevovat, nebát se říct svůj názor, najít odvahu ukázat co všechno umí, zvládne a dokáže. Nejdůležitější je však umět pomoci kamarádovi neubližovat. vize: Vychovat z dětí jedinečnou osobnost chovající se podle demokratických zásad. Chceme, aby z nich vyrostli slušní lidé, zdraví na duši i na těle. Vytvořit bezpečné a podnětné prostředí, aby děti chodily do školky rády a cítily se spokojeně. Nabídnout jim dostatečný prostor k seberealizaci a komunikaci. V průběhu tří let v dětech probudit zvídavost, zájem o okolní svět. Seznámit je s tradicemi a kulturou jiných národů. Naučit děti chovat se k přírodě s láskou a respektem. zaměření programu: V prvním roce se zaměříme na poznávání naší vesnice, jejího blízkého okolí a jižní Moravy. Ve druhém roce se náš vzdělávací program zaměří na krásy české republiky. V posledním třetím roce budeme děti seznamovat se světem. Zaměříme se na soužití lidí v určitém společenství, na jejich zvyky, rozličnou kulturu národů, přírodní a životní podmínky, ekologii, etiku a estetiku. Ve svém vzdělávání budeme mít vždy na zřeteli život dětí a prostředí ve kterém žijí cílem: rozvíjet osobnost dítěte, jeho originalitu, jedinečné vlastnosti, podporovat a rozvíjet talent dětí rozvíjet u dětí představivost a fantazii vytvořit v naší školce rodinné prostředí, kde se děti cítí dobře, umí se radovat a smát naučit děti otevřené komunikaci, protože komunikace znamená vyměňovat si a sdílet informace s ostatními lidmi a dělit se s nimi o svoje myšlenky, pocity a otázky všestranně rozvíjet děti v prostředí jim blízkém, plném pohody a porozumění uplatňovat při výchově a vzdělávání alternativní postupy nenásilnou hravou formou u dětí vzbudit zájem o okolní svět formou dětské hry připravovat děti na další vzdělání využívat přirozené touhy dítěte poznávat, tvořit a učit se nové věci k rozvoji osobnosti naučit děti vidět, cítit a myslet VI. VZDĚLÁVACÍ OBSAH Vzdělávací obsah je prostředkem rozvoje dítěte, má za úkol ho nejen vzdělávat, ale i přispět k jeho fyzické, psychické a sociální samostatnosti, dát základy pro jeho další život, rozvoj a učení, využívat praktických ukázek životních souvislostí s probuzením aktivního zájmu dětí dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat a ukázat, co dítě samo dokáže. Pomocí hry, která je základem nejpřirozenější činností dítěte, rozvíjíme fantazii, iniciativu. Dítě si ve hře zpracovává svoje životní zkušenosti. Spontánní a řízené činnosti se objevují v každodenním programu MŠ. Učíme se chápat, že všechno souvisí se vším, neustále se mění, vyvíjí, navzájem se ovlivňuje.

11 10. Učení musí být vždy co nejpřirozenější formou podané dítěti. Poskytujeme jim prostor pro aktivitu, tvořivost a objevování. Při svém vzdělávání budeme mít vždy na paměti tyto rámcové cíle: Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznávání. Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Rámcové cíle se promítají do pěti vzdělávacích oblastí: Dítě a jeho tělo oblast biologická znát svoje tělo, využívat je dle svých možností k dalšímu vývoji motoriky, samostatně vykonávat běžné denní potřeby Dítě a jeho psychika oblast psychologická uvědomovat si svoji identitu, umět vyjádřit své pocity a přání, přiměřeně řešit problémy a důvěřovat si Dítě a ten druhý oblast interpersonální navazovat kamarádské vztahy, komunikovat bez zábran, srozumitelně, umět naslouchat, dokázat přijmout autoritu cizí osoby Dítě a společnost oblast sociálně-kulturní respektovat pravidla, orientovat se v nejbližším okolí, chápat různé sociální role Dítě a svět oblast environmentální vnímat různorodost světa a zaujímat k němu kladný postoj Pro předškolní vzdělávání jsou za klíčové považovány tyto kompetence: Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence činnostní a občanské Název ŠVP PV: POZNÁVÁME SVĚT ANEB DOMA JE DOMA Vzdělávací obsah je uspořádán do 4 integrovaných bloků, které vznikly na základě střídání ročních období. Vznikly v souladu s osobnostními a celospolečenskými cíli, které směřují k výchově nezávislého a zodpovědného člověka, který bude umět žít v harmonii sám se sebou, s ostatními lidmi i s přírodou. V podstatě jde o 4 obecné okruhy, které zasahují všechny oblasti vzdělávání včetně kompetencí, kterých by mělo dosáhnout dítě odcházející z naší MŠ, na základě svých možností. I. TO JE BAREV NA TOM SVĚTĚ (podzim) II. SVĚT PLNÝ ZÁZRAKŮ (zima) III. ZAVONĚL NÁM SVĚT (jaro) IV. PUTUJEME SVĚTEM (léto)

12 11. Každý z bloků je rozčleněn na menší podtémata opírající se o vzdělávací oblasti RVP PV. Tyto oblasti jsou vzájemně provázány a v reálné situaci je nelze oddělit. Představují určitou vývojovou posloupnost, mají interakční a integrační charakter. Témata a podtémata jsou voleny podle potřeby a situace. Jejich obsah, stejně jako v životě, se prolíná, prostupuje, vzájemně se podmiňuje. Samotná realizace podtémat zůstává otevřená, flexibilní. Je dán prostor pro aktuální a nahodilé situace. Jde především o přirozený proces vzdělávání, kdy spontánní činnost se střídá se záměrným učením. Činnosti mohou být doplňovány, obohacovány o: Celý rok nás v tématech provází: prožitky dětí nahodilé situace řešení problémů vyjadřování vlastního názoru Co dnes máme v pytlíčku? Hurá, je tu kouzelná středa! Kouzelný cestovní kufr aneb kam se vydáme příště? 1, 2, 3, 4, 5 cos to Janku, cos to sněd aneb hrajeme si s čísly. Lámeme si hlavičky aneb hádanky a hlavolamy. Vlevo, vpravo,vpředu, vzadu vystrčíme na tě bradu. Rýmovačky, veršovánky Povídá, povídám pohádku. Poslouchám, poslouchám pohádku. Hrajeme si na herce aneb prkna co znamenají svět. Fidli, fidli na housličky,bum, bum na bubínek. Tancuj, tancuj vykrůcaj. Pššš relaxujeme! Stříháme a lepíme, barvičky se učíme aneb my jsme malí umělci. Pozor! Stůj! Červená! Dny v týdnu, měsíce v roce. Rosničko, jaké bude počasí? Kam nás nohy ponesou. Hrajeme si s rodiči aneb odpoledne plné zábavy motto: Krůček sem a krůček tam. Do světa se podívám. I.Integrovaný blok: TO JE BAREV NA TOM SVĚTĚ Charakteristika: Adaptace na MŠ; začlenění se do kolektivu; moji noví kamarádi; mám svou značkou; společná tvorby a průběžné osvojování si třídních pravidel; pocit sounáležitosti; rozvíjení pozitivních citů k sobě i okolí; rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem s vrstevníky; seznámení se s prostředím školky, školy a místem ve kterém děti žijí; seznámení s denními rituály. Uvědomovat se změny a proměny v přírodě na podzim; význam

13 12. životního prostředí pro člověka a jak o něj pečovat; sklizeň ovoce, zeleniny, význam lidské práce na zahradě - Ochutnávky, poli - Bramboriáda, vinohradě Vinobraní; jak se připravují zvířátka na blížící se zimu, kam odlétají ptáci; vzpomenout si na svátky a tradice nám blízké. Návrh podtémat: Ahoj, prázdniny aneb těším se do školky Moje malá školička Už mám nové kamarády Pravidla si tvoříme a pak se jimi řídíme Kam nás nohy ponesou aneb místo kde žijeme My jsme malí zahradníci (ochutnávky, Dýňáčci, bramboriáda, vinobraní) My jsme malí rybáři (výlov rybníku Vrkoč) Strašidel se nebojíme aneb návštěva Stodoláčka Probouzení podzimní královny Malíř podzim Listí žloutne poletuje Kam nám ptáci odlétají Klíčové kompetence: K učení: klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů K řešení problémů: chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit rozlišuje řešení, která jsou funkční ( vedoucí k cíli ) a řeší, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu zpřesňuje početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti Komunikativní: v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci Sociální a personální: dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodná chování, vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost

14 13. napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování Činnostní a občanské: dokáže rozpoznat a využít vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky odhaluje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) Dílčí vzdělávací cíle: Dítě a jeho tělo: osvojení si věku přiměřených praktických dovedností osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu Dítě a jeho psychika: jazyk a řeč rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních /výslovnosti, vyjádření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) Poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost a fantazie vytváření základů pro práci s informacemi Sebepojetí, city, vůle poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) získání relativní citové samostatnosti získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci Dítě a ten druhý: seznamování se s pravidly chování ve vztahu k druhému osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými Dítě a společnost: rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny

15 14. poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí Dítě a svět: rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám Konkretizované výstupy: Dítě a jeho tělo sebeobsluha pečovat o osobní hygienu, samostatně zvládat pravidelné běžné denní úkony (např. používat toaletní papír a splachovací zařízení, mýt si a utírat ruce, umět používat kapesník) udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce fyzický rozvoj a pohybová aktivita pohybovat se bezpečně ve skupině dětí přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynů vyrovnávat svalové dysbalance v běžném pohybu jemná motorika, koordinace ruky a oka vést stopu tužky při kresbě, apod. zacházet správně s jednoduchými rytmickými a hudebními nástroji (např. trianglem, bubínkem, chřestidly) zdraví, bezpečí chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí (např. ve školním prostředí, na hřišti, na veřejnosti, v přírodě uvědomovat si, co je nebezpečné Dítě a jeho psychika Jazyk a řeč výslovnost, gramatická správnost řeči, porozumění, vyjadřování, dorozumívání dodržovat pravidla konverzace a společenského kontaktu řečovou kázeň (např. dokázat naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, dokázat zformulovat otázku, samostatně a smysluplně odpovědět na otázku, umět komentovat zážitky a aktivity, posuzovat slyšené) předat vzkaz chápat jednoduché hádanky a vtipy Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace vnímání zaregistrovat změny ve svém okolí (všimnout si a rozpoznat, co se změnilo např. ve třídě, na kamarádovi, na obrázku) pozornost, soustředěnost, paměť soustředěně poslouchat pohádku, hudební skladbu, divadelní hru (např. sledovat pozorně divadelní představení a následně ho reprodukovat), nenechat se vyrušit neodbíhat od činnosti, pracovat v klidu (např. vyřešit labyrint)

16 15. tvořivost, vynalézavost, fantazie rozvíjet a obohacovat hru podle své představivosti a fantazie tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při pracovních a výtvarných činnostech, experimentovat s materiály, poznávat a využívat výrazové možnosti (vytvářet různé plošné a prostorové útvary, mísit barvy, zkoumat odlišné účinky suchých a vlhkých podkladů, aj.) rozlišování obrazných znaků a symbolů, grafické vyjadřování rozlišit některé jednoduché obrazné symboly, piktogramy a značky, umět je používat (např. číst piktogramy, pochopit obrázkové čtení časoprostorová orientace rozlišovat roční období (jaro, léto, podzim, zima) i jejich typické znaky základní matematické, početní a číselné pojmy a operace chápat jednoduché souvislosti, nacházet znaky společné a rozdílné, porovnat, dle společných či rozdílných znaků (např. vybrat všechny předměty vyrobené ze dřeva), zobecňovat vybrat ovoce, zeleninu, hračky, nábytek, dopravní prostředky atd.), řešit jednoduché labyrinty, rébusy a hádanky řešení problémů, učení jednoduchý problém vyřešit samostatně i ve spolupráci s kamarády, při složitějších se poradit, postupovat podle pokynů a instrukcí samostatně se rozhodnout v některých činnostech Sebepojetí, city, vůle sebevědomí a sebeuplatnění přijímat pobyt v mateřské škole, jako běžnou součást života (vědět, že rodiče chodí do zaměstnání, dítě do MŠ) uvědomovat si, že fungování skupiny je postaveno na pravidlech soužití, podílet se na nich a respektovat je nebát se požádat o pomoc, radu sebeovládání a přizpůsobivost umět se přizpůsobit změnám vůle, vytrvalost, city a jejich projevy projevovat se citlivě k živým bytostem, přírodě i věcem, pomáhat druhým (např. kamarádům, mladším, slabším, aj.) přirozeně projevovat radost z poznaného a zvládnutého (radovat se, že umí píseň, básničku, ukazuje obrázek, předvádí taneček, výrobek) Dítě a ten druhý komunikace s dospělým navazovat kontakty s dospělým (např. s novým učitelem) obracet se na dospělého o pomoc, radu atd. komunikace s dětmi, spolupráce při činnostech aktivně komunikovat s druhými dětmi bez vážnějších problémů (vyprávět, povídat, poslouchat, naslouchat druhému) využívat neverbální komunikaci (úsměv, gesta, řeč těla, apod.) sociabilita všímat si, co si druhý přeje či potřebuje (např. dělit se s druhým dítětem o hračky, pomůcky, pamlsky, podělit se s jiným dítětem o činnost, počkat, vystřídat se) k mladšímu, slabšímu či postiženému dítěti se chovat citlivě a ohleduplně (neposmívat se mu, pomáhat mu, chránit ho)

17 16. Dítě a společnost společenská pravidla a návyky umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, poprosit, požádat, poděkovat, rozloučit se, vyslechnout sdělení, střídat se v komunikaci, dodržovat společně dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití v mateřské škole a na veřejnosti zacházet šetrně s vlastními a cizími pomůckami, hračkami, s knížkami, věcmi denní potřeby zařazení do třídy/skupiny orientovat se v rolích a pravidlech různých společenských skupin (rodina, třída, mateřská škola, herní skupina apod.) a umět jim přizpůsobit své chování navazovat s dětmi vztahy, mít ve skupině své kamarády, udržovat a rozvíjet s nimi přátelství být schopné přistoupit na jiný názor porozumět potřebám druhých, přijmout společné návrhy, podřídit se rozhodnutí skupiny a přizpůsobit se společnému programu kultura a umění pozorně poslouchat a sledovat se zájmem uměleckou produkci (např. literární, filmovou, výtvarnou, dramatickou, hudební) všímat si kulturních památek kolem sebe (pomník, hrad, zámek, zajímavá stavba atd.) Dítě a svět poznatky, sociální informovanost orientovat se ve školním prostředí, vyznat se v blízkém okolí (vědět, co se kde v blízkosti mateřské školy nachází, např. obchody, zastávka, hřiště, škola, pošta, policie, lékař, knihovna, hasiči, sportoviště) zvládat běžné činnosti, požadavky i jednoduché praktické situace, které se v mateřské škole opakují mít poznatky o zvycích a tradicích kraje, přijmout tradici oslav Adaptabilita ke změnám vědět, že se stále něco děje, že všechno kolem plyne, vyvíjí se a proměňuje běžně proměnlivé okolnosti v mateřské škole vnímat jako samozřejmé a přirozeně se tomuto dění přizpůsobovat Vztah k životnímu prostředí spoluvytvářet pohodu prostředí (cítit se spokojeně a bezpečně) být citlivý k přírodě Vzdělávací nabídka: Dítě a jeho tělo: jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod. příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků hudební a hudebně pohybové hry a činnosti zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechové, relaxační cvičení)

18 17. Dítě a jeho psychika: jazyk a řeč artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti prohlížení a čtení knížek samostatný slovní projev na určité téma Poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost a fantazie přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v okolí dítěte, rozhovor o výsledku pozorování spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty námětové hry a činnosti Sebepojetí, city, vůle činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu cvičení organizačních dovedností cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a sebeovládání (zvláště emocí záporných, např. hněvu, zlosti, úzkosti) Dítě a ten druhý: běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým aktivity podporující sbližování dětí hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije-rodina (funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina ve světě zvířat) mateřská škola (prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi) Dítě a společnost: běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě Dítě a svět: přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolí přírody, kulturních i technických objektů, vycházky do okolí, výlety praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a pomůcek, se kterými se dítě běžně setkává přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě (příroda živá i neživá, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období

19 II.Integrovaný blok: 18. SVĚT PLNÝ ZÁZRAKŮ Charakteristika: Nastala zima a s ní přichází spousta zázraků. Navštíví nás ve školce čert, anděl a Mikuláš. Prožijeme spolu se školáky adventní čas blížících se Vánoc. Učíme se koledy, básničky, seznamujeme se s vánočními zvyky, pečeme perníčky. V lese zdobíme zvířátkům vánoční strom. S rodiči prožijeme ve školce atmosféru vánoc při zdobení perníčků a večer společně rozsvítíme vánoční strom. S Novým rokem přicházejí Tři králové. Nezapomeneme na zvířátka a pravidelně nosíme do krmelce dobroty. Zima je časem radovánek a dovádění na sněhu, děti se seznamují se zimními sporty. S tímto chladným obdobím přicházejí namoci a nachlazení. Jak funguje naše tělo, z čeho se skládá, co je potřeba dělat pro naše zdraví, což souvisí s oblékáním a návštěvou u lékaře. Předškoláci se pomalu v tomto zimním čase připravují na blížící se zápis, probíhají konzultace s rodiči o dítěti a jeho školní připravenosti a zralosti. Zimu završíme zabijačkou a masopustním rejem. Návrh podtémat: My se čertů nebojíme Vánoce, vánoce přicházejí Zazpívej si písničku u vánočního stromečku Kapříková šupinka Co dělají zvířátka u nás v lese Zimní radovánky Naše tělo Zatočíme s bacily Zabijačkové hodování v Ivani Masopustní veselice naší vesnice Klíčové kompetence: K učení: získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí K řešení problémů: při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého Komunikativní: ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělí, otázky odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný rozhovor domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významům i funkcím průběžně rozlišuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím

20 19. Sociální a presidiální: ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopno respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim Činnostní a občanské: svoje činny a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých Dílčí vzdělávací cíle: Dítě a jeho tělo: rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí osvojení si věku přiměřených praktických dovedností uvědomování si vlastního těla rozvoj a užívání všech smyslů Dítě a jeho psychika: jazyk a řeč osvojení si některých poznatků a dovedností, které předchází čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné činnosti, hudební, pohybové, dramatické) poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost a fantazie vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení vytváření základů pro práci s informacemi osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla) sebepojetí, city, vůle rozvoj schopností sebeovládání poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) Dítě a ten druhý: posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.) vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí 7. Jaro Po ledové zimě uvidíme první změny v počasí - začne se oteplovat a vyrostou první jarní květiny. Poznáme jejich tvar, barvu, vůni název. První jarní den přivítáme vlastnoručně vyrobenou Mařenou,

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody. Ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody. Ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí 9. Čas radosti a her Budeme využívat dlouhých a pěkných dnů k pobytu a činnostem venku ke hrám, relaxaci, posílení motoriky, otužování, zvídavosti k turistickým vycházkám. Děti prožijí v MŠ radostné dopoledne

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace Školní vzdělávací program MOTTO: S Kuličkou hravě, vesele a zdravě Zkrácená verze Podklady: Rámcový vzdělávací program pro

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Mateřská škola Jitřenka, Vyžlovka Mateřská škola podporující zdraví Školní rok 2009/2010 Zpracoval: Miroslava Luxová září 2009 Pro život dítěte má předškolní vzdělávání dalekosáhlý

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

5. Karnevalové veselí

5. Karnevalové veselí 5. Karnevalové veselí Děti se doví, co je Masopust, že ho provází veselí, tanec a zpěv. Proč se pořádají karnevaly, jak se na ně oblékáme. Vytváříme radostnou náladu v době Masopustu. Dovíme se, proč hrajeme

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola: Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam.

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam. Mateřská škola Studénka Odloučené pracoviště Butovická 106 Telefon: 552 302 759 Email: ms.butovicka@seznam.cz Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání ZE ŠKOLKY DO SVĚTA Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 78314 Bohuňovice Č E S K Á R E P U B L I K A Telefon / Fax: +420 585 389 343, +420 585 389 941 email: zsbohun@bohunovice.cz Školní vzdělávací

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní a mateřská škola Tršice, okres Olomouc, příspěvková organizace Adresa školy: Tršice 183, 783 57 Tršice Ředitelka školy:

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Svět kolem nás Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. Čínské přísloví CHARAKTERISTIKA: Školní vzdělávací program Svět kolem nás klade

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Všemi smysly, rozumem a srdcem

Všemi smysly, rozumem a srdcem Základní škola sv. Augustina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINY ADEODATUS Všemi smysly, rozumem a srdcem Motto: Povinnost učit je důsledek lásky k lidem; povinnost učit se je důsledkem lásky

Více

( školní rok 2012-13)

( školní rok 2012-13) "/, r DELFINEK, v NAS VSECH " DILO" o v, NAUCI ( školní rok 2012-13) DELFÍN DILO NÁS VŠECHNO NAUČÍ Ve zpracování ročního plánu jsme se inspirovaly projektem "I D E A L" -Delfín Dilo a podmořský svět Příběhy

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný podle RVP PV Platnost: 1. 9. 2010 do 31. 8. 2013 Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Slunce svítí pro všechny

Slunce svítí pro všechny Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Č. j. MŠČ/100/2015 Slunce svítí pro všechny Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Přišel barevný podzim

Přišel barevný podzim Naše mateřská škola Pedagogický záměr: pomoci dětem s adaptací na nové prostředí, seznámit se s novými kamarády a učitelkami, stanovit si pravidla soužití ve třídě Využití projektu: projekt má napomoci

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Pojďme si spolu hrát, budeme se smát Týmová práce kolektivu a příjemná atmosféra v naší mateřské škole, přátelský přístup k dětem a rodičům ve

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Opatovice 66, 664 61 Rajhrad Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Škola pro život 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Základní postupy, prostředky a materiály Žák: seznámí se se základními výtvarnými postupy, materiály, nástroji a barvami volí si a využívá prostředky k výtvarnému

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Desatero pro rodiče dle MŠMT

Desatero pro rodiče dle MŠMT Desatero pro rodiče dle MŠMT 1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika přípravné

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více