Příklad dobré praxe IX

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příklad dobré praxe IX"

Transkript

1 Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/ Příklad dobré praxe IX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Anna Janderková 2010

2 PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE PRO PT ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Název RVP a ŠVP, v rámci kterého je výuka realizována: RVP pro obory vzdělávání M/012 Strojírenství a M/01 Elektrotechnika Předmět: Téma výuky: Cíl výuky: Ekonomika Příprava na pohovor se zaměstnavatelem přiblížit úskalí pohovoru se zaměstnavatelem a doporučit jak danou modelovou situaci co nejlépe řešit Kompetence obsažené ve zpracování PT v RVP ŠVP, které budou výukou rozvíjeny: (viz níže přiložený výtah z RVP) porozumět zadání, určit a vystihnout podstatu skutečnosti zvládnout danou komunikační situaci verbálně i nonverbálně osobně si vyzkoušet vhodnou prezentaci formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, obsahově, logicky i jazykově správně vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je porovnávat se svými představami a předpoklady umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech Hodinová dotace: 1 výuková hodina Učivo: Téma navazuje na část Jak si hledat zaměstnání, ve které si žák: uvědomil své vlastnosti, schopnosti, dovednosti, vědomosti a znalosti, tj. sestavil si svůj kvalifikační profil. Žák pracoval s dotazníkem sebehodnocení Jak vidím sám sebe, kde pojmenoval rysy osobnosti a definoval výraznost daného rysu pomocí škály 1 5. Výroky z dotazníku žák následně využil k sestavení motivačního dopisu a životopisu vyzkoušel najít v tisku nebo na internetu tzv. dobrý inzerát a reagoval na něj sestavením motivačního dopisu a životopisu, příp. další osobní dokumentací Příprava na pohovor se zaměstnavatelem 1. část výklad: Osobní pohovor rozhoduje o přijetí/nepřijetí uchazeče o zaměstnání. Je proto důležité nepodcenit přípravu současnost je charakteristická tím, že na jedno místo je několik zájemců a místo dostane ten, kdo zaujme. Osobní setkání se zaměstnavatelem může mít různou podobu: konkurz na obsazení zpravidla vyšších manažerských funkcí. Konkurz probíhá podle vnitřních předpisů organizace, která jej vyhlašuje (průběh: vyhlášení konkurzu s podmínkami

3 účasti, účastníci doručí do místa vyhlašovatele v písemné podobě své vize nebo koncepce rozvoje, vyhlašovatel sestavení komisi, vlastní konkurzní řízení, zveřejnění výsledků) výběrové řízení volnější pravidla než u konkurzu, může být formální před komisí složenou z 3 5 lidí nebo pohovor přímo s majitelem firmy (třeba u šálku kávy) 2. část metoda řízené diskuse: Příprava na pohovor: 1. pravidlo: Informace o firmě Dobrý dojem udělám, když vím o firmě co nejvíce. Znám její postavení na trhu, předmět podnikání, vím o její historii, z místního tisku nebo webu získám informace o akcích, které organizuje, případně pročtu výroční zprávy, všímám si vývěsek, výzdoby na chodbách organizace 2. pravidlo: Znovuprostudování materiálů Materiály, které jsem dodal/a znovu pečlivě prostuduji. Zpravidla se vždy někdo zeptá na doplňující, zpřesňující informace. 3. pravidlo: Mám trému Každý z nás má trému a ta se snižuje opakováním podobné situace. Pokud mám víc potenciálních zaměstnání, začnu pro mně u méně důležité firmy, tzv. vyzkouším si to. U dalšího výběrového řízení už budu lépe připraven/a. Na trému pomáhá autosugesce nejde o život, s úsměvem, já to zvládnu nebo dechové cvičení. (U malého % lidí pomáhá psycholog.) 4. pravidlo: Vhodné oblečení Můj vzhled vytváří a ovlivňuje první dojem o mně, závisí na pozici, na kterou se hlásím. Je jasné, že moje snaha je vypadat co nejlépe, čistě a upraveně. Pozor!!! na nevhodné divadelní líčení, vyzývavé extravagantní oblečení, silné parfémy, bezpočet šperků, piercing na nevhodných místech Pro pobavení: příloha 5. pravidlo: Dochvilnost Na jednání se dostavím včas, počítám s časovou rezervou (dopravní špička, nehoda, zpoždění spoje nepřispějí ke klidnému průběhu pohovoru). 6. pravidlo: Řeč těla Na co si dát pozor! Aktivně vytvářím první dojem

4 Při vstupu do místnosti pozdravím, zřetelně se představím a řeknu důvod návštěvy. Pamatuji na to, že nepoužívám slangové výrazy! Pohyb v prostoru K posluchačům je nejvhodnější stát čelem (nikoliv bokem nebo dokonce se točit zády). Respektuji osobní zóny svých posluchačů tak, abych nevzbuzoval/a dojem dominance. Podání ruky Ruku k podání zásadně nabízí jako první zaměstnavatel, je možné, že tento akt neproběhne vůbec. Při podávání ruky se partnerovi dívám do očí, mírně se k němu předkloním. Pozor!!! na extrémy jako tzv. leklá ryba nebo železný Zekon. Studená nebo zpocená ruka nedělá dobrý dojem. Oční kontakt Pohled z očí do očí je nejdůležitějším prvkem neverbální komunikace, vytváří okamžitou zpětnou vazbou. Pozor!!! rozděluji svůj pohled rovnoměrně mezi všechny posluchače, vyvaruji se civění na svůj protějšek (mohlo by to znamenat moji aroganci nebo moji slabomyslnost). Pokud mi pohled do očí není příjemný, občas se podívám dolů, nikdy ne nahoru nebo z okna (vyvolá to reakci, že celá komise se podívá tím směrem). Pánové pozor!!! nekoukám do výstřihu žen! Dámy nepočítáme vlasy na pleši zaměstnavatele! Síla úsměvu Vhodně použitý úsměv okolí vnímá jako pozitivní signál.

5 Hlas INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Při mluvení hlas zbytečně nezesiluji, výrazně a zřetelně vyslovuji, správně dýchám, nemluvím příliš rychle, nepolykám koncovky nebo dokonce celá slova. Pro zvýraznění důležitých informací používám změnu tónu hlasu, tempa řeči nebo pauzu (pomlku) pokud to umím, s hlasem si pohrávám. Gesta a ruce Používám tzv. otevřená gesta, při kterých nevytvářím žádnou fyzickou překážku. Dáváme tím najevo svou jistotu a otevřenost v komunikaci. Ideální pozice rukou je v oblasti pasu (tzv. královská zóna). Uzavřená gesta jsou taková, při nichž vytvářím bariéru zkřížené ruce, desky v rukou, skrývání rukou za zády Používáním těchto gest působím nejistě. Pozor!!! na předměty v ruce propisku, brýle, kapesník, knoflík (Propiska může vystřelit, knoflík u saka odpadne ) Pozor!!! neškrábu se na hlavě, nehraji si s vlasy, podle možnosti ruce k tváři nedávám znamená to rozpačitost, nejistotu nebo dokonce lež Vysvětlení k obrázkům: 1 Otevřenost naprostá upřímnost 2 Muž zaklesnuté ruce nespokojenost, potlačení negativního postoje 3 Zkřížení paží obraný či zamítavý postoj, pocit nejistoty

6 4 Sedící muž zkřížené ruce obraný či zamítavý postoj, pocit nejistoty, zaťaté pěsti, většinou doprovází zrudlý obličej a zaťaté zuby 5 Žena zaklesnuté ruce nespokojenost, potlačení negativního postoje 6 Sedící žena zaklesnuté ruce sebejistý postoj, vyjadřování myšlenek, názorů, naslouchá 7 Sedící muž zaklesnuté ruce sebejistý postoj, vyjadřování myšlenek, názorů Magický účinek jména členů komise Prestiž získám tím, že se naučím jména komise nebo alespoň několika klíčových osob, které v průběhu rozhovoru použiji. Jméno je typ sdělení, které se k posluchači dostane přes všechny filtry vnímání, posluchače zaujme (ješitnost?) a je víc vstřícný. 7. pravidlo: Obvyklé otázky při pohovoru Otázka Dělal jste již někdy práci, o kterou se ucházíte? Proč chcete pracovat právě u nás? Přijatelná odpověď Ano, v rámci studia na SŠ jsem absolvoval praxi Ne, s danou práci ještě nemám zkušenosti, ale rychle se učím nové věci, v rámci studia jsem pracoval na, jsem pečlivý, vytrvalý, zvládám pracovat samostatně i v kolektivu Vím, že jste perspektivní firma, v regionu máte dobré jméno Hledám stálé a perspektivní pracovní místo a vím, že Vaše firma Co očekáváte od zaměstnání v naší firmě? Proč bychom měli zaměstnat právě Vás? Jaké jsou Vaše silné stránky, přednosti? Jaké jsou Vaše slabé stránky, nedostatky, rezervy? Odborný růst, příležitost k seberealizaci Hledám zaměstnání, kde budu moci rozvíjet své schopnosti a dovednosti, pracuji rychle a spolehlivě, absolvoval jsem tyto kurzy, mohu nastoupit okamžitě. Zde žák využije dotazník Jak vidím sám sebe, který měl předchozí hodinu na tzv. osobnostní rysy. Pozor!!! v zásadě se přiznám k tomu, co nakonec vypadá jako moje silná stránka. Za nedostatek považuji znalost anglického jazyka, ale vzdělání si již 5. rokem doplňuji kurzem angličtiny na

7 jazykové škole. Nevím o žádných nedostatcích, které by bránily při vykonávaní této práce. Jako každý člověk jistě mám nedostatky, ale věřím, že nebudou ovlivňovat výkon mého zaměstnání. S jakými stroji, přístroji,, umíte zacházet? Vyjmenuji zařízení, s kterými jsem ve škole, v dílnách, na praxi pracoval/a. Na nadstandardní úrovni ovládám kancelářský softwarový balík, grafické programy, aktivně programuji Jak byste vyřešil tento problém? Odpovím, jak nejlíp umím. Odpověď není snadná, neznám podrobnosti, ale s podobným případem jsem se již setkal a řešil jsem je tímto způsobem Co víte o naší organizaci? Z tisku jsem se dověděl Na vašich webových stránkách Mluvil jsem s vedoucím oddělení, od něj jsem se dověděl Co vaše zdraví? Děkuji, jsem zdravý/á. Nemám žádné zdravotní problémy, které by bránily mé práci. Jakou mzdu si představujete? Vím, že mzdy v tomto regionu pro tento druh práce jsou v rozmezí Vaše firma má výbornou pověst, jistě mi dobře zaplatíte za kvalitně odvedenou práci. Kolik mi můžete nabídnout? Upřímně řečeno, nabídli jste mi méně, než jsem si představoval, můžete mi nastínit možnosti osobního ohodnocení a podmínky dalšího mzdového růstu? Metody: 1. část: výklad úvod do problematiky pohovorů, konkurzů 2. část: učitelem moderovaná diskuse, teorie je rozdělena do 7 bodů pravidel, každé pravidlo učitel uvede a dá prostor žákům na diskusi, příp. vybraní žáci zahrají modelovou situaci 3. část: 7. pravidlo Obvyklé otázky při pohovoru učitel aktivizuje všechny žáky tím, že uvedené otázky klade náhodně vybraným žákům

8 Výsledky: hodnocen je aktivní přístup jednotlivých žáků, žáci si vyzkouší modelové situace, které mohou u pohovoru nastat, a snaží se na ně pohotově reagovat (ostatní žáci mohou rozebrat reakci žáka závisí na klimatu třídy, aby nedošlo k zesměšňování), nejlepším žákům je doporučena účast ve školním kole fiktivního konkurzu na obsazení místa Reflexe: účast ve školním kole fiktivního konkurzu

Osobní personalistika pro SŠ Metodika vzdělávacího programu Kariérový koučink do škol

Osobní personalistika pro SŠ Metodika vzdělávacího programu Kariérový koučink do škol Osobní personalistika pro SŠ Metodika vzdělávacího programu Kariérový koučink do škol Kolektiv autorů PhDr.Sylvie Navarová Mgr. Adriana Tošková PhDr. Jana Zouharová a další 2010-2013 Š K O L A M A N A

Více

Vytvořila: Lenka Dvořáčková

Vytvořila: Lenka Dvořáčková Jak uspět u přijímacího pohovoru Vytvořila: Lenka Dvořáčková Rozvojové a poradenské centrum Vysoká škola ekonomická v Praze nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3 1 tel.: +420 224 095 630 fax: +420 224 095

Více

Příklad dobré praxe XI

Příklad dobré praxe XI INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XI z realizace kariérového

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

ŠKOLENÍ JAK USPĚT PŘI PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. Projekt CZ.2.17/2.1.00/35195. Zaměstnání po rodičovské dovolené: jak ho získat a jak si ho udržet

ŠKOLENÍ JAK USPĚT PŘI PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. Projekt CZ.2.17/2.1.00/35195. Zaměstnání po rodičovské dovolené: jak ho získat a jak si ho udržet Projekt CZ.2.17/2.1.00/35195 Zaměstnání po rodičovské dovolené: jak ho získat a jak si ho udržet ŠKOLENÍ JAK USPĚT PŘI PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ www.rodicedoprace.cz www.nsgmorison.cz www.facebook.com/rodicedoprace

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Průvodce pro nezaměstnané v pokročilém středním věku Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Myš není pro kočku! Posílení šancí a motivace sociálně

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. Osobní portfolio... 3 1.1 Osobní předpoklady... 3 1.2 Mé odborné znalosti a schopnosti... 4 1.3 Mé dosavadní úspěchy... 4 1.4 Osobnostní profil... 5 1.5 Musím se umět i pochválit... 6 1.6 Plánování

Více

Sborník příkladů dobré praxe

Sborník příkladů dobré praxe Sborník příkladů dobré praxe Cílená opatření na trhu práce ve Zlínském kraji III CZ.1.04/2.1.01/91.00066 Tato publikace je financována prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z

Více

Metodika pro motivační kurz

Metodika pro motivační kurz Metodika pro motivační kurz Zpracovala: Marie Rozsypalová E- mail: Projektzmpir3@seznam.cz Role v projektu: Kariérový poradce Aktivita číslo: 03 Datum zpracování: Listopad 2009 Cílová skupina: Skupiny

Více

Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

PERSONÁLNÍ MINIMUM. VÝSTUP Z PROJEKTU Aktivita č. 2 - Zlepšení personálního řízení na MěÚ. Název projektu:

PERSONÁLNÍ MINIMUM. VÝSTUP Z PROJEKTU Aktivita č. 2 - Zlepšení personálního řízení na MěÚ. Název projektu: M.C.TRITON, spol. s r.o. www.mc-triton.cz Zpracoval: Josef Šamánek Název projektu: Otevřený úřad efektivní řízení lidských zdrojů na MěÚ Slaný Reg. č. projektu: EU OPLZZ CZ.1.04/4.1.01/57.00141 PERSONÁLNÍ

Více

Jdeme s kůží na trh. Motivační semináře Musíš chtít sám/sama. Ivana Mariánková Lucie Houthoofdtová

Jdeme s kůží na trh. Motivační semináře Musíš chtít sám/sama. Ivana Mariánková Lucie Houthoofdtová Chelčického 4 tel.: +420 737 505 288 ebanka: 231208036/2400 702 00 Ostrava 1 email: info@eico.cz ič: 69610720 Česká republika www.eico.cz dič: CZ69610720 Motivační semináře Musíš chtít sám/sama Jdeme s

Více

Projekt Efektivní komunikace cesta k úspěchu

Projekt Efektivní komunikace cesta k úspěchu Projekt Efektivní komunikace cesta k úspěchu Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Efektivní komunikace cesta k úspěchu Modul 2: Komunikace verbální a nonverbální

Více

ON-LINE NÁSTROJ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ

ON-LINE NÁSTROJ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ Project No 504861-LLP-1-2009-1-IT- KA3-KA3MP ON-LINE NÁSTROJ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ Zuzana Freibergová Zbyšek Mohaupt Praha, 2012 Obsah 0 Úvod... 4 0.2 Jaké jsou výhody a podmínky registrace? 4 0.3 Ochrana

Více

Základy komunikačních dovedností

Základy komunikačních dovedností Základy komunikačních dovedností nejen ústa mluví ing. mgr. hana janiková vzdělávací program v rámci projektu sám pro sebe, sám Za sebe! Získání Základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044

Více

Vstupní pohovor 1. Vzhled 2. Včasný příchod 3. První pohovor důkladně připravit Znalostí podniku a jeho aktivit

Vstupní pohovor 1. Vzhled 2. Včasný příchod 3. První pohovor důkladně připravit Znalostí podniku a jeho aktivit Vstupní pohovor 1. Vzhled Je nutné prezentovat Vaši osobu co možná nejlepším způsobem. Oblečení o člověku mnoho napoví a proto je nutné zvážit, zda chcete zvýraznit individualitu nebo se přikloníte ke

Více

VOĽBA PRVÉHO POVOLANIA

VOĽBA PRVÉHO POVOLANIA Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů A 1.1 D 3.29 PaedDr. Marie Ernestová, ZŠ Zaječov Téma: Cíl hodiny: Pomůcky: Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů Připravit žáky na vstup do pracovněprávních

Více

Osobní personalistika pro ZŠ Metodika vzdělávacího programu Kariérový koučink do škol

Osobní personalistika pro ZŠ Metodika vzdělávacího programu Kariérový koučink do škol Osobní personalistika pro ZŠ Metodika vzdělávacího programu Kariérový koučink do škol Kolektiv autorů PhDr. Sylvie Navarová Mgr. Adriana Tošková PhDr. Jana Zouharová a další 2010-2013 Stránka 1 Š K O L

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk REDIZO 600171388 IČ 00851167. Školní vzdělávací program

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk REDIZO 600171388 IČ 00851167. Školní vzdělávací program Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk REDIZO 600171388 IČ 00851167 Školní vzdělávací program Kadeřník Varianta A 1 Dle RVP 69-51-H/01 v.2 Platnost

Více

KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ

KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ příloha plánu práce výchovné poradkyně Mgr. Věra ŠEBOROVÁ

Více

Jak efektivně hledat práci

Jak efektivně hledat práci Jak efektivně hledat práci Projekt Socrates Grundtvig 2 Pomoc znevýhodněným lidem v rozvoji profesní dráhy Příručka Jak efektivně hledat práci vznikla v rámci projektu Socrates-Grundtvig 2 č. G2-P-2006-61

Více

Studijní materiály k e-learningovému kurzu Prezentační dovednosti

Studijní materiály k e-learningovému kurzu Prezentační dovednosti Studijní materiály k e-learningovému kurzu Prezentační dovednosti 2013 RENTEL a.s. Odborné praxe jsou realizovány v rámci klíčové aktivity Odborné praxe CS studenti VŠ projektu Budoucnost technických oborů

Více

Identifikační údaje o škole:... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 Očekávané kompetence

Identifikační údaje o škole:... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 Očekávané kompetence Labská hotelová střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice s. r. o. U Josefa 118, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program Obor vzdělání 68-43-M/01 68-43-M/01 Identifikační údaje o škole:...

Více

1 Jak zjistit, co vlastně chci?

1 Jak zjistit, co vlastně chci? 1 Jak zjistit, co vlastně chci? Každý z nás najde nejlepší odpověď na tuto otázku sám u sebe. Nikdo nás nezná lépe než my sami. Můžeme mít ale dojem, že potřebujeme pohled někoho zvenčí, kdo by nás ohodnotil

Více

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České

Více

Pojem rys osobnosti chápeme jako psychickou vlastnost člověka, která se vyznačuje typickým jednáním, chováním a vlastnostmi.

Pojem rys osobnosti chápeme jako psychickou vlastnost člověka, která se vyznačuje typickým jednáním, chováním a vlastnostmi. Sebepoznání a sebehodnocení Termín Osobnost Osobnost je individuální spojení biologických, psychologických a sociálních aspektů. Je utvářena ve vztazích mezi lidmi, prostředím a společností. Osobnost se

Více

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM

Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM Druhá šance CZ.1.04/5.1.01/77.00356 1 Obsah I. VSTUPNÍ MODUL... 4 1.1. Úvod celoživotní učení... 4 1.2. Dostupnost informací informační společnost... 5 1.3.

Více

Zkouška pro všechny Manuál poradce pro práci s videoprogramem

Zkouška pro všechny Manuál poradce pro práci s videoprogramem Zkouška pro všechny Manuál poradce pro práci s videoprogramem PhDr. Eva Micková Mgr. Jan Havlena Mgr. Jenifer Kaločová Ing. Helena Latková Vývoj tohoto programu byl spolufinancován z programu Phare Equal

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více