Rada města usnesením č. 2013/2684 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 73. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města usnesením č. 2013/2684 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 73. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu."

Transkript

1 USNESENÍ 73. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. února 2013 usnesením č. 2013/2683 1) schválila program 73. schůze rady města, konané dne usnesením č. 2013/2684 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 73. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. usnesením č. 2013/2685 1) schválila zprávu ke kontrole plnění usnesení rady města. usnesením č. 2013/2686 provést rozpočtová opatření č. 1s - 4s ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) provedla vlastní rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) doporučila zastupitelstvu města provést vlastní rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2687 1) schválila vyřazení majetku příspěvkových organizací ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2688 navýšit cenu projektové dokumentace na stavbu Sesuv u lávky přes Olši Dolní Líštná o částku 970 Kč (DPH), částka bude kryta z rozpočtu odboru investic změnit termín plnění díla na stavbu Sesuv u lávky přes Olši Dolní Líštná a to do: DÚR - 05/2013, DSP 06/2013 Strana 1 (celkem 24)

2 3) rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2012/02/206/Še mezi městem Třinec a projekční firmou Fundos, spol. s r. o., se sídlem ve městě Brno, Jahodová 523/58, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2689 rozšířit rozsah předmětu projektové dokumentace stavby Parkoviště Domov Sosna - Třinec změnit termín plnění projektové dokumentace Parkoviště Domov Sosna - Třinec, a to dokumentace pro územní rozhodnutí do 03/2013, dokumentace pro stavební povolení do 05/2013 a prováděcí dokumentace do 06/2013 3) rozhodla navýšit cenu projektové dokumentace Parkoviště Domov Sosna - Třinec o Kč (bez DPH), částka bude kryta z rozpočtu odboru investic 4) rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2012/02/197/No ze dne na vypracování projektové dokumentace Parkoviště Domov Sosna - Třinec mezi městem Třinec a projekční firmou DELTA Třinec, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Autobusové nádraží 534, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2690 udělit výjimku z postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle vnitřní směrnice č. 17/ Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třince a příspěvkových organizací města Třince na provedení prací ZŠ Bezručova v Třinci - oprava střechy a stropu tělocvičny (havarijní stav) - zajištění statiky konstrukce - část 1 uzavřít smlouvu o dílo č. 2013/02/005/Ža na provedení prací ZŠ Bezručova v Třinci oprava střechy a stropu tělocvičny (havarijní stav) - zajištění statiky konstrukce - část 1 mezi městem Třinec a dodavatelskou firmou Morcinek, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Poštovní 171, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2691 vyhlásit veřejnou zakázku dle 21, odst. 1, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na zhotovitele stavby Rekonstrukce sportovního komplexu STaRS v Třinci 2) schválila kvalifikační dokumentaci Rekonstrukce sportovního komplexu STaRS v Třinci, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) rozhodla ustanovit komisi pro posouzení kvalifikace, pro otevírání obálek s nabídkami a současně pro jejich posouzení a hodnocení: Strana 2 (celkem 24)

3 Hodnotící komise RNDr. Věra Palkovská Mgr. Radek Procházka Mgr. Rafał Zawadzki Ing. Daniel Fojcik Ing. arch. Boris Petrov Náhradníci Mgr. Ivo Kaleta Ing. Vladimíra Kacířová Mgr. Regina Klusová Alexandra Lipowská Renáta Šedová 4) pověřila RNDr. Věru Palkovskou, starostku města, ke schválení a podepisování případných rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek dle 110 ve spojení s 111 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v rámci veřejné zakázky Rekonstrukce sportovního komplexu STaRS v Třinci. usnesením č. 2013/2692 vyhlásit veřejnou zakázku dle 21, odst. 1, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na Financování akce Rekonstrukce sportovního komplexu STaRS v Třinci posuzovat nabídky pro zadání veřejné zakázky podle hodnotícího kritéria, kterým je nabídková cena, jako součet úrokových a neúrokových nákladů 3) rozhodla ustanovit komisi pro otevírání obálek s nabídkami: Hodnotící komise Mgr. Rafał Zawadzki Ing. Jarmila Šagátová Ing. Michaela Mitrengová 4) rozhodla ustanovit komisi pro posouzení a hodnocení nabídek: Hodnotící komise RNDr. Věra Palkovská Mgr. Ivo Kaleta Mgr. Rafał Zawadzki Ing. Michaela Mitrengová Ing. Jarmila Šagátová Náhradníci Mgr. Regina Klusová Ing. Jan Niemiec Ing. Patrik Žondor Náhradníci Ing. Ivo Kantor PhDr. Milada Hejmejová Mgr. Regina Klusová Ing. Patrik Žondor Ing. Jan Niemiec 5) schválila zadávací dokumentaci na Financování akce Rekonstrukce sportovního komplexu STaRS v Třinci, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 6) pověřila RNDr. Věru Palkovskou, starostku města, ke schválení a podepisování případných rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek dle 110 ve spojení s 111 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v rámci veřejné zakázky na Financování akce Rekonstrukce sportovního komplexu STaRS v Třinci. usnesením č. 2013/2693 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky Likvidace zásobníku LTO Domov Sosna takto: 1. Purum, s. r. o., Národní 961/25, Praha IČ TALPA-RPF, s. r. o., Holvekova 36, Ostrava IČ UNIGEO, a. s., Místecká 320, Ostrava IČ Strana 3 (celkem 24)

4 v souladu s 82 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít smlouvu o dílo na akci Likvidace zásobníku LTO Domov Sosna mezi Sociálními službami města Třince, příspěvková organizace, se sídlem Třinec, Habrová 302, PSČ , IČ a firmou Purum, s. r. o., se sídlem Praha, Národní 961/25, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2694 1) schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky Rekonstrukce ZŠ Třinec, Slezská 773, pavilony B, C, D1, F - celková rekonstrukce, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2695 uzavřít dodatek č. 27 ke Smlouvě o sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu města Třince č. 1998/01/006 ze dne uzavřené mezi městem Třinec a společností Nehlsen Třinec, s. r. o., Jablunkovská 392, Třinec, IČ , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2696 uzavřít dodatek č. 17 k mandátní smlouvě a smlouvě o dílo Správa a údržba veřejných pohřebišť na území města Třince č. 1999/0 01/01 ze dne uzavřené mezi městem a společností Nehlsen Třinec, s. r. o., se sídlem Třinec, Jablunkovská 392, , IČ , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2013/2697 vydat obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013, kterou se nařizuje speciální ochranná deratizace na území města Třince, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2698 uzavřít dodatek č. 1 Dohody o finančním vyrovnání č. 2012/01/027/Hl ze dne uzavřené mezi městem a Farním sborem Slezské církve evangelické a. v. v Třinci, se sídlem Třinec, Revoluční 609, , IČ , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2699 uzavřít smlouvu o zajištění výuky dopravní výchovy čj. 2013/10/003/Ko mezi městem Třinec a Autoškolou Centrum, spol. s r. o., se sídlem Třinec, Staré Město, 1. máje 230, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 4 (celkem 24)

5 usnesením č. 2013/2700 uzavřít dohodu o ukončení Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby č. j. 2012/10/002/La ze dne mezi městem Třinec a organizací Česká republika - Úřad práce České republiky se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 1359/1, , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu uzavřít Smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby typu A č. j. 2013/10/002/La mezi městem Třinec a organizací Česká republika - Úřad práce České republiky se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 1359/1, , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2013/2701 uzavřít dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. j. 2005/10/013 na provádění zimní údržby místních komunikací včetně příslušenství na území města Třince mezi městem Třinec a společností Nehlsen Třinec, s. r. o., Jablunkovská 392, Třinec, IČ , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2013/2702 1) schválila podání žádosti příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci, Máchova 1134, Třinec, IČ , v rámci vyhlášeného dotačního Programu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2013 na získání účelové neinvestiční dotace ve výši Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje, která bude určena na realizaci projektu Poskytování rodinné mediace z dotačního titulu RSS 5/12 Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti ve smyslu ust. 40 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. usnesením č. 2013/2703 udělit výjimku z postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Třince, dle vnitřní směrnice č. 18/ Zásady pro zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi města Třince, pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Třince realizující projekt Rozvoj zázemí pobytových prostor domova se zvláštním režimem CZ.1.10/2.1.00/ , dotačně podpořeného z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko a) na zajištění zakázky na výkon zadavatelské činnosti k veřejné zakázce zadávané v souladu s metodickými pokyny pro zadávání veřejných zakázek na zakázku Výběrová řízení na dodavatele stavby a vybavení b) na zajištění zakázky na poradenské a konzultační služby Administrace projektu uzavřít mezi organizací Sociální služby města Třince, příspěvková organizace, Habrová 302, IČ a společností HRAT, s. r. o., se sídlem v Třinci - Staré Město, Družstevní 294, PSČ , IČ , zastoupenou Ing. Marianem Razimou a) mandantní smlouvu č. 2013/01/02 na výkon zadavatelské činnosti k veřejné zakázce zadávané v souladu s metodickými pokyny pro zadávání veřejných zakázek a podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, Výběrová řízení na dodavatele stavby a vybavení ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu Strana 5 (celkem 24)

6 b) mandantní smlouvu č. 2013/01/03 na poradenské a konzultační služby Administrace projektu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu 3) pověřila ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Třince, Mgr. Pavla Pezdu, podepsat mandantní smlouvu a) dle bodu 2) a) usnesení b) dle bodu 2) b) usnesení. usnesením č. 2013/2704 a) poskytnout neinvestiční finanční příspěvek ve výši Kč Středisku rané péče SPRP Ostrava, se sídlem Havlíčkovo nábř. 2728/38, Ostrava, IČ , na pokrytí části nákladů spojených s ranou péčí b) uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku č. 2013/08/003/Mt mezi městem Třinec a Střediskem rané péče SPRP Ostrava, jednajícím Bc. Vladimírou Salvetovou, vedoucí střediska, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu 2) provedla vlastní rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2705 zrušit odstavec 8) usnesení č. 14/406/2012, které Zastupitelstvo města Třince schválilo na svém 14. zasedání dne , ve znění: rozhodlo o poskytnutí neinvestiční finanční dotace ve výši Kč občanskému sdružení FOTBAL TŘINEC, Tyršova 214, Třinec, IČ , na organizování činností fotbalu dětí a mládeže v roce ) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout poskytnout neinvestiční finanční dotaci ve výši Kč organizaci FOTBAL TŘINEC, občanské sdružení, Tyršova 214, Třinec, IČ , na organizování činností fotbalu dětí a mládeže v roce ) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout uzavřít smlouvu č. 2013/06/2/Še o poskytnutí neinvestiční finanční dotace mezi městem Třinec a organizací FOTBAL TŘINEC, občanské sdružení, Tyršova 214, Třinec, IČ , ve výši ve výši Kč, na organizování činností fotbalu dětí a mládeže v roce 2013, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2706 zrušit odstavec 10) usnesení č. 14/406/2012, které Zastupitelstvo města Třince schválilo na svém 14. zasedání dne , ve znění: rozhodlo o poskytnutí neinvestiční finanční dotace ve výši Kč občanskému sdružení Tělovýchovná jednota Třineckých železáren, o. s., ul. Tyršova 214, Třinec, IČ , na činnost TJ TŽ, o. s., pro rok ) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout poskytnout neinvestiční finanční dotaci ve výši Kč občanskému sdružení Tělovýchovná jednota Třineckých železáren, ul. Tyršova 214, Třinec, IČ , na činnost TJ TŽ o. s., pro rok 2013 Strana 6 (celkem 24)

7 3) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout uzavřít smlouvu č. 2013/06/7/Še o poskytnutí neinvestiční finanční dotace ve výši Kč mezi městem Třinec a občanským sdružením Tělovýchovná jednota Třineckých železáren, ul. Tyršova 214, Třinec, IČ , na činnost TJ TŽ, o. s., pro rok 2013, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2707 zrušit odstavec 11) usnesení č. 14/406/2012, které Zastupitelstvo města Třince schválilo na svém 14. zasedání dne , ve znění: rozhodlo o poskytnutí neinvestiční finanční dotace ve výši Kč občanskému sdružení HC OCELÁŘI TŘINEC žáci, ul. Lesní 60, Třinec, IČ , na organizování činností hokeje žáků a s touto činností souvisejících úhrad v roce ) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout poskytnout neinvestiční finanční dotaci ve výši Kč občanskému sdružení HC OCELÁŘI TŘINEC žáci, ul. Lesní 60, Třinec, IČ , na organizování činností hokeje žáků a s touto činností souvisejících úhrad v roce ) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout uzavřít smlouvu č. 2013/06/3/Še o poskytnutí neinvestiční finanční dotace ve výši Kč mezi městem Třinec a občanským sdružením HC OCELÁŘI TŘINEC žáci, ul. Lesní 60, Třinec, IČ , na organizování činností hokeje žáků a s touto činností souvisejících úhrad v roce 2013, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2708 zrušit odstavec 12) usnesení č. 14/406/2012, které Zastupitelstvo města Třince schválilo na svém 14. zasedání dne , ve znění: rozhodlo o poskytnutí neinvestiční finanční dotace ve výši Kč občanskému sdružení HC OCELÁŘI TŘINEC junioři, ul. Lesní 60, Třinec, IČ , na organizování činností hokeje juniorů a s touto činností souvisejících úhrad v roce ) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout poskytnout neinvestiční finanční dotaci ve výši Kč občanskému sdružení HC OCELÁŘI TŘINEC junioři, ul. Lesní 60, Třinec, IČ , na organizování činností hokeje juniorů a s touto činností souvisejících úhrad v roce ) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout uzavřít smlouvu č. 2013/06/4/Še o poskytnutí neinvestiční finanční dotace ve výši Kč mezi městem Třinec a občanským sdružením HC OCELÁŘI TŘINEC junioři, ul. Lesní 60, Třinec, IČ , na organizování činností hokeje juniorů a s touto činností souvisejících úhrad v roce 2013, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2709 zrušit odstavec 13) usnesení č. 14/406/2012, které Zastupitelstvo města Třince schválilo na svém 14. zasedání dne , ve znění: rozhodlo o poskytnutí neinvestiční finanční dotace ve výši Kč občanskému sdružení HC OCELÁŘI TŘINEC dorost, ul. Lesní 60, Třinec, IČ , na organizování činností hokeje dorostu a s touto činností souvisejících úhrad v roce 2013 Strana 7 (celkem 24)

8 2) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout poskytnout neinvestiční finanční dotaci ve výši Kč občanskému sdružení HC OCELÁŘI TŘINEC dorost, ul. Lesní 60, Třinec, IČ , na organizování činností hokeje dorostu a s touto činností souvisejících úhrad v roce ) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout uzavřít smlouvu č. 2013/06/5/Še o poskytnutí neinvestiční finanční dotace ve výši Kč mezi městem Třinec a občanským sdružením HC OCELÁŘI TŘINEC dorost, ul. Lesní 60, Třinec, IČ , na organizování činností hokeje dorostu a s touto činností souvisejících úhrad v roce 2013, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2710 schválit dodatek č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola, Třinec, Nerudova 313, příspěvková organizace, IČ , spočívající v navýšení hodnoty majetku organizace, s účinností od , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2711 1) uložila viz ÚKOLY. usnesením č. 2013/2712 převzít od organizace Mateřská škola, Třinec, Nerudova 313, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Nerudova, č. p. 313, PSČ , IČ , nepotřebný movitý majetek svěřený k hospodaření v celkové zůstatkové hodnotě Kč, ve znění přílohy č. 1 přednesu, a svěřit tento majetek k hospodaření organizaci Mateřská škola, Třinec, Slezská 778, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Slezská, č. p. 778, PSČ , IČ převzít od organizace Mateřská škola, Třinec, Nerudova 313, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Nerudova, č. p. 313, PSČ , IČ , nepotřebný movitý majetek svěřený k hospodaření v celkové zůstatkové hodnotě Kč, ve znění přílohy č. 1 přednesu, a svěřit tento majetek k hospodaření organizaci Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Koperníkova, č. p. 696, PSČ , IČ ) rozhodla převzít od organizace Mateřská škola, Třinec, Nerudova 313, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Nerudova, č. p. 313, PSČ , IČ , nepotřebný movitý majetek svěřený k hospodaření v celkové zůstatkové hodnotě 0 Kč, ve znění přílohy č. 1 přednesu, a svěřit tento majetek k hospodaření organizaci Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Máchova, č. p. 1134, PSČ , IČ ) rozhodla převzít od organizace Městská knihovna Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Lidická, č. p. 541, PSČ , IČ , nepotřebný movitý majetek svěřený k hospodaření v celkové zůstatkové hodnotě 0 Kč, ve znění přílohy č. 2 přednesu, a svěřit tento majetek k hospodaření organizaci Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Máchova, č. p. 1134, PSČ , IČ Strana 8 (celkem 24)

9 5) rozhodla převzít od organizace Městská knihovna Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Lidická, č. p. 541, PSČ , IČ , nepotřebný movitý majetek svěřený k hospodaření v celkové zůstatkové hodnotě 0 Kč, ve znění přílohy č. 2 přednesu, a svěřit tento majetek k hospodaření organizaci Mateřská škola, Třinec, Slezská 778, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Slezská, č. p. 778, PSČ , IČ usnesením č. 2013/2713 poskytnout účelové finanční příspěvky pro kulturu a sport pro rok 2013 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím příloh č. 1 a 2 přednesu, doporučeného komisí pro rozdělení účelových finančních příspěvků pro kulturu a sport pro rok ) doporučila zastupitelstvu města uzavřít smlouvy č. 2013/06/9/Še až 2013/06/144/Še na poskytnutí finančních příspěvků pro kulturu a sport pro rok 2013 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu. usnesením č. 2013/2714 1) vzala na vědomí ukončení nájemního vztahu založeného smlouvou č. 2011/05/580/Sz ze dne k nebytovému prostoru garáži č. 6 ve výměře 17,43 m 2, která se nachází v 1. podzemním podlaží domu č. p na ul. Lidické v Třinci-Lyžbicích, obec Třinec, postaveném na části pozemku parc. č. 2540, zastavěná plocha a nádvoří, s panem M. T., bytem Třinec, výpovědí ze strany nájemce ke dni zveřejnit záměr města pronajmout nebytový prostor garáž č. 6 ve výměře 17,43 m 2, která se nachází v 1. podzemním podlaží domu č. p na ul. Lidické v Třinci-Lyžbicích, obec Třinec, postaveném na části pozemku parc. č. 2540, zastavěná plocha a nádvoří, za cenu dle Ceníku na dobu neurčitou, předem určenému zájemci, panu Z. H., bytem Třinec, dle žádostí ze dne a ) vzala na vědomí ukončení nájemního vztahu založeného smlouvou č (2004/05/202) ze dne k nebytovému prostoru garáži č. 8 ve výměře 18,67 m 2, která se nachází v 1. podzemním podlaží domu č. p na ul. Lidické v Třinci-Lyžbicích, obec Třinec, postaveném na části pozemku parc. č. 2540, zastavěná plocha a nádvoří, s panem Z. H., bytem Třinec, výpovědí ze strany nájemce ke dni ) rozhodla zveřejnit záměr města pronajmout nebytový prostor garáž č. 8 ve výměře 18,67 m 2, která se nachází v 1. podzemním podlaží domu č. p na ul. Lidické v Třinci-Lyžbicích, obec Třinec, postaveném na části pozemku parc. č. 2540, zastavěná plocha a nádvoří, za cenu dle Ceníku na dobu neurčitou, předem určenému zájemci, panu J. Š., bytem Třinec, dle evidence vedené na odboru SMM. Strana 9 (celkem 24)

10 usnesením č. 2013/2715 a) zřídit bezúplatně věcné břemeno ve prospěch Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ , IČ , spočívající v právu vedení dopravně technické infrastruktury na pozemku parc. č. 276/9 a částech pozemku parc. č. 276/1, dle GP č /2012 nově označené jako pozemky parc č. 276/21, 276/22, 276/23 a 276/24 a v k. ú. a obci Třinec, jejichž budoucím vlastníkem je město Třinec b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 2013/05/010/Př, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2716 uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. 42/2012 mezi městem Třinec a společností Distribuce tepla Třinec, a. s., se sídlem Třinec-Lyžbice, Máchova 1131, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2717 zveřejnit záměr města prodat část pozemku parc. č. 1367/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 80 m 2, nově označenou jako parcela č. 1367/16 v k. ú. Nebory a obci Třinec, dle geometrického plánu č /2012 ze dne , ve vlastnictví města Třince, předem určeným zájemcům, vlastníkům sousedních nemovitostí, manželům L. K. a L. K., bytem Třinec, za kupní cenu dle znaleckého posudku č ze dne , vypracovaného soudním znalcem p. Janem Petrášem, ve výši Kč. usnesením č. 2013/2718 a) vykoupit pozemky parc. č. 1360/2 o výměře 7 m 2 a parc. č. 1363/5 o výměře 58 m 2 v k. ú. Oldřichovice u Třince a obec Třinec, od manž. P. T. a B. T., bytem Třinec, dle geometrického plánu č /2011 ze dne , za cenu 10 Kč/m 2 b) vykoupit pozemky parc. č. 1366/21 o výměře 263 m 2 a parc. č. 1370/3 o výměře 110 m 2 v k. ú. Oldřichovice u Třince a obec Třinec, od manž. J. R. a A. R., bytem Třinec, dle geometrického plánu č /2011 ze dne , za cenu 10 Kč/m 2 c) uzavřít kupní smlouvy č. 2013/05/ /By ve znění návrhů předložených prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2013/2719 a) odprodat pozemek parc. č. 1365, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře m 2, v k. ú. Nebory a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, panu J. P., bytem Třinec, za kupní cenu ve výši 20 Kč/m 2 b) uzavřít kupní smlouvu č. 2013/05/091/By ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. Strana 10 (celkem 24)

11 usnesením č. 2013/2720 a) odprodat spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/120 pozemků parc. č. 1457/66, zahrada, o výměře 845 m 2, 1457/67, zahrada, o výměře 162 m 2 a 1460, vodní plocha, vodní nádrž přírodní, o výměře 841 m 2, vše v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, paní L. J., bytem Třinec, za kupní cenu ve výši 200 Kč/m 2 b) uzavřít kupní smlouvu č. 2013/05/095/By ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2013/2721 uzavřít dohodu č. 2013/05/092/By o způsobu provedení údržby ochranných pásem vedení ČEPS Invest, a. s., a nápravě vadného stavu na pozemcích parc. č. 1801, 1812, 1813/1, 1816, 1855/4, 1856/4, 1856/6, 1858/3, 1875/1, 1876/1, 1877/1 a 1886 v k. ú. Guty a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, mezi městem Třinec a společností ČEPS Invest, a. s., se sídlem Praha 10, Elektrárenská 774/2, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu uzavřít dohodu č. 2013/05/093/By o způsobu provedení údržby ochranných pásem vedení ČEPS Invest, a. s., a nápravě vadného stavu na pozemcích parc. č. 2300/2, 2300/3, 2574/3, 3330/1, 3330/8, 3332, 3349/2, 3426/1, 3441/2, 3441/8, 3441/9 a 3486 v k. ú. Oldřichovice u Třince a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, mezi městem Třinec a společností ČEPS Invest, a. s., se sídlem Praha 10, Elektrárenská 774/2, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2013/2722 a) vypůjčit pozemky parc. č. 992/2, 992/3 a 992/5, orná půda, o celkové výměře m 2 v k. ú. Oldřichovice u Třince a obec Třinec, ve vlastnictví města Třince, panu P. J., bytem Smilovice u Třince, k zemědělskému využití, na dobu neurčitou b) uzavřít smlouvu o výpůjčce č. 2013/05/096/By ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2013/2723 1) vzala na vědomí a) informaci o ukončení nájemní smlouvy č. 2003/05/359 ze dne , uzavřené mezi městem Třinec a paní M. S., bytem Třinec, na pronájem části pozemku parc. č. 1546/2 o výměře 92 m 2 v k. ú. a obci Třinec, výpovědí ze strany nájemce ke dni b) informaci o ukončení nájemní smlouvy č. 2003/05/354 ze dne , uzavřené mezi městem Třinec a panem R. N., bytem Třinec, na pronájem části pozemku parc. č. 1546/2 o výměře 173 m 2 v k. ú. a obci Třinec, výpovědí ze strany nájemce ke dni a) ukončit smluvní vztah založený nájemní smlouvou č. 2003/05/355/Šeb ze dne , uzavřenou mezi městem Třinec a panem M. T., bytem Třinec, dohodou č. 2013/05/078/By ke dni nebo výpovědí Strana 11 (celkem 24)

12 b) ukončit smluvní vztah založený nájemní smlouvou č. 2005/05/655/Byr ze dne , uzavřenou mezi městem Třinec a panem B. W., bytem Třinec, dohodou č. 2013/05/079/By ke dni nebo výpovědí. usnesením č. 2013/2724 1) nedoporučila zastupitelstvu města a) částečně revokovat usnesení č. 14/431/2012 z 14. zasedání zastupitelstva města ze dne , a to ve věci postoupení Bytovému družstvu Máchova se sídlem Třinec, Lyžbice, Máchova 634, Třinec, PSČ , IČ , veškerých pohledávek s tím, že kupujícímu budou postoupeny veškeré pohledávky města Třinec na nájemném, úhradách za plnění s užíváním bytů spojená včetně faktur a případném bezdůvodném obohacení z titulu užívání bytů v domě č. p na ul. Máchově v Třinci bez právního důvodu, které má vůči dlužníkům, za úplatu, jejíž výše se rovná součtu veškerých dlužných pohledávek známých v okamžiku uzavření kupní smlouvy a pohledávek, které vyplynou z vyúčtování úhrad za plnění spojená s užíváním bytů za rok 2012 b) rozhodnout o postoupení kupujícímu pohledávky města Třince pouze za současnými nájemci na nájemném, úhradách za plnění s užíváním bytů spojená včetně faktur a případném bezdůvodném obohacení z titulu užívání bytů v domě č. p na ul. Máchově v Třinci bez právního důvodu, které má vůči dlužníkům, za úplatu, jejíž výše se rovná součtu veškerých dlužných pohledávek známých v okamžiku uzavření kupní smlouvy a pohledávek, které vyplynou z vyúčtování úhrad za plnění spojená s užíváním bytů za rok 2012 a ) nedoporučila zastupitelstvu města a) částečně revokovat usnesení č. 14/428/2012 z 14. zasedání zastupitelstva města ze dne , a to ve věci postoupení pohledávky Bytovému družstvu Máj, Máchova Třinec, se sídlem Třinec, Lyžbice, Máchova 638, Třinec, PSČ , IČ , veškerých pohledávek s tím, že kupujícímu budou postoupeny veškeré pohledávky města Třinec na nájemném, úhradách za plnění s užíváním bytů spojená včetně faktur a případném bezdůvodném obohacení z titulu užívání bytů v domě č. p na ul. Máchově v Třinci bez právního důvodu, které má vůči dlužníkům, za úplatu, jejíž výše se rovná součtu veškerých dlužných pohledávek známých v okamžiku uzavření kupní smlouvy a pohledávek, které vyplynou z vyúčtování úhrad za plnění spojená s užíváním bytů za rok 2012 b) rozhodnout o postoupení kupujícímu pohledávky města Třince pouze za současnými nájemci na nájemném, úhradách za plnění s užíváním bytů spojená včetně faktur a případném bezdůvodném obohacení z titulu užívání bytů v domě č. p na ul. Máchově v Třinci bez právního důvodu, které má vůči dlužníkům, za úplatu, jejíž výše se rovná součtu veškerých dlužných pohledávek známých v okamžiku uzavření kupní smlouvy a pohledávek, které vyplynou z vyúčtování úhrad za plnění spojená s užíváním bytů za rok 2012 a usnesením č. 2013/2725 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch manž. V. P. a I. P., bytem Třinec, manž. M. M. a J. M., bytem Třinec a manž. F. L. a H. L., bytem Třinec, spočívající v právu vedení elektropřípojky přes pozemek parc. č 1694/19 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 24,20 Kč/m², min. 363 Kč včetně DPH Strana 12 (celkem 24)

13 b) doplnit do již schválené, ale zatím neuzavřené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. 2012/05/519/Bu další budoucí oprávněné: manž. P., manž. M. a manž. L., ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a. s., se sídlem, IČ , spočívající v právu vedení horkovodní přípojky na části pozemku parc. č. 1533/4 v k. ú. a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 60,50 Kč/m², min. 605 Kč včetně DPH b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. 2013/05/094/By, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2013/2726 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti SMP Net, s. r. o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Hornopolní 3314/38, PSČ , IČ , spočívající v právu vedení plynárenského zařízení na pozemku parc. č v k. ú. Konská a obci Třinec ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 60,50 Kč/m 2, min. 605 Kč, včetně DPH b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2013/05/058/Bu mezi městem Třinec, jako povinným z věcného břemene, společností SMP Net, s. r. o., jako oprávněným z věcného břemene, a manž. M. Š. a J. Š., bytem Třinec, jako investory, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu vedení podzemního kabelového vedení NN 0,4 kv na pozemku parc. č. 1927/7 v k. ú. Konská a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 60,50 Kč/m², min. 605 Kč včetně DPH b) uzavřít smlouvu úplatnou o zřízení věcného břemene č. 2013/05/076/Bu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 3) rozhodla a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu vedení zemního kabelového vedení NN 0,4 kv přes pozemek parc. č. 2011/1 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 60,50 Kč/m², min. 605 Kč včetně DPH b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2013/05/109/Bu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 4) rozhodla a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu vedení podzemního kabelového vedení NN 0,4 kv přes pozemky parc. č. 155/5 a 1353/1 v k. ú. Nebory a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 60,50 Kč/m², min. 605 Kč včetně DPH b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2013/05/090/By ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu Strana 13 (celkem 24)

14 5) rozhodla a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu vedení podzemního kabelového vedení NN 0,4 kv přes pozemek parc. č v k. ú. Nebory a obci Třinec ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 60,50 Kč/m², min. 605 Kč včetně DPH b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2013/05/097/By ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 6) rozhodla a) zřídit věcné břemeno ve prospěch paní K. B., bytem Třinec, spočívající v právu vedení kanalizačního potrubí na části pozemku parc. č v k. ú. Nebory a obci Třinec ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 24,20 Kč/bm, min. 363 Kč včetně DPH b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2013/05/107/By ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 7) rozhodla a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti SMP Net, s. r. o., se sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Hornopolní 3314/38, PSČ , IČ , spočívající v právu vedení plynárenského zařízení na části pozemku parc. č. 1349/1 v k. ú. Nebory a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 60,50 Kč/m², min. 605 Kč včetně DPH b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2013/05/108/By ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2013/2727 uzavřít dodatek č. 5 k nájemní smlouvě č. 2008/05/315/Sk ze dne mezi městem Třinec a společností PNS Grosso, s. r. o., se sídlem Praha 9-Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2013/2728 a) rozhodnout o vymezení jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, v domě č. p. 49 postaveného na pozemku parc. č. 757, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Konská a obci Třinec na základě prohlášení vlastníka b) rozhodnout o uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 2013/05/111/Př mezi městem Třinec, jako zástavcem, a Českou republikou, Ministerstvem pro místní rozvoj, se sídlem Praha 1, Staroměstské náměstí 6, PSČ , IČ , jako zástavním věřitelem, na zastavení bytové jednotky č. 2 o výměře 42,13 m 2 a bytové jednotky č. 3 o výměře 37,87 m 2 v domě č. p. 49 postaveném na pozemku parc. č. 757 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 175 m 2 Třinec včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a na pozemku parc. č. 757 v k. ú. Konská a obci Třinec ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 14 (celkem 24)

15 usnesením č. 2013/2729 zveřejnit záměr pronájmu všech nebytových prostorů tvořících předmět nájmu ve smluvním vztahu mezi městem Třinec a MUDr. Radanou Šoltésovou, místem podnikání Třinec, Bezručova 565, PSČ , IČ , založeného nájemní smlouvou č. 998 ze dne na pronájem nebytových prostorů v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 643 na ul. Máchově v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, z důvodu rozšíření smluvní strany nájemce o společnost MUDr. Radana Šoltésová, s. r. o., se sídlem Třinec, Máchova č. p. 643, PSČ , IČ usnesením č. 2013/2730 a) zúžit předmět nájmu ve smluvním vztahu založeném nájemní smlouvou č. 2012/05/028/Do ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a společností PCsupport.cz, s. r. o., se sídlem Třinec, Jablunkovská 110, PSČ , IČ , na pronájem nebytových prostorů v objektu č. p. 110 na ul. Jablunkovské v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 720 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, o místnost č. 3 ve výměře 8,64 m² (chodba) a místnost č. 6 ve výměře 6,25 m² (sociální zařízení) v 1. nadzemním podlaží daného objektu, ke dni b) uzavřít dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 2012/05/028/Do ze dne , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2731 a) rozhodnout o bezúplatném převodu níže uvedených pozemků od Ředitelství silnic a dálnic se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, PSČ , IČ , do vlastnictví města Třince, a to: části pozemku parc. č. 1384/1 o výměře 84 m 2, sloučené do pozemku parc. č. 1384/7 v k. ú. Nebory a obci Třinec dle GP č /2011 ze dne části pozemku parc. č. 1384/1 o výměře 43 m 2, sloučenou do pozemku parc. č. 1384/6 v k. ú. Nebory a obci Třinec dle GP č /2011 ze dne části pozemku parc. č. 1384/1 o výměře 16 m 2, nově označenou jako parcela č. 1384/5 v k. ú. Nebory a obci Třinec dle GP č /2011 ze dne části pozemku parc. č. 2081/1 o výměře 11 m 2, nově označenou jako parcela č. 2081/27 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec dle GP č /2011 ze dne části pozemku parc. č. 2081/1 o výměře 1 m 2, sloučený do pozemku parc. č. 2081/23 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec dle GP č /2011 ze dne části pozemku parc. č. 2081/1 o výměře 147 m 2, nově označenou jako parcela č. 2081/25 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec dle GP č /2011 ze dne části pozemku parc. č. 2081/1 o výměře 272 m 2, sloučenou do pozemku parc. č. 2081/26 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec dle GP č /2011 ze dne b) uzavřít darovací smlouvu č. 2013/05/112/Př ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 15 (celkem 24)

16 usnesením č. 2013/2732 zveřejnit záměr města pronajmout plochu o výměře 1 m 2 nebytového prostoru (čekárny) místnosti č. 1 z výměry 63,90 m² v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 403 Třinec Staré Město, postaveného na pozemku parc. č. 819 pro k. ú. a obec Třinec, za účelem umístění reklamních stojanů pro tiskoviny, výběrem zájemce obálkovou metodou, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2733 a) ukončit smluvní vztah založený nájemní smlouvou č. 612 ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a TJ Třineckých železáren, se sídlem Třinec, Tyršova 214, PSČ , IČ , na pronájem nebytových prostorů v celkové výměře 30,77 m² v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 110 na ul. Jablunkovské v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 720 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, dohodou ke dni b) uzavřít dohodu o ukončení nájemního vztahu č. 2013/05/113/Do, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2734 a) ukončit smluvní vztah založený nájemní smlouvou č. 2012/05/286/Do ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a paní Kateřinou Janíkovou, místem podnikání Třinec, Palackého 489, PSČ , IČ , na pronájem nebytových prostorů v celkové výměře 39,095 m² v 1. nadzemním podlaží objektu č. p na ul. Beskydské v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 3130/2 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, dohodou ke dni za podmínky úhrady veškerých závazků plynoucích z uzavřené nájemní smlouvy k datu b) uzavřít dohodu o ukončení nájemního vztahu č. 2013/05/114/Do ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu v případě nesplnění podmínky uvedené v bodu 1 a) návrhu na usnesení ukončit smluvní vztah založený nájemní smlouvou č. 2012/05/286/Do ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a paní Kateřinou Janíkovou, místem podnikání Třinec, na pronájem nebytových prostorů v celkové výměře 39,095 m² v 1. nadzemním podlaží objektu č. p na ul. Beskydské v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 3130/2 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, výpovědí ze strany pronajímatele s tří měsíční výpovědní lhůtou 3) rozhodla zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostorů v celkové výměře 39,095 m² v 1. nadzemním podlaží objektu č. p na ul. Beskydské v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 3130/2 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, výběrem zájemce obálkovou metodou ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 4) rozhodla prodloužit záměr pronájmu dle bodu 3) usnesení vždy o jeden měsíc, a to za stejných podmínek v případě, že ve stanoveném termínu nebude doručena žádná nabídka. Strana 16 (celkem 24)

17 usnesením č. 2013/2735 uzavřít smlouvu o dílo č. 2013/05/110/St mezi městem Třinec a firmou ENERGETING.CZ, s. r. o., se sídlem Pražská 1377/1, PSČ Český Těšín, IČ , na akci Zpracování průkazů energetické náročnosti budov pro obytné domy č. p , č. p. 545 na ul. Lidické, č. p na ul. Palackého a č. p na ul. Štefánikově v Třinci, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2736 a) rozhodnout o bezúplatném převodu pozemků parc. č. 734/3, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 275 m 2 a parc. č. 734/4, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 144 m 2 v k. ú. Karpentná a obci Třinec od Tělovýchovné jednoty Karpentná se sídlem Karpentná 28, PSČ , IČ , do vlastnictví města Třince. Ve smlouvě zakotvit předkupní právo ve prospěch Tělovýchovné jednoty Karpentná na dobu 10 let od nabytí pozemků kupujícím pro případ, že nabyvatel bude chtít pozemky prodat nebo jinak zcizit třetí osobě v době 10 let od jejich nabytí; v tomto případě bude povinen je přednostně nabídnout ke koupi převodci za kupní cenu 1 Kč. b) uzavřít smlouvu o převodu nemovitostí č. 2013/05/115/Př ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2013/2737 1) vzala na vědomí Plnění plánu oprav bytového a nebytového fondu za rok 2012 předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) schválila Plán oprav bytového a nebytového fondu na rok 2013 předložený prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2013/2738 a) nezrušit předkupní právo sjednané v kupní smlouvě ze dne uzavřené mezi městem Třinec a dnes již zemřelými J. K. a I. K., naposledy oba bytem Třinec, k objektu č. p. 574 postaveném na pozemku parc. č. 810/1 a pozemku parc. č. 810/1 včetně vedlejší stavby v k. ú. a obci Třinec b) neuzavřít smlouvu o zrušení předkupního práva č. 2013/05/118/Př ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2013/2739 1) souhlasila se zpětvzetím výpovědi přijaté dne od pana Wojciecha Krzysztofa Jędrszczyka, místem podnikání Třinec, Jablunkovská 416, PSČ , IČ , v souvislosti s ukončením smluvního vztahu založeného nájemní smlouvou č. 2009/05/374/Do ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a panem Wojciechem Krzysztofem Jędrszczykem, vztahující se k pronájmu nebytových prostorů v objektu č. p. 643 na ul. Máchově v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec Strana 17 (celkem 24)

18 2) vzala na vědomí smlouvu o prodeji podniku ze dne uzavřenou mezi panem Wojciechem Krzysztofem Jędrszczykem, místem podnikání Třinec, Jablunkovská 416, PSČ , IČ , a panem L. S., bytem Třinec, vztahující se k pronájmu nebytových prostorů v objektu č. p. 643 na ul. Máchově v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, založeného nájemní smlouvou č. 2009/05/374/Do ze dne ) rozhodla v souvislosti s bodem 2) usnesení uzavřít dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 2009/05/374/Do ze dne , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2740 a) ukončit smlouvu o dílo č. 2010/05/403/Ku uzavřenou dne mezi městem Třinec a panem Františkem Staniekem, místem podnikání Na Vyhlídce 46, Třinec, PSČ , IČ , na provádění revizí a kontrol elektrických zařízení a hromosvodů na období let dohodou ke dni b) uzavřít Dohodu o ukončení smlouvy o dílo č. 2013/05/119/Kf ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2741 revokovat usnesení č. 2012/2537 z 67. schůze rady města ze dne týkající se schválení změn vnitřní směrnice města Třince č. 1/2012 Zásady pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Třince 2) schválila vnitřní směrnici města Třince č. 1/2013 Zásady pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Třince s účinností ode dne , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2. přednesu 3) schválila změny nájemní smlouvy na pronájem městských bytů ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4. přednesu. usnesením č. 2013/2742 zveřejnit záměr města prodat níže uvedený majetek města Třince předem určenému zájemci Farnímu sboru Slezské církve evangelické, a. v., v Třinci se sídlem Třinec, Revoluční 609, PSČ , IČ , za cenu dle znaleckých posudků č ze dne ve výši Kč a č ze dne ve výši Kč, celkem Kč, nebo dohodou pohřebiště Horní Líštná venkovní úpravy vývěsní vitrína hřbitovní, vodoměrná šachta s litinovým poklopem inženýrské stavby vodovodní přípojka pohřebiště Lyžbice venkovní úpravy - žumpa, betonová dlažba, ploty, obrubníky, podezdívka, venkovní lavičky, odpadkový koš, vývěsní vitrína hřbitovní inženýrské stavby - veřejné osvětlení hřbitovní budova pozemek parc. č. 1424/1, trvalý travní, porost o výměře 382 m 2 pozemek parc. č. 1427/1, ost. plocha, hřbitov, o výměře 73 m 2 pozemek parc. č. 1427/2, ost. plocha, hřbitov, o výměře 50 m 2 Strana 18 (celkem 24)

19 pozemek parc. č. 1431, ost. plocha, hřbitov, o výměře 465 m 2 část pozemku parc. č. 1425, trvalý travní porost, o výměře 27 m 2, dle GP č /2013 ze dne nově označenou jako parcela č. 1425/3 vše v k. ú. Lyžbice a obci Třinec okrasné rostliny. usnesením č. 2013/2743 uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. 2012/12/011/Kr ze dne mezi městem Třinec a společností Distribuce tepla, a. s., se sídlem v Třinci, Máchova 1131, PSČ , IČ , zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vl. 1168, zastoupenou Ing. Milanem Sikorou, ředitelem společnosti, jehož předmětem je zejména stanovení ceny tepla pro kalendářní rok usnesením č. 2013/2744 uzavřít Smlouvu o poskytování a úhradě služeb č. 2013/12/003/Ru mezi městem Třinec a paní Martou Očadlíkovou, bytem v Třinci, Horní Líštná 97, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2745 uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o pronájmu nebytových prostor v budově Městského úřadu Třinec č. 2009/12/033/Žo ze dne uzavřené mezi městem Třinec a společností HRAT, s. r. o., se sídlem v Třinci, Družstevní 294, PSČ , IČ , zastoupenou Ing. Marianem Razimou, jednatelem společnosti, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2746 uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě č. j. 2005/03/014, uzavřené mezi Městem Třinec a KARTA GROUP, a. s., se sídlem nám. Svobody 527, Třinec, IČ , spočívající v navýšení ceny za služby spojené s nájmem a to za dodávku tepla a teplé vody, jakož i za vodné a stočné a ostatních služeb (a to zejména za úklid a údržbu společných prostor, výtahu, jakož i dodávku elektrické energie ve společných prostorech a odvoz komunálního odpadu) o 10 % s účinností od na částku Kč bez DPH/měsíčně, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2747 a) schválit vyhodnocení Akčního plánu města Třince pro rok 2012, předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu b) schválit návrh Akčního plánu města Třince pro rok 2013, předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. Strana 19 (celkem 24)

20 usnesením č. 2013/2748 1) schválila plán schůzí Rady města Třince pro 2. pololetí ) doporučila zastupitelstvu města schválit plán zasedání Zastupitelstva města Třince pro 2. pololetí usnesením č. 2013/2749 revokovat část usnesení č. 2013/2667 ze 72. schůze Rady města Třince ze dne , a to bod 2), týkající se promítnutí průměrné meziroční míry inflace za rok 2012 ve výši 3,3 % do ceny nájemného za pronájem nebytových prostorů a nemovitostí, ve smyslu uzavřených nájemních smluv a příslušných dodatků k nim a) promítnout průměrnou meziroční míru inflace za rok 2012 ve výši 3,3 % do ceny nájemného za pronájem nebytových prostorů a nemovitostí, ve smyslu uzavřených nájemních smluv a příslušných dodatků k nim s účinností ode dne , vyjma všech krátkodobých pronájmů b) schválit s účinností ode dne na dobu neurčitou vnitřní směrnici č. 2/2013 Ceník pro stanovení finančních úhrad při nakládání s majetkem ve vlastnictví města Třince ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu c) ukončit s účinností ke dni platnost vnitřní směrnice č. 21/2011 Ceník pro stanovení finančních úhrad při nakládání s majetkem ve vlastnictví města Třince. usnesením č. 2013/2750 uzavřít dohodu o svěření nebytového prostoru do správy a o úhradě služeb č. 2013/05/136/Do mezi odborem správy majetku města MěÚ Třinec a odborem investic MěÚ Třinec, za účelem využití nebytového prostoru místnosti č. 210 ve výměře 64,40 m² ve 2. nadzemním podlaží objektu č. p. 360 Třinec Nebory, postaveného na pozemku parc. č. 437 v k. ú. Nebory a obci Třinec, k uskladnění movitého majetku ode dne na dobu neurčitou, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2751 s platností od schválit dodatek č. 5 ke směrnici města Třince č. 8/2007 Zásady vztahů orgánů města Třince k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny městem Třinec, ve znění pozdějších dodatků, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2752 upravit Mgr. Petře Cemerkové Golové, ředitelce Základní školy a mateřské školy, Třinec, Míru 247, příspěvkové organizace, s platností od , výši osobního příplatku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu stanovit Mgr. Ivetě Hudzietzové, ředitelce Základní školy a mateřské školy, Třinec, Kaštanová 412, příspěvkové organizace, s platností od , výši osobního příplatku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. Strana 20 (celkem 24)

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL.

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. , USNESENÍ 17. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. června 2013 usnesením č. 17/509/2013 program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. usnesením č. 17/510/2013 návrhovou

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/579/2013 1) schválilo program 19. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/579/2013 1) schválilo program 19. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 5. listopadu 2013 usnesením č. 19/579/2013 program 19. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 19/580/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 12. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. září 2012 usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 12/345/2012 1) schválilo návrhovou

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 11. září 2007 usnesením č. 6/180/2007 program 6. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 6/181/2007 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 10/286/2012 1) schválilo doplněný program 10. zasedání zastupitelstva.

Zastupitelstvo města usnesením č. 10/286/2012 1) schválilo doplněný program 10. zasedání zastupitelstva. , USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. dubna 2012 usnesením č. 10/286/2012 doplněný program 10. zasedání zastupitelstva. usnesením č. 10/287/2012 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2015/1465 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/1465 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 38. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. prosince 2015 usnesením č. 2015/1464 program 38. schůze rady města, konané dne 28.12.2015. usnesením č. 2015/1465 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/377/2012 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/377/2012 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 30. října 2012 usnesením č. 13/377/2012 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/378/2012 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 21. dubna 2009 usnesením č. 19/533/2009 program 19. zasedání zastupitelstva města, včetně doplnění programu o body: Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Více

Rada města usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 67. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 67. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 67. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 17. prosince 2012 usnesením č. 2012/2513 program 67. schůze rady města, konané dne 17.12.2012. usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Rada města usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 63. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 63. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 63. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 5. listopadu 2012 usnesením č. 2012/2326 1) schválila program 63. schůze rady města, konané dne 05.11.2012. usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 5. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 15. června 2015 usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 05/132/2015 1) schválilo návrhovou

Více

Rada města usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 80. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 80. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 80. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. června 2010 usnesením č. 2010/3988 program 80. schůze rady města, konané dne 28.06.2010. usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/5029 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 137. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/5029 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 137. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 137. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 29. října 2014 usnesením č. 2014/5028 1) schválila program 137. schůze rady města, konané dne 29.10.2014. usnesením č. 2014/5029 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. USNESENÍ 40. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 18. ledna 2016 usnesením č. 2016/1491 1) schválila program 40. schůze rady města, konané dne 18.01.2016. usnesením č. 2016/1492 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2014/4500 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 123. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4500 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 123. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 123. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 17. června 2014 usnesením č. 2014/4499 1) schválila program 123. schůze rady města, konané dne 17.06.2014. usnesením č. 2014/4500 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 59. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 59. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 59. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. září 2012 usnesením č. 2012/2169 program 59. schůze rady města, konané dne 24.09.2012. usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu:

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 4. března 2008 usnesením č. 10/290/2008 program 10. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 10/291/2008 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

Rada města usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 60. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 60. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 60. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 8. října 2012 usnesením č. 2012/2215 1) schválila program 60. schůze rady města, konané dne 08.10.2012. usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2015/1081 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 30. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/1081 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 30. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 30. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 29. září 2015 usnesením č. 2015/1080 program 30. schůze rady města, konané dne 29.09.2015. usnesením č. 2015/1081 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 03/50/2011 1) schválilo program 3. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 03/50/2011 1) schválilo program 3. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 22. února 2011 1) vyslechlo rezignaci Mgr. Petra Šišky na funkci člena Zastupitelstva města Třince a složení zákonem předepsaného slibu člena

Více

Rada města usnesením č. 2015/1242 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 34. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/1242 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 34. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 34. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 9. listopadu 2015 usnesením č. 2015/1241 1) schválila program 34. schůze rady města, konané dne 09.11.2015. usnesením č. 2015/1242 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 4/111/2007 1) schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 4/111/2007 1) schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 24. dubna 2007 usnesením č. 4/111/2007 program 4. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 4/112/2007 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 118. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. dubna 2014 usnesením č. 2014/4311 program 118. schůze rady města, konané dne 28.04.2014. usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 76. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. března 2013 usnesením č. 2013/2818 1) schválila program 76. schůze rady města, konané dne 25.03.2013. usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/607/2013 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/607/2013 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. prosince 2013 usnesením č. 20/607/2013 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/608/2013 1) schválilo

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/346/2016 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/346/2016 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 12. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 14. června 2016 usnesením č. 12/346/2016 program 12. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 12/347/2016 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2013/3918 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 105. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/3918 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 105. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 105. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 20. prosince 2013 usnesením č. 2013/3917 program 105. schůze rady města, konané dne 20.12.2013. usnesením č. 2013/3918 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2010/3802 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/3802 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 76. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 3. května 2010 usnesením č. 2010/3801 1) schválila program 76. schůze rady města, konané dne 03.05.2010. usnesením č. 2010/3802 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2013/3100 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 84. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3100 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 84. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 84. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. června 2013 usnesením č. 2013/3099 1) schválila program 84. schůze rady města, konané dne 10.06.2013. usnesením č. 2013/3100 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2011/237 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 7. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/237 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 7. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 7. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 14. února 2011 usnesením č. 2011/236 1) schválila program 7. schůze rady města, konané dne 14.02.2011. usnesením č. 2011/237 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 52. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 52. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 52. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. června 2012 usnesením č. 2012/1828 program 52. schůze rady města, konané dne 11.06.2012. usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města vzala na vědomí výsledek hlasování PER ROLLAM ze dne , při kterém:

Rada města vzala na vědomí výsledek hlasování PER ROLLAM ze dne , při kterém: USNESENÍ 69. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 15. února 2010 vzala na vědomí výsledek hlasování PER ROLLAM ze dne 04.02.2010, při kterém: usnesením č. 2010/3558 o záměru odprodeje objektu č. p. 3 na

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 38. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 9. ledna 2012 usnesením č. 2012/1304 program 38. schůze rady města, konané dne 09.01.2012. usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 09/251/2012 1) schválilo doplněný program 9. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 09/251/2012 1) schválilo doplněný program 9. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 9. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 21. února 2012 usnesením č. 09/251/2012 doplněný program 9. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 09/252/2012 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 11/311/2016 1) schválilo program 11. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 11/311/2016 1) schválilo program 11. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 11. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 19. dubna 2016 usnesením č. 11/311/2016 1) schválilo program 11. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 11/312/2016 1) schválilo návrhovou

Více

Rada města usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 6. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 31. ledna 2011 usnesením č. 2011/170 1) schválila program 6. schůze rady města, konané dne 31.01.2011. usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2011/933 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 25. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/933 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 25. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 25. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. září 2011 usnesením č. 2011/932 program 25. schůze rady města, konané dne 26.09.2011. usnesením č. 2011/933 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2015/755 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/755 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 19. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 22. června 2015 usnesením č. 2015/754 program 19. schůze rady města, konané dne 22.06.2015. usnesením č. 2015/755 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2016/2393 1) provedla rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

Rada města usnesením č. 2016/2393 1) provedla rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. USNESENÍ 63. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. října 2016 usnesením č. 2016/2390 1) schválila program 63. schůze rady města konané dne 10.10.2016. usnesením č. 2016/2391 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 90. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. srpna 2013 usnesením č. 2013/3325 1) schválila program 90. schůze rady města, konané dne 12.08.2013. usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2013/2987 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 81. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/2987 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 81. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 81. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 13. května 2013 usnesením č. 2013/2986 1) schválila program 81. schůze rady města, konané dne 13.05.2013. usnesením č. 2013/2987 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2015/231 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/231 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 6. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 16. února 2015 usnesením č. 2015/230 1) schválila program 6. schůze rady města, konané dne 16.02.2015. usnesením č. 2015/231 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 03/51/2015 1) schválilo program 3. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 03/51/2015 1) schválilo program 3. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 24. února 2015 usnesením č. 03/51/2015 program 3. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 03/52/2015 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

Rada města usnesením č. 2013/2647 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/2647 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 72. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. února 2013 usnesením č. 2013/2646 program 72. schůze rady města, konané dne 11.02.2013. usnesením č. 2013/2647 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/2773 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 75. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2773 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 75. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 75. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. března 2013 usnesením č. 2013/2772 1) schválila program 75. schůze rady města, konané dne 11.03.2013. usnesením č. 2013/2773 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 13. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. května 2015 usnesením č. 2015/592 program 13. schůze rady města, konané dne 11.05.2015. usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

vlastní rozpočtová opatření č. 307 339 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

vlastní rozpočtová opatření č. 307 339 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. USNESENÍ 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. prosince 2010 usnesením č. 02/18/2010 program 2. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 02/19/2010 návrhovou komisi ve složení: Ing.

Více

Rada města usnesením č. 2012/1455 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 43. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/1455 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 43. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 43. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. února 2012 usnesením č. 2012/1454 1) schválila program 43. schůze rady města, konané dne 27.02.2012. usnesením č. 2012/1455 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2010/3655 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/3655 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 72. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 15. března 2010 usnesením č. 2010/3654 1) schválila program 72. schůze rady města, konané dne 15.03.2010. usnesením č. 2010/3655 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2014/4836 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 132. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4836 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 132. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 132. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 15. září 2014 usnesením č. 2014/4835 1) schválila program 132. schůze rady města, konané dne 15.09.2014. usnesením č. 2014/4836 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/443/2016 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/443/2016 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 13. prosince 2016 usnesením č. 16/443/2016 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/444/2016 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2010/4282 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 87. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/4282 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 87. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 87. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 14. října 2010 usnesením č. 2010/4281 program 87. schůze rady města, konané mimořádně dne 14.10.2010. usnesením č. 2010/4282 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2016/2055 1) schválila program 55. schůze rady města konané dne Rada města usnesením č. 2016/2056 1) určila

Rada města usnesením č. 2016/2055 1) schválila program 55. schůze rady města konané dne Rada města usnesením č. 2016/2056 1) určila USNESENÍ 55. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 20. června 2016 usnesením č. 2016/2055 1) schválila program 55. schůze rady města konané dne 20.06.2016. usnesením č. 2016/2056 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2010/4242 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 86. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/4242 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 86. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 86. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 4. října 2010 usnesením č. 2010/4241 1) schválila program 86. schůze rady města, konané dne 04.10.2010. usnesením č. 2010/4242 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 121. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. května 2014 usnesením č. 2014/4386 program 121. schůze rady města, konané dne 26.05.2014. usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 78. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 31. května 2010 usnesením č. 2010/3894 program 78. schůze rady města, konané dne 31.05.2010. usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2016/2356 1) schválila mimořádné vyřazení majetku odboru životního prostředí a zemědělství dle přednesu.

Rada města usnesením č. 2016/2356 1) schválila mimořádné vyřazení majetku odboru životního prostředí a zemědělství dle přednesu. USNESENÍ 62. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. září 2016 usnesením č. 2016/2351 program 62. schůze rady města konané dne 26.09.2016. usnesením č. 2016/2352 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 20. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 20. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 20. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 18. července 2011 usnesením č. 2011/711 program 20. schůze rady města, konané dne 18.07.2011. usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 85. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 20. září 2010 usnesením č. 2010/4193 program 85. schůze rady města, konané dne 20.09.2010. usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský.

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský. USNESENÍ 15. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. května 2015 usnesením č. 2015/642 1) schválila program 15. schůze rady města, konané dne 25.05.2015. usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 54. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 54. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 54. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. června 2012 usnesením č. 2012/1891 1) schválila program 54. schůze rady města, konané dne 25.06.2012. usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2012/1335 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 39. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/1335 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 39. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 39. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 23. ledna 2012 usnesením č. 2012/1334 program 39. schůze rady města, konané dne 23.01.2012. usnesením č. 2012/1335 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 14/380/2016 1) schválilo program 14. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 14/380/2016 1) schválilo program 14. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 14. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 20. září 2016 usnesením č. 14/380/2016 program 14. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 14/381/2016 návrhovou komisi ve složení: PhDr.

Více

Rada města usnesením č. 2015/1118 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 31. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/1118 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 31. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 31. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. října 2015 usnesením č. 2015/1117 program 31. schůze rady města, konané dne 12.10.2015. usnesením č. 2015/1118 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

Rada města usnesením č. 2014/5057 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 139. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/5057 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 139. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 139. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 18. listopadu 2014 usnesením č. 2014/5056 1) schválila program 139. schůze rady města, konané dne 18.11.2014. usnesením č. 2014/5057 1) určila

Více

Rada města usnesením č. 2011/141 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/141 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 5. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. ledna 2011 usnesením č. 2011/140 program 5. schůze rady města, konané dne 10.01.2011. usnesením č. 2011/141 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/4011 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 108. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4011 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 108. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 108. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. února 2014 usnesením č. 2014/4010 program 108. schůze rady města, konané dne 10.02.2014. usnesením č. 2014/4011 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2010/3843 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 77. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/3843 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 77. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 77. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 19. května 2010 usnesením č. 2010/3842 program 77. schůze rady města, konané dne 19.05.2010. usnesením č. 2010/3843 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17 MĚSTO FULNEK Usnesení z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne 23.01.2017 čís. 1219/64/17-1248/64/17 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

Rada města usnesením č. 2014/4345 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 120. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4345 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 120. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 120. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. května 2014 usnesením č. 2014/4344 1) schválila program 120. schůze rady města, konané dne 12.05.2014. usnesením č. 2014/4345 1) určila ověřovatelem

Více

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Rada města usnesením č. 2011/818 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 22. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/818 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 22. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 22. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 29. srpna 2011 usnesením č. 2011/817 1) schválila program 22. schůze rady města, konané dne 29.08.2011. usnesením č. 2011/818 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 96. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 7. října 2013 usnesením č. 2013/3550 1) schválila program 96. schůze rady města, konané dne 07.10.2013. usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2015/1166 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 32. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/1166 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 32. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 32. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. října 2015 usnesením č. 2015/1165 program 32. schůze rady města, konané dne 26.10.2015. usnesením č. 2015/1166 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

28. schůze RM Rychvald

28. schůze RM Rychvald Usnesení z 28. schůze Rady města Rychvald, dne 05. 10. 2015 Kontrola usnesení 28/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 28/2. Rada města 1. Zápis ze 7. schůzky KPOZ

Více

Rada města usnesením č. 2014/4424 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 122. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4424 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 122. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 122. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 09. června 2014 usnesením č. 2014/4423 1) schválila program 122. schůze rady města, konané dne 09.06.2014. usnesením č. 2014/4424 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2013/3307 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 89. mimořádné schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/3307 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 89. mimořádné schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 89. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 23. července 2013 usnesením č. 2013/3306 1) schválila program 89. mimořádné schůze rady města, konané dne 23.07.2013. usnesením č. 2013/3307 1)

Více

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 390/20/15 schvaluje program 20. schůze rady městského

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 12.12.2016 680/27/RM/2016 Prodej pozemku (H.V. a J.,V. E. a M.) I. Rada města navrhuje

Více

Rada města usnesením č. 2011/1166 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 34. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/1166 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 34. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 34. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 5. prosince 2011 usnesením č. 2011/1165 1) schválila program 34. schůze rady města, konané dne 05.12.2011. usnesením č. 2011/1166 1) určila ověřovatelem

Více

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne . VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne 10. 10. 2016 Usnesení č. 913/16 RM uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmech bytů zvláštního určení, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31.

Více

Rada města usnesením č. 2012/1601 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 46. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/1601 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 46. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 46. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. dubna 2012 usnesením č. 2012/1600 1) schválila program 46. schůze rady města, konané dne 10.04.2012. usnesením č. 2012/1601 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2011/748 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 21. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/748 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 21. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 21. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 8. srpna 2011 usnesením č. 2011/747 1) schválila program 21. schůze rady města, konané dne 08.08.2011. usnesením č. 2011/748 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 79. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 14. června 2010 usnesením č. 2010/3924 1) schválila program 79. schůze rady města, konané dne 14.06.2010. usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem

Více

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne S00RP00O98O7 Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne 27.1.2016 Rada města projednala: R/29/16/3 zápis ze své 28. schůze RM a nemá k tomu připomínky. Rada města schválila: R/29/16/2 schválila

Více

Rada města usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 111. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 111. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 111. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 03. března 2014 usnesením č. 2014/4088 1) schválila program 111. schůze rady města, konané dne 03.03.2014. usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2010/4123 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 83. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/4123 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 83. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 83. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 30. srpna 2010 usnesením č. 2010/4122 program 83. schůze rady města, konané dne 30.08.2010. usnesením č. 2010/4123 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada obce Usnesením č. 37/558 vzala na vědomí Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Obce Mosty u Jablunkova k

Rada obce Usnesením č. 37/558 vzala na vědomí Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Obce Mosty u Jablunkova k OBEC Mosty u Jablunkova Usnesení rady obce Usnesení z 37. schůze rady obce Mosty u Jablunkova konané dne 26. 09. 2016 Usnesením č. 37/556 schválila pořad 37. schůze rady obce konané dne 26. 09. 2016. Usnesením

Více

Rada města usnesením č. 2014/4520 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 124. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4520 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 124. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 124. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 23. června 2014 usnesením č. 2014/4519 program 124. schůze rady města, konané dne 23.06.2014. usnesením č. 2014/4520 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více