Simulovaný let na Mars cesta tam a zase zpátky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Simulovaný let na Mars cesta tam a zase zpátky"

Transkript

1 300 Osobnost, motivace a jednání Simulovaný let na Mars cesta tam a zase zpátky Iva Poláčková Šolcová, Iva Šolcová, Iva Stuchlíková, Yvona Mazehóová Jsou lidé schopni vydržet pět set dvacet dní v malém izolovaném prostoru? A co když jsou navíc mimo dosah slunečních paprsků, svěžího vzduchu a čerstvého jídla a nemají možnost přímého kontaktu se svými přáteli a rodinou? Lze vlastně v dobrém psychickém i fyzickém zdraví a výkonnosti unést zátěž, kterou přináší život a práce v šestičlenné multikulturní skupině izolované a uzavřené před vnějším světem? To jsou otázky, na které se snažil odpovědět projekt Mars-500. Izolace šestice dobrovolníků začala 3. června 2010, kdy Evropská kosmická agentura (ESA) ve spolupráci s ruskými partnery (Roskosmos a IMBP Institut biomedicínských problémů) zahájila poslední, třetí fázi 62 společné simulační studie. Během sedmnácti měsíců se v rámci projektu Mars-500 podařilo šestici mužů uskutečnit virtuální cestu k planetě Mars, simulovat přistání na Marsu včetně extravehikulární aktivity na jejím povrchu a vrátit se z Marsu zpátky na Zem. Za 520 dní bylo uskutečněno více než 106 výzkumných studií (z nichž zhruba čtvrtina byla psychologických či psychofyziologických), přičemž velká část těchto studií byla založena na sběru dat formou opakovaného vyplňování dotazníků, opakovaných měření pomocí přístrojové techniky či pravidelných lékařských kontrol. K úkolům posádky kromě participace na vědeckých studiích patřila i péče o modul včetně odběru mikroorganismů 63. Dny plné povinností charakterizuje i deníkový výrok Romaina Charlese, jednoho z členů posádky: Hned jak se vzbudíme, čeká nás vždy prvních asi pět předsnídaňových úkolů některé úkoly musí dělat každý z nás a každý den (odběr moči, zdravotní kontrola) a jiné jsou individuální. [ ] Je skoro neuvěřitelné, že třicet minut po probuzení sedíme všichni pohromadě okolo stolu v kuchyni a máme splněné všechny ranní povinnosti. (Romain Charles, ) Součástí experimentu byla též simulace komunikace mezi Zemí a kosmickou lodí. Po uzavření dveří do izolačních prostor měli účastníci možnost pouze intraskupinové komunikace a komunikace s řídícím střediskem, která se však s rostoucí simulovanou 62 Dlouhodobá izolace navazovala na 105denní simulaci (ta proběhla o rok dříve, až ) a 14denní simulaci, která proběhla v listopadu Ačkoliv byl izolační modul chráněn proti vstupu živočichů do modulu pomocí cylindrických přetlakových místností, a spatřit tak na palubě octomilku nebo pavouka bylo vyloučené, roztoči a další především technofilní mikroorganismy přežívají: sběr těchto mikrobů a jejich kontrola patřily rovněž k běžným činnostem v modulu.

2 Simulovaný let na Mars cesta tam a zase zpátky 301 vzdáleností kosmické lodě od planety Země prodlužovala. Zatímco první a poslední měsíc simulace měla posádka možnost přímé zvukové (telefonické) komunikace s řídícím střediskem, ostatní měsíce byla komunikace zpožďována a posádka komunikovala pouze pomocí videozpráv či písemně. V marsovském období dosahovala komunikační prodleva signálu 40 minut. S takto specificky řízenou simulací komunikace mezi posádkou a řídícím střediskem neoddělitelně souvisely i změny v autonomii posádky, která byla rovněž v experimentu sledována jako významná proměnná. Posádka byla po prvním měsíci nucena zvládat svoje úkoly a povinnosti autonomně, bez zásahů řídícího střediska, které by předepisovalo, co, kdo, kdy má dělat a jakým způsobem. Posádka měla předem dané úkoly, ale o kompetencích, rozdání úkolů či zodpovědnosti za jejich plnění si rozhodovala a odpovídala sama. Simulováno bylo rovněž množství potravin a dalších zdrojů: posádka si vezla veškeré zásoby s sebou (ve formě potravin, materiálu, oděvů, léků, nástrojů apod.), v průběhu simulovaného letu nebylo možné nic doplňovat. V rámci simulace letu na Mars byly vedením projektu zinscenovány dvě mimořádné události: první byl zkrat v centrálním kontrolním panelu, který řídil dodávku elektřiny do modulu. Posádka se tak na začátku listopadu 2010 ocitla na více než 24 hodin bez elektrického proudu a všeho, co je na elektřině závislé: ventilace, mrazicí boxy, voda a další systémy. Druhá událost, se kterou se posádka musela vypořádat, byl týdenní komunikační výpadek (blackout) v dubnu 2011 (oficiálně zdůvodněný kosmickou elektromagnetickou bouří ), který znamenal, že týden nebylo možné odesílat ani přijímat žádné informace, a posádka tak byla naprosto oddělená od jakýchkoliv informací z vnějšího světa. Cíle a metoda šetření Některé odpovědi na otázky, které jsme kladli na začátku kapitoly, např. zda je člověk v malé skupině v izolaci schopen zvládnout v dobré kondici 520 dní simulovaného letu na Mars, už díky úspěšnému zakončení projektu známe. V tomto příspěvku předkládáme některá další zjištění a skutečnosti o pobytu člověka v posádce v izolaci. Hlavním cílem našeho šetření bylo získat informace, díky kterým by bylo možné lépe porozumět zkušenosti člověka z pobytu v izolaci, jejímu průběhu, tomu, jak každý jednotlivý člen posádky svoji účast na projektu prožíval, co pro něj bylo důležité, významné, obtížné a proč. Abychom získali lepší představu o zkušenostech a prožívání posádky, zvolili jsme kvalitativní přístup a 12 dní po zakončení izolační fáze experimentu jsme provedli individuální hloubkové rozhovory se všemi členy posádky. Strukturu rozhovoru jsme částečně převzali ze scénáře Life Story Interview (Rozhovor o životním příběhu, LSI; McAdams, 1995, 2001), kterou jsme adaptovali na Flight Story Interview (Rozhovor o příběhu letu, FSI). Zatímco LSI zasahuje svými otázkami celý životní

3 302 Osobnost, motivace a jednání příběh dotazovaného, my jsme se v našem šetření soustředili pouze na tu část života, kterou strávil v projektu Mars-500. Participanty jsme požádali, aby si představili svoji účast v projektu Mars-500 jako příběh, aby příběh rozdělili na kapitoly, dali jednotlivým kapitolám názvy a stručně uvedli, co bylo jejich obsahem. Pak jsme je požádali, aby se pokusili ve svém příběhu o letu na Mars najít několik významných okamžiků: okamžik, kdy se cítili nejlépe a který by označili jako vrchol příběhu (peak experience), dále okamžik, který by bylo možné označit za propast příběhu (nadir experience), nejnižší moment, okamžik, který byl pro ně nejtěžší. Dále nás v příběhu zajímal bod obratu (turning point) a nejdůležitější vzpomínka z první, druhé a poslední třetiny izolace (zda bude vybrána pozitivní, nebo negativní vzpomínka, bylo ponecháno na každém jedinci) a požádali jsme je ještě o jednu významnou vzpomínku navíc bez ohledu na to, do kterého období letu patřila. Vedle klíčových okamžiků jsme se dále ptali na největší překážku, které museli v průběhu izolace čelit, na případnou neformální roli, kterou v posádce zastávali, neboli kým se cítili v posádce být. Rovněž jsme se vyptávali na motivaci jaká byla při vstupu do projektu a jak a zda se měnila v průběhu času. Poslední část rozhovoru byla věnována mezikulturním rozdílům a jejich roli v příběhu simulovaného letu na Mars. Rozhovory byly vedeny individuálně, a to v angličtině nebo ruštině přímo v pobytovém modulu a délka rozhovoru nepřesáhla 90 minut (obvykle trval kolem 75 minut). Ze všech rozhovorů byl pořízen audiozáznam, rozhovory byly doslovně přepsány a následně přeloženy do češtiny. Texty byly anonymizovány a podrobeny horizontální tematické analýze, jejíž výsledky předkládáme. Výsledky jsou doplňovány citacemi z deníků Romaina Charlese a Diega Urbiny, které jsou volně dostupné na webových stránkách Evropské kosmické agentury (ESA). 64 Výsledky kvalitativního šetření jsou řazeny chronologicky v souladu s průběhem letu. Výsledky Motivace participantů k účasti na experimentu Co vedlo jednotlivé členy posádky k účasti na experimentu? Prožít rok a půl svého života jako výzkumník v simulovaném letu na Mars je nelehké rozhodnutí. Z výpovědí participantů vyplývá, že k hlavním motivům patřila potřeba profesního růstu. Účast na významném mezinárodním experimentu, který úzce souvisí s kosmonautikou, byl příslibem rozvoje kariéry v této oblasti, navázání kontaktů s předními vědci v oblasti 64 Jednotlivé deníky ESA participantů projektu jsou dostupné na stránkách

4 Simulovaný let na Mars cesta tam a zase zpátky 303 kosmonautiky a dalšími odborníky a vědci, stejně tak jako s významnými lidmi z řídících středisek kosmických letů a kosmických agentur (např. IMBP, ESA). Mojí motivací bylo a je vstoupit do světa kosmonautiky. Astronautika byl svět, na který jsem se koukal zpovzdáli, a teď jsem se chopil příležitosti. Mojí osobní motivací bylo stát se součástí astronautické společnosti. Už během výběrových řízení jsem byl nadšený, protože se mi podařilo dostat se blíž, stát se součástí astronautického dění. Když jsem byl vybrán, věděl jsem, že to nebude jednoduché, ale bylo to něco, co jsem chtěl, co jsem chtěl udělat (E) Jedním z mých cílů bylo naučit se maximum o kosmických misích, o astronautice a vlastně tady v průběhu izolace bylo dost interakcí se Zemí Ale po pravdě, očekával jsem mnohem více práce zajímavé astronautické práce a té tu bylo opravdu velmi málo. (N) Významným motivem k účasti byla možnost vlastního růstu a rozvoje dosavadních znalostí a dovedností. Rozvoj dovedností se neomezoval na oblasti kosmonautiky, ale vztahoval se i na lékařské, technické, metodologické, přístrojové nebo jazykové kompetence. Moje motivace byla stále stejná a stabilní, splnil jsem všechny cíle, se kterými jsem šel do experimentu Teď znám celou řadu nových vědeckých metod, můžu je využít ve své nové práci, umím je vyhodnocovat a analyzovat. Setkal jsem se s vědci z různých zemí světa, navázal jsem s nimi kontakty a hodně jsem se toho naučil. (S) Moje cíle se moc neměnily v průběhu času chtěl jsem se účastnit zajímavého a unikátního experimentu, naučit se od druhých lidí spoustu věcí, přičichnout k jejich typu práce, profesně se rozvíjet, vydělat peníze, to je také dobrá motivace. (R) Posledním podstatným motivem k účasti na experimentu byl motiv finanční 65 aněkteří členové posádky otevřeně uvedli, že peníze byly jejich hlavní motivací pro vstup do experimentu anebo že se postupem času finanční kompenzace stala důležitou motivací pro setrvání (neukončení vlastní účasti) v experimentu. Peníze, peníze, peníze, to byl jediný cíl od začátku do konce. (U) 65 Finanční ohodnocení za účast v experimentu pravděpodobně nebylo malé, ačkoliv nikdy nebylo zveřejněno, jaký skutečný obnos jednotliví účastníci po skončení experimentu obdrželi.

5 304 Osobnost, motivace a jednání Zatímco jsem první polovinu izolace nemyslel moc na finanční odměnu a myslel jsem hodně na misi, jak to udělat, aby to pro mě bylo co nejvíce realistické, tak druhou polovinu jsem myslel mnohem víc na peníze (N) V průběhu experimentu získal na významu i nový motiv úzce spjatý se setrváním v experimentu: u většiny účastníků simulace jím byl pocit zodpovědnosti. A pak jsem ještě měl jednu motivaci nechtěl jsem vás /vědce/ podvést, podrazit lidi, jako jste vy, protože hodně lidem závisela práce a projekty na mně a ti lidé mi věřili. Cítil jsem proto velkou zodpovědnost vůči všem výzkumným týmům (U) Slíbili jsme, že se zúčastníme a vydržíme do konce, takže jsme museli být spolehliví, museli jsme to dodržet, nemohli jsme to vzdát v polovině, nejsem takový, abych zklamal důvěru všech, nikdo z posádky nebyl takový. (G) Z výpovědí vyplývá, že si participanti velmi silně uvědomovali množství práce vědců i organizátorů studie a nákladnost celého projektu a nechtěli zklamat důvěru do nich vloženou ze strany participujících organizací a vědeckých týmů. Ukončení experimentu, byť jen jedinou osobou, by mělo obrovský dopad na všechna data, která byla v simulaci pořízena. Ačkoliv možnost zaklepat na zapečetěné dveře a říct končím svoji účast, v experimentu dále nechci pokračovat byla dána a všichni participanti podepsali informovaný souhlas, že reflektují tuto možnost jako relevantní, tak, jak poznamenal v rozhovoru s novináři Diego Urbina (Raab, 2012): Nebylo to jednoduché rozhodnutí ukončit experiment ta možnost byla čistě teoretická. Uvědomovanou zodpovědnost za úspěch experimentu a uvědomovanou důvěru vloženou v každého jedince lze považovat za významné motivy pro setrvání participantů v dlouhodobé izolaci. Nejvýznamnější fáze a momenty izolace z pohledu posádky Kosmický let, stejně tak jako dlouhodobý pobyt v izolaci má několik fází. Samotnému letu vždy předchází dlouhodobá příprava členů posádky, která v souvislosti s kosmickým letem trvá několik let: nejinak je tomu v souvislosti se simulací kosmického letu. Přípravná fáze hlavní části experimentu Mars-500 měla několik rovin: technickou, organizační, zdravotní a psychologickou. V psychologické rovině byli vybíráni nejvhodnější kandidáti do posádky na základě svých schopností a kvalifikace, psychologických komponent na straně osobnosti, schopnosti zvládat stres, míry týmovosti a vzájemné kompatibility členů posádky. Průběh výběrového řízení popsal evropský kandidát Diego Urbina následovně: Přihlásil jsem se do projektu. Evropská kosmická agentura (ESA) posoudila životopisy kandidátů a vybrané kandidáty obtelefonovala.

6 Simulovaný let na Mars cesta tam a zase zpátky 305 Ti, kteří prošli telefonickým pohovorem, byli pozváni na pohovor před komisí v Kolíně nad Rýnem a dělali psychologické testy. Ti, kteří postoupili dále, byli posláni do nemocnice v Moskvě, kde byli týden podrobováni zdravotním testům. Po zdravotních prověrkách ti, kteří uspěli, začali s několikaměsíčním výcvikem. Na základě výcviku byla vybrána posádka. (Raab, 2012) Součástí výběrového řízení konečné posádky byl trénink zdravotních dovedností, vzájemné psychologické podpory apod., ale i skutečný dvoudenní výcvik přežití v lese nedaleko zimní Moskvy a další aktivity. Z pohledu zvenčí zahrnovala 520denní simulace v rámci projektu Mars-500 přípravné fáze projektu, zahájení simulace, cestu na Mars, aktivity na Marsu, návrat na Zemi a ukončení projektu. Samotná posádka však zachytila více fází simulace, které do značné míry odrážejí prožitkovou rovinu pobytu v izolaci. První fází simulace (opomeneme-li tříměsíční předexperimentální přípravu v Moskvě) bylo podle posádky zvykání si na režim a každodenní rutinu plnou studování instrukcí a metodik k vyplňování dotazníků a fyziologickým měřením, péče o modul, hledání uskladněných zásob, orientace v úkolech atd. Většina participantů označila tuto fázi shodně jako fázi adaptace. První dva nebo tři měsíce se toho z hlediska obsahu hodně dělo Necítil jsem se příliš jako v izolaci, protože jsem se musel adaptovat na nové prostředí a museli jsme se adaptovat jeden na druhého, na vztahy mezi námi a myslím si, že jsem trávil hodně času tím, abych pochopil, co a jak na lodi funguje, jak zaznamenávat výdej jídla, jak jídlo připravovat a kdo ho bude připravovat, kdo přichystá úkoly na další den. Režim v modulu vyžadoval hodně aktivity a první dva měsíce jsme postupovali krok za krokem, den za dnem a dělali jsme experimenty za tři měsíce jsme si zvykli a zautomatizovali jsme to, to je první kapitola letu, kapitola adaptace. (G) První kapitolu bychom mohli nazvat Začátek a ta trvala tak ty čtyři měsíce a možná to nebylo ani tak těžké, jako spíš náročné Museli jsme si zvyknout na režim v izolaci, a když jsme si zvykli, bylo to pro nás nejednou velmi jednoduché (U) Adaptační fázi by bylo možné rozdělit na adaptaci na prostředí (habitační adaptace), adaptaci na pracovní režim (pracovní adaptace) a na psychickou adaptaci např. sžívání se všech členů posádky jako týmu, zvládání vydělení z běžného života apod. Adaptační fáze trvala podle posádky zhruba první dva až čtyři měsíce, prvních sto dní samoty. Pak začal experiment a ze začátku jsme měli trochu těžkosti, kde co najdeme a jak se co v modulu dělá. Byli jsme jako v novém domě. Bylo třeba přečíst hodně instrukcí k experimentům, ale po čase jsme se to naučili a už to nemuseli moc řešit. Naučili jsme se pracovat se skladem, počítat jídlo a tak, věděli jsme, kde co leží, kde je co narovnané

7 306 Osobnost, motivace a jednání Každý den jsme měli jasné menu, které jsme si museli brát byl tam napsaný den datum. (S) Na úplném začátku jsme se museli rychle zorientovat v testech a experimentech, zjistit, co po nás výzkumníci vlastně chtějí zorganizovat si všechnu práci a nastavit nějaký režim celé to vlastně zorganizovat a rozplánovat, rozdělit úkoly To bylo podle mě těžké, asi nejenom pro mě, ale pro všechny Všechny experimenty měly různé metodiky, různé požadavky a postupy a to jsme se museli všechno naučit, každý experiment měl jiné místo a jiný rytmus a to všechno chtělo připravit. Mě to bavilo, a tak jsem se koukal na průběh všech experimentů, i třeba těch medicínských Když jsme se to všechno naučili, bylo to rychlé, učili jsme se jeden od druhého. Občas se třeba ze začátku stalo, že jsme vůbec nevěděli, co s tím kterým přístrojem dělat, jak má ten experiment probíhat, a museli jsme to znovu nastudovat To trvalo tak tři měsíce, pak už to bylo dobré. (R) Další část simulace, další fázi někteří účastníci popisují jako období, kdy prožívali první silný pokles nálady (first down) v posádce. Veškeré práce a povinnosti měla posádka zautomatizované, všechno šlo bez obtíží, a tak se zhruba tři měsíce po zahájení experimentu posádka dostala do fáze prvotní monotonie. Je to o nudě, monotonii, člověk neztrácel nijak svoji energii, ale zároveň jako by z nás ta energie vyprchala, ač jste se snažil ji dostat zpátky, nic se vám nechtělo dělat, nic se učit. Jeden po druhém jsme se zavřeli ve svých kajutách a byli sami se sebou, psali dopisy, četli něco (G) Kapitolu bych nazval jako první emoční propad. (E) Bylo to každý den to samé, ty stejné stěny, ta samá podlaha, každý den byl úplně stejný, bylo to jak v běžném životě, nic neobvyklého Každý měsíc se opakovaly ty stejné experimenty, ta stejná práce, bylo to celé jako jeden jediný měsíc a pak opakování, opakování, opakování dělali jsme ty samé experimenty, vyplňovali jsme ty samé dotazníky (U) Lze se domnívat, že vliv na změny v psychice posádky směrem k negativním náladám měly i některé zprávy zvenčí. Tři měsíce po zahájení simulace 5. srpna 2010 došlo k důlnímu neštěstí v Chile, v San José, kde se zhroutil zlato-měděný důl a uvěznil v podzemí celkem 33 horníků. Během kolapsu se vytvořil oblak prachu, který několik horníků dočasně oslepil. Tuto událost, ač zprostředkovanou řídícím střediskem, prožívala posádka projektu Mars-500 s velkou sounáležitostí. Uvězněným horníkům,

8 Simulovaný let na Mars cesta tam a zase zpátky 307 kteří prožívali svoje nechtěné a nevyžádané období izolace, vyjadřovala plnou podporu. Důlnímu neštěstí v Chile věnoval svoji pozornost Romain Charles (v deníku z 10. září 2010): Když jste v izolaci, máte tendenci cítit blízkost k lidem, kteří si prošli stejnou životní zkušeností. Od bývalých kolegů, kteří byli na ponorce, nebo od našich kolegů Olivera Knickela a Cyrilla Fourniera 66 jsem dostal spoustu rad, které by mi měly pomoci zvládnout izolaci. Vážím si jich a nyní jim začínám rozumět. Hlavní doporučení, které zaznívalo od všech, znělo: měj stále něco na práci, pečuj o svoje zdraví a udržuj se v rytmu střídání dne a noci. Tuto radu bych velmi rád sdílel se všemi lidmi, kteří jsou v izolaci. Myslíme zvláště na 33 horníků v Chile, kteří se ocitli v pasti pod zemí. Jejich životní podmínky jsou skutečně drsné a já doufám, že se k nim naše zpráva, kterou Diego laskavě přeložil do španělštiny, dostane. Záchranné úsilí v Chile začalo 6. srpna, kdy byl za použití rotačního kladiva vyvrtán otvor do pravděpodobného místa výskytu uvězněných horníků, ale až 22. srpna 2010 dosáhla sonda správného místa (v hloubce 688 m pod zemí). Horníci, kteří jako zázrakem zůstali naživu, byli na tento okamžik připraveni a na vrták připevnili lepicí páskou zprávu. Když záchranáři vytáhli vrták, byli překvapeni, že horníci přežili déle, než kdokoliv předpokládal. Na kousku papíru bylo napsáno: Estamos bien en el refugio los Záchranné práce byly zintenzivněny a chilský ministr zdravotnictví v jejich průběhu uvedl, že se situace velmi podobá té, kterou zažívají kosmonauti celé měsíce na mezinárodní kosmické stanici (International Space Station, ISS). Poslední srpnový den dokonce poslalo USA do Chile speciální tým z NASA, složený ze dvou lékařů, inženýra a psychologa, aby pomohl svými zkušenostmi se záchrannými pracemi. V polovině října 2010 se z nechtěné izolace dostalo všech 33 horníků na svobodu. Ale vraťme se zpět do projektu Mars-500. Fáze monotonie a poklesu nálady v posádce se zmírnila s koncem roku Na začátku prosince překvapila posádku první nestandardní situace. Průběh popisuje Romain Charles (v deníku z 12. ledna 2011) následovně: 1. prosince ráno jsme měli napilno: se Suchrobem jsme museli udělat dva experimenty, které vyžadovaly mnoho různých přístrojů. [ ] Po experimentech jsem v jednu hodinu šel do své kajuty a začal se učit ruštinu, když z ničeho nic všechno ztichlo a zhaslo, jen bezpečnostní světla a počítače na baterii běžely dál. Tma a ticho. Posádka se shromáždila v kuchyni, abychom naplánovali, co budeme dělat dál. Zatímco část posádky šla najít baterky, ostatní šli zkontrolovat jističe v modulu. V té chvíli jsme obdrželi zprávu z řídícího střediska, která oznamovala, že hlavní rozvaděč budovy, kde je modul umístěn, zachvátil požár. Nevěděli jsme, jak dlouho bude technikům trvat, než problém vyřeší. Abychom zachovali alespoň nějakou energii, vypojili jsme všechny baterie z přístrojů a vyndali baterky 66 Účastníci 105denní izolace z ESA. 67 Jsme v pořádku v úkrytu, je nás 33.

9 308 Osobnost, motivace a jednání bezpečnostních světel, které jsme akutně nepotřebovali. Nakonec jsme si nechali jen dvě svítilny: jednu v kuchyni a druhou u toalet. Abyste se dovedli lépe vžít do situace, představte si scénu z konce světa posádka šesti lidí ztracená v temném modulu s děsivým tichem všude kolem. Přátelské hučení ventilace zmizelo spolu s přísunem elektrického proudu. Z kohoutků jsme nedostali více než dva litry vody, protože tlakový přívod vody rovněž zkolaboval. Reakcí nás všech bylo držet se pohromadě blízko jediného zdroje světla: v kuchyni. Lze se domnívat, že mimořádná situace přinesla do modulu novou skutečnost ať byla jakkoliv nepříjemná a nepohodlná, ve svém důsledku ji posádka považovala za zajímavé vytržení z monotonie. Oslavy S koncem prosince nastala v simulaci kvalitativně jiná fáze (alespoň v porovnání s fází nudy a monotonie) fáze oslav. Oslavy vytrhovaly posádku z každodenní rutiny od začátku experimentu. Každé narozeniny člena posádky byly pečlivě připravovány a v prostředí izolace vyžadovaly zvláštní nasazení, invenci a kreativitu. Sehnat dary a potěšit oslavence je v prostředí omezených zdrojů komplikované: v izolaci není kde dary koupit a darující si museli vystačit s tím, co je v modulu k dispozici a co ozvláštní slavnostní den. Většinou tak obdržel oslavenec kreativní dárky: plakáty vytvořené na počítači i ručně, oblíbené jídlo, kterého se posádka vzdala ze svých jídelníčků, oblíbený film, knihu či hudbu, které posádka s dostatečným předstihem objednala pro oslavence u řídícího střediska apod. Organizátoři projektu Mars-500 rovněž uschovali před započetím izolace dary pro jednotlivé členy posádky (od členů jejich rodiny i od organizace a dalších osob) právě pro tyto zvláštní příležitosti. Rovněž s sebou životní výročí přinášela i blahopřání zvenčí, která jim pomocí videozpráv nahráli jejich nejbližší nebo významní a výjimeční lidé. Měli jsme během první třetiny asi čtvery narozeniny, pro mě to bylo nesmírně významné, protože jsme se vlastně mohli dotknout reálného života zažít něco normálního. (U) Bylo to zajímavé, jak oslavit a uspořádat narozeniny v izolaci, jak nastavit ten průběh, komu je třeba zamávat ve videozprávě, jak udělat občerstvení Je třeba dodat, že pro nás přichystali speciální jídlo a dárky, které jsme našli ve skladu, a kluci si narozeniny opravdu užili. (R) Když mě sem přišla navštívit moje rodina, popřáli mi přes videohovor k narozeninám, bylo to strašně fajn (U)

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Nábor pracovníků 3 typy náboru: Z vnitřních zdrojů Vnější Kombinovaný

Více

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci?

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci? Účastnice A: No asi nic moc, protože jsem neměla práci a nikde jsem ji nemohla najít. No doufám, že mi pomůže? Myslíte jako najít práci nebo obecně? No hlavně tu práci, no a pak se budu mít jako celkově

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Možnosti pracovním profesního trhu rozvoje NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 ANIMA VIVA o. s. 1/14 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Cílem dotazníkového

Více

Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji

Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji Mgr. Iveta Nováková Knížková Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje MEKA Brno 6.2.2014 Činnost psychosociálního

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu mobil 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ V PRAXI - ZDRAVÉ SEBEPROSAZENÍ Chcete si získat respekt svých kolegů či klientů? Chcete se

Více

Vincentinum poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o. ML číslo: 05

Vincentinum poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o. ML číslo: 05 Vincentinum poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o. ML číslo: 05 Metodický list: PŘÍPRAVA NA ZAMĚSTNÁNÍ Metodický okruh: 05. PŘÍPRAVA NA ZAMĚSTNÁNÍ Téma: 05.01 až 05.3. Aktivity: Dle popisu aktivit

Více

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných STEM v rámci projektu "Postavení žen ve vědě a výzkumu" spolufinancovaného

Více

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu Q BeLL Dotazník www.bell-project.eu Vážení účastníci kurzů vzdělávání dospělých, Cílem tohoto průzkumu je sběr informací o vzdělávání dospělých. Zajímají nás všeobecné kurzy, tedy takové, které nejsou

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005)

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Jana Šeblová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Pohled veřejnosti na mimořádné události a možnosti zdravotníků

Více

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola, o.p.s. Upgrade internetových stránek www.ceska-kanada.info 12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat.

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. 3. Kvalitativní vs kvantitativní výzkum Kvantitativní výzkum Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. Kvantitativní výzkum

Více

Malá země objevuje malé literatury

Malá země objevuje malé literatury Mezinárodní den překladatelů přinesl jméno vítěze prestižní ceny Josefa Jungmanna, kterou uděluje každoročně Obec překladatelů za nejlepší překladové dílo uplynulého roku. Cenu převzala 30. září v Pálffyho

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Vytvořil Distribuce dokumentu Datum Česká asociace pro finanční řízení Elektronicky na členy asociace a vybrané personalisty 1. 8. 2013 30. 8.

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu Letní jazyková škola 2015 Závěrečná zpráva projektu Cíl projektu Znalosti cizích jazyků jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte. Hrají velkou roli nejen při výběru zaměstnání, ale i pro integraci

Více

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov internet: www.fotbal.cz - sekce Grassroots e-mail: mestek@fotbal.cz, blazej@fotbal.cz tel: 233 029 111 fax: 233 353 107 3.

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka.

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka. První výsledky výzkumu, 2015 V první, kvantitativní části výzkumu bylo osloveno celkem 1435 respondentů. Bylo použito kvótního výběru, tzn. složení respondentů kopírovalo složení obyvatel ČR podle (kvót)

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Skvělý rok 2016 Váš plán pro úspěšný nový rok

Skvělý rok 2016 Váš plán pro úspěšný nový rok Skvělý rok 2016 Váš plán pro úspěšný nový rok JANAPEKNA.CZ 1 Část 1 Než začneme: Jaký byl pro vás rok 2015? Vítejte! Než se pustíme do plánování vysněného roku 2016, musíme se podívat, jaký byl rok 2015.

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného 4. Jak nejlépe zvládnout otázky u výběrového řízení Tento osvědčený postup pomáhá uživatelům s přípravou na výběrové řízení, konkrétně na tu část řízení, kdy se jich dotazuje zástupce zaměstnavatele (zpravidla

Více

Zkušenosti s vývojem, formami a výsledky supervize v sociálních službách. Ing. Bc. Milan Svojanovský

Zkušenosti s vývojem, formami a výsledky supervize v sociálních službách. Ing. Bc. Milan Svojanovský Zkušenosti s vývojem, formami a výsledky supervize v sociálních službách Ing. Bc. Milan Svojanovský Centrum pro rodinu a sociální péči o. s. občanské sdružení vzniklo v Ostravě v roce 1993, sociální služby

Více

Vyhodnocení dotazníku a závěry:

Vyhodnocení dotazníku a závěry: DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ: KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ NA GYMNÁZIU A SOŠ RÁJEC-JESTŘEBÍ. V průběhu ledna 2010 proto proběhlo dotazníkové šetření za účelem zmapování vnímání kariérního poradenství studenty maturitních

Více

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Studie SOLSTICE se provádí v přibližně 200 výzkumných centrech na celém světě.

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná ANALÝZA POŽADAVKŮ PODNIKŮ NA ABSOLVENTY Tato analýza uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové, v následující zprávě se Vám dostávají do rukou výsledky šetření klimatu Vašeho učitelského sboru. Můžete se tedy dozvědět, jak jsou u Vás ve

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Dopis Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny v jednom bloku Věková skupina (ročník) 7. ročník

Více

WP2. Adaptace existujícího produktu. Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce

WP2. Adaptace existujícího produktu. Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce WP2. Adaptace existujícího produktu Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce Vypracováno REALIZAČNÍM TÝMEM PROJEKTU ECCE Červenec Září 2012 Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, Střední Čechy Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CO VÁM KURZ PŘINESE?

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CO VÁM KURZ PŘINESE? OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko, 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TIME MANAGEMENT 4. GENERACE

Více

Kapitola z diplomové práce Marie Brázdové: Využití internetu ve výuce matematiky. PedF UK v Praze, 2009. 4 Jedna z aktivit v praxi

Kapitola z diplomové práce Marie Brázdové: Využití internetu ve výuce matematiky. PedF UK v Praze, 2009. 4 Jedna z aktivit v praxi Kapitola z diplomové práce Marie Brázdové: Využití internetu ve výuce matematiky. PedF UK v Praze, 2009. 4 Jedna z aktivit v praxi Pro potřeby této práce jsem pozorovala dvě vyučovací hodiny ve dvou třídách

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Práce s třídním kolektivem. Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut

Práce s třídním kolektivem. Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut Práce s třídním kolektivem Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut Vize a cíle dnešního setkání: Všichni se budeme podílet Předáme si vzájemně zkušenosti Něco si odneseme Bude nám tu dobře, zasmějeme

Více

Cambridžská škála depersonalizace

Cambridžská škála depersonalizace Cambridžská škála depersonalizace JMÉNO: VĚK: DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ: ZÁKLADNÍ / VYUČENA / STŘEDOŠKOLSKÉ / VYŠSÍ NEBO VYSOKÉ (prosím vyplňte a zakroužkujte) PROSÍME VÁS, ABYSTE SI POZORNĚ PŘEČETLA INSTRUKCE:

Více

KRIZOVÁ KARTA. Ivana VODIČKOVÁ, Michal MAŘATKA. www.krizovakarta.cz / e-mail: info@krizovakarta.cz

KRIZOVÁ KARTA. Ivana VODIČKOVÁ, Michal MAŘATKA. www.krizovakarta.cz / e-mail: info@krizovakarta.cz KRIZOVÁ KARTA Ivana VODIČKOVÁ, Michal MAŘATKA www.krizovakarta.cz / e-mail: info@krizovakarta.cz Krizová karta je nová a unikátní forma prevence. Jednoduchým a efektivním způsobem lze s jejím přispěním

Více

Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že:

Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že: Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že: 98 % žen bez domova touží po stabilní dlouhodobé práci

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

Work Life Balance. Slaďování práce a rodiny nejen pro ženy

Work Life Balance. Slaďování práce a rodiny nejen pro ženy Work Life Balance Slaďování práce a rodiny nejen pro ženy Work Life Blance Work-life balance (zkráceně WLB), či český ekvivalent slaďování práce a rodiny, případně kombinace (nebo dokonce konflikt) pracovního

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Magazín 4. číslo červen 2015

Magazín 4. číslo červen 2015 Projekt Edurom www.eduromproject.eu Magazín 4. číslo červen 2015 Jak probíhají kurzy v České republice? Fotopříběh Jak probíhají kurzy v České republice? 2 Edurom Magazín Fotopříběh Edurom Magazín 3 Fotopříběh

Více

MAPA VÝZKUMU 13/03/2015 1

MAPA VÝZKUMU 13/03/2015 1 MAPA VÝZKUMU 13/03/2015 1 VÝZKUMNÁ ZPRÁVA velikost příspěvku pro vědu není tak důležitá jako kvalita práce,v níž se přínos demonstruje. S původností práce se asociují vlastnosti jako novost, nový styl

Více

Jak vypadá můj cíl teď?

Jak vypadá můj cíl teď? Začátek sezení 1 1. Do čeho byste se pustil, kdyby jste věděl, že se to 100% povede? 2. Co byste (u)dělal, kdybyste se nebál? 3. Aby váš život byl perfektní, co by se muselo změnit? 4. Jakého nejlepšího

Více

Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013

Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 Česká verze náhledu obrazovek uvolněného testového modulu Sportovní kroužek Úvod V tomto materiálu je nejprve popsáno pojetí testových

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Design jako umělecký fenomén

Design jako umělecký fenomén Eva Smržová Sdružená uměnovědná studia Sociologická interpretace uměleckého fenoménu Design jako umělecký fenomén Hlavním cílem této práce je odpovědět na otázky týkající se designu a jeho vlivu, využití

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

JAK NA PRÁCI PŘÍRUČKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM CZ.1.04/3.3.05/68.00163

JAK NA PRÁCI PŘÍRUČKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM CZ.1.04/3.3.05/68.00163 JAK NA PRÁCI PŘÍRUČKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Jak na práci, příručka pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Marta Říhová Jan Hanzálek Martin Švec Mgr. Lenka Cole Graficky zpracovala: Mgr. Marta

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE CO SE PODAŘILO V ROCE 2011

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE CO SE PODAŘILO V ROCE 2011 PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE CO SE PODAŘILO V ROCE 2011 Systém psychosociální intervenční služby (SPIS) začal v Kraji Vysočina fungovat od počátku roku 2011 Leden, únor 2011: První dvě absolventky certifikovaného

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

RODINNÉ KONFERENCE jako nástroj efektivní pomoci. Pardubice 2.12.2013

RODINNÉ KONFERENCE jako nástroj efektivní pomoci. Pardubice 2.12.2013 RODINNÉ KONFERENCE jako nástroj efektivní pomoci Pardubice 2.12.2013 Posláním o.s. Amalthea je podpora rodiny jako jedinečného prostředí pro naplňování potřeb dítěte prostřednictvím poskytování sociálních

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Bezbariérové vzdělávání

Bezbariérové vzdělávání INSPO 2008 8. 3. 2008 Bezbariérové vzdělávání aneb přednosti a meze e-learningu pro studující se zdravotním postižením SVŠES, Lindnerova 575/1, Praha 8 Vznik kurzů Kurzy vznikly v rámci projektu spolufinancovaného

Více

Dotaz: 9. července 2013

Dotaz: 9. července 2013 Dotaz: 9. července 2013 Dne 24.5.2013 jsem se přihlásil k výběrovému řízení na pracovní místo Vedoucí oddělení 1703 odboru 17 Kontrola. Dne 25.6.2013 jsem byl informován, že jsem nebyl zařazen do užšího

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

International Space Development Conference 2014, Los Angeles

International Space Development Conference 2014, Los Angeles International Space Development Conference 2014, Los Angeles Minulý rok jsme se poprvé zúčastnily soutěže, kterou vyhlašuje NASA Ames a National Space Contest v návrhu nejlepší plně samostatné vesmírné

Více

JOB CLUB. v Terapeutické komunitě. Projekt realizovaný v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn v období leden 2013- duben 2015

JOB CLUB. v Terapeutické komunitě. Projekt realizovaný v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn v období leden 2013- duben 2015 JOB CLUB v Terapeutické komunitě Projekt realizovaný v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn v období leden 2013- duben 2015 Cíle projektu: Navyknout klienta pravidelné práci, naučit ho pracovním návykům

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Název dílčího projektu / projektového dne Realizační tým Metodik Ing. Jaroslava Hánová Anotace Učitel / Předmět Mgr. Ludmila Dobalová Ing. Jaroslava Hánová / ekonomika Ing. Josef Koch / informační technologie

Více

SPOKOJENOST PŘÍSLUŠNÍKŮ AČR SE SVÝM ZAMĚSTNÁNÍM - 04 - Do zaměstnání se většinou těšíte, nebo ne? Často se těším 21,2% Občas se těším 36,7%

SPOKOJENOST PŘÍSLUŠNÍKŮ AČR SE SVÝM ZAMĚSTNÁNÍM - 04 - Do zaměstnání se většinou těšíte, nebo ne? Často se těším 21,2% Občas se těším 36,7% SPOKOJENOST PŘÍSLUŠNÍKŮ AČR SE SVÝM ZAMĚSTNÁNÍM Jak vyplývá ze zjištěných výsledků výzkumu, více neţ polovina respondentů (54,0 %) se do zaměstnání většinou nebo často těší. Méně neţ polovina dotázaných

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Tomáš Bašus Tomáš, 14 let 1. Charakteristika Tomáš navštěvuje základní speciální školu. Bylo mu diagnostikováno ADHD porucha soustředění spojená

Více

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová ZZS kraje Vysočina Pelhřimov 29.10.2010 Úzkost - subjektivní zážitek doprovázený neblahým tušením, pocitem bezmocnosti, které se váží

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Časopis všech chytrých holčiček a kluků Základní školy bratří Fričů v Ondřejově ČASOPIS PĚTILÍSTEK. 8. ročník 2014/2015. 1. stupeň

Časopis všech chytrých holčiček a kluků Základní školy bratří Fričů v Ondřejově ČASOPIS PĚTILÍSTEK. 8. ročník 2014/2015. 1. stupeň Časopis všech chytrých holčiček a kluků Základní školy bratří Fričů v Ondřejově ČASOPIS PĚTILÍSTEK 8. ročník 2014/2015 1. stupeň TÉMA: VesmírTříd 1. A - návštěva planetária v Praze Jednou z komet ve velkém

Více

Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Vztahy mezi proměnnými.

Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Vztahy mezi proměnnými. Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Projekt. Jednotky analýzy. Proměnné. Vztahy mezi proměnnými. Téma č. 2 Cíle marketingového

Více

Vyhodnocení dotazníku pro studenty za rok 2011

Vyhodnocení dotazníku pro studenty za rok 2011 Vyhodnocení dotazníku pro studenty za rok 2011 V průběhu roku 2011 mělo v týmu Hnízdo souvislou nebo průběžnou praxi 13 studentů. Během měsíce ledna se zúčastnili studenti FSS OSU jednodenní praxe v týmu

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Metodický materiál pro 45 min. výuku. Specifika Života Se Zrakovým Postižením

Metodický materiál pro 45 min. výuku. Specifika Života Se Zrakovým Postižením Metodický materiál pro 45 min. výuku Specifika Života Se Zrakovým Postižením Zrak Motto: Téma: : Cesta k porozumění leží před námi. Zrakové postižení omezuje především orientaci v prostoru em hodiny je

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Jak jsem měřil teplotu v termosce pomocí bezdrátového teploměru

Jak jsem měřil teplotu v termosce pomocí bezdrátového teploměru Jak jsem měřil teplotu v termosce pomocí bezdrátového teploměru Pavel Böhm (bohm@edufor.cz) Bezdrátový teploměr Go Wireless Temp Při vaření oběda mě zajímalo, jak rychle se mění teplota horké a vychlazené

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

shine. light of change.

shine. light of change. shine. light of change. Jak rozpoznat, je-li člověk vhodný jako projektový manažer? Michael Motal Záměr Ukázat Iniciovat Jak podpořit rozhodování Jak zvážit smysluplnost investice do člověka Výměnu názorů

Více

Pasteur. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Pasteur. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Pasteur MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor:

Více