METODIKA PRACOVNÍ LISTY NÁMETY ˇ NA VÝUKOVÉ HODINY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODIKA PRACOVNÍ LISTY NÁMETY ˇ NA VÝUKOVÉ HODINY"

Transkript

1 PRACOVNÍ METODIKA LISTY NÁMETY ˇ NA VÝUKOVÉ HODINY 1

2 DOBÝVÁNÍ MARSU POMOC! POMOC! Planeta Mars rozhodně není místem pro bázlivé Suchá, studená a skalnatá. Planeta bez života. Domov největší sopky ve sluneční soustavě i nejhlubšího kaňonu. My ji ale musíme prozkoumat! Naštěstí si můžeme vzít na pomoc sondy Tak vzhůru na červenou planetu! 1. Co víme o výzkumu Marsu? Vyhledej, jaké jsou poslední objevy: 2. Jakými slovy bys popsal krajinu na Marsu? Využij následující písmena ze slova MARS, která se musí ve slovech objevit na jakékoliv pozici (jako u Scrabble). Například: kamenitá. M A R S 3. SONDA NA MARSU Napiš, co vaše sonda objevila při průzkumu Marsu v jednotlivých segmentech planety A B C D E

3 A B C D E 4. V čem se vaše sonda osvědčila: V čem se vaše sonda netrefila: 5. Jaké jdou výhody a nevýhody využití sond ve vesmíru? Jaké jsou výhody a nevýhody vysílání lidí (nikoliv robotů) na průzkum vesmíru? 6. Proč je pro lidstvo výzkum Marsu důležitý co si o tom myslíš ty? (Očísluj následující tvrzení dle priorit čím větší číslo, tím důležitější.) 0 Přestože je Mars citelně menší než Země a neumožní lidem přežití bez skafandru, vědci se domnívají, že se může stát druhým domovem lidstva (ze všech planet je Zemi nejpodobnější). 0 Vědci se domnívají, že na Marsu může být život. Pokud by se tato domněnka potvrdila, je to důležité zjištění (umožní nám zkoumat, jak vznikl život na Zemi). 0 Studium klimatu a geologických podmínek na Marsu nám dá informace, které mohou být významné i pro Zemi (např. porozumění klimatickým změnám). HVĚZDNÉ HODNOCENÍ Na hvězdné škále vyznač, jak se ti líbila dnešní hodina (5 perfektní prostě hvězda!... 1 slabá spíše černá díra). Pro získání víc informací o Marsu a jeho dobývání mrkni na:

4 NAJDI DESET ROZDÍLŮ 1. Jak je možné, že indiáni neznali před příchodem Evropanů koně? Ačkoli kůň jako druh vznikl právě vamerice. Zkus napsat tři teorie. Moje teorie 1. Moje teorie 2. Moje teorie Najdi deset rozdílů co zásadního se v jednotlivých obdobích změnilo? PRVOHORY PERM DRUHOHORY TRIAS DRUHOHORY JURA DRUHOHORY KŘÍDA TŘETIHORY PALEOGÉN TŘETIHORY NEOGÉN

5 2. Nedokončené věty dokonči je dle svého hodnocení (vzhledem k dnešní hodině). Dnes mě zaujalo především Ještě mi vrtá hlavou Rád/a bych se dozvěděl/a Při skupinové práci Na své práci oceňuji

6 SOPKY. RISK! NEBO ZISK? 1. I malý princ měl na své planetce sopku. Chtěl bys ty bydlet blízko sopky? Uveď alespoň 3 důvody proč ano, případně proč ne? 2. NIČIVÉ SOPKY Představ si, že žiješ vedle sopky. Napiš, čím pro tebe může být nebezpečná (s využitím příkladů výše a toho, co všechno jsi již o sopkách slyšel). 3. VÝBUŠNÉ POKLADY Ale sopky nám i něco přináší. Zaškrtni ty věci, o kterých si myslíš, že jejich vznik může být přímo spojen se sopečnou činností. ROPA ZKAMENĚLINY S TRILOBITY SÍRA ČERNÉ UHLÍ SŮL DIAMANTY ÚRODNÁ PŮDA TUFY A NĚKTERÉ JINÉ KAMENY PRO STAVEBNICTVÍ RAŠELINA GEOTERMÁLNÍ ENERGIE

7 4. Vysvětli, jak v každém z následujících případů lidé využívají jevy spojené se sopečnou činností (napiš, co konkrétně využívají, jak to využívají a jak daná věc vznikla v souvislosti se sopečnou činností). PŘÍBĚH CO VYUŽÍVAJÍ? JAK TO VYUŽÍVAJÍ? JAK DANÁ VĚC VZNIKLA? Pěstitelé rýže na Jávě mají jako své největší pomocníky buvoly kerbau. Tito těžkopádní obři pomáhají orat půdu, která místní lidi živí. Práce na polích je namáhavá, ale vyplácí se žně jsou totiž na Jávě až čtyřikrát do roka! A mimo rýži, kterou vyvážejí, se tam také daří kávě, banánům, kukuřici a spoustě dalších plodin. 2. Na Jávě se pěstuje cukrová třtina, která se zpracovává ve zdejších cukrovarech. Při výrobě cukru je pro čištění zrnek potřeba kyselina siřičitá. Místní lidé si síru jako surovinu pro její výrobu mohou na ostrově nasbírat sami. Ačkoliv se jedná o činnost nelehkou a značně nebezpečnou, mají štěstí v tom, že cenná surovina je na dosah ruky. 3. Milovníci vín jistě znají Tokaj: malé, ale proslulé městečko, kde se rodí král vín. Víno se vyrábí speciálním procesem, na který se podle legend přišlo náhodou. Prý za něj vděčíme vinařům, kteří se ukryli v době nájezdů Turků před útočníky a než se vrátili domů, hrozny na vinici trochu zplesnivěly. A víno, které z nich udělali, bylo výborné. Kromě citu místních a výborných klimatických podmínek však vděčí ještě něčemu víno má oheň sopek, jak místní vinaři říkají. 4. V jižní Africe, v Tanzanii a na Sibiři jsou naleziště nejcennějších drahokamů na světě diamantů. Diamanty mají natolik unikátní vlastnosti, že spektrum jejich využití je neuvěřitelně široké. A tak znamenají ohromné bohatství pro země, kde se nalézají. Odborníci se domnívají, že diamanty vznikaly v hloubce 200 km pod povrchem a na zem se dostaly díky nepředstavitelně prudkým erupcím, které přivedly magma z hlubin blízko povrchu Země. 5. Island je země, která leží v blízkosti polárního kruhu. Umíte si proto určitě představit, že nepatří mezi země nejteplejší. Přesto se tam ve sklenících dobře daří rajčatům a banánům. Země jim dává energii, kterou mohou obyvatelé dokonce využít v běžném životě (nejzajímavější představa pro nás je, že si někdo v potoce uvaří brambory). Na Islandu je zemský plášť v některých místech pouhé 2 km pod povrchem a například na sopce Eldfell je na vrcholu kráteru udávána teplota 500 C jeden metr pod povrchem. 5. HODNOCENÍ Do schématu sopky napiš, jak hodnotíš dnešní hodinu. Dolů do magmatického krbu napiš, co se ti líbilo nejvíce. Do sopečného kužele napiš konkrétně, co sis z hodiny odnesl (co nového sis vyzkoušel, naučil se, dozvěděl). Do kráteru napiš, co se ti naopak nelíbilo.

8 CO SE MELE ZA OKNEM? 1. Co se asi muselo stát, než se z kamene stala půda? Napiš do bublin všechno, co tě napadne. 2. Z OKNA! Nebojte se z okna nemusíte skákat, stačí se z něj podívat. A co že se děje za oknem? No přece spousta věcí! Mimo jiné můžeme vidět, jak probíhají dva důležité procesy zvětrávání a eroze. CO VIDÍME Z OKNA? ANEB: GEOLOGIE, CO BY KAMENEM DOHODIL Když lidé poznávali, jak a čím je tvarována tvář krajiny kolem, odhalili a pojmenovali dva důležité děje: zvětrávání a erozi. Pokud pochopíme, jak fungují, můžeme i my odhalit, jak vzniká svět za naším oknem. ZVĚTRÁVÁNÍ Zvětrávání znamená rozpad a rozklad, který probíhá na povrchu Země. Materiál při tomto ději zůstává na místě. Pro jasnější porozumění, jak zvětrávání funguje, ho rozlišujeme na tři typy. Jednotlivé typy mohou působit samostatně, ale často působí i společně. FYZIKÁLNÍ Rozpad např. díky mrznutí či ohřívání. Chemické složení hornin se nemění. Vidíme tento děj? (pokud ano, zaškrtni) Jaký konkrétní důkaz toho, že děj probíhá, vidíme? CHEMICKÉ Rozpad díky účinku chemických látek často se projevuje např. změnou barvy. Vznikají při něm nové minerály. BIOLOGICKÉ Rozpad způsobený živými organismy (např. díky kořenům rostlin nebo mikroorganismům v půdě).

9 EROZE Eroze znamená odnos materiálu, který vznikl díky zvětrávání. Pro lepší popis rozlišujeme 4 hlavní síly (činitele), které tento odnos působí. Tito činitelé mohou působit každý sám, ale i společně. VODA VÍTR LEDOVEC GRAVITACE 3. ZNIČ SI SVŮJ KÁMEN EXPERIMENT A teď si jeden z jevů vyzkoušíme na vlastní kůži. Najdi kus kamene horninu s prasklinou (prasklinami), do které můžeš nalít vodu. Kámen zalitý vodou vlož do mrazáku. Pokus opakuj do té doby, než se kámen úplně rozpadne OKNO DOKOŘÁN Napiš do našeho okna jednu novou informaci z hodiny, která tě nejvíce zaujala.

10 KAMENY ZA ŠKOLOU 1. COPAK TO TU ASI MÁME? Zkus na první pohled odhadnout, o jakou horninu by se mohlo jednat. Je to vyvřelina, usazenina či hornina přeměněná? Pokus se svůj odhad krátkosti zdůvodnit. 2. POJĎME NA TO VĚDECKY Podrobte vaše vzorky důkladnému pozorování a výsledky zapište do následující tabulky. VLASTNOSTI HORNINY POPIS POZNÁMKY Barva Štěpnost Lesk Tvrdost Stavba Pórovitost Velikost minerálů Uspořádání minerálů v hornině 3. KAM PATŘÍM? Srovnej vámi pozorované charakteristiky s charakteristikami tří základních typů hornin a rozhodni se, do které váš vzorek patří. VYVŘELINA Hlubinná vyvřelina má zpravidla krystalickou strukturu, to znamená, že bude složena z mozaiky navzájem propletených nerostů a krystalů. Ty jsou v hornině uspořádány všesměrně. Postrádají struktury podobné vrstevním plochám (jako u usazených hornin) a břidličnatost nebo přednostní usměrnění (jako u hornin přeměněných). Výlevné horniny jsou velice často jemnozrnné až celistvé, na jejich podrobné zkoumání byste potřebovali výbrus a speciální polarizační mikroskop. Někdy mohou být výlevné horniny (láva) plné drobných dutinek po sopečných plynech. Vyvřelé horniny jsou zpravidla velmi tvrdé.

11 PŘEMĚNĚNÁ HORNINA Některé horniny mohou vykazovat nepravidelné uspořádání minerálů, ale často se setkáte s typickou břidličnatostí zvýrazněnou slídovými minerály s charakteristickým leskem mají zvlněné vrstvy (usazeniny mají vrstvy rovné). USAZENINA Horniny vykazují většinou patrnou vrstevnatost (na úrovni skalního výchozu) a alespoň pod lupou zřetelná zrna. U některých usazenin bývají zrna jen málo stmelena a můžete je snadno odškrábnout. Převládajícím nerostem bývá křemen a ve vápencích kalcit. Také přítomnost zkamenělin (máte-li štěstí) pomáhá rozlišit usazené horniny od vyvřelin a přeměněných hornin. JÁ JSEM 4. NĚCO MÁLO O MÉ MALIČKOSTI Vytvořte malou identifikační kartu horniny. Zapište její název a stručnou charakteristiku. 5. JSEM ZDEJŠÍ? Dle geologické mapy zjistěte, zda se hornina, jejíž vzorky jste pozorovali, nachází v geologickém podloží okolí vaší školy. ANO NE Jaké další horniny se tu mohou vyskytovat? Jak jsou staré? 6. DOMÁCÍ ÚKOL Z dostupných zdrojů (internet, knihy, časopisy, ) zjisti, jaké má tvá hornina využití. Pokud se vámi pozorovaná hornina nenachází v geologickém podloží okolí vaší školy, zjisti nejbližší lomy či zdroje, odkud mohla být hornina do místa tvé školy transportována, a pravděpodobný důvod jejího přemístění. 7. NĚCO K ZAMYŠLENÍ NA PŘÍŠTĚ Rozmysli si, zda raději tvoříš, nebo zda jsi systematik, tzn. máš rád/a ve věcech pořádek. Budeš tvořit landart (obrázek z kamenů), nebo vytvoříš stručného průvodce hornin v okolí školy?

12 BUDE ZE MĚ FOSILIE? 1. O čem můžeme říct, že je to fosilie neboli zkamenělina? DOPLŇ: ZKAMENĚLINA musí být zřetelným důkazem existence musí podávat základní informace o musí být starší než nesmí být vytvořena 2. A nyní už pro tebe bude hračka rozhodnout, zda jsou následující nálezy fosiliemi, nebo ne. Svůj názor napiš do tabulky. DINOSAUŘÍ STOPA NÁLEZ ANO NE POZNÁMKA ROPA KUS MAMUTA ZAMRZLÝ V LEDU ZUB DRUHOHORNÍHO ŽRALOKA PECKA OD TŘEŠNĚ LIDSKÉ OSTATKY NALEZENÉ BĚHEM VYKOPÁVEK V POMPEJÍCH (POHŘBENÉ V SOPEČNÉM PRACHU) VALOUNEK VE TVARU VEJCE 3. CHCEŠ SE STÁT ZKAMENĚLINOU? ZEPTEJ SE MĚ JAK! Představte si, že jste uznávanými odborníky na fosilizaci těl. Lidé se vás zeptají, jak mají naložit se svým tělem, aby se z něj stala zkamenělina. Co jim poradíte?

13 4. KOMIKS Vytvoř popisky k následujícímu komiksu ZKAMENĚLÝ OSUD.

14 JACÍ JSME? A. JAK VELCÍ JSME BYLI? 1. Zjisti, kde leží radius neboli kost vřetenní. Je to jedna z kostí, které se nachází mezi loktem a rukou, a je na palcové straně. 2. Metrem změř délku kosti vřetenní tvého partnera ve skupině a zaznamenej zjištěné údaje do tabulky. HUMERUS RADIUS Délka kosti (cm) Vypočítaná výška (cm) Naměřená výška (cm) RADIUS HUMERUS 3. Za použití vzorce vypočítej výšku svého partnera a zaznamenej ji do tabulky. Následující vzorec ukazuje vzájemný vztah mezi délkou kosti a výškou člověka. Muži (výška v cm) Ženy (výška v cm) Výška = [(délka kosti vřetenní x 3,3)/2, ] x 2,54 Výška = [(délka kosti pažní x 2,9)/2, ,8] x 2,54 Výška = [(délka kosti vřetenní x 3,3)/2, ] x 2,54 Výška = [(délka kosti pažní x 2,8)/2, ,1] x 2,5 4. Zjisti, kde na těle leží humerus neboli kost pažní. Je to ta kost, která spojuje rameno s loktem. Za použití metru změř délku této kosti svého partnera ve skupině a výsledek zaznamenej do tabulky. Za použití vzorce a naměřené hodnoty vypočítej výšku svého partnera a zaznamenej do tabulky. 5. Za použití metru změř skutečnou výšku svého partnera a výsledek zaznamenej do tabulky.

15 B. MALOVANÉ RITUÁLY 1. Jsou ve tvém životě nějaké denní rituály? Jaké? Najdi a zapiš tři rituály, které sdílíš se členy vaší rodiny, a tři rituály, které sdílíš se svými spolužáky. RODINA PŘÁTELÉ 2. Jsou tvé večerní rituály závislé na postavení těles na obloze, nebo spíše na pořadí programů v televizi? Co by se o tobě a společnosti, ve které žiješ, mohla dozvědět jiná osoba studiem tvých rituálů? C. HODNOCENÍ HODINY Namaluj jednu kresbu ve stylu pravěkých maleb našich předků, která vystihuje to, co pro tebe bylo v této hodině nejzásadnější.

16 BUDOUCNOST A PLANETA, PLANETA A JÁ 1. MOJE PŘÁNÍ Co bych chtěl/a mít za 20 let? Jaké přírodní zdroje k tomu potřebuji? Jakými lidskými aktivitami mohou být tyto zdroje ohroženy? 2. JAK TO VIDÍME MY Bude tohoto zdroje dostatek pro nás všechny i za 20 let? Bude v dostatečné kvalitě? Jakými aktivitami člověk ohrožuje či přispívá k ničení znehodnocení tohoto zdroje?

17 Jakými aktivitami můžeme tento zdroj naopak chránit (nebo obnovovat)? JAK TO VIDÍ VĚDCI Informace vyhledejte na webu, encyklopediích, časopisech, muzeu. Bude tohoto zdroje dostatek pro nás všechny i za 20 let v dostatečné kvalitě? Jakými aktivitami člověk ohrožuje či přispívá k ničení znehodnocení tohoto zdroje? Jakými aktivitami můžeme tento zdroj naopak chránit (nebo obnovovat)? 3. Doplň následující věty: Překvapilo mě, že Nejvíc mne zaujalo, že Nejméně zajímavá část byla

18 PROČ NEMÁME VLASTNÍ ETNU? 1. DOVOLENÁ NA HAVAJI A HOROLEZECKÁ VÝPRAVA V ANDSKÉM POHOŘÍ JIŽNÍ AMERIKY Aloha, milý cestovatelé. Navštívíme vysoká andská pohoří, plná sopek a dýmu. Ale také se podíváme na slunné pláže Havaje. Napadá vás, proč je v Andách tolik sopek (téměř jedna vedle druhé)? Na naší cestě se podíváte pod povrch (jako můžete v nejlepších akvaparcích pod hladinou pozorovat lachtany). Zde ale uvidíte jedinečné věci... jak se jedna deska podsouvá pod druhou: ta takzvaná kontinentální (veze na sobě kontinent) zvítězila, protože je z lehčích hornin Subdukce než deska na dně oceánů. Mořská deska se tak postupně zanořuje pod západní okraj Jižní Ameriky. Prohrála, a to totálně. Bude zničena. V hloubce stoupá teplota a tlak, proto bude deska roztavena. Jen část jejího materiálu se poměrně rychle vrátí na povrch Země. Díky sopkám. Usazeniny na mořském dně jsou plné vody, a tak se při tavení chovají jako šampaňské a tlačí se k povrchu. Proto je blízko západního okraje Jižní Ameriky tolik sopek. Místa, kde se vyskytují sopky, mají často něco společného. Jsou to okraje zemských (litosférických) desek (tam, kde se desky oddalují nebo do sebe vráží)... Andy, Fudži, Etna a další. Podle jejich výskytu kolem Tichého oceánu (Pacifiku) vznikl název Pacifický ohnivý kruh. Některé tzv. horké skvrny (např. Havajské ostrovy) však vznikly uprostřed desky, tam, kde proud horkého magmatu až z pláště prohořel zemskou kůru. ÚKOL Mapa světa se zakreslenými sopkami Na průsvitku se pokuste zakreslit co nejvíce sopek na mapě světa.

19 2. ZÁJEZD DO LOS ANGELES A VÝLET DO JAPONSKA Hello, cestovatelé, vítejte na výpravě. Proč zavítáme právě na tato dvě místa? Mohli bychom i do Turecka, Číny nebo Itálie. Jedeme za zemětřesením a pátráme po tom, co ho způsobuje. Máme jedinečnou možnost nahlédnout pod zem a odhalit tam boje, které pod povrchem probíhají. Nejde o tajnou válku Turecka proti Číně. Je to něco ohromného. Povrch Země je rozlámán do jednotlivých desek, které se různě pohybují. A tam, kde se posouvají proti sobě nebo vedle sebe, je to ohromný boj. Nesmírné množství energie, které je čas od času uvolňováno právě zemětřesením. Většinou jsou zemětřesení malá, některá však mají sílu srovnat město se zemí. A Japonsko i LA jsou právě v těchto místech, proto se v Japonsku staví domy se speciálními výztužemi a studenti v LA se učí, co dělat při zemětřesení. ( Jen tak mimochodem, zemětřesení může vzniknout i z jiných důvodů, např. po velkém sesuvu, ale to necháme na jindy. ) Mapa světa s rozhraními desek ÚKOL Mapa světa s vyznačenými místy, kde bývají zemětřesení Na průsvitku s mapou světa se pokuste zakreslit co nejvíce míst, kde dochází k zemětřesení.

20 3. TURNAJ VE SKLÁDÁNÍ HLAVOLAMŮ A PUZZLE Vítejte na turnaji. Čeká vás netradiční úkol: nejprve si můžete puzzle vystříhat a pak znovu složit. A navíc si připravit vysvětlení pro ostatní jak tohle puzzle ovlivňuje planetu Zemi. ÚKOL Povrch Země je rozlámán na desky celkem je jich 14. Ty do sebe zapadají jako velké puzzle a navíc se pohybují v různých směrech. Někdy plují od sebe, případně se podél sebe posunují. Jinde na sebe narážejí, podsouvají se a vzájemně deformují. A jak rychle se dokážou pohybovat? Jsou to centimetry za rok. Což je taková rychlost, asi jako když vám rostou nehty na rukách. No, pomaleji, než vy skládáte puzzle, ale přesto to je rychlost a síla, která umí pohybovat kontinenty. (I my v Čechách jsme byli kdysi na rovníku!) Okraje desek jsou velmi tvořivým prostředím. Vytváří sopky, zemětřesení, velká pohoří či naopak propadliny. A kde je Česká republika? Nacházíme se na okraji, nebo v centru desky? Zkuste tuto otázku dát celé třídě. Ale ať na ni máte odpověď Díky tomu, že jsme poměrně daleko od okraje desky, tu máme poměrně klid jen malá zemětřesení a již jen doznívající vulkanickou činnost. Na průsvitku se pokuste zakreslit hranice litosférických desek na mapě světa.

21 4. DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PO ZÁHADĚ Jsme velice rádi, že vás můžeme uvítat v našem týmu. Naším úkolem je dopátrat se jádra problému. Tedy až do jádra nepůjdeme. Zastavíme se v zemském plášti. Tam můžeme najít sílu, která ovlivňuje, kde se vyskytují sopky a zemětřesení na naší Zemi. Krom této síly jsou spolupachatelé ještě zemské (litosférické) desky. Co o nich víme? Zatím jen to, že povrch Země je rozlámán na desky, které se vůči sobě pohybují. Na jejich okrajích pak dochází k častým zemětřesením i výskytu sopek. A díky čemu se pohybují? Vy jako detektivní tým musíte vybrat jednu možnost. Můžete použít důkazy, které najdete (např. na obrázcích). Možnosti (podezřelí): 1. ODSTŘEDIVÁ SÍLA Desky se pohybují díky odstředivosti Země jak se točí kolem své osy. 2. KONVEKČNÍ PROUDĚNÍ Desky jsou rozhýbávány konvekčními proudy, ty vznikají v tekutém plášti Země. Materiál v plášti je ohříván od jádra a stoupá k povrchu Země, tam se ochlazuje a opět klesá zpět dolů k jádru (podobně jako když se vaří voda). ÚKOL Konvekční proudění 3. ZEMSKÁ PŘITAŽLIVOST Desky se pohybují, protože je přitahuje jádro, které svým magnetickým polem natáčí desky k opačnému pólu. Připravte zjednodušený nákres síly, která pohybuje deskami.

22 POVODNĚ 1. CO SE STANE, KDYŽ BUDE PRŮTRŽ MRAČEN? Na obrázcích před sebou máte vyobrazeny tři typy krajiny, které můžete vidět i ve vašem okolí. Zkuste odhadnout, co se stane po přívalovém dešti. Kde myslíte, že se voda poměrně snadno vsákne do povrchu nebo bude mít dost prostoru, kde naopak budou s vodou problémy? Proč tomu tak je? Jaké faktory mají na zadržení vody vliv? 2. Na základě hry a postřehů spolužáků spoj materiály, které se chovají ve vztahu k vodě podobně, s možným vysvětlením. HADR JÍL všechno po něm steče, co pojme, záleží na tvaru HOUBA BETON pojme, ale sám neudrží TALÍŘEK PÍSEK pojme a udrží IGELIT HLÍNA když je dobře tvarovaný, umístěný, udrží hodně vody, protože je nepropustný Jaká je nejlepší kombinace všech prvků, když potřebuješ v oblasti udržet co nejvíce vody tak, aby nepůsobila škody? Jaká kombinace bude působit největší problémy? 3. LABORATORNÍ PRÁCE Postup: 1. Z každého vzorku zeminy, který máte před sebou, odměřte pomocí odměrky stejné množství. 2. První vzorek zeminy v suchém stavu vsypte do připravené nálevky s vloženým filtračním papírem a pod nálevku dejte odměrku. 3. Připravte si vodu a poznamenejte si, jak velké množství jste použili. Toto množství musí být pro všechny vzorky stejné. 4. Zaznamenejte množství vody, které proteklo do odměrky pod nálevkou. 5. Pokus zopakujte a použijte vodou saturované vzorky, tedy stejné, které jste již měřili. Použijte stejné množství vody jako prvně. Opět zaznamenejte, kolik vody proteklo. Všímejte si také, zda-li se voda vsakuje, nebo tvoří vrstvu na povrchu zeminy. Svá pozorování zapište.

23 Vzorek Množství zeminy v suchém stavu v ml Množství vody v ml Množství vody, která protekla vzorkem v suchém stavu v ml Množství vody, která protekla vzorkem v saturovaném stavu v ml PÍSEK ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA JÍL V čem se shodují výsledky pozorování s tvým odhadem? 3. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Představ si, že hrozí povodeň a vylití vody z koryta řeky. Co se stane s vylitou vodou, pokud bude okolí převážně tvořeno (při posuzování nezapomeň brát v potaz obě části pokusu, tedy jednak chování zeminy v suchém stavu, ale také chování již vodou saturované zeminy): a) pískem b) zemědělskou půdou c) jílem d) jak se bude chovat zastavěná plocha e) jak se bude chovat zalesněná plocha 4. HRA NA TRUMFY Rozcvička: Uveď tři argumenty pro a tři argumenty proti úpravám krajiny PRO PROTI Nyní poslouchej, jaký projekt se chystá v tvém okolí. Budeš hledat argumenty na jeho obhajobu, nebo budeš hájit zájmy krajiny? Shromáždi co nejvíce argumentů na podporu svého stanoviska. Své trumfy napiš. Brzy otestuješ jejich sílu v diskuzi s protistranou. Nakonec napiš stručné shrnutí svého stanoviska. Pokud jednou budeš starostou ve své obci, co uděláš jinak?

24 Vydalo Národní muzeum ČR v roce Pracovní listy byly vydány jako součást vzdělávacího projektu Příběhy planety Země, který probíhal v rámci stejnojmenné výstavy. Koordinátor projektu: Mgr. Milan Libertin Obsahová koordinátorka projektu: RNDr. Irena Bucharová Ve spolupráci s Národním muzeem ČR vytvořilo Centre for Modern Education (CZ) s.r.o. Autorky: Mgr. Justina Danišová, Mgr. Zuzana Jakobová, Mgr. Barbora Pešková Odborné korektury: RNDr. Irena Bucharová, RNDr. Petra Burdová, Mgr. Milan Libertin, RNDr. Jana Maredová, RNDr. Blanka Šreinová, RNDr. Kamil Zagoršek, Dr. Jazykové korektury: Mgr. Markéta Lakosilová Grafická úprava a sazba: Peter Kósa Ilustrace: Jan Sovák KONTAKTY Máte nějaké nápady? Připomínky? Napište nám budeme rádi za váš názor! Kontaktní osoba autorský tým: Mgr. Barbora Pešková Kontaktní osoba Národní muzeum: Mgr. Milan Libertin INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Vnitřní geologické děje

Vnitřní geologické děje Vznik a vývoj Země 1. Jak se nazývá naše galaxie a kdy pravděpodobně vznikla? 2. Jak a kdy vznikla naše Země? 3. Jak se následně vyvíjela Země? 4. Vyjmenuj planety v pořadí od slunce. 5. Popiš základní

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata, Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Žák: - charakterizuje postavení Země ve Sluneční soustavě a význam vytvoření základních podmínek pro život (teplo, světlo) Země ve vesmíru F Sluneční soustava - popíše

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 254 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 3.4.2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický list

Více

Zaniklé sopky, jezera a moře mezi Novou Pakou a Jičínem

Zaniklé sopky, jezera a moře mezi Novou Pakou a Jičínem ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ PAKA, HUSITSKÁ 1695 ročníková práce Zaniklé sopky, jezera a moře mezi Novou Pakou a Jičínem Radek Vancl Vedoucí ročníkové práce: Lukáš Rambousek Předmět: Přírodopis Školní rok: 2010-2011

Více

STAVBA ZEMĚ. Země se skládá z několika základních vrstev/částí. Mezi ně patří: 1. ZEMSKÁ KŮRA 2. ZEMSKÝ PLÁŠŤ 3. ZEMSKÉ JÁDRO. Průřez planetou Země:

STAVBA ZEMĚ. Země se skládá z několika základních vrstev/částí. Mezi ně patří: 1. ZEMSKÁ KŮRA 2. ZEMSKÝ PLÁŠŤ 3. ZEMSKÉ JÁDRO. Průřez planetou Země: STAVBA ZEMĚ Země se skládá z několika základních vrstev/částí. Mezi ně patří: 1. ZEMSKÁ KŮRA 2. ZEMSKÝ PLÁŠŤ 3. ZEMSKÉ JÁDRO Průřez planetou Země: Obr. č. 1 1 ZEMSKÁ KŮRA Zemská kůra tvoří svrchní obal

Více

OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY

OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY 1. Kdy vznikla Sluneční soustava? 2. Z čeho vznikla a jakým způsobem? 3. Která kosmická tělesa tvoří Sluneční soustavu? 4. Co to je galaxie? 5. Co to je vesmír? 6. Jaký je rozdíl

Více

VY_32_INOVACE_PRV3_16_13. Šablona III / 2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VÁPENEC

VY_32_INOVACE_PRV3_16_13. Šablona III / 2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VÁPENEC VY_32_INOVACE_PRV3_16_13 Šablona III / 2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VÁPENEC VY_32_INOVACE_PRV3_16_13 Anotace: materiál obsahuje 2 listy anotace, 4 listy prezentace, 4 listy úkoly,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Dělnická 9. tř. ZŠ základní Přírodopis

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! Ty, spolu se skoro sedmi miliardami lidí, žiješ na planetě Zemi. Ale kolem nás existuje ještě celý vesmír. ZEMĚ A JEJÍ OKOLÍ Lidé na Zemi vždy

Více

EU V/2 1/Z27. Světový oceán

EU V/2 1/Z27. Světový oceán EU V/2 1/Z27 Světový oceán Výukový materiál (prezentace PPTX) lze využít v hodinách zeměpisu v 7. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Světový oceán. Prezentace slouží jako výklad i motivace v podobě fotografií

Více

HÁDANKY S MINERÁLY. Obr. č. 1

HÁDANKY S MINERÁLY. Obr. č. 1 HÁDANKY S MINERÁLY 1. Jsem zářivě žlutý minerál. Mou velkou výhodou i nevýhodou je, že jsem velice měkký. Snadno se se mnou pracuje, jsem dokonale kujný. Získáš mě těžbou z hlubinných dolů nebo rýžováním

Více

Hlavní činitelé přeměny hornin. 1. stupeň za teploty 200 C a tlaku 200 Mpa. 2.stupeň za teploty 400 C a tlaku 450 Mpa

Hlavní činitelé přeměny hornin. 1. stupeň za teploty 200 C a tlaku 200 Mpa. 2.stupeň za teploty 400 C a tlaku 450 Mpa Přeměna hornin Téměř všechna naše pohraniční pohoří jako Krkonoše, Šumava, Orlické hory jsou tvořena vyvřelými a hlavně přeměněnými horninami. Před několika desítkami let se dokonce žáci učili říkanku"žula,

Více

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Vesmír a jeho vývoj práce s učebnicí, Žák má pochopit postupné poznávání Vesmíru vznik vesmíru, kosmické objekty, gravitační síla. ČJ psaní velkých písmen. Př,Fy život ve vesmíru, M vzdálenosti Hvězdy

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

ZEMĚ -vznik a vývoj -stavba -vnitřní uspořádání. NEROSTY A HORNINY Mineralogie-nerost -hornina -krystal

ZEMĚ -vznik a vývoj -stavba -vnitřní uspořádání. NEROSTY A HORNINY Mineralogie-nerost -hornina -krystal -vysvětlí teorii vzniku Země -popíše stavbu zemského tělesa -vyjmenuje základní zemské sféry,objasní pojem litosféra -vyjádří vztahy mezi zemskými sférami -objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik

Více

6. ENDOGENNÍ GEOMORFOLOGICKÉ PROCESY A TVARY RELIÉFU SOPEČNÝ RELIÉF

6. ENDOGENNÍ GEOMORFOLOGICKÉ PROCESY A TVARY RELIÉFU SOPEČNÝ RELIÉF 6. ENDOGENNÍ GEOMORFOLOGICKÉ PROCESY A TVARY RELIÉFU SOPEČNÝ RELIÉF Cíl Po prostudování této kapitoly budete umět: Charakterizovat základní endogenní procesy. Rozlišit typy sopečné činnosti a popsat tvary

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Přírodopis 3. období 9. ročník Danuše Kvasničková, Ekologický přírodopis pro 9. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, nakl. Fortuna Praha 1998

Více

Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1

Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 Horniny Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2.www.unium.cz/materialy/cvut/fsv/pr ednasky- svoboda-m6153-p1.html

Více

Laboratorní zkouška hornin a zjišťování jejich vlastností:

Laboratorní zkouška hornin a zjišťování jejich vlastností: POSTUPY A POKUSY, KTERÉ MŮŽETE POUŽÍT PŘI OVĚŘOVÁNÍ VAŠÍ HYPOTÉZY Z následujících námětů si vyberte ty, které vás nejvíce zaujaly a pomohou vám ověřit, či vyvrátit vaši hypotézu. Postup práce s geologickou

Více

téma Vliv člověka na krajinu

téma Vliv člověka na krajinu Úkoly na měsíc září téma Vliv člověka na krajinu 1. Zpracujte prázdninové úkoly, nemáte-li je hotové: 1. přihlaste se na webové stránky, 2. vyberte si přírodovědně zajímavé území v blízkosti svého bydliště

Více

Neživé přírodniny. Hmotné předměty. výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody

Neživé přírodniny. Hmotné předměty. výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody Neživé přírodniny Hmotné předměty výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody Neživé vzduch voda minerály horniny půda Živé rostliny živočichové ( člověk ) houby bakterie VZDUCH Vzduch

Více

č.5 Litosféra Zemské jádro Zemský plášť Zemská kůra

č.5 Litosféra Zemské jádro Zemský plášť Zemská kůra č.5 Litosféra =kamenný obal Země Část zemského tělesa tvořená zemskou kúrou a části svrchního pláště. Pod litosférou se nachází astenosféra (poloplastická hmota horniny vystavené obrovské teplotě a tlaku),

Více

ř á aneb Ze života přírodovědných klubů Projekt vznikl za podpory:

ř á aneb Ze života přírodovědných klubů Projekt vznikl za podpory: T aví sb n í e n ř á o v aneb Ze života přírodovědných klubů Projekt vznikl za podpory: Filtraci vody zvládli členové přírodovědného klubu při ZŠ v Lubeneci přímo v terénu. Tvoření nás baví aneb Ze života

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZŠ a MŠ Slapy, Slapy 34, 391 76 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací materiál: Powerpointová prezentace ppt. Jméno autora: Mgr. Soňa Růžičková Datum vytvoření: 9. červenec 2013

Více

Den Země s Akademií věd ČR 2015

Den Země s Akademií věd ČR 2015 Den Země s Akademií věd ČR 2015 Čeká na vás program určený studentům, pedagogům, školním skupinám a veřejnosti sestavený u příležitosti Dne Země 2015, jenž se každoročně po celém světě připomíná 22. dubna

Více

Jaké jsou charakteristické projevy slézání na svahu?

Jaké jsou charakteristické projevy slézání na svahu? 4.7.2. Svahová modelace Tíže zemská (nebo-li gravitační energie) je jedním z nejdůležitějších geomorfologických činitelů, který ovlivňuje vnější geomorfologické pochody. Působí na souši, ale i na dně moří.

Více

PETROLOGIE CO JSOU TO HORNINY. = směsi minerálů (někdy tvořené pouze 1 minerálem)

PETROLOGIE CO JSOU TO HORNINY. = směsi minerálů (někdy tvořené pouze 1 minerálem) CO JSOU TO HORNINY PETROLOGIE = směsi minerálů (někdy tvořené pouze 1 minerálem) Mohou obsahovat zbytky organismů rostlin či ţivočichů Podle způsobu vzniku dělíme: 1. Vyvřelé (magmatické) vznik utuhnutím

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

HISTORIE SKRYTÁ, MĚŘENÁ I SBÍRANÁ. Zaniklá obec Bystřec

HISTORIE SKRYTÁ, MĚŘENÁ I SBÍRANÁ. Zaniklá obec Bystřec HISTORIE SKRYTÁ, MĚŘENÁ I SBÍRANÁ V dnešní výpravě za poznáváním historie krajiny v okolí Jedovnic navštívíme několik míst, kde si ukážeme, jak vypadají pozůstatky po lidském osídlení v krajině. Je možné,

Více

Den Země s Akademií věd ČR 2013

Den Země s Akademií věd ČR 2013 zve všechny v rámci projektu Otevřená věda na Den Země s Akademií věd ČR 2013 Čeká na vás program akcí určený všem žákům, studentům, pedagogům, školním skupinám a veřejnosti sestavený u příležitosti Dne

Více

Nastuduj následující text

Nastuduj následující text Nastuduj následující text Hlavní vulkanickou zónou planety je pacifický "Kruh ohně" které je vázán na okraje tichomořské desky a desky Nasca. Zde se nachází 2/3 všech činných sopek Země. Jedná se především

Více

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Více

VY_32_INOVACE_04.10 1/11 3.2.04.10 Zemětřesení, sopečná činnost Když se Země otřese

VY_32_INOVACE_04.10 1/11 3.2.04.10 Zemětřesení, sopečná činnost Když se Země otřese 1/11 3.2.04.10 Když se Země otřese cíl vysvětlit vznik zemětřesení - popsat průběh a následky - znát Richterovu stupnici - porovnat zemětřesení podmořské s povrchovým - většina vnitřních geologických dějů

Více

VY_32_INOVACE_04.13 1/8 3.2.04.13 Činnost ledovce, větru Činnost ledovců

VY_32_INOVACE_04.13 1/8 3.2.04.13 Činnost ledovce, větru Činnost ledovců 1/8 3.2.04.13 Činnost ledovců cíl analyzovat činnost ledovců - rozlišit typy ledovců a rozdíl v jejich činnosti - důležitým modelačním prvkem - ve vysokých horách horské ledovec, pevninské ledovce (ledové

Více

Kameny a voda Kameny kolem nás

Kameny a voda Kameny kolem nás Rozvoj znalostí a kompetencí žáků v oblasti geověd na Gymnáziu Chotěboř a Základní škole a Mateřské škole Maleč Kameny a voda Kameny kolem nás Mgr. Irena Žáková říjen 2013 OROGENEZE = soubor složitých

Více

Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby, projekty

Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby, projekty Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - Přírodopis Vyučovací předmět: Biologie Ročník: Kvarta Očekávané výstupy ZV RVP NEŽIVÁ PŘÍRODA rozpozná vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek Školní

Více

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Přírodní rizika Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) OBSAH 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr

Více

TERÉNNÍ ČÁST. Celkem 30 bodů. S výjimkou práce v terénu v úkolu 2 pracujte samostatně.

TERÉNNÍ ČÁST. Celkem 30 bodů. S výjimkou práce v terénu v úkolu 2 pracujte samostatně. TERÉNNÍ ČÁST Celkem 30 bodů S výjimkou práce v terénu v úkolu 2 pracujte samostatně. 1 12 bodů MAPOVÁNÍ ZMĚN MĚSTSKÉ KRAJINY (autor: J. Kabrda, autor map: J. D. Bláha) Pomůcky: Dodané organizátorem: list

Více

MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad

MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad Obsah: 1) Úvod výběr lokality a) Seznámení s geologickou mapou okolí Lázní Bělohradu b) Exkurze do Fričova muzea c) Příprava

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Geologická stavba ČR - test VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBOR: Přírodopis TEMATICKÝ OKRUH: Neživá

Více

KÁMEN MUDRC. Geofyzikální ústav AVČR Pracovní list ke Geoparku

KÁMEN MUDRC. Geofyzikální ústav AVČR Pracovní list ke Geoparku KÁMEN MUDRC Geofyzikální ústav AVČR Pracovní list ke Geoparku K čemu je dobrý tento pracovní list? Proniknete do tajemství o horninách, které vám pomohou vidět to, co je obyčejnému člověku neviditelné.

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.08 Vzdělávací oblast: Přírodověda zdroje energie Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané

Více

SOPKY PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

SOPKY PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST SOPKY PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VY_52_INOVACE_281 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘÍRODOPIS ROČNÍK: 9 SOPKA - VULKÁN MÍSTO VÝSTUPU

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

PRÁCE S ATLASEM. Celkem 30 bodů. Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), psací potřeby

PRÁCE S ATLASEM. Celkem 30 bodů. Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), psací potřeby Soutežící: ˇ ZEMEPISNÁ ˇ OLYMPIÁDA PRÁCE S ATLASEM Celkem 30 bodů Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), psací potřeby 1 2 body Doprava patří mezi velmi rychle se rozvíjející

Více

Obr. 4 Mapa světa z roku 1858 od Antonia SniderPellegriniho zobrazující kontinenty před oddělením. (vlevo) a po oddělení (vpravo).

Obr. 4 Mapa světa z roku 1858 od Antonia SniderPellegriniho zobrazující kontinenty před oddělením. (vlevo) a po oddělení (vpravo). DESKOVÁ TEKTONIKA Z historie V roce 1596, holandský kartograf Abraham Ortelius ve své práci Thesaurus Geographicus píše, že Amerika byla "odtržena" od Afriky a Evropy zemětřesením a potopami a dodává:

Více

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země Třída: Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země 1) Zemské těleso je tvořeno vyber správnou variantu: a) kůrou, zrnem a jádrem b) kůrou, slupkou a pláštěm c) kůrou, pláštěm a jádrem

Více

Projekt VODA ve výuce chemie na Gymnáziu Komenského v Havířově ve školním roce 2011/2012

Projekt VODA ve výuce chemie na Gymnáziu Komenského v Havířově ve školním roce 2011/2012 Projekt VODA ve výuce chemie na Gymnáziu Komenského v Havířově ve školním roce 2011/2012 Třída: sekunda osmiletého gymnázia Počet žáků: 28 Počet skupin zpracovávajících projekt: 5 Časové rozvržení projektu

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Autor: Mgr. Hana Kotíková. Název materiálu: VY_12_INOVACE_Z.6.Kot.

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Autor: Mgr. Hana Kotíková. Název materiálu: VY_12_INOVACE_Z.6.Kot. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 Autor: Mgr. Hana Kotíková Název materiálu: VY_12_INOVACE_Z.6.Kot.16_Kameny_na_Zemi Datum: 16. 8. 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: Přírodní

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 6. 2. 2013 Pořadové číslo 12 1 Země, Mars Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 21. 1. 2013 Pořadové číslo 11 1 Merkur, Venuše Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

Naplnění blogu (pracovní list) )

Naplnění blogu (pracovní list) ) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Označení: EU-Inovace-Inf-7-03 Předmět: Informatika Cílová skupina: 7. třída Autor: Jana Čejková Časová dotace: 1 vyučovací

Více

MINERÁLY (NEROSTY) PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

MINERÁLY (NEROSTY) PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST MINERÁLY (NEROSTY) PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VY_52_INOVACE_263 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘÍRODOPIS ROČNÍK: 9 CO JE MINERÁL

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY Seminář z Geologie a Paleontologie je povinně volitelný seminář určený studentů třetího a čtvrtého ročníku gymnázia. V případě zájmu se ho mohou účastnit i Ti studenti vyššího gymnázia, kteří projeví zájem

Více

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní.

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní. VESMÍR Model velkého třesku předpovídá, že vesmír vznikl explozí před asi 15 miliardami let. To, co dnes pozorujeme, bylo na začátku koncentrováno ve velmi malém objemu, naplněném hmotou o vysoké hustotě

Více

Tematická oblast: Geologie věda o Zemi (VY_32_INOVACE_01_2) Anotace: Využití ve výuce: Autor: Mgr. Alena Výborná Vytvořeno: leden až květen 2013

Tematická oblast: Geologie věda o Zemi (VY_32_INOVACE_01_2) Anotace: Využití ve výuce: Autor: Mgr. Alena Výborná Vytvořeno: leden až květen 2013 Tematická oblast: Geologie věda o Zemi (VY_32_INOVACE_01_2) Autor: Mgr. Alena Výborná Vytvořeno: leden až květen 2013 Anotace: Digitální učební materiály popisují vývoj Země a jednotlivé období vývoje

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice RADON - CHARAKTERISTIKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Planety Terestrické planety Velké planety Planety sluneční soustavy a jejich rozdělení do skupin Podle fyzikálních vlastností se planety sluneční soustavy

Více

Horniny a nerosty. Úvod - Horniny a nerosty Žacléřska:

Horniny a nerosty. Úvod - Horniny a nerosty Žacléřska: Obsah Úvod: str. 1 Cíl práce: str. 1 Ujasnění základních pojmů: str. 2 Poznáváme horniny Žacléřska: str. 3 Zařazení hornin do geologické mapy: str. 4 Závěr: str. 4 Literatura str. 4 Příloha Přehled hornin

Více

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS Výstupní test ze zeměpisu Anotace: Výstupní test je vhodný pro závěrečné zhodnocení celoroční práce v zeměpise. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci píší formou

Více

Vinařická hora Markéta Vajskebrová

Vinařická hora Markéta Vajskebrová Čas: 4 hod. Markéta Vajskebrová Středočeský kraj GPS: 50 10 33 N, 14 5 26 E VINAŘICKÁ HORA Vinařice Kladno 1 GeoloGie pro zvídavé / VYCHÁZKY 7 5 8 4 6 3 2 1 1. náměstí Vinařice 2. počátek naučné stezky

Více

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU 1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU Promysli a vypiš k čemu všemu je člověku dobrá znalost historie Pokus se co nejlépe určit tyto historické prameny. Kam patří? PROČ SE UČÍME DĚJEPIS historie je věda, která zkoumá

Více

2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením.

2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením. Pracovní list č. 2 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část. 1 Obsah tématu: Obsah tématu: 1) Vlivy působící na rostlinu 2) Povětrnostní činitelé a pojmy související s povětrnostními činiteli 3) Světlo

Více

Materiál slouží pro práci ve skupinách. Jde o pracovní list, žáci při práci mohou používat atlas hornin a nerostů. Autor

Materiál slouží pro práci ve skupinách. Jde o pracovní list, žáci při práci mohou používat atlas hornin a nerostů. Autor VY 32_INOVACE_02_02_VL Téma Horniny a nerosty Anotace Materiál slouží pro práci ve skupinách. Jde o pracovní list, žáci při práci mohou používat atlas hornin a nerostů. Autor Mgr. Kateřina Svobodová Jazyk

Více

Pracovní listy pro žáky

Pracovní listy pro žáky Pracovní listy pro žáky : (Ne)viditelná DNA Úvod do tématu Přečtěte si následující tři odborné články a přiřaďte k nim názvy oborů, ve kterých se využívá metod izolace DNA: forenzní genetika, paleogenetika,

Více

PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ

PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ Vnitřní stavba Země 1500 C 4000-6000 C Zemská kůra tenká vrstva tvořená pevnými horninami Zemský plášť těsně pod kůrou pevný; směrem do hloubky se stává polotekutým (plastickým)

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov Mosty indikátor 06.43.19 PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Úkol: Fyzikální a chemická analýza vody Princip: Vlastním pozorováním získat poznatky o vlastnostech

Více

MALÁ ENERGETICKÁ AKADEMIE ročník 2009/ 2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA JIHOČESKÝ KRAJ ZÁVEREČNÁ ZPRÁVA 2009/2010 JIŽNÍ ČECHY

MALÁ ENERGETICKÁ AKADEMIE ročník 2009/ 2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA JIHOČESKÝ KRAJ ZÁVEREČNÁ ZPRÁVA 2009/2010 JIŽNÍ ČECHY ZÁVEREČNÁ ZPRÁVA 2009/2010 JIŽNÍ ČECHY Malé energetické akademie společnosti E.ON je soutěž, do které se děti a mládež mohou přihlásit v kategoriích: jednotlivec, malá skupina, třídní kolektiv, nebo velká

Více

a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou)

a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou) Metodický list Biologie Významné horniny Pracovní list 1 1. Vyvřelé horniny: a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou) přítomen +, nepřítomen hornina amfibol augit

Více

Učit se! Učit se! Učit se! VI. Lenin

Učit se! Učit se! Učit se! VI. Lenin Geosféra Tato zemská sféra se rozděluje do několika sfér. Problematikou se zabýval fyzik Bulle (studoval zeměpisné vlny). Jednotlivé geosféry se liší podle tlaku a hustoty. Rozdělení Geosféry: Rozdělení

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 7.6.2013

Více

2. HORNINY JESENÍKŮ. Geologická minulost Jeseníků

2. HORNINY JESENÍKŮ. Geologická minulost Jeseníků 2. HORNINY JESENÍKŮ Geologická minulost Jeseníků Hrubý Jeseník je stejně jako Rychlebské a Orlické hory budován přeměněnými horninami a hlubinnými vyvřelinami. Nízký Jeseník je tvořen úlomkovitými sedimenty

Více

Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník

Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník Autor: Mgr. Simona Mrázová Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník VODA Obsah 1. SVĚTOVÝ DEN VODY... 2 2. VODA V PŘÍRODĚ... 3 3. TYPY VODY... 4 4. VLASTNOSTI A SKUPENSTVÍ VODY...

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 9. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Neživá příroda objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání popíše planetu jako zemské těleso, stavbu,

Více

Název: Zonálnost Afriky

Název: Zonálnost Afriky Název: Zonálnost Afriky Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace, biologie Ročník: 3. (1. ročník vyššího

Více

Pravěcí. vládci oblohy. Vladimír Socha Ilustrace Petr Modlitba

Pravěcí. vládci oblohy. Vladimír Socha Ilustrace Petr Modlitba Pravěcí vládci oblohy Vladimír Socha Ilustrace Petr Modlitba Dobrý den, děti. Schválně zkuste uhodnout, kdo jsme. Létáme v oblacích a velmi obratně dokážeme klouzat na vzdušných vírech i prolétávat mezi

Více

Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu

Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu 22. května 2015 Aleš Bajer Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu Strana 2 mimoškolní vzdělávání v oblasti neživé přírody důraz na komplexní (holistický) přístup (hornina půda rostlina krajina) interaktivita,

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro střední školy a učiliště Seznamte se s naší nabídkou poutavých naučných programů zaměřených nejen na

Více

Biologie - Kvarta Biologie kvarta Výchovné a vzdělávací strategie Učivo ŠVP výstupy

Biologie - Kvarta Biologie kvarta Výchovné a vzdělávací strategie Učivo ŠVP výstupy - Kvarta Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní vědy

Více

Téma roku - PEDOLOGIE

Téma roku - PEDOLOGIE Téma roku - PEDOLOGIE Březen Kolik vody dokáže zadržet půda? Zadrží více vody půda písčitá nebo jílovitá? Jak lépe předpovědět povodně nebo velká sucha? Proveďte měření půdní vlhkosti v blízkosti vaší

Více

SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU volitelný předmět. Charakteristika předmětu

SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU volitelný předmět. Charakteristika předmětu SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU volitelný předmět Charakteristika předmětu Časové a organizační vymezení Předmět seminář z přírodopisu je jedním z volitelných předmětů pro žáky 9. ročníku. V učebním plánu je mu

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

PRÁCE BEZ ATLASU celkem 50 bodů

PRÁCE BEZ ATLASU celkem 50 bodů PRÁCE BEZ ATLASU celkem 50 bodů 1) Přiřaď k vyobrazeným živočichům místa na Zemi, kde je můžeš potkat. Vyber z následující nabídky: Aljaška, Andy, Amazonie, Etiopie Čím mohou být tito živočichové lidem

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 253 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 10.2.2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Člověk a příroda

Více

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie A krajské kolo Název a adresa školy: Kraj: Jméno a příjmení: Třída: Práce s atlasem 35 minut Datum:... 1) Na fyzické mapě Afriky najdi 40 j.š. a od západu k východu popiš

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Vv4/07 Autor materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Mgr. Petra Hakenová Výtvarná výchova Výtvarná

Více

TERÉNNÍ ČÁST. Celkem 30 bodů. S výjimkou práce v terénu v úkolu 2 pracujte samostatně.

TERÉNNÍ ČÁST. Celkem 30 bodů. S výjimkou práce v terénu v úkolu 2 pracujte samostatně. TERÉNNÍ ČÁST Celkem 30 bodů S výjimkou práce v terénu v úkolu 2 pracujte samostatně. 1 12 bodů MAPOVÁNÍ ZMĚN MĚSTSKÉ KRAJINY (autor: J. Kabrda, autor map: J. D. Bláha) Pomůcky: Dodané organizátorem: list

Více

Název: Krystalizace. Výukové materiály. Téma: Krystalizace. Úroveň: 2. stupeň ZŠ. Tematický celek: Vidět a poznat neviditelné. Předmět (obor): chemie

Název: Krystalizace. Výukové materiály. Téma: Krystalizace. Úroveň: 2. stupeň ZŠ. Tematický celek: Vidět a poznat neviditelné. Předmět (obor): chemie Název: Krystalizace Výukové materiály Téma: Krystalizace Úroveň: 2. stupeň ZŠ Tematický celek: Vidět a poznat neviditelné Předmět (obor): chemie Doporučený věk žáků: 13 14 let Doba trvání: 2 vyučovací

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Číslo projektu Škola Šablona klíčové aktivity V/2 Sada Fyzika 6+7 CZ.1.07/1.4.00/21.1825 Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, Teplice, Koperníkova

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Živočichové živočišné třídy Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník)

Více

Projekt Malý princ: úvodní hodina ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

Projekt Malý princ: úvodní hodina ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY Projekt Malý princ: úvodní hodina ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY zadání: 1. Do sešitu na literaturu napiš nadpis. 2. Najdi si obrázek spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho, případně další (maximálně 2) obrázky,

Více

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje.

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. 1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. I. 2. Doplň: HOUBY Nepatří mezi ani tvoří samostatnou skupinu živých. Živiny čerpají z. Houby

Více

Horniny a nerosty DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_MAN-02-03_PRD-4. autor. Mgr. Lenka Maňasová. vzdělávací oblast Člověk a jeho svět

Horniny a nerosty DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_MAN-02-03_PRD-4. autor. Mgr. Lenka Maňasová. vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Horniny

Více

Téma 3: Voda jako biotop mořské biotopy

Téma 3: Voda jako biotop mořské biotopy KBE 343 Hydrobiologie pro terrestrické biology JEN SCHEMATA, BEZ FOTO! Téma 3: Voda jako biotop mořské biotopy Proč moře? Děje v moři a nad mořem rozhodují o klimatu pevnin Produkční procesy v moři ovlivňují

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 8. 2. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více