METODIKA PRACOVNÍ LISTY NÁMETY ˇ NA VÝUKOVÉ HODINY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODIKA PRACOVNÍ LISTY NÁMETY ˇ NA VÝUKOVÉ HODINY"

Transkript

1 PRACOVNÍ METODIKA LISTY NÁMETY ˇ NA VÝUKOVÉ HODINY 1

2 DOBÝVÁNÍ MARSU POMOC! POMOC! Planeta Mars rozhodně není místem pro bázlivé Suchá, studená a skalnatá. Planeta bez života. Domov největší sopky ve sluneční soustavě i nejhlubšího kaňonu. My ji ale musíme prozkoumat! Naštěstí si můžeme vzít na pomoc sondy Tak vzhůru na červenou planetu! 1. Co víme o výzkumu Marsu? Vyhledej, jaké jsou poslední objevy: 2. Jakými slovy bys popsal krajinu na Marsu? Využij následující písmena ze slova MARS, která se musí ve slovech objevit na jakékoliv pozici (jako u Scrabble). Například: kamenitá. M A R S 3. SONDA NA MARSU Napiš, co vaše sonda objevila při průzkumu Marsu v jednotlivých segmentech planety A B C D E

3 A B C D E 4. V čem se vaše sonda osvědčila: V čem se vaše sonda netrefila: 5. Jaké jdou výhody a nevýhody využití sond ve vesmíru? Jaké jsou výhody a nevýhody vysílání lidí (nikoliv robotů) na průzkum vesmíru? 6. Proč je pro lidstvo výzkum Marsu důležitý co si o tom myslíš ty? (Očísluj následující tvrzení dle priorit čím větší číslo, tím důležitější.) 0 Přestože je Mars citelně menší než Země a neumožní lidem přežití bez skafandru, vědci se domnívají, že se může stát druhým domovem lidstva (ze všech planet je Zemi nejpodobnější). 0 Vědci se domnívají, že na Marsu může být život. Pokud by se tato domněnka potvrdila, je to důležité zjištění (umožní nám zkoumat, jak vznikl život na Zemi). 0 Studium klimatu a geologických podmínek na Marsu nám dá informace, které mohou být významné i pro Zemi (např. porozumění klimatickým změnám). HVĚZDNÉ HODNOCENÍ Na hvězdné škále vyznač, jak se ti líbila dnešní hodina (5 perfektní prostě hvězda!... 1 slabá spíše černá díra). Pro získání víc informací o Marsu a jeho dobývání mrkni na:

4 NAJDI DESET ROZDÍLŮ 1. Jak je možné, že indiáni neznali před příchodem Evropanů koně? Ačkoli kůň jako druh vznikl právě vamerice. Zkus napsat tři teorie. Moje teorie 1. Moje teorie 2. Moje teorie Najdi deset rozdílů co zásadního se v jednotlivých obdobích změnilo? PRVOHORY PERM DRUHOHORY TRIAS DRUHOHORY JURA DRUHOHORY KŘÍDA TŘETIHORY PALEOGÉN TŘETIHORY NEOGÉN

5 2. Nedokončené věty dokonči je dle svého hodnocení (vzhledem k dnešní hodině). Dnes mě zaujalo především Ještě mi vrtá hlavou Rád/a bych se dozvěděl/a Při skupinové práci Na své práci oceňuji

6 SOPKY. RISK! NEBO ZISK? 1. I malý princ měl na své planetce sopku. Chtěl bys ty bydlet blízko sopky? Uveď alespoň 3 důvody proč ano, případně proč ne? 2. NIČIVÉ SOPKY Představ si, že žiješ vedle sopky. Napiš, čím pro tebe může být nebezpečná (s využitím příkladů výše a toho, co všechno jsi již o sopkách slyšel). 3. VÝBUŠNÉ POKLADY Ale sopky nám i něco přináší. Zaškrtni ty věci, o kterých si myslíš, že jejich vznik může být přímo spojen se sopečnou činností. ROPA ZKAMENĚLINY S TRILOBITY SÍRA ČERNÉ UHLÍ SŮL DIAMANTY ÚRODNÁ PŮDA TUFY A NĚKTERÉ JINÉ KAMENY PRO STAVEBNICTVÍ RAŠELINA GEOTERMÁLNÍ ENERGIE

7 4. Vysvětli, jak v každém z následujících případů lidé využívají jevy spojené se sopečnou činností (napiš, co konkrétně využívají, jak to využívají a jak daná věc vznikla v souvislosti se sopečnou činností). PŘÍBĚH CO VYUŽÍVAJÍ? JAK TO VYUŽÍVAJÍ? JAK DANÁ VĚC VZNIKLA? Pěstitelé rýže na Jávě mají jako své největší pomocníky buvoly kerbau. Tito těžkopádní obři pomáhají orat půdu, která místní lidi živí. Práce na polích je namáhavá, ale vyplácí se žně jsou totiž na Jávě až čtyřikrát do roka! A mimo rýži, kterou vyvážejí, se tam také daří kávě, banánům, kukuřici a spoustě dalších plodin. 2. Na Jávě se pěstuje cukrová třtina, která se zpracovává ve zdejších cukrovarech. Při výrobě cukru je pro čištění zrnek potřeba kyselina siřičitá. Místní lidé si síru jako surovinu pro její výrobu mohou na ostrově nasbírat sami. Ačkoliv se jedná o činnost nelehkou a značně nebezpečnou, mají štěstí v tom, že cenná surovina je na dosah ruky. 3. Milovníci vín jistě znají Tokaj: malé, ale proslulé městečko, kde se rodí král vín. Víno se vyrábí speciálním procesem, na který se podle legend přišlo náhodou. Prý za něj vděčíme vinařům, kteří se ukryli v době nájezdů Turků před útočníky a než se vrátili domů, hrozny na vinici trochu zplesnivěly. A víno, které z nich udělali, bylo výborné. Kromě citu místních a výborných klimatických podmínek však vděčí ještě něčemu víno má oheň sopek, jak místní vinaři říkají. 4. V jižní Africe, v Tanzanii a na Sibiři jsou naleziště nejcennějších drahokamů na světě diamantů. Diamanty mají natolik unikátní vlastnosti, že spektrum jejich využití je neuvěřitelně široké. A tak znamenají ohromné bohatství pro země, kde se nalézají. Odborníci se domnívají, že diamanty vznikaly v hloubce 200 km pod povrchem a na zem se dostaly díky nepředstavitelně prudkým erupcím, které přivedly magma z hlubin blízko povrchu Země. 5. Island je země, která leží v blízkosti polárního kruhu. Umíte si proto určitě představit, že nepatří mezi země nejteplejší. Přesto se tam ve sklenících dobře daří rajčatům a banánům. Země jim dává energii, kterou mohou obyvatelé dokonce využít v běžném životě (nejzajímavější představa pro nás je, že si někdo v potoce uvaří brambory). Na Islandu je zemský plášť v některých místech pouhé 2 km pod povrchem a například na sopce Eldfell je na vrcholu kráteru udávána teplota 500 C jeden metr pod povrchem. 5. HODNOCENÍ Do schématu sopky napiš, jak hodnotíš dnešní hodinu. Dolů do magmatického krbu napiš, co se ti líbilo nejvíce. Do sopečného kužele napiš konkrétně, co sis z hodiny odnesl (co nového sis vyzkoušel, naučil se, dozvěděl). Do kráteru napiš, co se ti naopak nelíbilo.

8 CO SE MELE ZA OKNEM? 1. Co se asi muselo stát, než se z kamene stala půda? Napiš do bublin všechno, co tě napadne. 2. Z OKNA! Nebojte se z okna nemusíte skákat, stačí se z něj podívat. A co že se děje za oknem? No přece spousta věcí! Mimo jiné můžeme vidět, jak probíhají dva důležité procesy zvětrávání a eroze. CO VIDÍME Z OKNA? ANEB: GEOLOGIE, CO BY KAMENEM DOHODIL Když lidé poznávali, jak a čím je tvarována tvář krajiny kolem, odhalili a pojmenovali dva důležité děje: zvětrávání a erozi. Pokud pochopíme, jak fungují, můžeme i my odhalit, jak vzniká svět za naším oknem. ZVĚTRÁVÁNÍ Zvětrávání znamená rozpad a rozklad, který probíhá na povrchu Země. Materiál při tomto ději zůstává na místě. Pro jasnější porozumění, jak zvětrávání funguje, ho rozlišujeme na tři typy. Jednotlivé typy mohou působit samostatně, ale často působí i společně. FYZIKÁLNÍ Rozpad např. díky mrznutí či ohřívání. Chemické složení hornin se nemění. Vidíme tento děj? (pokud ano, zaškrtni) Jaký konkrétní důkaz toho, že děj probíhá, vidíme? CHEMICKÉ Rozpad díky účinku chemických látek často se projevuje např. změnou barvy. Vznikají při něm nové minerály. BIOLOGICKÉ Rozpad způsobený živými organismy (např. díky kořenům rostlin nebo mikroorganismům v půdě).

9 EROZE Eroze znamená odnos materiálu, který vznikl díky zvětrávání. Pro lepší popis rozlišujeme 4 hlavní síly (činitele), které tento odnos působí. Tito činitelé mohou působit každý sám, ale i společně. VODA VÍTR LEDOVEC GRAVITACE 3. ZNIČ SI SVŮJ KÁMEN EXPERIMENT A teď si jeden z jevů vyzkoušíme na vlastní kůži. Najdi kus kamene horninu s prasklinou (prasklinami), do které můžeš nalít vodu. Kámen zalitý vodou vlož do mrazáku. Pokus opakuj do té doby, než se kámen úplně rozpadne OKNO DOKOŘÁN Napiš do našeho okna jednu novou informaci z hodiny, která tě nejvíce zaujala.

10 KAMENY ZA ŠKOLOU 1. COPAK TO TU ASI MÁME? Zkus na první pohled odhadnout, o jakou horninu by se mohlo jednat. Je to vyvřelina, usazenina či hornina přeměněná? Pokus se svůj odhad krátkosti zdůvodnit. 2. POJĎME NA TO VĚDECKY Podrobte vaše vzorky důkladnému pozorování a výsledky zapište do následující tabulky. VLASTNOSTI HORNINY POPIS POZNÁMKY Barva Štěpnost Lesk Tvrdost Stavba Pórovitost Velikost minerálů Uspořádání minerálů v hornině 3. KAM PATŘÍM? Srovnej vámi pozorované charakteristiky s charakteristikami tří základních typů hornin a rozhodni se, do které váš vzorek patří. VYVŘELINA Hlubinná vyvřelina má zpravidla krystalickou strukturu, to znamená, že bude složena z mozaiky navzájem propletených nerostů a krystalů. Ty jsou v hornině uspořádány všesměrně. Postrádají struktury podobné vrstevním plochám (jako u usazených hornin) a břidličnatost nebo přednostní usměrnění (jako u hornin přeměněných). Výlevné horniny jsou velice často jemnozrnné až celistvé, na jejich podrobné zkoumání byste potřebovali výbrus a speciální polarizační mikroskop. Někdy mohou být výlevné horniny (láva) plné drobných dutinek po sopečných plynech. Vyvřelé horniny jsou zpravidla velmi tvrdé.

11 PŘEMĚNĚNÁ HORNINA Některé horniny mohou vykazovat nepravidelné uspořádání minerálů, ale často se setkáte s typickou břidličnatostí zvýrazněnou slídovými minerály s charakteristickým leskem mají zvlněné vrstvy (usazeniny mají vrstvy rovné). USAZENINA Horniny vykazují většinou patrnou vrstevnatost (na úrovni skalního výchozu) a alespoň pod lupou zřetelná zrna. U některých usazenin bývají zrna jen málo stmelena a můžete je snadno odškrábnout. Převládajícím nerostem bývá křemen a ve vápencích kalcit. Také přítomnost zkamenělin (máte-li štěstí) pomáhá rozlišit usazené horniny od vyvřelin a přeměněných hornin. JÁ JSEM 4. NĚCO MÁLO O MÉ MALIČKOSTI Vytvořte malou identifikační kartu horniny. Zapište její název a stručnou charakteristiku. 5. JSEM ZDEJŠÍ? Dle geologické mapy zjistěte, zda se hornina, jejíž vzorky jste pozorovali, nachází v geologickém podloží okolí vaší školy. ANO NE Jaké další horniny se tu mohou vyskytovat? Jak jsou staré? 6. DOMÁCÍ ÚKOL Z dostupných zdrojů (internet, knihy, časopisy, ) zjisti, jaké má tvá hornina využití. Pokud se vámi pozorovaná hornina nenachází v geologickém podloží okolí vaší školy, zjisti nejbližší lomy či zdroje, odkud mohla být hornina do místa tvé školy transportována, a pravděpodobný důvod jejího přemístění. 7. NĚCO K ZAMYŠLENÍ NA PŘÍŠTĚ Rozmysli si, zda raději tvoříš, nebo zda jsi systematik, tzn. máš rád/a ve věcech pořádek. Budeš tvořit landart (obrázek z kamenů), nebo vytvoříš stručného průvodce hornin v okolí školy?

12 BUDE ZE MĚ FOSILIE? 1. O čem můžeme říct, že je to fosilie neboli zkamenělina? DOPLŇ: ZKAMENĚLINA musí být zřetelným důkazem existence musí podávat základní informace o musí být starší než nesmí být vytvořena 2. A nyní už pro tebe bude hračka rozhodnout, zda jsou následující nálezy fosiliemi, nebo ne. Svůj názor napiš do tabulky. DINOSAUŘÍ STOPA NÁLEZ ANO NE POZNÁMKA ROPA KUS MAMUTA ZAMRZLÝ V LEDU ZUB DRUHOHORNÍHO ŽRALOKA PECKA OD TŘEŠNĚ LIDSKÉ OSTATKY NALEZENÉ BĚHEM VYKOPÁVEK V POMPEJÍCH (POHŘBENÉ V SOPEČNÉM PRACHU) VALOUNEK VE TVARU VEJCE 3. CHCEŠ SE STÁT ZKAMENĚLINOU? ZEPTEJ SE MĚ JAK! Představte si, že jste uznávanými odborníky na fosilizaci těl. Lidé se vás zeptají, jak mají naložit se svým tělem, aby se z něj stala zkamenělina. Co jim poradíte?

13 4. KOMIKS Vytvoř popisky k následujícímu komiksu ZKAMENĚLÝ OSUD.

14 JACÍ JSME? A. JAK VELCÍ JSME BYLI? 1. Zjisti, kde leží radius neboli kost vřetenní. Je to jedna z kostí, které se nachází mezi loktem a rukou, a je na palcové straně. 2. Metrem změř délku kosti vřetenní tvého partnera ve skupině a zaznamenej zjištěné údaje do tabulky. HUMERUS RADIUS Délka kosti (cm) Vypočítaná výška (cm) Naměřená výška (cm) RADIUS HUMERUS 3. Za použití vzorce vypočítej výšku svého partnera a zaznamenej ji do tabulky. Následující vzorec ukazuje vzájemný vztah mezi délkou kosti a výškou člověka. Muži (výška v cm) Ženy (výška v cm) Výška = [(délka kosti vřetenní x 3,3)/2, ] x 2,54 Výška = [(délka kosti pažní x 2,9)/2, ,8] x 2,54 Výška = [(délka kosti vřetenní x 3,3)/2, ] x 2,54 Výška = [(délka kosti pažní x 2,8)/2, ,1] x 2,5 4. Zjisti, kde na těle leží humerus neboli kost pažní. Je to ta kost, která spojuje rameno s loktem. Za použití metru změř délku této kosti svého partnera ve skupině a výsledek zaznamenej do tabulky. Za použití vzorce a naměřené hodnoty vypočítej výšku svého partnera a zaznamenej do tabulky. 5. Za použití metru změř skutečnou výšku svého partnera a výsledek zaznamenej do tabulky.

15 B. MALOVANÉ RITUÁLY 1. Jsou ve tvém životě nějaké denní rituály? Jaké? Najdi a zapiš tři rituály, které sdílíš se členy vaší rodiny, a tři rituály, které sdílíš se svými spolužáky. RODINA PŘÁTELÉ 2. Jsou tvé večerní rituály závislé na postavení těles na obloze, nebo spíše na pořadí programů v televizi? Co by se o tobě a společnosti, ve které žiješ, mohla dozvědět jiná osoba studiem tvých rituálů? C. HODNOCENÍ HODINY Namaluj jednu kresbu ve stylu pravěkých maleb našich předků, která vystihuje to, co pro tebe bylo v této hodině nejzásadnější.

16 BUDOUCNOST A PLANETA, PLANETA A JÁ 1. MOJE PŘÁNÍ Co bych chtěl/a mít za 20 let? Jaké přírodní zdroje k tomu potřebuji? Jakými lidskými aktivitami mohou být tyto zdroje ohroženy? 2. JAK TO VIDÍME MY Bude tohoto zdroje dostatek pro nás všechny i za 20 let? Bude v dostatečné kvalitě? Jakými aktivitami člověk ohrožuje či přispívá k ničení znehodnocení tohoto zdroje?

17 Jakými aktivitami můžeme tento zdroj naopak chránit (nebo obnovovat)? JAK TO VIDÍ VĚDCI Informace vyhledejte na webu, encyklopediích, časopisech, muzeu. Bude tohoto zdroje dostatek pro nás všechny i za 20 let v dostatečné kvalitě? Jakými aktivitami člověk ohrožuje či přispívá k ničení znehodnocení tohoto zdroje? Jakými aktivitami můžeme tento zdroj naopak chránit (nebo obnovovat)? 3. Doplň následující věty: Překvapilo mě, že Nejvíc mne zaujalo, že Nejméně zajímavá část byla

18 PROČ NEMÁME VLASTNÍ ETNU? 1. DOVOLENÁ NA HAVAJI A HOROLEZECKÁ VÝPRAVA V ANDSKÉM POHOŘÍ JIŽNÍ AMERIKY Aloha, milý cestovatelé. Navštívíme vysoká andská pohoří, plná sopek a dýmu. Ale také se podíváme na slunné pláže Havaje. Napadá vás, proč je v Andách tolik sopek (téměř jedna vedle druhé)? Na naší cestě se podíváte pod povrch (jako můžete v nejlepších akvaparcích pod hladinou pozorovat lachtany). Zde ale uvidíte jedinečné věci... jak se jedna deska podsouvá pod druhou: ta takzvaná kontinentální (veze na sobě kontinent) zvítězila, protože je z lehčích hornin Subdukce než deska na dně oceánů. Mořská deska se tak postupně zanořuje pod západní okraj Jižní Ameriky. Prohrála, a to totálně. Bude zničena. V hloubce stoupá teplota a tlak, proto bude deska roztavena. Jen část jejího materiálu se poměrně rychle vrátí na povrch Země. Díky sopkám. Usazeniny na mořském dně jsou plné vody, a tak se při tavení chovají jako šampaňské a tlačí se k povrchu. Proto je blízko západního okraje Jižní Ameriky tolik sopek. Místa, kde se vyskytují sopky, mají často něco společného. Jsou to okraje zemských (litosférických) desek (tam, kde se desky oddalují nebo do sebe vráží)... Andy, Fudži, Etna a další. Podle jejich výskytu kolem Tichého oceánu (Pacifiku) vznikl název Pacifický ohnivý kruh. Některé tzv. horké skvrny (např. Havajské ostrovy) však vznikly uprostřed desky, tam, kde proud horkého magmatu až z pláště prohořel zemskou kůru. ÚKOL Mapa světa se zakreslenými sopkami Na průsvitku se pokuste zakreslit co nejvíce sopek na mapě světa.

19 2. ZÁJEZD DO LOS ANGELES A VÝLET DO JAPONSKA Hello, cestovatelé, vítejte na výpravě. Proč zavítáme právě na tato dvě místa? Mohli bychom i do Turecka, Číny nebo Itálie. Jedeme za zemětřesením a pátráme po tom, co ho způsobuje. Máme jedinečnou možnost nahlédnout pod zem a odhalit tam boje, které pod povrchem probíhají. Nejde o tajnou válku Turecka proti Číně. Je to něco ohromného. Povrch Země je rozlámán do jednotlivých desek, které se různě pohybují. A tam, kde se posouvají proti sobě nebo vedle sebe, je to ohromný boj. Nesmírné množství energie, které je čas od času uvolňováno právě zemětřesením. Většinou jsou zemětřesení malá, některá však mají sílu srovnat město se zemí. A Japonsko i LA jsou právě v těchto místech, proto se v Japonsku staví domy se speciálními výztužemi a studenti v LA se učí, co dělat při zemětřesení. ( Jen tak mimochodem, zemětřesení může vzniknout i z jiných důvodů, např. po velkém sesuvu, ale to necháme na jindy. ) Mapa světa s rozhraními desek ÚKOL Mapa světa s vyznačenými místy, kde bývají zemětřesení Na průsvitku s mapou světa se pokuste zakreslit co nejvíce míst, kde dochází k zemětřesení.

20 3. TURNAJ VE SKLÁDÁNÍ HLAVOLAMŮ A PUZZLE Vítejte na turnaji. Čeká vás netradiční úkol: nejprve si můžete puzzle vystříhat a pak znovu složit. A navíc si připravit vysvětlení pro ostatní jak tohle puzzle ovlivňuje planetu Zemi. ÚKOL Povrch Země je rozlámán na desky celkem je jich 14. Ty do sebe zapadají jako velké puzzle a navíc se pohybují v různých směrech. Někdy plují od sebe, případně se podél sebe posunují. Jinde na sebe narážejí, podsouvají se a vzájemně deformují. A jak rychle se dokážou pohybovat? Jsou to centimetry za rok. Což je taková rychlost, asi jako když vám rostou nehty na rukách. No, pomaleji, než vy skládáte puzzle, ale přesto to je rychlost a síla, která umí pohybovat kontinenty. (I my v Čechách jsme byli kdysi na rovníku!) Okraje desek jsou velmi tvořivým prostředím. Vytváří sopky, zemětřesení, velká pohoří či naopak propadliny. A kde je Česká republika? Nacházíme se na okraji, nebo v centru desky? Zkuste tuto otázku dát celé třídě. Ale ať na ni máte odpověď Díky tomu, že jsme poměrně daleko od okraje desky, tu máme poměrně klid jen malá zemětřesení a již jen doznívající vulkanickou činnost. Na průsvitku se pokuste zakreslit hranice litosférických desek na mapě světa.

21 4. DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PO ZÁHADĚ Jsme velice rádi, že vás můžeme uvítat v našem týmu. Naším úkolem je dopátrat se jádra problému. Tedy až do jádra nepůjdeme. Zastavíme se v zemském plášti. Tam můžeme najít sílu, která ovlivňuje, kde se vyskytují sopky a zemětřesení na naší Zemi. Krom této síly jsou spolupachatelé ještě zemské (litosférické) desky. Co o nich víme? Zatím jen to, že povrch Země je rozlámán na desky, které se vůči sobě pohybují. Na jejich okrajích pak dochází k častým zemětřesením i výskytu sopek. A díky čemu se pohybují? Vy jako detektivní tým musíte vybrat jednu možnost. Můžete použít důkazy, které najdete (např. na obrázcích). Možnosti (podezřelí): 1. ODSTŘEDIVÁ SÍLA Desky se pohybují díky odstředivosti Země jak se točí kolem své osy. 2. KONVEKČNÍ PROUDĚNÍ Desky jsou rozhýbávány konvekčními proudy, ty vznikají v tekutém plášti Země. Materiál v plášti je ohříván od jádra a stoupá k povrchu Země, tam se ochlazuje a opět klesá zpět dolů k jádru (podobně jako když se vaří voda). ÚKOL Konvekční proudění 3. ZEMSKÁ PŘITAŽLIVOST Desky se pohybují, protože je přitahuje jádro, které svým magnetickým polem natáčí desky k opačnému pólu. Připravte zjednodušený nákres síly, která pohybuje deskami.

22 POVODNĚ 1. CO SE STANE, KDYŽ BUDE PRŮTRŽ MRAČEN? Na obrázcích před sebou máte vyobrazeny tři typy krajiny, které můžete vidět i ve vašem okolí. Zkuste odhadnout, co se stane po přívalovém dešti. Kde myslíte, že se voda poměrně snadno vsákne do povrchu nebo bude mít dost prostoru, kde naopak budou s vodou problémy? Proč tomu tak je? Jaké faktory mají na zadržení vody vliv? 2. Na základě hry a postřehů spolužáků spoj materiály, které se chovají ve vztahu k vodě podobně, s možným vysvětlením. HADR JÍL všechno po něm steče, co pojme, záleží na tvaru HOUBA BETON pojme, ale sám neudrží TALÍŘEK PÍSEK pojme a udrží IGELIT HLÍNA když je dobře tvarovaný, umístěný, udrží hodně vody, protože je nepropustný Jaká je nejlepší kombinace všech prvků, když potřebuješ v oblasti udržet co nejvíce vody tak, aby nepůsobila škody? Jaká kombinace bude působit největší problémy? 3. LABORATORNÍ PRÁCE Postup: 1. Z každého vzorku zeminy, který máte před sebou, odměřte pomocí odměrky stejné množství. 2. První vzorek zeminy v suchém stavu vsypte do připravené nálevky s vloženým filtračním papírem a pod nálevku dejte odměrku. 3. Připravte si vodu a poznamenejte si, jak velké množství jste použili. Toto množství musí být pro všechny vzorky stejné. 4. Zaznamenejte množství vody, které proteklo do odměrky pod nálevkou. 5. Pokus zopakujte a použijte vodou saturované vzorky, tedy stejné, které jste již měřili. Použijte stejné množství vody jako prvně. Opět zaznamenejte, kolik vody proteklo. Všímejte si také, zda-li se voda vsakuje, nebo tvoří vrstvu na povrchu zeminy. Svá pozorování zapište.

23 Vzorek Množství zeminy v suchém stavu v ml Množství vody v ml Množství vody, která protekla vzorkem v suchém stavu v ml Množství vody, která protekla vzorkem v saturovaném stavu v ml PÍSEK ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA JÍL V čem se shodují výsledky pozorování s tvým odhadem? 3. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Představ si, že hrozí povodeň a vylití vody z koryta řeky. Co se stane s vylitou vodou, pokud bude okolí převážně tvořeno (při posuzování nezapomeň brát v potaz obě části pokusu, tedy jednak chování zeminy v suchém stavu, ale také chování již vodou saturované zeminy): a) pískem b) zemědělskou půdou c) jílem d) jak se bude chovat zastavěná plocha e) jak se bude chovat zalesněná plocha 4. HRA NA TRUMFY Rozcvička: Uveď tři argumenty pro a tři argumenty proti úpravám krajiny PRO PROTI Nyní poslouchej, jaký projekt se chystá v tvém okolí. Budeš hledat argumenty na jeho obhajobu, nebo budeš hájit zájmy krajiny? Shromáždi co nejvíce argumentů na podporu svého stanoviska. Své trumfy napiš. Brzy otestuješ jejich sílu v diskuzi s protistranou. Nakonec napiš stručné shrnutí svého stanoviska. Pokud jednou budeš starostou ve své obci, co uděláš jinak?

24 Vydalo Národní muzeum ČR v roce Pracovní listy byly vydány jako součást vzdělávacího projektu Příběhy planety Země, který probíhal v rámci stejnojmenné výstavy. Koordinátor projektu: Mgr. Milan Libertin Obsahová koordinátorka projektu: RNDr. Irena Bucharová Ve spolupráci s Národním muzeem ČR vytvořilo Centre for Modern Education (CZ) s.r.o. Autorky: Mgr. Justina Danišová, Mgr. Zuzana Jakobová, Mgr. Barbora Pešková Odborné korektury: RNDr. Irena Bucharová, RNDr. Petra Burdová, Mgr. Milan Libertin, RNDr. Jana Maredová, RNDr. Blanka Šreinová, RNDr. Kamil Zagoršek, Dr. Jazykové korektury: Mgr. Markéta Lakosilová Grafická úprava a sazba: Peter Kósa Ilustrace: Jan Sovák KONTAKTY Máte nějaké nápady? Připomínky? Napište nám budeme rádi za váš názor! Kontaktní osoba autorský tým: Mgr. Barbora Pešková Kontaktní osoba Národní muzeum: Mgr. Milan Libertin INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Vnitřní geologické děje

Vnitřní geologické děje Vznik a vývoj Země 1. Jak se nazývá naše galaxie a kdy pravděpodobně vznikla? 2. Jak a kdy vznikla naše Země? 3. Jak se následně vyvíjela Země? 4. Vyjmenuj planety v pořadí od slunce. 5. Popiš základní

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata, Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Žák: - charakterizuje postavení Země ve Sluneční soustavě a význam vytvoření základních podmínek pro život (teplo, světlo) Země ve vesmíru F Sluneční soustava - popíše

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 254 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 3.4.2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický list

Více

Vznik a vývoj litosféry

Vznik a vývoj litosféry Vznik a vývoj litosféry O čem bude řeč Stavba zemského tělesa a zemské kůry. Desková tektonika a pohyb litosférických desek. Horotvorná činnost. Sopky a sopečná činnost. Vznik a vývoj reliéfu krajiny.

Více

OPAKOVÁNÍ- ÚVOD DO GEOLOGIE:

OPAKOVÁNÍ- ÚVOD DO GEOLOGIE: OPAKOVÁNÍ- ÚVOD DO GEOLOGIE: A 1. Čím se zabývá MINERALOGIE? 2. Co zkoumá PALEONTOLOGIE? 3. Co provádí geolog při terénním průzkumu? 4. Kdy vznikla Země? 5. Jaká byla prvotní atmosféra na Zemi? 1 6. Uveď

Více

Sopka = vulkán: místo na zemském povrchu, kde roztavené magma vystupuje z hlubin Země tvar hory

Sopka = vulkán: místo na zemském povrchu, kde roztavené magma vystupuje z hlubin Země tvar hory Sopečná činnost a zemětřesení Sopka = vulkán: místo na zemském povrchu, kde roztavené magma vystupuje z hlubin Země tvar hory Magma = roztavený horninový materiál a) čedičové řídké, vzniká roztavení hornin

Více

Sopečnáčinnost. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Sopečnáčinnost. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý. Vzdělávací oblast: přírodopis Sopečnáčinnost Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 23. 8. 24. 8. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s geologickými podmínkami, kde a za jakých podmínek

Více

Rozdělení hornin. tvořeny zrny jednoho nebo více minerálů. podle vzniku je dělíme: Vyvřelé (magmatické) chladnutím a utuhnutím magmatu

Rozdělení hornin. tvořeny zrny jednoho nebo více minerálů. podle vzniku je dělíme: Vyvřelé (magmatické) chladnutím a utuhnutím magmatu HORNINY 1.2016 Rozdělení hornin tvořeny zrny jednoho nebo více minerálů podle vzniku je dělíme: Vyvřelé (magmatické) chladnutím a utuhnutím magmatu Usazené (sedimentární) zvětrávání přenos usazení Přeměněné

Více

STAVBA ZEMĚ. Země se skládá z několika základních vrstev/částí. Mezi ně patří: 1. ZEMSKÁ KŮRA 2. ZEMSKÝ PLÁŠŤ 3. ZEMSKÉ JÁDRO. Průřez planetou Země:

STAVBA ZEMĚ. Země se skládá z několika základních vrstev/částí. Mezi ně patří: 1. ZEMSKÁ KŮRA 2. ZEMSKÝ PLÁŠŤ 3. ZEMSKÉ JÁDRO. Průřez planetou Země: STAVBA ZEMĚ Země se skládá z několika základních vrstev/částí. Mezi ně patří: 1. ZEMSKÁ KŮRA 2. ZEMSKÝ PLÁŠŤ 3. ZEMSKÉ JÁDRO Průřez planetou Země: Obr. č. 1 1 ZEMSKÁ KŮRA Zemská kůra tvoří svrchní obal

Více

OPAKOVÁNÍ- STAVBA A VÝVOJ ZEMĚ, GEOLOGICKÉ VĚDNÍ OBORY. PRAVDA NEBO LEŽ? Co už vím o vzniku Země a geologických oborech.

OPAKOVÁNÍ- STAVBA A VÝVOJ ZEMĚ, GEOLOGICKÉ VĚDNÍ OBORY. PRAVDA NEBO LEŽ? Co už vím o vzniku Země a geologických oborech. OPAKOVÁNÍ- STAVBA A VÝVOJ ZEMĚ, GEOLOGICKÉ VĚDNÍ OBORY PRAVDA NEBO LEŽ? Co už vím o vzniku Země a geologických oborech. Urči, zda jsou následující tvrzení pravdivá či nepravdivá. Pravdivá tvrzení označ

Více

Zaniklé sopky, jezera a moře mezi Novou Pakou a Jičínem

Zaniklé sopky, jezera a moře mezi Novou Pakou a Jičínem ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ PAKA, HUSITSKÁ 1695 ročníková práce Zaniklé sopky, jezera a moře mezi Novou Pakou a Jičínem Radek Vancl Vedoucí ročníkové práce: Lukáš Rambousek Předmět: Přírodopis Školní rok: 2010-2011

Více

OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY

OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY 1. Kdy vznikla Sluneční soustava? 2. Z čeho vznikla a jakým způsobem? 3. Která kosmická tělesa tvoří Sluneční soustavu? 4. Co to je galaxie? 5. Co to je vesmír? 6. Jaký je rozdíl

Více

VY_32_INOVACE_PRV3_16_13. Šablona III / 2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VÁPENEC

VY_32_INOVACE_PRV3_16_13. Šablona III / 2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VÁPENEC VY_32_INOVACE_PRV3_16_13 Šablona III / 2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VÁPENEC VY_32_INOVACE_PRV3_16_13 Anotace: materiál obsahuje 2 listy anotace, 4 listy prezentace, 4 listy úkoly,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Dělnická 9. tř. ZŠ základní Přírodopis

Více

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně září Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do stáří určí polohu a objasní stavbu

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! Ty, spolu se skoro sedmi miliardami lidí, žiješ na planetě Zemi. Ale kolem nás existuje ještě celý vesmír. ZEMĚ A JEJÍ OKOLÍ Lidé na Zemi vždy

Více

3) Nadpis první úrovně (styl s názvem Vulkány_NADPIS 1 ) je psán písmem Tahoma, velikostí 14 bodů, tučně. Mezera pod odstavcem je 0,42 cm.

3) Nadpis první úrovně (styl s názvem Vulkány_NADPIS 1 ) je psán písmem Tahoma, velikostí 14 bodů, tučně. Mezera pod odstavcem je 0,42 cm. Zadání příkladu 1) Text je formátován pomocí stylů. 2) Vytvořte styl s názvem Vulkány_text. Jeho vlastnosti jsou následující písmo Tahoma, velikostí 11 bodů, zarovnání do bloku, mezera pod odstavcem je

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Zkoumání přírody Žák: zná názory na vznik a vývoj živých organismů Zkoumání přírody - historie a význam pozorování přírody PH Český jazyk a literatura Praktika z biologie Výtvarná výchova

Více

HÁDANKY S MINERÁLY. Obr. č. 1

HÁDANKY S MINERÁLY. Obr. č. 1 HÁDANKY S MINERÁLY 1. Jsem zářivě žlutý minerál. Mou velkou výhodou i nevýhodou je, že jsem velice měkký. Snadno se se mnou pracuje, jsem dokonale kujný. Získáš mě těžbou z hlubinných dolů nebo rýžováním

Více

EU V/2 1/Z27. Světový oceán

EU V/2 1/Z27. Světový oceán EU V/2 1/Z27 Světový oceán Výukový materiál (prezentace PPTX) lze využít v hodinách zeměpisu v 7. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Světový oceán. Prezentace slouží jako výklad i motivace v podobě fotografií

Více

VY_V/2_inovace_sada01

VY_V/2_inovace_sada01 Autor: Josef Kraus Datum: 19.10.2011 Škola: Integrovaná ZŠ a MŠ Trnová, Trnová 222, okres Plzeň - Sever Šablona: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast : Člověk a

Více

Přírodopis 9. přehled učiva pro základní školy a víceletá gymnázia. Nakladatelství Fraus O čem je přírodopis. Geologie věda o Zemi

Přírodopis 9. přehled učiva pro základní školy a víceletá gymnázia. Nakladatelství Fraus O čem je přírodopis. Geologie věda o Zemi Přírodopis 9 přehled učiva pro základní školy a víceletá gymnázia 9 Nakladatelství Fraus 2007 www.fraus.cz O geologii O minerálech a horninách O stavbě planety Země O vnitřních geologických dějích O vnějších

Více

a) paleontologie b) mineralogie c) petrologie

a) paleontologie b) mineralogie c) petrologie Jak se nazývá věda, která se zabývá studiem zkamenělin? paleontologie mineralogie petrologie Tvoje odpověď: paleontologie Paleontologie je přírodní věda o životě v průběhu vývoje života na zemi (v jednotlivých

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: KVARTA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: KVARTA 5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: KVARTA Téma Země Učivo Vznik Země Stavba Země Předgeologický vývoj Země Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové)

Více

Hlavní činitelé přeměny hornin. 1. stupeň za teploty 200 C a tlaku 200 Mpa. 2.stupeň za teploty 400 C a tlaku 450 Mpa

Hlavní činitelé přeměny hornin. 1. stupeň za teploty 200 C a tlaku 200 Mpa. 2.stupeň za teploty 400 C a tlaku 450 Mpa Přeměna hornin Téměř všechna naše pohraniční pohoří jako Krkonoše, Šumava, Orlické hory jsou tvořena vyvřelými a hlavně přeměněnými horninami. Před několika desítkami let se dokonce žáci učili říkanku"žula,

Více

Jak jsme na tom se znalostmi z geologie?

Jak jsme na tom se znalostmi z geologie? Jména: Škola: Jak jsme na tom se znalostmi z geologie? 1) Popište vznik hlubinných vyvřelých hornin? 2) Co původně byly kopce Velký Roudný a Uhlířský vrch na Bruntálsku? Velký Roudný Uhlířský vrch 3) Hrubý

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: SEKUNDA Mineralogie Země Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Vznik Země Stavba Země Předgeologický vývoj Země Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové)

Více

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie A krajské kolo Název a adresa školy: Kraj: Jméno a příjmení: Třída: Práce bez atlasu autorské řešení 40 minut 1) S využitím všech pojmů spojte správně dvojice: 1. azimut

Více

Motivační texty. Text 1. Příčiny vzniku sesuvů půdy. Text 2. Druhy sesuvů a jejich hodnocení

Motivační texty. Text 1. Příčiny vzniku sesuvů půdy. Text 2. Druhy sesuvů a jejich hodnocení Motivační texty Text 1. Příčiny vzniku sesuvů půdy Sesuvy vznikají v důsledku účinků zemské přitažlivosti (gravitace), která působí na materiál svahu. Tento materiál můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Hazmburk Vladislav Rapprich

Hazmburk Vladislav Rapprich Čas: 4 hod. (z obce Klapý), 6 hod. (z Libochovic) Vladislav Rapprich Ústecký kraj GPS: 50 26 2,7 N, 14 0 52,7 E Litoměřice 1 2. 3. 1. 1. výhled na od Libochovic 2. hrad 3. obec Klapý 2 Vrch tyčící se nad

Více

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Vesmír a jeho vývoj práce s učebnicí, Žák má pochopit postupné poznávání Vesmíru vznik vesmíru, kosmické objekty, gravitační síla. ČJ psaní velkých písmen. Př,Fy život ve vesmíru, M vzdálenosti Hvězdy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Přírodopis 3. období 9. ročník Danuše Kvasničková, Ekologický přírodopis pro 9. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, nakl. Fortuna Praha 1998

Více

6. ENDOGENNÍ GEOMORFOLOGICKÉ PROCESY A TVARY RELIÉFU SOPEČNÝ RELIÉF

6. ENDOGENNÍ GEOMORFOLOGICKÉ PROCESY A TVARY RELIÉFU SOPEČNÝ RELIÉF 6. ENDOGENNÍ GEOMORFOLOGICKÉ PROCESY A TVARY RELIÉFU SOPEČNÝ RELIÉF Cíl Po prostudování této kapitoly budete umět: Charakterizovat základní endogenní procesy. Rozlišit typy sopečné činnosti a popsat tvary

Více

Tento výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu EU peníze školám. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace

Tento výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu EU peníze školám. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu EU peníze školám. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace Kód materiálu: VY_32_INOVACE_12_PRVOHORY Název materiálu: Prvohory

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Laboratorní zkouška hornin a zjišťování jejich vlastností:

Laboratorní zkouška hornin a zjišťování jejich vlastností: POSTUPY A POKUSY, KTERÉ MŮŽETE POUŽÍT PŘI OVĚŘOVÁNÍ VAŠÍ HYPOTÉZY Z následujících námětů si vyberte ty, které vás nejvíce zaujaly a pomohou vám ověřit, či vyvrátit vaši hypotézu. Postup práce s geologickou

Více

J i h l a v a Základy ekologie

J i h l a v a Základy ekologie S třední škola stavební J i h l a v a Základy ekologie 11. Atmosféra Země - vlastnosti Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Tomáš Krásenský

Více

Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1

Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 Horniny Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2.www.unium.cz/materialy/cvut/fsv/pr ednasky- svoboda-m6153-p1.html

Více

č.5 Litosféra Zemské jádro Zemský plášť Zemská kůra

č.5 Litosféra Zemské jádro Zemský plášť Zemská kůra č.5 Litosféra =kamenný obal Země Část zemského tělesa tvořená zemskou kúrou a části svrchního pláště. Pod litosférou se nachází astenosféra (poloplastická hmota horniny vystavené obrovské teplotě a tlaku),

Více

ZEMĚ -vznik a vývoj -stavba -vnitřní uspořádání. NEROSTY A HORNINY Mineralogie-nerost -hornina -krystal

ZEMĚ -vznik a vývoj -stavba -vnitřní uspořádání. NEROSTY A HORNINY Mineralogie-nerost -hornina -krystal -vysvětlí teorii vzniku Země -popíše stavbu zemského tělesa -vyjmenuje základní zemské sféry,objasní pojem litosféra -vyjádří vztahy mezi zemskými sférami -objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik

Více

ř á aneb Ze života přírodovědných klubů Projekt vznikl za podpory:

ř á aneb Ze života přírodovědných klubů Projekt vznikl za podpory: T aví sb n í e n ř á o v aneb Ze života přírodovědných klubů Projekt vznikl za podpory: Filtraci vody zvládli členové přírodovědného klubu při ZŠ v Lubeneci přímo v terénu. Tvoření nás baví aneb Ze života

Více

ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY NEROSTY. HORNINY. PŮDA

ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY NEROSTY. HORNINY. PŮDA ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY NEROSTY. HORNINY. PŮDA Nerosty Minerál - prvek nebo chemická sloučenina, která je za normálních podmínek krystalická V přírodě je známo přes 4 900 minerálů a každým rokem bývá

Více

Dynamická planeta Země. Litosférické desky. Pohyby desek. 1. desky se vzdalují. vzdalují se pohybují se.. pohybují se v protisměru vodorovně..

Dynamická planeta Země. Litosférické desky. Pohyby desek. 1. desky se vzdalují. vzdalují se pohybují se.. pohybují se v protisměru vodorovně.. Dynamická planeta Země zemský povrch se neustále mění většina změn probíhá velmi pomalu jsou výsledkem působení geologických dějů geologické děje dělíme: vnitřní vnější Pohyby desek vzdalují se pohybují

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Dělnická 9. tř. ZŠ základní Přírodopis

Více

PETROLOGIE =PETROGRAFIE

PETROLOGIE =PETROGRAFIE MINERALOGIE PETROLOGIE =PETROGRAFIE věda zkoumající horniny ze všech hledisek: systematická hlediska - určení a klasifikace genetické hlediska: petrogeneze (vlastní vznik) zákonitosti chemismu (petrochemie)

Více

téma Vliv člověka na krajinu

téma Vliv člověka na krajinu Úkoly na měsíc září téma Vliv člověka na krajinu 1. Zpracujte prázdninové úkoly, nemáte-li je hotové: 1. přihlaste se na webové stránky, 2. vyberte si přírodovědně zajímavé území v blízkosti svého bydliště

Více

Vznik půdy. Jak půdu ničíme

Vznik půdy. Jak půdu ničíme Půda Půda je základní podmínkou pro život rostlin, živočichů i hub. Půda tvoří jen tenkou vrstvu na povrchu pevnin. Půda zadržuje v krajině vodu (vsakuje ji). Půda obsahuje: zvětralé částečky hornin rozložené

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Seminární práce Stavba zemského tělesa Jméno: Bc. Eva Kolářová Obor: ZTV-Z Úvod Vybrala jsem si téma Stavba zemského tělesa. Zabývala jsem se jeho

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Neživé přírodniny. Hmotné předměty. výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody

Neživé přírodniny. Hmotné předměty. výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody Neživé přírodniny Hmotné předměty výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody Neživé vzduch voda minerály horniny půda Živé rostliny živočichové ( člověk ) houby bakterie VZDUCH Vzduch

Více

Den Země s Akademií věd ČR 2015

Den Země s Akademií věd ČR 2015 Den Země s Akademií věd ČR 2015 Čeká na vás program určený studentům, pedagogům, školním skupinám a veřejnosti sestavený u příležitosti Dne Země 2015, jenž se každoročně po celém světě připomíná 22. dubna

Více

Jaké jsou charakteristické projevy slézání na svahu?

Jaké jsou charakteristické projevy slézání na svahu? 4.7.2. Svahová modelace Tíže zemská (nebo-li gravitační energie) je jedním z nejdůležitějších geomorfologických činitelů, který ovlivňuje vnější geomorfologické pochody. Působí na souši, ale i na dně moří.

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s mechanikou vnitřních geologických dějů. Materiál je plně funkční

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s mechanikou vnitřních geologických dějů. Materiál je plně funkční Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s mechanikou vnitřních geologických dějů. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu. litosférická deska hlubokomořský

Více

VY_32_INOVACE_ / Horniny Co jsou horniny

VY_32_INOVACE_ / Horniny Co jsou horniny 1/5 3.2.04.7 Co jsou horniny - směsi minerálů (žula, čedič.), výjimkou je vápenec a křemen (pouze jeden minerál) - mohou obsahovat zbytky organismů rostlin a živočichů - různé složení, vzhled - druhy vyvřelé

Více

STAVBA ZEMĚ. Mechanismus endogenních pochodů

STAVBA ZEMĚ. Mechanismus endogenních pochodů STAVBA ZEMĚ Mechanismus endogenních pochodů SLUNEČNÍ SOUSTAVA Je součástí Mléčné dráhy Je vymezena prostorem, v němž se pohybují tělesa spojená gravitací se Sluncem Stáří Slunce je odhadováno na 5,5 mld.

Více

Nastuduj následující text

Nastuduj následující text Nastuduj následující text Hlavní vulkanickou zónou planety je pacifický "Kruh ohně" které je vázán na okraje tichomořské desky a desky Nasca. Zde se nachází 2/3 všech činných sopek Země. Jedná se především

Více

KÁMEN MUDRC. Geofyzikální ústav AVČR Pracovní list ke Geoparku

KÁMEN MUDRC. Geofyzikální ústav AVČR Pracovní list ke Geoparku KÁMEN MUDRC Geofyzikální ústav AVČR Pracovní list ke Geoparku K čemu je dobrý tento pracovní list? Proniknete do tajemství o horninách, které vám pomohou vidět to, co je obyčejnému člověku neviditelné.

Více

PETROLOGIE CO JSOU TO HORNINY. = směsi minerálů (někdy tvořené pouze 1 minerálem)

PETROLOGIE CO JSOU TO HORNINY. = směsi minerálů (někdy tvořené pouze 1 minerálem) CO JSOU TO HORNINY PETROLOGIE = směsi minerálů (někdy tvořené pouze 1 minerálem) Mohou obsahovat zbytky organismů rostlin či ţivočichů Podle způsobu vzniku dělíme: 1. Vyvřelé (magmatické) vznik utuhnutím

Více

VY_32_INOVACE_04.13 1/8 3.2.04.13 Činnost ledovce, větru Činnost ledovců

VY_32_INOVACE_04.13 1/8 3.2.04.13 Činnost ledovce, větru Činnost ledovců 1/8 3.2.04.13 Činnost ledovců cíl analyzovat činnost ledovců - rozlišit typy ledovců a rozdíl v jejich činnosti - důležitým modelačním prvkem - ve vysokých horách horské ledovec, pevninské ledovce (ledové

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZŠ a MŠ Slapy, Slapy 34, 391 76 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací materiál: Powerpointová prezentace ppt. Jméno autora: Mgr. Soňa Růžičková Datum vytvoření: 9. červenec 2013

Více

Den Země s Akademií věd ČR 2013

Den Země s Akademií věd ČR 2013 zve všechny v rámci projektu Otevřená věda na Den Země s Akademií věd ČR 2013 Čeká na vás program akcí určený všem žákům, studentům, pedagogům, školním skupinám a veřejnosti sestavený u příležitosti Dne

Více

TERÉNNÍ ČÁST. Celkem 30 bodů. S výjimkou práce v terénu v úkolu 2 pracujte samostatně.

TERÉNNÍ ČÁST. Celkem 30 bodů. S výjimkou práce v terénu v úkolu 2 pracujte samostatně. TERÉNNÍ ČÁST Celkem 30 bodů S výjimkou práce v terénu v úkolu 2 pracujte samostatně. 1 12 bodů MAPOVÁNÍ ZMĚN MĚSTSKÉ KRAJINY (autor: J. Kabrda, autor map: J. D. Bláha) Pomůcky: Dodané organizátorem: list

Více

VY_32_INOVACE_04.10 1/11 3.2.04.10 Zemětřesení, sopečná činnost Když se Země otřese

VY_32_INOVACE_04.10 1/11 3.2.04.10 Zemětřesení, sopečná činnost Když se Země otřese 1/11 3.2.04.10 Když se Země otřese cíl vysvětlit vznik zemětřesení - popsat průběh a následky - znát Richterovu stupnici - porovnat zemětřesení podmořské s povrchovým - většina vnitřních geologických dějů

Více

Kameny a voda Kameny kolem nás

Kameny a voda Kameny kolem nás Rozvoj znalostí a kompetencí žáků v oblasti geověd na Gymnáziu Chotěboř a Základní škole a Mateřské škole Maleč Kameny a voda Kameny kolem nás Mgr. Irena Žáková říjen 2013 OROGENEZE = soubor složitých

Více

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P rozlišit důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů ročník 9. č. 25 název

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P rozlišit důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů ročník 9. č. 25 název č. 25 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 9. Vývoj zemské kůry a organismů V pracovních listech se žáci seznámí s vývojem zemské kůry

Více

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Geologická stavba ČR - test VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBOR: Přírodopis TEMATICKÝ OKRUH: Neživá

Více

Přednáška č. 3. Dynamická geologie se zabývá změnami zemské kůry na povrchu i uvnitř

Přednáška č. 3. Dynamická geologie se zabývá změnami zemské kůry na povrchu i uvnitř Přednáška č. 3 Dynamická geologie se zabývá změnami zemské kůry na povrchu i uvnitř vnější činitele zvětrávání hornin, atmosférické vlivy, zemská gravitace, geologická činnost větru, deště, povrchových

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se složením a vlastnostmi hornin. Materiál je plně funkční pouze s

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se složením a vlastnostmi hornin. Materiál je plně funkční pouze s Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se složením a vlastnostmi hornin. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu. hornina vyvřelá výlevná, hlubinná,

Více

Litosféra v pohybu. Kontinenty rozložení se mění, podívej se do učebnice str. 11 a vypiš, jak vznikly jednotlivé kontinenty.

Litosféra v pohybu. Kontinenty rozložení se mění, podívej se do učebnice str. 11 a vypiš, jak vznikly jednotlivé kontinenty. Litosféra v pohybu Vznik a vývoj kontinentů Kontinent = pevnina vyčnívající nad hladinu oceánů Světadíl = odlišný historický společenský a kulturní vývoj Kontinent Světadíl Eurasie Evropa + Asie Amerika

Více

PRÁCE S ATLASEM. Celkem 30 bodů. Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), psací potřeby

PRÁCE S ATLASEM. Celkem 30 bodů. Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), psací potřeby Soutežící: ˇ ZEMEPISNÁ ˇ OLYMPIÁDA PRÁCE S ATLASEM Celkem 30 bodů Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), psací potřeby 1 2 body Doprava patří mezi velmi rychle se rozvíjející

Více

4. GEOTEKTONICKÉ HYPOTÉZY

4. GEOTEKTONICKÉ HYPOTÉZY 4. GEOTEKTONICKÉ HYPOTÉZY Cíl Po prostudování této kapitoly budete umět: Pochopit základní procesy, které vedou ke vzniku georeliéf. Zhodnotit základní geotektonické hypotézy a teorie. Rozlišit a charakterizovat

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY Seminář z Geologie a Paleontologie je povinně volitelný seminář určený studentů třetího a čtvrtého ročníku gymnázia. V případě zájmu se ho mohou účastnit i Ti studenti vyššího gymnázia, kteří projeví zájem

Více

Obr. 4 Mapa světa z roku 1858 od Antonia SniderPellegriniho zobrazující kontinenty před oddělením. (vlevo) a po oddělení (vpravo).

Obr. 4 Mapa světa z roku 1858 od Antonia SniderPellegriniho zobrazující kontinenty před oddělením. (vlevo) a po oddělení (vpravo). DESKOVÁ TEKTONIKA Z historie V roce 1596, holandský kartograf Abraham Ortelius ve své práci Thesaurus Geographicus píše, že Amerika byla "odtržena" od Afriky a Evropy zemětřesením a potopami a dodává:

Více

MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad

MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad Obsah: 1) Úvod výběr lokality a) Seznámení s geologickou mapou okolí Lázní Bělohradu b) Exkurze do Fričova muzea c) Příprava

Více

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země Třída: Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země 1) Zemské těleso je tvořeno vyber správnou variantu: a) kůrou, zrnem a jádrem b) kůrou, slupkou a pláštěm c) kůrou, pláštěm a jádrem

Více

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Planety Terestrické planety Velké planety Planety sluneční soustavy a jejich rozdělení do skupin Podle fyzikálních vlastností se planety sluneční soustavy

Více

Pojmy vnější a vnitřní planety

Pojmy vnější a vnitřní planety KAMENNÉ PLANETY Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Ing. Mgr. Hana Šťastná Číslo a název klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Interní číslo: VY_32_INOVACE_FY.HS.9.18

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 21. 1. 2013 Pořadové číslo 11 1 Merkur, Venuše Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 6. 2. 2013 Pořadové číslo 12 1 Země, Mars Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ [1] Číslo projektu Název školy Předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE Tematický okruh Téma Základy obecné ekologie

Více

ÚLOHA SOPEK PŘI FORMOVÁNÍ RELIÉFU ZEMĚ

ÚLOHA SOPEK PŘI FORMOVÁNÍ RELIÉFU ZEMĚ ÚLOHA SOPEK PŘI FORMOVÁNÍ RELIÉFU ZEMĚ Iveta Navrátilová, Brno 2011 SOPEČNÁ ČINNOST (VULKANISMUS) projev vnitřní energie planety a deskové tektoniky (přemísťování magmatických hmot ze spodních částí zemské

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.08 Vzdělávací oblast: Přírodověda zdroje energie Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Autor: Mgr. Hana Kotíková. Název materiálu: VY_12_INOVACE_Z.6.Kot.

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Autor: Mgr. Hana Kotíková. Název materiálu: VY_12_INOVACE_Z.6.Kot. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 Autor: Mgr. Hana Kotíková Název materiálu: VY_12_INOVACE_Z.6.Kot.16_Kameny_na_Zemi Datum: 16. 8. 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: Přírodní

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

SOPKY PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

SOPKY PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST SOPKY PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VY_52_INOVACE_281 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘÍRODOPIS ROČNÍK: 9 SOPKA - VULKÁN MÍSTO VÝSTUPU

Více

Vinařická hora Markéta Vajskebrová

Vinařická hora Markéta Vajskebrová Čas: 4 hod. Markéta Vajskebrová Středočeský kraj GPS: 50 10 33 N, 14 5 26 E VINAŘICKÁ HORA Vinařice Kladno 1 GeoloGie pro zvídavé / VYCHÁZKY 7 5 8 4 6 3 2 1 1. náměstí Vinařice 2. počátek naučné stezky

Více

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní.

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní. VESMÍR Model velkého třesku předpovídá, že vesmír vznikl explozí před asi 15 miliardami let. To, co dnes pozorujeme, bylo na začátku koncentrováno ve velmi malém objemu, naplněném hmotou o vysoké hustotě

Více

HISTORIE SKRYTÁ, MĚŘENÁ I SBÍRANÁ. Zaniklá obec Bystřec

HISTORIE SKRYTÁ, MĚŘENÁ I SBÍRANÁ. Zaniklá obec Bystřec HISTORIE SKRYTÁ, MĚŘENÁ I SBÍRANÁ V dnešní výpravě za poznáváním historie krajiny v okolí Jedovnic navštívíme několik míst, kde si ukážeme, jak vypadají pozůstatky po lidském osídlení v krajině. Je možné,

Více

Pravěcí. vládci oblohy. Vladimír Socha Ilustrace Petr Modlitba

Pravěcí. vládci oblohy. Vladimír Socha Ilustrace Petr Modlitba Pravěcí vládci oblohy Vladimír Socha Ilustrace Petr Modlitba Dobrý den, děti. Schválně zkuste uhodnout, kdo jsme. Létáme v oblacích a velmi obratně dokážeme klouzat na vzdušných vírech i prolétávat mezi

Více

Přírodní katastrofy. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Přírodní katastrofy. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý. Vzdělávací oblast: přírodopis Přírodní katastrofy Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 23. 11. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci si zopakují a rozšíří vědomosti o možných příčinách a důsledcích

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice RADON - CHARAKTERISTIKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Tematická oblast: Geologie věda o Zemi (VY_32_INOVACE_01_2) Anotace: Využití ve výuce: Autor: Mgr. Alena Výborná Vytvořeno: leden až květen 2013

Tematická oblast: Geologie věda o Zemi (VY_32_INOVACE_01_2) Anotace: Využití ve výuce: Autor: Mgr. Alena Výborná Vytvořeno: leden až květen 2013 Tematická oblast: Geologie věda o Zemi (VY_32_INOVACE_01_2) Autor: Mgr. Alena Výborná Vytvořeno: leden až květen 2013 Anotace: Digitální učební materiály popisují vývoj Země a jednotlivé období vývoje

Více

MINERÁLY (NEROSTY) PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

MINERÁLY (NEROSTY) PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST MINERÁLY (NEROSTY) PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VY_52_INOVACE_263 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘÍRODOPIS ROČNÍK: 9 CO JE MINERÁL

Více

Projekt VODA ve výuce chemie na Gymnáziu Komenského v Havířově ve školním roce 2011/2012

Projekt VODA ve výuce chemie na Gymnáziu Komenského v Havířově ve školním roce 2011/2012 Projekt VODA ve výuce chemie na Gymnáziu Komenského v Havířově ve školním roce 2011/2012 Třída: sekunda osmiletého gymnázia Počet žáků: 28 Počet skupin zpracovávajících projekt: 5 Časové rozvržení projektu

Více

Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby, projekty

Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby, projekty Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - Přírodopis Vyučovací předmět: Biologie Ročník: Kvarta Očekávané výstupy ZV RVP NEŽIVÁ PŘÍRODA rozpozná vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek Školní

Více

Horniny a nerosty. Úvod - Horniny a nerosty Žacléřska:

Horniny a nerosty. Úvod - Horniny a nerosty Žacléřska: Obsah Úvod: str. 1 Cíl práce: str. 1 Ujasnění základních pojmů: str. 2 Poznáváme horniny Žacléřska: str. 3 Zařazení hornin do geologické mapy: str. 4 Závěr: str. 4 Literatura str. 4 Příloha Přehled hornin

Více