METODIKA PRACOVNÍ LISTY NÁMETY ˇ NA VÝUKOVÉ HODINY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODIKA PRACOVNÍ LISTY NÁMETY ˇ NA VÝUKOVÉ HODINY"

Transkript

1 PRACOVNÍ METODIKA LISTY NÁMETY ˇ NA VÝUKOVÉ HODINY 1

2 DOBÝVÁNÍ MARSU POMOC! POMOC! Planeta Mars rozhodně není místem pro bázlivé Suchá, studená a skalnatá. Planeta bez života. Domov největší sopky ve sluneční soustavě i nejhlubšího kaňonu. My ji ale musíme prozkoumat! Naštěstí si můžeme vzít na pomoc sondy Tak vzhůru na červenou planetu! 1. Co víme o výzkumu Marsu? Vyhledej, jaké jsou poslední objevy: 2. Jakými slovy bys popsal krajinu na Marsu? Využij následující písmena ze slova MARS, která se musí ve slovech objevit na jakékoliv pozici (jako u Scrabble). Například: kamenitá. M A R S 3. SONDA NA MARSU Napiš, co vaše sonda objevila při průzkumu Marsu v jednotlivých segmentech planety A B C D E

3 A B C D E 4. V čem se vaše sonda osvědčila: V čem se vaše sonda netrefila: 5. Jaké jdou výhody a nevýhody využití sond ve vesmíru? Jaké jsou výhody a nevýhody vysílání lidí (nikoliv robotů) na průzkum vesmíru? 6. Proč je pro lidstvo výzkum Marsu důležitý co si o tom myslíš ty? (Očísluj následující tvrzení dle priorit čím větší číslo, tím důležitější.) 0 Přestože je Mars citelně menší než Země a neumožní lidem přežití bez skafandru, vědci se domnívají, že se může stát druhým domovem lidstva (ze všech planet je Zemi nejpodobnější). 0 Vědci se domnívají, že na Marsu může být život. Pokud by se tato domněnka potvrdila, je to důležité zjištění (umožní nám zkoumat, jak vznikl život na Zemi). 0 Studium klimatu a geologických podmínek na Marsu nám dá informace, které mohou být významné i pro Zemi (např. porozumění klimatickým změnám). HVĚZDNÉ HODNOCENÍ Na hvězdné škále vyznač, jak se ti líbila dnešní hodina (5 perfektní prostě hvězda!... 1 slabá spíše černá díra). Pro získání víc informací o Marsu a jeho dobývání mrkni na:

4 NAJDI DESET ROZDÍLŮ 1. Jak je možné, že indiáni neznali před příchodem Evropanů koně? Ačkoli kůň jako druh vznikl právě vamerice. Zkus napsat tři teorie. Moje teorie 1. Moje teorie 2. Moje teorie Najdi deset rozdílů co zásadního se v jednotlivých obdobích změnilo? PRVOHORY PERM DRUHOHORY TRIAS DRUHOHORY JURA DRUHOHORY KŘÍDA TŘETIHORY PALEOGÉN TŘETIHORY NEOGÉN

5 2. Nedokončené věty dokonči je dle svého hodnocení (vzhledem k dnešní hodině). Dnes mě zaujalo především Ještě mi vrtá hlavou Rád/a bych se dozvěděl/a Při skupinové práci Na své práci oceňuji

6 SOPKY. RISK! NEBO ZISK? 1. I malý princ měl na své planetce sopku. Chtěl bys ty bydlet blízko sopky? Uveď alespoň 3 důvody proč ano, případně proč ne? 2. NIČIVÉ SOPKY Představ si, že žiješ vedle sopky. Napiš, čím pro tebe může být nebezpečná (s využitím příkladů výše a toho, co všechno jsi již o sopkách slyšel). 3. VÝBUŠNÉ POKLADY Ale sopky nám i něco přináší. Zaškrtni ty věci, o kterých si myslíš, že jejich vznik může být přímo spojen se sopečnou činností. ROPA ZKAMENĚLINY S TRILOBITY SÍRA ČERNÉ UHLÍ SŮL DIAMANTY ÚRODNÁ PŮDA TUFY A NĚKTERÉ JINÉ KAMENY PRO STAVEBNICTVÍ RAŠELINA GEOTERMÁLNÍ ENERGIE

7 4. Vysvětli, jak v každém z následujících případů lidé využívají jevy spojené se sopečnou činností (napiš, co konkrétně využívají, jak to využívají a jak daná věc vznikla v souvislosti se sopečnou činností). PŘÍBĚH CO VYUŽÍVAJÍ? JAK TO VYUŽÍVAJÍ? JAK DANÁ VĚC VZNIKLA? Pěstitelé rýže na Jávě mají jako své největší pomocníky buvoly kerbau. Tito těžkopádní obři pomáhají orat půdu, která místní lidi živí. Práce na polích je namáhavá, ale vyplácí se žně jsou totiž na Jávě až čtyřikrát do roka! A mimo rýži, kterou vyvážejí, se tam také daří kávě, banánům, kukuřici a spoustě dalších plodin. 2. Na Jávě se pěstuje cukrová třtina, která se zpracovává ve zdejších cukrovarech. Při výrobě cukru je pro čištění zrnek potřeba kyselina siřičitá. Místní lidé si síru jako surovinu pro její výrobu mohou na ostrově nasbírat sami. Ačkoliv se jedná o činnost nelehkou a značně nebezpečnou, mají štěstí v tom, že cenná surovina je na dosah ruky. 3. Milovníci vín jistě znají Tokaj: malé, ale proslulé městečko, kde se rodí král vín. Víno se vyrábí speciálním procesem, na který se podle legend přišlo náhodou. Prý za něj vděčíme vinařům, kteří se ukryli v době nájezdů Turků před útočníky a než se vrátili domů, hrozny na vinici trochu zplesnivěly. A víno, které z nich udělali, bylo výborné. Kromě citu místních a výborných klimatických podmínek však vděčí ještě něčemu víno má oheň sopek, jak místní vinaři říkají. 4. V jižní Africe, v Tanzanii a na Sibiři jsou naleziště nejcennějších drahokamů na světě diamantů. Diamanty mají natolik unikátní vlastnosti, že spektrum jejich využití je neuvěřitelně široké. A tak znamenají ohromné bohatství pro země, kde se nalézají. Odborníci se domnívají, že diamanty vznikaly v hloubce 200 km pod povrchem a na zem se dostaly díky nepředstavitelně prudkým erupcím, které přivedly magma z hlubin blízko povrchu Země. 5. Island je země, která leží v blízkosti polárního kruhu. Umíte si proto určitě představit, že nepatří mezi země nejteplejší. Přesto se tam ve sklenících dobře daří rajčatům a banánům. Země jim dává energii, kterou mohou obyvatelé dokonce využít v běžném životě (nejzajímavější představa pro nás je, že si někdo v potoce uvaří brambory). Na Islandu je zemský plášť v některých místech pouhé 2 km pod povrchem a například na sopce Eldfell je na vrcholu kráteru udávána teplota 500 C jeden metr pod povrchem. 5. HODNOCENÍ Do schématu sopky napiš, jak hodnotíš dnešní hodinu. Dolů do magmatického krbu napiš, co se ti líbilo nejvíce. Do sopečného kužele napiš konkrétně, co sis z hodiny odnesl (co nového sis vyzkoušel, naučil se, dozvěděl). Do kráteru napiš, co se ti naopak nelíbilo.

8 CO SE MELE ZA OKNEM? 1. Co se asi muselo stát, než se z kamene stala půda? Napiš do bublin všechno, co tě napadne. 2. Z OKNA! Nebojte se z okna nemusíte skákat, stačí se z něj podívat. A co že se děje za oknem? No přece spousta věcí! Mimo jiné můžeme vidět, jak probíhají dva důležité procesy zvětrávání a eroze. CO VIDÍME Z OKNA? ANEB: GEOLOGIE, CO BY KAMENEM DOHODIL Když lidé poznávali, jak a čím je tvarována tvář krajiny kolem, odhalili a pojmenovali dva důležité děje: zvětrávání a erozi. Pokud pochopíme, jak fungují, můžeme i my odhalit, jak vzniká svět za naším oknem. ZVĚTRÁVÁNÍ Zvětrávání znamená rozpad a rozklad, který probíhá na povrchu Země. Materiál při tomto ději zůstává na místě. Pro jasnější porozumění, jak zvětrávání funguje, ho rozlišujeme na tři typy. Jednotlivé typy mohou působit samostatně, ale často působí i společně. FYZIKÁLNÍ Rozpad např. díky mrznutí či ohřívání. Chemické složení hornin se nemění. Vidíme tento děj? (pokud ano, zaškrtni) Jaký konkrétní důkaz toho, že děj probíhá, vidíme? CHEMICKÉ Rozpad díky účinku chemických látek často se projevuje např. změnou barvy. Vznikají při něm nové minerály. BIOLOGICKÉ Rozpad způsobený živými organismy (např. díky kořenům rostlin nebo mikroorganismům v půdě).

9 EROZE Eroze znamená odnos materiálu, který vznikl díky zvětrávání. Pro lepší popis rozlišujeme 4 hlavní síly (činitele), které tento odnos působí. Tito činitelé mohou působit každý sám, ale i společně. VODA VÍTR LEDOVEC GRAVITACE 3. ZNIČ SI SVŮJ KÁMEN EXPERIMENT A teď si jeden z jevů vyzkoušíme na vlastní kůži. Najdi kus kamene horninu s prasklinou (prasklinami), do které můžeš nalít vodu. Kámen zalitý vodou vlož do mrazáku. Pokus opakuj do té doby, než se kámen úplně rozpadne OKNO DOKOŘÁN Napiš do našeho okna jednu novou informaci z hodiny, která tě nejvíce zaujala.

10 KAMENY ZA ŠKOLOU 1. COPAK TO TU ASI MÁME? Zkus na první pohled odhadnout, o jakou horninu by se mohlo jednat. Je to vyvřelina, usazenina či hornina přeměněná? Pokus se svůj odhad krátkosti zdůvodnit. 2. POJĎME NA TO VĚDECKY Podrobte vaše vzorky důkladnému pozorování a výsledky zapište do následující tabulky. VLASTNOSTI HORNINY POPIS POZNÁMKY Barva Štěpnost Lesk Tvrdost Stavba Pórovitost Velikost minerálů Uspořádání minerálů v hornině 3. KAM PATŘÍM? Srovnej vámi pozorované charakteristiky s charakteristikami tří základních typů hornin a rozhodni se, do které váš vzorek patří. VYVŘELINA Hlubinná vyvřelina má zpravidla krystalickou strukturu, to znamená, že bude složena z mozaiky navzájem propletených nerostů a krystalů. Ty jsou v hornině uspořádány všesměrně. Postrádají struktury podobné vrstevním plochám (jako u usazených hornin) a břidličnatost nebo přednostní usměrnění (jako u hornin přeměněných). Výlevné horniny jsou velice často jemnozrnné až celistvé, na jejich podrobné zkoumání byste potřebovali výbrus a speciální polarizační mikroskop. Někdy mohou být výlevné horniny (láva) plné drobných dutinek po sopečných plynech. Vyvřelé horniny jsou zpravidla velmi tvrdé.

11 PŘEMĚNĚNÁ HORNINA Některé horniny mohou vykazovat nepravidelné uspořádání minerálů, ale často se setkáte s typickou břidličnatostí zvýrazněnou slídovými minerály s charakteristickým leskem mají zvlněné vrstvy (usazeniny mají vrstvy rovné). USAZENINA Horniny vykazují většinou patrnou vrstevnatost (na úrovni skalního výchozu) a alespoň pod lupou zřetelná zrna. U některých usazenin bývají zrna jen málo stmelena a můžete je snadno odškrábnout. Převládajícím nerostem bývá křemen a ve vápencích kalcit. Také přítomnost zkamenělin (máte-li štěstí) pomáhá rozlišit usazené horniny od vyvřelin a přeměněných hornin. JÁ JSEM 4. NĚCO MÁLO O MÉ MALIČKOSTI Vytvořte malou identifikační kartu horniny. Zapište její název a stručnou charakteristiku. 5. JSEM ZDEJŠÍ? Dle geologické mapy zjistěte, zda se hornina, jejíž vzorky jste pozorovali, nachází v geologickém podloží okolí vaší školy. ANO NE Jaké další horniny se tu mohou vyskytovat? Jak jsou staré? 6. DOMÁCÍ ÚKOL Z dostupných zdrojů (internet, knihy, časopisy, ) zjisti, jaké má tvá hornina využití. Pokud se vámi pozorovaná hornina nenachází v geologickém podloží okolí vaší školy, zjisti nejbližší lomy či zdroje, odkud mohla být hornina do místa tvé školy transportována, a pravděpodobný důvod jejího přemístění. 7. NĚCO K ZAMYŠLENÍ NA PŘÍŠTĚ Rozmysli si, zda raději tvoříš, nebo zda jsi systematik, tzn. máš rád/a ve věcech pořádek. Budeš tvořit landart (obrázek z kamenů), nebo vytvoříš stručného průvodce hornin v okolí školy?

12 BUDE ZE MĚ FOSILIE? 1. O čem můžeme říct, že je to fosilie neboli zkamenělina? DOPLŇ: ZKAMENĚLINA musí být zřetelným důkazem existence musí podávat základní informace o musí být starší než nesmí být vytvořena 2. A nyní už pro tebe bude hračka rozhodnout, zda jsou následující nálezy fosiliemi, nebo ne. Svůj názor napiš do tabulky. DINOSAUŘÍ STOPA NÁLEZ ANO NE POZNÁMKA ROPA KUS MAMUTA ZAMRZLÝ V LEDU ZUB DRUHOHORNÍHO ŽRALOKA PECKA OD TŘEŠNĚ LIDSKÉ OSTATKY NALEZENÉ BĚHEM VYKOPÁVEK V POMPEJÍCH (POHŘBENÉ V SOPEČNÉM PRACHU) VALOUNEK VE TVARU VEJCE 3. CHCEŠ SE STÁT ZKAMENĚLINOU? ZEPTEJ SE MĚ JAK! Představte si, že jste uznávanými odborníky na fosilizaci těl. Lidé se vás zeptají, jak mají naložit se svým tělem, aby se z něj stala zkamenělina. Co jim poradíte?

13 4. KOMIKS Vytvoř popisky k následujícímu komiksu ZKAMENĚLÝ OSUD.

14 JACÍ JSME? A. JAK VELCÍ JSME BYLI? 1. Zjisti, kde leží radius neboli kost vřetenní. Je to jedna z kostí, které se nachází mezi loktem a rukou, a je na palcové straně. 2. Metrem změř délku kosti vřetenní tvého partnera ve skupině a zaznamenej zjištěné údaje do tabulky. HUMERUS RADIUS Délka kosti (cm) Vypočítaná výška (cm) Naměřená výška (cm) RADIUS HUMERUS 3. Za použití vzorce vypočítej výšku svého partnera a zaznamenej ji do tabulky. Následující vzorec ukazuje vzájemný vztah mezi délkou kosti a výškou člověka. Muži (výška v cm) Ženy (výška v cm) Výška = [(délka kosti vřetenní x 3,3)/2, ] x 2,54 Výška = [(délka kosti pažní x 2,9)/2, ,8] x 2,54 Výška = [(délka kosti vřetenní x 3,3)/2, ] x 2,54 Výška = [(délka kosti pažní x 2,8)/2, ,1] x 2,5 4. Zjisti, kde na těle leží humerus neboli kost pažní. Je to ta kost, která spojuje rameno s loktem. Za použití metru změř délku této kosti svého partnera ve skupině a výsledek zaznamenej do tabulky. Za použití vzorce a naměřené hodnoty vypočítej výšku svého partnera a zaznamenej do tabulky. 5. Za použití metru změř skutečnou výšku svého partnera a výsledek zaznamenej do tabulky.

15 B. MALOVANÉ RITUÁLY 1. Jsou ve tvém životě nějaké denní rituály? Jaké? Najdi a zapiš tři rituály, které sdílíš se členy vaší rodiny, a tři rituály, které sdílíš se svými spolužáky. RODINA PŘÁTELÉ 2. Jsou tvé večerní rituály závislé na postavení těles na obloze, nebo spíše na pořadí programů v televizi? Co by se o tobě a společnosti, ve které žiješ, mohla dozvědět jiná osoba studiem tvých rituálů? C. HODNOCENÍ HODINY Namaluj jednu kresbu ve stylu pravěkých maleb našich předků, která vystihuje to, co pro tebe bylo v této hodině nejzásadnější.

16 BUDOUCNOST A PLANETA, PLANETA A JÁ 1. MOJE PŘÁNÍ Co bych chtěl/a mít za 20 let? Jaké přírodní zdroje k tomu potřebuji? Jakými lidskými aktivitami mohou být tyto zdroje ohroženy? 2. JAK TO VIDÍME MY Bude tohoto zdroje dostatek pro nás všechny i za 20 let? Bude v dostatečné kvalitě? Jakými aktivitami člověk ohrožuje či přispívá k ničení znehodnocení tohoto zdroje?

17 Jakými aktivitami můžeme tento zdroj naopak chránit (nebo obnovovat)? JAK TO VIDÍ VĚDCI Informace vyhledejte na webu, encyklopediích, časopisech, muzeu. Bude tohoto zdroje dostatek pro nás všechny i za 20 let v dostatečné kvalitě? Jakými aktivitami člověk ohrožuje či přispívá k ničení znehodnocení tohoto zdroje? Jakými aktivitami můžeme tento zdroj naopak chránit (nebo obnovovat)? 3. Doplň následující věty: Překvapilo mě, že Nejvíc mne zaujalo, že Nejméně zajímavá část byla

18 PROČ NEMÁME VLASTNÍ ETNU? 1. DOVOLENÁ NA HAVAJI A HOROLEZECKÁ VÝPRAVA V ANDSKÉM POHOŘÍ JIŽNÍ AMERIKY Aloha, milý cestovatelé. Navštívíme vysoká andská pohoří, plná sopek a dýmu. Ale také se podíváme na slunné pláže Havaje. Napadá vás, proč je v Andách tolik sopek (téměř jedna vedle druhé)? Na naší cestě se podíváte pod povrch (jako můžete v nejlepších akvaparcích pod hladinou pozorovat lachtany). Zde ale uvidíte jedinečné věci... jak se jedna deska podsouvá pod druhou: ta takzvaná kontinentální (veze na sobě kontinent) zvítězila, protože je z lehčích hornin Subdukce než deska na dně oceánů. Mořská deska se tak postupně zanořuje pod západní okraj Jižní Ameriky. Prohrála, a to totálně. Bude zničena. V hloubce stoupá teplota a tlak, proto bude deska roztavena. Jen část jejího materiálu se poměrně rychle vrátí na povrch Země. Díky sopkám. Usazeniny na mořském dně jsou plné vody, a tak se při tavení chovají jako šampaňské a tlačí se k povrchu. Proto je blízko západního okraje Jižní Ameriky tolik sopek. Místa, kde se vyskytují sopky, mají často něco společného. Jsou to okraje zemských (litosférických) desek (tam, kde se desky oddalují nebo do sebe vráží)... Andy, Fudži, Etna a další. Podle jejich výskytu kolem Tichého oceánu (Pacifiku) vznikl název Pacifický ohnivý kruh. Některé tzv. horké skvrny (např. Havajské ostrovy) však vznikly uprostřed desky, tam, kde proud horkého magmatu až z pláště prohořel zemskou kůru. ÚKOL Mapa světa se zakreslenými sopkami Na průsvitku se pokuste zakreslit co nejvíce sopek na mapě světa.

19 2. ZÁJEZD DO LOS ANGELES A VÝLET DO JAPONSKA Hello, cestovatelé, vítejte na výpravě. Proč zavítáme právě na tato dvě místa? Mohli bychom i do Turecka, Číny nebo Itálie. Jedeme za zemětřesením a pátráme po tom, co ho způsobuje. Máme jedinečnou možnost nahlédnout pod zem a odhalit tam boje, které pod povrchem probíhají. Nejde o tajnou válku Turecka proti Číně. Je to něco ohromného. Povrch Země je rozlámán do jednotlivých desek, které se různě pohybují. A tam, kde se posouvají proti sobě nebo vedle sebe, je to ohromný boj. Nesmírné množství energie, které je čas od času uvolňováno právě zemětřesením. Většinou jsou zemětřesení malá, některá však mají sílu srovnat město se zemí. A Japonsko i LA jsou právě v těchto místech, proto se v Japonsku staví domy se speciálními výztužemi a studenti v LA se učí, co dělat při zemětřesení. ( Jen tak mimochodem, zemětřesení může vzniknout i z jiných důvodů, např. po velkém sesuvu, ale to necháme na jindy. ) Mapa světa s rozhraními desek ÚKOL Mapa světa s vyznačenými místy, kde bývají zemětřesení Na průsvitku s mapou světa se pokuste zakreslit co nejvíce míst, kde dochází k zemětřesení.

20 3. TURNAJ VE SKLÁDÁNÍ HLAVOLAMŮ A PUZZLE Vítejte na turnaji. Čeká vás netradiční úkol: nejprve si můžete puzzle vystříhat a pak znovu složit. A navíc si připravit vysvětlení pro ostatní jak tohle puzzle ovlivňuje planetu Zemi. ÚKOL Povrch Země je rozlámán na desky celkem je jich 14. Ty do sebe zapadají jako velké puzzle a navíc se pohybují v různých směrech. Někdy plují od sebe, případně se podél sebe posunují. Jinde na sebe narážejí, podsouvají se a vzájemně deformují. A jak rychle se dokážou pohybovat? Jsou to centimetry za rok. Což je taková rychlost, asi jako když vám rostou nehty na rukách. No, pomaleji, než vy skládáte puzzle, ale přesto to je rychlost a síla, která umí pohybovat kontinenty. (I my v Čechách jsme byli kdysi na rovníku!) Okraje desek jsou velmi tvořivým prostředím. Vytváří sopky, zemětřesení, velká pohoří či naopak propadliny. A kde je Česká republika? Nacházíme se na okraji, nebo v centru desky? Zkuste tuto otázku dát celé třídě. Ale ať na ni máte odpověď Díky tomu, že jsme poměrně daleko od okraje desky, tu máme poměrně klid jen malá zemětřesení a již jen doznívající vulkanickou činnost. Na průsvitku se pokuste zakreslit hranice litosférických desek na mapě světa.

21 4. DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PO ZÁHADĚ Jsme velice rádi, že vás můžeme uvítat v našem týmu. Naším úkolem je dopátrat se jádra problému. Tedy až do jádra nepůjdeme. Zastavíme se v zemském plášti. Tam můžeme najít sílu, která ovlivňuje, kde se vyskytují sopky a zemětřesení na naší Zemi. Krom této síly jsou spolupachatelé ještě zemské (litosférické) desky. Co o nich víme? Zatím jen to, že povrch Země je rozlámán na desky, které se vůči sobě pohybují. Na jejich okrajích pak dochází k častým zemětřesením i výskytu sopek. A díky čemu se pohybují? Vy jako detektivní tým musíte vybrat jednu možnost. Můžete použít důkazy, které najdete (např. na obrázcích). Možnosti (podezřelí): 1. ODSTŘEDIVÁ SÍLA Desky se pohybují díky odstředivosti Země jak se točí kolem své osy. 2. KONVEKČNÍ PROUDĚNÍ Desky jsou rozhýbávány konvekčními proudy, ty vznikají v tekutém plášti Země. Materiál v plášti je ohříván od jádra a stoupá k povrchu Země, tam se ochlazuje a opět klesá zpět dolů k jádru (podobně jako když se vaří voda). ÚKOL Konvekční proudění 3. ZEMSKÁ PŘITAŽLIVOST Desky se pohybují, protože je přitahuje jádro, které svým magnetickým polem natáčí desky k opačnému pólu. Připravte zjednodušený nákres síly, která pohybuje deskami.

22 POVODNĚ 1. CO SE STANE, KDYŽ BUDE PRŮTRŽ MRAČEN? Na obrázcích před sebou máte vyobrazeny tři typy krajiny, které můžete vidět i ve vašem okolí. Zkuste odhadnout, co se stane po přívalovém dešti. Kde myslíte, že se voda poměrně snadno vsákne do povrchu nebo bude mít dost prostoru, kde naopak budou s vodou problémy? Proč tomu tak je? Jaké faktory mají na zadržení vody vliv? 2. Na základě hry a postřehů spolužáků spoj materiály, které se chovají ve vztahu k vodě podobně, s možným vysvětlením. HADR JÍL všechno po něm steče, co pojme, záleží na tvaru HOUBA BETON pojme, ale sám neudrží TALÍŘEK PÍSEK pojme a udrží IGELIT HLÍNA když je dobře tvarovaný, umístěný, udrží hodně vody, protože je nepropustný Jaká je nejlepší kombinace všech prvků, když potřebuješ v oblasti udržet co nejvíce vody tak, aby nepůsobila škody? Jaká kombinace bude působit největší problémy? 3. LABORATORNÍ PRÁCE Postup: 1. Z každého vzorku zeminy, který máte před sebou, odměřte pomocí odměrky stejné množství. 2. První vzorek zeminy v suchém stavu vsypte do připravené nálevky s vloženým filtračním papírem a pod nálevku dejte odměrku. 3. Připravte si vodu a poznamenejte si, jak velké množství jste použili. Toto množství musí být pro všechny vzorky stejné. 4. Zaznamenejte množství vody, které proteklo do odměrky pod nálevkou. 5. Pokus zopakujte a použijte vodou saturované vzorky, tedy stejné, které jste již měřili. Použijte stejné množství vody jako prvně. Opět zaznamenejte, kolik vody proteklo. Všímejte si také, zda-li se voda vsakuje, nebo tvoří vrstvu na povrchu zeminy. Svá pozorování zapište.

23 Vzorek Množství zeminy v suchém stavu v ml Množství vody v ml Množství vody, která protekla vzorkem v suchém stavu v ml Množství vody, která protekla vzorkem v saturovaném stavu v ml PÍSEK ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA JÍL V čem se shodují výsledky pozorování s tvým odhadem? 3. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Představ si, že hrozí povodeň a vylití vody z koryta řeky. Co se stane s vylitou vodou, pokud bude okolí převážně tvořeno (při posuzování nezapomeň brát v potaz obě části pokusu, tedy jednak chování zeminy v suchém stavu, ale také chování již vodou saturované zeminy): a) pískem b) zemědělskou půdou c) jílem d) jak se bude chovat zastavěná plocha e) jak se bude chovat zalesněná plocha 4. HRA NA TRUMFY Rozcvička: Uveď tři argumenty pro a tři argumenty proti úpravám krajiny PRO PROTI Nyní poslouchej, jaký projekt se chystá v tvém okolí. Budeš hledat argumenty na jeho obhajobu, nebo budeš hájit zájmy krajiny? Shromáždi co nejvíce argumentů na podporu svého stanoviska. Své trumfy napiš. Brzy otestuješ jejich sílu v diskuzi s protistranou. Nakonec napiš stručné shrnutí svého stanoviska. Pokud jednou budeš starostou ve své obci, co uděláš jinak?

24 Vydalo Národní muzeum ČR v roce Pracovní listy byly vydány jako součást vzdělávacího projektu Příběhy planety Země, který probíhal v rámci stejnojmenné výstavy. Koordinátor projektu: Mgr. Milan Libertin Obsahová koordinátorka projektu: RNDr. Irena Bucharová Ve spolupráci s Národním muzeem ČR vytvořilo Centre for Modern Education (CZ) s.r.o. Autorky: Mgr. Justina Danišová, Mgr. Zuzana Jakobová, Mgr. Barbora Pešková Odborné korektury: RNDr. Irena Bucharová, RNDr. Petra Burdová, Mgr. Milan Libertin, RNDr. Jana Maredová, RNDr. Blanka Šreinová, RNDr. Kamil Zagoršek, Dr. Jazykové korektury: Mgr. Markéta Lakosilová Grafická úprava a sazba: Peter Kósa Ilustrace: Jan Sovák KONTAKTY Máte nějaké nápady? Připomínky? Napište nám budeme rádi za váš názor! Kontaktní osoba autorský tým: Mgr. Barbora Pešková Kontaktní osoba Národní muzeum: Mgr. Milan Libertin INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Zelený ostrov Copyright Sluňákov 2011

Zelený ostrov Copyright Sluňákov 2011 Zelený ostrov Copyright Sluňákov 2011 ISBN 978-80-905347-0-4 Motto: Ráno před odchodem dal planetu pěkně do pořádku. Pečlivě vymetl nevyhaslé sopky. Měl také jednu vyhaslou sopku. Ale vždycky říkával:

Více

Učební text pro 1. ročník soutěže Kámen mudrců 2013/2014 Téma: vulkanismus část 1

Učební text pro 1. ročník soutěže Kámen mudrců 2013/2014 Téma: vulkanismus část 1 Učební text pro 1. ročník soutěže Kámen mudrců 2013/2014 Téma: vulkanismus část 1 Obsah: 1. O horninách obecně... 2 Magmatické horniny, magma a láva... 2 Hlubinné magmatity (plutonity)... 3 Žilné horniny...

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Irena Smolová, Zdeněk Szczyrba MÍSTO, KDE ŽIJEME. Pracovní sešit pro 4. a 5. ročník základní školy

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Irena Smolová, Zdeněk Szczyrba MÍSTO, KDE ŽIJEME. Pracovní sešit pro 4. a 5. ročník základní školy ČLOVĚK A JEHO SVĚT Irena Smolová, Zdeněk Szczyrba MÍSTO, KDE ŽIJEME Pracovní sešit pro 4. a 5. ročník základní školy Recenzovali: PaedDr. Blanka Janovská, Mgr. Roman Kroufek Schválilo MŠMT čj. 9885/2008-22

Více

Od světlušek ke svítícím tyčinkám str. 8 Pohlednice z ultrafialových krajů str. 12 Etiopie: lidé, geologie a eroze str. 36

Od světlušek ke svítícím tyčinkám str. 8 Pohlednice z ultrafialových krajů str. 12 Etiopie: lidé, geologie a eroze str. 36 Přírodovědci.cz magazín Přírodovědecké fakulty UK v Praze 01/2015 TÉMA ČÍSLA Světlo Většinu informací o světě získáváme prostřednictvím světla. Co vlastně světlo je? Jak vzniká? Jak pomáhá vědcům při jejich

Více

VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT

VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ A ANOTACÍ z X. pedagogické konference Středočeského kraje VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT Český svaz ochránců přírody Vlašim Podblanické ekocentrum ČSOP, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim

Více

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK OBSAH 3 OBSAH Motor civilizace František Honzák 7 Cesty blesků Ivan Laube 17 Energetika živého Šárka Speváková 31 Co

Více

Sopečná činnost a zemětřesení v České republice

Sopečná činnost a zemětřesení v České republice GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY Ročníková práce z biologie Sopečná činnost a zemětřesení v České republice Václav MACHAČ IV.a, 2004/05 Osek n/b Obsah 1 Úvod... 2 2 Teoretická a metodická část... 3 3 Zemětřesení...

Více

Smrt přichází z vesmíru a nitra Země

Smrt přichází z vesmíru a nitra Země Úvod Žijeme na prahu třetího tisíciletí; lidstvo přežilo obtížné dvacáté století i s dvěma světovými a jednou studenou válkou s hrozbou nukleárního zničení, vysvobodilo se ze spárů dvou totalitních režimů,

Více

č íslo 1 roč ník 5 únor 2007

č íslo 1 roč ník 5 únor 2007 č íslo 1 roč ník 5 únor 2007 h l a v n í t é m a : G E O D I V E R Z I T A Nechme planetu pět minut odpočívat! Sítě geoparků Posthornická krajina plná překvapení Půl tisíce let říčních úprav Dětský domov

Více

TRVALÁ UDRŽITELNOST. Co to je, když se řekne. ŠÍPEK - základní organizace 15/06 Českého svazu ochránců přírody, Český Krumlov

TRVALÁ UDRŽITELNOST. Co to je, když se řekne. ŠÍPEK - základní organizace 15/06 Českého svazu ochránců přírody, Český Krumlov ŠÍPEK - základní organizace 15/06 Českého svazu ochránců přírody, Český Krumlov Co to je, když se řekne TRVALÁ UDRŽITELNOST Vydáno díky grantu OPEN SOCIETY FUND PRAHA 1 Milé kolegyně, milí kolegové, žáci

Více

Datum: Vědy o Zemi. Geologie geos (Země), logos (věda) věda o Zemi

Datum: Vědy o Zemi. Geologie geos (Země), logos (věda) věda o Zemi Vědy o Zemi - geologické vědy spolu s biologií, chemií, matematikou, fyzikou a astronomií tvoří skupinu vědních disciplín = přírodní vědy - geologické vědy se zabývají studiem neţivé přírody Geologie geos

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva Úvod Ve čtvrtém pokračování Sborníků 2008 se zamýšlíme nad problematikou alternativních škol v soudobém školském systému a historií jejich vývoje a dále pak nad další zajímavou alternativou EVVO - Výchova

Více

Soubor pracovních listů pro žáky. CZ.1.07/1.1.34/02.0014 Trvale udržitelný rozvoj a jeho aspekty v podnikatelské praxi. Voda

Soubor pracovních listů pro žáky. CZ.1.07/1.1.34/02.0014 Trvale udržitelný rozvoj a jeho aspekty v podnikatelské praxi. Voda Soubor pracovních listů pro žáky CZ.1.07/1.1.34/02.0014 Trvale udržitelný rozvoj a jeho aspekty v podnikatelské praxi Voda Voda Soubor pracovních listů pro žáky 2013 Realizátor: Seductus, s.r.o. Vladimíra

Více

ENERGIE POTRAVIN BOB CARR, USA Nové a doplněné vydání. Výběr a překlad: www.bobdvorak.cz

ENERGIE POTRAVIN BOB CARR, USA Nové a doplněné vydání. Výběr a překlad: www.bobdvorak.cz ENERGIE POTRAVIN BOB CARR, USA Nové a doplněné vydání. Výběr a překlad: www.bobdvorak.cz Dobrý den. Makrobiotika v bývalém Československu byla po mnoho let mimo zákon. Ale nikdy nebyla proti Božím zákonům.

Více

Slunce, naše energie

Slunce, naše energie Slunce, naše energie Přehled uložení pomůcek Části kapitoly Pomůcky Pomůcky Pomůcky Název aktivity v kufru na DVD 1 na DVD 2 animace Energie a my Která energie je ze Slunce? Okruží Energie Okruží Energie

Více

Obsah Prolog... 9 1/ Artefakt, nebo falzum?... 11 2/ Fosilní kladivo...13 Návštěva v Glen Rose...13 Popis kladiva...15 Zkoumání kladiva...

Obsah Prolog... 9 1/ Artefakt, nebo falzum?... 11 2/ Fosilní kladivo...13 Návštěva v Glen Rose...13 Popis kladiva...15 Zkoumání kladiva... Obsah Prolog... 9 1/ Artefakt, nebo falzum?... 11 2/ Fosilní kladivo...13 Návštěva v Glen Rose...13 Popis kladiva...15 Zkoumání kladiva...16 Přírodní původ oceli?...19 Kdy bylo kladivo zhotoveno?...20

Více

Pracovní listy pro 9.ročník

Pracovní listy pro 9.ročník Začlenění průřezových témat do učiva 2.st.ZŠ Pracovní listy pro 9.ročník Tento výukový materiál je součástí pracovních listů a materiálů s aktivitami na interaktivní tabuli vytvořených v grantovém projektu

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. ZÁVĚREČNÝ PROJEKT 2013 MGR. KATEŘINA MURÁNYI

Evropský polytechnický institut, s.r.o. ZÁVĚREČNÝ PROJEKT 2013 MGR. KATEŘINA MURÁNYI Evropský polytechnický institut, s.r.o. ZÁVĚREČNÝ PROJEKT 2013 MGR. KATEŘINA MURÁNYI 1 Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: CŽV k získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou

Více

VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA B 4 Koukej, kudy šlapeš! VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Autoři: Mgr. Jan Vrtiška, Ing. Eva Horejcová, Mgr. Gabriela Dobruská Jazykové

Více

Vladimír Lapčík. Oceňování antropogenních vlivů na životní prostředí

Vladimír Lapčík. Oceňování antropogenních vlivů na životní prostředí Oceňování antropogenních vlivů na životní prostředí Ostrava 2009 Název: PRŮMYSLOVÉ TECHNOLOGIE A JEJICH VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Autor: Doc. Ing. Vladimír LAPČÍK, CSc. Recenzenti: Doc. Ing. Rudolf BÁLEK,

Více

S vietnamskými dětmi na českých školách. Multikulturní inspirace H&H

S vietnamskými dětmi na českých školách. Multikulturní inspirace H&H 1 S vietnamskými dětmi na českých školách Multikulturní inspirace H&H 2 S vietnamskými dětmi na českých školách Jan Černík, Ján Ičo, Jiří Kocourek, Petr Komers, Šárka Martínková, Kateřina Nováková, Eva

Více

Modul 3: Základy ekologie

Modul 3: Základy ekologie Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 3: Základy ekologie autor: doc. RNDr. Martin Braniš, CSc. recenzent: PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D. redakce: Mgr. Milada Rolčíková Výukový program: Environmentální

Více

Metodiky pro pedagogy: TÉMA TECHNOLOGIE

Metodiky pro pedagogy: TÉMA TECHNOLOGIE Metodiky pro pedagogy: TÉMA TECHNOLOGIE 1 Obsah Úvod 4 Témata, se kterými se žáci seznámí. 5 Metodika k on-line hře 5 První fáze hry definování problému I. 6 První fáze hry definování problému II. 10 Druhá

Více

Úvod... 5 PLANETA ZEMĚ... 6

Úvod... 5 PLANETA ZEMĚ... 6 OBSAH Úvod... 5 PLANETA ZEMĚ... 6 Naše planeta je součástí vesmíru... 6 Kde jsme?... 8 Kdy jsme?... 9 Tvar a rozměry Země... 1 Určování zeměpisné polohy... 12 Glóbus... 13 Země v pohybu... 14 Otáčení Země...

Více

Global Storyline. Jak vtáhnout děti do děje světa. Naše půda, naše plody (2. 3. třída)

Global Storyline. Jak vtáhnout děti do děje světa. Naše půda, naše plody (2. 3. třída) Global Storyline Jak vtáhnout děti do děje světa Naše půda, naše plody (2. 3. třída) Metodiku příběhu vytvořila skotská organizace WOSDEC. Pro české prostředí ji adaptovala organizace NaZemi ve spolupráci

Více

Etická výchova. Pracovní listy pro 8. ročník základních škol a víceletá gymnázia. Světlana Hajdinová. Ilustroval: Alena Legierská

Etická výchova. Pracovní listy pro 8. ročník základních škol a víceletá gymnázia. Světlana Hajdinová. Ilustroval: Alena Legierská Etická výchova Pracovní listy pro 8. ročník základních škol a víceletá gymnázia Světlana Hajdinová Ilustroval: Alena Legierská V rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/26.0114 Etická výchova a učebnice Vytvořilo

Více

Pozorování přírody Pozorování a popis organismů v jejich celkovém zapojení a eko-vazbách

Pozorování přírody Pozorování a popis organismů v jejich celkovém zapojení a eko-vazbách Pozorování přírody Pozorování a popis organismů v jejich celkovém zapojení a eko-vazbách Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 867 Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Návaznost na ŠVP... 7 Vztah produktu

Více

VLADISLAV RAPPRICH. ZA SOPKAMI po Čechách

VLADISLAV RAPPRICH. ZA SOPKAMI po Čechách VLADISLAV RAPPRICH ZA SOPKAMI po Čechách Vladislav Rapprich Za sopkami po Čechách Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí

Více

Přehled uložení pomůcek

Přehled uložení pomůcek Slunce, naše hvězda Přehled uložení pomůcek Části kapitoly Pomůcky Pomůcky Pomůcky Název aktivity v kufru na DVD 1 na DVD 2 animace Sluneční soustava Vznik sluneční soustavy Text 1 Text 1 Sluneční soustava

Více