Ročník: 55 číslo: 12 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec PROSINEC 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročník: 55 číslo: 12 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec PROSINEC 2013"

Transkript

1 NAČERADSKÉ NOVINY Ročník: 55 číslo: 12 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec PROSINEC 2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE V LISTOPADU 2013 Mimo jiné rada projednala: Rada městyse vzala na vědomí oznámení firmy Telefonica CR a.s. o vstupu na pozemek (na Roubíčkově u Chaloupky) za účelem opravy komunikačního vedení/komunikačního zařízení a zahájení prací, tj. výkopu pro opravu telefonního vedení. Rada městyse vzala na vědomí rozhodnutí Správy CHKO Blaník k pročištění potoka Brodec v úseku mezi rybníky Kačín a Podsada po jarních povodních. Rada městyse vzala na vědomí závazné stanovisko Městského úřadu Vlašim ke stavebním úpravám přístřešku vchodu do kostela sv. Petra a Pavla v Načeradci. Rada městyse vzala na vědomí nabídku na Adventní koncert skupiny Prskavka v kostele sv. Petra a Pavla dne Rada městyse vzala na vědomí oznámení Státního pozemkového úřadu, pobočka Benešov, k vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Býkovice a části k. ú. Načeradec. Rada městyse vzala na vědomí stanovisko Středočeského kraje k projektu Zateplení hasičské zbrojnice Načeradec. Rada městyse vzala na vědomí protokol o výsledku kontroly městyse Načeradec provedené Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje k dodržování zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon), zejména zajištění připravenosti obce na řešení krizových situací. Rada městyse vzala na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj podle podprogramu Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2013 na realizovanou akci 17 TI Načeradec. Rada městyse vzala na vědomí posudek firmy TBD Praha k zařazení Hornolhotského rybníka do kategorie. Rada městyse schválila usnesení: Pozemky ve vlastnictví Městyse Načeradec vedené na LV v k.ú. Horní Lhota po provedení Komplexních pozemkových úprav má v nájmu AGRO DRUŽSTVO Načeradec dle nájemní smlouvy ze dne

2 (usnesení Rady městyse č. 66/2013) včetně nových neobnovených polních cest. Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Středočeský kraj, pobočka Benešov zadala zpracování projektové dokumentace polních cest VPC1, VPC3, VPC5 a VPC10 v k.ú. Horní Lhota. Po vybudování VPC budou pozemky z nájemní smlouvy vyjmuty. Rada městyse schvalila opravu traktoru ZETOR 6211 opravu převodovky, montáž ramen, oprava a montáž hydrauliky (na připojení pluhu).. Rada městyse vzala na vědomí informaci starosty městyse Ing. Jiřího Jelínka o předání anketního dotazníku na rok 2014 na Ministerstvu kultury ČR v Praze. Týká se dotací na Městskou památkovou zónu v Načeradci. Rada městyse vzala na vědomí informaci starosty městyse o odvozu malotraktoru KIOTI k dokončení montáže (přední náhon, přední a zadní ramena) a k provedení garanční kontroly. Rada městyse navrhne Zastupitelstvu městyse Načeradec k prodeji rodinný dům ve Vračkovicích čp. 18 na základě žádosti J. Š. Praha. Rada městyse schválila výsledky VŘ na Omezení prašnosti a podepsání smlouvy s firmou PIPEK s.r.o. Humpolec na dodávku zametacího stroje Rada městyse schválila dodatek ke Smlouvě o výpůjčce v rámci projektu Integrace v zeleném II. SLOVO STAROSTY Ohlédnutí za letošním rokem... Začíná zima a s ní i končí rok 2013, ohlédneme se a zhodnotíme to, co se nám podařilo vybudovat z vlastních finančních prostředků a za pomoci dotací. V březnu jsem přebíral s místostarostou Ing. Petrem Postřihačem v Poslanecké sněmovně z rukou předsedkyně Miroslavi Němcové listinu, která stanovuje pro obec Načeradec užívání titulu městys. Oslavy k tomuto získání a zahájení cyklistické sezóny Cyklorytíř se startem a cílem v Načeradci jsme spojili v jednu akci. Z dotace SZIFu na lesní techniku jsme zakoupili malotraktor KIOTI, štěpkovač, valník, motorovou pilu a křovinořez. Ve Vračkovicích byla z dotace MMR opravená cesta a koryto potoka poškozená loňskými přívalovými dešti. Letošní povodně, které přišly začátkem června, poškodily silnici ve Slavětíně (oprava stála 285 tisíc), cesty v Pravěticích a Vračkovicích, silnice na Jizbici. Prověřily také naši zásahovou jednotku hasičů, kteří zasahovali při evakuaci tábora ve Smršťově, záchranu zvířat v Louňovicích, čerpání vody v Lesákách, Karhuli a v Načeradci u paní Svobodové. Po opadnutí vody zasahovali několik dní při čerpání vody v Terezíně. Z rukou hejtmana Středočeského kraje Josefa Řiháka převzal ocenění František Tichý ml. Z pomocí finanční dotace Ministerstva kultury z Programu regenerace MPR a MPZ ve výši 200 tisíc se pokračuje na statickém zajištění kaple Panny Marie v kostele sv. Petra a Pavla v Načeradci. Bylo zasíťováno dvacet nových stavebních parcel vpravo pod silnicí ve směru na Horní Lhotu. Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu Podpora výstavby technické infrastruktury byla ve výši 850 tisíc. Nyní pracuje firma na stavbě elektrických přípojek k jednotlivým parcelám a zároveň položí kabel pro veřejné osvětlení. V říjnu se započalo s výstavbou tribuny, kde v útrobách budou kabiny, společenská místnost, garáž a sociální zázemí. Nyní připravujeme výběrové řízení na dodavatele přestavby školy v Daměnicích. Čtenářům Načeradských novin a všem spoluobčanům přeji příjemný adventní čas, radostné a pokojné vánoční svátky v rodinném kruhu, hodně štěstí, zdraví a vzájemného porozumění v novém roce Ing. Jiří Jelínek, starosta ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE NAČERADEC se koná ve středu dne 18. prosince 2013 od 17,30 hod ve školní jídelně v Načeradci. Srdečně zveme naše občany. 2 str., Načeradské noviny, prosinec 2013

3 Úřad městyse informuje Úřad městyse Načeradec úřaduje ve dnech , a dle úředních hodin. Středisková knihovna Načeradec oznamuje, že od do bude knihovna zavřena. Všem občanům přeji krásné vánoce a šťastný nový rok Jana Lapáčková Městský úřad Vlašim, Živnostenský odbor, zaslal Úřadu městyse Načeradec Nová pravidla pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. Více informací na úřední desce nebo na ÚM. Informace společnosti Načeradské služby s.r.o. Odečet vodoměrů proběhne ve dnech , popř Týká se pouze trvale žijících občanů v obci Načeradec a Horní Lhota. Opět upozorňujeme občany Načeradce, CO NEPATŘÍ DO KANALIZACE pro veřejnou potřebu: o Biologický odpad odpady z kuchyňských drtičů, zbytky jídel, zbytky zeleniny a ovoce a dalších potravin, tuky a oleje - fritovací a ostatní oleje z domácností o Veškeré hygienické potřeby, léky o Chemikálie a další nebezpečné látky staré barvy, ředidla, lepidla, kyseliny, hydroxidy, detergenty, mazadla, oleje, zbytky čisticích prostředků, domácí a zahradní chemie, obsah baterií, ropné látky, radioaktivní látky, infekční a karcinogenní a další chemické látky POZVÁNKA NA KONCERTY Dne v 16,00 hodin se koná ADVENTNÍ KONCERT seskupení Prskavka v kostele sv. Petra a Pavla v Načeradci. Obsazení: Adéla Adamcová - zpěv, percuse a průvodní slovo; Madlenka Čejková - zpěv, housle a průvodní slovo; Petr Čejka - zpěv, kytara, rytmika; Lukáš Vidrna - kontrabas, klarinet, klavír, vokál; Ondřej Vidrna - klavír, trumpeta, kytara, zpěv Dne v 10,30 hodin se koná před mší svatou KONCERT VÁNOČNÍCH PÍSNÍ v podání Klubu Ráchel a pedagogického sboru při ZŠ a MŠ Načeradec v kostele sv. Petra a Pavla v Načeradci. Vánoční písně budou doprovázet i následnou mši od 11,00 hodin. Rada městyse a Úřad městyse Načeradec Vás srdečně zvou. MATEŘSKÁ ŠKOLA NAČERADEC Podzimní hrátky K našim podzimním hrátkám ( ) patřila i oslava Halloweenu. Hlavním záměrem bylo seznámit děti s tradicemi a zvyky tohoto svátku. Také jsme se naučili pohybovou hru s říkadlem, vydlabávali jsme dýně, zdobili je na strašidla a zatančili jsme si strašidelný tanec. Pro děti jsme uspořádali i různé podzimní soutěže a týden jsme si skvěle užili. Život dravců Ve středu jsme navštívili ZŠ a spolu s dětmi prvního stupně vyslechli velmi zajímavou přednášku o životě dravců v přírodě, která byla doplněna ukázkou živých zvířat a filmovými záběry z přírody. Bramborový týden Týden od byl v mateřské škole týdnem bramborovým. Z brambor jsme si vyrobili tiskátka s vánočními motivy a děti si vytvořily svůj vánoční papír na zabalení malých dárečků. Také si děti udělaly skřítky " Bramboráčky", kterými jsme si vyzdobili šatnu dětí. Nechyběly ani různé soutěže a děti si pochutnaly na voňavém bramboráku. Moc děkujeme maminkám, které se zapojily a pomohly nám při této akci. J. Koubíková, J. Lesinová, J. Smetanová 3 str., Načeradské noviny, prosinec 2013

4 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAČERADEC Vydávání školního časopisu Právě vychází jubilejní 50. číslo časopisu Základní školy Načeradec. Časopis založil třídní kolektiv Poškoláci se svojí tř. uč. Lenkou Jedličkovou v roce Hned první číslo získalo zvláštní ocenění v soutěži Jeden druhému (cenu šéfredaktorce Blance Krejčové předával herec Jiří Lábus v Týnci nad Sázavou). Po šest let časopis žáci vydávali pod názvem Načeradský školáček. Vyšlo celkem 24 čísel. Poté se redakce ujala Kvítka (tř. kolektiv v čele s Marcelou Křemenovou) a po tři roky byl vydáván jako Načeradský kvítek. Vyšlo celkem 12 čísel. Jako Načeradský tygřík byl vydáván tři roky třídním kolektivem Tygři (šéfredaktor byl Antonín Hlinský). Vyšlo 12 čísel. Ve školním roce vyšlo jedno číslo pod názvem Načeradská Beruška. Pod tímto názvem bude časopis vycházet nadále, neboť redakci budou tvořit čtvrťáci v čele s šéfredaktory Janem Doubkem a Alžbětou Jandovou. Padesáté číslo časopisu otevírá již XIV. ročník jeho vydávání. Tradičně vychází 4x do roka (podzim, zima, jaro, léto), ale mimořádná byla i čísla vánoční, silvestrovské, velikonoční a čarodějnické. Po tři ročníky se na časopisu podíleli všichni žáci naší školy. Na stránkách našeho časopisu najdete nejen zajímavosti z přírody a historie, ale také literární pokusy žáků, hudební okénka, protidrogovou tematiku apod. Mezi nejoblíbenější rubriky patří vtipy a křížovky. Časopis také mapuje události ve škole i různé akce mimoškolní. Popřejme tedy školnímu časopisu do dalších ročníků mnoho zajímavých příspěvků a hodně čtenářů! Mgr. Lenka Jedličková Myslivecké sdružení Načeradec Vás srdečně zve na tradiční Mysliveckou zábavu Kdy , kde tělocvična Základní školy Načeradec V kolik 20,00 hodin, hraje: EKSPLOZE. Připravili jsme pro Vás opět zvěřinovou tombolu a bohaté občerstvení. Těšíme se na Vaši návštěvu. 4 str., Načeradské noviny, prosinec 2013

5 Něco z minulosti. Hvězdáři Byli jsme tři kluci, zajímali jsme se o vesmír, zájem nás neopustil, i když jsme opustili školní lavice a začali jsme chodit mezi dospělé a vyprávěli o vesmíru. Neměli pro nás pochopení a říkali nám hvězdáři. Když jsme začali vyprávět o letu na měsíc, odpověděli nám, že na měsíci se nemůže nikdo udržet a spadne dolů, nemohli pochopit, že ze země také nikdo nespadne. Ve škole nás učili, že na měsíci nejsou podmínky pro život a přesali jsme se o něj zajímat. Všeobecně se mluvilo o Marsu, že jsou na něm podobné podmínky pro život jako na zemi. Četli jsme článek v časopisu, ve kterém americký profesor prohlašoval, že na Marsu jsou vodní kanály a on za tichých letních nocí slyší šumění vody z těchto kanálů. Předpovídal, že s pomocí mírového využití atomové energie stane člověk na povrchu Marsu a jahody a brusinky připomenou unavenému cestovateli vzdálenou zemi. O zprávy v denním tisku byla nouze a Lidový deník odebíral denně pan Rezek. Jsem poslední pamětník jeho čestných funkcí, které pro obec vykonával. V roce 1919 založil obecní kroniku a až do své smrti do roku 1951 byl kronikářem. Pomocí svého zetě pana Vošického získal záznamy o minulosti obce. V roce 1919 byla založena obecní knihovna, od založení až do sloučení s Načeradcí do roku 1964 byla knihovna u Rezků. Po smrti pana Rezka byla knihovnicí jeho dcera Antonie. Půjčovaly se knihy v zimních měsících v neděli odpoledne. Od roku 1924 do roku 1930 hořelo ve Vračkovicích třikrát a na návrh pana Rezka, že proti společnému nepříteli se musí bojovat společně, byl v roce 1931 založen Hasičských sbor. Od založení až do své smrti byl kronikářem Hasičského sboru. Byl jediným majitelem rozhlasového přijímače na baterie. K Rezkovům jsme se chodili ptát, jaké bude počasí, když budeme mlátit, aby nám nezmokla sláma. V těžkých chvílích, které jsme prožívali v září 1938, jsme u Rezků požádali, abychom mohli poslechnout večerní zprávy. Poslouchali jsme také 23. září, vysílání bylo přerušované a nakonec hlásili, že je v Praze klid, tak jsme šli spát. Před půlnocí byla vyhlášena všeobecná mobilizace všech záložníků do 40 let, ale to jsme již neslyšeli. Ve Vračkovicích byla vyhlášena mobilizace až 24. září ve 4 hodiny ráno. Otce vzbudil pan Krása, ponocný z Načeradce, s cizím četníkem v domě, že je starostou, ale v té době byl již starostou pan Křemen. Vedl jsem je ke Křemenovům. První ze vsi jsem četl Mobilizační vyhlášku a viděl prvé slzy paní Křemenové, mámy dvou synů, rukovali oba. Mimo pana Rezka kupovala jednou týdně katolické noviny Neděle bavička Kletečkova. Od ní jsme si noviny půjčovali, bylo v nich nedělní Evangelium a pan děkan se ptal na účast v kostele. Ještě na jednom místě jsme sledovali předpověď počasí, u Macešků. Měli za oknem barometr. Elektřina byla u nás zavedena v roce Měli jsme elektřinu, ale těžko se sháněly přijímače ještě po druhé světové válce. Jeden z prvých by v hospodě radiogramofon s amplionem. Byla to ohromná bedna, hostinský ji přivezl z Pravonína na trakaři. Přijímač byl zakoupen ze stánku lásky z podniku Na Čápě z Benešova u pražských kasáren. Než začala hrát na přísně zakázaných zábavách za druhé světové války Bukovská kapela, obveseloval nás přístroj ze zrušeného podníku Na Čápě. Nakonec se ještě vrátím k vesmíru. Tehdy se říkalo, že naši protinožci jsou Američané. Říkala to i dobrosrdečná babička Vosátkova. Spojovala to s černou kávou, s černíčkem. Vyprávěla, že když je ticho a brzo ráno jde přes náves, že slyší, jak duní zem, jak v Americe také pijí černíčko a tlučou ho v hmoždíři. Černíčko se vařilo jedno pro všední dny, to se pančovalo, přidávala se do něho polovina praženého žita. Pravá zrnková káva se vařila v neděli odpoledne, o svátcích a návštěvách. Od článku pana profesora, který v něm předvídal člověka na Marsu za pomoci mírového využití atomové energie, uplynulo přes sedmdesát let a dosud se tak nestalo. Snad proto, že již v roce 1945 atomová energie k mírovým účelům použita nebyla. Jan Doubek, Vračkovice V sobotu 30. listopadu 2013 se v Daměnicích konalo rozsvícení vánočního stromku. Děkujeme všem za účast a přípravu pohoštění. Zároveň chceme popřát poklidné prožití adventní doby. SDH Daměnice SDH Načeradec Vám všem přeje krásné a klidné prožití Vánoc a v roce 2014 pohodu, zdraví, štěstí a hodně osobních i pracovních úspěchů. 5 str., Načeradské noviny, prosinec 2013

6 SPOLEČENSKÁ KRONIKA Životní jubileum v prosinci oslaví Veselý Jaroslav Horní Lhota 90 let Doubková Jindřiška Načeradec 75 let Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví. Volejbalový turnaj smíšených družstev SPORT se konal dne v tělocvičně základní školy v Načeradci. Turnaje, který pořádal volejbalový oddíl TJ Blaník Načeradec, se zúčastnilo 6 týmů, které tak mohly porovnat své volejbalové umění. Družstva sehrála utkání systémem každý s každým. Turnaj proběhl ve velmi pohodové atmosféře, neboť cílem bylo především strávit příjemný volejbalový den. Pořadí týmů volejbalového turnaje smíšených družstev:1. místo Senožaty, 2. místo Pacov, 3. místo Načeradec, 4. místo Nostalgie (Praha), 5. místo Mladá Vožice, 6. místo Praha. Všichni účastníci byli odměněni diplomem a dárkovými balíčky. Volejbalový oddíl Načeradec Vám přeje krásné prožití svátků vánočních a hodně zdraví v novém roce ZVEME VÁS NA VÁNOČNÍ VOLEJBALOVÝ TURNAJ SMÍŠENÝCH TROJIC (minimálně jedna žena v týmu), který se koná dne od 10,00 hodin v tělocvičně základní školy v Načeradci. Pokud se chcete zúčastnit, volejte Děkujeme předem za účast. VolejbalovýoddílNačeradec Martina Švecová VÝSLEDKY FOTBALOVÉHO MUŽSTVA SK NAČERADEC, Okresní přebor, okr. Benešov a výsledná tabulka Tabulka podzim Rk. Záp Body 2013/2014 datum domácí hosté výsledky Struhařov SK Načeradec 3 : SK Načeradec Jankov 2 : 2 1. Maršovice Divišov Struhařov Vážení čtenáři, nabízím Vám možnost relaxace při masáži či 4. Jankov kosmetickém ošetření v tomto krásném, ale často hektickém 5. Jírovice adventním čase, kdy na nás doléhají nejen zážitky téměř z celého roku, 6. Pravonín ale i únava a to jistě bez výčitek 7. Neveklov vysloužená. 8. Sokol Přestavlky A proto Vám a Vaším blízkým doporučuji více odpočinku při masáži 9. Vrch.Janovice či kosmetickém ošetření s přírodními 10. Dolní Kralovice oleji od firmy Biodroga, Energy s vůní 11. SK Načeradec exotiky při relaxační hudbě. Možné i formou dárkových poukázek 12. Mezno v různých hodnotách ve vašem 13. Popovice salónu nebo na tel Chotýšany 13 6 Těším se na Vaši návštěvu a přeji klidný, harmonický adventní čas plný lásky a porozumění. Prožijte jej ve zdraví s těmi, které máte rádi. S úctou Vaše kosmetička, masér Janette Kuchernig Úřad městyse Načeradec, tel , mob , Termín uzávěrky načeradských novin je vždy k 26. v měsíci. Načeradské noviny vychází v prvním týdnu aktuálního měsíce. Neodpovídáme za obsah a formulace autorů. Počet výtisků: str., Načeradské noviny, prosinec 2013

Ročník: 53 číslo: 12 Informační zpravodaj Obecního úřadu Načeradec PROSINEC 2011

Ročník: 53 číslo: 12 Informační zpravodaj Obecního úřadu Načeradec PROSINEC 2011 NAČERADSKÉ NOVINY Ročník: 53 číslo: 12 Informační zpravodaj Obecního úřadu Načeradec PROSINEC 2011 PF 2012 Příjemné prožití Vánočních svátků, do nového roku zdraví, spokojenost a mnoho pracovních i osobních

Více

Ročník: 55 číslo: 11 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec LISTOPAD 2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE V ŘÍJNU 2013

Ročník: 55 číslo: 11 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec LISTOPAD 2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE V ŘÍJNU 2013 NAČERADSKÉ NOVINY Ročník: 55 číslo: 11 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec LISTOPAD 2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE V ŘÍJNU 2013 Mimo jiné rada projednala: Rada městyse bere na vědomí informaci starosty

Více

Ročník: 56 číslo: 1 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec LEDEN 2014

Ročník: 56 číslo: 1 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec LEDEN 2014 NAČERADSKÉ NOVINY Ročník: 56 číslo: 1 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec LEDEN 2014 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE V PROSINCI 2013 Mimo jiné rada projednala: Rada městyse souhlasila s podáním žádosti

Více

NAČERADSKÉ NOVINY. Ročník: 57 číslo: 1 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec LEDEN 2015

NAČERADSKÉ NOVINY. Ročník: 57 číslo: 1 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec LEDEN 2015 NAČERADSKÉ NOVINY Ročník: 57 číslo: 1 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec LEDEN 2015 Výpis usnesení - 3. zasedání Zastupitelstva městyse Načeradec dne 18.12.2014 Zastupitelstvo městyse Načeradec

Více

Ročník: 55 číslo: 10 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec ŘÍJEN 2013

Ročník: 55 číslo: 10 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec ŘÍJEN 2013 NAČERADSKÉ NOVINY Ročník: 55 číslo: 10 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec ŘÍJEN 2013 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Starosta městyse Načeradec podle

Více

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Louňovický zpravodaj Říjen - prosinec 2012 Číslo 4-2012 Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Vážení

Více

N A Č E R A D S K É N O V I N Y Ročník: 51 číslo: 3 informační zpravodaj OÚ Načeradec Březen 2009

N A Č E R A D S K É N O V I N Y Ročník: 51 číslo: 3 informační zpravodaj OÚ Načeradec Březen 2009 N A Č E R A D S K É N O V I N Y Ročník: 51 číslo: 3 informační zpravodaj OÚ Načeradec Březen 2009 ZŠ a MŠ Načeradec vyhlašuje v týdnu od 6. 4. 8. 4. 2009 ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘS KÉ Š KOLY PRO Š KOLNÍ ROK

Více

Ročník: 54 číslo: 5 informační zpravodaj OÚ Načeradec KVĚTEN 2012

Ročník: 54 číslo: 5 informační zpravodaj OÚ Načeradec KVĚTEN 2012 NAČERADSKÉ NOVINY Ročník: 54 číslo: 5 informační zpravodaj OÚ Načeradec KVĚTEN 2012 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, v dnešním příspěvku Vás budu informovat o zatím získaných dotacích v letošním roce.

Více

NAČERADSKÉ NOVINY. Ročník: 57 číslo: 7 Informační věstník Úřadu městyse Načeradec ČERVENEC 2015

NAČERADSKÉ NOVINY. Ročník: 57 číslo: 7 Informační věstník Úřadu městyse Načeradec ČERVENEC 2015 NAČERADSKÉ NOVINY Ročník: 57 číslo: 7 Informační věstník Úřadu městyse Načeradec ČERVENEC 2015 Z jednání Rady městyse Načeradec v červnu 2015 (2.6., 10.6., 15.6. a 24.6.) ) RM schvaluje finanční podporu

Více

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse PROSINEC 2014 Vážení spoluobčané, jménem Úřadu městyse Nové Veselí Vám přeji spokojené prožití vánočních svátků, do nového roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Zdeněk Křivánek, starosta městyse V neděli

Více

PF 2012 DOLNOKRALOVICKÝ OBČASNÍK. prosinec 2011

PF 2012 DOLNOKRALOVICKÝ OBČASNÍK. prosinec 2011 DOLNOKRALOVICKÝ OBČASNÍK prosinec 2011 PF 2012 Vážení spoluobčané, v dnešní uspěchané době a čase, kdy žijeme stále rychleji, je potřebné se i pozastavit. Takovým malým, ale krásným pozastavením jsou pro

Více

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 Ořechovský louskáček občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 + Vážení čtenáři, vítáme Vás u stránek letního vydání Ořechovského louskáčku. Přejeme Vám, aby letošní léto po studeném a deštivém jaru přineslo

Více

přijměte pozvání na nádvoří zámku v Martinicích u Dolních Kralovic Co uvidíte a uslyšíte?

přijměte pozvání na nádvoří zámku v Martinicích u Dolních Kralovic Co uvidíte a uslyšíte? DOLNOKRALOVICKÝ OBČASNÍK vydává Obec Dolní Kralovice Dolní Kralovice Martinice Střítež Vraždovy Lhotice Zahrádčice 29. listopadu 2014, od 14:30 otevření jarmarku bohatý hudební a tématický program, občerstvení,

Více

Zpravodaj obce Velký Ořechov

Zpravodaj obce Velký Ořechov Zpravodaj obce Velký Ořechov Číslo 4 Prosinec 2006 Počet výtisků: 210 Tel./Fax: 577 996 034 Email: velky.orechov@velkyorechov.cz WWW: www.velkyorechov.cz Vydává: Obec Velký Ořechov Redakční rada: Mgr.

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Rádio BLANÍK zahájilo v Jincích nový školní rok

Rádio BLANÍK zahájilo v Jincích nový školní rok Rádio BLANÍK zahájilo v Jincích nový školní rok Foto Ung. 1 kalendář akcí říjen 2012 1. 10. Po TÝDEN KNIHOVEN Burza knih aj. 9.00-17.00 h. (více: Knihovna) Šachový kroužek Pionýra (SCJS) 16.00 h. 2. 10.

Více

ADAMOVSKÝ Z P R AV O D A J

ADAMOVSKÝ Z P R AV O D A J ADAMOVSKÝ Z P R AV O D A J ŘÍJEN 2013 Z vernisáže výstavy Tomáše Vrány 2 0 1 4 Město Adamov vydá nový kalendář Město Adamov připravilo pro rok 2014 opět stolní kalendář, který tentokrát ponese tématiku

Více

Slovo starosty. Stoleté výročí povodně na Chotýšance. Vážení spoluobčané,

Slovo starosty. Stoleté výročí povodně na Chotýšance. Vážení spoluobčané, květen 2006 12 Slovo starosty Vážení spoluobčané, představuji Vám novou podobu Postupického zpravodaje, kterou jsme se společně s dalšími aktivisty rozhodli připravit. Rozšíříme tak možnost toku informací

Více

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Ořechovský Louskáček občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Vybíráme z obsahu: Připravili jsme 2. ročník Velikonočního jarmarku Zúčastnili jsme se slavností vína v Uh. Hradišti Opravujeme kapli sv. Václava

Více

KLECANSKÝ VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY. Cena výtisku 7 Kč www.mu-klecany.cz Ročník XXXII, Leden 2013 / číslo 1

KLECANSKÝ VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY. Cena výtisku 7 Kč www.mu-klecany.cz Ročník XXXII, Leden 2013 / číslo 1 VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ Z P R A V O D A J Děti z MŠ Klecany v Kutné Hoře na Betlémování Cena výtisku 7 Kč www.mu-klecany.cz Ročník XXXII, Leden 2013 / číslo 1 Klecanský zpravodaj leden 2013

Více

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl DEF-1.QXD 10.3.2004 09:42 StrÆnka 1 Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl Vážení a milí spoluobčané, dříve než jsme se nadáli, je tu opět nový rok. Nedávno jsme přivítali

Více

LEDEN 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 220

LEDEN 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 220 www.zdirec.cz Cena 5, Kè LEDEN 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 220 Vážení spoluobčané! Rok 2011 je prvním rokem nového volebního období 2011-2014. Všechny orgány města, tj. rada, výbory a komise jsou zvoleny a

Více

Slovo starosty 12/2013

Slovo starosty 12/2013 12/2013 Slovo starosty Vážení občané, dovolte, abych Vás srdečně pozdravil v tomto předvánočním čase. Rád bych Vám sdělil několik informací ze života naší obce Dobrá. Na pondělí 16. prosince 2013 je svoláno

Více

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia.

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia. 02 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma V kulturním domě až do 2. března pokračuje výjimečná výstava sbírky kreseb a akvarelů, pocházející z pozůstalosti po předním českém krajináři první

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ LISTOPAD 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU AFGÁNSKÁ DELEGACE STR. 2 UPOZORNĚNÍ MOTORISTŮM STR. 6 ZÁPIS DO ŠKOL STR. 8 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

Více

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec)

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ZPRAVODAJ OBCE P E T R O V I C E ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ========================================================= SLOVO STAROSTKY =========================================================

Více

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 5,- Kč

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 5,- Kč Týnecké listy 5,- Kč Vážení spoluobčané, noviny města Týnec nad Sázavou, vydává Městský úřad, www.mestotynec.cz prosinec 2006, ročník XVI, číslo 6 dnešní vydání Týneckých listů je posledním v letošním

Více

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2013 T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Slovo úvodem Vážení občané, v roce 2011, právě v tomto předvánočním období, vyšlo první číslo Těchonínských listů (TL). Pro někoho

Více

SLOVO STAROSTY KROJOVANÉ SLAVNOSTI BURČÁKOVÉ SLAVNOSTI. www.chrlice.brno.cz PŘÍPRAVA KROJOVANÝCH SLAVNOSTÍ

SLOVO STAROSTY KROJOVANÉ SLAVNOSTI BURČÁKOVÉ SLAVNOSTI. www.chrlice.brno.cz PŘÍPRAVA KROJOVANÝCH SLAVNOSTÍ www.chrlice.brno.cz CHRLICKÉ OKO INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-CHRLICE ROČNÍK 16, ČÍSLO 93 ČERVENEC 2010 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, polovina roku je za námi, žáci ve škole obdrželi vysvědčení

Více

Obecní zpra Obecní zpr v a o v daj odaj Ročník X Ročník XVII, číslo 1 VII, číslo 1 Čtvr Čtvrtletník, bře tletník, bř ze ez n 2015 en 2015

Obecní zpra Obecní zpr v a o v daj odaj Ročník X Ročník XVII, číslo 1 VII, číslo 1 Čtvr Čtvrtletník, bře tletník, bř ze ez n 2015 en 2015 Obecní zpravodaj Ročník XVII, číslo 1 Čtvrtletník, březen 2015 Slovo starosty Vážení spoluobčané, po prožité zimě, plné různých chřipek, angín a dalších nepříjemností, přichází i do naší obce jaro a všichni

Více