Ročník: 55 číslo: 12 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec PROSINEC 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročník: 55 číslo: 12 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec PROSINEC 2013"

Transkript

1 NAČERADSKÉ NOVINY Ročník: 55 číslo: 12 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec PROSINEC 2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE V LISTOPADU 2013 Mimo jiné rada projednala: Rada městyse vzala na vědomí oznámení firmy Telefonica CR a.s. o vstupu na pozemek (na Roubíčkově u Chaloupky) za účelem opravy komunikačního vedení/komunikačního zařízení a zahájení prací, tj. výkopu pro opravu telefonního vedení. Rada městyse vzala na vědomí rozhodnutí Správy CHKO Blaník k pročištění potoka Brodec v úseku mezi rybníky Kačín a Podsada po jarních povodních. Rada městyse vzala na vědomí závazné stanovisko Městského úřadu Vlašim ke stavebním úpravám přístřešku vchodu do kostela sv. Petra a Pavla v Načeradci. Rada městyse vzala na vědomí nabídku na Adventní koncert skupiny Prskavka v kostele sv. Petra a Pavla dne Rada městyse vzala na vědomí oznámení Státního pozemkového úřadu, pobočka Benešov, k vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Býkovice a části k. ú. Načeradec. Rada městyse vzala na vědomí stanovisko Středočeského kraje k projektu Zateplení hasičské zbrojnice Načeradec. Rada městyse vzala na vědomí protokol o výsledku kontroly městyse Načeradec provedené Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje k dodržování zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon), zejména zajištění připravenosti obce na řešení krizových situací. Rada městyse vzala na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj podle podprogramu Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2013 na realizovanou akci 17 TI Načeradec. Rada městyse vzala na vědomí posudek firmy TBD Praha k zařazení Hornolhotského rybníka do kategorie. Rada městyse schválila usnesení: Pozemky ve vlastnictví Městyse Načeradec vedené na LV v k.ú. Horní Lhota po provedení Komplexních pozemkových úprav má v nájmu AGRO DRUŽSTVO Načeradec dle nájemní smlouvy ze dne

2 (usnesení Rady městyse č. 66/2013) včetně nových neobnovených polních cest. Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Středočeský kraj, pobočka Benešov zadala zpracování projektové dokumentace polních cest VPC1, VPC3, VPC5 a VPC10 v k.ú. Horní Lhota. Po vybudování VPC budou pozemky z nájemní smlouvy vyjmuty. Rada městyse schvalila opravu traktoru ZETOR 6211 opravu převodovky, montáž ramen, oprava a montáž hydrauliky (na připojení pluhu).. Rada městyse vzala na vědomí informaci starosty městyse Ing. Jiřího Jelínka o předání anketního dotazníku na rok 2014 na Ministerstvu kultury ČR v Praze. Týká se dotací na Městskou památkovou zónu v Načeradci. Rada městyse vzala na vědomí informaci starosty městyse o odvozu malotraktoru KIOTI k dokončení montáže (přední náhon, přední a zadní ramena) a k provedení garanční kontroly. Rada městyse navrhne Zastupitelstvu městyse Načeradec k prodeji rodinný dům ve Vračkovicích čp. 18 na základě žádosti J. Š. Praha. Rada městyse schválila výsledky VŘ na Omezení prašnosti a podepsání smlouvy s firmou PIPEK s.r.o. Humpolec na dodávku zametacího stroje Rada městyse schválila dodatek ke Smlouvě o výpůjčce v rámci projektu Integrace v zeleném II. SLOVO STAROSTY Ohlédnutí za letošním rokem... Začíná zima a s ní i končí rok 2013, ohlédneme se a zhodnotíme to, co se nám podařilo vybudovat z vlastních finančních prostředků a za pomoci dotací. V březnu jsem přebíral s místostarostou Ing. Petrem Postřihačem v Poslanecké sněmovně z rukou předsedkyně Miroslavi Němcové listinu, která stanovuje pro obec Načeradec užívání titulu městys. Oslavy k tomuto získání a zahájení cyklistické sezóny Cyklorytíř se startem a cílem v Načeradci jsme spojili v jednu akci. Z dotace SZIFu na lesní techniku jsme zakoupili malotraktor KIOTI, štěpkovač, valník, motorovou pilu a křovinořez. Ve Vračkovicích byla z dotace MMR opravená cesta a koryto potoka poškozená loňskými přívalovými dešti. Letošní povodně, které přišly začátkem června, poškodily silnici ve Slavětíně (oprava stála 285 tisíc), cesty v Pravěticích a Vračkovicích, silnice na Jizbici. Prověřily také naši zásahovou jednotku hasičů, kteří zasahovali při evakuaci tábora ve Smršťově, záchranu zvířat v Louňovicích, čerpání vody v Lesákách, Karhuli a v Načeradci u paní Svobodové. Po opadnutí vody zasahovali několik dní při čerpání vody v Terezíně. Z rukou hejtmana Středočeského kraje Josefa Řiháka převzal ocenění František Tichý ml. Z pomocí finanční dotace Ministerstva kultury z Programu regenerace MPR a MPZ ve výši 200 tisíc se pokračuje na statickém zajištění kaple Panny Marie v kostele sv. Petra a Pavla v Načeradci. Bylo zasíťováno dvacet nových stavebních parcel vpravo pod silnicí ve směru na Horní Lhotu. Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu Podpora výstavby technické infrastruktury byla ve výši 850 tisíc. Nyní pracuje firma na stavbě elektrických přípojek k jednotlivým parcelám a zároveň položí kabel pro veřejné osvětlení. V říjnu se započalo s výstavbou tribuny, kde v útrobách budou kabiny, společenská místnost, garáž a sociální zázemí. Nyní připravujeme výběrové řízení na dodavatele přestavby školy v Daměnicích. Čtenářům Načeradských novin a všem spoluobčanům přeji příjemný adventní čas, radostné a pokojné vánoční svátky v rodinném kruhu, hodně štěstí, zdraví a vzájemného porozumění v novém roce Ing. Jiří Jelínek, starosta ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE NAČERADEC se koná ve středu dne 18. prosince 2013 od 17,30 hod ve školní jídelně v Načeradci. Srdečně zveme naše občany. 2 str., Načeradské noviny, prosinec 2013

3 Úřad městyse informuje Úřad městyse Načeradec úřaduje ve dnech , a dle úředních hodin. Středisková knihovna Načeradec oznamuje, že od do bude knihovna zavřena. Všem občanům přeji krásné vánoce a šťastný nový rok Jana Lapáčková Městský úřad Vlašim, Živnostenský odbor, zaslal Úřadu městyse Načeradec Nová pravidla pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. Více informací na úřední desce nebo na ÚM. Informace společnosti Načeradské služby s.r.o. Odečet vodoměrů proběhne ve dnech , popř Týká se pouze trvale žijících občanů v obci Načeradec a Horní Lhota. Opět upozorňujeme občany Načeradce, CO NEPATŘÍ DO KANALIZACE pro veřejnou potřebu: o Biologický odpad odpady z kuchyňských drtičů, zbytky jídel, zbytky zeleniny a ovoce a dalších potravin, tuky a oleje - fritovací a ostatní oleje z domácností o Veškeré hygienické potřeby, léky o Chemikálie a další nebezpečné látky staré barvy, ředidla, lepidla, kyseliny, hydroxidy, detergenty, mazadla, oleje, zbytky čisticích prostředků, domácí a zahradní chemie, obsah baterií, ropné látky, radioaktivní látky, infekční a karcinogenní a další chemické látky POZVÁNKA NA KONCERTY Dne v 16,00 hodin se koná ADVENTNÍ KONCERT seskupení Prskavka v kostele sv. Petra a Pavla v Načeradci. Obsazení: Adéla Adamcová - zpěv, percuse a průvodní slovo; Madlenka Čejková - zpěv, housle a průvodní slovo; Petr Čejka - zpěv, kytara, rytmika; Lukáš Vidrna - kontrabas, klarinet, klavír, vokál; Ondřej Vidrna - klavír, trumpeta, kytara, zpěv Dne v 10,30 hodin se koná před mší svatou KONCERT VÁNOČNÍCH PÍSNÍ v podání Klubu Ráchel a pedagogického sboru při ZŠ a MŠ Načeradec v kostele sv. Petra a Pavla v Načeradci. Vánoční písně budou doprovázet i následnou mši od 11,00 hodin. Rada městyse a Úřad městyse Načeradec Vás srdečně zvou. MATEŘSKÁ ŠKOLA NAČERADEC Podzimní hrátky K našim podzimním hrátkám ( ) patřila i oslava Halloweenu. Hlavním záměrem bylo seznámit děti s tradicemi a zvyky tohoto svátku. Také jsme se naučili pohybovou hru s říkadlem, vydlabávali jsme dýně, zdobili je na strašidla a zatančili jsme si strašidelný tanec. Pro děti jsme uspořádali i různé podzimní soutěže a týden jsme si skvěle užili. Život dravců Ve středu jsme navštívili ZŠ a spolu s dětmi prvního stupně vyslechli velmi zajímavou přednášku o životě dravců v přírodě, která byla doplněna ukázkou živých zvířat a filmovými záběry z přírody. Bramborový týden Týden od byl v mateřské škole týdnem bramborovým. Z brambor jsme si vyrobili tiskátka s vánočními motivy a děti si vytvořily svůj vánoční papír na zabalení malých dárečků. Také si děti udělaly skřítky " Bramboráčky", kterými jsme si vyzdobili šatnu dětí. Nechyběly ani různé soutěže a děti si pochutnaly na voňavém bramboráku. Moc děkujeme maminkám, které se zapojily a pomohly nám při této akci. J. Koubíková, J. Lesinová, J. Smetanová 3 str., Načeradské noviny, prosinec 2013

4 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAČERADEC Vydávání školního časopisu Právě vychází jubilejní 50. číslo časopisu Základní školy Načeradec. Časopis založil třídní kolektiv Poškoláci se svojí tř. uč. Lenkou Jedličkovou v roce Hned první číslo získalo zvláštní ocenění v soutěži Jeden druhému (cenu šéfredaktorce Blance Krejčové předával herec Jiří Lábus v Týnci nad Sázavou). Po šest let časopis žáci vydávali pod názvem Načeradský školáček. Vyšlo celkem 24 čísel. Poté se redakce ujala Kvítka (tř. kolektiv v čele s Marcelou Křemenovou) a po tři roky byl vydáván jako Načeradský kvítek. Vyšlo celkem 12 čísel. Jako Načeradský tygřík byl vydáván tři roky třídním kolektivem Tygři (šéfredaktor byl Antonín Hlinský). Vyšlo 12 čísel. Ve školním roce vyšlo jedno číslo pod názvem Načeradská Beruška. Pod tímto názvem bude časopis vycházet nadále, neboť redakci budou tvořit čtvrťáci v čele s šéfredaktory Janem Doubkem a Alžbětou Jandovou. Padesáté číslo časopisu otevírá již XIV. ročník jeho vydávání. Tradičně vychází 4x do roka (podzim, zima, jaro, léto), ale mimořádná byla i čísla vánoční, silvestrovské, velikonoční a čarodějnické. Po tři ročníky se na časopisu podíleli všichni žáci naší školy. Na stránkách našeho časopisu najdete nejen zajímavosti z přírody a historie, ale také literární pokusy žáků, hudební okénka, protidrogovou tematiku apod. Mezi nejoblíbenější rubriky patří vtipy a křížovky. Časopis také mapuje události ve škole i různé akce mimoškolní. Popřejme tedy školnímu časopisu do dalších ročníků mnoho zajímavých příspěvků a hodně čtenářů! Mgr. Lenka Jedličková Myslivecké sdružení Načeradec Vás srdečně zve na tradiční Mysliveckou zábavu Kdy , kde tělocvična Základní školy Načeradec V kolik 20,00 hodin, hraje: EKSPLOZE. Připravili jsme pro Vás opět zvěřinovou tombolu a bohaté občerstvení. Těšíme se na Vaši návštěvu. 4 str., Načeradské noviny, prosinec 2013

5 Něco z minulosti. Hvězdáři Byli jsme tři kluci, zajímali jsme se o vesmír, zájem nás neopustil, i když jsme opustili školní lavice a začali jsme chodit mezi dospělé a vyprávěli o vesmíru. Neměli pro nás pochopení a říkali nám hvězdáři. Když jsme začali vyprávět o letu na měsíc, odpověděli nám, že na měsíci se nemůže nikdo udržet a spadne dolů, nemohli pochopit, že ze země také nikdo nespadne. Ve škole nás učili, že na měsíci nejsou podmínky pro život a přesali jsme se o něj zajímat. Všeobecně se mluvilo o Marsu, že jsou na něm podobné podmínky pro život jako na zemi. Četli jsme článek v časopisu, ve kterém americký profesor prohlašoval, že na Marsu jsou vodní kanály a on za tichých letních nocí slyší šumění vody z těchto kanálů. Předpovídal, že s pomocí mírového využití atomové energie stane člověk na povrchu Marsu a jahody a brusinky připomenou unavenému cestovateli vzdálenou zemi. O zprávy v denním tisku byla nouze a Lidový deník odebíral denně pan Rezek. Jsem poslední pamětník jeho čestných funkcí, které pro obec vykonával. V roce 1919 založil obecní kroniku a až do své smrti do roku 1951 byl kronikářem. Pomocí svého zetě pana Vošického získal záznamy o minulosti obce. V roce 1919 byla založena obecní knihovna, od založení až do sloučení s Načeradcí do roku 1964 byla knihovna u Rezků. Po smrti pana Rezka byla knihovnicí jeho dcera Antonie. Půjčovaly se knihy v zimních měsících v neděli odpoledne. Od roku 1924 do roku 1930 hořelo ve Vračkovicích třikrát a na návrh pana Rezka, že proti společnému nepříteli se musí bojovat společně, byl v roce 1931 založen Hasičských sbor. Od založení až do své smrti byl kronikářem Hasičského sboru. Byl jediným majitelem rozhlasového přijímače na baterie. K Rezkovům jsme se chodili ptát, jaké bude počasí, když budeme mlátit, aby nám nezmokla sláma. V těžkých chvílích, které jsme prožívali v září 1938, jsme u Rezků požádali, abychom mohli poslechnout večerní zprávy. Poslouchali jsme také 23. září, vysílání bylo přerušované a nakonec hlásili, že je v Praze klid, tak jsme šli spát. Před půlnocí byla vyhlášena všeobecná mobilizace všech záložníků do 40 let, ale to jsme již neslyšeli. Ve Vračkovicích byla vyhlášena mobilizace až 24. září ve 4 hodiny ráno. Otce vzbudil pan Krása, ponocný z Načeradce, s cizím četníkem v domě, že je starostou, ale v té době byl již starostou pan Křemen. Vedl jsem je ke Křemenovům. První ze vsi jsem četl Mobilizační vyhlášku a viděl prvé slzy paní Křemenové, mámy dvou synů, rukovali oba. Mimo pana Rezka kupovala jednou týdně katolické noviny Neděle bavička Kletečkova. Od ní jsme si noviny půjčovali, bylo v nich nedělní Evangelium a pan děkan se ptal na účast v kostele. Ještě na jednom místě jsme sledovali předpověď počasí, u Macešků. Měli za oknem barometr. Elektřina byla u nás zavedena v roce Měli jsme elektřinu, ale těžko se sháněly přijímače ještě po druhé světové válce. Jeden z prvých by v hospodě radiogramofon s amplionem. Byla to ohromná bedna, hostinský ji přivezl z Pravonína na trakaři. Přijímač byl zakoupen ze stánku lásky z podniku Na Čápě z Benešova u pražských kasáren. Než začala hrát na přísně zakázaných zábavách za druhé světové války Bukovská kapela, obveseloval nás přístroj ze zrušeného podníku Na Čápě. Nakonec se ještě vrátím k vesmíru. Tehdy se říkalo, že naši protinožci jsou Američané. Říkala to i dobrosrdečná babička Vosátkova. Spojovala to s černou kávou, s černíčkem. Vyprávěla, že když je ticho a brzo ráno jde přes náves, že slyší, jak duní zem, jak v Americe také pijí černíčko a tlučou ho v hmoždíři. Černíčko se vařilo jedno pro všední dny, to se pančovalo, přidávala se do něho polovina praženého žita. Pravá zrnková káva se vařila v neděli odpoledne, o svátcích a návštěvách. Od článku pana profesora, který v něm předvídal člověka na Marsu za pomoci mírového využití atomové energie, uplynulo přes sedmdesát let a dosud se tak nestalo. Snad proto, že již v roce 1945 atomová energie k mírovým účelům použita nebyla. Jan Doubek, Vračkovice V sobotu 30. listopadu 2013 se v Daměnicích konalo rozsvícení vánočního stromku. Děkujeme všem za účast a přípravu pohoštění. Zároveň chceme popřát poklidné prožití adventní doby. SDH Daměnice SDH Načeradec Vám všem přeje krásné a klidné prožití Vánoc a v roce 2014 pohodu, zdraví, štěstí a hodně osobních i pracovních úspěchů. 5 str., Načeradské noviny, prosinec 2013

6 SPOLEČENSKÁ KRONIKA Životní jubileum v prosinci oslaví Veselý Jaroslav Horní Lhota 90 let Doubková Jindřiška Načeradec 75 let Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví. Volejbalový turnaj smíšených družstev SPORT se konal dne v tělocvičně základní školy v Načeradci. Turnaje, který pořádal volejbalový oddíl TJ Blaník Načeradec, se zúčastnilo 6 týmů, které tak mohly porovnat své volejbalové umění. Družstva sehrála utkání systémem každý s každým. Turnaj proběhl ve velmi pohodové atmosféře, neboť cílem bylo především strávit příjemný volejbalový den. Pořadí týmů volejbalového turnaje smíšených družstev:1. místo Senožaty, 2. místo Pacov, 3. místo Načeradec, 4. místo Nostalgie (Praha), 5. místo Mladá Vožice, 6. místo Praha. Všichni účastníci byli odměněni diplomem a dárkovými balíčky. Volejbalový oddíl Načeradec Vám přeje krásné prožití svátků vánočních a hodně zdraví v novém roce ZVEME VÁS NA VÁNOČNÍ VOLEJBALOVÝ TURNAJ SMÍŠENÝCH TROJIC (minimálně jedna žena v týmu), který se koná dne od 10,00 hodin v tělocvičně základní školy v Načeradci. Pokud se chcete zúčastnit, volejte Děkujeme předem za účast. VolejbalovýoddílNačeradec Martina Švecová VÝSLEDKY FOTBALOVÉHO MUŽSTVA SK NAČERADEC, Okresní přebor, okr. Benešov a výsledná tabulka Tabulka podzim Rk. Záp Body 2013/2014 datum domácí hosté výsledky Struhařov SK Načeradec 3 : SK Načeradec Jankov 2 : 2 1. Maršovice Divišov Struhařov Vážení čtenáři, nabízím Vám možnost relaxace při masáži či 4. Jankov kosmetickém ošetření v tomto krásném, ale často hektickém 5. Jírovice adventním čase, kdy na nás doléhají nejen zážitky téměř z celého roku, 6. Pravonín ale i únava a to jistě bez výčitek 7. Neveklov vysloužená. 8. Sokol Přestavlky A proto Vám a Vaším blízkým doporučuji více odpočinku při masáži 9. Vrch.Janovice či kosmetickém ošetření s přírodními 10. Dolní Kralovice oleji od firmy Biodroga, Energy s vůní 11. SK Načeradec exotiky při relaxační hudbě. Možné i formou dárkových poukázek 12. Mezno v různých hodnotách ve vašem 13. Popovice salónu nebo na tel Chotýšany 13 6 Těším se na Vaši návštěvu a přeji klidný, harmonický adventní čas plný lásky a porozumění. Prožijte jej ve zdraví s těmi, které máte rádi. S úctou Vaše kosmetička, masér Janette Kuchernig Úřad městyse Načeradec, tel , mob , Termín uzávěrky načeradských novin je vždy k 26. v měsíci. Načeradské noviny vychází v prvním týdnu aktuálního měsíce. Neodpovídáme za obsah a formulace autorů. Počet výtisků: str., Načeradské noviny, prosinec 2013

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 MĚSTYS NAČERADEC Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 1. Zahájení Přítomno 13 ZM. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Ročník: 54 číslo: 12 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec PROSINEC 2012

Ročník: 54 číslo: 12 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec PROSINEC 2012 NAČERADSKÉ NOVINY Ročník: 54 číslo: 12 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec PROSINEC 2012 Příjemné prožití vánočních svátků, do nového roku zdraví, spokojenost a mnoho pracovních i osobních úspěchů

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

ZPRÁVY Z OBCE Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce. Prodej vánočních stromků letos nebude. Prodej kalendáře s fotografiemi Radiměře

ZPRÁVY Z OBCE Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce. Prodej vánočních stromků letos nebude. Prodej kalendáře s fotografiemi Radiměře ZPRÁVY Z OBCE Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Zasedání Zastupitelstva obce se bude konat v úterý 13. 12. 2016 v 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Program jednání bude zveřejněn

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2013

V Ř E S K O V Á K duben 2013 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K duben 2013 Vážení spoluobčané, v současné době byly zpracovány všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice. Nyní budou předloženy zastupitelstvu,

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE 2013

OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE 2013 sudkovský zpravodaj Číslo 3/2012 Vydává Obecní úřad Sudkov www.sudkov.zabrezsko.cz OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 11. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 11. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 11. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 20.2.2012 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 14 členů zastupitelstva, omluven:

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 25. ZÁŘÍ 2012 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 19,00 HODIN

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 25. ZÁŘÍ 2012 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 19,00 HODIN OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 25. ZÁŘÍ 2012 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 19,00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 15 členů zastupitelstva, omluven:

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY Prosinec 2015 Vážení spoluobčané, blíží se nám konec roku 2015, roku, který byl v naší obci výjimečný počtem a náročností investičních

Více

Číslo 17 Září 2011. Události ve sportu

Číslo 17 Září 2011. Události ve sportu Číslo 17 Září 2011 DOBRK OV,, LLHO TTK A, ZZA LLU ŽŽ Í, S LLAVČE, MOHUŘI CE, KEB LLANY,, LLN I Š TTĚ Obecní zpravodaj Události ve sportu Převážná část sportovních soutěží jak vyšších tak i nižších se hraje

Více

Zpravodaj Obce Hrádek

Zpravodaj Obce Hrádek Zpravodaj Obce Hrádek 26.března 2008 Příprava výstavby kanalizace a ČOV v Hrádku a Tedražicích V současné době se intenzivně dopracovává žádost o získání dotace z Operačního programu Životní prostředí

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

www.zsspecrymarov.cz Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček 1. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Losovací čísla 20214/15 (zkrácené názvy klubů) OP - FERDINAND: NE úř. začátek

Losovací čísla 20214/15 (zkrácené názvy klubů) OP - FERDINAND: NE úř. začátek Losovací čísla 20214/15 (zkrácené názvy klubů) A1A OP - FERDINAND: NE úř. začátek 1. Neveklov A SO úř. 2. Jírovice SO úř. 3. Jankov A 4. Struhařov A NE 15:00 5. Maršovice A 6. Pravonín A 7. Vrch.Janovice

Více

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu Košetický zpravodaj číslo 58 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Na první adventní neděli 3. prosince připravujeme od 16 hodin Slavnostní rozsvícení vánočního stromu před místním kostelem. Srdečně zveme

Více

KRONIKA PROSINEC 2016

KRONIKA PROSINEC 2016 KRONIKA PROSINEC 2016 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU U KAPLIČKY V neděli 4.12. děti ze ZŠ a MŠ zpívaly u kapličky. Místní se sešli na hezké akci, do které se pod záštitou obecního úřadu kromě školy zapojily

Více

Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861

Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861 Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861 www.zsoskol.cz skola@zsoskol.cz 573 331 188 O škole 418 žáků 12 tříd na 1. stupni 3 oddělení školní družiny 11 tříd na 2. stupni 36 pedagogických pracovníků

Více

Kunštátské informace březen 2006

Kunštátské informace březen 2006 Kunštátské informace březen 2006 Informace ze zasedání RM (vybrané části) RM 6. 2. 2006 RM projednala: rozhodnutí ministra ŽP o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ve výši 3,437.000 Kč na akci Regenerace

Více

Vzpomínkovému setkání občanů při příležitosti 70. výročí osvobození naší země a ukončení 2.sv.války

Vzpomínkovému setkání občanů při příležitosti 70. výročí osvobození naší země a ukončení 2.sv.války Vážení občané, Zpravodaj č.2 Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 27.4.2015 V příštích májových dnech si připomeneme 70. výročí ukončení 2. světové války. Byl to nejstrašnější konflikt v dosavadních dějinách

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014 I N F O R M Á T O R Obec Albrechtičky prosinec 2014 PF 2015 V ážení spoluobčané, přejem e V ám i V aším rodinám příjem né a radostné prožití vánočních svátků, do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí,

Více

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE.

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE. PŘEPYCHYinfo PŘEHLED AKTUALIT / LEDEN 2016 Vážení spoluobčané, s přibývajícími úkoly, které řeší obecní samospráva, výbory a komise, jsme se rozhodli k vydávání měsíčního listu - aktuálních informací obce

Více

MĚSTYS NAČERADEC USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015

MĚSTYS NAČERADEC USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015 MĚSTYS NAČERADEC 1. Zahájení Přítomno 12 ZM. 1 USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015 Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Usnesení č. 162/2009: Zastupitelstvo obce schvaluje 2. Usnesení z minulého ZO Usnesení č. 163/2009: Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

Usnesení č. 162/2009: Zastupitelstvo obce schvaluje 2. Usnesení z minulého ZO Usnesení č. 163/2009: Zastupitelstvo obce bere na vědomí: ZÁPIS Z 18. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 6. 5. 2009 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 13 členů zastupitelstva) Zapisovatel: Švecová Martina

Více

ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 29. 10. 2009 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN

ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 29. 10. 2009 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 29. 10. 2009 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 13 členů zastupitelstva). Omluvena pí Jana Rozkošná

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Strana 1 z 1 Místní plán obnovy vesnice v Příšovicích se skládá z následujících akcí v průběhu let 2013 až 2017 a dále Akce osvětové, kulturní a společenské

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není.

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Náš Domov 12/2016 PROSINEC 2016 Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Přeji Vám všem co nejvíce potřebujeme ZDRAVÍ, co stále hledáme

Více

Osadní výbor v Plačkově Zápis z 10. zasedání OV Plačkov v roce 2016

Osadní výbor v Plačkově Zápis z 10. zasedání OV Plačkov v roce 2016 Osadní výbor v Plačkově Zápis z 10. zasedání OV Plačkov v roce 2016 Přítomni: Milan Janďourek, Markéta Franzová, Renata Kopecká, Petr Vašák, Alena Krejčí, Vladislav Dibelka Omluveni: Ivana Joklová, Jana

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

1 Řepnický zpravodaj leden 2004

1 Řepnický zpravodaj leden 2004 1 Řepnický zpravodaj leden 2004 Vážení spoluobčané! Stojíme na prahu nového roku, kdy každý bilancuje rok minulý a dává si předsevzetí do roku příštího. O to bychom se chtěli pokusit i my. V minulém roce

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

4. část - červen až srpen

4. část - červen až srpen Přílohy kroniky 2014 4. část - červen až srpen Krásné Údolí Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část - Strana 1 / celkem stran 30 Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část -

Více

7. zasedání RADY OBCE SLATINICE konané v 15:30 hod. na OÚ ve Slatinicích.

7. zasedání RADY OBCE SLATINICE konané v 15:30 hod. na OÚ ve Slatinicích. 7. zasedání RADY OBCE SLATINICE konané 28. 5. 2015 v 15:30 hod. na OÚ ve Slatinicích. Přítomni: Bc. Ondřej Mikmek, Mgr. Zdeňka Ševčíková, Lubomír Vymazal Stanislav Havlíček, Jana Stachová Program: 1. Rozpočtové

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC srpen 2013

Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC srpen 2013 ZPRAVODAJ číslo 14 Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC srpen 2013 V sobotu 6.července proběhly oslavy 135 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Kamberku. Slavnostní nástup na Městečku, průvod obcí,

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne 27. 04. 2016 Místo jednání: Začátek jednání: Přítomno: Omluvena: Ověřovatelé: Zapisovatel: Družstevní dům Choustník 19.00 hodin 8 členů Veronika Jakeš František

Více

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce 22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová,

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

Domov Pod Lipami Smečno. Zámecké listy

Domov Pod Lipami Smečno. Zámecké listy Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 10. únor 2011 Zámecké listy Smečenské církevní památky Renesanční kostel Nejsvětější Trojice spolu s farou a smečenským zámkem tvoří velmi působivé

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis z rady č.13 / 2007 v Čechticích dne

Zápis z rady č.13 / 2007 v Čechticích dne Zápis z rady č.13 / 2007 v Čechticích dne 11.6. 2007 1. Rada Obce Čechtice schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 42600591 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a realizaci

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

OBČASNÍK OBCE HODÍŠKOV

OBČASNÍK OBCE HODÍŠKOV OBČASNÍK OBCE HODÍŠKOV PROSINEC 2011 ČÍSLO 5-6 ROČNÍK IX ZDARMA Mikulášská besídka Zveme všechny děti a jejich rodiče na mikulášskou besídku, která se koná v pondělí 5. prosince 2011 v 16.00 hodin v zasedací

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna. Stalo se. Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii

Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna. Stalo se. Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii Chyňavský zpravodaj 5/2012 Výtisk zdarma Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna Vážení spoluobčané, Stalo se Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii dovolte mi, abych

Více

HEJTMÁNKOVICKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD

HEJTMÁNKOVICKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD HEJTMÁNKOVICKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2016 www.hejtmankovice.cz Mádr Josef Sokol Antonín Hladík Václav Malá Miloslava Kačírková Miluše Mžiková Anna Kubinová Marie Brandová Anna Winterová Marie Machová Blanka

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : 19.5.2010 Zveřejněno na úřední desce na internetu : 19.5.2010 Sejmuto dne : 4.6.2010 Schváleno v OZ obce : Obsah : strana Návrh závěrečného

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

Obecní úřad Tatobity zve všechny občany ke slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu 29.listopadu 2009 od 15 hod. u OÚ.

Obecní úřad Tatobity zve všechny občany ke slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu 29.listopadu 2009 od 15 hod. u OÚ. TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2009 OBECNÍ ÚŘAD PŘEJE VŠEM SVÝM SPOLUOBČANŮM VESELÉ VÁNOCE, DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, LÁSKY, PRACOVNÍ A RODINNÉ POHODY! Informace z OÚ: Obecní úřad Tatobity zve

Více