II. VYSTOUPENÍ STUDENTŮ NA KONFERENCÍCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. VYSTOUPENÍ STUDENTŮ NA KONFERENCÍCH"

Transkript

1 Vědecké a odborné aktivity a úspěchy studentů FPF SU za rok 2005 I. SOUTĚŽE...1 II. VYSTOUPENÍ STUDENTŮ NA KONFERENCÍCH...2 III. VYSTOUPENÍ DOKTORANDŮ ÚSTAVU FYZIKY NA KONFERENCÍCH...3 IV. VYSTOUPENÍ DOKTORANDŮ ÚSTAVU HISTORIE A MUZEOLOGIE NA KONFERENCÍCH...5 V. PUBLIKOVANÉ PRÁCE...5 VI. PŘEHLED ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ STUDENTŮ I. SOUTĚŽE Institut tvůrčí fotografie Andrej Balco - 3. cena v mezinárodní soutěži mladých fotografů Mio Photo Awards, Ósaka, Japonsko. Milan Blatný - 2. cena v mezinárodní soutěži mladých fotografů Mio Photo Awards, Ósaka, Japonsko. Zuzana Blochová a Dita Lamačová - 2. cena v soutěži FRAME 2005, Brno. Mariusz Forecki - Cena ZPAF (Svazu polských umělců fotografů) pro nejlepšího fotografa roku 2005, Varšava, - 2. cena v kategorii Společnost, WBK Press Photo 2005, Varšava. Arkadiusz Gola - 2. cena v kategorii Sport, WBK Press Photo 2005, Varšava, - 3. cena v soutěži Slezská novinářská fotografie, Katowice. Andrzej Kramarz - 3. cena v soutěži FRAME 2005, Brno (s Weronikou Łodzińskou). Barbora Krejčová - 2. cena v soutěži FRAME 2005, Brno. Barbora Prášilová - 1. cena v soutěži FRAME 2005, Brno. Jan Schejbal - Grant primátora hlavního města Prahy, Czech Press Photo, Praha. Krzysztof Szewczyk - 1. cena v kategorii Společnost, WBK Press Photo 2005, Varšava. Roman Vondrouš - 1. cena v kategorii Sport-série, Czech Press Photo 2005, Praha. Ústav bohemistiky a knihovnictví Daniela Plisková čestné uznání za sbírku Sankt-Petěrburg na Festivalu 49. Šrámkova Sobotka, Ústav fyziky Gabriel Török - Cena ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2005 (listopad 2005), - Cena rektora SU (prosinec 2005). 1

2 Ústav informatiky Adam Kožaný - Celostátní kolo SVOČ - čestné uznání, přednáška: Třídy jazyků v PM koloniích, Zámek Nečtiny, Štěpán Raška - Celostátní kolo SVOČ - 1. místo, přednáška: Míra emergence v paralelních gramatických systémech, Zámek Nečtiny, II. VYSTOUPENÍ STUDENTŮ NA KONFERENCÍCH Ústav bohemistiky a knihovnictví Daniela Plisková, Hana Suchánková, Petra Štenclová, Martina Vašková účast na Festivalu 49. Šrámkova Sobotka, ; reprezentace FPF SU na přehlídce uměleckého přednesu. Ústav fyziky Pavel Bakala - příspěvek Virtuální výlet k černé díře aneb optické zobrazování ve Schwarzschildově-de Sitterově prostoročase přednesen na konferenci Bezovec 2005; Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied, Slovenská astronomická spoločnosť pri SA a Hvezdáreň a planetárium Hlohovec; Bezovec, , - příspěvek ve formě posteru Optical effects in Schwarzschild-de Sitter spacetime na konferenci Albert Einstein Century, Observatoire de Paris, Paříž, Francie, , - příspěvky Computer Simulation of Strong Lensing Near Compact Objects, A Virtual Trip to the Black Hole na konferenci RAGtime No 7, A Workshop on Black Holes and Neutron Stars, Opava, Martin Kološ příspěvek Emmental Cheese Model With (Superstrings) Dark Energy přednesen na konferenci RAGtime No 7, A Workshop on Black Holes and Neutron Stars, Opava, Hana Kučáková příspěvek Bílí trpaslíci v polodotykových dvojhvězdách přednesen na konferenci Bezovec 2005; Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied, Slovenská astronomická spoločnosť pri SA a Hvezdáreň a planetárium Hlohovec; Bezovec, Eva Šrámková - přednáška Oscillations of non-slander Tori na workshopu The 2005 Wojnowice Castle Workshop: High frequency QPOs - theory and observations, Wojnowice, Polsko, , - příspěvek Oscillations of non-slander Tori přednesen na konferenci RAGtime No 7, A Workshop on Black Holes and Neutron Stars, Opava, Ústav historie a muzeologie M. Packa - Celostátní kolo studentské vědecké konference HISTORIE 2005 (práci vedl Z. Jirásek), Liberec, P. Petr - Celostátní kolo studentské vědecké konference HISTORIE 2005 (práci Výrobna likérů Siegfried Gessler v Krnově vedl P. Vojtal), Liberec, J. Střecha, I. Hornišer referáty na konferenci Muzea, památky a konzervace Museums, Monuments and Conservation 2005, SU Opava,

3 Ústav informatiky L. Ciencialová - Workshop proceedings MEMICS 05, Znojmo, A. Kožaný - Workshop proceedings MEMICS 05, Znojmo, Š. Raška - Workshop proceedings MEMICS 05, Znojmo, P. Tučník - 5. česko-slovenský seminár Kognícia a umelý život, Smolenice, Slovensko, Ústav veřejné správy a regionální politiky Spolupořádání česko-polského studentského fóra v rámci mezinárodní konference Śląsk Opolski i Opawski w Unii Europejskiej. Postsocjalistyczny bagaż a unijne realia Opolské a opavské Slezsko v Evropské unii. Postsocialistická zátěž a unijní skutečnost. Pořádaly Uniwersytet Opolski, Instytut Filozofii a Socjologii a Instytut Politologii; Slezská univerzita v Opavě, Ústav veřejné správy a regionální politiky, Głucholazy, Václav Macoun příspěvek Moderní drogy přednesen na konferenci II. hradecké dny sociální práce v Hradci Králové, Institut tvůrčí fotografie Barbora Krejčová, Barbora Kuklíková, Martina Novozámská výstava na 4. Mezinárodním festivalu fotografie v Lódźi, Polsko, květen Festivalu se osobně zúčastnilo 15 studentů ITF. Andrzej Kramarz výstava na 15. Měsíci fotografie v Bratislavě, Slovensko, listopad Hlavních dnů festivalu se zúčastnilo přes 100 pedagogů a studentů ITF. III. VYSTOUPENÍ DOKTORANDŮ ÚSTAVU FYZIKY NA KONFERENCÍCH Alois Cipko - příspěvek Vizualizace prostoročasu pomocí vnořovacích diagramů přednesen na konferenci Bezovec 2005; Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied, Slovenská astronomická spoločnosť pri SA a Hvezdáreň a planetárium Hlohovec; Bezovec, , - příspěvek Visualisation Spacetimes via Embedding Diagrams na konferenci Albert Einstein Century, Observatoire de Paris, Paříž, Francie, , - příspěvek Embedding Diagrams přednesen na konferenci RAGtime No 7, A Workshop on Black Holes and Neutron Stars, Opava, Slavomír Černý - příspěvek Stavové rovnice neutronových hvězd přednesen na konferenci Bezovec 2005; Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied, Slovenská astronomická spoločnosť pri SA a Hvezdáreň a planetárium Hlohovec; Bezovec, Kristina Mrázová - příspěvek ve formě posteru Comparison of general relativistic polytropic and adiabatic fluid spheres with a repulsive cosmological constant na konferenci Physics a century after Einstein, University of Warwick, Warwick, Velká Británie, , - příspěvek Vliv nenulové kosmologické konstanty na polytropické sféry přednesen na konferenci Bezovec 2005; Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied, Slovenská astronomická spoločnosť pri SA a Hvezdáreň a planetárium Hlohovec; Bezovec, , 3

4 - příspěvek ve formě posteru Influence of repulsive cosmological constant on adiatatic and polytropic spheres na konferenci Albert Einstein Century, Observatoire de Paris, Paříž, Francie, , - XXXV International Symposium on Multiparticle Dynamics 2005; ČVUT, Karlova univerzita, Akademie věd, Slezská univerzita; Kroměříž, , - příspěvek Games with adiabates and polytropes přednesen na konferenci RAGtime No 7, A Workshop on Black Holes and Neutron Stars, Opava, Martin Petrásek - příspěvek Volně padající pozorovatelé v poli Kerrovy-de Sitterovy geometrie přednesen na konferenci Bezovec 2005; Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied, Slovenská astronomická spoločnosť pri SA a Hvezdáreň a planetárium Hlohovec; Bezovec, , - příspěvek Freely Falling Observers in the Kerr-de Sitter Geometry přednesen na konferenci RAGtime No 7, A Workshop on Black Holes and Neutron Stars, Opava, Jan Schee - příspěvek Fluctuations of CMBR in Accellerating Universe přednesen na konferenci Albert Einstein Century, Observatoire de Paris, Paříž, Francie, , - příspěvek Fluctuations of CMBR in Accellerating Universe přednesen na konferenci RAGtime No 7, A Workshop on Black Holes and Neutron Stars, Opava, Gabriel Török - příspěvek Rezonační modely a odhad spinu černých děr přednesen na Nordita Workdays on QPOs, Nordita, Kodaň, Dánsko, , - příspěvek Rezonační modely pro černé díry přednesen na Sigrav Graduate School VI, Como, Itálie, , - příspěvek Rezonační modely pro černé díry a některé jejich důsledky přednesen na konferenci Albert Einstein Century, Observatoire de Paris, Paříž, Francie, , - dva příspěvky formou posteru Možnost nepřímého experimentálního ověření existence nahých singularit, Polapení neutrin v extrémně kompaktních hvězdách na konferenci Albert Einstein Century, Observatoire de Paris, Paříž, Francie, , - přednášky The mystery of slope a Sagittarius A* na workshopu The 2005 Wojnowice Castle Workshop: High frequency QPOs - theory and observations, Wojnowice, Polsko, , - příspěvek Antikorelace lineárních fitů vysokofrekvenčních oscilací rentgenového záření neutronových hvězd přednesen na konferenci RAGtime No 7, A Workshop on Black Holes and Neutron Stars, Opava, Kamila Truparová Plšková - příspěvek ve formě posteru The Motion of Test Particles in the Kerr-de Sitter Spacetimes na konferenci Physics a century after Einstein, University of Warwick, Warwick, Velká Británie, , - příspěvek ve formě posteru Optical effects in the Schwarzschild-de Sitter spacetime na konferenci Albert Einstein Century, Observatoire de Paris, Paříž, Francie, , - příspěvek Optical Effects in the Schwarzschild - de Sitter Spacetime přednesen na konferenci RAGtime No 7, A Workshop on Black Holes and Neutron Stars, Opava, Martin Urbanec - příspěvek ve formě posteru Trapping of Neutrinos in Extremely Compact Stars na konferenci Physics a century after Einstein, University of Warwick, Warwick, Velká Británie, , - dva příspěvky formou posteru Trapping of Neutrinos in Extremely Compact Stars, Influence of matching of equations of state on calculated neutron star models na konferenci Albert Einstein Century, Observatoire de Paris, Paříž, Francie, , - příspěvek Matching of equations of state: influence on calculated neutron star models přednesen na konferenci RAGtime No 7, A Workshop on Black Holes and Neutron Stars, Opava,

5 IV. VYSTOUPENÍ DOKTORANDŮ ÚSTAVU HISTORIE A MUZEOLOGIE NA KONFERENCÍCH Michal Chvojka - Napoleonské války a historická paměť, Brno, , - XVI. Kolloquium zur Polizeigeschichte, Düsseldorf, , - Evropa v roce 1805, HÚ FF MU Brno, (ref. Rakúska polícia v období napoleonských vojen. Rok 1805 vo svetle policajnej korešpondencie), - Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem - Történeti Tudományos Társaság. Budapešť, (ref. Die Betrachtung - und Vorgangsweise des Polizeipräsidenten Sedlnitzky gegenüber den Burschenschaften). Petr Kozák - Opava 5, konference k dějinám města, Opava, (ref.: Úřad zemského hejtmana knížectví opavského a spor o jeho obsazení v období růstu sebevědomí stavovské obce. Příspěvek k dějinám moravsko - slezského pomezí v době jagellonské). Martin Pelc - Bohemisten Treffen, Collegium Carolinum, , Mnichov (ref.: Der deutsche Tourismus in den böhmischen Ländern), - Opava 5, konference k dějinám města, Opava, (ref.: Turistické organizace v Opavě před rokem 1938). Jiří Peterka - Opava 5, konference k dějinám města, Opava, (ref.: Městečko Hradec v pozemkových knihách, ), - doktorandský seminář prof. Baczkowského, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, (ref.: Księgi ziemskie księstwa Cieszyńskiego w Wieku). V. PUBLIKOVANÉ PRÁCE Ústav bohemistiky a knihovnictví Miroslav Hoffman, Jan Chaluš, Soňa Kazderová, Jiří Korbel, Michaela Michalcová, Daniela Plisková, Hana Suchánková, Lucie Tajchmannová, Martina Vašková, Roman Zlámal uveřejnění ukázek z literární tvorby ve sborníku Artemisia VI (Opava, ASPSU, 2005). Daniela Plisková uveřejnění ukázek z poezie ve sborníku Festivalu 49. Šrámkova Sobotka (Sobotka 2005); vydání vl. nákladem sbírky básní Sankt-Petěrburg (2005); uveřejnění ukázek z poezie ve sborníku z literární soutěže o Cenu Vladimíra Vokolka (Děčín 2005). Ústav fyziky a) Vědecké práce publikované v zahraničí Články v časopisech: Abramowicz, M. A., Barret, D., Bursa, M., Horák, J., Kluzniak, W., Rebusco, P., Török, G.: The correlations and anticorrelations in QPO data. Astronomische Nachrichten, Vol. 326, Issue 9, 2005, p Stuchlík, Z., Slaný, P., Török, G., Abramowicz, M. A.: Aschenbach effect: Unexpected topology changes in the motion of particles and fluids orbiting rapidly rotating Kerr black holes. Physical Review D, vol. 71 (2005), č. 2, , 11 pages. Török, G.: QPOs in microquasars and Sgr A* measuring the black hole spin. Astronomische Nachrichten, Vol. 326, Issue 9, 2005, p

6 Török, G.: A possible 3:2 orbital epicyclic resonance in QPOs frequencies of SgrA. Astronomy and Astrophysics, Volume 440, Issue 1, September II 2005, p Török, G., Stuchlík, Z.: Radial and vertical epicyclic frequencies of Keplerian motion in the field of Kerr naked singularities. Astronomy and Astrophysics, 2005, p Török, G., Abramowicz, M. A., Kluzniak, W., Stuchlík, Z.: The orbital resonance model for twin peak QPOs. Astronomy and Astrophysics, Volume 436, Issue 1, June II 2005, p Články ve sbornících: Mrázová, K.: Influence of nonzero cosmological constant to adiabatic and polytropic spheres. Prezentováno v posterové sekci Compact objects and high energies phenomena in the Universe. Konference Albert Einstein Century, Observatoire de Paris, Paříž, Francie, Stuchlík, Z., Truparová Plšková, K., Bakala, P., Hledík, S.: Optical effects in the Schwarzschild-de Sitter spacetime. Prezentováno v posterové sekci Cosmology. Konference Albert Einstein Century, Observatoire de Paris, Paříž, Francie, Török, G., Stuchlík, Z.: Epicyclic frequencies of Keplerian motion in the field of Kerr naked singularities possibility for probing the existence of naked singularities. Prezentováno v posterové sekci Compact objects and high energies phenomena in the Universe. Konference Albert Einstein Century, Observatoire de Paris, Paříž, Francie, Stuchlík, Z., Török, G., Hledík, S., Urbanec, M.: Trapping of neutrinos in extremely compact stars quantitative analysis for the case of Schwarzschild (-de Sitter) spacetimes. Prezentováno v posterové sekci Compact objects and high energies phenomena in the Universe. Konference Albert Einstein Century, Observatoire de Paris, Paříž, Francie, Rikovska Stone, J., Miller, J., Urbanec, M.: Influence of matching of equations of state on properties of neutron stars. Prezentováno v posterové sekci Compact objects and high energies phenomena in the Universe. Konference Albert Einstein Century, Observatoire de Paris, Paříž, Francie, Cipko, A., Hledík, S.: Vizualising of the spacetimes via embedding diagrams. Prezentováno v orální sekci Early Universe and Theoretical Cosmology. Konference Albert Einstein Century, Observatoire de Paris, Paříž, Francie, Stuchlík, Z., Slaný, P., Török, G.: Toroidal LNRF-velocity profiles in thick accretion discs orbiting rapidly rotating Kerr black holes. Prezentováno v orální sekci High Energy Astrophysics. Konference Albert Einstein Century, Observatoire de Paris, Paříž, Francie, Török, G., Abramowicz, M. A., Kluzniak, W., Stuchlík, Z.: Orbital resonance models for black hole QPOs observational test and some consequences. Prezentováno v orální sekci High Energy Astrophysics. Konference Albert Einstein Century, Observatoire de Paris, Paříž, Francie, Abramowicz, M. A., Barret, D., Bursa, M., Horák, J., Kluzniak, W., Rebusco, P., and Török, G.: A note on the slope-shift anticorrelation in the neutron star khz QPOs data. In: Proceedings of RAGtime 6/7: Workshops on black holes and neutron stars, Opava, 16-18/18-20 September 2004/2005 (2005), S. Hledík and Z. Stuchlík, editors, Silesian University in Opava, s. 1-9, ISBN X. Bakala, P., Čermák, P., Hledík, S., Stuchlík, Z., and Truparová Plšková, K.: A virtual trip to the Schwarzschild-de Sitter black hole: Computer simulation of extreme gravitational lensing in Schwarzschild-de Sitter spacetimes. In: Proceedings of RAGtime 6/7: Workshops on black holes and neutron stars, Opava, 16-18/18-20 September 2004/2005 (2005), S. Hledík and Z. Stuchlík, editors, Silesian University in Opava, s , ISBN X. Mrázová, K., Hledík, S., and Stuchlík, Z.: Games with polytropes and adiabates. In: Proceedings of RAGtime 6/7: Workshops on black holes and neutron stars, Opava, 16-18/18-20 September 2004/2005 (2005), S. Hledík and Z. Stuchlík, editors, Silesian University in Opava, s , ISBN X. Schee, J., Stuchlík, Z., and Juráň, J.: Light escape cones and raytracing in Kerr geometry. In: Proceedings of RAGtime 6/7: Workshops on black holes and neutron stars, Opava, 16-18/

7 September 2004/2005 (2005), S. Hledík and Z. Stuchlík, editors, Silesian University in Opava, s , ISBN X. Stuchlík, Z., and Kološ, M.: Friedman models with the superstring dark energy. In: Proceedings of RAGtime 6/7: Workshops on black holes and neutron stars, Opava, 16-18/18-20 September 2004/2005 (2005), S. Hledík and Z. Stuchlík, editors, Silesian University in Opava, s , ISBN X. Stuchlík, Z., and Kološ, M.: Swiss cheese model with the superstring dark energy. In: Proceedings of RAGtime 6/7: Workshops on black holes and neutron stars, Opava, 16-18/18-20 September 2004/2005 (2005), S. Hledík and Z. Stuchlík, editors, Silesian University in Opava, s , ISBN X. Stuchlík, Z., and Török, G.: On the possibility of precise determination of black hole spin in the framework of resonance models. In: Proceedings of RAGtime 6/7: Workshops on black holes and neutron stars, Opava, 16-18/18-20 September 2004/2005 (2005), S. Hledík and Z. Stuchlík, editors, Silesian University in Opava, s , ISBN X. Stuchlík, Z., Urbanec, M., and Török, G.: Trapping of neutrinos in the internal Schwarzschild- (anti-)de Sitter spacetimes. In: Proceedings of RAGtime 6/7: Workshops on black holes and neutron stars, Opava, 16-18/18-20 September 2004/2005 (2005), S. Hledík and Z. Stuchlík, editors, Silesian University in Opava, s , ISBN X. Török, G., and Stuchlík, Z.: Epicyclic frequencies of Keplerian motion in Kerr spacetimes. In: Proceedings of RAGtime 6/7: Workshops on black holes and neutron stars, Opava, 16-18/18-20 September 2004/2005 (2005), S. Hledík and Z. Stuchlík, editors, Silesian University in Opava, s , ISBN X. Truparová Plšková, K., Stuchlík, Z.: The latitudinal and radial motion in the Kerr-de Sitter spacetime. In: Proceedings of RAGtime 6/7: Workshops on black holes and neutron stars, Opava, 16-18/18-20 September 2004/2005 (2005), S. Hledík and Z. Stuchlík, editors, Silesian University in Opava, s , ISBN X. Urbanec, M., Miller, J., Rikovska Stone, J.: Matching of Equations of State: Influence on Calculated Neutron Star Models. In: Proceedings of RAGtime 6/7: Workshops on black holes and neutron stars, Opava, 16-18/18-20 September 2004/2005 (2005), S. Hledík and Z. Stuchlík, editors, Silesian University in Opava, s , ISBN X. b) Vědecké práce publikované v ČR Články v časopisech: Petrásek, M.: Profesor Ignatěnko Jára Cimrman z Ukrajiny. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 1, s Petrásek, M.: Vesmírná erotika: Nahá singularita. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 1, s Petrásek, M.: Sbohem, zdravý rozume! Svět vědy roč. 3 (2005), č. 2, s Petrásek, M.: Největší výbuch v historii vesmíru. Svět vědy roč. 3 (2005), č. 2, s Petrásek, M.: Proč sonda Huygens dobyla Titan? Svět vědy roč. 3 (2005), č. 2, s Petrásek, M.: Battery Life Activator Energie sbalená na cesty. Svět vědy roč. 3 (2005), č. 3, s Petrásek, M.: Diamantové světy nejsou utopií. Svět vědy roč. 3 (2005), roč. 3 (2005), s Petrásek, M.: Jak to fouká na Titanu? Svět vědy roč. 3 (2005), č. 3, s. 13. Petrásek, M.: Zatím tajné: Život na Marsu existuje. Svět vědy roc. 3 (2005), c. 3, s Petrásek, M.: (Geo)magnetické šílenství. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 4, s Petrásek, M.: První světlo z extrasolární planety! Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 4, s. 23. Petrásek, M.: Inventura podmínek pro život mimo Zemi. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 4, s

8 Petrásek, M.: Duha na Titanu. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 4, s. 9. Petrásek, M.: Hypotéza o dvouveličinovém vesmíru. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 5, s Petrásek, M.: Máme si myslet, že byl objasněn pád Mayské říše? Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 5, s. 25. Petrásek, M.: Turnaj mladých rytířů fyziky. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 5, s Petrásek, M.: Věda řeší další záhady na Titanu. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 5, s. 17. Petrásek, M.: Naděje je na měsících možná bakterie. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 5, s Petrásek, M.: Probůh, naše Země je dutá! Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 6, s Petrásek, M.: Na Měsíc za věčným Sluncem! Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 6, s Petrásek, M.: I zlato se změní v kapalinu. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 6, s Petrásek, M.: Nadějí hledání je nová technika. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 6, s Petrásek, M.: Blbost rychlejší než světlo. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 7, s Petrásek, M.: Optické hodiny nová éra měření. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 7, s. 29. Petrásek, M.: Záhadná skvrna na Titanu. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 7, s. 25. Petrásek, M.: Inteligentní život ve vesmíru: Špatné je přesvědčení, nebo pozorování? Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 7, s Petrásek, M.: Evoluce vesmíru: Největší počítačová simulace všech dob. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 7, s Petrásek, M.: Senzace: První extrasolární planeta podobná Zemi. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 7,s. 7. Petrásek, M.: Kruhy v obilí - stále fungující evergreen. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 8, s Petrásek, M.: Zvláštní chování podivných kvarků. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 8, s. 18. Petrásek, M.: Neutrina velkého třesku potvrzují standardní model. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 8, s. 17. Petrásek, M.: Paradox zabitého dědečka padl! Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 8, s Petrásek, M.: Vyřešili tři vesmírné záhady naráz! Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 8, s. 13. Petrásek, M.: Výbuch na Slunci vyděsil astronauty. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 8, s. 7. Petrásek, M.: Parazitické blues jménem ZAPPER. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 9, s Petrásek, M.: Statická elektřina - nová můra kosmonautů. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 9, s. 25. Petrásek, M.: Nové hi-tech zlato. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 9, s. 19. Petrásek, M.: Honba za desátou planetou. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 9, s Petrásek, M.: Čtyřnohá ryba je zřejmě evoluční chybou. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 10, s. 37. Petrásek, M.: HOMEOPATIE: Kde nic není ani smrt nebere. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 10, s Petrásek, M.: Tučňáci na Měsíci. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 10, s. 25. Petrásek, M.: Šok: Bůh možná hraje fotbal! Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 10, s Petrásek, M.: Zemské jádro je rychlejší. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 10, s. 17. Petrásek, M.: Inteligence inteligentního designu. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 11, s Petrásek, M.: Diamanty už nejsou nejtvrdší. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 11, s. 22. Petrásek, M.: Na Venuši po patnácti letech. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 11, s Petrásek, M.: Číhaná na exotické částice. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 12, s

9 Petrásek, M.: Málem by vám to natřeli! Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 12, s. 17. Petrásek, M.: Podivné atomy helia. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 12, s. 17. Petrásek, M.: Vodní sendvič a teplý led. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 12, s. 17. Petrásek, M.: Zabila mamuty supernova? Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 12, s. 17. Petrásek, M.: Tachyony za hranicí světla i rozumu. Meduňka, roč. 2 (2005), č. 9, s Petrásek, M.: Výzkum Saturnu - asi tu prší diamanty. Magazín Koktejl, roč. 14 (2005), č. 6, s Ústav historie a muzeologie Publikační činnost studentů: Hlas, J., Krasnokutská, T.: Záchranné archeologické výzkumy v trase budoucí dálnice D 47 v roce 2004, Sborník NPÚ v Ostravě, Ostrava 2005, s Hornišer, I.: Destrukční vývoj vesnických sídel na Bruntálsku po r In: Sborník bruntálského muzea, Bruntál 2005, s Petr, P.: Meziválečná výroba likérů typu Praděd v krnovské likérce Siegfried Gessler a její ohlas v minulosti. In: Sborník bruntálského muzea, Bruntál 2005, s Pikorová, H.: Příspěvek k nejstarším dějinám města Mšena. In: Confluens I/2005. Sborník historických a vlastivědných prací z Mělnicka. Mělník 2005, s Publikační činnost doktorandů prezenčního studia: Al Saheb, J.: Kurucký vpád na hukvaldské panství roku Těšínsko 2005, č. 1, s Al Saheb, J.: Charitní péče ve frýdlantské farnosti na přelomu 18. a 19. století. In: Sborník Státního okresního archivu ve Frýdku - Místku 6, 2005, s Al Saheb, J.: Z dějin palkovického kostela sv. Jana Křtitele v 16. století. In: Sborník Státního okresního archivu ve Frýdku - Místku 6, 2005, s Al Saheb, J. - Pindur, D.: Příspěvek k dějinám frýdeckého panství v 17. století. Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy 2005, č. 1, s Pindur, D.: Vznik panského dvora v Sedlištích. In: Sborník Státního okresního archivu ve Frýdku - Místku 6, 2005, s Pindur, D.: Pramen k počátkům mariánského poutního místa ve Frýdku. Těšínsko, 2005, č. 1, s Pindur, D.: Počátky charitní péče v Bruzovicích. Těšínsko, 2005, č. 3, s Černikovský, P. Jarkovská, L. /rec./, L. Baštecká - I. Ebelová /eds./, Náchod. In. Dějiny a současnost, 2/2005, s. 46. Janečková, O.: Cholera v Opavě v roce In: Opava. Sborník k dějinám města 4. Opava 2004, s Kozák, P.: Vzestup rodu Žerotínů. Život a odkaz Jana staršího ze Žerotína a z Fulneka. Časopis Matice Moravské 124, 2005, s Kozák, P.: Jan ze Žerotína - příběh šlechtice z konce středověku. Vlastivědné listy 31, 2005, č. 2, s Krčál, M.: Vztah odbojové organizace Rada tří k severní Moravě. Severní Morava, sv. 90, 2005, s Krčál, M.: Bibliografie ročníkových a diplomových prací obhájených na Ústavu historie a muzeologie FPF SU v Opavě za léta Opava 2005, 53 s. (zveřejněno na webových stránkách opavské pobočky SH ČR). 9

10 Nenička, L.: Případ strážníka č tzv. ostravský incident 7. září 1938 a jeho odezva v ostravském tisku. Slezský sborník, 2005 (roč. 103), č. 2, s Pelc, M.: /zpráva o literatuře/ Loyalitäten in der Tschechoslowakischen Republik Slezský sborník 103, 2005, s Vjačková, G.: Poválečné osudy opavské židovské náboženské obce. Vlastivědné listy, 2005 (roč. 31), č. 2, s Tejkl, J.: Zámek v Heřmanově Městci - aristokratické sídlo v proměnách času. Chrudimské vlastivědné listy 14, 2005, č. 5, s Ústav informatiky Kožaný, A.: Třídy jazyků v PM-koloniích. In: Sborník příspěvků SVOČ 2005 (P. Holub Ed.), Plzeň, 2005, s Raška, Š.: Míra emergence v paralelních gramatických systémech. In: Sborník příspěvků SVOČ 2005 (P. Holub Ed.), Plzeň, 2005, s Tučník, P.: Vícekriteriální rozhodování v multiagentových systémech. In: Kognice a umělý život V, svazek 2 (J. Kelemen, V. Kvasnička, J. Pospíchal, sest.), Slezská univerzita, Opava, 2005, s VI. PŘEHLED ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ STUDENTŮ Ústav bohemistiky a knihovnictví 4 studenti: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Nysa, Polsko (10/ /2006), v rámci programu Socrates/Erasmus. 2 studenti: Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polsko (10/ /2006), v rámci programu Socrates/Erasmus. 2 studenti: Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, Slovensko (10/ /2006), v rámci programu Socrates/Erasmus. Ústav cizích jazyků Jan Dufek, Šárka Churavá, Josef Molnár, Lenka Plachá, Pavla Pulkrábková: Bayerische Julius-Maxmilians-Universität Würzburg, Německo, v rámci programu Socrates/Erasmus. Eva Kleknerová, Václava Koňaříková, Jiří Šmalec: Technische Universität Dresden, Německo, v rámci programu Socrates/Erasmus. Pavla Vacková, Lukáš Věžník: University of Limerick, Irsko, v rámci programu Socrates/ Erasmus. Zlata Barešová: Università degli studi Roma 3, Řím, Itálie, v rámci programu Socrates/Erasmus. Silvie Velecká: Università degli Studi di Roma La Sapienza, Řím, Itálie, v rámci programu Socrates/Erasmus. Daniela Bednářová: Università degli Studi di Torino, Itálie, v rámci programu Socrates/ Erasmus. Andrea Grulichová, Marta Pavlíčková: Karl-Franzens Universität Graz, Rakousko, v rámci programu Socrates/Erasmus. 10

11 Lada Pololáníková, Petra Rozbrojová: Universita pro cizince v Sieně, Itálie, v rámci programu AIA. Ústav fyziky Pavel Bakala: Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, Terst, Itálie (listopad březen 2005), v rámci programu Socrates/Erasmus. Viktor Bem: Chalmers Tekniska Högskola Göteborg, Göteborg, Švédsko (srpen 2005 leden 2006), v rámci programu Socrates/Erasmus. Martin Cieślar: Bayerische Julius-Maxmilians-Universität Würzburg, Würzburg, Německo (září 2005 únor 2006), v rámci programu Socrates/Erasmus. Jan Hladík: Third International Summer Student School on Nuclear Physics Methods and Accelerators in Biology and Medicine, Ratmino, Dubna, Rusko ( ); Summer Student Practice in JINR Fields of Research, JINR University Centre, Dubna, Rusko ( ), studijní pobyt, hrazeno ČVUT. Pavlína Jalůvková: - Third International Summer Student School on Nuclear Physics Methods and Accelerators in Biology and Medicine, Ratmino, Dubna, Rusko ( ); Summer Student Practice in JINR Fields of Research, JINR University Centre, Dubna, Rusko ( ), studijní pobyt, hrazeno ČVUT, - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, Terst, Itálie (listopad 2005 březen 2006), v rámci programu Socrates/Erasmus. Petra Kovačíková: - Third International Summer Student School on Nuclear Physics Methods and Accelerators in Biology and Medicine, Ratmino, Dubna, Rusko ( ); Summer Student Practice in JINR Fields of Research, JINR University Centre, Dubna, Rusko ( ), studijní pobyt, hrazeno ČVUT, - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, Terst, Itálie (listopad 2005 březen 2006), v rámci programu Socrates/Erasmus. Hana Kučáková: Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, Terst, Itálie (listopad březen 2005), v rámci programu Socrates/Erasmus. Jitka Kusendová: Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, Turecko (říjen 2005 prosinec 2006), v rámci programu Socrates/Erasmus. Eva Šrámková: - Chalmers Tekniska Högskola Göteborg, Švédsko (listopad březen 2005), v rámci programu Socrates/Erasmus, - účast na letní škole v KITP - Kavli Institute for Theoretical Physics, Santa Barbara, University of California, USA ( ), v rámci programu Physics of Astrophysical Outflows and Accretion Disks, - Nordita, Kodaň, Dánsko ( ), na pozvání prof. Abramowicze. Gabriel Török: - University of Göteborg, Švédsko ( ), - University of Göteborg, Švédsko ( ), - University of Göteborg, Švédsko ( ), - CESR, Tolouse, Francie ( ), - Nordita, Kodaň, Dánsko ( ). Martin Urbanec: University of Oxford, Velká Británie ( ), v rámci programu Socrates/Erasmus. Ústav historie a muzeologie Veronika Glötzerová: Bayerische Julius-Maxmilians-Universität Würzburg, Würzburg, Německo. 11

12 Olga Janečková: Karl-Franzens-Universität Graz, Rakousko (LS 2004/2005). Jakub Mamula: Bayerische Julius-Maxmilians-Universität Würzburg, Würzburg, Německo. Martin Pelc: stipendijní pobyt na univerzitě ve Würzburku, Německo, (Deutscher Akademischer Austauschdienst, Bonn - Forschungsstipendium für Doktoranden und Nachwuchswissenschaftler), spojený s archivním výzkumem v Mnichově a Bonnu (Historisches Archiv des Deutschen Alpenvereins, Mnichov; Seliger - Archiv, Bonn). Die Exkursion Niederöstereich in der Vorgeschichte und Mittelalter - exkurze 41 studentů, v Dolním Rakousku, říjen 2005, v rámci programu Aktion (Stuchlík, Goš). Ústav pedagogických a psychologických věd Gabriela Vašková: Uniwersytet Opolski, Wydział Historyczno-Pedagogiczny, Instytut Nauk Pedagogicznych, Polsko ( ), v rámci programu Socrates/Erasmus. Ústav veřejné správy a regionální politiky 10 studentů: Fachhochschule Coburg, Německo (LS 2004/2005), v rámci programu Socrates/ Erasmus. 10 studentů: intenzivní studijní program POVERTY, ACTIONS AGAINST POVERTY AND SOCIAL WORK, Dornbirn, Rakousko ( ), v rámci programu Socrates/Erasmus. 12

Vědecké a odborné aktivity a úspěchy studentů FPF SU za rok 2004 I. SOUTĚŽE II. VYSTOUPENÍ STUDENTŮ NA KONFERENCÍCH. Institut tvůrčí fotografie

Vědecké a odborné aktivity a úspěchy studentů FPF SU za rok 2004 I. SOUTĚŽE II. VYSTOUPENÍ STUDENTŮ NA KONFERENCÍCH. Institut tvůrčí fotografie Vědecké a odborné aktivity a úspěchy studentů FPF SU za rok 2004 I. SOUTĚŽE...1 II. VYSTOUPENÍ STUDENTŮ NA KONFERENCÍCH...1 III. VYSTOUPENÍ DOKTORANDŮ ÚSTAVU HISTORIE A MUZEOLOGIE NA KONFERENCÍCH...2 IV.

Více

II. VYSTOUPENÍ STUDENTŮ NA KONFERENCÍCH

II. VYSTOUPENÍ STUDENTŮ NA KONFERENCÍCH Vědecké a odborné aktivity a úspěchy studentů FPF SU za rok 2002 I. SOUTĚŽE...1 II. VYSTOUPENÍ STUDENTŮ NA KONFERENCÍCH...2 III. VYSTOUPENÍ DOKTORANDŮ ÚSTAVU HISTORIE A MUZEOLOGIE NA KONFERENCÍCH...2 IV.

Více

Vědecké a odborné aktivity a úspěchy studentů FPF SU za rok 2003 I. SOUTĚŽE II. VYSTOUPENÍ STUDENTŮ NA KONFERENCÍCH. Institut tvůrčí fotografie

Vědecké a odborné aktivity a úspěchy studentů FPF SU za rok 2003 I. SOUTĚŽE II. VYSTOUPENÍ STUDENTŮ NA KONFERENCÍCH. Institut tvůrčí fotografie Vědecké a odborné aktivity a úspěchy studentů FPF SU za rok 2003 I. SOUTĚŽE...1 II. VYSTOUPENÍ STUDENTŮ NA KONFERENCÍCH...1 III. VYSTOUPENÍ DOKTORANDŮ ÚSTAVU HISTORIE A MUZEOLOGIE NA KONFERENCÍCH...2 IV.

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2003

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2003 Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2003 Přínos pro společnost Česká společnost pro mechaniku byla v roce 2003 organizována ve 3 místních pobočkách (Brno, Liberec, Plzeň) s ústředím v

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

ZA ROK 2013. V loňském roce nám svoji pomoc a podporu poskytli:

ZA ROK 2013. V loňském roce nám svoji pomoc a podporu poskytli: 171 PODĚKOVÁNÍ RECENZENTŮM ZA ROK 2013 Každý publikovaný článek má svého autora, jehož jméno je velkým písmem uvedeno na první straně textu. Kromě toho však za každým z publikovaných textů stojí dvojice

Více

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2000

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2000 Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2000 Přínos pro společnost Česká společnost pro mechaniku byla v roce 2000 organizována ve třech místních pobočkách (Brno, Liberec.. Plzeň) s ústředím

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Začátek letní školy INKOV. v pondělí 13. května 2013 9:00 hodin na učebně J3

Začátek letní školy INKOV. v pondělí 13. května 2013 9:00 hodin na učebně J3 Začátek letní školy INKOV v pondělí 13. května 2013 9:00 hodin na učebně J3 Informační, kognitivní a interdisciplinární podpora výzkumu INKOV Mezioborové přístupy informatiky a kognitivní vědy LETNÍ ŠKOLA

Více

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015 Studium a stáže v zahraničí OBSAH Aktuality... 3 Studium v zahraničí- Evropa... 4 Studium v zahraničí mimo Evropu... 6 Stipendia...

Více

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji Vysoká škola

Více

První studentský seminář CZELTA se konal 15.12.2006 na Gymnáziu Pardubice

První studentský seminář CZELTA se konal 15.12.2006 na Gymnáziu Pardubice Vladimír Vícha, Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 8. 7. 2013 První studentský seminář CZELTA se konal 15.12.2006 na Gymnáziu Pardubice První studenti, kteří se zabývali projektem Czelta v letech 2006-2007,

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Seznam mezinárodních smluv (FF) UP

Seznam mezinárodních smluv (FF) UP Seznam mezinárodních smluv (FF) Stát Partnerská univerzita Nositel smlouvy Platnost smlouvy Druh spolupráce Termín výběru Webové stránky Brazílie Universidade Federal do Ceará, Fortaleza (CE) romanistiky

Více

Název studijního oboru

Název studijního oboru SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ PLATNÝ K 19. 10. 2015 S KOMENTÁŘEM - doplněno čj. rozhodnutí MŠMT (popř. datum doporučení AK)

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP PhDr. Josef Bláha Předvelkomoravské mocenské centrum v Olomouci projekt číslo: 404/07/0368 doba trvání: 2007 2010 pozice:hlavní řešitel

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013 Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 3. 2. 2013 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E. (2012). Patologické hráčství

Více

Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D.

Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D. Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D. * 1945 Specializace: didaktika literární výchovy Členka katedry od r. 1996. Disciplíny Seminář z literatury pro děti a mládež Seminář Didaktika literární výchovy na 2. stupni

Více

Rozvojové programy MŠMT na rok 2004. Závěrečná zpráva projektu Č. 253/2004. 2 na podporu rozvoje internacionalizace

Rozvojové programy MŠMT na rok 2004. Závěrečná zpráva projektu Č. 253/2004. 2 na podporu rozvoje internacionalizace Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Rozvojové programy MŠMT na rok 2004 Závěrečná zpráva projektu Č. 253/2004 Program na podporu rozvoje internacionalizace podprogram c),

Více

Účast na konferencích, přednášková činnost a zahraniční stáže

Účast na konferencích, přednášková činnost a zahraniční stáže Účast na konferencích, přednášková činnost a zahraniční stáže Účast na konferencích: 1996 Termina 96 (TU Liberec, Liberec) Čeština pro zahraniční mediky II. Jornadas Andaluzas de Eslavistica (Baeza, Španělsko)

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

PROMĚNY MEDIÁLNÍHO DISKURSU

PROMĚNY MEDIÁLNÍHO DISKURSU METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA KATEDRA POLITOLOGIE A HUMANITNÍCH STUDIÍ, CENTRUM PRO STUDIUM MEDIÁLNÍ KULTURY, KATEDRA MEDIÁLNÍCH STUDIÍ MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PROMĚNY MEDIÁLNÍHO DISKURSU budova

Více

Š kolní kolo chemicke olympiá dy

Š kolní kolo chemicke olympiá dy Š kolní kolo chemicke olympiá dy Během měsíce ledna proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, které obsahovalo domácí část, kontrolní test a praktickou část v chemické laboratoři. Olympiády

Více

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVEN 2015. Studium a stáže v zahraničí

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVEN 2015. Studium a stáže v zahraničí Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVEN 2015 Studium a stáže v zahraničí OBSAH Aktuality... 3 Studium v zahraničí- Evropa... 4 Studium v zahraničí mimo Evropu... 5 Stipendia... 7 Letní

Více

60 sjezdů Chemické společnosti. RNDr. Pavel Zachař, CSc. VŠCHT Praha

60 sjezdů Chemické společnosti. RNDr. Pavel Zachař, CSc. VŠCHT Praha 60 sjezdů Chemické společnosti RNDr. Pavel Zachař, CSc. VŠCHT Praha Vznik chemických společností na našem území 1848 Lotos - Deutsche naturwissenschaftliche und medizinische Verein für Böhmen 1866 ISIS

Více

Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování. Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU

Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování. Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU Materiál pro úvodní kurz FBI 003 na Přírodovědecké fakultě JU

Více

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Martina Lichovníková Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Tato

Více

Kartografické zdroje jako kulturní dědictví - výsledky stejnojmenného projektu

Kartografické zdroje jako kulturní dědictví - výsledky stejnojmenného projektu Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Kartografické zdroje jako kulturní dědictví - výsledky stejnojmenného projektu Milan Talich, Filip Antoš, Ondřej Böhm, Jan Havrlant, Klára

Více

Etapa: první Kreditní limit: 90 kr. UBK/KN002 Informační věda 1 3 2+0+0 Zp 1 z

Etapa: první Kreditní limit: 90 kr. UBK/KN002 Informační věda 1 3 2+0+0 Zp 1 z 17201R004 - Knihovnictví (dvouoborová) 19 Studijní obor: Knihovnictví (dvouoborová) Studium: Prezenční Speciál] Lzac 00 e: Etapa: první Kreditní limit: 90 kr. K1K/A - Knihovnictví v kombinaci s jiným studijním

Více

Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014

Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014 Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014 jméno stát instituce Balev Anna USA Baslerová Helena Rakousko Kulturní klub Čechů a Slováků, Vídeň Basler Richard Rakousko Kulturní klub Čechů a Slováků,

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S.

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. Zvláštní číslo 1 roč. 2 16. březen 2016 ISSN 2464-4889 Vážení členové Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s., rádi bychom Vás informovali,

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

INTERKULTURNÍ DIALOG A EVROPSKÁ UNIE NA ZAČÁTKU 21. STOLETÍ

INTERKULTURNÍ DIALOG A EVROPSKÁ UNIE NA ZAČÁTKU 21. STOLETÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ a ZASTOUPENÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE PŘI EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍCH V BRUSELU si Vás dovolují pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci

Více

Evropské fórum vědy a techniky praha

Evropské fórum vědy a techniky praha Evropské fórum vědy a techniky praha EFEKTIVITA EVROPSKÉ VĚDY A JEJÍ KONKURENCESCHOPNOST VŮČI SVĚTU 22. květen 2008, Praha www.ceskahlava.cz GENERÁLNÍ PARTNEŘI: MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: Datum konání: 22. květen

Více

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje?

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje? Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Studentský vědecký kroužek Ústavu pedagogiky a sociálních studií je dobrovolným uskupením studentů prezenčního studia. Jeho členy mohou být studenti bakalářských

Více

Mezinárodní projekt THETRIS THEmatic Transnational church Route development with the Involvement of local Society. www.thetris.eu

Mezinárodní projekt THETRIS THEmatic Transnational church Route development with the Involvement of local Society. www.thetris.eu Mezinárodní projekt THETRIS THEmatic Transnational church Route development with the Involvement of local Society www.thetris.eu Projekt THETRIS Zahájení: Červenec 2012 Ukončení: Prosinec 2014 Celková

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

Semestrální výměnné pobyty bakalářské 2015/2016: počty uchazečů a min/max body

Semestrální výměnné pobyty bakalářské 2015/2016: počty uchazečů a min/max body Semestrální výměnné pobyty bakalářské : počty a min/max body míst (1 1 Athens University of Economics and Business Řecko angličtina 4 43 116,1 82,95 2 Audencia Nantes School of Management Francie angličtina

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014. úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014. úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

Český úspěch na MFO ve Vietnamu: dvě zlaté a jedna stříbrná medaile

Český úspěch na MFO ve Vietnamu: dvě zlaté a jedna stříbrná medaile Český úspěch na MFO ve Vietnamu: dvě zlaté a jedna stříbrná medaile Zpracoval: Bohumil Vybíral vedoucí české reprezentace na 39. MFO, 2008 39. ročník Mezinárodní fyzikální olympiády ve Vietnamu 39. ročník

Více

Zpráva o činnosti Slunční sekce ČAS za rok 2013

Zpráva o činnosti Slunční sekce ČAS za rok 2013 Zpráva o činnosti Slunční sekce ČAS za rok 2013 Počet kmenových členů sekce: 14 Počet hostujících: 16 Počet externích členů: 0 Výbor sekce pracoval ve složení: předseda: RNDr. Eva Marková, CSc. místopředseda:

Více

Činnost Sekce dějin farmacie ČFS. Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004

Činnost Sekce dějin farmacie ČFS. Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004 Činnost Sekce dějin farmacie ČFS Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004 POČÁTKY HISTORIE SEKCE 1954 zahájeny práce na dějinách farmacie ( Drábek, Hanzlíček,, Rusek)

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Příspěvky odvysílané na stanici Český rozhlas 3 Vltava od 1. 1. 2004 do 11. 5. 2008

Příspěvky odvysílané na stanici Český rozhlas 3 Vltava od 1. 1. 2004 do 11. 5. 2008 Příspěvky odvysílané na stanici Český rozhlas 3 Vltava od 1. 1. 2004 do 11. 5. 2008 Od října 2006 do současnosti lze většinu z nich nalézt a poslechnout na internetové adrese http://www.rozhlas.cz/mozaika/veda/.

Více

Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou.

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou. Astronomie Je věda, která se zabývá jevy za hranicemi zemské atmosféry. Zvláště tedy výzkumem vesmírných těles, jejich soustav, různých dějů ve vesmíru i vesmírem jako celkem. Astronom, česky hvězdář,

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Pedagogická knihovna J. A. Komenského. Centrum pro školní knihovny (CŠK)

Pedagogická knihovna J. A. Komenského. Centrum pro školní knihovny (CŠK) Projekt XXX 1 Pedagogická knihovna J. A. Komenského Mikulandská 5 116 74 Praha 1 Centrum pro školní knihovny (CŠK) Radmila Indráková Projekt XXX 2 Pedagogická knihovna J. A. Komenského Specializovaná knihovna

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014)

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) PUBLIKAČNÍ ČINNOST PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) KNIHY, SKRIPTA, KAPITOLA V KNIZE PROCHÁZKA, R., ŠMAHAJ, J., KOLAŘÍK, M., LEČBYCH, M. Teorie a praxe poradenské psychologie. Praha: Grada, 2014. 256

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci TOMÁŠ HUBÁLEK, Mgr., Ph.D. Pracovní zařazení: Odborný asistent, tajemník katedry Vědecké (odborné) zaměření: Soudobé české dějiny, pedagogika, etika Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP,

Více

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Činnost ČSSI Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Český svaz stavebních inženýrů je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové sdružení stavebních inženýrů

Více

Výuka češtiny ve světě v předškolním a školním věku, situace k 30. 6. 2014. Role organizace ČŠBH.

Výuka češtiny ve světě v předškolním a školním věku, situace k 30. 6. 2014. Role organizace ČŠBH. Výuka češtiny ve světě v předškolním a školním věku, situace k 30. 6. 2014. Role organizace ČŠBH. 3. setkání českých škol v Severní Americe 27. 28. 6. 2014, Dallas Lucie S. Boucher, předsedkyně spolku

Více

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice ENArC European Network on Archival Cooperation Projekt Monasterium v České republice Jitka Křečková Národní archiv v Praze www.nacr.cz www.monasterium.net ICARUS základní cíle a aktivity: Mezinárodní

Více

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě - centrum vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě - centrum vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Možnosti vzdělávání školních knihovníků (nejen) v Moravskoslezském kraji Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě - centrum vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Oddělení služeb knihovnám Regionální

Více

PANM 17. List of participants. http://project.dml.cz. Terms of use:

PANM 17. List of participants. http://project.dml.cz. Terms of use: PANM 17 List of participants In: Jan Chleboun and Petr Přikryl and Karel Segeth and Jakub Šístek and Tomáš Vejchodský (eds.): Programs and Algorithms of Numerical Mathematics, Proceedings of Seminar. Dolní

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012 Strana 1 (celkem 5) Publikace chronologicky Plháková, A. & Pechová, O. (2012). Život a dílo Vladimíra Tardyho. Praha: Academia. 472

Více

Činnost Sekce IVU a závěry ze seminářů

Činnost Sekce IVU a závěry ze seminářů Činnost Sekce IVU a závěry ze seminářů Jana Nejezchlebová Co předcházelo? Konference Informační gramotnost vědomosti a dovednosti pro život V MZK proběhlo 9.ročníků Zaměření: učitelé, pedagogové, ředitelé

Více

R e š e r š e. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec. tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222

R e š e r š e. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec. tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222 R e š e r š e (Dokumentografická výběrová jednorázová rešerše) Historie českého státu v 10.-11. století. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-48-24 12 111

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 15. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

I. MEZINÁRODNÍ AKADEMICKÉ HASIČSKÉ HRY V POŽÁRNÍM SPORTU 4. 5. 2011 OSTRAVA Běh na 100m s překážkami - muži

I. MEZINÁRODNÍ AKADEMICKÉ HASIČSKÉ HRY V POŽÁRNÍM SPORTU 4. 5. 2011 OSTRAVA Běh na 100m s překážkami - muži 4. 5. 211 OSTRAVA Běh na 1m s překážkami - muži St. č. Jméno Škola D 1. pokus D 2. pokus výsledný čas pořadí body 12 Paulíček, Jakub Univerzita H.K. 3 33,72 3 16,21 16,21 1 6 13 Pěkný, Jakub VŠB-TU Ostrava

Více

Podmínky pro podnikání v Opavě

Podmínky pro podnikání v Opavě Podmínky pro podnikání v Opavě Podmínky pro podnikání v Opavě OBSAH PREZENTACE 1. MĚSTO místo, památky, zeleň, občanská vybavenost 2. DOPRAVA dostupnost, výhled 3. LIDÉ vzdělanost, vzdělávání, kvalifikace

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 Destinační management turistické oblasti Jeseníky III Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 1 PROGRAM KONFERENCE Zahájení konference Mgr. Renata Ramazanová, předsedkyně Rady pro cestovní ruch Ing. Ivan

Více

Obecná teorie relativity pokračování. Petr Beneš ÚTEF

Obecná teorie relativity pokračování. Petr Beneš ÚTEF Obecná teorie relativity pokračování Petr Beneš ÚTEF Dilatace času v gravitačním poli Díky principu ekvivalence je gravitační působení zaměnitelné mechanickým zrychlením. Dochází ke stejným jevům jako

Více

V H I S T O R I I Z E M Í K O R U N Y Č E S K É. 2 4. 2 6. l i s t o p a d u 2 0 1 0

V H I S T O R I I Z E M Í K O R U N Y Č E S K É. 2 4. 2 6. l i s t o p a d u 2 0 1 0 K N Í Ž E C Í R O D L I E C H T E N S T E I N Ů V H I S T O R I I Z E M Í K O R U N Y Č E S K É 2 4. 2 6. l i s t o p a d u 2 0 1 0 A r c i d i e c é z n í m u z e u m O l o m o u c Mezinárodní vědeckou

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

Vědecké zaměření: muzejní konzervace a restaurování. E-mail: antonin.simcik (at) fpf.slu.cz. Telefon: +420 553 684 485, 478.

Vědecké zaměření: muzejní konzervace a restaurování. E-mail: antonin.simcik (at) fpf.slu.cz. Telefon: +420 553 684 485, 478. Vědecké zaměření: muzejní konzervace a restaurování E-mail: antonin.simcik (at) fpf.slu.cz Telefon: +420 553 684 485, 478 Pracoviště: Ústav historických věd Odborné zaměření: 1 / 16 Problematika ochrany

Více

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin 11. 12. listopadu 2014 Vila Lanna, Praha Historický ústav Akademie věd ČR, v. v.

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o V KOLÍNĚ a INFORMAČNÍ KANCELÁŘ RADY EVROPY V PRAZE Mezinárodní vědecká konference, která se koná pod záštitou paní MUDr. Džamily

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Web & Propagace EJČF WEJČF 2013. M. Křelina

Web & Propagace EJČF WEJČF 2013. M. Křelina Web & Propagace EJČF WEJČF 2013 M. Křelina Interní Web Původní interní web EJČF se transformoval na katederní web Způsoby přihlašování, informace a funkčnost zůstala Hlavní adresa physics.fjfi.cvut.cz

Více

36. konference Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Úpice 19. 21. 5. 2015 PROGRAM

36. konference Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Úpice 19. 21. 5. 2015 PROGRAM 36. konference Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí Úpice 19. 21. 5. 2015 PROGRAM 1 Úterý 19. května 2015 dopolední program, zahájení v 9,00 hodin 1. Marcel Bělík Hvězdárna v Úpici Zahájení 2.

Více

Hodnocení projektových návrhů vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky na rok 2015

Hodnocení projektových návrhů vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky na rok 2015 Hodnocení projektových návrhů vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky na rok 2015 Součást FF UK Číslo projektu Název Hlavní řešitel Rozhodnutí ÚVES FF_15_TO1_041 Nová Paradigmatika spisovné ruštiny

Více

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy STUDIUM V ZEMÍCH EU Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy klapuchova@socrates.cz http://www.socrates.cz/erasmus/ STUDIA 1. Studium celého studijního

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

PROGRAM MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERNCE

PROGRAM MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERNCE PROGRAM MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERNCE RAABS AN DER THAYA, 8. 9. BŘEZEN 2012 8. 3. 2012, 17.00 18.30 Uhr : Zahájení a úvodní slova Uvítání účastníků a hostů Univ. Prof. Dr. Stefan Karner Vedoucí LBI pro

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

SCIAP 2014 SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POPULARIZACE VĚDY

SCIAP 2014 SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POPULARIZACE VĚDY SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POPULARIZACE VĚDY SCIence APproach Soutěžní přehlídka pro ty, kteří přibližují vědu široké veřejnosti Soutěžní přehlídka OCENĚNÉ PŘÍSPĚVKY Soutěžní přehlídka KATEGORIE: EXPOZICE 2. místo

Více

Rešerše není vyčerpávající, jedná se o ukázku bibliografické rešerše.

Rešerše není vyčerpávající, jedná se o ukázku bibliografické rešerše. Rešerše: č.j. 120103 / 2010 Téma rešerše: Národní technická knihovna, nové služby a uspořádání fondu. Ukázka bibliografické rešerše. Zadavatel: Mgr. Alena Brůžková Zpracovatel: Datum zadaní: 12. 01. 2010

Více

EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE

EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD a GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Program mezinárodní vědecké konference EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE Konference se koná pod

Více

Váš partner pro mezioborovou spolupráci. Mgr. Ivana Češková

Váš partner pro mezioborovou spolupráci. Mgr. Ivana Češková Váš partner pro mezioborovou spolupráci Mgr. Ivana Češková v rámci podzimního cyklu přednášek České meteorologické společnosti pobočky Ostrava a Českého hydrometeorologického ústavu pobočky Ostrava pondělí

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A školní rok 2014/2015 Publicita školy Nové Přerovsko, 7. 11. 2014 Zpravodaj školství, prosinec 2014

Více

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015 Statistika babyboxů ke dni. listopadu 2015 pořadí den datum čas jméno místo 2006 1. sobota 17. 2. 2006 20:10 Sonička Praha Hloubětín 2. sobota 25. 2. 2006 21:30 Lenka Praha Hloubětín 3. neděle 26. 2. 2006

Více

www.euroskop.cz/eurocentrum.liberec http://www.strukturalni-fondy.cz/ http://www.edulk.cz/ Informační a vzdělávací portál LK

www.euroskop.cz/eurocentrum.liberec http://www.strukturalni-fondy.cz/ http://www.edulk.cz/ Informační a vzdělávací portál LK Ing. Eva Stanková Vedoucí Eurocentra Liberec MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍROZVOJ ČR ÚŘAD VLÁDY ČR ODBOR INFORMOVÁNÍO EVROPSKÝCH ZÁLEŽITOSTECH Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 (2.

Více

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost experimentální biologie rostlin za rok 2010 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. Počet členů

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010

Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010 Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010 Obsah: 1. Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy

Více