II. VYSTOUPENÍ STUDENTŮ NA KONFERENCÍCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. VYSTOUPENÍ STUDENTŮ NA KONFERENCÍCH"

Transkript

1 Vědecké a odborné aktivity a úspěchy studentů FPF SU za rok 2005 I. SOUTĚŽE...1 II. VYSTOUPENÍ STUDENTŮ NA KONFERENCÍCH...2 III. VYSTOUPENÍ DOKTORANDŮ ÚSTAVU FYZIKY NA KONFERENCÍCH...3 IV. VYSTOUPENÍ DOKTORANDŮ ÚSTAVU HISTORIE A MUZEOLOGIE NA KONFERENCÍCH...5 V. PUBLIKOVANÉ PRÁCE...5 VI. PŘEHLED ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ STUDENTŮ I. SOUTĚŽE Institut tvůrčí fotografie Andrej Balco - 3. cena v mezinárodní soutěži mladých fotografů Mio Photo Awards, Ósaka, Japonsko. Milan Blatný - 2. cena v mezinárodní soutěži mladých fotografů Mio Photo Awards, Ósaka, Japonsko. Zuzana Blochová a Dita Lamačová - 2. cena v soutěži FRAME 2005, Brno. Mariusz Forecki - Cena ZPAF (Svazu polských umělců fotografů) pro nejlepšího fotografa roku 2005, Varšava, - 2. cena v kategorii Společnost, WBK Press Photo 2005, Varšava. Arkadiusz Gola - 2. cena v kategorii Sport, WBK Press Photo 2005, Varšava, - 3. cena v soutěži Slezská novinářská fotografie, Katowice. Andrzej Kramarz - 3. cena v soutěži FRAME 2005, Brno (s Weronikou Łodzińskou). Barbora Krejčová - 2. cena v soutěži FRAME 2005, Brno. Barbora Prášilová - 1. cena v soutěži FRAME 2005, Brno. Jan Schejbal - Grant primátora hlavního města Prahy, Czech Press Photo, Praha. Krzysztof Szewczyk - 1. cena v kategorii Společnost, WBK Press Photo 2005, Varšava. Roman Vondrouš - 1. cena v kategorii Sport-série, Czech Press Photo 2005, Praha. Ústav bohemistiky a knihovnictví Daniela Plisková čestné uznání za sbírku Sankt-Petěrburg na Festivalu 49. Šrámkova Sobotka, Ústav fyziky Gabriel Török - Cena ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2005 (listopad 2005), - Cena rektora SU (prosinec 2005). 1

2 Ústav informatiky Adam Kožaný - Celostátní kolo SVOČ - čestné uznání, přednáška: Třídy jazyků v PM koloniích, Zámek Nečtiny, Štěpán Raška - Celostátní kolo SVOČ - 1. místo, přednáška: Míra emergence v paralelních gramatických systémech, Zámek Nečtiny, II. VYSTOUPENÍ STUDENTŮ NA KONFERENCÍCH Ústav bohemistiky a knihovnictví Daniela Plisková, Hana Suchánková, Petra Štenclová, Martina Vašková účast na Festivalu 49. Šrámkova Sobotka, ; reprezentace FPF SU na přehlídce uměleckého přednesu. Ústav fyziky Pavel Bakala - příspěvek Virtuální výlet k černé díře aneb optické zobrazování ve Schwarzschildově-de Sitterově prostoročase přednesen na konferenci Bezovec 2005; Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied, Slovenská astronomická spoločnosť pri SA a Hvezdáreň a planetárium Hlohovec; Bezovec, , - příspěvek ve formě posteru Optical effects in Schwarzschild-de Sitter spacetime na konferenci Albert Einstein Century, Observatoire de Paris, Paříž, Francie, , - příspěvky Computer Simulation of Strong Lensing Near Compact Objects, A Virtual Trip to the Black Hole na konferenci RAGtime No 7, A Workshop on Black Holes and Neutron Stars, Opava, Martin Kološ příspěvek Emmental Cheese Model With (Superstrings) Dark Energy přednesen na konferenci RAGtime No 7, A Workshop on Black Holes and Neutron Stars, Opava, Hana Kučáková příspěvek Bílí trpaslíci v polodotykových dvojhvězdách přednesen na konferenci Bezovec 2005; Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied, Slovenská astronomická spoločnosť pri SA a Hvezdáreň a planetárium Hlohovec; Bezovec, Eva Šrámková - přednáška Oscillations of non-slander Tori na workshopu The 2005 Wojnowice Castle Workshop: High frequency QPOs - theory and observations, Wojnowice, Polsko, , - příspěvek Oscillations of non-slander Tori přednesen na konferenci RAGtime No 7, A Workshop on Black Holes and Neutron Stars, Opava, Ústav historie a muzeologie M. Packa - Celostátní kolo studentské vědecké konference HISTORIE 2005 (práci vedl Z. Jirásek), Liberec, P. Petr - Celostátní kolo studentské vědecké konference HISTORIE 2005 (práci Výrobna likérů Siegfried Gessler v Krnově vedl P. Vojtal), Liberec, J. Střecha, I. Hornišer referáty na konferenci Muzea, památky a konzervace Museums, Monuments and Conservation 2005, SU Opava,

3 Ústav informatiky L. Ciencialová - Workshop proceedings MEMICS 05, Znojmo, A. Kožaný - Workshop proceedings MEMICS 05, Znojmo, Š. Raška - Workshop proceedings MEMICS 05, Znojmo, P. Tučník - 5. česko-slovenský seminár Kognícia a umelý život, Smolenice, Slovensko, Ústav veřejné správy a regionální politiky Spolupořádání česko-polského studentského fóra v rámci mezinárodní konference Śląsk Opolski i Opawski w Unii Europejskiej. Postsocjalistyczny bagaż a unijne realia Opolské a opavské Slezsko v Evropské unii. Postsocialistická zátěž a unijní skutečnost. Pořádaly Uniwersytet Opolski, Instytut Filozofii a Socjologii a Instytut Politologii; Slezská univerzita v Opavě, Ústav veřejné správy a regionální politiky, Głucholazy, Václav Macoun příspěvek Moderní drogy přednesen na konferenci II. hradecké dny sociální práce v Hradci Králové, Institut tvůrčí fotografie Barbora Krejčová, Barbora Kuklíková, Martina Novozámská výstava na 4. Mezinárodním festivalu fotografie v Lódźi, Polsko, květen Festivalu se osobně zúčastnilo 15 studentů ITF. Andrzej Kramarz výstava na 15. Měsíci fotografie v Bratislavě, Slovensko, listopad Hlavních dnů festivalu se zúčastnilo přes 100 pedagogů a studentů ITF. III. VYSTOUPENÍ DOKTORANDŮ ÚSTAVU FYZIKY NA KONFERENCÍCH Alois Cipko - příspěvek Vizualizace prostoročasu pomocí vnořovacích diagramů přednesen na konferenci Bezovec 2005; Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied, Slovenská astronomická spoločnosť pri SA a Hvezdáreň a planetárium Hlohovec; Bezovec, , - příspěvek Visualisation Spacetimes via Embedding Diagrams na konferenci Albert Einstein Century, Observatoire de Paris, Paříž, Francie, , - příspěvek Embedding Diagrams přednesen na konferenci RAGtime No 7, A Workshop on Black Holes and Neutron Stars, Opava, Slavomír Černý - příspěvek Stavové rovnice neutronových hvězd přednesen na konferenci Bezovec 2005; Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied, Slovenská astronomická spoločnosť pri SA a Hvezdáreň a planetárium Hlohovec; Bezovec, Kristina Mrázová - příspěvek ve formě posteru Comparison of general relativistic polytropic and adiabatic fluid spheres with a repulsive cosmological constant na konferenci Physics a century after Einstein, University of Warwick, Warwick, Velká Británie, , - příspěvek Vliv nenulové kosmologické konstanty na polytropické sféry přednesen na konferenci Bezovec 2005; Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied, Slovenská astronomická spoločnosť pri SA a Hvezdáreň a planetárium Hlohovec; Bezovec, , 3

4 - příspěvek ve formě posteru Influence of repulsive cosmological constant on adiatatic and polytropic spheres na konferenci Albert Einstein Century, Observatoire de Paris, Paříž, Francie, , - XXXV International Symposium on Multiparticle Dynamics 2005; ČVUT, Karlova univerzita, Akademie věd, Slezská univerzita; Kroměříž, , - příspěvek Games with adiabates and polytropes přednesen na konferenci RAGtime No 7, A Workshop on Black Holes and Neutron Stars, Opava, Martin Petrásek - příspěvek Volně padající pozorovatelé v poli Kerrovy-de Sitterovy geometrie přednesen na konferenci Bezovec 2005; Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied, Slovenská astronomická spoločnosť pri SA a Hvezdáreň a planetárium Hlohovec; Bezovec, , - příspěvek Freely Falling Observers in the Kerr-de Sitter Geometry přednesen na konferenci RAGtime No 7, A Workshop on Black Holes and Neutron Stars, Opava, Jan Schee - příspěvek Fluctuations of CMBR in Accellerating Universe přednesen na konferenci Albert Einstein Century, Observatoire de Paris, Paříž, Francie, , - příspěvek Fluctuations of CMBR in Accellerating Universe přednesen na konferenci RAGtime No 7, A Workshop on Black Holes and Neutron Stars, Opava, Gabriel Török - příspěvek Rezonační modely a odhad spinu černých děr přednesen na Nordita Workdays on QPOs, Nordita, Kodaň, Dánsko, , - příspěvek Rezonační modely pro černé díry přednesen na Sigrav Graduate School VI, Como, Itálie, , - příspěvek Rezonační modely pro černé díry a některé jejich důsledky přednesen na konferenci Albert Einstein Century, Observatoire de Paris, Paříž, Francie, , - dva příspěvky formou posteru Možnost nepřímého experimentálního ověření existence nahých singularit, Polapení neutrin v extrémně kompaktních hvězdách na konferenci Albert Einstein Century, Observatoire de Paris, Paříž, Francie, , - přednášky The mystery of slope a Sagittarius A* na workshopu The 2005 Wojnowice Castle Workshop: High frequency QPOs - theory and observations, Wojnowice, Polsko, , - příspěvek Antikorelace lineárních fitů vysokofrekvenčních oscilací rentgenového záření neutronových hvězd přednesen na konferenci RAGtime No 7, A Workshop on Black Holes and Neutron Stars, Opava, Kamila Truparová Plšková - příspěvek ve formě posteru The Motion of Test Particles in the Kerr-de Sitter Spacetimes na konferenci Physics a century after Einstein, University of Warwick, Warwick, Velká Británie, , - příspěvek ve formě posteru Optical effects in the Schwarzschild-de Sitter spacetime na konferenci Albert Einstein Century, Observatoire de Paris, Paříž, Francie, , - příspěvek Optical Effects in the Schwarzschild - de Sitter Spacetime přednesen na konferenci RAGtime No 7, A Workshop on Black Holes and Neutron Stars, Opava, Martin Urbanec - příspěvek ve formě posteru Trapping of Neutrinos in Extremely Compact Stars na konferenci Physics a century after Einstein, University of Warwick, Warwick, Velká Británie, , - dva příspěvky formou posteru Trapping of Neutrinos in Extremely Compact Stars, Influence of matching of equations of state on calculated neutron star models na konferenci Albert Einstein Century, Observatoire de Paris, Paříž, Francie, , - příspěvek Matching of equations of state: influence on calculated neutron star models přednesen na konferenci RAGtime No 7, A Workshop on Black Holes and Neutron Stars, Opava,

5 IV. VYSTOUPENÍ DOKTORANDŮ ÚSTAVU HISTORIE A MUZEOLOGIE NA KONFERENCÍCH Michal Chvojka - Napoleonské války a historická paměť, Brno, , - XVI. Kolloquium zur Polizeigeschichte, Düsseldorf, , - Evropa v roce 1805, HÚ FF MU Brno, (ref. Rakúska polícia v období napoleonských vojen. Rok 1805 vo svetle policajnej korešpondencie), - Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem - Történeti Tudományos Társaság. Budapešť, (ref. Die Betrachtung - und Vorgangsweise des Polizeipräsidenten Sedlnitzky gegenüber den Burschenschaften). Petr Kozák - Opava 5, konference k dějinám města, Opava, (ref.: Úřad zemského hejtmana knížectví opavského a spor o jeho obsazení v období růstu sebevědomí stavovské obce. Příspěvek k dějinám moravsko - slezského pomezí v době jagellonské). Martin Pelc - Bohemisten Treffen, Collegium Carolinum, , Mnichov (ref.: Der deutsche Tourismus in den böhmischen Ländern), - Opava 5, konference k dějinám města, Opava, (ref.: Turistické organizace v Opavě před rokem 1938). Jiří Peterka - Opava 5, konference k dějinám města, Opava, (ref.: Městečko Hradec v pozemkových knihách, ), - doktorandský seminář prof. Baczkowského, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, (ref.: Księgi ziemskie księstwa Cieszyńskiego w Wieku). V. PUBLIKOVANÉ PRÁCE Ústav bohemistiky a knihovnictví Miroslav Hoffman, Jan Chaluš, Soňa Kazderová, Jiří Korbel, Michaela Michalcová, Daniela Plisková, Hana Suchánková, Lucie Tajchmannová, Martina Vašková, Roman Zlámal uveřejnění ukázek z literární tvorby ve sborníku Artemisia VI (Opava, ASPSU, 2005). Daniela Plisková uveřejnění ukázek z poezie ve sborníku Festivalu 49. Šrámkova Sobotka (Sobotka 2005); vydání vl. nákladem sbírky básní Sankt-Petěrburg (2005); uveřejnění ukázek z poezie ve sborníku z literární soutěže o Cenu Vladimíra Vokolka (Děčín 2005). Ústav fyziky a) Vědecké práce publikované v zahraničí Články v časopisech: Abramowicz, M. A., Barret, D., Bursa, M., Horák, J., Kluzniak, W., Rebusco, P., Török, G.: The correlations and anticorrelations in QPO data. Astronomische Nachrichten, Vol. 326, Issue 9, 2005, p Stuchlík, Z., Slaný, P., Török, G., Abramowicz, M. A.: Aschenbach effect: Unexpected topology changes in the motion of particles and fluids orbiting rapidly rotating Kerr black holes. Physical Review D, vol. 71 (2005), č. 2, , 11 pages. Török, G.: QPOs in microquasars and Sgr A* measuring the black hole spin. Astronomische Nachrichten, Vol. 326, Issue 9, 2005, p

6 Török, G.: A possible 3:2 orbital epicyclic resonance in QPOs frequencies of SgrA. Astronomy and Astrophysics, Volume 440, Issue 1, September II 2005, p Török, G., Stuchlík, Z.: Radial and vertical epicyclic frequencies of Keplerian motion in the field of Kerr naked singularities. Astronomy and Astrophysics, 2005, p Török, G., Abramowicz, M. A., Kluzniak, W., Stuchlík, Z.: The orbital resonance model for twin peak QPOs. Astronomy and Astrophysics, Volume 436, Issue 1, June II 2005, p Články ve sbornících: Mrázová, K.: Influence of nonzero cosmological constant to adiabatic and polytropic spheres. Prezentováno v posterové sekci Compact objects and high energies phenomena in the Universe. Konference Albert Einstein Century, Observatoire de Paris, Paříž, Francie, Stuchlík, Z., Truparová Plšková, K., Bakala, P., Hledík, S.: Optical effects in the Schwarzschild-de Sitter spacetime. Prezentováno v posterové sekci Cosmology. Konference Albert Einstein Century, Observatoire de Paris, Paříž, Francie, Török, G., Stuchlík, Z.: Epicyclic frequencies of Keplerian motion in the field of Kerr naked singularities possibility for probing the existence of naked singularities. Prezentováno v posterové sekci Compact objects and high energies phenomena in the Universe. Konference Albert Einstein Century, Observatoire de Paris, Paříž, Francie, Stuchlík, Z., Török, G., Hledík, S., Urbanec, M.: Trapping of neutrinos in extremely compact stars quantitative analysis for the case of Schwarzschild (-de Sitter) spacetimes. Prezentováno v posterové sekci Compact objects and high energies phenomena in the Universe. Konference Albert Einstein Century, Observatoire de Paris, Paříž, Francie, Rikovska Stone, J., Miller, J., Urbanec, M.: Influence of matching of equations of state on properties of neutron stars. Prezentováno v posterové sekci Compact objects and high energies phenomena in the Universe. Konference Albert Einstein Century, Observatoire de Paris, Paříž, Francie, Cipko, A., Hledík, S.: Vizualising of the spacetimes via embedding diagrams. Prezentováno v orální sekci Early Universe and Theoretical Cosmology. Konference Albert Einstein Century, Observatoire de Paris, Paříž, Francie, Stuchlík, Z., Slaný, P., Török, G.: Toroidal LNRF-velocity profiles in thick accretion discs orbiting rapidly rotating Kerr black holes. Prezentováno v orální sekci High Energy Astrophysics. Konference Albert Einstein Century, Observatoire de Paris, Paříž, Francie, Török, G., Abramowicz, M. A., Kluzniak, W., Stuchlík, Z.: Orbital resonance models for black hole QPOs observational test and some consequences. Prezentováno v orální sekci High Energy Astrophysics. Konference Albert Einstein Century, Observatoire de Paris, Paříž, Francie, Abramowicz, M. A., Barret, D., Bursa, M., Horák, J., Kluzniak, W., Rebusco, P., and Török, G.: A note on the slope-shift anticorrelation in the neutron star khz QPOs data. In: Proceedings of RAGtime 6/7: Workshops on black holes and neutron stars, Opava, 16-18/18-20 September 2004/2005 (2005), S. Hledík and Z. Stuchlík, editors, Silesian University in Opava, s. 1-9, ISBN X. Bakala, P., Čermák, P., Hledík, S., Stuchlík, Z., and Truparová Plšková, K.: A virtual trip to the Schwarzschild-de Sitter black hole: Computer simulation of extreme gravitational lensing in Schwarzschild-de Sitter spacetimes. In: Proceedings of RAGtime 6/7: Workshops on black holes and neutron stars, Opava, 16-18/18-20 September 2004/2005 (2005), S. Hledík and Z. Stuchlík, editors, Silesian University in Opava, s , ISBN X. Mrázová, K., Hledík, S., and Stuchlík, Z.: Games with polytropes and adiabates. In: Proceedings of RAGtime 6/7: Workshops on black holes and neutron stars, Opava, 16-18/18-20 September 2004/2005 (2005), S. Hledík and Z. Stuchlík, editors, Silesian University in Opava, s , ISBN X. Schee, J., Stuchlík, Z., and Juráň, J.: Light escape cones and raytracing in Kerr geometry. In: Proceedings of RAGtime 6/7: Workshops on black holes and neutron stars, Opava, 16-18/

7 September 2004/2005 (2005), S. Hledík and Z. Stuchlík, editors, Silesian University in Opava, s , ISBN X. Stuchlík, Z., and Kološ, M.: Friedman models with the superstring dark energy. In: Proceedings of RAGtime 6/7: Workshops on black holes and neutron stars, Opava, 16-18/18-20 September 2004/2005 (2005), S. Hledík and Z. Stuchlík, editors, Silesian University in Opava, s , ISBN X. Stuchlík, Z., and Kološ, M.: Swiss cheese model with the superstring dark energy. In: Proceedings of RAGtime 6/7: Workshops on black holes and neutron stars, Opava, 16-18/18-20 September 2004/2005 (2005), S. Hledík and Z. Stuchlík, editors, Silesian University in Opava, s , ISBN X. Stuchlík, Z., and Török, G.: On the possibility of precise determination of black hole spin in the framework of resonance models. In: Proceedings of RAGtime 6/7: Workshops on black holes and neutron stars, Opava, 16-18/18-20 September 2004/2005 (2005), S. Hledík and Z. Stuchlík, editors, Silesian University in Opava, s , ISBN X. Stuchlík, Z., Urbanec, M., and Török, G.: Trapping of neutrinos in the internal Schwarzschild- (anti-)de Sitter spacetimes. In: Proceedings of RAGtime 6/7: Workshops on black holes and neutron stars, Opava, 16-18/18-20 September 2004/2005 (2005), S. Hledík and Z. Stuchlík, editors, Silesian University in Opava, s , ISBN X. Török, G., and Stuchlík, Z.: Epicyclic frequencies of Keplerian motion in Kerr spacetimes. In: Proceedings of RAGtime 6/7: Workshops on black holes and neutron stars, Opava, 16-18/18-20 September 2004/2005 (2005), S. Hledík and Z. Stuchlík, editors, Silesian University in Opava, s , ISBN X. Truparová Plšková, K., Stuchlík, Z.: The latitudinal and radial motion in the Kerr-de Sitter spacetime. In: Proceedings of RAGtime 6/7: Workshops on black holes and neutron stars, Opava, 16-18/18-20 September 2004/2005 (2005), S. Hledík and Z. Stuchlík, editors, Silesian University in Opava, s , ISBN X. Urbanec, M., Miller, J., Rikovska Stone, J.: Matching of Equations of State: Influence on Calculated Neutron Star Models. In: Proceedings of RAGtime 6/7: Workshops on black holes and neutron stars, Opava, 16-18/18-20 September 2004/2005 (2005), S. Hledík and Z. Stuchlík, editors, Silesian University in Opava, s , ISBN X. b) Vědecké práce publikované v ČR Články v časopisech: Petrásek, M.: Profesor Ignatěnko Jára Cimrman z Ukrajiny. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 1, s Petrásek, M.: Vesmírná erotika: Nahá singularita. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 1, s Petrásek, M.: Sbohem, zdravý rozume! Svět vědy roč. 3 (2005), č. 2, s Petrásek, M.: Největší výbuch v historii vesmíru. Svět vědy roč. 3 (2005), č. 2, s Petrásek, M.: Proč sonda Huygens dobyla Titan? Svět vědy roč. 3 (2005), č. 2, s Petrásek, M.: Battery Life Activator Energie sbalená na cesty. Svět vědy roč. 3 (2005), č. 3, s Petrásek, M.: Diamantové světy nejsou utopií. Svět vědy roč. 3 (2005), roč. 3 (2005), s Petrásek, M.: Jak to fouká na Titanu? Svět vědy roč. 3 (2005), č. 3, s. 13. Petrásek, M.: Zatím tajné: Život na Marsu existuje. Svět vědy roc. 3 (2005), c. 3, s Petrásek, M.: (Geo)magnetické šílenství. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 4, s Petrásek, M.: První světlo z extrasolární planety! Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 4, s. 23. Petrásek, M.: Inventura podmínek pro život mimo Zemi. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 4, s

8 Petrásek, M.: Duha na Titanu. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 4, s. 9. Petrásek, M.: Hypotéza o dvouveličinovém vesmíru. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 5, s Petrásek, M.: Máme si myslet, že byl objasněn pád Mayské říše? Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 5, s. 25. Petrásek, M.: Turnaj mladých rytířů fyziky. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 5, s Petrásek, M.: Věda řeší další záhady na Titanu. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 5, s. 17. Petrásek, M.: Naděje je na měsících možná bakterie. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 5, s Petrásek, M.: Probůh, naše Země je dutá! Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 6, s Petrásek, M.: Na Měsíc za věčným Sluncem! Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 6, s Petrásek, M.: I zlato se změní v kapalinu. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 6, s Petrásek, M.: Nadějí hledání je nová technika. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 6, s Petrásek, M.: Blbost rychlejší než světlo. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 7, s Petrásek, M.: Optické hodiny nová éra měření. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 7, s. 29. Petrásek, M.: Záhadná skvrna na Titanu. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 7, s. 25. Petrásek, M.: Inteligentní život ve vesmíru: Špatné je přesvědčení, nebo pozorování? Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 7, s Petrásek, M.: Evoluce vesmíru: Největší počítačová simulace všech dob. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 7, s Petrásek, M.: Senzace: První extrasolární planeta podobná Zemi. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 7,s. 7. Petrásek, M.: Kruhy v obilí - stále fungující evergreen. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 8, s Petrásek, M.: Zvláštní chování podivných kvarků. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 8, s. 18. Petrásek, M.: Neutrina velkého třesku potvrzují standardní model. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 8, s. 17. Petrásek, M.: Paradox zabitého dědečka padl! Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 8, s Petrásek, M.: Vyřešili tři vesmírné záhady naráz! Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 8, s. 13. Petrásek, M.: Výbuch na Slunci vyděsil astronauty. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 8, s. 7. Petrásek, M.: Parazitické blues jménem ZAPPER. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 9, s Petrásek, M.: Statická elektřina - nová můra kosmonautů. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 9, s. 25. Petrásek, M.: Nové hi-tech zlato. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 9, s. 19. Petrásek, M.: Honba za desátou planetou. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 9, s Petrásek, M.: Čtyřnohá ryba je zřejmě evoluční chybou. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 10, s. 37. Petrásek, M.: HOMEOPATIE: Kde nic není ani smrt nebere. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 10, s Petrásek, M.: Tučňáci na Měsíci. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 10, s. 25. Petrásek, M.: Šok: Bůh možná hraje fotbal! Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 10, s Petrásek, M.: Zemské jádro je rychlejší. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 10, s. 17. Petrásek, M.: Inteligence inteligentního designu. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 11, s Petrásek, M.: Diamanty už nejsou nejtvrdší. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 11, s. 22. Petrásek, M.: Na Venuši po patnácti letech. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 11, s Petrásek, M.: Číhaná na exotické částice. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 12, s

9 Petrásek, M.: Málem by vám to natřeli! Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 12, s. 17. Petrásek, M.: Podivné atomy helia. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 12, s. 17. Petrásek, M.: Vodní sendvič a teplý led. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 12, s. 17. Petrásek, M.: Zabila mamuty supernova? Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 12, s. 17. Petrásek, M.: Tachyony za hranicí světla i rozumu. Meduňka, roč. 2 (2005), č. 9, s Petrásek, M.: Výzkum Saturnu - asi tu prší diamanty. Magazín Koktejl, roč. 14 (2005), č. 6, s Ústav historie a muzeologie Publikační činnost studentů: Hlas, J., Krasnokutská, T.: Záchranné archeologické výzkumy v trase budoucí dálnice D 47 v roce 2004, Sborník NPÚ v Ostravě, Ostrava 2005, s Hornišer, I.: Destrukční vývoj vesnických sídel na Bruntálsku po r In: Sborník bruntálského muzea, Bruntál 2005, s Petr, P.: Meziválečná výroba likérů typu Praděd v krnovské likérce Siegfried Gessler a její ohlas v minulosti. In: Sborník bruntálského muzea, Bruntál 2005, s Pikorová, H.: Příspěvek k nejstarším dějinám města Mšena. In: Confluens I/2005. Sborník historických a vlastivědných prací z Mělnicka. Mělník 2005, s Publikační činnost doktorandů prezenčního studia: Al Saheb, J.: Kurucký vpád na hukvaldské panství roku Těšínsko 2005, č. 1, s Al Saheb, J.: Charitní péče ve frýdlantské farnosti na přelomu 18. a 19. století. In: Sborník Státního okresního archivu ve Frýdku - Místku 6, 2005, s Al Saheb, J.: Z dějin palkovického kostela sv. Jana Křtitele v 16. století. In: Sborník Státního okresního archivu ve Frýdku - Místku 6, 2005, s Al Saheb, J. - Pindur, D.: Příspěvek k dějinám frýdeckého panství v 17. století. Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy 2005, č. 1, s Pindur, D.: Vznik panského dvora v Sedlištích. In: Sborník Státního okresního archivu ve Frýdku - Místku 6, 2005, s Pindur, D.: Pramen k počátkům mariánského poutního místa ve Frýdku. Těšínsko, 2005, č. 1, s Pindur, D.: Počátky charitní péče v Bruzovicích. Těšínsko, 2005, č. 3, s Černikovský, P. Jarkovská, L. /rec./, L. Baštecká - I. Ebelová /eds./, Náchod. In. Dějiny a současnost, 2/2005, s. 46. Janečková, O.: Cholera v Opavě v roce In: Opava. Sborník k dějinám města 4. Opava 2004, s Kozák, P.: Vzestup rodu Žerotínů. Život a odkaz Jana staršího ze Žerotína a z Fulneka. Časopis Matice Moravské 124, 2005, s Kozák, P.: Jan ze Žerotína - příběh šlechtice z konce středověku. Vlastivědné listy 31, 2005, č. 2, s Krčál, M.: Vztah odbojové organizace Rada tří k severní Moravě. Severní Morava, sv. 90, 2005, s Krčál, M.: Bibliografie ročníkových a diplomových prací obhájených na Ústavu historie a muzeologie FPF SU v Opavě za léta Opava 2005, 53 s. (zveřejněno na webových stránkách opavské pobočky SH ČR). 9

10 Nenička, L.: Případ strážníka č tzv. ostravský incident 7. září 1938 a jeho odezva v ostravském tisku. Slezský sborník, 2005 (roč. 103), č. 2, s Pelc, M.: /zpráva o literatuře/ Loyalitäten in der Tschechoslowakischen Republik Slezský sborník 103, 2005, s Vjačková, G.: Poválečné osudy opavské židovské náboženské obce. Vlastivědné listy, 2005 (roč. 31), č. 2, s Tejkl, J.: Zámek v Heřmanově Městci - aristokratické sídlo v proměnách času. Chrudimské vlastivědné listy 14, 2005, č. 5, s Ústav informatiky Kožaný, A.: Třídy jazyků v PM-koloniích. In: Sborník příspěvků SVOČ 2005 (P. Holub Ed.), Plzeň, 2005, s Raška, Š.: Míra emergence v paralelních gramatických systémech. In: Sborník příspěvků SVOČ 2005 (P. Holub Ed.), Plzeň, 2005, s Tučník, P.: Vícekriteriální rozhodování v multiagentových systémech. In: Kognice a umělý život V, svazek 2 (J. Kelemen, V. Kvasnička, J. Pospíchal, sest.), Slezská univerzita, Opava, 2005, s VI. PŘEHLED ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ STUDENTŮ Ústav bohemistiky a knihovnictví 4 studenti: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Nysa, Polsko (10/ /2006), v rámci programu Socrates/Erasmus. 2 studenti: Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polsko (10/ /2006), v rámci programu Socrates/Erasmus. 2 studenti: Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, Slovensko (10/ /2006), v rámci programu Socrates/Erasmus. Ústav cizích jazyků Jan Dufek, Šárka Churavá, Josef Molnár, Lenka Plachá, Pavla Pulkrábková: Bayerische Julius-Maxmilians-Universität Würzburg, Německo, v rámci programu Socrates/Erasmus. Eva Kleknerová, Václava Koňaříková, Jiří Šmalec: Technische Universität Dresden, Německo, v rámci programu Socrates/Erasmus. Pavla Vacková, Lukáš Věžník: University of Limerick, Irsko, v rámci programu Socrates/ Erasmus. Zlata Barešová: Università degli studi Roma 3, Řím, Itálie, v rámci programu Socrates/Erasmus. Silvie Velecká: Università degli Studi di Roma La Sapienza, Řím, Itálie, v rámci programu Socrates/Erasmus. Daniela Bednářová: Università degli Studi di Torino, Itálie, v rámci programu Socrates/ Erasmus. Andrea Grulichová, Marta Pavlíčková: Karl-Franzens Universität Graz, Rakousko, v rámci programu Socrates/Erasmus. 10

11 Lada Pololáníková, Petra Rozbrojová: Universita pro cizince v Sieně, Itálie, v rámci programu AIA. Ústav fyziky Pavel Bakala: Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, Terst, Itálie (listopad březen 2005), v rámci programu Socrates/Erasmus. Viktor Bem: Chalmers Tekniska Högskola Göteborg, Göteborg, Švédsko (srpen 2005 leden 2006), v rámci programu Socrates/Erasmus. Martin Cieślar: Bayerische Julius-Maxmilians-Universität Würzburg, Würzburg, Německo (září 2005 únor 2006), v rámci programu Socrates/Erasmus. Jan Hladík: Third International Summer Student School on Nuclear Physics Methods and Accelerators in Biology and Medicine, Ratmino, Dubna, Rusko ( ); Summer Student Practice in JINR Fields of Research, JINR University Centre, Dubna, Rusko ( ), studijní pobyt, hrazeno ČVUT. Pavlína Jalůvková: - Third International Summer Student School on Nuclear Physics Methods and Accelerators in Biology and Medicine, Ratmino, Dubna, Rusko ( ); Summer Student Practice in JINR Fields of Research, JINR University Centre, Dubna, Rusko ( ), studijní pobyt, hrazeno ČVUT, - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, Terst, Itálie (listopad 2005 březen 2006), v rámci programu Socrates/Erasmus. Petra Kovačíková: - Third International Summer Student School on Nuclear Physics Methods and Accelerators in Biology and Medicine, Ratmino, Dubna, Rusko ( ); Summer Student Practice in JINR Fields of Research, JINR University Centre, Dubna, Rusko ( ), studijní pobyt, hrazeno ČVUT, - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, Terst, Itálie (listopad 2005 březen 2006), v rámci programu Socrates/Erasmus. Hana Kučáková: Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, Terst, Itálie (listopad březen 2005), v rámci programu Socrates/Erasmus. Jitka Kusendová: Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, Turecko (říjen 2005 prosinec 2006), v rámci programu Socrates/Erasmus. Eva Šrámková: - Chalmers Tekniska Högskola Göteborg, Švédsko (listopad březen 2005), v rámci programu Socrates/Erasmus, - účast na letní škole v KITP - Kavli Institute for Theoretical Physics, Santa Barbara, University of California, USA ( ), v rámci programu Physics of Astrophysical Outflows and Accretion Disks, - Nordita, Kodaň, Dánsko ( ), na pozvání prof. Abramowicze. Gabriel Török: - University of Göteborg, Švédsko ( ), - University of Göteborg, Švédsko ( ), - University of Göteborg, Švédsko ( ), - CESR, Tolouse, Francie ( ), - Nordita, Kodaň, Dánsko ( ). Martin Urbanec: University of Oxford, Velká Británie ( ), v rámci programu Socrates/Erasmus. Ústav historie a muzeologie Veronika Glötzerová: Bayerische Julius-Maxmilians-Universität Würzburg, Würzburg, Německo. 11

Vědecké a odborné aktivity a úspěchy studentů FPF SU za rok 2004 I. SOUTĚŽE II. VYSTOUPENÍ STUDENTŮ NA KONFERENCÍCH. Institut tvůrčí fotografie

Vědecké a odborné aktivity a úspěchy studentů FPF SU za rok 2004 I. SOUTĚŽE II. VYSTOUPENÍ STUDENTŮ NA KONFERENCÍCH. Institut tvůrčí fotografie Vědecké a odborné aktivity a úspěchy studentů FPF SU za rok 2004 I. SOUTĚŽE...1 II. VYSTOUPENÍ STUDENTŮ NA KONFERENCÍCH...1 III. VYSTOUPENÍ DOKTORANDŮ ÚSTAVU HISTORIE A MUZEOLOGIE NA KONFERENCÍCH...2 IV.

Více

II. VYSTOUPENÍ STUDENTŮ NA KONFERENCÍCH

II. VYSTOUPENÍ STUDENTŮ NA KONFERENCÍCH Vědecké a odborné aktivity a úspěchy studentů FPF SU za rok 2002 I. SOUTĚŽE...1 II. VYSTOUPENÍ STUDENTŮ NA KONFERENCÍCH...2 III. VYSTOUPENÍ DOKTORANDŮ ÚSTAVU HISTORIE A MUZEOLOGIE NA KONFERENCÍCH...2 IV.

Více

Fakulta veřejných politik v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě Ročenka Fakulty veřejných politik v Opavě za rok 2011 OPAVA 2012 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě Ročenka Fakulty

Více

Výroční zpráva Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě za rok 2014

Výroční zpráva Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě za rok 2014 Vydala jako interní tisk Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Reální 5, 701 03 Ostrava Sestavil kolektiv zaměstnanců Filozofické fakulty OU K tisku připravili pracovníci oddělení pro VaV

Více

O naši expozici byl v Brně značný zájem

O naši expozici byl v Brně značný zájem Listopad 2002 Ročník 8/1 Už poosmé v dosud devítileté historii této prezentační akce obeslala Slezská univerzita (SU) v Opavě veletrh pomaturitního vzdělání Gaudeamus. Jeho letošní ročník se na brněnském

Více

Publikační činnost Institutu tvůrčí fotografie v roce 2008

Publikační činnost Institutu tvůrčí fotografie v roce 2008 Publikační činnost Institutu tvůrčí fotografie v roce 2008 Stav pedagogických pracovníků Vedoucí: prof. PhDr. Vladimír Birgus Zástupce vedoucího: odb. as. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D. Tajemník: odb. as.

Více

V Krnově se zahraniční studenti učili česky

V Krnově se zahraniční studenti učili česky Listopad 2007 Ročník 13/1 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) V Krnově se zahraniční studenti učili česky O letošním létě získala Slezská univerzita další novou zkušenost - na jejím krnovském pracovišti

Více

Příloha Periodické zprávy o řešení výzkumného záměru MSM4781305905 zahájeného 1. ledna 2007 za období 1.1.2007-31.12.2008

Příloha Periodické zprávy o řešení výzkumného záměru MSM4781305905 zahájeného 1. ledna 2007 za období 1.1.2007-31.12.2008 Příloha Periodické zprávy o řešení výzkumného záměru MSM4781305905 zahájeného 1. ledna 2007 za období 1.1.2007-31.12.2008 Studium v archivech, popř. speciálních knihovnách ANTONÍN, R.: Moravský zemský

Více

Červen 2006 Ročník 11/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS)

Červen 2006 Ročník 11/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Červen 2006 Ročník 11/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Ze setkání s ministryní Petrou Buzkovou Za dobu existence Slezské univerzity zaznamenaly vlády ČR jména sedmi ministrů školství. Jejich

Více

Docent Rudolf Žáček podruhé rektorem Na Pražském hradě jmenoval 19. ledna prezident České republiky prof. Ing. Václav Klaus, CSc.

Docent Rudolf Žáček podruhé rektorem Na Pražském hradě jmenoval 19. ledna prezident České republiky prof. Ing. Václav Klaus, CSc. Březen 2011 Ročník 16/2 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Docent Rudolf Žáček podruhé rektorem Na Pražském hradě jmenoval 19. ledna prezident České republiky prof. Ing. Václav Klaus, CSc., v přítomnosti

Více

Stipendium L Oréal Martě Štefánkové sluší

Stipendium L Oréal Martě Štefánkové sluší Duben 2009 Ročník 14/3 Doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D., z Matematického ústavu Slezské univerzity po několika měsících opět zazářila! Pětatřicetiletá docentka, která přišla na podzim 1992 do Opavy studovat

Více

Stalo se na UHK. Obsah. Z Univerzity Hradec Králové vzejdou profesoři v oboru Systémové inženýrství a informatika

Stalo se na UHK. Obsah. Z Univerzity Hradec Králové vzejdou profesoři v oboru Systémové inženýrství a informatika Z Univerzity Hradec Králové vzejdou profesoři v oboru Systémové inženýrství a informatika Stalo se na UHK 24. května 2007 navštívil Univerzitu Hradec Králové předseda vlády České republiky Ing. Mirek Topolánek.

Více

Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Jednota českých matematiků a fyziků za rok 2013 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti RNDr. Josef Kubát Počet členů 2100 Počet kolektivních členů

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2003

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2003 Hornicko-geologická fakulta VŠB - TU Ostrava ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2003 Prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc. děkan fakulty ÚVOD V souladu s 27 odst.1, písm. d) zákona č. 111/98 o vysokých školách je předkládána

Více

NÁRODNÍ ARCHIV. Bibliografie českého archivnictví za rok 2008

NÁRODNÍ ARCHIV. Bibliografie českého archivnictví za rok 2008 NÁRODNÍ ARCHIV Bibliografie českého archivnictví za rok 2008 NÁRODNÍ ARCHIV Bibliografie českého archivnictví za rok 2008 Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů

Více

Výtvarné umění a vědu propojila během jubilejního Týdne vědy a techniky expozice Rovnoběžky a průsečíky v Národní technické knihovně v Praze (více o

Výtvarné umění a vědu propojila během jubilejního Týdne vědy a techniky expozice Rovnoběžky a průsečíky v Národní technické knihovně v Praze (více o bulletin12 akademický Výtvarné umění a vědu propojila během jubilejního Týdne vědy a techniky expozice Rovnoběžky a průsečíky v Národní technické knihovně v Praze (více o TVT 2010 na str. 2 7). ab PROSINEC

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014 Olomouc květen 2015 1) Úvod Univerzita Palackého v Olomouci patří k významným středoevropským centrům vzdělanosti a výzkumu a v celé řadě oborů dosahuje svými výsledky

Více

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha 2010 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha

Více

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2012

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2012 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2012 Opava, červen 2013 Obsah: Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 1 Úvod 7 2 Základní údaje o SU 8 2.1 Úplný název

Více

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum. H u s i t s k é m u z e u m v T á b o ř e nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.cz Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2002 Ústav dějin umění Akademie věd České republiky Praha 2003 Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1 OBSAH / CONTENTS ÚSTAV DĚJIN UMĚN [ÚDU] / THE INSTITUTE OF ART

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Zpracoval: Výborný ředitel školy ve spolupráci s RNDr. Otto Horákem /ředitelem školy do 31.7. 2012/ Obsah Základní

Více

Kolegiální pozdrav Opolské univerzitě

Kolegiální pozdrav Opolské univerzitě Srpen 2009 Ročník 14/4-5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Kolegiální pozdrav Opolské univerzitě Dohodu o spolupráci Slezské univerzity v Opavě a Opolské univerzity podepsali rektoři prof. M. Černohorský

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2003 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2003 Opava, květen 2004 Obsah: Výroční zpráva o čínnosti

Více

Kysilková Kristýna Mgr. kristyna.kysilkova@seznam.cz

Kysilková Kristýna Mgr. kristyna.kysilkova@seznam.cz SGS 2010 Historická zkušenost, proměny životního stylu a udržitelný rozvoj Seznam členů řešitelského týmu: Jméno e-mail Navrhovatel: Chmel Filip Ing. f. c h @ c e n t r u m. c z Školitel navrhovatele:

Více

Miloslav Petrusek kompletní bibliografie

Miloslav Petrusek kompletní bibliografie Miloslav Petrusek kompletní bibliografie (k 25. 6. 2013) Sestavily Alena Miltová a Jana Holubová 1 KNIHY, kapitoly v knihách (monografiích), učební texty Pavel Machonin a kol., Československá společnost.

Více

Mgr. Martin Pelc, Ph.D.

Mgr. Martin Pelc, Ph.D. Mgr. Martin Pelc, Ph.D. Mgr. Martin Pelc, Ph.D. tajemník Ústavu historických věd Vědecké zaměření: novodobé dějiny E-mail: martin.pelc@fpf.slu.cz Telefon: +420 553 684 471 Pracoviště: Ústav historických

Více

Studenti se zapojili do boje proti AIDS

Studenti se zapojili do boje proti AIDS leden 2005 Ročník 10/3 Loňský 1. prosinec strávilo 39 studentů nového bakalářského oboru Sociální patologie a prevence vyučovaného na Ústavu pedagogických a psychologických věd Filozoficko-přírodovědecké

Více

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p. s.

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 M e t r o p o l i t n í u n i v e r z i t a P r a h a, o. p. s. Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p.

Více